You are on page 1of 15

Gc nhn tu to v s khc bit H Ni Si Gn

(TNO) C th thy c nhng hnh nh n tng, c ng v hi hc khi soi Si Gn v H Ni qua cng mt lng knh. Mt b nh ha c ta The Difference Between Hanoi and Saigon (tm dch: S khc bit gia H Ni v Si Gn) ca tc gi L Duy Nht ang rt c lng c dn mng khi m t nt khc bit gia H Ni v Si Gn bng mt cch th hin n tng. Thanh Nin Online gii thiu cng bn c b nh The Difference Between Hanoi and Saigon ca chng trai 27 tui ny (phn ch thch th hin quan im ring ca tc gi b nh):

Trn ng ph H Ni c nhiu gnh hng rong. Trn ng ph Si Gn c nhiu xe y bn hng rong

H Ni c nhiu gnh hng hoa, xe p ch hoa bn rong. Si Gn dng nh khng c hnh nh ny. Ngi Si Gn thng mua trong cc tim hoa ti

Mm ng qu by ln bn th trong nhng ngy Tt Nguyn n ca ngi H Ni v ngi Si Gn cng rt khc nhau

Tt n, xun v, H Ni c hoa o, Si Gn c hoa mai

Ngi H Ni c th n ph trong cc qun va h, bn l ng, trong ng ph c. Ngi Si Gn thng thng thc ph trong tim n, nh hng

Hnh nh ba sng H Ni gn lin vi t ph nng hi, Si Gn gn lin vi ly c ph

Trong ba cm, cc gia nh H Ni thng c php tc mi cm. Si Gn, iu ny khng my ph bin

H Ni c bn ch. Si Gn c cm tm

Ngi Si Gn n ngt v cay hn ngi H Ni

Ngi H Ni thch ung tr nng. Ngi Si Gn thch ung c ph

H Ni, a im l tng bun chuyn l nhng qun tr , tr chanh va h. Si Gn, a im l tng tm chuyn l nhng qun c ph bt

Ngi H Ni thng tip khch bng tr. Ngi Si Gn thng tip khch bng nc sui, nc ngt

Nhng cn ma H Ni c th ko di dm d. Ma Si Gn n nhanh v tnh nhanh

C v nh vn ha cng vic cp trn, cp di gia H Ni v Si Gn cng c rt nhiu iu khc bit

Ging ni chc chn l im khc bit c trng nht gia ngi H Ni v ngi Si Gn

Trong vn ha ng x, dng nh ngi H Ni thin v s kho lo, vn hoa trong li n ting ni. Trong khi , ngi Si Gn cao s thng thn, khng vng vo

Ngay c chic m ng phc ca cnh st giao thng H Ni v Si Gn cng c kiu dng rt khc nhau

C ci H Ni thng n bui tra. Tic ci Si Gn thng n bui ti

n ng H Ni thng i nhu sau lc tan s, x chiu, xm ti v c gng v nh trc khi qu khuya. n ng Si Gn c th nhu thu m sut sng

Ngi H Ni c v thc dy sm hn ngi Si Gn

H Ni thng dng loi taxi 4 ch. Si Gn, taxi 7 ch li thng dng hn

Khi nim xe p hay xe xu Si Gn khng my ph bin nh H Ni

Phong cch n mc H Ni theo quy chun hn. Si Gn thoi mi hn

H Ni c nhiu h ln trong ni thnh hn Si Gn

Mt im tng ng gia H Ni v Si Gn l tc ng

Nhp sng ca Si Gn c v hi h hn H Ni

Nhng vt khin ngi H Ni v ngi Si Gn hoi c cng rt khc nhau

Theo nh L Duy Nht th khi yu H Ni, Si Gn hay mt thnh ph no khc, c l s khng my kh khn vt qua ro cn vn ha, thch nghi v ha nhp vi mi trng sng, ngi dn ca thnh ph L Duy Nht qu Thanh Ha, chuyn vo sng v lm vic ti Si Gn hn 10 nm. tng thc hin b nh ha The Difference Between Hanoi and Saigon nhen nhm trong u chng trai 27 tui ny sau khi tham gia mt cuc thi thit k ha lin quan n hnh nh v vn ha Vit Nam. Duy Nht chia s rng bn thn anh gp khng t kh khn khi la chn ra nhng nt khc bit d thng a vo b nh: Trc y c nhiu bi so snh H Ni v Si Gn theo c hng tiu cc v tch cc. Mnh th ch mong mun gii thiu cuc sng hai min, khng h c nh khen ch min no c. L gii v quyt nh vit ch thch nh bng ting Anh, Duy Nht chia s: Mnh chn ngn ng ny bi n c v xc tch, c ng hn. Va c th gii thiu v vn ha H Ni, Si Gn hay c Vit Nam vi bn b quc t v cng n nhng t ng to cm gic phn bit vng min. Linh San nh: Nhn vt cung c