You are on page 1of 2

e (pemalar

)
Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.

Sistem nombor matematik
Asas

Nombor asli Nombor negatif Integer Nombor nisbah Nombor bukan nisbah Nombor nyata Nombor khayalan Nombor kompleks Nombor algebra Nombor transenden Perluasan kompleks Nombor dwikompleks Nombor hiperkompleks Kuaternion Kokuaternion Bikuaternion Oktonion Sedenion Tesarina Hipernombor Nombor supernyata Nombor hipernyata Nombor sureal Lain-lain Nombor nominal

71828182845904523536 pada titik Nombor kompleks belah Nombor bersiri Nombor melampaui terhingga Nombor ordinal Nombor kardinal Nombor perdana p-adic numbers Nombor boleh bina Nombor boleh kira Jujukan integer Pemalar matematik Nombor besar Pi π = 3. dan fungsi songsangnya dinamakan logaritma asli atau logaritma asas e.718281828. Nilai bagi e sehingga 20 tempat perpuluhan ialah 2. e = 2.. Fungsi dinamakan fungsi eksponen.Pemalar e atau nombor Euler ialah suatu nombor nyata di mana nilai bagi pembezaan bagi fungsi 0 adalah bersamaan dengan 1... bererti e tidak boleh diungkapkan sebagai nisbah dua integer. e merupakan nombor bukan nisbah. Unit khayalan Ketakterhinggaan ∞ .141592654..