You are on page 1of 1

AFECTIVITATEA Dacă raţiunea poate fi reprodusă de calculator (inteligenţa artificială), afectivitatea este doar apanajul omului.

Procesele afective sunt procese psihice care reflectă relaţia dintre subiect şi obiect sub formă de trăiri. Prin urmare, nu obiectul în sine determină o trăire,ci relaţia dintre subiect şi obiect. Proprietăţile proceselor afective: 1. Polaritatea constă în tendinţa proceselor afective de a gravita fie în jurul polului pozitiv, fie în jurul celui negativ, ca urmare a satisfacerii sau nesatisfacerii trebuinţelor. Exemplu: bucurie-tristeţe, simpatie-antipatie, entuziasm-deprimare, iubire-ură 2. Intensitatea indică forţa, tăria, profunzimea de care dispune trăirea afectivă. 3. Durata constă în întinderea sau persistenţa în timp a trăirilor afective. Exemplu: un sentiment poate dura un an, doi ani sau toată viaţa. 4. Mobilitatea exprimă fie trecerea de la o fază la alta în interiorul aceleiaşi trăiri, fie trecerea de la o stare afectivă la alta. Mobilitatea diferă de fluctuaţie care desemnează trecerea de la o stare la alta fără motiv, fiind semn de patologie sau imaturitate. 5. Expresivitatea- capacitatea proceselor afective de a se exterioriza. Exteriorizarea se face prin intermediu expresiilor emoţionale: mimică, pantomimică, gestică, modificări de natură vegetativă, schimbarea vocii. Clasificarea trăirilor afective: 1. Procese afective primare- apropiate de biologic, nefiind întotdeauna controlate conştient: a) Tonul afectiv al proceselor cognitive- reacţiile emoţionale ce însoţesc actele cunoaşterii. De exemplu, o culoare sau un miros pot fi însoţite de trăiri afective de plăcere sau neplăcere. b) Trăirile afective de provenienţă organică sunt cauzate de buna sau proasta funcţionare a organelor interne. De exemplu, în cardiopatii pot apare stări de alarmă afectivă. c) Afectele- trăiri afective simple, primitive, implusive, cu apariţie bruscă, cum ar fi groaza, mânia, frica, spaima, plânsul zgomotos sau râsul în hohote. Ele se supun uneori controlului conştient. 2. Procesele afective complexe au un grad mai mare de conştientizare. a) Emoţiile curente sunt forme afective de scurtă durată provocare de însuşirile obiectelor (obiect fizic, persoană, eveniment). Ele sunt modelate socio-cultural. De exemplu: bucurie, tristeţe, simpatie, antipatie, admiraţie, speranţă, entuziasm, dispreţ etc. b) Emoţiile superioare sunt determinate de activităţile omului şi se supun învăţării (învăţare afectivă). De exemplu emoţiile cauzate de activităţile intelectuale, artistice ş.a.m.d. c) Dispoziţiile afective sunt stări difuze cu intensitate variabilă şi durată relativă. Ele nu sunt cauzate de un element précis, fiind mai vagi decât emoţiile. De exemplu: veselie, anxietate. 3. Procesele afective superioare - se raportează la personalitate. a) Sentimentele sunt trăiri afective intense, de lungă durată, relativ stabile şi specifice omului. Ele pot lua forma unor atitudini afective păstrându-se toată viaţa. De exemplu: dragoste, ură, invidie, gelozie, admiraţie, îndoială etc. b) Pasiunile sunt sentimente care antrenează întreaga personalitate. Ele pot fi pasiuni pozitive sau nobile (în slujba adevărului, dreptăţii, progresului), care revitalizează şi energizează individul, sau pasiuni negative, patimi sau vicii care devitalizează.