You are on page 1of 4

CÁC LOẠI BIA

HEINEKENT Loại: lon và chai Dung tích: 330Ml Nồng độ cồn :5% Xuất xứ: Hà Lan TIGER 333 ASHAHI CORONA SAPORO Loại: bia tươi, lon Loại: chai thủy Loại: bia lon và chai Loại: bia lon và chai Loại: bia chai và chai tinh, lon vàng và Dung tích: 330Ml Dung tích: 330Ml Dung tích: 330-500Ml Dung tích: 355Ml Dung tích: 330-500Ml Nồng độ cồn :5% Nồng độ cồn :5.3 % Nồng độ cồn :4.5 % Nồng độ cồn :4.6 % Nồng độ cồn :5 % Xuất xứ: Singapore Xuất xứ: Việt Nam Xuất xứ: Nhật Bản Xuất xứ: Mehico Xuất xứ: Nhật Bản

Coors Light Loại: lon và chai Dung tích: 330Ml Nồng độ cồn :4.1 % Xuất xứ: Mỹ

Amber Stout (Bia Carlsberg đen ) Loại: chai Loại: lon và chai Dung tích: 330Ml Dung tích: 330-500Ml Nồng độ cồn :4.5-5%Nồng độ cồn :5% Xuất xứ: Ireland Xuất xứ: Đan Mạch

Foster

Budweiser

Loại: lon và chai Loại: lon và chai (Nhôm và thủy tinh ) Dung tích: 330-500Ml Dung tích: 330-473 Ml Nồng độ cồn :4.5% Nồng độ cồn :5% Xuất xứ: Úc Xuất xứ: Mỹ

Nguyễn Đình Ân (RM27)

Sebastiaan Dark Loại: bia chai Dung tích: 330Ml Nồng độ cồn :9 % Xuất xứ: Bỉ Oettinger Loại: bia lon Dung tích: 330Ml Nồng độ cồn :5.5 % Nồng độ cồn :5 % Xuất xứ: Nga Xuất xứ: Anh Nguyễn Đình Ân (RM27) .CÁC LOẠI BIA CHIMAY Loại: chai Dung tích: 330Ml Nồng độ cồn :9% Xuất xứ: Bỉ DUEL Loại: bia chai Dung tích: 75 CL Nồng độ cồn :9% Xuất xứ: Bỉ Bia Sứ ST.4% Xuất xứ: Đức Bochka Murphys Loại: bia chai và lon Loại: bia lon Dung tích: 500Ml Dung tích: 500Ml Nồng độ cồn :6.

CÁC LOẠI BIA ORO -500Ml Nguyễn Đình Ân (RM27) .

CÁC LOẠI BIA phys Nguyễn Đình Ân (RM27) .