CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD.

TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAIET DE SARCINI -ARHITECTURA-

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA
Denumirea obiectivului BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Amplasament Adresa : COM. SMARDAN, JUD.TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Beneficiar PRIMARIA COMUNEI SMARDAN, JUD.TULCEA Proiectant General SC ELFOR GRUP srl

Page 2 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA
CAP.1 GENERALITATI

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE 1.2 CONTROLUL CALITATII 1.3 MATERIALE SI UTILAJE 1.4 GARANTII 1.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI CAP.2 PERETI DIN ZIDARIE DIN CARAMIDA CAP.3 MORTARE 3.1 MORTARE PENTRU ZIDARIE 3.2 MORTARE PENTRU TENCUIELI CAP.4 TENCUIELI 4.1 INTERIOARE 4.2 EXTERIOARE CAP.5 COMPARTIMENTARI INTERIOARE 5.1 COMPARTIMENTARI DIN PANOURI HPL CAP.6 IZOLATII 6.1 HIDROIZOLATII 6.2 TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII CAP.7 PARDOSELI 7.1 PARDOSELI INTERIOARE 7.1.1 Sape 7.1.2 Placi ceramice 7.2 PARDOSELI EXTERIOARE 7.2.1 Mozaic spalat 7.2.2 Pavaje 7.2.3 Pardoseli sintetice CAP.8 FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI 8.2 PLACAJ CU PLACI CERAMICE 8.3 VOPSITORII CAP.9 FINISAJ FATADE 9.1 VOPSEA DE EXTERIOR CAP.10 INVELITOARE 10.1 INVELITOARE - SARPANTA Page 3 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

CAP.11 TAMPLARII 11.1 TAMPLARII DE EXTERIOR 11.2 TAMPLARII DE INTERIOR 11.3 FERONERIE CAP.12 GEAMURI CAP.13 CONFECTII METALICE 13.1 STRUCTURI METALICE 13.2 BALUSTRADE DE EXTERIOR 13.3 ALTE CONFECTII (SCARI, PROFILE, IMPREJMUIRE ETC) CAP.14 LUCRARI DE CONSTRUCTIE TEREN DE JOC

Page 4 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA CAPITOLUL 1 GENERALITATI

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

1.1 PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Modul de transmitere a propunerilor. Graficul de executie. Lista cu materiale si utilaje. Caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor. Desenele de fabricatie si montaj. Mostrele. Breviarele de calcul. Rezultatele incercarilor. Certificatele si agrementele. Instructiunile producatorilor. Rapoartele de teren ale producatorilor. Fotografiile lucrarii pe durata executiei. CAPITOLE CORELATE Capitolul 1.2 - Controlul calitatii. Capitolul 1.3 - Materiale si utilaje. Capitolul 1.4 - Garantii. Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. MODUL DE TRANSMITERE A PROPUNERILOR Fiecare propunere transmisa spre aprobare va fi insotita de un formular aprobat in prealabil de beneficiar. Formularele de transmitere spre aprobare vor fi numerotate. Propunerile vor avea mentionat numarul si o terminatie in ordine alfabetica. Se vor preciza datele de identificare ale proiectului, antreprenorul, subantreprenorul sau furnizorul, plansa de referinta si numarul detaliului, precum si numarul capitolului corespunzator din specificatii. Se va rezerva un spatiu pentru aprobarile beneficiarului si proiectantului general. Antreprenorul isi va angaja prin semnatura responsabilitatea pentru conformitatea cu lucrarile executate anterior si coordonarea cu lucrarile urmatoare. Se vor marca toate schimbarile si abaterile de la proiect si documentele contractului si materialele specificate in proiect si contract, precum si limitarile sistemului folosit care pot afecta calitatea, durata si performantele lucrarii finale. De asemenea, trebuie marcate toate schimbarile care au intervenit fata de aprobarea sau verificarea anterioara. Antreprenorul general va distribui copii ale propunerilor aprobate tuturor celor implicati in lucrare. Toti cei implicati in lucrare vor fi instruiti sa raporteze imediat situatiile in care este posibil sa nu poata fi respectate conditiile prevazute, de orice natura. GRAFICUL DE EXECUTIE Graficul de executie va fi inaintat beneficiarului in maximum 15 (cincisprezece) zile dupa data semnarii contractului de executie intre beneficiar si antreprenorul general. Acesta va fi aprobat si returnat conform termenelor prevazute in contractul de executie. In grafic va fi evidentiata fiecare faza, operatie sau sectiune a lucrarii, marcandu-se prima zi de lucru a fiecarei saptamini. Fazele de constructie vor fi prezentate in ordinea succesiva, indicand lucrarile care vor fi executate in stadii separate precum si activitatile care se grupeaza logic. Se vor indica datele de Page 5 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

incepere si de terminare a lucrarilor, precum si durata. Se va indica procentul din totalul lucrarii pentru fiecare faza evidentiata in grafic. Se vor indica datele de transmitere spre aprobare a desenelor de fabricatie, caracteristicilor produselor, mostrelor, precum si datele de livrare a produselor, inclusiv cele furnizate de beneficiar si cele cerute in inlocuirile aprobate. LISTA CU MATERIALELE SI UTILAJELE PROPUSE Antreprenorul general va inainta beneficiarului o lista cu materialele si utilajele principale propuse pentru lucrare, cu numele producatorului, tipul de produs si numarul modelului pentru fiecare produs. Pentru materialele si utilajele specificate numai prin standarde, se vor mentiona producatorul, tipul de produs, modelul sau numele catalogului precum si standardele de referinta. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALELOR SI UTILAJELOR Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare caracteristicile tehnice ale materialelor si utilajelor propuse. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. Caracteristicile tehnice vor cuprinde produsele propuse, tipurile, variantele si alte caracteristici. Se vor indica atat caracteristicile standard ale producatorului cat si informatii suplimentare specifice acestui proiect. Se vor indica specificul de folosire si caracteristicile electrice ale utilajelor, caracteristicile racordului la reteaua electrica precum si pozitia bornelor electrice. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. DESENELE DE FABRICATIE SI MONTAJ Antreprenorul general va inainta beneficiarului pentru aprobare desene de fabricatie si montaj. Proiectantul general le va analiza cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Dupa aprobare, antreprenorul general va distribui copii in conformitate cu paragraful “Modul de transmitere a propunerilor” iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1.5 - Inchiderea contractului. Se va furniza numarul de exemplare cerut de beneficiar, plus un exemplar care va fi retinut de proiectantul general. MOSTRELE Mostre pentru aprobare: se vor transmite proiectantului general pentru aprobare, cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect, exprimate in documentele contractului. Dupa aprobare, se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in paragraful 1.5 - Inchiderea contractului. Mostre pentru informare: se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general, sau direct beneficiarului. Mostre pentru alegere: se vor transmite proiectantului general pentru verificarea aspectului estetic, culoare si alegerea finisajului. Se vor transmite mostre de finisaj cu toata gama de culori standard ale producatorului, cu culorile propuse, texturi si modele pentru ca proiectantul general sa poata alege. Page 6 of 102

exprimate in documentele contractului. TULCEA Dupa aprobare. exprimate in documentele contractului. REZULTATELE INCERCARILOR Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. instalare. asamblare. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Rapoartele cu observatii vor fi transmise in duplicat la interval de cel mult 30 (treizeci) de zile lucratoare. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. vor trebui transmise in scris proiectantului general.5 . sau direct beneficiarului. subantreprenorului sau antreprenorului general (agrementele organismelor abilitate de legislatia in vigoare in Romania). sau direct beneficiarului. Certificatele pot fi bazate pe incercari executate anterior. CERTIFICATELE (AGREMENTELE) Se vor transmite proiectantului general certificatele producatorului. cu partile lui componente si elementele atasate.Inchiderea contractului. INSTRUCTIUNILE PRODUCATORILOR Atunci cand este mentionat intr-un capitol separat in specificatii. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. depozitare. RAPOARTELE DE TEREN ALE PRODUCATORILOR Se vor transmite proiectantului general rapoarte pentru a fi informat in pozitia de administrator general. dar trebuie aprobate de organismele abilitate de legislatia in vigoare in Romania si de proiectantul general. sau direct beneficiarului. precum si criteriile speciale privind mediul inconjurator necesare instalarii sau aplicarii. Se va indica daca materialul sau produsul atinge sau depaseste indicii specificati. JUD. instructiunile de livrare. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare. Se va transmite numarul de exemplare specificat in paragraful corespunzator din specificatii. Mostrele nu vor fi folosite la testare. se vor produce si distribui copii in conformitate cu paragraful Modul de transmitere a propunerilor iar documentele pentru cartea tehnica se vor conforma termenilor descrisi in Capitolul 1. in numarul de exemplare specificat pentru caracteristicile tehnice ale produsului. un exemplar va fi retinut de proiectantul general. Fiecare mostra va avea un simbol pentru identificare care va cuprinde toate informatiile necesare proiectului. punere in functiune. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. proiectantului general pentru informatii. Se vor transmite mostre pentru a ilustra caracteristicile functionale si estetice ale produsului. BREVIARELE DE CALCUL Se vor transmite proiectantului general pentru a fi informat in pozitia de administrator general. ajustare si finisare pentru a fi trimise beneficiarului in numarul de exemplare specificat in capitolul Caracteristicile tehnice ale produsului Se vor indica procedeele speciale. exprimate in documentele contractului. DESENE DE MONTAJ Page 7 of 102 . Se va coordona furnizarea mostrelor cu esalonarea lucrarilor. decat daca este prevazut in mod special in specificatii. conditiile limita care necesita o atentie deosebita.

exprimate in documentele contractului. JUD.1 Page 8 of 102 . FOTOGRAFII IN TIMPUL LUCRARILOR DE CONSTRUCTIE Se vor transmite fotografii in fiecare luna. cu scopul limitat de a verifica daca sunt in conformitate cu proiectul si respecta conditiile impuse prin proiect. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. ora si titlul proiectului. cu maximum cinci zile inainte de transmitere. Fotografiile vor fi datate. si vor arata directia din care au fost luate. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. si cinci fotografii de interior care sa ilustreze progresul lucrarii. SMARDAN Jud. Se vor lua doua fotografii pe santier din doua directii diferite. TULCEA Se vor transmite proiectantului general pentru aprobare.

1 . Capitolul 1. TULCEA Capitolul 1.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Capitolul 1. Conditii tehnice generale de calitate Page 9 of 102 . detalieri si solutii de aplicare a prevederilor Normativului C300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata de executie a lucrarilor de constructii si instalatii Norme specifice de protectia muncii aferentele categoriilor de lucrari executate STAS 1799-88 Tipul si frecventa verificarilor calitatii materialelor si betoanelor destinate executarii lucrarilor de constructii STAS 767/0-88 Constructii din otel.Garantii. 261/1994 Regulamentul privind controlul de stat al calitatii in constructii – aprobat cu HGR nr. TULCEA 1. Mostre scara 1:1 realizate pe santier. JUD. REFERINTE (REGLEMENTARI CU CARACTER GENERAL) Legea nr.aprobat cu HGR nr.5 . Tolerante Standarde si referinte. CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.3 . Serviciile producatorilor pe santier.aprobat cu HGR nr.4 .393/1994 Regulamentul privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii . 272/1994 Procedura privind controlul statului in fazele de executie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor NP 066-2002 Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functionala de baza) din punct de vedere al legii 10/1995 C56-86 C61-74 P118-99 MP008-2000 P118-99 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor prin metode topografice Normativ de siguranta la foc a constructiilor Manual privind exemplificari. Capitolul 1.Propuneri transmise spre aprobare.Materiale si utilaje. SMARDAN Jud. Serviciile laboratoarelor de incercari.Inchiderea contractului.10/1995 privind calitatea in constructii Regulamentul privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de incercari in constructii .2 CONTROLUL CALITATII GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Controlul calitatii.

STANDARDE SI NORMATIVE Se vor respecta standardele de referinta. Se vor monitoriza tolerantele de control in timpul fabricarii si montajului produselor pentru a se putea produce lucrari de calitate. Nementionarea unor reglementari nu scuteste executantul de obligatia respectarii lor. Materialele si echipamentele vor fi fixate pe pozitie cu dispozitive de ancorare proiectate si dimensionate sa reziste la vibratii. In cazul in care instructiunile producatorului intra in contradictie cu documentele contractului. Pentru produsele sau procedeele de executie definite prin asimilare. sau cerute prin standardele aplicabile. prin profesie sau alte standarde corelate. conditii mai severe. in continuare. serviciilor. Executarea lucrarilor se va face cu resapectarea tuturor reglementarilor tehnice si a legislatiei in vigoare in Romania la data executiei. TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. deformari sau orice alte solicitari care pot apare in timpul montajului sau in exploatarea cladirii. Se va verifica permanent ca masuratorile pe teren sa fie acelasi cu cele indicate in desenele de executie si sa fie respectate instructiunile producatorilor. Se vor respecta standardele specificate. se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. conditiilor pe santier. ca o conditie minima pentru calitatea lucrarii. cu exceptia situatiilor in care sunt specificate. performantele lucratorilor pentru a se putea obtine o lucrare de calitatea specificata in proiect si documentele contractului. capabili sa produca lucrari la nivelul cerut si calitatea specificata.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Lucrarile vor fi executate de catre lucratori calificati. Tolerantele de pe santier se vor conforma cu tolerantele fabricilor furnizoare. indatoririle legale sau responsabilitatile partilor implicate in contracte de executie. TULCEA Se va monitoriza controlul asupra furnizorilor. Se vor respecta instructiunile producatorilor. SMARDAN Jud. Relatiile contractuale. romanesti si straine. Produsele vor fi ajustate la dimensiunile apropriate. In mod orientativ. beton armat si beton precomprimat Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate Page 10 of 102 . valabile la data incheierii contractului intre beneficiar si antreprenorul general. in cazul unui produs care trebuie sa indeplineasca anumite caracteristici prevazute in specificatii. vor fi respectate cerintele standard. producatorilor. se vor cere proiectantului general clarificari inainte de inceperea lucrarilor. precum si cele cu proiectantul general nu vor fi alterate fata de forma stabilita in documentele contractului prin mentiuni sau referinte la alte documente. vor fi pre-montate inainte de fixare si verificate pentru conformitate cu specificatiile corespunzatoare. produselor. inclusiv ordinea operatiilor de montaj. Se vor obtine copii dupa standarde. Nu este permisa cumularea de tolerante. Reglementari privind executia structurii de rezistenta: NE 012-99 C169-88 P59-86 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton. TOLERANTE Antreprenorul va respecta cotele prevazute in proiect. JUD. sunt prezentate principalele acte normative si reglementari tehnice. In cazul in care instructiunile fabricilor furnizoare intra in contradictie cu legislatia in vigoare sau cu documentele contractului. romanesti si straine.

TULCEA C28-83 C122-89 STAS 6657/1-71 C156-89 C11-74 C112-86 C216-83 C149-87 STAS 438-/1-89 STAS 438/3-89 C150-84 GE029-97 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Procedee si dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor de placaj pentru cofraje Normativ pentru proiectarea si executarea bituminoase la lucrarile de constructii hidroizolatiilor din materiale Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din PVC la hidroizolarea constructiilor subterane si bazinelor Instructiuni tehnice privind procedeele de remediere a defectelor pentru elementele din beton si beton armat Produse din otel pentru armarea betonului Plase sudate Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel Executie piloti Reglementari privind executia lucrarilor de finisaje: STAS 2355/3-87 STAS 2355/2-87 STAS 5838/2-78 STAS 2560/3-84 C35-82 C223-86 P2-85 C18-83 C3-76 GT005-97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructie Vata minerala Pardoseli din piatra naturala sau artificiala – reguli si metode de verificare Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta aplicate pe pereti prin lipire cu paste subtiri Normativ pentru proiectarea si executarea structurilor de zidarie Normativ pentru executarea tencuielilor umede Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Compartimentari cu panouri usoare Page 11 of 102 . SMARDAN Jud. TULCEA Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea lucrarilor de constructii din beton aparent cu parament natural Elemente prefabricate din beton armat Indrumator pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/1-71.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD.

pe baza instructiunilor date de proiectantul general. Mostrele scara 1:1 aprobate vor fi folosite ca element standard de comparatie pentru restul lucrarii pana la sfarsit. Dupa ce mostrele scara 1:1 au fost aprobate de proiectantul general si daca se specifica in specificatiile produsului sa fie mutate atunci se vor muta si curata suprafata respectiva. elementele de etansare. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. producatorii de materiale si utilaje trebuie sa asigure prezenta unui colectiv calificat care sa supravegheze conditiile existente pe santier. precum si initierea personalului de exploatare. atunci cand este necesar. In situatiile cind trebuie facute din nou incercari din cauza neconformitatii cu conditiile specificate. Platile pentru noua serie de incercari vor fi suportate de catre antreprenorul general. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta. reglajele utilajelor. angaja si plati serviciile unei societati independente. sa execute incercari proprii pe santier sau in afara santierului. retetele utilizate. montajul. SMARDAN Jud. INSPECTII DE CALITATE Beneficiarul va putea alege. se va asigura accesul si ajutor cu forta de munca. se vor asigura mostrele de materiale. SERVICIILE LABORATOARELOR DE INCERCARI Beneficiarul va putea alege. utilajele. depozitarea.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Antreprenorul general va asigura cooperarea deplina cu societatea independenta. JUD. caile de acces si ajutor cu forta de munca atunci cand este nevoie. calitatea lucrarilor. Page 12 of 102 . Societatea independenta va transmite proiectantului general si antreprenorului general rapoartele cu rezultatele incercarilor. indicand observatiile si rezultatele inspectiilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu proiectul si documentele contractului. incercarile. substante de protectie si finisaje. punerea in functiune. angaja si plati serviciile unei societati independente care sa execute inspectia de calitate pe santier sau in afara santierului. in conformitate cu legislatia tehnica in vigoare in Romania. Inspectiile nu vor absolvi antreprenorul general de executia lucrarilor in conformitate cu proiectul si documentele contractului. uneltele. Rapoartele vor fi transmise de societatea independenta beneficiarului si antreprenorului general. atunci cand este necesar. Se vor asambla si construi elementele specificate cu toate dispozitivele de ancorare. acestea trebuie facute de aceeasi societate independenta. TULCEA ST004-96 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. indicand observatiile si rezultatele incercarilor precum si conformitatea sau neconformitatea lor cu documentele contractului. Proiectantul general si societatea independenta vor fi anuntati cu 48 de ore inainte de momentul stabilit pentru inceperea operatiunilor care necesita lucrari de pregatire. TULCEA Specificatie tehnica privind nacelele suspendate pe cabluri utilizate la intretinerea fatadelor MOSTRE SCARA 1:1 REALIZATE PE SANTIER Mostrele scara 1:1 vor fi executate conform prevederilor cuprinse in acest paragraf si in specificatiile pentru materialele sau utilajele respective. abilitate de legislatia in vigoare in Romania. Incercarile executate nu vor absolvi antreprenorul general de conditia executarii incercarilor proprii. SERVICIILE PRODUCATORILOR PE SANTIER Atunci cand este mentionat in specificatii ca este necesar. dupa necesitati.

Inainte de aplicarea urmatorului material. Se vor examina si verifica conditiile speciale descrise in capitolele respective din specificatii. Se va verifica existenta tututror utilitatilor. Vor fi raportate observatiile si deciziiile luate pe santier. in cazul cand contravin instructiunilor scrise ale producatorilor. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Inceperea unei lucrari noi inseamna acceptarea conditiilor existente.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Vor fi etansate crapaturile sau golurile din straturile anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. substanta sau adeziv se va aplica peste stratul anterior grundul. SMARDAN Jud. EXECUTIE VERIFICAREA CONDITIILOR Se vor verifica conditiile existente pe santier precum si cele ale solului si subsolului pentru a se confirma ca sint acceptabile pentru ca lucrarea care urmeaza sa se desfasoare in conditii optime si in concordanta cu datele preliminare luate in considerare in proiectare. JUD. PREGATIRE Se vor curata suprafetele straturilor anterioare inainte de aplicarea urmatorului material sau substanta. daca indeplinesc caracteristicile necesare acestui tip de lucrare si sint asezate in pozitie corecta.2 Page 13 of 102 . Angajarea acestor persoane va fi supusa aprobarii beneficiarului. sau instructiunile suplimentare transmise pentru montaj. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. etansare sau conditionare cerute sau recomandate de producator. TULCEA Cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea activitatii se vor transmite proiectantului general atestarile persoanelor cu functia de a observa lucrarile pe santier. substanta de protectie. buna lor functionare.

iar cantitatile sunt corecte. deasupra nivelului solului. Depozitarea se va face cu sigiliile si etichetele intacte. deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. deformarea sau aparitia oricaror defectiuni. MANIPULARE SI TRANSPORT Manipularea si transportul materialelor si utilajelor se va face conform instructiunilor producatorului. Se vor lua masurile necesare pentru a preveni amestecul cu materiale straine.Controlul calitatii.Inchiderea contractului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. DEPOZITARE SI PROTECTIE Materialele si utilajele vor fi depozitate si protejate in conformitate cu instructiunile producatorului. Materialele prefabricate depozitate afara vor fi asezate pe suporti. CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Materialele granulare necompactate se vor depozita pe suprafete plane intr-o zona in care nu se aduna apele si cu o scurgere foarte buna.5 .1 . SMARDAN Jud. Materialele si utilajele predispuse deteriorarii vor fi acoperite cu prelate sau folii impermeabile. Se va asigura personalul si echipamentul necesar depozitarii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate pentru a preveni murdarirea lor. Se vor furniza piese de schimb identice cu cele originale. Page 14 of 102 . Se va asigura personalul si echipamentul necesar manipularii materialelor si utilajelor dupa metodele indicate. MATERIALE Se vor folosi numai materiale si utilaje noi. JUD. Capitolul 1.4 . Capitolul 1. Transport si manipulare. atunci cand conditiile locale de pe santier nu permit existenta acestor depozite sau a metodelor de protectie. Se vor prevedea depozite si metode de protectie in afara santierului. Se va prevedea un sistem de ventilare care sa previna condensul si degradarea materialelor. TULCEA 1. Materialele si utilajele sensibile se vor depozita in incaperi in care climatul este controlabil. Lista de materiale si utilaje. Capitolul 1. produse de acelasi producator care a executat piesele care sunt inlocuite.2 .Propuneri transmise spre aprobare. Se va asigura o inspectie prompta a transporturilor de materiale si utilaje pentru a se asigura ca materialele si utilajele sunt conform cerintelor si fara defecte. pentru a preveni murdarirea lor. TULCEA Capitolul 1.Garantii. Depozitare si protectie. Inlocuiri.3 MATERIALE SI UTILAJE GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Materiale.

Fiecare cerere se va limita la o singura inlocuire. fara obligatii financiare suplimentare fata de beneficiar. TULCEA Depozitarea materialelor si utilajelor se va face de asa maniera incit sa permita cu usurinta accesul la ele pentru inspectie. .3 - Page 15 of 102 .Se vor prezenta desene de executie. Beneficiarul va plati separat pentru revizuiri sau reproiectari rezultate din necesitatea obtinerii unor noi aprobari din partea autoritatilor. SMARDAN Jud. LISTA DE MATERIALE SI UTILAJE In cazul materialelor si utilajelor specificate prin standardele de referinta antreprenorul general va putea propune orice material care indeplineste conditiile standardelor de referinta. Din timp in timp materialele si utilajele vor fi inspectate pentru a se asigura ca nu s-au deteriorat si sint pastrate in conditii acceptabile. informatii privitoare la produsul respectiv si se va demonstra ca produsul propus a fost testat si indeplineste sau depaseste conditiile impuse. sau daca aprobarea va necesita o revizuire a documentelor contractului. aratind ca inlocuirea propusa este in deplina conformitate cu documentele contractului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Inlocuirile vor fi acceptate numai cind un produs nu poate fi obtinut. si nu din vina antreprenorului general. Va coordona montajul si va executa schimbarile necesare in celelalte lucrari care intervin in timpul executarii proiectului. Nu vor exista cereri pentru cheltuieli suplimentare sau timp suplimentar necesar terminarii proiectului. Nu sunt considerate inlocuiri atunci cand acestea se subinteleg sau sunt indicate ca posibile in desenele de executie ori in informatiile despre produse. SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. . Proiectantul general va informa in scris antreprenorul general despre decizia de a aproba sau nu cererea. cu exceptia cazului ca exista o cerere separata in scris. Fiecare cerere trebuie documentata cu toate informatiile necesare. Cererea trebuie sa reflecte ca antreprenorul general: A investigat produsul propus si a determinat ca el indeplineste si depaseste nivelul de calitate al produsului specificat original. JUD. Procedeul de prezentare a inlocuirilor pentru aprobare: Se vor prezenta trei copii dupa fiecare cerere de inlocuire pentru aprobare. Va furniza aceeasi garantie pentru substituent ca si pentru produsul specificat original. In cazul materialelor si utilajelor specificate prin indicarea cerintelor antreprenorul general va inainta beneficiarului o cerere pentru aprobarea materialului sau utilajului respectiv.Partea care a propus inlocuirea este obligata sa demonstreze datele specificate mai sus. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. INLOCUIRI Proiectantul general va accepta cereri pentru inlocuiri numai intr-un interval de 15 zile de la data stabilita in nota de incepere a lucrarilor.

3 . FORMA DE PREZENTARE A GARANTIILOR Indexul garantiilor va fi in aceeasi ordine cu indexul caietelor de sarcini ale proiectului. Cu exceptia articolelor care incep sa fie folosite inainte de termen cu permisiunea beneficiarului. luindu-se in consideratie data aprobarii ca data de incepere a garantiei.Propuneri transmise spre aprobare. PREGATIREA GARANTIILOR Garantiile vor fi obtinute in duplicat de la antreprenorii.4 GARANTII GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.5 . TULCEA 1. cu fiecare element identificat cu numarul si titlul capitolului din specificatii si numele produsului. furnizorilor si producatorilor implicati in proiect. adresele si numerele de telefon ale antreprenorilor. Se va verifica daca documentele sunt in forma ceruta si complete. CAPITOLE CORELATE Capitolul 1.4 Page 16 of 102 . se va lasa data de incepere a garantiei necompletata pina cand receptia finala este determinata. Garantii cerute in mod special pentru anumite produse sau lucrari.Inchiderea contractului. documentele referitoare la garantie se vor transmite in maximum zece (10) zile dupa receptia utilajului respectiv. SMARDAN Jud. In cazul elementelor lucrarii a caror aprobare a fost intirziata dupa data receptiei preliminare se vor trimite in maximum zece (10) zile dupa data aprobarii. Se va intocmi o lista cu numele.Materiale si utilaje. Capitolul 1. TULCEA Centralizarea si transmiterea catre beneficiar a documentelor de garantie ale materialelor si utilajelor. JUD.2 . SFARSITUL SUBCAPITOLULUI 1. Capitolul 1. in maximum 10 (zece) zile dupa terminarea montajului sau executiei lucrarii. Capitolul 1. furnizorii si producatorii responsabili cu proiectul.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. DATA DE INTRARE IN VIGOARE A GARANTIILOR Pentru utilaje sau parti componente de utilaje puse in functiune in timpul constructiei cu permisiunea beneficiarului.Controlul calitatii.1 .

suprafetele expuse la vedere. Reglaje.35 si 36 din Ordonanta Guvernului nr. Se vor curata gunoaiele si materialele straine de pe acoperis si sistemele de scurgere. Piese de schimb si materiale de intretinere. Curatenia finala.272/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii. Page 17 of 102 . ca lucrarea a fost inspectata si este in deplina conformitate cu documentele contractului si ca urmare este gata sa fie inspectata de proiectantul general. petele si substantele straine.Propuneri transmise spre aprobare. Hotararea Guvernului Romaniei nr. se vor lustrui suprafetele transparente si lucioase. SMARDAN Jud. Se vor prezenta documentele prevazute de legislatia referitoare la controlul de stat al calitatii in constructii. TULCEA 1. CURATENIA FINALA Curatenia finala se va efectua inainte de receptia preliminara a proiectului. Hotararea Guvernului Romaniei nr.273/1994 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora. Servicii de intretinere.2 . Beneficiarul va ocupa toata cladirea sau portiunea de cladire conform contractului. suprafetele pavate vor fi maturate iar spatiile verzi curatate. Se vor curata sau inlocui filtrele echipamentelor in stare de functionare. Se vor curata suprafetele de sticla din interior si exterior. Capitolul 1. vor fi inlaturate etichetele temporare.2/1994 privind calitatea in constructii. Toate utilajele si instalatiile vor fi curatate cu detergenti speciali pentru fiecare suprafata si material care este curatat.Controlul calitatii. Hotararea Guvernului Romaniei nr. TULCEA Capitolul 1. PROCEDEE DE INCHIDERE A CONTRACTULUI Se va prezenta in scris un certificat care sa ateste ca documentele contractului au fost verificate. CAPITOLE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. iar mocheta si alte suprafete moi vor fi curatate cu aspiratorul.261/1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate in temeiul art.Garantii. Instructiuni de folosire si intretinere.1 . Documentatia proiectului pentru cartea tehnica.5 INCHIDEREA CONTRACTULUI GENERALITATI CAPITOLUL CUPRINDE Procedee de inchidere a contractului. REFERINTE Legea calitatii in constructii. Capitolul 1.4 .3 . JUD. Santierul va fi curatat. Capitolul 1. Garantii si obligatii.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.Materiale si utilaje.

cu etichete de plastic laminate. TULCEA Se vor evacua gunoaiele.Specificatii. Masurarea dimensiunilor suprafetelor pe care sint asezate instalatiile interioare si accesoriile ascunse in constructie. caracteristicile produselor si mostrele. cu posibilitate de extindere.Modificari aprobate precum si alte schimbari ale contractului. Continutul: se va preda o tabla de materii pentru fiecare volum. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. . Masurarea pe verticala si orizontala a amplasarii instalatiilor subterane si a accesoriilor. vor fi inregistrate: . modelul si seria produsului. JUD. in trei parti dupa cum urmeaza: Page 18 of 102 . corelat cu cota finita a planseului de la parter. Inlocuiri de materiale si variante de utilizare. Pe coperta dosarului va fi scris urmatorul titlul INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE. pe care sint scrise titlurile clar. Specificatii: fiecare material va fi descris in capitolul lui in care se va marca lizibil si inregistra pentru cartea tehnica descrierea materialului montat. REGLAJE Se vor regla toate instalatiile. DOCUMENTATIA PROIECTULUI PENTRU CARTEA TEHNICA Se va pastra pe santier un set din urmatoarele documente pentru cartea tehnica. . si coperti de plastic. organizat logic dupa descrierile de mai jos. produsele si echipamentele in stare de functionare pentru a asigura functionarea lor in conditii optime. .Desenele de fabricatie aprobate. instalare si reglaj emise de producatori. atunci cand sunt mai multe dosare. oricand gata sa fie prezentate beneficiarului. inclusiv urmatoarele: Masurarea adincimii fundatiei. toate schimbarile si revizuirile reale ale lucrarii.Completari. surplusul de materiale precum si constructiile si instalatiile temporare de pe santier. Continutul dosarului va fi impartit cu pagini despartitoare permanente. Schimbarea dimensiunilor si detalilor pe santier. SMARDAN Jud. inclusiv urmatoarele: Numele producatorului. . Schimbari care apar ca urmare a completarilor si modificarilor. referindu-se la diverse puncte de reper vizibile si accesibile ale lucrarii. Detalii care nu sint pe desenele originale contractuale. Inregistrarea pentru cartea tehnica a planselor si a desenelor de fabricatie: se va marca lizibil fiecare element pentru a putea fi inregistrate in cartea tehnica fazele constructiei. Concomitent cu desfasurarea executiei vor fi inregistrate la zi toate informatiile. Documentele pentru cartea tehnica vor fi pastrate separat de documentele folosite pentru executie. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI INTRETINERE Instructiunile vor fi prezentate in dosare cu dimensiunile A4. cu descrierea fiecarui material sau sistem folosit. Se vor lua masurile necesare pentru ca toate documentele de executie sa fie complete si exacte.Planse. corelat cu desfasurarea lucrarii de la suprafata. tiparita pe hirtie alba.Instructiunile de asamblare. numele proiectului si continutul dosarului. .

PIESE DE SCHIMB SI PRODUSE DE INTRETINERE Se vor furniza piese de schimb de rezerva. regla si lubrifia conform cerintelor. antreprenorului general. SMARDAN Jud.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se vor specifica urmatoarele: Breviare de calcul. Se va transmite un exemplar complet din toate volumele. Partea 2: Instructiuni pentru folosire si intretinere. inclusiv detergenti recomandati. Serviciile de intretinere nu vor fi acordate sau transferate unui agent sau subantreprenor fara aprobare in scris de la beneficiar. Acest exemplar va fi aprobat si inapoiat dupa receptia finala. Se vor inspecta elementele componente ale diferitelor sisteme la intervale de timp regulate. Partea 3: Certificatele si documentele proiectului inclusiv urmatoarele: Desene de fabricatie si caracteristicile materialelor. reglaje si lubrifierea partilor componente. Se vor repara sau inlocui piesele de schimb cand este necesar. SERVICII DE INTRETINERE Se vor furniza servicii de intretinere a elementelor componente indicate in capitolele cu specificatii pentru fiecare material si utilaj pe o perioada de un an de la data receptiei preliminare sau pe perioada de garantie. numere de telefon si fax ale proiectantului general. Se va verifica continutul setului de documente conform cerintelor. Certificatele de garantii si obligatii in original. furnizori si producatori. Instructiuni de intretinere pentru finisaje speciale. in urmatoarele zece zile dupa inspectia finala. cu comentariile proiectantului general. se va intocmi o lista cu numele. Pentru fiecare categorie. numerele de telefon si fax ale subcontractorilor si furnizorilor. pentru a asigura o functionare optima. TULCEA Partea 1: Lista cu nume. aranjate in ordinea proceselor tehnologice sau dupa un anumit sistem si subimpartite dupa capitolele din specificatii. inainte de editarea finala. adrese. Instructiuni de utilizare. GARANTII SI OBLIGATII Se vor furniza in doua exemplare. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se vor furniza doua seturi de documente din editia finala aprobata. materiale de intretinere si auxiliare in cantitatile indicate in capitolul cu specificatii pentru fiecare material si utilaj. subantreprenorilor si producatorilor de utilaje. Se vor folosi piese de schimb fabricate de acelasi producator care a produs piesele originale. Page 19 of 102 . Se vor livra pe santier si pune pe pozitie conform indicatiilor. considerand data acestei receptii ca data de incepere a perioadei de garantie. Se vor executa: o examinare sistematica. adresele. se vor furniza documente aduse la zi in termen de 10 zile de la receptia partilor intirziate. Rapoarte privitoare la bilantul higrotermic. Certificate de agrement ale organismelor abilitate. Instructiuni de intretinere pentru diverse sisteme si utilaje. Se vor centraliza garantiile transferabile de la subantreprenori. Se vor curata. Lista cu piese de schimb pentru fiecare utilaj. Lista de utilaje. JUD. Pentru partile lucrarii care au fost intirziate dupa data programata pentru receptia preliminara a lucrarii. editat cu 15 zile inainte de receptia finala.

sarcinile date de straturile de finisaj . JUD. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale proiectului de executie si documentelor de licitatie. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. TULCEA SFARSITUL CAPITOLULUI 1. TULCEA CAPITOLUL 2 PERETI DIN ZIDARIE DE CARAMIDA GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale proiectului de executie si documentelor de licitatie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. conform documentelor contractuale si capitolului 1. .1: Page 20 of 102 . La aceste lucrari peretii din zidarie de caramida sunt dimensionati sa reziste la: -propria greutate. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si proiectul de executie sau documente de licitatie. inclusiv documentatia de licitatie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele.orice sarcina laterala in conditii normale de exploatare. DEFINITII Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform: STAS 10109/1-82 Lucrari de zidarie – calculul si alcatuirea elementelor P2 –85 Normativ privind alcatuirea si calculul structurilor de zidarie C126 – 75 Normativ pentru alcatuirea si executarea zidariilor din caramida si blocuri ceramice C56 – 75 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructie STAS 457 – 86 Constructii si instalatii P104 – 84 Lucrari de zidarie de caramida pentru definitii relative la ansambluri din pereti de zidarie de caramida care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde.5 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile de executare a peretilor exteriori de inchidere si a peretilor interiori de compartimentare.presiunea vantului . SMARDAN Jud. au aplicabilitate in acest capitol.

Acest element de constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. Caramizile se vor manipula cu atentie pentru a se evita ciobirea sau spargerea lor. pentru uscarea zidariei. Se va procura o cantitate suficienta din acelasi lot de productie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Cu . STAS 457 . JUD. in locuri ferite sau protejate. confectionate la tehnologie omologata.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de caramizi cantitatile complete de la un singur producator. LIVRARE. MATERIALE CARAMIZI Se vor folosi numai caramizi pline conf. TULCEA .Certificari ale materialelor. SMARDAN Jud. produsele. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.96. . conform necesitatilor. accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Panoul se va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou –martor (fragment de perete mostra) utilizand materialele. Dimensiunile caramizilor vor fi cele standardizate. Caramizile se vor procura de la un singur producator. Se vor ventila spatiile de lucru. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare la punerea in opera . Materialele se vor livra in ambalajele originale. Page 21 of 102 . semnate de producatorul caramizilor. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Nu se vor depasi 35 0C chiar daca se utilizeaza surse de caldura temporare.I C2/75/STAS 457 . REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. stive sau lazi. Peretii din zidarie de caramida se vor executa la minimum 5 0C. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite la zidarie pentru a fi aprobate. Caramizile se vor depozita in gramezi. astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare.86. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia peretilor din zidarie de caramida conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului caramizilor. pentru fiecare tip de caramizi specificate.

Se va asigura livrarea si montarea tuturor ancorelor. Materiale si produse Armaturi longitudinale. MATERIALE AUXILIARE Materiale pentru zidarie Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25 sau conform proiect de executie Mortar pentru dibluri din ciment. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. profile de protectie pentru canturile expuse deteriorarii. Standardele de referinta. nisip. de 1. Ancore de platbanda de otel cu latura de 2 cm si gros. rumegus in proportie 1. aspectul sau durabilitatea constructiei.3 dispozitive de ancorare pentru zidarie. elemente de tip etrieri din otel beton. sparturi sau alte defecte care ar putea impiedica asezarea lor corespunzatoare sau ar afecta rezistenta. cuprind armaturi. Pentru fiecare accesoriu de zidarie cerut se vor furniza specificatiile producatorului si instructiunile de punere in opera.5 mm cu lungimea de min. din ambele tipuri. Page 22 of 102 . ancoraje si piese inglobate. Se vor lua masuri de protejare impotriva murdaririii suprafetelor altor pereti ai constructiei ramase la vedere. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. consolelor. prin acoperirea cu materiale adecvate (folii de plastic. Daca nu este specificat in proiectul de rezistenta atunci se vor folosi urmatoarele: Armaturi longitudinale pentru rostruile orizontale in zidarie din otel beton (otel rotund) Φ 6 mm in segmente de cel putin 2 m lungime. Elemente de colt din otel beton. longitudinale la peretii dublii.a. Elementele de tip etrieri din otel beton (otel rotund) Φ6 mm in forma de “U” cu dimens. . 5 x 20 x 5 ca pentru ancorarea intre ele a armaturilor orizontale. SMARDAN Jud. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.platbande Otel beton OB 37 Bolturi de otel pentru implantat cu pistolul. Caramizile vor fi lipsite de materiale ce ar putea deteriora tencuiala sau coroda piesele metalice. s. carligelor de sustinere. Elemente de colt din otel beton (otel rotund) Φ 6 mm in forma de “L” cu dimesiunea de cel putin 50 mm x 50 mm. 20 cm protejate anticoroziv cu minium de plumb. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. ghidajelor pentru tevi.d). dupa cum urmeaza : . sinelor.1 ACCESORII PENTRU ZIDARII DIN CARAMIDA Generalitati Accesoriile la lucrari de zidarii. 1.3 armaturi longitudinale de 75 cm lungime. propuse pentru a fi folosite.m. Zonele de racord dintre elementele de beton si zidaria noua vor fi prevazute cu elemente de ancorare a zidariei de betonul armat sau realizate prin tesere si vor fi etansate si curat imbinate. TULCEA Caramizile pentru zidarie vor fi rezistente si nu vor prezenta fisuri. .2967-78 Otel laminat la cald . Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale de zidarie. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. Se interzice indepartarea prin spargere a portiunilor de caramida care depasesc suprafetele sau care ies in relief la peretii netencuiti. STAS 908-80 STAS 438-80 B. etc. taierea se va face cu aparate de taiere.I. La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerantele medii prevazute de normele si normativele in vigoare. ancore si agrafe conform specificatiilor din proiectul de executie a structurii de rezistenta.

Inainte de inchiderea cu zidarie a golurilor sau spatiilor inaccesibile se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Elementele cu glaf vor avea dimensiunile cerute pentru modularea cu elementele peretilor. GENERALITATI Caramizile se vor pune in opera conform panoului . + 4 sau . in acest mortar se pot executa prinderi cu holz suruburi. .+ 20 mm. 125. In dreptul golurilor. In timpul executiei lucrarilor de zidarie se vor lasa goluri si slituri pentru instalarea diferitelor echipamente. Odata intarit. Se admit urmatoarele abateri : La diametrul zidurilor: . rosturile se vor adanci in forma concava. Piesele inglobate in beton si celelalte dispozitive se vor livra pentru montaj cu suficient timp inainte in vederea coordonarii cu turnarea betonului. se vor prevedea buiandrugi din beton armat. . JUD. Deasupra golurilor.martor aprobat. TULCEA Agrafe din sarma de otel Φ 5 mm de lungime min. etc. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.10 mm. Cand mortarul se intareste suficient pentru a fi modelat. Grosime: peretii.gol mai mic de 1 m. Diblurile pentru fixarea tocului si captusirea usilor si ferestrelor se vor fixa cu mortar de ciment. in proportii egale. Page 23 of 102 .latimea de 240 mm.8 mm. suprafata rosturilor va fi plana. cu mortar M 25. .10 mm.latimea de 125 mm. prefabricati sau turnati monolit (conform specificatiei din plansa). Suprafetele se vor peria in timpul executarii lucrarilor si se vor pastra curate. nisip..latimea de 75 mm. folosind un instrument de forma unei tije cu diametrul de 1. Caramizile se vor pastra uscate. 20 cm conf. Spatiile dintre tocurile tamplariei si zidarie vor fi bine matate cu mortar.25 cm. + 6 sau .gol mai mare de 1 m. Aceste goluri se vor umple dupa montarea echipamentelor corespunzator zidariei din jur.latimea peste 240 mm. la glafuri. 10 sau . .La dimensiunile golurilor : . + 10 mm. Abateri permise Tolerantele de constructie: suprafetele peretilor si colturile lor interioare si exterioare. Se va indeparta orice urma de mortar sau pamant de pe suprafata aparenta a caramizilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. se vor construi la firul cu plumb. Peretii dintr-un singur rand de caramizi vor avea grosimea nominala indicata (75.). Buiandrugii monoliti vor fi sprijiniti temporar.6 mm. si celelalte elemente de zidarie se vor construi de grosimea indicata pe planul de executie. acolo unde se indica in planse. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile. + 3 mm. Peretii despartitori mai mici sau egali cu 125 mm se vor arma in rost orizontal din trei in trei asize cu armatura Φ 3 mm sau Φ din 5-7 asize. detaliilor din plansa. rumegus de pin. SMARDAN Jud. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. 240. . timp de minimum 6 ore inainte de punerea in opera. Peretii despartitori de 125 mm se vor executa cu caramida C75 si mortar M 25. ferite de actiunea directa a soarelui. se vor folosi caramizi intregi sau taiate cu capatul inchis spre gol. La fixarea caramizilor.

La verticalitatea muchiilor si a suprafetelor: . care nu pateaza si este bine fixata. 1 m distanta intre ele. a armaturii va fi de min.verticale: +5 . . In dreptul golurilor pentru ferestre sau altor goluri mai mari de 300 mm se vor prevedea ancoraje suplimentare ale captuselii la max. zidurile expuse se vor proteja la partea superioara cu o folie rezistenta. Rosturile orizontale si verticale vor fi de aproximativ 10 mm latime Se vor umple rosturile verticale pe toata inaltimea caramizii. JUD. cate una in fiecare rost la intrare de 5-7 asize pe verticala.8 mm la 2. Se vor umple cu mortar rosturile la colturi. Zidaria trebuie sa ramana curata. Acoperirea cu mortar la exteriorul rostului. cu mortarul din rosturi intarit. . Rosturile pe fiecare rand de caramida vor corespunde cu mijlocul caramizilor din randul de dedesubt si vor respecta firul cu plumb. se vor folosi bare de otel Φ 6. Fiecare rand va fi bine fixat la colturi si intersectii. Pe timp de ploaie sau in cazul intreruperii lucrarilor. Armaturile se inglobeaza complet in mortar. se vor folosi si ancoraje locale inglobate in rosturile orizontale ale zidariei si fixate prin impuscare de elementele de beton structurale. hidrofuga. Armatura. Rosturile: Se vor mari toate golurile cu exceptia barbacanelor si se vor umple cu mortar complet.latura mai mica de 3 m. + 20 mm. CURATARE SI PROTEJARE Curatire: Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare. . . Fiecare rand se va fixa intr-un strat continuu de mortar. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Caramizile se umezesc inainte de pozare.orizontale : +5 . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.La planeitatea suprafetelor: .4 mm la 2.2 mm. Armaturile se vor petrece cel putin 150 mm. .La dimensiunea rosturilor : . La intersectiile armaturii din rosturile orizontale se vor amplasa in rosturi alternate pe verticala astfel ca sa nu se suprapuna in acelasi rost. respectandu-se liniile.la 6 mm la un metru sau 10 mm pe etaj.5 m sau 20 mm pe toata lungimea. indepartand excesul de material si mortar. .3 mm la un metru sau 20 mm pe toata lungimea peretelui. TULCEA .La rectiliniaritatea muchiilor: . rosturile verticale ale randului superior corespunzand in randul de dedesubt mijlocului caramizii (rosturi intercalate). Se vor indeparta resturile de mortar de pe lucrarile adiacente inainte de a se intari. + 15 mm.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. in primele rosturi orizontale de deasupra si de dedesubtul golurilor pentru ferestre (mai mari de 300 mm) se vor amplasa armaturi longitudinale ce vor depasi golul cu cate 200 mm de o parte si de alta.2 mm.La abateri fata de orizontala a asizelor: . goluri si lucrarile adiacente pentru a asigura o suprafata neteda (acolo unde se cere) uniforma. fara pete de mortar. SMARDAN Jud. distantele si nivelul fiecarei asize. atunci cand nu se lucreaza direct pe ele. Protectie: Suprafetele de zidarie vor fi protejate pe toata durata executarii lucrarilor de constructii. Daca nu se specifica altfel.La dimensiunile in plan ale incaperilor: . Caramizile se vor poza la firul cu plumb.latura mai mare de 3 m. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Page 24 of 102 .05 m in orice directie. Ancorajele: daca nu se specifica altfel. daca nu se specifica altfel. . asa cum e specificata. 2cm.

Verificarea grosimii zidurilor se face la zidurile netencuite intre doua dreptare de 1 m asezate pe fetele zidurilor. functie de cum va decide dirigintele de santier. ancorarii. Toate materialele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor (caramizi. armaturi. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. sparte. -verificarea teserii rosturilor verticale in functie de tipul blocurilor de zidarie. patate. se face prin masuratori directe efectuate cu metrul si ruleta.00 m. Verificarea teserii corecte a zidariei. nu se admit rosturi neumplute. verticalitate. SMARDAN Jud. cat si dupa terminarea lor. legaturii. -amplasarea gresita datorita unor trasaje ale peretilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de zidarie se va respecta documentatia tehnica de executie. intersectii. colturilor. etc) se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. planeitate. Se vor repara sau se vor indeprta si inlocui caramizile ciobite. urmatoarele : -nerespectarea prezentelor specificatii. JUD. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. cum ar fi : repararea muchiilor stirbite. teserea zidariei la colturi. C 190-79. -verificarea orizontalitatii randurilor cu ajutorul furtunului de nivel si dreptarului. Verificarea verticalitatii suprafetelor si muchiilor se face cu firul cu plumb si dreptarul de 2. conform cu normativele P2-85. nise. Verificarea calitatii executiei zidariilor consta din urmatoarele: -verificarea elementelor geometrice inclusiv cele din proiect (grosime. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. mortar. prin masurarea distantei pe orizontala dintre doua dreptare aplicate pe ambele fete ale zidului. Se considera defecte ce trebuiesc remediate prin refacerea partiala sau totala a lucrarilor. Page 25 of 102 . armarii. C 198-79. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. precum si umplerea cu mortar. etc. fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. adancimea rosturilor pentru aplicarea tencuielii. -prevederea golurilor in zidarie in alte locuri sau cu abateri mai mari de 2 cm pe orizontala fata de cum este specificat in plan. media aritmetica a rezultatelor se compara cu dimensiunea din proiect. TULCEA Defectele considerate remediabile sunt cele care se pot inlatura prin operatiuni de indreptare locala. precum si prezentele specificatii. care nu sunt bine fixate sau care nu se potrivesc (ca dimensiuni) cu elemente adiacente sau cu altele care urmeaza a fi pozate. la trei inaltimi sau puncte diferite. ferestre.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Verificarea planeitatii suprafetelor superioare a asizelor caramizii se face cu nivelmetrul. Verificarea dimensiunilor incaperilor a golurilor pentru usi. -verificarea grosimii zidariei la fiecare zid in parte. CONTROLUL CALITATII Conditiile de calitate si verificarea calitatii lucrarilor de zidarie din caramida vor fi conform STAS 10109/1-82 si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85. -verificarea grosimii rosturilor orizontale si verticale care nu vor depasi 8-10 mm. -folosirea caramizilor necorespunzatoare. se face in cursul executiei prin examinare vizuala. etc) la elementele realizate. matarea rosturilor cu mortare. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate. deteriorate in alt mod. etc. privind cele spuse mai sus.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud.a.direct cu ruleta sau metrul. 2. La zidaria armata si complexa se vor mai verifica urmatoarele: -pozitia corecta a sectiunii armate. -verificarea planeitatii suprafetelor prin aplicarea pe suprafata zidului a unui dreptar de cca. -verificarea dimensiunilor. -grosimea rosturilor orizontale si acoperirea cu mortar a armaturii -pozitionarea corecta a armaturii din rosturile orizontale prin care se realizeaza legatura dintre elementele de b. JUD. SFARSITUL CAPITOLULUI 2 Page 26 of 102 . verificarea se va face la fiecare zid.lungimea si inaltimea plinurilor si golurilor. TULCEA -verificarea verticalitatii zidariei (suprafete si muchii) cu ajutorul firului cu plumb si dreptarului de 2. Abaterile limita fata de dimensiunile stabilite in proiect sau in prescriptiile legale in vigoare sunt conform normativului C56-85.5 m si prin masurarea cu precizia de 1 mm a distantei dintre rigla si suprafata sau muchia respectiva.5 m in trei puncte pe inaltimea fiecarui zid. si zidaria de caramida. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.

dupa cum urmeaza : Page 27 of 102 . Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. care atesta ca cimentul livrat la santier este conform cu specificatiile din STAS 388-68. au aplicabilitate in acest capitol. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. inclusiv documentatia de licitatie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. JUD. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. pe cheltuiala constructorului. prin prelevarea de probe si incercari. semnate de producatori. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. Testarea mortarelor se face pe fiecare tip in parte. TULCEA CAPITOLUL 3 MORTARE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. in conformitate cu STAS 2634-70. SMARDAN Jud. conform documentelor contractuale si capitolului 1.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. DEFINITII Terminologie pentru pereti din zidarie de caramida conform: STAS 388-68 Ciment Portland STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane STAS 3910-1-76 Var pentru constructii STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie CERINTE DE PERFORMANTA A MORTARELOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale mortarelor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Fiecare tip de materiale si agregate se va procura de la un singur producator. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidaria de caramida si pentru tencuieli.Certificari ale materialelor. Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producatorului. de catre un laborator specializat. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. .1: .

Inainte de utilizarea agregatelor vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. DEPOZITARE SI MANIPULARE Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortul lor. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. consistenta si densitatea mortarului proaspat. SMARDAN Jud. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Conditii de acceptare la receptia mortarului: .densitate mortar proaspat : min. La pregatirea depozitarii agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor straine. Se va furniza numarul de esantioane pentru acest scop. TULCEA rezistenta la compresiune la 28 zile. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. un test la fiecare schimb. permitand in acelasi timp indentificarea lor. Cimentul. ambalaje intregi sau alte containere adecvate aprobate care vor avea o eticheta vizibila pe care s-au inscris numele producatorului si sortul. varul si celelalte materiale se vor livra in saci. Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca continutul de umiditate este astfel incat poate afecta precizia amestecului de beton. Agregatele se vor depozita in silozuri. numele producatorului. Daca materialele se separa sau daca diferitele sorturi se amesteca vor fi din nou trecute prin sita inainte de intrebuintare. TULCEA - BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Agregatele de tipuri si marimi diferite se vor depozita separat. Page 28 of 102 . cate un test la fiecare 100 mc. Se vor face testari. pierderea finetii sau contaminarea cu pamant sau alte materiale straine. Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali. Mostrele de culoare pentru mortar. ferit de umezeala. LIVRARE.marca si tipul. de asemenea pentru cimentul folosit la mortare pe cate 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre a fi folosit la lucrari. Daca in specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti colorati in amestecurile de mortar. Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fata de greutatea specifica.consistenta mortar proaspat : 5-8 cm . Cimentul se va depozita in cladiri inchise. purtand etichete pe care s-au inscris greutatea. lazi sau platforme cu suprafete dure.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. etansi.rezistenta la compresiune la 28 zile : 25 kg/cmp . Agregatele vor fi manipulate astfel incat sa se evite separarea lor. conform solicitarilor acestuia. Agregatele se vor amesteca numai pentru a obtine gradatii de finete. se vor furniza esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fi aprobate de catre proiectant. Materialele ce se pot deteriora vor fi depozitate in ambalaje sau containerele lor originale. Materialele vor fi livrate in timp util pentru a se permite inspectarea si testarea lui. 1950 kg/mc Metoda de testare si incercarile laboratorului se vor supune spre aprobarea dirigintelui de santier. in acest caz agregatele se vor depozita separat pana ce umiditatea dispare. curate. astfel incat sa se evite deteriorarea. JUD. avand etichete cu numele producatorului. Materialele vor fi livrate si manipulate astfel incat sa se evite patrunderea unor materiale straine sau deteriorate prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor.

nisip. in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate.in maxim 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment.1 MORTARE PENTRU ZIDARII MATERIALE Mortar de ciment pentru zidarii conform STAS 1030-70 marca M 25. rumegus in proportie 1.in maxim 16 ore. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. In acest interval de timp se permite adaugarea apei.23 mc) EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele.1 Ciment Portland 165 kg Pasta var (consistenta 12 cm) 130 kg Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 1660 kg (l. Mortar pentru dibluri din ciment. pentru mortarele de var . Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat. SMARDAN Jud. Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atat incat sa aiba proprietati care sa permita folosirea lui la umplerea rosturilor. pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor. dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 3. Se vor ventila spatiile de lucru. La prepararea mortarului se va folosi calitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacatoare dar se va evita suprasaturarea cu apa a amestecului. conform necesitatilor. TULCEA Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru lucrarile ce implica utilizarea mortarelor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. TULCEA CONDITIILE PROIECTULUI BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. pentru mortarele cu intarzietor de priza. Page 29 of 102 . Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se faca in maxim 10 ore de la preparare. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. fara intarzietor de priza . TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare. pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Transportul mortarului Se face cu utilaje adecvate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. GENERALITATI Prepararea mortarelor Mortarul se amesteca bine si numai in cantitati ce se vor folosi imediat. JUD. 1. la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata. Daca nu se aproba altfel.

Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile. Amestecuri pentru mortare Se vor masura materialele de lucrari astfel incat proportiile specificate de materiale in amestecul de mortar sa poata fi controlate si mentinute cu strictete in timpul desfasurarii lucrarilor. fara constituenti care au patruns. 30 cm decat elementele din jur.pasta de var (constanta 10 cm.Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau. In cadrul acestor specificatii. .7 mm cu umiditate 2% . . SMARDAN Jud. 250 kg var si 2/3 mc nisip la mc mortar). Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza 3. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox. impuritati de natura organica si alte corpuri straine. potabila. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare.conform STAS 790-73 .nisip material .conform STAS 5201-28 .va fi curata.ipsos de constructii EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera mortarele. JUD.Var pasta obtinut din var hidratat . . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.150 kg ciment. a fiecarui material folosit ca ingredient pentru mortar.) .Apa. Mortar de var pasta. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.2 MORTARE PENTRU TENCUIELI MATERIALE Ciment Portland. cimentul va fi conf.Var hidratat . proportiile se vor stabili dupa volum. Daca nu se specifica altfel. ciment. nisip pentru tencuieli driscuite la interior (cca. Pentru perioade scurte de timp. de culoare naturala sau alb.ciment Portland . acizi. indepartand excesul de material si mortar. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. este considerata astfel : Material . Page 30 of 102 Greutate pe metru cub 1506 kg 1300 kg 1350 kg 1200 kg . lipsita de saruri solubile. greutatea unui mc. TULCEA CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare. STAS 388-68 fara bule de aer. GENERALITATI Prepararea mortarelor Mortarele vor fi preparate la dozajele specificate pentru fiecare tip de tencuiala.

TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. var pasta. ciment alb . cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate impreabile. 30 cm decat elementele din jur. CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posbil o stare de curatenie corespunzatoare. Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate in structuri etanse pe suporti mai inalti cu aprox. Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a intarit si a facut priza SFARSITUL CAPITOLULUI 3 Page 31 of 102 . Mortar de ciment pentru tencuieli in proportie 250 kg ciment la un metru cub nisip. JUD. Mortarul care nu se foloseste in timpul stabilit va fi indepartat. Durata maxima de transport va fi astfel apreciata incat transportul si punerea in opera a mortarelor sa se face : . Este interzisa descarcarea mortarelor direct pe pamant. ciment. Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specifica de producatorul mixerului. Pentru perioade scurte de timp. pentru mortarele cu intarzietor de priza. Tamburul se goleste complet inainte de adaugarea lotului urmator. 10 ore de la preparare. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Mortarul se va pune in opera intr-un interval de 2 ore dupa preparare.la max. 500 kg ipsos la mc mortar). la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata. Transportul mortarului Se face cu utilaje adecvate. pentru mortarele de var. 1 1/2 si un adaos de picment colorat. Daca nu se aproba altfel. 1 ora de la preparare pentru mortarele de ciment sau ciment-var. Mortar.3.5.3 (cca. 2. indepartand excesul de material si mortar. dar acest lucru este permis numai in recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortar de var .la max. nisip in proportie var. 16 ore. .la max. var – nisip in proportie 1-6. fara intarzietor de priza. 450 kg ciment la mertru un metru cub nisip. In acest interval de timp se permite adaugarea apei.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. pentru loturile mici prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute : doua minute pe metru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. praf de piatra. var. in care cantitatea de apa poate fi controlata cu precizie si uniformitate. . TULCEA Mortar pentru tencuieli interioare pe suport de ipsos .ciment pentru tencuieli in proportie nisip.

C18 . Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. STAS 545/1-80 Ipsos pentru constructii STAS 1134/71 Piatra de mozaic Legea privin calitatea in constructii nr. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. SMARDAN Jud. La aceasta lucrare suprafetele exterioare se vor finisa cu tencuiala de exterior conform indicatiilor proiectului de executie. DEFINITII Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: Normativ pentru executarea si receptionarea lucrarilor de tencuieli la constructii civile si industriale. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie.62 Page 32 of 102 . antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. inclusiv tencuieli pe suport de rabitz. Materialele pentru executia tencuielii vor fi depozitate adecvat. STAS 388-68 Ciment Portland alb STAS 7055-80 Cimenturi Portland albe si colorate STAS 790-84 Apa pentru mortare si betoane STAS 9201 -80 Var hidr. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii pentru lucrari de tencuieli interioare si exterioare. in pulbere pentru constructii STAS 1667-76 Agregate grele naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali. 10/1995 Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate mai jos vor avea prioritate prezentele specificatii. au aplicabilitate in acest capitol. inclusiv documentatia de licitatie. TULCEA CAPITOLUL 4 TENCUIELI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Materialele componente ale tencuielii pentru finisarea exterioara a suprafetelor mentionate in proiectul de executie se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. antreprenorul va anunta proiectantul in scris.

asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. TULCEA Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. conform necesitatilor. Page 33 of 102 . REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui un panou de perete cu dimensiunile de cel putin 1m / 1m finisat cu tencuieli la toate varietatile propuse pentru lucrare. Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate. LIVRARE. SMARDAN Jud. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului. culorile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. 2. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. pentru uscarea uniforma a tencuielii. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de tencuieli cantitatile complete de la un singur producator. procedeelor tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor. Materialele se vor livra in ambalajele originale.instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de tencuieli necesare. Se vor pune la dispozitie mostre pentru tipurile de tencuieli folosite pentru a fi aprobate. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tencuiala specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. conform documentelor contractuale si capitolului 1. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera . Se vor ventila spatiile de lucru. Lucrarile de tencuieli se vor executa la minimum + 5 0C. Materialele pentru tencuieli se vor depozita in locuri ferite sau protejate. Mostre si testari Panou: 1. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. JUD. 3. Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a tencuielilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Nu se vor depasi 35 0C chiar daca se utilizeaza surse de caldura temporare. aditivilor. cu materialele. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.1: . 4. compozitiile. iar dupa obtinerea aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj. Aprobarea tencuielilor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor. .

conform STAS 790-73 . Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. Page 34 of 102 . . TULCEA 4.Apa.pasta .Var hidratat . . Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si dirigintelui de santier. MATERIALE AUXILIARE Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD.nisip pentru tencuieli driscuite la interior Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 Mortar de var . de culoare naturala sau alb. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare.1mp de plasa armata zincata sau similar. cimentul va fi conf. Amestecuri Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. ACCESORII PENTRU TENCUIELI GENERALITATI Accesoriile la lucrari de tencuire. Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%. acizi. cuprind corniere de protectie pe canturi. potabila. Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de tipuri de armaturi de tencuieli: .3 dispozitive de ancorare pentru plase armate propuse pentru a fi folosite. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare.1 TENCUIELI INTERIOARE MATERIALE La tencuieli interioare BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile.va fi curata. SMARDAN Jud. STAS 388-68 fara bule de aer. lipsita de saruri solubile.Var pasta obtinut din var hidratat . plase armate zincate sau armaturi similare pentru tencuiala. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate. TULCEA .Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare. fara constituanti care au patruns. Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81. . vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare. . impuritati de natura organica si alte corpuri straine.conform STAS 5201-28 . plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos.Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.Ciment Portland.ciment . standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate .

Page 35 of 102 . -aplicarea hidroizolatilor la spatiile umede. Grosimea medie minima este de 1. SMARDAN Jud. La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli vor fi terminate urmatoarele lucrari de finisaj: -lucrarile de zidarii si pereti despartitori. astfel incat mortarul de sprit sa nu-si piarda apa la aplicarea (max. 5 minute inainte de aplicarea mortarului). 4-10 mm. inclusiv probele lor de functionare. -montarea diblurilor si gheremelelor. Stratul suport va fi foarte bine pregatit. -pozarea instalatiior electrice. Trasarea suprafetelor se face pentru a asigura verticalitatea. se vor curata suprafetele si se va uda cu apa. Folosirea masinilor de tencuit este permisa.5 cm pentru toate tencuielile executate. ca suprafete verticale plane. curatate si udate cu apa imediat inainte de aplicarea stratului de sprit (max. TULCEA GENERALITATI Tencuielile interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor. slituri orizontale si verticale in grosime de 2 cm aplicata in trei straturi.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. precum si specificatia tehnica a producatorului. Trasajul se face la firul cu plumb si la dreptar prin aplicarea unor turtite din mortar la colturile suprafetelor. Tencuielile interioare se vor executa numai dupa terminarea executarii invelitorii si probarea etanseitatii acesteia prin inundare. trebuie sa fie plan la cotele indicate in proiect cu tirantii de tabla galvanizata bine fixati si distantieri care sa fixeze nivelul tavanului. sanitare si de incalzire prevazute a ramane ingropate in tencuiala. la cotele specifice care vor constitui reper pentru intrega lucrare pe suprafata respectiva. La pregatirea patului de placare prin lipire suportul tencuielii trebuie sa concorde cu adezivul folosit. Tencuieli obisnuite pe suport la tavane. Suprafetele de beton vor fi pregatite. Suprafetele care vor fi placate cu gresie sau piatra naturala nu se vor tencui. JUD. Inainte de aplicarea spritului se vor adanci la minimum 10 mm toate rosturile zidariei. grund 4-9 si mortar de var-ciment). iar scurgerea apelor pluviale este asigurata. 5 minute inainte). Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. orizontalitatea si planeitatea precum si o grosime cat mai redusa a tencuielilor in concordanta cu specificatiile si articolele din norme. in caz ca nu s-a asigurat rugozitatea necesara de la turnare prin buciardare. -montarea confectiilor metalice (piese inglobate). TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Abateri admisibile Lucrarile de tencuieli interioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in vigoare. -montarea tocurilor metalice la tamplarie si protejarea acestora. Tipuri de tencuieli la interioare Tencuieli obisnuite driscuite pe peretii din zidarie de caramida in grosime de 2 cm aplicate in trei straturi (sprit. -montarea suportului la slituri si la tavane unde este specific. OPERATIUNI PREGATITOARE Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa 8 mm .

la grosime de 1-1. 3mm pe toata inaltimea .Abateri fata de raza la suprafatele curbe max. se realizeaza nuturile din proiect (acolo unde este specificat) astfel ca. .Abaterii la muchii max. ciupituri. 5 mm . impuscari. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Aplicarea primului strat Mortarul pentru sprit trebuie sa asigure o foarte buna aderenta la stratul suport. 5 mm pe element . 5 mm/pe total . fisuri. Daca grundul este complet uscat se stropeste cu apa inainte de aplicarea tinciului. 5mm. 1 mm.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA Abateri admisibile la tencuieli driscuite: . plinte. La tencuieli sclivisite: . JUD. O atentie deosebita se va acorda realizarii muchiilor la colturile unde nu sunt prevazuti opritori de tencuiala. Aplicarea grundului Grundul.3 mm (maxim 2 in orice directie) Abateri fata de verticala sau orizontal la intranduri iesituri. arhiva etc).2 cm grosime si trebuie sa fie netezit.tencuieli driscuite 2-4 mm. 1 mm/m si max. . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Mortarul pentru tinci va avea consistenta de 12-14 cm si va fi preparat cu nisip cu granulozitate max. Se corecteaza eventualele neregularitati si se niveleaza local. Se face o nivelare a suprafetei si o corectare a tuturor muchiilor.max 2mm/m si min. sau la obiectele sanitare.Neregularitati la suprafete sub dreptarul de 2m lungime max. 3 mm. Grundul se poate aplica numai dupa intarirea stratului intai de tencuiala. se practica cresterii adanci de 2-3 mm la 5-6 mm una de alta pe ambele directii.Abateri pe orizintala ale tencuielii tavanului max. + 2mm pe directie .umflaturi.zgrunturi mari. pastrand totusi o suprafata rugoasa pentru o mai buna aderenta a stratului vizibil. se va prepara cu consistenta de 11-13 cm deci mai fluida.Neregularitati sub dreptarul de 2 m lungime . glafuri etc. prescriptiilor privind abaterile maximale.o singura abatere.2 cm va acoperi toate neregularitatile suportului si va da forma bruta a tencuielii pe care se va aplica stratul vizibil. Aplicarea stratului vizibil Grosimea stratului vizibil va fi de 1-4 mm dupa cum urmeaza : . . Tinciul se aplica numai dupa uscarea grundului. suprafata rezultata sa corespunda exigentelor. la pervazuri. Consistenta mortarului pentru grund va fi de 9-11 cm la pereti si 7-8 cm la tavane. basici si zgarieturi adanci. In plus la restul incaperilor din subsol.tencuieli sclivisite 1-3 mm. Daca suprafata care a rezultat este prea neteda.Abateri de la verticala ale tencuielii la pereti .Abateri la muchii max. Spritul va avea 1. 1mm/m si max. SMARDAN Jud. lipsuri la glafurile ferestrelor. parter si etaje se va aplica glet de ipsos. crapaturi. formate la driscuirile la straturile de acoperire. Defecte ce nu se admit . CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor Page 36 of 102 .max. Tinciul se va aplica la anumite incaperi din subsol (ex: spatii tehnice. intai la tavane si apoi la pereti ( iar la pereti de sus in jos).

stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasificate drept lucrari defectuoase. Mortar pentru tencuieli aplicate pe rabitz (05) 9640 Mortar de var . etc. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de tencuire se va respecta documentatia tehnica de executie.nisip pentru tencuieli driscuite la interior Pentru prepararea mortarelor se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini. lucrarile care nu respecta specificatiile precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati : 1.2 TENCUIELI EXTERIOARE MATERIALE La tencuieli exterioare obisnuite: . nu s-a respectat tehnologia specificata rezultand deteriorari ale lucrarilor.Var pasta obtinut din var hidratat .Var hidratat .Agregatele vor fi conform STAS 1667-76-nisip natural de cariera sau de rau.Nisipul de cariera poate fi partial inlocuit cu nisip de concasare.va fi curata. nu se respecta geometria prevazuta in proiect (grosimi.Nisip conform STAS 1667/76 cu granulozitatea 0-3 mm sau 3-5 mm. precum si prezentele specificatii. . Continutul de nisip natural va fi de cel putin 50%.Apa. standardele si normativele in vigoare precum si recomandarile producatorului Dozarea se va face volumetric cu tolerante de 2% pentru lianti si pentru agregate . 25 l apa la 25 kg var bulgari. nuturi. SMARDAN Jud. trasaje. de culoare naturala sau alb. cimentul va fi conf. Amestecuri Pentru recomandarile generale se vor consulta specificatiile de la capitolul mortar al prezentului caiet de sarcini.conform STAS 5201-28 si Var hidr. TENCUIELI EXTERIOARE Page 37 of 102 .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA La executia grundului pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. pe suprafete mai mari sau lucrarea trebuie refacuta complet prin desfacerea tencuielii si refacerea conform specificatiilor. acizi. Se poate face amestecul cu 16 ore inainte de utilizare.conform STAS 790-73 . fara constituanti care au patruns.ciment . JUD. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat 5. 4. 4.Ciment Portland. .acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. .) 3. . cat si dupa terminarea lor. impuritati de natura organica si alte corpuri straine. nu se respecta prevederile prezentelor specificatii 2. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul – mostra Dirigintele de santier decide in functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate si daca acestea se vor face local. STAS 388-68 fara bule de aer. . privind cele spuse mai sus.pasta . . lipsita de saruri solubile. (STAS 9201-78) amestecat mecanic cu aprox. nepoluata cu petrol in cantitati daunatoare. potabila. .

montajul diblurilor si pieselor inglobate. ciment si var din surse diferite pe timpul executarii lucrarilor.montajul instalatiilor electrice. TULCEA Conform specificatiilor producatorului materialului de tencuiala. cu abateri in limitele maxime admisibile conform normativelor in vigoare . OPERATIUNI PREGATITOARE La inceperea executiei lucrarilor de tencuieli se vor termina urmatoarele lucrari : . . Se vor utiliza la fatade aceleasi materiale. SMARDAN Jud. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos. . metalice. MATERIALE AUXILIARE Aditivi conform recomandarilor proiectului de executie si producatorului materialului principal.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.sa fie uscata (tencuiala aplicata pe zidarie uda se pateaza). manipulare -conform specificatiei producatorului. Se vor include date din care sa reiasa ca materialele sunt corespunzatoare conditiilor specificate.sa aiba temperatura < + 5 grade Celsius La zidarie se adancesc rosturile pe minim 10 mm si se curata de praf. agregate. colorant. Pentru fiecare accesoriu pentru tencuieli cerut se vor furniza specificatiile producatorului si intructiunile de punere in opera. depozitare. Nu se executa tencuieli exterioare inainte de terminarea executarii interioarelor.sa fie rigide pentru a nu fisura tencuiala.sa fie plane. . . Page 38 of 102 . plase armate zincate sau armaturi similare pentru tencuiala. agregate) pe toata suprafata fatadei si in concordanta cu stratul suport al tencuielii. . Pentru obtinea unor tencuieli de buna calitate se va asigura ca suprafetele suport sa aiba urmatoarele calitati : .lucrari de zidarie la structura de rezistenta a subsolului si alte lucrari de reparatii si inlocuiri de zidarie la exteriorul cladirii. JUD. Nu se vor procura decat cu aprobarea dirigintelui. pentru fixarea elementelor de constructii. cuprind corniere de protectie pe canturi. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Plastifiant antrenor de aer tip STAS 8625-70 Coloranti minerali pentru betoane si mortare conform STAS 6476-81 ACCESORII PENTRU TENCUIELI EXTERIOARE GENERALITATI Accesoriile la lucrari de tencuire. Livrare. dozaje.montajul tamplariei si protejarea ei. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera tencuielile. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative.sa fie curate si rugoase. mortare cu aceasi compozitie (acelasi ciment. .

etc. cu ajutorul dreptarului. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. 5. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Tencuiala se va executa conform indicatiilor producatorului si in acord cu prevederile proiectului de executie. SFARSITUL CAPITOLULUI 4 Page 39 of 102 . 3. privind cele spuse mai sus. sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea tencuielii si refacerea conform specificatiilor. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. Pe timp calduros se vor lua unele masuri de protejarea lucrarilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. . Dirigintele poate decide. JUD. pe suprafete mari. Abateri admisibile Lucrarile de tencuieli exterioare se vor inscrie la abaterile maxime admisibile date de normativele si standardele in vigoare. CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor La executia tencuielilor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer.stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei.). TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. precum si specificatia tehnica a producatorului. rezultand deteriorari ale lucrarilor. la firul cu plumb si nivelmetru. cat si dupa terminarea lor. Defectele ce nu se admit se expun in cadrul specificatiei tehnice a producatorului si in cadrul proiectului de executie. TULCEA Se va face trasajul conform proiectului a zonelor tencuite diferit si a nuturilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de tencuieli exterioare se va respecta documentatia tehnica de executie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. 2. 4. nuturi. . nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. trasaje. Acoperirea cu prelate umezite sau rogojini pentru protejarea lucrarilor de expunere la razele solare sau la vanturile puternice. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. nu s-a respectat tehnologia specificata. si daca acestea se vor face local.acoperirea cu prelate a suprafetelor imediat dupa executarea grundului. Pentru caracteristicile tipului de tencuiala si modul de desfasurare al lucrarilor. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. precum si prezentele specificatii. SMARDAN Jud. se vor consulta specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 1.

CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. conform documentelor contractuale si capitolului 1.1: -Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. TULCEA CAPITOLUL 5 COMPARTIMENTARI INTERIOARE 5. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. Page 40 of 102 . CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii pentru executia compartimentarilor interioare din placi HPL bilaminate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. impregnata cu rasini fenolicesi melaminice si presata la presiune inalta si temperatura ridicata.Tamplarii DEFINITII Terminologie panou HPL: Panourile HPL(laminat la inalta presiune) sunt fabricate din hartie celulozica. CAPITOLE CORELATE Capitolul 12. inclusiv documentatia de licitatie. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. -Certificari ale materialelor. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. JUD. au aplicabilitate in acest capitol. semnate de producatorul componentelor ansamblurilor de compartmentare din sticla. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu.1 PERETI DIN PANOURI HPL BILAMINATE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. Elementele componente ale sistemului de prindere si feronerie (profile de aluminiu plastificat sau din inox si accesorii) al ansamblurilor din panouri HPL se va procura de la un singur producator. Fiecare tip de material ce intra in componenta ansamblurilor de compartimentare interioara din panouri HPL se va procura de la un singur producator.

circulatie si alte cauze. JUD. Spatiul de deasupra plafoanelor va fi compartimentat cu materiale incombustibile pe ambele directii. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina straturile suport. Latimea si inaltimea panorilor vor fi conform proiectului de executie.conexpanduri pentru fixarea profilelor in pardoseala finita (gresie portelanata) conform proiectului de executie si producatorilor elementelor componente ale ansamblului de compartimentare. pentru conformitate cu cerintele de tolerante la montaj si alte conditii care afecteaza Page 41 of 102 . rezistenta la coroziune. marimea. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. materialul. Panourile din HPL se vor manipula in asa fel incat sa nu se deterioreze muchiile si suprafetele. contaminarea suprafetei. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele se vor livra in ambalajele originale. insorire directa. forta de smulgere si celelalte proprietati necesare pentru a fixa profilele in mod sigur pe suport.suruburi si garnituri de cauciuc din tipul. LIVRARE. Grosimea panourilor HPL va fi de 12-13 mm in functie de cerintele proiectului de executie si de recomandarile producatorului de panouri. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Panourile din HPL se vor stivui pe verticala in ambalajul original plat pentru a preveni incovoierea lor. coroziune. conform recomandarilor producatorilor pentru fiecare utilizare in parte . TULCEA Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. SMARDAN Jud. Materialele se vor depozita la interior. si se vor pastra uscate si ferite de deteriorare din cauza intemperiilor. precum si structura. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montarea panourilor din HPL conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. in prezenta montatorului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. MATERIALE AUXILIARE Se vor prevedea materiale auxiliare conform recomandarilor producatorilor componentelor ansamblului de compartimentare pentru fiecare utilizare indicata. MATERIALE MATERIALE PENTRU PANOURILE DIN HPL Se vor prevedea panouri din HPL din tipurile indicate in proiectul de executie in lungimile (date de proiectul de executie) maxime disponibile pentru a reduce numarul rosturilor. TULCEA REZISTENTA LA FOC BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. instalatiile sanitare montate. ACCESORII Accesorii de prindere : . acoperite.

Se va indeparta prompt orice material rezidual de pe suprafata panoului. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. privind cele spuse mai sus. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. MONTAREA PANOURILOR DIN HPL. Nu se vor monta panouri imperfecte. precum si prezentele specificatii. GENERALITATI Se vor monta panourile din HPL impreuna cu accesoriile lor conform desenelor din proiectul de executie si recomandarilor producatorului sau furnizorului panourilor si se vor respecta detaliile aprobate si certificate prin agremente tehnice. Se va face protejarea finala si mentinerea conditiilor. Panourile se vor monta cu muchiile in contact.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. sau lucrarea trebuie refacuta complet prin inlocuirea panourilor si refacerea conform specificatiilor. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. CURATARE SI PROTEJARE Pe toata perioada montajului panourile HPL vor fi manevrate conform instructiunilor de montaj ale producatorului sau furnizorului si se vor mentine acoperite cu folie de protectie impotriva zgarieturilor si murdariei. SFARSITUL CAPITOLULUI 5 Page 42 of 102 .). Dirigintele poate decide. rezultand deteriorari ale lucrarilor. nuturi. precum si recomandarilor producatorului. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. SMARDAN Jud. TULCEA performanta ansamblurilor specificate in acest capitol. 8. JUD. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. intr-un mod convenabil montatorului. etc. cat si dupa terminarea lor. nu s-a respectat tehnologia specificata. trasaje. deteriorate sau sparte. Panourile de sticla se vor monta vertical in limita abaterilor admise de normele in vigoare si de producatorul sau furnizorul panourilor. 9. pe suprafete mari. si daca acestea se vor face local. PREGATIRE Se va coordona montajul sistemelor de inchidere cabine sanitare cu finalizarea montajului aparatelor sanitare. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. 7. nu s-a respectat tabloul de finisaje aprobat. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de montaj ansambluri de compartimentare din pereti de sticla securizata se va respecta documentatia tehnica de executie. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. Nu se va incepe montajul inaintea corectarii situatiilor nesatisfacatoare. Panourile HPL se vor monta dupa finisarea suprafetelor de pereti adiacente. Panourile de compartimentare se vor monta in asa fel incat sa se minimizeze numarul rosturilor. care sa asigure ca ansamblurile de compartimentare din HPL se prezinta nedeteriorate in momentul receptiei preliminare. Suruburile vor fi distantate conform standardului de montare si finisare a panourilor. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 6. 10.

semnate de producatorul materialelor. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de izolatii conform: Legea 10/1995 Calitatea in constructii 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri C112 Normativ pentru proiectarea. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. Page 43 of 102 . CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. .1: -Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate. detalii perimetrale. pozitionarea innadirilor. pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. -Certificari ale materialelor. ASIGURAREA CALITATII Materialele si accesoriile necesare executarii fiecarui tip de lucrari de izolatii se vor procura de la un singur producator. planseelor si invelitorilor conform indicatiilor din proiectul de executie. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. strapungeri. peretilor exteriori si interiori. SMARDAN Jud. termoizolare si fonoizolare a fundatiilor. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. conform documentelor contractuale si capitolului 1. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru lucrarile hidroizolare. compunerea straturilor. -Se vor include desene de fabricatie aratand planul hidroizolatiei. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii. TULCEA CAPITOLUL 6 IZOLATII GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. alte situatii speciale. JUD. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. au aplicabilitate in acest capitol. inclusiv documentatia de licitatie.Se va indica configuratia materialelor de izolatie cu sectiune variabila.

TULCEA Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii folosite pentru a fi aprobate. Page 44 of 102 .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata la punerea in opera . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. LIVRARE. Materialele pentru izolatii se vor depozita in ambalajul de origine in locuri ferite sau protejate.1 HIDROIZOLATII MATERIALE Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe plan local. accesoriile si tehnologia specifica pentru intreaga lucrare. Materialele se vor livra in ambalajele originare. SMARDAN Jud. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale cantitatile complete de la un singur producator. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de material specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. MATERIALE PENTRU HIDROIZOLATII LA PARDOSELI. PERETI SI INVELITORI Pentru pardoseli in incaperi umede – membrana hidroizolanta autoadeziva cu fata rugoasa cu racorduri la sifoane si scafa (plinta) de min 30 cm pe verticala la pereti. armonizate intre ele. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Pentru invelitoare – membrane hidroizolante armate cu impaslitura din fibre de sticla peste astereala ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE Accesoriile si materialele auxiliare pentru hidroizolatii vo fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. Se vor ventila spatiile de lucru. factorul de dilatatie a subansamblelor trebuie luate in considerare la alegerea tuturor tipurilor de fixare. daca se lucreaza in interiorul cladirii. Materialele trebuie. In cazul materialelor de etansare. produsele. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. JUD. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru executia lucrarilor de executie a izolatiilor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialelor ce alcatuiesc izolatia. din punct de vedere al insusirilor si compatibilitatii. Panoul se va executa la santier in vederea obtinerii aprobarii dirigintelui de santier. Pe durata intregii lucrari nu se va distruge sau deteriora panoul martor. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. conform necesitatilor. Acest element de constructie va constitui panoul martor pentru intreaga lucrare. se vor respecta cu absoluta prioritate instructiunile de utilizare si prelucrare ale industriei producatoare de materiale de etansare. 6. Inainte de inceperea lucrarilor constructorul va executa un panou –martor utilizand materialele.

GENERALITATI Hidroizolatiile se vor pune in opera conform panoului . umiditate etc. Lucrarile asociate cu hidroizolatiile. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi sau in vrac (pilonate). trebuie efectuate de montatorul hidroizolatiilor. Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : . Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. precum si montarea in prealabil a unor piese. Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii. forme de racordari. conform instructiunilor respective. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de hidroizolare. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit process verbal pentru lucrari ascunse. etc. In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate. etansarea rosturilor. inclusiv (dar fara a se limita Ia acestea) termoizolatiile necesare. BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.se lucreaza la lumina zilei TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. de acelasi tip si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. SMARDAN Jud. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (la 4-5 m. scafele. dispozitive etc. sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. CURATARE SI PROTEJARE Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei.. TULCEA Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos.martor aprobat. TULCEA Standardele de referinta. fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m. executarea si receptionarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. . in orice directie. STAS 2355/3/97 Hidroizolatii din materiale bituminoase la terase si acoperisuri C112 Normativ pentru proiectarea. aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. Page 45 of 102 . VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Toate verificarile se vor efectua “bucata cu bucata” si se vor inscrie in procese verbale de lucrari ascunse.

In plus. minimum 10 cm frontal). . racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. verificarea se va face atat vizual cat si prin tractiune manuala. copertine. lasand hidroizolatia timp de 48 ore la presiunea maxima conform prevederilor STAS 2355-79 si normativului C 112-80. prin ciocanire si eventuale sondaje in puncte care prezinta deficiente. Se vor verifica: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua.). premergatoare sau executare a lucrarilor.a nivelului apelor freatice la minimum 30 cm sub nivelul cel mai coborat al lucrarii respective. . conform normativului C 112-80. Mentinerea in cazul izolatiilor subterane . la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere. in asa fel incat portiunea ce se verifica sa fie intreaga si fara intreruperi in zone in care s-ar putea produce dificultati functionale (de ex. in dolii).tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi.la constructiile supuse la presiunea hidrostatica a apelor subterane dupa asigurarea masurilor de contrapresiune. pana la 20% panta. in orice directie. trebuie refacute.. se pot monta si paralel cu strasina dar peste 20% panta. JUD. -racordurile intre diferite suprafete. se opresc epuismentele. incheindu-se intr-un proces verbal de lucrari ascunse.5 si + 10 mm la raza de curbura si de 10 mm la latimi. repararea lor este obligatorie.la acoperisuri se vor verifica pantele.in plus fata de instructiunile pentru verificarea si receptionarea lucrarilor ascunse si pe faze de lucrari . in limitele abaterilor admisibile. se va verifica prin sondaj corectitudinea inregistrarilor facute pe parcurs . solutii. . etc. etc.) se va verifica daca este executata conform proiectului. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate. nu se admit deslipiri.). fiind admisa ca abatere o singura denivelare de + 5 mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2 m. comparandu-l cu proiectul si prescriptiile tehnice respective.10 mm). TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordarile hidroizolatiei la reborduri si atice. SMARDAN Jud. verificarea se va face vizual.rezultatele verificarilor mentionate in acest capitol se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. bine incheiata.10 cm longitudinal. -respectarea directiei de montare a foilor. 10 mm admise. prin “faza de lucrare” se intelege . in cazul in care aceste valori nu sunt respectate. amplasarea in punctele cele mai coborate a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza bine. -latimea de petrecere a foilor (7. numarul sondajelor va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faze. deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor. se vor efectua si probe globale directe dupa cum urmeaza : . alunecari si basici cand acestea apar. racordarea corecta a izolatiilor verticale cu cele orizontale (abaterea admisibila la latimea petrecerii .. In mod special. conform proiectului. glafuri. In cazul hidroizolatiilor. 1:5 a denivelarilor de max. se admit 10% din foi cu petreceri de minimum 5 cm longitudinal si de minimum 7 cm frontal.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. dupa acestea se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe. etc. -lipirea corecta a foliilor. TULCEA La verificarea pe faze de lucrari se va examina frecventa si continutul actelor de verificare pe parcurs.in cazul cand probele prin inundare nu se pot efectua (sunt costisitoare. Pentru verificarea zidurilor de protectie a hidroizolatiilor aplicate la exteriorul constructiilor subterane se va constata : Page 46 of 102 . nivelul scazut al apelor subterane. La receptia preliminara se va proceda ca si in cazul verificarii pe faze. -respectarea retelelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier (masticuri. cu abateri admisibile fata de dimensiunile din proiect sau prescriptii tehnice de . . copertine sau tuburi. -corectarea cu mortar de ciment la panta de max.si o grupare de tronsoane. insa numarul sondajelor poate fi redus la 1/20 din cele initiale. la strapungeri. numai in lungul liniei de cea mai mare panta. -realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie pe sub sorturi. .

rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. Este strict interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul in intregime sau pe portiuni nu a fost in prealabil verificat si nu s-a intocmit proces verbal pentru lucrari ascunse. MATERIALE PENTRU FONOIZOLATII LA PARDOSELI Se va aplica un strat de fonoizolatie din polistiren extrudat de 2 cm grosime la toate pardoselile interioare. Page 47 of 102 .5 m. TULCEA - BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. MATERIALE PENTRU TERMOIZOLATII LA PERETI EXTERIORI SI INVELITORI Pentru pereti exteriori (Calcane) – polistiren expandat ignifugat pentru fatade 5 cm grosime conform cerintelor producatorului termosistemului. TULCEA la cele executate ulterior hidrizolatiei: grosimea. a rostului orizontal la baza precum si daca sunt prevazute cu foi bituminate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. a stalpilor verticali la intervale de 2. de acelasi tip si calitate cu cele ce urmeaza a fi utilizate in lucrarea finala pentru fiecare tip de material principal. ACCESORII SI MATERIALE AUXILIARE Accesoriile si materialele auxiliare pentru termoizolatii vor fi conform specificatiilor tehnice ale producatorului materialelor principale si in accord cu standardele in vigoare. JUD. existenta rosturilor verticale la intervale date in proiect. Standardele de referinta. existenta rosturilor de colt. Legea 10/1995 Calitatea in constructii 6472/8-80 Proprietatile termofizice ale materialelor de termoizolatie Se vor supune spre aprobare proiectantului mostre de materiale auxiliare si accesorii. vor avea prioritate prevederile din standarde si normative. la constructiile subterane cu hidroizolatia aplicata la interior sau la constructiile pentru inmagazinarea apelor. 6. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Pentru invelitoare – saltea de vata minerala –8-10cm sau polistiren expandat 5-10 cm Pentru terasele situate peste spatii incalzite – polistiren extrudat extradur 12 cm grosime pentru izolare terase si invelitori plane. la cele executate anterior hidroizolatiei: grosimea. dupa care se pot executa celelalte lucrari conform proiectului. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a se executa lucrarile de termoizolare. SMARDAN Jud.2 TERMOIZOLATII SI FONOIZOLATII MATERIALE Se admit numai produse ale unor producatori recunoscuti si care asigura si garanteaza calitatea produselor pe plan local. Acolo unde exista contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate mai jos.

moloz si alte substante care sunt in detrimentul montajului sistemului. sau a unor straturi de protectie anticoroziva sau contra vaporilor etc. umiditate etc. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. dispozitive etc.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. In cazul fonoizolatiilor pardoselilor inainte de inceperea lucrarile de executie toate lucrarile de montaj instalatii inglobate in pardoseala trebuie sa fie incheiate. scafele. rosturile vor fi decalate intre straturi pe ambele directii fara spatii. Page 48 of 102 .si Normativ pentru verificarea lucrarilor de constructii si instalatii aferenta C56-85. Se vor asigura gurile de scurgere si coloanele. TULCEA In cazurile in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate. privind cele spuse mai sus.se lucreaza la temperaturi de peste 0 grade C. precum si montarea in prealabil a unor piese. Pregatirea stratului support Se va curata stratul suport de praf. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se vor indeparta proeminentele ascutite. Instructiunile pentru aplicarea normelor de munca in constructii INCERC-1976. precum si imprastierea deseurilor si materialelor pe suprafetele altor lucrari. trebuie efectuate de montatorul termoizolatiilor.se lucreaza la lumina zilei Rosturile dintre placile termoizolante vor fi decalate pe o directie pentru fiecare strat. Stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm iar planeitatea lui sa fie continua. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. forme de racordari. pentru a forma o inchidere termica completa. .martor aprobat. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE IZOLATII Tehnologia de executie va fi conform cerintelor tehnice ale producatorului materialelor ce intra in compozitia stratului hidroizolator si in functie de conditiile si necesitatile ce rezulta din proiectul de executie. Pentru straturi multiple. precum si prezentele specificatii. CURATARE SI PROTEJARE IZOLATII Lucrarile se vor proteja conform reglementarilor in vigoare si conform recomandarilor producatorului materialelor ce intra in alcatuirea hidroizolatiei REGULI SI METODE DE VERIFICARE IZOLATII La realizarea lucrarilor de izolatii se va respecta documentatia tehnica de executie. SMARDAN Jud. Se vor monta benzile de intarire. Conditiile de lucru avute in vedere la stabilirea normelor de munca sunt urmatoarele : . Lucrarile asociate cu termoizolatiile. In cazul peretilor usori de compartimentare din gipscarton scheletul de sustinere si lucrarile de montaj pentru diferitele dispozitive si instalatii trebuie sa fie incheiate inainte de inceperea executiei lucrarilor de termo si fonoizolare. impotriva blocarii lor prin colmatarea lor cu deseuri. JUD. cat si dupa terminarea lor.. si reperele auxiliare conform proiectului si recomandarilor producatorului. CONTROLUL CALITATII IZOLATIILOR Nu se vor folosi decat materiale care au agrement tehnic in Romania. GENERALITATI Termoizolatiile si fonoizolatiile se vor pune in opera conform panoului . aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare inainte de inceperea lucrarilor de izolatii.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. TULCEA SFARSITUL CAPITOLULUI 6 BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA Page 49 of 102 . JUD.

Pentru toate tipurile de sape trebuie asigurata rezistenta la diverse solicitari.1. la circulatie de orice La sapele cu aderenta se cere o legatura de 100% intre sapa si stratul suport se utilizeaza operatii de frezare. Page 50 of 102 tip.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. respectiv sablare ca punte de aderenta. JUD. SMARDAN Jud.1 PARDOSELI INTERIOARE 7. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. Dimensiunile si tipul sapei se vor executa conform prevederilor proiectului de executie.1 SAPE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea sapelor. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. . In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. TULCEA CAPITOLUL 7 PARDOSELI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. inclusiv documentatia de licitatie. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. 10/1995 Acolo unde exista contradictii intre prevederile prezentelor specificatii si prescriptiile cuprinse in standardele enumerate vor avea prioritate prezentele specificatii. Se vor realiza sape armate peste termofonoizolatia din ploistiren expandat conform proiectului de executie. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. 7. au aplicabilitate in acest capitol. DEFINITII Terminologie pentru tencuieli interioare si exterioare conform: STAS 388-68 Ciment Portland STAS 790-73 Apa pentru mortare si betoane STAS 3910-1-76 Var pentru constructii STAS 9201-78 Var hidratat in pulbere pentru constructii C 17-82 Mortare pentru zidarii si tencuieli STAS 1667-76 Agregate naturale dense pentru mortare STAS 2634-70 Metode de tasare pentru mortare STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidarie Legea privin calitatea in constructii nr.

Constructorul va executa in incinta santierului la cererea dirigintelui o mostra cu dimensiunile de cel putin 1m / 1m la toate varietatile propuse pentru lucrare. TULCEA Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Materialele pentru sape se vor depozita in locuri ferite sau protejate. procedeelor tehnologice folosite de constructor pentru realizarea lucrarilor.1: . Materialele pentru executia sapei vor fi depozitate adecvat. Pe timpul executiei nu se vor folosi decat materialele si tehnologiile aprobate. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de sapa specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor pe suprafata propusa fara aprovizionari suplimentare ulterioare. conform documentelor contractuale si capitolului 1. compozitiile si tehnologia specificata in proiectul de executie si prezentul caiet de sarcini. LIVRARE. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru punerea in opera a sapelor conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. Mostre si testari Panou: 1. Se vor include date care sa demonstreze ca materialele respecta cerintele. Panoul mostra nu va fi distrus si nici deteriorat la terminarea intregii lucrari. aditivilor.datele tehnice ale fiecarui tip de produs si procedurile de montaj.instructiunile de montaj si recomandarile generale ale producatorului pentru tipurile de sape necesare. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. . PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. Ele se vor acoperi imediat dupa livrarea la santier astfel incat sa se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de punere in opera . containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. JUD. cu materialele. Materialele se vor procura de la un singur producator atestat si va fi insotit de certificate de calitate. SMARDAN Jud. Page 51 of 102 .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. 4. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de sape cantitatile complete de la un singur producator. 3. 2. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Materialele se vor livra in ambalajele originale. iar dupa obtinerea aprobarii va deveni panou mostra si verificare pentru lucrarile similare la intreg contractul. Panoul executat astfel se va prezenta spre aprobare proiectantului. Aprobarea sapelor impreuna cu aprobarea tuturor materialelor.

GENERALITATI Sapele interioare se vor executa pe toate nivelurile conform normativelor. Stratul suport va fi foarte bine curatat inainte de inceperea executarii sapei . In acest scop se vor corela lucrarile cu cele de pozare a instalatiilor. OPERATIUNI PREGATITOARE Suprafetele suport vor fi verificate daca se inscriu in abaterile maxime de la planeitatea admisa de normele si normativele in vigoare .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va avea in vedere ca toate elementele ce raman inglobate in sapa sa fie montate inainte de inceperea executarii. Aditivi speciali conform cerintelor proiectului de executie. Tipuri de sape la interioare Sape obisnuite de egalizare Sape armate peste termofonoizolatia din polistiren extrudat. ACCESORII PENTRU SAPE Plasa armata pentru sapele turnate peste termofonoizolatia din polistiren . se vor consulta specificatiile din proiect si se vor respecta indicatiile producatorului. JUD. EXECUTIE EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera sapele. Nu se va incepe executarea sapelor armate in incaperile fonoizolate la nivelul pardoselii cu polistiren extrudat decat dupa incheierea lucrarilor de montare a fonoizolatiei pe suprafata intregii suprafete pe care urmeaza a se turna sapa. TULCEA Lucrarile se vor executa la minimum + 5 0C. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Page 52 of 102 . Se va executa sapa pe intreaga suprafata a unei incaperi in acceasi zi nefiind admise inadirile pe suprafata aceleiasi incaperi. Grupa de mortar aleasa pentru executie trebuie sa corespunda cerintelor zonelor de folosinta si normativelor in vigoare. CURATARE SI PROTEJARE Protejarea lucrarilor La executia sapelor pe timp calduros trebuie luate anumite masuri pentru protejarea suprafetei de efectul razelor de soare si a curentilor puternici de aer. Grosimea medie minima este de 1. ca suprafete orizontale plane sau inclinate conform cerintelor proiectului de executie. conform necesitatilor. pentru uscarea uniforma a sapei. Pentru sapele inclinate se va face trasarea pantelor inainte de inceperea executiei sapelor conform indicatiilor din proiectul de executie. Se vor ventila spatiile de lucru. Nu se vor depasi 35 0C daca se utilizeaza surse de caldura temporare.5 cm pentru toate sapele executate va fi cea data de proiectul de executie. Pentru caracteristicile tipului de sape si modul de desfasurare al lucrarilor. SMARDAN Jud. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Sapa se va executa conform normelor si standardelor in vigoare si in acord cu prevederile proiectului de executie.

nu s-a respectat tehnologia specificata. sau lucrarea trebuie refacuta complet prin decopertarea sapei si refacerea conform specificatiilor. etc. TULCEA . nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati 11. Dirigintele de santier poate decide. Page 53 of 102 . si daca acestea se vor face local. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie.2 PARDOSELI INTERIOARE DIN PLACI CERAMICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor interioare din placi ceramice. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. SMARDAN Jud. cat si dupa terminarea lor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. 13.stropirea suprafetelor proaspat tencuite cu apa pentru a se inlocui apa din mortar evaporata. privind cele spuse mai sus. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. placi ceramice si materiale pentru montaj. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. trasaje. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile de gresie ceramica. nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. 14. 12. rezultand deteriorari ale lucrarilor. 7. precum si prezentele specificatii. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. 15. Gresia ceramica se va livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. fie este un distribuitor major autorizat al acestora. conform capitolului 1. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. DEFINITII Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. nu s-a respectat alcatuirea aprobata.1 si conditiilor contractuale. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei.). pe suprafete mari. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate.1. planeitatea suprafetelor finisate. JUD. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de executie a sapelor se va respecta documentatia tehnica de executie.

Placile ceramice si accesoriile se vor monta numai dupa terminarea celorlalte operatii de finisaj. aratand intreaga gama de culori. texturi. JUD. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate.Date privind intretinerea. desenul rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. murdarire. Pentru cerinte speciale de livrare. . umezeala. Placile vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Mostrele scara 1:1 acceptate. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. . conform necesitatilor. din fiecare tip de placa ceramica necesar. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice. Page 54 of 102 . Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice.. sectiuni si profile. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. Montatorul va fi o firma experimentata. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. SMARDAN Jud. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii.Mostre pentru verificare. .Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. Se vor ventila spatiile de lucru. LIVRARE. pot deveni parte a lucrarii terminate. precum si calitatile materialului si executiei.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. . CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare. temperaturi extreme si umiditate. texturi. TULCEA .Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect.5 "Inchiderea contractului”. Daca se cere. finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica necesar.

finisajele. placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. Mortar: ciment Portland si nisip in proportii de 1:3 pana la 1:5.5 – 3 % 30x30cm patrata 15x30cm dreptunghiulara 5x15cm dreptunghiulara drepte . unghi de 90º portelanata mata. ACCESORII Adeziv hidroizolant uretanic monocomponent. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. placile vor avea urmatoarele caracteristici: Placi ceramice: TCA A137. GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. aplicat cu mistria. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. antiderapanta selectata de arhitect Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. Se va utiliza mortar de ciment alb pentru placile ceramice de culoare deschisa. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Folie de separare: folie de polietilena.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. JUD. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate. grosime nominala 4-mil. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor respecta culorile. Page 55 of 102 . montatorului si producatorului. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. culoare si calitate de placa ceramica specificata. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. TULCEA GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. varietate. ASTM A 185.5 mm diametru. 50 mm x 50 mm.1 dupa cum urmeaza: Coeficient de absorbtie umiditate Dimensiune si forma Muchii Finisarea suprafetei Culoare 0. SMARDAN Jud. ASTM D 4397. cu sarma de 1. sau mortar de latex-ciment (amestec de mortar uscat preambalat cu aditiv uscat acetat de polivinil sau acetat de etilen-vinil). Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi. MATERIALE DE MONTAJ Adeziv conform specificatiilor producatorului placilor de gresie ceramica. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramica care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor. Armarea mortarului de poza: plasa de sarma. margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata. cu referire la terminologia standard a producatorului. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat. MATERIALE PLACI CERAMICE.

socluri. substante de acoperire. planeitatea suprafetelor finisate.FABRICARE Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. reziduuri. SMARDAN Jud. In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic. masurat cu dreptarul de 3 m. plinte) fixate cu adeziv cu 5-8 mm pe planul vertical al finisajului. respectiv 18 mm in total. chit. Page 56 of 102 .4 m. cu latime uniforma in tot proiectul. TULCEA Folie de polietilena clorurata (CPE) de 0. Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5. cu poliester netesut laminate pe ambele parti. CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE . se va curata stratul suport de praf. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii. conform recomandarilor producatorului placilor pentru utilizarea indicata. care sa nu afecteze culoarea sau proprietatile fizice ale suprafetei placilor ceramice. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din piatra. amestecuri pentru tratament. Variatia de colinearitate in plan va fi de maximum 12 mm in oricare travee sau 6 m. antiderapant si rezistent la patare. Curatarea se va face numai conform recomandarilor producatorului placilor. GENERALITATI Placile se vor aranja dupa culoare si model prin utilizarea placilor din cutie in ordinea in care au fost fabricate si ambalate. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.75 mm grosime. Placile se vor decupa dupa necesitati in jurul obstacolelor pentru a rezulta rosturi corespunzatoare. Variatia de planeitate a pardoselii: maximum 3 mm la 3 m de la cota de nivel sau panta indicate. Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm. Distantieri din plastic de marimile necesare pentru dimensiunea de rost indicata pentru a mentine latimea uniforma a rostului. dar nu mai mult de 12 mm in total. Chit pentru pardoseli: chit incolor. PREGATIRE Inainte de montarea placilor. Se va asigura contactul perfect intre spatele placii ceramice si stratul de poza de poza. Imbracamintile din placi din gresie ceramica portelanata se vor executa pe un planseu de beton armat dupa executarea unei sape plane sau cu pante. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi. JUD. TOLERANTE DE MONTAJ Variatia de orizontalitate va fi de maximum 6 mm la 6 m. etc. Montajul se va realiza conform specificatiilor tehnice ale producatorului sau furnizorului placilor ceramice Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. ulei. latime 150 cm. MONTARE.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

40 de ore. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. Dupa montaj. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. Pardoselile din placi ceramice vor fi protejate pana la receptie cu folie polietilena sau alta acoperire rezistenta care sa nu pateze sau decoloreze pardoseala. potrivite. nu s-a respectat tehnologia specificata. se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata. Se vor furniza piese noi. TULCEA Se vor indeparta si inlocui materialele sparte. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. precum si prezentele specificatii.).CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. rezultand deteriorari ale lucrarilor. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. Dirigintele poate decide. conform instructiunilor producatorului chitului. etc. montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.1PARDOSELI DIN MOZAIC SPALAT CAPITOLUL CUPRINDE Page 57 of 102 . circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. si daca acestea se vor face local. 72 de ore. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. PROTEJARE Se va interzice circulatia pe pardoselile din placi ceramice pentru urmatoarele perioade dupa montare: . TULCEA REGLAJ SI CURATARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Pentru pardoselile montate cu orice fel de mortar de ciment portland. cat si dupa terminarea lor. . nu s-a respectat alcatuirea aprobata. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. trasaje. circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu placile adiacente. pe suprafete mari. 7.2 PARDOSELI EXTERIOARE 7. se vor utiliza numai procedurile recomandate de producatorul placilor pentru utilizarea indicata.2. Chitul va fi aplicat pe placile curatate. privind cele spuse mai sus. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. se vor curata placile ceramice. ciobite.Pentru pardoselile montate cu mortar epoxy. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice. JUD.

se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Page 58 of 102 . Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de material necesar la executarea pardoselilor turnate.5 "Inchiderea contractului”.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. dimensiunii si tipului sparturilor de marmura. Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de pardoseala turnata specificat. . Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. . tipuri de gradatii de sparturi de marmura. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. ASIGURAREA CALITATII Montatorul: Companie specializata in executia si repararea pardoselilor turnate cu o experienta de minim 3 ani in domeniu si aprobata de producator. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Daca se cere. JUD. . TULCEA Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor exterioare din mozaic turnat. conform capitolului 1.Mostre pentru verificare. aratand intreaga gama de culori. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. precum si calitatile materialului si executiei. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. dimensiunea. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de pardoseala necesar. Materialele necesare executarii si repararii pardoselilor turnate se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. din fiecare tip de material necesar.Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Mostrele scara 1:1 acceptate.1 si conditiilor contractuale. sau alte tipuri de pardoseli turnate.Date tehnice privind fiecare tip de material ce intra in componenta pardoselilor turnate. modele. pot deveni parte a lucrarii terminate. Se va avea in vedere respectarea proiectului de executie. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. asezarea si planeitatea suprafetelor finisate. coloarea maortarului. si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de pardoseli.Date privind intretinerea.Mostre: Se vor prezenta doua (2) mostre. . 150x150mm pentru ilustrarea culorii. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. texturi. . pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. SMARDAN Jud. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat.

cantitati si cerinte de proiectare si executie) si care a inregistrat realizarea cu succes si comportarea buna in exploatare a lucrarilor executate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Sa va asigura un nivel de iluminare de 860 de lx masurat la suprafata pardoselii. Se vor ventila spatiile de lucru. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va avea si va fi singurul raspunzator de programele de CC/AC in acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea aprobarea proiectantului. SMARDAN Jud. Nici o lucrare nu va fi executata pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre proiectant. criterii de proiectare) Montatorul: Firma cu experienta in executia de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona executia pardoselilor turnate cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. Montatorul va avea agrementul scris al producatorului. Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un singur producator al intregului sistem. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material necesar. umezeala. GENERALITATI Page 59 of 102 . MATERIALE PARDOSELI DE MOZAIC TURNAT. murdarire. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. GARANTII Producator: Firma cu experienta in producerea de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. temperaturi extreme si umiditate. TULCEA LIVRARE. conform necesitatilor. expunere. JUD. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. Este obligatorie mentinerea temperaturii mediului ambiant intre 10 si 32 de grade C cu 24 de ora inainte si 72 de ore dupa turnarea pardoselii. Pentru cerinte speciale de livrare. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se vor executa pardoseli turnate daca temperatura mediului ambiant este mai mica de 10 grade C sau mai mare de 32 de grade C. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. DEPOZITARE SI MANIPULARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. cantitati si cerinte de proiectare) si care a inregistrat comportarea buna in exploatare a lucrarilor realizate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. criterii de proiectare). fie de la producatori certificati de catre producatorul sistemului in vederea realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. expunere. Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. montatorului si producatorului. TULCEA Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii.

fara fosfati si cu factor ph 7-10 conform recomandarilor producatorului. SMARDAN Jud. Se vor monta obligatoriu elementele de racordare cu finisajele verticale (colturi. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. plinte) . substante de acoperire. curat. PREGATIRE Inainte de executia sau repararea pardoselilor turnate.5% spre punctul de scurgere In intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza in spatii de 5-10 mm care se vor umple cu un material elastic. GENERALITATI Nu se va incepe executia pardoselilor turnate din mozaic decat dupa ce betonul stratului suport a ajuns la 28 de zile de la turnare. ACCESORII Plasa armata: ESTM/ASTM A18 etalonata. rezistenta conform reglementarilor in vigoare. planeitatea suprafetelor finisate. Benzi de separare: partea vizibila aliaj de zn alb 14 mm etalonate. obtinut de la un singur producator Agregate de suprafata: Spartura de marmura. socluri. Se va avea in vedere respecterea desenelor rosturilor. ulei. TULCEA Grosime minima admisibila a pardoselii 30mm Ciment Portland: ESTM/ASTM C150. conform recomandarilor producatorului. etc. 1–2. dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE PARDOSELI DIN MOZAIC TURNAT Executie: Se executa stratul de poza Se aseaza benzile de rost si despartitoare conform proiectului de executie si necesarului functie de suprafata pe care se va turna pardoseala. se va curata stratul suport de praf. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Nisip pentru constructii: din surse locale aspru. cu granulatie medie. reziduuri. MONTARE. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de pardoseala specificat. partea inglobata in pardoseala din otel zn 40 mm inatimea banzii cu dispozitive de ancorare. Page 60 of 102 . amestecuri pentru tratament. Spuma de etansare: Spuma de uretan. fara reziduuri. 6-10mm diametru conform normelor in vigoare privind dimensiunile. chit. Daca se vor executa suprafete mari se vor realiza rosturi de dilatare la 5 m. cu acoperire completa Produse de curatare: biodegradabile. In incaperile cu sifoane de scurgere sau similare se va da betonului panta de 1-1.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. culoare alba pentru amestecul stratului finit de suprafata. cernut. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare. Produse de protejare si intretinere: conform specificatiilor tehnice ale producatorului. culoare gri pentru stratul de baza. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport. 50 x 50 mm. JUD. Tip 1 Normal. quartz. No. uniformitatea culorii si gradatia sparturii de marmura. galvanizata.

Se lasa sa se usuce. JUD. trasaje. TULCEA 30mm. Tratament : Dupa executarea pardoselii din mozaic turnat si atunci cand suprafata s-a uniformizat suficient se acopera cu apa si nisip ud. Se curata dupa operatia de slefuire cu apa curata si se sterge.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se lasa suficient de mult timp ca suprafata sa capete rezistenta astfel incat spartura de marmura sa nu alunece sau sa nu fie expulzata la actiunea de slefuire. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. etc. si daca acestea se vor face local. In momentul definitivarii executiei pardoselii din mozaic turnat suprafata pardoselii va avea 70% spartura de marmura. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. TOLERANTE .Abaterea maxima admisibila de nivel: 3 mm in 3m CURATARE SI PROTEJARE Periajul si curatarea pardoselii din mozaic turnat se va face conform instructiunilor producatorului. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.Abatere maxima admisibila a planeitatii suprafetei: 3 mm in 3m. Se executa stratul finit de mozaic grosime conform proiectului de executie dar nu mai putin de Executarea scafelor si plintelor Se vor executa scafe de 10 cm inaltime. Imediat dupa uscare se aplica impermeabilizatorul conform instructiunilor producatorului. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. rezultand deteriorari ale lucrarilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE Page 61 of 102 . nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra.). Impermeabilizarea si slefuirea suprafetelor se face conform instructiunilor producatorului. circulatia grea se va permite numai dupa minimum 14 zile. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. Se indeparteaza excesul de apa si se chituieste manual sau mecanic pana la umplerea golurilor. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. Se va interzice circulatia pe pardoselile din mozaic turnat: 72 de ore. pe suprafete mari. . SMARDAN Jud. Se lasa sa se usuce. Finisare: Se slefuieste toata pardoseala mecanic conform normativelor in vigoare. Dirigintele poate decide. nu s-a respectat tehnologia specificata. Se fixeaza piesela de capat si de imbinare cu restul pardoselilor. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. Se slefuieste fin pana la indepartarea urmelor de chit in exces. din mozaic turnat sau prefabricat cu acelasi dozaj si in conditiile tehnice indicate pentru suprafetele orizontale.

2. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. dimensiunea. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii.). TULCEA La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. SMARDAN Jud. 7. rezultand deteriorari ale lucrarilor. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. trasaje. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. Se va avea in vedere respectarea proiectului de executie. cat si dupa terminarea lor. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. precum si prezentele specificatii. cat si dupa terminarea lor. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. pe suprafete mari. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi.2 PAVAJE In incinta stadionului se vor monta dale prefabricate de beton autoblocante pe pat de nisip. etc. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR DE PARDOSELI EXTERIOARE Vor fi clasate drept lucrari defectuase. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. privind cele spuse mai sus. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. Page 62 of 102 . REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. 7. Dirigintele poate decide.2. si daca acestea se vor face local. Materialele necesare executarii si repararii pardoselilor se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. precum si prezentele specificatii. asezarea si planeitatea suprafetelor finisate.3 PARDOSELI SINTETICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea pardoselilor exterioare pentru suprafata de joc. privind cele spuse mai sus. conform desenelor de executie si specificatiilor producatorului. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. nu s-a respectat tehnologia specificata.

. Daca se cere. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice.Date privind intretinerea. modele.Mostre pentru verificare. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. dimensiunii si accesorii necesare pentru realizarea acestui tip de pardoseli. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de material necesar la executarea pardoselilor pentru suprafata de joc. precum si calitatile materialului si executiei. murdarire. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. CONDITIILE PROIECTULUI Montajul pardoselilor sintetice se va face numai de catre firma producatoare/importatoare sau de montatori autorizati si va respecta in intregime documentatia tehnica impusa de producator. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. conform capitolului 1.5 "Inchiderea contractului”. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. umezeala. JUD. LIVRARE. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. . TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. din fiecare tip de material necesar. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. texturi. . 150x150mm pentru ilustrarea culorii. Mostrele scara 1:1 acceptate. si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de pardoseala necesar. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. COORDONARE SI PROGRAMARE Page 63 of 102 .Date tehnice privind fiecare tip de material ce intra in componenta pardoselilor sintetice. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. . . aratand intreaga gama de culori.1 si conditiilor contractuale. ASIGURAREA CALITATII Montatorul: Companie specializata in executia si repararea pardoselilor cu o experienta de minim 3 ani in domeniu si aprobata de producator. pot deveni parte a lucrarii terminate.Mostre: Se vor prezenta doua (2) mostre. Pentru cerinte speciale de livrare. Inainte de executia pardoselii se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de pardoseala sintetica specificat. temperaturi extreme si umiditate. . Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. TULCEA Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele.Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.

Nici o lucrare nu va fi executata pana cand programele CC/AC nu vor fi aprobate de catre proiectant. curat. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca portiunile care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. cantitati si cerinte de proiectare) si care a inregistrat comportarea buna in exploatare a lucrarilor realizate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. GARANTII Producator: Firma cu experienta in producerea de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. 1–2. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare. Responsabilitati: Materialele se vor obtine fie de la un singur producator al intregului sistem. Montatorul va avea agrementul scris al producatorului. criterii de proiectare). rezistenta conform reglementarilor in vigoare. expunere. expunere. Controlul Calitatii/Asigurarea Calitatii: Montatorul va avea si va fi singurul raspunzator de programele de CC/AC in acord cu reglementarile legale in vigoare si va va avea aprobarea proiectantului. No. 50 x 50 mm. fie de la producatori certificati de catre producatorul sistemului in vederea realizarii compatibilitatii intre componentele sistemului. Tip 1 Normal. quartz. montatorului si producatorului. fara reziduuri. MATERIALE PARDOSELI SINTETICE. SMARDAN Jud. JUD. cantitati si cerinte de proiectare si executie) si care a inregistrat realizarea cu succes si comportarea buna in exploatare a lucrarilor executate in conditii similare cu cele specificate in prezentul proiect (localizare. Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. conform recomandarilor producatorului. Produse de protejare si intretinere: conform specificatiilor tehnice ale producatorului. Nisip pentru constructii: din surse locale aspru. obtinut de la un singur producator Agregate de suprafata: Spartura de marmura. uniformitatea culorii si gradatia sparturii de marmura. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. Spuma de etansare: Spuma de uretan. TULCEA Se va coordona executia pardoselilor sintetice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. ACCESORII Plasa armata: ESTM/ASTM A18 etalonata. cu granulatie medie. 6-10mm diametru conform normelor in vigoare privind dimensiunile.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de pardoseala specificat. cu acoperire completa Produse de curatare: biodegradabile. Benzi de separare: partea vizibila aliaj de zn alb 14 mm etalonate. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. criterii de proiectare) Montatorul: Firma cu experienta in executia de sisteme similare cu cele indicate in prezentul proiect (ca materiale. culoare gri pentru stratul de baza. culoare alba pentru amestecul stratului finit de suprafata. EXECUTIE EXAMINARE Page 64 of 102 . galvanizata. fara fosfati si cu factor ph 7-10 conform recomandarilor producatorului. GENERALITATI Grosime minima admisibila a pardoselii 30mm Ciment Portland: ESTM/ASTM C150. partea inglobata in pardoseala din otel zn 40 mm inatimea banzii cu dispozitive de ancorare. cernut.

sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. Nu se vor executa lucrari de montare daca stratul de baza nu este conform tolerantelor de nivel admise de catre normativele sportive. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. MONTARE. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. precum si prezentele specificatii. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. GENERALITATI Se vor monta pardoseli sintetice doar pe strat de bitum turnat grosime 30mm sau conf. Dirigintele poate decide. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. JUD. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. amestecuri pentru tratament. cat si dupa terminarea lor. se va curata stratul suport de praf. ulei. trasaje. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. etc. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. si daca acestea se vor face local. reziduuri.). privind cele spuse mai sus. etc. chit. pe suprafete mari. nu s-a respectat tehnologia specificata. substante de acoperire. TULCEA Se va examina starea stratului suport. Specificatiilor tehnice ale produsului. SFARSITUL CAPITOLULUI 7 Page 65 of 102 . VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Vor fi clasate drept lucrari defectuase. precum si cele la care se remarca urmatoarele neregularitati nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. SMARDAN Jud. lucrarile care nu respecta prevederile din proiect si Caietul de sarcini. rezultand deteriorari ale lucrarilor. PREGATIRE Inainte de executia sau repararea pardoselilor sintetice.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

SMARDAN Jud. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA Page 66 of 102 .

desenelor de stereotomie si avizului proiectantului. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. conform capitolului 1. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. DEFINITII Placile din gresie ceramica sunt elemente modulare ceramice cu grosimea necesara pentru a asigura rezistenta placilor la solicitarile din exploatare. Se va avea in vedere respecterea desenelor de stereotomie dimensiunea asezarea si continuitatea rosturilor. planeitatea suprafetelor finisate. fie este un distribuitor major autorizat al acestora. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. STAS 545/1-85 ipsos pentru constructii STAS 6476-61 pigmenti naturali chituri cu compozitie conform tehnologiei livrate de furnizor CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. placi ceramice si materiale pentru montaj. tabelelor de finisaje.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor. au aplicabilitate in acest capitol.1 PLACARI INTERIOARE PERETI CU PLACI CERAMICE CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea placarilor interioare de pereti cu placi ceramice. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. JUD. TULCEA CAPITOLUL 8 FINISAJE DE INTERIOR LA PERETI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris.1 si conditiilor contractuale: Page 67 of 102 . Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica placile ceramice. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. inclusiv documentatia de licitatie. STAS 233 – 86 placi de faianta vor avea dimensiunile si culorile diferite conf. 8. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. SMARDAN Jud. Placile ceramice se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie.

Mostrele scara 1:1 acceptate. Pentru cerinte speciale de livrare. LIVRARE. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. TULCEA . Placile ceramice vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. Daca se cere. din fiecare tip de placa ceramica necesar. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. Montatorul va fi o firma experimentata. temperaturi extreme si umiditate. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se vor arata detalii de montaj in toate situatiile speciale. texturi. care sa ateste compozitia fizica si chimica a placilor. Inainte de montarea placilor ceramice se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de placa ceramica specificat. murdarire. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii.Date privind intretinerea. CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 7 zile dupa terminare. JUD. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. . cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. de forme si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. desenul rosturilor si detalii aratand relatia placilor cu lucrarile adiacente. aratand intreaga gama de culori. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de placi ceramice. . etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice.Mostre pentru verificare. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. . SMARDAN Jud. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. finisaje si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de placa ceramica necesar. Se vor ventila spatiile de lucru. . texturi.Desene de fabricatie si montaj indicand dimensiunile placilor cermice. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. precum si calitatile materialului si executiei. sectiuni si profile. calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. conform necesitatilor. umezeala. finisaje si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata.. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de placa ceramica. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala.5 "Inchiderea contractului”. care utilizeaza numai personal calificat in montarea placilor ceramice similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul placilor ceramice. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii.Date tehnice privind fiecare tip de placi ceramice si materiale de montaj.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. pot deveni parte a lucrarii terminate. COORDONARE SI PROGRAMARE Page 68 of 102 .

Se vor prevedea placi ceramice fara crapaturi. TULCEA Se va coordona montarea placilor ceramice cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. placile vor avea urmatoarele caracteristici: Placi ceramice: TCA A137. varietate. montatorului si producatorului. GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Asezarea placilor va fi conform desenelor de stereotomie din proiectul de executie. Se vor livra placi intregi identice cu cele montate. unghi de 90º selectata de arhitect selectata de architect Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa mai mari de 1. culoare si calitate de placa ceramica specificata. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de placa ceramica specificat. prin care se angajeaza sa repare si/sau inlocuiasca placile ceramice care cedeaza ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Perioada de garantie va fi de 2 ani de la data receptiei preliminare. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. CERINTE DE CALITATE PT PLACILE CERAMICE . fisuri in glazura. ingrosari ale glazurei sau zone insuficient glazurate. Se vor respecta culorile. finisajele. Page 69 of 102 . Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. margini sau alte defecte care sa afecteze utilizarea indicata. zone aspre. aspect de “inghetat” sau cristalin. placile vor fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. MATERIALE PLACI CERAMICE.FABRICARE Abaterea maxima de planeitate va fi de 1 mm. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de placa ceramica montat. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. MATERIALE DE MONTAJ SI ACCESORII Montajul se va realiza in sistem umed fara rosturi cu adezivi speciali conform indicatiilor producatorului si cu chituri siliconice in spatiile umede.61 mm diametru. Abaterea maxima dimensionala a fiecarei placi va fi de 1 mm.1 dupa cum urmeaza: Coeficient absorbtie de umiditate Dimensiune si forma Muchii Finisarea suprafetei vizibile Culoare 10 conform proiect de executie drepte . cu referire la terminologia standard a producatorului. SMARDAN Jud. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea placilor. JUD.

diafragme) se va aplica un sprit pentru obtinerea unei mai bune rugozitati necesare aderarii mortarului de grund. .Se inspecteaza suprafetele ce urmeaza a fi placate si se vor rectifica eventualele neregularitati. . MONTARE.Montarea conductelor sanitare. Abaterile admisibile pentru suprafete finisate vor fi + 0. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. cu margini crapate sau zimtate). .Inainte de inceperea lucrarilor se vor face probe pentru conductele de scurgere si alimentare ale obiectelor sanitare. SMARDAN Jud. .Se va realiza adancimea rosturilor de la zidarie pana la 10 mm adancime.Eventualele neregularitati locale nu trebuie sa depasesca 10 mm (adancituri sau umflaturi).Tencuierea tavanelor si a suprafetelor care nu se placheza.3 mm fata de dreptarul de 2 m lungime. PREGATIRE Inainte de inceperea operatiunilor de placare cu placi de faianta se vor executa celelalte lucrari de finisaj: .Suprafetele pe care se aplica placajul ceramic trebuie sa fie uscate. in afara pervazelor care se vor executa dupa executarea placajului. . peretii din gips-carton si pe peretii de beton monolit turnat in cofraje metalice. Zonele de montaj vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii.In cazul existentei unei astfel de abateri se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit. TOLERANTE DE MONTAJ Asezarea placilor se va face cu rosturi in continuare pe verticala cat si pe orizontala de 2 mm.Montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare. Se vor poliza marginile placilor taiate cu piatra de carborund (Nu se vor aplica placi nefinisate coresunzator.Abaterile admisibile de planeitate trebuie sa fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticala si 2 mm la metru pe orizontala.Montarea tocurilor de la ferestre si usi. TULCEA EXECUTIE EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. .Trebuie indepartate eventualele pete de grasime. . Pregatirea suprafetelor . ingropate sub placaj.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. GENERALITATI Nu se vor executa placaje in zone unde temperatura este sub 10 grade C.Pe suprafetele de beton .Executarea pardoselilor cu placi de gresie. . Placarile din placi ceramice se pot aplica pe peretii din zidarie. .Dupa efectuarea probelor instalatiilor se vor executa lucrarile de mascare a sliturilor verticale si orizontale. (stalpi. Page 70 of 102 . . TULCEA Se va examina starea stratului suport pe care se va monta placajul din placi ceramice.Se protejeaza pardoseala. . . electrice. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. . Se va evita taierea placilor mai mici de 1/2. . JUD.

Golul de sub dreptar va fi max. Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor. conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. Montarea placilor se face prin aplicarea de dosul fiecarei placi a adezivului. suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi din panza de sac in fasii sau foi astfel incat suprafata placilor ceramice sa nu fie patata sau deteriorata. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul placilor ceramice. Verticalitatea se obtine cu ajutorul unor repere verticale. Page 71 of 102 . rosturile de adeziv de pe suprafata placajului se vor curata prin frecare cu o carpa umeda. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2 m. se vor utiliza numai procedurile recomandate de producatorul placilor pentru utilizarea indicata. Abateri limita 3 mm. Racordarea cu pardoseala se face in unghi drept avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare astfel ca apa sa nu se poata infiltra. SMARDAN Jud. se vor curata placile ceramice. care urmeaza sa fie executate. potrivite. Eventualele pete de grasime se vor spala cu solventi si apoi cu apa. Se va proteja placajul de deteriorari pana la receptia lucrarilor. 1 m distanta intre ele. folosindu-se o pensula cu peri moi si cu spaclu din material plastic. Se aseaza pe cant un dreptar (2m lungime si cu inaltime egala cu plinta 10-15 cm) si va rezema pe 2 repere alaturate care sa fie de-a lungul aceluiasi perete. REGLAJ SI CURATARE Se vor indeparta si inlocui materialele sparte. Partea de sus a placajului se va termina conform detaliilor de stereotomie din proiectul de executie. 3 mm indiferent in ce directie. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. La placarea suprafetelor orizontale cu placi ceramice (glafuri. JUD. Chitul va fi aplicat pe placile curatate. In timpul sezonului calduros. Se verifica planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. montate conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. apoi se fixeaza placa pe perete prin pozare cu mana. orizontalitatea va fi verificata cu nivele cu bula de aer. Dupa 1 ora de la rostuire se va sterge suprafata placajului cu o carpa umezita in apa. Dupa montaj. Placile trebuie sa fie fixate pe perete cu striurile de pe dos orizontale. Dupa 5-6 ore de la montare. TULCEA Suprafata grunduita se va zgaria pentru a obtine aderenta necesara fixarii placajului.) se va prevedea o panta de 1% spre interior. ciobite. Asezarea placilor se va face in randuri orizontale. Aceasta operatie se va executa la cateva ore de la terminarea executarii placajului. in imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. se va indeparta acoperirea si se va curata suprafata. Umplerea rosturilor verticale si orizontale se vor face cu chit siliconic a carui culoare va fi conform indicatiilor proiectantului. PROTEJARE Spatiile in care s-au executat placajele ceramice vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucarea nu este perfect uscata. patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu placile adiacente. Firul cu plumb lasat la fata reperelor trebuie sa reprezinte linia suprafetelor placajului ceramic. Se executa trasarea atat pe orizontala cat si pe verticala . conform instructiunilor producatorului chitului. etc. TULCEA EXECUTIA PLACARII PROPRIU-ZISE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. alcatuite din placi fixate provizoriu la cca. Se vor furniza piese noi.

nu s-a respectat alcatuirea aprobata. rezultand deteriorari ale lucrarilor. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. TULCEA Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : pozitionarea defectoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala.3 VOPSITORII CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor interioare la pereti si plafoane si materiale pentru executie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. cu muchiile glazurate sau rotunjite. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. Dirigintele poate decide. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. JUD. Page 72 of 102 . cat si dupa terminarea lor. 8. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. SMARDAN Jud. Lucrarile de vopsitorii la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor cu vopsele lavabile conform recomandarilor proiectului de executie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. deteriorarea placajului rezulta din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor (fisuri si desprinderi ale placilor) nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. precum si prezentele specificatii. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. privind cele spuse mai sus. aplicarea la muchie a unor placi de camp nu a celor speciale.). nu s-a respectat tehnologia specificata. nerespectarea continuitatii rosturilor pe verticala si orizontala. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. etc. Vopselele lavabile se vor livra si monta in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. trasaje. nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat in proiect. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. fie este un distribuitor major autorizat al acesteia. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc executate. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de vopsitorie la pereti si plafoane conform: C3-76 .Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii pentru definitii relative la lucrari de vopsitorii care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. si daca acestea se vor face local. pe suprafete mari.

care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. pot deveni parte a lucrarii terminate. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. murdarire. aratand intreaga gama de culori. LIVRARE. Pentru cerinte speciale de livrare. JUD. umezeala. Se vor ventila spatiile de lucru. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei.5 "Inchiderea contractului”. SMARDAN Jud. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. calitatea in conformitate cu aceste specificatii. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. precum si calitatile materialului si executiei.Date tehnice privind fiecare tip de vopsea lavabila si materiale auxiliare.Mostre pentru verificare. Mostrele scara 1:1 acceptate. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Page 73 of 102 . . ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele lavabile. . cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. conform necesitatilor in vederea uscarii uniforme a suprafetelor vopsite. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. CONDITIILE PROIECTULUI Se va mentine temperatura minima ambientala de 10 0C pe tot timpul montajului si 8 zile dupa terminare. Daca se cere.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea lavabila necesar..Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. conform capitolului 1. . in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor.Date privind intretinerea. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. . Executantul va fi o firma experimentata.1 si conditiilor contractuale. temperaturi extreme si umiditate. TULCEA PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la pereti se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat. din fiecare tip de vopsea lavabila necesar.

MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. exclusiv lustruirea. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. cu acoperire completa a baghetelor de protectie a colturilor la pereti si plafoane. lustruire) luandu-se masuri de protejare a imbracamintii pardoselilor. culoare si calitate de vopsea specificata. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele puse in opera. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei. Se vor respecta culorile. La incaperile prevazute cu mocheta. SMARDAN Jud. trebuie sa fie terminate. zugravelile se vor executa inaintea aplicarii imbracamintii pardoselii dupa ce se vor lua masuri de protectie a stratului de suport. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea lavabila specificat. aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata. instalatii sanitare. executantului si producatorului. Se vor prevedea cutii inchise sigilate. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. suprapuneri. prin care se angajeaza sa repare si/sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. JUD. MATERIALE Cutii cu vopsea lavabila conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului. vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. MATERIALE DE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei. La lucrarile de vopsitorie aplicarea ultimului strat se face inainte de finisarea imbracamintii pardoselilor (curatire. Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. glet. cu toate accesoriile montate corect. finisajele. cu exceptia drucarelor si a sildurilor care se vor fixa dupa vopsirea tamplariei. CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA LAVABILA Suprafete plane. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. varietate. electrice si de incalzire.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montate definitiv. uniforme. placaje. EXECUTIE Page 74 of 102 . cu aderenta buna. ambalat pentru depozitare si identificat cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. fara pete. TULCEA COORDONARE SI PROGRAMARE Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de tencuire. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea lavabila. cu referire la terminologia standard a producatorului. Vor fi terminate pardoselile reci. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate.

Pasta se va prepara in cantitatea care sa poata fi folosita inainte de sfarsitul prizei ipsosului. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. din gips-carton si de beton monolit turnat in cofraje metalice. suprafata se slefuieste cu hartie de slefuit. apa. Toate fisurile. Fiecare strat se va aplica numai dupa uscarea celui precent. In cazul suprafetelor de beton turnate in cofraje metalice. toti porii ramasi de la turnare se vor umple cu mortar de ciment-var. JUD. Page 75 of 102 . pentru a se evita aparitia de dungi la locul de imbinare. Pregatirea suprafetelor gletuite Suprafetele cu glet de ipsos. Aplicarea se va face conform recomandarilor producatorului. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit. Zugravirea manuala se va face concomitent de catre 2 zugravi. Vopselele lavabile se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie. se vor freca cu piatra de slefuit sau perii de sarma. dupa care se curata de praf cu perii sau bidinele curate si uscate. La aplicarea mecanizata prin stropire se pot utiliza aparate de pulverizat: Fiecare strat se aplica numai dupa uscarea celui precedent. In cazul aplicarii manuale intinderea straturilor se va face purtandu-se trafaletul pe directii perpendiculare : la plafoane ultima netezire se va face pe directia luminii (spre fereastra) iar la pereti in sens orizontal . Dupa uscarea portiunilor reparate. suprafetele trebuie sa fie driscuite cat mai fin. de pe scara dubla. EXECUTIE. dupa ce in prealabil bavurile si dungile iesite in relief au fost indeprtate. iar celalalt zugavind de pe pardoseala partea inferioara a peretelui.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Pentru slefuirea suprafetelor mai mari. acestea se lasa ca atare fara sa se intervina asupra lor. Suprafetele ce urmeaza a fi vopsite vor fi iluminate cu sistemul de iluminat permanent al cladirii. neregularitatile se chituiesc sau se spacluiesc cu pasta de aceasi compozitie cu a Pasta de ipsos folosita pentru chituirea defectelor izolate se prepara din 2 parti ipsos si o parte gletului. SMARDAN Jud. astfel ca urmele de drisca sa fie cat mai putin vizibile. Urmele de decofrare. TULCEA EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. GENERALITATI Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor incepe la o temperatura de + 10 grade C pentru si se va mentine aceasta temperatura pe tot timpul lucrarilor. nu se accepta utilizarea exclusiva a iluminatului temporar. se foloseste si pasta ipsos-var. In cazul suprafetelor tencuite plane si netede. PREGATIRE Pregatirea suprafetelor de beton sau tencuiala driscuita In vederea finisarii cu vopsele lavabile. TULCEA Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria la pereti si plafoane cu vopsele lavabile. unul executand vopsirea partii superioare a peretelui. trebuie sa fie plane si netede fara desprinderi sau fisuri. intre 8 ore si 15 zile pana la uscarea definitiva.In timpul lucrului se vor evita depunerile la fundul vasului sau uscarea vopselei. in compozitie cu o parte ipsos si o parte lapte de var (in volume). EXECUTIA VOPSITORIEI PROPRIU-ZISE Vopsitoria se poate aplica mecanic pe suprafete mari sau manual cu trafaletul pe suprafete mici.

pe suprafete mari. suprapuneri sau depuneri ale vopsea. aderenta vopsitoriilor . Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. si daca acestea se vor face local. TULCEA Aplicarea se va face de preferinta la lumina zilei sau in conditiile de iluminat artificial final al incaperilor. nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. cute. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport. SMARDAN Jud. tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat. cat si dupa terminarea lor. pete. JUD. eventual se va curata suprafata. LUCRARI SPECIALE Se vor executa vopsitorii de atentionare-semnalizare pe stalpii de beton din parcajul subteran astfel: dungi alternative de culori diferite la 45 de grade conform proiectului de executie. calitatea principalelor materiale corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite uniformitatea suprafetei. REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente. Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. precum si prezentele specificatii. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate. sa nu prezinte straturi. nu sunt admise pete sau sarituri. desprinderi. privind cele spuse mai sus. Se vor executa marcaje rutiere cu vopsea in interiorul parcajului subteran conform proiectului de executie. basici. numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor. PROTEJARE Spatiile in care s-au executat vopsitorii la pereti si plafoane vor fi inchise si nu se va umbla la ele pana ce lucrea nu este perfect uscata. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. scurgeri. in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . SFARSITUL CAPITOLULUI 8 Page 76 of 102 . sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor.o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri. Dirigintele poate decide.

1 si conditiilor contractuale. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie.Date tehnice privind fiecare tip de vopsea de exterior si materiale auxiliare. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. . texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.5 "Inchiderea contractului”. TULCEA CAPITOLUL 9 FINISAJ FATADE 9. Prin producator se intelege in acest capitol firma care fie fabrica vopselele.1 VOPSITORII DE EXTERIOR CAPITOLUL CUPRINDE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. JUD. Vopselele lavabile se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie.Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii pentru definitii relative la lucrari de vopsitorie care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. . . Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. aratand intreaga gama de culori. conform capitolului 1. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor privind suprafetele ce urmeaza sa primeasca acest tip de finisaj si planeitatea suprafetelor finisate. Page 77 of 102 . SMARDAN Jud. . DEFINITII Terminologie pentru lucrari de vopsitorie de exterior la pereti si plafoane conform: C3-76 . din fiecare tip de vopsea lavabila necesar. de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. Lucrarile de vopsitorii de exterior la pereti si plafoane reprezinta executia finisajului peretilor si plafoanelor cu vopsele de exterior conform recomandarilor proiectului de executie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. fie este un distribuitor major autorizat al acesteia.Date privind intretinerea. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare.Mostre pentru verificare. TULCEA Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea vopsitoriilor exterioare la pereti si plafoane si materiale pentru executia vopsitoriei de exterior.

prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie Page 78 of 102 . sau vant puternic. In cazul cand este necesar sa se lucreze pe timp insorit. care sa ateste compozitia fizica si chimica a vopselei. etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Se va livra material produs de un singur producator pentru fiecare tip de vopsea de exterior necesara. Se va lucra de preferinta in orele diminetii sau dupa amiaza in orele de vara. Daca se cere. JUD. SMARDAN Jud. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii. DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de vopsele de exterior. umezeala. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 10 0C . pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. precum si calitatile materialului si executiei. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. Vopselele vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Finisajele nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii. cu toate accesoriile montate corect. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producatorul vopselelor. murdarire. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. executantului si producatorului. LIVRARE. pot deveni parte a lucrarii terminate. trebuie sa fie terminate. COORDONARE SI PROGRAMARE Inainte de inceperea lucrarilor de vopsitorii exterioare la pereti si plafoane toate lucrarile si reparatiile de tencuire. TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. temperaturi extreme si umiditate. in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare. TULCEA Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Pentru cerinte speciale de livrare. Glafurile exterioare trebuie sa fie montate. suprafata se va uda cu apa in prealabil. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. Mostrele scara 1:1 acceptate. constructorul va prezenta certificate in trei exemplare. Executantul va fi o firma experimentata. Inainte de inceperea executiei vopsitoriilor la exterior se va realiza cate un panou ca mostra pentru fiecare tip de vopsea specificat. de asemenea se va evita lucrul la fatade in orele de insorire maxima. Tamplaria metalica si cea din lemn trebuie sa fie montate definitiv si protejate cu folii. calitatea in conformitate cu aceste specificatii.

EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va executa vopsitoria de exterior la pereti si plafoane cu vopsele de exterior. CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE VOPSITE CU VOPSEA DE EXTERIOR Suprafete plane. fara pete. Se vor livra cutii intregi sigilate de vopsea intregi identice cu cele puse in opera. Se vor prevedea cutii inchise sigilate. Se vor respecta culorile. varietate. MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului vopselei . suprapuneri. intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de vopsea de exterior. TULCEA specificata. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate. aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata. cu acoperire completa. JUD. textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de vopsea de exterior specificat. PREGATIRE Inainte de aplicarea vopselelor de exterior lucrarile de tencuire si grunduire precum si lucrarile de raparatii la acestea trebuie sa fie incheiate iar suprafetele suport trebuie sa fie uscate. cu referire la terminologia standard a producatorului. MATERIALE Cutii cu vopsea de exterior conform cerintelor proiectului de executie si recomandarilor producatorului vopselei sau al termosistemului de fatada. GENERALITATI Pelicula aplicata la exterior trebuie sa fie sufficient de groasa ca sa acopere corespunzator rugozoitatea suprafetei si se va proteja de ploaie cel putin in primele 3 zile. cu aderenta buna. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoarea vopselei. Page 79 of 102 . SMARDAN Jud. uniforme. Vopselele de exterior se pot aplica pe peretii si plafoanele din zidarie din gips-carton de exterior si de beton monolit turnat in cofraje metalice. culoare si calitate de vopsea specificata. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. vopseaua va avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. finisajele. EXECUTIE. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. Intreaga cantitate de vopsea necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip. Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depasit sau care au fost depozitate necorespunzator. ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. Pentru sageac sau plafoane din lemn se va utiliza vopsea speciala de exterior pentru lemn. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.

indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport.corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare . nu sunt admise pete sau sarituri. SFARSITUL CAPITOLULUI 9 Page 80 of 102 . suprapuneri sau depuneri ale vopsea. . privind cele spuse mai sus. si daca acestea se vor face local. .calitatea principalelor materiale . numai prin procedeele si materialele recomandate de producatorul vopselelor.tonul de culoare la vopsele sa fie acelasi si cu acelasi aspect lucios sau mat.aderenta vopselei . Inaintea inspectiei pentru receptia preliminara. Dirigintele poate decide. TULCEA Aplicarea peliculei de vopsea se va executa conform indicatiilor producatorului vopselei de REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele patate sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente. . . cat si dupa terminarea lor.o vopsea aderenta nu trebuie sa se ia pe palma. sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. cute.uniformitatea suprafetei. Curatarea suprafetelor se va executa numai conform specificatiilor producatorului vopselelor. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. basici. JUD. sa nu prezinte straturi. in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . desprinderi.separatiile dintre diferitele tipuri de vopsitori sa fie disticte fara suprapuneri. BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate. . VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : . REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. eventual se va curata suprafata. SMARDAN Jud. PROTEJARE Suprafetele vopsite se vor proteja de intemperii cel putin in primele trei zile de la uscare.nu se admit pete de mortar sau alte vopsele pe suprafetele vopsite. TULCEA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE exterior.aspectul si planeitatea suprafetelor vopsite . scurgeri. pete.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. pe suprafete mari. precum si prezentele specificatii.

ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. fie este un distribuitor major autorizat al acestora. Se va livra intreaga cantitate de la un singur producator pentru fiecare tip de material necesar. texturi si alte caracteristici vizuale pentru fiecare tip de material necesar.1 si conditiilor contractuale. . din fiecare tip de material necesar. aratand intreaga gama de culori. Mostrele vor fi din acelasi material ca lucrarea finala. de texturi si dimensiuni identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. TULCEA CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea invelitorilor necirculabile – terasa si sarpanta din lemn acoperita cu tabla sau tigla ceramica. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Page 81 of 102 . Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele.Mostre pentru verificare. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. texturi si variatiile referitoare la caracteristicile vizuale ce sunt de asteptat in lucrarea terminata. . JUD. care utilizeaza numai personal calificat in executia unor lucrari similare celor indicate in acest proiect si agreata de producator. . Materialele se vor livra si executa in cantitatile cerute de functiunea spatiului conform specificatiei proiectului de executie. Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. .Date tehnice privind fiecare tip de material principal si materiale auxiliare ce intra in alcatuirea invelitorii. Executantul va fi o firma experimentata. Materialele folosite trebuie sa corespunda conditiilor de calitate prevazute in standardele in vigoare si vor fi insotite de certificate de calitate. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. conform capitolului 1. SMARDAN Jud.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va avea in vedere respectarea indicatiilor din proiectul tehnic alcatuirea finisajului invelitorii si calitatea suprafetelor finisate. TULCEA CAPITOLUL 10 INVELITOARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1.Date privind intretinerea. DEFINITII Prin producator se intelege in acest capitol firmele care fie fabrica materialele necesare lucrarilor de executie a invelitorii.5 "Inchiderea contractului”.Mostre pentru alegerea initiala sub forma marimilor standard ale producatorului aratand intreaga gama de culori.

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Inainte de inceperea executiei invelitorii se va realiza un panou - mostra pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice, precum si calitatile materialului si executiei. Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Daca se cere, se vor demola mostrele scara 1:1 si se vor indeparta de pe santier. Mostrele scara 1:1 acceptate, in stare corespunzatoare in momentul receptiei preliminare, pot deveni parte a lucrarii terminate. LIVRARE, DEPOZITARE SI MANIPULARE Inainte de livrarea fiecarui tip de material utiliat la realizarea invelitorii, constructorul va prezenta certificate in trei exemplare, care sa ateste compozitia fizica si chimica a materialului, calitatea in conformitate cu aceste specificatii. Materialele vor fi livrate la santier in ambalajul fabricii, etichetate clar cu identificarea of producatorului si numarul lotului. Materialele vor fi depozitate intr-o zona protejata de intemperii, umezeala, murdarire, temperaturi extreme si umiditate. Tiglele ceramica vor fi depozitate in cutiile in care au fost livrate. Pentru cerinte speciale de livrare, depozitare si manipulare se vor respecta instructiunile si recomandarile producatorului. CONDITIILE PROIECTULUI Nu se va incepe lucrarea de executie daca temperatura ambientala este mai mica de 0 0C , daca nu se cer temperaturi mai inalte prin recomandarile producatorului. Se va lucra la lumina zilei. Lucrarile nu se vor executa pe timp de ceata si nici la un interval mai mic de 2 ore de la incetarea ploii; de asemenea se va evita lucrul la in orele de insorire maxima, sau vant puternic. Pe timp de ploaie lucrarile se vor proteja cu prelate impermeabile. COORDONARE SI PROGRAMARE Lucrarile de executie a invelitorii se vor incepe dupa ce s-a executat si s-a uscat stratul suport de la ultimul nivel. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului, executantului si producatorului, prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. MATERIALE DE REZERVA Se vor livra beneficiarului materiale de rezerva. Se vor livra cutii intregi sigilate materiale intregi identice cu cele puse in opera, intr-o cantitate egala cu 2 % din fiecare tip de material, ambalate pentru depozitare si identificate cu etichete care sa descrie in mod clar continutul. MATERIALE

Page 82 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Mortar pentru beton de panta, materiale pentru termoizolatii si hidroizolatii conform capitolului izolatii pentru terasele circulabile de peste parter, tigla ceramica rosu brun pentru invelitori, tabla pentru invelitoarea de pe pasarela de legatura dintre cele doua cladiri. Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. Se vor prevedea materiale in ambalaje inchise sigilate, aflate in termenul de garantie specificat pe ambalaj fara defecte care sa afecteze utilizarea indicata; Intreaga cantitate de materiale necesara va fi dintr-un singur lot de productie pentru fiecare tip, varietate, culoare si calitate specificata; materialele vor avea caracteristicile conforme cu certificatele de calitate si cu inscrisurile de pe ambalaj. Se vor respecta mostrele aprobate de proiectantul general pentru culoare, textura si alte caracteristici distinctive relative la tipul de material specificat. Se vor respecta culorile, texturile si celelalte caracteristici distinctive indicate, cu referire la terminologia standard a producatorului. MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Vor fi conform standardelor in vigoare si recomandarilor producatorului materialului de baza. CERINTE DE CALITATE PENTRU SUPRAFETELE DE INVELITOARE Suprafete uniforme, impermeabile cu calitati conform rstandardelor in vigoare (Legea 10/1995Calitatea in constructii) . EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va executa invelitoarea. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare. Planseul de beton de la ultimul nivel trebuie plan si uniform, sa fie uscat, curatat de praf si alte reziduuri. PREGATIRE Inainte de executia invelitorii lucrarile de reparatii la straturile suport trebuie sa fie incheiate iar elementele inglobate in invelitoare trebuie sa fie asezate si fixate pe pozitiile indicate in proiectul de executie. Pentru elemente inglobate cum ar fi luminatoare, trape de desfumare, strapungeri, etc., se vor folosi subansambluri din sistemul producatorului pentru a obtine un ansamblu omogen in totalitatea lui. Improvizatiile sunt excluse. Montajul, executia imbinarilor decupajelor se vor face conform cerintelor producatorului. EXECUTIE, GENERALITATI Operatiile de executie a invelitorii se vor realiza in ordinea data de proiectul de executie, reglementarile in vigoare si cerintele producatorilor materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. 10.1 INVELITOARE– SARPANTA TEHNOLOGIA DE EXECUTIE Conform indicatiilor producatorului materialelor ce alcatuiesc invelitoarea. Ordinea operatiilor: Montarea cosoroabelor Montarea talpilor Montarea popilor Montarea penelor de coama si de camp Page 83 of 102

CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN, JUD. TULCEA

BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud. TULCEA

Montarea capriorilor Montarea asterealei Montarea foliei (hidroizolatie) Montarea invelitorii din tingla metalica REGLAJ SI CURATARE Se vor repara sau inlocui suprafetele neuniforme sau deteriorate in orice mod sau care nu sunt identice cu suprafetele adiacente. Reparatiile se vor executa conform specificatiilor si intr-un mod care sa nu lase urme de inlocuire. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica in mod special : - indeplinirea conditilor de calitate a suprafetelor suport, in cazuri de importanta deosebita consemnandu-se acestea in procese verbale de lucrari ascunse . - calitatea principalelor materiale si a straturilor invelitorii. - corespondenta dintre prevederile din proiect si dispozitiile ulterioare - aspectul si uniformitatea suprafetelor invelitorii. Dirigintele poate decide, functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuie executate, si daca acestea se vor face local, pe suprafete mari, sau lucrarea trebuie refacuta complet conform specificatiilor. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie, precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei, cat si dupa terminarea lor, privind cele spuse mai sus. SFARSITUL CAPITOLULUI 10

Page 84 of 102

Goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social-culturale.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. a sensului de rotatie pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. sectiuni. C186-79. inclusiv documentatia de licitatie. STAS 1548-86 Cremoane pentru usi si ferestre. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usa. accesorii pentru tamplarii conform indicatiilor din proiectul de executie. STAS 2676-67 Zavoare pentru usi cu doua sau mai multe canaturi STAS 1547-86 Balamale ingropate pentru ferestre si usi. silduri si rozete obisnuite pentru ferestre si usi. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. DEFINITII Terminologie pentru tamplarii si accesorii conform: Calitatea in constructii Usi din lemn pentru constructii civile.Conditii tehnice generale de calitate. SMARDAN Jud. STAS 2419-88 Manere. C 199-79. Tamplarie pentru constructii civile si industriale. Denumirea conventionala a fetei usilor si ferestrelor. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru tamplarii exterioare si interioare. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Page 85 of 102 Legea 10/1995 STAS466-79 STAS799-73 STAS 9322-73 STAS 4670-74 . Pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. STAS 1637-73 Usi si ferestre.C 47-86. TULCEA CAPITOLUL 11 TAMPLARII GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. JUD. Modularea constructiilor. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. Ferestre si usi din lemn. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. Normative: C 185-78. STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru ferestre. au aplicabilitate in acest capitol. Terminologie. Tocurile metalice la usile interioare vor fi conform NI de productie.

tamplaria va fi asezata pe suporti. In mijlocul de transport. sectiuni. etc. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Materialele se vor livra in ambalajele de origine. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora. finisata pregatita pentru montaj.Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. livrate in ambalajul original. ferite de ploaie si raze solare. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. olivere si zavoare). Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de tamplarie specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. Piesele de feronierie se vor livra in seturi. foarfeci. Depozitarea se va face in incaperi uscate. -Se vor include desene de fabricatie aratand alcatuirea tamplariei (planuri. ferite de vant si degradari prin lovire si in conditiile cerute de producator. care sa certifice ca acestea corespund cu cerintele specificate si agremente tehnice pe plan local. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montajul tamplariei cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii si murdaririi in perioada de executie ramasa. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. sipci care sa le fereasca de contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. predandu-se separat numai manerele. ASIGURAREA CALITATII Materialele si accesoriile necesare fiecarui tip de tamplarie se vor procura de la un singur producator. Dupa incarcare se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si peretii vehiculelor. JUD. foile se livreaza impreuna cu tocurile respective. materiale de etansare. conform documentelor contractuale si capitolului 1. LIVRARE. Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. semnate de producatorul materialelor. elevatii. elemente de fixare. sildurile si cheile. Page 86 of 102 . -Certificari ale materialelor. Antreprenorul va prezenta proiectantului spre aprobare cate o mostra pentru fiecare tip de tamplarie cu toate accesoriile. La usi si ferestre. ancoraje si contravantuiri. SMARDAN Jud. feronerie. TULCEA Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile tamplarie cantitatile complete de la un singur producator. cremoane. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Tamplaria se va livra incheiata. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montajul tamplariei conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului. etc). Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale.1: -Date tehnice pentru fiecare tip de tamplarie specificat.

Montajul tamplariei si accesoriilor acesteia se va executa conform recomandarilor producatorului tamplariei si in acord cu reglementarile in vigoare si proiectul de executie. Se va prevedea sort de butil la partea inferioara a tamplariei exterioare impotriva infiltratiilor. Profilele sunt prevazute cu un sistem de garnituri elastice ce permit preluarea eforturilor bidimensionale. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale. Se va face: .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Sistem propriu de drenare. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. Posibilitati multiple de deschidere pe orizontala si/sau pe verticala.1 TAMPLARII DE EXTERIOR MATERIALE Tamplarie din PVC si geam termopan.trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei. conform tablourilor de tamplarie. culisare conform tablourilor de tamplarie. variatiilor de temperature si dilatare si altor incarcari date de conditiile normale de exploatare ale cladirii. Tamplaria din PVC / aluminiu sa ofere timpi minimi de rezistenta la foc conform normelor si normativelor in vigoare. executantului si producatorului. Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice. Tamplaria din PVC / aluminiu va fi verificata la seism sa fie apta si in zone de grad IX. miscarea seismica a structurii de rezistenta a constructiei. CURATARE SI PROTEJARE Page 87 of 102 . CERINTE DE CALITATE Grosimea profilului este cea rezultata din calcul pe baza desenelor de executie astfel incat sa reziste la incarcarile date de vint. JUD. Se va avea in vedere imbinarea corecta si estetica cu partile de constructie adiacente. TULCEA GARANTII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. inainte de a face proiectul de executie a tamplariei. SMARDAN Jud. 11. Montarea se face in goluri finisate. TULCEA Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. prin dirijarea controlata a condensului si a apei catre exteriorul constructiei. REGLAJ. EXECUTIE EXAMINARE Ofertantul va executa releveul golurilor.verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a tamplariei TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Se va face . prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata de 5 ani. Atat profilele cat si toate sistemele de garnituri sunt garantate pe toata durata de viata a constructiei.

conform necesitatilor. dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretinerea tamplariei.pentru elemente peste 1. In ambele cazuri.pentru toc: dinmensiune totala + 3mm. SMARDAN Jud. inclusiv balamalele vor fi produse si livrate de catre firme specializate. garnituri de etansare si alte componente importante. . . . materiale de finisaj.pentru elemente pana la 1. MANUAL DE INTRETINERE Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei care sa contina: descrierea materialelor.Tocurile usilor vor fi din lemn cu prindere conform recomandarilor producatorului. CERINTE DE CALITATE Tocurile de usi pot fi livrate montate. Foi de usi celulare dublu placate cu melamina alba sau furnir natur finisate cu lac incolor conform tabloului de tamplarie. JUD. Abateri fata de dimensiunile specificate in planse: . Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei tipul de esenta lemnoasa. Abateri de la planeitate (deviatia unui colt fata de planul format cu celelalte 3): . TULCEA Se vor regla. avand asigurata interschimbabilitatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea in constructii.5 mm. constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate separat de foile de usa. ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului. Ramele foilor de usi se vor realiza din lemn bine uscat sau chiar uscat la cald. Tipul de furnir si culoarea se vor alege de comun accord cu proiectantul. tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriile necesare pentru actionare. 1. Umiditatea lemnului se va incadra la intervalul 12-15% usi. Etansarea intre toc si zidarie se va face cu spuma poliuretanica.4 mm.5 cm.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.golul la interiorul tocului : +2mm. 11.max. Feroneria.pana la si inclusiv 200 mm grosime + 0. alte elemente + 1mm. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.pana la si inclusiv 50 mm grosime + 0. Se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii de polietilena astfel incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze. Abateri admisibile Abateri de la grosimea specificata la plansa : .2 TAMPLARII DE INTERIOR TAMPLARII DIN LEMN MATERIALE Usile de lemn executate conf. STAS 466-78 astfel : Tocuri din lemn vopsite alb pentru usile melaminate de culoare alba. Alte lucrari Ferestrele vor fi prevazute cu glafuri exterioare din piatra naturala de acelasi tip cu cea folosita pentru exterior si glafuri interioare din lemn de aceeasi esenta si culoare cu cea a parchetului.5 m lungime . EXECUTIE Page 88 of 102 . Se va pastra pe cat posibil folia de protectie originara.5 m lungime :-1% din lungime. Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale. manevrare si blocare.

Se va proteja tamplaria pe parcursul executarii altor lucrari de finisaj pana la receptia finala cu folii pvc astfel incat sa nu se murdareasca sau sa se deterioreze.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Vor fi descrise toate materialele ce intra in componenta tamplariei si accesoriile necesare functionarii in conditii normale de exploatare. inainte de a face proiectul de executie a tamplariei. SMARDAN Jud. JUD. TULCEA Ofertantul va executa releveul golurilor. .verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta opratiunile de montaj a tamplariei. Defecte majore se considera urmatoarele : .trasarea si verificarea axelor de montaj a tamplariei. Se va indeparta excesul de spuma poliuretanica si alte materiale reziduale. . CURATARE SI PROTEJARE Se vor regla. placaje si lacuirea / vopsirea tocului. ajusta si verifica toate partile mobile ale tamplariei conform instructiunilor scrise ale producatorului. TULCEA EXAMINARE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. se monteaza foile de usa.defecte de montaj al feroneriei. cu tocul. Etansarea rostului intre toc si perete se va face cu spume poliuretanice. . . Inaintea efectuarii lucrarilor de vopsitorii se face o revizuire a tocurilor de lemn.usile se inchid si se deschid cu greutate. Tocul nu este fixat pe elementele de structura. Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior :pardoseli.Foaia de usa nu corespunde cu dimensiuni. . Page 89 of 102 . REGLAJ. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE Conform specificatiilor tehnice ale producatorului. spacluirea peretilor ce se tencuiesc). MANUAL DE INTRETINERE Producatorul tamplariei va preda beneficiarului 2 copii complete ale manualului de intretinere a tamplariei care sa contina: descrierea materialelor. rostul intre toc si foaia de usa nefiind conform cu detaliile din tabloul de tamplarie. Montarea tocurilor usilor se va executa dupa turnarea sapei pardoselilor. functie de elementele de prindere existente sau pentru pozitionarea acestora. tencuieli. Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni : . VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Urmatoarele defecte se considera minore si se pot remedia prin operatiuni de mica amploare. Toate tocurile pentru usile interioare se vor fixa conform recomandarilor producatorului Pozitionarea corecta a tocului se verifica cu nivelmetrul si cu firul cu plumb.Foaia de usa are tendinta de a se deschide sau inchide din cauza abaterii tocului de la verticala sau fixarii defectuoase a balamalelor.etansari si chituiri neregulate. dispozitivelor si procedurilor ce trebuie urmarite pentru curatarea si intretinerea tamplariei. la cererea proiectantului pe cheltuielile constructorului. placajul de faianta. facandu-se slefuiri si ajustari de la caz la caz. Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed (tencuieli interioare.

cote de montaj. olivere si zavoare). functiunea. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale. indicandu-se avantajele. TULCEA 11. marcate clar la exterior pentru a identifica continutul si amplasarea specifica in lucrare. Se vor furniza producatorilor de usi sabloanele necesare pentru ca acestia sa poata pregati din fabrica montarea feroneriei. necesare montarii si functionarii corecte. CONDITIILE PROIECTULUI Se va coordona feroneria cu celelalte lucrari. denumirea si producatorul pentru fiecare articol. La cerere. extrase din catalogul de produse. JUD. etc) de la un singur producator. impreuna cu suruburile si celelalte accesorii. SMARDAN Jud. cunostinte speciale sau depunerea unui efort. explicarea tuturor abrevierilor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se vor depozita conform cerintelor producatorului. securitatea deschiderii si alte cerinte similare. amplasarea. cremoane. Se vor transmite spre aprobare cat mai devreme 3 (trei) exemplare ale tabloului de feronerie. se vor prezenta impreuna datele tehnice ale produsului propus si cele ale produsului specificat. datele tehnice si instructiunile de montaj ale producatorului dispozitivelor electronice.3 FERONERIE GENERALITATI BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. INLOCUIRI SI PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Cererile de inlocuire trebuie facute in scris cu 10 zile inainte pentru a putea fi analizate de proiectant. fara a se tine seama de eventuale omisiuni sau conflicte in documentele contractuale. GARANTII Page 90 of 102 . cu trimiteri reciproce la indicatiile de pe desene. Se vor furniza articole de feronerie concepute adecvat utilizarii pe tamplarie de grosimile. LIVRARE. Piesele de feronerie se vor livra in seturi. marimea. chiar daca sunt mai multi producatori care ofera produse corespunzatoare specificatiilor. se va verifica daca toate componentele lucreaza corect si se va consemna in actele de garantie ca a fost efectuata aceasta verificare. atat de pe planurile generale cat si din tabloul de tamplarie. suruburile si alte informatii pertinente. simbolurilor si codurilor cuprinse in tabloul de feronerie. dispozitive de autoinchidere. La terminarea montarii feroneriei electronice de securitate. Daca se propune o inlocuire.Se vor monta ulterior drugarele si sildurile la usile interioare. ASIGURAREA CALITATII Se va procura fiecare tip de feronerie (broaste si incuietori. Se va coordona montajul sistemelor de securitate daca acestea sunt prevazute cu proiectantul acestora si se vor furniza date tehnice si de montaj subantreprenorilor implicati. Se vor include urmatoarele informatii: tipul. cantitatea si finisajul pentru fiecare articol. Usile de evacuare trebuie sa se poata deschide din interior in orice moment fara a fi necesara o cheie. se vor verifica desenele de fabricatie ale tamplariei pentru a se lua masurile necesare montarii corecte. DEPOZITARE SI MONTAJ Fiecare piesa de feronerie va fi ambalata separat. foarfeci. pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie. TULCEA Acest capitol cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplarie interioara si exterioara. profilul. balamale. Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in ambalajul original pentru a nu se deteriora.

TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. etc minimum 25 mm. cate 3 la usile simple. Zavoarele foilor fixe ale usilor duble. va monta cilindrii permanenti si va returna cilindrii de santier producatorului. aspectul si finisajul cu celel care apar in catalogul producatorului si vor avea o constructie robusta. Toate celelalte articole: doi ani. scarii. Marcajul sau codul nu va include informatii despre forma cheii. Anumite usi din cladire vor fi prevazute cu dispozitive de autoinchidere conform cerintei beneficiarului lucrarii si cu avizul proiectantului. Cheile de santier nu vor face parte din sistemul de chei permanent al beneficiarului si nu vor avea acelasi profil (sectiune) cu acesta. Dispozitivele de autoinchidere aparente vor fi de tip roata si pinion cu capac neferos amovibil.Se va avea grija deosebita la transportul elementelor de tamplarie. Balamalele usilor exterioare cu deschidere exterioara vor avea axe ne-amovibile. incaperilor. CERINTE PENTRU CHEI: Se vor prevedea chei de santier pentru perioada de executie.8 kgf. sau reprezentantul sau. Tipul de cilindru va fi aprobat de beneficiar.3 chei pt fiecare cilindru) va fi inmanat beneficiarului la receptia finala. pentru a nu deteriora manipularea feroneriei. Se vor amplasa spre interiorul cladirii. Dispozitivele de autoinchidere vor fi reglabile. SMARDAN Jud. avand feroneria montata. Fiecare cindru final va fi prevazut cu 3 chei. pentru cele interioare cu cerinte de rezistenta la foc 5. Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli. Cheile si cilindrii vor fi marcati pentru identificare. Dispozitivele de autoinchidere pentru usile exterioare vor fi reglate sa se deschida la o presiune de maximum 3. Beneficiarul. prin invelirea lor in folie de polietilena. EXECUTIE AMPLASAREA FERONERIEI Page 91 of 102 . TULCEA Se vor obtine garantii ale producatorului pentru: Dispozitive de autoinchidere: zece ani. Balamalele vor fi ingropate. CONDITIILE PROIECTULUI Zavoarele incuietorilor vor patrunde in toc minimum 15 mm. Se vor prevedea pufere pe toate tocurile interioare. Nu se prevad in cazurile in care se prevad etansari. Cheile permanente (pregatite pe baza tabloului de chei aprobat de beneficiar.2 kgf. JUD.25 m inaltime si cate o balama in plus pentru fiecare 75 cm sau fractiune de 75 cm in plus. cate 2 la usile duble. Articolele de feronerie vor fi identice din punct de vedere al calitatii constructiei. In mod exceptional se admit suruburi vizibile cu cap decorativ. MATERIALE SI PRODUSE Articolele de feronerie vor fi alese cu avizul arhitectului. etc vor patrunde in pardoseala. Etansarile vor fi coordonate cu culoarea tocului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.4 kgf. pentru cele interioare fara cerinte de rezistenta la foc 2. stilul. Diagrama de chei: se vor transmite spre aprobare trei exemplare dintr-o diagrama de chei care sa arate clar cum au fost indeplinite instructiunile finale ale beneficiarului. Reperele din aluminiu vor fi finisate identic cu materialul adiacent predominant. Toate suruburile vor fi ascunse. Se vor prevedea cate 3 balamale pe foaie la usile pana la 2.

TULCEA Balamale: BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Zavor: 110 cm de la ax la pardoseala finita.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. trebuie sa functioneze ireprosabil. Incuietoare: 95 cm de la ax la pardoseala finita. JUD. Piesele de feronerie si accesoriile. fara urme de vopsea. TULCEA Balamaua inferioara: 25 cm de la partea inferioara a usii la partea inferioara a balamalei. Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va remonta in conditiile specificate. Nu se vor monta piese de feronerie aplicate inainte de terminarea finisarii suportului. Se vor unge balamalele cu vaselina pentru a se evita uzarea in timp. Elementele de inchidere. Balamaua centrala: centrata intre balamaua inferioara si balamaua superioara. Balama suplimentara: 15 cm de la partea inferioara a balamalei superioare la partea superioara a balamalei suplimentare. MONTAJ Fiecare piesa de feronerie sau sistem tip “Dorma” va fi montata conform instructiunilor si recomandarilor producatorului. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Feroneria trebuie sa fie curata. zgarieturi sau deformari. REGLAJ Fiecare piesa de feronerie va fi reglata si verificata pentru a se asigura functionarea corecta.5 cm de la partea superioara a usii la partea superioara a balamalei. orizontal si aliniat. Balamaua superioara: 12. care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect. fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei. Se vor inlocui piesele care nu pot fi reglate. Piesele se vor monta perfect vertical. SFARSITUL CAPITOLULUI 11 Page 92 of 102 .

care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate.0 W/MPK pentru ferestrele exterioare. SMARDAN Jud. TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. trase C 47 . -Certificari ale materialelor. conform documentelor contractuale si capitolului 1. Geam termopan float clar sau partial sablat low E. Agrementul tehnic pentru geamul folosit C 56 – 85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente pentru definitii relative la tipuri de lucrari de izolatii si materialele necesare care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. ASIGURAREA CALITATII Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. JUD. Geam simplu sau cristal pentru inlocuirea geamurilor glaswandurilor interioare.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie. au aplicabilitate in acest capitol.1: . CAPITOLUL CUPRINDE Specificatii tehnice necesare pentru geamuri la tamplarii exterioare si interioare. CERINTE DE PERFORMANTA Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. DEFINITII Terminologie conform standardelor in vigoare STAS 11552 . In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie.88 Folosirea si montarea geamurilor in constructii. conform indicatiilor din proiectul de executie. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. inclusiv documentatia de licitatie.89 Geamuri termoizolante. K = 1. semnate de producatorul geamurilor. Page 93 of 102 . TULCEA CAPITOLUL 12 GEAMURI GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

LIVRARE. DEPOZITARE SI MANIPULARE Se vor asigura pentru toate tipurile de geamuri cantitatile complete de la un singur producator. Materialele se vor livra in ambalajele originale. Caracteristici fizico-mecanice Geamul pentru ferestre si materialele de fixare a acestuia vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne aparitia unor deteriorari dupa montare in conditii de folosire normala cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata si detergent menajer slab. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. Dimensiunile de livrare vor fi in functie de grosime conform tabloului de tamplarie si recomandarilor producatorului . si folosite numai carpe moi sau piele de sters si curatat. prin care se angajeaza sa repare si / sau refaca portiunile deteriorate ca material sau executie in perioada de garantie specificata in contract. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de geam specificat astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. . in rastele adecvate. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafata.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Se va urmari ca rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura si mentine conditiile de mediu necesare pentru montaj conform normelor si normativelor in vigoare si recomandarilor producatorului geamurilor.bagheta se va strange astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba joc. Aceasta garantie este suplimentara fata de alte drepturi si garantii pe care beneficiarul le are prin prevederile documentelor contractuale.02 mm sau goluri de aer.geamul se monteaza cu baghete si garnitura de etansare. Livrare Page 94 of 102 . SMARDAN Jud. Depozitare Depozitarea se face in spatii inchise. executantului si producatorului. TULCEA Toate geamurile se vor procura de la acelasi producator. in pozitie rezemat. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. Daca acest lucru nu este posibil atunci fiecare tip de geam se va procura de la un singur producator se vor procura de la un singur producator. GARANTII Se vor transmite garantii scrise ale antreprenorului. JUD. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. Montajul geamului in tamplarie De preferinta acestea vor veni direct asamblate cu tamplaria : . Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0.

Din cele 3 mostre. Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv. care nu se incadreaza la limitele acceptate de prezentele specificatii. garnitura.1. MONTAJ EXAMINARE Se vor examina zonele si conditiile in care urmeaza a fi puse in opera zidariile.4.10 – montanti din sticla triplex pentru fatada din sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri . . care raman aparente. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. La aprecierea exactitatii tuturor lucrarilor se aplica tolerante medii prevazute de normele si normativele in vigoare. JUD. GENERALITATI Page 95 of 102 . din aluminiu.montarea tamplariei din lemn.stratul suport al pardoselilor. Nu se vor incepe lucrarile inaintea intrunirii conditiilor satisfacatoare. Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata pentru fiecare tip de geam si material de fixare a lor la fiecare livrare de max. 300 mp de tamplarie finita. Mostrele se vor prezenta odata cu mostrele de tamplarie. conceptie si amploare si care are referinte de realizari in exploatare.0 W/MPK de dupa cum urmeaza : .geam tras simplu pentru spatiile de depozitare sau din subsol (dupa caz) conform tabloului de tamplarie. Testare : constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise pe prezentele specificatii. K = 1. SMARDAN Jud. Prevederile prezentului capitol se vor corela cu prevederile capitolului Tamplarie. MATERIALE AUXILIARE SI ACCESORII Se vor procura de la producatorul geamurilor si vor fi insotite de certificate de calitate conform normelor in vigoare.4-16-6 pentru ferestrele celor doua cladiri. conform STAS 853-73. una va prezenta defectele admisibile.Geam tras simplu sau geam de cristal pentru panouri de geam glasvand. Montatorul va fi o firma cu experienta in montajul de geamuri si tamplarii similare cu acest proiect ca material.tencuieli interioare si exterioare. fara zgarieturi sau goluri in masa. Antreprenorul va analiza fiecare bucata de geam inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii sau fete cu defecte vizibile.1. . MATERIALE La acest proiect se va folosi geam termopan float clar low E. etc.sticla securizata duplex pentru peretii de sticla ai pasarelei de legatura intre cele doua cladiri 10. Antreprenorul va prezenta 3 probe de 300 x 300 mm din fiecare tip de geam.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Antreprenorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare la prinderea geamului: chit. Se vor utiliza numai geamuri de buna calitate. Inainte de executarea lucrarilor de montare a geamurilor termopan vor fi executate urmatoarele lucrari de constructii: . . .1. TULCEA Se vor obtine geamurile dintr-o singura sursa si de la un singur producator care are experienta intruna sau mai multe lucrari similare si are capacitatea de a asigura cantitatea necesara efectuarii lucrarii dintrun singur lot de fabricatie.10..

Panourile mobile vor avea sisteme pivotante sau glisante conform tabloului de tamplarie. fise de transport) prin examinarea vizuala si masuratori. Se vor indeparta si inlocui orice geamuri ciobite. zgariate. Baghetele se vor strange in suruburi. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate. astfel incat sa preseze suficient pe garnitura de etansare si ca geamul sa nu prezinte joc in locas. SFARSITUL CAPITOLULUI 12 Page 96 of 102 . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. pana la receptionarea definitiva a lucrarilor de constructii. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. sparte. plana si fara pete sau defecte. precum si prezentele specificatii. De asemeni se vor respecta toate instructiunile de executie si recomandarile producatorului in ceea ce priveste intretinerea geamurilor termopan. Costurile rezultate in urma remedierilor vor fi suportate de catre executant. JUD.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Sticla structurala a pasarelei de legatura dintre cele doua cladiri se va monta conform detaliilor de excutie si indicatiilor producatorului. VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Geamurile trebuie sa aiba dimensiunile din proiect si din tablourile de tamplarie. Atat panourile mobile cat si cele fixe vor fi partial sablate cu folie. fara zgarieturi. TULCEA Geamurile se vor monta in ramele tamplariei cu ajutorul baghetelor. Lucrari speciale Se vor realiza si unele compartimentari din sticla fara tamplarie conform proiectului de executie din geam securizat duplex montat cu prindere mecanica 10 mm. CURATARE SI PROTEJARE Geamul se va proteja dupa montare cu folie. pentru mentinerea lui in stare curata pana la terminarea lucrarilor. crapate sau care au fost deteriorate in decursul operatiunilor de montare sau pe parcursul executarii altor lucrari de constructii. Dupa montare. In cazul lucrarilor gasite necorespunzatoare acestea vor fi remediate. a garniturilor si a unui chit elastic. suprafata geamurilor trebuie sa fie curata. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea montajului geamurilor se va respecta documentatia tehnica de executie. CONTROLUL CALITATII Toate geamurile se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiile tehnice. Manerele si accesoriile vor fi din inox satinat. fara abateri de grosime si culoare. ciobituri sau alte defecte. cat si dupa terminarea lor. SMARDAN Jud. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. privind cele spuse mai sus.

-Certificari ale materialelor. . protejat cu decapant. STAS 500/2-80 .otel beton laminat la cald 3. conform documentelor contractuale si capitolului 1.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. DEFINITII Terminologie pentru lucrari de confectii metalice conform: 1. STAS 7657-80 . In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. care sa certifice ca materialele lor corespund cu cerintele specificate. STAS 7941-80 . TULCEA Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. grunduite si vopsite cu vopsea email RAL 7016. STAS 438-1-89 .tevi pentru constructii 4. TULCEA CAPITOLUL 13 CONFECTII METALICE GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. au aplicabilitate in acest capitol.oteluri de uz general pentru constructii 2.tevi dreptunghiulare pentru definitii relative la confectii metalice care nu sunt definite in acest capitol sau in standarde. semnate de producatorul materialelor ce intra in componenta confectiilor metalice. Toate confectiile metalice cu exceptia sistemului de jghiaburi si burlane vor fi dublu decapate. CAPITOLUL CUPRINDE Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea si montajul confectiilor metalice. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Se vor utiliza materiale si detalii identice cu cele ale ansamblurilor incercate si agrementate de catre un laborator de incercari atestat.GRATARE SI RIGOLE METALICE de stergerea picioarelor din otel zincat (tip Condem). Confectiile metalice noi se vor executa din platbanda de otel.GARD METALIC DE IMPREJMUIRE. In cazul in care din reglementarile urmatoare rezulta prestatii care nu au fost separate prevazute in descrierea lucrarilor sau nu sunt mentionate in normativele si standardele respective ele vor fi clasificate drept prestatii suplimentare si vor intra in calculul pretului ofertei. inclusiv documentatia de licitatie. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.Date tehnice pentru fiecare tip de materiale specificat. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. JUD. SMARDAN Jud. din profil metalic rectangular 50x50x5mm si panouri de plasa de sarma conform detalii de executie. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul va inainta beneficiarului spre aprobare urmatoarele. RAL 7016 gri antracit. . antreprenorul va anunta proiectantul in scris. vopsit RAL 7016. grund anticoroziv si vopsite cu email conform probelor de culori .1: . Page 97 of 102 . Lista confectiilor metalice : .SISTEM DE JGHIABURI SI BURLANE din tabla de aluminiu.

5 mm. in concordanta cu mostrele aprobate si cu desenele de executie. LIVRARE. Piese de confectii metalice vor fi insotite de certificate ale producatorului prin care se atesta calitatea materialelor folosite.lungime. dar nu sub nivelul solutiilor initiale (din punct de vedere calitativ si cantitativ). dibluri. CONDITIILE PROIECTULUI Se vor asigura pentru toate tipurile confectii metalice in cantitatile complete de la un singur producator. Page 98 of 102 . cuprinzand materialele. otel lat laminat la cald. Depozitarea se face protejandu-se confectiile metalice cu prelate sau folii de polietilena. gabaritelor sau finisajelor fata de cele aprobate initial. Confectiile metalice se vor depozita in spatii acoperite. Se va procura o cantitate suficienta pentru fiecare tip de confectii metalice specificate astfel incat sa se permita executarea lucrarilor fara aprovizionari suplimentare ulterioare. 0. Materialele necesare executiei confectiilor metalice se vor procura de la un singur producator. pe stative la 10-15 cm de pardoseala. Accesorii : suruburi. Se vor pune la dispozitie mostre pentru diferitele materiale si accesorii pentru a fi aprobate. Confectiile metalice se vor executa in ateliere specializate conform desenelor de executie si cu mostrele aprobate. TULCEA Se vor furniza materiale si executie identice cu cele ale ansamblurilor incercate de catre un laborator de incercari atestat si acceptat de autoritatile avand jurisdictie in domeniu. piulite. DEPOZITARE SI MANIPULARE Materialele se vor livra in ambalajele originale. MATERIALE Otel conform standardelor romanesti. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. TULCEA ASIGURAREA CALITATII BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. piese de ancorare (placute metalice) sau piese metalice inglobate in beton etc. conexpand. REZISTENTA LA FOC Subansamblurile din care fac parte elementele cuprinse in acest capitol trebuie sa fie certificate de laboratoare de incercari acceptate de autoritatile cu jurisdictie in domeniu. In principal imbinarile se vor face prin sudura. fier forjat. cu aprobarea proiectantului modificari ale solutiilor. saibe. ferite de intemperii si de actiunea agentilor corozivi si nocivi. (betoane sau sudura). Profilele laminate la cald (50 x 100 mm) vor avea grosimi de cel putin 3 mm. . profile laminate la cald. Confectiile metalice sub 100 kg greutate se manipuleaza manual. Numai dupa dupa obtinerea aprobarii din partea proiectantului se vor lansa comenzile pentru executia si livrarea confectiilor metalice. protejare anticoroziva si finisaje ce urmeaza sa fie adoptate ca sistem pentru toate confectiile metalice la acest contract. Abateri maxime admisibile la executia confectiilor metalice : . Antreprenorul va prezenta proiectantului una sau doua mostre pentru piesele de confectii metalice mai complexe tipice.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. asamblare.grosime 1 mm. In cazuri speciale se acorda. Materialele se vor livra in ambalajele originale. sistemele de forare. JUD. iar cele mai grele cu dispozitive speciale. asupra modului in care indeplinesc cerintele de rezistenta la foc prevazute atat de reglementarile in vigoare cat si de caietele de sarcini ale proiectului. latime + 2 mm. containere sau pachete purtand marca si identificarea producatorului sau furnizorului. care se vor executa in conformitate cu mostrele aprobate.

MONTAJ OPERATIUNI PREGATITOARE Inainte de inceperea montajului se vor executa urmatoarele lucrari: 1.). FINISAJE . rectificari la peretii din beton ). 1% din lungime la dimensiuni peste 1.planeitate : deviatia unui colt fata de planul format de celelalte trei va fi max. JUD.Se face o dubla decapare si se grunduiesc. slefuiri. Verificarile dimensiunilor si calitatii materialelor se vor face conform specificatiilor si standardelor pentru fiecare material si produs in parte. MONTAJUL Operatiile de montaj : . etc. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. SMARDAN Jud.5 m si max. 1. placaje. Se efectueaza trasarea si verificarea axelor de montaj ale constructiilor metalice. Se verifica calitatea executiei lucrarilor executate anterior in legatura directa si care pot influenta operatiunile de montaj a confectiilor metalice.Se curata suprafetele de eventualele urme de mortar sau alte impuritati. Lucrarile de finisaj cu proces tehnologic umed (tencuieli.Fixarea provizorie in cateva puncte de sudura (acolo unde fixarea se face prin sudura). SFARSITUL CAPITOLULUI 13 Page 99 of 102 . cat si dupa terminarea lor. etc. 2. .). . Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. Lucrari de hidroizolatii inclusiv probele de etanseitate ale acestora. ca dimensiuni pana la 1. REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor de montaj confectii metalice se va respecta documentatia tehnica de executie.5 m. functie de elementele de fixare existente pentru pozitionarea acestora.5 mm. Materialele folosite pentru care documentatia prevede o anumita calitate si care prezinta indoieli in aceasta privinta trebuie supuse incercarilor de laborator. 3. precum si prezentele specificatii. TULCEA . in conformitate cu detaliile de executie.Se executa vopsitoria in 2 straturi cu email. gheremele. . . functie de solutie). VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se verifica calitatea fixarii pe stratul suport.Pozitionarea corecta se va verifica cu ajutorul nivelmetrului si firului de plumb. Pozitionarea si fixarea elementelor inglobate pentru confectii metalice (praznuri. Daca nu se respecta prezentele specificatii sau desenele de executie si mostrele aprobate. privind cele spuse mai sus. proiectantul va putea decide inlocuirea lucrarilor cu altele care sa respecte aceste cerinte. calitatea executiei (suduri.Fixarea definitiva prin sudura sau prin buloane (de la caz la caz .CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN.

. pentru a se verifica alegerea facuta pe mostre si a demonstra efectele estetice. PROPUNERI TRANSMISE SPRE APROBARE Antreprenorul general va inainta spre aprobare beneficiarului urmatoarele. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. antreprenorul va anunta proiectantul in scris. TULCEA CAPITOLUL 14 LUCRARI DE CONSTRUCTIE TEREN DE JOC GENERALITATI DOCUMENTE CORELATE Desenele si prevederile generale ale contractului de executie. ASIGURAREA CALITATII Producatorul va fi o firma experimentata in furnizarea de produse similare celor indicate in acest proiect. Inainte de alegerea tipului de gazon se va realiza cate un patrat plantat ca mostra pentru fiecare tip de placa gazon specificat. Prevederile acestui capitol nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de orice prevederi ale contractului de executie si documentelor de licitatie. In cazul unei contradictii intre prezentul caiet de sarcini si proiectul de executie. Montatorul va fi o firma experimentata.Date privind intretinerea. Proiectantul va interpreta sau decide asemenea probleme in concordanta cu prevederile aplicabile ale contractului de executie si documentelor de licitatie.Date tehnice privind tipurile de gazon propuse spre realizare. identice cu cele ce urmeaza a fi puse in opera. cu referinte de realizari in exploatare si capabila sa asigure intreaga cantitate necesara din acelasi lot de productie si calitate. incluse in instructiunile de intretinere specificate in capitolul 1. Prevederile prezentului caiet de sarcini nu inlocuiesc si nu au prioritate fata de prevederile proiectului de executie. Page 100 of 102 . Mostrele scara 1:1 se vor realiza pe santier in locurile si marimile indicate de proiectantul general. CAPITOLUL CUPRINDE Prezenta documentatie se refera la conditiile tehnice privind executarea lucrarilor de executie pentru realizarea unui teren de fotbal din gazon natural Se vor aplica standardele si normativele in vigoare. Se va livra material produs de un singur producator in ceea ce priveste stratul vegetal al gazonului.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. care utilizeaza numai personal calificat in lucrari de terasamente si amenajari exterioare.Mostre pentru alegerea initiala din tipurile de gazon propuse.Mostre pentru verificare. JUD. inclusiv documentatia de licitatie. antreprenorul va anunta beneficiarul in scris. 8 ore/saptamana. precum si calitatile combinatiei de plante in functie de conditiile geo-climatice specifice. CERINTE DE PERFORMANTA A ANSAMBLURILOR Stratul de uzura din va fi realizat dintr-un material sintetic special pt exterior (gazon sintetic multisport) si care este agrementat. In cazul unei contradictii evidente intre prevederile mentionate aici si contractul de executie sau documente de licitatie. SMARDAN Jud. Suprafata sportiva executata va avea un timp de utilizare de min. Proiectantul general va fi anuntat cu o saptamana inainte asupra datei si orei realizarii mostrelor. conform capitolului 1.1 si conditiilor contractuale: . au aplicabilitate in acest capitol. .5 "Inchiderea contractului”. .

Executarea stratului suport din pietris sau ballast . Dirigintele poate decide. sau lucrarea trebuie refacuta completconform specificatiilor. pe suprafete mari. nu s-a respectat tehnologia specificata. nu s-a respectat alcatuirea aprobata. TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. nu se respecta geometria prevazuta la proiect (grosimi. TULCEA Nu se va incepe lucrarea finala inaintea obtinerii aprobarii proiectantului general. in functie de tipul folosit.F. CONDITIILE PROIECTULUI Pardosela sportiva de exterior va fi montata in conditii climatice optime. si daca acestea se vor face local. trasaje. EXECUTIE EXAMINARE Se va examina starea stratului suport pe care se va monta / planta gazonul. CERINTE DE CALITATE PT PARDOSEALA SPORTIVA DE EXTERIOR Conform reglementarilor F. rezultand deteriorari ale lucrarilor.Executarea pantelor de scurgere de 1% conform desenelor proiect VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala : nu se respecta prevederile din prezentele specificatii. executate.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. Nu se va incepe lucrarea inainte de a se corecta aspectele nesatisfacatoare.R. COORDONARE SI PROGRAMARE Se va coordona montarea pardoselii sportive de exterior cu celelalte lucrari pentru a reduce posibilitatea deteriorarii in perioada de executie ramasa.).Compactarea si eventual nivelarea terenului . GARANTII In conformitate cu prevederile tehnice din domeniu. JUD. functie de natura si amploarea defectelor constatate ce remedieri trebuiesc facute. nu s-au executat lucrarile in conformitate cu panoul-mostra. Mostrele scara 1:1 realizate pe santier se vor pastra pe timpul executiei ca standard pentru aprecierea lucrarii finale. Page 101 of 102 . MATERIALE GENERALITATI Se vor respecta standardele si celelalte cerinte indicate pentru fiecare material. SMARDAN Jud.Turnarea betonului armat . etc. PREGATIRE Inainte de inceperea plantarii gazonului se vor face toate lucrarile pentru pregatirea consistentei si geometriei stratului suport: .

cat si dupa terminarea lor.CONSILIUL LOCAL PRIMARIA SMARDAN. SMARDAN Jud. precum si prezentele specificatii. Se vor efectua verificari ale lucrarilor atat in timpul executiei. privind cele spuse mai sus. SFARSITUL CAPITOLULUI 14 Page 102 of 102 . TULCEA BAZA SPORTIVA MULTIFUNCTIONALA Com. TULCEA REGULI SI METODE DE VERIFICARE La realizarea lucrarilor se va respecta documentatia tehnica de executie. JUD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful