1

Isi kandungan Perkara Latar belakang Muka surat 4 5–6 7 Sumbangan Karya Rujukan 8 2 .

TOKOH TAMADUN ISLAM 3 .

Malahan ada juga orang yang berpendapat bahawa beliau adalah lebih serlah dan terkemuka di dalam para sarjana islam yang ada. ada orang yang menyamakan beliau dengan Ibnu Sina. penulis buku yang masyhur yang menceritakan tentang kedudukan dan kesarjanaan para ahli perubatan. Meskipun bidang utama beliau adalah perubatan. Dalam bidang perubatan.Beliau telah dilahirkan di pinggir Bandar Damsyik pada tahun 607H(1210M). Ibnu al-Nafis ialah rakan sepengajian dengan Maufiquddin qabu AL-Abbas Ahmad Iibnal-Qasim yang terkenal dengan nama Ibn Abi Usaiba’ah.Mereka kemudiannya berpindah ke Kaherah dan sama-sama bekerja di al-Nasiri. namun Ibn al-Nafis tetap mendalami ilmuilmu bahasa. termasuk al-Syiekh Radhiuddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibn Hidrah al-Rahibi.IBN AL-NAFIS LATAR BELAKANG Nama penuh Ibnu al-Nafis ialah ‘Ala’uddin abu al-Hasan ali ibn abi al-Hazam al-Qrasyi. Antara guru beliau yang lain dalam bidang perubatan ini termasuklah al-Hakim Muhazzibuddin Abu Muhammad Abdul Rahim ibn Ali alDakhwar dan ‘Imran al-Isra’ili. Beliau telah menetap di Kaherah sehingga beliau meninggal dunia pada 686 H(1288 M)sewaktu umur beliau 80 tahun. falsafah dan ilmu kalam. sementara Ibn Abi Usaiba’ah menumpukan perubatannya kepada perubatan mata. fiqh. seorang Arab berketurunan Quraisy. Di hospital inilah Ibn al-Nafis telah mencapai kemajuan menjadi ketua hospital berkenaan. 4 . Di situlah kemudiannya beliau hidup dan berguru dengan ahli perubatan.

Sebelum beliau meninggal dunia. Menurut beliau. Bagi memajukan lagi bidang pembedahan ini. iii) Penemuan Sistem Peredaran Darah Kecil. i) Bidang Pembedahan Dalam bidang pembedahan. ii) Memerangi Wabak. secara khususnya Ibnu al-Nafis mempunyai kepakaran yang tinggi dalam bidang pembedahan. Ibnu al-Nafis bersama doktor-doktor Mesir yang lain melancarkan kempen memerangi wabak yang tidak mengenal mangsa sama ada kanak-kanak mahupun kaum dewasa. Dengan kejayaan ini Ibnu al-Nafis telah digelar al-Misri oleh penduduk di negara Mesir. Kemudian datang Galen iaitu sarjana perubatan Yunani yang mengatakan bahawa darah tersebar ke dalam badan daripada jantung menerusi pergerakan seperti alunan ombak melalui arteri itu sendiri. Selain itu juga Ibnu al-Nafis juga melancarkan kempen memerangi wabak. beliau telah membina sebuah hospital. Wabak ini merebak selama enam bulan dan akhirnya ia berjaya dikawal oleh Ibnu al-Nafis. Ibnu al-Nafis menasihatkan supaya pembedahan perbandingan dibuat dengan melakukannya ke atas binatang. beliau sangat berminat dengan pembedahan jantung dan kerongkong.SUMBANGAN Dalam bidang perubatan. Penemuan sistem peredaran darah kecil juga telah membuatkan Ibnu al-Nafis terkenal sebagai tokoh sarjana islam yang terkenal. Perkara baru yang terpenting yang diajukan oleh Ibnu al-Nafis dalam syarahnya dalam kitab anatomi ibn Sina ini ialah teori tentang peredaran darah ialah pergerakan darah iaitu pergerakan darah dalamkitaran. kerana kerana beliau telah percaya pada wujudnya pertalian yang rapat antara pernafasan dan denyutan jantung. 5 . Peredaran darah ini dikenali pada zaman sekarang sebagai ‘sistem sirkulasi pulmonari’. langkah seperti ini boleh membantu kita memahami dengan lebih mendalam tentang tubuh manusia dan fungsi semua organ yang terdapat dalam tubuh manusia. Orang zaman dahulu mempercayai bahawa darah bergerak daripada jantung ke dalam jasad menerusi pembuluh dan saluran darah mengikuti denyutan nadi.

Pendapat yang diajukan oleh Ibnu al-Nafis kepada ilmu perubatan adalah teori yang baru. wad. Ibnu al-Nafis pula dalam syarahannya dalam kitab anatomi Ibnu Sina mangesahkan pendapat ini. dan bilik khas untuk doktor. Selain itu juga. perpustakaan. ruang menunggu. Menurut Ibnu al-Nafis ruang jantung mempunyai dia sahaja tidak seperti yang didakwa oleh Ibnu Sina . Teori ini menegaskan bahawa wujudnya peredaran darah dari jantung ke paru-paru dan dari paruparu kepada jantung. Katanya. beliau telah ditugaskan oleh Sultan Qalawun untuk membina sebuah hospital baru di Kaherah. iv) Membina Sebuah Hospital Semasa umur beliau mencecah lingkungan 74 tahun. Beliau menyelia pembinaan ini menurut keperluan perubatan berkenaan bahagian-bahagian hospital tersebut.Para doktor aliran Iskandariah merujuk semula kepada teori perubatan Mesir kuno. Dalam paruparu. Akan tetapi Ibnu al-Nafis tidak sempat untuk mengkaji sistem peredaran darah keseluruh tubuh dalam waktu yang sama. aliran edaran darah ialah daripada ventrikal kanan kepada paru-paru. Oleh itu. beliau memperkalkan konsep teaching hospital. Hospital itu telah dirasmikan oleh Sultan Qalawun dan dinamakannya dengan ‘al-Mansuri’. Ibnu Sina mengikuti teori doktor Yunani iaitu Galen tentang peredaran darah. 6 . darah disebar keseluruh badan. Darah itu kemudiannya meninggalkan paru-paru dengan mengikuti arteri paru-paru lalu masuk ke dalam ventrikal kiri dalam jantungm dari sini. beliau telah mengasaskan ‘teori sirkulasipulmonari’. uadara bertemu dengan darah. farmasi.

Tidak hairanlah mengapa beliau antara tokoh yang tercatat dalam sejarah tamadun Islam. beliau sering dilantik sebagai doktor peribadi oleh pemerintah-pemerintah.Ibnu al-Nafis telah menulis banyak buku-buku dan rencana. Walaubagaimana kebanyakannya telah hilang. Beliau seorang yang mempunyai pandangan yang luas dan juga berfikiran kreatif dalam membuat kerjanya. Sumbangan beliau kepada pembangunan ilmu dan tamadun manusia adalah sangat besar sekali kepada dunia islam pada zaman dahulu dan sekarang. Fi ‘I-Tahibbi dan beberapa kritikan terhadap karya Hipokrotes.KARYA Sebagaimana para sarjana islam yang lain. al-Mukhtar yang mengatakan tentang pemakanan. Ibnu al-Nafis adalah seorang lagi tokoh kesarjanaan islam yang mewakili zamannya pada zaman iti. Kitab al-Muhadhdhab fi al-Kuhl mengenai opthalmilogi. Selain itu al-Mujaziaiti ringkasan daripada kitab Ibnu Sina. al-Risalah alKamiliyyah fi al-Sirah al-nobawiyyah yang menyatakan tentang kisah hidup Nabi Muhammad. al-Muhazzab berkenaan tentang perubatan mata.di dalam kerjayanya sebagai seorang doktor. Syarh al-Hidayah adalah ulasan terhadap karangan Ibnu Sina tentang perubatan. Beliau banyak menguasai bidang ilmu agama iaitu ilmu akhirat mesti pun yang paling utama sekali ialah bidang perubatan dan beliau seorang ahli fizik yang terkemuka di Mesir dan di negara Islam yang lain. Ibnu Sina dan Humaym Ibnu Ishaq. 7 . al-Qanun. Antara buku beliau yang masih ada termasuklah al-Kitab al-Syamil Fi al-Tibb tenrtang ensiklopedia perubatan.beliau juga menulis buku ringkas karya Aristotles tentang logik.

php?option=com_content&view=article&i d=303%3Atokoh-tokoh-islam&catid=55%3Ailmiah&Itemid=132&limitstart=5 8 .my/v1/index.gov.masjidwilayah.RUJUKAN  http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful