T.C.I.F.

-SA Craiova
MS-ATSL-DJ EPTISA ROMANIA – Biroul Regional Craiova Str. Nicolae Romanescu 6C Tel. Fax:0351/407204; 0351/407205

Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Craiova - CL1

Cod document F-6.13 Revizia 01 Nov. 2012

FORMULAR DE ACCEPTARE A TIPULUI DE MATERIALUL/ECHIPAMENT PROPUS DE ANTREPRENOR NR…………….DATA………………….…. Solicitarea Antreprenorului pt Nr. Ref Antreprenor……………/………….......(iesire) aprobarea de materiale si/sau Nr.Ref.Inginer........................./.....................(intrare) echipamente Denumire si tip material/ echipament Furnizor/Fabricant A fost furnizorul declarat in oferta Antreprenorului?  Da  Nu  Nu este necesar  Aprobat la un moment ulterior prin ………………………. Destinat folosirii la obiectul Mostra furnizata Specificatii tehnice/documentatie insotitoare de la fabricant  Da  Da  Complete Desene insotitoare Documente de calitate  Da  Da  Nu  Nu  Incomplete  Nu  Nu  Nu este necesar  Nu este necesar  Suficiente pentru evaluare  Nu este necesar  Nu este necesar

………………………........................................................................ ………………………........................................................................ Alte informatii furnizate

Conformitate cu specificatiile tehnice/cerintele Nr. Clauza/ Sub-clauza

T.C.I.F. – SA Craiova Adresa: Str. N, Romanescu Nr.9 Tel: 0251 428064 – 429220 Fax: 0251 429929

....-SA Craiova Materialul corespunde Specificatiilor Tehnice din cerintele Contractului  Da  Nu  Nu se aplica Conformitate cu proiectul Denumire si Nr...........................I... Conf......I.. Romanescu Nr.C...... plansa Materialul / echipamentul corespunde proiectului  Da Comentarii:  Nu  Nu se aplica Concluzii:  Aprobat Intocmit: Inginer Rezident Aprobat de: Lider Echipa Propunerea de mai sus pentru material/echipament este  Nu este aprobat  Aprobat cu comentarii Data: Data: T........F..F...................T........ N...Proiect……………….9 Tel: 0251 428064 – 429220 Fax: 0251 429929 ............ – SA Craiova Adresa: Str.....C.

C.I.9 Tel: 0251 428064 – 429220 Fax: 0251 429929 . N.T. Romanescu Nr.F.I.-SA Craiova Aprobat de Beneficiar PIU Data: T.F. – SA Craiova Adresa: Str.C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful