You are on page 1of 43

Microsoft Word – део 1

 Страна 1

Циљеви

Рад са MS Word процесором текста:

Подешавање радног окружења
Уношење текста
Едитовање документа
Форматирање документа
Рад са табелама
Памћење документа на диску

 Страна 2

Osnovni pojmovi
Реч (Word): Одсечак текста између два
делиметра
Ред
Страница (Page)
Заглавље / Подножије (Header/Fооter)
Фусноте и Ендноте (Footnotes/Endnotes)
Маргине

 Страна 3

Основни појмови

Пасус и параграф
нови пасус <Shift+Enter>
нови параграф <Еnter>


Стр
ана
4

Након покретања  Страна 5 .

Приказ картице  Страна 6 .

Конфигурација картице Office button / Word options / Customize  Страна 7 .

Помоћни или искачући мени Десни клик на текст или површину за унос текста даје искачући мени.  Сврха: да се на лакши/бржи начин дође до команди из менија  Може бити различит   Страна 8 .

Уношење текста      На уобичајен начин Аутоматски прелази у нови ред кад се попуни претходни. Нови пасус исти параграф <Shift+Enter> Нови параграф <Enter> Нова страна <Ctrl+Enter>  Страна 9 .

Уношење текста  Позиционирање унутар унетог текста:      Тастери стрелице Миш Крај документа <Ctrl+End> Почетак документа <Ctrl+Home> Селектовање текста  Миш  Селектовање колоне < Alt > + Mиш  Цео документ <Ctrl + A>  Страна 10 .

Уношење текста – селектованје  Страна 11 .

Уношење текста  Брисање  Delete  Backspace  Већа количина текста се претходно обележи (селектује)  Избор тастатуре  Кружна промена тастатуре <Аlt + Shift>  Страна 12 .

Уношење текста  Специјални карактери и знаци  Insert/Symbol..  Страна 13 ..

Уношење текста  Копирање текста  Селектовати жељени текст  <Ctrl +C> меморисање обележеног текста  <Ctrl+V> копирање на ново место  Collect and Paste  Могућност да се одједном селектују различити делови текста (слике) и да се тако ископирају на ново место  Стр ана 14 .

point (1 point = 1/72 inch)  Фонт је ознака за величину и изглед карактера 200 pts Arial 120 pts Bradley Hand ITC 80 pts 20 pts A 40 pts A A A A  Страна 15 .Форматирање текста  Форматирање карактера  Мера величине је тзв.

подвучена. прецртана слова Надскрипт и подскрипт Мала. велика слова Боја фонта Боја маркера  Страна 16 .Форматирање текста Форматирање карактера Назив фонта Величина фонта Враћање формата текста у првобитно стање Оквир за дијалог Задебљана. искошена.

Форматирање текста Форматирање карактера Bullets and Numbers Indents Сортирање Ознака за крај параграфа Оквир за дијалог Поравнање Размак између редова Боја унутрашњости оквира Оквир  Страна 17 .

Форматирање текста Форматирање карактера  Страна 18 .

Форматирање текста Форматирање карактера  Format / Font. Scale Spacing Position Kerning  Стр ана 19 ...

Форматирање параграфа Скривени кодови  Страна 20 .

Форматирање параграфа Хоризонтално поравнање Обострано поравнање <Ctrl+J> Десно поравнање <Ctrl+R> Централно поравнање <Ctrl+E> Лево поравнање <Ctrl+L>  Страна 21 .

Форматирање параграфа Paragraph  Aligment  Identation  Spacing  Line spacing  Страна 22 .

Форматирање параграфа Употреба лењира Почетак прве линије Почетак свих осталих линија Десна маргина Притиском на Alt при померању граничника добијају се мере у cm  Стр ана 23 .

Форматирање параграфа  Како “ископирати” све елементе формата једног параграфа на други?  позиционирате се на параграф чији формат желите да “ископирате”  кликните на икону (картици Home)  кликните на параграф који желите да форматирате  Страна 24 .

Форматирање strane На картици Page Layout изаберите оквир за дијалог Page Setup  Margins  Orientation  Pages   Multiple pages  Страна 25 .

.. Paper size Vertical Alignment  Страна 26 .Форматирање strane Page Setup.

Форматирање strane  Стр ана 27 .

Форматирање strane .колоне Columns  Страна 28 .

изабрати картицу Design након креирања заглавља или подножија странице  Страна 29 .Форматирање strane  Header / Footer  Додаје се на врх односно на крај сваке стране у подручју маргине  Да би сте их креирали на картици Insert изаберите Header или Footer  За додатна подешавања.

Форматирање strane  Header / Footer (картица Design ) Удаљеност заглавља од дна стране Удаљеност заглавља од врха Затварање заглавља и подножија странице Отварање оквира за поравнање Приказ претходне и наредне селекције Померање показивача на заглавље и подножије Подешавање приказа на различитим странама  Страна 30 .

..Нумерисање stranа  (kартица) Insert / Page Number.  Страна 31 .

Отварање новог документа  Два начина да отворите нови документ (New Document)  Кликните на Office button • Кликните на икону  Комбинацијом тастера < Crtl > + < N >  Готови шаблони (Template)  Страна 32 .

Отварање постојећег документа  Два начина да отворите постојећи документ (Оpen Document)  Кликните на Office button • Кликните на икону  Комбинацијом тастера < Crtl >+ <O >  Страна 33 .

Отварање постојећег документа  Стр ана 34 .

Снимање документа  Два начина да снимите документ (Save Document)  Кликните на Office button • Кликните на икону  Комбинацијом тастера <Crtl> + <S>  Страна 35 .

.Рад са табелама  На картици Insert кликните на икону за табеле  Означите број редова и колона или..   Страна 36 .

Рад са табелама  Страна 37 .

Рад са табелама  Накнадне промена димензија табела можемо извршити са картице Layout  Insert (Rows) Above  Insert (Rows) Below  Insert (Columns) Left  Insert (Columns) Right  Страна 38 .

Рад са табелама  Промена позиције и величине табеле Аутоматско одређивање величине врста и колона на картици Layout изабрати AutoFit  Страна 39 .

Рад са табелама  Картица Design Дебљина и врста линије Шаблони табела Врсте приказа редова и врста табеле Боја и врста оквира Брисање табеле Боја линије Цртање табеле  Страна 40 .

приказ и подешавањ а табеле Величина ћелија и њихова дистрибуција Спајање и раздвајање делова или целе табеле Поравнање текста у ћелији Опције за сортирање података и формуле Маргине  Страна 41 .Рад са табелама  Картица Layout Додавање и брисање табеле Селекција.

Рад са табелама  Понављање првог реда табеле  Oзначити жељени ред  На картици Layout у групи Data изабрати Repeat Header Rows  Страна 42 .

у циљу поравнавања колона  Страна 43 . a не размакницу (spacebar).Резиме лекције  Oбрада текста није класично “куцање” текста Употреба тастера Enter само када се мора Koристити табулаторе и показиваче маргина.