PENGURUSAN PERNIAGAAN DAN KESETIAUSAHAAN KERTAS KERJA KELENGKAPAN PERKAHWINAN (1) SYARIKAT SHAISNA BRIGHT SDN BHD

NAMA: NUR JAWAHIR HUSNA BINTI HANIFF SHADIR NO. I/C: 910904-07-5068 KOD KELAS: PPK-010611-4

0 RINGKASAN EKSEKUTIF 2.4PERBELANJAAN PENTADBIRAN 10 11-13 14 15 5.5 PESAING UTAMA 5.3 PERBELANJAAN OPERASI 6.0 PERANCANGAN PENGURUSAN OPERASI 4.11 PERBELANJAAN PEMASARAN 5.3 GAJI 4.0 OBJEKTIF HALAMAN 3 4-8 9 4.2 CARTA PROSES ALIRAN KERJA 6.3 PRODUK 5.0 PERANCANGAN PEMASARAN 5.0 PERANCANGAN KEWANGAN 6.10 RAMALAN JUALAN 5.KANDUNGAN PERKARA 1.12 RISIKO KRITIKAL 16 17-19 20-30 31-32 33 34 35-37 38-39 40-41 42-44 45 46-47 6.1 PELANGGAN DAN SEGMEN SASARAN PASARAN 5.0 PENGENALAN 3.8 HARGA 5.1 STRUKTUR ORGANISASI 4.1 PENTADBIRAN DAN PREMIS 6.7 PEMASARAN DAN JUALAN 5.2 PENERANGAN KERJA 4.9 STRATEGI JUALAN 5.4 BELANJAWAN PEMBELIAN 3 TAHUN 48-49 50-51 52-57 58-60 .2 RINGKASAN ANALISA PASARAN 5.6 STRATEGI 5.4 PESAINGAN DAN GELAGAT PELANGGAN 5.

3 JADUAL SUSUTNILAI ASET TETAP 7.6 PENYATA PRO FORMA ALIRAN TUNAI 3 TAHUN 7.7.0 PERANCANGAN KEWANGAN 7.1 KOS PERLAKSAAN PROJEK 7.4 PRO FORMA ALIRAN TUNAI-SEBELUM PEMBIAYAAN 7.7 PRO FORMA PENYATA PENDAPATAN 7.0 JAMINAN KUALITI LAMPIRAN 61 62 63 64-65 66-67 68-69 70-71 72 73 74-98 .5 PRO FORMA ALIRAN TUNAI-SELEPAS PEMBIAYAAN 7.8 PRO FORMA PENYATA PENDAPATAN 8.2 JADUAL BAYARAN SEMULA PEMBIAYAAN 7.