You are on page 1of 1

Hướng dẫn Crack Proshow Producer

• • •

Ta nên ngắt kết nối internet trước khi crack Cài đặt chương trình nhưng không được chạy chương trình.
Mở file hosts

File hosts nằm trong thư mục này: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc Bạn có thể tìm thủ công theo đường dẫn trên hoặc mở cửa sổ lệnh run bằng cách phím WINDOWS + phím R trên bàn phím ( Phím WINDOWS là phím nằm giữa phím Alt và Ctrl) sau đó copy paste đường dẫn trên vào. Chọn file có tên là file hosts sau đó mở nó ra bằng notepad hay wordpad cũng được (chú ý tránh nhầm lẫn với file lmhost.sam) Copy các dòng dưới đây sau đó paste vào phía dưới cùng của file hosts rồi lưu lại.

127.0.0.1 www.photodex.com 127.0.0.1 www.slideshowblog.com 127.0.0.1 www.picturecd.org 127.0.0.1 www.picturecd.net 127.0.0.1 www.cpic.com 127.0.0.1 www.picturecd.com

• •

Copy tất cả các file có trong thư mục crack paste vào thư mục vừa cài đặt Proshow producer Tìm và chạy regger.reg (có trong thư mục crack )