You are on page 1of 7

CTT310 – Xử lý ảnh và video số

Tháng 09/2012

BÀI TẬP THỰC HÀNH 2

Bộ môn Thị giác máy tính & Khoa học Robot
Khoa Công nghệ thông tin
ĐH Khoa học tự nhiên TP HCM

...................................................................................... 4 ................................................................................................................................................................................................................................ Hướng dẫn .................. Mục tiêu của bài tập ............... Các lưu ý ............................................................ Cách thức đánh giá ................................................CTT310 – Xử lý ảnh và video số Bài tập thực hành MỤC LỤC 1.................................................... Nội dung của bài tập ........................ 4 7....................................................... Các kết quả mong đợi .. 1 2... 2 5....................................................... 4 6.......................... 1 4............................................................................................................................................................................................................................... 1 3....... Các qui định ....

Mục tiêu của bài tập Bài tập này cung cấp cho sinh viên các kiến thức về:  Xây dựng chương trình có giao diện người dùng sử dụng MFC. 3. Nội dung của bài tập Sinh viên cài đặt chương trình có giao diện đồ họa thực hiện các tác vụ sau:  Cho phép người dùng browse đến một file ảnh tùy ý.  Cân bằng lược đồ độ xám và tạo ảnh độ xám từ lược đồ sau cân bằng.  Lập trình bắt và xử lý sự kiện với MFC. Các kết quả mong đợi Sinh viên được kì vọng nộp các tài liệu sau theo đúng link và trong thời hạn cho phép:  Toàn bộ source code chương trình. lược đồ độ xám trước và sau cân bằng trên màn hình giao diện.CTT310 – Xử lý ảnh và video số Bài tập thực hành BÀI TẬP THỰC HÀNH 2 Chủ đề: Cân bằng lược đồ độ xám 1.  Xác định ảnh độ xám sau khi cân bằng lược đồ.  Hiển thị ảnh độ xám.  Chuyển ảnh đầu vào thành ảnh độ xám và tính lược đồ độ xám của ảnh này.  Hiển thị ảnh trên màn hình giao diện MFC.Bộ môn: Thị giác máy tính & Khoa học Robot Khoa CNTT | ĐH KHTN TP HCM | Tháng 09/2012 Trang 1 . 2.  Cân bằng lược đồ độ xám của ảnh gốc. cải tiến … … Nguyễn Trọng Việt .  Bảng báo cáo thành quả theo đúng định dạng như bảng sau: Nội dung Mức độ hoàn thành (%) Trở ngại Hướng giải quyết Nguồn tham khảo Thời gian thực hiện (giờ) … … … … … … … … … … … … Vấn đề tồn đọng Đề xuất.

Cách thức đánh giá Bài làm của sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí sau: STT Tiêu chí 1 Tái biên dịch trên máy không cài sẵn OpenCV 2 File thực thi và các file cần thiết khác 3 Hiển thị ảnh độ xám trước và sau cân bằng 4 Hiển thị lược đồ độ xám trước và sau cân bằng 5 Tự cài đặt hàm chuyển ảnh xám 6 Tự cài đặt hàm tính lược đồ độ xám Điểm Diễn giải 0 Chỉ biên dịch được trên máy tạo project 30 Biên dịch được trên máy không cài OpenCV 0 Không có / thiếu 10 Đầy đủ 0 Không hiển thị ít nhất 1 ảnh 20 Có hiển thị đầy đủ 0 Không hiển thị ít nhất 1 lược đồ 10 Có hiển thị đầy đủ 0 Sử dụng hàm OpenCV hổ trợ / không cài 10 Tự cài 0 Sử dụng hàm OpenCV hổ trợ / không cài 10 Tự cài Nguyễn Trọng Việt .  Nguồn tham khảo: thông tin về nguồn tham khảo khi giải quyết trở ngại.  Vấn đề tồn đọng: sau khi thực hiện xong bài làm.  Đề xuất. Trường hợp có tham khảo mà không ghi. xem như sao chép bất hợp pháp (1/10 điểm).  Thời gian thực hiện: trình bày thời gian (tính theo giờ) dành ra để giải quyết trở ngại.Bộ môn: Thị giác máy tính & Khoa học Robot Khoa CNTT | ĐH KHTN TP HCM | Tháng 09/2012 Trang 2 . những phần nào bạn chưa thỏa mãn. (50%) o Mức độ gọn gàng và sáng sủa của mã chương trình. Phần này đánh giá trên thang 100% dựa trên các tiêu chí sau: o Đáp ứng trọn vẹn nội dung được yêu cầu. (30%) o Tính tiện dụng và khả năng tái sử dụng của mã chương trình. (20%)  Trở ngại: trình bày vắng tắt các trở ngại gặp phải khi đáp ứng nội dung tương ứng.CTT310 – Xử lý ảnh và video số Bài tập thực hành Trong đó:  Nội dung: thứ tự nội dung căn cứ trên yêu cầu của mục 2. cải tiến: các đề xuất của bạn đối với các tồn đọng đã nêu.  Hướng giải quyết: trình bày vắng tắt hướng giải quyết đối với từng trở ngại gặp phải.  Mức độ hoàn thành: đánh giá mức độ hoàn thành của bài làm tương ứng từng nội dung của mục 2. 4.

CTT310 – Xử lý ảnh và video số Bài tập thực hành 7 Tự cài đặt hàm vẽ lược đồ độ xám 8 Tự cài đặt hàm cân bằng lược đồ độ xám 9 Tự cài đặt hàm tạo ảnh từ lược đồ sau cân bằng 10 Tính tiện dụng của giao diện 0 Sử dụng hàm OpenCV hổ trợ / không cài 10 Tự cài 0 Sử dụng hàm OpenCV hổ trợ / không cài 10 Tự cài 0 Sử dụng hàm OpenCV hổ trợ / không cài 10 Tự cài 0 Giao diện lộn xộn.  Điểm đánh giá các tiêu chí trên được cộng dồn và quy về thang 10. đặt tên biến. gọn gàng. 10 Trả ra kết quả chính xác trong đa số trường hợp 0 Gây rò rỉ ít nhất một vùng nhớ động 60 Hủy đầy đủ 1 – 10 Thiếu nhất quán. tối nghĩa. tách hàm. đơn thể nhưng tên biến. đúng định dạng.Bộ môn: Thị giác máy tính & Khoa học Robot Khoa CNTT | ĐH KHTN TP HCM | Tháng 09/2012 Trang 3 . rối rắm. không đúng định dạng 20 Có báo cáo đầy đủ. tên hàm thiếu gợi nhớ. đặt tên biến. dễ sử dụng. tiện dụng. tối nghĩa. dài dòng 41 – 50 Nhất quán. ngắn gọn và có nghĩa Phóng cách lập trình Báo cáo Không trả ra kết quả hoặc lỗi thực thi 0 Thiếu báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ. tên hàm thiếu gợi nhớ. rườm rà nhiều bước 1–5 Giao diện gọn gàng nhưng khó sử dụng. tên biến. dài dòng 26 – 40 Nhất quán. tên hàm gợi nhớ. tách hàm. kiêm nhiệm hàm.  Sinh viên đạt bài này nếu điểm quy đổi trên 5. bắt mắt 0 11 12 13 14 Tính chính xác của chương trình Hủy dữ liệu đã cấp phát động 1–3 Có trả ra kết quả nhưng mức xám thiếu chính xác 4–8 Trả ra kết quả chính xác nhưng chương trình crash trong một số trưởng hợp ảnh 9. hàm thiếu gợi nhớ 11 – 25 Nhất quán nhưng kiêm nhiệm hàm. Nguyễn Trọng Việt . khó sử dụng. nhưng còn rườm ra 16 – 20 Giao diện đơn giản. đơn thể. rườm rà 6 – 15 Giao diện gọn gàng.

Bài tập thực hành CTT310 – Xử lý ảnh và video số 5.  Bài nộp được nén .1 Bước 3: Xây dựng bảng tra cứu giá trị độ xám LuT (Look-up Table) LuT[g] = round( ( G – 1 ) * CDF[g] ). 2. ….ZIP và được nộp trên moodle.  Không nhận bài nộp trễ qua mail.  Hai bài giống nhau từ 80% trở lên sẽ bị 1/10 điểm cho cả hai bất kể ai là tác giả. Hướng dẫn Cân bằng lược đồ độ xám  Đầu vào: Ảnh độ xám I gồm G mức xám.  Đặt tên bài nộp: tạo thư mục tên MSSV chứa các thư mục thành phần như sau: o Source: chứa source code bài làm (đã xóa thư mục Debug).1] + HI[g].0 (VS 2010) kết hợp thư viện OpenCV.exe và các . y ) = LuT[I( x. o Release: chứa file thực thi (. x. Các lưu ý  Bài làm được thực hiện dựa trên nội dung lý thuyết đã trình bày trên lớp. g = 1.Bộ môn: Thị giác máy tính & Khoa học Robot Khoa CNTT | ĐH KHTN TP HCM | Tháng 09/2012 Trang 4 .  Đầu ra: Ảnh độ xám J cùng kích thước gồm G mức xám. G .1 Bước 4: Dựa vào LuT để xác định giá trị độ xám của ảnh đầu ra J( x.RAR hoặc .  Tất cả các bài làm sai quy định đều bị 1/10 điểm cho mỗi bài.  Bài làm do từng sinh viên thực hiện. CDF[g] = CDF[g .  Ngôn ngữ sử dụng: từ VC++ version 11. G .dll cần thiết). y Nguyễn Trọng Việt .G-1]) Bước 2: Tính lược đồ tích lũy CDF (Cumulative Distribution Function) CDF[0] = HI[0]. 7. …. Các qui định  Thời gian thực hiện: 7 ngày. 6. o Document: chứa báo cáo. 1.  Thuật toán: Bước 1: Tính lược đồ độ xám HI của ảnh I (0 ≤ HI[g] < 1 với g là mức xám thứ g Є [0 . y )]. g = 0.

Bài tập thực hành CTT310 – Xử lý ảnh và video số Ví dụ minh họa: Ảnh và lược đồ độ xám trước cân bằng Ảnh và lược đồ độ xám sau cân bằng Nguyễn Trọng Việt .Bộ môn: Thị giác máy tính & Khoa học Robot Khoa CNTT | ĐH KHTN TP HCM | Tháng 09/2012 Trang 5 .