You are on page 1of 3

Unitatea de invatamant:Liceul……./ Scoala gen……. Data:…….. semestrul ……… saptamina……..

Clasa: Profesor: numele vostru corect plus anul si facultatea la care sunteti student ( exemplu: Vrgovici Svetlana Maria Fac. Constructii, anul III specializarea Ing. civila romina Disciplina: Titlul lectiei: (subiectul lectiei) Tipul de lectie: Lectie mixta Durata lectiei: 50 minute Locul de desfasurarea al lectiei: sala de clasa, laborator, sala de sport, etc. Obiectivele operationale: La sfirsitul lectiei elevii trebuie sa fie capabili : Să deosebeasca (aceasta metoda de cele prezentate) Sa implementeze (corect aceasta metoda) Sa observe avantajele si dezavanatjele (fata de celelalte metode) Sa povesteasca pe baza (povestirilor si a explicatiilor modul in care…) Sa rezolve corect ( exercitiile si problemele din lectia……) Sa enumere, sa relateze, sa indice , sa manifeste dorinta ( de a recita), Numarul minim de obiective intr/o lectie de 50 de minute este de 3, iar cel maxim de 5. Mai sus am aratat citeva verbe ce se folosesc in formularea obiectivelor operationale. Nu se folosesc verbele a cunoaste, a stii la formularea obiectivelor. Strategia didactica: Mijloace de invatamint folosite la lectie:unitatea de calcul, calculatorul, fise, harti, fotografii, diapozitive, tabla, creta, marcar, test de evaluare, aparate electrice, materiale audio-video, scheme, planse ( orice material didactic) Metode de invataminat utilizate la lectie: aici se vor trece metodele pe care fiecare cadru didactic le utilizeaza la lectia la care isi desfasoara activitatea didactica ( conversatia, povestirea, expunerea, prelegerea, algoritmizarea, problematizarea, explicatia, descrierea, demonstratia, Metoda ciorchinelui, studiul de caz, munca în perechi și pe echipe ) toate aceste metode le gasiti in cursul de pedagogie II . Forme de organizare a lectiei: frontal, individual, pe grupe Bibliografia: manualul plus alte carti ce consideratic a trebuie folosite la lectie

4. ( ce. exercitii . de ce. Care sunt etapele de lucru ce trebuiesc parcurse pentru aplicarea corectă a acestei reguli? Metode didactice conversatia Conversatia euristica. prin ce. prezentarea obiectivelor şi scrierea lor pe tablă (1-2 min) Comunicarea noilor cunostinte (15-25min) Notarea elevilor ce au raspuns la lectia evaluata. explicatia. Evenimetele didactice ( momentele lectiei) Momentul organizatoric (1-3 min) Verificarea si reactualizarea cunoştiinţelor dobânditae anterior ( 10-15min) Ob icti v Continutul didactic . 1. scheme. 2. in ce loc. Captarea atenţiei (1-2 min) Anunţarea titlului noii lecţii. de unde. . notarea absenţilor. Când două mărimi sunt direct proporţionale? Dar invers proporţionale? 2. texte despre lectia pe care urmeaza Povestirea. 5.adresarea întrebărilor pentru a aprecia modul în care şi-au însuşit cunoştiinţele dobândite anterior. cum . Crt. unde. exemplificati. exercitiul depinde de fiecare cadrul didactice cum doreste sa realizeze evaluarea Mijloace didactice catalogul chestionare orală şi individuală. etc Iar la fiecare etapa din aceasta lectie se foloseste metoda de predare invatate la pedagogie II Aici se vor scrie toate materialele didactice utilizate de voi in timpul lectiei . fise. citat.afectiv necesar desfăşurătrii lecţiei. Aici va rog formulati minim 3 intrebari dintr/o lectie anterioara. expunerea Se scrie pe tabla titlul lectiei expunerea Aici se scrie toata lectia ce urmeaza a fi predata .stabilirea climatului socio. identificati) 1. descrieti. Cum exprimăm acest lucru între elementele a două mulţimi? 3.PROIECT DE TEHNOLOGIE DIDACTICA Nr. cind. din lectia……………………. Se apreciază corectitudinea răspunsurilor prin adresarea de calificative verbale Evaluare 3. a fi predata.. pregătirea materialelor necesare desfăşurării lecţiei. Se realizeaza fie printr-o povestire.

fac aprecieri referitoare la modul de desfăşurare a lecţiei şi scot în evidenţă expunere Evaluare finală (2-3min) elevii care au avut o prestaţie bună şi foarte bună la oră. daca aceasta notare nu s/a realizat la punctul 2. Conversatia Evaluare orală Va rog formulati minim 3 intrebari din lectia ce se presupne ca o predati didactica continuă Tot in aceasta etapa poate avea loc notarea elevilor dupa dorinta cadrului didactic. distribuiti timpii in functie de importanta.dau tema pentru acasă Totalul de minute trebuie sa fie de 50. complexitatea si amplitudinea fiecarei etape din lectie . manualul Încheierea lecţiei . . Fixarea noilor cunostinte (5-8 min) 7 Are loc prin formularea intrebarilor de catre cadrul didactic din noua lectie.6.