INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PULAU PINANG PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MTE3109 MENGAJAR NOMBOR

, PECAHAN, PERPULUHAN DAN PERATUSAN RUBRIK PERMARKAHAN TUGASAN-TUGASAN Tugasan 1 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (40%)    KRITERIA

36.0 – 40.0% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid Kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kesemua miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid, punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.

Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai, luas dan bersesuaian. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Ejaan betul. Sebutan jelas dan betul.

32.0 – 35.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 80% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini.

Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid dan punca / sebab miskonsepsi berlaku.

Bahasa    Lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan. 1

Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Bahasa      Agak lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Terdapat satu atau dua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Kepujian 65 – 79 26.0 – 31. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Berupaya habis memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan 60% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. 2 . Bahasa      Gagal 0 – 49 <20.  Sedikit kesilapan ejaan. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Kesalahan ejaan ketara. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid  Kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian. Lulus 50 – 64 20. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.0% Keseluruhan kurang lancar. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Kesemua miskonsepsi yang dihuraikan menepati tajuktajuk dalam kursus ini. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual dapat mengenalpasti masalah yang mungkin dihadapi murid.0 – 25.9% Liputan dan Kandungan Miskonsepsi Murid    50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih terdapat sokongan dokumentasi penilaian.

Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk semua ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Tugasan 2 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (50%) 45. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali.0 – 44. KRITERIA Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti amat terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah menyeluruh dan relevan. Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti amat terperinci.  Berupaya memilih dan mengkategorikan daripada penilaian yang didokumentasikan kurang daripada 50% miskonsepsi dalam 2 tajuk yang dipilih. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. 40.0 – 50. Susunan langkah aktiviti logikal. Bahasa      Cemerlang 80 – 89 Sangat lancar. luas dan bersesuaian. Ejaan betul.0% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati semua masalah yang dihadapi murid. Sebahagian besar sebutan salah. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Sering kali penyampaian tidak difahami. Semua miskonsepsi yang dihuraikan tidak menepati tajuk-tajuk dalam kursus ini. Sebutan jelas dan betul.9% Perancangan Aktiviti  Rancangan menepati 80% masalah yang dihadapi murid. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. 3 . Catatan Huraian  Isu-isu yang dibangkitkan dalam sesi temu bual tidak dapat mengenalpasti masalah yang dihadapi murid. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.

Aktiviti adalah realistik dan sesuai Laporan rancangan aktiviti terperinci.   Susunan langkah aktiviti logikal. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 80% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti terperinci Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.  Bahasa      Agak lancar.0 – 39. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh bahasa lain / loghat.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 60% masalah yang dihadapi murid. Susunan langkah aktiviti logikal. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh tetapi relevan. Kepujian 65 – 79 33. 4 . punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku.  Bahasa      Lancar. Sedikit kesilapan ejaan. Kesalahan ejaan ketara. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 60% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Aktiviti adalah realistik tetapi kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang keseluruhan proses pelaksanaan.

 Bahasa      Gagal 0 – 49 <25. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit    Laporan pelaksaan aktiviti tidak memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati kurang daripada 50% masalah yang dihadapi murid. punca / sebab dan proses miskonsepsi berlaku. Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi didokumentasikan dan huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti adalah kurang menyeluruh dan kurang relevan. Aktiviti adalah tidak realistik dan tidak sesuai Laporan rancangan aktiviti tidak dapat memberi gambaran kasar tentang proses pelaksanaan. Sering kali terdapat sebutan yang salah. Tiada cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk ketidaksempurnaan rancangan aktiviti. Pelaksanaan dan Penilaian Keberkesanan Aktivit   Laporan pelaksaan aktiviti memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan. Sering kali penyampaian tidak difahami.0% Keseluruhan kurang lancar. Sebahagian besar sebutan salah. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad.0 – 33. Susunan langkah aktiviti kurang logikal. Terdapat cadangan menambahbaikkan yang relevan untuk 50% ketidaksempurnaan rancangan aktiviti.9% Perancangan Aktiviti     Rancangan menepati 50% masalah yang dihadapi murid. Bahasa       Keseluruhan tidak lancar. Penilaian ke atas pembetulan miskonsepsi tidak didokumentasikan dan tiada huraian tentang analisis keberkesanan aktiviti atau huraian tidak relevan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. 5 . Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan. Aktiviti adalah realistik dan kurang sesuai Laporan rancangan aktiviti dapat memberi gambaran kasar tentang sebahagian besar proses pelaksanaan.Lulus 50 – 64 25. Kesalahan ejaan yang sangat ketara.

Struktur yang sangat jelas dengan mengaitkan setiap bahagian dengan bahagian yang lain secara logik Bahasa      Sangat lancar. relevant. jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Cemerlang 80 – 89 8. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan berkesan. amat jelas dan kritikal dan mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Sedikit kesilapan ejaan.9% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan baik. Bahasa      Lancar. Penggunaan perbendaharaan kata yang luas dan bersesuaian. Sebutan jelas dan betul. Struktur ayat betul dan menepati isi yang hendak disampaikan.0 – 10. Penggunaan perbendaharaan kata yang pelbagai. Ejaan betul. Struktur ayat betul dengan gaya bahasa yang menarik dan menepati isi yang hendak disampaikan. Penggunaan istilah matematik adalah tepat sekali. KRITERIA Organisasi   Organisasi maklumat yang cemerlang. Sebutan betul walaupun terdapat sedikit pengaruh 6 . Struktur dan perkembangan idea jelas secara keseluruhan walaupun terdapat kekurangan pada beberapa bahagian.0 – 8. luas dan bersesuaian. Organisasi   Organisasi maklumat yang baik.0% Refleksi   Perbincangan yang menyeluruh. Penggunaan istilah matematik terdapat sedikit kesilapan.Tugasan 3 SKALA Amat Cemerlang 90 – 100 WAJARAN (10%) 9. Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang sangat luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. relevan.

Kemahiran Merujuk    Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang luas daripada pelbagai sumber Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang memuaskan.  Lulus 50 – 64 5.  Organisasi    Organisasi maklumat yang memuaskan. Sebahagian isi sahaja dalam sesuatu bahagian yang dikaitkan dengan bahagian lain. Sebahagian besar struktur ayat betul dan sesuai dengan isi yang hendak disampaikan walaupun terdapat kesalahan pada beberapa bahagian. Kemahiran Merujuk   Rujukan yang relevan dan menunjukkan bacaan yang memuaskan. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang amat sesuai. Dapat mencungkil pemikiran pembaca dengan memuaskan. Penggunaan istilah matematik adalah memuaskan.0 – 6. tetapi relevan dan kritis pada beberapa bahagian. kurang kritis. kurang keupayaan menganalisis dan mensintesis. kurang relevan. Hasil penulisan menjurus dan menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Kurang mencungkil pemikiran pembaca. Bahasa      Agak lancar. Kesalahan ejaan ketara. Struktur ada tetapi kurang jelas.4% Refleksi   Perbincangan terhad. serta mempunyai keupayaan menganalisis dan mensintesis beserta kesimpulan yang menyeluruh. Kepujian 65 – 79 6. Terdapat unsur pengulangan idea.9% Refleksi  Walaupun elemen perbincangan kurang menyeluruh. Sebutan betul tetapi pengaruh bahasa lain / loghat ketara.5 – 7. 7 .bahasa lain / loghat. Penggunaan perbendaharaan kata yang bersesuaian.

Kurang atau hampir tiada bahan sokongang. Sebahagian besar sebutan salah. Hanya beberapa rujukan yang relevan.0% Refleksi   Perbincangan sangat terhad. Kemahiran Merujuk  Gagal 0 – 49 <5. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Kemahiran Merujuk  8 . Hampir keseluruhan struktur ayat perlu dibetulkan. Kebanyakan istilah matematik tidak betul. Struktur yang tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. tidak kritis. Tidak menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Hasil penulisan kurang menjurus dan kurang menepati Publication Manual of the American Psychological Association (APA) serta konvensyen penulisan akademik. Penggunaan perbendaharaan kata yang terhad. Penggunaan perbendaharaan kata amat terhad. Kesalahan ejaan yang sangat ketara. Penggunaan istilah matematik kurang memuaskan. tiada keupayaan menganalisis dan mensintesis. Bahasa        Keseluruhan kurang lancar. Tidak dapat mencungkil pemikiran pembaca. Struktur ayat banyak yang perlu dibetulkan.Organisasi   Organisasi maklumat yang kurang memuaskan. Sering kali penyampaian tidak difahami. Organisasi   Organisasi maklumat yang lemah. Sering kali terdapat sebutan yang salah. tidak relevan. Struktur tidak lengkap dan tiada kesimpulan yang jelas. Hasil disertakan dengan bahan sokongang yang terhad. Kurang atau hampir tiada rujukan. Bahasa         Keseluruhan tidak lancar.