You are on page 1of 3

SJKC TONGKANG, TONGKANG PECHAH,

83000 BATU PAHAT, JOHOR

SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT


Mesyuarat

: . kali ke .

Tarikh

: ............................................................................

Masa

: ............................................................................

Tempat

: ............................................................................

Bi
l

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8

NAMA GURU

TANDA TANGAN

Pengerusi

: ............................................................................

TIDAK HADIR
Bi

NAMA GURU

1
2
3
4
Disediakan oleh:
................................
(KERK BEE KEING)
Setiausaha (Penyelaras)
Pentaksiran Rujukan Standard (PRS)
SJKC Tongkang, Tongkang Pechah.

CATATAN