You are on page 1of 11

SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK KUALA NERANG KEDAH DARUL AMAN

KERTAS KERJA KURSUS ASAS KEPIMPINAN BADAN UNIT BERUNIFORM DAN KECERIAAN SEKOLAH

TARIKH : 17 FEBRUARI 2012 (JUMAAT)

DISEDIAKAN OLEH : MOHD SHUKRI BIN SAMSU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

MERENTAS DESA DAN SUKANEKA SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK KUALA NERANG, KEDAH

1.0 TUJUAN Kertas ini bertujuan memaklumkan mengenai pengelolaan Pertandingan Merentas Desa dan Hari Sukaneka Sekolah Kebangsaan Tualak, Kuala Nerang , Kedah Darul Aman.

2.0

PENGENALAN

2.1 Aktiviti larian Merentas Desa ini akan dijadikan acara tahunan mengikut kelendar tahunan aktiviti sukan sekolah. Aktiviti ini diharapkan dapat disertai oleh keseluruhan murid tahap 2 yang terdiri daripada murid tahun 4, 5 dan 6. Mereka ini akan mewakili rumah masing-masing yang terdiri daripada rumah MERAH, KUNING, BIRU dan HIJAU. 2.2 Hari Sukaneka Sekolah Kebangsaan Tualak, Kuala Nerang merupakan satu aktiviti berfokus kepada sukan rakyat yang sering kali diadakan untuk murid Pra Sekolah, tahun 1, dan tahun 1 sahaja.

3.0

OBJEKTIF

3.1 Memperkembangkan lagi potensi dan mencungkil bakat yang ada dikalangan murid di Sekolah Kebangsaan Tualak. 3.2 Memberi peluang kepada murid-murid menyertai aktiviti bersukan dan beriadah secara positif. 3.3 Melaksanakan Dasar Murid 1Murid 1Sukan yang dirancang oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. 3.4 Melatih diri murid supaya berdaya saing serta tahan lasak dalam menempuhi sebarang cabaran. 3.5 Memupuk nilai-nilai murni di kalangan ahli kumpulan seperti bekerjasama,tolongmenolong dalam mencapai objektif kumpulan.

4.0

MATLAMAT

4.1 Menggalakkan penyertaan murid-murid di dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan memperkasakan guru-guru dalam memenuhi kehendak aspirasi negara.

4.2 Membina budaya dan gaya hidup sihat dengan mengamalkan konsep 1Malaysia semasa aktiviti sukan dijalankan, seperti penglibatan semua murid dari pelbagai kaum di sekolah. 4.3 Membina budaya dan gaya hidup sihat serta mengamalkan Konsep Kegiarahan bersukan. 5.0 KONSEP

5.1 Pertandingan Merentas Desa (Tahap 2) : 5.1.1 Dijalankan pada 5.1.2 Jarak 5.1.3 Garisan mula 5.1.4 Garisan tamat 5.1.5 Format 5.1.6 Hadiah /sijil : 02 November 2011 : 3 KM : Padang , SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK : Pintu masuk padang SKT : Berbentuk pertandingan antara 4 pasukan rumah. : 3 pelari terpantas setiap kategori : 7 pelari terpantas seterusnya : Jumlah setiap kategori ialah 4 : 40 hadiah 5.7 Pakaian : Pakaian sukan

5.2 Sukaneka Pra Sekolah, Tahun 1 dan Tahun 2 : 5.2.1 Dijalankan pada 5.2.1 Masa 5.2.3 Tempat 5.2.4 Format 5.2.5 Hadiah 5.2.6 Pakaian : Pakaian sukan : 02 November 2011 : 10.40 Pg 12.40 Tgh : Padang Sekolah SKT

6.0

PENYERTAAN

6.1 Penyertaan semua pelajar dan guru sebagai pegawai pengelola KECUALI atas arahan kesihatan. 6.1.1 Pertandingan Merentas Desa bagi Tahun 3, 4, 5 dan 6 6.1.2 Sukaneka bagi Pra Sekolah ,Tahun 1 dan Tahun 2 5.2 Pendaftaran dikira melalui kehadiran pelajar yang akan diambil oleh guru kelas.

7.0

KESELAMATAN

7.1Menghubungi Balai Polis, Hospital, makluman kerana melibatkan keselamatan jalan raya dan keselamatan awam. 7.2 Menubuhkan Unit Peronda Bermotosikal dikalangan guru untuk mengiringi peserta. 8.0 HADIAH

8.1 Pertandingan Merentas Desa : 8.1.1 Jumlah hadiah yang disediakan ialah sebanyak 40 hadiah. 8.1.2 Satu mata kemenangan tertentu akan diberikan kepada peserta yang sampai kegarisan penamat. 8.1.3 Pasukan rumah yang mengutip mata terbanyak dianggap sebagai JOHAN KESELURUHAN 8.2 Sukaneka 8.2.1 Pra sekolah semua peserta menerima hadiah. 8.2.2 Hadiah bagi sukaneka tahun 1 dan 2 ditentukan tempat pertama dan dua sahaja. 9.0 ANGGARAN PERBELANJAAN 9.1 PIBG/Wang sukan sekolah / PJK 9.2 Anggaran kos Hadiah RM Piala Pusingan Minuman Lain-lain JUMLAH 10.0 PELAKSANAAN 5.00 X 40 = RM 200.00 = = RM 100.00 = RM50.00 = RM 400.00

10.1 Dijalankan pada : 02 November 2011 10.2 Aturcara

7.45 Pg

8.15 Pg 8.30 Pg

Perhimpunan Pelajar Mengambil kedatangan murid Bacaan doa Pelajar ke padang sekolah Taklimat merentas desa 2011 Pegawai Check Point mengambil tempat

9.00 Pg 11.00 Pg 1.00 Tgh 1.15 Tgh

Pelepasan peserta mengikut tahun. Sukaneka Pra Sekolah, Tahun 1 dan Tahun 2 Penyampaian hadiah Kepada pemenang Bersurai

11.0PENUTUP 11.1 Adalah diharapkan aktiviti ini akan menepati matlamat dan objektif yangdigariskan 11.2 Keselamatan peserta adalah diutamakan 11.3 Kerjasama daripada semua pihak diucapkan terima kasih. Disediakan oleh, ..................................................................... (En. Mohd Raeh Bin Hj. Abdullah) Penyelaras Sukan dan Permainan, SK Tualak, Kuala Nerang, Kedah.

Disahkan oleh, ....................................................................... (Pn. Hjh. Rohani Binti Md Hassan) Guru Besar, SK Tualak, Kuala Nerang, Kedah.

JAWATANKUASA INDUK MERENTAS DESA SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK

PENAUNG PIBG SK TUALAK PENASIHAT Pn Hjh Rohani Binti Md Hassan (Guru Besar SKTualak)

PENGERUSI En. Mohd Shukri Bin Samsu(Guru Penolong Kanan Kokurikulum) NAIB PENGERUSI Pn. Hjh. Khatijah Binti Saad (GPK Tadbir & Kurikulum) En. Elias Bin Yusoff (GPK HEM) SETIAUSAHA En. Yazit bin Hashim NAIB SETIAUSAHA En. Raeh Bin PEGAWAI TEKNIK En. Nik Mohd Aminuddin Bin Nik Abdullah

LARIAN MERENTAS DESA 2011 SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK TARIKH: 02 NOVEMBER 2011 HARI: KHAMIS MASA: 7.00 12.00 tengahari TEMPAT: Kawasan Persekitaran SK Tualak AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN

PENASIHAT PENGERUSI

:Pn Hjh Rohani Bt. Md Hassan (Guru Besar) :En Mohd Shukri B. Samsu (GPK Kokurikulum)

NAIB PENGERUSI :Pn Hjh Khatijah Bt. Saad (GPK Tadbir & Kurikulum) En Elias B. Yusoff (GPK HEM) SETIAUSAHA N/ SETIAUSAHA : :

PEGAWAI TEKNIK : SENARAI TUGAS PELEPAS Tn. Hj. Abdullah b. Hashim (Guru Besar) En. Edi Osman b. Ahmad (GPK Kokurikulum) Pn. Hajah Noor Madiah bt Hashim (GPK Tadbir & Kurikulum) Pn. Chan Poh Pheng (GPK HEM) STESEN 1 STESEN 2 STESEN 3

STESEN 4 STESEN 5 MARSHAL KESELAMATAN & KECEMASAN HAKIM PENAMAT P/A SISTEM KEBERSIHAN GURU RUMAH SUKAN (RUMAH MERAH ) (RUMAH KUNING) (RUMAH HIJAU) (RUMAH BIRU) PENGACARA MAJLIS PENJAGA MASA PENCATAT PEMENANG (L) PENCATAT PEMENANG (P) BUKU PROGRAM/JURUGAMBAR HADIAH DAN CENDERAHATI

DOKUMENTASI SENAMROBIK SUKANEKA MAKAN DAN MINUM SENARAI TUGAS Pelepas: 1.Pelepas murid di garisan permulaan 2.Memastikan semua murid bersedia sebelum dilepaskan. 3 . M e n g gu n a k a n w i s e l / b e n d e r a s e b a g a i t a n d a m u l a . Penjaga Stesen: 1.Memastikan stesen yang dijaga betul seperti yang ditetapkan. 2 . M e m a s t i k a n s t e s e n t e r s e b u t d a l a m k e a d a a n ya n g s e l a m a t u n t u k d i l a l u i o l e h m u r i d semasa larian. 3 . S e n t i a s a m e n gi n g a t k a n m u r i d - m u r i d t e n t a n g k e s e l a m a t a n j a l a n r a ya d a n m e n u n j u k arah laluan yang betul. Keselamatan: 1.Sentiasa memastikan semua laluan yang digunakan dalam keadaan yang terkawal. 2.Memberi rawatan kecemasan kepada murid yang mengalami kecederaan atau pengsan. 3.Membuat rondaan sebelum, semasa dan selepas acara selesai. Marshall ( Peronda keselamatan ) 1 . M e r o n d a d i k a w a s a n m e r e n t a s d e s a m e n gi k u t z o n ya n g d i t e t a p k a n b a gi m e m a s t i k a n pelari .2.Membantu AJK Kesalamatan dan Kecemasan jika berlaku kecemasan di perjalanan. 3.Memastikan keselamatan murid di trek merentas desa sepanjang b e r l a n g s u n g n y a acara. Jamuan dan makanan murid: 1.Memastikan makanan dan minuman mencukupi. 2 . M e n yu s u n m u r i d s e m a s a m e n g a m b i l m a k a n a n .

Guru Rumah Sukan: 1.Mengurus selia peserta rumah sukan masing-masing sebelum, semasa dan selepasMerentas desa 2011. Pengacara Majlis: 1 . M e n ge n d a l i k a n m a j l i s d e n g a n l a n c a r d a n t e r a t u r . Pencatat Masa: 1.Mengambil masa peserta yang mendapat tempat 1 hingga 3 untuk tujuan dokumentasi.

Senaman: 1.Menjalankan aktiviti senaman memanaskan badan kepada murid-murid. Pencatat Nama Pemenang: 1.Mencatatkan nama pemenang mengikut kategori yang dipertandingkan. 2 . M e n c a t a t n a m a p e m e n a n g ya n g b e t u l . Hakim Penamat: 1.Berada digarisan penamat untuk menentukan pemenang. 2.Mengenalpasti pemenang dan diserahkan kepada meja pencatat nama pemenang. 3 . M e n gu r u s s e l i a p e m e n a n g m e n g i k u t k a t e g o r i . Jurugambar: 1.Mengambil gambar-gambar pada waktu aktiviti tersebut. 2.Mengumpulkan maklumat-maklumat untuk tujuan dokumentasi. Buku Program: 1.Menyiapkan buku program sebelum acara dilangsungkan. 2 . Memastikan buku program diedarkan kepada semua guru sebelum atau pada hari aktiviti dijalankan. Hadiah / Cenderahati: 1.Memastikan hadiah mencukupi untuk disampaikan kepada pemenang. 2.Menyusun atur hadiah sebelum upacara penyampaian dilangsungkan. Sukaneka: 1.Merancang dan melaksana sukaneka selepas acara larian merentas berlangsung. 2 . M e m b e n t u k Jawatankuasa dengan membahagikan tugas masing masing bagimelaksanakan sukaneka ini. 3.Menyediakan rekod dan catatan bagi sukaneka ini.

Draf Sukaneka Tahap Satu 1.Lari dalam guni Pelaksanaan : a)10 orang 1 kumpulan b)Jarak 20 meter. c)Dibahagikan 2 kumpulan dan berganti semasa larian. 2.Jalan atas batu bata Pelaksanaan:

a)10 orang 1 kumpulan b)Jarak 20 meter. c)Dibahagikan 2 kumpulan dan berganti semasa larian. 3.Lari atas tempurung Pelaksanaan : a)10 orang 1 kumpulan b)Jarak 15 meter c)Dibahagikan 2 kumpulan dan berganti semasa larian. 4.Lari kaki tiga Pelaksanaan : a)10 pasang peserta setiap kumpulan b)Jarak larian 50 meter. c)Bergilir semasa larian. 5.Kepit bola ragbi celak kangkang a)10 orang 1 kumpulan b)Jarak 20 meter. c)Dibagikan 2 kumpulan 6.Baling gelung kecil ke skitel besar Pelaksanaan: a)10 orang 1 kumpulan. b)Jarak balingan 7 meter. c)Baling terbanyak masuk ke dalam skitel dikira sebagai pemenang.

TAKLIMAT MERENTAS DESA 2011 Tarikh:25 Mac 2010 Hari:Khamis Masa:12.30 pagi (cikgu petang):01.00 tengah hari (cikgu pagi) Tempat: Bilik Mesyuarat, S K S P

ATURCARA MAJLIS Tarikh:2 Julai 2011 Hari:Sabtu Tempat: Sek. Keb. Seri Permai

7.20 pagi:Murid Tahun 4, 5 dan 6 berkumpul di Padang SKSP 7.25 pagi:Acara Memanaskan Badan 7.45 pagi:Acara bermula 1.Murid Tahun 6 2.Murid Tahun 5 3.Murid Tahun 4 9.00 pagi:Rehat 9.30 pagi:Sukaneka 11.30 pagiUcapan Guru Besar (Tn. Hj. Abdullah b. Hashim)Penyampaian hadiah 12.00 pagi:Bersurai

ANGGARAN PERBELANJAAN MERENTAS DESA DAN SUKANEKA 2011-10-02 SEKOLAH KEBANGSAAN TUALAK