You are on page 1of 8

Purchasing Managers Index Services

August 5, 2013

Services PMI climbs to 56.6 in July: the service economy is


strengthening
The purchasing managers index for services (Services PMI) increased from 44.9 in
June to 56.6 in July. This means that after a weakening trend in the service sector
throughout the second quarter, the composite index is now back in the growth zone.
This substantial jump of over eleven points should be interpreted with considerable
caution, however, since July is a vacation month.
All four component indices of the Services PMI rose in July. New orders made the
largest positive contribution, closely followed by the business activity index, which
also rose significantly. All component indices landed in the growth zone, though the
indices for supplier delivery times and employment stayed just above the 50 mark.
Service companies scaled up business plans for the next six months in July and the
index rose to 61.8, which is the highest level since June 2011. The index for planned
business activity has risen for three consecutive months, which indicates that
service companies are gradually becoming more optimistic about the economy
going forward.
The index for supplier and intermediate goods prices climbed somewhat from 47.1
in June to 50.0 in July, after three months below the 50 mark. An index level of 50
indicates that cost pressure remains restrained for service companies.
Inkpschefsindex - Tjnster
75

75

Services PMI

70

70

65

65

(Purchasing Managers
Index - Services)

60

60

Seasonally adjusted
2013 Jul. 56.6
Jun. 44.8
55
55
May 47.7
Apr. 48.6
50
50
Mar. 47.3
45
45
Feb. 54.6
Jan. 52.6
40
40
2012 Dec. 49.2
Ssongsrensat
35
35
Nov. 46.5
Orensat
Oct. 50.3
30
30
Sep. 47.2
05 06
07
08
09
10
11
12
13
Aug. 50.6
Jul. 54.6
Jun 47.3
Next publication of Purchasing Managers Index Services: Wednesday September 4, 2013
May 47.7
Apr 48.7

ke Gustafsson Swedbank Research, +46 (0)8-700 9145


Administration, +46 (0)8-5859 7740,
Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, professionals@silf.se
1 (8)

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Inkpschefsindex fr den svenska privata tjnstesektorn (PMI tjnster) steg till 56,6 i
juli frn 44,9 i juni och samtliga delindexbidrog till uppgngen samtidigt som alla
delindex hamnade i tillvxtzonen. Det r den hgsta indexnivn sedan maj 2011 och
indikerar en ljusning av tjnstekonjunkturen. Dock br information frn
sommarmnaderna tolkas med frsiktighet och ytterligare observationer behvs fr att
faststlla en robust konjunkturvndning.
Delindexet fr orderingngen steg i juli med drygt 15 indexenheter till 60,2 frn 44,7 i
juni. Efter en svag, och vikande, orderingng under andra kvartalet indikerar
orderingngen att tjnstefretagen ser en ljusning av efterfrgesituationen.

Orderingng
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

Orensat
Ssongrensat

30
05

06

07

30
08

09

10

11

12

13

Indexet fr orderstockarna steg till 56,9 i juli frn 45,7 i juni. Uppgngen sammanfaller,
och terspeglar, sannolikt den starkare orderingngen. Orderstockarna steg dock frn
lga niver efter att ha minskat de senaste fem mnaderna.

Orderstockar
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

25

25

Ssongrensat
Orensat

20
05

06

07

20
08

09

2 (8)

10

11

12

13

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Delindexet fr affrsvolymen/produktionen uppgick till 59,5 i juli jmfrt med 45,3 i


juni. Indexkningen uppgick till drygt 14 indexenheter och innebr att delindex steg till
den hgsta nivn sedan juni 2011.

Affrsvolymen
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30
Ssongrensat
Orensat

20
05

06

07

20
08

09

10

11

12

13

Index fr planerad affrsvolym steg till 61,8 i juli jmfrt med 53,2 i juni. Den starka
efterfrgan, stigande orderingng samt vxande orderstockar pverkade sannolikt
tjnstefretagens produktionsplaner i positiv riktning. Delindex fr produktionsplanerna
har nu stigit tre mnader i rad.

Planerad affrsvolym
80

80

75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

Ssongrensat
Orensat

30
05

06

07

30
08

09

3 (8)

10

11

12

13

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Delindex fr sysselsttningen kade juli mnad till 51,7 frn 42,0 mnaden innan.
Tjnstefretagens anstllningsplaner vnde drmed efter fyra mnader med vikande
sysselsttning. Uppgngen i affrsvolym och orderingng samt vxande orderstockar
r faktorer som sannolikt bidrog till ett hgre personalbehov.

Sysselsttning
75

75

70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

35

35

30

30

Orensat
Ssongrensat

25
05

06

07

25
08

09

10

11

12

13

Delindex fr leverantrernas leveranstider steg i juli till 51,5 frn 47,6 i juni och
svarade drmed fr den minsta uppgngen av tjnste-PMI:s fyra delindex. Den
terhllsamma uppgngen kan vara en indikation p att efterfrgetrycket inom
tjnstesektorn, trots stark orderingng och vxande orderstockar, nnu r relativt
dmpat.

Leverantrernas leveranstider
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Ssongrensat
Orensat

35
05

06

07

35
08

09

4 (8)

10

11

12

13

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Index fr leverantrernas insatsvarupriser steg, efter att ha sjunkit tre mnader i rad, till
50,0 i juli jmfrt med 47,1 i juni. Trots uppgngen r det fortfarande ett dmpat
pristryck som framtrder dr andelen fretag som frutspr stigande och fallande priser
r lika stor.

Leverantrernas insatsvarupriser
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Ssongrensat
Orensat

35
05

06

07

35
08

09

5 (8)

10

11

12

13

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Silf / Swedbanks Inkpschefsindex, ssongrensat


PMI -tjnster Ingr i PMI-tjnster
Total index

2008 maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2009 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2010 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2011 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2012 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul

vriga nyckeltal

Affrsvolym

61,1

Leverantrernas Nya Order Sysselsttning


leveranstider
68,7
50,4
58,4
67,0

56,5

Planerad
affrsvolym
56,8
64,1

53,7

57,2

50,1

49,4

60,3

46,8

64,4

64,4

51,6

55,4

45,1

46,9

61,5

42,4

66,6

58,7

50,4

52,5

49,3

45,3

58,1

48,9

57,4

60,9

52,9

57,6

48,2

48,3

60,1

39,1

58,2

57,3

42,9

44,9

46,3

35,9

49,2

45,2

57,9

49,1

44,8

45,1

50,5

38,1

50,3

36,9

53,6

43,9

38,2

38,0

39,7

36,9

39,3

37,6

45,0

40,1

34,4

32,1

42,1

34,0

30,0

26,3

48,4

33,5

36,9

35,6

38,6

34,3

41,6

34,5

46,7

40,0

40,5

43,7

41,1

42,3

32,6

39,5

47,9

36,2

40,2

41,6

38,6

40,2

40,1

39,3

42,7

46,8

41,1

44,4

42,4

44,6

29,6

39,0

41,2

44,3

43,1

44,7

40,5

47,9

35,0

45,2

35,9

52,0

41,0

42,9

37,9

44,8

35,1

40,2

40,5

54,0

45,6

50,8

40,7

50,3

36,0

47,2

45,7

55,9

49,5

54,0

46,3

56,6

34,8

54,6

49,4

59,7

55,5

62,8

47,8

63,2

40,8

63,6

44,9

62,2

52,2

57,9

48,7

57,9

38,8

58,1

44,7

68,8

47,6

52,8

46,6

49,8

38,2

49,1

52,2

61,1

54,3

58,3

50,5

57,7

46,9

54,2

48,4

61,4

59,6

62,3

53,8

65,9

51,3

60,6

45,7

74,4

61,3

64,8

58,0

63,7

55,8

60,7

55,6

71,3

62,5

66,8

60,5

64,7

55,3

61,4

60,4

74,4

59,8

60,5

59,4

61,5

56,3

59,6

63,0

69,3

61,0

62,6

62,5

62,7

54,2

62,3

62,6

69,6

61,4

64,4

60,8

63,5

54,4

60,6

63,4

70,4

63,9

65,8

61,8

67,5

57,3

63,6

62,2

70,6

61,8

60,8

65,0

65,0

54,6

60,5

63,7

74,4

64,2

65,9

62,3

68,0

57,4

62,3

60,2

77,4

65,0

66,3

59,6

68,7

62,5

65,0

65,8

79,1

65,9

70,0

64,4

65,8

62,6

61,3

63,4

76,7

64,6

69,5

61,0

64,5

62,4

62,7

66,9

77,5

60,7

60,9

62,4

59,6

60,9

58,2

68,3

68,7

60,7

64,2

60,1

58,9

60,1

56,1

64,3

69,1

61,2

63,4

59,8

61,6

59,0

58,5

65,3

67,9

57,1

56,3

58,1

56,4

58,4

51,2

60,5

67,4

54,6

59,7

55,0

49,4

56,6

49,0

58,1

62,7

52,5

52,9

55,3

49,9

53,7

50,8

54,4

61,2

53,3

53,1

55,3

53,0

52,4

48,9

55,0

59,4

51,6

53,0

51,9

48,7

54,6

47,6

54,2

57,5

48,9

48,8

51,3

45,2

53,1

46,0

52,5

53,6

49,3

50,8

49,6

47,3

50,9

46,2

53,6

54,9

51,1

50,9

50,3

50,8

52,6

48,1

54,1

57,4

53,9

53,6

50,5

55,9

54,3

54,7

54,9

58,6

53,3

56,4

49,9

53,1

53,2

47,9

53,2

60,2

52,9

54,6

52,5

52,9

51,2

52,3

53,6

61,4

48,7

47,9

51,5

47,4

49,2

48,4

52,2

57,4

48,0

48,7

49,8

46,0

48,7

44,8

51,3

56,7

48,0

50,1

48,4

47,7

45,6

45,4

51,1

54,0

53,7

56,4

48,8

56,0

51,4

54,5

49,4

54,9

50,6

54,6

49,8

52,0

43,9

50,5

51,1

55,9

47,2

46,5

47,2

46,6

49,0

49,0

50,6

53,5

50,2

50,7

46,4

51,5

51,2

45,7

52,9

54,4

46,4

45,1

45,4

47,0

48,1

43,9

49,9

49,9

49,2

49,1

50,3

49,0

48,4

44,5

50,9

56,0

52,5

55,9

50,1

54,0

48,2

53,7

50,3

55,9

54,6

57,0

49,4

57,2

52,3

49,4

53,3

57,0

47,4

48,0

49,3

46,5

46,1

41,1

50,5

51,8

48,7

49,6

48,5

49,2

46,8

44,8

47,4

48,9

47,7

50,9

48,4

47,2

44,0

45,4

46,6

51,4

44,9

45,3

47,6

44,7

42,0

45,7

47,1

53,2

56,6

59,5

51,5

60,2

51,7

56,9

50,0

61,8

6 (8)

Orderstock

Leverantrernas
insatsvarupriser

Prognos

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Silf / Swedbanks Inkpschefsindex, icke - ssongrensat


PMI -tjnster Ingr i PMI-tjnster
Total index

2008 maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2009 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2010 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2011 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
2012 jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
2013 jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli

Affrsvolym

vriga nyckeltal

Leverantrernas
leveranstider

Nya Order Sysselsttning

Orderstock

Prognos

Leverantrernas
insatsvarupriser

Planerad
affrsvolym

63,6

72,7

51,5

60,6

69,7

59,4

59,1

68,2

58,0

62,5

53,1

53,1

65,6

50,0

65,6

67,2

49,1

50,0

48,3

41,4

62,1

37,9

67,2

60,3

52,3

55,0

48,3

48,3

60,0

51,7

56,7

60,0

54,3

60,3

48,5

50,0

60,3

39,7

58,8

55,9

42,0

43,8

46,8

34,4

48,4

43,3

56,3

46,9

42,2
34,4

42,6
33,3

50,0
37,5

33,8
33,3

48,5
34,4

32,4
34,8

50,0
40,9

39,4
36,4

30,0

25,7

39,7

30,0

25,7

22,1

50,0

31,4

37,1

35,5

38,7

35,5

40,3

37,1

48,4

41,9

41,9

46,8

39,1

45,3

32,8

42,2

48,4

37,5

42,7

44,2

38,5

44,2

42,3

42,3

44,2

50,0

43,6

48,4

43,5

46,8

32,3

41,9

43,5

48,4

47,3

50,0

43,5

51,6

40,3

48,4

37,1

54,8

38,5

37,5

41,1

39,3

35,7

35,7

41,1

55,6

47,5

53,3

39,7

53,3

37,9

50,0

45,0

55,0

50,9

56,7

46,6

58,3

35,0

55,2

50,0

58,3

54,7

61,7

48,3

61,7

40,0

61,7

43,3

60,0

49,7
43,7

55,4
48,1

48,2
44,4

53,6
46,2

37,0
33,3

53,6
46,3

41,1
48,1

64,3
57,4

49,9

51,9

48,1

53,7

42,6

50,0

50,0

59,3

59,8

62,2

53,9

67,1

50,0

63,2

47,4

76,3

62,7

67,9

56,0

66,7

56,0

63,4

56,1

72,6

65,0

69,4

60,4

68,7

57,5

64,4

61,9

77,6

62,3

64,5

60,5

63,7

59,0

62,5

65,3

73,4

65,2

67,9

65,5

66,4

59,5

65,5

63,8

72,4

58,9

59,0

64,0

58,0

55,0

56,1

64,0

72,0

65,8

68,3

60,8

70,5

59,2

66,4

61,5

69,7

63,2

63,5

65,3

66,7

54,8

61,1

64,3

73,0

63,4

64,8

62,8

66,5

56,6

60,4

58,6

75,2

62,5
62,1

63,8
65,3

59,1
62,2

64,4
62,2

60,7
57,7

60,5
58,5

62,2
59,3

74,6
73,0

60,3

63,1

58,6

60,5

58,1

58,5

68,5

75,4

60,9

60,8

62,5

60,8

59,6

60,8

70,0

70,6

62,2

67,3

58,1

61,9

60,3

58,8

64,8

70,4

63,6

66,0

59,7

65,6

61,2

61,5

66,8

71,1

59,6

60,3

59,2

58,6

61,1

54,1

62,8

71,5

58,8

65,0

58,0

53,1

61,9

52,2

59,3

65,5

50,0

47,5

58,5

44,4

54,3

46,3

55,0

62,8

55,2

55,6

54,3

56,0

54,3

51,7

54,3

58,5

53,0

55,7

52,2

50,4

54,8

48,2

54,8

56,1

48,0

47,7

51,8

43,7

52,3

44,1

50,9

51,4

46,8
47,2

48,3
46,2

49,1
48,1

43,0
47,2

49,1
47,7

41,7
45,3

50,0
50,0

50,4
53,7

49,6

47,2

48,1

51,9

50,0

50,5

56,5

56,5

53,5

56,3

50,0

54,3

51,9

50,5

54,9

62,1

54,4

57,7

50,5

55,9

51,4

55,0

54,1

62,7

51,2

50,5

51,4

51,4

51,4

51,4

53,7

60,6

50,5

52,7

50,9

48,2

51,4

47,7

53,6

60,8

52,3

55,4

51,4

51,4

50,9

48,6

52,3

56,8

51,2

51,0

52,0

50,5

52,0

50,0

50,0

56,5

52,4

57,1

48,8

55,0

45,8

53,3

50,4

55,0

48,5

49,2

47,5

48,3

49,2

49,6

51,2

52,1

49,4

49,6

46,9

50,0

50,4

43,8

51,3

52,2

43,8

42,6

44,9

42,7

46,3

39,4

46,3

45,4

45,3

44,4

48,1

45,4

43,5

41,7

46,8

52,3

48,2

49,5

47,7

50,0

43,9

49,5

51,9

53,8

54,8

56,9

49,5

58,4

51,0

52,0

55,0

58,9

48,8

51,0

47,4

49,5

46,4

43,8

51,0

53,1

51,1

52,2

48,4

53,2

48,9

47,8

48,9

52,1

51,1

54,9

49,5

49,5

46,7

48,4

48,9

55,4

49,1

50,5

50,5

48,4

47,3

48,9

48,4

56,0

54,1

54,1

54,7

54,7

52,3

52,4

50,6

63,4

7 (8)

Inkpschefsindex tjnster
Avseende juli mnad 2013, fortsttning

Silf / Swedbanks Inkpschefsindex fr tjnster


ml och metodik
Historik

Silf och Swedbank AB, publ gr den frsta gemensamma


interna berkningen av Inkpschefsindex fr den privata
tjnstesektorn fr de fyra ingende komponenterna under
2005. I december 2010 offentliggjordes indextalet fr frsta
gngen. Frebild var det amerikanska inkpschefsindexet fr
vriga nringslivet, Non-Manufacturing Index, och det svenska
PMI som fr frsta gngen publicerades i november 1994.

Deltagare

ver 200 inkpschefer i den privata tjnstesektorn.

Publicering

Tredje vardagen i varje mnad, kl 08.30.

Underskningsperiod

Jmfrelse med fregende mnad.

Sammansttning
av PMI tjnster (%)

Orderingng (i det egna fretaget)


Affrsvolym (i det egna fretaget)
Sysselsttning (i det egna fretaget)
Leverantrernas leveranstider

35
25
20
20

vriga nyckeltal
(ingr ej i PMI tjnster) Orderstock
Leverantrernas insatsvarupriser
Planerad affrsvolym nrmaste halvret
Ml

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och ltt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Stndig kontakt med vlinformerad yrkesgrupp

Berkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva frndringar tas fram i procent fr de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen ofrndrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan fr att komma
fram till totalindex. Inkpschefsindex fr tjnster anger inga
aktivitetsniver utan mnadsvisa frndringar av konjunkturen
i tjnstesektorn. De ssongrensade siffrorna redovisas i frsta
hand.

Break even

Skiljelinjen mellan upp- och nedgng i konjunkturen bland


tjnstefretagen har i linje med amerikansk praxis
faststllts till 50. Ngon verdriven exakt tillmpning av denna
grns eller neutral tillvxtzon br dock inte gras. 49,7 eller
50,3 ger inte srskilt olikartade konjunktursignaler utifrn
totalindexet fr PMI tjnster.

Vid framtagningen och analysen av Inkpschefsindex fr privata tjnstefretag (PMI tjnster) tror vi oss
ha anvnt tillfrlitliga kllor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera
analysernas riktighet eller fullstndighet och kan inte ansvara fr eventuell felaktighet eller brist i
grundmaterialet eller bearbetningen drav. Lsarna uppmanas att basera eventuella beslut ven p annat
underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anstllda eller andra medarbetare skall kunna gras ansvariga fr frlust
eller skada, direkt eller indirekt, p grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inkpschefsindex.
8 (8)