You are on page 1of 2

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran Masa / Bil Murid Unit Bidang Objektif Hasil Pembelajaran Sains D4 8.05-8.35 / ___ orang 4. Ukuran 4.4 Memahami cara menyukat isipadu cecair Memahami Ukuran Panjang

Minggu Hari
17 Sabtu

Tarikh
27.4.2013

Murid berupaya : • memilih alat yang sesuai bagi menyukat isipadu cecair. • menyukat isipadu cecair menggunakan teknik yang betul. • merekod bacaan isipadu menggunakan unit dalam sistem metrik.

Aktiviti Murid membincangkan teknik-teknik yang betul semasa mengambil bacaan, iaitu, a) mengambil bacaan meniskus pada aras terbawah, b) kedudukan mata separas dengan kedudukan terbawah meniskus. Murid menjalankan aktiviti menyukat isipadu cecair menggunakan teknik-teknik yang betul. Murid merekod bacaan menggunakan penyusun grafik. Refleksi

Matapelajaran Masa / Bil Murid

Al-Quran 11.30-12.00 / ___ orang

Objektif Murid beupaya untuk : Pembelajaran Membaca dengan bacaan yang betul Aktiviti 1. Guru menyuruh murid membaca terlebih dahulu 2. Sekiranya murid salah ketika membaca guru akan membetulkan kesalahan tersebut 3. Guru merekod pencapaian murid Refleksi

Matapelajaran Masa/Bil Murid Bidang Objektif Hasil Pembelajaran

Sains D5 1.00-1.30 a.m. / __ orang 8.0 Keadaan bahan 8.3 Memahami kitaran air berupaya : memerihalkan bagaimana awan terbentuk. memerihalkan bagaimana hujan terbentuk. menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran. menerangkan kepentingan kitaran air.

Murid • • • •

Murid 4.4. berbincang dan menerangkan perubahan keadaan bahan dalam kitaran air.2013 menonton simulasi komputer untuk mempelajari pembentukan awan dan hujan. Kerohanian dan kreativiti Buku teks.Rancangan Pengajaran Harian Aktiviti : 1. berbincang kepentingan kitaran air. Murid Minggu Hari 17 Sabtu Tarikh 27. objek maujud. menonton simulasi kitaran air dalam persekitaran. . Murid 2. Murid 3. video.