You are on page 1of 1

BORANG KAJI SELIDIK KEPUASAN PELANGGAN UNIT POS & KENDERAAN, BAHAGIAN PENTADBIRAN Bahagian ini sedang berusaha

untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan memberi kepada semua pelanggan. dan Bagi mencapai dengan tujuan tersebut dipohon kerjasama pihak tuan/puan untuk maklumbalas cadangan/komen melengkapkan borang soal selidik ini. Sila kembalikan borang yang telah disempurnakan ke Bahagian ini melalui salah satu kaedah berikut:

C.

KUALITI PERKHIDMATAN

Sila berikan penilaian anda berdasarkan skala berikut dengan menandakan [ ] :5


Cemerlang

4
Sangat Baik

3
Baik

2
Memuaskan

1
Kurang Memuaskan

Bil A 1. 2. B 1. 2. 3.

KUALITI PERKHIDMATAN YANG DIBERIKAN KUALITI PERKHIDMATAN Proses permohonan tempahan kenderaan Makluman mengenai tempahan KUALITI PEMANDU Keterampilan diri ( berpakaian seragam dengan bersih & kemas ) Kemahiran pemanduan ( cara pemanduan / selok belok jalan) Berbudi bahasa / Berhemah Mudah dihubungi Menepati masa Mesra pelanggan Prestasi keseluruhan pemandu KENDERAAN Keselesaan Kebersihan dalaman dan luaran

i) ii)

Serahan borang di kaunter Unit Pos dan Kenderaan Hantar melalui faksimili ke nombor 03-26914576

A.

MAKLUMAT PENGGUNA : : : :

4. 5. 6. 7. C 1. 2.

Nama Pengguna Bahagian Destinasi Tarikh

Sila beri cadangan/komen anda untuk penambahbaikan perkhidmatan kami.

B.

MAKLUMAT PEMANDU : Terima kasih atas kerjasama anda

Nama Pemandu