You are on page 1of 2

CANTOS DE ORUNMILA Ifa Yoko bi oko bi Coro: ayalawo yoko bi oko bi ayalawo Ifa Yoko bi oko bi Coro: ayalawo

yoko bi oko bi ayalawo Canto 2 Ofe yekete oluo selawo Enikilawa se Ofe yekete oluo selawo Enikilawa se lawo Coro: Ofe yekete oluo selawo Enikilawa se Ofe yekete oluo selawo Enikilawa se lawo Mayele kunfe Ifa Coro: eriki mayele kunfe Ifa eriki Mayele kunfe Elegba Coro: eriki mayele kunfe Ifa eriki Mayele kunfe awo Coro: eriki mayele kunfe Ifa eriki Canto 3 Aunko Orunla laka laka la bose Ifa aunko Orunla laka laka la bose awo Coro: Aunko Orunla laka laka la bose ifa aunko Orunla laka laka la bose awo Canto 4 Elekete meye Orunmila elekete meye bogbo shakutu awa selawo Coro: elekete meye bogbo shakutu awa selawo Coro: elekete meye Orunmila Coro: elekete meye Orunmila Coro: elekete meye orunmila bogbo shakutu awa selawo bogbo shakutu awa selawo Coro: elekete meye

bogbo shakutu awa selawo Coro: elekete meye Orunmila Coro: elekete meye Orunmila Coro: elekete meye orunmila bogbo shakutu awa selawo Canto 5 Orunmila talade baba moforibale Coro: Orunmila talade baba moforibale Canto 6 Ire Ire owo Ire orunmila layire Coro: Ire Ire owo orunmila layire Canto 7 Eya tutu lomi lawo eya tutu lomi lawo Orunmila eya tuto omi yawo eya tutu lomi lawo Coro: Eya tutu lomi lawo eya tutu lomi lawo Orunmila eya tuto omi yawo eya tutu lomi lawo .