OUG nr.158 \ 1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice

Legea nr 595 \ 2004 privind aprobarea OUG ne.158 \ 1999

Ordin nr.59 \ 2005 privind normele metodologice de aplicare a OUG nr 158 \ 1999

Hotararea nr 1094 din 2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele militare supuse regimului de control al exporturilor , importurilor si altor operatiuni Legea nr 295 \ 2004 privind regimul armelor si munitiilor

HG nr 130 \ 2005 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr 295 \ 2004

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful