You are on page 1of 1
F-35 _________________________________ (data ridicării certificatului) Către ________________________________________ В (organul stare civilă орган ЗАГС) _________________________________ (funcţionarul) De la _________________________________________ От (numele, prenumele фамилия, имя) „SE APROBĂ” Funcţionarul ________________________ (denumirea organului de stare civilă) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (numărul de identificare, IDNP) Eliberat certificatul / extrasul Sr. ______ nr. ___________ ________________________________ (semnătura) Domiciliat (ă) _________________________________ Проживающий (ая) по адресу ___________________________________ (numele, prenumele şi semnătură) „______” ___________________ 20_____ ______________________________________________ Actul de identitate sr._____ nr. ___________________ Документ удостоверяющий личность Gradul de rudenie______________________________ Степень родства Concomitent solicit efectuarea modificării, rectificării sau completării actului de naştere Одновременно прошу произвести изменение, исправление или дополнение актовой записи о рождении 1. în baza actului anterior de ________________ nr. _____, din ____ ___________ ____ на основании записи предыдущей актовой записи, № от înregistrat de ________________________________________________________________ зарегистрированной (denumirea organului de stare civilă наименование органа ЗАГС) CERERE Nr. _________ ЗАЯВЛЕНИЕ Solicit eliberarea duplicatului certificatului de naştere (extrasului) în termen de ______ Прошу выдать повторное свидетельство о рождении (архивную выписку) в течении pe numele _________________________________________________________________ на имя (numele, prenumele фамилия, имя) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, născut (ă) la „_____” ________________ _______ (numărul de identificare, IDNP) родившегося Înregistrarea naşterii s-a efectuat _____________________________________________ Регистрация рождения произведена в (denumirea organului stare civilă наименование органа ЗАГС) Tata_________________________________________________________ Отец ( numele, prenumele фамилия, имя) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| în rubrica __________________________________________________________________ в рубрике din ________________________________________________________________________ с în _________________________________________________________________________ на 2. în conformitate cu normele onomasticii naţionale, в соответствии с нормами национальной ономастики, din ________________________________________________________________________ с în _________________________________________________________________________ на (numărul de identificare, IDNP) Mama________________________________________________________ Мать ( numele, prenumele фамилия, имя) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (numărul de identificare, IDNP) ____________________________ „_____” ____________ 20_____ __________________ (semnătura подпись) (semnătura подпись)