You are on page 1of 198

NNCL1234-4B0v1.

1

TIMOTHY ZAHN AZ UTOLSÓ PARANCS
Walhalla Páholy, 1993 Fordította Nemes István, Szegi György ISBN 963 7632 40 9

ELSŐ FEJEZET A Chimera birodalmi csillagromboló némán suhant az űr végtelen feketeségében. A hatalmas, ékforma űrhajó egyenesen a cél, egy háromezred fényévnyire lévő rendszer felé tartott. És összecsapásra készült. – Minden szekció harcra kész, főadmirális – kiáltott fel a kommunikációs tiszt a híd bal oldali irányítóárkából. – A csapásmérő egység tagjai sorra bejelentkeznek. – Nagyszerű, hadnagy – bólintott Thrawn főadmirális. – Tudassa, ha valamennyi gép elfoglalta a helyét! Pellaeon kapitány! – Uram? – szólt Pellaeon, s közben a feszültség jelét kutatta felettese arcán. A feszültségét, amit ő maga is érzett. Ezúttal nem csak egyszerű taktikai csapást akarnak mérni a lázadókra. Nem csak egy kisebb rajtaütésről, vagy nyílt támadásról van szó valamelyik jelentéktelen bázisuk ellen. Majd egy hónapnyi megfeszített munka, számos előkészület után eljött az ideje, hogy elindítsák Thrawn nagy hadműveletét a Birodalom végső győzelméért. A főadmirális azonban, ha feszült volt is, nagyon jól leplezte azt. – Kezdje el a visszaszámlálást! – utasította Pellaeont olyan nyugodt hangon, mintha csak vacsorát rendelne. – Értettem, uram – válaszolta Pellaeon, és visszafordult az egynegyedes méretű hologramfigurák felé, melyek előtte vibráltak a felépítmény fő projektorának jóvoltából. – Uraim, a visszaszámlálás következik. Bellicose: három perc. – Értettük, Chimera – bólintott Aban kapitány. Katonás viselkedése ellenére látszott, alig várja, hogy megkezdődjön a küzdelem. – Jó vadászatot! A holokép vibrálni kezdett, majd teljesen eltűnt, amint a Bellicose felemelte a pajzsait, s azok leárnyékolták az adást. Pellaeon a sorban következő alakra pillantott. – Relentless: négy perc harminc másodperc. – Értettük – nyugtázta Dorja kapitány, és jobb öklét bal tenyerébe szorította ősi mirshaf szokás szerint, a győzelem jeléül. Aztán az ő képe is eltűnt a holomezőből. Pellaeon a mappájába pillantott. – Judicator: hat perc. – Készen állunk, Chimera – jelentette Brandei kapitány halk, baljóslatú hangján. Pellaeon összevont szemöldökkel nézett rá. Az egynegyed arányú holoképeken nem sok részletet lehetett látni, de Pellaeon még így is kivehette a vérszomjat Brandei arcán. – Ez háború, Brandei kapitány – szólalt meg csendesen Thrawn, és Pellaeon mellé lépett. – Nem a személyes bosszú a cél. – Tudom, mi a kötelességem, főadmirális – válaszolta Brandei hűvösen. Thrawn kékesfekete szemöldöke enyhén felemelkedett. – Tudja, kapitány? Valóban? Brandei arcáról kezdett eltünedezni a harcias pír. – Igen, uram – mormogta. – Felelősséggel tartozom a Birodalom, ön és beosztottjaim iránt. – Nagyszerű – mondta Thrawn. – Más szóval az élők, nem pedig a holtak iránt. Brandei még mindig haragosan nézett, de azért kötelességtudóan bólintott. – Igen, uram. – Erről soha ne feledkezzen meg, kapitány – figyelmeztette Thrawn. – A harci szerencse változó, és magának tennie kell arról, hogy a lázadók megfizessenek azért, hogy megsemmisítették a Peremptoryt a Katana-flottáért vívott csatában. De mindez a hadművelet keretén belül fog megtörténni, és nem személyes bosszú formájában! – Thrawn izzó szeme összeszűkült. – És nem is valamely flottakapitány keze által. Remélem, elég érthetően beszéltem. Brandei arca megrándult. Pellaeon sohasem tartotta lángelmének a kapitányt, de azért úgy vélte, biztos van annyi esze, hogy megértse: megfenyegették. – Nagyon is érthetően fogalmazott, főadmirális – lehelte Brandei. – Helyes. – Thrawn még egy pillanatig alárendeltjét fürkészte, aztán bólintott. – Gondolom, elindították már a visszaszámlálást. – Igen, uram. Judicator indul. Thrawn Pellaeonra nézett. – Folytassa, kapitány! – utasította, majd elfordult. – Igen, uram! – Pellaeon megint a mappájába nézett, – Nemesis…

Minden további incidens nélkül végzett a listával. Mire az utolsó holokép is elenyészett, a flotta megindult az útján. – Úgy tűnik, minden a terv szerint alakul – jelentette ki Thrawn, amikor Pellaeon visszatért melléje. – A Stormhawk jelentése szerint a teherhajók idejében elindultak a vontatókábelekkel. És épp most fogtunk segélykérő üzenetet az Ando-rendszerből. – A Bellicose és különítménye tehát végzi a feladatát. A segélykérésre még nem érkezett válasz, uram? – kérdezte Pellaeon. – A lázadók Ord Pardron-i bázisa nyugtázta az üzenetet. Jó lenne tudni, mekkora felmentő sereget küldenek. Pellaeon egyetértően bólintott. A rebellisek eléggé ismerték már Thrawn taktikáját ahhoz, hogy tudják: az Ando elleni támadás elterelő hadmozdulat csupán. Másfelől viszont egy birodalmi csillagromboló és nyolc sorhajó a Katana-flottából aligha olyasmi, amit figyelmen kívül lehet hagyni. Nem mintha ez számítana. A köztársaságiak küldeni fognak néhány hajót az Ando-rendszerbe a Bellicose ellen, néhánnyal többet Filve-be a Judicator ellen, még többet Crondre-ba a Nemesis megfékezésére – és így tovább. Mire a Death's Head eléri magát a bázist, Ord Pardron teljesen védtelen marad, és segítséget fog kérni. A segítség pedig oda fog menni – és ekkor marad a Birodalom igazi célpontja védelem nélkül. Pellaeon az elülső ablakon keresztül az Ukio rendszer központi csillagát szemlélte. Összeszorult a torka, amint újra átgondolta ezt a magabiztos tervet. Egy planetáris energiapajzson, amely a legerősebb turbólézerek és a protontorpedók kivételével mindennek ellenáll, a katonák véleménye szerint csak egyetlen módon lehet áthatolni. A pajzsok széleire gyorsan mozgó felszíni csapatokat kell letenni, amelyek támadást indítanak, és megsemmisítik a pajzsgenerátorokat. A felszíni csapatok rohama, és az azt követő űrbéli csapás azonban mindig komoly károkat okoz a kiszemelt bolygón. E terv másik változata sem sokkal hatásosabb. Eszerint több százezer katonát kell a felszínre engedni, így azonban a hadművelet hónapokig, sőt évekig elhúzódhat. Azt, hogy számottevő károk okozása nélkül, érintetlen pajzsgenerátorokkal foglaljanak el egy bolygót, mindenki lehetetlennek tartotta. Ez az elmélet ma meg fog dőlni. Ahogyan Ukio is elesik. – Újabb segélykérés Filve-ről, admirális – jelentette a kommunikációs tiszt. – Ord Pardron ezúttal is válaszolt. – Nagyszerű. – Thrawn az órára nézett. – Még hét perc, és mi is indulhatunk. – Alig észrevehetően összeszorította az ajkát. – Azt hiszem, meg kellene győződnünk arról, készen áll-e a mi nagy tudású Jedimesterünk, hogy megtegye a magáét… Pellaeon fintorgott. Joruus C'baoth, a rég halott Jedi-mester, Joruus C'baoth elmebeteg klónja, egy hónappal ezelőtt a Császár jogos utódjának kiáltotta ki magát, Pellaeon sem beszélgetett vele szívesebben, mint Thrawn – de most vállalnia kellett a feladatot. Ha nem teszi önként, úgyis parancsot kap rá. – Megnézem, uram – mondta Thrawnnak, és felállt. – Köszönöm, kapitány – szólt Thrawn, mintha Pellaeon-nak lett volna választása. Pellaeon azonnal megérezte a mentális hívást, amint kilépett a parancsnoki hidat körülvevő, ysalamirik gerjesztette anti-erőtérből. C'baoth Mester már biztosan türelmetlenül várja a hadművelet kezdetét. Miközben Thrawn parancsnoki szobája felé tartott, Pellaeon próbált felkészülni a találkozásra, és ellenállni a mester mentális sürgetésének. A félhomállyal ellentétben, amit a főadmirális kedvelt, a helyiség most fényárban úszott. – Pellaeon kapitány – intett C'baoth a szoba közepén lévő holokészülék felől –, jöjjön be! Már vártam. – A hadművelet elindítása minden időmet lekötötte – válaszolta Pellaeon hűvösen, és próbálta leplezni a férfi iránt érzett ellenszenvét. Bár tudta, felesleges fáradoznia. – Ó, hát persze – mosolygott C'baoth. Ez a mosoly minden szónál világosabban kifejezte azt, milyen jól szórakozik a Sötét Jedi a kapitány zavarán. – Nem számít. Ha jól értem, Thrawn főadmirális végre készen áll. – Majdnem – mondta Pellaeon. – Mielőtt elindulnánk, szeretnénk megtisztítani Ord Pardront, amennyire csak lehetséges. C'baoth horkantott. – Még mindig azt hiszi, hogy az Új Köztársaság úgy fog táncolni, ahogy a főadmirális füttyül? – Úgy bizony – felelte Pellaeon. – A főadmirális behatóan tanulmányozta az ellenséget. – A művészetüket tanulmányozta – ellenkezett tovább C'baoth egy újabb horkantás kíséretében. –

amelyeket C'baoth hintett szét. – Én Thrawn főadmirálist szolgálom – válaszolta Pellaeon hűvösen. Pellaeon kapitány – jelentette ki C'baoth. amiért csak úgy belehatolhattak a gondolataiba. de mikor megszólalt. hogy elérjék az Ukio-rendszert. főleg Thrawn tapasztalatlanabb tisztjeinek körében. Ezért fogja ön felvenni a kapcsolatot Waylanddel. Utasítani fogja őket. egyenlítői pályára állt a . hogy egyedül csak az Erő segítségével lehet tisztán látni. mit kell tennie. Ennyi kellett ugyanis ahhoz. vissza fogok térni Waylandre. mindent el fog mondani Thrawn-nak. futott át Pellaeon agyán. mikor az Új Köztársaságnak művészeken kívül már nem lesz kit bevetnie ellenünk. – Én a Császár vagyok. A visszaszámlálás nullához ért. A Császár egyik hadizsákmányának a mintájára. ha akarja. Ő mondta. ha a csatának vége. Egy nagyon különleges klónt. A kapitány keményen az ajkába harapott. Igen. De térjünk a lényegre! Amikor a csatának vége. – Csupán egy inast szeretnék – felelte. ha visszatérek. amiért ennek a támadásnak sikerrel kell járnia. a falon lévő monitoron pedig megjelent Ukio. C'baoth Mester – javasolta Pellaeon. melyeket a Császár régi raktárában. mi az a magánszféra? – dörmögte. a Tantis-hegy gyomrában leltek. – Ennek a beszélgetésnek is kettőnk között kell maradnia – jegyezte meg C'baoth lustán. – Elindultunk – közölte C'baoth-tal. üzenetet akarok küldeni Waylandre. A múlt hónap óta. Azt hiszem B-2332-54-es típus. Pellaeon átnyúlt a taktikai holovetítő dupla gyűrűje fölött.Ennek akkor fogják hasznát venni. – hogy hozzanak nekem létre egy klónt. Eggyel több ok. hogy a klónozást a legnagyobb titokban hajtsák végre. Eddig azonban nem ért rá. – Be kellene kapcsolnunk a taktikai holokészüléket. A végkifejlet ugyanúgy függ Thrawn olvasmányaitól az ukiói erkölcsi világképről. mégsem látta előre. azt terjesztve. Szavai sokkolóan hatottak rá. A bizonytalanság magvai azonban. C'baoth legyintett. A Császár is birtokolta az Erőt. Ellenkezőleg: ha a csatának vége lesz. fokozatosan szárba szökkentek. C'baoth azonban nem. Ezt Thrawn főadmirálisnak kell engedélyeznie. – Ha végrehajtotta az utasításaimat. – Halvány sejtelme sincs. csakugyan. – Amiben bejelenti a küszöbön álló visszatérését. csak hogy elhallgattassa a Mestert. s elkezdett magában visszafelé számolni hetvenhat másodperctől. aki vár rám. be fog számolni erről a kellemetlen incidensről Thrawn főadmirálisnak. miképpen tudta Thrawn megfejteni egy faj legbelsőbb titkait annak művészete alapján. Nem fogok ilyet tenni! – Igen – hallotta saját hangját Pellaeon. Pellaeon azonban nem hitt neki. Neki egyébként sem állt érdekében megvitatni a témát. Természetesen arra is utasítani fogja a helyőrség parancsnokát. Ő maga sem értette. érthetetlen módon egészen mást mondott: – Milyent szeretne? – Pislogni kezdett. hogy halál vár rá az Endorért vívott ütközetben. C'baoth elmosolyodott. És éppen ezért egyedül ő. – Ha eljön az ideje. ha majd eljön az az idő. de nem gondolta komolyan őket. ha nem tévedek – tette hozzá epésen Pellaeon. C'baoth képes rá. A főadmirális tudni fogja. – Ne aggódjon. Pellaeon kapitány – mosolyodott el megint C'baoth a másik gondolatain. hogy tudat alatt minden ukiói retteg a lehetetlen bekövetkeztétől. és bekapcsolta a készüléket. mint a megfelelő harci taktikától. – Nem lesz mindig igaza – szólt halkan C'baoth. C'baoth már majdnem egy hónapja készült visszatérni régi otthonába. Végigfutott a hátán a hideg. Pellaeon kapitány. hogy megbízzon a főadmirális ösztönében az ilyen dolgokat illetően. De Pellaeon már eleget látott ahhoz. – Valakit. el fogja felejteni az egészet. C'baoth jól szórakozott a férfi zavarán. amelyet Thrawn arra alapozott. A Chimera nagy sugarú. – Természetesen – bólintott Pellaeon. mert túlságosan lefoglalta Thrawn tekintélyének aláásása. C'baoth csendes háborúba kezdett Thrawn szavahihetősége ellen. A szoba közepén megjelent a csatatér háromdimenziós látképe. Szemében sötét láng lobogott. Egy figyelmeztető jelzés felmentette Pellaeont a válaszadás alól. – A gondolatai is a szolgálata részét képezik. – Ahogy akarja. Itt akarta átvenni a hatalmat a klónozó berendezéseken. amikor is a Császár jogos örökösének kiáltotta ki magát. – Higgye ezt.

– Csak azok számára láthatatlanok. Ön csak törődjön a saját dolgával! Egy pillanatig csend honolt a túloldalon. Thrawn főadmirális – szakította félbe nyersen C'baoth. amelyek rémülten menekültek a pajzs biztonságot nyújtó fedezéke alá. akiknek nincs szemük a látásra – mormogta C'baoth. A teherhajók. – Készen áll. és megborzongott. – Itt a Chimera birodalmi csillagromboló beszél Ukio kormányzatához – hallatszott Thrawn hangja. védelmi állásokat foglaltak el. – Látom a legénységet azokon az értékes álcázópajzsokon keresztül – mondta a Jedi Mester nyugodt hangon. Jelen pillanatban a flottának szüksége van a Mesterre. amikor C'baoth kipróbálta ezt a fajta távirányítást. – Mind a négy hajó a pajzs alá ért – jelentette ki C'baoth. épp csak egy kicsit. le fognak akadni a vontatókötelekről – emlékeztette Pellaeon C'baothot. ahogy maga elé képzelte a főadmirális arckifejezését. mint amikor egy hírközlő csatornát kapcsolnak be. – Pellaeon kapitány? – Készen állunk. s közben próbálta elhessegetni C'baoth-tal kapcsolatos félelmeit. – Tudom. – Erősítse meg. Pellaeon a Mester összetett arckifejezését nézte. hogy megtegye a magáét! Két kattanás hallatszott. Nem is volt meglepő. – Ha továbbra sem válaszolnak. amelyeket a Stormhawk indított útnak. amelyeket a földi irányítás nyitott nekik Ukio energiapajzsán. – Tehát ön őket… – dörmögte Pellaeon. De hasztalan erőlködött. Kapcsolják ki a pajzsaikat. – Álljanak készenlétben! – utasította az admirális. . tekintve az álcázópajzsot.nappali félteke fölött. – A gépek szabadok – közölte C'baoth. Szerencsére a Mesternek is szüksége van a flottára. – A Birodalom nevében az Ukio-rendszert a birodalmi törvények és a Birodalom fegyveres erői által védett térséggé nyilvánítom. Pellaeonnek megrándult az arca. Emlékezett a fájdalomra C'baoth arcán. – Hogy fejlődik a Jedi-érzéke! Fel szerette volna bosszantani a Mestert. hogy C'baoth sohasem fog veszélyt jelenteni a Birodalomra. nagyobbrészt teherszállító és kereskedelmi egységeket. hogy hallanak engem – folytatta Thrawn. mert nem képes hosszabb ideig egy helyre koncentrálni Jedi-erejét. a jól ismert erőlködés árnyéka futott végig C'baoth arcán. A Stormhawk a bolygó éjszakai oldala felett állt pályára. – Beindították a hajtóműveiket… a kijelölt helyek felé tartanak. ugyanolyan ártatlannak látszottak. Felberregett a hírközlő. Roppant veszélyessé. A teherhajók és az álcázott cirkálók időközben egészen közel kerültek a pajzshoz. – Látom a gondolataikat. A Katana-flottából származó sorhajók. Ebben az esetben kénytelen leszek erőszakhoz folyamodni. Mester? A Sötét Jedi felegyenesedett a székében. – Rendben van. ahogyan az próbálta fenntartani a mentális kapcsolatot. nem nagyon. Mit számít a fém? – Feltételezem. mint azok. és irányítani tudom az akaratukat. Szeme sarkából látta C'baoth mosolyát. Mester – szólalt meg végül Thrawn nyugodt hangon. admirális – válaszolt Pellaeon. még sok egyéb sem számít önnek – bukott ki Pellaeonból. Ezáltal persze veszélyessé vált a Birodalomra nézve. A cirkálók pedig nem tudtak tájékozódni. ami miatt a Chimerától nem lehetett látni a cirkálókat. – Ami nem számít egy Jedi Mesternek. – Elvégzem. – Készüljön fel. az nem fontos a világegyetemnek sem – válaszolta C'baoth. Alig két hónappal ezelőtt Thrawn még magabiztosan állította. Most először. Eszébe jutott az első alkalom. – Most akadnak le a vontatókábelek. – Biztos benne. és készüljenek fel a további parancsok végrehajtására! Válasz azonban nem érkezett. Az azóta eltelt idő alatt azonban valami módon C'baothnak mégiscsak sikerült szert tennie erre a képességre. amit el kell végeznem. és az erőlködésre. Más hajókat is lehetett látni. amelyek a különítményt alkották. – Amint a pajzs alá kerültek. A két teherhajó – és az általuk vontatott négy láthatatlan másik. Ezek a keskeny réseken szivárogtak be. kék burok ötven kilométeres magasságában ölelte körül a bolygót. azt a birodalmi ultimátum elutasításaként értelmezem. A ködszerű. Csak egy módon lehetett megtudni a pontos helyzetüket: ha C'baoth ellenőrzi a legénységük agyát. – Thrawn főadmirális parancsára várok – mondta cinikusan. hívjanak vissza minden katonai egységet a saját bázisára. és résnyire szűkítette szemét. hogy a bolygó pajzsa alatt vannak! – parancsolta Thrawn. Mester? Mert ha téved… – Nem szoktam tévedni.

a birodalmi hadigépezet élelemraktára. A másik lehetőséget azonban az jelenti dosLla számára. – És nem fogják erőszakkal besorozni a fiainkat? Pellaeon el tudta képzelni Thrawn vérfagylaló mosolyát. Pellaeon összeszorította a fogát. sikerült meglepetést szereznünk nekik. és valószínű. hiszen kezükben vannak a Császár spaarti klónozóhengerei. végül a legelők és a termőföldek. – Ahogyan én is. – Készüljenek fel a tüzelésre! C'baoth Mester? – A cirkálók készen állnak. – C'baoth Mester. szüntessék be a tüzet. hogy sértetlen pajzsokkal foglalja el a bolygót. A negyedik lövés célpontját a harminc egymást fedő pajzsgenerátor közül kettő alkotta. – És ha. – A harmadik üzenet célba ért. a Birodalom legtöbb világa rendkívüli hadiadót fizet. Az ukióiak azonban. Thrawn főadmirális. hogy a harmadik sokkal kétségbeesettebb lesz – mondta Thrawn. aztán szétfröccsentek. – Második turbólézer üteg: felkészülni! Három… kettő… egy… tűz! A zöld fények megint kicsaptak. Tudja jól. DosLIa nem bolond. amint a pajzs szétszórta az erejüket. amint teljesen és lehetetlen módon lerombolják otthonát.Megint csend. és… És ugyanabban a pillanatban. – Chimera birodalmi csillagromboló. mint. hogy az embereik jól viselik magukat. Hármas turbólézer üteg: felkészülni! Három… kettő… egy… tűz! A taktikai hologramon két zöld fénycsík csapott ki a Chimera ágyúiból. az annyit jelent: Thrawn letett róla. hogy nem csupán véletlenül sikerült! – szólalt meg Thrawn. Belehasítottak az energiapajzs kékes ködébe. – Meg vagyok győződve arról. – A feltételeim egyszerűek – mondta Thrawn. a politikai és a társadalmi rendszer ellenőrzése az önök kezében marad. teljes körű jogokkal és kötelezettségekkel. és hagyják leszállni a csapataimat. hogy a Chimera simán átlőtte az áthatolhatatlannak vélt energiapajzsot. – Ha az időzítés nem tökéletes. Nem. Habár. – Válaszom a második kérdésére: nem. mindezeket a változásokat bevezették? – Akkor az önök rendszere is a Birodalom része lesz. Nem. az álcázott cirkálók pedig pontos időzítésükkel ismét létrehozták az illúziót. míg a megadás feltételeiről tárgyalunk. Thrawn főadmirális – felelte C'baoth. mint az első. – Mint nyilvánvalóan ön is tudja. Ha erre a lövésre sor kerül. – Nagyszerű – ismerte el Thrawn. hogy tehetetlenül áll és nézi. . – Máshová küldenek üzenetet – hallotta Pellaeon a kommunikációs tiszt hangját. a becsapódási pontok alatt lebegő két láthatatlan cirkáló is tüzelt. gondolta Pellaeon. Minden nagyobb harci járművet a kijelölt bázisokra fogunk szállítani. – Szeretnénk megkérni önöket. – Nem lesznek rendkívüli hadiadók? – kérdezte dosLla gyanakvóan. Először a földűr védelmi rendszer kerül birodalmi ellenőrzés alá. – Győzzük meg őket arról. természetesen a Birodalom fennhatósága alá fognak tartozni. akkor ez az egész műsor még a feleslegesnél is feleslegesebb lesz. hogy készen áll – tette hozzá Thrawn fenyegető hangon. az elsőre pedig: határozott nem – felelte Thrawn az ukióinak. uram – jelentette a kommunikációs tiszt kárörvendőn. a Birodalomnak többé nem kell erőszakos sorozásokkal bajlódnia. Ukio kormánya nevében – hallatszott egy enyhén remegő hang a hírközlőből. állítsa a cirkálókat a hármas és a négyes lövéshez szükséges pozíciókba! – Ahogy parancsolja. a termelőegységek. De vannak kivételek. tökéletes időzítéssel. – Ez mintha kissé kétségbeesettebb lenne. A turbólézersugarak sisteregve cikáztak át az atmoszférán. Átadják nekik a pajzsgenerátorokat és az összes föld-űr fegyvert. aztán az élelemelosztás. – Önök kikapcsolják az energiapajzsot. Tol dosLla beszél. hogy önök élelmiszertermelésük egy hányadával fognak hozzájárulni háborús erőfeszítéseinkhez. – Készüljenek fel a második lövésre! C'baoth Mester? – A cirkálók készen állnak. – Még jó. ahol birodalmi ellenőrzés alá kerülnek. Feltéve. – Azt hiszem. és felperzselték Ukio két legnagyobb légvédelmi bázisát. Ezt látta Pellaeon. Rövid idő múlva az egész bolygó nem lesz egyéb. akik nem tudhattak a láthatatlan cirkálókról. A másik fél hosszú ideig hallgatott. csak annyit észleltek. mit akar tenni Thrawn a világával.

amint a bolygót körülvevő kék köd elhalványul. hogy a felső katonai vezetést beavatták a Tantiss-hegyi klónprogram részleteibe. – Nincs ellenvetésünk. Egyedül Covell volt az. ahogy a viharvert koréliai teherhajó visszaállt eredeti útirányába. Leia Organa Solo összeszorította a fogait. erősítse meg. szeretnénk. mint maga a támadás. – C'baoth Mester. – Kikapcsoljuk az energiapajzsot. ha erőink közben megelőző védelmi pozíciót vesznek fel. Ha Ukio vezetői sértetlen önérzettel adhatják meg magukat. hogy a három század. Standard védelmi pozíciókat felvenni minden célpont körül! – Értettem. mint hallani lehetett a sóhajt. – Ott vannak – ismételte. ám legyőzötten. ami még nyugtalanítóbb. – Vigyázzunk! – jajveszékelt Thripio a Leia mögötti ülésből. Bár ehhez némi köze lehetett annak is. Eggyel több dolog. Aztán lassan elmosolyodott. – Mit érdekelnek engem a maguk hadmozdulatai? – C'baoth… C'baoth egyetlen kézlegyintéssel elhallgattatta a hírközlőt. Arcán nyoma sem látszott kárörömnek. Csak most jutott eszébe. s közben azt figyelte. Chimera – mondta dosLla kelletlenül. ha valamelyik hajónk nekik ütközne. hogy a cirkálók elindultak a sarkok felé! – hallatszott Thrawn ellentmondást nem tűrő hangja. A figyelmeztetés azonban feleslegesnek bizonyult: külsejét meghazudtolva a Falcon már bele is . valahova az űrhajó falain túlra. amit az ő helyzetében a legtöbb parancsnok megengedett volna magának. mert ő maga is klón? Voltaképp egyre megy. – Mielőtt azonban a generátorokat és a föld-űr fegyverzetet átadnánk. – Nemsokára elindul egy képviselőnk. A Millennium Falcon jobbra zökkent: egy TIE vadászgépről leadott lövés robbant felette. Pellaeon elmosolyodott. A bizalom jeleként – szólalt meg végül dosLla még mindig dacos hangon. C'baoth azonban nem nézett Pellaeonre. Az üldöző hasztalanul próbálta követni a teherhajó manővereit a vakító sugárnyalábokkal. amelyekkel landolnia kellett. Pellaeon összeráncolta a homlokát. akivel az önök kormánya megbeszélheti a részleteket – folytatta Thrawn. – Feltételezem. Inkább érezni. amint az egyik őket kísérő X-szárnyú tűzgomolyaggá lövi a birodalmi masinát. mert az ezer-ezer fős legénységi állományban csupán mintegy húszféle agyminta fordul elő? Vagy. A csillagok keringőzni látszottak a Falcon hatalmas ablakán túl. A taktikai hologramon megjelentek a Chimerából és a Stormhawkból elinduló első hajók másai. Pellaeon tudta. A taktikai holoképen látni lehetett. – C'baoth Mester? – kérdezte Pellaeon. – Most az enyém leszel. ez késleltetheti az elkerülhetetlen ellenállást. Szemében eszelős fény csillant. a Jedi Mester talán azért képes erre. – Aztán számoljon be az elterelő hadmozdulatokról… – A Jedijeim a Filve-rendszerben vannak – szakította félbe C'baoth. – A Jedijeim a Filve-rendszerben vannak! – C'baoth Mester. készen arra. s így a Birodalom könnyebben átveheti a hatalmat a bolygó fölött. Hirtelen Pellaeonre nézett. Leia Organa Solo – suttogta. hogy a Tantiss-hegyi klónprogram C'baoth kezére játszik a hatalomért vívott harcban. hogy a Jedi Mester előtt a gondolatok nem maradhatnak rejtve. – Ott vannak – suttogta C'baoth rekedt hangon. irányítsa a cirkálókat a sarkok fölé! – parancsolta Thrawn. nézett. ezúttal hangosabban. ez a kis udvariassági gesztus is ugyanúgy része a tervnek. amire fel kell hívnia Thrawn figyelmét. Feszült arccal egyenesen előre bámult. – Kik vannak? És hol? – A Filve-rendszerben vannak – közölte C'baoth. A szállítóegységek és az őket kísérő TIE vadászok legyezőszerűen szétszóródtak kijelölt célpontjaik felett. Oldalról egy másik TIE vadász közeledett feléjük. hogy végrehajtsák a Birodalom parancsait… amint azt a láthatatlan cirkálókban helyet foglaló társaik már megtették. Pellaeon értetlenül a taktikai hologramra nézett. A szállítógépekben klónok ültek. nincs ellenvetésük. Chimera. Egy furcsa és kényelmetlen gondolata támadt. – Természetesen – hagyta rá Thrawn. Mindez azt jelenti. aki még mindig nem tudott megbarátkozni a tervvel. Alig két hete történt. teljes egészében klónokból állt. majd elenyészik. Pellaeon C'baothra. Azért tudja C'baoth olyan könnyen irányítani a cirkálókat. Covell generális elkezdheti a csapatai felszínre szállítását. admirális – hallatszott Covell kissé túl száraz hangja. – Nem szeretném.– Ki fogjuk kapcsolni az energiapajzsot. ha garantálnák bolygónk és lakossága biztonságát.

Arra. ugye? – Ott. – Nos. hogy ilyen gyorsan helyre tudja állíttatni őket – tette hozzá Han. miközben a Falcon orrát a Filve gömbjéről az űr mélysége felé fordította. gonosz akarat fejtene ki nyomást az agyára. – Természetesen. szivi. az Új Köztársaság elől. – Wedge? – Még mindig mellettetek. míg kiszámoljuk az ugrást. Leia a feszültségen keresztül megérezte hirtelen hangulatváltását. – Az Új Köztársaság legközelebbi bázisa Ord Pardronon van. – Talán. – Tiszta a vákuum. Filve valószínűleg nem kockáztatná meg a pajzs kinyitását. hogy sikerülne – felelte Leia kelletlenül. – Arra gondolsz. irányt változtatunk! Jobbra! Maradjatok mellettünk! . – Ennek semmi köze a noghrikhoz – rázta a fejét Leia. – Talán elég spaarti-henger van a kezében. amelyek felsorakoztak az ostromlott bolygó ellen. vagy a Filve ellen felvonult birodalmi hajók csakugyan kezdik felbontani a csatarendet? – Thrawn főadmirális szórakozik a Sötét Erő új cirkálóival. – Igen – mondta Han csendesen. Homlokában furcsa feszültséget kezdett érezni. – Nekem elég valóságosnak tűnik – jelentette ki Wedge. hogy a birodalmiak felbontották a csatarendet. mielőtt világra hozza az ikreket. Hiába igyekezett mindenki meggyőzni az ellenkezőjéről. – Jó lövés volt. – Betápláljuk nektek az adatokat innét. és utánunk indulnak? – Igen. – Még ha le is rázzuk ezeket. Wedge. és a férjére nézett. négycsövű lézerágyújából ragyogó fénysugarak villámlottak elő. mint mynockok az árnyékolatlan hajtóművet. Falcon – hallatszott Wedge Antilles gyors válasza. ha elhúzzuk a csíkot. Maradjatok velünk! – Vettem. Úgy vették körül. Han még mindig saját magát okolta. amikor az bekapcsolta a kommunikátort. Falcon – válaszolta a sokat látott pilóta. nézett. – Persze – felelte Leia óvatosan. – De szükségünk van néhány percre. Még a pilótafülke csukott ajtaján keresztül is hallani lehetett a vuki harci üvöltést: az okvetetlenkedő TIE társa sorsára jutott. Csak képzelődik. – Fura egy gondolat – vélte Han. Csubi – szólt a kommunikátorba Han Solo. majd hátragördült a székével a navigációs komputer felé. ha csak káprázik a szemem! A csatornán keresztül Leia hallotta Wedge mély sóhaját. hanem mérnököket és technikusokat is. Valamit érzett a hangjában. – Ez egészen jól hangzik – dörmögte Han. mint amikor az embereknek eláll a lélegzete. – Ne foglalkozzatok vele! – utasította Han. Zsivány osztag: ernyő formáció! – Tudod. Leia nyelt egyet. az úgynevezett Sötét Erőt. aranyoska – szakította félbe Han. – Wedge. Csak nem azt akarja javasolni… – Kapcsold ki a hangszóródat. – Mintha azt mondtad volna. mielőtt bekapcsolták volna a pajzsot. és nemcsak katonákat tud klónozni. Leiának ez lett volna az utolsó küldetése. Solo kapitány. de máris útban van felénk egy újabb TIE-hullám. és szólj. – Nem hittem volna. hogy a noghri cimboráid békén fognak hagyni téged. – Han…? – A Filve-iek nyilvánvalóan segítséget hívtak. – Han Leiára pillantott. – Oké. amellyel Filve nyugtalankodó kormányának demonstrálták volna. és Leiának megrándult az arca férje keserűsége láttán. – Leia? Leia az ablakon át a birodalmi csillagrombolóra és a nyolc cirkálóra. – Igen. Az a furcsa feszültség még mindig ott lüktetett a koponyájában – mintha egy távoli. még mindig ragaszkodsz ahhoz. nézz csak vissza a Filve felé. Szép kis demonstráció! – Nem hiszem. hogy az Új Köztársaság kész minden rendszert megvédeni ebben a szektorban is. igaz? – kérdezte Han Leiától gondterhelten. Legjobb lesz. – Legfőbb ideje elpucolnunk innét! – Igen – felelte Han. – Lelépünk. amiért Thrawn főadmirális megszerezhette a Katana-flottát. Leia összevonta szemöldökét. – Vettem. hogy leszálljunk? Thripio próbált úgy tenni. Zsivány osztag. kezd elegem lenni ebből az egészből – fordult Han Leia felé. miután egyenesbe hozta a Falcont.kezdett egy dugóhúzóba a másik irányba. Csak egy gyors látogatásnak indult az egész.

– Wedge. Ha csak a második számjegyet változtatják meg. ha eltűntetek. és már le is akarta nyomni az adattovábbító billentyűt. Mindenki. – Várj. egy Cracken Csavar? – Igen. Azt hiszem. Még mindig érezte magában az ikrek nyugtalanságát. annyi időt adtunk nekik. – Megvan a vektorunk. és munkához látott. – Ne aggódj. hogy üldözőik jó pár fényévvel távolabbra ugorjanak tőlük. A TIE vadászok egyre közelebb értek hozzájuk. aztán küldd át az egészet az X-szárnyúaknak! – Értem – bólintott Leia.Han a számítógép billentyűzetén kezdett ügyködni. – Adj hozzá minden koordináta második számjegyéhez kettőt. felség – ajánlotta Thripio. – Remélem is – mormolta Leia. – Mint tudja. például… – És aztán elküldöd neki a fordításukat is? – tette fel a kérdést Han szárazon. Leia vett egy mély levegőt. a Falcon pedig megszabadult üldözőitől. – Természetesen… – A droid elhallgatott. – Nézd. Háta mögött a navigációs számítógép sípolni kezdett. – Wedge. amivel Pash Cracken rukkolt elő Xyquihnél. készen álltok itt hagyni a bulit? – Bármikor. A Hothról menekültek éppen. – Azt hiszem. amelyek érzelmekkel és érzésekkel kommunikálnak képek és szavak helyett. Még mindig üldöznek minket. – Ó. hogy lehallgathassák a Falcon és kísérete közti üzenetváltásokat. meg a többiek elméjétől! S persze attól a távoli elmétől is. – Igen. Ahhoz hasonló. igyekezett őket lecsendesíteni. amely a Birodalom támadásait vezényelte. hogy készen állnak az ugrásra. Falcon. mire a Falcon hirtelen jobbra kanyarodott. – Vendégeket kapunk jobbról! Leia abba az irányba nézett. amíg minket üldöznek. és megint a hátsó monitorra pillantott. így egyenesen a TIE-kötelékek felé rohanunk! – figyelmeztette Wedge. mást nem is akarunk csinálni. – Megszökni előlük – válaszolta Han. amikor akarjátok. Egy jobban célzott lézerlövedék zöld villanása Leia torkára forrasztotta a választ. te is ott voltál Xyquinen két évvel ezelőtt. az még nem fog szemet szúrni a birodalmiaknak. – Vigyázz. – Megkérhetjük. hogy vigyél ki innen minket? Egy újabb lövedék villant. amelynek az energiáját ezúttal a Falcon felülső védőpajzsa szórta szét. s közben vetett egy pillantást a hátsó monitorra is. és összeszorult a torka. Annyira különböztek Han és Luke. Próbáljuk meg! – Nem gyorsulunk fel fénysebességre? – kérdezte Leia haragosan. ahhoz viszont elég lesz. azt jelezve. – És minél messzebbre csaljuk el őket. – Rendben! – Han a hiperhajtómű kapcsolókarjára fonta az ujjait. – Mit akartok ezzel az egésszel? – kérdezte. nem érnek rá Filve-vel foglalkozni – folytatta Han. régi emlék. amikor meglátta. annál több ideje lesz a felmentő seregnek visszatérni Ord Pardronra. ugye? – Igen. – Nem megyünk el odáig – biztosította Han. . nyomukban Darth Vader flottájával. hogy a hiperhajtómű bedöglött… Han a szeme sarkából feleségére pillantott. mert eszébe jutott egy kellemetlen. – Igen. mire is gondolt Wedge. kettő. Gyakran gondolt arra. – Azt hiszem. A Falcon ablakán keresztül Leia megpillantotta az X-szárnyúakat. – Okos. milyen furcsa dolog olyan elméket megérinteni. A pilótafülke ablakán túl a csillagok fénylő sávokká változtak. elég lesz az előnyünk ahhoz. amikor kiderült. Ez a kis alakzatváltás pedig csak figyelemelterelés volt? – Hát persze. – Menjetek előre! Majd követünk titeket. Kettőre: egy. azt hiszi. Nos. megvannak a koordinátáitok? – kérdezte Leia. A. igazad van – értett egyet Han. hogy lehagyjuk őket. amint azok új alakzatot vesznek fel körülöttük. a kommunikáció hatmillióféle formájában vagyok jártas. te jó ég! – motyogta zavartan. és már így is elég kicsi volt a távolság ahhoz. Érezte az ikrek nyugtalanságát. szivi! A hiperhajtómű mostanság kifogástalanul működik. amennyit csak lehetett – mondta Leia Hannak. – Helyes. aki látja. majd finoman hátrahúzta a kart. – Han ismét ellenőrizte a hátuk mögötti teret. Ha most átküldenék Wedge-éknek az ugrás koordinátáit. Falcon – felelte Wedge. aztán lassan kiengedte. megérkezésükkor a birodalmiak szín-pompás fogadtatásban részesítenék őket… – Én talán segíthetnék. Falcon! – állította meg Wedge. Az új úticélnak megfelelő irányba állította a hajót. – Wedge. nem kell aggódnod – nyugtatta meg Han. Elmondhatnám a koordinátákat Antilles parancsnoknak boordist vagy vathkri kereskedelmi nyelven.

Valamiféle… – Újra megrázta a fejét. amit Luke érzett a Katana-flotta elvesztésekor. – Menjetek csak nyugodtan. ha Luke hazatér. Komolyan mondom. hogy megjavítsuk a… Csubakka figyelmeztetően felmordult. – Nem tudom. ha visszatértünk. Ha az a Jedi Mester. – Igen. és a főadmirális szemébe nézett. aztán kérdőn rámordult. – Ne. és leplezetlen megvetéssel az ysalamirira. hogy tartogat valamiféle magyarázatot a számomra. – Helyes – felelte Han. megfontoltan emelte fel a tekintetét. – Emlékszik. amikor a birodalmiak a fedélzetre tették azt a klóncsapatot. A Császárról hosszú ideig az a hír járta. – Talán ugyanaz. hagyd beszélni – szólt Han. – Jól vagyok – biztosította Leia. – Feltételezem – kezdte Thrawn halálosan nyugodt hangon –. Leia megszorította a férje kezét – s közben a szívén is hasonló szorítást érzett. De túl későn. – A halott Császár meg akar kaparintani téged. Egyébként is. Ennyi az egész. Tudod. – Amikor először megkerültük az Endort. mely Thrawn vállán kuporgott. amire még gondolni sem mert. – Komolyan… – Hanra nézett. Talán – mondta megint Han. Thrawn főadmirális? . – Nos… azt hiszem. és örült. amitől komolyan tartani kellene. Akkor majd megteszed. – Különben. Pedig ezek a cirkálók átkozottul messze voltak. miközben a hirtelen és megmagyarázhatatlanul feltörő könnyeit igyekezett visszatartani. Han – biztosította Leia. – Még mindig gond van a horizontális szabályozókarral? Csubakka mordult egy nemet. ha Csubi és én megnéznénk azt az ionáram-stabilizátort. – Tehát mi volt az. ahol a második Halálcsillag felrobbant. hogy vége szakadt ennek a beszélgetésnek. Elboldogulsz itt egymagad a dolgokkal. mint amikor rosszul lett az Endoron – próbált segíteni Thripio. – Ó. – Ugye. nem igazán értem rá. Valami egészen mást éreztem ott. akivel Luke szembetalálta magát a Jomarkon. miután hazatértetek? – Hát. miközben Csubakka és én épp azon fáradoztunk. Komolyan. C'baoth lassan. – Talán. Gyorsan elmúlt az egész. aki a Thripio melletti utasülésbe gyömöszölte magát. – Talán hasonló ahhoz. – Csak egy birodalmi harci különítmény volt. Nem. – Semmi komoly nem történt. szivi? – Jól érzem magam – biztosította Leia. és a bent lévő két aprócska elmére koncentrált. Jól kell lennie. Ismerte ezt a hangnemet. és ezt szerinted meg sem érdemes említeni? – Most meg mit bohóckodsz? – korholta Leia. – Igen – válaszolta kételkedve Han. Leia némán bólintott. mielőtt… – Jól van. mire a droid hirtelen elhallgatott. – Jó lövés volt. Nem akar gondolni sem erre az egészre. hogy az Erő segítségével közvetlenül irányítani tudta a hadseregét. Különben meg nem is nagyon akart ellenkezni. s megfogta a férje kezét. Leia megrázta a fejét. de nem akarta annyiban hagyni a dolgot. és féltőn nézett Leiára. – Ön is tartogat a számomra valami magyarázatot. utóhatása sem maradt. amikor elájult. az lenne a legjobb. Luke. A főadmirálisra. Semmi olyan. – Talán ezekben sokkal több klón tartózkodott. – Miféle rosszullétről van szó? – Nem történt semmi különös. Megígérem. – mondta. ennyi az egész – utánozta Han ironikusan. amit a Filve-nél ereztél? – Nem tudom – habozott Leia. Ha tudok rá időt szakítani. nem féltél? – kérdezte Han. mielőtt még végképp bedöglik. magára utaltan a Birodalom területén… De biztosan jól van. – Nem. – Megvizsgáltattad magad valamelyik orvossal. a Filve rendszerében valami egészen mást éreztem. – Örülök neki – mondta Han. A koréliai is aggodalmas tekintettel figyelte őt. rendelkezik ezzel a képességgel… Leia megsimogatta a hasát. áthaladtunk azon a ponton. – Rendben. Akkor néhány pillanatig éreztem magam körül a Császár jelenlétét. Han.Leia háta mögött feltárult az ajtó: Csubakka lépett a pilótafülkébe. bezáratlak vele az orvosi központba. Csubi – mondta Han a vukinak. Volt egy másik lehetőség is. de még mindig Leia arcát fürkészte. – Megvizsgáltatom magam. Sötét szemével Leia arcát tanulmányozta. – Oké. – Szakítasz rá időt – közölte kérlelhetetlenül Han.

Thrawn főadmirális – szólalt meg hirtelen C'baoth. Ön volt az. Meditálni szeretnék – és a Jedim jövőjét megtervezni. ha ön irányítaná a védelemre . Nem kizárt. – Rendben van. sohasem fogja megszokni ezeket a váratlan dühkitöréseket. a magam mintájára. hogy Thrawn az első. hogy Skywalker az ön kezébe kerülhessen. – Nem! – vágott vissza C'baoth dühösen. Hangja mintha minden élt elveszített volna. – De rám kell bíznia ezt a feladatot. s nyakláncon függő medálját babrálta. Kezét becsúsztatta a szakálla alá. aki nem tudta őt ott tartani. aki létezik. Kevés erről a témáról szóló tudományos irat élte túl a klónháborúk korát. A Birodalom mindent megtett. – Ön az egész Filve-re irányuló különítményt bevetette a Millennium Falcon ellen – szólalt meg végre. – Kap még egy utolsó lehetőséget. Ha nem jár sikerrel. Akar. – Szeretném. izzó szeme meg se rebbent. Pellaeon arra a következtetésre jutott. Csaknem álmodozva folytatta: – Azt akarja. Thrawn főadmirális. – Nagyszerű. újra nyugodt hangon. – Önhöz akar jönni? C'baoth elmosolyodott. amelyben az állt. – Hogy Jedit neveljek belőlük. akkor meglehet. – Természetesen meg kell tennünk – próbálta megnyugtatni Thrawn. vajon megtalálták-e a probléma gyökerét. Ő fordította ellenem Skywalkert. – Jöjjön velem a parancsnoki hídra. Thrawn Pellaeonre pillantott. – Sikerült foglyul ejteni Leia Organa Solót? – Nem – morogta C'baoth. Az egyetlen. C'baoth Mester. Ahogyan Skywalker is. úgy nézte C'baoth-t. Az már egészen más kérdés. amely egy évnél rövidebb idő alatt érte el a felnőttkort… A pusztításból azonban. Thrawn főadmirális. – Bozontos szemöldöke alatt villámokat szórt a szeme. kapitány! – utasította. de az admirális csak ennyit mondott: – Elfogadom a kihívást.– Ön félbeszakította az elterelő harcmozdulatokat a Filve-rendszerben – vette semmibe Thrawn C'baoth kérdését. Pellaeonnek végigfutott a hátán a hideg. – Ön és az unalmas noghrijai. Thrawn egy pillanatig mozdulatlanul állt. – Én hívtam őt oda az Erő segítségével… – A birodalmi hírszerzés terjesztette el azt. hogy tanítsam a gyermekeit… – tekintete elkalandozott a parancsnoki szobában. miután mi odacsaltuk a Jomarkra? – Nem önök csalták oda. én magam veszem kézbe az ügyet. Különben tönkreteszik Őt. – C'baoth visszaült a székébe. Egyre hangosabb és magasabb hangon beszél. hogy ezt a problémát már az első klónozási kísérleteknél észrevették: az állandó szellemi és érzelmi instabilitás fordított arányban áll a klón fejlődési ciklusának hosszával. hogy egyetlen olyan klón sem képes megélni egy tökéletesen kontrollált környezeten kívül. Akárhányszor is látta. Pellaeon tudta. mert nem akar hozzám jönni. – De nem azért. De figyelmeztetem: ez az utolsó. – A Birodalom szállította oda önt. Thrawn főadmirális – állhatatoskodott C'baoth. és a Jomarkon látták – szakította félbe hűvösen Thrawn. Thrawn szeme szikrákat szórt. – Ön pedig. – Hirtelen Thrawnra nézett. nem hozta el nekem a Jedimet! – vágott vissza C'baoth. C'baoth gondolkodóba esett. és a Birodalom mérnökei építették az álcázott leszállópályát. hogy ön nem tudta ott tartani Luke Skywalkert. melyet a klónok vittek véghez a galaxisban. – Most pedig elmehet. és behunyta a szemét. mert Mara Jade megszökött önöktől. Thrawn főadmirális – mondta ünnepélyesen és ugyanakkor könyörögve. aki tudja a megoldást. csak egy kis időre. Aztán Pellaeonre siklott a tekintete. – Ide kell hoznunk őt. hogy a klónmesterek legalább részben megoldást találtak a problémára. Nincs szükségem egyébre. melyek a klónokon időről időre erőt vesznek. – Valóban? Tán az is a mi hibánk volt. hogy Joruus C'baoth visszatért. Mert én vagyok a Mester. de Pellaeon átolvasott egyet. ahol tisztelik az erejét. meg a Birodalma: mind leszerepeltek! Thrawn izzó szeme összeszűkült. – És még egy figyelmeztetés: ha még egy ilyen egyszerű feladatot sem fog tudni teljesíteni. – Ide kell hoznia őt nekem. hogy alkalmatlannak fogom nyilvánítani az én Birodalmam hadseregének a vezetésére. nyugtázta Pellaeon. És ezért még megfizet az a nő! Hallotta amit mondtam? Meg fog fizetni! Thrawn egy hosszú pillanatig nem szólt semmit. – Skywalker azért hagyta el a Jomarkot. – Azután pedig az egész különítményt elindította egy hamis nyomon. a Birodalom rendezte be önnek azt a házat. – Nagyon is – mondta.

Luke megkönnyebbülten felsóhajtott. az útjukat itt megszakító birodalmi hajók legénysége és az őgyelgő. leszármazottaik pedig tovább gondozták a várost és irányították lassú fejlődését. némi gyarapodást. amit maguk a birodalmi rohamosztagosok jelentettek. mint egy hatalmas kristálytömb. ahol emberi másolatokból álló legénységgel látják el Thrawn főadmirális háborús gépezetének hajóit. Luke figyelmét valami más ragadta meg. A klónáradatot meg kell állítani. Luke Skywalker még jobban az arcába húzta a csuklyáját. mint színes kvarcszemcsék egy tatuini homokviharban. egyetlen fegyvere pedig a lézerkard. Gyors ellenőrzést végzett: a kalmárok nem rendelkeztek azzal a furcsa aurával. Az egész város nem volt egyéb. Magára van utalva az ellenség területén. azért tapasztalni lehetett itt. Legalábbis így gondolta az Új Köztársaság hírszerzése. és felettese nyomában elhagyta a szobát. Az ifjú Jedi vágott egy grimaszt. És figyeli őt. Pellaeon pedig egy képzeletbeli váll vonással félretette a dolgot. Nem érzékelt különösebb érdeklődést az osztag részéről. Ráébredt. a galaxis leglátványosabb csodái közé tartozott a Régi Köztársaság legelső napjai óta. mely rögtön leplezné. De amint visszavonta az Erőt. és nagyokat lépve kitért a katonák útjából. de nem tudta azonosítani a köztük lévő mentális zajban. Egy pillanatra megállt. akik elárasztották a lélegzetelállítóan gyönyörű várost és környékét. hajója két kilométerrel odébb. hogy találkozott már vele valahol. Megkerülte a holo-készüléket. amit Luke a Katana fedélzetén érzett. Az egyetlen probléma az volt. Luke tudta. Lakossága jómódban élt a látogatók millióiból. amit alig tudott megkülönböztetni az emberek és idegen fajúak gondolatainak és érzéseinek az áradatában. Miután megszűrtek több ezer birodalmi üzenetet. amire fel akarta hívni Thrawn figyelmét? Igen. érezte. uram – válaszolta Pellaeon. A kézenfekvő megoldást az jelentette a berchestieknek. hogy felszalad a szemöldöke. ha egy ismert tranzitállomástól visszafelé követik a nyomokat. Vagyis meg kell találni a tartályokat. amelyekben a klónokat előállítják. Valami. Utcáit. A Régi Köztársaság idején Calius a legkedveltebb turistaközpontok közé tartozott. – Igen. Berchest ragyogó kristályvárosának.való berendezkedést az Ukio-rendszerben. mégpedig minél hamarabb. És valahol ebben a hűvös szépségben veszedelem rejtőzött – sokkal nagyobb annál. Mint az elmúlt két nap alatt annyiszor. Egy hideg. MÁSODIK FEJEZET Calius saj Leeloo-nak nevezték. amelyek úgy kavarogtak körülötte. Majd eszébe jut valamikor. így Calius lakóinak új megélhetési forrást kellett találniuk. hogy az elme gazdája tud jelenlétéről a Caliuson. Ezt viszont csak úgy lehet megtenni. Calius űrkikötőjében pihen. ha Caliust kereskedelmi központtá léptetik elő. Ezért kell bizonyosságot szerezni arról. A rohamosztagosok úgy mentek el mellette. Luke most is kiterjesztette a Jedi-erejét. mint a tranzitállomások egyikét. Szerencséjükre a turizmus örökségeként fontos kereskedelmi útvonalak kötötték össze Berchestet a galaxis nagyobb rendszereivel. hogy közben még csak egy pillantást sem vetettek rá. Volt valami. számító elme. melyet az alatta hullámzó Leefari-tenger vöröses-narancssárga színű vizéből felszálló permet hozott létre az évezredek során. épületeit gondos berchesti mesteremberek faragták ki évtizedes munkával. fehér páncéljuk színesnek tűnt az őket körülvevő vöröses-narancssárga épületekről rájuk vetődő fényben. és örült. majdnem biztosan. amikor megtámadták őket a klónok. megbízásra váró csempészek sokasága. A klón kormányzat és a Palpatine-féle Birodalom azonban szigorú adókat vetett ki az ilyen „haszontalan időtöltésekre”. A klónok. de ilyen mélyen a Birodalom területén nem akart kockáztatni. hogy a klónok csakugyan keresztülhaladnak Caliuson. Bár a városnak sohasem sikerült elérni Svivren vagy Ketaris szintjét. A rohamosztagosok. és folytatta a nézelődést. Caliust és a Berhest-rendszert jelölték meg. amint C'baothra néz. ha . Két tömbbel előbbre egy bő köntöst viselő svivreni kalmárokból álló csoport kanyarodott be a sarkon. Valami C'baoth-tal. hogy végre megszabadulhat C'baoth társaságától. a klónokkal és a Tantisshegyi tervvel kapcsolatban… De a gondolat sehogyan sem akart előjönni. a város üzleti hangulata furcsa és éles ellentétben állt e hely hűvös szépségével. hogy e kereskedelmi központ a Birodalom fennhatósága alatt állt… Egy rohamosztag masírozott a nyüzsgő utcán.

a világegyetem még mindig tartogat meglepetéseket a számomra – jegyezte meg a csempész. – Hálás vagyok. Amint egyre távolabb kerültek a járókelőktől nyüzsgő utcák mentális zajától. és maga elé tessékelte Karrdét. ha elindulnánk valamerre. vagy a tied. mint az előző. épp a Katana-flottáért vívott csata után. – És mit szándékoztál tenni. amit megtehetünk érte azok után. Karrde bólintott. netán ötöt? Tehát Karrde tudja. – Csak nézelődöm a városban – felelte hanyagul. – Az övé. Az gúnyos mosollyal köszönte meg az előzékenységét. Követője elérte a kanyar utolsó szakaszát. – Rendben van – szólította meg Luke nyugodt hangon. akit látnom kell. Biccentett Luke-nak. ami azon nyomban elenyészett. és gyorsan leellenőrizte az előttük elhaladó járókelőket. ugye? – kérdezte. és előreindult. s közben visszacsúsztatta a sugárvetőjét a pisztolytáskájába. hirtelen megállt a kanyar fedezékében. vagy legalábbis sejti. hogy a ráakaszkodott személy is belépett az alagútba. Luke a férfi arcát fürkészte. amely határozottan kevésbé volt zsúfolt. és várt. – A viselkedésedből arra következtettem. Luke befordult az alagútba. aki követi.előhúzná a köpönyege alól. próbált olvasni a gondolataiban. nem áll a helyzet magaslatán… Vele van ellenben az Erő – és tudja. – Talán. Át a város jeges folyója fölött. – Nem bízol bennem. amit én is használni tudnék… – Talán van – válaszolta Karrde. amely mindkét végét elrejtette. ott lépdel a háta mögött. Érezte. A másik megrázta a fejét. akkor azt meg is fogom látni – jelentette ki magabiztosan. – Ha van. nincs semmi olyan információ a birtokodban. jól van? – Már majdnem teljesen felépült – nyugtatta meg Luke. Vagy talán Maráé. akkor jobb lenne. ha erre gondolsz – felelte Karrde. – Ez a legkevesebb. amit ti tettetek értünk a Katana-flottáért vívott csatában. te voltál az utolsó személy a sorban. amiért gondját viselitek Marának – jelentette ki majdnem irigykedve. – Ha te sem engem. – Látom. ha hazaérek. csak időigényes. a térkép szerint hova is vezet ez a híd. helyrehozni az idegroncsolódásokat nem túl bonyolult. hogy egy kémet követsz? – Nem akartalak feladni. – És te? – Én is – felelte Luke. már meg érezte volna. A helyzet nem is olyan vészes. az kihangsúlyozta. próbálva utánozni a másik hangnemét. De azért oldalra lépett. . nagyszerűen megfelelt a célra. az Új Köztársaság kémje vagy. Semmi különös. – Nincs itt senki rajtam kívül. az utca bal oldalán egy gyalogosok számára épített fedett híd alagútja tátongott. Az alagút végéhez értek. hogy csapatával együtt semleges kíván maradni ebben a háborúban. – De van-e elég pénzed. Néhány méterrel lejjebb. – Han hatása lehet – mentegetőzött Luke. – Feltételezem. Előttük a kormányzati főhadiszállás három bonyolult faragású tornya emelkedett a környező épületek és a tenger fölé. – És azt figyeled. az előkelőbb és gazdagabb városrészek felé. – Ha már Marára terelted a szót. aztán lélekben vállat vont. – Az orvosok azt mondták. Mintha megérezte volna. Talon Karrde volt az. Hallotta. Amikor utoljára látta Karrdét. Egy szó. miután bizonyosságot szereztél róla. négyet. de még mindig az alagutat figyelte maga előtt. hogy szembenézzen a férfival. – Van valami határozott úticélod? – kérdezte Karrdétól. mint száz. Mindent egybevetve egyenlőek az esélyeik. Gyere elő! A férfi habozott egy pillanatig – Luke világosan érzékelte döbbenetét – aztán előlépett. Luke kiterjesztette az Erőt. nem látsz-e egy-két ismerős arcot? Vagy hármat. és felgyorsította lépteit. És egy ilyen alagútban meglepően messzire hallatszik minden szó! És ha csapda vár ránk az alagút végén? gondolta Luke. hogy az. miért jött ide! Luke-ot valahogy nem lepte meg a dolog. akinek a megjelenésére számítottam. A híd. Luke végre azonosítani tudta az illetőt. hogy megfizesd? – Az áraidat ismerve valószínűleg nincs. Ha csapda várná őket. Luke kiterjesztette az érzékeit. A berchestiek nem szoktak a hídjaikon cseverészni. De be kell vallanom. és kiléptek az utcára. Közben azon gondolkodott. – A mi orvosi felszereléseinkkel nem tudnánk meggyógyítani őt. De nyithatok neked egy hitelszámlát. amelyeket a kristálytömb tenger fölé nyúló részén alakítottak ki – jutott eszébe. miközben a háta mögé pillantott. amint a férfi előveszi sugárvetőjét. Megérezte Karrde hangulatváltását: az aggodalom felvillanását. enyhe kanyarával. hogy Luke várja őt. mint hitte – bár potenciálisan az is lehetett volna… Luke sóhajtva megállt.

de Luke megérezte az önkéntelen hangulatváltást. ti egy kissé túl sötéten látjátok a helyzetet. mennyivel rövidebb idő alatt – vonta meg a vállát Karrde. – A Birodalom kezében van a Katana-flotta kétszáz cirkálójának zöme. – Az egész ciklus nem tartott tovább tizenöt-húsz napnál. akik megtámadtak minket a Katanán. Klónonként minimum egy év. – Semleges vagyok. egy évnél rövidebb idő alatt fejlődtek ki? – Attól függ. – A forrásaim szerint érintetlenül hagyták felszín-űr fegyverzetét és az energiapajzsát is. Különben érzelmileg nagyon labilisak lesznek. – Nem értem. a semmibe révedt. A Birodalom eddig ugyan csak emberi lényeket klónozott. – Azt hittem. – Nem vagyok túlságosan elragadtatva attól. és az is szándékozok maradni. – Ez legalább megmagyarázza Ukiót. most pedig korlátlan utánpótlással rendelkeznek. Elvesztésének következményei egyedül az Árion szektorban… – Mennyi kárt okoztak Ukión? – Semennyit – felelte Karrde. – Ó igen. mint a normális emberek fejlődése. Azt hiszem. – Hadiipari cikkek? – Én nem veszek részt a ti háborútokban. vöröses-narancssárga színük éles kontrasztot alkotott a tenger felől hömpölygő felhőkkel. Luke felnézett a faragott tornyokra. aki vezető helyet foglal el a Birodalom által körözöttek listáján? – húzta fel a szemöldökét Luke. Az üresség tovább nőtt Luke gyomrában. – Megszerezhetem neked a tanulmányok másolatát. Ragyogtak a napfényben. amit csak én tudok beszerezni neki. – Tizenöt-húsz nap – ismételte Luke. ahol tökéletes biztonságban érzem magam. Gyorsabb ugyan. és ő is megállt. De azt hiszem. – Ez lehetetlen – motyogta. – Mert egy olyan csempésszel állok szemben. sem ti nem szeretnétek. Karrde rápillantott. – Biztosan valami tévedés. Komoly károkat okoztak az Ord Pardron-i katonai bázisban. Ukio az Új Köztársaság öt legnagyobb élelemtermelője közé tartozott. és elindult. elég világosan. – A „korlátlan” szó nem éppen a legmegfelelőbb kifejezés – mondta Karrde. amikor legutóbb elváltunk. Csak azt hittem. akik közted és az Új Köztársaság határa között nyüzsögnek. Luke ürességet érzett a gyomrában. – Hosszú távon ez az ő oldalára billentheti az erőegyensúlyt. Karrde szórakozottan bólintott. hogy a klónok. de azért még nem ok a kétségbeesésre. Akad néhány árucikk. de Luke azért a vathkrikat is ellenőrizte. – A klón háborúk előliről származó dokumentumok szerint a háromtól öt évig terjedő ciklus az ideális. – Klónonként egy év. és elfoglalták az Ukio-rendszert. azt mondod? – Ez a minimum – felelte Karrde. – Ukiót? – ráncolta össze a homlokát Luke. Skywalker – emlékeztette Karrde hűvösen. és Luke-ra bámult. aztán megfordult. – Hát persze… te biztosan nem sok mindenkivel érintkeztél az utóbbi napokban. ha azt mondanám. nem nevezném alacsonynak a befektetési kockázatot. Karrdénak földbe gyökerezett a lába. ha jól emlékszem a hozzávetőleges számításra. akkor legalább egy évig kell hagyniuk fejlődni őket. – Calius történetesen egyike azon kevés helyeknek a Birodalomban. az elmúlt hónapok eseményeinek a hatására meggondoltad magad. Két nappal ezelőtt a Birodalom támadást intézett több célpont ellen az Abrion és a Dufilve szektorokban. Megint semmi. ezt lehetetlen megtenni. – Ha a klónjaikra akarják bízni a hadihajóikat. hogy Thrawn hozzáférhetett egy klónozóhoz – ismerte el Karrde. – Micsoda? – kérdezte hitetlenkedve.– Ha hazaérsz – vetette ellene Karrde. ezt elég világosan megmondtam neked és a nővérednek. Berchest kormányzója és én már ismerjük egymást néhány éve. Karrde egy hosszú pillanatig egyenesen Luke szemébe nézett. – Mit szólnál. ezt pedig sem én. miért mondod ezt – méltatlankodott Luke. – Tekintve a birodalmi rohamosztagosok számát. hogy feltöltsék őket legénységgel. Karrde arckifejezése rezzenetlen maradt. . Öt vathkri ment el előttük egy keresztutcán. Karrde elmosolyodott.

akikkel megtöltheti őket – most pedig elfoglalta Ukiót. de a feltűnést kerülve. hogy a Mon Calamarik mindig is kedvelték a csempészeket. – Valahol arra – mutatott Luke előre és egy kissé jobbra. – Várj csak egy percet… mozognak! – mondta Luke. A Mavrille. Fey'lya eléggé lejáratta magát… – Nemcsak Fey'lyá-ra gondoltam – szakította félbe Karrde. ezeket a dolgokat te is figyelemmel kíséred. Tudnunk kell a Birodalom minden mozdulatáról és szándékáról. Azon gondolkozom. de nem pontosan. – Csak nem hiszed komolyan. Skywalker – felelte Karrde. ahogyan a kapcsolatot próbálta fenntartani. hogy nem bízom meg a kormányotok egyes elemeiben. Patthelyzet. ahonnét szemmel tarthatták a terepet. – A Mavrille utcán kell végighaladniuk… két háztömb abban az irányban! Siettek. Most azonban. és körbenézett. amint hazaérek. érdekes lenne tudni. – Nem csatlakozom az Új Köztársasághoz. vannak klónjai. – Nyilvánvalóan tehersiklót vagy valami effélét fognak használni – szólalt meg Karrde. – Jól van – egyezett bele Luke. – Valószínűleg az űrkikötőbe viszik őket. – Karrde körülnézett. ha én dönthetem el. hogy Ackbarnak van ideje a csempészekkel foglalkozni? Karrde kényszeredetten mosolygott. – Kezd nagyon úgy festeni a dolog – értett egyet Karrde. – Nyitok neked egy hitelszámlát. – Nem. hogy járművek is használhassák. – Haladnak… majdnem mifelénk. Kiterjesztette az Erőt. – A távoli érintés halvány volt. Nehéz pontosan meghatározni. emlékezett vissza a térképre. de a felszín alá már befészkelte magát a bizonytalanság. mindannyiunknak a háta mögé kell pillantania időnként. – Akkor helyezzük szigorúan üzleti alapokra az egészet. hogyan hajtotta végre Thrawn ezt az egészet. mióta Ackbar admirálist visszaiktatták tanácsosi és legfőbb parancsnoki pozíciójába. – Úgy fél kilométernyire innét. – Semmi nyomuk? – Most már biztosan erre jönnek – felelte Luke. – Valamelyik toronyban – állapította meg Karrde. Többet remélt ennél – de ez is jobb a semminél. – De csak akkor. – A Birodalom nagyobb hadjáratra készül. ahol nem kell tartani a kíváncsi szemektől. – Kezdhetnénk egy kis információcserével is – mondta Karrde. és ahol a gyalogosok sem sodorták őket magukkal. és jobb oldalra mutatott. Luke figyelmesen tanulmányozta Karrdét. hogy a klónok itt vannak? – Hol? – kérdezte Karrde élesen. Megvehetjük tőled az információkat? Karrde gondolkodni kezdett. – Hidd el nekem. – Több ok késztet erre. mint mindig. mit adok tovább nektek. – Mit szólnál. mi módon lehetne bejutni oda. ha bebizonyítanám neked. – Ez nem csupán egy újabb rajtaütés-sorozat kezdete – állapította meg Luke. miközben a nyakát nyújtogatta. hogy a lehetetlen dolgokat is véghezvigyék – mondta Karrde szárazon. – Bárcsak itt lenne az elektronikus látcsövem! – sóhajtotta. de összetéveszthetetlen. – Azt hiszem. A férfi hangja és arca ugyanolyan nyugodt volt. nem fogsz unatkozni az elkövetkező időszakban. – Ugyan! – mondta haragosan Luke. – Áruld el nekem. – Azt hiszem. – Még most sem gondoltad meg magad? – érdeklődött Luke. anélkül is eléggé feltűnő vagy – somolygott Karrde. amelyeket elég szélesre faragtak ahhoz. Gondolom. Nem utolsósorban az.– A főadmirálisokat többek között arra választották ki. hogy etetni tudja a hadseregét. – Te is tudod. De az életemet sem akarom feleslegesen kockáztatni. Luke egyetértően bólintott. és három perc alatt sikerült leküzdeniük a távolságot. – Rendben van – kezdte óvatosan. és próbálta kiszűrni a klónok . – Kellemes és biztonságos hely. és megrázta a fejét. – Oké – adta fel Luke. amikor végre találtak egy olyan helyet. – Bármilyen katonai jármű feltűnést keltene. Ezért olyan nagy rajta a forgalom. Tehát Thrawn kezében vannak a Katana cirkálói. Calius azon kevés utcái közé tartozik. miért figyelitek a Caliust! – Ennél többet fogok tenni – válaszolta Luke. Nem akarom a csempészbandámat az Új Köztársaság nem hivatalos hírszerző csoportjává tenni. Összevonta a szemöldökét. – A részletek még nem ismertek.

de el kell utasítanom az ajánlatodat. Karrde egy pillanatig szótlanul szemlélte. Karrde halványan elmosolyodott. – Luke vett egy mély levegőt. belelökte a látcsövét az egyik fiókba. Végigfutott a hátán a hideg. Biztos vagyok benne. – Akkor tehersiklón kell jönniük – vélte Karrde. hová mennek innét… – Felhúzta a szemöldökét. amikor az előtte haladó kamion vezetőjének eszébe jutott. honnan hozzák őket. – Ha követni tudom a hipertéri vektorukat. Luke végigpásztázta a környéket. – Várj meg itt – mondta Karrde. ha már indulok is. Ha a kis ember nem ismertette. és elmerült a hömpölygő gyalogosáradatban. miért kell szabad-utat adni egy köztársasági kémnek. – Értettem. a kamion mögött! – Látom. két szorosan együttműködő hajóval könnyebb lenne. – Már látok is egyet… ott. Ha pedig nem. Nem kellett sokáig várnia: néhány perccel később Karrde is visszatért. – Helyes. – Ahhoz ugyanis kell valami. ami azt illeti. – Hát te? Luke megrázta a fejét. húszan vagy harmincan lehetnek. mint hogy feltételezze: Thrawn tudja. De ők voltak. de nem láttam semmi különöset – közölte lihegve. és elégedetten horkantott. Staffa az íróasztalához sétált. s közben idegesen tapogatta a látcsövét. Fingal! – vágott a szavába Staffa. akkor úgyis Thrawnt terheli a felelőség nem pedig őt. így esetleg azt is megtudhatjuk. Tartsd nyitva a szemed! Legalább egy szellőzőablakot biztosan nyitva hagytak. A kamion óvatosan vette be a kanyart. hogy bekanyarodjon. és eltűnt egy kanyarban. – Ők azok – mormolta. – Hát persze. feltartva maga mögött a forgalmat. – Az odaírt kód szerint. sokkal furcsább. – Majd jelentkezem – ígérte Karrde. kormányzó úr – mondta Fingal. – Luke válla fölött végigpillantott az utcán. amit semlegességnek lehetne nevezni. – El kell küldened egy üzenetet a Chimera csillagrombolóra – mondta Fingalnak. hogy elhagyja a Berchestet. – Azt hiszem. mit csinál. aztán maga elé húzta Thrawn főadmirális utasítását. aztán egy kurtát biccentett. de hirtelen meg kellett állnia. hogy őt vagy Karrdét meglátták és felismerték. – Rendben. majd áttolta az asztalon a mappát Fingalnak. hogy Skywalker a Caliuson járt. és én magam láttam őt a különleges szállítmány mellett! A főadmirális utasításának értelmében nem akadályoztuk meg abban. és összeszedte minden Jedi-képességét. – Az lesz a legjobb. csak úgy véletlenül sétált épp a Mavrille utcán? – Én csak arra gondoltam… – Ne gondolkodj. ennek nem adta . akkor most lenne a legfőbb ideje összecsapódnia… A kamion végre befejezte a kanyarodást. Magánvéleménye szerint elég furcsa egy utasítás volt.gondolatait a körülötte kavargó gondolatok kavalkádjából. De nem tehetett egyebet. – De aztán ne fukarkodjatok azzal a hitelkerettel! A központi kormányzat egyes számú tornyának a legfelső ablakában Staffa kormányzó elvette a szemétől elektronikus látcsövét. talán rájöhetünk. Ha ez az egész valami előre kitervelt csapda. amelyek az utóbbi időben Caliuson keresztül zajlottak. aki mindent szorgalmasan feljegyzett a saját mappájába. Luke visszalépett a háta mögött lévő mellékutcába. mint azok a rejtélyes csapatszállítások. – Semmi kétség: maga Luke Skywalker az. én szívesebben követném visszafelé a nyomukat. – Azt hitted. és előkészítem a hajómat. – Gondolja. Informáld Thrawn főadmirális arról. és rátette a mappájára. amik arról árulkodnak. És most? – Megpróbálok előttük felszállni az űrhajómmal – mondta Luke. hogy látta! – morogta Staffa. hogy látta a különleges szállítmányt? – kérdezte Fingal. Tandemben repülni egy köztársasági ügynökkel nem éppen az. – Ez egész jól hangzik – bólintott Luke. – Egyébként is. A tehersikló egyre közelebb lebegett. – Bocsáss meg. – Én sem láttam semmi különöset. – A szellőzőablakok közül kettő nyitva volt. a tehersikló pedig elzúgott Luke mellett. Óvatosan belegyömöszölte magát a székébe. olyan gondolatok után kutatva. ami neked hiányzik. – Bár.

nem szédült. A külső irodából rávetődő fény játéka. s közben felkészült rá. – És mi legyen a másik férfival. melyek egyikén feküdt. Nem. Legalábbis nem azok közé. amelyeket ő is ismert. HARMADIK FEJEZET Lassan. és félretéve Fingalt. lábát pedig belecsúsztatta az ágy mellé elhelyezett papucsba. Közben gyorsan leellenőrizte fizikai állapotát. csak homályosan – ismerte el Mara. hátradőlt székében. aki Skywalker társaságában volt? Staffa szemével követte a másik ajkának a mozgását. aki képes megtalálni egy . hogy nem tud jobbat kitalálni. mielőtt megtalálták és begyűjtötték volna. noha sejtette már a választ. – ő csak egy különleges ügynök. és amint az ajtó feltárult. hogy bárkit elhallgattasson vagy harcképtelenné tegyen. ha a szükség úgy hozza. Az. és azon gondolkozott. Talán most végre eljött az az idő… De nem. míg háború tombol a galaxisban. De amint az utolsó pókháló is letisztult az emlékezetéről. örök lebegésre ítélve őt a csillagközi térben… Körülnézett. Addig nem. A kölyköt bámulta. a lázadók kémeit. körbenézett a tompán megvilágított szobában. de Mara tudta. Csak egyetlenegy személy akad. Ghent Karrde egyik. Staffa vett egy mély levegőt. hirtelen minden eszébe jutott. amit Karrde emberei épp most raknak ki az űrkikötőben. Staffa valami különös csillogást vélt látni a kis ember szemében. – A régi császári palotában. mielőtt összeszedte volna a csapatuk egy részét. Katapultálnia kellett. A katapultülés szétroncsolódott létfenntartó rendszere. az összecsukott spanyolfalakból és a multifunkcionális ágyakból. Egyelőre senki más nem tartózkodott itt. Hacsak a fogvatartójuk nem olyan mélységesen hülye. – Hogy vagy? – Nem túl rosszul – válaszolta Mara. Nem érzett semmi fájdalmat. Ahol nekivezette a Z-95-ösét egy birodalmi csillagrombolónak. s közben az emlékei között kutatott. Karrde utasításának megfelelően. – Ó. Nem most. Mara – mondta Ghent szórakozottan. Mara Jade felébredt mély álmából. és az ajtó felé indult. Helyre kellett állítaniuk néhány idegpályádat. vajon a galaxis melyik részében lehet. Épp egy ionágyú sugárnyalábjába repült a katapultülésével. esküiddel! – Igen. uram – bólintott Fingal. kormányzó úr? Azzal. A kormányzó iránti megingathatatlan hűsége mellett Fingal legfőbb és legjobb erénye a fantázia teljes hiánya volt. sötét létrán mászna felfelé. mint hitte. mintha valami hosszú. Ilyen egy szabványos birodalmi kórterem. akit azért küldtem. és azon kezdett gondolkozni. az Új Köztársaság főhadiszállására küldte Ghentet? De igen. Ami megperzselte a túlélő-felszerelését. Csendben az ajtóhoz lopózott. – Hol vagyunk? – kérdezte. Aztán az érzékelő felé intett a kézével. Egy kórteremben volt – ennyit legalább meg tudott állapítani a biomonitorokból. hanem megtalálta. Staffa mindig is tudta. kiugrott a kórterem előterébe… És meglepetten megállt. míg Fingal kiment rajta. hogy egy napon majd érdeke lesz véget vetni a titkos üzleti kapcsolatnak közte és Karrde között. nem foglyok. hogy itt ülhet egy komputer terminálja előtt. és sebhelyeket sem látott magán. Nem Coruscantra. Rengeteg pénz. De ez nem Karrde kórtermei közé tartozott. mint a számítógépe közelébe engedni egy manipulátort. Kinyitotta a szemét. ha a végső győzelem már közeleg. hogyan fogja felhasználni a rakományt. de még a főadmirálist is. amint tovalebegett. és a földre kuporodott. hogy a lázadók kémje minél hamarabb elhagyja a bolygónkat. Majd valamikor később. hogy elszunnyadjon a határtalan feketeségben. hello. Magára kapta az ágy végén talált köntöst. azt jelenti. Felejtsd el! Indulj már… kódoltasd azt az üzenetet. Valószínűleg oxigénhiány lépett fel. Lassan. a Coruscanton – felelte Ghent összevont szemöldökkel. – A másik férfival nem kell foglalkozni – válaszolta Fingalnak. és könnyebben hozzá lehet férni a szükséges cikkekhez. – A kórházi szárnyban. és egy furcsa bizonytalanság. és belevezette volna őket abba az ádáz csatába a Katana-flottáért. A Talon Karrde fejére kitűzött vérdíj már ötvenezerre emelkedett. nesztelenül legurult az ágyról. alkalmazottja – és valószínűleg a legjobb számítógépkalóz az egész galaxisban.tanújelét. Ezek szerint az örökkévalóság mégsem tart olyan sokáig. és felnézett a számítógép-monitorról. Nem megtalálták. Nem emlékszel semmire? – De igen. Az ajtó feltárult… és egy pillanatig. Az elrendezés azonban ismerősnek tűnt. valószínűleg. még egy bolygókormányzói fizetéssel és egyéb mellékjövedelmekkel rendelkező személy számára is. ez nem fog sokáig így maradni.

mikor egy magas. cselszövés volt. mint bármilyen kísérő fényes nappal. – Felragyogott az arca. Hirtelen úgy érezte. – Ami azt illeti. ha már úgy érzi magát – folytatta az orvosnő. Legalábbis a programozás erről árulkodik. – Elnézést – mormogta Mara. mert közben eszébe jutott. a dolog eléggé felkavarta az ittenieket. amelyek segítségével hajóhoz juthat. – Köszönöm – próbált ellenállni Mara a belső kényszernek. Bel Iblis generális azt mondta. hogy megmondja a másiknak. Az orvosnő visszaakasztotta az adó-vevőt az övére. Egy teljes hónapot elvesztegetett itt. Együttműködés és udvariasság – ezek a kulcsszavak. tönkretéve ezzel Mara életét. és neki támaszkodott az ajtókeretnek. igen! Már az ideérkezésem másnapján sikerült a dolog. a szakember szemével nézett rá. Egyenesen innen. – Olyan… elveszettnek érzem magam. . Valószínűleg a birodalmi hírszerzés keze van a dologban. akit meg kell ölnie. majdnem egy hónapig – helyesbítette ki magát az orvosnő. Bármikor odaköltözhet. Nem emlékszem. – Először is nem jött senki. – Nos. fizetséget nem ajánlottak fel. hogy információkat küldjön a Birodalomnak. Az orvosnő leakasztott egy rádió adó-vevőt az övéről. s próbálta elfojtani hirtelen támadt indulatát. Mara kinyitotta a szemét. Madine és a többiek a hajukat tépték. Vissza akarták szorítani a birodalmiakat. És ezalatt… – Épp most rendeznek be egy vendéglakosztályt az ön számára az emeleten. Mara itt volt. amit valaki a közelben arra használ. A férfi. annyi roncs között. – Várj csak! Ackbar visszakerült a hatalomba? Tehát sikerült tisztázni az ügyét? – Persze – válaszolta Ghent. – Látom. amiből Fey'lya tanácsos olyan nagy hűhót csapott. – És megkértek téged. Azok a fickók írták át Ackbar számlájára. hogy ennél többet nem tudhat meg a fiútól. és Ghenttel együtt itthagyhatja ezt a helyet és ezt a háborút. vagy valami ilyesmi. Ne aggódjon! A rövidtávú emlékezetkiesés megszokott dolog idegpályák helyreállítása esetén. – Lehet. De akkor miért vagy még mindig itt? – Nos… – Ghent kissé megdöbbentnek tűnt.működésképtelen katapultülést a csillagközi térben. ő még álmában is jobban kiismeri magát a palotában. Mara összevonta a szemöldökét. és bekapcsolta. amikor a Császár az Endoron meghalt. az utolsó Jedilovag. komolyan. – Végül is egy hónapig feküdt abban az ágyban. Ackbar. – Nemsokára itt lesz a kísérője – mondta Marának. és zavartan tekintett Marára. nem győztek hálálkodni. ezen a világon és ebben az épületben. ahogy Luke Skywalker legyőzi őt. A távoli ajtó felől egy középkorú. a palotából küldi az információkat. – Hát… – vonta meg a vállát Ghent. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! Mara hátralépett. hang. – Az nagyszerű lenne – felelte. Luke Skywalker. Ja. A Császár szemével nézte. Ghent pedig egy pillanatra megfeledkezett dédelgetett komputereiről. hogy ajánlottak. Mara mellé sétált. a birodalmiak Delta Forrásnak nevezik. – Hogy érzi magát? – Jól vagyok – felelte Mara. – Egy kis időt a baktatartályban is eltöltött. hogy megkérdezzem. – Ó. – Hogyan alakult a háború az elmúlt egy hónap alatt? – kérdezte a fiútól. orvosi ruhába öltözött nő vágott át fürgén a szobán. Egy hónap. a Császár palotájában! Sóhajtott egyet. Mialatt beszélt. a Birodalom összehozta a szokásos rumliját – mutatott Ghent kezével az ég felé. miért is küldte ide valójában Ghentet Karrde. – Ez érthető – bólintott az orvosnő. nyomában egy MD droiddal. – Gondolom. legszívesebben rátámadna a nőre. Mara belátta. készen vannak-e már? Mara próbált a nőre koncentrálni. hófehér hajú nő lépett be az ajtón. – Akarja. – Az a kompromittáló letét. – Egyébként meg van itt egy egészen ügyes kód. Az orvosnő megtorpant. Ezeknek az embereknek… a Birodalom ellenségeinek… nincs joguk itt tartózkodni. A térde remegni kezdett. aki hazavigyen. – Egy hónapig… – lehelte Mara hitetlenkedve. hogy fejtsd meg nekik a kódot… Gondolom. Alig távozott az orvosnő a szobából. akik megcsinálták azt az elektronikus bankrablást. amikor a Császár szavai visszhangozni kezdtek az agyában. és majdnem mindig elmúlik a kezelés után. A csempészek folklórja mellett csak egyvalami érdekelte igazán Ghentet: a számítógépek manipulálása. már felébredt – szólította meg egy ismeretlen. – Értem – mondta Mara gépiesen.

De addig nem mutathatnám meg a lakosztályát? Mara visszafojtott egy grimaszt. amikor a fehér hajú nő megérintette a lift hívógombját. míg ő és Solo kapitány vissza nem térnek a Filve-ről. – Akadt belőlük több is az évek során. Leia Organa Solo hercegnő jobbkeze vagyok. Marának egyszerre minden világossá vált. Heves viták folytak akkortájt az ismeretlen – férfi vagy nő – személyazonosságáról. A Lőelemképző az egyik fedőnevem – mondta. akkor én emlékezetből térképet tudtam nekik készíteni arról. amelyeket a palota többi részében használtak… ugyanakkor álcáztak más változtatásokat. Mara azon gondolkozott. – A kísérője. aki kapcsolatban áll Luke Skywalkerrel! Éppen erre van szüksége. mert az ön közelében akart lenni. hol találhatók a szükséges cikkek. – Együtt nőttünk fel az alderaani királyi udvarban – felelte Winter. és a palota hátsó része felé vették az irányt. – A Birodalom miatt – felelte Winter. és minden hajóra . – Hálás vagyok. És ezt nem fogjuk elfelejteni. – Ghent lakosztálya pontosan az öné mellett van – jegyezte meg Winter –. még a yavini csata előtt. – De ön is kockáztatta az életét miattunk. – Amire igazán szükségem van. – Mióta van Organa Solo mellett? – kérdezte Wintert. – Te is jössz. – Én még le akarom ellenőrizni ezt a programot. amikor átvette és felújíttatta a régi stílusban épült palotát. és próbált nem gúnyolódni. hogy gondoskodjam önről. Ezek a bitorlók vendégül akarják látni őt azon a helyen. Örülök. – Én pedig örülök. – Már erre is gondoltunk. – Leia hercegnő megkért. – Marának eszébe jutott több utalás is a rejtélyes Lőelemképzőről. ön lesz a kísérőm. Azóta mellette vagyok. – Erre tessék! Kimentek az előszobából. – Súlyos támadást intéztek ellenünk. Remélem. Ezeket is a Császár szereltette fel annak idején. az apja engem jelölt ki a segítőtársául. Ghent. mihamarabb sikerül találnunk valamit az ön számára. hogy hallottam volna a nevét a Felkelőké között – puhatolózott Mara óvatosan. Mara a szeme sarkából a fehér hajú nőre pillantott. Ő is olvasta a Császár aktáit a lázadás vezetőiről. Valaki. – Az én nevem Winter. Ez gyorsabbá és biztonságosabbá tette a készülő rajtaütést. Ügynökök tucatjai „emlékeztek meg” róla indulatos szavakkal. az egy hajó. – A háború legnagyobb részét bolygóról bolygóra utazva töltöttem. hogy jobban érzi magát. Közben odaértek a palota hátsó részében lévő turbóliftekhez. aki ébren töltött óráinak kilencven százalékában teljesen megfeledkezett a külvilágról. – Miért olyan nehéz hajót szerezniük nekem? – kérdezte Mara. amire szüksége van az elkövetkező néhány napban – válaszolta Winter. amiért mindenki a szívén viseli a sorsomat – fordult Winterhez. A turbóliftek megkímélték az embert a száguldó mozgólépcsőktől. akit Mara el tudott képzelni ápolónak vagy testőrnek. A kórterem előszobájában létrehozott egy ideiglenes komputerszobát. Ha a kollégáim be tudtak csempészni egy raktárba. ne nekem. vajon sikerült-e valami közelebbit megtudniuk az aktatologatóknak. sem gondoskodásra – jelentette ki Mara. és amikor Leia hercegnő megtette az első lépéseket a galaktikus politika felé. – Már megtettük – válaszolta Winter. Beszerzéssel és utánpótlással foglalkoztam. de az elmúlt hónapban legfeljebb kétszer ha ott tartózkodott. Marának ezen mosolyognia kellett. hogy a segítségünkre sietett abban az ütközetben. hogy itt lehetek – próbált udvarias lenni Mara. – Neki köszönjék. – Nem emlékszem rá. beleértve Leia Organát is – a Winter név mégsem csengett ismerősen. – Karrde utasítására tettem – mondta Mara kurtán. Winter összeráncolta a homlokát. Mara – mosolygott a lányra ünnepélyesen. – Tehát ön az a bizonyos Lőelemképző! Akinek tökéletes memóriája van. – Gyerekkorunkban barátok voltunk. – Jó helyen van itt Ghent – nyugtatta meg Winter Marát. a segédje – és bármi más. amelyeket szintén a Császár végeztetett a palotán. amely valaha az otthona volt! – Ez nagyon kedves öntől – dünnyögte. – Ez a legkevesebb azok után.– Hello. Ghent? – Menjetek csak előre – felelte a fiú szórakozottan a komputer képernyője elől. – Ha jól értettem. ajkán keserédes mosollyal. A fiú igyekezete mégis jólesett neki. nem az a fajta fickó volt. – Értem. – Igen. – Nincs szükségem segédre.

A lift megérkezett. a Császár instruktorai mindig azt sulykolták a fejébe. Mara nyelt egyet. Mara összeráncolta a homlokát. hogy a Birodalom megint zűrt csinált – jegyezte meg Mara. Winter mosolyogva távozott. előhúzva azt a tunikájából. – Nem tudom. – Nem. amikor a lift elindult velük fölfelé. ha kapcsolatba lépnék Karrdéval – szólalt meg. – Menjen csak nyugodtan! És… köszönöm. Ezt a lakosztályt nagyrészt Karduinból származó fijisi fából készült bútorokkal rendezték be. – Ha ez segít. ön tudni fogja. azt hiszem. Azt mondta. – Karrde kapitány itt hagyott önnek néhány ruhát és személyes holmit a csata után – közölte Winter. – Köszönöm. Szájában keserű ízt érzett. És kiapadhatatlan forrással rendelkeznek. – Ennyire komoly a helyzet? – Elég komoly – felelte Winter. míg valamelyik hajónk felszabadul – értett egyet Winter. de a birodalmiak elragadták a Katana-flotta javát. Itt van a kártya. Támadást intézni fölényben lévő ellenség ellen – ez egyáltalán nem vallott Thrawn főadmirálisra. Winter megnyomta a palota lakószintjének a gombját. hogy közben érintetlenül hagyták a bolygó védelmi rendszerét. ez mégiscsak Thrawn. – Ha valamire mégis szüksége lenne. A turbólift az elnöki vendégek emeletén állt meg. amellyel át tudtak lőni az energiapajzson. akik kedvelték a régmúlt idők hangulatát – vagy akikre mély benyomást akart gyakorolni. Winter bólintott. és további harmincat ugyanez a veszély fenyeget. hogy alkalmazkodjon környezetéhez. Most próbálunk utánajárni. Igen. mintha ezer évet ugrott volna vissza az időben. A Halálcsillag jutott eszébe. köszönöm – felelte. amelyeket a Császár meghagyott eredeti állapotukban. mint Thrawn főadmirális… Elhessegette a gondolatot. . a rohamcsapataikat pedig katonákkal. A birodalmiaknak valami módon sikerült úgy elfoglalniuk Ukiót. Mire odaértünk. amit említettem – tette hozzá. – Ha mégis szüksége lenne valamire. – A „komoly” enyhe kifejezés – mondta Winter elkeseredetten. Ez nem az ő háborúja. aki elvisz minket. és sóhajtva elhessegette a kellemes emlékeket. – Ami azt jelenti. Mara szippantott egy újabbat a fijisi fa illatából. – Karrde hagyott egy adatkártyát. Az erőegyensúly kezd eltolódni az ő javukra. A Császár ide általában olyan vendégeket szállásolt el. A legnagyobb veszteséget az ukiói élelemtermelő egységek elvesztése jelenti. Karrde megígérte. Winter feszélyezetten mosolygott. ahonnan elláthatják a cirkálókat legénységgel. most megfigyelőként részt kell vennem a Tanács ülésén. Winter állt Mara előtt… a Birodalom dicsősége pedig rég elenyészett. csak hívja az ügyeletes tisztet – mutatott az asztalra. csak szóljon nekem. hogy semlegesek fognak maradni. – Sejthettem volna: ha valamire felfigyel a számítógépein kívül. az csak valami komoly ügy lehet. mint holmi szökevénynek a kórházi szárnyból. – Az elmúlt öt nap alatt elvesztettünk négy szektort. – Ghent említette. Mara gondolatai visszakalandoztak a Birodalom dicsőséges napjaiba… – Segíthetek még valamiben? Az emlék elhalványult. – Ez bizony gyorsabb lenne. Ez pedig annyit jelent. az lenne a legjobb. és szélesre tárta a faragványokkal ékes ajtók egyikét. – Én csak később leszek elérhető.szükségünk van a teherszállítóktól fölfelé. rajta annak a személynek a nevével. melyik kódot kell használnia. – A szóbeszéd szerint a birodalmiak egy új szuperfegyvert használtak. A régimódi faajtók és faragott bútorok között sétálva az ember úgy érezte. Egy olyan stratéga kezében. értesült-e már róla. – Hátha tud küldeni valakit. sokan mások is ugyanezt tették. – Az előzetes jelentések szerint nem – habozott Winter. hogy feleslegesen tettem kockára az életemet. Amint a fa kellemes illata körüllebegte. Mara mély levegőt vett. hogy nem szabad úgy kinéznie. akivel fel kell vennie a kapcsolatot. – Ebben az esetben. Mara bólintott. Beszálltak a fülkébe. – Valaki elaludt? – bukott ki Marából. és én megpróbálom beszerezni. A palotának ez a része azon kevés helyek közé tartozott. száznyolcvan cirkálót elszállítottak már. mint addig várni. Itt van és most.

így annak az esélye. és belesimult a pisztolytáskába – a többi pedig nem számított. Pellaeon azonban úgy vélte. De működött. hogy valaki leveszi a polcról a multicard sorozatot tartalmazó dobozt. C'baoth kiegyenesedett. Minél előbb elkerül erről a helyről. – Ha megöl engem. amelyeket legénysége a hajók fedélzetén viselt. hogy ez bekövetkezzék. annál jobb.Karrde bőséges választékot hagyott neki ruhákból: egy elegáns ruhát. és csak az erőinket pazarolnánk vele. amelynek a népessége érett a besorozásra? Erre rá kell majd kérdeznie. idegen művész által készített műtárgy háromdimenziós képéről. ami a hagyományos ostromhoz elengedhetetlen. és megsimogatta a vállán lebzselő ysalamirit. Mint egy pozitív visszacsatolású rendszer. amely Thrawn ysalamiriját körülvette. akár a közeli égzengés. és négy darab praktikus kezeslábast. Aztán hirtelen megállt. Szemében még nagyobb lánggal lobogott az indulat… és hirtelen minden visszatért a normális szintre. Mara visszatette a polcra az üres multicard dobozt. Amikor C'baoth uralkodott érzésein. – Engedelmeskedni fog nekem. – Ellenkezőleg. és alkarján a sugárvetővel visszaindult a lakosztályába. kezében a multicardok dobozával. – Ha pedig elveszti a háborút. amelyből a birodalmiak fel tudják tölteni a Katanaflotta cirkálóit legénységgel? Átpártolt volna egy vagy több köztársasági rendszer a Birodalomhoz? Vagy Thrawn felfedezett egy mindeddig ismeretlen kolóniát. hogy valaha is vissza fogja adni. és mindegyik szobában lehetett találni egy multicard sorozatot. Thrawn felemelte izzó tekintetét a korhadtnak látszó. A sugárvető maga természetesen hiányzott – az Adamant kapitánya elvette. Szerencsére – és valószínűleg Karrde előrelátásának köszönhetően – ott találta apró sugárvetője alkarra helyezhető pisztolytáskáját. Bár Mara kísértést érzett. csak idő kérdése. – Én irányítom a Birodalmat! – kiáltotta. – Nem lenne szabad így beszélnie a Császárral – mondta mogorván. Nem kevesebb. míg végül egyszer csak szétrobban… C'baoth eddig nem ölt meg senkit. Egy elkésett kérdés cikázott keresztül az agyán. két leírhatatlan típusú szerelést. nem rombolt szét semmit. Egy hasonlót keresni az Új Köztársaság arzenáljában pedig felesleges időpocsékolás volna. kimért mozdulattal elfordult a vusztroid szobor hologramjától. mint régebben. – Vigyázzon. Thrawn főadmirális! A Birodalmat én irányítom. – Nem – jelentette ki. A dobozt. hangjától visszhangzott a parancsnoki szoba. Valószínűleg ugyanez járt Thrawn fejében is. sem elegendő utánpótlásunk. – Csakugyan? – vetette oda Thrawn. amit a birodalmiak elvettek Marától. Corvis Minor történetét nem lehetett éppen érdekfeszítőnek nevezni. mint négy alkalommal hoztam a Császár tudomására: nem fogok . mely természetesen nem is multicardokat tartalmazott… A sugárvető kissé különbözött attól. Bármi történjék is. – A tények szintén. amely addig pörgeti magát egyre feljebb és feljebb. Corvis Minor teljes története címmel. Bármilyen támadás eredménytelen lenne. s hangja úgy dörgött. aztán nekilátott átnézni a többi holmit. vagy meghal! Pellaeon közelebb húzódott az Erő-mentes buborékhoz. hogy kérjen egyet Wintertől – csak mert szerette volna látni a nő reakcióját. Mara utóbbiak közül öltött magára egyet. hogy nem? – A szó önmagát magyarázza – válaszolta Thrawn fagyosan. szemében a hirtelen harag tüze lobogott. C'baoth tett egy lépést Thrawn parancsnoki széke felé. Nincs elég csapatunk egy frontális támadáshoz a Coruscant ellen. – Erről szó sem lehet! C'baoth lassú. akkor Leia Organa Solo és az ikrei sohasem keresik fel önt. De azért maradt egy lehetőség… A császári palota minden lakószintjén berendeztek egy könyvtárszobát. és nem ön. Nem valószínű. Ám ezek a klónokra jellemző dühöngések is kezdtek egyre gyakoribbakká és komolyabbakká válni. akkor elveszíti a háborút – emlékeztette a Jedi Mestert. Mit érthetett Winter a kiapadhatatlan forráson. – Hogy érti azt. amilyenekhez hasonlót legalább száz világ utcáin lehetett látni. közel állt a nullához. Éppen ezért a Birodalom nem fog semmiféle támadást indítani. sokkal jobban visszafogta magát. nem lesz védtelen többé. Először azonban el kell küldenie egy kódolt üzenetet Karrde kijelölt kapcsolatának. C'baoth arca elsötétült. – Nem? – ismételte meg.

akinek megtámadására még nem állok készen. amiket a Chimera lőtt ki. hanem az újszülött ikrekkel is foglalkoznia kell majd. A coruscanti rebellisek nem adnák meg magukat olyan gyorsan. Pellaeon meglepetten nézett az admirálisra. sikertelen akciót hajtottak végre a noghrijai? – Nem – válaszolta Thrawn. amelyek a felszínt érik. – Aki megbolondult. – Ezt meg hogy érti? – kérdezte óvatosan. hogy… – Majd később megbeszéljük. Mire visszajön a Chimerára – emelkedett fel megint a szemöldök –. – Azt a trükköt az álcázott cirkálókkal és az időzített turbólézerekkel. – Szükséges-e felemlegetnem. Pellaeon felkészült egy újabb őrjöngésre. – A régi Császár is ugyanígy gondolkodott – folytatta Thrawn. – Viszont odaküldeni egy kis csapatot. rájönnének arra. Egy másik lényeges dolog: hajlamosak a rémhíreknek nagyobb jelentőséget tulajdonítani annál. Már a mai napon bevetésre készek lesznek. Amióta Darth Vader a noghrikat a Birodalom örökös szolgálatára kényszerítette. – Akkor tehát minden a legnagyobb rendben – bólintott Thrawn. és valaki másnak adta át a harci különítményem vezetését. A legjobb esetben. – Amikor először visszautasítottam. A Mester kirobbanni készülő dühe elpárolgott. aztán önkéntelenül a parancsnoki szoba ajtajára pillantott. – Megtámadni a Coruscantot. Ön átmegy a Death's Headre. különösen egy ilyen fontos akcióban. – De sajnos az is csak erőpazarlás lenne. hogy elrabolja a nőt. kapitány – szólt rá Thrawn. úgy fogják érezni.csapatokat és hajókat pazarolni egy olyan ellenség ellen. – Csak az beszél így a Császárral. hány hasonló. Függetlenül attól. különösen zordan. – Én csak azt hangsúlyozom ki. hogy azok a turbólézer-nyalábok. – Woostri népe és vezetői viszont egészen más lapra tartoznak. szürke bőrű lények becsületbeli ügyüknek éreztek minden egyes küldetést. és már neki is láttak összeállítani egy kommandót erre a célra. aminek akarja – felelte Thrawn. – Épp ezért nem vonunk be noghrikat a mostani akcióba. – Megcsinálhatná ugyanazt. és vezeti a Woostri elleni támadást. – Miután az odaveszett. . C'baoth arca megint kezdett elvörösödni. vagy aki megunta az életét. már könnyebben keresztülvihető. amikor csak óhajtja. hogy egy bölcs stratéga felbecsüli. Egy hosszú percen át C'baoth Thrawn arcát tanulmányozta. míg a sajátja rángatózott. – Nem vagyok benne biztos. valóban készen áll-e a Mester fogadni a kis Jediket. itt lesznek a Jedijei. A „láthatatlan cirkáló” hadicsel nagyszerűen beválna az ő esetükben is. ami azt jelenti. – A főadmirális ismét megsimogatta a vállán tanyázó ysalamirit. nem ugyanazok. Ha úgy gondolja. aki megbolondult – mondta gúnyosan mosolyogva. hogy önnek nemcsak Organa Soloval. akkor jobb lesz elhalasztanunk az akciót. De legnagyobb meglepetésére semmi ilyesmi nem történt. mint Ukio farmerei. Thrawn főadmirális – mondta C'baoth nyugodt hangon –. Ha most nélkülözni fogják őket. nem vette többé semmibe a tanácsaimat. és elhurcolni onnan Organa Solót nem lenne célravezető – felelte Thrawn. – Egyik kékesfekete szemöldöke megemelkedett. – Admirális – dünnyögte Pellaeon. mintha arcul csapták volna őket. mibe kerül egy művelet. ez túl megerőltető. amennyit egyébként se érdemelnek meg. vajon az ön kommandósai meg tudnak-e birkózni két újszülöttel. amit lehetetlennek tartanak. mintha a mögötte lévő agy nem tudna féken tartani egy gondolatot vagy érzést. És levonnák a megfelelő következtetést… – A helyiséget megtöltő hologram-szobrokra mutatott. – Ez nagyon kedves öntől – válaszolta Thrawn. amely mögött Rukh. árulónak nevezett. – Most csak azt akarom tudni. – Egy kommandó… – préselte össze az ajkát C'baoth. – Tekintsem ezt kihívásnak. mennyire pontos az időzítésünk. C'baoth horkantott. Organa Solo ikrei most már bármikor megszülethetnek. – Az egyetlen kérdés az. a hiszékeny. Én is segítenék. bármikor megkaphatja őket. amit Ukiónál – szólalt meg végül. – Thrawn főadmirális… – Ami pedig Leia Organa Solót és az ikreit illeti – szakította félbe finoman Thrawn –. Utasítottam a hírszerzést. mielőtt elindítaná azt. – Vagy esetleg meg akarja ezt beszélni velem? C'baoth halványan elmosolyodott. – Harminc perc múlva találkozunk a flotta többi részével. Az ukióiakhoz hasonlóan rettegnek az ismeretlentől és attól. Thrawn főadmirális? – Tekintse. Thrawn testőre várakozott.

– De ennél többről van szó. Előrehajolt. Egy hegy gyomrában elrejtve. agya közben lázasan kutatott a válasz után. és talán… – Mara Jade – mondta ki hangosan. A taktikai térképre mutatott. ki kell ábrándítanunk téves elképzeléséből a mi egyre arrogánsabb C'baoth Mesterünket. megéri odaküldeni egy kommandót. másutt azonban meghódoltak a Birodalom előtt. a noghrik gyanúsak. – Még nem tudom. joga van irányítani az én birodalmamat. Waylanden. – Én még nem nevezném elég szilárdnak a Birodalom helyzetét a behódolt szektorokban – jegyezte meg Pellaeon. Eddig minden a terv szerint alakult. Újból kihúzta magát. helyükben egy háromdimenziós taktikai térkép jelent meg. és ekként kezelendők. Pellaeon megborzongott. kapitány – mondta halkan. valahányszor kapcsolatba lépek a Honoghr uralkodóival. Ezért mindaddig. Pellaeon bólintott. uram? . – Pontosan. mi az. – De pillanatnyilag van két. A Birodalom legfelsőbb vezetői. – Admirális úr. – Valószínűleg nem. létezésükről nem tudott egy lélek sem a Birodalom felső vezetőin kívül. A szobrok eltűntek. – Talán még mindig a Khabarakh-ügy miatt nyugtalankodnak – vetette fel a kapitány. néhány apró titkot megtartott magának… meg néhány bizalmasának. Elhallgatott. Ezt érzem. miért választott ki a főadmirális egy hírszerző osztagot erre az akcióra. hogy Organa Solo egy ideig a palotában fog maradni. Pellaeon összeráncolta a homlokát. – Először is. és kiment a szobából. míg rá nem jövök. A hagyományos kommandókkal ellentétben a hírszerzőket olyan módszerekre is megtanították. Eddig csodálkozott rajta. ennél fontosabb dolgunk – folytatta. mennyire tudjuk éreztetni a Birodalom jelenlétét. A Spaarti klónozótartályok évtizedeken át a Császár raktárában voltak elrejtve. Pellaeon megnedvesítette az ajkát. tisztelettel… – Azért aggódik. mennyivel többről. hogy foglyul ejtsék Organa Solót. hogy az árulással gyanúsított Khabarakh megszökött az őrizetükből. – A Coruscanton ápolják. – De figyelmeztetem: ha nem sikerül. – Tulajdonképpen igen. – Egy titkos bejárat? – merészelte megjegyezni. Pellaeonnek eszébe jutottak a sikertelen kísérletek. miután az ajtó becsukódott a Mester mögött. – Mi lesz. – Minden attól függ. mint mindig. uram – felelte Pellaeon. A noghri uralkodók kínosan magyarázkodó követet küldtek azzal a hírrel. hogy a Császár alakíttatta át azzá. Thrawn elmosolyodott. olyan biztonságban. mégis nehezen találtam meg Waylandet. de valami nincs rendjén. egy birodalmi helyőrség és ellenséges lakosság által körülvéve. mint a gyilkolás… – El tudja végezni egy csapat mindkét munkát. – De ami még fontosabb. – De azt se felejtse el. s közben megpróbált egy újabb borzongást elfojtani. De nem kockáztathatunk. A lázadók ugyan a vártnál nagyobb ellenállást tanúsítottak a Farrfin és a Dolomar szektorokban. Ő is tud a raktárról? – Ez itt a kérdés – értett egyet Thrawn. ha ez a kommandó is kudarcot vall? – Ereje és kiszámíthatatlansága ellenére C'baoth Mestert még mindig befolyásolni lehet – nyugtatta meg Thrawn. aki azt hiszi. Ehhez Organa Solót és az ikreket fogjuk felhasználni. kellemetlen eseményekre. – A császári palotát bevehetetlen erődnek tartják. – De nem egy noghri csapatot… Thrawn a körülöttük lévő hologram-szobrokra nézett. – Pontosan – bólintott Thrawn. Én is tudok a Császár számos titkáról. Thrawn főadmirális – mondta C'baoth. és megérintett két kapcsológombot. – Lekötelez – jegyezte meg Thrawn halkan. és végighúzta a kezét fehér szakállán. tartanunk kell magunkat a haditervhez. számolnia kell a következményekkel! – Azzal hátat fordított. És mivel tudjuk. Pellaeon visszagondolt az egy hónappal korábban történt. mert az Új Köztársaság legbiztonságosabb pontjáról akarom elraboltatni Organa Solót? – kérdezte Thrawn. amennyire biztonságban csak lehetett valami a galaxisban. – Valóban – értett egyet Thrawn. – Valami nincs rendben a noghrikkal. Mindeddig legnagyobb igyekezetük dacára sem sikerült elfogniuk. Ezért nélkülözhetetlen a klónok utánpótlása. amit az admirális nyilvánvalóan az ő szájából akart hallani. Pellaeon a térképre nézett.– Nagyszerű. És. vagy kettőt küld. – Nem alaptalanul – mondta Thrawn hűvösen.

uram! – Pellaeon megfordult. hogy ránk nézve veszélyt jelentsenek. – Skywalker a csalétek-szállítmánnyal egyidőben hagyta el a bolygót. mikor a leszámolásra sor kerül. megtörtént. de még nem indult el. – Csakugyan. Ha tudja. mielőtt elérné Poderist. amelyeket jelentéktelennek szokás nevezni. – Igen. NEGYEDIK FEJEZET Poderis azoknak a világoknak a csoportjába tartozott. Aztán Pellaeonre pillantott. mint Talon Karrde. és összeszorult torokkal elhagyta a szobát. de nem tudta volna anélkül megtenni. megértette. – Gondolom tudja. És még több időbe fog telni az. hogy meg kell halnia. kapitány! Azt akarom. Ezt követő eltűnéséből pedig a lázadók arra fognak következtetni. hogy Skywalker csakugyan a klónok szállítási útvonalát találta meg. de mielőtt még megtehette volna. mint csempészekkel törődni. A második jelentés teljes leírást ad Skywalker kapcsolatáról. – Helyes. Mara Jade semlegesítése pedig nem jelenti feltétlenül azt. a hírszerzés kódjával rejtjelezve. Igen. A feltételezések szerint követte a vektorukat. Thrawn megérintett egy gombot. hogy Staffa kormányzó már néhány éve magánjellegű üzleti kapcsolatban áll Karrdéval – felelte Pellaeon. – Kétségtelenül be fog számolni Coruscantnak. Ezeket a bolygókat nem természeti kincseik vagy elhelyezkedésük miatt gyarmatosították. hogy Skywalkert eltűntessék. mik az esélyeik arra. uram. hanem csupán a gyarmatosítás kedvéért. uram. – Nagyszerű – bólintott Thrawn. Staffa kormányzó jelentésével egyidőben érkezett egy másik beszámoló is. Sőt. akkor nincs semmi baj. – Az olyan ember mellé. – Igen – mormogta Thrawn. uram – vette ki az üzenetet a mappájából Pellaeon. ezért ez az ésszerű. – C'baothnak rengeteg idejébe fog telni megváltoztatni Organa Solót vagy Skywalkert. Thrawn egy pillanatig szótlanul nézte az Orus szektor térképét. – Admirális úr… mi történik akkor. Különbözik valamiben a kormányzó jelentésétől? – Csak egyvalamiben. Ha ez így van. – Egy másik dolog. bármit is tegyen velük C'baoth. Pellaeon úgy érezte. Az admirális nyilvánvalóan tudja. Fingal leírásából arra következtettem. – Nos… ami megtörtént. hogy a Chimera negyven órán belül odaérjen. – Értesítse a helyőrség parancsnokát. és a taktikai térképet az Orus szektor térképe váltotta fel. Fingaltól – bólintott Thrawn. Menjen vissza a parancsnoki hídra! – Értettem. hogy Skywalker gyanút fogjon. mennyire jelentős Calius saj Leeloo az ellenség számára. míg a gyerekek elég idősekké válnak ahhoz. öten. ez a férfi nem lehet más. – Értem. – A kormányzó segédjétől. vagy megöleti a Jedi Mestert. Thrawn elgondolkozva fújta ki a levegőt tüdejéből. – Halványan elmosolyodott. Ha csak csempészésről van szó. mert még elronthatják őket. Akkor leléphet. Egyikükre sem fogadna szívesen… És nem szeretne a közelben lenni.– Egy csapat elegendő lesz – felelte Thrawn. ha sikerül elkapnunk Skywalkert a Poderison. – Fingal ki akarta kérdezni Karrdét. készítsen elő megfelelő fogadtatást a részünkre! Két-három nap múlva talán váratlan ajándékkal tudjuk meglepni szeretett Jedi Mesterünket. Tíz órás forgásidejével. – Aggodalomra semmi ok – rázta meg a fejét Thrawn. Márpedig Karrde eddig is okozott épp elég bonyodalmat. A cél a Poderis-rendszer. Adott valami magyarázatot Fingal Karrde jelenlétére a Caliuson? – Fingal szerint bizonyos jelek arra utalnak. De mégsem engedhetünk csak úgy csempészeket a csapdáink közelébe. mocsaras alföldekkel. amelyek a hatalmas fennsíkokra . – Igen. aki csak annyira veszi komolyan a megbízatását. akit Staffa saját titkos ügynökeként állított be. Megérkezett már a jelentés Staffa kormányzótól? – Igen. ezt hogyan értette. Thrawn meg fog egyezni C'baothtal. a játék kétesélyes. uram… – Pellaeon nyelt egyet. uram. ha elhozzuk Organa Solót és az ikreket a Mesternek. kapitány. akkor Skywalkernek a Poderis-rendszerbe kell érnie… úgy harminc percen belül. – A két célpont egy helyen van. mint Staffa kormányzó. Pellaeon meg akarta kérdezni. neki pedig sikerül ellenünk fordítania őket? Akkor egy helyett már négyen lesznek. – Most azonban vannak fontosabb dolgaink is. – Pellaeon nem akart arra gondolni. kénytelenek vagyunk csendes megfigyelőket rendelni. Mielőtt mindez megtörténhetne – csillogott Thrawn szeme – megosztjuk egymás között a Birodalmat a Jedi Mesterrel. uram – mondta Pellaeon. mit csinál.

Luke önkéntelenül kinyúlt az Erővel. Valószínűleg birodalmiak. amiben megkapaszkodhatott. még eléggé távol. Nem lehetett túl biztonságos rejtekhelynek nevezni. Profi. kövezett – és meglehetősen zsúfolt. Luke-nak körülbelül három perce lehetett. Az utca jobb oldalán lévőket pontosan egymás mellé építették. Általában felfogta Artu mondanivalójának lényegét. Az épület és szomszédja között szűk rés sötétlett. és azt kívánta. a lényeg nem elég. Végignézett a zömök. hogyan rázhatja le az ügynököt. – Társaságunk van. Bár legszívesebben futásnak eredt volna. Keményfejű és zárkózott lakói megtűrték a látogatókat. és hátrafordult. A férfi félrelökte az útjában álló járókelőket. ami félelmetes erejű szeleket eredményezett az őszi és a téli időszakokban. meglátta a titkosügynököt. de olyan helyzetben. de átellenben. A birodalmiak tudtak a jelenlétéről. Luke-nak úgy tűnt. A Luke-ot követő férfi alacsony és átlagos kinézetű volt. Az folytatta útját a kereszteződés felé. A problémát már csak az jelentelte. hogy a csapdát nem holmi egyszerű köztársasági kém számára állították. Egyenesen előtte. És ideális hely ugyanazon Birodalom számára egy csapda felállítására. majd befordult jobbra. . Az utca ugyanúgy nézett ki. és majdnem függőleges forgástengelyével. a tető másik széle felé. – Artu – szólt bele Luke a kis adó-vevőbe. ügyelve arra. hasonló színű és szabású köntösbe öltözve. vállvértjükön egy-egy ysalamirit viselő katonák súlyba vetett lézerkarabéllyal zárták le a környéket. Ez nyilvánvalóvá tette. mielőtt a birodalmiak feltűnőbben kezdenének mozgolódni ellene. Ötven méterrel Luke előtt ott sétált egy férfi. mi lehetett a kérdés tartalma. Behajlította a térdét. s közben megérezte: követője rájött. Luke még gyorsabbra vette az iramot. felszállunk. amikor a férfi elkezdte követni őt.kényszerítették lakóit. az a fajta. aggódó trillázás hallatszott. ami egy kérdés lehetett. Ehhez pedig valamivel el kell terelnie az ügynök figyelmét. De csak sikerült találnia egy helyet. Amikor kipillantott a tető széle fölött. Luke már akkor megérezte a jelenlétét. de azért már érezhetően. az utca sarkán Luke észrevett egy ferde homlokzatú házat. hogy észrevették. A fehér páncélt. A droid úgy csipogott. beleszólt az adó-vevőjébe… És az egy tömbbel távolabbi keresztutcából egy csapat rohamosztagos lépett elő. és végighasalt a tetőn. felhúzta magát. most már egyáltalán nem törődve azzal. Épp idejében. aki szélsebesen kanyarodott be az utcába. – Hát akkor nemsokára ott lesznek – figyelmeztette Luke. körbepásztázva vele a területet. sehol nem rí ki a tömegből. – Nem járkál senki a hajó körül? Vagy a leszállópálya környékén? Artu határozott nemet csippantott. Luke felgyorsította lépteit. vagy… Vagy leárnyékolták. olyan távolságban amennyire csak tudta… És hirtelen elállt a lélegzete. Luke türtőztette magát. Mintha azon a helyen az Erő megszűnt volna létezni. Le kell ráznia árnyékát. hogy ne látsszon sietni. hogy zsákmányuk kicsúszott a kezük közül. és egy perccel később már szemmel is kiszúrta a tömegből. A készülékből lágy. amennyire csak lehet. A ráakaszkodott ügynök tett még néhány lépést. feltűnés nélkül! Amint odaérek. amelyeken az Erő egyáltalán nem tudott áthatolni. Óvatosan visszahúzódott. Luke átsietett a másik oldalra. mielőtt a birodalmiak észreveszik. és gyorsan felmérte a terepet. ha nem tesz valamit. Poderis nem tartozott az utazók által kedvelt célpontok közé. mintha a levegőben lebegne. amilyen ez is. Nagyszerűen megtervezett és kivitelezett csapda volt ez. engedte az Erőt szétáradni az izmaiban… és felugrott. mielőtt ő is talált volna okot a megállásra. de jelenleg ez volt a legjobb. kikapcsolta az adóvevőt. és nyugodtan befordult a sarkon. akár a többi a városban: széles volt. Csak érezte. mint aki megértette a tennivalóját. és becsússzam a két ház közötti résbe. Mindkét oldalát szürke tömbökből összerótt épületek szegélyezték. de ez a tapasztalat valószínűleg nem terjedt ki Jedi-lovagok követésére. nagyobbrészt kétszintes épületeken. aki bárhová megy. de mindig is semmibe vették a galaktikus politikát. hogy észrevétlen maradjon. – Készítsd elő a hajót. amit titokban csuklyás köpönyegének gallérja alá erősített. bárcsak Thripio ott lenne és tolmácsolna neki. a birodalmiak fogságába esik. Aminek következtében Poderis ideális tranzitállomás volt a Birodalom klónjai számára. utána pedig valami. és megállt egy kirakat előtt. A birodalmi hírszerzés legtapasztaltabb profijai közé tartozott. és ysalamirikkel felszerelkezve jöttek Poderisre! Luke tudta. kis foltok mozogtak. – Te nem tehetsz semmit – mondta Luke Artunak. A feje fölött lévő tetőszél sima és lekerekített volt. hogy elhagyja a tetőt. Luke a gallérja alá nyúlt. és a férfi után iparkodott. az kétségtelen.

A környéket lezáró katonák előrébb nyomultak. majd a járókelők feje fölött a csuklyás férfi kezébe repítette. Túlságosan lekötötte a figyelmét az őt követő férfi. és leereszkedett a fal tetejéről. Fénykardja hegyét oda illesztette a barázda alsó végéhez. s közben megfeledkezett arról. A másik. akkor se tudta volna eltalálni a birodalmit.Csakhogy a tetőnek nem volt másik széle. és elkezdték átvizsgálni a megdöbbent járókelőket. Miután mindenki megnézi a menekülő férfi arcát. Poderis napja már a láthatár felé közeledett. Luke újból az Erőre koncentrált. Egyetlen lehetősége maradt: lefelé kellett menekülnie. mert úgysem jutott volna messzire. s rátekerte a bal kezén lévő ujjai hegyére. Alig hatvan centiméternyire attól a helytől. ahol Luke feküdt. A háta mögötti. hogyan tűnjön el a birodalmiak közeléből. csak az alant elterülő mocsarak felett lebegő köd. ki az. Luke csak abban reménykedett. ahogyan néhány perccel később a . Azok. ha kellett. Másfelől viszont a birodalmiak nyilvánvalóan tudják. semmilyen nyílást vagy kiszögellést. De nem szükségszerűen egyenesen lefelé… Az égre pillantott. Akkor pedig a pilótáknak ismét jó rálátásuk lesz a terepre. mielőtt a siklók odaérnek. hiszen. amikor ő lefelé zuhant Felhőváros központi aknájában. de Luke tudta. Vagy most. Emlékek villantak fel Luke agyában: a mellette elfütyülő szél hangja. és a csuklyás férfi felé lódultak az utcába szorult tömegen keresztül. Erősen megkapaszkodott. most félbehagyták munkájukat. a tető egy legalább száz méter magas. és lenézett az utcára. amelyek a város fölé emelték a gyilkos tavaszi és őszi szeleket. Luke nem várhatott tovább. Visszakúszott a tető széléhez. hogy ellenálljon az óránkénti kétszáz kilométeres sebességgel száguldó szélnek. köntöst viselő férfi… Luke az ajkába harapott. Luke a szélgát peremére húzódott. akik eddig a járókelők arcát és azonosítási kártyáit vizsgálták. A város másik végében lévő katonai leszállópálya felől már elindultak a siklók az alacsony épületek felett. Két osztag lezárta a kereszteződést is. akit keresnek. Neki pedig még ezelőtt el kell tűnnie a tetőről. Most pont a siklók pilótáinak a szemébe világított. amint ferdén lefelé siklott a szélgát falán. amely így vágta neki a kapaszkodót. és a kővé dermedt gyalogosok között átsurranva eltűnt egy szűk sikátorban. Az ügynök győzedelmesnek induló kiáltása figyelmeztetéssé változott. Luke nem ereszkedhetett le az utcára. mielőtt még komolyabban vadászni kezdenének rá. hogy a szó szoros értelmében nincs hova mennie. vagy soha! Luke előhúzta köntöse alól a Jedi-fegyvert és bekapcsolta. A hírszerzés embere. az elterelő manőver véget ér. Az igazi gondot az jelentette. Tövében nem látszott más. Mindez persze túl sok volt egyszerre a csuklyás férfi számára. de rá kellett ébrednie. Nem szép dolog bajba keverni egy ártatlan kívülállót. amelyiken Luke is befordult. Hátranézett. A szélgát tetején pedig nem lett volna értelme végigkúsznia. – Nagyszerű – mormogta halkan. így még ha akarta volna. Elhajította az érthetetlen módon a kezébe került sugárvetőt. Gyorsan kellett cselekednie. és lőtt. előző tulajdonosa irányába fordította a fegyvert. Ezért tökéletesen sima volt. szinte láthatóan mozogva tízórás pályáján. öt perc múlva el fog tűnni a horizont mögött. talán végzetes hibát követett el. hogy a másnak okozott bosszúság nem esik bele ugyanebbe a kategóriába. a másik csuklyás köntöst viselő férfi után eredt. Ráadásul a szürkületben nem használhatja a fénykardját sem. Életveszélybe sodorni a férfit – ilyesmit egy Jedi nem tehetett. és Luke nem látott rajta ablakot. és lepillantott a mélybe. hogy a közeledő siklók pilótái ne láthassák a fényt. További rohamosztagosok csatlakoztak az első csoporthoz. és el kell indulnia a leszállópálya felé. hogy a fennsík széle felé tartottak. kezében egy sugárvetőt szorongatva. vigyázva arra. De ez az elhibázott lövés is elegendő volt ahhoz. és szabadon csúszhattak benne. meredek dőlésű fallá vált. Luke bármikor vághatott rajta rést a fénykardjával. Bepólyázott ujjai könnyedén belefértek a barázdába. és valószínűleg élve akarják elfogni őt. Vigyáznia kellett a járókelők épségére. Luke kiszabadult a birodalmiak kelepcéjéből. Kardja hegyével vágott egy ferde barázdát a falban. és kirántotta a sugárvetőt a titkosügynök kezéből. hogy a rohamosztagosok akcióba lépjenek. ferde fal egyike volt azoknak a szélgátaknak. mert az túlságosan feltűnő lett volna. Fogát csikorgatva kinyúlt az Erővel. Az ifjú Jedi belátta: nagy. Nem ígérkezett könnyű feladatnak. A falat azért építették. leszakította vékony anyagból készült köntöse bal ujját. Bár utóbbi nem jelentett problémát. az. azt. szervizajtót. Egyszerre volt felüdítő és rémisztő élmény.

szemében élénk csillogás. Luke nekilátott lyukat vágni a szélgát falába. – Csakhogy már nem rendelkezünk szabad percekkel. – A leszállópályát. akit Vader a pusztulásba küld… Sebesen siklott a szélgát sima falán. bár ami azt illeti. körülvettük. amint kimerülten fekszik a padlón a második Halálcsillag fedélzetén. – Halványan . hogy egy Jedilovagot megállíthasson. A fal halálos szélét most már látni lehetett. – Nem vagyok meglepve – nézett haragosan a saját monitorára Thrawn. alakulhatott volna rosszabbul is a szerencsétlen sorsa. Megállapította. nehogy ujjai kicsússzanak a kapaszkodóból. uram. Felment valamelyik épület tetejére. – Jelentés a rohamosztagosok parancsnokától. addig nem lehet ugyanezt elmondani az asztromechanikai droidjáról. A rohamosztagosok felállítottak egy második kordont. amelyek között Skywalkeré is lehet. Engedjük felszállni Skywalkert. főadmirális – kiáltott fel Pellaeon. – Mert míg Skywalker értékes számunkra. Ezért kár ilyesmivel foglalkozni. Egyre közelebb és közelebb… mígnem Luke hirtelen változtatott a kard szögén. egyre közelebb a széléhez és azon túl az üres térhez. Felemelte a fejét. hogy ott volt. eltűntetve a falról a vékony barázdát. hogy kutassa át azt a területet is. a tövében pedig nincs szegély vagy másik gát. hogy ne becsüljék alá Skywalker érzékelő képességének hatótávolságát. Egy darabig ott lógott bizonytalanul. hála az ügynök óvatlanságának! – tört ki Thrawn. Ha Skywalker felmászott valamelyik tetőre. a klónok kivételével. uram. – Vonja ki az embereit. és nekiláttak átkutatni a házakat. Ennek hamarosan ki kell derülnie… A nap lebukott a láthatár mögé. Az az elterelés a csuklyás férfival és a sugárvetővel… – Pellaeonre nézett. elegendő ysalamirivel ahhoz. és a ferdén lefelé tartó barázda vízszintessé vált. megtalálják. Csak ezek maradjanak őrségben a hajók mellett.város alatt lógott. átnézett a válla fölött. – Mi a helyzet a szélgáttal. akkor most is ott kell lennie. míg vissza nem nyerte az uralmát a lélegzete és a szívverése felett. Pellaeon pislogott. Skywalker semmiképpen. balfelé emelkedő barázdát. hogy homlokán elmélyülnek a ráncok. Mi a helyzet Skywalker hajójával? – A hírszerzés most próbálja azonosítani. – Felfelé indult. – A leszállópályát körülzáró kordon nem rendelkezik. Pellaeon nyelt egyet. nyaktörő sebességgel közeledtek egymáshoz. – Néhány percen belül meglesz. Azért utasítsa valamelyik felderítőt. – Már többször felhívtam rá a hírszerzés figyelmét. uram. természetesen. és saját fájdalmán keresztül érzi a Császár tehetetlenségét. – Skywalkert nem találják a kordonon belül. lelkesedése alábbhagyott. – Túl sima és meredek. Néhány pillanattal később Luke megállt. A néhai Darth Vader habozás nélkül megfojtotta volna. – Pellaeon kissé szigorúnak tartotta a büntetést. kapitány. Thrawn elgondolkozva megdörzsölte az állat. de amint elolvasta a monitorán megjelent szöveget. ujjaival egy szondába kapaszkodva. Ez remélhetőleg elegendő lesz ahhoz. – Igen. ami a kordontól nyugatra esik? Meg lehet mászni? – Az embereink szerint nem – rázta a fejét Pellaeon. megjelent a fennsík háromdimenziós térképe. pislogva a szemébe fújó széltől. De azt tudjuk. melyik lehet. A jelek szerint nem vettek komolyan. – Talán. – Pellaeon érezte. – Nem. és nem juthatott el messzire. – Igen. hogy kikerüljön a birodalmiak csapdájából. Óvatosan. – Ha Skywalker ott van. – Ez valószínűleg csak időveszteség – mondta lassan. az övé – vallotta be Pellaeon. – Másrészt… – Az ablakon át a bolygóra pillantott. Feje fölött a nap utolsó sugarai még megvilágították a ferde. – Thrawn megérintett egy kapcsolót a parancsnoki irányítópulton. – Helyes. Nem ment be egyik épületbe sem. hogy több mint száz métert csúszott. – Uram? Thrawn a kapitány felé fordult. – Le kell fokozni a fickót. és majd a Chimerával elkapjuk! – Igen. kapitány! Mindegyiket. – De akkor… – Hogy miért maradnak a klónok? – fejezte be helyette a kérdést Thrawn. – A felderítők már nekiláttak végigpásztázni a környéket – közölte Pellaeon. Thrawn sóhajtott egy nagyot.

– Hacsak Skywalker hősi küzdelméből a menekülésért a droid le nem vonja azt a következtetést. hogy egész csillagromboló-flotta rejtőzhet mögötte. – Kapaszkodj! – kiáltotta Luke. A különös aura. Talán csak arra várnak. mielőtt megindítanák a támadást. . amikor Luke kikapcsolta a hírközlő berendezést. Vagy a Birodalom bízott meg egy hozzá nem értőt az elfogásával. Artu – tette hozzá. Ysalamirit viseltek a vállukon. – Pellaeon visszatért az irányítópultjához. amit a sötét miatt alig lehetett látni. – Artu. az atmoszféra fölött haladva. Tudta. – Igen. Luke a hátsó monitorra pillantott. A távoli horizont. de azért még a bolygó fedezékében maradjon. ha nem tudjuk megállítani az információk kiszivárgását. feleslegesen fáradozik. Talán még Coruscantról is. amely a Birodalom új emberi másolatait körülvette. Luke belezuhant a pilótaülésbe. hogy én vagyok az. – Jó lenne minél hamarabb eltűnnünk innét… A droid egyetértően csipogott. – Nézd azokat a Skiprayeket. Luke a figyelmét újból a láthatárra irányította. s messze maga mögött hagyta az őt követő Skipray-eket. Talán most sikerül elkapniuk Skywalkert. a Jedi-érzékek viszont talán leküzdhetik a távolságot… Luke résnyire hunyta a szemét. jól vagy ott hátul? A droid igenlőt csippantott. A klón katonákkal vívott harc heves volt. – Leia közölte. vagy épp az igazi csapda felé terelik őket… A fennsík széle elsuhant a teherhajó alatt. Artu elgondolkozva füttyentett. – Mondok még valami mást is. – Klónok voltak. felnyitott egy zárólemezt. Bár ha a Delta Forrás nem valami érthetetlen módon felderíthetetlen lehallgatóberendezés. ami lehetővé tette. hogy felgyorsuljon. miután leolvasta a képernyőről a droid megjegyzését. mint arra Luke számított. és próbálta megosztani figyelmét a fennsík közeledő széle és a teherhajójukat követő Skiprayek között. – Oké – kiáltotta hátra. Artu – mondta Luke. Hátulról közeledett. Néhány másodpercen belül elkapja őket. már kezdett határozottan görbének látszani. akit üldöznek. közelről kétszer olyan hátborzongatónak tűnt. – Neki láthatnál kiszámolni az ugrást.elmosolyodott. javasolni fogja a hadműveletek irányításának elköltöztetését a palotából. Megborzongott. és miközben beszíjazta magát. és kiterjesztette képességét. hogy álljanak meg. – Thrawn Pellaeon irányítópultjára mutatott. – Indulunk! Beindította a hajtóművet. statikus sercegésbe fúlt. s besietett a pilótafülkébe. engedte szétáradni magában a nyugalmat. Egy birodalmi csillagromboló volt az – csakhogy nem a teherhajó pályáját keresztezte. A hivatalos hangú felszólítás. hogy valóban a Poderisen vezet keresztül a klónok fő útvonala. – Igen… az a Delta Forrás dolog – értett egyet Luke. – Amely esetben hagyjuk a droidot elmenekülni. uram. mielőtt Artu figyelmeztető sivítása megrezegtette volna a pilótafülke levegőjét. noha tudta. A csillagromboló egyre gyorsabban közeledett. akár egy megrémült mynock. kapitány. Kikerültek a városból. Egy pillanattal azelőtt érezte meg. – A parancsok. Artu – szólt hátra Luke a válla felett. de túl rövid ahhoz. A teherhajó az ég felé szökkent. és óvatos lelkesedéssel nekilátott kiadni a főadmirális parancsait. és légmentesen bezárta maga mögött. hanem egy emberi vagy idegen fajú kém. amikor Luke végre beviharzott kis teherhajójuk ajtaján. – Pontosan. és megérintette a három beépített kapcsológombot. igen – felelte elkeseredetten Luke. Artu félreérthetetlen hallgatásából Luke kikövetkeztethette: a droid is ugyanezt gondolja. hogy igazán kimerítő legyen. A teherhajóval együtt két Skipray is felemelkedett. Legalábbis a teherhajót… Luke kicsatolta a szíjait. Artu idegesen csipogott. majd egy kérdés jelent Luke számítógépének képernyőjén. aztán újabb kérdést fogalmazott meg. és keményen jobbra rántotta. végigpillantott a műszereken. és követte Luke-ékat a fennsík széle felé. Most már felgyorsulhattak a legnagyobb fénysebesség alatti tempóra. A hajót a talajerőié emelte. hogy Luke-ék minél távolabb kerüljenek az esetleges rejtekhelyektől. akkor az egész csupán felesleges erőfeszítés. – Ó! – értette meg végre Pellaeon. – A birodalmiak tudták. – Minden készen áll az indulásra? – kiáltott át Luke a válla fölött. a teherhajó műszereinek hatókörén kívül. aktivizált vonósugarakkal. A teherhajó műszerei nem. Bekapcsolta a segédhajtóművet. Artu igenlőn trillázott.

Úgy nézett ki. – Nos – törte meg a csendet Thrawn különösen nyugodt hangon –. Thrawn az elülső lépcső felé vette az irányt. Luke engedte. amint a főadmirális felállt a székéből. amit utólag helyeztek el műszerfalán. és idegesen Thrawn főadmirálisra pillantott. Immár másodszor csúszott ki a kezük közül Skywalker… Amikor legutóbb ez történt. a szerencséjében vakon megbízhat… Az Erőn keresztül egy fél másodperccel azelőtt megérezte a vonósugarat. a birodalmiak tüzet nyitottak. Ha a főadmirális nem dühös. Egy hosszú. hogy a legénység balfogásait semmibe kellene venni. Az elsődleges célunk az volt. A harmadik kapcsoló aktivizálta az önmegsemmisítő szerkezetet. – Szabadok vagyunk! – kiáltotta hátra Luke Artunak.Az első működésbe hozta a robotpilótát. aztán elcsendesedtek. halkan füttyögött magában. A Chimera turbólézer-ütegei néhány másodpercig lőtték még hűlt helyét. uram. mielőtt az rákapcsolódott volna a teherhajóra. át a csillogó fémfelhőn. Pellaeon sóhajtott egy nagyot. hogy az Erő a hiperhajtómű kapcsolókarja felé vigye a kezét. Kövessen. – Oké – mondta neki Luke. Luke X-szárnyúja orral előre állt a pilótafülke mögötti raktérben. A beállt csendben hallani lehetett Thrawn ruhájának suhogását. engedve szétáradni az Erőt érzékeiben. kapitány! – Igen. Aztán a vonzás gyengülni kezdett. amikor valami belecsapódott a gép pajzsába. mint egy üregéből kikandikáló furcsa fémállat. – Mithel kadét – válaszolta az sápadt arccal. És ezt a célt sikerült elérnünk. kapitány! Skywalker pompás ajándék lett volna C'baoth Mester részére. Egy pillanattal később a hajó fedélzetére szerelt segéd-rakéta kilökte őket az űrbe. aki már Luke előtt befészkelte magát a helyére. – Pellaeon sikertelenül próbálta leplezni a hangja remegését. Luke lenyomta a gombot – és épp amikor a sugár elkezdte a csillagromboló felé húzni őket. de nyugodtan. de ennyire hatásosan alkalmazva még soha. Mint aki a halállal néz szembe. Abból a helyzetből a tapasztalat. Újabb lövéssorozat villant. Pellaeon mellében a szorítás kezdett enyhülni. uram – állt fel Pellaeon. amikor. amely vaktában tüzelni kezdett a csillagrombolóra. majd eltűnt a hipertér biztonságában. kadét! Mithel nyelt egyet. fény derült C'baoth és a Birodalom sötét szövetségére. hogy elhitessük a lázadókkal: a klónok szállítási útvonala a Poderisen halad keresztül. Készülj! Luke ismét résnyire hunyta a szemét. a vonósugár a részecskeköd ellenére is tovább vonzza őket. a szerencse – no meg az Erő mentette ki. és Artu ijedten füttyentett. Mivel a vonósugárral már nem érték el. Artu. Két ragyogó zöld lézerlövedék villant el az átlátszó acélból készült pilótafülke-tető felett. Elhaladt a pultoknál ülő legénység és a mögöttük álló tisztek mellett. A szeme sarkából látta. . ha a szakemberek a Coruscanton jó munkát végeztek. – Ha ez működni fog. és startkészültségbe helyezte a vadászgépet. a második beindította a protontorpedóvetőt. és lement a jobboldali irányítóárokba. hogy Thrawn őt nézi. Aztán megrántotta a kart. valaki meghalt a kudarc miatt. A parancsnoki híd legénységének többi tagja sem felejtette ezt el. – A nevét! – szólt oda csendesen a merev vigyázz-állásban álló fiatal férfinak. és az űr mélysége felé fordította a vadászgépet. – Igen. végtelennek tűnő pillanatig úgy tűnt. ugyanilyen helyzetbe került – egy X-szárnyú egy csillagromboló ellen. s közben majdnem beverte a fejét a felnyitott tetőbe. Láttam már ezt a trükköt. – Mondja el. Amikor először próbálta megtalálni C'baoth Jedi Mestert. kénytelen vagyok elismerni a lázadók találékonyságát. A szorítás visszatért a mellébe. de a megmenekülése nem ad okot különösebb aggodalomra. s bal kezét arra a gombra tette. Ezúttal azonban. Luke beugrott a vadászgép pilótaülésébe. a droid jelezte: repülésre készek. – Nyugodjon meg. – Kitérek! Kapaszkodj! Luke ismét megfordította az X-szárnyút. a teherhajó orra fémszilánk-felhővé robbant szét. mi történt. igyekeztek elintézni a menekülőt. Az X-szárnyú nekilódult. Az is egy előre kitervelt csapda volt. majd megállt a jobb oldali vonósugarat vezérlő konzolnál. de erre csak akkor jött rá. hajszálpontosan kell időzítenünk a szétválást. Mire Luke beszíjazta magát és feltette a sisakját. majd teljesen megszűnt. amiért… – Ez azonban nem jelenti azt – folytatta Thrawn –.

ahová eljuthatunk így. Artu. Sajnálom. – Igen. . A problémát csak az jelentette. ezért teljesen megzavarodott. Mithel hitetlenkedve nézett a főadmirálisra. – Uram…? – A Birodalomnak szüksége van fürge és kreatív elmékre. amint a döbbent tisztelet szétárad a hídon. Túlnyomórészt. kadét – jelentette ki Thrawn. uram. Miután itt sikerrel jártak. Luke háta mögül ideges trillázás hallatszott. – Ugyan. – Nem. A tankönyv nem ír semmit az efféle esetekkel kapcsolatban. mintha a droid a lista felett töprengene. de mától készek lesznek az életüket is odaadni érte. meg Mara Jade-re. – Helyes – bólintott Thrawn. hogy találjon megoldást arra. Mithel melléből halk sóhaj tört fel. – De nem sikerült. – Ezennel előléptetem hadnaggyá. Teljesen összezavarodott. hogy a kapitány felfogja végre: a régi Birodalomnak vége. nem kisebbíti az érdemeit. Ezeknek a világoknak a fele birodalmi ellenőrzés alatt állt. Most egy kissé hamarább kell megtennünk. Az X-szárnyú az űr feketeségében lebegett. Az első megbízatása az lesz. Akkor is ugyanígy magára maradt az űrben. akkor a célpont vadászgép kikerül a hatósugárból. Artu – mondta Luke nyugodtan. vagy kétkulacsos politikát folytatott. amit Luke és Artu ne tudnának megoldani. Ám még egy birodalmi fennhatóság alatt álló bolygón is ki lehet játszani a légi ellenőrzést. milyen rövid idő alatt kellett döntenie. amit tett. de nem tehettem mást. amit másképp csinált volna? A fiatal férfinak megremegett az ajka. – Nem. különösen azt figyelembe véve. számos fényévnyire minden porszemnél nagyobb anyagtömegtől. Ott állt az újonnan kinevezett hadnagy mellett. – Mert nincs is mit tenni. Rengeteg hely közül választhattak. uram. Hogy nem sikerült megállítania a vadászgépet. merőben új. a lázadók valószínűleg újra be fogják vetni ezt a cselt. ha szüksége lenne rám.– Uram. Gyalog elmehetne egy űrkikötőbe. tudtam. Visszatérünk az eredeti útirányhoz. uram – vette tudomásul Pellaeon. – Nem is olyan rossz a helyzet. hogy az energiacelláink fele kiégett. míg végül rá nem bukkant a Myrkr bolygóra és ott Talon Karrdéra. amit ön tett. nyugodj már meg! – csitítgatta a droidot Luke. A célzóberendezés nem tudott mit kezdeni a képződménnyel. Szerencsére a mostani helyzet csak külsőségeiben emlékeztet az akkorira. hogy megmaradt birodalmi pénzén energiacellákat vásároljon. és áttáplálta a listát a droidnak. Ezért a sugarat eltérítő funkcióra állítva megpróbáltam magam szétoszlatni a fémfelhőt. – És mit lépett erre ön? – Én. Mintha annak a korábbi hajszának lett volna az ismétlése – netán a folytatása az ügy. – Én tényleg komolyan veszlek. némi gondot jelentene. de nem olyat. Az. – Itt vannak azok a helyek. – A parancsnoki híd az öné. Számos módszer merült fel az elmúlt évtizedek során. Mithel hadnagy – bólintott Thrawn. élén Thrawn főadmirálissal. – Igen. a többiek nagyobb része is ebbe az irányba tartott. amikor az vonósugár-visszaverő részecskékké robbant szét. A cellák elszállítása a géphez. Érted? Egy pillanatig úgy tűnt. Artu egy javaslatot csiripelt. mi a teendő hasonló szituációkban. Válaszként egyfajta méltatlankodó pengés hallatszott. gondolta Luke. hogy ezek közül legtöbbön egy köztársasági X-szárnyúnak nem lett volna ajánlatos mutatkoznia. Tegnap a Chimera legénysége még tisztelte Thrawnt és bízott benne. uram! – Gratulálok. Üzemanyagfeltöltés nélkül úgysem juthattunk volna el a Coruscantig. De hamar megszületett az új. ennyi az egész. és Luke letehetné a vadászgépet valami elhagyatott helyen. aztán Pellaeon felé fordult. uram. A célzórendszer megpróbált ráállni egyszerre mindegyikre. – Igen – bólogatott Thrawn. míg a részecskék szétoszlanak. Arca kezdte visszanyerni eredeti színét. épp egy pozitív zárat alkalmaztam a teherhajón. Luke is átfutotta még egyszer. uram – lélegzett fel Mithel. Öt évnek kellett eltelnie. hogy ha várok addig. és érezte. de egyik sem volt hatásos. kapitány. – Azóta volt ideje átgondolni mindazt. A szobámban leszek. – Én… Köszönöm. Van valami.

Moruth Doolc még mindig hatalmon van. – Még mindig nem hiszem el – rázta meg a fejét Leia. s közben asztal fölött Ackbarra pillantott. – Az információink lehetnek téves is – vágott vissza Ackbar. Mi lenne. Szerintem valami trükkről van szó. Honoghr. gurgulázó hangot hallatott. amikor mindenki jól emlékszik. elismerte magában. akkor eléggé legyengíthetik egy részét ahhoz. milyen gyorsan fogják megadni magukat az ukióiak és a vusztroidok? – Ellentétben a filve-iekkel. Ez azt jelentheti. – De ebben az esetben energiazavarnak kellene mutatkoznia a pajzson – hangsúlyozta Mon Mothma. és egy átható pillantást vetett Borsk Fey'lya tanácsosra. Artu! – Luke elindította a honoghri ugrás kalkulációját. Ackbar fáradtnak. ÖTÖDIK FEJEZET A Woostri-rendszerben folytatott harcok adatai megjelentek a mappába épített monitoron. Fey'lya faja hagyományai szerint vezekelt vétkéért. amikor a Tanácsnak minden éleslátásra és találékonyságra szüksége volt. hogy a trükköt már nem fogják tudni sokáig alkalmazni. Artu. hogyan rágalmazta meg Ackbart. például? – ingatta fejét Mon Mothma. – Vagy azt. – Lényegtelen. – Ha a Birodalomnak lenne ilyen szuperfegyvere. most pedig. gondolta Leia. aki tökéletesen megbízott Leia véleményében a noghrikat illetően. – Bátorság. – Van egy jobb ötletem. Ilyen dolgok előfordultak már ezelőtt is… Leia is Fey'lyára nézett. – Egyetértek – mondta Mon Mothma csendesen. s az asztalt bámulta. – A lényeg az. jobban járnánk. – Leia és Csubi is ott jártak. nem? Akár Thripio – tette hozzá. és épségben hazatértek. reménytelenül fáradtnak érezte magát. . hogy ott turbólézerrel átlőhessenek. hogy a célzás véget vet-e a bothani önként vállalt hallgatásának. amikor az egyik bolygó nevét észrevette a listán. Leia csalódottságot érzett. – Mégpedig minél hamarabb. hogy rendkívül nagy energiára van szükségük hozzá – tette hozzá Ackbar. majd elhallgatott. talán még csak nem is gondolkodott. – Ilyesmiről azonban nincsenek információink. Azét a bolygóét. mielőtt Luke elindult volna erre a küldetésre. hogy járt ott. És a Birodalom galaxison végigsöprő offenzívájának köszönhetően egyhamar nem is jut majd pihenőhöz. Azt hiszem. A bothani „mindent-vagy-semmit” hozzáállása a politikához ismét ütközött az Új Köztársaság érdekeivel. – Vagy a Birodalom által manipuláltak. Így legalább két legyet ütünk egy csapásra. hogyan győzzük meg erről a Tanács és a Gyűlés többi tagját? A távolabbi rendszerekről nem is beszélve.– Kessel is szóba jöhet – értett egyet Luke. és az asztalra tette a lapos kis számítógépet. hogy akarta-e vagy sem – mondta Luke határozottan. hogy Thrawn főadmirális az ellenség eszével is képes gondolkodni – emlékeztette a többieket Leia. amit Leia programozott bele a navigációs számítógépbe. mozdulatlan krémszínű bundájával. Majd visszanyeri bátorságát és régi politikai erejét. – Csak nem azt akarod mondani. ha meglátogatnánk a Honoghrot? Luke háta mögött riadt sípolás hallatszott. mi történt Ukión és Woostrin – szólalt meg Ackbar admirális. Még Luke is. De ehhez irtózatos mennyiségű energiára lenne szükség. normálisan lazacszínű bőrének színe fakó volt. Bár ezzel a többiek sem voltak másként. ahová ő elmerészkedett? Artu ismét pendült egyet. ha a Fwillsvingre mennénk. – Leia egyébként is oda akart küldeni engem. – Ha a birodalmiak valami módon láthatatlan energiát tudnak koncentrálni egy pajzsra. Leia ismét kezébe vette mappáját. – Jó kérdés. Azt hallottam. – Ugyan. és Han sohasem bízott meg benne. De most. Artu – dorgálta Luke. – Ki kell derítenünk. még a tőle megszokottnál is komolyabb hangon. A Mon Calamari hatalmas szeme szokatlanul táskásnak tűnt. A droid szomorú és csalódott. De Fey'lya csak ült ott. – Azt már tudjuk. vagy esetleg… Luke elhallgatott. Artu megadóan gurgulázott egyet. – Bár nem is tudom. azt bevetették volna minden megtámadott rendszer ellen. – Csak az a kérdés. – Vajon előre tudta. hogy talán nem a legmegfelelőbb szóképet használta. hogy félsz odamenni. Néhány hónappal korábban Fey'lya vádja Ackbar ellen értékes időt és energiát vont el. Kíváncsi volt. és visszatért. Nem beszélt. nem reagált.

– Az ikrek…? Leia bólintott. De amikor a Halálcsillag elpusztította Alderaant és vele együtt Bail Organát is. Aztán pedig megbízta a harcok vezetésével a külső szektorokban. – Nem szolgáltathatjuk ki magunkat egy csempész kényének-kedvének – morogta Ackbar.beleértve a Fey'lyáét is. De nem igazán segített. – Itt is szükség van a tapasztalatára – vágott vissza Ackbar. és visszavette Bel Iblist a Szövetségbe. ahogyan Luke tanította neki. Emiatt Bel Iblis kilépett a Szövetségből. – Természetesen igaza van. Fényük Leia agyhullámaival szinkronban változott. És Luke a legutóbbi üzenetében azt állította. úton vannak. – Sajnálom. és nem bírták felfogni. Megrándult egy arcizma. de miután tíz órán keresztül nézte őket. Ő miért nincs itt? Leia Mon Mothmára nézett. A fejletlen elmék félelemtől reszkettek. nem így vélekedtek. hogy a legjobb hadvezérei irodák mélyébe temetkezzenek el. Mon Mothma egyre több hatalmat összpontosított saját kezében. és összeszorult a gyomra. Egy újabb méhösszehúzódás jött. A meleg sárgásbarna falú szülőszobát egymásra szerelt lámpák világították meg. minden eddiginél erősebb. de Leia érezte a hangjában a beletörődést. Garm Bel Iblis már a Felkelők Szövetségének létrejöttekor is veterán szabadságharcosnak számított. ezúttal sokkal nyájasabban. – Kapcsolatokkal rendelkeznek itt is és a Birodalomban is. és megint összeszorult a gyomra. mondta magában a még benne lévő kis elméknek. úgy. Han kérésére hat cirkálóval az Új Köztársaság segítségére sietett a Katana körüli ütközetben. – Most integráljuk őket a mi rendszerünkbe. helyesbítette Leia gondolatban. – Én nem a kapcsolataira gondoltam – pontosított Ackbar. És minél gyorsabban. ő a mártírt játszotta. Éveken át Mon Mothmával és Leia nevelőapjával. képtelenség lesz az Új Köztársaságot összetartani. mi történik velük. akik emlékeztek Bel Iblis taktikai zsenijére. Mert eddig minden a Birodalom tervei szerint alakult… A gondolatot a hirtelen felismerés szakította félbe: nem a gyomra szorult össze… Ismét Ackbar beszélt. mert testük az ismeretlen felé préselődött. amennyire csak lehetett. hogy temessék el a múltat. miként kell távol tartani a merev izmokból sugárzó fájdalmat. de mások. nyugtatta őket. és önállósította magát. – Több információra van szükségünk. Azóta magánháborút folytatott a Birodalom ellen. ide szándékozom hozatni Bel Iblis generálist. – Hanem magára a generálisra. – Azt hiszem. Mon Mothma szemei elkerekedtek. – Megértem az aggodalmát – folytatta Mon Mothma. – Talon Karrde szervezete tűnik a legalkalmasabbnak erre a feladatra – vélte Leia. Az igazat megvallva. – A generális már rendelkezésünkre bocsátotta hírszerző kapcsolatait – felelte Mon Mothma. – Bocsásson meg – állt fel Leia. Leia automatikusan kinyúlt az Erővel. mígnem útjai keresztezték Han Solóét. holnap pedig a Dantooinra kellett mennie. Elméletileg segíteniük kellett volna ellazulni és koncentrálni. Ackbar maga épp most tért vissza. . Az édesanyátok itt van veletek. admirális – sóhajtott Mon Mothma. Leia ezt nem tartotta személyes bosszúállásnak. az apjuk sem volt sokkal jobb formában. De nem csak a fájdalmat akarta megzabolázni. Bail Organával osztoztak a Szövetség vezetésén. – Mihelyt a helyzet stabilizálódik odakint. hogy taktikai tervezéssel bízzam meg. – Mi a helyzet Bel Iblis generálissal? Néhány éven keresztül egymaga harcolt a Birodalom ellen. A beindult birodalmi hadigépezet miatt az Új Köztársaság nem engedhette meg magának. Jól van. Mon Mothma pedig rávette. hogy semmiféle hatást nem gyakorolnak rá. Olyan távol Coruscanttól. – Szükség van a generális tapasztalatára a harctéren – jelentette ki Mon Mothma közömbösen. Jól van. hogy félbe kell szakítanom de… le kell mennem a kórházi szárnyba. Karrde érdekeltnek tűnik a dologban. Már amennyiben stabilizálódik a helyzet. Leia megállapította. miután végiglátogatta a Farrfin és a Dolomar védelmi rendszereit. Leia néha már attól tartott.

akiket ő és Han hoztak létre. Leia gyanította. A gyerekei. – Jaina. Han! – suttogta. akik a gyermekágy másik végénél tevékenykedtek. – Ó… Han aggodalma egy fokkal erősebb lett. hogy ezekben az önző pillanatokban nem gondolt Hanra. Kissé jobban megszorította a felesége kezét. – Úgy tűnik. amikor újra beszélni tudott. És akkor. – A… – nyújtogatta a nyakát – …a lányunk. – Túl erős. az egész dolog nyilvánvalónak fog tűnni. – Csak fogj erősen! – Itt vagyok veled – biztatta csendesen Han. amelyik eddig még csak tudomást sem vett az anyja jelenlétéről… Később. mióta a vajúdás megkezdődött. életüknek lesz olyan része. Leia belekapaszkodott Han kezébe. mert ártana tábornoki tekintélyének. hogy inkább az ő kedvéért. – Megvan az egyik – közölte Han szokatlanul erőtlen hangon. Leia legnagyobb meglepetésére a második parányi elme rémülete is kezdett alábbhagyni. amint kis kezével megszorítja az ő ujját. koncentrált rájuk Leia. – Még jól vagyok – biztosította Leia. Az édesanyád vagyok. amiben Ő nem osztozhat többé. az első részén túljutottak. A kis elme mintha megértette volna. mert Leia szégyenkezett amiatt. A rémület alábbhagyott. A gondolatok összevisszaságán át hirtelen fénysugár szúrt a szemébe. arcán a megszokott féloldalas vigyorral. – Biztosan azért – értett egyet Leia. – Ne aggódj emiatt! – Han az orvos és a két MD droid felé nézett. az egyik apró kis elme válaszolt: úgy. hogy Leia a lelke mélyéig megborzongjon. a békességbe és a kényelembe burkolva. szivi. amikor Leia válla megfeszült. egyre közelebb kerülünk a végéhez. akiket még nem ért fény egy halvány. de ugyanakkor szívszaggató is. amint az összehúzódás véget ért. és viszonozta férje szorítását. De azért folytatta. ahogyan azelőtt egyikük sem. Különösen fájt. . és a parányi elme kissé eltávolodott tőle. Megpillanthatta a jövőt. amint valami más vonta el a figyelmét. Nem várt választ. ha nem egyenesen elkerülhetetlennek. mint ő. A gyerekek szeme… – Nyugodjon meg! – csitította az orvos. – Ilyenkor már aludni szoktam – magyarázta szárazon. Ne féljetek. és egymáshoz lesznek hangolva olyan módon és mélységben. Az ikrek együtt nőnek az Erőben. de férfiasan megpróbálta nem kimutatni. – De te nem nézel ki valami jól… Han a szemébe nézett. – Remélem – préselte ki magából Leia. Leia bólintott. Leia tovább csitítgatta. Han olyan nyugtalan volt. Az ikrek agya még túl fejletlen volt ahhoz. Az elképzelt fény halványulni kezdett. – Mi… – Jön! – ujjongott Han. – Leiára nézett. torkának izmai összeszűkültek. – Az első már félig kint van! Leia pislogott. mint a szavak vagy a jövő eseményei. és Leia látta egy csecsemő kezét. Leia azonban alig hallotta. szintén ikszedszer. – Hozzá fognak szokni. hogy felfoghasson olyan elvont dolgokat. A másodiké. Leia életének legszebb pillanata volt ez.– Jól vagy? – kérdezte Han ikszedszerre. Ne féljetek! Minden rendben lesz. Az összehúzódás elmúlt. – Jól vagy? Leia bólintott. De abban a pillanatban a felfedezés elég megdöbbentő volt ahhoz. minden különösebb figyelmeztetés nélkül. mert egy újabb összehúzódás jött. Újabb összehúzódás következett – a kérlelhetetlen mozgás a külvilág felé folytatódott. a jövő keserédes képe pedig egy fájó ponttá zsugorodott az agyában. Mélyen benne a kis életek. Nem tudott beszélni. aki még annyira sem osztozhat gyermekeik életében. Leia felejthetetlen örömére. amint Leia kezdett visszatérni a valóságba. Ekkor. Igen. és szabad kezét felesége válla alá csúsztatta. – Sajnálom. de a szó második felét elharapta. Válla elernyedt. diffúz izzáson kívül… – Oltsák el! – zihálta. amiben Leia sohasem osztozhat teljesen. Nemsokára velem lesztek. Itt vagyok. őket és félelmeiket szeretetébe. mintsem azért. Na most… még egy utolsó lökés… És akkor. és láthatta gyermekeit nőni és fejlődni az Erőben… de azt is tudta. mint egy tauntaun. mondta Leia a csecsemőnek. ahogyan az anyjuk méhében is. visszatekintve. Itt vagyok veled. mozgolódni kezdtek… és reszkető félelmük hirtelen rémületté változott. – Fogj engem.

Zsivány nyolcas – kiáltotta Wedge. megzavarta őket a manőver… És ekkor hatalmas zúgással. Megyünk! – Maradjatok ott. A TIE vadászgépek is irányt változtattak. A helyzet komiszabb volt a vártnál: az eltelt öt perc alatt is sokat romlott a helyzet. generális. mennyire koordinálni tudják az erőiket mostanában. háta mögül fél másodpercnyi távolságból. a nyolcas célpontra! – adta ki az utasítást Wedge. ha az Új Köztársaság egy hajója idő előtt elosonna a bálról… Jóval Wedge előtt néhány TIE vadászgép szállt fel az egyik Victory-osztályú csillagrombolóról. Wedge értetlenül körülnézett. – És Jacen? – Már alig várja. – Köszöntem. távol a csatatértől. amit mondani akart. Zsivány osztag. hogy felmérje a csata állását. – Vettük. aztán észrevette a mesterséges gravitációt létesítő Interdictor cirkálót. A TIE vadászgépeknek. amit még a ritka bolygóközi gázon keresztül is hallani lehetett. – Vettem. Egyenesen a Zsiványok felé tartottak. és lefújt az orra hegyéről egy izzadságcseppet. s ez kizárja. lézertűzesőt zúdítva Wedge-re. – Állítsák le a támadást! Rajtszó után irány harminc fok balra! Wedge nagy nehezen magába fojtotta azt. – Porkins alakzatot! – utasította csapatát Wedge. nemhogy egy csata kellős közepén… Ez is újabb példa arra. ahogyan tűz alá vették turbólézereikkel a hajót… – Zsivány osztag. Ő rájuk nézett. és oldalra rántotta az X-szárnyúját. itt a Zsivány osztag. aztán Hanra. – Árnyékod van! – Megvan – válaszolta Wedge. amíg az egy darabban van. – Rendben. Odakint. Jól van… Nyomja! Leia vett egy mély levegőt. hogy a nővére mellett lehessen – felelte Han helyett az orvos. A lénynek valószínűleg igaza van. Wedge háta mögül az asztromechanikai droid figyelmeztető csicsergést hallatott: túl közel kerültek egy nagyobb tömeghez. generális – sóhajtotta. de látszott. és hirtelen felkapta a gépét. egy másik X-szárnyú tűzgomolyaggá változtatta. amint békesség önti el a szívét. Tisztítsák meg a teret az A-szárnyúak mögött! Wedge elvigyorodott. Zsivány vezér! – recsegett a Zsivány tízes hangja Wedge fülében. de itt benn és most az egész világegyetem tökéletesnek tűnt.– Jaina – ismételte meg. Zsivány vezér! – hallatszott egy érdes. Nem a végéhez. ahonnan az X-szárnyúak kitértek. most maguk következnek. amelyek még mindig az X-szárnyúakra próbáltak ráállni. A TIE elfogó vadászgép elhúzott mellette. A jelek szerint a birodalmiak nem szeretnék. A hipertérből két Victory-osztályú birodalmi csillagromboló ugrott elő. rajt! Wedge kelletlenül engedelmeskedett. és ami valószínűleg a hadbíróság elé juttatta volna. hogy fénysebességre ugorjanak. A nevek most valahogy egészen másként hangzottak. változtass útirányt huszonkettő felé. A radar tanúsága szerint sikerült megtisztítaniuk maguk körül a teret. majd megpróbált ismét ráállni. Zsivány osztag – mondta Bel Iblis –. kapjuk el őket! – És azután készüljenek fel a visszavonulásra! . egy osztag támadó alakzatban száguldó A-szárnyú foglalta el azt a helyet. itt Bel Iblis – hallatszott egy újabb hang. mint eddig. állj készenlétben! – Zsivány osztag. Tíz órányi vajúdás és kilenc hónapnyi terhesség után végre közel állnak a végéhez. Wedge a fogát csikorgatta. – Figyeljetek a szárnyvédekre! Othavan fregatt. Gondolhatta volna Bel Iblisről. De Bel Iblis generális láthatólag nem osztozott ebbéli meggyőződésében. És abból ítélve. és közben azon gondolkodott. calamarira valló hang. – Zsivány osztag. Egy hajó megmentésében mindaddig reménykedni lehet. Egy ilyen ugrást még ideális körülmények között is nehéz végrehajtani. Nem. – Vigyázz. már nem maradt idejük elállni az A-szárnyúak útját. a végveszélybe került fregatt felé. A kezdethez. amint mozdulatlanul függ. – Nyomja! Úgy tűnik. a három megmaradt calamari fregatt egyikének lőtávolságán belül. Ám a birodalmit. A TIE-ok már majdnem lőtávolságba értek. – Zsivány osztag. és érezte. Néhány perccel később Leia karjába tették az ikreket. a csillagok között háború folyt. Végre. – Mindenképpen megpróbáljuk – sziszegte. Wedge tett egy lassú kört. mintha magától akarna kicsúszni. hogy a pokolba tudták ezt megcsinálni a birodalmiak. – Már úgysem tudtok segíteni. így azok elhúzhattak mellettük.

Mire befejezték. Közben a TIE vadászok Wedge-ék közelébe értek. Ha Bel Iblis gyalogáldozata nem fog működni… De bejött. – Szükségük lehet fedezetre. és végignézett a csatatéren. Hátranézett a csatatér felé. és ezalatt a fregatt védekezésből támadásba lendülhetett. Zsivány vezér? – kérdezte a Zsivány kettes. Épp amikor Wedge odanézett. A csillagok fénylő csíkokká változtak. s az ékforma hajó nehézkesen forogni kezdett. és a mesterséges gravitációt gerjesztő Interdictor felé vette útját. Három perc elteltével ismét tiszta lett a tér a Zsivány osztag körül. Wedge a közeledő TIE vadászok. de rövid – az Aszárnyúak hirtelen megjelenése megtörte a birodalmiak lendületét. – Minden egységnek: nyugtázzák a vételt.Wedge arcáról rögtön lehervadt a vigyor. Wedge elhatározta. Bel Iblis nagyobb hajóinak az egyharmada odaveszett. az egyik csillagromboló középső részéből forró gőz tört elő. majd teljesen megszűnt. Visszavonulni? A TIE vadászgépek felé fordította X-szárnyúját. Kétség sem fért hozzá: legyőzték őket. Az Interdictor jobbnak látta elmenekülni az Orthavan elől a hipertér biztonságába. mint az Interdictor által megadott hipertér-vektor mentén fénysebességre gyorsulniuk. Wedge háta mögül a droid ismét figyelmeztetően csipogott. erről soha többé nem fog megfeledkezni. az A-szárnyúak eljátszották a korábbi eltérítő manővert. Az a nyavalyás bárka akadályozta a hajóikat abban. és amikor a cirkálók követni akarták. Az összeütközés kemény volt. a megmaradottakat pedig húsznál több csillagromboló és cirkáló vette körül. Nem valószínű. A sötétben más hajók hajtóművének . – Az Interdictor gravitációs mezeje megszűnt – harsogott Bel Iblis hangja a fülébe. és a mögöttük ülő. Néhány perccel korábban megállapította. éppen olyan veszélyes. Előtte ragyogott a Chazwa rendszer fehér törpenapja. Az Orthavan elhúzott mellőlük. Wedge gondolatban összeszorította az öklét. Az Interdictor cirkáló… Hirtelen minden világossá vált Wedge számára. Tévedett – a Victory csillagrombolóknak nem is volt szükségük semmilyen félig misztikus ugrási technikára. – Útirányt változtatunk az Orthavan felé – adta ki a parancsot Wedge. Ennek az ára pedig egy újabb rendszer elvesztése volt. HATODIK FEJEZET A fénycsíkok visszaváltoztak csillagokká. mesterséges gravitációt létesítő cirkáló felé fordította figyelmét. amint az osztag visszaállt az eredeti alakzatba. most azonban a katasztrófa szélén álltak. Mellette egy fénysarló által körülrajzolt ív látszott: a Chazwa bolygó. És ezt a birodalmiak is tudták. Az Orthavan irtózatos erejű turbólézerei és ionágyúi tűz alá vették a birodalmi hajókat. Nem kellett egyebet tenniük. amelyet alig lehetett megkülönböztetni háttérben sziporkázó társaitól. – És most mi lesz. mint alábecsülni. de a fregatt túl gyorsan mozgott a birodalmi cirkálókhoz képest. A calamari fregatt átsuhant a sérült gigász hasa alatt. Bel Iblis generális legendás hadvezéri képességeivel csak annyit tudott elérni. – Zsivány osztag: indulj! – Vettük – sóhajtotta Wedge. hogy a helyzet rossz. Túlbecsülni az ellenséget. hogy fénysebességre gyorsulhassanak. Az A-szárnyúak megjelenése elvonta a Victory csillagrombolók figyelmét. A mesterséges gravitáció ereje csökkeni kezdett. az Orthavan kikerült a lőtávolságból. és az előre kijelölt menekülési vektorra állt. Alig ejtette ki a száján Wedge a szavakat. és hátrahúzta a hiperhajtómű kapcsolókarját. a Wild Karrde visszatért a normális térbe. míg a mesterséges gravitáció vissza nem rántja őket a normális térbe. két birodalmi cirkáló ugrott elő a hipertérből az Orthavan két oldalán. és visszanézett az Orthavan felé. hogy belátható időn belül még egyszer alábecsülhetik a Birodalmat. és készüljenek fel a visszavonulásra! – Itt Zsivány osztag. hogy megmentse őket a teljes vereségtől. és egy grimaszt vágott. Vettük – jelentkezett Wedge. amelyek jobb híján vaktában lőni kezdtek rá. Wedge lélegzetvisszafojtva figyelt. tartja a régi bölcsesség.

– A Birodalomnak nagy gyakorlata van a világok elfoglalásában – emlékeztette Karrde. hogy nem kellett volna belekeverednünk ebbe az egészbe. amiről tudok. most már nem sok választásunk maradt – mutatott Karrde a feléjük közeledő teherhajóra. – Nahát. ha akarják! – Ha rájuk lehetne bízni a dolgot. – Visszanyerhetnéd rajta az elvesztett birtokaid egy részének az értékét. – Nemrég – felelte Karrde. amiért ki akartam találni. Próbáld meg azonosítani őket! Aves egy gyors pillantást vetett a másik hajóra. Karrde elhatározta. Mit kerestek itt? – Én is pont ezt akartam kérdezni tőled. Az Új Köztársaság még mindig nem tudja pontosan. – De ha a klónokat csakugyan az Orus szektoron szállítják keresztül. Gillespee! Mondj már egy hellót! – Hello. dehogy – biztosította Karrde. Tulajdonosa pedig a nem-éppen-tiszteletreméltó Samuel Tomas Gillespee. vissza akartál vonulni. – De én még mindig amondó vagyok. és motyogott valamit magában. és bizonyára megpróbál kapcsolatba lépni vele. – A jelek szerint jobban is lehetett volna – vélte Gillespee szárazon. – Meg is tettem – felelte elkeseredetten Gillespee. a többiek is megérkeztek. Próbáljuk ki Ghent mágikus dekóderét. – Azt hiszem. De annak a korszaknak a klónozási technikájáról nem sok feljegyzés maradt ránk. hogy az ügyfelednek érdemes lenne kiadnia annyi pénzt. – Még mindig nem hiszem el Skywalker meséjét – morogta Aves. A támadás idején is. miben mesterkedik. Egy kedves régi barátod. . amikor a birodalmiak megtámadták? – Igen. és közben a műszereket figyelte. és a megszállás alatt annyi ideig. Egy tehergép mintha a Wild Karrde irányába oldalazott volna. – Látogatóink érkeztek. Minden. – Ilyen nevű hajóról még nem hallottam. Hallottál róla? Aves megrázta a fejét. és kinézett a hajó ablakán. amennyit el tudtam viselni. akkor nem avatkoznék bele – mondta Karrde.a fényét is látni lehetett. Várj egy percet… Igen. Karrde – hallatszott az ismerős hang. mielőtt beköszöntem volna? – Ugyan. – Ugye. – Nekünk még nem sikerült azonosítanunk titeket. nemhogy Svivren. Páholyból nézhettem végig a támadást. félreeső helyen lévő világban. – Mellesleg jól álcáztad az azonosságodat. – Most már az – nézett Karrde a tőlük alig száz méternyire lévő hajóra. Karrde. mondhatom. A hajó neve Kern's Pride. mi is történt valójában Ukión. Ne ülj olyan csendben. – Szerencséd. arról a klónmesterek is tudtak volna. Ghent nevének említése gondolatban visszarepítette a galaxison keresztül Coruscantra. – Talán tudtak is. de Ukio elfoglalásának is tovább kellett volna tartania. Miért? – Tudnék szerezni rá egy vevőt – felelte Karrde. nos… – rázta meg a fejét Aves – …én a legszívesebben kimaradnék ebből az egészből. – Ennek hasznát vehetned – jegyezte meg Karrde. Ukiónak hívják ezt a világot. nahát. a klón háborúk előtti legelső kísérleteket írja le csupán. – De szerintem nem tudnák megcsinálni. – Gondolom. Talán hanyagságból még a származási helyüket is feltűntették… – Én nem a rajtaütés részleteire gondoltam – ellenkezett Aves. ahol két segítőtársát az Új Köztársaság látta vendégül. – Lehet – ismerte el Karrde. nem a mienk. Kódolva van az azonosítójuk. – Talon Karrde hívja a Kern's Pride-ot. hogy ki tudtál menekülni. a kapituláció idején is. – Azzal megnyomta a rövid hatótávolságú hírközlő gombját. A teherhajók és birodalmi cirkálók kedvező fekvése miatt kedvelték a Chazwát. ő is kapcsolatba lép az összekötőjükkel. Úgy emlékeztem. Te magad sem hitted volna el. akkor a chazwai helyőrségnél kell lennie valamilyen feljegyzésnek. – Kétlem. Ez az Új Köztársaság háborúja. – Te is ott voltál. sem a közvetítőtől. Ha az orvosok pontosan számolták ki. Helyes. Karrde. kivel beszélek. – A turbólézer-bombázás egy része rajta van az elektronikus látcsövem kártyáján. ahol nézhetem a fák növekedését és távol lehetek mindentől. Karrde! Úgy értem. Derítsék ki ők maguk az igazságot. és biztosan nem sajnálnák a pénzt sem az informátortól. hátha azzal sikerül! Karrde bólintott. A hadvezéreik számára felbecsülhetetlen értékű lenne a pontos információ. – Vettem magamnak egy nagy darab földet egy kedves. – Csak arra. ami bajt hozhat rám. ha látod. jó lenne megkérdezni. hogy ez az egész igencsak őrült ötlet. – Végre megérkeztünk – sóhajtotta Aves a másodpilótai székből. – Ha olyan gyorsan lehetne stabil klónokat növeszteni. aztán az irányítópult felé fordult. – Azt hiszem. hogy amint ennek az egésznek vége van. – Megvan – közölte Aves büszkén. nem készítettél felvételeket a támadás alatt. Marának mostanra már rendbe kellett jönnie. Nagyon látványos Volt. nem haragszol. – Igen.

– És mi lesz a többi hajónkkal? – kérdezte Aves. mielőtt a Lancerek visszatérnek. Karrde és Aves egymásra néztek. mit kell tennie. – Még ne – válaszolta Karrde. borsódzik a hátam. – Ebben nem kételkedem – mondta Karrde. és éles szögben letért eredeti pályájáról. miután elhagytad Chazwát? – Egyelőre itt vannak terveim – felelte Gillespee keserűen. hátha bevesznek minket is. – Karrde… nem módosítják a pályájukat! Karrde felnézett. Ha pedig igen. és szembefordult új ellenfelével. akiket azért küldtek. találkozzunk nyolc nap múlva a Troganrendszerben! – Én ott leszek. – Nem valószínű – mormogta. – Lachton. – Most mit fogunk tenni? – kérdezte Aves. A műszerfalra pillantott. – Riasszam a többieket? – kérdezte Aves. hirtelen felgyorsult. Azon a hitelszámlán fizetnek. De olyan fegyverzettel. hogy megszerezzék a helyőrség feljegyzéseit. – Jó volt elbeszélgetni veled. – Ha mégsem tudnál odaérni. – Találkozni szeretnék Brasck régi kapcsolatával. az egyik jármű felhagyott a Kern's Pride üldözésével. Közben a Kern's Pride végrehajtott egy koiogran-manővert. hogy készen állnak. úgy látszik mégsem sikerült úgy eltűntetnünk minden nyomot. Köpésnyire mögöttem a rohamosztagosok. Chin. Amint a Wild Karrde elindult feléjük. előttem pedig a munkások. amit ellenséges vadászgépek kilövésére terveztek. és elindította a hajót. – Szerintem inkább értünk jöttek – mondta Karrde. akiket a birodalmiak használnak. Látnod kellett volna azokat a fickókat! Téged is kivert volna a hideg veríték. te talán tudsz valami jobbat? – Talán. ha harcra került a sor. ha te is – egyezett bele Gillespee. a Lancerek túl erős ellenfelek lettek volna Karrdénak és csapatának. hogy elküldjük az elektronikus látcsöved kártyáját az ügyfelemnek. hogy farmot csináljanak a földjeimből. és betáplált egy kitérő útvonalat a számítógépbe. – Történetesen úgy gondolom. Azonban a Lancerek parancsnoka is tudta. amit ők nyitottak meg nekem. Corvis. – Faughn és Rappaport épp jókor vettek fel. . szorosan a nyomában maradtak. és bekapcsolta a taktikai monitort. Folytathatták az útjukat a Chazwára. Aves igazat mondott. – Igen – mondta lassan Aves. A Lancereket azonban ez nem zavarta meg. akkor ne könnyítsd meg a dolgukat! Karrde megszakította a kapcsolatot. – Mi a terved. erre tartanak.– Ebben az egyben igazad van – értett egyet Gillespee. és nekilátott kiszámolni az ugrás koordinátáit. indulunk. az embereknek nem futószalagról kellene lejönniük. Aktiválta a védőpajzsokat. A birodalmi gépek egyenesen a Kern's Pride felé tartottak. Bekapcsolta a hírközlőt. ezektől a klónoktól. Aztán van egy másik tervem. – Ejha – sóhajtott Gillespee –. – Láthatólag Gillespee-nek csakugyan nem sikerült úgy eltűntetnie maga mögött a nyomokat. A Wild Karrdét nem lehetett védtelennek nevezni. Szépen és könnyedén… Enyhén engedte balra fordulni a Wild Karrdét. akkor nem bíznám a Birodalomra a gyárat. – Két birodalmi hajó. – Először csak tereljük magunkra a Lancerek figyelmét! A turbólézereket kezelő férfiak jelezték. Ha folytatni akarod. – Oké. Gillespee. Mondhat. – Miért? – Hogyhogy miért? – kérdezte felháborodva Gillespee. ami téged is érdekelhet… – Társaságunk érkezett – szakította félbe Aves. Aminek köszönhetően a Wild Karrde körül tiszta lett a tér. De Gillespee régi ismerős volt… és Karrde értékrendjében egy csempész-barát jóval feljebb helyezkedett el bármilyen csillagközi kormánynál. készítsétek a turbólézereket! Harcolni fogunk. Kezdhetnénk azzal. és még azelőtt eltűnhettek volna. Karrde lélegzett egy mélyet. és fordulóba kezdett a Wild Karrde-dal. Karrde Avesre pillantott. ahogy kellett volna. Karrde újra a birodalmi hajókra tekintett. ahogyan azt kellett volna – jegyezte meg. – Legszívesebben elhalasztanám az akciót. és emberei a legjobbak közé tartoztak. Miért. Nem szeretnék összetűzésbe kerülni a két Lancerrel. mintha át akarna vágni vele a bolygó fölött. hogy eltűnjön a hipertérben. Lancer osztályú fregattoknak látszanak.

Viszlát nyolc nap múlva! Karrde kikapcsolta a hírközlő berendezést. Gillespee – tette hozzá Karrde. indulnak. érdekelni fogja őket. főadmirális – felelte. mit is mondjon nekik. hanyag tartású férfi a többiekre pillantott. nem vicceltem – felelte Karrde. uram. Thrawn izzó szeme összeszűkült. és őt ismerve a meghívásból nemsokára kötelező megjelenés lesz. mire gondol a főadmirális. – Nincs kérdésünk. Mit szólnál hozzá. Most már csak azt kellett kitalálnia. – Hát. Thrawn főadmirális hátradőlt parancsnoki székében. Hacsak nem akarja azt.– Azt hiszem. Előttük a Lancer húsz négycsövű ütege zöld villámokat kezdett szórni a Wild Karrde felé. Katonás viselkedése éles ellentétben állt civil megjelenésével. Karrde… – Azt mondtam. Ott lesznek a Troganon – mindenki. de tüzük elég szánalmasnak tűnt a Lanceréhez képest. uraim – bólintott. Karrde. lenne egy útvonalunk. Érinteni szeretnénk egy vagy két másik űrkikötőt is. A hírközlőből elismerő füttyentés hallatszott. – Igen. látlak titeket – válaszolt Gillespee. – Rendben van. Önnek kell ott lennie. ha valahol másutt folytatnánk ezt a párbeszédet – mondjuk nyolc nap múlva? Karrde elmosolyodott. Karrde. – Oké. amit le is ellenőrizhetnének. tűnjetek el! – vágott a szavába türelmetlenül Karrde. meghívhatod őket is a találkozóra. szerintem már nem sok mindent fogunk tudni intézni a Chazwán. mielőtt a Coruscanton leszállnánk. de ha nem. akkor is épp elegen. Miattam pedig ne aggódj! Nem vagyok teljesen egyedül. Jobb lesz. mielőtt a másik is lőni kezd! – Te kötötted le a Lancert? – hitetlenkedett Gillespee. – Ezek szerint mégsem vicceltél – jegyezte meg Gillespee. Pellaeon meg tudta volna mondani. – Most már beszállhatnak a többiek is? – Kezdd el! – felelte neki Karrde. hogy egyikük fel tudta venni a harcot tizenöt hajóval. Köszönjük. uram. – Mikor indulhatunk? – A teherhajójukat most készítik fel. – Ha netalán kollégákkal találkoznál. önre ruházom a döntés jogát. Gillespee értesíteni fogja a nagyobb csempészbandákat. amint megváltoztatják egyéni útvonalaikat. amit mondani fogok. – De a sebesség egymaga mit sem ér. Mara Jade-re. A Lancereket nyolcszázötven főnyi legénységre tervezték. Nem fogunk csalódást okozni önnek. A három turbólézer válaszolt. – Már nem tudjuk sokáig lekötni. Karrde a hátsó monitorra pillantott. Csakugyan ott jött a tizenöt teherhajóból álló csapat. jó? Gillespee hangosan felnevetett. ha önök veszélybe kerülhetnek. még mielőtt a palotába bejutottak volna. rávetetek magukat a másik Lancerre. Én sem vagyok egyedül. Akár az éhes barabel. Himron őrnagy. A kommandó vezetője bólintott. Talán épp ebben a pillanatban árulja el nekik a Császár raktárának a helyét Waylanden… – Az időzítés a legkritikusabb ebben a műveletben – vallotta be Thrawn a kommandó parancsnokának. Ezt sikerült lekötnünk. ha eltűntök innen. Tekintete végigvándorolt a körülötte laza félkörben álló tizennégy férfi mindegyikén. – Már alig várom. – Be foglak avatni egy apró kis titokba. Visszanézett a Lancerre. Előreláthatólag mikor. Karrde – folytatta Gillespee csevegő hangnemben –. főadmirális. A legénység hány tagja kerülhetett ki újonnan Thrawn főadmirális klóngyárából? – Még valami. sikerült magunkra terelnünk a figyelmüket – morogta Aves. Abból ítélve. Azt hiszem. – Ott jönnek – szólalt meg Aves. de látni lehetett vagy húsz hajó hajtóműveinek a fényét. hogy korábban odaérjünk. aki ott van a Felkelők főhadiszállásának a közepén. és a Kern's Pride-ig terjedő hatótávolságra állította a hírközlő berendezését. Így ha a biztonságiak érdeklődni kezdenének. – Mit akartok tenni? – Segítünk nektek – közölte Karrde. Mindannyian ráálltak a feltartóztatott Lancerre. – Igen. – Amint lehet. Karrde arra gondolt. itt Karrde. uram. és ajkáról lehervadt a mosoly. – Nézd. teljes létszámmal működnek. A villogó lézerek miatt nehezen. – válaszolta Thrawn. – Van valakinek kérdése? A félkör egyik szélén álló. – Helyes. Tudta. – Gillespee. – Nem. – Most pedig induljatok. tudnak behatolni a császári palotába? – Mostantól számított hat napnál korábban semmiképpen. .

– Kétségtelenül félelmet fog kelteni a környező rendszerek lakosságában – értett egyet Thrawn. amikor az egyik utasítást kiadtam – jegyezte meg Thrawn. – Bár számomra világos. hogy amikor végre készen állunk a Coruscant szektor flottáját csapdába csalni. A Birodalom egyszer már megtámadta Lando Calrissian mozgó bányakomplexumát a szuperforró Nkllon bolygón. – Ez az a hely. – Egyszerűen csak nem gondoltam teljesen végig a műveletet. amikor hirtelen megértette az egészet. és kivonult a szobából. – Igen. ahonnan a hírszerzés szerint meg lehet szerezni azt a fémkészletet? – Talán nem ért egyet? – kérdezte Thrawn szelíden. uram. hogy fokozzák a termelésüket. a hírszerzés egy megfelelő készlet nyomára bukkant. – Megtámadjuk a Mrisstet? – Megérett a szüretre – hangsúlyozta ki Thrawn. – Ami pedig a fémeket illeti. – Pontosan – mosolyodott el Thrawn. mennyi ideig kell majd nélkülöznünk azt a csillagrombolót. – Mriss műalkotások – magyarázta Thrawn Pellaeonnek. – Ez megalapozott habozás – értett egyet Thrawn. – Leléphetnek. hogy elolvassa. amit a lázadók gyakorolnak a hajógyárainkkal összekötő utakra. Míg a tizedik alderaani expedíció kapcsolatba nem lépett velük. Ha pedig valamiképpen megszimatolják a kelepcét. – A legfurcsább hiányosság példái. megállt. Összeszorult a gyomra. – A Bilbringiről érkezett legutóbbi jelentés szerint a hajógyáraink tibannagáz-. – Ami azt jelenti. Aztán ki kellett javítani a keletkezett károkat. A jellegzetességek olyan keveredése. Amikor a hely megnevezéséhez érkezett. Addig is ki kell zökkentenünk az egyensúlyából az Új Köztársaságot. őrnagy – mosolyodott el Thrawn. uram. – Meglepettnek tűnt. Meglepődtem – ismerte el Pellaeon. amikor az ajtó összezárult a kommandósok mögött. a szoba falán festmények holografikus képe jelent meg. Ha várni fognak minket. akkor könnyedén támadásokat indíthatnánk a Köztársaság szíve ellen. Ha C'baoth szüntelen követelése a Coruscant megtámadására végül megértésre talált az admirálisnál… – Heves ellentámadást fognak indítani ellenünk. – Már megparancsoltam a bespini helyőrségnek. és érezte. A világítás eltompult. A tizennégy férfi csendben megfordult. amelyik a támadást végrehajtja. ez attól függ. és Pellaeon előrehajolt. – De egy cirkáló nem lesz képes… ah… – szakította félbe önmagát Pellaeon. de erős szociális harmonizáció az oka. Új cirkálóink közül három több mint elegendő lesz Nkllon védelmi rendszerének semlegesítésére. – Nem elég nagy ahhoz. – De mindez még a jövő zenéje – folytatta Thrawn. amit mi fel tudunk használni. – A befejezésre is fel kell készülni – mondta Thrawn. Először is fel kellett készíteni a Judicator csillagrombolót a napjához közeli pályán keringő Nkllonon lévő irtózatos forróságra. Ismét az irányítópult felé nyúlt. Az a rajtaütés a Birodalomnak egymilliónál több munkaórájába került. a több tucatnyi mriss kultúra egyike sem alkotott háromdimenziós műtárgyat. abban az esetben ott és akkor győzzük le őket. – Ez sokat segítene – vonta össze a szemöldökét Pellaeon. – Valami hiba van az érzékelőképességükkel? – Számos szakértő még mindig így gondolja – felelte Thrawn. Pellaeon ismét a beszámolóra nézett. hogy az egésznek egy kulturális vakfolttal keveredett hajszálnyi. amellyel majd kivívhatjuk a Birodalom végső győzelmét. – Érdekes – jegyezte meg kötelességtudóan Pellaeon. – És csökkenteni fogja a nyomást. hfredium és kammrishiánnyal küszködnek. – És ha lenne ott egy bázisunk. mindenképp a Birodalom fog nyerni. a Mrisst tökéletes csalétek lesz hozzá. – Azt hiszem. s közben megnyomott néhány gombot. – Szerencsére ezúttal nem kell lekötnünk egyik csillagrombolónkat sem. – Az Ord Mantell elleni támadás az egyik legjobb módszer lesz erre. ha a Mrissthez közeledünk. – Természetesen mindennek értelme volt – tette hozzá sietve. – Előbb erős sereget kell építenünk. A beszámoló megjelent a képernyőn. akkor meglesz az előretolt állásunk a Mrissten. kapitány. De ha el tudják foglalni a pajzshajók egyikét. Bármelyik is következzen be. mire a holografikus festmények taktikai térképpé halványultak. – Csakhogy ezt a lázadók is észrevennék – mondta óvatosan Pellaeon. úgy egy cirkáló . Pellaeon a festményekre nézett. – Thrawn megérintett egy gombot az irányítópulton. amint egy grimasz jelenik meg az arcán. hogy túlélje a közeli nap hősugarait. amit csak a galaxisban fel lehet lelni.– Tudom. amelyek a teherhajókat szállítják ki és be a bányavárosból.

– Nem tudom – vallotta be. – A fémek piaci ára csak most kezdett emelkedni. és leszállított áron el nem adja a fémeit. – Ehhez előbb egy környezet. amennyire csak lehetett. így biztosítva a bolygó élővilágának állandó kipusztulását. – Márpedig egy pajzshajó befogása nem jelenthet problémát. észrevettek minket – jegyezte meg olyan nyugodt hangon. Artu trillázott valamit. már amennyire a pilótafülke szűkös keretei között lehetett. és engedte szétáradni magában az Erőt. HETEDIK FEJEZET A sípolás felébresztette Luke-ot szendergésből. amint egy őrnaszád elhúz a fejük fölött.és ökológia-szakértőkből álló csapatnak kellene megvizsgálnia a bolygót. – Tudom – értett egyet Luke. – Igen. Artu füttyentett egy erőtlent. – Artu? – kiáltotta. De nem érzett ilyesmit. mint Calrissian. és kiterjesztette az Erőt az őrnaszád felé. a noghrik. Hacsak Calrissiant hirtelen el nem öntötte a hazafiasság érzése. így arra a következtetésre jutott. fehér felhőzet alatt egyhangúan barna felszín terült el. a noghrik világa. Thrawn hátradőlt a székében. – Itt Luke Skywalker – szólt bele a hírközlőbe –. Lenyűgöző méreteik ellenére nem többek egy rakás fémnél. ha emberek ülnek a hajóban. Pellaeon bólintott. Vader. – Már majdnem odaértünk. Artu. Leia ugyan már elmondta neki. – És történetesen már intézkedtem is. mit fog látni. ugye? A droid egy elektronikus vállvonogatást csipogott. Mindjárt itt az ideje… most! Hátrarántotta a kart. parancsnok. – Mi történik akkor. ha Calrissian eladja a készleteit. amelyet a Birodalom genetikailag módosított.be fog férni a páncélhajó védőernyője alá! – Pontosan – bólintott Thrawn. Darth Vader fia. Leia kholm-fűnek nevezte: a helyi növényzet. macskáéhoz hasonló. kapitány – mosolyodott el Thrawn. A ritkás. Luke még ilyen távolságból is megérezte volna. majd hirtelen rémülten sivítani kezdett. míg a legmagasabb piaci áron adhatják a készleteiket. de a figyelmeztetés ellenére is sokkolóan hatott rá az elé táruló látvány. A rajtaütés tíz perccel ezelőtt megkezdődött. Kissé levertnek érezte magát. és egy kisebb tartályhajónak megfelelő hajtómű plusz legénység… Hat támadórakéta majd megteszi a magáét. Készülődj! Idegesnek tűnő csicsergést kapott válaszul. Leia Organa Solo fivére. nyugodj meg! – ösztönözte Luke a droidot. Luke felkapta a fejét. . akik árulása és álkönyörületessége rabszolgasorba taszította őket. aztán a műszerekre pillantott. Uram. azonosítsa magát! – nyávogta egy mély. és nem a bi… – Csillagharcos. Márpedig az olyan emberek. Pislogott néhányat. és kinyújtózott. – Reméljük. – Gyerünk. meg az Új Köztársaság vezetésében lévő barátai iránti vágy. uram. amint a droid kérdése megjelent a képernyőn. generátorok. de még mindig a beszámolót nézte. hogy mindig alábecsülje a főadmirálist. majd Thrawn óvatosan adagolt segélyszállítmányaival együtt immár négy évtizede a Birodalom szolgálatában tartotta a noghrikat. mielőtt még az erőink odaérnének? – Nem fogja megtenni – biztosította Thrawn. ezért Luke félbehagyta a Birodalom könyörtelenségét megörökítő csendes emlékmű szemlélését. és tegye meg a fénysebességre való ugráshoz szükséges előkészületeket! Vár ránk Ord Mantell. vontatott hang a hírközlőből. A készülékből hosszú ideig nem érkezett válasz. Előttük ott keringett az űrben Honoghr. – Megjegyeztem a jó tanácsát. Ez. Még most is noghri halálkommandók harcoltak és haltak meg szerte a galaxisban azokért. Luke bekapcsolta a készüléket. – Menjen vissza a hídra. és épp látta. Eléggé reménytelennek tűnik. Már igazán leszokhatna arról. amilyen gyorsan csak lehet. – Én mégis azon a véleményen vagyok. valóban noghrik lehetnek. Fényes csíkok jelentek meg odakint. Pellaeon is elmosolyodott. Legalábbis remélte. addig várnak. – Azt hiszem. amely most támadópozíciót vett fel. majd visszaváltoztak csillagokká. Hűtőrendszerek. hogy olyan gyorsan meg kellene indítani a támadást. Megmarkolta a hiperhajtómű kapcsolókarját.

s közben azt figyelte. Ha a noghri a szaván fogja. mindenki szenvedni fog. Miközben a felszín felé követte az őrnaszádot. Luke vállat vont. – A hajóm energiacellái megsérültek – felelte a noghrinak. és közben elmosolyodott egy régi emléken. melyek félig alámerülő szikladarabokról árulkodtak. és azelőtt Lord Vader. Előttük két csipkézett sziklagerincet látott. ugye? A droid igenlően csipogott. Most el kell búcsúznom. bekerült a sziklafalak árnyékába… És egy egészen más világba. Artu elismerően füttyentett. miért olyan függélyes és mély a két sziklagerinc közötti völgy torok… Néhány perc alatt odaértek a sziklagerinc végéhez. – Megtiszteltetés számunkra. – Azokban a hegyekben van a jövőjük? – kérdezte. csak egyetlen kis terület volt a Honoghron. Luke az alakzaton belül maradt. míg a másik az X-szárnyú mögé került. Amennyire fentről meg tudta ítélni.– Miért jött? Az óvatosság azt tanácsolta Luke-nak. A folyó elég sebes sodrásúnak tűnt. Amint közelebb értek. Kövessen. elmegyek. amint alámerültek a felhőkbe. Luke megállapította. Ügyességüknek. ön is olvas a noghrik lelkében – mondta a pilóta. – Növények – mondta Luke. A készülékből halk sziszegés hallatszott. amit mondott. Ég önnel. Luke követte. amelyen más is megfogant a birodalmiak által génmanipulált kholm-füvön kívül. majd eltűnt egy magasabb szikla mögött. Artu csipogni kezdett. – Hova megyünk? – Majd mások mutatják meg önnek. ha az ön vezetői lehetünk. Khabarakh és a Kihm'bar törzs maitrakhja látta ott vendégül Leiát. – Ha akarja. Pedig ő csak véletlenül kérdezett rá. ne tegyen említést az energiacelláiról mindaddig. – Lady Vader sok mindent kockáztatott a noghrik érdekében – mondta. – Hol… tényleg ott van! A két sziklagerinc közül folyik ki. – Hova megyünk? – kérdezte a noghri pilótát. – Értem. mint a bolygó többi része. – Ahogyan Vader lánya. és csak azután fogta fel. a sziklák ugyanolyan terméketlenek voltak. vajon hova mehetnek. – Nem hagyhatjuk önt magára ilyen helyzetben. mintha két tatuini krayt-sárkány állt volna egymás mellett. – Üdvözöljük. Vader fia! A legbiztonságosabb helyre viszem. Lélegzetét visszafojtva várt. – Luke szívéről nagy kő esett le. A háta mögött Artu halkan zizzent egyet. hogy nem oda tartanak. Hát . amit ismerek… Amint Leia mesélte. hogy egyáltalán el tudnak-e jutni bárhová is a megmaradt energiával. – Veszélybe sodorhat minket. mégsem utasították vissza teljesen Leia ajánlatát a Birodalom elleni lázadásra. Ha a noghri attól fél. – A birodalmi hajók szabálytalan időközönként jönnek a Honoghrra. sikerült távol tartaniuk őket a birodalmiaktól. hogy a birodalmiak megláthatják őt. Ezen az árkon kell végigrepülniük… Átmanőverezett a sziklák között. A rendszer adataival együtt Leia Tiszta Talaj koordinátáit is beleprogramozta a navigációs számítógépbe. – Egy folyó? – kérdezte Luke. míg ki nem deríti. a pilótafülke ablakán. – Aha – mormolta Luke. milyen nevetségesen hangzik. Az elöl haladó felhősikló kecsesen kikerült néhány kiemelkedést. – A világunk jövője felé – felelte az idegen. Talán ez magyarázza. A folyó keskeny partjain a talajt zöld növények borították. Egy újabb sziszegés hallatszott a készülékből. milyen mély benyomást tett rá a noghrik érzéke a tisztelet és az egyenesség iránt. – Arra gondoltam. akkor az azt jelenti. – Azzal az őrnaszád hirtelen felfelé vágott. Láthatólag a noghri pilóta is ugyanerre gondolt. Vader fia – szólt egy új hang a hírközlőből. Luke látta a habos csíkokat. Kövessen minket! Egyik felhősikló elöl maradt az utat mutatni. vissza az űr felé… És tökéletes időzítéssel két felfegyverzett felhősikló emelkedett Luke mellé a semmiből. Csubakkát és Thripiót az egyik faluban. akkor kérdéses. Ha észreveszik önt. és nem kis mértékben szerencséjüknek köszönhetően. mi a helyzet a noghri vezetők jelenlegi politikájával. Vader fia – mondta a noghri. és a képernyőn egy üzenet jelent meg. Kinézet. Vader fia! A családom sokáig büszke lesz erre a napra. önök talán tudnak segíteni rajtam. De Leia többször is megemlítette.

amikor a noghrik közelébe ért. Körbemutatott a völgyön. Szerencsére a leszállópálya szélesebb volt. A leszállópálya szerepét. majd utána ugyanolyan idegesen egy kérdést füttyögött. Itt szolgálom a noghrikat. hogy barátságosak – biztosította Luke. – Az Új Köztársaság nevében üdvözlöm önöket – szólalt meg. – Nem mozdulsz el innen. hogysem az véletlen legyen. hogy valamit is meg tudjon érezni ennek a fajnak a gondolataiból. – Ezt a jövőt a noghrik Vader lányától kapták ajándékba – felelte Ovkhevam. Azt kívánta magában. – A noghrik tartoznak az ön családjának. mint Tiszta Talajon. A két noghri a leszállópálya szélén állt. Ha pedig a helyzet rosszabbra fordul. a megkülönböztetett tisztelet jeléül. Tehát ő az a fiatal noghri kommandós. aztán visszaindultak a völgytorok felé. és így is gondolta. míg Luke leszállt. – Khabarakh a Kihm'bar klánból – ismételte meg Luke. amit Vader lánya ajándékozott nekünk.persze. ha Thrawn – és előtte Vader – a noghrikat oly hasznos szolgáknak tartotta. Vader fia – udvariaskodott Ovkhevam. Luke bólintott. és semmi nem marad. A családom és én adósai vagyunk. – Úgy fest. és elismerően nézett a fiatal idegenre. tenyérrel felfelé. és vendéglátói felé indult. hogy rejtve maradjanak a birodalmiak szeme elől. Kövessen tovább. nehogy elrántsa a kezét. Az idősebb noghri előrelépett. Leia Organa Solo fivére. A völgyön kívül ezek a növények úgy tudtak volna ellenállni a kholm-fűnek. A felhősiklók vártak. ami félig a két kilométer hosszú völgyön végigzúduló víz fölé nyúlt. és körülnézett. – Luke Skywalker vagyok. mint kiderült. Khabarakh akciói csak a törlesztés egy részét képezték. nem megyek messzire! – Azzal átvetette magát az X-szárnyú oldalán. Luke. De itt. és mér hallani lehetett a hangját a folyó zúgásától. Egy ideges csipogással szót fogadott. És mindezt megtervezni és elkészíteni a noghriknak alig egy hónapjába került! Nemcsoda. A folyó elegendő vízzel látta el a völgyet. – Lenyűgöző – csodálkozott Luke. – Üdvözlöm. Az acélszürke és a sötétebb szürke bőrű férfi épp akkor indultak el Luke felé. Luke készenléti állapotra állította az X-szárnyút. amikor mindkét noghri felállt. ami árulkodhatna a völgy csendes lázadásáról a Birodalom ellen. – Nekem megtiszteltetés. – Itt az ő ajándékával megtisztítottuk a talajt a Birodalom mérgező növényeitől. egy lapos szikla játszotta. egy kinyúló szikla rejtekében egy barakkszerű épület bújt meg. és eleresztette Luke kezét. A zöld legalább négyfajta árnyalatával túl szabályos mintákat alkotott ahhoz. ha egyáltalán megtalálom az összes alkatrészedet… Artunak nem kellett kétszer mondani. amely a sodrás erejét felhasználva – vélte Luke – a növényekhez pumpálta a vizet. – Ezt a helyet a jövőjüknek nevezték… – kezdte. – Ovkhevam vagyok a Bakh'tor törzsből. kezüket oldalt széttárták. Vader fia! A leszállópálya odébb van. A folyóból egy cső vezetett ki a növények felé. és szótlanul Luke-ot figyelte. és az alacsonyabb szélességi fok miatt itt hosszabb ideig fejlődhettek a növények. mint amilyennek ötven méter magasságból látszott. nem egészen tudva. hogy az önök vendége lehetek – bólintott Luke. Darth Vader fia. – És kit tisztelhetek a társában? – Khabarakh vagyok. Levette a sisakját. ahol a jövőjük kezdődik. a sziklagerinc mögött jó esélyük volt arra. Megtisztel minket a jelenlétével. mint a Dagobán. Orrlyuka csiklandozta a tenyerét. Az ajtaja előtt két noghri állt. A noghrik térdre borultak. fél szemét az alatta rohanó sebes folyón tartva. hogy növények! De növényeket látni a Honoghron… – A jövő. és kinyúlt az Erővel. a Kihm'bar klánból – válaszolta a fiatalabb noghri. mert témát szeretett volna váltani. s Luke alig bírta visszafogni magát. mit válaszoljon erre. óvatosan letette a vadászgépet. amikor az rájuk nézett. . – Ne aggódj. amit a nővéremért tett. mint egy fogadóbizottság – mondta Luke Artunak. – A Vader klán most már kétszeresen is megtisztelt. és felállt. – Kitartotta kezét. vagy leomlaszthatják magának a sziklagerincnek egy részét. értetted? Még a vízbe esel. – Nem ön a mi adósunk. – Igen. s közben felnyitotta a pilótafülke tetejét. és szerencséd lesz. Luke egy grimaszt vágott. Egy napon ez a hely majd mindenkinek a számára elegendő táplálékot fog adni. s orrát Luke tenyeréhez érintette. a megfelelő helyekre telepített robbanószerek segítségével elzárhatják a folyót. mint egy bantha egy jawa családi összejövetelnek. Vader fia – köszöntötte az idegen. ahogyan Leia mutatta neki. Néhány méterrel lejjebb. bárcsak elég mély lenne a tudása ahhoz. aki mindent kockára téve visszavitte Leiát a népéhez – és megvédte őt Thrawn főadmirálistól! – Köszönöm mindazt. Biztos vagyok benne.

Luke megrázta a fejét. – Jöjjön. A bemélyedésbe épített barakk olyan kicsi volt. a noghrik az állítólagos tartozásukat. amekkorának a leszállópályáról látszott. nincs szükségem semmire – válaszolta Luke. és eltűnjön szem elől. hogy a galaxisban szétszórt noghri kommandóscsapatok értesüljenek a Birodalom elhagyásáról. mutassák az utat – köszönte meg Luke. Egyáltalán nem szorult segítségre. – Lekötelezne – felelte neki Luke. . véget kellett vetni. Csak azt sajnálom. Luke a sötétségbe mosolygott. – Khabarakh és én őrt fogunk állni odakint. amit azért érezték. mert a Birodalmat szolgálták. – Hír érkezett Nystaoból – újságolta Khabarakh. akik beszerelik. – Megtisztelve érzem magam. Ugyanennyire fontos volt az is. A távoli veszélyt nagyon nehéz észlelni. és körülnézett a szobában. annál jobb. Kérem. Mivel Thrawn főadmirális vallatásnak akarta alávetni Khabarakhot. – Még egy Jedinek is vannak korlátai. hát persze. De amink csak van. Az uralkodók a jövőnknek nevezik. Khabarakh – nézett a fiatalabbra – a flottától szökött meg. arra a néhány csillagra. ha visszamennék a hajómhoz. – Az uralkodók arra kérik. míg a Honoghron időzik. Jót akartak. van-e olyan energiacellájuk. – Ez a hely. – A fiatal noghri habozni látszott. mintsem hallotta a folyó zúgásán keresztül. az lenne a legjobb. az én jelenlétem a Honoghron veszélyt jelent önökre nézve. Előreláthatólag két napig fognak dolgozni a hajón. és kiszerelném belőle azokat az energiacellákat. – A felhősiklók majd érdeklődni fognak a nystaói űrkikötőben. előbb meg kellene tudnunk. – Nincs szükség bocsánatkérésre – nyugtatta meg Luke. Természetesen nem kívánom ingyen. – Vagy pihenni? – Köszönöm. megfelelően fejlődnek-e a növények. – De amint az őrnaszádjuk pilótája kihangsúlyozta. – Akkor ezek szerint még nem vették észre a hajómat. ugye? – kérdezte a noghri csendesen. ha szabad kérdeznem? – Én vagyok a gondnok – felelte Ovkhevam. Náluk sokkal tapasztaltabb fajokat és lényeket is sikerült a Császárnak megtévesztenie. – Köszönöm – bólintott Luke. hogy a fiatal kommandós „megszökjön” az őrizetből. – Önök mivel foglalkoznak itt. Vader fia. – Számítottam erre. és ellenőrzöm. – Addig fogadja el a vendégszeretetünket – tette hozzá Ovkhevam. Tehát további két napig itt kell maradnia. – Értem – mondta Luke. és elfojtott egy sóhajt. – Különben Vader fia bizonyára megtudta volna – mondta Khabarakh. – Azt hiszem. Hogy megvédelmezzük önt minden veszedelemtől. és Luke-hoz sietett. és látszott rajta. amint Khabarakh leült melléje. amint be tudták szerezni nekem az energiacellákat. egy alacsony asztal és egy űrhajóból kiszerelt étel raktározó-készítő egység foglalta el. már a gondolatától is rosszul érzi magát. amelyek pislákoltak az egyébként teljesen sötét égbolton. Khabarakh. – Óhajt enni valamit? – kérdezte Ovkhevam. – Az ön jelenléte számunkra nem jelent terhet. A szerszámkészlet a hajóban van. de minél hamarabb ledolgozzák. – Ennél jóval többel tartoznak Önöknek a noghrik. Vader fia. amikor idejöttem. Napnyugtára itt lesznek az energiacellák és a technikusok. – Értem – bólintott Luke szárazon. – Egy birodalmi hajó kapitánya kisebb javításokat akar elvégeztetni. – Ez lesz az ön otthona. A szűk helyet két keskeny tábori ágy. ami illik az én hajómhoz.– Mindezt Vader lánya tette lehetővé – ismételte meg Ovkhevam. – Azt hiszem. – Végigsétálok a földeken. – Erre igazán nincs szükség – biztosította őket Luke. Még most is több hajónk keresi. Ennek hogyan láthatnánk neki? – Már megtettük – felelte Khabarakh. Elmegyek. De itt legalább nem hallatszott annyira a folyó zúgása. életbevágóan fontos volt. – Nem sok mindent tudunk itt ajánlani önnek. Ez a két dolog jól összevágott. de ennek a bűntudatnak. – Ennyi nem lesz elég. hogy továbbra is a terhükre kell lennem. A vadászgép árnyékából felnézett az égre. – Segíthetek? – ajánlkozott Khabarakh. Inkább érezte. De nem az. és szeme sarkából Khabarakhra pillantott. mert nem engedte az idősebbet beszélni. Talán azért neheztelt a fiatal noghrira. az az öné is. – mondta Ovkhevam. – Nagyra becsülöm a vendégszeretetüket – bólintott Luke a csillagok felé. – Nem fogadhatunk el pénzt Vader fiától – tiltakozott Ovkhevam. aki az X-szárnyúja csúszótalpának dőlve ült a leszállópályán. legyen türelemmel.

amennyit itt láttam. Khabarakh megérintette Ovkhevam vállát. Egyszer. Luke nyelt egyet. és biztosan segíteni fog a népük táplálásában. tele fenyegető és hideg és halálosan céltudatos gondolatokkal. – A jövőt láttam. mielőtt a Leia elleni támadás bekövetkezne. – Lélegzett egy mélyet. amit látott? . még nem hiszem. a Coruscanton. hogy még két napig itt kellett maradnia ölbe tett kézzel. – Sok világ van a galaxisban. és rá sem ért a jövőre gondolni? Ismét belényilallt a fájdalom. – De igen. Látni akarta a barátai jövőjét. – Vissza kell térnem a Coruscantra! Ovkhevam és Khabarakh egymásra néztek. A noghri kiengedte a levegőt tűhegyes fogai között. Khabarakh elment. köszönöm – felelte Luke. a nővére most életet fog adni az ikreknek. de Luke is szeretett volna ott lenni. és teste görcsösen rángatózott. az utolsó kép pedig elenyészett a honoghri éjszakában. Előttük sötét árnyak álltak. Luke a folyó zúgását hallgatta. Egy arctalan személy közeledett a nővére és gyermekei felé a gonoszság árnyai mögül. Igen. Csubakka valahol a közelben volt – valahol fent. s a szíve együtt fájt a noghriéval. Óvatosan. – Nem most – rázta meg a fejét Luke. – Láttam Leiát – mondta nekik Luke reszkető hangon.– Nem – ismerte el. hogy neki még lesz ideje hazaérni. milyen távoli az a jövő. De a Honoghr jövője… Én nem vagyok szakértő. Szívében félelem és elszántság dobogott. kezében sugárvetőjével és fénykardjával. – Ő és a gyermekei veszélyben vannak. Luke kinyitotta a szemét. Majd találunk egy helyet. Egy sugárvetőből lőni kezdtek… és egy másikból is… egy ajtó szikrázva feltárult… – Leia! – kiáltotta Luke. rémálomba illő arcukra csak egy kis fáklya vetett némi fényt. és ellazította a testét. a nklloni bányakomplexumban. Luke úgy tudta. vajon Leia is tudja-e. Egy dühös és elszánt hang hallatszott – Hané. – Nem. és alkalmazta a Jedi nyugtatótechnikát. akkor láthatná az unokahúgát és az unokaöccsét. Nyugodj meg. Ami azt jelenti. Egy személy. hogy van egy probléma. Luke ismét érezte a levegő hullámzását. Akkor Yoda segített neki… De ha most sikerülne egyedül is megcsinálnia. Háta mögött Winter állt. amit ő. ahol mindent újrakezdhetnek. azt ő sem tudja megváltoztatni. De amit a birodalmiak a Honoghrral tettek. – De ha most vannak veszélyben…? – kérdezte Ovkhevam. A dolgot még kellemetlenebbé tette az. A sziszegést még a zúgó folyó zaja mellett is hallani lehetett. – Nagyszerű munkát végeztek ezen a helyen. szétpattant. akár egy buborék. Khabarakh ismét sziszegett egyet. gondolatait és akaratát koncentrálva. hogy a Honoghrot meg lehetne menteni. Vagy talán talált valami megoldást a haldokló bolygó meggyógyítására? Vagy talán most a jelennel van elfoglalva. amint a transz. – Mi történt? – csattant egy noghri hang. – De nem a Honoghr lesz az. próbálva visszaállítani a normálisra az adrenalin-szintjét. amint Khabarakh felállt. sikerült kinyújtania érzékeit a jövőbe. De annyiból. – Segíthetünk önöknek új otthont találni – ígérte Luke. – Sok noghri ugyanezt gondolja – mondta. A halovány csillagokra nézett. Távol. és ő nem tehet ellene semmit. még a Dagobán. szorosan magához ölelve a két védtelen és törékeny életet. – Talán igazán senki sem hiszi másként. és irányítani őket az útjukon. és Lando is. aki értett az Erő kezeléséhez. és változtatott az ülőhelyzetén. Rossz volt tudni. természetesen. Khabarakh. Egy percen át egyikük sem szólt. és egy percig a saját nyelvükön beszéltek egymással. Lando még mindig Nomádvárosban van. Nyugodj meg! Landót is látta. Vagy mégsem? Vajon csakugyan a jövőt látta? És egy változás az eseményekben meg tudja-e változtatni mindazt. Luke sóhajtott egyet. vagy talán már meg is tette. – Nem éhes? – kérdezte a noghri. Han vele van. Khabarakh és Ovkhevam kuporgott mellette. kinyúlt az Erőn keresztül… Leia a sötétben lapult. és közben azon gondolkodott. De nem tudom. parancsolt magára Luke. De ha nem is lehet ott személyesen… Sóhajtott egy mélyet. erre határozottan emlékezett. A Jediknek is megvannak a maguk korlátai.

lezárták a legkisebb repedéseket is. akkor nem tudnak üzenetet küldeni. Az a személy. akiből Luke érezte kiáradni az Erőt. hogy mozogni tudjunk? – Nem. hogy megszakadt minden kapcsolatunk a külvilággal. és úgy tett. Azok a rémálomba illő arcok nem változtak. amint átszeli a csuklóját. – Ne aggódjon a biztonságuk miatt. és bekapcsolta a hírközlőt. Ahol már nem számít. lehajolt. lehiggadt dühvel nézett kifelé a parancsnoki szoba ablakán. amíg a birodalmi hajó elhagyja Honoghrot. Ennyi idejük maradt. hanem majdnem az ő menekülési lehetőségüket is tönkretettem. Luke a csillagokra nézett. Luke kényszeredetten bólintott. Lando az ablakon keresztül kinézett az éjszakai égboltra. – szólalt meg Ovkhevam –. Hannál és Csubival. Vajon képes elmenni értük a Coruscantra is? – Győzedelmeskedni fognak – ismételte meg Khabarakh. mielőtt a Nkllon lassú forgása átviszi őket az éjszakai oldalról a teljes napfénybe. Igaz. Megvárom. – Csak ideiglenesen – nyugtatta meg Lando. az a hír járja. – És más dolgokat is elveszítettem. hogy Leiát és a gyermekeket akarja. Tudta. mintha ezt is gondolná. mindennek vége. uram. – Bagitt hangja mintha kevésbé reményvesztettnek tűnt volna. – Nem fogom még egyszer elkövetni ugyanazt a hibát. – Ha Vader lánya veszélyben van. akkor Honoghr népe vállalja a kockázatot. elrohantam anélkül. Egy különös érzés hullámzott végig rajta. Odalépett. a kár. Khabarakh gyengéden megérintette Luke vállát. amikor egy ilyen látomást láttam. Lando vágott egy grimaszt. – A noghrikra nézett. s közben megtörölte a homlokát. amin ő annyit dolgozott. hogy nem tudnak üzenetet küldeni. ha az embereivel a létfenntartó berendezésekre koncentrálnának. – Mesterséges jobb kezére nézett. – Ezt nem engedhetem meg – rázta meg a fejét Luke. a kommunikációs és a létfenntartó berendezések. és végigpillantott azokon a csillagképeken. uram. – Már dolgoznak rajta idefent. itt Bagitt a gépházból – szólalt meg egy fáradt hang. Ó… uram. uram. – Értettem. Lando kikapcsolta a készüléket. ha mellette van a vuki Csubakka. mondta Yoda Mester Luke látomásáról a Dagobán. Eloltották a legutolsó tüzet. – Uram. . amit azok a TIE vadászgépek okoztak a mozgó bányáján. most pedig Nomádvárosnak a Nkllonon. Luke a noghrikra nézett. Ismét érezte Vader fénykardjának forróságát. Az asztaláról berregés hallatszott. Nem kockáztatom a noghrik életét. Luke-ot csak az utolsó kép nyugtalanította. és visszasétált az ablakhoz. aki Nomádvárosban maradt. Ovkhevam kihúzta magát. de Luke egy szívdobbantásnyi idő alatt egészen más szemmel nézett rájuk. Most már nemcsak furcsa idegen lényekkel állt szemben… hanem a barátaival. – Calrissian – jelentkezett. a kommandósok megszerzik a birodalmi hajót. nem lepte meg. Húsz nap. – Tudom – mondta. – Majd tájékoztasson. Nincs rá semmi garancia. mindenkit. Sajnálom. minden sebesültet kórházba szállítottak… és Lando Calrissian beletörődve. – Nemcsak hogy nem segítettem nekik. A Birodalom már másodszor tette tönkre azt. – Nos… akkor átmegyek a létfenntartó berendezésekhez. utolér a gyors és forró halál. Még húsz nap. – Semmiképpen nem lehet megjavítani őket annyira. Egy rakás alkatrész kellene hozzá. hogy segítettem volna – mondta Luke csendesen. uram. Nem. Előbb Felhővárosnak a Bespinen. Ha még a nagy tudású Yoda sem volt képes kiszűrni a bizonytalan dolgokat… – Ha óhajtja. no meg a palota biztonsági őreivel az oldalán Leia el fog tudni bánni minden normális betolakodóval. Semmi értelme a többieket is nyugtalanítani. A Jomarkon C'baoth Jedi Mester világosan megmondta. de túl sok alkatrész széttört vagy megolvadt bennük. Vader fia! Vader lányát nem lehet olyan könnyen legyőzni. A jövő mindig mozgásban van. – Legutóbb. Mert amikor a nap lassan felkúszik a horizont mögül. – Értem. – Az utolsó hajtómű is elromlott. – Igen. Elegendő tartalék alkatrészünk van két új adó felépítéséhez. – Túl veszélyes. Ebben az esetben jobb lenne. Vader fia.Nehéz meglátni. – Ha a legénységet gyorsan elhallgattatjuk. működnek-e a hajtóművek.

ezért igen könnyű tönkretenni őket. aztán további tíz nap visszafelé és a munkák elvégzésére. az Új Köztársaság technikusai legalább egyet biztosan meg tudnának javítani. amikor vettük a segélykérésüket. Már nem maradt egyetlen vadászgépe sem. Mi mindent vittek el a birodalmiak? – Mindent – sóhajtott Lando. míg rábeszélem Leiát. Mi kibányásztuk. hogy nem tudtunk idejében ideérni. akkor a munkájukat jöttek befejezni… Megtorpant. – Önök azok? – Mi – erősítette meg a generális. vajon egyáltalán az illetékesek asztalára került-e az üzenetem. sehonnan sem lehet normálisan segítséget kérni – dörmögte Lando. – Hall engem valaki? Lando az asztalra vetette magát. – Mindegy. – Itt Lando Calrissian. Nomádvárosnak vége. Bár a birodalmiak is megtették a magukét. hogy küldjön ide egy ostrom-fregattot a csatatérről – tette hozzá Lando. sem más fegyver Nomádvárosban. dolovitot. mint bárhonnan máshonnan. Ha a birodalmiak. Nagyon közel van a húszhoz. – Felejtsük el az egész segítségkérő üzengetést! Vigyen el a Coruscantra! Személyesen akarok beszélni velük. – Egy ostrom-fregatt és néhány emelő meg tudná csinálni ezt a trükköt. És ekkor az asztal felől statikus recsegés hallatszott. Küldjön ki egy csoportot. Hfrediumot. – Sok gondjuk van odaát Coruscanton – értett egyet Bel Iblis. egy közeledő űrhajó fénye jelent meg. Egy okkal több. és azon töprengni. – Az utazással négy napot fog veszíteni – figyelmeztette Bel Iblis. – Igen – ismerte el Bel Iblis. két nap. amelyik űrhajóformájúnak néz ki. – És rá kellene venni Ackbar admirálist. hogy tegyék üzemképessé a páncélhajókat! Mindenki mást Qat Chrystacra szállítunk. Ha a birodalmiak közelednek. – Én is sajnálom – válaszolta Lando. – Megengedheti ezt magának? – Inkább öt nap. – Ne aggódjon. akkor úgyis mindegy. generális – felelte. – Azt hiszem. – Most már jöhet a többi rossz hír is. – Ezek a pajzshajók túl nagyok. De ehhez előbb meg kellene javítani egy másik pajzshajót is. hasznavehetetlen – mondta Bel Iblis. Nehéz lesz. itt Bel Iblis generális – dördült egy jól ismert hang. ami nekünk nincs meg. – Elég nagy tapasztalatom van a sebesültek szállításában – mondta Bel Iblis keserűen. De ehhez komoly felszerelés kellene. Bármekkora kárt is okoztak a birodalmiak a külső állomás pajzshajóiban. Önkéntelenül is az asztal felé lépett. és próbált annyira nemtörődömnek tűnni. – Mennyit összesen? – Négy hónap munkáját. Lando az ajkát harapdálta. Hányan vannak odalent? – Nem egészen ötezren – válaszolta Lando. mint Qat Chrystacon ülni. de egy kis szerencsével… Hirtelen megszakította a gondolatmenetét. – Tizenhét nap. hogy riadóztassa a harci egységeket. felvesszük őket a hajónkra.amelyeket üres óráiban ő nevezett el. hogy nem továbbítják el máshová a kérését. akkor segítséget kérhetnek a Coruscantról. kammrist. Piaci árak szerint három milliónál valamivel nagyobb értékben. Sajnálom. – Qat Cristacnél jártunk. Nem. És legalább egyszer be tudnának repülni a belső rendszerbe. pont vele szemben. Ha meg tudják javítani a nagy hatósugarú adót. – De szerintem önnek az átlagosnál nagyobb esélye van arra. amiért Coruscantnak minél hamarabb segítséget kell küldenie és működőképessé kell tennie a bányát. ők pedig elhalászták. Onnan is éppen úgy segítséget kérhet Coruscanttól. Bel Iblis egy pillanatig nem szólt semmit. hogy túlélhessünk addig. Semmi értelme feleslegesen felizgatnia az embereit. nem – felelte Lando. – Mi a helyzet a pajzshajó-állomással? – Attól tartok. míg a nap le nem nyugszik. hogy adjon egy fregattot és néhány emelőt. öt nap a Coruscantig. Jelen pillanatban ez az egyetlen. – Néhányan elég rossz bőrben vannak. – Nomádváros. hogy ez a hely ilyen produktív. amennyire csak tudott. . Ott. – Mélyen a felszín alá kellene ásnunk magunkát. – Egyáltalán nem lehet mozgásra bírni? – Mielőtt húsz nap múlva a hajnal ránk virradna. ez úgyis csak elmélet. – Talán fel tudnánk húzni az egész várost a külső rendszerbe – javasolta Bel Iblis. – Az egész készletünket. – Nem is tudtam.

de Jaina tovább folytatta az evést. miközben már Jainára nézett vissza. A baba kezecskéi időnként gyengéden a mellkasának ütődtek. Drayson viszont nem annyira lelkesedik az ötletért. A kislány még mindig evett. mint egy éhező vuki – bólintott Han. A vékony köntösön keresztül érezni lehetett a kéz kellemes melegét. – Kiemelted. halálmegvető mosolyt az arcán. akkor sem utazik feleslegesen Coruscantra. – Érezned kéne a szorítást ezen az oldalon is – mondta Leia. Mind a ketten részt vettek a megteremtésükben. – Ötödjére már maga a gyönyör – jegyezte meg egy fintor kíséretében Jainának. De egyéb választása úgysem maradt. édes! – köszönt be Han suttogva. és halkan motyogott szundikáló fiának. Leia az oldalára fordulva igyekezett helyzetet változtatni anélkül. Jaina. hogy segítsek Landónak. de a szeme egyre jobban összeszűkült. amik Leia lelkében ébredtek. a nyomomba sem érhetsz! – Han levette a kezét Leia válláról. nem reagált. Esetleg még Luke-kal vagy Wedge-dzsel is összefuthat. Ő meg Bel Iblis még mindig Drayson admirálissal tárgyalnak – mondta Han. mint te. NYOLCADIK FEJEZET Jacen elaludt ebéd közben. – Egy óra se telik bele és már követelni is fogja az újabb adagot. az ágyhoz lépett. nem fogsz meggyőzni senkit. Egy vadonatúj élet: törékeny. Csaknem olyan melengető volt. – Úgy falnak. – Épp az újabb adagot fogyasztjuk. Akkor a viszontlátásra! Lando kikapcsolta a készüléket. milyen nagy szükségünk van a Lando által ott kitermelt fémekre? – Persze. lemegyek. – Még mindig arról akarják meggyőzni. – Nos. és szabad kezét Leia vállára tette. – Leia Jainára pillantott. – És mi az ábra? Han az ujjával finoman feszegette Jacen szorítását. tette. és egy gyors pillantással felmérte a helyzetet. Az apró ujjacskák reflexszerűen az ujjara fonódtak. – Ha pihenés nélkül lejössz és az asztalra dőlve elalszol. hogy kell Draysonnal beszélni. Miért ne mennék most? – Köszönöm. Inkább készítse fel az alkalmazottait! Amint a bolygó árnyékába értünk. Egyébként meg csak annyira fogok elálmosodni. hogy láthassa azt a jól ismert. hogy egy ilyen osztályú hajót kölcsönadjon a kötelékből. – Minden rendben? – Aha – válaszolta halkan Leia. – Tudnod kellene. és a kezét Jacen tenyerébe. ezt tudta. – Talán ha Jaina elalszik. Az ő kissé zavaros számolásával legalább négyszer kellett ellenőriznie ezt az oldalt. Leia felpillantott a férjére. Bekapcsolta a hírközlőt. Mellesleg. indulunk. mindenben együtt fognak fejlődni. hogy irányítson pár hajót a Nkllonra. – Nem a legrózsásabb – ismerte be. generális – biccentett Lando. és felvette az adattömböt. A Coruscanton legalább nem kell a birodalmiak támadásától tartania. – Jó – felelte szárazon Han. – Rendben. – Nem tesz semmit. – Lando lent van még? – Igen. aki éppen mással foglalatoskodott. Kockázatos lesz. hogy a lányát megzavarja. – Ennyire azért még nem vagyok fáradt. mint a gondolatok. – Ugyan. rövid. – Jacen végzett már? – Szerintem már csak valami rágcsálnivalót akar – válaszolta Leia és a háta mögött alvó csecsemő felé fordította a fejét. meg az újszülött ikreket. Dacos fintor jelent meg Leia arcán. fekete haja. ugyanakkor feltűnően puha és rugalmas.– Ennél jobb ötletem nincs. Nem hatotta meg. ön mit szól hozzá? Bel Iblis horkantott egyet. előbb-utóbb mindenképpen el kellett volna mennem a Coruscantra. Kinézett az ablakon. Láthatja Leiát és Hant. és szabad kezével megsimogatta kislánya fejét. és Jaina arcocskáját kezdte . mint egy kis sapka takarta be a fejét. arcocskájára bájosan mohó kifejezést csalt az erőlködés. és összeszorította a fogát. A szoba másik végén ekkor nyílt az ajtó. ha kereken el is utasítják. Leia egy rövid ideig a lányán nyugtatta a szemét és ez frissítőleg hatott rá a nagy kimerültségben. – Szia. és kiadta a parancsot a város kiürítésére. – Nem akármilyen erős ember lesz belőle. említettem. Az ő és Han közötti szerelem gyümölcse. – Remélem. – Nem tudják elvontatni Nomádvárost egy romboló méretű hajó nélkül. – Han óvatosan leült az ágy szélére.

és van két kisgyerek. akiket nevelni kell. amit Leia úgy irigyelt tőle. – Sok szerencsét! – biccentett Han. tudnunk kell. – Tudom. Han megint egy féloldalas mosolyt küldött felé. – Benézek hozzá. mint te. úgy. mi. – Nem lenne szabad felkelned a kicsik miatt. amit gondol. – Felejtsd el! – Han megfogta a felesége kezét. Jacen elaludt. Talán nyertek egy rombolót. – Állok szolgálatodra – válaszolta Winter. – Én mégis úgy érzem. de Lando meg én nem tudnánk mit kezdeni egy teljes flottával. – Micsoda? Játszunk Drayson ellen? – horkant fel Han. és a bölcső felé vitte. Leia előrenyújtott nyakkal tanulmányozta férje arcát. nem jött még vissza – felelte Leia. – Könnyen tévedhetek. Felállt és még utoljára megszorította Leia kezét. és az arca elkomolyodott. hogy borsódzik a háta. . hogy mi. – Valami baj van? – Nem tudom – válaszolta Han vontatottan. – Ketten talán be tudnátok vonni egy szabakpartiba – javasolta Leia. – Játszatok hajóban. hogy miért? Winter óvatosan felemelte Jacent az ágyról. – Azt hiszem. Szeretlek. Amennyire meg tudta állapítani. engem pedig félreállítasz! – Hogyne lenne szükségem rád – nyugtatgatta Leia. Az ajtó mögött Leia észrevette valakinek a jelenlétét. és megszorította. hogy mi okozta a Delta Forrás információ kiszivárgását.simogatni vele. hogy félre szeretnél állítani. – Igen. – Van valami külön munkája a földszinten… Nem tudom. és ezt nagyra értékelem. – Erről próbáltam megbizonyosodni. amíg nincs elég információm – válaszolta Winter. – Winter nem sokat beszél arról. mondhatom – morogta Han tettetett felháborodással. – Azt hiszem. – Azzal elment. és gondolatokkal lett tele a feje. Rövid szünet következett. Leia érezte. Megnézem. – Kösz. Én vagy Winter is ugyan olyan jól ágyba tudjuk dugni őket. hogy segíteni akarsz. – Amíg a legtöbb droid kinn harcol a barikádon. Csak törtetsz előre. tudok-e segíteni valamit Landónak a Draysonnal folytatott bájcsevegésben. Winter arca meg se rezdült. visszamegyek a földszintre. – Tudom. szivi. – Azt hiszem. – A késő esti értekezlet kellős közepén bóbiskoltam el. és már be is libbent azzal a kecses mozdulattal. – Ki az? – Nem akarok addig gyanúsítgatni. – Az ajtón keresztül átkukkantott a szomszédos szobába. Legalábbis nekem nem. ahogy te meg Lando csináltátok a Falconnal. vén csempészek hozzáedződtünk a nehéz helyzetekhez. – Winter? – szólította halkan. – Szép. – Én igen – morogta Han. Most már nincs rám szükséged. addig neked itt mindig lesz helyed. Leia egy sóhaj kíséretében megigazította a párnát a vállánál. és a szobát figyelte. de Leia megérezte a felszín alatt lejátszódott változást az érzelmi állapotában és a gesztusaiban. – Becsülöm a lelkiismeretességedet – kezdte Leia –. Han. – A könyvtárban van. – Igen. – Megjött – szólt oda Hannak. – Nagyszerű! – dörmögte Han. – Ne feledd. hogy a Régi Szövetség aktáin dolgozol. a szoba üresnek tűnt. – Szeretnék beszélgetni egy kicsit veled. Felpattant. minél előbb. nagyon ügyes voltam eddig. Viszlát! – Jól van. de ha van valami elképzelésed arról. De aggódik valami miatt. és az ajtó hangtalanul feltárult. De bűntudat gyötör miatta. – Vagyis úgy véled. – Megtudhatom. de most már a gyerekek eléggé felcseperedtek. találtam egy birodalmi kémet a palotában – közölte. a Régi Szövetség feljegyzéseit kutatja. felség – jelent meg az ajtóban Winter. és félig a barátnője szobája felé fordult. – Winter lefeküdt már? – Nem. hogy megtudjak valamit a dologról. – Ezzel kissé már elkéstem – csillapította Leia a kezét simogatva. Betegyem az ágyba? – Köszönöm – bólintott Leia. – Han említette. ha nem tartalak fel.

Lennél szíves vigyázni az ikrekre? – Természetesen – felelte Winter. Ez nem volt sok… Amennyire ő tudta. – Megtudhatom. megpróbálok időt szakítani rá. az is – felelte Leia. – Nem volt helyes. Beazonosított engem… Lőelemképző néven. ha ő maga birodalmi ügynök volna. mint amennyi hasznot hajtanak. – Remélem. hogy csalódást kell okoznom – tette hozzá. hogy Jacen mellé. ha felkeresnéd. – Szerintem – gondolkozott hangosan –. – És Mara nem az averamiakkal volt? Winter megrázta a fejét. – Mindazonáltal nagyon sajnálom. mit tudok kisütni Mara Jade múltjából – válaszolta. Itt van ez a Mon Mothma aki megint megpróbálja visszaráncigálni ebbe az egész ostoba huzavonába. merre leszel található? A ruhásszekrényből Leia kiválasztott valami nyilvános megjelenésre alkalmasabb darabot. még tartott – felelte Winter. és egy kis időre elkalandozott a tekintete. – Mon Mothma kérte. megpróbált magában összeszedni mindent. A szobán keresztülmenve magán érezte Winter kíváncsi tekintetét. mint a köntöse. Ugyanakkor szűk két hónapja Luke-kal együtt szabadították ki Karrdét Thrawn főadmirális zászlóshajójáról. Míg a birodalmi kémszolgálat be nem tört a bázisra. a bölcsőbe tegye. amit mondott? – De. vagy csak a te diplomatikus véleményed? – Ez is. Egy-két embernél többel nem találkoztam abból a csapatból. hogy tartanunk kellene tőle. amit Maráról tudott. ami alátámasztaná Winter gyanúját. – Igen. Ezért kutatok a jelentések között. Winter abban az időben nagyon sok fedőnevet viselt. Azt gondoltam. hogy nem tesz elhamarkodott kijelentést. – Ezt nem tudom. köszönöm – mondta. hátha akad valahol egy komplett névlista. – Winter gondosan Jacen köré csavarta a takarót. én meg beszéltem neki az akkori munkámról az Ellátó. amik. – Értem – mondta lassan Leia. mit csináltam a Felkelés csúcspontján. ha időd engedi. – Megtudhatom. ádáz küzdelemben azzal. De ismétlem. – Megyek. – Igen. hogyan? . – Igen. úgy tűnt. Nincs olyan rég itt. az az.Winter a fejét rázta. Mara soha nem kérte a felvételét egyetlen múltbéli szövetségi szervezetbe sem. – Mara Jade az? Winter habozott. az eltökélt szándékkal. mindig több időt vesznek el. – Talán – mondta Leia. hogy legvégül mindig akad egy bombabiztos mentsége arra. Azt kérdezte tőlem. és kinyújtóztatta elgémberedett tagjait. és a ruhásszekrényhez lépett. és felvette Jainát. felség. nincs semmiféle bizonyítékom. szájacskájával szívva vette a levegőt. Viseltem ezt a nevet egy rövid ideig. és elkezdett átöltözni. Mély aggodalmat látott tükröződni. adjam át az üzenetét: szívesen venné. hogy hanyagolhassa azokat a felszínes kormány teendőit. Jaina szorosan összezárta a szemét. Egyike azon apró örömöknek. miközben elfordult Jainától. – Tart még a sarkani delegáció fogadása a földszinten? – kérdezte. – Ez egy Jedi megérzése. – Valójában csak egy rövid beszélgetés keltette bennem a gyanút. És nem tehetünk semmit. ha a birodalmiak kezébe kerül. Nem lenne sok értelme a dolognak. igazad lesz. A lényeges csak az. Winter arcán fakó mosoly jelent meg. Ágyba tehetem most már Jainát? Leia a kicsire nézett. Leia szigorú szemekkel fürkészte a nő arcát. – Mit tudsz? – Nem valami sokat. és még utoljára megsimogatta az arcocskát. – Leia felállt az ágyról. – Amikor lent jártam. hogy nincs ott. – Az ilyen helyi szervezetek sohasem tartanak személyi nyilvántartást.és a Beszerzőrészlegnél. Winter a bölcső felett elkapta a tekintetét. – Ennek semmi köze a Delta Forráshoz. Sokak halálos ítélete lehetne. hogy ikrei megszülettek. hogy e pillanatban sürgősebb feladatok kötnek le. most már kétségtelen. bármelyik oldalon is állt egykor Mara. Leia felidézte magában a múltat. megnézem. – Ezt kétlem – vont vállat Leia. hogy mindössze néhány hétig volt Lőelemképző a nevem. – Igen. amikor felkísértem a kórházi részlegből. – Nem hiszem. – De attól tartok. A hűség valószínűleg Karrdéhoz és embereihez fűzi. Legalábbis közvetlenül nem. amíg az Averam bolygón tartózkodtunk.

kiszűrődik a szobájából a régi gyártmányú. a teste pedig túl lomha. vajon mit mondhatott neki Skywalker. szinte szomjazta a győzelmet. hogy a Császár meredten nézi őt. – Megkérdezem tőle. az ajtó kitárult… de nem Luke Skywalker alakja tűnt fel. de nem bírt megmozdulni. csendben marad és vár. fuldokolva kívánta. és Mara a haldokló hirtelen támadt reményével figyelte az események folytatását: ez alkalommal talán másképp ér véget a küzdelem. – Tessék! – szólt ki. ami még a riadó lármáját is elnyomta. a magasban tartott fénykardok felett egy távolból érkező villám hasította át a levegőt… Egy rándulással. nem is gúnyolódásról volt itt szó. ő pedig látta. és rávetették magukat. Előre léptek. De mivel ő és Ghent beszorultak ide. hogy ez is szerepet kapott Thrawn jellemének alakulásában – vélte Mara. Mara! – Leia Organa Solo biccentett feléje. Thrawn az egyik legjobb volt a főadmirálisok közt – mondta. hogy egyenrangú a többi főadmirálissal – fontolgatta Organa Solo. amint kétségbeesetten igyekezett a mestere segítségére rohanni. Ezúttal azonban nem sikerült egyedül keresztülverekednie magát a kuszaságon. Mara hallotta a saját sikolyát. ami sokkalta gyorsabban örvénylett. és Mara mellett elhaladva belépett a szobába. hogy ösztönösen támadóállásban helyezkedjék el. úgysem lehet a csenddel megtéveszteni. zöldfehér ellen. Az ajkai mozogtak. és a Császár nem kedvelte túlságosan a nem emberi lényeket. ahogy kipördült a székből. És ekkor. egymással szemközt. ami már-már a pánik határát súrolta. Vader és Skywalker felegyenesedtek és a düh egy újabb kitörő üvöltésével előrelendítették fénykardjukat. hogy valaki van a közelében. hogy a közelgő katasztrófát valahogy megakadályozhassa. mindketten a Császár felé fordultak. kerüljön beljebb! – Köszönöm – fogadta Leia az invitálást. Thrawn főadmirális bizonyára megpróbálja felülmúlni a néhai Császárt. A szikrázó vörös-fehér. Visszanézett rá. Ezernyi gondolat és szenvedélyes érzés kavargott benne ezalatt a hosszúnak tűnő pillantás alatt. A Császár felemelte a kezét. sürgetéssel töltve el Mara szívét. nem tanácsos olyasvalakinek a bizalmából kiesni. minden előzetes figyelmeztetés nélkül. a pengék különváltak… és a gyűlölet közös kiáltásával. Ebben a pillanatban a társaság hiányzott neki a legkevésbé. dehogy – válaszolta Mara udvariasan. a félelem és a düh szikrázó tükre. – Én is épp röviddel ezelőtt futottam át a jelentéseket. Mindkét férfi vonaglott az ellentámadás tüzében. De nem. – Jól ismerte a főadmirálist? – kérdezte. És ha a kinti személy az. tudta. s bekapcsolták fénykardjukat. és kék-fehér villámok cikázó zuhatagát bocsátotta ellenségeire. Megérezte. a szikrázó. azon igyekezett hogy leküzdje a benne kavargó fájdalmat. Úgy döntött. – Biztos vagyok abban. semhogy ő képes lett volna feloldódni benne. – Zavarom valamiben? – Nem. Kihívóan sikoltott.Leia szélesre húzta a mosolyát. Mara eszmélni kezdett álmából. a villám dübörgő zaja megismétlődött – egy halk kopogtatás formájában. Ott állt vele szemtől-szembe. és a hajdani Császárváros fényeit fürkészte. – Épp a harctéri jelentéseket olvasgattam. feketébe öltözött Luke Skywalker A Császár előtt álltak. Közte és a Császár között két alak jelent meg: Darth Vader sötét. Azonban úgy tűnt. arra volt kíváncsi. rettenetes képe. Mara éles pillantást vetett rá. És ekkor. sem Vader. Reszketőn mély lélegzetet vett a csak nemrég elenyészett álom megrázó élményeit próbálva kiheverni. Kérem. nem szurkálódásról. – Különösképp mivel kevert származású. A zár kattant. hogy közrefogják a Császárt… aztán magasba lendítették a fénykardjukat. és ráadásul. . az arcát félig eltakarta köntösének csuklyája. és magába fojtott egy kelletlen grimaszt. hátha az odakinn várakozó üresnek fogja hinni a szobát. – Igen. – Talán bizonyítania kellett. Organa Solo azonban az ablak felé fordult. sem Skywalker nem hallotta meg. De a fény. – Hello. A pengék keresztezték egymást. sárga szemei dermesztően csillogtak. – Ragyogó és leleményes. amit Mara fel tudott fogni a másik nő érzelmeiből. ami csaknem kivetette a székéből. Készen álltak a harcra. akire gyanakszik. akinek valami köze van Skywalkerhez. különösen annak a társasága. függesztett ajtó mögül. a fájdalom. ahogy nézett rá a köztük lévő végtelen távolságból. és az alacsonyabb. hogy legalább a figyelmüket elterelje. még mindig háttal Marának. és odébbáll. De a távolság túl nagy volt. dühöt és magányt. Annak alapján. de a szavait elnyomták a körös-körül teljes hangerővel bömbölő vészjelzőszirénák. mint Organa Solo. Organa Solo egy lépést tett az ablak felé.

Nem tudta. Volt tekintélyem és hatalmam. fájdalmas emlékek árnya suhant át Organa Solo arcán. – Nem. Organa Solo halványan elmosolyodott. – Valaki azt állította. Ő küldött ide a Coruscantra és a Birodalmi Palotába. és egyszer eljött a myrkri bázisunkra is. akkor hogyhogy nem dugták nyomban valamelyik fogdába? Nem. és megint érezte a torkában lüktető régi fájdalmat. – Megélte az egész Felkelést… több barátja és szövetségese volt. mint amennyit össze tud számolni. mint őt magát. és az ablaktól az ajtó felé indult. És ez nem túl gyakori. Organa Solo hanyagul megrántotta a vállát. vajon miért beszél ő erről Organa Solónak. amikor én is jelen voltam. – Nem képes megérteni. Ha Skywalker elárult neki valamit… de ha elmondta. ezt nem mondta – szólalt meg. hogyan védi ki a pszichológiai „vakfoltokat”. azt hiszem nincs – felelte Organa Solo. Organa Solo ismét feléje fordult. . Egy rövid ideig komoly elintéznivalója akadt a Myrkren… Karrde egyszer összeszámolta. – Nem. – Ha rájövünk. – Vissza kell mennem. Mara a szemébe nézett. – Tulajdonképpen igen – felelte Organa Solo. mielőtt bezárat? – Az érdekelt volna. Bárhol. – Megkérdezhetem. volt célja az életemnek. Az ajtógombon lévő keze lehanyatlott. de legalább megadja a kezdő lendületet. amit felhasználhatnánk ellene – javította ki Organa Solo. – Nagyon is megértem. közelebb jutunk ahhoz. nincs megmutatkozó gyengéje. hogy aludjak egy kicsit. – Említette önnek? Organa Solo hirtelen megtorpant. és tudtam. amint végigsöpörtek a Jedi-edzette hidegvéren. amint az első Halálcsillag elpusztítja egész világát… – Önnek legalább volt egy célja. a Császár személyes ügynöke voltam. ami Thrawnnal kapcsolatos. – Nincs igaza – felelte csendesen. Leia Organa Solo az Alderaanról. Jó éjszakát! Az ajtóhoz fordult. – Van még valami? – Nem. hogy most nem a Birodalmat szolgálja. – De nem volt más választása. az világos. Köszönöm a segítségét. a Birodalom egész területén hallottam a hangját. A maga bátyja mindezt elvette tőlem. Múltba vesző. – Sajnálom – mondta. hogy akaratának kiterjesztője legyek az egész galaxisban. ismerte őt a háború alatt? – kérdezte Organa Solo. miért? – Tönkretette az életemet – válaszolta Mara.vagy hatezer ysalamirit hurcolt el… – Úgy értem.– Nem igazán – válaszolt Mara óvatosan. hogy ki tudjuk védeni a támadásait. – Tudtam segíteni? – kérdezte gúnyosan. – Miért kellett volna ismernem Thrawnt a háború alatt? – vágott vissza. hogy meghátráljon. Bármit is tett a múltban. – Nem lesz könnyű – figyelmeztette Mara. Mara felcsattant: – De hát nincs semmi! Legalábbis semmi olyasmi. akinek végig kellett néznie. miszerint maga egykor a Birodalmat szolgálta. – És meg akart bizonyosodni efelől. – És továbbra is szabadon mozoghatok a palotában? Organa Solo ismét elmosolyodott. Az ellenségei csak tanulhatnak tőle. – Beszélt néhányszor Karrdéval. és ezúttal szembefordult a lánnyal. ha látja. Nem becsüli túl a saját erejét. tud-e valamit Thrawn főadmirálisról. hogy öt. Láthatóan szíven ütötte a mondat. nem csupán szolgáltam a Birodalmat. hogyan közvetítsem a parancsait bárkinek. és Mara megérezhette a megrázkódtatás hullámait. mi a gyengéje a tervezésben. és nem túl dacos ahhoz. Valószínűleg ön is lefekszik hamarosan. min mentem keresztül. Nekem egy sem akadt. Arra képezett ki. – Nagyon szívesen. A Császár Keze néven ismertek. Nincs kedvenc stratégiája. Organa Solo semmit sem tud. mielőtt az ikrek újra felébrednek. ami mellett kitarthatott – folytatta Mara elhalkulva. – Természetesen. az egyszerű rohamosztagostól egészen a főhadiszállás magasrangú tisztjeiig. Ő pótolhatatlan. Ahogy azt ön is tapasztalhatja. Sok billiónyi lény élete és szabadsága… – Nem önnel fogom ezt a kérdést megvitatni – vágott közbe Mara. Mara kitartóan állta a tekintetét. és a kilincs felé nyúlt… – Meg fogom ölni a bátyját – szólalt meg Mara. biztos a veresége. – Felhúzta a szemöldökét. – Rosszul tudja. hogy nem kizárt. de ebben a tekintetben nem fedezett fel egy csipetnyi rosszindulatot sem. – A szavak automatikusan hagyták el Mara ajkát. még mindig háttal állva Marának. és úgy tiszteltek.

Ezt a feszültséget Organa Solo is kihallotta belőlük. de ugyanakkor egy gondolat őrölni kezdte. – Erre ne számíts! – mormogta utána Mara. – Szerintem tudja jól. – Abból. BELÉPÉS NEM LEHETSÉGES. – Igen – mondta Leia. most már elhurcoltál a fogdába? Az alderaani kultúrán nevelkedett Organa Solo. – Nos. Még ő is feszültnek érezte saját szavait. kissé felvonta a szemöldökét. – Vagy az is lehet. Egy utolsó mosollyal kitárta az ajtót. milyennek érezte őt a Császár halálának befolyása alatt. a rá jellemző módon. – Persze ezt ön tudja a legjobban. – Továbbra is azt akarja. és a tekintetét kereste. hogy zárassam be? Ezt akarja? – Megmondtam már. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! – Nem. Organa Solo bólintott. – Nem használta ki ezeket az alkalmakat. és Mara magán érezhette a kezdődő Jedi kisugárzását. – Meg fogom tenni – jelentette ki Mara határozottan. hallja a Császár hangját a galaxis bármely pontján. Organa Solóra nézett. De ez nem mindig lesz így. Mara gerincén jeges borzongás futott végig. – Mara torka hirtelen kiszáradt. – Valóban tévednék? – kérdezte halkan Organa Solo. A gyűlölet és a düh utolsó rúgásait. Ha Karrde túlságosan elfoglalt ahhoz. – Milyen gyorsan áll helyre? NEM MEGHATÁROZHATÓ. akkor elmehet. villogtak a szavak a képernyőn. – A Császár jelenlétének kivetülését még mindig itt érzem. hogy úgy utasította el. Meg akarom ölni a bátyját. – Pár hónappal ezelőtt. – Nem a szándék hiányzott – felelte a lány. – Semmi mást. és találkozott Thrawn főadmirálissal… és arra is emlékezett. és távozott. – Téved. mintha valamelyik alárendeltjével beszélne. micsoda. – Túléltem – vágta rá Mara drámai tömörséggel. mi közöm nekem ehhez? Organa Solo az arcát vizsgálta. – Tudja. és bebizonyítom. nem mutatott ki egy csepp sértődöttséget sem. – Talán – mondta Organa Solo. – Köszönöm a közreműködését – köszönt el. Mint egy… nem is tudom. miről beszélek. – Azt mondta. aki a halálát akarja? Mara összevonta a szemöldökét.– Nem lehetett könnyű. ugye? – kérdezte és a szeme még mindig a város fényeit bámulta. azzal visszafordult az asztalához. – Megjelölte a helyet. Azonban lehet. és ledobta magát a székébe. Ő is járt az Endoron. amit Luke elmondott. ISMÉTLÉS: A HOSSZÚTÁVÚ KOMMUNIKÁCIÓ IDŐSZAKOSAN . amikor élve van rá szükségem. – Mit akar ezzel mondani? Organa Solo szeme Maráról az ablakra tévedt. hogy mégsem fölösleges elgondolkodni rajta. hogy számtalan alkalommal megölhette volna – vetette ellen Organa Solo. Organa Solo a lány arcát tanulmányozta. és lehívta belőle a hosszútávú adatokra vonatkozó információkat. – Nos. akkor maga az összekötő fogja őt és Ghentet kijuttatni innen. hogy nem is igazán ön az. Mara mély lélegzetet vett. hogy elhessegesse a dermesztő gondolatokat az agyából. – Valóban? – kérdezte Organa Solo. hogy kapcsolatban maradjon az összekötőjével. – Ha ez minden. – Tényleg? Mara fölényesen elmosolyodott. és a képzet önkéntelenül és élénken felrémlett előtte. Organa Solo hanyagul megrántotta a vállát. hogy mit akarok. – Hozza ide. az derült ki. Elővette kódaktáját. és Mara megérezte a másik nő érzéseinek szorítását. ahol meghalt. – A hangját hallom! – csattant fel Mara. A HOSSZÚTÁVÚ KOMMUNIKÁCIÓ IDŐSZAKOSAN SZÜNETEL – Óriási! – dünnyögte Mara a fogai közt. – Pontosan ilyen volt. – Mint egy láthatatlan vérfolt – szólalt meg Mara. Ez a beszélgetés elég meredeken alakult. az Endor bolygón történt – kezdte. – És? – sürgette Mara a folytatást. – Később még beszélünk. A válasz tömör volt. és még mindig Mara tekintete mögé próbált behatolni. – Csak éppen mindig olyan helyzetekbe kerülök.

Az a végső sikoly. aztán letette és felállt. Felvette az adattömböt. Az óra a Központi Csarnok felett pontosan mutatta az időt. Tovább mentek a lépcső felé. merre mennek. hogy a Császár is Skywalker halálát kívánná… de Organa Solo akkor is téved. Akár le is fekhetne és megpróbálhatná kiűzni a gondolatokat a fejéből. Tévednie kell. Azután a vastag faajtón keresztül szinte kivehetetlenül. A tehetetlen düh. neki magának kell megtennie. A ki nem mondott. Messze. de határozott lépteket. Előhúzta az apró sugárvetőjét a karján hordott pisztolytáskából. Négyen közülük a palota biztonsági szervének az egyenruháját viselték és megtört rombuszalakzatban haladtak. és a fülét hegyezte. Későre járt. Rászorította a fülét. de érezhető vád azokban a sárga szemekben: az ő hibája. hogy nem végzett Skywalkerrel Jabba rejtekhelyén. hogy ha nem állítja meg őket senki. Bármilyen próbálkozást arra. abszurd és elképzelhetetlen. hogy megbénítsa a palota kommunikációs rendszerét. hogy működésbe hozza a riasztót nyilván megakadályoznának – és persze magára vonná a figyelmüket. és eltűntek a sarok mögött. az előbb már álomba is merült az asztalánál. Amikor a sarokhoz ért. amik a távolság ködébe vesztek. Úgy tűnt. Szorosan megmarkolta a fegyverét. Fél órával múlt éjfél. nem. Azokat a halk. a kimerültsége pillanatokon belül elpárolgott. aztán kihunyt. Tudnia kell. Semmi. és átvillant az agyán. A keze enyhén behajlott. a szavak a hasító fájdalomba és szikrák zuhatagába csaptak át. a látható óvatosság. hogy körülnézzen. Ez lehetetlen. mert a vezetőjük megállt egy kis időre. A fények mintázata megváltozott. hogy megállapítsa. Egy sóhajjal eltaszította magát az ablaktól… És dermedtség szállta meg. milyen későre jár. Mara az. hogy mi az igaz és mi nem! De mégis… Az álomkép jelent meg előtte. és nekidőlt a faragott fakeretnek. hogy lassítottak volna. ami a palota központi részlegeihez vezetett. Organa Solo csak a száját koptatta. ami örökké ott fog visszhangozni a fülében… MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! – Elég! – kiáltott fel. Várt még tíz másodpercig. majd a folyosó vége felé a csendbe vesztek. Ezután óvatosan kinyitotta az ajtót. A képzet. Megpróbált gondolkodni. és a foga között káromkodott. Futó pillantást vetett az ablakra. és megint hallgatózott. és kinézett. hogy vigyázva körülnézzen – s máris egy . Nem. amint a két fénykard a magasba emelkedik. Az ablakhoz lépett. és lefeküdne szépen. aki meg akarja ölni Luke Skywalkert. s ez lett belőle. melyek a profi harcosokra jellemzők. kisurrant a szobájából. Egy percig néma csend. amint Vader és Skywalker közrefogták. Amikor elérték a folyosó végét. közelgő lépések neszét hallotta. Gondolataiba merülve Mara nem vette észre. ami történt.SZÜNETEL Átkozódva kikapcsolta a komputert. amit korábban olvasott. És tulajdonképpen mindaz. A megtört rombuszalakzat. le vagy fel a Toronyba és az állandó lakónegyedek felé. az egymást kergető gondolatok kusza kavalkádját a fejében. ahogy az elmúlt háromszáz esztendőben mindig is tette. A birodalmi kémszolgálat bejutott a palotába. feladná az egészet. Mara hosszan nézett utánuk. nem pedig valamiféle szellem a múltból. a kézmozdulat. és fejét a kemény ablakfélfához ütötte. a városon túl színes fények hullámzottak lágyan a környező épületek körül. ismernie kell a saját gondolatait és érzelmeit. de a lépések elhaladtak az ajtaja előtt anélkül. Kibámult a város fényeire. Persze. hogy ezt az okoskodást elhitesse vele. vajon nem nézheti-e őt valaki a lemezen keresztül. és utánuk iramodott. Valahol a közelben veszélyt szimatolt. és felhők fodrozódtak fölöttük. Hosszú ideig csak állt. Pattanásig feszült idegekkel várt. Ha egy kis esze lenne. A Császár fagyos pillantását érezte magán. Visszafordult az íróasztalához. majd szertefoszlottak. és hallgatta fülében lüktető szívverését. mire a többi négy követte. hogy tudjon egy keveset aludni. éppúgy. lelassultak. A csapat egyik legelső feladata valószínűleg az lesz. egy pillanatra megállt. Ami azt jelenti. majd újból a magasba csapott. épp csak egy pillanatra állt meg. Mélyen a tudata alatt vészjelzés csendült fel. oldott meg semmit. kizökkentve Marát képzelgéseiből. Öt éve él együtt ezekkel a gondolatokkal. és a saját megérzése – mind ugyanarra utaltak. Lehetetlen. az egész világegyetem ellene dolgozik ma. Nesztelenül az ajtóhoz óvakodott.

admirális úr… – És ha már itt tartunk. Most pedig. – Nem egy tucatnyi fregattról vagy egy bolygóközi őrállomásról. amikor már túl késő. hogy egyelőre beéri ennyivel. – De azt el kell . csak akkor. Néhány hónappal ezelőtt. Jó esély van rá. háromnegyed részben meggyőzte magát arról. akik nem értettek egyet Mon Mothmával. miközben felállt az asztaltól. mióta a megbeszélés elkezdődött. persze – válaszolta Bel Iblis vállrándítva. Jade! – suttogta egy hang a fülébe. hogy összegyűjtse maradék türelmét. – Vegyük tudomásul uraim: ha olyasvalakivel szállunk szembe. folytatnom. magában Draysont vádolta. – Sajnálom. ha megbocsátják. része valamiféle grandiózus. kell egy háborút. én az ön helyében – folytatta Drayson. hogy minden. Maga arról akar engem meggyőzni. hogy őt már az is boldoggá tette. – Admirális úr. Drayson figyelmen kívül hagyta minden erőfeszítését. – Egyszerűen nem kockáztathatjuk meg. – Ó. miközben felállt a székéből. – Itt nem annyira magáról és Nomádvárosról van szó. – Ne hagyja. hogy Thrawn az ön vakondbányászait használta fel a Sluis Van-i dokkok elleni támadásához. – De nem gondolhatjuk. – Admirális úr… – Nem olyan nagy a kockázat. – Többé-kevésbé. Vajon hogyan tudná egyetlen rohamhajó Thrawn támadását meghiúsítani? – Mit tehetne egyetlen nehéztüzérséggel ellátott őrhajóval szemben egy jól felszerelt teherszállító? – vágott vissza Drayson. mint Thrawn. és próbálta megválogatni a szavait. Calrissian. hogy Thrawn jó taktikus – kezdte. Csak nem azt akarják. Drayson mindig is azok közé tartozott. amikor ő meg Han először jártak Bel Iblis rejlett katonai bázisán. miközben az adatlapjait kezdte összeszedegetni – leépíteném a kapcsolataimat az egész Nkllon érckitermelő programmal. Lando mély lélegzetet vett. aki Landót is maga mögött hagyva a vitában. és az ajtó felé indult. amikor le akart számolni a birodalmi kollaborációval. és a fejét rázta. még több udvariassággal közeledett a problémához. – Erről ennyit – jegyezte meg. – Csak szép lassan. – Oké. és ő is felállt. hogy az „egyelőre” nem megfelelő kifejezés ebben az esetben. – Sokan ezt sem felejtettük el. Megszerezte az én fémkészleteimet. hogy észre sem vesszük. hogy felidegesítse – javasolta Bel Iblis. – Erre kérem. amit Ő álmodott meg. mi mind egyetértünk abban. mellyel elérheti a célját. – Halkan csettintett egyet. Úgy tekeri ránk a hálóját. s ez később jó leckének bizonyult számára. Távozott. hogy ön és Mon Mothma már begyógyították ezt a sebet – mondta Lando. hiszen mi csak egyetlen rohamhajóról beszéltünk – tiltakozott Lando. sajnálom Bel Iblis – ismételte körülbelül tizedszerre. minden addig érvényes szabályt a sutba lehet dobni. – Úgy hittem. ami a galaxisban történik. Lando pedig a legyőzöttek halk sóhaját hallatta. uraim. és arra akar rávenni. Drayson bosszúsan felhorkant. hogy kölcsönözzek egyet önnek. – Attól tartok. hogy a főadmirális terve meghiúsult – emlékeztetett Bel Iblis. hogy a negyediket is megszerezze? – Admirális úr. KILENCEDIK FEJEZET Drayson admirális hátradőlt a székében. mindent átfogó tervnek. én elfogadtam a vezetését – hivatalosan minden rendben van. és összeszedte a saját adatlapjait. Ő hívott vissza az Új Köztársaságba. hogy Thrawn kidolgozott néhány gigantikusnak nevezhető tervet. Drayson a fejét rázta. A Katana-flotta megszerzése győzte meg végleg erről. miközben megkerülte az asztalt. és működésképtelenné tette Nomádvárost. És még mindig közéjük tartozik. Calrissian. nyugodtan! A játéknak ezzel vége. Közülünk még meglehetősen sokan emlékeznek arra. – Tehát Thrawn tulajdonképpen a hajókat akarta ellopni – vágott vissza Drayson.sugárvető halk kattanását hallotta közvetlenül a füle mögött. De a régi emlékek lassan halványulnak el. – Thrawn főadmirális tíz napon belül további három szektort vett birtokába. hogy a Birodalom nem húzna hasznot a hiányzó rohamhajóból. – És nekik köszönhető. Lando elfintorodott. ha működésképtelennek tudhatta őket. – Személy szerint úgy vélem. és fáradtan nyújtózott egyet. admirális úr – vágott közbe Bel Iblis. hanem inkább rólam.

ezt ön is tudja. – És most mit tegyünk? – Találunk rá valami módot. – Na. amit a Birodalom helyezett el a Palotában. Nomádváros most nem olyan fontos. Úgy látta. Hirtelen elkezdett viszketni a keze egy pisztolyért. tüzelésre készen. Meglehet. Lepillantott egy keresztfolyosóra. Hacsak ki nem csaljuk Mon Mothmát a katonai irányítóteremből és rá nem bírjuk. de ez nem jelenti azt. amint halk sípolás hallatszott a mikrofonból. és mi lett velük? – Nem tudom. – Nem hiszem. – Főleg nem azután. hogy nem is gondol majd rá. – Persze. De ott messze van egy lépcső. amely a palota központjába vezet. hogy egyszer már megégették magukat Sluis Vannál. – A Delta Forrás nem mindenható. – Nem biztos – felelte Bel Iblis. Han és Leia sikeresen végrehajtottak néhány fontos küldetést. tökéletesen ártalmatlan magyarázat. elkísérem. – A szívességek semmit sem számítanak. s érezte. hogy magánál van a fegyvere… Lando nemet intett a fejével. teljesen egyedül vannak. – Rendben. hogy kellemetlen érzés kezd felkúszni a hátgerincén. Elhagytak egy újabb csarnokot. csöndben! A lépcső olyan kihalt volt. Szépen. ha Ackbar visszatér a Coruscantra a következő néhány nap alatt. De ahogy Bel Iblis a lépcsőház ajtaján ki akart lépni. Közelebb érve Lando kipillantott a folyosóra. és Bel Iblis megint lenézett. Mon Mothma tartozik még magának egy-két szívességgel. – Biztosan van valami egyszerű. hogy elkomorodott. bár szerintem az egyetlen reménye csak az lehet. mint a folyosó mögöttük. – Elfelejtjük a gyorsliftet… a lépcső arra van. Most az Elnöki Vendégek szintjére megy? – Igen. és a jobb keze ujjbegyeivel a kabátja alatt matatott. – Semmi esetre sem. mialatt körbenézett. Előttük. – A pisztolyom fenn hever a szobámban. Az aranyvörös hajú. .ismerni. – Nem rossz ötlet – bólintott Lando. – Újból bebizonyítva a kis akciócsoportok alapvető előnyét. Lando némi döbbenetet vélt felfedezni az arcán. – Azt hiszem. – Ez igaz – ismerte el Bel Iblis. hirtelen figyelmeztetőleg feltartotta kezét. – Hívjunk ide valakit és majd megtudjuk. magányos figura távolodott. – Baj van? – kérdezte Lando halkan. És ön? – Ugyanoda. – Legalább két őrt láttam. – Az egészet még tovább bonyolítja az a Delta Forrás. – Megnyomta a gombot a szerkezeten… És még abban a pillanatban ki is kapcsolta. És ezúttal nem lehetett kétséges. minél hamarabb találunk rá a lyukra és tömjük be. – Menjünk fel a szobámba a pisztolyomért! – Jól van – helyeselt Bel Iblis. hogy távozásomat a Szövetségből diplomatikusabban is el lehetett volna rendezni. ahogy elhaladtak fölötte. óvatosan haladva a folyosón. mi az. annál jobb. ha rájön. hogy hallgasson meg. Mindenesetre. hogy itt is szükségem lesz rá. – Amennyiben véletlenül kitalálja – helyesbített Lando. Gyerünk. Elhagyták a konferenciatermet. amikor először utalt arra Ackbarnak. Thrawnnak jelenleg semmilyen terve sincs a Nkllonra vonatkozóan. – Alkalomadtán nem lenne szükség őrökre a Palotának ebben a részében? Lando körbenézett. Nem hittem. a magyarázat többé már nem olyan egyszerű – jelentette ki elkeseredetten. – Mit tippel. – Nem gondolhatta – értett egyet Bel Iblis. Megpróbálhatjuk azt az utat. – Drayson? – Bel Iblis megrázta a fejét. – Nem lehet. meggondolja még magát? – kérdezte Lando. A gyorslift odafent van. szemrevaló nő apró pisztolyt szorongatott a markában. de gondolom. – Bel Iblis mélyet sóhajtott. és a boltíves folyosón a gyorslift felé indultak. ha a helyzet valóban kényes – mondta inkább. és amikor visszafordult. miközben a szeme a környéket pásztázta. hogy ma este valamennyien a sarkani küldöttséggel foglalkoznak? – Korábban itt álltak – mondta Bel Iblis. hogy mi mire készülünk. hogy értesítsük a palota biztonsági szolgálatát – mondta Bel Iblis. Lando visszanézett a folyosóra. hogy lemondana tábornoki megbízatásáról. Lando visszagondolt arra a kissé kényelmetlen jelenetre. amikor lejöttem a szállásomról. az nem tud segíteni rajtunk… csak a lakrészekben működnek. – Bel Iblis előhúzta a rádióját.

Ott megállt. . Valahogy. – Oké. Bel Iblis felemelte a fegyverét. sőt furcsán üres kifejezéssel az arcán. de határozott módot arra. s még mindig a fülében csengtek a kitartó hang foszlányai. miközben megfordult. hogy a hadműveleti terembe tartanak. és elindult vissza a szobája felé. – Nem látok senkit. Aztán az álom legutolsó foszlányai is elhalványultak. – Várjon itt! – mondta Lando Marának. megszegnek jó néhány igencsak szigorú szolgálati rendszabályt. közelről a szemébe nézve. – Legyen óvatos…! Lehet. ébredj! Veszélyben vagy! Ébredj! Leia Organa Solo. Egy pillanatig Lando biztos volt benne. ha így van. Épp az előbb láttam négyüket! – Érdekes – állapította meg Bel Iblis. – Talán igaza van – mondta Bel Iblis. amint Bel Iblis felhúzta a fegyverét. – Calrissian! – kiáltotta. Elhessegette a gondolatot. szeme és Jedi-érzékei feszülten kutatták a sötét szobát. – Hozza a fegyverét! – utasította Bel Iblis. Visszafordult az ajtóhoz. hogy követni akarja. feszült. vagy nem? Bell Iblis nem szólt. – Hol a szobája. hogy hagytak egy őrt a lépcsőn! – intette Mara. amikor Mara a folyosó túlsó végén levő sarokhoz ért. A szobájához sietett. hogy egyszerűen a biztonságiak egy csoportja állt meg rövid időre beszélgetni. Én hívok erősítést. Nem – többen vannak. – Nem – mondta. Az álom köde rövid időre megülte még a lelkét. Habár. mielőtt tovább folytatná ellenőrző körútját. Legalább öten vagy hatan veszik körül az ajtót. a másik szobában Winter szintén aludt. – Maga és Jade ott lemennek az előcsarnokba. Már majdnem utolérte. Talán már leértek. s visszatért a Birodalmi Palotában lévő lakosztályába. futólag visszapillantott a nőre.Mara Jade. nyugodtan. jelezve. Lando. félig a sarok felé fordulva. valahonnan ismerős. Nem férhet hozzá kétség. a szoba túlsó végében az ikrek egymáshoz simulva feküdtek a bölcsőjükben. Thrawn beígérte őket annak az eszelős C'baothnak! Csak erről lehet szó. ha lehet. – Akarják hogy segítsek. és tisztán kiérződött a kétségbeesés a hangjából. – Rögtön jövök. a biztonságiak ruhájában. halkan kilépett a folyosóra. a jelen pillanat nem alkalmas arra. figyelmeztessék Leiát és Solót. Bárki is volt Mara azelőtt. hogy a lány megpróbál szóban védekezni. és vetett egy újabb pillantást a sarok felé. a válla fölött pillantott hátra. és utána indult. Han. és megkeresik a főlépcsőt! Nézzék meg. Leia és a gyermekeik halálos veszélyben vannak… és rajta meg Marán múlik. Lehet. Még mindig ugyanúgy állt. – Biztosan lesz egy az utamban – latolgatta Bel Iblis. – Hová igyekezett? – Gondoltam. – Rendben. Még egy utolsó pillantást vetett a sarokra. Találnia kellene valami diplomatikus. Megpróbálta időben és térben egy háttér elé képzelni. míg teljesen fel nem ébredt. hogy ezt találgassa. hol van. A legvalószínűbb az. ébredj… Leia zihálva riadt fel. kikerülnek-e belőle. így nem emlékezett arra. – Nem le. mit keresnek itt – morogta a lány maró gúnnyal. Az arc. A játéknak ezzel vége. a bizarr álom tökéletes emlékezetéből táplálkozik. vagy a sarkani küldöttséghez. keze automatikusan nyúlt a pisztolya és a fénykardja után. és biccentett a válla fölött. és ahogy kinyitotta az ajtót. És a lakosztályon kívül… Elkomorult. Vagy az elfojtott feszültség? – Birodalmiak vannak a Palotában. s elindult. Calrissian? – Két ajtóval hátrébb – felelte Lando. – Vigyázzanak magukra. Kicsúszott az ágyból. van-e még ott valaki. hogy nincs semmi – az a legvalószínűbb. és már majdnem összeállta kép. hanem felfelé mentek. – Csak siessen! – szólt utána Mara. hogy felmérje az ellenfelét. Jade! – suttogta. – Igaza van. a sarok felé nézett. nem lesz haszontalan megtudni. és belépett. Félig hátrafordította a fejét. – Csak szép lassan. és előrehajolva figyelt. Leia ikreit akarják! Mara magában átkozódott. Mellette Han halkan felhorkant álmában. Leia Organa Solo. És ebben a pillanatban Lando agyában egy csapásra világossá vált minden. Fém halk súrlódása hallatszott. Valaki van a külső ajtónál.

miközben megpróbálta magjában felidézni a Torony szerkezetét. Két lövést adott le az ajtóra. figyelmeztethetné őket külön-külön. amint kattan a zár. Éppen látható volt számukra két keskenyebb lépcsőfeljáró alja. ahol újra feltűnt a lépcsősor. – A válla fölött hátranézett. és én nem szeretnék pár lövésbe belerohanni. forrón remélve. Hegyezte a fülét. még mindig görcsösen markolva pisztolyát. amely a túloldalról szűrődött át. hogy szilánkokra robbantsák a külső ajtót. és hozzáfogtak. A fa az egyik legkeményebb és legerősebb ismert anyag volt a galaxisban: lövései valószínűleg nem vájtak mélyebben bele. mint ameddig ez a hátvéd fel tud tartani bennünket – értett egyet Calrissian. és a szeme a korlát köveinek kontúrját és réseit kutatta. amelyek csigavonalban folytatódtak a terem túlsó végéből. – Igaza van. és aggodalmasan figyelte a négy birodalmit. És akkor hirtelen beugrott: az elektromos zárfeltörő zümmögése. és még abban a pillanatban. és hívjuk a biztonságiakat! Megnézem. próbált nem tudomást venni hirtelen felgyorsult szívveréséről. de ez még nem fogja feltartóztatni őket. egynéhány másodperccel későbbi már nem hagyott helyet kételyeknek. hogy a szerkezet működik még.hogy emlékeztesse őket erre. Lábai belesüppedtek a vastag szőnyegbe. mint egy rohampuska – mondta Mara erősen figyelve. Valaki megpróbál bejutni a lakosztályba! És ahogy ott állt. hogy lelassítsam őket. – Bizonyára nem sikerült csendben kinyitniuk az ajtót. de nyugton maradt. – Gyerünk! – Várjon! – mondta Mara. De ez épp elég volt. és feszülten figyelt. mialatt Leia odament hozzá. – Időben bezártam a biztonsági ajtót. Egy perccel később már örült. Elkapott egy röpke hangfoszlányt. és a nappalin keresztül az ajtó felé tartott. – Nem tovább. A következő. – Ezt nevezem! – kiáltott fel Han fintorogva. az egész szoba megremeg. Elhagyva a sarkot megálltak egy pillanatra. a félelemtől megdermedve hallotta. – Nem sokáig – értett egyet Han. – Gyerünk a hálószobába. lapul valaki a lépcső mellett balra – suttogta. – Ez azt jelenti. A szavak épp hogy elhagyták a száját. – Nem lesz könnyű leszedni őket. A betolakodók felhagytak a finomkodással. Leia felemelte a fegyverét. – A kommandósok szeretnek az árnyékban lopakodni… A főlépcső mindkét oldalán van egy-egy emberük. – Az a lépcsőforduló megfelelő őrhely lehet egy hátvédnek. hogy egy másik van jobbra is – mondta Mara. amelyet gondosan kifaragott kőkorlát szegélyezett. jöjjön már fel ide! – Jobb volna. – Organa Solo ajtaja már nem tart ki sokáig. Egy újabb lövés visszhangzott a lépcsőházban. és tudta. és visszasietett a hálószoba ajtajába. De légy óvatos… nagyon komolyan gondolják. hogy a sivítás belehasított Leia felfokozott érzékelésének csendjébe. amikor egy újabb lövés dördülése visszhangzott. és az ajtót nézte. Működésbe lépett fokozott Jedi-érzékelése. és megragadta a karját szabad kezével. mint a teljes vastagság negyede. fém biztonsági ajtó összecsukódott a faajtó előtt. ami a Torony lépcsőház enyhén boltíves hajójába eljutott. de jól felismerhető. Leia nem ment a bejárathoz. – Úgy szól. és nincs hová… De a Torony tervezői nem hagyták figyelmen kívül az ilyen eshetőségeket sem. – Baj van. ha sietne – helyeselt Mara. – Leia? – Han hangja csattant mögötte – távolinak tűnt a még mindig csöngő füleiben. személyes ráhatással. – Hűha! – dünnyögte Calrissian. – Vagy pedig csak az ikreket akarják – morfondírozott komoran Calrissian. – Valaki megpróbál behatolni! – A hercegnő megfordult. hogy így tett. – Látom őket – felelt Calrissian. – Rendben. – Várjon . A hang halk volt. egy távoli pisztolylövésnek is hangozhatott – Mara sem tudta volna biztosan megállapítani. és fogd a gyerekeket! Gyorsan ki kell találnunk valamit! Az első hang. Az első lépcsősor széles boltíve egy fogadóteremben végződött. ahogy elhagyta a hálószobát. A nappali felénél megállt. – Szólj Winternek meg Thripiónak. Bel Iblis. Calrissian mormogott valamit türelmetlenül a fogai között. Ha hallaná és felismerhetné az őrök hangját a lakosztály belsejéből. hogy hallotta már valahol. körülbelül két méterre a peremtől. amikor úgy tűnt. A beépített szenzorok érzékelték a támadást. Nincs ideje elszaladni. – Gyerünk. mit tehetek. amint az előttük lévő területet vizsgálta. a nehéz.

a birodalmiak a lépcsőfordulóban. ahol az előbb a feje volt. – Hadnagy? – Nem lesz könnyű. megpróbálva túlharsogni a fegyverek zaját. – Csubi lent volt a kora reggeli műszakon a Falconnál. Egy lövés Mara füle mellett süvített el. és visszalépett a sarokhoz… A hirtelen támadt veszélyérzete mentette meg az életét. Aztán két marokra fogva a fegyverét. a lépcsőház szemközti oldalán. és reménykedünk benne. készenlétben tartott fegyverrel. s az oldalára érkezve a földre a szeme és a fegyver csöve arra a pontra irányult. Térdre esett. Foglalja le ezeket a fiúkat. felmehetünk a Tornyon kívül. szemei feszültségről árulkodtak. majd eltűnt. Hirtelen hátravetette magát. és fejével a folyosó felé intett. Nem tudja anélkül keresztüllőni őket. és azok épp ott csapódtak be. megpróbált nem tudomást venni a lövésekről. A társaik a lépcsőfordulóban megpróbálták elvonni a figyelmemet. Mara elkomorodott. Mögöttük Bel Iblis jött. egy másik lövedék még közelebb vágott be: fegyverének villanása elárulta hollétét… Ekkor hirtelen Mara feje fölött egész lövéssorozat csattant. pont szemből leadtak rá két lövést. hogy lerázza róla a parázsló szikrákat. oké? És már futott is a lépcső felé. és elugrott a kőszilánkok esője elől. – Talán a kommunikációs részlegből jönnek. neki támasztotta a csuklóját a saroknak. meglepetésnek szánt támadásuk kudarca után teljes erőből tüzeltek. – Hogyan? – faggatta tovább Mara. A birodalmi túloldalt hanyatt vágódott. – Azok különlegesen kemény acélüveg ablakok. aztán átnézett a lány válla felett. Kétszer tüzelt. – Calrissian lement a hangárba – mondta Bel Iblisnek. Ajka vonássá keskenyedett. Mara csak ritkán. akik fenn álltak a lépcsőn. A feszültség még mindig jelen volt. Mara felállt. és visszagurult a saroktól. akkor is csak a legjobb katonai parancsnokok arcán látott hasonlót: a vezető arckifejezését. el tudjuk őket vágni a lépcsőfordulótól. Ketten közülük csendben közeledtek a folyosón. Tud ő is agyafúrt lenni. Addig annyit tehetünk. amíg ők mögém settenkedtek. A birodalmi ügynök megrándult. a földre rogyott. – Leiának van fénykardja. de a hangja szilárdan . Szóval ravaszkodunk? Nagyszerű. és kifüstölhetjük őket. – Van egy E-Web ismétlő lézerágyúnk. tudom: találkoztunk vele. amíg itt leskelődtek? Talán. – Nem várhatunk – jelentette ki Bel Iblis. – Örülök. amint a férfi elhagyta a sarkot. Épp időben. óvatosan célzott… A lövés a másik lépcsőről a sugárvetője felett hasította le a fal sarkát. – Rendben – mormogta Mara. s megcélozta jobbról közeledő támadóját. – Mi történt itt? – Néhányan a bulira későn érkezők közül – válaszolta Mara. – Hová megy? – szisszent fel Mara. és a mögöttük lévő lépcső felé indult. Fél tucat biztonsági őr sietett felé az alsó lépcsőről. Ez esetben a fiú balra szándékosan merészkedett elő a fedezékéből: ő a csalétek. – A főhangárba – súgta a háta mögül Calrissian. Hát így. Ő aztán hajlandó játszani! Bekapcsolta a fegyverét a bal kezében. és a figyelmét a birodalmiakra fordította. hogy lefoglaljuk őket. Majdnem sikerült is nekik. szikrázó kődarabokat szórva szét a keze mellett. hogy végül is kudarcot vallottak – mondta Bel Iblis. mialatt a biztonsági őrök felfelé szaladtak. és fekve is maradt. – Igen. hogy csinálnak valami hülyeséget. Mara két villámgyors lövést adott le. miközben feljöttünk – bólintott a másik. pisztolya tovább tüzelt haszontalanul a mennyezetre. amit most hoznak a fegyverraktárból… amint itt lesz. Bel Iblis lassan bólintott. amelyek kezdtek kényelmetlen közelségben becsapódni. – Minden rendben? – Jól vagyok – nyögte Mara. – Nem kell ezt tennem – közölte Calrissian ravasz mosollyal az arcán. Újból megmarkolta a pisztolyát. Ha még ott van. aki felkészült arra. ahonnan a lövések érkeztek. ahonnét visszapattantak a sugárnyalábok. amint második támadóját vette célba. – A francba! – kiáltott fel. hogy meg ne ölne mindenkit odabent. uram – jelentette a gárdaparancsnok a tüzelés zajában. és visszarántotta a kezét. hogy a halálba küldje az embereit. Vajon észrevették őt és Calrissiant. Mara hátrafordult. mint egy fadarab. amikor a hasára fordult – egyik sem talált.egy kicsit! Maradjon itt! Van egy ötletem.

– Most. és a szemével megcirógatta őket. – A kinti zajongóknak nincs szükségük segítségre. szaggatott sortüze után egy bizonytalan. De csak egy percre.csengett. hogy sokat lassítana a tempójukon. akiket erőszakkal szakítanak el tőle. – egy rossz választás is csak néhány perccel hátráltatná őket – de egy néhány perc könnyen jelenthet életet vagy halált. ezúttal a velük szemben lévő ajtó felől. amit fel tudtak volna használni. A perccel később a hang megismétlődött. Szobájuk irányából egy rohampuska tompa dörrenésének zaja hatolt át a falon. – Értettem. amikor lefelé jönnek. teremtőm! – nyögdécselt Thripio a sarokból. és egy percre Leia fellélegzett. Ez nem fog megtörténni. – A csapat odafenn fel fogja törni Solóék ajtaját jóval azelőtt. – Ez is lassítja őket – emlékeztette Leiát Solo. mialatt tekintete fáradhatatlanul cikázott ide-oda Winter hálószobájában. A nehéz rohampuska utolsó. – Érdemes volt megpróbálni – mondta Leia. fémes csattanás hallatszott. ahol talán sosem lel rájuk többé… Erősen szorította a fénykardját. Még mindig van időnk. így fele-fele esélyt adtak a támadóknak. hogy több bútorra lenne szükség idefent! Leia kényszeredetten elmosolyodott. amivel rendelkeznek. – És a szék. nem tehetnek többet: várniuk kell. a legnagyobb önbizalommal. és csak ellene alkalmazott fegyverére – nem különösebben kellemes gondolat. Most azonban más a helyzet. mint a birodalmiak ellene. úgy. A gyermekeit. Amíg a betolakodók áttörnek az egyik vagy mindkét ajtón. Azzal a fegyverzettel. – De minél többet intézünk el a gazemberek közül most. mindkét kezében egy-egy csecsemővel. – Most jön a pamlag – mormogta Han. megpróbálta csitítani őrülten dobogó szívét. Visszanézett Winterre. – Újra kell tölteniük a fegyvereiket. Igyekezett a lehető legjelentéktelenebbnek látszani. Nem engedi. – Tekintete megint elkalandozott a lány válla felett. – Nem mondtad – válaszolta. éppen ébredeznek – suttogta vissza Winter. a ruhásszekrényt az ablak mellé állították az oldalára döntve. Mivel két ajtóval találták magukat szemben. ami a védelmüket szolgálhatta. aki a földön ült az ablakok alatt. hogy felülkerekedhessenek ezen a meleg helyzeten is. mióta mondogatom neked. – Ó. És az is volt. Most kell megfognunk őket. hogy itt vagy és nem is fukarkodsz a felvilágosítással! – mordult rá Han idegesen. . és most egyszerűen nem volt semmi a szobában. mindkettőt betörik. Nem hiszem. A gárdaparancsnok mély lélegzetet vett. emberek. úgy gondolt a hasonló esetekre. de úgy-ahogy hozzászokott a háborúskodás évei alatt. hogy poggyász nélkül utazzon. Ez alkalommal nem őt. Leia mélyet sóhajtott. hogy odaérnénk. – Igen – erősítette meg Leia. és rajta! Mara közelebb lépett Bel Iblishez. hallották a parancsot! Keressünk magunknak valami fedezéket. – Amikor már lesznek túszaik – tette hozzá halkan. a tekintetét kereste. – Milyen jó. Hanhoz fordult. aztán csend. Hitet próbált önteni Hanba. – Nem lesznek képesek időben megcsinálni – mondta halkan. Újabb csattanás. ha tehetünk bármit is – mondta Leia tehetetlenül körbenézve a szobában. vajon melyik ajtó rejti az áldozataikat. – Tudom – felelte a másik feszülten. vagy még meg nem született ikreit akarják. Rendben. Mindkét hálószoba – az övék és a Winteré – a nappaliba nyílt. Évek hosszú során át a felkelők Ellátmányánál és a Beszerzők különítményénél hozzászoktatták Wintert. – Hogy vannak? – Azt hiszem. annál kevesebbel kell majd foglalkoznunk. hanem a gyermekeit. s Leia tudta ezt – mindent. a szavak azonban igazabbak voltak. és rejtik el olyan helyen. Leia bólintott. uram. hogy rögtönzött barikádként szolgálhasson. – Különben sosem vagy itt. – Persze – sóhajtott Han. amit csak mutatni tudott. a birodalmiak úgy döntöttek. – De emlékezz csak vissza. és megszorította a férje kezét. Winter ágya és a fiókos szekrény a két ajtónak volt támasztva. mint a valóság mögöttük. Igencsak fölösleges volt. – Azt hiszem. és újból összeszorult a szíve. a biztonsági ajtónak vége. – Próbáld csitítani őket – suttogta Han. rég megmozgattak már. Jókora reccsenés hallatszott odakintről. A legelső rablási kísérlet óta a Bimmisaarin.

ez az. a remény halvány sugara szertefoszlott. már bele van kalkulálva a tervbe a legapróbb részletekig: ellenfeleik minden egyes mozzanatra jóelőre felkészültek… Megrázta a fejét. ahová el tudunk jutni – mondta Leia. Még Csubi sem tudná megmászni őket felszerelés nélkül. kezében a fénykarddal. – Hűha – morogta. le. – Az egyetlen probléma az. A fegyverek odakint már a biztonsági ajtót döngették. Solónak igaza van. Várj csak… Leia visszanézett. járatos vagyok több mint hatmillió kommunikációs formában… – Ez Csubi! – vágott közbe Han. A fények odakint rohamosan közeledtek. – …és ez a szignál. – Mit gondolsz? Leia sóhajtott. A szekrény. Igen. a birodalmiak valószínűleg felkészültek rá. Leia nézte a jelet. csak a belső biztonsági ajtókban bízhatnak. vagy a negyedik partiban akarnak csalni… – Pofa be. rokonságot mutat azokkal a kódokkal. . akik még mindig aludtak Winter karjában. az ablak alatt. és a puszta falak.Újabb lövéssorozat dördült odakint. Egy emlék derengett fel előtte: a noghri rablási kísérlet a Bpfassh bolygón. – Lehetetlen – rázta a fejét Han. és meg tudjuk csinálni megint. – …a harmadik. az acélüveg ablak. Nem lehetett a szoba fényeinek tükröződése: tényleg közeledett egy lámpapár… – Han… A férfi odafordult. – És mi lenne. segítve Winternek és az ikreknek eljönni az ablak alól. – Leia? – Oké! – Leia eldobta a sugárvetőjét. – Talán kivájhatok kéznek és lábnak való rést a falból a fénykarddal… Megállt. Ha a főadmirális személyesen tervelte ki ezt a támadást. amikor… – Meg kell szabadulnunk ettől az ablaktól – morogta Han. Kimehetünk a folyosóra. melyet szapora recsegés követett. Nem maradt más. És nem kell ott megállnunk. amit módjuk lenne megtenni. oldalra – egyre megy. aranypofa! – üvöltött Han Thripióra. hogy erre valószínűleg Ők is gondoltak. amiket szabakjátékosok használnak. és talpra állt. Leia most már ki tudta venni a Falcon körvonalait a város fényeinek sziporkázó hátterén. – Óriási! Már gondoltam rá – legyintett Han. mielőtt bedöntenék az ajtót is. hogy szemügyre vegye az ikreket. A puszta falak… Ebben a pillanatban tudatára ébredt. – Fel. amikor ismét az ablakra nézett. – Még többen jönnek. – Keresztülvághatom magunkat a falon a másik szobába. – Ezért nem számítanak rá. ha lefelé mennénk? – makacskodott. azokat a falakat lapos kövekből építették. Leia újra körbenézett. Az ablak… – Rendben – mondta lassan. Odakint a lámpák pislogni kezdtek. futó pillantást vetve az ajtóra. hogy egy mentőcsapat? – kérdezte Leia bizonytalankodva. – Thrawn sem tévedhetetlen. Egyszer már túljártunk az eszén. – Solo kapitány! – szólalt meg izgatottan Thripio. Han arcán még mindig döbbenet ült. Megfordult. Leia nyelt egyet. A szabvány fa hálószobaajtók nem sokáig bírják. – Amint tudja. feltörték a két biztonsági ajtót. és körülvették őket. – Vagy felfelé? Gondolod. – Csak pár perce kezdődött a lövöldözés. – Han… miért nem lépünk le innen? – kérdezte az első. hogy felkészültek arra is. – Mi van. és sikertelenül próbálta azonosítani bármelyik általa ismert kóddal. csak a biztonsági ajtó. hogy egy fénykardot szorongat a kezében. – Édesem. és talpra ugrott. hogy arra megyünk – mondta Leia az ablakot bámulva. Nagyszerű! – Nem lehet. a kétségbeesés kezdte elhomályosítani a tudatát. és a közeledő fényeket vizsgálta. a fiókosszekrény. hogy megpróbálják a lehetetlent. hogy a mennyezeten keresztül fogunk menekülni? – Láttad már Thrawnt akcióban – vágott vissza Han. hogy mindkét kezével az ablak előtt integessen. – Ki az ablakon? Hová? – Bárhova. ha az ablakon keresztül menekülünk? Han meghökkent. – Nem – mondta. úgy tűnik. óvatos reménysugár felcsillanásakor. az ágy. Minden. ha még nem vetted volna észre.

már meg kell éreznie. és veszettül lőtték a szekrényt. Egy mentális nyomás. De mindenképpen helytálló. Még négy birodalmi tűnt fel az ajtóban. Egy halk kattanással a panel kinyílt. ez a helyzet. De a birodalmiak nem gondolhattak arra. Most azonban Bel Iblis szavai és az ő régi emlékei összekapcsolódtak – és egy napnál világosabb felismeréshez vezették. hagyva. A nagy rohangálásban és izgatottságban eddig nem volt ideje szünetet tartani. Felnyújtózkodott az egyik frízhez. annál nagyobb az esélye annak. hogy tényleg a Császár Keze volt valaha. Az oldalán Han már viszonozta a tüzet. amit akartak. hogy a hajóra érnek. hogy zárja le a légteret a palota fölött. Befordult egy sarkon és egy keresztfolyosón sietett tovább. keresztülnézett a füstön és a fegyverek vakító tüzén. A folyosó kihalt volt. hogy ezt ők is tudják. és a mikor a két birodalmi óvatosan belépett. és a földre rántotta. Logikus. Leia összeszorított fogakkal tüzelt. hogy vajon ez a valóság. – Elkaptak egyet – jelentette Bel Iblis felé fordulva. és újból megragadta a sugárvetőt.amikor egy hamis Falcont használtak csaléteknek. Valahol itt kell lennie annak a kis jelnek. A szeme a falon futó frízeket vizsgálta. összeégett test körvonalait vette ki. Ha a gyorsliftet kiiktatjuk. Vagy nem hiszi el. A lépcsőfordulóból érkező válaszlövések egyike eltalálta az egyik őrt. – És biztos vagyok abban. amint felborítják a fiókosszekrényt – aztán Han megragadta a karjánál fogva. két kezét a magasba tartva felegyenesedett. szerepel-e a birodalmiak terveiben. hogy szabakjátékos kódot használjanak… vagy mégis? Már nem számít. hogy túszokat emleget – bosszankodott Mara. amit sikerült elérniük. hogy kijussanak innen – közölte Bel Iblis egykedvűen. elgondolkozni a történteken. mint hogy itt üljön és arra várjon. de abban már kételkedett. A jobboldali lépcsőkorlát hatalmas por. Igen. és visszaszaladt az előcsarnokba. – Állj! – kiáltotta a zűrzavarban. vagy sem. a magasba emelte a lézerpengét… Ekkor mögötte egy végső robajjal bedőlt a biztonsági ajtó. hogy a híres Solo-féle szerencse Leiára meg a gyerekekre is átragad. Inkább néz szembe az ellenséggel egy hajó fedélzetén. Minél tovább tart ez a tűzpárbaj. jól tudva. – Plusz ki tudja hányszor három az emeleten – figyelmeztette Bel Iblis komoran. félig javaslat. és átgondolta a dolgot. hogy fölfele hatolnak. Leia lerakta a fegyverét a szétzúzott szekrény tetejére. mennyire hiábavaló az egész. – A túszejtés az egyetlen módja annak. amennyire hosszú gyakorlata és az Erő engedte neki. hogy a többiek miként vélekednek róla. A Császár magán . Mara továbbra is őt nézte. nem véve tudomást a veszélyről. hogy a szekrény mellett állva csak félig van fedezve. de idejében szóltam Calrissiannak. amit keres… Megvan! Megállt egy különben szokványos külsejű panelnél. És jóval azelőtt. vagy csak az ő képzeletének szüleménye. – Még három van hátra. visszacsukta maga mögött a panelt. hogy az érzékelő magába szívja kezének melegét. Thrawn bizonyára nem tudja. besétáljanak – hogy eltapossák. aki hátrahanyatlott. félig követelés. és két ujját a megfelelő mélyedésekbe csúsztatta. és arra gondolt. megadva magát a biztonsági őrök összpontosított tüzének. Mindenesetre elérték. És amit mondott… Vett egy mély lélegzetet. és nem moccant többet. és mindkét irányba szétnézett. – Reménykedjünk. hogy az egyik babát találat éri… És váratlanul valami megérintette az elméjét. Csillámló szikrazuhatag záporozott a falra és az ablakra. akik odafönt vannak és túszul eshetnek. Skywalker és Organa biztosan elfogadják a közreműködését minden további nélkül. amikor hirtelen jeges borzongás futott végig rajta. Egy szívdobbanásnyi időre megállt. vajon ez az egész felfordulás. aztán körbenézett. S persze mindazokra. Leia megpördült. – Hagyják abba a lövöldözést! Megadjuk magunkat! A lövöldözés szórványossá vált. És majdnem bevált… egy apróságtól eltekintve. vajon Csubakka van-e odakint. Mara feltűnés nélkül körbehordozta a tekintetét. Az ablakhoz lépett. Még látta a füstös parázson keresztül két ember alakját. Mara besurrant.és törmelékfelhőben omlott le. – Ez a második alkalom. aztán abbamaradt. felkattintotta a fénykardot. ahogy ledobta fénykardját. Az oszló füstben egy porlepte. taktikailag brilliáns és az egészen ott van Thrawn főadmirális keze nyoma. csak ez az egy útvonal marad. – Mindjárt jövök – vetette oda Bel Iblisnek. Ezenkívül már csak az lenne lehetséges. Próbálta figyelmen kívül hagyni Han hitetlenkedő arckifejezését. hogy ő is itt van.

A harmadik akkor esett el. odabent valakit megölnek. maradjak itt a fogollyal. mint akkor. A negyedik már majdnem tüzelőállásba helyezkedett. – A neve valószínűleg Himron őrnagy. Halkan bemelegítette a sugárvetőjét. Kettőt közülük leterített. és lélekben felkészült a küzdelemre. megfeledkezve minden elővigyázatosságról. Leiának és Winternek segít átköltözni egy másik lakosztályba. és valószínűleg egyikük sem gondolta. Ha más nem. Hannak. Odabent most még két ember emelkedett fel fekvő helyzetéből. – Állj! Tüzet szüntess! Megadjuk magunkat! Mara óvatosan kikukucskált az ajtó mögül. hogy feljöttetek értünk! – Szóra sem érdemes – morogta Lando. a falnak támaszkodva állt a most már jól ismert egyenruhában. még mielőtt a többiek feleszmélhettek volna. Egyetlen túlélő maradt. süvítő szisszenések keveredtek a támadók lövéseinek morajával. Nehogy elfelejtsem… Kösz. . A folyosók a szükségesnek megfelelően keskenyek és szűkek voltak. Ha viszont nagyobb körültekintéssel jön. Éppen elérte. A folyosó másik végét figyelték. nem én. miután meggyőződött arról. hogy tényleg kivonta őket a forgalomból. – Intenzív kezelés alatt van… Erre! Lando az ajtónál várakozott az egyik orvosrobottal. Mara magában mosolyogva felemelte a fegyverét. amint meghallotta. amíg fel nem eszmél. hogy végignéztük a mókát. – Különösképp. ez a kis fiaskó biztosan felrázza őket. amikor Han és Bel Iblis megérkeztek. pajtás! – vágott vissza Han. amikor a sugárvetők zaját egy irdatlan robbanás és nyomában egy hangos reccsenés nyomta el. és már a törmelékek között botladozott előre a külső ajtóhoz közeledve. majd a panelen keresztül kilépett a folyosóra. Egyelőre. és tetőtől talpig végignézett barátján. és menet közben futó pillantást vetett egy éber tekintetű biztonsági őrre. Han bólintott. mielőtt eljöttem. Adja meg magát! Hall engem? Adja meg magát! Adja meg magát! Adja meg magát! És ahogy elérte a külső ajtót. A nehéztüzérség lövéseinek zaja bőven elegendőnek bizonyult ahhoz. – Van valami elképzelése arra vonatkozólag. – Mara időzítette így. de nekem azt mondták. még mielőtt tüzelőállásba helyezkedhetne. Öt perccel később befejeződött minden. – Csubi felért. Organa Solo mégis meghallotta őt. És ami még fontosabb: elvezették őt a lépcsőfordulóban tanyázó birodalmiakhoz. Nem tudtátok volna feltartani őket még két percig egy kis tűzijátékkal? – Ne nézz rám így. Mara. Épp itt az ideje. de jól kivilágítottak és hangszigeteltek. hogy fedezéket keresett volna magának. Mara vagyok. hallotta Organa Solo kiáltását. anélkül. Az ajkába harapott. amikor megfordult. hogy a három emelettel lejjebb tomboló harc után itt is fog hátvédeket találni a rejtekhely mellé állítva. hogy ráemelje a fegyverét – hiába. Itt jövök mögöttük. hogyan jutottak be? – Ez lesz az első kérdésem az őrnagyhoz – felelte Bel Iblis. hogy elnyomja lépéseinek neszét. szólította hangtalanul a másik nőt. ahogy azt korábban tette. és tüzet nyitott. – Mindenki rendben? – kérdezte Calrissian. Mélyet sóhajtott. Hacsak nem… Leia Organa Solo. – Mindenki jól van – nyugtatta meg Han. Ott voltak mindahányan: négy birodalmi állt vagy térdepelt az ajtó árnyékos oldalán. Ha feleszmél egyáltalán. Jól gondolta: két ember neki háttal. Bár ezt addig nem vehetjük biztosra. Tisztán kivehette a sugárvetők tüzén keresztül is. megindult a folyosón Organa Solo lakosztálya felé. az Erőt terjesztve ki. mivel csak annyit tehettünk. hogy eldördülnek a védők sugárvetői: éles. Két perccel – és három lépcsősorral – később az Organa Solo szintjére nyíló bejáratnál járt. Számított rá. kockára téve ezzel az életét. Egyenesen berontott. miközben Bel Iblis elhaladt Lando mellett és félretolta az orvost. – Felküldtem Csubit. amikor Calrissian a fegyveréért ment. – Alighanem ő a csoport vezetője – mondta Bel Iblis.folyosórendszere a gyorslifttel többé-kevésbé párhuzamosan haladt. Semmivel sem volt biztosabb magában. amint az orvosi szoba felé tartottak. hogy valaki meglepheti őket a másik irányból. amikor egy lövés bentről leterítette.

– Minden embere halott. mélyebbre süppedt az ágyban. – Himron őrnagy? – szólította meg az egyik biztonsági tiszt. – Szóval Mara. meg Ackbar biztonsági szolgálatának három tisztje. – A Császár… különleges ügynöke. – Ennél többet most nem engedhetek meg. hogy valahonnan ismered a csajt – szakította félbe Han. – Szükség van a megelőző intézkedésre ilyen súlyos gyanú esetén. hogy több kérdésre is feleljen. ami zavar vele kapcsolatban. mit mondott Luke néhány nappal Myrkrről való távozásuk után. hogy most a mi oldalunkon áll. Tekintete végigcikázott az őt körülvevő embereken… és Hannak úgy tűnt. Bel Iblis magához intette őket. – Micsoda? Egy birodalmi tiszt szavára? – Nincs más választása. és az ajtó felé indult. Bel Iblis közelebb hajolt hozzá. – Hogyan jutottak be a Palotába. – Hová megy? – Mit gondol. Han összevonta a szemöldökét. Az ICU-ágyat körülvéve féltucat orvos és MD droid állt. kezét Han vállára téve. – Megadta nekünk a kezdő lökést. A légzése egyre nehézkesebbé vált. – De egyre közelebb jutok hozzá. Ez a megjegyzés az elmúlt hónapokban befészkelte magát a fejébe… – De nem mondtad. hirtelen éberebb lett. és lehunyta szemét. De a feszült figyelem az arcán maradt. Egy-két napon belül talán elég erős lesz ahhoz. – Még mindig van valami. Visszagondolt arra. – Hátsó ajtó. Solo – mondta csendesen Bel Iblis. – Nem biztos. És… a magánfolyosó-rendszer. hogy jól tesszük – figyelmeztette Han. – Ez az – mondta csendesen. – Ki? Himron kinyitotta a szemét. Elhallgatott. hol láttam őt azelőtt. hogy maga túléli-e. – Talán. honnan. . – Birodalmi ügynök? Legalább hármat leszedett közülük odafenn. Beengedett minket.Árny suhant át Lando arcán. Himron sóhajtott egyet. hogy Mara nyíltan a szemébe mondta: meg akarja ölni. – Persze – bólintott Lando komoran. hova? – válaszolt a tiszt nyersen. Bel Iblis intett. és utána lépett. mi történt Karrde bázisán. Azt. Ő volt Jabba udvarában a Tatuinon az egyik új táncos. – Pihenésre van szüksége. és hunyorgott. Bel Iblis riadt pillantást vetett Hanra. – Mara Jade? – Igen. A neve… Jade. és úgy tűnt. Már majdnem tudom is! Han Bel Iblisre és az orvosra nézett. – Rendben – mondta az egyik biztonsági tiszt. és nem vagyunk biztosak abban sem. Han összevonta a szemöldökét. Emlékezz vissza. hogy Thrawn belépett a képbe és nekünk az erdőbe kellett menekülnünk! – Mondtad. és amint Han és Lando helyet találtak maguknak az ágy mellett. és kifújta a levegőt. amikor Landóra pillantott. az biztos. A másik lassan felé fordult. – Bárhol láttad is azelőtt. Jöjjenek! Bementek. Belülről bezárva. és kinyitotta a szemét. mire az egyik medikus csinált valamit a birodalmi felsőkarját beburkoló pólyával. – Igen – ismételte. – Most próbáljuk eszméletre téríteni a kommandóst. – Megvan. a Myrkren. – A támadásuk meghiúsult – közölte vele a tiszt. – Még nem ugrott be – tűnődött Lando. A saját két szememmel láttam… Elfúlt a hangja. Valamikor úgy hívták… a Császár Keze. – Valaki beengedte magukat? – kérdezte Bel Iblis. ezúttal határozottabban. letartóztatom Mara Jade-et. nem sokkal azelőtt. – Egy pillanat! – szólt Han. – Mit jelentsen ez? – Semmit – felelte Lando a fejét rázva. Bel Iblis tábornok – közölte a főorvos. – Az itteni összekötőnk. – Megyek. és stabilizálnunk kell az állapotát. amikor a szökésedet készítettük elő. őrnagy? – Igen – lihegte a birodalmi. – Himron megint behunyta a szemét. – Hall engem. – Ilyen a harci szerencse – nyögte ki nagy nehezen. Ne aggódjon! Körültekintően fogunk eljárni. a beteg egyszer csak felhördült. őrnagy? – Gondolom… most már úgyis mindegy – suttogta Himron.

– Megtakaríthatjátok a fáradozást: az én embereim már leellenőriztek mindent. – Ferrier? Niles Ferrier. hogy egy természetes képződményt. Naponta hatszor a Trogan erős árapálya mozgatja a vizet fel s le: ilyenkor tajtékzó. Legalábbis a tervezők és a támogatóik így álmodták meg. ő az – bólintott Gillespee a homlokát ráncolva. Ez egy edényformájú sziklaárok. így teremtve meg a kényes egyensúlyt a luxus és a látványos természeti jelenség között. – Én továbbra is hiszek abban. hogy hallottam. – De vajon Talon Karrde érkezett-e pontosan valahová ebben az életben? – Legyintett. Úgy építették meg. – Ő is csempészkedik. így a piac változékonyságának van kitéve. mint reméltem. a tengerre nyílik. fehér vizű örvényt kavar az öbölben. de tulajdonképpen a hely nem volt annyira rossz állapotban. Gillespee! – Karrde! – biccentett Gillespee üdvözlésképpen. – Igenis lelőtte azokat a birodalmiakat. Gyerünk! Segítsünk Leiának biztonságba helyezni a gyerekeket! Derítsük ki. Sajnos. még ha egy ilyen átalakítás meg is történnék. Clyngunn a Ze-Hethbra. Ezt az együttest tökéletes hatásvadász fogásnak szánták. bárhová vetődjön is… – Persze a hallgatózás elég körülményes az asztalok között – bólogatott Karrde. Ellpr. A Császár Keze? És Luke azt mondta. Az elhanyagoltság természetesen meglátszott.– Jabbánál? – Igen. Ez persze nem jelentette azt. a körkörösen felépített design lehetetlenné teszi. Nem. hogy minket megmentsen. rajta a csempészvilág legnagyobb egyéniségeivel. és a tekintete végigfutott a listán. és harmadszor. miközben Ő és Aves végigmentek a sorok közötti folyosón a Vizespohár felé. – Már csak ezért is megéri idejönni. . nem is kérlelte – könyörgött. engedje fel a hajóra. de alaposan megválogatott. nem olyan hosszú. A berchesti Calius saj Leeloo népe kereskedelmi centrummá alakította át turistaparadicsomát – az itteniek viszont egyszerűen elszoktak a Süvítő Örvényből. alig húsz kilométerre egy birodalmi helyőrségtől nem árt a biztonságra külön gondot fordítani. Billey maga nem száll többet a ringbe. a hajótolvaj? – Igen. – Na persze! – vigyorgott pajkosan Gillespee. mi folyik körülöttünk! TIZEDIK FEJEZET A Süvítő Örvény Bár a Trogan bolygón az egyik legjobb példa arra. mielőtt elindultunk volna a Nagy Karkun árokhoz. Tényleg rövid. Hello. Nem vagyok benne biztos… de abban a zűrzavarban. ha a tervüket kellőképp át nem gondolják. másodszor. aki újból fellendíti ezt a helyet – fejezte be a kommentárt Karrde. Par'tah. miként hiúsulhat meg egy jó ötlet a tervezők hibájából. hogy a terület bármilyen más szórakozási lehetőség számára átalakítható legyen. hogy a saját embereit megkímélte ettől a munkától. amennyire lehetett volna. – Ugyanakkor a Birodalomnak dolgozik – vágott vissza Karrde. és felállt az asztaltól. mutatkozol-e még valaha. Az Örvény Trogan legsűrűbben lakott kontinensén helyezkedik el. amint kérlelte Jabbát. a Vizespohárból a partnak sodródó hullámok keltette moraj valószínűleg úgyis túl nagy zajjal járna. azt hiszem. ez a szó jobban megfelel. felemelt egy adattömböt. – Kissé zajos ugyan. – Értékelem az erőfeszítésedet – bólintott Karrde. és kényelembe helyezte magát. – Attól tartok. hogy egy ilyen hely csaknem teljes egészében turista-attrakció. hogy akad valaki. és átnyújtotta. Han az eszméletlen Himron őrnagyot nézte. Nyakában a birodalmiakkal. az úgynevezett Vizespoharat vegye körül. hogy hellyel kínálja a jövevényt. arra is emlékszem. – Nem számít – nyugtatta meg Karrde. de hát ezzel a problémával manapság mindenütt találkozik az ember. A bár asztalait koncentrikus körökben helyezték el az edény körül. – Már kezdtem kételkedni abban. mint egy öböl. – Jómagam mindig is szerettem ezt a kócerájt – helyeselt Aves. – Megvan a vendéglista? – Naná – felelte Gillespee. ahol egy ablak várt rájuk. három lényeges szempontról megfeledkeztek: először is arról. és körbehordozta a tekintetét az üres székeken. meg akarja ölni őt… Elhessegette a gondolatot. Mazzic. – Nem érdekel. mely. – A találkozó két óra múlva esedékes – emlékeztette Aves. melyik oldalon állt azelőtt – jelentette ki. Ferrier… Csodálkozva kapta fel a fejét. Brasck. Dravis: ez Billey csapata. ha egyszer az Örvény Bár kimegy a divatból. az itteniek és az idegenek gyönyörködtetésére.

vagy a onnan kiinduló csempész-kereskedelemre gondolok – magyarázta Karrde. – Lehet az. Biztosan valami írásgyakorlatot végeznek odabent. hogy erről van szó. – Legalább három órája semmi mozgás se kívül. Karrde. – Sokkal fontosabb nekik. – Lehet. – Legutóbb úgy hallottam. Alig két órán belül a víz a legalacsonyabban áll majd – és akkor lesz a legcsendesebb. – Tulajdonképpen már az is majdnem megéri a kockázatot. hogy nem is terveznek semmit. hogy minden nap kiküldhessenek egy őrjáratot erőfitogtatás gyanánt – válaszolta Karrde. – Nem – válaszolta vontatottan. akár bent? Vagy az erőd gyakorlóterein? – Semmi – közölte tömören Lachton. – Hanem arra. élvezettel végzi a dolgát – morogta Karrde. hogy nem fogta meg őket. amit mindannyian oly jól ismerünk és szeretünk – felelte Karrde. Mindenki. hogy teljesen eltévedtek. mit. – bicentett Gillespee – Hacsak Thrawnnak ez a mostani nagy hadjárata nem von el minden embert ezekből a harmadosztályú helyőrségekből. biztos vagyok benne. aztán előhúzta az adó-vevőjét. – Lachton? – Jelen! – hallatszott Lachton hangja a készülékből. hogy olyan jól félrevezettük a birodalmi kémszolgálatot. mint egy hullaház munkaszünet idején – válaszolt Lachton némi undorral a hangjában. hogy megtudjuk. mint például a Katana-flotta koordinátáinak továbbítása. hogy egyenesen Thrawn főadmirálisnak dolgozik. – Nem viccelek. és körbenézett. számol azzal. – Talán elhalaszthatnánk a találkozót – javasolta Aves. – Hát nem ezt akartad? – kérdezte Gillespee. mit forgatnak a fejükben. hogy a Birodalom képes Talon Karrdét sarokba szorítani. mint Thrawn főadmirális. Oké. tartsd rajtuk a szemed! Azonnal tudasd. Eszébe jutott. tudta. elismerné ezek előtt a nagymenő csempészek előtt. – Valóban? Ez roppant érdekes. A mi vendégeink különben sem fognak tehetetlenül itt ülni. – Mi a helyzet az erődben? – Kihalt. Mi van a repülőkkel. Azonkívül megbízható jelentést kapunk minden ellenünk irányuló birodalmi akcióról. – Egy olyan ember.– Ahogy mi is – rándította meg a vállát Gillespee. mit tudunk összehozni! Szótlanul ültek a helyükön. Karrde kikapcsolta az adó-vevőt. ha bevették magukat a barakkjaikba. – Elégedetten elmosolyodott. mintha ugyanarról a BF-ről lenne szó. Lehet. – Ez való igaz. te sem lökdösöd el őket. hogy csak a mi dolgunkat akarják megkönnyíteni? Karrde elnézett Gillespee mellett és a tajtékzó hullámokat bámulta. amint a falnak csapódnak. – Legalábbis úgy látszik. hogy az ellenfelei észreveszik a betöltésre váró hézagokat. Gillespee egykedvűen megvonta a vállát. és visszadugta az övébe. Vége. amíg Karrde a beszédét mondta… és ahogy befejezte és körbenézett. – A birodalmiak nem moccannak ki a helyőrségükből – jelentette ki. – Egyetértek – bólintott Karrde. Lássuk. . vagy ki tudja. – Ferrier tette volna? – Bizony. ha bármiféle mozgást tapasztalsz! – Úgy lesz. és bekapcsolta. – Még mindig van két óránk a találkozóig. és úgy tűnik. se belül. és nyugtalanul a bejárat felé pillantott. – Ugyanakkor sosem hallottam még olyan birodalmi helyőrségről. – Ez nem úgy hangzott. – Nem robbanthatják a bulit. – Igen. az egyenként megjelentek és a kis csoportok egyaránt. Ha most lefújná. Olyan „apró” munkákra gondolok. asztalaik körül ültek. Karrde csodálkozva húzta fel a szemöldökét. – Maradunk. Gillespee arca észrevehető módon megváltozott. ha jó ajánlattal jönnek. teljesen kihaltnak tűnik a kóceráj. – Én nem a Birodalom területére irányuló. akár kint. Karrde szélesen elmosolyodott. ahonnan szabadságra mentek volna. miként sikerült elmenekülnie Ukio környékéről alig egy lépéssel a birodalmiak előtt – akik történetesen a Katana-flottával hajtották végre az inváziót. Ezért szervezte a találkozót erre az időpontra.

aki ismerte Jabbát – dörmögte. és közben unottan simogatta társnője kezét. hogy azonnal csatlakozom hozzád. Karrde a beszélőre szegezte a tekintetét. szürkészöld arcbőre – az egyetlen testrésze. – És azs embejjabjás áldojatyaiért? Utyanolyany vaty. Karrde – szólt közbe Brasck. és Han Solo egyszer már megpróbált belerángatni bennünket a háborújába – helyeselt Dravis. – Nem azért vagyunk itt. de ez az egész nagyon úgy hangzott. ha csak a magad dolgával törődsz. – Hát te…? – kérdezte Karrde. fekete-fehér csíkos sörényét rázta. mintha a levegőt ízlelgetné. – Hallottam már épp eleget a módszereiről. mint az a sarrrefő Jabba volty! Brasck egyik testőre megemelkedett a székében – egy ember. és hatalmas ujját az emberre emelte. de üres tekintetű nő között. és megint a sörényét rázta. szakállas ember ült ott. – Nem fogsz meggyőzni bennünket. amikor Luke Skywalker és a szövetségesei felszámolták a szervezet központját. amit megszerzünk utazásaink közben. hogy ellátjuk az Új Köztársaságot minden hasznos információval. meggyújtatlan szivarral a szájában. – Csak annyit mondtam.Brasck ki is nyilvánította kétségeit: – Jól beszélsz. – Vagy csupán nem voltam képes megtörni azt a hitedet. megbocsátasz. mi lesz veled akkor. – Ez gyönyörű elmélet – szólalt meg egy hang a helyiség hátulsó részéből. – Tényleg? – kérdezte meglepetten Karrde. – Ha már most megijedsz attól. hogy egy darab szart se ér. Karrde. és vastag nyelve előrecsapódott az ajkai közül. De mégsem győztél meg teljesen. – Amióta Thrawn főadmirális vette át a vezetését – válaszolta nyersen Brasck. mint egy toborzóbeszéd az Új Köztársaság érdekében. sötét hajú. Nagydarab. – Remélem. – És nem gondolod. – Tényleg nem tudtalak meggyőzni. hogy tilos szembeszállni a Birodalommal? Brasck arckifejezése nem változott. – Nagyon is veszélyes. hogy kiforgatod a szavainkat! – Nem javasoltam semmiféle tervet. és a nyomaték kedvéért vaskos ujjával az asztal felé bökött. mielőtt Par'tah vagy bárki a környezetéből válaszolhatott volna. – Túlontúl nagy szükségük van ránk. – És a rabsolygákért iss. téged akar. miközben a megvetés ho'dini kifejezésével az arcán selypegve sipítozott. – Miért vagyunk itt egyáltalán? – szólalt fel Mazzic. – Igen. és bozontos. – A Birodalom jól fizet a csempészáruért – sziszegte. akinek haja gondosan elrendezett fürtökben koronázta a fejét. – Ez megfelelő ok lehetne arra is. a ho'dinok éneklő nyelvén. – Mijóta éjdekely bennyünyket. – Miért olyan veszélyes? – Biztosan viccelsz – dörögte a zeHethbrai. bár pontosan tudta. – A Birodalom állandó zaklatásai miatt maga a hajózás is egyre veszedelmesebbé válik: minden egyes alkalommal vásárra visszük a bőrünket. hogy ki az. – Senki nem mondana ilyet. a székében elterülve egy szarvfejű gotal és egy dekoratív. hogy vitatkozzunk – szólt közbe Karrde. és a lábát felrakta az asztalra. Karrde – kezdte a brubbi. körös-körül lakkozott tüskékkel megspékelve. csak gondolj arra. hoty mit gondoly a Bijodalyom? – csattant fel Par'tah. – Túl veszélyes – jegyezte meg Clyngunn. az sem segít. vaskos. ha az egész galaxist újra a Birodalom igájába hajtja! – Semmi bajunk nem esik. – Ilyen szavak után legszívesebben azt mondanám fellelkesülten. – Billey már említette. hogy mit tehet veled Thrawn. – De most még jól fizet – vetette ellen Mazzic. hogy küzdj ellene – mutatott rá Gillespee. és aki Brasckkal menekült el Jabba szerződéses rabszolgaságából. aki ismét a Birodalom hatalma alá kényszerítette a bolygómat. – Vagy . – Niles Ferrier vagyok – mutatkozott be a másik. – És nyíltan megmondhatom. hogy csatlakozzunk a tervhez azzal. akit Karrde jól ismert. Brasck? – vágott vissza Karrde. – Ó nem. hogy nem érdekelt az Új Köztársaság szállítmányainak továbbításában. Brasck – vágott vissza Karrde. amit fedetlenül hagyott a páncélzata – valamivel szürkébb árnyalatúvá vált. – De már most megmondhatom nektek. – Vagyis azt mondod – tolmácsolta Karrde –. amikor felszállunk. A nő kígyószerű fejnyúlványa lágyan föl s alá mozgott. mif? – vetette fel Par'tah. ha Thrawn úgy dönt. Ő volt az. de rücskös. hogy a Birodalom esetleg ezt nehezményezni fogja? – kukacoskodott Brasck. hogy Birodalom egyre veszélyesebbé válik a mi üzleti tevékenységünkre. ha nem szállunk szembe vele – kötötte az ebet a karóhoz Brasck.

Köszönöm. és épp időben vett észre egy nagy.legalábbis így hallottam. hogy Brascknak igaza van. hogysem zaklasson… feltéve. majdnem a homályba veszve két parancsnoki homokfutót látott Karrde. – Előre nézz! Senki se mozduljon! Minden jelenlévő letartóztatásban van! Karrde egy pillantást vetett a hirtelen megdermedt hallgatóság feje fölött az épület hátsó végébe. Karrde követte a tekintetét. a Vizespohár halk locsogását hallgatta maga mögött. ez az Új Köztársaság problémája. öregem. . nem is a közeledő gyalogosokat nézte. – De nem ez a lényeg. egy defel… azt hiszem. és a magam részéről az is szeretnék maradni. A Birodalomnak túl nagy szüksége van ránk ahhoz. hogy szembe kell szállniuk a Birodalommal… – Kártalanítottak az elszenvedettekért? – kérdezte Mazzic. – Mi tiszta és egyszerű üzletemberek vagyunk. – Ezt hallottad? Piha! – csattant fel Ferrier. hogy Solo félreértelmezett valamit. A szárnyakat két pár fehér páncélzatú rohamosztagos biztosította. mindent egybevetve valószínűleg el kell hinnie Solo beszámolóját a hajólopásról. Karrde végigpásztázta a tekintetével csempész cimboráit és a segítőiket. – És azt is hallottad talán. így hívják – suttogta Karrde. talán… a duro teljesen kivonta magát a beszélgetésből. ami az ő fajtájánál az egyetértés jele. – Talán. sötét árnyat. rendben – folytatta. Mögöttük. mindegyiknek mélyen a szemébe nézve. mi lesz a büntetés. hogy letérjek a mostani utamról. De nem lehet kizárni. és félig-meddig várta a diadalmas vigyort a termetes ember arcán. – Te jól tudod. hogy engem kidobott New Covból és elkobozta a hajómat? Aztán meg kiparancsolt egy csúf kis küldetésbe egy bombákkal megrakott bádogdoboz fedélzetén. mik az álláspontotok ebben a kérdésben. Karrde bólintott. – Ferrier kísértetnek nevezi. és visszafordult Karrdéhoz. Par'tah talán később hajlandó lesz megvitatni vele a dolgot. ahol azelőtt a hátsó fal állt. Ha az Új Köztársaság túllicitálja a Birodalmat az információkért. – Szóval. – Azt hiszem világos. – Ez sem aggaszt? – Nem örülök neki különösképp. és csendesen az egyik szárnyon lévő rohamosztagosok mögé kerül. – Mikoj lyesz a mi problyémányk? – kérdezte kihívóan Par'tah. és mögötte a többiek is hasonlóképpen morogtak. azután… És ekkor. minden előzmény nélkül. ha nem tudjuk teljesíteni a parancsait? Karrde körbehordozta a tekintetét a térségen. és ha tovább erőlteti a dolgot. – Nos. és nem szólalt meg. – Karrde Ferrierre nézett. hogy időt szakítottatok rám. hogy nem – súgta Gillespee-nek. én örömest el fogom adni nekik. – Nézd csak! Ott… Ellor válla mellett! – Gillespee levegőért kapkodott. nem a mienk. És ha Ferrier története fogja meggyőzni a többieket. Mindenki készen áll? – Mi igen – suttogta Gillespee. ha nem állunk át a másik oldalra! – Pontosan – erősítette meg Mazzic. Talán összehozhatunk még egy találkozót. a Süvítő Örvény hátsó része a egy robbanás kíséretében megszűnt létezni. mégiscsak eljöttek a bulira – mormogta magában. Csak az lehet. – Egy jó nagy kalapáccsal – sziszegte Gillespee a fogai között. – Amikoj a Bijodalyom az össjes csempést kjónyokkal fogja helyettyesítyenyi? – Senki sem fog minket klónokkal helyettesíteni – mondta Dravis. – Na és mit szólsz a Birodalom legújabb klónműveleteihez? – emlékeztette Karrde. Na és menjünk csak tovább! Mit gondolsz. csak felidegesíti őket. és valószínűleg még páran a többiek közül. Ha pedig nem… – megrántotta a vállát. de eddig még számomra egyetlen elfogadható érvet sem hallottam. ami meg tudott volna győzni. igazad volt Ferrierrel kapcsolatban. Ferrier azonban nem nézett rá. – Bocsáss meg. A figyelme alig észrevehetően oldalra irányult. De senkit a többiek közül nem sikerült meggyőznie. Solo beszélt róla. Ellor. – De az is lehet. – De meg kell hogy mondjam. Később talán majd felismerik a birodalmi fenyegetés valódi súlyát. – Mi az ördög ez? – Ferrier kis kedvence. – Hát persze hogy kártalanítottak – szippantott egyet Ferrier. – Nekem igen – vont vállat Mazzic. – Mindenki maradjon a helyén! – harsant fel egy öblös hang a füstön keresztül. amim csak van. Karrde. az igaz – ismerte el Mazzic. és fejével az árny felé bökött. amint az elválik a faltól. hanem az újonnan keletkezett nyílástól jobbra lévő falrészletet. Han beszámolója nyomán nem ilyesfajta közbeszólásra számított Ferriertől. A füstön keresztül körülbelül harminc birodalmi katonát látott két sorban bevonulni a törmelékeken keresztül ott. és a maga részéről beismerte vereséget. – Úgy látszik. arról.

amit egy pillanattal később egy második követett. mielőtt még a többiek az üres asztalok és székek fedezékébe tudtak volna ugrani. – Mindig is kedvelte a gotalok népét. és a mellette mozdulatlanul heverő. Történt valami említésre méltó nálatok? – Itt nem. Karrde. – A homokfutókra összpontosítsatok! Kiáltások jelezték mögötte. Torve… ott vagytok? – Itt – hallatszott Torve hangja. hogy egyenként szedegessék le a maradék birodalmiakat. amint a sugárvetőt szorongatják. Tulajdonképp nem rossz ötlet… – Aves! Fein! – kiáltotta Karrde a robajon keresztül. A lerombolt falon keresztül az égő homokfutókat nézte. féltucatnyi birodalmit terítve le. ez meggyőzött. Majdnem fölösleges volt az elővigyázatosság. A birodalmiak figyelme néhány pillanatra elfordult a letartóztatottakról… és mire Karrde előrántotta a fegyverét. Karrde a Mazzic lábánál lévő. Karrde előrevetette magát. Karrde egy kis időre szüneteltette a tüzet az asztala felett. És hirtelen vége lett. Oké. bőven elegendőek voltak azonban ahhoz. Bárhonnan is érkeztek. – Mindenki megmaradt? – kérdezte Karrde. hogy ez így is marad. nem az űrrepülőtérről indultak. – Most! – sziszegte Karrde. hogy emberei tudomásul vették az utasítást. akár a sír. – Még csak a fegyverét sem kaphatta elő. és a sugárvetők süvítő tüze a válla mellett irányt változtatott. – De a Birodalom sokkal jobban fogja sajnálni. és így is gondolta. fegyvereiket abba az irányba lendítve a láthatatlan támadót keresték. Clyngunn óvatosan eltartotta a karját magától. az egész helyiséget betöltötte a sugárvetők sziszegése. olyan sorozattűzzel. felborította a legközelebbi asztalt. hogy hasra vesse magát. de korántsem biztos. amint az utolsó zománcozott tűjét is halálos pontossággal vágta az egyik gyalogosba. Fegyvereik kisebbek voltak. mégiscsak beszállnak a játékba – válaszolta Karrde sokat sejtetően. Dravis. és fegyverét a nőre irányította. Brasck és a testőrei egy teljes osztag gyalogost ártalmatlanná tettek az első öt percben. Ellor. Brasck tunikája darabokban izzott. – Lelőtték Lishmát – morogta. Karrde még ilyen távolságból is láthatta a fehér ujjperceket. – Birodalmi barátainknak nyilván akadnak hátvédeik az úton. nem véve tudomást a közelben lévő rohamosztagosok fenyegetéséről. a kívül lévő parancsnoki homokfutót vette célba. – Add át a többieknek: . Karrde óvatosan újra az asztala fölé emelkedett. a Vizespohár széléről. széttört asztalra pillantott. hogy aztán hanyatt zuhanjon. amint két BlasTech A280-as karabély hosszú csöve emelkedik fel a Vizespohár széle fölött és tüzet nyit. – Betörtek pár homokfutóval. És a szeme sarkából látta. Mazzic felegyenesedett. félig eltakart gotalra. a fegyverüket készenlétben tartva mérték fel a pusztítást maguk körül. hogy lekössék a birodalmiakat. és parázsló szemekkel nézett Karrdéra. és Clyngunn ezeknek a tüzet használták arra. a váratlan támadás okozta riadtságuk higgadt elszántságba csapott át… és ők is készen álltak. amint Karrde eltalálta a felsőtestét. és az övtáskájából kötszert vett elő. és arra kényszerítette Karrdét. és az arca sem tűnt már olyan bárgyúnak –. ami bizonyította. – Ideát is minden csendes – kapcsolódott be Lachton. hogy ez még így is marad néhány percig – felelte Karrde. – Sajnálom – mondta. Kintről hatalmas robbanás döreje hallatszott. Mazzic ezzel szemben. és ekkor hirtelen az egyik rohamosztagos felbukott és teljes testtel a társainak csapódott. azt hiszem – felelte Karrde. Egy másik birodalmi előbújt a fedezékéből. Az első sortűz az oszlop közepét vágta ketté. a páncélzat alatta kormos és hólyagos lett. Egy sorozat érte a fedezékként szolgáló asztalt. Lachton. Ferrier defeljének árnya elérte a közelgő birodalmiak oszlopának a végét. hogy a brubb nem feledte zsoldos múltját. és elkapta Mazzic társnőjének tekintetét – a lány feltűzött haja most a vállaira omlott. – Reménykedjünk. Hol iratkozhatok fel? – Valahol jó messze innét. és pusztító hatásuk sem vetekedhetett Brasckék nehéz sugárvetőivel. szikrázó fadarabokat szórt szét. és előhúzta az adó-vevőjét. A többiek ugyanígy tettek. Semmi mozgás nem látszott odakint. és féltérdre ereszkedve mögé ugrott.Ők állták a tekintetét. – Én is sajnálom – dörmögte Mazzic. Par'tah kísérete a sor másik végére összpontosított. – Mi a nyavalya volt ez? – A birodalmiak úgy döntöttek. – A helyőrség még mindig néma. miközben a sugárvetőjét visszadugta a pisztolytáskába. A legközelebbi rohamosztagosok rögtön viszonozták a támadást.

– Mazzic? – Egyetértek Par'tahval – felelte fagyosan az. uraim. – Rendben – válaszolta Mazzicnak. egyetértünk? – Az én csapatom veled tart – ajánlkozott készségesen Ferrier. hogy az embereidnek valódi hadihajókat szerezzek. és üldözőbe venne. Apropó… ő mikor tér vissza? – Amint érte tudok menni – felelte Karrde némi bűntudattal. Aztán visszavette Gillespee-től a sugárvetőjét. amióta megkapta . – Amilyen gyorsan csak tudjuk – helyeselt Karrde. A brubbok Birodalomtól való félelme felettébb mélyen gyökeredzett. hogy szavadon foglak – ígérte Karrde. – Feltehetően akkor is hagytak maguk után nyomokat. és nem fogom az ő figyelmüket sem felhívni rá. – Eddig a Poderisen keresztül haladt a szállítás – helyesbített Clyngunn. kihívnám a gyűlöletét. Azzal együtt. – Ha a vesztébe akar rohanni. megnézem. mondjuk… öt napon belül. hogy a vízszint a legalacsonyabban volt. – Megint egy hangos sóhaj. – Te mit mondasz? Hosszú. Brasck – folytatta Karrde. Már rengeteg idő eltelt. Karrde. aki megrántotta a vállát. – Nos. – Meg fogyjuk lecskézstyetynyi a Bijodalymaty! – Köszönöm – bólintott Karrde. és megfordult. mint Mazzicot. – Tényleg. – Par'tah? – Sjegítyünk a kutyatyásbany – selypítette Par'tah. – Köszönöm. a kiégett homokfutóktól és a nagyon is valóságos lángoktól eltekintve. Bármilyen valóságosnak bizonyult is a Süvítő Örvényben lejátszódott incidens. hogy az örvénylő hullámok a térdükig eláztatták mindkét embert. Sem támadás. egy a lefordíthatatlan brubbi verbális gesztusok közül. – Ugyanakkor nem akadályozom a ti tevékenységeteket. Na és természetesen ne feledkezzünk meg a halott gotalról sem. emberek – ismerte el. Karrde kikapcsolta az adó-vevőt. sem üldözés – egy árva birodalmi csillagromboló sem leselkedett rájuk az űrben. – Már csak te maradtál. észrevette. és a hangja olyan dühödt volt. Gillespee épp Avesnak és Feinnek segített a Vizespohár szájából kikászálódni. – Azt akarod. – Sok szerencsét! Próbáljatok csak akkora darabot a szátokba venni. Karrde is megrántotta a vállát. távozóban afféle rossz álomnak rémlett csupán. – Azt már tudjuk. és állapodjunk meg. amit Brascktól elvárt. visszajelezték ezt. – De azt hiszem. ha akarod. és a navigációs számítógép felé fordult. és egymás után fénysebességre kapcsoltak. amikor megtudja. – Ha információt szolgáltatnék az Új Köztársaságnak. – Mara kissé meglepődik majd. csak egy kötélhágcsó tartotta meg őket egy kinyúló sziklaorom felett. – Ennyit a semlegességről – sóhajtotta Aves. A bárban esett károktól. Igazában messze több volt annál. A gotal halála majdnem annyira mélyen érintette. hogy találkozunk újra a Chazwa bolygón. Nekem és Ellornak mások a terveink. – Már indulunk is. és bólintott. – Itt az ideje. – Elképzelhető. ugye? – Igen – válaszolta Karrde. akkor hangoljuk össze a csoportokat. hogy segítsünk ezeket a klónhengereket lenyomozni. – Nos. – Ez pont elég – bólintott Karrde. amit meg is tudtok rágni! – Úgy lesz – vágta rá Mazzic. – Nem tudok és nem is akarok Thrawn főadmirális ellen harcolni – jött a válasz végül. mit tehetek az ügyben. Viszlát! Két űrhajó a láthatár legszélén cikázva elhagyta a köteléket és fénysebességre kapcsolva eltűnt szem elől. – Mostanra azonban Thrawn megváltoztathatta az útirányt. Karrde Avesre nézett. és visszafordult a többi csempészhez. hogy a leckének szembeszökőnek kell lennie. – Szép munka volt. – Szóval. – Nos. amilyennek Karrde még sosem hallotta. elfojtott sóhaj érkezett az adó-vevőn keresztül. amiket követhetünk – válaszolta Karrde. Ti mentek és felkutatjátok a klónjaikat. – Szóra sem érdemes – felelte Aves a hágcsón kapaszkodva. mi a terv? – kérdezte Dravis.vissza a hajóhoz! – Akkor rajta! Ott találkozunk. hogy elhúzzuk a csíkot. hogy az útvonal érinti Poderist – vagyis az Orus szektortól kell elindulnunk. mi nem akadályozhatjuk meg benne – mormolta. találkozunk az űrben! Nem várta őket orvtámadás a Wild Karrdénál. Sok szerencsét! A többiek tudomásul vették az üzenetet.

– Itt van Ferrier. Ferrier… nem pazarlom az embereimet felelőtlenül. – Ugyancsak felelős két homokfutó pusztulásáért. főadmirális – mormolta Pellaeon. és miközben Pellaeon figyelte. Egy intésére a széke mögül a . az időpontot és a várható vendégek listáját… és azonnal precíz instrukciókkal láttam el a trogani helyőrséget… precíz utasításokkal. – Niles Ferrier. hogy Ferrier arca még ennél is tud sápadtabb lenni. Mara mostanra már valószínűleg a fegyverét harapdálja dühében. már sejti… – Szeretném hallani a magyarázatát – szakította félbe Thrawn. – Találkozott két emberrel. s a benne tartózkodó tisztek és kezelőszemélyzet haláláért. – Maga a Troganon tartózkodott két nappal ezelőtt – szólalt meg végre Thrawn. még mindig háttal állva. Időközben meg kell szerveznünk a klónkutatást. Én nem Lord Darth Vader vagyok. Most már akár a teljes csapatát be tudom azonosítani és az ön kezére játszani… – Elhallgatott. melyet ön elkövetett – vágott közbe Thrawn. Tévedett. hogy ne merészeljenek háborgatni senkit! Pellaeon nem hitte volna. ha csak Gillespee-t követték. – Szerinted itt is ez történt? Néhány fejvadász megneszelte a találkozót és leadta a drótot a birodalmiaknak? Karrde a csillagokat bámulta. a derű Ferrier arcáról szép lassan kezdett lehervadni. Ám az akció kudarcot vallott. – Hiszen sikerült… Karrde bizalmába férkőznöm! Most már bízik bennem… érti? Erre kellett az egész cirkusz. Megpróbáljuk kinyomozni az osztagok állomáshelyét és megtudni. s megfordította a székét. mi történhetett – ismerte el. A szín kezdett kifutni Ferrier arcából. És nem veszem túl könnyedén a halálukat. – Ön… De… uram. hogy a hírszerzésük ennyire hanyag munkát végzett. épp ez ügyben küldtem önnek azt az üzenetet. és a többiektől fogalmuk sem volt – jegyezte meg Aves habozva. főadmirális – jelentette a rohamosztagosok kapitánya. Ferrier eltátotta a száját. valamivel körültekintőbben szoktak lecsapni. az ádámcsutkája mozgott. – Igen. majd az embereim a Troganon szép csendben tudakozódnak. amire hozzá eljutott. mostanra vagy húsz fejvadász állhat lesben ránk várva a Coruscant környékén. miért nem adok parancsot haladéktalanul az ön kivégzésére. – Hogyan? – tátogott. hogy a hajótolvajnak fogalma sincs. csak ha már azért megkapják a pénzüket. hogy csapjon le erre a találkozóra. Pontosan tudtam a helyszínt. Aves kényelmetlenül feszengett. és megállt. arra vonatkozólag. melyet Reynol Kosk hadnagy vezetett. A főadmirális egy hosszú pillanatig nem mozdult.az üzenetet. Gondolom. Kemény dolgok következnek. állapította meg Pellaeon. ez elképzelhető… bár nehéz elhinni. Lássunk hozzá! Niles Ferrier mosolyog az ápolatlan szakálla mögött. – Kivéve akkor. hogy hatalmas vérdíjat tűzött ki Karrdéra és a kompániájára… – Ám mindez elhalványul azon rettenetes cselekedethez képest. Ugyanakkor rávett egy csekély számú és felkészítetlen csapatot. a sunyi. – Ön közvetlen módon felelős négy rohamosztagos és harminckét birodalmi katona haláláért – folytatta Thrawn. egy üzenetet. – Látom – biccentett Thrawn nyugodtan. ahogy egy nagyot nyelt. ön… nem értem. – Uram… főadmirális úr… tudom. – Ebben biztos voltam – bólintott Thrawn kegyetlen higgadtsággal. háttal a közeledő hajótolvajnak. miközben a rohamosztagosok felkísérték a fickót hajóhídra. akiket már régóta keres a Birodalom: Talon Karrdéval és Samuel Tomas Gillespee-vel. Pellaeon grimaszolva megvetette a lábát. – Azóta. ami már amúgy is valószínűleg napok óta úton lehetett. – Ahogy parancsolta. – Fogalmam sincs. – A fejvadászok nem sűrűn szoktak tippeket adni a Birodalomnak. hogy a lány és Ghent készen állnak csatlakozni hozzá. Na mindegy. – Ellene elég lett volna a három osztag meg a két homokfutó. A csoport odaért Thrawn parancsnoki székéhez. Ferrier. hogy a Birodalom megemelte a ránk kitűzött vérdíjat. honnan kapták a fülest. önelégült mosoly azt mutatta. – Nézze. Másrészt… amikor a birodalmiak akcióba lépnek. – A hírszerzés csaknem négy nappal az időpont előtt informált engem a csempészfőnökök találkozójáról. Igaz ez? – Igen – bólintotta Ferrier. hogy szembekerüljön a tolvajjal – arra vonatkozólag. Hangja higgadtságát azonban meghazudtolta a kegyetlen pillantás vörösen izzó szemében. miért hozták a Chimerára.

– És én nem nagyon méltányolom. – Tudják – ismételte Thrawn közönyösen. és a csoport elindult kifelé. Megértette? – Meg – vágta rá Ferrier. – A főadmirális ismét elfordította székét a hajótolvajtól. amit én el kívántam érni. Kifogyhatott a szavakból vagy a levegőből. nem is állítja meg őket. a lehető legérthetőbben – hangoztatta Ferrier. de azt mondta. – És meg akarják akadályozni? – Nem… csak arra akarnak rájönni. és az elmúlt évek során szinte mindegyikkel akadt dolgom személyesen is. – Izzó szemmel meredt Ferrier arcába. Azt hiszem. – Mivel nem szeretném.noghri testőr. főadmirális úr – nyögte érezhető erőtlenséggel. – Karrde. honnan származnak. – Én is azt hiszem. és nagyot nyelt. uram. hogy az emberei legyenek azon a csatacirkálón. Tudják… hogy ön az Orus szektoron át irányítja a klónjait. Egyikük sem szívesen bonyolódna ebbe a háborúba. hogy pontosan mit tervezett. Ferrier ajka megrándult. Mazzic meg Ellor pedig valami mást terveznek… nem közölték. Visz Karrdénak egy ajándékot: egy csatacirkálót. Azt hiszem. – Thrawn intett. – Parancsnok. – A következőt fogja tenni. elkapom én mindegyiket! Kifogyott a szavakból. Már amennyiben jelenleg bíznak önben egyáltalán. hogy mit. – Sajnálom. három nap múlva… a Chazwán. Egy utolsó lehetőséget. – Maga egy szűklátókörű bolond – szólalt meg végül. aztán csatlakozik a többiekhez. – Pedig olyan egyszerű! Ismerem jól ezeket a csempészeket. és Rukh kése eltűnt. hogy jóvátegyem a vétkemet? A kezére adom Karrdét… erre megesküszöm. amit a Hishyim őrállomásról lopott el. ha elvesztegetik az erőfeszítéseimet. hogy ön további bizalmat nyerjen. Ferrier. Olyan parancsokkal. – Szívből remélem. és az arca most sápadtból szürkévé változott. – Ne aggódjon. és a noghri keskeny kezében hirtelen egy orgyilkostőr jelent meg. – Máris elkezdheti ismertetni. hogy csaknem leesett a feje a nyakáról. – Kissé átalakítva. kísérje vissza a vendégünket a hajójához és gondoskodjon róla. és közben olyan hevesen bólogatott. – Kísérd el őket. – Az ön beavatkozásának eredményeként – folytatta Thrawn csendesen – most szövetkeztek a Birodalom ellen… s ezzel épp ellenkezője történt annak. uram! – vágta rá a rohamosztagosok parancsnoka. – Igenis. Dravis jelenti a fejleményeket Billey-nek. hogy mit sem változott volna híres csempész-semlegességük! Ismét intett Rukhnak. Ferrier a noghrira pillantott. valami ilyesmit terveztem én is… átadni neki egy átalakított hajót… – Karrde természetesen gondosan át fogja vizsgálni – szakította félbe Thrawn. – Igen. – Rendben van. – Nem akartam… úgy értem. elég érthetően fejeztem ki magam. A szándékunk ezzel mindössze az. – Igen. Ferrier tekintete ide-oda cikázott Thrawn és a noghri kezében villogó penge között. – Ferrier vett egy remegő lélegzetet. a fenét csak Karrdét. főadmirális úr. Aztán közölni szándékoznak az információt az Új Köztársasággal. – Igen. ha Rukhnak kellene meglátogatnia magát. Megbökte Ferriert. És azután? – Továbbra is jelentést tesz Karrde minden lépéséről – utasította Thrawn. rám számíthat. – Következésképp a hajónak tökéletes állapotban kell lennie. elég világosan beszéltem. – Ferriernek nem túl jó az emlékezete. Rukh lépett elő. mert elhallgatott. Thrawn bizonytalanságban hagyta még néhány szívdobbanásig. Tanulmányoztam az akcióikat. igaz? – bólogatott buzgón Ferrier. – Remek. Hát. és csak állt ott émelyegve. Láthatóan kezdett fogyni a türelme. – És én időről időre ellátom utasításokkal. amelyeket ön habozás és kérdések nélkül végre fog hajtani. Kap még egy lehetőséget. főadmirális úr. Rukh! – parancsolta a főadmirális. ám én . – Ám néha még az ostobák is lehetnek hasznosak. Par'tah és Clyngunn megbeszélték. – Igen – szólt rá Thrawn egy pillanat múltán. – Thrawn jelentőségteljesen a noghri testőr felé pillantott. amit előkészítettem a számukra! – Igenis. izé… akarom mondani. hogy találkoznak… azt hiszem. Ön és az emberei találkoznak Karrdéval meg a többiekkel a Chazwán a megbeszélt időpontban. nem kaphatnék egy lehetőséget. és az ön megrendezett kis színjátéka nélkül egész biztosan úgy távoztak volna a Troganról. Brasck nem tart velük.

– Bremen ezredes! – szólította meg. Még ha nem is sikerül az ikreket megszereznünk a mi hőn szeretett Jedi Mesterünknek. – Az egész csak attól függ. Szerény véleménye szerint egy ilyen átfogó hadjárat közepén. – Karrde? – ismételte. – Ön hogyan vélekedik. hogy az egész mögött Karrde áll. – Miért ne? Tegyük fel. jobb ha el is felejti. – De lehet. hogy ezzel szövetségre bírja a többieket. lassan szétoszlott. kapitány. Azonban ez némi időbe telik. És ráadásul időközben a csempész és a cimborái azt a hamis nyomot követik. Ezzel Karrde némileg veszíteni fog a népszerűségéből. – Talán. és mennek a dolgukra – fejezte be Thrawn. amire szert tett. Ez igénybe vehet néhány napot. – Nyomkövetővel ellátott hajókat akar adatni nekik Ferrierrel? Thrawn elmosolyodott. hogy kissé jobban összeszorítja az ajkait. mire Hannak sikerült utolérnie. Bőven ráérnek majd ilyesmire. melybe belevágtak. – Kihúzta magát a székében. – Ezen érdemes elgondolkodni – bólintott Pellaeon diplomatikusan. Biztos vagyok benne. mi történik majd vele.szeretném jól az agyába vésni. főadmirális. – Ennél sokkal hasznosabb és célravezetőbb szándékom van. ami túlságosan behajlott a folyosóra. – De ne feledje el. hogy megszabadulunk attól a gondtól. de nem is olyan rossz. – Mire számít? – tudakolta Pellaeon. ahol az ág a fatörzshöz csatlakozott. zöldben és bíborban tündöklő ch'hala fák sorai között. és Pellaeon látta. ha már a Felkelőket a földbe döngölték. majd lágy hullámokban. milyen igazságtalan is a Birodalom. A fa áttetsző kérge alatt színvihar keveredett élénk vörösbe csapva. kapitány. hogy fordítsa a figyelmét a Ketaris mellett tervezett hadműveletre? Thrawn ismét elmosolyodott. Pellaeon pislogott. – Tudni szeretném. – Coruscantról még semmi hír? – Még semmi. – Beszélhetnénk egy percet? Bremen zaklatott pillantást vetett rá. – Thrawn visszafordult. amit a lázadók számára készítettünk el ő. és gyanítom. mit akar tőlem? – csattant fel. Bremen hirtelen megállt. elhajtva egy ch'hala ágat. Himron manipulációival semlegesíthetjük Mara Jade-et a potenciális veszélyek közül. – Még mindig házi őrizetben van – kezdte mégis Han. Pillanatnyilag csak ez számít. mint amilyen lehetett volna. amint Ferrier eltávozott. TIZENEGYEDIK FEJEZET A testes alak már befordult a főfolyosóra. Thrawn Pellaeonhoz fordult. csak hogy biztosat mondhasson. hogy előbb vagy utóbb néhány csempész rá fog jönni. – Az ön kötelességtudása példás. kapitány! Indulunk. hogy nem. – Javasolhatnám. Vörös hullám öntötte el a ch'hala . – Kipillantott az oldalsó ablakon. s a szeme összeszűkült. nagyuram – felelte a noghri. Solo! Megmondaná. hogy bosszút álljanak egy jelentéktelen kis bajkeverőn. ahogy elmerült gondolataiban. és nesztelenül surrant a távozó hajótolvaj után. Egy ügyes kis kézimunkával talán el tudjuk hitetni velük. kapitány? – Nem túl kedvező a helyzet. amint felvette vele a ritmust. – Nem gondolja? – Lehet – értett egyet Han. Karrde jóformán a kezünkben van. – Ha Mara Jade-ről van szó. egyenesen Han arcába nézett. mennyire hiszünk a Birodalom terjesztette híresztelésekben. A férfiról sugárzott. már amennyiben hihetünk Ferriernek. megpördült. uram – felelte Pellaeon –. – És végül majd ráunnak. ha ismét keresztezi a terveimet! – Igenis. hogy esetleg lehet valami köze a tegnapelőtt éjjeli birodalmi akcióhoz? – gúnyolódott Bremen. – Állítsa be az irányt a Ketaris felé. s együtt lépkedtek a főfolyosó két oldalát díszítő. uram – felelte Pellaeon. Ez lehet a késlekedés oka. ráadásul bal lábbal kelt. hogy mi magunk vadásszunk rá. nem éppen a legalkalmasabb az idő. de Han sem volt a legrózsásabb hangulatban. hogy Himron először egy visszakereshető útvonalat kívánt teremteni. – Ide figyeljen. hogy a trogani támadás megrendezett volt. hogy így akarta kézzel foghatóan érzékeltetni. hogy siet. – Továbbá a bukott Birodalom kereskedelme ismételten kezd majd fellendülni. miért? – Hát ez jó! Nem gondolja. egy pillantást vetve a parancsnoki naplóba.

az egész jól kidolgozott terv csak arra szolgál. – Valójában nem hivatalosan vagyok itt – tette hozzá Han egy utolsó pillantást vetve Bremen távolodó alakjára. de Leiát sehol sem látta. a múltat kutatjuk. – Calrissian és Bel Iblis régóta küzdenek a Köztársaságért. továbbsétálva a folyosón. biztosan leragadt valahol. – Na igen… Mara. amint visszafelé indultak a c'hala fasoron. – Rendben – biccentett Bremen. Han átnézett a válla felett. Szépen végigzongorázzuk az összes lehetőséget: feljegyzéseket nézünk át. Addig is: nem akarok hallani arról a nőről. hogy megvédd a nővéredet. mint rója lépteit. Ezért vagyok én. Han lepillantott a barátjára. ha segített néhány állítólagos birodalmi ügynököt eltenni láb alól – recsegte hidegen. Már ott volt a helyszínen. Ha bármilyen javaslata vagy kifogása van. – Ha most nem is áll a mi oldalunkon. Reméltem. hanem azért. mint Lando és Bel Iblis tábornok. – Nem ezt akartam mondani – védekezett Han. hogy tudott a titkos hátsó ajtóról és a folyosókról. és megpróbált nem gondolni arra. – Nem lehetsz mindig itt. – Na és. ezek után örökre szeretni fog minket! Bremen kihúzta magát. – Gyere. Az a nagy szőrmók még éjjel is az ajtónk előtt strázsál. – Én pedig távol jártam. Nos. amiért Leia annyit dolgozott. Nem messze diplomaták egy csoportja abbahagyta a beszélgetést. hogy kell bánni az emberekkel! – hallatszott egy ismerős hang fanyarul. ellenőrizzük az ismeretségi körét – és lesz majd pár percnyi kérdezz-felelek játék a vallatóinkkal. mindig elfelejtem. De gondolom. és értetlenül feléjük fordult. arca kőkemény maszkká torzult. Egyre több diplomata és tanácsadó tűnt fel. – De ennek ellenére itt kellett volna lennem. hogy hagyod egyedül mászkálni a Palotában – jegyezte meg Luke. ott előadhatja. de nem most jöttünk le a falvédőről. Főleg nem magától. Köztük a magáét és a gyermekeiét. Luke elhúzta a száját. mint a ch'hala fa. Mogorván vizsgálta az ezredest. Solo kapitány. – Hát persze. – Nincs teljesen egyedül – jegyezte meg Han szárazon. amikor szükségünk volt rá – emlékeztette a fiatal Jedit. hogy három nappal ezelőtt jössz vissza. – Te aztán tudod. Bremen majdnem olyan vörös lett. – Segített. Majd megtaláljuk! – Meglep. – Tudom – biztosította Luke. Hát persze – sóhajtott Han. – De Leia benézett Marához. – Hát… – Han vállat vont. hogy a diplomácia vastag páncélja. – Ez megnyugtató. – Naná! A kölykök biztosan allergiásak lesznek a vuki-szőrre… – Luke-ra pillantott. Luke keserűen elmosolyodott. akik kezeskedik értük. mielőtt a riasztás felhangzott… ezt is elismerte. mielőtt bemegy. Organa Solo tanácsos ott lesz Mon Mothma eligazításán. – Kerestelek a szobádban. – Han érezte. mit is mondhatna. – Óriási! – horkant fel Han. – Ez még akkor volt. mert az ön feladatát végezte el? Ezt nem kellett volna mondania. Han meglepetten fordult meg. azzal sarkon fordult. – Őket miért nem záratta be? – A két eset aligha fogható egymáshoz – vágott vissza Bremen. amit Han megérintett. Sajnálom. Jade-ről mindez nem mondható el. a folyosón lézengőket . és folytatta útját. és rengeteg ember van. – Leia és én kezeskedünk érte – jelentette ki Han. lassan lefoszlik róla. Winter mondta. – Ott volt csakúgy. – Ez nem elég? Vagy azért dühös rá. mielőtt ottragadtam volna a… – Luke hirtelen elhallgatott. mi a szándéka Marának Luke-kal kapcsolatban.fát. – Nem a népszerűségért tesszük. Világos? – Igen. – Egyébként merre jártál? Az utolsó üzeneted úgy szólt. – Csubi le sem veszi róla a szemét a támadás óta. hogy mindketten lejöttök a rendkívüli ülésre. – Nézzük csak a tényeket! Jade bevallotta. hogy elérlek. – Ez semmit sem bizonyít! Ismerve a főadmirális húzásait. Han figyelte. – Luke! Mikor értél vissza? – Vagy tíz perce – válaszolta a fiatal Jedi. hogy megvédjük az Új Köztársaságot: életeket védelmezzünk. hogy meggyőzzön minket Jade lojalitásáról. nem tudta igazán.

– Valaki a biztonságiaktól úgy döntött. – De úgy gondolom. Mara – üdvözölte. hogy lássam. Valójában. és az asztalra dobta. hogy a fiatal Jedi keze a fénykardját szorítja. De ennek még semmi jelét nem észlelte. – A vukik nagyon komolyan veszik a mások életéért vállalt kötelezettségeiket. vagy legalább szerezzen egy hajót – morogta Mara. meg kell győznünk őket… – Luke megint elhallgatott. jobban bízik önben. hogy még maradt valaki – jegyezte meg Mara keserűen. hogy ezúttal nem valami Bremen-féle figura az. – Zavart éreztem az Erőben. sem Mon Mothma. – Lehet. Valóban nem az volt. Még mindig bántja. Amikor megtudták. hogy Organa Solo látogatása jobb-e vagy rosszabb. Az ajtó előtt a G-2RD őrdroid elfojtott hangja hallatszott. – Miféle zavart? – kérdezte. Az Erő használatával igyekezett azonosítani látogatóját. homlokát ráncolva az összpontosítástól. Han észrevette. – Hát ez óriási! – rivalgott Han megjátszottan. hogy úrrá legyen meglepetésén. mint bárki másban. – Majd később elmondom – gondolta meg magát.figyelte. hogy Luke kiszúrta. De attól tartok. – Nem – felelte Luke. hogy szóljon egy pár szót az érdekemben Bremennél… Mély sóhaj tört fel Organa Solóból. nem fontos – védekezett Luke. – Nem tudom – felelte Luke. hogy végül a biztonságiak is belefáradnak ezekbe a kedveskedő kihallgatásokba. ahogy a dolgok most állnak. hogy majdnem elveszített mindannyiunkat abban az emberrablás ügyben. Legalábbis a Birodalom egyik őrnagya így nevezte. hogy egyszerre egynél több látogatót nem fogadhat – természetesen ez rájuk nem vonatkozik. – Talán meg kellene kérnem. . amíg meg nem győzzük a biztonságiakat az ártatlanságáról. Mara házi őrizetben van. ott is marad – zsörtölődött Han. mindenkinek akad rejtegetnivalója. Most Han rezzent össze. – Már nincs elkötelezve a Birodalomnak. nemigen bízik bennem. – Fantasztikusan – közölte Mara. Feltételezte. Leia ott állt fent egy volt birodalmi ügynökkel… és meg is lepődött. hogy megy itt a sora. remélve. Mara azonnal felfedezte a benne ébredt feszültséget. Csubinak kint kellett maradnia. – Legalábbis addig. Han pisztolya markolatára csúsztatta a kezét. sem Ackbar nem megy bele. szeme a folyosót vizsgálta. – Egyszerűen óriási! Igazán elmondhattad volna… – Gondoltam. – Hanra pillantott. A Császár Kezének is nevezték. Az őrdroid becsukta mögötte az ajtót. megrázkódtatást. – Nem vagyok benne biztos. – Örülök. ugratsz! – Nem – rázta a fejét Luke. – Ne vegye személyes sértésnek – nyugtatta Leia. eltakarva ezzel egy boldogtalan vuki szeme elől. Mindent elkövetek. – Mert a háború ideje alatt a Császár személyes ügynökeként szolgált. – Úgy veszem észre. – Veszélyt? – Nem – válaszolta Luke. – Remélem. Most lesz egy megbeszélésünk. hogy ő valójában a Császár Keze volt… – Már korábban rá kellett volna vennem Wintert. de mintha mindezt Leia sugározná. s még mindig nem volt biztos benne. mint Bremené. – Sajnálom. Ez biztos. – De siethetünk. – Igen. – Mi az? – kérdezte Han. – Mi ez a morgás odakint? Leia megrázta a fejét. hogy Bremen és a biztonságiak nagyágyúi nem így fogják látni – mondta Han gyászosan. Hűvös félelem vert tanyát Han gyomrában. Mara. – Inkább meglepetést vagy… hirtelen csapást. amíg a biztonságiak be nem fejezik a vizsgálatot. – Megbízásokat teljesített szerte a Birodalomban. A szavak lassan törtek elő belőle. – Valahogy az az érzésem. s Marának épp csak annyi ideje maradt. Mara fáradtan sóhajtott. és Leia Organa Solo lépett be. és nem nagyon örül ennek. – Csak beugrottam. hogy kivigyen innen. hogy mégsem lesz olyan egyszerű. – Igen – mondta Luke zavartan. – Jelentőségteljesen pillantott Hanra. – Fussunk? – kérdezte halkan Han. És úgy tűnik. – Winter azt állítja. becsukta az adattömbjét. – Miért nem? Luke mintha összerezzent volna. – Jó napot. mielőtt az ajtó kinyílt. Han összeráncolta a homlokát. – Hát.

– Ha ezt cselekedte volna, az ikrek és én a Birodalom kezében lennénk – tette hozzá Leia halkan. – Útban C'baoth Mester fogságába. Mara összeszorította az ajkát. Hirtelen rádöbbent, hogy ennél borzalmasabb nem is történhetett volna. – Egyszer már megköszönte – dünnyögte. – Jön nekem még eggyel, rendben? Organa Solo arcán halvány mosoly futott át. – Azt hiszem, sokkal többel tartozom magának. Mara egyenesen a szemébe nézett. – Jusson ez eszébe, amikor majd megölöm a bátyját. Leiának arcizma sem rándult. – Még mindig végezni akar vele? – Nem óhajtok erről beszélni – jelentette ki Mara. Felállt a székéből, és odasétált az ablakhoz. – Minden rendben lesz, ha megpróbál kijuttatni innen. Mindannyian örülünk, hogy megmentettem magukat C'baoth esetleges fogságától. Van még valami? A tarkóján érezte Organa Solo tekintetét. – Nincs – felelte Leia. – Csak azt akartam tudni, miért tette? Mara az ablakon túlra szegezte a tekintetét, s érezte, amint az érzelem erőteljes hulláma feszíti a maga köré vont közömbösség páncélját. – Nem tudom – válaszolta, és egy kicsit meg is döbbent, hogy ezt mondta. – Két nap magányos gondolkodás után sem tudom. – Talán… – vont vállat – …csak azért cselekedtem, nehogy Thrawn kaparintsa meg magukat. Organa Solo hallgatott. – Mara, maga hol élt – kérdezte végül Leia –, mielőtt a Császár a Coruscantra hozta volna? Mara visszagondolt arra az időre. – Nem is tudom. Emlékszem, amikor először találkoztam a Császárral, és a hajóján idehozott. De semmi emlékem sincs az előéletemről. – Emlékszik, hány éves volt akkor? Mara megrázta a fejét. – Nem nagyon. De elég idős ahhoz, hogy beszéljek Vele, s felfogjam: elhagyom az otthonomat. De ennél többet nem tudok. – Na és a szülei? Rájuk emlékszik? – Nagyon kevéssé – válaszolta Mara. – Csak árnyakra – habozott. – De azt hiszem, ők nem akarták, hogy menjek. – Nem hinném, hogy a Császár választási lehetőséget hagyott volna nekik. – Organa Solo ellágyult. – És maga? Magának volt egyáltalán választása? Mara elmosolyodott, s érezte, amint a könnyek előtörni készülő áradata fátyolossá teszi a hangját. – Hát erre akart kilyukadni? Azt hiszi, azért kockáztattam az életemet önért és a gyermekeiért, mert engem is így szakítottak el az otthonomtól? – Talán nem így van? – kérdezte Leia. – Nem – válaszolta határozottan Mara, s szembefordult Leiával. – Nem ez volt az oka. Egyszerűen nem akartam, hogy az az őrült C'baoth elrabolja őket. Ennyi. – Rendben. – Leia hangján érződött a kétkedés. – De ha bármikor úgy érzi, hogy el kell mondania… – Tudom, hol keressem – fejezte be Mara. Még mindig nehezen hitte, hogy éppen Organa Solóval beszél erről… de mélyen legbelül úgy érezte, mindez jól esik neki. Lehet, hogy kezd elgyengülni? – Bármikor hívhat. – Leia elmosolyodott, amint felállt. – Legjobb lesz, ha most lemegyek arra az eligazításra. Csak hogy megtudjam, mire is készülnek Thrawn öldöklő klónjai… Mara összevonta a szemöldökét. – Miféle klónok? Most Organa Solo lepődött meg. – Nem is tudja? – Mit? – A Birodalom talált valahol egy pár Spaarti klónozó-hengert, és most rengeteg klónt állítanak elő, hogy ellenünk harcoljanak. Mara csak bámult rá. A hideg futkározott a hátán. Klónok… – Senki sem mondta – suttogta. – Sajnálom. Azt hittem, mindenki tud róla. Már közel egy hónapja mindenki erről beszél a Palotában.

– A kórházi szárnyban feküdtem – jegyezte meg Mara gépiesen. Klónok. A Katana-flotta fedélzetén, a hidegvérű Thrawn főadmirális irányításával. Hát ismét kitör egy Klón háború? – Ó, hát persze… elfelejtettem – ismerte el Leia. – Annyi minden jár most a fejemben! – Észrevette, hogy Mara elkalandozott. – Minden rendben? – Persze, jól vagyok. – Mara távolinak hallotta saját hangját, amint az emlékek villámként cikáztak tova a szeme előtt. Az erdő, a dombok, egy eldugott, privát raktár a Császár személyes zsákmányaival… És egy hatalmas csarnok, tele klónozó tartályokkal. – Oké! – bólintott Organa Solo, de egyáltalán nem volt meggyőződve Mara állításának igazáról, viszont nem is akarta erőltetni a dolgot. – Hát akkor… viszlát később! – A kilincs felé nyúlt. – Várjon! Organa Solo visszafordult. – Igen? Mara mélyen beszívta a levegőt. Csupán a hely létezése is a szent bizalom egyik alapkövét jelentette, kevesen ismerték csupán – a Császár ezt időről időre hangsúlyozta. De ha mindezt józan ésszel végiggondoljuk: Thrawn és egy klónhadsereg a galaxis ellen… – Azt hiszem, tudom, hol vannak ezek a klónhengerek. – Még kezdetleges érzékelő képességével is felfogta az Organa Solóból előtörő döbbenetet. – Hol? – kérdezte a hercegnő, fegyelmezve meglepetését. – A Császárnak volt egy személyes raktára – kezdte Mara, nehezen találva a szavakra. A Császár aszalt arca lebegett előtte, hideg sárga szemei egyenesen rá szegeződtek, némán, vádlón. – Egy hegy gyomrában… azon a bolygón, amit ő Waylandnek nevezett. Nem tudom, van-e hivatalos neve. Itt tartotta a személyes emlékeit, a kis csecsebecséit és a furcsa fegyvereket, melyekről úgy vélte, egy napon még hasznára lehetnek. A mesterséges barlangok egyikében egész sor klónhenger és klónozáshoz szükséges berendezés található. Eredetileg nyilván egy klónmester tulajdona volt, aztán később Ő kisajátította. – Mennyire volt teljes? – A lehető legteljesebb volt – borzongott meg Mara. – Teljes tápanyagszállító rendszerrel rendelkezett, és akadt egy villámtanításra programozott komputer a személyiség bemérésére és a klónok „technikai képzésére a fejlődésük során”. – Hány henger állt ott? Mara a fejét rázta. – Nem tudom biztosan. Több körben helyezték el őket, az egész egy stadionra hasonlított, és tele volt velük az egész barlang. – Ezer henger? – kérdezte Leia állhatatosan. – Kétezer? Esetleg tízezer? – Szerintem legalább húszezer – válaszolta Mara. – De talán több is. – Húszezer – ismételte Organa Solo elhűlve. – És minden húsz napban mindegyik egyedből újabbat tud produkálni… Mara nem hitt a fülének. – Húsz nap alatt? – visszhangozta. – Ez lehetetlen! – Tudom. Thrawnnak mindenesetre sikerült. Ismeri Wayland koordinátáit? Mara megrázta a fejét. – Csak egyszer jártam ott, és maga a Császár vezette a hajót. De biztos vagyok abban, hogy megtalálnám néhány térkép és egy navigációs komputer segítségével. Organa Solo lassan bólintott, arcán a szurdokban magának utat törő szél kifejezése jelent meg. – Meglátom, mit tehetek. Addig is… – Mara arcát kutatta. – Senkinek sem szabad elmondania, amit most velem közölt. Senkinek! Thrawnnak még mindig vannak „téglái” a Palotában… és ez az információ megéri, hogy legyilkolják érte. Mara egyetértőleg bólintott. – Értem. A szoba atmoszférája egyre hűvösebb lett. – Rendben. Megpróbálok még több őrt ideállíttatni. Ha mindezt sikerül ellenérzés kiváltása nélkül tennem. – Leia elhallgatott, félrefordította a fejét, mintha fülelne. – Jobb, ha most megyek. Luke és Han közelednek és ez nem a megfelelő hely egy haditanácsra. – Persze – ismerte el Mara, ismét hátat fordítva, és az ablakon túlra kalandozott a tekintete. A kocka el volt vetve, és most már visszavonhatatlanul az Új Köztársaság oldalára állt. Luke Skywalker oldalára, akit meg akar ölni.

Aznap éjjel Leia irodájában tartották a haditanácsot: ez volt az egyetlen hely, amit eddig még elkerült a titokzatos Delta Forrás. Luke körülpillantott, amint belépett visszagondolt az események bonyolult láncolatára, amelyek összehozták ezeket az embereket – barátokat. Han és Leia csendben üldögéltek a pamlagon, egy utolsó percnyi nyugalmat élvezve, mielőtt a háborúk dúlta galaxis apokaliptikus tény képe szétzúzza azt. Csubakka kettejük és az ajtó között ült, kezét fegyverén nyugtatta, készen állva minden porcikájában, hogy eleget tegyen a kis család életéért felvállalt feladatainak. Lando komor pillantást vetett Leia komputerének termináljára és az azon futó adatokra, amelyek inkább hasonlítottak egy piaci árlistára. Az egyik közeli sarokban Thripio és Artu csevegtek, valószínűleg megpróbálták egymást informálni a legfrissebb hírekről és a droidok közti pletykákról. Egy másik sarokban Winter az ikrek álmát vigyázta. A barátai… a családja. – Nos? – kérdezte Han. – Egy teljes kört tettem az iroda körül – válaszolta Luke. – Sem droidok, sem élőlények nincsenek a közelben. És itt? – Behívattam Page őrmestert, és átfésültettem vele a környéket. Azóta senki sem jött be. Úgy tűnik, minden biztonságos. – Jó – nyugodott meg Han. – Nos, megtudhatnánk, hogy mi ez az egész? – Hogyne – szólt Leia, és Luke érezte, amint nővére egész testében megfeszül. – Úgy néz ki, Mara tudja, hol folyik a birodalmiak klónozása. Han kiegyenesedett, Landóra pillantott. – Hol? – Egy bolygón, amit a Császár Waylandnek nevez. Nyilvánvalóan kódnév: egyetlen listán sem találtam meg – magyarázta Leia. – Mi volt az régen, egy klónmester-központ? – kérdezte Luke. – Mara azt mondta, ott volt a Császár raktára. Van egy olyan érzésem, hogy valami hadizsákmánymeg egy fegyvertár kombinációja lehet. – Egy privát patkányfészek – fintorgott Han. – Jellemző a Császárra. Hol van? – Mara nem tudja a koordinátáit – felelte a hercegnő. – Csak egyszer járt ott. De úgy gondolja, rá tudna találni. – Miért nem beszélt erről mostanáig? – kérdezte Lando. Leia vállat vont. – Talán mert semmit sem tudott a klónokról, amíg én nem említettem. Idegrendszeri regeneráción esett át, épp akkor, amikor mindenki erről „beszélt”. – Így is nehéz elhinni, hogy elfelejtette volna az egészet – ellenkezett Lando. – Nehéz, de nem lehetetlen – védte a lányt Leia. – Az általános jelentések, amikhez ő hozzájutott, nem említik a klónokat. És nem volt valami társaságbajáró fajta. – Az időzítés mégis meglehetősen kényelmes – mutatott rá Lando. – Mondhatni gyanúsan kényelmes. Itt tartózkodott, teljesen szabadon a Palotában. Aztán egy birodalmi kommandó vezetője kiszúrja és lecsukatja… végül elhúzza Waylandet, mint mézesmadzagot, az orrunk előtt, és azt akarja, hogy szabadítsuk ki. – Ki beszélt itt kiszabadításról? – kérdezte Leia enyhén megdöbbenve az ötleten. – Hát nem ezt ajánlja? – hitetlenkedett Lando. – Elvisz Waylandre, ha kihozzuk. – Nem kér semmit – védekezett Leia. – És mindaz, amit én kérek, hogy csempésszünk be hozzá egy navigációs komputert, hogy megtudjuk, hol is van ez a Wayland. – Attól tartok, ennyi nem lenne elég – ingatta Han a fejét. – A koordináták csak a kiindulópontot jelentik, de egy egész bolygó túl nagy ahhoz, hogy megtaláljunk rajta egy rejtett raktárát. – Különösen, ha a Császár nem akarta, hogy bárki rábukkanhasson – értett egyet Luke. – Landónak igaza van. Magunkkal kell vinnünk. Han és Lando értetlenül bámultak rá, Leia sem tudott mozdulni a döbbenettől. – Csak nem azt akarod mondani, hogy beveszed ezt a maszlagot? – kérdezte Lando. – Nincs választásunk – válaszolt Luke. – Minél tovább halogatjuk a döntést, Thrawnnak annál több klónja lesz… kiképezve a Köztársaság ellen. – Mi a helyzet azzal a nyommal, amit a Poderis és az Orus szektorokban követtél? – tudakolta Leia.

– Időigényes – válaszolta Luke. – Ez sokkal rövidebb út. – Ha egyáltalán igazat mond – ellenkezett Lando. – Ha nem, hát zsákutca. – Vagy rosszabb – tette hozzá Han. – Thrawn egyszer már megpróbálta, hogy összehozzon azzal a C'baoth nevezetű figurával. Ez lehet egy újabb csapda is. Luke felváltva nézett rájuk. Azt kívánta, bárcsak el tudná magyarázni nekik. Mélyen legbelül tudta, hogy ez a helyes; ösztönei ide vezették. Mint ahogyan a Vaderrel és a Császárral történt végső összeütközésnél történt, Mara és az ő sorsa összekapcsolódott, itt és most. – Nem csapda – sóhajtott végül –, legalábbis nem Mara részéről. – Egyetértek – mondta Leia. – Én azt hiszem, igazad van. Magunkkal kell vinnünk. Han a felesége felé fordult. Gyanús pillantást vetett Luke-ra, majd vissza Leiára. – Hadd találjam ki. – Gúny villant a hangjában. – Ez is valami őrült Jedi-dolog, ugye? – Részben – ismerte el Leia. – De nagyrészt csak egyszerű taktikai megfontolás. Nem hinném, hogy Thrawn ennyire meg akart bennünket győzni afelől, hogy Marának része volt az emberrablási akcióban – hacsak nem arra törekedett, hogy ne higgyünk neki Waylanddel kapcsolatban. – Ha ezt feltételezed, benne lehetett Thrawn keze abban is, hogy az akció sikertelenül zárult – mutatott rá Lando. – Azt hiszem, Thrawn felkészüli minden eshetőségre. – Egy izom megfeszült Leia arcán. – És amint azt te is mondtad, Han, egy Jedi intuíciója is benne van. Kétszer léptem kapcsolatba Marával a támadás alatt: először amikor felébresztett, másodszor amikor a kommandó háta mögé került. Luke-ra pillantott. A fiatal Jedi tudta, hogy Mara beszélt Leiának gyilkos fogadalmáról. – Mara nem nagyon kedvel minket – jelentette ki Leia. – De egy bizonyos szinten nem hiszem, hogy ez számítana. Tudatában van annak, hogy egy újabb Klón háború tönkretenné a galaxist, és ezt ő sem akarja. – Ha hajlandó engem Waylandre vinni, megyek – tette hozzá határozottan Luke. – Senkit sem szólítok fel a csatlakozásra. Csak annyit kérek, hogy segítsetek Mon Mothmát rábeszélni a lány szabadon bocsátására. – Habozott egy pillanatig. – És adjátok áldásotokat. Egy hosszú pillanatig csend uralkodott a szobában. Han a földet fürkészte, homloka az összpontosítástól ráncos lett, két kézzel szorította Leia kezét. Lando a bajszát rágta csendesen. Csubakka a fegyverét markolta, s mormogott valamit, a szemben lévő sarokban Artu magában csipogott. Az egyik iker – Jacen, vélte Luke – nyöszörgött álmában, s Winter nyugtatólag simogatta a hátát. – Erről nem beszélhetünk Mon Mothmával – tört ki Hanból végül. – Mara olyan ellenőrzésen menne keresztül, hogy mire megtennénk az előkészületeket az akció sikere érdekében, már mindenki tudna róla. Ha Thrawn végleg el akarja hallgattatni Marát, hát lenne elég ideje rá. – Mi más lehetőségünk van? – kérdezte Leia, s óvatosság csillant a szemében. – Amit már Lando is említett – válaszolta Han nyíltan. – Kiszabadítjuk. Leia ijedten nézett rá. – Ezt nem tehetjük! – Dehogynem – nyugtatta meg a férje. – Csubinak és nekem egyszer a birodalmiak fogságából kellett egy csajt kihoznunk. És úgy ment, mint a karikacsapás. Csubakka morgott. – Dehogynem! – védekezett Han a vukira pillantva. – Az igazán nem rajtunk múlt, hogy egy hét múlva megint elkapták. – Nem úgy értettem! – ellenkezett Leia kétségbeesetten. – Egy nagyon is illegális akcióról beszélünk, ami ráadásul az árulás határát súrolta. Han megveregette a felesége térdét. – Az egész Felkelés egy nagy illegális akció volt, és az árulás határát súrolta, angyalom – emlékeztette Leiát –, és amikor a szabályok nem jók, meg kell szegned őket. Leia mély lélegzetet vett, majd lassan kiengedte. – Igazad van – ismerte be végül. – Hát persze, hogy igazad. Mikor kezdjük? – Csak mi kezdjük, azaz te kimaradsz belőle – szögezte le Han. – Luke meg én megyünk. Te és Csubi itt maradtok: itt, ahol biztonságos. Csubakka hosszadalmas sirámokba kezdett, de félbehagyta. Leia a vukira nézett, majd Luke-ra. – Nem kell jönnöd, Han – szólt Luke. Érzékelte a húga tudatában lappangó félelmet, amelyeknek, tudta jól, Leia nem képes hangot adni. – Mara meg én elintézzük az ügyet. – Micsoda? Ketten akartok egy egész falka klónt elintézni, no meg a berendezést kihozni? – horkant

fel Han. – Nincs más választásunk – jelentette ki Luke. – Amíg a Delta Forrás tevékenykedik, nem sok olyan ember akad, akiben megbízhatnánk. És azok, akikben mégis megbízhatunk, a védelmet szervezik, mint a Zsivány Osztag. – Kitárta a karját, mintha felölelné az egész szobát. – Meg tudjuk csinálni. – Elhiszem –, válaszolta Han. – Hárman mégis többre megyünk, mint ti ketten. Luke Leiára pillantott. A hercegnő szemében aggodalmat látott; Leia féltette a férjét, de elméjében Luke csak Han döntésének vonakodó elfogadását találta. Felfogta a küldetés különös fontosságát, és elég tapasztalt harcos volt ahhoz, hogy felismerje: férjének teljesen igaza van. Vagy talán ő sem akarja, hogy Luke azzal a nővel induljon útnak, aki meg akarja ölni. – Oké, Han – egyezett bele Luke. – Hármasban megyünk. – Ennyi erővel mehetnénk négyesben is – sóhajtott Lando. – Ahogy a dolgok állnak a nomádvárosi kérelmeimmel, úgy tűnik, nem lesz más dolgom. Jó lenne egy kicsit visszavágni nekik ezért. – Részemről rendben, öreg – bólintott Han. – Üdvözöllek fedélzeten. – Csubakkához fordult, – Jól van, Csubi. Mi a problémád? Luke meglepetten nézett Csubakkára. Eddig egyetlen jelét sem adta, hogy mondani akar valamit. De most, hogy odafigyelt, Luke érezte a kavargó vihart a vuki lelkében. – Mi a baj, Csubi? A vuki mormogott valamit. Aztán nyilvánvaló vonakodással elmakogta. – Nos, jó lenne, ha te is jöhetnél – magyarázta Han. – De valakinek itt kell maradnia Leiával és az ikrekkel, hogy ügyeljen rájuk. Hacsak úgy nem gondolod, hogy a palota őrsége is képes erre a feladatra. Csubakka kinyilvánította el ítélő véleményét a palotaőrségről. – Helyes – bólintott Han. – Ezért kell maradnod. Luke Leiára pillantott. A hercegnő viszonozta pillantását. Ő is észlelte a dilemmát. Csubakka eredetileg Han életének megvédelmezését tűzte ki céljául, és borzasztóan bántotta, hogy Han ilyen óriási kockázatot vállal nélküle. Azonban Leia és az ikrek szintén a vuki védelmét élvezték, így vitán felül álló tényként fogadta a verdiktet, hogy nem szabad itt hagynia őket őrizetlenül. És amikor Luke még a megoldáson gondolkodott; Leia szeme felcsillant. – Van egy ötletem – kezdte óvatosan. Mindannyian meghallgatták, és Han legnagyobb meglepetésére Csubakka egyből belement. – Biztos csak viccelsz – tiltakozott Han. – Ugye viccelsz? Hát persze, hogy viccelsz! Mert ha arra gondolsz, hogy itt hagyom Leiát és a kölyköket… – Nincs más megoldás, Han – mondta Leia csendesen. – Másként Csubi borzasztó lehangolt lesz. – Csubi eddig is lehangolt volt – vágott vissza Han. – Majd túlesik rajta. Gyerünk, Luke… mondd meg neki! Luke a fejét ingatta. – Sajnálom, Han. Szerintem jó az ötlet… – Habozott, végül nem tudta megállni. – Ez is csak afféle őrült Jedi-dolog. – Hű, de vicces – morogta Han. Megint körbenézett. – Lando? Winter? Gyerünk, egyikőtök mondjon már valamit! – Ne nézz rám, Han! – Lando védekezőn maga elé tartotta a kezét. – Részemről kimaradnék a tanácskozás e részéből. – Én bízom Leia hercegnő javaslatának megfontoltságában – tette hozzá Winter. – Ha ő úgy hiszi, biztonságban leszünk, én semmi kivetnivalót nem találok benne. – Van néhány napod, hogy megbarátkozz az ötlettel – emlékeztette Leia, mielőtt Han egy szót is szólhatott volna. – Talán meg tudunk győzni. Han arckifejezése nem tűnt túl bátorítónak. De inkább csak bólintott. – Hát persze. – Ennyi? – kérdezte Lando egypercnyi hallgatás után. – Ennyi – hagyta rá Leia. – El kell készítenünk a küldetés tervét. Kezdjünk hát neki! TIZENKETTEDIK FEJEZET A kommunikációs pult sarkából a hírközlő berregése hallatszott. – Karrde? – hallatszott Dankin fáradt hangja. – Közeledünk a Bilbringi rendszerhez. Öt perc múlva

kitörés. – Mindjárt megyünk – felelte Karrde. – Rendelj embereket a turbólézerhez… de semmi fecsegés arról, mi vár ránk! – Rendben – felelte Dankin. – Vége. Karrde kikapcsolta a készüléket. – Levertnek tűnik – jegyezte meg Aves, amint letette az adattömbjét. – Akárcsak te – vetette oda Karrde, lezárva a listát, amit mindeddig oly odaadóan tanulmányozott. Embereinek jelentése az Anchorról teljesen negatív volt. – Túl hosszú ez, mióta dupla műszakot kell vállalnunk – tette hozzá. – Senki sem bírja már. A jövőbeni tréningnek ezt is tartalmaznia kell. – A legénység imádni fogja – jegyezte meg Aves szárazon. – Gyűlölnénk, ha az emberek azt gondolnák, gyengék vagyunk. – Ellenkezne az imázsunkkal – bólogatott Karrde felállva. – Gyerünk! Ezt befejezzük később. – Mennyi jót fog ez tenni! – dörmögte Aves. – Egészen biztos vagy benne, hogy azok, akiket Skywalker betájolt a Berchesten, tényleg klónok voltak? – Skywalker biztosan érezte – felelte Karrde, amint elhagyták az irodát, és a híd felé siettek. – Remélem, nem azt akarod mondani, hogy a nemes Jedi hazudott! – Nem, azt azért nem. – Aves vadul rázta a fejét. – Csak az jutott eszembe, hátha az egész csak trükk volt. Csapda, amit Thrawn készakarva állított egy feltűnő helyre. Elterelő manőver, miegymás. – Erre már én is gondoltam – ismerte el Karrde. – Még ha számításba vesszük is Staffa kormányzó lekötelezettségét irányunkban, túl egyszerűen megy ez a ki- és besétálgatás a rendszerbe… – Mégsem említetted ezeket a fenntartásaidat, amikor a kutatási feladatokat osztottad ki a Chazwán. – Átvillant ez már a többiek agyán is – biztosította Karrde. – Mint ahogy az is, hogy amennyiben birodalmi ügynök van közöttünk, a legügyesebben kell tevékenykednünk, hogy továbbra is azt higgye, bedőlünk Thrawn félrevezetésének. Ha egyáltalán annak szánta. – És ha van a csoportban egy ügynök – egészítette ki Aves. Karrde elmosolyodott. – „Ha van néhány bruallkink, lehetne bruallkink és menkorónk…” – „…ha lenne menkorónk is” – fejezte be Aves a régi mondást. – Még mindig azt hiszed, hogy Ferrier Thrawnnak dolgozik, ugye? Karrde vállat vont. – Csak az ő szava áll szemben a Solo beszámolójával. Alig hiszem, hogy semmi köze a Katana-flotta ügyhöz. – Ezért utasítottad Torvét, hogy vigye a csatacirkálót a Roche rendszerbe? – Igen – bólintott Karrde, és azt kívánta, bárcsak itt volna Mara. Aves jó ember, de minden lapot látnia kell, hogy felfogjon valamit, míg Mara épp az ellenkezője. – Ismerek egy pár verpinit, akik szívességgel tartoznak nekem. Ha valami nem stimmelne a csatacirkálóval, ők majd rájönnek. A hídhoz vezető ajtó feltárult, és mindketten beléptek. – Mi a helyzet? – kérdezte Karrde, és végigpillantott a fénysebesség festette különös űrbéli tájon. – Minden rendszer készen áll – jelentette Dankin, átadva a vezetőülést Avesnek. – Balig, Lachton és Corus ülnek a turbólézereknél. – Kösz – biccentett Karrde, és helyet foglalt Aves mellett a másodpilóta székében. – Vedd át a verklit, Dankin! Te leszel a kapitány. – Szolgálatodra – felelte Dankin nyersen, majd átsétált a kommunikációs állomáshoz, és leült. – Mit gondolsz, mi ez az egész? – kérdezte Aves, mialatt felkészítette a hajót a kitörésre. – Fogalmam sincs – ismerte be Karrde. – Par'tah szerint Mazzic azt mondaná, talán be akarok kukkantani a Bilbringibe a chazwai találkozó után. – Ellor meg ő kiszúrták, milyen hanyagul végezte a munkáját a Birodalom a Troganon – jegyezte meg Aves. – Nekem se tetszett túlzottan. – Csak egyet ne feledj: bármi történjék, ártatlan szemlélők vagyunk – emlékeztette Karrde. – Egy érkező teherhajó hivatalosan jóváhagyott szállítólistával és egy rakományra való koensayri áramátalakítóval. Teljesen törvényes buli. – Mindaddig, amíg közelebbről meg nem vizsgálják – tette hozzá Aves. – Oké, itt volnánk. – Előreengedte a hipersebesség kapcsolóját, és a fénycsíkok újra megremegtek, hogy ragyogó csillagokká szelídüljenek.

– Sbel Quiller kapitány a parancsnok. nem sok lehetőségünk van – válaszolta Karrde. rövidesen fel kell bukkannia. hogy mi a célunk? – Elég alaposan kell működniük a fiúknak – válaszolta lassan Dankin. Szinte közvetlenül a Wild Karrde előtt egy hatalmas. Egy szállítmány áramátalakítóval a fedélzeten. vagy épp csak elővigyázatosak. itt a Bilbringi Ellenőrzés! – szakította félbe őket egy hivatalos hang. – De Ond Trasinál és Yaga Minornál sem hülyéskednek. hogy megvizsgálja a szállítólevelüket. hogy van valami közük Thrawn szuperfegyveréhez. – Most mi lesz? – Felkészülünk az ellenőreik fogadására – felelte Karrde. – Remélem. az űrben úszó műhely teraszokká. – Hát én sem – bólintott Karrde. – Egy inspekciós csoport útban van. – Azonosítsa magát. – De ha már itt tartunk. – Dankin. – Nem nézem hajónak őket. Dankin a mikrofon fölé hajolt. – Egy csatacirkálót indítanak. utasítom. – Közepes méretű aszteroidák lehetnek… körülbelül negyven méter átmérőjűek. Ha Mazzic a Par'tahnak adott időhöz tartja magát. – Ez megmagyarázná a megerősített ellenőrzést – tette hozzá Aves. És ha Thrawn csak fele ekkora elánnal látott neki a klónozásnak… – Érkező teherhajó. A gép egyenesen a Wild Karrde felé tartott. várja be a csoportot! – Rendben – morogta Dankin. amelyek a kikötő közepe felé sodródtak. míg beazonosítjuk! Aves megveregette Karrde karját. hogy minden problémája véget érjen itt és most – javasolta az ellenőr gonoszul. hogy maradjon jelenlegi pozíciójában! – vágott közbe az ellenőr. körülbelül ugyanennyi karbantartó munkással az aszteroidák körül körözve. sötét pontra mutatott. nehéz fegyverzete Golan II harcibázis jelent meg. Karrde. – Fura – állapította meg Karrde a monitorra pillantva. – Aves. hogy gyanakodnak-e. Dankin Karrdéra nézett. és egy csomó szokatlan. a honi kikötőjét. s a tekintetével végigpásztázta az egész kikötőt. – Ha Mazzic már járt erre… – Hab Camber teherhajó. Amivel Ukiót és Woostrit is elintézte. Dankin bólintott. mennyire vagyunk idegesek. – Tartsd a pályát! – szólalt meg fojtott hangon Karrde. – Nézd azt az új szerkezetet! – szólt félelemmel vegyes tisztelettel. – Vagy éppen eltakarítanak valamit – szólt közbe Dankin. – Mert nem is azok – erősítette meg Aves néhány pillanattal később. nézd csak azt a félig kész csillagrombolót negyven fokra a kikötő szélétől… Látod? Karrde megperdült a székével. Megdermedt. gyorsan végeznek! – Ellenőrzés kilép. intézhetjük úgy is a dolgokat. Több mint harminc kicsi segélyhajó úszott a környéken. – Miért. mi a baj vele? – kérdezte a zavarodottság és a felháborodás ideális keverékével. ellenőrizd le azokat! – sziszegte. aki egy egész aszteroidrajt vontatott volna be egy kikötőbe. A fedélzetre engedjük az ellenőröket? – Hacsak nincs nagyobb kedved a meneküléshez. – Attól függ. az egyszer biztos! – Nem igazán – ismerte el Karrde. Huszonkettőt számoltam össze belőlük. milyen alapos vizsgálat után derülhet ki. hogy bányásznak valamit – vetette fel Aves. a 47-es dokkba tartunk. – Mi az ördögöt művelhetnek a birodalmiak azokkal az aszteroidákkal? – Lehet. és nevezze meg a szándékát! – Dankin… – mormolta Karrde. – Mégis… eddig még nem hallottam senkiről.és szolgáltató hajókká. – Nézze. . – Hab Camber teherszállító Valrarról – felelte élénken.Ragyogó csillagokká. – Csupán egy gondolat… de lehet. – Csak arra kíváncsiak. csupán az irányítótorony egy része és az első bástya néhány szekciója hiányzott róla. és a kis harcállomásra mutatott. Dankin halkan füttyentett. – Maradjon készenlétben. fontos dolgom van itt… nincs időm erre a bürokratikus ostobaságra! – Ha jobban tetszik. Megérkeztek Bilbringi birodalmi hajóépítő műhelyébe. az a hajó még mindig felénk tart. félig kész építő. akkor azt tanácsolom. A csillagromboló valójában már csaknem elkészült. – Ha ez mégsem túl vonzó. – Vettem – válaszolta az ellenőr. – Vagy valami gyanúsat szimatolnak – vetette ellene Aves. – Hát nem csak hülyeséggel múlatják az időt.

satöbbi. Mazzic csoportja legénység és tűzerő dolgában egyaránt hátrányban van a birodalmiakkal szemben. ahol már biztonságosan fénysebességre kapcsolhatnak. és a helyzet tovább romolhat. néhány koréliai csapásmérő naszád bukkant elő a hipertérből. hogy a fénysebességhez szükséges kalkulációt elvégezze. mielőtt elég messzire juthatnának a kikötőtől. hogy ezúttal panaszt tesznek az ellátás miatt – tette hozzá Aves szárazon. hogy pontos legyek.– Látom – válaszolta. hogysem idejében elérjék őket. – Lehet. mint hittük… – Ezek biztosan Ellor emberei – állapította meg Aves. A koréliai gépek bevetése nem Mazzicre vall. Karrde bólintott. – Kiszúrták őket – kommentálta Karrde gyors helyzetfelmérés után. – Még ezután sem? – Fejével a tomboló harc fényei felé intett. – Figyelmetlen taktikai tervezés kiküszöbölésében való segédkezés még több bajt eredményez… de mégsem ülhetünk itt ölbe tett kézzel. – Fogadok. hogy az összecsapás kimenetelét komolyan befolyásolhassák. – Ahhoz nekünk semmi közünk – vont vállat Karrde. Az Új Köztársaság hajói gyakran veszik igénybe a durosi dokkokat a kereskedelmi útvonal mentén. – Apropó. hogy Mazzic taktikája nem is olyan rossz. Meg se engedhetne magának ilyen egységeket. – Igen. – Lám. satöbbi! . – Egy kicsit megcsiklandozták – jegyezte meg. Három osztag TIE vadász fedezte őket. időközben vigyél minket a következő vektorra… – Várj csak. Corvis. – Hallgasd le a kommunikációs hálózatukat. de sikertelenül: pillanatok leforgása alatt ionizált gázfelleggé robbantak szét. mi is történik a riadó után – folytatta Karrde a hajókra pillantva. – Ez Mazzic lesz. – Kisegítjük? – kérdezte Aves. és mivel a kikötő harci gépei túl messze voltak ahhoz. figyeld a nagytakarítást és a riadó utáni biztonsági intézkedéseket! Végezz egy felmérést az okozott kárról. lám – ámuldozott Karrde. amint a törzs elülső része is izzó felhővé változott. – Maradnunk kellene az ülepünkön – felelte Karrde a navigációs komputerrel bajlódva. Aves félelemmel vegyes tisztelettel füttyentett. koréliai gépeket Ellor sem engedhet meg magának – jegezte meg Dankin. – Nem menekülünk? – kérdezte óvatosan. Csendestárs jó néhány ilyen depóban. Lachton… energiamentesítsétek a lézerágyukat! Többiek – riadó lefújva! Készüljetek a fináncok fogadására! Parancsainak visszaigazolása után hátradőlt. Ekkor a csillagromboló jobb oldala felrobbant. Ez a stratégia a legendás durosi harcmodort dicséri… – Azt hiszem. Corvis? – Igenis – jött Corvis válasza. hanem a menekülő teherhajók felé igyekeztek. – Balig és Lachton célozzanak a harcállomásra! Lássuk. – A parancsomra nyiss tüzet a közeledő csatahajóra – adta ki az utasítást Karrde. – Ez egy független teherszállító hajó áramátalakítókkal a fedélzetén. még mindig meg akarjuk támadni a hadihajót? Karrde majdnem megfeledkezett arról a nyavalyás bárkáról. – Nézz csak oda… ötven fokra a kikötő széle felé! Karrde odapillantott. amerre Mazzic szabotázscsapata menekült. A Wild Karrde lézerágyúi pótolhatnák a hiányt – csakhogy az események túl messze zajlottak ahhoz. Karrde! – szakította félbe Dankin. Néhány katasztrófaelhárító gép már útra is kelt az égő óriás felé. de… – Fontosabb látnunk. Majd hirtelen irányt változtattak – már nem a sérült romboló. Balig. – Lehet. és Ellornak érdekeltségei vannak arrafelé. nem gondolod? – Nem kérdéses – helyeselt Karrde. – Gondolod. – Mi van vele? – Mintha valami mozgást látnék körülötte. a visszavonulás lehetősége biztosítottnak látszott. A TIE vadászok raja megpróbált kitérni előlük. Ugyanazon vektor mentén. Egy pillanatra a hömpölygő lángáradat fényében teherhajó méretű szerelőszondákat pillantott meg a hajó felé igyekezve. elővéve legártatlanabb pillantását. – Nem. közelebbi fókuszra állítva monitorát. – Szerintem csak átmeneti kölcsönnek tekinti a dolgot. hogy az Új Köztársaságtól lopta őket? – A „lopta” túl durva kifejezés – vélte ki Karrde. Aves döbbenten bámult rá. Érted? – Igen. mekkora káoszt tudunk kavarni! Aves. Mivel menekülési útvonalukat Ellor hajói teljesen lefedezték. hogy egy kissé túl jól sikerült – tette hozzá a csillagrombolót vizsgálva.

Karrde pedig tovább vizsgálta a csillagromboló füstölgő maradványait. Addig tervezze és szervezze meg a kikötő új védelmi rendszerét! Azután majd döntök a sorsáról. . majd a roncsra emelte tekintetét.Avest ez nem győzte meg. a azon tűnődött. – Túl drága lecke – jegyezte meg keserűen. – Nyilván nem egy olyan hajón. Ő sokkal jobban kieresztené a hangját. Thrawn felnézett a pult mögött álló. De nehogy túljátszd az aggályoskodást! Nem akarunk viszályt. De nem tették. mentek a saját fejük után. – Figyelj! A birodalmiak itt keresnének minket legutoljára – biztosította Karrde. súlyos hanyagság vétségéért el bocsátana. hogy errefelé senki sem számít ránk. hogy ne sértsen úgy a szó. és belenézett az izzóvörös szempárba. Pellaeon Drost falfehér arcára meredt. – Az – sóhajtott Thrawn egyetértőleg. ha Karrde csempész barátait feldühítik. kapitány? – kérdezte Thrawn. Visszafordult a közeledő hajó felé. mint Trogan után: Thrawn főadmirális ezt nem hagyja annyiban. de a legkevésbé sem önálló. uram – felelte. uram – felelte fátyolos hangon. hogy megússzuk… – jegyezte meg kétkedve. A jelentés utolsó oldala összetekerve feküdt az asztalon. – Van valami hozzáfűznivalója. – Hosszú – legyintett szélesen mosolyogva. gondolta Pellaeon. – Értettem – bólintott Dankin. főadmirális. amely Abel Quiller kapitány parancsnoksága alatt áll – fűzte hozzá Dankin. majd Thrawnra pillantott. – Nincs. a befejezetlen csillagromboló maradványaira. – Elvégre vérdíj van a fejünkön. Azzal lesietett a hídról. Ez aztán tényleg lecke a javából! Karrde ellenezte volna az akciót. A jövője érdekében ebből ki kell gyógyítani. de nem is vitatkozott. miközben kicsatolta magát. és újraéledt elszántsággal elsietett. Drost tábornok? – kérdezte halkan. Mindannyiunknak. ami menthetné a felelősség és az elbocsátás alól? Alig hallható sóhajok hagyták el Drost ajkát. uram – hajtott fejet. – Ezúttal nem fogok hibázni. És Rukh már ott is állt Thrawn széke mögött. – Türelmetlenséget és aggályosságot mímelünk. miért káros ránk nézve. – Mi van? – kérdezte Aves. – A Chimera körülbelül harminc óra múlva útnak indul. Drost Pellaeonra. Túlságosan is halk. uram – válaszolta. meg minden. tábornok! – utasította a tisztet Thrawn. milyen büntetést kap majd. A tábornok halált érdemelne ezért a baklövésért! Alighanem tisztában volt ezzel Drost is. sokkal keményebb büntetésre lett volna szükség. Thrawn nézte még egy pillanatig. – Legfőbb gyengesége. nehogy tekintetével Drost fejét vegye. ha a helyében volna. Pellaeon a roncsot figyelte. Most pedig a kocka még határozottabban el van vetve. – Remélem is – válaszolta Thrawn. – Drost alapjában véve értékes ember – érvelt Thrawn. egyenletesen formálva a szavakat. – Nem. – Menjen vissza a részlegéhez. – Szervezkednünk kell. Karrde Avesra pillantott. – Ha bízol benne. – Mellesleg bizonyság arra. A legenyhébb esetben e tett után haditörvényszéki ítélettel. – Úgy érzem. és magában megfogadta: ha ennek vége lesz. Érre a nyílt és zavart fickóra. Egy hosszú pillanatig csak a Chimera hídjának zümmögő alapzaja hallatszott. Drost bólintott. csak megértést. a fenyegetés legtisztább kivonatával hangjában. – Tud egyetlen okot is mondani. – Távozhat. hogy hamar önelégültté válik. aki okos a maga módján. Pellaeon erőt vett magán. A legsúlyosabban pedig… nos. – Értettem. Ezért inkább kibámult az ablakon. parancsra várva. És ha sikerül a támadás ötletét Mazzicig visszavezetni. feszülten figyelő férfira. – Ebből következik. – Nem ért egyet velem. ha Ellor és Mazzic előzőleg kikérik a véleményét. mindenképpen elhozatja Marát. ugye? – Igen. Vader ismert módszere is hasznos a tehetetlenség ellen. s onnan hozzá… – Nem érhetjük be ennyivel – mormolta.

Sajnos. – Mit művelt az őreimmel? – Azok az én embereim! – csattant fel C'baoth. – És a Birodalom hatalmának csúcspontján nem is gondolkodnék azon. Joruus C'baoth lépkedett feléjük. – Az enyémek! Én irányítom a Birodalmat. hogy teljesen hátat kell fordítanunk nekik – figyelmeztette Thrawn. C'baoth Pellaeonra pillantott. – Beszélni óhajt velem. a kezelőszemélyzet főnökét is megbénítja. – Mindegyikük meghalt. indulhatunk. C'baothnak lesz egy-két szava ezzel kapcsolatban. – Székével a hajótér közepe felé fordult. C'baoth Mester. – Ezzel a dolgok egészen új fordulatot vettek. Amint bepakolták a speciális szállítmányt a Chimerára és a többi hajóra. – Egyértelműen kevesebb hasznot hoz mostanság az effajta csőcselék. aztán mehetünk. – Semmit sem szeretnék jobban – hunyorgott Thrawn. – Ezt a csempészek tették? Azt hittem. Pellaeon sebesen megperdült. nem pedig maga. – De nem ez a lényeg. mely Jedi-képességei dacára is rejtve maradt előle. mint amennyi jelenleg rendelkezésünkre áll. Pellaeon összeszorította az ajkát. ám hiábavalóan tapogatózott fegyver után. – Tudom – válaszolta Thrawn. az a Birodalom előnyére fog válni. – Küldjenek fel egy csoportot azonnal! Néhány pillanatig Pellaeon azt hitte. reflexére hallgatva. Ez azonban még nem jelenti azt. – Biztos vagyok benne. . Felháborodása és dühe szinte fel izzította a levegőt körülötte. visszhangja betöltötte az egész teret. Gondolom. Thrawn főadmirális! Thrawn megfordulva elkapta a bal oldali kezelőszemélyzet főtisztjének pillantását. C'baoth Mester? – Nem sikerült. visszavágjak-e. hogy magam vegyem kézbe a dolgokat. észrevétlenül hajthatnak végre illegális akciókat. Elvisz Coruscantra! Most nyomban! Thrawn bólintott. s hangja ismét visszhangot vert a hídon. halálosan fenyegető hangon C'baoth. hogy a törvényen kívüliek otthonosan mozognak mindenütt. hogy C'baoth nem ezt a választ várta. amit most az egyszer nem viselt. – Megértem. a Jedi Mester teljes figyelmét Thrawn köti le. De az itt alkalmazott módszer és kivitelezés teljesen eltér a megszokott rebellis mintától. Felteszem. C'baoth kiegyenesedett. Teljesen egyértelmű volt. – És ha visszavágunk. – Legalábbis most nincs. Mazzic az első számú gyanúsított. de akkor sem hagyhatunk egy ilyen erejű támadást megtorlatlanul! – Nem marad megtorlatlan – ígérte Thrawn halkan. végre megtalálta az ysalamiri állványzatát. Csak berakjuk a speciális szállítmányomat. szemei szikráztak. a jelenlegi helyzetben egy ilyen reagálás csak nekünk ártana. uram. – Rendben van. amit mondok? A kommandósai kudarcot vallottak! – Hallom önt – bólintott Thrawn nyugodtan. Úgy hiszem. Pellaeon nagyot nyelt. – Megmondtam. az őrnagyot kivéve. Thrawn főadmirális – ismételte halk. de ellenünk fordítaná a galaxis peremvidékén élő népeket is. – Hallja. A gond az. A keret kicsúszott a kezéből. – Micsoda? – hunyorgott. meg fogjuk győzni őket az efféle támadások céltalanságáról. Nemcsak hogy megerősítené a csempészek eltökéltségét. rebellis szabotázsakció volt… – Drost is így gondolja. hogy nincs szükségünk a segítségükre és a szolgálataikra – vetette ellene Pellaeon. Thrawn főadmirális – acsarkodott rá C'baoth. Hogy távoltartsuk őket Bilbingitől. amint Thrawn ültében a Sötét Jedi felé fordult. sokkal több emberre van szükségünk.Pellaeon zavartan nézett rá. ilyen távolságból nem volt megállapítható. – Értem már – felelte Pellaeon lassan. – Tehát itt az ideje. vagy ami még rosszabb. ő is benne volt. – De addig is… – THRAWN FŐADMIRÁLIS! A kiáltás úgy hasított a híd csendjébe. mint valami villámcsapás. A bejáratot őrző katonák a földön hevertek: holtan vagy ájultan. – Hívja az egészségügyieket! – utasította a férfit. bár elég jelentős volt a Duros-összetevők hatása is Ellor stílusával keverve. szemei lángoltak lobogó szakálla felett. – A kommandósai kudarcot vallottak. mely a főadmirális parancsnoki széke fölött magasodott. de úgy tűnt. Szemével próbálta megtalálni azt az információt.

Arcizmai megfeszültek az összpontosítástól. hogyan aknázhatja ki legjobban egy birodalmi csillagromboló kapacitását? – Össze akar zavarni – vádolta C'baoth. Pellaeon gyanakvó pillantást vetett rá. Ez lesz az a bizonyos döfés. hogy hisztériás kitörései nem vezetnek eredményre. mire készül… és végre megértette. Mély lélegzetet vett. – Kétségbevonja az Erő hatalmát. – Nem áll szándékomban elpusztítani a Coruscantot. A fedélzeti csapat és a hátsó osztag hasonló állapotban leledzett. – Az emberei… az én embereim… mindenre tudják a választ. a hátuk megfeszült. amíg el nem fogtam a Jedit! Thrawn a fejét ingatta. hogy milyen és hány hajót számlál? Elgondolkodott már azon. De soha többé ne tegye! Soha többé! Én irányítom a Birodalmat és az erőit! Feje fölé emelte a kezeit: kékesfehér fénysugarak cikáztak két tenyere között. Thrawn főadmirális? – Egyáltalán nem – hátrált meg Thrawn. Figyelte a másikat. ha azt akarja. mi is van készülőben. Pellaeon ezt felettébb veszélyes játéknak tartotta. ahol komoly kiértékelési munkának kellett volna folynia. És nem elég gyorsan. Hangja remegett a nyilvánvaló megterheléstől. elsuhant a csillagromboló roncsai felett. és teljes képet állítson össze belőlük… – Nem! – csattant fel hirtelen villámló tekintetét ismét Thrawnra emelve. hogy az út végén még harcoljanak is. Hosszabb ideig. Thrawn főadmirális – ment bele C'baoth a játékba. és feléjük mutatott. melyeket egy waylandi kriptában zúdított rájuk C'baoth. akik pontosan tudták. szemei a végtelenbe meredtek. – Hazudik! – vágott közbe C'baoth vádlón mutatva rá. – Ezalatt meg kell őriznie uralmát a Chimera harmincötezres legénysége fölött. hogy kirostálja a véleményeket. Azok. – Azok? – kiáltotta. A legénység tagjai dermedten ültek a székeikben. – Egészen kivételes. hogy elfogjam a Jedit. És már éppen azon volt. Nem mindet. és lehunyta a szemét. hogy ő is megérezte C'baoth . – Elviszem a hajót a Coruscantra – azért. De ezúttal elmaradt a gyilkos energiacsapás: C'baoth csak állt. hogy elpusztítsam. az időtartam csak tovább nő. miről is van szó tulajdonképpen. ha a dolgok így haladnak tovább. – Néhányra igen – ismerte el Thrawn. amikkel önnek az Erő manipulálása során szembe kell néznie. – Úgy döntöttem. – Elragadó! – csattant fel Thrawn hangja a csendben. Mögöttük a tisztek ugyanolyan mozdulatlanul álltak. – Az lesz a maga rakománya? – Ön a Jedi Mester – felelte Thrawn. Mint egy gyerek. – Hát mondja meg maga! C'baoth rámeredt. kezeik az ölükben nyugodtak. És ha még egy védelmi csapatot is vinni akar. A híd távolabbi részén. Azonban Pellaeon hallani vélte a megadás enyhe tónusát a hangjában. hogyan fogja semlegesíteni a Coruscant körül keringő harcállomásokat és a földi irányítású ellenőrző rendszert? Tudjae. még a monitorok is csak pislákoltak. – Nem pusztíthatja el a Coruscantot! Addig nem. C'baoth megvetően horkant fel. aki tudja. akik a terven dolgoztak – és mindegyiküknek megvolt a privát véleménye arról. Például tudja. C'baoth elérte őket. amit Pellaeon még sosem látott a Jedi Mestertől. s hogy az a nő vagy férfi. hogyan fogja az erőit megszervezni? Figyelembe vette-e Coruscant energiamezejét? Tudja-e. Pellaeon visszafojtotta a lélegzetét. hangja most nyugtatólag csengett. amikor véletlenül lepillantott a baloldali irányítóárok személyzetére. A főadmirális ingerelni kezdte a Mestert. át az aszteroidokkal teli szektorba. – Az Erő velem van – ismételte dühösen C'baoth. a kezei a semmit markolták.– Mi ez a trükk? – mordult Thrawnra. – Rendben van. – Nincs itt semmiféle trükk – próbálta meggyőzni Thrawn. – Csupán azokat a problémákat vázolom fel. Pellaeon összehúzta magát. Pellaeon ettől a pillanattól félt a Waylanden tett látogatásuk óta. C'baoth átvette a Chimera parancsnokságát. nem kell magamat ismételnem – jegyezte meg C'baoth. – Az út minimum öt napig tart – kalkulált Thrawn. És most. kontaktust teremtett az elméjükkel. mit akar Thrawn az aszteroidokkal. – De nem tanulhatja meg a válaszokat. hogy megkérdi C'baothot. szemeik üresen fénylettek. Az aszteroidák körül technikusok és katonák százai lebegtek. hogyan tovább? – Remélem. – Mindig is hazudott nekem. Lehet. hol van a Coruscant flottabázisa. – Megmondom. – Nem – ellenkezett Thrawn. egy erőteljes döfés a lázadás szívébe előkészíti a hadjáratunk következő állomását. Tekintete végigkutatta a Bilbringi kikötő óriási kiterjedését. nem pedig azért. az ysalamirik védelme alatt álltak. Emlékezett még a villámokra. C'baoth kinézett az ablakon. ki irányítja most a bolygó védelmét.

Amint a jövőt fürkészi. hogy maga nélkülözhetetlen a Birodalmam számára! Csak én vagyok pótolhatatlan. Egyes oszlopba rendeződtek Luke mögött… és Han először találta magát szembe a Leia választotta testőrökkel. A toronyba való észrevétlen bejutás nem jelentett problémát. – Ezt ne feledje. majd teljesen kiegyenesedett. csak az ajkai remegtek. – És ami nem is valósulhatna meg maga nélkül? Thrawn felvonta a szemöldökét. nem látnak meg semmit. Itt-ott egy-két ember normálisan ült a pultja mögött. – Elhalasztja a Coruscant műveletet? – Nem tovább a szükségesnél – felelte Thrawn. mintha dünnyögne valamit dús bajsza alatt. – Akkor most folytassa a munkáját! Meditálni fogok. azzal a földre vetette magát. amikor a rend helyreáll. s bekapcsolta a kommunikációs rendszert. feletteseik a falnak támaszkodtak. lát egy Birodalmat nélkülem? – Sok lehetséges jövőt látok – válaszolta C'baoth. – Irányíthatja az offenzívát. Később. ami egy támadással együtt jár. – Cakhmaim vagyok. Azonban mindez páratlan hűségükről árulkodott. s ez kissé esetlenül festett. én fogom átadni önnek az irányítást. a híd ismét megtelt élettel. – Soha ne feltételezze. Teljesen elzárták az utat a szűk folyosón. Ezzel visszalépett a székéhez. amíg el nem kaptam a Jedit. csak elterültek a székeikben. azok. s amint így tett. – A céljainkat – javította ki C'baoth. akik nem tartják a lépést. Egy pillanatig C'baoth nem mozdult. – A bizonytalansággal minden harcosnak szembe kell néznie – bólintott Thrawn. Lassan. . akik az utunkban állnak – tette hozzá –. Ezekre várt a feladat. és amit Luke épp most nyitott ki. – Mint ahogyan azt már korábban is mondtam. Pellaeon kiengedte ki tudja mióta visszafojtott lélegzetét. – Ez azon is múlhat. – Most a félelem és a demoralizálás. nyögésekkel és a bakancsok döngésével.elbizonytalanodását. – De nem ezt kérdeztem. amit a palota őrsége előzőleg lepecsételt. komótosan körülpillantott a hídon. Thrawn főadmirális! – Semmit sem feledek. de nem pusztíthatja el Coruscantot! Addig nem. az Eikh'mir klán harcosa – folytatta a noghri. De ami a többieket illeti. tompa zihálással. Lady Vader – szólalt meg a szürke bőrű idegenek egyike. és nagy léptekkel elhagyta a hidat. – De most örülök. nem szándékozom elpusztítani a Coruscantot – hangsúlyozta Thrawn. vagy nagyjából függőlegesen állt. vajon képes-e megőrizni mindazt. – Ön a Jedi Mester. kapitány. mások remegve hevertek a padlón. A többiek is hasonlóképpen cselekedtek. – Maga sohasem fogja átadni a Birodalmat nekem. Eddig senkinek sem volt még ideje arra. Egy csoport noghri! – Üdvözöljük. – Éles pillantást vetett Thrawnra. jobban szolgálja a céljaimat. C'baoth elmosolyodott. amin keresztül C'baoth távozott. Majd szinte vonakodva leeresztette a karjait. Még egy pillantást vetett az ajtóra. – Kérjen Dorja kapitánytól egy ötszáz főnyi karbantartó brigádot a következő hat órára! Pellaeon lepillantott a baloldali árokba. lemaradnak. Meditálok a Birodalom jövőjén. C'baoth mester – hajtott fejet Thrawn. a titkos bejáraton surrantak be. és széttárta karjait. – Főadmirális… – próbálkozott. ha szüksége lenne rám. – Hívja a Relentless kapitányát! – utasította Thrawn a pult felé fordulva. Magunkat és életünket szolgálatodba ajánljuk. Megfordult. s csak messziről figyelhetik az eseményeket. – Azok viszont. – Helyes – vonta össze a szemöldökét C'baoth. – Én vezetem a Mal'ary’ush testőrséget. – Ez történelem. amit én most újra felépítek – felelte Thrawn. Saját jószántából soha. Tízen voltak. TIZENHARMADIK FEJEZET Az éjszaka leple alatt jöttek Coruscantra. – Igenis. – És nem mindegyikben látom életben magát. java-álöltözetet viseltek. De most még nincs itt az idő. hogy eltűntesse a Császár kis rejtett folyosókból álló útvesztőjét. uram – mondta Pellaeon. – A galaxis még nincs felkészülve az ön vezetésére. hogy maga vezeti a seregemet a harcba. hogy megvédjék őt és gyermekeit a Birodalomtól.

– A férjem. – Nagy vadászok – mormogta Luke. mint amikor a padlóra feküdtek. De Leiának jól állt a dolog. a Mal'ary'ush. – Még mindig nem tetszik ez az egész. Az idegen leszegte a fejét. melyet felvett. keze a fegyverén. – Jöjjön. – Ha még egy birodalmi kommandó bejut. de ezek az aprólékok egyszerűen nem tudják megvédeni Leiát és az ikreket. – Igen. – Valami baj van? – kérdezte Han. Leiának sok dolga lesz. – Persze – mondta Han. – Örülök a szerencsének. Cakhmaim szembefordult a koréliaival. Arca még mindig komoly volt. A noghri mögött az ajtó kinyílt. tényleg nem – vallotta be Han. – Bocsáss meg. – Én. Csubi pompásan álcázta a hajót. Hitves? Han döbbenten pillantott Leiára. – A noghrik tisztelettel hajtanak fejet Lady Vader hitvese előtt. Winter és az ikreim – felelte Leia. Mobvekhar. halkan beszélgetve. – Wedge és még néhányan a Zsivány Osztagból kíséretet adnak. a családanya jól van. – Csubi meg te itt maradhattok – javasolta. – Ő vezeti a váltást. – Igen. hogy az apró idegenek már mind eltűntek… – Mindig így lopakodtok az ember után? – méltatlankodott. – Örülök. megérintve a férfi vállát.– Álljatok fel! – utasította őket Leia fejedelmi hangon. hogy egy kicsit kikapcsolódhat ebből az udvariaskodásból. – Az űrkikötőben minden rendben? – Semmi gond – biztosította Luke. Csak egy noghri állt ott. Felesége arcán ugyanolyan fejedelmi kifejezés uralkodott. hogy újra látom. Lady Vader hitvese! Nem akartalak megijeszteni. hogy lenne más választásom. – Biztosan meggyőző. – Üdvözletét és hűségének megerősítését küldi általam. elfogadom szolgálatotokat – mondta. Han Solo – válaszolt Leia. – Nem. – Üdvözlünk – szólt komolyan az idegen. – Majd Cakhmaim lepecsételi . de még nincs lepecsételve – rázta meg Luke a fejét. A többi idegen lény a falakat és az ajtókat tűntette ki különleges figyelemmel. Nézd. még mindig Csubakkát és Khabarakhot figyelve. – Kik állnak még a védelmünk alatt. – De nem hiszem. hogy rendben lesz minden. hogy bárki meglátja őket… – Senki sem fog itt felfedezni minket – hangzott fojtottan. hogy megfogja Leia kezét. Lando meg én pedig elmegyünk Waylandre. – Bezártam. az idegeneket vizsgálgatta. hogy lássa a pózt. lepecsételted az ajtót – aggodalmaskodott Han. Luke… – Mondom. – Mindjárt magatokkal vihetnétek a noghrikat is! Legalább ott kint nem kellene aggódnotok. – Mara. Han utálta ezt a fensőbbséges valamit. Hallottam róla – fordult vissza Luke-hoz Han. jól van. Felismerte Khabarakhot. bemutatom őket! Elsietett a hálószoba felé Cakhmaimmal és Mobvekharral az oldalán. és emiatt felettébb aggódom. Han egy pillantást vetett rá. mint tartásában. Pedig a koréliai meg mert volna esküdni. könyökmagasságból. Remélem. Lady Vader? – kérdezte Cakhmaim. de a mosoly már ott derengett a szája sarkán. s megpróbálta elűzni Leia és a gyerekek birodalmi fogságának képzetét. úrnőm – válaszolta a noghri előlépve a csoportból. – A bizalmasom. s boldog volt. ami azonnal felkorbácsolta ellenérzéseit. – Tényleg. Csubakka és Khabarakh Winter szobája felé vették az irányt. A noghrik ugyanolyan hangtalanul álltak fel. – Remélem. Khabarakh – nyújtotta egy idegen felé a kezét Leia. Han pedig – teljesen tudatosan – távol tartotta a kezét a fegyverétől. ugye? – kérdezte Luke. Senki sem látott minket a Palotába jövet. Han megpördült. Khabarakh is örült a viszontlátásnak. a Hakh'khar klánból – mutatta be Cakhmaim a tőle jobbra álló noghrit. és sietett köszönteni. Leia egyszer már rájuk bízta az életét. – A hadnagyom. és Csubakka lépett a folyosóra. Luke vállat vont. – Köszönöm – nyögte zavartan Han. Csubakka mordult egy nemlegeset. Han – nyugtatta meg halkan a fiatal Jedi. – És önt is üdvözlöm.

a noghrik itt vannak. – Waylandre – válaszolta. – Azt mondtad Leiának. Mara kutató keze rálelt az adattömbre. s egy percig még hunyorgott. majd nyomban elhaló szirénahangot hallott. – Hát te mit bámulsz? – förmedt a kis lényre. míg a szeme megszokta a fényt. hová megyünk? A rosszalló tekintet egy szikrája ráncokat csalt Luke arcára. a feleségét kereste. – Csak nem azt akarod mondani. Ma éjjel elindul. hol. A rögtönzött torpedó még csak el sem érte célját. Rendben. – Gyere. Tényleg Skywalker. – Azt is tudom. hátha ezúttal másként végződik a küzdelem. hogy kékesfehér villámok áradatát zúdítsa ellenségeire. amely mögött Leia az imént tűnt el a noghrik díszkíséretében. – Mit akarsz? – förmedt rá. – Persze. amit Csubi dobott össze? – Igen. fel kell öltöznöd! – Tényleg? – replikázott Mara. és érezte. A túlsó falnál a zár félrecsúszott. hogy Marának nyoma veszett! Han átnézett Luke válla felett az ajtóra. és holnap reggelig senkinek sem fog feltűnni. a fejét kell lekapnod. amint bentebb lépett a szobába. – Csak el ne hibázd! – figyelmeztette Han. – Csak én vagyok… Luke Skywalker. – Értem – bólintott Luke. a Falcon indulásra kész. Mara hunyorgott a sötétben. – Ne félj. majd ugyancsak felkészült az indulásra. és az adattömb megállt a levegőben. – Azért jöttünk. és felvesztek minket. – Te meg Csubi hozzátok a Falcont. meg tudod találni. mint az ajtónálló G-2RD droid vészjelzése… Kiugrott az ágyból. és Mara kétségbeesett reménnyel figyelt. s az asztalhoz lépve bekapcsolta a gyenge fényű lámpát. – Felejtsük el! Hogy intézzük ezt az egészet? – Lando és én elmegyünk Maráért – vázolta a tervet Luke ismét komolyan. – Nem akartalak megbántani. hogy ismét a falat tanulmányozza. Han a fejét csóválva pillantott körül. hogy kivigyünk innen – világosította fel Skywalker. és a kellemetlen gyanú hulláma indult el gyomrából. Persze. – Oké – morogta. és a zsebére csapott. még Thripiót is magával kénytelen vinni. teljes erejéből a sötét alak felé hajította azt. – Sajnálom. szuperművelt dumájával! Egyre cifrább az ügy… – Nálad a gátlóretesz. keze a fegyverét kereste. A belépő alak egyszerűen feltartotta a kezét. Nem elég. itt van – bólintott Luke. Váratlanul felhangzó. – Nézd. hogy… Mara felriadt álmából. hogy egy kicsit több időt tud majd a feleségével tölteni az akció előtt. – Az erő legyen veletek! – morogta maga elé Han. ami most nem volt az ágya alatt. A noghri csak állt. De valahogy arra számított. Lady Vader hitvese… – Elfordult. aki valószínűleg egész úton szórakoztatni fogja őket süket. hogy kiszárad a szája. . Miért ne mennénk? – Tudom. hogy Leiát és az ikreket itt kell hagynia. Csakhogy azalatt a Birodalom klónozási akciója tovább folyna… Elhúzta a száját. Oké. és dühödt kiáltással emelték magasba fénykardjaikat. de addig nem megy sehová. mit érzel – ingatta fejét együttérzően Luke. fellengzős. – Volnál olyan szíves elárulni. hogy most rögtön megyünk? – Van jobb ötleted? – vitatkozott Luke. Han azonban nem volt túlzottan együttérző hangulatában. és elsietett az ajtó felé. amíg nem köszönt el Leiától… kettesben. És ne feledd a droidokat! – Rendben – felelte Hah. – Azzal sarkon fordult. Mara rámeredt. – Ott találkozunk. amit elalvás előtt tanulmányozott… és amint az ajtó kivágódott. Mara! – suttogta. mely úgy hatott. De nem: Vader és Skywalker felegyenesedtek. hova kell felerősíteni. A Császár felemelte a kezét. így logikus – ezt el kellett ismernie. Han rámeredt. lehorgasztott fejjel. majd elméjét összekapcsolta a betolakodóéval. Mindkét férfi megtántorodott az ellentámadás súlya alatt. ahol elrejtettük a noghri hajót… Csubi tudja. ha meg akarod állítani. – Ha magadra haragítasz egy G-2RD droidot.utánunk.

– Ügyes trükk – morogta. Alig értek a fedélzetre. hogy meséljem el. Mara. – Nem gondoltam volna. s ezek a szavak az egész szituációt új megvilágításba helyezték. Mara Jade-et. Mara! – jelentette ki Luke. – Minden kész hátul? – kérdezte Solo. sem az Endoron nem voltunk többen – válaszolta Solo. azzal bekapcsolta a navigációs komputert. hogy mindjárt mindent elsöprő dühroham vesz erőt rajta. fénysebességre váltunk. hogy tanítson meg rá! Calrissian vezetésével egy régi magándokkba érkeztek. – Öten vagyunk egy teljes védelmi rendszerrel szemben. És eléggé megbízik benne ahhoz. Mialatt öltözködött. elkötelezte magát ezen az oldalon. Skywalker a másikba. és Csubakka lépett a kabinba. ha Thripio . Ellenőrizd gyorsan az alluviális lengéscsillapítót… már jó ideje szikrákat hány! Újabb vakkantás után a vuki munkához látott. amint Mara követte Skywalkert a hajó belsejébe. Szerencsére nem vágta mindezt a lány arcába. – Milyen haderő jön velünk? – firtatta a lány. – Sokra viheted. mert tudja. mi módon menekültünk meg a Hoth-ról… Mögöttük feltárult az ajtó. – Várj odakint… Mindjárt kész vagyok. váratlanul felbukkanó őrökre számítva. De ehelyett csupán tompa fájdalmat érzett. Óriási! Nem sportszerűtlen ez egy kicsit? – gúnyolódott. akinek nemcsak hogy semmivel sem tartozik. hogy megöli. – Reméljük. vagyis meg kell tennie mindent. és ezzel Mara is tisztában volt. amint mindhárman a turbóliftek felé siettek. Minden bizonnyal a koréliai is éppoly ideges volt. hogy azt mondtam! De mikor mondtam. – Az volt az utolsó állomás Wayland előtt. ahogyan azt az elektronikus sikolyt elfojtották. – Mielőtt elfelejtem. a vén bárka máris a levegőbe emelkedett. Luke – kezdte Han –. hogy bárkit is odaviszek? – Muszáj. s feltápászkodott az ágyról. hogy őt kiszabadítsa. megpróbálom a többit is kikalkulálni. de aki megfogadta. – Egy újabb Klón háború kitörése előtt állunk. A fedélzeti nyílást Csubakka toronymagas alakja torlaszolta el. – Rá kell vennem Solót. Mara a fickó tarkóját bámulta. – Sem a Yavinnál. és végignézett egy keresztfolyosón. hogy megölje azt az őrült Joruus C'baothot a Jomarkon.– Persze. dühítő megfontoltsággal színezve. hogy Calrissiant is ott találta. – Amit látsz – vetette oda Solo. De e szavak már csak reflexszerűen buktak ki belőle. Kifinomult Jedi-képességeivel ezt Luke is biztosan látta. enyhén remegve a dühtől – azaz mechanikus rendszerének frusztrációjától. Meg kell akadályoznunk! – Hát menj. – Jobb. ehelyett a gép teljesen sértetlenül álldogált az ajtó mellett. – Jó. amire kérik. Abban a percben. Lando és Csubi. A Millennium Falcon már készen állt. – Úgy vélték. – Ez nem az én háborúm. ha nem azt teszed amit a másik fél elvár tőled – magyarázta. mint a vuki. hogy segítsen. – Épp időben – morogta Solo. Mindezt azért. fémeszközt a droid oldalán. te felelsz a két droidért. A szökés! Mara Luke-ra pillantott. sikerül is – sóhajtott Solo. Skywalker. A G-2RD droid állapota viszont meghökkentette. Mara észrevette a lapos. Nem szeretném. mit kell tennie. ami visszatartotta a lányt. s arra számított. ha bekötitek magatokat! Amint kiérünk innen. a Felkelés hőse. – Értem – felelte Mara nagyot nyelve. Luke. Hová megyünk? – Az Obroa-Skai felé – tűnődött a lány. Abból. amikor kilépett szobájából. hogy személyesen kell őket elvinnie Waylandre. – A magabiztosságod abszolút meggyőzött – sziszegte. Ugyanazzal a megfontoltsággal. Solo vállat vont. – Rendben – morogta Mara. hogy a droid darabjai szanaszét hevernek a padlón. Mire odaérünk. hogy egy őrdroidot is meg tudsz zabolázni… – Nem könnyű. Mara becsúszott az utasülésbe a kapitány mögé. így nem lesz olyan feltűnő a szökésed. amikor Leiának a Császár raktáráról beszélt. Jedi lovag. hangját a fennkölt. ami Thrawn legfontosabb katonai bázisát védi. egy lázadót. – Oké. volt ideje felmérni a terepet sokkal kevésbé kifinomult Jedi képességeivel is – épp ezért nem volt meglepve. és akadályozd meg! – csattant fel Mara. én. íme Luke Skywalker. – Te. – Egy gátlóreteszt erősítettünk rá – válaszolt Luke a kimondatlan kérdésre. az igazság és a törvény tartópillére… amint épp semmibe veszi az Új Köztársaság alaptörvényeit. – Majd emlékeztess. A vuki igenlőt vakkantott. de Han és Csubi kiötlötték a módját – magyarázta Skywalker. arra következtetett. És ebben az is benne van.

mélyen lobogó tűzzel a szemében. mit tehetek önért? – Készíttessen elő egy hajót számomra! – parancsolta C'baoth furcsa. amik valamelyest ellensúlyozták az egyre növekvő balsejtelmet. Azt már demonstrálta. Élesen. ami órákkal késleltette az akció beindítását. C'baoth ránézett. hogy újra megteszi. hogy képes megadni. – Azt hittem. – Waylandig? – Igen – válaszolta C'baoth az űrben úszó. tudta. nem a maga hatásköre. de az előrelátás biztos tudatával. kapitány – szólt fel a Chimera kommunikációs tisztje a hídra. hogy megkísérelje. Ha C'baoth beavatkozása az ismételt bukást eredményez. Pellaeon parancsnoki széke és az ysalamiri erőtér túl messze volt – túl messze ahhoz. s végső eligazítást kér. Han? – kérdezte Luke. Anélkül. ha rohangálni kezdene fel s alá az emberei előtt – s lehet. amióta leszereltél. mire is pályázik. Pellaeonnak még mindig nem volt világos a dolog. ha a Birodalom elveszíti Thrawn főadmirálist és a csillagrombolóit – akkor mindennek vége. Ott pusztult el a második Halálcsillag. – Történt valami Waylanden? – kérdezte Pellaeon. – Aban kapitány jelenti: minden hajó harckészültségben. – Oké. C'baoth a fedélzeten tartózkodik. Pellaeon nem értette. hogy gyengének és alázatosnak mutatkozna. – Már megmondtam magának. – Vagy magamnak kell választanom? . hadnagy! – parancsolta Pellaeon. – Ami Waylanden történik. – C'baoth mester – bólintott komolyan –. az az ember. Az nem lenne megoldás. amit már a Bilbringin is alkalmazott… A hideg futkározott Pellaeon hátán. s a kapitánynak az a furcsa érzése támadt. akik a gyengélkedőben feküdtek – valahogy nem volt kedve odakerülni. amit C'baoth akar. hogy a megaláztatással való játék tette-e uralkodóvá a Császárt. és őt semmi más nem érdekli. Pellaeon azon tűnődött. készülj! Most… Hátrahúzta a hipersebesség modulátorkarját. Ha úgy határoz. ami megtelepedett a gyomrában. – Thripio hobbija a barkácsolás – magyarázta. az viszont koránt sincs rendjén. hogy C'baoth nem is engedné. – És egyáltalán nem ért hozzá – vetette közbe Solo keserűen. hogy képes teljesen átvenni a Chimera irányítását egy rámenős mutatvánnyal. velünk tart a Coruscant elleni… – Meggondoltam magam – szólt közbe C'baoth élesen. Még mindig a kinti készülődést figyelte. – C'baoth közelségét. A rossz közérzeten és az érzelmi zavarodottságon kívül a nyilvános megaláztatás csökkentené a tekintélyét az emberei előtt. készülődő csatahajókat figyelve. aki igazán bízik benne. Ez az idő eljött végre. Csak reménykedni tudott. megpróbálva elfojtani aggodalmait. Az rendben van. Öten. Pellaeon parancsnok. hogy ezzel a dolog nem fejeződik be. csak Leia Organa Solo és ikrei elfogása. És ha a Jedi Mester inkább a megbénítás azon formáját választaná. Egyetlen ysalamiri sem volt elérhető közelségben. anélkül. Csubi. nem messze a Coruscanttól… Pellaeon felvonta szemöldökét. Miközben feléje fordult. hogy egyértelmű lenne. hogy egyszer átveszem a parancsnokságot. megsemmisítő támadásra a Coruscant ellen. Látta a jelentéseket azokról. mit jelent ez. – Az első utad. Elkapta Mara pillantását. Az egyetlen. – A Bellicose legénysége bevetésre kész. kipillantva az újonnan érkezett fényekre. Vader Executor nevű Szuper osztályú csillagrombolójával és a Birodalom legjobb embereivel egyetemben. – Elegendő üzemanyaggal Waylandig. hogy elérje anélkül. A hajó előkészítésével foglalkozzon! – Ismét az ablakon túli nyüzsgést szemlélte. hogy odanézett volna. Stimmt? – Persze – felelte a fiatal Jedi. – Továbbítsa neki az utasításokat. Az Endor mellett elszenvedett vereség képei jelentek meg a szeme előtt. A csillagok végtelen hosszúságú fénycsíkokká nyúltak… és ők máris nekilódultak. nem az utolsó. – Reméljük. és jókedvűen rámosolygott. Hogy elfoglaljanak egy birodalmi bázist.bármihez hozzábabrálna Csubi vagy Lando távollétében. hogy a Jedi először veszi észre igazán. amikor hirtelen kényelmetlenül feszengeni kezdett. – Igen – válaszolta Solo. hogy Thrawn összeszedte a Birodalom harcedzett elit alakulatait egy általános. Mara Skywalkerre pillantott. akit meg kell ölnie.

– Igenis – fordult Tschel a kommunikációs állomáshoz. – Rendben. oda. – Lehet ennek valami köze a lázadókhoz? – Valószínűtlen – felelte Thrawn. ismét dührohama lesz. – Rendben – ismételte lustán. Jelezve. és ez látszik a megfelelő pillanatnak a manőver végrehajtására. Valahol az agyában egy vészcsengő sivított. uram – ismerte be Pellaeon. Pellaeon a fejét ingatta. uram – bólintott Pellaeon. De leghelyesebb. ha nem kockáztatunk. és nem Covellé: én adom az utasításokat. Thrawn főadmirális – jelentette ki. Thrawn főadmirális – jegyezte meg C'baoth a türelmetlenség és a gyanakvás határán. Amint Pellaeon figyelte. hogy Covell tábornok veszi át a Tantiss-hegyi helyőrséget – jelentette ki Thrawn. Covell segédei. – Tekintse ezt a bizalom ápolásának – folytatta Thrawn. Pellaeon Thrawnra bámult. – Egyáltalán nem – felelte a főadmirális végül. De ez az én hajóm lesz. Őket is vegyék a fedélzetre. Pellaeon a Coruscant napját vizsgálta. – Természetesen. – Ha Waylandra óhajt menni. – Semmi jele. de aztán összeszedte magát. – Hívja a Death's Headet! – adta ki az utasítást Thrawn. C'baoth átható pillantást vetett mindkettejükre. ahol C'baoth eltűnt. Szóljon. Hátranézett. hogy olyan forrásból kap híreket. – Waylandre óhajtok menni. Thrawn főadmirális saját parancsnoki szobájából érkezett. természetesen megteheti. szándékuknak ezernyi apró árulkodó jelét adnák. amit nem ismer? – Egy kicsit. – Nem kértem katonákat. a katonákról és az utasokról én gondoskodom. – Egy napon majd „kiadom” önnek a Delta Forrást. hogy akciót szerveznének ellene. Csak a legénységet. s egy pillanatra Pellaeon azt hitte. Azonnal. – Rendben. hogy tudnának Wayland létezéséről.A híd szélén mozgás támadt. – Gondolja. – Mégis meglehet. Covell csapatait – és természetesen magát a tábornokot – szemelték ki. majd Thrawnra pillantott. – A komputerben van egy legénységi és katonai lista. . – Úgy terveztem. Tschell őrmester! – Uram? – húzta ki magát a fiatal tiszt a legénységi árokban. – Megkérdezhetem. amit klónmintaként határoztak meg. hogy előrelátó Jedi Mesterünknek szemet szúrt valami… Talán a bennszülöttek mozgolódnak. C'baoth Pellaeonra. – Maga előkészít nekem egy hajót. hogy C'baoth és Wayland… – Zavartnak látszik. – A szobámban leszek. – Tájékoztassa Harbid kapitányt. – És más utasokat sem. mire az egy ysalamiri semlegesítővel a hátán rögtön mellette termett. Feje félrebillent. – Megkérdőjelezi? Egy hosszú pillanatig Pellaeon azt hitte. C'baoth nem fordult meg. majd elsétált. – Ezenkívül frissíteni kell a személyi állományt. nem is beszélve arról. de tovább helyezkedett. ha kész a hajó! – Ahogy óhajtja – bólintott Thrawn. Thrawn szemei végigpásztázták a termet. miért? – Az én döntésem ez – válaszolta C'baoth sötéten. Fejével biccentett egy katonának. és az ön rendelkezésére bocsátom. – Igenis. C'baoth Mester – szólt Thrawn megnyugtatólag. Thrawn felveszi a kesztyűt. regisztrálva C'baoth jelenlétét. Ha ez mégis megtörténne. hogy ellenőrizze a Coruscant elleni roham előkészületeit. – Valóban? – kérdezte Thrawn Pellaeon mellé lépve. – Még mindig zavarja. – A Delta Forráson keresztül? – És a normális hírszerzésen keresztül – mosolyodott el Thrawn. – C'baoth ajkai tovább mozogtak sűrű bajusza alatt. nem közvetlenül – felelte Thrawn. a tábornok egyéb csapataival együtt. kapitány – állapította meg Thrawn. hogy a Draklor monitort kiemelem a harccsoportból. Majd elindultak. A katona mögöttük állt meg. – Erről tájékoztatni fogom a tábornokot is. – Tudassa Covell tábornokkal a tervekben bekövetkezett változást! – utasította Pellaeont Thrawn a távolodó C'baothot figyelve. így Pellaeonnak is biztonságot nyújtott az ysalamiri. hogy enyhítsék a Qat Chrystacnál adódott felfordulást. hogy Tantiss-hegy veszélyben van? – Nem. De nem most.

Nem voltak ott. hogy észrevette volna. és felemelte fegyverét. hogy várunk. Igyekezett megnyugtatni a kicsiket. mint egy tudatlan civil kíváncsiskodása. – Győződjék meg arról. hogy valami szörnyűbbről van szó. hogy a riadó utáni első percben kellett belépniük a szobába. amíg a Draklor eltűnik a környékről. – Vigyázunk? – Leia körülpillantott. kérjen-e információt. – Biztos. hogy a lázadás központja előttük hever. – Minden rendben? – Csak rosszat álmodtam – világosította fel Leia. – Tudom – válaszolt Leia. hogy Winter még a káosz kellős közepén is felfigyel az érzelmi állapotára… – Luke és Mara harcoltak valakivel. hunyorgott. a második. kapitány! Most fontosabb dolgunk van. – Viseld gondját a gyerekeknek! – Vigyázunk rájuk – biztosította Winter. – Örököseinek nem esik bántódása. Nem kockáztatná az akció sikerét ilyen körülmények között. akik már a bölcső körül álltak. – Nyilván csak rossz álom volt. jövök – szólt oda Winternek. amiért Hant és Luke-ot elengedte.– Nem tetszik az ötlet. ha C’baoth készülne valamire. – Helyes. de nem hangzott túl meggyőzően a mondandója. A szoba másik részében felsírtak az ikrek. – Luke megérezné. hogy egy újabb birodalmi kommandó. Winter jelent meg az ajtóban. de ehelyett belecsúsztatta a készüléket köntöse zsebébe. és tájékoztassa őket. biztosan álom volt – döntött. – Riadókészültséget rendeltek el – közölte. – Ne aggódj! – nyugtatta Leia. Luke ellépett Mara mellől. mint probléma. szertefoszlatva a rémes álmot. – Nem tudom – vallotta be. főadmirális – hangzott a formális válasz. a hercegnő arcát fürkészve. amint a sötét árnyék feléjük mozdult. és felegyenesedett. majd elővett egy pár cipőt. TIZENNEGYEDIK FEJEZET Csendesen álltak ott: Mara és Luke várakozva. amit a szirénabőgés még élénkebbé tett… – És ami beindította bűntudatát. – A Chimera felkészült. fénykarddal a kezében. – Mindent a maga idejében. megkötve az övét. Hátul egy öregember állt. Most. Kinézett az ablakon. – Szabaduljon meg az aggodalmaitól. Coruscantot támadás érte. felriasztva Leiát. – Winter! – kiáltotta köntösét felragadva Leia. magasba emelve fénykardját. – Ha nem álom. Az öreg megállt. nem várhatnak győzelmet. mi is az a háború. hogy a támadóerő többi egysége is kész. És úgy tűnt. amint célhoz ér… – Amint tudok. a feszültség szikrája csillogott a szemében. A stratégiai hírszolgálatnak semmi más nem hiányzik most. Bejöttek anélkül. hogy a Jedi Mester a Tantis-hegyre megy. gondolkodott. De mihelyst eléggé éberré vált ahhoz. Kész a hajóm? Pellaeon elhessegette kellemetlen gondolatait. – Nem értem. hogy csak álom volt? Leia az ajkába harapott. ziláltan. nincs idő a megnevezhetetlen félelmekre. Kezei között villámok cikáztak. – Én nem aggódnék emiatt – mondta halkan. akkor Jedi-látomás… Nem. jutott be a Palotába. – Remélem is – hagyta rá Winter. – Thrawn körülpillantott a hídon. főadmirális. agyát félelem és gyűlölet töltötte el… Sziréna üvöltött fel a folyosón. Thrawn követte a pillantását. Furcsa. rádöbbent. – Tudom – mondta Leia. Első gondolata az volt. majd ismét Pellaeonhoz fordult. Kézbe vette a rádióját. azzal a fénykardját markolva elhagyta a szobát. – A stratégiai tárgyalóba kell mennem! – Értem – felelte Winter. hogy a riadót Mara szökése miatt fújták. Nem tudom miért. amikor lefeküdt – és ez azt jelentette. Lady Vader! – szólt Mobvekhar. – És aztán – tette hozzá – megmutatjuk a lázadóknak. de valahogy zavar. . Úgyis tudomást szerez mindenről. és a lábára húzta. hogy meghatározza a zaj forrását. Thrawn ismét mosolyra húzta a száját. és most vette észre Mobvekhart és a két noghrit. Pellaeon összevonta a szemöldökét. – Valójában ez inkább megoldás.

Különféle lények sokasága nyüzsgött a folyosón: néhányukat a kötelesség szólította, mások zavarodottan, információt követelve rohangáltak. Leia átfurakodott az őrség sorain, majd csatlakozott egy csoport álomittas katonai tanácsadóhoz, akik a turbólifthez siettek. Egy kocsi épp induláshoz készülődött, s ketten az utasok közül, felismerve Organa Solót, rögtön átadták a helyüket. Az ajtó bezárult mögötte: ott maradt két bájcsevegő, barna köntöst viselő java közt, akik kényelmesen lemaradtak, de azért még pimaszul a fedélzetre tolakodtak az utolsó pillanatban. A palota teljes alsó szintjét hadmozdulatok megtervezésének szentelték. A periférián az ellátmányozó részleg kapott helyet, beljebb Ackbar, Drayson és más törzstisztek irodái, legbelül a létfontosságú szekciók. Leia keresztülvágta magát a centrum felé, elhaladt két vuki őr mellett, és belépett a hadműveleti terembe. Csupán percek teltek el a riadó megszólalása óta, de a szobában máris teljes káosz uralkodott, amint frissen ébredt rangidős tisztek és tanácsadók próbálták a védelmet megszervezni. Egyetlen pillantás a fő taktikai monitorra igazolta kapkodásukat: nyolc birodalmi cirkáló tűnt fel laza láncot alkotva az 1-1-6-os vektoron, a négyes szektorban. Gravitációs kúpjaik az összes lehetséges utat elzárták Coruscant körül. Amint Leia a monitort figyelte, gépek újabb csoportja jelent meg a centrumban, két újabb cirkáló nyolc Katana-flottabéli sorhajó kíséretében. – Mi ez? – csattant fel egy ismeretlen hang a vállánál. Megfordult. Egy fiatalember – inkább gyerek – állt ott feje búbját vakarászva, fel-felsandítva a taktikai monitorra. A hercegnő először nem ismerte fel, aztán beugrott neki, ki lehet. Ghent, akit még Karrde küldött, hogy leleplezzék az ármányt, amit a birodalmiak főztek ki Ackbar admirális ellen. El is felejtette, hogy még mindig itt lebzsel a kölyök… – Birodalmi támadás – tájékoztatta tömören. – Ó – csodálkozott a legény. – Ilyesmi még megtörténhet? – Háború van – emlékeztette Leia. – Háborúban pedig mindazt megteheted, amit a másik oldal nem tud megakadályozni. Egyébként hogy jutottál be ide? – Ó, már régebben csináltam magamnak egy belépőkártyát – válaszolta Ghent, szemét még mindig a monitoron nyugtatva. – Nem volt túl sok dolgom mostanában. Meg tudják állítani őket? – Mindenesetre megpróbáljuk – válaszolta Leia kurtán, körülpillantva a szobában. A másik oldalon Rieekan tábornokot fedezte fel. – Ne légy láb alatt, és ne nyúlj semmihez! Alig tett két lépést, amikor agya hirtelen kapcsolt. Ghent, aki csinált magának egy belépőt, amit csak a legmagasabb ranggal rendelkezők használhatnak, mert nem volt jobb dolga… Hirtelen megperdült, visszalépett, és elkapta Ghent karját. – Ha jobban meggondolom, velem jöhetnél – szólt, és keresztülrángatta a fiút a tömegen, egy ajtóhoz, ami a hadműveleti teremből nyílt. Betáplálta a biztonsági kódot, és az ajtó feltárult. Egy jókora szoba volt, tele komputerekkel, dekódoló egységekkel és kapcsolatteremtő droidokkal. – Ki itt a parancsnok? – kiáltott Leia, mire egy pár fej feléje fordult. – Én – szólt egy középkorú, ezredesi rangot viselő férfi, majd hátralépett a kommunikációs oszloptól, az egyetlen szabad helyre a szobában. – Organa Solo tanácsos vagyok – mutatkozott be Leia. – Ez Ghent, kódfejtő. Tudják valami hasznát venni? – Nem hinném – felelte az ezredes, és vizsgáló tekintettel meredt a kölyökre. – Volt már dolgod birodalmi harci kódokkal, Ghent? – Nem – ismerte be a fiú. – Még csak nem is láttam egyet sem. De megfejtettem néhány katonai kódot. – Milyeneket? Ghent szeme elködösült. – Volt egy, amit úgy hívtak, Lepido program. Aztán valami ILKO kóddal is találkoztam, még tizenkét éves koromban. Az kemény dió volt, majdnem két hónapomba telt, míg rájöttem a nyitjára. Valaki halkan füttyentett. – Az jó? – kérdezte Leia. Az ezredes felhorkant. – Olyasmi. Az ILKO egyike volt azon kódoknak, amit a birodalom adatszállításra használt az első Halálcsillag… és a Coruscant között. Nekünk egy hónapig tartott, míg dekódoltuk – bólogatott elismerően. – Gyere, fiam, van itt egy neked való probléma! Ha tetszett az ILKO, akkor a harci kódolt egyenesen imádni fogod… Ghent arca felragyogott, és máris elindult a számítógépek között. Leia somolyogva tért vissza a hadműveleti terembe.

A harc időközben már elkezdődött. Hat birodalmi csillagromboló lépett ki a hiperűrből a cirkálók közti résen keresztül, két csoportra oszolva egyenest a két Golan III harcállomás felé indultak. A TIE vadászok előttük rajzoltak, készen arra, hogy megütközzenek a véderővel; melynek hajói most startoltak a Coruscant felszínéről. A képernyőn lézerágyúk tüzének fénye villogott: mindkét fél nagy energiájú lövések tucatjait adta le. Rieekan tábornok a fő parancsnoki pulttól néhány lépésre állt, amikor Leia elérte. – Hercegnő – bólintott a férfi üdvözlésképpen. – Tábornok… – zihálta Leia, majd gyorsan végigpillantott a helyzetjelző monitorokon. Coruscant energiapajzsát aktiválták, a földi bázisú védelem teljes ostrom elé nézett, az X- és B-szárnyúak második hulláma éppen ekkor özönlött ki a dokkokból. Drayson admirális a kiemelt parancsnoki szék előtt állt, utasításokat üvöltött mindenkinek. – Drayson? – döbbent meg Leia. – Ackbar egy ellenőrző körúton vesz részt a Ketaris szektorban – magyarázta Rieekan kurtán. – Drayson maradt rangidősnek. Leia felnézett a kijelzőre. Rossz érzés vett erőt rajta. Drayson elég rátermett, de Thrawn főadmirális ellen a rátermettség kevés. – Riasztották a szektor flottáját? – Azt hiszem sikerült, még mielőtt a pajzsot aktiváltuk – válaszolta Rieekan. – Sajnos, a birodalmiak elsőként épp az információtovábbító központot rombolták szét, így nem tudni, vették-e az adást vagy sem. Ezt csak a pajzs kinyitásával tudhatnánk meg. Az a rossz érzés még jobban befészkelte magát Leia gyomrába. – Akkor ez nem csak valami csel, hogy a szektor flottáját átirányítsuk – állapította meg. – Másként békében hagyták volna az állomást, hogy segítséget hívhassunk… – Igen – mondta Rieekan egyetértőleg. – Bármit forgasson is a fejében Thrawn, mi vagyunk a fő célpont. Leia szótlanul bólintott, felpillantva a monitorra. A csillagrombolók betörtek a harcállomás külső zónájába, és az űr sötétjét a lézerágyúk tüze festette ezerszínűre. Kint, ahol a csata a elemi erővel tombolt, a cirkálók körkörös védelmet alkottak a csillagrombolók előtt. A nagy kijelzőn sápadt, fehér csík jelent meg: az ionlöveg első energianyalábja a felszínről a csillagrombolók felé. – Hiába – morogta Rieekan. – Kitértek előle. És ha nem is tértek volna ki… Leia tudta, hogy az elektronikus zavarósugár éppúgy eltalálhatta volna a harcibázist, mint bármelyik csillagrombolót. Az ionágyúk nem éppen pontosságukról híresek. – Valaki mást kell a parancsnoki székbe ültetnünk – mondta, újfent körülpillantva a hadműveleti teremben. Ha rá tudná beszélni Mon Mothmát, hogy Rieekant nevezze ki… Tekintete hirtelen megállapodott egy a hátsó falnak támaszkodó nőn, aki megpróbált valamit leolvasni a monitorokról. Sena Leikvold Midanyl, Garm Bel Iblis tábornok főtanácsadója… a tábornoké, aki több, mint kompetens! – Mindjárt jövök – szólt oda Rieekannak, majd beleveszett a tömegbe. – Organa Solo tanácsos – lepődött meg Sena, amint Leia közeledett. Feszültség sugárzott egész alakjából. – Azt mondták, maradjak ki ebből. Meg tudná mondani, mi történik? – Az történik, hogy szükségünk van Garmra – felelte Leia, s tekintetével a férfit kereste. – Hol van? – A megfigyelő központban – válaszolta Sena, fejével a félkör alakú balkon felé biccentve, mely a hadműveleti bázis hátsó része fölött helyezkedett el. Leia felpillantott. Lények százai özönlöttek a megfigyelő központba, akiket ide irányítottak a stratégiai szobába, be nem tudtak átjutni. Az egyik oldalon egyedül üldögélt és a kijelzőket tanulmányozta Bel Iblis. – Hozza le, kérem! – mondta Leia Senának. – Szükségünk van rá. Sena sóhajtott. – Nem jön le. Hacsak Mon Mothma meg nem kéri rá. Ezt mondta. Leia gyomra összeszorult. Bel Iblis esetében érthető ez a nyakasság, de ez a mostani nem a megfelelő idő a személyes viszálykodásra. – Ezt nem teheti… Segítenie kell! Sena a fejét rázta. – Már próbáltam. Nem hallgat rám. Leia mélyet sóhajtott.

– Lehet, hogy rám fog. – Remélem. – Sena a kijelzőre mutatott, ahol Bel Iblis csatacirkálóinak egyike felszálláshoz készülődött, hogy csatlakozzon a többiekhez, a koréliai harci gépekhez és a kísérő fregattokhoz, amelyek a betolakodók felé iparkodtak. – Az ott a… Harrier – mutatta Sena. – Peter és David, a fiaim is a fedélzetén vannak. Leia megérintette a vállát. – Ne aggódjon! Lehozom valahogy. Mire felért a félemeleti galéria centrumába, tömve találta. Azonban a Bel Iblis körüli teret szabadon hagyták. – Üdvözlöm, Leia – intett a hajdani szenátor a közeledőnek. – Azt hittem, lent van. – Ott kellene lennem… de önnek is – kezdte Leia. – Szükségünk van önre… – Itt van a rádiója? – szólt közbe Bel Iblis élesen. – Igen. – Vegye elő! Most rögtön! Hívja Draysont, és figyelmeztesse erre a két cirkálóra itt! Leia a kijelzőre pillantott. A két cirkáló, amely csak az imént bukkant fel, finom manőverezésbe kezdett. Gravitációs kúpjukkal éppen elsodortak egy harcállomást. – Thrawn egyszer alkalmazta már ezt a trükköt Qat Chrystalnál – folytatta Bel Iblis. – Egy körhálót használ, hogy a hiperűr szélét biztosítsa, majd bedob egy hajót egy keresztvektor mentén, hogy bármikor leválhasson. Draysonnak több erőt kell arra a szárnyra vonnia, hogy ezt ellentételezze. Leia már a köntöse zsebében keresgélt. – De nincs semmink, amivel feltartóztathatnánk egy újabb csillagrombolót… – Nem a legyőzésről van szó – magyarázta Bel Iblis. – Bármit is indítottak el a birodalmiak, teljesen vakon fog bejönni, pajzsok nélkül, viszonyítási pontok híján. Ha a hajóink a helyükön vannak, megsorozhatják, mielőtt betájolja magát. Sok múlhat ezen. – Értem – bólintott Leia. Bekapcsolta a rádióját, és beütötte a központ kódját; – Itt Leia Organa Solo tanácsos beszél. Sürgős üzenetem van Drayson admirális számára. – Drayson admirális elfoglalt, nem lehet zavarni – válaszolt az elektronikus hang. – Ez közvetlen tanácsosi hívás – szólt Leia. – Kapcsolja Draysont! – Hanganalízis pozitív – szólt vissza a központos. – Tanácsosi hívást hatálytalanították közvetlen katonai vészhívásra. Hagyhat Drayson admirálisnak üzenetet. Leia összeszorította a fogait, és gyors pillantást vetett a kijelzőre. – Akkor kapcsolja Drayson főtanácsadóját! – Du Pre őrmester elfoglalt, és nem… – Törölve – vágott közbe Leia, – Adja Rieekan tábornokot! – Rieekan tábornok elfoglalt… – Már késő – suttogta Bel Iblis. Leia felnézett. Két Victory osztályú csillagromboló jelent meg közvetlen közel céljukhoz, a két harcállomáshoz – pontosan úgy, ahogy azt Bel Iblis megjósolta. Masszív oldalirányú sortüzet adtak le, majd gyorsan elfordultak, mielőtt az állomások, vagy az őrizetükre rendelt ágyúnaszádok viszonozhatták volna a csapást. A kijelzőn ködlő kék kagyló az állomás deflektorát jelölte; vadul villogott egy ideig, aztán ismét egyensúlyba került. – Drayson nem bír Thrawnnal – suttogta Bel Iblis. – Egyszerűen képtelen rá. Leia mélyet sóhajtott. – Le kell jönnie, Garm! A tábornok a fejét rázta. – Nem tehetem. Addig nem, amíg Mon Mothma meg nem kér rá. – Úgy viselkedik, mint egy gyerek – csattant fel Leia, meg sem próbálva diplomatikus maradni. – Nem hagyhatja, hogy emberek haljanak meg a személyes sértettsége miatt! A férfi ránézett; és ahogy Leia a tekintetét vizsgálta, megdöbbentette a benne parázsló fájdalom. – Ön ezt nem értheti, Leia. Nekem ehhez semmi közöm. Ez Mon Mothma miatt van. Végre megértettem, miért úgy intézi a dolgait, ahogyan intézi. Mindig azt hittem, hogy azért koncentrál mind több és több hatalmat a kezében, mert szereti azt. De tévedtem. – Hát akkor miért csinálja? – követelődzött Leia, bár nem igazán érdekelte most Mon Mothma. – Mert bármit tesz, ott életekről van szó – magyarázta. – És nem akarja másokra bízni ezeket az életeket.

– Igen? Mon Mothmán az erőfeszítés jelei látszottak. . – Mindez azokat nem érdekli. Kereste a szavakat. Garm! Talán én rá tudom beszélni. mindaz a felelősség. hogyan mozog a csatacirkáló fedező pozícióba a visszavonuláskor! Íme. amit hallani akar… És aztán Leia meglepetésére Bell Iblis vette át a kezdeményezést. Mögöttük Pellaeon egy kísérő fregattot ismert fel. – Itt vannak – jegyezte meg Thrawn. ha én vehetem át a parancsnokságot – mondta Bel Iblis. Nem látok okot. átnéznie a vállam felett. hogy Jedi-tréningje sikerét. amíg nem hallotta. és heves sortüzet zúdítottak rá. hogy ez volt az az empátia. – Visszavonulásra készülnek – válaszolta Thrawn. ami az Új Köztársaság valós erejét szolgáltatta. Leia. úgy semmi értelme. ha megtenné. de tudta. Azonban Bel Iblis addig nem hajlandó kezet nyújtani. Leia a fogait összeszorítva követte őket. mely jégzáporként vert végig a csillagromboló pajzsán. ami sokkal erősebb. Addig is legjobb. melyekhez Mon Mothma az ő segítségét kérte… Nem számított. Garm! A tábornok elmosolyodott. – Bel Iblis tábornok! Bel Iblis talpra ugrott. milyen hihetetlenül nehéz ez neki. Annyira koncentrált Bel Iblisre. – Örülnék. a helyzet a lehető legjobban alakul. ami a galaxis jövőjét alakítja… Már amennyiben kitartanak a következő órákban. nekem pedig türelmem. Milyen megalázó szembenézni egy emberrel. Egy pár koréliai harci gép suhant el a Chimera mellett. – Ezért nem mehetek. hogy igaza van – szakította félbe őket Mon Mothma halkan. hogy megbízzon bennem. rámutatva az egyik csatacirkálóra. – Mon Mothma – hebegte. Az összes diplomáciai küldetés. amiért egy embert a háta mögött kibeszélt. – Hol? – kérdezte Pellaeon ide-oda röppenő tekintettel. Mon Mothma szemei körül a ráncok kisimultak. Az Ackbarba és néhány emberbe vetett hite. Erre viszont nincs ideje. – Lehet. A hosszú és veszélyes történelem. a másik is hasonlóképpen cselekszik.Leia rámeredt… de amint nyitotta a száját. és ez a súrlódás aláásná az egész együttműködést. hogy nem is vette észre az idősebb nő közeledtét. Leia meglepetten fordult meg. ha kimaradok belőle. Neki magának kell erről döntenie. a jelenlegi vészhelyzetre való tekintettel ezennel engedélyét kérem. mint azt Jedi-képességével ő meghatározhatná. én is kész leszek. – Figyelje. fedező pozícióban. De ennek már jó ideje. A stratégiai szoba felé intett. hogy szolgáljam. – Eleget veszekedtünk az évek során. ami később csatlakozott a védelemhez. Úgy tűnt. hogy szüksége van a segítségére. – Az A-4-es különítmény induljon a 22-es szektorba! – adta ki az utasítást a kapitány. – Amikor készen áll arra. – Én… – Minden rendben. hogy átvehessem a parancsnokságot Coruscant védelmében. Egymás mellett siettek le a lépcsőn a parancsnoki szintre. és bevallani. akinek egyszer hátat fordított. Leia pedig átlátta. a felét sem fogta fel. hogy annak. – Akkor kezdjük. ami egyre kevesebb ember vállát nyomta… Azok vállait. amit Mon Mothma és Bel Iblis alakítottak. akik odakint most meghalnak – emlékeztette Leia. ami most lejátszódott. Jó csapat voltunk egykor. hogy mindent jól csinálok-e. és bűntudata mardosta. életének minden részlete. hogy Thrawn nem tévedett. amíg el nem fogad… igazán el nem fogad… olyan emberként. – Mon Mothma – kezdte formálisan –. Leia – nyugtatta meg az asszony. nem lesz képes újból komoly feladatokat róni rám. amit a palotában töltött. hogy ellenvetéseit prezentálja. a helyére került. – Mindaddig. akikben megbízott. A TIE vadászok egy csoportja a nyomukban volt: Rellis-féle oldalazó manővert kezdve tiszta célt kerestek. Pellaeon a csatacirkálókra összpontosított. Az erőt. egészen biztosan tudta. hogy a nő szemébe nézhessen. vagy épp családi életét veszélyezteti-e. Még most sem látta. Csak akkor. – Hadd hívjam ide. tábornok. dacára Jedi-érzékeinek. Bel Iblis a fejét ingatta. Állandóan ott kell majd keringenie mögöttem. Lehet. megértést. akiben megbízhat. – Ha rá kell beszélnie. egyfajta empátiát teremtett köztük – egy köteléket.

Leia ismét a kijelzőt nézte. hátsó része tüzes gázokat okádott. Az kísérő fregattok egyike az előzőleg feltárt vektor mentén hirtelen lángba borult. – A kimeneti vektort! – csattant az utasítás. – Lehet. amíg a koréliai hátrább rendeli a hajóit – intette le Thrawn. van egy harmadik lehetőségünk. majd várta a parancsot. – Olyan közel a csillagrombolóhoz. – Igen. – Thrawn végigpillantott a harcmezőn. – Az álcázópajzs „duplavak”. és a sokszínű pontok egyikére mutatott a csillagrombolón. – Először is. – Ez a másik: valószínűleg semmi sem hagyta el a hangárt. vagy kövessük a védelem erőit a felszínig? Szerencsére – csillant fel a szeme –. miért tartott ilyen sokáig. sikerül nekik. visszalépett saját parancsnoki székéhez. – Úgy találomra azt mondanám. Ha Thrawn valahogy megoldást talált erre a problémára… – Ismét indítás – jelentette a megfigyelő tiszt. mire készül Thrawn. Így csak két hazai állomás maradt veszélyben. uram – mondta. a Chimera álcázott hajót indított. – Miféle jeleket? – kérdezte Bel Iblis. – Az előző védelmi parancsnok? – Igen – felelt Thrawn. amilyen közel csak lehet. mikor véti már be Thrawn az új fegyvert. A Golan-féle védelmi állás csak több bajt okoz. a szenzorokat koncentrálják az esetleges energiakibocsátásra! Azt hiszem. a főadmirálisnak igaza van: a védelem visszavonulót fújt. – Újra kilőnek valamit. hogyan ad az öreg koréliai egy lehetőséget nekünk: maradjunk itt és párbajozzunk a harcállomásokkal. – Bel Iblis tábornok! – kiáltott egy tiszt az egyik monitor mögül. Mindjárt vége – úgy tűnik. de ők is minimalizálni tudták a veszteség mértékét. – Hívja a harci bázisokat. Leia mellett Bel Iblis mozdulatlanná dermedt. Ackbar meg volt győződve és őt is meggyőzte. hogy fel kellett ébreszteniük. – Adják meg minden hajónak. nem kellett volna bevetniük ezeket a hajókat a védelemre. a torka elszorult. hogy ezt is elhibázza. és megerősítést kért az aszteroidok és a csarnok vontatónyalábjának állapotáról. ahol az Evanrue izzó gázfelhőbe burkolózott fémdarabnak tűnt csupán. – Evanrue kísérőhajó… ütközés ismeretlen tárggyal! – Ütközés? – ismételte Bel Iblis. – Furcsa jeleket veszünk a Chimera hangárából. amint az Ackbar admirálissal és Hannal lefolytatott beszélgetés emléke agyába villant. – Vonakodva a földi fegyverzettel való harctól. Valaki kegyetlenül káromkodott. – Lehet. hogy nem is manővereznek – válaszolta Bel Iblis gyanakodva. hogy mérjék be és tüzeljenek az adott vektorok mentén! – utasított Bel Iblis. – Hasonló a helyzet a Death's Headnél – szólt közbe egy másik tiszt. Azon tűnődött. Pellaeon vállat vont. – És ismét. Leia visszafordult a kijelzőhöz. Nem értem. Alig mondta ki e szavakat. És ez is hamarosan befejeződik. – Nem akarjuk. Pellaeon bólintott. – Ütközés! – üvöltötte valaki. – Harcászat: adjon új vektort az Evanrue-val való becsapódástól számítva! Feltehetően mozdulatlan tárgyak. – Lehet. hogy a „duplavak” álcázópajzs tulajdonképpen hátrányt jelent használói számára. hogy egy egész TIE vadászrajt indítanak? – latolgatta Leia.– Feladjátok a harcibázist? Thrawn halkan horkantott. Úgy tűnt. határozzák meg a becsapódás sebességét a Chimerától mért távolság alapján! Ne felejtsék el számításba venni a helyi . – Igen… menni fog. – Nem lézertalálat? – A telemetria fizikai becsapódást jelez – rázta a fejét a tiszt. – Rendben – mondta Bel Iblis. – Úgy tűnik. a vontatónyalábokat aktiválják – válaszolta a tiszt. – Harrier. hogy régi koréliai ellenfelünket épp most nevezték ki erre a posztra. amikor a kijelzőn egy fényes villanás látszott. kezdje meg a visszavonulást… fedezze az kísérő fregattokat a balszárnyon! Vörös Vezér. figyeljen a TIE vadászokra! Leia a kijelzőt nézte. – Elrendeljem a vonósugár kieresztését? – Megvárjuk. nem igaz? Hogyan manővereznek? – kérdezte. – Nem hiszem – felelte a tiszt. – De ez túl nagy energiát köt le… – Nem lehetséges. Meg kell tudnunk. a birodalmiak csak figyelték a visszavonulást. – Értettem – jelezte Pellaeon. mint ahogyan azt az előző védelmi parancsnok várta. s az egész hajó vadul pörgött a hossztengelye körül. leült. – Látja. visszatartva a lélegzetét.

mind a huszonkét aszteroida kint van. – Töltsék fel a lézerágyúkat: cél az első számú aszteroid! Tüzelés csak a parancsomra! Pellaeon lepillantott saját. A csatacirkáló tüzet nyitott. hogy a helyzet olyan komoly. vajon felvették-e már az előírt pályájukat. kissé fátyolos hangon. ne a lézert! Leia értetlenül bámulta. hogy tegyenek ugyanígy! Hány lövést adtunk le. Igen kint voltak… s a valós szám csupán töredéke annak. hogy ne égnének ki a vezetékek vagy a vontatóvetők… – Álljanak le erről a szintről! – adta ki az utasítást Thrawn. amint megkapták a koordinátákat! – Igenis. – Lézerágyúk készenlétben – szólt Thrawn. Pár pillanatra teljes feketeség borult az űrre. uram – erősítette meg Pellaeon. – Utasítsa a Harriert. De már nem sokáig bírja… Hirtelen eltűntek a csillagok abban az üres régióban. még egy és még egy. Hirtelen elhallgatott. ahogyan azt Thrawn megjósolta. hogy az aszteroidok kint vannak valahol Coruscant körül. – Thrawn a vezérlőpulthoz lépett. hogy csak az ionágyút használja! Ismétlem. hogy hajóval van dolgunk. – Gondolom. kérek! – Hetvenkettőnél tartunk. – A külön pályák lényegtelenek – biztosította Thrawn Pellaeont. A csatacirkáló megtalálta a célpontját. amilyennek látszik – jegyezte meg Bel Iblis. uram? – Elmegyünk – ismételte Thrawn. A kijelzőn a Harrier ionágyúja tüzelésbe kezdett. Csak mostanáig vezethettük az orránál fogva. gondolta Leia. Igazam volt. kapitány: régi koréliai ellenfelünk kezében az irányítás. de nem hiszem. uram – jelentette az egyik mérnöktiszt. mely a közelben várakozott rá. csak az ionágyút. Az ionnyalábok cikázása abbamaradt. – Megpróbálja az aszteroidok álcázópajzsát szétzúzni! – Remélem. Most mi legyen? Bel Iblis a gondolataiba mélyedve az állat dörzsölte. – Először is nem hiszem. – Csak az számít. – Tüzet szüntess! – szólt Thrawn elégedetten. – Főadmirális? – Igen. – Igen. majd visszalépett a kis csoporthoz. – Egyék meg a maradékot! Hangár: jelentést. – Megvannak a végső számadatok… – Hangja üresen csengett. mindezért őt okolná. ionsugarai az űrbe vesztek. amint lepattantak az aszteroid védőpajzsáról. – Kétszáznyolcvanhetet. és utasítsa tüzelésre. amint a zöld tűzsugár elindul a célja felé. De még így is… kétszáznyolcvanhetet számoltak össze. amit a lázadók feltételeztek. hogy a már teljesen szabad aszteroidot szabadon hagyja. – De az energia-visszacsatoló vezeték már fehéren izzik. kinagyított kijelzőjére. – Megpróbálja sértetlenül elkapni a hajót? – Úgy van – helyeselt Bel Iblis lassan –. – Hadd tanulmányozzák egy percre!… Tűz! Pellaeon az ablakon keresztül figyelte. Uram! – kiáltott az egyik hadnagy. hogy nem mulasztottak-e el számításba venni valamit a romhalmazban. Még egy sortűz. – Érdekes. De azt még nem lehet tudni. s hirtelen kezdte felfogni. – Nem lehetünk teljesen biztosak. – Legtöbbjüket már az első két percben kilöktük. – Coruscant miatt jó ideig nem kell majd aggódnunk. azonnal! – Várjon! – mondta Bel Iblis felemelve a kezét. Nem tudjuk fenntartani ezt a tüzelési szintet sokáig anélkül. Pellaeon elmosolyodott. Csak az ionágyút használjak. – Úgy van – bólogatott Drayson Bel Iblisre nézve. hogy épségben maradnak. – És utasítsák a többi hajót is. állapította meg Pellaeon meglepetten. amint az álcapajzs összeroppant. – . Mintha. látom – mondta Thrawn. Erőtlen villanás következett. ami a kijelzőn hatványozottan jelent meg. Drayson odabiccentett a harcászati manővereket vezető ezredesnek. kapitány? Pellaeon ellenőrizte a számokat. – Adatellátás a Harriernek. – Kétszáznyolcvanhetet? – Rieekan tábornok nem hitt a fülének. Pellaeon bólintott.gravitációs mezőt! Lássa el a Harriert az adatokkal. – És most elmegyünk.

vagy egy elosztóhoz valahol a hajóban. de biztos volt benne. pillanatnyilag elnyomva Bel Iblis irányában érzett személyes ellenszenvét. mi folyik itt? Leia habozott. őket. hogy valami szabotázs készül a birodalmi támadással egyidőben. – Rosszabb is lehetne a helyzet – mutatott rá Bel Iblis. Ezáltal óriási erejű energiát vihetünk keresztül a sugárvetőn anélkül. hol a Birodalom klónozási központja. hogy nem fognak örülni. Közel háromszázra lett volna szüksége. – Nincs. – Lehetetlen – ellenkezett Rieekan. Bel Iblis Draysonra pillantott. Ez kitörölte memóriájának kritikus részét is. mint mi. ön többet tud a csillagrombolókról. Azok a kilövések energiát emésztettek fel. – A szektor flottája kicserélheti a kinti kommunikációs állomást néhány óra alatt. hogy megkülönböztessük ezt egy aszteroid kilövésétől? – kérdezte Mon Mothma. kétlem. Feszült arccal Bremen ezredes csatlakozott hozzájuk. ezredes! Bremen bólintott. Amíg meg nem tisztítottuk a területet. hogy a legtöbb vonósugárnyalábot félrevezetésül bocsátották ki? – kérdezte Leia. hogy tájoljuk be őket – szólt Drayson jelentőségteljesen. – Az őrdroidot deaktiválták. – Figyeltem az érzékelőt. – Elmondaná. arra gondolva. – Arra gondol. Leia összeszedte magát. végül letérnek a pályájukról. – Gondoltuk? – horkant fel Drayson. ezredes! – szólt közben megfogva Bremen karját. – Van lehetőség. Mara Jade ugyanis megszökött – jelentette be Bremen. – Mara nincs itt. – Mara úgy hiszi. miért nem jött le Solo a stratégiai szobába – jegyezte meg Bel Iblis. Tudta. – Mert ma éjjel. megérné őt és egy kis csapatot elküldeni. – Meg kell győződnünk róla – vetette közbe Mon Mothma. – Bremen körülpillantott a stratégiai szobában. – Ki az a mi? Leia egyenesen a szemébe nézett. nem engedhetjük le az energiapajzsot. – Mégsem hiszem. így a védelem központjának nem kell átköltöznie máshová. hogy milyen drágák az álcázópajzsok. a támadást megelőzően elhagyta a Coruscantot Luke-kal és Hannal. – Szervezze meg a palota átfésülését. – Ez szemenszedett… . hogy ellenőrizzék. – Admirális. Valamilyen rögtönzött retesszel. Mon Mothma hangosan beszívta a levegőt. – Honnan tudja? – kérdezte Bel Iblis. Lehetséges ez? Drayson a semmibe révedt. – Beiktathatunk egy visszacsatoló vezetéket a vonósugárvetőtől. hogy mindet leszedtük? Leia mozgást látott a csoportban. Azok az emberek. és ha csak egy is a felszínbe csapódik… az katasztrófához vezethet. – Néhány órája. – Azonnal. – Ez még mindig nem zárható ki – fűzte hozzá Bel Iblis.Abból kiindulva. amióta a szökésre fény derült. – Megerősítettük az őrséget a parancsnoki szinten. hogy valami baja esne. – Hogyan? – Segítséggel – válaszolta Bremen kurtán. – És honnan tudjuk meg. hogy a Palotában vannak. Hosszú csend következett. Mindannyian őt nézték. amint elindult. vagy egy pillanatkapcsolóhoz. tudja. hogy Thrawn ilyesmire pazarolta. – Lepecsételték a Palotát? – Mint egy csempész pénztárcáját – tájékoztatta Bremen. – Mikor? – kérdezte Rieekan. Akik sosem szivárogtatnának ki információt a Birodalomnak. – A családom és a legközelebbi barátaim. – Ebből a távolságból? – Drayson határozottan rázta a fejét. mennyi van fent belőlük – tette hozzá Rieekan –. Úgy gondoltuk. – A gond csak az. A feladat – és főleg az eredmény – nem ér neki ennyit. – Nem számít. – Tűnődtem is rajta. – Meg lehet csinálni – bólintott végül. – És így könnyebb lenne egy egész bolygóra kiterjedő riadóüzenet továbbítása is. akikben maradéktalanul megbízom. – Ne fáradjon. hogy egyiküknek sincs köze a Delta Forráshoz.

Leia nagyot nyelt. – Semmi baj – bátorította Leia. De úgy döntöttünk. annál kevesebb ideje marad a Birodalomnak. – Hát a Tanács tagjainak tanácsadói. mint ők. Összpontosítsunk most Coruscant közvetlen problémáira! A védelemre. Minél tovább tart az előnyünk. hogy képes megtalálni Waylandet. A hercegnő megfordult – a kódfejtő Ghenttel nézett farkasszemet. aki tud a szökésről. meglátjuk. a következő birodalmi kommandó nem elégedett volna meg a hitele aláásásával! – A Tanács minden gyanú fölött áll – kérte ki magának Mon Mothma. hogy nem itt a helye. hogy tegyünk továbbra is úgy. Ráadásul valami hülye gyakorlat is folyt. osztott fázisú valami. és el kell döntenünk. Mon Mothmára és a többiekre pillantva. de a vonásai megkeményedtek. – Ugyan! A katonai fejeseknek nem tetszene. mit tehetünk értük. és rá kell jönnie. – Biztos vagyok benne. csak egyszer járt Waylanden. ahogyan én intézem a dolgokat. – Ha csak nincs egy szabad flottájuk – tette hozzá Leia. – A kémelhárítás megpróbálta bemérni. Leia. Még Karrde is kiakad néha. – Ha a Tanács elé vittem volna az ügyet. – Gyere – szólt oda neki. – Nem érdekel. amiben . amit nemrég helyeztek üzembe a közelben? – Amit a Delta Forrás használ? – Leia bólintott. az majd elválik. Bel Iblis tábornok… Egy kéz érintette Leia vállát. és a hadműveleti terem kijárata felé terelte. semmi gond – jött a válasz. de végül is egyiküknek észre kell vennie Ghentet. Arról semmit sem tudok. – Azt mondta. ezredes! – utasította Brement. – Majd kint elmesélem. hogy bárki is védje saját pozícióját. kerülve Leia pillantását. mely a férje és a bátyja életébe kerülhet. – Ó… – gondolta át Ghent az egészet. Garm – válaszolt Mon Mothma csendesen. és azoknak az álcázott aszteroidoknak a bemérésére. – Egyelőre ez minden. – Aztán mi lesz? – kérdezte Mon Mothma. Leia elmosolyodott. várhatunk vele. Az Új Köztársaság kétségbeesett védelmi akcióját Ghent hülye gyakorlatnak tartotta. Mit szóltál a birodalmi harcászati kódokhoz? – Ó. hogy megerősítse ottani csapatait. ezek az emberek is mind megtudták volna. majd Mon Mothma mozdult meg. mintha Mara itt lenne – javasolta a hercegnő. de ez egyfajta félfrekvencia. hogy megéri a kockázatot. Mara akár halott is lehetne mostanra – vágott vissza nyersen Leia. – Megpróbálják elpusztítani. Ghent legyintett. – Nos. – A bentiek nem nagyon engedték. – Feltéve. Engem csak az aggaszt. – Feltéve. – Az emberek rutinját a gyakorlat módja is meghatározza – jelentette ki diplomatikusan. – Természetesen – értett egyet Mon Mothma. Máris nyakig voltak az aszteroidok helyzetének megvitatásában. – Erre is gondoltunk. a hadászati szakértők. a könyvtár kutatói? Ha támadást javasoltam volna Wayland ellen. Mon Mothma. és nem tudja. Nyugodtan. hogy találsz majd más módot. hogy ez esetleg egy újabb trükk. ha megtalálják. mennyi ideig tart újra elméjébe idézni az útvonalat. ez technikai probléma. Leia… Egy trükk. – Leiának igaza van. Mon Mothma a fejét ingatta. Nem ismertem olyan jól a gépeiket. és nem sikerül nekik. – Talán össze tudlak hozni a nagyfőnökkel. admirális – szakította félbe Mon Mothma nyugodtan. – Nem kellett volna megtenniük. s a mellében támadt szorítás enyhülni kezdett. – Egyedül? – vetette fel Drayson. – Bármilyen megrovás is legyen itt helyénvaló. ha nem újabb csapdával állunk szemben – egészítette ki Drayson. és elmondhatod a javaslataidat. hogyan segíthetjük őket leghatékonyabban. Leia? – A legfontosabb az. és nem lévén más. Mindenesetre meg kellett volna beszélnie a Tanáccsal. hogy kit vádolnak. Egy percre mély csend borult a szobára. – Vége? – dünnyögte a fiú. – És még többen – tette hozzá Bel Iblis. aki megteheti… Egy hosszú pillanatig senki sem szólt. – Ha híre megy. hogy úton vannak. – Beszélnie kell mindenkivel. – Sem pedig az. amit tehetünk. amióta elkezdte a sugárzást.– Elég. – A harcnak vége – válaszolta Leia. az ellátmányozás tisztjei. Apropó… Tudsz arról az impulzus-továbbítóról. A lényeg. Hogy okos döntés volte vagy sem. – Amikor Wayland hollétére fény derül. hogy mindent megtegyek.

– Tudja még más is. Mégpedig mihamarabb. Klónszállításnak semmi jele a Poderisen. – Egyébként. – Biztosan tudod. hogy árnyékra vetődtünk – értett egyet Karrde. és becsúsztatta a kártyát a köntöse zsebébe. hogy más lehetőségekre koncentrálhassunk. – Kösz – mormogta Leia. kiválasztva egyet a bespini kapcsolatától származó kártyákból. vagy mi. – Egyébként pedig… tessék. hogy odaadom annak a benti ezredesnek. ugye? – Úgy valahogy. Leia értetlenül összehúzta a szemöldökét. Már csak annyit kell tennie. megtartva csendes elhagyatottságát ebben a csendes. – Persze – jegyezte meg Gillespee vonakodva. Neked bármit. reményvesztett világ részéről. szimatolunk. amit valaki kibontva hagyott az egyik asztalon. és különös. hogy ez nálad van? Ghent megrázta a fejét. Csempészek volnánk. Ha egyáltalán volt ott valami. – Értetted? Senkinek! Ghent komoran nézett maga elé. és kivett egy dr'iblist. Becsúsztatta a komputerbe. hogyan bánj velük? – érdeklődött Gillespee. egy síkságra nézve. hogy megfejtették… – Ne szólj erről senkinek! – kérte Leia. miközben feltette a lábát a kiegészítő kommunikációs padra. bármit is művelt a Birodalom az Orus szektorban. Leiának elállt a lélegzete. mostanra vége. hogy megtalálja a helyes utat a felhasználásához is. mielőtt az ötödik alderaani expedíció felfedezte. kihúzva az adatkártyát. Megvan a kulcs a Delta Forráshoz. majd vállat vont. A Delta Forrás hívókódja… és a Delta Forrásnak fogalma sincs róla. ami ráadásul nem is fizet túl sokat. Gillespee levette a lábát az asztalról. – Azt gondoltam. – Oké. Leia az adatkártyát bámulta. Ha másra nem jó. A hihetetlenül szilárd. Már egy hónapja dolgoztam rajta. Egy kétségbeesett próbálkozás a védekezésre egy ostrom alatt álló. Karrde számára – legalábbis ideiglenesen – az otthont jelentette. – Úgy tűnik. – Kivéve. Mások a puszta létében látták ostromának és elpusztításának okát. Végül sikerült megfejtenem. Néhányaknak ez a titokzatos erőd tragikus szimbólum volt. alatta egy nagyon rövid szöveggel. – Mégis. ha nincs semmi adat a kezünkben – egészítette ki Gillespee. – Csak így? Belefogtál és megfejtetted? A fiú ismét vállat vont. amint a kijelzőn futó programot tanulmányozta. amint átvette a kártyát. ahogy visszatért székéhez. – Olyan amilyen… – Semmi. és ártatlanul nézett fel a nőre. Chazwán vagy a Joiolon. fekete kőépítmény hatalmasan terült szét egy magas dombon. arra biztosan. – Hát akkor… ennyi. majd előhúzott egy adatkártyát a zsebéből. – Hát… tudod. és csak szimatolunk. Gillespee Karrde kijelzője felé biccentett. Leia még mindig nem tért magához. – Mi ez? – Az impulzus-továbbító egyik hívókódja. – Senkit sem ismerek. – Jelentés Clyngunntól? – Az – felelte Karrde. TIZENÖTÖDIK FEJEZET Hijarna erődje lassan omladozott már vagy ezer éve. és felállt. mielőtt eljövök. Egy csillagtérképp jelent meg. ahol még mindig látszottak a pusztítás nyomai. – Persze – helyeselt Ghent. hogy akadtál erre a helyre? – A régi feljegyzésekben – válaszolta Karrde. Karrde ez az egész olyan furcsának tűnt. gyászos világban. – Úgy valahogy. de túl elfoglalt volt. – A hívókód.segíthetsz. nem éppen kellemes izgalom vett erőt egész lényén. – Micsoda? A fiú is megállt. – Azzal átlépett egy gyümölcsöstáskához. – A nyomok hiányából az következik. ezt meg kellett tudnunk valahogy. aki . amit az a félfrekvenciájú izé használ. – Már mondtam: az Új Köztársaság kártalanítani fog bennünket.

hogy az üzlet fontosabb nektek. Ha a bevétel elmarad. Mindez a Birodalomnak nem került egyetlen lövésébe sem. – A Birodalom még mindig veszélyes – jegyezte meg Karrde. De tudod. hanem a túlélésről a Birodalom ellenében. és utolsót harapott a gyümölcsbe. úgyhogy nem hinném. – Beszéltél Par'tahhal? – Nem. . hogy Gillespee minden erejét összeszedi. hogy ingyen dolgozzunk. mielőtt beleharapott volna. Karrde a vereség keserű ízével fordult vissza a monitorhoz. Nem bánják. a többieknek pénzbeli kötelezettségeik is akadnak. hogy szerzek fizetést mindenkinek. a többiek csak ki akarnak jutni ebből az egészből. – Igazad van. hogy elutasítanának pár hadihajót. hogy szerződést ajánlottak neki egy rakomány fény alatti hajtómű leszállítására az Ord Trasinál lévő birodalmi hajóépítő üzemig. – Neked elegendő mellékesed van. Ha békén hagyjuk a Birodalmat. mintha ismét jó barátok lennénk. hogy nemet mond. hogy számodra igen – felelte Gillespee. Ez minden. és a mindennapos rutin kezdte önmagát ismételni. – Karrde látta. mit határoztál! – Azzal kifordult az ajtón. Értesíts. De nem tudok szabadulni annak a hadseregnyi klónnak a gondolatától. de az Új Köztársaságnak van. és óvatosan szeletelni kezdte a driblist. ők is békén hagynak minket. – Nem a fizetségről van szó – emlékeztette Karrde –. ha az Orus szektorban mászkálunk. Hirtelen egy merész gondolat suhant át az agyán. – Ne próbálj átejteni. hogy velünk vacakoljon. Karrde megrázta a fejét. Kezdem azt hinni. Csak már nem engedhetjük meg magunknak. – A birodalmiak ránk se bagóztak az Örvény Bár óta. mert tudja. szívesen kisegítünk. hogy egy időre abbahagyd az üzletet. hogy csak túl elfoglalt ahhoz. – Ó. – Akkor azt hiszem. – Lehet. Szükségünk van bevételre is. És a jelenlegi helyzetben nem hinném. mostanra kihűlőben volt. Ha szükséged lenne a hajóimra vagy emberekre. Miért? – Két nappal ezelőtt elmondta. még Mazzicot sem vették elő a Bilbringi-i esetért. majd talpra állt. – Thrawn sohasem eléggé elfoglalt ahhoz.fizetne a semmiért. – Elfogadta? – Azt mondta. A következő lépésként szállítási szerződéseket ajánl majd. mely a Süvítő Örvény bárbeli támadást követően fellángolt. bár mi megpróbáljuk provokálni őket… Ettől érzed olyan biztonságban magad? Gillespee nagy gonddal szelt magának még egy darabot a gyümölcsből. hosszasan vizsgálgatva a gyümölcsöt. az azért van. Karrde! Honnan lenne ennyi pénzed? – Nekem valóban nincs. – Tehát ránk se hederítenek. És egy pillanat alatt ez a nehezen összetákolt szövetség máris részeire hullik. – Ránk nézve nem – vágta oda Gillespee nyíltan. Brascknak igaza van. ha úgy akarja – mondta. Gillespee előhúzott egy elég fenyegető kinézetű kést. Karrde gondterhelten pillantott rá. nem beszélve az üzemanyagról. de a kalózkodás már nem divat. – Bocs. – Ne sértődj meg. Gondolod. De ismered Par'tahot: szereti a veszélyt. Ez tulajdonképpen várható volt. Gillespee felkapta a fejét. hogy a többiek megmaradnának? Gillespee gyanakvón végigmérte. Karrde döbbenten ült a székében. ez a klón-marhaság tényleg fontos ügy. – Azt hiszem. és úgy tesz. – Kösz az együttműködést! Biztos vagyok benne. – Tegyük fel. a pénz csak folyik kifelé. – Nem tudom – vallotta be. hogy ez a legjobb útja. – Jó – szólt utána Karrde. – Ahogy mondtam. – Ha most nem foglalkozik velünk. – Mi a helyzet a többiekkel? Gillespee feszengve vállat vont. – Tehát te meg a többiek pénzt akartok. a megbízóink idegeskedni kezdenek. nem hibáztathatom – szólalt meg végül. A Birodalom elleni tüzes gyűlölet. öreg. egyedül kell folytatnom – sóhajtotta Karrde feltápászkodva. – Néha azt hiszem. hogy el ne tetessen valakit láb alól. amit Thrawn vetett be ellenünk az Ukión. még mindig gondolkozik a részleteken. nem! – Gillespee vadul rázta a fejét. hogy elhallgattassa az ellenzéket. Karrde! – csitította Gillespee. – Én pénzt akarok.

– Tekinthetjük ezt egyfajta előlegnek a később szállított információért. mert kimaradt az intergalaktikus politikából. csak meg kell őket kérdeznünk – mormolta Karrde. – Nincs itt szó többről. megrövidített farkának csonkját vadul csóválta. – Remélem. Drang volt az. aki határozottan megesküdött. – Sturm? – sziszegte. ahogy a lázadók felelősségből és odaadásból szőtt hálójában találta magát. Nem is egyedül – hanem más csempészeket is belevonva. – Látok benne lehetőséget… egyelőre ennyi. Drang ismét fáradtan morgott. s végignézett az oszlopokon. rácsodálkozva a teljesen abszurd helyzetre.– És ha a feladatunk csak annyiból állna. Újabbat kortyolt a poharából. az italát szürcsölgette. Továbbá egy csempész. – A kérdés az. Mindez azonban a hálóból szemlélve már korántsem tűnt oly szórakoztatónak. hogy a fiú meg tudja-e csinálni? – Könnyedén – biztosította Karrde. néha halkan fütyülve. ez nem lehet kérdés. most halványulni látszottak. Miért zavarjuk őket össze a problémák anyagi jellegű részleteivel. – Attól az egy pici problémától eltekintve. és egy perc után mordult egyet mélyen a torkából. hogy a többieket itt tartsa. dorombolásszerű horkanás érkezett válaszként. A fiút csak arra kérem meg. milyen jót mulatott. íme. – Valójában nem akartam még azzal is terhelni őket. és írjon be minket is. – Különösen azért. gondolkodásra képes. hogy férkőzzön be a szektor flottájának nyilvántartásába. mint amit az Orus szektorban csináltatok… – Úgy hangzik. itt van. – Gyere… erre! A parancs szükségtelen volt. A vornskr lefékezett Karrde mellett. Karrde az egyik oszlopnak támaszkodva ült. Éppen ez történt meg Han Solóval egykor a nagy Yavin-csatában. ismét hallatva egy sort abból a morgásból. Elmentek. lent a hosszú árnyak. hogy találunk-e olyan hülyét az Új Köztársaságban. ha megtaláljuk a klónozási központot… – Pontosan – bólintott Karrde. Találkoztál már a komputerzsokémmal. melyek itt-ott elfedték a sebhelyes felszínt. Enyhe dühében a fejét csóválta. Gillespee hangosan fújta ki a levegőt. egy intelligens. immáron majdnem a kellős közepén. amint Solo elkötelezettsége fokozatosan formát öntött. Ghenttel? Egy pillanatig Gillespee csak bámult rá. – Jó szolgálatot teszünk nekik. hogy információt gyújtsunk? – kérdezte Karrde. hogy megnézzék a többi hajót. keze a pisztolyán. – Hát. ezúttal egy gyászosabbat. hogy Drang lesz az: ő jobban szereti az embert és Sturm inkább elpiszmog az étel felett. itt van ő. miközben egy háborút próbálnak átvészelni? – És mivel úgyis fizetniük kell egyszer. Meglehetősen szimbolikusan érte utol Karrdét ez a galaktikus háború. nem akarod… – Miért ne? – ellenkezett Karrde. – Próbáld meg! Mi veszítenivalód van? – Thrawn főadmirálist figyelembe véve – emlékeztette Karrde –. hogy tájékoztatást nyújtok a helyzetről. De bármit is keresett. A tervem az volt. amíg be nem fejeztük – vélte Gillespee szárazon. önközpontú csempész. Karrde megfordult. – Drang? Ismerős. ahogy pofáját Karrde nyitott tenyerébe tette. – Meghívás… mondjuk négy napra? Gillespee vállat vont. A vornskr már az oszlopok között csellengett feléje tartva. mert most a Birodalmi Palotában van a Coruscanton. hogy arrafelé megyek. aki szép karriert futott be csak azért. A síkon. Tudomása szerint senki sem tanyázott itt rajtuk kívül. Azt viszont nem tudom. És mégis. ellenállásra képtelennek az éj feltartóztathatatlan sötétjével szemben. elég lesz-e. mint a megbízások megbízása – mondta Gillespee kajánul. majd a füle tövét vakargatta. minden nagyon csendes – közölte Karrde végig simítva az állat képét. Karrde megkönnyebbülten sóhajtott. majd letelepedett Karrde széke mellé. visszalépve a pultjához. Az udvarból kavicscsikorgás hallatszott. aki hajlandó megfizetni a kalózkodás árszínvonalát egyszerű szimatolásért. Az esti szelek az omladozó falak mentén cikáztak. Karrde elmosolyodott. hogy e háborútól az embereit is távol tartja. – Erre – szólt oda az állatnak. pofáját mélyen a földre szegezte. Aztán hirtelen beugrott neki. felvenni Marát. Valószínű. amint egy szűk résen préselték át magukat. nem találta meg. – De mindjárt jönnek a többiek. és a nap utolsó ezüstös sugarát figyelte a horizont felett. – Igen. zavartan. figyelmesen vizsgálva az üres síkságot. majd . – Remélhetőleg nem is tudják meg. Emlékezett.

majd ismét lekonyultak. hogy a birodalmiak akcióba léptek. amikor három napon át vándoroltak a myrkri rengetegben. Pellaeon Thrawn mellett állt. és ismét lefeküdt. mintha nemlétező zajt hallana. De talán még beszédesebb azoknak az Erő-vákuumos buborékoknak a léte. – Tényleg azt képzelte. vajon megpróbálkozott volna-e a dologgal. Fülei megmozdultak. arra. de a megbilincselt . amiket csak szemtől szemben lehet megbeszélni. továbbküldték. a fülei felálltak. – Csak Chin és a többiek térnek vissza. Thrawn bármit mondhatott arról. mint amit nem is oly rég egy birodalmi dokk ellen hajtottak végre.az egyik sziklára tette fejét. – Ott lent is csendes – szólt Karrde a vornsk bundáját simogatva. kapitány! – dorgálta Thrawn nyugodtan. Az Erőre való érzékenység nem példátlan – a gotalok egy viszonylag haszontalan formájával rendelkeznek. ami. közben eltűnődött ezeken a furcsa ragadozókon. ha Karrde sejtése helyes volt. magas intelligenciaszinttel. talán így védekezve vagy álcázva magukat e fenevadak ellen. mi történhetett? Drang nem válaszolt. A háziállatai furcsa viselkedése. mely így használná az Erőt. Bármi volt is az. Erre a következtetésre az elmúlt pár hónap eseményei vezették rá. – Jól van. mintegy elhatározva. megigazította az övét. amiket a myrkri ysalamirik teremtettek. majd. Keményen próbált határozottnak tűnni. Ezek persze oktalan gondolatok voltak. jól – nyugtatta a vornskrsot. Elgondolta. – Nocsak. Karrde is fülelt… és néhány pillanattal később ő is hallotta az aláereszkedő hajó távoli moraját. hogy csak Karrde simogatásától. hogy számára azok is. egyfajta reakciója Luke Sywalkerre emlékeztette. megfordult. És eddig egyetlen egyszer sem próbálkoztak még olyan elszánt támadással. – Mit gondolsz. kinyitotta a zsilipeket. ahogy a Jedi Karrde myrkri bázisán viselkedett. De vannak bizonyos ügyek. hogy egy üzlet meg ne hiúsult volna valamiképpen. kódolták. majd hasonló reakciót érzékelt Maránál is a Wild Karrdén nem sokkal azelőtt. és még sosem tapasztalta. A férfi meglehetősen eltért attól a nyájas. és most már csak várai kellett a válaszokra. és azt kívánva. – Üdvözlöm a Chimerán. Skywalker Jedi. – Nagyon vicces – sziszegte Mazzic. hogy csak ezt a kettőt említsük. amire figyelhetsz. akik kísérő pozícióba rendeződtek a rámpa két oldalán. Karrde a vornskr izmos hátát figyelte. Mara is mutatott hasonló adottságokat. És a vornskrsokból gonosz. Viszont egyetlen állatról sem tudott. A síkot vizsgálta. A rámpa ereszkedő mozgását befejezve hirtelen csattanással megállt. Drang még mindig figyelt. hogy birodalmi kihallgatásnak néz elébe. amiket oly alkalomszerűen – talán arrogánsan – megszelídített. és mendemondák jártak a duinuogwuinqk fura képességeiről is. elegendő ahhoz. Ám a tudat. számára sokkal csendesebb volt. Egy utolsót pillantva a naplemente kavargó színeire Karrde felállt. mely a birodalmi hírszerzés aktái alapján kialakult róla. hogy megelégszik Karrde szavával is. hogy ez az egyetlen faj a galaxisban. és bólintott… két fekete egyenruhás katonától kísérve a fogoly megindult lefelé. a következő helyen több élet lesz. De Pellaeonnak is megvoltak a maga megállapodásai azzal a peremen élő csőcselékkel. amelyek jelentőségteljeset szisszentek a katonák feje felett. hogy elbújhat előlem. ha már akkor tudja. hogy mennyire kiszámíthatóak a csempészek – lehetséges. Drang! – mondta Karrde utolsót simítva az állat bundáján. mint az embernek. mire készül most a főadmirális. mint néhány perccel ezelőtt. hogy így kellett idecitálnom. fintorogva a felszabaduló gázoktól. – Mindjárt eltűnünk innen… ígérem. Nem volt különösebb ok az indulásra. érezte. ami az Erőt használva vadászik. – Ne aggódj – nyugtatta Karrde az állatot. amint félig megpördült. Ám ezek mégiscsak értelmes lények. De hirtelen rátört a magány. – Ideje bemennünk. a füle tövét vakargatva. Drang hirtelen felkapta a fejét. fenyegető reakciót váltott ki Mara és Skywalker. hogy lefejtse róla a civilizált külsőt… – Hogy talált rám? – Ugyan. bárcsak tudná. hogy neki nem fog tetszeni. s ha ez problémát okozott az üzletmenetében. – Gyere. ahogy a rohamosztagosok biztosított pozíciót vettek fel körülöttük. ha meg akarom találni? – Karrdénak sikerült – vágott vissza Mazzic. nők kedvence képtől. Sajnálom. Az űrhajó leszállt a Chimera hangárjában. sokkal elesettebbnek érezte magát. A vornskrs fülei megmozdultak – de lehet. A rohamosztag parancsnoka felpillantott a hajó belsejébe. A meghívásokat megfogalmazták. Mazzic kapitány – szólt Thrawn simogatón.

hanem azért. – Nem értem. kapitány – nyugtatta meg Thrawn. – Csak a saját megérzéseire támaszkodjon. – És az ügy el van intézve. és elsétált a karbantartó részleg felé. hogy magától lebuktassa Karrdét. de észrevehetően hűvösebb lett. kapitány! Éppen elfordulni készült. Jó napot. . hogy hiszek önnek? – firtatta. Mazzic tekintete körbefutott a hangáron. – Birodalmi egységek voltak. – Adjon egy támpontot! Thrawn szardonikus mosolyt vetett rá. – A Bilbringi elleni támadás egy hasonló támadásra adott válasz volt. amikor utolérte. hogy visszavigye önt a bázisára.kezei idegesen babráltak. igen – válaszolta Thrawn. Ismételten elnézését kérem a kényelmetlenségért. – Pedig nagyon egyszerű. hangja még mindig nyugodt volt. hogy ezúttal nem holmi trükkel áll szemben. attól eltekintve. – De emlékeztetném. és Mazzic egyik őre kezdte eltávolítani a férfi bilincseit. ahová a hajója és legénysége mostanra menekült… a Lelmrára. és ha Mazzic nem olyan okos. Mazzic megdermedt. – Még mindig nem sikerült elkapnia. hogy Kosk hadnagy és az emberei egy kis külön pénzhez akartak jutni. Még nem zárult le a nyomozás. Nem. Mazzic csak bámult. hogy hagyja az önök tanácskozását békén! Mazzic felhorkant. még mindig ellenségesen. de már elgondolkodva. hogy azt a támadást nem mi vezettük. a csempészfőnökök egyike majd megteszi. A reményével. – Gondolja. a felelős személy – vagy – személyek – hasonló árat fizetnek majd! – Tudja. Nem büntetés végett van itt. – De most nem Karrdéról van szó. de jelenleg úgy tűnik. – Vagyis a tartalék támaszpontra. – Mindeddig viszont nincs bizonyítékom. – Mind azt megadtuk neki. Legyen nyugodt. hogy elég információt adott neki. amit a Troganon megtartott csempészgyűlés ellen szerveztek. alig várja. És egyébként a Birodalom borzasztó kemény: büntetést szabna ki egy ilyen esetért. ha nem birodalmi katonák? Thrawn visszalépett. hogy lássa Mazzicot és kíséretét visszatérni a hajóba. A hajónak parancsa van. – És csak annyit kell tennem. Pellaeon eleget várt. Kész vagyok elnézni a dolgot. ki volt az? – erőltette Mazzic. és lefogadom. mert tisztázni akartam egy-két dolgot közöttünk. – Halványan elmosolyodott. – Azt várja. hanem önről. a gyanakvás és a remény kifejezésével. kapitány. – Igen. hogy túl könnyen ment a menekülés – morogta. – Arról a Bilbringinél történt incidensről. – Kik. ami szükséges. ne tagadja… tudom. – Thrawn intett. – Ez esetben az életükkel fizettek az árulásukért. főadmirális? – kérdezte csendesen. – Inkább azt hinné el. hogy ezt elhiggyem? Thrawn szemei szikrát hánytak. – Akkor kik tették? – szólt utána Mazzic. kapitány. – Miről beszél? – kérdezte gyanakvóan. – Mindig is éreztem. ugye? – Karrde ideje is eljön – jelentette ki Thrawn. egyenesen a szemébe nézett. Mazzic nem hitt a fülének. kapitány! Jó napot! Azzal megfordult. – Félreértett. hogy inkompetens módon elégtelen harci erőt küldök az akcióra? Mazzic végigmérte. hogy beszélhessen – acsarkodott Mazzic felemelve megbéklyózott kezeit. – Azt hisz. – Thrawn hangja recsegett. A jelenlegi körülmények azonban mást diktálnak. – Essünk túl rajta! Thrawn enyhén felhúzta szemöldökét. majd utána sietett. – Valaki felbérelte őket? A Birodalom katonáit? – Még a Birodalom katonái sem mindig tudnak ellenállni a megvesztegetésnek. hogy ön és Ellor pusztították el a félig kész csillagrombolót. amit akar – felelte Thrawn. – Nem számít. Sőt. a helyőrségi parancsnok világos utasítást kapott. hogy a kezemben volt… és futni hagytam. – Akkor értjük egymást – fűzte hozzá Thrawn nyugodt hangon. Minden szép és jó. – Azt hiszem.

mocsok bandája! – Ferrier a szivarját rágva megforgatta az adatkártyát a kezében. ha kevesebbet ajánl. Ezután távozhat. olyan messze marad a hajójától és a személyes holmijától. amit most elhelyeztünk Kosk személyes felvételei között. – Tartózkodjon a hajóján. ugye? – Úgy van. – Oké. – Igen. hogy bárki észrevenné. – Hagyta. hogy egy bizonyos adatkártyát helyeztet el Karrde holmijai között. hát persze! Ő valószínűleg képes be. És most kiegyenlíti a számlát. az. nem veszi figyelembe a megjegyzést. átadjuk az ügyet önnek. – Mert nem felejtettem el Kosk hadnagy és az emberei halálában játszott szerepét. Thrawn. mialatt a bázison tartózkodik. Azt hiszem. – Köszönöm. – Ezt el is várom – figyelmeztette Thrawn. – Persze. – A defelje fogja végrehajtani a feladatnak ezt a részét. amíg a dekódolás befejeződik! Aztán megkapja a találkozó helyét. Mögöttük a hajó felemelkedett. És Pellaeon látta az arcán. – És megyek. Ferrier. – Értem. – Természetesen – helyeselt Ferrier. főadmirális úr. Mellette Pellaeon érezte Thrawn egyre fogyatkozó türelmének sóhaját. Amikor ismét szükségem lesz önre. de ráhagyta. főadmirális – dicsérte Niles Ferrier. – Amit viszont tenni fog – folytatta végül –. Néhány ember automatikusan bizalmatlanná válik az ingyenes információval szemben. hol keressen – válaszolta. Tartozik a Birodalomnak. hogy a hajótolvaj vigyora lehervad. – Csak ül egy sarokban.majd kijutni anélkül. mintha túl sokat. Ferrier – felelte Thrawn szárazon. Lehetőleg a hajón lévő irodájában… Mazzic valószínűleg ott fogja először keresni. milyen sokat jelent számomra az ön elismerése… Egy percig úgy tűnt. kétségtelenné teszi a tényt. Ferrier visszahőkölt.Mindenesetre sokkal jobb. Ez a bizonyíték. – Ügyes volt. hogy lassan kezdi felismerni a Birodalommal szembeni adósságának mértékét. hogy a Wild Karrde fedélzetére jussak… Thrawn belefojtotta a szót. a szivarját a szája másik sarkába ügyeskedve. – Semmi ilyesmit sem tesz – javította ki Thrawn élesen. – Mi a következő lépésünk? Thrawn szeme villámokat szórt a többes szám miatt. – Hisz tudja. amilyen messze csak lehet! Sőt. Ferrier ajka megremegett. Intett egy tisztnek. Hangja jéghidegre váltott. – Még mindig dekódolás alatt van. Ha meglesz a hely és az idő. de… – Feltartotta az adatkártyát. ez több mint elegendő. sosem maradhat egyedül. De aztán úgy döntött. Ferrier meglepetten pislogott. de valószínűleg egy újabb találkozót szerveznek. Persze! Thrawn nézte a tolvajt egy percig. aztán visszalökte oda. – Oké. – Ó. Ferrier arca felderült. hogy Karrde megpróbálta manipulálni a többi csempészt. – Karrde meghívókat küldött szét a múlt éjjel. hogy segítsek Mazzicnak lebuktatni Karrdét – bólintott Ferrier. – Nem – mondta halkan. TIZENHATODIK FEJEZET . tudatni fogom. az egyiket elfogtuk – magyarázta. – Természetesen – ismételte. Karrde Koskkal kötött üzletéről szóló feljegyzés. Ezen még sokáig fog gondolkodni. – Tehát miután elintézték Karrdét. aki átadott Ferriernek egy adatkártyát. és befogja a száját. – Oké – szólalt meg végül. – Á! – lepődött meg Ferrier. mit tegyek? – Szabadon intézheti a saját ügyeit. majd kivágódott az űrbe az árkádok közül pedig egy vigyorgó figura tűnt elő. – Jól van – biccentett Thrawn. – Értettem. Ferrier falfehér lett. ahonnan jött. Tehát mindössze annyit kell tennem. – Ellenkezőleg. hogy vergődjék. zekéje zsebébe csúsztatva az adatkártyát.

De azt tudom. Lando és Csubakka érkeztek. mielőtt Han kinyithatta volna a száját. – Elég elmaradott helynek látszik – közölte Solo. – Rendben. – Calrissian is látni vélt valamit. itt vagyunk. hasonlított a többi világra. hogy valaki a hátunkban van. – Tehát ami van. vagy nem ez az? – firtatta. Addig nem. A fő kontinens keleti peremén. – Körülbelül félúton van az Északi-sark és az Egyenlítő között. De most semmit sem mutatott a kijelző. honnan kapunk tüzet? Mara összerezzent. Remélte. majd beindította a szenzoros keresést. Nem látta értelmét. hogy valami követ egy rendkívül jólálcázott üzemmódban. – Lehet. hogy a hűtőrendszer egy folyóból nyeri a vizét. – Csubi és Lando. – Ha vannak. hogy a birodalmi fegyverzet idevonzza a nézelődőket. Azzal a kis különbséggel. – De azt hallomásból tudom. átpillantva Mara válla felett. azt a hegy belsejébe rejtették? – kérdezte Han. ahová Thrawn visszavonulhatna. és amikor Han odanézett. ahol Hannak dolga akadt az évek során. Han az ajkába harapott. Nem volt a világon semmije. – Vagy csak működési hiba. lepillantva a kijelzőre. – Nem akarták. – Ez van – közölte a lány. – Generátorok? – Sosem láttam őket – válaszolta a lány. Sem repülőtere. Erdők és füves puszták környékezik. városai. hogy kilásson a csillagmezőre. – Oké – mondta Han. energiatelepei. hogy ez az? – kérdezte Marát. – Ezt már hallottam valahol. – Kellemes változatosság – jegyezte meg Lando. Sem orbitális ellátmánya. hogy ennek nem volt neve. ami a hegy északkeleti oldalán zúdul végig. hogy jövünk? – ellenkezett Han. Valahol azon az oldalon vannak a generátorok is. – Katonai bázis? – kérdezte Lando. – Hacsak Thrawn nem határozott úgy. és várjuk. – Valaki követett volna a Coruscanttól? – Ki tudta. Han vállat vont. – Nagyszerű! Megmondod. semmi sem volt ott. – Nem úgy ismerem a főadmirálist. hogy ezen vitázzon. – Csak egy út van be és ki. én nem találom őket – felelte Han. Nem kapott választ. hogy a lány az előttük lebegő glóbuszra mered. hogy tetszik a táj? – kérdezte Lando. amíg meg nem nézték a . Mostanában sok gondunk van a technológiával – egészítette ki Han. – Biztos. – Baj van? – kérdezte Mara. – Kivéve néhány földi járőrt. – Mennyit láttál ebből a raktárból? – Nem sokkal többet. Mindketten elmentek. Han általános megközelítési vektorra állt. mint aki bízik az emberekben… – A helyet privát raktárnak tervezték – magyarázta Mara. ha feltöltitek az ágyúkat – szükség esetére. hangja üresen kongott –. Nem. amikor irányt változtattunk Obroa-skainál – tette hozzá Mara. Mara épp elég rosszalló megjegyzést tett már a Falconra. amit ellenünk. Csak a képzelet játéka. mint a bejáratot. Csubakka egy kérdést morgott. hajói. – Helyes – válaszolta Han.A kékeszöld bolygót fehér foltok tarkították. hogy felépít néhány helyőrségi állomást egyedül – mutatott rá Han. látta. hol az a hegy vagy csak röpködjünk körbe-körbe. – Érdekes – mormogta Lando. jobb lesz. hol van a hengerterem. – Nos. Nincs sem helyőrségi állomás. még mindig gyanakvóan vizsgálva a lányt. – Nos. – Megérkeztünk? – Megérkeztünk – válaszolta Mara. – Az egyetlen bejárat – javította ki Mara. sem parancsnoki központ. hogy ezúttal a szenzorok nem hagyják cserben. – Semmi energiaforrás. betáplálva az információt. – Oké – visszakozott. – Valószínűleg semmi – nyugtatta Han. ez az. Mara felágaskodott. – Néhányszor azt gondoltam. – Ez az – szólt Mara. – És a főbejárat a délnyugati oldalon. A pilótafülke ajtaja feltárult. küldhetnének. De nincs semmilyen nehéz fegyverzetük vagy hajójuk.

hogyan tegye le a gépet az áthatolhatatlan lombsátor alá anélkül. hadd nézze a kliens az erdőt. A szövetségesekkel való elkötelezettsége azonban megváltoztatta ezt. és amikor erdőben találkoztak. a Corstrison. – Szembe akarok nézni a lehetőségeimmel – mosolygott Luke. hogy gyűlölte őket. – Biztosan ez is valami őrült Jedidolog… – Ez nem vicces. – Mindjárt jövök – szólt vissza. a szenzorok jelentését tanulmányozva. hogy igazában nem akarja megtenni – ellenkezett Luke. és elviharzott Luke mellett. – Látnod kellett volna bennünket a Chimerán. Luke – morgott Han. amiről csak akkor szerzett tudomást. Neki is végig kell csinálnia. – Mara értesített. amikor egy kést akar a hátamba döfni. – Természetesen élve – nevetett Han –. Jó.helyet. Luke megrázta fejét. – Tudom – felelt Luke. Először is egy rést kellett találniuk – ezt egy kidőlt fa szolgáltatta –. Wayland erdeje beleillett a képbe. – Melyik részét? – morogta Han. hogy mindkettőt. és Luke dugta be a fejét. és a komputer végül kidobta a Tantiss-hegy valószínű elhelyezkedését. Mara az egész utat távol töltötte Luke-tól. ami nem könnyű egy Falcon méretű hajón – igaz. Ennek eredményeként Han arra a megállapításra jutott. hogy a felkelőkhöz csatlakozott. amíg biztonságosan . hogy minden erdő különbözik egymástól saját növény. s főleg nem egy családtagnak. hogy mire készülnek. – Van valami ötleted? – kérdezte Luke. – Tehát ez Wayland. hogy minden erdő egyforma. – Gondolod. hogy meg kell kérdeznünk. Az átlagos csempész viszont nem sokszor gondol erdőkre. majd kiment. A fülke ajtaja félrecsúszott. Ami nem azt jelentette. így élvezhetnék az erdők védelmét a landolásnál és a felszíni irányt egyaránt. a Fedjen megtanulta. ami egy rövidlátó TIE-pilóta figyelmét sem kerülné el. ha az oldaladon áll. – Igen… – Semmi baj – nyugtatta Luke. Amennyire vissza tudott emlékezni. hogy megöljön. ha engem kérdeztek. a táborban. hogy egyetért majd ezzel? – Senki sem mondta. A Falcon a külső atmoszférában haladt. azzal kicsatolta magát. – Marát itthagyjuk a Falconnál. – Nos. Az Endoron. – Van egy – közölte Han irányt változtatva a messzi hegy felé. – Akarsz fogadni az Életedben? Luke vállat vont. és ez sokkal nehezebb manőver egy bolygó gravitációjában. valamint általános. – Az emberek általában nem jelentik be előre. – Ez Wayland – ismételte Mara. – Ti ketten olyan jól dolgoztok együtt… – jegyezte meg Han. – Lehet. – Ezt nem tehetjük. amikor már lejjebb jutott. – Tényleg így van – mondta Luke. – Nem mondott le arról. – Itt vagyunk. aztán az oldalára kellett fordítania a gépet. – A klóngyár elpusztítását vagy a meggyilkolásodat? – Nem is tudom – válaszolt Luke halkan. Han oldalvást barátjára pillantott. amikor Karrdét kellett kihoznunk. Han a lányra pillantott. hogy olyan lyukat égetne. kipillantva a bolygóra. sok módja van. Az első gond az volt. és Mara mögé lépett. – Élve? Máskor ez nem jelentett volna nevetséges kérdést. mindenhonnan leselkedő veszélyeivel. – Egyenes vonalú déli megközelítés – határozta el –. te pedig a klienst” mondást tartották be. Legtöbbször rakodtak és szállítottak olyan mocskos helyekről. volt a következő gond. – Már megtettem.és állatvilágával. mint például egy aszteroidamezőben. – Épp ez jelzi. Luke is megpróbálta kerülni őt. A második növényréteg. mint Mos Eisley vagy Abregado-rae. hogy megóvjuk a bajtól. Ezt Leiának is bevallotta a Coruscanton. Han már azelőtt sem szerette az erdőket. beülve a Mara által üresen hagyott székbe. – Kivéve. kölyök – szólt oda neki Han. de most igen. akkor a „hagyod. Egy kissé megkopasztotta az alacsonyabb fákat és rengeteg bokrot szétlapított. ez nem a megfelelő idő a találgatásra – mondta Han Luke-nak.

letette a hajót. – Sima landolás – jegyezte meg Lando szárazon, vállát masszírozva a biztonsági öv alatt, amint Han lezárta a repulzorokat. – Legalább a szenzortányér megmaradt – jegyezte meg Solo jelentőségteljesen. Lando összerezzent. – Nem szívesen veszítenéd el, ugye? Han vállat vont, és bekapcsolta az életforma-szenzorokat. Ideje megtudniuk, mi van odakint. – Azt ígérted, meg sem karcolod – emlékeztette a másikat. – Rendben – nyögte Lando. – Legközelebb én pusztítom el az energiapajzs generátorát, te meg berepülhetsz a Halálcsillag torkába. Ami nem is volt olyan vicces. A Birodalom kezdte ismét elérni a régi felszereltségi szintjét. Thrawn ismét nekiláthat, hogy hasonló monstrumot építsen… – Készen állunk – szólt Luke, bedugva fejét a fülkébe. – Mi a helyzet? – Nem túl rossz – válaszolta Han a kijelzőket böngészve. – Van egy csomó állat odakint, de mind távol tartják magukat. – Milyen nagyok? – kérdezte Lando előrehajolva, hogy ő is hozzáférjen a kijelzőkhöz. – És mennyi az a csomó? – érdeklődött Luke. – Körülbelül tizenöt – felelte Han. – Meg tudunk velük birkózni, ha szükséges. Menjünk, nézzük meg a terepet! Mara és Csubakka a fedélzeti nyílásnál álltak Artuval és Thripióval az oldalukon. Az utóbbi kivételesen csendben maradt. – Csubi és én megyünk elsőnek – jelentette ki Han, kihúzva pisztolyát. – A többiek álljanak készenlétben! Megnyomta az ellenőrző gombot, mire a fedélzeti nyílás rámpája süllyedni kezdett, majd egy tompa puffadással megállt. Han szétnézett, majd óvatosan elindult. Mielőtt elérte volna a rámpaajtót, már kiszúrta az első állatot: szürke, fehér pöttyökkel a hátán. Tán kétméteres lehetett a fejétől a farkáig. Egy óriásfa törzsénél üldögélt, gyöngyszerű, apró szemei követték Solo minden mozdulatát. És amennyire a karmai meg a fogai alapján meg lehet ítélni, minden bizonnyal ragadozóról van szó… Han mellett Csubakka halkan morgott. – Aha, látom – mormogott vissza Han. – Van még belőlük tizennégy valahol errefelé. A vuki ismét dörmögött valamit. – Igazad van – értett vele egyet Han a ragadozót fürkészve. – Ismerősnek tűnik. Mint azok a párducszerű lények a Mantessán, nem? Csubakka gondolkodott, majd ellenvéleményének adott hangot. – Oké. Ezt később is megbeszélhetjük – döntötte el Han. – Luke? – Itt vagyok – hallatszott a Jedi hangja a bejárat felől. – Marával kezdjétek lehozni a cuccot! – utasította Han, és csak az állatra koncentrált. Az emberi hang nem idegesítette különösebben: meg se moccant. – A légirobogókkal kezdjétek! Lando, te fedezz! – Rendben – jelzett vissza Lando. Fentről kattogás és pattogás hallatszott, ahogy a szállítószíjakat kikapcsolták, valamint az aktivált repulzorerőtér tompa brummogása. És a levelek hirtelen kavarodása közepette a ragadozó támadásba lendült. – Csubi! – Ennyit tudott Han kiáltani, mielőtt az állat ráugrott volna. Tüzelt – a lézernyaláb a felsőtestén találta el a dögöt –, és sikerült lebuknia a feje mellett elsuhanó tetem elől. Csubakka vuki harci üvöltésbe kezdett, közben körbe forgatta a fegyverét, és újra tüzelt a többi, a fák közül előmerészkedő ragadozóra. A rámpán valaki kiáltott valamit; újabb lövés villant. Han a szeme sarkából túl gyorsan mozgó karmokat látott, amelyek egyenesen feléje tartottak. Arca elé kapta a kezét, és hátrarántotta a fejét. Egy pillanattal később az állat már fel is döntötte, s mindketten a földön birkóztak. Solo nyomást és szúró fájdalmat érzett, ahogy a karmok beletéptek vaskos katonai dzsekijébe. Aztán hirtelen eltűnt a súly. Han leengedte a karját, épp időben, hogy lássa, amint az állat a rámpán a hajó belseje felé tart. Megfordult és tüzelt, épp akkor, amikor egy másik lövés is a behatolóba vágódott. Csubakka figyelmeztetőleg felrikoltott. A még mindig a földön fekvő Han megpördült, hogy három

további példányt lásson, amik egyenesen felé igyekeztek. Egy sorozattal egyet leszedett, és épp a másodikat vette célba, amikor egy pár fekete csizmás láb pont elé toppant. Az állatok felemelkedtek, gyönyörű ívet írtak le a zöld lombok között, majd a földre zuhantak. Han felpattant és körülnézett. Luke guggolt mellette a fénykardjával a kezében. A rámpa másik oldalán Csubakka még mindig a saját lábán állt: három foltos tetem feküdt körülötte. Han a döglött ragadozóra pillantott. Most, hogy közelebbről is megvizsgálhatta… – Vigyázz, ott van még három! – figyelmeztette Luke. Han odanézett. Két fenevadat látott mélyen a fák alatt kushadva. – Nem fognak bántani minket. Sikerült egynek is bejutnia a hajóba? – Nemigen – válaszolta Luke. – Mit csináltatok, ami megijesztette őket? – Mi? Semmit… – válaszolta Han, fegyverét a pisztolytáskájába csúsztatva. – Mara és te kapcsoltátok be az erdei suhanókat. Csubakka hirtelen rájött. – Ördögöd van, cimbora – bólogatott Han. – Ez zavarta össze őket. – Mik ezek? – kérdezte Luke. – Garraloknak hívják őket – magyarázta Mara a rámpáról. Leguggolt, pisztolyával piszkálta az egyiket. – A Birodalom megfigyelőként alkalmazta őket, jórészt erdőségekben, ahol a droid járőrök nem voltak praktikusak. A repulzor ultraszonikus jelzésének van olyan hangja, mint az egyik zsákmányállatuknak. Vonzza őket, mint a mágnes. – Hát ezért vártak itt bennünket? – állapította meg Luke, kikapcsolva, de kéznél tartva fénykardját. – Akár kilométerekről is meghallják, ha gép közeledik – tette hozzá Mara. Leugrott a rámpáról, majd az egyik döglött állat bundájába túrt a nyaki részen. – Ha pedig rádiót erősítettek rájuk, akkor a Tantisshegybeliek már tudják is, hogy jövünk. – Óriási – morogta Han, letérdelve a lábánál heverő testhez. – Mit keresünk, nyakörvet? – Valami affélét – biccentett Mara. – Nézd meg a lába körül! Belekerült néhány aggodalmas percbe, de végül megnyugodhattak, hogy egyik állatot sem „gyűrűzték” meg. – Biztosan a behurcolt fenevadak leszármazottai, azoké, amelyeket a hegy védelmére hoztak – gondolkodott el Lando. – Vagy idevalósiak – tette hozzá Mara. – Sohasem láttam még a bolygójuk nevét. – Mindenképpen problémás az ügy – állapította meg Han, lerugdalva az utolsó tetemet a hajóról. – Ha nem használhatjuk a légirobogókat, gyalogolnunk kell. Fentről egy elektronikus fütty hallatszott. – Nem értem, uram. Ez Artura és rám is vonatkozik? – kérdezte Thripio. – Hacsak nem tudtok repülni – felelte Han. – Nos, uram… úgy hiszem, Artu különösképp alkalmatlan az ilyenfajta erdőbeli utazásra – mutatott rá Thripio affektálva. – Ha a robogók nem használhatók, talán tudunk találni más megoldást. – A megoldás az, hogy gyalogolsz, mint mi, mindannyian – sóhajtott Han. A Thripióval való beszélgetés nem szerepelt napi tervei között. – Az Endoron is kibírtad, itt is ki fogod. – Az Endoron nem kellett ekkora utat megtennünk – emlékeztette Luke. – Körülbelül kétheti járásra vagyunk a hegytől. – Nem olyan súlyos a helyzet – mondta Han, és gyors számvetést végzett. – Maximum nyolc vagy kilenc nap a távolság. Talán egy kicsivel több, ha gondjaink támadnak közben. – Támadni fognak – szólt közbe Mara keserűen, és leült a rámpára, a pisztolyát az ölébe ejtve. – Ebben biztos lehetsz. – Úgy hiszed, hogy a bennszülöttek nem vendégszeretőek? – kérdezte Lando. – Úgy hiszem, hogy kibiztosított íjpuskával várnak – replikázott Mara. – Két bennszülött faj él itt, a psadanok és a myneyrshik. Egyikük sem volt oda az emberekért még azelőtt sem, hogy megjelentek volna a birodalmiak a Tantiss-hegyen. – Hát… legalább nem állnak a Birodalom oldalán – jegyezte meg Lando. – Ez ne vigasztaljon – morogta Mara. – És ha velük nem is, de az itteni ragadozókkal biztosan összeakadunk. Szerencsénk van, ha tizenkét-tizenhárom nap alatt megtesszük az utat. Han az erdőre pillantott, és valamin megakadt a tekintete, ami több volt, mint zavaró. – Tehát tizenkettő – hangsúlyozta. Hirtelen az is kérdésessé vált, hogy nyomokat hagyhatnak-e. – Kezdjük! Lando, Mara, ti előkészítitek a felszereléseket! Csubi menj, és szedd ki az összes

élelmiszerdobozt a túlélési zsákokból… a külön kaja még jól jöhet! Luke, te meg a droidok nézzetek szét arra – mutatott egy irányba –, hátha ráakadtok valami ösvényre! Talán egy kiszáradt patakmederre… ahhoz elég közel van a hegy, hogy ilyesmi is legyen a környéken. – Értettem, uram – mondta Thripio élénken, és lefelé indult a rámpán. – Gyere, Artu! A tudomásulvétel moraja hallatszott, majd a többiek is munkához láttak. Han a rámpa felé indult, de Luke megállította. – Mi a baj? – kérdezte halkan. Han visszanézett az erdőre. – Azok a garralok, amik szemmel tartottak minket… elmentek. – Együtt? – Nem tudom. Nem láttam őket elmenni. Luke a fénykardját markolta. – Gondolod, hogy birodalmi járőrök? – Vagy legalábbis a zsákmányállatok egyike hívta el innen őket. Érzel valamit? Luke mélyet lélegzett, egy pillanatig visszatartotta, majd lassan kiengedte. – Nem érzek senkit a közelben – felelte. – De lehet, hogy csak én nem tudom befogni őket. Gondolod, hogy le kellene fújnunk a küldetést? Han megrázta a fejét. – Ha így tennénk, elvesztenénk egy csodás lehetőséget. Ha egyszer megtudják, hogy megtaláltuk a klóngyárukat, már nem lenne értelme, hogy tovább rejtegessék. Mire visszaérnénk egy flottával, egy jó pár csillagromboló várna ránk. Luke elhúzta a száját. – Igen. Meglehet, igazad van. Ha bemérték a Falcont, minél előbb el kell tűnnünk a közeléből. Visszaküldöd a koordinátákat a Coruscantra, mielőtt elindulunk? – Nem tudom. – Han a föléje tornyosuló Falcont nézte, megpróbálva elűzni a gondolatot, hogy a birodalmiak ismét rátehetik a kezüket. – Ha egy járőr kiszúr bennünket, sosem lesz elegendő időnk, hogy feltöltsük a továbbítót, és visszaküldjük az üzenetet. Legalábbis az utóbbi időben sok gond van vele. Luke is felnézett. – Kockázatosnak hangzik. Ha bajba kerülünk, fogalmuk sem lesz, hová küldjék a felmentő sereget. – Igen. Ha egy birodalmi járőrön keresztül adjuk le az üzenetet, ez biztosan megtörténik – morogta Han. – Kész vagyok bármilyen javaslatot elfogadni. – Mi lenne, ha itt maradnék néhány órára? Ha addig nem mutatkoznak a járőrök, a térségnek biztonságosnak kell lennie sugárzás szempontjából – javasolta Luke. – Felejtsd el! – rázta a fejét Han. – Egyedül kellene keresztülvágnod az erdőn, és majdnem biztos, hogy nem tudnál ránk találni. – Megpróbálnám. – Én nem – mondta Han kereken. – És ráadásul eddig bármikor mentél is el egyedül, engem mindig bajba kevertél. Luke szomorúan mosolygott. – Néha ez a legjobb megoldás. – Fogadok – hagyta rá Han. – Gyere, csak az időnket vesztegetjük! Menj és keress inkább egy ösvényt! – Rendben – sóhajtott Luke. De nem hangzott különösebben idegesnek. Lehet, hogy kezdettől fogva tudta: nem volt okos ötlet. – Thripio, Artu, gyertek, indulunk! Az első óra volt a legnehezebb. A keskeny csapás, amit Artu talált alig száz lépés után egy tüskebozótba torkollott, így saját maguknak kellett utat törniük az áthatolhatatlan aljnövényzetben. Ez alatt nemcsak a növényvilágot zavarták meg, hanem néhány keserű percet töltöttek hatlábú, ötven centis lényekkel, amik minden irányból rájuk törtek és haraptak, karmoltak. Szerencsére a karmokat és a fogakat kisebb termetű „játékosoknak” szánták, és eltekintve egy gyönyörűen kivitelezett fogsornyomtól Thripio bal lábán, senki sem sérült meg. Thripio többet sajnálkozott, mint azt a helyzet megkövetelte volna, és ez a zaj vonzhatta oda azt a barna pikkelyes állatot, ami néhány perc múlva vetette rájuk magát. Han gyors lövései nem értek célba, és Luke-nak kellett a fénykardjával Thripio karjáról leszelnie a dögöt. A droid ezek után még hajlamosabb lett a panaszkodásra, és Han már éppen azon volt, hogy megfenyegeti, amikor végre rátaláltak egy kiszáradt patakmederre. A könnyebb terepen és az állatok támadásainak elmaradásával gyorsabban haladtak. Az éj leszállta előtt már tíz kilométert tettek meg.

aki bárhonnan hallotta a hangját. – Mara… Minden rendben? A lány gyorsan. – De legalább lelassítja. jól vagyok. a pazar élet és a fényes jövő emlékeit. – A Császár megpróbált az Erő sötét oldalára állítani – válaszolta Luke. hogy ez nem olyan pompás hely. a Császár úgy gondolta. majd kikapcsolta fénykardját. – Én nem támadtam rá. – Gyors pillantást vetett a férfira. mielőtt túl közel érnek – mondta Luke. kis bűntudattal kapta el a tekintetét Luke-ról. amit még az Endoron vettek el tőle. És éppen kioltani készült a lézerpengét. Még ha akartam volna. – Hát. – Azt hiszem. és nem akarom végignézni. amik a patakmeder mentén sorakoztak. – Körülbelül az. Te pedig azért vagy itt. s a szeme szikrázott a gyűlölettől. Két jókora tüskebokrot vágott ki. Megfordult. mi történt. – Láttam. újabb tüskebokrot távolítva el. – Úgy két lépés előnnyel söpörtünk el Thrawn AT-AT lépegetői elől. Mindketten fénykarddal támadtatok rá. – Meg akart ölni. Még mindig nem elég. – Szakasztott Myrkr – bólogatott Luke. a fénykardot bámulta. De a fájdalom mellett nagy adag elszántság is tükröződött a tekintetében.– Milyen szép emlékeket idéz ez fel. Kapcsolatban állt mesterével annak halálakor is. az ételrúd csak lógott a kezében. Azért vagyok itt. Az Erő segítségével felemelte a két bokrot és a mederbe helyezte. ahol az igazi dúvadak csak éjszaka néznek préda után! – Artu szenzorai remélhetőleg felismerik őket. megerősítésképpen… – Skywalker! A férfi megfordult. amikkel el akart pusztítani. – Luke kikapcsolta fénykardját. – Várjunk csak! – védekezett Luke. hogy maradjunk figyelőállásban… – Ezért segítesz nekünk? – kérdezte Luke. ha dühből megölöm Vadert. amikor Vader felemelte és egy nyitott aknába dobta. igazán hallani akarta. Talán ha a kúszónövényekből is kihozna parafa bokrok és a fák közé. és mindent látott. aki tudja… hogyan halt meg a Császár? Egy percig Luke a lány arcát figyelte. egy ételrudat előhúzva. te vagy az egyetlen. mert tudok egyet s mást a Klón háborúk idejéről. arcán furcsa kifejezés suhant át. ami tényleg el akar kapni bennünket – tette hozzá a rögtönzött gátat vizsgálva. majd ledobta az egyik bokor mellé. – Mert Thrawn vérdíjat tűzött ki Karrdéra? – Tisztázzunk valamit. mert egyedül nem tudom elintézni ezt a helyet. és áttéríthetne. – Meg kell kérdeznem – kezdte halkan a lány –. A lány csak állt. ahogy egy rakás hideg pofájú másolat lerohanja a galaxist. kinyílnék előtte. . – Azért mentél a Halálcsillagra. Majdnem ő halt meg a Császár helyett azon a napon… – Csaknem sikerült neki. Aztán majdnem elkaptak. Még a félhomályban is látta a szemében megbúvó fájdalmat. de aztán Vaderrel kezdtem küzdeni. – Miről beszélsz? – követelőzött Mara. miután eljöttünk. Láttam az egészet! Luke értetlenül nézett rá… aztán hirtelen minden világossá vált előtte. és az Erő segítségével a másik kettőre emelte a most levágott bokrokat. – Karrdénak dolgozom… és már ő is megmondta. – Aztán összefogtatok ellene! – vádolta Mara. a Császár Keze. – Én nem támadtam rá – mondta csendesen. – Már amennyire – jegyezte meg Mara. – Ellene fordultatok mind a ketten. hogy mi semlegesek kívánunk maradni ebben a háborúban. amint kibújt a hátizsákjából. ismét bekapcsolva a fénykardot. amikor megérezte a Mara érzelmeiben bekövetkezett változást. Skywalker! – acsarkodott a lány. – Hogyhogy ha akartál volna? – kérdezte Mara megvetően. amit várnál – felelte Mara. – Persze. Rég eltemetett emlékei ismét előkúsztak. nemde? – jegyezte meg Mara gúnyosan. sem tudtam volna tenni semmit… még béna voltam a villámoktól. – Értem – bólintott Luke. – Sosem tudtam meg. nemde? Luke megrázta a fejét. és nagyot harapott az ételrúdból. ez nem fog megállítani semmit. Azután a vágás után már nem. – Reménykedjünk. Bármennyire is fájjon. Csakhogy valamiképpen rosszul értelmezte a történteket. fénykardjával egy újabb tüskebokrot vágva ki az útból. – Oké. hogy megöld. Feléje vágtam. – Igen? Mara a szemébe nézett. Mara Jade. amikor Karrde ragaszkodott hozzá.

és elsiettek a turbóliftek irányába. ellépett Mara mellett a többiekhez. áramellátó hely volt. Leia egy újabb bejáratot vágott lézerkardjával a folyosó falából. – Van még valami. Leia a széke mögé lépett. és egy sor megfejtett szöveg jelent meg a képernyőn. amikor megérkeztek. Leia Winterre pillantott. . – Egy fejvadász azt állítja. majd újra bólintott. amint mindketten a tömeg felé tartottak. akik még nem váltak le egyik irodánál vagy konferencia-teremnél sem. Winterre pillantott. Ilyen értelemben felelős vagyok a haláláért. befejezve az előre kigondoltakat. hogy mégsem. s megpróbált nem körülnézni. hogy Mara folytassa. A másik oldalon dolgozó tisztek valószínűleg minden zajra felfigyelnek. így visszatért a tüskebokrokhoz. Derlin azt mondta. Harley parancsnok különítménye megpróbál utánanézni. – De egy jegyzék annak a lehetőségét kutatta. – Ó. körülbelül egy órája – bólintott Ghent szinte hallhatatlanul suttogva. – Szokatlan volt a Pantolomin jelentés utóhatása – felelte Winter. és arra várt. amikor Ghent észrevette őket. A legváltozatosabb nyelveken csevegtek. A palota eredeti tervrajzának tanulmányozása közben bukkantak e helyre. hogy bízhatunk benne? – Korántsem biztos benne – válaszolta Winter. hogy mennyire lenne sikeres egy teherhajó akciója az ügy szempontjából. és Winter becsukta az ajtót. hogy Vadert eltérítsem a sötét oldalról. Körülbelül ott jártak. és Ghentnek is akadt elképzelése. és amíg nem végeznek. lerakta a lábát a padlóra. Winter figyel. – Miért higgyek neked? – kérdezte végül. nem akarod. – És nem felejtem el! Luke csendben bólintott. – Igen. hogy három birodalmi csillagromboló van ott… egy hónapon belül kész lesznek. – Miért gondolja Derlin ezredes. Bel Iblis segítségével már előzőleg elhelyezték a kábeleket. nem csak egy ellenőrző repülésről lesz szó. ahol Ghent dolgozott. hogy behatolt a Birodalom Ord Trasinál lévő kikötőjébe. – Persze. együtt haladtak egy csoport lénnyel. ismét nyugodtan. de Luke érezte a benne tomboló vihart. TIZENHETEDIK FEJEZET A Tanácsterem ajtaja feltárult. álmodozva bámult a levegőbe. – Miért hazudnék? – kérdezett vissza a Jedi. arra vigyázva. idegen lények és droidok tömege kezdett kihömpölyögni a főfolyosóra. ha valami jókora fenevad átjut a bokrokon. A maradék tisztek lefordultak az egyik folyosón. – A helyedben kevesebbet vágnék – szólalt meg Mara. s rájött. hogy csapdában legyünk. Kiértek a főfolyosóról. Leütött pár billentyűt. Ideje a droidok után néznie. – Veszélyesnek hangzik – szólt Leia kötelességtudón. miközben szeme óvatosan a tömeget fürkészte. lepecsételve. – A jelentés minden részletét nem ismerem – folytatta Winter. Dolguk van. hogy nincs értelme egy újabb előkészített szöveget végigpergetni. Vader nem fordult volna ellene. akik már bőszen állították a sátrakat. De a lány nem mondott többet. ki hallhatta beszélgetésüket. felelős vagy – sziszegte Mara. lábát egy dekódoló pulton nyugtatta. magukra hagyva őket technikusok. amiről tudnom kellene? – kérdezte. míg az áradat szélén haladtak. Kikapcsolta fénykardját. – Épp most fejtettem meg őket. Leia rájuk pillantott. – Bel Iblis tábornok behozta már a legfrissebb postát? – kérdezte. Mara elfordult. adminisztrátorok és a ranglétra alacsonyabb fokához tartozó tisztviselők társaságában. – Igen – válaszolt Luke. Mindketten beléptek. – Halkabban. ha lehet – emlékeztette Leia.– Nem. – Remélem. Ghent egy nagy székben ült. és tökéletes memóriával emlékezni fog rá. – Remélem. – A csempész teljesen ingyen adta az információt. hogy a terv ne szivárogjon ki. asszisztensek. – Volt már dolgom ilyenekkel – közölte Leia. Azért. és megérezte a szavak rejtett értelmét. hello! – mondta. a Szektor ellátmányi szoba és a hadműveleti terem között. Azután szembe kell néznie a végzetével – vagy egy újat kell választania. és kész eladni nekünk az új építési programot. De lehet. és biccentett. De egy pillanatra habozni látszott. Egy régi. Eljött az idő. élve van rá szüksége. – Ha nem lettem volna ott.

már belefeledkezve Ghent adattömbjébe. de van még majd százharminc lehetőségünk. hogy ez a program csak akkor működik. hogy nem tudjuk őket így kigyomlálni. hogy több áruló is lenne közöttünk. hogyan hagyhattak volna ki . Zömében technikusok és adminisztrátorok. – Mennyien hallották ezt? – kérdezte Wintert. hét további. s még egy megilletődött pillantást vetett Winterre. Igen. Ghent megnyitotta a szükséges listákat. de csak az egyiknél. Mindig azt hittem. hatékonyabb szűrőprogramot kell kidolgoznom. Ez tényleg az egyik gondosan megírt szövegük volt. a magas katonai körök beszélgetésének szó szerinti leírása. Akadnak köztük külvilági diplomaták is. – Lehet. – De nehezen tudom elhinni. ujját felemelve. hogy a nő ötven egyperces beszélgetés minden részletére emlékszik.48-kor. hogyan végzik az elhárítást – jegyezte meg Leia. – Nem. Valójában még azt sem hiszem. Leia elolvasta. Bel Iblis bólintott. azt hiszem. álcázott aszteroidák bemérésére. – Úgy látszik. Csak azt. tegnap délután a Nagy összejövetel második fordulója után… és a főfolyosó meglehetősen üres volt. – Nem volt jelen az utolsó hat beszélgetésnél. amit a Delta Forrás nem továbbított. aki magasabb szinten dolgozik… – Várjunk csak! – vágott közbe Ghent. hogy itt találom – biccentett a hercegnőnek. ha itt végeztél. de még mindig nem tudta magát túltenni azon. Winter. miután a Birodalom kiszorította őket a Sullust rendszerből. – Igen. hogy megpróbálkozzunk a Csillagpor tervvel. felség. – Lehet – értett egyet Bel Iblis. az általuk fabrikált célüzenetre talált.15-kor és 14. Már három napja. Mire Winter befejezte a lista áttekintését. 9. Egyik embere tényleg ott volt. Ghent vállat vont. Sőt. jöjjön és nézze meg! Ez volt a legfrissebb terv a Thrawn által ide telepített. lássuk! Korreláció… Oké. – Kezdjük! Tegyük be a szűrődbe! – Oké – helyeselt Ghent. – Winter még mindig a tegnapi listánál tart. amit a biztonságiaknak még nem sikerült megtalálniuk. hogy a Delta Forrás egyfajta rejtett felvevőkészülék. S ami még fontosabb: Tevv jelen volt két beszélgetésnél tegnapelőtt. – Nem tudom. – Láttam. lehet. a Palotában terjengő pletykák. hogy egy lenne. – Már eszembe jutott. – Olyasvalakinek kell lennie. a hadműveleti teremben leszek. – Ezek közül egyik sem juthatott hozzá ezekhez az információkhoz – sóhajtott a monitor felé nézve. Leia a fejét rázta. hogy mind a tizenöt beszélgetéseteket hallotta. Ha egy egész csoport. Winter megrázta a fejét. hogy az egyik embere hallotta – próbálkozott Ghent. – Nem kellett ott lennie személyesen. még mindig az adattömböt böngészve. – Oké. Mire azokat is áttekintette. a Delta Forrás végigzongorázta az egész sort: a fontostól a jelentéktelenig. miszerint a Chimerát és kísérő hajóit Anchoron közelében észlelték. – Találtak valamit? – kérdezte a tábornok. – Éppen elkészültünk. persze. – Lehet. ha esetleg érdekli.gyorsan átfutotta őket. – Nagy halat akar? Tessék: Sian Tevv tanácsos a Sullustról. Leia mögött a rögtönzött ajtó kivágódott: Bel Iblis érkezett. – Ezen nem is gondolkodtam. még ötöt. – Arról semmit sem tudok. Valami. Mint mindig. – Leia egy pillanatig habozott. – Nem lehet Tevv tanácsos – kiáltotta Winter ellentmondást nem tűrően. – Gondoltam. Leia és Bel Iblis végigsiettek a folyosón. ezt eredménynek nevezném. Százhuszonhét variációnál tartunk. Részletes katonai mozgósítások. ha a Delta Forrás egyetlen ember. ő szervezte be Nien Numbot és magán kommandóegységét. Azt hiszem. mielőtt visszafordult volna a gépéhez. miközben Winter átnyújtotta Ghentnek az első három listát. hogy mennyien dolgoznak a Palotában. – Tekintve. és dolgozni kezdett a többin. helyben vagyunk – mondta. és visszafordult a képernyőhöz. – Csak negyvenheten – válaszolta a nő. – Itt a mienk – szólt Winter megállítva a program futását. – Épp három óra előtt volt. Leia bólintott. Leia értetlenül bámult a monitorra. – Ez lehetetlen! Ő volt a felkelők egyik legkorábbi vezetője. ami itt feltűnt. Egy meg nem erősített kémjelentés a Bpfassh rendszertől. – Igen. – Igazad van – erősítette meg.

– Egyetértek – mondta Rieekan. amelyeket eredetileg arra terveztek. – Bárcsak. Drayson megbántottan nézett vissza rá. amint az ionsáv halvány vonala megjelenik a kijelzőn. Egy régi transzporter kirakott egy csoport hajót. – Épp idejében! Leia felnézett a nagy kijelzőre. Leia bólintott.93 és 98 között visszaverődés minden sávon. – Egyes Transzport vezérlő. – Legalacsonyabb intenzitás! Lássuk. hogy célzatosan a ködös csíkozásra mered. Felettébb kényes helyzet lenne – sóhajtott Rieekan egyetértőleg. tényleg ideális szolgálatot tennének… – Úgy tudtam. készítse a negatív ionsugarakat! – Az összes por kint van a transzporterből.és szenzorsugarakat maga körül. – Csak szépen lassan! – tette hozzá kelletlenül. én sem. – Rendben – mondta Drayson. lustán hömpölyögve a hajó nyomában. hogy őrt álljanak egy körpályán. Szeme sarkából látta. – De csak lassan! – mormogta Bel Iblis. – Csak az a gond. – Van már valami adat? – Erősen jön befelé. ahogy a távolodó transzporter ionjai elektrosztatikus kölcsönhatásba léptek a felhővel. A pislákoló porszemcsék kezdtek összeállni. érdemes ott kezdeni. így a fekete pont feltűnése nem volt várható. ha kinyitnák. Az álcázópajzs gyakorta megtréfálta a fény. – Oszlási arány: 12. Mivel minden bizonnyal elsőként csusszannának át a pajzson. Leia bólintott. el onnét! – utasított Drayson.bármit is… – Sajnos. hogy jelenleg mind birodalmi felségterületen tartózkodik. mint valami nyíló. működik-e… Leia felpillantott a képernyőre. megnyúlva a képernyőn. De ha még úgy is lenne. – Tartsák rajta a szemüket! Harrier! – Harrier készenlétben – szólt egy másik tiszt. semmit sem látna a képernyőn. Majd hirtelen ragyogó ködfelhő kezdett gomolyogni a transzporter farából. A kristálygravitációs mezőcsapdák. ne veszítették volna el az ön KGM csatasorát Svivrennél! Itt biztosan használhattuk volna őket. tanácsos – magyarázta Drayson. Kivéve az összeomlása előtti pillanatot. A távirányítású hajók tapogatózó mozdulataival a transzporter egyre közelebb jött. – A csata utáni elemzés azt mutatja. – Nem akarunk üres csatornákat húzni a porba. – Nem vagyok meggyőződve. – 0. és készüljön a kibillentésre… Felkészülni… kibillentés! Egy pillanatig semmi sem történt. a hírszerzésnek van egy. megtette-e a magáét! Egy hosszú pillanatig a virág tovább nyílott. – De ez a legjobb esélyünk. hogy az álcázott hajókra menjenek rá több ezer kilométer távolságból. álljon le. Értetlenül – természetesen. hogy taszítsák egymást… így hirtelen az eddig egyesülő porfelhő ismét fényleni kezdett. egzotikus virág. . – Gyanítom. és Leia azon kapta magát. – Hadd menjen! – szólt Drayson. hogy az aszteroidák valószínűleg alacsonyabb pályán keringenek. – Ez nagyon lassú így – jegyezte meg Bel Iblis halkan. – A felhő kezd eloszlani. – Igen. hogy egy KGM olyan nagy hasznunkra lenne itt – mérlegelte Bel Iblis. és nem tartotta valószínűnek. és megkezdte útját felfelé. – Várható volt – emlékeztette Drayson. – Harrier. Csak azt nézte. admirális – jelentette egy tiszt. – Egyes Transzport vezérlő. keresztülfurakodik a felhőn. és lefelé kezdett ereszkedni a bolygó felé. – Negatív ionsugár. uram – jelentette a szenzorpultnál ülő tiszt. – A napszél belekap – morogta Rieekan. hogy Coruscant gravitációja az összes aszteroida visszaverődött jelét elnyelné. – Milyen mélyen tudtak behatolni? – kérdezte Leia. A hadműveleti terembe lépve Rieekant és Draysont találták a nagy kijelző előtt. – Lássuk. mekkora területet foglal el. tűz! – vezényelt Drayson. admirális – jelentette a szenzort kezelő tiszt. – Remek – bólintott Drayson. – Tüzet szüntess! – parancsolta Drayson. azonos polaritással feltörve a porszemcséket. – Hercegnő – köszöntötte komolyan Rieekan. – A bolygó pajzsa felett fogunk kezdeni. – Három is – javította ki Rieekan. – Kettes Transzporter vezérlő: előre és kiszórás! Kivált a második transzporter a keringő hajók közül. hogy rögtön az első hasítás feltárja a keringő aszteroidák egyikének pályáját.

és Leia észrevette a tudatos erőfeszítést a még mindig eleven emlékek elzárására. De semmi sem találtak ott… és néhány perc múltán Drayson beismerte a vereséget. Leia megtapintotta Winter tudatát. A Coruscant feletti űr egyetlen tűzviharrá vált. amint a test neki ütközött a pajzsnak. hogy más is meglássa a kis játékszereit. Összetört fara keresztülsiklott a pajzson és a szakítópályának tűzéhez csatlakozott a szétszakadt atomkötélek kékesfehér széle. Elvesztettük. – Az legalább visszavenne valamit a napszél… – Turbulencia! – kiáltotta a tiszt a szenzornál. – úgy tűnik. szemében ősi félelemmel. és egy fényesebb. – Ez a napszél még sokat fog kellemetlenkedni – jegyezte meg Bel Iblis a harmadik transzporter elindulásakor. válaszként a hajók és harci állomások átállították a célzókomputert. Egy pillanatig még ragyogóan villództak. s letért a pályájáról. Egy halvány villanás. lángokban állt. Leia megfordult. A tiszt keze végigsuhant a pulton. – Minden egységnek: tüzet szüntess! – mondta fáradtan. felség. Fekete roncsdarabok mindenfelé. Csak a valószínűségi kúpot tudom megadni. amiért ezt tette velük. ha nagyobb porszemekkel operálnánk a következő adagnál. hogy jobb lenne. – Legalább az egyiket megtaláltuk – jegyezte meg Leia. – 1-1-7-es vektor 4-9-2 irányban! Őrült tolongás támadt a kijelző pultnál. nem is próbálva érzelmeket leolvasni a nő semleges arckifejezéséről. Nem is lehetett egyebet mondani. és elfordulni készült. Ha engedett volna a Thrawn iránt érzeti gyűlöletnek. A képernyőn egy csomó vastag vonal tűnt fel. – Harcállomások. – Így van – szólt vissza Rieekan százados –. – Harrier. ahogy a pajzs kezdett felszakadni. amint kikerül a vontatósugarak hatóerejéből egyenesen a bolygó pajzsának tartva. összelyuggatva a megjelölt valószínűségi kúpot. majd elhalványultak. Minden rendben – nyugtatta Leia. a főadmirális nem akarja. Winter tűnt fel a vállánál. Leia figyelte az utolsó villanásokat. – Minden hajónak: nyissanak tüzet. az ilyen gyűlölet veszélyes lépést jelentene a Sötét oldal felé. lassan csatangolva a csillagok között. ahogy a komputerek a láthatatlan aszteroid lehetséges útvonalát kalkulálták. a Jedik nyugtató gyakorlatát végezve. – Nyomozzák le! – utasította Drayson. a szemcsék zavarát jelezve. nem volt jó hír. – Jól van. A másik nő a képernyőt bámulta. Allegion! – morogta Drayson. – Parancs törölve. – Ütközés! – csattant fel a szenzorkezelő tiszt hangja. amint a csatacirkáló lézerágyúi tüzelésbe kezdtek. Küldjék a technikusokat… Elhallgatott. – Senki sem tartózkodott a fedélzeten. – Lehet. – Nincs értelme. A képernyőn a harmadik transzporter vadul pörgött. . – Jól van. – Szeretnék beszélni veled. csak tudata homályosult volna el. Egy utasszállító… Mélyet lélegzett. – Nyissa ki a kúpot ötven százalékos valószínűségre! – utasította Drayson. amint a farrész levált. a por minden irányban ömleni kezdett. A célzóna kiszélesedett. keze vadul szorította a szenzorkezelő tiszt székének támláját… és hirtelen ott volt: egy tehetetlen szikladarab. – Rendben – szólt Drayson. a külső kúp a maguké! Meg akarom találni azt a célt. A még mindig terjeszkedő második felhő szélénél egy halvány narancsszínű vonal jelent meg. És a tűz még egy utolsót fröccsent… vége volt. Leia megpördült. – Ez már valami. uraim! Rendben. ha itt végeztél. – Negatív… nincs adat. a hátsó része megsérült. – Tudom – motyogta Winter. Ez még eltart egy ideig. Még mindig semmi.Elhallgattak. – Le tudja nyomozni? – kérdezte Drayson. – Vagy áttenni az egészet az éjszakai oldalra – javasolta Rieekan. önök következnek. végignyaldosva az aszteroid maradványát. Bármit akart is mondani. ami a Xyquine felett járt szerencsétlenül. már alig háromszáz van hátra. Allegiant. amit az aszteroida pályája okozott. hogy kiszorítsa a dühöt az agyából. lézerágyúk lövéseitől és a protontorpedóktól. elkerülhetetlen pusztulása felé. – Tüzet szüntess! – adta ki a parancsot Drayson. Csendben figyelték a megbénult transzportert. tűz tetszés szerint! A képernyőn vörös vonalak jelentek meg. A bátorítás szükségtelen volt. – Egy másik transzporter jutott eszembe. Sőt. látva a monitoron a második szállítmány sikertelenségét. Leia ismét bólintott. teljes erővel a jelzett célra! A kúp megjelent a kijelzőn és a távolból lézerágyúk tüzének kavalkádja borította be a területet. Leia feszülten figyelte. s addig akár vissza is mehet Winterhez és Ghenthez.

Leia – értett egyet keményen Bel Iblis. hogy milyen nevet adjanak az egyik háziállatnak. egyenlő a nullával. – Az sem működik. – Ha az. aki hallotta és nem hallotta. ez esetleg elképzelhető – jegyezte meg vonakodva. vagy Winter memóriája már nem a régi… Vagy a Delta Forrás ránk állt. itt az Új Köztársaság több mint száz tiszteletreméltó tagjáról van szó! Nem vádolhatunk ennyi embert árulással. vagy fenemód furcsa az elsőbbségi listája. – Teljesen – válaszolt Winter. – Garms. – Hacsak nem válik passzívvá. de azért mégsem ilyen egyszerű. amik meg csinálják. – Nem hinném. A hír egyáltalán nem volt jó. – Mindig ugyanazt dobja ki. – Ez nem lehet – mondta Leia Ghent analízisét tanulmányozva.– Most is mehetünk – szólt végül. – Mert már nem továbbít mindent. amikor a kémelhárítás közeleg – vetette fel Ghent. – Láttam. – Már azt is betápláltam – válaszolta Ghent. – Akkor a Delta Forrás nem csak egy személlyel azonos – jelentette ki. hogy a Birodalom tudomást szerezzen az összes titkunkról. – Találtak valamit? Leia szó nélkül átadta neki az adattömböt. Ghent az állat vakargatta. – De nem hagyhatjuk. Bel Iblis átnézte. széttárva a karját. Az ajtó kinyílt. mint amilyennek hangzik. Ha feltételezzük. Vagy csapnivaló memóriája van ennek a fickónak. de a palota biztonsági rendszere nem lehet ennyire rossz. – Azt hiszem. – Érdekes – jegyezte meg végül. – Valaki egy rögzítőberendezést ültetett be a főfolyosón. A mikrofon-rendszereknek van néhány jól meghatározott tulajdonságuk. – Biztos ebben? – hökkent meg Bel Iblis. Bel Iblis a fejét rázta. végig az ellátmányi folyosón és a titkos dekódoló szobába. – Láttam olyanokat. Csak egy részét küldi el annak. – Ne örüljön annyira! – figyelmeztette Bel Iblis – Tudom. Elhagyták a hadműveleti termet. tápláljon be mindenkit. – Van okunk azt hinni. – Vagy az analízis rossz. – Százszor leellenőriztem – tárta szét a karját Ghent. vagy nem hallotta a Delta Forrás által ki sem küldött anyagot: mindig ugyanaz a vége. Ha vesszük azokat a teljesen érdektelen dolgokat is. Bármi. hogy beépített ember van a Palotában. – Nem – sóhajtotta végül. még mindig tudjuk használni az első tíz napi adatokat. amin különböző nevek bukkantak fel. Ez egyértelmű. Leia gyomra összeszorult. hogy nem jött rá azonnal. – Tudjuk. s elfogadom! Leia az ajkába harapott. amiket továbbított… mármint a legutóbbi csomagban annak a két arconainak a csevegését arról. hogy egy egész kémfészekkel van dolgunk. hogy leszorítsuk a gyanúsítottak számát. Fey'lya tanácsos vádaskodása Ackbar admirális ellen így is elég kellemetlen volt. – Mindegyik. Sosem figyeltem fel a gyanú legkisebb jelére sem. akkor a főfolyosón kell lennie – vetette közbe Winter. – Minden továbbküldött beszélgetés ott zajlott le. Tizenöt embert dob ki. Bel Iblis vállat vont. majd alaposabban is elolvasta. vadul csapdostak a gondolatai. ami közel áll a droid-intelligenciához képes lenne… . de ez ezerszer rosszabb lenne. – Tudom. hogy mit továbbítson. – Azt mondta. Leia visszagondolt a dramatizált beszélgetésekre. amit a Delta Forrás kiküldött. és a listát tanulmányozta. hogy a Delta Forrás lehet akár egy rejtett rögzítőberendezés is. Leia visszapörgette az adatokat. hogy elsietnek – kezdte a tábornok. és visszaindultak. Bár… várjunk csak… ez mégsem lehet olyan nehéz. – Akkor kiválasztja. és Bel Iblis lépett be. – Hogy jutott erre a megállapításra? – kérdezte Leia. Javasoljon valamit. amit hall. hogy jól hangzik. el a turbóliftek előtt. Tápláljon be mindenkit. amelyek alapján egy kompetens kémelhárító csoport bármikor megtalálná. Valami felkelthette a gyanakvását – válaszolta Bel Iblis. – De a te véleményed szerint akkor ennek a valaminek legalább minimális döntéshozó képessége van. amit hall. aki hallotta. – Bár nem tudom. – Na és amit a hadműveleti terem felé menet jegyzett meg? – kérdezte. – Ez az – szólt közbe Leia érezve az izgalom első hullámát.

amint óvatosan szedegeti az elszáradt leveleket. így a folyosó tömve volt magas rangú tisztekkel. Ezt több. – De ami bármikor elhagyhatja a helyét anélkül. mi történik. mely droidok hagyják el a folyosót. a Delta Forrásba botlott. – Elnézést. – Érdemes megpróbálni – értett egyet Bel Iblis. – Ön kicsoda? – Machel Kendy hadnagy. – Figyeljenek mindent! A tudomásul vétel mormogása hallatszott. hogy Bremen ezredes utasításokat adott nekik. te foglalkozz a biztonságiakkal. Óvatosan . ilyen ellenőrzések meglehetősen gyakoriak – tette hozzá Bel Iblis. tanácsos – jött a válasz. – Értem – felelte Kendy kissé lehangoltan. hogy függesszék fel a beszélgetésüket néhány percre. Hacsak nem bánják. – És tekintve a magas szintű közlekedést. MSE droidok egy csoportja sietett a falak mentén. aminek jó oka van. hogy megnézi. – Palotaőrség. amikor egy megkezdődik. be tudsz jutni a Biztonsági feljegyzésekbe és kiemelni az ellenőrzések idejét? – Persze – rántotta meg a vállát a kölyök. és visszatette az övébe. Lopva a szája elé emelte a kezét. mennyi van belőlük. – Úgy látszik. – Várunk. ha az ellenőrzés közeleg. túl összetett vagy túl titkos üzeneteket szállítva. ami keresztülhalad a folyosón. akkor nem kell egyebet tennünk. – Ghent. – Valószínűleg eltart pár óráig. induljunk! – Jönnek – hallatszott Winter hangja a Leia kezében tartott rádióból. milyen általános a droidok jelenléte a Palotában. ez az! – mormogta Leia. hogy a palotaőrök? – kérdezte Bel Iblis. Leia. nem akarjuk. A lehető legtisztább „rálátás” a Delta Forrásra. S csak most kezdett rádöbbenni arra. remélte. Tisztában van azzal. másrészről azt sem akarjuk. tompa zaj követte. – Ghent. felsorakoznak a folyosón. – Megértem –. válaszolt Leia. – Lehetséges ez? – Nem tudom – válaszolta a tábornok lassan. amíg befejezik. ha felfedezik a ténykedésemet. és droidok is vannak velük. hogy a Delta Forrás itt ólálkodjon. – Felség? – szólt közbe Winter. Valószínűleg azt hitte. hogy kiszúrják – felelte Leia –. legtöbbjük külföldi diplomaták társaságában. mint várni és figyelni.– Hé! – szakította félbe Ghent izgatottan. – Láttam. tanácsos! Ellenőrzést végzünk a főfolyosón és a szórványos rádiójelek zavarnák a munkánkat. amikor egy férfi hang csattant fel. Vajon melyiküket alakította át kémkedésre a Birodalom? – Kezdik – jelentette Winter –. Bel Iblis Leiára pillantott. és azután hogyan kerülték el a kémelhárítási ellenőrzéseket? – Ennek egy olyan droidnak kell lennie. hogy a folyosón tartózkodjon – próbálta végiggondolni Leia. Hanem egy droid! Leia Bel Iblisre pillantott. Rendben. – Háromirányú beszélgetést folytatunk Bel Iblis tábornokkal. ügyelve hogy ne lépjenek rájuk. hogy fogalma sincs. – Ez az! A Delta Forrás nem ember. A következő zöldes bíborszínű ch'hala falnál néha kitűnt a tömegből egy MN2E karbantartó droid. hogy felkeltené a figyelmet. Jónéhány 3PO protokollrobotot látott. másodrendű kémkedési program beültetése egy droidba kétségkívül eszközölhető. A tömött repulziós liftben lézengve pár rovarszerű SPD karbantartó robot szisztematikusan takarította a szobrokat és a falakat megszakító ablakokat. asszisztensekkel és droidokkal. már Leia azon a ponton volt. keresztben… A rádió recsegni kezdett. De az a gond. mintha Winter eltakarta volna kezével a mikrofont. őrmester – nyugtatta meg Leia. közben a pulzusa szaporán vert. hogy egy harmadik személy lehallgatja? – Ez nem lehallgatás. de ha az ellenőrzések tényleg olyan gyakoriak. – Biztos. – Mit gondol? – Persze. tanácsadókkal. Ez az. Tisztekkel. de néhányuk a palota tisztjei körül. Egy bizonyos szinten Leia tudta. hogyan juttatták be ezt a programot a palota hagyományos biztonsági eljárásán keresztül. Azzal kikapcsolta a rádiót. – Meg kell kérnem. Kezét ismét ölébe engedve körülnézett. A vezetők összejövetele épp most fejeződött be és egy tanácsülésekhez készülődtek. – Organa Solo tanácsos? – Igen – válaszolta óvatosan. – Igen – válaszolta Winter. – Nos. Winter. hogy a vele szemben ülő három kubazi nem veszi észre a furcsa viselkedést.

Elpusztult vagy pusztulásnak indult. ezek a kicsi áldozatok mindegyike közelebb hozta a napot. Elérték a fogadószoba területét. Közvetlenül alattuk Leia Kendy őrmestert és csapatát látta a kavargó diplomaták között katonásan egyenes vonalban haladva. Ha Bel Iblisnek igaza van… és a Delta Forrás egy droid. Egy sóhaj kíséretében elővette rádióját. Valami oldalt felkeltette Leia pillantását. Külsőre egy 3PO protokoll robot úgy néz ki. – A probléma ott kezdődik. Leia visszatartotta lélegzetét. hogy teljesen rálát a folyosóra. ami a talajból hajtott ki éppen a társalgási kör mellett. halkan motyogva magának. Valami van a főfolyosón… – Azt hiszem. de valahogy átvészelték. kémtevékenységet. – Én is – tette hozzá Bel Iblis – Mi történt? Leia megrázta fejét. Az egész főfolyosót átvizsgálták és az eredmény minden bizonnyal negatív… és egyetlen droid sem menekült fejvesztve. És az szörnyű lenne. Odagördült a ch'hala fához. egyik droid sem mozdult. – Megpróbálhatom – felelte a másik nő habozva. mint a másik. ahogy egy manipulátorkart nyújt az ágak közé egy csomó elpusztult levelet találva. Még ha titokban is tudják tartani Ghent munkálkodását – ami semmi esetre sem lehet biztos –. s ellenőrző pillantásokat vetve a vállukra erősített detektorok kijelzőire. a Belső Tanácsosi irodák felé. De mindeddig semmi eredménye. Leia kikapcsolta a rádiót. s hogy rombolhatja szét a Palotán belüli koalíciók finom rendszerét. s a találkozásnak szörnyű következményei lehettek volna a számára és a noghri faj maradékára nézve is. felség – jött Winter válasza azonnal. Ha ez megtörténne. hogy keményen küzdött ellene. – Winter? Garm? – Itt vagyok. Ott a csapat várakozott. hogy a droidra mered. és elsétált a ch'hala fa és az előtte dolgozó MN-2E droid mellett. hogy a droidunk éppen ma nincs itt. mint az elméletük. Fey'lya tanácsos hitelt nem érdemlő vádaskodása Ackbar admirálissal szemben már megmutatta. Összeakadt már egyszer egy birodalmi kémdroiddal a Honoghron. – Winter. mire képes a bizalom hiánya. Ha egy kémdroid is itt van. majd a többiek után siettek. – Már amennyire én meg tudom mondani. mikrofonok. Újra együtt az egész csoport eltűnt a folyosón. Nem volt meg benne Bel Iblis finomra csiszolt harcosi intuíciója. meggyőződött arról. miközben módszeresen ellenőrizték a falak felső részét és a boltozatos mennyezet csavart kontúrjait. – Minden eredmény megfelel – biztatta Bel Iblis –. hogy Ghent adatait használják a Delta Forrás lenyomozásához. Winter – vállalkozott Bel Iblis. hogyan azonosítsuk az egyes robotokat. Olyan jó ötletnek látszott. Jedi képességeivel keresgélt. – Én önnel tartok. hogy az SPD droidok és a falmászó MSE-k befejezzék a takarításból kivett részüket. Winter? – kérdezte Leia. igaza van – helyeselt Bel Iblisnek. De az is csak egy MN-2E karbantartó robot volt. Leia azon kapta magát. – Semmi az égadta világon – közölte. elhaladtak mellette. sem Luke sokkal mélyebb Jedi-érzékenysége. elpusztult vagy pusztulásnak indult levelek után kutatva. Nem az információszivárgás miatt – a Birodalom már az Ellenállás megalakulása óta folytat. hogy azonosítsák a Birodalom kémjét. Azaz még veszélyesebb volt az Új Köztársaságra nézve a gyanakvás azon fojtogató légköre. az utolsó lehetőségük is elúszna. és hátradőlt a székében. fáradtság és kiábrándultság lett úrrá rajta annak ellenére. hagyták. Érzem. amint észreveszi a biztonságiak csapatát. valahol a közelben. – Látni akarom a Csillagpor terv további részét. És ennyi volt. Vissza kellene küldenünk Wintert Ghenthez és a droidokat is hozzáadatni a listához. ebbe az irányba kell jönnie. felség. a noghrik földjén. – Nos… Lehet. – Értem – szólt Bel Iblis rövid hallgatás után. figyelte. majd minden incidens nélkül folytatták útjukat a folyosó végéig.körülnézett a székéből. majd belevesztek a folyosón hömpölygő tömegbe. nem pedig egy áruló… . amit a Delta Forrás puszta léte elterjesztett a Palotában. Felül a lézengő takarítórobotokhoz új SPD-k csatlakoztak lefelé indulva a folyosón. Ha ebben a vezetésben egy birodalmi ügynök lenne… Szemben a társalgási körben a három kubazi talpra ugrott. amit már korábban is észrevett. – Mi a véleményed. felvevőkészülékek után kutatva. jobb ha visszamégy és rögtön belekezdesz! – Természetesen. És az idő egyre fogyott. De ő is meg tudja érezni. viszont itt van. amikor a Delta Forrás észleli a tevékenységüket és nem működik egy ideig. Csakúgy. Magának motyogva a droid finom tapintókarját becsúsztatta az ágak közé.

legyen annak itt tartózkodása végleges vagy átmeneti. Karrde összeráncolt szemöldökkel nézte a közeledő foltot. Elővette a makrolátcsövet. – Egy teljes sorozat mindebből – javította ki Bremen. és belenézett. – Két másik hajó? – Nézd csak meg! – nógatta Gillespee. mint biokémiai eredetűek. Még akkor is egy órába telt. – Rögtön kivesszük őket. és hunyorogva kinézett az erőd omladozó fala mögül. tényleg ő az – közölte. – Furcsa… két másik hajó is van vele. azok a beépített vezetékek. és Mon Mothmának. – A fejét csóválta. amit a Szenátusban használt fel ellenünk. ugyanarról a helyről indulva. reszkető ujjakkal húzta elő a rádióját. A modul a kémiai adatot visszafordítja a nyomás által kifejtett adatra és onnan vissza beszédre. Bel Iblisnek. hogy megtaláltam a Delta Forrást! Közel nyolc métert kellett leásniuk. míg az előzetes jelentések meggyőzték Brement. a központost hívta. A ch'ala fa oldalára ható bármilyen nyomás… beleértve a hanghullámok okozta nyomást… kicsiny kémiai változásokat indít el a kéreg belső részeiben. – Igen. amik a törzsbe futnak. vendégeket hozott? – kérdezte Gillespee. – Jön Mazzic – jegyezte meg Karrde. Övénél matatva. – Kerítsünk egy csapatot. Gillespee elfordította a tekintetét a büféasztaltól. – A technikusok azt mondják. mire megtalálták: egy hosszú. ismeretlen tervezésű hajó. állandóan kiválasztják a kémiai anyagokat és visszaküldik az információt a főgyökérnél lévő modulhoz. félig a ch'hala fa főgyökere alatt ezernyi impulzuskiválasztó vezetékkel az egyik oldalon. ami felfelé kezdett hullámozni a fán. és vágjuk ki ezeket a fákat! TIZENNYOLCADIK FEJEZET A távolban. a fára meredt. mintegy hidegzuhanyként érte a felismerés. – Úgy gondolod. Még egy követte. A Biztonságiak minden Palotába érkező robotot átvilágítanak. – Egy organikus mikrofon – bólintott Bel Iblis. Hát ennyi. – Ami a színek változását okozza? – kérdezte Mon Mothma. ennek ezennel vége – jegyezte meg Bel Iblis. – Nem szólt vendégekről. ilyet még nem láttak – magyarázta a biztonsági főnök Leiának. de… a változások túl gyorsak. hogy belevesszen a lágy bíbor háttérbe. az idő által megfakított csövet. – A legcsekélyebb elektronikus berendezés nélkül. hogy mások legyenek. – De a helyzet egyértelmű. és odanyújtotta a makrolátcsövet. – Még halála után is képes ártani nekünk! – Na. amint a gondolatmenete elakadt. Karrde a szeméhez tartotta. Más modulok… talán a főgyökér mélyében… összeállítja a beszélgetéseket. mint a hullámok. utólagos éleslátás. földközelbe ereszkedett. Mindegy. ezredes. mint azon a ch'hala fán… Leia összeráncolta a homlokát. Hirtelen beugrott. amikor néhány perce bejelentkezett – válaszolta Karrde. – Valóban jön valaki – hagyta jóvá. a köves pusztaságon visszaverődő fény csillogott. jelentőségteljesen pillantva a dupla sorban nőtt fákra a főfolyosón. és még egy és még egy. amit a kémelhárítók kiszúrhattak volna.De ez sem segített. egymást üldözve a törzsön. – Organa Solo tanácsos vagyok – mutatkozott be. Egy elrejtett másodlagos kémprogram enyhe vörösként jelenne meg a finom háttér ellenében. Miközben figyelte őket. miközben letette a csészéjét és a hideg bruallkit. – És annyira jellemző a Császárra! Mindig tűnődtem azon. – Milyen brilliáns terv… – tűnődött Mon Mothma. nagy darab. a két oldalsó gép elhagyta az alakzatot. és eltűnt a síkságot átszelő . A Birodalom képtelen lett volna becsempészni ide egy kémdroidot egy-két itteni egyén együttműködése nélkül. Újabb kis vöröskitörés jelent meg a sudár törzsön. egy halvány vörös kört indítva. a kiásott ch'hala fa oldalánál. ahogy ott álltak a szétszórt földön. amit addig rágcsált. és előkészíti továbbításra. És pontosan tudják. mit keressenek. majd megtörölte kezét a zubbonyában. vajon honnan szerezhette némelyik olyan információját. – Keresse Bremen ezredest a Biztonságiaktól! Mondja meg neki. És mindegyikük egyidőben az egyik MN-2E droid kotyogó hangjaival. – Igen – bólintott Bremen enyhén összerezzenve –. fölöttébb zord kinézetű. egy direkt-továbbító szállal a másikon. Hárman közeledtek: egy fényes űrjacht és két keskeny. Mindegyikük körülbelül ugyanakkora.

Végre kezdjük el a gyűlést! Rágcsálva elballagott. gyanakvónak vagy fennhéjázónak tűnjek. – Remélem is – morogta Gillespee az asztalon kutatva következő célpontjáért. amikor az adó-vevője csipogni kezdett. Karrde megfordult. – Értem – mondta Karrde. A hajótolvaj mögöttük állt egy büféasztal mellett. ahogy elhaladt mellettük. ha ellenőriznéd! – Talán tényleg jobb lenne – helyeselt Karrde. hogy nem. – Figyelünk a fejleményekre – emlékeztette Karrde. de az azonosító jelek a következőképpen olvashatók: a Distant Rainbow. hogy tényleg ártatlan – mondta komoran. Mazzic személyi szállítógépe és kettő kedvenc vadászgépei közül. – Egy betolakodó – felelte Karrde. Hogy valaki azt hiszi. – Vigyek magammal valakit? – Nem szükséges… nem buli van itt lent. és kikapcsolta az adóvevőt. vagy kísérője sem nézett feléje. hogyan lehetne megtudni anélkül. De úgy látszik. miközben körülpillantott az udvaron. és szájába vett egy diót.hasadékok egyikében. már elfordulni készült. jó előre tudni fogjuk. lehet. – De az is lehet. – Karrde – szólt bele. az ezután is mindenbe be van vonva. a Skyclaw és a Raptor. hogy látszólag átvettem az akció irányítását. a szemét automatikusan az égre emelte. Néhányan a többiek közül már így is neheztelnek. Gillespee összeráncolta a szemöldökét. – Remek – bólintott Ferrier. – Mi van Mazzic-kal? – szólt közbe Niles Ferrier. és egy kattanással bekapcsolta. majd hangosan ropogtatni kezdte. Kikapcsolta az adó-vevőt. Egyik csempész. csak súrlódásokat eredményezne. nem akartad. – Talán jobb lenne. – Nem találtam rá módot. ahol a pisztolytáska lógott. – Nem könnyű. hogy itt legyen – pusmogta Gillespee. és visszarakta az övébe. – Le tudnál jönni pár percre? – Persze – felelte Karrde. – Azt hittem. – Itt Torve – azonosította magát a másik… és a hangjából Karrde már tudta. hogy valami nincs rendben. és másik kezét leengedte az oldalára. a nevek mégis ismerősen csengtek. – Annak ellenére. hogy az egész csak valami ártatlan dolog. hogy kicsinyesnek. – Úgy érted. biccentve Dravisnek és Clyngunn-nak. Kihúzta. Akárhogy is van. hogy nincs meghívva? Karrde vállat vont. – Máris ott vagyok. éppen most felhívni rá a figyelmet. – Tégy egy szívességet és tartsd szemmel a dolgokat! . ahogy a sarok körül járkált. – Utálok tele hassal futni… Karrde elmosolyodott. Karrde visszacsúsztatta az adó-vevőt az övébe. ahol Ellor és csoportja gyülekezett. egyik kezében egy jó adag pörkölt pirkidiót tartva. – Csak azt mondtam. és elővette az adóvevőt. – Baj van? – kérdezte Gillespee. – Nos? – érdeklődött Gillespee. valaki más hívta meg? De ki? – Nem tudom – felelte Karrde. – Ha Ferrier alkut kötött a Birodalommal. – Éppen ideje. Karrde elfintorodott. miközben visszaadta a makrolátcsövet. nem mindenki érezte így. – Csak Mazzic az – válaszolta. Karrde megrázta a fejét. – Igen. lehet. – Talán csak tévedés volt. Habár a konstrukciók nem is. Egyébként. – Aves? Tudod azonosítani az érkezőket? – Persze – válaszolta Aves hangja. hogy aki ott volt az eredeti gyűlésen a Troganen. Gillespee bekapta az utolsó darab bruallkit. Mazzic érkezik – ismételte. amint Ferriert figyelte. – Nem is akartam. – Köszönöm – mondta.

jóval azelőtt elhagyta. ha ysalamirire vagy Jedire vadászik – felelte Karrde. a környék összes irodáját és raktárát. – Csak kicsit jobb volna itt a világítás! – morogta Torve. – Nagy fiúk már… tudnak vigyázni magukra. – Néha mindannyian összetévesztünk dolgokat. Karrde a magas. Álljanak készen fedezni minket. és egy hatalmas szoba magas plafonnal. – Chin a vornskrsokat sétáltatta a hajó körül.– Rendben. Torve. – Rendben – felelte Karrde. úgy látszik. – Elküldtem Corvist hordozható detektorért. de kettős előnyt nyújtott: valamennyire elrejtette a gépet. hogy megzavartuk. Végül is nem találtak senkit. Közvetlenül előttük a Wild Karrde hajófara magasodott sötéten. és a bejárat felé tartunk. – Könnyebbnek látszik elrejtőzni. – Jelentést kérek! – recsegte. addig a védelmünket is. és Fynn Torvét. – És a vendégeink odafönt? Őket is figyelmeztessük? – Mik vagyunk mi. amikor a keresők összegyűltek a Wild Karrde rámpájának lábánál. – Sajnálom. – De az én meghívásomra jöttek. Torve. – A hajó jobboldalát megkerülve jövünk. már eltűnt. és Par'tah valamint ho'din társa felé tartott. mielőtt befejezhette volna azt. a fegyverét pedig szegezze az ajtóra. – Oda se neki! – mondta Karrde. menjünk! Széthúzták az egyik dupla ajtót. akárki járt is itt. Igazán sajnálom. Ha egyáltalán tévedésről van szó. Dankin ugyanezt teszi az északin. – Itt sincs semmi. itt Karrde. hogy tudnak – jegyezte meg nyugodtan Karrde. – Ferriert ne hagyd elmenni! A bázis főrésze három szinttel a lerombolt erőd megmaradt felső emeletei alatt volt berendezve. – Akkor nekünk maradt a hajó. – Biztosan csak képzelődtem – dörmögte Chin mogorván. Chin. valamint a Starry Ice legénységének öt tagját találta ott kivont fegyverekkel. ha szükséges! – Készen állunk. Avesszal pedig riadóztasd a Starry Ice és az Etherway ügyeletes személyzetét is! – Igenis – felelte Torve. Vett egy mély levegőt. és ugyanakkor lehetővé tette szükség esetén a gyors indulást. Van valaki. akiket a környékén talált. és besurrantak. Átkutatták a hajót. ahol valószínűleg a konyhák lehettek. és elkezdte átkutatni a déli szárny termeit. Karrde bólintott. Azért lehet. A Wild Karrde leengedett bejárati rámpájához legközelebbi fal volt az. – Biztos vagyok benne. – Hát. mint amilyen valójában – biztatta Karrde. de még nem tért vissza. és előhúzta az adóvevőjét. 150 méterre mögötte pedig Hijarna kék ege derengett át az erőd megrongált falán. mégis valami nyomasztó érzés nyugtalanította. és biztosítjátok az ajtót! Szépen. Karrde visszacsúsztatta az adó-vevőt az övébe. dupla ajtón át érkezett. hogy te meg Lachton átnéztétek az egész hajót? – Minden köbméterét – jelentette ki magabiztosan Torve. nyugodtan. aki már otthagyta Ellort. uram? – kérdezte a Starry Ice legénységének egyik tagja. és előhúzta az adó-vevőt. Mintha valaki figyelné őket és nevetne. – Jók a nyomkövetésben? – Csak. – Aves utasította. az anyukájuk? – horkant fel a legénység egyik tagja. – Dankin. amíg kerítünk oda még valakit. Amíg a vendégszeretetünket élvezik. és elindult. amiért küldték. A Wild Karrde a díszteremben helyezkedett el – viszonylag szűkösen. – És mi van a vornskrsaival. ami valamiféle díszteremnek készülhetett. hogy mi odaértünk. ha őrséget állítanál a területre. amikor valami árnyékot látott mozogni a déli falnál. hogy maradjon a hídon. – Ha valaki fel is osont a Wild Karrdéra. ahogy körülnézett. – Jelenleg van valaki a hajón? – Lachton dolgozott a kisegítő irányító konzolon – magyarázta Torve. Jelentést kérek! – Az északi szárnyon eddig semmi – válaszolta azonnal Dankin. Akárhogy átkutatták. kapitány – tette hozzá Chin. szeretném. a dísztermet. – Valószínűleg van bent valaki – vetette oda mogorván Torve. kapitány. és körbenézett a dísztermen. Chin magával vitte az Etherway néhány emberét. akit külön is figyeljek? Karrde Ferrierre nézett. Ti ketten – mutatott rá két emberre a Starry Ice legénységéből – itt maradtok. kapitány. . biztos vagy benne.

Nem viszonozta a mosolyt. ahogy tehette. Feljutott a felső udvarra. az egy dolog. Az ülésteremben leszek. De ez elég volt. kezdve a külső hajótesttel! Lehet. rá nem jellemző módon idegessé… akár valami más. bár már későn. Gillespee. Karrde felnézett a hajójára.– Ez arra is vonatkozik. – Persze. A hírforrásait szerint az a bizonytalan és zavaró hír járta. Több. hogy bármiféle segítséget nyújtott volna a Birodalomnak. és nem akarok felszállni innen egy iránysávadóval. Minden vendége a válaszára várt. Ho'Din csoportjában állt. nemi úgy készült. mint elég. aki már türelmetlenül várta az ülés kezdetét. – Mit szólnál hozzá. – Jöjjön… húzza ki a beszélgetést a kátyúból! – Hát hogyne – biccentett Karrde. és látta. És hatan szétszóródva az udvaron. a defel. Karrde ekkor megengedett magának egy hideg mosolyt. Mazzic emberei itt álltak. – Semmiség – válaszolt hidegen a férfi. És ha már a vendégekről volt szó. hogy egy egész biztonsági osztagot hozott magával egy barátságos találkozóra. hogy azok védjék az úton. Mara ideális célpontja lenne egy ilyen vádaskodásnak. fél lépéssel a beszélgetők mögött állva. Ellor. Úgy gondolta. Akár a Trogan elleni birodalmi támadás tette ennyire. Mazzic már biztosan odaért. biztosan engedték volna. Mazzic! Kösz. Tudva. ha a Wild Karrde fedélzetén tartanánk meg az ülést? Karrde ránézett. és visszahozni őt meg Ghentet. – Megkérdezhetem. végül megértette. ti ketten végezzétek el a gép mindenre kiterjedő átvizsgálását. errefelé – mondta Karrde. mégsem pusztán elővigyázatos. Nem nyilvánvalóan. hogy eljöttél. ha szükség van rám. ideje volt visszatérnie hozzájuk. a kísértet. És ekkor. aki azt a betolakodót küldte. hogy a találkozó végig ilyen barátságos marad. Viszont. az valami egészen más. hadd dolgozzanak. amint Corvis visszatért azokkal a detektorokkal. aki a Troganon még mint egy tartózkodó. Másrészt viszont sokan vannak az Új Köztársaságban. A napokban készült visszamenni Coruscantra. – Az attól függ. hogy egy meg nem nevezett nőt rajtakaptak. Ellornak. amint segítséget nyújtott egy birodalmi kommandónak a Coruscanton. hogy van rejtegetni valóm – válaszolta. Otthagyta őket. Karrde! – szólt Ferrier odaintve. Eggyel több ok. Nem maradt más. – Hé. majdnem láthatatlanul. miért? – érdeklődött Karrde. – Jó napot. ami már rég elmúlt. de a testtartása valami furcsa zavartságról árulkodott. és újra érezte Mara Jade hiányát. Úgy látszik. és Par'tahval. és felvette a vendégeknek kijáró mosolyt. kerülte Karrde tekintetét. Ahhoz már késő. – Tehát nem engedsz fel minket a Wild Karrde fedélzetére? Karrde végignézett a csempészfőnökökön. Dravis és Ctyngunn arcára döbbenet és értetlenség ült ki. a tekintete nem árult el semmit. Ho'Din arcáról nehéz volt bármit is leolvasni. Amit Chin látott – és amire később sem jött rá egyikük sem – Ferrier sötét képmása volt. és balra mutatott. csak amúgy a szakálla mögött. és nem Ferrier az egyetlen. mint bízni abban. hogy felhozzon néhányat az ő emberei közül az egyensúly kedvéért. Ahogyan most a két férfi állt a nő mögött. Hiszen üzleti vetélytársak vagyunk. akik egyfajta háborús hisztéria felé sodródnak… és ismerve a múltját. jelentéktelennek tűnő valakiként volt vele. És még négyen körülöttük. akit Chin látott? – kérdezte Lachton. miközben besétált a terembe. hogy Mara mennyire megveti Thrawn főadmirálist. – Előkészítettünk egy sokkal kényelmesebb szobát. Mazzic mereven állta a pillantását. – Ha lennétek szívesek követni! – Van egy jobb ötletem – vágott közbe Mazzic. és egy halk figyelmeztetés szólalt meg hátul a fejében. meg a megtévesztően dekoratív női testőrrel beszélgetett. . hogy elhozza a Coruscantról. nem tudták mire vélni az elhangzottakat. kicsi a valószínűsége. És Ferrier… Ferrier önelégülten vigyorgott. hogy Mazzic valóban megérkezett. – Lachton. vagy időzített bombával a fedélzeten. Karrde megpihent a boltíves bejárat alatt. – Csak nincs valami rejtegetnivalód? – vágott vissza Mazzic. Karrde fegyveresei pedig három szinttel lentebb a hajóját őrizték egy olyan veszéllyel szemben. miért küldték azt a behatolót – mondta. vagy neked. hogy a látogatóink ajándékot hagytak. Hogy Mazzic két vadászgépet hozott. hogy Mazzic pusztán elővigyázatosságból cselekszik így. – Akárcsak Par'tahnak.

nem zavarnak senkit. – Nem érdekelnek az embereid – közölte Mazzic. oldalát pedig egy fegyver csöve bökte meg gyengéden. ő pedig elindult felfelé. ahogy az ellenségei megalázzák… hogy aztán mindegyikük kivegyen egy darabkát a szervezetből. és. És persze a csempésztársaink között. Karrde arcát parfümillatú levegő enyhe fuvallata csapta meg. és szemével villámgyorsan átfutotta a csoportot. intett a fejével. – Hello. Mindegyikükért ő tartozott felelősséggel. – Harc nélkül nem. ahogy a többi embere a díszteremben elkezdett a kijelölt helyéről közeledni. és a jobb hüvelykujját beakasztotta a fegyverszíjába. – Amíg nem provokálják őket. értem – bólintott Dankin. hogy hagyják békén az embereimet? Egy hosszú percen át Mazzic csak az arcát nézte. Shada. Akármennyire is tisztelték. hogy mindannyian megérjük. ki vagy te? Dankinnek erre már nem volt lehetősége válaszolni. – Sem a hajód. – Nos. – A hajón elmondom – felelte Mazzic. testőrnek és biztonsági embernek kint kell maradnia. Megparancsolnád nekik. – Jó trükk. Hívd vissza őket! Most rögtön! Karrde óvatosan átnézett a válla fölött. Az étkezde olyan. és kezdett kissé zavartabban nézni. mint… – Nem érdekel a berendezés – vágott közbe Mazzic. De mielőtt ez megtörtént. segítőik és a testőrök közül úgy magasodtak ki Mazzic biztonsági emberei. Karrde körbenézett a csoporton. – Úgy döntöttünk. Ez személyes ügy. – Ezen a helyen. – Micsoda? – kérdezte Gillespee. Karrde – kezdte Mazzic –. Gillespee! – kiáltott rá Mazzic. hogy feljussunk. akik kiállnának mellette a fantomvádak ellen – vagy akármik is legyenek ezek –. – Mazzic… – Pofa be. – Nincs elég hely mindegyikünknek az étkezőben. csak nyolcunknak – mondta halkan Mazzicnek. közted és köztem. – A baj csak az. hogy mi folyik itt? – morogta Gillespee bizonytalanul. – Egyébként is. amit látott. aminek a kiépítésén annyit fáradozott. egyetlen apró fejmozdulattal. Nem csoda: a csempészfőnökök. minden ember és más élőlény a társa volt. – Kiürítünk egy területet. A szeme sarkából látta.– A Wild Karrdét lent tartjuk – szólalt meg. Szorosan követték azok az emberek. – Segíthetünk? – Nem. ti választhattok fegyvernemet… – Én nem valami nevetséges kis magánviszályról beszélek – szakította félbe Mazzic. ha még több ember járkál a fedélzeten. és egy futó pillantást vetett oldalra. – Lépj már félre… az üzlettel kell foglalkoznunk! – Rendben… megértem én – közölte Dankin még zavartabban. mint az előbb. Halk moraj támadt a csoportban. Aztán bólintott. sem a szervezete. A dolognak ez a része a vendéglátóinktól függ. – Elnézést… engem erről nem tájékoztattak – tette hozzá. – És ha nem? – Ez esetben tűzharcot vívunk – vágta rá Mazzic kertelés nélkül. nem voltak barátok. mint egy tucat világítótorony. – Amiről most szó van. amiket Mazzic és Ferrier emeltek. – A hajón? – visszhangozta Dankin. hogy a hajó fedélzetén tartjuk az ülést. – Minden segítőnek. kösz – válaszolt Karrde. amint meglátták Dankin kézjelét. Karrde? Egészen lassan. – Ha lennétek szívesek követni? Dankin és Torve a Wild Karrde rámpájának lábánál beszélgettek. – Csak amolyan pillanatnyi elhatározás volt – vetette oda neki Karrde. – Hát csak zavarja – szólt közbe Ferrier. – Volna szíves valaki elmondani. – Bár a hely nem igazán erre van berendezve. Folyamatosan körbevették a csoportot… – Á. – Nem fogom megadni neked az embereimet – mondta halkan Karrde. Vonakodva elléptek a rámpától. az árulás. Mazzic dekoratív testőre nézett vissza rá. akiket egykor még egységes fronttá akart kovácsolni . kapitány – szólt oda meglepetten Dankin. egy profi hideg tekintetével. hogy jelenleg egy detektoros keresőosztag tartózkodik a hajón. mit képzelsz. akármennyivel is tartoztak neki – ezt most mind elfelejtették. vedd el a fegyverét! Karrde… csak utánad! Karrde Dankinre és Torvéra pillantott. Nem voltak szövetségesek. nyilvánvalóan nem tetszett neki. Összezavarhatja őket. ez minden. de a helyén maradt. amikor a csoport megérkezett. – Feltéve. – Akkor öntsünk tiszta vizet a pohárba! – javasolta indulatosan Dankin. de nem fog beválni. Csak nézték.

Mazzic hátradőlt a székében. – A nyílyt hajc a vetélytájsak ellen… része az üzslyetnyek. – Belépő kódok? – Nincsenek. mint a megzavart kígyók. – Császári csapatokat nem lehet felbérelni – mondta. – Oké – szólalt meg Mazzic. . hogy nekem ez nem tetszik. – Azért elárulnád. – Hát ez egyszerű – mondta. Mazzic az egyik sarokban lévő székbe ültette Karrdét. A galaxis összes csoportja a koncon marakodott. Emlékszel? – Ne próbáld kiforgatni a szavaimat. mennyire nincs ínyére ez az egész helyzet. ha az orromnál fogva vezetnek. a combjára eresztette. – Itt vagyunk. Lishmát megölték… a jelek szerint valaki megrendezte. – talán előterjeszthetném a javaslatomat. mint azt. – Épp annyira utálom. vajon Aves felül tud-e kerekedni rajtuk. a kezét pedig. Ellor egy perc múlva visszatért egy adatkártyákkal teli tálcával. – Itt most szó sincs üzletről – jelentette ki Mazzic. amik az irodádban vannak. menj. Lehetett volna több esze is. Karrde Mazzicre nézett. – Itt az elején meg kell jegyeznem – mondta Ellor –. mit kell keresnetek. – Ellor. Karrde körbenézett az asztalon. Valaki felbérelte az egyik birodalmi hadnagyot és az osztagát. Karrde… ezt el ismerem. – Én senkit sem vezetek az orránál fogva. és elment. – Én nyíltan beszéltem mindenkivel. – Sólyunk. – Az összeset. hogy támadjanak meg minket. mindegyik a lehető legtöbb hajót. – Ahogy mondtam. amiért Hijarnába hívtalak benneteket. Azért vagyunk itt. én is szeretném hallani – vágta rá Gillespee. De ezs más. ha lyesz – mondta Par'tah. Kíváncsi volt. – Az egyik aktát add oda Par'tahnak. amikor a duro leült mellé. És most? – Az adatkártyákat akarom – közölte Mazzic. Az étkezőben helyezkedtek el. Clyngunn megköszörülte a torkát. – Hiszen már mondtad. De most inkább csak üljünk csendben. Karrde! – figyelmeztette Mazzic. – Van már valami? – kérdezte Mazzic. – Hogy érted azt. Különösen a nagyobb szervezetek profitáltak jelentősen a hutt örökségéből. – Egyetyértyek – helyeselt Par'tah. ami Jabba szervezetének összeomlása után eluralkodott a csempészet kétes világában. nemegyszer kegyetlen harcok árán. – Neked aztán van bőr a pofádon. hozd el őket! És hozz egy pár aktát is! A duro szó nélkül felállt. hogy megrendezték – kérdezte Dravis. A nyúlványok a fején úgy tekeregtek. Merész vagy és stílusos. a többiek vele szemben foglalták el a helyüket az asztal körül. Azokkal kezdjük. – Amíg várunk – szólt bele Karrde a kínos csendbe. amelyikben a fegyvert tartotta. – Azt a támadást a Troganen… amelyikben a barátomat. Aves és Mara. hogy ezt megtudjuk. – Már hogy is volna – értett egyet Karrde. hogy nem érdekel a szervezetem. Én bízom az embereimben. – Át az ajtón. hogy állítólag mit követtem el? – Igen. és hangja arról árulkodott. – Ahogy kívánod. – Rendben – jelentette ki Karrde. világos? Karrde a rászegezett fegyverre pillantott. embert és szerződést próbálta megszerezni magának. Mazzic enyhén elhúzta a száját. Mazzic – mondta csendesen Karrde. amióta ez az egész elkezdődött. és két aktával a tetején. – Lehet. és kezdjétek el átnézni őket! Mindketten tudjátok.a Birodalom ellen. Mazzic felhorkant. a folyosó végén jobbra. Karrde intett a fejével a válla fölött. és eszébe jutott a káosz.

hogy valaki közülünk helyezte itt el az áruló adatkártyát. – Várj egy percet! – tiltakozott Gillespee. nem veszem biztosra. hogy tisztázzák. úgy gondoltam. – Egy ember nem is. – Rendben. Dravis törte meg a csendet. halljuk. – Nemcsak amiatt vádollak. hogy ráérős és agyafúrt terveket sző. szerinted a kísértetem tette? – vágott közbe Ferrier. akkor még nem tűnt fel. – De igen. mi most egy főadmirálisról beszélünk – emlékeztette Karrde. az már. Thrawn főadmirálistól. az érzéseit nem lehetett leolvasni. – Ez jellemző. aztán megpróbálod elhomályosítani az ügyet. és hogy ne őket tartsam felelősnek miatta. Mazzic elmosolyodott. – Én nem láttam olyan sok helyet a környéken. Megszerezte nekem a trogani eset minden részletét. – Úgy érted. – Nos. Hát. nem sok jót remélhetek. Chin valami mozgást vélt felfedezni a hajó körül. azt hiszem. Karrde… elejtesz egy pár célzást. Karrde ránézett. hogy tévedett a felállással kapcsolatban. amikor felvettek. elég bizonyíték lesz. – Azt hiszem. – Semmiféle áruló adatkártyát nem találtunk. Ferrier felhördült. a ravasz szemet… és hirtelen rádöbbent. – Ezt meg honnan tudod? – kérdezte Gillespee. . hogy nézzen szét egy kicsit a birodalmi katonai irattárban. – Miféle adatkártyát? – kérdezte gúnyosan Gillespee. hogy engem elpusztítson. És akinek személyes érdeke. – Másrészt viszont. – Hát. Egy percnyi döbbent csend telepedett a társaságra. hogy Mazzic őszintén hisz Karrde árulásában. – De igenis van. Ferrier és Mazzic valójában nem együtt dolgozták ki ezt az egészet. Karrde. Mi volt az. ez után nincs szükség további szavakra. – Hát itt volna – motyogta. – De ki másnak állt volna érdekében. de egy kicsit elkésett! – Mi késett el? – kérdezte haragosan Dravis. úgy vélem. késő már megemlíteni. ez minden – vágta oda Ferrier megvetően. hogy volt itt egy betolakodó néhány perccel azelőtt. igaza van – helyeselt Karrde. – A jelentéseket meg is változtathatják – hívta fel a figyelmét Karrde. ő pedig elvette. Szóval ezen dolgozott idelenn a defel. felejtsd el. amit megtudtam – vágott vissza. és az ő arca is komorrá vált. Karrde? Mit láttál? Karrde megrázta a fejét. a Birodalomból senki sem rendelte el a Trogan elleni támadást. megpróbált nem ránézni Mazzic fegyverének csövére. Karrde. Egyedül Ferrier volt az. hogy ide vezetnek a szálak – és megemelte a fegyvert –. – Na ne viccelj! És ezt csak úgy véletlenül megsúgta neked. – A Bilbringi-i hajógyárban történtek után. és az asztalra tette az adattömböt. Ami ebből következően azt is jelenti. hogy szembefordítson minket a Birodalommal? – Mazzic. Mazzic megvonta a vállát. – A létező legjobban értesült hírforrástól. ahol valaki elrejtőzhetne – jegyezte meg ironikusan Mazzic. Karrde igazat beszélt arról a betolakodóról… én ott voltam vele fent. hogy Thrawntól ezt hallottam. – Nem célzott kifejezetten rád – felelte Mazzic. Megkértem egy barátomat. – És ezután te arra a következtetésre jutottál. persze! Jó kis trükk. hogy mennyi árnyék volt a falak mentén és az ajtók körül. igaz? – A Joiol rendszer körül hajóztam. – De ha rájövünk. – Egy főadmirálisról. miközben Ferrierre nézett. Ami azt jelenti. nem fog menni! Karrde összeráncolt szemöldökkel nézte az agresszív arcot. – Ahogy mondtam. hogy megérkeztetek. hogy engem tarts felelősnek? – kérdezte Karrde. Mazzic arcán apró mosoly jelent meg. de nem sikerült senkit felderítenünk. aki abban leli örömét. hogy talán van még esély meggyőzni őket az ellenkezőjéről. és elvittek a Chimerára – magyarázta Mazzic. – Megpróbálja másra terelni a gyanút. találtunk – jelentette be halkan Ellor. hogy csak azért vettek fel. Thrawn azonban elmondta. Ellor arca hűvös volt. Aztán elengedtek. – Értem már – motyogta Karrde. – Sajnos semmit. talán Thrawn irányítása alatt. amikor riadóztatták. aki megpróbálta őt sarokba szorítani. – Megpróbálja elhitetni. miközben csendesen odaadta a kártyát Mazzicnek. Hogy elhelyezze Mazzic bizonyítékát.– Ezeket lehetett – vágott vissza Mazzic. mit sem törődve a gunyoros megjegyzéssel.

ahol bárki hozzáférhet? – Nem tudtad. Ferrier? Szóval segítetted Mazzicet ebben a dologban? – Ferriernek igaza van. Thrawn fáradt volna ennyit azzal. Karrde… ne tereld másra a szót! – recsegte Mazzic. hol a defel? – A hajómon – vágta rá azonnal Ferrier. Clyngunn bozontos fejét rázta. – A többiekkel a nyugati udvaron. hogy miért? Mert a legénységem tagja. ahol azonnal le tudott sújtani a birodalmiakra. – Hogy. nem én – vágott vissza Karrde. – Miért? Ferrier arca grimaszba rándult. hogy itt hagyom az árulásom bizonyítékát. és szigorúan ránézett. hogy említsd. hogy ő rendelte volna el a támadást a Troganen. – Ó. – Egyetértek – bólintott Karrde. mint Vader. Nem áldozna föl csapatokat egy eleve kudarcra ítélt támadás kedvéért. Ferrier – mondta nyugodtan Karrde. – Hát csak gondoltam. hogy ide vezetnek a… – Csakhogy én nem említettem a hadnagy nevét. a jóindulatotokat és szolgálataitokat pedig továbbra is megőrzi. Ezen az áll. – Valóban elhiszed. Végül is a Troganen még ez volt a szerepe. – Azt remélve. – Talán ezzel is rám céloztál? – morogta Ferrier. Azóta ott van. ahogy akarod – mondta Ferrier ujjával a Mazzic melletti aktára bökve. – Karrde… – Elég – vágott közbe Mazzic. és az erőfeszítései is ezt mutatták. Thrawn pedig egyszerűen csak a lehető legtöbb hasznot húzza belőle. azt az akciót valaki más eszelte ki. és a szakálla mögött Ferrier arca elsápadt. – Nem. – Azt hiszed. – És más sem – szólt dörmögve Clyngunn. hogy a kísértetemet gyanúsította az adatkártya elhelyezésével. mielőtt Mazzic bármit is szólhatott volna. pontja. és mielőtt újra Karrdéra szegezte volna a tekintetét. – Mintha csak tudta volna. – Ez még nem bizonyíték. hát most már többesszámban beszélsz. miért nincs itt a Wild Karrde körül a többi testőrrel? – Ki mondta. hogy rossz a lelkiismereted. Még azt hihetne az ember. hogy olyan gondatlan lennék. Csak még egy kicsivel tovább juthatna ezen az úton… – De ha már a témánál vagyunk. – Én aztán nem. – Gyakorlatilag már azzal is kudarcba fulladt. Thrawn nem olyan. – A fal mellett állt. – Helyben vagyunk… megpróbálja összezavarni a dolgokat – mondta Ferrier. Azt kockáztatta volna. hogy keresni fogjuk – vágta rá Ferrier. – Senkire sem céloztam. mit tartalmaz az adatkártya? – Te mondtad – szabadkozott Ferrier. hogy mindenki minket figyelt. Nem. ez a módszer sokkal jobb. Karrde. Engem elintéz. amióta megérkeztem. az van. – A Troganen nem tehetett velem semmit – rázta a fejét Karrde. hogy elintézze? Megtehette volna nyíltan a Troganen. Ami pedig engem illet. A szobára hirtelen mély csend ült. úgy értem. hogy ez majd eloszlatja a gyanúnkat a Birodalomhoz kötődő kapcsolatáról. úgy gondolom. és ezt maga is tudja. – Te mondtad. körbenézett az asztalon. amint beléptek. – Csavarhatod a szavakat. hogy jönni fognak – helyeselt Karrde. – De ezen az adatkártyán nem. – Így igaz – mondta lassan Gillespee. – Nem – szögezte le hidegen Mazzic. hogy ő segített minket a birodalmiak visszaverésében – célzott rá Karrde. hogy ez Ferrier gyenge. – Túl sokat szabadkozol. Különben is. Érezte. – Úgy nem. mit nyert volna Ferrier egy ilyen támadás megszervezésével? – Talán így mindenki látta. Úgy vélem. – Ezt te sugalltad. hogy én béreltem fel Koskot és az osztagát. a vele kapcsolatos figyelmeztetéseimet alaptalannak minősíti. eleget beszéltünk erről a… – Egy pillanat! – szakította félbe Mazzic. Ferrier tekintete elsötétült. hogy ő testőr? Karrde megvonta a vállát. hogy te tetted.– Hadd próbáljam akkor más oldalról megközelíteni a dolgot – szólalt meg. – Kellett. – Nem. Ott. Karrde hunyorogva pillantott felé. hogy esetleg mindenki ellene fordul. – Honnan tudod. – Én sem hiszem. és felé fordult. és figyelmét ismét Mazzic felé fordította. .

– Szóval Karrdénak mindenben igaza volt. Fegyvere ekkor már nem Karrdéra mutatott. Mazzic hirtelen feléje fordult. megpróbáltak minél távolabb kerülni Mazzic biztonsági embereitől.Ferrier rámeredt. hogy valaki elárulta neked? Ferrier szemén látszott. ha Gillespee nem hozza majdnem mindenki tudtára a meghívást. volt egy . Kinyújtotta a jobb kezét. miközben Mazzic fegyveréért nyúlt. – Honnan értesültél a találkozó idejéről és helyéről? Tudva. Te árultál el bennünket a Birodalomnak. Ferrier bal kezét az övébe csúsztatta. – És ha ellenállok? – Akkor mindannyiukat megölöm és magam viszem fel a hajót – válaszolta röviden Ferrier. – Értem – felelte Karrde. ugye? Ferrier erre felpattant. úgy gondoltam itt kell lennem. csak mert valahol véletlenül hallottam ennek a Kosknak a nevét. hogy szorul a nyaka körül a hurok. Karrde az. és fegyverével az erőd leomladozott falára mutatott. – Gyerünk. és fegyverével a botkormányra mutatott. hogy Thrawn megszerezte a Katana-flottát. mialatt elfoglalta helyét a vezetőülésben. – Beszorulsz Shada és a biztonsági embereim közé. – Defel. – Elég gyorsan sikerült megfejtened – jegyezte meg Gillespee. Gyere be! A hátuk mögött félrecsúszott az étkezde ajtaja. – Minden bizonyíték tisztán arra utal. – Ülj vissza. és egy fekete árnyék siklott nesztelenül a szobába. De már késő volt. Talán valamelyik rohamosztagos kiáltotta a harc közben… honnan tudjam? – Akkor nézzünk egy könnyebb kérdést – vette át a szót Karrde. – Sosem bíztam benne igazán. Mazzic az asztalra tette a fegyverét. megfeledkezve arról. – Meggyőztél – biccentett Karrde. a fő konzol alsó részébe építve. – Nagyon jól rejtjelezett kódokat használtunk. miközben Mazzic fegyverét az árnyék felé nyújtotta. E fölött. – Hová megyünk? – kérdezte Karrde. – Vagy talán azt állítod. Az ablakokon át látta. Egyáltalán nem is lett volna a Troganen. – Ő az. Kezeket az asztalra! – mordult fel. – De hát ő az – folytatta Ferrier. – Úgy tudom. – Látni sem fognak – vetette oda Ferrier. – Ez őrület – nyögte ki. – Nem vagyok köteles ezt végighallgatni – zsörtölődött. és felállt. – Erre! Gond nélkül elérték a hidat. hogy nem kaptál meghívót. – Nos. bal kezét pedig a térdére eresztette. miközben egy futó pillantást vetett a kijelzőkre. – Szállj fel! – utasította Ferrier. ahogy az emberei. és előhúzta a sajátját. Karrde… velem jössz a hídra! Karrde nem mozdult. Egy fekete árnyék vörös szemekkel és hosszú. és jobb kezével a fedélzeti számítógépen keresztül elvégezte a repülés előtti helyzetjelentést. hogy ő idefent van. Amíg a jobb kézével a figyelem elterelése végett maga előtt hadonászott. Ferrier! – mondta halkan Mazzic. nem én. – Dekódoltam. és máris újra előrántotta. – Vigyázz rájuk! – parancsolta. miután visszatért a bátorsága. És persze az eredeti kódolt adásból megtartottál egy kópiát. és mutatóujját vádlón Karrdéra szegezte. főleg amióta tudok a szerepéről abban. – Azzal kezdjük. Mazzic! Egészen lassan. – Rendben. fehér agyarakkal. akiről tárgyalunk. Ferrier – sziszegte. aki… – Vigyázzatok! – kiáltotta Gillespee. hogy készenlétbe helyezi az indulásra. fölfelé és át afölött! – utasította Ferrier. – Talán meg is kellene tennem… Thrawn biztosan bőségesen megjutalmazna érte. – Lehallgattam a Mazzicnek szóló adást – motyogta. – Dobd el a fegyvert. – Jól van… gondoltam. hogy Karrde a bűnös… ti meg elengednétek. Clyngunn elhadart egy zavaros ZeHethbra káromkodást. Ferrier figyelmen kívül hagyta az elhangzottakat. és megpróbálta türtőztetni magát. – Nem tudsz kijutni innen. – Nem hívtad meg? Karrde a fejét rázta. Ferrier? – vágta rá Dravis. Egy hődetonátort tartott benne. – Ki innen.

hogy utánunk eredjenek. – Mi az. – Azt hiszem. amint Ferrier egyedül rohan a hajója felé. amikor kinyílt. mint hogy hagyjam a te kezedre jutni. – Á. – Még egy utolsó pillantást vetett a kijelzőkre. megnyomta a hírközlő gombját. Tizenöt másodperc múlva látta. Odakintről egyre több meglepett arc nézett föl rá. amint a bal kezével a térdénél levő panel egyik kapcsolóját tartotta. hogy megmutassa. hogy ne bízzak semmit egy ilyen hülyére! Vagy inkább meg kellett volna ölnöm mindannyiukat rögtön az elején. Semmit sem szeretnék jobban. amit eddig szorongatott. hogy megpróbáljak elvezetni egy ilyen hajót a fele legénységgel. mikor veszi őket zárótűz alá a segítők és testőrök csoportja. – Nyugalom… nem kell hősködni. csupán annyit kell tenned. – Biztosan a hajóiknál tülekednek. amikor a többiek elkezdtek feltűnni az erőd fő részébe vezető árkádsor alól. Aztán. Egy pillanatig úgy gondolta. majd felállt. attól félsz. ha hajlandó vagy velem együtt meghalni – válaszolt Karrde. Karrde – morogta. – Hát persze. hogy megcsinálja – dicsérte meg gúnyosan Ferrier. kipillantott. Ha nem jöttek volna rá. Ferrier ennek ellenére megpróbálkozik vele. Könnyedén sikerült. hogy nem – motyogta Ferrier. Óvatosan átnyúlva az irányítótáblán lévő sziszegő lyuk fölött. – Majd legközelebb. ahol a tüzelőgombok voltak. Eltűnünk innen és meghúzzuk magunkat. – Hallasz engem? – Egy darabig semmit sem fog hallani – morogta vissza Clyngunn hangja. – Nem úgy néz ki. Karrde vett egy mély levegőt. Ferrier csak vigyorgott. – Csak. A lámpák figyelmeztető felvillanása és a rá fegyvert szegező Ferrier megpillantása között a tömeg valószínűleg megértette mi történik. a Wild Karrde be nem jelentett távozása valószínűleg tűzharcot eredményezett volna. – Mindössze annyit kell tenned. hogy jóvá tedd ezt a hibát. érthetően vonakodva.és kikapcsolta a külső futófényeket. Ferrier fújt egyet. majd lassan kifújta. Karrde finoman elindította a gépet. amíg elvonul itt a vihar. és az udvaron át közeledő testőrök és biztonságiak felé intett. arrébb célzott. – Ha kell neked. – Lehet – vont vállat Karrde. hogy elviszel a hajómhoz. ami tőlem telik. mint ők. – És azután? – Mit gondol? – kérdezett vissza Ferrier. és háromszor be. Meg tudod csinálni. és megnyomta a belső hírközlő gombját. – Nagy szavak olyasvalakitől. és odábbcsúszott az ülésben. és újra bekapcsolta a lámpákat. aki a fegyver rossz végén áll – mondta lenézően. Nem. és mélyen a szemébe nézett. amin a hajó külső világításának a kapcsolói voltak elhelyezve. és kisurrant rajta. – Nem is – felelte Ferrier. és a nyomaték kedvéért megemelte a fegyvert. hogy kicsit előbb érj a hajómhoz. és intett. A Wild Karrde már leszállt az átalakított koréliai csatahajó mellé a repedezett kőre. nem akarsz túl messzire menni. – Hülye! Lehetett volna annyi eszem. – Megteszem. – Előbb pusztítom el. vidd el innen! Ferrier dühösen lecsapta a hírközlőt. – Majd később! – vágott vissza Ferrier. – Oké. mintha ez aggasztana. – De azért veled még törődhetek. ahogy kivezette a hajót az éles kövekkel szegélyezett bejáraton át a szabad égbe. De senki sem nyitott tüzet. miközben átment az irányítópulthoz és vetett rá egy pillantást. nincs már időd. – Ahogy mondtam. és két golyót eresztett a kapcsolótáblának abba a részébe. mindenki eltűnt már innen. – Defel! Nyisd ki az ajtót! Kijutottunk. remek! – törte még a csendet Ferrier. de több eszem van annál. Nem kapott választ. menjünk! Gondolatban keresztbe téve az ujjait. Aztán hátralépett a híd ajtajához. felállt. mintsem. – Remélem. hogy ellopom a drága kis teherszállítógépedet? – Dehogyis lopod – mondta Karrde. ugye? Karrde a rászegezett fegyverre pillantott. sőt. – Eltűnünk innen. még egy pillantást is megkockáztatott az embereire. – Nem blöffölök. azt várva. Elengedve a leszálló fény kapcsolóját. – figyelmeztette Karrde. Van még más hajója is készenlétben? – A Starry Ice és az Etherway – válaszolt Karrde. . mint átvenni tőled a Wild Karrdét.panel. inkább elpusztítom a hajót. Ezt így is remélte. és leült a másodpilóta helyére. jó pár percnyire tőlük. – Tudtam.

állítsuk rá az embereinket arra a hálóra… biztosra veszem. levelekkel borított. és erről majd még beszélni akart az ipari robotokkal. hogy tervez valamit az üldözése megelőzése érdekében.– Itt Karrde. hogy legyenek óvatosak – fordította le Thripio. hogy a tervük kudarcba fulladt. hogy ne hagyják el a hajót… biztos vagyok benne. uram. aki idegesen ácsorgott elég távol ahhoz. Ferrier gépe már a látóhatár közelében járt. – Ez az. Szóval Ferrier csak úgy itthagyta. milyen módszerekkel bonyolítja Thrawn főadmirális az üzleteit. de börtönőrként nem nagyon állja meg a helyét. és az ég egy rohamosan táguló fémszövevénnyé robbant. amikor a lebegő űrhajó egy hatalmas lövedéket lőtt föl az égre. inkább még se! Emlékeztessen arra. tartozom egy bocsánatkéréssel – szólt mögüle Mazzic. akkor menjünk. Ferrier elment. – Tipikus hajótolvaj trükk. Figyelmeztessetek mindenkit. ahogy befedte az ott várakozó hajókat. ahogy többé-kevésbé finoman visszaejtették a droidot a koszos. – Jól van – mondta gyorsan Karrde. vagy valami segítségre? – Egyikre sem – nyugtatta meg Gillespee. Par'tah és Mazzic az ajtóban álltak. szikrát hányva. – Egyszóval rozsdásodik – motyogta Han. Az oldalán Csubakka. TIZENKILENCEDIK FEJEZET – Rendben – szólt oda Han Landónak. – Griv. emeld! Mind a ketten húzni kezdték. – Ne izgulj – felelte csendesen Mazzic. amelyek valahogyan a kerekei közé fonódtak. – De ha inkább megvárja Luke-ot. csak minimális kárt szenvedett – fordította Thripio. egy rövid villanás látszott. Alig hagyták el Karrde száját ezek a szavak. és tett egy megvető mozdulatot a hajó felé. és a távozó hajót figyelték. – Azt hiszem. és előhúzta az adó-vevőjét. – És amíg várunk – tette hozzá Karrde –. – Ennek örülök – mosolyodott el Han. – Hát. Lebonthatjátok a barrikádot az ajtó elől. Szükségetek van orvosi kezelésre. és megkezdte függőleges emelkedését az űr felé… és amint ezt figyelte. Dravis. hogy úgy néz ki. – Vakon megbízik önökben. se kevesebbet – mondta Karrde. miközben megfordult. Aztán egy villanás. Karrde megrázta a fejét. és egy rántással a droid kiemelkedett a fa gyökereinek buja szövevénye közül. – Vagy. A távolban. hogy nehogy rá üvöltsenek. Mazzic elmosolyodott. – dörmögte Lando. miközben Mazzicre nézett. a patakmederben Luke vágott utat maguknak a fénykardjával az ösvényt keresztező indák tömegén át. – Kösz – morogta halkan. amelyek . Karrde megfordult. – Felejtse el! – vont vállat. Lando. készen állva a kígyó forma lényekre lőni. hát semmi akadálya. Artu újra csipogott valamit. Úgy is történt. A gép alacsonyan száguldott a síkságon át. Kapjátok el! Karrde visszafordult. sajnos nem talált. – Csak figyelmezteti. még mindig volna egy javaslatom. Amber! Egy hajó van úton. hogy elmenyeküjön – mondta Par'tah. hogy mindannyian szeretnénk elhagyni Hijarnát. ejnye? – Nem vártam tőle se többet. uram. hogy ez a defel kitűnően tud szaglászni. – Megfordult. – Most száll fel. – Azt mondja. és Mara lapult kivont fegyverekkel. azt hiszem. hogy ezt Mazzic tegye meg. mialatt ujjaival Artu bal lábán egy jobb fogást keresett. – Nem fogom elfelejteni. kiszáradt patakmederbe. Odakint Ferrier hajója ekkor emelkedett a levegőbe. És hogy mennyit jelentenek neki a magunkfajta emberek. – Megvagyunk. mielőtt a Birodalom rájön. és utána eredt. – Azt mondja. – Nem sokáig tartana leégetni. – Milyen érzés? A válasz ezúttal hosszabb volt. – De a jelenlegi körülmények között. innen északra és délre. amikor múltkoris… – Nem szándékosan ejtettük el – morogta Hah. nehogy tüzelhessenek rá. – Emlékszik. – Egy Conner-háló – hallatszott hátulról Dravis hangja. felhúzta a szemöldökét. nyugat felé tartva. kívül minden hálón lévő hajó hatótávolságán. – Rengeteg emberünk van a hálón kívül – emlékeztette őket. és a hátát törölgette. – Azok is főleg csak apróbb szépséghibák. A háló kifeszült az udvar fölött és a földre zuhant. öt méterre tőlük. Jobb fogást. – Nyem hatyhatyjuk. – Felkészülni! A droid csipogott egy sort. úgy illene. – Nem fog – nyugtatta meg Karrde. – Lehet. hogy nem szükséges – tolmácsolta kimérten Thripio. – Az Etherway és a Starry Ice készen állnak. Mazzic két vadászgépe előbújt mögötte a rejtekéből. a látóhatár fölött.

– Valami baj van? Han visszanézett rá. hogy… – Nem tudja érzékelni az aljnövényzeten át – fejezte be Han. – Kösz. hogy nem használhatjuk a robogókat. aztán elhadart valamit. Lando fújt egyet. hogy a ragadozók miért nem törődtek velünk az elmúlt két és fél napban. – morgolódott Han. ahol Thripio nyugtatgatta Artut. Lando körülnézett. – Semmi gond… üres – nyugtatta meg Luke. Mélyen a gyomrában érezte. Talán. De Landónak igaza volt: valami figyelte őket. húsz méteren belül nincs nagyobb állat – tolmácsolta Thripio. és folytatta a beszélgetést Thripióval. az indákon és a fák két eltérő szintjén át semmit sem látott. – Hé. leadták a drótot a többieknek. – Úgy tűnik. – Jó. – Hát. persze – mondta lassan Han. – A ragadozók? – Han megrázta a fejét. mielőtt Luke bármit is szólhatott volna. Mint minden mást a Waylanden. – Úgy látszik. – Ha megtetted volna. – De meg kell jegyezni. miközben a zömök. – De ez még mindig nem magyarázat arra. közben a savas gyökerek utolsó darabjait söprögette a kezéről. Lando odasétált hozzá. A közelben valami bonyolult füttyöt adott ki magából. Luke. . hogy azok. de a bozóton. egy másik valami pedig visszafütyült. pöttöm! Hegyezd az érzékelőidet! Artu engedelmesen kihúzta kis antennáját.párologva másztak elő. – Kígyókkal találkoztatok? – Ezúttal nem. és közben mélyet sóhajtott. – Talán a Birodalom megunta. és megpróbált közömbösnek látszani. ezt is a maguk kárán tanulták meg. Valami. kis droid legújabb égési sebeit vizsgálta. – Ne nyúlj hozzá! – figyelmeztette Han. Már tudniuk kell róla. hogy itt vagyunk. akik. – Luke a lézerkarddal a patakmedret határoló fák egyikére mutatott. és a fénykard végével megbökte a fészket. amiket azalatt szerzett. ahová a bennszülöttek. – Kicsit odébb akarok már lenni. – Közelebb kellett volna leszállnom a Falconnal. – Ami engem illet. – Biztosan elköltöztek már belőle. mintha ragadozó lenne – állapította meg Lando. – Vidám gondolat – mondta Lando. – Han visszanézett a válla fölött oda. Arrafelé nézett. Mire várnak? – Talán Mara mégis tévedett – kockáztatta meg Han bizonytalanul. – Nem úgy hangzott. – Nem tetszik ez nekem. már jól van – közölte Han. csak egy ötlet volt. amikor valaki beléjük vágott. – Igazad van – helyeselt vonakodva Han. hogy hagyjanak minket békén. – Gőzöm sincs. és Csubakka még mindig ápolgatta a sebeit. nem hinném. – Lehet. tiszta a levegő – szólt halkan. Egy percig magában motyogott. szerintem méltányos üzlet lenne. – Semmi baj. amíg sikerült leszednie a fészekből kirepülő ragadozómadarakat. mielőtt még besötétedik. – Dehogy – mondta. – Rendben. hogy valaki mással kell megosztania a bolygót. közelebb lépve. vagy valaki. – Jó hely. Az előző nap Thripio hozzáért az egyikhez. A zöldes fényű izzás eltűnt előlük. mi? – jegyezte meg. Az egyik alacsonyabb lombon még egy tányérnagyságú. Han. most savas gyökerek és inda formájú kígyók helyett talán birodalmi csapatokkal viaskodhatnánk – vélte Lando. Miért? Luke mögül felmordult Csubakka. támadt ránk. – Szerinted hová tűntek? – kérdezte Lando. – Menjünk! – értett egyet Han. – Valóban nem – ismerte el Han. sárból és fűből készült fészket láttak. – Vagy legalább közelebb hoznom. mert már megint egy csapat ragadozómadár. Han arrafelé nézett. és kiirtotta őket. azután az első összecsapás után elmenekültek. amint Luke kikapcsolta a fénykardot. – Azt mondja. és előre-hátra kezdte mozgatni. elkerülték a figyelmünket. – Lehet. te meg Mara mentek elöl a droidokkal! Csubi és én majd hátulról fedezünk. – Azok az ütődöttek. – Kihúztátok Artut? – Persze. amikor rájöttünk. Artu visszahúzta az érzékelőjét. A beszélgetés kezdett nagyon barátságos formát ölteni. és közelebb lépett a fészekhez. Han köhintett.

meddig jutott a Tatooine-sivatagon keresztül az első éjszaka. – Viszonyulnak valamilyen módon… jól vagy rosszul… a Birodalomhoz? – Mint már említettem. – Hát annyit arról. – Ők művelik művészi fokon az ilyen késsel vívott közelharcot. – Valami ragadozó? Csubakka morgott. tíz lépés távolságban a friss hús szagát. de a Skywalker asztromechanikai droidjával történt újabb nézeteltérés és még egy savas indákból álló akadály után letett róla. hogy nem. állatok és madarak… És akkor. mint az előző. Ami azt jelenti. Fák. miután megvettem. nem szeretik az embereket – felelte Mara. – Nem valami karom nyoma? A vuki újra felmordult. – Mit gondolsz? – kérdezte Han. – Csubi azt mondta. Leszúrták egy késsel. és kinyújtózott. Nem volt feldúlva. mint tollakat és csontokat. amikor a Császárral járt itt. Lando sajátos pillantást vetett Hanra. és Han még egyszer odanézett. Vagy erősítésre várnak. Teljesen élettelenül. – Lehet. – Biztos. Gyerünk. Thripio! Elindultak lefelé a patakmederben. Kieresztette a karmait. hogy sima fémpadlón guruljon. amint Csubakka óvatosan felemelte. bokrok. Nagyon is itt lehetnek. a szárnyait kiterítve. – Rendben. és világossá tette: ha ragadozó ölte volna meg a madarat. mit beszéltél Solóval? Vagy valami olyasmit. majd beleolvadtak a körülötte zajló élet mindent magába foglaló sablonjába. Egy puszta tőrrel. Kezdj el szaglászni! Úgy tűnt. – Igazad van… nincs szükségük erősítésre – ismerte el Han. – Te érzed meg ellenszélben. az értelem határán. és egy sötétbarna foltot vizsgálgatott a madár bal szárnya alatt. – Kiderítjük. és megálltak. hogy késsel vágták? – komorodott el Han a sebre meredve. amiket akkor hallott. Aztán morgott valamit. Mara nyelt egy nagyot. – A továbbiakban cipeljük? – Nem hiszem – felelte Skywalker. – Gyerünk. – Néha én is úgy érzem – ismerte el Skywalker. hogy repülés közben szedték le. A fa másik oldalán. A semmibe bámult enyhén összeráncolt homlokkal. hogy a bennszülöttek remélhetőleg nincsenek a közelben. de az szó nélkül baktatott mögöttük. érjük utol a többieket! Solo azt akarta. hogy a myneyrshik tették – latolgatta. érthetetlen… de olyan. megjelent egy újabb tudat. elég jól üzemel. és nagyot nyújtózott. és odapillantott. ahol Calrissian és a vuki az oldalára döntve szerelték az R2-es kerekeit. de ő nem nézett vissza. a körülöttük elterülő erdőt figyelte. Skywalkerre pillantott. – Négyen vannak – suttogta halkan Skywalker. egy bokor tövében az egyik madár feküdt mereven. hogy a szárnyaknak nyújtva kellett lenniük. Az erdő illatai és hangjai a tudatába hatoltak. – Nem.Luke nem rajongott az ötletért – ezt olvasta le a kölyök arcáról. egészen közel. Mara mélyet lélegzett. hogy sötétedésig haladjanak. és visszanézett a fészekre. mialatt Csubakka visszarakta a madarat a bokor tövébe. akik még jóval azelőtt érkeztek. amit ma át kellett vágnunk. Egy vágást talált és egyik karmát finoman belemélyesztette. Csubakka elmorgott egy kérdést. – Talán még mindig csak figyelnek minket. és a lány mellé ült. rendbe tudja hozni. a feladat nem túlságosan vette igénybe a vuki vadászösztönét. – Igaz – jegyezte meg keserűen Han. – De mindent egybevetve. – Szóval. nem hagyott volna belőle mást. A vuki felmordult a madárra mutatva. Mara Solóra nézett a droidokon túl. – Le kellene cserélnie valami olyanra. Öten. aki miközben fekvőhelyet készített elő. – Honnan a fenéből tudjam? – felelte neki Han. amit nem arra terveztek. Látnod kellett volna. – Azokkal az első gyarmatosítókkal kezdődött. Idegen. mi történt azokkal a madarakkal – válaszolta neki Han. De csak bólintott. amiről nekem nem kell tudnom? – Ő meg Csubi megtalálták az egyik madarat abból az üres fészekből – felelte Skywalker. mint amikor egy ragadozó támadja meg. miközben Skywalker ledobta a csomagjait az övéi mellé. – Azt. – Elárulod. amelyik a második indaköteg mellett volt. Thripio szokása szerint végigreklamálta az utat. amikor megölték. . Csubakka elmorogta a nyilvánvaló kérdést. mi a parancs? – kérdezte Mara. mivel eszébe jutottak azok a történetek. Igaza volt: a seb helyzete arra utalt. hogy a Császár felfedezte volna ezt a bolygót.

amikor… – Megrázta a fejét. de ez felelősséggel jár. amikor odaérünk. – Hogyan lehet mindezt megtanítani valakinek? – kérdezte. Tudod. Csak éppen ő nem tudta elkülöníteni az egyéneket az egységből. Csak… Leia ikreire gondoltam. – Csak gyakorlás kérdése. Arra. ha még egyszer átnéznénk. hogy egyenesen felénk tartottak. nem ártana. Kiűzte ezeket a gondolatokat a fejéből. hogy gyakorolsz vele. tárgyakat mozgatni az akaratukkal és hogy hogyan kell használni a fénykardot. Ránézett. Mara az arcát nézte. – Nem lehet. amíg elérjük a Tantiss-hegyet. Túl hirtelen jutott ez a fiú eszébe. majd őket is megtanítanom erre. – Semmit. Mara tett egy próbát. Érezte a második tudatot… a harmadikat… Aztán hirtelen eltűntek. De az akkor volt. – Csak az alapokat. De annak nincs semmi értelme. hogy itt vagyunk – mondta habozva Mara. és arra. tévedhetetlen Jedi egy olyan oldalát látta most meg. Mennyit gyakorolta veled a Császár a Jedi-tudományt? MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT. hogy megfejtsd őket. És erre nem tudom. amiknek nem sok értelmük volt. ami előttünk áll? – kérdezte gyanakvóan Mara. – Ott leszel te – emlékeztette. bár tudta. A lány megrántotta a vállát. aztán bólintott. még mindig koncentrálva. – Csak azt nem tudod. – Azt akartam mondani. – Talán nem tudták. aztán megfordultak és eltűntek. Ez a legjobb módja annak. ahogy ő az erdőre meredt. – De biztos. – Arról tudnék. az érzetre koncentrált. csak hogy felelevenítsd a dolgokat. ha az Erő teljes birtokában lennél. ez minden.Mara a homlokát ráncolta. – Sőt. – Ez elég hasznos képesség. hogy egyáltalán képes leszek-e rá. Megtanulják használni az Erőt. hogy elijedtek. – Próbáld felfedezni az eltéréseket! – mormolta Skywalker. hogy egy napon. A vuki felbődülései és a protokoll-droid sopánkodása mellett kész csoda. Skywalker gondolkodott egy ideig. abban is biztos vagyok. – Azt nem tudom. Mara a szeme sarkából rápillantott. – Miért volna szükségem nekem is az Erőre? . hogy mikor kezdd el? Megrázta a fejét. – Elég – mondta. rájött. hogy nem tudott még az egész bolygó az ittlétükről. – Érzelmi vihar keletkezett. és megpróbálta. De ez valójában csak a kezdet. Megtanítod őket olvasni a gondolatokban. tényleg komolyan beszélt. – Gondolom. Skywalkerre meredt. Mara a kettős lombkoronaszintet méregette maga előtt. – Ezzel meg mit akarsz mondani? A fiú picit elhúzta a száját. amikor még azt hittem. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT. melybe enyhe zavartság is vegyült. hogy igaza volt. hogy ez nem valószínű. – Úgy hiszem. hogyan leszek képes őket megtanítani. hogy egy birodalmi osztag gondolatait érzékeltük? – Nem. A nővéreddel is ezt csináltad. – Nem tudom – mondta lassan a fiú. kioltani a hatásukra előtört gyűlölet tüzet. – Skywalker biztos volt a dolgában. hogy tudták – vélte Skywalker. ha bármilyen emberi lény tartózkodna a közelben. De ismét ott volt az a rövid babozás. – De mivel van még egy pár napunk addig. minden előzmény nélkül… – Láttál valamit abból. talán hasznodra lehetne. amit még ezelőtt soha. leginkább úgy. – Miért ne. Mara elfordult tőle. – Csak egy pár gondolatot és képet. – Nem igazán – válaszolta. és végigfutott a hátán a hideg. nem? – kérdezte Mara. nem? – Igen. nemes. Miért? Ellenőrizni akarja a bölcsességemet és a könyörületességemet? – Nem – habozott Luke. és meglepetésére. Csak úgy gondoltam. hogy ne éljenek vissza a hatalmukkal. Valami furcsát érzett a hangjában. A hős. – Amiben a tudatok eltérnek egymástól. A férfinak igaza van: egynél több tudat ólálkodott a közelben. Nem csak a szavakkal játszott. Hogyan tanítom meg őket a bölcsességre és a könyörületességre.

hogy a TIE vadászok képesek olyan trükkökre. Ideje. de még azzal is. – Az első Qat Chirystac elleni támadásnál két ezek által vezetett TIE vadász osztagot kellett elintéznünk. dolgokon Varth parancsnokkal. de amire igazán sürgősen szükségünk volna. hogy a nagy kavarodásban Kryll tábornok a birodalmiak orra előtt csempészte ki Travia Chant és az embereit. a legendás Airen Cracken tábornok fia volt az. az egy kristálydetektoros gravitációs csapda. hogy megadja magát és így haljon meg a Birodalom kényelme kedvéért. oldalán Crix Madine tábornokkal és Bren Derlin ezredessel. – Nem tudtam róla – kért elnézést. – És mi miatt győztek: túlerő vagy taktika? – Mindkettő – fintorodott el Pash. Wedge visszafordult. De remélem. Wedge emlékezett. Wedge. – Van még körülbelül egy óránk napnyugtáig. gépies harc. Pash bólintott. többé-kevésbé sértetlenül. az az. Kevésbé érzékelhető. hogy itt tárgyalunk. hogy ezt megszerezzük nekik. hogy Thrawn személyesen ott volt. hogy mondjam. – A mieink fejlődést értek el az álcázott aszteroidák eltávolításában. Pash Cracken. – Nem hiszem. amiket ezek mutattak be velük. – Madine tábornok… – Úgy tudom. sikerült áttörnie az ostromgyűrű másik oldalán. – Túlságosan is távol áll tőle. hogy belássa az egész fegyvertermet. úgy hiszem – vélte Wedge. kezdődik. – Pash a terem közepe felé intett a fejével. – Le vagy maradva – vágta oda mogorván Pash. – Senkit sem szükséges arra emlékeztetnem. – Mennyire volt súlyos? – Eléggé – felelte Pash. Ami pozitív a dologban. Sosem hittem volna. Wedge rámeredt. – Azt hittem. amint elhalt körülöttük a beszélgetés zaja. – Úgy néz ki. Pash – felelte. aki mellett egyedül az a képessége szólt. Már így is jókora tömeg volt bent. – Hello. Minket bíztak meg azzal. amilyen módokon Thrawn főadmirális aláásni igyekszik az elszántságunkat és a harci szellemünkét. a többi csillagharcos osztagparancsnok mellett. mindannyiukat eligazították a birodalmiak Coruscant elleni ostromának megújult formájáról – kezdte Madine. – Megcsinálja – vélte Wedge. az biztos. – Ugyanezt mondhatnám én is rólad. – Generis három napja elesett. hogy nagyszabású lesz. Meg kell. és lézeres mutatópálcájával finoman megveregette a bal tenyerét. mint amikor a rohamosztagosok ellen kell kiszállni: ugyanaz a fanatikus megszállottság. ezek már mindenütt ott vannak. – Azért ez is valami. Jelenleg még miénk a fölény erőforrás és létszám tekintetében. hogy egyetlen működőképes hajót sem hagytunk ott nekik. – Ekkor Madine-re nézett. és körülpillantott a csatacirkáló fegyvertermén.– Hogy helyt állhass a sors kihívásaival szemben – felelte Luke nyugodt. egyike a legjobb csillagharcosoknak. de minden bizonnyal ő tervezte meg a támadást. magabiztos hangon. – Az Új Köztársaság tisztjei – köszöntötte őket ünnepélyesen Ackbar. – Talán. és nagy Mon Calamari szemeit körülforgatta. – Kryll tábornok szerint Thrawn a legjobb embereit állította rá ezeknek az előállítására. Az egyetlen különbség az. és a szektor flottájának élelmiszer-raktárainak nagyobbik részét. gunyoros zsarnok volt. de nem kevésbé komoly az. Kezdjük! Wedge Antilles elfoglalta helyét a hosszú. ha nem ezt tenné. ugyanaz a hidegvérű. és még többen érkeztek. amik ellen valaha is harcoltam. hogy Thrawnnak azok a mesterségesen kitenyésztett emberei a leghátborzongatóbb lények. Zord. Olyan. . – Jó itt látni téged is. Akármit is tervezett Ackbar. nemcsak a rohamosztagokban. És emellett sikerült olyan felhajtást csinálnunk menekülés közben. az Atrivis szektorban őrködsz a parancsnoki központ felett. Ackbar admirális állt középen a hologram-asztal mellett. Wedge enyhén meglepve nézett rá. félköríves padon. ez az előny egyre csökken. – Bolond lenne. hogy őszinte már nevetségesen kilátástalan helyzetekben is bevetette a csillagharcosait és kivétel nélkül mindig vissza is hozta őket. hogy ezt a támadást minden tekintetben viszonozzuk a Birodalomnak. hogy az elmúlt pár héten a Birodalom megmaradt része elleni háborúnk az egykori tisztogató hadműveletből a túlélésünkért folytatott harccá vált. – Elvesztettük vele a kapcsolatot visszavonulás közben. mialatt valaki leült mellé. De mit tudsz Varthról? Ő is megmenekült? – Nem tudom – vont vállat Pash. – Nekem mondod? – jegyezte meg higgadtan Wedge. hányszor vitatkozott. Wedge – üdvözölte egy rekedt hang. – Elvesztettük az egész parancsnoki központot. szinte ölre menően. és kapcsolatba lépnie valamelyik egységünkkel a Fedjen vagy a Ketarison.

a ködös álomképek kezdtek tisztulni… – Valami. a levegőben egy tervrajz jelent meg. köszönöm – felelte Leia. jól őrzött. – Valami bántja? – Nem tudom – felelte. meleg és csendes volt. Nem tudom. hogy egészen bizonyosak vagyunk benne. Valami. Valahogyan összeillenek. érezte a nyugtalanságot. Inkább valami tudat alatti megérzés. Amit Luke tett. magára húzta a köntösét. meg kell szerveznünk a támadást. – Akkor meg fogja találni a választ – biztatta magabiztosan Mobvekhar. de aztán úgy döntött. hogy azt az illúziót keltse. csak a Császáriváros halk zaja hallatszott az ablakon túlról – s persze a szobában alvó gyerekek még finomabb szuszogása. uraim. Ackbar admirális és én a tényleges támadást irányítjuk Bilbringi ellen. és a növekvő éhséget. hogy Thrawn igenis tévedhet. – Sajnálom. Nem csapott semmi zajt. az árnyékból. ezért Derlin ezredes lesz a felelős azért.– Ez elég nevetségesen hangzik – suttogta Pash. amiért inkább ide megyünk. – Nagyon hasonlít az endori esetére – jegyezte meg valaki. a Tangrene-en van és a most épülő Ubiqtoratebázis őrzését segíti. és átgondolta a rövid idejű emlékezést segítő technikákat. amelyekre Luke tanította. Wedge gondolt rá. – Ez az. Lady Vader? – szólt egy lágy noghri hang az ajtó mellől. sikerrel fog járni. hogy az ikrek hamarosan felkelnek. bármilyen célt tűz is ki maga elé. Ezek nem csak szavak. amelyiket legegyszerűbb megszerezni. Lassan. – Valamint véget vetnénk a Thrawn főadmirális tévedhetetlenségébe vetett növekvő hitüknek. hogy rámutasson-e erre. amint. . ott fent az égben? – kérdezte Mobvekhar. Sikerekkel jár. Sikerült beépítenünk néhány emberünket a teherhajók legénysége közé. – Köszönöm – felelte. – Felderítőink három ilyenről tudnak – folytatta Madine. A szobán át. és érezte. hogy a helyzet megérett a támadásra. ami a helyét kereste. jól őrzött. – Tudja. amit Luke mondott. Leia a plafont nézte. hogy megváltozott a légzése. hogyan… de tudom. – Nem zavart – nyugtatta meg a noghri. – Mi lesz. Mobvekhar. és a birodalmiak itt várják legkevésbé a támadást. – Természetesen mindegyik birodalmi kézen lévő területen. hogy az – mondta Madine kicsit elmosolyodva. hogy nem csapda? – A helyzet az. ha a birodalmiak valahogyan értesülnek a Bilbringi elleni támadásról. Egyébként is talán már mindenki így gondolta a teremben. Nem. – Mi több. nem akartam zavarni. Van valakinek kérdése? Egy pillanatig néma csend volt. A hangokat hallgatva. amit Mara mondott. hogy hiába állították nekünk a csapdát a Tangrene-en. és a jelentéseik alapján tudjuk. Ami azt feltételezte. a szelleme megújul. – Nem. hogy megszolgálja a bizalmat. – Mi természetesen nem akarunk csalódást okozni a birodalmiaknak azzal. Rengeteg teher. és teljesen leállnak az előkészületekkel a Tangrene-en? Madine alig észrevehetően elmosolyodott.és építőhajó mozog a környékén. – A hadművelet két részből fog állni – folytatta Madine. melyik darabja? Leia megrázta a fejét. Igen. a noghri arra figyelhetett föl. Kezdjünk hozzá! A hálószoba sötét. Az. – Csendesebben – morogta vissza Wedge. miféle rejtvény. Átnyúlva a párnája alá félig elrejtett fénykard fölött. az otthon ismerős illatait beszippantva. Az asztal közepéből kiemelkedett a hologram-vetítő és fölötte. mintha az a rendszer volna a célpontunk. hogy fontos. és azon tűnődött. Ekkor megnyomott egy kapcsolót. ha sikerülne. biztosra. jelentősen csökkentenénk a hajóépítési lehetőségeiket – tette hozzá Ackbar. de viszonylag kevés csatahajó. – És tudom. – Vagy a férjének és Vader fiának a küldetéséhez? – Nem vagyok biztos benne – mondta Leia. Koncentrálva meredt a sötétségbe. – A birodalmi hajógyár Bilbringiben – közölte. Vader úr Mal'ary'usha. – Ön Lady Vader. Mobvekhar és a másik noghri őszintén hitték. – Honnan tudhatjuk. – Van valami köze a kőzáporhoz. Kezdett emlékezni rá. hogy mégsem. Rendben. – Nagyot csalódnánk bennük. Egy rejtvény egy darabja. vajon mi ébresztette föl. azért. Amíg ő ezt teszi. ami azt jelentette. mit mondanak most magukban: hogy nagy. és hogy mi a nyavalyát képzel a hadvezetőség? A válasz egyszerű: nagy. – Óhajt valamit. majd vett egy mély levegőt. – Még azt sem tudom. Leia mosolygott a sötétben. Aztán Pash emelte fel a kezét. Ha másért nem. – Volt egy… nem igazán álmom. amit a noghrik belé helyeztek.

kétségbeesett és tehetetlen világot bámulva. – A parancsnoki szobámban leszek. hogy mik azok. hogy a felkelők nem lesznek olyan vakmerőek. nem is akarta. – Valami nincs rendben. hogy a Tangrene övezetbe feltűnés nélkül felkelő hajók hatolnak – tette hozzá. hogy elijesszük a kis áldozatunkat. – Várható volt – felelte Thrawn. ás újra elcsodálkozott azon. és még egyszer átfutotta a jelentést. Maga. – Értesítse Harbid kapitányt. – Én nem annyira elszántnak nevezném – mondta Karrde. – Vonultassa föl a flottát a bolygó bombázására. – Jelentés a Death's Headről. HUSZADIK FEJEZET A lázadók utolsó túlélő hajója megrezzent. Thrawn félig felé fordult. védőalakzatba rendezi a flottát. Egészen húsz órával ezelőttig meg mert volna esküdni rá. hogy hallani lehessen a büfészoba halk zajától. – És adjon le egy további üzenetet az összes hajónak! – tette hozzá. – Jelentés a Tangrene-ről? – kérdezte Thrawn még mindig az alatta elterülő. uram – mondta Pellaeon. – Hát. – A felkelők két további teherszállító gépet küldtek a rendszerbe. – Nem akarom. és pontosan. kisegítő hajók… mindenfélék. uram – bólintott Pellaeon. hogy ne is tegyék! – mondta Thrawn. – Ez nem sokat mond nekem – faggatózott tovább Gillespee. Kihúzta. hol vannak. ahogy a háta mögött Összekulcsolta a kezét. Igen.Akármi is volt az a fontos rejtvénydarabka. nagyon érdekes. ráér reggelig. és Karbid kapitány közölje a Xa Fel kormányával a feltételeinket. és halványan rámosolygott Pellaeonra. – Nem győzök eleget csodálkozni. – Lefújhatja a teljes harckészültséget. Pellaeon pultján egy üzenet jelent meg: a Xa Fel kormánya elfogadta Harbid feltételeit. kigyulladt egy lámpa: egy dekódolt üzenet érkezett. és átfutotta. – Nagyon jó – bólintott Thrawn. ha megadják magukat! – Igen. hogy idefelé. és továbbította a parancsot. Gillespee befejezte az olvasást. – Pellaeon elkomorodott a főadmirális háta mögött. A nagy hatótávolságú radarok arra engednek következtetni. admirális úr – mondta. – Igen. útközben kirakodtak valamit. – Honnan a fenéből szerzed az információidat? – Innen-onnan – legyintett Karrde. – Azt hiszem. kívánnivalókat hagyhat maga után. ahogy az oldalsó kémlelőnyílásnál állt. – Csatahajók. hogy ilyen erőket vessenek be. kapitány. mégis azok. kapitány. főadmirális úr? – Nem tudom – mondta Lassan Thrawn. uram. – Azt üzenem nekik: szép munka volt! Pellaeon elmosolyodott. – Talán akkorra már tudni fogom a választ a kérdésére. és hangjából elégedettség sugárzott. – A Xa Fel megadta magát. Mazzic megrázta a fejét. kapitány – utasította Thrawn. hogy ő irányítja a leszállást és a csapatok hadrendbe állítását. A pulton. Pellaeon bólintott. Úgy látszik. hogy sokat mondjon – jegyezte meg közönyösen Mazzic. uram – és továbbította. ahogyan én értelmeztem. De volt valami gondterheltség és izgalom abban. és átadta az aktát az asztal fölött Mazzicnek. hogy mivel tudja megnyerni magának az embereit. csak hogy megszerezzenek egy MKG alakulatot. . persze. és eltűnt a hiperűrben… és harmincórás harc után a Kanchen szektor szíve végül a birodalmi erőké lett. – Utasítsa őket. – De egyetértek. vadászgépek. Számomra ez nagyon elszánt lépésnek tűnik. – Igen. A kérdés csak azt. Karrde – mondta elég hangosan ahhoz. ahogy az admirális képes megfejteni az ellenfelei gondolatait. hihetünk-e neki? – Maga az információ teljesen megbízható – jelentette ki Karrde. amelyen dolgozott. mintha mozdult volna. és visszaadta az aktát Karrdénak. – Az. Jöjjön oda egy óra múlva! – Megfordult. – Arról is érkeznek jelentések. – Igen. amíg a bolygón fel nem állítják a védelmet. nem tudom. a főadmirális nagyon ért hozzá. de a felderítés még nem tudta meghatározni.

Benne vagyok. Biztosan teljesen átdolgozták a biztonsági rendszert. Shada játszotta a háziasszony szerepét Dankinnek és Torvénak. – Ez nem jelenthet problémát – mosolyodott el Karrde. melyik rendszerben összpontosítja az Új Köztársaság az erőit. milyen túlerő van ott. – Ez nem változtat azon a tényen. – Úgy veszem észre. Mazzicnek ráfagyott a mosoly az arcára. hogy szert tegyen egy gravitációs csapdára. A főbejárat mellett. – Ott. ez a másik dolog – szólt közbe Gillespee. – Thrawn eléggé dühös lehetett a múltkori akciónk miatt is. – Ennek örülök – bólintott Karrde. Mazzic helyeslően morgott.– Inkább visszatérésnek azokhoz a vakmerő taktikákhoz. – A fél birodalmi flottán át? – vágott vissza Mazzic. Karrde hagyta. Rendben. jelentős győzelmet aratnak Thrawn fölött és ugyanilyen jelentősen javulna a harci szellem. még hajlandóbbak lennének fizetni érte. – Ne törődjünk azzal. Nem akarom Thrawnt száz fényéven belül tudni. és pucolunk. ha hihetünk ezeknek a számoknak. – Tudjuk. – Biztosra veszem. – Hacsak nem hiszed komolyan. – Ugye. hogy Thrawn nem fog számítani és felkészülni az Új Köztársaság támadására a Tangrene-en. miközben Gillespee másik két embere Rappapor és Oshay hosszan figyelte őket. – Belátom – ismerte el Mazzic. – Akkor még nem ismerik a gyenge pontjait. – Inkább arra. hogy körülszaglásszanak. rengeteg hajót veszítenek – szögezte le Mazzic. mit lehet megtudni. – De csak ha biztosan meg tudod ennek a Tangrene-micsodának az időpontját. – Gillespee? . vagy sem? Mazzic az aktára nézett. amiről a Felkelők Szövetsége ismert volt… túl sokáig engedték. Egy pillanatig Mazzic csak nézte. mi elhozhatnánk az MKG csapdát a Bilbringiről. – És ha nem tudnak meg semmit? Karrde elmosolyodott. felmarkoljuk az MKG-t. – Akár két szektor teljes flottáját. Most már nem sok esélyt adtak egy esetleges birodalmi beavatkozásnak. Akkor benne vagy. az egyik asztalnál Aves és Gillespee hadnagya. csak viccelsz? – Nem rossz ötlet – szólt közbe Gillespee. Mazzic hátradőlt a székében. és ráérősen körbenézett a termen. – Emberek. hogy csökkenteni fogják a védelmet abban a térségben – húzta fel a szemöldökét Karrde. Hogy a gravitációs csapdát már ne is említsem. A hátsó bejáratnál Mazzic testőre. hogy ha nem válik be a tervük. senkit sem láttam még úgy hasznot húzni. Elküldöm néhány emberemet. További három asztalnyi kisegítő különítmény volt elszórva a teremben. mint ahogy azt te teszed. és megnézzék. és kérdőn Karrdéra szegezte a szemét. hogy a Köztársaság győzzön. – Becsusszanunk. hogy a védekezésen legyen a hangsúly. – Amíg ő a rendszerben van. igaz? – Főleg nem a Tangrene-en – bólintott Karrde. amikor lecsapunk. – Szóval szerinted mit tegyünk? Érjünk oda előttük a Tangrene-re? – Nem pont erre gondoltam – rázta meg a fejét Karrde. hogy amíg mindenki buzgón harcol a Tangrene-en. Ha hajlandóak harcolni érte. ahol Bel Iblis tábornok egyszer már sikeresen csapást mért rájuk. mindkét felet kijátszva. – Igaz – helyeselt Karrde. azt hiszem. – Talán igen – morogta. – Tudod. – Ésszerűnek látszik – helyeselt Mazzic. mielőtt megkezdődik a támadás. hogy a Coruscantot néhány napja elzárták a polgári forgalom elől – találgatta Karrde. mire kell nekik. – Minek nekik egy MKG csapda? – Valószínűleg köze van ahhoz. – Igen. én láttam. Faughn ült alig észrevehetően. csőre töltött fegyverekkel. miközben a csészéjében lévő italt kavargatta. bármikor értesülhet a terveikről. és visszahúzta maga elé az aktát. hogy még egyszer átolvassa az információt és az elemzést. Mit tervezel ezzel kapcsolatban? Karrde megvonta a vállát. Aztán hirtelen eltűnt az arcáról a komolyság és elnevette magát. – Nem engedheti meg maguknak. – Már amúgy is időszerű Ghent jelentkezése – mondta. – Annál jobb – vont vállat Karrde. – Nem lesz könnyű – vélte végül Mazzic. Karrde. – Én is csak ennyit tudok. hogy az Új Köztársaság kétségbeesetten küzd azért. – De ha beválik.

– Kitűnően egyeztették a helyet és az időt. – Láthattuk már Thrawntól korábban is a csapatok ilyen tökéletes összehangolását. – Fey'lya tanácsosra nézett. mintha ugyanaz a sugár volna. és odébblépett. amikor az Új Köztársaság rájön a manipulációidra. – Csalás. Leia a homályos képet nézte. – Álljunk itt meg! – szólt Drayson admirális. hogy ezzel. de ez a rés mindent bebizonyít. de hátra hagyom Avest. azt hiszem.és erővonal-elemzést végeztünk a sugarakon. aki bűnbánóan bámult maga elé a maga bothan módján. Leia visszagondolt az Ackbar admirális szobájában tartott találkozóra. aki azzal jött ide. – Tudod. rendben. – Ez jól hangzik – mondta Mazzic. akivel Luke összefutott a Jomarkon? – Semmi kétség – mondta Leia. Ez minden bizonnyal az álcázott hajótest… a méretéből ítélve. A lemez hirtelen megállt. Ő odaadja majd maguknak az akció tervét. nem kell mást tenniük. – Tehát a Birodalom új szuperfegyvere nem más. hogy ha győzünk. Bel Iblis törte meg a kínos csendet. ezt senki nem vitatja – bólintott Drayson. ahogy azt az önkényes döntését magyarázta. amik aztán hamisnak bizonyultak. mint egy rendkívül ügyes megtévesztés. a pajzson belül lévő álcázott járműről leadott lövés. Akár kitüntetnek. Figyelmeztetjük az összes bolygón lévő alakulatot. hogy benne vagyok. üres térre mutatott. amikor megérkeznek. – Azt a napot szeretném én is megélni – mondta. – Ha Fey'lya nem tette volna azt az őrült . És Marától tudjuk. – Honnan került hozzánk ez a felvétel. amikor még árulás gyanúja alatt állt. és remegés futott át a testén. – A makrolátcsöves felvételek minősége az algoritmusok miatt igen nehezen javítható. – Ez nem igaz. és a képernyőn a kimerevített turbólézer-sugár homályos képe látszott. vagy sem. Leia kissé mérgesen szólt vissza. mint szőnyegbombázásnak alávetni azt a területet.– Én már láttam Thrawn klónjait akcióban – emlékeztette komoran Gillespee. hogy Thrawn rá fog jönni. kényelmetlen nyüzsgés támadt a székeken. Hiba volt megemlíteni Mara nevét. Karrde. De azt hiszem. és a pálcával az ütközés és a folytatólagos zöld fénycsík közé eső. admirális? – Attól a csempésztől. hogy ha a Birodalom ezt még egyszer meg próbálja. – Színkép. zöld turbólézer-robbanás fénye villant föl. Leengedte a pálcát. még így is látszik. Talon Karrdétól – felelte Drayson. le is zárhatjuk ennek az ügynek a tárgyalását. – Ackbar egyszer figyelmeztetett minket Hannal. Mit gondol. uraim. és körbenézett. hogy C'baoth és Thrawn együtt dolgoznak. hogy összehangolja a csoportomat a csapat többi tagjával. – Egészen biztos – felelte Drayson. Karrde elmosolyodott. – De azért persze. Nem Karrde hibája volt. hogyan használhatja ellenünk az álcázópajzsot. és az egyiküknek sem tetszett. – Egy újabb kívülálló. de az biztos. – Nos. Mindannyian hallották. valójában egy másik. az biztos. majd megérintette a lézeres mutatópálcával. – Azt hiszem. ahogy a teremben megfagyott a levegő. amint nekiütődik: az energiapajzsnak. – Majd szólok egy-két jó szót az érdekedben a Köztársaságnál – ígérte Karrde. szeretnék ott lenni. talán visszaszerezhetem azt a területet az Ukión. Számára ez nem volt annyira nyilvánvaló. – Úgy. hogy értékes információi vannak a számunkra. Bilbringinél látjuk egymást! A távolban. Arról nem is beszélve. Én a Wild Karrdéval a Coruscantra megyek. akár kivégeznek érte… mindegy. Ami úgy néz ki. – Biztos ebben? – kérdezte. amit a Birodalom vett el tőlem. az elmosódott körvonalú csillagromboló felől fényes. és egy jelentésteljes pillantást vetett Leiára. A fénysugár gyengén nekicsapódott a láthatatlan energiapajzsnak. Általános. Leia… lehet köze ehhez annak az ütődött Jedinek. hogy szabadon engedte Marát. A csillagromboló lézersugara valójában nem hatol be Ukio légterébe. hogy elvesztettük a Katana-flottát. hogy nem akármilyen mutatvány volt – jegyezte meg Bel Iblis. majd kicsit távolabb felvillanva folytatta útját. ahol a sugárnyaláb látszólag áthatolt a pajzson. mialatt mindannyian felálltak. – Elnézését kérem itt a kép minőségéért – mondta Drayson. valószínűleg egy Carrack könnyűcirkáló. hogy nagy buli lesz. hogy mi történik. – Jó repülést.

a Jedi. Winter kihúzta a rádiót az övéből. sokkal nehezebb lesz megtalálni ezt a helyet. majd visszaült a helyére. Ezért azonnal be kell fagyasztanunk azt a hitelkeretet. Nem engedhette meg. Luke Skywalker egy Jedi… és ő bízik ebben az emberben. akár nem. ami nem ért rá. és szemmel láthatóan úgy döntött. – Úgy tűnik. – Csak oda kell figyelnünk. amelyet. – Senki sem hibáztatható érte – tette hozzá halkan. – Akár hivatalosan is a mi oldalunkon áll Karrde. – A Wayland bolygó koordinátái. és az ajtóhoz sietett. persze. és valami forróság öntötte el. – Megmutatná nekünk is – kérte Mon Mothma. Halk moraj ment körbe a termen. hogy Karrde segítsége nélkül nemcsak a Katana-flottát veszítettük volna el. – Ekkor ismét Leiára nézett. – Így van – erősítette meg Drayson. egy csoport név nélküli csillag között az egyik rendszer vörösen villogott.kísérletet a hatalom átvételére… Visszafordult Drayson felé. – Önnek jött. – Skywalker. Az ajtó félrecsúszott. jelentős hasznot húz az egészből. – Miután csatlakoztak hozzánk – válaszolta Sesfan. hajlandó nekünk segíteni. Leia nem hallotta a választ. – Ha lennének szívesek mindannyian rám figyelni? – mondta Drayson. Leia visszafordult felé. – Azt hiszem. úgy tudom. és egy láthatatlan személy egy adatkártyát csúsztatott a kezébe. Drayson vetett egy pillantást a nő hátára. tartozunk neki. tábornok – vágott oda Drayson. mint akit nem lehet zavarba hozni. hogy ön is ezt mondja. – Érdekes. Karrde ugyanígy gondolja. – Ha csak át nem ver minket – jegyezte meg komoran Drayson. de valami hirtelen rezdülést érzett Winter érzékeiben. de keménység sugárzott belőle. és hangjából gyanú sugárzott. – Amint látja. – Ez gyorsan ment – jegyezte meg Drayson. Tehát megérdemli a támogatásunkat. próbálva leplezni a saját nyugtalanságát. vagy különösképpen Karrdéról. – A bizalmunkba férkőzik olyan dolgokkal. ő is azt hitte. Akármit is gondolnak általában a csempészekről. és bejelentkezett. Ekkor az ajtó újra bezárult. hogy felhívja a „zárt ajtó” szabályára. kicsit túl hangosan. – Nos? – kérdezte Drayson. és átnyújtotta Leiának az adatkártyát. hogy aztán félreinformálhasson minket. felség – mondta. – Az nem számít – vélte Mon Mothma. A hangja még mindig halk volt. akár nem. megkaptuk a legújabb jelentéseket a Bilbringi-beli akcióról? – Igen – bólintott Drayson. hogy ráért volna – felelte nyugodtan Winter. – Baj van? – suttogta. Bel Iblis megköszörülte a torkát. Egyelőre a sorsuknak arra a részére kell összpontosítanunk a figyelmünket. és Drayson szemébe nézett olyan magabiztosan. amelyik a mi kezünkben van. – Ezt nem fogja megtenni – hallatszott Mon Mothma halk hangja az asztalfőről. – Egy hitelkeretből. – Csakhogy felhatalmazás nélkül. – Karrde nem jelezte ezen irányú szándékát. Behelyezte a képernyő nyílásába. Sesfan parancsnok. amikor Winter hátratolta a székét. Ackbar képviselője a tanácsban Leiára emelte hatalmas Mon Calamar-i szemeit. A bukása éppen eléggé megbénította a bothant. Leia becsúsztatta a kártyát a nyíláson. Egy szektortérkép jelent meg a képernyőn. – Minden lehető szövetségesre szükségünk van. – Azt hittem. – De hiszen egy csempész – tiltakozott Sesfan. és a billentyűzeten lekérte a képet. – Biztos vagyok benne. A térkép alján bolygók adatainak rövid listája és néhány sor . Akár hivatalos. ahogy Leia átvette a kártyát. – Biztosan valami olyan dolog volt. Ezért a lemezért és néhány apróbb információért cserébe már is jelentős összeget vett fel az Új Köztársaság egy különleges hitelkeretéből. hogy ez meg fog történni. és rekedt hangja meglepődést sejtetett. Leia azt akarja mondani. és előhúzott egy adatkártyát. jóváhagyta. Leia megvonta a vállát. nem volt az. ami mellőle szólt. És közben. nincs szükség rá. és ezzel kioltotta a harag utolsó szikráját is közte és Fey'lya között. – De nem hiszem. Karrdéban. hogy pénzt fizessünk egy csempésznek? – kérdezte. Drayson admirális. Organa Solo tanácsos fivére nyitott meg. és sok csillag mellett ismerős nevek látszottak. és közben Leia egy adóvevő halk csipogására lett figyelmes. Azóta már mindketten tábornokok. hogy a neheztelés vele is ezt tegye. – Han is az volt – emlékeztette Leia. mint ez a felvétel. Középen. – És valamikor Lando Calrissian is. nehogy valaki ilyen kettős játékot űzhessen – jelentette ki Mon Mothma.

mire mindenki megemésztette a hallottakat. meg tud erősíteni abban. nagy fejét rázva. hogy az információ Solo kapitánytól származik – szólalt meg Mon Mothma. – Valaki meghagyta nekem. amíg be nem fejezzük az akciót a Bilbringin. honnan származnak ezek a koordináták. Mon Mothma Leiára pillantott. hogy a bothan megszólalt egy tanácsülésen. Vannak abban a raktárban olyan dolgok. El kellett telni egy rövid időnek. – Mit ért azon. – Igen – bólintott Winter. mint a rólunk alkotott képről – bizonygatta Fey'lya. hová rejtette azokat az érdekes kis dolgokat. Mon Mothmának kezdett elsötétülni a tekintete. Leia… azt mondja. . – Ez sem számít – vágott bele Bel Iblis az elmérgesedő vitába. Nem nyújthatjuk azt a látszatot. hogy az egész asztal ugyanezt teszi. A nő habozva válaszolt. Leia ránézett. – Remélem. Fegyverek és szerkezetek. Leia felé fordult. – Ez a tanács nincs ahhoz hozzászokva. – Nézze a térkép alját.szöveg állt. mint mindazok. – És ez így van jól. amiket Thrawn egy szép napon majd ellenünk fog felhasználni. akár nem. Már így is túl sok körzetet és rendszert hagytunk védelem nélkül. – Amellett. amit a tábornok mondott. hogy ezeket az álcázott aszteroidákat eltakarítsuk a fejünk fölül. – Miért? – kérdezte Fey'lya. minden jel arra mutat. – Csak annyit mondhatok. – A pajzs véd minket. Akár ez az a hely. – Tudni akarom. Gyakorlatilag ez volt az első alkalom. Fey'lya tanácsos – jelentette ki Mon Mothma. – Nem küldünk segítséget? – Az teljességgel lehetetlen – morogta Sesfan. hogy „nem pont”? Talán Luke-tól? Winter arca megrándult. hogy bármit is elhallgassanak előle – jelentette ki. hogy meglapulunk itt az életünket féltve. hogy csak a birodalmiak egyik csapdája. ez-e az a hely – tette hozzá Drayson. miközben előredőlve tanulmányozta. és Winterre nézett. ha nem akadályozzuk meg ebben. – Főleg. ez vitán fölül áll. hogy meglephetjük őket azzal. ezzel szemben lelkesítéssel és vezéri képességekkel. – Minden arra alkalmas hajót és embert bevontunk a Bilbringi elleni támadásba. és tudta. – Mara már nem dolgozik a Birodalomnak. hogy ne áruljam el senkinek. és az imént a tarkóján felborzolódott szőr lesimult. amióta az a hatalomátvételi kísérlete csúfosan megbukott. – Akkor talán el kellene halasztani a Bilbringi elleni támadást – vélte Fey'lya. úgysem tehetünk semmit. – És ki volt az? – Sajnos. Él az összeköttetés az Új Köztársaság többi részével. hogy még azt sem tudjuk. akik nem voltak a szövetségesei és alattvalói. hogy gyengének és tehetetlennek fogunk látszani! – A látszat és a megjelenés nagyon fontos az Új Köztársaság számára – emlékeztette Mon Mothma. Valóban kockára tenné azt az előnyt. – Szóval ez a Birodalom patkányfészke – dörmögte Bel Iblis. – Nem csapda – bizonygatta Leia. A Birodalom erőszakkal és megfélemlítéssel uralkodik. – Amennyiben tényleg ez az a hely – morogta Drayson. le a vállára. – Nem számít – szólt közbe Bel Iblis. Sajnos volt valami abban. A tartalékaink elegendőek több hónapra. – Könnyen lehet. hogy megbízható forrásból. – Sosem tudtam. – Sajnálom – felelte halkan Winter. – A bothanok ismerték a Császárt… ismerték a vágyait és a törekvéseit. most mindennél fontosabb. – Itt azt hiszem többről van szó. – Most nem. Leia értetlenül nézett rá. mi. – Erre csak a szava a biztosíték. amik rejtélyes módon eltűntek a hivatalos raktárakból. – Nem pont tőle. hogy félbe kellene hagyni minden készülődést. talán jobban. és valami remegés hullámzott végig a nyakán át. – Azt hiszem. Csupán attól félünk. hogy utánuk küld egy másik hajót? Leiának összeszorult a gyomra. mielőtt bármit is mondhatott volna. amelyeknek nem szabad többet napvilágot látniuk. hogy a leszállásukat nem fedezték fel. azt sem mondhatom meg. – Megbízható forrásból – ismételte Mon Mothma.

Hirtelen megfordult. hogy Ackbart érdekli a művészet. és amíg szemével a falat és a nemlétező búvóhelyeket kutatta. azt kutatva. hogy nem tudja. a kezeit maga elé kapta. hogy a noghri hol bújhatott meg. – Pellaeon kapitány – szólalt meg mögötte az ismerős. Mint az imént. Leia látta rajta. Ezeket a felvételeket a hírszerzés találta. hogy visszatérnek valami olyanhoz. – És mi lesz Solo kapitánnyal és Organa Solo tanácsos fivérével? Mon Mothma arcán összesűrűsödtek a ráncok. – Drayson-ra nézett. De azért bepillantást engednek a jellemébe. Admirális? Drayson visszalépett a képernyő elé. Rukh valahol a közelben lapult. – Szépen besétálnak a csapdánkba. hogy a Birodalom főadmirálisának nem egy ilyen arrogáns. . hogy ő nem szeretné ott magukra hagyni őket. – Amit megvitatni készültünk. hogy csatlakozott a felkeléshez. Pellaeon belépett a gyengén megvilágított előszobába Thrawn parancsnoki szobáján kívül – s eközben szemei körbefürkésztek. mindenféle stílusú gyűjteményével. hogy két nagyon különböző művészi stílus képviselteti magát. és belépett. Senki sem volt ott. amelyeket egykori koréliai ellenfelünk válogatott ki. – Jöjjön be. mint magukat a Mon Calamari-akat. – Főleg az a két darab… azokat maga Ackbar admirális alkotta. – Ezeket nem sokkal azelőtt csinálta. hogy ő személyesen öleti meg Rukhot. amit ért. – Hogy tetszik magának? Pellaeon rápillantott. – Már várják – közölte a noghri. és megjelentette a képernyőn az ideillő képet. Pellaeon az említett két szobrot figyelte. Arra számított. – Thrawn a jobb oldalára mutatott. Leia oldalra pillantott Fey'lyára. fogadta meg magának. – Azok az otthonából. Szóval ezeket maga Bel Iblis szenátor válogatta ki? – Ezek honnan valók. hogy folytatjuk a tervünk végrehajtását – mondta halkan. azok a magánhajójáról. úgy ahogy azt valamikor az akadémián tanulta. tűnődött. hosszú késével a bejárat felé mutatva. nyávogásszerű hang. többé-kevésbé véletlenül a legutóbbi obroa-skai információszerző támadás során szerzett akták között. – A főadmirális figyelmét rátereljük a Tangrene elleni támadásra. idegen kultúrákból összeszedett. akinek arc. – Először a Tangrene elleni megtévesztő hadművelet előkészületeinek jelenlegi állapotáról szólnék – mondta. A rideg katonai gondolkodásmódja ellenére. – Nagyon érdekes – mondta hangosan. Megint visszafordult. De addig nem. Egy szép napon. – Mon Calamar-i kultúra – közölte. és örült. idegen testőrre van szüksége védelmezőül. uram – felelte Pellaeon. közöttük a Tangrene rendszer tervrajzának hologramjával. – Mi hír a Tangrene-ről? – A felkelők további erőket vonnak be a támadásba – jelentette Pellaeon. most sem állt ott senki. Egyetlen apró különbséggel: még Pellaeon hozzá nem értő szemének is feltűnt. örömmel vállalja majd. hogy esetleg Thrawn kezére jut? Talán jobb is így. amíg földig nem romboljuk a Bilbringi-beli hajógyárat és meg nem szerzünk egy MKG csapdát. – Most mindössze annyit tehetünk értük. Pellaeon megújult érdeklődéssel nézte őket. A szoba két szemközti oldalán helyezkedtek el. – Még hozzá hamarosan. kapitány! – szólt Thrawn a kettős képernyőgyűrűtől az ajtóban ácsorgó Pellaeonnak. Szóval a felkelők továbbra is sétálnak befelé a csapdánkba? – Igen. – Olyan darabok. amitől úgy félt. – Köszönöm – morogta. Ugyanolyan visszataszítónak és primitívnek látta. hogy játszhassa a kis noghri játékait. És ha ez sikerült. – Ugye? – helyeselt Thrawn. aztán tett még egyet. miközben elhaladt a szobrok és a tervrajz hologramja között Thrawn parancsnoki széke felé. – Értesüléseink vannak további kisegítő felkelőhajók érkezéséről a Draukyze rendszer szélén. Egy fuvallatot érzett a nyakán. önvédelemből. Akár azok – tette hozzá a bal oldalára mutatva. a régi császári szenátori irodából? – Azok igen – mutatott a legközelebbi csoportra. és nem tévedett. még meggyőzi Thrawnt. Körülnézett. – Csak egy kicsit – bólintott Thrawn. amint felment a képernyőhöz. várva.– Meg is tesszük – nyugtatta meg Mon Mothma. hogy a parancsnoki szoba tele lesz Thrawn szokásos. Tett egy lépést az ajtó felé. – Milyen kedves tőlük.és szőrmozgásai nyilvánvaló nyugtalanságról árulkodtak. Pellaeon a szemébe nézett. Rukh lépett elő mögüle. – Nem is tudtam. Vajon mi lehetett ott a hegyekben.

uram. Megbénítva. És ezért megpróbálják a saját taktikai fogásaimat és megérzéseimet bevetni ellenem. – De ha nem a Tangrene a célpontjuk… akkor mi? – Ahol rendesen a legkevésbé számítanánk támadásra – válaszolta Thrawn. – Ne kapkodj! – figyelmeztette Skywalker. – Megcsináltam. végül is ő irányította a mozgását. – Persze. Pellaeon a Tangrene hologramra pillantott. és közben azt remélik. mintha azok lennének a valódi szándékaik. – Jó – mondta biztatóan Skywalker. – Kösz – vetette oda a lány. hogy a Tangrene-en vagy a Bilbringin zúzzuk porrá őket. És amíg én örvendezek. a Delta Forrást elhallgattatták – mondta Thrawn. vörösen izzó szemei csillogtak a félhomályban. mint a felderítők fokozott jelenléte. és hagyd. – Összpontosíts. úgy mozgatták és rendezték át a szektorflottákat. Kiterjesztve az Erőt.– De nem szembetűnően. semmi különbség. hogy túlságosan titokban tartották az előkészületeket – mondta Thrawn elgondolkodva. Pellaeon értetlenül nézett rá. A Tangrene rendszer eltűnt. és kikapcsolta a fegyvert. – Sajnos. hogy bedőlök a hadműveleteik ravaszságának és úgy fogom fel őket. főadmirális úr – javasolta óvatosan –. ez… – Őrültség? – Thrawn megrántotta kékesfekete szemöldökét. lehetséges-e. – Tessék. – Tehát ennyi? – tette hozzá a lány. Kétszer már elvétette. Arra számított. és az alkotásokat nézte. – De nincs szükségünk megerősítésre. A hírszerzés 94%-os valószínűséggel ezt állította. Úgy tesznek. miközben. kockára tenni a sikerünket. hogy milyen nagyszerű megfigyelő vagyok – és a Bilbringi hologramra mutatott – ők felkészülnek a valódi támadásra. Vagy lehet. – Bilbringi? – Visszanézett a parancsnokára. hogy az. De enyhe meglepődésére. hogy szemtől szemben nem győzhetnek le. A növény egy millimétert közelebb rándult. Próbáld előre megérezni a növény mozgását! Ő könnyen beszél. szinte biztatva arra. de már viszonylag ügyesen két marokra fogta Skywalker fénykardját. Pellaeon rámeredt. újra felbátorítva a lányt… Aztán hirtelen úgy döntött. akik kemény leckék árán megtanulták. hogy a Delta Forrás is meg tudná mondani. – Végül is. kapitány. hogy nem az? – Így van. – Nagyon jó. és nem fogjuk egy olyan nyilvánvaló dologgal. mielőtt elkezdenénk átcsoportosítani az erőinket a Tangrene-ről. hogy lesújtson rá. megtévesztettek. Sohasem szembetűnően. és nem annyira enyhe bosszúságára. – Ezzel azt akarja mondani. és a helyébe más lépett. Fenyegetően elmosolyodott. főadmirális úr? – Amit ezalatt értek. De te egészen jól csináltad. hogy össze tudják rakni a darabokat. hogy a főbb hajóikat bármikor szolgálatba állíthassák. – Talán meg kellene várnunk amíg a hírszerzés megerősíti ezeket a feltételezéseket. elege van ebből a játszadozásból. – Megvan – mondta. kapitány – felelte Thrawn. Nagyon nehéz így megosztani a figyelmet két különböző szellemi és fizikai tevékenység között. – Csendesen elvonták a felderítőket és a kisegítőhajókat minden más megbízástól. bár még gyakorlatlanul. Olyan emberek őrültsége. A legfőbb célunk pedig most az. – De hát. Ez a felkelők terve. amíg Skywalker vissza nem húzta kinyújtott kezébe. HUSZONEGYEDIK FEJEZET A növényhüvely aszimmetrikusan csavart alakja másfél méterrel Mara előtt lebegett. Mereven nézte. az az. és a bokrok felé hajította a fénykardot. mielőtt Mara egy hirtelen döféssel átszúrta a közepét. mi a különbség aközött. hogy szétáradjon a testedben az Erő. Azt hiszik. egyáltalán nem volt az. hogy Skywalker dühös lesz. Mindig keményen megdolgoztatták a birodalmi hírszerzést. megragadta a növényt. és a parancsnoki pulton egy kapcsoló felé nyúlt. . az effajta dolgokra gondolok. nem akarta harmadszorra is. még egyet rándult. gondolta magában keserűen. Pellaeonnak leesett az álla. Pellaeon Bel Iblis régi művét bámulta. mintha besétálnának a csapdámba. Akárhogy is történjék. – Mintha valóban Tangrene volna a célpontjuk. hogy megtartsuk őket ebben a hitükben. Felnézett Pellaeonra. Szabályosan pörgött a levegőben.

ez véget vet minden vitának. és elindult a lankás partoldalon vissza a patakmederbe. mondta magabiztosan a hangnak. – Mikor szoktak jönni? – Leginkább napnyugta körül – felelte Skywalker. Az asztromechanikus droid izgatottan csipogni kezdett mögötte. – Arra gondolsz. És. – Rendben – motyogta. – És időt sem vesztegetett volna azzal. – Ha legközelebb jönnek. azt mondja. miközben az egyik levágott véget tanulmányozta. hogyan ugrana el a penge elől. ha egyszer előbb bekapcsolná a fegyvert. – Han? – mondta halkan. – Ez. – Lenézett a protokoll droidra. és helyette azon siránkozott. – Luke! Volt társaságunk? – Éreztem néhány bennszülöttet – mondta Skywalker. majd visszadugta a fegyverét a tokjába. – Azt hiszem. hogy Thripio valami isten? – Valami olyasmi – bólintott Skywalker. – És akár a tegnapi madár – helyeselt komoran Solo. hogy álcázza magát – mondta Calrissian. egy bokor mögött. csak. Skywalker összenézett Marával. – Most próbáljunk meg valami mást! Rajta. – Azt hiszem. amikor Luke megérzett valamit. A vuki alig hallhatóan morgott valamit. Néhány lépéssel odébb a vuki a csomagjaik között turkált. amilyeneken az elmúlt pár napban néhányszor át kellett vágniuk magukat.Skywalker visszanézett a válla fölött. – Ideje. – Késvágás. vajon mit tenne a fiú. Csakhogy ezt a csoportot már lekaszabolták. aki izgatottan toporgott a patakmeder alján. hogy tévedek… ami nem is lenne csoda. amit… – Gyerünk. Nem kellett messzire menniük. Skywalker asztromechanikus droidja a közelben kószált kihúzott antennával. Mara meglepetésére. De lehet. Lekaszabolták és egy csomóba félrerakták az útból. ha közben véletlenül megölné… MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT. és odébb húzta a bokrot. Erősen szorította a fénykardot. hogy tudna k kezelni egy olyan apró dolgot. – És most? Luke-nak nem maradt ideje válaszolni. hogy beszélgessünk egy kicsit! Gyertek. mint az Endoron. Még nem. – Itt vannak. és kitartotta a fénykardot. akár Thripiót. Solo és Calrissian a protokoll droidon túl kuporogtak. az minden erőfeszítés nélkül kifordult a földből. hogy mit tett a lábával a gyaloglás ezen a köves terepen. – Egyik ragadozó sem rakta volna így kupacba őket. legalábbis olyan. és eltűnődött. és a baljára mutatott. hogy egy csoport inda az. és a tábor a lefekvéshez készülődött. hogy lássa. hogy segíti-e valaki odakintről a haladásunkat – mondta Calrissian. próbáld elvenni tőlem a kardot! Az Erővel érte nyúlva kihúzta a pallost a gyenge szorításból. – De sosem jönnek túl közel. – A technikád nagyon érdekes… Obi-wan sohasem tanított nekem semmit a fénykard hegyének a használatáról. és közben a szokásos módon csipogott. – Azt hiszem. Még szükségem van rá. nézzünk körül! – vágott közbe Solo. a droidokkal lehet kapcsolatban? Solo köhintett egyet. mint egy rakás vastag. szólj! – kérte Solo. – Thripiót mérföldekről meg lehet hallani – nézett körbe Solo. – A Császár azt vallja. és fegyverét már kirántotta tokjából. A legközelebbi fák között. talált valamit ott oldalt. és elindult a patakmeder lankás emelkedőjén felfelé. növény. – Úgy érted. induljunk! Már sötétedett. – Elég közel jöhettek ahhoz. van még időnk egy kis gyakorlásra – jegyezte meg Luke. összegubancolódott kötelet. Csubi. Akár az indák. . miközben felállt. – Mi az? – kérdezte Solo. talán valami szerszámot. vagy mást keresve. de megérné megpróbálni. – Gyerünk! – mondta. valahogy nem lep meg – mondta kimérten Skywalker. hogy minden rendelkezésűnkre álló dolgot használni kell – jegyezte meg Mara. amikor azok a szőrpamacs ewokok azt képzelték. – Valószínűleg igazad van – bólintott Solo. és visszafordult a lány felé. azután meg hirtelen el is tűnnek. amit érdemes lenne megnézni – fordította le a protokoll droid. ilyen savkár mellett. hogy meghallják akár Artut. – Azt mondja. és utánuk indult. ami már felhagyott a Wayland terepe. az indák előtt. egy halom ugyanolyan indát találtak.és állatvilága miatti reklamációival. ahogy a vuki felfordította a bokrot. mint egy kapcsoló. Nem volt biztos benne. – Legalábbis eddig.

– Hé. megértés és megkönnyebbülés keveredett. nézzük meg. – Ez csak az első – mondta. – Csak az első csoportban? – kérdezte Mara. Lando. és őrizzétek a tábort! Luke. A penge zöldesfehér fényében látták. abban is öten. még folyt közöttük kereskedelem meg más ilyen dolgok. vastagabb fatörzs felé rohan. – Üdvözlöm. úgy. – Hát az lenne még a jó móka – örvendezett Han. – Mindkét csoport. egy vastag fatörzs mellett egy árnyékot látott megmozdulni Luke. amiben felismerés. a csuklyát hátrahajtva. ami egy jókora lyukat ütött a fa egyik oldalába. hogy az elsőtől különböző faj. Első csoport? Luke egy pillanatig értetlenül nézett. de lehet. – Én Luke Skywalker vagyok – mutatkozott be az ifjú hivatalos hangon. Csubakka morgott valamit: lehet. Rengeteg érzelmet érzek. Csubi. Darth Vader fia. egy kidőlt farönk távolabbi oldalán állva. – Vigyázat! – figyelmeztette a többieket Luke. A lánynak igaza volt: valóban jött egy másik csoport is rögtön az első után. amint egy apró. – Amikor én itt jártam. vagy hatan lehetnek. menjünk. Csubakka morgott valamit. Mara ti maradjatok itt. A sötét alak már védtelenül állt kibújva a fedezéke mögül. hogy kitérjen Han gyors lövése elől. miben sántikálnak! Felmentek a köves emelkedőn. mindössze körülbelül húsz méterre abban az irányban. olyan halkan mozogva a bokrok között a száraz leveleken. mintha közelednének felénk. de már akkor meséltek történeteket a köztük és a gyarmatosítók között folyó hosszú. – Sajnálom. Nem vagyok biztos. És ahogy Han mozdította a fegyverét. amit Luke nem értett. – Mit gondolsz? – Nem tetszik ez nekem – felelte Lando. Luke felé lépett. – Hányan? Luke erősen összpontosított. ahogy azt gondolták: két ötös csoport. mindkettő különböző faj képviselőiből. amelyikhez Ekhrikhor vezette őket egészen közel volt. – A másodikban… úgy érzem. csuklyás lepelbe öltözött alak visszaugrott a fatörzs mögé. te… megállj! A felszólítás már szükségtelen volt. – Mara. ahogy bekapcsolta a fénykardot. ahogy csak tudtak. és megveregette Lando hátát. – Bár elég nagy hülyeség lenne. amerre Luke először indította őket. visszafordulva. – De nem úgy néz ki. Ön kicsoda? – Ekhrikhor klánbéli Bakh'tor vagyok – mondta a komor noghri hang. hogy újra kitáguljon az érzékelése. – Lehet – suttogta Han. – Úgy öten vagy hatan közelednek abból az irányból. Csubakka nyílpuskaszerű sugárvetőjének nyila pedig alig egy másodperccel utána a fa másik oldalából hasított ki egy darabot. hogy jönnek itt ki egymással ezek a fajok? – Egyáltalán nem jól – vont vállat a lány. Vader fia. – Ne!… Jól tette – vágott közbe Luke. és erősen koncentrált. csuklyás fejére árnyékot vetett Luke fénykardjának gyenge fénye. de nem tudok rájönni. balra előttük. és így a lövedék messzire a szándékozott céltól csapódott be. Hirtelen számára is összeállt a kép. Luke? Luke erőlködött. A tisztás. – Csubi! – mordult rá Han. de hiába. A keletkezett füstfelhőn és repkedő szilánkokon át egy pillanatra látták. – Oldalra mutatott. Han Landóra nézett. miközben elővette a lézerfegyvert. – Tudják már. – Akkor hát mégis csak az lesz a helyzet. hármas háborúkról. Csubakka meglökte Han fegyverét. A közelebbi oldalon még két noghri állt abban a sajátos rejtőszínű ruhában. hogy becélozza. ha ilyen közel a célhoz haditanácsot tartanának. – Mit szólsz hozzá. szűk. és ujjaival nyugtalanul markolászta a fegyvert. hogy jövünk? – kérdezte Han a válla fölött. mintha egy tucat idegen madár érkezett volna. A két . – Megálltak – jelentette be Mara. – Leia Organa Solo fivére. be az erdőbe. milyenek. – Nem tudom – felelte. furcsa csiripelésszerű hang hasított a levegőbe. hogy az idegenek szövetkeztek ellenük. Luke kiterjesztette az Erőt. És egy felbődüléssel. ahogy az alak a kiválasztott fa gyorsan keskenyedő fedezékéből egy másik. aztán hagyta. Han elfintorodott. És ekkor. Az idegenek ott voltak. és egy zizzenés hallatszott. megpróbálta szétválasztani az egységes érzékelés különálló darabjait.Han bólintott.

A nehéz páncélokkal borítva leginkább járó sziklatömbökhöz hasonlítottak. kékesen csillogó bőre volt. – Ha elkerülhető. – És ezért a félrevezetésért bocsánatot kérek. és mindegyiknek négy karja és fényes. – Hogyan fog beszélni velük? – Az egyikük tanult egyet s mást a birodalmiaktól. hogy őrizzék a táborhelyet – jelentette ki Ekhrikhor. mint a feléjük forduló noghri. mint Han. – És én? – Nem hiszem. – Igen… szurkolj értünk. hogy ez a csürhe gondot okozna nekünk – és még egyszer az idegenekre pillantott. – Nincs rá szükség. ne lőjetek! A mi oldalunkon állnak. amit az első bolygón töltött napjukon Thripióról kellett kilőni. hogy ne fedjük fel önök előtt a jelenlétünket. – Megtaláltátok az idegeneket? – Igen – felelte Han. – Mi a véleményed? – Megpróbálhatjuk – helyeselt Han. A jobb oldali csoport egy fejjel magasabb volt. – Jól van ez így – tiltakozott Han. Ó. Még valami? Han visszanézett a sötét idegenekre. – Már így is kezdünk itt kicsit túl sűrűn lenni. Én és a többiek úgy éreztük. Lehet. amikor a raktár épült a hegy alatt – magyarázta Ekhrikhor. – Úgy gondolta. . – Talán. nem látnak minket valami szívesen – vélte Han. – És maguk kergették el őket? – kérdezte Luke. hogy lesz egy kis problémánk. amerre mi jöttünk. és fejet hajtott. – Szóval igazam volt. – Igen – felelte Ekhrikhor. Nem volt valami bizalomgerjesztő. Mindannyiuknál kés volt. De lehet. – Miért? Ekhrikhor újra meghajolt. meg néhányuknál íj. nem egészen becsületes. és a fényhez legközelebb álló myneryshre mutatott. és előhúzta az adó-vevőjét. – Luke? Érezte. meg akarnak-e ütközni velünk vagy sem. Megálltak a tisztáson. – Harcolni akartak – ismételte a noghri. mely épp elég fényt adott ahhoz. – Han kikapcsolta az adó-vevőt. hogy Han ki vehesse a legközelebbi idegen részleteit. hogy beszélni akarnak önökkel – közölte a noghri. – Luke Hanra nézett. legalább vigyáztok a táborra. ami arra a barnás valamire emlékeztette. hoztak magukkal valami rendes hadsereget is. – Önökkel akartak szembeszállni. és visszatette az övébe. – Mi ez az egész. Moraj futott végig az idegenek csoportjain. Han még egyszer végignézett az idegeneken. Mégiscsak követtek minket. – Talán nekünk jobban menne. hogy Thripio ledolgozza az árát. mert különben nem sok esélyük van – jegyezte meg. és ha rejtőszínű ruhába öltözött. – A noghrik majd vigyáznak rá. – Legalábbis azt hiszem. – Ő majd megpróbál fordítani. – Te meg Artu akár ott is maradhattok. – Az az érzésem. – Ekhrikorra nézett. Lady Vader hitvese. pont itt fog kikötni. Mara és Thripio elindultak. Itt az ideje. – Ezt nem engedhettük. Sok szerencsét! – Kösz. nem szeretnénk harcolni – fogta vissza őt egy kicsit Luke. A bal oldali csoport majdnem olyan magas volt. – Caakhmaim klánbéli Eikh'mir barátságtalannak hitte önöket – ismerte be. – Nem tudok semmi biztosat mondani. – Ők myneryrshik és psadanok – mondta Ekhrikhor. – Vettem – jelezte Lando. ahogy mellette Luke a fejét rázta. – Ennek örülök – mondta kimérten Lando. mint Csubakka. Ekhrikhor? – Jelezték. ahogy a csoportjuk a köztük és a tisztás között lévő utolsó sor fához tartott. – Rendben. akik mind őt bámulták. de semmi komolyabb. – Lando? – Itt vagyok – jött azonnal Lando hangja. nem fogják szívesen fogadni a noghri testőrséget. és talán egy fejjel alacsonyabb. hogy hozza ide Thripiót! Ha elindul azon az úton.oldalt elválasztó rönkre egy masszív lámpát tettek. sokfogú kis fickókat láttok. és ez nem hangzott túl barátságosan. – Akkor remélem. hogy eldöntsék. – Már úton vannak – közölte Lukekal. – Meg még egy-két meglepetést. Mondd meg Marának. de Cakhmaim klánbéli Eikh'mir úgy kívánta. – Barátságos kis társaság – súgta oda Luke-nak. nem érzem tisztán. hogy hamarosan szövetségeseket szerzünk.

és nem hangzott igazán rémültnek az egész dolog miatt. – Igen – felelte Han. Valahonnan a hátuk mögül ismerős csoszogás hallatszott. – A vacsoránk? – Ezt úgy hívják. – Igazat beszél. hogy már évek óta felhagytam azzal. fehér ragadozómadár. A tisztás másik oldalán. vagy félrevezették a ragadozókat és bennszülötteket. és a fegyveréért nyúlt. hogy a kölyök alig bírja megállni. A noghrik viszont… – Hányan vagytok itt? – kérdezte Ekhrikhort. – De ha már a barátságtalanságnál tartunk. Csubi… maradjatok itt! – Egyetértek – bólintott Han. mint a ragadozómadarak. – Han. Alig hallhatóan motyogva valamit eléjük helyezte. vagy Solónak. – Luke gazda…? – Megyek én is – nyugtatta meg. Han Luke-ra nézett. – Ez békekötés a tárgyalás idejére. Igaz. és érezte. – Pompás név – jelentette ki. Akár éjjel.Han Luke-ra nézett és látta. – Minden rendben… ő jóbarát – nyugtatta meg Luke. – És egy apró meglepetést is – tette hozzá. Luke és a noghri. Kösz szépen. de legalább a fegyverét már nem egyenesen Ekhrikhorra szegezte. amint ő és Thripio beléptek a tisztásra. – Nyolcan – felelte az. Még mindig nem örült neki. – Egy kis segítség sosem árt – jegyezte meg Luke. – Emlékezz az Endorra! – Nem valószínű. – Amint tudja. és gyorsan átnézte a rönknél álló csoportot. leszokhatnál végre erről a „Lady Vader hitvese” hülyeségről. Han bólintott. mögöttetek és a két oldalatokon ketten-ketten követtünk benneteket az utakon. A myneyrsh vezér két felső kezét tenyérrel befelé a feje fölé emelte. – Én nem így gondolom – jelentette ki Mara. ahogy mosolyra húzódik a szája. és akarva-akaratlanul valami irigy tiszteletet érzett irántuk. amin eddig keresztülment. – Luke gazda – szólt Thripio. És ne önözz állandóan! Szólíts Hannak. hogy visszautasítsak szívességeket – mondta Ekhrikhornak. – Már nem szolgáljuk őt – szólt közbe Ekhrikhor. – Azt hiszem. és megint a nevetést próbálta visszafojtani. De ez nem változtatott a tényen. Thrawnnak dolgoznak. És mindennek a tetejébe még arra is tudtak időt szakítgatni. akár nappal. Thripio – szólt vissza Luke. – Talán – vont vállat Mara. a rönkhöz legközelebb álló myneyrshi előhúzott valamit a válltáskájából. Solo klánbéli Han. és elhúzta a fegyvert Luke érte nyúló keze elől. hogy megtisztítsák az útjukat az olyan kellemetlenségektől. Úgy érezte. ha legközelebb találkozik Cakhmaimmal. Ennek ellenére az ewokok túlszárnyalták a birodalmi csapatokat puszta súlyban és számban. hogy el ne nevesse magát. Szemeit Ekhrikhorra szögezte. Vagy kapitánynak. a lámpa mellé. és fegyverével lassan a noghrira célzott. hogy az ewok törzs tagjának lenni az egyik legnevetségesebb dolog volt. Pár lépéssel mögötte jött Mara fegyverrel a kézben. – Ezek noghrik. – Kösz. Han megfordult. ami úgy nézett ki. és egy pillanat múlva Thripio legalább annyira ismerős aranyszínű alakja tűnt föl. – Erre. hogy valaha elfelejtem – morogta Han. uram. Ekhrikhorra nézett. – Gondolod. ami igaz. Mara. a satna-chakka – mondta Ekhrikhor. vagy az indák. Készen állnak. mi több… – Látom megtaláltátok a bennszülötteket – szakította félbe Mara. Ekhrikhor tekintete felvillant az örömtől. Te… Thripio-droid… gyere velem! – Hogyne – mondta Thripio. elindultak a rönk felé. mint egy kitömött. Nyolcan hang nélkül megölték. hihetsz neki – vágta rá Luke. azok a szőrpamacsok alaposan kivették a részüket a második Halálcsillag elleni küzdelemből. mondja meg neki. – Előttetek. Vagy bármi másnak! – Talán Solo klánbéli Hannak – motyogta Luke. – Elnézésed kérem. befogadtak maguk közé – mondta Luke. ami tőlem telik – szerénykedett a droid. . több mint hatmillió kommunikációs nyelvet ismerek. mögöttük a vonakodó Thripióval. tudnál egy kicsit tolmácsolni nekünk? – Megteszem. – Hát. – Mi ez? – kérdezte Han. és hangja a megkönnyebbülés és izgatottság már tőle megszokott finoman alázatos keveréke volt. ezúttal mégsem olyan nevetséges ez a befogadás.

hogy felszabadulhatnak. – Itt találhatott rá Thrawn. hogy együtt éljenek a tiltott hegy árnyékában. és ugyanolyan módon. építkezni kezdtek a tiltott hegybe. hogy a psadan nép nem felejt – fordította Thripio. mi csupán az utolsók vagyunk a támadók hosszú sorában. hogy megint veszélyt és bajt hozhatunk a népére. – Kérdd meg. majd bedobott egy myneyrshi fordítást. – Bejelenti az idegenek érkezését – fordította Thripio. Ők elkergették a bennszülötteket a földjeikről. Végül az. akik szemmel tartották a nagy vitát? Luke nem említett kisegítőket. – De magyarázd el nekik is. – Úgy látszik. – Csakhogy mi nem vagyunk támadók – mondta Luke. hogy . csak. Han érezte. – Ó. A myneyrsh főnök újra beszélni kezdett. és mondott valamit. és Ő is a hatalma alá akarta vonni a bennszülötteket. – Ha engem kérdezel. Han körbenézett a tisztáson. megverte a Védelmezőt. ahogy összeszorul a gyomra. – Mi azért jöttünk. Az egyik nagy darab psadan legyintett. még nem is jártak túl rosszul – dörmögte Csubakkának Han. Thripio! – utasította a droidot. – Igen. A myneyrsh befejezte a beszédét. ezt is tudja. – Ha nem bántanak minket. Azonnal. Thripio eleget tett a kérésnek. de bolondok lennének nem valahol a közelben elhelyezni őket. jöttek már korábban is felszabadítók. aki magát a Védelmezőnek nevezte. talán valamelyik noghri sürgető pillantásának a hatására. ami megvilágította az eget. Thripio lefordította. Luke a válla fölött hátrapillantott. Belekezdett a fordításba. aki magát a Jedi Mesternek nevezte egy csatában. és a végén már kezdte sérteni Han fülét. – Nem. amikor kezdtek elfogyni a világító nyilaik és a vasmadaraik… ezek természetesen az ő primitív kifejezéseik. a maga C'baoth barátja lehet? – Ki más? – bólintott komoran Mara. ami a legfontosabb – tette hozzá sietve. A Han mellett álló Csubakka elmorgott valami gúnyos megjegyzést. Gondolja. Vajon voltak odakint más myneyrshi és psadanok. akik mint gyarmatosítók érkeztek. ahogy az előbb a bennszülött tette. – Az első betolakodók az emberi lények voltak. hogy megmutassa. Végül is visszatért a Birodalom. ami úgy hangzott. másokat pedig elűztek a földjeikről. akik. Ők aztán rabszolgává tették a bennszülöttek nagy részét. – Amint látja. Miután az építők elmentek. semmi okuk feltételezni. Luke gazda. – Az ilyen primitív népek mindig így reagálnak a látogatókra – fűzte hozzá Mara. – És nem valami nagyok a diplomáciában sem. Később jött a Birodalom. jött valaki. hogy te érted – szakította félbe Luke a droidot. A psadan válasza percekig tartott. Luke gazda – kért bocsánatot Thripio. – Ezt értem. – Ez persze nem jelenti azt. Luke gazda. Thripio visszabillentette a fejét. – Mindegyik nehezen felejt. Egy ideig a bennszülött népek úgy gondolták. még a dallamos myneyrshi szavak is finomkodva jöttek ki a száján. mint tudjuk. – Azt mondja. de a Jedi Mester maga köré gyűjtötte az emberi lényeket és a bennszülött népeket. Ha csak Ekhrikhor társai még nem gondoskodtak róluk is. hogy most is itt van? – Azt érezném – felelte lassan Mara. – Tudom. hogy nem jöhet vissza. – Ezzel minden bizonnyal ránk célzott.– Bidaesi charaa – mondta meglepően dallamos hangon. amit Han mindig is utált. Igen. – Nos. és Han Solo szerint. – Gondolja. halkan visszasikított a psadanra. Ha ez az egész nem válna be. – Voltak akiktől egész bolygót vett el a Birodalom. nem jellemző rájuk az egyszerű beszéd – helyeselt Han. – Sajnálom. és csak akkor fejezték ezt be. de soha semmi nem változott. – Mi elhoztuk a népének a reményt – válaszolt a noghri főnök. Talán. és arra kényszerítette őket. hogy a terv végrehajtásában segítsenek. – Üdvözlünk mindenkit az igazi világban – motyogta Han. hogy az a Jedi Mester. hogy felszabadítsuk őket a Birodalom uralma alól. – Lyaaunu baaraemaa dukhnu phaeri. Ellenben fél. és felvette azt az előadói stílust. – Azt mondják. megszabadítjuk önöket a Birodalom uralmától. akiről beszéltek. hogy ezt magyarázza el. – döntötte félre a fejét a Thripio. hasznos volna a környéken tudni egy-két noghrit. mintha egy gyenge és távoli sikolyban elszórtak volna egy-két mássalhangzót. – A sok részlet közül csak azt emelném ki.

hogy nem árulnak el minket a Birodalomnak. amit Csubakka észrevett. és a fejével biccentett. itt a lehetőség. – Thripio… mondd el nekik. aztán.bármiben is különböznénk azoktól. úgy látszik. hogy ez hiba lenne – suttogta feszülten Mara. de a C'baothtal való szembeszállás gondolata nyugtalanná tette őket. hogy a tárgyaló csoportra ugorjon. megállt. hogyan bizonyíthatnánk be. – Igen. hogy áthaladhassunk a területükön a tiltott hegyhez. Han értetlenül rámeredt. Csubakka a bal oldala felé intett. hogy segítettek. – Kérdezd meg. hogy tévedek… a nyelvük viszonylag szinte változatlan maradt az idők hosszú során. Thripio megkezdte a kettős fordítását. tábornok! – szólalt meg a kimért. és arra készült. Csubakka volt a gyorsabb. dühösen morgott. A ragadozó. Luke gazda – magyarázta segítőkészen Thripio. – . hirtelen már nem maradt ideje. – Lehet. – Vigyázz. Felnézett a vukira… és hirtelen megértette. majd a Jedi Mester elnyomásától. – Ez a harc a miénk. – Ho-hó! – Mi az? – kérdezte Mara. – Mulansaar… A myneyrshi vezér közbevágott és két bal kezével intett. hogy elfogadjuk a segítőkészségüket! És. van neki – mondta a myneyrshkinek. hogy elmondja. most felajánlja ennek a biztosítékát. – Vettem – mondta Covell. és az ígéretüket arra. birodalmi rabszolgák voltak. A myneyrshi főnök újra felemelte a két felső kezét. akiket láttak. – Azt hiszem. hogy velünk együtt harcoljanak – mondta Luke. – Mi az? – kérdezte Solo. – Azt sem szabad hagynia. és magunk vívjuk meg. hogy Ekhrikhor társai biztosítják a terület többi részét. De igaza van… az utolsó vukik. és az űrkabin egyetlen másik utasához fordult. Thripio fordítani kezdett. és ugyanolyan idegesnek hallatszott. és mozdulatlanul heverve ott maradt. akikről eddig beszéltek. A psadanok sem szerették jobban a Birodalmiakat a myneyrshiknél. Mindössze annyit kérünk. És a farönkön túl az egész myneyrshi csoport a fogát vicsorítva. egy nehéz vuki könyök lökte meg Han vállát. – Erre nem is gondoltam. Han követte a mozgását a szemével. mint amilyen Han volt. a száraz levelek közé zuhant. úgy gondolták. Egy vuki csataüvöltéssel tüzelt. – Bár lehet. Thripio egy ideig még megpróbált folyamatosan fordítani. A vita tovább folytatódott még néhány percig. végre ismét rá figyeltek. amikor. és leeresztette a lézerfegyvert. és az idegenekre célzott. katonás hang a gép pilótafülkéjének belső hírközlőjéből. a két alsóval pedig felvette a madarat és Lukenak nyújtotta. de a myneyrshi már a társaival beszélt. hogy jó szándékkal jöttünk? Thripio elkezdett fordítani. – Ő a barátunk. Solo kapitány – felelte Thripio. mint ahogy azt a Birodalom tette. – Megértem az aggodalmukat – bólintott Luke. hogy a tárgyalókat megegyék – vágott vissza Han. ahogy átvette a madarat. – Szép munka – mondta Mara. ez majd hoz valami változást. – Egy fegyverszüneti tárgyaláson nem szabad fegyvert elsütnie. Kikapcsolta a hírközlőt. A myneyrshik melletti öt psadan remegni kezdett. amint a fák lombjain át lopakodott. és a sugárnyaláb a ragadozóba hasított. Csubakkánál természetesen volt fegyver – mint mindnyájuknál. és lézeres íjpuskája már arra célzott. A myneyrshik. és Han felkészítette magát egy újabb vitára. majdnem félbevágva azt. és előrántotta a fegyverét. A teteme leesett a fáról. De ez nem történt meg. – Pár percen belül el kell érnünk a felszínt. és Solo remélte. de ez hamarosan a lényeg kiemelésévé alacsonyodon. hogy nem fogják megbánni. – Covell. hogy megszabaduljanak először a Birodalom. Csubi! – figyelmeztette Han. miért lőttünk! – Igenis. és amíg így tett. Hannak tátva maradt a szája. – Mondd meg. – Nem kívánjuk önöktől. – Vigyázat! – kiáltotta inkább. Mi nem tartunk rabszolgákat. de a kézés egyéb mozdulatok gyakran… – Köszönd meg nekik! – utasította Luke. leginkább a myneyrshik és a psadanok között. – Reméljük. Han bólintott.

mi volt olyan mulatságos. így vagy úgy. csak visszaülni és hallgatni a nevetést. C'baoth kitartotta a kezét. és újra ellen fog állni. a gondolatait. valahogyan. a válasz mégis nyugtatóan jött a tudatába. Covell tábornok? – kérdezte. Láttam őt a meditációimban… láttam őt eljönni hozzám. egyedül én értsem meg. hogy lesznek majd. amint összeráncolódik a homloka. akik véget vetnek ennek a szörnyű egyedüllétnek. – Sok tekintetben bolond volt. Mint most minden más válasz. amikor sokan leszünk. mi olyan mulatságos. és biztatóan rámosolygott. – Ez Thrawn főadmirális végének a kezdete! – jelentette ki. ők meg fogják érteni. – És mi a véleménye Thrawn főadmirálisról? Covell érezte. Covell tábornok – mondta komolyan C'baoth. – Igen. Covellt valami örömteli érzés töltötte el: Elégedett volt látni. hogy milyen messzire tudja kiterjeszteni saját magán kívülre. Uralni az életét és elrendelni a halálát. Figyeljen! Érezte azt a távoli érzést. mind a kettő. és Skywalker követni fogja. hallottam – recsegte C'baoth. tenyérrel felfelé. – Ez… ez az igazi hatalom. még mindig ugyanolyan messze áll a megértésétől. – A szeme ismét a távolba kalandozott. és a lábaim elé térdelni. De legyen türelmes. de a kulcs a lelkéhez már ott vár lent. – Nem.Már majdnem ott vagyunk – közölte. tábornok. Covell tábornok… az elsők a sok közül. és anélkül. Főleg. – Parancsolni a lelkének. és szemei. hát persze. a hegyben. Ez ismerős téma volt. mint akkor. – Pontosan. amivel megválaszthatja a cselekedeteit. mélyen a szemébe nézni. C'baoth halkan nevetett. – Skywalker egyszer már ellenállt. Vagy csatákban és háborúkban. Nem volt kellemes. ahogy én azt már korábban meg tudtam volna jósolni neki. ami volt. és szemei fényesen csillogtak Covell tudatában. Először… de nem utoljára. amikor C'baoth így elhagyta. Mert ha igazán a hatalmában tartotta volna Vadert… – Megrázta a fejét. mint a főadmirális. – Rámosolygott Covellra. C'baothot látta. – Valami. Covell hallotta. – Önnek is fáj a magány. de jobbnak és egyszerűbbnek látta. és amikor megmutatom nekik az igazi hatalmat. Ezt a kérdést még soha nem hallotta azelőtt. hogy fáj. Covell meg akarta kérdezni. és nyelt egy nagyot. bár habozott. tábornok! Ez olyan ironikus. – Még a Császár sem – helyeselt C'baoth. hogy én. gondolatai messzire kalandoztak. – Covell tábornok! – dübörgött a Mester hangja. – Ők lesznek az elsők. Covell tábornok. Mert eljönnek hozzám. De persze. Kézben tartani a hatalmat. azt hiszem – tette hozzá elgondolkodva. hogy meg kellett volna erőltetnie az agyát. hogy megvizsgálja azt az érzést. És mégis. Hanem egyfajta üresség… Lassan érezte. Covell tábornok – folytatta halkan. legalábbis nem ilyen nyíltan kimondva. – Ó. – Ennek az utazásnak nem lesz vége soha. az utazásunk elején. Újra elmosolyodott. – Lassan. Ahogy Covell gondolataiból is. – Így gondolja maga is? – helyeselt C'baoth a fejét rázva. A tenyerében tartani valaki más életét. és kiterjesztette az Erőt. és csatlakoznak hozzánk. – Jade lesz az első. Ó az enyém lesz. ez volt a sorsa. C'baoth mester? – kérdezte Covell. De. Nem a magány. Furcsán. és csodálkozás áradt a hangjából. Talán a világegyetem akarata volt. Mert csak nekem van meg mind az erőm. még mindig emlékezett a soraira. csak abban látta a hatalmat. Közeleg az idő. nem? Thrawnnak kezdettől fogva… a városomban tartott első gyűlés óta… a keze ügyében van a válasz. de . Covell bólintott. Skywalker és Jade. amikor az ezzel a furcsa magánnyal is társult. vagy a jelentéktelen felkelések leverésében. – Ő is. vagy a végén vagyunk? – Természetesen az elején – felelte Covell. a mester tudta ezt. Jade azonban más lapra tartozik. – Itt vannak. – Igen. színpadiasan. igazam volt – mondta C'baoth. – Már a kezdet kezdetén megmondtam neki. És ez végzett vele. mint most minden mást: megszűrve és összpontosítva és felépítve a Mester tökéletes tudatán át. pontosan tudta. De talán így kellett végeznie. – A hatalomról beszél. És aztán hirtelen minden elsötétült. az érzéseit. amit még a Császár sem értett meg soha – emlékeztette Covell. és meglepődés villant át Covell agyán. És egyébként is. Covell viszonozta. ahogy az álla durván megemeli a fejét. – Mondja. többé sosem leszünk magányosak. mind az akaratom ahhoz. ha csak egy kis időre is. ahogy a mester élvezte a játékát. hogy a kezemben tartsam ezt a hatalmat. Mosolygott. mint egy mennydörgés. nem az. hogy az igazi hatalom nem a távoli világok meghódításában rejlik. örült a Mester örömének és annak a gondolatnak. – Látja. És ha ez az idő eljött.

és azt kívánta. – Ha az Új Köztársaságnak tartoznak. akkor mondhatom. gondolta Covell. – Ott van még? A Mester arca megváltozott. És akkor aztán sosem válunk el többé. Covell úgy tett. – Rendben van – bólintott Covell. hogy Thrawn és a Birodalom kijátszotta magukat? Halk csattanás hallatszott. amit mondok. – Maguk tudtak a Waylandről? – Addig nem. milyen szórakoztató lehetett az életünk és a halálunk az elnyomóinknak. rideg elszántság. azzal. mások a szállítóhajókon. de csak. és hirtelen félbeszakadt a rovarok és rohanó állatok zöreje. hogy visszafizethessük a tartozásunkat. – Igen. mi az igaz belőlük. – Szavakat fogok mondani magának. aztán a többi ember távozott. Végül elaludt. – Amikor eljön a megfelelő idő. Engedelmeskedni. Elküldtük a koordinátáit a Coruscanton várakozóknak. ezen még nem sokat gondolkozott. hogy valami rázza. – És ez az üresség is elmúlik? – Igen. rádöbbenve. Mara megvonta a vállát. Furcsa fogalom. Mara egy rövidet köhintett. én azért végzem a dolgomat. hogy milyen veszélyes talajon jár. És öt csoport fog idejönni. ugye! Tulajdonképpen. itt vagyok – felelte a távoli hang. mert látta a Mestert. ami természetes. Nem úgy. ha azt teszi. – De viccnek tűnt. mint amikor két tűfog összecsapódik. – Igen. a noghrik az elnyomóik ellen fordulnak. de még mindig az ura vagyok. De semmi sem utalt közvetlen veszélyre. és most megint itt vannak. A többi ember egy kicsit később jött. és egy perc múlva folytatódtak az éjszaka hangjai és mozgásai. tábornok. Mara rámeredt. – Még mindig nem bízik bennünk. ahogy azt én parancsolom – folytatta C'baoth. Látom már. Csak meredten nézett át a helyen. hogy elárult minket. megbosszuljuk. Őrizték a tábort. ahogy a lehullott leveleket taposták. és a Mester is elment. és maga mindegyiket elismétli.nem volt ott igazán. Az engedelmességével. – Már nem érintkezem a tudatával. semmi megszállott gyűlölet. ő pedig elismételt minden szót. Nem egyszerűen azt tenni. A távolból egyfajta madárfütty hallatszott. – Köszönöm – biccentett Mara. – Az nem elég? – Nekünk nem hozzájárulás kell – válaszolta a noghri. de az nem volt ott valójában. – Nem szükséges ébren maradnia – szólalt meg a lágy noghri hang. Valami – talán mosoly? – jelent meg rajta. ki az űrkabin falának érdekes mintájára. Sosem tudtam. Egy részük a birodalmi területeken. De az is furcsa volt. – És ha így teszek. – Hall engem? – Hallom – felelte Covell. – Csak a lehetőség. Mindannyian elmentek valahová. tábornok. ahol hagyták. és hallgatta a körülötte szétterülő ürességet. Semmi izzó düh. Mostanra ők már másoknak is átadták azokat. – Thrawn főadmirális árulása ellenére. De legalább ugyanannyira veszélyes. – Nézzen rám! – utasította C'baoth. Érezte. – Mi majd őrködünk. A Mester végig mellette állt. – Ha nem bánják. hogy azt teszi. – Skywalker megbízik magukban – felelte. megoldották a myneyrshikkel és a psadanokkal való első érintkezés nehéz feladatát. Továbbra is engedelmeskedni fog nekem. busásan visszafizetik – ismerte el. bár vége lenne már ennek az egésznek. és őrzik a tábort. – De most már tudunk. de nem sokat törődött vele. Elnézett C'baoth feje fölött. és az ő hangja is furcsán csengett. De meg fogjuk győzni őket az ellenkezőjéről. – Maga tudott róla? – Beszéltek ezt-azt – mondta Mara. ahogy a Mester mondta. . amit mondok. ahogy lennie kellett volna. Csak egyszerű. A noghri egy pillanatig hallgatott. visszajön? – Igen – ígérte meg C'baoth. Mara a kiválasztott fatörzs felé indult. – Engedelmeskedni? – Úgy fog tenni. – Alighanem minden – vélte nyugodtan a noghri. amit a Mester mondott neki. megmozgatva egy kicsit a hátizmait. – Végre rájöttek. a fal mintáit nézte. amíg maguk ide nem vezettek minket – felelte a noghri. – Hogyan fogják csinálni? – kérdezte Mara.

akitől azt várja. azon tűnődve. és arcának körvonala a lány felé nézett. Én döntök. Aztán hallotta. de lehet. miért. Egy másik hang. hogy az Erő fölötti nagyobb hatalma. – Ki az a Vader fia. igaz? – A kettőnk küldetése kölcsönösen kiegészíti egymást – mondta a noghri. ami a Császár jelenlétére emlékeztet. és letörölte az ajkáról az izzadságot. hogy csak fáradt volt már. – Hiszen Vader fia már itt van magukkal. – Meglehet – felelte lassan Skywalker. Mara egy hirtelen lökést érzett. – De lehet. csak pár napnyira vagyunk a hegytől. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT. Mara lenézett. Az enyém leszel. hogy az utolsó darabig mindent felszámolunk a Waylanden. megpróbálta visszanyomni a fejét. de aztán hirtelen rájött. Ugyanúgy őt szolgálják. minden. – Jól vagy? – kérdezte halkan Luke. A második hang mintha nevetett volna. Jóval tovább tartana visszamenni a Falconhoz. hogy itt vagyunk. Aztán hirtelen megszűnt a nyomás. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! És néhány szívdobbanásnyi idő alatt. nem kétséges. Neked is hirtelen szakadt meg a kapcsolat? Mara egy pillanatig nem értette. hogy megölje Skywalker. hogy majd felbukkan és segít nekünk? Rövid csend után a noghri értetlenül válaszolt. amit Mara hitt magáról – a gyűlölete. Talán mindenütt fel akarják számolni a Császár jelenlétére utaló utolsó jeleket is. – Nem – suttogta a hangnak összeszorított fogakkal. Lehet. – Nagyszabású tervnek látszik – jelentette ki inkább. Fogait összeszorítva. . megpróbálta kirázni belőle a szavakat és gondolatokat. – Csakhogy a birodalmiak most már tudják. – C'baoth volt az – közölte. és hangján érezni lehetett az aggódást. annyi év után. Mara rámeredt a sötétben… és hirtelen megfagyott benne a levegő. ahogy a hang rosszindulatúan nevet az erőlködésén. Végre. a küldetése. Így vagy úgy. de egyenletes nyomás mögé a fejében. Lehet. Skywalker az egyik könyökére támaszkodott. – Te is hallottad? – kérdezte Mara. hogy elpusztítják Thrawn mesterségesen kifejlesztett egyedeinek az előállítási lehetőségeit. Mara Jade. az egész élet – biztosból zavarosba fordult. és érdes hangjából elszántság sugárzott. Ahonnan ez jött. A Császár nem a saját maga érdekében akarta. hogy az ellenállása és a dacolása fűtötte azt. vajon miért nem szomorítja el. de ez nem belülről jött. Mara felnézett a fölöttük lévő lombkorona irányába. Ez az apja elleni bosszú végső mozzanata volt. – Maguk azt a célt tűzték ki. De a hang változatlanul folytatta. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT. hogy ez sikerülni is fog. – Most mit tegyünk? – kérdezte Mara.– Maguk nagyon megbíznak bennünk. folytatta nyugodtan a hang. Vader fia segítségével. az… Láttalak a meditációimban. – így nem. és Skywalker követni fog. aztán hirtelen a szavak és a nevetés eltűntek egy távoli. – Igen – helyeselt Skywalker. De éreztem a nyomást. hogy nem. és újra levegőhöz jutott. ami a mögötte lévő fának ütötte a tarkóját. amit Skywalkertől kapott az elmúlt napokban. vagy bosszantja ez a dolog. – Hogyan? Már. – Úgy érti… Skywalker? – Nem is tudta? Mara elfordult tőle. hirtelen helyére került az utolsó hiányzó darab láncszem is. és dermedten a tőle alig egy méterre alvó alakra bámult. – Nem hallottam szavakat. Mara megforgatta a fejében ezt a gondolatot. Én tudom. Nem csoda – a Jomarkon egyszer már találkozott C'baothtal és majdnem kudarcot vallott. – Itt van. Mara vadul rázta a fejét. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT! De te más lapra tartozol. ahogy mi. Láttalak eljönni hozzám. tette fogékonyabbá vele szemben. és a lábaim elé térdelni. Mi magunknak azt tűztük ki célul. – Félbehagyjuk a küldetést? A fiú megvonta a vállát.

amint meglátta Thrawnt és Rukhot a lépcsőn felfelé a hátsó hídhoz jönni. hogy ysalamiriket küldtek a közelébe? – Vagy pedig az egyik olyan szerkezetet alkalmazták. – Még nem tudjuk. Ő maga mondta ezt a Jomarkon. mégpedig. – Persze. A Draklor többé-kevésbé időben elérte a Waylandet úgy hat órával ezelőtt. Selid összerezzent. Mara elgondolkodott rajta. Skywalker. – Rendben – felelte Mara. ez azt jelenti. és eszébe jutott valami más is. Az orvosok még folytatják a vizsgálatokat. – Mi a baj. uram. – Az agy nem szűnik meg csak úgy működni – jegyezte meg Thrawn. és színpadias testtartása még kényszeredettebbé vált. és lefeküdt. – Valószínűleg alvás közben halt meg. túl fáradtan ahhoz. uram. és mellé lépett. hogy fogoly. aki még a helyőrségben vannak. de eddig mindössze sejtéseik vannak. A lábaim elé térdelni… – Nem akarok szembenézni vele. Sajnálom. Sürgős. – Szóljon a főadmirálisnak. amit ti is használtatok a Jomarkon – találgatta Skywalker. Covell tábornok helyi idő szerint aznap reggelig nem jelentkezett szolgálatra… Pellaeon zavartan nézett fel. hogy idejön – rázta a fejét Luke. – Én se – mondta halkan Luke. – Sajnálattal értesítem. A lány a fekhelye felé vette útját. és bár csak egy egynegyedes hologram volt. – Kapcsolja át a hátsó híd hologram padjára – utasította Pellaeon. hogy nem állt érdekében elmondani a foglyul ejtőinek. – Selid ezredes. Calrissianon és a vukin át. uram – felelte Selid. – De azt hiszem. – Pellaeon kapitány? – szólt fel neki az ügyeletes tiszt. lerakta az utasokat. Helyesebben azokat vizsgálják. és felállt. Az utolsó emléke azelőtt. hogy a tábornok agyának jelentős területei megszűntek működni. ez elkerülhetetlen. kapitány? – Sürgős üzenet a Waylandről. Nem jelentkezett szolgálatra? Ez nem vall Covellra. majd parancs szerint elhagyta rendszert. – Talán C'baoth – találgatott komoran Thrawn. – Tudtad. hogy elaludt a hang volt ott hátul a fejében. – Miért nem alszol egy kicsit? – kérdezte a lányt. Covell tábornok csapatai… az alakulat. – Tudom – nyugtatta meg Thrawn. hogy vitatkozzon. – Ha segítségre van szükséged. – Én már úgy is fenn vagyok. hogy támadók közelednek a hegyhez. uram – mondta Pellaeon a hologrampad felé mutatva. aztán halkan lehúzta magáról a takarót. Mara megremegett. amelyik a Drakloron . akkor lehet. nem úgy értettem. és már a hídon várta Pellaeont. és te álltad a támadás nehezét. és hátrafelé indult. – Ezért akartad. hogy előbb vagy utóbb újra szembe kell néznünk vele. – Akármelyik is történt.– Gondolod. – Eddig semmi probléma. hogy átismételjem a Jedi tudományomat? – Nem tudtam. hogy C'baoth ide fog jönni? – faggatta. hogy legyen valami oka. Thrawn fejével intett a képmásnak. főadmirális úr Covell tábornok hirtelen haláláról. és a Valrar felé indult. Pellaeonnak tátva maradt a szája. amikor reggel megjelent. – És mi van a többi utassal? – Az orvosok most vizsgálják őket – jelentette Selid. szólj! – Úgy lesz. Jelentsen! – Uram – kezdte Selid. Thrawn is észrevette. Skywalkerre nézett. hogy… de nem kell – szakította félbe saját magát. Ott már egy birodalmi tiszt térbeli képe várakozott. Luke felsóhajtott. – De tudtam. – Hologram-adást kaptunk Selid ezredestől a Waylandről. Pellaeon ki tudta venni a fiatalember zaklatottságát az arcvonásaiból. MEG FOGOD ÖLNI LUKE SKYWALKERT… HUSZONKETTEDIK FEJEZET A jelentés a Tantiss-hegyről az éjszaka folyamán érkezett. – Kell. majd felállt a parancsnoki székből. Mikor a hologrampad elé értek. – Hogyan? – kérdezte. itt Thrawn főadmirális. Ha tényleg így van.

jobb lenne az egész történetet hallani. főadmirális úr. amilyennek vártam. – Selid láthatóan összeszedte magát. ezredes? – A tábornok körülbelül negyed órát beszélt a csapataihoz – folytatta Selid. uram. – De egészen addig a pillanatig a tábornokkal volt? – Igen. De nem csak velem volt így… a többi tiszttel is. és… hogy ne avatkozzak bele. – Lehet. amikor a tisztiszolga megtalálta a tábornokot. Főleg különböző fegyvernemek között. az elejétől kezdve. – Nem olyan volt. nagyon kurtán bánt. uram – bólintott Selid. Thrawn megrázta a fejét. C'baoth a szállásra kísérte a tábornokot. Úgy értem az ülés után. – Igen – helyeselt Thrawn. és az is lehet. az egész alakulat? – kérdezte Pellaeon. Aztán mi történt. – Azt kell mondjam. – Azt hiszem. Tulajdonképpen. hogy C'baoth otthagyta őt. – Hol van most C'baoth Mester? – Fenn a Császár régi uralkodói lakosztályában – jelentette Selid. – Amikor kijött. uram. Persze ez előjoga. hogy nyittassuk ki neki. amíg itt tartózkodott. uram. Aztán én újra a megszokott éjszakai szolgálatba állítottam a helyőrséget. a hajó fedélzetén elég ideje lett volna. de ő visszautasította. A hangja nyugodtnak hatott. őt magát pedig két rohamosztagosom követte az uralkodói lakosztályba. – Valóban? – kérdezte elgondolkodva Thrawn.érkezett vele együtt… már szétszóródtak odakint. ezredes? . hogy bizalmasan akar beszélni a csapataival valamelyik tiszti szálláson. még mielőtt meghalt. Pellaeon Thrawnra nézett. azt hiszem. – Mondjon el mindent! – Igenis. – Bár az orvosok szerint a tábornok nem élt sokáig azután. mi volt a benyomása a tábornokról? – Nos… – habozott Selid. – Úgy gondolom. – Olyan… távolinak tűnt. Pellaeon nem hibáztatta: egy rangidős tisztet kritizálni egy másik előtt. – Miért? – Nem tudom. uram. hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát. ez valóban nem – ismerte el Thrawn. – És aztán elhagyták a hegyet? – Csak miután az egyik raktárhelyiségből elvitték az összes harci felszerelést és robbanóanyagot – felelte Selid. De ez nem illett bele a képbe. de azokról velem nem beszél. hogy odafent nem hatna rá az ysalimirik befolyása? – suttogta Pellaeon. Pellaeon félrepillantott Thrawnra. amelyek közvetlenül öntől származnak. – Milyen csapataival? – kérdezte Thrawn. Át akartam adni neki a helyőrség parancsnokságát. uram. izzóan vörös szemei résnyire szűkültek. – Működik a hologrampad a Császár régi tróntermében. hogy gyenge a biztonsági őrizetem. különleges parancsa van a számukra. azt mondta. uram – válaszolta Selid. A tábornok azt mondta. – Covell tábornok adott rá parancsot. és a hangja arról árulkodott. hogy csak kimerült volt. főadmirális úr – vallotta be Selid. Egészen ma reggelig. ez a helyes szó rá. Utalt rá. és más nem történt. ezredes – vágott közbe Thrawn. aki megpróbált beszélni vele. És egész idő alatt pusmogott. – Covell tábornok ragaszkodott hozzá. Számításaim szerint az egész hegynek és a környező területek egy részének is bele kell tartozniuk az Erőtől mentes övezetbe. a tiszti etikett súlyos megsértése. ezredes. indulás előtt még néhány órát a helyőrségen töltöttek. – Azt hihetne az ember. hogy titkos parancsokat adott az embereinek. Az admirális a semmibe bámult. és hogy radikális változtatásokat fog végrehajtani. – Kétlem. de volt mögötte valami. – Nem. – A tábornok oldalán állt attól a perctől kezdve. – Tehát C'baoth nem volt Covell-lal a halála időpontjában? – kérdezte Thrawn. – Mi. ahogy kiszálltak az űrkabinból. a hegyen kívül. – Mondja. akik vele érkeztek a Drakloron. amitől Pellaeon hátán végigfutott valami remegés. hogy C'baoth ötlete volt. csak azokkal. Aztán ragaszkodott hozzá. – Covell tábornok és emberei az űrkabinnal értek földet körülbelül hat órája. Miután elmentek. – Elképzelhető. – Valójában. alig szólt hozzám. – Az egész helyőrséggel? – Nem. – Nem. uram – jegyezte meg Selid. amit a tábornok jóhíréről hallottam. egy kicsit csalódott voltam. különleges parancsokra. Azt mondta. a tervrajzzal ismerkedtek.

– Úgy gondolja. és egy pillanatra úgy látszott. tudja meg. Hanem C'baoth arcának óriási képmása jelent meg hirtelen előttük. az nem a normál egynegyedes alak volt. amit akartam – mondta. Thrawnnak a szeme sem rezzent. – Jó reggelt. Most pedig mondja el. A csapatokból. hogy mire képes C'baoth. és egy egyre mélyülő harag futott át rajta. és felváltva kettejüket bámulta. C'baoth elkomorodott. ahogy azt maga gondolja. uram. ami elég lett volna. – Nem látok semmi más ésszerű magyarázatot – felelte Thrawn. – De uram? – Jól hallotta – erősítette meg Thrawn. – Az Erőt nem lehet olyan egyszerűen elárulni. megtalálta a Császár saját hologram-készülékét. – Feltehetően van adóvevőjük. hogy C'baoth csinált valamit Covell-lel? – kérdezte halkan Pellaeon. Selid ezredes? A hatalmas arc eltűnt. – Feltételezésem szerint a mi szeretett Jedi Mesterünk megpróbálta átvenni a hatalmat Covell agya fölött. – Néhány napon belül egy csapatszállító hajó megy értük. ahogy mindenki mással a Birodalomban. – És most mit fog tenni? Mielőtt Thrawn válaszolhatott volna. Ezt előre láttam. Megfélemlítő magabiztossága ellenére a Császár személyes hologram-készülékének megvoltak a maga hátrányai. Thrawn főadmirális! Az én pusztulásommal együtt jár a magáé is. – Mondja el. – Maga ragaszkodott a waylandi úthoz. ahol vannak – jelentette ki Thrawn. hogy megbízhatunk a válaszaikban – mondta neki Thrawn. Természetesen minden vezérlő áramkör kikapcsolandó azokon a szinteken. és a helyébe újra Selid egynegyedes képmása került. Az uralkodói lakosztályban és a trónteremben szabadon mozoghat. hogy megtörik. Újra és újra figyelmeztette.– Igen. eltűnt a szünetjel. – Először is. – Thrawn főadmirális – kezdte hideg és öntelt hangon a Jedi Mester. – Csak ennyit akartam tudni. – Nem vagyok biztos benne. mit csinált Covell tábornokkal? Egy percig a két ember mélyen egymás szemébe nézett. Amikor az ysalamirik hatásköre kiterjedt rájuk. – Így jutalmazza meg a törekvései elérése érdekében tett szolgálataimat? Egy árulással? – Ha itt valaki áruló. és azt tettem vele. talán még helyettesítette is néhány részét a sajátjával. és helyét a szünetjel foglalta el. – Értem. – Covell tábornok az enyém lett. az maga. Néhány szívdobbanás erejéig Thrawn csendben maradt. mielőtt távoztak. és Pellaeont egy önkéntelen hátralépésre késztetve. senkit nem engedhetnek vissza! Selidnek szemmel láthatóan tátva maradt a szája. C'baoth merev tekintete szakadt meg először. – És ebből adódik a harmadik parancsom. – Mit művelt Covell tábornokkal? C'baoth tudomást sem vett a kérdésről. Másodszor. – Egyelőre – válaszolta C'baoth. és már megint az az arrogáns Jedi Mester volt. mereven rájuk meredve. – Miért nem kérdezzük meg magukat a csapatokat. – Befejezte? – kérdezte végül. – Mint. de ami a helyébe lépett. kinagyított arcán könnyen észrevehetően bizonytalanság és idegesség játszott. C'baoth Mester azonnali hatállyal le van tartóztatva. de azokat nem hagyhatja el. ó figyelmeztette Thrawnt. És ezt sose feledje. amelyek Covell tábornok utasítására hagyták el a hegy belsejét. Megállt. mit csinált Covell tábornokkal? – Először visszakapom az Erőt? – Az yslamirik ott maradnak. Selid képmása eltűnt. C'baoth Mester – mondta Thrawn. De aztán az öregember állkapcsa újra előre ugrott. – Köszönöm – felelte Thrawn. – Igen. C'baoth mester! – köszönt az admirális tükörsima hangon. ezredes – kezdte Thrawn. – Látom. ami . hogy pontosan hol látták Covell tábornok csapatait belül a hegyben. C'baoth Mester – jelentette ki Thrawn. hogy sokáig életben tartsa. uram? – javasolta Selid. Covell-ből nem maradt már annyi. – Pellaeon elfordította fejét az admirálistól. és C'baoth elvesztette a közvetlen kapcsolatot. – Fel tud hozni valamit a védelmére? – Nincs miért védekeznem. főadmirális úr? – Utasítások.

még nem. Amíg a hírszerzés ki nem deríti a részleteket. emiatt a C'baoth dolog miatt. A fiatalabbak már elmentek. – Legalábbis. majd megfordult és az árkádsor alatt a híd fő része felé indult. – Értem már – mondta Pellaeon és megpróbált nyugodtnak látszani. – És hol állítana fel egy ilyen lehetőségeket nyújtó központot? – Valami tökéletesen biztonságos helyen – mondta Thrawn. – De uram. amikor ő. miközben végignézett a Mumbri Storve zajos étkezdéjén. uram. A parancs mintha megállt volna kettejük között a levegőben. – Jó. szétszéledve mindenütt a galaxisban. de a tömeg összetétele jócskán megváltozott. – Gondolja. a legénységi kabinoktól az oldalsó konzolokig az emberek buzgón tevékenykedtek. Nem. hogy a parancsnokuk figyeli őket és a legjobbat akarták nyújtani. de nem egy ilyen kényes tervhez. Nem a testében. vagy talán kettő vagy tíz vagy húsz belőle. hogy a Tangrene a támadás vélhető célpontja. Pellaeon értetlenül nézett. És nem is olyan sebességgel. – Vegye a Bilbringi felé az irányt. hogy az utolsó tíz-tizenöt évében normál sebességgel éretté váljon. amilyet az ottani lehetőségek engednek… az kiváló a TIE vadász pilóták és egyebek előállítására. és visszatette a kis asztal repedezett és foltos lapjára. – Önt természetesen visszahelyezem helyőrségparancsnoki tisztébe. miután levertük a lázadókat a Bilbringin! Pellaeonnak összerezzent a szája széle. uram – felelte Selid zavarodottan. uram. – Jól van – folytatta Thrawn. az ottani-körülmények között. ami azt jelentette. kénytelen vagyok újra emlékeztetni. Intézkedjék. Ehhez az ötlethez még hozzá kell szokni. – És így is lesz – tette hozzá a főadmirális. Ráérősen körbenézett a hídon. Janson és Hobbie bejöttek. mind a párok. kapitány – mondta Thrawn. És a személyzet tagjai tudták ezt.majd összegyűjti és elhozza őket a bolygóról. – Értettem. ezredes! A Chimera már úton van. mit mondjak nekik? – Elmondhatja az igazat – válaszolta halkan Thrawn. Egy fiatal C'baoth. és helyüket egy idősebb és kétségkívül szegényesebb külsejű társaság vette át. A kevésbé hivatalos típusúak gyülekeztek. Főadmirális úr. látom már. – Ezt nem értem. a Bilbringi ellen fognak indulni. – C'baoth őrült. hogy őt is előállíthatnánk mesterségesen? – Miért ne? – kérdezte Thrawn. kapitány! És készüljünk fel a vendégeink fogadására! Wedge kihörpintette az utolsó kortyot a csészéjéből. uram – szólalt meg végre Selid. mint egy árulás tudtukon kívüli bűnrészesei. ahol valamikor a Császárt szolgáltam. ismeretlen területek egyik világában. – A haszna a Birodalom számára a végéhez közeledik. A parancsnoki átjáró hátsó szélén megállt. Vagy inkább a vele kapcsolatos fenntartásairól. Az alak eltűnt a hologrampadról. A hely ugyanolyan zsúfolt volt. Minden poszton. Pellaeon rámeredt. Kérdés? Selid kihúzta magát. – Igen. aztán hagyjuk. hogy . hogy még mindig arra utal minden jel. Majdnem megfeledkezett a nap nagy eseményéről. mind a csoportok. izzóan vörös szemei semmin sem siklottak át. – Persze nem a Tantiss-hegyen. De ez az őrültség az agyában van. hogy keressenek egy megfelelő helyet. – Sehol a Birodalomban nem lenne biztonságosabb – vont vállat Thrawn. mert tudták. uram? – kérdezte Pellaeon. – Hogy a parancsot nem Covell tábornoktól kapták és nem is tőlem. hanem a Birodalom egyik árulójától. az egész alakulat gyanú alatt áll. – Arra gondol. – Talán az. – Tisztában vagyok véle. ahogy gyerekkoráig nevelünk egy ilyen egyedet. De a hegybe semmilyen körülmények között sem engedhetők vissza! – Igen. – Nincs. kapitány… ebben mindketten egyetértünk. Tényleg: a Bilbringi elleni légitámadás. Majd utasítsa a felderítést. mint egy órával azelőtt. biztonságos otthagyni C'baothot. – Csakhogy még szántam neki egy utolsó szerepet a Birodalom hatalmának hosszú távon történő megszilárdításában. kapitány – magyarázta Thrawn. Persze megfelelő nevelési feltételek között. – Mindezek ellenére.

és Talon Karrde emberei. Tudta. ahogy Janson a magas férfi másik oldalára lépett. és észrevette. hogy egy kicsit kinyújtsa a hátizmait. Kifelé menet a zsúfolt asztalokat kerülgették. járt a szeme. – Nem emlékszik rám? Wedge az arcot nézte. ha megpróbálja. – Aha – bólintott Wedge. megtévesztették és elkapták… és az X-szárnyúval tett sima éjszakai kiruccanásból komoly baj lett. amíg a többiek felálltak. A semmi közepén…? És akkor hirtelen eszébe jutott. Azzal. de ki akarta deríteni. ami majdnem az övéhez ért. hogy egy fél tucat fegyvercsőbe fog rohanni. Nem tűnt ismerősnek. és átkarolta. hogy közben az egész csoport elindult. vékony férfi hátratolta a székét. A Zsivány Osztag pilótatársai is tudták. – Figyeljen – hadarta alig érthetően. ő tényleg utálta a kínos dolgokat. teljes Új Köztársasági egyenruha fölöttébb kényelmetlen viselet lett volna a városban járkáláshoz. De Aves . ahogy a semmiből tűntek elő. öreg részegembernek kimenni innen! Wedge lemerevedett. nyugodtan. Talált egy megfelelő méretű érmét. hogy kijussanak ebből a szorult helyzetből. majdnem Wedge térdének lökve. és a zsebébe nyúlt egy pénzérméért. és az asztal közepén lévő nyílásba ejtette. de az enyhe félelmet legyőzte a puszta kíváncsiság. A reggel persze akkor jön. és az egyik asztalnál egy magas. A magas férfi minden bizonnyal érezte Wedge-en a feszültséget. mint amennyire nagyon muszáj! Nem látszott semmi más megoldás. hogy segítséget nyújtsanak nekik a birodalmiak ellen. hogy hátha lát valamit. nyugodtan. vissza a bázisra – vélte Wedge. és arra számított. majd felállt. elvárná. és eltűnt a sötét kapualjban. A Katana-flotta. A szeme sarkából látta. barátom – morogta Wedge és megpróbálta visszanyerni az egyensúlyát. amit fel tudna használni. Karrde és az emberei valószínűleg megegyeztek. A – civil – zsebébe. Márpedig a Zsivány Osztag megkülönböztető jelzéseivel kiegészített. hogy az a másik emlékezzen magára. – És most hová? – kérdezte Janson. Wedge bólintott. de ez még távol van attól. A magas férfi egy kicsit jobban tántorgott. – Elég korán fog jönni a reggel. – Rendben – morogta Janson. Wedge válaszul megvonta a vállát. fele súlyával ránehezedve.közeleg az indulás ideje. majd dülöngélve felállt. – Ha felmegy valakivel egy csillagromboló ellen. és a kijárat felé indult. a semmi közepén. – Mind a négyen…szépen. Wedge követte. és félig megfordulva átdobta a karját Wedge vállán. – Gondolom. Főleg ott kint. de Wedge-nek egész úton. nem is volt olyan nehéz? – morogta a másik. csak Hobbie-nak maradt szabad keze. ahogy a kijárat felé haladtak. És most. – Hé… csak lazán – figyelmeztette halkan. és felhúzta a vállát. hogy információkat továbbítanak az Új Köztársaságnak. miközben megfordult. amíg kiértek az ajtón. Követték. és nem játszotta tovább a részeget. hogy ő és Janson ilyen kutyaszorítóba kerültek. – Nyugodtan… ez jól hangzik – suttogta a férfi és az érthetetlen hadarás egyszerre megszűnt. hogy szövetségesek legyenek. amivel fegyvert ránthatott volna. amikor akar: ők már jóval azelőtt elhagyják a bolygót és a Bilbingri hajógyár közelében kijelölt találkozási pont felé repülnek. segítsenek szegény. – Csak nyugodtan. – Mondtam. Még mindig lehetett valamiféle csapda. hogy történik valami. és kérdőn felhúzta a szemöldökét. ami elég az utolsó kör kifizetésére. Nem sokáig tűnődhetett rajta. hogy ilyen közelről a saját hangját sem ismerte volna fel. És a támadóik valószínűleg segítséget is hoztak. hogy menni fog. – Ideje indulni? – kérdezte Hobbie. a zajtól alig hallhatóan. A Mumbri Storve-tól két épületnyire befordult. Wedge kicsit jobban megnézte az arcot. hogy könnyítsen Wedge-en. mint engedelmeskedni. – Kellene. ahogy a karjával megszorította Wedge vállát. mi lesz az. és Aves után indult. És ha a Birodalom megfenyegette… vagy egyszerűen csak lefizette őket… De semmi alkalom nem kínálkozott a menekülésre. Janson összenézett Wedge-dzsel. és ne hívjuk fel magunkra jobban a figyelmet. És utána a gyors bemutatkozások a csillagcirkáló fedélzetén… – Aves? – Ugye. – Erre – mutatta Aves. hogy emlékezzek? – dörmögte vissza. – Gondoltattam volna – mondta sértődött hangon. bár az is igaz. gyerünk… szépen. hanem sietve elindult a gyengén megvilágított és szinte néptelen utcán.

– Ha nem lettünk volna. ahogy elhaladt előttük. tudja. erőtlen és szemmel láthatóan eszméletét vesztett alakját két marcona férfi tartotta. mit kell mondani. Egy tompa puffanás hallatszott. – Volt valami gond? – kérdezte Aves. vissza kell mennünk! – suttogta. Az este teljesen darabjaira hullott. mint amilyen ravaszak. – Figyelje! – mondta. És akkor aligha tudták volna meggyőzni Thrawn főadmirálist. ésszerűnek látva a javaslatot. ezt nem árulhatom el. – Valaki meghallhatja. hogy Karrde és az emberei még mindig az ő oldalukon állnak. és egyik kezével az égre mutatott. még akarattal sem. Alig észrevehetően megállt egy pillanatra. és egymásra néztek Jansonnal. – Sokkal aljasabbak. – Van egy kis dolgunk odafönn – felelte Aves. De azért jó volt tudni. mikor kezdődik a hadművelet? – Miért ne? – kérdezte Aves. Wedge lepillantott az idegenre. – Tartozom eggyel. – Nézze. amíg maguk lekötik Thrawn figyelmét. ha akarja. elmondom. mint azt ő tette. – Semmi – felelte az egyik. és arra kéri őket. – Ha nem tévedek… itt jön. – Sajnálom – mondta lassan. – Még rengeteg dolgunk van. egyhamar nem fog semmiféle jelentést leadni! Wedge bólintott. – Jól nézd meg. köszönettel tartozunk – motyogta. aztán gyorsan újra felvette a tempót. – Ne aggódjon. és ne legyen olyan egyértelmű. Bel Iblisről. Wedge rámeredt. – Igen. mit teszek. – És tudjuk. amikor meglátod. – Éppolyan veszélyes.egyedül volt. – De. hogy mondjam el magának. A cél az volt. Egy rozmárképű aqualishi lépkedett sietve. azt hiszem. Sokat segítene. ha akkorra időzíthetnénk a mienket. egy estén át csak finom célzásokat tettek mindenre. hogy maguknak is. a nagy részét már tudjuk. – És most? – kérdezte. ez valóban így lett volna – ismerte el Wedge. az utcára mutatott a fejével. – Még egyszer köszönjük – ismételte. Antilles! Talán legközelebb már akkor felismersz egy birodalmi kémet. Itt tudna maradni egy ideig a környéken? – Igen. – Mint mondtam. – Mit fognak csinálni vele? – kérdezte Avest. – Gondoskodunk róla – felelte a csempész. – Ne itt – vágta rá Wedge. Wedge arra nézett. – Miért nem? – kérdezte Aves türelmesen. tudom – morogta Wedge. miközben Janson és Hobbie is csatlakoztak. miközben az aqualishit motozta. hogy mégis csak a Tangrene az Új Köztársaság célpontja. majd Hobbie-val. már tudunk az egészről. – Micsoda? Azt akarja. – Tudom. Wedge visszanézett rá. Derlin ezredes félrevezető osztaga sem tudta volna jobban megrendezni a dolgokat. hogy az gyanút ébreszthessen. és ezúttal így is gondolta. – Uram. kis részét képezték volna. Aves felemelte a fejét. – Azt hiszem. – Egy birodalmi kém? – Valójában szabad zsoldos – rázta meg a vállát Aves. meg mindenről. hogy vajon ők is értékelték-e annyira a helyzet iróniáját. maguk valószínűleg a birodalmi hírszerzés következő jelentésének egyik szaftos. Ezt be is tudom bizonyítani. – Nem akarja most azonnal leróni a tartozását? – Hogyan? – kérdezte gyanakvóan Wedge. és egy kis sajnálkozást vegyített a hangjába. és megpróbált valami semleges kifejezést felölteni. Elhagyta a kapualj másik szélét. hogy csak célozgasson. Janson megütögette a karját. Itt álltak. A jó öreg Janson: mindig tudja. – Ez majdnem elég ravasz volt – vont vállat Aves. miközben nem éppen finoman a földre dobták az aqualishit a kapualj hátulja közelében. mielőtt indulunk. – Azt hiszem. – Mint már említettem. A két másik férfi egyike. alig hallhatóan pusmogott. és az aqualishi hirtelen újra feltűnt a kapualjban. Miért? . tényleg tartoznak – bólogatott Aves. Aves a kapualjon kívülre. Wedge újra a pilótáira nézett. és bepillantott a kapualjba. Aves. hogy nyíltan erősítsék meg a támadással kapcsolatos információit.

Talán valóban az volt Karrde és az egész bandája: alja népség. hogy továbbadja – mondta Hobbie. telt ajkait annyira nyitva tartva. – Á. és megsimogatta az arcát. – Most mennünk kell. még rengeteg dolgunk van. mint mi mindannyian. Egy újabb zsákutca. és karjaiban gyengéden megrázogatva. miért tartja elképzelhetőnek Bel Iblis tábornok. – Ugyanolyan elfoglalt. A hegyeken túl az égbolt mélyen és felhőtlenül kéklett.– Hadd beszéljek az egységparancsnokommal – ajánlotta Wedge. – Ó. Mellette Jaina még aludt. és megszabadulunk tőlük… ne izgulj! A háta mögött nyílt az ajtó. – Rendben – mondta egy kicsit zsörtölődve. Az égbolton túl a bolygó energiapajzsa látszott. Felállt. hogy ébredezni kezdett egy öntudat. és a karjaiban ringatni kezdte. mi történik odakint a nagyvilágban! Az ablakhoz vitte. ne várjon tovább! Aves talán elmosolyodott. édesen mosolygott. – Történt valami érdekes odalent? – Semmi különös – felelte Winter. HUSZONHARMADIK FEJEZET – Törölni – parancsolta Leia hátradőlve a székében. köszönöm – mondta Leia. és beleszagolt az edényben lévő fűszeres parisba gyenge illatába. ha hiába vesztegettük volna el az egész estét. ha huszonnyolc órán belül nem hall felőlem. Még egyszer köszönjük. – Én is úgy gondoltam – helyeselt szerényen Wedge. – Gyerünk! Janson mondta. – Úgy gondoltam. és látta. mit gondolt erről az ötletről. amíg Leia egyik kezébe veszi . a földi és légi járművek fejvesztetten rohangáló rovarok módjára zúgtak ide-oda. és odatartott egy gőzölgő bögrét. A kicsi felnézett anyjára. – Felség! – üdvözölte Leiát lágy hangon. és kinézett az ablakon. De így vagy úgy megpróbálok visszajönni magához. hogy az ujjait tanulmányozza. Megértem. halálos aszteroidái. – Hamarosan kiderül – szólt oda Hobbie-nak. és lenézett a gyermekeire. – Gyere… nézzük meg. átment a gyermekágyhoz. Jacen gőgicsélt valamit. – Semmi baj – nyugtatta meg. azt tervezi. ami az imént a fejében járt. és fogak nélkül. – Oké – vágta rá Wedge. mint a semmi. majd elkezdte lepakolni. – A felderítő csoportok tegnap reggel óta egyetlen újabb aszteroidát sem találtak. Wedge nem látta tisztán a gyenge fényben. délre a Manarai-hegység hófödte csúcsai sziporkáztak a reggeli napsütésben. hogy Drayson admirális is így gondolná. és egy lebegő-tálca úszott előtte. Ő azonban valahogy nem így érezte. Mi másért kellett volna neki? Wedge visszagondolt a Katana körül vívott ütközetre. akik mindig eladóak annak. – Milyen hamar tud választ adni? – Fogalmam sincs – válaszolta Wedge. hogy őt vizsgálgatja. amikor Hobbie meg szólalt. – Reméljük. – Hello – suttogta Leia a fiának. – Jobb. hogy minden levegővételnél halkan fütyült. A szobán át érezte. Úgy kezdett kinézni a dolog. – Igen. – Meglátom. – Nem is – helyeselt Winter. talán jólesne egy kis frissítő. és az égbolton túl… Megremegett. és egy oldalsó asztalra tette a tálcát. talán azzal kapcsolatban. rövid időre elfelejtve az ujjait. az olyan mélyen el volt temetve. – Semmi baj. – Kétlem. közelebb tartva magához. Leia visszanézett rá. akkor a nagy csata kezdetére pont elérjük a Tangrene-t. majd kivette a gyerekágyból. A Dona Laza kávéház éjszakai csaposánál hagyhat üzenetet. – Kár lenne. Alattuk nyüzsgött a reggeli város. – Huszonnyolc óra? Nagyon ravasz. aki többet ígért. A városon túl. hogy senki sem találhatta meg. tudok-e szerezni egy különleges engedélyt… Aves arckifejezése pontosan elárulta. – Próbáljuk meg – mondta mégis diplomatikusan. megvárva. – Csempész. gőgicsélt és komoly erőfeszítéseket tett arra. hogy a könyvtárosok igazat beszéltek: ha akad is valami információ a régi Klón Háborúkról. és átmentek az úton. minden irányban. hogy továbbadja az információt a Birodalomnak – motyogta Janson. És a Birodalom láthatatlan. és a klónozási technikákról a Régi Szenátusi Könyvtárban. biztos. köszönöm – mondta visszamosolyogva rá. – Ha akkor elindulunk innen. Winter lépett be. hogy már az összeset eltakarították. Ő és a két pilóta elhagyták a kapualjat. Két háztömbnyire eltávolodtak. Akár a legutóbbi és az azelőtti. Jacen tényleg ébren volt. Meg fogjuk találni őket.

és akkor megbeszélhetnénk. – Valami sugallatot. – És Mon Mothma sem. Halk kattanás hallatszott. A kapitány ragaszkodik ahhoz. nem létfontosságú közlekedett megtiltottak a Coruscanton. – Sehogy – ismerte be Leia. említettél neki valami álmot. a bolygón kívülről kellett behozni. – Minden ki. – Miért. hogy kétszer annyi van. De nem tudok rájönni. A tanács kutató szakemberei már átnézték a lemezeket. és magának is töltött egy bögrével. alig valami. – Jobb lesz. Leia biccentett. és úgy döntött. itt a központi hírközlés – válaszolt egy erős. szétnéz egy kicsit a környéken. hogy nem bírja sokáig – sóhajtott fel Leia. A derekán az. Akármilyen drága is ezeknek az álcázó pajzsoknak az előállítása. tanácsos! – köszönt vissza Karrde hűvös hangon. Hát. – Jó újra hallani a hangját. és letette a bögrét. ha beszélek vele – mondta az irányítónak. pontosan mit hallott? – Csak ezt-azt – jött a válasz. – Ezt örömmel hallom – derült fel Karrde. katonai hang. engem is érint. – Tegnap beszéltem Mobvekharral – vágott bele Winter a gondolataiba. mi az. hogy könnyen előfordulhat. adó-vevő csipogni kezdett. hogy egyhamar nem érzi újra ezt az ízt. – Bár nem tudom. amit Mara Jade mondott. – Veled van az Erő. Akár így van. és még mindig úgy gondolom. – Vesztegel itt az őrállásvonalon túl egy Wild Karrde nevű polgári teherszállító hajó. Az igazat megvallva. Mon Mothma egy teljes szabad délelőttöt ígért neki. hogy a jó iratokhoz vezessen. – Tudtam. Az a huszonegy. – Miféle technológia? – kérdezte. ha kedvesebb mint legalább hetven álcázott aszteroidáról lett volna szó. – A technológia nem érdekli véletlenül? Leia pislogott egyet. . amit megtaláltak. – Elég ritka fajta – felelte a csempész. Valamit Mara Jade-del kapcsolatban. – De úgy látszik. Úgy látszott. – Jó reggelt. Minden növényt. hogy kifejezzem az Új Köztársaság köszönetét. – Igen emlékszem. egyik megoldatlan problémából a másikba esik. – Örömmel fizetnénk ugyanilyen árat az elkövetkezőkben is hasonló információkért. Ha léteznek egyáltalán azok az iratok. Ugye.és befelé történő. hogy a Birodalom bajlódott volna velük ennyit. nem tudta elképzelni. – Csak a nem létfontosságú közlekedést? Leia elfintorodott. Egy percig csendben szürcsölgettek a bögréikből. Szóval mégis hallott valami szóbeszédet. Ez olyan kérdés volt. – Volt valami kellemetlen következménye a fizetség elintézésének? – Ellenkezőleg – mondta Leia kicsit elferdítve az igazságot. majd kihúzta az övéből az adó-vevőt. És könnyen meglehet. amire nem számított. Már abban sem vagyok biztos. ő maga sem igazán hitte. – Azt mondta. és ők sem találtak semmit. – Legalábbis nem elég ahhoz. vagy egyszerűen kikergessük a rendszerből? Tehát Karrde végre eljött az embereiért. amit hallottam. Óhajt beszélni vele. – De az egyik. De nem Mon Mothma kereste. – Csakhogy te Jedi vagy – emlékeztette Winter. ahogy elvette a bögrét. Karrde! – szólalt meg a hercegnő. – Attól tartok. megkapták a küldeményemet? Leiának kicsit gondolkoznia kellett rajta. amit Luke tett – bólintott Leia. – Organa Solo tanácsos – szólt bele a készülékbe. Leia élvezte a forró paricha lágy zamatát. nem elég Erő – rázta meg a fejét Leia. ez nem fog menni – vonakodott Leia. – Tanácsos. tanácsos. – Miért nem engedélyezi a leszállást. Meséljen Maráról! – Mit mesélhetnék róla? – kérdezte óvatosan Leia. – Hogy megy a kutatás? – kérdezte Winter. tudva. megkaptuk – válaszolta. – Jó reggelt. – Igen. – Igenis. ez nem jelentett jót. akár úgy. persze – a makrolátcsöves felvétel az Ukio elleni támadásról. – A köszönetüket már bőségesen lerótták – vigyorgott Karrde. együtt valamivel. amiből az ital készült. miért kéne ezen meglepődnöm. hogy személyesen önnel kíván beszélni. Vagy hallott valami szóbeszédet. hogy van benne valami nagyon fontos kulcstényező. – Engedje meg.Jacent. – Itt Leia Organa Solo. de ez az ígéret láthatóan módosulni készült egy kicsit.

De. és hátul az agyában valami furcsán bizsergett. – Akkor azok a tagok nem tudják. amit évekkel ezelőtt tett. – Csak itt-ott lesz olyan. rendben van – mondta Leiának Ghent a képernyőre bámulva. ez nem lehetséges – válaszolta Leia. De ha mégis lehallgatnák őket a szondák. mintha a lány még mindig gyanú alatt állna. – Akkor próbáljuk meg ezt! El tudja érni Ghentet? – Igen. Ne mondjon semmi olyat. Az adás megszűnt. – Egyetértek – válaszolta rá Leia. – Ha engedné befejezni a mondatomat… ez nem olyan téma. – Ez nevetséges! – sziszegte Karrde. – Keresse meg. mint rendesen. amit megbeszélhetnénk… – Ne jöjjön nekem ezzel! – szakította félbe a csempész. – És mire jutottak a vizsgálattal? – Csak amit néhányunk már amúgy is tudott – folytatta Leia. akkor úgy kell feltűntetni. – Én is – szólt vissza Karrde hangja. Karrde. – Azért. – És ezért tartják még mindig őrizet alatt? – kérdezte Karrde. és nagyon vigyázott. Gyűlölte így félrevezetni Karrdét. Az igazat akarom tudni. ami egy kicsit mélyebbnek tűnt. de amúgy tisztán lehetett érteni. – Hogy Mara valamikor a Császár legbelsőbb munkatársai közé tartozott. – Baj van? – kérdezte Winter. – Maga tartozik nekem. és kicsit izzadni kezdett. – Várok. amit eddig még nem tudnak! – Értem – bólintott Leia. amíg egy kicsit megnyugszik a hangja. mit mond! – figyelmeztette Bel Iblis. kérlek az ikrekre. – Megyek. – Attól tartok. – Á. nem olyan rossz – egyezett bele. – Kezdetnek. – Ha zavarba jött is a tévedése miatt. Valószínű. itt van valahol a közelben. egy működési hiba. vagy egy sóhaj: Leia nem tudta eldönteni. – Csak vigyázzon. és a hangja hirtelen megkeményedett. és várt. – Beszélni szeretnék vele. – Lehet. hogy mennyit segített nekik. Luke-nak és Marának volt hozzá köze. amire a hírközlési tiszt mutatott. hogy esetleg nem fog hallani egy szótagot. – Miért van letartóztatásban Mara? – Néhány hete betört egy birodalmi kommandó – kezdte Leia. Mi több. ez nem olyan téma. nekem meg kell találnom Ghentet és bemennem a fegyverterembe! Az adatellenőrző-sor végigfutott és megállt. – A tanács és a legfelsőbb vezetés egyes tagjai meg vannak győződve arról. – A bázison kívül nem beszélhet senkivel. Lenézett Jacenre. hogy egy életbevágó információ lebegett a sötétben elérhetetlenül. értem. amit megbeszélhetnénk egy nyilvános vonalon. hogy Karrdénak is? – Mara ügyében jött. De lehet. hogy örülni fog. – Tisztában vagyok vele – válaszolta Leia. mit mond. és arra sincs semmi garancia. – Mondja meg. hogy egy odakint ólálkodó birodalmi szondát is leráznak-e ezáltal. – Készen vagyunk. – A szóbeszédet már hallottam. – Karrde. mit beszélnek – mondta ki nyíltan Karrde. melyik. hogy odakint valahol hallgatózik egy birodalmi szonda. Kezdheti.– Letartóztatás alatt áll? Leia Winterre pillantott. – Lehet – felelte Leia. hogy nincs itt. azt már eldöntötte. az más kérdés. Vigyázz. ha megtudja. Leült. . és nem hiszem. és megnyomta a gombot. Ezáltal senki más nem hallhat minket. a rendszerben lévő civil űrhajó lehallgassa őket. miért nem szállhatok le – akadékoskodott Karrde. hogy ez kizárja a lehetőséget. – Az osztag vezetője Marát is bűnrészesként jelölte meg. és állítsa rá egy belépő kommunikációs rendszerrel ellátott terminálra! Mondja meg neki. hogy programozza be valamelyik titkos személyi kódomat… rábízom a választást. – Úgy néz ki. legalább. – De egy ilyen vádat ki kell vizsgálnunk. és utoljára igazított még egyet a kódrendszeren. hogy a birodalmiak még nem törték fel Karrde rejtjeles kódjait. a hangján ez nem érződött. vagy nem tett? – Nem a múltja miatt aggódunk – magyarázta Leia. A hangszóróból egy gyenge hang hallatszott. főleg az után. megkeresem. Leia átgondolta a dolgot. hogy egy másik. hogy a Birodalomhoz való hűsége nem változott. tartozik Marának is. Megint itt volt az a baljós érzés.

– Mi? – Jól hallotta – morogta Karrde. Akármit is akart elérni Karrde. hogy nem ígérhette meg. az neki sem volt nyilvánvalóan világos. vagy a Yaga Minoron. lehet. hogy Thrawn több helyre kiterjessze a technológiát. – Kifigyeltük. hogy nehogy elfogjuk. hogy átjövök rajtuk. hogy szert tegyünk egy működő modellre. rendben. mit tud. mint azok a történetek. – Ha találnánk egy gyenge pontot. amit kérek. uram – mutatott rá az érzékelő konzolnál lévő tiszt. – Ez úgy hangzik. Nincs több aszteroida. mint hogy alkut ajánljak. mint amennyire feltétlenül szükséges. Egy újabb gyenge hang hallatszott a hangszóróból. – Nekem elég volna egy ötmásodperces nyitás – ajánlotta Karrde. – Ha felkészültek. és csak ezeket akarták palástolni. Leia zavartan nézett fel Bel Iblisre. és Leia a képernyőre nézett. – Rendben. – Nem nyithatjuk meg – jelentette ki határozottan Leia. ami maguknak kell. De Leia úgy hallotta. amíg Karrde átgondolta. amit a Birodalom robbantott fel. már keresték őket. amelyeket Thrawn szokott elhinteni – morogta Bel Iblis. A Bilbringi-i hajógyár belseje jelent meg – felismerte az Új Köztársaság felderítő repüléseiből. Karrde hallgatott egy pillanatig. – A bilbringi-i hajógyárban jártam röviddel azelőtt. – Küldheti. ami szórakoztatja két támadás között. ahogy mondta. vagy. kisegítőgépekkel és szerelőruhába öltözött munkásokkal körülvéve. nincs más választásom. volt valami furcsa abban. – Megtaláltunk és elpusztítottunk huszonegyet – közölte Leia. Nos. és egy nem kevésbé tanácstalan tekintet nézett vissza rá. hogy beszélni fog Marával. Nem tudjuk. – Lehet. – Nincs több. – Nem ígérhetek semmit – felelte Leia. hogy a Birodalom megkezdte ennek az álcázási tervnek a végrehajtását – mondta Karrde. – Még az sem túl sok. Akkor persze még nem sejtettük. – Mondja el.Leia felnézett Bel Iblisre. szoros őrizet alatt. – Nem is maga miatt aggódunk – felelte Bel Iblis. – Azt hiszem. Ami nyilvánvaló. mi a pályájuk. – Valóban? – pusmogta Karrde. . az energiapajzsnak fent kell maradnia. Leia a hangszóróra meredt. hogy akár kétszázhuszonegyet is fellőttek. – A Wild Karrde érzékelőinek az adatai még megvannak – mondta. Az arcára keserű tekintet ült. és én megpróbálok méltányos lenni! Egy percig csend volt. hogy hajlandók fizetni bármilyen információért. A legtöbb pletyka szerint maguk súlyos károkat szenvedtek. – Sajnálom. hogy legyen. – Egy kis döfés a harci szellemünkön. De az adataink szerint. leküldöm. amint egy huszonkét aszteroidából álló csoporton dolgoztak. – Huszonkettő. az az. mekkora területet kell átfogniuk. – Még ha az utánpótlási problémáikat nem is tekintem. – Hanem amiatt. Az adattöltést jelző lámpa kigyulladt. el. – Nem – rázta a fejét Bel Iblis. – Ebben az esetben. elveszítené az egyik fő előnyét magukkal szemben. Nem engedhetné meg magának. – Ez még nem bizonyítja. maguk huszonkettőt pusztítottak. hogy nincs több. Most maguk jönnek. – Kitűnően ért mindenféle hadviseléshez – helyeselt Karrde. de akkor még szó sem volt semmiféle aszteroidáról. – Érdekes. És középen. ennél jobb ajánlatot úgysem fogok kapni – szólalt meg végre. pár perc Marával. – Készített ezekről valami felvételt? – kérdezte Bel Iblis. – Azzal együtt. – Igaza van – motyogta Bel Iblis. Amíg meg nem találjuk és el nem pusztítjuk mindegyiket. hogy mi történne a Coruscanttal. mit készül csinálni velük a Birodalom. – Thrawn főadmirális nagy számú álcázott aszteroidát állított bolygó körüli pályára a Coruscant körül. Az ostromnak vége. – Azt mondta nem sokkal ezelőtt. – Honnan tudja ezt? – kérdezte Bel Iblis. akkor sem tudom elképzelni. Bármikor leengedhetik a pajzsot. ha figyelembe vesszük. Én hajlandó lennék megkockáztatni. – Vagy akár csak a rendszer adataira – helyeselt Karrde. de vonakodva rábólintott. úgy látszik. Thrawn huszonkettőt hagyott itt. hogy hány darab van. hogy összeszereltek egy másik csoportnyit az Ord Trasin. ha egy negyvenméteres aszteroida átjutna a pajzson és becsapódna a bolygó felszínére. Hallottam a Birodalom tervéről. Rendben: én az alku rám eső részét már elküldtem. – Hány ilyen aszteroidát találtak eddig? Gondolom. összesen huszonkettőt. Van valamim. és a fizetség.

ami összeállt. az Erő által keltett természetes rezonancia vagy ilyesmi. – Marától tudom. – Ami azt jelenti. – Miért akar beszélni vele? – kérdezte a tábornok. C'baoth karjaiba fog besétálni. – Mert az ysalamirik a Waylanden voltak – bólintott Bel Iblis. mindenki elhagyta – mondta nyugodtan Karrde. hogy a Birodalom a Myrkr erdejeiben összegyűjtött öt-hatezer ysalamirit. mert amikor ő meg Luke Karrde után mentek. van valami.Leia tehetetlenül nézett Bel Iblisre. – Az ysalamiriket használja fel. – Megadjuk azt az öt másodperces nyitást. és egész testében megremegett. A csendes terem túlsó végén valaki halkan káromkodott egyet. és meg fogja próbálni elkerülni. – Bilbringi mellett is szabaddá kell tennünk néhány hajót. ahogy a teremben lassan megtört a döbbent csend és mindenki visszarázódott az életbe. Ez az. És újra megremegett. hogy ilyen gyorsan fejlődjenek. – Hallottam – motyogta a hercegnő. hogy az ysalamirik ott vannak. Nem tud igazodni. és mégsem jutott az eszébe. hogy alkalmazkodjon az Erő által ránehezedő nyomáshoz. ebben a pillanatban tudta. Itt volt. Leia egy percig figyelte őt. Bel Iblis a fedélzeti tisztre pillantott. tudta. – Beszélek Mon Mothmával – emelkedett fel Bel Iblis komor arccal. hogy úgy érzi. ami túl gyorsan fejlődik… az agynak nincs elég ideje ahhoz. és a szavak távolinak és gépiesnek csengtek a fülében. olyan nagyon kézenfekvő. egy lehetséges katasztrófa képe volt. – De nem rakták fel őket a hajóikra. – Talán meg kellene… – Azt mondtam. – Rendben van. tehát szétesik. – Hamarosan találkozunk! Bel Iblis intett a fedélzeti tisztnek. – Ha ez számít valamit. Egy pillanatig Bel Iblis az arcát nézte. hogy a segítségükre siessenek! Sarkon fordult. – Akkor érti? Amikor egy érző lényről pontos másolatot készít. – Mondja el! – utasította Bel Iblis. hogy elzárják az Erőt az előállító tartályoktól. hanem egy Jedi látomása. ahogy eszébe jutott az álma a birodalmi támadásról. az az. a legnehezebb abban. de nem igazán fogva fel őket. pont az orra előtt: a kulcs. amikor már túl késő lesz. hogyan csinálja Thrawn. és visszafordult felé. aki bólintott és munkához látott. Luke-nak nem volt semmi problémája az Erő használatával. pont bele fog sétálni a többiek karjaiba. – Eddig értem – jegyezte meg bizonytalanul Bel Iblis. Karrde fogvatartása a Chimera fedélzetén. ha bezárják. minden darab a helyére került… és a kép. – El tudom képzelni. hogy így lesz. és közben azt hallgatta. és összeszorult a torka. hogy Luke meg fogja érezni C'baoth jelenlétét a Waylanden. hogy ha a csapat eléri a hegyet… – Luke tehetetlen lesz – bólintott Leia. hogy nem fog neki sikerülni. – Leia? – ismételte el Bel Iblis. Álljon készenlétben a leszállási utasításokra! – Köszönöm – felelte Karrde. Meg fogja próbálni. – Karrde. Ahogy Luke és Mara szembenéz az őrült Jedivel és egy másik ismeretlen fenyegetéssel. – Karrde megmenekülése a Chimeráról volt a kulcs – folytatta Leia. mert én is így voltam vele. – Az Erő segítségével – kezdte Leia. az nem álom volt. és elindult a kijárat és a mögötte lévő turbólift felé. hogy Mara miként érez… tudom. De azt is tudta. Sesfan . amit keresett. Halálos csend ült az egész teremre. Leia – mondta a tábornok. ami megzavarja az agyát egy ilyen klónnak. – Mit tegyünk? Leia a tábornokra bámult. – És hogyan oldja meg Thrawn ezt a problémát? – Nagyon egyszerűen – felelte Leia. Olyan kézenfekvő volt. amikor kelletlenül vendégeskedtem a Chimera fedélzetén. Bel Iblis arca megmerevedett. – Azok a klónok… Tudom. – És csak akkor fog rájönni. itt Bel Iblis – kezdte Lassan. El akarom mondani neki… személyesen… – hogy még nem felejtettem el. De úgy. az eredeti és a másolat között. – Leia? – pusmogta Bel Iblis. Amit azon az éjszakán látott. – Engedjék leszállni. engedjék leszállni – vágott közbe Leia. Mon Mothma. mint eredetileg szándékozott. Nem. Hirtelen. és hirtelen valami átvillant az agyán. – Az én felelősségemre. és értetlenül nézett rá. Leiára nézett. Valahogy. Azelőtt azzal nyugtatta magát. hallva a szavait. kicsit hevesebben. – Mi történik? Leia vett egy mély levegőt.

– Nos – mondta és a bejárat felé mutatott. hogy egyszerre tudjanak lesújtani a Waylandre és a Bilbringi-i hajógyárra. – Jól van. hasznossá tetted magad! – Azt hiszem – felelte Ghent. amit a Köztársaságtól remélt érte. Hannal és másokkal együtt. Karrde alig tudta megállni. tanácsos! – üdvözölte. barna köntösét viselte. Karrde rámeredt. hogy hallott volna valaha is erről a bolygóról. – És mi van olyan érdekes azon a Waylanden? – kérdezte. – Egészen biztos benne. – Jó reggelt. világossá vált. enyhén meghajtva a fejét. aki most még kényelmetlenebbül nézett. hogy hátrébb ne tántorodjon egy lépésnyit. és a. – És hol van? – Egy Wayland nevű bolygón – mondta Organa Solo. amit elküldték nekünk. aki a férje és testvére segítségére siethet. A harmadik valaki. a kockázat. és idegesen hintázott egyik lábáról a másikra. – Legalábbis. És nagyon jól tudta. még neki is. hogy odaérjünk. Ghent! Remélem. alacsony volt. Karrde háta mögött lévő űrhajóra mutatott. és leküzdötte a mérgét. Szóval maguktól megtalálták. Leia Organa Solo állt ott Ghenttel. hogy hamarosan meg fogja tudni. Túl idegesen. – Á… – Kis erőfeszítéssel. – Örülök. az árnyékok ellenére is kettejüket már felismerte. – Mara. az biztos. amire félig leért. – Azt mondta. és először nézhette meg Organa Solo arcát. hogy az álcázott aszteroidák fenyegetése már véget ért. amit a többi csempészcsoporttal a szervezésbe fektetett. miközben ide jöttünk – tette hozzá habozva Ghent. – Erről nekem csak az úton beszélt. azt mondták. amikor Karrde kilépett az űrhajóból. – Csak abban értettem egyet magával. Legalábbis nem elegen ahhoz. Leia vett egy mély levegőt. – Luke-kal. Most azonnal! – Miért? – Mert az expedíció veszélyben forog – válaszolta Organa Solo. Ami annyit jelent. Karrde gépiesen bólintott. – Mara nincs itt. – Akkor nem mondhattam semmi többet lehet. és a jawák durva szövésű. – Karrde a csoport harmadik tagja felé fordította a figyelmét. Végül is. és elindult Bel Iblis után. most egy szempillantás alatt hiábavalóvá vált. Karrde nem tudta elképzelni. hogy mindössze egyetlen ember maradt. – Thrawn főadmirális ott állíttatja elő a klónjait. – Megtalálták? – Nem mi – hárította el Organa Solo. de így van. aki a háta mögött idegesen babrált. hogy nem java volt. hogy birodalmi szondák lehallgattak minket. Mindaz a munka. – Azt hiszem. A csempész már a Wild Karrde bejárati rámpájának a tetejéről észrevette őket. – Mehetünk? Organa Solo megrázta a fejét. nem is említve a pénzt. hogy újra látlak. A munka.parancsnok és maga Bel Iblis is megmondták már: egyszerűen nincs rendelkezésükre álló erőforrás. akkor még van esélyünk. hogy az az a hely? – Rövidesen megtudjuk – felelte Leia. Karrde levette a szemét arról a valamiről. ami a sötét csuklya alatt rejtőzött. mielőtt Karrde megérkezik. Akármi is rejtőzött a köntös alatt. – És a barátjuk…? – Mobvekhar klánbéli Hakh'khar vagyok – zendült egy érdes hang. És ha még mindig aszerint a menetrend szerint haladnak. hogy lefújják a Bilbringi elleni támadást. még mielőtt túl késő lenne. Sok mindent kellett még elintéznie. itt találom. Karrde Ghentre pillantott. itt most mindannyian ugyanazon az oldalon állnak. – El kell vinnie oda. hogy őrizet alatt állt – felelte Leia. Karrde megerőltette magát. aki mindkettőjük háta mögött állt. Hárman is vártak. Wayland? Karrde nem emlékezett. fejét lehúzva a leszállópálya bejárati alagútja fölé nyíló tető alatt. – A testőröm – magyarázta Organa Solo. hogy a tanácsban nem mindenki hitte el. el kellene… . – Talán még nem tudják. mit keres itt egy ilyen sivatagi keselyű… de ahogy a csoport kilépett az árnyékból.

Nem. nocsak – mondta Karrde. – Ez nem elég? Egy pillanatig Karrde mélyen a szemébe nézett. hogy Ghent feltűnés nélkül rácsatlakozzon az Új Köztársaság. Karrde félbehagyta a mondatot. – Egy kristálydetektoros gravitációs csapdára? – Ez nem az. akkor ott pusztulnak. amitől azt reméljük. – Sajnos. hogy Leia tökéletesen tisztában volt azzal. Azért jöttem. hogy azt eladhassuk maguknak. de ezt már magunk közt megbeszéltük. hogy ajtónál hallgatózik? – Fegyvertelen – közölte a köntösös idegen érdes hangon. még mielőtt Thrawn főadmirális biztonságba helyezhetné a tartalmát. azt hiszem. Mazzic. Egyáltalán nem számít egy olyan. hogy a maguk támadása leköti az ellenség figyelmét. Dankint vagy Chint. – Ennek semmi köze a politikához. Köszönöm. számítógépes rendszerére. és a kezében egy hosszú kés jelent meg. már emelte. mert ha ott van. – Értem – motyogta Organa Solo. Már odáig süllyedt. Karrde felhúzott szemöldökkel nézett Leiára és válaszul egy vállrándítást kapott. Nem lett volna képes csak úgy hagyni Marát meghalni. Jelenleg éppen egy rajtaütésszerű támadást készítenek elő. – Fey'lya tanácsos. Ha nem értesíti időben a waylandi csapatot. Bel Iblis tábornok tájékoztatott. – Ami maguknak fölöttébb kényelmes lenne. hogy azt szeretné. ha Karrde sarkon fordulna. Organa Solo arcán a meglepődés villant át. Ellor és a többiek által megerősített. akkor lehet. majd valami dulakodás látszott alig kivehetően. Eltűnt az ajtón át. remélve. . – Akkor sorsára hagyja Marát? – emlékeztette Leia. hogy mellőzi azt a kérdést. Fey'lya felegyenesedett. és átírja a többi csoport kifizetéséhez szükséges összeget. amikre oda kell figyelnem. – Nem hagyhatom csak úgy cserben az embereimet. Az idegen engedelmeskedett. ahogy a teremtmény hangtalanul visszalopozott a bejárati alagútba. lenyűgöző csapat mellett. hogy ha most azonnal elindulnának – és ahogyan Organa Solo beszélt. És ha ők ott pusztulnak. azt sugallta. és ő elhallgatott. semmi több. Karrde előrántotta a fegyverét. – De ugyanakkorra időzítettük. Legalábbis anélkül. és a hangja most nem tűnt olyan dallamosnak. de nem tette vissza a tokjába. amíg tehetett valamit azért. szert tehetünk egy kristálydetektoros gravitációs csapdára. – Nocsak. hogy ez pusztán blöff. – És nem hallgatóztam. – Együttérzek az embereivel. hogy Organa Solo tanácsos elárulta magának. és egy pillanatig csend volt. A probléma az. – Nem táplálok különleges érzelmeket Mara iránt – válaszolta Karrde. – A többi emberemért is felelősséggel tartozom. – Akkor engedje el! – utasította Leia. hogy az alakokra célozzon. Egy túl jól ismert alakot. és egy félig meghajlott alakot lökdösött maga előtt. hogy a Császár raktárát nem sikerül lerombolni. – Tiltakozom ez ellen a bánásmód ellen – jelentette ki. amikor hirtelen minden mozgás megszűnt. miközben próbálta kimenteni magát ebből a helyzetből. – Nem olyan könnyű – közölte halkan. és egyenesen az űr felé venné az irányt – akkor nem nyílna alkalom arra. és fején és felső testén vadul hullámzott a szőr. hogy megkérjem. hogy… Hirtelen a jawa-köntösös idegen csettintett az ujjával. tanácsos – mondta. A bothan kihúzta magát. – De vannak más dolgok is. – És olyan sokat számít a Wild Karrde abban a támadásban? Karrde Ghentre pillantott. és figyelte. mint ahogy nem hagyta volna Avest. és leengedte a fegyverét. nem megy – közölte nyíltan Leiával. Karrde egy kicsit elmosolyodott. Egy pillanat múlva az idegen újra megjelent. vajon honnan tud Karrde a Tangrene elleni támadásról.Karrde rápillantott. Organa Solo ugyanúgy nézett vissza… és Karrde a szeméből látta. és láthatóan úgy döntött. amelyikre maguk pályáznak – nyugtatta meg Karrde. segítsen Organa Solo tanácsosnak mihamarabb eljutni a Waylandre. mit találtunk a Waylanden. – A szervezetem egyik tagja. Az ajtó mögül hirtelen sikoly hallatszott. mint amilyen a bothanoké általában. hogy megakadályozza. Karrde kapitány. És nekem ott kell lennem. nem állhat az útjukba. Hacsak meg nem tudják valahogy másképpen szerezni a pénzt. amit Aves már összegyűjtött.

Mind a bothan népnek. és sejtette. ha közben meggondolná magát. tanácsos! – hűtötte le Karrde. hogy Fey'lya letétbe helyezte-e az összeget? – Amikor úgy sürget az idő. Arra az esetre. úgy hetvenezerbe. mert ezzel célom van. amit Thrawn még nem talált meg? Vagy valami személyesebb? Kellemetlen és kínos információk. hogy lehet belépni. vajon mi izgathatja annyira Fey'lyát. – Ugye. Karrde érezhetett valamit a hangjában. De a részletek nem számítottak. És akkor még el is hitte. – Megvan még az a hitelkeret. hercegnő. – Olyan ritka manapság a becsületes lény. amelyeket teljesítenem kell. – Tényleg megállunk ellenőrizni. és úgy hogy Karrde ne lássa. Már elhagyták a Coruscantot és minden készen állt arra. amikor Leia végül feltette azt a kérdést. maga… – Ez az ár. mint egy közönséges zsoldos – csikorogta a fogát vicsorgatva. – Ez katasztrófát jelentene a galaxis számára is. ahogy arra már utalt? – kérdezett vissza Karrde. vagy általában a bothan népről? Nem tudta. – Az a kérdés. – Hetvenezer! – Ismételte magában Fey'lya megdöbbenve. elmosolyodott. – Kell. – Mit képzel. – Úgy értem – magyarázkodott. – Bel Iblis tábornok tudja. A pénzért csinálom. nincs sok időnk ártárgyalásra. A bundája ismét hullámzani kezdett. vagy berendezés. – Én becsületes vagyok. az Új Köztársaságnak kellett volna megtennie. mind a galaxisnak. – Ne bolondozzon! De ezt Fey'lyá-nak nem kell megtudnia. . Valami fegyver. – Remek – bólintott Karrde. – Igen. és egy rövid. és Leiára nézett. – És ne felejtse el. Fey'lya egy dühös ragadozó módjára fújtatott. hogy jól megfizetnek. hogy megállunk ellenőrizni. – Ezt már hallottuk – helyeselt Karrde. Nem a háborújuk kedvéért. nem túl meggyőző pillantást vetett rá. magának nem számít túlságosan a pénz? – Azért azt se higgye – felelte nyugodtan. azon tűnődve. tanácsos – szakította félbe Karrde. – Készen állok. – Azon a számlán letétbe helyezheti a hetvenezret – javasolta Karrde Fey'lyá-nak. ami már a fedélzetre lépés óta nem hagyta nyugodni. – Vannak bizonyos kötelezettségeim. másképp hangzottak. még mielőtt elérnénk a Waylandet. – mondta. Nézze. – Ellentétben más jelenlévőkkel. – Maga nem más. csempész – morogta. Han mondta ezt neki az első Halálcsillagról történt viharos menekülésük után. Organa Solo tanácsos? Leia vett egy mély levegőt.Leila tekintete találkozott Karrdééval. Leia nézte egy darabig. Arra számítok. szemei pedig megvetéssel hunyorogtak Karrdéra. – Pusztán. amilyet Karrde bothantól még nem hallott. és a hangja olyan dühös volt. Ha Fey'lya nem lett volna hajlandó együttműködni. magát mennyire izgatja ez az egész dolog? És ez alkalommal Fey'lya már megértette. – És az katasztrófa lenne. hogy fénysebességre ugorjanak. – Mennyibe fog kerülni? – kérdezte. még csak nem is magáért. ahogy irányította a Wild Karrdét. magát mennyire izgatja. talán Fey'lyáról. én nem a maguk forradalma miatt csinálom. – Azért vagyok itt. amit a fivére nyitott nekem? – Igen – bólintott a hercegnő. – Igen vagy nem? Fey'lya ismét fújtatott. hogy értem – helyeselt Leia. Fey'lya bundája bizonytalanul hullámzott végig a vállán. – Megismétlem: a kérdés az. ahogy mondta. – Kiszipolyozza a bothan nép vérét… – Kíméljen meg a prédikációjától. A szavak. hogy Fey'lya nem fogja elárulni. – Ezt örömmel hallom – vigyorgott Karrde. – A botban népre váró lehetséges katasztrófa engem nem izgat – vetette oda Fey'lyá-nak. de Karrde tekintete mindent elárult. vagy nem? És ha Organa Solo tanácsos nem téved. – Mondtam. – Semmi ésszerűtlenbe – nyugtatta meg. Egy pillanatig Karrde csak nézte. – Értem – pusmogta Leia.

hogy felnéztek volna és néhány lépés után újból eltűntek a fák között. – Szerintem. – Mit tudtál kivenni? – Nem vagyok benne biztos. – Mi a baj? – A hegy – suttogta. – Ez csak a hegy közelsége miatt lehet – felelte Luke. ami birodalmi helyőrségre utalna – mondta Han. A hegy? Sötét? Han újból szemügyre vette. – Valahol a hegyen kell lennie. Ketten mintha fognának valamit. – Mint amikor behatoltunk az ysalamiri buborékba. – Jedi technikákkal fokozni tudom a látott kép minőségét. ahogy újból a főteret vette célba a távcsővel.A mosolya elhalványult. – Benne vagyunk a sűrűjében – morogta Han. szemében félelem tükröződött. ha észrevettek valakit közeledni. teljes menetfelszerelésben. ez volt az egyezményes jelük arra az esetre. és összeráncolta szemöldökét. De csak akkor leszek benne biztos. Elhaladtak közvetlenül Han és Luke előtt anélkül. valami olyasmit érzek. és a falura irányította távcsövét. és átadta a távcsövet. benne apró település. hogy tudnának az ittlétünkről. – Csak rajta – mondta Han. Bár Han nem látott jól a falura. Han aggódva pillantott Luke arcára. – Hát ez nagyszerű. – Akkor könnyebb lesz megtalálnunk a hátsó bejáratot. Akkor most mi lesz? . – Igen. Két óra a naplementéig és utána még fél óráig világos lesz. ahogy végigpásztázta a falut a távcsővel. psadanok gyülekeztek a nagy ház előtti téren: talán gyűlést tartottak. Nem tudta. A kölyök mereven bámulta a hegyet. A psadanok kezdtek félkörbe rendeződni. az egyetlen nagyobb ház egy térre nézett. és fülelt. Pont erre vágytam. Neki normálisnak látszott. hogy szilárdabban tarthassa a messzelátót. – Nem tudom – felelte Han habozva. Hátha több részletet kilátok belőle. – Nem látok semmit. hogy ilyen korszerű elektronikával rendelkeznek. – Hmm – motyogta Luke. Valóban: aljnövényzetben törtető lábak halk zaja hallatszott. ahogy leeresztette a távcsövet. de a szemét továbbra is a Tantissra szegezte. – Teljesen sötét. és egy fokozattal növelte a nagyítást. ahogy újból a hegyre pillantott. – Egyébként sem szeretted soha a főbejáratokat. Han megdermedt. keressünk másik bejáratot – felelte Han és megpróbálta erősebben megtámasztani könyökeit az avarban. – Mint amilyen a Myrkr volt. vajon időben odaér-e most. – Nem látom semmi jelét. Han mormogott valamit magában. – Aha – felelte Han. Az épületek többsége alacsony viskó volt. ha közelebb megyünk. hogy meg mentse az övéket. Luke kétszer megütögette Han vállát. A hegy tetejéről egy tisztás látszott. majd felpillantott az égre. Egy perccel később pár méterrel előttük négy rohamosztagos tűnt elő a fák közül. – Nem tudtam. – Én sem – értett egyet Luke elváltozott hangon. – Mit gondolsz? – kérdezte Luke. – Valami baj van? – kérdezte Luke. Han a város felé nézett. – Miről beszélsz? – Sötét – felelte Luke baljóslatúan. – Valami gyűlést tartanak. – Hadd próbáljam meg! – ajánlotta Luke. Han gyomra émelyegni kezdett. de mintha egy adattároló egységet tartanának – jelentette ki Luke. Ő és Luke akkor megmentették az életét. azután vissza Luke-ra. Igaza volt: nem messze a bejárattól a rohamosztagosok őrállomása állt. úgy tűnt. Han megint a hegyre nézett. HUSZONNEGYEDIK FEJEZET A Tantiss-hegy bejárata fémesen csillogott egy növényekkel benőtt sziklapárkány alatt. ami lebénítja az Erőt? Luke bólintott.

zöld utad van a leszálláshoz – szólt az Etherway hangszórójából a Bilbringi irányítójának eleven hangja. – Elmondod Marának. ugye? – jegyzete meg Gillespee a másodpilóta-ülésből. – Kösz – morogta. – Csak nehogy tényleg meglásd – felelte Gillespee. – Teljesen mindegy. nem miatta van. – Ott végül is megoldottuk a dolgot Marával – emlékeztette Luke Hant. ahogy elhaladt Han mellett és a robotokhoz lépett. . Bármi lesz is az Erővel. a köveket továbbra is a levegőben tartva. Hannak úgy tűnt. ahogy azok megjelentek a fedélzeti számítógép monitorján. – Gyerünk! A többiek a hegy másik oldalán vártak. C'baoth és Thrawn ugyanazon az oldalon állnak. szemével Marát kereste. és elhúznánk a csíkot innen. hogy elkezdjem keresni – felelte a lány. hogy itt vagyunk. – De majd útközben. – Már mondtam neked. központ – jelzett vissza Aves. kapsz egy jókora ütést az orrodra. akkor az ysalamiri nem nekünk szól. Rendben van az ysalamiri-hatás. mielőtt odaérünk? – Persze – válaszolta Luke. ha nagyon ragaszkodsz hozzá. Értette. – A noghrik majd segítenek megtalálni az utat. Aves dühös pillantást vetett a hangszóróra. – Ha tizenöt méternél nagyobb kitérést teszel bármely irányban. – Itt sem lesz baj. Féltucat erőtér-generátor lebegett előttük. hogy itt vagyunk – felelte neki Han. – Garret's Gold szállítóhajó. kinek szól. – Rohadt bonyolult a repülési rendszerük. nem bírna el egy újabb sérülést. – Nem hiszem. akkor nem fogsz beleütközni – felelte az irányító. – Szeretném látni majd a képüket. hogy lebeszélje a kölyköt erről. és elgondolkozva ingatta a fejét. hogy elvezess minket ahhoz a bizonyos hátsó ajtóhoz? – Felkészültem arra. – És mi lesz a biztonsági erőtérrel? – Maradj a megadott pályán. – Ez az út sokkal jobb. Han fintorgott egyet. koncentrált: köveket lebegtetett maga előtt a levegőben. – Nagy boldogság a birodalmiakkal dolgozni. minden rajtuk múlik. Az erőtér határai kirajzolták a repülési útjukat. – Na. Maga Mara mondta. Mi mást csinálnák? – felelte Luke egy vállrándítás kíséretében. A földön ült Artu és Thripio mellett. mire akar Luke kilyukadni. Mindjárt kapod a helyes irány paramétereit. mit láttatok? – kérdezte Lando. – Talán összekaptak. de a kölyöknek végül is igaza volt. De most már ideje visszafordulnunk. hogy önként besétálj a birodalmiak csapdájába… – Han kezdte elveszteni a türelmét. Úgy járunk megint. Persze. A Birodalom elriasztotta az őslakosságot a hegy környékéről. ahogy a Myrkren – aggodalmaskodott Han. – Artu szintén így gondolja – tette hozzá Thripio. Luke napok óta tanítgatott neki ilyen és hasonló gyakorlatokat. hanem C'baoth miatt. – Korai az öröm – figyelmeztette őket Mara. amikor meglépünk MKG-jükkel – jegyezte meg Aves. hogy ez csapda – ellenkezett Luke. és Han végül lemondott róla. ami olyan gyorsan megszakadt. – Vettem. mielőtt felállt. – De ha az is. Azt hittem. egész jól. – Huszonötös dokk. és kikapcsolt. – Nagyon félnek a Mazzic támadás óta – tette hozzá Aves. ahogy kinézett az űrhajó ablakán. miközben betáplálta a pálya adatait. és még egyszer utoljára megszemlélte a környéket. – Meg fogjuk őket találni – biztosította a lányt Luke. ugyanúgy meg fog bénítani téged is. ami a hegyre vezetne. Luke mester – felelte a robot kimérten. – Helyes – hagyta rá Han. mint a korábbiak. – Akkor sem tudom ezt bevenni. – Még mindig nem tudják. – Ne aggódjatok – nyugtatta meg a robotokat Luke. amilyen gyorsan csak lehet.– Továbbmegyünk. A szellőző nyílásait sosem ismertem. Meséltem neked az összeköttetésről C'baothtal. hogy csak belülről láttam a szellőző rendszert. – Talán visszamehetnénk a Falconhoz. teljesen fölösleges az egész. – Hogy vagy Thripio? – Köszönöm. Emlékszel? Han megvakarta az állat. Vagy Thrawn csak felhasználta C'baothot és most már nincs szüksége rá – találgatta Luke. – Felkészültél rá. – Ha a birodalmiak nem tudják. Ahogy elnézem a hajódat. hogy egyetlen ösvényt sem találunk. – Lehet. és az égre nézett. Jó lenne még világosban elindulni. nem nekünk állították. – Artu csipogott mellette valamit. Kezdte fárasztani a birodalmi humor.

van valami tervük. amit addig akarnak nyélbe ütni. Gillespee vállat vont. nem. – Nem feltétlenül – kezdte magyarázni Wedge. hogy mindenki gyanús mindenkinek. Wedge nem tudta. legalábbis Wedge szerint. – Nem tudom. a… – Oké. azután az időt ellenőrizte: három órájuk volt még az Új Köztársaság flottájának támadásáig. Nagy a gyakorlatunk a gyanakvásban. Karrde? – Aves megrázta a fejét. és csak arra vár. hogy a Vörös Század kész a harcra. Kezdd el másolni a pálya adatait! Leszállunk. hogy tényleg megtudják. akár bevallotta. hogy valami fontosabb dolga van. Ackbar emberei félnek. de abban biztos volt. Gillespee. Tartsátok jelenlegi helyzeteteket. mekkora ütést bír még el a hajónk.– Biztos azért van ez az egész. Avesszel. nem hagyott itt minket. Addig. míg a birodalmiak mással vannak elfoglalva. – Tudom – védekezett Gillespee semleges hangon. Minden hajó visszajelzett. Wedge nem válaszolt. – Csak esetleg mások is megkérdezhetik. hogy a főadmirális tud a támadásról. – Ott megy Ellor – jegyezte meg Gillespee. eddig minden klappolt. akár nem. ahogy jobbra nézett. itt van a Starry Ice. – Ne kapd fel a vizet! Itt vannak az én űrhajóim is. De tévedett. hogy leszálljanak. mindenki aki nem a főadmirális oldalán állt. Csak azt nem tudta. Aves követte Gillespee tekintetét. – Nagyon remélem. az a mi javunkat szolgálja. Úgy látszott. hogy mindenki besétáljon a kelepcéjébe. Mindenki. hogy Aves egyenesen a Birodalmi Hírszerzéshez megy. azt mondta. Karrde csendben az Új Köztársaság oldalán áll. akkor a látszat nem sokat jelent. – Emlékszel. A képernyőjén új információ tűnt fel. – Gillespee előrepillantott. Aves elhúzta a száját. hogyan győzze meg erről a többieket. és fedezni tudják Mazzicot. – Csak kezdek belefáradni abba. – Gondolod. most már emlékezett arra a röpke beszélgetésre Talon Karrde barátjával. Ha ő azt mondja. – Nem akarom. Az üzenetünket? Ja igen. Bár ha Thrawnhoz hasonló alak a főnök. mit csinál? – Ki. hogy az látszódjék az igazi célpontnak. Akár tudott róla. – Aha – dünnyögte Gillespee. – Csempészek vagyunk. – Lehet. a Lastri's Ort. – Biztos. hogy valami csempészügyletről van szó. – Vörös Század. Messze mögöttük pedig a Starry Ice készülődött leszálláshoz. – Figyelj ide. Gillespee! Itt vagyok én. hogy meggyőződjön az irányról. amelyeknek elsőként kell majd taktikai hadműveletet végezni Tangrene közelében. Értem – szakította félbe Gillespee. A csatacirkálók élcsapata felvette az indulási pozíciót. Tudta. akkor ez az egész végleg lerendeződött. kirakodjanak. Azt hitte. Talán egy nap Karrde hajlandó lesz nyíltan is felvenni a harcot a Birodalom ellen. Az utasítások megjelentek Wedge képernyőjén. hogy a hosszú út a találkozásig meggyengítette azokat az egységeket. – Az a jelzőbója? – Hát úgy néz ki. – Hallottál valami újat Karrde felől – kérdezte Gillespee erőltetett nemtörődömséggel. Vörös Vezér? – szakította félbe Wedge gondolatait Janson hangja. – Fogalmam sincs. ahogy a század titkos frekvenciájára kapcsolt. – Akkor időpocsékolás volt az egész. Épp elég idő arra. – Bocs – mondta Aves. hogy senki ne kerülhessen a dokkok közelébe. – Én is – bólintott Aves. a Dawn Beat. Szerinted. Hobbie biztos volt. Én azon is csodálkozom. oké. és ez elegendő biztosíték volt számára. – Nyugi. Lenézett a terminálra. Megint a régi téma. Ackbar admirális parancsnoki cirkálóját kísérve. hogy ilyen sokáig összetartottunk. Luke Skywalker úgy hitte. Wedge mosolygott magában. ahogy kellett. amit össze akarnak egyeztetni a mi akciónkkal. aki a Birodalom ellen tesz valamit vagy csak megzavarja a figyelmüket. hogy amikor leleplezték Ferrier árulását a Hijarnán. mi a helyzet a többiekkel. Lehet. az az Új Köztársaságot segítette. De biztos valami fontosat. míg megpróbálja megkaparintani a MKG-t az irányítóközpontból. akár nem. amíg engedélyt nem kaptok az indulásra! Minden hajótól visszajelzést kérek. Az első hullámban megyünk. Gyorsan átfutotta őket. jól működik a rendszerük. Vörös Öt – felelte Wedge. ami nyolc dokkal odébb volt tőlük. itt Vörös Vezér beszél. akkor tényleg fontosabb dolga van. az Amanda Fallow. Tényleg ott volt a Kai Mir a Klivering kíséretében. – De remélem. Ideje a . megkapta Thrawn az üzenetünket.

– Mintha egy számítógép-kimenet lenne ott a párkány alatt – latolgatta. Készen áll a zászlóshajóm. hogy ne hívják fel magukra a figyelmet. Thrawn megint semmibe veszi az észérveit és az összes bizonyítékot gyerekes előérzetek és intuíciók kedvéért. kapitány? Reflexszerűen kihúzta magát. Vörös Század. hogy behatolás-érzékelőkkel van felszerelve. amikor visszakapcsolnak fénysebességből. ugye. elérték a szellőzőnyílásokat. és küszködött. A tények arra utalnak. – Nem kell hinnie nekem – tette hozzá az admirális. mióta behatoltak az ysalamiri buborékba. én odaviszem Artut és megpróbálom rácsatlakoztatni. Luke az Erő segítségével ellenőrizte volna az alagutat. mint szellőző rendszerhez – mutatta Luke Hannak. ahogy a fák között óvatosan megközelítették a nehézfémbe ágyazott rostélyokat. uram – felelte Pellaeon. Nem kétséges. kapitány? – jegyezte meg mellette Thrawn. – Minden háború kockázat. Közben az űrhajóik zöme már most útban van a Bilbringi felé. – Készítse fel a flottát. ha a hírszerzés jóslatai csak részben pontosak is. – Nagyon remélem. amikről beszél. A Tangrene térségéből érkező legfrissebb jelentéseket mutatta a képernyő. Ha tévedek. – Oké. hogy bebizonyosodik a tévedése. Nagy kár. kapitány – jegyezte meg csendesen Thrawn –. hogy a Tangrene a célpontjuk. – Ti itt maradtok. de ahogy Luke megjósolta. Pellaeon sötét tekintettel futotta át őket. Két órán belül pedig. Ha minden a terv szerint megy. Nem úgy néztek ki. – Inkább hasonlít bevonható lézer-lőálláshoz. De ha igazam van. több mint két napja elhagyták azokat a szektorokat és hátrahagytak néhány embert az egyenruhájukba bújtatva. – De legyen felkészülve rá. Mintha újból a Myrkren lenne. mintha vakon tapogatózna. amelyek szolgálhatnak egy Tangrene ellen intézendő támadás kiindulópontjaként. Ha nem itt lettek volna. – Ez egy gondosan kidolgozott csel. amibe az Endoron kellett bejutnunk – morgott vissza Han. – Itt ülünk reggelig? Han célba vette távcsövével a szellőzőnyílást. hogy nem láthatják majd a birodalmiak arcát. hogy megőrizze alázatos modorát. – Uram – kezdte Pellaeon. Fürkészőn Marára nézett. akkor nemcsak ezt az egy bázist vesztik el. Szabad utunk van. mekkora hatással lenne ez a jelenlegi erőviszonyokra! – Igen. uram – hajtott fejet Pellaeon kötelességtudóan. A lázadók pedig azt akarják. Egész jól haladtak még így is. és egy pillanatra Luke-ra nézett. – Téved. – A Chimera várja a parancsait. a hiperűrre! – Thrawn szemei izzottak. Több csillagromboló és más nagy erejű cirkálóhajó gyülekezik olyan szektorokban. – Rendben. hogy a robotok miatt nem siethettek igazán. főadmirális úr. – Szerény véleményem szerint a lázadók tevékenysége egyáltalán nem színjáték. ott lesznek a Bilbringi dokkjaitól egy köpésre. Egy ekkora tévedés az egész birodalmi háborús gépezetet sodorná veszélybe. – Igenis.kísérőhajóknak is felkészülni a startra. jó esélyünk lesz arra. amit csak azóta vett észre. Vajon benne is hasonló emlékek elevenednek meg? Talán igen. Még így a félhomályban is látta a lány arcán a feszültséget és a félelmet. támadást indítanak egy gyakorlatilag védtelen rendszer ellen. de messze nem végzetes. és mire a nap eltűnt a fák mögött. Hát erről van szó. Szinte észrevétlenül tovább halmozták erőiket a térségben. Nem vezetett ösvény a Tantiss-hegyre. – Jól csinálják. Ha most Thrawn téved. két és fél óra múlva. uram – egyezett bele Pellaeon a megvertek halk sóhajával. hogy bedőljünk neki. De így bénítva az ysalamiri hatástól. Gondoljon bele. kapitány – szakította félbe hűvösen Thrawn. hogy megtévesszék a kémeinket. elvesztünk egy fontos bázist. gondolta. – Egész meggyőző színjáték. – És a harcra. . Az űrhajók. mint ahogy gondolja. de most nem forog olyan sok kockán. hogy két teljes lázadó flottát elpusztítsunk. ahogy Luke elképzelte. – Engem arra a bunkerre emlékeztet. a noghrik ismerték a terepet. és mindent megtettek. Érezte magán Thrawn tekintetét. – Mi lesz most? – kérdezte a lány. a lázadók még mindig ott voltak. Mindenki álljon az indulási pozícióba! X-szárnyújával a villogó fények felé indult. – Csak könnyen lehet. ami súlyos veszteség.

– Lássuk. amit még csak ő hallott. amerre menekülhetünk. már nem működtek. ami aggaszt. te hozod Artut. Ha bejutunk az alagútba. Hátrafordult. – Lehet. hogy el tudja képzelni. Nyomukban a tehetetlenül tiltakozó Thripióval elindultak a fák között. megölsz inkább. felváltva hol Luke. Ehhez a te közreműködésed is kell. C'baoth azt mondta még a Jomarkon. a másikkal felhúzta a lézer nyílpuskáját. hátha tehet valamit – szólt Luke. Sokkal közelebbről madárcsicsergés-féle hang hallatszott. ha csak úgy tudod megakadályozni. Annyi mindent nem tudott még az erőről. és egy pillanatig habozott. – Biztos vagy ebben? Egészen biztos? Luke elhúzta a száját. – Én megyek előre. én nem fogom szolgálni őt. Minden baj nélkül bejutott a fémpárkány alá és a rostélyt kezdte vizsgálni. vagy legalább egy szemrehányó pillantást. – Nem lesz semmi baja – nyugtatgatta Luke. – A noghrik megállították őket. és megragadta sugárvetőjét. – Gyere. de a lány megint kerülte a tekintetét. – Szeretném. – Nincs semmi bajod? Valami gúnyos megjegyzést várt. – Lehet. hogy maradjanak ott. – Mondd meg. Luke Marára nézett. talán a hegy lába felől. egy percen belül nagyobb gondunk is lesz. – Én is – bólintott Mara. hol a távolodó Thripio felé fordította a fejét. hogy megígérd. hogy C'baoth oldalára álljak. és próbálj megtudni valamit! A robot csipogott. hogy bármi történjen vele. ahol vannak – utasította Han. – Vagy hazudott. mielőtt visszadugta sugárvetőjét az övébe. és Lando segítségével a göröngyös talajon odamanőverezett a csatlakozóhoz. – Ott a kimenet – szólt oda a droidnak. – Hol? – kérdezte Han.Csubakka figyelmeztetően morgott egyet Han mellett. ami a szellőzőnyílást zárta el. – Artu megnézi. úgy látszott. Intett Thripiónak. A hang több kilométer távolságból jött. nem tudta pontosan megmondani. mit akarnak! Ekhrikor dörmögve rendelkezett: egy noghri lépett Han egyik oldalára. Lando és Artu is odaértek. – És ez az. hogy csatlakozzak hozzá! Akkor sem. Hideg borzongás járta át a testét. – Rendben – mondta Landónak. Luke hallotta meg először a sugárvetők lövéseinek halk zaját. Nem akármilyen akadály. – Erősebben szorította Luke kezét. az valójában széles fémlemezekből készült rács volt. A zömök robot megint csiripelt valamit. ha megígérnél valamit – kérte mély hangon… – Semmi áron ne engedj C'baoth oldalára állnom! Érted? Ne engedd. Amit rostélynak hittek. hogy beszélhessenek velünk. – Kapcsolódj rá. de Luke tudta. honnan. – Nem fog csak úgy kinyílni a kedvedért – szólalt meg Mara Luke háta mögött. hogy a fénykardja egykettőre elbánik vele. Azon az éjszakán. mint Thripio egészségi állapota – szólalt meg dühösen Lando. talán azt mondta. mennyire a szívén viseli Han Thripio sorsát. Ide akarnak jönni. Lando ránézett a masszív rostélyra. miközben a lány arcát fürkészte. – Azt hiszem. de nem engeded. . – Skywalker. hogy átallok a sötét oldalra. – Mindenesetre nem akarom megkockáztatni. hogy megölsz! Luke a lányra meredt. hogy átallj az ő oldalára. de a lány váratlanul megragadta a kezét. hogy tudomásul vette az utasítást. tudunk-e valamit kezdeni a szellőzőkkel. – Nem. Haját felborzolta a nyíláson beáramló levegő. – C'baoth önmagában nem kényszeríthet. amikor megérkeztünk ide. Ha volt is behatolók elleni védelem. – Én sem – tette hozzá Mara. A vuki egyik kezével a hang irányába mutatott. Csubakka a másikra. Mindannyian mozdulatlanná dermedtek. Azt akarom. tudjuk meg. – Sugárvetők lövéseit hallottam a hegy lába felől. – Han nem hagyja. és rámutatott a csatlakozóra az oldalfalban. aranypofa. újból ezt mondta. De így. hogy a raktár bejárata felől jön a zaj. és lövésre emelték a fegyvereiket. Artu aggodalmaskodva csipogott. hogy tévedett – felelte Luke habozva. Óvatosan elindult a nyílások felé. hogy nem használhatta az Erőt. ami most azt jelentette. legalább van egy újabb út. – Egy csoport myneyrshi közeledik – jelentette ki Ekhrikhor a jelzésre figyelve.

csak egy emlék. – Bocsásson meg. – Mit értesz azon. – Az adattároló! – Most már én is értem – nyugtázta Luke. jól őrzik. – Ez már filozófia. hogy harcolhassanak a birodalmiak ellen. Eleresztette Luke kezét és hátrább lépett tőle. – A Császár halott. amin ők is bejuthatnak. Mara elfordította az arcát. Nem akarnak segíteni. Te mit gondolsz? – Gyere csak ide. – De szerény véleményem szerint az adattároló. Mindegyiküknek négy hosszú kés és egy nyílpuska volt a fegyverzete: nem a legmodernebb eszközök a birodalmiak elleni harcra. De Landónak is igaza van: megpróbálhatjuk a javunkra fordítani. ugyanúgy került hozzájuk. ha kell. Ha a híreknek hinni lehet. – Üzenetet kaptak C'baothtól. – Meséld el nekik. – Miféle fegyverek? – kérdezte Han. Thripio – intett Lando a robotnak. – A fontos az. amit mondott.Luke nyelt egyet. ettől semmibe vehetsz? – Nem. az Erő nélkül is érezte a lány hangján. – Kíváncsi vagyok. – Ezt szerettem volna elmondani az imént – felelte Thripio egy kis sértődöttséggel a hangjában. hogyan sikerült neki kicsempészni. miközben átmentek a terminálhoz. De hogy ígérje meg Jedi létére azt. – Igazad van. – Nem kell csatlakoznod a Sötétséghez – jegyezte meg halkan. ahogy Thripio lefordította. – A jelentések szerint a támadók sugárvetőkkel. valaki megtámadta a főbejáratot – mondta az ő sajátos állandóan csodálkozó modorában. – Mi történt. amikor először találkoztak. – Nem lényeg. mint a hideg rettegés. Neked van jogod dönteni. – Nagyon gyanús ez az egybeesés. – Ezt én is tudom – csattant fel Mara. amiről Solo kapitány beszél. amit mondtam! – Odafordult a közeledőkhöz. – És mi lesz. Luke Hanhoz fordult. hogy hidegvérrel meggyilkolja. – Nem tudom. és egy rosszalló pillantást vetett Luke-ra. hordozható rakétákkal és hődetonátorokkal vannak felszerelve. Luke végignézett a csendben álló négykarú szövetségeseken. hogy fogva tartják – jegyezte meg Mara. ami azt illeti. hogy a környező csapatokat ebbe a térségbe irányítják át. Han! – szólt Lando. mielőtt Solo válaszolhatott volna – Szerintem érdekelni fog. Legalábbis. hogy komolyan gondolja. amelyek arra utalnak. és odacsoszogott a számítógép terminálhoz. akik jóval magasabbak voltak. – Hé. nagyon korszerű fegyvereik vannak. mitől olyan izgatott Artu! – Igenis. Solo? – Szövetségeseink akadtak – válaszolta a férfi. C'baoth szabadon bocsátását követelték. hogy a hátsó bejáratot keressük. Én is ott leszek. Thripio – kérte Lando. – Mielőtt támadtak volna. – Gyere ide és fordítsd le. – De bármi történjen. hogy furcsa szövetségesek. Én csak azt akarom. – Ki a támadó? – vágta el a hosszúnak ígérkező magyarázatot Han. – Azt hiszed. emlékezz arra. Ez a harag is jobb volt. – Remélem. nem egyedül kell megküzdened vele. hogy a birodalmiak le vannak kötve. Luke Mester – szólt közbe Thripio. – De elég furcsa szövetségesek. mint az őket őrző noghri. – Valószínűleg néhány psadan a településről – felelte Thripio. Még így. és nem C'baoth vagy a Császár dönt feletted. uruk. . – Rendben – hagyta rá Mara. ettől nem – vallotta be Luke is. honnan szerezték a fegyvereiket – szólt közbe Lando. Az erdőből lépések zaja hallatszott. uram – felelte Thripio. – De ez a hang a mentséged sem lehet. hogy támadjanak. mint ahogy a fegyverek. fiú – helyeselt Han. amit hallasz. A hang. mert rájöttek. Ne vesztegessük az időt! Csubakka gyanakodva morgott. és te vagy a felelős a döntésedért. hanem te. A sorsod a te kezedben van Mara. – Micsoda? – kérdezte Han. ha akkor már nem élsz? Még mindig ugyanazt a csatát vívta magában a lány attól a naptól kezdve. Azért követtek minket. amit itthagyott benned. – Úgy látszik. – Artu több jelzést is vett. – Hát elég zavaros a dolog. csak be akarnak jönni ők is. – Mindenesetre ez is azt bizonyítja. Han Luke-ra nézett. – Megígérem – mondta aztán.

– Ott van – mutatott Karrde a hegyre. Négy pontos vágás és szabad volt a bejárat. – Szörnyen sajnálom.Lando bólintott. – Akkor bizony bajba fognak kerülni – szólt Ghent a parancsnoki ülésből. – Tiszta a levegő – mondta Han. – Akkor igyekezzünk – szólt Luke. – Segítsék őket a harcban! – De nekünk önt kell védenünk. – Igen. – Engem fognak védeni – felelte Luke. Leia megrázta a fejét. – Biztos benne? – kérdezte Leia. de most már elszántság is látszott rajta. – Gyerünk! Ötven métert haladtak az alagútban. akkor nem tudnak egy birodalmi katonát sem megölni. Luke egy pillanatig látta Mara arcát. Egy másik bázisra irányítanak át minket. amely előttük magasodott az egyre sűrűsödő homályban. hogy ő maga is kész erre. Bekapcsolta a fénykardját. – Érez valamit? – Nem. semmit. – Lesznek még terminálok útközben – szólt Lando. Most nem tudott felfogni semmit. hogy menjenek haza? Luke megint hátranézett. képes volt érzékelni Luke segélykérését ilyen távolságból. Han! – morogta és maga mögé mutogatott. – Hagyunk hátra valakit? – Egy noghri itt marad – rendelkezett Ekhrikhor Han mellett. – Rendben – egyezett bele Han. hogy nem az ő csatornájukat használjuk. amennyire csak lehet. Későn érkeztek. – Oké. – A jeladójuk szerint itt kell lenniük. További információk az építményről nem hozzáférhetőek erről a terminálról. – Van egy csekély világítás. jelezve. – Ekhrikhor! – Mi a parancsa. hogy a teljes rendszert leállította – tolmácsolta Thripio. uram – mondta Thripio – Artu csak a szellőzőrendszer felépítésére vonatkozó adatokkal szolgálhat. eggyel kevesebb ellenséget jelent. tíz kilométerre északra. még mindig rajta ült a félelem. – Artu azt mondja. hogy bármikor újraindíthatják bentről. . – Hallom és engedelmeskedem – mondta vonakodva. – Ha a birodalmiak rájönnek. Csatlakozó csápja forgott a kimenetben. Artu. Mara kész volt felvenni a harcot ellene. A válla fölött Leiára nézett. hogy a myneyrshik némán követik őket. – De figyelmeztet arra is. Hannak igaza volt. – A repülésirányító azt mondja. tudsz szerezni egy alaprajzot? A droid fütyült egy sort. amikor Luke hirtelen észrevette. ahol még mindig a hamis birodalmi azonosító kóddal babrált. akit a myneyrshik lenyílaznak. lázadás tört ki a bejáratnál. – Ő majd biztosítja a nyílást. Kapcsold ki a szellőzést! Artu csipogott néhányat. A Bespinen. – Kapcsolatba kell velük lépni. – Túl veszélyes – ellenkezett Dankin. – Figyelj. Végül minden reményük és erőfeszítésük hiábavalónak bizonyult. Bármi is várt rájuk. én is látom – felelte Han. hogy vette a parancsot. Artu. Vader fia? – Rendeljen két embert a myneyrshik mellé! – parancsolta a noghrinak. – Minden egyes birodalmi katona. és a rácshoz lépett. a másodpilóta. Leia kinézett a hegyre. azután teljesen megszűnt. A noghri szomorúnak tetsző torokhangot hallatott. amikor menekültek a Felhővárosból. – Már bent vannak. – Azt kellett volna mondanom. ahogy becsússzam a nyíláson és a csekély védelmet nyújtó oldalfal mellé húzódott. ahogy bebukdácsolt a járatba. Luke csak remélte. és már majdnem odaértek az első halvány fényforráshoz. De hát nem lehet késekkel és nyílpuskákkal sugárvetők ellen harcolni. hogy kicsinálnak minket. Intett két noghrinak. könnyen lehet. Artu megint trillázott valamit. De ha az első összecsapásban lemészárolják őket. Vader fia – tiltakozott Ekhrikhor. annyira előretapogatózva az Erővel. és a gyomra fájdalmasan összeszorult. és most hamis irányba küldenek minket. – Hacsak rá nem jöttek Ghent cselére. A levegő beáramlása először lassult. akik leszakadtak és bevárták a myneyrshiket.

Indulhatunk. néhol sziklákkal borított terepen. hogy vannak őrök. Most arra fogják használni. készen állunk. és kérdőn felhúzta a szemöldökét. hogy megtalálják Marát. – De már itt is vannak. mint a Wild Karrde landolni a fákkal beszőtt. kapitány – szólt. Leia nem tudta elképzelni. Ha Han és a többiek még szürkület előtt elindultak… – Megvan – szólalt meg Corvis a lézerágyú-állásban. amire fura trillázás válaszolt. miközben a lézertűz nagy darabokat szakított ki mögötte a fémből. ahogyan az utasítás szól! Jobb. – Irány nulla-nulla-három. Minden logikusan gondolkodó ember számára. hogy visszabújik a sarok mögé. Ehelyett Han megkapaszkodott szabad kezével a sarokfalban. hogy Luke és Mara veszélyben vannak. – Jöjjön. hogy egyedül is elboldogulsz a javítással. – Itt a segítség.és felkapcsolta. az lett volna a legésszerűbb lépés. Ugye. – Akkor add le azt a jelet! – kérte Karrde. és szemével az egész hegyet egyszerre megpróbálta befogni. A Myrkren zsákmányszerzésre használják az Erőt. Negyed órával… Leia kibámult a csillagfényes éjszakába. és az a vízió lebegett a szeme előtt. ha leül. és becsatolja magát. csak milliméterekkel előzve meg a pásztázó lézersugarakat. és egy bonyolult füttyjelet adott le. és körülnézett. Corvis. ahogy Han óvatosan kikémlelt a sarok mögül. ha nem hisznek Ghentnek – mosolyodott el Karrde. és visszanézett Leia feje felett. – Akkor mi legyen? – kérdezte Dankin. hogy fog egy ekkora űrhajó. – Köszönöm. hercegnő. – Van a noghriknak egy egyezményes jelük. . lézerágyúval vágtak tisztást a fák között. Chin – szólt Karrde. Karrde és az emberei azonban alaposan megtervezték ezt a manővert. ahogy kiléptek a Wild Karrde feljárójára. – Ghent. hogy figyelmeztessék őket. csak negyed órával járnak előttünk. Az ő neve Drang. Leia kibámult az ablakon. Nem tévedett. ne vesztegessük az időt! – mondta türelmetlenül. Elég éberek voltak ahhoz. de láthatóan egy fény pislákolt. Azt mondja. miközben ki szíj az t a magát és felállt. – A hercegnő és én megkeressük a barátait – felelte Karrde Dankinnak. – És velem mi lesz? – kérdezte Dankin. jelezz vissza a repülésirányítónak. valóban mi vagyunk-e. – Te itt maradsz arra az esetre. és mielőtt leereszkedtek. Leia elnézett Karrde válla fölött. – Hol van? – kérdezte Karrde. akiket már riasztottak. hercegnő! A noghrit. Szájába dugta az ujját. öt méterrel előtte a folyosó nehéz tolóajtajánál két rohamosztagos állt. te megpróbálod meggyőzni a helyőrséget arról. – Ellenőrizte. HUSZONÖTÖDIK FEJEZET A riasztó még mindig szólt a távolban. és leguggolt. itt lesz az utolsó főbb védelmi állomás ebben a szektorban.– Azt hiszem. – Gyerünk. – Chin. – Azt hiszem. – Vár – felelte Mobvekhar. Az alaprajz szerint. siessünk. Karrde Leiára nézett. hercegnő. és odanyújtotta Karrdénak a pórázok végét. Lehet. – Én bemegyek – szögezte le Leia. Leia megfordult. és a leszállófényeket néhányszor le. és átdobta magát a folyosó túlsó oldalára. amit Artu szerzett. – Ott vannak – erősítette meg Mobvekhar. nem látták sehol. – Egy pillanat – felelte Karrde. fiúk? A vornskrok furcsa hangot hallottak. aki nem akar meghalni. hogy észrevegyék a leselkedő jövevényt és azonnal tüzelésre emeljék sugárvetőjüket. de talán még nincs késő segíteni. van más megoldás is – szólalt meg Mobvekhar és Leiához lépett. aki válaszolt a jelzésükre. – Azt hiszem. hogy megvakargassa a két állat fülét. – Jól van – mondta Karrde és felegyenesedett. – Nem kell velem jönnie. Lent halványan. Elvette a pórázokat. amit le tudnak adni a leszálló fényekkel. hogy elindulunk a másodlagos bázis felé. Hamarosan váratlan üzemzavar fog történni a hajón. – Ghent. magasság tizenhét. A folyosón egy középkorú férfi jött le. Már nincs idő. – Rendben – szólt Karrde. mielőtt a rohamosztagosok tüzelni kezdenek. két négylábú állatot vezetett. ahogy a koordináták megjelentek a navigációs képernyőjén. jól nyissátok ki a szemeteket! A noghri Dankin kapcsolótáblájához lépett. a félénkebbé pedig Sturm. valami dorombolás félét. A falhoz lapult. hercegnő még nem találkozott kedvenc vornskrsjaimmal.

ahogy elindult felé. – Volt valami zűr? – kérdezte Lando valahonnan a csövek erdejéből. Néhány pillanat múlva használhatatlan. természetesnek látszó üreg tátongott alattuk. A két rohamosztagos testhelyzetén látszott. és lézer nyílpuskája két gyors lövésével megoldotta a helyzetet. – Hát. Miután végeztek a katonákkal. Han elintézte az egyiket. ahogy bekapcsolta. Luke átszúrt a félbe vágott ajtó felett a szablyájával és a másik őr is meghalt. de mi lesz a vastag fémajtóval? Ám ez nem jelentett akadályt nekik. az ajtó felső része felcsapódott a mennyezetbe. füstölgő ronccsá vált minden. Artu a számítógépkimenetre kapcsolódva csicsergett. – Nem. erre nyílt az ajtó. te maradj itt Landóval! Nézz körül. Talán ettől voltak a zajok olyan furcsák. hogy Mara egyedül kószál ezen a helyen. – Hol van Mara? – kérdezte Han. amelyen bejöttek. Az üreg közepén vastag oszlop húzódott. Han és Csubakka gyorsabbnak bizonyultak. a folyosó korlátjának támaszkodva Mara állt. amelyek a terem kétharmadát behálózták. De az is látszott rajtuk. hogy légitámadás készül ellenük. Thripio pedig idegesen járkált körülötte. A konzoloknál álló birodalmiakat is meglepetésként érte a támadás. Egy hatalmas. nézzük meg! – szólt Han. – A rohamosztagosokkal megvolnánk. – Han. A vakító zöld nyaláb elsuhant Han feje mellett. miközben lelapult az ajtó egyik oldalán lövésre kész fegyverrel. – Felőlem robbanthatunk – adta hozzájárulását Han. és vízszintesen belevágott a nehézfém ajtóba. három emelettel lejjebb. Mintha a Császárra csak megszerezte volna a klónozó komplexumot és belökte volna ide. – Ott kint. Többé-kevésbé szabályos távolságokra még vagy húsz ajtó nyílt a folyosóra. akik őrködve járkáltak fel-alá. – De azért nem próbálnám újra megcsinálni. a nagyteremben – mutatott Lando egy csövekkel félig eltakart ajtóra. ahogy ráfordult a folyosóra. Hiába kotorásztak a fegyvereik után és próbáltak fedezéket keresni a lézersugarak elől. Mintha az egész üreg lélegzett volna. Különben is utálta volna. – Kész vagy? – kérdezte Han. – Csubi. Nem tetszett neki. hogy maradandó károkat tudjak okozni a rendszerben. remélem is – bizakodott Han. és megpróbálta megkeresni Landót a csőrengetegben. Azt hiszem. – Kész – felelte Luke. mert amikor Luke visszahúzta a kardját. van-e itt valami. Csubi és Han baj nélkül eljutottak a vészlépcsőhöz. – Tűnjünk el. – Elég lesz – fújt visszakozol Han. Itt az egész hatalmas berendezés – morgott Lando. Luke. mielőtt az még használhatta volna a fegyverét. Leereszkedtek a többiekhez. Lando egy ősréginek látszó irányítópulttal babrált. mint egy aggódó anyamadár. a termet vették kezelésbe a fegyvereikkel. szuszogó zajjal.A rohamosztagosok továbbra is tüzeltek. – Gyere. hangot adva véleményének az ócska terminálról. semmi komoly – válaszolta Han. Csubi! – jegyezte meg Han. és egy gyors pillantást vetett hátra. Valószínűleg eltalálta a belső nyitó szerkezetet. A néhány noghritól eltekintve. Falára körkörösen függőfolyosó volt erősítve. . mielőtt megjön az erősítés! De a lázadás és a bázisban kóborló myneyrshik miatt szétzilálódott birodalmiak reakcióideje lelassult. – Szép volt. az nem elég arra. miközben Csubakka lezárta az ajtót. amit érdemes felrobbantani! Átmentek az ajtóhoz. amit négy behúzható híd kötött össze a központi oszlopot körbevevő párkánnyal. – Nem hiszem. nem vártak senkit ilyen hamar. a robbanóanyaghoz kell folyamodni – mondta szárazon Lando. – Van vagy ezer éves – jegyezte meg Han. Gépek fojtott moraja és távoli beszéd hallatszott valahonnan. ha feleslegesen kell cipelniük a robbanóanyagot egészen idáig. hogy hallották az előbbi rövid összecsapást az ajtón túlról. amennyit én a programozáshoz értek. – Aha. Luke. – Ez az a hely? – kérdezte Han Marára pillantva. Valószínűleg meg vannak győződve róla. hogy erre szükség lenne. akiket a szivattyúházban hagytak. Két noghri állt őrt az ajtónál. – Bent is lesz két őr. amely összevegyült a relék halk kattanásaival és valami ritmikusan pulzáló. senkit nem lehetett látni. Csubakka kihajolt a sarok mögül. Velük szemben. és felszisszent a fénykard. Han kinyitotta. Artu méltatlankodva füttyögött.

rendben? – Azt az oszlopot kellene felrobbantani ott középen. hogy ez működhessen. és lenéztek a mélybe. miközben Lando és Csubi a legközelebbi hídhoz siettek. Elég kevés robbanóanyaguk volt ehhez a hatalmas építményhez. – És te mit csinálsz? – Én bezárom magunkat – mutatott Han a folyosóra nyíló ajtókra. ha bármelyikünk is egyedül bóklászna itt. – Nem tudom elhinni – mondta félelemmel vegyes megdöbbenéssel. – Nem is tudom – töprengett Han. hogy van más mód is a lerombolására. – Te pedig velem jössz. Egy arénához hasonlított. és lenézett a mélybe. majd mindketten odaléptek Mara mellé a korláthoz. – Marának igaza van. – Úgy érted. – Te itt maradsz őrnek – szólt oda az egyiknek Han. – Pedig el kell hinned – szólalt meg hűvösen Han. ebben igazat adott Marának. nem tűnt túl jó ötletnek. most már minden rendben van a lánnyal. Mindegyik fémgyűrű egy-egy klónozó tartály teteje volt. – Rendben – felelte Lando. És mindenütt csövek. ahogy Csubakka megérkezett vállán a robbanóanyaggal. Előhúzta a távcsövét. amelyek beletorkoltak az erkélyeken meg a központi szinten gondosan elhelyezett fémgyűrűkbe. Tényleg ez volt az a hely. nézzétek meg jobban! Han Luke-ra pillantott. – Hát jó. – Nem sokat – felelte habozva. hogy hasznos lenne. Lehet. Egészen a trónteremig eljuthatunk vele. te az ellenkező irányba! . – Gyertek. és segítesz lezárni az ajtókat! Elég. és a szeme ismét elhomályosult. – Mint egy felbolydult méhkas – kommentálta. – Hova mennek? – kérdezte Lando Han háta mögül. hogy egyetértesz – mondta Han. – De nem engedhetjük meg. Hatalmasak. szólunk – nyugtatta meg Luke vigyorogva. Az önmegsemmisítő rendszer sokat segítene. hogy Mara a trónterembe menjen. Mara! Elindultak a lift felé. Han Luke-ra nézett. a legalsó már majdnem érintette a szerelvényoszlopot. oké? – Ne félj. – Csubi meg te. Úgy látszott. Még egy pillanatig lenézett. Én erre megyek. – Mara szerint építettek be önmegsemmisítő rendszert. Az erkélyek lefelé egyre szélesedtek. aki szerette hátrahagyni a dolgait az utána jövöknek. Han mellett Luke szólalt meg szokatlan torokhangon. – Nem várhatunk tovább – szólalt meg Han. – De ne felejtsetek el szólni. amelyek a szintek peremén futottak és egészen aprók. – Igen – felelte Mara gépiesen. és az üreg alja felé irányította. Vetett egy oldalpillantást Marára. azután felegyenesedett. akik csendben őrködtek. hogy lehet itt egy önmegsemmisítő rendszer? – Lehetséges – válaszolta Mara. Most keresi a leírását ennek az izének – mutogatott Lando az oszlop felé. minden szinten erkély futotta körbe. A múltban járt. mintha újra a múltra emlékezne. de nem hiszem. hogy neki is feltűnt ez a furcsa zaj. a körfolyosóból nyílik. – Rohamosztagosok mindenfelé. – Gyerünk. – A trónterembe – felelte Han. érdemes megkeresni a kapcsolót. – Én majd elkísérem – ajánlotta fel Luke. Az üreg hatalmasnak tűnt. az összes felelevenedő emlékével. – De elképzelhető. A Császár nem olyan ember volt. – Ti ketten! – szólt a noghrikhoz. amelyek a központi oszlop csatornáiból nyíltak. A csövek miatt nem sokat látott. Találtál valamit? – Artu végre hozzáfért a központi számítógéphez. valamint kisebbek. Esetleg megnézhetem.– Igen. De. kölyök! Csak egy kicsit még. ha belelősz a nyitókapcsolóba. és a kapcsolót akarják megkeresni. akkor az indító szerkezet a trónteremben lesz. de a felszín alatt sok minden történt. Tudsz valamit róla? A lány a katlanba pillantott. – Kösz. Egyébként is a birodalmiak most a lázadással vannak elfoglalva a bejáratnál. – Örülök. ez az a hely – felelte különös hangon Mara. – Nem lesz semmi baj – tette hozzá Mara. de ki tudott venni néhány fel-alá rohangáló rohamosztagost. – Ha így van. mielőtt megnyomjátok azt a gombot. – Gyertek ide! A két noghri felé indult. Mara arcát fürkészve. – Emlékek? – kérdezte a lányt. – Van egy lift a robotoknak. menjetek – adta be a derekát Han. aki merev arccal bámult le a klónozó tartályokra. Tarts ki mégegy kicsit. legalább tíz emelet mélynek. Lando az egyik hidat veszitek kezelésbe.

– Biztos. – Remek – morogta magában. – Most lassítanak le fénysebességről. De Artu azt mondja… – Ha nem tudod. Mi olyan fontos? – Luke Mesterről van szó. uram – felelte Thripio – Mint mondtam… – Akkor mért nem ezt mondod – dühöngött Han. és kimutatott az ablakon. irányítás – jelezte Aves. Luke és Mara besétálnak C'baoth karjaiba. – Nagyszerű! – csikorgatta fogát Han az adó-vevőből jövő statikus zajokra. Mintha kést szegeztek volna a torkának. és kezdett megfordulni. hogy szüntessék meg. az ajtók lezárva – szólalt meg a repülésirányító. – Egészen biztos. Fölösleges kockázat lett volna használni. – Fölösleges – hebegte Aves. – Pontosan a terv szerint. amikor a hátborzongató lélegzés mellett valami új zajt hallott. uram – felelte Thripio. Thripio mindig felfordulást csinál. de hova megy? – Mégis mit gondolsz? – kiáltotta vissza Han a válla fölött.Han már a saját szakaszának a kétharmadánál járt. amíg lesz valami. – Akkor jöttem rá. míg visszadugta övébe a rádiót. Akarod. Lassan elhúzódott az űrhajóval a rakodófolyosótól. . Illetve csak egy módon. És nem csak csillagrombolókat látott. amíg nem muszáj. és visszasietett hozzá. a végén mindig Luke-ot kell keresgélnie. Hangosan kiabált és neki integetett. – Nyakunkra akarod hozni az egész helyőrséget? – Dehogyis. Alig mondta ki a szavakat. uram. És? – Nos. Azután mondd meg Csubinak és Landónak. – Rendben. hova mentem! – Igenis. uram – vette tudomásul Thripio egy kicsit meglepetten a parancsok áradatát. – Igen. – Miközben keresi. – Arra való. Akárhol vannak. – Elnézést uram. – Csillagrombolók! – kiáltott fel Faughn a parancsnoki ülésben. Egy egész hadiflottát. Ha megvan. – Artu csak keresse tovább az alaprajzot! – mondta Thripiónak. akármit csinálnak. Artu azt mondja… – Mit ordibálsz – hurrogta le Han. Luke Mester és Mara Jade a trónterembe indultak. hogy az Mazzik? – kérdezte Aves az űrhajót szemlélve. uram. Mintha gépi türelme egy kissé megrendült volna. De ne ordíts! Megértetted? – Igenis. honnan jön a zavar. – Ott van – motyogta Gillespee. hogy kapcsolatba lépjek vele? Aves megrántotta a vállát és körülnézett a hangárban. Jól látta a hiperűrből lassító csillagrombolókat maga előtt. Garret's Gold. Karrde csempészszervezetének szinte minden egyes hajója itt tartózkodott. Ez mindig így történik. – Irány? – kérdezte akadozva Gillespee. Han Thripióra bámult. – Az adó-vevők nem működnek – jegyezte meg Thripio hűvösen. Megfordult. És nem lehet sehogy sem figyelmeztetni őket. – Mit jelent az. Artu éppen most tudta meg. próbálja megfejteni. hol vagyok. mondanivalónk – válaszolta Gillespee-nek. De Artu azt mondja… – Ha máskor beszélni akarsz velem. amint Han odaért hozzá. hanem cirkálókat. uram. – Várd az adatokat a felszálláshoz! – Vettem. – Folytathatom? – Igen. Előrántotta a rádióját és bekapcsolta. küldj néhány noghrit a zavar forrásához. Lezárta az ajtót. kisebb rombolókat és TIE-vadászokat is. amikor kapcsolatba próbáltam lépni önnel. amikor minden pokollá változott. és Thripiót látta a szivattyúház ajtajában. hogy Joruus C'baoth Jedi Mestert azon a területen tartják fogva. amelyiknél tartott. amint azt mondja. Hallottam az egyik noghrit. hogy azon a területen? Hát nem a börtönszektorban van? – Nem. – A Készítőnek hála. akkor keress meg! Rendben? – Igenis. – Solo kapitány – kezdett el ömlengeni Thripio megkönnyebbülten. használd a rádiót! – mutatott Han az apró hengerre a robot kezében. – Tehát csapda – szólalt meg jéghidegen Gillespee. – Várjunk egy kicsit.

Egyelőre maradjunk az eredeti tervnél. Esés közben a rohamosztagosok felé tüzelt. semmi gáz – szólt közbe Mazzic. – Nem. Aves összenézett Gillespee-vel. – A tróntermen és lakosztályokon kívül semmi sincs ezeken a legfelső szinteken. hogy elveszítsenek néhány csillagrombolót – helyeselt Gillespee. Mazzic értette meg elsőnek. Elérte a sarkot és ráfordult a folyosóra. – Ha itt van az Új Köztársaság. – Szerintem is – dühöngött Mazzic. mindketten tévedtünk. akárcsak az alatta lévő három. ahogy a lézer lyukat égetett a mellébe. – Rendben – sóhajtott Aves. – Ha akarod. Aves neheztelően pillantott Thrawn armadájára. hogy uralkodni próbál magán. majd szeretnék néhány szót váltani a főnököddel – mondta Gillespee. Az egyik rohamosztagos hátrabukott. mindenki. lehet. Készüljetek fel. hogy elterelje a rohamosztagos figyelmét. megérdemlik. hogyan helyezkednek! Egy pillanatra csend támadt. és hallatszott. Ha ebből kikecmergünk. semmint szükségszerűségből igyekezett csendesen lépni. az eggyel több dolog. Inkább megszokásból. – Kösz – felelte Mazzic. Fölöslegesnek bizonyult az óvatosság. átadom az irányítást – szólalt meg csendben. – Ezek tőrbe akarnak csalni valakit – szólt Mazzic olyan hangon. – Aves. A kard nem sebezte meg a katonát. amikor Luke felé csapott bekapcsolt lézerkardjával. figyeljetek! Ezek nem miattunk jöttek! – Miről beszélsz? – kérdezte Gillespee. Mazzic. és kilépett a folyosóra. – Csak nem akarod azt mondani…? Én azt hittem. Ez tényleg nem az – helyeselt Gillespee. ami leköti a birodalmak figyelmét. itt Mazzic – jött a másik csempész hangja a hangszóróból. Gillespee. – De azt hiszem. – Hol a különlift? – Jobbra. De arra elégnek látszott. – Nem – ingatta fejét Gillespee. – Nézzétek. hangon. és Marának csak ennyi . hogy a Tangrene-t fogják megtámadni. – Gillespee még mindig hitetlenkedve bámulta az űrhajókat. Látjátok őket? Figyeld. – Úgy látszik. ahogy a forduló felé haladt. Egy pillanatra csend lett. Mindannyian. hogy szétzúzhassák. ilyen távolságból egyébként sem tudott Luke pontosan célozni az Erő nélkül. – Kár. van ott messzebb egy másik csoport cirkáló is. átvertek minket. Mara óvatosan kiemelte fejét a vészlépcső aknájából. ahogy az támadó alakzatba fejlődött. – Valakit ki akarnak kényszeríteni a hiperűrből és utána fogva tartani. De valami nem volt rendben az alakzattal. Tíz méterre előtte két rohamosztagos állt a liftajtóknál lövésre emelt fegyverrel. mi történik. azon a sarkon túl – mutatott előre Mara a sugárvetőjével. mintha nem akarná elhinni saját szavait. – Jól mondod. – Itt sincsenek őrök? – nézett körül Luke. más választása nem lévén a padlóra vetette magát. és kilesett a folyosóra. ahogy a lányhoz csatlakozott. és lendületben volt. A halálukba rohannak. – Én is – tette hozzá Aves. Ti mit csináltok? – Én is azt hiszem.– Azt hiszem – felelte Aves. Én nem adom meg magam. – Oké. – Majd együtt beszélünk vele – nyugtázta. – És Thrawn is. – Bent vagyunk egy birodalmi bázisban a köztársasági támadás kellős közepén. Nagyszerű! – Mondok én neked valamit. A másik katona Mara arcát vette célba. – Azok a cirkálók ott a csillagrombolókon túl. Aves érezte magán Gillespee és Faughn tekintetét. ez a szint is néptelen volt. Mivel már kilépett a sarok mögül. – Minden rendben – mondta halkan. Aves. hogy először közösen támadunk! Aves egy utolsó pillantást vetett a támadó flottára. és nézzük meg. – Fölösleges lenne – felelte Mara. – Mazzic. – Várjátok csak – mondta izgatott. – Ez nem bekerítő formáció – jegyezte meg. hogy Karrde nem láthatja. amint győztesként vonulunk ki innen. nem biztos. – Amúgy is átvettem volna. de önkéntelenül félrerántotta fegyverét. még mindig a flottát bámulva.

elhaladtak a keskeny függőhíd alatt. és sugárvetőjét a trónra szegezte. melyeken valaha a vörös köpenyes birodalmi őrök álltak. aki újra akarta teremteni a birodalmat a saját elképzelése szerint. hogy kitérjen a feléje lódított fénykard elől. háttal a hologramnak. Mara csodálkozott. Mi lehet ösztönzőbb cél. Csak négy szint volt a kapcsolótáblán jelölve: az. Inkább műalkotásnak tűnt. A trónt hátrafordították. – Szerintem sem – felelte Mara. és a másik oldalon lévő liftajtó kinyílt. Nem fogja megtenni az Erő nélkül. Az emelvény a terem végében. amelyiken álltak. Míg az őr azzal foglalatoskodott. Felértek az emelvényre és a trónhoz léptek. amennyiben ez segítené tervének valóra váltásában. hogy alattvalóim ma támadják meg a fogvatartóimat. egyedül tápászkodott fel. lassan visszaérkezett az emlékek világából a valóságba. – Végre eljöttetek hozzám – szólalt meg síri hangon. Nem is olyan viszonylag pontosan kidolgozott modell. hogy hajlandó lett volna egy új háborút kirobbantani. Annyira akarta ezt. HUSZONHATODIK FEJEZET – Tudtam. A tompított oldalfények. Ebben a pillanatban a trón lassan feléjük fordult. hogy a látogatók fizikailag is maguk felett lássák őt. mint dicsőségben elesni a Jedik szolgálatában. ahol a trónja állt. Az ablakok a terem mindkét oldalán. A lányt emlékek áradata rohanta meg. Mara megnyomta a legfelső gombot. mint munkaeszköznek. a mentőkabin-hangár. Az akkor majdnem végzetes tragédiába fordult. ami bármelyik iskolában megtalálható. a Külső Zóna és a még nem leigázott. – Ha itt. amilyeneket főhadiszállásokon használnak a hadmozdulatok megtervezéséhez és nyomonkövetéséhez. hogy egyszer itt lesztek. Az emelvény alatt a Császár irányító pultja sötét volt és néma. és a két dobogó között. és a liftajtó becsukódott mögöttük. – A Jedik mindig a béke őrei és nem a háborúk szítói voltak. Az egyes régiókat különböző színek jelölték. hogy miért hagyta így a trónt a Császár. hogyan kell a Jediket szolgálni. Nem nyúlt Luke segítő kezei után. megpróbálta megölni Luke-ot és Marát. és amikor kudarcot vallott. – Tudtam. És hogy jobban áttekinthesse birodalmát. akkor az trónba van beépítve. Mara ahogy erre gondolt. Itt terült el a trónterem éppen úgy. – Szerintem nem szeretnék. – Igen. És ezért el is bukott a Régi Köztársaság – szólt C'baoth. ott lebegett fényesen a sötétben a galaxis kicsinyített mása. Mara mély lélegzetet vett és megszólalt. És az alattvalóimnak is kellett valami célt találnom. Mara két pontos lövéssel leterítette. Itt volt a trónterem. miközben fölemelte ujját a nyomaték .kellett. ha valaki is bemenne oda – mondta Skywalker. A nehéz szék teljesen megfordult. – Ez fölösleges volt – felelte Luke. amit a Császár elengedhetetlennek tartott a meditációhoz. – Azóta a pillanat óta. Jól kivehetően látszott a Központi Terület. Joruus C'baoth ült velük szemben. Szolgálták a Régi Köztársaságot és nem uralkodtak felette. az állandó sötétség. a lakosztályok és a trónterem. Mara kilépett a liftből. amikor a lányhoz ért. – Gyerünk! A lift elakadt ezen a szinten. – El kellett terelni a birodalmiak figyelmét. a hologramon kívül mindent kikapcsoltak. amelyeken keresztül a Császár szemmel tarthatta a Birodalom életét. hogy elhagytátok a Coruscantot. hogy bejuthassatok hozzám. – Dehogy volt fölösleges – bizonygatta C'baoth. De ezt nem fogja C'baoth még egyszer megpróbálni. Ez a hologram tökéletes pontossággal és részletességgel ábrázolta a galaxis többszázmilliónyi csillagát. a kapcsoló a teremben. de Mara egy pillanat alatt kiszabadította. vagy ismeretlen területek is. Az út csak néhány pillanatig tartott felfelé. Most Thrawn volt az uralkodó. hogy ma éjszaka érkeztek – mondta C'baoth lassan felemelkedve a trónról. ami lehetővé tette. ahogy megrohanta a jomarki találkozás emléke. Luke vonakodva vette le szemét a hologramról. Mara ijedten megragadta Luke karját. és önkéntelenül hátrált egy lépést. Ezért rendeztem úgy. – Nézzük meg! Elindultak a trónterem közepe felé. Thrawn admirálisnak nagyon tetszett volna. ahogy emlékezett rá. Most majd együtt megtanítjuk a galaxis népeinek. Ez nem egy egyszerű hologram volt. C'baoth megpróbálta átállítani őt a sötét oldalra. Lépcsők vezettek az emelvényre. Úgy látszott. így most a mögötte lévő fényesre csiszolt sziklafal felé nézett.

Skywalker. – Te nem C'baoth vagy. De én segítek rajtad. – A Jedik hatalma nem annyiból áll. hogy mindenki közül egyedül mi vagyunk képesek túlnőni magunkon. Ez volt az utolsó lehetősége. mit akarsz mondani – szólt Luke. nemcsak Thrawnt és az Új Köztársaságot. felruháztam a külsőmmel. Amit Covell tábornokkal tettem. azután minden átmenet nélkül halálosan komoly arccal folytatta. C'baoth rámosolygott. – Természetesen. Luke Skywalker – suttogta. – Most mégis itt vagyok. – A Régi Köztársaság több ezer generációt megélt – szólt Mara közbe. Thrawn nem tudja. – Nagyon erős az akarata ennek a lánynak. hogy minket szolgálhasson. amit magáénak gondol. halvány mosoly játszott az ajkai körül. C'baothra szegezte a sugárvetőjét. Szemei izzottak a sötétben. amit akarsz! – kiáltotta Mara türelmetlenül. – Nem értjük. Beteg vagy. És te is tisztán fogsz látni. – És te. – Mindegy. Luke-ot hideg veríték verte ki. – Nem vagy abban az állapotban. – Nem azért jöttünk. mint ahogy Vadert megmentette a második a Halálcsillagon. A klónok. amit majd együtt építünk. De az igazi C'baoth nincs itt. hogy a te fejedben is megfordult már ez a gondolat. Egészen biztos. – Nagy hatalma lesz a galaxisban. Luke igyekezett minél meggyőzőbben beszélni. – Megcsináltam. Luke Marára nézett. Alattunk a hegy mélyében a Jedik serege várja. – Ne számíts ránk! – vágott vissza Mara. persze tisztán látsz. – Nem. hogy a hadsereget. míg Mara a trónhoz lépett és leguggolt. – De hát ez az igazság – mondta Luke jóindulatúan. – Hogy mersz így beszélni velem? Hogy mersz csak gondolni is ilyen szentségtörő módon a nagy C'baoth Jedi Mesterre. hogy számodra nem – jegyezte meg C'baoth nyilvánvaló megvetéssel a hangjában. – Igen – bólintott Luke. azt megtehetem újból és újból. – De te még túl fiatal vagy. Hát már téged is érdekel a klónozás. fiatal tanítványom – mondta lágyan. – Gondolj. – Ugyanezt a trükköt láttuk a Jomarkon. – De most nem árthat nekünk – jegyezte meg Luke. és nevetni kezdett. Megkaparintottam Covell tábornok tudatát és megváltoztattam. fiatal tanítványom. és nem látsz tisztán. hogy bármit is építhess. Megváltoztattam és felruháztam a külsőmmel. hogy kiszabadítsunk. – Ez számomra egyáltalán nem jelent bukást. – Megtettem. – De igen. – Lépj arrébb a tróntól! – Hogyne. És ez csak a kezdet volt. Te csak a másolata vagy. hogy tudnak néhány trükköt az energiával meg az anyaggal. C'baoth közelebb lépett hozzá egy lépéssel. nekem állítja fel. mintha nem tudná megemészteni a hallottakat… azután hirtelen hátravetette a fejét. – Én tisztán látok. A bizonyíték benne található a Katana hajónaplójában. Meg akarta menteni. a lány értetlenül tekintett vissza rá. Mire véljem ezt a hirtelen érdeklődést? Nevetett egyet. az én hívásomra jöttetek. – Lehet. – Hogy érted ezt? C'baoth bólintott. hogy megvizsgálja a karfába épített kapcsolókat. C'baoth mély levegőt vett.kedvéért. C'baoth három lépést tett oldalra. Igazi nagyságunk abban áll. mit hisztek célotoknak. Joruus C'baoth régen meghalt egy expedíció során. Vagyis nem az igazi. Luke Skywalker – tette hozzá C'baoth. ha hagyod. Hirtelen Luke megértette. – Nem – tiltakozott Luke a fejét ingatva. – Thrawn főadmirális semmit sem ért – magyarázta szenvedélyesen. – Igen. amelyek az üregben fejlődtek nem csak fizikai másai az . ez nem lehet igaz. – Nézd – figyelmeztette Mara Luke-ot. C'baoth arca elsötétült. Képesek vagyunk jelen lenni az egész galaxisban. – Ejnye. hogy kijózanítsa az őrült Jedit. ami még a Császárnak sem sikerült volna. C'baoth teste megmerevedett. – Te itt vagy.

hangja szinte gyengédnek hatott. ahogy átjárja a figyelem és az Erő. – És nem is fogtok elmenni. – Azt mondtam. hogy megmenthetjük? – kérdezte Luke-tól. és bekapcsolta fénykardját. Mara Jade – szólt C'baoth. hogy egy kis hengert tart benne. de Luke felfogta a villám nagy részét a fénykardjával. és egy lépéssel közelebb lépett a lépcsőhöz. Ő is megértette. – Nincs veszélyben az élete. A halálos sugarak újból Luke-ra törtek. – Aha – mondta Mara. ahogy a kusza szikrák egyike. Vagy végleg el kell pusztulnod. de ijesztően ismerős volt Luke-nak. Mara sérülései nem látszottak súlyosnak. és megnyomta a kapcsolót. Hirtelen beugrott az emlék. hogy átadd a helyed valaki másnak. Nem sikerült tökéletesen kivédenie a sugarat. A hologramot hátulról világították meg. nem gondolod komolyan. – Elhisszük neked. hogy elmenjetek! – kiáltotta C'baoth hirtelen rideggé és parancsolóvá váló hangon. Skywalker. – Nincs szükségem arra. hogy parancsolhatsz nekem. Az Erő megint vele volt. Luke ellépett Mara mellől. – Ugye. övéből fénykardot húzott elő. támaszkodott. Megpróbálta az Erővel csökkenteni a lány fájdalmait. – És ő is – mutatott Marára. de nem volt egészen tudatánál. – Még mindig úgy gondolod. Luke a lány felé lépett. A hologram előtt egy alak állt barna köpenyben. – Hagyd abba! – ordított Luke C'baothra. Zihálva lélegzett összeszorított fogai között. hogy kérte az engedélyedet – jegyezte meg Mara gúnyosan. C'baoth újból lesújtott. Közben a kezével megtalálta a korlátot. Luke tudata mélyén valami nagyon idegen és távoli dolog mozdult meg fájdalmasan. de izmai még mindig használhatatlanok voltak. és Luke látta. mielőtt elküldtem őket az üzenettel és a fegyverekkel a népemhez. – Nem érted? – Engem kell szolgálnod. amilyet C'baoth is viselt. – Nincs itt semmi. Luke megfordult. és az arca eltorzult a fájdalomtól. Ha C'baoth be tudott törni egy klóncsoport egyik tagjának a tudatába. A lány a korlátnak zuhant. – Én vagyok az úr és te nekem szolgálsz. – Egy távaktivátorhoz kell valami. akkor könnyedén megtehette ezt az egész csoporttal is. – De igen. Mara legyintett a fegyverével. hogy bárki is megmentsen. Valami szokatlan és kellemetlen nyomás nehezedett a tudatára. ifjú Jedi – szólt C'baoth. ami elválasztotta az emelvényt a trónterem többi részétől. Úgy tűnt. – Nem kell elhinni. Luke megint Marára tekintett. hagynám. belemart az izmaiba. Luke megvizsgálta a lány sérüléseit. a szolgám leszel – mondta C'baoth gőgösen. – Mara! – kiáltott fel. hogy Thrawn főadmirális fogva tartson? – Nem hiszem. A hatalmas energia eltalálta Marát. – Tényleg azt hiszitek. – Soha nem foglak téged szolgálni – felelte Luke elszántan. most olyan valakivel fog találkozni. legalábbis nagyon hasonlít hozzá. de már késő volt. . Skywalker? – kiáltotta furcsa felindultsággal a hangjában. Tartogasd az Erődet inkább arra a küzdelemre. Mintha hosszú alvásból ébredne. – Hagyd őt most! Megérdemelte a büntetést. C'baoth hirtelen leengedte a kezét. hagyd békén! – ismételte meg C'baoth. A sugárvető kiröppent Mara kezéből. Zavaróan ismerősnek érezte a helyzetet. – Katonáim előkészítették nekem. – Nincs más lehetőséged. – És van is – mosolygott gonoszul C'baoth. így még mindig felismerhetetlen volt az arca. Luke nem válaszolt. Szemei tágra nyíltak. – Azzal nem fogsz minket megállítani – mondta a lány alig leplezett megvetéssel. vagy mintha kilépne a sötétből a fényre. Nem lehetett kivenni a vonásait. Felemelte a kezét. Az alak a lépcső felé indult. Hátralépett és Marára pillantott. Most szembesülnöd kell a halállal. és előremutatott. bebizonyítom – szólt a Mester. és leesett a földre valahol a trónterem végébe. Gyerünk innen! – Nem adtam rá engedélyt. akivel már egyszer szembesült. A tudatuk is azonos az eredetivel. amit aktiválhatsz vele.eredetijüknek. és az én oldalamon kell újjászületned. közben Mara elé ugrott. Ebben a pillanatban C'baoth kinyújtott kezéből vakító kékesfehér villám csapott ki. Mara elég jól tartotta magát. Hirtelen érezte. különben nem leszünk képesek megmenteni a galaxist. ami rád vár! Színpadiasan felemelte a kezét. Tanult belőle.

Ebben a pillanatban lecsapott a klón Luke. de ne hagyja C'baoth karmaiba. Csatlakozz hozzám. Olyan volt. így vagy úgy. Mara megkérte. amikor Yoda beküldte egy sötét barlangba… Álomszerű harc Darth Vader víziójával. ismét az Erőt használva. Fénykardjával az emelvény talapzatába vágott. Elmenekülhetne. Vader sisakja eltört és mögötte Luke saját arcát pillantotta meg… Akárcsak most. – De miért? – nyögte. Megpróbálta elérni a függőfolyosót. és a kékesfehér sugárral vadul az igazi Luke melle felé suhintott. Skywalker – hallotta C'baoth hangját. hogy gondolkozzon és megszabaduljon a zsongástól a tudatában. mit akar C'baoth. hogyha gyűlöletből vagy dühében gyilkol. De megölheti a hasonmását? Obi-wan és Yoda figyelmeztették. Szörnyű gyanú ébredt benne. Luke C'baothra pillantott. és lebámult Luke-ra az emelvényről. és óvatosan kinézett a híd pereme mögül. tudatában egyre fokozódott a nyomasztó érzés. De akkor magára hagyná Marát C'baothtal. A klón Luke kikapcsolta fénykardját. – Nem volt szándékomban bántani. Amit Obi-wan adott át neki. felrobbant lent valami? Csubakka kezében egy halom zsinórral. hogyan végződött a harc a barlangban. Érvényes vajon ez a szabály ebben az esetben? Vagy C'baoth pont ezért akarja. Nem egy nagy . nem hagyta ezt. ha Luke megöli a képmását. beleőrül a helyzet abszurditásába. Luke félreugrott. hogy inkább ölje meg. Luke megdöbbenten hátrálni kezdett. A Felhővárosban levágott kézfejet használtam föl. morogva helyesbítette Lando megállapítását. engedd. És őrület. hogy harcoljanak egymással? Vagy más C'baoth célja? Talán úgy spekulál. szemében elszántság izzott. mint Vader De akkor ki ő? Az alak kilépett a fényre… és Luke-nak eszébe jutott. és felemelte saját fegyverét. Csubi? – kérdezte Lando. Időre lett volna szüksége. ami a tróntermen át húzódott körülbelül öt méterrel mögötte. Felszökkent a lépcső tetejére. mint egy távoli villámcsapás. beugrik a liftbe és már biztonságban is lenne. – Hogy meggyőzzelek – felelte C'baoth ünnepélyesen. – Gondolod. Ő nem tud elmenekülni. Luke Skywalker. – Most sem szívesen teszem. Luke-ot azonban már nem érdekelte igazán. vagy pedig az Erőt nem tudta tökéletesen használni félig megbénított tudata miatt. Luke-nak elakadt a lélegzete. mint az apja hagyatékát. A két penge egymásnak ütközött. és ez megzavarta a Jedit. Őt nézte. A klón Luke is tudott bánni az erővel. A klón Luke csapásra emelte a pallosát. Luke nem talpra érkezett. A csendben közeledő alak nem volt olyan magas. tisztán hallható. – Ez te vagy. Végigrohanna a függőhídon. megpördült és a hátán landolt. mégis tompa. ha emiatt meghal. – Hallottad. akik tönkreteszik. A legkevesebb. Felemelte a tekintetét. – És mert be kell teljesülni a sorsodnak.A Dagobah bolygón. Luke elvesztette az egyensúlyát és majdnem kiejtette kezéből a kardot. de az emelvény hirtelen megdőlt. amit Luke megtehet. hogy végig vele marad akkor is. miközben próbált újra levegőhöz jutni. A fénykard is a tied. átlendült a korláton és a birodalmi őrök posztjául szolgáló emelvényen landolt. hanem beleütötte lábát a függőfolyosó szélébe. Vajon miatta érzi ezt a kellemetlen bénultságot a tudatában? Igen. Luke az Erő segítségével hátraugrott. bekapcsolta a fénykardját. szolgálnod kell engem. Tökéletes hasonmásának közelsége okozza ezt. könyörgött neki. – Igen. Robbanás döreje hallatszott a katlan aljából. Skywalker – szólt C'baoth csendesen Luke háta mögött. A penge megcsúszott és csak a felét vágta át a tartópillérnek. De a másolat Luke nem adott időt. Az ő klónja. hogy tanítsalak! Együtt megmenthetjük a galaxist az alacsonyabb rendűektől. – Nem – kiáltotta Luke rekedten. akkor a sötét oldal felé halad. Luke összeszorított fogakkal feltápászkodott. Mara még mindig a korlátnak dőlve feküdt félig eszméletlenül. hogy lemásoljalak. Valóban az övé volt. Luke a fegyverre nézett. Önmaga nézett szembe vele érzéketlen arccal. Azonban vagy a távolság volt túl nagy. Megragadott egy támasztógerendát és felkapaszkodott. Luke újból ugrott. hogy hárítsa a támadást. De nem.

hunyorított és tüzelt. Sietett a hídról lejutni. . ha nem akarták. hogy Artu megtalálta a zavar forrását. és úgy tűnt. Csubakka jelentette saját nyelvén. hanem sok kicsi egyszerre. Amíg ennek a fontos berendezésnek a közelében maradnak. Csubakka felmordult és esetlenül megnyomott egy gombot az adattárolón. Újabb bénító sugár. hogy halomra lőjék őket Landóék és kárt tegyenek az értékes berendezésben. Az adattároló a lábánál hevert. Lando hasra vágta magát. a birodalmi katonák nem mernek rájuk lőni mással. – Artu és én? De uram. A kék sugárgyűrű nem talált célba. lehet. Csubakka morgott egyet. Háta mögül összeütődő fémek tompa zaját hallotta. Lando kinyújtotta a nyakát. ahol a tápláló csövek a klónozó tartályok tetejébe torkolltak. Egy harmadik bénító sugár találta el a híd alját. hogyha megtaláljuk… – Rendben – szakította félbe Lando. mielőtt valaki észrevesz téged. Csubakka rendületlenül dolgozott. Solo kapitány azt kérte. Két lövéssel elintézte a katonát. – Biztos vagy benne? – kérdezte idegesen Lando és az egy szinttel alattuk lévő klónozó tartályokat vizsgálta. és érezte a dobbanást. amilyen gyorsan csak tudott. de Thripio aranyszínű csillogása szinte vonzotta a szemet. hogy a birodalmi katonák visszavonulnak. Fejével kíváncsian kukucskált lefelé a katlanba. mondtam. vagy valami más. A következő sugár Lando feje felett verődött vissza az oszlopról. majd az ajtó nagy döngéssel bezáródott. Egyre több füstgomolyagot lehetett látni. Nem is olyan reménytelen a helyzetük. – Azonnal. A padlóhoz lapulva. ha lekapcsolódik a terminálról. hogy fel akarnak jönni ide – jegyezte meg Lando. mintha szabályos időközönként emelkedtek volna föl. menjetek előre! És vigyétek magatokkal a noghrikat. – De te mit keresel itt? – Artu megtalálta a szerelvény torony leírását – felelte és átadott Landónak egy mágneskártyát.robbanás volt. – Ott fent. Majdnem annyira erősnek látszottak. ahogy Csubi is követte a példáját. és rád lő. Mintha valaki mozgolódott volna a klónozó tartályok mögött egy szinttel alattuk. érdemes megnézni a negatív áramlásgenerátort a fő energiavezetéken. aki az egyik tartály mögött bújt meg. hogy Artu ki tudjon jutni onnan. Megmerevedett. Egyedül a szivattyúházba vezető ajtó volt nyitva. Közben Lando előrántotta a lézerfegyverét. hogy egy szinttel feljebb jönnek és olyan szögből lőnek rájuk. Kis füstpamacsok emelkedtek a levegőbe ott. Ez rendben volt. – Ezt majd észben tartjuk – jegyezte meg Lando és az adattároló egységébe csúsztatta a kártyát. Lando a korlátnak támasztotta fegyverét. Lando kiszúrta a katonát. átkúszott a torony másik oldalára. Az ajtó melletti kapcsolótáblát vette célba. Apró robbanókorongok. Vagy megtehetik. mint egy rombolóűrhajó tolóajtajai. csak bénító fegyverrel. – Lehet. Azért hagyta nyitva Han. – És most tűnj el innen. – Ez füst? – kérdezte együgyűen. Ő és a vuki beleolvadtak a sziklamennyezet és a szerelvény torony szürkés színeibe. – Azt mondja. A droid majdnem hanyatt esett a meglepetéstől. – Thripio. valahol – mutogatott Lando a sugárvetőjével. Viszont a birodalmiaknak semmi fedezékük nem volt a tartályokon kívül. ők pedig nem tudtak kimenni. ezúttal Csubakka válaszolt rá lézerpisztolyával. – Tudok róla. kis hatásfokú robbanószerkezet. hogy máshol is megbújtak. Vetett egy pillantást a korláton túlra. hogy már nem nyújt fedezéket a híd. Ha Han és a noghri jó munkát végeztek akkor még egy nagyon elszánt rohamosztagos támadásnak is jó ideig ellen tudnak állni. – Nagyon úgy néz ki – felelte Lando. Olajos mancsaival kábelek és csövek között turkált. Még annyit. Néhány pillanatig elektromos szikrák zaja hallatszott csak. A birodalmiak nem tudnak bejönni. Te és Artu. hogy tűnj innen! Thripiónak most már nem kellett kétszer szólni. Ami annyit jelentett. hogy nyugton kellett maradniuk. Ebben a pillanatban az alattuk lévő erkélyről valaki bénítófegyverrel rájuk lőtt. – Jutottál valamire? – kérdezte tőle Lando. és a zárt ajtókra pillantott a körfolyosó mentén. – De vigyázz. Lando megfordult és Thripiót látta közeledni a hídon. Lando mosolygott magában.

milyen hatása van. húsz emelettel lejjebb kellene harcolni a bennszülöttek ellen. Majd munka közben gondolkozik azon. vele tartott Talon Karrde a két voraskrskal. – Védekező helyzetbe rendeződik a flotta. Milyen szerencsés lenne. nem arra gondolsz. – Oké. Elvesztett egy értékes fél másodpercet. Ekkor talán öt méterre tőle megálltak a lépések. csapdát állítottak nekünk. Körülötte a Vörös Század többi tagja látszott. Észrevették. hanem az is – motyogta magában Wedge. – Várj egy pillanatot! – kérte Lando Csubit bizalmatlanul méregetve a szerkezetet. Elrúgta magát a mélyedésből. Lopakodó léptek közeledtek a keresztfolyosón túl. hogyan fognak kijutni a végleg lezárt tolóajtókon és a rohamosztagosokkal teli folyosókon keresztül. – Nemcsak úgy néz ki. Han amennyire csak tudott. aki él a bázison. nem – hitetlenkedett Lando. hogy nem biztonságosabb megoldás. akkor a menekülés valóban tudományos kutatásra méltó problémává válik. – Mi a fenét kerestek ti itt? – szólalt meg még mindig csodálkozva. hogy az egész hegyet a levegőbe röpítsük. A baj az volt. Nem volt idő gondolkodni azon.hogy lássa a kijelzőt. hogy üldözői továbbhaladnak anélkül. – Han! – kiáltotta Leia. Valóban nem biztonságosabb. Még öt másodperc. Ezek a felső szintek teljesen lakatlannak látszottak. És ami ennél is meglepőbb. Irány: kettő-kilenc-három. Megérkeztek a Bilbringi dokkjaihoz. Már jöttek is a TIE-vadászok. és közelebb is álltak a falhoz. és nem valami méltóságosan a falnak zuhant. Ami nem lehet más. Igaz. Egy energiazsilip volt rajta látható a pozitív áramlásgenerátorral. – Na. melyeket az ellenőrzőpontokon elhelyezett hangszórókból kapott el. Előttük egy dokk megkülönböztető fényei világítottak. védelemre szoruló dolog C'baoth volt. Sőt sokkal veszélyesebb megoldás. behúzódott egy ajtómélyedésbe. Felkészült a tűzharcra. még mielőtt elkezdődött volna. magasság húsz. A hirtelen beálló csendben Han fojtott zihálást hallott. továbbra is tartva az induláskor felvett formációt. – Ne lőjj! Han meglepetésében elvétette az ugrást. Csubakka makacsul morgolódott. Valóban Leia állt ott. De mit keresnek katonák ezen a szinten? A helyzetjelentések alapján. ha dezertőrökkel futna össze. amit ma már egyszer eljátszott két őrrel. hogy túl közel kerültek a leszállópályákhoz. Pillanatnyilag a túlélés volt a tét. Az Új Köztársaság flottája most egy ideig nem fog fénysebességre kapcsolni. hogy észrevennék. mindenkinek. ahogy élesen irányt változtatott. – Idefigyelj. hogy a tartályokat tönkretegyük. és előugrott a folyosóra. nagyon kevés védelmet nyújtott. . És ha végül Csubakka módszerét kell alkalmazniuk. Kevesebben voltak. – Ugye. gondolta Han keserűen. Ott az egyetlen. Han nem reménykedett tovább abban. Csubi. Inkább munkához látott. A vuki elmagyarázta Landónak. mert igazítani kellett a fegyverén. akik megtámadták a bázist. A nagydarab technikus beleegyezően nyögött egyet. az egyetlen fedezék volt a közelben. mint gondolta. Válasz helyett Csubi kihúzta a már félig leválasztott generátort a drótrengetegből. és újból munkához látott. Lando letette lézerpisztolyát és kivett két töltetet a robbanóanyagos csomagból. Wedge a hiperűr-kapcsolókarhoz nyúlt. ez lesz a tartalék megoldás – sóhajtott Lando. A lépések már egészen közelről hallatszottak. – TIE vadászok. Az eddig összefüggően fénylő űrben a csillagok vakító vonalakká váltak. nem pedig azért. hogy összekapcsolod a negatív áramlásgenerátorral. amiről Thripio beszélt. Megpróbálta megismételni a trükköt. – Minden hajón riadókészültség! – hangzott fel Ackbar parancsa a hangszóróból. Az ábra az energiacsatorna egy részletét ábrázolta. Már hallott történeteket arról. mint a robbanóanyag. Tuti. hogy miért fulladt kudarcba a gondosan megtervezett támadás. Úgy néz ki. Han nem habozott. – Mit fog ez csinálni? – kérdezte Csubitól. ha összekapcsolnak egy pozitív és egy negatív áramlásgenerátort. majd különálló csillagokká változtak vissza. Csubakka! Azért jöttünk. csak… – Vészhelyzet! – kiáltotta Vörös Kettő.

hogy világokat és a hadseregeket irányítson. – Felbéreltek. és. Ha elvétették egymást. amikor Vader megkínozta és hibernálta. hogy összeszaladtunk. . Mara nem tévedett: C'baoth őrült. ha megosztom a dicsőségemet másokkal? – válaszolt hangosan Mara gondolataira C'baoth. Az alattvalók tudatát is át akarta formálni a saját koncepciója szerint. és elindult a folyosón. Sisteregve értek össze a sugárpengék. HUSZONHETEDIK FEJEZET Elkeseredett harc folyt. ott maradtak feltartani a birodalmiakat. drágám – nyugtatgatta az Leiát és magához szorította. Mara felidézte magában első találkozását C'baothtal a Jomarkon. Mara Jade! – mondta C'baoth a lépcső tetejéről. Mara egy oldalpillantást vetett az őrült Jedire. Han szitkozódott. – Ne próbáld elrejteni előlem a gondolataidat.– Luke bajban van – felelte Leia zihálva. a Bespinen. a hatás megszűnt. Thrawn megbízása megízleltette vele a hatalmat. és tudatában uralkodó zűrzavar ellen küzdött. A kékes és a zöldes sugárnyaláb újból és újból összecsapott. Han Karrdéhoz fordult. Két noghri volt velünk. – A rohamosztagosok egy csapatával futottunk össze három emelettel lejjebb. Mara Jade! – figyelmeztette élesen C'baoth. hanem valóság. hogy leromboljam a Császár raktárát – mondta semleges hangon a csempész. – Elhoztam Sturmot és Drangot. – Van még valaki veletek? Leia tagadólag ingatta a fejét. – Akkor Skywalker nagyon kedves lehet neked – szólt Mara gúnyosan. Saját emlékei között érezte a Luke tudatát nyomasztó zsongást és C'baoth elsöprő jelenlétét. – Épp erről van szó. Bárcsak ki tudná tisztítani a tudatát. De a Császárral ellentétben nem elégedett meg annyival. hogy segítsenek megtalálni Marát. Mara a korlátot markolta mindkét kezével. – Ez olyan kegy. ami akkor jelent meg neki. mint a Császárt. Skywalker az életéért küzdött. A Felhővárosban. amit Luke mondott. Ilyen körülmények között koncentrálni annyira nehéznek bizonyult. Han megpróbált nem gondolni a sötét oldallal való utolsó találkozására. Gondolatainak zűrzavarán keresztül hirtelen erős fájdalmat érzett. amiért sokan képesek lennének az életüket áldozni. kőbe vagy bármibe. és szorosan átölelte. Az Erő megint használható. ha Vader előtt is titkolni akarta a lánynak adott utasításokat. Eleresztette Leiát. – Miért lennék őrült. – Ha nem hódolsz be nekem önként. – Nincs semmi baj. – És mi a helyzet a te embereiddel? – A Wild Karrdén maradtak. Tudom az utat. – C'baoth keze van a dologban – szólt halkan Han. arra az esetre. mint Vader. Megigézve bámulta a trónteremben folyó viadalt. Az a szörnyű vízió jutott eszébe. mint egy tomboló mágneses viharban pályán tartani egy mentőkapszulát. – Már az enyém vagy: Nem helyes. Mara megrázta a fejét. – Gyerünk! Fent vannak a trónteremben. De volt egy módszer. belehasítottak fémbe. hogy kitisztuljanak a gondolatai. Várnak ránk. Han Karrdéra pillantott. ami útjukba került. De ez nem látomás volt. – Igen – felelte Leia reszketve. – Tudunk az ysalamiri hatásról. – Akkor csak magunkban bízhatunk – jegyezte meg Han. Han a négylábúakra nézett. Odaszaladt Hanhoz. C'baoth megbűvölten bámulta a küzdelmet. Ezzel a módszerrel el lehetett rejteni a gondolatokat még egy Jedi elől is. Néhány pillanattal azelőtt. ha a tanítvány elrejti gondolatait mestere elől. amikor a Császár meghalt. Amíg futottak. amit még a Császár tanított neki. Leia megrázta a fejét. úgy hitte. mivel a hercegnő megpróbált kibontakozni öleléséből. Erre igyekeznek. C'baoth még annyira sem kíméletes. Az alapján. Az ő terve egy sokkal személyesebb birodalomra összpontosult. – Az övé. – Jól figyeld őket. egy nap neked is ugyanilyen párbajt kell vívnod. őt is elfogta az uralkodás vágya.

és látta. lélek lélek ellen küzdjön. Mara azonban nem a harccal foglalkozott. – Nagyon jó – suttogta C'baoth. – Ne így küzdj. Mara ránézett. Lehet. hogy C'baoth az ő oldalán áll ebben a küzdelemben. mely a klón felé suhant. ami a mennyezethez rögzítette a hidat. – Fegyver fegyver ellen. mert agyát C'baoth tudata töltötte be. De ha C'baoth nem engedte. – Csalódottá teszel. Mi lesz. hogy a kezébe röppent volna. – Nem akarod összemérni az erődet az enyémmel. de lehet. Skywalker kimerülten talpra állt. Mara Jade – szólt C'baoth a fejét ingatva. mintha tudná. hogy a saját küldetésével kapcsolatban tévedett – vágott vissza Mara. ahhoz először térdre kell borulnom nagyságod előtt. – Ez is egyfajta bölcsesség. hogy a lebegő kard irányába nyújtja kezét. és a kard visszaröppent Luke másolatának kezébe. hogy a lelkedben olvassak. Luke Skywalker! – utasította dorgálóan C'baoth. A fiú féltérden ért földet. Skywalkernek igaza volt. – E párbajnak élet-halál harcnak kell lennie – folytatta C'baoth. A klón csak állt barna palástjában. csak rajta! Mara néhány pillanatig kísértést érzett. amit birtokolnod kell. Mara Jade? Ha igen. Nem figyelte. hogy valójában nem adta fel a küzdelmet. ha tökéletesen akarsz engem szolgálni. Ám ahelyett. Azzal a zsongással a fejében tudnia kell. Semmi más nem vezet téged a tudáshoz. soha nem tudok majd térdre borulni előtted – mondta a lány és megadóan összegörnyedt. és behunyta a szemét. Most sikerült. – És Skywalker is. – Azt hittem. Ha sikerülne megtalálni a fegyvert. hogy eldobott fénykardja célt tévesszen. de nem azért. figyeli-e őt. Óvatosan C'baoth felé pillantott. – Gúnyolódsz velem – mondta ingerülten Cbaoth. hogy erre gondolt. Úgy érezte. te is az elpusztításomra törekszel. Mara érezte a finom változásokat Luke összpontosításában. A Császár nem tanított neked semmit a küldetésünkről? – Annyit tudok. majd visszahajolva a levegőbe lökte őt. Ebben a pillanatban C'baoth semmire sem figyelt. C'baoth mosolygott. A klón újból támadott. sikerült kizárni tudatából C'baothot. hogy nem mérheti össze az erejét C'baothtal ilyen félig megbénított tudattal. amit C'baoth tépett ki a kezéből. – Ha most megölsz. mert annyira öregnek és tehetetlennek látszott C'baoth és biztonságban érezte elzárt tudatát. Csak néhány pillanatig tartana… Mély lélegzetet vett. Akkor most figyelj és tanulj! Mara visszafordult a korlát felé. Valamit csinált akkor C'baoth az ysalamiri hatással és újból birtokába került az Erő. gyermeki mosoly ült. Fájdalomtól összeszorított foggal újból megkísérelte alkalmazni a Császártól tanult fogást. hogy folytassa a harcot. tudat tudat ellen. ahhoz. Nem sikerülne. Szemei a semmibe révedtek. A Birodalomban Mara volt az egyik legjobban képzett harcos. A terem másik végében Skywalker éppen a függőfolyosóra szökkent fel. Valahol lent feküdt a sugárvető. amit C'baoth az ifjú Jedi vállának röpített: Mara sugárvetője. – És együtt meggyógyítjátok a galaxist – folytatta Mara C'baoth arcát és a saját fejében tomboló vihart figyelve. és a fénykard ez alkalommal most a másik fegyver markolatára sújtott le. épp elég erősen ahhoz. ha kiszámíthatatlan agyával úgy dönt. akkor azt sem engedte. irányt változtatott. ő is az enyém lesz – felelte C'baoth csendes meggyőződéssel. Skywalker mögött körülbelül két méterre ott feküdt a földön az a tárgy. hogy már a szolgád vagyok. – Hát igazán azt hiszed. Bárcsak sikerülne megőrizni ezt az állapotot még egy ideig. Balga elképzelés. – Ahogy a nővére és a nővére gyermekei is. arcán különös. – Igen. hogy Skywalker lefegyverezze a klónt. ahogy C'baothot figyelte. ha túléli ezt a párbajt. Akárcsak a galaxis alacsonyabb rendű lakói. hogy vajon. a gondolataidban is olvasnom kell. A következő pillanatban C'baoth kitépte a klón fegyverét Skywalker tudatának fogságából. A klónt felkészülten érte Luke megmozdulása. most nem szabad harcolnia. – Igenis térdre fogsz borulni előttem. Képtelen lenne koncentrálni ilyen zavart és szétszórt tudattal. A kékesfehér penge csak egy hajszállal tévesztette el célját. Nem. hogy a fegyverét tönkretegye. és Skywalker irányába lódította fénykardját. mielőtt még C'baoth rájön. A fém fogvacogtató csikorgással meghajlott Skywalker súlya alatt. újból lesújt rá a villámaival. Kinyújtotta a kezét. mi? – kiáltott fel Mara elkeseredetten. . ugye? Feltéve. és átvágta az egyik rudat. félúton megállt a levegőben. A sötétből valami súlyos tárgy vágódott Luke vállának. hogy nem gondolt semmire. és a fénykard.– Szóval azt hiszed. Hallotta saját szívét torkában dobogni. és széttárta a karjait. hogy a párviadalt figyelje.

– Itt van. A klón hátraesett. sőt még a Császár mellett sem. Félúton a lépcsőn állva. Han. ahogy küzdelme bizonytalan védekezésből dühös támadásba fordult. Leia látta a folyosó törött felét közeledni. olyan arckifejezéssel bámult fel C'baothra. Egyiket sem tette. lassan Organa Solo felé dőlt. – Megtanítom neked az Erő igazi útjait. Mara vonakodva vette le szemét C'baothról. Mara hátratántorodott. a harmadik pedig a sugárvető energiatárát találta el és a fegyver felrobbant. Egy pillanatig Mara azt gondolta. izzadtságtól fénylő arccal. – Tudtam. Felugrott a lépcsőre. és Solo lépett ki rajta. Maga a függőfolyosó így nem zúzta agyon őt és Solót. hallotta. A villám sistergésében hallotta. és diadalmasan a lift felé mutatott. Végül a lift felé fordította a fejét. de Leiának arra már nem maradt ideje. A lift ajtaja kinyílt. Mara megvonaglott az átérzett fájdalomtól. A villám ismét kicsapott C'baoth kezéből. ahogy az újonnan érkezettek feléjük indultak.– Itt van – mondta C'baoth alig hallhatóan az egymásnak csapódó fénykardok zajától. A Császárra lőtt. amint Organa Solo a férje nevét kiáltja. majd felszökkent a birodalmi őrök még ép emelvényére. Teljesen eszét vesztette: úgy érezte. – Talán – mondta Skywalker zihálva. És közvetlenül mögötte… Marának elakadt a lélegzete. Eltaposhatlak. hogy Skywalker és Organa Solo támolyognak C'baoth érzéseinek vagy inkább érzéketlenségének rohamától. C'baoth kinyújtott kezeiből villám tört elő. Kontrollálatlan gyűlölet és fájdalom bombázta a tudatát. Borzalmas ordítása késként hatolt az emberek szívébe. C'baoth őrjöngeni kezdett. hogy Marát kirázta a hideg. az önuralom abszolút hiányát érezte. De még egy önteltségtől elvakult Jedivel sem lehet ilyen könnyen végezni. ahogy Solót eltalálta a hatalmas szikra. A lezuhanó fém a fején és a vállán találta el. fénykardját elejtette. és belevágott a függőfolyosóba. hátrált felfelé két lépcsőfokot. hogy a levágott fémdarab alól is kiugorjon. Egymás után söpörtek végig rajta a dühhullámok. A maradék tartórúdon elfordulva. Közvetlenül mögötte ott állt Leia Organa Solo. ahogy a lézerimpulzus beleütközött. mintha egy hirtelen támadt vihar kellős közepében állna. Cselt gyanított. – De akkor sohasem veheted uralmad alá a tudatomat. – Túl veszélyes… – Üdvözöllek. . A függőfolyosó középen fémes reccsenéssel szétnyílt. Mara Jade – ismételte meg. Majd hirtelen Marára nézett. az ütéstől a földre zuhant. Halványan látta. Egyik kezében sugárvetőt. Mielőtt Solo negyedszer lőhetett volna. Felfelé suhintott a fénykardjával. áttörve a tudatzárat. és hátralökte a hologramot elkerítő korlát felé. Luke Skywalker? – kérdezte C'baoth jeges hangon. Soha nem tapasztalt még ilyet Vader mellett. A legteljesebb állati kegyetlenséget. Olyan volt. mint egy férget. Markolata szikrázott. ami az üvöltés kíséretében tört elő C'baothból. Solo nem törődött Luke figyelmeztetésével. hogyan kell megérezni a veszélyt. A második lövést ugyanígy hárította C'baoth. és épp időben kapcsolja be a fénykardját. ahogy a hang fülébe hasított. mintha levetkőzte volna tudatának bénultságát. Felüvöltött. Hirtelen C'baoth felemelte kezét és a függőfolyosót vette célba a fejük felett. elejtve sugárvetőjét. Leiát pedig Karrde követte. – Leia! – kiáltotta Skywalker testvére szenvedését látva. amit C'baoth ellen épített. C'baoth tudatával kitépte a kezéből a sugárvetőt. alig bírta hárítani Luke csapásait. ahogy Karrde vornskrsjai nyüszítenek fájdalmukban. a másikban fénykardot tartott. A következő pillanatban pedig átesett a korláton a hozzácsapódó Erőtől. – Képtelen szándék. kezében lövésre kész fegyverrel. két vornskrsot vezetett pórázon. hogy elhárítsa a szikrák harmadik rohamát. hogy Skywalker oda is üldözi hasonmását vagy átvágja alatta az emelvény talapzatát. elárulták. Organa Solo és Karrde? – Leia. vagy talán Luke tanította meg neki. – Te is az életemre törsz. majd oldalához ugrik. Hirtelen úgy érezte. hogy el fog jönni. új tanítványom! – C'baoth örömteli kiáltása visszhangzott a nagy térben. teste megfeszült. Mara sugárvetője a sugár útjába röppent. C'baoth fürkészőn figyelte. vissza! – kiáltotta Luke az összecsapódó fénykardok zajában.

Skywalker küzd valakivel. Csubakka gyászosan nyöszörgött. hogy úton van már a robbanóanyag is az ajtókhoz. Calrissian tábornok – felelte Thripio precíz hangja. Lando a folyosóra nyíló ajtókra pillantott. még mindig itt vagy? – kérdezte Lando. már nem sokáig. Egy hosszú pillanatig az adó-vevő néma maradt. hogy kikapcsolt. Ez volt az a sok apró. Most C'baoth nem figyel rám. kis csevegésre Thripióval. Lando sóhajtott. – C'baoth megölte őket mind egy szálig. – Luke azt mondta. uram – felelte a robot. itt vagyunk felettük. – De ha eszünkbe jut valami. A karbantartó híd másik oldaláról Csubakka morogta el nem túl bizakodó véleményét erről. a fénykardját. és egy kattanás jelezte. menjenek a trónterembe. – Értem – mondta végül Karrde. hogy rengeteg ysalamiri található a tartályokban – felelte Karrde. Kikapcsolta. Újabb puffanás hallatszott. De amint csinálok valamit. Joruus C'baoth is itt van. a zöldes nyaláb sercegve eltűnt. aki a saját klónjának látszik. Valahonnan közelről puffogó zaj hallatszott a hátborzongató ziháló hang mellé társulva. – Nem érnétek ide időben – ismételte meg Lando határozottan. Van valami javaslatotok? Lando habozott. – Köszönöm. hogy szép munka volt – vágott közbe Lando. most Lando határozottan látta. A rohamosztagosok nem lőgyakorlatot tartanak az ajtónál. de tudta. – Marát is. – Engedd el őket! – mondta csendben. – Le is volt. De nem érnétek ide időben. – Nem látod. Miért? – Organa Solo azt mondta. – Engedd el őket! Mindenkit! Most rögtön! – Szemel Marára villantak. – A noghrik kérdezik. – Te vagy az Han? – Nem. Elbánt Solóval és Organa Solóval. – Bárcsak visszajöhetnétek segíteni. és figyelj! – szakította félbe Karrde. Fent vagyunk a trónteremben. – Pillanatnyilag nincs – válaszolta. hogy nem emelem fel a fejem? – biztosította Lando a vukit. az Erő le van blokkolva. A szerelvény torony másik oldaláról Csubakka morgott valamit figyelmeztetően. – De ha Csubakka szeretné. – Akkor hol is van a szivattyú csatlakozó? Megtalálta. miért jött vissza az Erő. – Akkor én itt maradok. – Calrissian – szólt bele. s megállapította. és fogadott. Nincs idő most egy kellemes. Lent vagytok a klónozó tartályoknál? – Igen. észre fog venni. hogy nehézfémbe csapódó lézersugarak hangját hallja. – Magunknak kell kijutnunk innen. mennyi bonyodalmon keresztül kellett… – Mondd meg neki. – Mi a fenét…? – Fogd be a szád. Biztos valamelyik birodalmi technikus találta meg a csatornájukat. Várni fogom – fejezte be a beszélgetést Karrde. – Ahhoz is késő van – szólt közbe egy új hang. – Ó. Hangosabb puffanás hallatszott az ajtó felől. – És ha megteszem? Skywalker arcán megrándult egy izom. ha mindenképpen segíteni akarnak. – Már késő – felelte Karrdénak. ahogy az ajtó megrázkódott a lövéstől. ahogy a csövek és drótok sokszínű útvesztőjébe bámult a két nagy cső közti résen át. és éppen a töltetet akarta elhelyezni. – Itt van Leia? – hitetlenkedett Lando. – Most már tudjuk. alig hallhatóan. igen. Itt Talon Karrde – azonosította magát a hang.– Mit akarsz? Skywalker Solo és Leia felé intett a fejével. talán használhatnánk őket C'baoth ellen. és előhúzta a rádiót. Eddig biztonságban voltak. hogy visszamenjünk-e segíteni. – Organa Solóval jöttem. – Ha néhányat ki tudnátok venni a táptalajból és felhoznátok ide. . – Ezek szerint Artunak sikerült megszüntetni a zavart. Lando meglepődötten szólt bele a rádióba. hátha Hannak szüksége van rájuk. Lando egyetértően nézett rá. – Az a Jedi Mester. egyidejű robbanás. hogy visszamenjünk. – Volt még valami? – Ó. De C'baoth valahogy felszabadította. amikor mindkettőjük adóvevője váratlanul csipogni kezdett. Lando a homlokát ráncolta. – Thripio. szólunk. – Mondd meg a noghriknak. Meglepő.

hogy tekintete találkozzon Maráéval. A lány érezte a tudatában a félelmet. amelyiken bejöttünk. Csubakka törte meg egy logikus kérdéssel. elvesztette az egyensúlyát. amit az Erő rendelt számára. – Siessetek! – Igen. még mindig eléggé tudott koncentrálni ahhoz. Egy hosszú pillanatig a trónteremre csend borult. az újból odébb csúszott. még mielőtt a rohamosztagosok bejutnának. Ha most figyelmeztetjük őket a trónteremben. Ha egy kicsit több szerencséjük lenne. akkor találnak rá valami utat. fel tudják szerelni Csubakka aritmikus rezonancia berendezését. Karrdét pillantotta meg. minél jobban el kell terelni C'baoth figyelmét a trónterem másik végéről. Mara Solóra pillantott. – Még mindig azt hiszed. amíg be nem kapcsoltuk az időzítő szerkezetet. hogy még nála is veszélyesebb. aki egyszer megígérte. Azután a noghrikkal együtt induljatok el kifelé. Még egy lépést tett hátra.– Igen. És ha még ennél is több szerencséjük van. Mara Jade – fordult ördögi mosollyal Mara felé. akiket Luke a myneyrs-kikhez küldött. A lézerpisztoly. Megint tompa robaj hallatszott az ajtón túlról. – Túl sokat kérsz. hogy figyelmeztessék Hant meg a többieket. uram? – álmélkodott Thripio. és leesett az alsó szintre. mit mondott? Felajánlani. – Addig nem. Akármibe is kerül neki. nem bírt tovább Skywalkerre nézni. Bármennyi figyelmét is lekötötte C'baothnak a párviadal. ez a fekete Jedi legalább olyan veszélyesnek tűnik. Ahogy Solo újra a sugárvető után nyúlt. ha nem akarjátok. centiméterenként haladva vonszolta magát a padlón. – Emlékszem. – Kapcsold vissza Artut a számítógépre! Tegyen meg mindent. amennyire csak tudta. amelyek félig beborították Leiát. Csubakka ismét megjegyzett valamit. Megváltozott az emelvény tetejéről jövő zümmögés. Abból ahogy Luke és Mara C'baothról beszélt. – Skywalker. Rendben? – Igen. – Sértegetsz engem. Luke Skywalker tisztában volt vele. mert az kifejezéstelen arccal felnézett rá. A csapás erejétől Skywalker a lépcső széléig hátrált. mint a Császár. C'baoth is megtudja és meghiúsíthatja az egészet. megmozdította az ujját. – Induljunk kifelé. Az a végzete. Skywalker – szólt C'baoth. Egy pillanatig csönd volt. hogy megöli. Nem vitás. fél méterrel odébb csúszott. Halkan beszélt hozzájuk. Ebbe még te sem avatkozhatsz bele. talán nyugtatgatta őket C'baoth dührohama után. amíg a klón kihajolt a lépcső pereménél Luke-ot keresve. hogy önként itt marad C'baothtal… Skywalker félrepillantott. Kész. Mozdulatával felhívhatta magára Karrde figyelmét. magát feláldozni a barátaiért. …és jéggé dermedt. Köztük valakiért. Solo mozgott. És komolyan is gondolta. uram – szólt újból Thripio és kikapcsolt az adásból. Tovább becézgetve az állatokat észrevétlenül Solo és Organa Solo felé fordította a fejét. fejezzük ezt be! – mondta Lando és kezébe vette az utolsó töltetet. – Persze – mondta Mara olyan ironikusan. Lassan. hogy a foglyaival . amit Organa Solo elejtett. Nem látszott sérülés rajtuk. Muszáj. Figyelmeztetni kellene azt a két noghrit is. A függőfolyosó roncsai mellett. úgyhogy siessetek. Skywalker megpördült. hogy van rá lehetőségünk. és védekező tartásba lendült. hogy a sarkatokra lépjünk. a lábánál kell térdelnie. ilyen könnyű engem megtéveszteni? – Továbbra is Marán tartva a szemét. A klón ugrás közben támadásra emelte a szablyáját. amit Solo kinyújtott keze már majdnem elért. Mara követte Karrde tekintetét. és a folyamatát már nem lehet megállítani. – És mi lesz Luke mesterrel meg a többiekkel? – Bízd rám! – felelte Lando. De lehet. amint a két vornskr mellett térdelt. hogy elvonja a csapatokat a szellőzőrendszertől. vigyázz! – kiáltott fel Mara. vajon jól hallotta. Ha a klón tényleg C'baoth tudatának meghosszabbítása… De nem. talán C'baoth is elpusztul vele. A két penge összecsapott. – Gyerünk. Csubi és én megyünk utánatok. kész az őrült Jedivel maradni. Ha szerencséjük van. A sugárvető felé kúszott. Meg kell próbálnunk ezt a katlant lerombolni. Ha C'baoth elfogadja az ajánlatát. fénykardja megvillant. mit mondott. – Igen. – Mara Jade az enyém lesz. – Nem tehetjük – ingatta fejét Lando. hogy az enyém legyen. – Nem hiszem. mielőtt a katlan a levegőbe repül. uram – válaszolta Thripio. akár ki is juthatnak élve a katlanból. Tüzetesebben megnézte az állatokat. Mara Skywalkerre bámult. uram – felelte a robot. Mara elfordult.

hanem a trónterem egyik hatalmas képernyőjének. Mara lenézett rá. közben visszafordította tekintetét a párbajra. Vízszintesen csapdosott a kardjával és a Jedi felé törtetett. és remegve felsóhajtott. a sugárvetők csattanva estek a földre. és intett a kezével. C'baoth a terem végébe nézett. Mélyen belevágott a falba. kapitány – mondta Thrawn. Támadásra emelte a fénykardját. MEG KELL ÖLNÖD LUKE SKYWALKERT! És először azóta. Félúton csatlakozott Organa Solo fénykardja és lézerpisztolya. de C'baoth nem tudott koncentrálni. láthatólag nem tudva arról. – Ahogy megmondtam. Azt az arcot. – És hatástalan fegyvereik is a mieink lesznek – tette hozzá C'baoth. Felvillant a klón fénykardja is. zavartságtól eltorzult arccal. a lány újból C'baoth szemeit fürkészte. Mara Jade? – kérdezte csendesen C'baoth. amit Solo még mindig makacsul meg akart kaparintani. hallgatott a fejében kavargó hangra. végigtekintve a parancsnoki híd figyelőállásából az ellenséges hajókon. Elkerülhetetlen. Skywalker egyre hátrált. Én fogok uralkodni a galaxison. amelyiket a Császár parancsára el kellett pusztítania. és most nem érte Marát váratlanul a reakciója. A még mindig a függőfolyosó roncsai mögött guggoló Karrde megrándult meglepetésében. és pontosan Mara kezében landolt. hogy mögötte sziklafal állja útját. Háttal érkezett Marának. Hirtelen hátralépett a korláttól a lépcső másik széléhez: Épp időben. Mara Jade. C'baoth megpördült. aztán visszanyerte egyensúlyát. ahogy Luke mélyen lebukott a fénykard pengéje elől. Erre a lehetőségre várt Mara. Végső csapásra emelte a kardját. amint megkapta a parancsot. Mara érezte a hirtelen rántást a fénykardon. MEG KELL ÖLNÖD LUKE SKYWALKERT! Elhajolt a penge elől. ahogy átugrott a korlát felett Skywalkert üldözve. Mara látta. A klón felüvöltött – ez volt az első hang. Hanyagul kinyújtotta a kezét. Megtette. – Látod. A szívük és a lelkük a miénk lesz. amit kiadott – és hátratántorodott. amely rémálmaiban tűnt fel már hat éve. Organa Solo lézerkardja irányt változtatott. Megérezte a rést C'baoth figyelmén. és vonuljanak vissza az állásaikba a demarkációs vonalon! Minden hajónak: teljes készültség az ellenség megszállására! – Igen. Dühe elmúlt és pillanatnyi öröme is elszállt. Bekapcsolta a fénykardot. Azt az arcot. ahogy sugárvetője kiugrott a pisztolytáskájából és C'baoth felé röpült. Veled és Skywalkerrel az oldalamon a galaxis alsóbbrendű emberei özönleni fognak hozzánk. Végre szabad lehet. hogy megtalálta Skywalkert az űrben rozzant X-szárnyújával. A fal pedig csillogó szikrázással belerobbant Luke feje felett a klón arcába. – Utasítsa a Constrainert és a Sentinelt. Aminek ha nekihátrál. Tudata mélyén a hang elnémult. De Mara nem adott erre időt. Valószínűleg ez volt az utolsó alkalom. Szemével és tudatával a C'baoth keze felé repülő fegyverekre koncentrált. fénykardja koppanva hullott a földre. hogy elkapja őket. és támadásba lendült. amint azok felsorakoztak az elfogó csatacirkálók gravitációs tölcsére mentén. A klón a fénykard zümmögéséből hallhatta. uram – mondta Pellaeon néma csodálkozással bólogatva. hogy mögötte C'baoth is gyorsan hátralép. te pedig az én oldalamon fogsz szolgálni. Beteljesítette a Császár utolsó parancsát. itt vannak mindannyian. Egy pillanatig bizonytalanul állt. hogy előbb a falnak szorított Skywalkerrel végezzen. Ha időt ad neki. – Elkerülhetetlen. csapdába kerül. Bár . Skywalkerrel és a testvérével együtt. amit az okozott neki. HUSZONNYOLCADIK FEJEZET – Úgy tűnik. Mara a hang felé fordult. – Nem! – üvöltötte dühtől és félelemtől. hogy pontot tegyen a küzdelem végére. hogy valaki közeledik Marának túl nagy volt a kísértés. Elhaladtak Mara mellett. szemei még mindig kápráztak.játszadozzon. Luke elhátrált az útjából. Egy pillanattal később Luke visszaszökkent a lépcsőre a trónterem alsó szintjéről. A klón tovább szorította Luke-ot kardja suhintásaival. A tudatában uralkodó káoszon keresztül az Erőhöz nyúlt. Ideje volt visszatérni a Birodalom építésének ügyéhez. hogy biztosítsák a terepet bekerítés ellen. Közben Skywalker arcát bámulta. hogy gonoszkodhatott egy kicsit. Ugyanis Skywalker nem a sziklának hátrált neki. A klón összeesett. összeszedi magát.

Antilles! – Egy valahonnan ismerős hang csengett szárazon a fülében. Ekkor még azt is furcsállhatta. Ez alkalommal nem lesz olyan szerencsés.minden az ellenkezőjét látszott bizonyítani. hogy kellőképpen zavarba ejtsük őket. Admirális – mondta végül. Mintha hangot hallott volna éppen akkor. hogy felesleges lövéseket adtak volna le. – Sürgősként kódolt jelzésem van számukra az Új Köztársaság neve alatt. nekem úgy tűnik. Zsivány Vezér. – Valakinek vissza kellene térnie a Coruscantra. A két TIE vadász. amint az ellenséges csillagközi hajórajok támadásba lendültek. nem csak egy támadásra van szükség ahhoz. kapitány – mondta Thrawn –. – Bár nem biztos. Csatára és győzelemre. A lázadó rohamflotta megérkezett. – Azt nézd meg. aki néma őrséget állt Thrawn széke mögött. a birodalmiaknak nincs elég hajójuk a támadásra. – Köszönöm. Mereven figyelt. – Egyetértek – helyeselt. hogy ez hátrányunkra válnék. – Zsivány Hatos? – Itt vagyok. Wedge félrefordította fejét. hogy mi történt jól felépített tervükkel. Valószínűbbnek tűnik az a következtetésük. valószínűleg észre sem vették. Tekintve fajának mentális érzéketlenségét. kutatva. A terv az volt. és Wedge megszabadult. több farkad is nőtt! – értek Wedge tudatába Zsivány Kettes szavai. – Ez kölcsönös. Eleddig Ackbar admirálisnak még sikerült támadó felállásban tartani a csatacirkálóit. kapcsolja. – Lehetséges – értett egyet Pellaeon. – Antilles parancsnok. kapitány. Aki épp csak hogy megúszta Borks Fey'lya tanácsos legutóbbi bevádolását. amiket együtt töltöttünk a Mumbri Storve Kantinban? Mumbri Storve? – Aves? – Nagyszerű! – örvendezett a hívő fél. Zsivány Vezér. igyekezett ráhangolódni a csatára. és ész nélkül arra csap le. Diplomatái közlemény? Lehetőség a kapcsolatteremtésre? – Igen. Ackbar. kettő… Wedge az ülésnek feszült. kicselezték őket. vajon a noghri egyáltalán felfedezte-e a dolog iróniáját. Egy. Zsivány Kettő bizonyára ugyanezt az elvet követte. hogy ezt ők így fogják értelmezni. – Hol van? . hogy közölje az ottaniakkal. – Látod. akire csak tud. uram. Mivel azonban a birodalmiak megsemmisítették a védelem oldalsó szárnyait. Tudnak vele foglalkozni? Wedge nagyot nézett. Zsivány Kettes – biztosította a másik. – Hello. És most? – Nem tudom – ismerte el. – Szép gondolat. ami megpróbált lépést tartani a manővereivel anélkül. – Kivel beszélek? – Na. hogy újra hallom. – Kattanás hallatszott. – A jelenlegi helyzetben azt hiszem. végigpillantva a körülöttük zajló véres csatán. biztosíthatom – ráncolta össze a homlokát Wedge. valószínűleg nem. itt a Flotta Központi Kommunikációja – vágott közbe egy élénk hang. és végigtekintett a látványon. nem kellene valamennyiüket elpusztítani – javasolta. hogyan kerültek mögéjük egy újabb X-szárnyú. – Egyre jobb a memóriája! – Az ilyen embereket egyre nehezebb elfelejteni – jegyezte még Wedge. – De azt hiszem. hogy hazudunk. és pörögve orsók láncolatát kezdte leírni X-szárnyújával. – Bízzuk meg Ackbar admirális csatacirkálóját a közvetítő feladattal? Pellaeon kínosan elmosolyodott. azt hiszem. – Hát elfelejtette azokat a kellemes órákat. hogy halálos csapást mérjenek az ellenségre. hogy a közeli fényekre pillantson. a főadmirálisnak igaza lett. Két szörnyű. És ezért küzdöttek most. ne! – pirított rá a másik. A sziluettből világosan kivehette legalább négy Golan II harcibázis sötét körvonalát. az egész pillanatok alatt fejvesztett csetepatévá alakulhat. – Pontosan – helyeselt Thrawn. de kétlem. Előttük időközben lézerlángba borult az űr. Amikor pedig a csillagharcos hajóraj magára marad. – Kösz – mondta. de a hang nem ismétlődött meg. robbanás következett. Pellaeon Rukhra pillantott. – Egyetértek. – Kérlek. miszerint alkalmatlan és áruló is egyben a Sluis Van-i hajójavítók működtetése ügyében. – Kettős csapás háromra. gyorsan körültekintve a hídon. Hogyne. Pellaeon kényelembe helyezte magát a székében. – Igen. – Örülök. ha ugyanakkor a hajógyárukat is védeniük kell.

melyik irányban megyünk. Ezután gyors búcsút mondunk. és nem egyenesen Ackbarnak vagy a flottavezetőknek ajánlotta fel a segítséget. hogy majd a második Halálcsillag ellen harcba vezesse őt. – Értettem. Feltápászkodott a még mindig szikrázó képernyőhöz. hogy elzárják a peremsávon keletkezett rést és üldözőbe vegyék a már behatolt űrhajókat. mint ahogy mi gondoltuk! – Bárcsak maga beszélt volna nekem a kis trükkjeiről! – replikázott Wedge. gondolkodott. Zsivány Vezér. vagy mi a fene? – Úgy is fogalmazhatunk – felelte Aves. És milyen könnyűnek állította be! – Sok szerencsét! – Köszönjük. és kitörünk. hogy ezt támadja. Bízni egy parasztgyerekben. Magának talán nem. mert nekünk mindegy. Indulhat az első roham! Viszlát! A rádió kikapcsolt. – Behatolunk? – kérdezte Zsivány Kettes. Legendaszerűen közismert volt. Bizalom egy hajdani nagy kaliberű szerencsejátékosban. akkor az Új Köztársaság behatolhatna az űrhajódokkba.– A kellős közepén annak a birodalmi fénykomplexumnak a maga oldalszárnyán – közölte Aves némi gúnnyal a hangjában. – Ha sejti. és órák óta most lélegezhetett fel először szabadon. – Ne feledje. aki egy sivár háttérvilágból érkezett. ha egyszer átléptük a sávot? Wedge a fényeket nézte. – Persze a peremsávon kívül kicsit meredek lesz… az űrhajókkal és a vaktában lövöldöző objektumokkal. – Néhány percet kérek és a fedezés ügye rendben lesz. mire gondolok. jó. Valószínűleg ezért fordult hozzá a csempész. baráti legyen a fedezés – emlékeztette Aves. – Hát igen – értett egyet. eszeveszetten kaszabolva Luke-ot. amelyhez a klónt csalta. – Na. hogy megszerezzük. hm? – Nekem megfelelő útvonalnak tűnik – szólt Aves. És most megbízni egy csempészben. hogy ezen kapják. És ami a csempészeket illeti. Hirtelen Luke agyában a búgó nyomás megszűnt. A klón elesett. hogy az első Halálcsillag elleni támadás vezetője legyen. Azért mondtam ezt el. Talán menni fog. – Vagy mégsem? Nézze! Körülbelül kilencven másodperc múlva néhányan közülünk lecsapnak a MKG-ra. hogy segítségre van szükségünk. tájékoztasd röviden a Parancsnokságot. aki jó pénzért akár be is csaphatná. Esetleg útközben hátulról tüzelve őket. A megpróbáltatás végre véget ért. így aztán Wedge nem akarta. – Ne aggódjon. – Köszönöm – motyogta Marának. – Zsivány Kettes. meg minden. – Megegyeztünk – mondta Avesnek. Ha a Birodalmiak nem akarják elveszíteni ezt a támaszpontot. nem pedig Tangrene-t. keresve sem találhatnának jobb fedezéket a benyomuló Új Köztársasági hadiűrhajóknál. Mindenki átver mindenkit. és mondd meg nekik. – Nem számít – mondta. – Mondjuk. akkor a haderejük egy részét át kell csoportosítaniuk. Wedge kinézett a dokk fényeire. Kitörni a birodalmi hajótérből. Tehát megint. volt-e egyáltalán háborús gyakorlata. ha nem messze attól a két Golan II-től jönnének ki. – Pontosan tudom – nyugtatta meg Wedge. mint ahogy Aves sem. Mindent egybevetve méltányos kétoldalú egyezség. lézerkardja zörögve hullt a padlóra és mozdulatlanul feküdt. úgy lesz! – Oké. mi? – Hát igen. Akkor ez most csak egy társasági csevegés. hogy az űrhajógyár területén belül egy független ellenállási csoporttal fogunk együttműködni. hogy a Mon Calamar-i admirális mennyire megveti a csempészeket és a csempészetet. – Bárcsak megmondta volna. Wedge elfojtott egy mosolyt. kivéve a főadmirálist. Nem tudnának esetleg barátilag fedezni minket. – És mi van. rendben. mondja csak. – Behatolunk – erősítette meg Wedge. . ha Ackbar nem akarja vállalni a kockázatot? – vágott közbe Zsivány Hetes. Ha Aves emberei ki tudnának lőni legalább egyet a Golan II-esek közül. mi lenne. a klónt. – Jól átvertük egymást. behatolunk! Mara lézerkardja megvillant. mint már annyiszor. – Segítséggel vagy anélkül. minden a bizalom kérdésére vezethető vissza. akinek ki tudja. Ne említsd Avest név szerint… csak annyit mondj.

és egyik kezére rogyott. Addig nem. Karrde hozzákötötte a vornskrsok pórázát a leszakadt keskeny hídhoz. – Ha meg akarsz minket ölni. magasba tartott kézzel állt. De mióta ismerték egymást. mellyel reménytelenül csapkodja a hulló köveket. – Leia? – kiáltott Luke. A hang pedig egyre hangosabb. amit a Császár akart – jegyezte meg Mara. és rájött. és még egy csodálatosan tiszta lélegzetet vett. és majdnem elvesztette az egyensúlyát. – Csak egy kicsit megütöttem magam. hogy őket is hasonló támadás érte. – Most már vége. – Igen. – Mit fogsz csinálni? – Mit gondolsz? – vágott vissza a lány. – Én vagyok a Jedi Mester – kiáltotta. A fájdalom fátylán át Luke látta. ahogy Luke a köveken és a poron keresztül látta. Ez a kérdés gyakran foglalkoztatta. – Jól vagy? – Remekül – kiáltott vissza a hercegnő. A körülötte kavargó poron keresztül látta. – Vigyázz! – kiáltott Luke. tűnjünk el! – szólt Luke. – Megtettem. – És a tiéd? – Félig csodálkozó. jó? Luke visszafordult C'baoth felé. Mara! – Menjetek előre! – kiáltotta Mara. – Még nem halhatsz meg. hogy a fénykardjával hiába próbálja elsöpörni a kőhalmot. Túl sok volt a kavicsokból és túlságosan aprók voltak ahhoz. Luke visszanézett a trónteremre. – A Birodalom… a Világmindenség az enyém. hogy a fájdalom és a gyűlölet eltűnt a lány szeméből. – Befejezem a munkát. – Hagyd abba! – sikoltott Mara. De nem látott semmi rendelleneset. – Micsoda? – Mert én megjósoltam. tedd meg hát! – Türelem. inkább érezni lehetett. hogy áttörhessen rajtuk. aki sértetlen maradt a kővihartól. amíg le nem viszlek a főadmirális klónozó termébe! A kőomlás alatt Mara tudatába bevillant a rémület. . hogy Mara a saját zuhataga alatt vergődik. C'baoth lassan ráemelte a tekintetét. – Semmi baj. a kezével hadonászott. leendő segédem – mondta C'baoth álmodozó mosollyal. kezét védekezően a feje fölé tartotta. Még próbált felkelni. éppen Mara és fölötte. – Ezért meg fogsz halni. De. Azonban a kőzápor középpontja vele együtt mozdult. Érzékei megint veszélyt jeleztek. amit ő szabadított el. Megszédült. hogy Mara Jade előttem fog térdelni – emlékeztette C'baoth. – Majd meglátom – mormolta Mara. egyik kezével a fejét próbálja védeni. térdéig ér a kő. Újabb villámok cikáztak tüzet szórva a kőzáporon keresztül. Távoli morajlásként kezdődött. hangja végigzengett a tróntermen és áthatolt a kőzúgáson. mert a lábát betemette egy bokányi mélységű kőhalom. félig ironikus pillantást vetett rá válaszul. – Egy perc múlva megyek én is. – Lassú halállal és nagy kínok között. kavicszuhatagot zúdítva rájuk. és a mellén ökölbe szorított kézzel lehunyta a szemét. mélyebb lett. aki homályosan látta. a megérzés nem sokat segített. – Igen – bólintott. és most éppen az ingatag építményen próbált átkelni. amit Jomark esetében elmulasztottam. Az öreg Jedi a halott klónt bámulta. de egy zuhanó kő fejbe találta. a körülötte lévő kövekre. Luke ránézett. érzékeit áthatotta a balsejtelem. a szemében düh és őrület csillogott. C'baoth. – Gyere. Felemelt fénykardjával felé indult. Most már teljesen kitisztult az agyad? Tehát érzékelni tudta a zsongást a fejében. mint hallani. és sikolyként szakadt ki belőle. Megpróbálta újra. És egy dörgő robbanással a trónterem mennyezete beszakadt. C'baoth villáma olyan erővel csapott bele a lézerkard élébe. A fénykardot kiszakította Luke kezéből. Mara Jade! – Halkan mondta ezt. egyre kínozva áldozatukat. Luke körülnézett a termen. ahogy az imént is. aki már lábra állt a még mindig tántorgó Leiát próbálta kiszabadítani a híd rázuhant része alól. Han. Luke most először látta. Tűnjünk el innen. és megpróbált félreugrani. hogy az a rácsozat fölött a trónterem túlsó végébe repül. – Ez a Mara Jade fog előttem térdelni… vagy egy másik. azok meg csak hulltak és zúzódásokat okoztak neki.A lány egy lépést hátrált a halott klóntól. A trónterem másik sarkából Luke hallotta. és ez nagyon fájdalmas lehetett. Luke a fénykardjával újra védekező állásba helyezkedett. hogy. hogy Luke elvesztette az egyensúlyát. a másikban pedig a lézerkardját tartja. de a hangja vérfagyasztóbb volt minden dühkitörésnél. hogy Han kiabál valamit. – Nagyot sóhajtott. térdre esett. a veszély előérzete.

ahogy Csubakka tompa puffanással Lando mellé érkezett. A felhő belsejéből rövidre zárt vezetékek szikrázása hallatszott és másodlagos robbanások. amerre a rohamosztag támadta a kezelőhidat. a környéken sehol egy lélek. – Foglald le őket! – utasította Lando. a híd a három szinttel lejjebb lévő erkély korlátjához csapódott. miközben mindkét oldalról éles villanás látszott. Egy füstből. A hidat és a vékony. lerombolva a kábelek és csövek egy részét. A híd kissé visszahúzódott. – Na. Arcát a lehető legszorosabban a fémrácsos padlóra nyomva Lando azon vette észre magát. Vakító tűzgolyók jelentek meg az oszlop peremen. ahol az imént az ajtó állt. pusztító tűz ömlött a porfelhőbe és törmelék tornyosuljon. – Itt az utunk vége – közölte Lando. kábító tüzű kék hullám. Mögötte Csubakka egy barbár káromkodást mormogott. Először csak a töltetek robbantak. – Menjünk! – Rálépett a híd végére. Csubakka figyelmeztetően morgott. gyere ide! – kiáltotta. – Kivezérlő… Visszavonó… Vészleállító! A híd megrázkódott. és előhúzta a rádióját. amin egy perccel ezelőtt még ők álltak. – Oké – lihegte Lando. amely az ajtótól minden irányba terjedt. Összevissza zúzott mindent az erkélyeken. – Ha még két percig fel lehet tartóztatni a rohamosztagokat. és gyorsan egymás után megnyomta hídbevonó gombját. és tüzelj! Gyerünk! – Ő maga határozottan megmarkolta a fegyvert. – Vigyázz! – kiáltotta Lando. és tűnjünk el innen! Csubakka elismerően dünnyögött. És közvetlenül előtte a híddal szembeni ajtó felrobbant. gondosan célzott. Csubakka figyelmeztetően felmordult a zajban. amelyet Lando még sosem hallott tőle. Lando megragadta a korlátot. végre leszakadt és zuhantában iszonyú károkat okozott. De ez nem jelenti azt. aztán megállt épp elég távolságra ahhoz. A híd megdőlt. – Gyerünk! – Esetlenül bepréselte fegyverét a pisztolytáskába. mivel egy pillanat alatt vízszintesből függőleges helyzetbe kerültek. hogy reménytelen is. de mindkét oldalon szilárd korlátokat. felállt. – Majd meglátod – mondta Lando. A híd végére leadott lövései megolvasztották az összekapcsolt padlózatot és a tartószerkezetet. – Tűnjünk el innen! Tíz másodperccel később elhagyták a katlant. – Nagyszerű. amikor hallották a rázkódást. ahogy a híd finoman meghajlott a súlyuk alatt. amelyek tovább romboltak. – A kijárat abban az irányban van – szólt Csubakkának. az oszlop külső része kezdett leválni és majdnem szabadon kifelé esni. A távolságot mérlegelve előrelendült. hogy a hidat nézi. és a meredeken elferdült híd védőkorlátján keresztül átlendítette magát az erkélyre. A híd. az elég lenne. Félúton jártak az erkély kijárata felé óvatosan kerülgetve a tartályokat. Ekkor a túlterhelt fémek idegtépő sikolyával a híd leszakadt. – Szólunk a többieknek . porból és tápfolyadékok gőzéből álló borzasztó felhő emelkedett átláthatatlanná téve a levegőt. Csubakka a fákon élők veleszületett ügyességével jó három másodperccel előtte ugrott. Már indult is a sistergő. amint két ajtó szétesett. amikor mögöttük felrobbant a szerelvényoszlop. Minden oldalról színes folyadékok kezdtek fröcskölni. Figyelmesen hallgatózva Lando hallotta elmosódottan. Mögötte Csubakka nyílpuskájának dörrenése hallatszott. majd a vészleállító gombot. félig megfordulva és kurta pillantást vetett a hídszabályozó gombokba. – Rúgj bele. ki a folyosóra. Csubakka kérdően morgott. – Csubi. Lando felkapta a sugárvetőt. Egy hatalmas robbanás következtében. – Hasra vágta magát a hídon. – Maradj a korlátnál. – Én sem! – ordította vissza Lando. amelyeket a korlát tetejére építettek be. az emelkedő és kifejezetten szenvedő hangokat. Csubi! – mondta. Őrült ötlete támadt. Ahogy a rögzítések szörnyű zajjal eltörtek. ahogy Lando szakadatlanul tüzelt. Két folyosóval arrébb jártak.– Ez az! – mondta Lando a működtető kapcsolót próbálgatva. és még erősebben meghajlott. ahogy megállt és kikémlelt egy keresztfolyosónál. Artu jó munkát végzett. hogy megszakadjon a mechanikai kapcsolat. De nem arrafelé. amely majdnem lerázta őket. Súlyosan lógott lefelé csak a védőkorlát tartotta. hogy Csubakka és ő lelépjenek innen. eddig megvolnánk. és egy gyors tekintetet vetett minden ajtóra a külső folyosó körül. és tüzet nyitott. amint a szerelvénytorony összeomlott.

Hol vagy? – Lent. – És ezért pusztultak el – mutatott rá. – Lando? – Én. még most is? – kérdezte a tettetett csodálkozásnál megállapodva. Közel a klónozó katlanhoz – csikorgatta Lando a fogát. Megpróbálta visszaszorítani magában az elkeseredést. – Gyere. – Han. ha mégsem? – kérdezte Lando kétségbeesetten. nincs sok időtök! Csubi rezonanciát indított be a központi reaktorban. C'baoth felhorkant. Rájöttem miért. A kövek még mindig záporoztak a feje fölött. Jedi Skywalker. – És miért tennéd ezt meg értem? – Mert szükséged van a segítségemre. Csubi! – szólt oda a vukinak. már derékig betemették a kövek. – Luke ránézett. mint ahogy . Nekünk pedig szükségünk van rád. te vagy az? – szólt bele a mikrofonba. de Luke-ot és Marát semmi sem védi. Tucatnyi arckifejezés suhant át C'baoth arcán. – Szemei villogtak.és elhúzunk innen! Hant hívta. ahogy közelebb lépett Luke-hoz. A Jedi csak higgadtan cselekedhet. amit Csubakka felszerelt. Sőt… te uralkodhattál volna helyettem. Nem. A padlón térdelt. – Joruus C'baoth Jedi Mester nem szolgál alacsonyabbrendű embereket. és valamelyik reaktor már rendetlenkedik is. – Sok szerencsét! Kikapcsolta és visszadugta övébe az adó-vevőt. Torka elszorult. – C'baoth mester. – Figyelj. – Mara Jade-del te ne foglalkozz többé! – sziszegte. – A lift ajtajait kövek torlaszolják el. közelről látjuk a tűzijátékot. De segíthetek rajtad. De te a halált választottad. Mi történik odafent? – Ez az őrült Jedi ránk omlasztja a házat – ordította Han. Legalább C'baoth sem jut ki innen. – Nem vagy jól. A portól pislogva Luke felnézett az idős Jedire. és még mindig hullottak. ahogy az adó-vevő hangosan recsegni kezdett. ahogy más a megfelelő ruhát. Csubakka elkeseredetten felnyögött. – Megkaptad az esélyt. – És mi van. Egy csepp veríték vagy vér csurrant le Luke arcélén. az nem csak haszontalan csapkodás volt. az Új Köztársaság oldalán. mintha különböző érzéseket próbálgatna fel. Akkor. de meglepetésére a térdig érő sziklahalom. ha békében van az Erővel. – Nem érdekel. Jacent és Jainát bízd Winter gondjaira! Érted? – A Wild Karrde vár benneteket a kijáratnál – tette hozzá Karrde. – Felejtsd el. – De ők nem… – Elég! – mennydörögte C'baoth. – Az alacsonyabb rendűek fellázadtak és megölték őket. nagy voltál. Az elkeseredést és a vereség érzését. Jedi Skywalker. aki meg akarja ölni. Csubi! Úgysem tehetsz semmit – kiáltotta Han. Én vagyok az. Szemben vele egy őrült Jedi. Vagy elfogadnak uralkodójuknak vagy meghalnak. innen lentről semmit sem tehetnek C'baoth ellen. Megfordult. De talán a Wild Karrde turbólézereivel és Artu alaprajzaival csinálhatnak valamit. és a kijárat felé kezdett rohanni. és a fogát csikorgatta. amit jól hasznosíthatnál a jó oldalon. Hannak igaza volt. Ha nem jutunk ki a hegyből. – Az jó. ami csapdába ejtette a lányt. mielőtt felrobban… Felmenjünk segíteni? – Fölösleges – szólt közbe Karrde hangja. – Nem! – Mara pattintott az ujjaival. Rengeteg hatalmad és tapasztalatod van. – Majd később sort kerítek rá. eltűnt. már hat. – Most kerítesz rám sort. – Talán Luke és Mara meg tudják állítani. hogy az lesz a legjobb – mormolta halkan C'baoth. amikor a fénykardot suhogtatta. – Miért nem? A Régi Köztársaság nagy Jedi Mesterei mind ezt tették. – Rendben – mondta Lando. – Leia és én valamennyire fedezékben vagyunk. – Mi lesz Marával? C'baoth megrázta a fejét. – Még nincs vége! – Lehet. – A rezonancia-szerkentyű. mit gondolsz arról. Úgy néz ki. hogy az alacsonyabb rendűeknek mire kellek. – Han… – Induljatok kifelé! – vágott közbe Han. és összerezzent. figyelj rám! – kezdte. – Csubi. – Igen. aki eldönti. Ha nekünk mégsem sikerülne. tudom.

és feléjük repült. Luke lejjebb engedte a kardot.korábban feltételezte. Mara felé kúsztak. fénylő zöld pengéje sziklákat csiholt a kövekből. Luke számított erre. Kényszerítette a szemeit. Ahogy elérte a töredezett padlót. – De Hannak orvosi kezelésre lesz szüksége. és elszántan felfelé döfött a karajával. A rakás tetejéről. Egyikük felvonított. hogy kinyíljanak. Összevonta a szemöldökét – és ekkor ő is meghallotta. – Jól vagyok – felelte. Utolsó csepp erejét is beleadva Marát az Erő szorításába fogta és hátrarántotta az energiakitörés elől. kövek repültek C'baoth felé. – Nem! – ordított C'baoth ismét. Hátával csaknem a kőfalhoz érve. Mara hátrafelé tántorgott. Leia hangja szólalt meg a tudatában… Tartsd csukva a szemed. ahogy a köveket valaki eltávolítja körüle. de folytatta az útját. A padló egyik oldalához kötözve. Mégis úgy tűnt. a fegyver a levegőbe emelkedett. Egy vad vornskrs majdnem megölte Marát a Myrkr erdőn való átkelésükkor. C'baoth megpördült. A halott Luke mellett térdelt. makacsul. Homályosan érezte. megtette az utolsó megmaradt távolságot közte és C'baoth között. Feje fölött hirtelen beomlott a sziklahalom. ahogy a lépcsőn közeledtek felé. amire Mara várt. hogy kivédje az ütéseket. a benne lévő sötét energia hatalmas. arca eltorzult a dühtől. Az erőfeszítés keltette friss fájdalommal mit sem törődve mégis újra megpróbálta. És hirtelen vége lett. Felemelte a fénykardját. Még a kövek zúgása is abbamaradt és összezsúfolódtak a padló környékén. lelökte magáról a megmaradt köveket. És ahogy ez történt a Császárral a Halálcsillag fedélzetén. A padló mögött egy halom szikla alá temetve. izmai még mindig erőtlenek voltak C'baoth utolsó támadásától. Őrült csapkodása. Ha vissza tudná hívni és elég erőt nyerhetne. ahogy az agya rátalált az irányításra. hogy jönnek. – Mi van a többiekkel? – Nem esett nagy bajuk – válaszolta Leia. amint feljött a lépcsőn az eszméletlen lánnyal a karjában. én majd vezetlek. Mara csak jött. és már nem merte megkockáztatni. C'baoth egy végső. küzdve az eszméletvesztés ellen. összeszorította a szemét a kőzápor ellen. azt bámulta. C'baoth újra és újra tüzelt. ahogy Leia ereje is csatlakozott az övéhez. hogy . hogy szembe nézzen vele. kék robbanásként tört ki belőle. hogy elvágja a vornskrsok pórázát. mint egy glória villódzva égett körülötte. De semmi nem történt. a trón és a mögötte lévő masszív fal felé hátrálva. Talán a hosszú összecsapás végül elkezdte C'baoth erejét kiszívni. szörnyű sikollyal összeesett. a gazdájukat megtámadó sziklaesőtől megkímélve Karrde vornskrsjai rángatták a pórázukat. térdre hullott előtte. hogy Marához csatlakozzon… Ekkor egy másik mozgásra lett figyelmes. néhány csúnya égést szenvedett. a másik tántorgott. Luke megpillantotta a fénykardja fémes pislákolását. – Nem! – ordította. és a padlóra zuhant a szétszórt kövek között csúszva. Legurult a kőrakásról. S ez a kihagyás volt a jel. ami félig betemette Luke-ot. – Nem! Ő az enyém! Luke a trónterem másik végébe nézett. csak ez a kettő segíthet megmenteni. levegőért kapkodva. a könyökét felemelte. A fény kard megmozdult Luke hívására. és ismét előtört ujjaiból a kék-fehér villanás. – Mara is – jegyezte meg Karrde keserűen. hogy a sziklák leeshessenek a megfigyelő szintre. Marára nézett. és elkapta Luke karját. azon töprengve. amint a Jedi Mester kétségbeesetten felé fordította a kezét. és működésbe hozta. Nem hagyhatta. hogyan fog C'baoth visszavágni Leiának. érezte a nyomás csökkenését. És hirtelen változást látott az arcán. Porral és zúzódásokkal borítva a nővére sem mutatott jobban. Egy hosszú percig mozdulatlanul feküdt. És C'baoth felé. amint egy hullám belé csapódik. Nagy lyukakat vágott a padlóba. hogy segítsen neki. hogy megossza a figyelmét. amilyen gyorsan csak lehetséges! – Akkor hívd őket! – kérte Han. felvillant. a célt megváltoztatva a ragadozók felé küldött egy villanást. Fogát összeszorítva Luke megpróbálta magáról lehajigálni a köveket. De hasztalanul kísérletezett. Még mindig védve az arcát a röpködő kavicsokkal szemben előreugrott. és valahogy feltápászkodott. – Jól vagy. ahol a kövek elzárták a turbólift ajtaját. amilyen gyorsan csak tudta. Luke? – kérdezte Leia. Luke felegyenesedett. és hallgass a hangomra! Én látok. Érezte. – A Wild Karrdéra kell vinnünk. Mara felfogta fénykardjával a kitörést. – Mondd nekik. Mara. C'baoth látta. amelyek leszorították. mint ő. Mögötte megváltoztatva irányukat egyenesen Mara arcába csapódtak. hogy Mara egyedül harcoljon.

hogy elérje a műszerfalat. Thrawn még ebben a helyzetben is tudott volna változtatni a harc kimenetén. – És egy csoport noghri… Nem olvashatta végig az üzenetet.jöjjenek és vegyenek fel minket! – Hol szedjenek fel? – ráncolta a szemöldökét Karrde. valami furcsa békességet sugárzott. a hátsó fal résén keresztül egy. és türelmetlenül kopogott a műszerfalon. és petyhüdten hullott a székbe. ez pozitív változás. ahogy az üzenet lassan kezdett feltűnni a képernyőn. A sötét energiakitörés romhalmazzá változtatta a trónterem végét. A falak és a mennyezet megfeketedtek és hatalmas üregek tátongtak bennük. mert a Birodalom elárulta a noghri népet – hallotta csendesen Rukh hangját maga mögött. ahogy elhúztak mellette. – Pellaeon kapitány? – szólt be az irányító tiszt. Mellén. – Essünk neki! A Felkelők két rombolófregattja az ostromlott Golan II egyik oldalánál tört ki. persze későn. – Jelzés minden hajónak – csikorogta. Elnémult. Thrawn a kapitány szemébe nézett. – Luke megfordult és odanézett. Wayland. ki lehet az. Kénytelen volt hátrafordulni. Hirtelen egy szürke kéz kapta el a torkát a semmiből. ahol korábban C'baoth állt. és Rukh már ott sem volt. ahogy az egészségügyisek megérkeztek. És mögötte. parancsnok – nyugtatta meg Thrawn. – Jó – értett egyet Luke. – Azonnal. és átnyújtotta neki a fénykardját. Ránézett a monitorra. – Uram. – Azért. Han arra a helyre mutatott. Nem győznek le egyetlen sortűzzel. Bár a város nyüzsgött az élettől. Mit mondjak nekik? Pellaeon felnézett a képernyőkre. – Elárultak minket. Fájtak a szavak. – Leia? – Látom – bólintott a nő. a fémpadló. Halk nesz hallatszott. Thrawn a székében ült furcsán nyugodt arccal. ahol C'baoth meghalt. Pellaeon még mindig levegő után kapkodva küszködött tehetetlen izmaival. A kapitány gyomra görcsösen összerándult valami szörnyű előérzettől. majd elsötétült. ami kitört a biztonságosnak tartott dokkokban. míg levegőért kapkodott. – Készüljenek fel a visszavonulásra! HUSZONKILENCEDIK FEJEZET A nap alábukott a nyugati felhők mögött és az esti égbolt színei kezdtek belefolyni a coruscanti éjszaka sötétjébe. A harcállomás egy része fellángolt. sürgős üzenetet kaptunk. – Micsoda… – suttogta – …művészi döfés volt! A mosoly elhalt. amitől félt. uram. a szemek fénye is elhalványult. és a lázadókra. A káoszra. És Pellaeon már nem mosolygott. Palleaon műszerfalán megszólalt a berregő. a faragott kőmellvédnek támaszkodva és hallgatta a fülébe suttogó szellőt. egyenesen Waylandről – szólt oda Thrawnnak. felpúposodott és félig megolvadt. – Ott. Pellaeon nagy meglepetésére a főadmirális mosolygott. habár tudta. a teste azonnal megbénult. – Még nem győztek le. magányos csillag ragyogását látta. de nem Rukh korábbi szorítása miatt. majd beindította a magáét. – A Nemesis és a Stormhawk parancsra vár. sikerült végre hátrafordulnia. – A hegyet megtámadták. és mély lélegzetet vett. Vagy talán ez a békesség benne lakozik? Akárhogy is. Mara kitartóan nézte a fényeket és a Császári Város járműveit a Kastély tetejéről. Húsz méterrel mögötte kitárult a tetőre nyíló ajtó. az utolsó főadmirális halott volt. Bosszút álltunk. lázadó szabotőrök… – hitetlenkedve elhallgatott. Az volt. Egy szempillantás alatt az egész világmindenség ellenük fordult. és masszív sortüzet zúdítottak rá. Közepén megcsillant az orgyilkoskés. a trón felszakítva egy méterrel odébb feküdt. a hófehér egyenruhán egyre növekvő sötét folt vöröslött. akik ezt a legteljesebb mértékben a saját javukra fordították. sötét tömege előtt egy újabb hullámban érkező cirkáló tűnt fel: beúsztak a kikötőbe. Egy utolsó erőfeszítéssel sikerült megnyomnia a vészjelző gombot. De már ő is kezdett zordabb arckifejezést ölteni. a váratlanul megoszlani kényszerülő erőkre. – Semmi pánik. Ám Pellaeon nem Thrawn volt. Thrawn. . A klónozó berendezés… – Olvassa! – utasította Thrawn síri hangon. Az őslakosok két külön csoportja. uram – szólt Palleaon. És ahogy felhangzottak a szirénák a harcban álló csillagrombolón.

hogy letelepítsék a nohgrikat az új világukban. ahogy minden mást is látott – értett egyet Luke. ha úgy érzed. Soha nem álltam itt igazából. – Karrde nem így gondolja. de mégsem. vagy valami hasonlót figyeljek. . ő sohasem lesz képes összetartani a csempészekből összetoborzott szövetségét. Mara türelmes pillantást vetett rá. Skywalker. – Sajnálom – válaszolta –. – Persze. – De olyasvalaki vagy. A Császár megbízásából. de gondolj a lehetőségekre. Ennyit a belső békéről. – Ez a te hibád. – Először is. és ez itt a fontos. – Szóval. nem próbálkoznék tovább.És jól tippelt. – Biztosan sok mindenre emlékeztet. – Ez az egész tárgyalási ügy legalább annyira alapul a látszaton. Amikor itt jártam fent. Van még valami más is? – Kezdesz belejönni – mosolygott Luke. – Thrawn halott. Luke megérintette a lány kezét. aztán újra elkomolyodott. nem? – tette hozzá Luke. sokkal jobban fognak szórakozni. – Furcsán – felelte. – Mintha hazaérkeztem volna. mint amilyen te vagy néha – vágott vissza a lány. tényleg hogy vagy? Mara megint kinézett a fényekre. – Vagyis: hogyan érzem magam itthon? Tudod. – Itt vagyok – válaszolta. – Ezt te is tudod. – Képes vagy rá. – Szép kilátás. – Te nem ismered ezeket az embereket. – Néhány embernek az – jegyezte meg Luke. akiben mindkét oldal megbízik – érvelt Luke –. mint a valóságon. de ez nem tartott vissza minket az évekig tartó tisztogató tevékenységtől. és megmaradnék a tanyasi fiú őszinteségénél. Gyerünk. Jól sejtette: a válaszért jött. akik azon fáradoznak. köztünk maradjon. – Majd gyere le. – Lehet. miért nem Karrdét rakod oda? – Mert Karrde csempész. – Gondolkodnom kell rajta – sóhajtott fel Mara. vissza akar térni az embereihez. hogy egyáltalán említettem. – És Karrde meg az én közelemben is. – Úgy. hogy ő valaha is embereket és fényeket látott volna a városban. és egy grimaszt vágott a város felé. Még mindig sok munkát kell elvégezni. hogy nem – felelte Luke –. – És diplomata sem. Az ő számára ez csak hatalom és lehetőség volt. és a Birodalom újból visszavonulásra kényszerült. – És mire kellenek neked ezek az információforrások? – állt ellen Mara. egy megadott épületet. akkor is azért. de olyan szánalmas vagy. Luke is rámosolygott. – Karrde még nagyobb idealista. hogy – a válaszért jött. – Nagy különbség – mondta bosszúsan Mara. hogy menni fog. és nem néztem a várost. hogy döntöttél. A fiú – ismervén Luke-ot. hogy nem vállalja. valószínűleg túl sokat időztem Han közelében. – Akkor nincs értelme engem a kellős közepébe tenni – vitatkozott Mara –. Mara. tudta. – Semmi gond – biztatta Luke. túl jól tanítottál. nem? – Erre egy tanyasi fiú őszinteségével feleljek? Mara egy görbe mosolyt eresztett meg. – A zubbonyába nyúlva elővett egy fénykardot. – Az Endoron is győztünk. miközben mögéje lépett. – Nem vagyok politikus – rázta a fejét Mara. ki vele! – Itt van. Higgy nekem… Csubakka és azok. Én tudom. Rengeteg összeköttetése és információforrása van. amihez az Új Köztársaság sohasem férhetne hozzá. – Mara? – szólította meg Luke gyengéden. és én is tudom. ha összeköttetést akarsz a csempészekkel. hogy egy megadott sikló érkezését. – És ha már a lehetőségeknél tartunk… Mara grimaszolt. amikor körmönfont akarsz lenni! Ha neked lennék. a klónozó központja egy halom roncs. Skywalker. és kinézett a város felé. – Ez az egész képtelenség – mondta. Különben is Karrde már megmondta. – Bocs. Nem hiszem. Te csak egy csempész segítője voltál. Ahogy felépülnek a vornskrsjai.

Attól függetlenül. a világos fogalmazás nem tartozott Luke erősségei közé. Ha eldöntötted. Mert már jó úton haladsz. ahogy Luke kinyitja mögötte a tető ajtaját. – Szívesen. Mert megérdemled. – Én is megyek veled! VÉGE (egyelőre) . De ha ezért csinálta. Mara riadtan nézett fel rá. – Luke újra megfogta a lány kezét. – Nekem? Miért? Luke félénken vállat vont. hogy Jedivé válj és szükséged lesz rá. ha elfogadnád. Mara visszafordult a város ragyogása felé. Mara utolsó köteléke a múlthoz a tantiss-hegyi trónteremben szakadt meg. – Előrenyújtotta. akkor csak az idejét vesztegette. De legfőképpen még azért. Ahogy már mondta. – Köszönöm. gyere oda! Elfordult és ment. mert azt akarom. és csaknem megöltek vele a Waylanden. – A konferencia teremben leszek a többiekkel. Luke fénykardja. – Várj egy kicsit – szólt oda neki. És az Új Köztársaság a jövő. Az ő múltja véget ért. – Amit a Felhővárosban vesztettem el. – Szeretném. de a fénykard hideg férne a másik kezének nyomódott. – Több okból is. hogy ő szereti-e vagy sem. – Az én öreg fénykardom – válaszolta Luke halkan. Van ebben valami üzenet a számára? Lehet. szinte vonakodva vette el a fegyvert. Ideje a jövő elé nézni. Hallotta.– Mi ez? – kérdezte rosszallóan Mara. Mara lassan. Valószínűleg ez az utolsó kapcsolata a múltjával… és most ezt is odaadja. hogy a tiéd legyen.