You are on page 1of 1

Skatteverket Inkomstdeklaration 1 2011 - Kvittens

https://www3.skatteverket.se/ef/ef_webapp/kvittens.do

Start > Kvittens

Deklaration för inkomståret 2010 inskickad 2011-04-28 18:46

Kvittens Datum 2011-04-28 Kvittensnummer 20110428184616195709291073 Namn Tigerschiöld, Magnus Inskickad via Internet Person-/Org.nr 570929-1073 E-tjänst Inkomstdeklaration

Inkomst av tjänst och kapital 1. Inkomster - Tjänst Lön, förmåner, sjukpenning m.m. 7. Inkomster - Kapital Ränteinkomster, utdelningar m.m. 8. Avdrag - Kapital Ränteutgifter m.m.

Ruta 03 50 53

Totalbelopp 373 462 16 062 17 701

1 of 1

4/28/11 6:47 PM