You are on page 1of 1

Mieszkania w Warszawie z malejcymi cenami

Ceny nieruchomoci w caej Polsce wyranie zmalay w cigu ostatnich kilku miesicy wiosny i lata 2013. Eksperci wskazuj, e mieszkania nie bd ju tasze, zwaszcza w najwikszych miastach, gdzie nastpi duy spadek cen ofertowych i transakcyjnych mieszka . Mieszkania w Warszawie staniay w mgnieniu oka powodujc, e stay si one znacznie bardziej dostpne dla przecitnych mieszkacw stolicy. Zmiany statystyczne Jeszcze w styczniu 2013 roku rednia cena mieszkania w Warszawie wynosia 556 600 z, wedug serwisu profesjonalnie traktujcego o nieruchomociach - immobi.pl. Obecnie mieszkania w Warszawie rednio kosztuj 502 449 z. Przed rokiem rednia cena mieszkania w Warszawie rwnie bya znacznie wysza ni obecnie i oscylowaa wok 520 tys. z. W padzierniku 2012 roku za przecitne mieszkanie w stolicy pacono 551 009 z, za w listopadzie nastpi nagy spadek wartoci redniej mieszka. Kosztoway one wwczas rednio 512 743 z. Po miesicu w grudniu 2012 roku rednio za mieszkanie w Warszawie pacono 507 120 z. Powody zmian cen mieszka w Warszawie Spadek ceny mieszka w Warszawie w cigu p roku, o ponad 50 tys. z podyktowany jest midzy innymi malejcym popytem na mieszkania w stolicy. Brakuje zainteresowanych zakupem mieszka z rynku pierwotnego i wtrnego, z uwagi na ich horrendalnie wysok wycen. Te same mieszkania w stolicy i w mniejszym miecie, np. w Czstochowie, bd rniy si cen nawet dwukrotnie. Spadek cen mieszka w grudniu 2012 roku i obecnie w czerwcu i lipcu 2013 roku, spowodowany moe by dwoma rnymi sytuacjami. Po pierwsze, pod koniec 2012 roku rzd wygasza program Rodzina na swoim, w ktrym cena mieszkania miaa o gromne znaczenie dla kupujcego i beneficjenta programu. Z kolei, obecny spadek cenowy moe wynika ze zniecierpliwienia sprzedajcych, bowiem potencjalni nabywcy oczekuj na poluzowanie polityki kredytowej bankw oraz na uruchomienie nowego programu wspar cia finansowego Mieszkanie dla modych.

www.immobi.pl profesjonalnie o nieruchomociach