ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ဖို႔ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး တိုက္တြန္း

ဗြီအိုေအ 31 May 2009
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးၿပီး၊ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနနဲ႔
အတိုက္အခံေတြန႔ဲ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြ လုပ္ဖို႔ အေမရိကန္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေရာဘတ္ ဂိတ္(စ) က
တိုက္တြန္းလိုက္ပါတယ္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွာ လုပေ
္ နတဲ့ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ အာရွလံုၿခံဳေရး
ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ က်င္းပေနရာမွာ မစၥတာဂိတ္(စ) က အခုလို ေျပာသြားတာပါ။
မေန႔ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို သူ႔ေရွ႕ေနျဖစ္သူေတြန႔ဲ ႏွစ္နာရီၾကာ အင္းစိန္ေထာင္၀င္းအတြင္း
ေပးေတြ႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ က်န္းမာေရး ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ရိွေနတယ္လို႔ ေရွ႕ေန
ဦးၾကည္၀င္းက ဗီြအိုေအကို ေျပာပါတယ္။ ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေဖာက္ဖ်က္မႈန႔ဲ တရားစဲြခံေနရတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အမႈကို လာမယ့္ တနလၤာေန႔ ရံုးခ်ိန္းထားရာကေန ေသာၾကာေန႔အထိ
ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္တယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးဉာဏ္၀င္း က ေျပာပါတယ္။
အဲဒီေန႔မွာေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမႈကို ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္လႊခ
ဲ ်က္ ေပးရမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္ အခုလို
ရက္ေရႊ႕ရသလဲဆိုတာေတာ့ အာဏာပိုင္ေတြဖက္က အေၾကာင္းျပခ်က္မေပးဘူးလို႔ ဦးဉာဏ္၀င္း က
ေျပာပါတယ္။
တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔တုန္းက ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း ဒီပဲယင္းမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ဒီမိုကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူေတြကို အစိုးရလိုလားသူေတြက အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈ
ႏွစ္ပတ္လည္အျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာမွာ ဒီမိုကေရစီေရးလႈပရ
္ ွားသူေတြဟာ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ အဲဒီအျဖစ္အပ်က္ကို
စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး အျဖစ္မွန္ေဖာ္ထုတ္ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ့ၾဲ ကပါတယ္။ အဲဒီ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အၾကမ္းဖက္
တိုက္ခိုက္ခံရၿပီးကတည္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လံုၿခံဳေရးအေၾကာင္းျပခ်က္န႔ဲ ျမန္မာအစိုးရ
ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ ခ်ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
သီးသန္႔ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ ေရွ႕ေနဦးၾကည္၀င္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေတြ႔ဆံု
ဗြီအိုေအ 30 May 2009
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေန ေကာင္းတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္
ေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦး ဉာ ဏ္၀င္းက ဗြီအိုေအကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဦး ဉာ ဏ္၀င္းဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕
အမႈကို လိုက္ပါေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ေရွ႕ေနတဦးအေနနဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ဒီကေန႔ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင့္
ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ဆံုအၿပီး ျပန္အလာမွာ ဦးဉာဏ္၀င္း က ဗြီအိုေအကို အခုလို
ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ ဒီေန႔ ေတြ႔တ့က
ဲ ိစၥက အၿပီးသတ္ေလွ်ာက္လဲခ်က္အတြက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဥပေဒဆုိင္ရာ အျမင္ေတြကို
ေျပာတယ္။ ဒီတမႈလံုးမွာ သူ ျမင္ေတြ႔တာေတြကို ေျပာတယ္။ ဒီဟာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔
ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးရမွာ။”
ရက္ခ်ိန္းကိုေတာ့ အခုလာမယ့္ တနလၤာေန႔ကေန ေသာၾကာေန႔ ေရႊ႕လိုက္တယ္ဆိုတာေရာ ေသခ်ာလားခင္ဗ်။ -

“ေသခ်ာပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႔ဆီကို တရား၀င္စာနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားတာပါ။”
ဘာကို အေၾကာင္းျပပါသလဲ။ “အေၾကာင္းျပခ်က္ မပါ ပါဘူး။ ၁ ရက္ေန႔ကို ၅ ရက္ေန႔ ေရႊ႕တယ္။ အဲဒါပဲ အေၾကာင္းၾကားတာပါ။
တရားသူႀကီးကိုယ္တိုင္ လက္မွတ္ထုိးၿပီး အေၾကာင္းၾကားတာပါ။”
ဒီေန႔ အဲန္ကယ္လ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ျဖစ္သလားခင္ဗ်။ “က်ေနာ္တို႔ ၂ နာရီကေန ၄ နာရီခြဲအထိ ေတြ႔ပါတယ္။”
အဲန္ကယ္လ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ၂ နာရီေလာက္ ဒီအမႈကိစၥန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီးေတာ့
ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့တယ္ေပါ့။ “ဟုတ္က့ပ
ဲ ါ။”
အခုေတြ႔တာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထားထားတဲ့အိမ္မွာပဲ ဧည့္ရိပ္သာမွာပဲ ေတြ႔ခြင့္ရတာလား။ “မဟုတ္ပါဘူးဗ်။ အေဆာက္အဦ တခု၊ ရိပ္သာတခုေပါ့ဗ်ာ။ ဧည့္ရိပ္သာတခုမွာ က်ေနာ္ ရယ္ ဆရာဦးၾကည္၀င္း၊
ေဒၚခင္ေဌးႁကြယ္၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ေဒၚခင္၀င္း၊ ေဒၚ၀င္းမမ ရယ္ ၆ ေယာက္ အဲဒါ
ေတြ႔ၾကတာပါ။ ၆ ေယာက္ေပါ့၊”
အခုလိုေတြ႔ဖို႔အတြက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ထိန္းသိမ္းထားတဲ့ေနရာမဟုတ္ဘဲ သီးသန္႔တေနရာကို
ေခၚသြားေပးတာေပါ့။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က်န္းမာေရး အေျခအေနကေရာ ဘယ္လိုရွိလခ
ဲ င္ဗ်။ “ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းပါတယ္ ဆိုတာက က်ေနာ္တို႔လည္း ေသခ်ာေမးတယ္။ သူ႔ကို ေဆးမွဴးခ်ဳပ္က
စမ္းသပ္စစ္ေဆးၿပီးေတာ့ ေဆးႏွစ္မ်ိဳးကို ရပ္ခိုင္းတယ္။ အဲဒီ ေဆးႏွစ္မ်ိဳး ရပ္ခိုင္းလိုက္တ့အ
ဲ ခါမွာ လြန္ခ့တ
ဲ ့ဲ
ႏွစ္ရက္ေလာက္ကစၿပီး ေတာ္ေတာ္ သက္သာသြားၿပီျဖစ္တယ္လို႔ အဲဒီလို ေျပာပါတယ္။ ႁကြက္တက္တ့ဟ
ဲ ာေလ။”
ေနာက္တဆင့္ကေတာ့ ေသာၾကာေန႔မွာ အဲန္ကယ္လ္တို႔ဘက္က ေနာက္ဆံုး ေလွ်ာက္လခ
ဲ ်က္ တင္ရမွာေပါ့။
ဟုတ္လားခင္ဗ်။ “ဟုတ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဖက္လံုး သြင္းရမွာပါ။ အစိုးရဘက္ကလည္း သြင္းရမယ္။ က်ေနာ္တို႔လည္း သြင္းရမယ္။”
ဒီကိစၥက ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ ဆိုရင္ေတာ့ ေသာၾကာေန႔ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ တင္ၿပီးရင္ ဒါ စီရင္ခ်က္ ခ်ဖို႔ပဲ
က်န္ေတာ့တာေပါ့။ “ဟုတ္က့။ဲ အမိန္႔ခ်ရဖို႔ပဲ က်န္မာွ ပါ။ စီရင္ခ်က္ ခ်ရဖို႔ပဲ က်န္မွာပါ။”

ေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အာဏာပိုင္ေတြ ဝင္ေရာက္ခ့မ
ဲ ႈ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေက်နပ္ေၾကာင္း
ေျပာဆို
RFA - 2009-05-30
ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၾကာသပေတးေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ့ဲ ေနအိမ္ျခံဝင္းအတြင္းကို မစၥတာယပ္ေတာရဲ႔ အမႈအတြက္
တရားသူႀကိီး အပါအဝင္ အာဏာပိုင္ေတြ ဝင္ေရာက္ၿပီး မစၥတာယပ္ေတာ ေနအိမ္ထဲ ဝင္ေရာက္ခ့ပ
ဲ ံုကို သရုပ္ျပ
ၾကည့္ရွဳတာဟာ ခြင့္ျပဳခ်က္္မရဘဲ ဝင္ေရာက္တာျဖစ္တ့အ
ဲ တြက္ မိမိအေနနဲ႔ မေက်နပ္ေၾကာင္း ေမလ ၃ဝ ရက္
စေနေန႔မွာ ေရွ႔ေနမ်ားနဲ႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။
ဒီကိစၥန႔ပ
ဲ တ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ ေတြ႔ဆံုခ့တ
ဲ ့ဲ ေရွ႔ေန ဦးဥာဏ္ဝင္းက ခုလို ေျပာျပပါတယ္။
ဦးဥာဏ္ဝင္း။

။'က်ေနာ္တုိ႔ သတင္းစာထဲမွာ ေတြ႔တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အိမ္ ျခံဝင္းထဲမွာ

မစၥတာယက္ေတာက သူဝင္ခ့တ
ဲ ့ေ
ဲ နရာ၊ သူအိပ္ခ့တ
ဲ ့၊ဲ အဲဒီဟာေတြအတြက္ သြားၾကည့္ၾကတယ္၊
တရားသူႀကီးလည္း ပါတယ္ ေရွ႔ေနလည္းပါတယ္လုိ႔ သတင္းစာထဲမွာ ေတြ႔တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေျပာတယ္၊ သူ လံုးဝ မေက်နပ္ဘူး တဲ့။ သူ႔ကို တားဆီးထားတဲ့အမိန္႔လည္း
ရုတ္သိမ္းၿပီးၿပီ။ ရုတသ
္ ိမ္းၿပီးရင္ ဒီအိမ္ရ႔ဲ ကိစၥဟာ သူ႔ကိစၥ၊ သူ႔ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မေတာင္းဘဲ လုပ္တာကေတာ့
တရားမဲ့လုပ္ရပ္ပဲလုိ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေျပာပါတယ္'
ေမလ ၃ဝ ရက္ စေနေန႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႔ဲ ေရွ႔ေနမ်ားျဖစ္တ့ဲ ဦးၾကည္ဝင္း၊ ဦးဥာဏ္ဝင္းနဲ႔
ေဒၚခင္ေဌးႁကြယ္တို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္န႔ဲ အင္းစိန္ေထာင္မွာ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ၾကာ ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရခဲ့တာပါ။
လာမယ့္ ဇြန္လ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႔မွာ စစ္ေဆးမယ့္ အမႈအတြက္ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးဖို႔ ကိစၥအတြက္
ေတြ႔ဆံုခ့တ
ဲ ာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ႁကြက္တက္တ့ေ
ဲ ဝဒနာ ခံစားေနရၿပီး ညည အိပ္မေပ်ာ္တ့အ
ဲ တြက္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႔ဲ က်န္းမာေရးကို အထူး စိုးရိမ္ပူပန္ေနတယ္လို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က
ေျပာၾကားၿပီး ေနာက္တရက္မွာ အခုလို ေတြ႔ဆံုခြင့္ရခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေလာေလာဆယ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရ႔ဲ က်န္းမာေရး အေျခအေန ျပန္ေကာင္းလာၿပီလို႔ ဦးဉာဏ္ဝင္းက
ေျပာျပပါတယ္။
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လြတ္ေျမာက္ေရး အာဆီယံအမတ္မ်ား ႀကိဳးပမ္းေန
RFA - 2009-05-30
ျမန္မာစစ္အစိုးရက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ တရားစြဲဆိုထားတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေရးယူ
ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အာဆီယံႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက မိမတ
ိ ုိ႔ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ အသီးသီးကို
တိုက္တြန္းေနၾကပါတယ္။ အခုလုိ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရေတြကို တိုက္တြန္းေတာင္းဆုိေနတဲ့ အမတ္ဦးေရ
စုစုေပါင္း တရာေက်ာ္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုလုိ ေတာင္းဆုိေနတဲ့အထဲမွာ ျမန္မာ့အေရး ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ AIPMC အဖြ႔ဝ
ဲ င္ အမတ္ေတြတင္မကဘဲ
အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္တ့ဲ အမတ္ေတြလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ
အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ပင္မင္ဒါ က ျမန္မာစစ္အစိုးရဟာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဥပေဒေတြအျပင္
လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေစာင့္ထိန္းသင့္တ့ဲ အခ်က္ေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္ေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွာ အမတ္ ၃ဝ ေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာ့အေရးကို တင္ျပခဲ့တာေၾကာင့္ ဖိလစ္ပိုင္
ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ၿပီး ကန္႔ကြက္ခ့တ
ဲ ာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
အလားတူ စကၤာပူႏိုင္ငံ အာဏာရပါတီ အမတ္ေတြကလည္း ၿပီးခဲ့တ့ဲ ၾကာသပေတးေန႔က စကၤာပူလြတေ
္ တာ္မွာ
ျမန္မာ့အေရးတင္ျပခဲ့ရာမွာ စကၤာပူ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးက စကားလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္
ေနာက္ဆံုးမွာ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေတြ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ျပန္ေျဖခဲ့တယ္လို႔ စကၤာပူ လႊတ္ေတာ္အမတ္
ခ်ားလ္ေခ်ာင္း က ေျပာပါတယ္။
ကေမၻာဒီယားႏိုင္ငံမွာလည္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ ၃ဝ က ၿပီးခဲ့တ့ဲ အာဆီယံ-အီးယူ ႏိုင္ငျံ ခားဝန္ႀကီးမ်ား
အစည္းအေဝးကို စာတေစာင္ ေပးပို႔ခ့ပ
ဲ ါတယ္။ အလားတူပဲ လူ ငါးသိန္းေလာက္ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ လူငါးသိန္းေလာက္
ပါဝင္လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆိုတ့ဲ လႈပ္ရွားမႈမွာ မေလးရွားႏိုင္ငံက အန္န္ဝါ အီဗရာဟင္ ဥိီးေဆာင္တ့ဲ
လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ၃ဝ ေက်ာ္လည္း ပါဝင္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္ ထီးတင္သည့္ ဓႏုတ္ ေစတီၿပိဳက်၊ ၅၀ ထက္မနည္း ေဆးရံုတင္ထားရ
မိုးမခ အေထာက္ေတာ္၊ ရန္ကုန္
ေမ ၃၀ရက္၊ ၂၀၀၉
ရန္ကုန္တိုင္း ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ဓႏုတ္ေက်းရြာတြင္ တည္ရွိေသာ ဓႏုတ္ေစတီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေနစဥ္
ၿပိဳက်ရာမွ ေရတပ္သား အပါအ၀င္ ၅၀ ဦးထက္မနည္း ေဆးရံုတင္ထားရၿပီး လူရာဂဏန္းႏွင့္ ခ်ီဒဏ္ရာရရွိ
ေၾကာင္းၾကားသိရသည္။
ယေန႔ ေန႔လည္ ၂နာရီ ၃၀မိနစ္ ၀န္းက်င္က ေရွးေဟာင္းေစတီကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္လ်က္ ရွိသည့္
ဓႏုတ္ေစတီ ၿပိဳက်ရာတြင္ လုပ္အားေပး လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရတပ္မွ စစ္သားအမ်ားအျပား ႏွင့္
ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေရႊသံလြင္ ကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ား ဒဏ္ရာရရွိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း
ဒလၿမိဳ႕မွ လာေသာ သတင္းမ်ားအရ သိရသည္။
ယခုအခ်ိန္ထိ သိရွိရသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီးတြင္ အနည္းဆံုး လူနာ ၃၀ေက်ာ္
ႏွင့္ ဒလေဆးရံုတြင္ ၂၀ထက္မနည္း တင္ထားရွိသည္ ဟုသိရသည္။
ျဖစ္ပြားပံုမွာ ဘုရားထီးေတာ္ ေအာက္ပိုင္းမွ အုတ္မ်ား စတင္ၿပိဳက်ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေစတီေပၚမွ
ျပင္ဆင္ေနသူမ်ား ဆင္းေျပးခဲ့ၾကသည္ ဟုသိရသည္။ ထို႔ေနာက္ ေစတီ ထပ္မံၿပိဳက်ရာတြင္ အနီးအနားရွိ
လူမ်ားကိုပါ ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ဒဏ္ရာရ ထိခိုက္သူ အမ်ားစုမွာ ဦးေခါင္းထိခိုက္
ဒဏ္ရာရသည့္ လူနာမ်ားအနက္ ေရတပ္မွ စစ္သားမ်ားအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စစ္ေဆးရံုသို႔ သယ္ယူခ့ၿဲ ပီး

အရပ္သားမ်ားမွာ ဒလေဆးရံုႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုႀကီး တို႔သို႔သယ္ယူ သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ေရတပ္
စစ္သားမ်ားကို ဦးစားေပး သယ္ယူခ့သ
ဲ ည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး၊ သာမန္ အရပ္သားမ်ား၊ ႏွင့္
အလုပ္သမားမ်ားမွာမူ ညေနပိုင္းမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပဲ့ေထာင္မ်ား၊ ကူးတို႔သေဘာၤမ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္
ကိုျမင္ေတြ႕ရသည္။
ဓႏုတ္ေက်းရြာမွာ ရန္ကုန္တဘက္ကမ္း ဒလၿမိဳ႕မွ ကားျဖင့္ မိနစ္ ၄၀ ၀န္းက်င္အကြာအေ၀းတြင္
တည္ရွိၿပီး၊ ယမန္ႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံစားခဲ့ရသည့္ ေက်းရြာတရြာလည္း ျဖစ္သည္။ ေရွးေဟာင္း ေစတီ
တဆူျဖစ္သည့္ ထိုေစတီကို နာဂစ္မုန္တိုင္း ေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ အလွဴေငြ ေကာက္ခံမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္ကို ၾကားသိခ့ရ
ဲ ၿပီး ျပင္ဆင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား မၿပီးဆံုးမီ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္က နအဖ
စစ္ေခါင္းေဆာင္၏ ဇနီးျဖစ္သူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က လာေရာက္ ထီးတင္ခ့သ
ဲ ည္ ဟုသိရသည္။
ေက်းရြာလူထု အေနျဖင့္မူ ေဒၚႀကိဳင္ႀကိဳင္က ယႀတာေျခသည့္ အေနျဖင့္ လာေရာက္ထီးတင္ခ့သ
ဲ ည့္
ေစတီၿပိဳက်သည့္ အတြက္ နအဖ စစ္အစိုးရအတြက္ အတိတ္နိမိတ္မေကာင္းဟု ေျပာဆိုေ၀ဘန္လ်က္ရိသ
ွ ည္
ကိုလည္းၾကားသိရသည္။
ဓႏုတ္ဘုရားၿပိဳ လူအမ်ားဒဏ္ရာရ
မ်ဳိးသိဏ္း မဇၩိမ
ေမလ 30 2009
ရန္ကုန္ (မဇၩိမ)။

။ ဒလၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ဆဲ ဓႏုတ္ဘုရားၾကီး ေခၚ ဥာဏ္ေတာ္

ေပ(၁၈၀)ခန္႔ ေစတီေတာ္ၾကီး စေနေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းက ၿပိဳက်မႈေၾကာင့္ ဧရာဝတီ ေရတပ္စခန္း ဌာနခ်ဳပ္မွ
ေရတပ္သားမ်ား အပါအဝင္ ဒဏ္ရာရရွိသူ အမ်ားအျပား ရွိခ့သ
ဲ ည္။
ဒလမွ လက္ခုပ္ကုန္းသို႔ သြားေသာ ကားလမ္းေပၚတြင္ရွိေသာ ဘုရားၾကီး၏ ဌက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းေတာ္
အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္းမ်ားအား ျပန္လည္ ျပဳျပင္ေနဆဲတြင္ ျပဳိက်မႈ ျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီး အေရးေပၚဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာသူ ဦးေရ (၃၀) ထက္မနည္းေၾကာင္း တာဝန္က်
ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။ ဒလႏွင့္ တြံေတး ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ထားေသာ လူနာမ်ား ရွိေနသည္။
“ျဖစ္တာက ေန႔လည္ ႏွစ္နာရီေက်ာ္ေလာက္ျဖစ္တာ။ က်ေနာ္က ျငမ္းေပၚကို တက္တုန္းပဲ ရွိေသးတယ္။
အေပၚက ဝုန္းကနဲ အသံၾကားလို႔ ၾကည့္ေတာ့ ငွက္ေပ်ာဖူးေနရာကစၿပီး ၿပိဳက် လာတာ။ အျမန္ျပန္ဆင္းေျပးတာ
ကံေကာင္းလို႔ လြတ္သြားတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ငါးေယာက္အဖြဲ႕မွာ တေယာက္က အေရးေပၚ တင္ထားရတယ္။ ” ဟု
အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္လာသူ ေဆးသုတ္အဖြ႔ဲမွ လုပ္သားတဦးက ေျပာသည္။
လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဘုရားၾကီး၏ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ေနရာမွ စတင္ၿပိဳက်ျပီးေနာက္
အခ်ိန္ခဏမွ်သာ ဆိုင္း၍ ေစတီေတာ္ၾကီး တခုလံုး ၿပိဳက်သြားေၾကာင္း သိရသည္။
“ဒီေန႔ လုပ္အားေပးတဲ့ စစ္သားေတြ (ေရတပ္သားမ်ား) အားလံုး ၅၄ ေယာက္ ရွိတယ္။ ေဆးအဖြ႔ေ
ဲ တြေရာ၊
ျငမ္းအဖြ႔ေ
ဲ တြေရာ ေနာက္ၿပီး ရြာကလူေရာဆို စုစုေပါင္း ရာဂဏန္း နီးပါးေလာက္ရွိတယ္။ ျငမ္းအဖြဲ႕ေတြကေတာ့

အျမင့္ဆံုးမွာ ေရာက္ေနတယ္။ ငွက္ေပ်ာဖူးကၿငမ္းကို ဒီေန႔ စျဖဳတ္တုန္းမွာ ျဖစ္တာ။ ဒဏ္ရာရတဲ့သူေတြကို
မေရႏိုင္ဘူး.။ ကားလာထိုးတာနဲ႔ ကိုယ့္အဖြဲ႕ကလူကိုယ္ ခ်က္ခ်င္းေကာက္တင္ၿပီး ကားနဲ႔ လိုက္လာတာ။” ဟု
ေဆးသုတ္လုပ္သားက ေျပာသည္။
အခင္းျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ဆရာ ခင္ျငမ္းအဖြ႔ႏ
ဲ ွင့္အတူ ဘုရားလူၾကီးတဦးႏွင့္ စစ္ဘက္ အရာရွိ ႏွစ္ဦးခန္႔
ၾကီးၾကပ္ေနခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ေဆး႐ုံၾကီး အေရးေပၚဌာနတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနသူ ေရတပ္မွ တပ္ၾကပ္တဦးက “ဒီကိုေရာက္လာတဲ့
ေရတပ္သား စုစုေပါင္း (၁၇) ေယာက္ရွိၿပီ။ ဟိုကေနပို႔ေနတုန္းပဲ။ စုစုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ထိလည္း
မေျပာတတ္ေသးဘူး။ ဒလနဲ႔ တြံေတး ေဆး႐ုံေတြကိုလည္း ပို႔ထားေသးတယ္။” ဟု ယေန႔ ည ၇ နာရီခန္႔တြင္
ေျပာသည္။
ေရတပ္သား လုပ္အားေပးမ်ား အေနျဖင့္ အရပ္သားမ်ားထက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရသူ ပိုမို မ်ားျပားၿပီး
ေရယာဥ္စု(၃၆) လုပ္အားေပးအဖြဲ႕မွာ အေျခအေန အဆိုးဝါးဆံုး ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းတို႔အား
ေဆး႐ုံၾကီးတြင္ အေရးေပၚ ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၿပီးေနာက္ အမွတ္ (၂) စစ္ေဆး႐ုံသို႔ ဆက္လက္
လႊဲေျပာင္းေပးေနသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရသည္။
နာဂစ္မုန္တိုင္းတြင္ တစိတ္တပိုင္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ဓႏုတ္ဘုရားၾကီးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးေနာက္ ေမလ(၈)
ရက္ေန႔တြင္ ထီးေတာ္တင္လႉ ပူေဇာ္ခ့သ
ဲ ည္။
“ဒီဘုရားက လူေျပာမ်ားတယ္။ ဦးခင္ညႊန္႔ အိမ္မက္ေပးတယ္တို႔၊ မိန္းမ ဦးစီးၿပီး ျပန္ျပင္မွ ရမယ္တို႔ အဲ့ဒီလိုေတြက
ဒလ တၿမိဳ႕လံုး ျပန္႔ေနတာ ၾကာၿပီ။ ေနာက္ၿပီး ထီးတင္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ ညာျဖစ္မယ္ အိမ္မက္ေပးတာတို႔
ခဏခဏ ေကာလဟာလ ထြက္တယ္။ က်မေယာက္်ားက ဒီေန႔မွ လုပ္အားေပးတာ အခုအုတ္ပံုပိၿပီး
ေျခေထာက္ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုး က်ိဳးသြားတယ္။ ” ဟု ဒဏ္ရာရရွိသူ ရြာခံလုပ္အားေပး တဦး၏ ဇနီးက မဇၥ်ိမသို႔
ေျပာသည္။
ဒီပဲယင္းႏွစ္ပတ္လည္ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္
ဖနိဒါ မဇၩိမ
စေနေန႔၊ ေမလ 30 2009
ခ်င္းမုိင္(မဇၩိမ) ။

။ ၆ ႏွစ္ျပည့္ ဒီပဲယင္း ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ ျဖစ္သည့္ ယေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္း လံုျခံဳေရးမ်ား

ပုိမုိ ေတြ႔ရွိလာရသည္။
လံုထိန္းရဲ၊ စစ္သားမ်ား လုိက္ပါစီးလာသည့္ ယာဥ္တန္းအစုလိုက္ ကမၻာေအး၊ ျပည္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္၊ အင္းစိန္၊
ဆူးေလ စသည့္ျဖင့္ လွည္႔လည္ေနသည္။
သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ ဆန္႔က်င္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတာ့ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ဟု ၾကားသိရျခင္း မရွိပါ။
သို႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တုိက်ဳိၿမိဳ႔ရွိ ျမန္မာသံ႐ုံးေရွ႔တြင္ ျမန္မာ့အေရး လႈပ္ရွားသူ ၆၀၀ ဦးခန္႔ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

“ဒီပဲယင္းလုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိး ေနာက္ေနာင္ဘယ္ေတာ့မွ မေပၚေပါက္လာဘဲန႔ဲ စစ္မွန္တ့ဲ ဒီမုိကေရစီ
ထြန္းကားလာဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆံုး ထြက္သက္ထိ လုပ္သြားမယ္ဆုိၿပီး ဒီကေန႔ သံ႐ုံးေရွ႔မွာ လာေရာက္
ဆႏၵျပတာ ျဖစ္တယ္”ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမ) မွ ဒု ဥကၠဌ ကုိလင္းေအာင္က
ေျပာသည္။
၂၀၀၃ ခုႏစ
ွ ္ ေမ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဝင္မ်ား
စည္း႐ုံးေရးခရီး လွည့္လည္ေနစဥ္ စစ္အစိုးရ စီစဥ္မႈျဖင့္ လူမိုက္မ်ားက တိုက္ခိုက္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေသဆံုးခဲ့သည္။
ထို႔ေနာက္ စစ္အစိုးရက ပါတီဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦးႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ျဖင့္
ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားခဲ့သည္။
ဒီပဲယင္း (၆) ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနား က်င္းပ
ဉာဏ္ေမာင္ ။ ရုိးမ ၃ သတင္းဌာန။ 30 May 2009 00:00
ဒီပဲယင္း အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈ (၆) ႏွစ္ေျမာက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားတရပ္ကုိ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္၊
မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၃၀) ရက္ေန႔တြင္ အန္အယ္လ္ဒီ ဒုဥကၠ႒ ဦးတင္ဦးႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္တုိ႔ ဦးေဆာင္သည့္ လူထုစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္အတြင္း မုံရြာခ႐ုိင္၊ ဒီပဲယင္းၿမဳိ႕နယ္၊
က်ည္ရြာအနီး အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈတြင္ က်ဆုံးသြားခဲ့ရေသာ အန္အယ္လ္ဒီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္အခမ္းအနားကုိ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
အဆုိပါ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရမႈတြင္ စစ္အစုိးရ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ ၆ ႏွစ္ၾကာသည့္
ယေန႔အခ်ိန္ထိ တရားခံမေပၚဘဲ ဖုံးကြယ္ထားႏုိင္ခ့တ
ဲ ာျဖစ္ေၾကာင္း လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ၏
တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေငြလင္းက အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။
၎က “ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္ရဲ႕ လူထုစည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္ေတြ အားေကာင္းလာတဲ့အတြက္ ျပည္သူန႔ဲ
တသားတည္းျဖစ္လာတာကုိ ခြဲဖုိ႔ နအဖစစ္အစုိးရက ျပင္ဆင္မႈရွိရွိ ေဆာင္ရြက္လာတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ၊
က်ည္ရြာမွာ လူအင္အားအမ်ားႀကီးနဲ႔ ကားမီးေတြထုိးၿပီး ညမွာ ေအာ္ပေရးရွင္းတခုလုိ လုပ္ကုိင္ႏုိင္တ့က
ဲ ိစၥဟာ
နအဖကုိယ္တုိင္ပါလုိ႔ အထေျမာက္တာျဖစ္တယ္၊ အခုခ်ိန္ထိလည္း တရားခံမေပၚဘဲ
ဖုံးအုပ္ထားႏုိင္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
အဆုိပါအခမ္းအနားကုိ ဦးေဆာင္က်င္းပရာတြင္ပါဝင္သည့္ သံဃာေတာ္ အရွင္ဣႆရိယက “ဦးဇင္းတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ
မတရားမွဴေတြ က်ဴးလြန္ခ့တ
ဲ ာၾကာၿပီ၊ အထင္ရွားဆုံးကေတာ့ ဒီပဲယင္းက မွတ္တုိင္တခုပါ၊ ျပည္သူ႔ေခါင္းေဆာင္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကုိပါ သတ္ဖုိ႔လုပ္တယ္၊ အဲဒီမွာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေသဆုံးခဲ့တယ္၊ အဲဒီလုိ
မတရားမႈေတြ က်ဴးလြန္ခံခ့ရ
ဲ ေပမယ့္ ဒီေန႔အထိ အေရးမယူႏုိင္ေသးတာဟာ သံဃာေတာ္ေတြေရာ
ျပည္သူေတြေရာ ကမ ာသူကမ ာသားေတြအားလုံးမွာပါ တာဝန္ရွိတယ္” ဟု မိန္႔ၾကားသည္။

ဒီပဲယင္း (၆) ႏွစ္ျပည့္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ ဆုေတာင္းပြဲကုိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ ရန္ကုန္တုိင္း တြံေတးၿမဳိ႕နယ္၊
ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ႀကီးၿမဳိ႕၊ မႏၲေလးၿမဳိ႕မ်ားရွိ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကလည္း ဒီပဲယင္းတြင္ က်ဆုံးသူမ်ားအတြက္
ရည္စူးကာ ဆြမ္းကပ္လွဴဒါန္း၍ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ၾဲ ကသည္။
ခမီးလူငယ္မ်ား စစ္တပ္ထဲ အတင္း သြငး္ ခံေနရ

Narinjara News
5/29/2009
နအဖ စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္သူ အေရအတြက္ တျဖည္းျဖည္း နည္းပါး လာေနရာ ယခုအခါ ျမန္မာနို္င္ငံ
အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္တြင္ ေနထိုင္ေသာ ေတာင္ေပၚသား ခမီး လူငယ္မ်ားကို စစ္တပ္မွ အတင္း တပ္ထသ
ဲ ို႕
သြင္းေနေၾကာင္း ခမီးလူငယ္ ကိုေအာင္စိုးက ေျပာသည္။
“စာမတတ္တ့လ
ဲ ူ၊ ဗမာ စကား မေျပာတတ္တ့ဲ လူေတြကိုလည္း သူတို႕ သြင္းတာပါဘဲ။ အဓိကေတာ့ ေရွ႕တန္းမွာ
ရွိေနတဲ့ ခလရ ( ၅၅) နဲ႕ ပလက္၀ အေျခစုိက္ တပ္ရင္း (၂၈၉) တို႕က ဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းျပီး
ခမီးလူငယ္ေတြကို တပ္ထဲကို သြင္းေနပါတယ္။ စစ္တပ္နဲ႕ ေပါင္းေနတဲ့ ခမီးလူၾကီးေတြက စစ္တပ္ကို
တပ္သားသစ္ေတြရဖို႕ ကူညီေပးေနပါတယ္။”
ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ လူငယ္မ်ားမွာ ယခင္က စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္မူမ်ား ရွိခ့ေ
ဲ သာ္လည္း
ေနာက္ပိုင္းတြင္ စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားျပီး ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားသို႕
ထြက္ျပီး အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္ ယခုအခါ စစ္တပ္ထဲသို႕ ၀င္ေရာက္သူ စစ္သား အေရအတြက္ အထူး
က်ဆင္းလာေၾကာင္း သိရသည္။
“ သူတို႕က စစ္တပ္ထဲကို ၀င္ရင္ မိသားစုကို ဆန္ (၂) အိတ္နဲ႕ ေငြက်ပ္ တေသာင္းေပးပါတယ္။ အဲဒါေတြကို
မိသားစုကို ေပးျပီး ခမီးလူငယ္ေတြကို တပ္ထဲကို အတင္း ၀င္ခိုင္းတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပးသူေတြ ရွိသလို နအဖ
တပ္စစ္တပ္ထဲကို ၀င္သြားတဲ့ သူေတြလည္း ရွိပါတယ္” ဟု သူက ေျပာသည္။
ခမီး လူမ်ိဳးမ်ားမွာ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုထဲတြင္ ပါ၀င္ျပီး အမ်ားစုမွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္
ေနထိုင္ၾကကာ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္း ျပဳၾကသည္။
ယခုအခါ နအဖ စစ္အစိုးရမွ ေတာင္ယာခုတ္ျပီး သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳမူကို ျမန္မာနိုင္ငံ အေနာက္ဘက္
နယ္စပ္တြင္ ပိ္တ္ပင္ တားဆီးထားသျဖင့္ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြးသူ ခမီး အမ်ိဳးသားမ်ား အျပင္
တျခားေတာင္ေပၚတိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း အေနျဖင့္ အထူးအခက္အခဲ ျဖစ္ေပၚေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။
ကိုေအာင္စိုးက “လူငယ္ေတြက အလုပ္အကိုင္ မရွိတ့သ
ဲ ူေတြ မ်ားပါတယ္။ ေတာင္ယာလုပ္ငန္းကလည္း
အရင္ကလို ကုိယ္ၾကိဳက္တ့ဲ ေတာင္ကို ခုတ္ျပီး လုပ္ကုိင္ စားေသာက္လို႕ မရေတာ့ဘူးေလ။ ဒါေၾကာင္း အေ၀းကို
သြားသူသြား၊ စစ္တပ္ထဲကို ၀င္သူ၀င္ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ က်ေနာ္လည္း အလုပ္ရွာဖို႕ ဘဂၤလာဘက္ကို
ထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုက့သ
ဲ ို႕ စစ္တပ္ထဲသို႕ ခမီးလူငယ္မ်ားကို အတင္းသြင္းေနျခင္းမွာ ယခုနွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းက
စတင္ျပဳလုပ္ေနျခင္း ျဖစ္ျပီး အေနာက္ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ကလည္း ခမီးလူငယ္မ်ားကို မ်ားမ်ားစုျပီး မ်ားမ်ား
အားျဖည့္ရန္ ေရွ႕တန္းထိုင္ တပ္မ်ားကို ညြန္ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု သိရသည္။

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful