BULETIN LUNAR

IUNIE 2013
(Secţiune statistică)

Anul XXI, nr. 236

NOTĂ
Datele statistice utilizate sunt cele disponibile la data de 6 august 2013.
Unele dintre aceste date au caracter provizoriu,
urmând a fi revizuite în publicaţiile ulterioare.
Sursa datelor statistice utilizate la realizarea graficelor
şi a tabelelor a fost indicată numai atunci când acestea
au fost furnizate de alte instituţii.
Reproducerea publicaţiei este interzisă, iar utilizarea datelor
în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
Banca Naţională a României,
Str. Lipscani nr. 25, cod 030031, Bucureşti
tel. 021/312 43 75; fax 021/314 97 52
www.bnr.ro
ISSN 1584-0840

Secţiune statistică

..4..................20 5..28 7..........6................................2........2............................................... Depozite la termen în lei .................................38 8.. instituţiilor financiare nemonetare..............................................................................1............2............16 2......... Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României.............................................................. altor sectoare instituţionale şi nerezidenţilor ...19 3.................. Activele şi pasivele fondurilor de investiţii ...............18 3................................. administraţiei publice şi nerezidenţilor ....................................1...........1....................................... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI)............. Baza monetară .........................19 4....1................................................................................................35 8.........22 5..26 7............2....................................... Credite acordate societăţilor nefinanciare...............................................................................37 8..................................................................42 10............................................................................36 8..............................3.....1.......2.................................................. Bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare ..........3...........................................2.................................................................................................... Creditul intern .....................................1............................. Structura bilanţieră .............................................................. Fonduri de piaţă monetară (FPM) ........... Fonduri de investiţii.......2...............................19 5.............................................................................. Depozite noi ....................................................................................3.......2....................19 3................................................................ Credite acordate gospodăriilor populaţiei ....................................................................................... Depozitele gospodăriilor populaţiei ............................................................37 8.........19 3........................................................................................ Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) ..............29 7................................4........40 9...........................3.....44 10.......................... Rezervele minime obligatorii ............... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI).....1..............................................28 7...........................3.....................................5..............................................................1... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) ..........40 9....................................... Depozite la termen în euro ..................................38 8...................... Masa monetară M3 şi contrapartidele acesteia .............. Structura bilanţieră în dinamică ...........................2........ Indicatori de politică monetară .......1......................................................... Fonduri de piaţă monetară (FPM) ............................................................................... Depozitele atrase de la societăţile nefinanciare........... Depozite existente în sold............... altele decât fondurile de piaţă monetară (FI)...20 5......................................1............................... Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate de către instituţiile financiare monetare pe tipuri de sectoare instituţionale ..........3..................32 7......................... Acţiuni şi alte participaţii de capital deţinute ............1....................................................................... Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali .......................36 8..............36 8....... Acţiuni/unităţi de fond emise – Fonduri de investiţii..4.............. Depozite noi ......................2......... Structura bilanţieră la 31 martie 2013 pe tipuri de instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general ..43 10.......38 8.......................36 8.......................................43 10............................................................34 7..................2... Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit ....................................................................... Titluri de valoare deţinute..................................................40 9............................... Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) .................................................. Fonduri de investiţii............................. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României .............................. Preţurile de consum pe principalele mărfuri şi servicii ...................... Creditul acordat gospodăriilor populaţiei ..............................................................................43 10. Bilanţul monetar al Băncii Naţionale a României ..........................2.....................................43 10......................2.................................................1.................................... instituţiile financiare nemonetare..............................24 6........................................ Fonduri de investiţii.... Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general ..... administraţia publică şi nerezidenţi ............ Fonduri de piaţă monetară (FPM) .................2........................ Depozite existente în sold.....3.....................................................44 14 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .....................................30 7........ Principalii indicatori macroeconomici ....39 9...Secţiune statistică Cuprins 1........2.........37 8............................................. altele decât acţiunile .........................1................................................44 10...... Creditul acordat societăţilor nefinanciare.................................1...........41 9..........1.................

........ Principalii indicatori de prudenţialitate .......................1...................................... Credite noi ...........51 10.........................................................................................48 10.........................59 11............................................................................................................................ este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.................. Indicatori ai pieţei valutare .................................................................................66 13... Credite în lei ......................................................8. Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit ...........................................................2........................8..........68 15............... Credite în euro ..................67 14................................................ Informaţii de risc de credit .................. Titluri de stat (emisiuni noi şi reînnoite) .................................................................. Credite acordate de IFN + IEME + IP .. Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată .............. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată......................2..............3..........1..................................1......................68 15...................3................................53 11........... Indicatori de risc bancar .... Indicatori ai pieţei monetare .........................5.............................................................. iunie 2013 .............Secţiune statistică 10......................................... Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate ..........................................4.....5....................................46 10.1..........5......6...................65 12....................49 10.....................................................................48 10.. Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice .....2............................................ Credite în euro pe tipuri de credite ....................2................................................. Balanţa de plăţi ................................7........1........................55 11.......................... Credite acordate de instituţiile de credit ........ Credite existente în sold .....................................a...............3............................................50 10..................................9............................................................ Credite existente în sold ...47 10........................................70 15........................60 11.............1.5...... Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ .................2......... Depozite în euro pe tipuri de depozite .............3....................74 Simboluri folosite în tabele: … = lipsă date – = valoare nulă 0 = valoare subunitară mai mică decât 0......................1................51 10.....................2......................................................................................52 11...........................65 12........ Indicatori ai pieţei de capital .............................56 11.................................................................3.................................................1............................7..................62 11...........47 10..................................8........................................................................................................................1..... Situaţia clasificării creditelor şi plasamentelor instituţiilor de credit ...........45 10................................................................................................................................ = pe an c = confidenţial (în cazul în care indicatorul se obţine din agregarea de date care provin de la maxim doi raportori) Datorită rotunjirilor.. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 15 ...............6...........................................................65 13......................4..........................................................4....... Piaţa valutară interbancară ............................................................. Depozite existente în sold................................2................................................................................................................... Depozite noi la termen ..............1.2......73 Precizări metodologice...................................45 10...66 14.................................................47 10....... Credite acordate și angajamente asumate de IFN + IEME + IP............................................10.... Indicatori ai administraţiei publice ............................. Credite în lei pe tipuri de credite ......................................................................................................................2....... Poziţia investiţională internaţională ........................................................................2................................................................ Credite noi .... Credite noi...................................67 14.....................................................48 10............................ Depozite noi la termen .........................6........7...................................................................................................................................... Credite existente în sold ......... Indicatori ai balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale a României ..2......6................................46 10.................................................................................... Credite noi ............................7..........64 11......67 15............................45 10.........................1.......................................................................... Operaţiuni interbancare ...............4..46 10..................54 11. Depozite în lei pe tipuri de depozite.........8................ Credite existente în sold .............................5 x = nu este cazul p....58 11.................................................................................49 10...53 11...............................64 12........ Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale ...............72 16................................ Cursuri zilnice pe piaţa valutară............................................................................................ Depozite existente în sold........66 13.

5 … 11 580 … 12 132 … -552 … 332 … 174 … 4 360. lei.7 -37.5 5.6 0.8 0.1 -4.9 0.1 1.5 industriale (mil.6 -4.2 5.2 493.6 456.3 4.3 -7.8 4.1 … 18.2 2.0 5.0 7.1 4. mar.1 442.3 mai x 4 022 4 334 -312 314 348 4 380. 2011: date anuale semidefinitive. sep.3 … -7.1 9.5 … 492.0 … 2012 iun.0 1.4 apr.3 2.9 Câútigul salarial SituaĠia úomajului 10 număr total rata mediu în economie úomeri úomajului brut net înregistraĠi înregistrat (mii persoane) (%) 17. dacă nu se specifică altfel) ProducĠia Productivitatea PreĠurile PreĠurile Produsul intern brut1.8 2008 2009 2010 2011 2012 x 4 087 4 506 -419 -76 333 4 367.0 5. construcĠii.9 -0.9 5.1 5.01 5.40 7.4 5. x x x 3 702 3 873 4 005 3 835 3 912 4 385 -133 -40 -379 404 447 332 91 -55 174 4 345.1 4.8 4.5 513.0 2.3 2011 556 708.2 4. mar.0 apr.3 6.4 492.2 1. 7) comerĠ cu ridicata úi cu amănuntul.6 -7.2 … 4.7 3.82 5.17 5. 10) la sfârúit de perioadă.0 … 403. mil.4 5.6 4.4 4.8 6.4 0.2 3.58 4.2 0. x … … … … … … 4.7 13.6 4.7 5.7 5.0 5.2 2.9 (mil.9 4.7 6.59 26.6 467.0 5. piaĠa internă 5 preĠuri curente) 2008 514 700.7 6.1 3.0 2. 1) 2008-2010: date anuale definitive.3 5.3 1.5 4 321.8 6.7 -4.3 5.5 4.6 -11.97 5.0 4.8 3.0 461.6 4.1 5.6 -0.1 -29. 2011: date trimestriale semidefinitive.5 0.5 5.3 493.0 441.7 1.7 6.3 15.4 -5.0 4 318.8 … 2012 T2 T3 T4 19.5 5.9 4.8 5.2 -9.7 -7.5 404.7 3. x x x x x x x x x 19.4 -0.6 1.1 7. 8) 2008-2010: date definitive.1 7. nov. mai iun. 4) volumul cifrei de afaceri.4 627.3 4 774. PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI (variaţie procentuală anuală.9 4. feb.5 5.4 -7.8 2013 ian.0 4 349.5 industriale3.7 5.12 5.0 11 314 11 135 11 535 13 619 13 159 13 387 -2 306 -2 023 -1 852 -2 781 -4 133 -5 151 777 1 432 1 714 4 310.1 5.9 2009 501 139.5 12.5 5. 2) serie brută.5 6.5 5.1 Sursa: Institutul NaĠional de Statistică.6 5. aug.58 5.3 2.7 -0.4 4.2 2012 iun. x 3 756 4 500 -744 -2 781 777 4 310. 6) cu excepĠia comerĠului cu autovehicule úi motociclete.6 6.5 -4.2 -2.8 2012 T2 T3 T4 137 798.8 12.8 -8. 2013: date trimestriale provizorii. Valorile cumulate se obĠin prin însumarea fluxurilor lunare exprimate în milioane euro úi rotunjite la întreg. Banca NaĠională a României.7 3.1 4.1 … 25.2 442.9 2.4 -7. x x x 4 197 4 202 3 136 5 088 4 438 3 861 -891 -236 -725 -4 654 -4 623 -5 151 1 628 1 763 1 714 4 320.2 4.1 -11. nov.8 172 107.2 -4.5 17.1 1. Eurostat. EUR) net8. 3) pentru piaĠa internă úi externă.1 6. x x x x x x x x x 6.9 3.2 5.1 7.8 2.8 -0.5 cu autovehicule úi amănuntul 6 Servicii de piaĠă prestate motociclete7 populaĠiei2.3 -2.2 5.6 5.0 2013 T1 T2 0.1 476. 11) total industrie.6 -0.0 5.0 -0.1 5.9 … 3. x x x 3 796 3 504 3 835 4 354 4 329 4 475 -558 -825 -640 -3 041 -3 605 -4 133 1 294 1 436 1 432 4 317.4.7 5.9 4 321.6 2012 587 499.6 2. exclusiv TVA.7 9.3 33 725 29 084 37 360 45 274 45 056 52 834 35 955 44 937 52 683 52 430 -19 109 -6 870 -7 577 -7 408 -7 374 -16 156 -4 913 -5 493 -5 937 -5 151 9 307 3 550 2 236 1 838 1 714 5 046.1 oct.0 -4.7 5.1 5.1 4.5 2.6 … 2.4 4.1 4.0 -0.6 2013 T1 T2 120 895.9 -0.1 1.4 709.7 … -5.8 12.5 4.2 -5.0 2.2 -9.7 … 2.8 6.3 3.2 1.96 438.6 … 5.4 -6.1 -1.8 Perioada ComerĠ interior2. Ministerul FinanĠelor Publice.59 4. 444.6 -4.86 5.8 6.8 -1.4 iul.1 … Perioada InvestiĠii realizate în economia naĠională ComerĠ exterior8 (bunuri fob.4 0.8 5.4 5.0 14. feb.3 oct.0 493.58 5.7 7. servicii.1 5.3 5.2 4.1 3.9 -2.29 7. 16 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .0 4 311.9 5.3 5.5 iun. 9) cumulat de la începutul anului. dec.0 429.9 -0. 2012.2 1.4 5. aug.4 164 774.1 6.0 -1.96 5. ianuarie-mai 2013: date provizorii.2 3.01 5. x x x x x x x x x 4.4 5.58 5.2 4. EUR) (mii persoane) Sold cont 8.3 0.5 producĠiei producĠiei muncii în industrială nominal real deflator industrie2.9 … 4.5 16. 5) datele anuale sunt calculate pe baza seriilor lunare cu bază fixă. x x x 1. salariaĠilor din curent economie (mil.3 -1.4 4 321.8 4.40 5.7 -7.5 3.03 5.9 -4.6 4. 2012.3 4 376.4 2.9 5.7 2.4 6. EUR) Export Import Sold Numărul InvestiĠii directe.5 5.1 6.6 0.6 4 347.3 1.3 510.4 4.7 4.0 7. întreĠinerea úi repararea autovehiculelor úi a motocicletelor.9 4 360. x x x x x x x x x 6. sep.8 -4. dec.3 -16.7 5.7 5.9 -6.8 2013 ian.00 5.5 5. 2012: date anuale provizorii.0 2010 523 693.8 4.2 iul.4 438.80 6.7 5.Secţiune statistică 1.9 7.5 6.6 5.5 2.6 4 311.1 -4. 2011: date semidefinitive.0 -0.1 5.8 2.4. ANOFM.6 404.5 1.5 17.5 6.7 4.78 5.1 4.59 6.0 5.

8 31 770.2 14 696.9 32 432.9 225 836.4 4.9 270 668.25 5.9 2013 ian.67 3.87 4. mai iun.3 88 806.0 4 406.90 4.a.0 223 943.7 78 717.7 199 887.83 5.29 2.0 85 754.76 3.56 2.96 4.1 220 022.8 79 499.8 216 449.0 1 453.8 227 932.9 -36 400.5255 4. 2.4 15 138.6 35 950. 14) sunt incluse úi depozitele pe termen mediu úi lung ale băncilor străine la băncile rezidente. 15) deficit (-).76 4.6 309 135.2 227 579.4257 4.6 6.1 13 056.4 -7 220.11 5.2848 4.8 298 804.70 2.95 4.1 mai 226 070.6 223 037.1 13 277.10 3.8 17 656.2 4 161.0 220 767.3 304 522.30 14.88 5. aug.1 4.22 307 858.2 4.46 2.89 7.51 10.26 3.5358 4.37 3.65 5.85 5.4 8 374.2 4.5 31 206. 2008 2009 2010 2011 2012 7.0 37 121.2 225 111.4603 4.9 304 689.3828 4.9 228 990.43 3.5 78 188.2 78 283.7 37 251.8 26 220.1 -10 788.2 222 017. 5.20 2.5059 4.1 225 836.33 4.7 … -4 188. aug.7 -14 773.55 11.23 307 711. EUR) total aur valute la credite la depozite la termen Datoria externă pe TML10.3 10 313.5 221 829.6 4 398.06 11. sold.4 11 452. lei) TML 9 (mil.51 3.8 36 165.62 5.2 307 100.33 5.56 4.0 199 572.05 5.5 31 206.8 225 836.4588 11.81 3.4 33 193.4 4.43 5.5 -14 773.13 Creditul intern10 (mil.63 5. excedent (+).49 5.4 225 111.2 225 547.2 51 762.2 2013 ian.1 5.5484 4.53 3.2 2012 iun.4 30 954.2 28 269.8 4 377.8 3.6 87 826.1 72 909.0 4.32 5.09 5.5331 4. lei) total.3981 4.9 33 353.9 246 697.9 iun.81 4.6 32 427.46 6.2 4 178.9 36 214.4 298 480.08 300 086.3848 4.1 apr. la operaĠiuni în lei.16 5.8 224 159.2 89 494.5 79 361.50 3.8 78 283.78 4.65 2.16 6.22 3.0 89 252.64 3.21 4.0 … 4 377.1 224 159.2 4 117.25 5. dec. 5.8 89 252.8 4 426.7 220 774.79 10.9 78 169.3375 4.64 3.70 292 781.7 216 449.33 9.2379 4.1 4.12 4.9 2012 T2 T3 T4 216 930.97 5.6 80 337.0 … … … 12) valori medii.8 15 521.33 2.47 3.7 3 518.9 221 067.5 4.24 310 415.92 7.2373 4.7 35 381.15 4.0 297 114.9 5.2 -6 789.3794 4. 4.0 32 168.39 2.5 80 097.24 11.0 4 161.2 77 573.37 4.2 227 579.33 7.18 4.0 230 106. 221 463.2 2012 T2 T3 T4 1.8 4 046.1 12 272.67 2.54 7.4895 4.6 87 840.5244 4.9 oct.10 2.8 88 787.33 2.29 5.3802 4.48 3.9 30 858.5 77 220.8 4.0 5. sep.6 92 548.51 3.2 309 135.9 221 829.4 -24 654.17 3.5 75 928.3 85 834.5583 4.14 (mil.4588 11.6 78 107. 13) societăĠi nefinanciare úi gospodării ale populaĠiei.3698 4.3 80 784.59 6. mar.2099 4.2 93 137. EUR) 2008 2009 2010 2011 2012 174 027.7 173 628.8 78 717.9 4 206.21 11.1 7 757.5 222 715.6 223 943. 225 751.7 220 230.2 78 107.2 … … … … … 4.2 221 658.35 3.1 35 352.26 3.7 31 459. mar.5 81 592.4 35 413.6 216 207.20 5.66 4.7 apr.4 4 583.03 5.7 36 312. 227 782.6 32 207.12 2.8 223 389.5 -33 305.55 4.4595 4.9852 4.5 230 783.4 221 012.9 293 101.1 212 058.6 304 689.2 227 086.2 35 576.88 4.0 credit acordat sectorului privat 198 055.82 1.8 188 013.1 88 222.2 7 908.4248 4.42 5.12 11.4287 11.1 89 020.9 227 782.5 36 554.4 2 555.7 2012 iun.4 4.5 28 302.13 11. dec.4494 4.4 -6 789.9 32 141.8 189 630.46 3.3 202 772.4 4 206.5 219 495.8 35 413.4 4.8 36 386.4765 4.3915 4. 220 465. 219 336.3852 4.2 80 784.3 89 225.2282 4.2 11 452.2 86 017.56 3.2 221 829.6 225 821.6 220 506.8 93 137.9 219 147.3 4 058. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 17 .55 11.6 4 583.2 35 381.2 37 011.04 1.0 227 086.6 37 011.8 7 757.29 5.3237 4.3 -2 441.23 5.0 225 316.34 3.43 11.5 219 301.7 4. nov.55 2.1 17 656.6 32 959.45 215 260.94 5. iul.66 4.5694 4. EUR) din care: Serviciul Bugetul general datoriei consolidat9.5 89 020.1 -6 974.6 219 993.0 2 049.0 304 689.79 297 114.4 80 754.0 293 952.33 2.7 3 074.07 17. 3.1 3 621.Secţiune statistică Perioada IPC PreĠuri de consum CORE1 CORE2 CORE2 ajustat IAPC Cursul de schimb stabilit de BNR (EUR/RON) Rata dobânzii practicate de instituĠiile de credit (% p. lei) M2 M3 M1 mediu al perioadei la sfârúitul perioadei Rezervele internaĠionale10 (mil.9 4 206.7 87 840.3 32 690.63 2.7 -6 628. … … … 36 696.1 89 020.25 5.3 88 787.2 35 594.4 31 167.5163 4.07 4.21 5.9 222 017.4 3.59 3.9 3 343.29 6.1 32 207.04 10.4287 11.3197 4.33 11.7 iul.7 36 386.2 -7 112.0 65 616.4154 4.2 32 410.2 2013 T1 T2 5.2 32 427.4560 3.0 231 564.72 4.3 -6 559.2 -4 188.7 iul.7 230 783.25 5.5331 11.5 32 307.1 32 307.53 11.29 5.4 4. nov.4494 11.54 5.6 4.9 222 017.1 -7 492.1 209 293.5 -7 171.5007 4.31 2.4154 11.1 6 122.2 36 177.0 220 774.79 3.7 1 039.4287 15.85 4.2 -23 836.90 2.15 externe pe (sold) (mil. 216 930.6827 4.16 3.1 4.5 oct.43 307 711.8 221 012.4 4.49 2.4 31 206.8 4.5 iul.00 3.6 17 656.3793 4.00 3.3 3 074.3 4 178.4 -7 171.9 2013 T1 T2 225 316.2 … … -6 628.08 2.4 35 413.4 78 717. feb.3 2 982.4048 … … … … Perioada Agregatele monetare10 (mil. feb.4 4 412.8 3 755.5218 4.8 298 804.8 32 959.)12.30 5.24 2.6 88 481.8 220 291.67 4.11 12. sep.4 -14 773.81 x x x 3.2 37 121.

57 102.85 102.67 102. PREŢURILE DE CONSUM PE PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII (procente) Perioada servicii 100.85 104.64 100.04 102.63 104.12 100.11 102.09 108.09 103.88 104.96 106.17 100.60 108.53 102.24 100.01 106.03 101.45 103.07 108.40 100.95 104.75 106.21 103.82 100.39 100.52 100.58 106.48 104.70 101.27 105.17 100.07 100. mai iun.28 104.47 100.59 100. 100.61 98.30 106.66 100.Secţiune statistică 2.62 100.47 100.10 100.06 102.40 2010 ian.77 100.79 104.84 105.30 103. mai iun.86 100.25 109.55 100.65 99.22 106.74 101.98 102.29 100. mar.93 110.70 107.44 104.96 101.18 106.45 105.96 105.14 100.17 100.91 104.04 100.39 102.83 107. 100.50 101.41 107.05 98.41 102.83 101.84 iul.33 101.79 104.09 102.38 100.00 99. sep.17 99.46 100.91 101.89 106.90 103.09 100.42 100.27 100.14 100.37 103.45 105.76 105.52 103.69 103.04 101.03 106.25 107.96 105.90 100.93 105.76 106.11 101.02 99. aug.76 106.26 101.42 104. nov. 100.76 104.07 103.67 100.03 108.02 99.01 100.82 105.26 102.71 104.65 104.88 107.41 105.44 102.16 99.45 104.46 105. mai iun.25 110.87 100.40 100.88 105.96 104.24 107.48 103.17 103.25 103.97 104.28 104.05 100. 18 servicii servicii 108.20 100.18 100.56 101.57 102.57 108.35 oct. 101.26 102. 100.40 101. mar.50 108.19 103.87 99. sep.20 100.81 100.92 100.56 104.74 100.95 106.08 103.77 101.32 100.80 102.81 103.21 100.27 101. 102.02 100.25 106.36 100.96 99.83 109.42 99.74 100.34 100.19 106.22 105.89 103.33 101.87 101.53 100.36 100.72 107.65 99.06 104.04 103.42 100.48 107.91 111.16 109.80 110.84 100.42 105.06 106.04 100.65 106.88 100.61 2013 ian.68 101.62 99.80 100.73 105.06 97.21 98.24 100.02 104.42 100.71 100.24 100.81 103.09 100.52 100.82 101.23 109.14 101.61 105.96 104.60 105.68 102.72 102.87 108.88 101.68 101. aug.88 100.46 102.19 99.95 105.01 107.96 104.29 100.93 104.41 100.11 100.35 100.20 103.61 Indice faĠă de aceeaúi perioadă a anului anterior Total produse produse alimentare nealimentare 107.70 102.51 106.78 105.95 105. … … Sursa: Institutul NaĠional de Statistică.94 104.62 100.76 iul.04 100.64 103.85 109. mar.13 100.24 100.46 oct.03 103.39 103.15 100.38 107.25 102.89 100.92 99.51 106.55 100.12 99.21 105.08 100.83 100.36 105.71 106.86 106.87 100.53 101.23 2012 ian.40 99.97 104.50 100.26 100.64 100.76 103.32 101.83 102.82 100.56 104.50 102.77 iul.44 100.43 100.45 109.84 103.91 100.32 104.46 102.65 105. mai iun. nov.30 103.13 99.25 102.66 103.77 101.20 99.74 104.78 100.31 103.30 105.75 105.22 106.43 104. 99.29 105.54 100.13 100.96 103.97 100.21 105.56 100.95 104.40 100.02 105.64 100.61 104.07 102.58 99.58 100.89 99.27 107.86 100.39 104.23 100.16 100.99 107.21 99. dec.58 101.36 100.93 99.74 104.87 99.79 98.82 103.21 99.02 100.00 101.87 100.77 100.75 109.46 106.95 106.05 102.52 100.49 101.65 103.66 106.80 101. 100.25 103.21 104.89 102.78 104.80 101.07 101.81 107.95 102.89 100. 100. feb. nov.43 2011 ian.52 apr.37 apr.04 106.37 100.53 … … … … … … … … … … Indice lunar Total produse alimentare 2008 2009 2010 2011 2012 100.06 104.55 102.52 101. sep.34 101.31 103.88 102.36 100.24 100. 100.06 103.02 106.92 100.29 100.24 106.48 102. iul. 100.02 99.92 104. feb.68 108.22 100.32 101.36 100.35 100.23 103.79 102.03 100.72 101. 100.36 100.33 103.16 101.77 99.67 100.94 100.39 105.00 104.20 100.42 104.07 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .79 106.39 106.37 105.93 102.64 103.15 103.62 105.83 103.44 103.89 100.76 99.48 100.58 100.38 99.96 106.69 104.65 102.90 100.86 99.38 100.12 100. feb.32 105.19 106.32 103.96 104.75 109.24 101.10 103.03 99.55 103.84 103.23 100.77 102.77 100.88 108.60 106.45 108.78 105.76 100. dec.14 105.20 100.00 103.71 101.08 100.39 107.55 100.54 100. 100.58 111.04 98.20 104.52 100.40 100.33 109.64 100.37 100.52 102.13 103.77 103.14 102.59 100.40 100.86 99.09 101.44 99.10 102.84 100.66 100.66 102.78 101.18 100.12 100.37 100.22 100.14 101.52 102.47 107.36 101. dec.29 101.87 100.81 104.60 101.89 104.76 101. mar.50 produse nealimentare 100.59 102.45 103.61 102.45 103.47 102.60 100.45 110.21 99.34 108.20 108.20 100.53 100.67 101.31 104.56 109.72 100.63 100.66 100.76 103.77 100.68 100.84 103.58 107.23 100.14 106.10 101.45 102.20 100.66 100.79 99.20 103.25 102.35 100.69 104.47 102.21 104.56 104.49 100.43 100.14 100.27 100.52 104.26 100.23 103.30 Indice faĠă de sfârúitul anului anterior Total produse produse alimentare nealimentare 106.48 102.00 104.97 105.16 100.91 99.43 107.80 105.14 107.91 103.13 106.38 100.21 108.51 100.36 100. aug.30 106.49 104.69 101.94 104.74 107.40 apr.92 107. feb.81 111.28 100.29 99.21 103.08 105.20 105.84 100.55 100.59 103.79 oct.77 100.16 100.90 103.51 99.51 101.56 102.83 100.73 107.10 100.70 apr.62 100.21 101.34 100.72 104.80 103.34 102.

25 6 605. aug. nov.25 apr.25 5 905.6 482. 5.25 5.9 2013 ian. … … … 15. 3 564.25 5. nov.6 21 953. lei) (% p.00 20.00 15.4 58 797. BAZA MONETARĂ* (milioane lei) Perioada Numerar în casieriile IFM 2012 iun. dec.94 0. feb.00 20.a.3 9.) (mil.25 168.) (mil.3 3 444.) 2012 iul.25 18 699.2 371.1 apr.5 3 902.) (mil.0 4 535.27 0.a.25 1 189.0 21 127.a.9 850. lei) Depozite atrase TranzacĠii Stoc rata medie rata medie zilnică dobânzii zilnică dobânzii (mil.6 3 891.63 15.4 *) calculat în funcĠie de numărul de zile lucrătoare 115.23 luna următoare.25 7 075. 5.25 2012 iul.55 0.25 10 708. lei) zilnic dobânzii (mil.5 55 401.8 3 995.5 iul.25 1. sep.00 20.0 55 573.0 – 240.6 58.25 1.25 5.21 0.25 5.a.a.25 8 405. dec.2 32 890. lei) (mil. sep.) (mil.25 10 613.0 iun. mai iun.4 31 895.25 5.95 1.7 31 644. lei) (% p. 0.25 1.00 2 647.25 5 543.9 5.82 0.25 5.6 58 662.25 0.25 5. nov.7 82.19 0.0 5 980. – – 8.2 1.25 5. lei) (% p.25 5.) (% p.3 18 313.9 56 966.2.94 0.2 23 589.25 1.33 0.00 20.25 5.3 mai 4 058.25 2013 ian.25 5. 0.1.1 9.5 8. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României Perioada Rata Repo Reverse repo dobânzii TranzacĠii Stoc TranzacĠii Stoc de politică rata medie rata medie rata medie medie rata medie medie monetară* zilnică dobânzii zilnică dobânzii (% p.1 2.1 820.0 17.25 6 453.2 56 084.47 0.00 273. sep.25 5.00 15.0 280. lei)* (% p.3 3 200.6 420.9 71. feb.2 2 167.00 20.00 iul.3. Rezervele minime obligatorii* Credit Depozit volum volum mediu rata volum volum mediu rata (mil.6 5.00 15. lei) (% p.5 5. 3 818.48 0.) Ratele rezervelor minime obligatorii (%) lei USD EUR lei valută 9.56 0.26 0.2 295.9 60 011. 4. aug.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x oct. 3 869.3 56 255.00 – – – – – – 9. 3 443.00 *) Începând cu perioada de aplicare: 24 luna curentă .53 15.00 20.5 23 323.00 20.25 5. 5. 5.) 2012 iul.25 oct.25 5.8 21 049.43 0.3 1.25 41 183. Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României Perioada 3.28 0. mar.8 9.1 1 420.9 21 296.0 86. mar.00 1 311.1 30 851.56 15. aug. nov.7 19 932.25 744.00 iul. 0.25 5.25 2.25 5.58 0.59 0. dec. INDICATORI DE POLITICĂ MONETARĂ 3.0 – 9.25 10 894.5 19 613. apr.1 oct.00 20.25 9 264.00 15.5 5.9 3 594.6 9.5 22 016. feb. lei) zilnic dobânzii (mil.8 43.25 2.93 1.1 11 118.a.1 31 876.25 5.6 5.30 0.25 379.25 5. sep.25 1.25 1.8 1.6 1.6 9 883.90 0. mar.6 2013 ian.5 21 361.00 20.) zilnică** a dobânzii zilnică*** a dobânzii (% p.0 55 466.a.a.6 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR Numerar în circulaĠie Cont curent al IFM Baza monetară 19 . mar.Secţiune statistică 3. dec. feb.0 155.3 8.25 5.25 1 461.99 0.7 951.2 31 715. aug.00 20.a.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x apr.25 9.00 20.3 5.25 5.6 57 307.8 52 324. – – – – – – oct.25 5.4 441.6 4 930.6 9.0 18 156.3 638.00 20.4 56 828.00 5 058.9 58 402.94 0.5 2 325.0 503.45 15.25 5.9 *) la sfârúit de perioadă 32 378.63 0. 5. mai iun. 4 092.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x iul.8 1 051.) (mil.3 2 956.00 15.25 2 457. – 0.00 20. 3 827.23 0.21 0.62 0.00 – 0.25 5. ***) calculată în funcĠie de numărul de zile calendaristice Perioada Rata dobânzii bonificate la rezervele minime obligatorii (% p.24 0.50 0. lei)* (% p.00 15. mai iun.7 863.4 5.3 30 298.00 15.5 32 976.94 0.1 5.19 0.25 5.08 – x – x – x – x *) la sfârúit de perioadă **) calculată în funcĠie de numărul de zile lucrătoare 3.5 1 998.1 1 235.00 15. 0.8 21 264.1 5.6 32 884.25 – – – x x x – – – x x x – – – x x x – – – x x x 2013 ian.9 3 996.2 33 260.7 31 476.3 518.8 5.40 1.25 9.5 314.a.5 31 693.

3 24.3 2. aug.1 33 916.7 1 496.7 440.8 4 997.6 12 629.3 apr.7 119.7 24 183.3 112 552.2 997.9 6 391.7 168 630.5 820. mai iun.7 167 549. 8 434.3 1 487.5 32 352. 167 434.3 14 871.3 0.3 2.3 108 510.2 125.6 124.0 25.5 14 658.2 ian.1 5 274.5 5 450.3 0.9 Total Numerar úi alte valori Active fixe Alte active iun.0 24. – – – 2.9 12 135.3 1 489.3 0.6 26.3 1 489. 2 934.2 99 676.4 23.7 1 300. 186 498. 14 475. dec.0 123.0 159 669.4 101 805.4 171 849.0 521.3 18 018.7 35 124.1 177 527.1 5 273.7 161 043.2 1 858.3 163 353.5 24.1 5 277.4 12 155.4 0.4 14 976.6 28 450.6 0.3 2. 18 863.3 40 864.4 956.9 19 914.3 oct.3 2.0 162 408.5 24.1 23.3 0.3 0.0 2 427.2 970.5 5 449.9 180 508.3 Active interne Titluri de AcĠiuni úi alte valoare participaĠii negociabile de capital (altele decât deĠinute acĠiunile) 13 921.0 2 069.6 31 445.8 16 225.1 169 031.3 1 488.4 19 582.1 12 379.4 oct.9 iul.3 1 493.5 11 600.5 5 449.3 27 073. nov.4 13 684.2 5 454. sfârşitul perioadei) Perioada 2012 Total ACTIV Total Numerar Aur monetar úi alte valori Active externe Disponibil Credite* DST la FMI Titluri de AcĠiuni úi alte valoare participaĠii negociabile de capital (altele decât deĠinute acĠiunile) 118 129.7 96 177.4 1 767.1 168 103.7 18 600.6 488.9 31 236.0 13 605. mar.8 15 920.4 11 174.3 18 420.1 – – – 2.6 iul.2 iun.2 25.1 *) Cuprind depozite plasate de BNR la bănci din străinătate.8 178 634.7 1 781. sep.8 5 458.3 20 130. sep.1 1 094. feb.6 0.4 mai 1 694.0 104 986.3 107 594.8 177 956.2 1 495.9 172 525.3 100 828.4 9 965.2 42 993.Secţiune statistică 5.7 1 488.3 16 209.3 106 997.8 506.6 1 361.0 112 132.1 24.7 5 458.3 1 499. 175 208.7 1 485.9 5 454.4 0.6 1 499.4 ian.4 0. 12 340.4 105 203.8 25.4 23. 181 371.9 15 833.8 5 448.4 17 652. 14 649.3 19 955.7 163 625.1 5 448.2 944. 186 412.4 112 550.4 18 486.9 iun.3 162 979.3 1 496.1 945.1 4 489.6 160 733.6 34 965.7 44 555.3 2. nov.7 3 451.1 – 2.0 0.4 187 183.9 20 745. dec.3 2.2 2013 Perioada 2012 2013 20 Credite BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .8 24.0 0.4 – – – 2.8 1 941.6 980.1 173 590.7 5 276.6 165 636.6 3 425.4 – – – 2.3 0.0 apr.1. feb. aug.3 2. Bilanţul monetar al Băncii Naţionale a României (milioane lei. BILANŢURILE MONETARE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE MONETARE 5.2 32 156.1 1 490.3 2. mar.8 5 455.4 161 607.6 9 997.

4 63.7 **) Ca urmare a solicitării BCE privind abordarea unitară din punct de vedere statistic a tratamentului alocării DST de la FMI.7 168 630.0 34 192. 175 208.1 21 845.0 – – – – – – – – – – 23 102.4 21 . 186 412.9 – – – 133 873. sep.5 76 823.9 131 592.1 47 498.3 iul.4 10.0 5 337.4 47 286. 69 755.0 47 042.8 11.3 136 577.7 53.9 – – – 128 192.4 9.3 67 557.0 36 473.0 5 346.1 35 044. 67 557.6 – – – – 21 991.0 139 879.4 187 183.1 18.6 74 737.5 35 558. sep.6 73 906.0 18 255.7 apr.2 133 560.1 173 590.4 49 862.1 34 918.4 36 496.4 69 692.0 18 845. 181 371.0 19.1 20.4 49 882.6 Titluri de valoare negociabile (altele decât acĠiunile) emise de BNR Capital úi rezerve Perioada Total 2012 2013 Total Pasive interne** (continuare) Depozite Depozite Depozite Sume atrase Împrumuturi overnight la termen din operaĠiuni din operaĠiuni de swap reverse repo valutar Pasive interne** Emisiunea Total bănească Alte pasive** iun. 75 848.4 24 275.3 34 470. feb.6 19.4 73 813. nov.1 168 103.5 ian.9 36 805.6 35 594.5 136 007.7 iun.2 7.9 44 484. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 5 567.6 14.2 36 444.2 – 49 835.6 73 341.3 5 316.3 – – – 136 616.0 – – – – – – – – – – – 15 980. mar.6 oct.7 133 026. nov.8 178 634.2 5 205.7 Pasive externe** Depozite Depozite Împrumuturi în valută în lei din (inclusiv operaĠiuni împrumuturi) reverse repo 49 815.7 5 029.6 41 227. 167 434.0 – – – 15 385.3 39 231.7 5 223.5 36 036.8 73 136.5 16.2 iul. feb.4 41 240. aug.3 5 457.0 oct.3 ian. aug.1 177 527.1 13.8 66 471.9 5 110.5 – – – 131 441.8 12. 71 408.7 80 986.Secţiune statistică Perioada 2012 2013 Total PASIV iun. dec.6 47 480.7 75 795.0 133 215.5 60. mai iun.0 73 081.6 – – – – – – – – – 27 162.4 35 363.4 136 716. 73 906.9 43 966.3 47 023.6 43 767.6 43 753.9 180 508.4 73 810. dec.2 40 375.5 71 408.7 – – – – 14 759.0 23 079.7 39 242. 76 074.3 37 114.6 74 737.1 5 236.4 40 364.7 80 986.7 17.1 5 423.5 76 074.3 mai 76 883.0 5 420.8 66 471.6 73 341.3 5 303.8 177 956.0 35 802.0 35 727. s-a procedat la reclasificarea poziĠiei „AlocaĠii în DST de la FMI” de la pasive externe la pasive interne. respectiv poziĠia „Alte pasive”.8 55.4 44 500.7 – – 2.0 35 604. 186 498.0 133 059. mar.2 16 054.4 47 304.4 43 951.9 35 036.5 – – – – 14 720.5 apr.

3 apr.5 15 784.3 2 198. aug.0 6 241.8 6 706.5 63.9 16 485.4 1 622.9 69 037.8 1 778.3 409 908.4 11 914.0 oct.7 ian.3 16 464.0 2 136.9 2 251. feb.9 70 967.7 383 517.9 1 229.2 295 008. 383 049.6 11 128.1 1 464. sep. 398 043. nov.7 3 869.8 ian.9 11 892.3 61.0 11 948.5 394 513.2 1 462.9 293 819.3 – – – 2 198.7 397 419.0 297 446.4 11.3 11 927.6 305.4 1 892.0 399 522.3 12 919.8 64. feb.7 1 707.9 Perioada 2012 2013 22 Active externe Credite Titluri de AcĠiuni/unităĠi AcĠiuni úi alte (inclusiv valoare de fond ale participaĠii de capital depozite negociabile fondurilor de deĠinute de plasate) (altele decât piaĠă monetară deĠinute de instituĠiile de acĠiunile) instituĠiile credit deĠinute de credit 5 839.6 60.6 2 518. aug.6 69 133.7 1 989.5 59. dec.6 295 467.5 1 349.3 3 444.3 1 174.6 66 977.0 11 975. 391 077.3 8 922.8 63 210.9 58.9 11 960.2 362.0 16 571.2.7 384 139.7 1 280.6 1 939.7 8 742. 378 157.4 11.0 393 282.8 64.0 9 737.0 396 188. mar.4 apr.1 9 142.9 12 795.2 340.2 1 468.6 65.3 12 671.9 286 767.7 65 112.2 10 385.8 1 303.2 311. 396 369.7 62.4 13 491.0 4 535.2 61 841.0 11 427. sfârşitul perioadei) Perioada 2012 2013 Total ACTIV Total Numerar úi alte valori iun.5 1 348.9 16 118.9 16 145.5 7 453.4 1 357.4 – 1 937.4 385 756.3 398 551.4 11 897.2 61.1 1 283. mar.5 2 379.3 407 783.3 17 153.6 302.3 4 058.8 380 188.0 16 233. 406 106. Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) (milioane lei.6 16 370.7 Total Numerar úi alte valori Credite (inclusiv depozite plasate) iun.5 1 411.9 344.5 405 010.3 iul.9 10 553.4 3 818.3 1 858.1 1 797.5 2 804.3 12 067.9 3 594.8 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .0 405 641.9 1 867.1 8 151.1 11 916.9 oct.4 63.0 Active interne Titluri de AcĠiuni/unităĠi AcĠiuni úi alte valoare de fond ale participaĠii de negociabile fondurilor de capital deĠinute de instituĠiile (altele decât piaĠă monetară deĠinute de de credit acĠiunile) instituĠiile deĠinute de credit Active fixe Alte active 1 901.9 8 099.3 62.2 292 082. nov.9 314.3 17 228.1 16 546.5 11 904.8 66 048.9 1 330. 408 848.3 310.0 63 490.4 11 876.2 1 689.0 281 888.3 3 443. dec. mai iun.3 – – – 2 276.0 8 616.3 305.9 315.4 11. 406 886.0 11 936.Secţiune statistică 5. mai iun.2 4 092.4 6 697.5 393 582. 396 541.5 3 902.6 2 260.0 68 342.0 13 279.0 68 648.0 10 421. 398 426.4 314.0 2 236.2 13 093.9 2 714.5 68 056.1 317.6 283 140. sep.9 – iul.5 11 870.9 285 366.1 395 716.4 11 909.4 11.0 3 827.7 1 287.9 289 840.6 3 891.5 67 038.7 11.3 3 200.3 279 476.3 3 564.7 15 639.2 1 505.1 65.8 302.5 8 843.4 293 367.8 17 788.2 1 577.8 283 690.6 9 296.

5 19 412.9 102 371.0 139 817.4 115. 391 077.7 93 661.2 88 176.5 – – – 13 814.8 100 895.3 15 904.6 4 555. 396 541.8 – 15 935.3 215 996.5 149 110.6 1 095.4 309 243.9 115.3 407 783. mar. aug.2 81 897.1 368.Secţiune statistică Perioada Total PASIV Pasive externe Depozite Total Total Depozite overnight Titluri Depozite Depozite Împrumu.3 6 938.7 92 708.8 1 032. mai iun.4 88 060. dec.9 1 090.4 12 361.7 72 739.4 115.2 16 036. mar.7 c c c apr.1 143 958.9 4 470.4 1 097.4 144 989.9 61 326.0 118.8 63 156.6 61 506.9 c c c oct.4 310 940.8 6 512.5 116.4 88 387.3 216 747.5 378.5 308 572.9 310 436.8 iul.0 – – – 10 879.8 18 697.1 117.6 5 109.4 405 010.0 115.0 12 949.6 61 803.3 147 588. 406 106.1 86 784.3 848.3 213 342. aug.de valoare la termen ramburturi din negociabile (inclusiv sabile după operaĠiuni (altele decât acĠiunile) împrunotificare reverse repo emise de muturi) instituĠiile de credit AcĠiuni/ unităĠi ale nerezidenĠilor emise de fondurile de piaĠă monetară 2012 iun.3 1 141.3 70 160.1 70 409.9 148 638.3 62 270.8 61 339.0 c c c 71 273.6 86 868.9 5 944.2 1 753. 306 536.5 c c c Titluri Depozite Depozite Împrumu.4 1 091.0 99 569.2 1 097.0 99 714.0 90 623.6 116.5 221 370.7 61 757.2 c c c 75 217.7 144 918. feb.5 89 645.5 97 229.1 – – – 375.5 117.3 311 233.0 9 497.9 – – – 392. feb.8 307 418.9 308 491.8 87 610.3 – iul.5 97 347.0 217 304.7 217 510.4 17 350. nov.3 c c c 69 979.6 66 766.1 217 135.3 1 011.2 144 662.3 398 551.1 61 964.8 1 100.4 13 552.de valoare la termen ramburturi din negociabile (inclusiv sabile după operaĠiuni (altele decât acĠiunile) împrunotificare reverse repo emise de muturi) instituĠiile de credit AcĠiuni/ unităĠi emise de fondurile de piaĠă monetară Capital úi rezerve Alte pasive Perioada Pasive interne Depozite Total Total Depozite overnight 2012 iun.0 89 561.0 216 108.3 409 908.4 61 920.5 73 826.8 5 782.1 83 463.4 1 027.9 218 240.7 99 596.5 60 106.0 393 282.1 13 440. nov.1 86 669.4 3 077.8 82 185.2 93 776.9 306 497.5 143 282.6 1 207.5 c c c 2013 ian.6 145 356. mai iun.5 101 011.5 c c c 73 420.6 17 400.0 143 332.0 87 582.9 78 883.9 218 430.5 102 489.0 61 526.1 5 533.3 219 416.6 150 170.5 114.4 87 493.0 405 641.0 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 23 .0 396 188.2 62 424.4 – – – 1 272.1 71 670.6 2 525.5 1 588.2 12 039. 309 133.5 9 972.1 87 697.1 – 366.6 16 439.0 143 651.5 86 269.5 217 758.6 apr.1 16 706.8 211 714. dec.9 1 064.7 4 461. sep. 305 874.2 – – – 829.3 2013 ian.8 1 405.9 76 189.3 86 383.7 1 067.0 – – – 10 065.0 116.8 90 556.6 97 068. sep.7 3 979.9 79 034.5 16 110.9 16 346.5 18 873.7 397 419.1 74 799. 408 848.1 – – – 2 742.1 1 069.9 18 136.8 1 063.0 77 103.5 11 370.9 117. 304 693.6 99 451.0 96 951.3 90 305. 308 153.1 114.9 18 624.3 – 68 575. 406 886.2 oct.5 4 672.4 88 272.0 78 970.

8 5 750.8 apr.2 106 491.8 306 324.4 310 949.3 62. feb.9 172 464.6 300 961.6 2 148.9 18 486.3 oct.8 61.7 476 114.1 486 689.1 107 722.1 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .3 173 034.3 5 764.1 65.8 iul.7 176 904. sep.4 13 684.1 9 773.4 40 532.5 9 704.7 1 468. mar.5 19 955.4 19 582.1 38 899.8 1 623.2 119 304.7 16 209.9 101 383.8 295 247.0 42 658.7 70 952.2 232 455.1 103 086.0 61 827. dec.0 521. aug. aug.9 69 022.2 182 911.6 97 507.6 iul.9 oct.4 1 577.8 64.4 5 765.9 63 476.5 235 726.8 18 018.9 1 829.6 493 860.2 9 765.1 5 771. 312 253.7 119.3 49 015.3 5 583.7 440.7 5 761. 302 177.3 5 760.7 9 889.5 ian.7 30 023.8 479 805. 309 742.4 233 755.8 229 595.0 230 106.6 2 120. 468 913.2 944.9 20 745.0 1 784.6 60.5 233 648. feb.5 237 614.6 1 747.5 233 071.7 300 610.9 67 024.8 225 836.7 65 058.1 20 130.5 1 989.6 124.0 299 209.2 174 224.4 227 086. 488 511.3 308 986.7 5 802. 476 402.2 apr.4 17 652.0 68 327.2 2 159.4 219 993.5 2 085. mai iun.4 479 861.2 ian.2 1 412.6 65.5 63.5 173 962.1 1 283.9 236 813.5 1 463.2 221 658.6 Total 2013 Aur iun.0 2 022.7 9 740.0 1 787.5 36 550.5 41 078.6 1 288.6 176 446.3 18 420.9 9 785.4 1 828.6 240 557.9 5 639.0 110 288.7 66 962.4 9 624.5 231 283.3 61.7 9 682.3 2 081.1 1 303. 309 552.5 1 797.3 5 763. nov.6 173 537.3.7 18 600.6 1 361.7 68 041. mai iun.4 956.0 39 059.8 176 392.3 2 136.7 43 741.Secţiune statistică 5.1 51 252. sfârşitul perioadei) Perioada PLASAMENTE ÎN ACTIV 2012 2013 24 Disponibil DST la FMI Active externe Numerar úi Credite alte valori Titluri de AcĠiuni/ AcĠiuni úi alte valoare unităĠi de fond participaĠii negociabile ale fondurilor de capital (altele decât de piaĠă acĠiunile) monetară 485 945.9 15 833.6 488.6 9 596. 494 524.7 9 726.8 227 932.5 222 715.1 68 633.9 228 990.4 5 758.9 19 914.2 63.0 123.3 476 260.5 473 426.7 62. sep.7 1 357.3 238 829.4 178 768. Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) (milioane lei.8 224 159.4 471 694.0 223 943.3 1 229.3 241 350.7 1 300.4 109 059.2 45 519.7 1 758.9 1 349.4 36 216. 294 950.2 63 196.5 102 517.3 49 234.4 231 564.7 175 650.3 109 711.0 58.7 59.1 945.4 182 270.2 125.9 64.9 5 765.9 113 899.5 306 770.8 506.9 239 872.9 177 703.5 114 936.3 5 614.1 9 681.4 69 118. nov.8 66 033.2 9 602.0 223 389. dec. Perioada 2012 Total Active interne Credite interne Total Credit Credit acordat guvernamental sectorului (administraĠia privat publică) Titluri de AcĠiuni úi alte valoare participaĠii negociabile de capital (altele decât acĠiunile) iun.9 114 932. mar.5 230 783.5 9 838.

5 114.2 220 465.0 132 039. feb. dec.4 479 861.5 378.6 5 168.4 4 521. s-a procedat la reclasificarea poziĠiei "AlocaĠii în DST de la FMI" de la pasive externe la pasive interne.9 28 740.1 113 891.1 – 366.5 473 426.4 28 155. 494 524.6 mai 349 305.6 22 620.3 848.9 -6 816.6 27 108.2 122 388.6 493 860.7 137 627.4 128 937.5 6 203.7 344 066.3 1 141.3 1 011.3 36 295.0 116. 99 308.3 98 829.9 347 323.4 147 067. mar.3 476 260.6 -9 590.0 – – – 829. sep.5 125 625.4 3 077.5 25 081. 476 402.4 115.4 221 463.3 344 841.8 -12 272. nov.4 122 510.3 128 822. 350 771.0 118. mar. 468 913.5 117.2 146 949.Secţiune statistică Perioada 2012 2013 RESURSE ÎN PASIV Depozite overnight Depozite la Depozite Împrumuturi termen rambursabile din operaĠiuni după reverse notificare repo Titluri de AcĠiuni/ valoare unităĠi de fond negociabile emise de (altele decât fondurile de acĠiunile) piaĠă monetară 485 945.1 117.4 122 778.8 125 511. nov.0 115.2 343 288.3 4 042.4 149 676.1 102 129.0 149 478.7 Pasive interne* M3 Pasive Depozitele financiare pe administraĠiei termen lung centrale 216 930.0 5 569.3 – – – 392.9 225 751.9 98 218.1 150 730.9 4 846.4 -6 945.8 479 805.8 10 032.4 101 722.2 -10 497.1 103 101.1 -6 210.8 220 291.7 342 062.6 10 026.4 115.5 116.8 Total 2013 Total iun. 344 927.1 39 922.9 130 576.1 6 606.8 141 848.1 486 689.1 102 325. feb.9 149 794.8 7 009.1 117 922.6 102 014.2 34 409.8 11 704.5 219 495.5 128 436.4 128 552.0 143 994. 341 443.8 141 730.5 c c c ian.4 6 130.1 368.7 476 114.4 ian.4 -7 156.9 37 190.1 30 730. aug. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 25 .7 5 032.4 142 496.8 1 405. dec.2 101 097.1 137 743.5 144 110.0 24 771.3 iul.6 2 525.8 150 847.8 98 746.0 220 767.2 136 531.6 -12 121.1 114.1 122 273. aug.9 105 508.6 *) Ca urmare a solicitării BCE privind abordarea unitară din punct de vedere statistic a tratamentului alocării DST de la FMI.9 117.4 471 694.7 -15 320.2 219 336.1 137 593.5 122 537.1 226 070.1 140 332. Perioada 2012 Pasive externe* Depozite.0 225 316.6 227 782.6 116.9 115.0 127 167. sep.3 apr. din care: Total Alte pasive.7 29 253.2 222 017. mai iun.0 -10 923.9 c c c oct.7 c c c apr.9 122 654. respectiv poziĠia "Alte pasive".5 c c c iun. 344 247.2 iun. 335 098.3 – iul.0 136 616.4 oct.0 -8 883.8 32 041.8 -12 501.3 347 562.0 114 580.7 102 842.7 – – – 375.4 221 012.4 100 381.4 – – – 2 742.1 134 458.2 132 154. 488 511.4 149 596.9 335 750. net* -9 319.

8 115 142.5 26 845. 220 465. 216 652.1 30 851.5 195 719. 204 430.4 209 393.6 78 611.5 Total 189 630.7 93 137.0 220 767.4 132 404.5 56 847.4 23 826. mar.6 195 086.2 80 476.7 56 111.0 220 628.3 54 055.7 32 378.6 26 972.6 137 339.4 108 860.0 55 719.7 86 493.5 31 693.8 89 252. din care: cu durata iniĠială de până la doi ani inclusiv 108 651.2 117 979.5 108 651. mar.8 ian.7 131 572.7 31 476.6 iul.7 192 858.5 132 284.6 216 207. sep.3 115 443.8 88 481.1 107 661.5 53 091.5 132 284.4 221 012.4 117 160.8 115 086. dec.0 26 398.2 24 771.8 131 215.4 54 723.2 131 521.3 55 944.7 79 916.0 56 345.2 107 661.2 77 759.5 53 503. 194 804.7 54 559.6 129 787.4 129 354.3 202 772.8 118 990.5 27 076.0 53 688.0 83 965.4 57 543. aug.9 52 214.8 78 131.1 54 388.1 54 332.2 32 890.5 32 884.8 131 972.8 115 142.2 226 070. 207 623.1 86 183.7 126 224.1 88 222.0 198 250.7 51 047.6 54 798.0 225 316. feb. nov. 196 484.5 216 280.9 131 572.4 30 435.8 53 583.6 137 339.2 53 667.3 31 895. 2011 2012 2013 26 M3 M1 Numerar în circulaĠie Depozite overnight M2-M1 Depozite Total.9 86 017.6 56 057.4 189 976.2 136 324.2 131 521.3 217 688. feb.3 apr.3 78 667.4 198 130.6 129 787. nov.3 26 855.4 132 809.7 30 610.6 51 756.3 88 806.2 89 225.8 113 092.3 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .6 25 542.3 29 405.1 136 321.4 oct.7 31 644.9 80 491.8 ian.7 26 238.4 26 793.0 apr. dec. 225 751.2 111 884.0 56 837.3 56 275.9 84 302.8 220 291.5 55 262.1 apr.5 23 967.7 55 223.4 196 331.1 116 489.0 197 287.8 112 201. dec.3 216 930.5 195 738.2 26 952.0 115 942.9 53 829.1 136 321. 2010 ian.9 76 617.3 55 188.7 87 826.0 54 902.2 120 806. 190 920.7 121 348.8 127 345.1 128 609. mai iun.8 125 945.2 52 280.3 55 122.2 31 715. sep.7 199 911.2 28 730.8 209 135. mar.7 126 224.5 132 404.5 219 495.0 80 065. 219 336.0 111 090.9 31 478.7 121 348. 221 463.0 111 441.7 79 357.9 134 442.8 131 215.4 51 641.4 133 547.3 88 787.9 187 539.0 133 130.7 55 076.1 Total 2009 dec.4 31 107. 218 512.0 115 086.3 115 443. sfârşitul perioadei) Perioada 79 361.5 52 914.0 111 441.4 26 929.4 129 354.5 32 976. mar. aug. mai iun. MASA MONETARĂ M3 ŞI CONTRAPARTIDELE ACESTEIA (milioane lei.5 83 712.9 111 360.3 24 246. mai iun.1 31 876.6 51 520.4 76 370.3 114 282.2 76 460.7 oct.0 31 280.1 29 114.9 110 928.3 52 790.4 132 809.3 29 379.4 111 782.5 52 194.2 33 260.6 30 878.8 118 990.9 oct.7 26 775.8 112 201.3 114 282.1 133 130.7 26 227.4 111 782.7 80 044.9 89 494.2 30 298.9 77 892. feb.0 iul.1 81 499. 199 216. 193 732.6 56 610.2 120 806.7 53 125.9 134 442.5 118 161.1 128 609.9 185 996. aug.2 86 600.8 26 103.5 59 877.9 110 928.8 131 972.Secţiune statistică 6.4 133 547.8 127 345.5 116 045.6 24 621.9 84 934.9 205 549.6 iul.0 82 314.1 82 319.9 111 360.6 111 884.0 85 754.9 117 160.5 118 161. nov.1 55 916.1 116 489.8 86 543.3 85 834.0 apr.8 57 094.2 136 324.2 222 017.0 51 598.3 125 945.0 76 816.6 87 840.0 81 592.8 28 489.5 116 045. sep.8 79 844.4 108 860.9 115 942.2 117 979.4 26 490.6 55 393.7 113 092.6 227 782.0 111 090. feb. mai iun.1 89 020.4 ian.

dec.3 225 821.0 3 395.4 600.4 3 429. 225 547.2 21.2 4 332. aug.8 18 970.5 175.9 4 330.1 171 747.9 3 716.0 16.4 26 867.7 220.1 35 855. nov.7 2 181.9 213 529.3 – 1 617.3 5 074.1 159 323.4 20.0 220 774. 212 438.4 185 677.1 c c c 155.4 3 602.2 16.8 15.0 28 883. aug.0 194 621.3 214 288.5 155.2 396.9 17.5 11.1 3 208.5 155.5 214.7 216 449.6 3 505.2 187 820. mai iun.5 175. 192 979.6 4 148.4 ian.0 28 505.6 220 506.5 309.4 260.6 2 807.9 188 152. feb. 190 773.9 21.2 187 895.5 175.2 26 697.0 20.3 174 523.0 192 821.5 219 301.6 187 800.0 16.0 16.3 188 763. dec.0 3 089.0 3 062.2 396.6 10.7 iul.7 105.4 3 753.1 205 061.5 477.0 23 830.1 191 385.7 176 964.9 184 912.6 57.7 3 898.0 20.0 186 726. feb.3 27 421.0 17 259.4 54 058. 203 293.0 3 743.9 ian.5 2010 ian.2 3 844.3 190 109. dec.9 177 413.9 249.8 22 459. nov.2 196 089.0 49 809.6 3 042. mar.2 c c c 175.5 33 118.7 2 479.2 25 545.5 3 822.9 1 130.1 3 100.2 apr.9 oct.1 192 590.8 203.4 78. nov.6 176 841.9 30 178. 191 704.3 192 273.1 32 476.0 31 014.2 16.7 23 727. mai iun.8 2 666.1 3 200.4 30 653.5 3 167. mai iun.3 2 812.5 42 070.4 174 410.4 10.5 179 071.3 2 984. mar.1 3 655.9 218 572.4 4 159.5 175. 199 479.3 oct.8 448.0 454.6 205.5 221 829.2 35 291. 188 254.0 16.0 22 073.7 163 476.Secţiune statistică Perioada M3 (continuare) Total M2 M3-M2 AcĠiuni/ Titluri Total Împrumuturi din operaĠiuni repo unităĠi de fond de valoare ale fondurilor de negociabile emise piaĠă monetară cu maturitatea de (emise) până la doi ani inclusiv ACTIVE EXTERNE NETE ACTIVE INTERNE NETE 2009 dec.4 3 148.1 88.3 204 772.5 20 788.8 167 413.6 332. feb.0 202. mai iun. 188 013.0 192 901.1 160 868.1 1 213.5 21.8 172 012.4 225 111.8 15.3 2 156.0 26 848.5 417.0 3 629.7 4 213.6 200 475.6 227 579.5 16.0 212 058.1 2 055.7 188.9 23 992. 221 067. 216 330.8 c c c 155.0 1 617. 196 008.6 2 885.1 188 789.6 159 929.3 167 724.7 190 865.5 20. 220 230.0 264.6 165 947. 184 278.9 – – 20.0 3 288.5 31 701. feb.8 64.1 220 022. mar.8 – – – 30 991.4 2011 2012 2013 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 27 .0 192 677.4 apr.2 189.5 3 877.4 238.0 26 299.6 4 362.4 3 329. 219 147. sep.1 117.3 181 324. sep.3 27 995.9 31 609.9 560.9 2 424.2 199 572.2 4 951.9 190 820.3 2 115.7 3 805.2 apr.7 2 356.8 177 582.0 194 198.6 169 318.1 iul.7 185 393.7 apr.8 3 748.7 178 851.6 231.7 2 531.0 c c c 175.5 1 862.7 166 298.5 175.3 – – 41.5 155.6 1 718.0 181 972.3 172 781.6 ian.6 28 164.5 155.6 481.6 c 15.8 269.2 46 713.3 2 710.0 16.0 16.5 166 855.0 1 718.0 22 374.3 – 22 216.6 177 972.2 oct.4 428.4 2 959.3 178 779.3 33 117.5 324.1 195 419.7 c c – 175.7 – – – 24 414.9 178 956.9 166 272.7 305.5 1 862.1 52.0 194 801.5 155.0 193.5 48 337.1 29 426.8 16.4 18. sep.3 – – – 20 049.3 331.0 16. mar.6 31 989.9 28 480.2 58.5 3 478.6 iul.1 165 080.4 2 749.3 48 352.7 177 266.9 340.5 32 674.6 179 160. aug.6 234.2 1 992.

4 oct.4 115 811.4 45 199.8 76 341.9 40 650.6 20 128.3 61 048.3 73 848.8 187 288.2 60 296.8 63 427.4 120 664.2 173 068.7 47 421.7 99 752.9 101 558.6 48 860.5 193 403.6 102 432.5 197 295.8 59 480.3 35 936.5 40 069.0 42 273.6 106 338.4 61 798.6 39 169.5 18 507.5 108 010.2 60 111.9 60 606. 167 743.8 47 831.6 172 346.3 70 072.0 110 323.4 124 812.7 43 042.2 117 928.2 40 709.1 60 267.2 77 060.9 39 511.0 125 898.4 104 792. 194 944.1 62 377.7 124 532.7 59 856. 167 908.9 100 850.7 72 962.7 69 334.7 128 190.0 36 344.5 200 812.8 33 531.4 40 572.8 169 877.4 39 855.0 39 068.5 21 565.6 121 265.7 194 230. aug.1 41 506.5 63 504.9 72 099. dec.8 100 808.6 40 915.9 62 055.8 113 475.3 39 341.7 61 443. sep.5 105 949.5 116 660.1 62 756.7 63 955.6 19 814.5 64 293.6 18 718.8 21 426. 174 307.1 20 271.7 21 026.4 170 077.1 37 131.8 61 788.6 iul.0 18 973.5 65 668.5 60 991.1 119 568.1 20 129. nov.5 41 028.5 45 707.3 apr. 179 645.0 40 803.3 59 546.7 ian.1 181 258. 191 585.4 73 095.5 110 805.3 65 055.5 75 167.0 99 088.9 119 518. aug. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali (milioane lei.8 65 143.1 39 676.6 165 173. nov.4 118 839.3 60 604.6 2010 ian.6 48 471.3 71 840.6 105 233.8 112 749.1 110 595.6 126 727.0 55 538.9 128 112.9 39 813.8 41 940.7 19 196.0 61 483.5 62 504.7 apr.1 60 742.6 18 248.0 19 557. mar.2 40 767.5 56 735.7 127 444.3 40 435.0 125 877.7 108 014.9 40 122.9 19 636.3 172 084.4 100 543.2 61 184. feb.0 126 851.6 124 864.3 122 220.5 55 146.4 19 989.8 123 449.5 72 086.9 75 621.6 19 050.2 19 771.6 35 996.2 101 309.2 37 042.7 67 819.2 59 334.1 61 509.2 195 536.1 43 137.0 104 545.1 iul.4 75 702.5 58 919.7 43 154.6 62 807. mai iun. din care: Depozite ale gospodăriilor populaĠiei Depozite ale societăĠilor nefinanciare Total lei valută Total lei valută 2009 dec.1 18 371.4 oct.7 201 886.8 73 368.9 111 210.8 63 188.9 63 097.7 75 988.1 37 077.4 42 655. sep.6 40 822.9 59 074.3 64 575.0 40 268.0 59 925.0 35 410.1 20 676.1 36 493. STRUCTURA DEPOZITELOR ATRASE ŞI A CREDITELOR ACORDATE DE CĂTRE INSTITUŢIILE FINANCIARE MONETARE PE TIPURI DE SECTOARE INSTITUŢIONALE 7.0 20 870.0 117 411.4 20 395.6 apr.5 124 563.6 59 719.8 17 836.4 113 931.1 110 322.7 56 349. dec.6 75 518. 177 218.2 128 053.6 74 993.8 43 071. 200 697.2 67 860.1 105 501.4 121 978. nov.4 39 503.3 105 508.1 19 742.5 116 451.4 20 475.2 127 402.6 60 839.5 70 001.0 43 341.5 68 974. 167 264. mai iun.0 56 103.7 35 331.6 65 291.1 122 787.4 66 015.6 62 221.2 61 950.2 125 454.0 112 800.0 18 234.8 40 153.0 74 957.7 62 126.0 61 189.2 57 961. feb.2 18 689.4 61 516.0 41 261.7 56 267.8 38 397. 195 809.5 62 024.7 35 023.3 48 935.9 38 112.3 105 228.1 63 116.6 193 722.1 195 294.0 iul.9 oct.2 178 063.6 177 431.7 18 218.8 76 941.7 68 727.9 62 740.7 169 418. 188 139.3 202 165.6 18 005.1 106 374.8 119 349.7 61 824. mar.3 72 008. sep.7 59 864.5 39 600.7 39 702.6 19 272.0 61 982.1 40 070.9 66 635.0 77 032.3 37 661.5 62 054.8 55 060.4 58 274.1 46 269.9 60 461.0 75 243.8 64 073. feb. 168 936.8 18 951.2 39 397.5 100 685.6 74 799.8 38 816.2 40 746.2 125 256.0 74 988.0 168 456.1 36 340.6 41 200.9 19 995.0 59 194.9 17 949. feb.4 105 084.7 39 299.2 61 930.8 188 639.Secţiune statistică 7.1 17 582.1 107 674.8 41 313.4 57 576.1 20 533.0 61 576. 171 056.0 102 561.6 70 731.4 40 709.1 74 992.7 18 360.5 20 808.6 72 643.5 ian.8 48 175.1 126 209.4 120 821.3 101 348.7 118 981.0 114 671.2 39 639.1 59 628.8 74 996.3 56 675.0 39 695.5 106 235.0 56 767. 194 733.0 124 871.0 41 492.8 60 767.2 104 485.4 123 800.7 125 958.2 68 006.9 74 783.0 20 112.3 33 369.0 58 059.7 41 711.8 2011 2012 2013 28 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .5 20 677.2 59 550.8 42 887.8 109 790.6 20 167.3 37 550.8 123 419.7 57 153. 164 347.7 57 802.9 54 207.2 60 651.7 125 921.0 57 929.7 109 602.0 37 604.1 119 276.3 102 688.8 47 799.3 59 820.1 19 718.9 ian.1.6 60 379.9 65 886.3 46 985. sfârşitul perioadei) Perioada Total lei valută Total.4 101 227. mai iun.0 97 307. mar.5 19 874.3 39 148.4 44 575.8 38 419.3 97 475.5 63 394.6 42 357.8 37 696.7 54 795. mar.4 104 107.7 191 041.1 43 462.3 106 373.6 18 205.8 181 008.0 41 062.1 63 803.6 62 392.7 61 887.8 129 069. dec.1 61 081.1 64 905. mai iun.1 171 404.3 63 469.3 167 120.5 38 308.2 36 956.5 apr.0 20 036.1 39 083.9 61 489.9 128 923.2 104 431.4 65 842.0 67 764.7 38 589. aug.0 174 311.2 60 889.7 189 906.

9 99 134.9 55 582.7 61 337.1 55 618.3 61 586.3 31 709.6 3.2 1 881.5 1 836.0 7 927.5 1 603.4 101 241.6 – – – 6.5 22 868.3 33 112.2 4 502.9 295.5 61 384.7 15 054. feb.4 120 664.9 55 372.5 29 . 33 632. 120 821.7 iul.8 13 658.3 alte valute cu scadenĠa până la 1 an inclusiv 4 172. 29 959.5 1 878.1 5 755. Depozitele gospodăriilor populaţiei (milioane lei.6 279.6 100 171. 122 787.4 124 812.9 7 587.9 306.4 34 373.8 23 086.5 2 172.6 1 458. aug.5 31 645.2 4 797.8 55 467.6 6.8 13 907.8 cu scadenĠa mai mare de 1 an 5 463.4 31 663. 124 864.1 8 289.1 23 356.4 121 978.6 61 977.2 97 518.7 101 186.1 4 445.5 1 553. sep.0 125 877.3 29 035.2 7 731.5 4 433.6 4 551.3 31 152.7 13 657.8 30 871.7 4 726.4 1 894.2 apr.2 61 049.1 8 131.7 13 831. 118 981.1 4 484. dec.8 123 419.7 4 388.7 24 630. 33 463.4 4 670.8 14 013.6 97 391.8 61 441. nov.5 6 417.7 125 921.0 4 731.3 ian.5 euro cu scadenĠa până la 1 an inclusiv 28 122.1 298.7 23 059.3 5 817.1 33 996.5 4 846.0 23 037.8 33 823.2 14 716.1 4 800.7 98 172.4 61 224.9 2013 ian. mai iun.Secţiune statistică 7.9 100 769.7 6 012.2 4 526.4 1 572.1 280. nov.7 4 760.1 7 711.8 14 179.7 7 767.9 – – – 7. mar.4 lei cu scadenĠa până la 1 an inclusiv 56 040.2 4 447.8 61 152.7 oct.9 31 770.4 61 161.2 55 264.6 2 164. 121 265.9 13 840.9 98 614.2 2 226.5 4 520.0 7 755.6 4 507.6 3.0 31 792.8 4 523.0 7 938.8 13 603.8 1 749.3 122 220.4 Total cu scadenĠa mai mare de 1 an 272.7 14 193.3 62 147.6 1 846.0 1 725.9 4 817.1 30 759.1 13 574. 32 047.5 – – – 4.4 6.8 55 730.2 23 139.8 32 208.0 7 628. dec.9 iul. mar.6 4 804.7 7 689.0 24 687.8 6 391.6 – 12.9 5 594.8 2 030.2 61 504.2 30 169.3 95 909.0 99 744.4 oct.2 31 376.6 275.5 4 602.0 6.0 1 714.9 23 079.6 4 788.9 23 422.0 1 959.6 Total 2012 2013 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR cu scadenĠa mai mare de 1 an 1 837.5 – – – 6.1 1 706.6 61 958. sfârşitul perioadei) Perioada Total Depozite overnight Total lei euro Depozite la termen alte valute Total 2012 iun. mai iun.2 23 187.1 7 806.0 5 685.5 32 653.0 55 447.1 33 818.3 6 139.7 1 758.1 55 344.0 96 694.6 279. aug.1 62 344.0 55 585.2 2 086.1 29 827.7 1 722.7 290.3 7 455.4 301.2 14 982. sep.5 1 710.1 6 531.7 55 847.1 119 568. feb.6 1 969.3 287.0 100 227.9 1 695.0 29 408.1 55 812.6 282. 31 254.6 4.0 55 334.9 4.1 4 406.5 6 340.2.2 Depozite rambursabile după notificare Împrumuturi din operaĠiuni repo Total Perioada Depozite la termen (continuare) iun.4 274.3 5 960.4 4 694.7 apr.4 6.4 4 909.3 24 730.8 24 038.2 5 714.3 1 724.

9 8 437.0 29 221.9 21 393.5 1 946.3 1 654.5 83.3 – – – – – – apr.2 Depozite la termen lei Total cu scadenĠa până la 1 an inclusiv 17 374.3 1 988.0 7 913.3 8 405.3 736.3 29 516.3 17 732. nov.1 – BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . administraţia publică şi nerezidenţi (milioane lei.0 21 502.4 1 423.5 2 068.7 1 657.2 28 267.5 31 618.7 31 830.0 19 970.3 7 096.6 – – – – – – 30 cu scadenĠa mai mare de 1 an 1 331.3 8 684.2 31 628. sep.0 22 013.1 1 155.7 8 897.7 7 404. feb.2 29 553.3 1 087.1 1 892.6 18 586.3 29 526.4 1 808. mar.7 655.3 20 505.7 8 018.7 29 652.5 692.1 8 224.1 29 269.9 82.1 17 453.1 1 895.4 106.3 755.2 30 205.9 8 755.6 29 662.9 8 184.Secţiune statistică 7.2 1 293.9 1 726.2 30 277.6 9 019.6 84. 61 184.6 – – – – – – oct.9 8 007.6 83.1 1 303.3 59 546. mai iun.7 1 741.1 1 796. aug.4 1 052.4 19 036.3 20 148.4 817.5 7 204.8 apr.5 1 340.0 1 557.7 9 179.1 1 109.4 1 102. instituţiile financiare nemonetare.0 31 631.5 1 829.0 61 189.2 30 497.4 18 866.7 19 438.5 1 401.3 19 178.7 78.1 8 819.7 17 405. 9 171.2 81.2 19 265.0 1 559.7 – 1 154.9 1 359.8 29 560.8 oct.7 8 363.0 Împrumuturi din operaĠiuni repo 2012 iun. sfârşitul perioadei) Perioada DEPOZITE SOCIETĂğI NEFINANCIARE Total 2012 iun.9 766.4 18 056.9 18 728.7 6 726. 59 864.0 2 308.8 1 895.7 61 824.2 19 396.6 60 839.4 17 248.5 Total Perioada Total Depozite overnight lei euro alte valute Total DEPOZITE SOCIETĂğI NEFINANCIARE (continuare) Depozite la termen (continuare) Depozite rambureuro alte valute cu scadenĠa cu scadenĠa Total cu scadenĠa cu scadenĠa sabile după notificare până la 1 an mai mare până la 1 an mai mare inclusiv de 1 an inclusiv de 1 an 7 752.5 7 845.9 654.1 1 335.5 1 250.8 – – – – – – 2013 ian.4 31 117.2 1 338. feb.5 7 127. sep. 59 719.8 734.4 20 989.1 20 842.0 1 091.7 7 598.0 18 091.1 30 023.1 1 345.0 21 536. dec. nov.3 70.0 9 316.2 101.3 17 924.3 7 352.8 1 862.4 19 958.5 795.2 1 262. dec.3 81.1 59 628.2 60 111.1 702.2 29 722.0 20 751.1 1 506.6 1 806.9 30 595.8 1 483. Depozitele atrase de la societăţile nefinanciare.0 18 834.4 30 415.8 2013 ian.2 1 525.9 iul. aug.7 8 131.6 19 186.0 8 117.9 1 323.5 1 606.9 1 874.2 1 891.0 1 186.2 1 123.2 7 306.4 8 890.3 iul. 8 407.2 2 030.9 20 561.2 1 637.8 29 267.9 8 544. 57 929.1 772.4 21 205.3 81.3 28 911.7 29 406. 8 662.3.5 21 484. 9 055.4 18 569.1 1 572. mar.7 6 901.4 7 201.3 1 979.8 22 176.1 7 258.3 1 116. 9 002.9 30 457.3 19 415.5 18 030.1 6 845. mai iun.1 60 742.5 58 919.7 99.4 774. 59 550.6 1 868.7 29 212.3 21 500.1 8 135.7 79.2 17 732.7 18 705.3 771.

4 51.1 11 209.Adminis.3 128 822.2 2 103.5 586.4 553.0 3 011.0 0.2 2 069. 14 130.4 1 179.7 8 772.7 30 730. dec.0 1 417.6 25 898.7 172.4 4.5 3.1 2 012.8 75.7 520.0 13 197.9 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 31 .4 51.1 168.0 611.1 – – – 46.1 9 330.1 0.5 35 425.2 17.9 8 403.7 679.7 559.2 975.8 11 923.1 39 922.6 476.4 29 278.4 28 155.0 12.5 122 537.7 28 243.2 13 884.7 47.5 426.3 1 832.0 976.1 7 781.9 101.7 607.5 13 688.5 133.1 72.1 oct.6 iul.5 2 905.0 1 404.9 7 977.6 1 384.9 38 168.5 2 939.2 593.8 648.1 3 748.8 1 011.2 55.3 3 591.4 11 739. 125.4 28 740.6 12 727.2 139.8 iul.9 8 588.4 3 372.4 7 258.6 1 378.4 12 111.3 1 877. sep.9 1 123.8 32 041.1 1 096.8 106.7 137 627.6 8 053.9 61.3 – 292.0 1 778. DEPOZITE INSTITUğII FINANCIARE NEMONETARE (continuare) DEPOZITE ADMINISTRAğIE PUBLICĂ Total Adminis.6 125 511. nov.7 29 253.5 8 205.8 2.0 3 429.9 1 469.9 13 206.1 2013 ian.4 9 016.9 0.4 132.4 3. dec.3 554.7 3 733.1 408.7 137. 14 648.1 0.2 2 761.7 11 975.1 530.1 1 118.8 3 119.6 114. aug. aug.6 0. sep.8 531.1 190.8 485.8 3 228.0 1 983.3 14 042.8 11 890.7 2 495.6 1 379.2 570.4 133.6 7 632.4 3 199.1 3.1 636.3 3 512.0 11 392.7 545.8 133.0 100.4 63.1 2 165.5 485.5 2 239.4 719.4 149 676.3 24.6 2 767.9 3 456.2 1 372.0 26 265.7 534.6 4.5 15 502.1 24 771.3 534.2 0.9 14 019.9 59.6 25 081.9 30 224.7 999.9 3.8 1 748.4 1 075.5 TOTAL DEPOZITE NEREZIDENğI 150 730.8 141 730.1 122 273. nov.7 146 949.2 9 501.1 0.5 504.6 142.1 938.6 7 415.0 50. 13 471. mar.1 4.9 8 169.5 2012 iun.6 15 249.9 – – – 16.4 938.2 7.4 8 636.0 997.4 2 628.4 3.3 2.5 587. 190.9 14 096.AdminisDepozite la termen (continuare) Depozite ÎmprumutraĠia traĠia traĠia turi din ramburalte valute centrală locală sistemelor operasabile cu cu Total de după Ġiuni repo scadenĠa scadenĠa asigurări până la mai mare notificare sociale de 1 an 1 an inclusiv 101.7 1 549.5 572.1 11 635.4 2 057.1 434.3 2 471.8 34 409.1 3 058.1 23 699.9 29 839.0 788.6 2013 ian.4 44.6 1 476.1 3.4 7 611.8 133.1 1 481.8 3 457.8 3 390.0 550.9 8 746.1 0. mar.3 2 871.1 0.7 7 743.1 82.6 172.1 33 041.5 128 436.8 37.7 11 802.8 8 327.9 8.4 3.0 Perioada 2012 iun.2 39.1 2 585.3 11 358.7 8 763.4 2 869.8 36 295.1 7 128.2 123.5 37 238.0 143 994.8 37 190.5 1 849.8 7 522. 14 193.4 557.6 22 620.1 – – – 8.4 132 039.4 2 870.9 103.1 – – – 212.9 7 970.0 apr.0 563.9 1 876.5 4.4 12 620.0 8 160.6 71. 100.6 114.3 377.5 604.8 603.5 209.9 7 853.5 Total cu cu scadenĠa scadenĠa până la mai mare de 1 an 1 an inclusiv 1 941.0 2.8 576.3 2.3 apr.3 580.3 968.6 2 819.5 1 384.3 149 478.4 602.5 209. 13 814. 137.3 40 902.3 1 130.7 oct. mai iun.1 0.0 3 511.0 167.Secţiune statistică Perioada DEPOZITE INSTITUğII FINANCIARE NEMONETARE Total Total Depozite overnight lei euro alte valute Depozite la termen lei Total Total euro cu cu scadenĠa scadenĠa până la mai mare de 1 an 1 an inclusiv 8 000. mai iun.2 31 733.2 3.0 423.6 27 108. feb. feb.

2 iul.2 17 640.3 18 967.9 23 306.6 4 717.1 21 049.2 77 358.1 31 196.0 29 512.4 76 908.8 10 242.0 9 502.1 84 604. 248 855.8 9 568.7 22 193.2 286 629.6 8 076. sep. 252 591.5 10 146.0 19 224.8 27 203.4.4 19 472.5 4 631.7 80 665.8 21 062.6 9 895.5 29 184.1 9 731. 260 726.1 8 918.9 207 667. societăĠi gospodării Total.3 199 285.6 11 210.6 22 606. societăĠi gospodării din care: nefinanciare ale din care: nefinanciare ale populaĠiei populaĠiei pe termen lung Total.4 203 956.1 31 506.5 21 126.4 77 007.9 4 407. 284 320.9 10 126.9 22 373.1 300 707.2 33 231.2 26 445. societăĠi gospodării din care: nefinanciare ale populaĠiei 2009 dec.2 250 093.4 11 669. sep.9 84 722.7 9 502.2 18 748.0 32 324.2 26 967.9 9 341.0 20 553.0 24 012.2 8 778.1 23 043.9 9 777.3 28 197.6 8 619.5 2011 ian.7 2012 ian.3 30 132.6 80 121.9 22 653.8 31 622.8 31 746.4 8 553. feb.6 4 534.2 apr.0 223 037.3 9 810.7 26 001.5 21 797.1 31 247.0 21 388.6 31 434.9 18 981.0 18 478.9 8 646.6 8 426.6 78 156.9 221 431.2 9 669.0 10 191. 292 781.6 262 173.6 8 467.1 20 546.3 apr.6 10 109.0 9 920.3 19 315.7 9 012.9 84 621.7 27 413.4 84 738.5 8 204.6 4 458.6 219 993.0 223 943.4 79 503.1 11 867.2 22 475.7 8 705.2 9 051.1 18 963.0 32 234. mai iun.5 25 718.7 80 331.0 9 485.4 8 836.1 80 273.1 30 495.6 26 112.9 27 535.6 10 843.3 19 367.2 33 819.3 81 528.9 78 185.9 27 681.2 84 510.0 207 669.6 4 737.9 9 569.8 22 271.8 223 389.3 207 924.6 10 020.8 4 658. mar.0 231 564.2 80 021.7 10 330.5 230 783.2 10 638.7 oct. Creditul intern (milioane lei.0 32 262.7 270 668.0 28 469.4 4 659.3 26 436. feb.2 10 717.1 210 808.5 25 205.1 24 650.5 10 701.8 33 938.1 31 469.7 9 542.3 82 484.3 20 851.2 21 756.5 21 154.4 10 437. dec.2 9 714.Secţiune statistică 7.9 23 834.6 12 251. nov.4 24 673.3 9 994.4 21 973.1 18 288.8 32 315.1 8 420.3 26 365.6 33 018.9 78 463.7 4 938.4 apr.9 4 562.3 28 288.1 9 597.2 4 557. 305 809.9 8 654. mai iun.4 9 327.7 4 576.9 8 553.2 4 922.9 4 501.9 26 605. 300 086.2 83 711.5 280 280.1 11 418.4 23 900.7 8 473. 296 140.0 215 708. aug.5 9 846.5 4 552.7 84 380.9 23 813.6 8 938.3 293 952.6 4 584.7 26 074.5 222 715.9 9 537.2 20 741.6 76 954.2 4 548.9 221 031.8 18 849.2 10 243.3 32 197.8 79 193.8 21 755. nov.4 83 594.7 8 404.5 26 013.8 225 836.2 256 294.4 12 565.2 213 651. 266 255.0 19 257. aug.3 25 993.1 81 408.0 31 315.9 27 637.7 9 808.6 22 179.8 18 868.5 21 923.0 24 387.6 20 203.2 10 281.1 31 837.4 2013 ian.6 80 812.7 31 353.1 32 219.5 4 583.8 28 376.7 31 927.2 307 100.6 309 135.6 8 510.4 9 227.9 22 155.4 22 102.7 25 446. 270 373.0 32 081.4 25 904.5 19 142.7 21 092.2 19 234.6 77 482.6 23 334.8 34 078.5 200 322. 280 183. dec.5 24 554.4 4 623.3 31 037.8 24 369.5 11 892.0 17 765.4 10 483.7 32 028. feb.9 262 059.7 80 680.8 21 487.7 9 536. mar.7 266 216.4 307 711.5 22 975.2 21 059.5 24 193.9 8 300.0 297 114.2 8 580.5 19 400.7 207 930.4 27 808.4 21 924.6 84 004.6 21 194.4 4 480.6 9 008.1 4 542.1 10 391.1 4 420.3 222 404.1 19 486.7 9 383.9 30 986.5 9 721.1 22 337.7 20 817.0 25 880.6 21 751.2 22 127.4 26 233.1 9 915.3 4 652. mar.3 9 483. aug.9 250 121.4 11 758.4 8 235.4 25 037.4 4 310.4 78 075.6 9 771.3 26 826.9 oct.1 80 706.4 203 112.7 25 965.8 11 386.5 19 464.9 21 580.8 204 625.3 4 549.5 78 388.9 25 538.6 216 019.1 79 711.2 9 920.7 27 735.8 4 828.8 9 560.1 272 531.6 33 010.4 8 131.9 289 491.6 8 608.1 199 404.2 20 480.3 32 014.5 apr. sep.8 19 558.3 19 345. dec.8 oct.4 22 817.6 8 513.7 4 511.5 29 347. 310 415.3 9 580.0 19 187.1 9 036.0 26 365.5 9 846.8 19 754.5 11 948.9 8 055.8 8 275.8 32 286.3 4 606.0 28 711.8 11 161.6 207 826.3 269 245.8 31 216.9 10 097.8 33 411.0 27 740.1 26 672.7 10 685.1 9 755.4 9 313.4 4 514.5 19 316.9 199 887.6 280 917.4 31 222.3 9 597. feb.3 32 269.2 18 196.4 33 233.1 34 240.2 9 334.8 227 086.3 4 618.0 28 489.2 9 539.7 30 104.7 8 937.0 8 440.1 4 482.6 227 099.6 28 575.4 305 369.4 298 480.9 293 101.8 224 159.1 206 630.5 18 956.9 30 073.3 8 381.9 9 980.9 19 371.6 8 637.3 8 792.6 19 153.1 21 227.5 19 253.1 8 924.8 10 070.0 206 698.8 4 627.2 9 496.4 28 105.5 iul.7 25 890.0 9 213.6 32 493.1 17 660.4 32 935.6 33 476.8 33 285.9 29 438.8 209 293.3 19 491.2 33 286.0 32 207.9 9 632.8 298 804.6 304 689.7 20 865. mai iun.8 19 317.5 78 936.8 8 944.6 32 940.5 4 555.1 4 557.4 84 146.2 24 239.3 4 668.9 2010 ian.3 9 540.3 9 382.1 31 832.3 9 384.5 18 709. mai iun.0 21 248.2 31 822.7 4 887.1 19 525.2 9 402.9 27 674.7 4 268.2 263 493.7 22 147.5 4 814.9 23 707.9 28 149.7 10 068.9 265 443.5 20 037.8 18 483.4 4 546.2 22 082.6 20 263.9 8 200.9 77 038.8 8 205.6 22 397.5 27 324.1 22 411.9 29 882.0 206 836.7 30 004. nov.9 24 055.7 19 375.6 32 827.2 78 129.3 304 522.1 9 503.2 8 381.9 4 568.4 9 156.5 25 374.4 19 369.9 83 276. 246 697.6 29 755.7 21 599.8 4 630. mar.8 227 932.1 29 035.7 17 880.1 27 186.3 26 467.1 222 619.1 9 062.6 13 144.7 19 297.0 27 437.6 32 523.3 21 134.4 77 918.0 230 106.6 4 498.8 23 467.9 32 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .4 9 850.2 32 312.6 9 993.2 9 789.1 9 644.9 9 493.2 221 658. 307 858.0 199 167.3 iul.2 224 729.8 26 273.8 309 393.8 223 817.9 81 658.5 78 603.0 9 520.1 8 282.9 80 703.5 22 385.3 8 977.0 4 484.2 8 501. sfârşitul perioadei) Perioada Total Total CREDIT ACORDAT SECTORULUI PRIVAT lei pe termen scurt pe termen mediu Total Total.6 10 426.5 224 400.7 18 069.8 26 994.6 23 182. 261 672.9 84 293.9 228 990.

Secţiune statistică

Perioada
Total

CREDIT
CREDIT ACORDAT SECTORULUI PRIVAT (continuare)
GUVERvalută
NAMENpe termen scurt
pe termen mediu
pe termen lung
TAL*
Total,
societăĠi gospodării
Total,
societăĠi gospodării
Total,
societăĠi gospodării
din care: nefinanciare
ale din care: nefinanciare
ale din care: nefinanciare
ale
populaĠiei
populaĠiei
populaĠiei

2009

dec.

120 175,4

19 791,6

18 625,9

819,9

20 436,0

16 620,8

3 054,0

79 947,8

21 731,3

57 533,7

46 810,8

2010

ian. 119 011,8
feb. 119 663,2
mar. 120 467,9

19 444,1
20 069,9
20 486,7

18 371,8
18 840,6
19 302,2

762,7
828,2
809,8

20 659,8
20 860,2
20 027,1

16 830,1
17 130,5
16 331,0

2 983,0
2 910,1
2 904,4

78 907,9
78 733,1
79 954,1

21 861,6
21 779,3
22 530,0

56 268,9
56 290,2
56 781,3

49 570,2
50 926,8
50 717,2

apr.
mai
iun.

122 136,9
125 036,8
132 345,7

20 983,4
21 413,3
21 892,2

19 789,8
20 303,3
20 789,5

812,9
802,7
811,1

20 239,5
20 943,2
22 177,1

16 521,9
17 086,6
18 169,0

2 949,2
3 071,3
3 197,2

80 914,0
82 680,4
88 276,4

22 686,0
23 310,5
24 935,5

57 607,2
58 741,7
62 692,3

52 268,8
53 182,1
52 684,6

iul.
aug.
sep.

128 095,7
129 511,4
130 012,5

20 680,9
20 776,0
20 599,4

19 721,8
19 812,0
19 541,9

778,2
832,7
888,7

21 815,9
22 164,5
23 064,9

17 985,6
18 517,8
19 511,8

3 105,8
3 104,6
3 019,7

85 598,9
86 570,9
86 348,2

24 139,8
24 291,0
24 345,8

60 835,3
61 728,0
61 468,2

54 973,6
54 506,3
54 128,5

oct. 129 354,0
nov. 130 886,5
dec. 131 935,1

20 619,0
20 607,1
20 164,6

19 533,0
19 517,0
19 029,8

935,9
935,5
976,5

22 687,7
23 208,5
23 321,1

19 275,6
19 796,7
19 985,5

2 895,5
2 899,6
2 877,3

86 047,3
87 070,9
88 449,4

24 670,3
24 774,6
25 625,1

60 851,5
61 773,7
62 331,5

53 890,4
58 291,8
61 374,5

ian. 130 917,5
feb. 129 675,5
mar. 126 949,1

19 936,5
19 802,9
18 988,7

18 786,3
18 610,5
17 812,5

1 002,7
1 047,2
1 054,8

23 098,1
23 001,7
23 088,0

19 866,8
19 640,7
19 888,2

2 791,5
2 852,4
2 746,6

87 882,9
86 871,0
84 872,4

25 861,3
25 595,3
25 226,5

61 547,0
60 741,4
59 198,2

62 547,2
62 615,5
61 487,1

apr.
mai
iun.

126 495,4
129 281,0
134 457,5

19 106,6
19 617,6
20 947,8

17 814,8
18 244,4
19 549,8

1 168,5
1 214,4
1 251,0

22 731,9
23 127,8
24 185,2

19 648,2
19 987,9
20 912,5

2 632,6
2 637,7
2 781,7

84 657,0
86 535,6
89 324,4

25 226,1
25 481,1
26 371,4

58 992,5
60 539,1
62 445,6

61 630,1
64 862,5
67 266,6

iul.
aug.
sep.

135 997,2
135 587,9
140 766,1

21 707,4
21 504,8
23 013,1

20 313,3
20 116,3
21 470,0

1 292,4
1 290,4
1 363,5

24 290,3
24 383,0
25 488,1

20 976,6
21 066,3
22 113,6

2 729,0
2 720,6
2 770,3

89 999,5
89 700,2
92 264,9

26 174,5
26 336,6
27 154,7

63 369,2
62 920,6
64 665,1

64 164,5
64 571,3
65 198,4

oct. 140 324,9
nov. 142 288,3
dec. 141 378,4

22 877,8
23 078,8
22 642,1

21 335,3
21 535,5
20 966,6

1 362,9
1 373,4
1 403,4

25 318,4
25 516,8
24 839,7

21 969,8
22 064,5
21 409,1

2 761,7
2 788,2
2 709,9

92 128,7
93 692,7
93 896,6

27 163,7
28 175,4
28 388,3

64 535,9
65 089,4
65 097,0

63 289,1
65 674,3
70 915,8

ian. 141 916,3
feb. 142 073,1
mar. 142 992,6

23 041,2
23 186,1
23 520,0

22 243,4
22 374,6
22 685,7

505,4
497,6
520,6

25 342,1
25 382,4
25 449,1

21 005,6
21 075,3
21 142,8

3 602,5
3 579,1
3 551,6

93 533,1
93 504,6
94 023,6

27 741,5
27 609,9
27 756,4

65 386,6
65 493,8
65 892,2

73 520,8
78 302,9
80 968,2

apr.
mai
iun.

144 048,8
146 287,1
144 602,0

24 123,0
24 496,7
23 828,4

23 413,6
23 772,2
23 019,8

537,2
549,0
606,5

25 738,6
26 151,8
25 784,3

21 452,6
21 774,3
21 395,2

3 536,6
3 646,9
3 677,4

94 187,2
95 638,6
94 989,3

27 689,0
28 176,0
27 955,1

66 152,5
67 115,9
66 695,8

81 080,2
82 293,6
80 624,5

iul.
aug.
sep.

148 288,2
144 338,3
146 045,9

24 088,8
23 384,5
23 778,7

23 343,3
22 620,1
23 094,9

552,5
564,6
535,0

26 300,4
25 576,9
25 628,9

21 781,3
21 039,8
21 316,3

3 750,9
3 798,7
3 557,9

97 899,1
95 377,0
96 638,4

28 912,5
28 273,5
28 589,8

68 627,3
66 757,6
67 708,3

78 850,5
76 590,0
78 351,0

oct. 145 596,1
nov. 144 369,2
dec. 141 113,4

22 645,4
22 016,9
21 348,3

22 047,3
21 427,8
20 766,8

493,4
492,2
487,8

25 829,8
25 912,5
24 769,4

21 418,5
21 561,7
20 645,8

3 672,1
3 624,3
3 484,7

97 120,8
96 439,7
94 995,7

29 061,2
28 762,8
28 552,8

67 708,1
67 333,1
66 110,7

77 751,3
78 109,8
78 852,8

ian. 138 785,3
feb. 138 334,6
mar. 139 796,4

20 978,6
20 729,5
21 137,1

20 431,8
20 156,0
20 491,2

443,9
446,7
441,9

24 637,3
24 733,2
25 009,2

20 506,6
20 623,3
20 862,7

3 509,1
3 509,0
3 547,0

93 169,3
92 871,9
93 650,1

27 812,6
27 669,3
27 681,5

65 031,3
64 889,2
65 653,9

76 696,9
75 765,0
73 171,7

apr. 136 282,1 20 259,0
19 530,3
19 711,3
mai 137 654,7 20 461,7
19 813,3
iun. 139 865,9 20 565,4
*) Inclusiv titluri de valoare negociabile.

431,0
447,1
455,8

24 482,9
24 639,3
24 317,6

20 459,0
20 581,8
20 235,0

3 453,6
3 482,4
3 501,2

91 540,2
92 553,8
94 982,9

26 983,7
27 335,3
28 464,2

64 251,6
64 912,7
66 188,8

72 788,8
71 443,0
74 645,4

2011

2012

2013

6/2013 ♦ BULETIN LUNAR

33

Secţiune statistică

7.5. Creditul acordat gospodăriilor populaţiei
(milioane lei; sfârşitul perioadei)

Perioada

Total

în funcĠie de valută
lei
euro

alte valute

în funcĠie de destinaĠie úi valută
Credite pentru locuinĠe
lei
euro
Total

alte valute

2012 iun.

105 377,9

34 398,2

57 020,9

13 958,8

35 207,0

1 575,9

29 185,1

4 446,0

iul.
aug.
sep.

107 281,1
105 687,0
106 234,8

34 350,4
34 566,0
34 433,6

58 652,9
57 287,6
58 102,8

14 277,8
13 833,4
13 698,4

36 500,9
35 958,1
36 809,4

1 620,7
1 664,6
1 714,5

30 327,6
29 881,3
30 669,7

4 552,6
4 412,2
4 425,3

oct.
nov.
dec.

106 342,6
105 937,2
104 460,7

34 469,1
34 487,6
34 377,5

58 303,6
58 056,5
57 081,4

13 570,0
13 393,1
13 001,7

37 254,8
37 402,4
37 065,4

1 755,9
1 794,2
1 832,1

31 094,1
31 257,2
30 998,0

4 404,9
4 351,0
4 235,2

2013 ian.
feb.
mar.

103 194,3
102 909,0
103 649,5

34 210,0
34 064,2
34 006,8

56 513,6
56 361,2
57 085,2

12 470,7
12 483,7
12 557,6

36 834,0
36 970,7
37 645,7

1 861,4
1 888,2
1 934,2

30 902,7
31 002,3
31 598,7

4 069,9
4 080,1
4 112,8

apr.
mai
iun.

101 892,3
102 901,1
104 066,7

33 756,2
34 059,0
33 920,8

56 017,5
56 807,1
57 978,3

12 118,7
12 035,0
12 167,5

37 216,9
37 879,7
38 884,0

1 984,2
2 031,7
2 087,8

31 259,3
31 896,5
32 799,6

3 973,5
3 951,5
3 996,7

Perioada

în funcĠie de destinaĠie úi valută (continuare)
Credite pentru consum úi alte scopuri
lei
euro
alte valute
Total

2012 iun.

70 170,8

32 822,3

27 835,8

9 512,7

iul.
aug.
sep.

70 780,1
69 728,9
69 425,4

32 729,7
32 901,4
32 719,2

28 325,3
27 406,3
27 433,2

9 725,2
9 421,2
9 273,1

oct.
nov.
dec.

69 087,8
68 534,8
67 395,3

32 713,1
32 693,4
32 545,4

27 209,5
26 799,3
26 083,4

9 165,1
9 042,1
8 766,5

2013 ian.
feb.
mar.

66 360,4
65 938,4
66 003,8

32 348,7
32 175,9
32 072,5

25 610,9
25 358,9
25 486,5

8 400,8
8 403,6
8 444,8

apr.
mai
iun.

64 675,4
65 021,4
65 182,6

31 772,0
32 027,3
31 833,1

24 758,2
24 910,7
25 178,8

8 145,2
8 083,5
8 170,8

34

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Secţiune statistică

7.6. Creditul acordat societăţilor nefinanciare, instituţiilor financiare nemonetare, administraţiei publice şi nerezidenţilor
(milioane lei; sfârşitul perioadei)
Perioada
Total
Total

CREDITE ACORDATE SOCIETĂğILOR NEFINANCIARE
Credite în lei
cu scadenĠa
până la mai mare mai mare
de 5 ani
de 1 an
1 an
inclusiv úi până la
5 ani
inclusiv

Total

Credite în euro
cu scadenĠa
până la mai mare mai mare
1 an
de 1 an
de 5 ani
inclusiv úi până la
5 ani
inclusiv

Credite în alte valute
cu scadenĠa
Total
până la mai mare mai mare
1 an de 1 an úi
de 5 ani
inclusiv
până la
5 ani
inclusiv

2012 iun.

118 767,0

46 397,0

27 413,6

9 920,9

9 062,5

67 789,4

20 555,7

20 207,4

27 026,3

4 580,7

2 464,1

1 187,8

928,8

iul.
aug.
sep.

121 393,9
119 417,1
121 752,8

47 356,8
47 483,7
48 751,9

27 535,9
27 674,6
28 575,6

10 437,6
10 426,2
10 638,7

9 383,3
9 382,9
9 537,6

69 328,1
67 558,3
68 655,8

20 799,0
20 259,9
20 769,4

20 573,7
19 917,3
20 187,2

27 955,4
27 381,0
27 699,2

4 709,0
4 375,2
4 345,1

2 544,3
2 360,2
2 325,5

1 207,6
1 122,4
1 129,1

957,2
892,6
890,6

oct.
nov.
dec.

121 038,9
120 373,1
118 789,1

48 511,9
48 620,8
48 823,7

28 197,0
27 740,9
27 681,7

10 717,6
11 210,8
11 386,6

9 597,2
9 669,1
9 755,4

68 250,5
67 446,5
65 905,8

19 792,3
19 109,5
18 581,8

20 276,1
20 417,6
19 568,0

28 182,2
27 919,3
27 756,0

4 276,5
4 305,8
4 059,6

2 255,1
2 318,2
2 184,9

1 142,5
1 144,1
1 077,8

879,0
843,5
796,8

2013 ian.
feb.
mar.

117 596,8
117 359,4
117 676,2

48 845,8
48 910,7
48 640,7

27 637,0
27 437,8
27 203,5

11 669,5
11 892,1
11 867,7

9 539,3
9 580,9
9 569,5

64 858,2
64 341,0
64 834,7

18 344,7
17 941,8
18 198,0

19 475,7
19 506,3
19 732,9

27 037,8
26 893,0
26 903,8

3 892,9
4 107,6
4 200,7

2 087,1
2 214,3
2 293,1

1 031,0
1 116,9
1 129,8

774,9
776,4
777,8

apr.
mai
iun.

115 462,2
115 927,2
117 344,0

48 489,2
48 298,8
48 831,6

26 605,7
26 001,7
25 965,7

12 251,4
12 565,6
13 144,1

9 632,1
9 731,5
9 721,7

63 039,7
63 713,5
64 578,3

17 435,7
17 504,8
17 584,3

19 400,1
19 655,4
19 306,6

26 203,9
26 553,3
27 687,3

3 933,3
3 914,9
3 934,2

2 094,6
2 206,5
2 229,0

1 058,9
926,4
928,3

779,8
782,0
776,8

CREDITE ACORDATE
ADMINISTRAğIEI PUBLICE
Total Adminis- Adminis- AdministraĠia
traĠia
traĠia
centrală
locală sistemelor
de
asigurări
sociale

CREDITE
ACORDATE
NEREZIDENğILOR

Perioada

2012 iun.

CREDITE ACORDATE INSTITUğIILOR
FINANCIARE NEMONETARE
SocietăĠi
AlĠi intermediari
Total
de asigurare
financiari*
Total,
cu
Total,
cu
din care:
scadenĠa din care:
scadenĠa
până la
până la
1 an
1 an
inclusiv
inclusiv
2 941,8

56,6

16,6

2 885,2

1 151,6

9 726,7

2 068,2

7 658,5

0,0

30 023,2

iul.
aug.
sep.

2 889,8
2 828,4
2 796,3

44,2
49,4
50,1

2,9
8,5
9,0

2 845,6
2 779,0
2 746,3

1 010,1
1 030,2
976,5

9 785,7
9 682,1
9 773,4

2 086,5
1 746,7
1 435,4

7 699,3
7 935,4
8 338,1

0,0
0,0
0,0

39 059,1
38 899,1
51 252,9

oct.
nov.
dec.

2 725,4
2 680,5
2 586,4

50,1
50,2
49,6

9,0
9,2
8,8

2 675,3
2 630,3
2 536,8

950,4
901,1
876,4

9 765,5
9 838,7
9 889,7

1 400,8
1 314,7
1 241,9

8 364,7
8 524,0
8 647,8

0,0
0,0
0,0

49 234,5
41 078,3
49 015,9

2013 ian.
feb.
mar.

2 598,3
2 446,6
2 617,4

49,4
49,3
58,6

8,7
8,7
17,9

2 548,9
2 397,2
2 558,8

929,3
878,5
949,0

9 681,7
9 740,5
9 704,9

1 058,7
1 098,5
1 069,2

8 623,1
8 642,0
8 635,8

0,0
0,0
0,0

45 519,4
40 532,4
36 216,1

55,2
apr.
2 638,6
37,1
mai
2 830,4
iun.
25,4
2 748,5
*) Include úi auxiliarii financiari.

12,4
12,1
0,4

2 583,4
2 793,4
2 723,1

918,1
1 117,1
1 057,1

9 602,4
9 624,6
9 596,2

986,3
986,5
983,5

8 616,1
8 638,0
8 612,7

0,0
0,0
0,0

42 658,7
43 741,5
36 550,1

6/2013 ♦ BULETIN LUNAR

35

6 254.4 31 774.1 254. participaĠii de altele decât capital (exclusiv acĠiunile acĠiuni/unităĠi de fond ale FPM) AcĠiuni/ unităĠi de fond ale FPM Alte active Pasive AcĠiuni/ unităĠi de fond ale FPM 3 182.7 20 735.6 34 417.7 54.0 3 807.2 366.4 838.8 31 709.9 30 341.7 -96.6 4 471.6 806. dec.8 5 308. 36 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .9 55. Structura bilanţieră 8.2 oct.5 31 821.5 1 718.5 4 220.1 c 29.3 mai 35 044.2 27 015.2 6 981. sep.0 27 488.2 790.3 830.9 54.2.Secţiune statistică 8. nov.0 336. mai iun.1.0 55.3 34 051.1 4 854.9 698.6 2 084.0 3 807.8 54. ACTIVELE ŞI PASIVELE FONDURILOR DE INVESTIŢII 8.0 3 817. Fonduri de piaţă monetară (FPM) (milioane lei.1.8 262.9 5 167.5 17 849. 28 812.2 54.7 54.1. feb.1 55.2 6 126. 32 534.4 54.6 9 726.6 1 763.3 20 317.3 1 813.5 248.7 822.6 Pasive.9 51.1 17 607. mar.1 823. sfârşitul perioadei) Perioada 2010 2011 2012 Total active/ pasive 9 952. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 2010 2011 2012 8. aug. Fonduri de investiţii.6 850.2 91.9 17 664.2 4 175.3 465.6 27 866.5 19 973.3 31 612.3 49.7 17 867.3 4 419.1 5 040.2 322. 28 906.6 c 24.0 6 572.0 17 542.2 2012 iun.3 apr.3 3 918. mar.8 CreanĠe din depozite úi credite Titluri de valoare.2 790. dec.9 27 120.8 55.2 2013 ian.3 440. altele decât acĠiunile 1 155.4 6 572.7 55.1 28 336.1 729.5 19 973.2 7 949.0 iul.1.2 28 731.2 244.1 30 967. … … … … … … … … Notă: Începând cu iunie 2012.8 7 355. nov.5 21 002.0 5 877.7 27 939.2 31 821.8 26 889.8 5 372.5 3 989. din care: AcĠiuni/unităĠi de fond ale FI 9 603.5 33 278.5 30 341.2 304.8 55. sep.2 746.3 c 63.8 212.3 20 223.0 c 1 582.8 3 942. 7 752. feb. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.7 Active AcĠiuni úi alte AcĠiuni/ participaĠii de unităĠi de fond capital ale FI (exclusiv acĠiuni/unităĠi de fond ale FI) 6 775. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea.4 29 269.1 54.4 10 154. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c apr. aug.4 724.0 c 2012 iun.0 6 250.0 6 399.4 7 634.8 54.0 1 440.4 17 608.3 iun.7 229. 29 110. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 2013 ian. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c oct.9 Active nefinanciare Alte active 59.5 199.4 5 155.1 4 175.8 703.5 c 1 481. – – – – – – – iul. sfârşitul perioadei) Perioada Total active/ pasive CreanĠe din depozite úi credite Active Titluri AcĠiuni úi alte de valoare.3 20 831.4 764.5 c 3 182.7 32 173.0 184.7 4 434.

.3 83.7 480.6 908. mar.4 744.0 165.9 c 114.1 309. sep.9 750.2. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c oct.5 93. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 8.0 3 311.8 2012 iun.7 471. Notă: Începând cu iunie 2012.4 579.7 472.7 779.7 – – – 480.4 6.6 10.1 2010 2011 2012 924.8 84..1 445.6 308.1 2013 ian..6 – 6.9 476.1 87. InstituĠii AdminisTotal..7 93.2 709.9 750.0 779. 169. c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c apr.3 c – c 214.0 731. sfârşitul perioadei) Perioada Total Total Denominate în lei cu scadenĠa iniĠial㠔 1 an cu scadenĠa iniĠială > 1 an úi ” 2 ani Total rezidenĠi nerezidenĠi rezidenĠi nerezidenĠi Total. – – – – – – – – – – – – – iul. aug.6 2 084.8 – – – – – – 303.5 769.7 207.5 654. sfârşitul perioadei) Perioada Total.9 657.5 .7 3 237.6 193.. 445.4 300.4 744.5 2. InstituĠii AdminisTotal.7 207.3 58. Total din care: 2010 2011 2012 1 481. InstituĠii AdminisTotal. Zona euro din care: financiare traĠia din care: monetare publică 206.2 168.7 205.8 579.7 205. … … … … … … … .7 – – – – – – 306.1 – 445.7 789..2 212.9 c c c 208. altele decât acţiunile 8.3 17. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei. . c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c 2013 ian.2 212. nov.8 – – 309.6 165. mar.8 480. InstituĠii AdminisTotal.. aug.0 86. Zona euro din care: financiare traĠia din care: monetare publică 1 275.9 476.3 87.1 – – 300.2 302.9 – – 305.1 3 382.9 c c c c c c nerezidenĠi Total.4 211.2..5 654.8 – – – 579.3 c mai 3 739.7 789.6 532.3 3 537.7 95. Fonduri de piaţă monetară (FPM) (milioane lei.7 300.5 654.1.4 86.1 – – c c – c – – 744.4 744.1 86.6 208. feb.7 – – – 779.9 . 3 351. 3 088.1 750.4 88.1 – 10.4 167. Zona euro Total.8 94.1 92.1 18.2 3 537.1 c c c 150. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 37 .9 476.9 – 657. Titluri de valoare deţinute...9 750.3 95. 3 776.8 114.8 – 193. sep.9 1 315.6 – – c – – – c – 10. 3 810. mai iun.2 167..0 85. Fonduri de investiţii. dec.8 657. nov.9 88.0 302.4 164.3 iun. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea.0 – – 208. 2 913.9 3 838.1 744. Zona euro din care: financiare traĠia din care: din care: financiare traĠia din care: monetare publică monetare publică 6.2.3 83.4 85.9 84.1 88.Secţiune statistică 8. .0 94.7 789.9 86.7 472.4 303.9 6.1 215.7 521.0 742..5 583.2.3 c c c c c c 2012 iun.9 86.9 87.6 0.9 c 212.8 166.8 12.5 750.0 oct.9 97.0 150. feb.7 97.8 – 744.7 – – – – – – 237..0 – 302.1 c Denominate în lei rezidenĠi nerezidenĠi Denominate în euro rezidenĠi Total Total.7 472. dec.2 3 913.7 307.4 216.8 iul.0 619.3 218.8 c apr.

5 747. nov.4 83.0 1.8 1 317.2 c 16 649.5 1 023.7 126.1 – – – 2 557.6 2 374.3 1 372.1 136. 2 467. Fonduri de investiţii.0 700.2 1 302. Fonduri de piaţă monetară (FPM) (milioane lei.7 13 974.6 1 918.5 1 271.7 c 13 869.5 1 302.9 1 170.1 1 246.5 1 243.4 2 230.1 2 859.2.9 2 211.1 1 097.4 3 750.6 410.3 1 242.0 1 274.5 1 241.7 c c c 14 241.7 51.4 1 396.8 3 224.5 1 276.5 999.5 1 471.1 19 540.3 2 879.3 1 361.2 1 365.3 139.7 1 233.0 1 384.1 1 285.6 8.2 86.7 84.2 2 482.7 2 125.6 2 366.1.1 2 376.4 3 054. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea. dec.2 83. din care: 515..2 2 038.0 2 538.4 3 460.4 1 426.1 2 879.0 18 670. 2 402. 2 370.2 123.5 2 314.6 2 374.5 nerezidenĠi Total.7 83. aug.5 885.6 807.7 113.3 1 966.5 2 557. … … … Notă: Începând cu iunie 2012.7 816.4 85.2 1 460.3 1 097.8 2 420.4 905. sfârşitul perioadei) Perioada Total 2010 2011 2012 913.2 85.5 Total.1 1 368.9 1 191.5 2 723. c c c c c c c c c 16 373.3 2012 iun.0 c c c 13 932.2 1 184. InstituĠii AdministraĠia Total.6 3 975.3 – 887.3 75.7 426.5 2 723. feb.3 2013 ian.6 1 997.1 – mai 2 993.6 1 259.7 c 16 364.7 14 059. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) 8.8 – 389.0 3 724.3 2 396.2.2 1 997.3 18 670.9 1 831.0 1 300.8 83.9 16. Fonduri de investiţii.3 1 200.5 1 344.1 132.2 rezidenĠi AlĠi SocietăĠi SocietăĠi intermediari de asigurare nefinanciare financiari úi úi fonduri auxiliari de pensii financiari 111.7 1 174. InstituĠii AlĠi din care: financiare intermediari monetare financiari úi auxiliari financiari 29.1 1 001.8 16 358.6 2 248.4 3 724.9 2 211.6 iul.8 2 124. sfârşitul perioadei) Perioada 2010 2011 2012 rezidenĠi Total.8 1 265.7 0. c c c c c c c c c 18 910.7 39.5 1 248.6 2 038.2 3 571.6 – – – 1 901.9 84. sep. nov.7 16 428.4 18 910.6 1 259.1 1 368.1 2012 iun.1 c c c 16 534.8 1 250.6 2 193.8 3 224.3 420.1 16 514.4 1 234.4 2 828.9 iun.7 2 997.2 – – – 2 828.3 2 695.6 2 260.5 123.0 1 231.6 2 784.8 – 1 918.3 43.8 iul.8 3 316.6 1 012.7 1 140.3 19 309.6 814. BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .9 1 387.4 467.0 2 691.0 2 186.4 1 312. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (continuare) (milioane lei.4 841.4 2 186.7 85.8 5 285.5 392.Secţiune statistică 8.9 394.5 121.3.8 3 316.1 1 041.8 2 430. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea.1 2 859.3 128. Zona euro din care: 69.4 75.9 1 248. InstituĠii Adminisdin care: financiare traĠia monetare publică 389.2 apr.7 3 054.2 … 8.9 2 815.3 2 695.8 1 282.8 2 482. sep.3.1 2013 ian..2. c c c c c c c c c 38 19 701.1 2 879.0 16 800.0 2 710.8 887.0 2 691.4 … … … .9 1 474.6 201.9 Denominate în lei (continuare) cu scadenĠa iniĠială >2 ani rezidenĠi nerezidenĠi Total.3 1 236.5 124.7 2 997.9 14 199. feb.1 824.7 119.1 1 291.2 1 387.3 2 879.3.3 c c c Total.5 814.7 905.4 3 547.8 894.5 Denominate în euro cu scadenĠa iniĠială >2 ani rezidenĠi Total. 2 689.4 1 192.1 929.5 849.0 1 189.7 c 17 445.4 85.4 2 539.5 72.0 210.2 13.7 1 279.9 119. dec.2 1 383.5 2 244.2 1 901. 2 847.4 1 100.4 3 541.7 1 359.6 130.4 – 1 519. aug.1 738.9 1 831. Acţiuni şi alte participaţii de capital deţinute 8.5 1 234.2 132. c c c c c c c c c 16 596.3 2 695.7 1 227.3 1 966. mar.0 16 364.5 17 005. mar.7 1 273. InstituĠii din care: financiare monetare 6 705. sfârşitul perioadei) (milioane lei. 3 460.2 oct.1 1 291. din care: Total.6 oct. mai iun.2 81.4 3 975.1 – 2 695.5 1 041.1 2 460. Zona euro din care: financiare publică din care: monetare 493.3 888.4 1 335.2 1 407.4 apr.0 1 306.2 3 571. … … … … … … … … … … Notă: Începând cu iunie 2012. – – – 16 366.

5 13 486.5 10 084.6 9 963.5 46.2 apr.7 1 651.3 4.0 1 629.6 8 779.4 1 265.6 nerezidenĠi Total.5 1 300.5 1 242.7 1 555. sfârşitul perioadei) (continuare) Perioada AcĠiuni cotate.9 496.1 480. nov.0 2. mai 10 410.9 710.8 8 128. feb.4 1 540.7 51. … … … … … … … Notă: Începând cu iunie 2012.7 1.2 3 112.7 rezidenĠi InstituĠii AlĠi intermediari financiare financiari úi monetare auxiliari financiari 2 219.2 10 645.4 524.5 1 545.2 11 349.3 13 546.5 8 359.3 2013 ian.2 9 016.5 1 621.7 11 560.Fonduri de investiţii.4 3 138.8 41.0 45.1 7 284. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 3 778.9 iun.4 2 176.0 3 878.8 3 528.3 1 273.0 SocietăĠi nefinanciare 36.0 690.6 48.1 3 203.0 4. emise de: Total Total.1 7 231.3 apr.8 10 024. Acţiuni/unităţi de fond emise .4 oct.9 548.2 11 457. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.9 1 425.5 9 885.4 2 307.5 8 969.7 1.6 716. dec.7 1 384.9 7 761.7 491.3 489. din care: 2010 2011 2012 4 301.8 1 741.0 1 235.6 457.9 1 493.0 7 104.7 7 594.2 4.6 10 058.5 2 327.7 1 701.0 1 302.7 7 594.9 2 166.6 1 259. 8.5 18 256. 10 287.9 1.5 3 576. sep.4 39.4 536.8 7 976.2 528.0 15 174.8 8 778.1 11 086.9 13 677.5 2 233.3 1 302.4 2 273.7 4.9 10 913.8 rezidenĠi SocietăĠi AdministraĠia de asigurare publică úi fonduri de pensii 424.3 615. 20 054.1 389.4 1 880.7 1 140.3 634.6 8 779.4 7 024.6 807.8 1 772.3 1 406. sep.1 iul.5 8 849.3 2012 iun.6 9 274. 18 190. feb.0 1 518.1 nerezidenĠi Total.1 42.9 1 618.7 15 098.3 1 811.8 6 289.5 1 259.7 … 39 . sfârşitul perioadei) Perioada 2010 2011 2012 Total InstituĠii financiare monetare 7 772.5 9 550.4 841.2 1 335.2 6 915.8 1 518.3 19 696.7 10 577. aug.8 8 825.1 14 953. mar.6 2.4 8 863. Zona euro din care: 1 831.5 39.4 2 141.0 20 612.5 1.3 18 797.8 3 528.5 3 148.2 1 233.1 1 203.5 828.2.1 11 324.5 1 641. Zona euro din care: 69.1 2012 iun.3 457.9 1 540.2 9 097.2 4.1 1 975.6 8 321.1 534.3 1 057.7 3 297. 18 684.6 47.9 1 860.6 1 271.7 2 362.7 1 641. altele decât fondurile de piaţă monetară (FI) (milioane lei.0 1.8 599.9 10 259.5 4.8 1 691.1 2013 ian. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea.0 1 184.7 1 364.1 14 720. 18 109.0 349.3.2 4 232.2 1 670.3 2 307.8 7 434.0 1 860.5 SocietăĠi Gospodăriile nefinanciare populaĠiei 617.0 AlĠi intermediari financiari úi auxiliari financiari 507.6 3 870. 537.0 13 511.4.4 14 720.7 20 252.4 1 192.7 8 924. … … … … … … … … Notă: Începând cu iunie 2012.4 49. datele agregate privind activele úi pasivele fondurilor de investiĠii cuprind úi datele Fondului Proprietatea.9 4 711.4 6 963.9 2 333.0 575.1 iun.8 36.4 11 311.9 464.6 634.6 3 795.7 1 689.4 9 274.8 494.6 4.6 2 426.4 9 142.1 2.5 3 188.5 15 275.1 1 291. aug.3 614.Secţiune statistică 8. mar. 10 011.6 1 518.7 13 808.5 43.7 13 891. nov.4 2 389. dec.6 10 577.6 19 696.1 9 182.2 oct.1 1 312.8 656.5 1 250.4 574.1 1 712.3 8 778.7 1 189.6 iul.1 1 676.2 39.3 10 645.0 1 405. 10 957.5 475.4 3 557.7 499. 10 020. Fonduri de investiţii.0 42.5 18 518.7 5 832.4 14 997.9 11 412.9 489.1 1 583.0 2 247.0 1 200.5 1 227.6 1 290.5 mai 20 361.1 1 769.2 20 526.8 43.

3 c c – – 1 173.3 131.9 7 738. inclusiv garantarea creditului Alte forme de finanĠare de natura creditului ActivităĠi multiple de creditare Pasive capital úi împrumuturi rezerve primite 19 049.8 2012 mar.0 6 461.9 6 104.9 3 749.9 5 279.9 6 961. iun.4 42 757.0 3 116.6 28 001. Structura bilanţieră la 31 martie 2013 pe tipuri de instituţii financiare nebancare înscrise în Registrul general (milioane lei.3 – 21.8 3 233.8 6 727.1 23 959.3 3 694.9 Notă: Datele sunt provizorii.7 5 772. Structura bilanţieră în dinamică (milioane lei. 44 112.8 31 625.8 1 434.0 35 566.7 – c c c – – 2 080.2 6 215. dec.6 6.7 6 569.8 – 8 036.9 3 568.3 32 755.2 21 124.2 3 105.6 c c – – 2 509. sep. sfârşitul perioadei) Perioada Total active/pasive credite acordate Active depozite plasate alte active capital úi rezerve Pasive împrumuturi primite alte pasive 2009 mar.5 3 929.5 – 37.5 33 601.4 6 507.5 8 706. 9.6 4 289.4 2 998. SITUAŢIA ACTIVELOR ŞI PASIVELOR BILANŢIERE ALE INSTITUŢIILOR FINANCIARE NEBANCARE ÎNSCRISE ÎN REGISTRUL GENERAL 9.6 21 936. seriile definitive vor fi disponibile la úase luni de la data raportării.1 10 059.2 24 052.4 36 105. dec.Secţiune statistică 9. din care: Credite de consum Credite ipotecare úi/sau imobiliare Microcreditare FinanĠarea tranzacĠiilor comerciale Factoring Scontare Forfetare Leasing financiar Emitere de garanĠii úi asumare de angajamente.2 25 639.6 33 157.6 38.4 7 978.1 c c – 25 568.8 3 566.2 3 953.2 24 417.6 427.9 6 689.4 25 680.3 2013 mar. dec.7 23 200.7 – 16 072.4 4 616.9 985.6 3 812.1 3 810.1 7 030.5 5 089.3 10 351.4 33 910.8 41 357.5 – 4 391.2 23 737.8 34 405.3 805.6 1 868. sep.3 4 329.2 6 375.1.6 31 749.4 6 136.3 – 18 248.9 20 699.1 23 738.5 4 875.4 21 347.7 8 559.6 c c – – 3 980.7 c c – – 298.8 c c – – 1 590.7 8 872. iun.3 3 628.8 26 233.1 5 544.0 3 183. dec.5 2 705. iun.7 28 055.4 7 735. 21 631.4 3 152.0 33 567.6 10 197.4 3 400.8 22 548.0 10 351.2. seriile definitive vor fi disponibile la úase luni de la data raportării.0 – 2 928.3 5 444.2 7 103. 33 064.4 3 557.8 5 424.2 Total SecĠiunea din Registrul general Total Registru general.5 Notă: Datele sunt provizorii.9 28 027.0 3 059.8 27 976.0 32 501.6 – 8.6 7 176.6 339. iun.0 23 246.7 21 631.5 3 128.2 4 107.3 3 694.0 3 683. sep. 37 331.8 3 102.9 4 100. 33 399.1 6 857.1 22 681.3 22 214.1 6 377.9 2 771.0 7 580.4 2010 mar.2 33 966.7 2 927. 40 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .0 30 293.0 3 298. sep.1 33 403.8 40 613.7 – 0.4 6 647.4 – 1 459.9 3 536.7 – 46.0 514.8 – c c c – – 309.1 3 839.2 21 707.2 152.1 4 938.4 7 176. sfârşitul perioadei) credite acordate Active depozite plasate alte active 32 501.0 19 900.6 alte pasive 3 101.0 141.2 36 237.9 36 070.0 19 049.9 2 829.5 33 776.3 23 419.6 3 101.6 38 321.7 2011 mar.

8 Notă: Datele sunt provizorii.9 167.3 3 438.0 24. dec.3 80.4 3 575.2 3 288.4 306.0 4 500.2 460.2 3 432.9 1 785.0 114.0 32.3 335.0 63.1 69. iun.0 305.0 110.5 65.4 3 624. iun.0 71.4 166. sep.2 5 363.4 1 681.6 4 391.6 444.6 5 333.2 296.7 4 539.1 96.8 90.2 61.1 5.5 1 581.4 340. iun.3 319.1 1 759.9 160.3 2 312.7 319. sep.4 64.5 22. Credite acordate gospodăriilor populaţiei (milioane lei.3 136.7 6 611.3 5 794.3 140.6 3 867. iun.5 66.3 3 206.4 2013 mar.7 317. 6 857.6 309.7 6 334. 4 516.9 2012 mar.4 24.2 71.3 1 752.7 73.0 3.0 447.6 2011 mar. 196.7 286.0 4.9 3 451.5 1 352.6 170.9 6 135.9 150.2 65.5 3 697.1 5 147.3 36.9 1 029. dec.6 313.3 75. dec.7 6.5 218.9 66.7 410. 22.0 2012 mar.4 232.8 5 032.9 1 280.1 3.5 444.9 440.9 443.6 327.5 2 119.5 454. seriile definitive vor fi disponibile la úase luni de la data raportării.6 158. dec.6 358.7 3.0 23.8 3.1 254. iun.5 5.8 172.1 314.5 320. sep. 4 547.1 2 352.3 865.5 190.3 407.5 326.3 145.7 2 738.0 4 431. dec.6 173.2 305.7 28.3 89.1 1 289. sep.1 2011 mar.2 2 207.5 133.3 2 497.0 2010 mar.3 3 404.7 1 894. sep.4 154.0 34.0 296.4 1 966.3 5 558.0 303.4 3 356.1 63.4 23.8 291.6 21.8 182.2 154.7 2 578.3 4 282.9 305.5 159. 5 173.4 154.3 3 388.7 129.9 Notă: Datele sunt provizorii. seriile definitive vor fi disponibile la úase luni de la data raportării. sep.6 60.5 59.6 1 612.4 3 354.6 5 083.3 59.5 1 080.4 3 324.2 5 808.5 30.4 64.9 1 364.6 22.3 3 404. 6 003.9 422.8 294.7 5 124.7 323.4 3 269.7 5 229.6 3 497.8 2010 mar.2 217. sep.8 68.6 3 476. 5 287.5 3 527.7 150.5 3 281.6 3 647.5 4 936.9 25.8 62.8 4.1 239.5 154.1 412.0 1 414.3.5 328.0 373.9 3 127. dec.5 933. dec.0 197.6 283.0 3 294.4 419.7 2 064.5 98.4 325.6 3 620.8 6.5 148.8 5 267.0 75.2 59.4 326.7 3 073. 5 909.4 463.4 91.8 5 277.1 60.5 4 944.0 228.2 175.7 144.2 6.4 339.7 26.7 24.6 333.5 67.7 3 965. Perioada Total Credite pentru consum lei euro alte valute Total Credite pentru alte scopuri lei euro alte valute 2009 mar.1 2 676.7 61.4 152. dec.6 69.3 8.5 3 047.2 327. iun.4 301.6 143.4 1 527.5 5 690.0 6.0 3 172. iun. iun.0 4 318.7 418.Secţiune statistică 9. sfârşitul perioadei) Perioada Total Credite lei euro alte valute Total Credite pentru locuinĠe lei euro alte valute 2009 mar.2 3 218.3 352.2 478.7 65.3 214.3 3 368.9 60.0 483.6 429.3 64.8 2013 mar. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 41 .2 4 525.8 1 476.2 165.1 299.5 444.5 199.4 1 835.0 3 791.4 3 216.7 5 690.0 1 160.2 3.8 187. sep.8 3.8 158.7 134.6 4.6 88.4 284.7 3 171.6 1 660.2 1 220.5 181.1 3 208.9 317. 5 265.1 2 043.8 129.0 140.6 1 904.0 4.2 297.9 24.3 220.

3 416.3 130. dec.7 Notă: Datele sunt provizorii.7 781.6 103.1 3. 235.9 0. dec.3 132.0 2 661.0 1.3 3.0 45.9 295.4 9 295.1 124.5 14 074.0 5.Secţiune statistică 9. iun.4 746.7 0.3 113. sep.7 826.8 14 986.2 18.0 26 404.8 42.8 17 421.4 631.7 345.2 58. iun.9 562.4 5.7 126. dec.7 103.5 2 244.8 21 565.4 18 294.8 810.5 1 801.6 2.4 0.1 112.8 173.8 14 040.6 690.2 2 119.4 768.1 248.5 105.1 27.3 2012 mar.5 2013 mar.6 61.6 121.8 2 108.6 727.1 4 867.3 224.2 433.4.6 1 571.7 16 062.6 150.4 856.1 642.0 509.4 174.7 40.1 2 440.2 538.8 54.3 2011 mar.0 759.2 0.7 4 137.5 1.3 125.9 208.6 710.6 0.5 46.3 42.4 4 637.8 164.5 662. iun.8 370.1 41.7 4 702.9 129. 224. dec.6 4 987.9 812. sep. iun. iun.5 611.9 4 027.5 15 138.5 127.9 74.0 4 085.3 891.6 41.2 0.7 19 384.9 600.9 2.4 4 838. Credite acordate societăţilor nefinanciare.5 29.6 37. sep.1 280.8 243.5 264.2 707.9 32.3 22.2 15 770.0 462.9 18 257.7 1.3 149.5 247.3 2.7 431.0 115.7 4 902. sep.3 38.5 9 914.9 26 415.8 508.8 110.0 806.2 1 398.9 4.5 1 376.7 973.7 410.1 1 286.9 121.4 153.2 19 944.5 120.6 23 060.7 41.3 802.6 2 559. sep.6 4 769.9 2011 mar.6 13 299. dec.4 120.8 122. 42 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .7 941.4 62.0 0.7 3.9 10 301.9 220. *) Cu excepĠia sectorului gospodăriile populaĠiei.8 2. 16 151.2 658.9 17 897.2 38.4 1 031.8 37.0 577.9 5.7 24 626.9 509. sfârşitul perioadei) Perioada Credite acordate societăĠilor nefinanciare Total Total lei cu scadenĠa cu scadenĠa până la mai mare 1 an de 1 an inclusiv úi până la 5 ani inclusiv cu scadenĠa mai mare de 5 ani Total euro cu scadenĠa cu scadenĠa până la mai mare 1 an de 1 an inclusiv úi până la 5 ani inclusiv cu scadenĠa mai mare de 5 ani 2009 mar. sep.7 62.7 2 504.0 928.0 1 337.0 917. 21 449. 17 664.2 105.1 66.6 388. seriile definitive vor fi disponibile la úase luni de la data raportării.9 174.2 1 428.5 74.6 4 602.7 24 896.8 8 157. sep.5 132.9 694.0 2.6 942.3 156. 17 927.5 415.1 471.3 1 862.3 804.5 654.6 1 056.7 4 610.2 457. dec.4 69.1 40.1 21 345.6 4 782.2 41.7 387.9 452.5 407.7 231.7 106.5 477.6 451.3 4 813.2 96.1 246.0 762.4 1 034.7 557.0 19 505.4 1 489.3 470.0 837.0 1 129. dec.1 5.1 250.5 9 391.6 485.1 793.2 10 296.1 242.4 436.4 63.9 17 275.2 19 424.9 13 800.3 730.9 5.1 4 551. altor sectoare instituţionale* şi nerezidenţilor (milioane lei.2 0.1 15 929.5 193.8 142.3 736.7 2010 mar.4 14 684.7 1 581.5 10 131. sep.7 11 802.3 515.9 4 147.1 7. 190.1 15 925.8 481.2 1 932.3 133.3 491.3 361.3 15 410.7 1 740.2 408.9 2 297.5 19 519.4 40.4 468.2 849.8 4 191.4 405.4 9 520.5 12 561. iun.4 798.5 94. dec.8 640.6 630.0 308.0 96.1 110.1 1 200.5 44.1 369.2 919.2 13.4 1 737.9 18 005.9 83.8 98.0 670.2 23 646.6 854.7 17 882.7 89.0 17 673. 28 128.8 3.4 2010 mar.9 326.1 36.3 56.2 1 540. iun.9 120.6 807.3 137.2 430.6 0.1 6.2 2. iun.6 2013 mar.4 21 784.2 33.2 2012 mar.8 328.9 52.0 260. 228.8 75.8 55.9 Perioada Credite acordate societăĠilor nefinanciare (continuare) alte valute Total cu scadenĠa cu scadenĠa cu scadenĠa până la mai mare mai mare 1 an de 1 an de 5 ani inclusiv úi până la 5 ani inclusiv Credite acordate altor sectoare instituĠionale lei euro alte valute Total Credite acordate nerezidenĠilor 2009 mar. 285.5 8 666.4 67.4 16 567.1 720.

20 4.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite noi la termen ale gospodăriilor populaĠiei Total Durata iniĠială peste 6 luni până la peste 1 lună peste 3 luni úi până la úi până la 1 lună úi până la 12 luni 6 luni inclusiv 3 luni inclusiv inclusiv inclusiv Depozite noi la termen ale societăĠilor nefinanciare Total Durata iniĠială până la peste 1 lună peste 3 luni peste 6 luni úi până la úi până la 1 lună úi până la 12 luni 6 luni inclusiv 3 luni inclusiv inclusiv inclusiv 15.37 7.61 5.24 4.10 6.82 5.46 5.29 5.21 5.58 5.95 4.29 5.49 5.24 5.58 5.14 3.78 9.58 5.77 8.05 5.02 5.08 5.56 4.28 2013 ian.66 4.89 4.04 3.50 9.42 5.08 5.88 6.67 5.23 5.17 6.06 3.94 4.35 5.39 10.64 5.63 4.03 5.24 5.69 5.53 3.37 5.16 6. mar.89 4.59 6.98 6.30 5.92 6.25 5.48 4. 4.87 5.37 4.60 4.27 5.89 6.68 5.31 5.89 4. aug.20 6.15 5.87 oct.53 5.72 4.14 iun.75 4.83 11. 5.78 5.48 5.01 9.56 5. feb.15 14.32 5.36 16.22 7.96 4.57 5.28 2012 iun.1.29 5.62 6.71 4.20 13.89 5.71 4.60 5.96 5.25 6. dec.28 5.39 5.96 4.14 până la peste 1 lună 1 lună úi până la inclusiv 3 luni inclusiv 14.77 9.53 2013 ian.66 4.84 5.63 apr.80 5.84 4.18 5.81 4. feb.85 oct.53 5. nov.63 5.90 3.25 4.58 4.05 6.75 3.53 6.25 5.90 5.37 4.79 5.02 5.42 5.90 5.68 9.24 5.86 4.33 5. 5.62 5.66 4.92 4.41 4.57 14.78 6. 5.35 5.57 5.41 5.18 6.71 4.80 5. sep.56 5.91 7.81 4.87 5.88 4.16 6.64 4.86 5.31 4. nov.85 5.62 4.60 5.59 4.80 12.05 4.a.52 6.85 5.51 4.86 6.64 6.55 9.86 4.94 15.63 5.55 15.71 4.41 4.15 4.07 5. 5.89 8.1.87 4.65 3.33 5.41 5.80 4.04 18.47 5.39 5.03 9.70 5.72 5.27 4.83 6.71 5.89 4.04 5.58 5.52 iul. sep.11 4.53 5.56 10.24 4.08 10.95 4.93 4.70 6.42 4.57 5.42 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 43 .71 4.56 5.39 4.46 4.95 5. 5.48 8. RATELE MEDII ALE DOBÂNZII PRACTICATE DE INSTITUŢIILE DE CREDIT 10.26 apr.18 5.74 4.88 5.93 5.27 9.37 5.62 4.31 Depozite la termen ale societăĠilor nefinanciare Durata iniĠială Total 11.72 4.71 4.82 4.04 5.94 14.58 10.61 4.86 5.94 4.03 5.55 6.46 5.41 5.77 5. 5.85 4.38 5.04 11. 5. dec.35 7.17 9.97 5.01 5.82 6.22 6.93 9.49 4.15 5.47 5.2.50 4.26 5.68 4.58 4.16 4.36 5.03 4.63 5.93 5.73 5.54 7.60 8.94 5.30 5.92 6.39 6.49 5.) Perioada Depozite la termen ale gospodăriilor populaĠiei până la peste 1 lună 1 lună úi până la inclusiv 3 luni inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 12.51 10.82 4.35 5.59 6.98 4.53 5.94 4.74 4.37 5.82 4.45 5.51 4.73 5. Depozite la termen în lei 10.60 5.26 5.39 5.56 7.50 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.46 5. 5.47 5.58 17.76 5.20 5.62 5.99 5.85 4.07 5.73 6. mai iun. Depozite noi (% p.16 5.52 5.19 5.77 6.71 6.1.32 5.31 5.57 6.42 5.51 10.59 5.04 4.64 16.60 4.09 5.87 6.53 2012 iun.31 5.80 5.58 5. aug.78 mai 5.73 4. mar.60 6.74 5.04 4.00 7.14 4.12 6.17 iul.50 5.12 9.92 5. 5.42 5.76 4.29 6.63 5.55 5.36 4.39 6.40 5.36 5. 4.84 4.36 5.a.92 4.08 4.31 6.59 5.84 4.06 6.79 5.80 5.22 4.50 5.20 6.46 6.25 5.05 4.58 5.63 peste 3 luni úi până la 6 luni inclusiv peste 6 luni úi până la 12 luni inclusiv 13.02 Durata iniĠială Total peste 3 luni úi până la 6 luni inclusiv peste 6 luni úi până la 12 luni inclusiv 12.03 5.57 5.57 5.21 4.33 6.43 5. Depozite existente în sold (% p.26 5.93 4.81 5.78 4.1.09 6.17 6.18 6.94 7.54 5.07 5.99 4. 5.Secţiune statistică 10.83 4.81 9.64 5.

02 2.32 3.01 3.73 1.06 1.02 3.02 2.13 2.15 2.96 2.12 2.13 2.32 1.52 3.97 2.80 4.37 2.48 1.05 3.60 apr.13 3.50 3.44 3.19 2.47 3.14 3.68 2.35 3.43 5.12 6.84 2.42 3.00 3.12 1.94 2.76 2.19 3.55 3.90 3.18 3.48 2.32 3.94 1.37 3.50 3.02 2.16 3.84 1.18 6.94 2.79 2012 iun.45 5.87 3.09 2.46 3.75 3.40 1.61 1.47 3.22 3.95 2.09 3.23 3.93 3.63 7.85 3.90 3.45 3.96 2.34 3.25 3. mar.07 2. 3.66 1.92 3.58 2. dec.35 3.45 3.50 3.32 3.07 1.61 2.75 2.78 4.84 3.77 1.79 44 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .03 3.48 2.a.33 3.83 3. dec.10 3.75 3.71 2.39 până la peste 1 lună 1 lună úi până la inclusiv 3 luni inclusiv 6.78 3.19 2.62 2.52 3.73 3.97 2013 ian.80 3.64 2.42 2.42 2.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite la termen ale gospodăriilor populaĠiei Total Durata iniĠială până la peste 1 lună peste 3 luni peste 6 luni úi până la úi până la 1 lună úi până la 12 luni 6 luni inclusiv 3 luni inclusiv inclusiv inclusiv Depozite la termen ale societăĠilor nefinanciare Total Durata iniĠială până la peste 1 lună peste 3 luni peste 6 luni úi până la úi până la 1 lună úi până la 12 luni 6 luni inclusiv 3 luni inclusiv inclusiv inclusiv 5.19 3.43 3.38 3. 3.74 3.76 3.94 3.28 3.29 3.67 7.99 3.19 2.26 2.64 2.44 3. feb. 2.27 3.23 3.22 3.70 1.80 2.18 3.04 1.44 3.52 2.90 2. sep.99 4.87 2.85 2.91 3. mai iun.33 3.78 2.78 2.82 3.07 3.26 3.87 2. aug.32 3. 2.05 3.39 2. 2.41 mai 2.53 2.77 2.48 2. 3.06 2.16 2.30 3.09 3.40 3.32 3.29 3.) Perioada Depozite noi la termen ale gospodăriilor populaĠiei Durata iniĠială Total până la peste 1 lună 1 lună úi până la inclusiv 3 luni inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 6.23 3.56 3. aug.69 2.59 3.17 3.47 2.27 2.75 peste 3 luni úi până la 6 luni inclusiv peste 6 luni úi până la 12 luni inclusiv 6.90 2.84 2.40 2.38 3.54 2.68 2.30 3. 3.23 2.53 2.05 3.13 2.41 3.2.20 oct.50 2.05 2.38 3.14 1.73 3.28 2.97 2.65 3.31 3.60 2.60 2.32 2.78 oct.81 2.83 1.02 2.03 2.98 3.78 3. mar.88 3.64 2.61 3.67 3.39 2.35 2.97 5.11 Depozite noi la termen ale societăĠilor nefinanciare Durata iniĠială Total peste 3 luni úi până la 6 luni inclusiv peste 6 luni úi până la 12 luni inclusiv 6.20 3.04 3.39 5.57 10.72 2.09 3.36 3.80 1.85 2.52 3.01 3.67 5.70 2.97 2.1.22 3.34 2.07 3.00 2.74 2.82 1.76 2.61 2.38 1.82 2.14 3.82 3. nov.61 3.86 iul.45 2. sep.93 3.34 2.83 1.97 1.98 2.85 2.59 3.79 2013 ian.53 2.00 2.33 2.27 3.68 2.55 2.30 2.11 iul.85 2.67 2.40 1.09 1.47 2.34 3.63 4.90 6.43 1.24 3.94 3.19 2.66 3.2.51 3.31 4.25 3.24 3.36 3.59 2.84 1.23 6. 3.13 4.53 3. Depozite existente în sold (% p. 3.11 2.08 1.65 2.56 3.41 2.75 3.21 2.33 3.61 2.76 1.65 2.74 3.02 3.39 3.12 2.11 3. Depozite noi (% p. Depozite la termen în euro 10.56 2.63 apr.60 1.00 4.85 3.76 2.28 3.97 3.63 3.26 3.94 3.22 2.07 3.30 3.70 2.29 2.a.12 2.63 2.68 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.71 3.09 3.45 2.64 2. 3.27 2.97 2012 iun.2. feb.16 3.07 1.72 2.16 3.40 3.48 2.08 3.51 3.44 2.89 3.10 1.63 3.97 5.86 2.81 1.55 3.85 5.27 3.13 3.61 5.52 4.43 2.23 3.38 2.93 3.80 2.38 2.18 2.36 2.55 3.30 3.05 4.31 2.53 2.2.Secţiune statistică 10.93 3. nov.25 3.87 1.05 3.56 3.42 3.64 3.62 3.32 1.44 3.27 3.16 iun.48 1.11 3.50 3.39 2. 3. 3.

48 4.13 1.25 5.14 1.63 5.05 4.98 3. 1.43 4.74 c c c 10.20 x x x oct.79 3.11 9. Depozite existente în sold (% p.37 1.03 x x x oct.98 4. mar. sep.48 4.33 x c c x 2012 iun.37 5.96 4. nov.95 4.92 4. feb.29 9.18 5.58 5.59 4.09 6.2. mar.40 5. feb.95 8.39 13.01 3.27 4.06 4.35 5.94 x x x 1.78 5.45 5.11 3.71 4.56 5.36 6.38 4.63 6.84 4.86 3. Depozite în lei pe tipuri de depozite 10.20 5.64 5. dec.12 1.76 3.94 3.70 10.00 3.94 4.20 5.60 5.03 7.46 4. mai iun.53 5.79 4.57 5.30 3.36 4.31 11.60 6. Depozite noi la termen (% p.60 3.63 7.12 9.46 1.97 4.35 5.94 5.55 6.70 1.59 5.54 4.49 4.01 2.06 12.13 1. 0.26 5.16 5.25 3.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite noi ale gospodăriilor populaĠiei cu durata cu durata cu durata iniĠială iniĠială iniĠială până la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv úi până la 2 ani inclusiv 11.97 5.1.84 5. 1.22 3.20 3.33 4.90 4.19 3.53 14.36 5.42 5.41 4.92 4.39 3.65 5.3.) Perioada Depozite ale gospodăriilor populaĠiei overnight total la termen cu durata iniĠială până la 2 ani inclusiv cu durata iniĠială peste 2 ani Depozite ale societăĠilor nefinanciare rambursabile după notificare total la cel mult la mai mult 3 luni de inclusiv 3 luni overnight total la termen cu durata iniĠială până la 2 ani inclusiv cu durata iniĠială peste 2 ani Împrumuturi din operaĠiuni repo 2008 2009 2010 2011 2012 7.72 5.94 3.49 x x x x x x x x x 1.91 2.24 1.73 5.06 4. nov.76 c 5.94 5.90 2. 5.66 1.58 5.01 4.06 2.84 4.50 1.04 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.56 4.41 5.a.36 4.11 2.35 5.93 15.05 4.94 15.07 1. 1.12 3.99 9.12 x 2012 iun.10 6.13 Depozite noi ale societăĠilor nefinanciare Împrumuturi noi cu durata cu durata cu durata din operaĠiuni repo iniĠială iniĠială iniĠială până la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv úi până la 2 ani inclusiv 16.89 14.87 0.46 5.11 4.17 1.99 x x c 4.36 4.61 4.68 7.08 4.16 1.89 3.89 5.61 5.3.14 mai 5.19 4.81 9.47 5.52 4. sep.12 3.51 5.84 4.22 4.60 8.23 4.04 1.89 4.02 0. aug.85 4.26 6.63 4.30 5. 5.67 5.45 1.76 4.10 11.Secţiune statistică 10.69 4.93 5.79 5.15 3.40 1.01 5.47 3.02 x x x x x x x x x 1.10 x x x 2013 ian.91 4. 5.93 4.56 4.21 3.31 5.97 9.3.11 4.24 x 5.14 3.89 4.58 4. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 45 .01 4.00 6.42 x x x apr.40 5.34 2.18 5.34 3.19 1.30 4.27 4.53 4.39 4.21 12.a.32 3.80 x iul.95 1.61 3.98 4.98 5.93 4.75 4.61 1.20 2.08 3.10 1.77 5.95 4.28 4.99 4.11 c iul.51 1.41 4.15 1.95 4.57 4.57 4. 5. dec.36 5.12 x x x 2013 ian.43 4. 5.91 6.08 5.15 5. aug.18 6.15 1.95 5.24 5.38 3.43 4.86 iun.24 5. 1. 4.56 7.80 4.80 6.73 x x x x x x x x x 1.86 x 5.63 5.21 5.03 2.32 5.07 5.33 x x x x x x x x x 1.49 x x x x x x x x x x x x x x x 5.79 4.93 3.99 x x c apr.37 5.76 3.65 6.13 5.72 4.06 5.13 5.

aug.21 0.Secţiune statistică 10.11 3.50 3.35 3.86 0.66 3.85 3.00 2.68 0.38 2.56 0.09 1.69 3.86 2.11 3.06 1.79 3. 0.16 1.95 3.13 2.33 5.44 3.99 4. feb.06 3.36 3.27 2.70 mai 2.90 2.84 1.24 0.30 2.39 x x x 0. 0.23 1.25 0. 3.70 2.43 6.97 3.37 3.13 2.30 1.51 3.29 3.29 3.76 3.97 0.23 3.36 3.83 3.58 2. 1.19 0.10 1.18 3.99 2.32 c c c 2013 ian.81 2. nov.87 0.46 3. 0.01 Împrumuturi noi Depozite noi ale societăĠilor nefinanciare cu durata cu durata cu durata din operaĠiuni repo iniĠială iniĠială iniĠială până la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv úi până la 2 ani inclusiv 6.36 2.17 2.19 3.32 3.96 0. sep.68 3.37 x x x x x x x x x 0.48 Împrumuturi cu durata din operaĠiuni iniĠială repo peste 2 ani 1.41 2.33 0.96 x x x x x x x x x 0. 3.41 3.a.35 3.44 3.06 1. Depozite noi la termen (% p.27 2.05 2.60 1.90 1.90 1.32 2.2.35 3.54 c iul.20 2.29 3.48 1.97 0.82 2.39 0.32 2.09 2.51 3.45 2.82 2.53 2.4.93 x 2. sep.80 2.47 c c c 10.) Depozite ale gospodăriilor populaĠiei Perioada overnight total 2008 2009 2010 2011 2012 3.81 1. 3. 0.58 2. mai iun.29 3.96 0.02 3. mar.78 2. 46 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .12 3.07 3.35 3.72 2.59 1.81 3.54 0. 3.70 x c c 2013 ian.32 2.62 1.48 1.20 0.02 2.29 c iul.13 1.41 3.07 1. 3.87 la termen cu durata iniĠială până la 2 ani inclusiv cu durata iniĠială peste 2 ani 5.68 2.18 3.77 2.79 2.37 2.87 3.21 0.45 3.78 0.1.12 Depozite ale societăĠilor nefinanciare rambursabile după notificare total la cel mult la mai mult 3 luni de inclusiv 3 luni x x x x x x x x x x x x x x x la termen total cu durata iniĠială până la 2 ani inclusiv overnight 1.74 2. nov.37 c c c oct.87 2.86 3.23 3.18 0.86 c c x 0.66 2.25 3.92 1.54 5.18 2.48 1.61 3.09 3.41 2.50 0.45 3.69 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.90 2.07 2.75 1.81 1.17 c c c apr.77 1.64 2.39 3.32 x x c c c 2012 iun.23 0.09 2.28 3.22 3.29 3.66 iun.55 5.01 2. 2.39 0.51 1.23 3. aug.98 2. Depozite existente în sold (% p.57 3. mar.50 3.36 1.70 c 2012 iun.36 3.52 0.44 0.77 2.79 2.23 3.49 2.91 0.21 0.03 2.36 3.83 3.98 1.41 2.53 3.87 0.29 1.98 1.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Depozite noi ale gospodăriilor populaĠiei cu durata cu durata cu durata iniĠială iniĠială iniĠială până la peste 1 an peste 2 ani 1 an inclusiv úi până la 2 ani inclusiv 3.39 3.41 3.46 x c c oct.34 3.04 2.a.43 2.28 3.50 3.44 3.23 2.07 c 1.70 0.39 2.50 x 2.53 2.01 2.03 1.78 1.49 1.71 2.86 0.34 3.55 1.79 1.23 6.03 3.59 1.54 3.61 1.76 1. dec.47 x x x x x x x x x 0.4.72 2.55 3.18 3.12 2.24 0. dec.35 3.33 3.54 x x x x x x x x x 0.29 3.70 1.46 2.23 2.70 3.27 0.90 6.21 x c x apr.07 2.33 3. feb.4.18 3.87 2.86 0.90 2.38 1.44 2.43 1.52 3. Depozite în euro pe tipuri de depozite 10.22 3.94 3.91 c 2.

55 10.23 16.91 13.20 10.36 8. 13.38 15.5.38 14.35 9.25 12.34 9.07 12. 12.50 9.35 16.76 9.72 9.42 11.29 10.45 9. 13.58 9.98 10.94 12.94 14.27 9. 12.41 10.92 8.24 10.16 Credite acordate societăĠilor nefinanciare Total cu durata iniĠială peste 5 ani 15.05 peste 1 an úi până la 5 ani inclusiv 17.58 10.66 12.22 15.94 2013 ian.68 11.57 9. 11.07 12.10 9.76 9.21 9.02 10.24 9.34 16.10 12.55 9.58 12.57 10.92 16.37 11.37 9.43 9.45 9.93 9.18 14.22 11.24 oct.84 11.48 14. 13.34 12.37 12.58 9.56 10.79 10.23 13.25 9.61 9.17 9.78 14.97 16.95 9.11 9.55 9.40 12.20 14.83 10.16 10.29 10.26 14.74 9.75 9.62 10.24 10. 13.59 9.05 14. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 47 .52 iun.55 9. mai iun.80 14.73 18.99 peste 5 ani 17.37 20.85 14.41 9.58 9.44 9.44 14.72 9.2.62 10.11 9.16 19.51 19.08 9.89 8.71 10.39 9.24 9.15 10.25 10.73 14.38 10.13 12.27 12.38 9. mar.88 9.56 până la 1 an inclusiv 18.11 11.65 10.61 9.10 14.Secţiune statistică 10.54 12.17 9.64 12.03 9.80 13.16 14.16 11.10 10.19 11.27 apr.64 10.98 10.94 9.18 14.53 10.95 13.36 13.88 13.28 9.06 peste 1 an úi până la 5 ani inclusiv 18. dec.80 9.46 oct.) Perioada Total Credite acordate gospodăriilor populaĠiei cu durata iniĠială până la 1 an inclusiv 2008 2009 2010 2011 2012 16.95 9.76 9.59 10. aug.56 9.74 9.48 10.40 9.56 9.01 13.37 iul.99 10.01 13.11 18.06 13.1.82 18.26 12.06 9. mar.07 15.05 10.13 14.08 13. 11.22 iul.41 20.97 9.73 9.49 14.62 9.07 13.34 11.17 12.05 13.94 2012 iun.56 12.66 12.26 22.40 9.22 10.86 12.33 10.66 12.13 apr.45 9.99 9.79 9.91 12.27 9.61 9.45 12.11 13.61 15.64 18.5.38 10.15 14.84 13.71 11.51 12.a.65 12.93 10. 13.16 12.44 9.09 13.12 10. dec.79 11.80 12.66 12.01 9.11 9.90 9.10 9.59 17.74 10.42 12. Credite în lei 10.83 9.48 15.52 9.97 14. sep.5. feb.82 9.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei Total cu durata iniĠială până la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv úi până la 5 ani inclusiv 17.46 9.58 10. Credite noi (% p.63 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.85 14.43 18. 11. feb.45 9.88 13.35 14.46 9.39 10. sep.52 12.36 13.11 9.07 13.11 13.50 9.41 10.08 13.a.52 9.52 10.40 15.04 11.15 10.35 2013 ian.70 mai 11.34 12.63 12.47 9.35 2012 iun.88 10.51 12.69 9.14 14.87 9.59 9.06 10. aug.75 9. Credite existente în sold (% p.48 9.45 9.39 14. nov.42 10.11 14.86 10.23 13.23 13.14 11.81 9. nov.11 Credite noi acordate societăĠilor nefinanciare Total cu durata iniĠială până la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv úi până la 5 ani inclusiv 19.90 10.36 9.03 12.83 10.48 12.23 13.96 16.92 9.57 9.45 10.19 8.94 10.83 14.32 14.98 10.58 15.79 9.66 10.43 9.00 13. 12.34 9.72 13.49 10.81 13.75 10.

63 5.81 6.76 6.69 7.83 4.76 5.91 4.51 5.57 4.a.6.30 3.35 4.86 4.72 4.53 5.00 5.79 4. sep.08 5.99 4.61 4.83 5.82 4.16 5.82 5.78 6.21 6.80 4.20 5.97 6.96 5.66 5.69 5.65 4.46 5.00 4.a.54 5.27 5.70 6.44 6.44 5. 4.53 4.54 4.77 4.68 5.40 iul.37 4.65 7.86 5.73 6.57 5.44 4. 4.74 4.41 Credite noi acordate societăĠilor nefinanciare Total cu durata iniĠială până la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv úi până la 5 ani inclusiv 7.88 7.09 7.71 4.96 4.45 4.07 6.55 5.70 5.76 4.03 6.61 4.49 4.18 apr.30 5.63 5. 6.33 8.65 4.81 8.42 4.32 5.34 4.38 6.65 7.46 5.71 5.08 7.05 6.31 5.98 4.77 4.45 6.62 4.87 4.35 4.60 2.17 4.13 10.20 5.07 6.65 4.09 6.90 4.19 5.2.70 7.20 8.44 5.08 7.29 4.35 6.63 7.60 4.89 4.66 5.96 4. nov.52 5.05 6.92 oct.30 4.74 4.04 iun.63 4.22 7.71 4.06 5.94 6.47 4.94 5.41 6.69 5.36 4.21 6.27 4.11 5.64 4.35 6.62 7.56 6. 5. mar.64 4.27 5.56 6.44 2013 ian.72 4. 48 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .80 5.76 8.47 5.94 4. mar.38 5. 5.06 5.51 6.57 5.11 5.95 5.47 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.00 4.81 4.96 10.48 5.37 4.02 5.02 4.75 4.40 5.61 6.81 4.44 2012 iun.65 7.88 5.53 4.24 6.) Credite acordate gospodăriilor populaĠiei Perioada Total Credite acordate societăĠilor nefinanciare cu durata iniĠială Total până la 1 an inclusiv peste 1 an úi până la 5 ani inclusiv peste 5 ani cu durata iniĠială până la 1 an inclusiv peste 1 an úi până la 5 ani inclusiv peste 5 ani 2008 2009 2010 2011 2012 8.02 mai 5.42 4.56 6.28 4. aug.48 4.65 6. 4.08 9.16 4.40 4.87 4. feb.31 6.Secţiune statistică 10.32 7.12 4.97 5.39 7.38 4.89 4.76 4.19 6. dec.55 4. Credite existente în sold (% p.76 4.32 5. 4.90 4.33 5.86 5.91 6.01 4.85 5.90 9.42 5.6. dec.18 5.15 5.54 5.92 5. sep.77 4.06 5.10 7.73 4.11 oct.11 5. Credite în euro 10.68 5. mai iun. Credite noi (% p.04 4.49 4. 6.98 2013 ian.91 6.45 5.75 6.08 7.53 5.03 6.63 4.35 6.41 4. 5.36 5.86 5.6. nov.08 iul.29 4.51 6.87 5.43 5.68 4.69 6.21 4.79 4.80 6.35 7.36 6. 5.97 5.03 4.93 4.35 2.43 5. aug.96 7.12 5.80 4.98 2012 iun.73 5.73 4.76 5.39 4.92 4.52 5.30 4.65 7. 4.57 4.41 4.1.04 4.77 4.91 5.71 7.73 4.11 4.89 5.40 4.31 5.29 6.38 6.78 4. feb.63 5.07 4.) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei Total cu durata iniĠială până la 1 an peste 1 an peste 5 ani inclusiv úi până la 5 ani inclusiv 8.77 6.72 6.74 4.63 4.82 5.85 4.97 7.20 7.20 4.02 5.11 5.46 6.51 5.88 5.77 4.49 4.95 apr.36 2.98 5.54 7.65 6.75 5.96 5.35 4.80 5.76 5.95 4.

aug.51 8.25 13.82 total 10.78 8.89 13.30 8.96 10.13 12.Secţiune statistică 10. aug.35 2012 iun.02 10.96 18.65 10.78 8.32 8.07 13.62 13.99 14.80 9.19 12.47 8.59 9.44 8.22 iul.49 13.82 8.31 8.25 8.40 8.27 apr.98 10. 13.34 13.12 14.07 15.96 13.56 13.48 15.00 8.74 11.76 9.54 13.98 8.49 8.72 9.96 9.18 10.80 8.35 8.43 8.00 9. 13. mar.1.7.80 12.) Perioada credite acordate pe descoperit de cont 2008 2009 2010 2011 2012 21.23 9.7.41 13.33 16.89 8. Credite în lei pe tipuri de credite 10.55 9.48 8.90 9.37 11.73 9. 14. mar.10 8.61 9.24 16.18 14.12 9.75 9.59 8.19 7.55 8.83 10.83 8.68 13.99 apr.36 8. mai iun.18 9.20 10.88 9.02 13.33 14.42 9.99 10.83 10. 10.08 15.83 oct.20 14. feb.72 12. Credite existente în sold (% p.67 16.10 14.53 8.39 20.42 8.44 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Credite acordate societăĠilor nefinanciare credite cu durata iniĠială acordate pe până la peste 1 an úi descoperit 1 an inclusiv până la 5 ani de cont inclusiv 18.48 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.58 21. nov.29 10.19 peste 5 ani 15.32 13.06 9.21 14.36 17.99 peste 5 ani 17.41 13.15 10.71 12.99 13.74 14.87 9.43 16.47 8.08 12.19 8.22 14.24 oct. nov.42 13.95 12. 13.86 14.49 13.81 9.66 10.a.57 8.22 14.98 2013 ian.44 8.15 14.19 14.24 9.35 10.73 12.36 14.85 12.75 10.64 13.48 8.35 2013 ian.39 11.19 14.62 9.11 9.70 8.17 10.54 13.77 iul.07 13.65 c 13.98 14.37 9.52 14.46 8.53 10.64 13.83 9.69 9.06 16.55 8.98 18.82 9.76 10. sep.22 8.11 10.06 9.24 10.53 8.36 13.39 10.83 13. dec.75 12.49 c 10.25 10.18 9.40 10. 8.92 8.95 10. dec.32 8.47 8.88 13. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 49 .38 13.45 14.02 13.85 22.69 9. 8.52 16.92 9.42 10.88 13.97 9.71 13.36 8. feb.43 8.24 15.80 8.88 8.52 14.05 13.22 10.81 14.81 9.71 10.53 12.33 8. 9.06 14.28 13.59 12.74 10.41 14. mai iun.98 10.98 2012 iun.27 9.31 13.31 13.85 15.37 13.25 10. sep. 13.18 12.67 14.55 Credite acordate gospodăriilor populaĠiei credite pentru locuinĠe credite pentru consum úi alte scopuri cu durata iniĠială cu durata iniĠială total până la peste 1 an úi peste până la peste 1 an úi 1 an inclusiv până la 5 ani 5 ani 1 an inclusiv până la 5 ani inclusiv inclusiv 9.23 18.53 10.94 12.31 8.21 8.43 17.34 8. 8.65 8.59 8.79 10.73 9.50 9.10 8.36 13.21 15.06 14.85 9.10 8.

21 16.66 11.33 total peste 10 ani Dobânda anuală efectivă medie 8.24 9.45 10.42 12.79 apr.44 8.54 8.67 8.39 15.19 9.56 15.38 10.30 11.34 c 11.05 13.07 14.37 10.61 7.13 10.62 15.46 12.17 12.23 12. Credite noi (% p.04 11.60 9.92 9.10 10.33 8. dec.16 12.15 17.00 10.20 15.05 9.60 13. 7.48 10.24 10.74 12.85 10.79 8.29 10.93 15.71 10.43 19.65 11.07 Perioada Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei (continuare) credite noi pentru alte scopuri total 2008 2009 2010 2011 2012 cu durata iniĠială până la peste 1 an 1 an úi inclusiv până la 5 ani inclusiv peste 5 ani Credite noi acordate societăĠilor nefinanciare cu valoarea până la 1 milion echivalent euro total cu durata iniĠială până la peste 1 an 1 an úi inclusiv până la 5 ani inclusiv peste 5 ani cu valoarea peste 1 milion echivalent euro cu durata iniĠială total până la peste 1 an 1 an úi inclusiv până la 5 ani inclusiv peste 5 ani 22.7.36 8.11 11.25 8.24 8.74 9.11 10.35 12.30 8.70 7.26 8.28 11.96 15.47 10. aug.99 13.24 2013 ian.) Perioada Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei total 2008 2009 2010 2011 2012 8.11 7. nov.00 15.70 8.16 13.83 12.98 14.67 11.13 8. nov.93 11.87 c 8.30 10.80 9.00 9.65 10.74 10.28 12.54 10.97 17.89 11.08 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.60 7. aug.35 c c c 8.67 8.78 17.36 11.47 8.09 18.26 12.32 8.50 12. mai iun.63 18.59 12.71 8.28 7.49 9.49 mai 14.00 9.82 12.55 7.05 10.30 17.44 7.38 8.17 7.74 9.91 13.57 8.47 8.70 13.93 12.96 10.62 9.03 7.08 17.95 10. feb.53 8.08 10.58 7.74 10.06 12.95 10.83 9.96 9.67 11.58 8.53 10.63 18.21 8.07 9.25 7.65 10.25 12.26 11.22 8.33 11.41 13.09 17.02 c c 7.87 13.82 16.41 15.23 15.45 10.81 8.71 19.94 Dobânda anuală efectivă medie 23.10 14.24 10.23 11. 8.45 9.06 12.37 8.54 12.75 10.84 11.66 10. mar.70 7.43 8.81 12.62 9.80 13. 12.02 8.90 15.13 2013 ian.15 9.a.58 10.64 12.77 10.86 11.81 13.55 10.35 până la 1 an inclusiv 9.51 16.22 18.16 10.61 8.7.52 10.07 9.91 11.97 6.57 15.21 9.70 16.64 10.86 8.40 12.15 14. 13.07 12.34 10.16 15.91 10.15 14.90 18.34 11.09 7. sep.07 9.11 10. Credite în lei pe tipuri de credite 10. mar.01 9.01 10.58 15.49 9.89 12.02 11.45 10.77 8. 7.35 12.92 9.07 13.81 9.31 10.41 10.70 15.22 50 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .67 9.31 8.01 9.33 11.62 23.45 20.69 8.95 8.50 11.44 17.04 14.99 8.01 10. feb.71 10.63 c c oct.24 8.22 9.34 12.96 17. 13. 12.52 9.18 8.63 9.81 9.35 8.81 12.70 8.60 10.74 12.08 9.77 8.20 8.64 oct.35 7.49 8.78 12.55 10.40 iul.48 10.03 14.72 8.14 11.40 11.29 19.47 12.86 16.26 8.96 10.39 9.28 13.72 9.22 13.48 7.03 16.45 14.67 7.05 10.88 13.53 8.60 15.79 15.42 14.44 6.56 8.39 10.05 13.46 18.12 21.61 11.26 7.75 7.57 8.51 10.07 12.93 10.53 9.51 11.41 11.52 20.82 7.65 8.14 8.27 20.44 8.10 8.67 9.85 9.37 8.39 12.58 15.20 apr.87 c c c 8.58 10.51 11.29 10.09 11.96 12.42 11.88 8.15 7.35 7.04 8.04 11.93 10.58 10.70 c c c credite noi pentru locuinĠe cu durata iniĠială peste 1 an úi peste 5 ani până la 5 ani úi până la 10 inclusiv ani inclusiv 8.82 11.67 19. 13.33 7.79 12.99 14.Secţiune statistică 10.35 8.61 8.53 13.69 10.48 10.79 19.45 10.52 10.93 12.69 7.51 9.21 7.75 8.05 7.50 10.86 16.10 11.82 7.88 11.94 15.40 9.15 7.71 8.84 iul.80 10.26 8.83 12. 7.49 12.37 12.95 8.01 11. 14.90 16.48 20.44 24.65 12. sep.13 2012 iun.42 8.35 14.74 18.73 8.96 12.37 8.26 8.34 14.36 7.03 10.76 8.63 12.15 18.86 8.55 12.22 c 7.85 12.20 8.12 13.68 7.23 14.19 15.48 10.85 12.82 8.24 8.21 8. 10.71 8.24 2012 iun.83 9.75 13.05 credite noi pentru consum cu durata iniĠială peste până la peste 1 an úi 5 ani 1 an până la 5 ani inclusiv inclusiv 17.10 8.21 10.35 iun.64 10.2.09 12. 7. dec.

25 6.41 4.16 8.61 2008 2009 2010 2011 2012 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Credite acordate societăĠilor nefinanciare cu durata iniĠială credite până la peste 1 an úi acordate pe descoperit 1 an inclusiv până la 5 ani inclusiv de cont 5.27 5.38 4. 3.49 iul.85 3.89 6.74 7.82 8.14 6.02 4.48 6.37 6.81 peste 5 ani 8.82 5.00 3.94 4.62 6.31 5.75 5. 9.16 5.78 4.77 7.96 4.43 7.87 4.96 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.20 6.82 6.1.93 6.97 6. Credite în euro pe tipuri de credite 10.77 6.88 10.81 3.54 6.93 6. Credite existente în sold (% p.82 2012 iun.44 6.74 6.98 2012 iun. sep.39 9.79 3.77 4.71 4. mai iun.12 4.22 6.13 4. mar.Secţiune statistică 10.30 6.71 9.68 4.86 5.44 4.09 oct.33 8.94 6.69 4.42 4.59 6.96 4.02 5. 9.8.32 7.91 4.04 4.66 5.51 5.13 6.24 6.75 5.32 5.23 6.34 4.70 5.72 4.40 4.19 4.03 6.74 6.29 4. 10.98 2013 ian. 4. 4.82 9.88 7. 4.03 4.10 6.32 7.67 8. 8.82 2013 ian.02 6.50 5.39 7.60 6.70 6.77 4.01 6.67 4. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 51 .88 6.06 5.40 4.24 7.70 5.90 4.71 5.39 4.57 4.03 7.65 6.73 4.33 5.23 4.85 4.67 6.68 6. feb.86 5.71 6.19 6.81 4.8.74 6.89 3.24 5.73 5.90 4.64 6.24 6.02 8.80 6.48 8.04 6.98 6.11 oct.33 5.57 5.28 6. sep.06 7.33 5.96 4.95 4.26 7.82 7.91 6. aug.73 4.98 5.33 7. feb. mar.29 8. 9.00 6.) Perioada credite acordate pe descoperit de cont Credite acordate gospodăriilor populaĠiei credite pentru locuinĠe credite pentru consum úi alte scopuri cu durata iniĠială cu durata iniĠială total total peste până la peste 1 an úi până la peste 1 an úi 1 an inclusiv până la 5 ani 5 ani 1 an inclusiv până la 5 ani inclusiv inclusiv peste 5 ani 11.a.03 6.18 7.68 apr. aug.06 8.03 5.81 4.60 6.33 6.74 6.40 4.01 4.18 5.06 5.60 4.04 7.70 6.25 8.90 4.68 4.69 5.81 7.99 4.74 6.00 3.86 3.29 9.61 6.51 6.95 apr.68 9.16 5.85 4.86 4.40 iul.35 4.38 7.95 4.71 6.82 7.96 8.12 5.24 5.54 5.72 4.32 9.40 5.10 7.38 5.36 6. dec.69 4.99 4.89 6.88 6.38 4.91 4.23 4. nov.20 6.15 8.62 6.97 7.45 4.72 4.45 7.92 4.79 5.96 4.70 4.82 4.97 4. 3. mai iun.43 8.87 5.24 8.06 8. nov.79 4.77 4.15 5.15 4.63 6.00 4.40 6.63 4.63 6.00 4.01 4.92 9.08 10. dec.17 6.67 6.77 4.

90 4.82 5.37 5.19 10.81 6.76 5.79 7. Credite în euro pe tipuri de credite 10.86 4.25 5.22 8.66 8. nov.44 10. aug.63 6.27 5.43 6.56 4.90 5.78 4.37 4.41 5.92 6.79 9.38 6.26 6.80 4.44 8.20 4.82 6.01 4.40 5.67 4.24 6.23 5.61 5.84 6.42 4.57 4.80 4.12 5.45 5.85 7. dec.66 5.79 Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei (continuare) credite noi pentru alte scopuri cu durata iniĠială total peste până la peste 5 ani 1 an 1 an úi inclusiv până la 5 ani inclusiv 6.28 9.09 4.32 iun.31 c 10.72 52 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .19 5.42 4.18 5.04 8.78 4.87 1.84 4.40 5.25 6.91 6.85 9.99 5.21 4. 5.82 4.71 9.43 iul.38 6.75 6.91 4.31 Dobânda anuală efectivă medie 8.41 4.72 5. Credite noi (% p.41 5.14 3.96 6.76 5.12 4. dec. 3.56 4.87 5.45 5.41 4.49 6.32 5.03 2013 ian.47 4.22 7.78 7.65 4.12 5.03 5.58 8.15 4.68 4.31 10.34 5.03 6.69 6.60 oct.74 6.00 x 4. 8.17 6.62 7.63 6.23 5.31 9.18 5.14 8.97 4.38 5.38 6.09 4.43 5.18 5.92 apr.90 4. 4.08 x 12.11 5.58 4.39 4.13 5.25 4.70 3.8.36 6.40 6.22 5.43 4.99 6.21 Notă: Datele anuale reprezintă ratele medii ale dobânzilor aferente lunii decembrie.02 8.62 4.95 5.63 3.10 6.77 5.10 5.79 6.16 4.19 4.20 3.76 8.42 4.04 4.89 6.80 7.36 5.03 5.97 4.60 4.98 7.45 4.46 6. 5.39 6.44 x x x 3.83 4.00 4.40 4.53 4.32 5.74 2013 ian.85 x 7.95 6.39 4.22 5.41 4.59 4.10 4.54 7.18 5.41 5.45 c x c 6.78 4.92 iul.37 4.68 5.90 5. sep.86 5.58 8.32 4.02 4. mar.88 6.01 5.37 5.54 x x x 4.55 1.58 6.08 5. aug.12 5.92 6.81 4.34 5.87 4.08 6.87 6.96 5.31 5.43 4.57 8.57 4.59 5.64 5.17 6.77 8.35 4.41 c x c 6.85 5.21 Credite noi acordate societăĠilor nefinanciare cu valoarea până la 1 milion cu valoarea peste 1 milion echivalent euro echivalent euro cu durata iniĠială cu durata iniĠială total total peste până la peste până la peste 5 ani 1 an 1 an úi 1 an 1 an úi inclusiv până la inclusiv până la 5 ani 5 ani inclusiv inclusiv 11.58 5.46 5. 4.71 9.74 peste 5 ani 2008 2009 2010 2011 2012 8.38 4.79 4.79 4.20 8.06 8.85 7.42 4.69 5.86 6.89 apr.69 c c x 7.78 4.10 5. 4.19 7.29 4.68 5.52 4.33 5.98 5.60 4. x 13.51 6.71 9.39 5.61 c 11.81 5.06 c c c 14.95 7.36 13.38 5.38 6. 4.01 4.76 6.79 5.30 5.96 6.19 6.Secţiune statistică 10.35 mai 12.06 10.79 6.06 5.43 5.10 6.79 8.53 7.26 5.43 4.32 6.89 5.44 4.18 5.80 6.92 4.65 7.19 5.40 6.83 4. mai iun.47 4.25 6.03 2012 iun.08 4.74 c 4.45 5.31 7.45 5.63 7.) Perioada total Credite noi acordate gospodăriilor populaĠiei credite noi pentru locuinĠe credite noi pentru consum Dobânda total cu durata iniĠială cu durata iniĠială anuală peste până la peste 1 an peste până la peste peste efectivă 5 ani úi 1 an úi până la 5 10 ani 1 an 1 an úi 5 ani medie până la inclusiv inclusiv ani inclusiv până la 10 ani 5 ani inclusiv inclusiv 7.37 4.36 9.35 7.64 6.49 5.28 4.53 8. feb.a.20 10.2.18 9.77 8.37 4.20 9.27 7.12 5.15 6.67 4.46 5.12 2008 2009 2010 2011 2012 Perioada 11.68 4.43 5.57 6.20 6.22 6.68 9.15 4.03 5.35 4.75 4.08 7.75 6.23 x 11.8.60 6.07 7.53 5.50 6.29 9.24 5.79 5.31 x c x 5.57 6.98 4.87 5. 5.53 3.27 5.19 4.48 5. 7.41 5.74 6.55 4.14 4.61 6.77 8.17 5.51 4.17 c 16. 4.35 4.69 5.30 3.84 4.50 4.22 8.84 5.24 7.94 4. nov.49 5.06 8.70 5.74 2012 iun.24 6. feb.85 oct.74 4.27 4.42 5.10 5.72 6.99 6.80 5.67 4.58 5.59 4.67 4.71 5.93 3.85 4.19 5.35 4.21 6.36 6.02 5.74 4.23 5.92 6.06 4.24 6.22 6.90 6.96 5.22 4.24 7.86 4. mar.88 6.81 4.10 9.88 6.56 5. sep.65 4.33 5.07 4.43 6.24 3.77 7.

1 1 242.9 1 131.4 47 008. dec.9 8 187.0 31 552.0 1. mai iun.1 22 940.4 7 889.4 33 619.2 210 400.0 1.0 0.1 36 032.8 397. 1.0 iul.0 6 371.6 6 741.0 1.9 … 1 249.6 1.9 8 312.8 35 123.6 1.5 22 907.4 7 442.5 995.8 39 348.4 938.9 6 489.4 … 6 372.4 1 225.7 1.0 1.4 214 263.5 40 123.2 489.5 1 051.0 35 727.0 1 000. 1.9 1 088.2 26 483.2 3 106.3 1 092.1 34 935.7 … 9 574.8 436.0 apr.5 2 934.0 0.1 1 490. 31 273.0 … Ajustări pentru depreciere (conform IFRS) 2012 iun.4 … 1...9 1 232.2 1 103.6 1. dec.8 643.5 1.4 … 38 551.0 1.4 9 661.6 1 182.0 9 199.4 38 627.4 501.6 745.7 49 369.7 1 296.2 874.3 2 094.0 1.0 1.4 773. 91 722.2 394.4 36 032.6 1 201.4 93 255.7 48 280.4 4 106.3 1.4 42 696.5 91 288.9 33 619.8 46 342.8 30 597.0 1.0 Standard În observaĠie Substandard Îndoielnic Pierdere Total Standard Pierdere 102 936. 208 066.0 1 051.0 2013 ian.0 8 618.8 399.1 33 736. aug.0 1.0 0..3 … 1.4 485. aug.4 7 890. *) Conform Regulamentului BNR nr.6 911.1 851. aug.7 731.8 460.3 … 2 456. feb.8 7 554.6 7 137.0 6 370..0 2013 ian.. mai iun.1 919.8 9 488.0 .0 1.7 5 943.1 21 676. dec.0 1.4 1. mar.0 1.. 1 158. mai iun.2 2 781.3 4 537. 729.3 … 422.3 1 185. sep.0 1. 41 190.6 887.0 1..6 1 186.6 21 943.2 437..1 53 642. feb.2 4 405.5 28 328.0 1.0 1 000.6 36 681.0 1.1 682. 0.2 91 702.0 í 1.0 93 094.0 841.8 1 111. 15/2012.4 2 120. mar.6 7 138.2 30 117.9 727.0 1.7 7 901.7 98 190.9 .0 36 617.2 44 194.2 31 916.9 473.3 8 832.7 35 514.1 1.5 … 8 213.8 7 536.2 94 214. 91 718.4 .0 95 716.0 iul. 37 293.0 1.7 415.7 6 740.0 1.0 1.0 0.9 37 383.2 9 215.8 795.0 .8 98 647.1 6 965.8 28 713. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 53 .0 1.4 850.0 0.3 993.9 47 846.0 … Ajustări prudenĠiale de valoare 2012 iun.9 464. 39 589.4 9 042.7 43 142.9 35 781.6 9 662.2 … 5 767.3 1 304.7 11 174.1 4 003. 16/2012 úi Ordinului BNR nr.7 399. 35 990. 27 580.6 25 789.0 0.8 4 646. 219 353.0 0.4 8 462.5 22 130. feb. 36 398.0 33 654.8 208 198.2 … 1. nov. feb.8 35 998.3 8 416.7 35 514.2 33 081.4 484.0 1.6 … 37 948. 92 271.7 6 012.5 1.4 41 299.3 7 385.2 34 190.6 50 004.1 1 573. sep..3 1 311.2 10 619.1 34 935..0 1. 206 486.8 7 555.9 93 205.0 9 198. 26 022.0 … Netă 2012 iun.4 456.0 46 653.0 41 378. 213 895.5 1.4 22 543.6 36 649.6 36 649. mar.4 754.4 6 579.8 39 348.0 1.9 95 924. sep.3 7 900.2 5 899.8 8 956.0 oct.7 213 249.0 92 237.3 1 027.9 37 383..5 38 307. mai iun.0 1.7 9 050.5 11 041.4 953.2 23 533.2 38 739.4 27 248.8 100 211.3 40 978.6 … 384.0 apr.4 21 809.0 1.2 377.1 33 736.8 13 141.5 26 544.6 42 231. 92 405.2 697. cu modificările úi completările ulterioare.0 10 832.9 5 678.8 92 892. sep.0 1. nov. 1.1 794.9 24 550..1 492.6 1 071.8 12 182.6 2 564.9 8 186.0 0.0 1.3 … 6 373.8 10 357.1 735.1 5 787.0 oct.4 37 117.8 1 085.8 21 743.2 22 559.2 446.9 22 369.0 800. nov.0 37 843.0 582.1 7 862.9 21 645.3 1 166. dec. mar.0 26 212.9 208 004.0 iul.1 7 863.6 5 786.0 1.. Situaţia clasificării creditelor şi plasamentelor instituţiilor de credit* (milioane lei.0 í í í 1.0 2013 ian.4 6 580.5 92 194.2 … 8 212.8 1.9 8 313. nov.3 .0 33 654. aug.4 8 065.0 í í í 1.0 6 031. 91 168.9 21 787.7 12 105.0 1.6 2 130.1 1 239. 29 723. Credite/plasamente la instituĠii de credit A.1 1 220.0 822.4 878.7 … 7 680.0 1.0 1 409.5 1 125.1 1..2 … 30 439.0 1.4 34 190.0 iul.0 38 549.6 1. 214 973. 746.0 2 214.9 25 582.8 1 546.3 7 236.0 1.3 7 384.0 1.0 468.6 9 043.4 1 101.9 92 051.8 209 362.9 1 232.8 51 591.6 4 293.1.3 30 132.4 7 441.3 6 964.0 … 27 652.1 29 425.7 1 098.0 … í í .9 .4 1.0 8 357.0 1.9 21 664..0 1. Credite acordate clienĠilor din afara sectorului instituĠiilor de credit Perioada Total Brută 2012 iun.3 959..5 7 531.1 46 337.6 49 651.0 1.7 22 482.0 2013 ian.6 860.3 7 235.6 712.4 8 066.1 42 666.9 6 490. sfârşitul perioadei) B..0 0.0 .0 í í í 1. INDICATORI DE RISC BANCAR 11.7 90 861.7 39 185.0 0.5 3 045.2 472.3 1.6 6 245.5 … 1 185.7 2 401.0 33 551.7 766.8 10 380.0 … 92 577.9 … 37 948.6 432.4 467.0 6 246.3 8 000.0 1.0 1.0 apr.2 13 560.5 831.0 1. 25 535.5 212 459.7 … 52 432. 987.7 1 208.9 1.8 91 784.7 8 581.0 apr.0 0.6 31 150.6 23 056.0 1.0 1.9 … 21 462.4 35 482.0 1..0 1.Secţiune statistică 11.6 38 826.5 7 535.4 33 081.7 984.3 .0 oct.6 32 079.0 1.7 1 941.0 1.0 oct.

3) Conform Ordinului BNR nr.93 6.36 14.75 7.76 1.74 62.95 12.42 40.30 17.94 6.03 30. mai iun. sep. 27/2010.77 7.66 61.11 8.87 7.93 11.47 6. 8. feb. 13/2011. începând din ianuarie 2008.66 … 12.46 20.06 16.24 2. r) revizuit 54 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . nov.42 2012 iun.64 15.82 23.87 x x x x 7.58 61.34 1.32 12.30 x x 40.28 29.14 8.4 Rata creditelor Indicatorul de lichiditate5 neperformante2.80 14.74 61.4 (valoare netă)3 2008 2009 2010 2011 2012 x x x x 7.92 18.98 18.Secţiune statistică 11. 7.00 8.48 15.00 2013 ian.47 1.28 8.85 14.32 29. 14. x x … 8.05 14.50 59.56 14.19 8.79 15.06 61.30 … 7. x x 14. mai iun.34 61.78 11. 15/2012.03 19.66 8.38 1. mar.11 … x x … 14.28 apr.20 8. 2/2011. 7. cu modificările úi completările ulterioare.05 6.53 11.89 … 61.55 8.34 14.63 11.46 1.10 8.42 2013 ian.77 6. 16/2012 úi Ordinului BNR nr.21 8. fondurile proprii úi clasificarea creditelor.94 8.01 23.03 8.20 x x 39.15 29.12 61.24 60.70 26.65 38.2 Rata generală de risc2 Plasamente úi credite interbancare (valoare brută)/ Total activ (valoare brută) solvabilitate (•8%)1.15 7.22 7.19 60. Principalii indicatori de prudenţialitate (procente) Perioada Indicatorul de Efectul de pârghie1.38 1.29 44.78 x x x x 12. 2) Indicatorii cuprind numai băncile persoane juridice române úi Creditcoop.94 26.20 14.52 15.38 … 30.08 1. dec.13 12.24 1.32 … 19.26 7.47 1. 4) Conform Regulamentului BNR nr.51 14.91 x 7.02 14.40 1. Notă: Din ianuarie 2012 indicatorii se calculează potrivit raportărilor întocmite în conformitate cu IFRS.25 iul.78 17. x x 15.61 42.94 8.90 14.58 16. x x 14.73 47.87 14.26 r … 1.25 8.00 2012 iun.06 28.42 1. 8.2. cu modificările úi completările ulterioare úi Ordinului BNR nr.29 30.50 … 1) Conform Ordinului BNR nr.85 15.61 17.18 29.02 50.23 8.76 14.33 18.64 59.17 12.2 Credite acordate CreanĠe depreciate ale clientelei nebancare clientelei nebancare (valoare brută) / Total (valoare netă) / Total activ (valoare brută) portofoliu credite aferent clientelei nebancare (valoare netă)3 2008 2009 2010 2011 2012 13. 22/2011 úi Regulamentului BNR nr.80 26.36 1. sep.41 … Perioada CreanĠe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă) / Total datorii3 CreanĠe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă) / Total active Rata riscului de credit 2.04 7.66 oct.29 61.67 26. pentru calculul efectului de pârghie sunt luate în considerare activele medii.31 61.47 12.02 x x 38.21 11. aug.29 20.44 1.89 11. feb.41 oct. nov. 5) Conform Ordinului BNR nr.07 8.55 17.34 8. 25/2011. sucursalele băncilor străine nu raporteză solvabilitatea.13 7. dec.83 26.19 7. 8. mar. aug.39 8.67 15.67 8.91 17.46 apr.05 28.25 12.05 19.32 7.54 61.39 iul.17 7.03 60.35 1.13 58.40 1.69 19.

Risc global (mil. 18 968 18 487 17 904 2 300 2 302 2 262 91 473 91 622 90 316 23 098 23 547 22 178 14 354 13 706 10 329 10 253 9 636 7 128 184 467 184 920 183 203 2013 ian. 265 556 24 081 950 203 244 748 168 528 92 448 1 486 898 94 047 1 006 491 263 626 iul. cu instituĠiile de două sau mai persoane multe declarante** credit potenĠiali acordul persoane acestora declarante** persoane declarante** Total sume restante (mil. aug. mai iun. lei) a) InstituĠii de credit 2008 2009 2010 2011 2012 b) IFN + IEME +IP 2010 2011 2012 19 836 18 969 17 904 1 630 1 822 2 262 112 227 95 598 90 316 32 223 25 636 22 178 9 453 11 140 10 329 6 549 7 857 7 128 225 911 191 041 183 203 2012 iun.3. 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit. lei) Număr debitori (persoane fizice úi juridice) Număr debitori cu restanĠe (persoane fizice úi juridice) 226 379 226 393 237 503 257 587 262 839 3 323 7 839 15 031 19 911 27 614 1 027 710 986 031 957 192 962 822 932 375 138 938 201 628 218 362 224 589 231 457 309 967 310 086 146 933 143 968 128 014 303 933 237 820 83 690 78 351 73 093 1 599 936 1 532 080 1 482 818 1 491 578 1 476 002 84 931 123 843 107 656 98 005 92 759 x 1 075 076 1 028 386 1 022 192 986 986 x 235 624 242 954 244 191 248 351 2012 iun. feb. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 55 . 17 827 2 695 87 565 22 384 12 775 8 770 180 068 Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. feb. institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). sep. 18 879 2 153 91 096 24 668 12 182 8 813 184 309 iul. mar. 256 586 257 397 260 014 29 618 30 523 31 267 920 472 920 892 918 620 230 505 235 484 244 714 172 506 164 806 165 753 96 241 89 635 90 309 1 466 395 1 472 105 1 470 916 89 949 89 905 89 336 975 550 975 942 972 757 247 107 252 033 261 872 Perioada Total sume datorate . aug. **) Persoane declarante sunt institu‫܊‬iile de credit. nov. dec. 17 617 2 536 88 818 21 795 14 990 10 747 181 801 mai 17 747 2 562 88 701 21 698 12 189 8 653 182 167 iun. *) Se referă la expunerea faĠă de un singur debitor. 19 488 18 683 18 884 2 216 2 300 2 356 91 741 90 186 90 916 24 066 23 474 24 179 12 113 12 405 12 055 8 566 8 728 8 499 185 136 182 506 183 438 oct. mar. instituĠiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IEME) úi instituĠiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IP). nov. 17 746 17 706 17 928 2 401 2 455 2 469 90 166 89 446 89 649 22 339 22 431 22 675 11 340 13 388 14 859 7 478 9 176 10 468 183 064 182 325 182 929 apr. Informaţii de risc de credit* Număr Număr Număr Număr Număr Număr interogări debitori debitori interogări credite debitori ale bazei de ale bazei de (persoane (persoane cu restanĠe acordate úi date a CRC date a CRC angajamente fizice úi fizice úi (persoane juridice) asumate fizice úi juridice) pentru pentru de către raportaĠi de juridice) total debitorii debitorii total proprii úi potenĠiali. sep. dec. 270 133 268 258 270 685 25 749 25 755 26 445 950 842 949 082 941 234 240 343 235 369 238 184 170 492 167 554 155 360 94 896 94 342 87 802 1 491 138 1 494 270 1 486 358 94 226 93 799 93 764 1 007 501 1 004 211 996 588 258 755 253 256 256 740 oct.Secţiune statistică 11. 268 958 267 208 262 839 26 897 27 415 27 614 939 894 937 127 932 375 231 555 232 358 231 457 185 770 163 103 128 014 104 081 91 112 73 093 1 487 400 1 486 095 1 476 002 93 816 93 774 92 759 995 615 992 628 986 986 249 255 250 487 248 351 2013 ian. 260 408 259 159 260 848 27 930 28 741 29 218 926 276 925 611 923 647 229 935 240 203 235 269 130 774 149 664 161 044 69 688 81 904 89 039 1 469 299 1 468 271 1 466 857 91 859 92 057 91 245 980 968 979 602 978 653 247 005 257 191 252 638 apr.

asigurări cultură. aug.financiare úi úi apărare. feb. 310 154 309 989 309 380 58 117 58 253 58 758 84 188 83 888 83 185 34 593 34 359 34 135 12 101 11 987 11 725 6 826 6 831 6 891 16 214 16 347 16 362 98 115 98 324 98 325 15 162 15 509 15 593 294 992 294 480 293 787 284 996 284 994 283 259 25 158 24 994 26 121 2013 ian. intermedieri Ġie publică silvi. aug. învăĠământ. sep. Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit* (milioane lei) 2008 2009 2010 2011 2012 Forma de proprietate a beneficiarului de credit Total sume Proprietate mixtă ProprieProprieProprie. mai iun. 308 208 307 963 308 562 181 347 180 996 181 449 20 623 20 519 20 584 4 378 4 635 4 542 1 496 1 471 1 492 1 102 1 092 1 041 98 458 98 456 98 669 804 794 784 109 215 109 343 109 340 178 537 178 158 178 521 7 823 7 924 8 193 12 633 12 538 12 508 apr. 308 546 58 911 83 188 35 121 11 294 7 107 15 579 97 346 13 966 294 579 282 862 25 684 iul. mar. mar. dec.Secţiune statistică 11. sănătate úi asistenĠă socială Moneda euro dolari alte valute SUA Proprietate obútească lei 256 329 470 506 794 89 277 88 550 92 875 103 762 109 388 145 950 150 701 162 284 175 498 178 762 10 941 8 214 7 768 9 027 8 540 12 427 12 608 12 917 13 081 12 690 Forma de proprietate Încadrarea juridică Persoane a instituĠiilor de credit a instituĠiilor de credit fizice InstituĠii InstituĠii InstituĠii Sucursade credit de credit de credit lele din de stat úi private úi persoane România cu capital cu capital juridice ale instiromâne majoritar majoritar tuĠiilor privat de stat de credit străine Total sume acordate Industrie 258 595 260 073 275 844 301 368 309 380 49 495 46 268 50 372 57 328 58 758 73 181 70 072 74 202 82 129 83 185 30 466 31 402 32 997 34 876 34 135 5 676 6 676 7 986 10 466 11 725 8 632 9 053 7 414 6 716 6 891 9 233 11 283 12 995 14 418 16 362 81 912 85 318 89 879 95 435 98 325 7 901 9 760 10 816 12 915 15 593 250 693 250 314 265 028 288 452 293 787 241 297 242 509 256 522 276 681 283 259 17 297 17 565 19 322 24 687 26 121 2012 iun. nov. 310 154 309 989 309 380 184 412 184 120 182 678 20 046 20 189 20 683 4 496 4 204 4 358 1 457 1 466 1 457 1 008 1 058 1 085 98 115 98 324 98 325 622 627 794 109 693 110 358 109 388 178 610 178 338 178 762 8 992 8 536 8 540 12 858 12 757 12 690 2013 ian.ActivităĠi de Administracultură. 308 922 311 493 310 724 58 197 58 446 58 481 83 561 84 796 84 239 35 391 35 203 34 952 11 365 12 080 12 097 7 104 7 119 7 021 15 699 15 991 16 080 97 604 97 858 97 854 14 294 14 828 15 076 294 628 296 665 295 648 283 322 285 666 284 934 25 600 25 827 25 790 oct.Persoane acordate tate privată tate de stat SocietăĠi SocietăĠi tate fizice comerciale comerciale coopecu partici. 308 208 307 963 308 562 57 594 57 821 58 453 83 246 82 824 83 072 34 033 34 052 34 076 11 882 12 002 11 409 6 577 6 333 6 319 16 418 16 475 16 564 98 458 98 456 98 669 15 819 15 940 15 888 292 389 292 023 292 674 282 702 282 605 282 878 25 506 25 358 25 684 apr.cu particiratistă pare de pare de capital capital străin privat úi de stat autohton 258 595 157 891 13 195 3 576 1 349 416 81 912 260 073 153 263 16 070 3 233 1 309 552 85 318 275 844 161 852 17 242 4 334 1 246 821 89 879 301 368 179 227 19 568 4 246 1 413 972 95 435 309 380 182 678 20 683 4 358 1 457 1 085 98 325 2012 iun. 308 922 311 493 310 724 183 697 185 508 185 196 19 983 20 393 20 108 4 541 4 560 4 480 1 463 1 447 1 450 1 025 1 118 1 025 97 604 97 858 97 854 608 608 609 107 656 109 285 109 372 178 774 179 827 179 313 9 371 9 348 9 147 13 121 13 033 12 892 oct. mai iun. 308 546 183 693 19 991 4 427 1 451 1 032 97 346 606 106 818 178 987 9 597 13 144 iul. feb.4. asigurări piscisociale din cultură sistemul public. nov. 309 170 308 829 309 125 182 651 182 142 182 244 20 190 20 127 20 350 4 284 4 254 4 099 1 474 1 484 1 482 1 025 1 018 964 98 763 99 008 99 190 783 796 797 109 094 109 106 109 346 179 360 179 242 179 243 8 258 8 052 8 180 12 458 12 429 12 356 Perioada Perioada Sector de activitate Servicii ConstrucĠii Agri. dec. 309 170 308 829 309 125 57 499 57 512 57 674 83 373 83 053 83 280 34 505 34 318 34 127 11 435 11 303 11 233 7 257 7 350 7 408 16 339 16 286 16 213 98 763 99 008 99 190 15 970 15 944 15 926 293 200 292 885 293 200 284 168 283 794 284 157 25 003 25 035 24 968 2008 2009 2010 2011 2012 56 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . sep.

308 208 307 963 308 562 73 340 73 018 73 305 13 975 14 008 13 969 41 153 41 067 41 126 137 133 136 7 092 7 080 7 002 33 915 34 206 34 509 33 231 33 114 33 504 296 303 277 33 487 33 667 33 578 apr.5 la sută din valoarea creditelor acordate ‫܈‬i a angajamentelor asumate de către sistemul bancar. 308 546 73 461 14 008 39 925 157 7 059 31 313 32 761 296 33 815 iul.Secţiune statistică Perioada Total sume Credite de acordate trezorerie Credite pentru finanĠarea stocurilor Tip de risc CreanĠe comerciale Credite ipotecare 3 047 4 666 5 938 7 381 7 184 x x x x 33 575 x x x x 33 242 150 236 242 318 296 30 470 27 745 32 175 34 507 34 081 Alte ObligaĠiuni credite pentru investiĠii imobiliare Alte credite acordate clientelei 258 595 260 073 275 844 301 368 309 380 65 306 64 350 65 438 71 295 73 845 x x x x 13 954 Credite Credite pentru pentru echipa. sep. aug. nov. 20 463 20 649 20 553 2 494 2 478 2 546 – – – 48 623 48 239 48 056 – – – 58 382 58 844 58 287 83 840 83 487 84 130 165 986 165 632 166 145 20 439 2 661 – 47 704 – 57 755 83 935 167 480 apr. feb. sau faĠă de cu o instituĠie de instrumente credit/instituĠie financiare financiară din derivate străinătate Termen de acordare Credite de consum Vânzări în rate Pe termen scurt (până la 12 luni) Pe termen Pe termen mediu lung (1-5 ani) (peste 5 ani) 2008 2009 2010 2011 2012 x x x x 20 761 x x x x 2 490 – – – – – x x x x 48 860 x x x x – 55 819 53 353 55 209 58 387 59 043 70 699 67 825 73 661 81 981 84 451 132 076 138 896 146 974 161 000 165 885 2012 iun. mar. 310 154 309 989 309 380 74 131 74 357 73 845 13 987 13 976 13 954 40 838 40 933 40 955 134 135 137 6 931 7 020 7 184 32 866 33 291 33 575 33 138 33 199 33 242 296 296 296 34 040 33 848 34 081 2013 ian. mar. feb. 308 922 311 493 310 724 73 979 74 383 74 333 13 913 13 867 13 909 40 032 40 634 40 656 154 139 137 6 904 7 164 6 757 31 625 32 065 32 467 33 032 33 018 33 136 296 296 296 33 664 33 670 33 908 oct. mai iun. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. 22 758 2 094 – 50 842 57 56 403 88 373 163 769 iul. 20 236 2 225 Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. dec. 21 600 21 135 20 761 2 506 2 468 2 490 – – – 49 630 49 329 48 860 56 – – 58 809 58 831 59 043 85 590 85 453 84 451 165 755 165 705 165 885 2013 ian. aug. alta pentru decât persoanele operaĠiuni declarante. conform datelor la 31 decembrie 2012.finanĠarea mente operaĠiunilor de comerĠ exterior x 166 x 376 x 230 x 238 40 955 137 2012 iun. 22 489 23 250 22 558 2 119 2 605 2 638 – – – 50 656 50 345 49 871 57 56 56 56 205 58 069 58 220 88 544 88 614 87 653 164 173 164 811 164 851 oct. – 47 540 – 57 974 83 574 167 281 mai 20 113 2 632 – 47 211 – 59 053 82 133 167 939 iun. sep. dec. *) Se referă la expunerea fa‫܊‬ă de un singur debitor. Suma acordată reprezintă creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit. ‫܈‬i reprezintă 90. nov. Suma acordată nu este actualizată în luna curentă pentru creditele sau angajamentele acordate în valută raportate în lunile anterioare. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 57 . 309 170 308 829 309 125 73 508 73 664 74 200 13 639 13 462 13 271 41 114 41 037 41 288 136 134 135 6 930 6 852 6 713 34 940 35 357 35 771 33 477 33 411 33 448 277 277 277 34 345 34 349 34 348 2008 2009 2010 2011 2012 Perioada Tip de risc (continuare) Angajamente asumate Angajamente Depozite de garanĠii în numele debitorului asumate faĠă de debitor vărsate faĠă de o persoană fizică sau juridică.

5.Proprietate Proprietate Persoane ProprieSocietăĠi cooperatistă tate de stat SocietăĠi fizice tate comer. 286 070 286 084 286 664 50 751 50 793 50 939 75 734 75 446 75 748 27 753 27 760 27 612 10 634 10 597 10 626 6 473 6 560 6 682 16 074 16 041 15 984 98 652 98 887 99 073 58 12 384 12 567 12 873 13 030 12 532 Sector de activitate Agricultură. sep. 283 694 51 833 75 693 27 085 10 459 6 174 15 317 97 132 iul.participare pare de de capital capital privat străin úi de stat autohton 136 719 12 400 1 878 978 393 81 751 254 134 058 15 520 2 000 893 470 85 168 325 143 034 16 689 2 490 940 777 89 785 464 157 228 18 872 2 923 1 082 863 95 378 486 162 121 19 976 3 000 1 094 1 003 98 161 773 82 735 81 938 85 755 92 978 98 666 131 428 137 956 149 764 163 502 167 948 2012 iun. nov.Secţiune statistică 11. nov. mai iun. feb. sep. mar. 285 250 284 837 285 463 161 027 160 508 160 960 19 969 19 886 19 940 3 029 3 253 3 203 1 137 1 117 1 131 1 017 1 008 957 98 287 98 291 98 508 784 773 764 98 563 98 763 98 611 167 877 167 337 167 878 6 340 6 319 6 592 12 470 12 418 12 382 apr. Credite acordate de instituţiile de credit* (milioane lei) 234 373 238 434 254 178 276 832 286 129 Forma de proprietate a beneficiarului de credit Proprietate mixtă Proprie. aug. 284 315 285 637 285 527 161 742 162 342 162 701 19 305 19 729 19 420 3 190 3 213 3 148 1 097 1 088 1 089 986 1 030 937 97 410 97 650 97 643 585 587 588 96 039 97 338 97 808 167 884 168 049 167 757 7 435 7 381 7 234 12 957 12 869 12 728 oct. intermedieri publică úi apărare. mai iun. piscicultură financiare úi asigurări asigurări sociale din sistemul public. mar.comerciale privată obútească ciale cu cu partici. ActivităĠi de AdministraĠie Persoane fizice silvicultură. 286 048 286 386 286 129 51 865 52 099 52 413 75 840 75 811 75 185 27 328 27 177 27 280 11 255 11 150 11 013 5 944 5 954 5 991 15 897 16 061 16 085 97 919 98 133 98 161 2013 ian. învăĠământ. feb. 284 315 285 637 285 527 51 126 51 311 51 551 75 995 76 317 75 822 27 555 27 403 27 509 10 613 11 071 11 133 6 197 6 223 6 126 15 418 15 663 15 743 97 410 97 650 97 643 oct. sănătate úi asistenĠă socială BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . 283 694 161 478 19 326 3 099 1 092 983 97 132 584 94 993 168 047 7 678 12 976 iul. dec. 285 250 284 837 285 463 51 365 51 459 51 915 75 292 74 828 75 124 27 356 27 347 27 549 11 105 11 263 10 636 5 699 5 439 5 427 16 146 16 209 16 303 98 287 98 291 98 508 apr. aug. dec. 286 048 286 386 286 129 162 703 162 943 162 121 19 614 19 763 19 976 3 203 2 870 3 000 1 087 1 097 1 094 921 972 1 003 97 919 98 133 98 161 601 607 773 98 429 99 133 98 666 167 807 167 686 167 948 7 117 6 969 6 983 12 694 12 598 12 532 2013 ian. 286 070 286 084 286 664 162 306 162 135 162 491 19 447 19 392 19 641 2 843 2 813 2 665 1 119 1 131 1 131 941 950 887 98 652 98 887 99 073 762 775 776 98 508 98 760 99 249 168 541 168 543 168 660 6 684 6 473 6 521 12 338 12 308 12 234 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Perioada Total sume acordate Moneda euro dolari alte valute SUA lei 7 826 5 972 5 787 7 322 6 983 Total sume acordate Industrie Servicii ConstrucĠii 2008 2009 2010 2011 2012 234 373 238 434 254 178 276 832 286 129 41 608 40 324 43 767 50 642 52 413 64 765 62 223 65 849 73 740 75 185 23 727 24 968 27 565 27 088 27 280 5 455 6 354 7 417 9 705 11 013 7 949 8 298 6 964 6 037 5 991 9 117 11 098 12 831 14 242 16 085 81 751 85 168 89 785 95 378 98 161 2012 iun.

8 2 535.4 32.4 3 847.0 30.6 6 038.5 95. *) Se referă la expunerea fa‫܊‬ă de un singur debitor. Suma acordată reprezintă creditul acordat conform contractului. 15 358 270 713 264 036 22 034 52 440 72 946 160 684 mai 15 378 270 705 263 998 22 085 52 687 72 727 160 670 iun.5 67.9 90. 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit.7 36 36 36 20 20 20 oct.9 30.7 2 028.7 99.7 7 100.2 106.1 2 057.1 49. sep.3 2 600.7 7 333.7 77. Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice Perioada 2012 iun.3 9 895.4 36 35 35 20 20 20 2013 ian.3 3 379.9 2 116. 737 652 1 013 943 1 019 952 1 013 176 9 168.7 4 290.2 32.5 3 900. dec.7 34.9 6 012.7 6 745.5 2 144.1 92.8 3 336.5 41.6 2 676.0 35 35 35 20 20 21 apr.8 3 973.4 3 317.6 35 35 35 21 21 21 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 59 . conform datelor la 31 decembrie 2012.1 2 363.3 7 154. 13 174 270 520 260 943 22 751 51 307 75 926 156 461 iul.3 3 537.7 8 961.7 2 129.6 72.4 3 275.7 1 853.3 9 628.4 107.5 Sursa: Biroul de Credit 30.2 31.8 3 902. 705 742 mar.Secţiune statistică Perioada Forma de proprietate a instituĠiilor de credit InstituĠii de credit InstituĠii de credit InstituĠii de credit private úi cu .3 3 462.6.9 85. Suma acordată nu este actualizată în luna curentă pentru creditele acordate în valută raportate în lunile anterioare.3 2 564.2 65.6 84.2 49.7 93. nov.4 mai 735 500 1 012 649 10 232.3 2 526.1 4 215. 14 482 14 838 15 020 271 566 271 547 271 109 263 536 264 062 263 288 22 512 22 323 22 840 52 913 53 171 53 840 74 129 74 173 73 112 159 006 159 042 159 177 2013 ian. ‫܈‬i reprezintă 89.7 2 036.3 9 500. 756 850 feb. feb.9 2 141.7 34.5 76.7 2 600.5 73.9 6 666.8 3 441.6 94.4 33.7 1 786.0 31.9 2 657.5 31.4 38.3 75. 738 601 nov. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. Număr persoane fizice cu restanĠe >30 zile Număr restanĠe Total lei Moneda euro dolari SUA Sume restante (milioane lei) Categoria de întârziere Peste La Între Alte Între 90 zile colectare valute 31 úi 60 61 úi 90 zile zile Număr unităĠi raportoare Credite scoase în afara bilanĠului InstituĠii de credit IFN 730 133 995 585 8 304.7 2 171. 715 469 982 987 9 914.9 77.5 2 270.8 la sută din valoarea creditelor acordate de către sistemul bancar.8 30.5 3 938.3 2 544.1 1 915.3 33. 699 600 1 033 091 969 887 962 366 9 517.6 106. 13 471 13 961 14 260 270 843 271 676 271 267 261 563 262 754 262 711 22 752 22 883 22 816 51 099 51 579 52 046 76 369 76 546 75 629 156 846 157 512 157 853 oct. 15 187 15 333 15 269 270 064 269 504 270 194 262 993 262 684 263 196 22 257 22 152 22 267 53 197 53 581 52 815 72 708 72 468 73 104 159 346 158 788 159 543 apr.6 2 565.persoane de stat úi cu capital majoritar capital majoritar juridice române privat de stat 2008 2009 2010 2011 2012 Termen de acordare Încadrarea juridică a instituĠiilor de credit Sucursalele din Pe termen scurt Pe termen mediu România ale (până la 12 luni) (1-5 ani) instituĠiilor de credit străine Pe termen lung (peste 5 ani) 7 807 9 584 10 394 12 264 15 020 226 566 228 849 243 784 264 567 271 109 219 687 223 560 237 622 255 254 263 288 14 686 14 874 16 556 21 578 22 840 50 199 49 010 50 164 53 854 53 840 59 026 57 771 63 195 69 367 73 112 125 148 131 653 140 819 153 611 159 177 2012 iun.2 6 770.6 3 211.5 42.0 5 912. aug.9 3 855. 726 798 970 539 979 730 984 917 8 494.4 3 727.7 7 562. mar.1 49.1 2 116.8 3 297.5 83. 740 211 dec.8 iun.9 9 662.0 4 059.7 8 601.3 30. 718 370 aug.7 1 656.8 3 556.2 3 660.5 3 720.2 33.3 2 411.8 43.4 31.4 36 20 iul. 726 045 sep. 11.2 6 394.5 74.3 49.3 85.1 39.7 3 580.0 50.6 6 336.6 104.7 74.3 78.1 3 679.6 134.1 4 040.3 6 937. 15 357 271 307 264 652 22 012 53 559 71 442 161 662 Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. 740 180 1 018 006 10 403.8 3 600.6 2 084.

7. aug. Credite acordate şi angajamente asumate de IFN + IEME+IP* (milioane lei) Perioada 2010 2011 2012 Total sume acordate Proprietate privată Forma de proprietate a beneficiarului de credit Proprietate mixtă ProprieProprie. 29 950 29 589 29 579 26 469 26 159 26 134 1 284 1 238 1 244 5 5 5 59 62 60 105 103 105 1 953 1 944 1 954 77 78 77 2 355 2 345 2 397 27 154 26 805 26 746 398 395 394 44 43 43 oct.participare de pare de capital privat úi de stat capital autohton străin lei Moneda euro dolari alte valute SUA 31 486 30 481 28 830 28 328 26 950 25 278 703 1 278 1 259 8 18 5 113 63 63 78 90 111 2 171 1 995 2 036 86 86 78 940 1 909 2 418 30 038 28 114 25 910 450 408 460 58 50 41 2012 iun. 29 661 29 128 28 830 26 085 25 554 25 278 1 269 1 267 1 259 5 4 5 61 61 63 110 114 111 2 054 2 050 2 036 78 78 78 2 480 2 398 2 418 26 642 26 223 25 910 499 465 460 41 41 41 2013 ian.Secţiune statistică 11. 29 706 26 239 1 289 5 61 107 1 931 74 2 160 27 105 396 45 iul. sep.Persoane Proprietate SocietăĠi tate fizice tate SocietăĠi de stat comerciale comerciale cu coopeobútească ratistă cu partici. dec. 28 749 28 779 29 012 25 182 25 235 25 447 1 238 1 230 1 240 4 4 4 63 55 57 112 115 112 2 066 2 056 2 065 83 84 87 2 492 2 539 2 720 25 758 25 743 25 762 458 457 491 40 40 40 apr. sănătate úi asistenĠă socială 4 714 4 491 3 798 1 600 2 090 2 824 173 142 119 920 1 424 1 406 Persoane fizice 2 171 1 995 2 036 Încadrarea juridică a IFN+IEME+IP IFN+IEME+IP . feb. nov. 29 661 29 128 28 830 4 865 4 681 4 576 14 409 14 166 14 072 3 945 3 863 3 798 2 827 2 835 2 824 122 120 119 1 440 1 413 1 406 2 054 2 050 2 036 29 373 28 842 28 541 288 286 288 2013 ian. 28 959 28 916 28 581 4 686 4 671 4 642 13 846 13 808 13 657 3 681 3 558 3 489 3 107 3 210 3 312 113 113 112 1 468 1 494 1 301 2 057 2 061 2 068 28 691 28 652 28 316 268 264 265 60 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . dec. sep. 28 749 28 779 29 012 4 567 4 606 4 644 14 031 13 976 13 974 3 729 3 727 3 737 2 854 2 920 3 016 118 117 115 1 384 1 377 1 460 2 066 2 056 2 065 28 460 28 495 28 718 289 285 293 apr. mai iun. 28 959 28 916 28 581 25 400 25 337 25 190 1 242 1 260 1 057 4 4 5 52 45 45 117 121 127 2 057 2 061 2 068 87 88 90 2 782 2 844 2 694 25 656 25 553 25 374 482 480 475 39 39 39 Total sume acordate Industrie Servicii 31 486 30 481 28 830 5 367 5 091 4 576 Perioada 2010 2011 2012 16 540 15 249 14 072 Sector de activitate ConstrucĠii Agricultură. ActivităĠi de AdministraĠie publică silvicultură. 29 950 29 589 29 579 4 984 4 956 4 913 14 694 14 401 14 417 4 144 4 105 4 049 2 618 2 675 2 732 125 124 122 1 433 1 384 1 392 1 953 1 944 1 954 29 663 29 296 29 288 288 292 291 oct. mar. mai iun. piscicultură financiare úi asigurări asigurări sociale din sistemul public.Sucursalele din persoane juridice România ale române IFN străine 31 267 30 207 28 541 219 274 288 2012 iun. mar. învăĠământ. feb. aug. intermedieri úi apărare. 29 706 4 813 14 701 4 174 2 565 121 1 400 1 931 29 419 287 iul. nov.

29 661 29 128 28 830 317 317 338 276 272 291 13 279 13 145 13 014 – – – 251 38 40 1 321 1 321 1 316 1 565 1 523 1 513 – – – 10 553 10 395 10 207 2013 ian. sep. dec. sep. feb. 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit. mar. 1 129 1 135 1 130 23 22 18 – – – 946 959 963 – – – 959 903 915 15 811 15 679 15 564 12 890 12 546 12 350 2013 ian. 1 064 20 – 878 – 919 15 759 13 028 iul. 1 140 33 – 984 – 1 104 15 707 12 148 – 990 – 1 132 15 772 12 012 mai 1 161 38 iun. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 61 . 28 749 28 779 29 012 350 382 417 283 284 286 12 915 12 943 12 927 – – – 41 42 218 1 323 1 319 1 321 1 532 1 523 1 523 – – – 10 204 10 184 10 190 apr. 29 706 332 219 13 427 – 3 1 341 1 583 – 10 839 iul. sau faĠă de o instituĠie de credit/ instituĠie financiară din străinătate Depozite de Angajamente asumate faĠă garanĠii vărsate de debitor pentru operaĠiuni cu instrumente financiare derivate x x 1 513 – – – 10 373 11 726 10 207 Termen de acordare Credite de consum Vânzări în rate Pe termen scurt (până la 12 luni) Pe termen Pe termen lung (peste 5 ani) mediu (1-5 ani) 2010 2011 2012 x x 1 130 x x 18 – – – x x 963 x x – 793 902 915 17 914 16 410 15 564 12 778 13 169 12 350 2012 iun. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. aug. alta decât persoanele declarante. 973 38 – 1 001 – 1 147 15 589 11 846 Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. nov. 28 959 28 916 28 581 428 447 447 281 275 272 12 727 12 718 12 641 – – – 221 227 228 1 321 1 328 1 266 1 524 1 525 1 500 – – – 10 300 10 208 10 215 2010 2011 2012 Perioada – 3 40 Credite Alte credite ObligaĠiuni Alte credite ipotecare acordate pentru clientelei investiĠii imobiliare x x 1 316 Tip de risc (continuare) Angajamente asumate în numele debitorului faĠă de o persoană fizică sau juridică. 1 066 1 088 1 103 27 25 27 – – – 900 919 937 – – – 932 925 942 15 930 15 828 15 780 13 088 12 835 12 857 oct. ‫܈‬i reprezintă 83. nov. instituĠiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IEME) úi instituĠiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IP). Suma acordată nu este actualizată în luna curentă pentru creditele sau angajamentele acordate în valută raportate în lunile anterioare. conform datelor la 31 decembrie 2012. mar. 1 116 1 114 1 129 21 23 22 – – – 964 965 978 – – – 899 924 1 087 15 575 15 590 15 722 12 275 12 266 12 203 apr. feb. *) Se referă la expunerea fa‫܊‬ă de un singur debitor. mai iun.Secţiune statistică Perioada Tip de risc CreanĠe comerciale Total sume acordate Credite de trezorerie Credite pentru finanĠarea stocurilor Credite pentru echipamente Credite pentru finanĠarea operaĠiunilor de comerĠ exterior 31 486 30 481 28 830 24 229 338 x x 291 x x 13 014 – – – 2012 iun. 29 950 29 589 29 579 312 304 299 229 244 257 13 495 13 383 13 324 – – – 244 248 251 1 344 1 224 1 248 1 588 1 539 1 540 – – – 10 745 10 614 10 592 oct. dec.6 la sută din valoarea creditelor acordate ‫܈‬i a angajamentelor asumate de către institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). Suma acordată reprezintă creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului. aug.

27 612 27 642 27 860 4 379 4 415 4 455 13 996 13 942 13 944 3 729 3 727 3 736 2 848 2 910 3 003 118 117 115 477 476 541 2 066 2 056 2 065 apr.comerciale cu ciale cu participare de partici. feb.Secţiune statistică 11. nov. mar. mai iun. sănătate úi asistenĠă socială BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . aug. 27 612 27 642 27 860 24 974 25 021 25 233 312 311 306 4 4 4 61 52 53 112 115 112 2 066 2 056 2 065 83 84 87 1 569 1 617 1 783 25 545 25 528 25 547 458 457 491 40 40 40 apr. sep. 28 508 27 971 27 682 25 874 25 345 25 072 328 320 318 5 4 5 60 61 61 110 114 111 2 053 2 050 2 036 78 78 78 1 543 1 456 1 481 26 425 26 009 25 699 499 465 460 41 41 41 2013 ian.Proprietate Proprietate Persoane Proprietate acordate tate privată de stat SocietăĠi fizice obútească SocietăĠi cooperatistă comer. 28 621 26 034 410 5 61 106 1 931 74 1 286 26 894 396 45 iul. 28 621 4 622 14 684 4 170 2 559 121 534 1 931 iul. 27 786 27 717 27 570 4 497 4 481 4 454 13 810 13 768 13 624 3 680 3 557 3 488 3 088 3 191 3 295 113 113 112 541 546 529 2 057 2 061 2 067 62 ActivităĠi de AdministraĠie Persoane fizice publică úi intermedieri apărare. mar. nov. 27 786 27 717 27 570 25 176 25 107 24 958 298 296 283 4 4 5 48 40 40 116 120 127 2 057 2 061 2 067 87 88 90 1 835 1 876 1 915 25 430 25 322 25 141 482 480 475 39 39 39 Perioada Sector de activitate ConstrucĠii Agricultură. dec. financiare úi asigurări asigurări sociale din sistemul public.capital privat úi de stat pare de autohton capital străin lei Moneda euro dolari alte valute SUA 31 300 29 479 27 682 28 315 26 750 25 072 530 485 318 8 18 5 113 63 61 78 90 111 2 171 1 995 2 036 86 78 78 768 1 108 1 481 30 024 27 913 25 699 450 408 460 58 50 41 2012 iun. 28 508 27 971 27 682 4 678 4 495 4 388 14 376 14 129 14 038 3 940 3 863 3 797 2 821 2 830 2 819 122 120 119 518 485 485 2 053 2 050 2 036 2013 ian. aug. feb.8. sep. dec. piscicultură Total sume acordate Industrie Servicii 2010 2011 2012 31 300 29 479 27 682 5 365 4 898 4 388 16 535 15 222 14 038 4 712 4 489 3 797 1 600 2 089 2 819 173 142 119 746 644 485 2 171 1 995 2 036 2012 iun. silvicultură. 28 857 28 476 28 449 26 255 25 947 25 920 406 338 329 5 5 5 59 62 60 104 103 105 1 953 1 944 1 954 77 78 77 1 481 1 450 1 486 26 934 26 587 26 526 398 395 394 44 43 43 oct. Credite acordate de IFN+IEME+IP* (milioane lei) Perioada 2010 2011 2012 Forma de proprietate a beneficiarului de credit Total sume Proprietate mixtă Proprie. 28 857 28 476 28 449 4 792 4 762 4 724 14 670 14 380 14 387 4 139 4 101 4 045 2 611 2 669 2 728 125 124 122 568 496 489 1 953 1 944 1 954 oct. învăĠământ. mai iun.

*) Se referă la expunerea fa‫܊‬ă de un singur debitor.persoane Sucursalele din România juridice române ale IFN străine Pe termen scurt (până la 12 luni) Pe termen mediu (1-5 ani) Pe termen lung (peste 5 ani) 2010 2011 2012 31 081 29 206 27 393 219 274 288 784 875 874 17 740 15 622 14 650 12 777 12 982 12 157 2012 iun. 27 518 268 1 044 14 794 11 948 mai 27 453 264 1 064 14 842 11 812 iun. 28 335 287 905 14 880 12 836 iul. ‫܈‬i reprezintă 79. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 63 . instituĠiile emitente de monedă electronică care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IEME) úi instituĠiile de plată care înregistrează un nivel semnificativ al activităĠii de creditare (IP). 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit. aug. feb. 28 220 27 685 27 393 288 286 288 920 863 874 14 893 14 757 14 650 12 695 12 351 12 157 2013 ian. 27 305 265 1 071 14 856 11 643 Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr.Secţiune statistică Perioada Încadrarea juridică a IFN+IEME+IP Termen de acordare IFN+IEME+IP . 28 569 28 183 28 158 288 292 291 917 904 911 15 050 14 933 14 876 12 890 12 639 12 661 oct. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. conform datelor la 31 decembrie 2012. sep. Suma acordată reprezintă creditul acordat conform contractului. nov. mar.0 la sută din valoarea creditelor acordate de către institu‫܊‬iile financiare nebancare înscrise în Registrul special (IFN). dec. 27 323 27 357 27 567 289 285 293 857 877 1 040 14 673 14 693 14 812 12 082 12 072 12 009 apr. Suma acordată nu este actualizată în luna curentă pentru creditele acordate în valută raportate în lunile anterioare.

mar.2 1 000 787 919 13 384.2 85.9 287.6 170.10. … … … … 59 54 41 308. Total iul.5 917 868.3 539 839.5 oct.0 13 095. mai iun.4 15 475. 756 993 1 024 21 945.7 37 175. Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate Perioada 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 11.1 876 731.4 493 065. … … … Notă: Începând cu 1 februarie 2012 a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. 1 290 1 034 1 204 20 451.7 564 642 525 15 628.9 315 933.4 13 783.0 532 297. … … … 5 187 4 918 4 534 3 474 3 321 3 018 247 260 257 oct. 30 33 29 257. nov.0 880 447. 29 34 34 280. mai iun.7 17 20 16 144. aug. sep.5 411 253.5 883 734 574 18 685.2 oct. mar.0 864 852.2 10 970 10 965 9 920 347 345.0 1 182 426.4 646 153. 44 48 38 34 46 31 1 – – apr. 4 939 4 866 4 956 3 318 3 308 3 454 259 301 300 ian.5 20 847.7 335 302. aug. mar.6 223.3 824 883. 55 sep. 69 66 44 329.2 iul.3 341. 5 135 aug. sep.0 188. mar. 15 438 14 949 aug. 16 292 15 681 16 481 1 023 616.1 244 250. 13 477 … … … 627 851. dec. aug. nov.4 8 250 8 600 8 567 430 172. feb. nov.9 23 546.Secţiune statistică 11. dec.4 490 777 791 13 090.9 359 499.5 ian. 30 26 20 27 18 17 – – – iul. feb. mai iun.4 11 161 10 500 11 736 653 667.7 46 689. 4 863 sep.7 16 400. feb.8 iul.2 30 515.3 55 639. aug. 39 39 32 31 – 1 – oct. mai iun.3 30 30 24 193. dec.3 588 366.1 550 183.2 15 18 21 115. 35 50 37 28 45 24 – – 1 2013 ian. nov.7 385 160.0 935 168.1 572 551. 2/2012 privind organizarea úi funcĠionarea la Banca NaĠională a României a Centralei Riscului de Credit.0 Persoane cu risc Persoane aflate în interdicĠie bancară 2012 1) Persoane fizice iul. dec.7 apr. 13 379 13 543 12 980 696 521. 4 505 4 198 4 386 3 086 2 856 2 976 256 238 248 apr. dec.9 10 125 9 678 10 789 640 128.8 541 853. sep. 52 aug. feb.2 571 710. … 3) Bilete la ordin iul.1 83. 4 549 4 246 4 424 3 120 2 902 3 007 257 238 248 oct.1 10 353 9 143 8 544 412 062. nov. … … … … 16 253 15 996 14 542 650 105.3 11 253 9 897 9 134 430 893.3 36 35 28 154. 1 087 999 846 30 618. mai iun.0 1 161 245.5 315.6 120. 14 369 13 221 13 177 740 226.7 302.2 955 232. mai iun.7 apr.8 359 937. sep.1 19 240. … … … iul. feb. 12 553 12 655 12 224 675 978. mar. Total iul. 64 Total (număr) Perioada 2013 … BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . mar.3 380 655.9 apr. 4 610 4 554 4 140 3 096 3 053 2 807 274 254 213 iul. 14 933 14 581 15 233 1 002 834. mar. 4 495 … … 2012 3 435 3 289 2 987 247 259 257 oct.6 621 676. dec. feb. Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată Total Număr Sumă (mii lei) din care: motive majore Număr Sumă (mii lei) 1) Cecuri iul.4 ian.5 29 569.3 ian. mai iun.4 911 319.0 376 508.3 oct.8 174.9. 4 580 4 528 4 120 3 069 3 035 2 790 274 254 213 2012 iul.5 24 134. 797 854 722 20 262.8 312. feb. 4 904 4 816 4 919 3 290 3 263 3 430 259 301 299 2013 ian.4 258 171.6 333. nov.4 575 128. … 2) Persoane juridice iul.8 142.2 iul.7 128. dec.2 8 829 9 260 9 113 445 916.3 51 624.1 apr.4 10 450 10 158 9 105 334 061.0 25 486.0 137. nov.5 ian.3 apr.6 17 570. 15 486 14 253 14 052 771 102. sep. 2) Cambii iul.1 628 503.

40 x 2013 ian.59 3.) (% p.4 4 106.88 5.a.92 5.a.81 3.99 5.70 4.5 1 682.51 6.11 6.8 1 579.5 341.4 3 034.0 5.60 5. EUR) adjudecată mediu (mil.0 2 569.2 4. Certificate de trezorerie Certificate de trezorerie ObligaĠiuni de stat cu dobândă cu discont valoare rata medie valoare valoare nominală rata medie a dobânzii nominală a dobânzii nominală valoare randament (mil. OperaĠiuni interbancare Perioada Stoc medie zilnică rata medie a (mil.0 – 6.6 5. lei) dobânzii (% p.2 5.0 4.69 apr.43 5. mar. 2 785.6 3 232.1 2 974.56 4.71 3. feb.62 5.) x x x oct.53 – x 871.66 4.21 4.51 5.27 5.66 x 336. lei) dobânzii (% p.4 3.60 3.05 3.98 x x x 581.73 5. mai iun.5 – – 3. – 1 300.0 4.) obligaĠiuni obligaĠiuni obligaĠiuni obligaĠiuni (mil.74 5.76 3.67 5. 3 099.04 5. mai iun.21 3.86 5.08 5.9 5.15 4.65 4.0 2 450.97 3.55 4.65 5.02 – x 500.32 2 060.4 1 906. lei) (% p.9 5. nov.) 2012 iul.0 – 6.17 x – 700.99 5.a.77 3.08 5.52 x x x 502.24 – x 1 448.18 4.99 6.09 2.3 3 124. feb.0 – – – 5.11 4.52 3.5 2.20 4.8 4. EUR) cu dobândă cu dobândă cu dobândă cu dobândă (mil.77 5.5 6.79 4.8 – 3.20 4.a.5 2.0 3 482.90 3.5 2 450.3 1 594.19 5. mar. sep.2 1 256.27 3.29 4.a.12 4.6 4.90 x x iul. lei) (% p.0 1 399.) ROBID ROBOR 1 săptămână 1 săptămână rata medie a dobânzii (% p.76 5.Secţiune statistică 12.54 5.) indexabilă indexabilă (marjă adjudecată) 5.94 2013 ian. nov.42 5.3 1 530.77 5.) TranzacĠii medie zilnică rata medie a (mil.30 4. 2 841.04 5.0 2 081.7 1 209. 300.82 1 335. 2 175.34 1 658.12 5. aug.02 3.49 5.93 1 509.36 5.4 – – 2.2.99 x – – – x x x 2 500.05 4.54 5.27 – – – x x x 955.78 1 520.54 3.2 2 987.44 5.0 – 4.6 5.a.29 oct.16 – – – x x x 8 600.9 1 282.41 6.51 3. dec.9 2 000.6 5 981.30 x x x 421.7 1 206. 3 658.73 2. 3 451.0 2 147.1. INDICATORI AI PIEŢEI MONETARE 12.3 999.70 4. 3 051. dec.) ROBOR ROBID ON ON rata medie a dobânzii (% p.9 1 000.15 4.79 – x – – – x – 4 040.14 x x apr.73 4. Titluri de stat (emisiuni noi úi reînnoite) Perioada 2012 iul.2 2 062.a.90 5.93 5.18 x – rata medie a dobânzii (% p.54 5.32 4.0 – x 3.23 4. sep.61 3.73 12.75 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 65 . aug.9 – – – 5.01 iul.37 4.11 5.33 3.1 – – – 6.6 4.61 5.a.

3829 -1.2 11.5818 3.6013 3.0552 152.6603 3.3 28 650.0 7.1502 5.2045 3.3271 3.8661 135.4830 4.1118 5.8 0.4287 4.0493 -0.9 12.5059 4.4151 3.6827 10. mai iun.4419 3.6738 3.3472 5.8 6.3197 4.2903 3. iunie 2013 (RON) 66 Ziua CAD CHF EUR GBP 100 JPY USD DST Gram aur 3 4 5 6 7 3.3408 3.4969 4.3237 4.8 5.4763 4.3802 4.4547 17 18 19 20 21 3.1 3.3430 3.3514 3.2913 3.7242 3.6 oct.4179 5.6 10.2373 7.1 3.1466 5.2061 5.3737 3.4090 4.1348 5.5484 3.4640 3.4008 4.5192 3.9 10.5331 4. Cursuri zilnice pe piaţa valutară.2844 5.0999 5.8 2012 iul.9361 3.1480 5.4 32 022.3 -2.8 0. EUR) Curs de schimb (EUR/RON) stabilit de BNR la sfârúitul mediu* variaĠie procentuală faĠă de: perioadei sfârúitul aceeaúi anului perioadă anterior a anului anterior 3.8 5.3649 3.6123 4.9230 149.6 24.2311 3.3855 3.3251 3.4888 149.4581 4.8 2008 2009 2010 2011 2012 38 753.2 13.4113 3.4 9.4560 3.2043 5.5163 3.0 4. feb.4402 5.3 6.1624 132.3666 3.2000 5.3 -4. 4.1802 148.5 29 398.4682 4.2848 4.9 1.2 2013 ian.6993 3.3 4.8557 148.2525 5.4870 4.2405 5.3638 3.1025 5.9 4. INDICATORI AI PIEŢEI VALUTARE 13.4240 6.5100 3.5465 3.2379 0.1311 5.5363 3.8 34 574.6195 3.3580 3.2697 3.1353 141.4151 5.5016 12.4992 4.4463 4.2081 153.3128 3. 36 799. mar.6 13.2 0.0805 5.1 30 236.3375 4.6419 3.4 4.4480 3.4 4.5144 155.4 3.1 -2.2584 3.1783 5.3169 3.0991 5.3602 3.3 21.7 36 712.9 3.4257 36 382.5737 3.6514 3.3915 -2.5163 4.2816 3.7 -4.3575 3.5111 3.4191 3.5358 4.1025 151.3 2.2332 3.2906 3.2916 133.5255 4.5535 5.2 -1.8954 149.Secţiune statistică 13.8 0.7801 141.4455 3.7 3.4588 4.4873 3.3575 3. 38 940.4 -2.1684 5.6 22.9313 10 11 12 13 14 3.4590 5.7 -2.1 4.5134 3.3527 3.5145 3.6853 4.0450 152. dec.4 -3.2 33 733.2699 3.1330 5.6 3.2077 3.4595 4.3881 3.1 Curs de schimb (USD/RON) stabilit de BNR mediu* variaĠie procentuală faĠă de: la sfârúitul perioadei sfârúitul aceeaúi anului perioadă anterior a anului anterior 2.2 -8.6 39 474.4048 4.1 4.9 4.2762 3.3848 4.5 apr.3123 5.5225 4.3036 5.3481 3.4801 4.6715 3.6407 3.3082 3.4161 4.5209 5.0601 5.1670 5.9 7.2352 3. 33 796.4687 3. sep.1779 12.6124 3.5029 3.3576 3.3828 4.5401 3.2737 5.5714 3.5224 3.2596 3.9 4.3879 -3.5484 4.5243 3.2949 3.4095 147.3794 4.4765 -2.5189 19.2457 5.5254 143.5 37 302.8 -4. aug.2 3.3 5.4806 3.3122 5.3923 -1.4 -0.2 29 359.4287 4.4151 3.1 4.4375 3.1.2 2.4154 4.2651 5.8342 2.4 -0.9 15.6 3.1 4.6 iul.0486 1.5583 4.4 3.4895 5.2978 5.8625 148.3075 3.7 3.7 4.4291 4.1 -0.3 -3. 36 880.3846 3.5007 5. nov.1739 5.3393 3.2667 3.3 0.1562 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .6 4.5694 4.3885 3.5022 3.4019 3.4 4.4742 3.7052 4.5340 4.6508 3.2.3793 4.3345 3.5224 4.6212 4.2963 3.3698 4.8 3.6 28 732.3735 3.2099 1.5289 3.2911 3.6 -0.2282 4.2162 5.5 -2.6523 3.1 3.4051 3.4210 3.6496 3. Piaţa valutară interbancară Perioada Volum tranzacĠii1 (mil.9024 25 26 27 28 3.7 1) Valorile anuale sunt obĠinute pe baza mediilor lunare.1 33 160.9852 3.3 0.2790 3.2243 152.1 -2.6241 3.4588 5. *) calculat ca medie a cursurilor zilnice stabilite de BNR -1.3050 3.

4 Indice RASDAQ-C (puncte) 2 071.9 12 345. nov.1 446.02 2 362.8 47.3 417.9 4 725.9 14.6 8 038.5 8 923.83 169.8 11 058. sep.0 35.4 9 423.8 26 945. mai iun.2 97 720.0 470.2 9 267.63 1 427.4 41 335 43 821 47 837 516.61 1 602.9 apr.4 1 432. 25 061 198 681 95 319 4 735 4 541 4 429 11.1 5 637.2 1 445.69 1 414.2 2 621. INDICATORI AI PIEŢEI DE CAPITAL 14.7 2 928.9 10 377. mar.4 54. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată Număr acĠiuni tranzacĠionate (mii buc.7 101 753. … … … … … … … … … … 2008 2009 2010 2011 2012 14. lei) 1 562.79 187. lei) Indice BET (puncte) Indice BET-C (puncte) Indice BET-FI (puncte) Indice BET-XT (puncte) Indice BET-NG (puncte) Indice ROTX (puncte) 6 950.09 192.74 1 473.6 70 782.) 1 991 118 1 550 828 1 402 211 1 203 618 722 750 Număr tranzacĠii 372 118 187 025 209 423 114 105 67 693 Volum tranzacĠii (mil.4 88 959.42 1 452. mai iun.4 586.50 1 521.2 772.5 102 442.1 24 305.92 1 413.5 5 481.5 4 693.3 27 138.7 793. … … … … … Notă: Datele privind capitalizarea pieĠei úi indicii bursieri corespund ultimei úedinĠe de tranzacĠionare a perioadei.50 Indice RAQ II (puncte) 4 884.08 1 496.4 348.6 4 337.03 1 661. 670 786 1 593 534 522 855 46 255 54 545 33 572 824.5 432.5 5 337. dec.9 27 274.0 410.5 218.6 486.3 370.55 242.6 19 341.8 23 491. aug.0 9 015.1 99 714.1 9 087.51 1 680.1 21 582.64 1 768.17 2 239. aug.8 9 298.2 8 956.1 2 952.04 187.5 482.5 648.0 84 618.4 8 881.8 3 111.16 192.57 1 441.80 173.69 1 991.6 9 938.8 2 616.4 79 112.4 692.1 2 628.3 626 987 1 185 279 551 350 45 507 39 146 39 864 387.2 451.6 454.5 80 074.1 45 701.1 4 690.0 10 397.9 10 377.4 277.4 9 097. feb.7 11 234.7 3 090.6 577. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ Număr acĠiuni tranzacĠionate (mii buc.9 4 925. Sursa: Bursa de Valori Bucureúti.6 1 441. 36 834 69 766 33 290 7 562 7 551 6 911 18.7 5 600.4 23 171.6 11 010.9 486.83 215.0 605.3 8 801.79 Indice RAQ I (puncte) 2 239.7 526.21 247.7 10 788.0 576.1 81 708.98 908. nov.6 582.6 5 395.9 2 901.4 4 812.1 12 549.1 575.3 9 616.9 2 691.1 678.04 1 625. lei) (mil.5 530.37 1 639.44 3 056.3 102 152.12 … … Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 iul.3 10 918. 27 714 27 611 120 828 4 750 5 073 4 648 15. feb.3 24 136.4 24 752.9 24 387.4 596.4 7.Secţiune statistică 14. sep.8 25 434.6 5 268.3 9 674.5 486.9 24.8 2 930. dec.4 25.33 1 777. mar.7 652.4 7 436.8 2 822.4 465.0 5 149.08 1 414.20 169.0 8 881.4 2 786.42 oct.9 901.2 103 191.04 197. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 67 . lei) 12 099.4 462.0 612.2 619.4 9 054.0 365.9 8 963.10 1 680.7 1 008.9 9 667.3 5 654.5 5 261.1.4 5 092.6 Capitalizarea pieĠei (mil.4 2013 ian.00 207.01 1 580.79 1 425.60 2013 ian.1 2 608.16 1 538.47 1 626.2 4 790.4 494.98 1 768.6 1 977. Perioada Volum Capitalizarea tranzacĠii pieĠei (mil. 51 698 197 615 57 224 4 257 4 549 4 745 19. 960 183 722 637 1 453 055 65 775 47 991 55 880 538.6 405.6 582.3 10 832.9 5 149.28 apr.6 8 950.0 21 980.0 628.2 101 983.7 94 763.8 25 375.8 628.6 10 224.5 25 375.4 1 429.36 5 491.5 23 886.9 3 037.27 1 409.4 8 793.36 1 483. 935 372 709 431 2 239 956 oct.7 19.8 9 047.5 517.0 597.3 6 590.7 10 864.1 2 714.4 iul.6 2 670.5 648.1 97 720.) Număr tranzacĠii 12 847 992 14 431 359 13 339 283 16 630 997 12 533 193 1 341 297 1 314 526 889 486 900 115 647 974 2012 iul.2 2 786.60 2012 iul.98 1 645.44 184.2.4 628.8 92 929.

1. InvestiĠii directe 14 544 12 706 1 838 – ale rezidenĠilor în străinătate 187 164 23 – ale nerezidenĠilor în România 14 357 12 542 1 815 b. CONTUL DE CAPITAL ùI FINANCIAR (A+B) 75 962 70 464 5 498 A. CONTUL CURENT (A+B+C) 59 517 65 455 –5 938 A.2. Bunuri fob (export / import) 45 274 52 683 –7 409 b. Împrumuturi úi credite pe termen lung 101 579 –478 2. Venituri 1 274 3 481 –2 207 – din muncă 499 92 407 – din investiĠii directe 48 485 –437 578 558 20 – din investiĠii de portofoliu – din alte investiĠii de capital (dobânzi) 149 2 346 –2 197 C. Alte investiĠii de capital 54 388 52 155 2 233 – active 22 423 21 740 683 1. AchiziĠionarea/vânzarea de active nemateriale . Credite comerciale 2 156 2 267 –111 2. Alte active 298 434 –136 – pe termen lung 30 79 –49 268 355 –87 – pe termen scurt 31 965 30 415 1 550 – pasive 908 – 908 1. Credite comerciale 3 278 2 365 913 3. Numerar úi depozite 1 881 1 842 39 5. Bunuri úi servicii 52 528 59 596 –7 069 a. Erori úi omisiuni (net) 440 – 440 Notă: Valorile cumulate se obĠin prin însumarea fluxurilor lunare exprimate în milioane euro úi rotunjite la întreg. Credite comerciale 846 24 822 1.1. Credite úi împrumuturi de la FMI 8 267 9 234 –967 2.călătorii 1 019 1 408 –389 – alte servicii 4 007 4 161 –154 B. INDICATORI AI BALANŢEI DE PLĂŢI ŞI POZIŢIEI INVESTIŢIONALE INTERNAŢIONALE A ROMÂNIEI 15. Transferuri de capital 844 284 560 – administraĠie publică 713 146 567 – alte sectoare 131 138 –7 b. Credite comerciale 8 166 8 655 –489 2.1. InvestiĠii de portofoliu 5 421 3 746 1 675 – active 771 813 –42 – pasive 4 650 2 933 1 717 c. Împrumuturi úi credite pe termen scurt 2 401 2 661 –260 2.2. Balanţa de plăţi (milioane EUR) 2011* Credit Debit Net 1. Componente 68 Credit 59 739 52 694 45 056 7 638 2 182 1 142 4 314 1 356 571 22 670 93 5 690 1 826 3 864 80 041 2 254 1 814 1 685 129 440 77 787 11 620 224 11 397 9 301 1 283 8 017 300 299 1 55 114 23 757 446 198 248 2 504 2 293 211 20 332 474 41 433 31 357 – 6 479 66 6 413 5 290 2 114 3 176 15 713 3 875 2 869 1 006 1 452 965 2012** Debit 64 890 59 527 52 430 7 098 1 331 1 427 4 339 3 026 90 –97 643 2 390 2 337 1 513 824 75 855 348 191 126 65 157 75 507 9 906 255 9 651 5 516 1 475 4 041 474 – 474 59 611 24 164 322 30 292 2 279 2 023 256 21 066 497 82 415 35 447 1 571 6 861 261 6 600 5 607 2 244 3 363 17 748 3 660 3 227 433 – – Net –5 151 –6 834 –7 374 540 850 –285 –25 –1 670 481 120 26 –2 297 3 353 313 3 040 4 185 1 906 1 623 1 560 64 283 2 280 1 714 –31 1 746 3 785 –191 3 977 –174 299 –473 –4 498 –406 123 168 –46 225 271 –45 –734 –22 –41 18 –4 090 –1 571 –382 –195 –186 –317 –129 –188 –2 035 215 –357 573 1 452 965 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . Împrumuturi úi credite pe termen scurt 2 746 2 476 270 3. Împrumuturi úi credite pe termen lung 1 233 490 743 1. Credite financiare 245 394 –149 3.1. Contul financiar 74 781 70 003 4 778 a. Active de rezervă ale BNR. Credite financiare 14 885 14 498 387 4. Transferuri curente 5 716 2 378 3 338 – administraĠie publică 1 984 1 371 613 – alte sectoare 3 732 1 007 2 725 2. net („–” creútere/„+” scădere) – 897 –897 3.1. Alte pasive 1 601 1 482 119 – pe termen lung 280 360 –80 – pe termen scurt e.2. Derivate financiare 428 499 –71 – active 427 – 427 – pasive 1 499 –498 d.2. *) Date semidefinitive.nefinanciare 337 177 160 B. Credite financiare 6 024 4 841 1 183 3. Credite financiare 387 466 –79 2. Servicii 7 253 6 913 340 – transport 2 227 1 344 883 – turism .Secţiune statistică 15. Numerar úi depozite 18 491 18 155 336 4. Contul de capital 1 181 461 720 a. **) Date provizorii.

Bunuri úi servicii 19 689 20 972 –1 283 a.2.călătorii 1 962 1 828 134 – alte servicii 404 1 183 –779 B. Credite comerciale 173 156 17 1. Bunuri fob (export / import) 3 652 2 869 783 b. Credite comerciale 762 780 –18 3. Credite financiare 1 580 3 106 –1 526 3. Transferuri de capital 603 11 592 – administraĠie publică 67 12 55 – alte sectoare 63 10 53 b. InvestiĠii de portofoliu 667 1 212 –545 – active 5 305 671 4 634 – pasive 157 130 27 c.1. Transferuri curente 1 508 896 612 – administraĠie publică 1 371 390 981 – alte sectoare 32 896 33 484 –588 2. Împrumuturi úi credite pe termen scurt 529 888 –359 2. CONTUL CURENT (A+B+C) 23 341 23 841 –500 A.2. InvestiĠii directe 79 146 –67 – ale rezidenĠilor în străinătate 3 998 3 584 414 – ale nerezidenĠilor în România 5 973 1 883 4 090 b. Contul de capital 670 23 647 a. Împrumuturi úi credite pe termen scurt 2 369 2 143 226 3. Credite comerciale 14 108 –94 2. Venituri 202 26 176 – din muncă 3 158 –155 – din investiĠii directe – din investiĠii de portofoliu 162 176 –14 38 822 –784 – din alte investiĠii de capital (dobânzi) 2 879 1 286 1 593 C. Alte investiĠii de capital 11 150 10 922 228 – active 191 159 32 1. Contul financiar 4 077 3 730 347 a. Derivate financiare 157 – 157 – active – 130 –130 – pasive 21 955 26 030 –4 075 d. Numerar úi depozite 175 224 –49 4.1.1. net („–” creútere/„+” scădere) 274 – 274 3.Secţiune statistică 2012 (ianuarie-mai )** Credit Debit Net 24 986 27 267 –2 281 21 567 24 339 –2 772 18 630 21 384 –2 754 2 937 2 956 –19 836 540 296 422 515 –93 1 680 1 901 –221 537 1 818 –1 281 222 38 184 10 451 –441 278 206 72 27 1 124 –1 097 2 882 1 110 1 772 1 385 791 594 1 497 319 1 178 32 570 31 172 1 398 1 019 185 834 957 125 832 913 94 819 44 31 13 63 60 3 31 551 30 987 564 4 151 3 532 619 82 119 –37 4 069 3 413 657 4 164 2 770 1 394 527 759 –232 3 638 2 011 1 626 123 181 –58 123 – 123 – 181 –181 23 112 24 359 –1 247 8 934 8 842 92 215 111 104 96 – 96 119 110 9 838 1 050 –212 754 953 –199 84 97 –13 7 654 7 468 186 226 212 14 26 14 12 200 199 1 14 178 15 517 –1 339 – – – 2 794 2 450 344 23 132 –110 2 771 2 318 453 1 942 2 471 –529 942 788 154 1 001 1 682 –682 7 830 9 134 –1 304 1 612 1 462 150 739 1 202 –463 873 260 613 – 145 –145 883 – 883 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 2013 (ianuarie-mai )** Componente Credit Debit Net 26 624 26 310 314 1.1. Alte pasive 774 1 663 –889 – pe termen lung 717 1 555 –838 – pe termen scurt 57 108 –51 – 1 679 –1 679 e. Împrumuturi úi credite pe termen lung 1 594 3 214 –1 620 2. Credite comerciale 159 249 –90 2. Credite úi împrumuturi de la FMI – 1 813 –1 813 2.nefinanciare 32 162 33 451 –1 289 B. Servicii 1 257 495 762 – transport 433 547 –114 – turism . Erori úi omisiuni (net) 69 . AchiziĠionarea/vânzarea de active nemateriale . Credite financiare 689 1 137 –448 2.2. Alte active 3 53 –50 – pe termen lung – pe termen scurt 172 171 1 – pasive 10 805 15 108 –4 303 1. Credite financiare 10 096 9 402 694 3. Împrumuturi úi credite pe termen lung 17 3 14 1.2. Credite financiare 1 607 1 363 244 4. CONTUL DE CAPITAL ùI FINANCIAR (A+B) 734 33 701 A. Active de rezervă ale BNR. Numerar úi depozite 6 068 6 274 –206 5.

7 14 034.8 10.2 – 1 195.1 2 900.5 880.8 … 14 009.8 13 037.9 719.8 174.1 1 665.8 408.5 1 117.0 686. aug.8 1 086.4 2 556.0 2 636.6 402.7 22 844.9 2 918.6 918.2 2 300.6 2 930.0 492.3 405.5 12 526.4 888. sfârşitul perioadei) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Total creanĠe guvernamentale Total 1 761. mar.6 29.2 KfW Total.7 44.0 12.0 … 1 999.9 285.7 294.9 215.9 882.1 … 1 195.8 22 281.6 1 261.1 27 749.5 9.3 2 630.0 51 762.7 … 1 687.0 1 575.4 80 754.2 811.9 274.1 1 160.4 686. mai 41.1 9. 1 898.8 406.0 1 214.6 258.8 1 227.1 2 356.2 11 984.0 734.8 2 661.9 212.0 1 222.3 80 784.8 47.5 Datorie externă pe termen mediu úi lung1 I.1 Total 9 028.5 75 928.5 2012 iun.2 5 012. sep.9 1 157.9 1 132.5 … 5 012.4 – 934.2 78 283.7 8 457.5 5 012.6 iul.8 15.7 402.4 1 411.1 2 292.2 … 1 138.6 5 543.0 750. feb. 1 847.7 28.5 6. dec.5 5.7 1 684. feb.9 … 2 928.9 2 026.7 1 398. nov.2 1 167.5 apr.5 77 220.5 652.0 6.0 1 795.7 2 404.9 887.4 884.4 1 617.5 5 012.3 1 795.3 1 662.0 2 773.4 14 143.4 272.2 1 167.4 28.9 – – – 695.9 5 012.5 2 519.4 14 237.9 9.7 7 458.1 14 237.1 13 815.5 14 238.6 5.0 65 616.5 14 267.8 2 445.1 80 097.6 856.7 176.4 2 920. din care: Japonia SUA 65.4 685.3 1 716.8 492.3 29.0 2 531.9 8.5 8.7 5 598.9 2 921.3 2 586.7 1 898.3 43.0 214.8 14 381. mar.5 29.5 402.0 – 1 074.5 5 012.4 2 144.1 iun.9 716.3 8.6 406.2 2 586.1 21 630.3 20 936.0 46. Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale (milioane EUR.7 638.9 584. 48.5 1 144.0 – – 752.7 215.1 43.0 1 139.1 2 309.8 632.2 6.5 655.2 … 405.2 273.5 6 380.2 oct.8 78 717.2 1 846.6 1 151.5 … 920.1 1 682.3 2 898.8 … 215.1 2 392.4 408.4 9.8 405.0 23 696.2.4 432.5 2 497.3 1 841.6 1 222.4 … 636.4 8.0 212.9 211.2 180. 70 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .6 29. 1 795.3 8.6 8.0 8.0 – – – – – – 701.3 1 721.7 1 852.8 8 457.4 2 501.0 1 370.5 890.5 2013 ian.6 2 503.9 9.6 781.3 8.5 12 036.4 713.0 3 687.9 … 233.4 21 017.1 79 499.8 1 141.4 10.6 14 301.1 10.4 2 632.6 2 144.7 783.4 230.0 1 221.2 60.9 14 380.2 apr.2 … 2 457.6 272.0 1 847.4 2 519.4 11 576. sep.6 4.0 255.5 707.0 77 573.7 78 717.2 1 218.5 5 012.5 1 871.0 5 012. 45.0 25 431. 1 898.0 699.6 6.3 2012 iun.1 … 80 337. 1 846.5 oct. mai iun.5 882.8 685. Datorie publică Emisiuni de obligaĠiuni Perioada InstituĠii bilaterale 2008 2009 2010 2011 2012 Total.3 705. Datorie publică InstituĠii multilaterale Total.0 56.7 406. 47.7 1 846.5 FDS .9 882. aug.6 5 396.0 9.Secţiune statistică 15.0 2 866.0 1 488.3 14 146.4 1 130.9 705.9 1 683.5 10 366.9 78 169.1 1 662.1 882.5 705. BIRD BEI BERD din care: 4 687.2 … 27 448.8 2 124.9 4 297.6 29.1 1 167.9 … Datorie externă pe termen mediu úi lung1 I.0 14 429.0 iul. obligaĠiuni úi altele asemenea.0 2 519.2 10.1 407.8 624.2 78 188.3 711.6 19.4 2 644.6 1 141.0 698.6 29.0 461.8 294.5 Erste Deutsche Barclays/ Barclays/ BNP Bank Bank Citigroup Paribas/ Viena Londra/ Citigroup HSBC/ Citibank – – – – – – – – – – – – – – – 1 275.5 29. … … … … … … 1) Provenită din credite úi împrumuturi externe.2 29.6 27 129.2 806.9 208.4 1 157.5 2 640.5 209.3 764.8 1 927.5 … 42.7 644.0 2 321.0 2 251.4 2 347.4 45.3 2013 ian.3 1 697.7 78 107.8 20 871.6 2 299.9 6.1 2 675.2 23 696.4 2 570.4 7 758.9 2 652.9 320.2 1 139. dec.8 29.2 4.5 5 012.1 14 119.1 1 847.CE FMI / MFP 439.7 214.4 1 676.3 1 139.4 1 222.2 705.2 269.4 42.5 11.9 218.0 1 210.4 1 144.8 214.5 704.2 946.2 27 002.1 1 100.5 5 012.5 CS First JP Morgan ABN Boston Amro ElveĠia Bank 750.6 5 025.9 1 880.5 402.9 2 091.7 10.4 1 726.7 715.2 1 795.5 5 012.5 UE 100.0 43.0 1 573.2 888. nov.5 4.3 377.8 765.5 5 025.1 2 930.9 – Bănci AlĠi private creditori privaĠi 689.4 6. Credit Germania din care: Deutsche Bank AG 10.1 … 1 088.2 640.7 6 994.0 894.7 8.8 2 057.5 29.6 29.2 16 157.7 19 615.1 72 909.3 212.5 893.4 7.5 11 916. 43.5 1 260.9 29.5 5 012.2 1 235.4 2 305.0 211.7 741.

5 InvestiĠii de AlĠi creditori portofoliu privaĠi – – – – – 1 085.3 1 372.4 1 670.1 147.8 1 060.0 1 517.2 142.5 223.2 770.1 1 523.5 223.8 7 662.3 3 205.5 866.6 7 425.0 320.8 993.6 28.3 … 218. 37 561.5 855.0 45.5 45.2 1 708.4 2.0 181.0 149.5 452.3 – 601.4 1 423. feb.5 8 227.8 974.4 150.4 7 810.5 … 26.2 490.6 115.7 33 606.0 1 067.8 588.1 1 523.5 223.4 apr. mai iun.9 1 678.4 6 911.5 36 824.9 151.9 114.7 42.2 39 186.0 1 024.0 … 130.5 320.9 33 648.6 1 504.2 10 596.5 34 508.3 193.8 1 426.1 1 426.3 3 191. nov.8 8 442.8 1 374.4 7 649.3 849.0 223.9 123.6 2 383.3 7 585.4 649. 1 363.0 174.7 34 002.5 2.3 560.0 763.1 26.2 974.1 141.3 173.6 10 399.5 – – – – – – 2.1 221.3 540.3 – – – 601. aug.3 28. nov.1 – – – – – – 2.5 223.0 320.4 1 636.5 47.0 iul.5 45.6 12. sep.5 223.1 115.3 987.7 33 253.4 44.6 862.4 465.4 931.6 159.5 Nordic Investment Bank (NIB) 51.0 5.7 115.0 218.3 1 559.5 7 944.5 33. din care: 35 545.6 27. 36 728.2 3 058.7 3 010. 217.6 114.0 3 010.7 … 7 814.4 2.3 955.4 9 566.0 20.0 358.1 980.Secţiune statistică Perioada Total Total.3 2. BCR.3 29.8 3 003.2 36 920. mar.4 … 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 71 .8 322.4 34 214.3 iun.0 492.8 137.3 320.3 7 624.8 – – – – – – – – – – 12.0 180.5 31.8 7 025.8 45.5 114.4 48.4 2.9 37 471. 1 387.6 2008 2009 2010 2011 2012 1 170.6 – – 2.8 39.2 783.0 47.6 28.9 3 229.8 3 210.8 7 615.5 223.2 880.0 … 145.5 66.5 147.3 34 002.5 223. dec.4 … 33 443.5 114.5 31.8 – – – – – – 2. mar. Datorie public garantată InstituĠii multilaterale BIRD BERD BEI Euroatom 635.5 504.9 51.0 1 365.0 458.2 3 158. feb.5 28.5 980.6 1 529.0 320.3 141.8 1 397.2 … – – … 535.4 1 650.5 856.3 1 518.1 2 949.0 3 090.9 1 352.2 1 465.5 218. 1 396.7 1 405.1 44.9 115.7 177.4 – 5 685.5 146.6 10 231.6 mai 36 447.9 35 211. aug.6 25. obligaĠiuni úi altele asemenea.4 2.3 … 840.9 231.0 458.7 114.7 8 489.5 28.7 11.0 454.1 3 144.2 12. Împrumuturi zite pe de la termen mediu FMI/BNR úi lung 5 467.5 34 148.0 7 593.0 34 142.8 816.1 1 388.5 2013 ian.6 320.5 32 977.0 320.8 49.0 45.9 979.6 591.5 47.4 33 764.2 599.0 115. 1 376.0 328.V.0 – – – 541.0 320.5 … 6 969.9 636.8 37 129.5 147.3 7 242.4 47.0 161.SNCFRBERD BEI Banca Ġare din care: ABN Marfă SAMării AMRO Deutsche Negre Bank Bank 704.5 320.0 788.4 49.6 560.6 37 423.2 iul.1 241.2 147.5 31.8 776.9 1 764.5 223.1 … 320.0 223.0 345.5 – – – 593.9 983.9 34 041.9 oct.7 131.2 2013 ian.6 866.0 126.7 1 688.7 492.0 438.5 223.3 AlĠi creditori privaĠi 34 130.8 158.1 8 654.4 146.0 458.0 223.7 37 733.2 36 126.0 45.6 7 941. 1 389.5 9 630.2 918.5 218.0 320.2 2008 2009 2010 2011 2012 Datorie externă pe termen mediu úi lung1 II.6 9 775.9 571.3 2.8 7 919.4 8 895.6 495.3 37 349. din care: 1 721.9 37 129. Depo.5 2012 iun.0 320.0 320.4 1 666. 36 885.2 … Datorie externă pe termen mediu úi lung1 Perioada Total Total.2 146.7 465.2 197.4 2.5 786.1 974.3 2.7 539.5 9 082.4 7 654.9 7 810. sep.4 503.2 2012 iun.2 8 654.8 47.2 263.3 34 130.0 146.5 2.4 1 048.5 218.8 apr.4 III.8 3 065.5 47. dec.8 37 437.0 IV.7 1 524.1 772. … … … … … … 1) Provenită din credite úi împrumuturi externe. 37 832. 37 419.2 51.5 … – – … – – … 2.4 – – 320.5 28.8 oct.5 497. Datorie negarantată public Linii de InstituĠii multilaterale InvestiĠii de portofoliu finanCFI Total.6 3 172.

InvestiĠii directe ale rezidenĠilor în străinătate – participaĠii la capital – alte capitaluri B. sfârşitul perioadei) -84 394 52 480 136 875 20121 -85 561 52 064 137 624 20132. InvestiĠii de portofoliu – investiĠii de natura acĠiunilor – investiĠii de natura obligaĠiunilor – instrumente ale pieĠei monetare C. Poziţia investiţională internaţională (milioane EUR. 3) Martie 72 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .3. 2) Date provizorii. Derivate financiare PASIVE EXTERNE din care: A.3 -86 576 53 633 140 209 1 131 379 752 1 050 368 682 1 074 433 641 1 180 489 691 1 194 404 778 12 1 581 583 913 85 1 610 726 883 1 2 377 933 1 413 31 2 842 978 1 766 98 – – 0 1 0 D. Active de rezervă (BNR) – aur monetar – rezerva valutară 30 859 2 556 28 303 35 951 3 518 32 432 37 252 4 058 33 193 35 413 4 207 31 206 36 386 4 179 32 207 49 984 35 600 14 384 52 585 35 529 17 056 55 139 37 001 18 138 56 216 37 182 19 033 56 633 37 353 19 280 4 919 1 387 2 950 581 5 815 1 373 3 025 1 417 7 521 1 339 4 300 1 881 11 973 2 395 8 573 1 006 15 961 2 659 12 257 1 045 – – 1 1 1 62 552 49 474 44 785 4 689 5 599 7 479 7 268 211 70 205 56 390 50 530 5 860 5 510 8 305 8 254 51 74 215 58 929 51 802 7 127 5 967 9 319 9 226 94 69 434 57 010 50 240 6 770 3 907 8 517 7 839 678 67 614 56 133 49 184 6 949 3 387 8 094 7 458 636 Componente PoziĠia netă Active Pasive 2009 2010 2011 -73 741 43 714 117 454 -77 846 50 759 128 605 970 310 659 ACTIVE EXTERNE din care: A. Derivate financiare D. Alte investiĠii – împrumuturi úi credite – pe termen lung – pe termen scurt – numerar úi depozite – alte active – pe termen mediu úi lung – pe termen scurt 10 692 6 210 2 089 4 122 3 641 841 696 145 12 096 7 647 2 265 5 382 3 475 974 779 195 12 569 8 074 2 374 5 699 3 341 1 155 855 300 13 199 7 771 2 349 5 422 4 229 1 199 896 303 13 225 8 178 2 354 5 824 3 802 1 245 966 279 E. InvestiĠii directe ale nerezidenĠilor în România – participaĠii la capital – alte capitaluri B. Alte investiĠii – împrumuturi úi credite – pe termen lung – pe termen scurt – numerar úi depozite – alte pasive – pe termen mediu úi lung – pe termen scurt 1) Date revizuite.Secţiune statistică 15. InvestiĠii de portofoliu – de natura acĠiunilor – de natura obligaĠiunilor – instrumente ale pieĠei monetare C.

0 894.7 48 858.1 9 699.0 –106.2 189 121.5 oct.0 51 226.8 –1 200.7 207 922.3 2013 ian.1 6 757.4 –82.7 2012 iun.2 –8 087.9 +309.1 –536.3 1 539.4 +5 251.0 12 391.2 7 323.8 81 077.9 +940.7 –2 668. aug.3 +4 154.3 – – – – – – – – – apr.2 –23 836.0 92 990.0 – 19 084.6 +342.1 oct.6 –107.0 504.0 30 018.1 –17 398.4 44 339.3 17 588.8 99 780.0 26 067.4 44 585.0 –190.7 3 279.7 46 757.2 apr.9 17 607.7 –9 126.7 193 025.1 –6 974.7 +594.3 –2 639.1 1 583.9 29 285.Secţiune statistică 16.4 159 386.3 7 101.7 7 464.7 1 320. –2. 41 550. –2.3 30 023.4 –1 237.1 33 969.8 –430.0 –307.6 117 329.1 –140.3 +2 126.7 79 371.8 –612.3 +1 039.4 –257.8 apr. –1 993.7 –14 773.7 154.7 25 209.6 –4 194.4 Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Bugetul asigurărilor pentru úomaj 1 963.1 –10 788.7 638.5 +378.3 68 050.7 104 569.0 17 249.0 –27.3 venituri 45 697.8 +1 302.1 Bugetul naĠional unic de asigurări sociale de sănătate 15 618.6 4 867.8 –434.2 154.7 –332. feb.0 –2 639. nov. 548.2 2013 ian.4 Credite externe acordate ministerelor – 2 160. aug.8 16 347.0 +176.3 –297.0 1 208.9 42 639.0 2 724.3 14 633.7 54 153.9 – 140.1 –11.5 –188.4 87 171.1 10 744.9 984.4 141.3 +5.7 –4 218. –3.2 6 060.2 54 678.5 –33 305.9 13 801.5 83 996.0 +48.7 53 441. –2.7 17 821.8 156 624.8 47 037.1 3 821.1 60 322.7 64 974.2 242.6 207 922.5 181 566. – – –0.6 56 080. mar.4 72 466.4 mai –2.4 –4 918.4 –398.0 672.2 166 606.4 +148.3 7 323.2 venituri 61 030.9 19 464.3 3 771.5 186 201.2 17 587.9 47 966.6 1 914.4 – – – – – – – – – Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 OperaĠiuni financiare – – – –6.8 +376.3 48 609.5 –9 646.2 –339. nov.7 iul.9 **) S-au eliminat la consolidare fluxurile între bugete. dec.1 –7 220. INDICATORI AI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE* (milioane lei.4 15 284.3 –212.3 40 389.0 –59.1 +408.3 40 248.0 – 591.9 36 230.4 2 172.8 +2 853.9 –4.5 586.0 +82.7 –379.6 14 941.1 +249.9 8 316.0 3 442.3 470.8 67 814.1 –4 463.9 5 692.5 +2 355.7 56 080.0 +57.2 –370.0 16 102.9 297.1 – 340.6 4 243.6 –1 326.4 11 445.7 73 768.1 –2 855.8 110 355.2 1 665.0 +59.3 2012 iun.8 5 889.1 93 787.5 19 084. mai iun.6 42 871.9 35 487.1 1 151. nov.0 *) Conform metodologiei naĠionale Sursa: Ministerul FinanĠelor Publice. cumulat de la începutul anului) Perioada 2008 2009 2010 2011 2012 Bugetul de stat cheltuieli 80 889.1 –126.1 40 656.1 –664.0 3 912.3 +92.2 53 058.6 205 403.9 4 445.6 125 648.4 3 236. feb. 1 546.2 15 980.5 –373.3 +2 530.7 –340.0 51 196.4 1 420.3 43 453.5 9 336.2 301.0 17 821.6 +176. mar.7 +236.9 7 096.6 48 858.7 –4.4 Bugetul general consolidat** 164 466.7 1 031.5 –17 398.2 193 148.5 12 388.4 2 938.5 56 925.8 10 590.7 +5 251.9 –2 330.2 –314.1 34 159.3 –34 577.5 28 188.4 63 822.0 4 113. dec.1 –342.9 17 128.3 –622.3 +1 991.5 175 413.3 iul.7 3 974.0 32 219.6 +1 326.5 88.5 –1 350.5 –3 300.8 –11 403.3 –2.4 6 579.3 –9 946. dec.5 6 455.8 793.4 –537.7 7 464.5 1 398.1 –11 068.9 10 113.8 –174.9 iun.5 +396. 1 090. 72 592.3 –5 256.9 38 536.6 4 910.7 –154.0 –154.4 257.9 –6 628. 73 .5 +249.4 78 552.4 –10 488.4 –5 256.2 +341.0 21 531.9 193 148.1 –2 160.5 +1 333.6 49 088.5 104 569.8 Bugetul asigurărilor sociale de stat venituri cheltuieli sold 33 653.9 87 637.0 8 942.6 50 018.7 106 088.9 +675.1 – 297.2 +73.4 +87.6 779.8 9 253.3 –2 128.7 –140.1 –1 737.5 –1 241.1 3 441.3 –416.5 iul.1 +4 913.8 –248.7 –0.9 2012 iun.0 13 663.7 8 452.9 2 971.3 363.3 +615. 7 057.0 48 815.5 22 864.2 8 401.3 +232. sep.6 24 151.2 –7 112.8 7 007.9 89 851.9 12 700.3 –2.8 11 884.6 28 101.2 –6 789.2 38 847.7 – 307.9 33 681.8 –518.1 39 431.7 43 627.5 12 339.6 +4 194.3 –473.3 48 609.5 3 713.6 4 723.9 168 598.1 –6 559.4 3 160.7 44 672.2 53 441. mar.9 –10 400.3 –484.2 –154.2 +3 298.9 –297.6 +4 216. 27 778.8 2 409.3 –4.2 7 467.5 –561.4 +141.6 +2 556.0 8 233.5 1 355.4 –651.4 –7 171. 130.4 1 273. 968.9 –958.3 –2 441.7 7 840.6 31 727.6 48 141.7 –68.3 25 255.4 –615.9 920.1 –24 654. 49 834.7 –414. aug.3 +1 638.7 102 627.3 –10 889.6 8 309.4 4 596.2 15 278.2 141 078.3 –379.7 –18.0 –90.3 51 858.9 –36 400.9 +83.5 38 624.8 6 001.5 +4 732.1 oct.7 28 584.3 +87.8 132 760.6 1 738. feb.5 4 352. sep. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR +1 737.8 43 752.2 32 560.9 3 869.9 4 652.1 17 497.4 –525.9 27 008.2 Bugetele locale cheltuieli 49 395.7 –732.1 104 173.1 16 533.2 –4 188.3 50 631.6 +407.8 1 470.5 sold –3 697.9 –330.3 –4 154.9 – – – 140.8 20 674.0 –26 717.1 –591.5 –2 501.6 Bugetul Companiei NaĠionale de Autostrăzi úi Drumuri NaĠionale +2 668.0 –7 492.2 87 171.4 201 903.2 97 544.9 2013 ian.7 49 547.9 19 225.8 24 243.2 4 842.6 +141.4 25 663.6 –301.4 7 582.8 3 872.1 2 401.4 +608.7 –15 235.8 5 207.2 19 464.8 14 328.5 1 738.5 20 014.4 – – – 212.0 +147.9 8 405.8 sold –19 859.3 –2 559. mai iun.9 15 900.1 20 200.4 –14 773.7 –35 173.4 24 832.3 +175.3 –2 533.6 –119.5 –4 739.0 –743. sep.8 35 212.8 1 914.5 148 250.2 1 482.4 –308.

Rata medie a dobânzii în luna de raportare se calculează ca medie aritmetică ponderată cu volumul tranzacţiilor a ratelor dobânzii aplicate operaţiunilor de flux/stoc. CORE1 reprezintă o măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR. Operaţiunile monetare ale Băncii Naţionale a României Operaţiunile de piaţă monetară efectuate de BNR şi facilităţile de creditare şi de depozit acordate de către aceasta participanţilor eligibili sunt prevăzute în Regulamentul BNR nr. după publicarea acestora de către INS. republicat. preţurile producţiei industriale pentru piaţa internă. combustibili). care reflectă variaţia preţurilor libere. CORE2 ajustat reprezintă o măsură a inflaţiei de bază. ouă. unele dintre aceste date au caracter provizoriu şi pot face obiectul unor revizuiri ulterioare. indicele CORE2 se calculează pe baza IPC total din care se exclud preţurile administrate şi cele cu volatilitate ridicată (legume. ouă. Principalii indicatori macroeconomici Seriile de date privind principalii indicatori economico-sociali sunt preluate din publicaţiile Institutului Naţional de Statistică (Buletin statistic lunar. Buletin statistic de preţuri) sau din baza de date a INS Tempo – Online. Actualizarea seriilor de date se realizează permanent. a aplicării unui nou sistem de ponderare. Buletin statistic de industrie. care elimină din calculul IPC total o serie de preţuri asupra cărora influenţa politicii monetare (prin gestionarea cererii agregate) este puţin semnificativă sau nulă: cele administrate. Indicele armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este obţinut conform metodologiei utilizate de Eurostat. Volumul operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de către BNR este prezentat sub forma volumelor medii zilnice atât pentru tranzacţiile din cursul perioadei de referinţă (date flux). cât şi pentru soldul acestora (date stoc). Indicatori de politică monetară 3.Precizări metodologice 1. iar variaţiile trimestriale şi cele anuale din perioada 2008-2012 sunt obţinute utilizând seriile de indici cu bază fixă 2010. comerţul interior. 3. indicele CORE1 se calculează pe baza IPC total.2. fructe. Facilităţile permanente acordate participanţilor eligibili de către Banca Naţională a României Facilităţile permanente (de creditare şi de depozit) acordate participanţilor eligibili de către BNR sunt accesate la iniţiativa acestora. 3. cu modificările şi completările ulterioare. fructe. 1 din 30 martie 2000. preţurile de consum – sunt calculate utilizând seriile de indici cu bază fixă. din care se exclud preţurile administrate. Datele anuale privind numărul salariaţilor din economie şi câştigul salarial mediu în economie sunt preluate din publicaţia INS „Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă”. prin urmare. care reflectă variaţia preţurilor libere şi cu volatilitate relativ redusă. volatile (legume. serviciile de piaţă pentru populaţie. ale produselor din tutun şi ale băuturilor alcoolice. Variaţiile trimestriale ale unor indicatori cu frecvenţă lunară de apariţie – producţia industrială. combustibili). seriile de date au fost recalculate. productivitatea muncii în industrie. Ca urmare a schimbării anului de bază (din 2005 în 2010) şi.1. preţurile producţiei industriale. CORE2 reprezintă o măsură a inflaţiei de bază utilizată de BNR. 74 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI .

5. 5. la sfârşitul zilei. capitolul II din Regulamentul BNR nr. Rezervele minime obligatorii Rezervele minime obligatorii (RMO) sunt disponibilităţi băneşti ale instituţiilor de credit. Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară) În Bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare sunt cuprinse activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor de credit (bănci persoane juridice române.Precizări metodologice Rata dobânzii pentru facilitatea marginală de credit este rata la care participanţii eligibili pot obţine lichiditate pe termen foarte scurt (overnight). datele pentru elaborarea indicatorilor monetari au fost raportate conform Normei BNR nr. şi în acordarea de credite şi/sau în efectuarea de plasamente în cont propriu. în lei şi în valută. 10/2009. Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare (BNR şi alte instituţii financiare monetare) Bilanţul consolidat net al instituţiilor financiare monetare este format din agregarea bilanţului monetar al Băncii Naţionale a României cu bilanţul monetar agregat al altor instituţii financiare monetare (instituţii de credit şi fonduri de piaţă monetară). sucursalele instituţiilor de credit străine. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul sectorului instituţii financiare monetare (reformare) (BCE/2008/32). Rata dobânzii pentru facilitatea marginală de depozit este rata la care participanţii eligibili pot să îşi plaseze resursele excedentare la BNR. Începând cu data de 7 mai 2008. organizaţii cooperatiste de credit). RMO se constituie ca nivel mediu zilnic al disponibilităţilor menţinute pe parcursul perioadei de aplicare în conturile deschise la BNR. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 75 . altele decât societăţile financiare monetare. prima dintre ele reprezintă intervalul cuprins între data de 24 a lunii precedente şi data de 23 a lunii curente.3. 4. cât şi în funcţie de scadenţa reziduală a elementelor incluse în baza de calcul (mai mică sau mai mare de 2 ani). instituţiile financiare monetare cuprind următoarele sectoare instituţionale: (i) banca centrală (S121) – Banca Naţională a României şi (ii) alte instituţii financiare monetare (S122) – societăţi şi cvasisocietăţi a căror funcţie principală rezidă în furnizarea de servicii de intermediere financiară care constau în primirea de depozite şi/sau substitute de depozite din partea unităţilor instituţionale. Baza monetară Începând cu luna ianuarie 2007. Din această categorie fac parte: instituţiile de credit şi fondurile de piaţă monetară. Bilanţurile monetare ale instituţiilor financiare monetare Conform metodologiei SEC 1995 (Sistemul European de Conturi). precum şi ale fondurilor de piaţă monetară. Perioada de observare şi cea de aplicare au durata de o lună. datele pentru elaborarea indicatorilor monetari sunt raportate conform metodologiei stabilite în Regulamentul (CE) nr. în care relaţiile în cadrul şi dintre cele două sectoare instituţionale (S121 şi S122) au fost tratate pe baze nete. Ratele RMO pot fi diferenţiate atât în funcţie de moneda de constituire. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. fiind succesive.3. 3.2. 5. păstrate în conturi deschise la Banca Naţională. a obligaţiilor către BNR şi a capitalurilor proprii). nivelurile ratelor dobânzii la facilităţile permanente sunt stabilite într-un coridor simetric de ±4 puncte procentuale faţă de rata dobânzii de politică monetară. Baza de calcul a RMO se determină ca nivel mediu zilnic (pe perioada de observare) al soldurilor elementelor de pasiv în lei şi în valută din bilanţurile băncilor (cu excepţia pasivelor interbancare. Până la data de 27 aprilie 2012. Această metodologie este prezentată în cadrul titlului I.

precum şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau utilizate pentru plăţi prin transfer bancar. societăţi de asigurare şi fonduri de pensii). Activele interne nete se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3). auxiliari financiari. instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni). administraţii publice. Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa monetară în sens restrâns (M1). Contrapartidele masei monetare M3 sunt activele externe nete şi activele interne nete. Acestea sunt: societăţi nefinanciare. Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite. aurul monetar. titluri de valoare negociabile cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţă internă. Masa monetară M3 şi contrapartida acesteia Definirea agregatelor monetare s-a realizat conform metodologiei Băncii Centrale Europene. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali Sunt incluse conturile curente. acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi. titluri de valoare negociabile deţinute (emise de nerezidenţi). implementat de BNR în capitolul V din Regulamentul BNR nr. societăţi financiare (banca centrală. Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monitorizării unui agregat monetar care. denumite depozite overnight. datele privind activele şi pasivele fondurilor de investiţii sunt raportate conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. sectorul nerezidenţi. 76 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . instrumente ale pieţei monetare.1. capitolul I din Regulamentul BNR nr. denumit în continuare Regulament. Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede). 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. titluri de valoare negociabile deţinute (emise de rezidenţi). 7. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.Precizări metodologice 6. 8. alţi intermediari financiari. în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo (un grad sporit de lichiditate face ca aceste instrumente să fie substitute pentru depozite). acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi. Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor. Activele externe nete se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe. Activele şi pasivele fondurilor de investiţii Începând cu luna decembrie 2008. alte instituţii financiare monetare. 7. Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate de către instituţiile financiare monetare pe tipuri de sectoare instituţionale Clasificarea pe sectoare instituţionale a deţinătorilor şi emitenţilor de instrumente financiare s a efectuat pe baza metodologiei SEC 1995 şi este prezentată detaliat în cadrul titlului I. 958/2007 al Băncii Centrale Europene din 27 iulie 2007 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2007/8). Nu sunt incluse alocările de DST de la FMI. pe lângă numerar. titluri de valoare negociabile emise pe pieţele externe. la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul instituţiilor financiare monetare. capital şi rezerve. cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate. la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni inclusiv. depozitele la vedere şi toate depozitele la termen indiferent de scadenţă. Activele externe includ: creditele acordate nerezidenţilor (inclusiv depozite plasate la nerezidenţi). Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa monetară intermediară (M2). gospodăriile populaţiei.

Această metodologie a fost implementată de 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 77 . 10. respectiv depozit. Această metodologie a fost implementată în cadrul titlului I. clasificarea creditelor este realizată pe sectoare instituţionale (gospodăriile populaţiei. locuinţe şi alte tipuri de credite). 23/2009 de modificare a Orientării BCE nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare şi cu cele declarate în Registrul general. euro şi alte valute). Situaţia activelor şi pasivelor bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general Începând cu 31 martie 2008. precum şi clasificarea contrapartidei acestora pe sectoare instituţionale sunt armonizate complet cu metodologia Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 1995). în măsura în care obiectivul lor este investirea capitalului obţinut de la public. 9.Precizări metodologice În baza acestui Regulament. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. Structura bilanţieră pe tipuri de instituţii financiare nebancare este în conformitate cu activităţile de creditare reglementate prin Legea nr. după scadenţa iniţială (cu scadenţă până la 1 an. Până la data de 27 aprilie 2012. lunar. Clasificarea activelor şi pasivelor bilanţiere pe categorii de instrumente financiare şi sectoare instituţionale este structurată pe baza metodologiei Sistemului european de conturi naţionale şi regionale din Comunitate (SEC 1995). Pe baza datelor transmise de către instituţiile financiare nebancare şi conform necesităţilor de analiză. 25/2009 al Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2008 privind bilanţul consolidat al sectorului investiţiilor financiare monetare (Reformare). alte sectoare şi nerezidenţi). Acestea din urmă sunt definite potrivit Regulamentului (CE) nr. Fondurile de investiţii sunt definite la art. 63/2002 al Băncii Centrale Europene din 20 decembrie 2001 privind statisticile referitoare la ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare pentru depozitele constituite de gospodării şi societăţi nefinanciare şi creditele acordate acestora (BCE/2001/18). 9/2007 privind statistica monetară şi statistica privind instituţiile şi pieţele financiare. implementat de BNR în capitolul II din Regulament. date statistice cu privire la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (FI) pe care le administrează. respectiv depozitelor şi ratele medii ale dobânzii aferente contractelor noi de credit. modificat prin Regulamentul (CE) nr. Până la 27 aprilie 2012. Nu sunt incluse în această categorie fondurile de pensii şi fondurile de piaţă monetară. 1 din Regulamentul BCE/2007/8 ca fiind organisme de plasament colectiv care investesc în active financiare şi nefinanciare. la BNR date statistice privind activele şi pasivele acestora. datele privind activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de investiţii au fost raportate conform Metodologiei pentru raportarea de date statistice în baza Regulamentului (CE) nr. Potrivit acestui Regulament. societăţi nefinanciare. Astfel. lunar. pe tipuri de finanţare (consum. 290/2009 al Băncii Centrale Europene din 31 martie 2009 (BCE/2009/7). cu scadenţă mai mare de 1 an şi până la 5 ani inclusiv şi cu scadenţa mai mare de 5 ani) şi pe monede (lei. Ratele medii ale dobânzii practicate de instituţiile de credit Începând cu luna ianuarie 2007. se determină potrivit metodologiei stabilite prin Regulamentul (CE) nr. începând cu sfârşitul trimestrului I 2008. societăţile de administrare a investiţiilor şi/sau societăţile de investiţii autoadministrate transmit. datele privind instituţiile financiare nebancare sunt raportate conform metodologiei Orientării Băncii Centrale Europene nr. datele privind activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare au fost raportate conform Normei BNR nr. instituţiile financiare nebancare înscrise în Registrul general administrat de către Banca Naţională a României transmit date statistice privind soldul activelor şi pasivelor bilanţiere la finalul trimestrului de raportare. 958/2007. capitolul IV „Statistici privind activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare“ din Regulamentul BNR nr. fondurile de piaţă monetară au obligaţia să transmită. 12/2007. ratele medii ale dobânzii aferente creditelor. Categoriile de instrumente ce constituie activele şi pasivele fondurilor de investiţii.

iar ajustările prudenţiale de valoare aferente creditelor/plasamentelor reprezintă ajustări de valoare determinate prin utilizarea unei metodologii de natură prudenţială şi înregistrate extracontabil. Creditele/plasamentele sunt clasificate de către împrumutători în concordanţă cu serviciul datoriei. unii indicatori de evaluare a calităţii portofoliilor de credite determinaţi pe baza situaţiilor financiare (care aveau la numărător poziţia „creanţe restante şi îndoielnice”) nu au mai putut fi calculaţi. depozite overnight. d)„îndoielnic”. 31/2011 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României. Situaţia clasificării creditelor şi plasamentelor instituţiilor de credit Începând cu decembrie 2012. care abrogă Regulamentul BNR nr. fiind. credite pentru consum. 16/2012. creanţe aferente cardurilor de credit (extinse şi de oportunitate). Rata anualizată a dobânzii reprezintă rata dobânzii convenită între instituţia de credit şi client pentru un credit sau depozit. credite acordate pe descoperit de cont (overdraft). calculată în termeni anuali şi exprimată în procente pe an. b)„în observaţie”. acestea se clasifică în următoarele categorii: a)„standard”. Începând cu ianuarie 2012. În ceea ce priveşte activele financiare reprezentând credite înregistrate de împrumutători faţă de debitorii din afara sectorului instituţiilor de credit. precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare. depozite rambursabile după notificare. odată cu modificările aduse cadrului de reglementare. credite pentru alte scopuri (care includ şi creditele pentru dezvoltarea afacerilor acordate persoanelor fizice autorizate şi asociaţiilor familiale).1. respectiv valoarea contractelor noi de credit/depozit din luna de referinţă. a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr. gospodăriile populaţiei şi instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei. 11. nivelul minim reglementat pentru indicatorul de solvabilitate a fost stabilit la 8 la sută. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor. Ratele medii ale dobânzii se calculează ca medie aritmetică a ratelor anualizate ale dobânzii. ponderate cu soldul la sfârşitul lunii de referinţă al creditelor/depozitelor. cu modificările şi completările ulterioare. ajustările pentru deprecierea creditelor/plasamentelor sunt ajustări pentru depreciere determinate potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS) şi înregistrate în contabilitate în conturi speciale.2. pentru categoriile bilanţiere: credite (total). Creditele/plasamentele înregistrate de împrumutători faţă de instituţiile de credit se clasifică numai în categoriile „standard” sau „pierdere”. 3/2009. linii de credit (revolving). 11. în consecinţă. performanţa financiară a debitorului şi principiul declasării prin contaminare (încadrarea într-o singură categorie de clasificare. e)„pierdere”. 11/2011.Precizări metodologice BNR în cadrul titlului I. ratele medii ale dobânzii se determină pentru sectoarele instituţionale: societăţi nefinanciare. cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit Regulamentului BNR nr. care a abrogat Norma BNR nr. capitolul III din Regulamentul BNR nr. Cele două noţiuni au înlocuit „provizioanele pentru riscul de credit” reglementate prin Regulamentul BNR nr. în contextul implementării cerinţelor Basel II în cadrul de reglementare naţional. prin alinierea planului de conturi şi a sistemului de raportare financiară şi prudenţială la noile reguli impuse de trecerea la IFRS. Efectul de pârghie măsoară gradul în care băncile îşi finanţează activitatea din surse proprii şi este determinat ca raport între fondurile proprii de nivel 1 şi valoarea medie a activelor. credite pentru locuinţă. Indicatori de risc bancar 11. c)„substandard”. înlocuiţi cu următorii indicatori: (i) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/total portofoliu credite aferente clientelei nebancare 78 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . Conform prevederilor Regulamentului. respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare). depozite la termen şi împrumuturi din operaţiuni repo. Principalii indicatori de prudenţialitate Începând cu anul 2007. 11/2009.

între o lună şi 3 luni. Ca volum al creditului restant se ia în calcul întregul sold al creditului şi dobânzilor aferente indiferent de numărul ratelor restante. pentru reflectarea acelor sume. Astfel. cel puţin la nivelul de 1 pentru benzile de scadenţă de până la o lună. calculată pe baza raportărilor prudenţiale privind clasificarea creditelor. potrivit reglementărilor contabile anterioare. conţinutul acestora viza numai creanţele trecute în litigiu. 3/2011). cu impact asupra valorii elementelor de activ. Instituţiile de credit trebuie să menţină în permanenţă indicatorul de lichiditate. Această definiţie este conformă cu recomandările „Ghidului de compilare a indicatorilor de stabilitate financiară“ elaborat de Fondul Monetar Internaţional. cum ar fi creşterea ratei şomajului în aria geografică a debitorilor. comisioanele încasate). (b) restructurarea conturilor de „creanţe restante” şi „creanţe îndoielnice” conform cerinţelor de prezentare IFRS şi de raportare FINREP (sistem de raportare financiară în scopuri de supraveghere prudenţială la nivel individual. Referitor la lichiditate. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 79 . între 3 şi 6 luni. În cazul „creanţelor îndoielnice”. date observabile care arată că există o scădere cuantificabilă în viitoarele fluxuri de trezorerie estimate) şi în cadrul cărora se regăsesc inclusiv acele creanţe care nu înregistrează încă restanţe sau nu se află în litigiu. (d) introducerea unor conturi noi reprezentând „sume de amortizat”. exclusiv elementele în afara bilanţului. cu modificările şi completările ulterioare. o scădere a preţurilor proprietăţilor imobiliare pentru ipoteci în domeniile relevante. în timp ce „creanţele restante” cuprindeau. în contextul trecerii la IFRS. (c) introducerea obligatorie a metodei ratei efective a dobânzii în cazul aplicării IFRS (anterior fiind opţională. între 3 şi 6 luni şi între 6 şi 12 luni. restul creditului fiind evidenţiat în conturile curente. reprezintă principalul indicator de evaluare a calităţii portofoliilor de credite din perspectivă prudenţială. Rata creditelor neperformante se calculează raportând expunerea brută aferentă creditelor nebancare şi dobânzilor aferente. restante de peste 90 de zile şi/sau cele în cazul cărora au fost iniţiate proceduri judiciare faţă de operaţiune sau faţă de debitor (identificate în reglementările naţionale ca fiind categoria „pierdere 2”) la totalul creditelor şi dobânzilor clasificate aferente clientelei nebancare. care sunt avute în vedere la calculul ratei efective a dobânzii (de exemplu. calculat ca raport între lichiditatea efectivă şi lichiditatea necesară. între 6 şi 12 luni şi peste 12 luni). în conformitate cu regulile IFRS se consideră restantă valoarea integrală a creditului de rambursat (principal. alături de metoda liniară) pentru eşalonarea sumelor aferente randamentului efectiv al unui instrument financiar.Precizări metodologice (valoare netă). stabilit prin Ordinul BNR nr. sume de amortizat). fiind şi cea mai utilizată pe plan internaţional. Rata creditelor neperformante. altele decât dobânzile. (e) repunerea în bilanţ. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit. în timp ce potrivit IFRS a apărut noţiunea de „creanţe depreciate” reprezentând active pentru care există un indiciu obiectiv de depreciere (evenimente generatoare de pierderi. băncile au obligaţia determinării indicatorului de lichiditate. între o lună şi 3 luni. doar sumele nerambursate la scadenţă. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit (în vigoare din ianuarie 2012). calculat pentru totalitatea operaţiunilor în echivalent lei. a sumelor reprezentând „Creanţe scoase din activ urmărite în continuare” şi „Debitori din penalităţi pretinse” înregistrate extrabilanţier (cu constituirea corespunzătoare a ajustărilor pentru pierderi din depreciere şi păstrarea în bilanţ până când respectivele active nu vor mai produce beneficii viitoare). Rata riscului de credit se determină ca raport între expunerea brută aferentă creditelor şi dobânzilor clasificate în categoriile „îndoielnic” şi „pierdere” şi totalul creditelor şi dobânzilor clasificate aferente creditelor nebancare. dobânzi. Conform prevederilor Ordinului BNR nr. pe fiecare bandă de scadenţă (până la o lună. (ii) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/total active (valoare netă) şi (iii) creanţe depreciate ale clientelei nebancare (valoare netă)/total datorii. principalele elemente care au condus la apariţia indicatorilor menţionaţi au fost: (a) gruparea diferită a posturilor de activ şi de pasiv. Prevederile în cauză se găsesc în prezent în Regulamentul BNR nr. în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012. exclusiv elementele în afara bilanţului.

. 11. Situaţia instrumentelor de plată de debit refuzate 11.9.9. exprimată în valuta creditului.A. reprezintă valoarea datoriei restante (principal. Credite acordate de instituţiile de credit 11. În tabelele 11. moneda în care a fost acordat creditul. aplicabile instituţiilor de credit şi Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene (2012). . Restanţe mai mari de 30 de zile înregistrate de persoanele fizice Datorită modificării din mai 2007 a Regulamentului nr.. 4/1995 privind funcţionarea pieţei monetare interbancare.6. Forma de proprietate a beneficiarului de credite a fost stabilită conform Ordinului în vigoare al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă a operatorilor economici (Nomenclator forme de proprietate).. 337/2007 privind actualizarea CAEN.A. tipul de credit acordat persoanelor fizice şi juridice nebancare (tip risc) este conform Reglementărilor contabile conforme cu standardele internaţionale de raportare financiară. în conformitate cu normele internaţionale în vigoare. BUBID şi BUBOR se modifică în ROBID şi ROBOR: . 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei Riscurilor Bancare. expunere egală sau mai mare de 20 000 lei. Operaţiuni interbancare Conform Normei BNR nr. ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr.3. respectiv situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată cu cecuri. 11. 4/2004 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscurilor Bancare. Indicatori ai pieţei monetare 12.4. Credite acordate şi angajamente asumate de instituţiile de credit 11. Începând cu august 2004.ROBID – Rata dobânzii pentru operaţiunile de atragere de fonduri. se regăsesc informaţii de risc de credit raportate la CRC. 11. Grupările răspund necesităţilor de analiză ale BNR. 14 din 1 noiembrie 2007 pentru modificarea şi completarea Normei BNR nr. 12. dobândă şi dobândă penalizatoare) aferente creditului respectiv. suma restantă înregistrată de Biroul de Credit S. Credite acordate şi angajamente asumate de IFN + IEME + IP 11. Situaţia titularilor de cont care au generat incidente de plată În tabelele 11.8. 11.. b) asumarea de angajamente de către persoana declarantă în numele debitorului.7. Informaţia de risc de credit se referă la expunerea fiecărei persoane declarante faţă de un debitor. 80 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . Aceşti indicatori (cu menţiunea că nu mai există limită de expunere) sunt raportaţi de Biroul de Credit S. se regăsesc informaţii privind instrumentele de plată refuzate. persoană fizică sau persoană juridică nebancară şi operaţiunile în lei şi în valută prin care persoanele declarante se expun la risc faţă de acel debitor prin: a) acordarea de credite. Credite acordate de IFN + IEME + IP Informaţia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor.3.Precizări metodologice 11.4. la Centrala Riscului de Credit (CRC) s-au raportat şi sumele restante (reprezentate doar de principalul creditului) ale persoanelor fizice cu expunere mai mică de 20 000 lei care înregistrau restanţe mai mari de 30 de zile. instituţiile de credit nu mai raportează la Centrala Riscurilor Bancare restanţele mai mari de30 de zile înregistrate în restituirea creditelor de către persoanele fizice cu expunere mai mică de 20 000 lei.1. În cadrul acestor raportări.8.10.5.ROBOR – Rata dobânzii pentru operaţiunile de plasare de fonduri. Informaţii de risc de credit 11.7. această prevedere s-a aplicat până în martie 2007. 11. pe baza datelor furnizate de bănci şi instituţii financiare nebancare participante la Sistemul Biroului de Credit. şi 11.10. cambii şi bilete la ordin.5. şi 11. activitatea beneficiarului de credite s-a stabilit conform Ordinului Preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr.

ROTX este proiectat ca un indice tranzacţionabil. Indicele BET-NG este un indice sectorial şi reflectă evoluţia preţurilor acţiunilor companiilor tranzacţionate pe piaţa reglementată BVB. urmând să includă toate societăţile de investiţii financiare care vor fi listate ulterior.2. Piaţa valutară interbancară Volumul lunar al tranzacţiilor pe piaţa valutară interbancară se determină prin însumarea nivelurilor zilnice ale tranzacţiilor. Indicii RAQ I şi RAQ II au fost lansaţi odată cu introducerea categoriilor de excelenţă în piaţa RASDAQ. BET (Bucharest Exchange Trading) este primul indice oficial introdus la BVB. ponderea maximă a unui simbol fiind stabilită la 15 la sută. nivelul zilnic reprezentând maximumul dintre volumul vânzărilor şi cumpărărilor. 14. criteriile principale de selecţie fiind lichiditatea şi capitalizarea bursieră. mişcarea acţiunilor blue chip tranzacţionate la BVB.Precizări metodologice 13. putând fi folosit ca activ suport pentru produse derivate şi structurate. Indicele compozit al Bursei de Valori Bucureşti (BET-C) a fost lansat la data de 16 aprilie 1998 şi reflectă evoluţia de ansamblu a tuturor companiilor listate la BVB în cadrul secţiunii de piaţă principală („Regular”). Indicele ROTX (Romanian Traded Index) reflectă. 6/2013 ♦ BULETIN LUNAR 81 . iar metodologia de calcul este specifică indicilor bursieri obţinuţi prin ponderarea cu capitalizarea de piaţă. Indicele BET-XT monitorizează evoluţia celor mai lichide 25 de companii tranzacţionate în segmentul de piaţă reglementată. Volumul mediu anual al tranzacţiilor valutare se determină ca medie aritmetică a volumului tranzacţiilor valutare lunare. Metoda de calcul este similară celei utilizate pentru calculul RASDAQ-C. Ponderea unui simbol în indice este limitată la 25 la sută din totalul capitalizării simbolurilor incluse în RASDAQ-C. euro şi dolari SUA şi diseminat în timp real de Bursa de Valori din Viena (Wiener Borse AG). Indicele BET-FI este primul indice sectorial dezvoltat de BVB şi a fost calculat iniţial pentru cele cinci SIF înscrise la cota bursei. 14. cât şi în cel al BET-C. De asemenea. Indicatori ai pieţei valutare 13. inclusiv SIF-urile. Ponderea maximă a unui simbol în indice este de 30 la sută. pentru a evita un impact semnificativ asupra valorilor indicelui exercitat de evoluţia unui număr mic de societăţi.1. lansat la 19 septembrie 1997. În calcularea indicelui sunt incluse toate societăţile tranzacţionate pe piaţa RASDAQ. indicele BET-C fiind un indice de preţuri ponderat cu capitalizarea de piaţă a tuturor societăţilor din componenţa sa. Numărul acţiunilor ce sunt incluse în portofoliul indicelui ROTX nu este fix. metodologia de calcul fiind identică cu cea aplicată pentru calculul indicelui BET-C. ponderea unei societăţi este limitată la 20 la sută. Cursul de schimb mediu lunar (EUR/RON şi USD/RON) reprezintă media aritmetică simplă a cursurilor valutare zilnice calculate şi publicate de Banca Naţională a României. Data lansării a fost 31 octombrie 2000. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa RASDAQ Indicele RASDAQ Compozit (RASDAQ-C) a fost lansat la 31 iulie 1998. în timp real. Atât în cazul BET. al căror domeniu principal de activitate este asociat cu sectorul energetic şi utilităţile aferente acestuia.1. metodologiile de calcul fiind similare celor aplicate în cazul indicilor bursieri menţionaţi. Indicatori ai pieţei de capital 14. Calculat în lei. BET este calculat ca o medie ponderată (cu capitalizarea free-float-ului) a preţurilor titlurilor aflate în portofoliul indicelui (cele mai lichide 10 companii listate la BVB). din societăţile care pot intra în componenţa coşului sunt excluse societăţile de investiţii financiare. pentru a reflecta evoluţia de ansamblu a preţurilor emitenţilor de top listaţi pe piaţa RASDAQ la Categoria I şi respectiv a II-a. Indicii BET-XT şi BET-NG au fost lansaţi la data de 1 iulie 2008. Cursul de schimb mediu anual (EUR/RON şi USD/RON) se calculează ca medie aritmetică simplă a cursurilor medii lunare. Modul de calcul este similar celui utilizat în cazul indicelui BET. Bursa de Valori Bucureşti – Piaţa reglementată Indicele Bursei de Valori Bucureşti.

Principalii indicatori ai poziţiei investiţionale internaţionale Datoria externă pe termen mediu şi lung (datoria negarantată) include şi depozitele pe termen mediu şi lung ale băncilor străine la băncile rezidente. în conformitate cu definiţia acceptată de practica internaţională. ediţia a V-a. transferuri fără contraprestaţie (donaţii. reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe ale unei ţări. 1993. ajutoare şi altele asemenea).2. ce au avut loc în acelaşi interval de timp. venituri. 15. cât şi tranzacţiile financiare. Termenii şi definiţiile din Balanţa de plăţi sunt în conformitate cu Manualul de balanţă de plăţi al FMI. Datele au periodicitate lunară. referitoare la bunuri. pe o perioadă de timp determinată.Precizări metodologice 15. Poziţia investiţională internaţională Poziţia investiţională internaţională a României. 15. servicii. precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. 82 BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI . Tabelul standard al poziţiei investiţionale internaţionale cuprinde atât stocurile activelor şi pasivelor financiare externe de la începutul şi sfârşitul unei perioade. modificările de cursuri de schimb.1. Indicatori ai balanţei de plăţi şi poziţiei investiţionale internaţionale a României 15. De menţionat faptul că tranzacţiile financiare incluse în poziţia investiţională internaţională fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi. de preţuri internaţionale şi alte modificări financiare. la un moment dat.3. Balanţa de plăţi Balanţa de plăţi reprezintă sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful