Menurut Atan Long (1976) membaca adalah proses menterjemahkan bentuk penulisan kepada bacaan atau mendapatkan makna

daripada bahan bertulis itu. Justeru, aktiviti pemulihan membaca perlu dilakukan terhadap murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini.

Aktiviti literasi bahasa pemulihan bacaan.

Aktiviti Pemul 1. Aktiviti utam pemulihan ba fonetik denga artikulasi yang menyebabkan yang berbeza vokal, diftong, perlulah ditek perlu mengaja bunyi seperti: •Bibir •Gigi •Gusi •Lelangit kera •Lelangit lem •Anak tekak •Lidah •Rongga teka •Rongga mul

Contoh aktiviti untuk pemulihan bacaan : i. ii. iii. iv. v. vi. Menyanyi Latih tubi menyebut. Membaca ayat mudah. Membaca ayat berima. Membaca ayat bertema Membaca dengan bantuan gambar.

Variasi lanjutan daripada kaedah ini adalah kaedah frasa. kaedah ayat dan kaedah cerita (Isahak Harun. Beliau mendefinisikan bacaan sebagai tentang bagaimana kanak-kanak mengenal dan mentafsir simbol-simbol tulisan dan memberi makna kepadanya.Kaedah ini dikenali sebagai kaedah seluruh perkataan (whole word) atau kaedah pandang dan sebut. tetapi seterusnya untuk seluruh pembelajaran murid-murid itu. Kaedah ini juga dikenali sebagai pendekatan fonik. . iaitu huruf abjad dan bunyi-bunyi huruf tersebut. Kegagalan menguasai kemahiran asas membaca ini merupakan sesuatu yang amat merugikan bagi seseorang murid bukan saja pada masa persekolahan bahkan pada masa kehidupan dewasa murid-murid berkenaan. Murid -murid membaca bermula dengan melihat seluruh perkataan dan ayat yang bermakna.Pemulihan Bacaan Membaca merupakan kemahiran yang terpenting. Mazhab ini mengajar kanak-kanak membaca bermula dengan menghafal simbol-simbol yang mewakili bunyi asas ini (fonem). Di Malaysia kaedah ini sinonim dengan kaedah abjad iaitu kaedah mengenal nama-nama huruf yang digunakan dalam tulisan bahasa Melayu. Mazhab kedua berasaskan kepada teori psikologi kognitif yang beranggapan bahawa kanak-kanak belajar bahasa melalui ‘perkataanperkataan’ dan ayat yang bermakna kepadanya. Mazhab pertama merujuk kepada perspektif linguistik yang berasaskan kepada anggapan bahawa bahasa terdiri daripada ‘bunyi’ dan adunan bunyi yang menjadikan perkataan. Kaedah ini menegaskan hafalan-hafalan yang agak kurang bermakna bagi kanak-kanak. 1989). Menurut Isahak Harun (2004) terdapat dua mazhab besar tentang cara kanak-kanak mula membaca. bukan sahaja terhadap kebolehan membaca itu sendiri.

beberapa langkah pengajaran membaca dicadangkan oleh Smith. Kaedah Atan Long. Kaedah-kaedah yang digunakan ini mempunyai kekuatan dan kelemahan yang boleh digunakan kepada muridmurid pemulihan khas. iaitu pemilihan bacaan. kaedah abjad. 1992).Pandangan daripada mazhab-mazhab ini mencetuskan kepada kaedah pengajaran awal asas membaca yang pelbagai di Malaysia. Venezkey mengatakan bahawa membaca adalah terjemahan daripada bentuk tulisan kepada suatu bentuk bahasa di mana pembaca sudah boleh menimbulkan makna daripadanya. Oleh itu. . Antara kaedah yang telah digunakan di Malaysia ialah kaedah campuran. Kelemahan murid-murid pemulihan dalam membaca adalah disebabkan oleh kelemahan dalam sebutan perkataan. Sebutan yang tidak jelas adalah disebabkan kecacatan alat pertuturan. dan Kaedah Gabungan Bunyi Kata (KGBK) . iaitu masalah penglihatan iaitu mengalami masalah kecacatan fokus (regractive errors) dan masalah pendengaran. dalam kajian mereka menyatakan kebanyakan kanak-kanak bermasalah dalam menaakul dan mendiskriminasikan bunyi adalah pembaca yang terencat pencapaian bacaannya. aktiviti pengukuhan pembacaan dan bacaan tambahan perlu disediakan kepada murid-murid pemulihan bagi membantu masalah mereka. Menurut Durell dan Marphy (1953). kaedah eklektik. Jadi murid-murid ini juga memerlukan pendidikan asas termasuklah belajar membaca. Murid-murid pemulihan khas juga seorang individu dan anggota masyarakat. Kaedah cerakin. Kaedah DBP. Pendekatan Bacaan Asas Pusat Perkembangan Kurikulum (PEBAS). Maka pemulihan khas bertujuan untuk memberi ‘rawatan’ yang diharapkan dapat ‘mengubati’ pelajar lambat ini (Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon. Seterusnya satu kaedah yang tepat perlulah dikenalpasti bagi mengatasi masalah ini.

bercelaru. senget. masalah emosi. Hammil dan Brown (1983) mencadangkan guru-guru sekolah rendah memperuntukkan 10 hingga 15 minit setiap hari untuk mengajar tulisan tangan (mekanis). huruf. Kemahiran ini termasuklah kecekapan dalam menulis mekanis. Hammil dan Mc Nut (1981) melaporkan bahawa kemahiran menulis mempunyai kaitan rapat dengan bacaan.Pemulihan Tulisan DEFINISI Tulisan ialah lambang-lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan.terlalu jarak atau terlalu dekat. guru hendaklah berulang kali mengajar konsep saiz dengan menunjukkan fungsi setiap garisan di atas kertas. guru hendaklah meletakkan kertas lurus sebagai panduan untuk murid menulis. terlalu menekan ketika menulis dan tulisan yang berlapis-lapis. fikiran dan idea. tanda baca. Bagi masalah menulis bentuk huruf yang tidak betul dan berbentuk huruf senget. kegagalan pengamatan terhadap huruf dan perkataan serta daya ingatan yang lemah. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran mempunyai masalah menulis. arah tulisan yang tidk betul. kemahiran belajar dan membentuk makna. Jika menulis terlalu besar atau terlalu kecil. Pengajaran guru harus berfokus kepada memegang alat tulis. . mengeja. Menulis adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat komunikasi. membentuk garisan dan lengkokan huruf dengan betul serta mengekalkan jarak dan bentuk huruf dengan sempurna. CARA MELAKSNAKAN PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS ASAS Wiedorholt. Mercer (1985) yang bersetuju dengan pendapat Hidreth (1947) menyatakan bahawa punca utama ialah masalah ’psikomotor’. Objektif utama penguasaan kemahiran menulis mekanis atau tulisan tangan ialah supaya mudah dibaca. Jenis-jenis masalah tulisan tangan atau tulisan mekanis ini ialah lambat.

Selain daripada di atas. Bagi masalah ini. Aktiviti menulis ini juga boleh digabungkan dengan permainan untuk menghindari kebosanan murid jika guru terlalu kerap menggunakan teknik latih tubi. guru boleh menggunakan kebijaksanaan dan kreativiti sendiri untuk membantu murid menulis dengan betul dan sempurna. . Untuk mengatasi masalah ini cuba latih tubi murid menulis huruf mengikut jark hujung jari atau diukur dengan jarak sebatang pensel.Contohnya. lihat contoh berikut Ada juga murid yang tidak dapat menulis dengan sekata (uniform). Guru juga boleh mengadakan muzik latar yang sesuai untuk menarik minat murid ketika menulis. Perhatikan cara dia memegang pensel dan kedudukan tangannya di atas meja ketika dia menulis untukmemastikan pergerakan yang betul. Satu lagi masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam tulisan mekanis ialah tulisan yang terlalu sesak atau terlalu jarang. guru hendaklah membimbing pergerakan tangan murid berkenaan. Huruf c hendaklah ditulis di dlam garisan.

Perkataan ditulis terlalu rapat di antara satu dengan lain. MASALAH TULISAN DI KALANGAN KANAK-KANAK PEMULIHAN Tiada keseragaman jarak di antara huruf dengan huruf atau di antara perkataan dengan perkataan Masalah pembalikan huruf atau perkataan. Bentuk-bentuk huruf ditulis terlalu condong. Mencampur adukkan huruf besar dengan huruf kecil. Bentuk-bentuk huruf yang tidak jelas / tepat / betul. Menulis dengan meninggalkan huruf. perkataan atau imbuhan. Huruf-huruf tidak ditulis mengikut posisi (kedudukan ) yang sepatutnya. Menulis tanpa mengikut garisangarisan yang ditentukan. Rajah 3 : Masalah tulisan di kalangan kanak-kanak pemulihan .

.

Principles and Practice of Education. Isahak Harun (2006). Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Jilid 1: Perkaedahan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Falsafah Pendidikan dan Kurikulum. Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 2. Isahak Harun (2004).BIBLIOGRAFI Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2003). Isahak Harun (2006). . KualaLumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Mengajar Bahasa Malaysia. Phonics From A to Z: A Practical Guide. Azman Wan Chik (1979). Farrant (1971).Tanjung Malim: Quantum Books. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti. Mudah Membaca Bahasa Melayu: Edisi Guru 1. Laporan Kajian Awal Membaca Bahasa Melayu.S. Tanjung Malim:UPSI. New York: ProfessionalBooks. London: Longman GroupLimited Wiley Blevins (1998). J. Chua Tee Tee & Koh Boh Boon (1992). Pendidikan Khas dan Pemulihan: Bacaan Asas.

Baris Demi Baris. Pelajar yang lebih baik kefahamannya dan boleh menulis. Kedua-duanya boleh saling membantu untuk berkongsi pengalaman membaca. Aktiviti Pemulihan Bacaan Rakan Membaca – Pelajar memilih seorang rakan yang serasi dengannya sebagai rakan membaca. Dalam aktiviti ini guru pembimbing akan mambantu pelajar yang tidak boleh menyebut perkataan dengan betul dan tidak boleh membaca dengan baik. Projek Cakna – Pelajar membaca bahan dengan diawasi dan dibimbing oleh guru mengikut jadual ditempat-tempat yang dinyatakan. komik. Merancang Satu Persembahan – Kumpulan-kumpulan pelajar merancang dan mengelola suatu persembahan berdasarkan sebuah cerita yang telah dibaca. Aku Di mana-mana – guru bertanyakan mana-mana perkataan yang terdapat di mana-mana sudut seperti di papan hitam terdapat ‘flash card’ bertulis papan hitam.Pelajar membaca sebuah buku baris demi baris dengan bimbingan guru. Oleh itu pelajar akan membaca falsh card tersebut. mempersembahkan kefahaman mereka dalam bentuk grafik.Buat Seekor Ulat Buku – Pelajar menulis ulasan buku mereka pada kad manila yang dipotong bulat. Kad-kad ini boleh disambungsambung untuk membentuk segmen ‘ulat buku’. Kemudian pelajar bercerita secara lisan untuk mengetahui tentang kefahaman pelajar terhadap bahan yang dibaca. . kartun dan kulit buku.