You are on page 1of 15

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMISOARA FACULTATEA DE CONSTRUCTII DEPARTAMENTUL DE HIDROTEHNICA

SISTEME DE CONDUCTE (SERIE, PARALEL, COMBINATII)

Studenti: Morariu Loriana Muntean Mihai

Coordonator: Conf.dr.ing. Sumalan Ioan

1

Tipuri de sisteme hidraulice. conducte simple montate în paralel − extremităţile amonte ale tronsoanelor sunt legate într-un nod comun de distribuţie. debitul care tranzitează sistemul este constant. sistemele hidraulice pot fi monofilare. însă viteza variază de la un tronson la altul. Sistemele hidraulice monofilare sau reductibile la un sistem monofilar sunt constituite din: o singură conductă simplă − cu diametru constant. conducte simple montate mixt − conducte montate în serie şi în paralel. în funcţie de diametru. Particularităţi şi clasificare. cu o intrare şi o ieşire. debitul intrat în nodul de distribuţie este egal cu suma debitelor care tranzitează tronsoanele montate în paralel. a căror configuraţie geometrică şi număr de intrări/ieşiri depinde de destinaţia sistemului. respectiv este egal cu debitul ieşit din nodul de colectare.  Din punct de vedere constructiv. prevăzută cu o singură intrare şi o singură ieşire. 2  • • • • . sau pot fi formate din reţele de conducte. respectiv extremităţile aval sunt legate într-un nod comun de colectare. respectiv reductibile la un sistem monofilar. în diferite configuraţii geometrice. conducte simple montate în serie − extremitatea aval a unui tronson este conectată la extremitatea amonte a tronsonului următor.

În cazul conductelor lungi din punct de vedere hidraulic. sistemele pot fi constituite din: • conducte scurte − conducte la care pierderile locale de sarcină hidraulică se iau în considerare alături de pierderile de sarcină distribuite (ambele tipuri de pierderi de sarcină au acelaşi ordin de mărime). În această categorie se încadrează conductele al căror raport între lungime şi diametru are valori semnificative: L / D > 200 . 3 . În această categorie se încadrează conductele al căror raport între lungime şi diametru are valori reduse: L / D ≤ 200 . pierderea de sarcină totală este aproximată prin relaţia: hr ≅ hd . • conducte lungi − conducte la care pierderile locale de sarcină hidraulică. Din punct de vedere hidraulic. precum şi termenii cinetici de la intrarea şi ieşirea din conducte. se neglijează în raport cu pierderile de sarcină hidraulică distribuite ( hl << hd ).

2. 3. ... Pentru sistemul de n tronsoane montate în serie se poate scrie: Q1 = Q2 = Q3 =…= Qj =…= Qn = Q . n = 4). tranzitate de debitul constant Q. rugozităţi şi lungimi diferite. Figura 1 – Reprezentarea schematică a conductelor simple montate în serie (în acest caz.Conducte simple montate în serie Fie un număr de n conducte simple (tronsoane) montate în serie. n). Notăm cu Qj debitul care tranzitează tronsonul j şi cu hrj pierderea de sarcină totală corespunzătoare tronsonului j (unde j = 1. delimitate de punctele i şi e ca în figura 1. 4 .. având diametre.

chiar dacă au acelaşi diametru şi sunt parcurse de acelaşi debit. Se subliniază însă că două tronsoane sunt diferite dacă au rugozităţi diferite. 𝑗 + 1 unde: hl j.0826 4 𝑄 2 𝐷 𝑗+1 5 . O atenţie deosebită trebuie acordată termenilor hl j.hr i-e = 𝑛 𝑗=1 ℎ𝑟 𝑗 + 𝑛−1 𝑗=1 ℎ𝑙 𝑗.j+1 = 𝜉 + 𝑣 2 𝑗+1 𝜉′ 2𝑔 = 𝜉 0.j+1 reprezintă pierderea locală de sarcină la trecerea de la tronsonul j la tronsonul (j+1). astfel: 𝑣 2 𝑗 2𝑔 hl j.0826 4 𝑄 2 𝐷 𝑗 + 𝜉 ′ 0. j+1 care pot fi calculaţi fie pentru tronsonul j situat în amonte de joncţiune (nodul de legătură). Această pierdere locală poate fi datorată modificării de diametru. acolo unde această modificare există. fie pentru tronsonul aval (j+1).

respectiv ζ′ pentru viteza v j+1 şi diametrul Dj+1 ). aceste pierderi pot fi incluse în calculul pierderii de sarcină de pe tronsonul corespunzător vitezei considerate / diametrului considerat. rezultă că: 𝑣 2 𝑖 2𝑔 + 𝐻𝑝i = 𝑣 2 𝑒 2𝑔 + Hpe + hr i-e unde pierderea de sarcină hidraulică totală din sistemul considerat este calculată cu urmatoarea relaţie: 6 . cu condiţia ca acestea să apară o singură dată în expresia pierderii totale de sarcină dintre intrare şi ieşire. Legea energiilor între secţiunile i şi e se scrie astfel: 𝑣 2 𝑖 2𝑔 + 𝑝 𝑖 ρ𝑔 + zi = 𝑣 2 𝑒 2𝑔 + 𝑝 𝑒 𝜌𝑔 + ze + hr i-e Tronsoanele având diametre diferite. în consecinţă vi ≠ ve.În funcţie de modul în care se determină valoarea coeficientului de pierdere locală de sarcină ( ζ pentru viteza vj şi diametrul Dj . vitezele sunt diferite.

hr i−e = h’r 1 + h’r 2 +…+ h’r j +…+ h’r n−1 + hr n h’r j – pierderea de sarcina a tronsonului amonte.j+1 Sarcina sistemului hidraulic se scrie în acest caz: 𝑣 2 𝑒 −𝑣 2 𝑖 H = Hpi – Hpe = + hr i−e 2𝑔 7 . h’r j = hr j + hl j.

Figura 2. – Reprezentarea schematică a conductelor simple montate în paralel. iar extremităţile aval sunt legate în nodul comun de colectare. Extremităţile amonte ale tronsoanelor sunt legate în nodul comun de distribuţie. notat i (intrarea în sistemul hidraulic). 8 . notat e (ieşirea din sistemul hidraulic).Conducte simple montate în paralel Fie un număr de n conducte simple (tronsoane) montate în paralel ca în figura 2.

pentru un sistem de conducte simple montate in paralel.…. respectiv este egal cu debitul ieşit din nodul de colectare: Q= 𝑛 𝑗=1 𝑄𝑗 Legea energiilor între nodurile i şi e. 2. debitul de apă Q intrat în nodul de distribuţie este egal cu suma debitelor Qj (j = 1. distribuţia debitelor pe cele n conducte montate în paralel se face astfel încât pierderile de sarcină hidraulică să fie egale: hr i−e = hr j 9 .Conform ecuaţiei continuităţii. se poate scrie pe fiecare tronson j astfel: 𝑣 2 𝑖 2𝑔 + 𝐻𝑝i = 𝑣 2 𝑒 2𝑔 + Hpe + hr j Cu alte cuvinte. n) care tranzitează tronsoanele montate în paralel.

au fost neglijate pierderile de sarcină locale în nodul de distribuţie (i) precum şi în cel de colectare (e). Sarcina sistemului hidraulic se scrie în acest caz: 𝑣 2 𝑒 −𝑣 2 𝑖 H = Hpi – Hpe = + hr i−e 2𝑔 10 .Pentru simplificarea calculului pierderilor de sarcină hidraulică hr i−e din întreg sistemul.

Conducte simple montate mixt. respectiv A-B) sunt înseriate cu un sistem de n conducte simple montate în paralel (între nodurile B şi C). Fie un sistem de conducte montate mixt (în serie şi în paralel) conform configuraţiei geometrice din figura 3: primele două conducte simple (între nodurile i-A. Figura 3 – Reprezentarea schematică a conductelor simple montate mixt. 11 . iar acesta din urmă este înseriat la rândul său cu o altă conductă simplă (între nodurile C-e).

se obţine pierderea de sarcină hidraulică din sistemul monofilar echivalent delimitat de punctele B şi C: hr B-C = Mech p 𝑄2 . respectiv este egal cu debitul ieşit din nodul de colectare C. n) care tranzitează tronsoanele montate în paralel. Echivalând sistemul de n conducte montate în paralel.modul echivalent de rezistenţă hidraulică pentru conductele montate in paralel. definit prin relaţia: Mech p = 𝑛 𝑗=𝑖 1 𝑀𝑗 −2 Mech p . …. cu un sistem monofilar al cărui modul echivalent de rezistenţă hidraulică este Mech p . 2.Se scrie ecuaţia continuităţii: Q= 𝑛 𝑗=1 𝑄𝑗 conform căreia debitul de apă Q intrat în nodul de distribuţie B este egal cu suma debitelor Qj (j = 1.

Prin echivalenţa efectuată. sistemul mixt din figura 3 se reduce la un sistem de 4 conducte simple montate în serie. Legea energiilor între nodurile i şi e se scrie: 𝑣 2 𝑖 2𝑔 + 𝐻𝑝i = 𝑣 2 𝑒 2𝑔 + Hpe + hr i-e unde pierderea de sarcină hidraulică totală între i şi e se determină prin însumarea pierderilor de pe conductele montate în serie. cu ajutorul urmatoarei relaţii: hr i-e = Mech s 𝑄2 𝑣 2 𝑖 2𝑔 + 𝐻𝑝i = 𝑣 2 𝑒 2𝑔 + Hpe + Mech s 𝑄2 13 .

modul echivalent de rezistenţă hidraulică pentru conductele montate in serie. 14 .Sarcina sistemului hidraulic se scrie în acest caz: 𝑣 2 𝑒 −𝑣 2 𝑖 H = Hpi – Hpe = + Mech s 𝑄2 2𝑔 Mech s .

~ VA MULTUMESC ~ 15 .