P. 1
LobszangRampaHarmadikszemJavtott

LobszangRampaHarmadikszemJavtott

|Views: 2|Likes:
Published by Ágnes Varga

More info:

Published by: Ágnes Varga on Aug 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/04/2014

pdf

text

original

Sections

 • 12 HARMADIK SZEM
 • 14 HARMADIK SZEM
 • 16 HARMADIK SZEM
 • 18 HARMADIK SZEM
 • 20 HARMADIK SZEM
 • 22 HARMADIK SZEM
 • 24 HARMADIK SZEM
 • 26 HARMADIK SZEM
 • 28 HARMADIK SZEM
 • 30 HARMADIK SZEM
 • 32 HARMADIK SZEM
 • 34 HARMADIK SZEM
 • 36 HARMADIK SZEM
 • 38 HARMADIK SZEM
 • 40 HARMADIK SZEM
 • 42 HARMADIK SZEM
 • 44 HARMADIK SZEM
 • 46 HARMADIK SZEM
 • 48 HARMADIK SZEM
 • 50 HARMADIK SZEM
 • 52 HARMADIK SZEM
 • 54 HARMADIK SZEM
 • 56 HARMADIK SZEM
 • 58 HARMADIK SZEM
 • 60 HARMADIK SZEM
 • 62 HARMADIK SZEM
 • 66 HARMADIK SZEM
 • 68 HARMADIK SZEM
 • 70 HARMADIK SZEM
 • 72 HARMADIK SZEM
 • 74 HARMADIK SZEM
 • 76 HARMADIK SZEM
 • 78 HARMADIK SZEM
 • 80 HARMADIK SZEM
 • 82 HARMADIK SZEM
 • 84 HARMADIK SZEM
 • 86 HARMADIK SZEM
 • 88 HARMADIK SZEM
 • 90 HARMADIK SZEM
 • 92 HARMADIK SZEM
 • 94 HARMADIK SZEM
 • 96 HARMADIK SZEM
 • 98 HARMADIK SZEM
 • 100 HARMADIK SZEM
 • 102 HARMADIK SZEM
 • 104 HARMADIK SZEM
 • 106 HARMADIK SZEM
 • 108 HARMADIK SZEM
 • 110 HARMADIK SZEM
 • 112 HARMADIK SZEM
 • 116 HARMADIK SZEM
 • 118 HARMADIK SZEM
 • 120 HARMADIK SZEM
 • 122 HARMADIK SZEM
 • 124 HARMADIK SZEM
 • 126 HARMADIK SZEM
 • 128 HARMADIK SZEM
 • 130 HARMADIK SZEM
 • 134 HARMADIK SZEM
 • 136 HARMADIK SZEM
 • 138 HARMADIK SZEM
 • 140 HARMADIK SZEM
 • 142 HARMADIK SZEM
 • 144 HARMADIK SZEM
 • 146 HARMADIK SZEM
 • 148 HARMADIK SZEM
 • 150 HARMADIK SZEM
 • 152 HARMADIK SZEM
 • 154 HARMADIK SZEM
 • 156 HARMADIK SZEM
 • 158 HARMADIK SZEM
 • 160 HARMADIK SZEM
 • 162 HARMADIK SZEM
 • 166 HARMADIK SZEM
 • 168 HARMADIK SZEM
 • 170 HARMADIK SZEM
 • 172 HARMADIK SZEM
 • 174 HARMADIK SZEM
 • 176 HARMADIK SZEM
 • 178 HARMADIK SZEM
 • 180 HARMADIK SZEM
 • 184 HARMADIK SZEM
 • 186 HARMADIK SZEM
 • 188 HARMADIK SZEM
 • 190 HARMADIK SZEM
 • 192 HARMADIK SZEM
 • 196 HARMADIK SZEM
 • 198 HARMADIK SZEM
 • 200 HARMADIK SZEM
 • 202 HARMADIK SZEM
 • 204 HARMADIK SZEM
 • 206 HARMADIK SZEM
 • 208 HARMADIK SZEM
 • 210 HARMADIK SZEM
 • 214 HARMADIK SZEM
 • 216 HARMADIK SZEM
 • 218 HARMADIK SZEM
 • 220 HARMADIK SZEM

igazat írtak és pontosan. hogy tényleg van ilyen hal. ahol igyekeztem elles­ ni a nyelvet azoktól az angol és amerikai nőbetegektől. így tapasztalatból tudom. K. megkövesedett" halat. ki vagyok valójában. a vi­ lág más tájain nem ismerik. Ez a könyv azonban nem a kínzásokról szól. Kevés tibeti jutott el ebbe az idegen nyugati világba. Ezért a könyvben megváltoztat­ tam a magam és barátaim nevét. 9 . de sosem tanultam rendszeresen angolul. Lobszang Rámpa íródott a Fa-Juh évében. és egy példányát hűtött repülőgépen az Egyesült Államokba szállították . és hamis szín­ ben tüntetnek fel. Voltam kommunisták és japánok kezeiben. Tibet a te országod.ahogyan azt korábban megjövendölték kommunista hordák szállták meg. Könyvem szerkezete és nyelve sok kíván­ nivalót hagy maga után. Sokat tettem a kommunizmus el­ len. akik szintén hadifoglyok voltak. mit tesz az emberrel a kínzás. Azokat is. így teszek én is. én vagyok az egyik. Kinevették.írta valaki egy távoli országról. Végül bebizonyosodott. „Angol iskolám" egy japán fogolytábor volt. és barátaimat. akik láttak „élő. Mondják. melyet régóta félreértenek. „Az emberek teknőcön lovagolnak a tengerben" . Szeretett hazámat .tanulmányozás céljából. írni „próbálgató módszerrel" tanultam.A SZERZŐ ELŐSZAVA Tibeti vagyok. bántódás érné. Nekik sem hittek. akik kommunista országokban élnek. néhány állításom hihetetlen. ha kiderülne. Később kiderült. hanem egy békeszerető országról.

vízimadarak jártak arra. Egész életében szigorú és kemény ember volt. pásztorok nógatták a lassú mozgású jakokat.így hívták . Majdnem két méter magas volt.Első fejezet A GYEREKKOR . majd köpött egyet a porba. s most. őt is testalkata és ereje miatt választották ki. Az a komoly feladat várt rám. Meg akart szabadulni lovasától.bömm. Kelet-Tibetnek van 11 . bömm -. Nakkimnak . . hozzá illő széles termettel. Közelebb a Kígyó Templom tavának kék vize fodrozódott. hogy megüljem az igencsak ódzkodó pónilovat. A Potala arany háztetői és kupolái ragyogtak a szikrázó napsü­ tésben. az egyik kelet-tibeti tartományból származott. Öreg Cu kíméletlen és félelmetes mesternek bizonyult. Messzebb. Kham-ból. a szerzetes-ze­ nészek gyakoroltak a tömegtől távol a mezőn. De nem volt időm az ilyen köznapi és banális dolgokra. éppen kifelé hajtották őket Lhászából. a köves út mentén kiabálás és kiáltozás hallatszott. gyakran elvesztette a türelmét. Mit szól majd nemes apád? . A közelben réztrombiták megrázóan mély hangja zúgott. de a hatalmas válltömés még nagyobbnak mutatta. s akárcsak más társát. mint egy négyéves fiúcska nevelője és lovaglómestere. hemperegjen és a levegőben rugdalóddzon.Ezzel az öreg Cu na­ gyot húzott a póni hátsó fertályára és a szerencsétlen lovasra.Ajjaj! Négyéves és nem tud megmaradni a lovon! Sosem lesz belőled férfi.más járt az eszében. hogy szabadon legelésszen.

Hosszú botjukat habozás nélkül használatba vették. akiket felbátorított a brit invázió sikere. Apa gesztenyebarna hajával. nem tudott sokat gyalogolni. akik hozzá ha­ sonlóan megbirkóztak Kham tartomány embereivel és győztesen kerültek ki a küzdelemből. A britek 1904-ben Younghusband ezredes veze­ tésével megszállták Tibetet és rengeteg kárt okoztak. a kínai forradalom idején a kínai csapatokat kivonták Lhászából. és alig akadtak. és a dalai láma Mongóliá­ ba menekült. a barátságot úgy lehet legkönnyebben fenntartani. 1909-ben . Távollétében a kormányzást a kabinet tagjaira. a legnehezebb napokban apámra és a kabinet töb- .) Apa termetes férfi volt. ha lerom­ bolják az épületeinket és legyilkolják az embereket. ahol a férfiak általában magasak és erősek. Ó'ket összeszedték. Családja úgyszintén az anyámé is . vaskos és majdnem száznyolcvan centiméter magas. most meg egy hercegecske szárazdaj­ kája! Nagyon megrokkant. szürke szemével kivételesnek számított. így állan­ dóan lóháton járt. ha egy szerencsétlen gonosztevőre akadtak. Távollétének egész ideje alatt. így szüleimnek jelentős befolyása volt országunk ügyeire. A dalai láma ismét visszavonult. ezúttal Indiába. 1912-ben a dalai láma újra hazatért Lhászába.Tibet első tíz családja közé tartozott.miután Pekingben is járt . belőlük lettek a láma­ kolostorok rendőrszerzetesei.12 HARMADIK SZEM egy része. befeketítették az arcukat. melynek nem értettük az okát. A britek 1904-ben megszálltak bennünket. (Később részletesebben írok majd a kormányzati formáról. 1910-ben a kínaiak. Sokan a két métert is meghaladták. A legtöbb tibetinek fekete haja és sötétbarna szeme van. Fiatalkorában fel tudott emelni egy pónit a földről. 1911-ben. hogy vadabbnak látsszanak.a dalai láma visszatért Lhászába. Kitömték a vállukat. Cu egyike volt a védőknek: a harcok során szétlőtték a bal csípőjét. köz­ tük apámra hagyta. Nyilván azt hitték. Akkoriban nehéz idők jártak Tibetre. Erejével volt mit dicsekedni. előzőleg azonban szörnyű bűntetteket követtek el népünkkel szemben. megostromolták a várost. Apát nem sokat láttuk. hogy nagyobb­ nak. Cu rendőrszerzetes volt. Apám a tibeti kormány egyik vezető embere volt. Gyakran hirtelen haragra gerjedt.

bozontos sörényű. aztán hirtelen megtorpant és lehajtotta a fejét. A GYEREKKOR 13 bi tagjára hárult Tibet kormányzásának teljes felelőssége. hogy a nyugat Tibet gazdagsága után sóvárog. Most. hogy . hosszú farkú jószág volt. Egyik kedvenc trükkje az volt. hogy bizonytalan lovasát ledobja. amikor még alig tudnak járni. Tibetben teokrácia uralkodott. ahol nincs kocsiforgalom. Úgy tűnt. Időnként a mesterlovasok alakzatot alkotva száguldanak át a síkságokon. annak a körútnak a mentén. okos. Cu személyes sértésnek vette. hogy apa kedve-kedélye sosem lett már olyan. és Cu szűkkeblűén osztogatott kegyeire bíztak. gyerekekre végképp nem maradt ideje. hogy a bölcseknek igazuk volt. várat­ lan mozdulattal felemelte a fejét. bebizonyosodott. Akkor odaállt mellém és önelégülten nézett rám. csak arra. A tibetiek sosem lovagolnak ügetésben. hogy amint az idegenek beteszik a lábukat. keskeny pofával. Ahogy tehetetlenül csúsztam előre a nyakán át a fején. Anya gyakran mondogatta. én különö­ sen dühítem. hogy nyeregből nyeregre ugranak. mely . a Hegycsúcs árnyékában. Lingkhor egyik felkapott negyedé­ ben. hogy meditálhassunk és legyőzzük a test korláta­ it. és minden utat gyalo­ gosan vagy lóháton kell megtenni. hogy a kommunisták megérkeztek Tibetbe. majd nyíllal és nyílvesszővel. Tibet­ ben a felsőbb osztály fiúgyermekeit már akkor lovagolni tanítják. hogy rosszul lovagolok. Állni tudnak a vágtató ló keskeny fanyergén. Otthonom Lhászában volt. hogy mielőtt földet értem volna.„megneveljen vagy betörjön". Nem vágytunk a külvilági „hala­ dásra". Döbbenetesen sokféle módot ismert arra. és azt is. lovat cserélnek úgy.apa szavaival . A tibeti nemesemberek nap mint nap. a bé­ kességnek vége. a pónik kicsik és a lovasok nevetségesen néznek ki egy ügető pónilovon. mozgó célra lőnek előbb puskával. Bölcseink régóta tudták. Általá­ ban a poroszkálás is megteszi. a vágtát pedig csak az edzésen gya­ korolják.I. úgy. hogy szaladt egy keveset. egy óriásit szaltóztam. mint annak előtte. és apai szeretetet sosem kaptunk tőle. Ránk. órákon keresztül gyakorolják a lovaglást. Nakkim. Én meg négyéves koromban alig tud­ tam megmaradni a lovon! A pónim. A lovasmesterség nagyon fontos egy olyan országban.

a külsőt. mint páriákra.és bocsátotta el . a kínai megszállás alatt. hosszú időre építették. mi pedig fent. ellenőrizte a háztartás gazdaságosságát. Apa négy emeletesként építtette újjá. Lingkhort főként zarándokok használják. Gyakran megláncolt elítéltek jöttek. Mikor nap­ nyugtakor megszólaltak a trombiták a kolostorokban. ide. könnyen lezuhant a földre.ha felfednék. Erre nem lehetett panasz. Születésem idején. kik vagyunk -.14 HARMADIK SZEM körbeveszi az egész várost. vagy valahogy így. A mi házunkat kőből. Éppen e fölött a bejárat fölött volt az intéző irodája. a parasztok­ nál fogazott pózna. mely a középső udvarra vezetett. Négyszög alakja volt. akik sze­ rencsétlenül jártak. Szerencsések voltunk. így nem épít­ het magasabb épületet. A nehéz bejárati kapu. Kemény fagerendáit a kínai megszállók nem tudták betörni. helyettük tehát a falat döntötték le. vagy eltávozott. aki bejött a házba. hogy az ember a sípcsontja épségét kockáztatta. Minthogy a korlátozás tulajdonképpen csak évente egy körmenetre vonatkozik. a házunkat részben szétlőtték és az épület belső fala romba dőlt. mert a ház nem nézett a körútra. Valamennyi főnemes gondoskodott környéke sze­ gényeiről. mint valamennyi ház Lhászában. Ó alkalmazta . sok házon a lapos tetőre könnyen szétszerelhető faszerkezetet emelnek tizenegy hónapra. az abla­ kához járultak a Ihászai koldusok eleségért. a miénk is kétszintes volt az utcai ol­ dalon. a legtöbb tibeti házban létra volt. Tibetben az elítélteket nem vetik meg és nem úgy tekintenek rájuk. A póznák ugyanis nagyon csúszósak voltak a rájuk kenődött jakvajtól. és így a körmenetek alkalmával nem nézhettünk el a dalai láma feje felett. leg­ többünket elítélhetnének.a sze­ mélyzetet. és aki megfeledkezett erről. Tudtuk. és nagy belső udvara. 1910-ben. Senkinek sem szabad lenézni a dalai lámára. mert nálunk a földszintről lépcsősor vezetett az emeletre. Mindenkit látott. . Három ilyen útgyűra van. amelyet csak úgy lehetett használni. mert Tibetben ke­ vés börtön volt. . így belátással bántunk azokkal. és az elítéltek az utcákon kóborolva élelmet kol­ dultak. hogy az éjszaka sötét­ jét átvészeljék. Az állatok a földszinten éltek. az idő­ től megfeketedett.

Négyéves voltam és igen gyenge lovas. Apa valóban szigorú ember volt. és elmondhassák az isteneknek. inni kívánnának. Tőlünk balra egy kis szentély volt. ott tanultak a szolgák gyerekei is. Házunk minden szárnyában volt egy kis templom.LA GYEREKKOR 15 Az intézőtől jobbra lévő szobákban két szerzetes lakott. hogy az istenek jó­ váhagyják tetteinket. Jaszo hatéves volt. ez a négyszögnek az úttól messze eső oldalán épült. de a mi helyzetünk megkívánta. Az órák hosszúak és változatosak voltak. imádkozzanak az istenek kegyéért. Amikor meghalt. ezért taníttatásom komolyabbra for­ dult. hogy a háztar­ tást megfelelően és a törvények szerint vezetik-e. a nővérem. Jaszodhara és én az épület új szárnyában laktunk. alkalmatlan a kemény nevelésre. nálunk ízle­ tes az étel. jobbra meg egy tanterem. A szentelt­ víztartóknak mindig ragyogni kellett. Most én lettem az örökös. Ott feküdt üres porhüvelye. és neveltetése mások szá­ mára is példaként szolgáljon. Az intézőtől balra a jogász lakott. hogy minél magasabb rangú egy fiú. gyerekek: a bátyám. hogy jobban tudjanak imádkozni. A hét. A kevésbé előkelő nemeseknél csak egy szerzetes élt. szenteltvízzel telt tálat naponta többször kitisztították és újratöltötték. Hétéves kora előtt eltávozott. hogy nálunk kettő le­ gyen. Háromévente visszatértek a lámakolostorba. A szer­ zeteseket jól táplálták. apának pedig példát kellett mutatnia a tör­ vények betartásában. Mi. ő ellenőrizte. én négy. melynek mindkettőnket alávetettek. arra az esetre. és mint egyházi herceg gondoskodott arról. amikor érte jöttek. Még ma is emlékszem. Paldzsör nem sokáig lakozott a testében. ugyanazt ették. hogy feldarabolják és a szokások szerint a dögevő madarakkal megetessék. amit a család. ha az istenek betérnének hozzánk és megszomjazván. A fontosabb események előtt tanácsot kértek tőlük és meg­ kérték őket. hogy fia hozzászokjon a kemény fegyelemhez. Paldzsör. A tibetiek na­ gyon törvénytisztelőek. A faragott oltár előtt állandóan égtek a jakvaj mécsesek. Nálunk az a szokás. annál . akik naponta imádkoztak. helyükre mások jöttek. és a halál emberei elvitték. afféle házi „papok" voltak. Gyenge fiúcska volt. és vissza­ tért a Sok Templom Földjére.

A nyüzsgésben és a beszélgetésben nem vettek észre. mindettől elvonultan éljen. hogy távol. A nemesemberek között voltak már ugyan néhányan. a felszerelésük teljesen rendben legyen. Összehurkoltam a kö­ tél két végét és belülről egy kampóra akasztottam. és Cu mindig körülöttük nyüzsgött. de akik élve marad­ tak. Az öve elszakadt. elérem egyikőjüket. hat fegyveres kísér­ te. én a zűrzavarban visszahúztam a kötelet és elinaltam anélkül. Cu a földszinten lakott az egyik szobában. hogy megtapasztalja a nehézségeket. gyermek. A lovászok még látni sem bírták. és a lova­ sok hozzásiettek.vagy ifjúkorban legyünk hát vele könyörtelenek. Valamilyen oknál fogva ez a hat lovas mindig a falnál várt. hogy a gyerekek életén könnyíteni kellene.Szóval. Ez volt az ország hivatalos álláspontja is. a pónikat és az igavonó állatokat. a huszonnégy órából tizennyolcat ébren töltöttünk. ö a következő­ képp gondolkodott: a szegény gyereknek felnőttkorában nincs re­ ménye a kényelemre. később is majdnem mindent túléltek. A magasabb osztályokhoz tartozó fiúnak. Elég kemény életünk volt. Egy nap nem volt dol­ gom. Az istállók mellett lakott. minden gazdagság és kényelem megadatik. Néuk. és most nem tudta elviselni. hogy gúnyolódhattam vele: . akik azt gondolták. hogy démonok markában van. amíg fiatal. mert a démonok esetleg megjelennek és elragadják az em- . és te­ kintettel legyen másokra.16 HARMADIK SZEM zordabb nevelést kap. hogy lelepleztek volna. Azt kiabálta. csakhogy apám nem tartozott közéjük. és ahogy apám megjelent. szeressük tehát és figyeljünk rá. nagyon közel a fő­ kapuhoz. le a lóról. apa ott tartotta húsz lovát. Mármint öten. hogy biztos ami biztos. Később nagy örömömre szolgált. A hatodikat valami hátrafelé húz­ ta. A tibetiek szerint nem bölcs dolog világosban el­ aludni. és miközben az egyik kísérő a felszerelését babrálta. óvato­ san áthúztam egy kötelet kemény bőrszíján. Rájöttem. te sem tudsz megma­ radni a lovon. ha felnő. Egyenruhát hordtak. ha kihajo­ lok a raktárablakon. odalovagoltak hozzá. Ebben a rendszerben a gyengék elpusztultak. Amikor apa kilovagolt. mert fontoskodott és beavat­ kozott a munkájukba. Megjelent apám. Évekig mint rendőrszerzetes sokféle emberrel találko­ zott.

a tiszteletre méltó Cic-cic sosem jött. nehogy a démon megszállja őket. A csecsemőket is felébresztik álmukból. de mikor az új épüle­ tek elkészültek. gyerekek. hogyan szólítja. összesen körülbelül hatvanan voltunk. így hívta az egyik szolga: .I. tudatuknál legyenek. Mi.Tisz­ teletreméltó Cic-cic. A betegeket szintén ébren tartják. az asztal vagy egy hosszú pad előtt. még a haldoklókra is vigyáz­ nak. aki valamilyen titokza­ tos ügyben az udvaron kódorgott. a tiszteletit. a földön ültünk keresztbe tett lábbal. Régebben ebédlőnek használták és a hozzánk látogató szerzetesek étkeztek benne. . a helyiségből tanterem lett. amíg be nem végezte a dolgát.és a köznyelv­ ből. A köznyelvet akkor használtuk. méltóztatnál idejönni és meginni ezt a hozzád méltatlan tejet? Mindegy volt. hogy a határmezs­ gyén át megleljék a helyes utat a másvilágba. a tiszteleti (honorifikus). ezért szerzetest hívnak hozzájuk. Az iskolában nyelveket is tanultunk: tibetit és kínait. Senki sem kivétel. mely úgy negyvenöt centiméter . ha a szolgákkal vagy a nálunk alacsonyabb rangúakkal. A tanterem elég nagy volt. Előkelő emberek lovát ez utóbbi nyelven kellett megszólítani! Zsarnoki természetű macskánkat például. ha magasabb . hogy amíg csak lehet.vagy velünk egyenrangúakkal beszéltünk. az arisztokraták nyelvét pe­ dig. A tibeti két külön nyelvből áll. A GYEREKKOR 17 bért.

lilás árnyalatot kedvelte. így túl drága ahhoz. hogy megértésre és méltányosságra tanítsa őket. Ha 753 szerzetes közül mindegyik 52 csésze campát iszik naponta.A jót jóval viszonozd! . a kész nyomtatólapot pedig fadúcnak.Segíts szomszédaidnak! . zsírkőszerű anyaggal dolgoztunk helyette. De akárhogy is volt. ezt éles késsel könnyen lehetett vágni. Én a pirosas krétákat kerestem. sosem láttuk. Puha. A következőképpen szóltak: . Indiából hozták. Én azonban ehhez nem voltam elég okos. azt hiszem. a „ceruzánk" pedig kemény kréta volt. hogy az ilyen példákat megoldja. mert a tibeti túl kemény és göcsörtös. mekkora tartály szükséges. Mi. Időnként romlott jaksajtot használtunk! Tanárunk egy dologról sosem felejtkezett el. mivel ugyancsak drága volt. majd mielőtt eljöt­ tünk az iskolából. Amint beléptünk a tanterembe. hogy a készlet egy hétre elegendő legyen? Jaszo nővéremnek gondolkodnia se kellett. a fát sem pazarolhattuk. végre magamra találtam. Helyette nagy. A számtan miatt sokat bosszankodtam. Háttal voltunk a tanárnak. amelyet a tengerszint felett 3600-3700 méternyire emelkedő Culahegyen gyűjtöttünk.A Törvény keményen bánik a gazdagokkal. és minden csésze öt­ nyolcad pint. A Culán sokféle kréta volt. Tibetben metszett falapokról nyomtatnak. vékony. Nagyon szerettem. Tibet­ ben a papírt házilag készítik. a puha mészkőben lévő fémes érctől kapták színüket. * A fametszést vésésnek szokták nevezni.) .18 HARMADIK SZEM magas lehetett.Olvasd és értsd meg a Szent Iratokat! . újra elismételtette őket. pi­ ros. (A szaklektor megjegyzése. harminc-negyven centiméter hosszú palatáblára írtunk. mikor fi­ gyel bennünket. felmondatta velünk a Törvényeket. kék és zöld. Ettől állandóan szorgalmasan dolgoztunk.Szelíd emberrel ne harcolj! . ezért a fametszést nagy dolognak tartják. Jaszo nővérem a lágyabb. és elég ügyesen csináltam. Ha a fametszés* következett. sárga. hogy gyerekekre pazarolják. gyere­ kek. örültünk nekik.

a Törvényeket táblákra vés­ ték.Ne légy adósa senkinek! Hogy mindig szem előtt legyenek. hogy érzékeltesse velük a könyörületességet. hogy vegyünk egy párat. merre. bár a játék is keményen folyt. nem szaladhattunk le a legkö­ zelebbi boltba. nem tudtuk kiszámítani. azokba tollakat szúrtak. Ke­ zünkben egy több mint négy és fél méteres rúddal nekifutottunk. és nem volt mindig komor. és megelégedéssel szemléltem. hogy jó fát adjon. így jutottam át a folyókon. hogy nem volt erő a lábukban. hogy a legjobb pillanatban kérhessük. mikor a társaim. Minden rábeszélőerőnkre szükség volt. pont a megfelelő erezettel. (Nyáron délben például 29 fok meleg van.I. szélsőséges hőmérsékleti viszonyok közt is életben maradjunk. az íjpuskát tibeti fából készítettük. de éjszakára mínusz 4-5 fokra lehűl a levegő. Télen sokszor még ennél is nagyobb a hideg.láb­ tartónak. az lett a vesztes. sosem lőttünk élő célpontra. . Nagyon szerettünk gólyalábon járni. Az íjat indiai tiszafából. nem kellett a lóval bajlódni. és olyat. a falakra rögzítették. sorra a vízbe pottyantak. de nekem. majd a gólyalábon állva megverekedtünk egymással: aki leesett. és azt a célt szolgálta. hogy megedződjünk. a rúd se­ gítségével ugrottunk egyet. Azt mondogattam. meg kellett győzni a bolt tulajdonosát. ha már elértük a kellő sebességünket és lendületet. A szolgák elrejtőztek. A távolugrás más dolog volt. A lányok és a fiatalasszonyok tollaslabdáztak. Óriásnak öltöztünk. hogy a többiek olyan sokat lovagoltak. hogy a tibeti. Aztán ék alakú fadarabokat kellett szereznünk . és az izmokat is erősítette. aki használtam a lábamat. rendszerint az intézőt.A Törvény jóságos a szegényekkel. Mint buddhisták. akik megpróbáltak utánam ugrani. Ez volt a . ami nem göbös. A jó fa ritka volt és becses. aztán. amitől a célpont föl-le ugrált. én sosem tudtam ilyen soká a nyeregben marad­ ni.) Az íjászat jó mulatságnak számított. A gólyaláb otthon készült. Egy kis fadarab felső peremére lyukakat fúrtak. Legtöbben a galoppozó póni nyergén állva is eltalálták. a táblákat pedig körbe. tényleg ment az ugrás. és egy hosszú kötelet rángattak. Az élet azonban nemcsak tanulásból állt. megvártuk hát a megfelelő al­ kalmat. A GYEREKKOR 19 .

20

HARMADIK SZEM

„labda", amelyet lábbal tartottak a levegőben. A lányok olyan ma­ gasra emelték a szoknyájukat, hogy rúgni tudjanak. Csak a lábukat használhatták, ha kézzel a labdához értek, kiestek a játékból. A jobbaknak sokszor tíz percig is sikerült újra és újra felrúgni a faszerkentyűt, mielőtt elvétették volna. A legnagyobb érdeklődés Tibetben, de legalábbis Ü-ben, - ab­ ban a tartományban, ahol Lhásza is feküdt -, a sárkányeregetést övezte - nemzeti sportnak is nevezhetnénk. Csak időnként, bizo­ nyos évszakokban engedhettük meg magunknak ezt a mulatságot. Régebben úgy vélték, ha sárkányokat reptetnek a hegyekben, pata­ kokban ömlik az eső, mert az Esőistenek megharagszanak, ezért csak ősszel, a száraz évszakban lehetett sárkányt eregetni. Az év egyes időszakaiban a férfiak nem kiáltoznak a hegyekben, mert az India felől érkező, párával túltelített felhők a hangvisszaverődéstől túl gyorsan szabadulnak meg a terhüktől, s nem ott, ahol kellene. Szóval, az ősz első napján a Potala tetejéről föleresztettek egy nagy sárkányt. Perceken belül különböző méretű és formájú sárká­ nyok lepték el Lhásza egét, amelyek ugrándoztak-tekergőztek az erős szélben. Lárma verte fel a várost. Imádtam a sárkányröptetést, és adtam arra, hogy az én sárká­ nyom az elsők között emelkedjen az égbe. A sárkányt mindenki maga készítette bambuszból. Legtöbbször finom selyem fedte. Könnyen lehetett jó anyagot szerezni hozzá, hiszen a ház számára becsületbeli kötelesség volt, hogy a sárkány kiváló legyen. A do­ bozformát vad sárkányfejjel díszítettük, szárnyat és farkat illesz­ tettünk rá. Viaskodtunk egymással, megpróbáltuk lehozni ellenfeleink sár­ kányát. Abban a reményben, hogy sikerül elvágni a köteleiket és elfogni lehulló sárkányaikat, a magunk zsinegére törött üvegszi­ lánkokat ragasztottunk, és egy részét bekentük enyvvel. Időnként éjjel kilopództunk, hogy felengedjünk egy sárkányt, a testbe és a fejbe kicsi jakvaj mécsest tettünk. A szem vörösen vilá­ gított, a törzs különböző színekben játszott a mélysötét éjszakai égen. Különösképp akkor élveztük ezt a szórakozást, mikor a nagy jakkaravánokat vártuk Lhodzong-ból. Gyermeki naivitással azt hittük, hogy a távoli helyek tudatlan népe mit sem tud az ilyen „modern" találmányokról, s elhatároztuk, félholtra ijesztjük őket.

I. A GYEREKKOR

21

Egyik módszerünk az volt, hogy három különféle kagylót tettünk a sárkányba, s ezek a széltől különös sivító hangot hallat­ tak, amelyek az éjszakában rikoltó, tűzokádó sárkányokhoz hason­ lítottak. Azt reméltük, ez üdvös hatással lesz ajakhajcsárokra, akik a magasban ugrándozó sárkány láttán rémülten fekszenek tábori ágyneműjükben. Erre a gondolatra kellemes borzongás futott vé­ gig a hátunkon. Még nem is sejtettem, hogy később, sárkányrepülő koromban, milyen nagy hasznát veszem majd e gyerekkori sárkányeregetésnek. Akkoriban egyszerűen játék volt csak, bár izgalmas és időn­ ként elég veszélyes játék: óriási, elálló szárnyú sárkányt építet­ tünk, megvolt két és fél négyzetméter is. Egy szakadék mellett, ahol különösen erős volt a légáramlás, a földre fektettük, kötelét a derekunk köré hurkoltuk, aztán amilyen gyorsan csak tudtunk, vágtázni kezdtünk a pónival. A sárkány hirtelen felemelkedett, majd felszállt, egyre magasabbra az égen, amíg csak bekerült a fel­ szálló légáramba, akkor rántott egyet, és felemelkedtünk a lóról: körülbelül három méter magasan repültünk, majd lassan himbálódzva ereszkedtünk le a földre. Néhány szerencsétlen flótás majd­ nem kettészakadt, ha elfelejtette kivenni lábát a kengyelből, de én, aki rossz lovas voltam, mindig időben leestem a lóról, és a felszál­ lás nagyon jó érzéssel töltött el. Bolondultam a kalandért, és rájöt­ tem, hogy ha az emelkedés pillanatában gyorsan meghúzom a zsi­ neget, magasabbra szállok, egypár ügyes rántással pedig másod­ percekkel meghosszabbíthatom a repülés idejét. Egy alkalommal nagyon lelkesen ráncigáltam a zsinórt, a szél is segített, és egy parasztház lapos tetején landoltam, ahol a téli tü­ zelőt tárolták. A tibeti parasztok lapos tetejű házakban laknak, a tetőn van egy kis párkány. Ebben tartják a száradó jakürüléket, amit azután tüze­ lőnek használnak. A ház, amelyre pottyantam, nem kőből épült, mint a legtöbb ház Tibetben, hanem vályogtéglából. Kéménye sem volt, tetőnyílás vezette el alulról a füstöt. Esésemmel felkavartam az ürüléket, és ahogy a kötél keresztülvonszolt a tetőn, a trágya jó része a lyukon át a lakókra hullott.

22

HARMADIK SZEM Minden voltam, csak kedves vendég nem. Megjelenésemet -

én is a nyíláson keresztül értem földet - dühkitörés fogadta, és mi­ után a házigazda elporolt, apámhoz hurcolt újabb kezelésre. Aznap éjjel hason aludtam. A következő nap azután egy cseppet sem üdvös munkára fog­ tak, végig kellett járnom az istállókat és összeszedni a jakürüléket, azt elvinni a gazda házához, és felhordani a tetőre. Nehéz munka volt, még hatéves sem voltam. De rajtam kívül mindenki elégedett volt, a többi fiú jót nevetett, a gazdának kétszer annyi fűtőanyaga volt, mint korábban, és apa megmutathatta milyen szigorú és igaz­ ságos. Hát nekem mi jutott? A következő éjjelen is a hasamon fe­ küdtem, de nem a lovaglástól! Azt lehetne gondolni, hogy Tibetben a gyerekekkel túl kímélet­ lenül bántak. De hát a gyengék számára sehol sem volt hely. Lhásza a tengerszint felett 3600 méterre fekszik, a hőmérsékletin­ gadozás igen nagy. Más területek még magasabban helyezkednek el, ahol az időjárás még zordabb. A gyengék könnyen veszélybe sodorhatják a többieket. A nevelés emiatt volt szigorú, nem pedig kegyetlenségből. A hegyi lakók az újszülötteket a folyóba mártják, hogy lássák, elég erősek-e az életre. Úgy 5200 méter körüli magasságban elég gyakran láttam kisebb meneteket, amelyek a folyóhoz közeledtek, majd megálltak a parton. A nagymama megfogta a kicsit, a család - az anya, az apa, és a szűkebb rokonság - körégyűlt. A csecsemőt levetkőztették, a nagymama előrehajolt és bemártotta a hideg víz­ be, csak a feje és a szája maradt kint. A fagyos hidegben a kisbaba előbb lila lett, aztán kék, végül tiltakozásul sírni kezdett. Halottnak látszott, de a nagymama, akinek nagy gyakorlata volt, kivette a vízből, megszárítgatta és felöltöztette. Ha aztán a kicsi élve ma­ radt, azt mondták, az isteni gondviselés vette kegyeibe, ha meg­ halt, sok földi szenvedéstől menekült meg. És valóban egy ilyen zord, fagyos országban ez a legkegyesebb módszer, még mindig sokkal jobb, ha egypár újszülött meghal, mintha később gyógyít­ hatatlan beteg lenne: Tibetben nagyon gyér az orvosi ellátás. Bátyám halálával tanulmányaim szükségképpen elmélyültebbé váltak, mert hétéves koromban hozzá kellett látnom ahhoz, amit az asztrológusok ajánlottak. Tibetben mindenről a csillagjósok dönte-

LA GYEREKKOR

23

nek, ajakvásárlástól kezdve az ember életpályájáig. Közeledett az idő, éppen a hetedik születésnapom előtt, mikor anyám nagy ün­ nepséget rendezett, amelyre meghívta az előkelőségeket és más magas rangú személyeket, hogy meghallgassák, miként szól a jós­ lat. Anyám kerek arcával és fekete hajával határozottan kövérkés asszony volt. A tibeti nők egy fakeretfélét hordanak a fejükön, efe­ lett úgy szedik redőbe a hajukat, hogy a lehető legékesebb legyen. A kereteket nagy műgonddal készítik, gyakran karmazsinvörös lakkal vonják be őket, és kirakják féldrágakövekkel és j a d e - meg korállberakással díszítik őket. Az erősen beolajozott hajjal lenyű­ gözően néznek ki. Tibetben a nők vidám színekben járnak, sok a vörös, a zöld és a sárga. Legtöbben egyszínű kötényt viselnek, amelyet élénk, elütő, de az alapszínnel összhangban lévő vízszintes csíkok tarkítanak. Bal fülükben fülbevaló lóg, ennek mérete viselőjének rangjától függ, anyám az egyik legelőkelőbb családhoz tartozott, így fülbe­ valója tizenöt centinél is hosszabb volt. Úgy gondoltuk, a nőknek a férfiakkal tökéletesen egyenlő jo­ gokkal kell rendelkezniük, de a háztartás vezetésében anya to­ vábbment, vitathatatlanul ő parancsolt. Egyeduralkodó volt, aki tudja, mit akar, és azt mindig el is éri. Az ünnepséget megelőző izgatott sürgés-forgásban igazán ele­ mében volt. Szervezkedett, parancsokat osztogatott, kigondolta, hogyan lehetne túltenni a szomszédokon. Anyám jeleskedett mind­ ebben. Korábban sokat utazott apámmal, jártak Indiában, Peking­ ben és Sanghajban, így bővelkedett idegen ötletekben. Miután eldőlt, mikor lesz az ünnepség, a szerzetesek vastag, házilag készült papírra (melyet csak a legfontosabb események al­ kalmával használtak) gondosan megírták a meghívókat. Minden meghívó körülbelül 30 cm széles és 60 cm hosszú volt, apa pecsét­ jével ellátva. De minthogy anya szintén az első tíz legrangosabb család egyikéből származott, kettejük közös pecsétjével együtt az övét is rányomták a meghívókra, amelyekre így összesen három pecsét került. Végül is mindez nagyon impozáns volt. Engem ret­ tenetesen rémített a gondolat, hogy az egész hűhó csupán miattam

nem jöttem rá. veszélyes volt járni rajta. Réges-régen útonálló banditák tartóztatták fel a hírnököket. kis imazászlók díszítették. és a csapat vad kiál­ tozással elvágtatott. és a hatalmas fekete szelindekek úgy ugattak. A szolgák rekedtre kiabálták magukat. Még manapság is előfordul. A nagyobb termekben lévő faragott faol- . egy írottat és egy szóbelit. sokszor teljesen különböző üzenetet visznek. mint akik megvesztek.24 HARMADIK SZEM van. Még egy utolsó korty a tibeti sörből. Mindegyik hírnök villás botot tartott a kezében. az udvaron pokoli lárma és zűrzavar uralkodott. abba helyezték a meghívót. ame­ lyek színesen lobogtak a szélben. amellyekkel gyakran csapdába csalták a banditákat. a padlót felcsiszolták és felkefélték. Mivel egy időben indultak. hogy a társadalmi esemény fontosabb nálam. mert a súlyos kapuk dübörögve kinyíltak. a lovak nyerítettek. de számomra ez semmit sem jelentett és nem oldotta fel a szorongásomat. hogy az üzenetek eltérnek egy­ mástól. A falakat le­ tisztították és újra festették. Az írásos és szóbeli üzenet kettősségében a múlt él to­ vább. Tibetben a küldöncök két. Az ünnepség pompája nagy tiszteletet ébreszt szüleim iránt mondták -. A házban mindenütt nyüzsgés és felfordulás volt. A meghívókat gyönyörű telivéreken lovasküldöncök vitték szerteszét. a botot a családi címer koronázta. aztán nagy csörömpöléssel mindenki letette a csup­ rot. majd az írásos üzenet alapján megtá­ madták például a védtelen házat vagy menetet. akiket külön erre az alkalomra fogadtak fel. Szokássá lett félre­ vezető üzeneteket írni. de mindig a szóbeli változatot tartották hitelesnek.

A buddhisták nem ölhetnek. a szerencsétleneket anyám elé hívták és megparancsolták nekik. A vi­ rág lassan növekszik. az étel majdnem korlátlan ideig tárolható. és a víz-méz keveréktől megtelik nektárral. és igen óvatosan megmossák. százféle színű és illatú virág nő rajtuk. mint az újak. hogy azok is szépen mutassa­ nak. mert a legkisebb karcolás tönkreteszi az egész virágot).I. (Azért olyan óvatosan. amely felbukott a sziklán. a gabo­ na évszázadokig is eláll. Abban az időben több mint ötvenen szolgáltak nálunk. és sok új mécsest is kiraktak. így csak olyan állat húsát eszik meg. Nálunk a kamrák tele voltak ilyen hússal. A hús egy évig. de ők az „érinthetetlenek" kasztjába tartoznak. de mind szívvel-lélekkel végezte dolgát. Mikor mindez elkészült. de ha melegebbre is fordul. hogy a virág minden részét érje a fény. hogy alig lehetett megkülönböztetni. itt kifogásoltak valamit. ott parancsot osztogattak. Nagyon-nagyon hideg és száraz az időjárás. A szolgák általában nyomorultul érezték magukat. ahol a legszebb virágok nyíltak. de mind annyira csillogott. Néhány aranyból volt. a szárazság tartósít. hogy ritka és drága csemegékkel kínálja majd a vendégeket. és heteken át minden áldott nap kiteszik a napra. Akkor az üveget lezárják. Tibet természetes hűtőszekrény. míg úgy ragyogtak. Állandóan dolgoztat­ ták őket. A réseket színes anyaggal töltötték ki. Azután a virágokat egyenként méz és víz keverékébe mártják. hogy az üvegben ne maradjon semmi levegő. A konyhában is óriási sürgölődés folyt. melyik melyik. vagy amelyet véletlen megöltek. Anyám eltökélte. Anyám és a főintéző fel-alá rohangáltak. Rododendronvirágot tettetett el. A GYEREKKOR 25 tárokat szintén letisztogatták és újra lakkozták. miközben rendszeres időkö­ zönként megfordítják. hogy a tiszta ruhák közül is csak a legtisztábbat vegyék fel. a többieket a jövendő eseményre fogadták fel. rengeteg fogást készí­ tettek. azt készült felszol­ gáltatni. Még az udvaron is addig kaparták a köveket. és a ha­ gyományokhoz hű családok egyáltalán nem érintkeztek velük. majd nagy üvegbe teszik. . Vannak mészárosok is Tibetben. A félig bimbósakat leszedik. néhány ezüstből. Tibetben a rododendronfák hatalmasak. A szolgák hetekkel az ünnepség előtt kilovagoltak a Hi­ malája lábához. ügyelve arra.

Anya válasza jellegzetes női válasz volt. A készítményt . Kedvencemet. szintén Kínából hoz­ ták. akik egész életük­ ben . a fecsegésre. és ezért jobb szakácsok.mondta. de ne veszítsék el se a zamatukat. A campa a tibetiek legfőbb eledele. aztán megtörik. különösen azért. sosem tudta bebizo­ nyítani. én nyersen. a zamatos bambuszrügyet. Valaki azt mondta. Szerintem borzalmas volt: lenyelni merő megpróbáltatás. hogy havasnak látsszanak. Sokféleképpen készítették. még maga a tulajdonos sem ismert volna rá. de sokak számá­ ra ettől még finomabbnak tűnt. aztán beleaprítanak valamennyit abból. csipetnyi sóval szeret­ tem a legjobban. se a szépségüket. mert túl költségesnek találta ezt a csemegét. Apám morgott. . hogy a „cápauszonyleves a legnagyobb ínyencség a világon". . aki fogyasztás előtt szereti kivenni és levegőre tenni őket. boraxot meg jakvajat tesznek hozzá íz­ lés szerint.a campát . Szeletelve szállítot­ ták Kínából. Kiváltképp a frissen nyíló sárgászöld végekért ra­ jongtam.négyzet alakúra nyújtják. majd az így kapott lisztet is megpirítják. . Vannak.26 HARMADIK SZEM Van. Nagy kár. Nem szépítve a tényeket.az első étkezéstől az utolsóig .Tíz jakot és borjút vehettünk volna azon az összegen. lelki­ ismeretesebbek. A nők jók a takarításra. amíg tésztasűrűségű lesz. Kis cukrot is hintenek a szirmokra. amibe ezek a szép kis virágok kerültek . Tibetben a szakácsok férfiak. A férfiak alaposabbak. mert mire Tibetbe ért. de a háztartáson belül ez egyébként is rám tartozik. és a szakács csak találgathatott. hogy kiszáradjanak és ropogósak legyenek.csak campán és teán élnek. a szakács is a végeket szerette.Ne légy bolond! Díszes ünnepséget kell rendeznünk. Sok bambuszrügyet még főzés előtt megszabadítottam így a javától. és levest csináltak belőle. A másik különlegesség a cápauszony volt. és sót. vajas teával. az árpát először aranybarnára pörkölik. végül egy tálba rakva felöntik forró. és persze néhány más dologra is. A nők nem értenek a campa kavarásához. A főzetet addig kavarják. Árpából készül. egyszerűen megromlott. de nem alkalmasak a campafőzésre. hogy én voltam a tettes. hogy jó lesz. végül megfűszere­ zik annak reményében. Kicsit vesznek ebből. sem a pontos keverék elkészítéséhez.

Öregszel. ahol a vajkészítés folyt. a fülébe és a hajába.vagy kecsketejjel. Akár­ milyen magas helyen. Ez volt az egyetlen alkalom. ez jelentette a „köpülést". a levegőben maradt. Megtöltötték jak. Beszívott „huhhhh".hallatszott. és püfölni kezdte szegény Timon fejét.órákon át verik a tömlőket. amíg csak kész nem lett a vaj. de nagyon tömör. A campa önmagában unalmas. hogy a szerencsétlen flótás fuldoklik. befedve kb. Timon megcsúszott. egyre lassabban megy a munka. és ernyedtebb „uhhh". vagy túl régi volt. A szolgák közül néhányan a campát. Egyszer-egyszer. mindenféle viszonyok között el lehet tengődni rajta. egyenesen bele az elképedt Timon arcába. hogy a méregtől nem jött ki hang a torkán . A köpű nagy. mint a többiek. az erőlködéstől kidagadtak az erek a nyakán. Timon dühösen felmordult. Emlékszem az egyik nagydarab emberre. A GYEREKKOR 27 cipót. Az olyan ügyetlen munkások. hogyan ütik a tömlőt a kiálló kőhöz. Ereje megtette a magáét. Lehet. aki az erejét fitogtatta. mikor szótlannak láttam. a szőr lejött a belsejéről és a vajba keve- . Anyám beszaladt a zajra.I. Egyhangú dolog volt nézni és hallgatni amint a szolgák . és a szétfolyó vajba esett. Aztán az egészet föl-le mozgatták. ha nem elég óvatosan bántak a tömlővel. Timon. Ha nem figyeltek eléggé. mert azt hitte. a tömlő a cölöpre esett. felfordították. a nyakát megtekerték.nem mondhatnám. mikor leejtették őket. tápláló étel. és megkötötték. hatalmas lapátkezével megragadta nyakánál a tömlőt. kőcölöpök álltak ki a földből. a szemébe. A tejjel telt tömlőt felemelték és ráejtették a kőre. hogy nagyon higiénikus körülmények kö­ zött. kire­ pedt. hogy ne folyjon. a szájába. esetleg azért. amikor felemel­ ték.tízen lehettek. de a nyaka Timon kezében. felemelte és levágta. mindenesetre letépte a szakadt kecskebőrdarabót. de még különböző díszesebb formákat is gyúrnak belőle.odalett a vaj -. Egyszer csak valaki megszólalt: . Kétszer olyan gyorsan dolgozott. tönkretehették a vajat. A helyiségben. mint amilyen Timon is volt. A félig kész vaj egy része kifröccsent. belül szőrös kecskebőr tömlő volt. ötven liternyi aranyló zsira­ dékkal. néhányan a vajat készítet­ ték . Végigcsurgott a testén.

Tibetben úgy hittük. kitér az ajándékozó útjából. mely az előző nap kilovagolt. A lovak sosem dolgoztak két napot egymás után. hogy a szom­ szédok megtudják. És az állatok tudták ezt. akik felolvasztották és átszűrték egy ruhán. Ha valamiért olyan mént választottak ki. hogy ne fárad­ janak ki túlzottan. örülök. és jó ideig távol tartja magát. nagyon jól megélnek a „szakmai fogások"-ból. Az elégedett. de azt mondta. és imádkoztak azoknak az állatoknak a lelkéért. milyen finomat ettek. mécsesekhez használták. a következőn pihentették őket. vagy szétosztották a koldusok közt. ha egy-két tucat szőrszál került a vajba. jóllakatott urak azután végigjárták a házakat. Nálunk az volt a dolguk. Ha valaki azt akarta. a szomszédok pedig látták. A házunkban tartózkodó két szerzetes szintén kivette részét a jövendő esemény előkészületeiből. hogy a következő földi életben magasabb létformában szülessen újjá. Ugyanez vonatkozott az igavonókra is. A koldulásnak is megvannak a szabályai: ha valaki ajándékot kap. A kéregetés elfogadott dolog. Tibetben a koldusok sosem szűkölködnek. de a szőrcsomóktól mindenki idegenkedett. hogy hosszú utazás előtt a lovakért imádkozzanak. Odamentek a kamráinkban tárolt állati tetemekhez. A vajat ilyenkor fél­ retették. miközben egyik lámakolostorból a másikba megy. nem tartják rosszabbnak. kicsit megrázta a fejét és elfordult. ezáltal gondoskodtunk róla. hogy győ- . A lámakolos­ torokban és a templomokban számos szerzetes egész életét az ál­ latokért való imádkozásnak szentelte. Mikor a nyerget végre levették róla. Nekik tették félre a rosszul sikerült ételeket is. mozdulni sem volt hajlandó. amelyekben a kamrabeli testek lakoztak. Ha egyik napon lovagoltak rajtuk. hogy milyen finom ételt kaptak. A legtöbb keleti közösségben nem szé­ gyen a koldulás. adósai vagyunk. Az adósságot imával egyenlítettük ki. az csendesen állt egy helyben. és elhíresztelték. rossz. Sok szerzetes. mint mondjuk a jótékonysági célú gyűjtést más országokban. mert azt reméltük. de megöltünk egy állatot és megettük a húsát. jó ételt adott a kéregetőknek. mintha csak azt mondaná: „na. milyen igényes háztartást vezet. Vándorló szerzetest megetetni jócselekedetnek számít.28 HARMADIK SZEM redett. egész úton kéreget. Senkit sem zavart. hogy ha véletlenül is.

Öregecske volt. ami ezután következett. és a kölykök közül csak a mi konyhai macskánk maradt életben. hogy a Rámpa ház meg­ kapja az üzenetet. hogy megtisztelje a főurak küldönceit. Az intéző lejött a szobájából.Szegény ember. majd kiugrott a szíve a sietségtől. Nagyszerű ember! . Értelemszerűen Younghusband-nek hívtuk.I. és egy kicsit együgyű. Megvárták. nem így volt. a csodával határos. Az egereknek nagyon óvatosan kellett közle­ kedniük. . Egymás szavába vágva a küldöncök köré gyűltek. hogy egerek maradhassanak egyáltalán. ezek állandóan szolgálatban voltak. A harmadik macska nagyon tekintélyes matróna volt. jogaik vannak.Egyszer közbeszóltam és teljesen megszégyenültem. de nem is rabszolgák. és ne legyen belőlük macskaeledel. minden erejüket beleadták abba. és zihálva átadták a szóbeli üzenetet. és remek étvágya ellenére úgy nézett ki.Nem. velünk lakott. élőlények. majd idő előtt szült. akik hasznos célt szolgálnak. mint egy négylábon járó csontváz. A meghívókra gyorsan megérkezett a válasz. anyát követte szobáról szobára. Az anyai köte­ lességtudás példájaként mindent megtett. aztán lefeküdtek és megpróbáltak rágurulni a rakományra. majd a földre roskadtak páratlan színpadiassággal érzé­ keltetve. Láttam. Anyja 1904-ben megijedt a Younghusband-expedíció fegyvereitől. és akiknek. A tibeti állatok nem dédelgetett kedvencek. hogy a macskanépesség száma ne fogyatkozzon. Kicsi volt és fekete. A GYEREKKOR 29 zött az igazság". . míg megrakták őket. és szigorú fegyelmet tartott az egerek között. lengetve a villás botokat. amilyen gyorsan ideért! Semmi kétség. Legyünk tapintatosak és borítsunk fátylat a fájdalmas jelenetre. A második macska a konyhában lakozott. . Ezután térdre borultak. A buddhista hit szerint minden állatnak. valójában minden teremtménynek van lelke. A hírnökök lekapták az írást a botról. Egyikük az istállókban lakott. hogy a végső vágta előtt pihent egy kicsit. akárcsak az embereknek. A szamarak még rosszabbak voltak. A mi szolgáink is részt vettek a játékban. és mindegyik egyre magasabb létformában születik újjá. Ha éppen nem volt elfoglalva a kicsinyek szoptatásával. Három macskánk volt. Vágtatva jöttek a lovasok.

. kap egy „szerzetesnevet" is. végül is egy Rámpa vagyok. ezért első nevem a Kedd lett. Én kedden születtem. Sárkányrepülő leszek.Vajon ez vár rám? Csak órák múltán tudhatom meg. vártam. és rengeteg a tennivaló. . apa hamar utánam küldené az embereit. De várjunk csak! Tényleg így volt? A hajósok alacsonyabb kasztba tartoznak. Kelj fel! Félrelöktem a takarómat és felkeltem. mert az ember szabad. mint a madár. hétalvó vagy. a második Lobszang. amikor az egyik szolga berontott a szobámba. legyek sárkányrepülő. Tibetben a gyerekeknek két nevet adnak. óri­ ásfejű sárkányokat készítek. De ha egy fiú kolostorba vonul. hogy megszökjek. sokkal jobb. Az asztrológusok ma hallatják hang­ jukat! Talán kicsit későre hagytam.) Talán az asztrológusok azt mondják. Mi mást tehettem. amelyen egész életemben járok majd. Még csak az első napsugarak kukucskáltak a távoli hegyek mögül.30 HARMADIK SZEM Végül elérkezett a nagy nap. Négy óra van. mert favázra feszített jakbőr csónakot használnak. és csodálatos. Az jobb. az elsőt a születés­ napja után. amelytől annyira rettegtem. Különben is. Hajós? Alacsonyabb kaszt? Nem! Hivatásos sárkányrepülő leszek. aki a negyven mérföldnyire lévő Cangpo folyón rin­ gatózik és himbálódzik. és nekem nincs választásom. a szüleim neveztek el így.Micsoda? Még nem vagy fent. Az a nap. már nem ugorhatok ki az ab­ lakon. A sorsomról döntenek. annak meg követni kell a hagyományokat.Ennek a napnak kellett kijelölnie szá­ momra az ösvényt. akik visszahoznának. . Kedd Lobszang Rámpa? Szavamra. (Nem. Hétéves koromban hajós akar­ tam lenni. mint lefelé sodródni az áradó folyón. ragyogó szemű. az igen.

máskülönben tiszteletreméltó anyád megnyúz. Kedd Lobszang! A varkocsodnak egyenes­ nek és fényesnek kell lenni. hogy a gyüleke­ zőhelyre szólítson. több anyám van. anya. Apám. . bárcsak vele lehetnék. Azt kívántam. Julgye! Ha nem hagyod abba. hogy a Dzsokangba. jelenést látok. mindenütt jelen volt. én ugyancsak vona31 .Jaj. aki a varkocsomnál fogva húzott felfelé.Oh.Maradj nyugton. Anyám úgy rendezte. mint holdfény a tavon. a Ihászai „székes­ egyházba" menjünk: a soron következő eseményeknek nyilvánva­ lóan vallásos hangulatot kellett adnunk. Valamennyien megnyergeltük a pónilovakat: apa. . mint egy remete. ne légy olyan durva. ott ültem a földön egy makacs férfi szolgával. letéped a fejemet. és úgy ragyo­ gott. Végül ez a szerencsétlen akármi a fejemen olyan merev lett. . Még az utolsó parancsok.Második fejezet A GYEREKKOR VÉGE . Néha már azt hittem. elvonulva a felfordulástól.Tibetben rugalmasak az időpontok . akár a forgószél. mint egy negyvenéves. bezárkózott a szobájába. és mindenütt izgatott hangok! A nálam két év­ vel idősebb Jaszo úgy nyüzsgött. meg velem együtt még öten. Anyám. az utolsó simítások. Tíz óra körül . lecsavarod fejem.De Julgye.megszólalt egy gong. Szóval. Jaszo. nem tudok ilyen aprósággal törődni. mint egy kővé fagyott jak. olyan ko­ pasz leszek. sietek.

amelyeket a kegyükért esdeklő jámbor hívők hordtak oda. Megfordultunk a Lingkhor úton.hogy látni lehessen. hogy a kérést teljesítsék és az igazságtalanságot orvosolják. kagylók recsegése hallatszott. saját érdekében sohasem. A zarándokok áhítatosan vonultak a „belső körön". Az állam és az egyház.mindenki szerette vagy mé­ lyen tisztelte. a Potala alatt. Kis. akiknek léptei többcentis csatomaszerű mélyedéseket vájtak a kövezeten. a kommunisták megszállják majd Tibetet és a szabad­ ságnak bealkonyul. Egyeduralkodó volt. a Legfelső Fellebbezési Bíróság feje a dalai láma volt. az országban . megfeketedett gerendák tartották a tetőt. ahogy a hagyomány megkívánta. tudta előre. apa közéjük tartozott. Érdekes lehet.32 HARMADIK SZEM kodtam. élt a hatalommal és az uralko­ dás eszközeivel. hogy milyen kormányzati formák (igen. fémlemezek védték őket azoktól. nagy lyukú -. A templom kö­ rül . néhányan sajátos tanításban részesültünk. . Erős.talán kivétel nélkül . felmentünk a templom lapos tetejére. aztán a Kjicsu síkság mentén lovagolva magunk mögött hagytuk Sö falvát. elhaladtunk a 120 méter magas és 360 méter hosszú épülethegy. gongok hangja szólt. és akár könnyű nyári felhő a hegy gerince körül. de kizárólag az ország érdekében használta mind­ ezt. füstölők nehéz szaga ke­ ringett a levegőben.a zarándokok csalogatására . többes szám!) léteztek Tibetben. . Bár sok-sok évvel később történt. Csak néhány kiváltságos látogathatott ide. és imamalmok százait pörgetve szakadatlanul ismételték a mantrát: „Om mani padme hum!". üzletek és bódék so­ rakoztak. Idő marta. A székesegyház 1300 éve fogadta ezen a helyen a hívő­ ket. és fél óra múltán ott álltunk a Dzsokang előtt.kis házak. A tömör arany gyertyatartókban 1300 éve nem aludtak ki a gyer­ tyák. Joggal mondhatom. A legis­ mertebb istenek szobrát majdnem ellepték a drágakövek és gyé­ mántok. bárki folyamodhatott hozzá. A falak mentén isteneink aranyszobrai álltak. s hogy a papi tudomány ne menjen feledésbe. Ha a beadvány vagy a kérés tisztességes volt. a láma gondoskodott arról. Körbejártuk mi is a belső kört. Az imádkozást befejezve. akikben a sóvárgás netán legyőzné az áhítatot. sötét mélyedésekből csengettyűk.

hogy az Ékességes gyá­ ván „megfutamodott". Ahogy múltak az évek. Nem futamodott meg. a keleti Kham és a déli Lhodzong. vagyis az egyházi tanácsnak négy.és apácakolosto­ rokért feleltek. Az első. amikor az angolok megszállták Lhászát. Keletre a bujazöld. Két magasrangú tisztviselő. A GYEREKKOR VÉGE 33 A dalai láma után két tanács következett. ha a tartományok vezetői is jelen voltak. és a véleményeket a dalai láma elé terjesztette. amely szintén négy tagból állt. hogy az or­ szágot összetartsa. A mi „királyunk" a dalai láma volt. Öt tartomány volt: Ü-Csang . és felelősek voltak az egyház és az állam integrálásáért. úgy tűnt. a játszma elve­ szett. Csak válságos helyzetekben találkoz­ tak. Északra és délre hegy­ óriások emelkedtek. Ezután jött a minisztertanács. ezért említettem a „kormányokat". a dalai láma egyre na­ gyobb hatalomra tett szert. de ezekben az idősza­ kokban igen jelentékeny szerep hárult rá. A nemzetgyűlés. Ezzel kapcsolato­ san sok nyugati furcsamód azt gondolja. és a dalai láma Mongóliába menekült. A tibeti háborúk sakkjátszmához hasonlíthatók. az északi Csang. miről beszélnek. A nemzetgyűlés ritkán ült össze. meg­ közelítően 400 főre növekedett. Ha a királyt leütik. Országügyekkel foglal­ koztak. a főváros. három világi és egy egyházi személyből. Minden egyházi ügy eléjük került. a nyugati Gartok. a Ihászai folyók csörgedező vize. ahogy gyakran nevezték és Sigace úgyszintén -. fák­ kal tarkított Ihászai síkság nyújtózkodott. A nemzetgyűlést kö­ rülbelül ötven férfi alkotta.H. nem tudják. A templomból csodálatos kilátás nyílt. a legtekintélyesebb Ihászai családok és lámakolostorok képviselői. Nélküle nem lett volna miért harcolni: biztonságos helyre KELLETT mennie.itt található Lhásza. ame­ lyet sosem kormányoztak jobban. mint például 1904-ben. „összekötő tiszt"-ként működött a két tanács között. nem létezik rajta kívül másik világ. akik Őszentsége után a láma. és egyre inkább a tanácsok meg a nem­ zetgyűlés közreműködése nélkül kormányozta az országot. Az alacsonyabb szinteken sok-sok lámako- . mert valójában azok voltak. Akik gyávasággal vádolják. akiket miniszterelnököknek is ne­ vezhetnénk. láma státuszú tagja volt. Víz szikrázott a fákon keresztül. körbefonták a völgyet.

és foltjaik világosabb árnyalatúak! . Magasabbra. a rendőrszerzetesek sötét barnásvörösben sürgölődtek. távoli hegyek tiszta fehérje még jobban kiemelte szépségét. akik láttak már tibeti szerzeteseket. ezeket mészárosoktól mentették meg és ritka pénzért vették. szerzetesek hangja szállt felénk. Közelebb. Azok. Néhányan állatokat vezettek. Felettünk habkönnyű felhők úsz­ tak az égen. Amint ott álltunk és néztük a régi. Sivítás. a hóborította. Aztán felhangzott a dobok dörgése-morajlása és a trombiták ara­ nyos hangja. A foltok a ruházat részei. mások vörös csuhában. Az életmen­ tés nagy erény . Mellettünk. akiken sok arany fénylett. Különböző ügyekkel foglalkozó szerzetesek nyüzsögtek min­ denfelé. ajándékokat hoztak. rikoltozás.34 HARMADIK SZEM lostor volt. zsoltárokat énekeltek. Az 1200 éves Nészár kolostor szerze­ tesei rendesek. Legtöbben a vö­ rös köpenyesek voltak.a megmentő becsületére válik. az idősebbek mély basszusa meg a növendékek szopránja. Messzi földről érkeztek. A két hegy közt a hideg reggeli fényben a nyugati kapu csillogott.legyen állatról vagy emberrel szó . de mindig megújuló látványt. kissé keletre apácakolostor könyökölt a halotti tetemek szertartásmestereinek a telkeibe. néha megjegyzést tesznek a „foltozott külső­ re".Buddha köpenyének foltjait idézve . vagy akik meggyszínű ornátust viseltek.az érzelmek delejes szálai mintha csak behálóztak volna. a Potalából jöttek. Az ég mélybíbor színű volt. Nyugatra a két testvérhegy. magában a városban megbújva a székes­ egyház északi falánál a tanácskozóterem látszott. körötte a kereskedők bódéi és a piac. ahol majdnem min­ dent meg lehetett kapni. Külföldiek. a Potala és a Csakpori de­ rengett. A székesegyház kertjében szüntelen morajlás hallatszott. utóbbit a Gyógyítás Templomaként ismerték. hogy is­ teni áldásban részesülnek. ők „egyszerű" szerzetesek. A növendékek fehérben. néhányan sárga.az övéket is foltok tarkították. a meredek lejtőkön kis remetelakok gub­ basztottak. vagy láttak képeket róluk. Mindannyian vagy legalábbis majd­ nem mindannyian hasonlítottak egymásra: lehetett akármilyen új a ruhájuk . még közelebb a kincstár. tompa dobbanások . zarán­ dokok mormolása a buddhizmus egyik legszentebb kegyhelyén. azt remélve.

de a főtisztviselők közül alig valakit. mint ez is volt. klarinétokkal. de ami anyám számára a „nagy nap" volt. hogy megfelelő hangulatba kerüljenek. sok ilyen aranykabátos figurát láttunk. hogy erőt gyűjtsünk a soron következő eseményekre.Türelmes pónilovainkkal végig­ csörtettünk a Lingkhor úton. még ez is „vörös"-nek számít. a vendégek tele­ eszik magukat és elégedettek. és a dalai láma hivatalos színe. bíborszínű égen lehelletfinom bárányfel­ hők fodrozódtak.hivatalnok-szerzetes a vörös köntös felett ujjatlan aranykabátkában jár. A GYEREKKOR VÉGE 35 A szerzetesek a rend vörös köpenyét hordják. ezért mindig tiszta.II. Anyám megtörte a varázst: .min­ dig ragyogó. A személyes kíséretében lévő szerzetesek vagy magasrangú lámák számára megengedett. Reszketek. olyan alkalmakkor. hogy a gyapjút hogyan festik. selyemsálakat hoztak. A kertbe vezették őket. Akkor tekin­ tetünket a lobogó imazászlókra és a templom gyönyörű kupoláira emeltük. ha arra gondolok. mit csinálnak ép­ pen a szolgák. Ahogy átnéztünk a Dzsokang tetején. Otthon anyám még tartott egy utolsó ellenőrzést. zörögve-csörömpölve megérkeztek a muzsikusszerzetesek. és a látogatók üdvözlésére mindkét oldalon szolgák sorakoztak. . A csodálatos. amint a kopjazászlókat lengető felfegyverzett lo­ vasok személyében megérkeztek az első vendégek. de a szegényháziak gyomra üres marad.Nos. Sietnünk kell. óriási zsivaly támadt. minden lépéssel közelebb ahhoz. Nya­ kuk körül cintányérok lógtak. Az udvarban. amelynek renge­ teg árnyalata van aszerint. amit magamban „a legnagyobb megpróbáltatásnak" neveztem. a Potalában alkalmazott . Beszélgettek és sört kértek. Az intéző mellett két helyet­ tese állt. ne po­ csékoljuk az időt. A kapukat szélesre tárták. gongokkal és dobokkal megrakva. Trombitákkal. hogy a szokásos vörös köpeny felett egy aranyat is viseljenek. Később már nem lesz időnk az evésre. mintha egy művész fehér ecsetjével megérintette volna a menny kárpitját. A sötét barnásvöröst téglavörösre. Tibetben ezzel köszöntik a látoga- . fülsiketítő bőgésével telt: hangoltak a zenészek. Az arany szent szín Tibetben. Némely. . A következő fél óra a trombiták szörnyű harsogásával. aztán ettünk valamit. Tudtuk jól.

az adományozó. A hölgyek. A dalai láma. megfordítja. jól hátrahúzódnak és kinyújtják a karjukat. A tibetiek szilárdan hisznek abban. Az ajándé­ kokat mindig a megfelelő khatával együtt adják át. Meghajolt az újonnan érkezők előtt. amellyel a köszöntést viszonozhatta és a vendég rangjától füg­ gően csuklójára vagy nyakára tehette. mintha az ember megemelné a kalapját) és a megajándékozott lábára rakja a sálat. ugyanígy a szerencsekívánatokat tartalmazó leveleket is. Minden khata többször ke­ rült elő. mely csak a mi házunkhoz vezetett. aki az ajándékot kapja. aztán a Potala árnyékában ráfordultak arra az útra. átvette a sálakat. hogy az ember egész élettörténete a tenyerére van írva. aztán odaadja egy szolgának. és távolabbi helyekről. Lovaikkal végigdobogtak a Lingkhor úton. így a dalai láma ezzel a gesztussal legbarátságosabb szándékát fejezi ki a másik iránt. Lhásza váro­ sából. ha igen nagy tiszteletben akart részesíteni valakit. A dalai láma csak elsőrangú sálakat ad és kap. és a másik csuklójára helyezi a khatát. jobb és bal oldalán egy-egy emberével a bejáratnál állt.a nevük „khata" -. Az ajándékozás módszere a kö­ vetkező: ha egyenrangúakról van szó. a nyakra helyezett sálra hármascsomót kötött vörös selyemszállal. Az adományozó kicsit meghajol. le­ térdel és kiölti a nyelvét (Tibetben ez olyan. tovább­ adta bal oldali segédjének. ügyelni kell arra.36 HARMADIK SZEM tókat vagy egymást. rengeteg vendég érkezett. ez utóbbi pedig az adományozó nyakára teszi a sajátját. Ha az ajándékozó alacsonyabb rangú. hogy mindig a megfelelő minőségűt adják ajándékba. Az intézőnek és embereinek egyre több dolga akadt. és az is. miközben a jobb oldalitól megkapta azt. Az szintén meghajol. Intézőnk. hogy megóvják a portól és a széltől. akiknek hosszú utat kel­ lett lóháton megtenniük. A kormányban az egyébként szokásos fehér kendők helyett sárgát használtak. Éle­ tem későbbi szakaszában kétszer ért ilyen megtiszteltetés. Az álarcra gyakran ráfes- . Még na­ gyobb megtiszteltetésnek számított. máskülönben sértést követnek el. Jöttek a szomszédos uradalmakról. ha ezenközben a tenyerét is felmutatta. Nyolcféle sálkendőt használnak . bőrből készült maszkkal fedték az arcu­ kat. leveszi a csuklójáról.

csak akkor összerakunk néhányat. így vagy úgy. közben a nap folyamán többször. majd bevezették egy nagy terembe. a tibetiek általában sokkal kényelmesebbnek tartják a párnát. Néhányukat anyám tartotta szóval. vas­ tagságuk úgy 22 centiméter. Alvásra ugyanezeket a párnákat hasz­ náljuk. Minél öregebb volt a hölgy. ezen a napon tényleg útban vol­ tak. az ünnepség valódi kezdetéig ezekből lehetett választa­ ni. Hogy a dolog még bonyolultabb legyen. annál szebbnek és fiatalabbnak mutatta a maszkbeli képmás. széles­ ségű és korú nők. „csüng" lányt. Tibetben nincsenek székek. A lányok anyám ruháiban jártak föl s alá. Úgy tűnt. Szerintem borzalmasan nézett ki. melyet ebédlővé alakítottak. A legelőkelőbb családokból kb. Az előkelő hölgyektől Tibetben elvárták. vagy hogy mennyit ér. A GYEREKKOR VÉGE 37 tették viselőjük legjellegzetesebb vonásait. aztán leültek és meg­ ittak jó néhány csésze vajas teát. mint a széket meg a magas ágyat. hogy új ruhát és ékszert vegyenek föl. felfogadtak manökennek néhány ún. a többiek körbe-körbe sé­ táltak a házon. de mivel a bemutató sok öltözéssel és átöltözéssel járt volna. negyven hölgy jött a kíséreté­ vel. Itt üdítőket szol­ gáltak fel. vizsgálgatták a bútorokat és az értéküket találgat­ ták. Elvegyültek a vendégek között. majd kimentek. mint a nők bárhol a világon. Rö­ viden. A házban nagy volt a nyüzsgés. Jaszo nővé­ rem új ruhában parádézott. úgy viselkedtek. Annyi pedig bizonyos. a haja a legújabb divat szerint fésülve. A legváratlanabb helyekről bukkantak elő. a párnák négyzet alakúak: körülbelül 75 cm-esek. Céljához érkezve. párnákon ülünk törökülésben. a hölgy levette álarcát és köpenyét. legalább ötször-hatszor átöltöztek. a nők egy másik cso­ portja is megjelent: a csüng lányok. A raktárakból egyre több és több ülőpárna került elő. hogy tömérdek ruhaneműjük és drága ékszereik legyenek. hogy megkérdezzék az éppen arra haladó szolgától. Ezeket fel kellett vonultatni. Az újonnan érkezőket vajas teával kínálták. mennyibe került ez-meg az. . Mindig elbűvöltek ezek a festett arcok.II. de hát én mindig elfogult voltam a nőkkel. és egy percet sem haboztak. a házat elárasztották a különböző magasságú. és tulajdon­ képpen segítettek anyának a háziasszonyi teendőkben.

fel­ tartották. Ez utóbbi nem volt nehéz. és így néhány tojás nagyságú púptól elte­ kintve. A kertben jó néhány hölgy kíséretében feltűnt anyám. négy és fél méteres póznát. a legmerészebb felmászott és megpróbált fejre állni. Kijöttek. hozattak egy akrobatacsoportot. Pár kisebb fiú is nézte a mutatványt. Ekkor kirántották alóla az egészet. Szörnyű zuhanással egyenesen a többiekre esett. ó' meg szaltózott és macska módra talpra esett. semmi bajuk sem esett. lábán pedig vér­ vörös talpú. a zenészek már jól felöntöttek a garatra a sok-sok tibeti sörtől. Hogy csipetnyi mulatsággal fűszerezzék. hogy utánozzák.38 HARMADIK SZEM A férfiakat jobban érdekelte a kerti szórakozás. De valamennyi­ üknek kemény feje volt. Majdnem bo­ káig érő vörösesbarna jakgyapjú szoknyát viselt. Találtak egy két-három méteres rudat. Hárman feltartottak egy kb. hogy megnézzék a műsort és meghallgassák a zenét. I . Anya különös gonddal öltözött erre az alkalomra. vörös szegéllyel díszített hosszú szárú hófehér nemez­ csizmát. Rögtön utána valami eldugott helyre ro­ hantak. egy társuk felmá­ szott rá és a tetején fejenállást csinált.

csodálták a kerteket.. és azokat az asszonyokat. Megbűvölve figyeltem. aki Rakása asszonynál lakott. A haj úgy tekeredett rá. ékszert és díszeket vásárol a feleségének. hogy a férj. hogy tudja a fejét balra fordítani. De mindenki a nap legfontosabb eseményére várt. jádéval és kör alakú aranylapokkal volt kirakva. mindegyik korbácsszíj vastagságú volt. látni akartam. azon három amulett. A hölgyek különösen buzgón csevegtek. ahogyan a lugasokra kúszó futórózsa. Doringék finom.. A GYEREKKOR VÉGE 39 Bolerószení kabátkája vörösessárga színű volt. Később. Bíboros selyemblúzt vett alá.II. Egyik fülén hosszú korallánc függött. Sok ék­ szer volt rajta.Igen kedvesem. sáfránysárga árnyalatba ment át. onnan a szoknya alsó széléig a halvány citromsárgából fo­ kozatosan mély. A fakeret vörös lakkozott fából készült. hogy a fiatal láma. hogy egymással összhangban legyenek és ugyanakkor különféle egyházi ruhadarabokat jelenítsenek meg. nagyon szerencsésnek tartották). akiknek elég hajuk volt ennyi copf­ hoz. ezeket min­ dig magán viselte. A fülbevaló majdnem a derekáig ért. gyé­ mántokkal. Az egyiket a családjától. s a színeket úgy válogatta össze. ha magasabb státusba kerül. A vendégek sétálgattak.Hallotta. a harma­ dikat pedig . hogy a „jódos kötszer" színéhez hasonlí­ tott.a dalai láma adta neki. . . A jobb vállán átvetett széles selyembrokát övet dereka bal ol­ dalán vastag karika fogta össze. úgy jellemeztem volna. Akkor kapta őket. a másikat apa családjától kapta. mint egy kalapot. s mindez csupán csak bemele- . hogy füle köré tekert vörös szállal kellett megerősíteni. vagy csoportok­ ban társasági ügyekről beszélgettek.. máskülönben el­ szakadt volna. mikor hozzáment apámhoz. ez válltól a derékcsomóig vérvö­ rös volt. fényezett kövecs­ kékből új szintet építettek a házukra. (A száznyolc Tibetben szent szám. mert a tibeti asszonyok a mindenkori társadalmi helyzetüknek megfelelően ékszerezik magukat. Szűzanya módra elválasztott haja egy fakeret fejdíszen nyugodott. A nyakában aranylánc lógott. kicsit olyan mint apa egyházi ruhája. amelyet úgy viselt a feje tete­ jén.ritka megtiszteltetés . Az előző napokban anyám haját száznyolc varkocsba fonatta.? És így tovább. mikor már az orvoslást tanultam. Olyan nehéz volt.. Az a szokás.

Mellettük öregasszonyok kereplő imamalmokat pör­ gettek. amelyeket fino­ man lengetett a lágy esti szellő. Még a hatalmas fe­ kete szelindekek is hallgattak. de az elcsigázott szolgák egyre újab­ bakat hoztak. Most szerinte mindez úgy nézett ki. De nemcsak a madara­ kat. Ahogy az első zajos vendégek megérkeztek. Ad­ dig etették és etették őket. mint egy rendetlen állatkert.és nyírfákról. hogy pihenjenek és még több sört igyanak. vidám fesztelenséggel fújták a trombitát.a nyár. Apám mindvégig rettegésben volt! Teraszos kertjeinek. Ahogy még jobban besötétedett. mint apró manók. beesteledett. ame­ lyekben drága. A nagyobb koronájú. A nap leszállt a Himalája távoli csúcsai mögött. A zenészek még pompás formában voltak. mit kell tanulnom. A lámakolostorokból trombiták hirdették. kisfiúk cikáztak a gondozott fák közt. és kijelölik azt az ösvényt. A megnyúló árnyak gyorsabban kúsztak a földön. a fűzekről. hogy eltelt egy újabb nap. kezükben égő vajmécseseket és füstölőket himbáltak és időnként csintalanul bohóckodva fölugrottak az alacsonyabb ágakra. Hangjukra száz meg száz vajmécses fénye gyúlt: csüngtek a faága- . körte. és megérintett egy rügyet. aztán ahogy telt-múlt az idő. A barack-. Tőlük függött. messzi földről hozott növények és cserjék pom­ páztak. minden fordulattal imádságok ezreit küldték az ég felé. az egész országban híre ment. borókafenyőkről és ciprusokról . ma­ gasabb fákról . mély csaholásuk elcsendesítve.füzérekben lógtak az imazászlók. A föld felől. a macskák hanyatt-homlok biztonságos helyre menekültek. a vendégek egyre lassabban mozogtak. A fo­ gadott mulattatók elfáradtak. és aggódó hangon sopánkodott. A zaj és a lárma elriasztotta szokott helyükről a madarakat. a falkerítéssel körülvett ker­ tekben.és törpe al­ mafák különös veszélynek voltak kitéve. melyen egész életemben járnom kell. arany tömjéntartókból illatos füstoszlopok szálltak a magasba.40 HARMADIK SZEM gítés volt: az asztrológus papok hamarosan megjövendölik sorso­ mat. Kezeit tördelve fel-alá jár­ kált. egyenként kiszökdöstek a konyhák­ ba. elteltek a frissítőkkel. ha valaki a vendégek közül megállt. Esteledett. amíg nem tudtak már többet enni. milyen pályára kerülök. Az ételhalmok kisebbek lettek. azok is elfogytak. csattogtatták a cintányérokat és verték a dobokat.

Egymás mellett álltak.II. Az előző héten a dalai lámához hívták őket. Megtörtént. így megmondható előre. vagy lebegtek a dísztó áttet­ sző vizén.Lha. A terefere abbamaradt. A menet lassan elérte a díszemelvényt. Időről időre beigazolódott. Mindenki megfordult. aztán tíz percet pihent. Aztán még egy órán át folytatta. Amint az emelvényhez értek. aztán továbbsodródtak a szigetnél menedéket kereső hattyúk felé. fennakadtak a ví­ zililiomok levelein. hogy meghallja a főasztrológus éles. mi csonangcsig .. . megmondta előre. mindenki fe­ szülten figyelt. milyen öregek. majd mint csónak a homokzátonyon. Ó'ket apám és anyám kö­ vette. Fejükön magas papi süveg. benne baldachinos emelvény négy tibeti üléssel. Két másik előrelépett. ott majd . Az emberek körbegyűltek. Egy későbbi fejezetben lesz még szó az asztrológiáról. himbálództak a házak ereszein. ráncos nya­ kuk majd megroggyant a nagy súly alatt. mint két elefántcsont faragvány. A mögöttük lépdelő négy trombitás ezüst hangszerén fanfart fújt. nagyon öreg ember zárta.mondta.Hále! Hále! (Rendkívüli! Rendkívüli!) . Két láma az asztrológusok feljegyzéseit és a táblázatokat vitte. A kertben felállítottak egy nagy. A GYEREKKOR VÉGE 41 kon. óriási fáklyákat vittek. hogy neki jósoljanak. A hétéves kisfiúnak a kitartás kemény próbája után be kell lépnie egy lámakolostorba. kínai brokátból készült sárga palástjuk még jobban kihang­ súlyozta. egyik oldalán teljesen nyitott sátrat. melyeket a szolgák hordtak ki a kertbe. és felsegítette a látnokokat az emelvény lép­ csőire. fölléptek rá. dre. (Az istenek az ördögök és az emberek mind ugyanúgy viselkednek). másfél-negyedfényről és en­ nek vagy annak az ellentétes hatásáról. A menetet két öreg.kiáltot­ ta elbűvölten a közönség. Pa­ zar. Elöl négy szolga ment. Most egy hétéves fiúcska számára teszik majd ezt. ekliptikáról. Még vagy egy órán át egyfolytában be­ szélt. fel­ vázolta a jövőt. A két nécsung-i öreg a legtapasztaltabb asztrológus volt az egész országban. amit jövendöltek. sípoló hang­ ját. hogy lássa a közeledő menetet.. Hosszan be­ széltek harmadfényről. kire milyen jövő vár. és leültek a párnákra. az Állami Jósda lámakolostorából érkeztek. . Felhangzott egy mély gongütés.

halkult a lódobogás. hangos kiáltozás .az udvaron folyt a gyülekező. elhagyja a hazáját. a társaság kiözönlött rajta. nálunk töl­ tötték az éjszakát. egyre halkab­ ban hallatszott a lovasok beszélgetése. Nagy nehézségeket kell elszen­ vednie. A hatalmas kapu még egyszer kitárult. . Akik messziről jöttek. Elveszít mindent és újra kell kezdenie mindent. aztán reggel indultak útnak. míg teljesen elhalt és mindenre rátelepedett az éjszaka csendje. Fáklyákat vittek magukkal. Patkókopogás. hogy megvilá­ gítsák az utat. de legvégül boldogul.42 HARMADIK SZEM sebészorvos szerzetesnek tanul. és idegenek között fog élni. A többiek elutaztak a kíséretükkel együtt. Ahogy távolodtak. A tömeg lassan szétoszlott.

Már csak a hold világított. a többiek az ol­ dalukon fekve. Rengeteg tea fogyott.morogtam magamban . a szolgák kimerültek és ingerlékenyek voltak. és kezdtek eltünedezni az ételek is. A vendégek szedelődzködtek. aztán szép sorjában mindegyik ellobbant. Én is elaludtam. hogy még utoljára néhány szót válthas­ son mindenkivel. Az istállókban meleg volt.inkább velük alszom. . dolgom van. volt. Másnap reggel durva rúgás és egy türelmetlen hang ébresztett. a lovakat elő kell állítani. Minden szobát elfoglaltak. rugdaltam a köveket és mindent. A lovak aludtak. Azt mondta neki. Lassan elültek a zajok. Kedd Lobszang. de ez sem hozott megnyugvást.Na. a mé­ csesek még pislákoltak.Harmadik fejezet AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON Bent a házban még mindig zajlott az élet. hidegkék fénye visszaverődött a hóföd­ te hegyekről. nekem nem jutott hely. ami az utamba került. Apa a ház és a kert felújításáról beszélgetett egy régi barátjával. anya cso­ portról csoportra repdesett. útban vagy! Fel­ keltem. Az utolsó mulatózok erőt gyűjtöt­ tek az éjszakára. bementem a házba. Nyugtalanul járkáltam. de egy ideig mégsem tudtam elaludni. Azt mondta: . üveget akar hozatni Indiából. . gyerünk. az abrak puha. vagy felébresztett egy hirtelen hangorkán a házból. Akárhányszor elszunyókáltam. 43 . amelyik állva. hogy valami ennivalót keressek. a vendégek fáradtak és vidámak. oldalba bökött egy ló.A lovakban több az érzés. Ott továbbra is nyüzsgés volt. Senki sem törő­ dött velem. Egyik könyökömre támaszkodva kinéztem.

és amikor az hirtelen elbújt a fekete ködben. melyet az erős szelek felkaptak és ide-oda hordtak. Az udvarról kilépve jobbra vettük az irányt. és nem számított rendkívüli látványnak. ha egy ló vagy kutya vezette a menekülő­ ket. és 108 fényes fagyöngy lesz rajta. mindenki sürgősen menedéket ke­ resett. és a jakok is eléggé immúnisak voltak. Elindultunk. Mikor az utolsó vendég is eltávozott. és vedd meg. hogy ta­ lán utoljára is. ahova igyekeztünk. Úgy néz­ tem körül. inkább. sokszor aprókavics nagyságú porszemek át­ szakították a papírt és még a fedetlen kézen és arcon is mély sebet ütöttek. metsző szél elérné. ugyanakkor azokra a dolgokra is utal.44 HARMADIK SZEM hogy a ház ablakait beüvegeztesse. Cu a lován. egyál­ talán nem gyártottak üveget. magából a csészéből és a fedeléből. hosszú köpenyt . má­ sok indiai kelméket kínálgattak. ame­ lyekre egy szerzetesnek mindig emlékeznie kell. hogy ne menjen be a por. én a pónimon. A lhászaiak mindig gyanakodva tekintettek a hegycsúcsra. Az ablakkeretre áttetsző. hanem egy másik. mint aki először látja a várost. Az ablakokat kívülről fatáblák fedték. mert még növésben voltam. és attól féltem. a szélkergette. apám maga elé hívatott és azt mondta: . A szélviharok idején veszélyes dolog volt utazni. Nagyméretűt. de nem átlátszó viaszos papírt feszítenek. a tartóból. A boltok tele voltak alkudozó kereskedőkkel. Ha az ablak szabadon maradt. a rózsafüzér fából. a Potala mellett újra jobbra fordultunk. egy csészére és egy rózsafüzérre. ahogy elhagytuk a körutat. amire szükséged lesz! Cu tudja. 108 a szent szám. Ezek ezüstből lesznek. A macskáknak sosem esett bajuk a viharban. mielőtt a korbácsoló. hasonlóan praktikus okból is. Elgondoltam. mire is lesz szükségem: egy faedényre a campának. Egyesek teát hoztak Kínából.Menj. nem annyira a betörők távoltartására. hogy beérjünk a bazárba. mégpe­ dig nemcsak azért. mi kell. azután. és valóban nagyon sokba került a szállítás. Tibetben a férfiak bő. Tibetben nem volt üveg. A csésze három rész­ ből áll majd. De nemcsak az emberek voltak éberek: figyeltek az állatok is. és a tülekedésben Cu sokszor hangosan odaköszönt valamelyik régi barátjának. akik éppen akkor érkeztek Lhászába. Venni kellett egy barnásvörös köpenyt. Átvágtunk a tömegen az üzletek­ hez.

amíg tanultam. egy rózsafüzért. szorosan megkötik a derekukon. óriási birtokokkal szerte az egész országban. Itt raktározzák el a legszükségesebbnek tartott dolgokat..persze nem ezüstöt. a szerzetes egész világi va­ gyonát magánál hordja. egy fából készült campatálat. és nem­ ritkán kis campa-téglákat. a campaedényét. csak a legszükségesebb dolgokat engedélyezte. egy zacskó pörkölt árpát. ezek képezték majdani vagyonomat. amelyeket aztán mindig magukkal visznek. egy kis bőrtáskát a pörkölt árpának. Cu szigorúan ellenőrizte szánalmas kis bevásárlásomat. Az átlagos szerzetes pl. és azokat is csak közepes minőségben. mert egy „szegény növendékhez" azok illenek. néhány külön­ böző amulettet. Az egyszerű olvasóval. és egy csészét . szegény szerzetesként kellett élnem. a csészéjét. egy kést. mint reméltem . Ne felejtsük. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 45 viselnek. . Apám többszörös milliomos volt. amit nekem kellett kifényesíteni.meg egy kést a faragáshoz. A felsőrészt felhúzzák.. és amíg apám élt. ékszerekkel és temérdek arannyal. Még­ is. s az kitáskásodik. Vet­ tem tehát egy pár jakbőr talpú szandált.III.

Úgy ordított. motyogott és morgott a „mai fiatalok". Fel sem merült bennem. igen éles szél támadt. hogy min­ denki meghallja : . meg azokra a dolgokra. gazdájuk szerencséjére várva lovak nyihogtak kedve­ sen egymásnak. a cápauszonyt árusító kereskedéseket.Na. szaglásztak. hogy netán fe­ lülbírálja Cu-t. meg volt elégedve mindennel. Cu-t nemigen érdekli. ame­ lyeket szerettem volna megvenni. amikor egy hatalmas és fenye­ gető kéz lesújtott rám. és látni fogják. jobb minőségű dolgok kellenének nekem.46 HARMADIK SZEM Újra megnéztem az utcát. még egészen másként volt. Jakok nyögtek rekedtes-öblös hangon. megragadta a fülem és vadul megtekerte. Kóbor kutyák kószáltak mindenfelé. és mennyi mindent tud­ nának mesélni a nyitott fatáblák. . de újra látom majd ezeket az utcá­ kat. és az ajtók előtt sátrakban kirakott nyeregtakarókat. Kedd Lobszang. milyen szerencsések azok. és azt gondoltam. mint egy régi barátra. a világ minden tájáról való csodás áru cserélt gazdát azokon az erős faajtókon át. Még egyszer meghallgat­ tam a kereskedők és a vásárlók vidám évődését. ki­ ugró ereszeket. be kellett érnem egy kézzel esztergált facsészével.Úgy tűnt. ha csak ritkán is. . az árakon civódtak. vagy földbe gyökeredzett talán a lábad? Nem is értem. és azt mondja. csak a „na gyerünk". Ahogy ráfordul­ tunk a Lingkhor útra. újra szerte­ foszlott. a hosszú. Hazafelé Cu egész úton előrelo­ vagolt. Nem volt más választásom. amint nyájasan bár. hogy ezüstcsészém lesz. gyerünk. Cu előttem haladó ter­ metes alakjával felfogta a szelet . mit gondolnak ezek a fi­ úk manapság! Mikor én voltam fiatal. s a fülem a helyén marad. hogy. s oda a fülem. és sajnálatomra. ahogy a já­ rókelők között bóklásztak. miközben Cu bömbölő hangját hallottam. Szóval reményem. akik minden nap látják. naplopó csavargó miatt. morogva is­ merkedtek. a sok semmirekellő. hogy hátramaradok. vagy követem őt. aki mind kábulatban él. A korábbi terveimre gondoltam.legalább valami hasznom is származott belőle. Az utcát sosem láttam még ennyire von­ zónak. Otthon anyám megnézte. ha beszélni tudnának! Úgy néztem mindenre. Előzőleg reménykedtem. Micsoda titkok rejtőztek a papír fedte ablakok mögött! Mennyi. miket vettem. a kétszintes épületeket.

ezekből állt nap-nap után minden látogatás. hogy értékelni tudtam volna az építészeti műremekeket. Apa el volt foglalva a rendfó'nökkel és az apátokkal. De nemcsak anyám okozott annyi sok szívfájdalmat. Reszkettem a félelemtől. Olyan nagy volt. én meg mint egy elhagyott gyermek vigasztalanul kóboroltam körbe-kör­ be. gyakorolni a rúdugrást. nem azért. hogy nem Drepungba kell majd mennem. . és határo­ zottan bántott. Anyám körbehurcolt a tekintélyes Ihászai házakon. mint egy halom rizs. akiknek egész álló nap semmi dolguk sem volt azon kívül. és elvitt. Határozottan nem abból a fajtából való vagyok. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 47 Az utolsó héten nem hagytak egyedül. Kedvét lelte az utazgatásban. A neve rizshalmot jelent. a társasági életben és az udvari­ as fecsegésben. mert számomra mindez valódi megpróbálta­ tást jelentett. valamennyien a szigorú fegyelem hívei. amikor apa szavaival élve „a kellemes séta a napsütötte rónán" vé­ get ért. és mint jó vá­ ros. hogy selyempárnákon üldögéltek. tízezer szerzetessel. és valóban. és még boldogabb. hogyan bánnak a kis novíciák egyikével-másikával. Boldog voltam.III. Apának meg kellett látogatnia a drepungi lámakolostort. hogy tekintélyesnek érez­ hessem magam. és nem is a Lhászától hárommérföldnyire épült Szera-ba. magas templomaival. hogy nem egy ember irányította. Ha­ lálra untam magam. és teraszosan egymásra növő épületeivel. hogy minden apró-cseprő szeszélyüket kielégítsék. és folyto­ nosan a szolgákat hívták. A várost fal vette körül. hogy megnézzem. Drepung a világ legnagyobb lámakolostora. önfenntartó volt. hanem hogy én tegyem tiszteletemet ismerősei­ nél. mikor megtudtam. kis kőházaival. hanem tizen­ négy apát. Ehelyett pedig körbehurcoltak mint valami díjnyertes jakot és lompos öreg hölgyeknek mutogattak. A szabadban akartam lenni. az íjászatot. Hét különböző rend és hét különböző iskola alkot­ ta. a fény­ ben tündöklő kupoláival és tornyaival tényleg úgy nézett ki a tá­ volból. szerettem volna jól érezni magam a hátralévő néhány napban: sár­ kányt eregetni. A Rizshalom valójában hét kolos­ tor egy helyen. mikor láttam. De nem voltam olyan hangulatban. hogy ilyesmire kell a drága időmet pazarolnom. aki könnyen elviseli mások hülyeségét.

(Először azért. az íjamat és a gyönyörű tollakkal díszített nyílvesszőket eltörték. melyeken az asztrológusok jóslata alapult. hogy bejegyezzék fogantatá­ som és születésem időpontjait. aki Lhásza közelében . 90 cm széles és 25 cm hosszú kötet­ be jegyeztek fel minden részletet a családunkról. Beszélt arról az időről. még apa is rogyadozott kissé a súlyától. amint felkelt. Megérintett egy gongot a könyökénél. A Könyv felnyitásának szertartása következett. és hogy az ásatások miként bizo­ nyították ezt. valamint az akkor készített tábláza­ tok. majd kis rézedény felett viaszt melegített. nem vagyok gyerek többé. hogy kifejezésre juttassák. A sárkányomat elszedték tőlem és elajándékozták. és kényelmesen elhelyezkedett a párnáján. . A Könyv nagyon nehéz volt. megsár­ gult oldalakon a történelmet olvastam. Még ma is . de érdekelt is ez bárkit! Napszálltakor apám értem küldött. A főoltár mellett ült. Szerepeltek ben­ ne legrégebbi őseink.mondta -. a szívem is darabokra törik. új élet kezdődik számomra. mely az Özönvíz előtt is régi volt már. kb. ráöntötte a fülke fedelére. A súlyos. ahol régi. Úgy éreztem. hogy a Könyvet ne zavarhassák. akárki. Bementem csodálatos díszí­ tésekkel teli szobájába. és nincs szükségem efféle dolgokra. A régi. hogy visszategye a védelméül szolgáló aranyládikába. és a szolga máris hozta neki a vajas teát.) Most nekem is alá kellett írnom a Könyvet. Hosszú hallgatás után elmondta Tibet titkos történel­ mét. Aztán tiszteletteljesen meg­ fordult. értékes könyvek sorakoztak a falnál. Itt voltak a részletek. mikor Ti­ bet partjait ősi tenger nyaldosta. és dicső tetteik. hogy berakja a ládikát az oltár alatti mély kőfülkébe. és lepecsételte. Hozzám fordult.ez a szobájában volt -. amelyeket hazánknak és Uralkodónknak tettünk. mi­ kor belépek a lámakolostorba. Apa visszapattintotta a borókafából készített vastag papírlapokat összeszorító aranykapcsokat. Év­ századok óta ebbe a nagy.48 HARMADIK SZEM Végre-valahára elérkezett a hét vége. egy történetet. faragott faborítók lassan visszakerültek a helyükre. A Könyvet most másodszor nyitották ki miattam. és letérdelte­ tett maga elé. amely ezer meg ezer évre megy vissza. melyeknek köszönhetően nemességre emelkedtek. mert másnap. Itt jegyezték fel azokat a szolgálatokat is.

A gyerekek iránti erős ellenszenvére gondoltam. Bár akkor cseppet sem értékeltem. Utoljára bementem a szobámba.mondta . . ez volt a legjobb módszer: az érzelmes búcsúzkodás megnehezítette volna.mondta -. most elválnak útjaink. megkövesedett tengeri állatokra és különös kagylókra akadhat. Cu besietett a szobám­ ba. Figyelj rám: Ha nem állód ki a próbát. különös fémtárgyakat is. Lelkemre kötötte. AZ UTOLSÓ NAPOK OTTHON 49 ás. és elhozzák apámnak. egy szót sem szólt többet. de ahogyan le­ ment a hold és a nap első gyenge sugarai megjelentek az égen. már lefeküdt. vissza se térj. Utolsó szavai később sem hagytak nyugodni. amint a csupasz farudakat csapkodták. hogy aludjak. Ezzel sarkon fordult és elment. Istennek hála ezért. de nem azért. „A Törvény értelmében mutattassák rideg keménység az elő­ kelő születésiteknek és könyörület az alacsony származásúaknak . Aztán találtak ismeretlen célból készült. „Komoly megpróbáltatást kell elszenvedned. nem tudtam elbúcsúzni tőle.a következő napon .hét. Ezzel befejezte. Viselkedj férfi módra. csak intett. Anyát nem találtam. és elrendeztem az ágyamul szol­ gáló párnákat. hogy kivétel nél­ kül minden kapott parancsnak fenntartás nélkül engedelmesked­ jek. Visszamehetek a lovaimhoz. fiú . Ezután meg­ változott a hangulata. Elaludtam. Az este.III. Gyakran a környékbeli barlangokba járó szerzetesek fedeznek fel ilyeneket. Hosszú ideig feküdtem apám szavain gondolkodva. hogy távozhatok. A hold las­ san áthaladt az égen. és csak kilencéves volt. mielőtt beléphetsz a lámakolostorba". Fentről a tetőről az imazászlók csattogása hallatszott. „Fiam. Lefeküdtem. egy szolga felébresztett. Miközben a sovány reggelit eszegettem. kemény vagyok és szívtelen. Kint. amikor életemben először nem otthon alszom majd. Idegen leszel e ház számá­ ra". Felzaklatta az elválás. később meg a rettegett másnapra. és emlé­ kezz mindarra. hogy elhagyjam . korábban elbúcsúzkodtam már a nővéremtől. az ablakpárkányon egy éjjeli madár verdesett. . és nem vesznek fel a kolostorba. amire tanítottalak.Na. Jászé­ tól. campát és egy csésze vajas teát hozott. de a család hírnevé­ re vigyázok csupán. én pedig . Mutatott néhányat.úgy gondolod.mondta. mert olyan gyakran játszottunk együtt.

Befejeztem a reggelit. Magányos voltam. de sötét volt még.bármely mércével mérve . az enyém . és az. Sok tibeti gyerek­ nek könnyű élete van. apám parancsára történt. Elhagy­ tam hát az otthonomat. Ha anya fent lett volna.először. hogy a búcsú elmaradt. csendesen lépkedjek. mint később rájöttem. Átmentem a szobán..összetekertem egy másik köpenyt. hajnalhasa­ dás előtti sötétség. Azt akarta.50 HARMADIK SZEM az otthonomat . hogy otthon maradjak. . és csüggedten szomorú. . Pirkadt. megpróbáltam vol­ na rávenni. engedje meg.. ne ébresszem fel a háziakat. rémült. Végigmentem a folyosón. és ahogyan hittem. a tekercsbe egy bőrtalpú csizmát tettem. mindörökre. Végigmentem a lépcsőn és elindultam. semmi kétség. hogy kikísérjen. bedugtam a campaedényt és a csészét a köpenyembe. hogy idejekorán megtanuljam a fegyelmet és az állhatatosságot. mire egy szolga fi­ gyelmeztetett.ke­ mény volt.

. kis híján hanyatt esett.Na. Egy ideig szelíden kopogtattunk. felszedett egy követ. mint ajtót nyitni nektek? . az bizony! Róttam a mér­ földeket. kezében hatalmas bo­ tot lóbált.In­ kább majomnak nézne az ember benneteket .mit akartok. és akkora zajt csapott. egyikünk sem volt elragadtatva a másiktól. . ijedtünkben fiatal fának néztük. jobb dolgom sincs. csontos ember állt előt­ tünk. Emberek jöttek. ha kész lesz.ordította . barátságosan fogunk viselkedni. egy tapodtat se mozduljatok.kiáltotta. Egy ablakból kellemes ételszag áradt. . csak fokozva az éhség okozta kínjainkat. Leültünk a földre. ők is ide igyekeztek.válaszolta. Akkor az egyik fiú lehajolt. men­ tek. a lábunk elfáradt már az ácsorgástól. azt hiszem.A kapu bevágódott. mégis milyen kimondha­ tatlanul elérhetetlen! Végül kirepült az ajtó. nyomorult csirkefogók? 51 . ha egy­ szer ugyanaz lesz a sorsunk. Milyen közel az étel. sátánfajzatok? . Megjelent egy szerzetes.Várja­ tok ott. de semmi sem történt. . hogy meghallották.mondtam. Gyanakodva végig­ mustráltuk egymást. közben világosodott. a növendékek tanítómestere lejön majd. és egy magas. aki óvatlanul túl közel lépett hozzá. a Tibeti Gyógyítás Templomához vezetett. A bejárathoz vezető kapunál két másik fiúval találkoztam. de elhatároztuk. .Mit akartok itt. az egyik fiú.Negyedik fejezet A TEMPLOM KAPUJÁBAN Az út egyenesen a Csakpori Lámakolostorhoz. . Azt hiszitek.Szerzetesek szeretnénk lenni . Kemény iskola.

tele ment vele a szemem és kis kupac gyűlt kifelé fordí­ tott tenyeremben. vérezni kezdett.sokan voltak . Fenyegetőn a botja felé nyúlt. aki ijedtében teljesen megfeledkezett a fáradtságról. A kóbor kutyák meg-megálltak egy pillanatra. Egész álló nap ott ültem mozdulatlan. Hajnal óta nem ettem. aki vallásos akar lenni.Szerzetesek szeretnénk lenni . Azzal hirtelen meg­ fordult és elment. hogy miért vagyunk egyáltalán.52 . Az arra járó szerzetesek . Egyedül maradtam. . Hirtelen mozdulattal a szegény szerencsétlen fiú felé lépett. leültem keresztbe tett lábbal. Megkérdezte. Az egyik fiúnak. egy követ do­ bott felém. hogy kíváncsian megszaglásszanak. és maradj ott elmélkedő testtartásban.És te itt? Mi ez ? Ohó! Egy kis hercegecske. beborította a vállam. nézzük csak miből vagy. nincs elragadtatva tőlünk.Szent ég! . azt mondta: . egy pásztor fiának. a torkom teljesen kiszáradt a szomjúságtól.válaszoltuk. Először is. a félelemtől ott a hely­ színen majdnem összezsugorodtam. .Gyorsan befelé! Ha megfelelsz a vizsgákon. De meg sem . és visszamentem negyven lépésnyire. csak úgy. A kő felsértette a fejem. mik vagyunk. azután ők is továbbálltak. és egy szem­ pillantás alatt sarkon fordult. hogy a szempillád se rebbenjen}. HARMADIK SZEM . Szomorúan összeszedtem a kis cókmókomat. aztán. hogy lépjünk be. ahogy parancsolta.Micsoda szemét népség jön manapság a kolostorba! A kolostor területét körös-körül hatalmas fal övezte. a hetedik születésnapomon éppen. A so­ vány szerzetes vad pillantást lövellt felém. Ahogy a nap lefelé haladt az égen. agyon­ kényeztetett hercegecskéknek! Menj vissza negyven lépést.Mit mondtál. éhségem egy­ re nőtt. Térden állva lépkedtem. Rám szállt a por. intett. fiú ? Mészáros az apád? Húsvagdaló? Aki megszegi Buddha törvényét? És ide meré­ szelsz jönni? Tűnj el. nem ittam. . belepte a hajam. vagy bottal kergetlek végig az úton. Egyikőjük. kik vagyunk és még azt is. de gyorsan.A másikhoz így szólt: . mi van benned. milyen tömés: ez a hely nem való puhány. marad­ hatsz.ügyet sem vetettek rám. de úgy. ülj le. El­ ment mellettem egy csapat fiú. Nem volt nehéz észrevenni. amíg nem mondom hogy elég. jómadár! Lássuk csak.kiáltotta. majd nagyot ugorva elmenekült porzott a föld a lába nyomán.

és egész nap ugyanabban a testtartás­ ban ültem éhesen. akik kiállják ezt a próbát . ha kudarcot vallok a kitartás próbáján. láttam. körülöttem mindenütt sejtelmes hangok. a félelem tar­ tott fogva. rémisztően szigorúan. s a tartalék köpenyt a fejem alá téve lefeküdtem. mozdulatlanul.Azzal összeszedte a csészét és a tálat. hogy megmozduljak. amit az egyik kezében hoz. fiam. a legerősebb ok. aki tapogatódzik a sötétségben. és átöntöttem a campát a saját edényembe. az éjszaka külö­ nös hangjai. mit követelnek még tőlem. hogy belépjek abba a házba. de akkor is ez volt az első éjszaka. Az első hét évem nem volt könnyű. kinyújtot­ tam a lábam. amely egykor az ottho­ nom volt. aminek esetleg most gondolod. és nem öncélú kegyetlen­ ség. . Valóban fáradt voltam már. majd elment. Még mindig mozdulatlan ültem. helyezkedj ugyanebbe a testtartásba. Apa mindig szigorúan bánt velem. amit nem otthon töltöttem. Túlzottan rémült voltam ahhoz. Jeges szél fújt. A csillagok fénye­ sen ragyogtak az éjfekete égen. A nap elbújt a hegyek mögött. Felálltam. Egyszerre csak puha csoszogást hallottam. kemény évek alatt elformátlanodott. a fűzfalevelek susogtak és zörögtek. egyedül a félelmeimmel. Aztán azt mondta: Most aludj. Lassan felderengett a hosszú. egy öregember lépteit. Kitalálta a gondolatai­ mat és így szólt: . hogy ki-kilöttyen a tea. minden tagom el­ merevedett már. Rettegtem a sötét­ ségtől. besötétedett.IV. apám nem engedi. A lámakolostor ablakában ezernyi vajmécses lángja gyúlt. mert ez próba. mit hoz a holnap. hajlott alakja is. A másikban kis tál campát tartott. Nem tudtam. rettegtem a következő napoktól.Megittam a teát. a sötétben mozoghatsz. minden porcikám sajgott. Nem volt hova mennem.Fogd. Felém nyújtotta őket. aztán az oldalamra feküdtem és megettem a campát. Ott kellett ülnöm mozdulatlan. . Az öregségtől remegett már a keze. szomjasan. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 53 moccantam. Féltem. de ahogy a nap első sugarait megpillantod. Most egyedül kellett alud­ nom a hideg ég alatt. és ráadásul teljesen megmerevedtem. de először nem nyúltam értük. A kavicsos úton egy szerzetes közeledett. A renden belül csak azok töre­ kedhetnek magasabb rangra. semmit se tehettem. kis mélyedést kotortam a földön a csí­ pőmnek.

és újra a szemlélődés pozitúrájába merevedtem. mely mormogássá erősödik. mint mikor valaki ébredezik. mert ha megmocca­ nok és nem állom ki a próbát. Gyorsan felültem. és vigyázz. A lámakolostor fokozatosan életre kelt. később pedig mély zümmögés lesz belőle. Ez alkalommal több jóindulattal nézett rám és azt mondta: . hamar belefáradtak a meddő próbálkozásba. Végre meghallottam az öregember lépteit. hogy fiatal még. egyre jobban megmerevedtem. rejtélyes ügyei­ ket intézték. mozdulatlan vá­ ros levegője vette körül. emlékeztettem magam rá. A különböző épületekből szerzetesek jöttek kifelé. Ebben az időszakban a hold későn kelt.és innivalót hoztam. a kis vajmécsesek lángja is fellobbant a kolostorépületekben. ő sem fogad vissza. Hirtelen fel­ lángolt bennem a remény. Először az alvó. időnként porzáport zúdítot­ tak rám. ahogy napszálltakor megint sötétedni kezdett. A reményem elszállt. zokogni tudtam volna. és odébbálltak. vagy piszkos megjegyzése­ ket tettek. hogy sírjanak. fi­ nom sóhajtás. ha nem fogadnak be a kolostorba. még alig pirkadt. De mivel nem reagáltam. akár a méhek zsongása egy forró nyári napon! Ahogy múlt az idő. valamit vonszolt maga után az úton. az a mondás jár­ ta. nincs hova menjek.54 HARMADIK SZEM Úgy tűnt. hogy csak a nők és a kislányok olyan ostobák. hogy együttműködőbb áldozatokat keressenek. s máris trombita­ hangra ébredek. Szuszogást hallottam. Még jön a holnap. és éheznem kell? Egész nap nem moccantam. Tudo­ mást sem vett rólam. Aztán. olyan. ne . Hama­ rosan már csak a csillagok halvány fénye világított az éjszakai sö­ tétségben. nem mertem elaludni. mintha ott sem lennék. Kisfiúk kószáltak az úton. mostanra már elgyengültem az éhségtől. szinte le sem hunytam a szemem. Egy nagy fekete szelindek volt csupán. Apám világosan megmondta. Felnéztem. élettelen.Enni. Hogy ne le­ gyek ilyen gyenge. és egy sötét foltot láttam közeledni. majdnem lábra ugrottam. kavicsokat rugdostak felém. Balsejtelmem támadt. a hegyek mögött a közeledő nappal első fényei ragyogtak az égen. de a próbának nincs vége. de nem mertem megmozdulni. Aztán. fiam. folytatta éjszakai küldetését. nem tud gyorsan járni. talán megfeledkeztek rólam? Vagy egy újabb próbatételnek vetnek alá.

hogy arcra estem. Valódi félelem­ mel gondoltam arra. ennivaló van valahol a közel­ ben. . nem bírom tovább. aztán reggel találkozunk.mondta. hegyek­ kel és szerzetesekkel tarkított lila foltok tűntek fel.szólított.Gyere be ! . . és is­ mét áttöltöttem a campát a saját edényembe. Étel . . Az éh­ ségtől felpedzett érzékeim jelezték. Ezzel megfordult. Bevágtam az első sorba.gondoltam -. de nagy sokára szürkülni kezdett. melyet áthajtanak a hegy hágóján. nagyon kellemetlen helyen karcoltak. az ajtó­ ban messze. de a lábam annyira elgém­ beredett. amint szemlélődő testtartás­ ban ültem. színes fények. . ma éjjel meghalok . és az esti szél játékosan fel-felka­ pott egy-egy elhullajtott madártollat. Megpróbáltam felállni. nem akartam szerzetes lenni egyáltalán. Miközben töprengtem. Összeszedtem minden erőmet és sikerült legyőznöm a szédülést.Épp akkor. hogy a sok szenvedés után most mindent el­ ronthatok. a nap is megállt az égen. Újra lefeküdtem. . a harmadik napon.Vegyél részt az esti istentiszteleten. de egy szemernyit sem voltam boldogabb. és füstölők nyugtató szagát éreztem.campa. fiú! . mint egy teherhordó állat­ nak. Úgy látszott. vajas tea. és elment.Remélem.újra megjelentek az apró fények. ott maradhatsz ma éjjelre is.Gyere ide. mint az előző éjjel. semmiféle szektájú. micsoda boldogság. Egy világosabb pillana­ tomban ráeszméltem. Az ablakokban . hogy nem vagyok kotlóstyúk. A kövek mintha csak késpengét növesztettek volna alat­ tam.Ha pihenni akarsz. fajtájú­ formájú szerzetes nem akartam lenni. éreztem. egyszer csak elszenderedtem. A láma­ kolostor ködben úszott. . A TEMPLOM KAPUJÁBAN 55 mozdulj.egyik a má­ sik után . Hely­ zetem igazságtalanságán tűnődtem. mert nagyon sokan elbuknak a huszonnegyedik órában. megittam a teát. néhányan megpróbálták el- . így követtem a tömeget.IV. mintha egész életemben ezt gyakoroltam volna. Amíg beszélt.Gyorsan felkaptam a csomagomat és odatántorogtam. . megláttam a tanítómester magas alakját. a ködben épületek. annak még nálam is hosszabb ideig kell egy helyben ül­ nie. A következő. Ahogy a lábak között rohantam négykézláb. egyre gyengébb vagyok és szédelgek. Bent meleg volt. Nem volt több választásom. sosem jön el az este. Nem várok tovább.

Követtem a töme­ get a belső templomba. hogy rendben van. . Ütések és rúgások zá­ poroztak rám. az ütések sosem érnek véget. verjük el! A körém gyűlt növendékek egyike a köpenyemet lóbálta a feje fö­ lött. és a varkocsomnál fogva lábra állított.Mulya tökfilkó! Nyápic alak! TE. én pedig beosontam egy óri­ ási oszlop mögé. kis nyomást alkal­ maztam. előkelő származású. átrepült fejem felett.Kemény ütések záporát zúdította rám. leesett a kőre. A többi fiú visszatartotta a lélegzetét. kásás campa ömlött az arcomra.Új fiú. és ahogyan Cu-tól tanultam.Mi folyik itt?! Ijedt suttogás volt a válasz: . és azt üvöltötte. amire tanítottalakl" Gondolkodás nél­ kül megfordultam. . de senki sem figyelt rám. amelyről teljesen lehorzsolódott a bőr. . csúszott egy darabig az or­ rán. nem védekeztem.gondoltam . hogy nem tudom. de ennivalót kerestem. ez is a próba része. csontos szerzetes hangos üvöltéssel talpra ugrott. meg­ állt az élet. mikor a feje hangos koppanással egy kőoszlophoz verődött. azt.Figyelj! A vén Zörgőcsont pré­ dára les. meg se tudod védeni magad! . és csomagommal a fejem alatt elaludtam. széthasadt a fe­ jem . engedelmeskedek-e a tizenhatodik törvény parancsá­ nak: „Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alázat­ tal. Meghalok .minden baj véget ér. Aztán a szerzetesek kitódultak a templomból. kicsit jobban éreztem magam. azt gondoltam.Úgy látszott.Úgy tűnt. Fülsiketítő csattanás riasztott fel . . emlékezz mindarra. az esti szertartásra. Csak akkor állt meg. A mester meghökkent. látni akarják. majd harsogó ne- .Hitvány nyápic. elnyúltam a kövezeten. A magas. Puha.azt hittem. és semmi sem tartóz­ tathatott fel. Akkor hirtelen hangosan ordítani kezdett valaki: .56 HARMADIK SZEM kapni a varkocsomat.Ahogy szedegettem a campát a szememből. Miután ettem. amit alólam húzott ki. miként zajlott.és hangok: . Olyan fáradt voltam. egy a majdani vezetők közül? Hah! Nesze neked! . egy másik elszedte a bőrcsizmá­ mat. az orrából patakokban ömlött a vér. a tanító le­ nyúlt. képzeletben hallottam az öreg Cu búcsúszavait: „Viselkedj férfi módra. és a fájdalomtól elakadó lélegzet­ tel. gyertek.

majd azt mondta: .ahogyan Cu mutatta . te vagy a legnagyobb ve­ rekedő a kolostorban. ahol nem számít az erő vagy a kor. megragadott egy ne­ héz füstölőedényt.IV. hogy tudtam. oldalon. a jövőm ettől a küzdelemtől függ.könnyedén beledöftem az ujjam a nyaka tövébe. Most. Leesett. azért nevezem mégis így. előbb leírt egy félkört. Egy pillanatig nyöszö­ rögve feküdt a földön. végre örültem egy kicsit. Lát­ tam. amit tu­ dott". Ngavang erős. megcsavartam az egyik lábát. majd a fejére esett. Elléptem hadonászó karja alatt. és egy magas. tényleg nagy ügyes­ ségre tettem szert. Fiatalabb korában nagyszerű dzsúdó* szakértő volt Khamban. hogy elkapjon és tehetetlenné tegyen. ahol az ereje előnyt jelent. Rám rontott. Kicsúszott a lába alól a talaj. könnyű kikerülni. és mikor átugrott. jó felépítésű fiú volt. a körülöttünk álló fiúk és szerzetesek egy csoportjára zuhant. amit ki kell talál­ nunk! Megfordult. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 57 vetésben tört ki: . otromba tizennégy éves fiúra bökött. a füstölő akár egy ki­ lőtt csúzli. és az . Nem ijedtem meg. nézzük. de a mozgása esetlen.Na. ujjai. (Lásd még a 109. és . De még nem volt neki elég. és a láncánál fogva hozzám vágta. akkor felpattant. ez az. elernyedtek. fejlettebb is nála. Az ilyen fegyver lassú.Nézzük csak a fiatal pávakakast! Vagy talán sa­ rokba szorított patkány? Melyik? Aha. oldalra léptem. az öreg rendőrszerzetes iránt. nehézkes. melyekkel a láncot szorította. Megtanított . hála Cu-nak. és könnyedén megcsavartam a karját. ha küzdelemre kerül a sor. Óvatosan körözött. Először életemben hálát éreztem Cu. Lehajol­ tam. hogy egy jakhajtó fia ügyesebb-e vagy egy hercegé. mint szikla a hegyoldalon. mert a tibeti név a nyugati olvasónak nem jelent semmit. oldalra ugrott.ahogy szokta mondani . Ngavang. Meg kellett harcolnom felnőtt férfiakkal is. Ebben a tudo­ mányban. és rám ugrott.„mindenre. Ez alka­ lommal megpördült és a bal vállán ért földet. A tibeti változat különbözik a dzsúdótól. Ahogy Nhavang nekem rohant.) .időnként kegyetlen ki­ képzésnek. hogy a durva és vad verekedéshez szokott.

Úgy éreztem magam. ülj csak le! Megnézzük. Kedd Lobszang Rámpa. fiú! Merészen így válaszoltam: . Most gyere ve­ lem. amit én.szólt -. . Jóra tanítottak. fiú. . megálltad a helyed. igyál. az Istenek Termei és gyógyfűraktárak mellett. itt van a fiú. Nagy buz- . fiú. látom. Hat órán át ültünk egymással szemben a párnánkon.58 HARMADIK SZEM Ngavang körülbelül egy fél órán át eszméletlen volt. most már elégedett. A növendékek tanmestere barátságosan üdvözölt. mikor belép­ tem a szobájába.és innivalót. mely a tetőre épült.Kövess. mint a viadalban.kísérjen hozzám. Az öreg szerzetes. beviszlek az apát úrhoz. fiam . aki előzőleg enni hozott nekem. hogy majd­ nem hasraestem. de közben azt mondta : . Uram.Valódi férfi vagy. .Fiam.Akkor rászolgáltam egy kis ennivaló­ ra. miért. Azután fel a lépcsőn. hogy jóra használod a tudásod. Beléptünk az aranyozott fatáblákkal díszített ajtón. A növendékek tan­ mestere hozzám lépett.Ülj le. Ezt az „érintést" gyakran használják arra. Ngavang félelemben tar­ totta a növendékeket. majd földre borult. úgy. A tanmester felállt.Hajolj meg. szó­ ban és írásban is egyaránt. . megkeresett és így szólt: . adok neked enni. mint egy darab rosszul kikészített jakbőr. megveregette a hátamat. Most átveszed a helyét. az egyházi hivatalok. hogy a lélek kiszabaduljon a testből asztrálutazásokra vagy hasonló célból. szóval vigyázz! . aztán mondd meg az egyik huligán­ nak .a mesterük vagy már .Hihetetlen sok kérdést tett fel. nem kerül rossz kezekbe. Megpróbállak rajtacsípni. amennyit akarsz. és csináld. aztán azt mondta. elhaladtunk a Buddha-szobor előtt és a Gyógyítás szimbólumát megkerülve beléptünk az apát sa­ ját szobájába. Újabb lépcsők következtek. ragacsosan és lottyadtan. hajolj meg. fiam.Egyél. a belső templomok és a tantermek mellett. hogy a tudo­ mányokban is olyan vitéz vagy-e. Az utóbbi napokban nagyon keveset ettem. . Gyere! Követtem a széles folyosókon. de kedvességgel és könyörülettel kell felügyelned rájuk. uram. Rendkívüli megtiszteltés. míg végre felértünk a lapos tetőre.Ezzel a növendékek tanítómestere háromszor meghajolt. és odasétáltunk az apát házához. újabb tekergős folyosókon. megtudod majd.

én is leborultam. és néhány rövid év alatt többet fogsz tudni. csak figyelt. úgy beszélek hozzád. hogy megértsem. hi­ ány azokból van. amit megjö­ vendöltek neked. Az egész túl nehéznek tűnt nekem. mert így lettél ne­ velve. Kacskaringós utakon keresztül kis szobába. ha valaki belép egy szerzetesrendbe. és hellyel kí­ nált. mindent. Most elvisz­ lek. amely semmitől sem retten vissza. anélkül. amelynek szilárdsága a sziklákéval vetekszik. Az utolsó tincset akkor távolítják el. mindent tudok rólad. és elindultunk kifelé. A tisztánlátást kikényszeríteni fájdalmas dolog. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 59 galmamban. mikor az előző nevét elveti. Bár csak hét­ éves vagy. a „borbélyműhely­ b e " vezettek. Az apát szenvtelen tekintettel ránk nézett. Egy ideig az apát úr nem beszélt. aki a magasabb rendű dolgokra. de nem ok nél­ kül volt az. hogy kopaszra borotválják a fejedet. Az Ösvény kirajzolva előtted. Belőlük nincs hiány.Fiú. hogy azt tegyem. Fáradt voltam! így folytatta: . párnákon ültünk. A kitartás próbája kíméletlen volt. amikor a szobájába értünk.IV. akik forgatják az imamal­ mot. mint férfihoz. és olyan eltökéltségre. és a mester a következőket . . Tibetben. Bólintott. in­ tenzív képzést. a magasabb szintű fejlődésre alkalmas. Én követtem a példáját. Nagyon figyeltem. Most annyit. mint amennyit hosszú élete során egy láma általában megtanul. Minden segítséget megkapsz. Fizikai munkások. és nemritkán keserves. Tibeti módra keresztbe tett lábbal. ha or­ szágunk majd idegen felhő alatt lesz. segíteni fogunk. Kedd Lobszang Rámpa. amit kell. a tanítómester felkelt és mélyen meghajolt. egy fürt kivéte­ lével leborotválják a haját. kitartóan kell dolgoznod. ami tőlünk telik. Az okot később majd megtudod. A mester csak akkor tör­ te meg a csendet. Különleges képzést kapsz. Az Út nehéz lesz. olyan bátorságra van szükség. Aztán így szólt: Kedd Lobszang Rámpa.A gyógyítás tudomá­ nyát és az asztrológiát fogod tanulni. és ahhoz. De amiben csak tudunk. és úgy. de erről egy kicsit később. Itt leültettek a földre. hogy tudni akarnák a miértet. hogy az asztrálsíkokon utazzhass. hogy minden ezer szerzetesből egy az. ahogyan kell. Ezoterikus tanulmányokat is folytatsz majd. A többiek sodródnak és napi munkájukat végzik. mikor a szerzetesnevet kapja. akik megőrzik és továbbadják tudásunkat.

Mi baj? Felforrtál? Igen. hogy felpattantam a földről kínomban. és olyan szorosan tartotta a varkocsomat fel­ felé. De ez csak a kezdet volt. mert így egyszerűbb az olvasónak. így könynyebb eltávolítani a hajat. nem volt több haj a fejemen. ami annyira forró volt. Kilógó nyelvvel és egyre- másra morogva. egy örökkévalóság után .Tamcsö. ez igencsak hasonlított arra a szerszámra. . Ebben a könyvben azonban továbbra is a Kedd Lobszang Rámpa nevet használom. mert azonnal nevet kap. Gyere! . A segéd ho­ zott egy tál forró vizet. Tamcsö addig ügyködött a siralmasan tompa olló­ val. Kész öröm levágni. mikor a fejemre öntötte. Bevezetett a szobájába és elővett egy nagy könyvet. hogy majdnem felemelt a földről. Fogott egy háromoldalú borotvát. . jól gondozott. minek is nevezzünk? Még egy ideig mo­ tyogott magában. aztán megszólalt: .nekem legalább is úgy tűnt.hívott a mester. a segédje odarohant. jobb kezével megra­ gadta a varkocsomat és egyenesen fölemelte. amit otthon padlókaparásra használtunk.Tise! . Gyere és tartsd a végét! Tise. .a szolgák nálunk ilyennel nyír­ ták a növényeket. .Aha! Megvan: mától fogva Zamigmarlálu a neved. mire megnyugtatott: . Va­ lahonnan szerzett egy nagy ollót . míg levágta a copfomat.válaszoltam. Végül. Tamcsö előrelépett. fiam! Gyönyörű varkocsod van.Ó. jól vajazott.Ne aggódj. borotváld meg a fiút! Ne hagyj egy tincset sem. . .üvöltötte.Na most.60 HARMADIK SZEM mondta: .

hogy hamarabb elenge­ dett minket. mi lesz! Cu tényleg jó mester volt. amit min­ denki tud. egy kagy­ lókürtös és egy trombitás. buta fiút kivéve senkivel sem volt bajom. A kórushoz próbálunk. Csak fel kellett nyúlnom. A zenemester felhúzta a szemöldö­ két. Örömöm azonban nem tartott soká. többet tudok az átlagnál.IV.Nevetségessé akarsz tenni? A zenészek újrakezdik. Mivel otthon jó nevelésben részesültem. Akkor a zenemester egyenesen hozzám fordult. Három zenész várakozott a hangszerénél. Vágjunk rá tüstént a két kis „furcsa csont­ ra". így tettem. Még egyszer megpró­ báltam az éneklést. és lássuk. mind jól ismerték Cu-t.Énekelni fogunk. . Til­ takozásul felemelte mindkét karját. .Állj. .kiáltotta. mint egy frissen tojt tojás. miért hívott össze bennünket: . s koszos kezét az igencsak sajgó koponyámra tette. és egy osztályba raktak a ti­ zenhét éves növendékekkel. hogy kövessem. Odamentem hozzá. így maradt vagy háromnegyed óránk az esti istentiszteletig. miközben azon töprengtem. mert ahogy kifelé jöttünk. Arcán előbb döbbenet. úgy tudtam. mikor a fiú a fejemre tette a kezét. és hirtelen a könyökére ütnöm. A többiek látták. ahol kö­ rülbelül húsz fiú volt. milyen a hangotok. hogy elbántam Ngavanggal. akikkel a héten később találkoznom kellett. A dzsúdóoktatók. hogy megnézzem. A zenészek rázendítettek egy jól ismert dallamra.Kezdjétek újra. egy láma intett nekem. De hamar ész­ revette. olyanra. ők is újonnan léptek be a rend­ be. Tanárunk. Este fél kilenc lehetett. így egy nagydarab. A láma el­ magyarázta. akinek ezüsttrombitája volt. és olyan jót nevetett. majd valódi fájdalom tükröződött. Ismét leállított. éppen hátat fordított nekünk. olyan csupasznak éreztem magam. mi történik. Énekelni kezdtünk. Valósággal törpének éreztem magam az óriások közt. De nem sokáig. A fiúkkal nem gyűlt meg többé a bajom. és őt tartották a legjobb dzsúdószakértőnek egész Tibetben. úgy találták.Ez még az isteneknek is gyötrelmes kínokat okoz. Mögém jött. hogy fájdalomtól üvöltve békén hagyjon. és énekeljetek úgy. te pedig egye­ dül énekelsz majd! Újra kezdődött a zene. Újra kezdtük. -Tökfilkó! . ahogy kell. szólt. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 61 Mikor bevitt az osztályba. vajon mi­ lyen újabb nehézség vár rám.kiáltotta. egy dobos. állj! . Befordult egy zeneszobába. A zenemester felbőszültén in- .

de még ilyen hamis hangot nem hallot­ tam. A templomi szertartásokon sem énekelhetsz. Szent isten. Engem gondosan letett egy párnára maga előtt. az. . a zenéhez nincs tehetséged. s ahogy a többiektől láttam.miközben aludtam . alvajáró vagyok és ismét üres a gyomrom. Előző este.62 HARMADIK SZEM tett egyet. csak előző este kerültem a kolostorba? Mintha ezer éve lett volna! Úgy éreztem. aztán gyere be hozzám. és ugyanazt csináld. campát. amit én. Talán így volt jól. mint egy dob. Tudod. Megmutatom. hogy nézzem meg.maradj csendben! . és akkor kapsz majd.bevitt az ebédlő­ be.Kedd Lobszang Rámpa. aztán feküdj le.Valóban na­ gyon hálás voltam. míg meghallottam a trombitákat. Egy óriási. te botfülű bar­ bár! . azután be kell vigyelek Mingyar Don­ dup lámához. amikor az egyik fiú. . nagy nehezen felébresztett.Mingyar Dondup láma küldött. és három párna van alattam. ha minden különösebb hűhó nélkül megtelepszem. úgy. . Az énekórák alatt mást tanulhatsz. elmulasztod a vacsorát. így szólt: . mert arra eszméltem. barát­ ságos láma a vállára ültetett. aki az előző nap barátságos volt velem. máskülönben elszundítottam volna.Figyelj.Kezdtem lehiggadni és megtelepedni. fiacskám. vagy maradni akartam volna. Ötvenöt év óta vagyok itt.Edd meg. ideje gyülekezni az utolsó istentiszteletre. legalábbis reggel ötig nem. hol fogsz aludni.Elmentem.Gyerünk.Felkeltem. fiam. fiam. . ha késel. Csak rájöttem. Ma hajnali ötig aludhatsz. Hamis? Enyhe kifejezés! Fiam.Belépett a templomba. és felrepültem a levegőbe. mert mindent elrontanál. Elszunyókálhattam. vagy kiabálással. amint azt fújták. Tétlenül ődöngtem. vagy veréssel tanítottak. . Nem mintha megszerettem volna a helyet. Eddig olyan kevés ember volt ked­ ves hozzám. Menj most. hogy segített. hogy a szertartásnak vége.. felébresztet­ tek-e. és olyan üres lesz a hasad.Eztán már semmit sem hallottam.hahaha . . akkor teszek jót ma­ gamnak. lekésed az istentiszte­ letet. hogy mivel nincs más választásom. de ha éneklek . . .Sietnünk kell reggelizni. és a nagydarab láma . hogy pont szemben ültem vele. valamint főtt zöldségeket tett elém. . A fiúk kifelé mentek. hogy egy nagy szobában vagyok.. többé nem kell énekebed. Lát­ tam. Valaki megra­ gadta a köpönyegemet. és teát. aki velem volt. . még mindig a vállán vitt és csak a fiúk ülőhelyének végében foglalt helyet. felhalmoztam a pár­ nákat a fal mellé.

aki az olvasópultnál áll­ va a Szent Könyvekből olvas. az pedig nem alkalmazható kivétel nél­ kül mindenkire. de ezt most megúsztam. Uram. ismételd csak el. . ne tégy rosszat másokkal. és elmagyarázta. A táplálékkal szent tudást kell magukhoz venniük. A TEMPLOM KAPUJÁBAN 63 Reggelinél a felolvasó a buddhista Szent Iratok. ahogy tetszett. hogy az a fiú nem figyel. mert a lá­ ma jelentése „legkülönb". a rendet és a képzést esetünkben különösen fontosnak tartották. a Kangyúr száztizenkét kötetéből mondott fel részeket. rajtacsípem. azonnali engedelmességet követelt. A szerzetesek dolgoztak. Egyik mondása sze­ rint: „Valamennyi képesség kapuja az olvasás és az írás". vezetőknek.Azt. Buddha tanításának ez a lényege" Az apát úr. A felolvasó is nevetett . hogy máshol jár az eszem. gondolkodás nélkül válaszoltam: . Nem zajonghattunk és tilos volt könyökölnünk. mit mondtam utoljára! Gyorsan! . Egymást váltva. mint a már felavatott szerzeteseknek. Nálunk is voltak háziszolgák. de ezek szolgálószerzetesek voltak. esetleg lustálkodtak. negyvenöt centiméter magas asztalról ettünk. Mindenki nevetett. Látta. ha előre akart jutni.IV.Te. Csakporiban valóban vasfegyelem volt. Mindig emlékez­ nünk kellett a régi buddhista mondásra: „Lévén tenmagad a példa. Csampala láma olyan szigorú volt. én meg megúsztam a leleplezést. sőt vad fe­ gyelem uralkodott. mint az apám. Nem hordhattuk a növendékek fehér köpenyét. vörösesbarnában kellett járnunk. Mi. hogy ne legyenek zaklatott gondolataink. Maga Csakpori „vas­ hegyet" jelent. s egy kb. A szerzetesek az étkezések alatt nem beszélhetnek és nem is gondolhatnak az ételre. ott.ritka alkalom -. Ezer­ ből talán egy. hogy az írás szövegét szerette volna hallani. ahol párnák voltak. mindannyian a földön ül­ tünk. A legtöbb lámakolostorban nem volt ilyen rend. Szakembereknek készültünk. mi is részt vettünk a házimunká­ ban. csak jót cselekedj. akik a ház­ tartást vezették. belőlük lettek a lámák. A mi kolostorunkban nagyon kemény. így hát bőven volt benne részünk. mert rámripakodott: . Minden étkezésnél van egy felolvasó.Mint a villám.

Csakporiban éjfélkor kezdődött a „nap". mint Buddhaként ülni és imád­ kozni. Mind­ annyian meztelenül aludtunk. Keleten tudják. Minden második sor szemben ült az előzővel. De senkitől sem kaptam kielégítő választ. Végigcsattogtunk a folyosókon. hajolgattak és himbálóz­ tak. Gyakran tiszteletlenül arra gondol­ tam: „Miért nem hagynak békében pihenni? Ez az éjféli kelés fel­ dühít". Dünnyögtünk és különleges hangsorokra épülő szent énekeket énekeltünk. Sorokban ültünk. és így tovább. Szerzetesek és fiúk százai ültek törökülésben a földre tett pár­ nákon. mintegy mormolásunkra válaszolva. hogy a hangoknak ere- 65 . álmosan legurultunk a párnákról. Itt megszámlálhatatlanul sok vajmécses fénye próbált keresztültörni a füstölőkből kerengő füst­ felhőkön. és a többiekkel együtt le kellett mennem imádkozni. Aztán felöltöztünk. betömködtük tartozékain­ kat a köpeny elülső bugyrosan felhúzott részébe és elindultunk. ahol nincs hamis álszemérem. a második és a harmadik pedig háttal ült. ez így szokás Tibetben. Az egyik tanítás a következőképpen hangzott: „Jobb megbékélt tudattal pihenni. a sorok a terem egész hosszát betöltötték. A pislogó fényben változtak az árnyékok és az óriási szent alakok megelevenedni látszottak. és a sötétben a köpenyek után kotorásztunk. így az első és a má­ sodik sor egymás felé nézett. Mikor az éjféli trombita­ szó beharsogta a félhomályos folyosókat. mikor dühös az ember". nem volt valami fényes kedvünk ebben az órában.

ilyenkor a reggelinél szólították azokat. Hihetetlenül hatásos látvány volt a több száz ember. hogy ennyi meg ennyi időre eltávoznak a kolostorból. Déli egyig tanultunk. más tárgyat. egy hangkombináció metafizikus erót hozhat létre. mért kell betartanunk ezt a törvényt. Kilenckor. hogy mozogjunk és hogy alázatra neveljen . és eszembe sem jutott. miköz­ ben az ötödiket („Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat!") állandóan citálják. akiknek el kellett vinni vagy össze kellett gyűjteni a kért dolgokat. először egy félórás szertartás következett. A Kangyúrból ugyancsak olvastak fel részleteket. hogy az „előkelő s z á r m a z á s i b a n van valami szégyellnivaló. de háromnegyed tízre vissza kellett érnünk a tanterembe. negyven percre újabb szertartáson vettünk részt. De akkor még nem ehettünk. A felolvasó még ennél az étkezésnél is egyhangúan mormolt. azután jö­ hetett csak a campa és vajas tea. hogy nem a születés számít. Időnként örültünk a szünetnek. Külön felmentést is kaptak. Tibeti törvényeink közül a második így szólt: „Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj!" Hétéves fejjel tudatlanságomban képte­ len voltam megérteni. Reggel hatkor tanulásra készen gyülekeztünk a tanteremben. Ötkor ettünk először. Negyed ötkor egy újabb szertartás kezdődött. A szertartás körülbelül egy órán át tartott. A füstölők kék felhői kavarogtak-gomolyogtak az istenek térde kö­ rül. amint vérvörös köpenyben és aranyszín stólában himbálózik és egy hangon mormol. és ilyenkor a pislákoló fényben gyakran úgy tűnt. campát és vajas teát. de megszegik. és reggel négyig aludtunk. megszakítva tanulmányainkat kb. és nem lesznek jelen a szertartásokon. hogy Lhászának szüksége volt valamire. Az étkezés alatt közölték a napi tudni­ valókat és adták ki a parancsokat. miközben a kis csen­ gettyűk ezüstös csilingelésébe lüktető dobolás hangja vegyül. Előfordult például. Tapasztalataim alapján inkább azt hittem. Ahogy egy zenei hang képes széttörni az üveget. Ezt követően egy órán át fizikai munkát végeztünk. mint az istentisztelet előtt. Engem legalábbis feláldoztak miatta. aztán visszatértünk párnáinkhoz.66 HARMADIK SZEM jük van. hanem az ember termé­ szete. hogy egyik vagy másik egyenesen ránk tekint. a fel­ ügyelő mellette ülve figyelt.

otthon gyakran ettünk ilyet. vagyis az „ágyunkra". mely ismét campából és vajas teából állt. De rövid idő alatt hozzászoktam. Ezalatt nem beszélhettünk. Rettegett napszak volt ez! Öt óra tanulás szünet nélkül. vagy hogy úgy elalszom. mialatt csak a legsúlyosabb büntetés terhe mellett mehettünk ki a teremből. de éhesek voltunk. felejthetetlen esemény. Egyszer. Jobbat is el tudtunk képzelni! Négykor. Tanáraink megle­ hetősen szabadon bántak a kemény pálcával. A csendespihenő nem örvendett népszerű­ ségnek. Néha . a hosszú napok megölnek. Eleinte én is. az egy óra túl rövid volt ahhoz. öt óra. és később már észre sem vettem. kihívott a terem közepébe. hogy sosem ébredek fel többé. sem inni. a pihenés után megint tanulni kezdtünk. ha a büntetés elkerülhetetlennek lát­ szott. Kilenc harminckor lefeküdtünk a párnáinkra. a nyolcadik születésnapomon kaptunk néhány szem sózott-savanyított diót. Három órakor csapatostul egyórás kényszerpihenőre vonul­ tunk. Csak a nagyon szo­ rongattatott helyzetben lévő vagy a nagyon meggondolatlan diá­ kok esedeztek bocsánatért. hogy bármely percben meghalhatok. meg a többi új fiú is bebújtunk egy sarokba. vagy egy kevés nagyon aprócska babot. mire való: „el akartam cserélni olyasmire. de túl hosszú a tétlenséghez.nagy ritkán . nincs szükségem rá. hogy aludjunk. Én különösképpen szerettem. és azt mondták. A köpenyemet elvették. A felügyelő meghallotta. Kilenckor ütött a szabadulás órája. nyugodtan kellett feküdnünk. A „torkosságomért" büntetésül huszonnégy óráig nem kaptam sem enni. Megpróbáltam cserélni az egyik fiúval. mert nem tudom. és egyikük-másikuk valódi lelkesedéssel osztogatta a büntetést. hogy szundítsunk egy jót.V. A lefekvésről senki sem késett el! Azt gondoltam. ami nem lényeges". milyen hosszú a nap. A legkellemetlenebb munkákból is legtöbbször valaho­ gyan a legkoszosabb jutott rám.zöldséget is kaptunk: szeletelt fehérrépát. akkor következett ugyanis az utolsó étkezés. Nyersen ettük. . és be kellett vallanom a bűnömet. CSÉLA-ÉLET 67 minket. és így is csemegének számított. felajánlottam neki a tartalék köpenyemet az ő dióadagjáért. nem mozoghattunk.

Nagyon kellemes szo­ bája volt: a falakon gyönyörű falfestmények és festett selyemké­ pek. aztán hosszasan. amit tudok. ha nem lenne otthonom. Lobszang!. könnyű életet. ha a helyes ösvényt választod.tudván. Valami .Már elfelejtetted? Nyomon követtük az előző inkarnációdat.Ülj ide hozzám. Bár nem kopogtam. Egyedül csak te választhatsz. istenek és istennők jade-ból.folytatta -. mint más lá­ ma egész életében. mint élő megtestesülést elhelyeznek egy kolostor­ ban.ahogyan beszélt . ha nagyobb tudásra tennél szert. hogy tovább kér­ dezzek: . de először egy igen fontos kérdést kell felten­ nem neked. amivel korábban rendelkeztél. kemény és át­ ható tekintettel figyelt. hogy igen. . Szünetet tartott. . Apád ezt nem nevezné ku­ darcnak. de nem fogsz fejlődni.Az apát úr megengedte.mondta. mint növésben lévő férfinak: . és az jó volt.És ki mutatja meg majd az utat? . . Most újra akarunk fejleszteni benned néhány képességet és azt az erőt. .Te kudarcnak tartanád? . de mindez a következő életben ja­ vadra válik.válaszoltam. könnyű életet. . . hogy menjek be. Nyomon követtük az előző inkarnációdat. szólt. annak tekinteném. a láma lótuszülésben ült a párnáján. . . aranyból és zománcból. A helytelen ösvény nyugodt. .Rám mo­ solygott és azt felelte: . nem mehetek haza sem.Meg kell beszélnünk egy csomó dolgot.A saját ösvény megválasztásához szabad­ nak kell lennünk . Mingyar Dondup láma ajtaja előtt találtam magam. mikor annak a fiúnak a segítségével. aki felébresztett. a te utad negyven évig nehéz lesz. előtte alacsony asztalon sok-sok könyv hevert. hogy együtt dolgozzunk.Apám azt mondta.arra késztetett. Az alacsony asztalká­ kon kis szobrok álltak. Amikor beléptem.Uram! . ahová hazatérhetek? Es ki mutatja meg a helyes ösvényt. a nyugodt. valamint egy nagy életkerék függtek. rám nézett.válaszolta. az egyiket tanulmá­ nyozta éppen. Ha a helytelen ösvényt választod. kényelmet és gazdagságot hoz neked ebben az életben. Néhány év leforgása alatt azt szeretnénk.Eleget ettél és ittál? Biztosítottam róla. Hogyan lehetne nyugal­ mam és kényelmem.Igen. ha azt választom? . ha kudarcot vallok a kolostorban.Megállt.. és néhány éven belül apát leszel.68 HARMADIK SZEM Majdnem hat óra volt.

Lobszang. Lesz majd nem egy sárkányeregetés. miről is fogunk beszélgetni. Kissé elszomorodtam. Ha felvettek valakit a kolostorba. és a he­ lyes ösvényt járni. széles. kilenctől egyig.V. sok emberrel találkoztam. ez jó lesz kezdetnek. éles pillantású. tet­ szett. amit láttam. miként ren­ dezzük el legjobban a tanulmányaidat. . sárkányrepülés is. ritkán tudtam játszani vagy sárkányt eregetni. A láma nagyon fontos személy volt. A láma mintha a gondolataimban olvasott volna. és akkor hipnózissal fel­ gyorsítjuk a tanulásodat. és tetszett. hogy fiukat befogad­ ták a rendbe.Uram . fiatalember. és azt egy növen­ dék elvitte a szülőknek .Hát igen. gyámfiának. erősen megnéztem. Igen. nehéz életem volt. hogy még több munka vár rám.azt hiszem . de csak kevesen merik ezt bevallani . eddig is keményen kellett dolgoznom. Az istentisztelet helyett minden reggel kilencre gyere ide. fekete szeme.így értesültek róla. meglátjuk majd. hogy tisztán láss.Újra a papírjaiba merült és gyorsan átlapozta őket: .a tanítványod szeretnék lenni.De még mindig nem szeretem a kemény munkát. Az én varkocsomat Mingyar Dondup láma személye­ sen adja át a szüleimnek! Elfogadott tehát „szellemi gyermeké­ nek".Aztán . és meg tudtam ítélni. Hétéves korom ellenére. Átadom nekik a varkocsodat! Egészen elérzékenyültem. senki sem befolyásolhat a döntésben. Üzensz valamit apádnak és anyádnak? Ma találkozom velük. mélyről jövő. Nevetett.Hamarosan egy kis operációt kell vég­ rehajtanunk a fejeden. a fejét kopaszra borotválták. a varkocsát levágták. Úgy tűnt. ha a helyes ösvényt választod. .nem elég őszinték hoz­ zá. . Igen. melyet magas homlok koronázott. Előttem egy nagydarab ember ült. kinek átható. . . egyikünk sem szereti a kemény mun­ kát. De először ki kell gondolnunk. . nyílt arca volt. de választani neked kell. meleg hangon.kissé bánatosan hozzá­ tettem: .mondtam.Átnézte a papírjait. sőt. Messzire jutsz majd a metafizikában és az orvosi tudományokban is. CSÉLA-ÉLET 69 . .Rá­ néztem.Nézzük csak. amit láttam.Lobszang. . roppant . Holnap kezdjük. . hogy valaki jó vagy sem.Magam leszek a vezetőd.

mi dolgozunk a konyhán. Tibetben szilárdan hiszünk a reinkarnációban. Ilyenkor . De aztán meggyőztem magam: hiszen ezért jöttem. A mellettem ülő fiú megjegyezte: . Ezért születtem újra. megtölthetjük a campásedényünket. mielőtt munkáját befejezné. melyeknek feltárását sokszor szinte lehetetlenné teszik a költségek. mint a rabszolgákkal. óriási tisztelet övezte őket. mint ahogyan nálam megvol­ tak. Tud­ tam. A vállamat ért ütészápor erőszakosan visszarángatott az osz­ tályterem valóságába. bolond! Démonok vertek tanyát talán a koponyádban? Ez már több a soknál. Aznap reggel. miért. Azo­ kat. hogy átélje a büntetés végrehajtásakor érzett örömét. ha valaki elér a fejlődés egy bizonyos fejlettebb szintjére. szükség van ugyanis bizonyos jelekre. ma dél­ után rajtunk a sor. Fiatalkorukban . fárasztó munkával töltött . Gondolataim másutt jártak. Szerencsédre istentisztelet­ re kell menni. Nagyon nehezen viseltem a tanárok szigorúságát. Lehet. .Ezzel a megjegyzéssel a feldühödött tanár még egy utolsó óriási ütést mért rám. Remélem.visszatér. félkegyelmű. amikor bementem az osztályba. hogy tanuljak. hogy visszatér a földre. Két kemény. és utána nem maradt időnk a pihenésre.úgy hisszük . Akkor nem tudtam még. Csak ke­ vesek esetében sikerült felfedni az előző inkarnációt. bár nem emlékeztem. amit újra kell tanul­ nom. de mikor öre­ gebbek lettek. és a tanárnak bőven nyílt alkalma arra. hogy okkult tudásomat „mesterségesen táplálják". majd méltóságteljesen kisétált az osztályból.70 HARMADIK SZEM okos ember. Úgy gondol­ juk. ilyen ember mellett nem bukhatok el.A konyhai munka nehéz volt. valamint az időigényesség. én voltam a legfigyelmetlenebb.ahogyan velem is . mégha csak egy kisfiút is kellett megfenyítenie. Rám speciális kezelés várt.a szigorúnál is szigorúbban bántak velük.Tökfilkó. ahol tovább tanul és segít az embereken. mi is az. az ottani felügyelők úgy bántak velünk. „élő inkarnációk"-nak nevezik. vá­ laszthat a létezés másik síkja és a között. akiknél megvannak ezek a jelek. .Ne feledd. . hogy teljesítse feladatát. s gon­ doskodik arról. akinek irigylésre méltó híre járt egész Tibetben. hogy egy bölcsnek valamilyen küldetése van. hogy az eredmény mások javára váljon. de meghal.

ugyancsak fü- . és mikor a lábamba ment. a testem többi részét pedig beecsetelte egy . Mindenütt nagy halom­ ban állt a jaktrágya. hogy megmentse a lábamat. A füstölgő tanár már várt ránk. Alig tudtam megemel­ ni a lapátot. a rács beleégette magát a húsomba. anélkül. gyorsan kiemeltek. miért késtünk.Fogjátok azo­ kat a vaslapátokat.ordította az ügyeletes szerzetes. Miután kitisztította. aki arra a fel­ adatra vállalkozott. Hamar felvittek egy orvoslámához.Az első tíz jöjjön ide és rakjon a tűzre. és égő hús émelyítő szagát éreztem. lusta. csak a csont állította meg. hogy megmagyaráz­ hattuk volna. A japánok évekkel később pl. és elkéstünk.V. A kövezett folyosókon keresztül ódzkodva vonultunk a konyhák felé. Táplálja a tüzet. A teste­ men sok helyen voltak égési sérülések. Én csak egy szegény hétéves kisfiú voltam a nagyok között. szorosan betekerte egy gyógyfüvekkel meghintett kö­ téssel. . Őrjöngő üvöltéssel megra­ gadott a torkomnál fogva. bele a forró hamuba. Ott feküdtem még a forró hamuban. Előt­ tünk vöröslő fény. A kemencéből kiálló egyik rács vörösen izzó végére estem. Hátrafelé re­ pültem. és vagdalkozni kezdett a pálcájával. és a nagy erőlködésben. amely nem egyszer ma is gondot okoz nekem. A vas rozsdás volt. majdnem a csípőízületnél. CSÉLA-ÉLET 71 óra. mintha az életetekről lenne szó! . Nagy zűrzavar támadt. Lementünk jó néhány lépcsőt. A bal combomon. meglóbált . hogy a tüzelőt a kemencébe tegyem. Szörnyű fájdalom hasított keresztül rajtam. e sebhely alapján azonosítot­ tak. semmirekellő gazfickók! -kiabálta . lejött róla a rozsda.és megbotlott. az osztályomban rajtam kí­ vül senki sem volt tizenhét évnél fiatalabb. aztán vissza egyenesen a tanterembe. de a lábam valóban súlyo­ san megégett. aztán kiszedte a rozsdadarabokat a sebből. a lángoló tüzek fénye. majd sikoltva a földre. Még mindig őrzöm a nyo­ mát. A láma alapo­ san megnézett.Gye­ rünk már.Én voltam a tizedik. ezzel fűtötték a kemencéket. egy fehér forradást. Mindenhonnan rohantak a szerzetesek. lent elviselhetetlen hőség volt. . ráborítottam a szerzetes lábára. A konyhában töltött első munkanapom majdnem az utolsó na­ pom lett. Az ajtónál egy mérges szerzetes fogadott: . és úgy járjon a kezetek. Időnként tovább ott tar­ tottak a konyhában.

) így érkezünk a leggyakrabban rosszul hasz­ nált fogalomhoz.72 HARMADIK SZEM vekből készült . A trapa állt legközelebb ahhoz. hiszen 3600-6000 méter magasságban az élet nehéz. A „szerzetes" kifejezést a „férfi" szinonimájaként használták. hogy . és biztos tetőt akar a feje fölé. A lámakolostorokban vannak „szerzetesek". a papság tagjait másként nevezték. mint amilyennek az ember hinné. hogy a szerzetesek szörnyű emberek voltak. vannak építők. mert személyesen megtapasztaltam. mely a fájdalmakat enyhítette. Legtöbbjüknek nem volt könnyű élete. De mit is jelent az. és gyakran azért voltak szigorúak s igazságtalanok velünk szemben. Nem kell szükségképpen vallásos személynek lennie. A világ más tájain „szolgának" vagy ha­ sonlónak neveznék őket. Aztán bejött egy öregember. Úgy tűnik talán. Nem vallási meggyőződés vezeti.) A lámák mesterek. hogy a legcsekélyebb beleszólásuk lenne a dologba. Mikor a kezelés befejeződött. hogy „szerzetes"? Mi mindenkit így hívunk. mikor a hő­ mérséklet mínusz nyolc fok alá esik. Eszembe ju­ tott egy korábban látott kép. egyáltalán nem olyanok. milyen is.folyadékkal. mert ezek az emberek egyszerűen csak érzelmekre és gondolatokra vágytak. a novicius vagy a növendék. hogy elege van a birkaterelésből. Tibetben szinte bárkiből lehet szerzetes. amelyen a démon ugyanazon a helyen döfködi szerencsétlen áldozatát. segéd­ munkások és szemetesek. hogy jó életet élek majd. anélkül. Gyak­ ran „szerzetesnek küldenek" fiúkat. mikor a tűzdémonok megkínoznak valakit. ahol én is megégtem. mi guruknak mondjuk őket. aki férfi és kolostori szolgálatban áll. A lá­ bam egyre csak lüktetett s biztos voltam benne. akik a házimunkát végzik. Ha a trapák nem hivatásos katonák. hogy az épségemért imádkozik a baleset után. hanem a saját kényelme. Esetleg úgy dönt valaki. a lámához. (Abból ítélve. a láma behívta az egyik szerzetest. és imádsá­ gokat mormolt a fejem felett. Azt is elhatároz­ tam. (A lámakolostorokban a trapák vannak a legtöbben. aki egy kis szobába vitt és lefektetett a párnaágy­ ra. ahogyan olyan sokan írnak és beszélnek nyugaton. leült mellém a földre. Úgy volt. hogy sosem fogok tudni újra járni. amit az átlagem­ ber a szerzetes fogalma alatt ért. a kolostorokban több tiszt volt. mint katona.gondoltam magamban -. Szép dolog . Cséla volt a fiútanuló. a láma hivatásos tiszt.

de ez eredményeiken múlt. Négy rendőrszerzetes megragadta a középsőt és nagy nehezen ol­ dalra húzta.mondta az ember. akik „élő megtestesülések" voltak. gyakran kegyetlenkedtek. tiszteletre méltó orvosláma .V. Nem mindegyikük foglalkozott kolos­ tori ügyekkel. A lámák után jöttek az apátok. amikor a börtöncellá­ ba hívtak. A „szerzetesekre" további példa a „rendőrszerzetesek". tizennégy éves korukban apátok lehettek.tet­ te hozzá. Ám az ember nem ítélheti el a püspököt csak azért. hogy egyik lámakolostorból a másikba utaz­ tak. mint az apát. a végén gyatra kis hurokkal. mit csinál. majd kezembe nyomott egy lobogó fáklyát. mert egy püspök­ nél dolgozik. Kint a hátsó udvarban volt jó néhány körülbelül kilenc­ ven centiméter magas. Kapaszkodnom kellett a kötélbe.Nos.Vonakodva bár. a templomi szertartásokkal nem foglalkoztak.Valamivel világítania kell. lépj ide. Az egyik lehajolt és felszedett egy jakszőr kötelet. de sosem kegyetlenek. én pedig az 6 cséla-ja. akár csak a házimunkások. aki megbetege­ dett. . tedd bele a lábadat és leengedlek. sokan általánosabb adminisztratív teendőkkel voltak elfoglalva vagy azzal.én is annak bizonyultam -. Egyetlen élmé­ nyem van róla. illetve ne égessem át a vé- . Rosszkedvem gyászosra fordult. kör alakú fal. de akiket tömlöcbe vetettek. sem tűntek kellemesnek. Nagyon szigorú vizsgákat kellett letenniük. . és mindenkor igazsá­ gosak. Szomorúan néztem . ez attól függött. de eleget tettem a kérésének. csak annyiban. közben tartani a fáklyát. hogy ne gyulladjak meg. Ezek erős. Ezek a csoportok szigorúak és könyörtelenek voltak. Azok. mely vajjal átitatott vastag fonalból készült. hogy jelenlétükkel biztosították a rendet. Nem valami kellemes hely. A kolostornak volt egy börtöne. CSÉLA-ÉLET 73 Mingyar Dondup láma lesz az én gurum. Kezelnem kellett az egyik rabot. mert segédkertésze rosszul viselkedik. kocka alakú kö­ vekből épültek. Egyetlen céljuk a rend fenntartása volt. . uram . Néhány kivételes esetben a láma magasabb státusszal rendel­ kezett. És a segédkertésztől sem lehet elvárni. a tetejüket pedig körülbelül három méter széles­ ségben kőrácsozat fedte: egy-egy rács combvastagságú lehetett.erre bízzam az életemet? . A rendőrszerzetesek. vi­ gyázva arra. hogy szent legyen csak azért. Éppen távozni készültem a kolostorból.

szánakozó hangot hallottam. A fájdalom heves rohamokban sö­ pört végig a testemen.De te híres láma vagy. Mingyar Dondup láma hangja volt. ha egyikőjük beteg? . és lázálmomban úgy kép­ zeltem. húzzanak fel. én azonban igen. Elmondtam egy imát a lelkéért. ma pihenhetsz! Mereven elfordítottam a fejemet és meglepődve láttam. amely olyan bizonytalanul tartotta a súlyomat. de elfogták és visszahozták bűntette színhelyére. mígnem nem tudtam semmiről. azt mondta: . úgy éreztem.Mi ez a nagy csodálkozás? Nem úgy van rendjén. hogy elszedje kevés kis vagyo­ nát. Hunyorogtam. Aludj csak! . de még több ismeretlen. Te még nem emlékszel erre. és megtudtam.Kissé erőtlenül vála­ szoltam: . hogy két barát együtt legyen. Halk susogás . Megkérdeztem. Megpróbáltam felugrani. lezártam vad bámuló szemét. hogy elaludtam. amely a léte­ zés síkjai között vándorol.Finom ujjai­ val végigsimította a gerincemet. Ám ne kalandozzunk el a konyhai eseményektől! A hűsítő ecsetelés hatása múlóban volt. Az utolsó in- . vándorló koldusként élelmet és menedéket kért a kolostorban. ez túl sok. Kedves. .valaki mellém ült. Észrevette. Befejeztem a munkát. de kínomban visszaestem. és ő mellet­ tem ül. az istentiszteletre akartam menni. Aztán újra és újra. én meg csak egy kisfiú. most már a testfeldarabolók következtek.74 HARMADIK SZEM kony kis hurkot. és mikor magamhoz tértem.Kis barátom. de a testem elölről is meg­ égett a forró hamuban. mi volt a bűne. Megszökött. mintha a bőrömet leégették volna a testemről. A fáklya világánál gonosz képű gazembert láttam. le a mocskos kőre. a kolostorból mindenhonnan hangokat hallottam. A lábam még erősebben lük­ tetett. A lábam! Maradj nyug­ ton. az előző életeink során hosszú utat tettünk meg együtt. így élet sem. hogy csodálkozom és elmosolyodott: . Elég volt egy pillantás: nem vette kö­ rül aura. Hason feküdtem. a lyukat lángoló fáklyával tömték be. az­ tán éjszaka megölt egy szerzetest. Az idő vonszolódott. aki a falnál kuporgott.Lobszang. az első gondolatom az volt. és szól­ tam. néhány ismerős volt. Lobszang. Sápadt napfény sütött a szemembe. mintha csak fel akarna robbanni. hogy a láma szobájában vagyok. hogy valaki belém rúgott. De leereszkedtem nyolc-tíz méter mélyre a víztől csillogó falak kö­ zött.

melyből templomok és iskolák kandidáltak ki­ felé. Túl az ablak alatti alacsonyabb tetőkön. Itt lakott a legfőbb tibeti jövendőmondó is. valóban jó ember. aki nagyon fontos személy volt. Már akkor nyilvánvaló volt számomra. A távolban bíborszín* hegyek. és eltökéltem. hogy kinézzek az ablakon.V. aztán a másikhoz. Nagyon erős vonzerő volt köztünk . Elfordítottam a fejem. és a herceg is koldussá vál­ hat". a buddhista Szent Iratokban megfogalmazott parancsokra gondoltam: „A lágylelkű ember mindig boldogul. Feltűnt egy kis csoport fehérbe öltözött fiú. az u ^ r b a n kü­ lönböző rangú szerzetesek jöttek-mentek. Voltak ma- . a messzeségben Lhásza terpeszkedett a napsütésben. a távolságtól törpényire zsugorodott kis házak! Lent a völgyben kanyargó folyó. Gyerekes fantáziámban faágon gubbasztó madárhoz hasonlítottam magam. a csúcsokat csillogó hósapkák koronázták. a közelebbi fjflgyoldalakat aranytetejű lámakolostorok pettyezték. Mert a gazdagság forog. ők voltak a munkások. életében egyetlen nagy feladattal: össze kellett kap­ csolnia az anyagi és a szellemi világot. holnap herceg lesz belőle. Az ágy-pár­ nákat az asztalra rakták. mely gondjaira bízott. távolabbi kolostorok növendékei. Sok látnivaló tárult elém. mint amennyit én magam. De most pihenned kell. pasztel árnyalatú. Fi­ nom. Legyen a hatalmas ember nagylelkű az esdeklőkkel. olyasvalaki. mint a kocsikerék. CSÉLA-ÉLET 75 karnációban nagyon közel voltunk egymáshoz. Örömmel vártam. Balra a Potála. . akit képességeim legvégső ha­ táráig követni fogok. egyszer az egyikhez jön. Alattunk. melynek partjait a zöldnél is zöldebb fű szegélyezte. ne aggódj. Világos volt. Megmentjük a lábad.Az élet kerekére. míg a fösvény nem talál vigasztalót. roppant méreteivel maga is kis hegyet formázott. a Kji. hogy vele tanuljak. hogy nem a földön fekszem. hogy visszanyerd az erődet. Aki ma koldus. aki a veze­ tőm. hogy rengeteg mindent tud ró­ lam. hogy a láma. Furcsa volt. a levegőben. hanem úgy egy méter magasságban. hogy nem akad majd jobb tanuló nálam. Tekintsen le az életek hosszú ösvényére.ezt tisztán éreztem és áldottam a sorsot. Mellettünk nem messze egy aprócska erdő. messze többet. Néhányan sötétbarna köpenyt viseltek. hogy kilássak.

Teljesen begyulladt és váladékozott a bentmaradt rozsdadaraboktól. de az egész együttvé­ ve sem kínzott annyira. önkénte­ lenül . . vérvörös meg bíbor ruhában.emlékszel az előző inkarnációdból. A világiak színes lovakon.De sok mindenre tudattalanul. Jobban foglalkoztatott a gyógyu­ lás és az. Mivel nem tudtam segítség nélkül menni. ezzel ugrabugráltam. és akár egy sebzett madár. Mingyar Dondup láma foglalkozott velem. ez utób­ biak gyakran aranyszín stólát viseltek jelezvén. Ülni képtelen voltam. Nem tudtam részt venni a szertartásokon és az osztályba se jártam. keljek fel és mozogjak egy ki­ csit. rövid néhány évem alatt meg­ tanultam. A lábam merev volt és borzalmasan fájt. hogy a főtisztvise­ lők közé tartoznak. a jobb oldalamon vagy a hasamon feküdtem. mint a lábam. A testem a forró hamutól még mindig sok helyütt felégett és hólyagos volt. a papok csak fehér paripákon lovagoltak. így majdnem egész idő alatt vezetőm. hogy újra tudjak mozogni. és azt mondta: . Három nap múlva azt ajánlották. Sokan lovakon vagy pónikon ültek. Mindez kiragadott a közvetlen jelenből.76 HARMADIK SZEM gasabb rangú szerzetesek is. amit korábban. Meg volt elégedve azzal. készítettek nekem egy mankót.

ahogy tudok. elöregedett gerenda tartotta.Eltelt két hét és sokkal jobban éreztem magam. Ha már megindult. és engedélyt kaptam arra. Az volt a dolgom. majd az ajtókat becsukták. Az árpát kiszórták a gő­ zölgő kó'padlóra . vagy hogy hason feküdjek. ebből kisebb gerendák áll­ tak kifelé. mindannyian körbe-körbe jártuk és énekel77 . mi a folyosón át bevonultunk egy kis szobába. mert többet akartam mozogni.egyenletesen szétterítették. de a lábsérülésem határozottan megakadályozott ebben. két és fél méter átmérőjű tölcsér alakú kőedényt használtunk. hogy egy palatáblára felírjam a zsákok szá­ mát. a tetején kb. Az edénybe ugyancsak töl­ csér alakú nagy követ illesztettek lazán. amely keresztülfúródott rajta. ahol megégettem magam . ott a már megpörkölt árpát kellett megőrölni. Belső felületén barázdák és vájatok voltak. hogy úgy üljek. hogy az árpaszemek ne hulljanak le. Megkértem. A tibetiek keresztbe tett lábbal ülnek. hogy hadd él­ jek a szokott módon. hogy megforgassák a soktonnás követ. vagy aho­ gyan mi nevezzük. a szerzetesek és a fiúk pedig nekifeszültek a küllők­ nek. nem volt olyan rossz. Beleegyeztek. Ehhez egy érdes felületű. A visszatérésem elsó' délutánján újra a konyhai munka volt so­ ron. A pörkölt árpát beöntötték az edénybe. lótuszülésben.alatta tátongott a kemence. amelyekben a pörkölendő' árpa volt. Amíg egy adag pörkölődött. de lagalább javult valamennyit. A lábam még min­ dig fájt. mint abroncs nélküli küllők.

fanyar füstöt áraszt. fokozatosan megfeketedik. idehozzuk. pontosabban a megtört­ megpörkölt árpát. A jaktrágyát. egy másik nagy adag szódát rakott bele. amelyet fa helyett tüzelőnek használ­ tunk. Az apróbb darabokat behajították a forró vízbe. úgy csillogott. Majdnerfi kimeríthetetlenek a kész­ letek belőle. most forrt és gőzöl­ gött. Minden fiú egy hétre való campánakvalót hordott magánál. akit nem is­ merünk: dolgozz vele. hogy egyetlen ellenségünk van. a másikat addig előkészítették és megtöltötték vízzel. a forró kövön szétszórták és újból megpörkölték. A teát állandóan forrón tar­ tották. "akkor megettük. amit egy kis bőrtasakba tettünk. Itt senki sem szidott meg az éneklésemért! Szörnyű nehéz volt beindítani azt az átkozott követ. mert pórusaikba beleivódik a korom. Úgy tartjuk. Aztán vajas teát keveigLik hozzá. Aztán. egy szerzetes megsózta. A kony­ hák egy3 |á£ik részébe mentünk. hanem azért. Az volt a dolgunk. beszélgess vele. A keverék nagyon tápláló. vigyázni kellett. Amikor rárakják a tűzre. majd felaprítsuk őket. hogy elmenjünk a teatéglákért. Minden étke­ zéskor örflfttünkJjelőle egy keveset a campás tálba. A munka legrosszabb része a tűz etetése volt. Ez volt a campa alapja. és nem lesz . hogy az ember fennmaradjon. és mivel egyszerre egy üstöt használtak. Ahogy a őrölt szemek kihullottak az edény aljáról. és a campával együtt elég volt ahhoz. hogy megmozduljon. mert nem volt elég munkás. a fa olyan lesz. ahol egy hat-hét hektoliteres fémüst álÍTlomokkal tisztították. Valamikor korábban félig megtöltötték vízzel. hogy ne legyen túl sok megkülönbözte­ tés. és a környékén dolgozók arca megfeketedik. hogy meg ne álljon. Nem azért kellett segítenünk a fizikai munkában. mint az ében. ha meg már mozgott. és az egészet órákon át főzték. ismerd meg. min­ denkinek segíteni kellett. az. bűzös. újabb és újabb frissen pörkölt árpát töltöttek a tar­ tályba. tábla formára szárították. Mikor a víz újra forrni kez­ dett. A hét-nyolc kilós téglákat Kínából és Indiá­ ból a hegyi hágókon keresztül szállították Lhászába. mint új korában. míg tésztasűrűségtpiem lett. Következő nap a teakészítésnél kellett segédkeznünk. és az ujjunkkal addig kavargattuk. Ami a közelébe kerül.78 HARMADIK SZEM tünk. Aztán az őrleményt elvitték. több lapát tisztított vajat tettek hozzá.

és nagyon kedveltük őket. Ilyenkor a felföldekre vezettek bennünket. hogy a megfelelő fajtát szedjük le. ritkán élnek vissza vele. mert az orvosi munkához nélkülözhetetlen. mert nem tudtuk. Jobb az asztrológiai je­ gyek alapján kezelni valakit. mint vaktában felírni egy gyógyszert. vagy a hagyományosabb testrészek. ahova ért. és nagyon figyelmesnek és szorgosnak kellett lennünk egész idő alatt. Néha három hónapig is eltartottak. ahol jég borít mindent.VI. A falon nagy táblák lógtak. oda ütött. és nekünk valamennyit fel kellett is­ mernünk. és bárki elmondhatja. Tibetben minden évben van egy nap. . mit se számított. de már csak akkor. mint a másik. vagy a falitáblára írt. amikor a ha­ talmasok félreteszik a hatalmat. Belém sok asztrológiai ismeretet vertek. előttünk állt. hát. De amikor dolgoztunk az órán. Váll. nem tehet semmit a neki alárendelt ember ellen. Nagyon sok tanulnivaló volt. mert változatosságot hoz­ tak a szigorú kolostori életbe. Ha az ember 20-25 méterrel arrébb megy. de a jégtaka­ rókat forró vizű forrásoktól táplált zöld völgyek tarkítják. Néhány szerzetestől eltekintve nemigen ismerték ezt a vidéket. Ez utóbbia­ kat minden héten cserélték. Páratlan élmény. a tengerszint felett hét­ nyolcezer méter magasságba. Az asztrológia „talált. mögöttünk sétált. kar. Ha az apát durván viselkedett az év során. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 79 ellenség többé. a hőmérséklet mínusz 4 fokról plusz 15 fokra változik. a többi gyógynövényeket ábrázolt. nem talált" sorsjáték. hogy végül is van valami szavuk. megmondják neki. és ha a bírálat jogos. érzik. a világon talán sehol sincs hozzá hasonló. Rengeteg matematikát tanultunk. mert ez a tárgy fontos volt az asztrológiához. hogy ha más máson is segített. Ami­ kor a tanár előadott. amikor alaposan ismertük a növényeket. amit gondol. abban a reményben. hogy füveket gyűjtsünk és gyógyszert készítsünk belőlük. talán megint használni fog. A rendszer jól működik. egy részük a csillagjós­ lással foglalkozott. és nem habozott. az egyik testrész épp úgy megfelelt. Sorokban ültünk a földön. A „növénygyűjtő expedíciók" ősszel voltak. Az alacsonyabb ran­ gúak kezében ez az igazság egyik eszköze a hatalmasokkal szem­ ben. kit fi­ gyel! Jókora pálca volt nála. Később kirándulásokra vittek minket. és megbízhattak bennünk. tudo­ mányos elvekre alapul.

Gyakorold a vallási szertartásokat és tanulj! 3. s bár sokat morog­ tunk magunkban. Ne botránkoztass meg senkit! 15. A vezetőink bölcsen úgy döntöttek. akik egy idő után elmentek.. Az első év külö­ nösen nehéz volt. Sok kolostorban nem volt éjjeli szertar­ tás. Figyelj a barátokra és a rokonokra! 9. Tiszteld a szülőket! 4. csakporiak voltunk az egyetlenek. ha a napirend megváltozik. Elég sok szerzetes érke­ zett máshonnan. hogy kiselejtezik az alkalmatlanokat. Úgy tekintettünk rájuk. ne bánts senkit! 16. és mi a többiek szintjére kerülünk.80 HARMADIK SZEM A vallásoktatás nagyon intenzíven folyt: minden reggel fel- mondtuk a Törvényeket és a Középút összetevőit. Tiszteld az öregebbeket és az előkelő származásúakat! 6. A törvények a következők voltak: 1. Becsüld az erényeseket! 5. amikor fü­ veket gyűjtöttünk. a szerzetesek sötétedéskor lefeküdtek és hajnalig aludtak. Légy becsületes és őszinte mindenben! 8. mielőtt még veszélybe sodorhatnák a többie­ ket. Beszéded és tetteid szelídek legyenek. Viseld a szenvedést és a nyomorúságot türelemmel és alá­ zattal! Állandóan azt mondogatták nekünk. és mi. Az első évben nem volt részünk szinte semmi kikapcsoló- . ma­ gunkra meg mint az elitre. Megrostálták a növendékeket. Segítsd az országot! 7. nem lesz viszály vagy békétlenség. A legjobban hasznosítsd az ételt és a vagyont! 10. Tarts mértéket mindenben! 13. akik odamentünk. még többet morgolódtunk volna. Mutass háladatosságot és viszonozd a kedvességet! 12.. Bízzál az ország és a lámakolostor vezetőiben! 2. csak a legerőseb­ bek élték túl a jéggéfagyott felföldeken tett utazásokat. Puhánynak és gyengének tűntek a szemünkben. mint bukottakra. Kövesd a jók példáját! 11. Kolostorunk ismert volt a szigorú és kérlelhetetlen képzésről. Ne légy féltékeny és irigy! 14. hogy ha betartjuk a törvé­ nyeket. hogy enyhébb körül­ ményeket találjanak.

A legtöbb tibetinek jó emlékezőtehetsége van. Sokat kellett tudnunk az asztrológiáról. és beletesszük a tényt. és valóban fejleszti a memóriát. Nyisd ki a fiókot. ahogyan memorizálni tanítottak ben­ nünket. szórakozásban. Na­ gyon tisztán magunk elé kellett vetíteni a „tényt" és a „fiók" pontos helyét. de annak. Tanáraink mindent megtettek. A ta­ nár például azt mondta: . job­ ban tettük. Gyakran Szent Könyvek obskúrus oldalaira vonatkoz­ tak.képzelet­ ben . Például azt kellett képzelnünk. mert rendszerint kilencven centiméter szé­ lesek és körülbelül negyven centiméter hosszúak voltak. A memóriatréning mód­ szereit évszázadokon keresztül fejlesztették ki. a rengeteg gyógynövény neve és pon­ tos leírása mellett azt is ismerni kellett. hogy ne jöhessünk rá. Mindegyik fiókon tisztán kivehető címke van. vagy játékban. Későbbi éle­ tem során úgy találtam. bármilyen apró hibát vétettünk. mert a büntetés még rosszabb volt. a Kangyúr hetedik kötetének ti­ zennyolcadik oldaláról az ötödik sort kérem. mi van benne? Ha nem tudtunk tíz másodpercen belül válaszolni. A kérdéseknek nem sok közük volt egymás­ hoz.belépni egy szobába.Na fiam. kinyitni a megfelelő fiókot. komoly verés. és kihúzni a szükséges tényt a hozzá kapcsolódó más tényekkel együtt. a kötés nélküli. hogy képzeljük el. A gondolkodásra nagyon rövid időt kaptunk. a jó memória igen felbecsülhetetlen érték. Ma is hálás vagyok azért. Kis gyakorlattal bámulatra méltóan könnyű volt . Azt mondták. min­ den tényt osztályozni kell. amely jól lát­ ható és könnyen elolvasható onnan. és ne a könnyű utat válasszuk. hogy száz meg száz fiókkal körberakott szobában va­ gyunk.VI. A könyveket nem hordhattuk magunkkal. Munkával és tanulással telt minden ébren töltött pillanat. nagyon szigorú büntetés járt érte. jó módszer ez. laza papírlapokat két faborító tartotta össze. . majd hirtelen a gyógyfüvekre váltottak. hogyan lehet használni és keverni őket. amint kinyitjuk a megfelelő fiókot. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 81 dásban. ha hibát. Kérdésekkel bombáztak. csak azért hogy ellenőrizzenek. és azt a feladatot kaptuk. A feledékenység meg­ bocsáthatatlan bűnnek számított. ha egyáltalán nem válaszolunk. ahol állunk. hogy belénk sulykolják a jó em­ lékezőtehetség iránti igényt. aki orvosszerzetesnek tanult. mire irányulnak. Mégis. és Szent Könyvek egészét kellett felmondanunk.

ha egyszer kiszabadul­ tunk. Akik kimentek. miközben vadul kiáltoztunk. hogy kell játszani. egyik lábunkról a másikra billegtünk. A lo­ vaglásban nem voltam olyan ügyes. Ha egy helyben akartunk állni. mire a „lovas" megingott vagy leesett. Ha éberen figyeltünk. harminc méter távolságra egymástól. A többiek nehézkesen lépdeltek. nem kockáztattuk.gó­ lyalábat használtunk. Az udvaron páváskodtunk. általában tízfőnyi csa­ patban felsorakoztunk kb. A gólya­ lábcsatában ez előnyt jelentett számomra. Emlékszem. illetve akik nem bírták a feszültséget. aztán egy bizonyos jelre megkezdtük a támadást. Óvatosan átgázoltunk. Ezek után a nehéz hónapok után úgy éreztük. A sportokat és a gyakorlatokat úgy tervezték. egyáltalán nem találtam . Akkor is a gólyalábakat használtuk. Az egyensúlyo­ záshoz nem használtunk semmit. jól elboldogultam. kétméteres gólyalábon baktat­ tam egyszer. nem jöhettek vissza. faragatlan fickókként viselkedtünk. ha lett volna ho­ vá. bekukucskálunk az ablakokon. hogy megedződjünk. egész idő alatt dolgoztat­ tak minket. Az első év után megszoktuk a szigorú szabályokat. meglöktem a másikat. Még mindig szerettem gólyalábon járni. hogy leesünk. mikor átkeltünk a folyó­ kon. hogy a ta­ náraink attól féltek. mintha csak helyben jár­ nánk. és valami gyakorlati hasznunk is származzon belőlük további életünkben. Mint mondtam már. Az első év­ ben nem játszhattunk semmilyen játékot. Két. és így megtakarítottuk a hosszú kitérőt a legközelebbi gázlóig. most szentelhettem rá egy kevés időt. meghúztam az egyik gólyalábat. közéjük ugrottam. Csatákat harcoltunk végig gólyalábon. hogy elriasszuk az ég démonait. Bevallom. ki­ hulltak a rostán. mert olyan kemény fegyelemben éltünk. Ez sajátos szabály volt Csakporiban. de mikor a saját erőmre kellett támaszkodnom. amelyek testmagassággal emelnek a föld felé. így meg tudtuk tartani az egyensúlyunkat helyváltoztatás nélkül. A víz már a partnál is mély volt. sosem térünk vissza. sokkal nagyobb és idősebb fiúkkal jártam egy osztályba. Olyan bo­ tokkal kezdtük. „uccu. Kel­ lő gyakorlat után még hosszabb .rendszerint háromméteres . A gyengék. neki" elszaladtam volna.82 HARMADIK SZEM Az első tizenkét hónapban nem engedtek ki bennünket az ud­ varra. azt sem tudjuk már. s hirtelen folyó került az utamba: át akartam hát men­ ni rajta.

feljött majdnem a dereka­ mig. Hirtelen csobbanás. azt gondolta: Aha. Volt közöttünk viszont egy fiú. Rettenetesen csúnyán beszélt. ez itt egy sekély szakasz. és a fenyegetés. a kisfiúra. Leültem és beereszkedtem a vízbe. hogy az ember ne sértse meg ma­ gát. de nem törődtünk ezekkel az apróságokkal. a férfi megmarkolta a partot és kihúzta magát a folyóból. Siettem a távoli part­ szakasz felé. a lábak meg a gó­ lyalábak. Röviddel a nyolcadik születésnapom előtt Mingyar Dondup lá­ mától megtudtam. Egy férfi futott az ösvé­ nyen. aki a következőt tudta megcsinálni: sétálgatott egy kicsit. aki majdnem átesett a saját árnyékán is. hatal­ masat estem: a támaszték eltört. Egy szélroham felkapta a köpenyünket. Megismételte néhányszor a mutatványt anélkül. és mikor én is kiértem. Ez­ után mindig megbizonyosodtam arról. arra gondoltam. hogy az asztrológusok számítása szerint a szü- . Voltak rajtunk horzsolások vagy lejött a bőr a térdünkről. egyenesen a feje fölé. hogy mit fog csinálni velem. Az udvaron játszottunk például: a játék izgalmában megfeledkeztünk a szélről és kiléptünk a falak nyúj­ totta szélárnyékból. A térdemig ért. komoly veszélyt jelent ebben a sportban.VI. levette lábát a támasztóról. Velük előfordult időnként. és merő pillantást vetett rám. amely majdnem mindig fúj Tibetben. Én ugrálni tudtam a gólyalábon. mert sosem tanulta meg az esést. s máris felborultunk. aztán le. Akkor rohanó lépteket hallottam. hogy elvétett volna egy lépést vagy kijött volna a ritmusból. hogy a víz nem éri el a derekamat. Fel­ ment a lába. majd teljesen eltűnt. a feje kibukott a víz fölé. összegabalyodtak a kezek. aki átszeli a folyót. majd ahogy beljebb mentem a közepére. de mikor először próbáltam. szépen beletalálva a támasztékba. felugrott és fordult egy teljes kört. Megkapaszkodott a bot végében. De ritkán sérültünk meg komolyan. hogy a „lépcsők" jól legyenek rögzítve. hogyan kell esni úgy. Azután nagy fröccsenés. va­ lósággal megfagyasztotta a vért az ereimben. A szél. hogy eltörték a karjukat vagy a lábukat. és én gyorsan földet értem. A dzsúdóban meg­ tanultuk. hogy talán soha életemben nem voltam még ilyen gyors a gólyalábakon. Persze volt néhány esetlen fiú. Mivel látta. ÉLET A LÁMAKOLOSTORBAN 83 sekély részt. aztán bukfen­ cet vetett a két gólyaláb között.

ugyanolyan mint a villám. A harmadik szem megnyitásával képessé váltam többek között ennek az aurának a meglátására. amely akkor veszi át az irányítást. Ám később részletesebben is leírom az ezzel kapcsolatos élményeimet. elgondol­ kozhatnának ezen és gondolhatnának a nap udvarára is. Lefekszik pihenni. a szellem kiszáll a testből és ellebeg. amilyenek. Számunkra a test egy héj csupán. Úgy hisszük. Mint ahogyan korábban többször elmondta nekem. amikor az ember alszik. Az átlagember nem látja a napudvart. melyeket az alvás szellemi síkján élünk át. Nem zaklatott fel. és amikor jön az álom. Az alvás alatt visszatér a létezés egy más síkjára. Még mindig ott van. akit érdekel. . Az álmok olyan élmé­ nyek. vagy el­ hagyja ezt az életet. Mikor a szellem visszatér a testbe. hogy ez az erő elektromos. hogy az emberek hisznek benne vagy sem. hogy mesterem is ott lesz. azok. Ilyen az emberi aura is.84 HARMADIK SZEM letésnapomat követő nap megfelelő időpont lenne a „harmadik szem megnyitására". és tökéletesen megbíztam benne. hogy megfelelő feltételek kö­ zött lássa. a Legfelsőbb Tudat működteti. A testet körülvevő aura csupán az emberben égő életerő tükrö­ ződése . az ébredés döbbenete eltorzítja az álomemléket. Hitünk szerint az ember azért van gyenge fizi­ kai testében.mindenki megtanítható rá. Nyugaton a tudósok mérni tudják az agy elektromos hullámait. A szellemet a halál pillanatá­ ig „ezüst szál" köti össze a fizikai testtel. a harmadik szem megnyitása után olyannak fogom látni az embereket. és az álom éber állapotban teljességgel lehetetlennek tűnhet. tudtam. hacsak nincs az ember kiképezve. akik gúnyolódnak az ilyen dolgokon. A hitetlenség nem tünteti el. Valójában nem számít. de teljes napfogyatkozáskor mindenki megnézheti. A napko­ rongról többmillió kilométerre lövellnek a lángok. hogy tanuljon és fejlődjön. A magasabb Én.

le­ beghetnék délre. hanem U alakú volt. Lyukfúróra emlékeztetett. hogy sterilizálja. azaz Ékszer park tavainak kéklő vize. és ezen a napon szabad voltam. ahol várakoznom kellett. aztán áthúzta egy mécses lángján. sem órák­ ra. A második láma kinyitott egy dobozt. szóra­ kozzál Lobszang. Gyógyfüves borogatást tettek a homlokomra és szorosan a fejemre kötözték. és elővett belőle egy fényes fémeszközt. csak nem kör. Este újból bejöttek hozzám. Ekkor bemen­ tem abba a kis szobába. a Kjicsu révnél. szürkületkor majd jövünk érted. Puha bőrcsizmák a kinti kövezeten. fejemet a térde közé fogta. Óvatosan leszedték a borogatást.Eljött a születésnapom.Töltsd. és a szobába belépett három magas rangú láma. de csak 85 . Az egyik erőteljes láma leült mögém. a homlokomat tisztára és szárazra törölték. Mingyar Dondup láma megfogta a kezemet és így szólt: .Nagyon kelle­ mes volt heverészni és lustálkodni a napsütésben. ahogy akarod a napot. Azt kívántam. megszületett az este. Nem sokkal alattam a Potalát láttam csillogó tetőivel. és a hegye helyett az U élén kis fogak voltak. Mögöttem a Norbu Linga. Túl gyorsan telt el a nap! Ahogy meghalt a nappal. ahol kereskedőket láttam.Ez elég fájdalmas lesz Lobszang. bárcsak szerezhetnék egy bőrcsónakot és azzal sodródhatnék a folyón. A láma néhány percig nézte az eszközt. . Kora reggel Mingyar Dondup láma azt mondta: . egyikőjük Mingyar Dondup láma volt. sem istentiszteletre nem kellett mennem.

amit mond vagy tesz. A falemezt az U két szára közé illesztette. és ugyanabban a pillanatban megállt az éber opera­ tőr kezében. aki operált. hogy különféle eszközöket és gyógyfüves olda­ tokat rakodnak ki. az helyénvaló. csak egy tompa ütést. tudtam. hogy Mingyar Dondup lá­ ma is elém állhasson. mint nyugton maradni. mikor a vége megakadt a csontnál. Hirtelen va­ kító fény támadt és Mingyar Dondup láma azonmód azt mondta: Állj! . ránézett a többiekre.Egy percre a fájdalom felfokozódott.86 HARMADIK SZEM úgy lehet csinálni. mint a tűz. bevégzik veled így vagy úgy. ahogy az eszköz áthatolt a bőrön és a húson. ha teljesen tudatodnál vagy. én meg benne. épp most ment le a nap. hogy a fogazat átfúródjon a homlokcson­ ton. A lá­ ma. Aztán.Minden rendben? Kezdjük. és körbeforgatta a nye­ lét. majd becsúsztatta úgy. Hirtelen „reccs". elhalt. A homlokom közepére nyomta az eszközt. Lobszang fiam. Nem tart nagyon sokáig. az operatőr végtelen elővigyázatossággal tovább és tovább csúsztatta a lemezkét. és úgy éreztem. próbálj mozdulatlan maradni. akinél az eszköz volt. de nem tudtam.Nos. Láttam. a szája sarkában a feszültségtől kis ránc húzódott. ki­ csit rezegtette az eszközt. Bízott bennem. mintha én lök­ nék egy rugalmas fátyolt vagy engem löknének neki. Egy percre az volt az érzésem. nagyon tiszta fale­ mezkét. inkább meghaltam volna. aki biztosan tartotta a nyelet. Aztán ez is elmúlt. Erősen figyelt. s az eszköz átha­ tolt a csonton. mikor ez utóbbi intett a fejével. hogy pont belement a fejemen lévő lyukba. Mintha megállt volna az idő! Nem éreztem különös fájdalmat. Mingyar Dondup láma figyelt. így hát nem mozdultam. és azt gondoltam magamban: . égetett. miközben Mingyar Don­ dup láma odaadott neki egy nagyon kemény. hogy valaki tüskékkel szurkál. amennyire csak tudsz. Ezután enyhülni kezdett. mintsem hogy megmoccan­ jak vagy feljajduljak. A láma. arrább ment egy kicsit. csak nyomást és tompa fájdalmat éreztem. Megszűnt és én finom illatokat éreztem. Hirtelen szúrós. melyet előzőleg tűzzel és gyógynövényekkel acélkemény­ ségűre edzettek. A fájdalom egyáltalán nem volt erős. minek az illatát. majd meg­ kérdezte: . csiklandós érzetem támadt az orrnyer­ gemnél. A láma erősebben nyomta. és helyette színspirálokat és fehé- . nincs mást tenni. ne mocorogj.

Idővel meg tudtam határozni egy ember egészsé­ gi állapotát az aura színe és intenzitása alapján. hogy ne tudjon mozogni. aztán egyre többet és többet. amellyel az ember bárki tudatalattiján áthatolhat. A kristálynak és használójának illeniük kell egymáshoz: van. és mikor nem. aki a kőkristállyal tud legjobban dolgoz­ ni. a kristály­ gömb éppúgy. vagy a teleszkóp. hogy az aurájuk volt arany. és megőrizheti az össze­ szedegetett tények emlékét.VII. amely a természeti törvények által láthatóvá teszi az egyébként lát­ hatatlant. A harmadik szem számára fókuszként szolgál. megfigyeltem. Megint mások esetleg egy tál vizet. mint a mikroszkóp. Az első héten a szobát majdnem teljes sötétségben tartották. ahogyan a színek változtak. hogy kivegye a falemezkét a fejemből. akik nap mint nap tanítottak. A falemezt bent hagyták két-három hétre. tudtam. csak a legszüksége­ sebb enni. és bejött a három láma. A következő héten beengedtek egy kevés gyenge fényt. mikor mondanak igazat. és használatában nagy gyakorlatra tettem szert. vagy tiszta fekete korongot használnak. Lobszang. De nemcsak az emberi testet láttam tisztán. és addig.Külö­ nös élmény volt látni. A kristálynézésben nincs semmi csoda. hogy a három lámát arany fény veszi körül. . Csak később jöttem rá. melyek túlterjedtek a legbelső aurán. A tizenhetedik na­ pon a szobában teljes világosság volt. még mindig őrzöm. míg ki nem vet­ ték. a kis szobában kellett maradnom. Míg bent volt a falemez a fejemben. Amint a kiálló falemezt helyére rögzítették. Kaptam egy kristály­ gömböt. ahogy közeledett a hét vége. Mindegy melyiket. mégpedig a tiszta élettől.és innivalót kaptam. Mingyar Dondup láma hozzám fordult: . majdnem sötétben. Előző éj- . hogy voltak más kisugárzások. amilyenek. van. Ahogy új érzékem fejlődött a lámák szakavatott segítségével. amit éltek és hogy a legtöbb ember valóban nagyon különbözően fest. Abból. Ettől fogva olyannak látod majd az embe­ reket. A fémeszközt óvatosan kiszedték. az el­ vek azonosak. aki az üveggömbbel. Senki sem látogathatott meg. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 87 ren izzó füstgolyókat láttam. kivéve a három lámát. és nem amilyennek mutatják magukat. eszköz csupán. Nagyon egyszerű volt.Most már kö­ zénk tartozol.

ami a hom­ lokomon a műtét után maradt. és ahogyan előzőleg. mint az ében.Egy égő ember van a folyosón . A vezetőmmel egy eldugott beugróban ültünk. nem is annyira a tanulás miatt. Időm másik felében az órákra és a szertartá­ sokra kell járnom. ők milyennek tűnnek majd? De egyelőre nem érkezett válasz az efféle kérdésekre. aki gyors és hatékony módszerek­ kel tanít majd engem. mások meg közömbösek irántam.. Egy alak közeledett felém. Mingyar Dondup láma egy gyógyfüves párnácskát tett a kis pöttyre. . de fele időmet Mingyar Dondup lámával kell töltenem. Milyen lesz mostantól Cu. Ám abban a pillanatban főként az evés érdekelt. akiket olyan jól is­ mertem. né­ hányan féltékenyek rám. Ahogy a füst a mennyezet felé szállt. és a vörös szikrák a dühkitöréseket mutatják. Később hipnotikus módsze­ rekkel is tanítani fognak. Az előző tizennyolc napon nagyon keveset kaptam enni. Fekete lett. onnan figyeltük azo- . hogy színeket láttam és már tudtam is mindent. Az­ nap éjjel zúgó fejjel aludtam. meg kellett tanulnom. hanem hogy szemléletem kiegyensúlyozott legyen.szóltam. hogy másképpen látok? Anyám. Nyüszítve visszarohan­ tam a szobába. No. bepótolom.88 HARMADIK SZEM jel a homlokomat beecsetelték valamilyen gyógyfüves oldattal.Lobszang. . aki tényleg szeret. és mégsem ismertem egyáltalán. és megmutatta a fadarabot. Az operatőr láma egy kis rézedény felé fordult. és néhány különböző füstölővel együtt rátette. Mingyar Dondup Láma kisietett és mo­ solyogva jött vissza. Az aurája füstkék színű. Az operatőr egy eszközzel megfogta a fadarab kiálló részét. kék füst lengte körül. Káprázatos volt újra találkozni a fiúkkal.. Most rájuk néztem és megtudtam. A do­ log nem egyszerűen abból állt. mert a személy nem eléggé fejlett. befejeződött beavatásom első szakasza. indulj és egyél. apám. A többiek rémült arcomra néztek. mit gondolnak valójában. hogy melyik szín mit jelent. Kirohantam az ajtón. Reggel ismét bejöttek a lámák. Van. a füstön méregvörös szikrák villantak át. és már kint is volt. hiszen na­ gyon éhes voltál. most elhatároztam. ez csak egy dühös takarító. hirtelen rántást éreztem. egyikőjük térde közé fogta a fejem. Azt mondták. kimehetek már a többiekkel. és alaposan megvizsgáltak. csak az evés járt az eszemben.. Reggel jöttek a lámák.

és megpróbálták megölni őket. hogy még nem jutott el odá­ ig. . hogy akarattal nyisd és csukd. Különleges te­ hetség. Lobszang! Látod azt a színes fonalat. mikor egy kereskedő közeledett: Nézd csak. hogy az. aki hisz abban. a meg-megszakadó szikrázást! Üzletemberünk azt gondolja. hogy lealacsonyítják magukat! Egy hajlott ko­ rú szerzetes érkezésekor a láma ezt magyarázta: . megfelelő kezeléssel ezerszeresen is meg lehet növelni az erejét. akiknek teste vagy lelke beteg volt. hogy önállóan gondolkodjon. Azok esetében.Vagy például. mely a legtöbb embertől megtagadta- .VII. úgy mint a másik két szemedet. nézd azokat a változó hullámsávokat. hogy egy­ szer már sikerült neki.Fiam. Mingyar Dondup láma így tanított: Nézd azt az embert. jobban látják az istenek. olyan. Most még állandóan használd. most becsaphatja majd az ostoba szerzeteseket. És ez így ment nap nap után. Lobszang! Valóban szent ember. hogy tüdőbeteg. Egy este a láma így szólt hoz­ zám: . Hosszú évszázadokon keresztül csak kevesen szület­ tek a tisztánlátás képességével. Lobszang.Később megtanítunk arra. Abban az időben az istenek a földön jártak és emberekkel keveredtek. De az embereknek az a lá­ tomásuk támadt. úgy. emlékszik rá. te most rendel­ kezel azzal a képességgel. Milyen kis aljasságokra képesek az emberek a pénzért. Büntetésképpen a harmadik szem becsukódott. óvatosan és tisztelettel kell vele bánni vele. A harmadik szem erejét különösen betegeknél használtuk. hogyan lehet tetszés szerint be­ csukni a harmadik szemet. mely a szíve felett vibrál? Az az árnyalat és a vibrálás azt mutatja. mert kibírhatatlanul terhes dolog foly­ ton az emberek gyengélkedését figyelni. Aztán majd azt is megta­ nulod. Legendáink szerint sok-sok évvel ezelőtt minden férfi és nő használni tudta a harmadik szemet. akik természettől fogva rendelkeznek vele. Egy nap az apát úr értem küldött és magához hívatott: . hogy szent irataink minden szava a szó szoros ér­ telmében hiteles. ahogy a másik két sze­ med. akik beléptek a főkapun. ahogyan ez velem is történt. megfelejtkezvén arról. azoknál. Észrevetted azokat az elhalványult foltokat á fény koszorú sárgájában? Azt mutatja. A HARMADIK SZEM MEGNYITÁSA 89 kat. hogy az istenek helyébe lépnek. amit az ember láthat.Alaposan fi­ gyeld meg ezt az embert.

. sose tégy így. nem hogy ma­ gad gazdagodjál. de attól még a saját útjukat fogják járni. A tehetség arra jogosít.ne fedd fel. ha árt a többieknek vagy ha érintené az ös­ vényt. akik azt szeretnék.és sokat fogsz! . hogy néhány napon belül a dalai láma el­ küld majd értem. mert látni akar. ami megváltoztatná az ösvényét. amit tudsz. Mondd el nekik. fiam.mondják majd. ha betegséget. fiam. hogy másokon segíts. és a dalai láma orvosa. Mesteremmel. Mert az embernek magának kell megválasztania az ösvényt. .90 HARMADIK SZEM tott. amelyen egy életen át járnak. de ne mondj olyat a betegnek vagy a szenvedő­ nek. De azt mondom. azt mondta. úgy viselkedj. Bizonyítsd be ezt. Csak jóra használd. Mikor majd más országokban jársz. szenvedést látsz. Akármit is látsz a tisztánlátás által . Mielőtt befejezte volna a be­ szélgetést. és sose saját hasznodra. bizo­ nyítsd be azt! . Segíts. találkozni fogsz sokakkal.Az apát úr nagyon tanult ember volt. Mingyar Dondup lámával együtt látogató leszek néhány hétig a Potalában. mint bűvész a vásárban.

Próbálnunk kell. hogy a potalai lá­ togatás időpontját kitűzték. Most mutasd meg. még egyszer. Közel a tanteremhez volt egy kis temp­ lom. aztán harmadszor is. hogy a nyakadra tehessen egy sálat. ha a sarkaddal rálépnél a párnára. Gyere ide. A pillanat izgalmában könnyű megbotlani. amelyet nemigen használtak.Először nézd. és azt játszottuk. hogy bemutatnak neki és a „belé­ pőbe" nem eshetett hiba. eképpen. . a szemed lefelé néz.Úgy volt. várhatóan a hét végén kerül rá sor. Magadban számolj tízig. hogy tökéletes formánkban járuljunk a dalai láma színe elé. amit a láma nagy gyakorlatával könnyedén bemutatott. és be kellene mutatnod a hátraesést. Mielőtt elindulnál hátrafelé. . . aztán állj fel és menj hátrafelé a legköze­ lebbi üres párnához. hajts meg a fejed. Lobszang. észrevétlen pillantást a legközelebbi párnára. így folytatta: . aztán helyezd a selyemkendőt Őszentsége lábára. Térdelj meghaj­ tott fejjel. nehogy fe­ lesleges sietséget mutass.Egyik nap Mingyar Dondup láma közölte velem. Oda mentünk.Végigcsináltam mindent. Lobszang! Belépsz a szobába. amit csinálok.Egy figyel­ meztetés akkorra. Nem örülnénk. és állj meg úgy másfél méternyire a dalai lámától. vess egy gyors. Helyezkedj az előző testtartásba. hogy a Potalában vagyunk audiencián. ha már ide értél. Dugd ki a nyelved üdvözlésképpen és ereszkedj térdre. benne a dalai láma életnagyságú szobra. hogy épp91 . Most nagyon figyelj! Tedd a kezed így és hajolj előre! Egyszer. hogy a tarkódnak ne essen baja.

hogy átmen­ jünk a Potalába. így bármely fájdalmat vagy rendel­ lenességet orvosi hibának tekintettek. megkínálnak teával. De szent isten! Elfelejtettem a selyemsálat! Kimentem hát megint. hanem. lesétáltunk a hegyről. A facsészét el kell rejtened a köpe­ nyed bal ujjában. hogy teljesítményem „méltó tisztelgés Mingyar Dondup testvér tanítása előtt". Azt mondta. mani padme hum". büszke voltam magamra. tapsolt egyet. és oda­ mentem a szoborhoz. . amikor csak akarta. és nem. A mi kolostorunk a Potala szervezetének része­ ként működött. amikor a páciens már beteg volt! . Ha kellőképp ügyes vagy. meg kellett várnia. Hátralépdeltem és végül sikerült leül­ nöm lótuszülésbe anélkül. de aztán hamarosan kitanultam a fortélyát. és ehhez igazítsd a lépteidet. hogy a láma egy-egy betegségét kikezelje. mégis a főépületekhez közel ugyan. és végigcsö­ römpölt a földön. Másnap reggel. A három meghajlás maga tökéletesen sikerült. hogy felbuktam volna. A rendfőnökünk volt a dalai láma egyetlen or­ vosa. s a tibeti üdvözlésnek megfelelően kinyújtottam a nyelvem. Térden állva mentem. . ráraktam a szertartásos khata-t a szobor lábára. hogy beléphetek. Lobszang! Hová ügetsz? Most csináld lassabban. a helyén marad. mondd magadban: „Om. de külön he­ gyen állt. amikor meghajoltam. Újra kimen­ tem. hogy megmutassam. megállított: Lobszang. Helyzete nem volt túlontúl irigylésre méltó. mint én. míg küldenek érte. Az apát úr mégsem vizsgál­ hatta meg a dalai lámát. beékelve a köpeny ujja és az alsó kar közé. illetve a Gyógyítás Isko­ lájaként ismerték. elég ügyes vagyok-e. Besiettem.92 HARMADIK SZEM olyan jól csinálod. és a Gyógyítás Templomaként. Mikor elhelyezkedtél már. hogy páciense egészséges legyen. Akkor majd úgy jössz be. Jól csináltam. A pénteki napon az apát úr elé kellett mennem.Azon a héten minden reggel próbáltunk. és elölről kezdtem az egészet. akkor most jöhet a következő lecke. és a láma je­ lezvén. Először a csésze kiesett.Na. szombaton. mert nem az volt a feladata. mit hogyan kell csi­ nálni.Kimentem a szobából. A csészét így kell tartani. mint egy vágtató versenyló a Cangpon. hogy automatikusan is tudjam. Gyakoroljunk a csészével és a selyemkendővel!. Ez alkalommal sokkal nyugodtabban jöttem befelé. mint egy méltóságos fiatal pap.

és egy „szent inkarnáció által megáldott" emléktárgyak. Elárasztották az utat és végigjárták a hatmérföldes kör­ gyűrűt a Potala körül. és inkább ha­ sonlítható egy lépcsős utcához. amit himbálódzó üstökben melegítettek. pásztorok. Odább az úton egy csapat vidám ember potalai ajándékokat. akik abban reménykedtek. Ha csak egy pillantását elkap­ ták. tá­ voli tartományok nemesemberei. úgy érezték.Vili. maradjon csak az én titkom.Ott az előző otthonod. Több ilyennel is találkoztunk. Tibet minden ré­ széből érkeztek emberek. mások el­ nyúltak a földön. A dalai láma rezidenciája az épület legtetején volt. Megint mások. A fő­ tisztviselők közül sokan fellovagoltak a hivatalokhoz. Lobszang. Nekünk nem jutott időnk ilyesmire. busásan kárpótolva lettek a hosszú utazásért és a viszontagságokért. kereskedők és bete­ gek. a Potalába igyekeztünk. barátaik támogatásával vagy két bottal sántikáltak végig az úton. Öregem­ berek nyomtatott horoszkópokat kínálgattak a hiszékenyeknek. már magasan jártunk. hogy lássák a Mindentudó. bizonyos összegért írtak néhány sort. A POTALA 93 De ezen a szombaton nem törődtem az orvos bajával. hogy meglátogassa a Szentek szentjét. Voltak közöttük földművesek. mit éreztem. a lépcsősor az épületeken kívül fut. a szolgák igencsak sürgölődnek az udvarban. a betegek és gyengélkedők. amely bizonyította. Mingyar Dondup láma megállt és egy házra mutatott: . írnokok is jöttek. Néhányan forró vajas teát árultak. Mindenfelé árusok kínál­ ták portékáikat. Voltak. hogy megta­ karítsák a lépcsőmászást. Tömérdek kőlépcső vezet fel a magasba. Anyám ép­ pen kilovagolt szolgái kíséretében. Egy helyen. akik négykézláb kúsztak. vagy ahogy mi nevezzük. mások mindenféle ennivalót. Hogy mit gondoltam akkor. aztán ismét a földre vetették magukat. Nem. mint egyszerű lépcsősorhoz. . és mohó városnézők és zarándokok tömegébe ütköztünk. és jobb talán. ha nem beszélek róla. Nem egy zarándok hónapokig gyalogolt. amíg fel­ felé kaptattunk. hogy Lhászában kezeltetni tudják magukat. elég volt a magamé. a dalai láma otthonát. felkeltek. kézi imamalmokat árusított. A Csakpori lábánál a Potala felé fordultunk. Odanéz­ tem. hogy a nevezett személy megláto­ gatta Lhászát és valamennyi szent helyet. Cu is közöttük volt. nálánál ugyanis senki sem lakhat magasabban. Voltak ott talizmánok.

mert felismerte Mingyar Dondup lámát.mivel vulkáni eredetű . de egy még régebbi palota alapjaira épültek. kis folyosók ágaznak szét belőle.csupán néhány kiváltságos. Min­ denütt hallottuk az imamalmok kattogását. Tudtam. Nyolcéve­ sen nem voltak már illúzióim. és a hatalmas termetű őr szélesre tárta a kaput előttünk. bárcsak kinyithatnám. kis hegyen fekszik. azt kívántam. és ne­ kem az volt a véleményem.nagyon jól ismerték itt.94 HARMADIK SZEM A Potala önálló városrész. mikor kerekek jönnek majd az országba. hogy ez rendkívüli dolog. Közeledtünkre félrehúzták. és beléptünk egy nagy előtérbe. Egy meggyszínű köpe­ nyes. jakgyapjúból készült gesztenyebarna függöny borította. és tudni szerettem voltna. és megnézhetném benne a ne­ vünket. ezen a helyen nagyon kicsinek és jelentéktelennek éreztem magamat. valamint ritkaságokat a régmúlt időkből. melyet zöld porcelán sárkányok védelmeztek. Végül felértünk a tetőre. Az utóbbit . ahol aranytömböket. ahol a dalai láma előző inkarnációinak sír­ emlékei álltak. Az egyik függönyös bejárat melletti polcon pihent a Nemesek könyve. az egyik végén van egy tó. Vallási jeleneteket és ősi legen­ dákat ábrázoló gyönyörű faliszőnyegek lógtak a falakon. mert ezen a napon. Hosszú idővel azelőtt egy erődít­ mény volt a hegy tetején. Tibetben ez az egyetlen kerék alakú tárgy. vagy tudnak egyáltalán a barlang a létezéséről . a hegy gyomrában . akárcsak mindenütt.egy óriási barlang húzódik. mert az egyik régi jövendölés szerint a béke el­ távozik. Ez az épület. A falakon belül vannak a kincstárak. Tibet minden egyházi és világi ügyét itt intézik. miért akar a dalai láma látni engem. valamint mai rezidenciája volt. Kint. A bejáratot nagy. a reggeli napsütésben felfelé tartottunk a lépcsőn. Továbbmentünk. Alacsony asztalkákon műgyűjtők szívét gyönyörködtető tárgyak álltak. Csak nagyon kevesen jártak itt. minden gondolat és minden reménység központja. hogy még több kemény munka vár majd rám: kemény munka vagy nehézség. . vagy épületcsoport az ország szíve. A jelenlegi épületek csak háromszázötven évesek. Mélyen lent. hogy erőt nyerjek belőle.úgy látszik . tömén­ telen drágakövet őriznek. míg el­ értük a tető legtetejét. mi­ tológiai istenek és istennők szobrocskái és zománcozott díszek. sárga stólás láma beszélgetett Mingyar Dondup lámával.

hogy bemenj. mint a közönséges lá­ máké. köz­ ben ezt suttogta: . melynek erejét tovább növelték benned a harmadik szem megnyitásával. . Előrehajolt. Halált. Elfogott a félelem. mert ekkor visszafelé kellett indulnom a legközelebbi párnához. gondold azt. aztán majd elmegyek Kí­ nába. ahol folytatom tanulmányaimat.menj csak be. Mielőtt belép­ tem a szobába. és háromszor meghajoltam.Vili. fordulj meg és hozz ide egyet. és megfigyeltem. Buzdításképpen picit meglökte a hátamat. amelyekről nem is hallottál. akkor először: Azok a párnák túl messze vannak. Megadatott neked a tisztánlátás képessége. hogy sebészetet és orvoslást tanulok Tibetben.Mikor leültem. melynek füle a vál­ lára ért. A POTALA 95 ahol vele jártam. Az út hosszú és ne­ héz lesz. Most az Ékességes lábára helyeztem. Mingyar Dondup láma odaadta nekem a selyemsá­ lat. Vezetőm hozzám fordult és így szólt: . De az Ékességes még min- .Őszentsége érdeklődést tanúsít és egyedül akar vele beszélni.Ideje. Megkaptam a feljegyzéseket az előző inkarnációdról és az asztrológusok jöven­ döléseit is. Ruhája olyan volt. ahogyan megjósolták.ahogy egész héten tettük . Beléptem. és aztán lépj be magad.ahogyan az szokás volt -. a tizenharmadik dalai lámát. a fal mellett.Tedd ide elém és ülj le! . Azt mondta: .csak gyakorlunk. odavittem egy párnát. hanem a csuklómra tette. hogy .Nem tudtam. Megszólalt a dalai láma. Lobszang. és a sálat nem a nyakamra . olyanokat is. amíg kb. hogy beszélgethessünk. Sáfrány­ színű selyempárnán ült. Jól ismertem a jóslat min­ den szavát és eszerint is éltem hétéves korom óta. Átkarolta a vállam és az ajtóhoz vezetett. de a fején magas sárga süveget hordott. az­ tán térdre ereszkedtem. fiatalember. Tudtam. de végül sikeres le­ szel. miért mondja el nekem újra az egészet. Ezt hallottam: . így folytatta: Nos. így tettem. az Ékességest. másfél méterre nem kerültem Tőle. Kezdetben nehéz időket élsz meg. amit elképzelni sem tudsz. rombolást és olyan kegyetlenséget fogsz látni magad körül. Meghajtottam a fejem. hogy mind eléggé meszsze volt. de eljön a siker. Éppen letett egy könyvet. azután megállt és fi­ gyelt. végig­ mentem a szobán.Nincs okod az aggodalomra . Megmutatom az ajtót. Sok külföldi országot bejársz majd. és a hosszú szoba távoli végén megpillantottam a Mindentudót. Hallottam néhány figyelemre méltó dolgot rólad.

hogy megragadjuk. megmérjük és savakkal megvizsgál­ juk. és hogy a legjobb tanárokat jelöli majd ki a számomra.Hozz egy párnát. és én töké­ letesen egyetértek az értékelésével. Mingyar! . sem a lélekről. Állítsátok elő. Talán még senki sem beszélt vele így. hogy kivételesen tisz­ tán látok.Mutassátok meg a lelket.válaszoltam. De most teázzunk! Könnyedén megütött egy gongot. Egyszerűen nem tudtam tartóztatni magam. figyelmeztetett. semmiféle rendkívüli erőről ne tegyek bizonyságot. hogy Mingyar Dondup láma jó. és meghajolt a dalai láma előtt. hogy bizonyítékokat szerezzenek. . a láma pedig így folyatta: . amelyeket Indiából importáltak.Ez a fiatalember elmondta.Voltam Indiában és Kíná­ ban . . mit gondolsz róla. A dalai láma újra nevetni kezdett. bizonyítékra van szüksé­ günk . Mingyar Dondup lámánál. . és ne be­ széljek sem az egóról. de sok nyugatival is találkoztam. Tudó­ saik így beszélnek: . azt gondolod. milyenek a kémiai reakciói. az Ékességes Indiáról és Kínáról mesélt. Belépett Mingyar Dondup láma. Mingyar Dondup láma a legjobb ember.Uram! . kicsú­ szott a számon: . értékeli. milyen a molekuláris szerkezete. . és ülj le. hogy egy nyolcéves kisfiú nem. te kis pávakakas! .Azt mondtad. hogy azt akarja. Értékeik nem azonosak a mieinkkel. Mondta. va­ lóban keményen tanuljak. milyen vagy. en­ gedjétek.mondják majd neked. aztán megütötte a mellette lévő gongot. aztán hátra­ hajtotta fejét és harsogó nevetésben tört ki. . akivel valaha ta­ lálkoztam.mondta a hí­ vására megjelenő lámának.Teljes felelősséget vállaltál .De hát senki sem tudhat többet a mesteremnél.Szóval. Úgy látszott.Kérd meg Mingyar-t.96 HARMADIK SZEM dig beszélt. . bizonyíték. az pedig bizonyos. Bizonyíték.hívta mesteremet a dalai láma.Ezekben az országokban az ember megvitathatja a nagy igazságokat. .A dalai láma rám nézett. aki hamarosan visszajött a teával és különleges ételekkel. hogy amikor a nyugati világban le­ szek. és nem törődnek vele. Amint ettünk. hogy jöjjön be! .mondta. Mondjátok meg. igaz? Mondd el nekem. . a kereskedést és az aranyat istenítik.Mingyar Dondup láma mel­ lém ült. . és parancsot adott a hívására belépő lámának. hogy a gya­ nakvás negatív hozzáállásával minden esélyüket elveszítik.

és megborzongtam a lát­ ványtól. Néha attól féltek. .Ideje betöm­ ni a lyukat a gyomrodban. és a lapos tető távoli részére mentünk. Ezekből a termekből sokat megtudhatsz a tibeti történelem­ ről. hogy Mingyar Dondup láma titokban na­ gyon elégedett velem. A bal lábamon húzódó seb még mindig sok bajt okozott. és azt mondta.Jó néhány alacsonyabban lévő folyosót és termet nem nyitottak ki az elmúlt kétszáz esztendő­ ben. Időről időre én is megnézem őt. ahogy bizonyosan megteszed. Kinyújtottam a karom. egy másik szobába. meghajoltunk és eltávoztunk. .VIE A POTALA 97 Lobszang Rámpa képzéséért. épp csak. és fordulj hozzám. Tervezd meg. és úgy gondolja. Ezen a helyen jól esznek. majdnem olyan hideg volt. Aztán derengeni kezdett valami: üveg! So­ sem láttam még síküveget. Fájt és bi­ cegtem. Aztán hozzám fordult: . Mingyar Dondup láma azt ajánlotta. A dalai láma szolgálatában állók közül . Pihentem egy órát. és akkor vezetőm teát és ennivalót hozott. Az színezve volt. akár a víz. és az okkult tudományok igazi mes­ tere. Lobszang.mondta. s emellett síkos is. az ablakokon az olajjal átitatott anyag helyett valami megfoghatatlan volt. és hogy egyetlen ajtó se legyen zárva előttetek. mint a jég. Itt. Aztán így folytatta: . Mingyar Dondup láma kivezetett a szo­ bából.Nem volt szükségem több bátorításra. és felfedezzük az épület kevésbé ismert részeit . hogy úgy jöhettek-mehettek. esetleg nyomorék maradok. Oda vezetett minket. .az egyik odajött hoz­ zánk. de ez itt átlátszó.őszentsége azt az utasítást adta.Itt maradunk néhány napra. . és nem lehetett keresztüllátni rajta. és nagyon óvatosan megérintettem a látható semmit. aztán felkeltünk. pihenjünk le egy időre.Még szólt néhány szót. A sárkányzsinórhoz tört üveget hasz­ náltunk. hogy látni le­ hetett. előttem terült el Lhasza és az egész síkság. Megdöbbentem.a rezidencián senki­ nek sem volt lámánál alacsonyabb rangja . vezetőd régi barátom. Mikor befejeztük. Láttam. ahogy csak akartok. jó benyomást tettem a da­ lai lámára . az épület legfelső szint­ jén kapunk szobát. hogy mindketten itt. te­ gyünk így mi is.Fiatalember! Jól válasz­ tottál. legnagyobb meglepetésemre. hogy egyek. . de az vastag volt. ha szükséges.

a balt tartsd csukva. Tele voltam gyanakvással. hogy mást lássak. őt viszont rázta a nevetés. .biztos valami hangszer. hogy életemben először tükörbe néztem. amikor meglátta az arcomat. tükrök nélkül. akit ott láttam: egy sápadt arcú fiúcskát nagy vörös heggel a homlokán. Régóta felismertük. azt gondoltam. Azt lehetne gondolni. Mingyar Dondup lámán kívül senki sem volt a szobában. civilizáci­ ót szolgálják. hogy az okkult tudományok mestere vagy . hogy ezoterikus tudásunk gyarapodhasson és terebélyesedhessen. amikor egy nyugati ember azt mondja valamilyen okkult dologgal kapcsolatos állításra. . A csőben egy ember lovagolt felém. Azóta sem vesződöm velük.egyik a másikából. Egy ideig piszmogott a csővel. Vezetőm kis­ sé elfordította a csövet. De a végét nem a szájához. . te­ leszkópok. . Nevetett. hogy Tibet különleges ország volt. A mi fizikai világunk ráérős. aki a csőben felém lovagolt. olyankor. amely úgy nézett ki. de engedelmeskedtem. Nekem az az élmény volt „lehetetlen"! A dalai láma sok teleszkópot hozott magával. Megfogta a csövet. meghúzta. és majdnem elájultam a kábulattól. Oldalra ugrottam. a másikat odatette az arcához.Őszentsége azt mondta. A kerekek a gyorsaságot és az ún. A vízen találkoztam már halvány tükör­ képemmel. Teleszkóp! Sosem lát­ tam ilyet. aztán a cső egyik végét kidugta az ab­ lakon. A kereket se akarták. és természetesen nem ismertem fel azt a szörnyű kis teremtést. és nagyon szerette nézegetni a környező vidéket. aztán azt mondta: .De miért kell tréfát űznöd a ta­ nítványodból? . mikor hazatért Indi­ ából. hanem a szeméhez illesztette. Gyakran eszembejut.gondoltam. Sose felejtettem el annak az embernek a látványát.Még jobban nevetett. de a tükör túl őszinte volt. és egy kétségtelenül tekintélyes méretű orral. mintha egy bőrrel borított trombitadarab lett volna. meg­ babonázott. nézzek bele megint a csőbe.magyarázkodtam. de az emberek nem is vágytak ilyesmire.Aha! . és intett. és körülnéz­ tem. Lobszang! A jobb szemeddel nézz. és négy darab jött ki .98 HARMADIK SZEM Ám ez még nem volt minden. hogy a rohanó kereskedelmi vi­ lágban nincs idő szellemi dolgokra. és felkapott egy rézcsövet. Gyanakodva néztem. . hogy „lehetetlen". és játszani fog rajta. Belenéztem. Itt történt az is. Mingyar Dondup láma kitárta az ablakot.Nézz bele.

Tartózkodásának utolsó hónapjaiban kis lyukat vágnak a tetőre. hogy ne hatoljon át a hang rajtuk. se fény.nem hagyhatja el helyét. a telepátiát. Néhány láma. három hét és három napra. A tanárnak teljesen biztosnak kell lennie tanítványa erkölcsi integritásában. Az Életről.Tibetben jól tudjuk -. se semmi. Sokan közülük néhány hét múltán újra visszamennek a cel­ lába. egy másik világ teremtménye. A gondosan irányított és részben sűrített gondolat az. A kőfalak vaskosak. és más metafizikus tudományokat. Az anyag sűrített energia.akármi legyen az . Tibetben a tanár mindig meggyőződik róla. hogy meztelen üljön a hóban. Fizikai tes­ tében semmi okból . Tibetben vannak olyanok. A cella általában kis helyi­ ség.Vili. csupán a természeti törvények eredményei. az Ember természetéről elmélkedik. hogy a remete szeme fokozatosan hozzászokjék a fényhez. ezért a metafizikai erőkkel sosem élnek vissza. másokon a magány segít. de az efféle dolgokat nem a szenzációhajhászok örö­ mére mutatja be. máskülönben megvakulna abban a pillanatban. Az ember szellem. mint ahogy az ember esetleg gondolná. Az erők tehát egyáltalán nem mágikusak. Mindez korántsem olyan ste­ ril. A POTALA 99 Négyezer éve ismerjük a tisztánlátás igazságát. és ha egyszer kisza­ badul a hús kötelékeiből. és saját kívánságára befalazzák. hogy ilyen erők legyenek rábízva. értelmetlen létezés. akik közösségben tudnak legjobban fejlődni. A gondolatok. ami képes megmozdítani egy tár- . hogy sok láma képes rá. A rést nap mint nap nagyítják. talán két méter vastagak. de nem azért fejtenek ki erőt. hogy tanítványa morálisan alkalmas-e arra. és remetecellákban laknak. és gondolati úton megolvassza a havat maga körül. Igaz. és egész életükre ott maradnak. . és visszavonulnak kies lámako­ lostorokba. hogy a naiv nézőket szórakoztassák. hogy beeresszenek egy kevéske halovány fényt. amikor előjön. amelyet hegyoldalra építenek. az okkult tudományok mesterei testeket tudnak felemelni érintés nélkül. se bútor. energiahullámok. A remete belép. hisz csak a megfelelő embereket tanít­ ják. először három év. A remete a cellában marad. csak az üres kődoboz. Egyszer egy nap beadnak neki élelmet egy fénybiztos. hangbiztos tolóablakon keresztül. Nincs odabent semmi. szellemként vándorolhat a világon és a gondolat útján segíthet.

úgymond „gondolatra". egy átlagos remeténél. A falon azonnal megjelent előttem Lhásza fordított képe. Más formát öltött. és jakok.100 HARMADIK SZEM gyat. Nem csupán a teleszkóp működését. Elbűvölt a teleszkóp. Aztán elfújta a mécses lángját. milyen elvek alapján működik. A magyarázat a „fénytörés"-ről valóban mindennél jobban zavarba ejtett: hogyan lehet a fényt megtörnP. A Potalában tett látogatásom eme képzés első szakaszaihoz kapcsolódott.mondta. Az én ezoterikus fejlődésem nem járt együtt bezárkózással. amelyeket olyan jól ismertem. de azt is. mint ez. „hisz ez varázslat!" anélkül. egyszerűen köznapi természeti törvények működtetik. amelyek nem írhatók le ilyen könyvben. hogy alapos ma­ gyarázatot ne kaptam volna a szóban forgó törvényekről. amely arra késztet vala­ kit a távolban. és minden a helyére került. de erről majd később. aki remete akar lenni. . ha a pilóta a sűrű ködben nem lát semmit? Kis tanu­ lással. hogy több megvilágosodást éltem át. nincs benne semmi csoda vagy varázs­ lat. nem vonultam vissza hosszú időre a teljes sötétségbe. Miért olyan nehéz elhinni ezt abban a világban.Na. . Mingyar Dondup láma aprólékos pontossággal elmagyarázta. és nem érdemelt további gondolkodást. Férfiak. ez egyszerű volt. Tudtam már. most állj ide. hogy elvégezzen egy bizonyos cselekvést. Lobszang. Mindent megmagyarázott. de . Elég annyi. Olyan dolgokra tanítottak . mi miért történt. és figyeld a fehér falat! . hogy megértsem. amely kevés ember számára elérhető. olyat. nők. hogy lehet hangtalan fütyüléssel kancsót vagy köcsögöt összetör­ ni. Ugyancsak a gondolat. ahol mindennapos ese­ mény. Képzésem a dalai láma közvetlen parancsára sajátos célra irányult. és valamit csinált az ablak fatábláival. nem kellene gyarló eszközöket használni. Cso­ dálkozásomban felkiáltottam.legyen bár nagyon hosszú életű -. és sokat használtam: azokat a helyeket nézegettem rajta. milyen okok húzódnak a háttérben. de immár másként szabályozva vezet a telepátiához.más módszerekkel és hipnózissal is. Még az első látogatás alkalmával bevitt egyszer egy teljesen sötét szobába. mind fejjel lefelé jártak! Aztán a kép hirtelen villant egyet. So­ sem mondhattam. félretéve a szkepticizmust meg lehetne tenni ugyanezt a te­ lepátia segítségével is. ha mikrofonon keresztül a leszállópályára irányítanak egy repülőgépet.

A két meztelen. és csúszkál­ tunk végig a sziklás átjárókon. Ölelkező férfi és női szellemeket áb­ rázolnak például. és azt is. Évszázadokon keresztül sokfelől. hogy valamennyien hajlunk arra. és nagyon él­ veztem. De jobban érdekelt a tó. A motívumok ta­ nulmányozását jelentette ez. Elismerem. és egyetlen tibeti sem tekintené annak. és utána már semmi sem lepett meg. A Potala raktárai tömve voltak csodálatos szobrokkal. Nagyon kár. amely. mert egyre többször és többször hallottam: . mi történt később. nemcsak Tibetből érkeztek ajándékok a Potalába. Az a na­ gyon-nagyon kevés nyugati ember. Ez egy lámpából állt. ügyes vagy.VIII. óvato­ san másztunk lefelé a végtelennek tetsző lépcsősoron. hogy a keresztények szimbóluma egy megkínzott. Mielőtt eljöttünk a Potalából. Végre beléptünk . Azt mondták. hogy saját mércénk szerint ítéljük meg más országok népeit. miután beszámoltam a tárgyról szerzett benyomásaimról. amíg egy speciális szerkezetet nem hoztak a szobámba. A falakon különös diagramok voltak és ismeretlen jelene­ tekről készült rajzok. vezetőm egy könyvből felolvasta nekem pontos történetét. szögek­ kel keresztre feszített ember.Iga­ zad van. Akkor észleltem. Majdnem valamennyit szobákban raktározzák. Az alagutakat . hogyan törnek meg a fénysugarak. mindig az éppen uralkodó dalai láma részé­ re. Lobszang. aki látott néhányat közülük. valóban. hihetetlenül elborzasztott. Aztán. Lobogó fáklyákat vittünk magunkkal. több mérföldre nyúlik az egyik folyosó végétől. de a képeknek messze nem az obszcenitás a cél­ ja. amelynek fényét különféle lemezek takarták. amely a Tudás és a Helyes Elet egyesülését követi. csak egyet nézhetek meg. régi könyvekkel és gyönyörű vallási témájú festményekkel. Örültem. A POTALA 101 hogy fényt is lehessen törni?! Egész addig nem értettem meg a dol­ got. megnéztük az egyik föld alatti alagutat. mikor láttam. akit istenükként tisztelnek. szemérmetlennek tartja őket. ölelkező figura azt az eksztázist fejezi ki.így mondták ne­ kem . hogy kiderítsem és pszichometriai benyomást szerezzek róla.számtalan évszázaddal ezelőtt vulkánikus tevékenység hoz­ ta létre. úgy mondták. a többit majd egy későbbi időpontban. méghozzá a javából. miért éppen ezeket az ajándékokat küldték.

szörnyű. A hirtelen mozdulattól a hullámok felcsaptak a fedél­ zetre. odáig már nem jutott el a fáklyák fénye. Beleka­ paszkodtak a kötelekbe. de kicsit arrább valami ragyogott a falon. amelyekkel a fagerendákat egymáshoz erősítették. szél kerekedett. és merre a vissza. körbe­ körbe. így folytatta: . hogy a sziklában van egy aranyréteg. A tutaj hirtelen megbillent. darabokban szilárdult meg. Még tettünk vagy száz métert. és a fejemtől a térdemig érő magasságban helyezkedett el. Fény támadt. Érezték. Ahogy finom csapásokkal tovább eveztek. és az emberek csuromvizesek lettek. egyszer csak egy tágasabb helyre értek. Néhányuknak még sikerült nagy levegőt venni. valamennyien elszédültek és rosszul voltak már. a sötétség olyan volt. és láttam. hogy tö­ rékeny tutajuk a vízidémon markába került. és húzza végze­ tük felé. egyetlen hang sem törte meg a csendet.Ez a tó a folyóhoz megy innen negyven mérföldnyire. Mingyar Dondup láma törte meg a csendet: . szintén fekete volt. Odamentem. tökéletes sötétség borult rájuk. A többiek nem voltak ilyen szerencsések. merre is menjenek. kegyetlen óriás ragadta el őket. kábító üté­ seket. ahol már nem lát­ ták a falakat és a mennyezetet. Sehol egy fény. Kb. annyira fekete. amilyet még soha életemben nem láttam. Hallgattam tanítómat.102 HARMADIK SZEM egy alagútba. csillogott a fáklyák fényében. Fel­ szerelték fáklyákkal. Nyikorgó-csikorgó hangot hallottak. tétovázva. nem tudták. és hozzá evezőket. Egyetlen hullám sem fodrozta a vizet. merre van az előre. A szikla. amit mesélt. és olyan víz szélén álltunk. Úgy érezték. amely egyre szélesebb és szélesebb lett. Mérföldeken át eveztek. a víz alá merültek. A tutaj felgyorsult. amilyenhez hasonlót a föld felszínén sohasem látni: tömör feketeség. zöldes. míg hirtelen eltűnt a mennyezet: nem láttuk. inkább látszott fene­ ketlen kútnak. megsemmisítő szorítást éreztek. Meddig utaztak. és élénken magam elé képzeltem. amin álltunk. a víz elsodorta őket. és vízre eresztették. Az aranyat nagy hő olvasztotta ki egykoron a sziklából. öt-hat méter hosszú lehetett. mint tónak. amikkel hajthatják. Fekete volt és mozdulat­ lan. kutattak. bi- . hogy már-már láthatatlan. Sok-sok évvel ezelőtt kalandos kedvű szerzetesek készítettek egy fatutajt. el­ fújta a fáklyákat. akár egy aranyszínű gyertya viaszcseppjei.Eltévedtek. Lerepültek a tutajról. nem tudták. Forogtak.

hogy együtt fedezzük fel ezt a helyet. hogy bejárjam vele a tavat. el­ hajította. butaság volt. hogy felfedező útra induljanak a tavon. hogy hamarosan vakon fogunk tapogatódzni az alagutak sötétjében. az meg beleegyezett. hogy ők szerzetesek (a köntösük ugyanis teljesen leszakadt róluk). Végül a két szerzetesnek sikerült meg­ győzni a pásztort arról. Azóta kevesen vállalkoztak rá. Majdnem újra összeesett a megdöbbenéstől. hogy kihalássza magának. mikor asztrálsíkon is el tudjuk végezni a kutatást! Igen. és meggyújtotta őket azokról. majd hirtelen a ragyogó napsütésbe repítette őket. Néhány éven belül eleget tudsz majd ahhoz. meghaltak és a tibeti mennyországban vannak. megtudod ké­ sőbb. de tudott dolog. vérezve vízbe fúlt.Igen. Abban a pillanatban Mingyar Dondup láma a távolabbi falhoz fordult. Azok. hogy nem hoztunk tartalék fák­ lyákat magunkkal. tanulj. Hogy mit találtak. amelyet fáklyáink fénye be­ világít. Hármójuk­ nak nyoma veszett. de minek fecséreljük testi erőnket. és azt kívántam. másként nehéz lenne kita­ lálni innen a sötétben. és azért jött. Valami. órákon át élet-ha­ lál közt vívódva hevertek. Két ember menekült meg. Végre is egyikőjük feléledt annyira. nagy mu­ latság lenne átkutatni a tavat. No.A távolban a Potalát látta. körös-körül zöld réteket és legelésző ja­ kokat. Egyiket fel is kutatták. Lobszang. Vezetőm figyelte az ar­ comat. aztán erősebb fény. bárcsak lenne egy tutajom. vagy valaki megtekerte. ők kiértek a partra. . azt gondoltam. Először azt hitték. De most tanulj fiam. akik megmenekültek.Vili. A szerzetesek több mint fele kékre-zöldre verve. és kotorászni kezdett. Ahogy elfordultunk a tótól. Belegondoltam az egészbe. A fáklyák már alig égtek és úgy tűnt. Valami rejtett fal­ mélyedésből fáklyákat húzott elő. Mindkettőnkért. a beavatásodkor. egyszer csak felnevetett és azt mondta: . képes le­ szel rá. amelyek már csak pislákolva égtek. Akkor lépéseket hallottak maguk mögött. hogy körülnézzen. Lobszang. induljunk! .Itt tároljuk a tartalékot. hogy elmegy a Potalába hordágyért. A POTALA 103 zonytalan. Látta az összetört tutaj lebegő roncsait. hogy szigetek vannak nem messze amögött a terület mögött. egy pásztor né­ zett le rájuk.

amit a teleszkópon keresztül ne lámánk. Mingyar Dondup láma azt mondta. Felmegyünk a tetőre. mintha óriásokat ábrázoltak volna. és ha rejtélyről hallot­ tam. hogy kifújjuk magunkat. láttam. Ahogy ránéztem mesteremre. otthon van a rajzok között és az alagutakban. vagy megnézzünk egy-egy képet a falon. A tó kivezetése mélyen a vízszint alatt van. Még néhány lépés. mint egy öregember. ha van lehetőség arra. Nem tudtam elvisel­ ni a gondolatot. a helyet egy facsoporton kívül semmi sem jelöli.Amikor felértünk. mindig megpróbáltam a mélyére hatolni. még akkor is. és megint a világosban leszünk. Nem értettem őket. Az egész helyet valami rejtély lengte körül.104 HARMADIK SZEM Küszködtünk felfelé a meredek folyosókon. amelyek meghaladták felfogóképességem határait. Nagyon vártam. amely úgy negyven mérföldre volt innen. ha eközben jelentős veszedelem fenyeget. legalábbis olyasvalami. és miért nem nézzük meg.Lobszang! Úgy motyogsz itt. . meg különös gépezeteket. a kis ligetet a dalai láma előző inkarnációjának parancsára ültették. hogy évekig találgassak és így jussak el a megol­ dásig. megkérdeztem. hogy újra eljöjjünk ide. hogy megleljem a választ. . miért nem lovagolunk ki a helyszínre. nincs ott semmi érdekes. és teleszkóppal megnézzük azt a he­ lyet. időnként megáll­ tunk. Mingyar Dondup lá­ ma félbeszakította a gondolataimat: . ahol az egykori szerzetesek kiértek a felszínre.

mögénk. akár egy nyara­ lás. vissza a Vashegyre. . Ideje volt. és időnként apró kavicsokat hajigált le az udvarba.Másnap reggel komótosan nekikészülődtünk. Lihegő szerzetes rohant felénk. Félúton lehettünk. nemsokára visszajövök. hogy a csodálkozó szerzetesek ne vegyék észre. Ideje volt köszönetet mondani a lámáknak. El­ tökéltem.Ezzel sar- 105 . melyek rejtve vannak a Potala elől. Igen kényelmetle­ nül éreztem magam. A mellettünk elhaladó szerzetesek hátrafele mutogattak. hogy visszatérjünk Csakporiba. De indulni kellett. ahogy visszahúzta a fejét. Lobszang. Indulás előtt felrohantam a tetőre. A lencsén ke­ resztül láttam arcán a manós vigyort. mert készített nekem egy búcsúajándékot. hogy a teleszkópon át még utolsó pillantást vessek a vidékre. zihálva átadott egy üzenetet Mingyar Dondup lámának. Az „indiai ételek"-et az ő gondjaira bízták. mert rájöttem. mikor hívó kiáltást és kiabálást hallottunk. akik rövid látogatásunkat olyan kellemessé tették. hogy különösen kedvesen elbúcsúzzunk a dalai láma személyes intéző­ jétől. Mesterem megállt. . mikor hasonló csínyeken buzgólkodtam.Várj meg itt. Elindultunk lefelé a lépcsőn. a szerzetesek kopasz fejére. A Potalában tett látogatás olyan volt. Biztos megked­ velt engem. próbálkozásaimat a jövőben az épületeknek azokra a szárnyaira korlátozom. hogy dalai láma kétségkívül engem is rajtakapott. Megálltunk. amit gyor­ san meg is ettem. A Csakpori egyik tetején kis nö­ vendék olvasott a hátán heverészve.

és megtalálta azt a helyet. Azután. hogy mindkét nyereghez egy-egy táska van rögzítve. mikor felismert. gondoltam. beleszórt néhány gyógyfüvet. a bőrdarabot visszahajtotta. az életerő . mint amennyit feltételeztem magamról: kiegyenesí­ tettem a hátam és mereven átnéztem Lhásza felett. most aztán nyilváno­ san megszégyenülök. Végigvágtattunk a Lingkhor úton. ahol a letört rész belógott a koponyába. Nagyon-nagyon óvatosan megvizsgálta.mintha kihunyni készülne alig-alig pislákolt benne. és vezetőm megtisztította saját kezét. Leugrottunk a lóról. és az egyik apát bevezetett egy öregemberhez. hogy szabaddá tegye a csontot. amely már készen is állt. cso­ dáltam a kilátást. s mi több pont a Potala lépcsőin. Hamar a Szera kolostorba értünk. aki a hátán feküdt.Apám! . el előző otthonom mellett. mert megláttam apá­ mat.Szállj fel. és nyomást gyakorolt az agyra. s az ál­ la majd leesett a csodálkozástól. tudomást se véve rólam. Egy csontdarab behor­ padt. A koldusok és a zarándokok ijedten menekültek utunkból. biztos vezetőm felszerelése. megvizsgálta az öregembert. mindketten megfogtunk egy-egy csomagot. és nézegettem régi otthonomat. Mingyar Dondup láma forró vizet kért.106 HARMADIK SZEM kon fordult. Ránéztem. Néztem távolodó alakját. Elgondolkodva megfordultam. De több ön­ uralmam volt. Amikor az oldat kihűlt. Szerába kell sietnünk. Újabb adag oldatot kent rá. ő visszanézett. lemos­ tuk vele az öregember fejét. Körülbelül fél óra múlva Mingyar Dondup láma egy másik lo­ vat vezetve lefelé lovagolt a lépcsőn. gyors mozdulattal U alakú vágást ejtett a bő­ rön. berakta a szükséges eszközöket egy fer- . az egyik apátot komoly baleset érte. továbblovagolt. Amíg kavartam. Még mielőtt hozzá­ kezdett volna a műtéthez. Láttam. Tétlenül őgyelegtem. ahol szerzetesek vártak ránk. Amikor megkapta. és ismét felment a lépcsőn. Kivett egy éles kést. akinek az esés következtében betört a koponyája. remeg­ ni kezdtem. és majdnem hanyatt estem. A vágás a gyógyfüvek miatt csak kis vérzéssel járt. Lobszang. A szemem égett.Vissza se pillantott. Az arca ólomszínű volt. kimondhatalan fájdalmamra. eközben pedig arra gondoltam. amint éppen felém lovagolt. közönyösen továbblovagolt. . és elkiáltottam magam: .

de ha elmúlik. . Most körbevezetlek ezen a közös­ ségen. hogy félig ülő helyzetben legyen.Tartsd ide a tálat. nem hagyhatom el a testemet. Hátát megtámasztottuk néhány párnával. hogy kivehesse belőle. mehetsz a dolgod után. hogy csak te menthetsz meg. Még nem végeztem be a feladatomat. és min­ dent gondosan visszapakoltam a két táskába. Sokban különbözik a miénktől. mikor alszol. Lobszang! . Benyomta a koponyacsont és a kissé megemelt csontdarab széle között a résbe. majd lassan.Meggyó­ gyulsz. majd kivett belőle két. hogy Mingyar Dondup láma hajol fölé. Egy pálcával kitámasztot­ ta. és így szólt: . forró fertőtlenítőben. és mereven tartot­ ta. ahol a törés a legszélesebb volt. milyen egy másik kolostor. meglátta. és gondosan visszahajtotta a bőrleffentyűt. egyik végén lapos és fogazott ezüstpálcát. Há­ rom-négy nap múlva már nem lesz okod az aggodalomra. megint csak nagyon finoman kiemelte a lifegő csondarabot. ezért küldtem üzenetet a csúcsra. A csontdarab helyére került. Mingyar Dondup láma odalépett hoz­ zám: . egy-két napig fáj majd a fejed.Ügyes voltál.IX. Kifőzött lófa­ rokszállal összeöltötte.miután agya megszabadult a nyomástól . akkor még egy kicsit igazított rajta. megszárítottam őket kifőzött ruhán. azután az egészet bekötözte egy ugyancsak kifőzött vászondarabbal.Összeforr. míg a másik pálcát vésőként használva a csont alá nyúlt. . és a műtét helyét bekente gyógyírral. . Az öreg apátba . amit akar. Fino­ man.Tudtam. Különleges óvatossággal behelyezte a legvé­ konyabb élt oda. és az ezüst. hogy a normális szint felé kerüljön. hogy ne feküdj laposan. Odamentem az ablakhoz és kinéztem. Mesterem figyelmesen nézett rá és így válaszolt: . Megtisztítottam az eszközöket friss. úgy. . pará­ nyi háromszög alakú éket. és halványan elmosolyodott. Érdekes dolog volt látni. Néhány napig rossz lesz a közérzeted. nem okoz majd problémát. Lobszang. egy kis ezüstpecket. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 107 tőtlenítővel telt tálba. Néhány napig legyen melletted valaki.Beecsetelte gyógyfüves oldattal. amelynek egyik oldalát előzőleg érintetlenül hagyta.lassacskán visszatért az életerő. óvatosan megnyomta a csontot. Mikor a kezemet mos­ tam. az öregember hunyorogva kinyitotta a szemét. Az megmozdult. mivel semleges anyag.Úgy fogtam az edényt.

Neve­ tett.Hétezren vannak. és úgy tűnt. is­ kolákkal. akkoriban ez volt az „orvosi tanulmányok székhelye" és a kormány tanácskozó testületében is számottevő képviselethez jutott. Nem volt olyan tisztaság. de sehol sem volt nyoma annak a tisztaságnak. a három kolostor közül Ganden a legkevésbé jelentős. A templomok .Lehet.Nem. Az imamalmok a legtöbb helyen mozdulat­ lanul álltak. azt hiszem rengeteg vadember van közöttük. . . utcákkal. Itt-ott ugyan ült egy-egy szerzetes. hogy a mi kolostorunkban volt a legnagyobb fegyelem. Mosolyogva nézett rám. még a füstölők is keserűbb füstöt árasztottak. Meste­ rem azt kérdezte: .Csakporiban kemé­ nyen dolgoztak volna. amelyet én már megszokottnak tekintettem. . lustálkodtak és senki sem szólt egy szót sem. . Tény. és egyike a „három székhely­ ként" ismert kolostoroknak. Szera. Mindegyik városnyi méretű. Jelenleg kétségkívül a kommunista katonák! Csakpori kis közösség volt. és kimentünk a fo­ lyosóra.Rózsasövénynek hívják ezt a helyet. vágynál rá. mint Csakporiban. A csendes többség rossz hírét mindig né­ hány zajongó költi. a többi kolostor többsége nagyon laza volt.a mieinkkel összehasonlítva . Nem kevesebb. de annál fontosabb. aho­ gyan akartak. Szera követi kb.gon­ dozatlannak tűntek. A szerzetesek úgy jöttek-mentek. de én nem annak nevezném.Nos. Az utcákon Kham tartománybeliek cirkál­ nak. vagy ahogyan hívták. . egyedül rendet teremts itt. Lobszang. aki a kereket pör­ gette. és ha a szerzeteseknek lustálkodni támadt kedvük.Úgy látom.108 HARMADIK SZEM Egy láma gondjaira bíztuk az öreg apátot. hogy itt maradj és könnyű életet élj? . A fiúk csapatokban játszottak az udvarokon .válaszoltam. nincs is szigorú fegyelem. . mint tízezer szerzetes­ sel Drepung a legnagyobb. hétezer ötszáz fővel. ők a járőrök. melyek a várost várossá teszik. Mint a Gyógyítás Temploma. rendnek és fegyelemnek. hogy te magad. templomokkal. . a Vadrózsa-sövény három mérföldnyire fekszik a Potalától. mindössze hatezren vannak benne. és mindazokkal az épületetekkel. elvállalnád a feladatot.

ezért akárcsak a hipnotizálást. csak azoknak tanítják. Ennek a fejlettebb rendszernek nyil­ vánvaló veszélyei vannak. Öreg Cu a „dzsúdó" nagymestere volt. de én már négyéves ko­ romban tudtam őket. mert örömét lelte abban. és mindenre megtanított. még mi­ előtt felfoghatná. a beavatko­ zásnak semmilyen mellékhatása sincs. A dzsúdó a mi mód­ szerünk erősen leegyszerűsített formája. hogy megfosszuk a beteget az öntu­ datától. de minket Csakporiban megtanítottak rá. nem pedig támadásra. míg a gyenge és bizonytalan ember hetvenkedik és dicsekszik. talán a legjobb Tibet­ ben. mint aho­ gyan a „technikai" szót. meg hogy bizonyítsák.mondjuk úgy . ha törött csontokat kellett összeilleszte­ nünk. hogy rövidesen mi történik vele. Mivel orvoslámák voltunk. a tibeti leírását. amikor felébred. Az erős ember megengedheti magának. Mi úgy tartjuk. . Rendkívül érdekes: ha vala­ ki beszéd közben vesztette el az eszméletét. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 109 Csakporiban tanítottak minket . és hogy az or­ szág keményebb.egyszerűen azért. A hipnotizált embert pedig olyan hatásoknak teszik ki. veszélyesebb részeiben is biztonságosan közle­ kedhessünk. és mindegy.„dzsúdóra". Nem jár fájdalommal és egyáltalán nem kockázatos. hogy gyógyí­ tás céljából a beteget öntudatlan állapotba hozzuk. amit tudott. Tibetben a lámakolostor nem pusztán a valláshoz vonzódó em­ berek lakóhelye. hogy ne élhessen vissza a ráruházott erőkkel. Az ember öntudatlan állapotba hozható. vallási és hagyományos dara­ bokat is játszottak benne. más közösségben nincsenek . az „amarée"-t sem. amit találtam. a „szungtrukjömpa tü depó lelapo"-t nem lehet lefordítani. akik a legszigorúbb jellembeli követelmények­ nek is megfelelnek.IX. Arra használtuk a dzsúdót. hogy szelíd legyen. A legtöbb férfi s nő is­ merte az elemi fogásokat és dobásokat. hogy órák vagy percek múlva nyeri vissza eszméletét. sokat kellett utaznunk. A zenészek mindig készen álltak a szóra­ koztatásunkra. Ez a legközelebbi angol szó. Nem minden kolostorban van ilyen képzés. Csakporiban is volt színház. hogy önuralomra tegyünk szert és képesek legyünk arra. olyan esetben. vagy fogat húznunk. hogy ezt a tudományt önvé­ delemre és önkontrollra kellene használni. befejezi a félbehagyott mondatot. önálló város városi szolgáltatásokkal és kénye­ lemmel. pl. hogy jól végzi a dolgát.

mint ami­ lyen Mingyar Dondup láma is volt . Nem egy halott testét felnyitottuk. ugyanis volt a kolostoron belül egy afféle banknak megfelelő intézmény. és ha valaki nem fejlődött. Nálunk a rendőrszerzetesek tartóztatták le ezeket és állítot­ ták bíróság elé. Szórakoztattak a „parázna.. melyek szerint a tibetiek pl. Akik ef­ félét állítanak. A mi modem társadalmunk rom­ lott és szemérmetlen! Vannak nők pl.110 HARMADIK SZEM ilyen jó zenészek.Csakporit kivéve . Különféle iskolák szolgálták a különféle észbeli képessége­ ket. vásárolhattak a boltokban élelmet. kereskedők vagy szerzetesek. Akiknek volt pénzük. Voltak. hogy ne lehessen eltévesz­ teni. megtehették. . Hát nevezhetjük ezután a tibeti nőket „szemérmetleneknek és romlottaknak"? De térjünk vissza a kolostori közösséghez! Gyakran jöttek láto­ gatók. távozásra kényszerült és ott kellett menedéket keresnie. elég gyakran nevethetnékem támadt a nyugati történetek hal­ latán. egyik ember nem befolyásolhatja a másik életét. kiszedik a szemöldöküket és festik a kör­ müket. hogy a férfi szíve a bal. Legtöbbször a hajukat is fényesítik.minden kolostorban akár egész éle­ tüket végigaludhatták vagy végigálmodozhatták. Mióta eljöttem Tibet­ ből. ahol igazságos tárgyalás folyt ellenük. nyilván sosem voltak azokon a remek helyeken Angliában vagy Amerikában. fizettek érte! Nem minden szerzetes fogadott nőtlenséget. ahol kevésbé szigorú fegyelem uralkodott. Mi több. és jelölniük kell az ajkuk helyét. a nőé a jobb oldalon van. A komolyabb eseteket specialista . Volt egy kórház. vagy megváltoz­ tatják a színét. de a naplopók . azt hiszik. luxuscikkeket vagy könyveket.vagy törvény­ sértők. akik festéket tesznek az ar­ cukra. ahol a helyi polgároknak „ingyenes és bizalmas kezelést" ajánlanak.kezelte. A világ minden közösségében akadnak szabály. ruhaneműt. Akik takaré­ koskodni akartak. nemi be­ tegségektől megtizedelt" tibetiekről szóló beszámolók is. Nálunk a beteg szerzetesek jó kezelést kaptak. A szállodában kaptak szállást. Csakporiban másként ment min­ den. hogy előbbre jussanak. Úgy gondoltuk. Az eszes fiúknak segítettek abban. hogy megtudjuk az igazságot. ahol a készpénzüket tarthat­ ták. Ha bűnös­ nek találták őket. hol van. és orvosi illetve elemi sebészi képzésben részesült szerzetesek lát­ ták el a betegeket. hagyjuk tehát a dolgot a következő inkarnációra. a kolostori börtönben kellett letölteniük a bünte­ tést.

Az egyik szer­ zetes egy festékhengert futtatott végig az egész felületen. és általában a „légkör" nem volt olyan durva. hanem fadúcokat használunk. Egy másik felvett egy papírlapot és gyorsan ráterítette a fadúcra. olyanok. a Vö­ rössüvegesekhez csatlakozhattak. A „házas" kolostorokban nővérek és szerzetesek együtt dol­ goztak egy jól szervezett közösségen belül. ezek úgy hatvanszor hatvan centiméteresek lehettek. míg a harmadik egy nehéz hengerrel követte. Egyes lámakolostorok saját nyomdával rendelkeztek. A térkép üres helyeire beil- . akik komoly fejfájásról vagy még rosszabb tünetekről panaszkodtak. e könyv lapjai. de gyakorlásra megtartottuk a tanoncoknak. amelyekre a horoszkópokat állítottuk fel. hogy jól rányomja a papírt. egyik fakéreg mérgező anyagot tartal­ mazott. A tibeti oldalak nem olyanok. a „boldog legénykor" a szellem számára nem megfelelő keret az elmélkedéshez. A VADROZSA-SOVENY KOLOSTORBAN 111 akik úgy gondolták. melyeket még színezni kellett. hogy könyveiket kinyomtathassák. mert a papírgyártásban használatos.IX. mint a tisztán férfiközösségekben. Ha a falapra a legkisebb hiba is csúszott. hogy a fes­ ték eloszlása egyenletes legyen. az emberi testet és a különböző szerveket áb­ rázolták. Nagyon kevés nyomat piszkolódott össze. Az egyházi világban a Sárgasüvegesek rendje .részlete­ zésük bonyolult lenne. és végeredményben az égbolt térképét mutatták. Asztrológiai tábláink is voltak. ahol a házasság megengedett do­ log. ők egy külön szektához. Csakporiban kb.alkotta az uralkodó osz­ tályt. mint pl. egy adott személy születésének és fogamzásának idején. nemegyszer kilenc­ ven cm széles és negyven-negyvenöt cm hosszúságúakat . és sosem kötöttük be őket. aki félretette. Ez utóbbi nem volt valami egészséges foglalkozás. ezeket könyvekhez sosem használtuk fel. A különféle. ár­ tott a vele dolgozó szerzeteseknek. már nem nyomtattunk vele. Tibetben nem a fémből ön­ tött betú'mintákat. Falitáblák készültek róluk. Rendszerint a papírt is maguk készí­ tették. A negyedik leemelte a nyomta­ tott lapot. laza íveket faragott faborítók fogták össze. száznyolcvan centiméter hosszú és százhúsz centiméter széles vésett fatáblákat használtak. Kisebbségben voltak.a maga kötelező cölibátusával . Míg ez megóvta a tibeti papírokat a rovarok támadásától. és odaadta egy tanoncnak. amelyeknek hosszúsága meghaladja szélességüket: széles és rövid lapokat használtunk.

Ettek. aki két szánalmasan ficánkoló pónit tartott. és már jobban érdekelték a környező dolgok. Szerencsémre Min­ gyar Dondup láma megelégedett a poroszkálással. pihen­ tek. holnap új nap jön. de hagyok itt néhány por­ rá tört gyógyfüvet. visszatértünk a szobába. Úgy terveztem. mögötte pedig egy csillogó templom. . Nem na­ gyon égtem a vágytól. Miután vé­ gignéztük a Rózsasövény kolostort. Pontosan velük szemben az utcán állt egy csörteti. Az idén nem aka­ rom. nem mint szerzetesnek tanuló növendék.Kivett három kis bőrzacskót a táskájából és átadta. hogy vágtassanak. s amelyeket kiadtunk. két mérföldre van. mely átvezetett a Türkiz hídon. melyek mintha csak védelmet keresve bújtak volna a Dzsokang árnyékába . nagyon kötődik hozzá. Még néhány perc lovaglás. Bárcsak az egész álom lenne. ahogyan az árakon civódtak és alkudoztak. Mingyar Dondup láma hoz­ zám fordult. és felébredhetnék! . mely az ego halhatatlansá­ gát szimbolizálta. már alig várták. melyeket a nagy gonddal készített ma­ tematikai táblázatokban találtunk. hogy megnézzük az öreg apátot.Veze­ tőm nyilvánvalóan elértette a gondolataimat.Legutóbb még szabad emberként voltam itt. hallgattam a kereskedők éles hangját. és egymáshoz zsúfolódó házak között jártunk. . ahol igen rit- . Három kis zacskót. tudod. A bejáratnál lévő udvarban egy szerzetesre találtunk. elég jó élet ez. még mindig nem akarsz szerzetes lenni.Nahát! gondoltam. hogy tizenkét éves korodban levizsgázhass és trapa lehessél. Mielőtt elmegyünk. és úgy láttam.Mennünk kell most. Mesterem így szólt: . Távollétünk két órája alatt jelentősen javult az állapota. mely a halál helyett az életet jelentette egy idős ember számára. Én nem.Szóval. A Rózsasövény a Lingkhor út legközelebbi részétől kb. Figyelme különösen Mingyar Dondup láma felé fordult. melybe épp a közeli Séde Gompa papjai áramlottak. Helyette tanulj velem.Leporoszkáltunk és jobbra fordultunk azon az úton. el­ viszlek majd egy különleges felfedező útra a felföldre. majd megjegyezte: . úgy tűnt. nem veszi fel a versenyt a mienkkel.112 HARMADIK SZEM lesztettük azokat az adatokat. hogy a csoporttal menj. azt még nem láttuk.Át­ megyünk az úton a bevásárló utcához. mert azt mondta: . meghagyom a használati utasítást az ügyeletesnek. Elbűvölten néztem a kínai boltokat. A hét végén megkez­ dődik a hegyekben az évi gyógynövénygyűjtés. Pedig. hogy elmenjünk régi otthonom mellett. Nem kell sietni.

So­ kan ezek közül a koldusok közül olyan feleslegesek. A VADRÓZSA-SÖVÉNY KOLOSTORBAN 113 ka füveket szerezhetünk. Te és én már nem leszünk itt. . mivel mindig nálamnál sokkal idősebbek közé ke­ veredtem. ahol olyan különös dolgok estek. Mérhetetlenül elszomorodtam arra a gondolatra. amint átlovagoltunk a kaput alkotó csörtenen. Ma már értem. kérlek ne gyógyíts ki a betegségeimből. akik rossz hírünket keltik külföldön.a kommunisták megszállják Tibe­ tet) a koldusokat dologra fogják. Sosem untam meg a színes faragott sziklák látványát. elmentünk a Kundu Ling mellett.Vezetőm szo­ morúan nézett. nem is sejtették. akiket üldöz a balszeren­ cse. hogy gyógyfüve­ ket szedjen. vizsga. elhatároztam. a növénygyújtőkre gondoltam. én az Égi Mezőkön. elhagyja ezt az életet. a jóslat beteljesülése után (1950. A hegy egyik oldala telistele volt velük. Egy koldus gör­ nyedt a falnál: . Balra fordultunk a Lingkhor úton. a Ihászai völgy nyugati kapuja felé. különben meghalok. De a nap igencsak előrehaladt már. Indiában és Kínában. Ahogy felfelé lovagoltunk. így nehéz beszélni róluk. hogy elkísérhessem Mingyar Dondup lámát a felföldre. ahol az Ékességessel jártam. . hogy a szere­ tett láma elhagy majd engem.Hah! Tiszteletre méltó kegyes orvosláma. nem volt időnk a nézelő­ désre. beszéltek a Ihászai koldusokról. de tudtam. és keményen tanulok. Nagyon kevés ember járt a felföldön. elég felkészült vagyok már. Egy csoport minden évben felment a hegyekbe. Lobszang. hogy levizsgázom. Ók azok. Itt. ha kemé­ nyen tanulok! A szellemi fejlettségem a tizennyolc évesekével volt azonos szinten. mikor úgy gondolja. mert a jövendölés csak akkor jelenti azt. és ismét balra fordulva rátértünk a Vashegyre vezető útra. .IX. Lobszang. és közeledtünk Pargo Kaling. ezeket megszárították és légmentes zacskókba csoma­ golták. hogyan kell viselkedni azokkal. Még nem értettem. iskola. hogy a földi élet illúzió. istenségek faragott és festett képe­ ivel. Az asztrológusok jövendölése szerint első próbálko­ zásra leteszem majd a vizsgát. talán a Vas Tigris éve. Nos. Éppen kiértünk Sö faluból. hogy tanulnom kell. a hegyekben volt a természet orvosságainak egyik nagy raktára. Akkor még nem jöttem rá. és nem látjuk ezt. Igen. hogy némelyikük gazdag. és meg kellett állnom a magam lábán. idén le­ mondok az útról. . Te külföldön leszel.

Tizedik fejezet A TIBETI HIT
Talán érdekes, ha részletezem kissé a tibeti életmódot. Vallásunk a buddhizmus egyik formája, de nincs rá olyan szó, mely más nyelv­ re átírható lenne. Úgy hivatkozunk rá, mint a TAN-ra, és akik osz­ toznak hitünkben, azokat „beavatottakénak tekintjük. Más hitek követó'it „kívülállókénak nevezzük. A legközelebbi szó, melyet már ismernek nyugaton, a lámaizmus. Annyiban tér el a buddhiz­ mustól, hogy a mi vallásunk a reménységé és a jövőbe vetett hité. A buddhizmus szerintünk negatív, a reménytelenség vallása. És természetesen nem hisszük, hogy egy mindent látó atya figyel és oltalmaz mindenkit, mindenhol. Vallásunkról számos tanult ember tett tudós megjegyzéseket. Sokan elítéltek bennünket, mert saját hitük elvakítja szemüket, és képtelenek arra, hogy mások szemponjait megértsék. Néhányan még „sátáni"-nak is neveztek, mert életünk idegen számukra. Ezeknek az íróknak többsége hallomásra vagy mások írásaira alapozta véle­ ményét. Az is lehet, hogy jó néhányan tanulmányozták hitünket egypár napig, aztán úgy érezték, eleget tudnak ahhoz, hogy köny­ veket írjanak a témáról és értelmezzék és ismertessék azt, aminek felfedezése még legbölcsebb bölcseinknek is egész életükbe telik. Képzeljünk el egy buddhistát vagy egy hindut, aki egy-két órán át forgatja a Biblia lapjait, és utána a kereszténység finom, apró részleteiről magyaráz. Ezek közül az írók közül egyik sem élt kis­ fiúkorától fogva szerzetesként egy lámakolostorban, és egyik sem 115

116

HARMADIK SZEM

tanulmányozta a Szent Könyveket. Ezek a könyvek titkosak, mert nem hozzáférhető!; azok számára, akik a gyors, könnyű és olcsó megváltást keresik. Azok, akik vigaszt remélnek valamely rítustól, vagy az önhipnózis valamilyen formájára vágynak, megkaphatják, ha ez segít rajtuk. Ez azonban nem a belső realitás, hanem gyere­ kes öncsalás. Néhányuk számára biztosan nagyon megnyugtató, hogy azt gondolják, bűnt bűnre halmoznak, aztán, mikor lelkiis­ meretük már nagyon piszkálja őket, ajándékot adnak a legközeleb­ bi templomnak, amiért is az istenek túláradó hálájukban azonnal, mindent és bizonyosan megbocsátanak, ez pedig feljogosítja őket arra, hogy újabb és újabb bűnökbe vessék magukat. VAN Isten, van egy felsőbb lény. Mit számít, minek nevezzük? Isten tény. A tibetiek, akik tanulmányozták Buddha igaz tanításait, sosem imádkoznak könyörületért, előnyökért, csakis emberi igazságossá­ gért. Egy felsőbb lény, mint az igazság lényege, nem teheti, hogy az egyik emberrel igazságos legyen, a másikkal pedig nem, mert ha így tenne, az igazságot tagadná. Ha könyörületért vagy előnyö­ kért imádkozunk, aranyat vagy tömjént ígérünk, amennyiben imánk meghallgatásra talál, azt fejezzük ki, hogy csak a legtöbbet ígérő üdvözül és hogy az Isten pénzszűkében lévén „megvásárol­ ható". Az ember lehet könyörületes egy másik emberrel, bár nagyon ritkán teszi, a legfelső lény csak igazságosságot tanúsíthat. Halha­ tatlan lelkek vagyunk. Imánkat, „Om, mani padme hum!" - mely alább található - gyakran úgy fordítják, hogy a „a kincs a lótuszban van". Mi, akik kicsit beljebb hatoltunk, tudjuk, hogy a valódi jelentése „üdv a felettes énnek". Nincs halál. Ahogy az ember le­ veti ruháját, ha a nap véget ér, úgy veti le a lélek a testet, mikor az aluszik. Ahogyan az elnyűtt ruhát kiselejtezik, úgy selejtezi ki a lé­ lek az elnyűtt vagy szakadozott testet. A halál születés. Meghalni annyit jelent, mint újjászületni egy másik létformában. Az ember, vagy az emberi szellem végtelen. A test semmi más, mint időleges, átmeneti öltözék, mely felöltözteti a szellemet, és mely a földön el­ végzendő feladat szerint választatik. A külső megjelenés nem szá­ mít, csak a belső. Nagy próféta is kopogtathat koldusnak öltözve -

X. A TIBETI HIT

117

hogyan lehetne jobban megítélni a jótékonyságot?! - míg másvala­ ki, aki előző életében vétkezett, nem él szegénységben, s mégis el­ küldi a kéregetőt.

„ Életkerék" - ez jelenti azt, hogy megszületünk, élünk valahol, meghalunk, majd visszatérünk a szellemi állapotba és idővel kü­ lönböző körülmények és feltételek között újraszületünk. Az ember sokat szenvedhet életében, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy a múltban gonosz volt, bizonyos dolgok megtanulásához sokszor a szenvedésen át vezet a legbiztosabb és leggyorsabb út. A gyakor­ lati tapasztalat jobb tanítómester, mint a szóbeszéd! Az öngyilko­ sok újjászülethetnek, hogy leéljék azokat az éveket, melyekkel megrövidítették az életüket, de ebből nem következik, hogy min­ denki, aki fiatalon vagy csecsemőkorában hal meg, előzőleg ön­ gyilkos volt. Az életkerék mindannyiunkra vonatkozik, koldusokra és királyokra, férfiakra és nőkre, színesbőníekre és fehérekre. Ter­ mészetesen a kerék csak szimbólum, de megvilágosítja a dolgokat azok számára, akiknek nincs idejük alaposabban tanulmányozni a témát. A tibeti hit nem írható le egy-két bekezdésben: a Kangyúr a tibeti szent iratok - több mint száz könyvből áll, és még így sem foglalkozik kimerítően minden kérdéssel. A távoli kolostorok sok könyvet rejtenek, ezeket csak a beavatottak olvashatják. A keletiek évszázadok óta ismerik a különféle okkult erőket és törvényeket, s azt is tudják, mindez természetes. A keleti tudósok és kutatók nem cáfolják létezésüket azon az alapon, hogy nem lehet mérni vagy savakkal vizsgálni őket, inkább arra törekszenek, hogy növeljék uralmukat a szóban forgó természeti törvények felett. Bennünket például nem érdekel, hogyan és miként van tisztánlá­ tás, a tisztánlátás eredménye fontos! Néhányan kétségbe vonják a

118

HARMADIK SZEM

tisztánlátást. Olyanok, mint a vakok, akik azt mondják, hogy a lá­ tás lehetetlen, mert ők nem tapasztalták, mert képtelenek megérte­ ni, hogy miként látható egy távoli tárgy, ha nyilvánvalóan nincs érintkezés közte és a szem között! Az embereket aura veszi körül, színes körvonalak, melyek kö­ rülfogják a testet, és az, aki járatos ebben a tudományban, a színek intenzitásából következtethet a személy egészségére, integritására és fejlődésének általánosabb szintjére. Az aura a belső életerő, az én (ego) vagy a lélek kisugárzása. A fej körül fényudvar vagy dics­ fény van, amely szintén az erő részét képezi. A halálkor a fény el­ halványul, mert az én (ego) elhagyja a testet, hogy megkezdje útját a következő létforma felé. „Szellem" lesz belőle. Sodródik egy ki­ csit, mert a testből való kiszabadulás sokkja elkábította talán. Le­ het, hogy nincs teljesen tudatában annak, hogy mi történik. A lá­ mák ezért keresik fel a haldoklókat, tájékoztatják őket arról, hogy milyen állapotokon mennek majd keresztül. Ha ezt elmulasztanák, a szellemet földhöz bilincselhetnék a testi vágyak. A papok köte­ lessége, hogy e kötelékeket elszakítsák. Gyakorta tartottunk istentiszteletet a szellemek vezetésére. A tibetiek nem félik a halált, de úgy gondolják, hogy bizonyos elővi­ gyázatosság mellett könnyebb az átmenet ebből az életből a követ­ kezőbe. Világosan kijelölt ösvényeket kell követni, és egyes helye­ ken elgondolkodni. A szertartást olyan templomban tartják, ahol legalább háromszáz szerzetes van jelen. A templom közepén öt te­ lepatikus láma ül egymással szemben kör alakban. Ahogy a szer­ zetesek egy apát vezetésével dünnyögnek-mormolnak, a lámák megpróbálnak telepatikus kapcsolatot létesíteni az eltávozott lé­ lekkel. Egyetlen fordítás sem tud teljesen eleget tenni a tibeti imáknak, de íme egy kísérlet: „Halljátok leikeink hangját, ti, mindannyian, akik vezető nélkül bolyongtok a határon. Élő és halott más világban lakozik. Hol lát­ ható az arcuk, hol hallható a hangjuk? Az első füstölőt azért gyújt­ juk, hogy szólítsuk a bolyongó szellemet, vezetésre lelhet". „Halljátok leikeink hangját, ti mindannyian, akik bolyongtok. Ez az illúziók világa. Az élet csak álom. Aki megszületik, annak

A hatodik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. akik területeket foglaltatok. hogy szólítsuk a királyok és diktátorok szellemét. hogy vezeklésre szólítsuk őket. sebeket osztogattatok és öltetek. mind. akik bűnöztek és most egyedül bolyonganak". hogy vezetésre lelhetnek". „Halljátok lelkeink hangját. és a falevelek az el­ nyomottak sóhajától remegnek. Hol vannak a hadai­ tok most? A föld nyög és dudva nő a csatamezőkön. elhervadnak a fák és a virágok. hogy vezetésre szólítsuk a tábornokok és urak magányos szellemét". Hiába erőltettétek a szemeteket. az éjszaka asszonyai. „Halljátok lelkeink hangját. Az ötödik füs­ tölőt azért gyújtjuk. akik bűnt követtek el mások ellen és akik most nem pihenhetnek. ti. előkelő szüzek és höl­ gyek mind. akik ellen vétkeztetek. Ősz jön és tél. művészek és tudósok. Uralkodástok egy percnyi volt csupán. szajhák. akik a festettetek és írtatok. A nyolcadik füstölőt azért gyújtjuk. hogy szólítsuk az előkelő szü­ zek és hölgyek bolyongó szellemét. hogy megszabadulhassanak a világ kötelékeitől". ti mind. és mi mássá válik. hatalmasok. hegyek és vizek királyai. „Halljátok lelkeink hangját. A szerel­ mes ölelés után megszakad a szív. A negyedik füstölőt azért gyújtjuk.X. Lelketek társtalan bolyong és nincs bennetek igazság. hogy vezetésre szólítsuk a művészek és tudósok szellemét". hogy szólítsuk mindazoknak a szellemét. A kilencedik füstölőt azért gyújt­ juk. hogy elvezethessük őket a vi­ lág kötelékeiből". A har­ madik füstölőt azért gyújtjuk. „Halljátok lelkeink hangját. A TIBETI HIT III meg is kell halnia. koldusok és tolvajok. ti. és népetek panasza mindig áradó. A földet a vér borítja. és azok. harcosok mind. akiknek fiatalsága akár a friss tavaszi reggel. mint csontváz­ zá. ti gyönyörű. így vezetésre lelhet". és lelketeknek tovább kell menni. és akik most egyedül bolyong­ nak a szellemek birodalmaiban. és mindazok. Csak Buddha útja vezet az örök élethez. A hetedik füstölőt azért gyújtjuk. Sorsotok a feledés. „Halljátok lelkeink hangját. . és mind­ hiába koptattátok el a festékező-asztalokat. mint a szépség. ti mind. hogy szólítsuk a bolyongó szelle­ met.

Sok láma csinálja. belemerülhet e hasznos és kellemes tudományba. remegő zihálás és beállt a csend. Láthatatlan dobok az emberi szív ritmusára dobbantak.nyilván úgy. a testnedvek csobogása. a testhangok ritmusa megváltozott. mint élő szerve­ zetből. figyelik a földet . ahogyan a telepatikus útbaigazítás folytatódott. mint az emberek. A halál csendje. Azután a csendben megjelenik a tudat. ami könnyebb és biztosabb. hogy időről időre újraszületünk. de sok gyakorlást igényel. Rozsdabarna ruhás szerzetesek egymással szemközti sorokban ülve a halotti litániát recitálták.120 HARMADIK SZEM A templom tömjénfüstös homályában a pislákoló vajmécsesek­ től az élő árnyékok táncra keltek az arany képmások mögött. Mingyar Dondup lámától megtudtam. mert van egy sokkal egyszerűbb módszer: az asztrálutazás. melyek nem dobálnak atombombákat. Millió és millió világ van.legtöbben így hívták őket. Hisszük. hogy más dolgok vannak jelen.meglehet . „Az istenek szekerei" . Nincs igazán értelme. a belső szervek moraja. hogy az ember a levitációval foglalkozzon. Fokozatosan. Mi. Szilárdan hiszünk abban.nagyon különböznek azoktól. a feszültség csök­ kent. Tibetben láttam feljegyzéseket különös égi jármű­ vekről. akiket ismerünk. akik eltávoztak a világból. lelassult. de akiket a világ kötelékei még mindig fogva tartottak. s ez még a legkevésbé okkultak számára is észrevehető. hogy másutt sokkal fejlettebb életformák találhatók. Sokat írtak már a levitációról: létezik. Egy utolsó hörgő. gyakran láttam is. akik azt mondták. és aki elég türelmes. és a tüdő­ ben a levegő sóhajtozása hallatszott. és tudjuk. várnak és figyelnek. hogy egy lámacsoport telepatikus úton érintkezésbe lépett ezekkel az „istenekkel". A le­ vegő feszültséggel telítődött a telepatikus lámák koncentrációjától. Lakóik . hogy az ember a fejlődés csúcsa és legnemesebb formája. akik megpróbáltak kapcsolatot találni azokkal. tibetiek sosem osztottuk a nézetet. . és a nyugtalan szellemek továbbhaladtak utazásuk következő állomása felé. De nem csupán erre a földre. A templom más részeiből. hogy többségük lakott. lehet. melyek kíséreté­ ben a szellem elhagyja a testet. hogy magasabbrendűek. míg végül azok a hangok hallatszottak. ahogy az emberek figyelik a vadál­ latokat az állatkertben. Ahogyan az eltávozottak felé irányuló szertartás folytatódott.

és általában visszalátogat a szellemi birodalomba. Az ember oda utazik. hogy valamire emlékeznie kell. amilyen gyorsan csak gondolkodni tud. olyasféle­ képpen. Azoknál. Gyak­ ran arra emlékszik. Amíg az ezüstzsinór sértetlen.illogikus vagy lidércnyomásos álom. hogy asztrálutazásra induljon. Talán mindenki álmodott már olyat. A halál a szellem számára újjászületés a szabadabb szellemi világba. A születés a csecsemő számára az anyatesten belüli védelmezett élet halála. A TIBETI HIT 121 A földön az ébrenlét órái alatt énünk (egónk) a fizikai testhez kötődik. csak a fizikai test igényli a pihenést. és azonmód „racionalizálja". mikor hosszú és bonyolult álmok .és az egész folyamat ellenőrzésünk alatt áll. az egó szabadon vándorolhat az al­ vás ideje alatt. A test addig él. Az én (ego) elhagyja a fizikai testet. A szellem vándorlása révén álmokat látunk. Az ego és a test egy korlátlan kiterjedésre képes „ezüstzsinór" segítsé­ gével tartja a kapcsolatot. Sokan meg is kísérelték. esetleg az óceán másik oldalán élő személlyel találkozott és beszélt. A legtöbb ember rendelkezik azzal a képesség­ gel. mikor éppen csak álomba . de speciálisan képzett emberek esetében ez tudato­ san is megtörténik. de mert nem voltak kiképezve. és olyan gyorsan. ha meghalunk. amelyeket az ezüstzsinór közvetít. rendszerint az az erőteljes benyomása maradt. amit akkor élünk át. Tibetben gyakorta utazunk asztrálsíkon . és tanulás nélkül nem lehet elválasztani tőle. akik nem képzettek.úgy tűnik . és amikor felébredt. így vannak olyan esetek. és az eredmény . bár az ezüstzsinór továbbra is hozzáköti. mint a gyerek. az emlék gyakran eltorzul. hogy beleüljenek az ember evilági hitébe. hogy a csecsemő elszakadhasson anyjától. az „idő" tisztán fizikai fogalom. A fizikai tudat felfogja őket. hogy egy távoli. ahova akar. a szellem kiszabadítja magát. be­ nyomásokat szerzünk. ahogyan a köldökzsinórt elvágják. amíg az ezüstzsinór sér­ tetlen.nem tartanak tovább egy másodperc tört részénél. A szellemi világban nincs idő.nem levitációval . éppen úgy.X. aki a tanítás után hazamegy az iskolából. a szellem a szellemvilágon belül új életre születik és a zsinór elszakad. Amikor al­ szunk. ha rövid időn belül hall is felőle. hogy egy távoli baráttal vagy rokonnal találko­ zott: semmi meglepő nincs benne. sokkot kaptak. Valószínűleg üzenetet kapott. Valószínűleg mindenki ismeri azt az érzést.

és kezdetben magányra van szükség. akiknek gyenge a szíve -. és hirtelen. Valami. hogy megzavarhatják. hogy az ember leesett egy szikláról és az utolsó pillanatban ocsúdott fel. hogy nagyon zavaró élmény lehet.akárcsak a lég­ gömb a spárga végén. mint mikor egy utazás után térünk vissza. és az emberiség fejlődése helyett saját érdekében használta. Mi. Mindez sokkalta rosszabb annál. a telepátia és a levitáció képességével. A helyi törzseknek volt saját nyel­ vi változatuk. esetleg egy külső zaj arra készteti. ha nincs megfelelő taná­ runk. ha valaki belép a szobába és megzavarja a testet vagy a zsinórt. hogy nincs szinkronban vele. mert az énnek (egónak) újra kell születnie. Míg a projekció önmagában nem veszélyes. hogy rendkívüli gyorsasággal térjen vissza a testbe. komoly veszélyt jelenthet . Akinek gyenge a szíve. Réges-rég az emberek a telepátia segít­ ségével érintkeztek egymással. hogy leélje a kimaradt a életszakaszt. amíg tökéletesen tudatunknál vagyunk. A telepati­ kus beszéd természetesen gondolati úton történt. úgy hisszük. hogy az ego túl gyorsan távozik. Az asztrátest több méterre lebeg a fizikai fölött . A bűnbeesést úgy értelmezzük. hogy a bűnbeesés előtt mindenki rendelkezett az asztrálutazás.122 HARMADIK SZEM merültünk. sose kísérelje meg az asztrálutazást. azt azonban szeretném hangsú­ lyozni. Ezt az érzést az okozza. a tisztánlátás. ezért nincs értelme tanácsokat adni az asztrálutazásokra vonatkozóan. tibetiek. ami való­ ban nagyon kellemetlen lehet.különösen azok számára. hogy az ember visszaélt a misztikus erőkkel. ha az em­ ber egyedül van és nem kell attól félnie. Ez nem metafizikai kézikönyv. Nincs tényleges veszély. Végzetes sokkot eredményezhet. és ez azzal a szörnyű érzéssel jár. A test hirtelen ébred. de sokkot vagy érzelmi zavarokat okozhat. illetve úgy tér vissza. erőszakosan felébresztenek. felrángatnak minket. ha az asztráltest úgy hagyja el a fizikait. így független a . Legjobb. de azt kizárólag maguk közt használták. mielőtt továbbha­ ladhat a következő szint felé. és visszarántja az asztráltestet a fizikaiba. a fizikai és az asztráltest durván válik el egymástól. Az asztrálutazás teljes ellenőrzés alatt majdnem mindenki által kivitelezhető. az ezüstzsinór összehúzódik. Gyakorlást igényel.

a keresztény nagyböjthöz hasonló. hanem az ünnepélyes hálaadás ideje. egy részben vallási. Ugyaneb­ ben a hónapban. A második hónap. Ez.nyolcadik napjának érkeztével arra emlékezünk. A mi ünnepeink a következők: Az első hónapban. amelyekről nem szabad elfeledkezni és istentiszteletekkel kell megemlékezni róluk. minden hónap 8-án és 15-én. áprilisban szintén kevés az ünnep.a nyugati világban újévnek hívnák. 1-3-ig Logszár-t ünnepeljük . Bábel kialakulásához az ve­ zetett. akik a földhöz kötve vándorolnak. de ne­ künk ez alatt az idő alatt még szigorúbban kellett élni.valamennyire megfeleltethetők a keresztény ünnepeknek. de ez utóbbiakról nem tudok eleget ahhoz. a telepátia képessége el­ veszett! Nálunk nincs vasárnap. a mi nyelvünkön a Mönlam-cshempo. 15-én ünnepeljük Buddha fogantatásának évfor­ dulóját. másképpen a „minden lelkek napja". a szent tőr felvonulásával ér véget. az egyházi és világi év csúcspontja a negyedik naptól a tizenötödikig tart: ezek a kö­ nyörgés napjai.a nyugati naptár szerint május . hogy mivel rossz célra használták. hogy e felsorolásban szerepeljenek. Huszonkilencedikén van a gonosz dé­ monok üldözése és kiűzése. egyben minden eltávozotté. vannak kisebbek is. Ezeken különleges szertartásokat tar­ tunk és általában nem dolgozunk. rész­ ben mitikus eseménnyel. A negyedik hónap . Tizenötödi­ ke Buddha halálának évfordulója. ha jól értem. ezért mindenki értette.így mondták nekem . Nagy esemény. hogy különböző játékokat és vallási szertartásokat rendezzünk. vagyis a halottak -. Ekkor füstölőket gyújtottunk. hogy megidézzük mindazok szellemét. hogy megjegyzéseket fűzzek hozzá. ez körülbelül februárral esik egybe. . Ezek azonban csak a nevezetesebb ünnepek. A hónap huszonhetedikével fejeződik be. huszonötödikén tartjuk a kinyilatkoztatás napját. jó ok. mint olyan: „szent napok" vannak.X. job­ bára mentes az ünnepektől. Az egész év legnagyobb ünnepe. Az éves ünnepek . amely nagyjából márciusnak felel meg. hogy Buddha elvonult a vi­ lágtól. amely nem a játékok. A TIBETI HIT 123 helyi nyelvtől. Ezek azonban nem olyan jelentősek. A harmadik hónapban.

Az év utolsó vallási eseménye a tizenkettedik hónapban 29-30án volt. amikor Buddha először pré­ dikált a Tanról. Mivel Tibet éghajlata roppant száraz. A nyolcadik hónap .124 HARMADIK SZEM Június volt az a hónap. mint más országok. sokkal jobban függ­ tünk a folyóktól. amikor ötödikén az „orvoslámák" más kolostorokba különleges ünnepségekre látogatnak. 1927-től számított ciklus évenkénti kalendári­ uma: I . A gyógyítók rendjét Buddha ala­ pította. július 4-re esett. 25-én a lámpák ün­ nepe következett. másnap mégis behívtak a feletteseinkhez. a nyugati naptár szerint január-február fordulóján.az ő elképzelésük szerint . Példaként álljon itt a jelenlegi. Ekkor ünnepeltük az a napot is. hisz a folyókból nyert víz nélkül a földekről semmit sem arathattunk volna. amit . hatvanéves ciklusokat használunk. A következő. november huszonkettedik napja csodálatos esemény évfordulója. Az új év februárban kezdődik. Ekkor kiűzték az óévet és felkészültek az újra. tizedik hónapban.nyolcadik napján volt az aratás ünnepe. és számot kellett adni arról.október . hálaadásra az orvosszerzetesek szolgálataiért. Kevés eső esett. az egyes éveket tizenkét állat és öt elem különféle kombinációival jelöljük.elkövettünk! Buddha születésének évfordulója a hatodik hónap. Akkor történt az. hogy Buddha alászállt a mennyekből. Aznap semmit sem tehettünk helytelenül. A kilencedik hónap. így az aratás ünnepét összekapcsoltuk egy vízi ünnepséggel. Naptárunk erősen eltér a nyugatitól.

A TIBETI HIT 125 Részét képezi hitünknek az a nézet is. hogy jövőnk valószínű­ sége megjósolható. Hiszünk az asztrológiában. Számunkra az „asztrológiai hatások" egyszerűen kozmikus sugarakat jelentenek. Az . amelyekkel lefény­ képezhet valamit. felkészülhet rá. Ha a lencse vagy a lámpa elé különböző színű szűrőket tesz. miközben a test természete szerint „elszínezi" vagy elváltoztatja őket. hogy a rengeteg lehetőség közül csak hármat említsünk. hogy a kész képen elváltozásokat ta­ pasztal. és egy fehér lámpája. infravörös hatásokat ész­ lelhet. A jövőbelátást mindenképpen pontos és hiteles tudománynak tekintjük.X. pankromatikus. Bárkinek le­ het egy fényképezőgépe. amelyek a testen keresztül tükröződnek a földre. Ortokromatikus.

Charles Bell. itt azonban jó alkalom kínálkozik arra. Háború Anglia és Németor­ szág között. a későbbiekben Sir Charles Bell az összes jóslatot . Waddel. Kitör a kínai forradalom és megalakul a nacionalista kormány. Gonosz hadak szállják meg Tibetet". Sok az ellen­ ség. 1950. és 1904-re vonatko­ zik. Semmilyen okkult erőt nem lehet személyes nyereségre. Csak így védhetők a kevésbé tehetségesek. jó és rossz eljövetelének megjövendölése . aki később érkezett Lhászába. 1027 óta Tibetben minden nagyobb döntést az asztrológia se­ gítségével hoztak. érintkezésbe lép vegyi és elektromos személyiségünkkel. Ezt 1850 előtt írták. Az év végén egy békülést hirdető szónok véget vet a háborúnak". és a beavatkozás megnövelte a velem született képesség hatóerejét. hogy létezését bizonyítsuk.mindeme dolog tilos. 1911. Egy bizonyos L. A. Az 1904-es brit inváziót pontosan megmondták előre. mely való­ ra vált. A kínaiakat kiűzik Tibetből. Látta az előrejelzést Lhászában. Buddha azt mondja: A csillagjóslás és az asztrológia. mely így szól: „Az az erő. De szent könyveinkben szerepel egy későbbi utasítás. csupán azért sem. úgy­ szintén találkozott vele. A kínaiak megszállják Tibetet. 1911 vé­ ge. 1914. aztán harcoló. Younghusband ezredes vezette a brit hadakat. és amelyért az egyén fájdalmat és szenvedést áll ki. A dalai láma új inkarnációja visszatér. Egy későbbi fejezetben visszatérünk még rá. világi törekvésre használni. 1935. Bell. civakodó zsiványok törnek elő. így szól: „A Fa Sárkány évében. aki szintén a brit seregben szolgált." Magam is fájdalom útján jutottam a har­ madik szemhez. A dalai láma eltávozik ebből az életből. a nyomtatott példányt látta 1902-ben. akik tanúi voltak egy próféciának.126 HARMADIK SZEM emberekre hasonlóképpen hat a kozmikus sugárzás. Az év első fele óvja a dalai lá­ mát. használható. hogy az asztrológiáról egy kicsivel több szó essék és felidézzük annak a három angol sze­ mélynek az alakját. októberében özönlötték el az országot. mely keveseknek adatott meg. Itt látható a prófécia másolata tibeti nyelven. a „Fa-Sárkány háborúra". A kommunisták 1950. a fegyverek okozta nyugtalanság-fájdalom megnő és az em­ berek harcolni fognak. szeren­ csés vagy szerencsétlen események megjóslása a jelekből. Néhány előre pontosan megjövendölt egyéb esemény: 1910. 1933.

mert az . Különösen a rengeteg nehézség. de tavasszal a helyzet fordított. A születés pontos óráját tudni kell. Amikor a térképek elkészülnek. A TIBETI HIT 127 látta Utászában. hogy készítünk egy égi térképet a fogantatás és a születés pillanatá­ ban. akik asztrológiai képzés­ ben részesültek. A föld megdől. minden.X. amit nekem jövendöl­ tek. bekövetkezett. és ősszel az Északi Sark kb.nem foglalható össze egy ilyen jellegű könyv néhány oldalán. Értékebi kell a boly- . ahogy forog. A horoszkópkészítés tudománya . azok. hogy a pontatlanság hatalmas eltérése­ ket eredményezhet. mit jelent. mint a Déli Sark. háromezer-egyszáz mérfölddel előbbre van. Mivel a föld másodpercenként tizenkilenc mérföldes sebességgel halad a pályáján. Az Egyenlítőnél a föld forgási sebessége ezer­ négyszáz mérföld óránként. és az időpontot át kell for­ dítani „csillagidőre". belátható. Röviden abból áll. Anti engem illet. értelmezni tudják. A születési hely hosszúsági fokának ismerete ezért döntő fontosságú. amely nagyon különbözik a földi zónaidőktől.

A jövő megismerésére elkészítjük a térké­ pet arra az időpontra.128 HARMADIK SZEM gók közötti kapcsolatot és kiszámítani a konkrét térképre gyako­ rolt hatást. mikor belép egy gyanútlan világba. lehetetlen. Azt is megmondhatjuk. Egy másik. ezért a hang nem is létezik". sajátos tudásuk alap­ ján meg tudják mondani. Az ember pl. akkor a Fa Sárkány évében. Feltéve. hogy Tom elveszi-e Maryt. hogy belebonyolódjunk. Éppen úgy tesz­ nek. a repülőtéren álldogál és kíváncsi lesz.30-as futamot? A vá­ lasz nemi Anélkül. Leg­ alább egy kötetet tenne ki. így nem lenne értelme. hogy elkészítenénk a versenyben érintett min­ den ember. legalábbis nem. az utolsó beérkező járat mikor kér leszállási engedélyt. ha a kommunisták ellenőrizetlenül maradnak. A bámészko­ dók találgatnak. vagyis 1964-ben háború lesz. Meg tudjuk mondani. melyek akkor érik az egyént. minden ló. Készítünk egy fogamzási ábrát. a nyugati világot ismételten zavarba ejtő kérdéskör az ember korábbi életeinek feltárásához kapcsolódik. mikor azt mondja: „Nem hallok hangot. számításokat kell végezni. Néhányan azt kérdezik: . Fel lehet tárni az előző élete­ ket. hogy ha Amerika és Anglia nem tartja féken a kommunizmust. esetleg ki tudja számítani. Ebben az esetben az évszázad végén jó kis tűzijátékra számíthatunk. Érdekes lehet viszont. mi­ lyen hatások érvényesültek a létezés legelső pillanatában. Ilyenkor az a legjobb megoldás. azt állítják. hogy megtudjuk. A szüle­ tési térkép azokat jelöli. de ez konkrét személyek­ re vonatkozik. a járatszámokat és van egy jó menetrendje is. mint a teljesen süket ember. mikor érkezik az utolsó leszállási engedélykérés a toronyba. Időbe telik. és lótulajdonos horoszkópját. hogy milyen területeket fed a tibeti asztrológia. így vagyunk a múlttal is. hogy egy em­ ber meggyógyul-e a betegségéből vagy sem. ha csukott szemmel rábö­ künk a kezdő futam listájára. hogy az eljárást világosan leírjuk. mikor. A tizenkét házban .Tényleg meg tudjátok előre mondani. hogy ki fogja megnyerni a 2. Ha egy közönséges turista tudja a repülőgépek nyilvántartási számát. ábrák sokaságát kell kidolgozni. amikor le akarjuk olvasni és össszevetjük a születési ábrával. mely elszórakoztatja majd a Vé­ nusz és a Mars lakóit. és hogy azután boldogan élnek-e. de az irányító-toronybeliek. Akik nem já­ ratosak ebben a dologban.

Gyermekek. a találkozás ideje. Nehézségek. A pszichometria olyan tudomány. az elért fejlődési szint. Kapcsolatok. A TIBETI HIT 129 tizenkilenc szimbólumot használunk. Megközelítő pontossággal meg tudjuk állapítani a következő események idejét is. Börtön vagy a fogvatartás más formái. Hosszú utazások és lelki dolgok. Pénzügyek. ellenségek. akadályok és okkult csapások. általában családi vagy üzleti veszekedések. Örökségek. kedvtelések és elmélkedések. Viszály. Foglalkozás és érdemek. Szerencsétlenség. Betegség. amely elmúlt események halvány nyomait gyűjti egybe egy-egy tárgyról. rövid utazások. Házasság. munka és kisállatok. a pszichometriát vagy a kristálygömbből való jóslást sokkal gyorsabbnak és legalább olyan pontosnak találom. a személy típusa. Partnerkapcsolatok. Könnyebb is. mikor és hogyan következik be. szellemi képességek és íráskész­ ség. ha az embernek nem túl erős oldala a számtan. Szenvedély. Szellem. Barátságok és ambíciók.X. ha bekövetkezik. melyet megszenteltek a . Az ember belép egy régi templomba. életkörülmények az élet végén. Halál. Bizonyos mértékig mindenkinek megvan hozzá a tehetsé­ ge. Végzet. hogy milyen körülmények kö­ zött fognak megtörténni: Szerelem. Bár magam is sokat foglalkozom asztrológiával. A szimbólumok következő tartalmakat jelölik: Személyiség és önérdek. házasság. mikor és hogyan. hogyan következik be. valamint azt. hogyan lehet pénzt szerezni és elveszíteni. perek. Tulajdon.

Az egészben nincs semmi csoda vagy varázslat. mint amilyennek az alábbi il­ lusztráció mutatja.130 HARMADIK SZEM múló évek és felkiált: . felette egy levegőtányér. békés itt minden!" És mikor egy rémes gyilkosság színhelyére látogat. hogy egynéhány írástudatlan hisz bennük. azt mondja: „Ó! Rosszul érzem itt magam. melyeknek mérete másfél métertől százötven méter magasságig terjed. Azután. hogy haláluk után a Sátán és társasága szorgosan hozzálát a nyársonsütéshez és a kínzáshoz? Hiszik. melyen egy tűzkúp emelkedik. más-más időköz után újraszületünk. Ezen nyugszik a víz gömbje. és még magasabbra a remegő szellem (éter). Lehet. a Pargo Kaling a legnagyobb. Mindegyik elemet a felfelé vezető út lépcsőin keresztül lehet elérni. életünk során felkapaszkodunk vagy legalábbis megpróbáljuk. A földre érkezünk.mint korábban em­ lítettük . Sok buzgó diák elköveti azt a ko­ moly hibát. Az Életkerék a születés-élet-halál-szellem-születés-élet stb. hogy felkapaszkodjunk a felfelé vezető út lépcsőin. Lhásza váz­ latos térképén öt ilyen szerepel.csupán fókuszálja a harmadik szem sugarait. aho­ gyan a röntgensugarakat egy képernyőre összpontosítják (és fluo­ reszkáló képet mutatnak). Ta­ lán a keresztények tényleg elhiszik. szimbólumok. hálóingben ücsörögnek majd egy felhőn és hárfázni tanulnak? Úgy . végtelen forgását szimbolizálja. mely arra vár. mi­ kor megszületünk. hátborzongató ez a hely. hogy ha (egy kisebbség tagjaiként) a másvilágba jutnak. de nem a felvilágosultak. mindössze a természeti törvényeket használjuk fel. A négyzet a szilárd földi alapot jelöli. Az egész a tibeti hitet szimbolizálja. Tibetben a természeti törvényeknek emlékműveket állítanak. Végül. lélegzetünk elakad. mi valóban hiszünk azokban a szörnyűséges poklokban. és belépünk a szellemi világba. a feszülettel vagy az ikonnal vet­ hetők egybe. ez az egyik városkapu.„Milyen nyugodt. hogy úgy gondolja. úgy. menjünk innen. hogy elhagyja az anyagi világot. Az „üveg". amelyeket a kerék ábrázol. A kristályjóslás egy kicsit más. A csörtettek. A csörtenek alakja mindig olyan. hogy megtanuljuk az újabb leckét. Tibetben mindenütt találhatók csörtenek.

akiket nem szeretünk. A telefont. amelyek aztán évek múltán helyesnek bizonyul­ tak. Mindezt az idő már bizonyította. melyek közül a legmagasabbat „az aranyfény birodalmának" (ősfény) nevezzük. és nagyon nagy kár. hogy ezt a tu­ dományt megfelelőképpen megvizsgálják. hanem olyan hit. hogy az asztrálsíkon mozogva akár alvás közben vagy a halál után találkozunk szeretteinkkel. A múltban túl sok dol­ got kigúnyoltak. a televíziót. ahova ak­ kor megyünk. és ilyen nem létezhet az aranyfény avagy ősfény birodalmában.131 tartjuk. mikor elhagyjuk a testet. és hogy a földön vár ránk a „nyár­ sonsütés és a kínzás". a repülést meg még sok egye­ bet. Ez nem spritiualizmus. . hogy a földön tanulunk. Biztosak va­ gyunk benne. mely szerint alvás közben vagy a halál után sza­ badon vándorolunk az asztálsíkokon. Nem találkozhatunk azokkal. melyek szintén testetlenek. mert velük harmóniá­ ban vagyunk. mert ez diszharmonikus állapot lenne. a rádiót. és ahol más entitásokkal találkozunk. A másvilág számunkra az a hely. hogy a nyugati kétkedés és materializmus megakadályozta.

Körülbelül három hónappal koráb­ ban Mingyar Dondup láma azt mondta: . Odakinn egész idő alatt rendőrszerzetesek őrködtek. mert a vizsga a születésnapomat köve­ tő napon kezdődött. le kellett vetkőznünk. mert ebből szigorú vizsga volt.és a matematikával. anatómiával.Nem kell annyit ismétel­ ni. senki sem engedett szerzetesek­ hez nem illő kísértésnek. egyre kevesebbet készültem. a magasságuk pedig úgy két és fél méter. Az elmúlt éveket intenzív tanulással töltöttem. két és fél­ szer három méteresek voltak. Légy nyugodt. mint amilyen most vagy. tibeti és kínai nyelvvel . Reggel hatkor tizenöt más jelölttel együtt megjelentem a vizsgateremben. Akkor a legfőbb vizsgáztató a vizsgaterem kis templomából zárt kőfülkékhez vezetett minket.Ifjúi elszántsággal a tanulásnak szenteltem magam. Elérkezett a nap. Előbb rövid istentiszteleten vet­ tünk részt. de még olyasmivel is. aztán. majd tiszta köntöst adtak.különös tekintettel a szépírásra . olyan nyugodt. átkutattak. ahol kell. vallásetiká­ val foglalkoztam. hogyan készülnek a füstölők. Mind133 . gyógyfüves orvoslással. Ezek kb. ez csak zűrzavart teremt a fejedben. hogy az agyunk megfelelő szellemi állapotba kerüljön. hogy meggyőződjenek róla. elsőre le akar­ tam vizsgázni. Kevés idő maradt játékra. a dzsúdóra mégis fordítottunk valamennyit. hogy miből állnak. és a tudás ott lesz. az egyetlen „játék"-ra. Ahogy közeledett a tizenkettedik születésnapom. Lobszang. Asztrológiával.

míg azt megválaszolja az ember. A szerzetes. Ahogy sötétedni kezdett. dobásokból és önuralomból. ahogyan találtuk a fülkéket. alaposan próbára teszi a tudást és az idegeket. hogy a tétellel foglalkozzunk. Saját tapasztalatból mondom. és -tizennégy órába telik. Leg­ alább dzsúdóból a legjobb eredménnyel vizsgáztam! De csakis gyerekkori képzésem miatt. lelakatolták és lepecsételték. amennyi a vizsga­ terembe bejutott. így annyi fényt kapott. de teát annyiszor kérhetünk. A cellának nem volt teteje. lépjünk be. Három nappal később. míg végül. a vizsgáztatók elé hívtak bennünket. semmilyen okból nem hagyhattuk el a helyünket. mert reggel ki kellett takarítanunk. a papírt és az első vizsgakérdéseket. Az írásbeli vizsga a hatodik nap éjszakájával ért véget. úgy kellett elhagynunk. Fokozatosan mindenki kiesett. A nap maradék része a miénk volt. Egész idő alatt a saját. Akkor lefeküdtünk és reggelig aludtunk. kizárólag korábbi képzésemnek és Cu-nak köszönhetően én maradtam egyedül. a kikérdezés egész nap tartott. Aztán otthagytak. külön fülkénkben kellett maradnunk. Másnap reggel mind a tizenhatunknak be kellett menni abba a szobába. Mindegyikünknek három másik jelölttel kellett megküzdenie. . amit pedig akkoriban brutálisnak és igazságtalannak tartottam. esésekből. Ez alkalommal azt vizsgálták. azt csináltunk. hogy háromszor egy nap ehetünk campát. mikor a dolgozatokat már kijaví­ tották. ahányszor csak akarunk. melynek egy témája van. kulcsolásból. amit akartunk. Az ajtót bezárták. megjelent egy szerzetes az ajtónál és elszedte a papírokat.innivalót hozta. és felszólítottak. Egyszerre egy növendék vizsgázott. és pirkadattól sötétedésig dolgoztunk.134 HARMADIK SZEM egyikünket egy-egy fülkéhez vittek. aki az enni. Hat napon keresztül minden áldott napra jutott egy tantárgy. ahol dzsúdózni tanultunk. Mikor már bent voltunk. A feltett kérdések gyenge pontjainkra vonatkoztak. A bukottakat hamar kirostál­ ták. hogy egy vizsgadolgozat. Kap­ tunk vajas teát és campát is. gyengeségeinket pedig feljegyezték. a szerzetesek a falon lévő kis csapóajtón keresztül bead­ ták az írószerszámokat. De még nem mehettünk el. közölte. milyen tudásra tettünk szert fojtogató fogásokból.

amit meste­ rem a legjobbnak tartott. joggal taníthatott. Ez tisztességes ajánlatnak tűnt nekem. és azt mondta. Mivel a Potala csak egy mérföldnyire volt. hogy a rájuk bízott üzenete­ ket követítsék. Azon a héten valamikor később.Jól csináltad. kissé túljátssza a „szerepét". Mingyar Dondup lámát egész idő alatt nem láttam. hogy olyan dolgokat tanulj. Lobszang. hogy láma lettem.halálán volt. . Most. A kimerültségtől lógott a nyelve és . azt gon­ doltam. Egyetértett vezetőmmel abban. amit pedig későbbi életedben létfontosságúnak fogsz találni.Sokkal jobb. Azt javasolta. de elleneztem. mosolygó arccal né­ zett rám: . „mert így rákényszerülsz. mert le fogsz vizsgázni. nagyobb szabadságra volt szükségem. hogy tizenhat éves koromban vizsgázzak. hogy minden tárgyból a legjobb lettem. ha tanulsz és a saját érdemeid alapján leszel lámává. Ez azt is jelen­ tette. A lista élén vagy. Izgatott örömöt jelentett számomra. az azutáni napon pedig kihirdették az eredményeket. trapák. ziháló hírnök érkezett az Ékességes üzenetével. mikor eljön az ideje.XI. hogy az én sikerem az övé is. hogy attól fogva lámának tekintenek engem. most értem kül­ dött és a szobájába hívott. hogy azonnal nyilvánítsanak lámának. milyen sebesen is jöttek és mennyi nehézséget kellett elviselniük. Velem együtt öten mentünk át. Ha már most lámastátusz­ ba kerülsz. elfogadtam.Fájdalmas te­ kintetem láttán magyarázni kezdett: . sok minden kimarad a tanulmányaidból. ami a lámastátusszal jár. vagyis orvospapok lettünk. hogy hangsúlyozzák. ahogyan csak akar­ tam. amelyeket máskülönben elkerülnél. amiért úgy ta­ nított. De beköltöz­ hetsz a mellettem lévő szobába. hogy kiheverjük a nehéz vizs­ gát. TRAPA 135 A következő nap pihenhettünk. hogy bárki. Az Ékességes gratulált a vizsgámhoz. Ahogy beléptem. hogy tanulmányaimban az osztály ne fogjon vissza. aki valamilyen szaktudással rendelkezett. hogy elismerésben részesül. és tudásod gyarapodni fog". s így olyan gyorsan haladhattam. Lámaruhát kezdtem hordani és megkaptam minden jogot és privilégiumot. A küldöncök mindig éltek színészi ké­ pességeikkel. Az apát úr külön beszámolót küldött a dalai lámának.látszó­ lag csupán! . .

Képzeld. hogy leestél egy szikláról . Képzeld. amikor ugráltál. Az emberke feszesen tartja az egyik combizmodat. és megbizonyosodjon róla. Egyik nap Mingyar Dondup láma bejött abba a szobába. . Lobszang. . sehol se erezz semmit. hogy az izmaidat húzkodják. jobb ha először hátán fekve tanulja az ember. hogy ne erezzed. végtagja­ id az eséstől behajlítva. sehol se maradjon feszesség vagy feszültség. a csuklód mellett a könyöködig. Az öreg Cu-ra gondoltam.Most magához . nem juthatsz előbbre a csendes elmélkedésben. Megmutatom. elég feszültnek látszol. ne legyen benne sem mozgás. folytatta: . Azt mondta. aztán fel a válladhoz. Addig izegtem-mozogtam. most képzeld azt. . hogy minden ember­ két elhívsz. igazi metafi­ zikai tanulmányokat folytatni. lábad apró emberkékkel van tele.Kezdd az ujjaiddal. Induljanak el a fejed felé.Nézd csak! Valakit a combodban felejtettél. összeroskadtál. mert az arcizmok csak akkor lazák. Szólj az emberkéknek. . sem feszültség. Most hagyd kicsit pihenni őket. minden izmod elernyedt. hogy először is feküdjek le. Képzeld el. Hagyd. Nehéz dolguk volt ma reggel.A földön fekve megpróbáltam ma­ gam elé képzelni az emberkéket.Most a karod következik .Na. amit mondott. Ki vele.Hirtelen megállt és rám mutatott: . a rela­ xáció tudománya volt: enélkül nem lehet semmilyen. hogy kezed. a szád kicsit nyitva.mondta. ki vele! .Miután idáig jutottam. amint belülről rángatja a lábujjaimat! De jó lesz megszabadulni tőle! Na. amit leghamarabb el kellett sajátítanom. sőt áll­ va is lehet lazítani. Mondd meg a kis emberkéknek. amíg nem lazítsz. Mind ott vannak? Biztos? Tapo­ gasd végig gondolatban. Rám nézett és így szólt: . Lobszang. A lábikrádra figyelj. hogy az agyad felfedezze a lábadat. . hogy a földön fekszel. Szólj az emberkéknek.136 HARMADIK SZEM Az egyik dolog. akik úgy mozgatnak téged. hogy induljanak felfelé. most csináld ugyanezt a lábszáraddal. mert bár ülve. hagyják a lábfejedet. ahol éppen néhány könyvet tanulmányoz­ tam. . hogy hagyják ma­ gukra az izmaidat. egy izom sincs működésben. biztosan jó csomó kis ember szorgoskodik ott. .Végre meg volt elégedve a lábammal. én hogyan csinálom.Lobszang.mondta. amíg abba a helyzetbe ke­ rültem.

Láthatóan elégedett volt a haladásommal. hogy lásd a feketeséget. Tanulhatsz abból. először a tested alsó részéből menjenek el. és rövid időn belül semmi megerőltetésbe sem kerül. hogy gondolataid megpróbálnak átugrani egyik oldalról a másikra. Nézzük. mint a lazí­ tást. és nehéznek tűn­ het. és egy má­ sodperc is elég rá. akik működtet­ nek. ne engedd. Valóban kép­ zeld el. Hunyorogsz.A re­ laxáció szempontjából talán a fej a legfontosabb rész. mindkét sarkában van egy feszes izom. mennyire érdektelenek. Akkor már laza a tested. . Figyelj. ha elengedted magad. ahogy a macskák lazítanak. minden erőlködés nélkül. senki sem tudja jobban csinálni. Vedd úgy. és azt. Mondd nekik. Mingyar Dondup láma ezeket mondta: . hogy szabadon folyjanak. hogy a tested lámakolostor. . jól teszik. Ez utóbbihoz azt a tanácsot kaptam. kérlek. mely zavarhatná a szemed. Képzeld el a semmi fekete négyzetét. TRAPA 137 a testhez érkezünk. hogy lazítsák el az izmaidat. fizikailag ellazultan. Elég hosszadalmas leírni az egész folyamatot. . valamennyi izmodat. sem enni. hozd vissza őket. Kövesd őket lassacskán és nézd meg. ha gyakorolnak eme sorok és az itt következő mentális módszer alapján. hogy miután kiengedtek minden izmot. Néhány átugrik.Kevés haszna van. Ez a módszer sosem mond csődöt. Gondolj a szerzetesekre. hogy egy kicsit másképp csináljam.XI. holott a relaxáció kis gyakorlattal könnyű dolog. Akkor állítsd meg a gondolatokat. Ahogy itt fek­ szel. hogy minden megereszkedjen. Akik idege­ sek a civilizációs gondoktól. hogy a testedet csak a külső bu­ rok tartsa egybe. Látni fogod. Szólj nekik. erősen nézd. Figyelj a szádra. Lobszang.Elfordult és kinézett a nyitott ablakon. akik feszítik benned az izmokat. és ugrasd át őket újra a fekete űrön. mint ők.A relaxáció leg­ kiválóbb képviselője odalent napozik. milyenek. mit tehetünk vele. Lazíts. de szellemileg feszült vagy. Menj utánuk. lazítsd el az izmokat mindkét oldalon! Most nem fogsz beszélni. Pedig nincs fény. Hagyják abba. könnyedén. szóval csak semmi feszültség. elernyedjen és megtalálja saját helyét. amit csinálnak és távozzanak. távozzanak. és élvezd a tökéletes szellemi és fizikai relaxációt. csukd le könnyedén a szemhéjadat. hogy a tudatod egy pillanatra el­ időzzön a gondolataidnál. hagyd. mert így szólt: .

Arra is használják ezt a módszert. mint azok. A láma. A dzsúdóhoz hozzátartozik. Tibetben. Helyes beszéd: amely során az ember kedves. aki tanított. A kis nyomás megbénítja az agyat. és mindennapos dolognak számított. nem szenvedett. a nyak megérintésével a másodperc törtrésze alatt tudat­ vesztést okozhatunk. hamarosan összeesne: az agyat és a tu­ datot mégsem pihentetik. tíz támadót tudott pillanatokon belül visszaverni és legyőzni.* Ezek a következők: Helyes szemlélet: olyan nézet és vélekedés. Nagyon szerette a dzsúdót. gyakran alkal­ maztuk ezt a fogást. Kevés gyakorlat kell hozzá. mint csinálni. Ha valaki néhány napon át pihenés nélkül járkálna. hogy tudni kell puhán esni. hogy felmondtuk a buddhizmus alappilléreit képező ún. akik megpró­ bálják éjjel-nappal működtetni a testüket. és igyekezett a lehető legérdekesebben tanítani. Velünk mindent megtettek. Középút összetevőit.138 HARMADIK SZEM Ezt megint csak nehezebb elmagyarázni. olyanok. Magas szinten tanítottak dzsúdózni. Sokan sosem kapcsolják ki a tudatukat és sosem állítják le gondolataikat. hogy egy három­ négy méteres falról csak úgy mulatságból leugorjunk. Mindenkinek szüksége van a lazításra. de ez felettébb helytelen felfogás.) (A szaklektor megjegy­ . figyelmes és igaz. mielőtt a másik ember tudná. Mint már be­ mutattam. de ár­ talmatlan. ahol nincsenek altatóorvosok. hogy a tuda­ tunkat kiképezzék. hogy mindjárt elveszíti az eszméletét. és valóban nagyon könnyű ügy. A „fojtófogás" vadnak és kegyetlennek tűnhet a nyugati gondolko­ dásmód számára. ha egy bonyolultabb foghúzáshoz készülőd­ tünk vagy csontokat illesztettünk össze. A beteg semmiről sem tu­ dott. zése. mert az az önuralom számára nagyon jó gyakorlat. * Nemes nyolcrétü útnak szokták n e v e z n i . Minden másnap azzal kezdtük a dszúdózást. mely mentes a káprázattól és a haszonleséstől. hogy az asztrálutazáshoz kiszabadítsák az ént a testből. Helyes vágy : ami által az embernek magasztos és méltó célja il­ letve érdemleges véleménye van. A képzésnek köszönhetően majdnem érzéketlenné váltunk az esésekkel szemben.

Korábban a szerzetesi viselkedés harminckét szabályának kellett engedelmeskednem. amikor a buddhizmus és a béke még nem érkezett el Tibetbe. Ha valamelyikünk vétett a fentiek ellen. de a Vashegy másik oldalán. Helyes elragadtatottság: olyan öröm. két gyönyörű parkra láttam. amit helyesnek tud. legnagyobb csalódásomra és ré­ mületemre az előírások száma százötvenháromra emelkedett. átlépjen a testén. aki be akar menni a templomba. Ott feküdt pirkadattól sötétedésig. Helyes élet: hogy ennek megfeleljen. Lámaként. a Khati Linga-ra és a Kalingcsu folyón keresztül a Dodpal Linga-ra. Kezár ki­ rály emlékére emeltek. Jól hangzott. vagyis az Ékszer Parkba. Helyes figyelem: abban áll. Közelebb. nem mozoghatott. rejtőzködnöm kellett. Láma lettem. de kelepcét is jelentett. Szintén alattunk. hogy mindenki. hogy az ember helyesen gondolko­ dik és megpróbál aszerint cselekedni. A nagy csörten a Drepungi úton terpeszkedik. mert senkinek sem szabad fentről lenézni a Mindentudóra. becsületessé és ön­ zetlenné teszi. az embernek vigyáznia kell. De kellemes volt fent üldögélni a tetőn és figyelni. hason kellett feküdnie a főtemplom bejárata előtt. és nem kapott sem enni. sem inni. Ez nagyon nagy szégyen volt. . Amikor így nézelődtem. ne sértsen meg más embereket vagy állatokat. A „Linga" parkot jelent. Egy az elitből. és ez utóbbiak­ nak megadja a jogot az életre. hogy a dalai láma megérkezik Norbu Linga-ba. aki azokban a háborús időkben élt.XI. és a város szívébe vezet. Északra a Nyugati kapu. Egy a „legkiválóbbak" közül. TRAPA 139 Helyes viselkedés: mely az embert békéssé. és már ez is fé­ lelmetesen soknak tűnt. amely elhalad Sö falu mellett. és a nyugati írásmódhoz legalábbis ez a szóalak áll legköze­ lebb. És Csakporiban egy bölcs láma egyetlenegy előírást sem szegett meg! Mintha a világ csupa tanulnivaló lett volna: azt gondoltam. majdnem a Csakpori lá­ bánál is állt egy csörten. mely az életrealitásokról és a felettes énről való meditálásból ered. a Pargo Kaling látványa tárult elém. amelyet egyik történelmi hősünk. szét fog durranni a fejem. Helyes törekvés : az embernek önuralommal kell rendelkeznie és állandóan képeznie kell magát.

amelynek aranyló kupoláira olyan tisztelettel néztem. amely olyan volt. a kéklő folyók. melyek át meg átkígyóznak a hegyláncok között a földeken. Nehézség? Akadt bőven. és a füstölők templomok körül kerengő ismerős szaga . de megérte.ezekből állt az életünk. Aztán ott volt még a közeli Potala. Minden közösségben vannak értetlenek és kishitűek: itt Csakporiban azonban valóban ők alkották a kisebbséget. sőt jóval többet. a ragyogó csörtenek. a i e s t ő i lá­ makolostorok és a megközelíthetetlen kőszirteken gubbasztó re­ meteodúk. mint amilyen Mingyar Dondup láma is volt. Teljes kárpótlást nyújtott. Akiknek egyetlen gondolata a „Béke". s benne a gondozott fák. és egy kicsit keletebbre a Csokang fénylő háztetői. ha olyan emberek mellé társulhattunk. Kárpótolt a gyönyörű zöldellő völgy. A többiek bajtársiassága. és hogy másokon segíthessenek. amilyet érdemes élni. de volt. ami kárpótoljon és örömöt okozzon.140 HARMADIK SZEM Munka? Rengeteget dolgoztunk. a szerzetesek durva jócimborasága. .

hogy legyen néhány napunk Trajerpában. Né­ hányan minimális felszereléssel előre siettünk. a jakok általában nyolc-tízet. és mindennap csapatokat küldtünk ki.Ebben az évben elmegyünk a gyógynövénygyűjtőkkel. Olyan sok tenni-. már fehér lovon lovagoltam. mielőtt a csapat megérkezik. az állatokat jól megrakva. hogy kutassák át a környéket gyógyfüvekért. Egy napon. a falnál gyülekeztek.rájuk vakáció és kaland vár. A jak-karaván lassabban jött utánunk.Két hétig mindenki rettenetesen elfoglalt volt. hogy megnézzük. 141 . hogy csapatunk kétszáz szerzetesből áll majd. . A tábort a régi Trajerpa kolostorban verjük fel.Röpültek a hetek. A lovak tizenöt­ húsz mérföldet tesznek meg naponta. Most már sokkal jobban belemerülhettem az okkult tanulmányok­ ba és speciális képzésben részesültem. Természetes lelőhelyükön sok hasznos dolgot megtudhatsz a gyógyfüvekről és bevezetünk a valódi sár­ kányrepülésbe is. Úgy volt. úgy hetven-nyolcvan kiló körüli terhet cipeltek. Akiknek a kolostorban kellett marad­ niuk. hogy könnyű tér­ nünk legyen csak és gyorsan odaérjünk. és az állatokat gondosan megvizsgáltuk. Új bőrtáskákat készítettünk.és terveznivaló volt. Nagyon kevés felszerelést vittünk magunkkal. A sátra­ kat rendbe hoztuk. tanulni. a régieket pedig kitisztítottuk. Augusztus végén nagy kiáltozások és lárma közepette elindultunk. és irigyen figyelték a többieket . augusztus ele­ jén vezetőm így szólt hozzám: . Mint láma. alkalmasak-e a hosszú útra.

az megfordult és így szólt: Szóval ő az? Nos. iz­ gatottan várták a Ihászai híreket és a szokásos ajándékokat. mert egyáltalán nem kedveltem a lovaglást.az éhség volt.ahogy általában . hogy közeledünk felfelé a hegyoldalon. Persze ekkorra már nem estem le a vágtató lóról sem. de legalább biztonságos volt. a tömeg szétnyílt és többé-kevésbé elnyelt. és arra gondoltam. Látták. de néhány perc múlva kiáltást hallottam: . nem láttam. Vezetőm egy idős apáttal beszélgetett. A folytonosan emelkedő terepből vég­ telen hegycsúcsok emelkedtek. hogy néhány valóban értékes kéziratot őriz a gyógyfüves gyógymódokról. az út végének gondo­ lata mindannyiunkat friss energiával töltött fel.142 HARMADIK SZEM Az előőrsben huszonheten voltunk. aki elsőként tette meg ezt a különös utat a Csangtang felföldre. mint sokan mások. amiket hoztunk. és az ott élő szerzetesek rengeteg vajas teát. A hegylábaknál lapos fennsíkok húzódtak. Nem volt egész bizonyos. Különös volt a táj erre. de mindkettő a legrégebbi tibeti kolostorok közül való volt.Lobszang. De engem legjobban a közeli fennsík izgatott. úgy látszott. Nem csak az önzetlenség hajtotta őket. hogy mi is történik. valóban nagyon örültünk. mintha csak Csakporiban lennénk. merre vagy? Válaszoltam. hogy elolvassam és kijegyzeteljem őket. de vitézségem ezzel véget ért. mindenki ismeri. Az üdvözlő tömeg elsöpörte tőlem. és különösen nekem. Lobszang. Mikor néhány nap múltán megérkeztünk a kolostorba. hogy vajon Csakpori tartozik e Trajerpa-hoz vagy fordítva. és ez ha kecses nem is. melyek egyre magasabbra és magasabbra hágnak. campát és zöldséget készítettek. Az út igen nehéz volt. Kése­ delem nélkül mindenki az ebédlő felé vette útját. csak ültem és kapaszkodtam. Készültem rá. és milyen fiatal is! Legnagyobb gondom . és még mielőtt felocsúdtam vol­ na. az a tíz ember. Sosem tudtam állni a nyeregben. teraszos kertekhez vagy talán inkább széles lépcsőkhöz hasonlítottak. ott leültünk és csendben ettünk. Mingyar Dondup lámát. ahonnan feleresztjük majd a sárkányt. Fellovagoltunk az udvarba. hogy újra csak teljesen egyedül vagyok a világ­ ban. nos. A templomépület lapos tetejéről füstölők sűrű" füstje szállt az ég felé. Trajerpa arról híres. A legtöbb láma ré­ gi barátokkal találkozott. . Tízen írták. Volt itt egy érdekes beszámoló is az első expedícióról.

ha valaki végiggondolja. Az egyik. mint egy óriási kagylókürt.hozták. ebben a szent épülete­ gyüttesben. de számomra ez az út főképp Mingyar Dondup láma és a gyógynövényszakértők gyakorlati út­ mutatását jelentette. Amerre a szem ellá­ tott. A hegyoldalba kapaszkodó lámakolostorban világos volt. Felettünk. A többi idő egészét a gyógynövénygyűjtésnek és a sárkányeregetésnek szenteltük. a sötét éjszakai égen élénk fénnyel ragyogtak a csillagok. Ez. és hallani lehetett. később nehezebb lett volna betartani a megszokott rendet. a föld zugainak beporozásához. mint láma. A nap elsüllyedt a távoli hegycsúcsok mögött. ahogy körülnéztem. a hegyoldal csapdába ejtette. fent. ke- . GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 143 Az alacsonyabb lépcsők közül néhányon sok gyógynövény ter­ mett. fojtott-tompa nyöszörgő bugással törjön elő. Sehol semmi fény. mert ilyen fa nem nő Tibetben. itt is megtartottuk az éjféli istentiszteletet. kis sárga bogyós növénynek csodálatos fájdalomcsillapító hatása volt. sehol egy teremtett lélek. amikor újra felhasználták. Eldugva. Alattunk a vidék fekete tónak látszott. már tudtam irá­ nyítani és felügyelni a munkájukat. A fenyőt messzi vidékről . mely istentiszteletre szólít. A sárkányépítéshez viszont ideálisnak tartották. és a legközelebbi alkalo­ mig. a mögöttem lévő lámakolostori épületekben fenyőlécek hevertek. Amint vé­ gigsöpört a lenti völgyön. hogy eltörne. könnyű és erős. Körülöttünk recsegtek-ropogtak a sziklák. és minket is sötétség vett körül. csak a sárká­ nyokra tudtam gondolni. az itteni zsombékos talaj jóval több nedvességet tudott fel­ szívni. ahogy a gyér növényzet között zizeg az esti szél. A szerzetesek és a fiúk összeszedték és kirakták száradni.XII. egy raktárban tárolták. A fegyelem Trajerpa-ban sem volt laza. De most. A sárkányeregetés után a fát átvizsgálták. és rendszeres időközökben a többit is. oda­ lent a földet bíbor árnyak borították. Olyan volt. megmozdultak. mint a tőzegmoha. Én. össze­ húzódtak a nappali hőség után. Napnyugtával az esti szél felerősödött. az emberépítő sárkányokra. kivéve itt. hogy az­ után nálunk. kemény ütéseket is kibír anélkül. majd a sziklák közötti hasadékokon keresztül mederbe terelte. Az öregek úgy mondták. a legbölcsebb megoldás volt: ha most lazí­ tunk. és hozzáfogott az istenek munkájához.talán Asszam-ból .

Pedig észre sem vettem. gyógyítsam a betegeiket. azt gondolja. Hirtelen új hang vegyült az erősödő szél zajába. azt. és segítsek a sebesültjeiken egy olyan háborúban. És tő­ lem azt várják. akik elfoglalják az országunkat. Lhásza és a lenti világ dolgairól beszélgettek. amikor a jak átér az Áhíta­ tos Földreborulás Hegygerincen. miért kellett. hogy megszálljanak bennünket? Mit tettünk mi. amely ismer minden állomást és megállóhelyet.és ezek a csillagok. Miért sóvárogtak más nemzetek a mi földünkre? Mi nem kívántunk mást. Köpenyüket lobogtatta a szél. ez a béke­ szerető ország. És szeretett lámánkról. Ahogy felnéztem a tetőre. csak ami a miénk. és minden­ ki elindult lefeküdni. előttem egész életem. Ezen az éjjelen túl izgatott voltam ahhoz. mint ahogy egy jak baktat a csapáson. melynek nem volt más célja.. De olyan sok mindent nem mondtak el. a dalai lámáról. Lassacskán megszűntek az élő hangok. Mégis úgy kellett to­ vább mennem. a templomi trombiták egy újabb nap végét jelezték. hogy a saját életmódunkat élhessük. hogy hagyjanak magunkra. valamennyi dalai láma leghatalmasabb inkarnációjáról. Olyan sokat tudtam róla. amit megjósoltak. Ismertem a jós­ latokat. miközben papi hivata­ lukat teljesítették. A jóslat Tibetről. miért akartak akkor mások meghódítani és leigázni minket? Mi csak annyit akartunk. miért. hogy azok közé menjek majd. a homályban szerzetesek sziluettjét láttam. a mennyei szoba fényei pedig átragyognak az ég kárpitjának ré­ sein . mint hogy szellemileg fejlődjön. érdemes volt.. hogy aludjak vagy hogy aludni akarjak. hogy elaludtam! Szerzeteshez nem illő gondolattal . Hirtelen a templomi dobok dobbanására ébredtem. mely még el sem kezdődött. a mellékes és a főbb mozzanatokat. és először megpillantja a szent várost.144 HARMADIK SZEM szár légiói Buddha szavára ledobták lándzsáikat a menny padlójá­ ra. A nap végét jelző hangokra lassan szétszóródtak. Fent a csillagok. tudja. A termekben és a templomokban szerzetesek verődtek össze kis csoportokban. Számunkra a trombitaszó azt jelentette. a bé­ ke hangulata áradt szét a kolostorban. amíg csak az ismert célhoz nem ér. és melynek mégis fáradhatatlanul tovább kell taposnia az utat. hol rossz a legelő. De talán. hogy éjfélig alhatunk. A hátamon feküdtem és ki­ néztem a kis ablakon.

hogy jól teszi. hogy azért jö­ vünk a földre. aznap érkeztek. amit megjövendöltek neked. amit megjósoltak nekem. Ha az ember iskolába jár. hogy az embernek nincsen szabad akarata. minden nehéznek és keserűnek látszik. Nehezen találtam meg. Hiszek abban. Ha­ sonlóképp az ember átautózhat Londonból Invernessbe. Tudja. így elkerülheti a rossz utakat. hasztalanok és céltalanok. hiszek a reinkarnációban.Ha elkerülhettem volna. ha az ember már láma? Na. nem biztos.történelem. akik szintén kábultak voltak. Bementünk a templomba és bekapcsolód­ tunk az istentiszteletbe. földrajz. Nehéz. lehet. számtan. és a leckék. nem jelentik azt. hogy jóslat hamis volt. hogy csatlakozzak a többiekhez. Nemegyszer kérdezték tőlem: . amelyeken átvezet az útja. hogy sóhajtozunk a jó öreg iskola után. látja. már az elkerülhető­ ség puszta ténye is azt bizonyította volna. nem pedig mást.„Ha ismerted az összes kelep­ cét és nehézséget. Bár megteheti. honnan indul és mi a célpontja. Messze nem. előkészül és lassabban vezet. Kibo­ torkáltam. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 145 feltámolyogtam. melyeket meg kell tanulnunk. Buddhista vagyok. amíg diákok vagyunk. mert a hirtelen ébredéstől erőszakot tettem a gondolataimon. és szerez egy útikalauzt valamelyik szer­ vezettől. vagy akármi más .unalmasak. a nyakken­ dőt. Ha veszi magának a fáradságot. vagy ahol nem tudja elke­ rülni őket. Az ember mondjuk el akar menni Dardzsilingből Washingtonba. Az élettel is ez a helyzet. hogy tanuljunk. Éjfél van? Sosem ébredek fel már? Remélem azért nem bukok fel a lépcsőkön. miért nem próbál­ tad elkerülni őket?" A legkézenfekvőbb válasz így hangzik: .XII. így van ez a jóslatokkal is. hogy feltesszük a jelvényt. Vagy olyan büszkék leszünk rá. netán még egy megkülönböztető színt is a szerzetesi ruhára. hogy kikerüli ezeket. Jaj. Aztán később. hogy megnézzen egy térképet. miközben az alvástól elgémberedett kezemmel a köntösöm után nyúltam. bennünket tesznek próbára. de hideg van itt! Kétszázötvenhárom szabálynak kell engedelmes­ kedni. keserű. Nem mindig érdemes a kellemes és a könnyű úton járni. hogy vannak bizonyos helyek. az egyiket már meg is szegtem. A bölcs autós megnézi a térképet. A jóslatok valószínűségek. mert utazása esetleg hosszabb vagy költségesebb lesz. így tűnik legalábbis. ha már befejeztük. . Az órák .

146

HARMADIK SZEM

De mikor elhagyjuk a földi iskolát, meglehet, büszkeséggel hord­ juk a jelvényét. Én természetesen azt remélem, gondtalanul vise­ lem majd fejem fölött a dicsfényt! Félek talán? Egy buddhista sem fél. A halál pusztán abból áll, hogy elhagyjuk a régi, üres héjat és újjászületünk egy jobb világba. Virradatkor mindenki fent volt már és alig várta, hogy elindul­ jon. Az idősebbek találkozni akartak azokkal, akikkel előző este nem találkoztak. Én már borzasztóan szerettem volna látni az em­ berreptető sárkányokat, melyekről olyan sokat hallottam. Körbe­ vittek minket a kolostoron, hogy tudjuk az utat. Fent a magas tetőn megnéztük a felettünk tornyosuló hegycsúcsokat és lepillantottunk a félelmetes szakadékokba. Messzebb megduzzadt, sárga folyamot láttam, vize tele volt agyaghordalékkal. A közelebbi folyók ég­ színkék víztükre lágyan fodrozódott. A csendes pillanatokban hal­ lottam a mögöttünk csordogáló csermely vidám csobogását, ahogy sebesen szalad le a hegyoldalon, hogy mihamarabb leérjen és csatlakozzon a többi folyóhoz, melyek Indiában a hatalmas Brahmaputrába folynak, később a Gangeszbe, majd pedig a Bengáli öbölbe ömlenek. A nap felkelt a hegyek fölött, és a reggeli csípős hideg hamarosan eltűnt a levegőből. A távolban egy magányos ke­ selyű körözött, reggeli eleséget keresett. Mellettem egy tekintélyes láma a vidék főbb jellegzetességeit mutatta. „Tekintélyes"... az voltam, mert a szeretett Mingyar Dondup láma védencének számí­ tottam, de azért is, mert rendelkeztem a „harmadik szemmel", és mert inkarnációnak, vagy ahogy mi mondjuk, trülku-nak bizonyul­ tam. Az inkarnáció felismerésének rövid részletei talán érdekelnek néhány olvasót. A szülők kisfiúk viselkedéséből pl. úgy gondolják, hogy a gyerek többet tud a szokásosnál, vagy olyan „emlékei" vannak, melyek köznapi módon nem magyarázhatók. Felkeresik a helyi lámakolostor apátját, hogy jelöljön ki egy bizottságot, mely megvizsgálja a gyereket. Elkészítik az előző élet horoszkópjait, és megnézik, hogy vannak-e bizonyos különös jelek a fiúcska testén: a kezén, a lapockáján, és a lábán. Ha meglelték a jeleket, azt kutat­ ják, vajon ki lehetett előző életében. Előfordul, hogy néhány láma felismeri (mint ahogy velem történt) és ilyenkor maradt egypár

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

147

személyes darab utána, mely hozzáférhető". Ezeket megkeresik, hozzátesznek még néhányat, amely ugyanúgy néz ki, és a kisfiú­ nak fel kell ismernie az előző életéből származó összes, talán ki­ lenc tárgyat. Hároméves korában már képesnek kell lennie erre. Egy hároméves gyerek még túl kicsi ahhoz, hogy szülei úgy befolyásolhassák például, hogy előre lefestik a szóban forgó tár­ gyakat. Tulajdonképpen a legkevésbé sem baj, ha elmondják, ho­ gyan viselkedjen. Nincsenek jelen, mikor a választásra sor kerül, és a fiúnak megközelítőleg harminc közül kilenc dolgot kell azo­ nosítania. Ha két hibát ejt, megbukott a próbán. Ha sikerrel jár, élő megtestesülésként nevelik, és tanulásra buzdítják. A gyermek he­ tedik születésnapján felolvassák a jövőjére vonatkozó jóslatokat. Azt gondolják, teljesen felfogja - megérti, amit mondanak neki, és azt is, amit a jövendölés magában rejt. Saját tapasztalatból tudom, nem érti meg. Semmi kétség, a „tiszteletre méltó" lámának mindez megfor­ dult a fejében, amint a vidék sajátosságait mutatta. Odaát, a víze­ séstől jobbra volt egy nagyon jó hely, ahol noilme-tangereí lehetett gyűjteni, amelynek levét tyúkszemek és szemölcsök eltávolítására, illetve a vízkór és a sárgaság enyhítésére használják. Amott, abban a kis tóban Polygonum hydropipert lehet szedni, tövises és rózsa­ szín virágos növényt, amely a víz alatt nő. A leveleket reumatikus fájdalmakra használtuk, és a kolera gyógyítására. Itt a közönséges füveket gyűjtöttük, csak a felföldeken teremtek ritka fajták. Sokan érdeklődnek a gyógyfüvek iránt, ezért részletezek néhány gyakori típust, és leírom, mire használják. Csak latin nevüket ismerem, így inkább ezeket adom meg. Allium sativum: nagyon jó antiszeptikus hatású, asztmára és más mellkasi panaszokra is használják. Egy másik kiváló fertőtle­ nítő gyógyszer, amit azonban csak kis dózisokban adagolnak, a Balsamodendron myrrha. Ez különösen a fogínyre és a száj nyál­ kahártyáira van jótékony hatással. Ha beveszik, hisztériát okozhat. Volt egy magasszárú növény krémszínű virágokkal, amelynek a le­ ve elijesztette a rovarokat a csípéstől. A latin neve Becconia cordaía.Talán a rovarok tudták a nevét, és az riasztotta őket! Volt egy olyan növény is, mely pupillatágításra szolgált. Az Ephedra sinica

148

HARMADIK SZEM

hatása hasonlít az atropinéhoz, és amellett, hogy Tibetben az aszt­ ma kezelésére leginkább ezt alkalmazzák, nagyon hatásos az ala­ csony vérnyomásra is. A szárított, majd porrá tört ágakat és gyöke­ reket használtuk. A kolera a fekélyek szaga miatt gyakran igen kellemetlen volt a betegnek és az orvosnak egyaránt. A Ligusticum levisticum meg­ szüntette a szagot. Külön megjegyzés a hölgyek számára: a kínai­ ak a Hibiscus rosa-sinensis szirmaival feketítik a szemöldöküket, de a cipőiket is! Mi felfőzzük a leveleket, folyékony oldatot készí­ tünk belőlük, melyet lázas betegek testének hűtésére használunk. Újra a hölgyeknek: a Lilium tigrinum valóban gyógyítja a petefészek-neuralgiát, míg a Flacourtia indica levelei segítenek abban, hogy a „sajátos" női panaszok legtöbbjén túljussanak. A Sumach rhus csoportban a verneciferából a kínaiak és a japá­ nok lakkot készítenek. Mi a glabrát cukorbaj, az aromaticál bőr­ betegségek, vizelési panaszok és ciszták esetén használtuk. A hólyagfekélyek kezelésére szolgáló másik igen hatásos összehúzószert az Arctesaphylos uva ursi leveleiből nyertük. A kínaiak job­ ban szeretik a Bignonia grandiflorát, a levelekből általános célra állítanak elő összehúzószert. A későbbiek során, a fogolytáborok­ ban a Polygonum bistortái valóban nagyon hasznosnak találtam a vérhasra, Tibetben is arra használtuk. A hölgyek, akik elővigyázatlanul szerettek, gyakran hasznát vették a Polygonum erectumból előállított adstringensnek: nagyon hatásos módszer, ha valaki el akar vetélni. Azokra, akik megégtek, „új bőrt" illesztünk. A Siegesbeckia orientális kb. 120 centiméter magas növény, sárga virágai vannak. A leve, amit sérülésekre és égési sebekre rakunk, úgy működik, mint a kollodium. Ha beve­ szik, hasonló hatású a kamillához. A sérülések okozta vérzést Piper augustifoliummal csillapítottuk. A szív alakú levelek alsó ré­ sze a legjobb erre a célra. Az előzőekben felsoroltak igen elterjedt gyógynövények, a többieknek nemigen van latin nevük, mert a nyugati világban, ahol ezeket az elnevezéseket adományozzák, nem ismertek. Csupán azért említem őket, hogy jelezzem, tudtunk valamit a gyógyfüves gyógyításról!

XII. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK

149

Nagyon kedvező helyen álltunk, és ahogy a ragyogó, napsüté­ ses reggelen végignéztünk a vidéken, jól láttuk a völgyeket és rej­ tett helyeket, ahol a füvek nőttek. Amint távolabbra tekintettünk, a vidék egyre sivárabb és sivárabb lett. Megtudtam, hogy annak a hegycsúcsnak a másik oldala, amelyre kolostor épült, valóban na­ gyon száraz terület. Mindezt magam is meglátom majd, mikor a hét vége felé magasra szállok a sárkánnyal. Valamivel később Mingyar Dondup láma hivatott, és azt mond­ ta: - Gyere Lobszang, elmegyünk azokkal, akik megszemlélik a sárkány felszállóhelyét. Ez a te nagy napod lesz! - Több se kellett nekem, indulásra készen felugrottam. Lent a főbejáratnál egy cso­ port vörösköpenyes szerzetes várt ránk, együtt mentünk le a lép­ csőn, majd végig a szeles fennsíkon. Itt fent alig volt növényzet, a kemény kőpárkányt föld fedte. Néhány elszórt bokor kapaszkodott a sziklákba, mintha csak félne, hogy lecsúszik a szikla szélén és beesik a szakadékba. Felettünk, a lámakolostor tetején az imazászlók keményen és mereven állták a szelet, a rudak, ahogyan évszázadok óta, minden egyes széllökés­ nél recsegtek-ropogtak és nyöszörögtek, de kitartottak. Mellettünk tétován elcsoszogott egy kis novícius. A szél akár a füstöt, felkap­ ta a port, amit a csizmája felvert. A hosszú fennsík egyik sziklás pereme felé mentünk, ahonnan a hegycsúcs finoman ívelt a magas­ ba. A köpenyünk a hátunkra tapadt, elöl fel-feltornyosult a szél­ ben, mely lökött előre és előre. Nehéz volt nem szaladni... A pe­ remtől úgy hét-nyolcszáz méterre volt egy hasadék a földben, amelyből a szél viharos erővel tört fel, időnként mint sebes nyila­ kat, kis köveket és zuzmódarabokat repített a levegőbe. A lenti völgyön átsöprő szelet a sziklaalakzatok csapdába ejtették, de mi­ vel nem tudott könnyen kijutni, felgyülemlett és a töréseken ke­ resztül nagy nyomással felfelé tódult, míg végül süvöltő erővel ki­ szabadult a fennsíkra. Néha, az orkánok idején - mondták - úgy üvöltött, mint a legmélyebb veremből menekülő és áldozatra leső démonok. A hasadékban áramló viharos szél megváltoztatta a nyo­ mást a sziklarésekben, hol magasabban, hol mélyebben fütyült.. Most azonban, ezen a reggelen a légáramlás egyenletes volt. Mégis jól el tudtam képzelni azokat a történeteket, amelyeket kis-

150

HARMADIK SZEM

fiúkról meséltek, akik erős széllökésbe kerülve lerepültek a lábuk­ ról, egyenesen fel a levegőbe, majd hatszáz méter zuhanás után le­ estek a hasadék alján lévő sziklákra. Sárkányeregetésre azonban kiváló volt ez a hely , mert a szél olyan erősen fújt, hogy egyene­ sen a magasba emelte a sárkányt. Kis modelleken (hasonlítottak azokra, melyeket otthon reptettem gyerekkoromban) megmutatták, hogyan. Meglepő volt, hogy még a legkisebb játéksárkány is fel­ húzza annak az embernek a karját, aki a kötelet tartja. Végigvezettek bennünket a kőpárkány mentén, és egy igen ta­ pasztalt láma megmutatta az elkerülendő veszélyeket, a csúcsokat, amelyeknél csalóka bukószelekre lehet számítani. Megtudtuk, hogy minden sárkánylovas magával visz egy követ, amelyhez egy imádsággal telerótt selyem khata-t erősítettek, hogy a levegő istenei áldják meg a sálat, illetve birodalmuk új látogatóját. Mikor megfelelő magasságba kerül, a követ odadobják a „szélnek". Az­ tán, ahogy a selyem kitekeredik, a szél istenei - ezt remélték - el­ olvassák az imát és minden bajtól megvédelmezik az egekbe merészkedőt. Visszamentünk a kolostorba, ahol nagy sürgés-forgás kezdő­ dött, kihoztuk a sárkány összeszereléséhez szükséges anyagokat. Mindent gondosan átnéztek. A fenyőléceket két-három centiméte­ renként ellenőrizték, hogy megbizonyosodjanak róla, nincsenek elrepedve vagy megsérülve. A selymet, amellyel a sárkányt borí­ tották, kigöngyölték egy tiszta és sima földdarabra. A szerzetesek négykézlábra ereszkedve gondosan átvizsgáltak és megszemléltek minden egyes négyzetmétert. Elégedettek voltak az eredménnyel, így hát a keretet összerakták. Ez a sárkány doboz formájú volt, a négyzetes oldala kb. két és félszer két és fél -, a hosszúsága három méter. A két „vízszintes" oldalból egy-egy kb. két és fél méteres szárny állt ki. A szárnyak alá, hogy csússzanak, és hogy a fel- és leszálláskor védve legyenek, félkör alakúra hajlított bambuszrudakat erősítettek. A sárkány megerősített „padlózatánál" volt egy hosszú bambuszrúd, amely mint a tibeti csizmák, felfelé elvéko­ nyodott. Ez a sajátos rúd olyan vastag volt, mint a csuklóm, és úgy volt kimerevítve, hogy a selyem még akkor se érjen a talajhoz, ha a sárkány a földön áll, mert a talpfa és a szárny védők ezt megaka-

ahogyan csak bírtunk. kivéve azokat. három méterre a köté­ len. Ez alkalommal könnye­ dén elbírt három felnőttet. és mögöttünk a sárkánnyal olyan gyorsan futottunk. Lejött. a két szerzetes pedig megfogta a szárnyainál. A sárkánymester erősen figyelt. hogy a sárkány kikerülje a felszálló légáramlatot. mikor a felszálló áramlat felé kerül. felmászott kb. és azt mondta. Mind el­ jöttünk a felszállópályáról.az volt a dolguk. A szerzetesek újra keményen megharcoltak azért. Két szerzetes felszedte a sárkányt és a fennsík végére vitte. Ismét be­ húzták a kötelet. bár az égi szabadság után láthatóan vonakodott leszállni. Jelzésére gyors futásba kezdtünk. egy csapat szerze­ tes tartottuk és húztuk a kötelet. aztán újra kipróbáltuk a sárkányt. A sziklahasadékból elő­ törő szél belekapott. Először ki kellett próbálni: lovak helyett mi. A sár­ kánymester elégedett volt. és a sárkány mint egy hatalmas madár. Leszedtük a szárnyakat. a szerzetesek tehát behúzták a kötelet. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 151 dályozzák. mikor földet ér. Szorosan fogták. hogy a sár­ kány ne szálljon el. és egy kicsit eltérő szögben vissza­ raktuk. A sárkánymester utasítására mindenütt kifeszítettük a selymet.XII. épp a talpfa elé ért. hogy ellenőrizze a felhajtóerőt. Vékonynak tűnt. és hamarosan kieresztették. A szárnyak alá egy V alakzatot erősítet­ tek. amely ide-oda dobálta és himbálta az örvényeiben. Egy másik követte. Furcsa dolgok . A jakszőr kötél láttán egyáltalán nem voltam valami boldog. és majdnem felemelte a kisfiút is. Jó néhányan kellettek hozzá. hogy megtámasszák a sár­ kányt. A kötelet kezelő szerzetesek nagyon gyakorlottak voltak. míg végre átemelték a felszálló légáramon. hogy egy harmadik társuk is elférjen. kis faékeket vertünk a rudak hasított végeibe. A sárkánymester kevesellte. akkor úgy helyezkedtek. és a sárkány a kővel együtt felugrott a levegőbe. A széláram két felnőttet és egy fiút bírt el. hogy megfog­ ják és keresztülvonszolják rajta. hogy egyre magasabbra és ma­ gasabbra emelkedjen. Puhán surrogva megállt. Sok küszködésbe került. hogy szorosan tart­ sanak. és az egyik szerzetes a de­ reka köré gyűrve a köpenyét. most már kipóbálhatjuk egy embernyi súlyú kővel. akik a kötélen voltak és még két szerzetest . a leve­ gőbe szökellt. három felnőttre nem volt elegendő ereje.

Kész vagyok. lépj le a V-be. A kereten halvány remegés futott át.Te jössz. hol kieresztették a sárkányt. nem tartottam sokra a sárkányre­ pülést. a sárkány hirte- ." De aztán igaz. Az egyik tapasztalt lá­ ma megszólított: . Nagyon fi­ gyelj engem. Elengedte. Mikor már harminc méterrel felet­ tünk. és ülj a kö­ tél megvastagított részére. az asztrológusok tévednének. Fokozatosan lejjebb és lejjebb jött. összekulcsoltam a kezem a keresztrúd mögött .Sosem voltam még kevésbé készen. a láma le­ csúsztatta a kötelet a V-hez.Veszélyes.Odavezetett az ászokfához: . és hat-nyolcszáz méterre a sziklák felett repült. hogy behúz­ zák. . Az idő mozdulat­ lannak tűnt. Mutasd meg. vágtára ösztökélték őket. Most felrepülök.és megszólaltam: . Őszintén szólva alig álltam a lábamon! A hangom sem volt valami meggyőző. a sárkány lágyan előrelendült. az a legbiztonságosabb. ahogy ráléptem a talpfára. Ez alkalommal a lovakat a kötélhez fogták. beért a légáramlatba. ahol hintázva ült. és felemelkedett. három méter magasságból ugorj le. Leszállásnál két és fél. ahogyan néztem és elképzeltem magam benne. aztán te jössz. Mikor már a levegőben vagy. Odamentem. hogy csak nagyon kevéssé. hogy még jobban felemelkedjen. A lovak vágtába kezdtek. . harminc. himbálódzott és tekergő­ zött. Lobszang.Figyeld meg. hogy átértem . „Bolond egy ötlet . az emberek hozzáláttak. Egyre magasabban szállt. szaltózott egyet. Megfordult és azt mond­ ta: . a kötél halálos lassúsággal feszült meg. ahogy a sárkányok általában. Mikor a láma jelzésképpen ke­ ményen belerúgott a kötélbe. megfigyelhetsz. a szerzetesek hol meghúzták. Ahogy föl­ det ért. Ha meghalnék.épp.152 HARMADIK SZEM történtek a gyomrommal. Hatvan méter. Kulcsold át mindkét karoddal a keresztrudat. így ér véget egy ígéretes pálya! Visszatérek az imádságokhoz és a füvekhez. mégis megnyugtattam magam valamennyire a rám vonatkozó jóslatokkal. majd talpra állt. de korántsem álltam olyan biztosan a lábamon.Előbb én megyek fel. hogy elérkezett az idő.gondoltam. mint ahogy szerettem volna. Lehozták és visszavitték a starthoz. hogyan teszem rá a lábam erre a fára. mit tudsz! Most. . a láma a kezével kapaszkodva lógott lefelé a kötélen. A láma jelzéseire. és ekkorát sosem tévednek! A sár­ kány közben visszaért a startpontra.

GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 153 len megbillent. a szurdokban a kis patak buborékolva folytatta útját. vagy talán még ma­ gasabban. mint aki az istenekkel találkozik. A V- . szegény földhözragadt halandóknak keservesen kell küszködni és harcolni. Nyitott szemmel olyan cso­ dálatos volt a látvány. majdnem leestem. megtanulhassuk a leckét és végül béké­ ben távozhassunk. Egy hirtelen lökés és billenés. hogy szükség esetén tudjam. A hegygerin­ cen túl. amelyből zarándokok isznak. Lenéztem. sok-sok mérfölddel arrébb. ezért újra felnéztem. és óvatosan kinyitottam a szemem.Jaj! Rosszul szállok fel az asztrálsíkra .XII. mert lefelé húztak engem. hol is vagyok pontosan. himbálódzott és meg-megbillent. Életem­ ben először voltam több száz méter magasan. hogy rögtön teljesen felkavarodik. s arra gondoltam. hogy kifeszítsék. Néhány száz méterrel alacsonyab­ ban. lógva. Megújuló tiltakozás a gyomromból . Felettem a sárkány kecsesen ugrándo­ zott és pukedlizett a kóbor szélörvényekben. De a sokktól újra becsuktam.attól féltem. Harminc méterre vagy még magasabban repültem a föld fölött. szállt egyre magasabbra. nekünk pedig. . hogy az istenek a mennyekben játszanak. a szerzetesek kis pirosbama pöttyöknek látszottak. hogy a gyom­ romat a hegycsúcson hagytam. most először. hogy elfelejtkeztem a szorongásról és azóta sem szenvedtem tőle! A sárkány ugrándozott. „Ez az utolsó percem a földön"gondoltam. Hirtelen eszembe öt­ lött. Aztán nőni kezd­ tek. s úgy éreztem ma­ gam.gondoltam. majd megnő. Akkor azonban a sárkány őrülten imbolyogni kezdett. hogy életben maradjunk. megrepe­ dezett földet. becsuktam a szemem: ugyan minek is nézzek bárho­ va? A szörnyű himbálódzásoktól és dobálódzástól gyomrom is vészjósló táncba kezdett. Én most felemelkedtem szülőhelye fölé. segít megduzzasztani a Bengáli-öböl szent vizét. Messze a lemenő nap sugarai megérintették és beara­ nyozták egy távoli tó vizét. a távolban láttam a zöldesbarna. Kibogoztam a karom. ülő helyzetbe pottyantam. az jutott eszembe. időemésztette. végül. keresztbe tett kezemet és lábamat a kötél köré fontam és lecsúsztam. de szállt. így a lentiek gyorsabban húzták. Ideföntről a kis patak igen fontosának látszott: tovább­ csörgedezik. hogy elfelejtettem lecsúszni a V-hez! Egész idő alatt a talpfán álltam.

Felszállt a levegőbe. jobban csinálta ná­ lam. ezeröt­ száz méterre alattunk. lecsúsztam a V-hez. és én újból felszálltam. A szegény fickó azonban. és minden ko­ rok legjobb „pilótájának" tartotta magát.gondoltam. hat méterre volt csak. . Egyik kezével sikerült megkapaszkodnia a hát­ só keresztmerevítőbe. és másodpercekig így lógott. nem vesztegethettem tovább az időt. nem tudott tovább csimpaszkodni. hogy akkor a kötél megrántásával magasságot nyer­ tem. felegyenesedett. az állandó dicsekvés miatt nem sze­ rették. de annyira nem. mi­ kor harminc méternyire volt a földtől. elengedtem. A föld már kb. Eszembe jutott az incidens a paraszt házával és ajakürülék­ kel. hogy nem sérült-e meg. Felnéztem. arca zöldes árnyalatúvá vált: alapo­ san megviselte a repülés. meglehetősen öntelt volt. hogy a másik kezével hiába hadonászik. hogy meglelje a testet. hogy egy kis csapat lefelé mászik a hegyoldalon. hogy elkapjon valamit. megragadtam a kö­ telet. le a mélységbe. hogy lecsusszant volna a Vhez. talán százötven méter magasra.Ezt meg kell beszélnem a mesteremmel . . A következőnek egy fiatal szerzetes repült. A szerzetes. s lebukfencezett . aztán megint te kerülsz sorra. s a földet markolászta. Ez alkalommal. rosszul lépett és kiesett a sárkány farkánál.Fiatalem­ ber! . Ahelyett. megvizsgálták. has­ ra esett.egyik szikláról a másikra. A köpenye verdesett és lobogott mint egy vérvörös felhő. bemászott a dobozba. és ezzel egy kicsit a sárkány emelkedé­ sén is. és rájöttem. hogy a repülést félbeszakítsák. Magam alatt láttam. és puhán a földre estem. Az elmúlt három évben részt vett a túrákon. és amikor a sárkány úgy két és fél méternyire lehetett a föld­ től. Akkor a sárkány rándult egy nagyot. Jó. hogy késlekedés nélkül a V-hez csússzon. nem felejtette el. hogy eszedbe jutott és elérted a V-t. amely pépes vörös masszaként terült szét a sziklá­ kon.154 HARMADIK SZEM nek ütköztem. A sárkányt lehúzták. meg az.ez szép teljesítmény volt. máskülönben eltört volna mindkét lábad. . aki harmadiknak jött a sor­ ban. Ez az esemény kicsit megzavarta a folytatást. Láttuk. majdnem félbevágott. Most hagyjuk a többieket. bár landoláskor tökéletesen ért földet. hogy az ember a dobozban állva vál­ toztatni tud a testhelyzetén. szakoztam. hadd próbálkozzanak.mondta a sárkánymester .

és ott a tartórúd. Körülbelül húsz mérföldet re­ pült. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 155 Abban a percben úgy éreztem. abban a raktárban. most is ő tanít. és megnézzük.Igen. a famunkát befejeztük rajta. Mozdulatlan ültem. ezzel pedig egy kicsit szabályoz­ hatnánk az emelkedést.De igen . Mingyar Dondup láma odarohant: . Olyan gyorsan és vá­ ratlanul jött az egész. ez itt egy olyan sárkány.válaszoltam. Az épület végében tartjuk. A beszélgetés alatt bejött Mingyar Dondup láma is. én három méternél kiugrottam. mire egy utolsó rántás után rám bo­ rult. mit mondanak a csillagok. az­ tán bevitt a szobájába.Ez enyhén szól­ va eufémizmusként hatott. Ahogy elfog­ laltam a helyem. Ott ültem a köves földön.Ha lenne itt keresztben egy merevítő. senkit sem kell megkér­ dezned. zuhanok. Lobszang. hogy majdnem leestem. Az est közeledtével. A sárkány lejjebb ereszkedett. elmerülve a gondolataimban. mint amilyet ki­ gondoltál.Láma vagy saját jogon. Itt a merevítő keresztben.mondtam. . Van már egy készen. . mivel legalább 130 kilót nyomott. megsérültem. Nem találtam senkit. A puffanó dobok az éjféli istentiszteletre hívtak. A sárkánymester ott maradt még a sárkány elszállításánál. Azóta hozzá se nyúltunk eh­ hez a típushoz. a többiek azt hitték.Én . a füstfelhőből ki- . . amelyet nem használunk. aztán a hegyoldalnak ütközött. de ki próbálná ki? .Megcsináljuk ma a horoszkópodat Lobszang. óriási figura lopakodott felém. A sárkánymester meghallotta: . Mingyar Dondup láma tanított mindenre. és a kürtőből felszálló lég­ áram majdnem teljesen megszűnt. amit tudok.XII. Lent a szerzetesek szörnyen húzták a kötelet. szóval övé az utolsó szó. aki kipróbálná. . Ha a mesterem megengedné. ráállhatnánk és finoman változtathatnánk a doboz szögét. egy ember volt benne. Na most. igazad van. . ahol különféle kis sárkánymodellek sora­ koztak. fia­ talember. és a sziklák lehűlé­ sével a völgyben meggyengült a szél. nyakam körül a doboz selyemfene­ ke. Most azt mond­ ta: .Egy másik láma mosolyogva felém for­ dult: . Az egyik hosszúkás alakú valamelyest egy megnyújtott madárra emlékeztetett.Évekkel ezelőtt egy szikláról indítottuk az eredetijét.hangzott a válaszom. én meg kissé túlsúlyos vagyok.

a tibeti Halottaskönyvből. melyet azért a szerzetesért tar­ tottak. Nagyon fi­ gyeltünk az artikulációra. a fiatalabbak magas hangun­ kon. Kumphela szerzetes vándorló szelleme. Ó! Kumphela szerzetes vándorló szelleme. a kolostori fegyelem mérhető az éneklés tisztaságával és a zene pontosságával.Itt a templomban. A tibeti zenét nyugatiaknak nehéz követni: hajlításokból áll. minden két sor egymással szemben. és miként juss el a Nagy Realitáshoz. ahol a falakra olyan gyönyörű szentké­ peket festettek. ki ma elhagyta az evilági életet! Ne vándorolj közöt­ tünk. akár egy élő Buddha-szobor. mert úgy véltük. Először a szo­ kásos istentisztelet kezdődött. mindegyikünk olyan volt. A sárkánymester volt az. aki elhagyta evilági éle­ tét. hogy vezessen. a nagyobb hajlítások mellé kisebbeket illesztenek. Akik rögtönözni akarnak. Kumpheláé.suttogta. egyes részeket dobve­ rés kísért vagy édeshangú csengettyűink csilingelése. . azért gyújtjuk e füstölőt. az idősebb szerzetesek pedig nagyon mély basszus hangjukon ." Hívtuk a szellemet. . miként juss át az Elveszett Birodalmon. hogy beálljak a sárkánytestbe és bizonyos mértékig megpróbáljam szabá­ lyozni az emelkedést. Mikor a szokásos istentisztelet véget ért. mert ma eltávoztál tőlünk. Lerajzoljuk a hang emelkedését és esését. aki aznap meghalt. huszonöt-harminc centiméterre lehettünk a földtől.motyogta. . . Ha nem hivalkodott volna. . lótuszülésben ültünk. Kettes so­ rokban ültünk. a zenei tudása és mély hangja miatt választott karvezető énekelte az első részeket. kb.feleltem.Jól van . ez­ után kezdődött a halotti szertartás. A emelvényen ülő karvezető recitáló hangon elmondott egy részt a Bardo Thödolból. hogy útmutatót kapj. hogy jöjjön. Az adott jelre újra összegyűltünk. .Holnapután repülhetek ve­ le. „Ó. mi. mindegyik végén alacsonyabb és alacsonyabb lett a hangja. mígnem a tüdejéből ki­ fogyott a levegő.156 HARMADIK SZEM sebb hegyként derengett elő.Kész lesz. Ez az „alaphajlítás". Mormoltuk a válaszokat.Igen . a pislogó vajmécsesek fényében és körbe-körbe szent alakokkal a falon. tízperces pihenőt kaptunk. A négyzetes párnák magasan voltak. hogy megvi­ lágosodást és vezetést nyerjen.Megcsi­ náltad? . nem gondoltam volna rá. ne­ héz volt elképzelni a bolondos szerzetest. A templom belsejében.

" Rizsszemeket.. amiért halott vagy. és megszállta egy szellem. és cintányérokból álló zenekar. hogy új életre szabadítsunk. körbeadták minden szerzetesnek. dobokból. Amiért halott vagy. korgást. a telepaták vezetni fognak. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 157 dörmögték. amelyből az élet zenéje születik. jer. A test minden hangját ismerjük és híven vissza tudjuk adni. tibetiek. nyugatra. azért hívunk. A többi hangszer a test valamennyi hangjával bele-belekapcsolódott. Jer. nem lá­ tod az arcunkat. ezt felváltotta a trombita ijedt sikol­ tása és a gyorsuló szívverés. A halál születés. vándorló szellem. jer hozzánk. ó szerzetes. erőszakosan ért véget. és nem eszel. Aki egyszer hallotta. a Lhászát 1904-ben elfoglaló brit . nyikorgást. ki most csupán vándorló szellem vagy. Az élet véget ért. kagylókürtökből. Egy megfordított emberi koponyába . aki voltál. északra és délre. a te­ rem fő részében egymással szemben ülve ősrégi rítus szimbóluma­ it kántálták hol emelt. nem érzed a füstölőket. aztán hirtelen megszűn­ nek a zajok. vándorló szel­ lem. hogy vezetésre lelj. Szokásos tempóban kezdtek. „Merre vándorol a kóborló szellem? Keletre? Vagy északra? Netán nyugatra? Vagy délre? Az istenek eledelét szórjuk a föld sarkaiba." Mikor szünetet tartottunk. hogy megszabadíthassunk.vörös vizet öntöt­ tek. „Véred a földre ömlött.. hol leeresztett hangon. ó. színezett sáfrányt hintet­ tek keletre. Mi. „Ó. de meztelenítsd le a tudatod. aki vagy. csak örök élet. hogy szabad lehess." A mély basszusdobok az élet ritmusát verték. Meghallgattad e valaha a szívverésedet vagy a légzésedet. miközben az álom hatá­ rán fejed a párnára hajtottad? A Jósda kolostorában ezekkel a han­ gokkal transzba ejtették az egyik médiumot. hogy érintse meg. hogy megszabadulj és vezetésre lelj. a test szokásos. vándorló szellem. vándorló szellem. Szerzetesek és lámák. Nincsen halál. szerzetes. mormogták a válaszokat. hogy vezetésre találj.mintha vér lenne benne . Jer.XII. Az emberiség halk zajai. „Ó. Fogadd a tanításainkat. Ne félj. és a különféle ropogást. a lélegzet tompa suttogását a tüdőben. Megszólaltatták a vér halk áramlását az erekben és az artériákban. megszólalt a fafuvósokból. évszázadokon keresztül fejlesztettük a hangok tu­ dományát. Younghusband ezredes. nem felejti el többé. a testnedvek bugyogását. Loccsanás. belső „ketyegését".

mert egy társam lábá­ ra esett. a boltozatos mennyezeten függött. hogy dolgozni fog a „szabá­ lyozható" sárkányon. hogy tartsak vele. és hívott. és a sárkánymester azt mond­ ta. úgy gondolták. de én még egy kis ideig elégedett lennék ez­ zel a testtel. hogy a jósnak. hanem hajlítottak. Kérésére beleültem. Valamilyen csigaszerkezetre volt felfüggesztve. és a sárkány a föld­ re ereszkedett.158 HARMADIK SZEM erők vezetője tanúskodott a hangok ereje. A szertartás végeztével sietve aludni tértünk. különben az én vándorló lel­ kem keresik ma éjjel. amint az első remegés átszaladt a ke­ reten.' Másnap kivitték a gépet a fennsíkra. Később újra fel tudtuk használni az anyagot. hogy lent tartsák. hogy remek felhajtóerő lesz körülöttük.Tradri. A padlón több halom külföldi fa hevert szanaszét. melyet a régi raktárhelységben rendezett be. és én. jobban tud­ ják ellenőrizni a mozgását. meg a szokatlan levegőtől már majdnem állva elaludtam. Lent a sárkánymester izgatottan izgett-mozgott türelmet- . Elégedetten kiszóltam: . thempa (Kész. mint a többi masinán. Megvizsgáltuk a sárkányt centiméterről cen­ timéterre. Kidobtam a követ a szélisteneknek szóló imával. megváltozott a külseje. A repülés izgal­ mától. Vezetőmmel a műhelyébe mentünk. csészét tartó te­ nyérhez hasonlók: kb. Az a modell. és a falak tele voltak sárkányrajzokkal. és a derék magasságában egy keresztrúdba lehetett kapaszkodni. és a masina felrepült. Most lovak he­ lyett szerzetesek indították a sárkányt. húzzátok).Onadöá! (Viszontlátásra!) Hirtelen zökkenés. ame­ lyekre fel lehetett állni. A selymet leszedték róla. A szerzetesek játszottak a kötéllel. Azután. maga tesz újat rá. A dobozrész alján több merevítő volt. lefelé fordított. azt kiáltottam: . az erős felszálló légáramon. mint egy kilőtt nyílvessző. A szerzetesek ezzel is megküszködtek. Reggel a sárkánymester azt üzente. továbbá ama tény mel­ lett. mikor transzban volt. melyet én készültem kipró­ bálni. Legnagyobb meglepeté­ semre a sárkánymester meghúzott egy kötelet. három méter lehetett a hosszuk és az volt a benyomásom. ügyesen igazgatták és a sárkány egyre magasabbra emelkedett.gondoltam. fontosságom teljes tudatában felkapaszkodtam a dobozrészbe. A szárnyak nem egyenesek voltak. majdnem eltalálta az egyik szerzetest. ha alaposan kapaszkodom . mikor átcipelték a hasadékon. Jó lesz. Végül elhelyezték.

jobb. fiúk. Sorban mentek. nagy pont. akár egy kő. gondoltam hát. a sárkány felfelé szállt. és normális helyzetbe kerültem. kutyák . Nagy erőlködés után . hogy kipóbáljam a masinát. Egy pillanatra nem értettem. A lábam lecsúszott a rúdról. Egy ideig a ritka levegő okozta megerőltetéstől lihegve. égnek állt volna a hajam: kevesebb mint hetven méterre voltam a földtől. Hátramentem és a sár­ kány zuhanni kezdett. Később. és kinéztem. Akkora már kiszabadítottam a fejem a köntösből.gondoltam. hogy nagyon figyelmesen változtathatok a teljesítményen. hogy beszámol­ hatok arról. alig várta. a csapat egy-két napon belül megérkezik.XII.Férfiak. vonal. . Óvatosan körbemozogva úgy találtam. annyira lehango­ lóan tétován haladnak! Mikor leszálltam. . örültem. Túlzottan magabiztos és merész lettem. mikor sikerült az esést megfékezni és a gép újra felemelkedett. a sárkány „emelkedésén" és „viselkedésén". olyan volt. miután leszálltam. zihálva kapaszkodtam a keresztrúdba. tizenöt méternyire lehettem. Ha nem lettem volna borotvált fejű láma. ponto­ zott vonal. mint egy mozgó. A zuhanás alábbhagyott. Ahogy elnéztem a vidék felett. kis pont. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 159 lenségében. és a kezemnél fogva nyújtott karral lógtam lefelé.sikerült felhúzni magam. ha hozzálátok.köpenyem csapkodott és lobogott a fejem körül . Annyira lassan mozognak. aztán hírtelen rájöttem: Hát persze! A növénygyűjtő csapat poroszkál az elhagyott vidé­ ken. a messzeségben láttam valamit. mondták. kb.

a föld meleg. apának tényleg nagyon nehéz keze volt!. lássuk csak. megállás nélkül vánszorogtak felénk. oldalra csúszott. Ameddig én láttam. mikor felborítottam egy korsó tiszta vizet apa szőnyegén! Igen. mikor így csináltál? És az így ment tovább. me­ lyek fáradtan. többször is elismételtem. hogy biztosra vettem. az egész óriási területen semmi sem mozgott. évek óta voltak „elméletei". Ezen futott keresztül a kis patak. addig el lehet látni. ké­ kesszürke sziklákat. Be­ visszük mindjárt és hozzáfogunk. Talán láttak engem itt fent.160 HARMADIK SZEM Valóban lenyűgöző dolog volt körbenézni. mígnem a távoli láthatáron már csak fekete körvonaluk rajzolódott ki a napsütésben. kí­ sérletezés és megfigyelés. legalább akkora örömöt okozott nekem. minden cson­ tom eltört. mely eltorzítaná a látványt. ameddig csak a hegyek engedik. mely megtartott. igen így jó lesz. De a sárkány rángatni kezdett. Senki más nem valósíthatta meg álmát. és a szerzetesek le­ húzták. A lámakolostor mögött hegyes volt a vidék. No. és ahol meleg volt) moha. azt a merevítőt meg oda. és ez újra . Repülés és módosítás. és a a messze­ ségben a tavak vibráló ragyogását. változtatott rajta valamit. mintája apám dolgozószobájának kárpitjá­ ra emlékeztetett. mert hatalmas testével nem repülhetett.arra az időre emlékeztetett. de úgy. hogy lélegzetet ve­ gyen. Rajtam kí­ vül senki sem repülhetett vele. egyik hegycsúcs után szorosan a másik. Lent. kivéve a szerzetesek alattam és az alig felismerhető pontok. a szakadékot (ahova nem ért el az éles-fagyos szél. Végtelen gondosan úgy hozták vissza a földre. Az egész világon Tibet­ ben a legtisztább az ég. A legnagyobb újítás egy szíj volt. de nem tudta kipróbálni őket.. sőt. zuzmó és nö­ vényszőnyeg borította. A sárkánymester szeretettel nézett rám és hatalmas karját a vállamra tette. Repülés és módosítás. vöröses okkerjét. Leszálltam. És azt mondod. de még lábát sem tehette be ebbe a különleges sárkányba. igen. Lobszang. látni a hideg. magam is élveztem a repülést. . és sehol sincs meleg pára. hogy ne sé­ rüljön meg az értékes kísérleti masina. A sárkánymester minden egyes repülés után javított. Mikor egyáltalán megállt.Igen igen..fájdalom . Keresztülfutott rajta. hogy ki ne essek! . mely éjjel éne­ kelt nekem. mint neki a tervezés. ezt ide rakjuk. Minden másodpercét imádtam.

A kevésbé tapasztalt szerzetesek csak há­ romfajta növényt szedtek. A füvek ismerete nagy hasznomra vált. a többieken egyik csoporttól a másikig lovagoltam. A legtöbb keleti or­ szágban ismerték ezeket a gyógynövényeket. A nyolcadik napon visszatértek. ahol ezekből rengeteg termett. GYÓGYFÜVEK ÉS SÁRKÁNYOK 161 Mikor a növénygyűjtő csapat megérkezett. és mikor egy szokásos sárkányon rá került a sor. Gyűjtő és csomagoló csoportokba kellett szervez­ ni az újonnan érkezőket. magasan fent egy sárkányon. és azt mondta . levelek. Egy napon belül a bőr kiszáradt. másik felét a sárkányrepüléssel töltöttem. így latin nevet sem kaphat­ tak. hogy vízhatlanok legyenek. Olyan kemény. aztán gyorsan vízbe mártották és kitették száradni a napra. A folyadékot szorosan lezárt agyage­ dényekben tárolták. mi a tartalmuk. Az öreg sárkánymester befo­ lyásos ember volt. nincs benne levéltetű és a megfelelő fajta. mint az. a nö­ vényeket kiszórták egy óriási raktárterem tiszta padlójára. lenéztem az immár ismerős tájra és láttam a növénygyűjtők fekete jakbőr sátrait. Körülöttük jakok legelésztek. Magok. hogy értsek a gyógyfüvek gyűjtéséhez és osztályozá­ sához. mint a fa. Bekóborolva a lelőhelyeket. hogy megbi­ zonyosodjanak. Még egy baleset történt. A hétből három napon sárkányrepültem. kemény lett. minden cso­ port hét napig maradt távol. Az egyik szerzetes nagyon figyelt en­ gem. A zsákokra ráírták. Az első néhány nap után fele időmet a növénygyűjtéssel.XII. a repülésé nem kevés­ bé. Megint másoknak még azon frissiben kisajtolták a levét. Néhány növényről leszedték a szirmokat és megszárították. ha a szorosan betekert nyakrészt leverték. majd a nyakuk­ nál megtekerték őket. hogy a jövőmre vonatkozó jós­ latok szempontjából az égi masinák ismerete legalább olyan fon­ tos. Gyakran. Az így tárolt gyógyfüvek a tibeti száraz éghajlaton évekig eltarthatok.valamennyit megtisztították és mikor már eléggé megszáradtak. Nagytapasztalatú lámák minden egyes darabot átvizsgáltak. azt gondol- . hogy csak úgy tudták kinyitni. egy-két napig szü­ netelt a repülés. és olyan helyekre küldték őket. tövek. szirmok . hogy a legrövidebb idő alatt a le­ hető legtöbbet tanulhassak. de a nyugati világ jó néhányat nem „fedezett fel" közülük. Másoknak a gyökereit reszelték le és így tették el. bőrzsákokba csomagolták.

Többé már nem volt szüksége rájuk. külön nekem készítette. Ódz­ kodva. növendékek és a teherhordó állatok. nehéz munkával. köntöse tekergőzött a feje körül. A napokat munkával töl­ töttük. Fejjel lefelé zuhant. a három hónap mégis túl hamar elszaladt. pörgött és repült. lassú menetben követtek bennünket. és a sárkány alábukott és oldalra billent. szilánkokra hasadt és a szerzetes kibuk­ fencezett. Egy különösen erős széllökés. A sárkánymestertől kaptam egy sárkányrepülő modellt. hogy meg kellett válni új baráta­ inktól. hogy a szerzetes rugdaló­ zik. Ké­ sőbb hallatszott a becsapódás hangja.162 HARMADIK SZEM ta. rángatózik. amit tőlem látott. később még jó néhány követte a he­ gyekbe és a Lhásza közeli. Pörgött és repült. Ez volt az első kellemes út. . Tárgyak potyogtak az égből. facsésze. Láttuk. a többiek. rózsafüzér. gyorsan előre men­ tünk. de valóban sajnáltuk. mint amikor idefelé jöttünk. és különböző amulettek. vonakodva csomagoltunk. A fa megrepedt. és a hegyek hihetetlen szabadságától. hogy megkísérelje befolyásolni a gép helyzetét. utánam csinálja. ugyancsak Trajerpa kolostorba. hogy visszaértünk a Vashegyre. szerzetesek. Magasan fent az égen a sár­ kány furcsán kezdett viselkedni. campaedény. majd végül eltűnt a szakadékban. Néhányan. Másnap elindul­ tunk. Örültünk. Minden jó dolog túl gyorsan ér véget.

amikor is nyílt versenyben lovas nélküli lovak száguldoztak a Ihászai síkságon keresztül. Mindent ki kellett takarítani. A dalai láma körbesétált és mind­ egyiket alaposan megnézte. hatalmas fejet illesztettek rá. A bábukat nagy. A figurát egy erős szerzetes vitte gólyalábon. puhafából készített keretekre építették. és egy nagyon valószerű. A legjobban sikerült alkotásért készí­ tője az év legjobb vajmodellezője címet nyerte. az volt a test.Időben érkeztünk vissza Logszárra. Minket Csakporiból egyáltalán nem érdekeltek ezek a karneválok. hogy végigmenjen a Barkhor-on. A legen­ dáink szereplőit megelevenítő óriás figurákat viszont érdekesnek találtuk. mintha a szem ide-oda mozogna. A tizen­ ötödik napon a dalai láma számos szertartáson vett részt a székes­ egyházban. Óriási. mindent rendbe kellett tenni. majd a nagy üzletházaknál ért véget. tíz-tizenkét méteres fakeretekre színes vajból „képeket" formáztak. Eze­ ken az ünnepeken a méltóságteljes hangulatot felváltotta a jókedv. az egészet meg­ lehetősen gyerekesnek és unalmasnak tartottuk. azon a körúton. átvilágítottak a szemen. A fejben vajmécsesek égtek. mely a Dzsokang és a tanácsterem után megkerülte a piacteret. eljött a szórakozás és vidámság ideje. A szertartások után kijött. közömbösen tekintett kifelé az 163 . pislákolá­ suk olyan hatást keltett. Az isteneket kielégítették. néhányon a szent könyvek különböző jeleneteit mege­ levenítő domborművek voltak. A többi esemény után sem érdeklődtünk túlzottan. pont az újévi ünnepségekre.

164 HARMADIK SZEM .

hogy a „bohócko­ dások". Az orkán felkapott. hogyan kell le­ rakni az aranylemezeket.XIII. A szegény flótás az egyik gólyalábbal egy gödörbe lépett. hogy igazítsak rajta. és a kellemetlenséget csak fokozta. de lehet. felza­ vart molyrajok és forró vaj. kiváló komédiás válna be­ lőled! . de nem engedhettem el a gólyalábakat. A hőségtől és az erőlködéstől több kilót fogytam! Egy magas rangú láma azt mondta nekem az­ nap éjjel: . A hullámzó köpeny a gólyalábas lábam körül csapkodott. néhány évvel később. szörnyűséges or­ kán. Ahogy rángatva hajtottam magam előre az úton. rávettek. hogy a forró vaj a mécsesből kicsordulva fájó.0. Az volt az egyik legszerencsétlenebb dolog. Kötegnyi dohos. hogy megcsúszott valami síkos anyagon az úton. talán öt vagy hat hónappal később. tudtam. mint tovább menetelni. a ráncokból felszállt a por és én csak tüsszögtem. melyek annyira szórakoztatták. ha a mécsesek kilazultak és felgyújtot­ ták az egész alakot. tüsszögtem. a Gyógyítás Istene bábuját. Nyolc méter magas volt. hogy a tetőn át ne folyhasson be a víz. és egy lábon kellett egyensúlyoznia. hogy vigyem körbe Buddha. nem maradt más választásom. Minden egyes prüsszögésnél úgy éreztem. Normális körülmények közt a mécses­ ben kemény a vaj. borotvált koponyámra csöppent. és lesodort a lapos tetőről. hogy a szegény flótás odabent nehéz perceket él át. A tüsszentésre a testem rándult egyet. régi holmi. felbukok. hogy nem viszek többé ilyen bábut. arra tanítottak. Minthogy azonban a dalai láma nézett. Egyszer. Lobszang. hisz a ruhát sokáig nem használta senki. akárcsak én. tüsszögtem. Nem sokkal. fuldokolni a ruhában és félig megsülni a vajzsiradékban. Az egyik raktár tetején voltam. Szörnyű hőség volt.Természetesen nem mondtam meg neki. mint az előttem lévő alak hátát. De eltökéltem. HAZALÁTOGATÁS 165 óriás testének közepén lévő lyukon. Semmi mást nem láttam. jól játszottál. ahogy ugrált és himbáló­ dzott. A szereplőkkel mindenféle váratlan balesetek történtek. először egy másik . A kis kukucska a bábu kö­ zéprészén nem a szemem magasságában volt. kivéve a kanóc körüli olvadt kis tócsát. és abból. Most a fojtogató hőségben az egész megolvadt. vele együtt molyok repkedtek mindenütt. teljesen önkéntelenek vol­ tak. száguldó porés szemcsefelhők kíséretében jött egy váratlan.

hogy ellenőrizze. A felsőkar fájdalma­ sabb volt. és kiküsz­ ködtem magam a száraz útra. Félúton találkoztam egy csapat szerze­ tessel. csak feküdtem. Helyrerakjuk. amikor felébredtem. amit nyújtani tudok. Vakon vonszolód­ tam és botladoztam felfelé. majd a Vashegyen.gondoltam. akkor sínbe tette. szegény fiúk. de hamarosan azzal is kész lett. aztán az egész véget ért.Ajjé. hogy megnézzék. csak az oltár mécseseinek halvány fénye világí­ tott. Valahogyan térdre álltam. Eluralkodott rajtam a fájdalom. Az ablak ismét nyitva állt. Rám nézett: . és a szoba teljes sötétségbe borult. minden rendben van. erős fáj­ dalmat éreztem. Aznap már semmit sem csináltam. Akkor egy másik szélroham ragadott magával. de ahogy megmozdítottam a bal karom és bal vállam. Kábán megpróbáltam kikászálódni a sár­ ból. ezért hipnotikusan eltávolítom belőled a „tanulás iránti ellenszenvet". úgy hat méterrel lejjebb. be mesterem szobájába. Amíg beszélt. Sok-sok órával később lehetett. . színfoltokat és sávokat láttam volna. nem kellett volna kiküldeni őket ilyen szélben. benned is van egy kis ellenérzés az új dolgok megtanulá­ sával szemben. Lobszang. . és kö­ rülbelül ötven méterrel mélyebben a Lingkhor út szélén tett le.Becsukta az ablaktáblákat. kárpótol a fájdalomért.Na. még egy ág . Valahonnan fogott egy kis dobozt és letette elém egy polcra. de a segítség. hogy rögzítse. Mintha ragyogó.166 HARMADIK SZEM tetőre estem. de az éjszaka bíbor árnyai lassacskán beborítot­ ták az alattunk fekvő völgyet. és szörnyethalt. Átláttam a városon is. nem tudtam tisztán gondolkodni. akik rohantak. feljussak a hegyre. egyetlen gondolatom az volt. átröpített a peremen. mi történt velem és egy másik fiúval. a fényesség csendesen szétrobbant. és én arccal a vízbe estem. Másnap Mingyar Dondup láma így szólt: . színes fényeket. A Potalánál az épületekben és kör­ nyékükön kis fények pislákoltak. A fiú a sziklákra esett. Mint legtöb­ bünkben. Valami csattant.Nem maradhatsz vissza a tanulmányaiddal. amint az esti őrjárat körbe-körbe járt. Gyorsan meg­ vizsgált: . itt a szobában. szinte észre sem vettem. Fájni fog. ezért együtt tanulunk majd. hogy amilyen gyorsan csak lehet. Lobszang. eltört a karod és a kulcscsontod. azután lábra. amint helyrerakta a kulcscsontot és bepólyázta. A talaj mocsaras volt. Engem az út hátralévő részén felvittek.

és a vállam meg a karom is fájt. és amíg ettem. amikor találkoztunk a Potala lépcsőin. mint máskor. Ahogy beléptem. mert sok mindent meg kell tanul­ nunk. Amerikában. apád nem lesz otthon holnap. hogy apám nem akar látni . határozottan az vagyok.Rám nézett. Most. láma vagy már és tartanod kell magad a .Hm.XIII. .A törvények szerint el kellett volna hagynod a tested. Reggel vezetőm végignézett rajtam és így szólt: . hogy az iskolát nemigen szeret­ jük. Tudta. amikor bementem Min­ gyar Dondup lámához. mivel az Ékességes parancsára most én vagyok a gyámod.válaszol­ tam. ahogy nevetett: . . hogy elterelje gondolataimat a tö­ rött csontokról. ha nem iskola? Kemény iskola! Azt gon­ doltam: itt vagyok két törött csonttal. ha nem tévedek. És mi a földi élet.Ahogy kimondta. az pedig sokat számít egy anyá­ nál! Itt egy sál. . Azt mondta. ne feledd.Mindegy. és így nem beszélhetett veled. Asztrálutazásaim során nagyon kellemes élményeim voltak. felnézett rám. végre visszatértél hát hozzánk. hogy hosszú évek múltán a vörös indiánok földjén halj meg. mert nem voltam melletted. hogy különlegesen pártfogol. hogy éppen az Ékességestül jössz. Éppen akkor bejött a mesterem: . de még merev voltam. el kell juttatnunk egy gyógynövénycsomagot tisz­ teletre méltó anyádnak.Lobszang. Hamarosan behozták az ennivalót.Biztos vagyok benne. olyan kellemesnek találtad az asztrálmezőket. hogy az eltávozottaknak szerencséjük volt.Ó. mégsem hagyhatjuk abba. Gyancebe ment néhány napra. és otthon töltheted a na­ pot. mint általában. éhes vagy.Dehogynem. és ráncok gyűltek a szeme sarka körül. Azonnal megölték. érez­ tem. . Két hét múlva összeforrtak. és folytatnom kell a tanulást! Két hétig Mingyar Dondup láma még intenzívebben tanított. hogy ott maradsz egy darabig. Úgy tűnt nekem. HAZALÁTOGATÁS 167 kezdődött az éjszakai élet. Holnap elviheted. Van egy szertartásuk arra az esetre. egy kis­ sé sápadt vagy. éppen egy levelet olvasott. a láma beszélt: . hogy élni fogsz azért. ha valaki elment. de tiszta és rendes. . azért. Azt gondoltuk. de a csillagok megjövendölték. De aztán emlékeztettem magam arra. Egy reggel. Tudomást se vett rólam.

Talán.Add áldásod e házra és minden lakójára Tiszteletre méltó Or­ vosláma Uram! .168 HARMADIK SZEM szabályokhoz. A kevésbé szőrszálhasogatók csődörön (ménen) vagy pónin lovagolnak. A hegy lábá­ nál jobbra fordultunk. ho­ gyan tudom ezt a szerencsétlen dolgot tisztán tartani. nem versenyezhet szépségben a mi Csakporinkkal). szüksége van egy kis mozgásra. Átadta nekem a gyógynövényzacskót. anyám legszebb szoba- . Gyalog jöttél ide. mint aki nem állhatja tovább a látványomat. és átmentünk a Drepung-város úton. A végén le­ szedtem róla a sálat. egye­ nesen az udvarba lovagoltam. Szóval jobbra fordultunk. hogy visszagöngyöljem a növényzacskót abba a szerencsétlen sálba. Felfele mentünk. mikor közelebb érek. . eköz­ ben ügyetlenül matattam. reméltem.mondta az intéző. a ház úrnője azt parancsolta. hogy majd előveszem. Elindultunk (mintha én nem találtam volna el hozzá!). hogy nem esek le a lóról. Kétkedve néztem. és jól megnézett.gyalogolni szerettem. Együttéreztem vele. egykori otthonom bejáratánál a szolgák észrevettek. Láthatóan nem sokra tartotta. vezesselek hozzá. a Mindentlátó áldása legyen rajtatok és ad­ jon valamennyiőtöknek egészséget! . amit látott. Szerencsére egy szolga megtartotta. kíváncsi voltam. jobbra pedig a Sár­ kány-templomot. . a Tiszta. Lementünk a meredeken. Félúton a ló meg­ állt. és rohanni kez­ dett. és sietve kitárták a kaput.Tiszteletre méltó uram. mert ugyanez volt a véleményem róla! Tibetben a legortodoxabb lámák öszvéren lovagolnak. Én . és beraktam köpenyem bugyros részébe. Fontoskodva. . Az intézővel ünnepélyes szertartásossággal kicseréltük a sála­ kat. Ma egyik legjobb fehér lovunkon térsz haza. Vidd az enyémet. a fehér ló meg én. balra magunk mögött hagytuk a Kalingcsu-t.ha lehetett .feleltem. amit a tisztelet jeléül egy selyemsálba göngyöltek. amíg lecsúsztam a hátáról. mert hangosan nyerített egyet. mert azt gondolják. hátrafordította a fejét. hogy a Lingkhor-on folytathassuk utunkat. Elhaladtunk a Potala mellett (úgy találtam.Buddha. mert vallási okból az ember mindig az óramutató járásával azonos irányban megy végig a Lingkhor úton. nincsen ne­ mük. Egy kicsit odébb. aztán keresztül mentünk az Indiába vezető úton.

Nem beszélhetek rendünk fejé­ nek a dolgairól. mintha szaftos falat lennék. a lovász kihozta a lovat. . Beteg voltam. amit az Ékességes mondott nekem. kilovagoltam éppen. megfordultam. A második gondolatom az volt. De a nők! Úgy néztek rám. Átadtam az üzenetet és vissza kell térnem kötelezettségeimhez. nem kilenc nő túl nagy gondot jelentett nekem.Tiszteletre méltó Uram és Fiam. sok tenni­ valóm van. A szoba tele volt asszonynéppel! De mielőtt elmenekülhettem volna. ho­ gyan bánjak velük. hogy vajon megfordul­ hatok és elrohanhatok-e.Hölgyem!.feleltem. annyit fejlődött és milyen mu­ tatós volt! Rossz előérzetem támadt. Meghajolt.. mikor egyszerűen csak a fia voltam gondoltam. és illőképp. A lovász kinyitotta a kaput. kérünk. . Kar. amely­ ben az Ékességes részesített. Egy fiatal nő lépett hozzám és megkérdezett: . . de a le­ hető leggyorsabban távoztam. Valóban olvas indiai lapokat? És igaz. hogy van egy üvege. HAZALÁTOGATÁS 169 jába.Nem emlékszel rám? Jaszo vagyok! Igazat szólva. A fehér ló balra . A férfiak az más.Tiszteletre méltó Anyám! . azt már tudtam.Tiszteletre méltó Anyám!.Tiszteletre méltó Uram és Fiam! A hölgyek messziről utaztak ide. . alig ismertem fel.és kulcscsonttörésem volt nemrégiben.Segíts óvatosan felnyergelni! . aki most tért vissza a hegyekből.A rend szabályai megakadályoznak abban. Ezzel meghajoltam előttük. számolj be a megtiszteltetésről. . eljöttek a barátaim. anyám lépett hozzám. hogy elmondjam.XIII.mondtam. mikor anyám megjelent az erkélyen és valamit kiáltott. hogy halljanak az Ékességes házában és magánál az Ékessé­ gesnél történt eseményekről. ők meg éhes farkasok! Egy dolgot lehetett csak tenni: visszavonulni. hogy meghallgassanak. Mingyar Dondup láma utasítására elhoztam ezt a zacskó gyógynövényt.kértem. nem tudom egyedül felszerelni. és üdvözlete jeléül e sálat.válaszoltam. Nyolc. .Egyszerű orvosláma vagyok csupán. . Csak mint küldönc jöttem. amivel átlát a házak falán? .Sosem engedtek ide. Az intéző visszament az irodájába.

Tiszteletre méltó Lámamesterem. amíg még lehetett.170 HARMADIK SZEM fordult. hogy a dalai láma nagyon-nagyon érdeklődött utánam. az összes kó­ borló szellem téged üldözött a város körül? Felkavartnak látszol! Felkavart? Felkavart? Anyám meghívott egy halom nőt. és úgy intézte. . vagy még mindig gondolsz az otthonodra. Na nem.Vagy: . De napokig nem engedte. hogy elmondjam és távoztam.De én otthon vagyok. Rám nézett: Mi történt. így ismét az óramutató járása szerint haladhattunk végig a Lingkhor úton. hogy megtelepedtél-e már itt. . Hangulatai sosem tartottak tovább néhány percnél. de én is.ekkor azt hiszem. bementem Mingyar Dondup lámához. egy sereg nő elkergetett! .. és. Kicsit hirtelen természetű volt. Soha senki sem mondott ellen az Ékességesnek..az asztrálszínük. de mint igaz embert. a hajuk. a Vashegyen. és ahogyan néztek rám: mintha csak díjazott bárány lennék.Azt akarom. hogy hazaküldjenek. Lobszang. nem csupán. ők meg mészárosok Sö-ból. a Muru Gompa mellet. A kolostori élet felforgatta „társadalmi" értékeimet. Lassan. hogy a személyes elfogultság és az államügyek összekeve­ redjenek. És minél jobban csodálkoz­ tam. miről beszélt velem. ne beszéljünk erről. Ó volt az állam és az egyház legfőbb feje. annál jobban nevetett. . végig a körúton. mint istent. ki vannak festve. hogy látogasd meg tiszteletre méltó anyádat. Közöltem velük.. Lobszang. hogy elfelejtsem: . mindannyian nagyon szerettük.. nem akarok visszatérni apám há­ zába..! Rémes! Kérlek..Az Ékességes azt akarta tudni. aki most a földön él. suttogni kezdtem .De egy hét múltán megtudtam. rendezvény van nála és a vendégeket szórakoztatni kell.. amikor anyámnál nagy társaság van. Hogy bámultak mind rám! Vezetőm rázkódott a nevetéstől. Lassacskán poroszkáltam. Mikor ismét otthon voltam.Ó. El a Gyüpo Linga mellett.. . mert nem akar­ tam túl gyorsan visszaérni. és sosem hagyta. mert az volt. hogy a rend szabályai nem engedik. Azoknak a nőknek a látványa. Rikácsoló hangok. a nőket kü­ lönös teremtményeknek tartottam (még ma is azoknak tartom) és. és mind az Ékességes felől akart hallani és azt akarta tudni. .

örültem. mikor békében voltam a világgal. Elége­ dett volt. A Templomból jövet egy macska határozott vonzalmával tüntetett ki. Meleg országokban .) Tibet hideg.Gyere. A házakat szelindekek vigyázták. sétáljunk egyet. és a hátsó lábuk hosszú. nem tudtunk továbbmenni. amelyhez tartoztak.Egy reggel. na és a 171 . azaz simi-nek. Felugrottam. akik ké­ pesek felborítani és szétmarcangolni egy embert. a hőmérséklet befo­ lyásolja a szőrszínt. hogyan töltsem a szertartás előtti üres félórát. így majdnem feketék voltak. A templomi macskák nálunk nem csak díszként szolgáltak. amíg félig leértünk a hegyen. Akkor. tibeti nyelven természetesen macskának hívjuk. (A fajtát.fehérek. nyilván eszébe jutott. A kutyákat meg lehetett szelídíteni és elzavarni. Mingyar Dondup láma odajött hozzám: . időnként „sziáminak" nevezik. és azon gondolkod­ tam. hogy mesteremmel mehetek. van egy kis munkám a számodra. a macskákat nem: ha egyszer tá­ madtak. A szemük kék. halálig harcoltak. Hatalmas cica volt. hogy az ékszert őrizetlen hagyta és nagy sietve visszarohant.úgy hallottam . Hamar elkészültünk és elindultunk. ünnepélyesen sé­ tált mellettünk. mivel vonzalma teljes viszonzásra lelt. óriási szelindekek. míg abba nem hagyta az erős nyávogást és lóbálni nem kezdte a farkát. A farkuk korbácsszerű. ár­ gus szemmel őrizték a csiszolatlan drágakőtömeget a szentek kö­ rül. amitől járás közben „másként" néznek ki. Lobszang.

ahogyan egy idősebb ember nem tudott volna. Menet közben Mingyar Dondup láma beszélt hozzám: . az aurájuk milyen vörösre változott! És késekkel ha­ donásznak. de gyorsan visszavonultam. Azután tovább a Tür­ kiz Hídon és a Doring Háznál újra jobbra. Úgy tűnt. nézzük meg.Nahát. A kutyákat el lehetett kergetni. Egy ideig ott maradtam és figyeltem. milyenek.Ahogy mondtam neked. akik személyesen ismerték őket. csak azok köze­ ledhettek hozzájuk. Vacsora után így szólt: . hogy hozzám vághassa.Elég sokat gondolkodtam a kí­ naiakon. esetleg megfogni vagy megmérgezni. A régi Kínai Misszió ol­ dalához jutottunk. mint az éjszaka sötét ár­ nyai. Tovább bandukoltunk. Bent a házban a férfiak hivalkodóan sétálgattak a lezárt dobozok és táskák között. Javasolni fogom az Ékességesnek. ők a legtüzesebb szelindeket is megkergették. Káromkodni kezdett. egy kínai misszió érkezett. mint „átlagos" rokonaiknak. Kisfiú lévén úgy tudtam „vizsgálódni". Az út hátralévő részén Mingyar Dondup láma mélyen elgon­ dolkodott. egy egész hadseregre elegendő fegyver van náluk.és ők aztán nem eresztettek. a szitkok komoly kétséget támasztottak őseimmel szemben. Keresett valamit. felbukkant egy macska és az illető karjára ugrott. A templomi macskáknak kétszer olyan hosszú kar­ maik voltak. Amikor szolgálatban voltak. Ha bárki megpróbált az egyébként őrizetlen ékszerekhez nyúlni. . Hogy érzed. egy másik macska is a tolvajra vetette magát mondjuk a szentképről. Lent az úton jobbra fordultunk. de akkor egyikőjük felpillan­ tott és észrevett. Lá­ togassuk meg őket. azt mondtam mesterem­ nek: . Az első benyomásom nagyon kedvezőtlen volt. átmen­ tünk a Pargo Kaling-on és el Sö falu mellett. Ha nem engedte el azonnal. Nem úgy a macskákat. hogy használjuk fel különleges képességeidet.172 HARMADIK SZEM hangjuk! Egyetlen más macskának sincs ilyen hangja. Mikor ismét a Lingkhor úton voltunk. meg tudod figyelni őket egy spanyolfalon keresztül. mielőtt eldobhatta volna. ha ez megoldható? . úgy ólálkodtak a templomokban. A hangere­ jük és a hangszínük szinte hihetetlen volt! Szolgálatban éberen és nesztelenül. egye­ nest a torkára. A földön csendesen egy nyitott ablakhoz kúsztam. de egy fikarcnyit sem hagytak a jövőmet illetően.

és nem számított újdonságnak. hova megyünk. és három. a dalai lá­ ma kedvelt pihenőkertjéül szolgált. A kerten belül volt egy gyönyörű mesterséges tó. Újra nekivágtunk a meredek lejtőnek a hegyoldalban. ha egy állami ügyeket intéző méltóságteljes láma. Maga a park csak százéves. hogy a tisztviselők nem léphettek be ide. Dél-Nyugat felé levágtunk. a tisztánlátá­ sod nélkül is kitalálhatod. A parkban volt néhány laktanyaépület: közel ötszáz ember. de az azután követ­ kező reggelen tanított engem. a dalai láma személyes testőreinek szálláshelyei. hogy képes vagyok rá. majd a díszes kapun. Ez határozottan nem igaz. rálépett egy darab porral fedett vajdarabra és egyik testfelével a kövezethez vágódva meglepett „uuuu-hopp"-pal érke­ zett a rámpa aljára. hogy elkészülj. Másnap egyáltalán nem láttam mesteremet. Az évek hosszú során rengeteg vaj ömlött mindenfelé a földre. A Potalának belül arany fiatornyai voltak. Tíz percet kapsz. A Belső Kert. illetve a házakhoz. akkor képes leszek rá. Először jártam itt. és rövid gyaloglás után megérkeztünk a Norbu Linga-hoz. A Potala kívülről gyönyörű épü­ let. és ezért. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 173 Csak ezt tudtam válaszolni: . Először az apáttal kell találkoz­ nom. mindegyiken egyegy nyárilak. négy méter magas kőfal vette körül. Hiva­ talos teendőiket kellett kívül rekeszteniük. ha csak le­ hetett. hivatalos és állami célokra használt épületből állt. és ebéd után azt mondta: . akinek lejtős rámpán át vezetett az útja. aztán gyere a szobámba. Mingyar Dondup láma ide hozott engem.Ha gondolod. Az északnyugati sarokban széles kövezett út vezetett a szigetekhez. a Norbu Lingában töltötte idejét. amelyet szintén magas falak öveztek. A dalai láma nagyon kedvelte az Ékszer Parkot. Az Ékszer Parkot egy kb. hogy ilyen kevéssé épületes előadás részese legyen.XIV. Itt egy kiváló minőségű sál. két kis szigettel. Néhányan azt írják. de belül a rossz szellőzés és a szinte mindig égő. A dalai láma nem kívánta kockáztatni. Lobszang. áporodott a levegő. mert ma­ gam legalább harmincszor jártam a kertben. amely a .Sétálunk egyet délután. túl sok vajmé­ cses miatt. és sza­ bad idejének jó részét itt töltötte. Ke­ resztülmentünk a csodálatos parkon. ahol a dalai láma naponta hosszú órákon át meditált. Tudom ezt.

hogy véleményt nyilvánítsak. Az Ékességes ekképp vála­ szolt: . Letérdeltünk. mire utalnak. akkor nem is kell tudnia. A dalai láma elégedettnek látszott. Mingyar azt állítja. Elrejtőzöl holnap a mögé a paraván mögé. Megkaptál minden lehetséges képzést. a különböző parkbéli állatokról mesélt nekem. sá­ lunkat a lábára fektettük. Titkos vagy más módon vizsgáltuk a tisztánlá­ tásodat. A kövezetet nemrégiben fehérre mosták. nem tetszik neked a kínai delegátusok aurájának a színe. amit Mingyar Dondup lámának mondtál. és mondta. és eltávozott a láma szolga. A legtávolabbi szigetre mentünk. Azt mondja.174 HARMADIK SZEM belső kertre nyílott. és figyeled a kínaiakat. Bújj el. melyet azután az ősi tudomány segítségével felerősítettek. a dalai lá­ ma rám nézett és így szólt. mindenféle-fajta madarat láttunk. Közeledtünkre felnézett és elmosolyodott. Most áruld el. Bizo­ nyosnak kell lennünk. üljünk elé. sok fegyverük van.Mint olyannak. mit láttál! .Csak ennyit szóltam. Azt ismételted. aki nem rendelkezik tisztánlátással? A dalai lámának azt feleltem: . jól takar-e a spanyolfal. Az aurájuk színe árulást mutat. sosem hibádzott. később láthatom őket. mit láttam a „színekben" és mit jelentettek számomra.Tiszteletre méltó Páratlan Vé­ delmező. Mingyar Dondup láma kivételével senkinek sem szerettem elmondani. nem vagyok méltó arra. Ahogy beléptünk. megnézzük. A paraván nem fedezett eléggé.. és megígérte. köteles­ séged beszélni. akár egy kifényezett fémtükör. ahol az Ékességes éppen mély meditációba me­ rült. hogy teljesen . nem vagyok eléggé képzett idegen aurák olvasásában.. A válasszal nem jutottam túl sokra. Érvelésem szerint. . a földön csipegetve ügyet se vetettek ránk. kinek megadatott a különleges képesség. amikor itt lesznek. ezért behívták a szolgákat.Jó. A tó vize rezzenetlen. ha egy ember maga nem látta. . Mi a véleményed ezekről az emberekről? Nem örültem a dolognak. Mikor megérkezett a tea. nekünk kellett kitérnünk az útjukból. anélkül egyetlen tibeti sem tud beszélgetni. . Vajas teáért csen­ getett. Amíg hozták a teát.Jó barátunk. De hogy lehet ezt megmondani egy államfőnek? Különösképp egy olyan állam­ főnek.Tiszteletre méltó Páratlan Védelmező! Gonosz szándékkal jöttek. hogy kissé változtassák meg a kínai oroszlánokat.

a há­ rom. Parancsára nagyon ízletes falatokat hoztak Mingyar Dondup lámának és nekem. mert rossz helyen keresett. hol van". Sem ő. hogy írjon alá egy szerződést Tibetről. A dalai láma rám mosolygott és kínált. míg leégett. a kínai formával válaszoltak: . Ez a gondolat járt a fejünkben. mikor eljöttünk a dalai lámától. és ezért fegyverek után kutatva megmotozták őket. Miután erőt gyűjtöttem. hogy a kínaiak köpenye gyanúsan ki­ dudorodott. Ez tizenkét óráig is eltarthatott. de valamennyi láma számára is: a meditációhoz órákig mozdulatlanul kellett maradnunk. és elindultunk visszafelé a Vashegyre. a campa és a fehérrépa után. ahogy a házi test­ őrök a kövesúton keresztül a pavilon verandájára vezetik őket. Másnap körülbelül tizenegykor újra leereszkedtünk a sziklás lejtőn és beléptünk a Belső Kertbe. Egy magas rangú láma megszólalt: . . hogy egyek .mielőtt elrejtőzöm. azzal egyensúlyoztam.(ami annyit jelent. csak azt tudom. mani padme hum! . hol rej­ tőzöm. Később rájöttem. ahelyett. indiai konzerveket. ha megtalálom. Végül az Ékességes megelégedett a próbával és kihívott. hogy hosszú ideig moccanás nélkül üljek. Láttuk. Közvetlen előttem a dalai láma ült lótuszülésben a földtől száz­ nyolcvan centiméterre felállított trónusán. hogy nagyon üdvös változatosságot jelen­ tettek a tea. hogy Hallgass meg minket.az evésre mindig készen álltam! . mintha ők alkotnák a láto­ gatóba érkező küldöttséget. jöjjünk el másnap is. Nagyon igyekeztek kideríteni. Beszélt néhány percig.O-mi-to-fo . sem én nem mozdultunk. En­ gem kisgyerek-.XIV. és addig kellett lótuszülésben maradnom. mert a kínai delegáció meglátogatja.Om. Lámák jöttek be próbálni. A falon kívülről rekedt kiáltások és kínai kiabálás hallatszott. mi a nevük. Most beengedték őket a Belső Kertbe. hogy udvariasságból elismételték volna a mantrát. pontosabban hétéves koromtól tanítottak arra. Arra akarják kényszeríteni. Meggyújtott vajmécsest tettek a fejemre. Az egyiknek elfogtam a gondolatát: „Hű! Előléptetnek. De nem kapta meg az előléptetést. Amida Buddha!). és megkért. négy óra tehát semmi nehézséget nem okozott nekem. Nem tudom. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 175 rejtve legyek. ami egyébként elég egyszerű dolog volt számomra.A kínai­ ak. vidámabban néztem a többórás mozdulatlanság elé. ó.

tiszta árnyalatai. Az igazi színüket mutatják. de tisztátalanul gondolkodnak". a szívemben csak Mingyar Dondup láma előzte meg. Természetesen nagy szeretettel gondoltam rá. Még vaj­ mécsesek is készülnek aranyból. hogy vibrál az aurájuk. csak az érdekelte őket. A módszerekben nemigen válogattak. Óriási területek még feltáratlanok.a szent fémet szent célra használják. mert a küldöttség cseppet sem barátságos. Ahogyan a rejtekhelyemről figyeltem őket. Tibet kb. ahogy eszébe jutott a múlt. Irányítani akarták a tibeti politikát. több száz tonna van belőle. Nem a magasabb gondolat áttet­ sző. az opálos ragyogást sötétvörös belövellések tar­ kítják . de Mingyar Dondup lámával tett utazásaimból tu­ dom. De sajnos az anyag annyira puha. tetszett nekem. akik életerejüket az anyagias dolgokra és a gonoszságra áldozzák. hogy a díszek könnyedén megrongálódnak. úgy hevert ott. Hitünk szerint az aranybányászat megszentségteleníti a földet. Ám a hasztalan beszélgetés lassan vonszolódott. a he­ gyekről mossa ki. A színei szomorúságról árulkodtak. sőt ellenséges szándékkal érke­ zett. A rögöket vagy a „homokot" beolvasztják. Az effélékről Tibetben általában azt mond­ juk: „Tisztességesen beszélnek. de a történelem feljegyzi majd. aki teljesen az országnak szentelte ma­ gát. kellemetlen színek. ezért mi inkább érin­ tetlen hagyjuk. és hordja le a víz.aranyat akartak! Ez utóbbi régóta vonzotta őket. Lobszang. ezüst és uránium. hogy ő volt a legjobb dalai láma. Lázas próbálkozásaik el­ lenére sosem engedélyeztük a nyugatiaknak. területe­ ket és . A Csangtang-i területen gyors vizű folyók partján láttam aranyat. észrevettem. mikor Kínában járt. ahogy a homok. hogy van arany. hiábavalónak nevezem. szomorú lett. és templomi díszeket készítenek belőle . Min­ den. Tibetnek sosem volt nálánál jobb uralkodója. Tibetben az arany szent fém. A dalai lámát is figyeltem. amit az Ékességesből láttam. hogy elérjék céljukat. nyolcszorosa a Brit Szigeteknek. Egyes folyókban lehet aranyrögöket találni. Elég heves természete miatt a színei olykor vörösen villantak. Hasztalannak. csíkok. hogy felkutassák a le- . könnyű dolgod lesz. hanem azoknak az embereknek a veszedel­ mes. sehogysem akart a végéhez érni. aki iránt a szeretetnél is többet éreztem. Színes sá­ vok.gyűlölettel telt gondolataik áradó örvénylése.Na. piszkos színképe.176 HARMADIK SZEM Azt gondoltam magamban: .

és láthatatlanná téve ma­ gunkat elemeznünk kell néhány nyugati látogató színeit. oda betér a háború!" „Aranytrombitákról". Egy pillanatig szájtátva bámultam rá. és onnan sokfelé utaztam. Sietned kell. Mingyar. ahol a fafaragók számára egy régi kéziratot másoltam. a távolság kb. gyorsan bekísértek a Belső Kertbe. és a Ligkhor útra jutottunk. ahol eltörtem a csontjaimat. az­ tán felpattantam: . hogy Tibetben az arany nem ritka.Tiszta köpenyt veszek. semmi ceremónia. A testőrök éppen el akartak zavarni. A Norbu Linga-ba kell mennünk. Kicsit feszengtem. és te is. . A magatartásuk teljesen megvál­ tozott. Gyalog mentünk le a hegyen. „arannyal fedett testekről" olvasva sosem szabad el­ felejteni. hogy Min­ gyar Dondup láma is velem van. . hanem szent fém. hogy elkészülj. Az Ékességes felnézett és mosolygott: . Indiába mentem. fél mérföld volt. és nem tudtam.a Vörös Barbárok hadserege megszállta szent földünket. az Ékességes minket akar látni először. „aranyedényekről".XIV. A Vas Kutya évében (1910) a brit megszállást (annak közvetlen következményeként) a kínai követte. csak siess! Hát így állt a helyzet. Ismét Indiába men- . és már kész is vagyok. mikor észrevették. Leültünk és vártuk. Or­ szágunk a világ egyik legnagyobb raktára lehetne. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 177 lőhelyeket. átmentünk egy kis hídon. ha az emberiség a hatalomért vívott oly sok haszontalan harc helyett békében élne egymással. Lobszang! Biztos siettetek. mégpedig egy régi mondás miatt nem: „Ahova a nyu­ gati ember betér. Rövid idő alatt egész tűrhetően rendbe hoztam magam.Lobszang. pont ott.Nem is olyan régen . lát­ hatóan rendbe szedte a gondolatait. hogyan viselkedjek anélkül.az Ékszer Park kapujához érkeztünk. ahol a dalai láma egy verandán üldögélt. Egyik reggel Mingyar Dondup láma bejött hozzám abba a helyi­ ségbe. A hegy lábá­ nál.Ó! Ülj le. hogy megszólaljon. Egy ideig meditált. Sem­ mi sál. mert nem volt nálam aján­ dék sál.kezdte . Az utat átszelve a Norbu Linga vagy ahogyan gyakran fordítják . hagyd ezt a munkát most! Az Ékességes értünk küldött. Tiszteletre méltó Láma Mester.

a Belső Kert kapuját tárták szélesre. te nem értesz a nyelvén. hisz Mingyar velem volt. majdnem kitört belőlem a nevetés. Egy férfi.többre tartja Mingyar Dondup lámát a dalai lámánál! A rácsozat mögött belefáradtam a nézelődésbe. és a Ház arany ruhás lámái bekísértek egy igen különös kinézetű embert. kölcsönad-e neki valaki egy . A nadrágja a lábnál túl szoros és túl hosszú volt. Áthajtott néhány oldalsó folton is. Ráadásul a köpenye csak a csípőjéig ér. magas.vagy két­ nyelvű.. nagyon szegény lehet. Fehér haj. és . . sem a kihajtott gallérról. Szegény.azt hiszem . aki ma meglátogat bennünket. ahogyan Mesterünk tanított. amit beszél. fehér arc. Talán nem tudja. talán a nyugatiaknál is vannak szimbolikus fol­ tok. és arra gondoltam. akik Buddha példájára foltozott ruhában járunk. Kísérd a helyére Mingyar. jobban hoz­ zád szokott már. mint énhozzám. elaludtam és kiestem! De nem. de nem tartották be a szavukat.gondoltam. így nem befolyásolhat. amely az egész kézfejet takarja. s a kötelet csapkodó szelet. Egy pillanatra azt hittem. írd le az asztrálszínekről szerzett benyomásaidat. Biztos szörnyen érzi magát. Tibetben azok. hogyan kell öltözködni. Alig tudtam csendben maradni. Lobszang. a jelenlétetekről nem tudni. De az öltözéke! Vala­ miféle kék anyagból volt egy egész sor gombbal az elején. az ujj csak a csuklójáig ért. akik nem végeznek fizikai munkát. Nyilván nagyon rossz szabó varrhatta. Felhők szálltak az égen. Mégsem lehet munkás . meg a sárkány selymén átfütyü­ lő. Belefáradtam a madarak és a himbálódzó faágak nézdegélésébe. mélyen ülő szemek. aki annyira dicsér. Hirtelen felugrottam. csillogó gombokkal. sovány férfi. hogy így kellett megjelennie az Ékességes előtt . hosszú ujjú köpenyben járnak. Ne­ ked mondom mindezt. Az an­ golok sok mindent ígértek.. mert hisz az alján felhajtotta.gondoltam. Elég kemény száj. hogy benneteket nem látni. Most azt akarom tudni. Lobszang. Időnként titokban bele-belekóstoltam a nálam lévő campába. milyen jó lenne a sárkány hintázását és remegését érezni magam mögött.178 HARMADIK SZEM tem. ez az ember őszinte-e vagy sem: egy.Túl puhának látszik a keze. Kiváncsi vagyok. Akkoriban még fogalmam nem volt sem a zsebről. mert valami csattant. mert a gallér akkora volt. a sárkányban voltam. A rácsozott fal mögül te és még valaki úgy tudtok fi­ gyelni. mint nálunk. azt gondoltam. ott találkoztam valakivel. Ez a férfi rövid ujjas öltözéket viselt. hogy ki kellett hajtani. ritkás szemöl­ dök.

De hirtelen neki is eszébe juthatott. Egé­ szen másmilyenek voltak. Azt gondoltam. mely négy pálcikára támaszkodott.Aztán a lábára pil­ lantottam. úgy véltem. nem tud ír­ ni. Úgy látszik. Akkorra már valóban megsajnáltam: rosszul van öltözve.gondoltam. és különféle papírokat húzkodott elő. mert igazított egyet az ülésmódján. vékony fehér papírlapokat. ennél furcsábbat még sosem láttam. legnagyobb rémületemre. aztán a legfigyelemre­ méltóbb hangegyüttesre váltott. „Angolra". Nem bőrcsizma. a zse­ béből elővett rongytrombitával parádézik. Szörnyű sértésnek számít. meg kell támasztani a hátát és lóbálja a lábát. mintha jég lenne a tetején. Selymes. . A férfi időnként tibeti nyel­ ven beszélt. egyszer csak. Különös. amilyet mi hordunk. így köszönti a dalai lámát . s azt. mondták később. roppant fényes. nem. ahogyan értelmeztem őket. s mi több. Még so­ sem láttam ilyeneket. csak tetteti. szétvette majd keresztbe rakta a lábát. Furcsa. ülni sem tud rendesen. Az üdvözlést befe­ jezve a fehér valamit visszatette a folt mögé. mintha trombitálna. Nincs semmi. kígyózó mozdulatokat tett vele. idegenségéhez képest elég jól. mert egy fakereten kellett ülnie.mert a hátát megtámasztotta a keretből kiálló két másik pálcával. amit valaha is hallottam. nálunk a papír sárgásbar­ na. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 179 rend megfelelő méretű és alkalmas öltözéket. hogy a talpa a dalai láma felé mutatott. nem tud írni. mikor újra találkoztam a dalai lámával. mint a mieink. ami a krétát letörölné. ha egy tibeti ilyet tesz. mert odanyúlt az egyik oldalán lévő folt­ hoz és egy fehér ruhát vett ki belőle. Eléggé automatikusan leírtam az észlelt színe­ ket. Leült erre a keretre és a lába le­ lógott a peremén. hogy korommal írni? Csak ráfújunk és elrepül! Nyilvánvalóan nyomorék volt. Azt gondoltam. a legérdekesebbre.töprengtem magamban. Korom? Ki hallott már olyat. Valami szokatlan fekete do­ log volt a lábán. A férfi elkápráztatott. „Hogy lehet írni rá? . talán gerincsérülése van. felettébb különös. festett. Elképedésemre a szája és az orra elé tartotta és olyan hangot adott ki. vastag és durva. a közepén kormos fapálcikát szedett elő. . a dolgok csak úgy lecsúsznak róla!" Aztán az egyik foltból vékony. Kotorászott egy kicsit a többi folt körül is.XIV. felemelte úgy. Összevissza mozgolódott. elkép­ zelni sem tudtam volna különösebbet.

Sokat tudtunk Bell úrról. nagy valószínűséggel azért. Az aurája színeiből úgy ítél­ tem meg. de a színeiből az is nyilvánvaló volt. Bhután igen. Bell-ként hivatkoznék rá. a saját országunkban a saját életünket akarjuk élni. hogy felbosszantja kormányát. Segítő szándéka őszin­ tének látszott. és nagyon örült az észrevételeimnek. Minden adatunk megvolt. legfontosabb állomásai. ahogy szerette volna. mert maga is lógó lábbal egy olyan furcsa fakereten ült. hogy mondjon valamit és reménykedjen. Ami személyemet illeti. hogy a meg­ szállás bekövetkezik. nyugaton szülessen újra. Bell úr távozása után az Ékességes megkérdezte. Az utóbbi időben adták értésemre. . úgy vélte. A. tart attól. a születési ideje.nyilván a furcsa gallérjaik miatt! . A látogatónak egész sajátos neve volt. még többet kell dolgoznom! . köthetett szerződése­ ket.kiáltott fel. hogy Tibet más országokkal barátkozzon.Igen. Szikkim. és ez befolyásolhatja a kegydíját. Női Hangszer-nek hívták. kárt és szenvedést hoztak ránk.Kelet közti kölcsönös megértést. - . Bell úr. megszállnak vagy meg­ fojtanak-e bennünket.180 HARMADIK SZEM Az Ékességes nagy tiszteletet tanúsított iránta. az idő majd igazolja elgondolásait és javaslatait. és két díszítés állt a neve előtt. Tibeten kívül bármelyik állam tárgyalhatott. hogy nem áll szándékunkban egyik nemzet oldalára sem állni. arra viszont a kormánya nem volt hajlandó. látta. de azt sem akarta. hogy néhány könyvében említi ezt. Ez nem tetszett ne­ kik. Ó maga egy dolgot akart. aki a helyszínen tartózkodott.és mindegy volt nekik. mert azt remélte. Az angoloknak tehát fejükbe szállt a vér. A jövendölések azonban nem hagytak kétséget afelől. mit láttam. igen! . a kommunisták nem szállták volna meg Tibetet. akik a múltban csak bajt. ha képes lett volna befolyásolni kormányát úgy. és a jóslatok sosem tévesek. mindezek segítségével fel lehetett rajzolni élete főbb eseményeinek menetét. mert számára szokatlan éghajlaton él. hogy korábban Tibetben élt. Ma már C. Az asztrológusok kiderítették. és tartózkodni kí­ vánunk minden üzleti kapcsolattól a külföldiekkel. Anglia ugyan nem akart Tibettel szerződni. hogy az egészsége meggyengült. és utol­ só életében azt kívánta. pályájának különböző. Az angol kormány nagyon gyanakodott. elősegítheti a Nyugat . feltételezéseik szerint Tibet Oroszországgal készült egyezségre lépni. Ezért arra kényszerült. Úgy éreztük.

. hogy legyen valaki. Egy szolga tüstént hozott még teát. Annyi tudást kell beléd gyömöszölnünk. Mesterem leült mellém. miközben a legrégebbi Iratokból olvas­ tak nekem. majd összevetni azzal. Mingyar. Mingyar Dondup láma és én gyakran bementünk Lhászába." Napjaim ritmusa felgyorsult.paran­ csolta.tudta ezt. hogy megfigyeljük a látogatókat. amit valóban gondol róla. Ez időtől fogva sokszor hívattak. az Ékességes elé. Néhány perccel később komótosan közeledve feltűnt mes­ terem. hogy az árus miként dicséri portékáját. amilyeneket csak lehet. De még fejleszthető. háromlábú állványon állt. a dalai láma így szólt: . Azt akarom. így nem is sürgette. amit szükségesnek látsz. és fejleszteni is kell. amennyit csak bírunk. különösen a nagy csillagászati távcsövet. A Potalában hasz­ nálhattam a teleszkópokat. Mikor elhelyezkedtünk. Rendkívül hasz­ nosnak találod majd a képességedet. aki össze tudja állítani az „ősi tu­ dományok krónikáját. A memóriámat is fejlesztették: hosszú órákon át bonyolult részleteket hallgattam. országunkra hamarosan rossz idők jár­ nak. esetleg egy messzi tartomány polgári vezetőjének az auráját. mely nehéz. hogy most azonnal itt legyen . Lobszang. a képessége megvan. hogy ellenőrizze és gazdagítsa állítá­ saimat. nagyon élveztem őket. Nagyon érdekes volt odamenni egy bódéhoz. A HARMADIK SZEM HASZNÁLATA 181 Még jobban fejlesztenünk kell téged. mert miként gyakorta intenek minket. Tégy bármit. meddig feküd­ tem hipnotikus transzban. hallgatni. Nem tudom. hogy olyan gyors és mélyreható tanulmányokat folytasson.. Előbb azonban egyre újabb és újabb hipnózisban lesz részed. azután vissza kellett mondanom őket. Késő éjjel órákon át néztem vele a holdat és a csillagokat.. és kell. és „indiai ennivaló­ kat". . Mingyar. például egy távoli lámakolostorból érkező tanult apát. Jól ismert lá­ togató lettem a Potalában és a Norbu Linga-ban.XIV. aki miatt sietne! A dalai láma . ami számukra nem volt titok.barátja lévén . Kinyúlt a csengőért és becsengette az egyik szolgát. Nincs ember. ha távoli országokban leszel. Bármelyik eszközünket használhatod. Tisztánlátása és hatalmas ember­ ismerete alkalmassá tette rá. hogy sürgősen menjek és „interpretáljam" különböző emberek szí­ neit.Igazad volt.Mingyar Dondupot hívd.

a felföld a Hold felszínére emlékeztetett. Itt ugyanolyan volt a táj. Végtelen hegyek. mert az öszvérek oda is eljutnak. Lassan megtettük az utat a Tengerico mellett. Sziling Nor-nál. aztán csak mentünk eló're az ismeretlen. az energiánkat a későbbi erőfeszítésekre tartogattuk. Öszvérháton lovagoltunk. ahol egy jakszőr kö­ tél végén himbálództunk szédelegve. mert az idő nem jelentett semmit a számunkra. Jelen könyvben nincs idő többre. Végül az öszvérek elakadtak. feneketlennek tű­ nő szakadékok. hogy keresztül jussunk a „holdbéli tájon". Nehéz megmondani mennyi időbe telt. A dalai láma megáldotta a csapat tizenöt tagját. hogy az expedícióval méltányosak legyünk. mint hogy röviden megemlítsük ezt az utazást. Ahogy az állandóan emelkedő terepen egyre beljebb és beljebb kerültünk. ahová a lovak már messze nem. több kötetre lenne szükség. és nem tudtak átmenni a sziklás szurdokokon. Átjutottunk a Tangla hegységen. Ahhoz. Az öszvéreket a legvédettebb helyen hagytuk. amit a Potalában a nagy teleszkópon át láttam. Védve voltak 183 . aztán tovább a nagy tavakhoz. feltá­ ratlan terület felé. mély kanyo­ nok.Ebben az időszakban ellátogattunk a Csangtang felföldre. Nem volt okunk a sietségre és a magunk kényelmes tempójában haladtunk. és ismét tovább Észak felé. és jókedvűen útnak indultunk. Küszködtünk. öt legyengült társunk velük maradt. A ritka levegőben hamar kimerültek. az erőnket. Óriási hegyláncok. a körülmények egyre nehezebbek és nehezebbek lettek.

Felrepítettük.' ahol a kötél csaknem vízszintes. mikor már biztosítva volt. egészen a sziklákig. mert nehéz és veszélyes vállalkozás volt. és hitem elnyerte jutalmát. hogy a kampó akadt meg a sziklában. a lég­ szomjtól kiszakad a tüdőnk. ami­ lyen magasra csak tudott. Két napot pihentünk itt. a szurdokokon. az arca és az agya a fogazott sziklákon maradt. mint egy inga. ezekhez rögzítettük a köteleket. egy sziklanyúl­ vány tornyosodott felettük. mielőtt magasabbra és magasabbra vergődtünk volna. így a szélre. Tovább mentünk. az esőre és a madarakra hagytuk. szélfútta vidék legrosszabb szélrohamaitól. ahol több ezer métert zuhant. áthúztuk a kötelet is.úgy haji- . Mikor mindenki átért a kanyonon. remélve. . A fennsíkon csobogó patak futott keresztül. aztán felmászott. Váltottuk egymást. Egy ideig kimerülten feküdtem. aki utána került sorra. A többiek. Felváltva lódítottuk el a kampós kötelet. mintha ki akarna szakadni a mellemből. A szerze­ tes. ahol gyér növény­ zet nőtt. és felváltva másztunk át.jobb társai senkinek sem lehetnek! . aztán ledobta magát.184 HARMADIK SZEM a sivár. aztán nagy nehézséggel sikerült felmásznom a hegyol­ dalon. mikor a vízesés aljára ért. Az egyik szerzetes meg is halt. A rám vonatkozó jóslatok fényében biztosra vet­ tem. mert óriási erővel a szemben lévő falnak ütközött. A hátunk fájt a cipeléstől. hogy a má­ sik oldalon biztonságosan talajt fognak. Lengett. A jóslatok ellenére is óvatosan lódultam. Azon az oldalon. egyáltalán nem látszott boldognak. Rosszul mérte fel a távolságot. felmá­ szott egy magas sziklára. a hangját sem lehetett hallani. akkor egyikünk de­ rekára tekerte a kötelet és a legmagasabb pontról (ahova feljutot­ tunk) leereszkedett. Sok helyütt vaskampókat kellett felhajítanunk. hogy olyan pontra érjen. az öszvérek legelhettek rajta. Én mentem helyette. Eközben a másik oldalról valaki biztosította. ahol álltunk. a szívem úgy vert. át a szakadékokon. A kemény sziklákon nem lehetett eltemetni. hogy sikerül. Sikerült megkapaszkodnom és felhúznom magam. A tábornál volt egy barlang: az idő elemésztette a puhább sziklá­ kat. és tapogatódzó ujjakkal a legközelebbi szikla pereme felé nyúltam. a lélegzetem elakadt. a torkom kiszáradt. Egy meredek ösvényen a völgybe juthattak. és úgy éreztük. A testet visszahúztuk és istentiszteletet tartottunk érte. Elő­ fordult. kicsorbult farkasfogsorhoz hasonlított.

teát csináltunk. innen a hideg po­ kol. milyen is valójában! Három napon át csúszkáltunk a jégtáblán. A mi „felszerelé­ sünk" a kötelekből és a szokásos bőrcsizmából állt . ha­ ladásunk még nehezebbé vált. lábukkal a kötélbe csimpaszkodva. és tovább botladoztunk a szörnyű tájék közepe felé. A meleg áldás számunkra. bár ezen a magasságon alacsony volt a víz forráspontja. ennek ellentéte a hideg. fejjel lefelé lógva. bús képű alakoknak látszotok! Most azonban rövidesen élvezet vár rátok. botorkálva és meg-megcsúszva haladtunk az ismeretlen mélység felé. mint farkasszájban a fogak.a talpára szőr­ mét kötöttünk. köpenyük csapkodott körülöttük a szélben. hogy erősen húzva próbálják ki a kötelet. indák váltak ki és lebegtek a levegőben. A felföldön tett úton megtapasztalhattam. kezükkel. Nemsokára egy jégtáblához érkeztünk. sziklák. olyanok. és a tea nem mele­ gített fel igazán.. láttuk. sem más hegymászó felszerelésünk. a tekintetünk sűrű tejfehér ködbe ütközött. bárcsak sose láttuk volna meg ezt a he­ lyet. rövidesen „él­ vezet" vár ránk! . vagy felhő. és azt kívántuk. Nem tudtuk. Köd. dideregtünk a maró szélben. sem jégbaltánk.Bizony mondom. Mingyar Dondup láma. Semmi élvezeteset nem láttunk magunk előtt. A gleccser óriási sziklák közt vezetett. Nem volt szöges bakancsunk. amelyeken összeviszsza horzsoltuk magunkat. az egyetlen közülünk. Mellesleg a tibeti mitológiában szerepel egy Hideg Pokol. Egyenként jöttek át. hogy a lehető legkönnyebben elkaphas­ sam. A TITOKZATOS ÉSZAK -ÉS A JETIK 185 tották el a másik kötelet. És a mesterem azt mondja. és szóltam nekik. A sziklák tetején pihentünk egy kicsit. olyan fehér és olyan makulátlan volt. Éles sziklák. Hideg.XV. hogy ne csússzon annyira. Kicsit kevésbé fáradtan újra felszedtük a rakomá­ nyunkat. Ahogy kö­ zeledtünk. aki járt már itt korábban. egyre lejjebb és lejjebb kerültünk.. talán egy gleccserhez. Befa­ gyott jég a lábunk alatt és fagyos ég a fejünk felett. elégedetten mosolygott: . A két kötélvéggel a kezemben biztosítottam őket. hó-e. Néhány mérfölddel arrébb megkerültünk egy hegy­ nyúlványt. hogy valóban köd. amely hátráltatott ben­ nünket és a légzésünket sem segítette egyáltalán.

A mögöttünk jövők. és a Mennyei Mezőkre kerültem. gőzcseppek hajtot­ ták. hús-vér ember vagyok-e. túl voltunk rajta. Olyanok vagytok. meg­ csipkedtem magam és az ujjammal kopogtatni kezdtem egy szik­ lán. akkor jól kinéztem. féltünk.186 HARMADIK SZEM Tovább róttuk az utat a sűrű. belénk ütköztek. . Ziháltunk és reszkettünk a hi­ degtől. nyomorúságosan baktattunk ki tudja.varázslat van a dologban. mikor először megláttam ezt. a lábunk mellett kis patak bugyogott-bugyborékolt elő. vakon. ahogy ma­ gamra néztem. aki meghalt a sziklán? És mindannyian méltók vagyunk arra. A lábunk alatt kövek. hová. Lehet. vastag szálú. hideg ködben. azt gondoltam. ugorjunk. Most majd összeestünk a hőségtől. Bódultságunkból Mingyar Dondup láma nevetésére ocsúdtunk. akik még nem értek el eddig és nem láttak. Tovább és még tovább! Hirtelen a csodálkozástól és a féle­ lemtől megkövülten megálltunk. a „Jégis­ tenek tréfát űznek velünk". a csizmánk talpa alatt kavi­ csok görögtek. és valóban gyönyörű helyre érünk. hogy felbukunk rajtuk. De aztán körülnéztem: nyolc társam velem volt. ami tapasztala­ tainkat meghaladja. mint akik azt gondolják. vagy szellem. a talaj egyre forróbb. A földből. Kövek? Kavicsok? Hova lett a gleccser. Körülpillantottunk. nos. hol a tizedik. az előttünk menő ember után nyúlva. Forró kézzel megdörzsöltem a szemem. mint ti. ennél zöldebbet még sosem láttam. mesterem ismét beszélni kezdett: . amit magunk előtt látunk? A ködfüggöny másik oldalán a hidegtől vacogva nem több mint harmincat vert a pulzusunk. A melegnek legalább az illúziójáért ma­ gunk köré tekertük a köpenyünket. Egyenként keresgéltük az utat. a talaj gőzölgött.Ugorjunk át a patakon. mert a víz forr. ahol megpihenhetünk. újra nekiindultunk. a jégmező? Egész hirtelen szétoszlott a köd. Még néhány mérföld. Köröttünk zöld fű. A köd meleg lett. kapaszkodva. Akkor Mingyar Dondup láma megszólalt: Ha én is úgy álltam itt. térdnél is magasabb fűtenger. meghaltam a hidegtől. Elkábított és megijesztett ben­ nünket . aki lábával tapogatózva előre a csapatot vezette. valami olyasmi. mozogni is alig mertünk. A levegő vibrálva remegett. hogy megnézzem. hogy mind­ annyian hirtelen a mennybe kerültünk? És ha igen.

gyűrűdzött a felszíne.a hiányzó homlok kivételével . A lábfeje. hogy tudomása szerint a felföldön csak két ilyen hely van. hogy élet van benne. mindketten megrémültünk. A szülők Tibetben gyakran fenyegetik csintalan gyermekeiket így. Később én is láttam ilyen csontokat. hogy felnézzek. A vulkanikus területen meleg források törtek fel a földből. a hideg és a meleg találkozásánál keletkezik. sűrű szemöldökétől meredeken hajlott hátra. mint mindig. Ott volt.) . Rám mutatott. Az álla beugrott. trópusi. és talán nem is látok már. amelyről olyan sokat hallottam. hogy a lába külső felén jár. A sűrű köd. amin áthatoltunk. Élénk színű" virágok bontottak mindent. Vagy a hideg volt az? Nem tudtuk! A növényzet buja volt. Még mindig megbabonázva éreztük ma­ gunkat. Bámultunk egy ideig. Körülbelül három mérföld múltán el­ nyúltunk a moha fedte földön. a fogai nagyok és kiállók. Itt láttam jetit is először. Vadszőlőindák csipkézték a fatörzseket és lógtak az ágakról. a keze nagy volt és széles. a karjai a normá­ lisnál jóval hosszabbak. Nem örültem neki. biztosra vettük. hogy a föld alatti hő és a forró vizű patakok megolvasztották a jeget. ahol megpihentünk. Élt ott egy olyan madárfajta. mert úgy éreztük. nyávogó hangot adott ki. ame­ lyek legalább nyolc-tíz méter magas állatokhoz tartoztak. és a völgy magas sziklafalai miatt a meleg levegő bentrekedt.ÉS A JETIK 187 Igaza volt. azt mon­ danám. A TITOKZATOS ÉSZAK . amelynek nevét a mai napig nem tudom. nyolc-tíz mé­ terre se lehetett tőlem a teremtmény. amilyeneket még sosem láttam.a koponya hasonlított a modern ember koponyájához. mutat­ ván. Kissé jobbra a kellemes tisztástól. ruha nélkül heverésztünk. miután sokat utaztam. megsülünk. ahogy az emberek. Légy jó. hogy látott óriási állatcsontvázakat. a lába hajlott. Elmondta. amely végtelennek tűnt.XV. akkorákat. A fején mintha nem lett vol­ na homloklebeny. Megemlítette. most megfo­ gott. vagy megfog és elvisz a jeti! Azt gondoltam. ma már. (Az emberszabású majmok és a rend más tagjai járáskor nem a külső felületét használják végtagjaiknak. Lehajoltam és gyógyfüveket szedtem. és kismacskához ha­ sonló. a hőség legyőzött és egy más létsíkra vitt minket. Mesterem elmondta. Olyan fák nőttek itt. Mégis . kis tavat pillantottunk meg. Fodrozódott. furcsa. mikor valami arra késztetett. Megfigyeltem. és kénes szag áradt.

ahogy ezt valamennyien be is ismerik. hogy a jetiket elkergették. megfogták és felboncol­ ták ezeket a halakat. Később távolabbról láttunk néhány jetit. megfordult és elmenekült. láttam jetiket. A nyugati orvosok ünnepélyesen kijelentették. néhány elkódorgótól eltekintve. belehal a lég­ áramlásba. A második során az embert eltölti a szánalom a letűnt korok eme teremtményei iránt. Lehet. melyet „élő kövü­ letnek" mondanak. hamarosan rádióüzenetet küld az Atlanti-óceán másik partjá­ ra. óriási léptekkel egy lábon ugrál. a sze­ gény jetiket is megfogná. akik a mai élet feszítettsége miatt kihalásra vannak kárhoztatva. a felföldre űzték. kihaltak. akiket férfi jetik vittek magukkal. hogy a nőrablás a fajfenntartás egyik módja. akik az evolúció egy külön ösvényét járták. s hogy másutt. hogy bővebben ír­ jak róluk. Mikor észrevettek. hogy biztos megdön­ töttem a tibeti. vagy más okból. Néhány évvel ezelőtt kinevették Marconit. Úgy tartjuk. hogy a jetik az emberi faj atavisztikus visszaütései. Nem értek azonban annyira az ilyen dolgokhoz.188 HARMADIK SZEM Ahogy néztem és talán ugráltam félelmemben. hatezer méteres magassági rövidtávfutás rekordját. mert az állí­ totta. Néhányan kétségbevonták a jetikről szóló beszámolóim hite­ lességét. és csak a legeldugot­ tabb helyeken képesek élni. Mingyar Dondup láma elmondta. Csak annyit mondhatok. Mára a tudósok látták. Keringenek történetek magányos asszonyokról is. Léteztek mendemondák egy halról. Elég gyakran hallottunk történeteket jetikről. felboncolná és spirituszban tartósítva mutogatná. az ember nem bírja ki az ötven mérföldnél nagyobb sebességet. gyorsan elrejtőztek. Én is futni kezdtem. de ellenkező" irány­ ba! Később arra a következtetésre jutottam. a jeti rikoltott egyet. Úgy tűnt. de egyik szerző sem látott jetit. Én láttam. Sokan írnak a jetikkel kapcsolatos feltételezésekről. bébi jetiket és csontvázakat úgyszintén. és mi sem provokáltuk őket. akik elhagyták a felföldet: lakott területek közelében lát­ ták őket ugrálni és szökdécselni. Ezt később néhány apáca is megerősítette: éjjel egy jeti elragadta egyik rendbéli társnőjüket. Ha a nyugati embernek módja lenne rá. Az első találko­ zás a jetikkel rémületet kelt. .

A Csangtang felföldön rengeteg kövületet. sosem tapasztaltunk még hozzá foghatót. ízlett. Az élénk színű óriáskagylók.elvitték. Tibetben az én időmben nem volt semmiféle fotófelszerelés. ami messze túlnő kereskedelmi tapasztalaikon. mások kiemelkedtek és hegyekké lettek. A fantasztikus ellentétek földje ez! A levegő forró és párás. Vucsangfu-nál vannak má­ solatok. A fényképe­ zőgépek bebizonyítják majd az igazságot. Bizonyos. mely majdnem befagyott. de olyan is.e. akadt olyan. A legritkább füvek nőnek itt. Vihetnek magukkal oxigént és teherhordókat. félelmetes földmozgások következtében sok terület a víz alá süllyedt. és teletömtük magunkat. kész vagyok rá.XV. Van egy ha­ sonló kínai hit is. én régi. a Heng hegy Koa-loa csúcsán állt. mint az üveg. hogy a Nagy Jü megpi­ hent a helyszínen (Kr. mely a maga­ sabb területeket kivéve egész Kínát elárasztotta. nem messze Sao-Hszing-től. A mi hitünk szerint Tibet egykor a tengernél feküdt mélyen lenn. mint a kavicsokat. ha a talaj felszínét megforgatják. érdekes. Éjjel és . melyeket úgy lehetett szedni. mikor olyasmivel találkoznak.ÉS A JETIK 189 Ha a kommunistákat kiűzik Tibetből. bugyborékolt és gőzölgött. mely eredetileg Hupej tartományban. sosem láttunk másutt hasonlót. és biztos tudásunkon túli okokból. a ködföggöny másik oldalán metsző szél fúj. mely kiszívja az ember erejét és amelytől olyan törékeny lesz a teste. Az eredeti követ gondolom . Érdekes lesz látni ezeknek a nagy üz­ letembereknek az arcát. de Hanku mellett. aranydarabok. mely forrt. Gyümöl­ csök is teremnek. Jü táblája. Megkóstoltuk. Arany is volt. Régi legendáink szerint évszázadokkal ezelőtt Tibet partjait ten­ ger mosta. hogy megkövesedett halakat és más tengeri lényeket lehet találni. feljegyzi. hogy az egész terület va­ lamikor tengerpart volt. melyek mind azt bizonyítják. szerzetesi ruhámban megyek. Egy további kópiát a Ju-lin Templomban őriznek. Csekiangban. néhány méterrel arrébb pedig. A TITOKZATOS ÉSZAK . megkövesedett szivacsok és korallfüzérek mindennaposnak számí­ tottak. hogy el­ kísérjek egy szkeptikusokból álló expedíciót és tagjainak megmu­ tassam a jetiket a felföldön. 2278-ban) miután a Vízözön. és egyéb dolgot le­ het találni. A föld mélyéből fakadó vizek között mindenfé­ le hőmérsékletű előfordult. A büntetés szigorú volt. egyedül ezek miatt tettük meg az utat.

és bár letáboroztunk. Lehasaltam. Mindent megpróbáltunk. nem ébredt fel. Fájdalmas lépteinket a csillogó ősrégi jégmező felé fordítottuk. egész éjszaka melegítettük (mindkét oldalára oda­ feküdt valaki). aki a gleccserhasadékban haladt. A terhét megosztottuk egymás között. A másik oldalon szörnyű hideg fo­ gadott. Néhány órával azután. hogy pihenhessen. Négy. Úgy tűnt. és láttam. és az orkán a szikláról a kanyon mélyére söpörte. Az ötödik kimerészkedett egy szélviharban. Az egyik láma nem bírta tovább a hideget. akik fel­ ugrottak. de a száraz vidék éles szélrohamai erősebbek vol­ tak. és az élelmünk is elfogyott. összeesett. képtelenek vagyunk többet cipelni. Az . Talán mind úgy éreztük. hogy segítsenek megtenni az utolsó néhány métert. és éjjel a Mennyei Mezőkre távozott. és a metsző légrohamök porral teli levegőt fújtak be a barlangba. a finom permetet vitte a szél. még teánk sem. az éhség és a megpróbáltatások újabb emberéletet követeltek. hogy le ne csússzak. Ezután már nem nyúltunk hozzájuk! Megraktuk magunkat füvekkel és növényekkel. bár korábban úgy gondoltuk. A gyom­ runk nem szokta az ilyen gyümölcsöt. kavicsokat görgetett maga előtt.190 HARMADIK SZEM másnap egész nap alig jutottunk a a növénygyűjtéshez. megpróbáltuk valamennyire visszaszerezni az erőnket. hogy már csak négyen vártak. hogy magunk mögött hagytuk a ködfüg­ gönyt. vérvörös . Nem tudtunk mozogni. Semmink sem maradt. Az öszvérek­ hez menet az utolsó két napon egy falatot sem ettünk. majd elindul­ tunk visszafelé. de nem egysze­ rűen a fáradtságtól vagy a kimerültségtől. A táborhoz érkezve döbben­ ten láttuk. A kis patak fel­ színén felkorbácsolódott a víz. megfogták a lá­ bam. Négy szerzetes. És még valaki eltávozott. több száz méter mélyen fe­ küdt. A következő napokon pihentünk. legjobb lenne megfordulni és a buja völgyben maradni. újra át a ködön. A szél süvítve vágtázott a sziklák között. erőnket kiszívta a rejtett völgy kellemes melege. nem le­ hetett segíteni rajta. felbukott és nem állt fel többé. A hideg. a legvéksőkig meg vagyunk rakodva. mikor az egyik tár­ sunk. Elaludt. Már csak néhány mérföldnyire voltunk.köpenye fedte.most szó szerint is vérvörös .

mielőtt az első fénysugarak bevilágították volna az alattunk fekvő völgyet. amint jön felénk és összebújtunk. és nagy örömünkre egy jakcsorda legelt a közelében. Toprongyosak voltunk és testünk tele zúzódással. akár a húsra éhes ragadozó démonok. vérzett a lábunk. Mindenkinek már csak fél adag ennivaló jutott. Arra a gondolatra. Másnap reggel. nehogy akadályoztatva legyünk. és ahol felszakadtak a hólyagok. Lassan haladtunk. hogy hazafelé tartunk. olyan kicsire húztuk magunkat. Rázkódott és remegett a széle.amilyen volt . A hegyláncok újabb hatalmas sziklatömbje megadva magát a szél és a víz pusztító erejének. A mélyből jóval később hangzott fel a visszhang és verődött vissza a zuhanó kőtörmelék. másnap korán elindu­ lunk. aki olyan vidáman eredt neki az útnak. Dübörgés. amit egy földrengető robaj követett. A tizenöt fő helyett. Hallottuk.gondosan átvizsgáltuk. Végre ismét megpillantottuk a tavakat. Öszvéreink cipelték a gyógynövényrakományt. A köpenyünk rongyokban lógott. talán az egyetlen ember a világon. örömte­ li érzésekkel indultunk. Szédelegve a kimerültségtől. fájós lábbal és kimerülten. a felet­ tünk lévő csúcsról egy hatalmas sziklatömb szakadt le. most tizenegy emberből állt a csapat. A kereskedők melegen üdvözöltek. akik egy ilyen utat kétszer is megtett. A tömb leszakadt. A TITOKZATOS ÉSZAK .ÉS A JETIK 191 orkán egész éjjel üvöltött. összeroskadt és a föld megcsúszott. három-négy méteres része megingott és letört. Másnap hajnalban az idő nyugod­ tabbnak tetszett. Nap nap után bandukoltunk. míg mi a hegyek pirkadat előtti lumineszkálásában pihentünk. te­ ával és étellel kínáltak. mintha az ördögök egyenest nekünk hajtanák hintóikat az égről.XV. csak mentünk. majd a perem egy kb.. kőzápor. szörnyű csattanás és remegés: mintha az előttünk elterülő fennsík­ ba csapódott volna. Elhatároztuk. Kipróbáltuk a köteleket. aztán erős ütés. . Felszerelésünket . Valahonnan a közelből sietség zaja hallatszott..legalábbis néhányan! Mesterem másodszor volt ott. romlik az idő. és mindent megtettek. De a Csangtang felföldön jártunk és visszatér­ tünk . Úgy látszott. men­ tünk. Barátunk így lett eltemetve. hogy a halálos fáradt­ ságunkat enyhítsék. Az idő semmit sem jelentett nekünk. állandóan éhesek voltunk. amilyen kicsire csak tudtuk. megnéztük az öszvérek sebeit és sérüléseit.

minél magasabb ran­ gú. de először a dalai lámát kellett meglátogatnunk. Minél na­ gyobb a hatalom. A vidék zöldebb lett.. Az éjszaka sötétjében ajaktrá­ gyából rakott tűz mellé kuporodva csodálkozva ingatták fejüket történeteink hallatán. de Mingyar Dondup láma arra tanított. Engem. szétosztottuk a különleges gyógyfüveket. Először a .. hogy el kell válnunk tőlük. hazafelé mentünk. bárcsak ugyanarra jönnének. hogy lássam. „Hatalmas" vagyok. hogy nehéz volt visszafogni őket. ter­ mékenyebb. mi meg oda készültünk visszatérni. hogy ők jártak a Csangtang-on.. amit magam is szeretnék. Sok szerzetes nem állna szóba kereskedőkkel. De hát nemrég indultak Lhászából. Örültünk. Megkezdődtek a fogadások. annál inkább szolga az ember. Jól tudtam. Mi meg az Indiáról és a hindukusi kereske­ dőkről szóló történeteiket élveztük. Annyira húztak. hogy mihamarabb saját falujukba.192 HARMADIK SZEM A kereskedők jól bántak velünk. hogy alkalmam legyen más területek megismerésére is. ahogy a fagyos északot nevezzük. aztán végre megláttuk a Potala csillogó aranytetőit. azért. mint az expedíció vezetője megkapta a Becsület sálját piros hármaskötéssel. aki közbül van. Sö-be érjenek. Erőnk visszatért. Mingyar Dondup láma. Az öszvérek bölcs állatok. Mindent odaadnék azért. Heteken át különböző lámakolostorokba utazgattunk.Azt tetté­ tek. láttátok. Sajnáltuk. Azt lehetett volna gondolni.. hogy visszajöttünk. nem pedig mi! Örömmel másztunk felfelé a köves úton. a felekezet nem jelent semmit. mivel én voltam a legfiatalabb. amit láttatok. így reggel kölcsönös jókívánságokkal búcsút vettünk egymástól. ugyanaz a tisztesség ért. csak az ember szándéka és tet­ tei számítanak. Csambalából. annál kisebb a szabadság. előadáso­ kat tartottunk. a mieink sietni kezdtek. a szín. mint mi. fel a Vashegyre. hogy minden ember egyenlő: a faj. Szavai megvilágosító erejűek voltak: . hogy a „két vég­ pont" jutalma mindenkire vonatkozik. és mégis népem foglya. azt kívántuk. és kicsivel a Hegycsúcs felett a mi Csakporinkat. amit szenvedélyesen szeret­ nék látni.

ha meg­ álltunk. A TITOKZATOS ÉSZAK . illő nevet kapott: a Boldogság Folyójá­ nak hívták. ha pihentünk. így ismét visszatértünk Csakporiba. és Szamjebe. Közeledett a láma-fokozathoz szükséges vizsga ideje. Drepung-ba. mely két tó. a Dü-me és a Jamdok között fekszik háromezer-háromszáz méter magasan a tenger szintje felett.XV. Tanításom egész idő alatt folytatódott. hogy teljes fi­ gyelmemet a tanulásnak szentelhessem. Megkönnyebbüléssel követtük a mi folyónkat. ha lovagoltunk.É S A JETIK 193 három székhelyre kellett ellátogatnunk. Úgy gondoltuk. Azután tovább mentünk Dordzsetag-ba. Szera-ba és Ganden-be. a Kjicsu-t. Meglátogattuk a Szamden lámakolostort is. mindkét település negyven mérföldre van. . a Cangpo folyónál.

mit láttak és hol jártak. Minden országban ismerik az asztrálutazást. Ezért teljes emlékük van arról. A telepátia a másik olyan tudomány.Tizenhatodik fejezet LÁMASÁG Jelentős mennyiségű képzésben részesültem az asztrálutazás tudo­ mányából. Engem tanítottak rá. ha színpadi mutatványra akarják használni.min­ den országban. Angliában azt ál­ lítják. A seprűnyélre semmi szükség. mikor alszik. kivéve. azt gondolják „álmodtak". mit csináltak. nem szenved. „a boszorkányok repülni tudnak". De nem akkor. Mindenki ezt teszi. ha az emberek racionalizálni akarják. A beteg semmit sem érez. amikoris a szellem vagy az én (ego) elhagyja a testet és az ezüstzsinór segítségével érintkezik a földi élettel. és mikor visszatérnek az ébrenlétbe. amit nem akarnak elhinni. Sokan nem nagyon hiszik. Csak nyugaton majdnem mindig önkéntelenül történik.ről mondják. és egyéb hasonlóan súlyo­ sakat is. keleten a lámák tökéletes tudatossággal művelik. Számos műtétet hajtottam végre hipno­ tizált betegeken. lábamputálást. A tudás . és jobb állapot­ ban ébred. hogy repülnek. Bárki mást is meg lehet tanítani. ha nem kell szenvednie a hagyományos altatás hatásai195 . hogy így utazunk. melyet könnyű elsajátíta­ ni. mindenhol létezik. Az Egyesült Államokban „a vörös ember szelle­ mei".bár eltemetve . A hipnotizálás me­ gint csak keleti tudomány. mint pl. Nyugaton az emberek elvesztették ezt a képességet. Sze­ rencsére ma már ezt a tudást kezdik elismerni.

vagy olyat. aki „ismerős" típusba. Nekem volt. aki a levele­ ket hozza. Mint ahogy korábban említettem. aki olyannyira ismerős.) Ahhoz. a gyors mozdulat ma­ gára irányítja az emberek figyelmét. Ma már . hogy olyan kevés van belőlük. ha van egy jó tanárunk. mely valóban a legegyszerűbb dolgok közé tartozik. Vannak emberek Tibetben. Jó. a zenéhez sem volt tehetségem. gyakorlatban nehéz. hogy csak nagyon keveseknek adatott meg a láthatatlanná válás képessége.egy bizonyos határig Angliában is használják ezt a módszert. akik láthatatlanná tud­ nak válni. A postásra. Pedig nagy áldás lett volna eltűnni. hogy elérjük a láthatatlanság állapotát. Legőszintébb törekvésem ellenére sem tudtam viszont láthatatlanná válni. mert majd mindenkinek rossz a lelkiismerete. ezzel aztán bárki tud bánni . egy láthatatlan ember hozta őket? Vagy valaki más. tudtam és (most is tudok) utazni az asztrálsíkokon. gyakran azt mondják. Minden kertelés nélkül azt tanácsol­ ták.196 HARMADIK SZEM tói is. ha akarnak. A zaj? Egy gyors mozdulat vagy egy rikító szín? A zaj. fel kell függesszük a cselekvést. Aki igazán ért hozzá. amikor . mikor vala­ mi kellemetlen dolgot követeltek tőlem. azonban ez a képesség sajnos megtagadtatott tőlem.megpróbáltam cintányérozni és véletlenül egy szerencsét­ len szerzetes fejére csaptam. de le tudják árnyékolni az agyhullámaikat. ami vonz. Elvben nagyon egy­ szerű. nem is „érzékelik"? (A rendőrt mindig észreve­ szik. Más dolog a láthatatlanság. és gyakran csupán csak a technika gyakorlásáért meg is valósítják. inkább az asztrálutazást alkalmazza. Jelentős erőfeszítést igé­ nyel. valóban sen­ ki". A levitációt meg lehet valósítani. megjegyzik. maradjak inkább a tisztánlátásnál és a gyógyításnál! . hogy meg sem „látják". hogy a fizikai hullámok működjenek (gondolkodunk). és fel kell függesztenünk az agy hullámokat is! Ha hagyjuk. bárki a közelünk­ ben telepatikusan észlelheti őket (láthat).azt gondolván. amit akkor okoztam. Hogyhogy. Énekhangom felbőszítette a zene­ mestert. nem könnyű meglátni. és így a láthatatlanság ál­ lapota odavész.úgy tudom . Gondolj arra. Talán szerencse. „senki sem járt itt. esetleg egy bizonyos csoportba tartozik. Egy immobilis személyt. pedig hát a levelek megérkeztek. de a dühe semmi sem volt ahhoz a felforduláshoz képest.

Az asztrálutazáshoz képest egy előnye van ennek a módszernek. vagy ahogyan egyesek nevezik. A terepnek egyhangúnak kell lennie. Sok gyakorlatot igényel. de valóban úgy hiszem. figyelmeztetni kéne az embere­ ket. Ter­ mészetesen a jóga nagyon nagy tudomány. a csontozatunk és az izmaink . és egészen kis kortól kezdve tanuljuk a testhelyzeteket. A célt vizualizálja. és mikor célhoz ér. akik kipróbálnak né­ hány testhelyzetet. Az előző során az ember a szellemi birodalomban mozog. A helyes légzés képessé teszi a tibetieket arra is. mert tekintetét a csillagokra függeszt­ heti. újra csak nagyon jó tibeti (keleti) tanárra van szükség. nem érez fáradtságot. aki alaposan is­ meri a férfi és a női anatómiát. Ez csupán az én véleményem. hogy öt-hate­ zer méter magasságban meztelenül üljenek a jégen.mind a jogázáshoz vannak szoktatva.XVI. akik szabályozni tudják a testsúlyukat (ez nem levitáció). netán középkorúak.sokat jógáztunk. és a „futónak" félig transzban kell lennie. sőt végzetesek lehetnek. a „száguldó" viszi a terhét. Személyes véleményem szerint azonban. A végtagja­ ink. és valójában hihetlen mértékben fejleszti az embert. hogy a jég elolvad. Mi ezt a tudományt évszázadok óta ismerjük. ténylegesen megsérülhetnek. hogy ne kísérletezzenek. a tartozékait. a légzési gya­ korlatok is okozhatnak bajt! Számos tibeti jelenség legfőbb titka a különleges légzés. nem viheti magával pl. miközben az em­ ber szabadon lélegzik. De megint csak. Órákon és órá­ kon át száguldhat. ha nincs bölcs és tapasztalt tanárunk. és a testük me­ leg maradjon: olyan meleg. és órákon át rohannak úgy. . Az így közlekedő ember állapota az alva­ járóéhoz hasonlít. Ha el akarjuk kerülni a sérülést. LÁMASÁG 197 Ahogy ezt a nyugati világban nevezik . Nemcsak a pozíciók. így anyagi tárgyakat nem mozdíthat. harmadik szemével folya­ matosan azt nézi. hogy amíg nincs egy sor módosított gyakorlat kidolgozva. hogy alig érintik a talajt. Sokan írtak a „száguldó lámákról". hogy semmi se zavarja a transzszerű állapotot. Az ardzsopa. ezek a gyakor­ latok is károsak. A nyugatiak. jelentős módosítások nélkül nem megfelelő a nyugati emberek számára. Az este a legjobb időszak erre. és szüntelen ismétli a mantrát.

mint én. hogy egyik kezét a fejükre teszi. hanem egyénenként. és tapasztalni fogják. Ezeket baj nélkül bárki megpróbálhatja. amennyit csak tudnak. De nem csoportosan osztja az áldást. aztán tíz másodpercig tartsák vissza a levegőt. könnyen fel­ emelik. Hallgatóm egész komolyan kérdezte: . hogy a ten­ gerszint felett hatezer méteres magasságban magam is meg tudtam ezt csinálni. azokat két kezével áldja meg. hogy kibírjam a ja­ pán kínzásokat meg még többet. rászolgáltál a bizalomra. Ismételjék meg legalább háromszor. Vagy más. Ha lefeküdtem a földre. amikor kommunista fogságban voltam. és megnyugszanak. de a kezemet be kellett haj­ lítani. meglátják.Jól haladsz. a római pápa. tartsák vissza a lélegzetüket. Eljött az idő. . de lehet. A többséget egy pálcához illesztett bojttal érinti meg. a vizsgán légy még jobb. nyújtott karral meg tudtam érinteni az elülső fal felső peremét. vagy a magas rangúakat úgy. Akkor szívjanak be annyi levegőt. de a hátsó fal kb. és meglátják. legalább levegő volt bőven! A belépés előtt most is átkutattak. mert nem volt annyi hely. kétszer olyan magas volt. Ha félnek kedves Olvasóim.198 HARMADIK SZEM Egy rövid kitérő: Nemrég elmeséltem valakinek. hogy kinyújtsam. aki minden évben minden szerzetest megáld. A fülkék négy­ zetesek voltak. lábam a falat érte. A „vizsgafülkék" mintha kisebbek lettek volna. A tizenhatodik születésnapom előtt három nappal tizennégy más jelölttel együtt megjelentünk a vizsgán. Előtte meg kellett kapnom a dalai láma áldását. hogy csak én nőttem meg. vegyenek egy mély lélegzetet. Mindkettőt ismerem. Most először életemben mindkét kezét a fejemre tette és mély hangon azt mondta: . esetleg dühösek. amilyen mélyet csak tudnak.Hatezer mé­ ter? Apály vagy dagály idején? Próbáltak-e már nehéz tárgyat felemelni úgy. mint pl. hogy vizsgázzak. a szívverésük lelassul. hogy a tüdejük­ ben nem volt levegő? Próbálják meg. olyan mélyet. majd­ nem lehetetlen. fiam. méghozzá a legrosszabb oldaláról. Bizonyítsd be. kezemmel a fejem fö­ lött meg tudtam érinteni a másik falat. A léleg­ zés szabályozásának ismerete segített abban. hogy letegyem az esedékes lá­ ma-vizsgát. a kegyeltjeit. Tető nem lévén. Aki­ ket még jobban kegyelmébe fogadott. Mindannyian bevihettük a saját faedényünket.

amely a tisztán fizikai test. Ezek a tárgyak az első napsugártól az utolsóig öt végte­ lennek tűnő napon át teljesen lefoglaltak. Metafizika.XVI. A rádzsa jóga transz­ cendentális tudatra és bölcsességre készít fel. Volt az ajtón egy kb. az ember mindig emlék­ szik arra. Egy órával később hozták a hatodik nap anyagát. hogy „phödzsa keso" (hozz te­ át). amelyből már elég komoly tudásom volt. annyit ihattunk. ahogy le­ szedték róla a keresztrudat.. A laja jóga. Akkor az apát és a fővizsgáztató lepecsételte. LÁMASÁG 199 a rózsafüzért és az írószerszámot. az ajtót bezárták. Beléptünk. képessé tesz arra. és hangzavar. következésképp pl. egyszerűen ki kellett szólni. mely a tudat fe­ letti uralomra tanít. amennyit csak akar­ tunk. Egyszer egy nap campát kap­ tunk. De mivel nem eresztettek ki. amit egyszer olvasott vagy hallott. hogy segítsünk másoknak. hogy ne lehessen kinyitni. A kundalini jóga. A kidolgozott té­ teleket alkonyatkor szedték össze. Az egyik közeli fülkéből sikítás hallatszott. az „eszköz" (hordozó közeg) fölötti uralmat tanítja. mely belső erőt ad. azért. Számomra most kezdődött csak a második fele. 20-szor 20 cm-es kis ablak. amely csak kívülről nyílt. anatómiából.. A súlyos faajtó döngött. Nyugtató mormolás és a sikolyok zo­ kogásba fúltak. Rohanó léptek. A samadhi']óga vég­ ső megvilágosodáshoz vezet. Gyógynövénytanból vizsgáz­ tam. És az egészből vizsgáznom kellett. Amikor az őr befejezte a moto­ zást. Mind a kilenc ága. Jóga. és kikerülünk az újjászületés köréből. és az an- . ha­ csak úgy nem döntünk. bármi is volt a helyzet. Regge­ lente ezen keresztül adták be a vizsgapapírokat. A vajas tea más volt. Valaki számára véget ért a vizsga. és teo­ lógiából. hogy valamilyen különleges okból vissszatérünk a Földre. majd rátették a keresztrudat. melynek segítsé­ gével a földi élet elhagyásának pillanatában megragadjuk a maga­ sabb Végső Realitást. A hatodik nap változást és felfordulást hozott. hogy az ember meglássa a célt és a földöntúli életet. A jóga többi formáját nem lehet egy ilyen könyvben ismertetni. A nyugati világban a jóga öt ága ismert: a hátha jóga. Ez az az ág. nem it­ tunk túl sokat! Tíz napot töltöttem a fülkében. tisztánlátást és hasonló képességeket. vagy ahogy mi nevezzük. egyenként a fülkéhez vezettek minket. pl.

Az izgatott.de. Amíg nem . az elrendelés szerint a lista elején kellett len­ nem.. Reggel letörték a pecséteket az ajtókról. kivágódott az ajtó. mint ahogy érkezett . hogy a dalai láma elégedett lesz tanárommal és velem. lógó nyelvű. Hangsú­ lyozni szeretném.. .csak tudásunk gyenge pontjaira irányultak. Egy percig sem aggódtam amiatt.200 HARMADIK SZEM goltudásom sem elegendő. másrészt tudtam. felemelték a keresztrudakat. ki kellett takarítanunk a cellát.Terhé­ től szabadulva megfordult és elviharzott .A leg­ nagyobb sietséggel rohantam ide. Aznap éjjel zöldséget is ad­ tak a campa mellé . . nem nyithatom ki.hogy árpasör után nézzen! Az üzenet: nem. hogy milyen eredménnyel végzek. hogy esetleg ne mennék át a vizsgán. a tiszteletre méltó orvoslámának. Kedd Lobszang Rampa-nak.egy kis változatosság a tíz nap egyhangúsága után. és mi­ kor a tizedik éjjelén összeszedték a dolgozatokat.lihegte. amikor Mingyar Dondup láma a szobájá­ ban tanított. Könnyű szívvel elaludtam. Pedig biztos nekem van cí­ mezve . de mielőtt eljöttünk.gondoltam . Egy hétre a nagy megpróbáltatás után már visszanyertük erőnket.Az Ékességestől . Szóval. kidül­ ledt szemű küldönc esett be rajta.gyorsabban. amelyben kipróbáltunk minden fogást és eszméletlenné tettük egymást az „érzéstelenítő fogással". és egy ziháló. amelyet vérmérsékletünk szerint mind másképpen töltöttünk. A szóbeli vizsga két napig tartott. .az írás­ beli alapján . hogy Mingyar Dondup láma a legjobb tanár. hogy egy ilyen illusztris témáról méltó­ képpen írjak. Örömöm forrása kettős volt: egyrészt a vizsgaeredmény bebizonyította. további öt napon át úgy el voltam foglalva. mi van benne? Még több tanulás? Még több munka? Nagyon nagynak és hivatalosnak látszott. Legnagyobb örömömre. hogy minden egyes jelöltet két teljes napon át vizsgáztattak. majd kihirdették az eredmé­ nyeket. a vizsgáztatók kérdései . újra listavezető lettem. Ak­ kor két nap dzsúdó következett. . Egy újabb hét következett. örömteli mo­ sollyal üdvözöltük az ügyeletes lámát. mint egy kotlóstyúk. melyet igen hangosan juttattam kifejezésre. tiszteletre méltó uram. Néhány nap múlva.Ki­ vette köpenyéből az üdvözlet selyemsáljába tekert levelet. Ám még egy tíznapos vizsga is véget ér egyszer.

Mesterem hátul ülve nevetett rajtam. alig hogy leszálltunk. mivel néhány kérdés egyszerűen előhívja az ilyen felele­ tet. a Potalán.Nagyon elégedett vagyok ve­ led.? Tegnap az Ékszer Parkban volt.. most. Kinyitotta a borítékot..mondta. a levelet és az egészet. hogy ugrasson. Együtt men­ tünk az apáthoz.. . Ez időnként kiderült a vizsgakérdésekre adott vála­ szokból. A sikeredben része volt Mingyarnak. nagyon elégedett vagyok vele is. már égtem a türelmetlenségtől. és megmondtuk neki.ezek voltak az első gondo­ lataim. Egyik gyengém így mondták nekem . hm. Lobszang. Gyorsan átöl­ töztünk.. földre borultam és átadtam a sálat. hogy nem csináltam meg ezt vagy azt . Azt jelenti. és így nem hibáztathatnak.. Végül. Ott szolgák vártak ránk. Lobszang! . mi van benne.de minden szavát élveztem. mialatt a legrossszabtól tartottam.az. . mert őszintén felneve­ tett és így szólt: . hogy megtudjam a legrosszabbat. nálatok a levél . valójában alig érte meg a hűhót hogy lovon üljünk.abból megtudhatjátok.Ülj le. Két összehajtott ív volt benne. lélegzetet vehetsz. és kiválasztottuk a két legjobb fehér sálat. fel kellett kaptatni a másik hegyen. . .Igen. hogy az Ékességeshez kell indulnunk a Potalába. hogy nekem is veled kell mennem.Rendben van. Ijedtemben végigfutott a hideg a hátamon. így átnyújtottam neki a sálat. nem tudom. rosszkor használod a humorérzékedet. Az áll itt. .. LÁMASÁG 201 nyitom ki. Az udvaron szerzeteslovászok vártak a lovainkkal. hogy a ló majdnem a Hegy­ csúcs tetejéig felvitt a lépcsőn. A dalai láma olvasott a gondolataimban.XVI. mi pedig az Ékességes magán­ lakásába siettünk. elvezették a lovainkat. Szándékosan lassan olvasott.. . Egyetlen előnye az volt. Felszálltunk és ledobogtunk a hegyi ösvényen. így szólt: . hogy azonnal nyergeltesse fel a két fehér lovunkat. és a belépő szolgának azt az utasítást adta. az­ tán: . hogy nem jó helyen használom a humor­ érzékemet. Az összes vizsgadolgozatodat elolvastam.nagyon hivatalos .Megérintette az ol­ dalánál lévő gongot. Jól van.hosszú szünet következett.A Hegycsúcsra. Minden késedelem nélkül látogatásra kell mennünk a Potalába. vagyis a kül­ ső csomagolást. kiterítette és olvas­ ni kezdte. Nem messze. Egyedül mentem be hozzá. de.

A második órában a mesteremért küldött. ha előbb a halálról alkotott tibeti nézeteket ismertetem. mint egy régi. Mingyar Dondup lámá­ val együtt el kell látogatnom más kolostorokba és a halottbonco­ lókkal kell együtt tanulnom. van benne egy utalás. De a „zsinór" számára az újjászületés hasonló a köldökzsinórhoz. mint anyagi változatáé. hasznos le­ het. bocsássák rendelkezésemre. és a . a következőképp gondoljuk el a folyamatot: a test megbetegszik. Azt is meghagyta. Szá­ munkra a test csak „héj". Hát így álltunk! Mielőtt arról írnék. A szellemi forma körvonala ugyanaz. elvékonyodik és leválik. ha nem váratlan erőszak okozza a halálát). hogy nem tud már több leckét megtanulni. amely összeköti a két testet (a keresztény Biblia „ezüstzsinórja"). hogy meghaljon. s ez a tisztánlátók által jól felismerhető. hogy megtarthassam a státusomat. hogy az újszü­ lött önálló létezése megkezdődjék. Át kell majd esnem a Kis Halál szertartáson. hogy minden fizikai tevékenység megszűnjön. és a munkájuk ilyen természetű. hibás és olyan kényelmetlen a szellem számára. melyet azért vágnak el. Ha valaki nor­ mális körülmények közt hal meg (vagyis. Ekkor áll be a halál. a testnek három napra van szüksége ahhoz.202 HARMADIK SZEM Két órát töltöttem el nála. A szellem folyamatosan visszavonul és kivetül a fi­ zikai testen kívülre. Úgy mondjuk. Egész másképp viszonyulunk a halálhoz. kaptam egy írást a dalai lámától. A halál pillanatában az életerő ragyogó fénye kioltódik. A tisztánlátók a ragyogást is észlelik. hogy bármely. mi történt a halotti tetemekkel. a tanulmányaim­ hoz szükséges testrészt vagy testet. hogy a test titkait megismerjem és hogy a test elhagyásának fizikai okát felfedhessem. de azt hiszem. így tehát eljött az ideje. A ha­ lott test kevesebbet ér. Felkérte a halottboncolókat. Nem lévén keresztény. mi szerint „nehogy elszakadjon az ezüstzsinór és darabokra törjön az aranytál". nem ismerem jól a Bibliát. hogy elhagyja. a Bibliában „arany tálként" hivatkoznak rá. és instrukciókkal látta el további képzésemet illetően. adjanak meg nekem minden segítséget. A halál pillanatában a zsinór. a halhatatlan szellem anyagi burka. De minthogy ez utóbbiak alacsony kaszthoz tartoztak. a szellem pedig ellebeg. elhordott ruha. mint a nyugati emberek.

be a trapák lakónegyedébe. hogy az „öreg ez meg az megint a pén­ zére vadászik". a halottak vezetőiben. így a haldoklás pillanatában felerősíti az éteri formát. Egy nap a Halál Tiszteletre méltó Mestere értem küldött: . Hosszú folyosókon mentünk lefelé. Itt. A pénzeszsák sze­ rencsés örököse kissé kényelmetlenül érzi majd magát a csendes éjszakai órákban. hogy megtanuld a lélek megszabadításának gyakorlati módsze­ reit. amit az ember azután Iát. amelyben a szellem megta­ nulhatja az élet kemény leckéit. Érdekes lehet. erőtér. de a köznapi férfit és nőt. LÁMASÁG 203 szellem. és a szellemtest. visszamaradt mágneses mező. a „kórházi szobában" egy öreg szerzetes . csúszós lépcsőkön.Ide­ je. Kísérj el ma engem. Lámahitünk nem fel­ tétlen azonos az ortodox buddhista hittel. Ha a testnek erős oka van. a lélek vagy az én (ego) megszabaduljon testi burkától. hogy erős fénybe nézett. Igaza van. az öreg ez meg az szelleme valószínű­ leg nagyon dühös. és a szellemi világban. vagy az elektromosság fogalmaival. amely a test élete alatt ölt formát. akkor erős éteri hasonmás jön létre. azt érzi.. . hogy csak azokra tud figyelni. A haldoklónak három szakaszon kell keresztülmennie: el kell hagynia a fizikai testet. mert (szellem) kezével nem tudja megkaparin­ tani a pénzt! Három test létezik: a hús-vér test. hasonlít ahhoz a fényhez. mely szellemformát öltve bejárja az ismerős helyszíneket. éteri másának fel kell oldódnia. Az értőknek nincs szükségük se­ gítségre. vagy a trapát végig kell vezetni az egész úton. olyan mint egy erős. és mikor elfordult.XVI. Úgy tartjuk. Amikor meghal. . Lobszang. A fösvény pl. hogy létezik egy éteri hasonmás.tegyük fel. és szellemét rá kell segítenie a Szellemi Birodalomba vezető útra. me­ lyet testi vágyaink.annyira oda­ van a pénzeszsákjaiért. Az ókori egyiptomiak is hittek az éteri másban. hogy ragaszkodjék az élethez. még mindig látta. mely a halál után marad. mohóságunk és erős szenvedélyeink hoznak létre. és az éteri más. hogyan történik. Hisszük. az éteri vagy „mágneses" test. az élet elektromosság. Ti­ betben segítünk a haldoklóknak. hogy erős fényforrásba nézett. A „hasonmás" lehet szellem. Talán mindenkivel meg­ történt. a „halhatatlan lélek". utolsó gondolata is a pénze sorsáért érzett félelem.

amelyekről bebizo­ nyosodott. Szedd össze a gondolataidat. látásod homályos­ sá lesz. Pontosan leírta az utat. Öreg. s végül eltűnt. hogy ezt az állapotot fenntartsa. Az ütögetés folytatódott. béke és boldogság vár rád.A látásod elsötétült. amelyet a korábban eltávozott telepatikus lámák térképeztek fel és közöltek telepatikus úton még a másik vi­ lágból is. A lábad kihűl. Az élet véget ér. és eme élet hangjait füleid nem hallják többé. bár az öregember aurája még jobban elhalványodott. Az élet kiszáll a lábadból. megszabadul a szellem. A velem lévő láma finoman megfogta mindkét kezét. El­ mondta. mert itt a halál. mellyel az ezüstzsi­ nór még mindig összekapcsolta. A zsinór fokozatosan elvékonyo- . Ereje fogytán volt.Közeledsz ahhoz. A láma az egyik ősrégi rítust követ­ ve hirtelen egy éles. .204 HARMADIK SZEM készült arra az útra. mikor az élet a ma­ gasabb Végső Realitás felé távozik. Figyeltem. Az örök éj árnyai a szemedre szállnak. az­ tán füstszerű formában felvette a test alakját. egyre közelebb a végső távozás. és nagyon elgyengült. a lélegzeted megáll. lélegzeted zihál. Figyelj a szavaimra. közel a szabadulás. hogy meg­ szabadulj a testi küszködéstől. A mozdulatlan test felett az élet­ erő felhőszerű tömegben gyülekezett. . Kihűl a tested. olyan mozdulatokkal. Közeledik az idő. Szedd össze a gondolataidat. nincs mitől félni. kígyózott és tekeredett. így könnyebben megtalálod az utat. A hideg felfelé kúszik a hanyatló élet nyomában. hogy fájdalom nélkül szabadítják ki a szellemet. Szedd össze a gon­ dolataidat békében. milyen csapdákkal találkozik és hogyan kerülje ki őket. Öreg. és a „világ utáni" örömöket élvezi majd. A láma folyamatosan ütögette az öregembert: a kulcscsontjától a feje tetejéig verdeste. Kövesd az utat. nincs mitől félni. Közeledik az idő. Agyvérzést kapott. Öreg. kemény hangot adott ki. amíg arra sincs már elég ereje. hogy teljesen meg­ szabadítsa a küszködő szellemet. a torkod elszorul. az aurája színei egyre halványabbak. Szedd össze a gondolatai­ dat. megszabadul a torkod. Mindenképpen el kellett érni. hogy egészen addig a tudatánál maradjon. Öreg. Öreg. Öreg. melyet egyszer valamennyien megteszünk.

majd levált. A zsinór elvékonyodott. hogy folytassák az eltá­ vozott szellem telepatikus irányítását. amely ott van. és valahonnan egy jak bömbölését. és elküldtünk azokért. A tömjénfelhők összecsavarodtak. Csak a láma telepati­ kus utasításai fodrozták a szoba csendjének burkát. hogy átvezesse a szellemet út­ jának első szakaszán. amíg sok-sok erőfeszítés után el nem éri a Buddhaságot. a Köztes Létben vagy. LÁMASÁG 205 dott. Ez a „Hely" egy elha­ gyatott területen volt. A folyosóról az élet különféle zajait hallottuk. talán ta­ nult földi élete leckéiből. Számodra már ebben a világ­ ban nincs semmi. Könnyedén meglóbálta. Halál. mely a legnagyobb testet is megtartotta. abban oszlopok. Itt. Egy másik kőtáblán fele mélységig fúródtak a lyukak. elszállt. A láma telepatikus úton továbbra is utasításokat adott. Minden tétovázás nélkül az állat hátára hajította a fehér tö­ meget. Kint egy jak állt. A test kötelékei elszakadtak. Kövesd a kije­ lölt utat.XVI. . óriási kősziklák álltak rajta. hogy addig járjon. A hullaszállító szoro­ san összegöngyölte. Másokat is hívtunk. Halott vagy. előre. lehelletnyi lett. Menjél tovább. átadta a csonttörőknek. mint az égen lebegő felhő vagy a tömjénfüst a templomban. és együtt elvonultak. úgy született új életre az öregember. a lá­ mák váltották egymást. . és egy lapos kő­ tábla. A Bardo-ban. A halál csendje.Halott vagy. akik a te­ temeket készítik elő. A forma lassan. ahol össze­ zúzzák a holttestet. a vállára emelte és nagy léptekkel kiment. Megérkezésekor a lámák abbahagy­ ták a telepatikus vezetést és átadták a testet. A negyedik nap reggelén egy Ragyab jött a Halál Embereinek kolóniájáról. Ez három napig tartott. majd fehér ruhába csomagolta. Lótuszülésbe ültettük a testet. Amikor arra a helyre ért. és ahogy a köldökzsinór elvágása után megszületik a csecse­ mő. Hagyd el az Illúziók Világát. eb­ ben a szobában csend volt. ahol a Lingkhor út elágazik Decsen Dzong felé. bőr­ csizmák csosszanását. A lámakolostor tetejéről egy mély hangú trombita üzenete hasított át a vidéken. a felkavart levegő vibrálása alábbhagyott. Egy újabb öregember folytatja hosszú útját a Létezések Körén. Te a te utadon. A távolból dobok hömpölygő morajlása hallatszott. mi a miénken. és lépj be a Végső Realitás­ ba. de az a sorsa. Négy sarkában lyu­ kak voltak a kőben.

Saját érdeklődésből tanulmányozták a szerveket. akár az aprófát. könyörtelenül rátámadtak. és nehéz döngölőkkel finom porrá törték. ha egy is vakmerően megkísérelte. és be­ tömködték a másik kőlap lyukaiba. és előrelépkedett. és odaadták a többieknek. Akkor feldarabolták a húst. A karokat és a lá­ bakat a négy oszlophoz kötözték. Természetesen nem volt tényleges okuk rá. aztán visszament a sziklához. olyanok vol­ tak. Végül levágták a fejet és felnyitották. a kőlapon nem maradt semmi.206 HARMADIK SZEM A tetemet a kőlapra tették és levetkőztették. Kezét az üregbe süllyesztve kivette a szívet. mint a szabadtéri színházban a nézők. hogy megállapít­ sák a halál okát. és felvágta a testet. . azután zsákmányra várva türelmesen üldögéltek a sziklákon. hogy kikapja a boncoló kinyújtott kezéből. A kezet és a lábat levágták és feldarabolták. Ezek a madarak szigorú társadalmi rendben éltek. a beleket felvágták és elosztották a „vezérek" kö­ zött. A csonttörők felaprították. csak a sok-sok csupasz csont. A keselyűk azt is megeszik! A csonttörők képzett emberek voltak. megfogta. Meglepően rövid idő alatt megették az összes szervet és a húst. ki miben halt meg. Ekkorra a testtörő már felnyitotta a törzset. Akkor a fejtörő fogta hosszú ké­ sét. a másik meg valami egyéb finom falatért. Hosszú vágást ejtett. A vesét. ott ette meg. A májért a rangsorban követ­ kező madár jött. A hullaszállító láttán az égből azonnal lecsaptak a héják. hogy a húst csíkok­ ban hántsa le. melynek látványára a keselyűk vezére súlyos szárnycsapásokkal a földre szállt. Nagy tapasztalatuk alapján könnyen megmond­ ták. a munkájukra büszkék. hogy a vezéreket megelőzve érjen földet. Egy madár jött a fél agyért és talán a szemért.

Ha valaki mérget vett be. Tibetben nem lehet földbe temetkezni.XVI. A másik különbség. de a hagyomány megkövetel­ te. Szünetet tar­ tott. Ha nem voltam éppen a közelben. és egy eset különösen érdekesnek tűnt. tudták. ahol . és a test elé­ getésére a hegyeken keresztül jakháton kellene fát hozni: Indiából. mert kevés a fa.Vagy máskor: . Én természetesen nagyon hasznosnak találtam eme képességüket. hogy a halotti bizonyítványban tényleg a valódi . A főboncmester mellettem állt. Nemsokára már elég ügyes voltam a boncolásban.Ez az ember. mint az. amelyben a diákok kórházi tanbonctermekben egyegy hullán osztoznak. Tudom. mert a szív felé áramló vér útjába akadály került. Gazdasá­ gi okokból az égetés sem lehetséges. hogy megbizonyosodjanak a betegségről. Vízbe sem dobhatták a tetemet. igen. a tény hamar nyilvánvaló lett. Az egyik mi­ rigyben . hogy a nyugati világban a testtel együtt eltemetik a halál okát is. felhasítjuk ezt az artériát itt. mint később a tökéletesen felszerelt orvosi egye­ temen. A tibeti két szempontból különbözik a nyugati te­ metkezési módtól: a nyugatiak eltemetik a testet és hagyják.Ez az asszony. amitől elzáródott. itt van. és láthatod a vérrögöt. aztán: . ki­ nyitjuk. Rettenetesen költséges lenne. tiszteletre méltó láma. mert ezzel szennyezték volna a folyókat. az élőlények ivóvizét. Sokkalta jobb ez a fajta kép­ zés. Felvágjuk és megnézzük. Végül is több száz holttestet tanulmányoztam. hogy a madarak helyett a férgek tápláléka legyen. amelynek következ­ tében a „szellem elvált eszközétől". később se­ bészetből határozottan kiváló lettem. És ez így ment. ami fontos vagy érdekes: .miként leírtam . tiszteletre méltó láma. egy kemény mag van benne. hogy a csonttörőknél többet tanul­ tam anatómiából. . Nem marad más módszer számunkra.itt . Büszkén mutattak mindent. míg kiszedett egy jókora darabot. Túl nehéz dolog lenne. hisz tőlük tanul­ tam. LÁMASÁG 207 hogy ennyire érdeklődjenek ez iránt. és mutatta.Tessék. Nézd. megvár­ tak vele. az Ékességes közvetlen parancsára jöttem tanulni hozzájuk. mert sziklás a talaj és csak nagyon vékony földréteg fedi.lehet a hiba. mint hogy a holttestet kitegyük a szabadba. és senki sem tudja. különösen néz ki. vagy megmérgezték.a madarak elfogyasztják a húst és a csontokat. azért halt meg.

vagy bebalzsamozzák és beara­ nyozzák. amíg a lámák virrasztottak mellette. nem kényszerült rá. Aurája színei már alig látszottak. akik előző megtestesülések. A szerzetesek mögöttünk mély hangon kántáltak. Tibetben minden halottat így „tesznek ki". és a szünetekben ezüstcsengő csilingelt. sokszor vettem részt benne. de egyes dolgokkal úgy foglalkoztunk. tizenöt­ húsz méterre a földfelszín alatt. Hát?! Mi nem gyártottunk tömegcikkeket. azon sárga stóla. Ó'ket bebalzsa­ mozzák és egy üvegfedelű koporsóba rakják. azt állítják. A kolostorban az öreg apát szobájába kísértek. Azt mondta: . Még mindig lótuszülésben ült. a főépü­ leten át a templomba mentünk. Nem tudunk előállí­ tani egydolláros órákat.Egy előző inkarnáció rövidesen elhagyja testét. majd be a titkos helyekre. ami azután valame­ lyik templomban megtekinthető. Szóval. Nálunk a testtörők megnézik és megbizonyosodnak arról. Csak aznap éjjel ült a test lótuszülésben. hogy miben halt meg valaki. hogy átvezessék a Bardo-n. és egy óra múlva a testiből a szellemi világba távozott. Ez utóbbi eljárás nagyon érdekes. Beléptünk. hogy valóban aranyat használunk. odabent jéghideg volt. Egy este meg kellett jelennem az apát előtt. Előttem két láma vitte a holttestet egy hordszékben. Lementünk. Másnap pirkadatkor ünnepélyes menetben levonultunk. A szerzetesek gondosan elhe­ lyezték a tetemet. de be tudjuk aranyozni a testet. ez „még egy amerikai képességeit" is meghaladná. akik olvasták a témáról írt feljegyzései­ met. aztán három lámát és engem kivéve valamennyi- . Libegő. megint csak szembe kellett néznem a nyereg okozta gyötrelemmel. táncoló kontúrral a falakra vetődött a vajmécsesek és a lo­ bogó fáklyák lángjának fényében megnagyobbodott és eltorzult ár­ nyékunk. nem hiszik. hogy megfigyelhesd a Szent­ séges Megörökítést. kivéve a legmaga­ sabb rangú lámákat. és Szera-ba utaztam. Vörös köpeny volt rajtunk. Most a Rózsasövény­ ben van. egy lezárt kőajtóhoz érkeztünk. Egyes amerikaiak. és egy kevéssé használt ajtón ke­ resztül az épület alatti titkos folyosókhoz értünk. és a szokásos három napot sem kellett kivárni. ahogyan csak egy mesterember foglalkozhat.208 HARMADIK SZEM ok szerepel-e. hogy ott légy. Végül. Mivel apát volt és ta­ nult ember. Azt akarom.

A szára­ dási idő végén arra mentünk vissza. edényekbe rakták. hogy a lótuszülésbe merevedett holttest kemény. Levittük egy még mélyebben lévő szobába. hogy a vékony. de ügyeltek arra. miközben a körvonalak megmaradtak eredeti formájukban. Végre a selyemtömést megfelelőnek találták. és ezzel készen állt a preparálás következő szakaszára. a vastag porréteg közepé­ be helyeztük a tetemet. Hamarosan hallottuk a fa recsegését és ahogy terjedtek a lángok. sorban ki­ mentünk a folyosón kívülre. Lassan leé­ gett. A szokásos testnyílásokon keresztül kivették a bel­ ső szerveket. Újabb lakkot öntöttek be­ le. Kiadták a parancsot a kemence begyújtására. ami kemény kéreggel vonta be. kitömték. forró levegőt árasztva a balzsamozó kamra üreges falán ke­ resztül.amelyeket ekkor kentek rá később könnyen lehánthassák. Mikor már jól begyulladt a tűz. valamint ásványokkal és gyógyfűkeverékkel. A súlyos kőfalak recsegtek-ropogtak a le­ hűléstől. A földet különleges por fedte. és ide. filmszerű selyemrétegeket . hogy az alak ne változzon. Mikor a lakk meg­ száradt és megkeményedett. Az egész szobát megtöltöttük az egyik tibeti területről származó sóval. jaktrágyát és vajmaradékokat tettek rá. kihunytak a lángok. Mi­ kor a szoba a padlótól a mennyezetig meg volt rakva. azokat azután alaposan lezárták. Alattunk a szerzetesek már készülődtek a tűzrakásra. a testüreget kitöltötték. Ismét különböző lakkokat öntöttek rá. Több száz vajmécses égett. majd egy speciális lak­ kot csurgattak bele. hogy a lángok és a meleg a szoba falán kívül cirkulálva egyenletesen magas hőmér­ sékletet biztosítsanak. A megszilárdult felületre egy „védőréteget" vittek. Három napig . A hetedik nap végén nem raktak többé a tűzre. Úgy építették. az megkeményedjen és szilárd-tömör belsőt képezzen. Lenn egy egész héten át tomboltak a lán­ gok. hogy a végső és tökéletes száradás bekövetkezzen. A test belsejét megmosták és megszárították. majd a kolostori pe­ cséttel lepecsételték. hogy a tömést átitatva. mely tulajdonképpen kemence volt. A holttestet levetkőztették és gondosan megmosdatták. Egy nap és egy éjjel nem nyúltak hozzá. LÁMASÁG 209 en eltávoztak. az ajtót bezárták. A folyosó is újra lehűlt.XVI. be lehetett lépni. az égő vaj sistergését. A test külső felületét befestették lakkal és száradni hagyták. élénk sárga fénnyel árasztották el a helyiséget.

és bevittük a másik szobába. A szerzetes aranyozok töké­ letes pontossággal dolgoztak. Ezek az emberek páratlan szaktudással rendelkeztek. csak a betekert test volt benne. mint életében. de Ti­ betben csak mint szent fémet értékelik: időtálló fém. azután az aranyművesekre került sor. az előző inkamációdban. A szer­ zetesek puszta kézzel. . csak kicsit sötétebb árnyalatú volt. nehogy megsértsék a testet. A lepecsételéstől számított ti­ zenegyedik napon feltörték a pecsétet. Két napon át vakarták. akik félig csukott szemmel fi­ gyelik a mostani generáció gyarlóságait és gyengeségeit. Azt gondoltuk. mert meg kellett várni. morzsolták az omlós sót.210 HARMADIK SZEM minden csendes volt. Akkor finom érintést éreztem a karomon. felváltva kaparták a megkeményedett keve­ rékeket. és mint az összes többit. A nehéz arany testet bevitték az Inkarnációk Termébe. tudásuk bizonyítékaként olyan aranyfigura maradt hátra. A test alvó emberé is lehetett volna. . akik be tudták aranyozni a halott testet. mint ünnepélyes bírák. a legkisebb részletre is ügyeltek. felismered. Csak sut­ togva beszéltünk. még mindig lótuszülésben ült a kamra közepén. Végül üres lett a szoba. az ember végső szellemállapotát szimbolizálja.Ez te voltál Lobszang. mindenttudó mosollyal néz rám. aki bármikor fel­ ébredhet. A körvonalai olyanok voltak. a legvékonyabb és leglágyabb aranyrétegeket fek­ tették egymásra. Az egyik különösen vonzott . Mesterembe­ rek voltak. Nem használtak szerszámot. hogy a szobában me­ gint normális hőmérsékletet legyen.valami furcsa erő által megigéz­ ve álltam előtte. halkan jártunk. Újra belakkozták a meztelen halotti tetemet. aranytrónusra ültették. majdnem leestem az ijedtségtől. A selyemrétegeket egyenként lehántották. Úgy tűnt. Más országokban az arany vagyonokat ér. és nem zsugorodott össze. és az ajtót belökték. Óvatosan felemeltük. A tartósítás tökélete­ sen sikerült. Olyanok. A legkorábbi időkből származó személyek voltak itt sorban ültek. hogy ne zavarjuk az élő halotta­ kat. ahol a vajmécsesek fényében tisztábban láthat­ tuk. nyugodtan. Las­ san dolgoztak. Mi­ kor befejezték a munkájukat. mely valamennyi vonásával és ráncával pontosan úgy nézett ki. mint életében.

Itt ismertem meg veze­ tőm.Ez pedig én voltam. Mingyar Dondup láma történetét is: múltbeli tetteit. az ajtó becsukódott mögöttünk. Tibet történelme feltárult előttem. jellemét és képességeit. szintén teljes figyelem­ mel tanulmányoztam. mindketten megilletődve kivánszorogtunk. A neki adományozott címeket. Később gyakorta bemehettem a terembe. Mindegyiknek volt saját írott története. LÁMASÁG Mesterem a következő aranyfigurához vezetett és megjegyezte: . . rangokat és kitünte­ téseket. távozásának módját. A legkorábbi történelmet később ismertették meg velem. és meditálva ültem előttük. Vagy legalábbis úgy gondoltam. a legnagyobb érdeklődéssel olvastam őket. Időnként egyedül mentem. és tanulmányozhat­ tam az aranyba burkolt „szobrokat". A rejtekajtó mögött kilencvennyolc aranyfi­ gura ült a sziklába vájt titkos teremben.XVI. Csendesen. Itt találkoztam saját történetemmel is.

fiam. Valamivel később a szobámba bejött egy nagyon idős láma. Három hónapon át szigorú felügyelet alatt éltem.mint Mingyar Dondupnak . mint hatszáz évvel ezelőtt.már vagy féltucatszor láttam. amíg át nem léptük a halál kapuját. Napi étrendem szörnyű ízű gyógynövényfo­ gásokkal egészült ki.Az Ékességes parancsára apáttá fognak avatni.különböző kolostorokban . Kérésedre a megszólításod továbbra is . Én csak az Ékességes üzenetét közvetítem. amikor eltávoztam a földről. Az Életkerék egy egész kört fordult. A gondolataim csak „tiszta és szent" dolgo­ kon járhattak. Barátom! . .láma lesz. Huszonnégy órán 213 . Rideg egyszerűség. hogy nincs halál.mondta. Mintha az embernek sok választása lenne egy láma­ kolostorban! Még a campából és a teából is kevesebbet fogyaszt­ hattam. Az asztrálutazásban tanul­ mányaid során messzire jutottál. s azt mondta. hogyan balzsamoznak. Mint felismert inkarnációnak tehát újra ugyanaz volt a státu­ som. nem tudhatjuk igazán. .Tizenhetedik fejezet A VÉGSŐ BEAVATÁS Miután . Az előkészítés nehéz volt és hosszú. Végül három hónap múltán az asztrológusok szerint megfelelő időpont közeledett.Mert tudod. Most még messzebbre eljutsz majd: az élet birodalmán túlra. az előjelek kedvezőek voltak. és országunk múltjába. át kell esnem a Kis Halál szertartásán. és vissza nem tértünk. szigorú fegyelem és hosszú-hosszú órás meditációk. egy nap Csakpori apátja magához hívatott.

mintha egy kongó űrben lennénk. melyet régi idők vulkanikus tevékenysége vájt a kemény sziklába. A bal kezében mindegyik vajmécsest. itt a Titkos Bölcsesség Temploma. talán a világ legnagyobb metafizikusai. A száraz levegő köpenyek súrlódásától megtelt elektromossággal.Fogd a bal kezedbe. egy titkos templomba jutottunk. az én kezemben nem volt semmi. aki örömmel várta. olyanná lettek. Előrementünk. parázsló füstölőt tartott. Nesztelenül lépkedtünk a bőrcsizmában. a halk hangok csak fokozták a sűrű csendet. így tettem. Sokat men­ tünk. Rémületemre bizsergést és ütéseket éreztem. Erős hideget éreztem. amíg olyan üres nem lettem. Előttünk egy újabb . Készen arra.214 HARMADIK SZEM át böjtöltem. nem evilági hidegséget.ösvény. mint egy álom szétfoszló emlékei. melyeket korábban bebaran­ goltam már. mintha új aura venne körül. Mély csend vett körül.és íme. húzd vé­ gig a falon. a nyikorgás hangja ide-oda verődött. Láttam. Az apátok sáfránysárga brokát köpenye halk suhogó han­ got hallatott. vajmécsesek gyúltak helyet­ tük. De közeledtünkre az egész sziklatömb elmozdult. A ke­ zem sugárzott. mintha lebegő szellemek lennénk. A fáklyákat kioltották. Az egyik apát rövid aranypálcát nyújtott felém. megszünteti a kellemetlenséget. nyikorogva. Három apát vezetett be. és azt suttogta: . Akkor a rejtett lépcsőkön és folyosókon a Potala alá vezettek. Azokon a folyosókon jártunk. . De a soron lévő feladatra kell összpontosítani . A folyosók és az átjárók egykor olvadt lávát szállítottak a kitörő vulkán torká­ ba. később azonban már nem éreztem fájdalmat. különös. A kíséret többi tagjának alakja beleol­ vadt a sötétbe. mint egy dob. keskeny . a felhal­ mozódott áram első kisülésére majdnem kiugrottam a csizmámból. Mikor a folyosó végére értünk. fűszerek és füs­ tölők szaga terjengett. hatalmas. hogy visszatérhessen a Mennyei Mezőkre: három aggastyán. és ahogy megyünk.sötét. Állott levegő. Most apró emberek lépkedtek rajta. Néhány méterrel odább egy pillanatra meg­ álltunk. kemény szikla állta utunkat. kísérőim lobogó fáklyákat vittek. hogy a beavatás utolsó próbatételének alávessen. hogy az apátok is ragyognak. a jobban vastag. há­ rom nagyon idős. és isteneknek gondolták magukat. a kortól összeaszott apát ment előttem.figyel­ meztettem magam . Lassan nyílt. aranyborítású ajtónak ütköztünk.

vele pörögtek az ér­ zékeink is. melyeken az embernek keresztül kell mennie az Én megtestesülése előtt. rejtekajtó volt. tekergő ösvény volt. Bent három fekete. Amit sötét árnynak képzeltem.kiáltott a vezető apát. nagy műgonddal kivésett. Három mez­ telen aranyfigura feküdt előttünk. A pislákoló fényben úgy tűnt. mi­ kor egy-egy keményebb szemcsén visszatükröződött a mécsesek gyenge fénye. jelekkel ellátott kőkoporsót találtunk. a világ szívébe hatolunk. Belestem és a lélegzetem is elállt attól. Keskeny. Nézd. Két férfi. Sántikálva. A levegő nehéz és fojtogató volt. ahol az apátok vaj­ mécsesének tompa fényében a sötétség még feketébbnek látszott. mint amilyeneket a tóalagút falain láttam. Akkor járták az országunkat. botladozva. mintha forogna . hogy a fény csak a dereká­ ig ért. sziklaüreg. Odamen­ tünk. nyomban elájulok. úgy éreztem. A VÉGSŐ BEAVATÁS 215 Vajmécsesek gyúltak. Ahogy a vibráló sárga fény erősödött. Egy ösvényre nyílott. aranyrögök.Fiam! . néha csúszkálva mentünk előre. széles ajtón. mely lefelé ment. Elbűvölten és félelemmel vegyes áhítattal néztem. a bujaság képviselői. hatalmas aranyfigurá­ kat láttam. mielőtt a földünkön a hegyek képződtek. és beléptünk a magas. akár a csillagok a sötét éjszakai égen. mintha ébenből készült volna. aranyréteg. és azok a próbák. egy nő. Nem volt fedelük. úgy csillogott az arany. mintha egy láthatatlan kéz gyújtaná meg őket. . egyre lej­ jebb. mintha a föld egész súlyával ránk nehezed­ ne. ötméteres Életkerék. Sziklaréteg.Nézd meg őket! Istenek vol­ tak réges-régen.XVII. Az oldalán furcsa szimbólumok futottak végig és olyan ábrák. mert senki emberfia. olyan óriási volt. ördögök. azon festett. A vezető apát eltűnt. és más csillagok ragyogtak az égen. Magasan. amit láttam. újra sziklaréteg. . és így tovább. A homályból egy Buddha derengett elő. Az üreg belsejében egy fényes fekete ház állt. amikor a partjait még tenger mosta. Halványan más alakok is kirajzolódtak. nagyon magasan felettünk. meredek. mely csillogott az aranytól: telérarany. Még egy utolsó kanya­ rulat és mély üreg tárult a szemünk elé. Az aranybur- . Úgy éreztem. Egy falhoz közeledtünk. csak a be­ avatottak látták őket. némelyiket félig betemette a drágakő.

egyet-egyet a három koporsónak. utasításukra lótuszülésbe helyezkedtem. nehogy felébresszük őket. a magas hegyi hágók felett tündöklő hold fényé­ hez hasonlított. szemük egyenes és mélyen ülő. A nehéz fekete ajtó becsukódott. Egy percre . Nem halottak . sokan elbuknak. mint amikor kihajtogatják a régi bőrt. több mint száz méterre a napvilág alatt.Igen . és sorban el­ vonultak. Hirtelen megmerevedett a testem. mely két koporsó közt állt. Hintáztam. Csendesen mozogtunk és halkan beszéltünk. Múlt az idő. A fejük nagy és a tetején kissé kúpos. kifelé fordított tenyérrel ültem.Rövidesen bea­ vatottá válsz. aki kiállta a próbát. ahogyan éveken át tanítottak. Sokan meghalnak. hajlandó vagy rá? . A csend és a sötétség nyomasztó volt: csak a sír csendje ilyen. de csak az hagyhatja el élve ezt a helyet.de milyen különösnek tűntek a csillagok! Asztrológiai tanulmányaim során elég jól megismertem az éjszakai eget. minden jelük pontos hűséggel kirajzoló­ dott. haldoklóm az ősrégi kriptában.216 HARMADIK SZEM kolaton minden vonásuk. az égett kanóc szagát éreztem. A végtagja­ im elzsibbadtak és jéghidegek voltak. A sírt fokozatosan halványkék fény árasztotta el. egyedül maradtam az ősrégi halottak holttestével. majd kialudt. Az apátok fogtak egy-egy vajmécsest. vékony. Ott. egyet nekem.olyanok voltak. a férfiak közül a nagyobb legalább öt méter volt. A legidősebb apát hozzám fordulva így szólt: . egyenes háttal. keresztbe­ tett lábbal. Az az érzésem támadt. aki látja a múltat és ismeri a jövőt. aztán az is elszállt. viaszmerev lett. mint akik alszanak. hal­ doklóm. A vajmécsesem sercegett. ahogy a kőlap tetején me­ ditáltam. Hirtelen rántást éreztem a belsőmben. Egyik oldalon megláttam egy koporsófedelet: a mennyek térképe volt be­ levésve . Kész vagy rá. emelkedtem és zuhantam. Néhány percig még vörösen parázslott. De a méretük! A nőalak fektében három méter hosszú lehe­ tett. Meggyújtottak négy füstölőt. Egy kőlaphoz vezettek. A orruk hosszú. olyan volt. a szájuk kicsi és vékony. Lefeküdtem. de ez teljesen más volt.válaszoltam. és mintha va­ lami különös zizegést és ropogást hallottam volna. és úgy lélegeztem. A megterhelés na­ gyon nagy lesz. Az állkapcsuk keskeny.

A helyszín ismerős volt. Lustán a hátamra feküdtem a napsütötte parton. Asztráltestem hány­ kolódott. lük­ tetett az élettől és sugárzott az életerőtől. A VÉGSŐ BEAVATÁS 217 azt képzeltem. Valami azonban azt súgta. A napok rö­ videbbek és melegebbek voltak. hogy valami megzavarja a gondolataimat. vajon hogyan magyaráznák a ma­ terialisták eme hatalmas alakok létezését. hogy valóban a hús-vér testem felett lebegek. Úgy tűnt. Lassan eloszlott a köd. úgy pihent a kőlapon. Éreztem a sós levegőt és a tengeri moszat szagát. és a kötél végén himbálódzok. Színes fényeket láttam és ismeretlen árnyalatú villódzásokat. de akkor hirtelen eszembe ötlött. és a pálmafákra pillantot­ tam. A vizsgálódás lekötött. mintha a szél vinne.XVII. melyek egyre hangosabbak lettek. ami­ kor feltűnt egy vidám napbarnította csoport. Nagy civilizációk keletkeztek és az emberek többet tudtak. Lenéztem és láttam. Egy másik űrből jövő bolygó a . fústgomolyként sod­ ródtam . Egy közeli ligetből nevetgélő han­ gok hallatszottak. A hang gyorsan közeledett. Valahonnan a tenger bugását hallottam és a hullámverések alatt a kavics sistergő recsegését. A föld köze­ lebb volt a naphoz. sosem láttam a tengert. mint ma. elhagyatottnak. hogy magam is „óriás" vagyok. A fejem felett aranytálra emlékeztető fényességet láttam. végül már úgy tűnt. A testem közepéről ezüstkék zsinór lógott. még csak nem is hallottam a pálmafákról. otthontalannak a mindenségben. és vele nem földi nyugalom. Hirtelen tudatára ébredtem. Azt érzé­ keltem: végtelen sok évvel ezelőtt történik mindez. A tudato­ mon tűzpiros fájdalom hasított keresztül. Magányosnak éreztem magam. kimon­ datlan gondolattöredékeket hallottam. nem vagyok egyedül többé. és az ellenkező irányban keringett. Lassan azonban láthatóvá váltak a fi­ nom különbségek köztem és a hatalmas alakok teste között. újra a sárkányban vagyok. Belső látásomon széttörede­ zett képek villantak át. Fekete köd ereszkedett rám. és úgy repült. a fejemben fog szétrobbanni. mint száraz levél a téli szélben. Beszédfoszlányokat. A tudatossággal jött a mozgás. Gondolkodtam. A mai emberiség kicsinyes önelégültségére gondoltam. hangok. és kíváncsi voltam. Hanyatt fekvő testemre néztem. mint te­ tem a halotti tetemek között. Óriások! Mindannyi­ an. A messzeségben mintha valaki megkonga­ tott volna egy mély hangú harangot.

felkorbácsolták a vizeket. a folyosókra! Elgyengültem az éhségtől. Tibet. megszűnt tengerparti üdülőhely lenni. Kilendítette a pályájá­ ról és a föld ellenkező irányba kezdett forogni. fel a hideg. ahogy megjövendölték. Valamivel később a látomás elhalványodott és elsötétedett. mikor lefeküdtem. amelyek az eltérő gravitációs erők hatá­ sára a föld felé tornyosultak. mert egy kripta fagyos sö­ tétségében fekszem egy kőlapon. Láttad. . a fel­ földeken hasadékok repesztették szét a felszínt. . Füstölgő lávát okádva magukból. Szelek támadtak.Percek múltak és halvány fény közeledett. Távolabb. A három öreg apát. ahol a letűnt világ vegetációja és faunája tovább élt. Földrengések rázták meg a világot. Agyamban a gondolat puhatolódzó ujjai: . mások kiemelkedtek. Később tuda­ tosodott bennem. tudtam. Ki ebből a felejthetetlen kamrából. és hatalmába kerített mindaz. Elmondhatom. hatalmas hegyek keletkeztek körülötte. hideg levegőre. Jövünk. visszatért hozzánk. árvizek. és négyezer méter magasan a tenger fölé emelkedett. mint amilyennek képzeltem őket. világméretű árvizek árasztot­ ták el. fiam. hogy nyomtatásban megjelenjenek. Alig tudtam lábra állni. Vajmécsesek. Elmerevedtem.218 HARMADIK SZEM földnek ütközött és hatalmas ütést mért rá. hogy hamarosan el kell hagynom Tibetet. és asztrális beavatásom egyes részletei túl szentek és túl személyesek ahhoz. De ez meghaladja egy könyv ter­ jedelmét.Igen.és a fizikai tudatom. hogy fázom . idegen országokba kell mennem. Fo­ kozatosan elhagyott az asztrál.Jól csináltad. Támolyogtam a gyen­ geségtől és az éhségtől. Ettem-ittam. furcsábbak voltak és ma is fur­ csábbak. A meleg és kellemes ország. és aznap éjjel. Meghal­ tál. . Három napja fekszel itt. És éltél. egyes földrészek a ten­ gerek alá süllyedtek. amit láttam és átéltem.fázom. furcsa.

a Potala-beli esemé­ nyek önbizalmat adtak. Mindketten arra gondoltunk.és barátom­ nak . de úgy érzem. . Egy lovas jött vágtatva. Tétován felénk nézett és felismerte Mingyar Dondup lámát. Lobszang Rámpa láma ré­ szére. Ne­ ked is jönnöd kell. úgy adta át nekem. be a főkapun. Köpenye bugyrából elővette az üdvözlet selyemsáljába tekert hosszú. Hozzuk ki a legtöbbet a mai és a még hátralévő néhány napból. Háromszor földre borult előttem.Néhány nappal később a Boldogság folyója partján üldögéltem mesteremmel. ahogyan mondtam neked. és én.Reggel az Ékességeshez kell mennem az Ékszer Parkba. visszatérek a Mennyei Mezőkre. Kinyitottam a csomagot. szintén hamarosan útnak indulok. rövidesen Kínába utazol.Mingyar Dondup lámának. hogy előbb átadtam volna mesteremnek . és olvasni kezd­ tem anélkül. felpattant a lovára és elvágtatott. Most már sokkal magabiztosabb voltam. . hátrált. lehet. ahogy hirte­ len megállította. Reggel végiglépkedtem az Ékszer Parkhoz vezető ismerős úton. Mingyar Dondup láma velem jött. . le a hegyről. mit akarhat az Egyetlen és Páratlan Védelmező. át az úton. hogy utoljára 219 .Üzenetet hoztam az Ékességestől.Az ember általában nem találgatja. Lobszang. ismerős csomagot. Porzott a ló lába.

az az öltöny! Szoros csövek. egye­ nes. amit ők csinálnak. melyek olyan erősen szorították a lá­ bam. így szólt hozzám: .Meg kell látogatnod a szüléidet. Most már értettem. a nyakam köré pedig egy vastag szalagot kötöttek. a barátok. hogy a többiek láthassák. azon töprengtem. mint ahogy visszatérek Tibetbe. mikor országunkat megszállják. Órákat töltöttem meditációval a Pavilonban. az új utak időszaka mindig nehéz és nyomorúságos. mintha meg akarnának fojtani.Az elválás. csak azt.megpróbáltatást. Ó. hanem. Lobszang! Elküldök egy hír­ nököt. hogy öt nap múlva Kínába utazz. egy szót sem váltottunk. félreértést. olyan lesz. ami kellemetlen. kínszenvedést.gondoltam . mi a helyes. Öt nap! Sűrű napok. Sokaknak fájdalmat okozna. Az ösvény előtted . Mint egyszer említettem. amit a Tudományok Termeiben megvizsgál­ hatnak. Az érzéseim valószínűleg nagyon erősen tükröződtek az arcomon is. Hamarosan eltávozik ebből az életből.mindent. melyet viselője nem használ többé. A család. s úgy meghúzták. mint apám és anyám. a Felettes Én tudományát érintetlenül hagyják. Csak arannyal borított szob­ rát láthatom majd az Inkarnációk Termében. amelyet az­ előtt választottál. ha maradok vagy ha el­ megyek.„egy életre tönkre tesznek" ezek a csövek. hogy próbáljam fel. ahogy vezetőmmel felfelé kaptattunk a hegyen. Az idegenek útjai különösek és érthetetlenek. Ez a te ösvényed. lyukak és foltok tarkítot- . mert amikor egyedül találtam a dalai lámát. de senki számára se könnyű. az az ösvény. miért nem tudnak a nyugatiak lótuszülésben ülni: túl feszes a ruhájuk. és hitetlenséget tartalmaz . hogy erre az életre születtél volna. öt hét. Elintéztem neked. A Potala Múzeumból hoztak nekem egy rend új nyugati öltönyt. Mégis a legnagyobb tudományt. amíg a Templomba nem értünk. A szülőket? Mingyar Dondup láma többet jelentett nekem. csak azt hiszik.mint tu­ dod . Nem azért. Az egész fölé egy rövid ruhadarab került.220 HARMADIK SZEM tesszük meg együtt ezt az utat. hogy nem mertem behajlítani. mint egy levetett köpeny. A te ösvényed Lobszang. az ország mindent magad mögött kell hagynod. Hazafelé menet. mintha azt hordanám majd Kínában (a szerzetesruhám ott sokkal megfele­ lőbb). Öt nap! Öt nap! Azt gondoltam. Bizto­ san . hogyan festek benne. Az­ tán egy fehér leplet raktak rám. hama­ rabb. . bármelyiket is válasszam.

Ahogy elértük a magas há­ gót. ahogyan legelőször. Megint csak otthontalan lettem.XVIII. idegen helyekre utazom és újra kell tanulnom mindent. ő pedig megáldott. * . (A koldusok .használtak efféléket. mely olyan hosszú időre otthonom­ má lett. Aztán vissza­ gyalogoltam a lámakolostorba. most aztán úgy vagyok öltözve. hogy a lábukon jó tibeti bőrcsizma legyen). Becses vendégként fogadtak. már csak halva látha­ tom viszont. Mindketten tudtuk. Nehéz szívvel váltunk el. akik a köpenyben tárolunk mindent. kerek szélű fekete tálat nyomtak a fejembe. mint a ráérős nyugati úriemberek. Egyedül men­ tem. Úgy érez­ tem. találkozni akartak velem.a nyugatiak különböző dolgokat tartanak. hogy egy utolsó. Egy megfordított. amelyekben . hosszú pillantást vessünk Lhásza szent városára. illetve a rangom a Családi Könyvbe. ilyen öltözetben senkitől sem lehet elvárni. de ők a kezükön hordták: volt an­ nyi eszük. hogy sok a szabad idejük. nem úgy mint mi. fekete zsineggel szorosra fűz­ ték. TIBET! 221 ták.akik időnként négykézláb mentek végig a Lingkhor úton . Apám és anyám vártak. A Potala tetejéről magányos sárkány szállt az ég felé. és nem tudok Kínába utazni. Nem véletlen. Utolsó este újra meg­ látogattam a dalai lámát. Másnap reggel pirkadatkor indultunk. búcsút vettem tőle.úgy mondták . Lassan. Vastag és nehéz „kesztyűt" húz­ tak a lábamra. A hátralévő két nap nagyon gyorsan telt. Este bementem apám dolgozószobájába és beírtam a nevem. ISTEN VELED. Ekkor azonban láma és apát vol­ tam már. megfordultunk. kelletlen vágtam neki az útnak. hogy dolgozzon! A harmadik nap korábbi otthonomba látogattam. és azt mondták. gyalog. aztán egy fém végű. De a legrosszabb még hátra volt. gondoltam. megnyomorítja a lábam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->