You are on page 1of 1

FOAIE DE TEMPERATUR ADULI NumelePrenumele. AnullunaNr. foii de observaie Nr. salon..Nr. pat..

Ziua Zile de boal Temp Resp. T.A. Puls D S D S D S D S D S D S D S D S D S

35

30

160

41O

30

25

140

40O

25

20

120

39O

20

15

100

38O

15

10

80

37O

10

60

36O

Lichide ingerate Diurez Scaune Diet