You are on page 1of 4

K HOCH PH BIN CHO SINH VIN

Ngy th 2 (5/08), cc gio vin ph trch cc lp ph bin k hoch v yu cu trong t thc tp, c th nh sau: a. Cc thy c ph trch cc lp: C Thm - Thy Sn: C 10CM1 (phng thc hnh) C Tho: C 10CM2 (Phng hc ca lp theo TKB) Th Trung: 10CM3 (Phng thc hnh) b. Ni dung ph bin: + Chia lp thnh cc nhm nh: - 10CM1 (69) chia lm hai nhm ln: Mi nhm chia thnh 5 nhm nh, 2 nhm thc hin chng trnh quan trc nc v 1 nhm QT kh, 2 nhm QT cht thi rn. (nhm nh gi l t, k hiu l T 1/I/10CM1) - 10CM2 (63) chia lm hai nhm ln: Mi nhm chia thnh 5 nhm nh, 2 nhm thc hin chng trnh quan trc nc v 1 nhm QT kh, 2 nhm QT cht thi rn. (nhm nh gi l t, k hiu l T 1/I/10CM2.) - 10CM3 (55) chia lm hai nhm ln: Mi nhm chia thnh 4 nhm nh, 2 nhm thc hin chng trnh quan trc nc v 1 nhm QT kh, 1 nhm QT cht thi rn. (nhm nh gi l t, k hiu l T 1/I/10CM3.) + Cc nhm bc thm v chn 1 chng trnh quan trc trong cc chng trnh sau thc hin trong qu trnh thc tp: chng trnh quan trc nc (nc mt hoc nc thi); chng trnh quan trc khng kh; chng trnh quan trc mu thi rn. Nhm t tho lun thit k chng trnh quan trc trong cc ngy t ngy 5/8 n ngy 8/8 (chun b bng powerpoint), cc gio vin ph trch s kim tra cc nhm vo mt bui ca ngy 8/8. Gio vin ph trch lp s cho cc nhm bc thm v tho lun ti lp ngay bui u tin. Ni dung cn lm khi thit k chng trnh quan trc gm: - Tn chng trnh quan trc (v d: chng trnh quan trc nc h Ph Din) Lu : chn cc i tng quan trc gn trng tin cho vic i li - Xc nh mc tiu ca chng trnh quan trc

- Kho st thc t khu vc cn quan trc xc nh: ranh gii khu vc quan trc, c im ca i tng quan trc (hnh dng, din tch: v hnh m t hnh dng i tng quan trc), nhng ngun tc ng chnh c th gy nhim cho i tng quan trc. - Lp danh mc cc thng s quan trc

Nc mt Nc thi Khng kh xung quanh Cht thi rn

Cn tng (cha lm TH), DO, COD, kim loi nng (Mn bng AAS) NH4+, NO2-, tng P Cn tng (cha lm TH), DO, COD, kim loi nng (Mn bng AAS) NH4+, NO2-, tng P o bi bng my o nhanh (cha lm TH), kh NO2 Tng C hu c, m

- Xc nh v tr ly mu (mi i tng quan trc chn t 2 - 3 v tr ly mu ri nh du ln trn hnh v m t hnh dng ca i tng ly mu). - Xc nh thi gian, tn sut quan trc theo l thuyt - Lp k hoch thc hin quan trc v phn cng nhim v cho tng c nhn: Trong bn k hoch ca cc nhm cn th hin c cc ni dung sau: - Mi nhm c 4 ngi i ly mu ngoi hin trng. - Mi nhm c 3 (hoc 2) sinh vin i pha ha cht cho ton b cc ch tiu phn tch vo ngy (Khng trng vi cc sinh vin i ly mu). Lp danh mc cc ha cht cn pha (nng c th) cho tt c cc ch tiu nhm cn phi phn tch. (Ch : Nhm ln no th pha ha cht cho nhm ln ) - K hoch phn tch mu: Tt c cc thnh vin ca nhm phi i phn tch mu theo thi kha biu. Yu cu nhm trng ca t phi phn cng chi tit ai lm ch tiu g. (Cc t lm nc ch phn tch ch tiu nc. Nhm lp KH QT kh v t lm chung - C lch c th km theo) Ch : Vi lp CDD10CM3, cc lch c th theo ngy u li li 2 tun (Chi tit trong phn cng c th)

C th: Ly mu: 1 bui theo lch ca GVHD Pha ha cht: 1 bui, mi nhm c 1 ngi pha ha cht cho c lp theo lch ca GVHD Phn tch: Tt c cc thnh vin ca nhm phi i phn tch mu. Bo co kt qu th trong ngy phi c xc nhn ca GVHD Chm im: - im chung (30%): Cc nhm trng theo di cc bn trong nhm cc hot ng chung v nh gi tng mc t 2-5 c im tng hp theo cc 4 mc A (100%); B (80%); C (50%); D: khng t - im c nhn do GVHD chm: + im k nng trong cc phn ly mu, pha ha cht, phn tch, tnh ton kt qu + im chm bo co Sinh vin vit bo co thc tp ca tng c nhn v np theo n v lp cho GVHD vo ngy 19/08 (Vit bng tay). Ni dung bo co: Ba: Tn mn thc tp, tn sinh vin, nhm, lp Phn 1: Thit k chng trnh quan trc Phn 2: Phn tch trong phng th nghim (Trnh by quy trnh quan trc tng ch tiu theo ni dung: Nguyn tc, ha cht, quy trnh phn tch, cng thc tnh kt qu). Phn 3: Bo co kt qu phn tch theo mu. YU CU I VI GIO VIN - Gio vin ph trch cc lp chu trch nhim ph bin ni quy cho sinh vin: cng c th cng tt; sinh vin chun b bi v thc mc, gio vin c trch nhim tr li thc mc ca sinh vin. - Gio vin ph trch cc lp cho cc nhm ng k i tng quan trc c th; yu cu lp trng chun b s theo di thc tp theo cc nhm, nhm trng c trch nhim xin ch k (im hoc nhn xt) ca gio vin sau mi bui thc hnh v gi li ti phng thc hnh (yu cu mi lp ch lm mt s). - Gio vin theo di sinh vin theo danh sch v nh gi st tng sinh vin cho im theo danh sch theo tng bui trong phng th nghim v ly mu. - Trong cc bui ly mu, pha ha cht v thc hnh phn tch, gio vin phi theo di st sinh vin (gio vin ti ngi ti phng th nghim theo di sinh vin).

- Gio vin ph trch lp chm bo co v bo im cho lp theo ng tin , chm nht l sau khi kt thc thc tp 2 tun. YU CU I VI SINH VIN - Tham gia y cc bui thc tp theo TKB v thc hin y , ng ni quy ca phng th nghim v yu cu ca t thc tp. - Nhm trng tng bui phi c trch nhim xin y ch k ca cc thy c dy (nu khng xin coi nh im bui bng 0) - Vit bo co v np ng hn.