You are on page 1of 13

Moment Diary som kontaktbog

mellem skole, forældre og aflastning

Lidt om mig.

IKT vejleder på Dybkær Specialskole / Videnshus
Dybkær i Silkeborg

Arbejdet med iPhone siden 2008 og ipads siden 2010

Deltager i flere netværk omkring brugen af apps.

Skriver bloggen
www.specialundervisningikt.blogspot.dk

Erfaringer fra
Dybkær Specialskole

Opstartsprojekt sammen med
Skovbo omkring 5 elever

“Nemt at bruge”

“Vi har den jo lige ved
hånden alligevel”

“Skulle alle ikke have
sådan en?”

1/3 af alle eleverne bruger
nu MD på deres egen iPad.

Formål

• At benytte Ipaden som
daglig kommunikationsform
mellem forældre, bosted og
skolen.
• Inddrage barnet i denne
kommunikation.

Muligheder med Moment Diary

Dagbogsform men mulighed for kalender.

Indsætte billede, lyd, film og tekst.

Mulighed for at synkronisere til flere, så forældre
kan følge med.

Backup i icloud eller til en computer.

Gratis!

Overvejelser
• Gengiv succesfyldte episoder
med billeder og film.
• Brug skriftsprog eller et opkald
hvis det er ting der er
vanskelige.
• Skriv ikke personfølsomme
oplysninger.
• Sørg for en kode som kun
brugerne af app’en kender.

Muligheder i
Moment diary
• Indstillinger herunder kode
• Mulighed for forskellig visning
• Skrive indlæg. Brug #tag til særlige
vigtige indlæg.
• Indtale indlæg
• Foto/video direkte
• Foto/video fra fotorullen
• Slette indlæg
• Synkronisering

Pause

Backup af data

Brug en computer og et trådløst netværk.

Tryk på pil ikonet og vælg “export”

Se evt. min blog for videoguide.
www.specialundervisningikt.blogspot.dk

Flytte foto/film fra en ipad til en anden
• Brug app'en Video Transfer gratis
• Åben app'en på begge enheder
• Find foto/film du vil flytte
• Lange film kan godt give
problemer
• Gratis!

Tips og tricks med iPad
• Forenklet adgang slås til med
koden 1234
• Låser en app ved at trykke 3 gange
på hjemmeknappen
• Tvinge et program til lukning ved
fejl
• iOS 8 giver mulighed for brug af
kontakt

App ideer til børn med multihandicap

Cause and effect sensory light box

Big bang pictures / patterns

Touch trainer

Switch Accessible Puzzles

Switch Trainer fra Lifetool

Uncolor Pro

iPad ressourser

Min blog http://specialundervisningikt.blogspot.dk

https://www.facebook.com/groups/
appstilboernogvoksnemedspeciellebehov/

www.teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.dk/