GAYA B BOOM!

GAYA PENGAJARAN PENDIDIKAN JASMANI

1986) dan ini berdasarkan kepada pemilihan penting dalam mengambil keputusan.  “Spektra” mengenengahkan kerangka pilihan atau opsyen dalam hubungan guru dan pelajar.DEFINISI KAEDAH PENGAJARAN  Satu set kaedah pengajaran (Galton. (Mosston & Ashworth. . 1991). 1980) atauformat pengajaran (Siedentop.

 Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masing-masing memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran dan pembelajaran. Berpusatkan Pelajar . Berpusatkan Guru 2.  Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu : 1.

organisasi dan penyampaian. objektif.Beliau bahagikan ini kepada tiga kategori yang perlu digunanakan dalam semua pengajaran iaitu Sebelum pengajaran •keputusan yang perlu dibuat sebelum pengajaran. . persediaan dan pemilihan topik.

Semasa pengajaran •Keputusan mengenai pencapaian dan perlaksanaan. Selepas pengajaran •Penilaian dan maklumbalas daripada pelajar .

 Gaya atau kaedah pengajaran boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu : 1. Berpusatkan Pelajar . Spektra menggabungkan 10 kaedah umum di mana guru dan pelajar masing-masing memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam pengajaran dan pembelajaran. Berpusatkan Guru 2.

Berpusatkan Guru Berpusatkan Pelajar Arahan Latihan Timbal balik Semak kendiri Inklusif Pembelajaran kendiri Daya usaha Perlaksanaan individu Penghasilan mencapah Penemuan terbimbing .

.GAYA PEMBELAJARAN B : LATIHAN  Gaya pengajaran latihan ini adalah kesinambungan daripada gaya pengajaran arahan dimana semua keputusan adalah di bawah tanggungjawab guru.  Dalam P&P guru memberi tunjuk ajar dan pelajar berpeluang melakukan latihan secara ansur maju danberperingkat.

OBJEKTIF Guru memberi penerangan aktiviti atau melakukan demonstrasi Guru menetukan setiap apa yang ingin diajar Guru melakukan pemerhatian terhadap pelajar semasa P&P dan memberi maklumbalas. tunjuk ajar dan soal jawab. . Pelajar melakukan latihan yang telah ditetapkan oleh guru.

.IMPLIKASI •Sesuai untuk masa P&P yang terhad •Sesuai untuk pembelajaran peringkat awal •Pelajar mempunyai lebih masa untuk latihan.

.CONTOH Fizikal-Pembentukan Kemahiran Motor: Hoki: Melakukan kemahiran menggelecek menggunakan skitel.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful