P. 1
Manual Freza HASS Romana 96-0082 Romanian Mill_an

Manual Freza HASS Romana 96-0082 Romanian Mill_an

|Views: 51|Likes:
Published by liutu
romana
romana

More info:

Published by: liutu on Aug 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/03/2014

pdf

text

original

Freza - Manualul operatorului

96-RO8000 rev. AN aprilie 2012

Haas Automation, Inc., 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, USA | HaasCNC.com

ce acoperă echipamentele CNC Haas Automation, Inc. Valabil începând cu 1 septembrie 2010 Haas Automation Inc. (denumit „Haas” sau „Producătorul”) acordă o garanţie limitată pentru toate centrele de frezare, centrele de strunjire şi maşinile rotative noi (denumite colectiv „Maşini CNC”) şi componentele acestora (cu excepţia celor enumerate mai jos în secţiunea Limitări şi excluderi ale garanţiei) (denumite „Componente”), care sunt produse de Haas şi comercializate de Haas sau distribuitorii săi autorizaţi conform celor stipulate în prezentul Certificat. Garanţia stipulată în prezentul Certificat este o garanţie limitată şi reprezintă unica garanţie acordată de Producător, fiind supusă termenilor şi condiţiilor prezentului Certificat.

Haas AUTOMATION, INC. CERTIFICAT DE GARANŢIE LIMITATĂ

Acoperirea garanţiei limitate

Fiecare Maşină CNC şi Componentele acesteia (denumite colectiv „Produse Haas”) sunt garantate de Producător împotriva defectelor de material şi de fabricaţie. Această garanţie este acordată exclusiv cumpărătorului final şi utilizatorului final al Maşinii CNC (denumit „Client”). Perioada acestei garanţii limitate este de un (1) an. Perioada de garanţie începe de la data livrării Maşinii CNC la sediul Clientului. Clientul poate achiziţiona o extindere a perioadei de garanţie de la Haas sau de la un distribuitor autorizat Haas (denumită „Garanţie extinsă”). Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la oricare şi la toate produsele Haas se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a produsului Haas defect, conform prezentei garanţii. Prezenta garanţie este unica şi exclusiva garanţie a producătorului şi ţine loc de orice alte garanţii de orice fel sau natură, explicite sau implicite, scrise sau orale, inclusiv dar fără a se limita la orice garanţie comercială implicită, garanţie implicită a adecvării la un anumit scop sau altă garanţie de calitate sau performanţe ori de neîncălcare a drepturilor. Prin prezentul document, producătorul declină astfel de garanţii de orice tip, iar clientul renunţă la acestea. Componentele supuse uzurii în cursul utilizării normale şi în timp, inclusiv dar fără a se limita la vopseaua, finisarea şi starea geamurilor, becurile, garniturile de etanşare, sistemul de evacuare a aşchiilor etc., sunt excluse din prezenta garanţie. Procedurile de întreţinere specificate de Producător trebuie respectate şi înregistrate în vederea validării garanţiei de faţă. Această garanţie este invalidată dacă Producătorul constată că (i) orice Produs Haas a făcut obiectul manipulării sau exploatării incorecte, abuzurilor, neglijării, accidentelor, instalării, întreţinerii sau depozitării neadecvate, respectiv exploatării neadecvate sau pentru aplicaţii improprii, (ii) orice Produs Haas a fost reparat sau deservit necorespunzător de către Client, tehnician de service neautorizat sau o altă persoană neautorizată, (iii) Clientul sau orice altă persoană aduce sau încearcă să aducă modificări oricărui Produs Haas fără autorizarea prealabilă în scris a Producătorului şi/sau (iv) orice Produs Haas a fost utilizat în scop necomercial (de exemplu pentru uz personal sau casnic). Această garanţie nu acoperă daunele sau defectele datorate unor factori externi sau chestiuni aflate în afara controlului rezonabil al Producătorului, inclusiv dar fără a se limita la furturi, acte de vandalism, incendii, intemperii (cum ar fi ploi, inundaţii, vânt, trăsnete sau cutremure), acte de război sau terorism. Fără a limita caracterul general al oricăreia dintre excluderile sau limitările descrise în prezentul Certificat, această garanţie nu include nicio garanţie cu privire la conformitatea oricărui Produs Haas cu toate specificaţiile de producţie sau cu alte cerinţe sau cu privire la funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a oricărui Produs Haas. Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea oricărui Produs Haas de către orice persoană şi nu îşi va asuma nicio responsabilitate faţă de nicio persoană pentru nicio problemă de proiectare, producţie, funcţionare, performanţă sau de altă natură pentru oricare Produs Haas, în afară de repararea sau înlocuirea acestuia, conform celor stipulate mai sus în prezenta garanţie.

Numai reparaţia sau înlocuirea

Declinarea răspunderii

Limitări şi excluderi ale garanţiei

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

1

Limitarea responsabilităţii şi a daunelor

Producătorul nu va răspunde faţă de client sau faţă de orice altă persoană pentru niciun fel de daune-interese compensatorii, daune incidente, daune indirecte, daune punitive, daune speciale, respectiv alte daune sau pretenţii, fie în cadrul executării contractului, în caz de prejudiciu, sau altă regulă juridică sau de echitate ce rezultă din ori în legătură cu orice Produs Haas, alte produse sau servicii furnizate de producător sau de un distribuitor autorizat, tehnician de service sau un alt reprezentant autorizat al producătorului (denumiţi colectiv „reprezentant autorizat”), sau defectarea componentelor sau produselor realizate prin utilizarea unui produs Haas, chiar dacă producătorul sau orice reprezentant autorizat al acestuia a fost informat cu privire la posibilitatea unor asemenea daune, daune sau pretenţii care includ, fără a se limita la, pierderi de profit, de date, de produse, de venituri, sau de utilizare, costuri cu timpii morţi, fond comercial, orice prejudiciu adus echipamentelor, facilităţilor sau altor bunuri ale oricărei persoane, şi orice daune care ar putea fi cauzate de o defectare a oricărui produs Haas. Orice astfel de daune şi pretenţii sunt declinate de producător, clientul renunţând la acestea. Singura responsabilitate a Producătorului şi remedierea exclusivă pentru client referitoare la daune şi pretenţii indiferent de cauză se va limita la repararea sau înlocuirea, conform deciziei Producătorului, a produsului Haas defect, conform celor stipulate în garanţia de faţă. Clientul a acceptat limitările şi restricţiile stipulate în prezentul Certificat, inclusiv dar fără a se limita la restricţiile cu privire la dreptul său de a recupera daune ca parte a tranzacţiei încheiate cu Producătorul sau Reprezentantul autorizat al acestuia. Clientul înţelege şi acceptă faptul că preţul Produselor Haas ar fi mai mare dacă Producătorul ar trebui să răspundă pentru daune şi pretenţii ce nu fac obiectul garanţiei de faţă.

Acordul deplin

Prezentul Certificat anulează oricare şi toate celelalte acorduri, promisiuni, prezentări sau garanţii, fie orale, fie în scris, încheiate între părţi sau de către Producător în legătură cu aspectele ce fac obiectul acestui Certificat şi include toate înţelegerile şi acordurile convenite de părţi sau de către producător în legătură cu aceste aspecte. Prin prezentul document, Producătorul respinge explicit orice alte acorduri, promisiuni, prezentări sau garanţii, făcute fie oral, fie în scris, care sunt adiţionale sau care nu concordă cu orice termen sau condiţie a acestui Certificat. Termenii şi condiţiile stipulate în acest Certificat nu pot face obiectul unor modificări sau amendamente decât cu acordul scris şi semnat atât de Producător, cât şi de Client. Cu toate acestea, Producătorul va onora o Garanţie extinsă numai în limitele în care aceasta extinde perioada de garanţie aplicabilă. Această garanţie este transmisibilă de la Clientul iniţial către o terţă parte dacă Maşina CNC este vândută printr-un contract privat de vânzare înaintea expirării perioadei de garanţie, cu condiţia notificării scrise a Producătorului cu privire la aceasta şi ca această garanţie să fie validă la momentul transferului. Cesionarul acestei garanţii se va supune tuturor termenilor şi condiţiilor acestui Certificat. Această garanţie va fi guvernată de legislaţia Statului California, fără aplicarea regulilor referitoare la conflictele de legi. Oricare şi toate disputele pe marginea acestei garanţii vor fi rezolvate de o Curte din jurisdicţia de competenţă aflată în Ventura County, Los Angeles County sau Orange County, California. Oricare termen sau clauză a acestui Certificat invalidat(ă) sau neexecutoriu(e) în orice situaţie şi în orice jurisdicţie nu va afecta valabilitatea sau titlul executoriu al celorlalţi termeni şi clauze prezentate aici sau valabilitatea ori titlul executoriu al termenului sau clauzei respectiv(e) în orice altă situaţie sau orice altă jurisdicţie.

Transmisibilitatea

2

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Înregistrarea garanţiei În cazul în care aveţi o problemă cu maşina, vă rugăm să consultaţi mai întâi manualul operatorului. Dacă aceasta nu rezolvă problema, contactaţi distribuitorul autorizat Haas. Ca soluţie finală, contactaţi direct Haas la numărul indicat mai jos. Haas Automation, Inc. 2800 Sturgis Road Oxnard, California 93030-8933 USA Telefon: (805) 278-1800 FAX: (805) 278-8561 În vederea înregistrării clientului final al acestei maşini pentru actualizări şi note de siguranţă pentru produs, trebuie să ni se restituie imediat procesul verbal de înregistrare a maşinii. Vă rugăm să-l completaţi integral şi să-l transmiteţi prin poştă la adresa de mai sus în ATENŢIA ÎNREGISTRĂRI (VF-1, GR-510, VF-6 etc. — după caz). Vă rugăm să includeţi o copie a facturii pentru a valida data intrării în garanţie şi să menţionaţi orice opţiuni suplimentare pe care eventual le-aţi achiziţionat. Nume companie: ______________ Persoană de contact: ___________________ Adresă: _____________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ Dealer: ______________ Data instalării: _______/_______/________ Cod model: ______________ Serie de fabricaţie: _______________________ Telefon: ( ____ ) _____________ FAX: ( ______ ) __________________

Echipamentul include o funcţie presetată de dezactivare automată ce determină scoaterea automată din funcţiune a echipamentului după 800 de ore de utilizare. Această funcţie protejează clientul împotriva tentativelor de furt. Utilizarea neautorizată a maşinii este astfel redusă la un nivel minim, rularea programelor pe maşină fiind oprită automat odată scursă perioada de timp specificată. Funcţionarea poate fi reluată prin utilizarea codului de acces; contactaţi dealerul dumneavoastră pentru a obţine codul respectiv.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

3

Procedura de evaluare a satisfacţiei clienţilor
Stimate client Haas, Satisfacţia deplină şi bunăvoinţa dumneavoastră sunt de maximă importanţă atât pentru Haas Automation, Inc., cât şi pentru distribuitorul Haas de la care aţi achiziţionat echipamentul. Normal, orice problemă veţi întâmpina în legătură cu tranzacţia sau exploatarea echipamentului va fi rezolvată rapid de către distribuitorul dumneavoastră. Totuşi, dacă modul de rezolvare a problemelor dumneavoastră nu vă satisface deplin, şi aţi discutat despre acestea cu un membru al echipei de management a dealerului, Managerul general sau direct cu proprietarul dealerului, vă rugăm să procedaţi astfel: Contactaţi Centrul Servicii clienţi al Haas Automation apelând la numărul 800-331-6746 şi solicitaţi să fiţi pus în legătură cu Departamentul Servicii clienţi. Pentru a putea rezolva cât mai rapid posibil problemele dumneavoastră, vă rugăm să aveţi la îndemână următoarele informaţii atunci când ne apelaţi: • Numele dumneavoastră, numele companiei, adresa şi numărul de telefon • Modelul maşinii şi seria de fabricaţie • Numele dealerului, precum şi numele ultimei persoane de la dealer pe care aţi contactat-o • Natura problemei dumneavoastră Dacă doriţi să vă adresaţi Haas Automation în scris, vă rugăm să utilizaţi adresa:: Haas Automation, Inc. 2800 Sturgis Road Oxnard, CA 93030 Att: Customer Satisfaction Manager e-mail: Service@HaasCNC.com Odată contactat Centrul de servicii clienţi al Haas Automation, vom întreprinde toate eforturile pentru a rezolva cât mai rapid problemele respective în colaborare cu dumneavoastră şi distribuitorul dumneavoastră. Noi, cei de la Haas Automation, ştim că o bună relaţie Client - Distribuitor - Producător va contribui la succesul pe termen lung al tuturor celor implicaţi. Dacă aveţi probleme sau întrebări cu privire la Manualul operatorului Haas, vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail la adresa pubs@haascnc.com. Aşteptăm cu plăcere eventuale sugestii pe care le-aţi avea.
.

Feedback de la clienţi

Informaţiile incluse în prezentul manual sunt actualizate frecvent. Actualizările de ultimă oră şi alte informaţii utile sunt disponibile online pentru descărcare în format .pdf. Accesaţi www.haascnc.com şi faceţi clic pe „Manual Updates” (actualizări manual) în meniul „Owner Resources” (materiale clienţi) din partea inferioară a paginii. Pentru ajutor suplimentar şi recomandări, vizitaţi pagina noastră web: atyourservice.haascnc.com At Your Service: blogul oficial Haas de răspunsuri şi informaţii www.facebook.com/HaasAutomationlnc Haas Automation pe Facebook www.twitter.com/Haas_Automation Ne puteţi găsi şi pe Twitter https://www.linkedin.com/company/haas-automation Haas Automation pe Linkedln www.youtube.com/user/haasautomation Imagini video şi informaţii referitoare la produse http://www.flickr.com/photos/haasautomation Imagini foto şi informaţii referitoare la produse
.

4

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Produs: Fabricat de:

Declaraţie de Conformitate

Centre de frezare CNC (verticale şi orizontale) *Inclusiv toate dotările opţionale instalate din fabricaţie sau instalate la client de către o Reprezentanţă autorizată Haas (HFO) Haas Automation, Inc. 2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030 805-278-1800

Declarăm, pe proprie răspundere, că produsele enumerate mai sus, la care face referire această declaraţie, sunt conforme cu reglementările enunţate în directiva CE privind Centrele de prelucrare:
·· Directiva privind Maşinile şi utilajele 2006/42/CE ·· Directiva privind Compatibilitatea electromagnetică 2004/108/CE ·· Directiva privind Joasa tensiune 2006/95/CE ·· Standarde suplimentare: ·· EN 60204-1:2006/A1:2009 ·· EN 614-1:2006+A1:2009 ·· EN 894-1:1997+A1:2008 ·· EN 13849-1:2008/AC:2009 ·· EN 14121-1:2007

RoHS: CONFORME prin exceptare în baza documentaţiei producătorului. Exceptare pentru:
a) Utilaje industriale staţionare de mare gabarit b) Sisteme de monitorizare şi control c) Plumbul ca element de aliere în oţeluri, aluminiu şi cupru Persoana autorizată să compileze fişierul tehnic: Adresă: Patrick Goris Haas Automation Europe Mercuriusstraat 28 B-1930 Zaventem Belgia

SUA: Haas Automation certifică faptul că această maşină este conformă cu standardele de proiectare şi fabricaţie OSHA şi ANSI enumerate mai jos. Funcţionarea acestei maşini va fi conformă cu standardele enumerate mai jos numai atât timp cât producătorul şi operatorul va respecta permanent cerinţele referitoare la operare, întreţinere şi instruire din standardele respective. OSHA 1910.212 - Cerinţe generale pentru toate maşinile ANSI B11.5-1984 (R1994) Strunguri ANSI B11.19-2003 Criterii de performanţă pentru protecţie ANSI B11.22-2002 Cerinţe de siguranţă pentru centrele de strunjire şi maşinile de strunjire cu comandă numerică automată ANSI B11.TR3-2000 Evaluarea riscurilor şi reducerea riscurilor - Directivă referitoare la estimarea, evaluarea şi reducerea riscurilor asociate maşinilor-unelte

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

5

CANADA: Ca producător al echipamentului original, declarăm că produsele enumerate sunt conforme cu reglementările enunţate în Secţiunea 7, Inspecţii înainte de pornire cu privire la sănătate şi securitate a Reglementării 851 din cadrul Reglementărilor privind sănătatea şi securitatea în muncă în mediul industrial pentru dispoziţiile şi standardele privind protecţia maşinilor. În plus, acest document satisface notele din dispoziţiile scrise cu privire la exceptarea de la inspecţia înainte de pornire pentru echipamentele enumerate conform celor evidenţiate în Directivele de sănătate şi securitate pentru Ontario, Directivele PSR emise în aprilie 2001. Directiva PSR admite că nota scrisă furnizată de producătorul echipamentului original cu privire la conformitatea cu standardele aplicabile este acceptabilă pentru exceptarea de la Inspecţia înainte de pornire cu privire la sănătate şi securitate.
ETL LISTED CONFORMS TO NFPA STD 79 ANSI/UL STD 508 UL SUBJECT 2011 9700845 CERTIFIED TO CAN/CSA STD C22.2 N O.73

Toate maşinile unelte CNC Haas poartă marca de clasificare ETL, ce certifică faptul că sunt conforme cu Standardul electric NFPA 79 pentru echipamente industriale şi normele canadiene echivalente, CAN/CSA C22.2 Nr. 73. Mărcile de clasificare ETL şi cETL sunt acordate produselor ce au parcurs cu succes procesul de testare la Intertek Testing Services (ITS), o alternativă la Underwriters’ Laboratories. Certificarea ISO 9001:2008 din partea TUV Management Service (un organism de certificare ISO) reprezintă o evaluare imparţială a sistemului de management al calităţii Haas Automation. Acest atestat confirmă conformarea Haas Automation la standardele emise de ISO (International Organization for Standardization) şi recunoaşte angajamentul Haas pentru satisfacerea nevoilor şi cerinţelor clienţilor săi de pe piaţa globală.

C

E

R

T

I

F

I

E

D

6

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Siguranţa

PROCEDURILE

GÂNDIŢI SIGUR!

DE SIGURANŢĂ

HAAS

NU VĂ LĂSAŢI PRINS ÎN
ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ
Toate mașinile de frezare induc pericole datorită componentelor rotative, curelelor de transmisie și fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului și aerului comprimat. Când se utilizează mașinile CNC și componentele acestora, se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se reduce riscurile de accidentare a personalului și de producere de avarii mecanice.

.

Important — Această mașină va fi operată exclusiv de către personal instruit în conformitate cu Manualul operatorului, etichetele de siguranţă, procedurile de siguranţă și instrucţiunile pentru operarea mașinii în siguranţă.

Specificaţii şi limite generale de utilizare a produsului
Mediu (exclusiv pentu uz în spaţii închise)* Minim
Temperatura de funcţionare Temperatura de depozitare Umiditatea atmosferică Altitudinea 20% umiditate relativă, fără condensare la nivelul mării 90% umiditate relativă, fără condensare 6000 picioare (1829 m)

Maxim

Zgomotul Minim
Emis din toate zonele maşinii în cursul utilizării în poziţia obişnuită a operatorului 70 dB

Maxim**
Mai mare de 85 dB

.

* Nu utilizaţi maşina în medii explozive (vapori şi/sau microparticule explozive) ** Luaţi măsuri pentru prevenirea afectării auzului datorită zgomotului produs de maşină/prelucrare. Purtaţi căşti de protecţie antifonică, modificaţi aplicaţia de aşchiere (scule, turaţie arbore principal, viteze axe, dispozitive de fixare, traiectorii programate) astfel încât să se reducă zgomotul şi/sau restricţionaţi accesul în zona maşinii în cursul aşchierii.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

7

.

CITIŢI ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A MAŞINII:

♦ ♦

Numai personalul autorizat va lucra la această maşină. Personalul neinstruit reprezintă un pericol pentru sine şi pentru maşină, iar exploatarea neadecvată va duce la invalidarea garanţiei. Verificaţi dacă există componente şi scule deteriorate înainte să puneţi în funcţiune maşina. Orice componentă sau sculă deteriorată va fi reparată corespunzător sau înlocuită de personal autorizat. Nu exploataţi maşina dacă vi se pare că orice componentă nu funcţionează corect. Contactaţi maistrul coordonator. Utilizaţi protecţii adecvate pentru ochi şi urechi în timpul exploatării maşinii. Se recomandă ochelarii de protecţie la impact omologaţi ANSI şi căştile de protecţie antifonică omologate OSHA pentru reducerea riscurilor de afectare a văzului sau auzului. Nu puneţi în funcţiune maşina decât dacă uşile sunt închise şi sistemele de interblocare a uşilor funcţionează corespunzător. Sculele aşchietoare rotative pot provoca leziuni grave. În cursul rulării unui program, masa frezei şi păpuşa portsculă se pot deplasa rapid în orice moment şi în orice direcţie. Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) este un comutator mare, circular şi roşu amplasat pe panoul de comandă. Prin apăsarea butonului Emergency Stop (oprire de urgenţă), este oprită instantaneu orice mişcare a maşinii, servomotoarelor, schimbătorului de scule sau pompei de lichid de răcire. Utilizaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) numai în situaţii de urgenţă pentru a preveni avarierea maşinii. Panoul electric trebuie să fie închis iar cheile şi încuietorile compartimentului de comandă trebuie să fie permanent asigurate, cu excepţia lucrărilor de instalare şi deservire. În cazurile respective, numai electricienii calificaţi vor avea aces la panou. Când întrerupătorul principal de reţea este cuplat, panoul electric se află sub înaltă tensiune (inclusiv plăcile de circuite şi circuitele logice), iar unele componente funcţionează la temperaturi ridicate. De aceea, se impune o atenţie maximă. Odată maşina instalată, compartimentul de comandă trebuie încuiat, iar cheia va fi accesibilă exclusiv personalului de service calificat. NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru de frezare sau strunjire Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina invalidarea garanţiei. Consultaţi codurile şi normele locale de protecţie a muncii înainte să puneţi în funcţiune maşina. Contactaţi dealerul de fiecare dată când se ridică probleme ce ţin de siguranţă. Intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului să se asigure că toţi cei implicaţi în instalarea şi exploatarea maşinii sunt temeinic familiarizaţi cu instrucţiunile de instalare, operare şi de siguranţă furnizate împreună cu maşina ÎNAINTE să execute orice fel de lucrări. Responsabilitatea finală pentru siguranţă ţine de proprietarul atelierului şi de personalul ce lucrează cu maşina.

♦ ♦

♦ Maşina este comandată automatizat şi poate porni în orice moment. ♦ Maşina poate provoca leziuni grave. ♦ Nu exploataţi maşina cu uşile deschise. ♦ Evitaţi să pătrundeţi în incinta maşinii. ♦ Nu exploataţi maşina fără o instruire adecvată. ♦ Purtaţi permanent ochelari de protecţie. ♦ Nu atingeţi niciodată scula din arborele principal când apăsaţi butoanele ATC FWD (ATC înainte), ATC REV (ATC înapoi), NEXT TOOL (scula următoare) sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei. Schimbătorul de scule se va mişca, strivindu-vă mâna. ♦ Pentru a preveni avarierea schimbătorului de scule, asiguraţi-vă că sculele sunt aliniate corect faţă de ghidajele arborelui principal la încărcarea sculelor.
8 Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale
96-0082 rev AN 04-2012

♦ Tensiunea de alimentare trebuie să respecte specificaţiile din prezentul manual. Încercarea de a alimenta maşina din orice altă sursă poate conduce la avarii grave şi la invalidarea garanţiei. ♦ Nu apăsaţi butonul POWER UP/RESTART (pornire/repornire) de pe panoul de comandă decât după finalizarea instalării. ♦ Nu încercaţi să puneţi în funcţiune maşina înainte să fie parcurse toate procedurile de instalare. ♦ Nu deserviţi niciodată maşina aflată sub tensiune. ♦ Piesele fixate necorespunzător ce sunt prelucrate la turaţii ridicate pot fi proiectate cu viteze mari şi perfora uşa de protecţie. Prelucrarea pieselor supradimensionate sau fixate pe margine nu este sigură. ♦ Geamurile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate - Înlocuiţi imediat geamurile deteriorate. ♦ Nu procesaţi materiale toxice sau inflamabile. Se pot emana vapori toxici mortali. Consultaţi producătorul materialelor cu privire la manipularea în siguranţă a produselor secundare înainte de procesare. ♦ Păpuşa portsculă poate să cadă prin surprindere. Personalul va evita zona aflată direct sub păpuşa portsculă. ♦ Nu resetaţi întrerupătorul de reţea înainte să fie investigată cauza defecţiunii. Numai personalul de service calificat Haas va executa lucrări de depanare şi reparaţie a echipamentului. ♦ Respectaţi aceste indicaţii la executarea de lucrări la maşină: Exploatarea normală – Ţineţi uşa închisă şi apărătorile în poziţie în timpul funcţionării maşinii. Încărcarea şi descărcarea pieselor – Un operator deschide uşa sau apărătoarea, efectuează intervenţia, închide uşa sau apărătoarea înainte să apese butonul cycle start (pornire ciclu) (pornind funcţionarea automatizată). Încărcarea şi descărcarea sculelor – Un mecanic intră în zona de prelucrare pentru a încărca sau descărca sculele. Părăsiţi complet zona înainte să fie comandată funcţionarea automatizată (de exemplu next tool (scula următoare), ATC/Turret FWD/REV (ATC/ cap revolver înainte/ înapoi). Setarea unei operaţii de prelucrare – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) înainte să instalaţi sau scoateţi dispozitivele de fixare ale maşinii. Întreţinerea / curăţarea maşinii – Apăsaţi butonul emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi maşina de sub tensiune înainte să pătrundeţi în incintă. Nu intraţi în zona de prelucrare atât timp cât maşina este în funcţiune; pericol de accidentare gravă sau mortală.

Funcţionarea nesupravegheată

Maşinile CNC Haas complet închise sunt proiectate să funcţioneze nesupravegheat; totuşi, s-ar putea să nu fie sigur ca procesarea să se deruleze nesupravegheat. Cum intră în aria de responsabilitate a proprietarului atelierului setarea sigură a maşinilor şi utilizarea celor mai bune tehnologii de prelucrare, este de asemenea responsabilitatea acestora să gestioneze evoluţia acestor proceduri. Procesul de prelucrare trebuie monitorizat pentru a se preveni daunele dacă survine o situaţie periculoasă. De exemplu, dacă există riscul de producere a unor incendii datorită materialului prelucrat, va trebui instalat un sistem adecvat de stingere a incendiilor, pentru a reduce riscul afectării personalului, echipamentelor şi facilităţilor. Se va contacta un specialist adecvat pentru instalarea sistemelor de monitorizare înainte ca procesul de prelucrare să fie lăsat nesupravegheat. Este în special important să se selecteze echipamente de monitorizare care să poată întreprinde imediat acţiuni adecvate fără intervenţie umană, pentru a se preveni accidentele în cazul identificării unor probleme.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

9

Modul

setare

Toate frezele Haas sunt echipate cu încuietoare pe uşile operatorului şi comutator cu cheie pe latura consolei de comandă pentru blocarea şi deblocarea modului Setare. În general, starea blocată/deblocată a modului Setare afectează modul de funcţionare a maşinii atunci când sunt deschise uşile. Această funcţie înlocuieşte următoarele setări şi următorii parametri pentru unitatea de comandă: • Setarea 51, Door Hold Override (anulare interblocare uşă) • Parametrul 57, bitul 7, Circuit de siguranţă • Parametrul 57, bitul 31, Arbore principal oprit de uşă • Parametrul 586, Turaţie maximă arbore principal uşă deschisă. Modul Setare trebuie să fie în general blocat (comutatorul în poziţie verticală, blocată). În modul blocat, uşile incintei sunt blocate în stare închisă în timpul executării unui program CNC, rotirii arborelui principal sau deplasării unei axe. Uşile se deblochează automat atunci când maşina nu se află într-un ciclu de prelucrare. Majoritatea funcţiilor maşinii sunt indisponibile cu uşa deschisă. Când aceasta este deblocată, modul Setare permite unui operator calificat un acces mai bun la maşină pentru lucrările de setare. În acest mod, comportamentul maşinii depinde de starea închisă sau deschisă a uşilor. Cu uşile închise în modul Setare, deschiderea uşilor va opri mişcarea şi va reduce turaţia arborelui principal. Maşina va permite utilizarea mai multor funcţii în modul Setare cu uşile deschise, de obice la o turaţie redusă. Diagramele următoare prezintă o sinteză a modurilor şi funcţiilor permise.
NU ÎNCERCAŢI SĂ ANULAŢI FUNCŢIILE DE SIGURANŢĂ. ÎN CAZ CONTRAR, MAŞINA DEVINE NESIGURĂ ŞI GARANŢIA ESTE INVALIDATĂ.

Celulele robotizate

O maşină în celulă robotizată este lăsată să funcţioneze fără restricţii cu uşa deschisă în modul Blocat/ funcţionare. Această stare cu uşa deschisă este permisă numai dacă un robot comunică cu maşina CNC. În mod normal, o interfaţă dintre robot şi maşina CNC controlează siguranţa ambelor echipamente. Un dispozitiv de integrare a celulei robotizate va putea testa starea cu uşa deschisă a maşinii CNC şi asigura siguranţa celulei robotizate.

10

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Comportamentul maşinii cu uşa deschisă
FUNCŢIE MAŞINĂ Deplasarea rapidă cu viteză maximă Pornire ciclu BLOCATĂ DEBLOCATĂ

Nepermisă. Nepermisă, nicio mişcare a maşinii sau execuţie de program.

25% Cu butonul Cycle Start (pornire ciclu) menţinut apăsat, este iniţiată mişcarea maşinii, cu condiţia ca turaţia comandată a arborelui principal să nu depăşească 750 rot/min. Da, dar la maximum 750 rot/min.

Arborele principal în sens orar/antiorar

Da, dar utilizatorul trebuie să apese şi menţină apăsat butonul CW/CCW (sens orar/antiorar), turaţia maximă fiind de 750 rot/min. Nepermisă.

Schimbarea sculei

Nepermisă. Permisă cu butonul Next Tool (scula următoare) apăsat şi menţinut apăsat. Da, dar mişcarea axei se va opri şi arborele principal va încetini la maxim 750 rot/min la freze, respectiv 50 rot/min la strunguri. Da, dar utilizatorul trebuie să apese şi menţină apăsat butonul transportorului.

Funcţia Scula următoare Nepermisă.

Deschiderea uşilor în timpul rulării programului Mişcarea transportorului

Nepermisă. Uşa este blocată.

Nepermisă.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

11

100%

Apăsaţi şi menţineţi apăsat
CW CCW

750 ROT/ MIN

100%
.

750 ROT/ MIN

12

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G00 G01 Z X Y

100%

0%

25%
.

25%

100%

100%
.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

13

Exploatarea

şi indicaţii pentru operarea corectă a maşinii

Toate maşinile de frezare induc pericole datorită sculelor aşchietoare rotative, curelelor de transmisie şi fuliilor, înaltei tensiuni, zgomotului şi aerului comprimat. Când se utilizează maşinile de frezare şi componentele acestora, se vor respecta permanent măsurile de siguranţă de bază pentru a se reduce riscurile de accidentare a personalului şi de producere de avarii mecanice. CITIŢI TOATE AVERTISMENTELE, ATENŢIONĂRILE ŞI INSTRUCŢIUNILE AFERENTE ÎNAINTE SĂ PUNEŢI ÎN FUNCŢIUNE MAŞINA. Modificarea
maşinii

NU transformaţi sau modificaţi sub nicio formă acest echipament. Dacă sunt necesare modificări, orice astfel de solicitări vor fi gestionate de Haas Automation, Inc. Orice modificare sau transformare a oricărui Centru de prelucrare Haas poate duce la accidentarea personalului şi/sau avarii mecanice şi va determina invalidarea garanţiei. Etichetele
de siguranţă

Pentru a se asigura transmiterea şi înţelegerea rapidă a pericolelor ce ţin de maşinile-unelte CNC, sunt amplasate etichete cu simbolul pericol pe maşinile Haas în locurile în care există vreun pericol. Dacă etichetele se deteriorează sau uzează, sau dacă sunt necesare etichete suplimentare pentru evidenţierea unui punct specific referitor la siguranţă, contactaţi dealerul dumneavoastră sau fabrica Haas. Nu modificaţi sau îndepărtaţi niciodată nicio etichetă şi niciun simbol de siguranţă. Fiecare pericol este definit şi explicat pe eticheta generală de siguranţă, amplasată în partea frontală a maşinii. Punctele specifice de pericol sunt marcate cu simboluri de avertizare. Parcurgeţi şi înţelegeţi cele patru părţi ale fiecărui avertisment de siguranţă, explicate mai jos, şi familiarizaţi-vă cu simbolurile de la paginile următoare.
Simbol de avertizare Nivelul de gravitate a pericolului / Mesaj text Simbol de acţiune

AVERTISMENT
A Pericol

B Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele, C Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

de accidentare gravă. Utilajul nu vă poate proteja de substanţe toxice.

aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.

.

Nivelul de gravitate a pericolului - Codul de culori pentru indicarea riscurilor ce decurg din ignorarea unui pericol. Roşu + „PERICOL” = Pericolul VA CAUZA decesul sau accidentarea gravă dacă este ignorat. Mesajul text - Clarifică sau accentuează Portocaliu + „AVERTISMENT” = Pericolul POATE cauza scopul simbolului de avertizare. decesul sau accidentarea gravă dacă este ignorat. Galben + „ATENŢIE” = Pericolul POATE cauza A: Pericolul. B: Consecinţa ignorării avertismentului. accidentarea minoră sau medie dacă este ignorat. Albastru + „NOTĂ” = Indică o acţiune pentru prevenirea C: Acţiunea pentru prevenirea avarierii maşinii. accidentării. Ţineţi de asemenea Verde + „INFORMAŢII” = Oferă detalii referitoare la seama de simbolul de acţiune. componentele maşinii. Simbolul de avertizare - Identifică un pericol potenţial şi accentuează mesajul text.

Simbolul de acţiune: Indică acţiunile pentru prevenirea accidentării. Cercurile albastre indică acţiunile obligatorii pentru prevenirea accidentării, cercurile roşii tăiate indică acţiuni interzise pentru prevenirea accidentării.

14

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Etichete

de avertizare pentru freze

PERICOL
Pericol de electrocutare.
Risc de deces prin electrocutare.
Decuplaţi şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie.

Utilajul automatizat poate porni în orice moment.
Un operator neinstruit riscă o accidentare gravă sau mortală.
Citiţi şi respectaţi manualul operatorului şi semnele de avertizare înainte să exploataţi utilajul.

Pericol de accidentare gravă. Utilajul nu vă poate proteja de substanţe toxice.
Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele, aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.
Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

Pericol de accidentare gravă.
Incinta nu asigură blocarea oricărui tip de proiectil.
Verificaţi de două ori setările înainte să iniţiaţi orice operaţie de prelucrare. Respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă. Nu operaţi utilajul cu uşile sau geamurile deschise sau cu apărătorile scoase.

Pericol de incendiu şi explozie.
Nu utilizaţi materiale sau lichide de răcire explozive sau inflamabile. Consultaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

Utilajul nu este proiectat să limiteze sau să reziste la explozii sau incendii.

Pericol de accidentare.
Evitaţi să exploataţi utilajul în condiţii de umiditate ridicată sau iluminare precară.

Risc de producere de tăieturi, escoriaţii sau leziuni în urma alunecării sau căderii.

Se pot produce accidente grave.

Piesele în mişcare pot agăţa, prinde sau tăia. Sculele ascuţite sau aşchiile pot tăia uşor pielea.
Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.

Pericol de afectare a văzului sau auzului.

Pătrunderea de corpuri străine în ochii neprotejaţi poate duce la pierderea vederii. Nivelul de zgomot poate depăşi 70 dBA.

Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti antifonice când operaţi utilajul sau staţi în apropierea acestuia.

În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.

AVERTISMENT

Se pot produce accidente grave.
Piesele în mişcare pot agăţa sau prinde.
Asiguraţi întotdeauna îmbrăcămintea largă şi părul lung.

Pericol de accidentare gravă.
Respectaţi procedurile de fixare în siguranţă. Piesele fixate incorect pot fi proiectate cu forţă mortală.

Asiguraţi piesele de prelucrat şi dispozitivele de fixare.

Pericol de lovire.

Componentele utilajului pot tăia sau strivi.

Piesele în mişcare pot strivi.

Nu atingeţi nicio componentă a utilajului în cursul funcţionării automatizate. Nu vă apropiaţi niciodată de piesele în mişcare.

Schimbătorul de scule se va mişca, strivindu-vă mâna.
Nu atingeţi niciodată arborele principal când apăsaţi butoanele ATC FWD, ATC REV, NEXT TOOL sau iniţiaţi un ciclu de schimbare a sculei.

Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit. Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul. Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate. Nu conţine piese reparabile de către operator. Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi.

© 2009 Haas Automation, Inc. 29-0769 Rev E

NOTĂ

Întreţinerea rezervoru- Curăţaţi săptămânal sita filtrului. lui de lichid de răcire Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor.
Filtru separator

Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un lichid de răcire anticoroziv. Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile.

.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

15

Etichete

de avertizare pentru strunguri

PERICOL
Pericol de electrocutare.
Risc de deces prin electrocutare.
Decuplaţi şi blocaţi alimentarea sistemului înainte de intervenţie.

Utilajul automatizat poate porni în orice moment.
Un operator neinstruit riscă o accidentare gravă sau mortală.
Citiţi şi respectaţi manualul operatorului şi semnele de avertizare înainte să exploataţi utilajul.

Pericol de accidentare gravă. Utilajul nu vă poate proteja de substanţe toxice.
Ceaţa de lichid de răcire, microparticulele, aşchiile şi vaporii pot fi periculoase.
Respectaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

Pericol de accidentare gravă.
Incinta nu asigură blocarea oricărui tip de proiectil.
Verificaţi de două ori setările înainte să iniţiaţi orice operaţie de prelucrare. Respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă. Nu operaţi utilajul cu uşile sau geamurile deschise sau cu apărătorile scoase.

Pericol de incendiu şi explozie.
Nu utilizaţi materiale sau lichide de răcire explozive sau inflamabile. Consultaţi datele de siguranţă şi avertismentele producătorului materialelor specifice.

Utilajul nu este proiectat să limiteze sau să reziste la explozii sau incendii.

Pericol de accidentare.
Evitaţi să exploataţi utilajul în condiţii de umiditate ridicată sau iluminare precară.

Risc de producere de tăieturi, escoriaţii sau leziuni în urma alunecării sau căderii.

Se pot produce accidente grave.
Piesele în mişcare pot agăţa, prinde sau tăia. Sculele ascuţite sau aşchiile pot tăia uşor pielea.
Asiguraţi-vă că utilajul nu este în regim automatizat înainte să pătrundeţi în acesta.

Pericol de afectare a văzului sau auzului.

Pătrunderea de corpuri străine în ochii neprotejaţi poate duce la pierderea vederii. Nivelul de zgomot poate depăşi 70 dBA.

În timp, geamurile de protecţie se pot fragiliza şi îşi pot pierde eficacitatea datorită expunerii la lichidele de răcire şi uleiurile utilajului. Dacă se depistează semne de decolorare, microfisuri sau exfoliere, înlocuiţi-le imediat. Geamurile de protecţie se vor înlocui la fiecare doi ani.

Purtaţi ochelari de protecţie şi căşti antifonice când operaţi utilajul sau staţi în apropierea acestuia.

AVERTISMENT

Se pot produce accidente grave.
Piesele în mişcare pot agăţa sau prinde.
Asiguraţi întotdeauna îmbrăcămintea largă şi părul lung.

Pericol de accidentare gravă şi de impact.

O bară nesusţinută poate balansa cu efecte mortale.

Pericol de accidentare gravă.
Piesele fixate incorect pot fi proiectate cu forţă mortală. Turaţia ridicată reduce forţa de strângere a mandrinei.

Nu prelucraţi utilizând o setare nesigură sau o turaţie peste cea nominală a mandrinei.

Nu extindeţi bara laminată dincolo de capătul tubului de tragere fără un sprijin adecvat. Nu aplicaţi forţe de prelucrare excesive, care ar putea dizloca bara din suport. Nu permiteţi căruciorului sau sculei să lovească luneta sau păpuşa mobilă; piesa de prelucrat s-ar putea slăbi. Nu strângeţi exagerat luneta.

Piesele în mişcare pot tăia.
Nu atingeţi nicio componentă a utilajului în cursul funcţionării automatizate. Nu atingeţi piesele de prelucrat rotative.

Sculele ascuţite pot tăia uşor pielea.

Nu permiteţi operarea utilajului de către personal neinstruit. Restricţionaţi accesul la strungurile cu batiu deschis. Utilizaţi luneta sau păpuşa mobilă pentru a sprijini barele lungi şi respectaţi întotdeauna procedurile de prelucrare în siguranţă. Nu transformaţi sau modificaţi sub nicio formă utilajul. Nu operaţi utilajul dacă prezintă componente uzate sau deteriorate. Utilajul va fi reparat şi întreţinut numai de către tehnicieni autorizaţi.

Filtru separator Fantă suspendare pompă

NOTĂ
Curăţaţi săptămânal sita filtrului. Scoateţi capacul rezervorului şi curăţaţi săptămânal eventualele depuneri din rezervor. Nu utilizaţi apă, putând rezulta deteriorări iremediabile prin coroziune. Se va utiliza un lichid de răcire anticoroziv. 29-0765 Rev F Nu utilizaţi pentru răcire lichide toxice sau inflamabile. © 2009 Haas Automation, Inc.

Filtru tip coş
.

16

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Alte

etichete de siguranţă

Alte etichete se pot găsi pe maşină, în funcţie de model şi de dotările opţionale instalate:

AVERTISMENT
Apăsaţi butonul Emergency stop (oprire de urgenţă) sau scoateţi mașina de sub tensiune înainte să-l deschideţi. În interiorul mașinii se poate aluneca și există muchii ascuţite ce vă pot tăia.

Nu deschideţi acest geam cu mașina în funcţiune.

29-0779 Rev D © 2009 Haas Automation, Inc.

AVERTISMENT
Ușa se va deschide iar paletele vor avansa automat. Piesele în mișcare pot agăţa sau strivi.
Nu apropiaţi niciodată mâinile de lanţ. Nu vă apropiaţi în timp ce sună alarma și ușa este deschisă.

Pericol de accidentare.

29-0020 Rev C

AVERTISMENT
Pericol de accidentare
Staţia de încărcare trebuie să fie neobstrucţionată pentru recepţia unei palete. Sculele lăsate pe suportul staţiei de încărcare vor deregla paleta. Paletele incorect așezate pot să cadă pe personalul operator.
Asiguraţi-vă că staţia de încărcare palete este liberă și în poziţia iniţială înainte să încărcaţi o paletă.

.

Consultaţi secţiunea „APC” pentru mai multe explicaţii.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

17

PERICOL

Pericol de electrocutare, accidentare sau avariere a utilajului. Nu vă urcaţi sau staţionaţi în această zonă.
29-0746 Rev C
.

Acces interzis

Declaraţie

referitoare la avertizări, atenţionări şi note

Pe parcursul întregului manual, informaţiile importante şi critice sunt prefaţate de cuvântul „Avertisment”, „Atenţie” sau „Notă”. Avertismentele sunt utilizate atunci când există un pericol extrem la adresa operatorului şi/sau maşinii. Parcurgeţi toate etapele necesare pentru a ţine seama de avertismentul dat. Nu continuaţi dacă nu puteţi respecta instrucţiunile de avertizare. Un exemplu de avertisment:
AVERTISMENT! Nu plasaţi niciodată mâinile între schimbătorul de scule şi păpuşa portsculă.

Atenţionările sunt utilizate atunci când există riscul potenţial de producere a unor accidentări minore ale personalului sau avarii mecanice, de exemplu:
ATENŢIE! Scoateţi maşina de sub tensiune înainte să executaţi orice lucrări de întreţinere.

Notele oferă operatorului informaţii suplimentare referitoare la o etapă sau procedură specifică. Informaţiile vor fi luate în considerare de către operator, deoarece etapa este realizată pentru a se asigura că nu se pot produce confuzii, de exemplu:
NOTĂ: Dacă maşina este echipată cu o masă opţinală cu gabarit extins pentru axa Z, respectaţi următoarele indicaţii:

Conformitatea FCC Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că se încadrează în limitele Clasei A de aparate digitale, în conformitate cu Partea 15 a Normelor FCC. Aceste limite sunt menite să asigure protecţia moderată împotriva interferenţelor perturbatoare atunci când echipamentul este exploatat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează şi poate emite energie la frecvenţe radio şi, dacă nu este instalat şi exploatat în conformitate cu instrucţiunile din manualul de faţă, poate determina interferenţe perturbatoare cu aparatura de radio-comunicaţie. Exploatarea acestui echipament într-o zonă rezidenţială este pasibilă să producă interferenţe perturbatoare, caz în care utilizatorul va trebui să corecteze aceste interferenţe pe cheltuială proprie.

18

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Prezentare În cele ce urmează se va face o prezentare vizuală a frezei Haas. Unele dintre componentele prezentate vor fi abordate aprofundat în secţiuni separate.
Memoria temporară Lampa de avertizare Maneta de comandă avans rapid de la distanţă Schimbătorul de scule (tip umbrelă) Manualul operatorului şi Date subanVedere rotită cu 90° în sens antiorar samble (păstrate în interior) Lista de referinţă Conform Schimbătorul coduri G şi M celor de de scule lateral Deschizătorul mai jos (SMTC) Platoul de Subansamblul uşii automate scule Suportul penpăpuşii portsculă servo 2X tru manivela Lămpile de mare intensitate 2x (opţional) Oprire rulare menghinei 2 comutatoare: 1 pe lămpi Vedere rotită cu 90° în sens antiorar 1 pe bara frontală (opţional) Compartimentul Transportorul de şpan (opţional) Platoul de scule electric de comandă

VF

Menghina de fixare scule

Lampa de lucru 2x

1

2

Masa de lucru frontală Containerul de şpan Butonul de eliberare a sculei Braţul dublu SMTC

Consola de comandă Pistolul de aer comprimat

3 4

Arborele principal

Subansamblul P-Cool (opţional)

Ajutajele de lichid de răcire

Simbolurile panoului de pe partea consolei 2 USB Origine secundară Scriere în memorie Anulare uşă (blocare/ automată deblocare) Modul setare Comutare (blocare/deblocare) lampă (x2)
.

Asiguraţi platforma de lucru pe maşină utilizând lanţuri pe incintă şi/sau şuruburi în podea

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

19

Compartimentul electric de comandă Subansamblul panou de comandă lubriPanel fiere Smart

Model Serie de fabricaţie Data fabricaţiei Tensiune Fază Hertz Sarcină nominală Sarcină maximă Capacitate de întrerupere scurtcircuit Schemă electrică Curent de scurtcircuit Punct de descărcare electrică Incintă NEMA tip 1 doar pentru utilizare în interior. Protecţie la supracurent asigurată la bornele de alimentare ale maşinii Produs în SUA

DA PLĂCUŢA DE DATE

Întrerupătorul principal de reţea Ventilatorul compartimentului de comandă (funcţionare intermitentă)
Senzorul de nivel lichid de răcire Lichidul de răcire (opţional) Lichidul de răcire auxiliar (opţional) Spălătorul (opţional)

Subansamblul Subansamblul panou de comandă rezervor de aer / lubrifiere lichid de răcire Manometrul Regulatorul/filtrul de aer de ulei Orificiul de Furtunul cu Pompa de ulei aer auxiliar cârlig (reţea de aer atelier) Conducta de aer pentru duza de aer
.

Vedere rotită cu 90° în sens orar

Transportorul (opţional)

Pompa TSC Capac simplu Sită Manetă

MAX

Umplere ulei (la marcajul Max) Rezervorul de ulei

MIN

Filtrul de ulei

Senzorul de nivel

Pompa standard

Capacul panoului de comandă aer/lubrifiere îndepărtat

20

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Frezele orizontale
lateral (SMTC) Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) Rastelul de scule Jgheabul de șpan
EC

Schimbătorul Side Mount de scule

Compartimentul electric de comandă principal

Maneta de comandă avans Lampa de avertizare rapid de la distanţă

Lista de referinţă coduri G și M
EC

Platoul de scule Suportul pentru manivela menConform ghinei

detaliului A

Oprire rulare

Conform celor de mai jos

Conform detaliului Detail B

Detaliul A
Masa frontală Consola de susţinere ajutaj Menghina de fixare scule Simbolurile panoului de pe partea consolei Modul setare Anulare ușă (blocare/deautomată blocare) Scriere în me2 Origine Comutare morie (blocare/ lampă (x2) secundară deblocare) USB

Pistolul de aer comprimat

EC-300 -400 -500

Staţia de încărcare fond de palete Subansamblul glisor fond de palete Fondul de palete

Schimbătorul de scule lateral (SMTC)

EC-400
Compartimentul electric de comandă principal

EC

400

PALLE

T POOL

Conform detaliului A

PALLE T POOL

Pompa de lichid de răcire standard Pompa TSC Filtrul separator

Rastelul de scule Masa frontală Paleta Butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă)

Fondul de palete EC-400
Senzorul de nivel lichid de răcire Rezervorul de lichid de răcire (în figură 95 de galoane)

.

Detaliul B

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

21

Ecranul

de comandă şi modurile

Ecranul de comandă este organizat în panouri, ce variază în funcţie de modul de control curent şi de tastele de afişare utilizate. Figura următoare prezintă structura de bază a ecranului: Modul curent Current Mode

Exemplu panou inactiv Exemplu panou activ Panoul de afișare program Panoul principal de afișare

Deblocare / blocare mesaje Stare viteză și avans / Ajutor editor Afișaj de poziţie / Monitoare încărcare axă / Memorie temporară
Prezentare ecran de control de bază

Mesajele Intrare
.

Cronometre, contoare / Managementul sculei

Interacţiunea cu datele poate fi realizată numai în cadrul panoului activ în momentul respectiv. Doar un singur panou este activ la un moment dat, acesta fiind indicat printr-un fundal alb. De exemplu, pentru a lucra cu tabelul Corecţii scule, mai întâi activaţi tabelul prin apăsarea tastei Offset (corecţie) până când acesta este afişat pe un fundal alb. Apoi operaţi modificările dorite ale datelor. Schimbarea panoului activ în cadrul unui mod de control este de regulă realizată cu ajutorul tastelor de afişare. Funcţiile de control sunt organizate în trei moduri: Setare, Editare şi Operare. Fiecare mod oferă toate informaţiile necesare pentru executarea sarcinilor referitoare la modul respectiv, organizate astfel încât să intre pe un ecran. De exemplu, modul Setare afişează atât tabelele pentru corecţiile sculelor şi decalajele de origine, cât şi informaţiile de poziţie. Modul Editare oferă două panouri de editare programe şi asigură accesul la sistemele VQCP şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate). Accesaţi modurile cu ajutorul tastelor de mod, după cum urmează: Setare: tastele ZERO RET (revenire la zero), HAND JOG (manetă de avans rapid). Asigură toate funcţiile de control pentru setarea maşinii. Editare: tastele EDIT (editare), MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), LIST PROG (listă programe). Asigură toate funcţiile de editare, management şi transfer ale programelor. Operare: tasta MEM (memorie). Asigură toate funcţiile de control necesare pentru prelucrarea unei piese. Modul curent este indicat în bara de titlu din partea superioară a afişajului. Reţineţi că funcţiile din alte moduri pot fi totuşi accesate din modul activ prin utilizarea tastelor de afişare. De exemplu, în timp că vă aflaţi în modul Operare, apăsarea butonului OFFSET (corecţie) va determina afişarea tabelelor de corecţii/ decalaje ca panou activ; apăsarea butonului OFFSET (corecţie) va comuta afişajul pentru corecţii/ decalaje. Apăsarea butonului PROGRM CONVRS (conversie program) în majoritatea modurilor va comuta la panoul de editare pentru programul activ curent.

22

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Navigarea

prin meniurile de tip tab

Meniurile de tip tab sunt utilizate pentru mai multe funcţii de control, cum ar fi Parametri, Setări, Ajutor, Listă programe şi IPS Pentru a naviga în aceste meniuri, utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un tab, apoi apăsaţi Enter (execuţie) pentru a deschide tabul respectiv. Dacă tabul selectat conţine subtaburi, utilizaţi tastele săgeţi şi Enter (execuţie) pentru a-l selecta pe cel vizat. Pentru a trece în nivelul tab superior, apăsaţi Cancel (anulare). Prezentarea
consolei de comandă

Tastatura este divizată în opt secţiuni: taste funcţionale, taste de avans rapid, taste de control manual, taste de afişare, taste cursor, taste alfabetice, taste de mod şi taste numerice. În plus, există diverse alte taste şi funcţii amplasate pe consolă şi tastatură, ce sunt descrise pe scurt.

RESETARE

PORNIRE REPORNIRE

AFIŞAJ
REDRESARE

EDITARE
COMENZI CRT

INSERARE

SCHIMBARE

ŞTERGERE

ANULARE

PROGRAM CONVERSIE

POZIŢIE

CORECŢIE

F1
MĂSURARE CORECŢIE SCULĂ

F2
SCULA URM.

F3
DEBLOCARE SCULĂ

F4
SET. POZ. ZERO PIESĂ

MEM
ALARME MESAJE PARAMETRI DIAGNOZĂ

SETĂRI GRAFIC

AJUTOR CALC.
MDI DNC

BLOC CU BLOC

SIMULARE

OPRIRE OPŢION. ATC ÎNAINTE .01 10.

ŞTERGERE BLOC ATC ÎNAPOI .1 100. ORIGINE G28 ŞTERGERE PROG.

LICH. RĂCIRE
.0001 .1

ORIENTARE ARB. PR. .001 1.

ORIGINE

PAG. ANT.

TRANSP. ÎNAINTE OPRIRE TRANSP. TRANSP. ÎNAPOI

+B +A +Z -Y

LICH. ÎN SUS LICH. ÎN JOS
SFÂRŞIT

AV. RAPID MAN. REV. LA ZERO

CURSOR
PAG. URM.

TOATE

ORIGINE

SINGURĂ

+X

BLOCARE AV.RAP.
-Z

-X

+Y

-A -B

LISTĂ PROG

SELECT. PROG.

TRANSM.

RECEP .

LICH. AUX.
COMUTARE

CONTROL MAN.
VITEZĂ AVANS

A G M S Y

B H N T Z

C I O U
/ EOB
[

D J P V (

E K Q W
]

&

7 4

@

8 5 2 0

:
!

9 6 3

-10 -10

VITEZĂ AVANS

100%

VITEZĂ AVANS

+10

CONTR. MAN. AVANS CONTR. MAN. ARB. PR.

F L R X

%

$

ARB. PR.

100%
ARB. PR.

ARB. PR.

+10

*1
+

,
=

?

ORAR 5%

OPRIRE 25%

ANTIORAR 50%

ARB. PR.

-

#

DEP. RAPIDĂ

DEP. RAPIDĂ

DEP. RAPIDĂ

DEP. RAPIDĂ

100%

)

ANULARE

SPAŢIU

SCRIERE EXECUŢIE

.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

23

Comenzile

panoului frontal al consolei

Power On (pornire) - Porneşte maşina. Power Off (oprire) - Opreşte maşina. Emergency Stop (oprire de urgenţă) - Buton mare de cu-

loare roşie cu un cadru galben. Apăsaţi butonul pentru a opri toate mişcările axelor, a dezactiva servomotoarele, a opri arborele principal şi schimbătorul de scule şi a dezactiva pompa de lichid de răcire. Rotiţi butonul pentru resetare.

Jog Handle (manetă de avans rapid) - Acest buton este utili-

zat pentru a avansa rapid axele (selectaţi în modul Manetă de avans rapid). Este utilizat de asemenea pentru defilarea prin codurile de program şi articolele de meniu în timpul editării.

Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte un program. Acest buton
este utilizat de asemenea pentru pornirea simulării unui program în modul Grafic.

Feed Hold (oprire avans) - Opreşte orice mişcare a axelor.

Apăsaţi butonul Cycle Start (pornire ciclu) pentru anulare. Notă: Arborele principal va continua să se rotească în cursul aşchierii.

Comenzile

panoului lateral al consolei

USB - Cuplaţi dispozitive USB compatibile la acest port. Memory Lock (blocare memorie) - Comutator cu cheie.

Comutaţi în poziţia blocată pentru a proteja programele şi setările împotriva modificării. Comutaţi în poziţia deblocată pentru a permite modificările.

Setup Mode (modul Setare) - Comutator cu cheie. Blochează

şi deblochează funcţiile de siguranţă ale maşinii în scopul setării (consultaţi „Modul Setare” în secţiunea Siguranţa a acestui manual pentru detalii în acest sens).

2

Second Home (origine secundară) - Apăsaţi acest buton pentru a deplasa rapid toate axele în coordonatele specificate în G154 P20.

Autodoor Override (anulare uşă automată) - Apăsaţi acest
buton pentru a deschide sau închide uşa automată (dacă este prevăzută).

Worklight (lampă de lucru) - Aceste comenzi comută între

lampa de lucru internă şi iluminarea de mare intensitate (dacă este prevăzută).

Keyboard Beeper (avertizor acustic tastatură) - Amplasat în partea superioară a platoului de piese. Reglaţi volumul prin rotirea capacului.

24

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Tastele

funcţionale

Tastele F1- F4 - Aceste butoane au diferite funcţii în funcţie de modul de operare în care vă aflaţi. Consultaţi secţiunea referitoare la mod pentru descrieri suplimentare şi exemple. Tool Offset Meas (măsurare corecţie sculă) – Utilizată pentru a înregistra corecţiile pentru lungimea sculei în cursul reglării piesei. Next Tool (scula următoare) – Utilizată pentru a selecta scula următoare de pe schimbătorul de scule. Utilizată după apăsarea tastei Tool Offset Measure (măsurare corecţie sculă) în meniul Setare. Tool Release (eliberare sculă) - Eliberează scula din arborele principal în modul MDI, Revenire la zero sau Manetă de avans rapid. Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) - Utilizată pentru înregistrarea decalajelor de origine ale piesei în cursul reglării piesei (consultaţi Setarea corecţiilor şi decalajelor în secţiunea Operarea). Tastele
de avans rapid

Chip FWD (transportor şpan înainte) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înainte”, îndepărtând şpanul din maşină. Chip Stop (oprire transportor şpan) - Opreşte mişcarea transportorului elicoidal. Chip REV (transportor şpan înapoi) - Porneşte transportorul elicoidal de şpan opţional spre „înapoi”, mişcare utilă pentru îndepărtarea blocajelor şi a corpurilor străine de pe transportor. X/-X, Y/-Y, Z/-Z, A/-A şi B/-B (taste axe)- Permit operatorului să avanseze manual axele prin menţinerea apăsată a butoanelor specifice sau prin apăsarea tastei pentru axa dorită şi utilizarea manetei de avans rapid. Jog Lock (blocare avans rapid) - Se utilizează împreună cu tastele axelor. Apăsaţi tasta Jog Lock (blocare avans rapid) şi apoi butonul aferent axei şi axa se va deplasa în poziţia de cursă maximă sau până când butonul de blocare avans rapid este apăsat din nou. CLNT Up (lichid de răcire în sus) - Deplasează ajutajul sistemului programabil opţional pentru lichidul de răcire (P-Cool) în sus. CLNT Up (lichid de răcire în jos) - Deplasează ajutajul sistemului opţional P-Cool în jos. AUX CLNT (lichid de răcire auxiliar) - Apăsarea acestei taste numai în modul MDI va activa sistemul de răcire prin arborele principal (TSC); apăsarea din nou a acesteia va dezactiva sistemul TSC. Tastele
de control manual

Aceste taste oferă utilizatorului posibilitatea de a controla manual viteza de apropiere (cursă rapidă) a axelor, avansurile programate şi turaţiile arborelui principal. -10 - Reduce viteza de avans curentă cu 10%. 100% - Setează viteza de avans controlată manual la nivelul vitezei de avans programate. +10 - Creşte viteza de avans curentă cu 10%. -10 - Reduce turaţia curentă a arborelui principal cu 10%. 100% - Setează turaţia controlată manual a arborelui principal la nivelul turaţiei programate. +10 - Creşte turaţia curentă a arborelui principal cu 10%. Hand Cntrl Feed (manetă de control viteză de avans) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de avans rapid pentru controlul vitezei de avans de lucru în trepte de câte ±1%.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

25

Hand Cntrl Spin (manetă de control arbore principal) - Apăsarea acestui buton permite utilizarea manetei de avans rapid pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1%. CW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens orar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export). CCW - Iniţiază rotirea arborelui principal în sens antiorar. Acest buton este dezactivat la maşinile CE (export). Arborele principal poate fi pornit sau oprit cu butoanele CW sau CCW oricând maşina este oprită în modul Bloc cu bloc sau după ce a fost apăsat butonul Feed Hold (oprire avans). Când programul este repornit cu butonul Cycle Start (pornire ciclu), arborele principal va fi readus la turaţia definită anterior. STOP - Opreşte arborele principal. 5% / 25% / 50% / 100% Rapid - Limitează cursele rapide ale maşinii la valoarea de pe tastă. Butonul 100% Rapid permite o cursă rapidă la viteză maximă.

Utilizarea controlului manual

Viteza de avans poate fi variată de la 0% la 999% din valoarea programată chiar în timpul funcţionării. Aceasta se face cu butoanele de +10%, -10% şi 100% din viteza de avans. Controlul manual al vitezei de avans este dezactivat în cursul ciclurilor de tarodare G74 şi G84. Controlul manual al vitezei de avans nu modifică viteza niciuneia dintre axele auxiliare. În cursul avansului rapid manual, controlul manual al vitezei de avans de lucru va regla vitezele selectate prin intermediul tastaturii. Aceasta permite controlul fin al vitezei de avans rapid. Turaţia arborelui principal poate fi variată de asemenea, de la 0% la 999%, cu ajutorul controlului manual al arborelui principal. Acesta este de asemenea dezactivat în cursul G74 şi G84. În modul Bloc cu bloc, arborele principal poate fi oprit. Acesta va fi pornit automat la continuarea programului prin apăsarea butonului Cycle Start (pornire ciclu). Prin apăsarea tastei Handle Control Feedrate (manetă de control viteză de avans), maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru controlul vitezei de avans de lucru de la 0% la 999% în trepte de câte ±1%. Prin apăsarea tastei Handle Control Spindle (manetă de control arbore principal), maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru controlul turaţiei arborelui principal în trepte de câte ±1% (de la 0% la 999%). Cursele rapide (G00) pot fi limitate la 5% / 25% sau 50% din viteza maximă cu ajutorul tastaturii. Dacă o cursă rapidă 100% este prea rapidă, aceasta poate fi setată la 50% din viteza maximă cu ajutorul setării 10. În pagina Setări, este posibilă dezactivarea tastelor de control manual, astfel încât operatorul să nu le poată utiliza. Acestea sunt setările 19, 20 şi 21. Butonul Feed Hold (oprire avans) acţionează ca un buton de control manual, acesta oprind avansul rapid şi avansul de lucru atunci când este apăsat. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat pentru a se continua după o oprire a avansului. Întrerupătorul uşii de pe carenajul maşinii are un efect similar, dar se va afişa „Door Hold” (interblocare uşă) atunci când este deschisă uşa. Când este închisă uşa, unitatea de comandă va fi în modul Oprire avans şi trebuie apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu) pentru a continua. Funcţiile Interblocare uşă şi Oprire avans nu opresc niciuna dintre axele auxiliare. Operatorul poate controla manual setările pentru lichidul de răcire apăsând butonul COOLNT (lichid de răcire). Pompa va rămâne pornită sau oprită până când intră în acţiune următorul cod M sau operatorul (a se vedea setarea 32). Elementele controlate manual pot fi readuse la valoarea implicită cu un M06, M30 şi/sau prin apăsarea tastei RESET (resetare) (a se vedea setările 83, 87, 88).

26

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Tastele

de afişare

Tastele de afişare asigură accesul la afişajele maşinii, informaţiile operaţionale şi paginile de ajutor. Acestea sunt utilizate adesea pentru comutarea între panourile active în cadrul unui mod de funcţionare. Unele dintre acestea vor determina afişarea unor ecrane suplimentare atunci când sunt apăsate repetat. Prgrm/Convrs (conversie program) - Selectează panoul program activ în cazul majorităţii modurilor. În modul MDI/DNC, se apasă pentru a accesa VQC şi IPS/WIPS (dacă sunt instalate). Posit (poziţie) - Selectează poziţia panoului, amplasat în centrul părţii inferioare a majorităţii ecranelor. Afişează poziţiile curente ale axelor. Comutaţi între poziţiile relative prin apăsarea tastei POSIT (poziţie). Pentru a filtra axele afişate în panou, tastaţi litera aferentă fiecărei axe pe care doriţi să o afişaţi şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). Poziţiile axelor sunt afişate în ordinea indicată. Offset (corecţie) - Apăsaţi pentru a comuta între cele două de tabele de corecţii/ decalaje. Selectaţi tabelul Corecţii scule pentru a afişa şi edita geometria longitudinală a sculei, corecţia razei, corecţia pentru uzură şi poziţia lichidului de răcire. Selectaţi tabelul Decalaje de origine pentru a edita poziţiile decalate ale originii specificate de codul G şi utilizate în programe. Curnt Comds (comenzi curente) - Apăsaţi butonul PAGE UP / PAGE DOWN (pagina anterioară/ pagina următoare) pentru a naviga prin meniurile Întreţinere, Durata de viaţă a sculei, Încărcarea sculei, Managementul avansat al sculei (ATM), Variabilele de sistem, Setarea ceasului şi setările pentru cronometre/ contoare. Alarm / Mesgs (alarme/ mesaje) - Afişează jurnalul de alarme şi ecranele de mesaje. Există trei ecrane de alarme, primul dintre acestea indicând alarmele active curent (la prima apăsare a butonului Alarm/Mesgs). Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a vizualiza Jurnalul de alarme. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru defilarea prin înregistrările din jurnalul de alarme, apoi apăsaţi F2 pentru a inscripţiona pe un dispozitiv de memorie. Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) - Afişează parametrii ce definesc funcţionarea maşinii. Parametrii sunt organizaţi pe categorii într-un meniu de tip tab; pentru a găsi un parametru cunoscut, tastaţi numărul dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Parametrii sunt setaţi din fabricaţie şi nu vor fi modificaţi decât cu autorizarea reprezentanţilor Haas. O a doua apăsare a tastei Param / Dgnos (parametri/ diagnosticare) va determina afişarea primei pagini cu date de diagnosticare. Aceste informaţii sunt utilizate în principal pentru depanarea de către un tehnician de service autorizat Haas. Prima pagină a datelor de diagnosticare se referă la intrările şi ieşirile discrete. Apăsarea tastei Page Down (pagina următoare) va determina afişarea altor pagini cu date de diagnosticare. Setng / Graph (setări/ grafic) - Afişează şi permite modificarea setărilor utilizatorului. La fel ca şi parametrii, setările sunt organizate pe categorii într-un meniu de tip tab. Pentru a găsi o setare cunoscută, tastaţi numărul dorit şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Prin apăsarea din nou a tastei Setng / Graph (setări/ grafic), se va activa modul Grafic. În modul Grafic, puteţi vizualiza traiectoria generată a sculei pentru programul respectiv şi, dacă e cazul, depana programul înainte să îl rulaţi (consultaţi Modul Grafic în secţiunea Operarea). Help / Calc (ajutor/ calculator) - Afişează texte ajutătoare într-un meniu de tip tab. Consultaţi secţiunea „Funcţia Ajutor/ calculator” pentru informaţii suplimentare.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

27

Tastele

săgeţi

Utilizaţi tastele cursor pentru a vă deplasa în diferite ecrane şi câmpuri de control, respectiv pentru editarea programelor CNC. Home (origine) - Acest buton va deplasa cursorul la primul articol din partea superioară a ecranului; la editare, acesta este blocul din stânga sus al programului. Săgeţile în sus/ în jos - deplasează cursorul în sus/ în jos cu un articol, bloc sau câmp. Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) - Utilizată pentru a schimba afişajele sau pentru a trece la pagina anterioară/ următoare atunci când se vizualizează un program. Săgeata stânga - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un program; deplasează cursorul spre stânga. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare. Săgeata dreapta - Utilizată pentru a selecta individual articolele editabile atunci când se vizualizează un program; deplasează cursorul spre dreapta. Este utilizată pentru defilarea prin selecţiile de setare şi deplasarea ferestrei de focalizare spre dreapta în modul grafic. End (încheiere) - Acest buton deplasează în general cursorul la ultimul articol din partea inferioară a ecranului. La editare, acesta este ultimul bloc al programului. Tastele
alfabetice

Tastele alfabetice permit utilizatorului să tasteze literele alfabetului, precum şi unele caractere speciale. Unele caractere speciale sunt tastate prin apăsarea mai întâi a tastei „Shift” (comutare). Shift (comutare) - Tasta Shift asigură accesul la caracterele suplimentare de pe tastatură. Caracterele suplimentare pot fi văzute în colţul din stânga sus al unora dintre tastele alfabetice sau numerice. Apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a caracterului va determina introducerea caracterului dorit în linia de introducere date. La tastarea textului, scrierea cu majuscule este implicită; pentru a tasta caractere cu minuscule, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta Shift (comutare). Când unitatea de comandă are o a cincea axă instalată, axa B este selectată pentru avans rapid prin apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a tastelor de avans +/-A. EOB - Acesta este caracterul de încheiere a blocului (End-Of-Block). Se afişează pe ecran un semn punct şi virgulă (;), acesta indicând încheierea unei linii de program. ( ) - Parantezele sunt utilizate pentru a separa comenzile programului CNC de comentariile utilizatorului. Acestea trebuie introduse întotdeauna în perechi. Notă: De fiecare dată când se recepţionează o linie de cod invalidă prin intermediul portului RS-232 în timpul recepţionării unui program, aceasta este inclusă în program între paranteze. / - Separatorul înclinat spre dreapta este utilizat în funcţia Ştergere bloc şi în expresii Macro. Dacă acest simbol este primul simbol dintr-un bloc şi este activată funcţia Ştergere bloc, atunci blocul respectiv este ignorat la instalare. Simbolul este utilizat de asemenea pentru împărţire (împărţire la) în expresii macro (Consultaţi secţiunea Macro). [ ] - Parantezele drepte sunt utilizate în funcţii macro. Macro-urile sunt o funcţie software opţională.

28

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Tastele

de mod

Tastele de mod schimbă starea funcţională a maşinii CNC. Odată apăsat un buton de mod, butoanele din acelaşi rând devin disponibile pentru utilizator. Modul curent este afişat permanent în bara de titlu din centrul părţii superioare a afişajului. EDIT (editare) - Selectează modul Editare. Acest mod este utilizat pentru editarea programelor din memoria unităţii de comandă. Modul Editare oferă două panouri de editare: unul pentru programul activ curent, celălalt pentru editarea în fundal. Comutaţi între cele două panouri prin apăsarea tastei EDIT (editare). Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniurile de ajutor de tip pop-up. Insert (inserare) - Apăsarea acestui buton va determina introducerea comenzilor în program în faţa cursorului. Acest buton va insera de asemenea textul din memoria temporară în punctul în care se află cursorul, fiind utilizat de asemenea pentru copierea blocurilor de cod într-un program. Alter (schimbare) - Apăsarea acestui buton va determina schimbarea comenzii sau textului marcat cu comanda sau textul nou introdus. Acest buton va schimba de asemenea variabilele marcate cu textul stocat în memoria temporară sau va muta blocul selectat într-o altă poziţie. Delete (ştergere) - Şterge articolul pe care se află cursorul sau şterge un bloc de program selectat. Undo (anulare) - Anulează până la 9 dintre cele mai recent operate modificări de editare şi deselectează un bloc marcat. MEM (memorie) - Selectează modul Memorie. Pe ecran este afişat programul activ şi alte informaţii necesare atunci când se prelucrează o piesă. Single Block (bloc cu bloc) - Activează sau dezactivează funcţia bloc cu bloc. Când este activată funcţia bloc cu bloc, este executat doar un singur bloc al programului la fiecare apăsare a butonului Cycle Start (pornire ciclu). Dry Run (simulare) - Aceasta este utilizată pentru a se verifica mişcarea efectivă a maşinii fără a se prelucra o piesă. (Consultaţi secţiunea Simularea din capitolul Operarea) Opt Stop (oprire opţională) - Activează şi dezactivează opririle opţionale. A se vedea de asemenea G103 din capitolul Codul G. Când este activată această funcţie şi este programat un cod M01 (oprire opţională), maşina se va opri când ajunge la M01. Maşina va continua odată apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu). Totuşi, determinată de funcţia de anticipare (G103), s-ar putea ca aceasta să nu se oprească imediat (Consultaţi secţiunea Anticiparea blocului). Cu alte cuvinte, funcţia de anticipare a blocului poate determina ignorarea de către comanda Oprire opţională a celui mai apropiat M01. Dacă se apasă butonul Optional Stop (oprire opţională) în cursul unui program, aceasta se va produce în linia de după linia marcată atunci când este apăsat butonul Opt Stop (oprire opţională). Block Delete (ştergere bloc) - Activează sau dezactivează funcţia de ştergere a blocurilor. Blocurile cu un separator „/” ca prim articol sunt ignorate (nu sunt executate) atunci când este activată această opţiune. Dacă există un separator „/” într-o linie a codului, comenzile de după acesta vor fi ignorate dacă este activată această funcţie. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va avea efect la două linii după ce este apăsat, cu excepţia cazului în care se utilizează compensarea frezei; în acest caz, funcţia de ştergere bloc nu va avea efect decât după cel puţin patru linii de la linia marcată. Procesarea va încetini în cazul traiectoriilor cu ştergeri de blocuri în cursul prelucrării la mare viteză. Butonul Block Delete (ştergere bloc) va rămâne activ atunci când maşina este oprită şi repornită.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

29

MDI/DNC - Modul MDI (Manual Data Input) este modul „manual de introducere date” în care poate fi scris un program, fără ca acesta să fie înregistrat în memorie. Modul DNC (Direct Numeric Control - comanda numerică directă) permite „alimentarea cu pipeta” a programelor mari în unitatea de comandă, astfel încât acestea să poată fi executate (consultaţi secţiunea Modul DNC). Coolnt (lichid de răcire) - Activează şi dezactivează lichidul de răcire opţional. Orient Spindle (orientare arbore principal) - Roteşte arborele principal într-o poziţie dată şi apoi îl blochează. Poate fi utilizată în cursul setării pentru indicarea pieselor. ATC FWD / REV (ATC înainte/ înapoi) - Roteşte capul revolver spre scula următoare/ anterioară. Pentru a încărca o anumită sculă în arborele principal, accesaţi modul MDI sau Manetă de avans rapid, tastaţi un cod de sculă (T8) şi apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte) sau ATC REV (ATC înapoi). Hand Jog (manetă de avans rapid) - Selectează modul avans rapid al axei cu .0001, .1 - 0.0001 ţoli (în sistem metric, 0.001mm) pentru fiecare diviziune a manetei de avans rapid. Pentru simulare, .1 ţoli/min. .0001/.1, .001/1., .01/10., .1/100. - Primul număr (numărul de sus), când vă aflaţi în modul Ţoli, selectează distanţa parcursă la fiecare clic al manetei de avans rapid. Când freza este în modul MM, primul număr este înmulţit cu zece pentru avansul rapid pe axă (de ex. .0001 devine 0.001 mm). Al doilea număr (numărul de jos) este utilizat pentru modul Simulare şi este utilizat pentru a selecta viteza de avans şi viteza mişcărilor axei. Zero Ret (revenire la zero) - Selectează modul Revenire la zero, ce afişează poziţia axei în patru categorii diferite, şi anume: Operator, Piesă de prelucrat G54, Maşină şi Distanţă de parcurs. Apăsaţi tasta POSIT (poziţie) pentru a comuta între categorii. All (toate) - Readuce toate axele maşinii la zero. Acesta este similar cu Power Up/Restart (iniţializare/ repornire), cu excepţia faptului că nu se produce schimbarea sculei. Aceasta poate fi utilizată pentru stabilirea poziţiei de zero iniţiale a axelor. Origin (origine) - Setează afişajele selectate şi cronometrele la zero. Singl (o singură axă) - Readuce o singură axă a maşinii la zero. Tastaţi litera axei dorite şi apoi apăsaţi butonul Singl Axis (o singură axă). Aceasta poate fi utilizată pentru a deplasa o singură axă în poziţia iniţială de zero a axei. HOME G28 (origine G28) - Readuce toate axele la zero prin deplasare rapidă. Tasta Home G28 (origine G28) va aduce de asemenea în origine o singură axă în acelaşi mod dacă tastaţi litera unei axei şi apoi apăsaţi butonul Home G28 (origine G28). ATENŢIE! Nu apare niciun mesaj de avertizare pentru alertarea operatorului cu privire la o posibilă coliziune. De exemplu, dacă axa Z este între piese, atunci când se aduce la zero axa X sau Y, se poate produce o coliziune. List Prog (listare programe) - Controlează încărcarea şi salvarea datelor în unitatea de comandă. Select Prog (selectare program) - Face ca programul marcat să devină programul curent. Notă: Reţineţi că programul activ va avea un „A” în faţa sa în lista de programe. Gestionaţi programele multiple prin apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/ execuţie) pentru a bifa programele dorite, apoi apăsaţi tasta F1 pentru a selecta o funcţie. Send (transmitere) - Transmite programele prin portul serial RS-232. Recv (recepţie) - Recepţionează programele prin portul serial RS-232. Erase Prog (ştergere program) - Şterge programul selectat cu cursorul în modul Listă de programe sau întregul program în modul MDI.

30

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Tastele

numerice

Tastele numerice oferă utilizatorului posibilitatea de a tasta numere şi câteva caractere speciale pe consola unităţii de comandă. Cancel (anulare) - Tasta Cancel (anulare) este utilizată pentru a şterge ultimul caracter tastat. Space (spaţiu) - Utilizată pentru a structura comentarii plasate în programe sau în zona de mesaje. Write/Enter (scriere/execuţie) - Tasta de execuţie de uz general. - (Semnul minus) - Utilizată pentru introducerea numerelor negative. . (Punctul zecimal) - Utilizat pentru precizarea zecimalelor. Afişarea
poziţiei

Positions Pane (panou poziţii) - Amplasat în centrul părţii inferioare a ecranului, panoul poziţii afişează poziţiile curente ale axelor faţă de cele patru puncte de referinţă (Operator, Piesă de prelucrat, Maşină şi Distanţă de parcurs). Apăsaţi tasta POSIT (poziţie) pentru a activa panoul poziţii şi apăsaţi-o din nou pentru a comuta între afişajele de poziţie disponibile. Când panoul este activ, puteţi schimba axele afişate prin tastarea literelor aferente axelor în ordinea dorită şi apăsaţi apoi butonul WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). De exemplu, dacă se tastează „X”, se va afişa doar axa X. Dacă se tastează „ZX”, vor fi afişate axele respective în ordinea indicată. Un afişaj de poziţie mai mare este disponibil prin apăsarea tastelor CURNT COMDS (comenzi curente) şi PAGE UP (pagina anterioară) sau PAGE DOWN (pagina următoare) până când este prezentat afişajul de poziţie. Operator Display (afişaj operator) - Acest afişaj este utilizat pentru a se prezenta distanţa pe care operatorul a avansat rapid oricare dintre axe. Aceasta nu reprezintă distanţa efectivă a axei faţă de punctul de zero al maşinii, cu excepţia cazului în care maşina tocmai a fost pornită. Axele pot fi aduse la zero prin tastarea literei axei şi apăsarea tastei Origin (origine). Work Display (afişaj piesă de prelucrat) - Acesta afişează poziţia axelor X, Y şi Z faţă de piesa de prelucrat; nu punctul de zero al maşinii. La punerea în funcţiune, acesta va afişa automat valoarea pentru decalajul de origine G54. Poziţia poate fi modificată doar prin introducerea valorilor pentru decalajele de origine G55 G59, G110 - G129, respectiv prin comandarea unui G92 într-un program. Machine Display (afişaj maşină) - Acesta afişează poziţiile axelor faţă de punctul de zero al maşinii. Distance To Go (afişaj distanţă de parcurs) - Acest afişaj indică distanţa rămasă până la ajungerea axelor în poziţia comandată. Când vă aflaţi în modul Manetă de avans rapid, acest afişaj de poziţie poate fi utilizat pentru indicarea distanţei parcurse. Aduceţi la zero acest afişaj prin comutarea modurilor (MEM, MDI) şi apoi revenirea la modul Manetă de avans rapid.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

31

Afişajul Cronometre

şi contoare

Secţiunea cronometre a afişajului Cronometre şi contoare (amplasată în partea din dreapta jos a ecranului) furnizează informaţii referitoare la duratele ciclurilor (curent, anterior şi timpul rămas din ciclul curent). Secţiunea contoare include două contoare M30, precum şi un afişaj „Bucle rămase”. Acesta prezintă numărul de bucle subprogram rămase de parcurs pentru finalizarea ciclului curent. Această secţiune poate de asemenea să prezinte valorile pentru două macro-uri definite de utilizator. Consultaţi secţiunea „Macro-urile” a acestui manual pentru detalii suplimentare. Afişajul Starea turaţiei şi avansului

.

Amplasat în partea din stânga jos a ecranului, panoul pentru starea turaţiei şi avansului prezintă informaţii referitoare la starea arborelui principal, precum şi starea curentă a valorilor controlate manual. Aparatul de măsurare a nivelului de încărcare a arborelui principal indică prin intermediul unui grafic cu bare încărcarea arborelui principal ca procent din capacitatea motorului. În partea superioară a celei de-a doua coloane, este indicată sarcina efectivă a motorului în kilowaţi (kW). Această valoare reflectă puterea transmisă efectiv sculei prin intermediul arborelui principal. Afişajul include de asemenea turaţiile programată şi efectivă curente ale arborelui principal, precum şi vitezele de avans programată şi efectivă. În secţiunea inferioară a panoului sunt afişate valorile controlate manual curente pentru arborele principal, avansul de lucru şi avansul rapid. Afişarea
corecţiilor/ decalajelor

Există două tabele de corecţii/ decalaje, tabelul Geometrie/ uzură scule şi tabelul Decalaje de origine piese de prelucrat. În funcţie de mod, aceste tabele pot să apară în două panouri de afişare separate, respectiv pot fi incluse în acelaşi panou; utilizaţi tasta OFFSET (corecţie) pentru a comuta între tabele. Tool Geometry/Wear (afişaj geometrie/ uzură scule) - Acest tabel afişează codurile sculelor şi geometria longitudinală a sculelor. Apăsaţi tasta săgeată stânga atunci când cursorul este în prima coloană a tabelului de Geometrie scule pentru a accesa tabelul Uzură scule. Pentru a introduce valorile în aceste câmpuri, tastaţi un număr şi apăsaţi tasta F1. Prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F2, se va seta cu minus valoarea introdusă pentru corecţie. Introducerea unei valori şi apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie) va adăuga valoarea respectivă la valoarea introdusă curent. Pentru a şterge toate valorile din pagină, apăsaţi tasta ORIGIN (origine); strungul va răspunde „Zero All (Y/N)” (revenire la zero toate, da/nu); apăsaţi Y pentru a aduce la zero toate valorile, respectiv apăsaţi N pentru a lăsa toate valorile nemodificate.

32

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Work Zero Offset (afişaj decalaje de origine piese) - Acest tabel afişează valorile introduse astfel încât fiecare sculă să ştie exact unde se află piesa de prelucrat. Se poate seta câte o valoare pentru fiecare axă. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a trece de la o coloană la alta, respectiv tastele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a accesa celelalte decalaje din secţiunea Originea piesei de prelucrat. Pentru ca fiecare sculă să localizeze piesa de prelucrat, sculele utilizate în cadrul unui program trebuie să fie „atinse” de piesa de prelucrat. O valoare poate fi de asemenea introdusă prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F1, respectiv valoarea poate fi însumată cu o valoare existentă prin apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Prin tastarea unui număr şi apăsarea tastei F2, se va seta cu minus valoarea introdusă pentru corecţie. Pentru a şterge toate valorile din pagină, apăsaţi tasta ORIGIN (origine); strungul va răspunde „Zero All (Y/N)” (revenire la zero toate, da/nu); apăsaţi Y pentru a aduce la zero toate valorile, respectiv apăsaţi N pentru a lăsa toate valorile nemodificate. Afişarea
comenzilor curente

În cele ce urmează, se prezintă câteva pagini de comenzi curente ale unităţii de comandă. Apăsaţi tasta Current Commands (comenzi curente) şi utilizaţi tastele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a naviga printre pagini. Program Command Check Display (afişaj de verificare comandă program) - Informaţiile referitoare la comanda curentă se menţin în cazul majorităţii modurilor. Informaţiile despre arborele principal, cum ar fi turaţia, încărcarea, sensul, arie pe minut (SFM - picioare pătrate pe minut), grosimea aşchiei şi treapta de viteze curentă (dacă există) sunt prezentate în panoul din stânga jos a afişajului în toate modurile, cu excepţia modului Editare. Poziţiile axelor sunt prezentate în panoul din centrul părţii de jos a afişajului. Comutaţi sistemul de coordonate (operator, piesă de prelucrat, maşină sau distanţă de parcurs) cu ajutorul tastei POSIT (poziţie). Acest panou prezintă de asemenea datele referitoare la încărcarea pe axe în unele afişaje. Nivelul lichidului de răcire este prezentat în colţul din dreapta sus al ecranului. Current Display Command (afişaj comandă curentă) - Acest afişaj needitabil listează codurile de program active în centrul părţii de sus a ecranului. Accesaţi ecranele următoare prin apăsarea tastelor CURNT COMDS (comenzi curente) şi PAGE UP (pagina anterioară) sau PAGE DOWN (pagina următoare) pentru a comuta între afişaje. Operation Timers Display (afişaj cronometre funcţionare) - Acest afişaj prezintă timpul de la punerea în funcţiune, timpul de la pornirea ciclului (perioada totală de timp în care maşina a funcţionat într-un program) şi timpul de avans (perioada totală de timp în care maşina a avansat). Aceşti timpi pot fi resetaţi la zero prin utilizarea tastelor săgeţi în sus şi în jos pentru marcarea articolului dorit şi apăsarea tastei ORIGIN (origine). Sub aceşti timpi sunt prezentate două contoare M30, utilizate pentru contorizarea pieselor prelucrate deja. Acestea pot fi resetate independent la zero, pentru a se contoriza separat numărul de piese prelucrate pe schimb, respectiv în total. În plus, în cadrul acestui afişaj se pot monitoriza două variabile macro. Macro Variables Display (afişaj variabile macro) - Acest afişaj prezintă o listă a variabilelor macro şi a valorii lor actuale. Pe măsură ce unitatea de comandă rulează programul, variabilele sunt actualizate. În plus, variabilele pot fi modificate în acest afişaj; consultaţi secţiunea „Macro-urile” pentru mai multe informaţii. Active Codes (afişaj coduri active) - Listează codurile de program active. Acesta este un afişaj extins al afişajului pentru codurile de program descris mai sus. Positions Display (afişaj poziţii) - Oferă o imagine extinsă a poziţiilor curente ale maşinii, cu toate punctele de referinţă (operator, piesă de prelucrat, maşină sau distanţă de parcurs) afişate simultan. Puteţi de asemenea avansa rapid manual axele din acest ecran.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

33

Maintenance (afişaj întreţinere) - Această pagină permite operatorului să activeze şi dezactiveze o serie de verificări (consultaţi secţiunea Întreţinerea). Tool Life Display (afişaj durată de viaţă sculă) - Acest afişaj prezintă timpul în care scula a fost utilizată în avans (timp de avans), timpul în care scula s-a aflat în poziţie de aşchiere (timp total), şi numărul de ocazii în care a selectată scula (utilizare). Aceste informaţii sunt utilizate pentru estimarea duratei de viaţă a sculei. Valorile din acest afişaj pot fi resetate la zero prin marcarea valorii dorite şi apăsarea tastei ORIGIN (origine). Valoarea maximă este 32767; odată atinsă această valoare, unitatea de comandă va reporni de la zero. Acest afişaj poate fi utilizat de asemenea pentru generarea unei alarme atunci când o sculă a fost utilizată de un număr de ori specificat. Ultima coloană este intitulată „Alarme”; introducerea unui număr în coloana respectivă va determina maşina să genereze o alarmă (#362 Alarma uzură sculă) când se ajunge la valoarea respectivă. Tool Load Monitor and Display (afişaj şi monitorizare încărcare sculă) - Operatorul poate introduce nivelul maxim de încărcare a sculei, în %, aşteptat pentru fiecare sculă. Operatorul poate selecta acţiunea adecvată ce trebuie întreprinsă atunci când se depăşeşte încărcarea. Acest afişaj indică valoarea acestui punct de alarmă şi precizează de asemenea cea mai mare încărcare la care a fost supusă scula cu prilejul unui avans anterior. Funcţia de monitorizare a încărcării sculei este activă de fiecare dată când maşina se află într-o operaţie de avans (G01, G02 sau G03). Dacă limita este depăşită, se execută acţiunea specificată în setarea 84 (consultaţi secţiunea Setări pentru o descriere detaliată). Axis Load Monitor (monitorizare încărcare axă) - Încărcarea axei 100% reprezintă încărcarea maximă continuă. Se pot reprezenta încărcări până la 250%, însă o încărcare a axei peste 100% pentru o perioadă extinsă de timp poate conduce la o alarmă de suprasarcină. Afişarea
alarmelor/ mesajelor

Alarmele

Selectaţi afişajul Alarme prin apăsarea tastei ALARM / MESGS (alarme/ mesaje). Există trei tipuri de ecrane Alarme. Primul prezintă eventualele alarme curente. Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a comuta la ecranul Jurnal de alarme, ce prezintă alarmele înregistrate anterior. Apăsaţi din nou tasta săgeată dreapta pentru a comuta la ecranul Afişare alarme. Acest ecran prezintă alarmele una câte una, însoţite de o descriere. Puteţi apoi defila printre alarme prin apăsarea butoanelor săgeţi în sus şi în jos. Pentru a vizualiza detaliile alarmei pentru un cod de alarmă dat, tastaţi numărul cât timp este activ ecranul de afişare alarme, apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) sau tasta săgeată stânga/ dreapta. Notă: Tastele cursor, Page Up (pagina anterioară) şi Page Down (pagina următoare) pot fi utilizate pentru parcurgerea unui număr mare de alarme.

Mesajele

Apăsaţi de două ori tasta ALARM/MESGS (alarme/mesaje) pentru a selecta afişajul pentru mesaje. Acesta este un afişaj pentru mesaje de la operator şi nu are niciun efect asupra funcţionării unităţii de comandă. Utilizaţi tastatura pentru a înregistra mesajele. Tastele Cancel (anulare) şi Space (spaţiu) pot fi utilizate pentru ştergerea mesajelor existente, iar tasta Delete (ştergere) poate fi utilizată pentru ştergerea unui întreg rând. Datele sunt memorate automat şi păstrate chiar şi cu maşina scoasă din funcţiune. Pagina de afişare mesaje apare pe ecran în cursul punerii în funcţiune dacă nu sunt prezente eventuale alarme.

34

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Captură

ecran

Unitatea de comandă poate captura şi salva automat o imagine a ecranului curent pe un dispozitiv USB conectat sau pe o unitate hard. Dacă nu este conectat un dispozitiv USB şi maşina nu dispune de o unitate hard, nu se va salva nicio imagine. Apăsaţi mai întâi tasta SHIFT (comutare) şi apoi tasta F1 pentru a salva captura de ecran cu utilizarea numelui implicit al fişierului „snapshot.bmp”. Astfel se va suprascrie o eventuală captură de ecran salvată anterior sub numele implicit al fişierului. Opţional, puteţi tasta un nume de fişier sau introduce o linie înainte de salvarea capturii de ecran. Unitatea de comandă adaugă automat extensia de fişier *.bmp. Data
şi ora

Unitatea de comandă include o funcţie de contorizare a datei şi orei. Pentru a vizualiza ora şi data, apăsaţi tastele CURNT COMDS (comenzi curente) şi Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) până când sunt afişate ora şi data. Pentru a opera reglaje, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi data curentă (în format LL-ZZ-AAAA) sau ora curentă (în format HH:MM), apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie). Resetaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) după ce terminaţi. Funcţia Ajutor/
calculator

Apăsaţi tasta HELP/CALC (ajutor/ calculator) pentru a se afişa meniul Ajutor de tip tab. Dacă apăsarea tastei HELP/CALC (ajutor/ calculator) apelează meniul Ajutor de tip pop-up, apăsaţi din nou tasta HELP/CALC (ajutor/ calculator) pentru a accesa meniul de tip tab. Navigaţi între taburi cu ajutorul tastelor săgeţi. Apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a selecta taburile, respectiv apăsaţi tasta CANCEL (anulare) pentru a reveni în nivelul anterior. Principalele categorii de taburi şi subtaburile aferente sunt descrise în continuare:

Meniul de ajutor

Sistemul de ajutor de pe ecran include subiecte din întregul manual al operatorului. Selectarea tab-ului Help (ajutor) determină afişarea Cuprinsului. Selectaţi un subiect cu ajutorul tastelor săgeţi şi apăsaţi tasta WRITE/ ENTER (scriere/execuţie) pentru a se afişa cuprinsul subsecţiunilor despre subiectul respectiv. Selectaţi în mod similar o opţiune de meniu. Parcurgeţi pagina cu ajutorul manetei de avans rapid sau a tastelor săgeţi în sus/ în jos. Utilizaţi tastele săgeţi stânga/ dreapta pentru a vă deplasa la subiectul următor. Apăsaţi tasta HOME (origine) pentru a reveni la Cuprinsul principal. Apăsaţi tasta F1 pentru a parcurge cuprinsul manualului, respectiv apăsaţi tasta CANCEL (anulare) pentru a ieşi din tab-ul Help (ajutor) şi selectaţi tab-ul Search (căutare).

Căutarea

Utilizaţi tab-ul Search (căutare) pentru a căuta în cuprins pe baza unui cuvânt cheie. Tastaţi termenul de căutare în câmpul de introducere text şi apăsaţi F1 pentru a executa căutarea. Pagina de rezultate afişează subiectele ce conţin termenul de căutare; marcaţi un subiect şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/ execuţie) pentru a-l vizualiza. Afişează un tabel cu dimensiuni de burghie, ce prezintă echivalenţele zecimale şi dimensiunile de tarozi.

Tabelul burghie

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

35

Calculatorul

Funcţiile calculator sunt disponibile sub al treilea tab Help (ajutor). Selectaţi calculatorul din taburile inferioare şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a-l utiliza. Toate funcţiile Calculatorului vor efectua operaţii simple de adunare, scădere, înmulţire şi împărţire. Când este selectată una dintre funcţii, apare o fereastră calculator cu operaţiile posibile (LOAD, +, -, *, şi /). LOAD (încărcare) este marcat iniţial, iar celelalte opţiuni pot fi selectate cu tastele săgeţi stânga şi dreapta. Numerele sunt introduse prin tastare directă şi apăsarea tastei WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Când este introdus un număr şi se selectează LOAD (încărcare), numărul respectiv va fi introdus direct în fereastra calculator. Când se introduce un număr atunci când o altă funcţie (+ - * /) este selectată, calculul respectiv va fi efectuat cu numărul tocmai introdus şi orice număr care se afla deja în fereastra calculator. Calculatorul va accepta de asemenea o expresie matematică de genul 23*4-5.2+6/2, evaluând-o (cu efectuarea mai întâi a înmulţirii şi împărţirii) şi afişând rezultatul, 89.8 în acest caz, în fereastră. Reţineţi că datele nu pot fi introduse în orice câmp a cărui etichetă este evidenţiată. Ştergeţi datele din celelalte câmpuri până când eticheta nu mai este evidenţiată pentru a modifica direct câmpul. Tastele funcţionale: Tastele funcţionale pot fi utilizate pentru a copia rezultatele calculate dintr-o secţiune în alta a programului sau într-o altă zonă a funcţiei Calculator. F3: În modurile EDITARE şi MDI, funcţia F3 va copia valoarea marcată de frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară în linia de introducere date din partea inferioară a ecranului. Aceasta este utilă atunci când soluţia calculată urmează a fi utilizată într-un program. În funcţia Calculator, prin apăsarea tastei F3 se copiază valoarea din fereastra calculator în linia de introducere date marcată pentru calcularea operaţiei de frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară. F4: În funcţia Calculator, această tastă utilizează valoarea dată pentru frezare/ tarodare triunghiulară/ circulară pentru încărcare, adunare, scădere, înmulţire sau împărţire cu calculatorul.

Funcţia ajutor trigonometrie

Pagina Calculator trigonometric este de ajutor în rezolvarea unei probleme a triunghiului. Introduceţi lungimile laturilor şi unghiurile unui triunghi şi, odată introduse suficiente date, unitatea de comandă va rezolva triunghiul şi va afişa restul valorilor. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru a selecta valoarea de introdus cu tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Pentru date introduse ce conduc la mai mult de o soluţie, introducerea din nou a ultimei valori va determina afişarea următoarei soluţii posibile.
HELP (MEM)
CALCULATOR

O00000 N00000000

0.000000000 LOAD + - * /
Y Y Z (MACHINE 0.0000 in 0.0000 in 3.5179 in ANGLE 1 ANGLE 2 ANGLE 3 SIDE 1 SIDE 2 SIDE 3 40.000 72.000 68.000 10.0000 14.7958 14.4244

ANGLE 3 SIDE 2 SIDE 1 ANGLE 2 SIDE 3

ANGLE 1

F3 copies calculator value to highlighted field in this or other calculator screens. F3 also copies calculator value to the data entry line of edit screens. F4 copies highlighted data to the calculator field.
.

36

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Funcţia ajutor interpolare circulară

Pagina Calculator circular este de ajutor în rezolvarea unei probleme a cercului. Introduceţi centrul, raza, unghiurile, punctele de început şi de sfârşit; odată introduse suficiente date, unitatea de comandă va rezolva mişcarea circulară şi va afişa restul valorilor. Utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru a selecta valoarea de introdus cu tasta Write/Enter (scriere/execuţie). În plus, aceasta va lista formate alternative pentru ca o astfel de mişcare să poată fi programată cu un G02 sau G03. Formatele pot fi selectate cu ajutorul tastelor săgeţi în sus şi în jos, apoi apăsaţi tasta F3 pentru a importa linia marcată în programul aflat în curs de editare.
HELP (MEM) CALCULATOR CENTER X CENTER Y LOAD + - * / START X START Y (MACHINE) X 0.0000 in END X Y 0.0000 in END Y Z 3.5179 in RADIUS ANGLE DIRECTION 0.000000000 16 16 16 G91 G2 X3. Y22. 0416
.

O00000 N00000000 13.0000 20.0000 4.0000 10.0000 7.0000 32.0416 13.4536 111.527 CW

E

S 19. J10. R13. 4536 19. J10 R13. 4536

Pentru date introduse ce conduc la mai mult de o soluţie, introducerea din nou a ultimei valori va determina afişarea următoarei soluţii posibile. Pentru a modifica valoarea CW (sens orar) în valoare CCW (sens antiorar), marcaţi coloana CW/CCW şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie).

Funcţia calculator tangentă cerc-linie

Această funcţie oferă posibilitatea de a determina punctele de intersecţie în care un cerc şi o linie se întâlnesc tangenţial Introduceţi două puncte, A şi B, pe o linie şi un al treilea punct, C, în afara liniei respective. Unitatea de comandă va calcula punctul de intersecţie. Punctul este situat acolo unde o linie normală din punctul C se intersectează cu linia AB, precum şi perpendiculara pe linia respectivă.
CIRCLE-CIRCLE TANGENT
CIRCLE1 X CIRCLE1 Y RADIUS 1 CIRCLE2 X CIRCLE2 Y RADIUS 2 5.0000 6.0000 4.0000 0.0000 0.0000 2.0000

CIRCLE-LINE TANGENT

a
POINT A X Y POINT B X Y POINT C X Y RADIUS TANGT PT X TANGT PT Y 5.0000 3.0000 1.0000 4.0000 0.0000 0.0000 4.1231 1.0000 4.0000

b

TANGT A X 1.3738 Y 7.6885 TANGT B X 7.3147 Y 2.7378 TANGT C X -1.8131 Y 0.8442 TANGT D X 1.1573 Y -1.6311
.

c d

b

a c

Type: STRAIGHT Use F and T to form G-code. F1 for alternate solution

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

37

Funcţia calculator tangentă cerc-cerc

Această funcţie oferă posibilitatea de a determina punctele de intersecţie dintre două cercuri. Utilizatorul furnizează poziţia celor două cercuri şi razele acestora. Unitatea de comandă calculează apoi punctele de intersecţie formate de tangentele la ambele cercuri. Reţineţi că pentru fiecare condiţie introdusă (două cercuri separate), există până la opt puncte de intersecţie. Patru puncte rezultă prin trasarea tangentelor drepte, iar celelalte patru prin trasarea tangentelor încrucişate. Tasta F1 este utilizată pentru comutarea între cele două diagrame. Când se tastează „F”, unitatea de comandă va solicita punctele „de la” şi „până la” (A, B, C, etc.) ce determină un segment al diagramei. Dacă segmentul este un arc, unitatea de comandă va solicita de asemenea tastarea unui C sau W (CW pentru sens orar, respectiv CCW pentru sens antiorar). Codul G este apoi afişat în partea inferioară a ecranului. Când se tastează „T”, punctul „până la” anterior devine noul punct „de la” şi unitatea de comandă solicită un nou punct „până la”. Pentru a introduce soluţia (linia de cod), accesaţi modul MDI sau Editare şi apăsaţi tasta F3, codul G fiind deja în linia de introducere date. În meniul Ajutor de tip tab este disponibil un tabel de burghie şi tarozi.
de încălzire arbore principal

Tabelul burghie/tarozi
Programul

Dacă arborele principal a rămas în repaus timp de peste 4 zile, acesta trebuie să parcurgă un ciclu de încălzire înainte de utilizare. Această încălzire va preveni o posibilă supraîncălzire a arborelui principal datorită insuficientei lubrifieri. Un program de încălzire de 20 de minute (cod O02020) este asigurat pentru maşină, prin care arborele principal este adus lent la turaţia de regim, permiţând stabilizarea termică a acestuia. Acest program poate fi utilizat zilnic pentru încălzirea arborelui principal înainte de utilizarea la turaţii ridicate. Indicatorul
de nivel al lichidului de răcire

Nivelul lichidului de răcire este afişat în colţul din dreapta sus al ecranului în modul MEM sau în ecranul CURNT COMDS (comenzi curente). O bară verticală indică starea lichidului de răcire. Afişajul va clipi atunci când lichidul de răcire ajunge la un nivel ce ar putea determina un flux intermitent de lichid de răcire. Lampa
de avertizare

Lampa de avertizare oferă o confirmare optică rapidă a stării curente a maşinii. Există patru stări diferite ale lămpii de avertizare: Stinsă - Maşina este în repaus. Aprinsă în verde - Maşina este în funcţiune. Clipeşte în verde - Maşina este oprită, dar este în stare pregătită de lucru. Este necesară o comandă de la operator pentru a continua. Clipeşte în roşu - A survenit o eroare sau maşina este oprită de urgenţă. Notificări
alarme

Maşinile Haas includ o aplicaţie de bază pentru transmiterea unei avertizări către o adresă de e-mail sau către un telefon mobil atunci când apare o alarmă. Setarea acestei aplicaţii reclamă unele cunoştinţe cu privire la reţeaua dumneavoastră; adresaţi-vă administratorului de reţea sau furnizorului de servicii internet (ISP) dacă nu cunoaşteţi setările corecte. Înainte să setaţi avertizările, asiguraţi-vă că maşina dispune de o conexiune cu reţeaua LAN şi că setarea 900 defineşte un nume de reţea unic pentru maşină. Această funcţie reclamă existenţa pe maşină a opţinii Ethernet şi a versiunii software 18.01 sau ulterioară.

38

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Setarea avertizărilor

1. Utilizând un navigator web sau un alt dispozitiv conectat la reţea, tastaţi numele de reţea al maşinii (setarea 900) în bara de adresă navigatorului şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

.

2. S-ar putea să apară un mesaj tip pop-up cu o solicitare de setare a unui cookie în navigator. Acest lucru se va întâmpla de fiecare dată când accesaţi maşina prin intermediul unui alt computer sau navigator, respectiv dacă un cookie existent a expirat. Faceţi clic pe „OK” pentru a continua. 3. Se afişează ecranul de pornire, cu opţiunile de setare în partea inferioară a ecranului. Faceţi clic pe „Manage Alerts” (gestionare avertizări).

.

4. În ecranul „Manage Alerts”(gestionare avertizări), tastaţi adresa de email sau numărul de telefon mobil la care doriţi să se transmită avertizările. Dacă se tastează un număr de telefon mobil, selectaţi furnizorul din meniul de tip pull-down de sub câmpul număr de telefon. Faceţi clic pe butonul „submit changes” (confirmare modificări) după ce terminaţi.

.

Notă: Dacă furnizorul de servicii mobile nu este inclus în meniu, solicitaţi furnizorului dumneavoastră să vă pună la dispoziţie adresa de email a contului în care puteţi recepţiona mesaje tip text. Tastaţi această adresă în câmpul email.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

39

5. Faceţi clic pe „Configure Email Interface” (configurare interfaţă email).

.

6. Completaţi câmpurile cu informaţiile referitoare la sistemul dumneavoastră de email. Adresaţi-vă administratorului dumneavoastră de reţea sau ISP dacă nu cunoaşteţi valorile corecte. Faceţi clic pe butonul „submit changes” (confirmare modificări) după ce terminaţi.
Notă: Personalul de service Haas Automation nu poate diagnostica sau remedia problemele ce ţin de reţeaua dumneavoastră.

a. În acest câmp, tastaţi adresa IP pentru serverul de nume domeniu (DNS). b. În al doilea câmp, tastaţi numele serverului dumneavoastră pentru protocolul de transfer mailuri simple (SMTP). c. Al treilea câmp, portul serverului SMTP, este deja completat cu cea mai uzuală valoare (25). Modificaţi-o doar dacă setarea implicită nu este valabilă. d. În ultimul câmp, tastaţi o adresă de email autorizată, ce va fi utilizată de aplicaţie pentru transmiterea avertizărilor. 7. Apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) pentru a genera o alarmă în vederea testării sistemului. Trebuie să se recepţioneze un email sau un mesaj tip text la adresa indicată sau la numărul de telefon indicat cu detalii referitoare la alarmă. Comutatorul
cu cheie de blocare memorie

Blochează memoria pentru a împiedica editarea accidentală sau neautorizată a programelor de către personalul neautorizat. Acesta poate fi utilizat de asemenea pentru blocarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro. Opţionale

Perioada de probă de 200 ore pentru opţionale

Opţionalele ce reclamă în mod normal pentru activare un cod de deblocare (tarodare rigidă, macro-uri, etc.) pot fi acum activate şi dezactivate prin simpla tastare a cifrei „1” în locul codului de deblocare pentru activare. Tastaţi „0” pentru a dezactiva opţionala. O opţională activată astfel va fi dezactivată automat după un total de 200 de ore de funcţionare. Reţineţi că dezactivarea survine numai atunci când maşina este scoasă de sub tensiune, nu în timp ce aceasta este în funcţiune. O opţională poate fi activată permanent prin introducerea codului de deblocare. Reţineţi că litera „T” va fi afişată în dreapta opţionalei pe ecranul de afişare parametri în cursul perioadei de 200 de ore.

40

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Pentru a tasta 1 sau 0 pentru o opţională, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) şi dezactivaţi setarea 7 Parameter lock (blocare parametri). Când opţionala atinge 100 de ore de funcţionare, maşina va emite o alarmă de avertizare cu privire la faptul că perioada de probă se apropie de sfârşit. Pentru a activa permanent opţionala, contactaţi dealerul.

USB şi ethernet

Pentru stocarea şi transferul datelor între maşina Hass şi o reţea. Fişierele de program sunt transferate cu uşurinţă în şi din memorie, funcţia DNC fiind disponibilă pentru fişiere mari. Tarodarea sincronizată elimină nevoia de port-tarozi flotanţi scumpi şi previne apariţia de distorsiuni ale pasului şi deformarea capului filetului. Crearea de subrutine pentru cicluri închise proprii, rutine de testare, solicitarea intervenţiei operatorului, ecuaţii sau funcţii matematice şi prelucrarea unei familii de piese cu variabile. Utilizaţi rotirea împreună cu palpatorul pentru decalajul de origine pentru a seta rapid piesa de prelucrat, respectiv pentru a roti un model în altă poziţie sau în jurul circumferinţei, etc. Utilizaţi scalarea pentru a reduce sau mări traiectoria piesei sau un model. Orientarea opţională a arborelui principal permite poziţionarea arborelui principal într-un unghi specific, programat, cu ajutorul motorului standard al arborelui principal şi al traductorului de cod de feedback standard al arborelui principal. Această opţiune asigură o poziţionare ieftină, precisă (0.1 grade). Prelucrarea la mare viteză face posibilă o creştere a vitezei de prelucrare prin aşchiere, o îmbunătăţire a finisajului suprafeţelor şi o reducere a forţelor de aşchiere, ceea ce determină reducerea costurilor de prelucrare şi prelungirea duratei de viaţă a sculelor. Prelucrarea la mare viteză este cel mai adesea necesară pentru prelucrarea profilurilor fluent sculptate, cum este cazul producerii de matriţe. Opţionala Haas pentru prelucrare la mare viteză creşte nivelul de anticipare la 80 de blocuri şi permite o curse de avans combinate la o viteză maximă (500 de ţoli/min) de aşchiere. Este important să înţelegem că prelucrarea la mare viteză este cea mai potrivită pentru profiluri cu variaţii line, la care viteza de avans poate rămâne ridicată la trecerea de la o cursă la următoarea. Dacă există muchii ascuţite, unitatea de comandă va trebui să încetinească întotdeauna, pentru a nu apărea rotunjiri ale muchiilor. Efectul pe care combinarea curselor îl poate avea asupra vitezei de avans este întotdeauna unul de încetinire a mişcării. Viteza de avans programată (F) reprezintă de aceea o valoare maximă, iar unitatea de comandă o va reduce uneori pentru a se asigura precizia necesară a prelucrării. O lungime prea mică a cursei poate duce la prea multe puncte de coordonate. Verificaţi modul în care sistemul CAD/CAM generează puncte de coordonate pentru a vă asigura că nu se depăşeşte un nivel de 1000 de blocuri pe secundă. Prea puţine puncte de coordonate pot duce fie la „faţetare”, fie la combinarea unghiurilor la un nivel care să determenie unitatea de comandă să reducă viteza de avans. Faţetarea se referă la înlocuirea traiectoriei line dorite cu o serie de curse scurte, drepte, ce nu sunt suficient de apropiate încât să se asigure fineţea dorită a traiectoriei.

Tarodarea rigidă

Macro-urile

Rotirea şi scalarea

Orientarea arborelui principal

Prelucrarea la mare viteză

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

41

Sculele pentru mare viteză – Portcuţitele trebuie să fie de tip AT-3 sau superior cu şurub de siguranţă din nylon. Toleranţele asigurate de modelul AT-3 sunt la nivelul minim recomandat pentru un proces de prelucrare la mare viteză. Şurubul de siguranţă din nylon creşte priza manşonului de strângere pe sculă şi crează o etanşare mai bună, utilă pentru transferul lichidului de răcire. Utilizaţi mandrine cu bucşă elastică şi con simplu şi manşoane de strângere pentru o strângere şi concentricitate maximă. Aceste sisteme de strângere sunt realizate cu un con simplu lung amplasat în portcuţit. Unghiul lateral trebuie să fie de opt grade sau mai puţin pentru rezultate optime. Evitaţi sistemele cu bucşe elastice dublu con atunci când se impune o rigiditate maximă şi o toleranţă strânsă. Se recomandă o cuplare minimă de 2/3 din lungimea totală a alezajului pentru bucşa elastică dublu secţionată cu con simplu. Însă, pentru rezultate optime, ar fi de preferat o cuplare la peste 3/4 din lungimea totală. Iluminarea de mare intensitate - Luminile suplimentare asigură o iluminare mai bună a zonei de lucru. Luminile funcţionează automat atunci când se închid şi deschid uşile, respectiv pot fi activate manual cu ajutorul comutatorului de pe latura consolei de comandă. Aduceţi comutatorul în poziţia On (activat) şi luminile se aprind atunci când este deschisă uşa şi se sting atunci când este închisă uşa. Aduceţi comutatorul în poziţia Off (dezactivat) şi luminile nu mai se aprind atunci când este deschisă uşa. A se vedea setarea 238. Maneta
de comandă avans rapid de la distanţă

Maneta color îmbunătăţită de comandă avans rapid de la distanţă (RJH) prezintă un afişaj color cu cristale lichide (LCD) şi comenzi pentru o funcţionalitate îmbunătăţită. Aceasta prezintă de asemenea o lanternă cu leduri de mare putere.
Tastele funcţionale Pornire ciclu LCD-ul color

Oprire avans Teaca Selectorul variabil de impuls Rozeta de impuls

Tastele săgeţi

Butonul selector de axă
.

Consultaţi secţiunea referitoare la corecţii/ decalaje şi funcţionarea maşinii pentru informaţii suplimentare cu privire la aceste aspecte. LCD – Afişează datele maşinii şi este interfaţa RJH-E/C. Tastele funcţionale (F1-F5) - Taste cu funcţii variabile. Fiecare tastă corespunde unei etichete din partea inferioară a ecranului LCD. Apăsarea unei taste funcţionale va determina accesarea sau comutarea în meniul corespunzător. Funcţiile comutabile sunt evidenţiate când sunt activate. Cycle Start (pornire ciclu) - Porneşte mişcarea programată a axelor. Feed Hold (oprire avans) - Opreşte mişcarea programată a axelor. Tastele săgeţi - Utilizate pentru a naviga între câmpurile de meniu (în sus/ în jos) şi a selecta vitezele de avans rapid de impuls (stânga/ dreapta). Rozeta de impuls - Avansează rapid o axă selectată cu pasul selectat. Funcţionează ca maneta de avans rapid de pe unitatea de comandă.

42

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Selectorul variabil de impuls - Se roteşte cu până la 45 de grade CW (sens orar) sau CCW (sens antiorar) faţă de centru, apoi revine în centru când este eliberat. Utilizat pentru a avansa rapid axele cu viteze variabile. Cu cât este rotit selectorul variabil de impuls mai departe de poziţia centrală, cu atât mai rapid se mişcă axa. Permiteţi selectorului să revină în poziţia centrală pentru a se opri mişcarea. Butonul selector de axă - Utilizat pentru selectarea axelor disponibile pentru avans rapid. Axa selectată este apoi afişată în partea inferioară a ecranului. Poziţia cea mai din dreapta a acestui selector este utilizată pentru accesarea meniului auxiliar. Scoaterea unităţii din suport/ teacă o activează şi transferă comanda avansului rapid de la consolă la maneta de comandă avans rapid de la distanţă (roata de mână de pe consolă este dezactivată).
NOTĂ: Consola trebuie să fie în modul Manetă de avans rapid (Setare).

Aşezaţi la loc în suport/ teacă maneta de comandă avans rapid de la distanţă pentru a o dezactiva şi a retransmite comanda avansului rapid la consolă. Rozeta de impuls şi selectorul variabil de impus funcţionează ca un cursor pentru modificarea valorii câmpurilor editabile de către client, cum ar fi corecţia, lungimea şi uzura sculei, etc. Funcţia încorporată „panică” - Apăsaţi orice tastă în timpul mişcării unei axe pentru a opri instantaneu mişcarea arborelui principal şi a tuturor axelor. În timp ce arborele principal este în mişcare şi comanda se face în modul Manetă de avans rapid, apăsarea tastei de oprire avans determină oprirea arborelui principal. Pe afişaj apare mesajul „Button pressed while axis was moving—Reselect Axis” (buton apăsat în timp ce axa se mişca; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea. Dacă butonul selector de axă este deplasat în timp ce este rotit selectorul variabil de impuls, pe afişaj apare mesajul „Axis selection changed while axis was moving—Reselect Axis” (selecţie axă modificată în timp ce axa se mişca; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea. Dacă selectorul variabil de impuls este rotit din poziţia centrală atunci când maneta de comandă avans rapid de la distanţă este scoasă din suport/ teacă, respectiv dacă se comută de la modul de control la un mod cu mişcare (de exemplu, de la MDI la modul Manetă de avans rapid), pe afişaj apare mesajul „Shuttle off center—No Axis selected” (selector variabil de impuls scos din poziţia centrală; nicio axă selectată) şi nu se produce nicio mişcare a axelor. Deplasaţi butonul selector de axă pentru a şterge eroarea. Dacă rozeta de impuls este rotită în timp ce selectorul variabil de impuls este în uz, pe afişajul manetei de comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „Conflicting jog commands— Reselect Axis” (comenzi de avans rapid conflictuale; reselectaţi axa) şi orice mişcare a axelor încetează. Deplasaţi butonul selector de axă într-o poziţie diferită pentru a şterge eroarea, apoi înapoi pentru a selecta din nou axa selectată anterior.
NOTĂ: Dacă oricare dintre erorile de mai sus nu este ştearsă atunci când este mişcat butonul selector de axă, s-ar putea să existe o problemă la selectorul variabil de impuls. Contactaţi atelierul service Haas pentru reparaţie/ înlocuire.

Dacă se întrerupe contactul dintre maneta de comandă avans rapid de la distanţă şi unitatea de comandă (cablu întrerupt sau deconectat, etc.), orice mişcare a axelor încetează. La reconectare, pe afişajul manetei de comandă avans rapid de la distanţă apare mesajul „RJH / Control Communication Fault—Reselect Axis” (eroare de comunicaţie unitate RJH/ unitate de comandă; reselectaţi axa). Deplasaţi butonul selector de axă pentru a şterge eroarea. Dacă eroarea nu este ştearsă, aşezaţi unitatea în suport/ teacă, aşteptaţi ca aceasta să se dezactiveze, apoi scoateţi-o din suport/ teacă.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

43

Meniurile unităţii RJH
Modul curent şi mesajele de ajutor sensibile la context Tastele săgeată în sus/în jos pentru selectare câmpuri Modificarea valorii cu rozeta de impuls şi selectorul variabil de impus Axa selectată curent şi poziţia Tasta săgeată stânga/dreapta pentru modificarea vitezei de avans rapid de impuls (marcată curent)

Zona date de lucru (afişaj variabil)

Ecranul următor

Tastele funcţionale (în funcţie de mod)
.

Avansul rapid manual pe RJH

Acest meniu conţine un afişaj mare al poziţiei curente a maşinii. Rotirea selectorului variabil de impuls sau a rozetei de impuls va determina deplasarea axei selectate curent în treapta de avans rapid selectată curent. Schimbaţi treapta de avans rapid cu ajutorul tastelor săgeţi stânga/ dreapta. Apăsaţi tasta OPER (operator), WORK (piesă de prelucrat), MACH (maşină) sau TO GO (distanţă de parcurs) pentru a schimba sistemul de coordonate (evidenţiat curent). Pentru a aduce la zero poziţia operatorului, apăsaţi tasta funcţională în meniul OPER pentru a selecta poziţia, apoi apăsaţi din nou tasta funcţională (ce indică acum ZERO).

.

Afişajul pentru avans rapid manual

44

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Corecţiile sculelor pe RJH

Utilizaţi acest meniu pentru setarea şi verificarea corecţiilor sculelor. Selectaţi câmpurile cu ajutorul tastelor funcţionale şi schimbaţi valorile cu ajutorul rozetei de impuls sau selectorului variabil de impuls. Selectaţi axele cu ajutorul butonului selector. Linia axei (din partea inferioară a afişajului) trebuie să fie evidenţiată pentru a se avansa rapid axa respectivă. Apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a înregistra poziţia curentă a axei Z în tabelul de decalaje. Pentru a ajusta valorile din tabel, apăsaţi tasta ADJST (ajustare), utilizaţi rozeta de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de creştere sau reducere a valorii respective (utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a schimba pasul), apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia făcută. Apăsaţi tasta TOOL (sculă) pentru a schimba scula, respectiv tasta COOL (lichid de răcire) pentru a modifica poziţia lichidului de răcire pentru scula selectată.
ATENŢIE: Nu vă apropiaţi de arborele principal atunci când schimbaţi sculele.

.

Afişajul pentru setarea corecţiilor sculelor

Decalajele

de origine pe

RJH

Selectaţi WK CS (decalaje origine) pentru a modifica decalajul de origine cod G. Avansaţi rapid manual axa selectată cu selectorul variabil de impuls sau rozeta de impuls atunci când este marcat câmpul pentru axă din partea inferioară a ecranului. Apăsaţi tasta SET (setare) pentru a înregistra poziţia curentă a axei în tabelul Decalaje de origine. Treceţi cu butonul selector de axă la axa următoare şi repetaţi procedura de setare pentru axa respectivă. Pentru a ajusta o valoare setată, treceţi cu butonul selector de axă la axa dorită. Apăsaţi tasta ADJST (ajustare) şi utilizaţi rozeta de impuls sau selectorul variabil de impuls pentru a selecta nivelul de creştere sau reducere a valorii respective, apoi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) pentru a implementa corecţia făcută.

.

Afişajul pentru setarea decalajelor de origine

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

45

Meniul Auxiliar

Meniul auxiliar al unităţii RJH prezintă comenzile pentru lichidul de răcire şi lanterna unităţii RJH. Accesaţi meniul prin deplasarea complet spre dreapta a butonului selector de axă (în poziţia indicată printr-un simbol pagină ştanţat pe carcasa unităţii RJH). Comutaţi între funcţiile disponibile prin apăsarea tastei funcţionale corespunzătoare.

Auxiliary Menu
Flash Light: OFF Coolant: OFF

Utility Menu
RJH-C Firmware Version: 0.01g RJH-C Font Version: RJH-C RJH-C Font ID 5 Main Build Version: VER M16.02x
UTIL> AUX>

LIGHT
.

CLNT

Auxiliary Menu Meniul Auxiliar

Utility Menu Meniul Utilitare

Meniul Utilitare

Accesează informaţii despre configuraţia curentă a unităţii RJH. Aceste informaţii sunt utilizate pentru diagnosticare de către tehnicienii de service. Apăsaţi tasta AUX (auxiliar) pentru a reveni la meniul Auxiliar. Acest mod afişează programul aflat în curs de rulare. Accesaţi modul rulare apăsând tastele MEM sau MDI de pe consola de comandă. Taburile de opţiuni din partea inferioară a ecranului pun la dispoziţie comenzile pentru activare/ dezactivare lichid de răcire, funcţia bloc cu bloc, oprirea opţională şi ştergerea blocurilor. Comenzile comutabile, cum ar fi COOL (răcire), apar evidenţiate când sunt activate. Tastele CYCLE START (pornire ciclu) şi FEED HOLD (oprire avans) funcţionează la fel ca butoanele corespondente de pe consolă. Reveniţi la avansul rapid apăsând tasta HAND JOG (manetă de avans rapid) de pe consola de comandă, respectiv aşezând maneta de comandă avans rapid de la distanţă la loc în suport/ teacă pentru a continua rularea programului prin intermediul consolei. Operarea

Afişarea programului (modul rulare)

Punerea

în funcţiune a maşinii

Porniţi maşina prin apăsarea butonului Power-On (pornire) de pe consolă. Maşina va parcurge un ciclu de autotestare şi va afişa fie ecranul Messages (mesaje), dacă s-a lăsat un mesaj, fie ecranul Alarms (alarme). În orice caz, freza va înregistra una sau mai multe alarme (102 SERVO DEZACTIVATE). Urmaţi instrucţiunile din „caseta de stare mod” din partea stângă a afişajului. În general, trebuie deschise şi închise uşile şi trebuie apăsat şi deblocat butonul E-STOP (oprire de urgenţă) înainte ca operaţiile „Iniţializare” şi „Automat pentru toate axele” să devină disponibile. Pentru informaţii suplimentare referitoare la funcţiile de interblocare de siguranţă, consultaţi secţiunea „Siguranţa” a acestui manual.

46

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Apăsaţi tasta Reset (resetare) pentru a şterge pe rând alarmele. Dacă o alarmă nu poate fi ştearsă, s-ar putea ca maşina să aibă nevoie de o intervenţie service; dacă e cazul, contactaţi dealerul. Odată alarmele şterse, maşina are nevoie de un punct de referinţă de la care să pornească toate operaţiile; acest punct este numit „origine”. Pentru a aduce maşina în poziţia de origine, apăsaţi tasta Power-Up Restart (iniţializare/ repornire).
AVERTISMENT! Mişcarea automată va începe odată apăsat acest buton. Păstraţi distanţa faţă de interiorul maşinii şi de schimbătorul de scule.

Reţineţi că apăsarea butonului Power-Up/Reset (iniţializare/ repornire) va şterge automat alarma 102 dacă aceasta este prezentă. După găsirea poziţiei de origine, este afişată pagina Current Commands (comenzi curente) şi maşina este gata de funcţionare. Prezentarea
modului de programare

Introducerea manuală a datelor (MDI)

Introducerea manuală a datelor (MDI) este un mijloc de a comanda mişcările CNC automate fără a se utiliza un program oficial. Apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă) pentru a accesa acest mod. Codul de programare este introdus prin tastarea comenzilor şi apăsarea tastei Enter (execuţie) la capătul fiecărei linii. Reţineţi că va fi introdus automat un caracter de încheiere a blocului (EOB) la capătul fiecărei linii.

.

Pentru a edita programul MDI, utilizaţi tastele din dreapta butonului Edit (editare). Deplasaţi cursorul în punctul în care se va opera modificarea, apoi se pot utiliza diferitele funcţii de editare. Pentru a introduce o comandă suplimentară într-o linie, tastaţi comanda şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Pentru a modifica o valoare, utilizaţi tastele săgeţi sau maneta de avans rapid pentru a marca o comandă, introduceţi noua comandă şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Pentru a şterge o comandă, marcaţi comanda şi apăsaţi tasta Delete (ştergere). Tasta Undo (anulare) va anula modificările (ultimele 9) ce au fost operate asupra programului MDI. Un program MDI poate fi salvat în memoria unităţii de comandă. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul la începutul programului (sau apăsaţi tasta Home - origine), introduceţi un nume de program (programele trebuie denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Astfel programul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge pagina MDI. Pentru a reaccesa programul, apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l. Datele din MDI sunt reţinute după ieşirea din modul MDI şi atunci când maşina este oprită. Pentru a şterge comenzile MDI curente, apăsaţi tasta Erase Prog (ştergere program).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

47

Programele

numerotate

Pentru a crea un program nou, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe) pentru a deschide afişajul programului şi modul lista de programe. Introduceţi un număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) sau Enter (execuţie). Dacă programul există, acesta va fi selectat. Dacă programul nu există încă, acesta va fi creat. Apăsaţi tasta Edit (editare) pentru a se prezenta noul program. Un program nou va consta doar din numele programului şi un caracter de încheiere a blocului (;).
NOTĂ: Nu este recomandată utilizarea numerelor O09XXX atunci când se creează noi programe. Programele macro utilizează frecvent cifre în acest bloc, iar suprascrierea acestora poate cauza oprirea funcţiilor maşinii. (Exemplu: suprascrierea O09876 va cauza disfuncţionalităţi ale operaţiilor G47 (gravare)).

Programele numerotate sunt reţinute atunci când maşina este oprită.

Noţiuni de bază despre editarea MDI şi a programelor numerotate

Singura diferenţă dintre un program MDI şi un program numerotat o reprezintă codul O. Pentru a edita un program MDI, apăsaţi pur şi simplu tasta MDI (introducere manuală date). Pentru a edita un program numerotat, selectaţi-l, apoi apăsaţi tasta Edit (editare). În modul Editare program, tastaţi datele programului şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Datele programului se împart în trei categorii: adrese, comentarii şi EOB-uri.

.

Pentru a se adăuga un cod de program la un program existent, marcaţi codul în faţa căruia se va plasa codul suplimentar, tastaţi datele şi apăsaţi tasta Insert (inserare). Se pot adăuga mai multe coduri; cum ar fi X, Y şi Z, înainte să se apese tasta Insert (inserare). Datele de tip adresă sunt reprezentate de o literă urmată de o valoare numerică. De exemplu: G04 P1.0. G04 comandă un interval (o pauză), iar P1.0 reprezintă lungimea intervalului (1 secundă). Comentariile pot fi constituite din caractere alfabetice şi numerice, dar trebuie să fie prefaţate de paranteze. De exemplu: (1 second dwell). Comentariile pot avea maximum 80 de caractere. Caracterele de încheiere a blocului sunt introduse prin apăsarea tastei EOB şi sunt afişate ca punct şi virgulă (;). Acestea sunt utilizate ca mijloc de a reveni la sfârşitul unui paragraf. În programarea CNC, un EOB este introdus la sfârşitul unui şir al unui cod de program. Un exemplu de linie de cod ce utilizează trei tipuri de comenzi ar fi: G04 P1. (1 second dwell); Nu este nevoie să se introducă simboluri sau spaţii între comenzi. Spaţiile sunt introduse automat între elemente pentru uşurarea citirii şi editării. Pentru a modifica unele caractere, marcaţi o porţiune a programului cu ajutorul tastelor săgeţi sau a manetei de avans rapid, introduceţi codul de înlocuire şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Pentru a şterge caractere sau comenzi, marcaţi-le şi apăsaţi tasta Delete (ştergere). Nu există comanda de salvare, programul fiind salvat pe măsură ce sunt introduse liniile una câte una.

48

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Conversia unui program MDI într-un program numerotat

Un program MDI poate fi transformat într-un program numerotat şi adăugat la lista de programe. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul la începutul programului (sau apăsaţi tasta Home (origine)), introduceţi un nume de program (programele trebuie denumite în format Onnnnn; litera „O” urmată de până la 5 cifre) şi apăsaţi tasta Alter (schimbare). Astfel programul va fi adăugat la lista de programe şi se va şterge MDI. Pentru a reaccesa programul, apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi-l. În modul MDI, Editare sau MEM, tastele săgeţi în sus sau în jos pot fi utilizate pentru a căuta în program anumite coduri sau texte. Pentru a căuta anumite caractere, introduceţi caracterul sau caracterele căutate în linia de introducere date (de ex. G40) şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos. Tasta săgeată în sus va căuta secvenţa vizată spre înapoi (spre începutul programului), iar tasta săgeată în jos va căuta spre înainte (spre sfârşitul programului). Pentru a şterge un program, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe). Utilizaţi tasta săgeată în sus sau în jos pentru a marca numărul programului, apoi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program). Tastaţi Y când se solicită şi confirmaţi ştergerea, respectiv N pentru a renunţa. Sau tastaţi numărul programului şi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program); totuşi, utilizaţi cu atenţie această opţiune, deoarece nu va exista o solicitare de confirmare Y/N (da/nu) şi programul va fi şters imediat. Selectaţi cuvântul ALL (toate) de la sfârşitul listei şi apăsaţi tasta ERASE PROG (ştergere program) pentru a şterge toate programele din listă. Sunt unele programe importante pe care le primiţi odată cu maşina; acestea sunt O02020 (încălzirea arborelui principal), O09997 (codul rapid de vizualizare) şi O09876 (fişierul set de caractere gravare). Salvaţi aceste programe pe un dispozitiv de memorie sau PC înainte să ştergeţi toate programele. Activaţi setarea 23 pentru a proteja programele O09XXX împotriva ştergerii.
NOTĂ: Reţineţi că tasta UNDO (anulare) nu permite recuperarea programelor şterse.

Căutarea unui program

Ştergerea programelor

Redenumirea programelor

Un număr de program poate fi modificat prin introducerea unui număr nou în modul Editare şi apăsarea tastei Alter (schimbare). Aveţi grijă să nu suprascrieţi accidental programe importante, cum ar fi cele enumerate în secţiunea anterioară. Dacă în memoria unităţii de comandă există deja un număr maxim de programe (500), va fi afişat mesajul „DIR FULL” (director plin) şi noul program nu va putea fi creat. Deschideţi directorul programe prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe); acesta va afişa programele memorate. Defilaţi până la programul dorit şi apăsaţi tasta „Select Prog” (selectare program) pentru a selecta programul respectiv. Introducerea numelui programului şi apăsarea tastei „Select Prog” (selectare program) determină de asemenea selectarea programului. Odată apăsată tasta „Select Prog” (selectare program), litera „A” apare lângă numele programului. Acest program devine astfel activ şi va fi rulat atunci când se comută la modul MEM şi se apasă tasta CYCLE START (pornire ciclu). Acesta este de asemenea afişat în ecranul EDIT (editare). Când vă aflaţi în modul MEM, un alt program poate fi selectat şi afişat rapid prin introducerea numărului programului (Onnnnn) şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos sau F4. Programul selectat va rămâne selectat după ce este oprită maşina.

Numărul maxim de programe

Selectarea programelor

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

49

Încărcarea programelor în unitatea de comandă CNC

Programele numerotate pot fi copiate de pe unitatea de comandă CNC pe un computer (PC) şi apoi înapoi pe unitate. Cel mai bine este ca programele să fie salvate sub formă de fişiere cu extensia „.txt”. Astfel, acestea vor fi recunoscute de orice PC ca simple fişiere text. Programele pot fi transferate prin diverse metode, cum ar fi RS-232 sau USB. Setările, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi transferate între CNC şi un PC în mod similar. Datele de program corupte, dacă sunt recepţionate de CNC, sunt transformate într-un comentariu, memorat în program, şi se generează o alarmă. Însă, datele vor fi totuşi încărcate în unitatea de comandă.

Managerul de dispozitive USB / hard-disk / Ethernet

Unitatea de comandă Haas încorporează un manager de dispozitive ce indică dispozitivele de memorie disponibile pe maşină într-un meniu de tip tab. Accesaţi managerul de dispozitive prin apăsarea tastei „List Prog” (listă de programe). Navigaţi în meniul de tip tab cu ajutorul tastelor săgeţi pentru a selecta tab-ul aferent dispozitivului vizat, apoi apăsaţi tasta Enter (execuţie). La parcurgerea unei liste de programe în tab-ul unui dispozitiv, utilizaţi tastele săgeţi în sus/ în jos pentru a marca programele şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga programul marcat la selecţie. Notă:
Unităţile hard-disk externe USB funcţionează dacă sunt formatate în sistem FAT sau FAT32. Dispozitivele formatate NTFS nu vor funcţiona. Pentru a identifica sistemul în care este formatat dispozitivul, conectaţi-l la PC, faceţi clic dreapta pe unitate în Windows Explorer şi selectaţi Properties (proprietăţi).

Exemplul următor prezintă directorul în cazul unui dispozitiv USB. Programul selectat din memorie este indicat cu un „A”. Fişierul selectat va fi de asemenea indicat în afişajul programului activ.
Meniul de navigaţie de tip tab Programul activ
Tastele săgeţi: Navigare între tab-uri WRITE/ENTER: Selectare tab CANCEL: Revenire la nivelul tab anterior

Programul marcat

Tab-ul activ

Tastele săgeţi: Deplasare cursor de selectare WRITE/ENTER: Adăugare program la selecţie (se plasează o bifă) SELECT PROG: Face ca programul selectat să devină programul activ („A”) sau selectează programul pentru FNC INSERT: Creare director nou în directorul curent (tastaţi numele directorului, apoi apăsaţi Insert) ALTER: Redenumire director sau program

Selectarea programelor

Dimensiunea fişierului Subdirectorul Programul selectat Data şi ora

Modul ajutor

Apăsaţi HELP/CALC (ajutor/calculator) pentru a accesa meniul Ajutor de tip pop-up. Navigaţi cu ajutorul tastelor săgeţi. Selectaţi opţiunile pentru programe selectate (copiere, ştergere etc.).
.

Navigarea în directoare

Pentru a accesa un subdirector, defilaţi până la subdirector şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Pentru a ieşi din subdirector, deplasaţi-vă la începutul subdirectorului sau apăsaţi tasta Cancel (anulare).

50

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Crearea de directoare

Creaţi un director nou prin introducerea unui nume şi apăsarea tastei „Insert” (inserare). Pentru a crea un subdirector nou, deplasaţi-vă la directorul în care va fi plasat noul subdirector, introduceţi un nume şi apăsaţi tasta „Insert” (inserare). Subdirectoarele sunt afişate cu numele alocat urmat de „<DIR>”.

Copierea fişierelor

Marcaţi un fişier şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a-l selecta. Va apărea o bifă lângă numele fişierului. Navigaţi în directorul de destinaţie cu ajutorul tastelor săgeţi, apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) şi apăsaţi tasta F2 pentru a copia fişierul. Reţineţi că fişierele copiate din memoria unităţii de comandă pe un dispozitiv de memorie vor avea extensia „NC” adăugată la sfârşitul numelui fişierului. Însă numele poate fi schimbat prin navigarea în directorul de destinaţie, introducerea unui nou nume şi apoi apăsarea tastei F2.

Crearea de duplicate ale fişierelor

Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) pentru a accesa managerul de dispozitive. Selectaţi tab-ul memorie. Deplasaţi cursorul la programul pentru care doriţi să creaţi un duplicat, tastaţi un nou număr de program (Onnnnn) şi apăsaţi tasta F2. Se creează un duplicat pentru programul marcat sub noul nume, acesta devenind programul activ. Pentru a crea un duplicat al fişierului pe un alt dispozitiv, deplasaţi cursorul la numele programului şi apăsaţi tasta F2 fără a introduce un nou nume de fişier. Un meniu de tip pop-up listează dispozitivele de destinaţie. Selectaţi un dispozitiv şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a crea un duplicat al fişierului. Pentru a copia mai multe fişiere, apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a plasa câte o bifă în dreptul fiecărui nume de fişier. Numele fişierelor vor fi menţinute în formatul tipic de opt - punct - trei. De exemplu: program1.txt. Totuşi, unele programe CAD/CAM utilizează „.NC” pentru recunoaşterea tipului de fişier, format ce este acceptat. Numele fişierelor pot fi de asemenea indicate prin numărul programului luat fără extensie, însă s-ar putea ca unele aplicaţii PC să nu recunoască fişierul. Fişierele procesate pe unitatea de comandă vor fi denumite cu litera „O” urmată de 5 cifre. De exemplu, O12345.

Convenţia de denumire a fişierelor

Redenumirea

Pentru a schimba numele unui fişier de pe USB sau hard-disk, marcaţi fişierul, tastaţi un nou nume şi apăsaţi tasta „Alter” (schimbare). Pentru a şterge un fişier de program de pe un dispozitiv de memorie, marcaţi fişierul şi apăsaţi tasta Erase Prog (ştergere program). Ştergeţi mai multe fişiere prin selectarea acestora (apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga un fişier la selecţie şi a plasa o bifă în dreptul acestuia; deselectaţi-l apăsând din nou tasta Enter (execuţie)), şi apoi apăsarea tastei Erase Prog (ştergere program) pentru a şterge toate fişierele selectate. Ajutorul pe ecran este disponibil prin apăsarea tastei „HELP/CALC” (ajutor/calculator). Selectaţi funcţiile din meniul de tip pop-up şi apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru execuţie, respectiv utilizaţi tastele directe listate. Pentru a ieşi din ecranul Help (ajutor), apăsaţi tasta „Cancel” (anulare) pentru a reveni la Device manager (manager de dispozitive).

Ştergerea

Ajutorul pe ecran

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

51

RS-232

RS-232 este un mod de conectare a unităţii de comandă CNC Haas la un computer. Această funcţie permite programatorului să încarce şi descarce programe, setări şi corecţii scule de pe un PC. Programele sunt transmise sau recepţionate prin intermediul portului RS-232 (portul serial 1) aflat pe partea laterală a compartimentului de comandă (nu pe consola operatorului). Este necesar un cablu (neinclus în furnitură) pentru conectarea unităţii de comandă CNC cu PC-ul. Există două tipuri de conexiuni RS-232: conectorul cu 25 pini şi conectorul cu 9 pini. Conectorul cu 9 pini este mai frecvent utilizat pentru PC-uri.
Pinul #1 Masă ecranare Pinul 1 Masă Pinul 2 Negru Pinul #2 TXD - transmisie date Pinul 3 Roşu Pinul #3 RXD recepţie date Pinul 7 Verde
Pinul 1 Masă Pinul 2 Negru Pinul 3 Roşu Pinul 7 Verde
Pinul 25 Pinul 14 Pinul 25 Pinul 13 Pinul 1 Pinul 14 Pinul 1 Pinul 13 Pinul 25 Pinul 13

Pinul 5 Verde
Pinul 9

Pinul 1 Masă Pinul 2 Roşu Pinul 3 Negru

Pinul 7 Verde

Pinul #4 RTS (opţional) Pinul #5 CTS (opţional) Pinul #7 Masă semnal
Pinul 14 Pinul 1

Pinul 1

.

AVERTISMENT! Una dintre cele mai frecvente cauze ale avariilor electronice o reprezintă lipsa unei bune împământări a frezei CNC şi a computerului. Lipsa împământării va duce la avarierea maşinii CNC, a computerului sau a ambelor.

Lungimea cablului
Viteză de transfer 19200 9600 4800 2400

În continuare sunt prezentate vitezele de transfer cu lungimile maxime corespunzătoare ale cablului.
Lungime max. cablu (ft) 50 500 1000 3000

Setările unităţii de comandă Haas şi ale computerului trebuie să fie adaptate între ele. Pentru a modifica setările unităţii de comandă CNC, accesaţi pagina Settings (setări) (apăsaţi tasta Setng/Graph (setări/grafic)) şi defilaţi până la setările RS-232 (sau tastaţi „11” şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos). Utilizaţi tastele săgeţi în sus/ în jos pentru a marca setările şi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica valorile. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) atunci când este marcată selecţia vizată. Setările (şi valorile implicite) pentru controlul portului RS-232 sunt: 11 Baud Rate (viteză de transfer) (9600) 24 Leader to Punch (ghidaj pentru perforator) (fără) 12 Parity (paritate) (par) 25 EOB Pattern (model EOB) (CR LF) 13 Stop Bits (biţi oprire) (1) 37 Number Data Bits (număr biţi de date) (7) 14 Synchronization (sincronizare) Xon/Xoff Există mai multe programe ce pot fi conectate cu unitatea de comandă Haas. Un exemplu îl reprezintă programul Hyper Terminal, ce este inclus în majoritatea aplicaţiilor Microsoft Windows. Pentru modificarea setărilor din acest program, accesaţi meniul tip listă derulantă „File” (fişier) din stânga sus. Selectaţi opţiunea „Properties” (proprietăţi) din meniu şi apoi apăsaţi tasta „Configure” (configurare). Astfel se deschid setările pentru port; modificaţi-le astfel încât să corespundă celor ale unităţii de comandă CNC.

52

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Pentru a recepţiona un program de la PC, apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe). Deplasaţi cursorul la cuvântul ALL (toate) şi apăsaţi tasta RECV RS-232 (recepţie RS-232) şi unitatea de comandă va recepţiona programele principale şi subprogramele până când recepţionează un „%” ce indică sfârşitul intrării de date. Toate programele transmise spre unitatea de comandă de pe PC trebuie să înceapă cu o linie ce conţine un singur „%” şi trebuie să se încheie cu o linie ce conţine un singur „%”. Reţineţi că la folosirea opţiunii „ALL” (toate), programele trebuie să aibă un număr de program format Haas (Onnnnn). Dacă nu există un număr de program, tastaţi un număr de program înainte să apăsaţi tasta RECV RS-232 (recepţie RS-232) şi programul va fi memorat sub acel număr. Respectiv selectaţi un program existent pentru intrare şi acesta va fi înlocuit. Pentru a transmite un program spre PC, utilizaţi cursorul pentru a selecta programul şi apăsaţi tasta SEND RS-232 (transmitere RS-232). Puteţi selecta „ALL” (toate) pentru a transmite toate programele din memoria unităţii de comandă. Poate fi activată o setare (setarea 41) pentru adăugarea de spaţii la ieşirea RS-232 în vederea îmbunătăţirii capacităţii de lecturare a programelor dumneavoastră. Paginile cu parametri, setări, corecţii, decalaje şi variabile macro pot fi de asemenea transmise individual prin intermediul RS-232 prin selectarea modului „LIST PROG” (listă de programe), selectarea ecranului de afişare dorit şi apăsarea tastei SEND (transmitere). Acestea pot fi recepţionate prin apăsarea tastei RECV (recepţie) şi selectarea fişierului de pe PC ce urmează a fi recepţionat. Fişierul poate fi vizualizat pe un PC prin adăugarea extensiei „.txt” la numele fişierului de pe unitatea de comandă CNC. Apoi deschideţi fişierul pe un PC cu ajutorul unui program, cum ar fi Windows Notepad. Dacă se recepţionează un mesaj de abandonare, verificaţi setările dintre freză şi PC, respectiv cablul.

Ştergerea fişierelor

În pagina List Prog (listă de programe), tastaţi „DEL <filename>” (ştergere fişier). Apăsaţi tasta WRITE (scriere) şi fişierul va fi şters. Comanda
numerică prin fişiere

(FNC)

Un program poate fi rulat din locul în care se află în reţea sau de pe un dispozitiv de memorie, de exemplu un dispozitiv USB. Pentru a rula un program dintr-o astfel de locaţie, accesaţi ecranul Device Manager (manager dispozitive) (apăsaţi tasta List Prog (listă de programe)), marcaţi un program de pe dispozitivul selectat şi apăsaţi tasta „Select Prog” (selectare program). Programul va fi afişat în panoul Active program (program activ), iar un „FNC” aflat lângă numele programului în Lista de programe va indica faptul că acesta este programul FNC activ curent. Subprogramele pot fi apelate cu ajutorul unui M98, cu condiţia ca subprogramul să se afle în acelaşi director cu programul principal. În plus, subprogramul trebuie să fie denumit conform convenţiei de denumire Haas, cu sensibilitate la majuscule, de exemplu O12345.nc. Toate macro-urile G65 şi subprogramele alias G/M trebuie să se afle în memorie, chiar dacă sunt apelate dintr-un program aflat într-o locaţie diferită (de ex. un dispozitiv USB).
ATENŢIE! Programul poate fi modificat de la distanţă, iar modificarea va avea efect cu proxima ocazie cu care este rulat programul. Subprogramele pot fi modificate în timp ce programul CNC este în curs de rulare.

Pentru a rula un program în FNC: 1. Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe), apoi navigaţi la meniul de tip tab aferent dispozitivului de memorie respectiv (USB, hard-disk, conexiune de reţea). 2. Defilaţi până la programul dorit şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program). Programul va apare în panoul Active Program (program activ) şi poate fi rulat direct de pe dispozitivul de memorie. Pentru a ieşi din FNC, marcaţi din nou programul şi apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) sau selectaţi un program din memoria CNC.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

53

Utilizarea

unui editor

Haas (FNC)

Editorul Haas este o aplicaţie de editare programe integrată în unitatea de comandă Haas. Această funcţie are nevoie de o placă MainCon sau de opţiunea hard-disk/Enet (revizia 13.03 sau ulterioară), iar parametrul 737 Întrerupător comun 5 bitul 9 Activare editor Haas trebuie setat la 1. Editorul Haas oferă aceleaşi funcţii ca editorul avansat, precum şi o serie de noi funcţii pentru îmbunătăţirea dezvoltării programelor pe unitatea de comandă, inclusiv vizualizare şi editare documente multiple. În general, editorul avansat este utilizat cu programele din MEM, în timp ce editorul Haas este utilizat cu alte unităţi decât MEM (HDD, USB, conexiune de reţea). Pentru salvarea unui program după editarea cu editorul Haas, apăsaţi tasta SEND (transmitere) la solicitarea unităţii, apoi aşteptaţi ca programul să finalizeze scrierea pe unitate. Încărcarea
unui program

1. Marcaţi un program de pe dispozitivul USB, hard-disk sau partiţia de reţea prin tab-urile meniului List Prog (listă de programe) şi apăsaţi tasta SELECT PROG (selectare program) pentru a-l face programul activ (în editorul Haas, programele se deschid în FNC, dar sunt editabile). 2. Cu programul încărcat, apăsaţi tasta EDIT (editare) pentru a comuta în panoul de editare program. 3. Modul iniţial de afişare prezintă programul activ în stânga şi lista de programe în dreapta.

.

Navigarea

în meniu

Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniul. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta sau maneta de avans rapid pentru a naviga între categoriile de meniu şi utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos pentru a selecta o opţiune de meniu dintr-o categorie. Apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a activa selecţia. Modurile
de afişare

Sunt disponibile trei moduri de afişare. Comutaţi între modurile de afişare utilizând comanda „Change View” (schimbare fereastră) în meniul File (fişier) sau apăsaţi tasta PRGRM/CONVRS (conversie program). List (listă) afişează programul FNC curent împreună cu meniul de tip tab LIST PROG (listă de programe). Main (principal) afişează un singur program într-un panou de tip tab (comutaţi între tab-uri cu ajutorul comenzii „Swap Programs” (schimbare programe) din meniul File (fişier) sau prin apăsarea tastei F4). Split (divizare ecran) afişează programul FNC curent în stânga şi programele deschise curent într-un panou de tip tab în dreapta. Comutaţi panoul activ curent cu ajutorul comenzii „Switch to Left or Right Side” (comutare spre stânga/dreapta) din meniul File (fişier) sau prin apăsarea tastei EDIT (editare). Când panoul de tip tab este activ, comutaţi între tab-uri cu ajutorul comenzii „Swap Programs” (schimbare programe) din meniul File (fişier) sau prin apăsarea tastei F4.
54 Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale
96-0082 rev AN 04-2012

Subsolul

afişajului

.

Secţiunea de subsol a afişajului programului prezintă mesajele de sistem şi alte informaţii referitoare la program şi modurile active curent. Subsolul este disponibil în trei moduri de afişare. Primul câmp afişează solicitările sistemului (în text de culoare roşie) şi alte mesaje ale sistemului. De exemplu, dacă un program a fost modificat şi trebuie salvat, în acest câmp apare mesajul „PRESS SEND TO SAVE” (apăsaţi tasta Transmitere pentru salvare). Câmpul următor afişează modul curent de derulare cu maneta de avans rapid. TKN indică faptul că editorul este în curs de navigare token cu token prin program. Navigarea continuă prin program va comuta modul de derulare la LNE (linie), iar cursorul va naviga linie cu line. Navigarea continuă prin program va comuta modul de derulare la PGE (pagină), navigarea făcându-se pagină cu pagină. Ultimul câmp indică pe ce dispozitiv (HD, USB, reţea) este salvat programul activ. Acest afişaj va fi gol dacă programul nu este salvat sau dacă se editează memoria temporară. Deschiderea
de programe multiple

Până la trei programe pot fi deschise simultan în editorul Haas. Pentru a deschide sau ieşi dintr-un program în timp ce un alt program este deschis în editorul Haas: 1. Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniul. 2. În categoria „File” (fişier), selectaţi „Open Existing File” (deschidere fişier existent). 3. Este afişată lista de programe. Selectaţi tab-ul dispozitivului pe care se află programul, marcaţi programul cu tastele săgeţi în sus şi în jos sau cu maneta de avans rapid şi apăsaţi tasta SELECT PROG (selectare program). Afişajul va comuta în modul divizare ecran cu programul FNC în stânga şi programul nou deschis şi programul FNC în dreapta într-un panou de tip tab. Pentru a modifica programul din panoul de tip tab, selectaţi comanda „Swap Programs” (schimbare programe) din meniul File (fişier) sau apăsaţi tasta F4 cu panoul de tip tab activ.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

55

Afişarea

numerelor liniilor

Numerele liniilor pot fi afişate independent de textul programului. Selectaţi comanda „Show Line Numbers” (afişare numere linii) din meniul File (fişier) pentru a le afişa. Reţineţi că acestea nu sunt acelaşi lucru cu numerele liniilor Nxx; acestea sunt doar cu titlu de referinţă la vizualizarea programului. Pentru a ascunde numerele liniilor, reselectaţi opţiunea corespunzătoare din meniul File (fişier). Meniul File (fişier)

Open Existing File (deschidere fişier existent) Close File (închidere fişier)

Deschide un fişier din meniul LIST PROG (listă programe) într-un tab nou. Închide fişierul activ. Dacă fişierul a fost modificat, unitatea de comandă va solicita salvarea acestuia înainte să fie închis. Salvează fişierul activ sub acelaşi nume de fişier. Tastă rapidă: SEND (transmitere) (după operarea unei modificări)
Notă: Programele nu sunt salvate automat. Dacă se produce o cădere de tensiune sau este decuplată alimentarea cu tensiune înainte să se salveze modificările, acestea se vor pierde. Aveţi grijă să salvaţi frecvent programul în cursul editării.

Save (salvare)

Save As (salvare ca)

Salvează fişierul activ sub un nou nume de fişier. Aduce programul următor din panoul de tip tab în partea superioară a setului de tab-uri. Tastă rapidă: F4 Schimbă fereastra programului activ (fereastra activă la un moment dat are un fundal alb). Tastă rapidă: EDIT (editare) Comută între modurile de vizualizare List (listă), Main (principal) şi Split (divizare ecran). Tastă rapidă: PRGRM/CONVRS (conversie program) Afişează numerele de referinţă ale liniilor independent de textul programului (acestea nu sunt salvate niciodată ca parte a programului, aşa cum ar fi salvate numerele Nxx). Reselectaţi opţiunea corespunzătoare pentru a ascunde numerele liniilor.

Swap Programs (schimbare programe)

Switch to Left/Right Side (comutare spre stânga/dreapta)

Change View (schimbare fereastră)

Show Line Numbers (afişare numere linii)

Meniul Edit (editare)

Undo (anulare)

Anulează modificările aduse programului activ. Funcţiile globale şi cele referitoare la bloc nu pot fi anulate. Marchează un bloc de text pentru alte funcţii suplimentare de editare. Poziţionaţi cursorul în prima linie a blocului pe care doriţi să îl selectaţi înainte să selectaţi opţiunea de meniu dorită. Apoi derulaţi în sus sau în jos cu ajutorul tastelor săgeţi sau al manetei de avans rapid pentru a defini zona de selecţie. Apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) sau F2 pentru a marca blocul. Tastă rapidă: F2

Select Text (selectare text)

56

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Move/Copy/Delete Selected Text (mutare/copiere/ştergere text selectat)
Utilizaţi aceste trei opţiuni de meniu pentru a prelucra textul selectat. Move (mutare) şterge textul selectat din poziţia curentă şi îl inserează după poziţia curentă a cursorului. Tastă rapidă: ALTER (schimbare) Copy (copiere) inserează textul selectat după poziţia cursorului fără a-l şterge din poziţia în care se află curent. Tastă rapidă: INSERT (inserare) Delete (ştergere) şterge textul selectat din program. Tastă rapidă: DELETE (ştergere)

Cut/Copy Selection to Clipboard (decupare/copiere selecţie cu stocare în memoria temporară)
Utilizaţi aceste opţiuni de meniu pentru a include textul selectat în memoria temporară. Cut (decupare) şterge textul selectat din programul curent şi îl mută în memoria temporară. Copy (copiere) inserează textul selectat în memoria temporară fără a-l şterge din program. Memoria temporară este o locaţie de memorie de durată pentru codul de program; textul copiat în memoria temporară este disponibil până când este suprascris, chiar şi după oprirea şi repornirea maşinii.

Paste from Clipboard (colaj din memoria temporară)

Inserează conţinutul memoriei temporare după poziţia curentă a cursorului. Nu şterge conţinutul memoriei temporare. Ascunde memoria temporară pentru a vizualiza poziţia şi cronometrele sau contoarele în locul acesteia. Reveniţi la afişarea memoriei temporare prin selectarea opţiunii Show Clipboard (afişare memorie temporară). Operează modificări ale conţinutului memoriei temporare. Când terminaţi, selectaţi opţiunea „Close Clipboard” (închidere memorie temporară) din meniul Edit (editare).
Notă: Memoria temporară a editorului Haas este separată de memoria temporară a editorului avansat. Editările făcute în editorul Haas nu pot fi colate în editorul avansat.

Hide/Show Clipboard (ascundere/afişare memorie temporară)

Edit Clipboard (editare memorie temporară)

Meniul Search (căutare)

Find Text (găsire text)

Defineşte un termen de căutare şi un sens de căutare pentru a localiza prima apariţie a termenului de căutare în sensul de căutare indicat. La alegerea sensului de căutare, apăsaţi tasta F pentru a căuta termenul în jos faţă de poziţia cursorului, respectiv apăsaţi tasta B pentru a căuta termenul în sus faţă de poziţia cursorului. Selectaţi această funcţie imediat după o căutare „Find Text” (găsire text) pentru a localiza următoarea apariţie a termenului de căutare. Repetaţi pentru a continua cu apariţia următoare. Definiţi un termen de căutare şi un termen cu care să fie înlocuit acestea, apoi specificaţi sensul de căutare (înainte/înapoi). Când se ajunge la prima apariţie a termenului de căutare, unitatea de comandă va solicita o confirmare „Replace (Yes/No/All/Cancel)?” (înlocuire - da/nu/toate/anulare). Tastaţi prima literă a opţiunii dumneavoastră pentru a continua. Dacă selectaţi „Yes” (da) sau „No” (nu), editorul va executa opţiunea exprimată şi va trece la următoarea apariţie a termenului de căutare. Selectaţi „All” (toate) pentru a înlocui automat toate apariţiile termenului de căutare. Selectaţi „Cancel” (anulare) pentru a dezactiva funcţia fără a opera modificări (textul înlocuit deja va rămâne astfel dacă selectaţi această opţiune). Această funcţie caută în program codurile de sculă. Reselectaţi opţiunea pentru a localiza următorul cod de sculă.

Find Again (regăsire)

Find and Replace (găsire şi înlocuire)

Find Tool (găsire sculă)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

57

Meniul Modify (modificare)

Remove All Line Numbers (ştergerea tuturor numerelor liniilor)
Această funcţie şterge toate numerele liniilor Nxx din program.

Renumber All Lines (renumerotarea tuturor liniilor)

Utilizaţi această funcţie pentru a renumerota toate liniile programului cu coduri Nxx. Selectaţi un număr iniţial şi un pas pentru numerotarea liniilor. Modifică toate valorile pozitive în valori negative şi invers. Modifică toate valorile X în valori Y şi invers. Comanda
numerică directă

Reverse + & - Signs (inversare semne + şi -) Reverse X & Y (inversare X şi Y)

(DNC)

Comanda numerică directă (DNC) este o altă metodă de încărcare a unui program în unitatea de comandă. Aceasta reprezintă capacitatea de rulare a unui program în timpul recepţionării prin intermediul portului RS232. Această funcţie diferă de funcţia de încărcare a unui program prin intermediul portului RS-232 prin aceea că nu există o limită pentru dimensiunea programului CNC. Programul este rulat de unitatea de comandă în timpul transmisiei spre unitatea de comandă; acesta nu este memorat în unitatea de comandă.
PROGRAM (DNC)
WAITING FOR DNC . . .

N00000000

PROGRAM (DNC)

; O01000 ; (G-CODE FINAL QC TEST CUT) ; (MATERIAL IS 2x8x8 6061 ALUMINUM) ; ; (MAIN) ; ; M00 ; (READ DIRECTIONS FOR PARAMETERS AND SETTINGS) ; (FOR VF - SERIES MACHINES W/4TH AXIS CARDS) ; (USE / FOR HS, VR, VB, AND NON - FORTH MACHINES) ; (CONNECT CABLE FOR HA5C BEFORE STARTING THE PROGRAM) ; (SETTINGS TO CHANGE) ; (SETTING 31 SET TO OFF) ; ; ; DNC RS232 DNC END FOUND

N00000000

DNC RS232

.

DNC în aşteptare program

Program recepţionat de la DNC

Funcţia DNC este activată cu ajutorul parametrului 57, bitul 18 şi al setării 55. Aduceţi bitul parametrului în starea (1) şi modificaţi setarea 55 în On (activat). Se recomandă ca funcţia DNC să fie rulată cu selectare Xmodem sau paritate, deoarece o eroare de transmisie va fi detectată şi programul DNC va fi oprit fără probleme. Setările unităţii de comandă CNC şi ale computerului trebuie să fie adaptate între ele. Pentru a modifica setările unităţii de comandă CNC, accesaţi pagina Settings (setări) (apăsaţi tasta Setng/Graph (setări/grafic)) şi defilaţi până la setările RS-232 (sau tastaţi „11” şi apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos). Utilizaţi tastele săgeţi în sus/ în jos pentru a marca variabilele şi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a modifica valorile. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) atunci când este marcată selecţia vizată. Setările recomandate pentru RS-232 pentru funcţia DNC sunt: Setări: 11 Baud Rate (viteză de transfer): 19200 12 Parity Select (selectare paritate): NONE (fără) 13 Stop Bits (biţi oprire): 1 14 Synchronization (sincronizare): XMODEM 37 RS-232 Date Bits (biţi date RS-232): 8 DNC se selectează prin apăsarea de două ori a tastei MDI (introducere manuală date) (în pagina DNC „Program DNC”) din partea superioară a paginii. Notă: DNC reclamă un minim de 8 kbytes de memorie utilizator disponibilă. Aceasta se poate face prin accesarea paginii Listă de programe şi verificarea nivelului de memorie liberă indicat în partea inferioară a paginii.

58

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Programul trimis la unitatea de comandă trebuie să înceapă şi să se încheie cu câte un %. Viteza de transfer selectată (setarea 11) pentru portul RS-232 trebuie să fie suficient de mare pentru a se susţine viteza de execuţie a blocurilor programului. Dacă viteza de transfer este prea mică, este posibil ca scula să se oprească în timpul aşchierii. Iniţiaţi transmiterea programului spre unitatea de comandă înainte să fie apăsată tasta Cycle Start (pornire ciclu). Odată afişat mesajul „DNC Prog Found” (program DNC găsit), apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu).

Notele DNC

În cursul rulării unui program în DNC, modurile nu pot fi schimbate. De aceea, funcţiile de editare, cum ar fi editarea în fundal, nu sunt disponibile. DNC suportă modul de „alimentare cu pipeta” a programelor. Unitatea de comandă va executa blocurile (comenzile) unul câte unul. Fiecare bloc va fi executat imediat, fără anticipare blocuri. O excepţie se face atunci când se comandă compensarea frezei. Compensarea frezei reclamă citirea a trei blocuri de comandă mişcare înainte să fie executat un bloc de compensare. Comunicaţia duplex deplină în cursul DNC este posibilă prin utilizarea comenzii G102 sau DPRNT pentru transmiterea axelor de coordonate înapoi la computerul de control.

TCP/IP

avansat

Pentru a seta comunicaţiile în reţea, introduceţi valorile specifice pentru reţeaua dumneavoastră în setările de reţea ale unităţii de comandă CNC (consultaţi setările 900-916 din capitolul Setările ale manualului de faţă). Reporniţi maşina după ce au fost actualizate toate setările unităţii de comandă şi sistemului de reţea pentru a iniţia conexiunea de reţea. Utilizaţi numai litere (A-Z, fără sensibilitate la majuscule), cifre (0-9), liniuţe (-) şi puncte pentru setările referitoare la adresele de reţea 900 şi 907). Depanarea
conexiunii de reţea

Cel mai frecvent erorile sunt cauzate de un nume utilizator incorect sau o parolă incorectă, drepturi incorecte sau o parolă expirată. Numele de utilizator şi parolele sunt sensibile la majuscule; asiguraţi-vă că utilizaţi tipul corect de caractere. Dacă la accesarea tab-ului NET SHARE (conexiune de reţea) este afişat mesajul „COULD NOT CONNECT TO NETWORK” (conectare la reţea eşuată), informaţii suplimentare pentru depanare sunt disponibile în fişierul „error.log” din directorul ADMIN de pe hard-disk (acest fişier poate fi vizualizat în FNC). Dacă nu există un director ADMIN pe hard-disk, creaţi-l şi apoi încercaţi din nou să accesaţi reţeaua pentru a se genera fişierul error.log.

Verificarea hardware-ului

Dacă software-ul a fost actualizat şi doriţi să verificaţi versiunea harwware-ului Ethernet, puneţi în funcţiune maşina şi aşteptaţi ca mesajul NOT READY (nepregătită) să dispară din meniul Listă de programe. Apăsaţi de două ori tasta PARAM/DGNOS (parametri/ diagnosticare), apoi tasta PAGE DOWN (pagina următoare) până când apare pagina „Configurations” (configuraţii). Verificaţi versiunea FV; aceasta ar trebui să fie 12.001 sau ulterioară. Puteţi de asemenea să găsiţi informaţii referitoare la configuraţia reţelei în acest afişaj.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

59

Administrarea reţelei Microsoft

Asiguraţi-vă că CNC poate accesa directorul de pe computerul gazdă (numele directorului trebuie să fie numele înregistrat în setarea 908). Solicitaţi administratorului dumneavoastră de reţea să verifice dacă setările pentru partajare sunt corecte pentru directorul partajat în reţea. Verificarea funcţionalităţii reţelei (funcţie disponibilă numai în reţelele TCP/IP). Setaţi DHCP ca OFF (dezactivată). Introduceţi adresa IP statică - setarea 902 şi masca de subreţea - setarea 903; apăsaţi F1. Accesaţi un computer din reţea. Accesaţi DOS (de ex. MS DOS Command Prompt) şi în prompterul DOS tastaţi „Ping” şi informaţia ce este înregistrată în setarea 902. Exemplu: C:\> PING 192.168.1.2 Se vor afişa diferite date referitoare la timp. Dacă apare o eroare tip timp expirat, verificaţi setările şi cablurile de date.

Convertorul

de programe

Fadal

Prezentare

Convertorul de programe Fadal transformă rapid codul Fadal în program Haas. 1. Accesaţi convertorul prin intermediul meniului LIST PROG (listă programe). Marcaţi programul Fadal şi apăsaţi tasta F1 sau HELP/CALC (ajutor/calculator). Selectaţi „LOAD FADAL” (încărcare Fadal) din meniul de tip pop-up.

Utilizarea convertorului

.

2. Programul convertit este încărcat în memorie. O copie a programului convertit este salvată de asemenea pe dispozitivul I/O selectat, cu o extensie „.out”. Programul va conţine „(Converted Fadal Program)” (program Fadal convertit) în partea superioară pentru a confirma faptul că este vorba despre un program convertit. Toate liniile ce nu au putut fi convertite sunt marcate printr-un comentariu M199, ce emite o alarmă generată de utilizator atunci când este rulat programul. Treceţi în revistă liniile respective şi editaţi-le pentru a asigura compatibilitatea cu Haas. Sugestie: Puteţi localiza rapid liniile neconvertite cu ajutorul funcţiei de căutare în modul editare. Cu programul convertit în panoul activ (apăsaţi tasta PROG/CONVRS (conversie program) pentru a comuta între panouri), apăsaţi tasta F1 sau HELP/CALC (ajutor/calculator) şi selectaţi „Search” (căutare) din meniul de tip pop-up. Utilizaţi M199 ca termen de căutare.

60

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

.

.

Funcţia

de optimizare program

Această funcţie permite unui operator să controleze manual turaţia arborelui principal, avansurile pe axe şi poziţiile lichidului de răcire (P-cool) utilizate de un program în cursul rulării programului respectiv. Odată programul finalizat, liniile modificate ale programului sunt evidenţiate şi pot fi modificate definitiv sau readuse la valorile iniţiale. În plus, operatorul poate stoca în memorie note prin tastarea unui comentariu în linia de introducere date şi apăsarea tastei Enter (execuţie).

Operarea

În cursul rulării programului, operatorul poate înregistra note, regla turaţia arborelui principal, avansurile pe axe şi poziţiile P-cool (lichidul de răcire). La finalizarea unui program (în modul Memorie [MEM]), apăsaţi tasta F4 pentru a accesa ecranul de optimizare program. Utilizaţi tastele săgeţi dreapta/stânga şi în sus/în jos, page up/page down (pagina anterioară/ următoare) şi home/end (origine/încheiere) pentru a parcurge valorile controlate manual şi comentariile. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pe una din acestea pentru editare şi se va deschide o fereastră tip pop-up cu selecţiile disponibile pentru coloana respectivă (conform figurii). Programatorul poate opera o serie de modificări cu ajutorul comenzilor din meniu. În plus, poate fi marcată o secţiune a codului (cursorul la începutul selecţiei, apăsaţi tasta F2, derulaţi la sfârşitul selecţiei şi apăsaţi tasta F2). Reveniţi în ecranul de optimizare program (apăsaţi tasta Edit (editare)) şi apăsaţi tasta enter (execuţie); aceasta permite operatorului să modifice toate turaţiile şi avansurile din secţiunea marcată.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

61

Apăsaţi tasta Write (scriere) pentru afişare meniu şi din nou tasta Write (scriere) pentru selectare opţiune de meniu

Ecran optimizare program

.

Colectarea

datelor de prelucrare

Colectarea datelor de prelucrare este activată prin setarea 143, ce permite utilizatorului să extragă date din unitatea de comandă cu ajutorul unei comenzi Q transmise prin intermediul portului RS-232 (sau prin utilizarea unui pachet hardware opţional). Funcţia se bazează pe un software specific şi necesită un computer auxiliar pentru solicitarea, interpretarea şi memorarea datelor de la unitatea de comandă. Anumite variabile macro pot fi de asemenea setate prin intermediul computerului auxiliar.

Colectarea datelor cu ajutorul portului RS-232

Unitatea de comandă răspunde unei comenzi Q doar dacă setarea 143 este ON (activată). Se utilizează următorul format de ieşire: <STX> <CSV response> <ETB> <CR/LF> <0x3E>

STX (0x02) marchează începutul datelor. Acest caracter de control este pentru computerul auxiliar. CSV reprezintă acronimul pentru Comma Separated Variables (variabile separate prin virgulă), fiind vorba despre una sau mai multe variabile de date separate prin virgule. ETB (0x17) înseamnă sfârşitul datelor. Acest caracter de control este pentru computerul auxiliar. CR/LF îi spune computerului auxiliar că segmentul de date este complet şi că trebuie să treacă la linia următoare. 0x3E Afişează solicitarea „ > “. Dacă unitatea de comandă este ocupată, aceasta va răspunde „Status, Busy” (stare, ocupată). Dacă o solicitare nu este recunoscută, unitatea de comandă răspunde „Unknown” (necunoscută) şi apare solicitarea „ > “. Se pot utiliza următoarele comenzi:

62

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Q100 - Seria de fabricaţie a maşinii >Q100 SOFTWARE, VER M16.01 Q101 - Versiunea software-ului de control >Q101 SOFTWARE, VER M16.01 Q102 - Codul de model al maşinii >Q102 MODEL, VF2D Q104 - Modul (LISTĂ DE PROGRAME, MDI, etc.) >Q104 MODE, (MEM) Q200 - Schimbările sculelor (total) >Q200 TOOL CHANGES, 23 Q201 - Codul sculei aflate în uz >Q201 USING TOOL, 1 Q300 - Timpul de funcţionare (total) >Q300 P.O. TIME, 00027:50:59

Q301 - Timpul de mişcare (total) >Q301 C.S. TIME, 00003:02:57 Q303 - Durata ultimului ciclu >Q303 LAST CYCLE, 000:00:00 Q304 - Durata ciclului anterior >Q304 PREV CYCLE, 000:00:00 Q402 - M30 Contorul de piese #1 (resetabil de la unitatea de comandă) >Q402 M30 #1, 553 Q403 - M30 Contorul de piese #2 (resetabil de la unitatea de comandă) >Q403 M30 #2, 553 Q500 - Trei-în-unu (PROGRAM, Oxxxxx, STARE, PIESE, xxxxx) >Q500 STATUS, BUSY Q600 - Variabilă macro sau de sistem >Q600 801 ACRO, 801, 333.339996

Utilizatorul are posibilitatea de a solicita conţinutul oricărei variabile macro sau de sistem prin utilizarea comenzii Q600, de exemplu „Q600 xxxx”. Aceasta va afişa conţinutul variabilei macro xxxx pe computerul auxiliar. În plus, variabilele macro #1-33, 100-199, 500-699 (reţineţi că variabilele #550-580 nu sunt disponibile dacă freza este echipată cu un sistem de palpare), 800-999 şi #2001 până la #2800 pot fi „suprascrise” cu ajutorul unei comenzi „E”, de exemplu „Exxxx yyyyyy.yyyyyy”, unde xxxx reprezintă variabila macro, iar yyyyyy.yyyyyy este noua valoare a acesteia. Reţineţi că această comandă va fi utilizată numai atunci când nu există nicio alarmă în curs.

Colectarea datelor cu ajutorul hardware-ului opţional

Această metodă este utilizată pentru a furniza computerului auxiliar date despre starea maşinii, fiind activată prin instalarea unei plăci de relee cod M cu 8 rezerve (toate 8 fiind dedicate funcţiilor de mai jos şi neputând fi utilizate pentru funcţionarea cod M normală), un releu de pornire, un set suplimentar de contacte pentru oprirea de urgenţă şi un set special de cabluri. Contactaţi dealerul pentru informaţii cu privire la preţurile acestor componente. Odată instalate, releele de ieşire 40 - 47, un releu de pornire şi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) sunt utilizate pentru a comunica starea maşinii către unitatea de comandă. Parametrul 315, bitul 26, Stare relee, trebuie să fie activat. Codurile M de rezervă standard sunt în continuare disponibile.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

63

Următoarele stări ale maşinii vor fi disponibile: * Contactele E-STOP. Acestea vor fi închise atunci când este apăsat butonul E-STOP (oprire de urgenţă). * Alimentarea cu tensiune - 115 VAC. Indică faptul că unitatea de comandă este pornită. Aceasta trebuie conectată la un releu electromagnetic de 115 VAC pentru interfaţă. * Releul de ieşire de rezervă 40. Indică faptul că unitatea de comandă este In-Cycle (în curs de rulare). * Releele de ieşire de rezervă 41 şi 42: 11 = modul MEM & lipsă alarme (modul AUTO) 10 = modul MDI & lipsă alarme (modul manual) 01 = modul bloc cu bloc (modul Single) 00 = alte moduri (zero, DNC, avans rapid, listă de programe, etc.) * Releele de ieşire de rezervă 43 şi 44: 11 = oprire pentru funcţia oprire avans (oprire avans) 10 = oprire M00 sau M01 01 = oprire M02 sau M30 (oprire program) 00 = niciuna dintre cele de mai sus (poate fi o oprire în modul bloc cu bloc sau o RESETARE) * Releul de ieşire de rezervă 45 Funcţia de control manual al vitezei de avans este activă (viteza de avans NU este 100%) * Releul de ieşire de rezervă 46 Funcţia de control manual al turaţiei arborelui principal este activă (turaţia arborelui principal NU este 100%) * Releul de ieşire de rezervă 47. Unitatea de comandă este modul EDIT. Reglarea
piesei

Trebuie să se fixeze adecvat piesa pe masă. Aceasta se poate face în mai multe moduri, utilizându-se menghine, mandrine sau şuruburi T şi bride de fixare.

Mandrina Brida de fixare Menghina

.

64

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Sculele

Funcţiile sculei (Tnn)

Codul Tnn este utilizat pentru a selecta următoarea sculă din schimbătorul de scule ce trebuie fixată în arborele principal. Adresa T nu iniţiază operaţia de schimbare a sculei, aceasta doar selectează ce piesă urmează a fi utilizată în continuare. M06 va iniţia operaţia de schimbare a sculei; de exemplu, T1M06 va fixa scula 1 în arborele principal.
Notă: Nu este necesară o mişcare pe axa X sau Y înainte de efectuarea schimbării sculei; totuşi, dacă piesa de prelucrat sau dispozitivul de fixare este prea mare, poziţionaţi axa X sau Y înainte de schimbarea sculei pentru a preveni o coliziune între scule şi piesă sau dispozitivul de fixare.

O schimbare a sculei poate fi comandată cu axele X, Y şi Z în orice poziţie. Unitatea de comandă va aduce axa Z în poziţia de zero a maşinii. Unitatea de comandă va deplasa axa Z într-o poziţie aflată deasupra poziţiei de zero a maşinii în cursul schimbării sculei, dar nu va coborî niciodată sub poziţia de zero a maşinii. La încheierea schimbării sculei, axa Z va fi plasată în poziţia de zero a maşinii.

Portcuţitele

Există mai multe opţiuni diferite de arbori principali pentru frezele Haas. Fiecare dintre acestea reclamă un portcuţit specific. Cei mai uzuali sunt arborii principali cu con #40 sau #50. Arborii principali cu con ISO 40 se împart în două tipuri, BT şi CT; aceştia sunt denumiţi BT40, respectiv CT40. Arborele principal şi schimbătorul de scule pot susţine un singur tip. O tiretă sau un buton de fixare este necesar(ă) pentru asigurarea portcuţitului în arborele principal. Tiretele sunt înfiletate în partea superioară a portcuţitului şi sunt specifice pentru un anumit tip de arbore principal. Diagrama următoare descrie tiretele utilizate pe frezele Haas. Nu utilizaţi un arbore scurt sau tirete cu un cap în unghi drept (90 de grade); acestea nu sunt potrivite şi pot cauza deteriorări grave ale arborelui principal.
Seturi de 24 de piese
• TPS24CT (TSC) • PS24CT (fără TSC)

Tiretele

Filete 5/8-11 ţoli
JMTBA Standard MAS 403 P40T-1

Doar TSC canal Ø 0.172

• TPS24CT50 (TSC) • PS24CT50 (fără TSC)

Filete 1-8 ţoli
JMTBA Standard MAS 403 P50T-1

Doar TSC canal Ø 0.31
Doar TSC canal Ø 0.172

• TPS24BT (TSC) • PS24BT (fără TSC)

Filete M16 X 2
JMTBA Standard MAS 403 P40T-1

• TPS24E50 (TSC) • PS24E50 (fără TSC)

Filete M24 X 3
JMTBA Standard MAS 403 P50T-1

Doar TSC canal Ø 0.31

CTflanşă în V CAT
BTMAS 403 DIN / ISO
2.69 4.00
.

40T DIN/ISO
• TPS24E (TSC) • PS24E (fără TSC)

Filete M16 X 2

.990

Doar TSC canal Ø 0.172

JMTBA Standard MAS 403 P40T-1

50T DIN/ISO
2.50 3.84 .44 M16X2 1.75 .44 M24X3 2.75

Filete M24 X 3
JMTBA Standard MAS 403 P50T-1

Doar TSC canal Ø 0.31

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

65

Ansamblul portcuţit

Portcuţitele şi tiretele trebuie să fie în bună stare şi strânse împreună cu cheia, pentru a nu se bloca în arborele principal. Curăţaţi corpul portcuţitului (partea care intră în arborele principal) cu o lavetă umezită uşor cu ulei pentru a aplica o peliculă anticorozivă. Portcuţit CT cu con ISO 40 40

.

Tiretă Pull Stud

Sculă (freză deget)

Instalaţi scula în portcuţit conform instrucţiunilor producătorului sculei. Schimbătorul
de scule

Sunt disponibile două tipuri de schimbătoare de scule pentru frezele Haas; acestea sunt schimbătorul de scule lateral şi schimbătorul de scule tip umbrelă. Ambele tipuri sunt comandate în acelaşi mod, dar setarea fiecăruia se face diferit. Înaintea încărcării sculelor, freza trebuie adusă în poziţia de zero (cu butonul power-up/restart (iniţializare/ repornire)), lucru ce trebuie făcut la punerea în funcţiune a maşinii. Schimbătorul de scule este operat manual cu ajutorul butonului tool release (eliberare sculă) şi al butoanelor ATC FWD (ATC înainte) şi ATC REV (ATC înapoi). Există două butoane de eliberare a sculei, unul pe partea laterală a carcasei păpuşii portsculă, celălalt pe tastatură.

Încărcarea schimbătorului de scule
ATENŢIE! Nu depăşiţi specificaţiile maxime ale schimbătorului de scule. Masele sculelor extrem de grele vor fi distribuite uniform. Aceasta înseamnă că sculele grele vor fi amplasate diametral opus una faţă de cealaltă, nu una lângă cealaltă. Asiguraţi-vă că există o distanţă adecvată între scule în schimbătorul de scule; această distanţă este de 3.6” pentru un schimbător cu magazie de 20 de locaşuri. NOTĂ: Presiunea redusă a aerului sau debitul insuficient va determina reducerea presiunii exercitate asupra pistonului de eliberare a sculei şi va prelungi timpul de schimbare a sculei sau nu se va asigura eliberarea acesteia. ATENŢIE! Păstraţi distanţa faţă de schimbătorul de scule în cursul punerii în funcţiune sau scoaterii maşinii de sub tensiune, respectiv în cursul operaţiilor de schimbare a sculei. Sculele sunt încărcate întotdeauna în schimbătorul de scule prin instalarea mai întâi a sculei în arborele principal. Nu încărcaţi niciodată o sculă direct în schimbătorul de scule. ATENŢIE! Sculele ce produc un zgomot puternic atunci când sunt eliberate indică o problemă şi vor fi verificate înainte să se producă o deteriorare gravă a schimbătorului de scule.

Încărcarea sculelor la un schimbător de scule lateral
NOTĂ: O sculă de dimensiuni normale are un diametru de sub 3” pentru maşini cu con ISO 40, respectiv de sub 4” pentru maşini cu con ISO 50. Sculele de dimensiuni mai mari decât acestea sunt considerate a fi de mari dimensiuni.

1. Asiguraţi-vă că sculele încărcate au tireta de tipul corect pentru freza respectivă. 2. Apăsaţi tasta CURNT COMDS (comenzi curente). În urma unei iniţializări/ reporniri recente, apăsaţi o dată tasta Page Up (pagina anterioară) pentru accesa afişajul tabelului Locaşuri magazie scule. Din starea normală de funcţionare, apăsaţi după caz tasta Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru accesa tabelul Locaşuri magazie scule.

66

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

3. Ştergeţi eventuale menţiuni curente pentru scule „mari” sau „grele”. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a vă deplasa la locaşurile ce au un „L” sau „H” în dreptul lor. Apăsaţi tasta Space (spaţiu), apoi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a şterge menţiunile pentru scule „mari” sau „grele”. Sau apăsaţi tasta 3, apoi tasta Origin (origine) pentru a şterge toate menţiunile.

1

2

.

Scule mari (şi grele) cu locaşurile învecinate goale

Sculă grea (nu mare)

4. Apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a reseta tabelul Locaşuri magazie scule la valorile implicite. Astfel se plasează scula 1 în arborele principal, scula 2 în locaşul 1, scula 3 în locaşul 2, etc. Aceasta se face pentru a şterge setările anterioare ale tabelului Locaşuri magazie scule, precum şi pentru a renumerota tabelul Locaşuri magazie scule pentru programul următor. Un alt mod de a reseta tabelul Locaşuri magazie scule este să se tasteze 0 (zero) şi să se apese tasta Origin (origine), ceea ce va determina resetarea tuturor valorilor la zero.
NOTĂ: Nu pot exista două locaşuri diferite în care să se afle acelaşi cod de sculă. Introducerea unui cod de sculă deja afişat în tabelul Locaşuri magazie scule va conduce la o eroare „Cod de sculă invalid”.

5. Determinaţi dacă programul următor necesită eventuale scule mari. O sculă mare are un diametru mai mare de 3” pentru maşini cu con ISO 40, respectiv mai mare de 4” pentru maşini cu con ISO 50. Dacă nu sunt utilizate scule mari, continuaţi cu pasul 8. Dacă se utilizează scule mari, continuaţi cu pasul următor. 6. Organizaţi sculele astfel încât să corespundă programului CNC. Determinaţi poziţiile numerice ale sculelor mari şi indicaţi locaşurile respective ca „mari” în tabelul Locaşuri magazie scule. Pentru a indica un locaş al magaziei de scule ca „mare”, defilaţi până la locaşul respectiv şi apăsaţi tasta L, apoi tasta Write/Enter (scriere/execuţie).
ATENŢIE! O sculă mare nu poate fi plasată în schimbătorul de scule dacă unul sau ambele locaşuri învecinate conţin deja scule. În caz contrar, schimbătorul de scule va intra în coliziune. Sculele mari trebuie să aibă locaşurile învecinate goale. Însă, două scule mari pot împărţi acelaşi locaş gol învecinat.

7. Când sunt indicate toate locaşurile de scule mari sau grele, apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a renumerota tabelul Locaşuri magazie scule. În acest punct, maşina este gata să primească scula 1 în arborele principal.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

67

8. Luaţi scula 1 în mână şi introduceţi-o (tireta mai întâi) în arborele principal. Rotiţi scula astfel încât cele două degajări din portcuţit să fie aliniate cu proeminenţele arborelui principal. Împingeţi scula în sus în timp ce apăsaţi tasta Tool release (eliberare sculă). Când scula este fixată în arborele principal, eliberaţi butonul Tool release (eliberare sculă).
Butonul de eliberare a sculei

.

9. Apăsaţi tasta „Next tool” (scula următoare). 10. Repetaţi paşii 9 şi 10 până când sunt încărcate toate sculele.

Schimbătorul de scule lateral de mare viteză

Schimbătorul de scule lateral de mare viteză are un indicativ suplimentar pentru scule, şi anume „grea”. Sculele grele sunt definite ca scule ce cântăresc peste 4 livre. Dacă se utilizează o sculă având peste 4 livre, scula trebuie înregistrată în tabel cu un „H” (Notă: Toate sculele mari sunt considerate grele). În cursul funcţionării, un „h” în tabelul de scule desemnează o sculă grea într-un locaş mare. Ca măsură de precauţie, schimbătorul de scule va funcţiona la maxim 25% din viteza normală dacă se schimbă o sculă grea. Viteza de urcare/ coborâre a locaşului nu este micşorată. Unitatea de comandă resetează viteza la nivelul rapid implicit odată încheiată schimbarea sculei. Dacă apar probleme la schimbarea unor scule neuzuale sau extreme, contactaţi dealerul pentru asistenţă. H - Grea, dar nu neapărat mare (sculele mari reclamă locaşuri goale de o parte şi de alta). L - Sunt necesare locaşuri goale de o parte şi de alta (sculele mari sunt considerate a fi grele). h - Sculă grea de diametru mic într-un locaş indicat a fi pentru o sculă mare (trebuie să aibă locaşuri goale de o parte şi de alta). Indicaţiile cu minuscule „h” şi „l” sunt plasate de către unitatea de comandă; nu introduceţi un indicativ cu minuscule „h” sau „l” în tabelul de scule. l - Sculă de diametru mic într-un locaş indicat a fi pentru o sculă mare în arborele principal. Sculele mari sunt considerate a fi grele. Sculele grele nu sunt considerate a fi neapărat mari. La schimbătoarele de scule ce nu sunt de mare viteză, „H” şi „h” nu au niciun efect.

68

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Schema de încărcare a sculelor
Încărcarea schimbătorului de scule lateral

(de la iniţializare)

Apăsaţi tasta POWER UP/ RESTART (pornire/repornire) Aşteptaţi revenirea la zero Apăsaţi tastele CURNT COMDS (comenzi curente), PAGE UP (pagina anterioară) pentru a vizualiza Tabelul Locaşuri magazie scule.

O „sculă mare” are un diametru mai mare de 3” pentru maşini cu 40 de conuri, respectiv mai mare de 4” pentru maşini cu 50-de conuri. Schimbătoarele de scule de mare viteză: O „sculă grea” este o sculă având cel puţin 4 livre.

Sunt afişate eventuale menţiuni curente pentru scule „mari” sau „grele”?

Y

Apăsaţi tasta ORIGIN (origine).

N

Ştergeţi alocările pentru scule mari şi/ sau grele derulând până la fiecare „L” şi/sau „H” în parte şi apăsând tastele SPACE (spaţiu) şi WRITE (scriere). Ştergeţi-le pe toate apăsând tastele 3 şi ORIGIN (origine).

Nu tastaţi minuscule „h” (în loc de H) sau „l” ” (în loc de L) în tabelul Scule.

Aveţi nevoie de scule mari sau grele?

Y

N
Introduceţi scula în arborele principal. Apăsaţi tastele HAND JOG (manetă de avans rapid) şi OFFSET (corecţii) pentru a se afişa tabelul Corecţii scule. Avansaţi rapid axa Z pentru a seta corecţia sculei. Apăsaţi tasta TOOL OFFSET MESUR (măsurare corecţie sculă). Apăsaţi tasta NEXT TOOL (scula următoare).

Organizaţi sculele astfel încât să corespundă programului CNC. Determinaţi poziţiile numerice ale sculelor mari. Defilaţi până la locaşul magaziei în care se va instala o sculă mare şi apăsaţi tastele L şi WRITE (scriere). (Respectiv apăsaţi tasta H pentru o sculă grea.)

Aveţi de alocat scule mari suplimentare?

Y

Y

Apăsaţi tasta ORIGIN (origine).

N

Aveţi de încărcat scule suplimentare?

N
.

SFÂRŞIT

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

69

Utilizarea cifrei 0 pentru indicativul de sculă

Un 0 (cifra zero) poate fi introdus în tabelul de scule în locul unui cod de piesă. Dacă se face astfel, schimbătorul de scule nu „vede” locaşul respectiv şi nu va încerca niciodată să instaleze sau să preia o sculă din locaşurile magaziei având menţiunea „0”. Tastaţi 0 şi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a aduce la zero toate locaşurile, tastaţi 1 şi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a ordona locaşurile, respectiv tastaţi 3 şi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a şterge toate menţiunile H, h, L, l. Un 0 nu poate fi utilizat pentru a indica scula introdusă în arborele principal. Arborele principal trebuie să aibă întotdeauna indicat un cod de sculă. Pentru a indica un locaş ca fiind „întotdeauna gol”: Utilizaţi tastele săgeţi pentru a vă deplasa şi marca locaşul ce urmează a fi gol, apăsaţi tasta 0 de pe tastatura numerică şi apoi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Mutarea sculelor în carusel

Dacă sculele trebuie să fie mutate în carusel, respectaţi paşii de mai jos.
ATENŢIE! Planificaţi din timp reorganizarea sculelor din carusel. Pentru a reduce riscul coliziunii schimbătorului de scule, menţineţi la minimum mişcarea sculelor. Dacă există la un moment dat scule mari sau grele în schimbătorul de scule, asiguraţi-vă că acestea sunt mutate între locaşuri ale magaziei indicate ca atare.

Crearea de spaţiu pentru o sculă de mari dimensiuni

Schimbătorul de scule prezentat în figură are o combinaţie de scule de dimensiuni normale. În acest exemplu, scula 12 va fi mutată în locaşul 18 pentru a se crea spaţiu pentru o sculă de mari dimensiuni ce urmează a fi plasată în locaşul 12. 1. Selectaţi modul MDI. Apăsaţi tasta CURNT COMDS (comenzi curente). Apăsaţi tasta Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru accesa tabelul Locaşuri magazie scule. Verificaţi ce cod de sculă este în locaşul 12. 2. Introduceţi Tnn în unitatea de comandă (unde Tnn este codul sculei pentru pasul 1). Apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte). Aceasta determină plasarea sculei din locaşul 12 în arborele principal. 3. Introduceţi P18 în unitatea de comandă, apoi apăsaţi tasta ATC FWD (ATC înainte) pentru a plasa scula aflată în arborele principal în locaşul 18.
Scula 12 în locaşul 18 Sculă mare în locaşul 12

.

70

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

4. Defilaţi până la locaşul 12 din tabelul Locaşuri magazie scule şi apăsaţi tasta L, apoi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a menţiona că locaşul respectiv este „mare”. 5. Introduceţi codul sculei la rubrica SPNDL (arbore principal) în tabelul Locaşuri magazie scule. Introduceţi scula în arborele principal. NOTĂ: Nu pot exista două locaşuri diferite în care să se afle acelaşi cod de sculă. Introducerea unui cod de sculă deja afişat în tabelul Locaşuri magazie scule va conduce la o eroare „Cod de sculă invalid”. 6. Introduceţi P12 în unitatea de comandă şi apăsaţi ATC FWD (ATC înainte). Scula va fi plasată în locaşul 12. NOTĂ: Sculele foarte mari pot fi de asemenea programate. O sculă „foarte mare” este una care ocupă până la trei locaşuri; diametrul sculei va acoperi locaşul sculei de pe ambele părţi ale locaşului în care este instalat. Schimbaţi bitul 3 al parametrului 315 în 1 dacă este necesară o sculă având astfel de dimensiuni. Tabelul de scule trebuie actualizat, deoarece acum sunt necesare două locaşuri goale între două scule foarte mari.

Schimbătorul de scule tip umbrelă

Încărcarea sculelor Sculele sunt încărcate în schimbătorul de scule tip umbrelă prin instalarea mai întâi a sculei în arborele principal. Pentru a încărca o sculă în arborele principal, pregătiţi scula şi apoi parcurgeţi paşii următori: 1. Asiguraţi-vă că sculele încărcate au tireta de tipul corect pentru freza respectivă. 2. Accesaţi modul MDI. 3. Organizaţi sculele astfel încât să corespundă programului CNC. 4. Luaţi scula 1 în mână şi introduceţi-o (tireta mai întâi) în arborele principal. Rotiţi scula astfel încât cele două degajări din portcuţit să fie aliniate cu proeminenţele arborelui principal. Împingeţi scula în sus în timp ce apăsaţi tasta Tool release (eliberare sculă). Când scula este fixată în arborele principal, eliberaţi butonul Tool release (eliberare sculă). 5. Apăsaţi tasta „ATC FWD” (ATC înainte). 6. Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru celelalte scule până când sunt încărcate toate sculele.

Redresarea schimbătorului de scule tip umbrelă

Dacă schimbătorul de scule se blochează, unitatea de comandă va intra automat în stare de alarmă. Pentru a corecta această stare, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă) şi eliminaţi cauza blocajului. Apăsaţi tasta Reset (resetare) pentru a şterge alarmele. Apăsaţi tasta Recover (redresare) şi urmaţi instrucţiunile de resetare a schimbătorului de scule.
ATENŢIE! Nu apropiaţi mâinile de schimbătorul de scule decât dacă este apăsat mai întâi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă).

Redresarea schimbătorului de scule lateral

Dacă a apărut o problemă în cursul schimbării sculei, se impune redresarea schimbătorului de scule. Accesaţi modul Redresarea schimbătorului de scule prin apăsarea butonului Recover (redresare). Unitatea de comandă va încerca mai întâi o redresare automată. În ecranul de redresare a schimbătorului de scule, apăsaţi tasta A pentru a iniţia redresarea automată, respectiv tasta E pentru a ieşi. Dacă redresarea automată eşuează, apare opţiunea de redresare manuală. Apăsaţi tasta M pentru a continua. În modul manual, urmaţi instrucţiunile şi răspundeţi la întrebări pentru a executa o redresare corespunzătoare a schimbătorului de scule. Trebuie parcurs întregul proces de redresare a schimbătorului de scule înainte să se iasă din acest mod. Porniţi rutina de la început dacă ieşiţi prematur din aceasta.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

71

Uşa şi panoul de comutare ale schimbătorului de scule lateral (dacă sunt prevăzute)

Frezele cum ar fi MDC, EC-300 şi EC-400 dispun de un panou auxiliar pentru facilitarea încărcării sculelor. Comutatorul Manual/Auto trebuie setat în poziţia „Auto” pentru o operaţie automată de schimbare a sculei. Dacă acesta este setat în poziţia „Manual”, celelalte două butoane, CW (sens orar) şi CCW (sens antiorar), sunt activate şi schimbările automate ale sculelor sunt dezactivate. Butoanele CW (sens orar) şi CCW (sens antiorar) rotesc schimbătorul de scule în sens orar, respectiv antiorar. Uşa este prevăzută cu un întrerupător ce detectează când aceasta este deschisă. Simbolurile de pe uşa schimbătorului de scule şi panoul de comutare Rotirea caruselului schimbătorului de scule în sens antiorar Rotirea caruselului schimbătorului de scule în sens orar
.

Operarea manuală

Operarea automată

Operarea

Dacă uşa carcasei este deschisă în timp ce se produce schimbarea sculei, schimbarea sculei este oprită şi nu va fi reluată până când nu se închide uşa. Însă, eventuale operaţii de prelucrare aflate în curs vor continua. Dacă se aduce comutatorul în poziţia „Manual” în timp ce o schimbare a sculei este în curs, mişcarea curentă a schimbătorului de scule va fi finalizată. Următoarea schimbare a sculei nu va fi executată până când nu este adus comutatorul înapoi în poziţia „Auto”. Eventuale operaţii de prelucrare aflate în curs vor continua. Caruselul se va roti cu câte o poziţie de fiecare dată când este apăsat butonul CW (sens orar) sau CCW (sens antiorar), cu comutatorul setat în poziţia „Manual”. În cursul redresării schimbătorului de scule, dacă uşa carcasei este deschisă sau dacă poziţia comutatorului este „Manual” şi butonul Recover (redresare) este apăsat, se afişează un mesaj ce informează operatorul că uşa este deschisă sau că este cuplat modul manual. Operatorul trebuie să închidă uşa şi să seteze comutatorul în poziţia Auto pentru a putea continua.

72

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Schema de redresare manuală a schimbătorului de scule lateral
Apăsaţi butonul Recover (redresare)

Există alarme? N

Y

Dacă există alarme, acestea trebuie şterse. Apoi apăsaţi tasta „Y” pentru a continua, apoi Reset (resetare) pentru a şterge alarmele, apoi încercaţi din nou. N Braţul în origine? N Y În origine, continuaţi cu restabilire locaş (Y)? CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua

Există sculă în braţ sau în arborele principal (Y/N)? Y Braţul va împiedica îndepărtarea sculei din arborele principal sau locaş (Y/N)? Y

N

Scula poate să cadă în cursul recuperării sculei. Aşezaţi ceva moale sub sculă pentru a o prinde. Nu prindeţi scula cu mâinile, apoi apăsaţi „Y” pentru a continua. CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua.

Caruselul oprit între locaşuri? N Locaşurile în curs de restabilire, vă rugăm aşteptaţi Verificaţi locaşul curent al caruselului, tastaţi numărul locaşului curent şi apăsaţi „Enter” (execuţie)

Y

Apăsaţi tasta săgeată pentru a deplasa caruselul sau „Write” (scriere) pentru a continua redresarea automată CNC aşteaptă apăsarea „Write” (scriere) pentru a continua

Caruselul oprit între locaşuri?

Y

Treceţi la locaşul următor N

Utilizaţi următoarele comenzi pentru a îndepărta toate sculele din arborele principal şi braţ. Deplasaţi caruselul cu tastele săgeţi. ATC Fwd/Rev - Rotirea braţului înainte sau înapoi Tool Release - Strângere/destrângere sculă Săgeată în sus/în jos - deplasare locaş în sus sau în jos Orient Spindle - Orientarea arborelui principal Pentru a deplasa arborele principal în sus/în jos, braţul trebuie să fie în poziţia de origine şi trebuie să ieşiţi din modul redresare schimbător de scule. Aţi terminat să utilizaţi comenzile (Y)? CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua. Aţi apăsat tasta Orient spindle (orientare arbore principal)? Y
Urmează orientarea arborelui principal. Atenţie! Aceasta poate duce la deteriorarea braţului dacă arborele principal interferează cu mişcarea acestuia. Apăsaţi „O” pentru orientare, „N” pentru anulare

Redresare schimbător de scule încheiată! Apăsaţi tasta „Y” pentru a continua. Vă rugăm să actualizaţi pagina Locaşuri magazie scule.

Pagina de corecţii cu locaşurile afişată.

SFÂRŞIT

Senzorii şi logica de diagnosticare
Casetă came Semnal Intrare discretă Strângere / destrângere Origine Oprire motor Diagramă carusel Semnal Intrare discretă (Locaş) scula unu în poz. (Locaş) sculă în poziţie Locaş în sus Locaş în jos Garare origine Portocaliu / 0 Stinsă / 1 Stinsă / 1 Rotaţie Portocaliu / 0 Roşie / 0 Roşie / 0 Preluare/ eliberare sculă Stinsă / 1 Roşie / 0 Stinsă / 1 Locaş Locaş Locaş între în sus şi în sus în jos în jos 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1

N Utilizaţi tasta Tool Release (eliberare sculă) în timp ce ţineţi de sculă pentru a îndepărta toate sculele din braţ şi arborele principal. Apăsaţi tireta de blocare/eliberare sculă de pe braţ în timp ce ţineţi de sculă şi glisaţi scula în afară. Observaţi câte o tiretă de-blocare-eliberare sculă la fiecare capăt al braţului S-au îndepărtat toate sculele (Y)? CNC aşteaptă un „Y” pentru a continua.

„N” sau N „O” O Orientaţi arborele principal

Locaş Locaş scula unu sculă în în poziţie poziţie 0 0 0 1 1 0 0 1

Braţul în origine? Y
.

Utilizaţi ATC Fwd/Rev (ATC înainte/înapoi) pentru a roti braţul în poziţia de origine

Schimbătorul

de scule hidraulic

(numai HS-3)

Setarea locaşurilor magaziei de scule Tabelul Locaşuri magazie scule este accesat prin apăsarea tastei Offset (corecţii) şi apoi a tastei săgeată dreapta pentru a se deplasa cursorul în coloana locaş sculă. Introduceţi valorile locaşurilor pentru fiecare sculă utilizată. Tabelul trebuie să fie setat corespunzător de către operator pentru a se preveni riscul de deteriorare a sculelor, arborelui principal sau schimbătorului de scule. Crearea unui tabel de scule nou În cursul operării centrului de prelucrare, va fi necesar să se reprogrameze complet tabelul de scule. Există două funcţii utile ce pot fi utilizate ca ajutor pentru crearea unui nou tabel de scule: Apăsarea în orice moment a butonului „ORIGIN” (origine) de pe tastatură în timp ce vă aflaţi în ecranul Tool table (tabel scule) va seta toate locaşurile magaziei de scule la valorile implicite. De exemplu, scula 1 în arborele principal, scula 2 în locaşul 1, scula 3 în locaşul 2, etc. Apăsarea în orice moment a tastei „0” şi apoi a butonului „ORIGIN” (origine) de pe tastatură în timp ce vă aflaţi în ecranul Tool table (tabel scule) va seta toate locaşurile magaziei de scule la zero.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

73

Sistemul de numerotare a sculelor Punerea pentru prima dată a maşinii în funcţiune setează tabelul implicit Locaşuri magazie scule. Tabelul este setat astfel încât fiecare locaş al magaziei să conţină o sculă având codul asociat numărului locaşului. Arborele principal este iniţializat să conţină scula 1 (T1). De exemplu, locaşul 1 este dedicat sculei 1 (T1), locaşul 2 este dedicat sculei 2 (T2), etc. De aceea , schimbătorul de scule lateral ATC 38 are un număr implicit de 38 de scule, T1 - T38 (T1 în arborele principal). Codurile sculelor din tabelul de scule alocă un cod de sculă dedicat fiecărui locaş al schimbătorului de scule. Acest cod rămâne în tabelul de scule indiferent de locul pe care îl ocupă efectiv scula respectivă. De exemplu, dacă scula 5 (T5) este mutată din locaşul 5 al magaziei de scule în arborele principal, tabelul de scule va indica faptul că T5 este în arborele principal şi că locaşul 5 este dedicat sculei T5. O sculă apelată din programul maşinii solicită unităţii de comandă să caute în tabelul de scule codul de sculă respectiv şi să indexeze schimbătorul de scule la locaşul ce conţine acel cod de sculă.
ATENŢIE! Se pot produce deteriorări ale maşinii şi/sau sculelor dacă scula apelată de program nu corespunde cu scula inclusă în tabelul de scule şi/sau scula efectiv instalată în locaşul respectiv.

Codurile de scule acceptabile În general, codurile sculelor variază de la T1 la numărul de locaşuri din lanţul schimbătorului de scule (T38 la un schimbător de scule cu 38 de locaşuri), însă este posibil să se utilizeze toate codurile din tabelul de scule. Aceasta se face pentru a se permite situaţii în care operatorul are nevoie de mai multe locaşuri disponibile ale magaziei de scule pentru a finaliza operaţiile de prelucrare. De exemplu, dacă sunt necesare 55 de scule diferite pentru finalizarea operaţiilor de prelucrare. Vor fi folosite primele 38 de scule, apoi maşina va fi trecută în pauză în timp ce operatorul îndepărtează 17 dintre sculele iniţiale şi le înlocuieşte cu restul de 17 scule necesare pentru încheierea prelucrării. După actualizarea tabelului de scule pentru a se reflecta noile scule din locaşurile aferente cu ajutorul codurilor de sculă T39 - T55, operaţiile de prelucrare pot fi continuate. Utilizarea cifrei „0„ pentru indicativul de sculă Un locaş al magaziei de scule poate fi etichetat ca fiind „întotdeauna gol” prin introducerea unui „0” (zero) drept cod al sculei în tabelul de scule. Dacă se face astfel, schimbătorul de scule nu „vede” locaşul respectiv şi nu va încerca niciodată să instaleze sau să preia o sculă din locaşurile magaziei având menţiunea „0”. Un 0 nu poate fi utilizat pentru a indica scula introdusă în arborele principal. Arborele principal trebuie să aibă întotdeauna indicat un cod de sculă. Utilizarea menţiunilor pentru scule „mari” Schimbătorul de scule poate accepta scule supradimensionate atât timp cât locaşurile adiacente sunt lăsate goale şi se adaugă un indicativ în tabelul de scule. Sculele supradimensionate (mari) sunt sculele având un diametru mai mare de 4.9” (125 mm). Pentru a indica o sculă mare, defilaţi până la locaşul respectiv (cel care conţine o sculă mare) şi apăsaţi tasta „L”, apoi tasta „WRITE/ENTER” (scriere/execuţie). Litera „L” va apărea pe ecran lângă locaşul respectiv şi codurile sculelor de pe ambele părţi ale locaşului vor fi modificate în „-”, indicând faptul că nu pot fi introduse scule în locaşurile respective. Pentru şterge indicativul „L”, marcaţi locaşul „L” şi apăsaţi tasta „SPACE” (spaţiu), apoi tasta „WRITE/ENTER” (scriere/execuţie).
NOTĂ: Sculele mari nu pot avea peste 9.8” (250 mm) diametru.

Sculele grele Indicarea unei scule ca fiind „grea” nu va avea efect asupra vitezei sau acţiunilor schimbătorului de scule.

74

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Instalarea/ îndepărtarea sculelor (schimbătorul de scule hidraulic)

Sculele pot fi instalate în schimbătorul de scule prin introducerea directă a acestora în locaşuri sau prin instalarea lor în arborele principal şi utilizarea butoanelor ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) de pe tastatură pentru stocarea sculelor în schimbătorul de scule. În cursul setării iniţiale, cu ajutorul butoanelor ATC FWD/ REV (ATC înainte/ înapoi), prima sculă introdusă în arborele principal va fi scula T1, iar aceasta va fi plasată în locaşul 1. Pentru a le instala direct în lanţul schimbătorului de scule, aduceţi comutatorul de pe panoul auxiliar al operatorului în poziţia „Manual”, deschideţi uşa operatorului (aflată în spatele carcasei schimbătorului de scule) şi instalaţi sculele în lanţ. Utilizaţi butoanele CW/CCW (sens orar/ antiorar) pentru a deplasa lanţul la următorul locaş gol. Nu uitaţi să lăsaţi câte un locaş gol pe fiecare parte a unei scule mari. Actualizaţi tabelul de scule al schimbătorului de scule odată ce au fost instalate toate sculele. Sculele pot fi îndepărtate prin apelarea fiecărei scule în arborele principal şi îndepărtarea de acolo, respectiv prin scoaterea directă din lanţ prin staţia operatorului din carcasa schimbătorului de scule. Pentru a îndepărta sculele din lanţ, aduceţi comutatorul în poziţia „Manual”, deschideţi uşa operatorului din carcasa schimbătorului de scule, apucaţi scula şi apăsaţi pedala de eliberare.

Funcţionarea butoanelor ATC FWD (ATC înainte)/ ATC REV (ATC înapoi) (schimbătorul de scule hidraulic)

Utilizarea butoanelor ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) va determina deplasarea schimbătorului de scule la locaşul următor al magaziei de scule faţă de scula din arborele principal. De exemplu, dacă scula T15 este în arborele principal şi este dedicată locaşului 20, schimbătorul de scule va plasa scula T15 în locaşul 20 şi apoi ATC va AVANSA la locaşul 21. Acesta nu va prelua scula 16 (T16). Butoanele ATC FWD/REV (ATC înainte/ înapoi) vor schimba scula din arborele principal cu scula următoare sau anterioară. Însă, dacă locaşul următor, respectiv anterior este unul indicat cu un zero (un locaş gol), schimbătorul de scule va sări locaşul respectiv şi va lua o sculă dintr-un locaş non-zero.

Redresarea schimbătorului de scule (schimbătorul de scule hidraulic)

Modul redresarea schimbătorului de scule este utilizat pentru a deplasa manual braţul schimbătorului de scule şi căruciorul în poziţia INIŢIALĂ. Apăsaţi tasta „Recover” (redresare) şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a readuce schimbătorul de scule în poziţia iniţială.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

75

Sculele

blocate

Sculele se pot bloca în arborele principal atunci când se introduce o sculă rece în arborele principal încins. Pentru a îndepărta o sculă blocată: Lăsaţi arborele principal să se răcească şi apoi încercaţi să îndepărtaţi scula cu ajutorul tastei Tool release (eliberare sculă). Dacă scula rămâne în continuare blocată, consultaţi secţiunea de mai jos.
Notă: Sunt necesari doi oameni pentru a îndepărta o sculă blocată din arborele principal.

Avertisment: Purtaţi mănuşi şi ochelari de protecţie, deoarece sculele sunt ascuţite şi se pot sparge.

Apucaţi scula cu o mână şi bateţi în portcuţit (nu în arborele principal) cu un dorn de aluminiu sau alamă. Se poate utiliza un ciocan mic din plastic dacă nu sunt disponibile dornuri. Cealaltă persoană va apăsa şi menţine apăsată tasta Tool release (eliberare sculă). Modul
avans rapid

Modul avans rapid permite avansarea rapidă a tuturor axelor până într-o poziţie dorită. Înaintea avansării rapide a axelor, este necesar să se aducă la zero (punctul de referinţă pentru originea axei) toate axele (consultaţi secţiunea Punerea în funcţiune a maşinii). Pentru a accesa modul avans rapid, apăsaţi tasta hand jog (manetă de avans rapid), apoi tastaţi axa dorită (de ex. X, Y, Z, A sau B etc.) şi utilizaţi fie butoanele de avans rapid manual, fie maneta de avans rapid pentru a deplasa axa. Există diferite trepte de creştere a vitezei ce pot fi utilizate în modul avans rapid; acestea sunt: .0001, .001, .01 şi .1. Maneta opţională de comandă avans rapid de la distanţă (RJH) poate fi de asemenea utilizată pentru avansarea rapidă a axelor. Setarea
decalajelor de origine

Pentru a se prelucra cu precizie o piesă, freza trebuie să ştie exact unde este amplasată piesa pe masă. Avansaţi rapid freza cu un instrument indicator în arborele principal, până când acesta atinge colţul din stânga sus al piesei (conform figurii următoare); această poziţie reprezintă punctul de zero al piesei. Valorile vor fi introduse în G54 din pagina Work Offset (decalaje de origine). Corecţiile/ decalajele pot fi de asemenea introduse manual prin selectarea uneia dintre paginile de corecţii/ decalaje; pentru aceasta, deplasaţi cursorul la coloana dorită, tastaţi un număr şi apăsaţi tasta Write (scriere) sau F1. Apăsarea tastei F1 va determina introducerea numărului în coloana selectată. Introducerea unei valori şi apăsarea tastei Write (scriere) va determina adăugarea valorii introduse la numărul din coloana selectată.

76

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Setarea

tipică a decalajului de origine

1. Aşezaţi materialul în menghină şi strângeţi-l. 2. Introduceţi instrumentul indicator în arborele principal. 3. Apăsaţi tasta Handle Jog (manetă de avans rapid) (A). 4. Apăsaţi tasta .1/100 (B). (Freza se va deplasa cu viteză mare atunci când este rotită maneta). 5. Apăsaţi tasta +Z (C). 6. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 1” deasupra piesei. 7. Apăsaţi tasta .001/1 (E). (Freza se va deplasa cu viteză mică atunci când este rotită maneta). 8. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 0.2” deasupra piesei. 9. Selectaţi una dintre axele X şi Y (F) şi avansaţi manual (D) scula până în colţul din stânga sus al piesei (conform figurii următoare). 10. Apăsaţi tasta Offset (corecţie) (G) până când este activat panoul Work Zero Offset (decalaje de origine piese de prelucrat). 11. Aduceţi cursorul (I) la G54 coloana X. 12. Apăsaţi tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) (J) pentru a introduce valoarea în coloana axei X. Apăsaţi a doua oară tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) (J) pentru a introduce valoarea în coloana axei Y.
ATENŢIE! Nu apăsaţi a treia oară tasta Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă); astfel s-ar introduce valoarea în coloana axei Z. Aceasta ar cauza o coliziune sau o alarmă pentru axa Z atunci când este rulat programul.

C

J

G

H

A B

D
.

F

I

E

Arborele principal în partea frontală în stânga sus

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

77

Setarea corecţiei sculei

Următorul pas este acela de a palpa sculele. Astfel se defineşte distanţa dintre vârful sculei şi suprafaţa superioară a piesei de prelucrat. O altă denumire pentru această mărime este „corecţia lungimii sculei”, ce este indicată cu H în linia codului de maşină; distanţa pentru fiecare sculă este introdusă în tabelul Corecţii scule. 1. Introduceţi scula în arborele principal. 2. Apăsaţi tasta Handle Jog (manetă de avans rapid) (A). 3. Apăsaţi tasta .1/100 (B). (Freza se va deplasa cu viteză mare atunci când este rotită maneta). 4. Selectaţi una dintre axele X şi Y (C) şi avansaţi manual (D) scula până în apropierea centrului piesei. 5. Apăsaţi tasta +Z (E). 6. Avansaţi manual (D) axa Z până la aproximativ 1” deasupra piesei. 7. Apăsaţi tasta .0001/.1 (F). (Freza se va deplasa cu viteză mică atunci când este rotită maneta). 8. Plasaţi o coală de hârtie între sculă şi piesa de prelucrat. Coborâţi cu atenţie scula cât mai aproape de partea superioară a piesei, astfel încât să mai puteţi totuşi mişca hârtia. 9. Apăsaţi tasta Offset (corecţie) (G). 10. Apăsaţi tasta Page Up (pagina anterioară) (H) până când pagina „Coolant - Length - Radius” (lichid de răcire - lungime - rază) ajunge în partea superioară şi derulaţi până la scula #1. 11. Aduceţi cursorul (I) la geometria pentru poziţia #1. 12. Apăsaţi tasta Tool Offset Mesur (măsurare corecţie sculă) (J). Aceasta va prelua poziţia Z aflată în partea din stânga jos a ecranului şi o va completa la poziţia codului sculei respective.
ATENŢIE! Pasul următor va determina deplasarea rapidă a arborelui principal pe axa Z.
J K E G H A B

.

D

C

I

F

Lungimea sculei este măsurată de la vârful sculei până în partea superioară a piesei cu axa Z în poziţia de origine.

Vârful sculei

Partea superioară a piesei

13. Apăsaţi tasta Next Tool (scula următoare) (K). 14. Repetaţi procesul de corecţie pentru fiecare sculă.

78

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Setări suplimentare ale sculelor

Există alte pagini de setare a sculelor în cadrul modului comenzi curente. Apăsaţi tasta Curnt Comds (comenzi curente) şi utilizaţi apoi butoanele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare) pentru a naviga printre pagini. Prima este pagina cu menţiunea „Spindle Load” (încărcare arbore principal) şi „Vibration” (vibraţii) în partea superioară a paginii. Programatorul poate adăuga o limită de încărcare a arborelui principal şi de vibraţii. Unitatea de comandă va lua aceste valori ca referinţă, putând fi setată să execute o acţiune specifică în cazul atingerii limitelor respective (a se vedea setarea 84).

A doua pagină este pagina „Tool life” (durata de viaţă a sculei). Pe această pagină există o coloană intitulată „Alarm” (alarme). Programatorul poate introduce o valoare în această coloană ce va determina oprirea maşinii odată atins perioada de timp specificată pentru utilizarea sculei.
Utilizarea
funcţiei de management avansat al sculei

Prezentarea funcţiei de management avansat al sculei

Funcţia ATM (Advanced Tool Management - managementul avansat al sculei) permite programatorului să seteze şi acceseze scule dublate pentru o aceeaşi serie de lucrări. Pagina ATM se află în modul Comenzi curente (apăsaţi tastele Current Commands (comenzi curente) şi Page up (pagina anterioară) o dată). În continuare este prezentat un exemplu de ecran ATM; ecranul are în titlu „TOOL GROUP” (grupă scule). Sculele dublate sau de rezervă sunt clasificate în grupe specifice. Programatorul specifică o grupă de scule, în loc să indice o singură sculă, în programul cod G. ATM va urmări utilizarea sculelor individuale dintr-o grupă de scule şi o va compara cu limitele definite de utilizator. Odată limita (de ex. numărul de utilizări sau încărcarea sculei) atinsă, freza va selecta automat o altă scule din grupa respectivă data următoare când va fi necesară o astfel de sculă. Când o sculă este epuizată, lampa de avertizare clipeşte în portocaliu şi ecranul privind durata de viaţă a sculei este afişat automat. Pentru a activa funcţia ATM, asiguraţi-vă că setarea 7 (Parameter lock, blocare parametri) este dezactivată şi apăsaţi tasta E-stop (oprire de urgenţă). Sub parametrul 315, bitul 28, modificaţi valoarea din „0” în „1” şi apăsaţi tasta F4 pentru a comuta de la o fereastră la alta. Utilizaţi tastele săgeţi (stânga, dreapta, sus, jos) pentru a vă deplasa de la o opţiune la alta în fereastra activă. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta, modifica sau şterge valori ale fiecărei opţiuni, în funcţie de selecţie. Colţul din stânga jos afişează informaţii ajutătoare simple despre opţiunea selectată.
Eticheta fereastră activă
ADVANCED TOOL MANAGEMENT (TOOL DATA) GROUP ID:
<PREVIOUS> <NEXT>

PRESS F4 TO CHANGE ACTIVE WINDOW 1000 <ADD> <DELETE> USAGE: HOLES: FEED TIME: TOTALTIME: TOOL LOAD: CRNT PKT 0 HOLES FEED TIME TOTAL TIME USAGE LOAD H-CODE D-CODE 0 0 0 0 0 TL ACTION: FLUTES ALARM

Fereastra Grupă de scule

<RENAME> <SEARCH> GROUP USAGE: IN ORDER DESCRIPTION: TL IN SPINDLE 1 TOOLS EXP LIFE
0 0 0 0 0 0

Fereastra Limite admise

Fereastra Date scule

Press WRITE/ENTER to display the previous tool groups data
.

Text ajutor

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

79

Tool Group (grupă de scule) - În fereastra Tool Group (grupă de scule), operatorul defineşte grupele de scule utilizate în program. Previous (anterioară) – Marcaţi <PREVIOUS> (anterioară) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a comuta afişajul la grupa anterioară. Next (următoare) – Marcaţi <NEXT> (următoare) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a comuta afişajul la grupa următoare. Add (adăugare) – Marcaţi <ADD> (adăugare), tastaţi un număr între 1000 şi 2999, şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a adăuga o grupă de scule. Delete (ştergere) – Utilizaţi <PREVIOUS> (anterioară) sau <NEXT> (următoare) pentru a defila până la grupa de şters. Marcaţi <DELETE> (ştergere) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Confirmaţi ştergerea; răspundeţi „Y” pentru a executa ştergerea; răspundeţi „N” pentru a anula ştergerea. Rename (redenumire) – Marcaţi <RENAME> (redenumire), tastaţi un număr între 1000 şi 2999, şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a schimba codul grupei. Search (căutare) - Pentru a căuta o grupă, marcaţi <SEARCH> (căutare), introduceţi codul unei grupe şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Group Id (cod grupă) – Afişează codul de identificare al grupei. Group Usage (utilizare grupă) – Introduceţi ordinea în care sunt apelate sculele dintr-o grupă. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a selecta modul de utilizare a sculelor. Description (descriere) – Introduceţi un nume descriptiv pentru grupa de scule. Allowed Limits (limite admise) - Fereastra Allowed Limits (limite admise) conţine limitele definite de utilizator pentru a se determina când este uzată o sculă. Aceste variabile vizează toate sculele din grupă. Dacă oricare dintre variabile este setată la zero, aceasta va fi ignorată. Feed Time (timp de avans) – Introduceţi perioada totală de timp, în minute, în care scula este utilizată în avans de lucru. Total Time (timp total) – Introduceţi timpul total, în minute, în care este utilizată scula. Tool Usage (utilizare sculă) – Introduceţi timpul total în care este utilizată o sculă (numărul de schimbări ale sculei). Holes (alezaje) – Introduceţi numărul total de alezaje pe care o sculă le poate găuri. Tool Load (încărcare sculă) – Introduceţi încărcarea maximă a sculei (în procente) pentru sculele dintr-o grupă. TL Action*(acţiune sculă) – Introduceţi acţiunea automată ce trebuie întreprinsă atunci când este atins procentul de încărcare maximă a sculei. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a selecta acţiunea automată. Tool Data (date scule) TL in Spindle (sculă în arborele principal) – Scula aflată în arborele principal.

80

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Tool (sculă) – Utilizată pentru a adăuga sau elimina o sculă dintr-o grupă. Pentru a adăuga o sculă, apăsaţi tasta F4 până când este marcată fereastra Tool Data (date scule). Utilizaţi tastele săgeţi pentru a marca oricare dintre zonele din coloana „Tool” (sculă) şi introduceţi un cod de sculă. Introducerea unui zero va şterge scula, respectiv marcarea codului sculei şi apăsarea tastei ORIGIN (origine) va duce la resetarea codului H, codului D şi a datelor despre caneluri la valorile implicite. EXP (expirare) – Utilizată pentru scoaterea manuală din uz a unei scule dintr-o grupă. Pentru a scoate din uz o sculă, introduceţi un „*”, respectiv pentru a şterge o sculă uzată ( * ), apăsaţi tasta Enter (execuţie). Life (durată de viaţă) – Durata de viaţă rămasă a unei scule în procente. Aceasta este calculată de unitatea de comandă CNC, ce utilizează datele efective ale sculei şi limitele introduse de operator pentru grupă. CRNT PKT (locaş curent) – Locaşul magaziei schimbătorului de scule în care se află scula marcată. H-Code (cod H) – Codul H (lungimea sculei) ce va fi utilizat pentru sculă. Codul H nu poate fi editat decât dacă setarea 15 H & T Code Agreement (adaptare cod H & T) este dezactivată. Operatorul poate schimba codul H prin introducerea unui număr şi apăsarea tastei Enter (execuţie). Numărul introdus va corespunde cu codul sculei din afişajul tabelului Corecţii scule. D-Code (cod D) – Codul D ce va fi utilizat pentru scula respectivă. Codul D poate fi schimbat prin introducerea unui număr şi apăsarea tastei Enter (execuţie).
NOTĂ: Implicit, codurile H şi D sunt setate în managementul avansat al sculei astfel încât să fie egale cu codul sculei ce este inclusă în grupă.

Flutes (caneluri) – Numărul de caneluri al sculei. Acesta poate fi editat prin selectare, introducerea unui număr nou şi apăsarea tastei Enter (execuţie). Aceasta este similară coloanei „Caneluri” din pagina Corecţii scule. Marcarea oricăreia dintre următoarele secţiuni (de la alezaje până la încărcare) şi apăsarea tastei ORIGIN (origine) va duce la ştergerea valorii acestora. Pentru modificarea valorilor, marcaţi valoarea dintr-o anumită categorie, introduceţi noul număr şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Load (încărcare) – Încărcarea maximă, în procente, exercitată asupra sculei. Alezaje – Numărul de alezaje pe care scula le-a găurit/ tarodat/ alezat prin aplicarea unor cicluri închise de grupa 9. Feed Time (timp de avans) – Perioada de timp, în minute, în care scula a fost utilizată în avans de lucru. Total Time (timp total) – Perioada totală de timp, în minute, în care a fost utilizată scula. Usage (utilizare) – Numărul de ocazii în care a fost utilizată scula.

Setarea grupei de scule

Pentru a adăuga o grupă de scule, apăsaţi tasta F4 până când este marcată fereastra Tool Group (grupă de scule). Utilizaţi tastele săgeţi până când este marcată opţiunea <ADD> (adăugare). Introduceţi un număr între 1000 şi 2999 (acesta va fi codul de identificare al grupei). Pentru modificarea codului de identificare al unei grupe, marcaţi opţiunea <RENAME> (redenumire), introduceţi noul număr şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

81

Utilizarea grupei de scule

O grupă de scule trebuie setată înainte de utilizarea unui program. Pentru a utiliza o grupă de scule într-un program, setaţi mai întâi grupa de scule. Apoi, înlocuiţi cu codul de identificare al grupei de scule codul de sculă şi codurile H şi D în program. Observaţi programul următor ca exemplu de format nou de programare.

Exemplu: T1000 M06 (grupa de scule 1000) G00 G90 G55 X0.565 Y-1.875 S2500 M03
G43 H1000 Z0.1 (codul H 1000 la fel ca şi codul de identificare al grupei) G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 X1.115 Y-2.75 X3.365 Y-2.875 G00 G80 Z1.0 T2000 M06 (se utilizează grupa de scule 2000) G00 G90 G56 X0.565 Y-1.875 S2500 M03 G43 H2000 Z0.1 (codul H 2000 la fel ca şi codul de identificare al grupei) G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 X1.115 Y-2.75 X3.365 Y-2.875 G00 G80 Z1.0 M30

Macro-urile

Funcţia de management al sculei poate utiliza macro-uri pentru a scoate din uz o sculă dintr-o grupă de scule. Macro-urile 8001 - 8200 reprezintă sculele 1 - 200. Prin setarea unuia dintre aceste macro-uri la 1, operatorul poate indica o sculă ca fiind expirată. Exemplu: #8001 = 1 (aceasta va indica scula 1 ca fiind expirată, iar aceasta nu va mai fi utilizată)

#8001 = 0 (dacă scula 1 a fost indicată ca expirată manual sau printr-un macro, atunci setarea macro-ului 8001 la 0 va face ca scula 1 să fie din nou disponibilă pentru utilizare) Variabilele macro 8500-8515 activează un program cod G pentru a obţine informaţii despre grupa de scule. Când un cod de identificare grupă de scule este specificat cu ajutorul macro-ului 8500, unitatea de comandă va transmite informaţiile despre grupa de scule în variabilele macro 8501 - 8515. Consultaţi variabilele 8500 - 8515 în capitolul Macro-urile cu privire la informaţiile din eticheta de date a variabilelor macro. Variabilele macro 8550-8564 activează un program cod G pentru a obţine informaţii despre fiecare sculă. Când un cod de sculă individuală ID este specificat cu ajutorul macro-ului 8500, unitatea de comandă va transmite informaţiile despre scula individuală în variabilele macro 8551 - 8564. În plus, un utilizator poate să specifice codul unei grupe ATM cu ajutorul macro-ului 8550. În acest caz, unitatea de comandă va transmite informaţiile despre scula curentă din grupa de scule ATM specificată cu ajutorul variabilelor macro 8551 8564. Consultaţi descrierea pentru variabilele 8551 - 8564 din capitolul Macro-urile. Valorile din aceste macrouri furnizează date ce sunt accesibile şi prin macro-urile începând cu 1601, 1801, 2001, 2201, 2401, 2601, 3201 şi 3401 şi macro-urile începând cu 5401, 5501, 5601, 5701, 5801 şi 5901. Primele 8 seturi asigură accesul la datele referitoare la sculele 1 - 200; ultimele 6 seturi furnizează date pentru sculele 1 - 100. Macrourile 8551 - 8564 asigură accesul la aceleaşi date, dar pentru sculele 1 - 200 pentru toate articolele de date.

82

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Salvarea şi restabilirea tabelelor de management avansat al sculei

Unitatea de comandă poate salva şi restabili variabilele asociate funcţiei de management avansat al sculei (ATM) pe un dispozitiv USB şi prin intermediul RS-232. Aceste variabile includ datele introduse în ecranul ATM. Informaţiile pot fi salvate, fie în cadrul unui back-up general prin utilizarea paginii LIST PROG/POSIT (listă de programe/ poziţie), fie prin salvarea doar a informaţiilor ATM prin apelarea ecranului ATM şi apăsarea tastei F2. Când datele ATM sunt salvate în cadrul unui back-up general, sistemul creează un fişier separat cu o extensie ATM. Datele ATM pot fi salvate şi restabilite prin intermediul portului RS-232 prin apăsarea butoanelor SENDRS232 (transmitere RS-232) şi RECV232 (recepţie RS-232) în timp ce este afişat ecranul ATM.
opţional de lichid de răcire programabil

Robinetul

Origine
01 20
.

Lichidul de răcire programabil (P-cool) orientează lichidul de răcire spre piesa de prelucrat sub diferite unghiuri. Unghiul lichidului de răcire poate fi modificat prin intermediul programului CNC. Este afişată o colană suplimentară în pagina de corecţii scule, intitulată „Coolant Position” (poziţie lichid de răcire), în cazul instalării acestei opţiuni. Robinetul va fi deplasat în poziţia introdusă pentru scula respectivă atunci când sunt apelate codul H asociat şi M08.

Setarea lichidului de răcire programabil (P-Cool)
Utilizarea tabelului Corecţii scule 1. Apăsaţi tasta OFFSET (corecţie) pentru a deschide tabelul de corecţii, apăsaţi tasta CLNT UP (lichid de răcire în sus) sau CLNT DOWN (lichid de răcire în jos) pentru a deplasa ajutajul P-cool în poziţia dorită. Apăsaţi tasta COOLNT (lichid de răcire) pentru a activa lichidul de răcire în vederea verificării poziţiei P-cool. Notă: Poziţia P-cool este afişată în colţul din stânga jos al ecranului. 2. Introduceţi numărul poziţiei lichidului de răcire pentru sculă în coloana Coolant Position (poziţie lichid de răcire) şi apăsaţi tasta F1. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru fiecare sculă. Comandarea P-Cool (lichid de răcire programabil) în program Puteţi de asemenea introduce poziţia lichidului de răcire sub formă de cod H în program. De exemplu, H2 va comanda ajutajul în poziţia introdusă în coloana Tool 2 Coolant Position column (poziţie lichid de răcire scula 2). Dacă setarea 15 (H & T Agreement (adaptare cod H & T)) este activată, codul H şi codul T comandate în program trebuie să fie aceleaşi (de ex. T1 H1 trebuie utilizate împreună). Dacă setarea 15 este dezactivată, codul H şi codul T comandate nu trebuie să fie aceleaşi (de ex. se pot comanda T1 H2). Utilizarea variabilelor de sistem Puteţi seta poziţiile lichidului de răcire pentru sculele 1 - 200 cu ajutorul variabilelor de sistem 3401 - 3600. De exemplu, #3401=15 setează poziţia lichidului de răcire pentru scula 1 în poziţia 15.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

83

Modul Grafic Un mod sigur de a depana un program presupune rularea acestuia în modul Grafic. Nu se produce nicio mişcare pe maşină, mişcările fiind ilustrate în schimb pe ecran. Modul Grafic poate fi accesat din modurile Memorie, MDI, DNC sau Editare. Pentru a rula un program, apăsaţi tasta SETNG/GRAPH (setări/grafic) până când este afişată pagina Graphics (grafice). Sau apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu) din panoul Active program (program activ) în modul Editare pentru a accesa modul Grafic. Pentru a rula DNC în grafice, selectaţi DNC, apoi deschideţi afişajul grafic şi transmiteţi programul către unitatea de comandă a maşinii (consultaţi secţiunea Comanda numerică directă (DNC)). Există trei funcţii de afişare utile în modul Grafic ce pot fi accesate prin apăsarea uneia dintre tastele funcţionale (F1 - F4). F1 este butonul de ajutor, ce oferă o scurtă descriere a fiecăreia dintre funcţiile posibile în modul Grafic. F2 este butonul de focalizare, ce permite mărirea unei zone prin utilizarea tastelor săgeţi, Page Up (pagina anterioară) şi Page Down (pagina următoare) pentru a controla nivelul de focalizare şi apăsarea tastei Write (scriere). Butoanele F3 şi F4 sunt utilizate pentru a controla viteza de simulare. Reţineţi că nu toate funcţiile sau mişcările maşinii sunt simulate în grafice. Funcţionarea
simulată

Funcţia simulare este utilizată pentru a se verifica rapid un program fără a se prelucra efectiv vreo piesă. Funcţia simulare este selectată prin apăsarea tastei Dry Run (simulare) din modul MEM sau MDI. În modul Simulare, toate avansurile rapide şi avansurile de lucru sunt rulate la vitezele selectate cu ajutorul butoanelor de avans rapid. Simularea poate fi activată sau dezactivată numai atunci când un program este finalizat complet sau când este apăsată tasta Reset (resetare). Simularea va face totuşi toate mişcările comandate XYZ şi schimbările necesare ale sculelor. Tastele de control manual pot fi utilizate pentru reglarea turaţiei arborelui principal în modul Simulare. Notă: Modul Grafic este pe cât de util, pe atât de sigur, deoarece acesta nu deplasează axele maşinii înainte ca programul să fie verificat. Rularea
programelor

Odată încărcat un program pe maşină şi corecţiile/ decalajele setate, rulaţi programul prin apăsarea tastei Cycle Start (pornire ciclu). Vă recomandăm să rulaţi programul în modul Grafic înainte să executaţi orice operaţie de aşchiere. Editarea
în fundal

Editarea în fundal permite editarea unui program în timp ce un alt program este în curs de rulare. Pentru a activa editarea în fundal în timp ce un program este rulat, apăsaţi tasta Edit (editare) până când este activat panoul de editare în fundal (în partea dreaptă a ecranului). Apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) pentru a selecta un program de editat în fundal (acesta trebuie să fie un program încărcat în memorie) din listă şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a începe editarea în fundal. Pentru a selecta un alt program pentru editarea în fundal, apăsaţi tasta Select Prog (selectare program) din panoul de editare în fundal şi alegeţi un nou program din listă. Toate modificările făcute în cursul editării în fundal nu vor afecta programul în curs de rulare, nici subprogramele acestuia. Modificările vor avea efect cu proxima ocazie cu care este rulat programul. Pentru a ieşi din editarea în fundal şi a reveni la programul în curs de rulare, apăsaţi tasta Prgrm Convrs (conversie program). Tasta Cycle Start (pornire ciclu) nu poate fi utilizată în modul Editare în fundal. Dacă programul conţine o oprire programată (M00 sau M30), ieşiţi din modul Editare în fundal (apăsaţi tasta F4) şi apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu) pentru a relua programul.
Notă: Toate datele de la tastatură sunt orientate spre modul Editare în fundal, atunci când o comandă M109 este activă şi este accesat modul Editare în fundal. Odată o editare încheiată (prin apăsarea tastei Prgrm/ Convrs (conversie program)), intrările de la tastatură vor reveni la M109 pentru programul în curs de rulare.

84

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Oprire

rulare

- Avans

rapid

- Continuare

Această funcţie permite operatorului să oprească un program în curs de rulare, să avanseze rapid departe de piesă, apoi să reia execuţia programului. În continuare este prezentată o procedură de lucru: 1. Apăsaţi tasta Feed Hold (oprire avans) pentru a opri programul în curs de rulare. 2. Apăsaţi tastele X, Y sau Z, apoi Handle Jog (manetă de avans rapid). Unitatea de comandă va memora poziţiile curente pe axele X, Y şi Z. Notă: Celelalte axe în afară de X, Y şi Z nu pot fi avansate rapid. 3. Unitatea de comandă va afişa mesajul „Jog Away” (avans rapid de îndepărtare). Utilizaţi maneta de avans rapid, maneta de comandă avans rapid la distanţă şi butoanele de avans şi blocare avans pentru a îndepărta scula de piesă. Acţionaţi tastele AUX CLNT (TSC) (lichid de răcire auxiliar) sau COOLNT (lichid de răcire) pentru a activa/ dezactiva lichidul de răcire (AUX CLNT reclamă ca arborele principal să se rotească şi uşa să fie închisă). Arborele principal poate fi controlat prin apăsarea tastelor CW (sens orar), CCW (sens antiorar), Stop (oprire), Tool Release (eliberare sculă). Dacă e cazul, sculele pot fi schimbate. Atenţie: Când se continuă un program, vor fi utilizate vechile decalaje pentru poziţia de retur. De aceea, este nesigur şi nerecomandat să se schimbe sculele şi decalajele atunci când programul este întrerupt. 4. Avansaţi rapid într-o poziţie cât mai apropiată posibil de poziţia memorată sau într-o poziţie pentru care există o traiectorie rapidă neobstrucţionată pentru revenirea în poziţia memorată. 5. Reveniţi la modul anterior prin apăsarea tastei MEM (memorie), MDI (introducere manuală date) sau DNC (comandă numerică directă). Unitatea de comandă va continua numai dacă este reluat modul în care s-a produs oprirea. 6. Apăsaţi tasta Cycle Start (pornire ciclu). Unitatea de comandă va afişa mesajul „Jog Return” (avans rapid de revenire) şi se va avansa rapid pe axele X şi Y la 5% de poziţia în care s-a apăsat tasta Feed Hold (oprire avans), apoi se va reveni pe axa Z. Atenţie: Unitatea de comandă nu va urma traiectoria utilizată pentru avansul rapid de îndepărtare. Dacă se apasă tasta Feed Hold (oprire avans) în cursul unei mişcări, mişcarea axelor frezei se va opri şi se va afişa mesajul „Jog Return Hold” (oprire avans rapid de revenire). Apăsarea tastei Cycle Start (pornire ciclu) va determina reluarea de către unitatea de comandă a mişcării de avans rapid de revenire. Când mişcarea este încheiată, unitatea de comandă va reveni în starea de oprire avans. 7. Apăsaţi din nou tasta Cycle Start (pornire ciclu) şi programul va relua funcţionarea normală. Consultaţi de asemenea setarea 36 Program Restart (repornire program). Cronometrul
de suprasolicitare axă

Atunci când pentru arborele principal sau o axă se înregistrează o suprasolicitare, este pornit un cronometru, ce este afişat în panoul POSITION (poziţie). Cronometrul la 1.5 minute şi face o numărătoare inversă spre zero. O alarmă de suprasolicitare axă (SUPRASARCINĂ SERVO) este afişată atunci când perioada respectivă de timp a expirat. Schimbătorul
de palete

(Seria EC

şi

MDC-500)

Prezentare

Schimbătorul de palete este comandat prin intermediul unui program CNC. Funcţia M50 (executare schimbare paletă) constă din deblocarea, ridicarea şi rotirea paletelor, apoi coborârea şi blocarea din nou a paletelor. Schimbătorul de palete roteşte paletele cu 180ᵒ, apoi înapoi; acesta nu o roteşte continuu în acelaşi sens. Schimbătorul de palete este prevăzut cu un dispozitiv acustic de semnalizare pentru alertarea personalului din apropiere atunci când se produce o schimbare de paletă. Însă, nu vă bazaţi pe acest semnal pentru a preveni accidentele.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

85

Avertizări şi atenţionări referitoare la schimbătorul de palete

• Piesele mari pot intra în coliziune cu batiul în cursul schimbării paletelor.

• Verificaţi spaţiul disponibil pe lungimea sculei în cursul schimbării paletelor. Sculele lungi pot intra în coliziune cu piesa de prelucrat.

Articolele ce depăşesc raza maximă şi limitele de înălţime vor duce la deteriorarea maşinii atunci când se roteşte paleta

.

Este prezentată EC-300

Încărcarea maximă a paletei

Funcţionarea schimbătorului de palete

EC-300 550 lb (249 kg) per staţie, echilibrare în limitele 20% MDC 700 lb (318 kg) per staţie, echilibrare în limitele 20% EC-400 indexor 1 şi 45 de grade – 1000 lb per paletă A 4-a axă întreagă 660 lb per paletă

Schimbătorul de palete este comandat cu ajutorul codurilor M. M50 determină dacă o paletă a fost planificată. Paletele se vor schimba dacă este planificată o paletă sau programul se va opri şi va solicita intervenţia operatorului dacă nu este planificată o paletă. G188 utilizează tabelul de planificare palete pentru a încărca şi rula programul planificat pentru paleta curentă. Odată programul de prelucrare încheiat, comanda M99 determină revenirea la M50 (schimbare paletă) pentru a se încărca următoarea paletă. M36 nu este utilizată în această metodă, deoarece M50 monitorizează planificarea paletelor. M36 este destinată pentru compatibilitatea la revenire şi pentru a programa schimbările de palete fără utilizarea PST. Mesajele ajută operatorul la încărcare/ descărcare şi schimbarea paletelor. De exemplu, la începerea schimbării paletelor M50, dacă staţia de încărcare nu este pregătită, se afişează un mesaj pe ecran. Mesajul va continua să clipească şi schimbarea paletelor nu va continua până când staţia de încărcare este pregătită şi este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită). La începerea schimbării paletelor, dacă staţia de încărcare este pregătită, nu apare niciun mesaj, şi nu trebuie apăsat niciun buton, iar schimbarea paletelor este iniţiată direct.

M46 – Qn Pmm

Salt la linia mm din programul curent dacă paleta n este încărcată; în caz contrar, se continuă cu blocul următor. Verifică în tabelul de planificare palete dacă programul curent este alocat paletei încărcate. Dacă programul curent nu apare în listă sau paleta încărcată nu este cea corectă pentru program, se generează o alarmă. M48 poate să apară într-un program listat în PST, însă niciodată într-o subrutină a programului PST. Apare o alarmă dacă M48 este încapsulată incorect.

M48 – Confirmă faptul că programul curent este adecvat pentru paleta încărcată

86

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

M49Pnn Qmm – Setează starea paletei nn la o valoare de mm.

Fără un cod P, această comandă setează starea paletei încărcate curent. Starea fiecărei palete este definită în meniul de tip listă derulantă al (PST). Pentru a uşura încărcarea/ descărcarea pieselor şi a mări viteza de producţie, frezele cu schimbarea paletelor dispun de o zonă suplimentară de încărcare. Staţia de încărcare este protejată de o uşă, iar panoul auxiliar al operatorului include câteva butoane pentru controlul schimbătorului de palete. Ca măsură de precauţie, uşa staţiei de încărcare trebuie să fie închisă înainte să se poată produce o schimbare a paletelor.
NOTĂ: Paleta staţiei de încărcare trebuie să fie în poziţia de origine pentru a se face o schimbare a paletelor.

Staţia de încărcare a operatorului (EC-300, EC-400, MDC)

Comenzile panoului auxiliar al operatorului

Emergency Stop (oprire de urgenţă): Butonul se comportă exact la fel cu cel aflat pe consola operatorului. Rotary Index (index masă rotativă): Roteşte paleta staţiei de încărcare (a se vedea setarea 164). Part Ready (piesă pregătită): Utilizat pentru a indica faptul că paleta este pregătită. Acesta conţine de asemenea o lampă de control ce 1) clipeşte atunci când unitatea de comandă aşteaptă intervenţia operatorului sau 2) este aprinsă atunci când operatorul este pregătit pentru schimbarea paletelor. Simbolurile panoului auxiliar al schimbătorului de palete

Rotire paletă

Piesă pregătită

Codul G al schimbătorului de palete

G188 Apelarea programului de la PST Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată pe baza intrării PST pentru paleta respectivă

Programarea schimbătorului de palete

Schimbătorul de palete poate fi programat să ruleze acelaşi program de prelucrare pentru ambele palete, respectiv câte un program diferit pentru fiecare paletă. Consultaţi „Exemple de programe” pentru câteva opţiuni disponibile pentru programarea schimbării paletelor. Metoda 1 Metoda următoare este cea preferabilă pentru realizarea schimbării paletelor: Pentru a se executa automat secvenţierea paletelor şi selecţia programului de prelucrare, fiecare paletă trebuie să fie „planificată” şi trebuie să aibă un program de prelucrare alocat. Planificarea se face în două moduri, primul fiind acela de planificare a unei palete cu ajutorul butonului Part Ready (piesă pregătită) de pe panoul operatorului. Apăsarea butonului planifică paleta aflată în afara zonei de prelucrare. Cel de-al doilea mod asigură planificarea paletelor pe baza tabelului PST (Pallet Schedule Table - Tabel de planificare palete). Acest afişaj poate fi accesat prin apăsarea tastei CURNT COMDS (comenzi curente) şi apoi a tastei Page Up (pagina anterioară) sau Page Down (pagina următoare) până când este prezentat tabelul de planificare palete. Utilizaţi tastele săgeţi pentru marcarea căsuţei „Load Order” (ordine încărcare) pentru paletă. Introduceţi un număr de paletă şi apoi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Dacă există deja nu număr de prioritate pentru paleta respectivă, vor fi actualizate dacă e cazul numerele de „ordine de încărcare” pentru celelalte palete. O paletă aflată pe receptor (în zona de lucru) va avea un asterisc în coloana „Load Order” (ordine de încărcare); această paletă nu poate fi planificată.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

87

Alocarea unui program de prelucrare se face de asemenea din afişajul PST. Utilizaţi tastele săgeţi pentru marcarea căsuţei „Program Number” (număr program) pentru paletă. Numărul programului se introduce prin tastarea numărului şi apoi apăsarea tastei Write/Enter (scriere/execuţie). De exemplu, dacă tastaţi „O123”, apoi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie), se va introduce în tabel numărul programului O00123. Dacă un program de prelucrare întâlneşte o M50 (fără cod P) şi butonul Part Ready (piesă pregătită) nu a fost apăsat, unitatea de comandă va opri procesarea, lampa de avertizare va clipi în verde şi va fi afişat mesajul „None Scheduled” (lipsă paletă planificată). Freza va aştepta până când este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită), respectiv până la actualizarea tabelului PST, înainte să execute schimbarea paletelor. Această funcţie previne schimbarea paletelor înainte ca operatorul să fie pregătit. Butonul Part Ready (piesă pregătită) poate fi apăsat în orice moment şi va fi recunoscut atunci când este necesară următoarea schimbare a paletelor.

Metoda 2

Deşi se recomandă utilizarea metodei anterioare, schimbătorul de palete poate fi operat de asemenea fără secvenţierea automată sau înregistrările din PST. Aceasta se face prin utilizarea M50 cu un cod P. Pentru funcţionarea corectă, M50 trebuie precedată de M36. M36 P1 înainte de M50 P1 va verifica dacă paleta #1 este pregătită. Paletele pot fi schimbate fără secvenţiere automată sau înregistrări din PST. Aceasta se face prin utilizarea M50 cu un cod P. M50 P1 va încărca paleta #1 fără a verifica dacă aceasta este planificată. Dacă a fost apăsat butonul PART READY (piesă pregătită), atunci va fi încărcată paleta #1. Dacă nu a fost apăsat butonul PART READY (piesă pregătită) pentru paleta #1, lampa de control din buton va clipi şi va fi afişat mesajul „Schedule Pal#1” (planificaţi paleta #1).

Tabelul de planificare palete

Tabelul de planificare palete încorporează un număr de funcţii care să ajute operatorul cu rutina alocată. Load Order (ordine de încărcare) şi Pallet Status (stare palete) aceste două funcţii lucrează împreună pentru a indica ce paletă se află curent în zona de prelucrare. Pallet Usage (utilizări paletă) Această funcţie indică numărul de ocazii în care o anumită paletă a fost încărcată în zona de prelucrare. Contorul revine la 0 după 32767 de schimbări ale paletei. Program Number (număr program) Acest detaliu indică ce număr de program a fost alocat paletei. Program Comment (comentarii program) În această zonă se afişează comentariile scrise în programul de prelucrare. Există 30 de valori diferite pentru starea paletei ce pot fi utilizate. Primele patru: Unscheduled (neplanificată), Scheduled (planificată), Loaded (încărcată) şi Completed (finalizată) sunt fixe şi nu pot fi modificate. Restul de 26 pot fi modificate şi utilizate în funcţie de necesităţi. Modificarea sau adăugarea de texte referitoare la stare se poate face în PST. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul în coloana „Pallet Status” (stare palete) şi apăsaţi tasta F1. Apare un meniu de selecţie peste coloana „Pallet Status” (stare palete) (Apăsaţi din nou tasta F1 sau apăsaţi tasta Reset (resetare) pentru a închide meniul.) Numărul din stânga textului reprezintă numărul de stare. Acest număr este utilizat cu comanda M49 pentru setarea stării din programul de prelucrare. Opţiunile de meniu pot fi selectate cu tastele săgeţi în sus şi în jos sau cu maneta de avans rapid. Introduceţi textul, apoi apăsaţi tasta F3. Notă: Toate paletele utilizează aceeaşi listă de opţiuni de stare. Apăsaţi tasta F1 pentru a închide meniul fără a modifica starea vreunei palete. Resetarea unei opţiuni de stare la „User” (utilizator) se face prin selectarea unei opţiuni de meniu şi apăsarea tastei F4. Toate opţiunile de stare pot fi resetate concomitent cu tasta Origin (origine).

88

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Modificarea stării unei palete individuale poate fi făcută din PST sau cu comanda M49. În PST, deplasaţi cursorul în coloana „Pallet Status” (stare palete) pentru paleta dorită. Apăsaţi tasta F1 pentru meniul opţiuni de stare. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta opţiunea de stare, apoi apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/ execuţie). A se vedea descrierea anterioară pentru M49 şi exemplele următoare cu privire la setarea stării paletei dintr-un program.
ATENŢIE! Comenzile următoare pot cauza mişcarea oricăruia dintre produsele rotative: Zero Return (revenire la zero) sau Handle Jog (manetă de avans rapid)

Zona de încărcare

Zona de prelucrare

.

M48 trebuie plasată la începutul programului (sau secţiunii unui program) ce este rulat pentru paleta curentă. Aceasta va verifica de fiecare dată dacă este rulat un program, dacă programul corespunde paletei respective. De exemplu:
Oxxxx (programul utilizatorului) M48 ; ; (programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta 1) ; M30 Oxxxx (programul utilizatorului) M48 ; ; (programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta 2) ; M30

Va fi generată o alarmă, „A (or B) not in Position” (A (sau B) nu este în poziţie), dacă paleta din maşină nu este cea asociată programului de prelucrare. Dacă este generată această alarmă, verificaţi dacă este rulat programul corect pentru paleta încărcată. Important: Verificaţi dacă masa rotativă de pe paleta unu este cuplată la „conectorul 1”, respectiv dacă masa rotativă de pe paleta doi este cuplată la „conectorul 2”.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

89

Exemple de programe Exemplul #1

Un program de bază de schimbare palete ce încarcă următoarea paletă planificată şi rulează programul de prelucrare. În continuare se prezintă un exemplu de PST, ce indică faptul că paleta #1 este încărcată şi paleta #2 este planificată. Paleta #2 va fi următoarea încărcată (a se vedea coloana 2, „Load Order” (ordine de încărcare)) şi se va utiliza programul O06012 pentru aşchierea pieselor de pe paleta respectivă (a se vedea coloana 5, „Program Number” (număr program)). Comentariul de program este preluat din program.
Tabel de planificare palete, exemplul 1 Pallet Number 1 2 Load Order * 1 Pallet Status Loaded (încărcată) Pallet Usage 23 Program Number O04990 O06012 Program Comment (degroşare şi finisare) (canelare)

Scheduled 8 (planificată) (număr program)

O00001 M50 G188: M99 O04990 Part Program M99 O0612 Part Program M49Q12 M99

(Schimbare cu paleta următoare după ce este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită)) (Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată) (Revenire la începutul programului principal) (Programul de prelucrare al utilizatorului) (Revenire din subrutină)

(Programul de prelucrare al utilizatorului) Setează starea paletei curente la 12, şir definit de operator. (Revenire din subrutină)

Descriere: Prima parcurgere a programului O00001 va încărca paleta #2 (M50) şi va rula programul O06012 (G188 selectează programul pentru paleta #2 din PST). PST va fi apoi similar cu tabelul din exemplul 2. Asteriscul pentru paleta #2 din coloana „Load Order” (ordine de încărcare) indică faptul că această paletă este în freză.
Tabel de planificare palete, exemplul 2 Pallet Number 1 2 Load Order 0 * Pallet Status Completed (finalizată) Loaded (încărcată) Pallet Usage 23 9 Program Number O04990 O06012 Program Comment (degroşare şi finisare) (canelare)

Descriere: La următoarea parcurgere a programului O00001, M50 va detecta că nu există palete planificate. Lampa de avertizare va clipi în verde şi programul O00001 va fi întrerupt până când operatorul planifică o paletă sau apasă tasta Reset (resetare). O paletă poate fi planificată prin apăsarea butonului Part Ready (piesă pregătită).

90

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Exemplul #2

Program de bază de schimbare palete ce urmăreşte ce piese urmează a fi prelucrate pe fiecare paletă. Fiecare paletă are alocată o operaţie de prelucrare diferită. Reţineţi că se reprezintă codul P pentru M46 printr-un număr de linie din programul curent, nu printr-un număr de subrutină.
Oxxxxx M50 M46 Q1 Pxx1 Program Number (Schimbare paletă după ce este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită) sau este actualizat PST) Această linie va verifica dacă paleta #1 este în maşină. În caz afirmativ, se va trece la linia xx1. Dacă paleta nu este în maşină, atunci se va continua cu linia următoare. (A se vedea descrierea M46.) (Dacă este încărcată paleta #2, programul va trece la linia xx2, în caz contrar va trece la linia următoare.) (Salt la linia Nxxxx: Consultaţi secţiunea „Codul M” pentru o descriere mai detaliată a M99) (Număr linie) (Programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta #1) (Salt la linia Nxxxx) (Număr linie) (Programul de prelucrare al utilizatorului pentru paleta #2) (Salt la linia Nxxxx) (Număr linie) (Repetare program)

M46 Q2 Pxx2 M99 Pxxxx Nxx1 Part Program M99 Pxxxx Nxx2 Part Program M99 Pxxxx Nxxxx M99

Exemplul #3

Aceasta este o metodă alternativă pentru exemplul #2 ce utilizează apelări de subrutine, dar nu operează salturi dacă paleta nu este planificată. NOTĂ: Pentru funcţionarea corectă, M50 cu un cod P trebuie precedată de M36.
M36 P1 (Mesajul „No Pallet Scheduled” (nicio paletă planificată) clipeşte pe afişaj, lampa de avertizare clipeşte în verde în butonul Schedule Pallet (planificare paletă) #1 până când este apăsat butonul sau este planificată paleta în PST) (Încărcare paleta #1) (Unitatea de comandă trece la programul Oxxx1 şi rulează acest program) (Se aşteaptă planificarea paletei) (Încărcare paleta #2) (Unitatea de comandă trece la programul Oxxx2 şi rulează acest program) (Repetare program)

M50 P1 M98 Pxxx1 M36 P2 M50 P2 M98 Pxxx2 M99

M99 la sfârşitul programului va determina continuarea funcţionării. M30 la sfârşitul programului va determina unitatea de comandă să aştepte până când operatorul apasă tasta Cycle Start (pornire ciclu).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

91

Redresarea schimbătorului de palete (nu pentru APC la freze verticale)

EC-300 sau MDC - Dacă schimbătorul de palete este întrerupt, trebuie rulată altă M50; utilizaţi M50P1 sau M50P2. Dacă aceasta plasează o paletă incorectă în freză, atunci trebuie rulată o M50 suplimentară. Toate celelalte freze orizontale cu schimbarea paletelor - Unitatea de comandă dispune de un mod de redresare a schimbătorului de palete pentru a asista operatorul dacă schimbătorul de palete nu reuşeşte să finalizeze o schimbare a paletelor. Pentru a accesa modul de redresare a schimbătorului de palete, apăsaţi tasta Recover (redresare) şi apoi apăsaţi tasta funcţională specifică (F2) pentru modul de redresare a schimbătorului de palete. Reţineţi că dacă paleta este în poziţia corectă, funcţia de redresare a schimbătorului de palete nu este disponibilă. Cel mai la îndemână mod de redresare după o încercare nereuşită de schimbare a paletelor este să se apese tasta „Y” şi să se urmeze instrucţiunile de ajutor de pe ecran. Un mesaj va solicita operatorului să comande o etapă individuală a secvenţei de schimbare a paletelor. S-ar putea să fie necesară executarea mai multor etape, una câte una, trebuind să fie apăsată tasta „Y” pentru fiecare dintre acestea. Unitatea de comandă va ieşi din ecranul de redresare odată schimbătorul de palete redresat.

Înlocuirea paletelor

Paletele pot fi încărcate în freză doar prin intermediul staţiei de încărcare. Observaţi orientarea paletei; paleta poate fi încărcată într-o singură poziţie. Paleta prezintă o degajare menită să asigure orientarea corectă a paletei. 1. Orientaţi paleta la 90 de grade faţă de poziţia iniţială în orice sens.

Degajare pentru poziţionarea paletei

.

2. Ataşaţi un dispozitiv de ridicare adecvat în partea superioară a dispozitivului/ dispozitivelor de fixare sau utilizaţi şuruburi cu inel înfiletate în alezajele paletei.

92

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

3. Ridicaţi paleta cu aproximativ .25” (6.35mm) pentru a o poziţiona deasupra bolţurilor staţiei de încărcare, dar sub placa de blocare a staţiei de încărcare. Trageţi paleta spre dumneavoastră până când iese din staţia de încărcare.

.

Depozitarea paletelor

La scoaterea paletei, aveţi grijă să o aşezaţi pe o suprafaţă moale, cum ar fi un suport de lemn. Partea inferioară a paletei are suprafeţe prelucrate ce trebuie protejate.
şi recomandări

Sugestii

Recomandări generale

Căutarea unui program Când vă aflaţi în modul EDIT sau MEM, un alt program poate fi selectat şi afişat rapid prin introducerea numărului programului (Onnnnn) şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos. Căutarea unei comenzi a programului. Căutarea unei comenzi specifice dintr-un program se poate face în modul MEM sau EDIT. Introduceţi codul literal de adresă (A, B, C, etc.) sau codul literal de adresă şi valoarea (A1.23), apoi apăsaţi tasta săgeată în sus/în jos. Dacă se introduce codul de adresă fără o valoare, căutarea se va opri la următoarea utilizare a codului de adresă respectiv, indiferent de valoare. Comanda arborelui principal. Opriţi sau porniţi arborele principal în orice moment cu tastele CW (sens orar) sau CCW (sens antiorar) pentru o oprire bloc cu bloc sau o oprire avans. Odată programul repornit cu tasta CYCLE START (pornire ciclu), arborele principal este activat. Salvarea unui program MDI. Salvaţi un program din MDI în lista de programe prin poziţionarea cursorului la începutul programului MDI, introducerea unui număr de program (Onnnnn) şi apăsarea tastei ALTER (schimbare). Pentru a deplasa rapid o axă în poziţia de zero. Deplasaţi rapid toate axele în punctul de zero al maşinii prin apăsarea tastei HOME G28 (origine G28). Pentru a deplasa o axă în punctul de zero al maşinii printr-o mişcare rapidă, tastaţi litera asociată axei respective (de ex. X), apoi apăsaţi tasta HOME G28 (origine G28). ATENŢIE! Nu există nicio avertizare care să vă alerteze cu privire la o posibilă coliziune.

Corecţiile/ decalajele

Introducerea valorilor pentru corecţii/ decalaje. Apăsarea tastei OFFSET (corecţii) ca comuta între paginile Tool Length Offsets (corecţii lungimi scule) şi Work Zero Offsets (decalaje de origine). Apăsarea tastei Write/Enter (scriere/execuţie) va determina adăugarea numărului introdus la valoarea corecţiei selectate. Apăsarea tastei F1 va determina înlocuirea corecţiei selectate cu numărul introdus. Apăsarea tastei F2 va determina introducerea unei valori negative în tabelul de corecţii/ decalaje. Poziţia robinetului de lichid de răcire. Poziţia ajutajului de lichid de răcire este afişată ca primă valoare după codul sculei în tabelul Corecţii scule. Ştergerea tuturor corecţiilor/ decalajelor şi a variabilelor macro. În afişajul Tool Length Offset (corecţii lungimi scule), ştergeţi toate corecţiile prin apăsarea tastei Origin (origine). Acest lucru este valabil şi în paginile Work Zero Offset (decalaje de origine) şi Macro Variables (variabile macro).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

93

Calculatorul

Transferul calculelor simple. Numărul dintr-o casetă de calcul simplă (aflată în colţul din stânga sus) poate fi transferat în orice linie de date selectată cu cursorul prin deplasarea cursorului la linia vizată şi apăsarea tastei F3. Transferul în modul EDIT sau MDI. Apăsarea tastei F3 va transfera numărul din caseta de calcul (atunci când cursorul se află pe numărul din casetă) în linia de introducere date din modul EDIT sau MDI. Introduceţi litera (X, Y sau Z) de utilizat împreună cu numărul din calculator. Calculatorul circular. Calculatorul circular va prezenta patru moduri diferite în care poate fi programată o mişcare circulară cu ajutorul valorilor introduse. Una dintre soluţii poate fi transferată în oricare dintre modurile EDIT sau MDI. Pentru aceasta, deplasaţi cursorul în linia de program vizată şi apăsaţi tasta EDIT (editare) sau MDI (introducere manuală date). Apăsaţi tasta F3, ce va transfera mişcarea circulară în linia de introducere date din partea inferioară a afişajului. Apăsaţi tasta Insert (inserare) pentru a adăuga linia comenzii circulare în program. Expresiile liniare. Calculatorul permite rezolvarea unei expresii liniare simple, fără paranteze, cum ar fi 23*45.2+6/2. Aceasta va fi evaluată atunci când este apăsat butonul Write/Enter (scriere/execuţie). Notă: Înmulţirea şi împărţirea sunt efectuate înainte de adunare şi scădere.

Programarea Revenirea rapidă dintr-un ciclu de tarodare rigidă G84.

Această funcţie a tarodării rigide permite ca ieşirea tarodului să se facă mai rapid decât intrarea acestuia. Un cod J din linia G84 comandă aceasta, de exemplu J2 retrage tarodul de două ori mai repede, J3 de trei ori mai repede, etc., până la J9. Codul J trebuie specificat în fiecare bloc. În modul Listă de programe, se pot crea duplicate ale unui program prin selectarea numărului programului, tastarea unui nou număr de program (Onnnnn) şi apăsarea tastei F1. Selectaţi „duplicate program/file” (creare duplicat program/ fişier) dintr-o listă de tip pop-up şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Recepţia fişierelor de program de pe o dischetă. Fişierele de program pot fi încărcate de pe o dischetă prin intermediul unei unităţi floppy USB. Utilizaţi meniul LISTĂ DE PROGRAME pentru a transfera fişierele. Transmiterea programelor multipe cu ajutorul numerelor de program. În meniul LISTĂ DE PROGRAME, marcaţi fiecare program de transmis şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru fiecare în parte în vederea plasării unei bife. Apăsaţi tasta F2 şi selectaţi funcţia dorită. Transmiterea unui fişier de program din afişajul LISTĂ DE PROGRAME. Fişierele pot fi transmise spre un dispozzitiv USB sau prin intermediul portului RS-232 din afişajul LIST PROG (listă de programe). Utilizaţi tastele săgeţi şi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta programul/ programele, respectiv tasta „ALL” (toate) pentru a le transmite pe toate sub un singur nume de fişier. Când se apasă tasta F2, un meniu de tip pop-up prezintă funcţiile disponibile. Selectaţi una şi apăsaţi tasta ENTER (execuţie) sau tastele rapide disponibile pentru a executa funcţia. Transmiterea programelor multipe din LISTA DE PROGRAME prin intermediul RS-232. Mai multe programe pot fi transmise prin portul serial prin tastarea împreună a tuturor numelor programelor în linia de introducere date, fără spaţii (de ex. O12345O98765) şi apăsarea tastei SEND RS232 (transmitere RS-232). Transmiterea şi recepţionarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro spre/ de la un disc. Setările, parametrii, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi stocate pe un dispozitiv de memorie. Apăsaţi tasta LIST PROG (listă de programe), apoi selectaţi tab-ul aferent dispozitivului pe care dorisţi să salvaţi, respectiv de pe care doriţi să încărcaţi. Apăsaţi tasta F4 pentru a selecta funcţia adecvată, apoi apăsaţi tasta WRITE (scriere).

Crearea de duplicate ale programelor în modul LISTĂ DE PROGRAME.

Comunicaţiile

94

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Transmiterea şi recepţionarea setărilor, parametrilor, corecţiilor, decalajelor şi variabilelor macro prin intermediul RS-232. Setările, parametrii, corecţiile, decalajele şi variabilele macro pot fi salvate prin intermediul portului RS-232. Apăsaţi tasta List Prog (listă de programe) şi selectaţi o pagină de afişare (de ex. OFSET (corecţii), SETNG (setări)). Introduceţi un nume de fişier şi apăsaţi tasta Send RS232 (transmitere RS-232) pentru a transmite pagina de afişare respectivă prin intermediul portului RS-232. Apăsaţi tasta RECV RS232 (recepţie RS-232) pentru a citi un fişier prin intermediul RS-232. Ştergerea unui fişier de program de pe o dischetă. Un fişier poate fi şters de pe o dischetă din afişajul LIST PROG (listă de programe). Tastaţi „DEL <file name>” (ştergere <nume fişier>) şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Sistemul
de programare intuitiv

(IPS)

Prezentare

Software-ul opţional Sistem de programare intuitiv (IPS) simplifică dezvoltarea programelor CNC integrate. Pentru a accesa meniul IPS, apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), apoi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program). Navigaţi prin meniuri cu ajutorul tastelor săgeţi stânga şi dreapta. Pentru a selecta meniul, apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Unele meniuri au submeniuri, în care trebuie să utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta şi tasta Enter (execuţie) pentru a selecta un submeniu. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a naviga printre variabile. Tastaţi o variabilă prin intermediul tastaturii numerice şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie). Pentru a ieşi din meniu, apăsaţi tasta Cancel (anulare). Pentru a ieşi din meniul IPS, apăsaţi o tastă de afişare. Apăsaţi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program) în meniul MDI/DNC pentru a reveni la meniurile IPS. Reţineţi că un program accesat prin intermediul meniurilor IPS este de asemenea accesibil în modul MDI.

Modul automat

Corecţiile sculelor şi decalajele de origine trebuie să fie setate înainte să poată fi lansată funcţionarea automată. Introduceţi valorile pentru fiecare sculă utilizată în ecranul Setup (setare). Corecţiile sculelor vor fi luate în calcul atunci când scula este apelată în cadrul modului automat de funcţionare. În fiecare dintre ecranele interactive următoare, i se solicită utilizatorului să introducă datele necesare pentru îndeplinirea operaţiilor de prelucrare uzuale. După ce sunt introduse toate datele, apăsaţi „Cycle Start” (pornire ciclu) pentru a iniţia procesul de prelucrare.

.

Exemplu de ecran IPS

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

95

Activarea şi dezactivarea opţiunii IPS

Opţiunea IPS este activată şi dezactivată cu ajutorul parametrului 315, bitul 31 (Sistem de programare intuitiv). Frezele cu această opţiune pot fi readuse la afişajele programelor Haas clasice prin setarea bitului acestui parametru la 0. Pentru aceasta, apăsaţi tasta PARAM/DGNOS (parametri/ diagnosticare), tastaţi „315” şi apăsaţi tasta săgeată în jos. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta sau maneta de avans rapid pentru a derula până la ultimul bit al parametrului (Sistem de programare intuitiv). Apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi „0” (zero) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie). Pentru a reactiva opţiunea IPS, derulaţi la bitul parametrului conform celor descrise anterior, apăsaţi butonul Emergency Stop (oprire de urgenţă), tastaţi „1” şi apăsaţi tasta Enter (execuţie).

Înregistratorul IPS

Înregistratorul IPS asigură o metodă simplă de a introduce codul G generat de IPS într-un program nou sau existent. 1. Pentru a accesa IPS, apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), apoi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program). 2. Când înregistratorul este disponibil, apare un mesaj scris cu roşu în colţul din dreapta jos al tab-ului:
MANUAL SETUP FACE DRILL TOOL 0 DRILL DEPTH 0.0000 in DRILL PECK 0.0000 in R PLANE 0.2000 in DIAMETER 0.0000 in ANGLE 0.000 deg NUM OF HOLES 0 CENTER HOLE 0 DRILL POCKET MILLING TAP TOOL 0 TAP DEPTH 0.0000 in ENGRAVING VQC

Operarea

CENTER DRILL 0 CENTER DEPTH 0.0000 in CENTER PECK 0.0000 in WRK ZERO OFST 54 X CENTER PT 0.0000 in Y CENTER PT 0.0000 in

Press <CYCLE START> to run in MDI or <F4> to record output to a program.

BOLT CIRCLE
.

BOLT LINE

SINGLE HOLE

MULTIPLE HOLES

3. Apăsaţi tasta F4 pentru a accesa meniul înregistratorului IPS. Selectaţi opţiunea de meniu 1 sau 2 pentru a continua, respectiv opţiunea 3 pentru a renunţa şi a reveni la IPS. Tasta F4 poate fi de asemenea utilizată pentru a reveni la IPS de oriunde din meniul înregistratorului IPS.

.

Meniul înregistratorului IPS

96

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Opţiunea de meniu 1: Select / Create Program (selectare/ creare program)

Selectaţi această opţiune de meniu pentru a alege un program existent din memorie sau pentru a crea un nou program în care să fie introdus codul G. 1. Pentru a crea un program nou, tastaţi „O” urmată de numărul programului dorit şi apăsaţi tasta WRITE (scriere). Noul program este creat, selectat şi afişat. Apăsaţi încă o dată tasta WRITE (scriere) pentru a introduce codul G IPS în noul program. 2. Pentru a selecta un program existent, introduceţi numărul unui program existent în format O (Onnnnn), apoi apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a selecta şi deschide programul. Pentru a alege dintr-o listă de programe existente, apăsaţi tasta WRITE (scriere) fără a tasta altceva. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a alege un program şi apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a-l deschide.
MANUAL CENTER DRILL 0 SETUP FACE DRILL POCKET MILLING ENGRAVING VQC

Select / Create Program TAP TOOL DRILL TOOL 0 0

F4 CANCEL

O00000 (PROGRAM A) B) CENTER DEPTH DRILLO00001 DEPTH (PROGRAM TAP DEPTH O00002 (PROGRAM C) 0.0000 in 0.0000 in 0.0000 in O00003 (PROGRAM D) O00004 (PROGRAM E) (PROGRAM F) DRILLO00005 PECK CENTER PECK (PROGRAM G) 0.0000 in 0.0000 in *O00006
WRK ZERO OFST 54 R PLANE 0 in 0.2000

NUM OF HOLES 0 Press <CYCLE START>

Choose a program by using the cursor to run in MDI or <F4> keys and press WRITE to select. to record output to a X CENTER PT CENTER DIAMETER orHOLE 0 program program. 0.0000 in 0.0000 in followed by a new Enter a ‘O’ number and press WRITE to create.
Y CENTER PT 0.0000 in BOLT CIRCLE
.

ANGLE 0.000 deg SINGLE HOLE MULTIPLE HOLES

BOLT LINE

3. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul în punctul de inserţie dorit pentru noul cod. Apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a insera codul.

Opţiunea de meniu 2: Output to Current Program (ieşire spre programul curent)
1. Selectaţi această opţiune pentru a deschide programul din memorie selectat curent. 2. Utilizaţi tastele săgeţi pentru a deplasa cursorul în punctul de inserţie dorit pentru noul cod. Apăsaţi tasta WRITE (scriere) pentru a insera codul.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

97

Funcţia

de importare fişiere

DXF

Această funcţie poate construi rapid un program CNC cod G dintr-un fişier .dxf. Aceasta se realizează în trei etape:
EDIT: EDIT

X 0.0000

Y 0.0000

Type: START Group: 0 Chain: 0
EXTRA KEY COMMANDS

Exit (F1) Activate Zoom (F4) Prev Chain pt (LEFT) Next Chain pt (RIGHT) Select Point (UP/DOWN) Cancel Action (CANCEL) Select Group (PG UP/DOWN) Chng Line Width (ALTER)

CURRENT GROUPS

Enter Origin Point:

Use one of the following and press the WRITE key:

X: Y:

0.0000 0.0000

1) Jog to X and Y position on part. (Use jog axis keys) 2) Use up and down arrows to select point. 3) Enter X and Y coordinates.

INPUT:
.

Funcţia de importare DXF asigură texte de ajutor pe ecran pentru ghidarea în proces. Caseta de evidenţiere etapă indică ce etape sunt parcurse prin modificarea textului în verde pe măsură ce este finalizată fiecare etapă în parte. Tastele necesare sunt definite în dreptul fiecărei etape. Tastele suplimentare sunt identificate în coloana din stânga pentru utilizări avansate. Odată o traiectorie a sculei finalizată, aceasta poate fi inserată în orice program din memorie. Această funcţie va identifica operaţiile repetitive şi le va executa automat, de exemplu, găsind toate alezajele având acelaşi diametru. Contururile lungi sunt de asemenea îmbinate automat.
NOTĂ: Funcţia de importare DXF este disponibilă numai cu opţiunea IPS.

Începeţi prin setarea sculelor aşchietoare în IPS. Selectaţi un fişier .dxf şi apăsaţi tasta F2. Unitatea de comandă va recunoaşte un fişier DXF şi îl va importa în editor.

1. Setarea originii piesei
a. Selecţia punctului b. Avansul rapid

Aceasta se poate face utilizând una dintre următoarele trei metode:

c. Introducerea coordonatelor Maneta de avans rapid sau butoanele săgeţi sunt utilizate pentru marcarea unui punct; apăsaţi tasta „Enter” (execuţie) pentru a accepta punctul marcat drept origine. Aceasta este utilizată pentru setarea informaţiilor referitoare la coordonatele de lucru ale piesei brute.

98

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

2. Lanţul / grupa

Această etapă identifică geometria formei/ formelor. Funcţia automată de deducţie prin înfăşurare va identifica majoritatea geometriilor pieselor. Dacă geometria este complexă şi structura de deducţie se ramifică, se va afişa o solicitare astfel încât operatorul să poată selecta una dintre ramuri. Funcţia automată de deducţie prin înfăşurare va continua odată selectată o ramură. Alezajele similare sunt grupate împreună pentru operaţiile de găurire şi sau tarodare.
CHAIN OPTIONS
AUTOMATIC CHAINING MANUAL CHAINING REMOVE GROUP REFERENCES REMOVE ALL GROUP REFERENCES

CANCEL - Exit

TOOLPATH OPERATION
FACE CONTOUR POCKET DRILL ISLAND

CANCEL - Exit

AUTOMATICALLY FINDS A PATH TO CHAIN. IF MULTIPLE PATHS ARE ENCOUNTERED, WILL SWITCH TO MANUAL CHAINING
.

Create a single pass contour tool path.

Utilizaţi maneta de avans rapid sau tastele săgeţi pentru a alege punctul de pornire pentru traiectoria sculei. Apăsaţi tasta F2 pentru a deschide caseta de dialog. Alegeţi opţiunea cea mai adecvată pentru aplicaţia dorită. Funcţia automată de deducţie prin înfăşurare este de obicei cea mai bună opţiune, întrucât aceasta trasează automat traiectoria sculei pentru un contur al piesei. Apăsaţi tasta „Enter” (execuţie). Aceasta va schimba culoarea conturului respectiv al piesei şi va adăuga un grup la regiştri sub „Current group” (grup curent) în partea stângă a ferestrei.

3. Selectarea traiectoriei sculei

Această etapă aplică o traiectorie a sculei unei anumite grupe din lanţ. Selectaţi grupa şi apăsaţi tasta F3 pentru a alege o traiectorie a sculei. Utilizaţi maneta de avans rapid pentru a secţiona o muchie a conturului piesei; această poziţie va fi utilizată ca punct de intrare pentru sculă. Odată selectată traiectoria sculei, va fi afişat modelul IPS (sistemul de programare intuitiv) pentru acea traiectorie. Majoritatea modelelor IPS sunt completate cu modele implicite raţionale. Acestea sunt derivate din sculele şi materialele ce au fost setate. Apăsaţi tasta F4 pentru a salva traiectoria sculei odată ce modelul este finalizat; fie adăugaţi segmentul de cod G IPS într-un program existent, fie creaţi un program nou. Apăsaţi tasta EDIT (editare) pentru a reveni la funcţia de importare DXF pentru a crea următoarea traiectorie a sculei.
IPS RECORDER

CANCEL - Exit

1.) Select / Create Program 2.) Output to current program

This option allows you to select a program currently in memory from a list or create a new program file.
.

Programarea Funcţia de editare oferă utilizatorului posibilitatea de edita programele cu ajutorul meniurilor de tip pop-up. Apăsaţi tasta EDIT (editare) pentru a accesa modul editare. Sunt disponibile două panouri de editare: un panou pentru programul activ şi un panou pentru un program inactiv. Comutaţi între cele două panouri prin apăsarea tastei EDIT (editare). Pentru a edita un program, introduceţi numele programului (Onnnnn) din panoul program activ şi apăsaţi tasta SELECT PROG (selectare program); programul se va deschide în fereastra activă. Apăsaţi tasta F4 pentru a deschide o altă copie a programului respectiv în panoul program inactiv dacă în acesta nu se află deja un alt program. În plus, se poate selecta un program diferit din panoul program inactiv prin apăsarea tastei SELECT PROG (selectare program) din panoul program inactiv şi selectarea programului dorit din listă. Apăsaţi tasta F4 pentru a schimba programele între cele două panouri (pentru a inactiva programul activ şi invers). Utilizaţi maneta de avans rapid sau tastele săgeată în jos/în sus pentru a defila printre codurile de program.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

99

EDIT : E DIT
ACTIVE PROGRAM - Onnnnn (CYCL E S TART TO SIMULATE ) INACTIV E P ROGRAM - Onnnnn

Meniuri pop-up Panoul program activ
EDITOR HELP (PRESS F1 TO NAVIGATE) CLIPBOARD

Panoul program inactiv

Mesajele de ajutor sensibile la context

Memorie temporară

.

Structura de bază a modului editare

Apăsaţi tasta F1 pentru a accesa meniul de tip pop-up. Utilizaţi tastele săgeţi stânga şi dreapta pentru a selecta o opţiune de meniu (HELP (ajutor), MODIFY (modificare), SEARCH (căutare), EDIT (editare), PROGRAM (programare)), respectiv utilizaţi tastele săgeţi în sus şi în jos sau maneta de avans rapid pentru a selecta o funcţie. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a executa o acţiune din meniu. Un panou de ajutor sensibil la context din colţul din stânga jos oferă informaţii cu privire la funcţia selectată curent. Utilizaţi tasta Page Up/Down (pagina anterioară/următoare) pentru a naviga printre mesajele de ajutor. Acest mesaj prezintă de asemenea tastele rapide ce pot fi utilizate pentru anumite funcţii. Meniul Program (programare)

Create New Program (creare program nou)

Această opţiune de meniu va crea un program nou. Pentru aceasta, introduceţi numele programului (Onnnnn) (ce nu se află deja în directorul de programe) şi apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a crea programul. Tastă rapidă - Select Prog (selectare program) Selectaţi această opţiune de meniu pentru a edita un program existent în memorie. Când este selectată această opţiune de meniu, se afişează programele din unitatea de comandă. Defilaţi prin listă utilizând tastele săgeţi sau maneta de avans rapid. Apăsarea tastei Enter (execuţie) sau Select Prog (selectare program) va selecta programul marcat pentru înlocuire în lista de programe cu programul selectat. Tastă rapidă - Select Prog (selectare program)

Select Program From List (selectare program din listă)

Duplicate Active Program (creare duplicat program activ)

Această selectare va copia programul curent. Utilizatorului i se va solicita să introducă un număr de program (Onnnnn) pentru crearea unui duplicat al programului. Această opţiune de meniu va şterge un program din memoria de programe. Tastă rapidă - Erase Prog (ştergere program) Plasează programul activ în panoul program inactiv şi programul inactiv în panoul program activ. Tastă rapidă - F4

Delete Program From List (ştergere program din listă)

Swap Editor Programs (schimbare programe editor)

Switch To Left/Right Side (comutare spre stânga/dreapta)

Aceasta va comuta între programul activ şi cel inactiv pentru editare. Programele inactiv şi activ rămân în panourile aferente. Tastă rapidă - Edit (editare)

100

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Meniul Edit (editare)

Undo (anulare)

Ultima operaţie de editare este anulată, operantă pentru până la ultimele 9 operaţii de editare. Tastă rapidă Undo (anulare) Această opţiune de meniu va selecta liniile unui cod de program pentru setarea punctului de început al selecţiei textului. Utilizaţi apoi tastele săgeţi, home (origine), end (încheiere), page up/down (pagina anterioară/ următoare) sau maneta de avans rapid pentru a derula până la ultima linie a codului ce urmează a fi selectată şi apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/execuţie). Textul selectat va fi evidenţiat. Pentru a deselecta blocul, apăsaţi tasta Undo (anulare). Taste rapide - F2 pentru început selecţie, F2 sau Write (scriere) pentru încheiere selecţie Această funcţie se utilizează împreună cu funcţia „Select Text” (Selectare text). Deplasaţi cursorul până la partea dorită a codului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a muta textul selectat în noua poziţie vizată. Textul selectat va fi mutat în punctul de după cursor (>). Pentru a selecta un text, deplasaţi cursorul (>) într-o porţiune a textului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/ execuţie). Textul copiat va fi evidenţiat. Deplasaţi cursorul în partea textului în care urmează să fie inserat textul copiat. Apăsaţi tasta F2 sau Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a insera textul copiat în punctul de după cursor (>). Tastă rapidă - Select Text (selectare text), poziţionaţi cursorul şi apăsaţi tasta Write (scriere) Pentru a selecta un text, deplasaţi cursorul (>) într-o porţiune a textului şi apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/ execuţie). Textul copiat va fi evidenţiat. Odată evidenţiat, apăsaţi tasta Write/Enter (scriere/execuţie) pentru a şterge textul respectiv. Dacă nu este selectat niciun bloc, elementul evidenţiat curent este şters. Întregul text selectat va fi mutat din programul curent într-un nou program, denumit memorie temporară. Orice conţinut anterior al memoriei temporare va fi şters. Întregul text selectat va fi copiat din programul curent într-un nou program, denumit memorie temporară. Orice conţinut anterior al memoriei temporare va fi şters. Conţinutul memoriei temporare este copiat în programul curent în linia ce urmează după poziţia curentă a cursorului.

Select Text (selectare text)

Move Selected Text (mutare text selectat)

Copy Selected Text (copiere text selectat)

Delete Selected Text (ştergere text selectat)

Cut Selection To Clipboard (tăiere selecţie cu stocare în memoria temporară)

Copy Selection To Clipboard (copiere selecţie cu stocare în memoria temporară)

Paste From Clipboard (colaj din memoria temporară)

Meniul Search (căutare)

Find Text (găsire text) Find Again (regăsire)

Această opţiune de meniu va căuta un text sau cod de program în programul curent. Această opţiune de meniu va căuta din nou acelaşi cod de program sau text. Această opţiune de meniu va căuta în programul curent un anumit text sau cod de program şi le va înlocui opţional fiecare apariţie în parte (sau pe toate) cu un alt articol cod G.

Find And Replace Text (găsire şi înlocuire text)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

101

Meniul Modify (modificare)

Remove All Line Numbers (ştergerea tuturor numerelor liniilor)

Această opţiune de meniu va şterge automat toate codurile N la care nu s-a făcut referinţă (numerele liniilor) din programul editat. Dacă este selectată o grupă de linii, doar aceste linii vor fi afectate. Această opţiune de meniu va renumerota toate blocurile selectate din program sau, dacă este selectat un grup de linii, funcţia de renumerotare va afecta doar liniile respective. Caută un cod T (sculă), marchează toate codurile de program până la următorul cod T şi renumerotează codul N (numerele liniilor) în codul de program. Această opţiune de meniu va inversa semnele valorilor numerice. Apăsaţi tasta Enter (execuţie) pentru a iniţia procesul şi apoi introduceţi axele (de ex. X, Y, Z etc.) ce urmează a fi modificate. Când se utilizează această funcţie, aveţi grijă dacă programul conţine un G10 sau G92 (consultaţi secţiunea Codul G pentru o descriere). Această funcţie va modifica toate codurile de adresă X din program în coduri de adresă Y şi reciproc.
taste

Renumber All Lines (renumerotarea tuturor liniilor)

Renumber By Tool (renumerotare în funcţie de sculă)

Reverse + & - Signs (inversare semne + şi -)

Reverse X & Y (inversare X şi Y)
Alte

INSERT

INSERT (inserare) poate fi utilizată pentru copierea textului selectat dintrun program în linia de după poziţia în care este plasat cursorul.

ALTER

ALTER (schimbare) poate fi utilizată pentru mutarea textului selectat dintr-un program în linia de după cursor.

DELETE

DELETE (ştergere) poate fi utilizată pentru ştergerea textului selectat dintr-un program.

UNDO

Dacă a fost selectat un bloc, apăsarea tastei UNDO (anulare) va determina pur şi simplu ieşirea din blocul respectiv.

Compensarea

frezei

Compensarea frezei este o metodă de decalare a traiectoriei programate a sculei astfel încât axa centrală a sculei să fie deplasată în stânga sau dreapta traiectoriei programate. În mod normal, compensarea frezei este programată pentru a deplasa scula pentru controlarea dimensiunii profilului. Afişajul Offset (corecţii/decalaje) este utilizat pentru introducerea valorii cu care trebuie decalată scula. Decalajul poate fi introdus ca o valoare referitoare la diametru sau rază, în funcţie de setarea 40, atât pentru valorile referitoare la geometrie, cât şi pentru referitoare la uzură. Dacă se specifică diametrul, mărimea decalajului este jumătate din valoarea introdusă. Valorile efective ale decalajului reprezintă suma valorilor referitoare la geometrie şi uzură. Compensarea frezei este disponibilă numai pe axa X şi axa Y pentru prelucrarea 2D (G17). Pentru prelucrarea 3D, compensarea frezei este disponibilă pe axa X, axa Y şi axa Z (G141).

102

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Descriere

generală a compensării frezei

G41 va selecta compensarea frezei spre stânga; aceasta înseamnă că scula este deplasată spre stânga traiectoriei programate pentru compensarea valorii introduse în pagina Offset (corecţii/decalaje) (consultaţi setarea 40). G42 va selecta compensarea frezei spre dreapta, ce va deplasa scula spre dreapta traiectoriei programate. Trebuie de asemenea programată o corecţie Dnnn cu G41 sau G42 pentru selectarea codului corect al corecţiei din coloana corecţiei pentru diametrul/ raza sculei. Dacă în rubrica de corecţii se introduce o valoare negativă, compensarea frezei va funcţiona ca şi cum s-ar fi specificat codul G opus. De exemplu, dacă s-a introdus o valoare negativă pentru un G41, maşina va acţiona ca şi cum s-ar fi introdus o valoare pozitivă pentru G42. Dacă este selectată compensarea frezei (G41 sau G42), utilizaţi doar planul X-Y pentru mişcarea circulară (G17). Compensarea frezei este limitată la compensarea exclusiv în planul X-Y. Codul G40 va anula compensarea frezei şi este starea implicită la iniţializarea maşinii. Când este anulată, traiectoria programată este aceeaşi cu cea a centrului sculei. Nu este admisă încheierea unui program (M30, M00, M01 sau M02) cu compensarea frezei activă. Unitatea de comandă operează un singur bloc de mişcare la un moment dat. Însă, aceasta va anticipa pentru a verifica următoarele două blocuri ce conţin mişcări pe axa X sau Y. Se efectuează verificări referitoare la interferenţe în aceste trei blocuri de informaţii. Setarea 58 controlează modul de funcţionare a acestei părţi a compensării frezei. Aceasta poate fi setată la Fanuc sau Yasnac. La selectarea Yasnac pentru setarea 58, unitatea de comandă trebuie să poată poziţiona muchia sculei de-a lungul tuturor muchiilor conturului programat fără a supratăia două mişcări consecutive. O mişcare circulară îmbină toate unghiurile exterioare. La selectarea Fanuc pentru setarea 58, unitatea de comandă nu trebuie să poziţioneze muchia tăietoare a sculei de-a lungul tuturor muchiilor conturului programat, prevenind supratăierea. Însă, se va genera o alarmă dacă traiectoria sculei este programată astfel încât supratăierea să nu poată fi evitată. Unghiurile exterioare mai mici sau egale cu 270° sunt îmbinate în colţ ascuţit, iar unghiurile exterioare de peste 270° sunt îmbinate printr-o mişcare liniară suplimentară (conform diagramelor următoare). Diagramele următoare prezintă modul în care funcţionează compensarea frezei pentru cele două valori posibile ale setării 58. Reţineţi că o tăietură mai mică decât raza sculei şi în unghi drept faţă de mişcarea precedentă se va putea realiza numai în setare Fanuc.
Compensarea frezei - (Stil YASNAC) Compensarea frezei - (Stil FANUC)

G41 cu diametru pozitiv al sculei sau G42 cu diametru negativ al sculei Rază

Centrul efectiv al traiectoriei sculei Traiectoria programată

G41 cu diametru pozitiv al Centrul efectiv al sculei sau G42 cu diametru traiectoriei sculei Traiectoria progranegativ al sculei mată

G41 sau G42 în acest bloc

G41 sau G42 în acest bloc
S

Mișcare suplimentară

G40 în acest bloc

S

G40 sau G42 în acest bloc

Compensarea frezei - (Stil YASNAC)

Compensarea frezei - (Stil FANUC)

G42 cu diametru pozitiv al sculei sau G41 cu diametru negativ al sculei Rază

Centrul efectiv al traiectoriei sculei Traiectoria programată

G42 cu diametru pozitiv al Centrul efectiv al sculei sau G41 cu diametru traiectoriei sculei Traiectoria negativ al sculei programată

G40 în acest bloc S 96-0228 rev AN 04-2012

G41 sau G42 în acest bloc

G40 în acest bloc

Mișcare suplimentară

S

G41 sau G42 în acest bloc
.

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

103

Intrarea

şi ieşirea din modul compensarea frezei

La intrarea şi ieşirea din modul compensarea frezei sau atunci când se trece de la compensarea spre stânga la compensarea spre dreapta, trebuie să ţineţi cont de câteva aspecte importante. Nu se vor efectua aşchieri în cursul oricăror mişcări de acest tip. Pentru activarea compensării frezei, trebuie specificat un cod D diferit de zero cu G41 sau G42, respectiv trebuie specificat un cod G40 în linia ce dezactivează compensarea frezei. În blocul ce activează compensarea frezei, poziţia de început al mişcării este aceeaşi cu poziţia programată, dar poziţia de încheiere va fi decalată, fie spre stânga, fie spre dreapta traiectoriei programate, cu nivelul introdus în coloana de corecţie rază/ diametru. În blocul ce dezactivează compensarea frezei, punctul de început al mişcării este decalat, iar punctul de încheiere nu este decalat. Similar, atunci când se trece de la compensarea spre stânga la cea spre dreapta şi reciproc, punctul de început al mişcării necesare pentru schimbarea sensului de compensare a frezei va fi decalat de o parte a traiectoriei programate, iar mişcarea se va încheia într-un punct decalat în partea opusă faţă de traiectoria programată. Ca urmare a acestor situaţii, scula se mişcă pe o traiectorie ce s-ar putea să difere de traiectoria sau sensul intenţionat (conform desenului A). Dacă se activează sau dezactivează compensarea frezei într-un bloc fără nicio mişcare X-Y, nu se produce nicio modificare a compensării frezei până când nu se ajunge la următoarea mişcare pe axa X sau Y. Pentru a ieşi din modul compensarea frezei, trebuie specificat un cod G40. Compensarea frezei trebuie dezactivată întotdeauna într-o mişcare de îndepărtare a sculei de piesa de prelucrat. Dacă se încheie un program cu compensarea frezei încă activă, se generează o alarmă. În plus, nu este posibilă activarea şi dezactivarea compensării frezei în cursul unei mişcări circulare (G02 sau G03); în caz contrar, se generează o alarmă. Selectarea unui decalaj D0 va utiliza zero ca valoare a decalajului şi va avea acelaşi efect ca dezactivarea compensării frezei. Dacă se selectează o nouă valoare D cu compensarea frezei deja activă, noua valoare va intra în vigoare la sfârşitul mişcării în curs. Nu este posibilă modificarea valorii D sau schimbarea de pe o parte pe alta în cursul unui bloc de mişcare circulară. La activarea compensării frezei într-o mişcare ce este urmată de o a doua mişcare în unghi mai mic de 90°, există două moduri de calculare a primei mişcări: compensarea frezei tip A sau tip B (setarea 43). Tipul A este cel implicit pentru setarea 43 şi este cel necesar în mod normal; scula se deplasează direct în punctul de pornire decalat pentru a doua mişcare de aşchiere. Tipul B este utilizat atunci când este necesar un spaţiu liber în jurul unui dispozitiv de fixare sau în cazurile rare în care geometria sculei reclamă acest lucru. Diagramele din paginile următoare ilustrează diferenţele dintre modurile tip A şi tip B pentru ambele setări Fanuc şi Yasnac (setarea 58).

Aplicaţie incorectă de compensare a frezei
Mișcarea este mai mică decât raza de compensare a frezei Piesa de prelucrat Scula

Aplicaţie incorectă de compensare a frezei

.

Reţineţi că o tăietură mai mică decât raza sculei şi în unghi drept faţă de mişcarea precedentă se va putea realiza numai în setare Fanuc. Se generează o alarmă de compensare a frezei dacă maşina este în setarea Yasnac.

104

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Reglarea

avansului la compensarea frezei

Când se utilizează compensarea frezei în mişcări circulare, există posibilitatea de reglare a turaţiei faţă de cea programată. Dacă mişcarea de aşchiere de finisare intenţionată este în interiorul unei mişcări circulare, scula va fi încetinită pentru a se asigura că avansul de aşchiere este menţinut în limitele vizate de programator. Există însă probleme atunci când viteza este redusă prea mult. Din acest motiv, se utilizează setarea 44 pentru limitarea nivelului de reglare a avansului în acest caz. Acesta poate fi setat între 1% şi 100%. Dacă este setat la 100%, nu vor avea loc modificări ale vitezei. Dacă este setat la 1%, viteza poate fi redusă la 1% din avansul programat. Dacă mişcarea de aşchiere este în exteriorul unei mişcări circulare, nu se operează nicio reglare a vitezei care să afecteze viteza de avans.

Înregistrare pentru compensarea frezei (YASNAC)
TIP AA TYPE
G42 G42

TIP B TYPE B

Traiectoria programată
r

r r

Traiectoria programată

Traiectoria centrului sculei

Traiectoria centrului sculei
G42

r = raza sculei
G42

Traiectoria programată
r

r

Traiectoria programată
r

Traie trului ctoria cen scule i

Traiectoria ce trului sculei n.

Înregistrare pentru compensarea frezei (FANUC)
TIP AA TYPE
G42 G42

TIP BB TYPE

Traiectoria programată
r

r r

r

r

Traiectoria programată

Traiectoria centrului sculei

Traiectoria centrului sculei

r = raza sculei
G42 G42

r

Traiectoria programată

r

r r

Traiectoria programată

Traiectoria centrului sculei

r Traiectoria centrului sculei
..

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

105

Interpolarea

circulară şi compensarea frezei

În această secţiune, este descrisă utilizarea G02 (Interpolarea circulară în sens orar), G03 (Interpolarea circulară în sens antiorar) şi a compensării frezei (G41: Compensarea frezei spre stânga, G42: Compensarea frezei spre dreapta). Prin utilizarea G02 şi G03, putem programa maşina să efectueze mişcări de aşchiere circulare şi arcuri de cerc. În general, la programarea unui profil sau contur, cel mai simplu mod de descriere a arcului de cerc dintre două puncte este cu un R şi o valoare. Pentru mişcări circulare complete (360 ), trebuie specificat un I sau un J şi o valoare. Figura referitoare la secţiuni circulare va prezenta diferite sectoare de cerc. Prin utilizarea compensării frezei în această secţiune, programatorul poate deplasa freza cu un nivel exact al decalajului şi poate prelucra un profil sau contur la dimensiunile exacte specificate. Prin utilizarea compensării frezei, timpul de programare şi probabilitatea apariţiei unei erori de calcul la programare sunt reduse datorită faptului că pot fi programate dimensiuni reale, dimensiunile şi geometria piesei putând fi controlate cu uşurinţă. În continuare sunt prezentate câteva reguli referitoare la compensarea frezei ce trebuie respectate strict pentru a se executa operaţii de prelucrare de succes. Respectaţi întotdeauna aceste reguli atunci când realizaţi un program. 1. Compensarea frezei trebuie activată în cursul unei mişcări G01 X,Y ce este mai mare sau egală cu raza sculei sau nivelul compensării. 2. După efectuarea operaţiei ce utilizează compensarea frezei, trebuie dezactivată compensarea frezei, pe baza aceloraşi reguli ce se aplică procesului de pornire, respectiv ceea ce intră, trebuie să şi iasă. 3. La majoritatea maşinilor, în cursul compensării frezei, o mişcare liniară X,Y ce este mai mică decât raza sculei nu va funcţiona. (Setarea 58 - setată la Fanuc - pentru rezultate pozitive.) 4. Compensarea frezei nu poate fi activată sau dezactivată într-o mişcare în arc G02 sau G03. 5. Cu compensarea frezei activă, prelucrarea în interiorul unui arc cu o rază mai mică decât cea definită prin valoarea D activă va determina declanşarea unei alarme.

106

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Secţiuni circulare

.

Figura următoare prezintă modul de calculare a traiectoriei sculei pentru compensarea frezei. Secţiunea de detaliu prezintă scula în poziţia de pornire şi apoi în poziţia decalată atunci când scula ajunge la piesa de prelucrat.

G02 & G03

Interpolarea circulară

R .375

Notă: Scula este o freză deget de .250” diametru R .3437 R .500 R .375

R .5625

X0. Y0.
Traiectoria corectată a sculei

X0. Y0.
Traiectoria programată Centrul sculei
.

X1. Y1.

Poziţia de pornire

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

107

Exerciţiu de programare ce prezintă traiectoria sculei. Programul următor nu utilizează compensarea frezei. Traiectoria sculei este programată în axa centrală a sculei. Acesta este de asemenea modul în care unitatea de comandă calculează compensarea frezei. Programul următor utilizează compensarea frezei. Traiectoria sculei este programată în axa centrală a sculei. Acesta este de asemenea modul în care unitatea de comandă calculează compensarea frezei.
O6100 T1 M06 G00 G90 G54 X-1. Y-1. S5000 M03 G43 H01 Z.1 M08 G01 Z-1.0 F50. G41 G01 X0 Y0 D1. F50. Y4.125 G02 X.250 Y4.375 R.375 G01 X1.6562 G02 X2.0 Y4.0313 R.3437 G01 Y3.125 G03 X2.375 Y2.750 R.375 G01 X3.5 G02 X4.0 Y2.25 R.5 G01 Y.4375 G02 X3.4375 Y-.125 R.5625 G01 X-.125 G40 X-1. Y-1. G00 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30

Macro-urile Prezentare Această funcţie de control este opţională; contactaţi dealerul pentru informaţii. Macro-urile conferă unităţii de comandă posibilităţi de prelucrare şi flexibilitate ce nu sunt disponibile în cazul codurilor G standard. Câteva utilizări posibile sunt: familiile de piese, ciclurile închise speciale, mişcările complexe şi dispozitivele opţionale de antrenare. Posibilităţile sunt practic nelimitate. Se numeşte macro orice rutină/ subprogram ce poate fi rulat de mai multe ori. O instrucţiune macro poate aloca o valoare unei variabile sau citi o valoare pentru o variabilă, evalua o expresie, determina un salt condiţionat sau necondiţionat spre un alt punct din program, respectiv repeta condiţionat o secţiune a programului. Iată câteva exemple de aplicaţii pentru macro-uri. • Scule pentru dispozitive de fixare rapidă pe masă Numeroase proceduri de setare pot fi semiautomatizate pentru asistarea operatorului. De exemplu, să presupunem că s-a creat macro-ul 2000 pentru găurirea unui model de alezaje pentru şuruburi pentru un dispozitiv de fixare utilizat frecvent.

108

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

De fiecare dată când este necesar modelul respectiv de alezaje pentru şuruburi, procedaţi după cum urmează: 1. Avansaţi rapid maşina în poziţia dorită pentru modelul de alezaje pentru şuruburi. Înregistraţi coordonatele de poziţie. 2. Executaţi următoarea comandă în modul MDI: G65 P2000 Xnnn Ynnn Znnn Annn; Unde „nnn” sunt coordonatele determinate la pasul 1. Aici, macro 2000 (P2000) execută prelucrarea, întrucât a fost proiectată pentru găurirea modelului de alezaje pentru şuruburi în unghiul specificat pentru A. În esenţă, acesta este un ciclu închis personalizat. • Modelele simple ce sunt repetate Modelele ce se repetă de mai multe ori pot fi definite cu ajutorul macro-urilor şi memorate. De exemplu: 1. Modele alezaje pentru şuruburi 2. Mortezare 3. Modele unghiulare, cu orice număr de alezaje, în orice unghi, cu orice spaţiere 4. Frezare specializată, cum ar fi cu fălci moi 5. Modele matriciale (de ex. 12 orizontal şi 15 vertical) 6. Strunjire oscilantă de suprafaţă, (de ex. 12 ţoli pe 5 ţoli cu o freză cu un singur dinte de 3 ţoli) • Setarea automată a decalajelor în baza programului Cu macro-urile, decalajele coordonatelor pot fi setate în fiecare program, astfel încât procedurile de setare devin mai facile şi mai puţin susceptibile la erori (variabilele macro #2001-2800). • Sondarea Utilizarea unui palpator îmbunătăţeşte capacităţile de prelucrare ale maşinii în diferite moduri: 1. Crearea profilului unei piese pentru determinarea dimensiunilor necunoscute în vederea prelucrării ulterioare. 2. Calibrarea sculei pentru valorile referitoare la corecţii şi uzură. 3. Inspectarea înainte de prelucrare pentru determinarea adaosurilor de material la piese turnate.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

109

4. Inspecţia după prelucrare pentru determinarea valorilor referitoare la paralelism şi planeitate, precum şi a poziţionării. Coduri G şi M utile M00, M01, M30 - Oprire program G04 - Oprire temporizată G65 Pxx - Apelare subprogram macro. Permite transmiterea variabilelor. M96 Pxx Qxx - Salt local condiţionat atunci când semnalul de intrare discret este 0 M97 Pxx - Apelare subrutină locală M98 Pxx - Apelare subprogram M99 - Revenire la subprogram sau buclă G103 - Limită anticipare bloc. Nu este permisă compensarea frezei M109 - Intrare interactivă utilizator (consultaţi secţiunea „Codurile M”) Setările Există 3 setări ce pot afecta programele macro (programele din seria 9000), acestea fiind 9xxxx Progs Lock (blocare programe) (#23), 9xxx Progs Trace (urmărire programe) (#74) şi 9xxx Progs Single BLK (programe bloc cu bloc) (#75). Anticiparea Anticiparea este un aspect de mare importanţă pentru programatorul de macro-uri. Unitatea de comandă va încerca să proceseze cât mai multe linii posibil în avans în scopul creşterii vitezei de procesare. Aceasta include interpretarea variabilelor macro. De exemplu: #1101=1 G04 P1. #1101=0 Aceasta urmăreşte activarea unei ieşiri, aşteptarea timp de o secundă, şi apoi dezactivarea acesteia. Însă, anticiparea va cauza activarea şi dezactivarea imediată a ieşirii în timp ce este procesată o oprire temporizată. G103 P1 poate fi utilizată pentru limitarea anticipării la 1 bloc. Pentru a face ca exemplul prezentat să funcţioneze corect, acesta trebuie modificat după cum urmează: G103 P1 (Consultaţi secţiunea Codurile G a manualului pentru o explicare mai detaliată a G103) ; #1101=1 G04 P1. ; ; ; #1101=0 Rotunjirea Unitatea de comandă memorează numerele zecimale în format binar. Ca urmare, numerele memorate în variabile pot diferi cu cel puţin o zecimală semnificativă. De exemplu, numărul 7 memorat în variabila macro #100, poate fi citit ulterior ca 7.000001, 7.000000 sau 6.999999. Dacă instrucţiunea dumneavoastră era „IF [#100 EQ 7]…”, aceasta poate conduce la un rezultat fals. O metodă mai sigură de programare în acest caz ar fi „IF [ROUND [#100] EQ 7]…”. Acest aspect este în mod normal o problemă doar la stocarea numerelor întregi în variabile macro în care nu vă aşteptaţi să găsiţi ulterior componente zecimale.

110

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Note

referitoare la operare

Variabilele macro pot fi salvate sau încărcate prin intermediul RS-232 sau portului USB similar cu setările şi corecţiile/decalajele.

Pagina de afişare variabile

Variabilele macro sunt afişate şi pot fi modificate prin intermediul afişajului comenzi curente. Pentru a accesa aceste pagini, apăsaţi tasta CURNT COMDS (comenzi curente) şi utilizaţi butoanele Page Up/Down (pagina anterioară/ următoare). Pe măsură ce unitatea de comandă interpretează un program, schimbările variabilelor sunt afişate pe pagina de afişare variabile şi se pot observa rezultatele. Variabila macro este setată prin introducerea unei valori şi apăsarea tastei Write/Enter (scriere/execuţie). Variabilele macro pot fi şterse prin apăsarea tastei Origin (origine), ce duce la ştergerea tuturor variabilelor. Introducerea numărului unei variabile macro şi apăsarea tastei săgeată în sus/în jos va determina căutarea variabilei respective. Variabilele afişate reprezintă valorile variabilelor în cursul rulării programului. La un moment dat, acestea pot fi cu până la 15 blocuri în avans faţă de acţiunile efective ale maşinii. Depanarea unui program este mai uşoară atunci când se inserează un cod G103 la începutul unui program pentru a se limita memoria tampon pentru blocuri, cu îndepărtarea codului G103 după ce se încheie depanarea.

Argumentele macro

Argumentele dintr-o instrucţiune G65 sunt un mijloc de a transmite valori şi a seta variabilele locale ale unei subrutine macro. În exemplul anterior 2, argumentele (valorile) X şi Y sunt transmise variabilelor locale ale subrutinei macro. Variabila locală #24 este asociată lui X şi este setată la 0.5. Similar, variabila locală #25 este asociată lui Y şi este setată la 0.25. Următoarele două tabele indică modul de punere în corespondenţă a variabilelor adrese alfabetice cu variabilele numerice utilizate într-o subrutină macro.

Adresarea alfabetică
Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: A 1 N B 2 O C 3 P D 7 Q 17 E 8 R 18 F 9 S 19 G T 20 H 11 U 21 I 4 V 22 J 5 W 23 K 6 X 24 L Y 25 M 13 Z 26

Adresarea alfabetică alternativă
Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: A 1 K 12 J 23 B 2 I 13 K 24 C 3 J 14 I 25 I 4 K 15 J 26 J 5 I 16 K 27 K 6 J 17 I 28 I 7 K 18 J 29 J 8 I 19 K 30 K 9 J 20 I 31 I 10 K 21 J 32 J 11 I 22 K 33

Argumentele acceptă orice punct zecimal mobil pentru până la patru zecimale. Dacă unitatea de comandă este în modul metric, aceasta va aproxima la miimi (.000). În exemplul 3, variabila locală #7 va recepţiona .0004. Dacă o zecimală nu este inclusă într-o valoare argument, cum ar fi: G65, P9910, A1, B2, C3, valorile sunt transmise unor subrutine macro conform tabelului următor:

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

111

Transmiterea argumentelor întregi (fără punct zecimal)
Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: Adresă: Variabilă: A .001 H 1. O V .0001 B .001 I .0001 P W .0001 C .001 J .0001 Q .0001 X .0001 D 1. K .0001 R .0001 Y .0001 E 1. L 1. S 1. Z .0001 F 1. M 1. T 1. G N U .0001

Pentru toate variabilele macro locale 33 se pot aloca valori cu argumente prin utilizarea metodei de adresare alternativă. Exemplul următor prezintă modul în care se pot trimite două seturi de coordonate de poziţie către o subrutină macro. Variabilele locale #4 - #9 pot fi setate la .0001 - .0006. Exemplul 3: G65 P2000 I1 J2 K3 I4 J5 K6; Literele următoare nu pot fi utilizate pentru transmiterea parametrilor către o subrutină macro: G, L, N, O sau P. Variabilele macro Există trei categorii de variabile macro: de sistem, globale şi locale. Constantele macro sunt valori cu punct zecimal mobil plasate într-o expresie macro. Acestea pot fi combinate cu adrese A-Z sau pot fi de sine stătătoare atunci când sunt utilizate într-o expresie. Exemple de constante sunt .0001, 5.3 sau -10.

Variabilele locale

Variabilele locale se află în gama #1 - #33. Un set de variabile locale este disponibil permanent. Când se execută o apelare a unei subrutine cu o comandă G65, variabilele locale sunt salvate şi un nou set devine disponibil pentru utilizare. Acest proces este denumit „încapsularea” variabilelor locale. În cursul unei apelări G65, toate variabilele locale noi sunt şterse ca valori nedefinite şi toate variabilele locale ce au în corespondenţă variabile de adresă în linia G65 sunt setate la valorile din linia G65. Mai jos este prezentat un tabel cu variabile locale însoţite de argumentele variabilelor de adresă ce le modifică:
Variabilă: Adresă: Alternativă: Variabilă: Adresă: Alternativă: Variabilă: Adresă: Alternativă: 1 A 12 K 23 W J 2 B 13 M I 24 X K 3 C 14 J 25 Y I 4 I 15 K 26 Z J 5 J 16 I 27 K 6 K 17 Q J 28 I 7 D I 18 R K 29 J 8 E J 10 S I 30 K 9 F K 20 T J 31 I 10 I 21 U K 32 J 11 H J 22 V I 33 K

Variabilele 10, 12, 14-16 şi 27-33 nu au argumente de adresă corespondente. Acestea pot fi setate dacă se utilizează un număr suficient de argumente I, J şi K, conform celor indicate mai sus în secţiunea referitoare la argumente. Odată incluse în subrutina macro, variabilele locale pot fi citite şi modificate făcându-se referinţă la numerele variabilelor 1-33. Atunci când este utilizat un argument L pentru executarea de repetiţii multiple ale unei subrutine macro, argumentele sunt setate numai cu ocazia primei repetiţii. Aceasta înseamnă că, dacă variabilele locale 1-33 sunt modificate în cursul primei repetiţii, repetiţia următoare va avea acces numai la valorile modificate. Valorile locale sunt reţinute de la o repetiţie la alta atunci când adresa L este mai mare ca 1. Apelarea unei subrutine prin intermediul unui M97 sau M98 nu încapsulează variabilele locale. Orice variabile locale la care se face referinţă într-o subrutină apelată printr-un M98 sunt aceleaşi variabile şi valori existente înainte de apelarea prin M97 sau M98.

112

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Variabilele globale

Variabilele globale sunt variabile ce sunt accesibile permanent. Există o singură copie a fiecărei variabile globale. Variabilele globale apar în trei game: 100-199, 500-699 şi 800-999. Variabilele globale rămân în memorie atunci când maşina este scoasă din funcţiune. Uneori, există unele macro-uri scrise pentru opţiunile instalate din fabricaţie ce utilizează variabile globale. De exemplu, palpatorul, schimbătorul de palete, etc. Când se utilizează variabile globale, asiguraţi-vă că acestea nu sunt utilizate de un alt program al maşinii.

Variabilele de sistem

Variabilele de sistem oferă programatorului posibilitatea de a interacţiona cu o gamă variată de stări ale unităţii de comandă. Prin setarea unei variabile de sistem, funcţionarea unităţii de comandă poate fi modificată. Prin citirea unei variabile de sistem, un program poate să îşi modifice comportamentul în funcţie de valoarea variabilei. Unele variabile de sistem au statut Read Only (doar citire); aceasta înseamnă că programatorul nu le poate modifica. În continuare este prezentat un tabel succint cu variabilele de sistem implementate curent, însoţite de o explicaţie a modului de utilizare a acestora.
VARIABILE #0 #1-#33 #100-#199 #500-#549 #550-580 #581-#699 #700-#749 #800-#999 #1000-#1063 #1064-#1068 #1080-#1087 #1090-#1098 #1094 #1098 #1100-#1139 #1140-#1155 #1264-#1268 #1601-#1800 #1801-#2000 #2001-#2200 #2201-#2400 #2401-#2600 #2601-#2800 #3000 #3001 #3002 #3003 #3004 UTILIZARE Nu este un număr (read only) Argumente apelare macro Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune Utilizate de palpator (dacă există în dotare) Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune Variabile ascunse, exclusiv pentru uz intern Variabile de uz general salvate la scoaterea din funcţiune 64 intrări discrete (read only) Încărcare maximă axe X, Y, Z, A şi B Date analogice brute la intrări discrete (read only) Date analogice filtrate la intrări discrete (read only) Nivel lichid de răcire Încărcare arbore principal cu acţionare vectorială Haas (read only) 40 ieşiri discrete 16 ieşiri relee suplimentare prin intermediul ieşirii multiplex Încărcare maximă axe C, U, V, W şi T Număr de caneluri al sculelor #1 - 200 Vibraţii maxime înregistrate ale sculelor 1 - 200 Corecţii lungimi scule Corecţii uzură scule Corecţii pentru diametrul/ raza sculei Uzura pentru diametrul/ raza sculei Alarmă programabilă Cronometru milisecunde Cronometru orar Suprimare bloc cu bloc Comandă control manual

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

113

VARIABILE #3006 #3011

UTILIZARE Oprire programabilă cu mesaj Anul, luna, ziua

VARIABILE #3012 #3020 #3021 #3022 #3023 #3024 #3025 #3026 #3027 #3028 #3030 #3031 #3032 #3033 #3201-#3400 #3401-#3600 #3901 #3902 #4000-#4021 #4101-#4126

UTILIZARE Ora, minutul, secunda Cronometru timp de utilizare (read only) Cronometru pornire ciclu Cronometru avans Cronometru piesă curentă Cronometru ultima piesă finalizată Cronometru piesă anterioară Sculă în arborele principal (read only) Turaţie arbore principal (read only) Număr de palete încărcate pe receptor Bloc cu bloc Simulare Ştergere bloc Oprire opţional Diametru efectiv pentru sculele #1 - 200 Poziţii programabile lichid de răcire pentru sculele 1 - 200 M30 contorizare 1 M30 contorizare 2 Coduri de grupă cod G bloc anterior Coduri de adresă bloc anterior

Notă: Reprezentarea pentru 4101 - 4126 este similară cu adresarea alfabetică din secţiunea „Argumente macro”; de ex., instrucţiunea x1.3 setează variabila #4124 la 1.3 Pentru reprezentarea axelor x=1, y=2, … b=5, de exemplu, în sistemul de coordonate al maşinii Z, variabila ar fi #5023. VARIABILE #5001-#5005 #5021-#5025 #5041-#5045 #5061-#5069 #5081-#5085 #5201-#5205 #5221-#5225 #5241-#5245 #5261-#5265 #5281-#5285 #5301-#5305 #5321-#5325 #5401-#5500 UTILIZARE Poziţie de capăt bloc anterior Poziţie curentă coordonate maşină Poziţie curentă coordonate de lucru Poziţie curentă semnal de salt - X, Y, Z, A, B, C, U, V, W Corecţie sculă curentă G52 decalaje de origine G54 decalaje de origine G55 decalaje de origine G56 decalaje de origine G57 decalaje de origine G58 decalaje de origine G59 decalaje de origine Cronometre avans sculă (secunde)

114

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

VARIABILE #5501-#5600 #5601-#5699 #5701-#5800 #5801-#5900 #5901-#6000 #6001-#6277 #6501-#6999 Notă: parametri. VARIABILE

UTILIZARE Cronometre timp total sculă (secunde) Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă sesizată până în prezent Limită monitor pentru încărcarea sculei Setări (read only) Parametri (read only) Biţii de ordin inferior ce au valori mari nu vor apărea în variabilele macro pentru setări şi UTILIZARE G110 (G154 P1) decalaje de origine suplimentare G111 (G154 P2) decalaje de origine suplimentare G112 (G154 P3) decalaje de origine suplimentare G113 (G154 P4) decalaje de origine suplimentare G114 (G154 P5) decalaje de origine suplimentare G115 (G154 P6) decalaje de origine suplimentare G116 (G154 P7) decalaje de origine suplimentare G117 (G154 P8) decalaje de origine suplimentare G118 (G154 P9) decalaje de origine suplimentare G119 (G154 P10) decalaje de origine suplimentare G120 (G154 P11) decalaje de origine suplimentare G121 (G154 P12) decalaje de origine suplimentare G122 (G154 P13) decalaje de origine suplimentare G123 (G154 P14) decalaje de origine suplimentare G124 (G154 P15) decalaje de origine suplimentare G125 (G154 P16) decalaje de origine suplimentare G126 (G154 P17) decalaje de origine suplimentare G127 (G154 P18) decalaje de origine suplimentare

#7001-#7006 (#14001-#14006) #7021-#7026 (#14021-#14026) #7041-#7046 (#14041-#14046) #7061-#7066 (#14061-#14066) #7081-#7086 (#14081-#14086) #7101-#7106 (#14101-#14106) #7121-#7126 (#14121-#14126) #7141-#7146 (#14141-#14146) #7161-#7166 (#14161-#14166) #7181-#7186 (#14181-#14186) #7201-#7206 (#14201-#14206) #7221-#7226 (#14221-#14221) #7241-#7246 (#14241-#14246) #7261-#7266 (#14261-#14266) #7281-#7286 (#14281-#14286) #7301-#7306 (#14301-#14306) #7321-#7326 (#14321-#14326) #7341-#7346 (#14341-#14346)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

115

VARIABILE #7361-#7366 (#14361-#14366) #7381-#7386 (#14381-#14386) #7501-#7506 #7601-#7606 #7701-#7706 #7801-#7806 #8500 #8501 #8502 #8503 #8504 #8505 #8510 #8511 #8512 #8513 #8514 #8515 #8550 #8551 #8552 #8553 #8554 #8555 #8556 #8557 #8558 #8559 #8560 #8561 #8562 #8563

UTILIZARE G128 (G154 P19) decalaje de origine suplimentare G129 (G154 P20) decalaje de origine suplimentare Prioritate palete Stare paletă Numere programe de prelucrare alocate paletelor Contorizare utilizare palete Management avansat al sculei (ATM). Cod grupă ATM. Procent durată de viaţă disponibilă pentru toate sculele din grupă. ATM. Număr total de utilizări disponibile pentru sculele din grupă. ATM. Număr total de alezaje disponibile pentru sculele din grupă. ATM. Total timp de avans disponibil (în secunde) pentru sculele din grupă. ATM. Total timp total disponibil (în secunde) pentru sculele din grupă. ATM. Codul următoarei scule de utilizat. ATM. Procent durată de viaţă disponibilă pentru scula următoare. ATM. Număr de utilizări disponibile pentru scula următoare. ATM. Număr de alezaje disponibile pentru scula următoare. ATM. Timp de avans disponibil pentru scula următoare (în secunde). ATM. Timp total disponibil pentru scula următoare (în secunde). Scule individuale ID Număr de caneluri al sculelor Vibraţii maxime înregistrate Corecţii lungimi scule Corecţii uzură scule Corecţii diametre scule Uzură diametre scule Diametru efectiv Poziţii programabile lichid de răcire Cronometre avans sculă (secunde) Cronometre timp total sculă (secunde) Limită monitor pentru durata de viaţă a sculei Contor monitor pentru durata de viaţă a sculei Monitor pentru încărcarea sculei, încărcare maximă sesizată până în prezent

116

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

VARIABILE #8564 #14401-#14406 #14421-#14426 #14441-#14446 #14461-#14466 #14481-#14486 #14501-#14506 #14521-#14526 #14541-#14546 #14561-#14566 #14581-#14586

UTILIZARE Limită monitor pentru încărcarea sculei G154 P21 decalaje de origine suplimentare G154 P22 decalaje de origine suplimentare G154 P23 decalaje de origine suplimentare G154 P24 decalaje de origine suplimentare G154 P25 decalaje de origine suplimentare G154 P26 decalaje de origine suplimentare G154 P27 decalaje de origine suplimentare G154 P28 decalaje de origine suplimentare G154 P29 decalaje de origine suplimentare G154 P30 decalaje de origine suplimentare

#14781-#14786

G154 P40 decalaje de origine suplimentare

#14981-#14986

G154 P50 decalaje de origine suplimentare

#15181-#15186

G154 P60 decalaje de origine suplimentare

#15381-#15386

G154 P70 decalaje de origine suplimentare

#15581-#15586

G154 P80 decalaje de origine suplimentare

#15781-#15786

G154 P90 decalaje de origine suplimentare

15881-15886 15901-15906 15921-15926 15941-15946 15961-15966

G154 P95 decalaje de origine suplimentare G154 P96 decalaje de origine suplimentare G154 P97 decalaje de origine suplimentare G154 P98 decalaje de origine suplimentare G154 P99 decalaje de origine suplimentare

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

117

Variabilele

de sistem în profunzime

Variabilele #550 - #580 Dacă freza este echipată cu un sistem de palpare, aceste variabile sunt utilizate pentru memorarea datelor pentru calibrarea palpatorului. Dacă aceste variabile sunt suprascrise, palpatorul va trebui recalibrat complet.

Variabilele #750 şi #751

Aceste variabile preiau intrarea de la portul serial 2. Programatorul poate testa dacă există date în aşteptare în memoria tampon a portului serial 2 şi prelua datele pentru procesare. Variabila #750 informează programatorul dacă există date în aşteptare în portul 2 RS232. O valoare 1 înseamnă că memoria tampon are date în aşteptare, în caz contrar se returnează valoarea 0. Variabila 751 preia primul caracter din memoria tampon de intrare atunci când există date în aşteptare. Aceasta înseamnă că se verifică mai întâi conţinutul memoriei tampon pentru a se vedea dacă aceasta este goală; dacă nu, este returnată valoarea următorului caracter aflat în şir. Intrările desemnate ca „spare” (rezervă) pot fi conectate la dispozitive externe şi utilizate de programator. Unitatea de comandă Haas este capabilă să controleze până la 56 de ieşiri discrete. Însă, o parte dintre acestea este deja rezervată pentru utilizare de către controlerul Haas.
ATENŢIE! Nu utilizaţi ieşirile care sunt rezervate de sistem. Utilizarea acestor ieşiri poate duce la accidente sau avarierea echipamentelor.

Intrările discrete de 1 bit Ieşirile discrete de 1 bit

Utilizatorul poate schimba starea acestor ieşiri prin scrierea variabilelor desemnate ca „spare” (rezervă). Dacă ieşirile sunt conectate la relee, alocarea unui „1” va seta releul. Alocarea unui „0” va dezactiva releul. Referinţele la aceste ieşiri vor returna starea curentă a ieşirii respective, aceasta putând fi ultima valoare alocată sau ultima stare a ieşirii setată de un cod de utilizator M. De exemplu, după ce se verifică dacă ieşirea #1108 este „spare” (rezervă): #1108=1; (Activează releul #1108) #101=#3001+1000; (101 înseamnă 1 secundă începând de acum) WHILE [[#101 GT #3001] AND [#1109 EQ 0]] D01 END1 (Aici aşteptaţi 1 secundă sau până când releul #1109 urcă) #1108=0; (Dezactivează releul #1108) Dacă unitatea de comandă nu este echipată cu un panou de relee cod M, M21 - M28 vor fi reprezentate în gama #1132-#1139. Dacă panoul de relee cod M este instalat, consultaţi secţiunea Opţiunea 8M pentru informaţii şi instrucţiuni.
NOTĂ: Testaţi sau simulaţi întotdeauna programele ce au fost dezvoltate pentru macro-uri ce utilizează un hardware nou.

118

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Încărcarea maximă a axei

Variabilele următoare sunt utilizate pentru includerea valorilor pentru încărcarea maximă a fiecărei axe. Acestea pot fi şterse prin oprirea şi repornirea maşinii sau prin setarea la zero a macro-ului într-un program (de exemplu, #1064=0;). 1064 = axa X 1065 = axa Y 1066 = axa Z 1067 = axa A 1068 = axa B 1264 = axa C 1265 = axa U 1266 = axa V 1267 = axa W 1268 = axa T

Corecţiile sculelor

Fiecare corecţie a sculei are o lungime (H) şi o rază (D) împreună cu valorile asociate pentru uzură. #2001-#2200 #2200-#2400 #2401-#2600 #2601-#2800 H corecţii geometrie (1-200) pentru lungime. H uzură geometrie (1-200) pentru lungime. D corecţii geometrie (1-200) pentru diametru. D uzură geometrie (1-200) pentru diametru.

Mesajele programabile

#3000 Alarmele pot fi programate. O alarmă programabilă va acţiona exact ca o alarmă internă. O alarmă este generată prin setarea variabilei macro #3000 la un număr din gama 1-999. #3000= 15 (MESAJ PLASAT ÎN LISTA DE ALARME);

Atunci când se face asta, mesajul „Alarm” (alarmă) clipeşte în partea inferioară a afişajului şi textul din comentariul următor este plasat în lista de alarme. Codul alarmei (în acest exemplu, 15) este adunat cu 1000 şi utilizat ca şi cod de alarmă. Dacă se generează o alarmă în acest mod, toate mişcările încetează şi programul trebuie resetat pentru a se continua. Alarmele programabile sunt codificate întotdeauna în gama 1000-1999. Primele 34 de caractere ale comentariului vor fi utilizate pentru mesajul alarmei.

Cronometrele

Două cronometre pot fi setate la o anumită valoare prin alocarea unui număr pentru variabila respectivă. Un program poate citi ulterior variabila şi determina timpul scurs de la setarea cronometrului. Cronometrele pot fi utilizate pentru a imita ciclurile de oprire temporizată, determina timpul de la o piesă la alta sau orice comportament dependent de timp se doreşte. #3001 Cronometrul pentru milisecunde - Cronometrul pentru milisecunde este actualizat la fiecare 20 de milisecunde, astfel că activităţile pot fi cronometrate cu o precizie de 20 milisecunde. La punerea în funcţiune a maşinii, cronometrul pentru milisecunde este resetat. Cronometrul are o limită de 497 zile. Numărul întreg returnat după accesarea #3001 reprezintă numărul de milisecunde. #3002 Cronometrul orar - Cronometrul orar este similar cu cronometrul pentru milisecunde, cu excepţia faptului că numărul returnat după accesarea #3002 este în ore. Cronometrele orar şi pentru milisecunde sunt independente unul de altul şi pot fi setate separat.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

119

Prioritatea în sistem

#3003 Variabila 3003 este parametrul de suprimare bloc cu bloc. Acesta are prioritate faţă de funcţia Bloc cu bloc într-un cod G. În exemplul următor, funcţia Bloc cu bloc este ignorată atunci când #3003 este setată la valoarea 1. După ce M3003 este setată = 1, fiecare comandă cod G (liniile 2-5) este executată continuu, chiar dacă funcţia Bloc cu bloc este activată. Când #3003 este setată la valoarea zero, funcţia Bloc cu bloc va opera ca de obicei. Utilizatorul trebuie să apese tasta Cycle Start (pornire ciclu) pentru executarea fiecărei linii a codului (liniile 7-11). #3003=1; G54 G00 G90 X0 Y0; S2000 M03; G43 H01 Z.1; G81 R.1 Z-0.1 F20.; #3003=0; T02 M06; G43 H02 Z.1; S1800 M03; G83 R.1 Z-1. Q.25 F10.; X0. Y0.;

Variabila #3004

Variabila #3004 are prioritate asupra funcţiilor specifice de control în timpul rulării. Primul bit dezactivează tasta Feed Hold (oprire avans). Dacă oprirea avansului nu este utilizabilă în cursul unei secţiuni a codului, alocaţi variabilei #3004 valoarea 1 înaintea liniilor specifice ale codului. După secţiunea respectivă a codului, setaţi #3004 la 0 pentru a restabili funcţionarea tastei Feed Hold (oprire avans). De exemplu: Cod de apropiere (oprire avans permisă) #3004=1; (dezactivează tasta Feed Hold (oprire avans)) Cod fără întrerupere admisă (oprire avans nepermisă) #3004=0; (activează tasta Feed Hold (oprire avans)) Cod de îndepărtare (oprire avans permisă) În continuare sunt reprezentaţi biţii variabilei #3004 şi prioritizările asociate. E – Activat D – Dezactivat
#3004 0 1 2 3 4 5 6 7 Oprire avans E D E D E D E D Control manual viteză de Verificare oprire exactă avans E E D D E E D D E E E E D D D D

120

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

#3006 Oprirea programabilă

Opririle pot fi programate, variabilă ce acţionează ca un M00 - Unitatea de comandă se opreşte şi aşteaptă până când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu). Odată apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu), programul continuă cu blocul de după #3006. În exemplul următor, primele 15 caractere ale comentariului sunt afişate în colţul din stânga jos al ecranului. IF [#1 EQ #0] THEN #3006=101 (comentariul aici);

#4001-#4021 Codurile de grupă (modale) pentru ultimul bloc

Gruparea codurilor G permite o procesare mai eficientă. Codurile G cu funcţii similare sunt incluse de obicei în aceeaşi grupă. De exemplu, G90 şi G91 sunt în grupa 3. Aceste variabile stochează ultimul cod G sau codul G implicit pentru oricare dintre cele 21 de grupe. Prin citirea codului grupei, un program macro poate să modifice comportamentul codului G. Dacă 4003 conţine 91, atunci un program macro poate decide ca toate mişcările să fie incrementale, şi nu absolute. Nu există nicio variabilă asociată pentru grupa zero; codurile G de grupa zero sunt nemodale. Codurile de adresă A-Z (cu excepţia G) sunt păstrate ca valori modale. Informaţia reprezentată de ultima linie a codului şi interpretată de procesul de anticipare este conţinută în variabilele 4101 - 4126. Punerea în corespondenţă a numerelor variabilelor cu adrese alfabetice corespunde reprezentării prin adrese alfabetice. De exemplu, valoarea adresei D interpretate anterior este găsită în #4107 şi ultima valoare I interpretată este #4104. Când se desemnează un macro pentru un cod M, nu se pot transmite variabilele către macro cu ajutorul variabilelor 1-33; utilizându-se în schimb valorile de la 4101-4126 în macro. Punctul final programat pentru ultimul bloc de mişcare poate fi accesat prin intermediul variabilelor #5001#5005, X, Y, Z, A şi B. Valorile sunt date în sistemul curent de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în timp ce maşina se află în mişcare. #5021 Axa X #5024 Axa A #5022 Axa Y #5025 Axa B #5023 Axa Z #5026 Axa C

#4101-#4126 Datele de adresă (modale) pentru ultimul bloc

#5001-#5005 Ultima poziţie ţintă

Variabilele de poziţie a axei

#5021-#5025 Poziţia curentă a coordonatelor maşinii

Poziţia curentă a coordonatelor maşinii poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5021-#5025, X, Y, Z, A şi B. Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5023 (Z) are aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei. Poziţia curentă a coordonatelor de lucru curente poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5041-#-5045, X, Y, Z, A şi B. Valorile NU pot fi citite în timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5043 (Z) are aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei. Poziţia în care s-a declanşat ultimul semnal de salt poate fi obţinută prin intermediul variabilelor #5061-#5069, X, Y, Z, A, B, C, U, V şi W. Valorile sunt date în sistemul curent de coordonate de lucru şi pot fi utilizate în timp ce maşina se află în mişcare. Valoarea pentru #5063 (Z) are aplicată deja compensarea pentru lungimea sculei. Compensarea totală curentă pentru lungimea sculei este aplicată sculei. Aceasta include corecţia pentru lungime la care se face referinţă prin valoarea curentă setată în codul H (#4008) plus valoarea pentru uzură.
NOTĂ: Pentru reprezentarea axelor x=1, y=2, … b=5, de exemplu, în sistemul de coordonate al maşinii Z, variabila ar fi #5023.

#5041-#5045 Poziţia curentă a coordonatelor de lucru

#5061-#5069 Poziţia curentă a semnalului de salt

#5081-#5085 Compensarea pentru lungimea sculei

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

121

#6996-#6999 Parametrii de acces ce utilizează variabile macro

Este posibilă accesarea de către un program a parametrilor 1 - 1000 şi a oricăruia dintre biţii parametrilor, după cum urmează: #6996: Număr parametru #6997: Număr bit (opţional) #6998: Conţine valoarea numărului parametrului specificat în variabila 6996 #6999: Conţine valoarea bitului (0 sau 1) pentru bitul parametrului specificat în variabila 6997.
NOTĂ: Variabilele 6998 şi 6999 sunt protejate împotriva modificării.

Utilizarea

Pentru a accesa valoarea unui parametru, numărul parametrului este copiat în variabila 6996, după care valoarea parametrului respectiv este disponibilă prin utilizarea variabilei macro 6998, după cum urmează: #6996=601 (Specificare parametru 601) #100=#6998 (Copiere valoare parametru 601 în variabila #100)

Pentru a accesa un anumit bit al unui parametru, numărul parametrului este copiat în variabila 6996 şi numărul bitului este copiat în variabila macro 6997. Valoarea bitului respectiv al parametrului este disponibilă prin utilizarea variabilei macro 6999, după cum urmează: #6996=57 (Specificare parametru 57) #6997=0 (Specificare bit zero) #100=#6999 (Copiere bit 0 parametru 57 în variabila #100)
NOTĂ: Biţii parametrilor sunt numerotaţi în gama 0-31. Parametrii cu 32 de biţi sunt structuraţi, pe ecran, cu un bit 0 în stânga sus şi 31 de biţi în dreapta jos..

Schimbătorul de palete

Starea paletelor, de la schimbătorul automat de palete, este verificată prin utilizarea următoarelor variabile: #7501-#7506 #7601-#7606 #7701-#7706 #7801-#7806 #3028 Prioritate palete Stare paletă Numere programe de prelucrare alocate paletelor Contorizare utilizare palete Număr de palete încărcate pe receptor

Corecţiile/ decalajele

Toate corecţiile sculelor şi decalajele de origine pot fi citite şi setate în cadrul unei expresii macro, pentru a permite programatorului să preseteze coordonatele în poziţiile aproximative, respectiv să seteze coordonatele la valorile bazate pe rezultatele poziţiilor semnalelor de salt şi calculelor. Când se citeşte o corecţie/ un decalaj, interpretarea şirului de anticipare este oprită până când este executat blocul respectiv. #5201-#5205 #5221-#5225 #5241-#5245 #5261-#5265 #5281-#5285 #5301-#5305 #5321-#5325 #7001-#7005 “ “ #7381-#7385 G52 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII G54 “ “ “ “ “ “ “ G55 “ “ “ “ “ “ “ G56 “ “ “ “ “ “ “ G57 “ “ “ “ “ “ “ G58 “ “ “ “ “ “ “ G59 “ “ “ “ “ “ “ G110 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII “ “““ “ “ “ G129 X, Y, Z, A, B VALORI CORECŢII

#8550-#8567

Aceste variabile oferă informaţii referitoare la scule. Setaţi variabila #8550 pentru codul sculei sau al grupei de scule, apoi accesaţi informaţiile referitoare la scula / grupa de scule selectată cu ajutorul macrourilor protejate (read only) 8551-8564. Dacă se specifică un cod al grupei de scule, scula selectată va fi următoarea sculă din grupa respectivă.
Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale
96-0082 rev AN 04-2012

122

Utilizarea

variabilelor

Pentru toate variabilele, referinţa se face cu un semn de număr (#) urmat de un număr pozitiv: #1, #101, şi #501. Variabilele sunt valori zecimale ce sunt reprezentate ca numere cu punct zecimal mobil. Dacă o variabilă nu a fost utilizată niciodată, aceasta poate lua o valoare specială „undefined” (nedefinită). Ceea ce indică faptul că aceasta nu a fost utilizată. O variabilă poate fi setată ca nedefinită cu variabila specială #0. #0 are valoare de nedefinită sau 0.0, în funcţie de contextul în care este utilizată. Referinţele indirecte la variabile pot fi realizate prin includerea numărului variabilei între paranteze: #[<Expresie>] Expresia este evaluată şi rezultatul devine variabila accesată. De exemplu: #1=3; #[#1]=3.5 + #1; Aceasta setează variabila #3 la valoarea 6.5. Variabilele pot fi utilizate în locul adreselor cod G, unde „adresă” se referă la literele A-Z. În blocul: N1 G0 G90 X1.0 Y0;, variabilele pot fi setate la următoarele valori: #7=0; #11=90; #1=1.0; #2=0.0; şi înlocuite cu: N1 G#7 G#11 X#1 Y#2; Valorile din variabile sunt utilizate în momentul execuţiei ca valori de adresă. Readresarea Metoda uzuală de setare a adreselor de comandă A-Z este prin adresă urmată de un număr. De exemplu: G01 X1.5 Y3.7 F20. ; Setează adresele G, X, Z şi F la 1, 1.5, 3.7 şi 20.0, indicând astfel unităţii de comandă o mişcare liniară, G01, în poziţia X = 1.5 Z = 3.7 la o viteză de avans de 0.02 ţoli pe rotaţie. Sintaxa macro permite înlocuirea valorii de adresă cu orice variabilă sau expresie. Instrucţiunea anterioară poate fi înlocuită cu următorul cod: #1=1; #2=.5; #3=3.7; #4=20; G#1 X[#1+#2] Y#3 F#4 ; Sintaxa permisă pentru adresele A-Z (cu excepţia N sau O) este următoarea: <adresă><-><variabilă> <adresă>[<expresie>] A-#101 Y[#5041+3.5] Z-[SIN[#1]]

<adresă><->[<expresie>]

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

123

Dacă valoarea variabilei nu este în acord cu gama de adrese, unitatea de comandă va genera o alarmă. De exemplu, codul următor va conduce la o alarmă tip eroare de gamă deoarece valoarea pentru diametrul sculei variază în gama 0-50. #1=75; D#1;

Când se utilizează o variabilă sau o expresie în locul unei valori de adresă, valoarea este rotunjită la ultima zecimală semnificativă. Dacă #1 = .123456, atunci G1X#1 va deplasa scula maşinii la .1235 pe axa X. Dacă unitatea de comandă este în modul metric, maşina va fi deplasată la .123 pe axa X. Când se utilizează o variabilă nedefinită pentru înlocuirea unei valori de adresă, respectiva referinţă la adresă este ignorată. De exemplu, dacă #1 este nedefinită, atunci blocul G00 X1.0 Y#1 ; G00 X1.0.

devine

Nu se produce nicio mişcare pe axa Y.

Instrucţiunile macro

Instrucţiunile macro sunt linii ale codului ce permit programatorului să manipuleze unitatea de comandă cu caracteristici similare oricărui limbaj de programare standard. Se includ funcţii, operatori, expresii condiţionale şi aritmetice, instrucţiuni de alocare şi instrucţiuni de comandă. Funcţiile şi operatorii se utilizează în expresii pentru modificarea variabilelor sau valorilor. Operatorii sunt esenţiali pentru expresii, în timp ce funcţiile simplifică sarcina programatorului.

Funcţiile

Funcţiile sunt rutine integrate pe care programatorul le poate utiliza. Toate funcţiile au forma <nume_funcţie> [argument] şi returnează valori cu punct zecimal mobil. Funcţiile furnizate împreună cu unitatea de comandă Haas sunt următoarele:
Funcţie SIN[ ] COS[ ] TAN[ ] ATAN[ ] SQRT[ ] ABS[ ] ROUND[ ] FIX[ ] ACOS[ ] ASIN[ ] #[ ] DPRNT[ ] Argument Grade Grade Grade Zecimal Zecimal Zecimal Zecimal Zecimal Zecimal Zecimal Întreg Text ASCII Rezultat Zecimal Zecimal Zecimal Grade Zecimal Zecimal Zecimal Întreg Grade Grade Întreg Ieşire externă Observaţii Sinus Cosinus Tangentă Arctangentă, la fel ca FANUC ATAN[ ]/[1] Rădăcină pătrată Valoare absolută Rotunjire număr zecimal Fracţie trunchiată Arccosinus Arcsinus Indirecţia variabilei

124

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Observaţii cu privire la funcţii

Funcţia „Round” (rotunjire) operează diferit în funcţie de contextul în care este utilizată. Când este utilizată în expresii aritmetice, orice număr cu o parte fracţionară mai mare sau egală cu .5 este rotunjit la numătorul număr întreg; în caz contrar, partea fracţionară este eliminată din numărul respectiv. #1= 1.714 ; #2= ROUND[#1] ; (#2 este setat la 2.0) #1= 3.1416 ; #2= ROUND[#1] ; (#2 este setat la 3.0) Când rotunjirea se utilizează într-o expresie de adresă, argumentul funcţiei „Round” (rotunjire) este rotunjit la precizia semnificativă. Pentru dimensiuni metrice sau unghiulare, precizia cu trei zecimale este implicită. Pentru ţoli, precizia cu patru zecimale este implicită. #1= 1.00333 ; G0 X[ #1 + #1 ] ; (Masa se deplasează la 2.0067) ; G0 X[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ; (Masa se deplasează la 2.0066) ; G0 A[ #1 + #1 ] ; (Axa se deplasează la 2.007) ; G0 A[ ROUND[ #1 ] + ROUND[ #1 ] ] ; (Axa se deplasează la 2.006) ; D[1.67] (Diametrul 2 devine curent) ;

Fix versus rotunjit Operatorii

#1=3.54; #2=ROUND[#1]; #3=FIX[#1]. #2 va fi setat la 4. #3 va fi setat la 3.

Operatorii pot fi clasificaţi în trei categorii: aritmetici, logici şi booleeni. Operatorii aritmetici constau din operatorii unari şi binari. Aceştia sunt: + - + - * / MOD - Plus unar +1.23 - Minus unar -[COS[30]] - Adunare binară #1=#1+5 - Scădere binară #1=#1-1 - Înmulţire #1=#2*#3 - Împărţire #1=#2/4 - Rest #1=27 MOD 20 (#1 conţine 7)

Operatorii aritmetici

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

125

Operatorii logici

Operatorii logici sunt operatori ce funcţionează împreună cu valori cu biţi binari. Variabilele macro sunt numere cu punct zecimal mobil. Când se utilizează operatori logici în variabile macro, se utilizează doar partea întreagă a numărului cu punct zecimal mobil. Operatorii logici sunt: OR - două valori SAU logic împreună XOR - două valori SAU exclusiv împreună AND - două valori ŞI logic împreună Exemple:
#1=1.0; 0000 0001 #2=2.0; 0000 0010 #3=#1 OR #2; 0000 0011 #1=5.0; #2=3.0; IF [[#1 GT 3.0] AND [#2 LT 10]] GOTO1 Aici unitatea de comandă va transfera la blocul 1 deoarece „#1 GT 3.0” evaluează la 1.0 şi „#2 LT 10” evaluează la 1.0, astfel că 1.0 AND (şi) 1.0 este 1.0 (ADEVĂRAT) şi are loc GOTO (salt la). Aici variabila #3 va conţine 3.0 după operaţia OR (sau).

Reţineţi că trebuie avut grijă atunci când se utilizează operatori logici astfel încât să se obţină rezultatul dorit.

Operatorii booleeni

Operatorii booleeni evaluează întotdeauna la 1.0 (ADEVĂRAT) sau 0.0 (FALS). Există şase operatori booleeni. Aceşti operatori nu se limitează la expresii condiţionale, fiind însă cel mai frecvent utilizaţi în expresii condiţionale. Aceştia sunt: EQ - Egal cu NE - Neegal cu GT - Mai mare ca LT - Mai mic ca GE - Mai mare sau egal cu LE - Mai mic sau egal cu În continuare se prezintă patru exemple referitoare la modul în care pot fi utilizaţi operatorii booleeni şi logici: Exemplu
IF [#1 EQ 0.0] GOTO100; WHILE [#101 LT 10] DO1; #1=[1.0 LT 5.0]; IF [#1 AND #2 EQ #3] GOTO1

Explicaţie
Salt la blocul 100 dacă valoarea din variabila #1 este egală cu 0.0. Atunci când variabila #101 este mai mică decât 10, repetă bucla DO1..END1. Variabila #1 este setată la 1.0 (adevărat). Dacă valoarea pentru variabila #1 ŞI logic variabila #2 este egală cu valoarea variabilei #3, atunci unitatea de comandă determină saltul la blocul 1.

Expresiile

Expresiile sunt definite ca fiind orice secvenţă de variabile şi operatori incluse în paranteze pătrate, „[“ şi „]”. Expresiile au două utilizări: expresii condiţionale şi expresii aritmetice. Expresiile condiţionale returnează valorile FALS (0.0) sau ADEVĂRAT (orice valoare diferită de zero). Expresiile aritmetice utilizează operatori aritmetici împreună cu funcţii pentru a determina o valoare.

126

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Expresiile condiţionale

În unitatea de comandă Haas, expresiile All (toate) setează o valoare condiţională. Valoarea este fie 0.0 (FALS), fie nonzero (ADEVĂRAT). Contextul în care este utilizată expresia determină dacă expresia este o expresie condiţională. Expresiile condiţionale sunt utilizate în instrucţiunile IF (dacă) şi WHILE (atunci când) şi în comanda M99. Expresiile condiţionale pot face uz de operatori booleeni pentru a ajuta la evaluarea stării de ADEVĂRAT sau FALS. Construcţia condiţională M99 este unică la nivelul unităţii de comandă Haas. Fără macro-uri, M99 din unitatea de comandă Haas are capacitatea de a efectua un salt necondiţionat la orice linie din subrutina curentă prin plasarea unui cod P în acea linie. De exemplu: N50 M99 P10; face saltul la linia N10. Aceasta nu readuce unitatea de comandă la subrutina de apelare. Cu macro-urile activate, M99 poate fi utilizată cu o expresie condiţională pentru un salt condiţionat. Pentru un salt atunci când variabila #100 este mai mică decât 10, putem codifica linia de mai sus după cum urmează: N50 [#100 LT 10] M99 P10; În acest caz, saltul survine numai atunci când #100 este mai mică decât 10, în caz contrar procesarea continuând cu linia de program următoare din secvenţă. Mai sus, comanda condiţională M99 poate fi înlocuită cu N50 IF [#100 LT 10] GOTO10;

Expresiile aritmetice

O expresie aritmetică este orice expresie ce utilizează variabile, operatori sau funcţii. O expresie aritmetică returnează o valoare. Expresiile aritmetice sunt utilizate de obicei în instrucţiuni de alocare, fără însă a fi limitate la acestea. Exemple de expresii aritmetice: #101=#145*#30; #1=#1+1; X[#105+COS[#101]]; #[#2000+#13]=0;

Instrucţiunile de alocare

Instrucţiunile de alocare permit programatorului să modifice variabilele. Structura unei instrucţiuni de alocare este: <expresie>=<expresie>

Expresia din stânga semnului egal trebuie să se refere întotdeauna la o variabilă macro, fie direct, fie indirect. Macro-ul următor iniţializează o secvenţă de variabile de orice valoare. Se utilizează aici atât alocări directe, cât şi indirecte.
O0300 N1 IF [#2 NE #0] GOTO2 #3000=1 N2 IF [#19 NE #0] GOTO3 #3000=2 N3 WHILE [#19 GT 0] DO1 ; #19=#19-1 #[#2+#19]=#22 END1; M99; (Numărătoare inversă); (V = valoare la care se setează matricea); (Iniţializarea unei matrice de variabile); (B = variabilă de bază); (Variabilă de bază neprecizată); (S = dimensiune matrice); (Dimensiune matrice neprecizată);

Macro-ul anterior poate fi utilizat pentru iniţializarea a trei seturi de variabile, după cum urmează: G65 P300 B101. S20 (INIT 101..120 TO #0) ; G65 P300 B501. S5 V1 (INIT 501..505 TO 1.0) ; G65 P300 B550. S5 V0 (INIT 550..554 TO 0.0) ; Punctul zecimal în B101., etc. este necesar.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

127

Instrucţiunile de comandă

Instrucţiunile de comandă permit programatorului să execute salturi, atât condiţionate, cât şi necondiţionate. Acestea oferă de asemenea posibilitatea de a itera o secţiune a unui cod în baza unei condiţii. În cazul unităţii de comandă Haas, există două metode de executare a saltului necondiţionat. Un salt necondiţionat va viza întotdeauna un bloc specificat. M99 P15 va efectua saltul necondiţionat la blocul numărul 15. Codul M99 poate fi utilizat indiferent dacă sunt instalate macro-urile şi reprezintă metoda tradiţională de efectuare a salturilor necondiţionate la unităţile de comandă Haas. GOTO15 face acelaşi lucru ca un M99 P15. La unitatea de comandă Haas, comanda GOTO poate fi utilizată în aceeaşi linie cu alte coduri G. GOTO se execută după ce orice alte comenzi ca şi codurile M. Saltul calculat permite programului să transfere comanda într-o altă linie a codului din acelaşi subprogram. Blocul poate fi calculat în cursul rulării programului, prin utilizarea structurii GOTO [expresie]. Respectiv blocul poate fi transmis prin intermediul unei variabile locale, prin utilizarea structurii GOTO#n. GOTO va rotunji rezultatul variabilei sau expresiei ce este asociată saltului calculat. De exemplu, dacă #1 conţine 4.49 şi se execută GOTO#1, se va încerca transferul comenzii la blocul ce conţine N4. Dacă #1 conţine 4.5, atunci execuţia se va transfera la blocul ce conţine N5. Se poate dezvolta următoarea structură de cod pentru crearea unui program ce alocă serii de fabricaţie pieselor.
O9200 ; (D = de gravat cifră zecimală); IF [[#7 NE #0] AND [#7 GE O] AND [#7 LE 9]] GOTO99; #3000=1 ; N99 #7=FIX[#7] ; GOTO#7 ; N0 ... M99 ; N1 ; M99 ; N2 ; ... ; (etc.,...) (Execuţie cifra doi) (Execuţie cifra unu) (Execuţie cifra zero) (Gravare cifră acum) (Trunchiere parte fracţionară) (cifră invalidă) (Gravare cifră în poziţia curentă.)

Saltul necondiţionat (GOTOnnn şi M99 Pnnnn)

Saltul calculat (GOTO#n şi GOTO [expresie])

128

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

În cazul subrutinei anterioare, se va grava cifra cinci cu următorul apel: G65 P9200 D5; Comenzile GOTO calculate ce utilizează o expresie pot fi utilizate pentru procesarea salturilor pe baza rezultatelor citirii intrărilor hardware. Un exemplu ar arăta după cum urmează: GOTO [[#1030*2]+#1031]; NO (1030=0, 1031=0); ... M99; N1 (1030=0, 1031=1); ... M99; N2 (1030=1, 1031=0); ... M99; N3 (1030=1, 1031=1); ... M99; Intrările discrete returnează întotdeauna 0 sau 1 atunci când sunt citite. GOTO [expresie] va determina saltul la linia corespunzătoare a codului pe baza stării celor două intrări discrete #1030 şi #1031.

Saltul condiţionat (IF şi M99 Pnnnn)

Saltul condiţionat permite programului să transfere comanda într-o altă secţiune a codului din aceeaşi subrutină. Saltul condiţionat poate fi utilizat doar atunci când sunt activate macro-urile. Unitatea de comandă Haas permite două metode de executare a saltului condiţionat. IF [<expresie condiţională>] GOTOn

Aşa cum s-a discutat, <expresie condiţională> este orice expresie ce utilizează oricare dintre cei şase operatori booleeni EQ, NE, GT, LT, GE sau LE. Parantezele ce încadrează expresia sunt obligatorii. În cazul unităţii de comandă Haas, nu este necesar să se includă aceşti operatori. De exemplu: IF [#1 NE 0.0] GOTO5; poate fi scrisă de asemenea: IF [#1] GOTO5; În această instrucţiune, dacă variabila #1 conţine orice altceva decât 0.0, respectiv valoarea nedefinită #0, atunci se va produce saltul la blocul 5; în caz contrar, va fi executat blocul următor. În cazul unităţii de comandă Haas, o expresie condiţională poate fi utilizată de asemenea în structura M99 Pnnnn. De exemplu: G0 X0 Y0 [#1EQ#2] M99 P5;

Aici, condiţia se referă doar la porţiunea M99 a instrucţiunii. Scula maşinii este comandată să se deplaseze la X0, Y0 indiferent dacă expresia este evaluată ca adevărată sau falsă. Numai saltul, M99, este executat pe baza valorii expresiei. Se recomandă să fie utilizată varianta IF GOTO dacă se doreşte portabilitatea.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

129

Execuţia condiţionată (IF THEN)

Execuţia instrucţiunilor de comandă poate fi realizată de asemenea prin utilizarea construcţiei IF THEN. Structura este: IF [<expresie condiţională>] THEN <instrucţiune>;
Notă: GOTOn. Pentru menţinerea compatibilităţii cu sintaxa FANUC, „THEN” nu poate fi utlizată cu structura

Această structură este utilizată de regulă pentru instrucţiuni de alocare condiţionată cum ar fi: IF [#590 GT 100] THEN #590=0.0;

Variabila #590 este setată la zero atunci când valoarea #590 depăşeşte 100.0. În cazul unităţii de comandă Haas, dacă o expresie condiţională este evaluată ca FALSĂ (0.0), atunci restul blocului IF este ignorat. Aceasta înseamnă că instrucţiunile de comandă pot fi de asemenea condiţionate astfel încât să se poată scrie ceva de genul: IF [#1 NE #0] THEN G1 X#24 Y#26 F#9 ;

Aceasta determină execuţia unei mişcări liniare doar dacă variabilei #1 i s-a alocat o valoare. Un alt exemplu ar fi: IF [#1 GE 180] THEN #101=0.0 M99;

Aceasta spune că dacă variabila #1 (adresa A) este mai mare sau egală cu 180, atunci variabila #101 este setată la zero şi se revine din subrutină. Iată un exemplu de instrucţiune „IF” ce determină saltul dacă s-a iniţializat o variabilă ce conţine orice valoare. În caz contrar, procesarea va continua şi se va genera o alarmă. Vă amintim că, atunci când este generată o alarmă, execuţia programului este oprită. N1 IF [#9NE#0] GOTO3; (TESTARE PENTRU VALOARE ÎN F) N2 #3000=11; (LIPSĂ VITEZĂ DE AVANS) N3; (CONTINUARE)

Iteraţia/ bucla (WHILE DO END)

Esenţială pentru toate limbajele de programare este capacitatea de a se executa o secvenţă de instrucţiuni de un număr de ori dat sau de a se parcurge în buclă o secvenţă de instrucţiuni până când este satisfăcută o condiţie. Codurile G tradiţionale permit acest lucru prin utilizarea adresei L. O subrutină poate fi executată de oricâte ori prin utilizarea adresei L. M98 P2000 L5;

Aceasta este limitată, deoarece nu puteţi încheia execuţia unei subrutine cu o condiţie. Macro-urile conferă flexibilitate în cazul construcţiilor WHILE-DO-END. De exemplu: WHILE [<expresie condiţională>] DOn; <instrucţiuni>; ENDn; Aceasta execută instrucţiunile dintre DOn şi ENDn atât timp cât expresia condiţională este evaluată ca adevărată. Parantezele din expresie sunt necesare. Dacă o expresie este evaluată ca falsă, atunci blocul de după ENDn este cel executat în continuare. WHILE poate fi abreviată WH. Porţiunea DOn-ENDn a instrucţiunii este împerecheată. Valoarea n este 1-3. Aceasta înseamnă că nu pot exista mai mult de trei bucle încapsulate într-o subrutină. Un exemplu de cum se încapsulează buclele WHILE poate fi utilizat pentru definirea unei matrice.

130

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

#101= 3; #102= 4; G0 X#101 Y4. ; F2.5; WH [#101 GT 0] DO1; #102= 4; WH [#102 GT 0] DO2; G81 X#101 Y#102 Z-0.5; #102= #102 - 1; END2; #101= #101 - 1; END1; ; M30; Acest program execută găurirea unui model de alezaje într-o matrice 3 x 4. Deşi încapsularea instrucţiunilor WHILE poate avea doar până la trei niveluri, în realitate nu există practic nicio limită, deoarece fiecare subrutină poate avea până la trei niveluri de încapsulare. Dacă este necesară o încapsulare la un nivel mai mare de 3, segmentul ce conţine cele trei niveluri inferioare ale încapsulării poate fi transformat într-o subrutină, depăşindu-se astfel limitarea menţionată. Dacă sunt incluse două bucle separate WHILE într-o subrutină, acestea pot utiliza acelaşi index de încapsulare. De exemplu: #3001=0 (AŞTEAPTĂ 500 MILISECUNDE); WH [#3001 LT 500] DO1; END1; <alte instrucţiuni> #3001=0 (AŞTEAPTĂ 300 MILISECUNDE); WH [#3001 LT 300] DO1; END1; Puteţi utiliza GOTO pentru a efectua un salt afară dintr-o regiune inclusă într-o buclă DO-END, dar nu puteţi utiliza GOTO pentru a efectua un salt în aceasta. Saltul în interiorul unei regiuni DO-END prin utilizarea GOTO este permis. O buclă infinită poate fi executată prin eliminarea WHILE şi a expresiei. Astfel, DO1; <instrucţiuni> END1; execută până la apăsarea tastei RESET (resetare). ATENŢIE! Codul următor poate fi derutant: WH [#1] D01; END1; În acest exempl, rezultă o alarmă ce indică faptul că nu s-a găsit niciun „Then” (atunci); „Then” se referă la D01. Modificaţi D01 (cifra zero) în DO1 (litera O).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

131

G65 Apelarea

subrutinei macro

G65 este comanda ce apelează o subrutină cu capacitatea de a-i transmite acesteia argumente. Structura este următoarea: G65 Pnnnn [Lnnnn] [argumente]; Eventuale sublinieri în paranteze drepte sunt opţionale. Comanda G65 reclamă o adresă P corespunzătoare unui număr de program aflat curent în memoria unităţii de comandă. Când este utilizată adresa L, apelarea macro este repetată de numărul de ori specificat. În exemplul 1, subrutina 1000 este apelată o dată fără condiţii transmise subrutinei. Apelurile G65 sunt similare, dar nu sunt acelaşi lucru, cu apelurile M98. Apelurile G65 pot fi încapsulate de până la 9 ori, ceea ce înseamnă că programul 1 poate apela programul 2, programul 2 poate apela programul 3 şi programul 3 poate apela programul 4.
Exemplul 1: G65 P1000; M30; O1000; ... M99; (Revenire din subrutina macro) (Apelare subrutina 1000 ca macro) (Oprire program) (Subrutină macro)

În exemplul 2, subrutina 9010 este proiectată pentru găurirea unei serii de alezaje de-a lungul unei linii a cărei înclinare este determinată prin argumentele X şi Y, ce sunt transmise acesteia în linia de comandă G65. Adâncimea de găurire Z este transmisă ca Z, viteza de avans este transmisă ca F, iar numărul de alezaje de găurit este transmis ca T. Linia de alezaje este găurită începând din poziţia curentă a sculei atunci când este apelată subrutina macro.
Exemplul 2: G00 G90 X1.0 Y1.0 Z.05 S1000 M03; G65 P9010 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10; G28; M30; O9010; F#9; WHILE [#20 GT 0] DO1; G91 G81 Z#26; #20=#20-1; IF [#20 EQ 0] GOTO5; G00 X#24 Y#25; N5 END1; M99; (Revenire la codul apelator) (Model diagonal de alezaje) (F = viteză de avans) (Repetare de T ori) (Găurire la adâncimea Z) (Numărătoare inversă) (Toate alezajele găurite) (Deplasare pe linia înclinată) (Poziţia sculei) (Apelare 9010)

132

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Alocarea alias

Alocarea alias este un mod de alocare a unui cod G sau M pentru o secvenţă G65 P#####. De exemplu, în exemplul 2 ar fi mai uşor de scris: G06 X.5 Y.25 Z.05 F10. T10; Când se alocă un alias, variabila poate fi transmisă cu un cod G; variabila nu poate fi transmisă cu un cod M. Aici, s-a înlocuit un cod G neutilizat, G06 pentru G65 P9010. Pentru ca blocul de mai sus să funcţioneze, parametrul asociat cu subrutina 9010 trebuie setat la 06 (parametrul 91). Reţineţi că G00, G65, G66 şi G67 nu pot fi utilizate ca alias. Toate celelalte coduri cuprinse între 1 şi 255 pot fi utilizate pentru alocare alias. Numerele de program 9010 - 9019 sunt rezervate pentru alocarea de alias cod G. Tabelul următor prezintă ce parametri Haas sunt rezervaţi pentru alocarea de alias pentru subrutinele macro.
Parametru Haas 91 92 93 94 95 93 97 98 99 100 Cod O 9010 9011 9012 9013 9014 9015 9016 9017 9018 9019 Parametru Haas 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Apelare macro M 9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006 9007 9008 9009

.

Alocare alias cod G

Alocare alias cod M

Setarea unui parametru de alocare alias la 0 dezactivează alocarea alias pentru subrutina asociată. Dacă un parametru de alocare alias este setat pentru un cod G şi subrutina asociată nu este în memorie, se va emite o alarmă. Comunicaţia
cu dispozitive externe

- DPRNT[ ]

Macro-urile oferă capacităţi suplimentare de comunicaţie cu dispozitivele periferice. Este posibilă digitalizarea pieselor, furnizarea de rapoarte de inspecţie în momentul execuţiei sau sincronizarea unităţilor de comandă cu dispozitivele furnizate de utilizator. Comenzile disponibile pentru aceasta sunt POPEN, DPRNT[ ] şi PCLOS.

Comenzile pregătitoare pentru comunicaţie

POPEN şi PCLOS nu sunt necesare pe freza Haas. S-a prevăzut ca programele de la diferite unităţi de comandă să poată fi transmise unităţii de comandă Haas. Instrucţiunea DPRNT permite programatorului să transmită un text formatat spre portul serial. Orice texte şi variabile pot fi tipărite prin intermediul portului serial. Structura unei instrucţiuni DPRNT este următoarea: DPRNT [<text> <#nnnn[wf]>... ] ; DPRNT trebuie să fie singura comandă din bloc. În exemplul anterior, <text> este orice caracter de la A la Z sau litere (+,-,/,* şi spaţiu). Când este transmis la ieşire un asterisc, acesta este transformat în spaţiu. <#nnnn[wf]> este o variabilă urmată de un format. Numărul variabilei poate fi orice variabilă macro. Formatul [wf] este necesar şi constă din două cifre incluse între paranteze drepte. Vă amintim că variabilele macro sunt numere reale alcătuite dintr-o parte întreagă şi o parte fracţionară. Prima cifră din format indică numărul total de locuri rezervate la ieşire pentru partea întreagă. A doua cifră indică numărul total de locuri rezervate pentru partea fracţionară. Numărul total de locuri rezervat la ieşire nu poate fi egal cu zero sau mai mare ca opt. Astfel că următoarele formate sunt interzise: [00] [54] [45] [36] /* formate interzise */

Ieşirea formatată

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

133

Un punct zecimal este tipărit între partea întreagă şi partea fracţionară. Partea fracţionară este rotunjită la ultima zecimală semnificativă. Când se rezervă zero locuri pentru partea fracţionară, nu este tipărit niciun punct zecimal. Se tipăresc zerouri în final dacă există o parte fracţionară. Cel puţin un loc este rezervat pentru partea întreagă, chiar dacă este vorba despre un zero. Dacă valoarea părţii întregi are mai puţine cifre decât au fost rezervate, se transmit la ieşire spaţii libere. Dacă valoarea părţii întregi are mai multe cifre decât au fost rezervate, câmpul este extins, astfel încât aceste numere să poată fi tipărite. O comandă de aliniat nou este transmisă după fiecare bloc DPRNT. Exemple DPRNT[ ]
Cod N1 #1= 1.5436 ; N2 DPRNT[X#1[44]*Z#1[03]*T#1[40]] ; N3 DPRNT[***MEASURED*INSIDE*DIAM ETER***] ; N4 DPRNT[] ; N5 #1=123.456789 ; N6 DPRNT[X-#1[25]] ; X-123.45679; X1.5436 Z 1.544 T 1 MEASURED INSIDE DIAMETER (fără text, doar trecere la aliniat nou) Ieşire

Execuţia

Instrucţiunile DPRNT sunt executate în timpul interpretării blocului. Aceasta înseamnă că programatorul trebuie să fie atent unde apar instrucţiunile DPRNT în program, în special dacă se intenţionează tipărirea. G103 este utilă pentru limitarea anticipării blocurilor. Dacă doriţi să limitaţi interpretarea anticipată a unui bloc, va trebui să includeţi următoarea comandă la începutul programului: (Aceasta conduce practic la anticiparea a două blocuri.) G103 P1; Pentru a anula limita de anticipare a blocurilor, modificaţi comanda în G103 P0. G103 nu poate fi utilizată atunci când compensarea frezei este activă.

Editarea

Instrucţiunile macro incorect structurate sau incorect plasate vor genera o alarmă. Aveţi grijă atunci când editaţi expresii; parantezele trebuie închise. Funcţia DPRNT[ ] poate fi editată similar cu un comentariu. Aceasta poate fi ştearsă, mutată în întregime sau se pot edita elemente individuale dintr-o paranteză. Referinţele la variabile şi expresiile referitoare la format se vor modifica în ansamblu. Dacă doriţi să modificaţi [24] în [44], plasaţi cursorul astfel încât [24] să fie marcat, tastaţi [44] şi apăsaţi tasta Write (scriere). Vă amintim că puteţi utiliza maneta de avans rapid pentru a vă deplasa în interiorul expresiilor DPRNT[ ] lungi. Adresele cu expresii pot fi oarecum derutante. În astfel de cazuri, adresa alfabetică este autonomă. De exemplu, blocul următor conţine o expresie de adresă în X: G1 G90 X [COS [90]] Y3.0; CORECT

Aici, X şi parantezele sunt autonome şi sunt elemente editabile separat. Este posibilă, prin editare, ştergerea întregii expresii şi înlocuirea acesteia cu o constantă cu punct zecimal mobil. G1 G90 X 0 Y3.0 ; GREŞIT

Blocul de mai sus va conduce la o alarmă în momentul execuţiei. Structura corectă este următoarea: G1 G90 X0 Y3.0; CORECT

Observaţi că nu există spaţiu între X şi zero (0). REŢINEŢI că atunci când observaţi un caracter alfabetic autonom, acesta este o expresie de adresă.

134

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Funcţiile

macro tip

Fanuc

neincluse în unitatea de comandă

CNC Haas

Această secţiune prezintă funcţiile macro FANUC ce nu sunt disponibile pe unitatea de comandă Haas.
Alocarea alias M înlocuieşte G65 Pnnnn cu Mnn PROGRAMELE 9020-9029. G66 G66.1 G67 M98 M98 M98 SKIP/N #3007 Apel modal în fiecare bloc de mişcare Apel modal în fiecare bloc de mişcare Anulare modală Alocare alias, cod T PROG 9000, VAR #149, activare bit Alocare alias, cod S PROG 9029, VAR #147, activare bit Alocare alias, cod B PROG 9028, VAR #146, activare bit N=1..9 Imagine în oglindă pe fiecare axă

#4201-#4320 #5101-#5106 Numele variabilelor în scop de afişare ATAN [ ]/[ ] BIN [ ] BCD [ ] FUP [ ] LN [ ] EXP [ ] ADP [ ] BPRNT [ ]

Date modale bloc curent Deviaţie servo curentă Arctangentă, varianta FANUC Conversie de la BCD la BIN Conversie de la BIN la BCD Fracţie trunchiată la maximum Logaritm natural Exponent în baza e Rescalare variabilă la număr întreg

Următoarea structură poate fi utilizată ca metodă alternativă pentru obţinerea aceloraşi rezultate pentru câteva dintre funcţiile macro FANUC nedisponibile. GOTO-nnnn Căutarea unui bloc pentru salt în sens negativ, de ex. spre înapoi în interiorul unui program, nu este necesară dacă utilizaţi coduri de adresă N unice. Căutarea unui bloc se face pornind de la blocul interpretat în momentul respectiv. Când se ajunge la sfârşitul programului, căutarea continuă de la începutul programului până când se ajunge la blocul curent.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

135

Codul VQC Pentru a iniţia codul VQC (Visual Quick Code - cod vizual rapid), apăsaţi tasta MDI/DNC (introducere manuală date/ comandă numerică directă), apoi tasta PROGRM/CONVRS (conversie program). Selectaţi VQC din meniul de tip tab. Selectarea
unei categorii

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta categoria de piese a căror descriere corespunde cu cea a piesei dorite şi apăsaţi tasta Write (scriere). Va apărea un set de imagini ale pieselor din categoria respectivă.

.

Categoria cerc alezaje de şuruburi VQC

Ecranul de introducere date cerc alezaje de şuruburi

Selectarea unui model de piesă

Utilizaţi tastele săgeţi pentru a selecta un model de piesă din pagină. Apăsarea tastei Write (scriere) va determina afişarea unei schiţe a piesei şi se va aştepta ca programatorul să introducă valorile pentru realizarea piesei selectate. Unitatea de comandă va solicita informaţii despre piesa selectată. Odată informaţiile introduse, unitatea de comandă întreabă unde urmează a fi plasat codul G: 1) Select/Create a Program (selectare/ creare program) Se va deschide o fereastră ce solicită utilizatorului să selecteze un nume de program. Marcaţi programul dorit şi apăsaţi tasta Write (scriere). Astfel se vor adăuga noile linii de cod la programul selectat. Dacă programul conţine deja un cod, VQC va introduce liniile de cod la începutul programului, înaintea codului existent. Utilizatorul are de asemenea opţiunea de a crea un program nou prin introducerea unui nume de program şi apăsarea tastei Write (scriere) pentru a adăuga liniile de cod unui program nou. 2) Add to Current Program (adăugare la programul curent) – Codul generat de VQC va fi adăugat după cursor. 3) MDI – Codul va fi transmis spre MDI. Notă: Orice date aflate în MDI vor fi suprascrise. 4) Cancel (anulare) – Fereastra se va închide şi vor fi afişate valorile din program.
NOTĂ: Programul va fi de asemenea disponibil pentru editarea în modul Editare. Este recomandabil să se verifice programul prin rularea acestuia în modul Grafic.

Introducerea datelor

136

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Subrutinele Subrutinele (subprogramele) sunt constituite de obicei dintr-o serie de comenzi repetate de mai multe ori într-un program. În locul repetării de mai multe ori a comenzilor în programul principal, subrutinele sunt scrise sub forma unui program separat. Programul principal are o singură comandă care „apelează” programul subrutină. O subrutină este apelată cu ajutorul M97 şi al unei adrese P. Codul P este acelaşi pentru numărul programului (Onnnnn) şi numărul subrutinei de apelat, ceea ce înseamnă că este plasat după un M30. Un subprogram este apelat cu ajutorul M98 şi al unei adrese P. Adresa P cu un M98 se referă la un număr de program. Ciclurile închise reprezintă cel mai uzual mod de utilizare a subrutinelor. Poziţiile pe axele X şi Y ale alezajelor sunt introduse într-un program separat şi apoi apelate. În loc să se scrie poziţiile X, Y câte o dată pentru fiecare sculă, poziţiile X, Y sunt scrise o singură dată pentru oricâte scule. Subrutinele pot să includă un L sau un contor de repetare. Dacă există un L, apelarea subrutinei este repetată de un număr de ori conform celor specificate înainte ca programul principal să continue cu blocul următor. Subrutina
externă

O subrutină externă este un program separat la care se face referinţă de mai multe ori în programul principal. Subrutinele locale sunt comandate (apelate) cu ajutorul unui M98 şi al unui Pnnnnn ce se referă la numărul de program al subprogramului.
Exemplu de subrutină externă O00104 (subprogram cu un M98) T1 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S1406 M03 G43 H01 Z1. M08 G81 G99 Z-0.26 R0.1 F7. M98 P105 (Apelare subprogram O00105) T2 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S2082 M03 G43 H02 Z1. M08 G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5 M98 P105 (Apelare subprogram O00105)
2.25

Subprogram O00105 X.5 Y-.75 Y-2.25 G98 X1.5 Y-2.5 G99 X3.5 X4.5 Y-2.25 Y-.75 X3.5 Y-.5 G80 G00 Z1.0 M09 G53 G49 Z0. M05 M99
4.50 3.50 1.50 .50

.50 2 1 3 4 8 5

T3 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S750 G43 H03 Z1. M08 G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5 M98 P105 (Apelare subprogram O00105) G53 G49 Y0. M30 (Încheiere program)
2.50

.75

7 6

.375 .75

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

137

Exemplu

de subrutină locală

O subrutină locală este un bloc de cod din programul principal la care se face referinţă de mai multe ori în programul principal. Subrutinele locale sunt comandate (apelate) cu ajutorul unui M97 şi al unui Pnnnnn ce se referă la numărul liniei N al subrutinei locale. Structura subrutinei locale presupune încheierea programului principal cu un M30 şi apoi introducerea subrutinelor locale după M30. Fiecare subrutină trebuie să aibă un număr de linie N la început şi un M99 la sfârşit, care va trimite programul înapoi la linia următoare a programului principal.

Exemplu de subrutină locală

O00104 (subprogram local cu un M97) T1 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S1406 M03 G43 H01 Z1. M08 G81 G99 Z-0.26 R0.1 F7. M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000) T2 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S2082 M03 G43 H02 Z1. M08 G83 G99 Z-.75 Q0.2 R0.1 F12.5 M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000) T3 M06 G90 G54 G00 X1.5 Y-0.5 S750 G43 H03 Z1. M08 G84 G99 Z-.6 R0.1 F37.5 M97 P1000 (Apelare subrutină locală în linia N1000) G53 G49 Y0. M30 (Încheiere program) N1000 (Început subrutină locală) X.5 Y-.75 Y-2.25 G98 X1.5 Y-2.5 G99 X3.5 X4.5 Y-2.25 Y-.75 X3.5 Y-.5 G80 G00 Z1.0 M09 G53 G49 Z0. M05 M99
de subrutină ciclu închis

Exemplu

Subprogram O1234 (Program cu exemplu de ciclu închis) T1 M06 G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03 G43 H01 Z.1 M08 G82 Z-.175 P.03 R.1 F10. M98 P1000 G80 G00 Z1.0 M09 T2 M06 G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S2500 M03 O1000 (X,Y , poziţii) X 1.115 Y-2.750 X 3.365 Y-2.875 X 4.188 Y-3.313 X 5.0 Y-4.0 M99

138

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G43 H02 Z.1 M08 G83 Z-.720 Q.175 R.1 F15. M98 P1000 G00 G80 Z1.0 M09 T3 M06 G00 G90 G54 X.565 Y-1.875 S900 M03 G43 H03 Z.2 M08 G84 Z-.600 R.2 F56.25 M98 P1000 G80 G00 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30

Subrutinele

cu dispozitive de fixare multiple

Subrutinele pot fi utile atunci când se prelucrează aceeaşi piesă în poziţii diferite pe axele X şi Y ale maşinii. De exemplu, atunci când sunt montate şase menghine pe masă. Fiecare dintre aceste menghine utilizează o altă poziţie de zero X, Y. Referinţa la acestea se face în program prin utilizarea decalajelor de origine G54 - G59. Utilizaţi un dispozitiv de găsire muchie sau un indicator pentru a stabili punctul de zero pentru fiecare piesă. Utilizaţi tasta de setare punct de zero al piesei în pagina de decalaje coordonate de lucru pentru a înregistra fiecare poziţie X, Y. Odată poziţia de zero X, Y pentru fiecare piesă de prelucrat setată în pagina de decalaje, programarea poate să înceapă. Figura prezintă cum ar trebui să arate o astfel de setare pe masa maşinii. De exemplu, fiecare din aceste şase piese trebuie să fie găurită în centru, în poziţia de zero X, Y.
Program principal O2000 T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 S1500 M03 G43 H01 Z.1 M08 M98 P3000 G55 M98 P3000 G56 M98 P3000 G57 M98 P3000 G58 M98 P3000G59 M98 P3000 G00 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30
G57
X0, Y0

Subrutina O3000 X0 Y0 G83 Z-1.0 Q.2 R.1 F15. G00 G80 Z.2 M99
G54
X0, Y0

G55
X0, Y0

G56
X0, Y0

G58
X0, Y0

G59
X0, Y0

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

139

Programarea

pe axele a

4-a

şi a

5-a
AXA A Axa B 360°

AXA B

+32° -32° FRONTAL
..

-32° +32° LATERAL

Axa A ±120°

Mişcarea axei la freza VR-11 şi Haas TRT 210

Crearea

programelor pe cinci axe

Programele cu deplasare pe cinci axe sunt destul de complexe şi vor fi scrise prin utilizarea unui pachet de programe CAD/CAM. Trebuie să se determine lungimea pivotului şi lungimea calibrului pentru maşină, şi ca acestea să fie introduse în programele de acest gen. Fiecare maşină are lungime specifică a pivotului. Aceasta este distanţa dintre centrul de rotaţie al păpuşii portsculă şi suprafaţa inferioară a portcuţitului principal. Lungimea pivotului poate fi găsită în setarea 116, fiind gravată de asemenea pe portcuţitul principal ce este livrat împreună cu maşinile cu 5 axe.
Axa de rotaţie

Lungimea pivotului Total Lungimea calibrului

.

Când se pregăteşte un program, trebuie să se determine lungimea calibrului pentru fiecare sculă. Lungimea calibrului este distanţa dintre flanşa inferioară a portcuţitului principal şi vârfului sculei. Această distanţă poate fi calculată prin fixarea pe masă a unui ceas comparator pe suport magnetic, ce indică suprafaţa inferioară a portcuţitului principal, şi setarea acestui punct ca Z0 în unitatea de comandă. Apoi, inseraţi fiecare sculă şi calculaţi distanţa de la vârful sculei până la Z0; aceasta este lungimea calibrului. Lungimea totală este distanţa dintre centrul de rotaţie al păpuşii portsculă şi vârful sculei. Aceasta poate fi calculată prin însumarea lungimii calibrului cu lungimea pivotului. Numărul obţinut este introdus în programul CAD/CAM, care va utiliza această valoare pentru calculele pe care le face.

140

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Corecţiile/ decalajele

Afişajul pentru decalaje de origine se găseşte în afişajul pentru corecţii/ decalaje prin apăsarea butonului Page Up (pagina anterioară). Decalajele G54 - G59 sau G110 - G129 pot fi setate prin utilizarea butonului Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă). Poziţionaţi axele în punctul de zero al piesei de prelucrat. Utilizând cursorul, selectaţi axa corespunzătoare şi numărul piesei. Apăsaţi butonul Part Zero Set (setare poziţie de zero piesă) şi poziţia curentă a maşinii va fi memorată automat în adresa respectivă. Aceasta se întâmplă doar cu afişajul pentru decalaje de origine selectat. Reţineţi că introducerea unui decalaj de origine Z diferit de zero va interfera cu utilizarea unei corecţii a lungimii scule introduse automat. Coordonatele de lucru se introduc de obicei ca număr pozitiv. Coordonatele de lucru sunt introduse în tabel doar sub formă de numere. Pentru a introduce o valoare X de X2.00 în G54, deplasaţi cursorul în coloana X şi tastaţi 2.0.

Note referitoare la programarea pe cinci axe

Utilizarea unei sincronizări strânse la prelucrare, coroborată cu rezoluţia geometrică asigurată de sistemul CAD/CAM, permite o curgere fluentă a contururilor şi realizarea unor piese mai precise. Poziţionarea maşinii pe un vector de apropiere nu se va face decât la o distanţă sigură deasupra sau în lateral faţă de piesa de prelucrat. Când vă aflaţi în modul deplasare rapidă, axele vor ajunge în poziţia programată în momente diferite; axa aflată cel mai aproape de poziţia ţintă va ajunge prima, iar cea aflată cel mai departe va ajunge ultima. O viteză de avans mare va forţa axele să ajungă concomitent în poziţia comandată, evitându-se riscul producerii unei coliziuni.

Codurile G

Programarea pe cinci axe nu este afectată de selecţia modului ţoli (G20) sau metric (G21), întrucât axele A şi B sunt programate întotdeauna în grade. Funcţia timp invers G93 trebuie să fie activată pentru mişcarea simultană pe 5 axe. În modul G93, viteza maximă de avans va include o combinaţie a mişcărilor pe toate axele într-un singur bloc al codului. Limita este setată de unitatea de comandă şi ţine de pasul programat de traductorul de cod pentru fiecare axă în parte în acelaşi bloc al codului. Limitaţi pe cât posibil solicitarea post-procesorului (software-ul CAD/CAM); viteza maximă în modul G93 este de 32 de grade pe minut. Aceasta va duce la o mişcare mai fluentă, ce ar putea fi necesară atunci când se trece în apropierea unor pereţi înclinaţi.

Codurile M

Important! Se recomandă ca frânele A/B să fie cuplate atunci când se execută orice altă mişcare decât pe 5 axe. Aşchierea cu frânele dezactivate poate cauza o uzură excesivă a angrenajelor. M10/M11 cuplează/ decuplează frâna axei A M12/M13 cuplează/ decuplează frâna axei B Când se execută aşchierea pe 4 sau 5 axe, maşina va face pauze între blocuri. Pauza se datorează eliberării frânelor pe axa A şi/sau B. Pentru a se evita această oprire temporizată şi a se permite o execuţie mai fluentă a programului, programaţi un M11 şi/sau un M13 chiar înainte de G93. Codurile M vor decupla frânele, rezultând o mişcare mai lină şi fluentă. Reţineţi că dacă frânele nu sunt recuplate, acestea vor rămâne dezactivate un timp nelimitat.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

141

Setările

O serie de setări sunt utilizate pentru programarea pe axele a 4-a şi a 5-a. A se vedea setările 30, 34 şi 48 pentru a 4-a axă şi respectiv 78, 79 şi 80 pentru a 5-a axă. Setarea 85 va fi setată la .0500 pentru aşchierea pe 5 axe. Setările sub .0500 vor deplasa maşina mai aproape de o oprire exactă şi vor determina o mişcare neuniformă. G187 poate fi utilizată de asemenea în program pentru a se încetini axele. Atenţie! Când se aşchiază în modul pe 5 axe, pot să apară poziţionarea defectuoasă sau depăşirea capătului de cursă dacă nu se anulează corecţia pentru lungimea sculei (cod H). Pentru a se preveni această problemă, utilizaţi G90 G40, H00 şi G49 în primele blocuri după o schimbare a sculei. Această problemă poate să apară atunci când se programează împreună axele a 3-a şi a 5-a, la repornirea programului sau atunci când se iniţiază o nouă operaţie de prelucrare şi corecţia pentru lungimea sculei este încă activată.

Vitezele de avans

Puteţi comanda un avans într-un program utilizând G01 pentru axa alocată unităţii rotative. De exemplu, G01 A90. F50. va roti axa A la 90 de grade cu 50 de grade pe secundă (rotaţia din acest exemplu va dura aproximativ două secunde). Trebuie comandată câte o viteză de avans pentru fiecare linie a codului pentru 4 şi/sau 5 axe. Limitaţi viteza de avans la maxim 75 IPM (ţoli/min) la găurire. Vitezele de avans recomandate pentru prelucrări de finisare la lucrul pe 3 axe nu vor depăşi 50 - 60 IPM (ţoli/min) cu cel puţin .0500” - .0750” adâncime rămasă pentru operaţia de finisare. Deplasările rapide nu sunt admise; deplasarea rapidă, intrarea şi ieşirea din alezaje (cicluri de găurire progresivă cu retragerea completă) nu sunt acceptate. Când se programează mişcarea simultană pe 5 axe, se impun adaosuri de material mai mici şi se admit viteze de avans mai mari. În funcţie de adaosul de finisare, lungimea frezei şi tipul de profil aşchiat, se pot aplica viteze de avans mai mari. De exemplu, la prelucrarea profilurilor de matriţe sau a contururilor prelungi şi line, vitezele de avans pot depăşi 100 IPM (ţoli/min).

Avansul rapid pe axele a 4-a şi a 5-a

Toate aspectele referitoare la avansul rapid manual pe axa a 5-a sunt similare celor aplicabile pentru celelalte axe. Excepţia ţine de metoda de selectare a avansului rapid între axa A şi axa B. Implicit, tastele „+A” şi „-A”, atunci când sunt apăsate, vor selecta axa A pentru avansul rapid. Axa B poate fi selectată pentru avans rapid prin apăsarea tastei Shift (comutare) şi apoi a oricăreia dintre tastele „+A” şi „-A”. EC-300: Modul avans rapid indică A1 şi A2, utilizaţi „A” pentru avans rapid pe A1 şi Shift + „A” pentru avans rapid pe A2.

EC-300 Funcţionarea paletelor şi a axei a 4-a

Masa rotativă din zona de prelucrare va apărea întotdeauna, şi va fi operată, ca axa A. Axa rotativă a paletei 1 va fi indicată prin „A1” iar cealaltă axă, a paletei 2, prin „A2”. Exemple de operare: Pentru avans rapid pe axa A1, tastaţi „A1” şi apăsaţi tasta „HAND JOG” (manetă de avans rapid). Pentru comanda avansului rapid prin intermediul butoanelor, utilizaţi butoanele +/-A pentru axa A1, respectiv butoanele +/-B pentru axa A2.

142

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Pentru aducerea la zero a axei A pentru paleta #2, tastaţi „A2” şi apăsaţi tasta ZERO SINGL AXIS (aducere la zero o singură axă). Funcţia imagine în oglindă: Dacă se utilizează G101 pentru imagine în oglindă pe axa A, atunci funcţia imagine în oglindă este activată pentru ambele axe A. Când paleta #1 este în zona de prelucrare, se afişează A1-MIR în partea inferioară a ecranului. Când paleta #2 este în zona de prelucrare, se afişează A2-MIR. Comportamentul setărilor funcţiei imagine în oglindă diferă; dacă setarea 48 Mirror Image A-Axis (imagine în oglindă axa A) este ON (activată), este activată funcţia imagine în oglindă axa A pentru paleta #1 şi este afişat mesajul A1-MIR. Dacă setarea 80 (parametrul 315, bitul 20 PLAN AXA A 4-A este 1, numele pentru setarea 80 este acelaşi ca pentru setarea 48, adică Mirror Image A-Axis (imagine în oglindă axa A)) este ON (activată), este activată funcţia imagine în oglindă axa A pentru paleta #2. Când paleta #2 este în interiorul frezei, se va afişa A2-MIR.

Procedura de redresare după o coliziune

Dacă se produce o coliziune în maşină în timpul prelucrării unei piese pe 5 axe, poate fi dificilă îndepărtarea sculei de piesă datorită unghiurilor implicate. NU apăsaţi imediat butonul Recover (redresare) şi nu scoateţi maşina din funcţiune. Pentru redresarea după o coliziune în care arborele principal s-a oprit în timp ce scula se afla încă în aşchiere, retrageţi arborele principal cu ajutorul funcţiei avans rapid vectorial. Pentru aceasta, apăsaţi litera „V” de pe tastatură, apăsaţi tasta „Handle Jog” (manetă de avans rapid) şi utilizaţi maneta de avans rapid pentru deplasarea pe axa respectivă. Această funcţie va permite deplasarea pe orice axă determinată de axele A şi/sau B. Funcţia de avans rapid vectorial este proiectată să permită operatorului îndepărtarea sculei aşchietoare de piesă în situaţii extreme rezultate ca urmare a unei coliziuni sau unei stări de alarmă. G28 nu este disponibilă în modul avans rapid vectorial; aceasta este disponibilă doar atunci când se selectează o singură axă X, Y, Z, A sau B. Dacă s-a produs o cădere de tensiune în cursul aşchierii, avansul rapid vectorial nu va funcţiona, deoarece unitatea de comandă are nevoie de o poziţie de referinţă. Vor fi necesare alte metode de îndepărtare a sculei de piesă. Dacă scula nu este în tăietură atunci când se produce coliziunea, apăsaţi butonul Recover (redresare) şi răspundeţi la întrebările ce apar pe ecran. Când se apasă butonul Recover (redresare), păpuşa portsculă se va deplasa simultan pe axele A, B şi Z, pentru a se retrage scula. Dacă scula este în tăietură sau este înclinată, aceasta va intra în coliziune când este apăsat butonul.

Instalarea

unei a

4-a

axe opţionale

Setările 30 şi 34 trebuie modificate când se adaugă o masă rotativă la freza Haas. Setarea 30 specifică modelul de masă rotativă, iar setarea 34 specifică diametrul piesei.

Modificarea setării 30

Setarea 30 (şi setarea 78 pentru axa a 5-a) specifică un set de parametri pentru o unitate rotativă dată. Aceste setări vă permit să selectaţi unitatea rotativă dintr-o listă, ce setează apoi automat parametrii necesari care să permită interacţiunea frezei dumneavoastră cu unitatea rotativă. Avertisment: Dacă nu se adaptează corect setările pentru masa rotativă cu sau fără perii la produsul montat efectiv pe freză, servomotorul poate fi avariat. „B” în setări indică un produs rotativ fără perii. Indexoarele fără perii au două cabluri de la masa de lucru şi două conectoare la unitatea de comandă a frezei pentru fiecare axă rotativă.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

143

.

Marcaţi setarea 30 şi apăsaţi tasta săgeată stânga sau dreapta. Selectaţi „New” (nou) şi apoi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie). Se afişează lista seturilor de parametri disponibili pentru unitatea rotativă. Apăsaţi tasta săgeată în sus sau în jos pentru a selecta unitatea rotativă corectă. Puteţi de asemenea începe prin a tasta numele unităţii rotative pentru a reduce lista înainte să operaţi o selecţie. Modelul de masă rotativă marcat pe unitatea de comandă trebuie să corespundă cu modelul specificat pe plăcuţa de identificare a unităţii rotative. Apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a confirma opţiunea dumneavoastră. Setul de parametri este apoi încărcat în maşină. Numele setului curent de parametri apare pentru setarea 30. După modificarea setării 30, nu încercaţi să utilizaţi unitatea rotativă înainte să opriţi şi reporniţi maşina.

Parametrii

Arareori poate fi necesară modificarea unor parametri pentru a se obţine performanţele specifice ale indexoarelor respective. Nu faceţi asta fără a avea la dispoziţie o listă a parametrilor de modificat.
Notă: NU MODIFICAŢI PARAMETRII dacă nu aţi primit o listă de parametri împreună cu indexerorul. Aceasta va duce la invalidarea garanţiei.

Pentru modificarea parametrilor pentru indexorul pentru axa a 4-a sau a 5-a: Apăsaţi tasta E-stop (oprire de urgenţă). Dezactivaţi setarea 7 Parameter Lock (blocare parametri). Accesaţi pagina de parametri, introduceţi numărul parametrului de modificat şi apăsaţi tasta săgeată în jos. Introduceţi noua valoare pentru parametru şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie); modificaţi similar restul parametrilor. Reactivaţi setarea 7. Resetaţi funcţia E-stop (oprire de urgenţă). Aduceţi indexorul în poziţia de origine şi verificaţi dacă acesta funcţionează corespunzător prin apăsarea tastelor Handle Jog (manetă de avans rapid) şi „A”. Avansaţi axa A cu ajutorul manetei de avans rapid; indexorul ar trebui să se mişte. Verificaţi dacă raportul de transmisie este corect prin marcarea mesei, rotirea cu 360 de grade conform afişajului din pagina de poziţie şi verificaţi dacă marcajul a revenit în aceeaşi poziţie. Dacă acesta este apropiat de poziţia iniţială (maxim 10 grade), atunci raportul de transmisie este corect. Puteţi salva un set personalizat de parametri pentru unitatea rotativă în modul LISTĂ DE PROGRAME. Selectaţi tab-ul pentru dispozitivul de memorie dorit (Mem, USB etc.). Apăsaţi tasta F4, apoi marcaţi opţiunea pentru a salva parametrii pentru unitatea rotativă A sau B. Tastaţi un nume de fişier şi apăsaţi tasta WRITE/ ENTER (scriere/execuţie) pentru a salva fişierul.

144

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

.

Punerea în funcţiune

Porniţi freza (şi comanda servo, dacă este prevăzută) şi aduceţi indexorul în poziţia de origine. Toate indexoarele Haas se aduc în poziţia de origine în sens orar văzut din partea frontală. Dacă indexorul este adus în poziţia de origine în sens antiorar, apăsaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) şi contactaţi dealerul.
unei a

Instalarea

5-a

axe opţionale

Axa a 5-a se instalează în acelaşi mod ca axa a 4-a; utilizaţi setarea 78 pentru a specifica modelul de masă rotativă şi setarea 79 pentru a defini diametrul pentru axa a 5-a. Avansaţi rapid şi comandaţi axa a 5-a prin utilizarea adresei B. Decalajul B
pe axa

A (înclinarea

produselor rotative)

Această procedură determină distanţa dintre planul platoului axei B şi axa centrală a axei A la produsele rotative cu înclinare. Decalajul este necesar pentru unele aplicaţii software CAM.

Decalaj B pe A Planul axei B

Axa A

.

1. Rotiţi axa A până când axa B este verticală. Montaţi un ceas comparator pe arborele principal al maşinii (sau altă suprafaţă independentă de mişcarea mesei) şi palpaţi suprafaţa platoului. Setaţi ceasul comparator la zero. 2. Setaţi poziţia operatorului la zero pentru axa Y (selectaţi poziţia şi apăsaţi tasta ORIGIN (origine)). 3. Rotiţi axa A cu 180°. 4. Suprafaţa platoului trebuie să fie acum palpată în acelaşi sens în care s-a făcut prima palpare. Plasaţi un bloc 1-2-3 pe platou şi palpaţi suprafaţa blocului aflată în contact cu suprafaţa platoului. Deplasaţi axa Y spre bloc până când ceasul comparator indică zero.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

145

5. Citiţi noua poziţie a operatorului pe axa Y. Împărţiţi această valoare la 2 pentru a determina valoarea decalajului B pe axa A.

3. Rotiţi axa A cu 180°

Axa A

1. Indicaţi partea frontală

4-5. Indicaţi blocul 1-2-3 şi citiţi noua poziţie a axei Y. Împărţiţi la 2

.

Procedura ilustrată pentru B pe axa A

Dezactivarea

axelor a

4-a

şi a

5-a

Dezactivaţi setarea 30 pentru axa a 4-a şi/sau setarea 78 pentru axa a 5-a atunci când demontaţi unitatea rotativă de pe maşină. Nu conectaţi sau deconectaţi niciun cablu cu unitatea de comandă pornită. Maşina generează o alarmă dacă aceste setări nu sunt dezactivate atunci când este demontată unitatea. Când dezactivaţi setarea 30 sau 78, se va afişa o solicitare de salvare a setului de parametri. Selectaţi un fişier cu ajutorul tastelor săgeţi în sus şi în jos şi apăsaţi tasta WRITE/ENTER (scriere/execuţie) pentru a confirma. Numele setului de parametri selectat curent apare în casetă. Puteţi modifica acest nume de fişier pentru a salva un set personalizat de parametri.

.

146

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Codurile G (funcţiile

pregătitoare)

G00 Poziţionarea prin deplasare rapidă (Grupa 01)

X Comanda opţională de mişcare pe axa X Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z A Comanda opţională de mişcare pe axa A Codul G00 este utilizat pentru deplasarea axelor maşinii cu viteză maximă. Acesta este utilizat în principal pentru poziţionarea rapidă a maşinii într-un punct dat înaintea fiecărei comenzi de avans de lucru (aşchiere) (toate deplasările se fac cu viteză maximă de avans rapid). Acest cod G este modal, astfel că un bloc cu G00 determină deplasarea rapidă pentru toate blocurile următoare, până când este specificat un alt cod de Grupa 01. Notă referitoare la programare: În general, deplasarea rapidă nu se va face în linie dreaptă. Fiecare axă specificată se deplasează cu aceeaşi viteză, dar nu toate axele îşi vor încheia neapărat deplasarea în acelaşi timp. Maşina va aştepta până când toate mişcările sunt încheiate înainte să fie iniţiată comanda următoare. Comenzile de poziţie incrementale sau absolute (G90 sau G91) vor modifica modul în care sunt interpretate valorile pentru deplasarea axelor respective. Setarea 57 (Exact Stop Canned X-Y - ciclu închis de oprire exactă) poate determina cât de aproape înainte sau după o deplasare rapidă va executa maşina o oprire precisă.

G01 Mişcarea de interpolare liniară (Grupa 01)

F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut X Comanda opţională de mişcare pe axa X Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z A Comanda opţională de mişcare pe axa A ,R Raza arcului ,C Distanţa de teşire Acest cod G deplasează axele cu o viteză de avans comandată. Acesta este utilizat în principal pentru aşchierea piesei de prelucrat. Un avans G01 poate fi o deplasare pe o singură axă sau viza o combinaţie de axe. Viteza de deplasare a axelor este controlată de valoarea vitezei de avans (F). Această valoare F poate fi în unităţi (ţoli sau mm) pe minut (G94) sau pe rotaţie a arborelui principal (G95), respectiv poate fi timpul de finalizare a mişcării (G93). Valoarea vitezei de avans (F) poate fi în linia de program curentă sau într-o linie anterioară. Unitatea de comandă va utiliza întotdeauna cea mai recentă valoare F, până când este comandată o altă valoare F. G01 este o comandă modală, ceea ce înseamnă că aceasta va rămâne în vigoare până când este anulată de o comandă de mişcare rapidă, cum ar fi G00, respectiv de o comandă de mişcare circulară, cum ar fi G02 sau G03. Odată iniţiată G01, toate axele programate se vor pune în mişcare şi vor atinge concomitent poziţia ţintă. Dacă o axă nu poate asigura viteza de avans programată, unitatea de comandă nu va executa comanda G01 şi se va genera o alarmă (viteză maximă de avans depăşită).

Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire
O1234 (Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire); T1 M6; G00 G90 G54 X0. Y0. S3000 M3; G43 H01 Z0.1 M08; G01 Z-0.5 F20.; Y-5. ,C1.; X-5. ,R1.; Y0.; G00 Z0.1 M09; G53 G49 Z0.; G53 Y0.; M30;
.

X0. Y0.

4.0 R1.0

4.0 5.0

4.0

5.0

1.0

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

147

Un bloc de teşire sau un bloc de rotunjire de colţ poate fi inserat automat între două blocuri de interpolare liniară prin specificarea ,C (teşire) sau ,R (rotunjire de colţ). Trebuie să existe un bloc de încheiere interpolare liniară după blocul de început (poate să intervină o pauză G04). Aceste două blocuri de interpolare liniară specifică un colţ al intersecţiei. Dacă blocul de început specifică un ,C, valoarea de după C reprezintă distanţa de la intersecţia unde începe teşitura şi, în acelaşi timp, distanţa faţă de intersecţia unde se termină teşitura. Dacă blocul de început specifică un ,R, valoarea de după R reprezintă raza unui cerc tangent la colţ în două puncte: începutul arcului de rotunjire a colţului şi punctul final al arcului respectiv. Se pot specifica blocuri consecutive de teşire sau rotunjire de colţ. Trebuie să existe deplasare pe cele două axe specificate de planul selectat, în funcţie de planul activ XY (G17), XZ (G18) sau YZ (G19).

G02 Mişcarea de interpolare circulară în sens orar / G03 Mişcarea de interpolare circulară în sens antiorar (Grupa 01)

F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut I Distanţa opţională pe axa X faţă de centrul cercului J Distanţa opţională pe axa Y faţă de centrul cercului K Distanţa opţională pe axa Z faţă de centrul cercului R Raza opţională a cercului X Comanda opţională de mişcare pe axa X Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z A Comanda opţională de mişcare pe axa A Utilizarea I, J şi K este metoda preferabilă de programare a razei. R este adecvat pentru cele mai uzuale arcuri de cerc. Aceste coduri G sunt utilizate pentru specificarea mişcării circulare. Sunt necesare două axe pentru executarea mişcării circulare şi trebuie utilizat planul corect, G17-19. Există două metode de comandare a unui G02 sau G03, prima cu utilizarea adreselor I, J şi K, iar cea de-a două cu utilizarea adresei R. O funcţie de teşire sau de rotunjire de colţ poate fi inserată într-un program prin specificarea ,C (teşire) sau ,R (rotunjire de colţ), conform celor descrise la definirea G01.

Utilizarea adreselor I, J şi K

Adresele I, J şi K sunt utilizate pentru poziţionarea centrului arcului în raport cu punctul de pornire. Cu alte cuvinte, adresele I, J şi K reprezintă distanţele de la punctul de pornire până la centrul cercului. Sunt admise numai I, J sau K specifice planului selectat (G17 utilizează IJ, G18 utilizează IK iar G19 utilizează JK). Comenzile X, Y şi Z specifică punctul final al arcului. Dacă nu este specificată poziţia X, Y sau Z a planului selectat, punctul final al arcului este acelaşi cu punctul de pornire pentru axa respectivă. Pentru aşchierea unui cerc complet, trebuie utilizate adresele I, J şi K; utilizarea unei adrese R nu va funcţiona. Pentru aşchierea unui cerc complet, nu specificaţi un punct final (X, Y şi Z); programaţi I, J sau K pentru a defini centrul cercului. De exemplu: G02 I3.0 J4.0 (Presupune G17; planul XY)

148

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Utilizarea adresei R

Valoarea R defineşte distanţa de la punctul de pornire până la centrul cercului. Utilizaţi o valoare R pozitivă pentru arce de cerc de 180° sau mai mici, respectiv o valoare R negativă pentru arce de cerc mai mari de 180°.

Exemple de programare
135O 225O
R 1.00

R 1.00 1.5 1.5

.5Ø G90 G54 G00 X-0.25 Y-.25 G01 Y1.5 F12. G02 X1.884 Y2.384 R1.25

.5Ø
G90 G54 G00 X-0.25 Y-0.25 G01 Y1.5 F12. G02 X1.884 Y0.616 R-1.25

.

Exemplu de rotunjire de colţ şi teşire:
G00 X1. Y1. G01 Z-0.125 F30. G01 X5 ,C0.75 F12 G01 Y1.75 G01 X6. ,C0.25 G01 Y5. ,R06.25 G01 X5. G01 Y8. ,C0.5 G01 X1. ,R1. G01 Y1. G00 X0.75 Y0.75

Frezarea filetelor

Frezarea filetelor utilizează o mişcare standard G02 sau G03 pentru crearea mişcării circulare în planul X-Y, apoi adaugă o mişcare Z în acelaşi bloc pentru crearea pasului filetului. Aceasta generează un pas al filetului; dinţii multiplii ai frezei generează restul. Linia tipică de cod: N100 G02 I-1.0 Z-.05 F5. (generează o rază de 1 ţol pentru un filet cu pas 20) Note referitoare la frezarea filetelor: Alezajele interne mai mici de 3/8 ţoli s-ar putea să nu fie posibile sau practice. Utilizaţi întotdeauna freza pentru aşchiere în sensul avansului. Utilizaţi un G03 pentru realizare filete interioare sau un G02 pentru realizare filete exterioare. Un filet interior pe dreapta va urca pe axa Z cu valoarea unui pas al filetului. Un filet exterior pe dreapta va coborî pe axa Z cu valoarea unui pas al filetului. PASUL = 1/filete pe ţoli (Exemplu - 1.0 împărţit la 8 TPI = .125)

Exemplu de frezare a filetelor:

Acest program va freza un filet interior într-un alezaj 1.5 x 8 TPI utilizând o freză melc cu un diametru .750 x 1.0. Pentru început, luaţi diametrul alezajului (1.500). Scădeţi diametrul frezei .750 şi apoi împărţiţi la 2. (1.500 .75) / 2 = .375 Rezultatul (.375) reprezintă distanţa de pornire a frezei de la diametrul interior al piesei. După poziţionarea iniţială, următoarea etapă a programului constă în activarea compensării frezei şi deplasarea la diametrul interior al cercului.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

149

Etapa următoare este să se programeze un cerc complet (G02 sau G03) cu o comandă pe axa Z la valoarea unui pas complet al filetului (aceasta este denumită „interpolare elicoidală”). Etapa următoare constă în îndepărtarea de diametrul interior al cercului şi dezactivarea compensării frezei. Compensarea frezei nu poate fi dezactivată sau activată în cursul unei mişcări pe arc. Trebuie să se execute o mişcare liniară, pe axa X sau pe axa Y, pentru deplasarea sculei spre şi dinspre diametrul de prelucrat. Această mişcare va fi valoarea maximă a compensării ce poate fi reglată.

Exerciţiu de frezare a filetelor interioare

N1

Îndepărtare de ø interior

N5 N2

N4 N3

Deplasare la ø interior

Frezare filet ø 1.5 x 8 TPI Traiectoria sculei Activarea şi dezactivarea compensării frezei

.

Exemplu de frezare a filetelor Descriere

Exemplu de program
% O02300 T1 M06 (0.5 DIA 2FLT. THREAD MILL) G00 G90 G54 X0. Y0. S1910 M03 G43 H01 Z0.1 M08 G00 Z-0.6 N1 G01 G41 D01 X0.125 F30. N2 G03 X0.75 Y0. R0.3125 F11.5 N3 G03 I-0.75 Z-0.475 N4 G03 X0.125 Y0. R0.3125 F30. N5 G01 G40 X0. Y0. G00 Z0.1 M09 G28 G91 Y0. Z0. M30 % Notă:

(Frezare filet 1.5 x 8 TPI) (X0. Y0. este în centrul alezajului) (Z0. este în partea superioară a piesei - cu un material de .5” grosime) (Activare compensare freză) (Deplasare la diam. interior alezaj) (O rotaţie completă cu urcare pe axa Z .125) (Îndepărtare de noile filete) (Anulare compensare freză)

Reglarea maximă a compensării frezei este .175.

150

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Frezarea filetelor exterioare
Exerciţiu de frezare a filetelor exterioare
Freză .500
Poziţia de pornire

XO, YO
Frezare filet ø 2.0 x 16 TPI

ø 2.0 Material

Traiectoria sculei: Poziţionarea prin deplasare rapidă, Activarea şi dezactivarea compensării frezei

.

Exemplu de frezare a filetelor exterioare Descriere

Exemplu de program
% O02400 T1 M06 (0.5 DIA. 2FLT. THREAD MILL) G00 G90 G54 X-0.2 Y1.4 S1910 M30 G43 H01 Z0.1 M08 G00 Z-1. G01 G41 D01 Y1. F30. G01 X0. F11.5 G02 J-0.962 Z-1.0625 G01 X0.2 G01 G40 Y1.4 F30. G00 Z0.1 M09 G28 G91 Y0. Z0. M30 %

(Frezare filet pe o tijă cu diametru 2.0 x 16 TPI) (X0, Y0 este în centrul tijei) (Z0 este în partea superioară a piesei înălţimea tijei este 1.125”) (Activare compensare freză) (Mişcare liniară spre tijă) (Mişcare circulară; mişcare negativă pe axa Z) (Mişcare liniară de îndepărtare de tijă) (Dezactivare compensare freză)

Notă: O mişcare de compensare a frezei poate fi orice mişcare pe axa X sau Y dintr-o poziţie oarecare, atât timp cât deplasarea este mai mare decât valoarea compensării.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

151

Exemplu de frezare a filetelor cu vârf unic

Programul este pentru un alezaj cu diametrul 2.500, cu un diametru al frezei de .750”, o valoare radială de .875, un pas al filetului de .0833 (12 TPI) şi o grosime a piesei de 1.0. Exemplu de program
% O1000 T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 S2500 M03 G43 H01 Z.1 M08 G01 Z-1.083 F35. G41 X.275 D1 G03 X.875 I.3 F15. G91 G3 I-.875 Z.0833 L14 G90 G3 X.275 I-.300 G00 G90 Z1.0 M09 G01 G28 G91 Y0 Z0 M30 % (.0833 pas x 14 treceri = 1.1662 deplasare pe axa Z) (Valoare radială) (X0,Y0 este centrul alezajului, Z0 este superioară a piesei) (Scula #1 este un cuţit de filetat de .750 diametru cu vârf unic)

Descriere

Mişcarea elicoidală

Mişcarea elicoidală (în spirală) este posibilă cu G02 sau G03 prin programarea axei liniare ce nu se află în planul selectat. Această a treia axă va fi deplasată în mod liniar, în timp ce pe celelalte două axe se va executa o mişcare circulară. Viteza fiecărei axe va fi controlată astfel încât viteza elicoidală să corespundă vitezei de avans programate. P Timpul de oprire în secunde sau milisecunde G04 este utilizat pentru a se provoca o întârziere sau o oprire temporizată în program. Blocul ce conţine G04 va fi întârziat cu timpul specificat în codul P. De exemplu G04 P10.0. Acesta va întârzia programul cu 10 secunde. Reţineţi modul de utilizare a punctului zecimal: G04 P10. este o oprire temporizată de 10 secunde; G04 P10 este o oprire temporizată de 10 milisecunde. Codul G09 este utilizat pentru specificarea unei opriri controlate a axelor. Aceasta afectează doar blocul în care este comandată; aceasta este nemodală, şi nu afectează blocurile următoare. Mişcările maşinii vor fi decelerate până în punctul programat înaintea procesării unei alte comenzi.

G04 Oprirea temporizată (Grupa 00)

G09 Oprirea exactă (Grupa 00)

152

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G10 Setarea corecţiilor/decalajelor (Grupa 00)

G10 permite programatorului să seteze corecţiile/decalajele prin program. Utilizarea G10 înlocuieşte introducerea manuală a corecţiilor/decalajelor (de ex. corecţiile pentru lungimea şi diametrul sculelor, respectiv decalajele de origine). L – Selectează categoria de corecţii/ decalaje. L2 Origine coordonate de lucru pentru G52 şi G54-G59 L10 Valoare corecţie pentru lungimea sculei (pentru codul H) L1 sau L11 Valoare corecţie pentru uzura sculei (pentru codul H) L12 Valoare corecţie pentru diametrul sculei (pentru codul D) L13 Valoare corecţie pentru uzura pe diametrul sculei (pentru codul D) L20 Origine auxiliară coordonate de lucru pentru G110-G129 P – Selectează o corecţie specifică. P1-P100 Utilizate pentru referiri la corecţii cod D sau H (L10-L13) P0 G52 face referinţă la coordonatele de lucru (L2) P1-P6 G54-G59 fac referinţă la coordinatele de lucru (L2) P1-P20 G110-G129 fac referinţă la coordinatele auxiliare (L20) P1-P99 G154 P1-P99 fac referinţă la coordinatele auxiliare (L20) R Valoarea corecţiei sau creşterea pentru lungime şi diametru. X Poziţia de zero opţională pe axa X. Y Poziţia de zero opţională pe axa Y. Z Poziţia de zero opţională pe axa Z. A Poziţia de zero opţională pe axa A. Exemple de programare
G10 L2 P1 G91 X6.0 G10 L20 P2 G90 X10. Y8. G10 L10 G90 P5 R2.5 G10 L12 G90 P5 R.375 G10 L20 P50 G90 X10. Y20. {Deplasare coordonate G54 6.0 spre dreapta}; {Setare coordonate de lucru G111 la X10.0 ,Y8.0}; {Setare corecţie pentru scula #5 la 2.5}; {Setare diametru pentru scula #5 la .375}; {Setare coordonate de lucru G154 P50 la X10.0 Y20.}

G12 Frezarea unei cavităţi circulare în sens orar / G13 Frezarea unei cavităţi circulare în sens antiorar (Grupa 00)

Aceste două coduri G sunt utilizate pentru frezarea unor profiluri circulare. Acestea diferă doar în privinţa sensului de rotaţie utilizat. Ambele coduri G utilizează planul circular implicit XY (G17) şi implică utilizarea G42 (compensarea frezei) pentru G12 şi G41 pentru G13. Aceste două coduri G sunt nemodale. *D I Selectarea razei sau diametrului sculei Raza primului cerc (sau de finisare dacă nu există K). Valoarea I trebuie să fie mai mare decât raza sculei, dar mai mică decât valoarea K. K Raza cercului de finisare (dacă este specificat) L Contorizarea buclei la treceri repetate în profunzime Q Creşterea razei, sau pasul de avans (trebuie utilizată împreună cu K) F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Z Adâncimea de aşchiere sau adaosul *Pentru obţinerea diametrului cercului programat, unitatea de comandă utilizează dimensiunea sculei pentru codul D selectat. Pentru programarea axei centrale a sculei, selectaţi D0.
NOTĂ: Specificaţi D00 dacă nu se doreşte o compensare a frezei. Dacă nu se specifică niciun D în blocul G12/G13, va fi utilizată ultima valoare D comandată, chiar dacă aceasta a fost anulată anterior cu un cod G40.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

153

Scula trebuie poziţionată în centrul cercului prin utilizarea X şi Y. Pentru îndepărtarea integrală a materialului din interiorul cercului, utilizaţi valori I şi Q mai mici decât diametrul sculei şi o valoare K egală cu raza cercului. Pentru a se prelucra doar un cerc cu raza dată, utilizaţi o valoare I setată la nivelul razei şi nicio valoare K sau Q.
% O00098 (Exemplu G12 şi G13) (Corecţie D01 setată aprox. la dimensiunea sculei) (Scula trebuie să aibă un diam. mai mare decât Q) T1M06 G54G00G90X0Y0 G43Z0.1H01 S2000M03 G12I1.5F10.Z-1.2D01 G00Z0.1 G55X0Y0 G12I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 G00Z0.1 G56X0Y0 G13I1.5F10.Z-1.2D01 G00Z0.1 G57X0Y0 G13I0.3K1.5Q0.3F10.Z-1.2D01 G00Z0.1 G28 M30
Frezarea unei cavităţi circulare (este prezentat G12 - în sens orar)

(Deplasare în centrul G54)

(Finisare cavitate în sens orar) (Deplasare în centrul G55) (Degroşare şi finisare în sens orar) (Deplasare în centrul G56) (Finisare cavitate în sens antiorar) (Deplasare în centrul G57) (Degroşare şi finisare în sens antiorar)

I

Q K

I

Doar I
.

Doar I, K şi Q

Aceste coduri G presupun utilizarea compensării frezei, astfel că nu este necesar un G41 sau G42 în linia de program. Însă, este necesar un cod al corecţiei D, pentru raza sau diametrul frezei, pentru ajustarea diametrului cercului.

154

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Exemplele următoare de programare prezintă structura G12 şi G13, precum şi diferitele moduri în care pot fi scrise aceste programe. Trecere unică: Se utilizează doar I. Aplicaţii: Găurire etajată într-o trecere, degroşare şi finisare cavitate alezaje mici, prelucrare pe diametru interior canale pentru garnituri inelare. Treceri multiple: Se utilizează I, K şi Q. Aplicaţii: Găurire etajată în mai multe treceri, degroşare şi finisare cavitate alezaje mari cu încălecarea frezei. Treceri multiple în adâncime pe Z: Se utilizează doar I, respectiv I, K şi Q (G91 şi L pot fi de asemenea utilizate). Aplicaţii: Degroşare şi finisare în profunzime cavităţi. Figurile anterioare prezintă traiectoria sculei în cursul codurilor G pentru frezarea cavităţilor. Exemplu G13 cu treceri multiple cu utilizarea I, K, Q, L şi G91: Acest program utilizează G91 şi un contor L de 4, astfel că acest ciclu se va executa în total de patru ori. Adaosul în profunzime pe axa Z este 0.500. Aceasta este înmulţită cu contorul L, rezultând o adâncime totală a acestui alezaj de 2.000. G91 şi contorul L pot fi utilizate de asemenea într-o linie G13 „doar I”.
Notă: Dacă în coloana geometrie a afişajului Offsets (corecţii/ decalaje) este introdusă o valoare, G12/G13 va citi datele, indiferent dacă este sau nu prezent un D0. Pentru a anula compensarea frezei, inseraţi un D00 în linia de program, ce va determina ignorarea valorii din coloana geometrie a tabelului Corecţii/ decalaje.

Exemplu de program
% O4000 T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 S4000 M03 G43 H01 Z.1 M08 G01 Z0 F30. G13 G91 Z-.5 I.400 K2.0 Q.400 L4 D01 F20. G00 G90 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 %

Descriere
(0.500 introdus în coloana corecţie rază/ diametru) (Scula #1 este o freză deget de 0.500” diametru)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

155

G17 XY / G18 XZ / G19 YZ Selectarea planului (Grupa 02)

Suprafaţa piesei de prelucrat pe care urmează să se realizeze o operaţie de frezare circulară (G02, G03, G12, G13) trebuie să aibă selectate două din cele trei axe principale (X, Y şi Z). Unul din cele trei coduri G este utilizat pentru selectarea planului - G17 pentru XY, G18 pentru XZ, respectiv G19 pentru YZ. Toate sunt modale şi se aplică tuturor mişcărilor circulare ulterioare. Planul selectat implicit este G17, ceea ce înseamnă că o mişcare circulară în planul XY poate fi programată fără selectarea G17. Selecţia planului se aplică de asemenea G12 şi G13, pentru frezarea unei cavităţi circulare (întotdeauna în planul XY). Dacă este selectată compensarea razei sculei (G41 sau G42), utilizaţi doar planul XY (G17) pentru mişcarea circulară. G17 definit - Mişcarea circulară cu operatorul privind de sus spre masa XY. Aceasta defineşte mişcarea sculei faţă de masă. G18 definit - Mişcarea circulară este definită ca mişcarea percepută de operatorul ce priveşte din partea din spate a maşinii spre panoul frontal de comandă. G19 definit - Mişcarea circulară este definită ca mişcarea percepută de operatorul ce priveşte peste masă din partea laterală a maşinii unde este montat panoul de comandă.
G17 G18 G19

Z

Z

X
.

Y

X

Y

G20 Selectare ţoli / G21 Selectare sistem metric (Grupa 06)

Codurile G G20 (ţoli) şi G21 (mm) sunt utilizate pentru a se asigura faptul că selecţia ţoli/mm este setată corect pentru program. Selecţia între programarea în ţoli, respectiv mm se va face cu ajutorul setării 9. G28 este utilizată pentru readucerea tuturor axelor maşinii la zero, cu excepţia cazului în care este specificată o axă (sau mai multe axe), caz în care doar acea axă (respectiv acele axe) este readusă în poziţia de zero a maşinii. G28 anulează corecţiile pentru lungimea sculei pentru liniile de cod următoare.
Arborele principal

G28 Revenirea la poziţia de zero a maşinii, cu codul opţional G29 Punctul de referinţă (Grupa 00)

G00 G28 G91 Z0

Revenire rapidă în zero „Z”

Masa maşinii
.

156

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Exemplul 1

Blocul G28 va determina deplasarea în coordonata maşinii Z = 14.0 înainte de deplasarea în Z = 0. Blocul următor (G00 Z1.) va determina deplasarea în coordonata maşinii Z = 1. Exemplul 2 (aceleaşi decalaje de origine şi corecţii ale sculei ca la exemplul 1)
Segment program: G54; G43 H02; G00 G91G28 Z0

G54 decalaje de origine: Z = 2.0 Lungime sculă 2: 12.0 Segment program: G90 G54; G43 H02; G28 Z0.; G00 Z1.

Blocul G28 va determina deplasarea direct în coordonata maşinii Z = 0, poziţionarea incrementală fiind în vigoare.

G29 Revenirea din punctul de referinţă (Grupa 00)

Codul G29 este utilizat pentru deplasarea axelor într-o poziţie specificată. Axele selectate în acest bloc sunt deplasate în punctul de referinţă G29 salvat în G28, iar apoi deplasate în poziţia specificată în comanda G29. (Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.) F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut X Comanda de mişcare absolută pe axa X Y Comanda de mişcare absolută pe axa Y Z Comanda de mişcare absolută pe axa Z A Comanda de mişcare absolută pe axa A B Comanda de mişcare absolută pe axa B Acest cod G deplasează axele în poziţia programată. Aceasta se întâmplă numai pentru blocul în care este specificat G31. Mişcarea specificată este iniţiată şi continuă până când se ajunge în poziţie sau până când palpatorul recepţionează un semnal (semnal de salt). Unitatea de comandă emite un semnal sonor la atingerea capătului de cursă. Nu utilizaţi compensarea frezei cu un G31. Utilizaţi codurile M alocate (de exemplu M52 şi M62), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi dezactiva palpatorul mesei. De exemplu:
M52 G04 P100 M63

G31 Avansul până la salt (Grupa 00)

A se vedea de asemenea M75, M78 şi M79.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

157

G35 Măsurarea automată a corecţiei pentru diametrul sculei (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.) F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut D Codul corecţiei pentru diametrul sculei X Comanda opţională pe axa X Y Comanda opţională pe axa Y Funcţia de măsurare automată a corecţiei pentru diametrul sculei (G35) este utilizată pentru setarea diametrului (sau razei) sculei prin utilizarea a două treceri ale palpatorului; câte una pe fiecare parte a sculei. Primul punct este setat cu un bloc G31 prin utilizarea unui M75, iar al doilea punct este setat cu blocul G35. Distanţa dintre cele două puncte este setată ca valoare a corecţiei selectate (diferită de zero) Dnnn. Setarea 63 (Tool Probe Width - lăţimea palpatorului sculei) este utilizată pentru scăderea lăţimii palpatorului sculei din valoarea măsurată a lăţimii sculei. Acest cod G deplasează axele în poziţia programată. Mişcarea specificată este iniţiată şi continuă până când se ajunge în poziţie sau până când palpatorul transmite un semnal (semnal de salt). Note: A se vedea de asemenea G31. Utilizaţi codul M alocat (M52) pentru a activa palpatorul mesei. Utilizaţi codul M alocat (M62) pentru a dezactiva palpatorul mesei. A se vedea de asemenea M75, M78 şi M79. Nu utilizaţi compensarea frezei cu un G35. Activaţi arborele principal în sens invers (M04) pentru o freză cu tăiş pe dreapta.

O1234 (G35) M52 T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y1. G43 H01 Z0 G01 Z-1. F10. M04 S200 G31 Y0.49 F5. M75 G01 Y1. F20. Z0 Y-1. Z-1. G35 Y-0.49 D1 F5. G01 Y-1. F20. M62 G00 G53 Z0 M05 M30

158

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G36 Măsurarea automată a decalajului de origine (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.) F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut I Distanţa opţională de decalare pe axa X J Distanţa opţională de decalare pe axa Y K Distanţa opţională de decalare pe axa Z X Comanda opţională de mişcare pe axa X Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z Măsurarea automată a decalajului de origine (G36) este utilizată pentru a comanda unui palpator setarea decalajelor de origine ale unui dispozitiv de fixare. Un G36 va deplasa axele maşinii pentru palparea piesei de prelucrat cu un palpator montat pe arborele principal. Axa (axele) se va deplasa până când este recepţionat un semnal de la palpator sau până când este atins capătul de cursă. Corecţiile sculelor (G41, G42, G43 sau G44) nu vor fi activate atunci când se execută această operaţie. Sistemul de coordonate de lucru activ curent este setat pentru fiecare axă programată. Punctul în care este recepţionat semnalul de salt devine poziţia de zero. Dacă este specificat un I, J sau K, decalajul de origine al axei corespunzătoare este deplasat cu valoarea din comanda I, J sau K. Aceasta permite îndepărtarea decalajului de origine faţă de punctul în care palpatorul vine efectiv în contact cu piesa. Note: Punctele palpate sunt corectate cu valorile din setările 59-62. Utilizaţi mişcările incrementale G91 atunci când utilizaţi un G36. Utilizaţi codurile M alocate (de exemplu M53 şi M63), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi dezactiva palpatorul arborelui principal. Exemplu:
M53 G04 P100 M63

Exemplu de program
O1234 (G36) M53 G04 P100 M63 G00 G90 G54 X1. Y0 Z-18. G91 G01 Z-1. F20. G36 X-1. F10. G90 G01 X1. M53 G04 P100 M63 G00 G90 G53 Z0 M30

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

159

G37 Măsurarea automată a corecţiei pentru lungimea sculei (Grupa 00)
(Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.) F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut H Codul corecţiei sculei Z Corecţia necesară pe axa Z Măsurarea automată a corecţiei pentru lungimea sculei (G37) este utilizată pentru a comanda unui palpator setarea corecţiilor pentru lungimea sculei. Un G37 va deplasa axa Z pentru palparea sculei cu un palpator montat pe masă. Axa Z se va deplasa până când este recepţionat un semnal de la palpator sau până când este atins capătul de cursă. Un cod H diferit de zero şi fie G43, fie G44 trebuie să fie active. Când este recepţionat un semnal de la palpator (semnal de salt), poziţia Z este utilizată pentru setarea corecţiei specificate a sculei (Hnnn). Corecţia rezultată a sculei reprezintă decalajul dintre punctul de zero şi punctul în care este atins palpatorul. Sistemul de coordonate (G54-G59, G110-G129) şi corecţiile pentru lungimea sculei (H01-H200) pot fi selectate în blocul curent sau în blocul anterior. Note: Utilizaţi codul M alocat (M52) pentru a activa palpatorul mesei. Utilizaţi codul M alocat (M62) pentru a dezactiva palpatorul mesei. Compensarea frezei nu va fi activă în cursul unei funcţii salt. A se vedea de asemenea M78 şi M79. Specificaţi Z0 pentru se lucra fără corecţie.

G40 Anularea compensării frezei (Grupa 07)

O1234 (G37) T1 M06 M52 G00 G90 G110 X0 Y0 G00 G43 H1 Z5. G37 H1 Z0. F30. G00 G53 Z0 M62 M30

G40 anulează compensarea frezei G41 sau G42. G41 va selecta compensarea frezei spre stânga; aceasta înseamnă că scula este deplasată spre stânga traiectoriei programate pentru compensarea dimensiunii sculei. Adresa D trebuie programată pentru selectarea corecţiei adecvate a razei sau diametrului sculei. Dacă valoarea corecţiei selectate este negativă, compensarea frezei va funcţiona ca şi cum s-ar fi specificat G42 (compensarea frezei spre dreapta). Partea stângă sau dreaptă a traiectoriei programate este determinată în raport cu scula privită din spate în timp ce se îndepărtează. Dacă scula trebuie să fie în stânga faţă de traiectoria programată atunci când se îndepărtează, utilizaţi G41. Dacă aceasta trebuie să fie în dreapta faţă de traiectoria programată atunci când se îndepărtează, utilizaţi G42. Consultaţi secţiunea „Compensarea frezei” pentru mai multe informaţii.

G41 Compensarea frezei 2D spre sânga / G42 Compensarea frezei 2D spre dreapta (Grupa 07)

G43 Compensarea lungimii sculei + (în plus) / G44 Compensarea lungimii sculei - (în minus) (Grupa 08)

Un cod G43 selectează compensarea lungimii sculei în sens pozitiv; lungimea sculei din pagina de corecţii este adăugată la poziţia comandată a axei. Un cod G44 selectează compensarea lungimii sculei în sens negativ; lungimea sculei din pagina de corecţii este scăzută din poziţia comandată a axei. O adresă H diferită de zero trebuie programată pentru selectarea înregistrării adecvate din pagina de corecţii.

160

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G47 Gravarea textului (Grupa 00)

În cursul unei comenzi G47, unitatea de comandă comută la G91 (modul incremental) în timp ce se gravează, iar apoi comută din nou la G90 (modul absolut) după ce se încheie operaţia. Pentru a determina rămânerea unităţii de comandă în modul incremental, setarea 29 (G91 Non-Modal - G91 nemodal) şi setarea 73 (G68 Incremental Angle - G68 unghi incremental) trebuie să fie dezactivate. E F I J P R X Y Z Viteza de avans în profunzime (unităţi/min) Viteza de avans la gravare (unităţi/min) Unghiul de rotaţie (-360. - +360.); unghiul implicit este 0 Înălţimea textului în ţoli (minim = 0.001 ţoli); înălţimea implicită este 1.0 ţol 0 pentru gravare şir de litere 1 pentru gravare serii de fabricaţie succesive 32-126 pentru caractere ASCII Plan de revenire Pornire gravare pe X Pornire gravare pe Y Adâncimea de aşchiere

Gravarea seriilor de fabricaţie succesive

Această metodă este utilizată pentru gravarea cifrelor seriilor de fabricaţie ale pieselor, cu numărul gravat mărit la fiecare ciclu cu câte o unitate. Simbolul # este utilizat pentru selectarea numărului de cifre al seriei de fabricaţie. De exemplu, G47 P1 (####) va limita seria de fabricaţie la patru cifre; (P1 (##) va limita seria de fabricaţie la două cifre, etc. Seria de fabricaţie iniţială poate fi programată sau setată manual. De exemplu, dacă aceasta este programată, G47 P1 (1234) va seta seria de fabricaţie iniţială la „1234.” Seria de fabricaţie iniţială poate fi de asemenea setată manual printr-o variabilă macro. Opţiunea Macro nu trebuie să fie activată pentru aceasta. Variabila macro #599 este utilizată pentru a stoca seria de fabricaţie iniţială de gravat. De exemplu, atunci când variabila macro #599 este setată la „1234”, G47 P1 (####) va grava 1234. Consultaţi secţiunea Macro-urile pentru informaţii suplimentare.

Gravarea unui şir de litere

Această metodă este utilizată pentru gravarea textului dorit pe o piesă. Textul va fi inclus sub forma unui comentariu în aceeaşi linie cu instrucţiunea P0. De exemplu, G47 P0 (ENGRAVE THIS) va grava ENGRAVE THIS. Acest exemplu va grava cele prezentate în figură. G47 P0 X2.0 Y2.0 I45. J.5 R.05 Z-.005 F15.0 E10.0 (TEXT TO ENGRAVE)
6 5 4 3 2

Exemplu

E D

G
90
o o

R TE XT
45
o o

AV AT
180 0 270
4 5
o

0.

1
1

-45

5"

o

.

2

3

6

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

161

În acest exemplu:
G47 P0 selectare gravare şir de litere X2.0 Y2.0 selectare 2.0, 2.0 ca punct de pornire pentru text I45. plasare text în unghi pozitiv de 45° J.5 setare înălţime text la 0.5 ţoli R.05 comandare retragere freză la 0.05 ţoli deasupra planului de aşchiere Z-.005 selectare adâncime de aşchire de 0.005 ţoli (mm) F15.0 selectare viteză de avans la gravare de 15 unităţi/min E10.0 comandare avans freză în adâncime cu o viteză de 10 unităţi/min

după gravare

Cursele de frezare definitorii pentru fiecare caracter, de exemplu seturile de caractere, sunt coduri G compilate în unitatea de comandă H. Seturile de caractere pot fi redefinite prin furnizarea unui program cod G diferit, ce va fi denumit O09876. Acest program trebuie să fie conform cu structura aşteptată de unitatea de comandă Haas. Notă: Evitaţi utilizarea numărului de program O09876 pentru alte programe decât cele de definire a seturilor de caractere. Suprascrierea O09876 cu un program de frezare obişnuit va împiedica funcţionarea adecvată a G47. Pentru ilustrare, se prezintă mai jos o parte a codului din programul integrat pentru seturile de caractere. Exemplul de mai jos poate fi utilizat ca model. Codul va fi scris exact aşa cum este indicat. Valorile P pentru gravarea caracterelor specifice:
32 33 34 35 36 37 38 39 40 spaţiu ! “ # $ % & ‘ ( 41 42 43 44 45 46 47 48-57 58 ) * + , . / 0-9 : 59 60 61 62 63 64 65-90 91 92 ; < = > ? @ A-Z [ \ 93 94 95 96 97-122 123 124 125 126 ] ^ _ ‘ a-z { | } ~

Exemplu Pentru a grava „$2.00”, sunt necesare două linii de cod. Prima utilizează un P36 pentru a grava simbolul dolar ($), iar cea de-a doua utilizează P0 (2.00). Reţineţi că axele trebuie deplasate între prima şi a doua linie de cod pentru a se realiza spaţiul dintre simbolul dolar şi cifra 2. Exemplu de program cod G O9876 Comentarii
% O9876 (Gravare) #700= #4003 #701= #4001 G00 X#24 Y#25 Z#18 #702= #5003 - #26 IF [ #9 EQ #0 ] #9= #4109 IF [ #8 EQ #0 ] #8= #9 G91 IF [ #4 EQ #0 ] #4= 0.0 IF [ #5 EQ #0 ] #5= 1.0 Utilizare F actual dacă nu este specificat un altul Dacă nu există E, se utilizează F În continuare, incrementale toate Dacă R, deplasare în poziţie cu G90/G91 % marchează începutul programului. Codul programului trebuie să fie 9876. Salvare G90/G91 Salvare G00/G01 etc.

162

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G68 R#4 G51 P [ #5 * 1000 ] N1000 M97 GOTO1000 N125 M99 (SPACE) N126 G00 X0.864 F#8 M99 N127 G#700 G#701 M99 N1 (!) G00 X0.2692 G01 Z - #702 F#8 G03 J0.0297 F#9 G00 Z#702 G00 Y0.2079 G01 Z - #702 F#8 G01 X0.0495 Y0.6732 F#9 G03 X-0.099 R0.0495 G01 X0.0495 Y-0.6732 G00 Z#702 G00 X0.2692 Y-0.2079 M99 N2 («) G00 X0.2345 Y0.792 G01 Z - #702 F#8 G01 X0.0148 Y0.198 F#9 G01 X-0.0297 G01 X0.0148 Y-0.198 G00 Z#702 G00 X0.1485 G01 Z - #702 F#8 G01 X0.0148 Y0.198 F#9 G01 X-0.0297 G01 X0.0148 Y-0.198 G00 Z#702 G00 X0.2346 Y-0.792
96-0228 rev AN 04-2012

M97 auto M99 la finalul şirului

Această secţiune frezează un spaţiu.

Restabilire G90/G91 Restabilire G00/G01 etc. Această secţiune frezează un semn de exclamaţie.

Această secţiune frezează un semn de citat.

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

163

M99 N3 (#) G00 X0.4082 Y0.1666 G01 Z - #702 F#8 G01 X0.0433 Y0.8086 F#9 G00 Z#702 G00 X0.2627 Y0.0148 G01 Z - #702 F#8 G01 X-0.0433 Y-0.8234 F#9 G00 Z#702 G00 X0.2194 Y0.2374 G01 Z - #702 F#8 G01 X-0.6676 F#9 G00 Z#702 G00 X0.0155 Y0.319 G01 Z - #702 F#8 G01 X0.6614 F#9 G00 Z#702 G00 X0.2167 Y-0.723 M99 … % % marchează sfârşitul programului. Această secţiune frezează un semn #.

Pentru crearea fiecărui caracter, există o etichetă diferită pentru iniţierea codului. Fiecare secţiune se încheie cu un M99.
Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter Etichetă Caracter 164 N126 spaţiu N10 * N20 4 N30 > N40 H N50 R N60 \ N70 f N80 p N90 z N1 ! N11 + N21 5 N31 ? N41 I N51 S N61 ] N71 g N81 q N91 { N2 “ N12 , N22 6 N32 @ N42 J N52 T N62 ^ N72 h N82 r N92 | N3 # N13 N23 7 N33 A N43 K N53 U N63 _ N73 i N83 s N93 } Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale
96-0082 rev AN 04-2012

N4 $ N14 . N24 8 N34 B N44 L N54 V N64 ‘ N74 j N84 t

N5 % N15 / N25 9 N35 C N45 M N55 W N65 a N75 k N85 u

N6 & N16 0 N26 : N36 D N46 N N56 X N66 b N76 l N86 v

N7 ‘ N17 1 N27 ; N37 E N47 O N57 Y N67 c N77 m N87 w

N8 ( N18 2 N28 , N38 F N48 P N58 Z N68 d N78 n N88 x

N9 ) N19 3 N29 = N39 G N49 Q N59 [ N69 e N79 o N89 y

G49 Anularea G43/G44/G143 (Grupa 08)

Acest cod G anulează compensarea lungimii sculei. Notă: Un H0, G28, M30 şi tasta Reset (resetare) vor anula de asemenea compensarea lungimii sculei. G50 anulează funcţia opţională de scalare. Orice axă scalată de o comandă G51 anterioară nu mai este în vigoare. (Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.) X centrul opţional de scalare pentru axa X Y centrul opţional de scalare pentru axa Y Z centrul opţional de scalare pentru axa Z P factorul opţional de scalare pentru toate axele; număr cu trei zecimale între 0.001 şi 8383.000. G51 [X...] [Y...] [Z...] [P...]

G50 Anularea scalării (Grupa 11)

G51 Scalarea (Grupa 11)

Un centru de scalare este utilizat întotdeauna de unitatea de comandă pentru determinarea poziţiei scalate. Dacă nu este specificat niciun centru de scalare în blocul de comandă G51, atunci este utilizată ca centru de scalare ultima poziţie comandată. Când este comandată scalarea (G51), toate valorile X, Y, Z, I, J, K sau R referitoare la mişcarea maşinii sunt înmulţite cu un factor de scalare şi sunt decalate faţă de un centru de scalare. G51 va afecta toate valorile de poziţionare corespunzătoare din blocurile ce urmează după comanda G51. Axele X, Y şi Z pot fi scalate prin utilizarea unei adrese P; dacă nu este introdusă o adresă P, este utilizat factorul de scalare al setării 71. Programele următoare ilustrează modul în care este realizată scalarea atunci când se utilizează diferite centre de scalare.
0001 (FEREASTRĂ GOTICĂ) ; F20. S500 ; G00 X1. Y1. ; G01 X2. ; Y2. ; G03 X1. R0.5; G01 Y1. ; G00 X0 Y0 ; M99 ; = Origine coordonate de lucru
Fără scalare

Z Y

X

.

G51

Primul exemplu ilustrează modul în care unitatea de comandă utilizează poziţia curentă a coordonatelor de lucru ca centru de scalare. Aici, aceasta este X0 Y0 Z0.
00010 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; G51 P2. (centrul de scalare este M98 P1 ; X0 Y0 Z0) ; M30 ;

Y

Z

X

= origine coordonate de lucru = centru de scalare

.

G51 Scalarea

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

165

Exemplul următor specifică centrul ferestrei ca centru de scalare.
00011 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; M98 P1 ; G51 X1.5 Y1.5 P2. ; M98 P1 ; M30 ;
= origine coordonate de lucru = centru de scalare
.

Y

Z

X

G51 Scalarea

Ultimul exemplu ilustrează modul în care centrul de scalare poate fi plasat pe muchia traiectoriei sculei ca şi cum piesa ar fi sprijinită de ştifturi de blocare.
00011 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; M98 P1 ; G51 X1.0 Y1.0 P2 ; M98 P1 ; M30 ;
= origine coordonate de lucru = centru de scalare
.

Y

Z

X

G51 Scalarea

Note referitoare la programare:

Valorile pentru corecţiile sculei şi compensarea frezei nu sunt afectate de scalare. Scalarea nu afectează mişcările pe axa Z ale ciclurilor închise, cum o fac planurile de degajare şi valorile incrementale. Rezultatele finale ale scalării sunt rotunjite la cea mai mică valoare fracţionară a variabilei scalate.

G52 Setarea sistemului de coordonate lucru (Grupa 00 sau 12)

Comanda G52 funcţionează diferit în funcţie de valoarea setării 33. Setarea 33 selectează coordonatele de tip Fanuc, Haas sau Yasnac. Dacă se selectează Yasnac, G52 este un cod G de grupa 12. G52 funcţionează la fel ca G54, G55 etc. Valorile G52 nu vor fi setate la zero (0) atunci când este pusă în funcţiune maşina, când se apasă tasta Reset (resetare), la sfârşitul unui program sau de un M30. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate de lucru), în format Yasnac, valorile X, Y, Z, A şi B sunt scăzute din poziţia de lucru curentă, fiind înregistrate automat ca decalaj de origine G52. Dacă se selectează Fanuc, G52 este un cod G de grupa 00. Aceasta este o decalare a coordonatelor de lucru globale. Valorile introduse în linia G52 a paginii de decalaje de origine sunt însumate cu toate decalajele de origine. Toate valorile G52 din pagina de decalaje de origine vor fi setate la zero (0) atunci când este pusă în funcţiune maşina, când se apasă tasta Reset (resetare), la schimbarea modurilor, la sfârşitul unui program, de un M30, G92 sau G52 X0 Y0 Z0 A0 B0. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate de lucru), în format Fanuc, poziţia curentă din sistemul de coordonate de lucru curente este decalată cu valorile G92 (X, Y, Z, A şi B). Valorile decalajelor de origine G92 reprezintă diferenţa dintre decalajele de origine curente şi valoarea de decalare comandată de G92.

166

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Dacă se selectează Haas, G52 este un cod G de grupa 00. Aceasta este o decalare a coordonatelor de lucru globale. Valorile introduse în linia G52 a paginii de decalaje de origine sunt însumate cu toate decalajele de origine. Toate valorile G52 vor fi setate la zero (0) de un G92. Când se utilizează un G92 (Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate de lucru), în format Haas, poziţia curentă din sistemul de coordonate de lucru curente este decalată cu valorile G92 (X, Y, Z, A şi B). Valorile decalajelor de origine G92 reprezintă diferenţa dintre decalajele de origine curente şi valoarea de decalare comandată de G92 (Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate de lucru).

G53 Selectarea nemodală a coordonatelor maşinii (Grupa 00)

Acest cod anulează temporar decalajele pentru coordonatele de lucru şi utilizează sistemul de coordonate al maşinii. În sistemul de coordonate al maşinii, punctul de zero al fiecărei axe este poziţia în care se deplasează maşina când se execută revenirea la zero. G53 va reveni la acest sistem pentru blocul în care este comandat. Aceste coduri selectează unul din cele şase sisteme de coordonate ale utilizatorului. Toate referirile ulterioare la poziţiile axelor vor fi interpretate în noul sistem de coordonate (G54 - G59). Acest cod G este utilizat pentru asigurarea poziţionării doar din sens pozitiv. Acesta este furnizat doar pentru compatibilitatea cu sisteme mai vechi. Această comandă este nemodală, astfel că nu afectează blocurile următoare. A se vedea de asemenea setarea 35. Codul G61 este utilizat pentru specificarea unei opriri exacte. Această comandă este modală, astfel că afectează blocurile următoare. Axele maşinii vor executa o oprire exactă la sfârşitul fiecărei mişcări comandate. Codul G64 este utilizat pentru anularea unei opriri exacte (G61). (Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.) G17, G18, G19 planul opţional de rotaţie, implicit fiind planul curent

G54-59 Selectarea sistemului de coordonate de lucru #1 - #6 (Grupa 12)

G60 Poziţionarea pentru sens unic (Grupa 00)

G61 Oprirea exactă modală (Grupa 15)

G64 Anularea G61 (Grupa 15) G68 Rotaţia (Grupa 16)

A centrul opţional de rotaţie pentru prima axă a planului selectat B centrul opţional de rotaţie pentru a doua axă a planului selectat R unghiul opţional de rotaţie specificat în grade Număr cu trei zecimale între -360.000 şi 360.000. Trebuie utilizat un G17, 18 sau 19 înaintea G68 pentru a se stabili planul supus rotaţiei. De exemplu: G17 G68 Annn Bnnn Rnnn; A şi B corespund axelor planului curent; pentru exemplul G17, A este axa X iar B este axa Y. Un centru de rotaţie este utilizat întotdeauna de unitatea de comandă pentru a determina valorile poziţionale transmise unităţii de comandă după rotaţie. Dacă nu este specificat niciun centru de rotaţie, poziţia curentă este utilizată ca centru de rotaţie. Când este comandată rotaţia (G68), toate valorile X, Y, Z, I, J şi K sunt supuse rotaţiei la un unghi specificat R, utilizându-se un centru de rotaţie.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

167

G68 va afecta toate valorile de poziţionare corespunzătoare din blocurile ce urmează după comanda G68. Valorile din linia ce include G68 nu sunt supuse rotaţiei. Doar valorile din planul de rotaţie sunt supuse rotaţiei, de aceea, dacă G17 este planul de rotaţie curent, doar valorile X şi Y sunt afectate. Introducerea unui număr pozitiv (unghi) pentru adresa R va determina rotaţia în sens antiorar. Dacă nu este introdus un unghi de rotaţie (R), atunci unghiul de rotaţie este luat din setarea 72. În modul G91 (incremental) cu setarea 73 ON (activată), unghiul de rotaţie este modificat cu valoarea din R. Cu alte cuvinte, fiecare comandă G68 va modifica unghiul de rotaţie cu valoarea specificată în R. Unghiul de rotaţie este setat la zero la începutul programului, respectiv acesta poate fi setat la o valoare specifică prin utilizarea unui G68 în modul G90. Exemplele următoare ilustrează rotaţia prin utilizarea G68.
0001 (FEREASTRĂ GOTICĂ) ; F20, S500 ; G00 X1. Y1. ; G01 X2. ; Y2. ; G03 X1. R0.5 G01 Y1. ; M99 ;
= Origine coordonate de lucru Fără rotaţie

Z Y

X

.

G68

Primul exemplu ilustrează modul în care unitatea de comandă utilizează poziţia curentă a coordonatelor de lucru ca centru de rotaţie (X0 Y0 Z0).
00002 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; M98 P1 ; G90 G00 X0 Y0 ; (Ultima poziţie comandată) G68 R60. ; M98 P1 ; G69 G90 G00 X0 Y0 ; M30 ; = Origine coordonate de lucru = Centrul de rotaţie
.

Y

Z

X

G68 Rotaţia

168

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Exemplul următor specifică centrul ferestrei ca centru de rotaţie.
00003 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; M98 P1 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; G68 X1.5 Y1.5 R60. ; M98 P1 ; G69 G90 G00 X0 Y0 ; M30 ; = Origine coordonate de lucru = Centrul de rotaţie
.

Y

Z

X

G68 Rotaţia

Acest exemplu arată cum poate fi utilizat modul G91 pentru rotirea modelelor în jurul unui centru. Aceasta este utilă în special pentru realizarea pieselor ce sunt simetrice în raport cu un punct dat.
00004 ; G59 ; G00 G90 X0 Y0 Z0 ; M98 P10 L8 (SUBRUTINA 00010) ; M30 ; 00010 ; G91 G68 R45. ; G90 M98 P1 ; G90 G00 X0 Y0 ; M99 ; = Origine coordonate de lucru = Centrul de rotaţie
.

Y

Z

X

G68 Rotaţia

Nu modificaţi planul de rotaţie în timp ce G68 este în vigoare.

Rotaţia cu scalare

Dacă scalarea şi rotaţia sunt utilizate simultan, se recomandă ca scalarea să fie activată înaintea rotaţiei şi să se utilizeze blocuri separate. Utilizaţi următorul model atunci când faceţi asta.
G51 ..... (SCALARE) ; ... G68 ..... (ROTAŢIE) ; . . program . G69 ..... (DEZACTIVARE ROTAŢIE) ; ... G50 ..... (DEZACTIVARE SCALARE) ;

Rotaţia cu compensarea frezei

Compensarea frezei va fi activată după emiterea comenzii de rotaţie. Compensarea va fi de asemenea dezactivată înainte de dezactivarea rotaţiei. (Acest cod G este opţional şi necesită funcţiile Rotaţia şi Scalarea.) G69 anulează orice rotaţie specificată anterior.

G69 Anularea rotaţiei G68 (Grupa 16)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

169

G70 Cercul de alezaje de şuruburi (Grupa 00)

I Raza (+ în sens antiorar / - în sens orar) J Unghiul de pornire (0 - 360.0 de grade în sens antiorar faţă de orizontală; sau în poziţia orei 3) L Numărul de alezaje plasate la distanţe egale în jurul cercului Acest cod G nemodal trebuie utilizat cu unul dintre ciclurile închise G73, G74, G76, G77 sau G81-G89. Un ciclu închis trebuie să fie activ, astfel încât în fiecare poziţie să fie executată o operaţie de găurire sau tarodare. I Raza (+ în sens antiorar / - în sens orar) J Unghiul de pornire (în grade în sens antiorar faţă de orizontală) K Ecartul unghiular între alezaje (+ sau –) L Numărul de alezaje Acest cod G nemodal este similar G70, cu excepţia faptului că nu acoperă un cerc complet. G71 aparţine Grupei 00, astfel că este nemodal. Un ciclu închis trebuie să fie activ, astfel încât în fiecare poziţie să fie executată o operaţie de găurire sau tarodare. I Distanţa dintre alezaje (+ în sens antiorar / - în sens orar) J Unghiul liniei (în grade în sens antiorar faţă de orizontală) L Numărul de alezaje Acest cod G nemodal găureşte un număr „L” de alezaje în linie dreaptă într-un unghi specific. Acesta funcţionează similar cu G70. Pentru ca un G72 să funcţioneze corect, un ciclu închis trebuie să fie activ, astfel încât în fiecare poziţie să fie executată o operaţie de găurire sau tarodare. Cercul de alezaje de șuruburi
I

G71 Arcul de alezaje de şuruburi (Grupa 00)

G72 Alezajele de şuruburi dispuse în unghi (Grupa 00)

J

I = Raza cercului de alezaje J = Unghiul de început faţă de poziţia orei 3 L = Numărul de alezaje (la distanţe egale)

G 71 Arcul de alezaje de șuruburi

K J I

I = Raza cercului de alezaje J = Unghiul de început faţă de poziţia orei 3 K = Ecartul unghiular între alezaje L = Numărul de alezaje (la distanţe egale) I = Distanţa dintre alezaje J = Unghiul de început faţă de poziţia orei 3 L = Numărul de alezaje

G 72 Alezajele de șuruburi dispuse în unghi
.

I J

Reguli pentru ciclurile închise cu modele de alezaje de şuruburi:

1. Scula trebuie plasată în centrul modelului de alezaje de şuruburi înainte de execuţia ciclului închis. Centrul este de obicei X0, Y0. 2. Codul J este poziţia de pornire unghiulară şi este întotdeauna între 0 şi 360 de grade măsurat în sens antiorar faţă de poziţia orei trei.

170

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Includerea ciclurilor închise într-o buclă

În continuare este prezentat un exemplu de program ce utilizează un ciclu închis de găurire repetat incremental în buclă.
Notă: Secvenţa de găurire utilizată în acest caz vizează economia de timp şi urmarea celei mai scurte traiectorii de la un orificiu la altul.

1.00

1.00 11.00

e ţia d Pozi ire porn R

ul Plan ul Z Plan

11.00
.

Deplasare rapidă Avans de lucru

G81 Ciclul închis de găurire (incremental) şi placa grilă pentru subprogramul dispozitive de fixare multiple Descriere (Găurirea unei plăci grilă)

Exemplu de program % O03400 T1 M06 G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S2500 M03 G43 H01 Z.1 M08 G81 Z-1.5 F15. R.1 G91 X1.0 L9 G90 X-2.0 G91 X-1.0 L9 G90 Y-3.0 G91 X1.0 L9 G90 Y-4.0 G91 X-1.0 L9 G90 Y-5.0 G91 X1.0 L9 G90 Y-6.0 G91 X-1.0 L9 G90 Y-7.0 G91 X1.0 L9 G90 Y-8.0 G91 X-1.0 L9 G90 Y-9.0 G91 X1.0 L9 G90 Y-10.0 G91 X-1.0 L9 G00 G90 G80 Z1.0 M09 G28 G91 Y0Z0 M30 %

(Sau rămânere în G91 şi repetare Y-1.0)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

171

Modificarea ciclurilor închise În această secţiune ne vom referi la ciclurile închise care trebuie personalizate pentru a se programa mai uşor piesele complicate. Utilizarea G98 şi G99 pentru evitarea bridelor de fixare – De exemplu, o piesă pătrată este fixată pe masă cu bride de fixare de un ţol înălţime. Trebuie scris un program pentru evitarea bridelor de fixare.
Exemplu de program % O4500 T1 M06 G00 G90 G54 X1.0 Y-1.0 S3500 M03 G43 H01 Z1.125 M08 G81 G99 Z-1.500 R.05 F20. X2.0 G98 X6.0 G99 X8.0 X10.0 X12.0 G98 X16.0 G99 X18.0 G98 G00 G80 Z2.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 % (Se revine în punctul de pornire după executarea ciclului) (Se revine în planul de referinţă după executarea ciclului) Descriere

Evitarea obstacolelor în planul X, Y într-un ciclu închis:

Pentru a evita un obstacol în planul X, Y în cursul unui ciclu închis, plasaţi un L0 într-o linie a ciclului închis pentru a se face o mişcare X, Y fără executarea operaţiei pe axa Z. De exemplu, avem un bloc pătrat de aluminiu de şase ţoli, cu câte o flanşă de un ţol pe un ţol pe fiecare parte; desenul prevede două alezaje centrate pe fiecare parte a flanşei. Trebuie scris un program pentru evitarea tuturor colţurilor blocului.
Exemplu de program % O4600 T1 M06 G00 G90 G54 X2.0 Y-.5 S3500 M03 G43 H01 Z-.9 M08 G81 Z-2.0 R-.9 F15. X4.0 X5.5 L0 Y-2.0 Y-4.0 (evitarea colţului unghiular) (X0, Y0 este în colţul din stânga sus, Z0 este în partea superioară a piesei) Descriere

172

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Y-5.5 L0 X4.0 X2.0 X.5 L0 Y-4.0 Y-2.0 G00 G80 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 %

Ciclurile

închise cod

G

Prezentare

Ciclurile închise sunt utilizate pentru simplificarea programării. Acestea sunt utilizate pentru operaţii repetitive, cum ar fi găurirea, tarodarea şi alezarea. Ciclul închis este executat de fiecare dată când este programată o mişcare pe axa X şi/sau Y. Poziţionarea unui ciclu închis pe axele X şi/sau Y poate fi făcută fie absolut (G90), fie incremental (G91). Mişcarea incrementală (G91) într-un ciclu închis este adesea utilă cu un contor de bucle (Lnn) ce va repeta operaţia ciclului închis de numărul specificat de ori pentru fiecare mişcare incrementală X sau Y pentru ciclul închis. Exemplu: G81 G99 Z-0.5 R0.1 F6.5 (Aceasta va găuri un alezaj în poziţia curentă) G91 X-0.5625 L9 (Aceasta va găuri încă 9 alezaje la distanţe egale de 0.5625 în sensul negativ al axei)

Utilizarea ciclurilor închise

Dacă un ciclu închis este definit fără un X sau Y şi cu un contor de bucle de 0 (L0), ciclul nu va fi executat la început. Funcţionarea unui ciclu închis va varia în funcţie tipul de poziţionare activ, incremental (G91) sau absolut (G90). Mişcarea incrementală într-un ciclu închis este adesea utilă cu un contor de bucle (Lnn), deoarece acesta va putea fi utilizat pentru repetarea operaţiei cu o mişcare incrementală X sau Y între cicluri. Exemplu: X1.25 Y-0.75 (poziţia centrală a modelului de alezaje de şuruburi) cercul de alezaje de G81 G99 Z-0.5 R0.1 F6.5 L0 (L0 în linia G81 nu va găuri un alezaj în şuruburi) G70 I0.75 J10. L6 (cerc de 6 alezaje de şuruburi)

Odată comandat ciclul închis, operaţia respectivă este executată în fiecare poziţie X-Y menţionată într-un bloc. Unele dintre valorile numerice ale ciclului închis pot fi modificate după ce ciclul închis este definit. Cele mai importante dintre acestea sunt valoarea planului R şi valoarea adâncimii Z. Dacă acestea sunt menţionate într-un bloc cu comenzi XY, mişcarea XY este executată şi toate ciclurile închise ulterioare sunt executate cu noua valoare pentru R sau Z. Poziţionarea axelor X şi Y înaintea unui ciclu închis se face prin deplasare rapidă. G98 şi G99 modifică modul de funcţionare a ciclurilor închise. Când G98 este activ, axa Z va reveni în planul de pornire iniţial la finalizarea fiecărui alezaj din ciclul închis. Aceasta permite poziţionarea deasupra şi în jurul zonelor piesei şi/sau bridelor şi dispozitivelor de fixare.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

173

Când G99 este activ, axa Z va reveni în planul R (deplasare rapidă) la finalizarea fiecărui alezaj din ciclul închis pentru degajarea spre noua poziţie XY. Modificarea selecţiei G98/G99 poate fi făcută de asemenea după ce este comandat ciclul închis, ceea ce va afecta toate ciclurile închise ulterioare. O adresă P este o comandă opţională pentru unele dintre ciclurile închise. Aceasta este o pauză programată în fundul alezajului pentru ruperea aşchiilor, asigurarea unei finisări mai bune şi descărcarea sculei de orice solicitare pentru asigurarea unei toleranţe mai strânse. Reţineţi că dacă valoarea pentru P este introdusă pentru un ciclu închis, aceasta va fi utilizată şi în celelalte dacă nu este anulată (G00, G01, G80 sau tasta Reset (resetare)). O comandă S (turaţie arbore principal) trebuie să fie definită în linia de cod G sau înaintea acesteia. Tarodarea într-un ciclu închis reclamă o viteză de avans calculată. Formula pentru avans este: turaţia arborelui principal împărţită la numărul de filete pe ţol ale tarodului = viteza de avans în ţoli pe minut Ciclurile închise pot beneficia de asemenea de utilizarea setării 57. Activarea acestei setări va executa o oprire exactă între deplasările rapide. Aceasta este utilă pentru a evita producerea de crestături pe fundul alezajului.
Notă: Adresele Z, R şi F sunt date necesare pentru toate ciclurile închise.

Anularea unui ciclu închis

Codul G80 este utilizat pentru anularea tuturor ciclurilor închise; reţineţi că un cod G00 sau G01 va anula de asemenea un ciclu închis. Odată selectat, un ciclu închis este activ până la anularea cu G80, G00 sau G01. F I J K L P Q R X Y Z Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Prima adâncime de aşchiere Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere Adâncimea minimă de aşchiere (unitatea de comandă va calcula numărul de progresii) Numărul de repetiţii (numărul de alezaje de găurit) dacă se utilizează G91 (modul incremental) Pauza în fundul alezajului (în secunde) Adâncimea de aşchiere (întotdeauna incrementală) Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Poziţia alezajului pe axa X Poziţia alezajului pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G73 Găurirea progresivă cu opţiunile I, J şi K G73 Găurirea progresivă cu opţiunile K şi Q

G73 Ciclul închis de găurire progresivă de mare viteză (Grupa 09)

Planu

lR
I1 = I2 = I

RE SETA

A #2

2

SETA

REA

#22

Planu

lR
Q Q

I1 - J I3 = K

cim Adân

eZ

Q

Adân

cime

Z

.

I, J, K şi Q sunt întotdeauna numere pozitive.

Există două metode de programare a unui G73, prima cu utilizarea adreselor I, J şi K, iar cea de-a două cu utilizarea adreselor K şi Q.

174

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Dacă sunt specificate I, J şi K, prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă. Dacă sunt specificate K şi Q, se selectează un mod de funcţionare diferit pentru acest ciclu închis. În acest mod, scula este readusă în planul R după ce numărul total de treceri ajunge la valoarea K.
G73 Ciclul închis de găurire progresivă

ul d Plan Planu lR
Q Q Q

e po

rnire

SETA

22 REA # 22 REA #

SETA

.

Adân

Z cime

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G74 Ciclul închis de tarodare inversă (Grupa 09)
F J L R X Y Z

Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut (utilizaţi formula, descrisă în prezentarea ciclului închis, pentru a calcula viteza de avans şi turaţia arborelui principal) Retragerile multiple (cât de rapid se face retragerea - a se vedea setarea 130) Numărul de repetiţii (numărul de alezaje de tarodat) dacă se utilizează G91 (modul incremental) Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) de unde începe tarodarea Poziţia alezajului pe axa X Poziţia alezajului pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G74 Ciclul închis de tarodare
G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G98

Planu
Y

ornir l de p

e iniţ

ial

P

R lanul

Z X

Planu

lR

l iniţia rnire o p e ld Planu l de Planu ă 9 G 9 are rapid s depla Y Z
X

Adân
.

cime

Z

Adân

cime

Z

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

175

G76 Ciclul închis de alezare fină (Grupa 09)
F I J L P Q R X Y Z

Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut Valoarea de decalare pe axa X înainte de retragere, dacă nu este specificat Q Valoarea de decalare pe axa Y înainte de retragere, dacă nu este specificat Q Numărul de alezaje de alezat dacă se utilizează G91 (modul incremental) Timpul de oprire în fundul alezajului Valoarea de decalare, întotdeauna incrementală Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Poziţia alezajului pe axa X Poziţia alezajului pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G76 Ciclul închis de alezare fină Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă Comutare

G98 P

de p lanul
Y

ornire

iniţial Pla

porn nul de lanu Y

ire iniţ

ial apidă

Planu

lR

Z X

G99 P Planu lR

epla l de d

sare r

Z X

Adânc
.

ime Z

Comu

tare

Adânc

ime Z

Comu

tare

În afara alezării, acest ciclu va decala axele X şi/sau Y înainte de retragere pentru a degaja scula în cursul ieşirii din piesă. Dacă se utilizează Q, setarea 27 determină sensul de decalare. Dacă nu este specificat Q, valorile opţionale I şi J sunt utilizate pentru a determina sensul şi distanţa de decalare.

G77 Ciclul închis de alezare posterioară (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut I Valoarea de decalare pe axa X înainte de retragere, dacă nu este specificat Q J Valoarea de decalare pe axa Y înainte de retragere, dacă nu este specificat Q L Numărul de alezaje de alezat dacă se utilizează G91 (modul incremental) Q Valoarea de decalare, întotdeauna incrementală R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia axei Z la fundul alezajului În afara alezării, acest ciclu va decala axele X şi/sau Y înainte de retragere pentru a degaja scula în cursul intrării în şi ieşirii din piesă (a se vedea G76 pentru un exemplu de mişcare de decalare). Setarea 27 determină sensul de decalare. Dacă nu este specificat Q, valorile opţionale I şi J sunt utilizate pentru a determina sensul şi distanţa de decalare.

176

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G77 Ciclul închis de alezare posterioară

Planu

l de p

ornire

Y

Z X

rea Aleza ă a io r r poste R l Planu

Comu

tare

Avans de lucru Deplasare rapidă
.

Început sau sfârşit cursă Comutare

G80 Anularea ciclului închis (Grupa 09)

Acest cod G dezactivează toate ciclurile închise până când este selectat unul nou. Reţineţi că utilizarea G00 sau G01 va anula de asemenea un ciclu închis. F L R X Y Z Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut Numărul de alezaje de găurit dacă se utilizează G91 (modul incremental) Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Comanda de mişcare pe axa X Comanda de mişcare pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului

G81 Ciclul închis de găurire (Grupa 09)

Notă: Adresele X şi Y, în majoritatea cazurilor, reprezintă poziţia primului alezaj de găurit.
G81 Ciclul închis de găurire Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G98

l de Planu
Y

pornir

l e iniţia

l de Planu G99 P la

pornir

e iniţia

l idă

de nul de
Y

plasa

re rap
Z

Planu

lR

Z X

Planu

lR

Adâ

Z ncime

Planu

lZ

X

.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

177

Exemplu de program În continuare este prezentat un program de găurire a unei plăci de aluminiu:
T1 M06 G00 G90 G54 X1.125 Y-1.875 S4500 M03 G43 H01 Z0.1 G81 G99 Z-0.35 R0.1 F27. X2.0 X3.0 Y-3.0 X4.0 Y-5.625 X5.250 Y-1.375 G80 G00 Z1.0 G28 M30

G82 Ciclul închis de pregăurire (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) P Timpul de oprire în fundul alezajului R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia fundului alezajului Notă referitoare la programare: G82 este similar cu G81, cu excepţia faptului că există opţiunea de programare a unei opriri temporizate (P).
Exemplu de program % O1234 T1 M06 G90 G54 G00 X.565 Y-1.875 S1275 M03 G43 H01 Z0.1 M08 G82 Z-0.175 P.3 R0.1 F10. X1.115 Y-2.750 X3.365 Y-2.875 X4.188 Y-3.313 X5.0 Y-4.0 G80 G00 Z1.0 M09 (burghiu de pregăurire de 90 de grade; adâncimea este) (jumătate din diametrul teşiturii) (Exemplu de program) (Scula #1 este un burghiu de pregăurire de 0.5” x 90 de grade) Descriere

178

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G82 Ciclul închis de pregăurire

la G98 P lR

po nul de
Y

rnire

iniţial Planu G99 P la

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

l de p
Y

ornire lasare

dep nul de

rapidă

Planu

Z X

Planu

lR

Z
X

lZ Planu

lZ Planu

.

G82 Exemplu de pregăurire

G83 Ciclul închis de găurire progresivă normală (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut I Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere J Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere K Adâncimea minimă de aşchiere L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) P Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde (oprire temporizată) Q Adâncimea de aşchiere, întotdeauna incrementală R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia axei Z la fundul alezajului Dacă sunt specificate I, J şi K, prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Nu utilizaţi o valoare Q atunci când programaţi cu I, J şi K. Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă. Exemplul următor va executa mai multe progresii şi o oprire temporizată de 1.5 secunde: G83 Z-0.62 F15. R0.1 Q0.175 P1.5 Acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp de oprire.
G83 Găurirea progresivă cu opţiunile I, J şi K G83 Găurirea progresivă normală

SETA Planu lR
I1 = I2 = I

REA #

22 Planu lR
Q Q Q

SETA

22 REA #

I1 - J I2 - J

Adân
.

cime

I3 =

Adân

cime

Z

Z

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

179

Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G83 atunci când revine în planul R. De obicei, planul R este setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Aceasta presupune consum de timp, deoarece burghiul începe prin a găuri un spaţiu „gol”. Dacă setarea 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi adus mult mai aproape de piesa găurită. Când se produce mişcarea de eliminare a aşchiilor spre R, distanţa de deplasare a axei Z deasupra R este determinată de această setare.
G83 Ciclul închis de găurire progresivă Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

Planu Planu lR
Q Q Q

l de p

ornire
REA SETA #22

Planu

l de p

ornire
SETA

REA #

52 22 22

P

R lanul

SETA
Q Q Q

REA #

SETA

REA #

Adâ
.

Z ncime

Adâ

Z ncime

Exemplu de program T2 M06 G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S2500 M03 G43 H02 Z0.1 M08 G83 Z-0.720 Q0.175 R0.1 F15. X1.115 Y-2.750 X3.365 Y-2.875 X4.188 Y-3.313 X5.0 Y-4.0 G80 G00 Z1.0 M09

Descriere (Scula #2 este un burghiu scurt de 0.3125”)

(Punctul de găurire este 1/3 din diametrul de găurire)

180

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G84 Ciclul închis de tarodare (Grupa 09)
F J

L R X Y Z

Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut Retragerile multiple (Exemplu: J2 va retrage scula de două ori mai repede decât viteza la aşchiere, a se vedea de asemenea setarea 130) Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Poziţia alezajului pe axa X Poziţia alezajului pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G84 Ciclul închis de tarodare
G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G98 P

de p lanul
Y

ornire

iniţial l de Planu G99 P la

pornir

e iniţia plasa

l idă

de nul de
Y

re rap

Planu

lR

Z X

Planu

lR

Z X

Adân

cime

Z

Adân

cime

Z

.

G84 Exemplu de ciclu închis de tarodare
Exemplu (Scula #3 este un tarod 3/8-16)

Program T3 M06 G90 G54 G00 X0.565 Y-1.875 S900 M03 G43 H03 Z0.2 M08 G84 Z-0.600 R0.2 F56.25 X1.115 Y-2.750 X3.365 Y-2.875 X4.188 Y-3.313 X5.0 Y-4.0 G80 G00 Z1.0 M09 G28 G91 Y0 Z0 M30 %

(900 rot/min împărţit la 16 tpi = 56.25 ipm)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

181

G85 Ciclul închis de alezare (Grupa 09)
F L R X Y Z

Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Poziţia alezajelor pe axa X Poziţia alezajelor pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G85 Ciclul închis de alezare Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G98 P Planu lR

la

porn nul de

ire iniţ

ial

Y

iniţial rnire o p e apidă ld sare r la Planu p e de d lanul G99 P Planu lR
Y Z X

Z X

Adâ
.

Z ncime

A

eZ dâncim

G86 Ciclul închis de alezare şi oprire (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia axei Z la fundul alezajului Acest cod G va opri arborele principal odată ce scula ajunge la fundul alezajului. Scula va fi retrasă odată ce arborele principal s-a oprit.
G86 Ciclul închis de alezare şi oprire Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G9

ul de 8 Plan
Y

pornir

e iniţia

l

lR Planu ime Z

Z X

Planu

lR

l e iniţia pornir e d rapidă l Planu lasare p e d de lanul G99 P Y Z
X

Adân
.

c

Adân

c

ime Z

182

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G87 Ciclul închis de alezare la intrare şi retragere manuală (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia axei Z la fundul alezajului Acest cod G va opri arborele principal când se ajunge la fundul alezajului. În acest punct, scula este retrasă prin avans rapid manual din alezaj. Programul va continua atunci când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu).
G87 Ciclul închis de alezare, oprire şi retragere manuală Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă Avans rapid manual

G98 P lR

de p lanul

ornire

iniţial

Planu

Y Z X

Planu

lR

l e iniţia idă pornir e d l re rap plasa Planu e d e d lanul G99 P Y Z
X

Adâ
.

Z ncime

Adâ

Z ncime

G88 Ciclul închis de alezare la intrare, oprire temporizată şi retragere manuală (Grupa 09)

F Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut L Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) P Timpul de oprire în fundul alezajului R Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) X Poziţia alezajului pe axa X Y Poziţia alezajului pe axa Y Z Poziţia axei Z la fundul alezajului Acest cod G va opri arborele principal când se ajunge la fundul alezajului şi va aplica o oprire temporizată cu scula rotindu-se pentru intervalul de timp specificat prin valoarea P. În acest punct, scula este retrasă prin avans rapid manual din alezaj. Programul va continua atunci când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu).
G88 Ciclul închis de alezare, oprire temporizată şi retragere manuală Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă Avans rapid manual

G98 Planu lR

l de Planu
Y

pornir

e iniţia

l

iţial nire in rapidă de por l u n la lasare P p e d de lanul G99 P Planu lR
Y Z X

Z X

Adâ
.

Z ncime

Adân

c

ime Z

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

183

G89 Ciclul închis de alezare la intrare, oprire temporizată şi alezare la ieşire (Grupa 09)
F L P R X Y Z Viteza de avans în ţoli (sau mm) pe minut Numărul de alezaje dacă se utilizează G91 (modul incremental) Timpul de oprire în fundul alezajului Poziţia planului R (poziţia deasupra piesei) Poziţia alezajelor pe axa X Poziţia alezajelor pe axa Y Poziţia axei Z la fundul alezajului
G89 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată

G98 P Planu lR

la

porn nul de

ire iniţ

ial

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

l e iniţia apidă pornir e re r d a l s depla Planu e d l lanu G99 P Planu
X

Y

Z

lR

Y Z X

Adâ
.

Z ncime

Adâ

Z ncime

G90 Comenzile de poziţie absolute (Grupa 03) G91 Comenzile de poziţie incrementale (Grupa 03)

Aceste coduri G modifică modul în care sunt interpretate comenzile axelor. Comenzile axelor ce urmează după un G90 vor deplasa axele în coordonatele indicate ale maşinii. Comenzile axelor ce urmează după un G91 vor deplasa axele cu distanţa indicată faţă de punctul curent. G91 nu este compatibil cu G143 (compensarea lungimii sculei pe axa a 5-a).
G90 Ciclul închis (absolut) G91 Ciclul închis (incremental)

Z=0
R

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă
R

ul R Plan eZ âncim

Z

Y

Z X

ul R Plan cim Adân eZ

Z

Y

Z X

Ad
.

G92 Setarea valorii de decalare a sistemelor de coordonate lucru (Grupa 00)

Acest cod G nu deplasează nicio axă; acesta doar schimbă valorile memorate ca decalaje de origine ale utilizatorului. G92 funcţionează diferit în funcţie de setarea 33, ce selectează un sistem de coordonate FANUC, HAAS sau YASNAC.

184

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

FANUC sau HAAS

Dacă setarea 33 este setată ca Fanuc sau Haas, o comandă G92 decalează toate sistemele de coordonate de lucru (G54-59, G110-129) astfel încât poziţia comandată devine poziţia curentă în sistemul de lucru activ. G92 este nemodală. O comandă G92 anulează orice G52 în vigoare pentru axele comandate. Exemplu: G92 X1.4 anulează G52 pentru axa X. Celelalte axe nu sunt afectate. Valoarea de decalare G92 este afişată în partea inferioară a paginii Work Offsets (decalaje de origine) şi poate fi ştearsă de acolo dacă este necesar. Aceasta este ştearsă de asemenea automat după punerea în funcţiune a maşinii, precum şi de fiecare dată când se acţionează tastele ZERO RET (revenire la zero) şi AUTO ALL AXES (automat pentru toate axele) sau ZERO SINGLE AXIS (zero pe o singură axă).

YASNAC

Dacă setarea 33 este setată ca Yasnac, o comandă G92 setează sistemul de coordonate de lucru G52 astfel încât poziţia comandată devine poziţia curentă în sistemul de lucru activ. Sistemul de coordonate de lucru G52 va deveni apoi automat activ până când este selectat un alt sistem de lucru. F Viteza de avans (curse pe minut) Codul G specifică faptul că toate valorile F (viteză de avans) sunt interpretate ca şi „curse pe minut”. Cu alte cuvinte, timpul (în secunde) necesar pentru finalizarea mişcării programate cu utilizarea G93 este 60 (secunde) împărţit la valoarea F. G93 este utilizat în general când se lucrează pe axa a 4-a sau a 5-a atunci când programul este generat cu ajutorul unui sistem CAM. G93 este un mod de conversie a vitezei de avans liniare (ţoli/min) într-o valoare ce ia în calcul mişcarea de rotaţie. Când se utilizează G93, valoarea F vă spune de câte ori poate fi repetată cursa într-un minut (deplasarea sculei). Când se utilizează G93, viteza de avans (F) este obligatorie pentru toate blocurile de mişcare interpolate. De aceea, fiecare bloc de mişcare nerapidă trebuie să aibă specificată propria viteză de avans (F). Note: Apăsarea tastei RESET (resetare) va determina setarea maşinii în modul G94 (avans pe minut). Setările 34 şi 79 (diametrul pe axa a 4-a şi a 5-a) nu sunt necesare când se utilizează G93.

G93 Modul avans contra timp (Grupa 05)

G94 Modul avans pe minut (Grupa 05)

Acest cod dezactivează G93 (modul avans contra timp) şi readuce maşina în modul avans pe minut. Când G95 este activ; o rotaţie a arborelui principal va conduce la o cursă pe distanţa specificată de valoarea pentru avans. Dacă setarea 9 Dimensioning (dimensionarea) este setată ca „Inch”, atunci valoarea de avans F va fi considerată în ţoli/rot (la setarea ca MM, avansul va fi considerat în mm/rot). Controlul manual al avansului şi controlul manual al arborelui principal vor afecta comportamentul maşinii în timp ce G95 este activ. Când este selectat controlul manual al arborelui principal, orice modificare a turaţiei arborelui principal va conduce la o modificare corespunzătoare a avansului pentru menţinerea unei grosimi constante a aşchiei. Însă, dacă este selectat controlul manual al avansului, atunci orice modificare a avansului va afecta doar viteza de avans, nu şi arborele principal. La utilizarea G98, axa Z revine în punctul de pornire iniţial (poziţia Z din blocul aflat înainte de comanda ciclului închis) între fiecare două poziţii succesive X şi/sau Y. Aceasta permite poziţionarea deasupra şi în jurul zonelor piesei şi/sau bridelor şi dispozitivelor de fixare. La utilizarea G99, axa Z va rămâne în planul R plane între fiecare două poziţii succesive X şi/sau Y. Când nu există obstrucţii pe traiectoria sculei, G99 reduce timpul de prelucrare.

G95 Modul avans pe rotaţie (Grupa 05)

G98 Revenirea în punctul iniţial al ciclului închis (Grupa 10)

G99 Revenirea în planul R al ciclului închis (Grupa 10)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

185

G100 Dezactivarea imaginii în oglindă (Grupa 00) G101 Activarea imaginii în oglindă (Grupa 00)

X Comanda pe axa X Y Comanda pe axa Y Z Comanda pe axa Z A Comanda pe axa A Imaginea în oglindă programabilă este utilizată pentru activarea sau dezactivarea unei axe. Când una este activată, mişcarea axei poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul de zero al piesei. Aceste coduri G vor fi utilizate într-un bloc de comandă fără niciun alt cod G. Acestea nu vor determina nicio deplasare a axelor. În partea inferioară a ecranului se indică atunci când este activată funcţia imagine în oglindă pentru o axă. A se vedea de asemenea setările 45 - 48 referitor la imaginea în oglindă. Structura pentru activarea şi dezactivarea funcţiei imagine în oglindă este: G101 X0. = va activa funcţia imagine în oglindă pentru axa X. G100 X0. = va dezactiva funcţia imagine în oglindă pentru axa X.
FĂRĂ OGLINDĂ
Y+

OGLINDĂ X

x-

x+

OGLINDĂ Y
.

Y-

OGLINDĂ XY

Funcţia imagine în oglindă şi compensarea frezei

Aplicarea funcţiei imagine în oglindă doar pentru una dintre axele X sau Y va determina deplasarea sculei pe partea opusă a unei tăieturi. Unitatea de comandă va comuta automat sensul compensării frezei (G41, G42) şi va inversa comenzile pentru mişcarea circulară (G02, G03) după caz. Când se frezează un profil cu mişcări XY, activarea funcţiei imagine în oglindă doar pentru una dintre axele X sau Y va comuta de la frezarea în sensul avansului (G41) la frezarea convenţională (G42) şi invers. Ca urmare, este posibil ca tipul de prelucrare şi finisarea să nu fie conform celor dorite. Activarea funcţiei imagine în oglindă pentru ambele axe X şi Y va elimina această problemă.

186

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G101 Activarea imaginii în oglindă

Y

Z X

Original

Oglindă X

X0, Y0

.

Funcţia imagine în oglindă şi frezarea unei cavităţi

Codul de program pentru funcţia imagine în oglindă pe axa X: Exemplu de program
% O3600 T1 M06 G00 G90 G54 X-.4653 Y.052 S5000 M03 G43 H01 Z.1 M08 G01 Z-.25 F5. M98 P3601 F20. G00 Z.1 G101 X0. X-.4653 Y.052 G01 Z-.25 F5. M98 P3601 F20. G00 Z.1 G100 X0. G28 G91 Y0 Z0 M30 % % O3601 G01 X-1.2153 Y.552 G03 X-1.3059 Y.528 R.0625 G01 X-1.5559 Y.028 G03 X-1.5559 Y-.028 R.0625 G01 X-1.3059 Y-.528 G03 X-1.2153 Y-.552 R.0625 G01 X-.4653 Y-.052 G03 X-.4653 Y.052 R.0625 M99 %
96-0228 rev AN 04-2012

Descriere
(Imagine în oglindă pe axa X) (Scula #1 este o freză deget de 0.250” diametru)

(Subprogram profil)

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

187

G102 Ieşirea programabilă la RS-232 (Grupa 00)

X Comanda pe axa X Y Comanda pe axa Y Z Comanda pe axa Z A Comanda pe axa A Comandarea unui G102 va transmite coordonatele de lucru curente ale axelor la primul port RS-232, iar de acolo la un computer utilizat pentru înregistrarea valorilor transmise. Fiecare axă menţionată în blocul de comandă G102 este transmisă la portul RS-232 în acelaşi format cu valorile afişate într-un program. Un G102 va fi utilizat într-un bloc de comandă fără niciun alt cod G. Acesta nu va determina nicio mişcare a axelor; valorile pentru axe nu au niciun efect. A se vedea de asemenea setarea 41 şi setarea 25. Valorile transmise sunt întotdeauna poziţiile curente ale axelor faţă de sistemul de coordonate de lucru curent. Acest cod G este util pentru palparea unei piese (a se vedea de asemenea G31). Când palpatorul atinge piesa, linia de cod următoare poate fi un G102 pentru transmiterea poziţiilor axelor către un computer în vederea memorării coordonatelor. Acest proces este denumit „digitalizarea unei piese”, şi ia o piesă tangibilă şi o transformă într-o copie electronică a acesteia. Este necesar un software suplimentar pentru PC în vederea finalizării acestei funcţii.

G103 Limitarea anticipării blocurilor (Grupa 00)
G103 [P..]

Numărul maxim de blocuri pe care le va anticipa unitatea de comandă (în gama 0-15), de exemplu:

Acest proces este denumit de obicei „anticiparea blocurilor”, şi descrie ceea ce face unitatea de comandă în fundal în cursul mişcărilor maşinii. Unitatea de comandă pregăteşte din timp blocurile următoare (liniile de cod). În timp ce este executat blocul curent, blocul următor este deja interpretat şi pregătit pentru o mişcare continuă. Când se programează G103 P0, limitarea blocurilor este dezactivată. Limitarea blocurilor este de asemenea dezactivată dacă G103 apare într-un bloc fără un cod de adresă P. Când se programează G103 Pn, anticiparea blocurilor este limitată la n blocuri. G103 este de asemenea utilă pentru depanarea programelor macro. Expresiile macro sunt efectuate în cursul anticipării. De exemplu, prin inserarea unui G103 P1 în program, expresiile macro vor fi executate cu un bloc înainte de blocul în curs de execuţie.

G107 Reprezentarea cilindrică (Grupa 00)

X Comanda pe axa X Y Comanda pe axa Y Z Comanda pe axa Z A Comanda pe axa A Q Diametrul unei suprafeţe cilindrice R Raza axei rotative Acest cod G converteşte toate mişcările programate ce se produc pe o axă liniară specificată într-o mişcare echivalentă de-a lungul suprafeţei unui cilindru (ataşat unei axe rotative), conform celor prezentate în figura următoare. Acesta este un cod G de Grupa 0, dar funcţionarea implicită a acestuia este dependentă de setarea 56 (M30 restabileşte G implicit). Comanda G107 este utilizată pentru activarea sau dezactivarea reprezentării cilindrice.

188

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

• Orice program pentru o axă liniară poate fi reprezentat cilindric pentru orice axă rotativă (una singură la un moment dat). • Un program cod G existent pentru o axă liniară poate fi reprezentat cilindric prin inserarea unei comenzi G107 la începutul programului. • Raza (sau diametrul) suprafeţei cilindrice poate fi redefinită, astfel că reprezentarea cilindrică poate fi realizată pe suprafeţe de diametre diferite fără să fie necesară modificarea programului. • Raza (sau diametrul) suprafeţei cilindrice poate să fie sincronizată cu sau independentă de diametrul (diametrele) axei rotative specificat în setările 34 şi 79. • G107 poate fi utilizat de asemenea pentru setarea diametrului implicit al unei suprafeţe cilindrice, independent de orice reprezentare cilindrică ce ar putea fi în vigoare.

Descrierea G107

Trei coduri de adresă pot urma un G107: X, Y sau Z; A sau B; respectiv Q sau R. X, Y sau Z: O adresă X, Y sau Z indică axa liniară ce va fi reprezentată pe axa rotativă specificată (A sau B). Când este specificată una dintre axele liniare respective, trebuie să fie specificată de asemenea o axă rotativă. A sau B: O adresă A sau B identifică axa rotativă asociată suprafeţei cilindrice. Q sau R: Q defineşte diametrul suprafeţei cilindrice, în timp ce R defineşte raza. Când este utilizat Q sau R, trebuie să fie specificată de asemenea o axă rotativă. Dacă nu se utilizează nici Q, nici R, atunci este utilizat ultimul diametru G107. Dacă nu s-a emis nicio comandă G107 de la punerea în funcţiune a maşinii, respectiv dacă ultima valoare specificată a fost zero, atunci diametrul va avea valoarea din setările 34 şi/sau 79 pentru axa rotativă respectivă. Când este specificat Q sau R, valoarea respecivă va deveni noua valoare G107 pentru axa rotativă specificată. Reprezentarea cilindrică va fi de asemenea dezactivată automat la sfârşitul unui program cod G, dar numai dacă setarea 56 este activată. Apăsarea tastei RESET (resetare) va dezactiva reprezentarea cilindrică aflată în vigoare la un moment dat, indiferent de starea setării 56.
R .50" 4X 2.00 4.00 Z Y X

.

În timp ce R este adecvat pentru definirea razei, se recomandă ca I, J şi K să fie utilizate pentru programele mai complexe G02 şi G03.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

189

Exemplu
% O0079 (G107 TEST) T1 M06 (.625 DIA. 2FL E.M.) G00 G40 G49 G80 G90 G28 G91 A0 G90 G00 G54 X1.5 Y0 S5000 M03 G107 A0 Y0 R2. (În lipsa unei valori R sau Q, maşina va utiliza valoarea din setarea 34) G43 H01 Z0.25 G01 Z-0.25 F25. G41 D01 X2. Y0.5 G03 X1.5 Y1. R0.5 G01 X-1.5 G03 X-2. Y0.5 R0.5 G01 Y-0.5 G03 X-1.5 Y-1. R0.5 G01 X1.5 G03 X2. Y-0.5 R0.5 G01 Y0. G40 X1.5 G00 Z0.25 M09 M05 G91 G28 Z0. G28 Y0. G90 G107 M30 %

G110-G129 Sistemul de coordonate #7-26 (Grupa 12)

Aceste coduri selectează unul dinre sistemele de coordonate de lucru suplimentare. Toate referirile ulterioare la poziţiile axelor vor fi interpretate în noul sistem de coordonate. Funcţionarea G110 - G129 este similară cu a G54 - G59. (Acest cod G este opţional şi necesită un palpator.)

G136 Măsurarea automată a centrului decalajelor de origine (Grupa 00)
F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut I Distanţa opţională de decalare pe axa X J Distanţa opţională de decalare pe axa Y K Distanţa opţională de decalare pe axa Z X Comanda opţională de mişcare pe axa X Y Comanda opţională de mişcare pe axa Y Z Comanda opţională de mişcare pe axa Z Măsurarea automată a centrului decalajelor de origine (G136) este utilizată pentru a comanda unui palpator setarea decalajelor de origine. Un G136 va deplasa axele maşinii pentru palparea piesei de prelucrat cu un palpator montat pe arborele principal. Axa (axele) se va deplasa până când este recepţionat un semnal de la palpator sau până când este atins capătul de cursă. Corecţiile sculelor (G41, G42, G43 sau G44) nu vor fi activate atunci când se execută această operaţie. Sistemul de coordonate de lucru activ curent este setat pentru fiecare axă programată. Utilizaţi un ciclu G31 împreună cu un M75 pentru a seta primul punct. Un G136 va seta coordonatele de lucru într-un punct aflat în centrul unei linii dintre punctul palpat şi punctul setat cu un M75. Aceasta permite găsirea centrului piesei prin utilizarea a două puncte palpate separate.

190

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Dacă este specificat un I, J sau K, decalajul de origine al axei corespunzătoare este deplasat cu valoarea din comanda I, J sau K. Aceasta permite îndepărtarea decalajului de origine faţă de punctul în care palpatorul vine efectiv în contact cu piesa.
Note: A se vedea de asemenea G31. Punctele palpate sunt corectate cu valorile din setările 59-62. Utilizaţi mişcările incrementale G91 atunci când utilizaţi un G36. Utilizaţi codurile M alocate (M53 şi M63), împreună cu o oprire temporizată, pentru a activa şi dezactiva palpatorul arborelui principal. Exemplu: M53 G04 P100 M63 Exemplu de program pentru palparea centrului unui alezaj: O1234 (G136) M53 G04 P100 M63 G00 G90 G54 X0 Y0 Z-17. G91 G01 Z-1. F20. G31 X1. F10. M75 G01 X-1. G136 X-1. F10. G01 X1. M53 G04 P100 M63 G00 G90 G53 Z0 M30 Exemplu de program pentru palparea centrului unei piese: O1234 (G136) M53 G04 P100 M63 G00 G90 G54 X0 Y5. Z-17. G91 G01 Z-1. F20. G31 Y-1. F10. M75 G01 Y1. F20. G00 Z2. Y-10. G01 Z-2. F20. G136 Y1. F10. G01 Y-1. M53 G04 P100 M63 G00 G90 G53 Z0 M30

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

191

G141 Compensarea tridimensională a frezei (Grupa 07)

X Comanda pe axa X Y Comanda pe axa Y Z Comanda pe axa Z A Comanda pe axa A (opţional) B Comanda pe axa B (opţional) D Selectarea dimensiunii frezei (modală) I Sensul compensării frezei pe axa X faţă de traiectoria programată J Sensul compensării frezei pe axa Y faţă de traiectoria programată K Sensul compensării frezei pe axa Z faţă de traiectoria programată F Viteza de avans în G93 sau G94 (modală în G94) Această funcţie realizează compensarea tridimensională a frezei. Structura este: G141 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn Dnnn Liniile ulterioare pot fi:
G01 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn Fnnn sau G00 Xnnn Ynnn Znnn Innn Jnnn Knnn

Unele sisteme CAM pot să transmită X, Y şi Z cu valorile pentru I, J, K. Valorile I, J şi K indică unităţii de comandă sensul în care să aplice compensarea pe maşină. La fel ca în alte cazuri de utilizare a I, J şi K, este vorba despre distanţe de incrementare faţă de punctele X, Y şi Z. I, J şi K specifică sensul normal, raportat la centrul sculei, spre punctul de contact al sculei în sistemul CAM. Vectorii I, J şi K sunt necesari pentru ca unitatea de comandă să poată decala traiectoria sculei în sensul corect. Valoarea compensării poate să fie în sens pozitiv sau negativ. Valoarea corecţiei înregistrate pentru sculă în rază sau diametru (setarea 40) va compensa traiectoria cu această valoare chiar dacă mişcările sculei au loc pe 2 sau 3 axe. Numai G00 şi G01 pot utiliza G141. Trebuie programat un Dnn, iar codul D selectează ce corecţie de uzură a sculei va fi utilizată. Trebuie comandată câte o viteză de avans pentru fiecare linie într-un G93 Modul avans contra timp. Pentru un vector unitar, lungimea liniei vectorului trebuie să fie întotdeauna egală cu 1. Aşa cum un cerc unitar din matematică este un cerc cu o rază egală cu 1, un vector unitar este o linie ce indică o direcţie şi are o lungime egală cu 1. Reţineţi, linia vectorului nu indică unităţii de comandă cât de mult se deplasează scula atunci când se introduce valoarea pentru uzură, ci numai direcţia în care se va deplasa aceasta. Doar punctul final al blocului comandat este compensat în sensul I, J şi K. Din acest motiv, această compensare este recomandată doar pentru traiectorii de suprafaţă ale sculei având o toleranţă strânsă (mişcări mici între blocurile de cod). Compensarea G141 nu împiedică intersectarea repetată a traiectoriei sculei atunci când se introduce o compensare excesivă a frezei. Scula va fi decalată, în direcţia liniei vectorului, cu valorile combinate ale corecţiei pentru geometria sculei şi corecţiei pentru uzura sculei. Dacă valorile de compensare sunt în modul diametru (setarea 40), deplasarea se va face cu jumătate din valoarea introdusă în câmpurile respective. Pentru rezultate optime, stabiliţi programul din centrul sculei, cu utilizarea unei freze deget cu vârf sferic.

192

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Exemplu de G141:
N1 T1 M06 N2 G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 N3 G141 D01 X0.Y0. Z0. (Poziţionare rapidă cu comp. freză pe 3 axe) N4 G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 I.1 J.2 K.9747 F300. (Avans contra timp) N5 X.02 Y.03 Z.04 I.15 J.25 K.9566 F300. N6 X.02 Y.055 Z.064 I.2 J.3 K.9327 F300. .. N10 X2.345 Y.1234 Z-1.234 I.25 J.35 K.9028 F200. (Ultima mişcare) N11 G94 F50. (Anulare G93) N12 G0 G90 G40 Z0 (Deplasare rapidă la zero, anulare comp. freză) N13 X0 Y0 N14 M30

În exemplul de mai sus, putem observa cum I, J şi K sunt derivate prin introducerea punctelor în formula următoare: AB=√[(x2-x1)2 + (y2-y1)2 + (z2-z1)2], o versiune tridimensională a formulei pentru distanţă. Observăm că în linia N5 se utilizează .15 pentru x2, .25 pentru y2 şi .9566 pentru Z2. Deoarece I, J şi K sunt valori incrementale, se va utiliza 0 pentru x1, y1, şi z1. Punctul B

Punctul A

.

Exemplu de vector unitar. Punctul final comandat al liniei (XYZ, punctul A) este compensat în direcţia liniei vectorului (IJK, punctul B) cu valoarea aferentă corecţiei pentru uzura sculei.

AB=√[(.15)2 + (.25)2 + (.9566)2] AB=√[.0225 + .0625 + .9151] AB=√1 AB=1

În continuare este prezentat un exemplu simplificat:
N1 T1 M06 N2 G00 G90 G54 X0 Y0 N3 G43 H01 Z1. N4 G141 D01 X0. Y0. Z0. (Poziţionare rapidă cu comp. freză pe 3 axe) N5 G01 X10. Y0 I0. J-1. K0. F300. N6 G40 Z1.0 (Deplasare rapidă la zero, anulare comp. freză) N7 M30

În acest caz, dacă valoarea pentru uzură (diametru) pentru T01 este setat la -.02, scula se va deplasa din X0. Y0. Z0. (linia N4) în X10. Y.01. Valoarea J a indicat unităţii de comandă să compenseze punctul final al liniei programate numai pe axa Y. Linia N5 nu poate fi scrisă doar prin utilizarea J-1. (fără utilizarea I0. K0.), trebuind să fie introdusă o valoare Y dacă trebuie să se facă o compensare pe această axă (cu valoarea J utilizată).
96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

Ve cto

r1

193

G143 Compensarea lungimii sculei + (în plus) pe axa a 5-a (Grupa 08)

(Acest cod G este opţional; acesta se aplică maşinilor la care toate mişcările rotative sunt mişcări ale sculei aşchietoare.) Acest cod G permite utilizatorului să corecteze variaţiile în lungime ale sculelor aşchietoare fără a fi nevoie de un procesor CAD/CAM. Este necesar un cod H pentru selectarea lungimii sculei din tabelele existente de compensare a lungimii. O comandă G49 sau H00 va anula compensarea axei pe axa a 5-a. Pentru ca G143 să funcţioneze corect, trebuie să existe două axe rotative, A şi B. G90, modul de poziţionare absolută, trebuie să fie activ (G91 nu poate fi utilizat). Este necesară poziţia de lucru 0.0 pentru axele A şi B, astfel încât scula să fie paralelă cu mişcarea axei Z. Menirea G143 este să compenseze diferenţa dintre lungimea sculei înregistrate iniţial şi o sculă de înlocuire. Utilizarea G143 permite rularea programului fără a fi necesară reînregistrarea lungimii sculei noi. Compensarea lungimii sculei G143 funcţionează numai cu deplasări rapide (G00) şi cu mişcări de avans liniar (G01); nu pot fi utilizate alte funcţii (G02 sau G03) sau cicluri închise (găurire, tarodare etc.). Pentru o lungime pozitivă, axa Z se va deplasa în sus (în sensul +). Dacă una dintre X, Y sau Z nu este programată, nu va exista mişcare pe axa respectivă, chiar dacă mişcarea A sau B produce un nou vector de lungime a sculei. În consecinţă, un program tipic va utiliza toate cele 5 axe într-un singur bloc de date. G143 poate afecta mişcarea comandată pe toate axele pentru a compensa axele A şi B. Se recomandă modul avans contra timp (G93) atunci când se utilizează G143. În continuare este prezentat un exemplu:
T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 Z0 A0 B0 G143 H01 X0. Y0. Z0. A-20. B-20. (Poz. rapidă cu comp. pe axa a 5-a) G01 G93 X.01 Y.01 Z.01 A-19.9 B-19.9 F300. (Avans contra timp) X0.02 Y0.03 Z0.04 A-19.7 B-19.7 F300. X0.02 Y0.055 Z0.064 A-19.5 B-19.6 F300. X2.345 Y.1234 Z-1.234 A-4.127 B-12.32 F200. (Ultima mişcare) G94 F50. (Anulare G93) G00 G90 G49 Z0 (Deplasare rapidă la zero, anulare comp. pe axa a 5-a) X0 Y0 M30

G150 Frezarea unei cavităţi de uz general (Grupa 00)

D Selectarea corecţiei pentru diametrul/ raza sculei F Viteza de avans I Adaosul de aşchiere pe axa X (valoare pozitivă) J Adaosul de aşchiere pe axa Y (valoare pozitivă) K Adaosul pentru trecerea de finisare (valoare pozitivă) P Codul subprogramului ce defineşte geometria cavităţii Q Adaosul de aşchiere pe axa Z la o trecere (valoare pozitivă) R Poziţia planului R de deplasare rapidă S Turaţia opţională a arborelui principal X Poziţia de pornire pe axa X Y Poziţia de pornire pe axa Y Z Adâncimea finală a cavităţii G150 începe prin poziţionarea frezei într-un punct de pornire din interiorul cavităţii, se continuă cu profilarea şi se încheie cu o trecere de finisare. Freza deget va avansa în profunzime pe axa Z. Este apelat apoi un subprogram P### ce defineşte geometria cavităţii pentru o zonă închisă prin utilizarea mişcărilor G01, G02 şi G03 pe axele X şi Y ale cavităţii. Comanda G150 va căuta un subprogram intern cu numărul N specificat de codul P. Dacă acesta nu este găsit, unitatea de comandă va căuta un subprogram extern. Dacă nu se găseşte niciunul, va fi generată alarma 314 Subprogramul nu este în memorie.
NOTĂ: La definirea geometriei cavităţii G150 în subprogram, nu vă deplasaţi înapoi la alezajul de pornire după ce profilarea cavităţii este încheiată.

194

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

O valoare I sau J defineşte distanţa pe care este deplasată freza la o trecere de degroşare pentru fiecare adaos de aşchiere. Dacă este utilizat I, cavitatea este degroşată printr-o serie de adaosuri de aşchiere pe axa X. Dacă este utilizat J, adaosurile de aşchiere sunt pe axa Y. Comanda K defineşte adaosul pentru trecerea de finisare a cavităţii. Dacă este specificată o valoare K, se execută o trecere de finisare cu adaosul K, în jurul profilului interior al cavităţii pentru ultima trecere, la adâncimea finală Z. Nu există o comandă de trecere de finisare pentru adâncimea Z. Valoarea R trebuie specificată, chiar dacă este zero (R0), în caz contrar fiind utilizată ultima valoare R specificată. Se realizează treceri multiple în zona cavităţii, începând din planul R, cu fiecare trecere Q (adâncime pe axa Z) apropiindu-ne de adâncimea finală. Comanda G150 va executa mai întâi o trecere în jurul geometriei cavităţii, lăsând adaosul K, apoi va executa treceri de degroşare cu I sau J în interiorul cavităţii după avansul în profunzime cu valoarea Q, până la atingerea adâncimii Z. Comanda Q trebuie să existe în linia G150, chiar dacă se doreşte doar o trecere până la adâncimea Z. Comanda Q porneşte din planul R. Note: Subprogramul (P) nu va fi constituit din mai mult de 40 de mişcări pentru geometria cavităţii.

Poate fi necesar să se găurească un punct de pornire, pentru freza G150, până la adâncimea finală (Z). Poziţionaţi apoi freza deget în poziţia de pornire pe axele XY în interiorul cavităţii pentru comanda G150.
G150 Frezarea unei cavităţi de uz general

Y
Punct de pornire

Z

Punct de pornire

X

J

Q

Z (adâncimea finală) I
.

Exemplu
O01001 T1 M06 G90 G54 G00 X3.25 Y4.5 S1200 M03 G43 H01 Z1.0 M08 G83 Z-1.5 Q0.25 R0.1 F20. G53 G49 Z0 T2 M06 (Freză deget de 0.5”) G54 G90 G00 X3.25 Y4.5 S1450 M03 G43 H02 Z1.0 M08 (Exemplu de cavitate G150) (T1 Găurire alezaj de intrare pentru freza deget) (Punct de pornire cavitate) (Corecţie lungime sculă, deplasare rapidă în punctul de pornire Z, lichid de răcire pornit) (Ciclu de găurire progresivă) (Revenire Z în poziţia de origine) (T2 aşchiază cavitatea în două treceri până la adâncimea Z) (Punct de pornire cavitate) (Corecţie lungime sculă, deplasare rapidă în punctul de pornire Z, lichid de răcire pornit)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

195

G150 X3.25 Y4.5 Z-1.5 G41 J0.35 K.01 Q0.8 R.1 P2001 D02 F15. (Trecere de finisare 0.01” (K) pe părţile laterale) G40 X3.25 Y4.5 G53 G49 Y0 Z0 M30 O02001 G01 Y7 X1.5 G03 Y5.25 R0.875 G01 Y2.25 G03 Y0.5 R0.875 G01 X5. G03 Y2.25 R0.875 G01 Y5.25 G03 Y7. R0.875 G01 X3.25 M99 (Încheiere geometrie cavitate. Fără revenire la poziţia de pornire.) (Revenire la programul principal) (Anulare comp. freză şi repoziţionare în punctul de pornire) (Revenire Z în poziţia de origine) (Sfârşit program principal) (Program separat ca subprogram pentru geometria cavităţii G150) (Prima mişcare în geometria cavităţii cu un G01) (Liniile următoare definesc geometria cavităţii)

Cavitatea pătrată
G150 Frezarea unei cavităţi de uz general

2

1, 6

5

5

Punctul de pornire X0, Y1.5
X0, Y0 3 5 4

Scula #1 este o freză deget de .500” diametru

.

Frezarea unei cavităţi pentru operaţii G150

196

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată Program principal
% O01001 T1 M06 (Scula #1 este o freză deget de 0.500” diametru) G90 G54 G00 X0. Y1.5 (Punct de pornire XY) S2000 M03 G43 H01 Z0.1 M08 G01 Z0.1 F10. G150 P1002 Z-0.5 Q0.25 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. G40 G01 X0. Y1.5 G00 Z1. M09 G53 G49 Y0. Z0. M30 %

Subprogram
% O01002 G01 Y2.5 (1) X-2.5 (2) Y-2.5 (3) X2.5 (4) Y2.5 (5) X0. (6) (Încheiere buclă cavitate) M99 (Revenire la programul principal) %

Exemple absolute şi incrementale de subprograme apelate cu comanda P#### în linia G150: Subprogram absolut
% O01002 (Subprogramul G90 pentru G150) G90 G01 Y2.5 (1) X-2.5 (2) Y-2.5 (3) X2.5 (4) Y2.5 (5) X0. (6) M99 %

Subprogram incremental
% O01002 (Subprogramul G91 pentru G150) G91 G01 Y0.5 (1) X-2.5 (2) Y-5. (3) X5. (4) Y5. (5) X-2.5 (6) G90 M99 %

Insula pătrată
G150 Frezarea unei cavităţi (insulă pătrată)
4 7 8 3

5

12 5

11 6

13

9 10 Punct de pornire 1, 14 5

2

X0, Y0
.

Scula #1 este o freză deget de .500” diametru

G150 Program de frezare a unei cavităţi cu o insulă pătrată
Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale 197

96-0228 rev AN 04-2012

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată cu insulă pătrată Program principal
% O02010 T1 M06 (Scula este o freză deget de 0.500” diametru) G90 G54 G00 X2. Y2. (Punct de pornire XY) S2500 M03 G43 H01 Z0.1 M08 G01 Z0.01 F30. G150 P2020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 I0.3 K0.01 G41 D01 F10. G40 G01 X2.Y2. G00 Z1.0 M09 G53 G49 Y0. Z0. M30

Subprogram
% O02020 (Subprogramul pentru G150 în O02010) G01 Y1. (1) X6. (2) Y6. (3) X1. (4) Y3.2 (5) X2.75 (6) Y4.25 (7) X4.25 (8) Y2.75 (9) X2.75 (10) Y3.8 (11) X1. (12) Y1. (13) X2. (14) (Încheiere buclă cavitate) M99 (Revenire la programul principal) %

Insula rotundă
G150 Frezarea unei cavităţi (insulă rotundă)
4, 10 9 3

5

5

8 6, 7

Punct de pornire
11 X0, Y0
.

1, 12 5

2

Scula #1 este o freză deget de .500” diametru

G150 Program de frezare a unei cavităţi cu o insulă rotundă

198

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

5.0 x 5.0 x 0.500 adâncime - Cavitate pătrată cu insulă rotundă
Program principal % O03010 T1 M06 (Scula este o freză deget de 0.500” diametru) G90 G54 G00 X2. Y2. (Punct de pornire XY) S2500 M03 G43 H01 Z0.1 M08 G01 Z0. F30. G150 P3020 X2. Y2. Z-0.5 Q0.5 R0.01 J0.3 K0.01 G41 D01 F10. G40 G01 X2. Y2. G00 Z1. M09 G53 G49 Y0. Z0. M30 % Subprogram % O03020 (Subprogramul pentru G150 în O03010) G01 Y1. (1) X6. (2) Y6. (3) X1. (4) Y3.5 (5) X2.5 (6) G02 I1. (7) G02 X3.5 Y4.5 R1. (8) G01 Y6. (9) X1. (10) Y1. (11) X2. (12) (Încheiere buclă cavitate) M99 (Revenire la programul principal) %

G153 Ciclul închis de găurire progresivă de mare viteză pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F I J K L P Q A B X Y Z

Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Dimensiunea primei adâncimi de aşchiere (trebuie să fie o valoare pozitivă) Valoarea de reducere a adâncimii de aşchiere la fiecare trecere (trebuie să fie o valoare pozitivă) Adâncimea minimă de aşchiere (trebuie să fie o valoare pozitivă) Numărul de repetiţii Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde Valoarea de pătrundere (trebuie să fie o valoare pozitivă) Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
Setarea #22

G153 Găurirea progresivă de mare viteză pe axa a 5-a cu opţiunile I, J şi K G153 Găurirea progresivă de mare viteză pe axa a 5-a cu opţiunile K şi Q

Setarea #22
E

E

I1=I

Q Q Q

I2= I1- J
I3=I2 -J
.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

199

Acesta este un ciclu închis progresiv de mare viteză pentru care distanţa de retragere este stabilită de setarea 22. Dacă sunt specificate I, J şi K, se selectează un mod de funcţionare diferit. Prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă. Reţineţi că acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp de oprire.

G154 Selectarea coordonatelor de lucru P1-P99 (Grupa 12)

Această funcţie asigură 99 decalaje de origine suplimentare. G154 cu o valoare P între 1 şi 99 va activa decalajele de origine suplimentare. De exemplu, G154 P10 va selecta decalajul de origine 10 din lista de decalaje de origine suplimentare. Reţineţi că G110 - G129 se referă la aceleaşi decalaje de origine ca G154 P1 - P20; acestea pot fi selectate prin utilizarea oricăreia dintre metode. Când este activ un decalaj de origine G154, titlul din colţul din dreapta sus al decalajului de origine va indica valoarea G154 P. Structura decalajelor de origine G154 #14001-#14006 G154 P1 (de asemenea #7001-#7006 şi G110) #14021-#14026 G154 P2 (de asemenea #7021-#7026 şi G111) #14041-#14046 G154 P3 (de asemenea #7041-#7046 şi G112) #14061-#14066 G154 P4 (de asemenea #7061-#7066 şi G113) #14081-#14086 G154 P5 (de asemenea #7081-#7086 şi G114) #14101-#14106 G154 P6 (de asemenea #7101-#7106 şi G115) #14121-#14126 G154 P7 (de asemenea #7121-#7126 şi G116) #14141-#14146 G154 P8 (de asemenea #7141-#7146 şi G117) #14161-#14166 G154 P9 (de asemenea #7161-#7166 şi G118) #14181-#14186 G154 P10 (de asemenea #7181-#7186 şi G119) #14201-#14206 G154 P11 (de asemenea #7201-#7206 şi G120) #14221-#14221 G154 P12 (de asemenea #7221-#7226 şi G121) #14241-#14246 G154 P13 (de asemenea #7241-#7246 şi G122) #14261-#14266 G154 P14 (de asemenea #7261-#7266 şi G123) #14281-#14286 G154 P15 (de asemenea #7281-#7286 şi G124) #14301-#14306 G154 P16 (de asemenea #7301-#7306 şi G125) #14321-#14326 G154 P17 (de asemenea #7321-#7326 şi G126) #14341-#14346 G154 P18 (de asemenea #7341-#7346 şi G127) #14361-#14366 G154 P19 (de asemenea #7361-#7366 şi G128) #14381-#14386 G154 P20 (de asemenea #7381-#7386 şi G129) #14401-#14406 G154 P21 #14421-#14426 G154 P22 #14441-#14446 G154 P23 #14461-#14466 G154 P24 #14481-#14486 G154 P25 #14501-#14506 G154 P26 #14521-#14526 G154 P27 #14541-#14546 G154 P28 #14561-#14566 G154 P29 #14581-#14586 G154 P30 #14781-#14786 G154 P40 #14981-#14986 G154 P50 #15181-#15186 G154 P60 #15381-#15386 G154 P70 #15581-#15586 G154 P80 #15781-#15786 G154 P90 #15881-#15886 G154 P95 #15901-#15906 G154 P96

200

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G155 Ciclul închis de tarodare inversă pe axa a 5-a (Grupa 09)

#15921-#15926 G154 P97 #15941-#15946 G154 P98 #15961-#15966 G154 P99

G155 nu utilizează decât tarozi flotanţi. G174 este disponibil pentru tarodarea rigidă inversă pe axa a 5-a. E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut L Numărul de repetiţii A Poziţia de pornire a sculei pe axa A B Poziţia de pornire a sculei pe axa B X Poziţia de pornire a sculei pe axa X Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z S Turaţia arborelui principal Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Această poziţie este utilizată ca „poziţie de pornire iniţială”. Unitatea de comandă va porni automat arborele principal în sens antiorar înaintea acestui ciclu închis.
G155 Ciclul închis de tarodare inversă pe axa a 5-a

E

E

G98 Poziţia de pornire

Poziţia de pornire
G98 / G99 Poziţia axei Z

G99 Planul de deplasare rapidă

.

între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G161 Ciclul închis de găurire pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F A B X Y Z

Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G161 Ciclul închis de găurire pe axa a 5-a

E
G98 Poziţia de pornire

E
Poziţia de pornire G99 Poziţia de deplasare rapidă

G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă
.

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

201

Exemplu
(GĂURIRE DREAPTA, FRONTALĂ) T4 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H4 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G161 E.52 F7. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

G162 Ciclul închis de pregăurire pe axa a 5-a (Grupa 09)

E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut P Timpul de oprire în fundul alezajului A Poziţia de pornire a sculei pe axa A B Poziţia de pornire a sculei pe axa B X Poziţia de pornire a sculei pe axa X Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Exemplu
(PREGĂURIRE DREAPTA, FRONTALĂ) T2 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H2 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G162 E.52 P2.0 F7. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01
G162 Ciclul închis de pregăurire pe axa a 5-a

E
G98 Poziţia de pornire

E

Poziţia de pornire
G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

G99 Poziţia de deplasare rapidă

.

202

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G163 Ciclul închis de găurire progresivă normală pe axa a 5-a (Grupa 09)

E Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului F Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut I Dimensiunea a primei adâncimi de aşchiere, opţională J Valoarea cu care se reduce adâncimea de aşchiere la fiecare trecere, opţională K Adâncimea minimă de aşchiere, opţională P Pauza la sfârşitul ultimei progresii, în secunde, opţională Q Valoarea de pătrundere, întotdeauna incrementală A Poziţia de pornire a sculei pe axa A B Poziţia de pornire a sculei pe axa B X Poziţia de pornire a sculei pe axa X Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Z Poziţia de pornire a sculei pe axa Z Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Dacă sunt specificate I, J şi K, prima trecere va pătrunde cu valoarea I, fiecare adâncime de aşchiere succesivă va fi redusă cu valoarea J, iar adâncimea minimă de aşchiere este K. Dacă este specificat P, scula va face o pauză la fundul alezajului pentru perioada de timp respectivă după ultima progresie. Exemplul următor va executa mai multe progresii şi o oprire temporizată de 1.5 secunde la sfârşit: G163 E0.62 F15. Q0.175 P1.5. Reţineţi că acelaşi timp de oprire va fi aplicat pentru toate blocurile ulterioare în care nu se specifică un timp de oprire.
Setarea #22 Setarea #22

E

E

Setarea #52
I1=I
Q Q Q

I2= I1- J
I3=I2 -J
.

Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

Setarea 52 modifică modul în care funcţionează G163 atunci când revine în poziţia de pornire. De obicei, planul R este setat cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Aceasta presupune consum de timp, deoarece burghiul începe prin a găuri un spaţiu „gol”. Dacă setarea 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, poziţia de pornire poate fi adusă mult mai aproape de piesa găurită. Când se produce mişcarea de eliminare a aşchiilor poziţia de pornire, axa Z va fi deplasată deasupra poziţiei de pornire cu valoarea precizată în această setare. Exemplu (GĂURIRE PROGRESIVĂ DREAPTA, FRONTALĂ)
T5 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H5 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G163 E1.0 Q.15 F12. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

203

G164 Ciclul închis de tarodare pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F A B X Y Z S

G164 nu utilizează decât tarozi flotanţi. G164 este disponibil pentru tarodarea rigidă pe axa a 5-a. Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z Turaţia arborelui principal
G164 Ciclul închis de tarodare pe axa a 5-a

E

E

G98 Poziţia de pornire

G98 / G99 Poziţia axei Z

Poziţia de pornire G99 Planul de deplasare rapidă

.

între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Unitatea de comandă va porni automat arborele principal în sens orar înaintea acestui ciclu închis. Exemplu
(TARODARE 1/2-13) T5 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S500M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H5 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G164 E1.0 F38.46 (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

204

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G165 Ciclul închis de alezare pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F A B X Y Z

Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G165 Ciclul închis de alezare pe axa a 5-a

E

E

G98 Poziţia de pornire

Poziţia de pornire G99 Planul de deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z

.

între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Exemplu
(Ciclu de alezare) T5 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H5 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G165 E1.0 F12. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

205

G166 Ciclul închis de alezare şi oprire pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F A B X Y Z

Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z

G166 Ciclul închis de alezare şi oprire pe axa a 5-a

E G98 Poziţia de pornire

E Poziţia de pornire G99 Planul de deplasare rapidă

G98 / G99 Poziţia axei Z între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă
.

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Exemplu
(Ciclu de alezare şi oprire) T5 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H5 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G166 E1.0 F12. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

206

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G169 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată pe axa a 5-a (Grupa 09)
E F P A B X Y Z Specifică distanţa de la poziţia de pornire până în fundul alezajului Viteza de avans în ţoli (mm) pe minut Timpul de oprire în fundul alezajului Poziţia de pornire a sculei pe axa A Poziţia de pornire a sculei pe axa B Poziţia de pornire a sculei pe axa X Poziţia de pornire a sculei pe axa Y Poziţia de pornire a sculei pe axa Z
G169 Ciclul închis de alezare şi oprire temporizată pe axa a 5-a

E

E

G98 Poziţia de pornire

Poziţia de pornire G99 Planul de deplasare rapidă
G98 / G99 Poziţia axei Z

.

între alezaje Avans de lucru Deplasare rapidă Început sau sfârşit cursă

Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Exemplu
(Ciclu de alezare şi oprire temporizată) T5 M6 G01 G54 G90 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 S2200 M3 F360. (Poziţie de degajare) G143 H5 Z14.6228 M8 G1 X6.6934 Y-6.6934 Z10.5503 F360. (Poziţie de pornire iniţială) G169 E1.0 P5.0 F12. (Ciclu închis) G80 X8.4221 Y-8.4221 B23. A21.342 Z14.6228 (Poziţie de degajare) M5 G1 G28 G91 Z0. G91 G28 B0. A0. M01

G174 Tarodarea rigidă neverticală în sens antiorar (Grupa 00) G184 Tarodarea rigidă neverticală în sens orar (Grupa 00)

F Viteza de avans în ţoli pe minut X Poziţia axei X la fundul alezajului Y Poziţia axei Y la fundul alezajului Z Poziţia axei Z la fundul alezajului S Turaţia arborelui principal Trebuie programată o poziţie specifică X, Y, Z, A, B înainte să fie comandat ciclul închis. Această poziţie este utilizată ca „poziţie de pornire”. Acest cod G este utilizat pentru executarea tarodării rigide pentru alezaje neverticale. Acesta poate fi utilizat cu un cap în unghi drept pentru executarea tarodării rigide pe axa X sau Y pe o freză cu 3 axe, respectiv pentru executarea tarodării rigide într-un unghi arbitrar pe o freză cu 5 axe. Raportul dintre viteza de avans şi turaţia arborelui principal trebuie să fie exact pasul filetului prelucrat. Nu este necesară pornirea arborelui principal înaintea acestui ciclu închis; unitatea de comandă o va face automat.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

207

G187 Setarea nivelului de fineţe (Grupa 00)

G-187 este o comandă referitoare la precizie ce poate seta şi controla fineţea, precum şi valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ atunci când se prelucrează o piesă. Structura pentru utilizarea G187 este G187 Pn Ennnn. P Controlează nivelul de fineţe, P1(grosier), P2(mediu), or P3(fin). E Setează valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ, anulând temporar setarea 85. Setarea 191 setează fineţea implicită conform celor specificate de utilizator - „rough” (grosier), „medium” (mediu) sau „finish” (fin) - atunci când G187 nu este activ. Setarea „medium” (mediu) este setarea implicită din fabricaţie. NOTĂ: Schimbarea setării 191 în „Finish” (fin) va prelungi timpul necesar pentru prelucrarea unei piese pe maşină. Utilizaţi această setare doar atunci când este necesară o finisare superioară. G187 Pm Ennnn setează atât fineţea, cât şi valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ. G187 Pm setează fineţea, dar lasă valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ la nivelul curent. G187 Ennnn setează valoarea maximă pentru rotunjirea de colţ, dar lasă fineţea la nivelul curent. G187 singur anulează valoarea E şi setează fineţea la fineţea implicită specificată de setarea191. G187 va fi anulat întotdeauna atunci când este apăsată tasta „Reset” (resetare), când se execută M30 sau M02, când se ajunge la sfârşitul programului sau când este apăsată tasta E-stop (oprire de urgenţă).

G188 Apelarea programului de la PST (Grupa 00)

Apelează programul de prelucrare pentru paleta încărcată pe baza înregistrării din tabelul de planificare palete (PST) pentru paleta respectivă.

Codurile M (funcţii

diverse)

Prezentarea codurilor M

Codurile M sunt comenzi de mişcare nonaxială pentru maşină. Structura unui cod M constă dintr-o literă „M” urmată de două cifre, de exemplu M03. Numai un cod M poate fi programat într-o linie de cod. Toate codurile M intră în vigoare la sfârşitul blocului.

M00 Oprirea programului

Codul M00 este utilizat pentru oprirea unui program. Acesta opreşte axele şi arborele principal, respectiv dezactivează lichidul de răcire (inclusiv lichidul de răcire prin arborele principal). Blocul următor (blocul de după M00) va fi marcat atunci când este vizualizat în editorul de programe. Apăsarea Cycle Start (pornire ciclu) determină continuarea funcţionării programului cu blocul marcat. M01 funcţionează la fel ca M00, cu excepţia faptului că funcţia Oprire opţională trebuie să fie activată. Codul M02 este utilizat pentru încheierea unui program. Reţineţi că cel mai uzual mod de încheiere a unui program este prin utilizarea unui M30. M03 porneşte rotirea arborelui principal spre înainte M04 porneşte rotirea arborelui principal spre înapoi M05 opreşte arborele principal Turaţia arborelui principal este controlată cu un cod de adresă S; de exemplu, S5000 va comanda o turaţie a arborelui principal de 5000 rot/min.
NOTĂ: Nu este recomandabilă rularea unei comenzi M04 cu lichidul de răcire prin arborele principal (TSC).

M01 Oprirea opţională a programului M02 Încheierea programului

M03 / M04 / M05 Comenzile pentru arborele principal

208

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

M06 Schimbarea sculei

Codul M06 este utilizat pentru schimbarea sculelor, de exemplu M06 T12 va introduce scula 12 în arborele principal. Dacă arborele principal este în funcţiune, arborele principal şi lichidul de răcire (inclusv TSC) vor fi oprite de comanda M06. Acest cod M activează pompa de lichid opţional de răcire prin stropire. Pompa este dezactivată de M09, ce dezactivează de asemenea lichidul de răcire standard. Lichidul opţional de răcire prin stropire este dezactivat automat înaintea unei schimbări a sculei sau a unei schimbări a paletei, fiind repornit automat după o schimbare a sculei sau dacă era activat înaintea unei secvenţe de schimbare a sculei. Codul M08 va activa alimentarea cu lichid de răcire opţional iar un cod M09 o va dezactiva. A se vedea de asemenea M34/M35 pentru opţiunea lichid de răcire programabil (P-Cool) şi M88/89 pentru opţiunea lichid de răcire prin arborele principal.
NOTĂ: Starea lichidului de răcire este verificată doar la începutul unui program, astfel că o stare de nivel scăzut al lichidului de răcire nu va opri programul în curs de rulare.

M07 Lichidul de răcire prin stropire

M08 Activarea lichidului de răcire / M09 Dezactivarea lichidului de răcire

M10 Cuplarea frânei axei a 4-a / M11 Decuplarea frânei axei a 4-a

Aceste coduri vor aplica şi elibera frâna axei a 4-a opţionale. Frâna este normal cuplată, astfel că o comandă M10 este necesară doar atunci când a fost utilizat un cod M11 pentru eliberarea frânei. Aceste coduri vor aplica şi elibera frâna axei a 5-a opţionale. Frâna este normal cuplată, astfel că o comandă M12 este necesară doar atunci când a fost utilizat un cod M13 pentru eliberarea frânei. Acest cod M se comportă la fel ca M06. Însă M06 este metoda preferată pentru comandarea schimbării sculei.

M12 Cuplarea frânei axei a 5-a / M13 Decuplarea frânei axei a 5-a

M16 Schimbarea sculei

M17 Deblocarea paletei APC şi deschiderea uşii APC / M18 Blocarea paletei APC şi închiderea uşii APC
Acest cod M este utilizat pe centrele de prelucrare verticale cu schimbătoare de palete. Acesta este utilizat doar ca funcţie de întreţinere/testare. Schimbările paletelor vor fi comandate doar împreună cu o comandă M50.

M19 Orientarea arborelui principal (valorile P şi R sunt o funcţie opţională)

Acest cod este utilizat pentru reglarea arborelui principal într-o poziţie fixă. Însă, arborele principal se va orienta doar în poziţia zero în lipsa acestei funcţii opţionale. Funcţia opţională de orientare a arborelui principal admite codurile de adresă P şi R. De exemplu, M19 P270 va orienta arborele principal la 270 de grade. Valoarea R permite programatorului să specifice până la patru zecimale; de exemplu, M19 R123.4567.

M21-M28 Funcţia M utilizator opţional cu M-Fin

Codurile M M21 - M28 sunt opţionale pentru releele utilizatorului. Fiecare cod M activează unul dintre releele opţionale. Butonul Reset (resetare) va opri orice operaţie ce este suspendată pentru a se aştepta ca un accesoriu activat de releu să termine. A se vedea de asemenea M51-58 şi M61-68. Unele dintre sau toate codurile M21-25 (M21-M22 la frezele de sculărie, de atelier şi mini-freze) pentru PCB I/O pot fi utilizate pentru dotările opţionale instalate din fabricaţie. Verificaţi dacă releele prezintă cabluri, pentru a stabili care dintre acestea sunt utilizate. Contactaţi dealerul pentru detalii suplimentare.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

209

Numai un releu este activat la un moment dat. O operaţie tipică este aceea de comandare a unui produs rotativ. Secvenţa se derulează după cum urmează: Rulaţi secţiunea de prelucrare a unui program de prelucrare CNC. Opriţi mişcarea CNC şi comandaţi mişcarea de rotaţie prin intermediul releului. Aşteptaţi un semnal de finalizare (stop) de la produsul rotativ. Continuaţi programul de prelucrare CNC. Releele cod M Aceste ieşiri pot fi utilizate pentru activarea palpatoarelor, pompelor auxiliare sau dispozitivelor de fixare etc. Dispozitivele auxiliare sunt conectate electric la regleta de borne a releului corespunzător. Regleta de borne are câte o poziţie pentru normal deschis (NO), normal închis (NC) şi comun (COM).
M28 M27 M26 M25 M24 M23 M22 M21
NO COM NC NO COM NC

P8

P4

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

K8

K1

Relee cod M PCB I/O principal
.

Panou de relee cod M opţional (montat deasupra PCB I/O principal)

Releele opţionale cod 8M Releele cod M suplimentare pot fi achiziţionate în blocuri de câte 8. Un total de 4 blocuri a câte 8 relee sunt posibile în sistemul Haas, numerotate de la 0 la 3. Blocurile 0 şi 1 sunt interne pentru PCB I/O principal. Blocul 1 include releele M21-25 în partea superioară a PCB I/O. Blocul 2 apelează prima opţiune 8M a PCB. Blocul 3 apelează a doua opţiune 8M a PCB.
NOTĂ: Blocul 3 poate fi utilizat pentru unele opţiuni Haas instalate şi s-ar putea să nu fie disponibil. Contactaţi dealerul pentru detalii suplimentare.

Doar un bloc de ieşiri poate fi apelat cu codurile M la un moment dat. Acesta este controlat de parametrul 352 „Selectare bloc relee”. Releele din blocurile neactivate sunt accesibile doar cu variabile macro sau cu M59/69. Parametrul 352 este setat la expediţie la „1” ca standard.
NOTĂ: Pentru orice opţiuni de palpare, parametrul 352 trebuie setat la „1”. Când este instalată opţiunea 8M, accesaţi releele acesteia prin utilizarea M59/69.

M30 Încheierea programului şi resetarea

Codul M30 este utilizat pentru oprirea unui program. Acesta opreşte arborele principal şi dezactivează lichidul de răcire (inclusiv TSC), iar cursorul programului revine la începutul programului. M30 anulează corecţiile pentru lungimea sculei. M31 porneşte motorul transportorului de şpan opţional în sens spre înainte; sensul ce evacuează şpanul din maşină. Transportorul nu se va opri dacă este deschisă uşa. Se recomandă ca transportorul de şpan să fie utilizat intermitent. Funcţionarea continuă va determina supraîncălzirea motorului. Pornirea şi oprirea transportorului de şpan va rula de asemenea funcţia opţională de spălare a transportorului. M33 opreşte mişcarea transportorului.

M31 Transportorul de şpan spre înainte / M33 Oprirea transportorului de şpan

210

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

M34 Deplasarea incrementală a lichidului de răcire / M35 Deplasarea decrementală a lichidului de răcire

Origine
M35 M34

.

M34 deplasează robinetul opţiunii P-Cool cu o poziţie mai departe faţă de poziţia curentă (mai departe de poziţia de origine). M35 deplasează robinetul de lichid de răcire cu o poziţie mai aproape de poziţia de origine.

Nu rotiţi robinetul de lichid de răcire cu mâna. Se poate produce avarierea gravă a motorului. M36 Piesa de pe paletă pregătită

Utilizat la maşinile cu schimbătoare de palete. Acest cod M amână schimbarea paletei până când este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită). O schimbare a paletei va surveni după ce este apăsat butonul Pallet Ready (paletă pregătită) (şi uşile sunt închise). De exemplu: Onnnnn (Număr program) M36 (Lampa „piesă pregătită” clipeşte, se aşteaptă până când este apăsat butonul) M50 (Se execută schimbarea paletei după ce este apăsat butonul Part Ready (piesă pregătită)) (Program de prelucrare) M30 

M39 Rotirea capului revolver

Schimbarea sculei se va comanda cu un M06. M39 nu este în mod normal necesară, dar este utilă pentru diagnosticare sau pentru redresarea după o coliziune cu schimbătorul de scule. Codul M39 este utilizat pentru rotirea schimbătorului de scule lateral fără efectuarea unei schimbări a sculei. Numărul dorit al locaşului magaziei de scule (Tn) trebuie programat înainte de M39.

M41 / M42 Menţinerea treptei inferioare/ superioare

La maşinile cu transmisie, comanda M41 este utilizată pentru menţinerea maşinii în treapta inferioară, iar M42 pentru menţinerea maşinii în treapta superioară. În mod normal, turaţia arborelui principal (Snnn) va determina ce treaptă a transmisiei trebuie să fie cuplată. Acest cod M determină transferarea unităţii de comandă la numărul liniei specificate de codul P dacă paleta specificată de codul Q este încărcată la un moment dat. Exemplu: M46Qn Pnn Salt la linia nn din programul curent dacă paleta n este încărcată; în caz contrar, se continuă cu blocul următor.

M46 Salt dacă paleta este încărcată

M48 Verificarea validităţii programului curent

Acest cod M este utilizat ca sistem de protecţie la maşinile cu schimbătoare de palete. Alarma 909 (910) va fi generată dacă programul curent (paleta) nu este inclus în tabelul de planificare palete.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

211

M49 Setarea stării paletei

Acest cod M setează starea paletei specificate prin codul P la valoarea specificată de codul Q. Codurile Q posibile sunt: 0 - neprogramată; 1 - programată; 2 - încărcată; 3 - finalizată; 4 - 29 - pot fi definite de utilizator. Starea paletei este utilizată doar pentru afişare. Unitatea de comandă nu depinde de valoarea avută de aceasta la un moment dat, dar dacă aceasta este 0, 1, 2 sau 3, unitatea de comandă o va actualiza după caz. Exemplu: M49Pnn Qmm Setează starea paletei nn la o valoare de mm.

Fără un cod P, această comandă setează starea paletei încărcate curent.

M50 Executarea unei schimbări a paletei

Utilizată cu o valoare P sau tabelul de planificare palete pentru efectuarea unei schimbări a paletei. Consultaţi de asemenea secţiunea Schimbătorul de palete. Codurile M51 - M58 sunt opţionale pentru interfeţele de utilizator. Acestea vor activa unul din relee şi îl vor lăsa activ. Utilizaţi M61-M68 pentru a le dezactiva. Tasta RESET (resetare) va dezactiva toate releele. A se vedea M21-M28 pentru detalii referitoare la releele cod M.

M51-M58 Setarea codurilor M de utilizator opţionale

M59 Setarea releului de ieşire

Acest cod M activează un releu. Un exemplu de utilizare a acestuia este M59 Pnn, unde „nn” este codul releului activat. O comandă M59 poate fi utilizată pentru activarea oricăruia dintre releele de ieşire discretă din gama 1100 - 1155. Când se utilizează macro-uri, M59 P1103 face acelaşi lucru ca şi comanda macro opţională #1103 = 1, cu excepţia faptului că este procesată la sfârşitul liniei de cod.
NOTĂ: 8M #1 utilizează adresele 1140-1147.

M61-M68 Dezactivarea codurilor M de utilizator opţionale

Codurile M61 - M68 sunt opţionale pentru interfeţele de utilizator. Acestea vor dezactiva unul din relee. Utilizaţi M51-M58 pentru a le activa. Tasta Reset (resetare) va dezactiva toate releele. A se vedea M21-M28 pentru detalii referitoare la releele cod M. Acest cod M dezactivează un releu. Un exemplu de utilizare a acestuia este M69 Pnn, unde „nn” este codul releului dezactivat. O comandă M69 poate fi utilizată pentru dezactivarea oricăruia dintre releele de ieşire din gama 1100 - 1155. Când se utilizează macro-uri, M69 P1103 face acelaşi lucru ca şi comanda macro opţională #1103 = 0, cu excepţia faptului că este procesată la sfârşitul liniei de cod. Acest cod este utilizat pentru setarea unui punct de referinţă pentru comenzile G35 şi G136. Acesta trebuie utilizat după o funcţie de palpare. Aceste coduri sunt utilizate pentru dezactivarea şi activarea afişajului pe ecran. Aceste coduri M sunt utile în cursul rulării unui program complicat mare, întrucât actualizarea ecranului consumă din puterea de procesare, ce altfel poate fi utilizată pentru comandarea mişcărilor maşinii. Acest cod M este utilizat cu un palpator. M78 generează o alarmă dacă o funcţie salt programată (G31, G36 sau G37) recepţionează un semnal de la palpator. Acesta este utilizat atunci când nu se aşteaptă un semmal de salt, şi poate indica o coliziune cu palpatorul. Acest cod poate fi plasat în aceeaşi linie cu codul de salt G sau în orice bloc ulterior.

M69 Dezactivarea releului de ieşire

M75 Setarea punctului de referinţă pentru G35 sau G136

M76 Ecranul de comandă inactiv / M77 Ecranul de comandă activ

M78 Alarmă dacă se întâlneşte un semnal de salt

212

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

M79 Alarmă dacă nu se întâlneşte un semnal de salt

Acest cod M este utilizat cu un palpator. M79 generează o alarmă dacă o funcţie salt programată (G31, G36 sau G37) nu recepţionează un semnal de la palpator. Acesta este utilizat atunci când lipsa semnalului de salt indică o eroare de poziţionare a palpatorului. Acest cod poate fi plasat în aceeaşi linie cu codul de salt G sau în orice bloc ulterior.

Semnal găsit
.

Semnal negăsit

M80 Deschiderea uşii automate / M81 Închiderea uşii automate

M80 deschide uşa automată, iar M81 închide uşa automată. Unitatea de comandă emite semnale sonore în timp ce uşa este în mişcare. Acest cod este utilizat pentru deblocarea sculei din arborele principal. Acesta este utilizat doar ca funcţie de întreţinere/testare. Schimbarea sculei se va comanda cu un M06.

M82 Deblocarea sculei

M83 Activarea pistolului automat de aer comprimat / M84 Dezactivarea pistolului automat de aer comprimat
Un M83 va activa pistoul de aer comprimat, iar un M84 îl va dezactiva. În plus, M83 Pnnn (unde nnn este în milisecunde) îl va activa pentru un timp specificat, apoi îl va dezactiva automat. Pistolul automat de aer comprimat este de asemenea activat şi dezactivat manual prin apăsarea tastei „Shift” (comutare) urmată de tasta „Coolant” (lichid de răcire). Acest cod va bloca scula în arborele principal. Acesta este utilizat doar ca funcţie de întreţinere/testare. Schimbarea sculei se va comanda cu un M06.

M86 Blocarea sculei

M88 Activarea lichidului de răcire prin arborele principal / M89 Dezactivarea lichidului de răcire prin arborele principal
Codul M88 este utilizat pentru activarea lichidului de răcire prin arborele principal (TSC) opţional, iar M89 pentru dezactivarea lichidului de răcire.

O sculă adecvată, cu un orificiu străpuns, trebuie instalată înainte de utilizarea sistemului TSC. Dacă nu se utilizează scule adecvate, păpuşa portsculă va fi inundată cu lichid de răcire, ceea ce va duce la invalidarea garanţiei. Nu este recomandabilă rularea unei comenzi M04 (arborele principal spre înapoi) cu TSC activat. Exemplu de program Notă: Comanda M88 va fi plasată înaintea comenzii referitoare la turaţia arborelui principal.
T1 M6; (lichid de răcire prin burghiu TSC) G90 G54 G00 X0 Y0; G43 H06 Z.5; M88; (Activare TSC) S4400 M3; G81 Z-2.25 F44. R.03; M89 G80; (Dezactivare TSC) G91 G28 Z0; M30;

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

213

M95 Modul hibernare

Modul hibernare este în esenţă un timp prelungit de oprire temporizată (pauză). Modul hibernare poate fi utilizat atunci când utilizatorul vrea ca maşina să înceapă să se încălzească, astfel încât să fie pregătită de utilizare la venirea operatorului. Structura unei comenzi M95 este: M95 (hh:mm) Comentariul ce urmează imediat după M95 trebuie să conţină orele şi minutele în care maşina va fi trecută în hibernare. De exemplu, dacă ora curentă este 6 PM şi utilizatorul vrea ca maşina să rămână în hibernare până la ora 6:30 AM a doua zi, se va utiliza următoarea comandă: M95 (12:30)

Linia (liniile) ce urmează după M95 vor fi comenzi de mişcare a axelor şi încălzire a arborelui principal.

M96 Saltul în lipsa unei intrări

P Blocul programului la care se va trece atunci când se ajunge la un test condiţional Q Variabila intrare discretă de testat (0 - 63) Acest cod este utilizat pentru testarea unei intrări discrete pentru starea 0 (dezactivat). Acesta este util pentru verificarea stării dispozitivului de fixare automată a piesei de prelucrat sau a altor accesorii, ce va genera un semnal de comandă. Valoarea Q trebuie să fie în gama 0 - 63, ce corespunde intrărilor găsite pe afişajul de diagnosticare (intrarea din stânga sus este 0, iar intrarea din dreapta jos este 63). Atunci când este executat acest bloc de program şi semnalul de intrare specificat de Q are valoarea 0, este executat blocul de program Pnnnn (linia Pnnnn trebuie să fie în acelaşi program). Exemplu de M96: N05 M96 P10 Q8 (Test intrare #8, întrerupătorul uşii, până când este închisă); N10 (Pornire buclă program); . . (Programul de prelucrare a piesei); . N85 M21 (Execută o funcţie externă a utilizatorului) N90 M96 P10 Q27 (Buclă la N10 dacă intrarea de rezervă [#27] este 0); N95 M30 (Dacă intrarea de rezervă este 1, atunci se încheie programul);

M97 Apelarea unui subprogram local

Acest cod este utilizat pentru apelarea unei subrutine la care se face referinţă printr-un număr de linie (N) din acelaşi program. Este necesar un cod, acesta trebuind să corespundă unui număr de linie din acelaşi program. Acesta este util pentru subrutine simple din interiorul unui program; acesta nu necesită un program separat. Subrutina trebuie să se încheie cu un M99. Un cod Lnn din blocul M97 va repeta apelarea subrutinei de numărul nn respectiv de ori.
Exemplu de M97: O00011 (Apel M97) T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03 G43 H01 Z1. G01 Z0 F20. M97 P1000 L5 G00 G90 Z1. M30 N1000 G01 G91 Z-0.1 (Linia N ce va fi rulată după rularea M97 P1000) (Comanda L5 va determina programul să ruleze linia N1000 de cinci ori)

214

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G90 X2. G91 Z-0.1 G90 X0 M99

M98 Apelarea unui subprogram

Acest cod este utilizat pentru apelarea unei subrutine, structura fiind M98 Pnnnn (Pnnnn este numărul programului ce este apelat). Subprogramul trebuie să fie în lista de programe, trebuind să includă M99 pentru revenirea la programul principal. Un contor Lnn poate fi plasat în linia ce conţine M98 şi va determina apelarea subrutinei de un număr nn de ori înainte să se continue cu blocul următor.
O00012 (Apel M98) T1 M06 G00 G90 G54 X0 Y0 S1000 M03 G43 H01 Z1. G01 Z0 F20. M98 P1000 L5 G00 G90 Z1. M30 O01000 (Subprogram M98) G01 G91 Z-0.1 G90 X2. G91 Z-0.1 G90 X0 M99 (Sfârşit program) (Număr subprogram) (Apelare subprogram, număr subprogram, repetare buclă de 5 ori) (Număr program principal)

M99 Revenirea la subprogram sau buclă

Acest cod este utilizat pentru revenirea în programul principal dintr-o subrutină sau dintr-un macro, structura fiind M99 Pnnnn (Pnnnn este linia din programul principal la care se va reveni). Acesta va determina programul principal să revină în buclă la început fără oprire atunci când este utilizat în programul principal. Note referitoare la programare - Comportamentul Fanuc este simulat prin utilizarea codului următor:
apelare program: Haas O0001 ... N50 M98 P2 N51 M99 P100 ... N100 (continuă de aici) ... M30 subrutină: O0002 M99 O0002 M99 P100 Fanuc O0001 ... N50 M98 P2 ... N100 (continuă de aici) ... M30

M99 cu macro-uri - Dacă maşina este prevăzută cu macro-uri opţionale, puteţi utiliza o variabilă globală şi specifica un bloc la care să se treacă prin adăugarea #nnn = dddd în subrutină şi apoi utilizarea M99 P#nnn după apelarea subrutinei.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

215

M104 Extinderea braţului palpatorului / M105 Retragerea braţului palpatorului
Utilizate într-un program pentru extinderea sau retragerea braţului palpatorului.

M109 Intrarea interactivă pentru utilizator

Acest cod M permite unui program cod G să plaseze o solicitare scurtă (mesaj) pe ecran. O variabilă macro din gama 500 - 599 trebuie specificată printr-un cod P. Programul poate verifica orice caracter ce poate fi introdus de la tastatură, prin comparare cu echivalentul zecimal al caracterului ASCII (G47, Gravarea textului, are o listă de caractere ASCII). Exemplul de program următor va adresa utilizatorului o întrebare cu răspuns da sau nu, apoi va aştepta introducerea unui „Y” (da) sau „N” (nu). Toate celelalte caractere vor fi ignorate.
N1 #501= 0. (Ştergere variabilă) N5 M109 P501 (Hibernare 1 min?) IF [ #501 EQ 0. ] GOTO5 (Aşteptare tastă) IF [ #501 EQ 89. ] GOTO10 (Y) IF [ #501 EQ 78. ] GOTO20 (N) GOTO1 (Caută în continuare) N10 (S-a tastat un Y) M95 (00:01) GOTO30 N20 (S-a tastat un N) G04 P1. (Nu se face nimic 1 secundă) N30 (Oprire) M30

Exemplul de program următor va solicita utilizatorului să selecteze un număr, apoi va aştepta introducerea unui 1, 2, 3, 4 sau 5; toate celelalte caractere vor fi ignorate.
% O01234 (Program M109) N1 #501= 0 (Ştergere variabilă #501) (Variabila #501 va fi verificată) (Operatorul introduce una dintre selecţiile următoare) N5 M109 P501 (1,2,3,4,5) IF [ #501 EQ 0 ] GOTO5 (Aşteaptă bucla de intrare de la tastatură până la introducere date) (Echivalentul zecimal pentru 49-53 reprezintă 1-5) IF [ #501 EQ 49 ] GOTO10 (s-a tastat 1, se trece la N10) IF [ #501 EQ 50 ] GOTO20 (s-a tastat 2, se trece la N20) IF [ #501 EQ 51 ] GOTO30 (s-a tastat 3, se trece la N30) IF [ #501 EQ 52 ] GOTO40 (s-a tastat 4, se trece la N40) IF [ #501 EQ 53 ] GOTO50 (s-a tastat 5, se trece la N50) GOTO1 (Se verifică dacă există intrări de date de la utilizator până când se găsesc) N10 (Dacă s-a tastat 1, se rulează această subrutină) (Se trece la hibernare pentru 10 minute) #3006= 25 (Pornirea ciclului stă în hibernare pentru 10 minute) M95 (00:10) GOTO100 N20 (Dacă s-a tastat 2, se rulează această subrutină) (Mesaj programat) #3006= 25 (Pornire ciclu mesaj programat) GOTO100 N30 (Dacă s-a tastat 3, se rulează această subrutină) (Rulare subprogram 20) #3006= 25 (Se rulează programul de pornire ciclu 20)

216

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

G65 P20 (Apelare subprogram 20) GOTO100 N40 (Dacă s-a tastat 4, se rulează această subrutină) (Rulare subprogram 22) #3006= 25 (Se rulează programul de pornire ciclu 22) M98 P22 (Apelare subprogram 22) GOTO100 N50 (Dacă s-a tastat 5, se rulează această subrutină) (Mesaj programat) #3006= 25 (Resetarea sau pornirea ciclului va scoate maşina de sub tensiune) #1106= 1 N100 M30 %

Setările Paginile de setări conţin valori ce controlează funcţionarea maşinii şi pe care s-ar putea ca utilizatorul să trebuiască să le modifice. Majoritatea setărilor pot fi modificate de operator. Acestea sunt precedate de o scurtă descriere în stânga, iar valoarea se află în dreapta. Setările sunt prezentate în meniurile de tip tab. Pentru informaţii referitoare la navigarea în meniurile de tip tab ale unităţii de comandă Haas, consultaţi secţiunea „Prezentare” a acestui manual. Setările sunt organizate pe ecran în pagini de grupe similare funcţional. Lista de mai jos este separată pe grupe, cu titul paginii pe post de cap de tabel. Utilizaţi tastele săgeată în sus sau în jos pentru a vă deplasa la setarea dorită. Puteţi de asemenea accesa rapid o setare tastând numărul setării şi apăsând tasta săgeată în jos. În funcţie de setare, puteţi să o modificaţi prin introducerea unui număr nou sau, dacă setarea are valori specifice, să apăsaţi tastele săgeată stânga sau dreapta pentru afişarea opţiunilor. Apăsaţi tasta Write (scriere) pentru a introduce sau modifica o valoare. Mesajul din apropierea părţii superioare a ecranului vă spune cum să modificaţi setarea selectată. În continuare este prezentată o descriere detaliată a setărilor:

1 - Auto Power Off Timer (temporizator scoatere automată din funcţiune)

Această setare este utilizată pentru scoaterea automată a maşinii de sub tensiune după o perioadă de repaus. Valoarea introdusă în această setare este numărul de minute în care maşina va rămâne în repaus înainte să fie scoasă de sub tensiune. Maşina nu va fi scoasă de sub tensiune în timp ce un program este în curs de rulare, iar contorizarea timpului (numărului de minute) va fi reluată de la zero de fiecare dată când este apăsat un buton sau este utilizată maneta de avans rapid. Secvenţa de oprire automată emite o avertizare pentru utilizator cu 15 secunde înainte de scoaterea de sub tensiune, moment în care o apăsare de buton va opri secvenţa de scoatere de sub tensiune a maşinii. Scoate de sub tensiune maşina la sfârşitul unui program (M30) dacă această setare este setată la „On” (activată). Maşina va emite o avertizare pentru utilizator de 30 de secunde atunci când se ajunge la un M30. Apăsarea unui buton va întrerupe secvenţa de scoatere din funcţiune. Grafic 3D.

2 - Power Off at M30 (scoatere din funcţiune la M30)

3 - 3D Graphics (grafic 3D)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

217

4 - Graphics Rapid Path (traiectorie de deplasare rapidă în modul grafic)

Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când aceasta este Off (dezactivată), mişcările neaşchietoare ale sculei nu indică o traiectorie. Când aceasta este On (activată), mişcările rapide ale sculei lasă o linie întreruptă pe ecran.

.

5 - Graphics Drill Point (punctul de găurire în modul grafic)

Această setare modifică modul în care este vizualizat un program în modul grafic. Când aceasta este On (activată), mişcarea pe axa Z va lăsa un marcaj X pe ecran. Când aceasta este Off (dezactivată), nu sunt prezentate marcaje suplimentare pe afişajul grafic.

.

6 - Front Panel Lock (blocare panou frontal)

Când este setat la „On” (activată), această setare dezactivează tastele CW / CCW (arbore principal în sens orar/antiorar) şi ATC FWD / ATC REV (ATC înainte/ înapoi). Activarea acestei setări va împiedica modificarea parametrilor, cu excepţia parametrilor 81 - 100. Reţineţi că atunci când unitatea de comandă este iniţializată, această setare este activată. Această setare blochează funcţiile de editare memorie (Alter - schimbare, Insert - inserare etc.) atunci când este setată la On (activată). Această setare comută între modul ţoli şi modul metric. Când este setată la Ţoli, unitatea de măsură programată pentru X, Y şi Z este ţoli, la 0.0001". Când aceasta este setată la Metric, unitatea de măsură programată este mm, la 0.001mm. Toate valorile corecţiilor/decalajelor sunt transformate atunci când această setare este modificată din ţoli în metric sau invers. Însă, modificarea acestei setări nu va transforma automat un program stocat în memorie; va trebui să transformaţi valorile axelor programate în noua unitate de măsură setată. Când este setată la Ţoli, codul G implicit este G20, când este setată la Metric, codul G implicit este G21.

7 - Parameter Lock (blocare parametri)

8 - Prog Memory Lock (blocare memorie program)

9 - Dimensioning (dimensionare)

218

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

ŢOLI Avans de lucru Cursă max. Dimensiune programabilă min. Gamă avans de lucru Tastele de avans rapid axe Tasta .0001 .001 .01 Tasta .1
.

METRIC mm/min +/- 39300.000 .001 .001 - 1000.000

ţoli/min +/- 15400.0000 .0001 .0001 - 300.000 ţoli/min.

.0001 ţoli/declic avans rapid .001 ţoli/declic avans rapid .01 ţoli/declic avans rapid .1 ţoli/declic avans rapid

.001 mm/declic avans rapid .01 mm/declic avans rapid .1 mm/declic avans rapid 1 mm/declic avans rapid

10 - Limit Rapid at 50% (limitare deplasare rapidă la 50%)

Activarea acestei setări va limita maşina la 50% din viteza maximă a mişcărilor neaşchietoare ale axelor (deplasări rapide). Aceasta înseamnă că, dacă maşina poate poziţiona axele cu 700 ţoli/min (ipm), aceasta va fi limitată la 350 ipm atunci când această setare este On (activată). Unitatea de comandă va afişa mesajul 50% rapid override (control manual deplasare rapidă la 50%), atunci când această setare este On (activată). Când aceasta este Off (dezactivată), este disponibilă viteza maximă de deplasare rapidă de 100%. Această setare permite operatorului să modifice viteza de transfer al datelor spre/de la primul port serial (RS-232). Aceasta se aplică pentru încărcarea/descărcarea programelor etc., precum şi pentru funcţiile DNC. Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Această setare defineşte paritatea primului port serial (RS-232). Când este setată la None (fără), nu este adăugat un bit de paritate la datele seriale. Când este setată la zero, se adaugă un bit 0. Even (par) şi Odd (impar) operează ca funcţii normale de paritate. Asiguraţi-vă că ştiţi care sunt cerinţele sistemului dumneavoastră, de exemplu, XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date şi fără paritate (setare la „None” fără). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Această setare defineşte numărul de biţi de oprire pentru primul port serial (RS-232). Acesta poate fi 1 sau 2. Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Aceasta modifică protocolul de sincronizare dintre emitent şi receptor pentru primul port serial (RS-232). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Când este setată la RTS/CTS, firele de semnal ale cablului serial de date sunt utilizate pentru a solicita emitentului să întrerupă temporar transmiterea datelor până când receptorul preia datele. Când este setată la XON/XOFF, setarea cea mai uzuală, codurile de caractere ASCII sunt utilizate de receptor pentru a solicita emitentului să oprească temporar transmisia. Selectarea codurilor DC este similară XON/XOFF, cu excepţia faptului că se transmit coduri de bandă perforată sau de cititor start/stop. XMODEM este un protocol de comunicaţie gestionat de receptor ce transmite datele în blocuri de câte 128 bytes. XMODEM a adăugat siguranţă, fiecare bloc fiind verificat în privinţa integrităţii. XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date, fără paritate.

11 - Baud Rate Select (selectare viteză de transfer)

12 - Parity Select (selectare paritate)

13 - Stop Bit (biţi oprire)

14 - Synchronization (sincronizare)

15 H & T Code Agreement (adaptare cod H & T)

Activarea acestei setări determină maşina să verifice dacă există o corespondenţă între codul de corecţie H şi scula din arborele principal. Această verificare poate contribui la prevenirea coliziunilor. Reţineţi că această setare nu va genera o alarmă cu un H00. H00 este utilizat pentru a anula corecţia pentru lungimea sculei. Aceste setări pot fi activate pentru a preveni modificarea funcţiilor maşinii de către operatori nefamiliarizaţi cu cerinţele programării, ceea ce poate duce la deteriorarea maşinii sau a piesei de prelucrat.
96-0228 rev AN 04-2012

Setările 16-21

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

219

16 - Dry Run Lock Out (blocare simulare)

Funcţia simulare nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată). Funcţia oprire opţională nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată). Funcţia ştergere bloc nu va fi disponibilă atunci când această setare este On (activată). Butoanele de control manual al vitezei de avans vor fi dezactivate atunci când această setare este On (activată). Butoanele de control manual al arborelui principal vor fi dezactivate atunci când această setare este On (activată). Butoanele de control manual al deplasării rapide vor fi dezactivate atunci când această setare este On (activată). Această setare specifică distanţa de retragere a axei Z pentru eliminarea aşchiilor în cursul unui ciclu închis G73. Gama este 0.0 - 29.9999 ţoli (0 - 760 mm). Activarea acestei setări va împiedica vizualizarea, editarea sau ştergerea programelor din seria 9000. Programele din seria 9000 nu pot fi încărcate sau descărcate cu această setare activată. Reţineţi că programele din seria 9000 sunt de obicei programe macro. Această setare este utilizată pentru a controla semnalul de început de bandă (banda neimprimată de la începutul unui program) trimis unui dispozitiv de perforare bandă conectat la primul port RS-232. Această setare controlează modelul EOB (caracter de încheiere a blocului) atunci când datele sunt trimise şi recepţionate la/de la portul serial 1 (RS-232). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. Aceasta este seria de fabricaţie a maşinii dumneavoastră. Aceasta nu poate fi modificată. Această setare controlează sensul de decalare (deplasare) a sculei pentru degajarea sculei de alezare în cursul unui ciclu închis G76 sau G77. Selecţiile disponibile sunt X+, X-, Y+ sau Y-. Pentru informaţii suplimentare cu privire la modul de funcţionare a acestei setări, consultaţi ciclurile G76 şi G77 în secţiunea Codurile G.
Y X Y
.

17 - Opt Stop Lock Out (blocare oprire opţională)

18 - Block Delete Lock Out (blocare ştergere bloc)

19 - Feedrate Override Lock (blocare control manual al vitezei de avans)

20 - Spindle Override Lock (blocare control manual al arborelui principal)

21 - Rapid Override Lock (blocare control manual al deplasării rapide)

22 - Can Cycle Delta Z (delta Z ciclu închis)

23 - 9xxx Progs Edit Lock (blocare editare programe 9xxx)

24 - Leader to Punch (început de bandă pentru perforare)

25 - EOB Pattern (model EOB)

26 - Serial Number (seria de fabricaţie)

27 - G76/G77 Shift Dir. (sens de decalare)

Piesa

X+
Alezaj

220

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

28 - Can Cycle Act w/o X/Z (acţionare ciclu închis fără X/Z)

Activarea acestei setări va determina finalizarea ciclului închis comandat fără o comandă X sau Z. Metoda preferată de funcţionare este cu această setare On (activată). Când această setare este Off (dezactivată), unitatea de comandă se va opri dacă ciclul închis este programat fără o deplasare pe axa X sau Z.

29 - G91 Non-modal (G91 nemodală)

Activarea acestei setări va determina utilizarea comenzii G91 doar în blocul de program în care aceasta se află (nemodală). Când aceasta este OFF (dezactivată), şi este comandat un G91, maşina va utiliza mişcări incrementale pentru toate poziţiile axelor. Această setare iniţializează unitatea de comandă pentru o a 4-a axă specificată. Consultaţi secţiunea „Programarea pe axele a 4-a şi a 5-a” a acestui manual pentru detalii referitoare la modificarea acestei setări. Când această setare este OFF (dezactivată), cea de-a patra axă este dezactivată; nu se pot transmite comenzi la axa respectivă. Consultaţi setarea 78 pentru a 5-a axă. Reţineţi că sunt disponibile două selecţii: „USER1” (utilizator 1) şi „USER2” (utilizator 2) ce pot fi utilizate pentru setarea unei mese rotative unice. Când această setare este Off (dezactivată), butonul Reset (resetare) nu va modifica poziţia indicatorului de program. Când aceasta este On (activată), butonul Reset (resetare) va deplasa indicatorul de program la începutul programului. Această setare controlează modul de funcţionare a pompei de lichid de răciere. Selectarea „Normal” permite operatorului să activeze şi dezactiveze pompa manual sau cu coduri M. Selectarea „Off” (dezactivată) va genera o alarmă dacă se încearcă activarea lichidului de răcire manual sau prin intermediul unui program. Selectarea „Ignore” (ignorare) va ignora toate comenzile de programare a lichidului de răcire, însă pompa poate fi activată manual. Această setare modifică modul în care unitatea de comandă Haas recunoaşte sistemul de decalaje de origine atunci când este programat un G52 sau G92. Aceasta poate fi setată la FANUC, HAAS sau YASNAC. Setată la YASNAC G52 devine un alt decalaj de origine; similar cu G55. Setată la FANUC cu G52 Orice valori din registrul G52 vor fi adăugate la toate decalajele de origine (decalare coordonate globale). Această valoare G52 poate fi introdusă fie manual, fie prin intermediul unui program. Când se selectează FANUC, apăsarea tastei RESET (resetare), comandarea unui M30 sau scoaterea din funcţiune a maşinii va duce la ştergerea valorii din G52. Setată la HAAS cu G52 Orice valori din registrul G52 vor fi adăugate la toate decalajele de origine. Această valoare G52 poate fi introdusă fie manual, fie prin intermediul unui program. Valoarea de decalare a coordonatelor G52 este setată la zero (aducere la zero) prin introducerea manuală a unui zero sau prin programarea cu G52 X0, Y0 şi/sau Z0. Setată la YASNAC cu G92 La selectarea YASNAC şi programarea unui G92 X0 Y0, unitatea de comandă va înregistra poziţia curentă a maşinii ca nou punct de zero (decalaj de origine piesă), iar poziţia respectivă va fi înregistrată şi va apărea în lista G52. Setată la FANUC sau HAAS cu G92 La selectarea FANUC sau HAAS cu un G92, aceasta va funcţiona ca setarea YASNAC, cu excepţia faptului că noua valoare de poziţie de origine a piesei va fi încărcată ca nou G92. Această nouă valoare din lista G92 va fi utilizată, împreună cu decalajul de origine recunoscut curent, pentru definirea noii poziţii de origine a piesei.

30 - 4th Axis Enable (activare axa a 4-a)

31 - Reset Program Pointer (resetare indicator de program)

32 - Coolant Override (control manual lichid de răcire)

33 - Coordinate System (sistemul de coordonate)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

221

34 - 4th Axis Diameter (diametru axa a 4-a)

Aceasta este utilizată pentru setarea diametrului pentru axa A (0.0 - 50 ţoli), pe care unitatea de comandă îl va utiliza pentru determinarea vitezei de avans unghiulare. Viteza de avans dintr-un program este măsurată întotdeauna în ţoli/min (sau în mm/min); de aceea, unitatea de comandă trebuie să cunoască diametrul piesei de prelucrat pe axa A pentru a putea calcula viteza de avans unghiulară. Consultaţi setarea 79 pentru diametrul axei a 5-a. Aceasta reprezintă o înregistrare numerică din gama 0.0 - 0.9999 ţoli. Aceasta este utilizată pentru specificarea distanţei pe care o axă o parcurge dincolo de punctul ţintă înainte de retragere. A se vedea de asemenea G60. Când această setare este On (activată), repornirea unui program dintr-un alt punct decât de la început va determina unitatea de comandă să scaneze întregul program pentru a se asigura că sculele, corecţiile, decalajele, codurile G şi M şi poziţiile axelor sunt setate corect înainte ca programul să înceapă de la blocul unde este poziţionat cursorul. Următoarele coduri M vor fi procesate atunci când setarea 36 este activată: M08 Activarea lichidului de răcire M42 Treapta superioară M09 Dezactivarea lichidului de răcire M51-58 Activarea codurilor M de utilizator M41 Treapta inferioară M61-68 Dezactivarea codurilor M de utilizator Când aceasta este Off (dezactivată), programul va porni fără să verifice stările maşinii. Dezactivarea acestei setări poate duce la economii de timp atunci când se rulează programe verificate.

35 - G60 Offset (decalaj G60)

36 - Program Restart (repornire program)

37 - RS-232 Date Bits (biţi de date RS-232)

Această setare este utilizată pentru a modifica numărul de biţi de date pentru portul serial 1 (RS-232). Această setare trebuie să corespundă vitezei de transfer a computerului. În mod normal trebuie să utilizeze 7 biţi de date, însă unele computere necesită 8. XMODEM trebuie să utilizeze 8 biţi de date, fără paritate. Aceasta reprezintă o înregistrare numerică de valoare 0 sau 1. Aceasta este utilizată pentru selectarea numărului de axe auxiliare externe adăugate la sistem. Dacă aceasta este setată la 0, nu există axe auxiliare. Dacă aceasta este setată la 1, există o axă V. Activarea acestei setări va determina avertizorul acustic al tastaturii să emită semnale sonore atunci când se întâlneşte un M00, M01 (cu oprirea opţională activă), M02 sau M30. Avertizarea acustică va continua până când se apasă un buton. Această setare selectează modul de specificare a dimensiunii sculei pentru compensarea frezei. Poate fi setată la Radius (rază) sau Diameter (diametru). Când această setare este On (activată), se adaugă spaţii între codurile de adresă atunci când un program este transmis prin intermediul portului serial 1 RS-232. Aceasta face ca un program să poată fi citit/editat mult mai uşor pe un PC. Când aceasta este Off (dezactivată), programele transmise prin intermediul portului serial nu au spaţii şi sunt mai dificil de citit. Activarea acestei setări va determina oprirea programului după o schimbare a sculei şi afişarea unui mesaj care să indice aceasta. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat pentru a se continua programul. Aceasta controlează modul în care începe prima cursă a unei aşchieri compensate şi modul în care scula este îndepărtată de piesă. Selecţiile pot fi A sau B; consultaţi secţiunea Compensarea frezei.

38 - Aux Axis Number (număr axe auxiliare)

39 - Beep @ M00, M01, M02, M30 (avertizare sonoră la M00, M01, M02, M30)

40 - Tool Offset Measure (măsurare corecţie sculă)

41 - Add Spaces RS-232 Out (adăugare de spaţii la ieşirea RS-232)

42 - M00 After Tool Change (M00 după schimbarea sculei)

43 - Cutter Comp Type (tip compensare freză)

222

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

44 - Min F in Radius TNC % (F min în % TNC rază)

(Viteza de avans minimă în procente din compensarea razei vârfului sculei) Această setare afectează viteza de avans atunci când compensarea frezei deplasează scula spre interiorul unei traiectorii de aşchiere circulare. Acest tip de aşchiere va încetini avansul pentru a se menţine o viteză de aşchiere constantă. Această setare specifică cea mai redusă viteză de avans ca procent din viteza de avans programată (în gama 1-100).

45 - Mirror Image X-axis (imagine în oglindă pe axa X) 46 - Mirror Image Y-axis (imagine în oglindă pe axa Y) 47 - Mirror Image Z-axis (imagine în oglindă pe axa Z) 48 - Mirror Image A-axis (imagine în oglindă pe axa A)

Când una sau mai multe dintre aceste setări este On (activată), mişcarea axei poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul de zero al piesei. A se vedea de asemenea G101, Activarea imaginii în oglindă.
FĂRĂ OGLINDĂ
Y+

OGLINDĂ X

x-

x+

OGLINDĂ Y
.

Y-

OGLINDĂ XY

49 - Skip Same Tool Change (anulare schimbare pentru aceeaşi sculă)

În unele programe, aceeaşi sculă poate fi apelată în secţiunea următoare a unui program sau subrutine. Unitatea de comandă va executa două schimbări şi va continua cu aceeaşi sculă în arborele principal. Activarea acestei setări va anula schimbarea sculei dacă se utilizează aceeaşi sculă; o schimbare a sculei va surveni doar dacă urmează a fi instalată o sculă diferită în arborele principal. Aceasta modifică protocolul de sincronizare dintre emitent şi receptor pentru al doilea port serial. Al doilea port serial este utilizat pentru axele auxiliare. Setările unităţii de comandă CNC şi ale axelor auxiliare trebuie să fie adaptate între ele. Selectarea „RTS/CTS” va solicita emitentului să întrerupă temporar transmiterea datelor până când receptorul preia datele. Selectarea „XON/XOFF” va utiliza codurile de caractere ASCII de la receptor pentru a solicita emitentului să oprească temporar transmisia. XON/XOFF este setarea cea mai uzuală. Selectarea„DC Codes” (coduri DC) este similară XON/XOFF, cu excepţia faptului că se transmit coduri de cititor start/stop. Selectarea „XMODEM” este un protocol de comunicaţie gestionat de receptor ce transmite datele în blocuri de câte 128 bytes. XMODEM conferă siguranţă comunicaţiei RS-232, fiecare bloc fiind verificat în privinţa integrităţii.

50 - Aux Axis Sync (sincronizare axă auxiliară)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

223

52 - G83 Retract Above R (G83 retragere peste planul R)

Gama 0.0 - 30.00 ţoli sau 0 - 761 mm. Această setare modifică modul în care se comportă G83 (ciclu de găurire progresivă). Majoritatea programatorilor setează planul de referinţă (R) cu mult deasupra tăieturii, pentru a se asigura că mişcarea de progresie permite eliminarea aşchiilor din alezaj. Însă aceasta presupune consum de timp, deoarece maşina începe prin a „găuri” un spaţiu gol. Dacă setarea 52 este setată la distanţa necesară pentru eliminarea aşchiilor, planul R poate fi adus mult mai aproape de piesa găurită.
Poziţia de pornire Planul R Noul plan R Partea superioară a piesei

Setarea 52

.

53 - Jog w/o Zero Return (avans rapid fără revenire la zero)

Activarea acestei setări permite avansul rapid al axelor fără revenire la zero (găsirea punctului de origine al maşinii). Aceasta este o stare periculoasă, întrucât axele pot intra în coliziune cu opritoarele mecanice şi maşina poate suferi avarii. Când unitatea de comandă este iniţializată, această setare va fi dezactivată automat. Această setare permite operatorului să modifice viteza de transfer al datelor pentru al doilea port serial (axă auxiliară). Această setare trebuie să corespundă valorii din unitatea de comandă a axei auxiliare. Activarea acestei setări va face disponibilă funcţia DNC. DNC este selectat la unitatea de comandă prin apăsarea de două ori a butonului MDI/DNC. Funcţia DNC (Direct Numeric Control - comanda numerică directă) nu este disponibilă când aceasta este setată la „Off” (dezactivată).

54 - Aux Axis Baud Rate (viteză de transfer axă auxiliară)

55 - Enable DNC from MDI (activare DNC de la MDI)

56 - M30 Restore Default G (M30 restabileşte G implicit)

Când această setare este On (activată), încheierea unui program cu un M30 sau apăsarea tastei Reset (resetare) readuce toate codurile G modale la valorile implicite. Când această setare este Off (dezactivată), este posibil ca axele să nu ajungă în poziţia programată X,Y înainte ca axa Z să înceapă mişcarea. Aceasta poate cauza probleme la dispozitivele de fixare, detaliile pieselor fine sau muchiile piesei de prelucrat. Activarea acestei setări asigură ajungerea frezei în poziţia X,Y programată înainte ca axa Z să se mişte.

57 - Exact Stop Canned X-Z (oprire exactă ciclu închis X-Z)

58 - Cutter Compensation (compensare freză)

Această setare selectează tipul de compensare a frezei ce este utilizat (FANUC sau YASNAC). Consultaţi secţiunea Compensarea frezei.

59 - Probe Offset X+ (corecţie palpator X+) 60 - Probe Offset X- (corecţie palpator X-) 61 - Probe Offset Z+ (corecţie palpator Z+) 62 - Probe Offset Z- (corecţie palpator Z-)

Aceste setări sunt utilizate pentru a defini decalarea şi dimensiunea palpatorului arborelui principal. Acestea specifică distanţa parcursă şi sensul din care este declanşat palpatorul faţă de poziţia efectivă a suprafeţei sesizate. Aceste setări sunt utilizate de codurile G31, G36, G136 şi M75. Valorile înregistrate pentru fiecare setare pot fi numere pozitive sau negative. Se pot utiliza macro-uri pentru accesarea acestor setări; consultaţi secţiunea Macro-urile pentru informaţii suplimentare.

224

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

63 - Tool Probe Width (lăţime palpator sculă)

Această setare este utilizată pentru specificarea lăţimii palpatorului utilizat pentru testarea diametrului sculei. Această setare se aplică doar pentru opţiunea de palpare; aceasta este utilizată de G35. Această setare modifică modul de funcţionare a butonului Tool Ofset Mesur (măsurare corecţie sculă). Când aceasta este On (activată), corecţia înregistrată a sculei va fi corecţia măsurată a sculei plus decalajul coordonatei de lucru (pe axa Z). Când aceasta este Off (dezactivată), corecţia sculei corespunde poziţiei maşinii pe axa Z. Această setare specifică înălţimea zonei de lucru ce este afişată pe ecranul modului Grafic. Valoarea implicită a acestei setări este înălţimea maximă, ceea ce reprezintă întreaga zonă de lucru a maşinii. Prin utilizarea formulei următoare, se poate seta o scală specifică: Total cursă Y = parametrul 20/parametrul 19 Scala = total cursă Y/setarea 65

64 - T. Ofs Meas Uses Work (măsurare corecţie sculă utilizând coordonatele de lucru)

65 - Graph Scale (Height) (scală grafic - înălţime)

66 - Graphics X Offset (decalaj X grafic)

Această setare poziţionează partea dreaptă a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero a maşinii pe axa X (consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este zero. Această setare poziţionează partea superioară a ferestrei de scalare faţă de poziţia de zero a maşinii pe axa Y (consultaţi secţiunea Modul Grafic). Valoarea implicită a acesteia este zero.
Modul Grafic

67 - Graphics Y Offset (decalaj Y grafic)

.

Setările 66 şi 67 setate la Ø

Setările 66 şi 67 setate la 2.0

68 - Graphics Z Offset (decalaj Z grafic)
Rezervată pentru utilizare ulterioară.

69 - DPRNT Leading Spaces (spaţii libere DPRNT)

Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este setată la off (dezactivată), unitatea de comandă nu va utiliza spaţii libere generate o instrucţiune DPRNT tip macro. Şi invers, când este setată la On (activată), unitatea de comandă va utiliza spaţii libere. Exemplul următor ilustrează comportamentul unităţii de comandă atunci când această setare este OFF (dezactivată) sau ON (activată). #1 = .0 ; IEŞIRE G0 G90 X#1 ; OFF ON DPRNT[X#1[44]] ; X3.0000 X 3.0000 Observaţi spaţiul dintre „X” şi 3 atunci când setarea este On (activată). Informaţiile pot fi citite mai uşor atunci când această setare este On (activată).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

225

70 - DPRNT OPEN/CLOS DC code (cod DC deschis/închis DPRNT)

Această setare controlează dacă instrucţiunile POPEN şi PCLOS din macro-uri transmit codurile de comandă DC la portul serial. Când setarea este On (activată), aceste instrucţiuni vor transmite coduri de comandă DC. Când aceasta este Off (dezactivată), codurile de comandă sunt reţinute. Valoarea implicită a acesteia este On (activată). Aceasta specifică scalarea pentru o comandă G51 (consultaţi secţiunea Codul G, G51) atunci când nu este utilizată adresa P. Valoarea implicită este 1.000 (gama 0.001 - 8380.000). Aceasta specifică rotaţia, în grade, pentru o comandă G68 atunci când nu este utilizată adresa R. Aceasta trebuie să fie în gama 0.0000 - 360.0000º. Această setare permite modificarea unghiului de rotaţie G68 pentru fiecare G68 comandat. Când aceasta este ON (activată) şi o comandă G68 este executată în modul incremental (G91), valoarea specificată în adresa R este adăugată la unghiul de rotaţie anterior. De exemplu, o valoare R de 10 va determina o rotaţie de 10° atunci când funcţia este comandată prima oară, 20° a doua oară etc. Această setare, împreună cu setarea 75, este utilă pentru depanarea programelor CNC. Când setarea 74 este On (activată), unitatea de comandă va afişa codul pentru programele macro (O9xxxx). Când setarea este Off (dezactivată), unitatea de comandă nu va afişa codurile din seria 9000. Când setarea 75 este On (activată) şi unitatea de comandă funcţionează în modul bloc cu bloc, unitatea de comandă se va opri după fiecare bloc de cod al unui program macro (O9xxxx) şi va aştepta ca operatorul să apese butonul Cycle Start (pornire ciclu). Când setarea 75 este Off (dezactivată), programul macro este rulat continuu, unitatea de comandă nu va face pauze după fiecare bloc, chiar dacă este activat modul bloc cu bloc. Valoarea implicită a setării este On (activată). Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele On (activate), unitatea de comandă se comportă normal. Aceasta înseamnă că toate blocurile sunt marcate şi afişate, iar în modul bloc cu bloc există câte o pauză înaintea executării fiecărui bloc. Când setarea 74 şi setarea 75 sunt ambele Off (dezactivate), unitatea de comandă va executa programele de seria 9000 fără afişarea codului de program. Dacă unitatea de comandă este în modul bloc cu bloc, nu există pauze între blocuri la rularea programelor din seria 9000. Când setarea 75 este On (activată) iar setarea 74 este Off (dezactivată), programele din seria 9000 sunt afişate pe măsură ce sunt executate.

71 Default G51 Scaling (scalare G51 implicită)

72 Default G68 Rotation (rotaţie G68 implicită)

73 G68 Incremental Angle (unghi incremental G68)

74 - 9xxx Progs Trace (urmărire programe 9xxx)

75 - 9xxxx Progs Singls BLK (programe bloc cu bloc 9xxxx)

76 - Tool Release Lock Out (blocare eliberare sculă)

Când această setare este ON (activată), tasta Tool release (eliberare sculă) de pe tastatură este dezactivată.

226

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

77 - Scale Integer F (număr întreg F)

Această setare permite operatorului să selecteze modul în care unitatea de comandă interpretează o valoare F (viteză de avans) ce nu conţine un punct zecimal. (Se recomandă ca programatorii să utilizeze întotdeauna un punct zecimal.) Această setare ajută operatorii să ruleze programe dezvoltate pe o unitate de comandă de altă provenienţă decât Haas. De exemplu, F12 devine: 0.0012 unităţi/minut cu setarea 77 Off (dezactivată) 12.0 unităţi/minut cu setarea 77 On (activată) Există 5 setări pentru viteza de avans: ŢOLI MILIMETRI IMPLICITĂ (.0001) IMPLICITĂ (.001) ÎNTREG F1 = F1 ÎNTREG F1 = F1 .1 F1 = F.0001 .1 F1 = F.001 .01 F10 = F.001 .01 F10 = F.01 .001 F100 = F.01 .001 F100 = F.1 .0001 F1000 = F.1 .0001 F1000 = F1

78 - 5th Axis Enable (activare axa a 5-a)

Când această setare este OFF (dezactivată), cea de-a cincea axă este dezactivată; nu se pot transmite comenzi la axa respectivă. Consultaţi setarea 30 pentru a 4-a axă. Reţineţi că există două selecţii „USER1” (utilizator 1) şi „USER2” (utilizator 2) ce pot fi utilizate pentru setarea unei mese rotative unice. Aceasta este utilizată pentru setarea diametrului pentru axa B (0.0 - 50 ţoli), pe care unitatea de comandă îl va utiliza pentru determinarea vitezei de avans unghiulare. Viteza de avans dintr-un program este măsurată întotdeauna în ţoli/min (sau în mm/min); de aceea, unitatea de comandă trebuie să cunoască diametrul piesei de prelucrat pe axa B pentru a putea calcula viteza de avans unghiulară. Consultaţi setarea 34 pentru diametrul axei a 4-a. Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este OFF (dezactivată), deplasarea axei se face normal. Când aceasta este On (activată), mişcarea axei B poate fi activată în oglindă (sau inversată) faţă de punctul de zero al piesei. A se vedea de asemenea setările 45-48 şi G101. Când este apăsată tasta Power Up/Restart (iniţializare/repornire), unitatea de comandă va schimba cu scula specificată în această setare. Dacă se specifică zero (0), nu se produce o schimbare a sculei la iniţializare. Valoarea implicită a setării este 1. Setarea 81 va determina efectuarea uneia din următoarele acţiuni în cursul iniţializării/repornirii: A. Dacă setarea 81 este setată la zero, caruselul va fi rotit la locaşul #1. Nu se execută nicio schimbare a sculei. B. Dacă setarea 81 conţine scula #1, scula aflată curent în arborele principal este scula #1 şi se apasă ZERO RET - ALL (revenire la zero - toate), caruselul va rămâne la acelaşi locaş şi nu se execută nicio schimbare a sculei. C. Dacă setarea 81 conţine numărul unei scule ce nu se află curent în arborele principal, caruselul va fi rotit la locaşul #1 şi apoi la locaşul ce conţine scula specificată de setarea 81. Se va executa o schimbare a sculei pentru instalarea sculei specificate în arborele principal.

79 - 5th Axis Diameter (diametru axa a 5-a)

80 - Mirror Image B-axis (imagine în oglindă pe axa B)

81 - Tool At Power Up (sculă la iniţializare)

82 - Language (limbă)

Sunt disponibile alte limbi decât engleza pentru unitatea de comandă Haas. Pentru comutarea la o altă limbă, selectaţi o limbă şi apăsaţi Enter (execuţie). Când această setare este On (activată), un M30 va reseta orice funcţii controlate manual (viteza de avans, arborele principal, deplasarea rapidă) la valorile lor implicite (100%).
96-0228 rev AN 04-2012

83 - M30/Resets Overrides (M30 - resetare control manual funcţii)

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

227

84 - Tool Overload Action (acţiune la suprasolicitare sculă)

Această setare determină executarea acţiunii specificate (alarmă, oprire avans, avertizare sonoră, avans automat) atunci când scula este suprasolicitată (consultaţi secţiunea Sculele). Selectarea „Alarm” (alarm) va determina oprirea maşinii atunci când scula este suprasolicitată. Când este setată la „Feedhold” (oprire avans), va fi afişat mesajul „Tool Overload” (suprasolicitare sculă) şi maşina se va opri într-o poziţie de oprire avans atunci când survine această stare. Prin apăsarea unei taste, mesajul va fi şters. Selectarea „Beep” (avertizare sonoră) va determina emiterea unui semnal sonor (bip) de către unitatea de comandă atunci când scula este suprasolicitată. Când este setată la „Autofeed” (avans automat), maşina limitează automat viteza de avans în funcţie de solicitarea sculei. Note referitoare la avansul automat: La tarodare (rigidă sau flotantă), controlul manual al avansului şi arborelui principal va fi blocat, astfel că funcţia avans automat este fără efect (unitatea de comandă va părea că răspunde la butoanele de control manual, prin afişarea mesajelor de control manual). Funcţia avans automat nu va fi utilizată la frezarea filetelor sau tarodarea inversă automată, întrucât poate conduce la rezultate neprevăzute şi chiar la coliziuni. Ultima viteză de avans comandată va fi restabilită la sfârşitul execuţiei programului, respectiv atunci când operatorul apasă tasta Reset (resetare) sau dezactivează funcţia avans automat. Operatorul poate utiliza butoanele de control manual al vitezei de avans de pe tastatură în timp ce este selectată funcţia avans automat. Intrările acestor butoane vor fi recunoscute de funcţia avans automat ca nouă viteză de avans comandată atât timp cât limita de încărcare a sculei nu este depăşită. Însă, dacă limita de încărcare a sculei a fost deja depăşită, unitatea de comandă va ignora butoanele de control manual al vitezei de avans.

85 - Maximum Corner Rounding (rotunjire de colţ maximă)

Defineşte precizia maşinii în privinţa colţurilor rotunjite în gama de toleranţă selectată. Valoarea implicită iniţială este de 0.05 ţoli. Dacă această setare este zero (0), unitatea de comandă reacţionează ca şi cum s-ar fi comandat câte o oprire exactă în fiecare bloc de mişcare.
Punct program

Se manifestă următoarele două condiţii:
Nu este necesară încetinirea pentru satisfacerea setării referitoare la precizie O viteză mult mai mică necesară pentru prelucrare la colţuri

Setarea 85= 0.002 Setarea 85= 0.005
.

86 - M39 Lockout (blocare M39)

Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când aceasta este ON (activată), comenzile M39 sunt ignorate. Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când această setare este ON (activată) şi se comandă un M06, orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor programate sau implicite. Aceasta este o setare On/Off (activată/dezactivată). Când această setare este On (activată) şi se apasă tasta Reset (resetare), orice funcţii controlate manual vor fi anulate şi setate la valorile lor programate sau implicite. Această setare limitează numărul de scule afişate în ecranul Tool Geometry (geometrie scule). Gama acestei setări este 1 - 200.

87 - M06 - Resets Overrides (M06 - resetare control manual funcţii)

88 - Reset Resets Overrides (reiniţializare control manual setări)

90 - Max Tools To Display (număr max. de scule afişate)

228

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

91 - Advanced Jog (avans rapid avansat)

Activarea acestei setări duce la activarea funcţiilor indexare avans rapid şi limite de cursă avans rapid. Această setare este utilizată la maşinile din seria Sculărie. Consultaţi suplimentul Freza de sculărie pentru informaţii suplimentare referitoare la aceste funcţii. Când această setare este zero, protecţia de ecran este dezactivată. Dacă setarea este reglată la un anumit număr de minute, după intervalul de timp respectiv în care nu se acţionează tastatura, se va afişa ecranul IPS. După un al doilea interval de temporizare a protecţiei de ecran, va fi afişată sigla Haas, ce îşi va modifica poziţia la fiecare 2 secunde (dezactivare la apăsarea oricărei taste, maneta de avans rapid sau la o alarmă). Protecţia de ecran nu va fi activată dacă unitatea de comandă este în modul Hibernare, Avans rapid, Editare sau Grafic. Activarea acestei setări şi apăsarea tastei Handle Control Feedrate (manetă de control viteză de avans) va determina maneta de avans rapid să controleze atât viteza de avans de lucru, cât şi viteza de deplasare rapidă. Setarea 10 afectează viteza maximă de deplasare rapidă. Butonul Cycle Start (pornire ciclu) trebuie apăsat şi menţinut apăsat pentru a se rula un program atunci când această setare este On (activată). Când butonul Cycle Start (pornire ciclu) este eliberat, se generează o oprire a avansului. Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 104 este activată. Când una dintre acestea este setată la On (activată), cealaltă va fi dezactivată automat.

100 - Screen Saver Delay (temporizare protecţie ecran)

101 - Feed Overide -> Rapid (control manual avans ->deplasare rapidă)

103 - CYC START/FH Same Key (aceeaşi tastă pentru pornire ciclu/oprire avans)

104 - Jog Handle to SNGL BLK (manetă avans rapid pentru bloc cu bloc)

Maneta de avans rapid poate fi utilizată pentru parcurgerea pas cu pas a unui program atunci când această setare este On (activată). Rotirea în sens invers a manetei de avans rapid generează o stare de oprire avans. Această setare nu poate fi activată în timp ce setarea 103 este activată. Când una dintre acestea este setată la On (activată), cealaltă va fi dezactivată automat.

108 - Quick Rotary G28 (G28 rapid masă rotativă)

Activarea acestei setări va readuce masa rotativă la zero pe cel mai scurt drum. De exemplu, dacă masa rotativă este la 10° şi se comandă o revenire la zero, masa rotativă se va roti cu 350° dacă această setare este OFF (dezactivată). Dacă setarea este ON (activată) masa se va roti cu -10°. Pentru a se utiliza setarea 108, bitul parametrului ÎNC. CIRC. (10) trebuie setat la 1 pentru parametrul 43 pentru axa A şi parametrul 151 pentru axa B. Dacă biţii parametrilor nu sunt setaţi la 1, unitatea de comandă va ignora setarea 108.

109 - Warm-Up Time in MIN. (timp de încălzire în minute)

Acesta este numărul de minute (până la 300 minute de la iniţializare) în care sunt aplicate compensările specificate în setările 110-112. Prezentare generală – Când maşina este pusă în funcţiune, dacă setarea 109, şi cel puţin una dintre setările 110, 111 sau 112, sunt setate la o valoare diferită de zero, va fi afişată următoarea avertizare: ATENŢIE! Warm up Compensation is specified! Do you wish to activate Warm up Compensation (Y/N)? (ATENŢIE! Compensare încălzire specificată! Doriţi să activaţi compensarea la încălzire (da/nu)?

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

229

Dacă se tastează „Y”, unitatea de comandă aplică imediat compensarea totală (setarea 110, 111, 112), iar compensarea începe să descrească odată cu trecerea timpului. De exemplu, după ce se scurge 50% din timpul specificat în setarea 109, distanţa de compensare va fi de 50%. Pentru a „reiniţializa” perioada de timp, este necesar să opriţi şi reporniţi maşina, apoi să răspundeţi „Y” (da) la întrebarea referitoare la compensare de la iniţializarea maşinii. ATENŢIE! Modificarea setării 110, 111 sau 112 în timp ce compensarea este în evoluţie poate determina o mişcare bruscă de până la 0.0044 ţoli. Timpul de încălzire rămas este afişat în colţul din dreapta jos al ecranului Diagnostics Inputs 2 (intrări diagnosticare) într-un format hh:mm:ss.

110 - Warmup X Distance (distanţă X încălzire) 111 - Warmup Y Distance (distanţă Y încălzire) 112 - Warmup Z Distance (distanţă Z încălzire)

Setările 110, 111 şi 112 specifică valorile compensărilor (max = ± 0.0020” sau ± 0.051 mm) aplicate axelor. Setarea 109 trebuie să aibă o valoare înregistrată pentru ca setările 110-112 să aibă efect.

114 - Conveyor Cycle Time (durată ciclu transportor, în minute) 115 - Conveyor On-time (timp activare transportor, în minute)

Setările 114 şi 115 controlează transportorul de şpan opţional. Setarea 114 (durată ciclu transportor) este perioada de timp după care transportorul va fi activat automat. Setarea 115 (timp activare transportor) este durata de funcţionare a transportorului. De exemplu, dacă setarea 114 este setată la 30 iar setarea 115 este setată la 2, transportorul de şpan va fi activat la fiecare jumătate de oră, va funcţiona 2 minute, apoi va fi dezactivat. Timpul de activare va fi setat la nu mai mult de 80% din durata ciclului. Reţineţi următoarele: Butonul CHIP FWD (transportor şpan înainte) (sau M31) va porni transportorul în sens spre înainte şi va activa ciclul. Butonul CHIP STOP (oprire transportor şpan) (sau M33) va opri transportorul şi va anula ciclul.

116 - Pivot Length (lungime pivot)

Setarea 116 este setată în fabricaţie şi nu va fi modificată niciodată. Numai un tehnician de service calificat poate opera o modificare a acestei setări. Această setare este asigurată pentru clienţii ce deţin mai multe freze Haas cu 5 axe şi doresc să transfere programele şi sculele de la o maşină la alta. Diferenţele de lungime a pivotului (diferenţele dintre setările 116 ale diferitelor maşini) pot fi înregistrate în această setare, iar aceasta va fi aplicată pentru compensarea lungimii sculei G143. Când această setare este On (activată), un M99 va adăuga o unitate la contoarele M30 (acestea sunt vizibile în afişajul Curnt Comnds (comenzi curente). Reţineţi că un M99 va creşte doar contoarele ce apar într-un program principal, nu într-un subprogram. Activarea acestei setări nu va permite ca valorile din afişajul Offset (corecţii/decalaje) să fie modificate. Însă, programele de modificare a corecţiilor/decalajelor vor putea face în continuare asta. Activarea acestei setări nu va permite ca variabilele macro să fie modificate. Însă, programele de modificare a variabilelor macro vor putea face în continuare asta.

117 - G143 Global Offset (decalaj global G143)

118 - M99 Bumps M30 CNTRS (impulsuri M99 pentru comenzile M30)

119 - Offset Lock (blocare corecţii/decalaje)

120 - Macro Var Lock (blocare variabile macro)

230

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

121 - APC Pal. One Load X (încărcare X paleta 1 APC) 122 - APC Pal. One Load Y (încărcare Y paleta 1 APC) 123 - APC Pal. One Unload X (descărcare X paleta 1 APC) 124 - APC Pal. One Unload Y (descărcare Y paleta 1 APC) 125 - APC Pal. Two Load X (încărcare X paleta 2 APC) 126 - APC Pal. Two Load Y (încărcare Y paleta 2 APC) 127 - APC Pal. Two Unload X (descărcare X paleta 2 APC) 128 - APC Pal. Two Unload Y (descărcare Y paleta 2 APC) 129 - APC Pal. 1 and 2 Safe X Pos (poz. de siguranţă X paleta 1 şi 2 APC)

Setările 121-129 sunt poziţiile paletei pentru axele X şi Y. Acestea sunt setate în momentul instalării APC şi nu ar trebui să necesite modificări. Această setare afectează viteza de retragere în cursul unui ciclu de tarodare (freza trebuie să fie prevăzută cu opţiunea tarodare rigidă). Introducerea unei valori, cum ar fi 2, va comanda frezei să retragă tarodul cu o viteză de două ori mai mare decât cea de intrare. Dacă valoarea este 3, acesta se va retrage de trei ori mai repede. O valoare de 0 sau 1 nu va avea niciun efect asupra vitezei de retragere. (Gama 0 - 4) Introducerea valorii 2 este echivalentă cu utilizarea unui cod J de valoare 2 pentru G84 (ciclu închis de tarodare). Însă, specificarea unui cod J pentru tarodare rigidă va anula temporar setarea 130.

130 - Tap Retract Speed (viteză de retragere tarod)

131 - Auto Door (uşă automată)

Această setare vizează uşa automată opţională. Aceasta va fi setată On (activată) la maşinile cu o uşă automată. A se vedea de asemenea M85/81 (codurile M de deschidere/închidere uşă automată). Uşa se va închide când este apăsat butonul Cycle Start (pornire ciclu) şi se va deschide când programul ajunge la un M00, M01 (cu oprirea opţională activată) sau M30 şi arborele principal s-a oprit.

133 - REPT Rigid Tap (repetare tarodare rigidă)

Această setare asigură orientarea arborelui principal în cursul tarodării, astfel încât filetele să fie aliniate atunci când este programată o a doua trecere de tarodare în acelaşi alezaj. Această setare generează un mesaj de avertizare dacă o corecţie/un decalaj este modificat(ă) cu o valoare mai mare decât cea înregistrată pentru această setare. Se va afişa următorul mesaj: „XX changes the offset by more than Setting 142! Accept (Y/N)?” (modificare corecţie/decalaj XX cu o valoare mai mare decât setarea 142! acceptaţi (da/nu)?) dacă s-a încercat să se modifice o corecţie/un decalaj cu o valoare mai mare decât cea înregistrată (pozitivă sau negativă). Dacă se tastează „Y” (da), unitatea de comandă actualizează corecţia/decalajul ca de obicei; în caz contrar, modificarea este respinsă.

142 - Offset Chng Tolerance (toleranţă modificare corecţie/decalaj)

143 Machine Data Collect (colectare date maşină)

Această setare permite utilizatorului să extragă date din unitatea de comandă cu ajutorul uneia sau al mai multor comenzi Q transmise prin intermediul portului RS-232 şi să seteze variabilele macro prin utilizarea unei comenzi E. Funcţia se bazează pe un software specific şi necesită un computer auxiliar pentru solicitarea, interpretarea şi memorarea datelor de la unitatea de comandă. O opţiune hardare permite de asemenea citirea stării maşinii. Consultaţi secţiunea Transferul de date CNC pentru informaţii detaliate. Această setare urmăreşte menţinerea unei grosimi constante a aşchiei atunci când se aplică un control manual. Când această setare este On (activată), orice control manual al vitezei de avans se va aplica şi asupra turaţiei arborelui principal, iar controlul manual al arborelui principal va fi dezactivat.

144 - Feed Overide -> Spindle (control manual avans ->arbore principal)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

231

146 - APC Pallet 3 Load X (încărcare X paleta 4 APC) 147 - APC Pallet 3 Load Y (încărcare Y paleta 4 APC) 148 - APC Pallet 3 Unload X (descărcare X paleta 4 APC) 149 - APC Pallet 3 Unload Y (descărcare Y paleta 4 APC) 150 - APC Pallet 4 Load X (încărcare X paleta 4 APC) 151 - APC Pallet 4 Load Y (încărcare Y paleta 4 APC) 152 - APC Pallet 4 Unload X (descărcare X paleta 4 APC) 153 - APC Pallet 4 Unload Y (descărcare Y paleta 4 APC) 154 - APC Pallet 3 & 4 Safe X (poz. de siguranţă X paletele 3 şi 4 APC)
A se vedea setările 121 - 129.

155 - Load Pocket Tables (încărcare tabele locaşe magazie scule)

Această setare se va utiliza doar atunci când se efectuează o actualizare a software-ului şi/sau memoria este ştearsă şi/sau unitatea de comandă este reiniţializată. Pentru a se înlocui conţinutul tabelului locaşurilor schimbătorului de scule lateral cu datele din fişier, această setare trebuie să fie ON (activată). Dacă această setare este OFF (dezactivată) atunci când se încarcă un fişier de corecţii/decalaje de pe un dispozitiv USB sau prin intermediul RS-232, conţinutul tabelului Locaşuri magazie scule nu va fi modificat. Setarea 155 este dezactivată automat atunci când este pusă în funcţiune maşina.

156 - Save Offset with PROG (salvare corecţii/decalaje cu PROG)

Activarea acestei setări va face ca unitatea de comandă să salveze corecţiile/decalajele în acelaşi fişier cu programul, dar sub titulatura O999999. Corecţiile/decalajele vor apărea în fişier înainte de semnul % final. Această setare controlează formatul în care sunt salvate corecţiile/decalajele împreună cu programele. Când este setată la A, formatul este conform celor afişate pe unitatea de comandă, conţinând puncte zecimale şi titluri ale coloanelor. Corecţiile/decalajele salvate în acest format pot fi mai uşor editate pe un PC şi reîncărcate ulterior. Când aceasta este setată la B, fiecare corecţie/decalaj este salvat(ă) într-o linie separată cu o valoare N şi o valoare V.

157 - Offset Format Type (tip format corecţii/decalaje)

158,159,160 - XYZ Screw Thermal COMP% (COMP% termică şurub XYZ)

Aceste setări pot fi setate între -30 şi +30 şi vor ajusta compensarea termică existentă a şurubului cu -30% +30%, după caz. Când această setare este On (activată), unitatea de comandă va adăuga un punct zecimal la valorile introduse fără un punct zecimal (pentru anumite coduri de adresă). Când această setare este Off (dezactivată), valorile ce urmează după codurile de adrese ce nu includ puncte zecimale sunt considerate a fi notaţii ale operatorului (adică miimi etc). Această setare va exclude valoarea A (unghi sculă) dintr-un bloc G76. Astfel, funcţia se aplică următoarelor coduri de adresă: X, Y, Z, A, B, C, E, F, I, J, K, U, W A (cu excepţia G76) Dacă o valoare A G76 ce conţine un punct zecimal este întâlnită în cursul execuţiei programului, este generată alarma 605 Unghi de vârf sculă nevalabil. D (cu excepţia G73) R (cu excepţia G71 în modul YASNAC) Valoare introdusă Cu setarea dezactivată Cu setarea activată În modul ţoli X-2 X-.0002 X-2. În modul mm X-2 X-.002 X-2. Reţineţi că această setare afectează modul de interpretare a tuturor programelor înregistrate manual, de pe un disc sau prin intermediul RS-232. Aceasta nu modifică efectul setării 77 Scale Integer F (număr întreg F).

162 - Default To Float (punct zecimal mobil implicit)

232

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

163 - Disable .1 Jog Rate (dezactivare viteză de avans rapid 0.1)

Această setare dezactivează viteza maximă de avans rapid. Dacă este selectată viteza maximă de avans rapid, va fi în schimb selectată automat următoarea viteză inferioară disponibilă. Această setare se aplică butonului Rotary Index (index masă rotativă) al EC300. Aceasta specifică rotaţia mesei rotative în staţia de încărcare. Aceasta va fi setată la o valoare cuprinsă între -360 şi 360 de grade. De exemplu, introducerea „90” va roti paleta cu câte 90° de fiecare dată când este apăsat butonul Rotary index (index masă rotativă). Dacă aceasta este setată la zero, masa rotativă nu se va roti. Există 14 articole ce pot fi monitorizate, precum şi şase articole suplimentare, prin intermediul setărilor pentru întreţinerea periodică. Aceste setări permit utilizatorului să modifice numărul implicit de ore pentru fiecare articol atunci acestea sunt iniţializate în cursul utilizării. Dacă numărul de ore este setat la zero, articolul nu va apărea în lista de articole prezentată în pagina Întreţinere a ecranului Comenzi curente. 167 Coolant Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită lichid de răcire în n ore de funcţionare maşină) 169 Oil Filter Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită filtru de ulei în n ore de funcţionare maşină) 170 Gearbox Oil Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită ulei de transmisie în n ore de funcţionare maşină) 171 Coolant Tank Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel lichid de răcire din rezervor în n ore de funcţionare maşină) 172 Way Lube Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei din baia de ulei în n ore de mişcare axe) 173 Gearbox Oil Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei de transmisie în n ore de funcţionare maşină) 174 Seals/Wipers Inspection default in power-on hours (verificare implicită garnituri de etanşare/ perii de contact în n ore de mişcare axe) 175 Air Supply Filter Check default in power-on hours (verificare implicită filtru alimentare cu aer în n ore de funcţionare maşină) 176 Hydraulic Oil Level Check default in power-on hours (verificare implicită nivel ulei hidraulic în n ore de funcţionare maşină) 177 Hydraulic Filter Replacement default in power-on hours (înlocuire implicită filtru de ulei hidraulic în n ore de mişcare axe) 178 Grease Fittings default in power-on hours (gresare implicită armături în n ore de mişcare axe) 179 Grease Chuck default in power-on hours (gresare implicită mandrină în n ore de mişcare axe) 180 Grease Tool Changer Cams default in tool-changes (gresare implicită came schimbător de scule la n schimbări scule) 181 Spare Maintenance Setting #1 default in power-on hours (setarea #2 întreţinere suplimentară în n ore de funcţionare maşină) 182 Spare Maintenance Setting #2 default in power-on hours (setarea #2 întreţinere suplimentară în n ore de funcţionare maşină) 183 Spare Maintenance Setting #3 default in power-on hours (setarea #4 întreţinere suplimentară în n ore de mişcare axe) 184 Spare Maintenance Setting #4 default in power-on hours (setarea #4 întreţinere suplimentară în n ore de mişcare axe) 185 Spare Maintenance Setting #5 default in power-on hours (setarea #6 întreţinere suplimentară în n schimbări scule) 186 Spare Maintenance Setting #6 default in power-on hours (setarea #6 întreţinere suplimentară în n schimbări scule)

164 - Rotary Increment (deplasare incrementală masă rotativă)

167-186 Periodic Maintenance (întreţinere periodică)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

233

187 - Machine Data Echo (retransmitere date maşină)

Această setare poate fi ON (activată) sau OFF (dezactivată). Când este setată la ON (activată), comenzile Q de colectare date emise de la PC-ul utilizatorului vor fi afişate pe ecranul PC-ului. Când este setată la OFF (dezactivată), aceste comenzi nu vor fi afişate. Axele pot fi scalate individual cu ajutorul următoarelor setări (trebuie să fie un număr pozitiv). Setarea 188 = G51 X SCALE (scară X G51) Setarea 189 = G51 Y SCALE (scară Y G51) Setarea 190 = G51 Z SCALE (scară Z G51) Însă, dacă setarea 71 are o valoare, setările 188 - 190 sunt ignorate, iar valoarea din setarea 71 este utilizată pentru scalare. Dacă valoarea pentru setarea 71 este zero, sunt utilizate setările 188 -190. Reţineţi că atunci când setările 188 - 190 sunt în vigoare, se admite doar interpolarea liniară G01. Dacă se utilizează G02 sau G03, este generată alarma 467.

188/189/190 - G51 X/Y/Z SCALE (scară X/Y/Z G51)

191 - Default Smoothness (fineţe implicită)

Această setare poate fi setată la ROUGH (grosier), MEDIUM (mediu) sau FINISH (fin) şi utilizează parametrii 302, 303, 314, 749 şi 750-754 şi codul G187 pentru a seta fineţea şi un factor maxim de rotunjire de colţ. Valorile implicite sunt utilizate atunci când nu sunt anulate temporar de o comandă G187. Aceasta specifică durata de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se dezactiveze transportorul de şpan (şi funcţia opţională de spălare, dacă este prevăzută). Valorile sunt în minute. Aceasta specifică durata de timp în care se aşteaptă în inactivitate înainte să se dezactiveze lichidul de răcire prin injecţie, prin stropire sau prin arborele principal la freze. Valorile sunt în minute. Aceasta specifică o culoare de fundal pentru panourile de afişare inactive. Gama este 0 - 254. Specifică perioada de timp în minute după care iluminarea de fundal a afişajului maşinii este dezactivată atunci când nu se operează nicio intrare în unitatea de comandă (cu excepţia modurilor Avans rapid, Grafic sau Hibernare sau în prezenţa unei alarme). Apăsaţi orice tastă pentru a restabili ecranul (de preferat CANCEL - anulare).

196 - Conveyor Shutdown (dezactivare transportor)

197 - Coolant Shutdown (dezactivare lichid de răcire)

198 - Background Color (culoare fundal)

199 - Backlight Timer (temporizator iluminare de fundal)

201 - Show Only Work and Tool Offsets In Use (prezentare doar corecţii scule şi decalaje de origine în uz)

Activarea acestei setări va afişa doar corecţiile sculelor şi decalajele de origine utilizate de programul în curs de rulare. Programul trebuie să fie rulat mai întâi în modul grafic pentru a se activa această funcţie. Această setare va dezactiva servomotoarele şi pompa hidraulică, dacă este prevăzută, după expirarea numărului de minute specificat de inactivitate, în lipsa unor activităţi cum ar fi rularea unui program, avansul rapid, apăsarea unor butoane, etc. Valoarea implicită este 0. Specifică perioada de timp, în minute, în care iluminarea de mare intensitate (HIL) rămâne activată. Aceasta poate fi activată dacă uşa este deschisă şi lampa de lucru este aprinsă. Dacă valoarea acesteia este zero, atunci lumina va rămâne aprinsă până când se deschid uşile. Specifică perioada de timp, în minute, după care lampa de lucru se stinge automat dacă nu se apasă nicio tastă şi nu se acţionează maneta de avans rapid. Dacă există un program în curs de rulare în momentul stingerii luminii, rularea programului va continua.

216 - Servo and Hydraulic Shutoff (dezactivare servo şi pompă hidraulică)

238 - High Intensity LIght Timer (temporizator iluminare de mare intensitate, în minute)

239 - Worklight Off Timer (temporizator stingere lampă de lucru, în minute)

234

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

242 - Interval de purjare condens din aer (minute)

Această setare specifică intervalul pentru purjarea condensului din rezervorului de aer al sistemului. La scurgerea perioadei de timp specificate prin setarea 242, începând de la miezul nopţii, este iniţiată purjarea. Această setare specifică durata operaţiei de purjare a condensului din rezervorului de aer al sistemului. Valorile sunt în secunde. La scurgerea perioadei de timp specificate prin setarea 242, începând de la miezul nopţii, este iniţiată purjarea pentru o durată de timp în secunde conform celor specificate prin setarea 243. Această setare specifică lungimea calibrului de referinţă utilizat pentru localizarea suprafeţei de palpare a sculei în timpul setării. Aceasta reprezintă lungimea de la baza până la vârful calibrului de referinţă. Aceasta poate fi măsurată în general pentru un calibru de presetare a sculei. Numele sub care doriţi să apară unitatea de comandă în reţea. Recuperează o adresă TCP/IP şi o mască de subreţea de la un server DHCP dintr-o reţea (necesită un server DHCP). Când DHCP este activat, TCP/IP, înregistrările SUBNET MASK şi GATEWAY nu mai sunt necesare şi se va înregistra „***”. Urmăriţi de asemenea secţiunea ADMIN la sfârşit pentru a obţine adresa IP de la DHCP. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare.
NOTĂ: Pentru a obţine setările IP de la DHCP: La unitatea de comandă, accesaţi List Prog (listă programe). Deplasaţi-vă cu tasta săgeată în jos la Hard Drive (unitate hard). Apăsaţi tasta săgeată dreapta pentru a deschide directorul Hard Drive. Tastaţi ADMIN şi apăsaţi Insert (inserare). Selectaţi directorul ADMIN şi apăsaţi Write (scriere). Copiaţi fişierul IPConfig.txt pe disc sau USB şi citiţi-l pe un computer cu sistem de operare Windows.

243 - Timp de purjare condens din aer (secunde)

244 - Master Gage Tool Length (lungime sculă calibru de referinţă) (ţoli)

900 - CNC Network Name (nume reţea CNC)

901 - Obtain Adress Automatically (obţinere automată adresă)

902 - IP Address (adresă IP)

Utilizată într-o reţea cu adresă TCP/IP statică (DHCP dezactivat). Administratorul de reţea va aloca o adresă (de exemplu 192.168.1.1). Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare.
NOTĂ: Structura adresei pentru Subnet Mask, Gateway şi DNS este XXX.XXX.XXX.XXX (de exemplu 255.255.255.255); adresa nu se va încheia cu un punct. Adresa maximă este 255.255.255.255; nu se admit numere negative.

903 - Subnet Mask (masca de subreţea)

Utilizată într-o reţea cu adresă TCP/IP statică. Administratorul de reţea trebuie să aloce o valoare pentru mască. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Utilizată pentru obţinerea accesului prin intermediul unui router (punct de acces). Administratorul de reţea va aloca o adresă. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Adresa IP Domain Name Server (server nume domeniu) sau Domain Host Control Protocol (protocol de control gazdă domeniu) dintr-o reţea. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare.

904 - Gateway (cale de acces)

905 - DNS Server (server DNS)

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

235

906 - Domain/Workgroup Name (nume domeniu/grup de lucru)

Informează reţeaua cu privire la grupul de lucru sau domeniul de care aparţine unitatea de comandă CNC. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Pentru maşinile Haas cu WINCE FV 12.001 sau superior, înregistraţi numele NETBIOS al computerului pe care se află directorul partajat. Adresa IP nu este acceptată. Numele unui director partajat în reţea. După ce este selectat un nume pentru gazdă, pentru a redenumi calea, înregistraţi noul nume şi apăsaţi tasta WRITE (scriere).
NOTĂ: Nu utilizaţi spaţii în câmpul PATH (cale).

907 - Remote Server Name (nume server la distanţă)

908 - Remote Share Path (cale de partajare la distanţă)

909 - User Name (nume utilizator)

Acesta este numele utilizat pentru conectare la server sau domeniu (prin utilizarea unui cont de domeniu). Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Numele de utilizator sunt sensibile la majuscule şi nu pot conţine spaţii. Aceasta este o parolă utilizată pentru conectare la server. Maşina trebuie să fie oprită şi repornită pentru ca schimbările operate asupra acestei setări să intre în vigoare. Parolele sunt sensibile la majuscule şi nu pot conţine spaţii.

910 - Password (parolă)

911 - Access to CNC Share (Off, Read, Full) (nivel de acces la CNC - deconectat, citire, acces complet)

Utilizată pentru privilegiile de citire/scriere pe unitatea hard a CNC. OFF (deconectat) întrerupe legătura unităţii hard cu reţeaua. READ (citire) permite accesul la unitatea hard doar pentru citire. FULL (acces complet) permite accesul la unitate pentru citire/scriere prin intermediul reţelei. Dezactivarea simultană a acestei setări şi a setării 913 va dezactiva comunicaţia în reţea. Aceasta activează/dezactivează accesul la unitatea floppy. Când este setată la OFF (dezactivată), unitatea floppy nu va fi accesibilă. Aceasta activează/dezactivează accesul la unitatea hard. Când este setată la OFF (dezactivată), unitatea hard nu va fi accesibilă. Dezactivarea simultană a acestei setări şi a setării 911 va dezactiva comunicaţia în reţea. Aceasta activează/dezactivează accesul la portul USB. Când este setată la OFF (dezactivată), portul USB nu va fi accesibil. Aceasta activează/dezactivează accesul la server. Când este setată la OFF (dezactivată), accesul la server de pe unitatea de comandă CNC nu este posibil. Aceasta activează/dezactivează accesul la al doilea port USB. Când este setată la OFF (dezactivată), portul USB nu va fi accesibil.

912 - Floppy Tab Enabled (acces floppy activat)

913 - Hard Drive Tab Enabled (acces unitate hard activat)

914 - USB Tab Enabled (acces USB activat)

915 - Net Share (conexiune de reţea)

916 - Second USB Tab Enabled (acces la al doilea USB activat)

236

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Întreţinerea

Cerinţe generale

Gama temperaturii de funcţionare: 41°F - 122°F (5 - 50°C) Gama temperaturii de depozitare: între -4°F şi 158°F (între -20 şi 70°C) Umiditatea atmosferică: 20-95% umiditate relativă, fără condensare Altitudinea: 0-7000 picioare
referitoare la alimentarea electrică

Cerinţe

Toate maşinile necesită:

Tensiunea de alimentare AC este trifazică, în conexiune triunghi sau stea, cu excepţia faptului că sursa de alimentare trebuie împământată (de ex. o bornă sau o bornă centrală pentru conexiunea triunghi, o linie neutră pentru conexiunea stea) Gama de frecvenţe este de 47 - 66 Hz Tensiune în reţea ce nu fluctuează cu peste +/10% Oscilaţia armonică nu va depăşi 10% din tensiunea totală RMS Sistem 20 - 15 HP (VF standard şi 10K, EC300, EC400)
Tensiune 195 - 260 V Alimentare cu tensiune1 Întrerupător de reţea Haas Secţiune cablu* 50 A 40 A 8 AWG Înaltă tensiune 354 - 488 V2 25 A 20 A 12 AWG

Sistem 40 - 30 HP (con ISO 50, VF de mare viteză, EC-300, EC-400 12K, VM)
Tensiune 195 - 260 V Alimentare cu tensiune Întrerupător de reţea Haas Secţiune cablu* 100 A 80 A 4 AWG Înaltă tensiune 354 - 488 V 50 A 40 A 8 AWG

Sistem 60-45 HP (10K Inline)
Tensiune 195 - 260 V Alimentare cu tensiune 120 A Înaltă tensiune 354 - 488 V

Trebuie să se utilizeze un transformator extern

Întrerupător de reţea Haas Secţiune cablu*

150 A 1 AWG

*Secţiunea de cablu indicată pentru service pe partea electrică este valabilă pentru cabluri având mai puţin de 100' (30.5 m). Pentru lungimi mai mari ale cablului, consultaţi codul electric local. AVERTISMENT! Este necesar un cablu separat de împământare de aceleaşi dimensiuni ca şi cablul de alimentare cu tensiune pentru conectarea la batiul maşinii. Acest cablu de împământare este necesar pentru siguranţa operatorului şi funcţionarea corespunzătoare a maşinii. Împământarea trebuie asigurată de la conexiunea principală de împământare a atelierului de la intrarea service, iar cablul va fi pozat pe acelaşi traseu cu cablul de alimentare cu tensiune a maşinii. Nu se va utiliza în acest scop o conductă de apă rece sau o bară de împământare din vecinătatea maşinii.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

237

Alimentarea cu tensiune a maşinii trebuie prevăzută cu împământare. Pentru conexiunea în stea, linia neutră trebuie împământată. Pentru conexiunea triunghi, se va utiliza o bornă centrală de împământare sau o bornă de împământare. Maşina nu va funcţiona corespunzător la alimentarea fără împământare. (Acesta nu este un factor în cazul alimentării externe opţionale de 480 V.) Puterea nominală a maşinii nu poate fi realizată dacă dezechilibrul tensiunii de alimentare este în afara unor limite acceptabile. Maşina poate să funcţioneze corespunzător, însă nu va livra puterea specificată. Acest lucru se observă în special atunci când se utilizează convertoare de fază. Se va utiliza un convertor de fază doar dacă nu pot fi utilizate alte metode. Tensiunea maximă bornă la bornă sau bornă la masă nu va depăşi 260 V, respectiv 504 V pentru maşinile de înaltă tensiune cu opţiunea înaltă tensiune internă. Cerinţele curente prezentate în tabel reflectă dimensiunea întrerupătorului de reţea intern al maşinii. Acest întrerupător are un timp de declanşare extrem de lent. Poate fi necesar să se supradimensioneze întrerupătorul de reţea extern cu până la 20 - 25%, conform celor indicate la „alimentarea cu tensiune”, pentru o funcţionare corespunzătoare.
1

Cerinţele prezentate referitoare la înalta tensiune reflectă configuraţia internă de 400 V, ce este în standard la maşinile pentru Europa. Utilizatorii americani şi toţi ceilalţi utilizatori vor utiliza opţiunea externă de 480 V.
2

Cerinţe

referitoare la alimentarea cu aer

Freza necesită minim 100 psi la intrarea în regulatorul de presiune din partea din spate a maşinii. Este de asemenea necesar un volum de 4 scfm (9 scfm pentru frezele EC şi HS). Aceasta va fi asigurată de un compresor de minim doi cai putere, cu un rezervor de minim 20 de galoane, ce este pornit atunci când presiunea scade la 100 psi. Este necesar un furtun având un diametru interior de cel puţin 1/2”. Setaţi regulatorul pneumatic principal la 85 psi. Notă: Adăugaţi 2 scfm la cerinţele minime referitoare la alimentarea cu aer dacă operatorul va utiliza ajutajul de aer în cursul operaţiilor pneumatice. Metoda recomandată de fixare a furtunului de aer este la racordul cu cârlig din partea din spate a maşinii cu un colier de furtun. Dacă se preferă un cuplaj rapid, utilizaţi unul de 1/2”. Racordaţi reţeaua de aer comprimat a atelierului la maşină şi reglaţi regulatorul principal la 85 psi.
NOTĂ: Un nivel excesiv de ulei şi condens în aerul comprimat va determina funcţionarea defectuoasă a maşinii. Filtrul/regulatorul de aer este prevăzut cu un pahar de purjare automată, ce trebuie golit înaintea fiecărei porniri a maşinii. Acesta trebuie verificat lunar dacă funcţionează corect. De asemenea, un nivel excesiv de impurităţi în conducta de alimentare cu aer poate duce la colmatarea supapei de purjare, ceea ce va duce la pătrunderea uleiului şi/sau condensului în maşină. NOTĂ: Racordurile auxiliare de aer se vor plasa pe partea nereglată a filtrului/regulatorului de aer. AVERTISMENT! Dacă maşina funcţionează şi indicaţia manometrul (de pe regulatorul maşinii) se reduce cu peste 10 psi în cursul schimbării sculei sau paletei, înseamnă că se livrează aer insuficient la maşină.

238

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Programul

de întreţinere

În continuare se prezintă o listă a intervenţiilor de întreţinere periodică necesare pentru centrele de prelucrare. Aceste specificaţii necesare vor fi respectate pentru a se menţine maşina în bună stare de funcţionare şi a se păstra garanţia. Interval Zilnic • Verificaţi nivelul de lichid de răcire în fiecare schimb de lucru de opt ore (în special în cursul utilizării intensive a TSC). • • • • Verificaţi nivelul din rezervorul de ulei de ungere glisiere. Îndepărtaţi aşchiile de pe capacele de protecţie glisiere şi din tava inferioară. Îndepărtaţi aşchiile de pe schimbătorul de scule. Ştergeţi conul arborelui principal cu o lavetă curată şi aplicaţi ulei fin. Întreţinere efectuată

Săptămânal • • Verificaţi filtrele de lichid de răcire prin sculă (TSC). Curăţaţi-le sau înlocuiţi-le după caz. Verificaţi dacă funcţionează corespunzător purjarea automată a regulatorului de pe filtru.

• La maşinile cu TSC opţional, curăţaţi coşul de aşchii din rezervorul de lichid de răcire. Scoateţi capacul rezervorului şi îndepărtaţi eventualele depuneri din rezervor. Deconectaţi pompa de lichid de răcire de la compartimentul de comandă şi scoateţi de sub tensiune unitatea de comandă înainte să interveniţi asupra rezervorului de lichid de răcire. Faceţi asta lunar la maşinile fără TSC opţional. • Verificaţi dacă pe manometrul / regulatorul de aer se indică 85 psi. Verificaţi dacă pe regulatorul de presiune a aerului pentru arborele principal se indică 15 psi la frezele verticale. 25 psi la frezele orizontale. • La maşinile cu TSC opţional, aplicaţi puţină vaselină pe toate tiretele portcuţitelor. Faceţi asta lunar la maşinile fără TSC opţional. • • Curăţaţi suprafeţele exterioare cu o soluţie de curăţare neutră. NU utilizaţi solvenţi. Verificaţi presiunea de echilibrare hidraulică în conformitate cu specificaţiile maşinii.

Lunar • Verificaţi nivelul de ulei din cutia de viteze. La arborii principali cu con ISO 40: Scoateţi capacul de vizitare de sub păpuşa portsculă. Adăugaţi încet ulei de sus, până când începe să picure ulei prin tubul de preaplin din partea inferioară a băii de ulei. La arborii principali cu con ISO 50: Verificaţi nivelul de ulei în vizor. Adăugaţi ulei prin partea laterală a cutiei de viteze dacă este necesar. • Inspectaţi funcţionarea capacelor de protecţie glisiere şi lubrifiaţi-le cu ulei fin dacă este necesar.

• Aplicaţi puţină vaselină pe marginea exterioară a şinelor de ghidare ale schimbătorului de scule şi treceţi-l prin toate poziţiile. • Verificaţi nivelul de ulei SMTC în vizor, (consultaţi Nivelul de ulei din schimbătorul de scule lateral din cadrul secţiunii de faţă).

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

239

• EC-400 Curăţaţi plăcuţele de poziţionare de pe axa A şi staţia de încărcare. Pentru aceasta trebuie demontată paleta. • La maşinile cu schimbătoare de scule tip umbrelă, gresaţi flanşa în V a tuturor portcuţitelor.

• Verificaţi dacă există acumulări de praf pe fantele de ventilaţie ale unităţii vectoriale din compartimentul electric (sub butonul de pornire). Dacă există acumulări, deschideţi compartimentul electric şi ştergeţi fantele de ventilaţie cu o lavetă curată. Aplicaţi dacă este cazul aer comprimat pentru a îndepărta acumulările de praf. Semestrial • • Înlocuiţi lichidul de răcire şi curăţaţi temeinic rezervorul de lichid de răcire. Verificaţi toate furtunurile şi conductele de ungere dacă prezintă fisuri.

• Verificaţi axa rotativă A. Dacă este necesar, completaţi uleiul (Mobil SHC-630). Nivelul de ulei corect este la jumătatea vizorului. Anual • Înlocuiţi uleiul din cutia de viteze. Goliţi uleiul prin partea inferioară a cutiei de viteze. Scoateţi capacul de vizitare de sub păpuşa portsculă. Adăugaţi încet ulei de sus, până când începe să picure ulei prin tubul de preaplin din partea inferioară a băii de ulei. Pentru arborii principali cu con ISO 50, introduceţi ulei prin partea laterală a transmisiei. • Curăţaţi filtrul de ulei din interiorul rezervorului de ulei al panoului de comandă lubrifiere/aer şi îndepărtaţi reziduurile din partea inferioară a filtrului. • Maşinile VR Înlocuiţi uleiul de transmisie pentru axele A şi B (Mobil SHC 634). EC-400 Înlocuiţi uleiul axei rotative A. Maşinile VR Înlocuiţi sistemul de echilibrare a axei A.
periodică

La fiecare 2 ani • •

Întreţinerea

.

240

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Apăsaţi tasta CURNT COMDS (comenzi curente) şi utilizaţi tastele Page Up (pagina anterioară) sau Page Down (pagina următoare) pentru a derula până la ecranul întreţinere periodică. Utilizaţi tastele săgeată în sus şi în jos pentru a selecta un articol din listă, apoi apăsaţi tasta Origin (origine) pentru a activa sau dezactiva articolul respectiv. Dacă un articol este activ, se afişează numărul de ore rămase. Pentru un articol dezactivat, se afişează în schimb „—”. Termenul aferent unui articol de întreţinere poate fi setat prin intermediul tastelor săgeată stânga şi dreapta. Apăsarea tastei Origin (origine) va reinstitui termenul implicit. Articolele sunt urmărite fie prin timpul scurs cu maşina sub tensiune (ON-TIME), fie prin timpul scurs cu un ciclu pornit (CS-TIME). Când timpul ajunge la zero, este afişat mesajul „Maintenance Due” (întreţinere scadentă) în partea inferioară a ecranului (un număr de ore negativ indică numărul de ore de depăşire a termenului). Acest mesaj nu este o alarmă şi nu afectează în niciun fel funcţionarea maşinii. După efectuarea intervenţiilor de întreţinere necesare, selectaţi articolul dorit din ecranul „Maintenance” (întreţinere), apăsa tasta Origin (origine) pentru a-l dezactiva, apoi apăsa din nou tasta Origin (origine) pentru a-l reactiva la numărul implicit de ore rămase. A se vedea setările 167-186 pentru informaţii suplimentare referitoare la întreţinere. Reţineţi că setările 181186 sunt utilizate ca avertizări de întreţinere suplimentare prin tastarea unui număr. Numărul articolului de întreţinere va fi afişat în pagina Current Commands (comenzi curente) odată cu o valoare (timp) înregistrată pentru setarea respectivă. Geamurile/
apărătorile de protecţie

Geamurile din policarbonat şi apărătorile de protecţie pot fi fragilizate prin expunerea la lichidul de aşchiere şi substanţe chimice ce conţin amine. Este posibilă o reducere a rezistenţei remanente de până la 10% pe an. Dacă se suspectează degradarea, înlocuiţi geamul. Se recomandă ca geamurile să fie înlocuite la fiecare doi ani. Geamurile şi apărătorile trebuie înlocuite dacă sunt deteriorate sau puternic zgâriate. Înlocuiţi imediat geamurile deteriorate. Lampa
de lucru

Există patru tipuri de lămpi de lucru pentru frezele Haas. Înainte de orice intervenţie asupra frezei, scoateţi maşina de sub tensiune prin intermediul întrerupătorului principal de reţea.
Lentilă

Șurub Lentilă
.

Piesă de fixare Șuruburi

Ramă

Lentilă

Lentilă

Tensiunea de alimentare a lămpii de lucru provine de la circuitul GFI. Dacă lampa de lucru nu se aprinde, verificaţi mai întâi acest circuit; acesta poate fi resetat din partea laterală a panoului de comandă.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

241

Transportorul

de şpan

În cursul funcţionării, majoritatea şpanului este descărcat din maşină prin tubul de descărcare. Însă, aşchiile foarte mici se pot scurge odată cu lichidul de răcire şi acumula în sita rezervorului de lichid de răcire. Pentru a se preveni blocarea scurgerii, curăţaţi periodic această sită. Dacă scurgerea se colmatează şi lichidul de răcire se acumulează în tava maşinii, opriţi maşina, desprindeţi aşchiile ce blochează scurgerea şi lăsaţi lichidul de răcire să se scurgă. Goliţi sita rezervorului de lichid de răcire, apoi reluaţi funcţionarea normală. Presiunea
aerului pentru arborele principal

Verificaţi presiunea aerului pentru arborele principal cu ajutorul unui manometru amplasat în spatele regulatorului de aer principal. Frezele VF, VR şi VS vor fi reglate la 17 psi. Maşinile din seriile EC şi HS vor fi reglate la 25 psi. Reglaţi presiunea dacă este necesar. Arborii principali 12K şi 15K Presiunea aerului pentru arborii principali 12K şi 15K este de 20 psi. Arborii principali 12K şi 15K necesită o presiune mai mare pentru a se reduce uşor viteza de livrare şi debitul de ulei la lagăre. Diagrama
de lubrifiere

Sistem Freze verticale
Lubrifiant glisiere şi sistem pneumatic Transmisie Axele A şi B (seria VR)

Lubrifiant
Mobilith SHC 007 Mobil SHC 625 Mobil SHC 625 Mobil SHC 634 Mobil Vactra #2* Mobil SHC 625 (con ISO 40) Mobil SHC 625 (con ISO 50)

Cantitate
2-2.5 qts con ISO 40 34 oz con ISO 50 51 oz Axa A 5 qts; Axa B 4 qts 2-2.5 qts 34 oz 34 oz Vizor capac 2-2.5 qts 34 oz Vizor capac

Seria EC
Lubrifiant glisiere şi sistem pneumatic Transmisie

Masă rotativă

Mobil SHC 634 Mobil DTE 25 Mobil SHC 625 Mobil SHC 634

HS 3/4/6/7 inclusiv R
Lubrifiant glisiere şi sistem pneumatic Transmisie Masă rotativă

*Toate maşinile cu arbori principali cu con ISO 50, cu arbori principali cu con ISO 40 şi 30,000 rot./min. turaţie şi cu arbori principali cu 15,000 rot./min. turaţie din seria GR utilizează SHC 625.

242

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Sistemul

minim de lubrifiere

Sistemul minim de lubrifiere constă din două subsisteme pentru optimizarea debitului de lubrifiant livrat la componentele maşinii. Sistemul livrează lubrifiant doar atunci când acesta este necesar, reducându-se astfel atât cantitatea de lubrifiant necesară pentru o maşină, cât şi riscul de contaminare cu ulei în exces a lichidului de răcire. (1) Un sistem de gresare pentru lubrifierea ghidajelor liniare şi a şuruburilor cu bile. (2) Un sistem aer/ulei pentru lubrifierea lagărelor arborelui principal. Sistemul minim de lubrifiere este amplasat lângă compartimentul de comandă. O uşă cu încuietoare protejează sistemul.

Operarea

Sistemul de gresare - Cerinţa minimă de lubrifiere a ghidajelor liniare şi şuruburilor cu bile o constituie un sistem de gresare. Sistemul de gresare injectează lubrifiantul în funcţie de distanţa parcursă de axă, nu de timp. Vaselina este injectată odată ce o axă a parcurs distanţa definită în parametrul 811. Această vaselină este distribuită în mod egal în toate punctele de lubrifiere ale tuturor axelor. Un rezervor de vaselină ar trebui să ajungă timp de aproximativ un an. Sistemul de aer/ulei - Cerinţa minimă de lubrifiere a arborelui principal o constituie un amestec de aer/ulei. Sistemul de aer/ulei injectează lubrifiantul în funcţie de numărul efectiv de rotaţii ale arborelui principal. De asemenea, se utilizează un ciclu cronometrat de injecţie aer/ulei cu funcţionarea arborelui principal la turaţie redusă pentru a se asigura o cantitate adecvată de lubrifiant la nivelul arborelui principal. Un singur rezervor de ulei ar trebui să ajungă pentru cel puţin 1 an de funcţionare continuă a arborelui principal.

Activarea manuală

Regulatorul de presiune a aerului Umplere ulei aici Ieşire vaselină

Intrare aer 85 PSI

.

Nivel scăzut Rezervorul de vaselină

Rezervorul de ulei

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

243

Întreţinerea

Umplerea rezervorului de vaselină:
Notă: Aveţi grijă să verificaţi periodic nivelul vaselinei. Dacă rezervorul se goleşte complet, nu umpleţi rezervorul şi nu utilizaţi maşina. Contactaţi dealerul Haas pentru a solicita purjarea şi amorsarea sistemului înainte să utilizaţi maşina.

Utilizaţi vaselină Mobilith SHC 007 pentru a umple rezervorul de vaselină. Puteţi de asemenea să comandaţi o pungă de rezervă pe baza codului de piesă Haas 93-1933. 1. Deconectaţi alimentarea cu aer a maşinii. 2. Utilizaţi cheia livrată pentru a slăbi şi scoate rezervorul de vaselină. 3. Tăiaţi un colţ al pungii de vaselină de rezervă dacă doriţi să o utilizaţi integral, respectiv rupeţi partea superioară a pungii în zona perforată pentru a utiliza doar o parte a vaselinei şi a resigila punga.

.

Rupeţi punga în zona perforată (reutilizabilă) sau tăiaţi un colţ

4. Umpleţi rezervorul cu vaselina din pungă. 5. Înfiletaţi la loc rezervorul şi strângeţi-l cu cheia. Capul are un opritor pentru a preveni strângerea excesivă. 6. Conectaţi alimentarea cu aer a maşinii. Dacă apare o alarmă la sistemul de ungere cu vaselină, parcurgeţi paşii necesari pentru rezolvarea problemei într-un interval de timp rezonabil. Dacă alarma este ignorată timp îndelungat, pot rezulta avarii la nivelul maşinii. Umplerea rezervorului de ulei: 1. Curăţaţi partea superioară a rezervorului. 2. Deschideţi buşonul de umplere şi turnaţi ulei SHC 625 în rezervor, până când nivelul ajunge la marcajul de umplere maximă. Alarmele sistemului de ulei: Alarma 805 este alarma sistemului de ulei. Dacă apare o alarmă, parcurgeţi paşii necesari pentru rezolvarea problemei într-un interval de timp rezonabil. Dacă alarma este ignorată timp îndelungat, pot rezulta avarii la nivelul maşinii. Sistemul de aer/ulei: Validarea sistemului de ungere: Cu arborele principal rotindu-se cu turaţie redusă, apăsaţi butonul de control manual al supapei pneumatice acţionate electromagnetic şi menţineţi-l apăsat timp de 5 de secunde, apoi eliberaţi-l. Uleiul va fi observat în cantităţi foarte mici la racordul dintre conducta de cupru a amestecătorului de aer şi furtunul de aer. Se pot scurge câteva secunde înainte să poată fi observate urme de ulei.

244

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Sistemul

de aer/lubrifiere

Lubrifierea maşinii este asigurată de sistemul extern de lubrifiere. Nivelul curent de ulei poate fi văzut pe rezervor. Adăugaţi ulei în funcţie de necesităţi pentru a menţine un nivel de ulei corect. Avertisment! Nu adăugaţi ulei peste marcajul „high” (nivel ridicat) de pe rezervor. Nu permiteţi scăderea nivelului de ulei sub marcajul „low” (nivel redus) de pe rezervor, aceasta putând duce la avarierea maşinii.
Manometrul de aer/ulei Furtunul cu cârlig Regulatorul/filtrul Pompa de ulei al arborelui principal de aer (reţea de aer atelier) Manometrul Filtrul de ulei Filtrul de ulei Garnitură inelară Cartuș filtrant (P/N 94-3059) Desfiletaţi capacul

Șurubelniţă

MAX

MIN

Vedere din spate

Conducta Umplere ulei de aer (la marcajul pentru duza de aer superior)

Rezervorul de ulei

.

Sistemul extern de lubrifiere

Filtrul de ulei de ungere

Filtrul de ulei de ungere glisiere este un filtru metalic poros de 25 de microni (94-3059). Se recomandă ca filtrul să fie înlocuit anual sau la fiecare 2000 de ore de funcţionare a maşinii. Cartuşul filtrant este amplasat în carcasa filtrului, ce se află în rezervorul pompei de ulei (filtre interne). Pentru înlocuirea cartuşului filtrant, parcurgeţi paşii următori: 1. Demontaţi şuruburile de fixare a rezervorului de ulei pe carcasa pompei, coborâţi cu atenţie rezervorul şi aşezaţi-l deoparte. 2. Utilizaţi o cheie cu bandă, o cheie de ţevi sau un cleşte reglabil pentru a desfileta capacul (conform figurii). Atenţie: Utilizaţi o şurubelniţă sau o sculă similară pentru a împiedica filtrul să se rotească în timpul demontării capacului. 3. Scoateţi cartuşul filtrant din carcasa filtrului de ulei odată demontat capacul. 4. Curăţaţi interiorul carcasei filtrului şi capacul filtrului dacă este necesar. 5. Montaţi noul cartuş filtrant pentru ulei (P/N 94-3059), garnitura inelară şi capacul filtrului. Utilizaţi aceleaşi scule utilizate la demontarea capacului filtrului pentru a-l strânge - nu îl strângeţi exagerat. 6. Montaţi la loc rezervorul de ulei; asiguraţi-vă că s-a aşezat corespunzător garnitura între rezervor şi flanşa superioară.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

245

Întreţinerea

sistemului de lichid de răcire

Curăţarea tăvii de aşchii

Cea mai frecventă interacţiune cu rezervorul de lichid de răcire va viza tava de aşchii. În funcţie de tipul de material frezat, poate fi necesar ca tava de aşchii să fie scoasă şi curăţată de câteva ori pe zi.

.

Coş cu sită pentru aşchii: scoateţi, goliţi, înlocuiţi sita dacă este cazul

Dacă tava de aşchii este prevăzută cu un coş cu sită pentru aşchii, curăţaţi coşul de aşchii, inspectaţi plasa sitei şi înlocuiţi-o dacă este deteriorată, apoi montaţi la loc coşul cu sită în tava de aşchii.
Pompă TSC Casetă filtru Inel de siguranţă Sită filtru filtru Scoateţi sita filtrului pentru curăţare Manetă tavă

Filtru separator Pompă standard Tavă aşchii Ansamblu flotor

Filtru pompă TSC

.

Demontarea pompei (este prezentat rezervorul de 55 de galoane)

Rezervorul de lichid de răcire va fi curăţat lunar (săptămânal în cazul TSC). Rezervorul poate fi scos prin partea inferioară a maşinii pentru asigurarea unui acces mai bun, fie prin ridicarea pompelor din rezervor (apucând platforma pompei de mânere şi ridicând-o), fie prin decuplarea furtunurilor (păstraţi o cheie în tavă) şi a cablurilor de alimentare, în funcţie de metoda cea mai convenabilă.
NOTĂ: Pompa TSC are un filtru, amplasat în partea inferioară a pompei, ce necesită de asemenea să fie curăţat săptămânal.

246

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Dacă senzorul de nivel indică plin, dar pompa începe să prezinte fenomenul de cavitaţie, filtrul separator trebuie curăţat. Extrageţi filtrul separator din rezervor şi bateţi-l uşor de containerul de şpan sau utilizaţi un furtun de aer comprimat pentru a îndepărta aşchiile în exces.
Spre păpușa portsculă Spre păpușa portsculă Filtrul TSC Pompa standard Pompa TSC Tava de așchii Capacul senzorului de nivel Filtrul separator Filtrul separator

Capac simplu Manetă

.

Demontarea rezervorului (este prezentat rezervorul de 55 de galoane)

Demontarea componentelor rezervorului (este prezentat rezervorul de 55 de galoane)

Demontarea componentelor rezervorului constă în apucarea şi ridicarea capacului de pe rezervorul de lichid de răcire. Capacele nu sunt fixate pe rezervor. Rezervorul poate fi curăţat prin utilizarea unui aspirator de atelier standard. Dacă există acumulări de aşchii în exces, utilizaţi o lopăţică pentru a îndepărta aşchiile.

Consideraţii cu privire la lichidul de răcire şi rezervorul de lichid de răcire

În cursul funcţionării maşinii, apa se va evapora, ceea ce va duce la modificarea concentraţiei lichidului de răcire. Lichidul de răcire este de asemenea eliminat din maşină odată cu piesele. Un amestec adecvat de lichid de răcire are o concentraţie între 6% şi 7%. Pentru completarea lichidului de răcire, se va utiliza doar lichid de răcire sau apă demineralizată. Asiguraţi-vă că nivelul concentraţiei este în limitele specificate. Se va utiliza un refractometru pentru verificarea concentraţiei. Lichidul de răcire va fi înlocuit periodic. Se va stabili şi respecta un program de înlocuire periodică. Aceasta va preveni acumularea de ulei de maşină în lichidul de răcire şi va asigura menţinerea unei concentraţii şi capacităţi de lubrifiere adecvate ale acestuia. Înainte să mişcaţi rezervorul de lichid de răcire pentru întreţinere, extrageţi pompa/pompele de lichid de răcire şi aşezaţi-le deoparte. Nu le decuplaţi de la maşină şi nu încercaţi să demontaţi rezervorul de pe maşină cu pompa/pompele instalate şi racordate. Lichidul de răcire al maşinii trebuie să fie un lichid de răcire/lubrifiere sintetic solubil în apă, pe bază de ulei sintetic sau pe baze sintetice. Utilizarea de uleiuri minerale va duce la deteriorarea componentelor din cauciuc de la nivelul întregii maşini şi la invalidarea garanţiei. Lichidul de răcire trebuie să conţină aditivi anticorozivi. Nu utilizaţi apă drept lichid de răcire; componentele maşinii se vor rugini. Nu utilizaţi lichide inflamabile drept lichid de răcire. Lichidele acide sau puternic bazice vor duce la deteriorarea componentelor de la nivelul întregii maşini.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

247

Întreţinerea TSC

Pompa TSC este o pompă cu roţi dinţate de precizie ce se va uza mai repede şi vor apărea pierderi de presiune dacă în lichidul de răcire sunt prezente particule abrazive. • Verificaţi filtrul TSC cu sistemul în funcţiune şi fără sculă în arborele principal. Înlocuiţi filtrul atunci când acesta este colmatat. • După înlocuirea sau curăţarea cartuşelor filtrante, lăsaţi în funcţiune sistemul TSC fără sculă în arborele principal timp de cel puţin un minut pentru a amorsa sistemul. • Lichidul de răcire se va consuma mai rapid atunci când sistemul TSC este în funcţiune. Asiguraţi-vă că menţineţi lichidul de răcire la un nivel corespunzător şi verificaţi mai frecvent nivelul acestuia (verificaţi-l la sfârşitul fiecărui schimb de lucru de opt ore). Uzura prematură a pompei poate rezulta şi ca urmare a funcţionării acesteia cu un nivel scăzut de lichid de răcire în rezervor.

Întreţinerea TSC1000

Înainte de orice intervenţie de întreţinere asupra sistemului de 1000 psi, deconectaţi sursa de alimentare; decuplaţi-o de la reţeaua de alimentare.
Manetă Capac dublu Pompa standard Pompa TSC Filtrul suplimentar

.

Capacul senzorului de nivel

Înlocuirea Filtru suportului filtrului separator de tip sac

Verificaţi zilnic nivelul de ulei. Dacă nivelul uleiului este scăzut, completaţi cu ulei prin buşonul de umplere de pe rezervor. Umpleţi rezervorul la circa 25% din capacitate cu ulei sintetic 5-30W.

Înlocuirea cartuşului filtrului auxiliar

Înlocuiţi sacul filtrului atunci când manometrul filtrului indică un nivel de vacuum de -5 ţoli Hg sau mai mult. Nu permiteţi un nivel de sucţiune de peste -10 ţoli Hg, în caz contrar pompa putându-se avaria. Înlocuiţi cu un sac de filtru de 25 microni (Haas P/N 93-9130). Slăbiţi clemele şi deschideţi capacul. Utilizaţi maneta pentru a scoate coşul (cartuşul filtrant va fi scos odată cu coşul). Scoateţi cartuşul filtrant din coş şi eliminaţi-l. Curăţaţi coşul. Introduceţi un cartuş filtrant nou şi montaţi la loc coşul (cu cartuşul). Închideţi capacul şi asiguraţi clemele.

248

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Uleiul pentru SMTC/transmisie VMC Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze SMTC
Discul cu numere al caruselului Montarea discului BHCS (6) Fulia casetei cu came Umplere ulei/ aerisire

Nivelul Oil Fill Level de umplere ulei
.

Nivelul de umplere ulei

Freze verticale

Freze verticale: Verificaţi nivelul de ulei în vizor în poziţia indicată. Nivelul de ulei corect este la jumătatea vizorului. Dacă este necesară completarea uleiului, demontaţi amortizorul de zgomot de bronz din partea superioară a casetei cu came. Turnaţi uleiul încet până la nivelul corect (capacitatea este de 6 sferturi de galon), apoi montaţi la loc amortizorul de zgomot.

Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze a arborelui principal

Arborii principali cu con ISO 50 - Demontaţi placa de vizitare din partea dreaptă a coloanei pentru a accesa joja de nivel al uleiului din cutia de viteze a arborelui principal. Arborii principali cu con ISO 40 - Nu se poate determina nivelul uleiului din cutia de viteze a arborelui principal. Goliţi, apoi introduceţi uleiul în cutia de viteze.

Înlocuirea uleiului de transmisie la frezele verticale cu con ISO 40

Nu există un indicator vizibil pentru nivelul uleiului de transmisie la modelele VF 1-6/40T. Pentru a completa uleiul de transmisie, demontaţi panoul de acces amplasat direct în spatele păpuşii portsculă. Aceasta va expune tubul de preaplin pentru uleiul de transmisie. Aşezaţi un recipient pe masă, sub acesta. Avansaţi rapid manual axa Z până la cursa maximă a axei. Scoateţi maşina de sub tensiune. Căutaţi paharul de umplere pentru uleiul de transmisie, accesat prin partea superioară a carcasei motorului. Pentru umplere este prevăzută o degajare în partea superioară a capacului din tablă al carcasei. Turnaţi încet ulei Mobil SHC 625 până când începe să se scurgă ulei din tubul de preaplin; această scurgere indică faptul că rezervorul este plin. Închideţi paharul de umplere pentru uleiul de transmisie, ştergeţi tubul de preaplin şi montaţi la loc capacul de acces. Uleiul scurs va fi considerat a fi uzat şi va fi eliminat corespunzător.
Transmission Oil Fill Cup Spindle Head Motor Transmission Access Panel Reservoir View Rotated 1808
.

Transmission Transmission Fill Plug Sight Glass Access Cover

Oil Fill Pipe

Oil Overflow Pipe

VF 1-6 40 Taper

VF 6 through 11 50T

NOTĂ: Maşina VF-5 cu con ISO 50 nu are un vizor de nivel; uleiul este circulat direct peste angrenaje prin intermediul unui furtun.

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

249

Înlocuirea uleiului

1. Demontaţi capacul din tablă de pe păpuşa portsculă. 2. Demontaţi traductorul de cod şi placa de montaj a traductorului de cod. 3. Demontaţi buşonul de golire a uleiului. În timp ce se scurge uleiul, verificaţi magnetul dacă prezintă acumulări de particule metalice. 4. Montaţi la loc buşonul de golire a uleiului şi introduceţi în carcasa cutiei de viteze 1¼ litri de ulei de transmisie Mobil SHC 625 prin paharul de umplere din partea superioară. 5. Montaţi la loc buşonul de preaplin; aplicaţi puţină pastă de etanşare şuruburi pe filet. (Nu utilizaţi o pastă de asigurare şuruburi) Montaţi la loc traductorul de cod şi asiguraţi-vă că orientarea arborelui principal este corectă. 6. Montaţi capacul din tablă, lăsaţi arborele principal în funcţiune pentru a se încălzi şi verificaţi dacă există scurgeri.

Uleiul

pentru

SMTC/transmisie HMC

Verificarea nivelului de ulei al cutiei de viteze SMTC

Demontaţi buşonul şi verificaţi cu degetul dacă există ulei. Dacă nu simţiţi ulei, completaţi cu ulei până când iese ulei din orificiu (capacitatea este de 8 sferturi de galon). Montaţi la loc buşonul.
Bușonul de umplere ulei

.

Verificarea

nivelului de ulei al cutiei de viteze a arborelui principal

EC-300/400/500 şi seria ES-5 - Maşinile orizontale mai mici nu au cutie de viteze pentru arborele principal. EC-630/1600/2000/3000 - Demontaţi capacul din tablă pentru a avea acces la transmisie. Verificaţi nivelul de ulei în vizorul din partea laterală a cutiei de viteze conform figurii. Nivelul de ulei trebuie să se afle la jumătatea vizorului. Completaţi după caz.
Umplere ulei Orificiu de umplere ulei

Golire ulei

Vizorul de ulei Bușonul de golire ulei

Vizualizare nivel ulei
.

EC-1600

HS-3/4/6/7

250

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Înlocuirea uleiului din cutia de viteze a arborelui principal
1. Demontaţi capacul din tablă de pe păpuşa portsculă. 2. Demontaţi buşonul de golire conform figurii. Verificaţi buşonul de golire magnetic dacă prezintă acumulări de particule metalice. 3. Suflaţi cu un furtun de aer comprimat zona din vecinătatea orificiului de umplere pentru a preveni pătrunderea murdăriei şi a particulelor metalice în carcasa cutiei de viteze. Demontaţi buşonul de umplere. 4. Completaţi cu ulei de transmisie Mobil SHC 625 până când nivelul uleiului ajunge la jumătatea vizorului. 5. Lăsaţi arborele principal în funcţiune pentru a se încălzi şi verificaţi dacă există scurgeri. Întreţinerea
schimbătorului de scule cu

38

de scule

HS 3/4/6/7

Semestrial • Lubrifiaţi mecanismul de acţionare a magaziei, oala de scule şi glisierele schimbătorului de scule cu vaselină roşie; • Lubrifiaţi axul braţului cu vaselină Moly.

Anual • Lubrifiaţi ghidajele liniare ale glisierelor schimbătorului de scule cu vaselină roşie.

Tensionarea lanţului oalei de scule

Tensionarea lanţului oalei de scule va fi verificată periodic. Reglarea tensionării lanţului se face în partea inferioară a magaziei. Slăbiţi cele patru şuruburi SHCS M12x50 din partea frontală a magaziei. Astfel se va permite mişcarea plăcii. Slăbiţi piuliţa hexagonală de blocare a axului şi strângeţi axul cu ajutorul şurubului hexagonal. Blocaţi dispozitivul de reglare cu piuliţa hexagonală de blocare şi strângeţi la loc cele patru şuruburi SHCS 12x50. Tensionarea nu va modifica poziţionarea oalei indexate, însă verificaţi poziţionarea cilindrului de împingere manuală a sculei şi oala de scule.
rotativă a schimbătorului de palete

Seria EC - Masa EC-300

Înlocuirea uleiului
Verificaţi periodic nivelul uleiului din rezervor şi menţineţi uleiul la nivelul specificat. Nu este necesar să se înlocuiască uleiul.
Rotary Table Oil Reservoir

Clam Shell Remove (3) BHCS on Sides Remove (8) BHCS on Bottom
.

Remove row of (6) BHCS on Top

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

251

EC-400 - Masa rotativă cu a patra axă completă (la fiecare 2 ani)
Intrare ulei Preumplere Vizorul de nivel ulei

Partea paletelor

Partea arborelui principal

Aerisire (depresurizare)

Rezervorul de ulei

Plonjor supapă electromagnetică
.

Golire ulei

Racordul de umplere ulei

1. Demontaţi cele paiprezece (14) şuruburi BHCS ale capacului de protecţie a glisierei din dreapta a axei Z din capătul receptorului şi glisaţi-l spre coloană. 2. Demontaţi capacul de protecţie al glisierei din stânga a axei Z: Avansaţi rapid axa Z complet spre coloană şi rotiţi cadrul H cu 45° în sens antiorar. Demontaţi cele treisprezece (13) şuruburi BHCS de fixare a capacului de protecţie glisieră pe receptor şi scoateţi-l prin uşa consolei de comandă. 3. Decuplaţi rezervorul din capătul indexorului mesei rotative şi obturaţi cu un dop capătul furtunului. 4. Demontaţi buşonul de golire din partea opusă a indexorului mesei rotative. Montaţi la loc buşonul în orificiu după golirea uleiului. 5. Demontaţi buşonul din orificiul de aerisire din partea laterală a platoului. 6. Introduceţi uleiul pentru masa rotativă până când începe să se scurgă ulei prin orificiul de aerisire, apoi montaţi buşonul în acesta. 7. Montaţi la loc furtunul rezervorului şi capacele de protecţie glisiere. Comandaţi repetat receptorul între 180° şi 0° timp de cincisprezece minute. Nivelul din rezervor va scădea pe măsură ce se continuă înlocuirea uleiului. Completaţi cu ulei după caz până imediat sub marcajul de nivel maxim.
Vizorul de nivel ulei Umplere ulei Aerisire

Rezervorul de ulei

Vedere din faţă
.

Vedere laterală

Golire ulei

EC-400 Indexorul mesei rotative

EC-400 Indexorul mesei rotative 1. Demontaţi buşonul de golire aflat în partea stângă a indexorului mesei rotative. Montaţi la loc buşonul după golirea uleiului. 2. Demontaţi buşonul din orificiul de aerisire aflat în partea din dreapta sus faţă de orificiul de golire. 3. Introduceţi ulei în indexorul mesei rotative prin orificiul de umplere, conform figurii. Montaţi la loc buşonul atunci când începe să se scurgă ulei prin orificiul de aerisire. 4. Comandaţi rotaţia între 180° şi 0° timp de cincisprezece minute. Astfel va fi eliminat aerul rămas în sistem. Indexorul mesei rotative este plin atunci când nivelul uleiului este la jumătatea vizorului. Completaţi după caz. 5. Montaţi la loc capacul de protecţie glisieră.

252

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Frâna

hidraulică

(EC-1600-3000, HS3-7R)

Verificaţi nivelul lichidului de frână observând nivelul de lichid din servomecanism. Pentru a verifica EC 1600-3000, demontaţi capacul servofrânei. Capacul/ servomecanismul este amplasat în dreapta, în partea frontală a maşinii. Servofrâna HS 3-7R este amplasată în partea maşinii pe care se află consola operatorului. Demontaţi capacul de protecţie glisieră de pe masă şi glisaţi-l afară de pe masă.

Conducte de aer regulator Conductă de frână Filtru aerisire MAX ServomeMIN canism Nivelul de ulei
.

Inelul de frână

Introducerea uleiului

Utilizaţi exclusiv Mobil SHC 525. Demontaţi filtrul de aerisire de pe ansamblul servofrânei şi introduceţi uleiul. Nivelul corect al uleiului este situat între marcajele de minim şi maxim de pe servomecanism.
sistemului de echilibrare

Încărcarea

Cuplaţi capătul racordului CGA 580 al setului de încărcare/descărcare la sursa de presiune. Asiguraţi-vă că maneta în T a ventilului de gaz este rotită complet în sens antiorar. Cuplaţi setul de încărcare/descărcare prin strângerea cu mâna a ventilului de gaz pe supapa Schrader, apoi utilizaţi o cheie fixă pentru a-l strânge uşor. Presurizaţi sistemul la nivelul prescris, conform diagramei referitoare la presiunile necesare în rezervor prezentate în continuare.
NOTĂ: Pentru VF-6/8, respectaţi procedura de montare a rezervorului hidraulic. NOTĂ: Utilizaţi azot uscat conform reglementărilor (clasa pentru sudură este acceptabilă), ce acceptă un racord cu filet pe dreapta CGA 580. Nu utilizaţi aer comprimat, oxigen sau gaze inflamabile. Consultaţi tabelul de mai jos şi verificaţi presiunea conform poziţiilor maşinii şi păpuşii portsculă, respectiv verificaţi dacă cilindrul este aşezat în locaş.

Maşină
VF-3/4 VF-3YT/50 VF-5/40 VF-5/50 VF-6/7/10 50T VF-8/9/11 50T VR VS HS EC-630/1600/2000/3000

Presiune în rezervor la capăt de cursă
1150 psi 1100 psi 875 psi 1100 psi 1150 psi 1550 psi 1025 psi 1250 psi 1250 psi 800 psi

96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

253

Seria VR Următoarele intervenţii trebuie efectuate în afara intervenţiilor de întreţinere periodică. Interval Lunar • Gresaţi toate punctele de pivotare ale subansamblului schimbătorului de scule. • Verificaţi uleiul în trei (3) zone ale păpuşii portsculă. Capacele axei A trebuie demontate pentru a avea acces la buşonul de umplere şi vizorul de nivel. Buşonul de umplere al axei B este în afară carcasei. Introduceţi ulei Mobil SHC-634 în orificiul de umplere din partea superioară a carcasei. Anual • Înlocuiţi uleiul în trei (3) zone ale păpuşii portsculă. Pentru zonele de pe fiecare latură a păpuşii portsculă (axa A), demontaţi buşonul de golire (4 BHCS) şi goliţi uleiul. Notă: Demontaţi buşonul aflat cel mai aproape de partea din faţă a laturii din stânga a păpuşii portsculă, respectiv buşonul dinspre partea din spate a laturii din dreapta a păpuşii portsculă. Umpleţi cele două zone cu ulei Mobil SHC-634 conform celor descrise în secţiunea „Lunar” de mai sus. Axa B Pentru zona posterioară a păpuşii portsculă, demontaţi dopul filetat 1/4” NPT de pe conductă cu o cheie Allen şi goliţi uleiul. Notă: Dopul filetat se află în apropierea centrului acestei zone. Umpleţi cu ulei Mobil SHC-634 conform celor descrise în secţiunea „Lunar” de mai sus. Poziţiile orificiilor de umplere
Orificiul de umplere 1

Întreţinere efectuată

Poziţiile bușoanelor de golire

Îndepărtaţi vizorul pentru umplere Orificiul de umplere 3

Îndepărtaţi plăcile de acoperire (de pe ambele părţi)
.

Orificiul de umplere 2

1

2

3

254

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

96-0082 rev AN 04-2012

Seria VR - Filtrul

de aer

Frezele VR sunt echipate cu un filtru de aer (P/N 59-9088) pentru carcasa motorului. Intervalul de înlocuire recomandat este de o lună sau mai puţin, în funcţie de mediul de prelucrare. Filtrul de aer este amplasat în spatele capacului păpuşii portsculă. Pentru demontarea filtrului de aer, trageţi pur şi simplu de filtru în sus; filtrul va glisa în sus afară din suport. Pentru înlocuirea filtrului, glisaţi noul filtru de aer, orientat corespunzător pentru filtrarea aerului, în carcasa motorului. Sensul fluxului de aer în filtru este indicat de o etichetă de pe filtrul de înlocuire.
Filter Slides Out Air Filter (59-9088) 5AX Head Cover Back Plate (25-4362)

(Back View)

.

VR-11 Air Filter Location
sistemului de echilibrare cu arc pneumatic

Seria VR - Înlocuirea

Arcul pneumatic de echilibrare şi capetele tijei vor fi înlocuite la fiecare doi (2) ani. 1. Verificaţi dacă axa A este la 0 grade înainte să începeţi. Apăsaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) înainte să începeţi dezasamblarea. 2. Demontaţi capacul din tablă şi desfiletaţi cele două şuruburi SHCS 3/8-16 (1). 3. Slăbiţi şurubul SHCS 1/4-20 (2) şi strângeţi cele două şuruburi SHCS 3/8-16 (1); aceasta va menţine pretensionarea camei în vederea efectuării pasului următor. 4. Demontaţi şurubul SHCS 3/8-16 de fixare a arcului pneumatic şi capetelor tijei (3). 5. Strângeţi capetele tijei pe arcul pneumatic şi asiguraţi arcul pneumatic cu cele două şuruburi SHCS 3/8-16 demontate la pasul 4.
Amortizorul pneumatic P/N 93-4367
1

2

3
.

6. Slăbiţi uşor şuruburile SHCS 3/8-16 (1). Înfiletaţi şurubul SHCS 1/4-20 pentru a pretensiona forţat în jos cama de echilibrare (aceasta va împinge arcul pneumatic spre interior). Strângeţi acest şurub de reglare până când fantele din camă vin în contact cu partea superioară a şuruburilor de montaj. Strângeţi cele două şuruburi SHCS 3/8-16 (1); acestea vor menţine în poziţie cama pretensionată. 7. Montaţi la loc capacul din tablă, resetaţi butonul E-stop (oprire de urgenţă) şi ştergeţi alarmele.
96-0228 rev AN 04-2012

Freza - Manualul Operatorului Traducerea instrucţiunilor originale

255

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->