You are on page 1of 232

26. vfolyam 2011. 4. sz.

TRTNETTUDOMNYI FOLYIRAT

AETAS
A kiadvnyt szerkesztette: PELYACH ISTVN

A kiadvny

Szegedi Lengyel nkormnyzat, Nemzeti Civil Alapprogram, Szegedi Tudomnyegyetem Blcsszettudomnyi Kar, Szegedi Tudomnyegyetem Juhsz Gyula Pedagguskpz Kar, Szeged Megyei Jog Vros nkormnyzata tmogatsval jelenik meg.

Szerkesztk: DEK GNES (fszerkeszt) VAJDA ZOLTN (fszerkeszt-helyettes) BENCSIK PTER GALAMB GYRGY KOSZTA LSZL PAPP SNDOR PELYACH ISTVN SZSZ GZA TOMKA BLA TTH SZERGEJ HORVTHN SZLPL MRIA (olvasszerkeszt)

Tartalom
Tanulmny STANISAW A. SROKA A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok s ksbbi sorsuk ........................................................................................... RING VA Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet ........ AGNIESZKA KAWALEC Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski s a galciai igazsgszolgltats a 19. szzad harmincas veiben ................................... EWA BERE Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn VARGA E. LSZL felsge katonja, Kdr alattvalja. Tarczy Nndor magyar kirlyi altbornagy lettja .............................................................................. Kitekints ZAKAR PTER A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben ....................... BIR TEOFIL Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban ....................................... G. TTH PTER Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt a ks kzpkorban .... Mhely KOVCS ISTVN Galcia rksge? ................................................................................... Mltidz Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl 1848-ban. Stanisaw Bykowski visszaemlkezse (Fordtotta, sajt al rendezte, a bevezet taulmnyt s a jegyzeteket rta Kovcs Istvn) .... Hatrainkon tl A gykrzet az let. Beszlgets Andrzej Chwalba trtnsszel (Az interjt ksztette: Maciej Szymanowski) ............................................. Andrzej Chwalba mveinek vlogatott bibliogrfija .......................... ANDRZEJ CHWALBA Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor? ..................... 131 82 102 120

5 15

35 48

61

138

159 164 165

Elmlet s mdszer SIMON ZOLTN BOLDIZSR A trtnetelmlet nigazolsa ............................................................... Figyel Bngyek s retorikai mesterfogsok az antik Rmban
(Tams Ntri: Tnyllskezels s sznoki taktika Cicero vdbeszdeiben. Lectum Kiad, Szeged, 2010.)

174

SRY PL ................................................................................................. Mitolgia s filolgia. j elmlet a lengyel llam keletkezsrl


(Lszl Tapolcai: Lengyelorszg trtneti s mitikus kezdetei. A tr alakulsa. ELTE BTK Trtnelemtudomnyok Doktori Iskola, Budapest, 2010.)

185

BAGI DNIEL ........................................................................................... Korltok s ktdsek a kzpkori vrosi egyttlsben


(Segregation-Integration-Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balzs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009.)

188

GLFFY LSZL ....................................................................................... Egyetemtrtnet j megvilgtsban


(Lszl Szgi Jlia Varga: A Szegedi Tudomnyegyetem s eldei trtnete I. A Bthory-egyetemtl a Kolozsvri Tudomnyegyetemig 1581 1872. Szeged, 2011.)

195

VAJDA TAMS .......................................................................................... A politikai rdeklds homlokterben


(Donth Pter: A magyar mvelds s tantkpzs trtnetbl, 1868 1958. Trezor Kiad, Budapest, 2008.)

203

UGRAI JNOS .......................................................................................... Az OsztrkMagyar Monarchia tbornokai


(Balla Tibor: A Nagy Hbor osztrk-magyar tbornokai. Tbornagyok, vezrezredesek, gyalogsgi s lovassgi tbornokok, tborszernagyok. A Hadtrtneti Intzet s Mzeum Knyvtra sorozat. Ed. Veszprmy Lszl. Argumentum Kiad, 2010.)

208

BAGI ZOLTN ........................................................................................... A negyvennyolcolgusok j kziknyve


(Hermann Rbert: Negyvennyolcas trtnetnk mai llsa. Magyar Napl Kiad, Budapest, 2011.)

213

ANTOS BALZS ........................................................................................ Megvertek nemzedke. A Szolidarits mint a szocializmus vlsgjelensge


(Mikls Mitrovits: A remny hnapjai A lengyel Szolidarits s a szovjet politika 19801981. Napvilg Kiad, Budapest, 2010.)

216

KAROL BIERNACKI ROTR KRISZTINA ................................................... Szmunk szerzi .........................................................................................

221 228

STANISAW A. SROKA

A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok s ksbbi sorsuk


A kzpkorban sok magyar, kztk brtfai polgr tanult Eurpa klnbz egyetem ein. A legnagyobb npszersgnek az olasz egyetemek rvendtek, a ksbbi idszakban pedig a bcsi s a krakki egyetemek. A magyar fiatalok elssorban azrt mentek klfldre, mert Magyarorszgon nem volt lland jelleg egyetem. Tbbszr is prblkoztak ugyan ezidben felsfok intzmny megalaptsval, de mindegyikk tiszavirg letet lt. A 15. szzadban 55 brtfai polgr kezdte meg tanulmnyait a krakki egyetemen.1 Kzlk 17-en szereztek baccelaureusi cmet, s csak egy f szerzett magiszteri cmet. Ms FelsMagyarorszgon fekv vrosokkal sszehasonltva a dikok ltszmra s a baccelaureus cmre vonatkoz brtfai statisztika nagyon elnys kpet mutat. Lcsnek pldul ebben az vszzadban 63 dikja volt a Krakki Egyetemen, kzlk 31 szerzett baccelaureusi cmet, Ksmrk 29 dikot kldtt (csak 3 jutott el a baccelaureusi cmig), Krmcbnyrl 36 dik rkezett (8 szerezte meg a legalacsonyabb egyetemi vgzettsget), egyedl Kassa dicsekedhet 111 dikkal, akik kzl 26 szerzett baccelaureusi cmet. A magiszteri elmenetelben egyedl a lcsei dikoknak volt okuk bszknek lennik (13 f), mikzben ms e terleten fekv vrosok polgrai ltalban baccelaureusi cmmel fejeztk be a tanulmnyaikat (Kassa 4 magiszter, Krmcbnya 1, Ksmrk 1).2 A brtfai dikok ltalban tbb vig tanultak Krakkban. Azoknak, akiknek sikerlt baccelaureusi cmet szereznik, ehhez ltalban kt-t vre volt szksgk. Kivtelt egyedl Krisztin fia Ambrus jelentett, aki ht vet tlttt ott. Az egyetlen brtfai dik, aki magiszteri cmet szerzett, Mihly fia Gyrgy volt, akinek tovbbi t vre volt szksge a magiszteri cm megszerzshez. Az 55 dik kzl senkinek sem sikerlt befejeznie az egyetemet egy v alatt.3 A brtfai dikok, ahogy az a baccelaureusi vizsgaidszak alatt sszelltott
1

Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 14001508. Vol. I. Ed. Gsiorowski, A. Jurek, T. Skierska, I. Grzesik, R. Krakw, 2004. (a tovbbiakban: Metryka). A rszletes forrsadatokat lsd a tblzatban a tanulmny vgn. Gsiorowski, A.: O mieszczanach studiujcych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku, in: Aetas media. Aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesit rocznic urodzin. Warszawa, 2000. 662.; Dzieje Uniwersytetu Jagielloskiego w latach 13641764. Vol. 1. Ed. Lepszy, K. Krakw, 1964. 213. Gsiorowski: O mieszczanach studiujcych, 662. A kassai diakokrl lsd: Capro, I.: Koick tudenti na univerzite v Krakove v 15. a na zaiatku 16. storoia . Historick asopis, 55. (2007) 249266. Lsd a forrsadatokat a tblzatban. Gsiorowski, A.: Immatrykulowani i promowani. Jednoroczni studenci akademii krakowskiej w XV wieku, in: Nihil superfluum esse. Prace z dziejw redniowiecza ofiarowane Profesor Jadwidze Krzyaniakowej. Pozna, 2000. 479491.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

Tanulmnyok

STANISAW A. SROKA

gradulsi ranglistn is lthat, egszen magas sznvonalat kpviseltek, ugyanakkor senkinek sem sikerlt a legjobbnak lennie a vizsgaidszakban. Ehhez legkzelebb Stenczel Lszl kerlt, aki 1467-ben msodik helyet rt el, de a vizsgzk csoportja ekkor csak 5 fbl llt. Szintn msodik volt Mihly fia Gyrgy (1430-ban 8 vgzs kztt). Hasonlan j eredmnyt rt el Szaniszl fia Jnos, aki 1432-ben harmadik lett a 12 dik kzl. Ehhez hasonl j eredmnnyel zrtk mg tanulmnyaikat: Istvn fia Andrs (1488-ban 4. lett a 29 dik kzl), Mikls fia Pter (1444-ben 5. lett a 18 iskolamester kzl), Jakab fia Gyrgy (1500-ban 8. lett 19 vgzs kztt), Antal fia Jnos (1470-ben 8. lett a 20 f kzl) s Jnos fia Jakab (1477-ben 8. a 21 vgzsbl). Arnylag gyenge diknak szmtott Krisztin fia Ambrus s Mihly fia Blint, akik a baccelaureusi vizsgkon az utols helyek egyikt szereztk meg (Ambrus 1486-ban a 28. helyet rte el a 31 fs csoportban, mg Blint 1495-ben 30. lett a 44 dikbl). Az egyetlen vgzs, aki magiszteri cmet szerzett, Mihly fia Gyrgy a mezny kzepbe tartozott (3. a 6 fbl). Az eddig nem emltett, baccelaureusi cmet szerz brtfai dikok vizsgik sorn csoportjuk kzpmeznyben vgeztek.4 Ismerkedjnk meg a brtfai dikok egyetemi tanulmnyaik befejezse utni sorsval! Szmos problmval tallkozunk az egyes szemlyek beazonostsa sorn. Ezekre a nehzsgekre A. Gsiorowski a megjult krakki egyetem elsves hallgatinak sorsval kapcsolatos kutatsai sorn hvta fel a figyelmet: A kzpkori dikok egyetem utni sorsnak kutatsa kivtelesen hltlan feladat. Ennek elssorban az az oka, hogy ugyanannak a szemlynek megvltozik a forrsbeli megnevezse. A matrikula a dik keresztnevt s az a pja nevt, valamint a szrmazsi helyt adja meg. A ksbbiekben a volt dikok mr csak a keresztnevket s szrmazsi helyket hasznltk, vagy elfordult, hogy csak a keresztnevket... Ez klnsen a polgrok esetben volt gy.5 Az 55 dik kzl, akik Brtfrl Krakkba mentek tanulni, csak nhnyrl tudjuk, hogy mivel foglalkozott az egyetem elvgzse utn. A kvetkezkben emltett nhny fiatal esetben is csak arrl van informcink, mivel foglalkoztak kzvetlenl az egyetem utn. A tbbiekrl pedig vagy nem maradt fenn forrs, vagy a jelen pillanatban nem ll mdunkban sszekapcsolni a konkrt szemlyeket s informcikat. Brtfra vonatkozan ugyan elg gazdag a forrsbzis, de a megrztt iratok elssorban a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkoznak, mg az egyetemen vgzettek fknt kzjegyzi, notariusi (jegyzi) vagy egyhzi karriert futottak be. Az els dik, akinek tbb figyelmet szentelek, Grolok Jakab, aki 1445-ben iratkozott be a Krakki Egyetemre. egy Brtfra a 15. szzad els felben betelepedett csald tagja volt. Az Orszgos Szchnyi Knyvtrban rztt, az 14321450 kztt Brtfn vrosi jogot szerz polgrok jegyzkt tartalmaz iraton az 1433. vszm alatt szerepel Grolok Pter neve, aki valsznleg a mi dikunk btyja.6 E bejegyzsnek megfelelen Grolok Pter a korabeli brtfai plbnos, Krystian nvrnek volt a fia. Grolok Pter felesge Katalin, kt fia pedig Mrton s Mikls. Pter 1445-ben fiatalon halt meg, a fiatalkor gyerekek felnevelsvel az

Lsd a forrsadatokat a tblzatban. Gradulsi ranglistjrl lsd: Gsiorowski: Immatrykulowani i promowani, 489490. Gsiorowski, A.: Pierwsi studenci odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego (1400/1401). Roczniki Historyczne, 71. (2005) 73. Budapest, Szchnyi Knyvtr, Kzirattr, clme 124, k. 3: Petrus Grolok filius sororis domini Cristianni plebani nostri feria 6 post festum beate Katherine Virginis et Martiris suscepit ius civile huius civitatis; Sroka, S. A.: Registre prijat do metianskeho stavu v Bardejove z rokov 14321450 a 14621488. Studia historica Tyrnaviensia, 910. (2010) 355.; bel, J.: A brtfai Sz.Egyed temploma knyvtrnak trtnete. Budapest, 1885. 27.

A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok

Tanulmnyok

elhunyt nagybtyja, Krystian plbnos foglalkozott.7 A mi Jakabunknak mg egy btyja volt, Mrton, aki ugyan feltnik klnbz dokumentumokban, de nem jtszott jelents szerepet Brtfa vrosnak trtnelmben.8 Grolok Jakab apja Mrton volt, ahogyan ez az egyetemi matrikulbl kiderl. Rla azonban semmit sem tudunk, kivve azt, hogy jl nslt, mivel a menyasszony btyja, Krystian hossz veken t brtfai plbnos volt. A brtfai levltrban megrztt forrsokban ezenkvl ms szemlyek is megjelennek Grolok vezetknven, ket viszont nehz elhelyezni a csald fent meghatrozott csaldfjn. A brsgi knyvben 1418. vben megjelenik egy bizonyos Zsfia, aki Grolok Jnos Melcz eskdt lnya s Zeydanswancz Jakab felesge volt. Az 1432 eltt kiadott vrosi jogokat tartalmaz knyv hinyban nehz megjsolni, hogy k Brtfn laktak-e, s rendelkeztek-e polgrjoggal. 1436-ban jelenik meg a forrsokban Grolok Stenczil, 1480-ban fogadtk el a brtfai vrosi jogokat Grolok Pl s Hans Grolok, mg a 15. szzadban bizonyos Grolok Mrton (Mertin), taln Jakab btyja sznszknt lp fel az Isten feltmadsa cm darabban.9 Grolok Jakab sok idt szentelt tanulmnyaira. Mr 1445-ben beiratkozott az egyetem szabad mvszetek (blcssz) karra. Ezt a szakot nem vgezte el, de ksbb a jogi karon prblkozott jra. 1462-ben fejezte be jogi tanulmnyait, s mr a kvetkez vben rendszeresen jogi doktori cmmel szerepelt.10 Mieltt megkezdte volna Krakkban egyetemi tanulmnyait, 1461-ben 300 rgi forintot klcsnztt vrosnak, mely sszeg egykor az unokatestvr, Mrton volt (Grolok Pter fi), rkls tjn kerlt birtokba. A klcsnadott pnzrt kamatot kapott a vrostl, vente 21 rgi forint rtkben, ami megfelelt a brtfai fels malom ves jvedelmnek. A brtfai archvumban fennmaradt 1462-es levelben Grolok Jakab Brtfa vezetihez fordul azzal a krssel, hogy kldjk el neki Krakkba a n eki jr kamatot, s kldjk el az kltsgre IX. Gergely dekrtumait.11 A kamat kldsre valban sor kerlt.12 Az egyetemi tanulmnyok befejezse s a jogi doktori cm megszerzse utn Grolok Jakab nem trt vissza szlvrosba, hanem Bieczben telepedett le. 1466-ban Bieczben kelt s Brtfa vrosa titkrnak rt levelben gynek intzst krte, s meggrte, hogy pozitv eredmny esetn visszatr Brtfra sszes vagyontrgyval s knyvvel. A szlvrosba trtn esetleges visszatrsre hatst gyakorolt a Sandec kzelben pusztt jrvny.13 Furcsnak tnik, de 1467-ben Grolok Jakab Sandecbe kltztt, ahol egy vvel korbban mg jrvny puszttott, ezrt is akart visszatrni Brtfra. Ott nmet prdiktor lett (predicator Theutunicorum), mikzben Dbn-i Jakab a korabeli sandeci s krakki elljr kplni

8 9

10

11

12 13

ttny archv v Preove, poboka Bardejov, fond Magistrt mesta Bardejov (tovbbiakban: ROKA Bardejov), 305. sz., k. 17: Venientes in nostri presenciam dominus plebanus Cristanus rector parochialis ecclesie sancti Egidii protector puerorum Martini et Nicolai filiorum Petri Grolog pie memorie et Catherine relicte olim Petri Grolog. ROKA Bardejov, 1433. sz.; 2649. sz.; 524. sz., 97. Budapest, Szchnyi Knyvtr, Kzirattr, clme 124, k. 7v; ROKA Bardejov, 305. sz., k. 111v.; bel J.: Szngy Brtfn a XV. s XVI. szzadban. Szzadok, 18. vf. (1884) 2251. ROKA Bardejov, 1433. sz.: ich czw Crokaw frbether in der hoenschulen wnd lernunge mich aws haldin wnd sten solde; bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 2930. ROKA Bardejov, 1433. sz.; Kiryk, F.: Zwizki handlowe i kulturalne miast maopolskich ze Sowacj w XV i XVI stuleciu. Historick tdie, 41. (2000) 19. bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 31. ROKA Bardejov, 1627. sz.: Nam si voluntas et desiderium meum optatum sortietur effectum, extunc me una cum omnibus rebus et libris in Bardpham propter pestem validam que adhuc viget in civitate Sandeczensi transferre vellem; bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 32.

Tanulmnyok

STANISAW A. SROKA

posztjt is betlttte.14.Jakab Brtfa vrosnak adott klcsnnek gye minden bizonnyal ekkor mg nem zrult le, mivel Dbn-i Jakab Brtfa vrosi hivatalnak rt levelben 1468ban krst nyjtott be a Groloknak jr sszeg kifizetsre vonatkozan.15 A pnzgyi dolgokban kplnja nevben Dbiski 1476-ban is intzkedett a brtfaiaknl.16 Halla kzeledtvel Grolok Jakab vgrendeletet rt, melyben 360 rgi forintot adomnyozott a krakki Szent Anna templom Szzanya oltra rszre. Az oltr msik tmogatja a kobylin-i Stanisaw volt, jogi doktor s az egyetem ksbbi rektora, aki erre a vallsos clra 140 rgi forintot szentelt. 1484 novemberben a teljes sszegrt megvettk Krakk vrostl tizenkt bntets ves fenntartst, kivsrlsi joggal.17 1485-ben az oltralaptvnyt Jan Rzeszowski krakki pspk is helyben hagyta.18 Grolok Jakab 1488-ban halt meg, az elhunytat testvre, Mrton kvetkez vben kiadott dokumentuma emlti, amelyben szablyoztk az egykor a vrosnak klcsnadott pnz sorst: azt a vrosnak vissza kellett trtenie Grolok Mrtonnak, Jakab egyetlen rksnek.19 Grolok halla utn rksei a Szent Egyed plbniatemplom knyvtrnak ajnlottak nhny templomi kegytrgyat (aranyozott ezst pohr, pacificale), nyomtatott miseknyvet s ms, egyb knyveket. Ezek kztt szerepelt minden bizonnyal a Sermones sacri, melyet a mai napig a Pozsonyi Egyetemi Knyvtr riz.20 Az egyetemi tanulmnyok befejeztvel a vgzsk gyakran dntttek egyhzi karrier mellett. Ezt reprezentljk a 15. szzadi brtfai plbnosok. A forrsok 9 ft emltenek ezidben a plbnosi tisztsgben, kztk 4 egyhzi szemly rendelkezik igazolt egyetemi vgzettsggel, amelyet nem minden esetben a Krakki Egyetemen szereztek. Az els plbnos, akirl tudjuk, hogy egyetemet vgzett, az a brtfai Gyrgy volt, aki 1464-ben vette t a Szent Egyed templom plbnijt a templom sokves psztortl, Krystiantl.21 Erre a beneficiumra Pernyi Mikls ajnlotta be a vros vezetinek, aki jl ismerte Gyrgyt, mivel fia tanra volt. A vrosi tancsnak rt levelben Pernyi magiszterknt emltette Gyrgyt. Nem tudjuk, hogy a brtfai Gyrgy megegyezik-e azzal a Gyrggyel, aki Creyzer Mikls fia volt, s 1455-ben iratkozott be a Krakki Egyetemre. A kvetkez brtfai Gyrgyt, aki bejelentkezett az egyetem matrikuljba, 1463-ban regisztrltk, s nem azonosthat a mi pl14

15 16 17

18

19

20

21

Krakw, Archiwum Kurii Metropolitalnej, Acta officialia Cracoviensia, vol. II., 212.; Dokumenty polskie z archiww dawnego Krlestwa Wgier. Ed. Sroka, S. A. Vol. II. Krakw, 2000. 230. sz. (a tovbbiakban: Dokumenty polskie); Rbik, V.: Nrodnost kazi (kazatelia) v ivote stredovekch miest na Slovensku. Studia historica Tyrnaviensia, 6. (2006) 136147. Dokumenty polskie II. 230. Dokumenty polskie II. 272. Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa 12571506. Ed. Piekosiski, F. Vol. IV. Krakw, 1882. 599. sz. Codex diplomaticus Universitatis Studii Generalis Cracoviensis. Vol. III. Krakw, 1880. 273. sz.; Michalewicz, J. Michalewiczowa, M.: Liber beneficiorum et benefactorum Universitatis Jagellonicae in seculis XVXVIII. Vol. 1.: Fundationes peccuniariae Universitatis Jagellonicae saec. XVXVIII, pars 1, Krakw, 1978, 52. sz. ROKA Bardejov, 2649. sz.: Ego Martinus Grolock presbiter una cum testamentariis presentibus et absentibus unius equidem voluntatis, fratris mei discreti domini Jacobi Grolock presbiteri pie recordii (sic!); bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 38. ROKA Bardejov, 2649. sz.; bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 39.; Csontosi J.: A pozsonyi sz. ferencziek tartomnyi knyvtrnak codexei. Magyar Knyvszemle, 3. vf. (1878) 53. 19. sz.: Sermones sacri liber Jacobi de Bartpha decretorum baccalarii. Orate pro eo; Sopko, J.: Stredovek latinsk kdexy v slovenskch kniniciach. Martin, 1981. 131. sz. ROKA Bardejov, 1522. sz.: intelleximus, quomodo honorabilis vir dominus Cristanus alias plebanus ... postremum suum diem pridem clausisset.

A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok

Tanulmnyok

bnosunkkal. Szintn nem lehet figyelembe venni azt a brtfai Gyrgyt sem, aki 1434-ben iratkozott be az egyetemre, mivel valsznleg mr tl ids lenne a plbnosi funkci bet ltshez.22 Bizonyosan a Krakki Egyetemen vgzett a kvetkez brtfai plbnos, Heckel goston, Gyrgy utdja. A plbnosi tisztsgbe 1466. mjus 9-n jegyeztk be.23 Krakki tanulmnyait 1463-ban kezdte. Vezetkneve ugyan hinyzik a blcssz (szabad mvszetek) kar promcis knyvbl, m goston legksbb 1467-ben baccelaureusi cmet szerzett egyhzjogbl, amit Grolok Gyrgy j-Sandecbl Brtfra kldtt levelben igazol.24 Jogi doktori s fesperes-helyettesi cmmel goston 1475-ben is megjelenik Robert Carracciolus de Licio Opus Quadragesimale quod de poenitentia dictum est cm mvt tartalmaz inkunbulumi feljegyzsben, melynek pontos dtumt nem ismerjk, de annyi bizonyos, hogy 1475 eltt nyomtattk ki Strassburgban. Ezt a knyvet goston 1475-ben vette meg lelkipsztori tevkenysghez egy bizonyos lcsei Rabener Blinttl 1,5 rgi forintrt.25 Eckel goston 1482-ig tlttte be a plbnosi funkcit. Utdja Stenczel Lszl lett, aki 14631467 kztt vgezte el a Krakki Egyetemet, ahol blcssz (ars) doktori cmet szerzett.26 Kivtelesen rvid ideig, csak tizennyolc htig volt plbnos. Errl egy a brtfai levltrban rztt dokumentum tanskodik, amelyben rvid feljegyzs tallhat a 15. szzad msodik s a 16. szzad els felben Brtfn plbnosi tisztet betlttt szemlyekrl. Ez a dokumentum azonban szmos idrendi hibt tartalmaz az egyes plbnosok hallozsra vonatkozlag, ezrt nagy vatossggal kell kezelni a benne foglalt informcikat.27 Hasonlan rvid ideig, csak harminc htig volt plbnos a Minia-i Mar Simon, aki Stenczel Lszlt kvette. Az vgzettsgrl semmit sem tudunk. A brtfai plbnosi tisztet 1482 augusztusa s decembere kztt tlttte be.28 1483-ban a lcsei Bremer Jnos (Brenner, Brunner) lett Brtfa plbnosa. Az vgzettsgrl sem ll rendelkezsnkre forrs. Azt tudjuk viszont, hogy 1494. oktber 6-n hunyt el.29 Egyetemi vgzettsggel rendelkezett viszont Mendel Jnos (Menlen) plbnos, aki funkcijt 1494-tl, Bremer Jnos halla utn tlttte be. Fels-Szilzibl, Biaa (lat. Czolcz) helysgbl szrmazott s blcssz (ars) doktori cmmel rendelkezett, amelyet valsznleg 1489-ben szerzett meg a Krakki Egyetemen. Vizsgaidszakban a huszont vizsgz kzl a legjobbnak bizonyult.30 Mendel Jnos szintn knyveket gyjttt, melyeket
22

23 24

25 26 27 28 29 30

ROKA Bardejov, 1522. sz.; Diplomatarium comitatus Sarosiensis. Ed. Wagner, C. Posonii Cassoviae, 1780. 480. Brtfa szabad kirlyi vros levltra. Ed. Ivnyi B. Budapest, 1910. 1628. sz. ROKA Bardejov, 1708. sz.: Augustinus czwer pharer has zagen der nur baccalareus yn den heyligen reychtin. bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma, 160. Lsd a forrsadatokat a tblzatban. ROKA Bardejov, 1769. sz. ROKA Bardejov, 305.sz. k. 95v, 96v. ROKA Bardejov, 1769. sz. ROKA Bardejov, 3161. sz.: quia ecclesia parrochiali beati Egidii confessoris in civitate nostra Bartphensi sita Agriensis diocesis ex morte condam honorabilis viri domini Johannis Brenner de Lewtcza felicis recordii plebanum in pastoris nostri honorandi ultimi et immediati possessoris eiusdem vacante cuius quidem presentacio sew ius patronatus ad nos pleno iure dinoscitur pertinere honorabilem virum dominum Johannem Menlen de Czolcz artium baccalarium Wratislauiensis diocesis presbiterum; Ksiga promocji wydziau sztuk Uniwersytetu Kra kowskiego z XV wieku. Ed. Gsiorowski, A. Jurek, T. Skierska, I. Swoboda W. Krakw, 2000. 85. (89/92). (a tovbbiakban: Ksiga)

Tanulmnyok

STANISAW A. SROKA

ksbb a Szent Egyed templom plbniaknyvtrnak adott t. Tudjuk, hogy rendelkezett Szakszniai Rudolf 1483-ban Strassburgban nyomtatott mvvel, a Meditationes vitae Jesu Christivel, mely minden bizonnyal segtsgre volt a prdikcikra val felkszlsben.31 Mendel Jnos 1516-ig volt Brtfa plbnosa.32 Egyetemi cmmel kellett rendelkeznik a helyi iskolk rektorainak is. Brtfn, ahogy arra mr korbban kitrtem, a helyi iskola 1434-tl szerepel a forrsokban.33 A kzpkori rektorok kzl legalbb hrom rendelkezett egyetemen szerzett vgzettsggel. Az els kzlk Simon, aki 1477 krl szerepel baccelaureusi cmmel. Lehetsges, hogy azonosthat azzal a brtfai Simonnal, Mikls fival, aki 1451-ben iratkozott be a Krakki Egyetemre. Nincs ugyan hrnk arrl, hogy tudomnyos cmt blcssz (ars) karon szerezte meg, de ms szakon is vgezhetett.34 A brtfai iskola msik rektora, aki egyetemi vgzettsggel rendelkezett, a besztercebnyai Orbn, aki 1478-ban kerlt az iskola lre.35 Krakkban szerzett doktori cmet,36 hasonlan utdjhoz, Antalhoz, aki szintn Besztercebnyrl szrmazott. k teht nem voltak brtfai polgrok, hanem ms vrosbl rkeztek. Antal 1474-ben iratkozott be a Krakki Egyetemre, hogy mr kt vre r doktori cmet szerezzen. A vizsgn a tizent vizsgz kztt a 12. helyen zrt. A doktori cm megszerzse utn rkezett Brtfra, ahol 1481-ben lett az iskola rektora.37 Lehetsges, hogy szemlye megegyezik azzal a besztercebnyai Antallal, aki 1490-ben a Krakki Egyetem blcssz (ars) karn nagyon j eredmnnyel (3. hely a tizenht vizsgz kzl) magiszteri cmet szerzett.38 Nhnyan a brtfaiak kzl krakki tanulmnyaik befejeztvel knyvek msolsval foglalkoztak. rdekes karriert futott be kzlk a brtfai Jnos, Schwarz Antal fia. Az knyvmsoli tevkenysgrl bvebben mr rtam ms helyen, azt azrt rdemes itt is megemlteni, hogy 1468-ban jelentkezett az egyetemre, baccelaureus pedig kt vvel ksbb lett. 1471-ben, desapja halla utn belpett a szilziai lubii ciszterci kolostorba, ahol mg 1480-ban is tallkozhatunk szemlyvel.39 Szintn Krakkban vizsgzott a brtfai Krisztin fia Ambrus, aki 1479-ben iratkozott be az egyetemre, a doktori cmet pedig 1486-ban szerezte meg.40 Ugyanebben az vben Jan Regiomontanus tblit tartalmaz csillagszati kziratokat msolva Ambrus a kolofont doktorknt rta al.41 Lehetsges teht, hogy a Krakki Egyetem blcssz (ars) karnak

31 32 33 34 35 36 37

38 39

40 41

bel: A brtfai Sz.-Egyed temploma. 148. ROKA Bardejov, 1769. sz.; 3121. sz., k. 78, 100, 144, 168v, 200, 226.; 3591. sz. Ivnyi: Brtfa, 311. Bkefi R.: A npoktats trtnete Magyaorszgon 1540-ig. Budapest, 1906. 62. Ivnyi: Brtfa, 2065.; Bkefi: A npoktats trtnete Magyaorszgon, 145. sz. Ksiga, 53. (64/26). ROKA Bardejov, 2180. sz., 2181. sz.: Antonius de Nowo Solio baccalarius Cracoviensis; Bkefi: A npoktats trtnete, 150. sz., 151. sz.; Ivnyi: Brtfa, 2065.; Metryka, 367. (74e/22); Ksiga, 68. (76/25). Ksiga, 85. (90/3). Monumenta Lubensia. Ed. Wattenbach, W. Breslau, 1861. 20.; Csontosi J.: Adalk a magyarorszgi XIVXV-ik szzadi knyvmsolk s betfestk trtnethez. Magyar Knyvszemle, 4. vf. (1879) 134149.; Kuzmk, J.: Slovnk starovekch a stredovekch autorov prameov a kninch skriptorov so slovenskmi vzahmi. Martin, 1983. 483.. Lsd a forrsadatokat a tblzatban. Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Vol. 4. Ed. Kowalczyk, M. Kozowska, A. Markowski, M. Wodek, S. Zathey, G. Zwiercan, M. Wratislaviae, 1988. 315.: Finiuntur Tabule venerabilis viri magistri

10

A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok

Tanulmnyok

promcis knyvben szerepl brtfai Ambrus nem azonos az 1479-ben az egyetemi matrikulba bejegyzett dikkal, msolnk a tudomnyos fokozatot pedig egy msik karon szerezte meg. Az Ambrus ltal tmsolt kdexek jelenleg a Jagell Knyvtr gyjtemnyben tallhatk.42 Szintn egyetemi vgzettsg vrhat el a helyi kzjegyzktl.43 A 15. szzadban a forrsok Brtfn tizenkt helyi kzjegyzt emltenek.44 Kzlk csak Feucht Baltazr s a nagyszebeni Gyrgy vgzett egyetemet.45 Baltazr a bcsi egyetemen szerzett doktori cmet, valsznleg Gyrgy is ott tanult.46 A tbbi szemly vgzettsgrl semmit sem emltenek a forrsok. A tbbi brtfai polgrrl, aki Krakkban tanult, csak tredknyi forrs maradt fenn. Ennek ellenre nagy valsznsggel megllapthatjuk, hogy visszatrtek szlvrosukba, s kisebb vagy nagyobb szerepet tltttek be Brtfa 15. szzadi kulturlis letben. sszegezve teht a 15. szzadban a Krakki Egyetemen tanult brtfai polgrok egyetem utni sorst, megllapthatjuk, hogy a forrsok alapjn az 55 dik kzl 16 szemly, teht majd 30%-uk sorsrl rendelkeznk informcival. Tbbsgk jelents kulturlis vagy egyhzi szerepet tlttt be a 15. szzadi Brtfn. Az egyetemi vgzettsg, amely ugyan mi ndig elgg kltsges volt, s lemondsokkal jrt a szlk rszrl, ktsgtelenl Brtfa trsadalmi elitjbe segtette az adott szemlyt. Sokan kzlk a tanulmnyi veik sorn szerzett knyvek irnti ktdst a ksbbi idkben is megriztk vagy knyvmsoli munka formjban, vagy pedig sajt tulajdonban lv, gyakran igen gazdag gyjtemnnyel rendelkez knyvtrak formjban. Sok dik futott be egyhzi karriert, szlvrosban plbnosi vagy oltrigazgati tisztet betltve a Szent Egyed templomban.

42 43

44

45

46

Ioannis de Regio Monte anno Domini 1486 per me doctorem Ambrosium de Bartpha; Csontosi J.: A krakki knyvtr hazai vonatkozsu kziratai. Magyar Knyvszemle, 7. vf. (1882) 386. Krakw, Biblioteka Jagielloska, Kzirattr, 616. sz., 617. sz. Wkiewicz, E.: Viri docti et secretorum conscii. Personel kancelaryjny Wrocawia w pnym redniowieczu. Sobtka, 61. (2006.) 1. 31.; Bodnrov, K.: Notri a pisri v slubch mesta Bratislavy na zaiatku novoveku. Slovensk archivistika, 42. (2007) 1. 1538. Petroviov, M.: Brtfa vros jegyzi a XV. Szzadban. In: Kzpkortrtneti tanulmyok, 6. Szeged, 2010. 169178. ROKA Bardejov, 1060. sz., k. 1: Georgius de Cibinio baccalarius (1458); k. 12: notarius Georgius de Cibinio (1459); k. 24: Georgius de Cibinio et arcium baccalarius notarius (1460); k. 61: Gorg Hermasterer notarius (1463); 1670. sz, k. 1: Balthazar Fewchter notarius civitatis, baccalarius Wiennensis (1466); k. 34: Balthazar notarius (1467); k. 60: Balthazar baccararius notarius (1468); k. 146: Balthazar Fewchter notarius (1473). Schrauf, K.: Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen. Budapest, 1892. 95.

11

Tanulmnyok

STANISAW A. SROKA
Tblzat A 15. SZZADBAN A KRAKKI EGYETEMEN TANUL BRTFAI DIKOK

Forrs: M (Metryka) Metryka Uniwersytetu Krakowskiego z lat 14001508, vol. I. Ed. Gsiorowski, A. Jurek, T. Skierska, I. Grzesik, R. Krakw, 2004. K (Ksiga) Ksiga promocji wydziau sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku. Ed. Gsiorowski, A. Jurek, T. Skierska, I. Swoboda, W. Krakw, 2000. Muczkowski Statuta nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849. Ed. Muczkowski, J. Krakw, 1849. nv 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Augustinus Nicolaus institoris Johannes Michaelis Augustinus Nicolai Johannes Stanislai Georgius Michaelis Georgius Nicolai Andreas Johannis Georgius Johannis Martinus Martini Michael Andree Cemerknacht Petrus Nicolai Jacobus Martini Grolok Laurencius Johannis Geremias Andree Symon Nicolai Johannes de Bartwa Michaelis Grunvalth Johannes Nicolai Stanislaus Johannis Michael Georgii Rimer Georgius Nicolai Creyzer Caspar Michaelis Gregorius Pauli Besoren Caspar Loeth Jacobus Stephani Stephanus Cristanny beiratkozs 1411 1419 1421 1427 1427 1427 1427 1434 1434 1437 1444 1444 1445 1450 1451 1451 1454 1454 1454 1454 1455 1456 1457 1459 1459 1460 1459 20/29 1459 4/9 1441 1447 1448 7/11 12/20 5/18 1430 1432 1430 1435 5/8 3/12 iskolamester 2/8; magiszter 3/6 iskolamester magiszter ranglista forrs M 11/129 M 19h/118 M 21e/064 M 27e/058; K 30/24 M 27e/031; K 32/17 M 27e/135; K 30/21B; 35/3M M 27e/032 M 34h/096 M 34e/038 M 37e/011; K 41/7 M 44h/124; K 47/47 M 44e/085; K 48/5 M 45e/074 M 50e/128 M 51e/094 M 51e/095 M 54e/037 M 54h/164 M 54h/163 M 54e/024; K 59/79 M 55e/072 M 56e/043 M 57e/030; K 59/66 M 59e/091 M 59e/092 M 60e/098

12

A krakki egyetemen a 15. szzadban tanul brtfai dikok


27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Augustinus Heckel Georgius Ladislaus Georgii Stanczel Johannes Pauli Martinus Johannis Sythilin Martinus Johannis Andreas Ladislai Jeronimus Pauli Johannes Anthonii Valentinus Nicolai Georgius Philippi Wladislaus Johannis Johannes Georgii Martinus Petri Jacobus Johannis Johannes Nicolai Gregorius Anthonii Ambrosius filius Christianni Hilarius Laurencii Johannes Andree Johannes Hieronimi Johannes Johannis Mawrer Andreas Georgii Andreas Stephani Valentinus Michaelis Caspar Stanislai Georgius Jacobi Georgius Petri Bartholomeus Jacobi Szychlar 1463 1463 1463 1465 1466 1467 1468 1468 1468 1468 1469 1469 1470 1470 1475 1476 1478 1479 1479 1479 1479 1480 1483 1488 1493 1498 1498 1499 1500 1490 1495 1500 1501 4/29 30/44 8/19 28/32 1486 28/31 1470 1470 7/17 8/20 1467 2/5

Tanulmnyok
M 63e/019 M 63e/022 M 63h/159; K 67/16 M 65e/105 M 66e/069 M 67e/046 M 68e/115 M 68e/016; K 70/22 M 68e/116; K 70/76 M 68h/201 M 69e/058 M 69h/147 M 70e/039 M 70e/040 M 75e/020; K 77/76 M 76e/044 M 78h/164 M 79h/128; K 86/121 M 79e/038 M 79e/079 M 79h/158 M 80e/025 M 83e/101 M 88e/011; K 90/21 M 93h/326; K 95/118 M 98e/108 M 98e/107; K 1500/16 M 99e/203; Muczkowski, 132 old. M 1500e/004

1477

8/21

13

Tanulmnyok

STANISAW A. SROKA

STANISAW A. SROKA

Studenci bardiowscy na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku i ich pniejsze losy


Artyku omawia studia mieszczan bardiowskich na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku i ich pniejsze kariery. Wedug zachowanych rde, gwnie metryki uniwersyteckiej, w XV w. przebywao w Krakowie na studiach 55 akw z Bardiowa. W artykule autor chara kteryzuje ich pniejsze losy, wykorzystujc bogate archiwalia bardiowskie. Wszak wikszo ze studiujcych mieszczan wrcio do swojego rodzinnego miasta i tam robio rne kariery. rdowo daje si uchwyci, niekiedy w formie tylko szcztkowej, losy 16 studentw spord 55 osb, czyli prawie 30 %. Wikszo z nich odgrywaa w XV-wiecznym Bardiowie znaczc rol kulturaln lub religijn. Niewtpliwie studia uniwersyteckie, zawsze dosy kosztowne i pocigajce za sob czasami wyrzeczenie si ze strony rodzicw, sytuoway dan osob w mietance towarzyskiej Bardiowa. Wiele osb swoje wyniesione z lat studiw zamiowanie do ksiek kontynuowao w latach pniejszych, czy to w postaci dziaalnoci jako kopici ksiek czy te jako posiadacze prywatnych, niekiedy cakiem sporych rozmiarw, bibliotek. Sporo akw obrao kariery kocielne, penic w swoim rodzinnym miecie funkcj plebana przy kociele w. Idziego, czy te altarysty.

STANISAW A. SROKA

Students from Bardejov at the University of Cracow in the 15th century and their future career
The paper describes the citizens of Bardejov studying at the University of Cracow in the 15th century and their future career. According to the source material, mainly the university register, there were 55 students from Bardejov who were studying in Cracow in the 15th century. Based on the vast archival material available in Bardejov, the article analyses the students' future life, as many of them returned to their home town and pursued various careers. The sources show, even though sometimes incompletely, the further life of only 16 out of 55 students, so nearly 30%. The majority of them played an important role in 15thcentury Bardejov, either in its cultural or religious life. The university studies, which were always expensive and demanded a lot of sacrifice from the parents, undoubtedly guaranteed a student the position in Bardejov's cream of society. Even after their studies, many of the students preserved the love of books, either by working as copyists or by owning their private, often huge, libraries. Many students decided on the church jobs, holding the posts of altarist or vicar at the St. Giles church in their home town.

14

RING VA

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet


A Lengyel Kirlysg egyik legrgibb hdtsa, a hajdani Halicsi-Volhyniai Fejedelemsgbl kiszaktott Vrs-Oroszorszg etnikailag s vallsilag a lengyellitvn llam taln legheterognabb terlete volt, ami a tj s a vrosok kpre is ersen rnyomta a blyegt.1 Parasztsga katolikus lengyelekbl, grg katolikus s ortodox valls rutnekbl, rmnyekbl s kisebb szmban a Talmudot elutast karaitkbl llt. Nemessge ezzel szemben a 18. szzadra mr ellengyelesedett, s ttrt a katolikus hitre. Vrosaiban a nmet patrciusok mellett lengyelek, rmnyek s fknt jiddisl beszl zsidk ltek.2 Galciban ezrt egyarnt megtallhatk voltak a fnyz, olasz s francia mintt kvet barokk, rokok stlus kastlyok, a fbl emelt krik s parasztviskk. Mellettk zsindellyel fedett fatemplomok emelkedtek, vrosainak ltvnyt pedig a nmetek s zsidk manzardtets hzai mellett a keleti ornamentikj rmny templomok tettk izgalmass. Napjainkban az egsz egykori tartomny a nosztalgikus visszaemlkezsek s a folyamatos mltkeress trgya. A ma rszben Lengyelorszghoz, rszben Ukrajnhoz tartoz terlet irnt nagy rdekldst tanstanak az eredetket,3 seiket keres egykori galciai nmetek s az innen elszrmazott zsidk.4 Galcia jra felfedezst nagymrtkben a nosztalgia keltette letre, melyet a szpirodalom is tpll. rsunkban mgsem a romantikus mltkeresssel szeretnnk foglalkozni, hanem arra kvnunk rmutatni, hogy Galcia trtnelme mltatlanul mellztt a historiogrfiban, kapcsolataink 18. szzadi fejezete tele van meglepetsekkel. A magyarlengyel felkelsi tervek eltrtnete A 18. szzad vgi magyarlengyel kapcsolatok s a galciai felkelsi tervek elzmnyeinek trgyalst a bari konfderci megalakulsval kell kezdennk. 1768. februr 29-n a len1

Horn, Maurycy: Ru Czerwona. In: Encyklopedia historii gospodarczej Polski do roku 1945. Warszawa, 1981. Vol. 2. 2223.; Ring va: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn? Budapest, 2001. 3940. Ez mg az OsztrkMagyar Monarchia idejn is gy volt, lsd: Az OsztrkMagyar Monarchia rsban s kpben. Galiczia. VI. k. Budapest, 1898. 663716. Kzkelet nmet kifejezssel ezt Spurensuche-nak (nyomkeress) hvjk. Kurdi Krisztina: Galcia s a galciai zsidsg Bredeczky Smuel Reisebemerkungen ber Ungarn und Galizien cm mvben. PhD rtekezs, ELTE Blcsszkar, 2009. 3. Szmos genealgiai trsasg jtt ltre: East European Genealogical Society, Galizien German Descendants, Gesher Galicia- Jews Galician SIG, Hilfskomitee der Galiziendeutschen, Hilfskomitee der evangelisch- lutheranische Deutschen aus Polen, Landsmannschaft Weichsel- Warte. E trsasgok cljait tbb nmet s angol nyelv honlap is szolglja. Kurdi: Galcia s a galciai zsidsg, 3.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

15

Tanulmnyok

RING VA

gyel rendek egy rsze szvetkezett a katolikus valls egyeduralmnak visszalltsra s az orszg fggetlensgnek visszaszerzsre. Ez utbbi clkitzs sszefondott Szaniszl gost lengyel kirly hatalmnak meggyengtsvel s az t tmogat Czartoryski csald reformjainak hatlyon kvl helyezsvel. Az ltaluk kezdemnyezett politikai programot, amely a nemesi kztrsasg mkdkpessgnek s vdelmi rendszernek megerstsre irnyult, Andrzej Zamoyski dolgozta ki, aki 17641767 kztt a Korona nagykancellrjnak cmt is viselte.5 1767-ben azonban lemondott tisztsgrl, gy fejezve ki tiltakozst az ellen, hogy a disszidensek egyenjogstsval szemben az orszggylsben szt emel lengyel nemeseket s egyhzi mltsgokat Repnyin orosz nagykvet letartztatta s elhurcoltatta Oroszorszgba.6 A bari konfderci vezeti a bcsi udvar tmogatsval 1768-ban menedkjogot kaptak Magyarorszgon, s ettl kezdve 1771-ig rendszeresen Eperjesen, illetve annak krnykn gyltek ssze.7 A lengyel menekltek 1769-ben szabadkmves pholyt is ltrehoztak Eperjesen Az Ernyes utazhoz nven, amely a varsi nagypholy fennhatsgt ismerte el.8 Az 1783-ig mkd pholynak kezdettl fogva voltak magyar tagjai, gy az biztostotta az informciramlst a lengyel, a galciai s a magyar rendek kztt.9 Ugyanilyen szerepet
5

E reformok lnyegi vltozsokat hoztak a Rzeczpospolita letben: legelszr is a sejm lst konfderciv alaktottk t, ami lehetv tette a liberum veto felfggesztst. Ezrt tudott a rendi orszggyls vekig folyamatosan tancskozni. Eltrltk a liberum veto alkalmazst, s tbbsgi szavazst vezettek be a megyegylseknek megfelel sejmeken, ahol a kisnemessget megfoszto ttk szavazati jogtl. A sejm munkjt ezentl hzirend szablyozta, s a jvre vonatkozlag pnzgyi krdsekben itt is bevezettk a tbbsgi szavazst: az gy elfogadott hatrozatok akkor is rvnyben maradtak, ha a sejm munkja a liberum veto alkalmazsa miatt flbeszakadt. j, llandan mkd kormnyt hoztak ltre, pnzgyi reformot hajtottak vgre, eltrltk a bels vmokat, bevezettk a nyilvnos kltsgvetst. tszerveztk a hadsereg irnytst, a lengyel s litvn hetmanok (fparancsnokok) tevkenysgt ellenrzs al helyeztk. Megkezddtt a vrosok jogi helyzetnek egysgestse. 1768-ban eltrltk a pallosjogot. sszessgben elmondhat, hogy a reformok kvetkeztben nemcsak a kirlyi hatalom ersdtt meg, de ntt a szakszersg is az llam irnytsban, valamint a vllalkozi kedv a fellltott gazdasgi trsasgok hatsra. Gebei Sndor: Egy sztereotpia nyomban. Aetas, 18. vf. (2003) 3-4. sz. 6886.; Ring: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn?, 162164. Szaniszl gost trnralpse utn igen sok reformot vezettek be, de a nem katolikusok egyenjogstsa nem trtnt meg. 1766-tl kezdden II. Katalin (Nagy Frigyes nyomsra) egyre hangosabban kezdte kvetelni a lengyellitvn llamban l grg-keleti ortodoxok s protestnsok egyenjogstst a katolikusokkal. A kvetek azonban ebben a krdsben megmakacsoltk magukat, ezrt az orosz nagykvet, Repnyin grf klnbz ellenkonfdercik szervezsvel prblta biztostani a tbbsget a vallsszabadsg elfogadshoz a sejmben. Ennek ellenre, amikor a kv etek megtudtk, hogy 1767 szn ismt napirendre tzik a krdst, hevesen tiltakoztak. Repnyin grf pedig elrendelte a leghangosabban mltatlankod nemesek, kztk Kajetn Soltyk krakki pspk letartztatst s elhurcolst Oroszorszgba. Ezt kveten mondott le fkancellri tisztsgrl Andrzej Zamoyski. Ring: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn?, 165. Itt kereste fel ket Charles-Franois Dumouriez, a francia forradalom ksbbi legends hr tbornoka, akit XV. Lajos kldtt a lengyel felkelk tmogatsra. Henry, Isabelle: Dumouriez. Gnral de la Rvolution (17391823). Budapest, 2002. 116132. Abafi szerint az Ernyes utazhoz cm pholy alaptsra mr 1769-ben krte Bernhardi Izsk a varsi Ernyes Sarmathoz cmzett pholytl az engedlyt. Az els tagok kzl a lengyelorszgi Bernhardin kvl Kriebel eperjesi tancsos s Szolkovy Jzsef keresked neve ismert. Abafi Lajos: A szabadkmvessg trtnete Magyarorszgon. Budapest, 1993.8 31., 38. A pholy legismertebb magyar tagjainak a szepesi adminisztrtor, grf Trk Jzsef, valamint fia, a ksbbi tanulmnyi figazgat, grf Trk Lajos, tovbb Szirmay Lszl zemplni alispn szmtottak. Abafi: A szabadkmvessg, 39.

16

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

jtszottak a konfderci buksa utn a Felvidken leteleped lengyelek, akik Melnie Benkovsk szlovk trtnszn kutatsai szerint tbb szzan lehettek, s leszrmazottaik Sros megyben mg a 20. szzadban is a Konfoderak nevet viseltk.10 Lengyelorszg els felosztst kveten az egymssal hagyomnyosan j kapcsolatokat pol lengyel s magyar nemessg azt remlte,11 hogy az j tartomnyt, Galcit a Magyar Kirlysghoz csatolja a bcsi udvar. Ez a felttelezs annl is inkbb megalap ozott volt, mert a Habsburg Monarchia terleti ignyt azzal tmasztotta al, hogy az egykori Halicsi s Lodomriai fejedelemsg a 13. szzadban a magyar llamhoz tartozott. Ezt az llspontot Benczr Jzsef jogtrtnsz, trtnsz fejtette ki az udvar krsre.12 A magyar s a lengyel jogrend sszeegyeztethetnek tnt, Galcia betagolsa a Magyar Kirlysgba nem okozott volna tlsgosan nagy trst a tartomny lakinak letben. A bcsi udvar azonban nem gy dnttt, Mria Terzia sok habozs utn Galcit az rks tartomnyokhoz csatolta. Az j tartomnyban mr 1772-ben eltrltk a lengyel kzigazgatst s igazsgszolgltatst, az alkalmazottak nagy rszt elbocstottk. Az osztrk kzigazgatsi rendszer s a nmet hivatali nyelv bevezetse, a lengyel kztisztviselk felvltsa nmet s cseh hivatalnokokkal sokkolta a lengyel nemessget.13 1774-ben az Allgemeine Schulordnung bevezetse, ami a kzpiskolai oktatsban is elrendelte a nmet nyelv hasznlatt, ksbb pedig csak olyan dikok felvtelt engedte a cskkentett szm gimnziumba, akik tudtak nmetl,14 tovbb sztotta az elgedetlensget. A lengyel nemessg, amely a germanizci ltal gyermekei s nemzete jvjt ltta veszlyeztetve, petciban kvetelte, hogy Galcit csatoljk Magyarorszghoz.15 Rvid idn bell megszletett a felismers, hogy a galciai lengyel rendek termszetes szvetsgesei lennnek a felvidki, a bcsi udvar vmpolitikjval mrhetetlenl elgedetlen magyar nemeseknek. Egy lehetsges, kzs magyarlengyel Habsburgellenes felkels gondolata az 1780-as vek vgn a bcsi udvar rmlma lett, klnsen azutn, hogy a belga rendek is bejelentettk elszakadsi szndkukat. II. Lipt gy prblta leszerelni a lengyel nemessg elgedetlensgt, hogy meggrte az autonmit a galciai rendeknek. Rvid ideig tart uralkodst kveten azonban ismt kijult az ellensgeskeds a bcsi udvar ellen, ennek kifejezdseknt alakult meg 1793-ban a lembergi Hazafias Trsasg,16 amely krlbell 150 tagot szmllt, s nemcsak sajtorgnuma, hanem kiter-

10

11

12

13

14 15 16

Benkovsk, Melnie: Barski konfederti a Preov. Nov obzory 18. Vychodoslovensk Vydavatelstvo v Koiciach pre Mzeum Slvovenskej Republiky Rd v Preove roku 1976. 115. reniowski, Stanisaw: Rzeczypospolita i Galicja. Przegld Historyczny, (1952) 1. sz. 9698.; Reychmann, Jan: Ze stosunkw kulturalnych polskowgierskich w epoce Owiecenia. Warszawa, 1960. 7., 27., 5354. Benczr, Jzsef: Jurium Hungriae in Russiam minorem et Podoliam, bohemiaeque in Oswiciensem et Zatoriensem ducatus praeviae explicatio. Vindobonae, 1772.; u.: Vorlufige Ausfhrung der Rechte des Knigreichs Hungarn auf Klein- oder Roth-Russen und Podolien. Wien, 1772. s 1783. H. n. (Nvtelenl) Rudolf, Mark A.: Galizien unter sterreichischer Herrschaft. Verwaltung- Kirche- Bevlkerung. Herder-Institut, Marburg, 1994.; Kozlowski, Jerzy: Emigracja okresu schykowego Rzeczypospolitej szlacheckiej i porozbiorowa (do 1864 r.) In: Emigracja z ziem polskich w czasach nowoytnych i najnowszych. Ed. Andrzej Pilch. Warszawa, 1984. 4658. Wroczyski, Ryszard: Dzieje owiaty polskiej 17951945. Warszawa, 1980. 48. reniowski: Rzeczypospolita i Galicja, 9698. Reychman, Jan: Ze stosunkw kulturalnych polskowgierskich w epoce Owiecenia. Warszawa, 1960. 7., 27., 5354.

17

Tanulmnyok

RING VA

jedt vidki hlzata is volt.17 A Trsasg egy mrskeltebb s egy radiklisabb szrnyra tagoldott. A Habsburgok irnt lojlis arisztokratk, Adam Kazimierz Czartoryski herceg s Jzef Ossoliski grf szmtottak az els csoport vezetinek. Czartoryski herceg, aki a magyar testrkkel Bcsben szoros kapcsolatba kerlvn magyarul is megtanult, puawy-i kastlyban gyakran ltta vendgl a felvilgosult magyar arisztokratkat: Haller Jzsef grfot, Erddy Imre grfot, az ifj. Csky grfot s rmnyi Jzsefet.18 Ahogyan ez ksbb, az 17981799-es krakki per sorn kiderlt, Adam Kazimierz Czartoryski vek ta kvetkezetesen trekedett egy a Habsburg-hz irnytsa alatt ll, egyenjog llamok (Ausztria, Csehorszg, Magyarorszg s Lengyelorszg) alkotta konfderci, egy Keleti Svjc kialaktsra.19 A francia forradalmrok klpolitikja s annak visszhangja a lengyelek krben 1792 tavaszn, II. Lipt hallakor mr tartott a francia forradalom, s hamarosan kitrt a hbor Franciaorszg s Ausztria kztt. A forradalom klgyeit ekkor Charles-Franois du Prier Dumouriez, a tapasztalt katona irnytotta, aki XV. Lajos titkos gynkeknt a bari konfderci idejn Lengyelorszgban tartzkodott, s kzben megfordult Magyarorszgon is. A Habsburg-ellenes s poroszbart francia diplomatk kz tartozott. 1792 tavaszn is arra trekedett, hogy Poroszorszgot engedmnyekkel semlegessgre brja, Ausztria ellenben viszont messzemenkig ki akarta hasznlni a belga lzads knlta lehetsgeket. Dumouriez a Brissot ltal meghirdetett termszetes hatrok kialaktst szorgalmazta: gy vlte, hogy vdekezni kell ott, ahol e hatrok mr kialakultak (pldul Elzszban), s tmadni kell, ahol azokat mg meg kell teremteni (a Rajna s az Alpok irnyban). 1792. jlius 16-n Dumouriez lemondott tisztsgrl. Augusztus 10-n Pierre-Henri-HleneMarie-Lebrun (Tondu)20 lett az utda, Dumouriez azonban katonai parancsnokknt is meghatroz szerepet jtszott a forradalom klgyeinek irnytsban 1792 szig. Valsznleg felvidki tartzkodsnak emlkei alapjn szorgalmazta a hbor kirobbansnak kezdete ta a magyarorszgi s oroszorszgi bels lzadsok sztst.21 Feltehetleg az sztnzsre kerlt sor 1792 nyarn a trk szvetsg, a Habsburg Monarchin belli felkelsek s egy kozklzads kirobbantsa tervnek kidolgozsra, azzal a cllal, hogy ltrehozza a Franciaorszg testt vdelmez szvetsges kztrsasgok gyrjt.22 Ebben a tervben Galcia neve is tbbszr szerepelt. A trk szvetsg azonban meghisult, mivel a Porta nem volt hajland fogadni Smonville-t, az jonnan kinevezett francia nagykvetet. Ettl kezdve az jdonslt kztr17

18 19 20 21

22

Kosim, Jan: Okupacja pruska i konspiracje rewolucyjne w Warszawie 17961806. Wrocaw, 1976. 168169. Reychmann: Ze stosunkw kulturalnych polskowgierskich, 7., 27., 5354. Pachoski, Jan: Legiony polskie 17941807. Prawda i legenda. Warszawa, 1969. 1. kt. 371. Larousse. Grand Dictionnaire Universel du XIXe sicle. Paris, 1914. 10. kt. 294. Archives des Affaires trangres, Paris (a tovbbiakban: AE). Correspondance Politique (a tov bbiakban: CP). Turquie v. 184., f. 125., 156.; Sorel, Albert: La question dOrient au XVIIIe sicle. Paris, 1878. 305.; Jacques Godechot, La grande nation. Paris, 1956. 1. kt. 8084.; Sybel, Heinrich: Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1795. Dsseldorf, 1877. 2. kt. 2223. Sybel: Geschichte der Revolutionszeit, 3739. E trekvseket Sybel mvbl Frakni Vilmos is ismerte, lsd: Martinovics s trsainak sszeeskvse. Budapest, 1880. 199200.; Grossbart, Julien: La Politique Polonaise de la Rvolution Francaise jusqu aux Traits de Ble . Annales historiques de la Rvolution Francaise, vol. 6. (1929) No. 2. 252.

18

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

sasg diplomcija felvltva ksrletezett a poroszok s a trkk megnyersvel. Minden valsznsg szerint a valmy-i gyzelmet kvet trgyalsokhoz ksztett dokumentumok egyike az Utastsok s alapelvek tervezete, amely alapjn a porosz kirllyal trgyalni kell23 cm dokumentum is, amelyet Dumouriez iratai kztt foglaltak le, rulst kveten: Kihasznlnnk mg a telet, hogy felkelseket sztsunk Magyarorszgon, Csehorszgban s Ausztriban, s hogy ezzel egyidejleg felbresszk a lengyelek szunnyad btorsgt, valamint a Trk Birodalom Oroszorszg s Ausztria elleni krlelhetetlen bosszvgyt. Ha a konstantinpolyi porosz gynkk kzsen lpnnek fel a Francia Kztrsasg megbzottaival, semmi sem lenne knnyebb, mint rvenni a nagyvezrt, hogy jv tavasszal ismt indtson hbort a kt csszri udvar ellen. Msrszt a Francia Kztrsasg nem ok nlkl szmt a jelenlegi svd kormnyra, amely knnyen indthatna egy szrazfldi s tengeri elterel hadmveletet a Baltikumban, valamint Finnorszgban. [] Amint a kvetkez tavasszal a hadmveletek jra kezddnnek, s a Poroszorszg tmogatsra szmt Ausztria komoly erfesztseket tenne a francik megtmadsra a Rajna mentn, hirtelen nyilvnossgra hoznnk a Franciaorszg s Poroszorszg kztti klnbke megktsnek hrt. A porosz csapatok visszavonulnnak Frankfldrl, s 12 000 hessenivel vratlanul rtmadnnak Csehorszgra [] Egy msik porosz hadsereg vagy Szilziba vonulna, vagy a lengyel hazafiakkal egytt megtmadn a Lengyelorszgban tartzkod oroszokat. A trkk szintn elrenyomulnnak Lengyelorszg irnyba, valamint az 1788-as els hadjrat terveinek megfelelen a Temesvri Bnsg s Horvtorszg irnyba, a havasalfldiek segtsgvel, akiket nem lenne nehz fellztani. [] Flottnk a Fldkzi-tengerrl behatolna a Fekete-tengerre, hogy megknnytse a trkk partraszllst a Krm-flszigeten. Ily mdon a kt csszri udvar, amely kibkthetetlen ellensge Poroszorszgnak s Franciaorszgnak, azt venn szre, hogy egyszerre tmadjk meg ket szakon a svdek, keleten a trkk s francik, szrazon s vizen, a Rajna-vidken a francik s a bajorok, Itliban a francik, Csehorszgban a poroszok s a hesseniek, Lengyelorszgban s Szilziban a lengyel hazafiakkal egyeslt poroszok. Poroszorszg teht rvidesen krptolhatn magt a jelenlegi hadjrat vesztesgeirt. Legyzn rivlist Nmetorszgban, ahol tlslyra tenne szert. Jvtenn Lengyelorszg igazsgtalan elhagyst,24 s ennek fejben knnyedn megszerezhetn a Kztrsasgtl

23

24

Projet d instruction et Bases d aprs lesquels il convient de ngocier avec le Roi de Prusse. Archives National, Paris, (a tovbbiakban: AN). F. 7. 4690. Papiers saisis chez Dumouriez. A tervezet teljes szvege franciul megtallhat: Ring, va: New documents for the evalution of Martinovics conspiracy. Danubian Historical Studies, vol. 2. (1988) No. 1. 6576. A dokumentum szerzje itt az 1790-es oroszellenes poroszlengyel szerzds be nem tartsra utal. A szerzdsben Poroszorszg Gdask s Toru tadsa fejben meggrte Lengyelorszgnak, hogy segtsgre siet egy esetleges orosz tmads esetn. Br a vrosok tadsba a sejm nem egyezett bele, s ezrt Poroszorszg a megllapodst rvnytelennek tekintette, a lengyel rendek igen rossz nven vettk, hogy 1792 nyarn a benyomul orosz csapatokkal szemben nem nyjtott segtsget a Rzeczpospolitnak. Rostworowski, Emanuel: Polska w ukadzie si politycznych Europy. In: Polska w epoce Owiecenia. Ed. Bogusaw Lenodorski. Warszawa, 1971. 57.; Ring: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn?, 185.

19

Tanulmnyok

RING VA

Gdaskot s Torut, kzben pedig megknnyten a galciai lengyelek visszacsatolst. Poroszorszg a sajt terleteihez csatoln Szilzia maradkt. Oroszorszgot Belorusszia, a Krm-flsziget s a lengyelektl s trkktl legutbb elvett terletek elkobzsval lehetne bntetni. A trkk szerezhetnnek nhny krzetet Horvtorszgban. Erdly Havasalfld s Moldva mintjra fggetlenn vlhatna. [] Nem beszlek azokrl az eszkzkrl, amelyeket hatkonyan s teljes erklcsi biztonsggal lehetne alkalmazni, hogy fellztsuk Magyarorszgot, Csehorszgot s Ausztrit, annak rdekben, hogy hrom fggetlen llamot hozzunk ltre, amelyek kzl az els Magyarorszgbl s Horvtorszg egy rszbl, a msodik a tulajdonkppeni Ausztribl, Stjerorszgbl s Morvaorszgbl, a harmadik pedig Csehorszgbl llna. A francik nem szereznnek maguknak semmit, fradozsaiknak s kiadsaiknak elegend krptlst ltnk abban, hogy elvihetik a szabadsgot s fggetlensget a Rajna, valamint a Meuse mellett s Flandriban l npeknek, tovbb szilrd s tarts bkt szereznnek Eurpnak, nem beszlve a gyalzatos Osztrk-hz megdntsrl. Nem szksges hosszasabban bizonygatni, hogy az Utastsok s alapelvek tervezetben felvzolt koncepcit mennyi bels ellentmonds terhelte, s mennyire elrugaszkodott a valsgtl. Legfeljebb utalni szeretnnk arra, hogy a szabadsg exportlsa a Rajna torkolatvidkre azonnal kizrta volna Anglia jindulat semlegessgt, amire pedig a forradalmrok szmtottak, mivel a szigetorszg a semlegessg felttell ppen Belgium s Hollandia fggetlensgnek maximlis tiszteletben tartst szabta meg. 1792 szn mindenesetre a porosz diplomatk sem arrl trgyaltak titokban Szentptervron, hogy hogyan vdhetnk meg Lengyelorszgot az orosz annexitl, hanem Lengyelorszg msodik felosztsrl. Arrl mr nem is beszlve, hogy mit szltak volna a fenti elkpzelshez azok a horvtok, akik a francia javaslat eredmnyekppen esetleg trk fennhatsg al kerltek volna. Tmnk szempontjbl a voluntarista elkpzelsbl az a rsz a fontos, amely Lengyelorszg hatrainak talaktsra s a magyarorszgi lzadsok sztsra vonatkozik. A francia forradalmrok a porosz klnbke rdekben tengedtk volna az ltala hn hajtott kt Hanza-vrost, Gdaskot s Torut, tovbb a lengyel uralom alatt maradt Szilzit, ugyanakkor Ausztrival visszaadattk volna a nemesi kztrsasgnak Galcit. A trk szvetsg rdekben pedig felldoztk volna Dl-Magyarorszg s Horvtorszg egyes rszeit. Ennl is nagyobb horderejnek tnt az a szndk, amely a Habsburg Monarchia felbomlasztsra s helyn hrom fggetlen kztrsasg kialaktsra irnyult volna. Dumouriez s Lebrun tervei mindenekeltt a lengyel emigrnsok25 krben vltottak ki nagy visszhangot. A targowicei konfderci megalakulst s az orosz hadsereg benyomulst kveten a Reformprt tbb vezetje kztk Ignacy Potocki, Jan s Stanisaw nev fivreivel, Hugo Kotaj, valamint Tadeusz Kociuszko Szszorszgba meneklt, ahol szoros kapcsolatban lltak a francia diplomatkkal. Amikor az idkzben Lengyelorszgbl
25

1792. mjus 14-n a konzervatv mgnsok megalaptottk a targowicei konfdercit, amely hiv atalosan segtsget krt Oroszorszgtl az 1791. mjus 3-n elfogadott lengyel alkotmny megbuktatsra, s az ltala hatalomra juttatott kormny levltsra. A krs teljestse rdekben szinte azonnal szzezer fs orosz hadsereg vonult be hadzenet nlkl Lengyelorszgba, hatlyon kvl helyezte az alkotmnyt, levltotta a kormnyt, a hivatalnokokat s nemeseket pedig arra ktelezte, hogy letegyk a hsgeskt II. Katalinnak. A birtokosok nagy rsze feleskdtt II. Katalinra, de a Reformprt vezeti nem hittk, hogy elkerlhetik az orosz retorzikat, ezrt inkbb emigrltak; tbbsgkben Szszorszgban telepedtek le. Ring: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn?, 194.

20

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

kiutastott francia nagykvetet, Dscorches-t kormnya Konstantinpolyba kldte a trk szvetsg megktse rdekben, titokban htrahagyta titkrait, Kazimierz La Roche-t s Pierre Bonneau-t Varsban, Lipcsben pedig felfogadta Ignacy Potocki grf francia szrmazs magntitkrt, Pierre Parandier-t, hogy biztostsa a kapcsolatot a lengyel hazafiak s a francia kormny kztt.26 Parandier 1792 novemberben tolmcsolta Lebrun klgyminiszter hajt: a lengyel emigrnsok kldjenek maguk kzl megbzottat Prizsba. A vlaszts Tadeusz Kociuszkora27 esett, aki a Hugo Kotaj ltal kidolgozott 1793. februr elejn ksz tervekkel kereste fel Dumouriez-t a belga hadszntren, majd Prizsban kapcsolatba lpett a Gironde legbefolysosabb kpviselivel s Lebrun klgyminiszterrel.28 A Varsbl idkzben szintn kiutastott La Roche 1793. februr 18-n Kotajhoz rott levelbl gy tudjuk, hogy Kociuszko a francik ltal hrom hnappal korbban kidolgozott terv nmileg mdostott vltozatval rkezett Prizsba, s ezt terjesztette el Lebrunhz rott emlkiratban.29 Az elkpzelse is a franciasvd, illetve a franciatrk szvetsg megktsre, illetve kt nagyszabs diverzi megindtsra szmtott 1793 tavaszn: az elst a svdek hajtottk volna vgre a Balti-tengeren Oroszorszg ellen, lehetv tve a franciknak, hogy fegyvert szlltsanak Lengyelorszgba, a msodikat a trkk indtottk volna Oroszorszg, illetve a Habsburg Monarchia ellen a francia hadiflotta fekete -tengeri tmogatsval. Kociuszko vlemnye szerint az emltett terv vgrehajtst zavargsok s helyi felkelsek sztsval kellene kezdeni Magyarorszgon, Galciban, Csehorszgban, Szilziban, Poroszorszgban s Oroszorszgban. A terv vgrehajtsrl hosszas trgyalsok folytak Prizsban, m a zavaros belpolitikai helyzet, Dumouriez rulsa s a jakobinusok eltrbe kerlse miatt Lebrun csak hitegette Kociuszkot, szvetsget nem akart ktni a lengyelekkel, nehogy ily mdon cskkentse egy esetleges porosz vagy osztrk klnbke eslyeit. Kociuszko gy eredmny nlkl volt knytelen visszatrni Lipcsbe. A szszorszgi emigrnsok ekkor a kivrs llspontjra helyezkedtek. A Lengyelorszg terleti integritsa s a lengyel alkotmny visszalltsra irnyul felkels kirobbantst az orosztrk hbor kitrstl tettk fggv. Idkzben ugyanakkor a Bcsben l lengyel arisztokratk javaslatra megprblkoztak egy sokkal hagyomnyosabb mdszerrel is: Ossoliski herceg kzvettsvel felajnlottk a Habsburgoknak, konkrtan Sndor Lipt fhercegnek a lengyel koront.30 Az emigrnsok azonban nem tudtk megakadlyozni a titkos szervezkedst, amihez az elgedetlensg vezetett Lengyelorszgban. Valamikor 1793 tavaszn, miutn hre ment, hogy a lengyel hadseregben jabb ltszmcskkentst hajtanak vgre, sszeeskvs kezdett formldni a katonatisztek krben. Tagjai nem ismervn a tnyleges franciaorszgi helyzetet vakon bztak a forradalmrok ltal 1792. november 19-n meghirdetett francia

26

27

28

29 30

Kozlowski, W. M.: Le dernier projet d alliance franco-polonaise (17921793). Revue d histoire diplomatique, vol. 37. (1923) No. 34. 268269.; Grossbart: La Politique Polonaise, 242. Kociuszkora azrt esett a vlaszts, mert az Amerikai Fggetlensgi Hborban szerzett rdemeirt 1792. szeptember 26-n a francia konvent tiszteletbeli francia llampolgrnak vlasztotta Wa shingtonnal, Pestalozzival s Schillerrel egytt. Az emigrnsok gy joggal remltk, hogy java slatai meghallgatsra tallnak. Szyndler, Bartomiej: Tadeusz Kociuszko. Warszawa, 1991. 159. Biblioteka Narodowa, Warszawa. Kzirattr, BOZ. 773. Mf. 55691.; Askenazy, Szymon: Napoleon a Polska. Warszawa, 1918. 2. kt. 5157.; Grossbart: La Politique Polonaise, 242252. Grossbart: La Politique Polonaise, 242252. Kukiel, Marian: Wezwanie Austryi na trn Polski w roku 1794. Biblioteka Warszawa, 1910. 2. kt. 226227.

21

Tanulmnyok

RING VA

segtsgben.31 A konspirci vezeti, Ignacy Dziayski grf s a felvidki Galgcrl elszrmazott bankr, Andrzej Kapostas kapcsolatot teremtettek Lengyelorszg elszaktott rsze inek lakosaival.32 Kapostasnak lltlag sikerlt ltrehoznia az sszekttetst a magyarorszgi elgedetlenekkel is.33 1793 nyarn a varsi sszeeskvk kveteket kldtek a szszorszgi lengyel emigrci vezetihez, s arrl tjkoztattk ket, hogy a katonasg teljhatalm dikttorr vlasztotta Kociuszkot, s csak a felszltsra vr. Az emigrn sok azonban a kedveztlen nemzetkzi helyzet miatt nem akartak elhamarkodott vllalkozsba kezdeni. Kociuszko 1793 szeptemberben mindenesetre elutazott Galciba, hogy a helysznen tanulmnyozza az elkszleteket. Br a galciai felkels vezetjl vlasztott Stanisaw Sotyk grf ppen Bcsben tartzkodott, a Krakk melletti titkos podgorzei tallkozn a fvezr utastotta a varsi sszeeskvs kpviselit, hogy alaktsanak helyi bizottsgokat a vajdasgokban, kezdjk meg a parasztsg felksztst, gyjtsenek pnzt s fegyvereket.34 Kociuszko ezt kveten elkldte megbzottjt, Wielhorski grfot Prizsba, hogy a lengyelorszgi s a galciai sszeeskvs cljra krjen a Kzjlti Bizottsgtl 12 milli livres s eglyt.35 Wielhorski grf november vgn rkezett meg Prizsba. Megbzatst azonban a francia diplomcia nem tekintette legitimnek, mert nem a varsi sszeeskvk kldtk, ezrt Desforgues klgyminiszter Parandier rvn arra szltotta fel a konspirci vezetit, hogy delegljanak teljhatalm kpviselt Prizsba, akivel a forradalmrok rdemben trgyalhatnak. A varsi sszeeskvk vlasztsa Franciszek Barss gyvdre, az vros elljrjra esett, aki 1794 februrjban rkezett meg Prizsba. Parandier s Barss februri beadvnybl kitnik, hogy a szszorszgi emigrnsok tovbbra sem tettek le arrl a szndkukrl, hogy Oroszorszgban, Poroszorszgban s Galciban is felkelseket robbantsanak ki, s arra is szmtottak, hogy a zavargsok tterjednek a Habsburg Monarchira. Elkpzelsket tmogatta Pierre Parandier is a Kzjlti Bizottsghoz intzett levelben: Nem ktsges, hogy a Francia Kztrsasg a zsarnokok megbuktatsa rdekben felkelseket tud sztani Eurpa klnbz orszgaiban, de Oroszorszgban, Poroszorszgban, Galciban erre csak a lengyelek kpesek. A lengyel felkelsnek t kell terjednie az 1772-ben elcsatolt terletekre is.

31

32

33

34

35

A francia konvent vilgforradalmi terveket ddelgetve 1792. november 19-n segtsget grt minden npnek, amely ksz harcolni fggetlensge visszaszerzsrt. Nyilvn ezzel akartk elsegteni a korbban idzett tervezet vgrehajtst. Ring: Lengyelorszgot az anarchia tartja fenn?, 201. Zajaczek, Jzef: Historia Rewolucji Polskiej w roku 1794. Warszawaww, 1907. 1. kt. 9495.; Pawlikowski, Jzef: Pamitnik o przygotowaniach do insurekcji Kociuszkowskiej. Przegld Polski, 1876. 7. sz. 7778.; Tokarz, Wacaw: Warszawa przed wybuchem powstania 17. kwietnia 1794 roku. Warszawa, 1911. 12.; Kiniewicz, Stefan: Ignacy Dziayski (17541797). Krnik, 1930. 106135. Polski Sownik Biograficzny. Wrocaw, 1966. 12. kt. 13. szerint Kapostas krzst 1794 tavaszn rendeltk el a Monarchiban, mivel von Baum galciai Kreishauptmann lltsa szerint Kapusta 1794 tavaszn Morvaorszgban s Szilziban prblta fellztani a lakossgot, s midn ott kudarcot vallott, Magyarorszgra indult. Lengyel Tudomnyos Akadmia Knyvtra, Krakk (PAN Bibl. w Kr.), Kzirattr. T. A. Hajdeckiego 2171. T. 7. 88. Memoryal o przygotowanich do powstania r. 1794. In: Ostatnie lata Hugona Kotaja. Ed. Wacaw Tokarz. Krakk, 1905. 235238.; Zajaczek: Historia Rewolucji Polskieg, 9495.; Pamitnik o przygotowaniach, 85.; Grossbart: La Politique Polonaise, 129. A. E. C. P. Pologne 321. kt., 561., 619.; Sorel: La question dOrient, 3. kt. 528.; Askenazy: Napoleon a Polska, I. 60.

22

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

A lengyelek nagyon knnyen kirobbanthatnak felkelseket a kt Szilziban, st Oroszorszg belsejben is. Hossz ideje kszlnek erre, kidolgozott tervekkel s megfelel es zkzkkel rendelkeznek. De klnsen Galcit, az Osztrk-hznak ezt a fontos tartomnyt lenne knny elszaktania Lengyelorszgnak. A galciaiak mr megkerestk a fvezrt, hogy kzs katonai akcit hajtsanak vgre a lengyelekkkel. Kociuszko [sic!] azonban nem fogadhatta el az ajnlatukat, amg nem kapott hatrozott vlaszt a francia kormnytl arra a seglykrsre, amelyet rajtam keresztl juttatott el, s amelyrl n Frimaire 6-n [1793. november 27. R. .] kelt 109. szm srgnymben mr beszmoltam: Lengyelorszg ugyanis nem engedheti meg magnak, hogy mg eggyel tbb ellensge legyen, anlkl, hogy a Francia Kztrsasg tmogatsban biztos lehetne. [] A galciai felkels kiemelked jelentsggel br Franciaorszg szmra. Fggetlenl attl, hogy ez a tartomny fizeti a legtbb adt s lltja ki a legtbb katont Ausztria szmra, a felkels maga utn vonhatja az llamaiban l tbbi, fggetlensg utn htoz np lzadst. A felkelt Galcia romba dntheti az Osztrk-hzat.36 Parandier levelbl kitnik, hogy az emigrnsok nagyon kedveztlennek tartottk a nemzetkzi helyzetet, ezrt a felkels kirobbantsnak vrhat pillanatban a nagyhatalmak erejt tbbfrontos tmadssal akartk megosztani.37 Az elkszletekre azonban nem sok id maradt. Lengyelorszgban a hadsereg ltszmnak tervezett cskkentse miatt a tetfokra hgott az elgedetlensg: a felkels 1794. mrcius 13-n spontn mdon kitrt. A ksz helyzet el lltott emigrnsok sejtvn, hogy Lengyelorszg vgleges felosztsa a tt gy dntttek, hogy hazatrnek s rszt vesznek a harcban. Szorult helyzetkben ismt megprbltak segtsget krni a Porttl, de eredmnytelenl.38 Barss sem rt el tbb sikert Prizsban: hiba krte tbb zben a Kzjlti Bizottsgot, hogy adjon 30 milli livres tmogatst a lengyeleknek, akik ennek segtsgvel Galciban is kirobbantjk a felkelst, nem tallt meghallgatsra. Ugyancsak eredmnytelenl rta a Kzjlti Bizottsg klgyekkel foglalkoz referense, Buchot 1794. jnius 25-n, hogy amg Lengyelorszg nem lehet egszen biztos a tmogatsunkban, legyen az pnz, amit tlnk vr, vagy egy elterel hadmvelet a Baltikumban vagy Trkorszg irnybl; ktsges, hogy a felkels vezeti olyan lpsekre sznjk el magukat, amelyekkel azt kockztatjk, hogy a csszr ellenk fordul, s szvetkezik Poroszorszggal s Oroszorszggal. Teht a galciai felkels kirobbantshoz az els sztnzsnek tlnk kell rkeznie. [] Ha nem is lehet mg egszen biztosan ltni a felkels vgkimenetelt, s mg nem ismert mi n-

36

37

38

Extrait de la lettre de Pierre Parandier au Comit de Salut Public. A. E. C. P. Pologne. 322. kt. 251252. Grossbart; La Politique Polonaise, 483486. Kotaj az 1793. december 23-i, Barsshoz intzett levelben kifejti, hogy a francik lthatlag bels stabilizcira trekszenek, a koalci pedig szere tn a hbort minl elbb befejezni. PAN Bibl. w Kr. Rkp. 200 (K) 167. Megfigyelsnek helyessgt altmasztja Bacher francia gyviv 1794. mrcius 26-i jelentse is, amelyben azt kzlte, hogy Poroszorszg s Ausztria hajlik a bkektsre, s feltehetleg Svjc kzvettst fogjk krni. Sorel: La question dOrient, 4. kt. 33. Reychmann, Jan: Z nieznaniej korespondancji Descorchesa i La Rochea z r. 1794 95. Przegld Historyczny, 1956. no. 1. 161162.

23

Tanulmnyok

RING VA

den tartalk s terv, az egszen biztos, hogy [a lengyel felkels R. .] a Francia Kztrsasg gyt szolglja, [] s csak javunkra vlhat btortsa s tmogatsa.39 A Kzjlti Bizottsg Saint-Just s Robespierre javaslatra mgis elutastotta a lengyelek seglykrst, mivel nem akart semmifle kzssget vllalni egy olyan mozgalommal, amely nem trlte el a nemesi kivltsgokat, s nem tasztotta le a trnrl a kirlyt. Kociuszko az adott helyzetben gy dnttt, hogy a lakossg minden forradalmi hajlandsga ellenre Galciban fenn kell tartani a nyugalmat, s Ausztria semlegessgnek biztostsa rdekben ismtelten felajnlotta a lengyel koront Sndor Lipt fherceg-ndornak.40 A bcsi udvar ugyan ksznek mutatkozott trgyalni Kociuszko megbzottaival nehogy elvesztse Galcia lakossgnak rokonszenvt , gesztusa azonban nem volt szinte: mr mjusban megkezdtk az elkszleteket Kislengyelorszg megszllsra, mert nem akartak kimaradni az jabb lengyel felosztsbl, mint ahogyan az 1793 janurjban trtnt. A le ngyel trn felajnlsra vonatkoz, Ignacy Potocki s Stanisaw Sotyk grfok ltal elte rjesztett javaslatot elutastottk.41 Az esetleges galciai felkels kirobbantsrl kering hrek miatt pedig megfigyels alatt tartottk a Bcsben tartzkod lengyeleket.42 A francia tervek visszhangja a Habsburg Monarchiban A francia tervek visszhangjt elemezve elszr 1792 oktberben bukkanunk annak nyomra, hogy Dumouriez s Lebrun elkpzelseit feltehetleg ismertk a Habsburg Monarchiban. Martinovics Ignc, aki ebben az idben titkos jelentseiben az lltlagos illumintusok terveirl informlta az udvart, 1792. oktber 7-n Bcsben azt rta grf Colloredo kabineti miniszternek, hogy a ngyves szejm marsallja, Stanisaw Maachowski az osztrk fvrosban tartzkodik, s levelezst folytat a francia kormnnyal. Martinovics egyttal figyelmeztette az udvart, hogy a francia kormny azon mesterkedik, hogy a trkket rvegye egy Oroszorszg s Ausztria elleni hbor kirobbantsra.43 Nem sokkal ksbb, november elejn44 a magyar fvrosban elfogtak egy nmet nyelv rplapot, amely arra szltotta fel Pest lakossgt, hogy 1792. oktber 31-n gyljn ssze, s kezdjen harcot a szabadsgjogai kivvsrt. Az udvar egyik legmegbzhatbb besgja, Mednynszky Jnos helytarttancsos rteslsei szerint a rplapot ktezer pldnyban terjesztettk Magyarorszgon.45 Ezzel nagyjbl egy idben Riedel br, az osztrk jakobinusok ksbbi vezetje Bcsbl tucatnyi kzzel rott rpiratban arra hvta fel a nmet vrosok polgrait, hogy a kalapjukon kokrdval s felfegyverkezve gyljenek ssze valamelyik tren november 1-jn,

39

40

41

42

43

44 45

Le Comissaire des Relations extrieures aux Citoyens Reprsentants du peuple composant le Comit de Salut Public. A. E. C. P. Pologne 322. kt. 48. Gralski, Zbigniew: Austria a trzeci rozbir Polski. Wrocaw, 1979. 9697.; Sorel: La question dOrient, 4. kt. 55. Szolovjov, Szergej: Isztorija pagyenyija Polsi. Moszkva, 1863. 339.; Kukiel, Marian: Dzieje Polski porozbiorowe. 17951921. London, 1963. 60. PAN Bibl. w Kr. T. A. Hajdeckiego 2171. T.7. passim.; A galciai felkels kzeli kirobbansnak hrt jelentette pldul Jan Jakub Patz szsz gyviv is Varsbl 1794. mrcius 19-n s jlius 26n. Z okie ambasady saskiej. Warszawa, 1969. 48., 131. A magyar jakobinusok iratai (a tovbbiakban: MJI). Szerk. Benda Klmn. 1. kt. Budapest, 1957. 804805. Nem tveds, a rplapot a kitztt hatrid lejrta utn kezdtk terjeszteni. M. O. L. Kabinetsarchiv, Privatbibl. I. 50. 26. kt. Nr. 87. f. 132133.

24

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

s indtsanak harcot a zsarnoksg megdntsre.46 A cseh szakirodalom is megrizte az emlkt egy ma mr eltnt, ugyancsak kzzel rott felhvsnak, amelyet nhny kztiszteletben ll egyn cmre postztak, egy pldnyt pedig a Kroly-hdon szgeztk ki. Ez a rplap arra szltotta fel a polgrokat, hogy november 3-n gylekezzenek a Hbernsk tren, s kezdjenek harcot az aranyszabadsg kivvsra, a zsidk kizsre. A cseh rpirat kifejezetten Dumouriez tbornokra hivatkozott s azt lltotta, hogy az tud a nyomorsgunkrl, nem tagadja meg tlnk a segtsget, s a rosszul kormnyzott kirlysgokbl szabad kztrsasgokat akar alaktani.47 A rosszul kormnyzott kirlysgok szabad kztrsasgg alaktsa valsznleg utals a Monarchia helyn kialaktand hrom llamra. Az idpontok kzelisge alapjn felttelezhet, hogy a francia forradalmrok ltal kikldtt emisszriusoknak kell tulajdontanunk a rplapok terjesztst: a felkelsnek a j elek szerint Pesten kellett volna kirobbannia, a nmet terleteken folytatdott volna, s utoljra terjedt volna t Csehorszgra.48 Martinovics Ignc 1792. november 18-n kelt jabb titkos jelentse is arra vall, hogy a francia forradalom s a Monarchiban l elgedetlenek kztt valban ltrejtt a kapcsolat. Rszletesen tjkoztatta ugyanis az udvart a francia hadiflotta ltal tervezett fekete-tengeri diverzirl, a lengyelek megsegtsrl, a Bnt ellen irnyul trk tmadsrl.49 Nem sokkal ksbb kezdte emlegetni, hogy az illumintusok megfigyelse rdekben Prgba kell utaznia. Nem tudjuk, hogy erre az utazsra sor kerlt-e valaha, de Pergen grf, rendrminiszter titkos gynkei 1793. jnius 15-n azt jelentettk, hogy Tplitz-ben (Teplice) magyarok tartzkodnak, nem sokkal azeltt pedig Karlsbadban (Karlovy Vary-ban) idz lengyelekrl adtak hrt.50 A bcsi udvar a francia kapcsolatok miatt mr 1793. februr 22. ta figyeltette a Monarchiban tartzkod lengyeleket,51 jniusban pedig elrendelte, hogy a frdhelyek vendgeinek nevt is jelenteni kell. Br a cseh rend rsg a titkos gynkkkel ellenttben sem a lengyelekrl, sem a magyarokrl nem hallott, Hugo Kotaj fennmaradt levelezsbl egyrtelmen kiderl, hogy 1793. jnius kzepn Alexander Batowski grffal egytt Karlovy Varyban tartzkodott, jlius 1-jn pedig mindketten tkltztek Teplicbe.52 Ekkor, 1793 jniusbanjliusban ajnlotta fel a lengyel emigrci a koront elszr a Habsburgoknak, s nagyon valszn, hogy ebben az akciban a klgyi koncepcit kidolgoz Kotaj is szerepet jtszhatott. 1793 nyarn kezdtk terjesz-

46

47

48

49 50 51

52

Aufruf an alle Deutsche zu einem antiaristokratischen Gleichheitsbund . In: Valjavec, Fritz: Die Entstehnung der politischen Strmungen in der Habsburger-Monarchie. WienMnchen, 1962. 162163. Prek, Justin-Vclav: Panovn csae a krle Frantika I. Djiny ech a Moravy nov doby. Praha, 1905. 10. kt. 21.; Mejdick, Kvta: echy a francouzsk revoluce. Praha, 1959. 86. Masson emlti a Siccard nev francia gynkt, akit 1792 novemberben Szszorszgon, Cseho rszgon t Lengyelorszgba kldtek, de Prgban letartztattk, s ksbb kiutastottk. Masson, Frdric: Le dpartement des affaires trangres pendant la Rvolution 17871804. Paris, 1877. 245.; Sybel azt lltja, hogy Lebrun kzvetlen kapcsolatban llt az osztrk s a magyar elgedetlenekkel. Sybel: Gesichte der Revolutionszeit, 151152. 1793 jniusban Galatiban letartztattak egy francia emisszriust, aki belga papnak adta ki magt Lsd: Grf Pergen levele Lazansky grfhoz. Wien, 1793. jnius 19. ttn stedn Archiv, Prager Gubernium (a tovbbiakban: St. U. A. P. G.). 17911806. 15e., 252.; 1793. 907.; lsd mg a francia titkos gynkkrl: A. E. Mmoires et documents. La France et les divers tats. 651. kt. 49. MJI I. 858859. St. U. A. P.G. 17911806. 15b. 1793. Nr. 70., 861. Uo. 15e. 253. 1793. Nr. 253; 1793 mrciusban Galciban elrejtett fegyvereket is talltak. Lsd: PAN Bibl. w Kr. T. A. H. 2171. T. 7. 80. Uo. Rkp. 200 (K) 11., 136., 140.

25

Tanulmnyok

RING VA

teni Magyarorszgon Martinovics Ignc Ferenc csszr-kirlyhoz intzett Nylt levelt, amelybl kiderl, tudott arrl, hogy a lengyel emigrci felajnlotta a koront a Habsburgoknak.53 A magyar jakobinus mozgalom vezetje 1793 nyarn dolgozta ki Magyarorszg j alkotmnytervt is. Ebben autonm tartomnyok kialaktst tervezte a magyarorszgi nemzetisgek szmra, ahol az egyes npcsoportok helyi gyek intzse sorn hasznlhattk volna anyanyelvket, a trvnyhoz- s vgrehajt hatalmat viszont az egyes npek kzsen gyakoroltk volna magyar nyelven.54 Tekintettel a lengyel emigrnsoknak a bcsi udvarral folytatott trgyalsaira, taln azt sem kell teljesen vletlennek tekintennk, hogy Martinovics alkotmnytervben s az annak npszerstsre szolgl rpiratban mg nem vetetette fel a Habsburg-hz trnfosztst. 1793 szeptemberben rta utols titkos jelentst, amelyben arrl tjkoztatta a rendrminisztert, hogy mr folyik a jakobinusok szervezkedse Magyarorszgon, az sszeeskvk szabadkmves pholyokon keresztl tartjk a kapcsolatot.55 Lehet, hogy mint annyiszor ebben az esetben is igazat mondott, s a denuncilssal sajt konspiratv tevkenysgt akarta fedezni. Az biztos, hogy 1793 decemberben a magyarorszgi s horvtorszgi elgedetlenek mr rdekldtek a svjci francia gyvivnl, Bacher-nl, hogy kaphatnnak-e segtsget a forradalmroktl egy fggetlen kztrsasg megteremtshez. A francia klgyminisztrium ebben az idben Svjcon keresztl tbb jelentst is kapott a Monarchiban tapasztalhat nyugtalansgrl, s tudott egy osztrk katonai sszeeskvsrl is.56 Ne feledjk, ekkor mr folyt a galciai felkels elksztse is, Kociuszko pedig mr elkldte megbzottjt, Wielhorski grfot Prizsba, hogy pnzgyi tmogatst krjen a hadmveletek megkezdshez. gy tnik, hogy a Kociuszko-felkels kirobbansa katalizlta a Monarchin belli mozgalmak s a lengyelek kapcsolatait. 1794 mjusban mr folyt a Martinovics s trsai ltal rt jakobinus ktk terjesztse Magyarorszgon, ezekben pedig tbb utals is tallhat a lengyel felkelsre mint kvetend pldra.57 A soproni szlets Mllner Jnos, a stjerorszgi jakobinusok egyik vezetje 1795-ben tett vallomsban azt is elmondta, hogy az osztrk sszeeskvs vezetje, Riedel br58 1794 tavaszn hosszabb idt tlttt Sopronban. Itt kereste fel t a bcsi Kajetan Gilowski, hogy egy magyarorszgi titkos nyomdban megjelentessk Franz Hebenstreit Homo Hominibus cm verst, amelyet a szerz lengyelorszgi tjn szeretett volna terjeszteni.59 A bcsi udvarban tudtak a magyarorszgi s ausztriai elgedetlenek ltezsrl, de a Schusterkomplott-ot nem tartottk veszlyesnek.60 Annl jobban fltek viszont a galciai felkels kirobbanstl s tterjedstl a Monarchira legalbbis ez derl ki Kollowrat grfnak, a bcsi Direktrium elnknek Ugarte grfhoz, a morva gubernium elnkhez intzett mjusi levelbl.61 Jnius tdikn s nyolcadikn a bcsi porosz kvet azt jelentette az udvarnak, hogy Berlin minden ktsget kizr bizonytkok birtokba jutott arra vona t53 54 55 56 57 58

59

60 61

MJI I. 819820. MJI I. 897908. MJI I. 928930. A. E. C. P. Suisse v.446., 320., v.440., 534. MJI I. 1009. Aki az 1792. november 1-jei tntetsre hvta a nmet vrosok polgrait kalapjukon kokrdval. Lsd a 42. lbjegyzetet. Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Bcs. Vertrauliche Akten. 2. K. 307308., 314316., 751., K.3. 1113.; Allgemeine Verwaltungsarchiv, Bcs (a tovbbiakban: AVA) Alte Polizeihofstelle II. 2. H. 48. Wangermann, Ernst: From Joseph II to the Jacobin Trials. Oxford, 1959. 146147. ttn stedn Archiv v Brn. B. 95., sign. 55. K. 242. N. 835.

26

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

kozan, hogy egyes a Monarchiban tartzkod lengyelek veszlyes sszeeskvst szttek, ami kapcsolatban ll Prizzsal, s clja a Habsburg-dinasztia uralmnak megdntse. Az sszeeskvs kzpontja Bcsben van lltotta a porosz kvet , tagjai rintkezsben llnak a Monarchiban l elgedetlenekkel s egyes Csehorszgban idz lengyelekkel.62 A bcsi udvar br ktelkedett a hr valdisgban megtette a szksges intzkedseket.63 Legnagyobb meglepetsre jnius 15-n Zeidler grf bizalmas jelentsbl kiderlt, hogy Jan Potocki grf, a lengyel klgyminiszter fivre, valamint az egykori szszorszgi lengyel emigrnsok egy csoportja Teplicben tartzkodott.64 A porosz kvet informcii teht megalapozottnak tntek. Jnius 28-n ezrt Ferenc csszr hivatkozva a Varsban letartztatott porosz diplomatkra elrendelte az idkzben Karlovy Varyba kltztt lengyelek: Stanisaw s Jan Potocki grf, Zabieo tbornok, Piattoli abb (Szaniszl gost egykori titkra, ekkor Ignacy Potocki lenynak hzitantja) letartztatst, illetve Alexander Batowski grf kiutastst. A foglyok mindegyiknek tvizsgltk az iratait s a leveleit.65 Az elkobzott iratokbl derlt ki, hogy ugyanebben az idben egy Eger (Cheb) melletti frdhelyen (valsznleg Frantiskovy Lznban), kzvetlenl a nmet hatrnl tartzkodott Wieniawski tbornok is, aki kapcsolatban llt a Monarchiban l elgedetlenekkel, ezrt rvidesen elrendeltk az letartztatst is.66 Ezt kveten kapott hrt a bcsi udvar arrl, hogy Sotyk grf rendszeresen levelezett a velencei francia gyvivvel, majd valamivel ksbb az is a rendrsg tudomsra jutott, hogy az segtsgvel kldtek a bcsi jakobinusok kveteket Prizsba.67 Sotyk jlius 15-i letartztatst hamarosan kvette Martinovics s az osztrk sszeeskvk bcsi csoportjnak az elfogatsa. Az udvar ekkor mr gyantotta a magyarosztrklengyel egyttmkdst (ez vilgosan kitnik a vdlottaknak feltett krdsekbl), s azt is felttelezte, hogy a Monarchin belli elgedetlenek kztt Martinovics Ignc biztostotta az sszekttetst. Saurau grfnak a prgai gubernium elnkhez rt levelbl kitnik, hogy a vizsglbizottsg szerint az 1794 nyarn Bcsben s Pesten letartztatott szemlyek egy kzs konspirci tagjai voltak, amelynek az volt a clja, hogy megdntse az alkotmnyt, s forradalmat robbantson ki Ausztriban s Magyarorszgon. Az sszeeskvk felsorolsnl Martinovics Ignc neve ll az els helyen, t az osztrk jakobinusok kvetik, s a lista legaljn tallhatk a magyar vdlottak nevei.68 A Kociuszko-felkelssel fennll kapcsolat megltt ellenben nem tudta hitelt rdemlen bizonytani a vizsglbizottsg. A lengyel kapcsolatok ltezst azonban olyan kzvetett forrsok is altmasztjk, mint a bcsi udvar Svjcbl szerzett titkos rteslsei, a magyar jakobinusokat denuncil gy62 63 64 65 66 67

68

AVA Pergen Akten XVI. 7. H. 1., 32., H. 2., 314. St. U. A. P. G. 17911806. 15b. 223. 1794. 813., 841. Kriegsarchiv, Bcs. 1794. Depart. Lit. G-Lib. 27. pag. 5922/70. St. U. A. P. G. 17911806. 15e. 253. 1794. f. 931.; 176. Uo. f. 932., 949., 1016. Uo. f. 947., 1263.; Tokarz: Ostatnie lata, I. 151., 180.; Kriegsarchiv 1794. 44., 429. AVA Pergen Akten X/B. 1-H. 51., f.43., 48.; Silagi, Denis: Jakobiner in der HabsburgerMonarchie. Verl. WienMnchen, 1962. 177. St. U. A. P. G. 17911806. 20. 6., 1794. f. 1397.; a teljes szveg: Ring, va: New documents for the evalution of Martinovics conspiracy. Danubian Historical Studies, vol. 2. (1988) No. 1. 6567.; A korabeli kzvlemny is gy tudta, hogy a vizsglat sorn fny derlt a Martinovics-sszeeskvs osztrk kapcsolataira. Lsd: Pichler, Caroline: Denkwrdigkeiten aus meinen Leben 1769 bis 1798. Wien, 1844. 1. kt. 206.; Meg kell emltennk, hogy Frakni Vilmos is gy tudta, hogy 1795 februrjban a bcsi jakobinusokat a Martinovics-sszeeskvsben val rszvtelkrt tltk el. Frakni: Martinovics s trsainak sszeeskvse, 203204.; Kriegsarchiv 1794. Depart. Lit. GLib. 27. pag. 5922/70.; St. U. A. P. G. 17911806. 15e. 253. 1794. f.931-932., 939., 947-49., 1016.

27

Tanulmnyok

RING VA

nkk jelentsei,69 valamint a velencei lengyel emigrnsok visszaemlkezsei. Ezek egybehangzan lltjk, hogy a magyar s osztrk jakobinusok clja 30 000 fegyveres killtsa volt, amellyel valjban a lengyel felkelst akartk segteni.70 A galciai magyarlengyel felkelsi tervek a Kociuszko-felkels s a jakobinus mozgalom buksa utn A magyar jakobinusok letartztatsa azonban nem vetett vget a klnbz kzp-eurpai npek sszefogsi ksrleteinek s a francia segtsghez fzd illziknak. 1794 szn a Kociuszko-felkels helyzetnek rosszabbodsval ismt felmerlt a lengyelmagyar osztrkcseh egyttmkds gondolata. Kociuszko kiltvnyban szltotta fel a hrom nagyhatalom seregben szolgl katonkat, hogy lljanak t a felkelkhz.71 A fvezr fogsgba esse utn utda, Tomasz Wawrzecki sikertelen ksrletet is tett a galciai felkels kirobbantsra.72 A Legfels Nemzeti Tancs vezeti a kudarc lttn gy dntttek, hogy a kzs lengyelmagyar fegyveres akci megindtst Galciban 1795 tavaszra halasztjk. 1794 szn a galciai felkels krdst ismt megtrgyalta a prizsi Kzjlti Bizottsg egy rsbeli javaslat alapjn. A dokumentum szerzje Lengyelorszg integritsnak vissz alltst azzal kezdte volna, hogy Moldvban sszegyjti Kociuszko seregnek maradvnyt, amihez Franciaorszg kzbenjrsval szerette volna megszerezni a Porta engedlyt.73 Ksbb pedig a lengyel katonk segtsgvel szndkozott kirobbantani a galciai felkelst. 1794 vgre jabb npes lengyel emigrns csoportok alakultak ki klfldn: Prizsban, Velencben, Moldvban s Havasalfldn. A fldrajzi tvolsg s a trsadalmi reformokhoz val viszony rvidesen kt tborra osztotta a meneklteket, br klpolitikai tren mindkt csoport elssorban Franciaorszg segtsgre szmtott. A mrskelt szrny tevkenysgben jra az 1770-es vek reformnemzedknek kiemelked szemlyisge, Jzef Wybicki jtszott kiemelked szerepet. A Kociuszko-felkels alatt ismerkedett meg Jan Henryk Dbrowski ezredessel, aki mr 1792-ben javasolta, hogy a klfldre meneklt lengyel katonkbl szervezzenek lgikat. Dbrowski azt remlte, hogy amennyiben a lengyel lgik felajnlank segtsgket a francia forradalmroknak, taln meg lehetne nyerni tmogatsukat a targowicei konfderci hvei elleni kzdelemhez. Lengyelorszg vgleges felosztsa utn ismt elhozakodott a tervvel, ami azrt is tnt megalapozottnak, mert ebben az idben mr tbb mint 6000 lengyel katona lt Nyugaton s legalbb 2000 f Havasalfldn. Tbbsgk a legnagyobb nsgben tengdtt, s trelmetlenl vrta a pillanatot, amikor ismt harcolhat hazja fggetlensgrt. A francia Direktriummal Wybicki ismertette meg Dbrowski elkpzelst, amikor az hosszas bujkls utn vgre eljutott Prizsba. A Direktrium rmmel fogadta a javaslatot, mert az elgedetlen s lzong lengyel katonk nem kis terhet jelentettek szmra, s blcsebbnek ltszott ket eltvoltani Franciaorszg kzelbl. Ezrt azt tancsoltk, hogy Dbrowski Itliban kezdje meg a lgik toborzst, s mkdjn egytt Bonaparte tbornokkal.

69 70

71 72 73

MJI II. 24., 6568. A. E. C. P. Pologne 323. kt. 321., 401., 407408.; Askenazy: Napoleon a Polska, I. 225226.; Smoleski, Wladysaw: Emigracya polska w latach 17951797. Przegld Historyczny, 1910. XI. sz. 89.; Pachoski, Jan: General Jan Henryk Dbrowski 17551818. Warszawa, 1981. 160162. Bibl. Czar. Rkp. 967., 427., 433. PAN Bibl w Kr. T. A. H. 2171. T. 4. 52. A. E. C. P. Pologne 323. kt. f. 327328.

28

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

1796 szn mr kzel 6000 f gylekezett Itliban a lengyel zszlk alatt. Dbrowskinak az volt a szndka, hogy Dalmciban partra szllva, onnan Magyarorszg terletre benyomulva egyesl a Havasalfldre meneklt katonkkal, majd segtsgkkel s az erdlyi magyar nemesekkel sszefogva kirobbant egy kzs magyarlengyel felkelst, amelyre tmaszkodva felszabadtja Galcit. gy vlte, hogy Trkorszg ebben az esetben kihasznlva Oroszorszg szvetsgesnek, a Habsburg Monarchinak kt tz kz szorulst azonnal megtmadn Oroszorszgot. Terve elfogadtatsnak rdekben Dbrowski tbbszr jrt Prizsban, mg vgl sikerlt megszereznie a Direktrium tmogatst. Delacroix francia klgyminiszter 1797. prilis 4-n felszltotta a lengyel emigrci vezetit, hogy szvegezzk meg a tervezett felkels kiltvnyt. A dokumentum Wybicki megfogalmazsban kerlt nyilvnossgra. A szvegbl kitnik, hogy a lengyel emigrnsok egy svjci mintj, szvetsges kztrsasgokbl ll konfdercit akartak ltrehozni a Monarchia helyn. Szmtottak arra, hogy a Habsburg elnyoms alatt snyld npeket megnyerhetik elkpzelsknek, s kzs ervel bevezetik a Bonaparte ltal ltrehozott itliai kztrsas gokban letbe lptetett mrskelt reformokat. A lengyel emigrnsok a felkelsi terv kidolgozsnl messzemenkig szmtottak a magyarok tmogatsra, akik 1790 ta tbbszr adtk jelt fggetlensgi vgyuknak. A lengyel emigrci remnyt mertett azokbl a hrekbl is, amelyeket a francia kormny kapott a magyarorszgi kzhangulatrl. Dbrowski lgiinak dalmciai partraszllst a Bonaparte tbornok ltal 1797. prilis 7-n Lobenben alrt fegyversznet histotta meg. A kzs lengyelmagyar felkels tervnek emlkt azonban azta is rzi a Wybicki ltal erre az alkalomra rott Lgionriusok dala, amely a jelenlegi lengyel himnusz.74 Nincs mg veszve Lengyelorszg, mg mi meg nem haltunk, mit a zsarnok elragadott, visszaszerzi kardunk.

74

74

Zajaczek, Jzef: Historia Rewolucji Polskiej w roku 1794. Warszawaww, 1907. 1. kt. 104 105.; Smoleski: Emigracya polska, 89.; Chodko, Lonard: Histoire des lgions polonaises en Italie, sous le commandement du gnral Dombrowski. Paris, 1829. 2. kt. 1113.; Recueil des traits, conventions et actes diplomatiques concernant la Pologne 17621862 par le comte d Angeberg. Paris, 1862. 423426.; A felvidki magyar csaldok lengyel kapcsolatainak fontossgra a szakirodalomban elszr H. Balzs va hvta fel a figyelmet. Lsd: Berzeviczy Gergely, a reformpolitikus (17631795). Budapest, 1967. Vlemnyt altmasztja a kvetkez terjedelmes feljegyzs 1794 nyarrl: AVA Pergen Akten X. 3. A. H. 132. s Jan Henryk Dbrowski emlkirata: PAN Bibl. w Kr. Rks. 2225. Lsd mg: Vadsz Sndor: Francia tervezet magyarlengyel felkelsre 1796-bl. Szzadok, 104. vf. (1970) 1. sz. 7075.; H. Balzs va: Notes sur l histoire du bonapartisme en Hongrie. Nouvelles tudes Hongroises, 19691970. No. 4-5. sz., 186208.; Reychmann, Jan: Jakobini wgierscy z roku 1794 a insurrekcja kociuszkowska. Kwartalnik Historyczny, vol. 64. (1957) No. 2. 154155.; Ring va: jabb adatok az 1797-re tervezett lengyel magyar Habsburg-ellenes felkels krdshez. Szzadok, 113. vf. (1979) 5. sz. 827850.; Pie legionw polskich we Woszech. In: Ulotna poezja patriotyczna Owiecenia 17741797. Ed. Roman Kaleta. Wrocaw, 1977. Wybicki Bonapartban csaldva, majd ltva a lengyel lgik tragdijt 1802-ben trt vissza szlfldjre, amely most mr Poroszorszghoz tartozott. Napleon szemlyes felkrsre azonban 1806-ban mgis magas hivatalt vllalt a megalakult Varsi Nagyhercegsgben. Hajlott fvel mg megrte a bcsi kongresszust, rszt vett a Lengyel Tudomnyos Akadmia megalaptsban 1820 ban. 1822-ben rt vget pldtlanul gazdag, illziktl s tvedsektl sem mentes lete.

29

Tanulmnyok Fl, fl Dbrowski, zszldat bontsd ki, lgy te a vezrnk, vgyakozva krnk !75

RING VA

E tervek sorba (amelyekrl egybknt a bcsi udvar mindig rteslt galciai besgi, a porosz s orosz udvarokbl rkez figyelmeztetsek, illetve konstantinpolyi nagykvetnek bizalmas informcii alapjn76) szervesen illeszkedik az a dokumentum is, amelyet 1796 decemberben juttatott el a francia klgyminisztriumhoz a Direktrium Magyarorszgon tutaz oroszorszgi kmje, Van Lennep. Az irat els sorai teljes mrtkben bizonytjk a berlini udvar 1794. jnius elejn szerzett informciinak hitelessgt: A legutbbi lengyel forradalom idejn e forradalom vezeti igen kiterjedt s bizalmas kapcsolatban lltak a magyarorszgi elgedetlenekkel. Ebbl klcsns mozgalmak terve szletett: annak a tervnek a sikere, amely a dolgok j rendjt volt hivatva megteremteni Lengyelorszgban, sztnzte volna a magyarorszgi vllalkozsokat. gy, mikzben a lengyelek a sajt oldalukon mkdtek, egy msik sszeeskvst is szttek, amely igen szles kr hatst v ltott ki Magyarorszgon, ezt azonban mg a lengyel forradalom eltiprsa eltt felfedtk, sok szemlyt letartztattak, s vezetiket, Martinovicsot, Sigrayt stb. lefegyvereztk.77 A nevek feltnen pontos rsa alapjn gyanthatjuk, hogy a dokumentum szerzje olyan magyarul jl tud szemlytl kapta informciit, aki a lembergi Centralizcival llt kapcsolatban. Ez a szervezet ugyanis ellenttben a prizsi emigrcival, amely ekkor mr Dbrowski lgiinak mkdst tmogatta trk terleten akarta kijellni a meneklt katonk gylekez helyt, s Moldvbl akart magyar, illetve erdlyi segtsggel betrni Galciba, a tovbbiakban pedig onnan szndkozott ltalnos Habsburg-ellenes felkelst hirdetni a Monarchiban.78 Ennek rdekben 1796 janurjban a galciai rendek egy rsze konfdercit hirdetett, s ezt kiltvnyban hozta a lakossg tudomsra. Michal Klofas Oginski napljban megrizte a kiltvny tartalmi kivonatt, amelybl kitnik, hogy a felkels szervezi segtsgl kvntk hvni mindazon nemzeteket, amelyeket a lengyel nemzet buksa utn hasonl sors fenyeget a hrom nagyhatalom rszrl. Br a kiltvny egyetlen nemzetet sem nevez meg a lehetsges szvetsgesek kzl, a francia Klgyminisztriumi Levlt rban fennmaradt hrom dokumentum is bizonytja, hogy a felkels kirobbantst 1797-re terveztk, s mindegyik tervezet szmolt a magyarok rszvtelvel is. Ezek kzl kt dokumentum is emlti a megmozduls tmogati kztt a Trencsn megyei fldbirtokos Illshzy Istvn grfot s a szepessgi Berzeviczy Gergelyt.79 A Van Lennep ltal tovbbtott levl rja, aki lltsa szerint az sszeeskvk patrn usa volt, kt tervezetet is csatolt a kldemnyhez: az els a galciai felkels lehetsges tm ogatit sorolta fel, a msodik a tervezett megmozduls nemzetkzi hatsait mrlegelte. Az utbbi irat hrom f terletet jellt meg a felkels vgrehajtsra: 1. Moldvt, ahol a lengyel hader maradkait gyjtttk volna ssze; 2. Erdlyt, ahol a magyar elgedetlenek csatlakoztak volna a lengyel katonkhoz; 3. Galcit, ahol a felvidki magyar s a galciai rendek gylekeztek volna.

75 76 77 78 79

Bartok a bajban. Budapest, 1985. 615. PAN Bibl w Kr. T. A. H. 2171. T. 6. passim.; St. U. A. v Br. B.95. sign. 55. K. 243. N. 627., 197. Vadsz: Francia tervezet, 70. Askenazy: Napoleon a Polska, I. 143144. A. E. C. P. Venise 252. kt., 364., Pologne 323.kt. 248., 317., 320323., 357., 401., 407408.

30

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

Tartalmilag a msodik dokumentum koncepcijval teljesen egybevg az a felkelsi terv is, amelyet 1797. janur 10-n juttattak el a Francia Klgyminisztriumba, s egy 200 ezer fs hadsereg fellltsnak lehetsgt veti fel. A Bnt s Erdly knnyedn killtana 30 000 ft, Magyarorszg kzponti rsze 20 000 ft, Galcia s a hozz tartoz [?] magyar megyk 50 000 ft, Ukrajna s Podlia 60 000 ft, a maradk 60 000-et pedig Lengyelorszg s Litvnia vlte a dokumentum szerzje.80 Az osztrk katonai megszlls s a titkosrendrsg akcii azonban egyre jobban megneheztettk a galciai sszeeskvk dolgt. A sokfle tervezgetsnek sorozatos letartztatsok vetettek vget: a bcsi udvarnak sikerlt elfognia a galciai sszeeskvs kt tagjt, akiknl bizonytkokat talltak a prizsi emigrcival, valamint a Czartoryski herceg krvel fenntartott kapcsolatokra, s sikerlt lelepleznik a Gorzkowski-fle, a parasztsg felszabadtsra irnyul sszeeskvst is.81 Az 17891799-es galciai perek ellenre mgis azt tapasztaljuk, hogy a lengyel emigrci egszen 1809-ig mindig szmtott a magyarok kzremkdsre egy tervezett Habsburg-ellenes felkelsnl.82 A kzs katonai akci elmaradsa ellenre a terv emlkt megrizte a szbeli hagyomny, ami ksbb a kollektv emlkezet rszv vlt. A dolog rdekessge, hogy a lengyel magyar kzs felkels tervei rsban alig maradtak fenn, csak a francia klgyi levltr s a prizsi lengyel emigrci rztt meg nhny dokumentumot, ami alapjn nmi informcink lehet az sszeeskvk szndkairl. Br a magyar trtnetrs tudott a galciai felkels tervre vonatkoz hresztelsekrl, hiszen azok a bcsi udvarba is eljutottak, ezrt Sndor Lipt ndor kirlyi biztost kldtt Zempln megybe az gy kivizsglsra,83 a nyomozs eredmnytelensgre hivatkozva nem tekintette a szbeszdet megalapozottnak. Azt pedig, hogy a magyar jakobinusok szervezkedse alatt Martinovics Ignc is utalt a kszl galciai felkelsre, kizrlag az fantzija termknek tulajdontotta. A rla szl, kzel szz vig tart vitban a 19. szzad eleji szbeli hagyomny s az gynevezett tudomnyos llspont tkztt ssze. 1880 utn, amikor megjelent Frakni Vilmos Martinovics s trsai trtnete cm monogrfija, a magyar trtnszek szinte kivtel nlkl gy vltk, hogy a magyar jakobinusok nemzetkzi kapcsolatai csak Martinovics kpzeletben lteztek. Az 1957-ben Benda Klmn szerkesztsben megjelent A magyar jakobinusok iratai cm forrskiadvny els ktete bevezetjben Benda is notrius hazudozknt mutatta be Martinovicsot, azt lltvn, hogy a lengyel kapcsolatok teljesen lgbl kapottak voltak.84 Jan Reychmann a forrskiadvnyrl rott recenzijban ugyan tapintatosan figyelmeztette a magyar trtnszeket, hogy lthatlag igen keveset tudnak a 18. szzadvgi lengyel emigrci klnbz terveirl,85 de az megjegyzsei sem vltoztattak a magyar trtnetrs llspontjn. Csak 1970 utn, amikor Vadsz Sndor kzlte a Van Lennep ltal tovbbtott levl szvegt, tmadt nmi rdeklds a krds irnt, s merlt fel komolyan az a lehetsg, hogy ltezhetett nmi kapcsolat a lengyel s magyar sszeeskvk kztt.

80 81

82

83

84 85

A. E. C. P. Pologne 323.k. 248., 317., 320323., 357., 401., 407408. PAN Bibl w Kr. T. A. H. 2171. T. 6. 99113.; Z korespondencji Kociuszki urzdowej i prywatnej 17901817. Ed. A. M. Skakowski. Krnik, 1946. 4243. Archivum Wybickiego (Wybicki Levltr) II. 18021822. Ed. A. M. Skakowski. Gdask, 1950. 415. A Zempln megyei vizsglat nagy port vert fel, a korszakkal foglalkoz trtnszek mindegyike trgyalta, legrszletesebben azonban Domanovszky Sndor: Jzsef ndor lete s irataiban. Budapest, 1925. 1. kt. 46. sz. irat.; MJI I. XLIX. MJI I. LXXVIII. Reychmann: Jakobini wgierscy, 154155.

31

Tanulmnyok

RING VA

Brhogyan is vlekedett azonban a magyar trtnetrs, a kzs katonai akci tervre vonatkoz szbeli hagyomny olyan ers volt, hogy az egsz 19. szzadban tpllta a klcsns segtsgnyjts klnbz formit, amelyek jl ismertek a lengyel s magyar trtnszek krben. Galcia megtlse ppen a lengyelek helyzete miatt nagyon kedveztlen volt Magyarorszgon is 1873 eltt. Az ltalnos kzvlekedsen csak az 1873-as tartomnyi reform vltoztatott, amikor a galciai nemessg fontos szerephez jutott a tartomny irnytsban, a lengyel nyelvet pedig szles krben lehetett hasznlni, nemcsak a kzigazgatsban s igazsgszolgltatsban, de az oktatsban s mveldsben is. Galcinak a lengyel nemzeti kultra megrzsben jtszott szerepe klnsen felrtkeldtt a porosz s orosz asszimilcis trekvsek megersdsvel prhuzamosan. Galcia megtlse teht kedvezbbre fordult az utkor szemben, s ennek ksznheten paradox mdon ma mindkt hagyomny egyszerre l a magyar lakossg kollektv tudatban: a lengyelmagyar kzs segtsgnyjts hagyomnya, aminek kibontakozsban meghatroz szerepet jtszott Galcia osztrk megszllsa s germanizcija, tovbb Galcia tartomny politikai s kulturlis pluralizmusnak idealizlsa.

EWA RING

Polskowgierskie galicyskie plany powstania a pami kollektywna


Po pierwszym rozbiorze Polski i szlachta polska i wgierska, podtrzymujca wzajemnie d obre kontakty, miaa nadzieje, e Galicja zostanie przyczona do Krlewstwa Wgierskiego przez dwr wiedeski. Po dugich wachaniach Maria Teresa jednak zdecydowaa inaczej, przyczya Galicj do prowincji dziedzicznych. W nowej prowincji ju w roku 1772 znieli administracj i sdownictwo polskie, zwolniono wielk cz urzdnikw. Wprowadzenie austriackiego systemu administracji oraz jzyka niemieckiego, jako jzyka urzdowego, wymiana polskich urzdnikw pastwowych z niemieckimi i czeskimi szokowaa polsk szlacht. W krtkim czasie pojawio si przekonanie, e polskie stany galicyjskie mogyby by naturalnymi sojusznikami niezadowolonej z polityki celnej dworu wiedeskiego szlachty wgierskiej Grnych Wgier. W padzierniku roku 1792, kiedy przygotowano koncepcj dyplomacji francuskiej w celu przeksztacenia stosunkw wadczych w Europie, pod tytuem Projekt polece i zasad, na podstawie ktrych trzeba prowadzi pertraktacje z krlem pruskim, w tym dokumencie w propozycji pokojowej dla Prus wymieniono midzy innymi nazw Galicji. Reakcj na ten projekt by inny plan, przywieziony do Parya w styczniu 1793 roku przez Tadeusza Kociuszk. Wedug propozycji polskiej realizacj planw francuskich trzeba zacz od wzniecania buntw i lokalnych rozruchw na Wgrzech, w Galicji, na Czechach, na lsku, w Prusiech i Rosji. Wiemy, e z powodu wewntrznych walk o wadz rewolucji francuskiej Kociuszko na swoj propozycj nie otrzyma rzeczowej odpowiedzi od Lebruna, ministra spraw zagranicznych, dlatego wrci do Saksonii. Tam dowiedzia si o tym, e latem 1793 roku warszawscy spiskowcy wybrali go na przywdc przygotowywanego powstania. W ich wyobraeniach rwnie moga wystpi plan zbrojnego ruchu galicyjskiego, dlatego, e Kociuszko przyjecha tam jesieni 1793 roku, eby osobicie zobaczy przygotowania. Bunt galicyjski mia wielki akcent w projektach dostarczanych do Komitetu Ocalenia Publicznego Franciszka Barssa, wysannika saskiej emigracji. Obietnica wybuchu powstania galicyjskiego, przeniesionego na pozostae prowincji Monarchii miaa ogromne znaczenie po wy-

32

Magyarlengyel galciai felkelsi tervek s a kollektv emlkezet

Tanulmnyok

buchu powstania kociuszkowskiego w toku pertraktacji z Komitetem Ocalenia Publicznego, szczeglnie potem, jak Austria rozpocza okupacj Maopolski. Na podstawie raportw polskiej emigracji w Wenecji, oraz donosicieli rzdu austriackiego jest prawdopodobne, e zamierzono podjcie zbrojnego wspdziaania polsko-wgierskiego podczas powstania kociuszkowskiego: Mamy liczne porednie dowody na to, e wgierscy jakobini chcieli wystawi wojska liczce 30 000 wolontariuszy. Po zdobyciu Warszawy dla wielu wydawao si, e do przywrcenia przynajmniej czciowej niepodlegoci Polski nie pozostaa inna szansa, jak wzniecenie powstania w Galicji, ale akcje tajnej policji coraz bardziej zatrudniay sytuacj spiskowcw. Prawdopodobnie z tego powodu polska emigracja paryska poszukiwaa inn drog do realizacji swoich planw. Poniewa Jan Henryk Dbrowski ju od roku 1796 organizowa legiony woskie, emigranci myleli, e wanie za pomoc tych trzeba rozpta powstanie galicyjskie. Wedug planu legiony wysadzane na ld w Dalmacji wkroczyyby na Wgry, gdzie przyczyyby si do niezadowolonych Wgrw, a potem razem wkroczyyby do Galicji, i zajyby prowincj. Ten projekt te by przegrany, poniewa genera Bonaparte zawar rozejm z Habsburgami w Leobenie. Powstanie galicyjskie nie wybuch pod koniec wieku 18., ale z pamitnikw Jzefa Wybickiego dowiadujemy si, e Polacy oczekiwali pomocy ze strony stanw wgierskich jeszcze w roku 1809, podczas ofensywy Napoleona. Wbrew braku realizacji wsplnych akcji militarnych, pami tych planw zostaa zachowywana w tradycji ustnej, ktra staa si pniej czci pamici kolektywnej.

VA RING

HungarianPolish Galician Uprising Plans and Collective Memory


Following the First Partition of Poland, it was expected by both the Hungarian and the Polish nobility, who where traditionally on friendly terms with each other, that the recently acquired province of Galicia was to be part of the kingdom of Hungary. However, after long hesitation, Maria Theresa annexed Galicia to the hereditary lands. In 1772, Polish administration and jurisdiction were abolished in the new land, and the majority of officials were dismissed. The implementation of Austrian administration, German as the official language and the substitution of Polish functionaries with German and Czech officials shocked the Polish nobility. It was soon recognized that the Polish estates of Galicia would make a natural ally of the nobility in Upper Hungary, utterly dissatisfied with Hapsburg customs policies. Finished in October 1792, the French revolutionaries' foreign policy strategy for rearranging the existing balance of power in Europe entitled Instructions and principles to be followed during the negotiations with the King of Prussia did contain the name of Galicia. The draft presented in Paris in January 1973 by Thaddeus Kosciusko, the envoy of Polish immigrants living in Saxony was a response to this paper. According to the Polish proposition, the implementation of Frances plan should start with instigating riots and local uprisings in Hungary, Galicia, Bohemia, Silesia, Prussia and Russia. We know that, due to internal power struggles among French leaders, Kosciusko got no substantive response from foreign affairs minister Lebrun and returned to Saxony to learn that he had

33

Tanulmnyok

RING VA

been elected as the leader of the uprising in preparation by the Warsaw conspirators. The Galician uprising could possibly be a part of their plans, given that Kosciusko himself went there in order to supervise the preparations in the autumn of 1793. He requested help from the French before the outburst of the uprising by sending Franciszek Barss to the Committee of Public Safety in Paris. The Galician movement was to have a preponderant role in his plans: Especially Galicia, this province important to the House of Hapsburg could easily be annexed by Poland. The Galicians had already contacted the Commanderin-Chief in order to perform military operations together with the Polish. On the basis of the reports of the Polish emigrants in Venice and the Austrian government's informers, we can be almost certain that, in addition to the Galician uprising plans, the idea of a Hungarian-Polish military cooperation had been raised. A substantial amount of circumstantial evidence shows that Austrian and Hungarian Jacobins had the intention of raising an army of 30,000 volunteers to support the Kosciusko Uprising. This plan was not forgotten even after the downfall of the uprising. However, the Austrian occupation and the operations of the Austrian secret police rendered the situation more difficult for the Galician conspirators. As Jan Henryk Dabrowski had been organizing the Polish Legions in Italy since 1796, it was thought that the Galician uprising has to be unleashed with their help. According to the scheme, after having disembarked on the Dalmatian coast the legions would have entered Hungary to unite with Hungarian dissenters and then, together, would have penetrated Galicia to occupy the province. This plan was never fulfilled, as General Bonaparte had already concluded an armistice with Austria in Leoben before the beginning of the operation. Eventually, the Hungarian-Galician uprising did not break out at the end of the 18th century, but it is known from the memoirs of Jzef Wybicki that the Polish were still counting on the Hungarian estates actions during Napoleons 1809 offensive. The memory of the common action plan became part of the collective memory and nourished the intention of common military operations throughout the 19th century.

34

AGNIESZKA KAWALEC

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski s a galciai igazsgszolgltats a 19. szzad harmincas veiben
Az 18301831-es lengyel szabadsgharc leverse utn Jzef Dwernicki,1 Girolamo Romarino2 s Samuel Rycki3 hadtesteinek tbb tzezer katonja Galciban tallt menedkre. Tbbsgk emigrciba vonult, s Galcit nyugatra vezet tvonala egyik llomsnak ta rtotta csupn. Dwernicki katoninak egy rszt, fknt a sebeslteket Erdly klnbz pontjain, tbbek kztt Nagyenyeden helyeztk el. A lengyelek a Magyar Kirlysg Galcival hatros megyinek nemesi udvarhzaiban is nagy szmban talltak otthonra.4 Sokukat galciai honfitrsaik fogadtk vendgszeret hajlkukba. Egy rszk bekapcsoldott a fldalatti sszeeskv mozgalomba, s belpett az Oroszorszg terletn kirobbantani tervezett partiznhbort szervez csoportokba. Az ilyen jelleg tevkenysg nemegyszer drmai kvetkezmnyeket vont maga utn: tbb hnapig tart kihallgatst, brsgi eljrst s a leghrhedtebb erdbrtnkben letltend hossz vekig tart bntetst. A 19. szzad els felben az osztrk bnteteljrsi trvnykezsben az gynevezett Franciscana volt ktelez, amelyet 1803-ban vezettek be. Annak ellenre, hogy a felvilgosods korban a bnteteljrs megreformlsra nem egy ksrletet tettek, Ausztriban tovbbra is az inkvizcis perrendtarts alapjn tlkeztek, amely sorn a vdlottat semmifle vdelem nem illette meg. A Franciscana szerint az rtatlansg vlelme hivatalbl a br ktelessge, ezrt a vdlott nem kvetelheti, hogy szmra kpviselt vagy vdt biztostsanak. Az j bnteteljrsi rendszerben azonban mgis bevezettek bizonyos vltozsokat, tbbek kztt az gynevezett negatv bizonytsi elvet, amely azt jelentette, hogy b izonyos meghatrozott szm s fajta bizonytk nlkl nem szlethetett tlet. Fontos jdonsgnak szmtott az is, hogy a bnssg puszta beismerst jllehet tovbbra is a legjobb bizonytknak szmtott a brsgnak az gy minden krlmnyt megvizsglva kellett mrlegelnie, amiben mr felfedezhet a bizonytkok szabad rtkelsnek kezdete. Az is az elrsok kztt szerepelt, hogy tletet csak bri kollgium hozhatott, nem pedig egyszemlyes brsg. Bizonyos tleteket ktelez volt magasabb frumhoz is felterjeszteni
1

2 3

Jzef Dwernicki tbornok hadteste 1831. prilis 27-n szorult a Lengyel Kirlysgbl Galciba, s tette le a fegyvert. Girolamo Romarino tbornok 15 000 katonjval 1831. szeptember 17-n lpte t Galcia hatrt. Samuel Rycki tbornok 1831. szeptember 17-n hagyta el a Lengyel Kirlysgot, s lpett a Krakki Kztrsasg terletre azzal a krssel, hogy engedlyezzk a Szabad Vroson val tvonulst. Csapatainak egy rsze szeptember 28-n Bbreknl tkelt Galciba. Kovcs, Istvn: Nieznani polscy bohaterowie powstania wgierskiego 18481849. Warszawa, 2010. 23.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

35

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

ahhoz, hogy azok jogerre emelkedjenek. Megvolt, br rendkvl korltozottan a fellebbezs lehetsge is, s ez esetben a feljebbviteli brsg nem hozhatott szigorbb tletet. 5 Bizonyos embersges vltozsok bevezetse ellenre tovbbra is ktelez rvny volt az inkvizcis rendszer, amely a kzvlekeds szerint nem vltozott semmiben. Tovbbra is a fiat justitia, pereat mundus llektelen elvnek formalizmusa uralkodott, amit gy lehetne tmren kznyelvre tltetni, hogy igazsgot szolgltatni brmi ron. A korabeli Eurpa inkvizcis alapelvekre tmaszkod bnteteljrsai kztt az inkvizcis perrendtarts s az egsz bizonytsi eljrs mindenki szemben olyan ldozattal azonostotta a bebrt nztt foglyot, aki a legkrmnfontabb s olykor kegyetlen eszkzket is alkalmaz nyomozs trgya. A kzvlekedsben a rgi vallatsi eszkzkre pl nyomozs volt a szenveds legszrnybb jelkpe.6 Jllehet a knzst 1776-ban kiiktattk az osztrk jogrendbl, az gynevezett ellenszeglsrt a valloms megtagadsa vagy a hazug valloms esetn jr bntets, a megkorbcsols vagy a kenyren s vzen heztets tovbbra is alkalmazott eszkz volt.7 A galciai igazsgszolgltats arckpcsarnokt osztrk hivatalnokok tltik ki, akik szinte versengtek egymssal a foglyok ldzsben. Nevket megannyi visszaemlkezs s emlkirat megrktette, s a stt kpzettrstsok rvn a honfitrsak megjegyeztk ket. Franz Krieg von Hochenfeld, az orszgos brsgok elnke Galciban kt lbon jr gimeszelszer csontvz, akit aszott tett hatrtalan feslettsge, rideg, mint a halott fizimiskja, amelyen mosolyt, mg gnyorosat se ltni, nem szlva az egyttrzs legcseklyebb jelrl; Leopold Sacher Masoch von Kronenthal lembergi rendrigazgat, agyafrt, lecsapni ksz, szvesen blcselkedett a fogva tartott fiatalokkal, imgyen fedve fel gondolkodsmdjukat s belltottsgukat. Erklcsi szempontbl a lehet leggtlstalanabb volt. []; Lembergben volt mg egy hozzjuk hasonl lengyelfal br Franz Karl Gustaw Landenau, akinek kisebb befolysa volt a polgri, de annl nagyobb a katonai szemlyekre.8 Az emltetteken kvl szlnunk kell azokrl is, akik a kihallgatsokat vezetve kzvetlen kapcsolatba kerltek a foglyokkal: Maurycy Wittmannrl, a lembergi bntetbrsg tancsosrl, akit a foglyokkal rintkezve faragatlansg s durvasg jellemzett, valamint Josef Pressenrl, a lembergi bntetbrsg elnkrl mint alacsony rtelmi szint, rosszmj s bosszll jellem-rl.9 Nem lehet csodlkozni azon, hogy a lengyelek klnskppen megblyegeztk azokat az rulkat, akik a fentebb jellemzett szemlyekkel nszntukbl egyttmkdtek, kiszolgltatva bartaikat vagy jtevjket csalka gretek s illkony hasznok fejben. Mg inkbb fj, ha olyan esetekkel tallkozunk, amikor rdemds, sz abadsgharcos mlttal rendelkez szemlyek lltak t az orszgrablk oldalra: Rnk, galciaiakra nzve sorscsaps rta August Bielowski10 Lucjan Siemieskinek11 , hogy a leg5 6 7 8

9 10

11

Sjka-Zieliska, K.: Historia prawa. (Wyd. 12.) Warszawa, 2008. 345., 351. Stebelski, Piotr: O reformie ledztwa wstpnego. (H., . n.) 3. Sjka-Zieliska: Historia prawa, 350351. Bogdaski, Henryk: Pamitniki 18321848. (Z rkopisu wyda, wstpem i przypisami opatrzy A. Knot). Krakw, 1971. 4345. Bogdaski: Pamitniki, 46. August Bielowski (18061876) joghallgat, aki rszt vett az 18301831-es szabadsgharcban. Miutn visszatrt Galciba, bekapcsoldott az 1830-as vek konspircis mozgalmba. Klt, trtnsz, a Monument Poloniae Historica cm munka szerzje s kiadja, az Ossoliskiakrl elnevezett Nemzeti Intzet igazgatja. Lucjan Siemieski (18071877) az 18301831-es szabadsgharc rsztvevje, a galciai konspircis mozgalom aktivistja, Bielowski s Seweryn Goszczyski bartja. Attl tartva, hogy letartztatjk, Franciaorszgba tvozott. Klt, publicista, irodalomkritikus s mfordt.

36

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

tiszteletremltbb hazafiassgunk ellenre is fecsegnk, mint a vnasszonyok, s meggondolatlansgunkkal s hnyaveti szsztyrkodsunkkal szerencstlensget hozunk azon szemlyek fejre, akikre a legnagyobb szksgnk van. Fj szvvel rok errl, mert szabadsghseink, akik pletyklkodssal mlatjk az idejket, vgtre is adalkokkal szolglnak a rendrsgnek.12 Az 1830-as vek eleji sszeeskvseket, Jzef Zaliwski partiznakcijt,13 valamint az Ossoliskiak nevt visel Nemzeti Intzet illeglis kiadvnyait14 s klnskppen az ezek kvetkezmnyeit rint levelezsben s emlkiratokban gyakorta megjelenik kt szemly, Adolf Roliski s Ludwik Ksiopolski, az 18301831-es szabadsgharc rszvevi, ksbbi gyllt besgk neve. Az elbbirl Henryk Bogdaski, a felkel, konspirtor, emlkiratr keser irnival jegyezte meg, hogy az egyik legkivlbb alak s legfurcsbb szerzet volt, mikzben a brsgi nyomozsok rendkvli jelensge [], s megannyi kesersg elidzje, ami a czortkwi kerlettl kezdve a kolomeai kerleten t egsz Galcit rintette.15 Roliski, az 1830/1831-es szabadsgharc tisztje az 1. lovasvadsz-ezredben szolglt.16 Miutn az orszg belsejbe irnytott orosz hadseregbl, amelybe az 1831-ben meghirdetett amnesztia utn besoroztk,17 megszktt, Galciban tbbek kztt Justyn Modzelewski csaldjnl tallt menedket. Itt emigrnstrsai krben forgott, tbb emisszriust, konspirciban tevkeny embert megismert. Miutn az osztrk hatsgok letartztattk, a tbbi elfogott felkelvel egytt Triesztbe szlltottk, ahonnan Amerikba vagy Nyugat -Eurpba kellett volna knyszeren kivndorolnia.18 azonban, mivel a Lengyel Kirlysg alattvalja volt, s flt, hogy krmnfont mdon kiszolgltatjk Oroszorszgnak, nknt vllalta, hogy a nyomoz rendrsggel egyttmkdik azrt, hogy cserben Galciban maradhasson s letelepedhessen. 1834-ben a volt karmelita kolostorban berendezett vizsglati brtn foglya lett, ahol mzdes szavaktl megbabonzva gondolkods nlkl a stn [Wittman A. K.] kezre adta magt.19 Wittman, mint erre Roliski vek mlva visszaemlkezett, a legklnflbb mdon prblt bizalmamba frkzni s meggyzni arrl, hogy szintn sajnl, s teljes szvbl igyekszik kiszabadtani, csak igyekezzek kvnsga szerint cselekedni. [] Ettl kezdve vak eszkze voltam, gondolkods nlkl azt tettem, amit akart. [] Nemcsak azt vallottam be, amit tudtam s hallottam, hanem azt is, amirl voltakppen nem is volt

12

13

14

15 16

17 18 19

Fischwna, H.: Z listw Goszczyskiego, Bielowskiego i Siemieskiego. Pamitnik Literacki, 1910. 562563. August Bielowski 1833. janur 26-n kelt levele Lucjan Siemieskihez. Jzef Zaliwski (17951855) a Lengyel Kirlysg hadseregben ezredes, az 18301831-es szabadsgharc rsztvevje. 1833-ban Galciban partiznosztagokat szervezett, amelyeknek az lett volna a feladatuk, hogy felkelst robbantsanak ki a Lengyel Kirlysg terletn. Az osztrk hatsgok l etartztattk, s hsz v Kufsteinben letltetend vrbrtnre tltk. Az 1848-ban meghirdetett amnesztia nyomn szabadult. Ezt kveten Franciaorszgba tvozott. 1831 s 1834 kztt Konstanty Sotwiski (17931846) volt az Ossoliskiak nevt visel Nemzeti Intzet igazgatja. 1832-tl tbbek kztt titkos konspircis iromnyokat, brosrkat, hazafias felhvsokat, betiltott trtnelmi tematikj tudomnyos munkkat, valamint Adam Mickiwicz, Julian Ursyn Niemcewicz, Seweryn Goszczyski s msok tiltott mveit jelentette meg nyomtat sban. A. Roliski besgsa nyomn letartztattk, az Ossolineumot bezrtk, s az igazgatt nyolc v vrfogsgra tltk, amelyet Kufsteinben kellett letltenie. Bogdaski: Pamitniki, 48. Horoszkiewicz, J.: Notatki z ycia. Opracowa, wstpem i przypisami zaopatrzy H. Wereszycki. WrocawKrakw, 1957. 168. Kovcs Istvn: Jzef Bem. Bohater wiecznych nedziei. Warszawa, 2002. 46. Kovcs: Nieznani polscy bohaterowie wgierskiego powstania 1848 i 1849, 25. Bogdaski: Pamitniki, 4849.

37

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

tudomsom. Klnfle dolgokat talltam ki, vdaskodtam, s rengeteg rtatlan embert kompromittltam.20 Roliskirl bvebben Konstanty Sotwiski pere kapcsn rtak a trtnszek, aki akkoriban az Ossiliskiak nevt visel lembergi Nemzeti Intzet igazgatja volt, s akit ennek kapcsn hazarulssal vdoltak s tltek el az Ossolineumban folytatott illeglis kiadi tevkenysge miatt.21 Roliski sok embernek tette tnkre az lett, gy sajt prtfogjnak s jtevjnek, Justyn Modzelewskinek is, aki majdhogynem atyailag gondoskodott rla Galciban.22 A lembergi levltrban szp szm aktakteg tartalmaz vallomsokat23 tbb szz oldalnyi terjedelemben, melyek a Roliski ltal llandan vltoztatott esemny-, hazugsg-, agyszlemny-vltozatokat tartalmaznak, mert mint Ludwik Jabonowski megjegyzi a maga mentsgre valszntlen dolgokat diktlt jegyzknyvbe, majd nhny nap mlva magba szllva visszavonta azokat, hogy aztn az els adand alkalommal jabb zagyvasgokat hordjon ssze.24 Ezen zagyvasgok sorn azonban tbb tucat szemly nevt diktlta le, olyanokt, akik valban rszt vettek a konspircis s partizntevkenysgben, de nemegyszer teljesen rtatlanok vletlenszeren odavetett nevei is szerepeltek vallomsaiban. k is mind megtltttk a brtnk cellit. A felsorolt rulk kzl a msodik, Ludwik Ksiopolski kevsb ismert szemly. Neve jval ritkbban jelenik meg a 19. szzadi beszmolkban vagy visszaemlkezse kben, de olyasfajta jelzs szerkezettel illetik, mint emberi spredk, Sacher kmje, 25 alval bitang s rul.26 E jellemzsek csak rszben adjk vissza a becsapott s elrult hazafiak kesersgt, akik trt karokkal fogadtk t, mint hzuk vendgt beavattk bizalmukba, s cserbe brsgi perek sora s hossz brtnbntets volt a hla, de akadtak, akik letkkel fizettek az ismeretsgrt. Ludwik Ksiopolski tbb mint egy ven t forgoldott olyan emberek kztt, akik Kelet-Galciban leginkbb elkteleztk magukat a partizn-akcik elksztsben. Rszt vett az egykori szabadsgharcos parancsnokainl szervezett tallkozkon, ajnlleveleket kapott, amelyek rvn a legnagyobb titkoknak is beavatottja lett, valamint rendszeres anyagi tmogatsban rszeslt. Mindazonltal elg hamar kiderlt rla, hogy a lembergi rendrigazgat kmje, aki feljelentseivel sok ember lett tette tnkre. Vallomsaiban nem re jtette vka al: abban a remnyben mkdtt egytt a rendrsggel, hogy az osztrk hat-

20 21

22

23

24

25 26

Horoszkiewicz: Notatki z ycia, 318. apiski, H.: Konstanty Sotwiski jako dyrektor Ossolineum. Roczniki Biblioteczne, r. 9. z. 34. 1967. 400.; apiski, H.: Konstanty Sotwiski (17931846). Zarys biograficzny. Rocznik Zakadu im. Ossoliskich. t. 10. 1975. 23.; apiski, H.: U pocztkw dziaalnoci wydawniczej Ossolineum. Wrocaw, 1973. 78.; Szubert, Tomasz: C to za ycie nowe, co za cuda wielkie stay si niemal dotykalnymi dla zmysw moich! Konstanty Sotwiski nieznany wizie Kufsteinu. Sobtka, 2008. nr. 1. 7. Roliskirl az albbi szemlyek rtak: Bogdaski Henryk: Pamitniki, 4654.; Biaynia Choodecki, J.: Banialuki Roliskiego Lww, 1908. 2130.; Biaynia, J.: Eugeniusz Albert Ulatowski, wizie stanu i mczennik w wietle aktw procesu karnego przeciw pukownikowi Jzefowi Zaliwskiemu i wsplnikom. Lww, 1911. 2127.; Horoszkiewicz: Notatki z ycia, 155., 160., 178., valamint Roliski gynsa: 316319. Centralnj, Derzsavnj Iszoricsnij Arhiv Ukrain u Lvivi (a tovbbiakban: CDIAUL), f. 152. op. 2. szpr. 6776, 213, 506. Jabonowski, Ludwik: Zote czasy i wywczasy. Pamitnik szlachcica z pierwszej poowy XIX stulecia z przedmow S. Wasylewskiego. Wyd. 2. Pozna [1927]. 159. Bogdaski: Pamitniki, 54. Wspomnienia mojego ycia napisa Micha Budzyski w 1860 r. t. 1. Pozna, 1880. 126.

38

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

sgok kedvezen tljk meg tlevlkrelmt, amelynek rvn ki akart jutni Franciaorszgba. Ksiopolski egyike volt azoknak az 1831-es szabadsgharcosoknak, akik Galciban tmeneti menedket lttak, lehetsget arra, hogy tovbbmehessenek Franciaorszgba. Az 1834. februr 4-n felvett kihallgatsi jegyzknyvbl27 tudjuk, hogy a Lengyel Kirlysgbl rkezett, s a szandomri vajdasg Radom nev helysgbl szrmazott. Kihallgatsnak idejn huszonnyolc ves volt, ntlen, rmai katolikus. Szlei mr nem ltek, mind amellett megemltette, hogy apjnak, Jzefnek egykor majorja volt Radomban. Btyja, Joachim az 18301831-es szabadsgharc kirobbansa eltt az 1. vadszezredben szolglt altisztknt, s a szabadsgharc alatt lptettk el hadnaggy.28 Maga Ksiopolski a szabadsgharc eltt helyettes megbzottknt szolglt a babski krjegyzsgen Rawa jrsban, a mazviai vajdasgban. A szabadsgharc kirobbansnak hrre kt-hrom hten bell Sochaczewbe ment, ahol az 1. vadszezred 3. zszlaljnak szervezse folyt, s belpett a z ezredbe. A szabadsgharc leverse utn altisztt lptettk el: rmester lett. A szabadsgharc buksa utn, 1831. oktber 5-n Maciej Rybiski tbornok hadtestvel egytt Poroszorszg hatrn llott. azonban gy dnttt, nem lpi t azt, hanem hazatr. Egy ven t tartzkodott nagybtyjnl, Jan Ksiopolskinl a rawai jrsban fekv Wola Pkoszewskban. Ezt kveten Radomban lak hghoz ment. Nhny nap eltelte utn azonban besoroztk az orosz hadseregbe, s Oroszorszg belsejbe kldtk. Alfred Alfonssal s Ferdynand Arendval egytt sikerlt megszknik, s nem sokkal 1832 karcsonya eltt tlpve Galcia hatrt, (a radziechwi kerletben fekv) Krzywe faluban egy bizonyos Wierzbicki nev szemlynl talltak menedket. Az emigrnsoktl megtudtk, hogy Lembergben mkdik egy bizottsg, amelynek feladata a szabadsgharcosok megsegtse, gy Lembergben a megadott cmre, Ignacy Kulczycki megjellt laksba mentek, akirl tudtk, hogy a bizottsg meghatalmazsa alapjn anyagi segtsget nyjt az emigrnsoknak. Kulczyckinl tallkoztak Jzef Zaleskival. Mindenki t forintot kapott, valamint ajnlleveleket galciai birtokosokhoz, akiknek gondoskodniuk kellett elltsukrl. Ksiopolskit Moracbe kldtk Ludwik Borowskihoz. Hromheti ott-tartzkods utn azonban visszatrt Lembergbe; ezttal Jan Kanty Podoleckit, a lembergi Komit titkrt kereste fel, aki azt tancsolta neki, hogy jelentkezzk a lembergi rendrsgen. azonban az itteni magas meglhetsi kltsgek miatt elkltztt egy faluba, s e kzsg kerleti kzpontjban prblta a szksges tlevelet kijrni. Ajnlleveleket a tarnopoli kerletben fekv Dytkowcbe ezttal Leopold Starzyski grftl kapott. Miutn az elkvetkez kt hnap eredmnytelenl telt el, vissz atrt Lembergbe, s Lorensi rendrfelgyelnl jelentkezve vrta, hogy tlevelet kapjon. ppen a hsvti nnepek eltt jutott a tudomsra, hogy a rendrsg az emigrnsok elszlltsra kszl. Emiatt nyugtalansgban August Bielowskihoz fordult, hogy megtudja, a rendrsg tervei szerint mi a Lengyel Kirlysgbl szrmazott s Ausztribl knyszerrel eltvoltand emigrnsok ti clja. Bielowskitl tudta meg, hogy a hatsgok Olmtzbe szlltjk ket, majd onnan az oroszoknak tadand cri alattvalkat tovbb a Lengyel Kirlysgba. Ugyan azt tancsolta Ksiopolskinak, hogy mindezt elkerlend utazzk

27

28

CDIAUL, f. 152, op. 2. szpr. 88, Protok przesuchania Ludwika Ksiopolskiego uczestnika polskiego ruchu partyzanckiego na terytorium Galicji w 1833 r. (Ludwik Ksiopolskinak, a Galcia t erletn 1833-ban szervezett partiznmozgalom rsztvevjnek jegyzknyve). k. 18. Ezt a vallomst Robert Bielecki is megersti: Joachim Ksiopolski a szabadsgharcban 1831. mrcius 22-tl hadnagy az 5. vadszezredben; 1831. mjus 6-n belpett a 6. vadszezredbe. Bielecki: Sownik biograficzny oficerw powstania listopadowego. t. 2., E K. Warszawa, 1996. 383.

39

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

Laszkiba Eugeniusz Ulatowskihoz mellkesen megemltve, hogy Franciszek Bobiski ezredes is ott tartzkodik, aki felkelst tervez kirobbantani az oroszorszgi Volhniban. gy ht azt javasolta neki, jobb, ha belp a partizncsapatba, mint hogy kitoloncoljk OroszLengyelorszgba.29 E helyzetben Bielowski tancshoz hven Ksiopolski gy dnttt, Laszkiba megy, de lltsa szerint, nem azrt, hogy belpjen Bobiski csapatba, hanem hogy ltfenntartsa helysznt megtallja. A Bielowskitl kapott ajnllevelekkel Eugeniusz Ulatowskihoz ment, s a trsasgban tallta Stanisaw Macewicz rnagyot (a szabadsgharc alatt ugyanabban az ezredben szolgltak, s az rnagy volt a parancsnoka), Franciszek Bobiski ezredest s Jzef Gleinlichet. Ez utbbitl tudta meg, hogy Franciaorszgbl szp szmmal rkeztek Galciba emisszriusok, akik a Lengyel Kirlysgban s Volhniban partiznhbort szerveznek Oroszorszg ellen. Maga Gleinlich Macewicz parancsnoksga alatt llt. Ksiopolski Gleinlichhel egytt Guchowicben tartzkodott, majd Macewicz rnagy krsre segtett abban, hogy egy fegyverszlltmny Laszkibl, Eugeniusz Ulatowskitl eljusson Rzepniwba, Kazimierz Dzieduszycki birtokra. Ott szervezdtt ugyanis Macewicz osztaga, s oda rkeztek egyre-msra az emigrnsok, akiket Dzieduszycki a vendgeknek kijr szeretettel fogadott, s amikor mr nem tudta sajt birtokn elhelyezni a jvevnyek sokasgt, desanyja birtokra kldte ket. Rzepniwban jabb s jabb emigrnsok jelentkeztek, tbbek kztt Ordyniec s wicicki, akiket August Bielowski irnytott Laszkibe, s onnan tovbb Rzepniwba, hogy Macewicz alakulban lv csapatba lpjenek be. Ksiopolski ksbb vallomsaiban tbb nevet felsorol. lltsa szerint Macewicz bandjhoz tartozott volna [Dzieduszyckin s Geinlichen kvl]: Tomanowicz, Bogacki, a Poznai Nagyhercegsgbl szrmaz Pinecki. Egybknt tbb emigrnstl hallottam, hogy [Jerzy] Buharyn, egy lovasezred rnagya, Micha Choko, litvniai felkel, Borkowski, volhniai felkel, Maciejewski kapitny, Duchiski, bkeidben fldmr, a forradalom alatt tiszt sajt bandkat akarnak szervezni Litvniban, Podli ban s Volhniban. Macewicz vllalkozsa nem sikerlt, mivel a helyi polgrok egynmelyike nem akarta rendelkezskre bocstani mindazt, amit a hadjrat cljra kveteltek.30 Ksiopolski 1833. jnius 3-tl tartzkodott Rzepniwban, de amikor az emigrnsok jelentsen megszaporodtak, Dzieduszycki, tartva birtokai tkutatstl, a vendgeket sztosztotta a szomszdos udvarhzakban, gy Ksiopolski Petew faluba, egy bizonyos Torosiewicz nev egynhez kerlt, s egszen 1833. december elejig ott vendgeskedett. Innen kiruccanva ltogatta meg Marcin Zamoyskit Derewlanyban, s llandan vagy tizenngy emigrns tartzkodott ott, tbbek kztt Ignacy Kulczycki, aki emigrns rpiratokkal ltta el ket; Ksiopolski Dzieduszyckinl is nemegyszer megfordult, ahol gyakran tallkozott Buharyn rnaggyal, aki felesgvel egytt llandan Dzieduszycki desanyjnl lakott.31 Vgl nem ltvn rtelmt annak, hogy anyagi eszkzk hjn is tovbb idzzn Galcinak ezen a rszn, Ksiopolski gy dnttt, visszatr Lembergbe: Ezenkvl Zamoyskinl semmi rdemleges nem trtnt, s mindezen esemnyek arra a meggyzdsre juttattak, hogy az itteni kormnynak jelentst tegyek rluk, gy vlvn, ezzel az orszgnak hasznot hajtok, magamnak pedig kijrhatom a franciaorszgi utazs engedlyezst.32
29

30 31 32

CDIAUL, f. 152, op. 2. szpr. 88, Protok przesuchania Ludwika Ksiopolskiego uczestnika polskiego ruchu partyzanckiego na terytorium Galicji w 1833 r. (Ludwik Ksiopolskinak, a Galcia terletn 1833-ban szervezett partiznmozgalom rsztvevjnek kihallgatsi jegyzknyve). k. 4. Uo. k. 7. Uo. k. 89. Uo. k. 10.

40

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

Ksiopolski letnek tovbbi alakulsa nyomon kvethet, ha vallomsait sszevetjk August Bielowskinak tett vallomsaival, minthogy szembestskre 1834. november 2-n valban sor kerlt.33 Eszerint Ksiopolski Lembergbe trtnt megrkezse utn azonnal August Bielowskihoz ment, aki akkoriban a Halicka utcban, Jzef Gleinlich r szomszdsgban lakott, s kertels nlkl pnzt krt ltfenntartsra, merthogy az neki jr. Bielowski, miutn Gleinlichnl megbizonyosodott arrl, hogy megbzhat szemly, a kvetkez tartalm krtyalapocskt adta t neki: igazolom, hogy az albbi lap tadja, a lengyel hadsereg katonja minden szempontbl rdemes a honfitrsak tmogatsra. Ksiopolski beszmolja szerint heves szvltsra kerlt kzttk sor (Bielowski vallomsa szerint mg klre is mentek): Szemrehnyst tettem nnek azrt mondta Ksiopolski , hogy meghistotta kijutsomat Franciaorszgba, s a volhniai felkelssel szdtett. Bielowski igyekezett megmagyarzni, hogy a felkels kirobbantst el kellett halasztani, de biztos, hogy elrkezik annak is az ideje.34 Bielowski szobjban ilyen krlmnyek kztt kerlt sor a Jzef Gleinlichhel val tallkozsra. megmutatta neki tlevelt, amelyet Kazimierz Kleinlich nvre lltottak ki, s ezzel utazott volna Krakkba. Ksiopolski ekkor tallkozott egy bizonyos Dobrowolskival, akit Kochanowski gy lltott be [neki] mint kmet. azt tancsolta neki, hogy a Rendrigazgat rnak, Sacher tartomnyi tancsosnak trjam fel vllalkozsomat, amit meg is tettem, s feljelentsemre Macewiczet s Jan Gleinlichet letartztattk.35 Ksiopolski tovbbi vallomsaiban hozztette, hogy a tervezett szembestskor megerstette Gleinlich szemlyazonossgt, arrl biztostva a rendrsget, hogy a megfelel szemlyt tartztattk le. Vallomsaiban olvashat, hogy kihallgatsomkor Jzef Gleinlichrl pontos lerst adtam Lorensi rendrbiztos rnak. Mondtam, hogy J. Gleinlich kzepes termet, hosszks arc, spadt, haja szke, bajsza s pofaszaklla vrses, s hogy rvid szrke posztkabtot, rajta diszn hajtks, fekete szgletes gombsor bli kabtot viselt. Mint partiznvllalkozsba keveredett szemlynek a lersa rvn egy mlt hten letartztatott emigrnssal szembestettek. Ennek rvn felismertem benne ugyanazt a Jzef Gleinlichet, akirl korbbi vallomsaimban emltst tettem.36 Azzal, hogy Ksiopolski rllt a rendrsggel val egyttmkdsre, mg korntsem mondott le arrl, hogy felvegye a Lembergi Bizottsg seglypnzt. Errl meglep szintesggel nyilatkozott: Ezenkvl hozz kell tennem, hogy itt, Lembergben egy bizonyos Kochanowski tancsra egy bizonyos Bernatowiczhoz mentem [], aki Kochanowski szerint az itteni bizottsg tagja, s lltlag pnzzel tudja elltni az emigrnsokat ezen Bernatowicztl 5 rnusi forintot kaptam rcpnzben.37 August Bielowski is mint a korszak konspircis mozgalmnak megannyi tagja ldozatul esett Ksiopolski besgsnak. Ez az rul Bielowski perben fszerepet jtszott, az vallomsai nyomn kutattk t Bielowski lakst, majd tartztattk le t. A tzegynhny hnapig tart nyomozs sorn a terhel adatokat s vdakat tbbek kztt Adolf Roliski vallomsai is szaportottk. Mg azonban Roliski a per folyamn hihetetlen meskkel llt
33

34 35 36 37

CDIAU, f. 152, op. 2, szpr. 227, Protok z przesuchania Augusta Bielowskiego, oskaronego o udzia w polskich organizcacjach partyzanckich na terytorium Galicji w 1833 r. (August Bielowski kihallgatsi jegyzknyve, akit azzal vdoltak, hogy rszt vett a Galcia terletn 1833-ban szervezett partiznmozgalomban.). K. 9 3. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr, 227. k. 12. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr. 88, k,. 10. Uo. k. 1618. Uo. k. 11.

41

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

el, s ezzel mint tan hitelt vesztette, Ksiopolski vallomsai a valsgot tartalmaztk. Igyekezett hitelesen beszmolni azokrl az esemnyekrl, amelyekben rszt vett, cmeket kzlt, s idnknt aprlkos rszletessggel lerta az ltala feljelentett szemlyek laksba vezet tvonalat, hven mutatta be azokat a helyszneket, ahol megfordult, pontos szemlylersokat adott, s vallomsai sorn kszsggel llt elbe a szembestsnek. A nyomozs alatt majdhogynem naivan trta fel alantas indulatait, amelyek cselekedeteit motivltk, azt sem rejtette vka al, hogy voltakppen a szemlyt rt lltlagos bntalmak s nyilvnos srelmek miatt ll bosszt. 1833 decemberben e feljelentsek kvetkeztben August Bielowskit is letartztattk.38 A rendrsg azzal gyanstotta, hogy br galciai polgrnak mondja magt, valjban Antoni Bielowskinak hvjk, s a Lengyel Kirlysgbl jtt emigrns. Ksiopolski a rendrsg krsre egszen pontos szemlylerst adott Bielowskirl, de vallomsaiban valban tvedett: Antoni Bielowski tlagos magassg: sovny, arca beesett, himlhelyes, fekete atillt s fekete gallros sttkk kpenyt viselt. Haja szke, konya bajsza vrses. 39 Az ristomban tlttt jszaka utn, reggel Jan Lorensi rendrbiztos hallgatta ki. Bielowski tbbek kztt Alirschterg cs. kir. rendrsgi hivatalnok tansga alapjn knnyen tudta igazolni valdi szemlyazonossgt. A vd megalapozatlansga miatt szabadon engedtk, de egyttal rendrsgi megfigyels al helyeztk. Bartaitl azonnal megtudta, hogy letartztatst Ksiopolskinak ksznheti, akivel nota bene a rendrsg pletben kihallgatsa napjn tallkozott.40 Ludwik Ksiopolski s Adolf Rliski tovbbi vallomsai kvetkeztben ksbb a rendrsg kt zben tartott Bielowskinl hzkutatst, elszr 1834. janur 28-n, majd mrcius 20-n. Az els alkalommal megtalltk Bielowskinak tbbek kztt Lucjan Siemieskivel s Seweryn Goszczyskival folytatott levelezst.41 E levelek Siemieskit is kompromittltk, s alapot szolgltattak a letartztatsra.42 A rendrsg mindent megtett Goszczyski kzre kertsre, neki azonban sikerlt elrejtznie Galcia terletn, amikor pedig mr nagyon gett a talaj a talpa alatt, Franciaorszgba tvozott. A rendrsg Bielowski laksban az Ossolineum illeglis kiadvnya mellett megtallta azoknak az emigrnsoknak a nvsort is, akiket a Lembergi Bizottsg seglyben rszestett. Bielowskit 1834 mrciusban letartztattk, s tbb hnapot tlttt vizsglati fogsgban, mg vgl a feljebbviteli brsg 1834. augusztus 12-n kelt rendelkezse alapjn brtnbe kerlt. Pere 1834. augusztus 28-n kezddtt el.43 Egy nappal ksbb, augusztus 29-n a nyomozbizottsg jabb kihallgatsokat kezdemnyezett, amelyek 1834. oktber 3-n, november 2-n, majd tbb hnapos
38 39 40 41

42

43

Fischwna: Z listw Goszczyskiego, Bielowskiego i Siemieskiego, 561. CDIAUL, f. 152. op. 2, szpr. 88. k. 15. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr. 227, k. 13. Seweryn Goszczyski (18011876) a romantika kornak lengyel kltje, trsadalmi aktivista s forradalmr, az 18301831-es szabadsgharc rsztvevje. Mivel 1830. november 29-n jjel rszt vett az orosz uralkod nyri rezidencija ellen intzett tmadsban, hallra tltk. Ersen elkt elezdtt a galciai konspircis mozgalomban. Attl tartva, hogy letartztatjk, Franciaorszgba tvozott, ahol kapcsolatba lpett Andrzej Towiaskival. 1872-ben visszatrt Lembergbe, s itt is halt meg. Az Orszgos Elnksg 1834. mrcius 20-n kelt rendelete rtelmben a tarnopoli sztarosztasg a lembergi rendrsgre szlltotta Siemieskit, akit 1834. prilis 4-n hallgattak ki A. Bielowskival s E. Korytkval egytt. Jnius 28-n a rendrsgrl a lembergi bntetbrsgra vittk t. Jlius 28-n a feljebbviteli brsg felmentette t a felsgruls vdja all. Fischwna: Z listw Goszczyskiego, Bielowskiego i Siemieskiego, 561. Fischwna: Z listw Goszczyskiego, Bielowskiego i Siemieskiego, 561.

42

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

sznet utn 1835. mjus 14-n, 16-n, 25-n, 27-n folytatdtak, s 1835. jnius 1-jn zrultak le.44 Bielowskit Maurycy Wittmannak, a lembergi bntetbrsg tancsosnak a vezetsvel hallgattk ki.45 A tanvallomsok s a laksban tallhat iratanyagok alapjn Bielowskit felsgrulssal vdoltk. Kt komoly vdat szegeztek ellene: egyrszt embereket verbuvlt Zaliwski partiznosztaga szmra, msrszt tagja volt az itteni demokratikus komitnak, s egyttmkdtt Konstanty Sotwiskival s Emil Korytkval abban, hogy az Ossolineum nyomdja forradalmi brosrkat jelentessen meg.46 August Bielowski a tbb hnapig tart kihallgats sorn kvetkezetesen tagadta a politikai jelleg, valamint a konspircira s a partiznszervezkedsre vonatkoz gyanstsokat. Azzal vdekezett, hogy lnk irodalmi s kiadi tevkenysget folytat, de mindenkor alhzva ezt mindig az llami hatsgok, gy a cenzrahivatal tudtval s engedlyvel, leglisan teszi. A tanulmnyai sorn szerzett jogi ismereteivel lve, tlagon felli intelligencijt is bevetve igyekezett a feje fell elhrtani a gyant, mg ha azt tbbek vallomsai s a nyomozs sorn gyjttt bizonytkok is megerstettk. Az ellene vallk szemre vetette, hogy hazudnak, igyekezett hitelessgket alsni, mikzben arra trekedett, hogy lehetsg szerint az esemnyek sajt meggyz vltozatt adja el. Amikor a vita sorn kifogyott az rvekbl, a bnssgt egyrtelmen altmaszt bizonytkokkal szemben megmakacsolta magt, s nem hagyta, hogy vdekezsnek addigi vonaltl eltrtsk. Vdekezst fknt Ludwik Ksiopolskira ptette. Bielowski eleinte tagadni igyekezett kettejk ismeretsgt, elg nyakatekerten magyarzgatta, hogy valjban nem ismeri t, br egy alkalommal tnyleg megfordult nla anyagi tmogatsrt kuncsorogva, de szegnysgre hivatkozva ajtt mutatott neki, mire vlaszul otromba szavakkal illette t. Vgl aztn a mind terhesebb vendget knytelen volt kipenderteni az ajtn.47 Ksiopolski e ponton feljelentette Bielowskit a rendrsgen, hogy t megverte. Bielowski erre knytelen volt az egsz esetrl beszmolni. Valban klre mentek, de nmileg ms krlmnyek kztt, mint ahogy ez elhangzott. Bielowski vallomsaiban a koronatant hiteltelenteni igyekezett a rendrsg szemben azzal, hogy az lopsra vetemedett, amit jelentettek a rendrsgnek, gyakran lttk rszegen tntorogni a csapszkben, s miutn a tvolltben laksba is ittasan besomfordlt, ms nven mutatkozva be az ott tartzkod szolglnak, felforgatta Bielowski szemlyes holmijt. Ezen a mveleten tetten rve nem lehetett t msnak nevezni, mint tolvajnak. Ksiopolski nem tagadta a lops vdjt, de azt lnyegtelennek lltotta be, merthogy ez gyben nem krdeztk a rendrsgen, annak ellenre, hogy fogvatartsa mr tz hnapja tart. Arra, hogy a szemlyes holmikat tkutatta, a kvetkez magyarzattal szolglt: kvncsi voltam, hogy nincsenek-e hazafias tartalm knyvei. E napon szerinte nem dobtk ki a laksbl, st ellenkezleg, a vdlotthoz jvn t gyban talltam, s ekkor t rtnt az, hogy megvertek. Vallomsban a tan megerstette, hogy Bielowski szomszdsgban Jzef Gleinich lakott.48 Bielowski kvetkezetesen kitartott vallomsai mellett, s llspontjn a per vgig semmit se vltoztatott, Ksiopolski tani hitelessgt megkrdjelezte, azt lltva, hogy a korbban elszenvedett srelmei miatt hazudozik. Tbbszr szemre vetette az iszkossgot,
44 45 46 47 48

CDIAUL, f. 153, op. 2. szpr. 227, k. 1, 4, 8, 14, 18, 25, 30, 35. Wittmanrl tbbet itt: Bogdaski: Pamitniki, 46. CDIAUL, f. 152. op. 2, szpr. 227. k. 2. Uo. s. 6. Uo. k. 1213.

43

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

a feslett letmdot s mindenekeltt a lopst.49 Lehet, hogy ez valban Ksiopolski rovsra volt rhat, de az is lehet, hogy csak a korbban megbeszlt vdekezsi taktika rsze, mivel a Ksiopolski feljelentse nyomn letartztatott Eugeniusz Ulatowski is ezzel vdolta t a nyomozs sorn.50 E vdak azonban nem vettk el a rendrsg kedvt attl, hogy egyttmkdjk az rulval, st ellenkezleg, viselkedst azzal igazoltk, hogy nem adtak hitelt a vdlott magyarzatainak: Br a kihallgatott Ksiopolskit gyalzta s rgalmazta, s emltett egynmely olyan krlmnyt, amely alapot adhatott arra, hogy a kihallgatottat gyllje, de ezek nem olyanok, hogy miattuk Ksopolski hamisan vdoln bntettel a kihallgatottat, s kitegye magt annak a veszlynek, hogy az rgalmazza.51 A nyomozs sorn tbbszr is krtk Ksiopolskit, hogy kzvetlen szembests sorn ismerje fel a vdlottakat. Maciejewski szzados azonostsa is gy folyt le.52 Hasonlkppen gyakran fordultak hozz azzal a krssel, hogy adja meg a keresett gyanstottak lehetsg szerinti pontos szemlylerst. Letartztatsuk aztn annak alapjn trtnt. Ksiopolski a mr emltett Bielowskin kvl Bobiskirl, Duchiskirl, Ksawery Mikorskirl, Odyniecrl, wicickrl, Julian Tomanowiczrl, Micha Chokrl, Nowickirl, Majewskirl, Pineckirl, Boguckirl, Buharynrl, Maciejewskirl, Bernatowiczrl adott pontos szemlylerst. gy rta le ket, hogy nem emlkezett pontosan a keresztnevekre s a csaldnevekre.53 Gyakran krdeztk Jzef Zaleski szzados lembergi tartzkodsnak clja fell. Ksiopolski ezzel kapcsolatban pontosan azt mondta, amit tudott, mrmint hogy kezelte az emigrnsok tmogatsra sznt pnzalapot, egybknt lembergi tartzkodsa idejn, amikor az tlevlre vrt, is kapott Zaleskitl hetente 5 vagy 6 rnusi forintot. Amikor a ren drsg megksrelte kiderteni tartzkodsi helyt, meglehets rszletessggel elmondta, hogy Zaleskit utoljra Kazimierz Dzieduszyckinl Rzepniwban lttam, ahol Volhnibl rkez felesge is tartzkodott. Hogy most hol van, nem tudom, de az emigrnsok krben az a hr jrta, hogy Kuczyskival Franciaorszgba szndkoztak utazni. Hogy elutaztak-e, abban ktelkedem, mert Kulczyckit ksbb december elejn Derewlanyban Zamoykiknl lttam.54 Ksiopolski a Lembergi Bizottsg tevkenysgrl is beszmolt, amely ismeretei szerint fknt az emigrnsok anyagi tmogatsval foglalkozott, s arrl, hogy a partizncsapat rdekben egyttmkdtt volna msokkal, nem volt tudomsa. De a bizottsg tagjait fe lsorolta: grf Ksawery Krasicki, Jan Kanty Podoecki, Ignacy Kulczycki, Antoni Bielowski, Jzef Zaleski szzados. Ksiopolski vallomsa fknt azt a katonai vllalkozst rintette, amely a zoczwi kerletbl indult volna ki, s mkdsi terlete Volhnia lett volna. Rmutatott, hogy emigrnsok, a franciaorszgi kikldttek s a partiznvllalkozs rsztvevi, Kazimierz Dzieduszycki, Marcin Zamoyski, Eugeniusz Ulatowski s a Herman-fivrek, Ryszard s Florenty

49 50

51 52

53 54

CDIAUL, f. 152, po. 2, szpr. 227, k. 9. Biaynia Choodecki, J.: Eugeniusz Albert Ulatowski, wizie stanu i mczennik w wietle aktw procesu karnego przeciw pukownikowi Jzefowi Zaliwskiemu i wsplnikom . Lww, 1911. 22., 24. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr. 227, k. 32. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr. 174. Protok przesuchania Ludwika Ksiopolskiego wiadka w sprawie Jzefa Zaliwskiego i innych uczestnikw polskich organizacji partyzanckich na terytorium Galicji, k. 13. CDIAUL, f. 152, op. 2, szpr. 88, k. 15, 1923. CDIAUL, f. 152, op. 2. szpr. 88. k. 12.

44

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

hzaiban talltak rejtekhelyre. Felsorolta az emigrnsokat Stanisaw Macewicz -csel, Jzef Gleinlichhel, Franciszek Bobiskivel, Karol Borkowskival, Henryk Dmochowskival, Ignacy Kulczyckival az len. Szemlylersokat adott, rszt vett a foglyok azonostsban, s abba is beleegyezett, hogy vdlknt szembesljn, s Gleinlich, Borkowski, Ulatowski vagy Bielowski esetben rszt vegyen a vallomstevk szembestsben. Azok kzl, akiket vallomsaival Ksiopolski tnkretett, Eugeniusz Ulatowskit, a Lemberg melletti Laszki tulajdonost, a Lembergi Bizottsg partiznokat tmogat lvonalbeli tagjt rte a legszom orbb sors. Ellene vallott Roliski, s mi tbb, Jzef Zaliwski is. Ulatowski a bizonytkok sokasga folytn nem tudott eredmnyesen vdekezni. Bizonyos tnyeket beismert, msokat tagadott. Ksiopolski esetben tmadsi taktikt alkalmazott, szemre vetette, hogy me gsrtett becsvgya miatt ll bosszt. Ulatowskit megviselte a tbb hnapi brtn, slyosan megbetegedett, de nem rszeslhetett orvosi polsban. Nem segtettek felesge knyrg beadvnyai, amelyeket lembergi rendrhatsgokhoz s brkhoz cmzett, s nem tallt meghallgatsra maghoz a csszrhoz benyjtott krelme sem. 1836. mjus 17-n Eugeniusz Ulatowski meghalt, elhantolsra ahogy Biaynia Choodecki lltja jjel 3 rakor kerlt sor, oly titokban, hogy mg a legkzelebbi hozztartozk sem tudtak rla.55 Ksiopolski a vallomsttelek, tallkozsok s szembestsek sorn minapi ismerseitl s jtevitl megalztatsok sort szenvedte el, s leplezetlen megvets lett osztlyrsze. Annak ellenre, hogy maga is hossz hnapok ta osztozott a foglyok sorsban, mindezt abban a remnyben viselte el, hogy az osztrk hivatalnokok betartjk gretk s killtjk neki az annyira htott tlevelet Franciaorszgba. Msknt trtnt: Ksiopolksinak azzal hllta meg besgsait az osztrk kormny, hogy kiszolgltatta t Moszkvnak.56 Hasonl sors rte Adolf Roliskit is. Azt kveten, hogy kibogozhatatlanul belebonyoldott alvalsgaiba s hazugsgaiba, amelyekkel az osztrk igazsgszolgltatst is kompromittlta, Roliskit rgalmazsrt tz v nehz brtnre tltk, amelyet a tiroli Kufstein erdjben kellett letltenie nehz vasban. Nem bocsjtottk meg neki, hogy a per zr szakaszban, a teljes bri kar jelenltben volt btorsga megsrteni az gyt trgyal brkat. A megannyi bns vd utn megszlalt bennem a lelkiismeret hangja, szre trtem, de mr ks volt! Mindent visszavontam, s az egsz bri testlet s rendrfalka jelenltben kijelentettem, hogy Wittman s Pressen, e bntetbrsgi fnkk voltak azok, akik a leghamisabb vallomsokat szedtk ki bellem azltal, hogy estnknt megjelentek a ce llmban, s rdgi lakomra hvtak, leitatva, az rzkek mmorban ecseteltk leend boldogsgomat, amennyiben vallomsaimmal szaportani fogom az ldozatok szmt.57 Roliski ugyanarra a tbolyt helyre kerlt, ahol az ltala kiszolgltatott honfitrsai szenvedtek. Henryk Bogdaski rta rla, hogy Pressennek s Wittmannak esett ldozatul am iatt, hogy a nyilvnossg eltt leleplezte, milyen aljas mdon sztkltk t hamis vallomsokra, s megbnhdte azt, hogy annyi embert tett szerencstlenn. A lelkiismere t-furdals s a kufsteini brtnparancsnoksg alval bnsmdja megbetegtettk. Megvallva bneit s bocsnatrt vezekelve fejezte be lett.58 Megrendt mdon rta le Roliski letnek utols pillanatait rabtrsa, Julian Horoszkiewicz, aki emlkiratban idzi a megkeseredett fogoly nyilvnos gynst, aki halla kzeledtn krt mindenkit, hogy bocsssanak meg neki.59
55 56 57 58 59

Biaynia Choodecki: Eugeniusz Albert Ulatowski, wizie stanu, 547. Bogdaski: Pamitniki, 5455. Horoszkiewicz: Notatki z ycia, 318319. Bogdaski: Pamitniki, 53. Horoszkiewicz: Notatki z ycia, 318319.

45

Tanulmnyok

AGNIESZKA KAWALEC

Annak ellenre, hogy a kt szomor sors rul szinte megbnst tanstott, Roliski s Ksiopolski neve int figyelmeztetsknt jelenik meg az emlkiratokban s visszaemlkezsekben, felvillantva az osztrk igazsgszolgltats igazi arct is. Fordtotta: KOVCS ISTVN

AGNIESZKA KAWALEC

Adolf Roliski i Ludwik Ksiopolski a galicyjski wymiar sprawiedliwoci w latach 30. XIX wieku
Po upadku powstania listopadowego jesieni 1831 r. tysice byych powstacw walczcych w Krlestwie Polskim przeciw wojskom carskiej Rosji szukao schronienia w Galicji, ale te na dworach szlachty wgierskiej, w powiatach przygranicznych z Galicj oraz na terenie Siedmiogrodu, m.in. w Nagyenyed. Spord licznej grupy niedawnych powstacw przebywajacych na terenie Galicji, wielu zaangaowao si w dziaania konspiracyjne i partyzanckie, majce na celu przygotowa nowe powstanie przeciwko znienawidzonej Rosji. Konsekwencje tych wydarze byy dla nich czsto bardzo dramatyczne. Aresztowania, wielomiesiczne procesy, wyroki skazujce na dugoletnie wizienia i pobyt w osawionych twierdzach. Bohaterami niniejszego tekstu s dwaj onierze insurekcji 1830/1831 r., ktrzy w wyniku represji popowstaniowych zostali przymusowo wcignici do armii rosyjskiej i skierowani w gb Rosji, ale po dezercji z transporu znaleli schronienie w Galicji. Tu cieszc si zaufaniem i szacunkiem swych niedawnych towarzyszy broni, zostali wtajemniczeni w prace konspiracyjne. Obydwaj Adolf Roliski i Ludwik Ksiopolski, zdecydowali pj na wspprac z wadz austriack i denuncjowali swych wsppracownikw, znajomych, przyjaci i dobroczycw, ale te obcych i przypadkowych ludzi, majc nadziej na wdziczno i pomoc ze strony Wiednia. Poprzez historie dwch zdrajcw, ale te dramatyczne dzieje ich ofiar, autorka staraa si ukaza mechanizm dziaania wczesnych organw ledczych oraz faktyczne oblicze austriackiego wymiaru sprawiedliwoci na terenie Galicji w latach 30. XIX wieku.

AGNIESZKA KAWALEC

The traitors: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski and Galician jurisdiction in the 1830s
After the suppression of the 1830/1831 or November war of independence, in autumn, thousands of soldiers, who had fought against the tsarist Russian army on the territory of the Kingdom of Poland, were seeking refuge in Galicia, in the noble mansions of the Hungarian counties bordering Galicia and in Transylvania, for example, in Nagyenyed. Many of the former freedom fighters who found a new home in Galicia joined underground conspiracy movements and partisan groups which were planning a new revolt against much hated Russia. Often, these events led to serious consequences, like arrests, several-

46

Az rulk: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski

Tanulmnyok

month-long legal proceedings, years of prison terms and incarceration in notorious prison fortresses. The heroes of the paper were soldiers during the 1830/31 Polish war of independence who, as part of the retaliation after the suppression, were forced to enrol in the Russian army and sent to distant provinces in Russia. They managed to escape and find refuge in Galicia. There, surrounded by the respect and trust of their former brothers in arms, they joined the underground movement. Two of them, Adolf Roliski and Ludwik Ksiopolski decided to collaborate with the Austrian secret police and gave up their partners, acquaintances, friends and benefactors associated with the conspiracy they went as far as to randomly name persons unknown to them in the hope of Vienna's gratefulness and help in exchange. Through the story of the two traitors and the personal dramas of the victims, the author aims to present how the investigative bodies of the era operated and to show the Austrian jurisdiction in Galicia in the 1830s in its true colours.

47

EWA BERE

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn


Krosnnak s krnyknek lakosai Lengyelorszg felosztottsgnak idejn minden lengyel fldn lejtszd esemnyben tevkenyen rszt vettek. Kzdttek elbb az 1794-es Kociuszko-felkelsben, majd az 18301831-es szabadsgharcban.1 A 19. szzad folyamn Krosnban s krnykn szmos fontos esemny zajlott le: az 1846-os krakki nemesi demokrata felkels s a csszrprti parasztfelkels, valamint a Npek Tavasza. Ezeket megannyi tnyezk idztk el, tbbek kztt azok az elemi csapsok, amelyek 1843 s 1845 kztt nem kmltk Galcit, s mg slyosabb tettk a parasztsg amgyis nyomorsgos llapott. Ide szmthatk az rvizek, a hzillatokat pusztt jrvnyok s a rossz te rmsek. 1845-ben rta a hivatalos jsg, a Gazeta Lwowska: A Dunajec, a Visztula s a Wysoka folyk mentn l szegny parasztsg helyzete lerhatatlanul nehz, oly nyomorsg sjtotta ket, hogy egsz falvak kboroltak a feljebb fekv vidkeken kolduskenyren lve, s a gabona, a krumpli ra [] 60 szzalkkal vagy annl is feljebb szktt. Ehhez kapcsoldott mg az egsz Eurpt sjt burgonyavsz. [] A kikaplt krumpligum szerfelett apr, zetlen, termesz-rgta, amelyet mr a rothads is kikezdett.2 Ezekrl az esemnyekrl jegyeztk fel 1845 jliusban a krosni Kapucinusok Krnikjban is: A medrkbl kilp Visztula s a San, meg a tbbi foly is borzalmas krokat okozott partmenti lakosoknak. Ugyanezen v novemberben a kvetkez olvashat a Krnikban: nsges, termketlen esztend, az lelmiszercikkek drgk, [] a fld termkei megrohadnak, mindentt szrny hnsg.3 A lert elemi csapsok s az azokat ksr hnsg, valamint a nvekv feudlis kizskmnyols s elnyoms fokoztk a parasztok elgedetlensgt, akik mind ellensgesebben viszonyultak a nemesi udvarhzakhoz. Ezzel egyidejleg a klnfle konsp ircis szervezetek egsz Galciban mind intenzvebb agitcis munkba kezdtek, aminek clja a felosztsok mindhrom lengyel terlett tfog ssznemzeti felkels lett volna. Krosnban s krnykn 1845-tl folytak a felkels elkszletei. Ahogy Wadysaw Kucharski rta: Mr augusztusban vsroltk a fegyvereket, kovcsoltk a kaszt s faragtk a kaszanyelet, lestettk a szablyt, ntttk a golyt s kszltek a tlre a nagy vadszatra. Csendben, mellkutakon eljutva gylekezett a nemessg Polankban Tytus

2 3

Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludw. Wybr tekstw rdowych. Oprac. M. Tyrowicz. KrakwWrocaw, 1956. 41.; Babinetz, P.: Ocali od zapomnienia. Stary cemntarz w Kronie. Materiay z wystawy, ktra odbya si w Muzeum Podkarpackim w Kronie w 2002 r.,; Kosiek, A.: Stary Cmentarz. Podkarpacie, 1974. No. 16. 6. Szewczuk, J.: Kronika klsk elementarnych w Galicji w latach 17721848. Lww, 1939. 176. Archiwum Prowincji Krakowskiej oo. Kapucynw (a tovbbiakban: APK oo. Kapucynw). syg. 16. Chronologia Klasztoru oo. Kapucynw w Kronie, Ksiga druga (18371903) 1013.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

48

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

Trzecieskinl, Komborniban Feliks Urbaskinl s msoknl, akik sokan voltak.4 A krnykbeli nemessg fegyvert s lszert vsrolt, Miejscben lisztet raktrozott kenyrstshez, s mindentt a felkelsrl s a parasztok felszabadtsrl beszltek. E tevkenysgbe gyakran bekapcsoldtak egyhzi szemlyek is. A krnykbeli papok a felebarti szeretetre hivatkoztak, fegyvert gyjtttek, Jan Puchalski atya, krosni vikrius pedig puskaport raktrozott a parkin.5 A tovbbiakban gy folytatja Kucharski: ltalnos volt az elkszlet, mert nemcsak a nemessg, hanem a szolgaszemlyzet, a polgrok s brlk, intzk s erdszek, tovbb a mandatriusok is fegyverkeztek s gyjtttk a hreket, a felkelsre szlt felhvs pedig bejrta az egsz vidket, s mr csak arra vrtak, kinek a parancsra kell azt elkezdeni. Bizony voltak olyanok is, akik terveket vzoltak, kijelltk a gylekezsi pontokat, s megragadtk az ers, br a nagykznsg szmra lthatatlan kormnykereket.6 A lengyel demokratk Krosno vidkn mr 1845-tl tnylegesen aktv tevkenysget folytattak. 1844 vgn Edward Dembowskit s Franciszek Wiesioowskit bztk meg Nyugat-Galcia megszervezsnek feladatval, mg Teofil Winiowskinak a San folytl keletre es terleteken kellett volna agitcit folytatni.7 Dembowski Teofil Berwiskivel egytt arra trekedett, hogy kapcsolatot teremtsen a kisnemessggel, az udvari hivatalnokokkal, tisztviselkkel, tantkkal, kntorokkal, s olyan bizottsgokat is alaptott, amelyek sszeeskv tevkenysget folytattak. A jasi s krosni krzetek forradalmi gense Feliks Bolechowski erdsz volt, 1846 februr derekn trtnt letartztatsa utn pedig Franciszek Wolaski, a Glinik Mariampol-i Wincenty Pol tirajzainak, feljegyzseinek illusztrtora. Az gensek Demokratikus Ktt terjesztettek, fegyvert s pnzt gyjtttek a felkelsre. 8 Woaski Jaso s Sanok kztt tevkenykedett, megjelent a nemesi udvarhzakban [lengyel K. I.], krptalajai vrosokban s kisvrosokban nemegyszer jflkor, hogy bersgre sztkljen, s a honpolgri ktelessgekre intsen.9 Krosnban kiemelked szerepet jtszott Marceli Myszkowski, az lelmiszerkeresked s bolttulajdonos, egykori ulnus altiszt. Azt tervezte, tkel Magyarorszgra, hogy egykori ezredvel kapcsolatot teremtsen. Erre az tra azonban nem kerlt sor, s Myszkowski azzal foglalkozott, hogy felkelsre szlt felhvsokat kldjn szt, s segtse a felkel-gynkket a kapcsolatteremtsben. Amikor nem sikerlt az a ksrlet, hogy lerohanjk Duklt, ahol kt szzad gyalogos tartzkodott, s fe ltlttt katonai gabonaraktrak s pokrcraktrak lltak, elhatroztk, hogy Jaso ellen indtanak tmadst. E clbl akartak Turzban s Krosnban csapatokat sszevonni. E vl-

4 5 6 7

Kucharski, W.: Rozruchy lutowe w Jasielskim. Odbitka z Gezety Sanockiej, Sanok, 1908. 2. Kucharski: Rozruchy lutowe w Jasielskim, 3. Kucharski: Rozruchy lutowe w Jasielskim, 4. Schnr-Pepowski, Stanisaw: ycie za wolno. (Opowie z przeszoci Galicji). Lww, 1897. 66.; Wiesioowski: Pamitniki z r. 18451846. In: Pamitniki spiskowcw i winiw galicyjskich w latach 18321846. Oprac. K. Lewicki. Wrocaw, 1954. 197.; Wiosna Ludw. Teksty i materiay rdowe. Warszawa, 1953. 391398.; Stecka, M.: Edward Dembowski. In: Polski Sownik Biograficzny (a tovbbiakban: PSB) Vol. 5. Krakw, 19391946. 8586. Teofil Winiowski: galciai sszeeskv, a Lengyel Demokrata Trsasg emisszriusa, Franciszek Wiesioowski: Tarnw k rnyki fldbirtokos, a demokratikus galciai sszeeskvs rsztvevje, Teofil Berwiski: a klt, politikus s katona Ryszard fivre. ychowski, M.: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji. Warszawa, 1956. 132.; [Nabielak, Robert:] Spiski i ruchy w Galicji. Cz druga: 1846 r. (Gazeta Wiejska 1867) In: Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludw 17721849. 185187. Kucharski: Rozruchy lutowe w Jasielskim, 4.

49

Tanulmnyok

EWA BERE

lalkozst Mieczysaw s Bolesaw Darowski, Turza tulajdonosai irnytottk volna.10 1846. februr 20-n Krosnba rkezett Franciszek Wolaski, s Marceli Myszkowski laksban megfogalmazott egy felhvst, amelyben a felkels kirobbansnak dtumul az 1846. fe brur 21-rl 22-re virrad jszakt tztk ki. Jaso megrohansnak tervben is megllapodtak. E felhvst a krosni kincstri hivatal ajtajra is ki akartk szgezni.11 Wolaski elrendelte, hogy a kijellt helyekre irnytsanak szekereket, gyjtsenek ssze fegyvereket s lelmet. Maga Komborniba ment, ahol Feliks Urbaski udvarhzt jelltk ki tallkozsi pontnak. Ott mr egy hete gylekeztek a krnykbeli sszeeskvk, s mindenre felkszlve lelmet halmoztak fel, az udvarhz cseldszobjban jjel-nappal stttk a kenyeret, s ehhez a falu tzegynhny asszonynak segtsgt is ignybe vettk.12 Msnap tzegynehny sszeeskv indult el Kombornibl Wzdw fel. Maga Feliks Urbaski emlkiratban gy szmolt be errl az esemnyrl: Miutn Krosnbl Komborniba rkeztem, tzegynehny lovassznt talltam az udvaron, s az eltrbe lpve pedig rengeteg fegyvert. Kt ember kzlte: holnap, azaz februr 20-n kitr az ssznemzeti felkels. me, itt a Forradalmi Kormny proklamcija, olvasd fel a pitvarban vrakoz kzsgi hivatalnak. Elmondtam, hogy az n meghatalmazottam Tarnwbl rendkvl szomor hreket hozott, s most nem a felkelsrl van sz, hanem arrl, hogy ki-ki mentse az lett. Megbzottam elmeslte az itt sszegylt uraknak mindazt, amit sajt szemvel ltott Tarnwban. Kijele ntettem, hogy legjobban azt tesszk, ha elmegynk Sanokba, ahol minderrl meggyzdhetnk. Beleegyeztek. 20-n napfelkeltekor elindultunk a sznokon az t Haczwba vezetett. Itt tudtuk meg, hogy az els emisszriust, Goslart a parasztok elfogtk s gzsba ktve gytrik a kocsmban.13 Nekik sikerlt ezt elkerlnik, s Trzeniwon t eljutottak Wzdwba, ahol mindnyjukat letartztattk.14 Sajnos, a tarnwi esemnyeknek a krosni kerletbe eljutott hre megakadlyozta a felkels kitrst, amelyre a parasztmozgalom is bntan hatott.15 Urbaskit sszeeskv trsaival egytt elfogtk s Sanokba vittk.16 A Npek Tavaszig tartottk brtnben. Franciszek Wolaskit, aki nnek ltzve akart Magyarorszgra szkni, egy parasztrsg Krosno eltt elfogta, s a kerleti kzpontba vitte.17 Februr 1920. kztt a jasi parasztok tbb mint szz embert hurcoltak a kerleti kzpontba,18 Sanokban pedig 251 szemlyt tartztattak le.19 A parasztdlsnak hvott paraszti mozgalom Bochnia, Tarnw, jszandec, Jaso s Sanok krnykre terjedt ki, de kisebb mrtkben Rzeszw, Wadowice s Sambor krnykt is rintette. Hivatalos jelentsek szerint a parasztok egsz Galciban 430 udvarhzat
10

11 12

13 14 15 16

17 18

19

Homola, I: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914. In: Krosno. Studia z dziejw miasta i regionu. t. 1.: do roku 1918. red. Garbacik, J., Krakw, 1972. 244.; Rok 1846 w Galicji. Materiay rdowe, 7475. Kucharski: Rozruchy lutowe w Jasielskim, 8. Pigo, Stanisaw: Z Komborni w wiat. Wspomnienie modoci. Krakw, 1957. 37.; Rok 1846 w Galicji. Materiay rdowe, 79. Rymar, S.: Haczw. Wie ongi krlewski (13501960). Krakw, 1962. 194195. Rymar: Haczw. Wie ongoi krlewski (13501960), 195. Kieniewicz, Stefan: Ruch chopski w Galicji w 1846 roku. Wrocaw, 1951. 164. Rok 1846 w Galicji. Materiay rdowe. Zebrali i opracowali J. Sieradzki i C. Wycech. Warszawa, 1958. 80. Kieniewicz: Ruch chopski, 164.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 245. ychowski: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, 183. Stefan Dembiski 169 letartztatottrl tud. Ostaszewski-Baraski, K.: Krwawy Rok (1846). Zoczw, 1897. 176.

50

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

fegyvereztek le, s tbb mint ezer embert gyilkoltak meg a nemesek, hivatalnokok s brlk kzl.20 Legtbben a tarnwi s bochniai kerletben estek ldozatul a parasztsg megmozdulsnak.21 A csphadarkkal, villkkal, kaszkkal, frszekkel felfegyverkezett parasztok feldltk az udvarhzakat, sszetrtk azok berendezst, elvittk a vetmagot s az llat okat, valamint megsemmistettk az udvarral szembeni tartozsukat dokumentl iratokat. Az udvarhzak tulajdonosait s csaldjt a szolgaszemlyzettel egytt megltk vagy tadtk a hatsgoknak. Ezrt pnzbeli trtst kaptak, mondvn, az az elfogatokrt vagy szolglatukrt jr.22 Ezt kveten attl tartva, hogy a parasztdls nagy parasztfelkelss alakul t, az osztrk kzigazgats fellpett a parasztmegmozdulsok ellen. A galciai esemnyekrl szl hivatalos hrek mr 1846. februr 20-n eljutottak Lembergbe. A kormnyzsgi hatsgok egsz Galcit ostromllapot al helyeztk, s elrendeltk a letartztatsokat.23 A parasztsg nem volt szervezett, s a Pizno krnyki Smarzwbl szrmaz Jakb Szeln kvl nem rendelkezett nagyobb tekintlynek rvend vezetkkel. Szelnak 33 Jaso krnyki s 17 Tarnw krnyki falu engedelmeskedett. Az eddig kutatsok szerint az vezetsvel 30 udvarhzat puszttottak el s 48 szemlyt ltek meg.24 Szela ksrletet tett a parasztsg megszervezsre tborokat hozott ltre s parasztrsgeket lltott fel, s a lembergi kormnyzsghoz fordulva a jobbgyi szolgltatsok mrsklst s a falvak helyzetnek jele nts knnytst krte. Az ilyen irny tevkenysge miatt nyugtalan hatsgok Szelt 1846. prilis 20-n letartztattk, majd csaldjval egytt Bukovinba teleptettk le, ahol 1866ban halt meg.25 A parasztmozgalomban szmos Krosno krnyki falu rszt vett: arnowiec, Potok, Krocienko Wyne, Krocienko Nine, Czudec, Odrzyko, Polanka, Jabonica, Malinwka, Kombornia, Budzy, Targowiska, Jedlicze, Kouchw, Mcinka.26 ltalban vve itt mindez nem nyilvnult meg olyan kmletlen formban, mint a tarnwi kerletben. A Komborniban elfogott urakat a Wytrzska (Cserdt K. I.) nev kocsmba szlltottk, ott flholtra verten hideg vzzel lelocsolva kitettk ket a fagyra, majd mindnyjukat a kerleti kzpontba: Sanokba vagy Jasba szlltottk.27 Dembiski pap szmol be arrl az esemnyrl, amelynek sznhelye az Urbaskiakhoz tartoz falu, Haczw volt:28 Haczwba, amelynek kzssgrl az a meggyzds alakult ki, hogy tmogatja a felkelst, Goslart kldtk, hogy a tettek mezejre lpjenek. Februr 20-n rkezett oda. [] A pap [], akihez (Gerard Lech) ment, elrulta t, s felszltotta a parasztokat, hogy fogjk el t. A plbnit hirtelen krbefogtk, s a parasztok pillanatnyi habozs nlkl Goslarra vetettk magukat, s sr tlegek kzepette magukkal vittk. Ruhzattl s lbbelijtl megfosztva
20 21

22 23 24

25 26

27 28

Kieniewicz: Ruch chopski w Galicji w 1846 roku, 259. Kieniewicz szerint a tarnwi kerletben 750 szemly veszett oda (i. m. 250258.), ms forrsok szerint 423, mg a bochniai kerletben 69 a lemszroltak szma. oziski, B.: Szkice z historii Galicji w XIX wieku. Lww, 1913. 245246. ychowski: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, 194. ychowski: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, 216217.; Dziaalno Szeli, raport Strzelbickiego. In: Kieniewicz, Stefan: Rewolucja Polska 1846 roku. Wybr i rde. Wrocaw, 1850. 192197. Szela letrajzt lsd: Biblioteka Ossoliskich, rkps 6270/III, 117., nyomtatsban: Rok 1846 w Galicji. Materiay rdowe, 301310. ychowski: Rok 1846 w Rzeczypospolitej Krakowskiej i Galicji, 322323. Dembiski, S.: Rok 1846. Kronika dworw szlacheckich zebrana na pidziesicioletni rocznic smutnych wypadkw lutego. Jaso, 1896. 98., 165., 170172., 288289.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 245. Pigo: Z Komborni w wiat. Wspomnienie modoci, 37. Trzecieski, J.: Pamitki i wspomnienia z ziemi sanockiej. Krosno, 1907. 107.

51

Tanulmnyok

EWA BERE

flmeztelenl vonszoltk vgig a havon, bele-belerugdalva s csphadarkkal, botokkal odaodaszva neki. Imgyen bnva vele rtk el a kocsmt, ahol egy msik fogollyal sszebilincseltk. Ott tovbb vertk ket, szemkre hnyva, hogy a lengyelek a parasztokat ki akartk irtani, klnsen az asszonyok szjbl hangzottak furcsn ezek a vdak, akik zokogva kiltoztk: mi rtok dolgozunk, te meg le akartatok mszrolni bennnket. A megknzott Goslart a tbbi megknzott fogollyal egytt a sanoki brtnbe szlltottk.29 A nemesi udvarhzak megrohansa sorn azok kirablsra s az ott lv javak elpuszttsra is sor kerlt, mint ez a Krosnval szomszdos Polnkban is trtnt, amely Tytus Trzecieski tulajdona volt. E helysgre, ahol a geogrfus s klt, Wincenty Pol felesgvel s gyermekeivel, valamint Jzef nev testvrvel, a krosni orvossal vendgeskedett, a krnykbeli falvak Odrzyko, Turaszwka s Biaobrzegi parasztjai tmadtak r. Az esemny idpontja vasrnap reggel volt, amikor az udvarhzban vendgeskedk a krosni templomba kszlve ppen reggeliztek. A hzigazda, akinek meg sem fordult a fejben a rabltmads eshetsge, kirohant a gangra, s az ott mind nagyobb szmban gylekez parasztokat a tmeges s lrms megjelensk oka fell krdezi, annl inkbb is, merthogy idegen kzsgekbl jttek ide. A csszr parancsra jttnk, feleltk, azrt, hogy az itt fellelhet fegyverek s lengyelek utn tkutassuk a hzat. Trzecieskit s a Polfivreket a parasztok megktztk, s nekilltak a hz kirablsnak. A fiatal hzaspr elegnsan berendezett rezidencijbl semmi sem maradt, az ezstt s a kisebb btorokat sztloptk, az ajtkat, ablakokat s a nagyobb btorokat sszetrtk, s a pincben lv bort megittk. Ezt kveten elhatroztk, hogy a lefogottakat a jasi sztarosztasgra viszik. Tytus Trzecieskit a btyja, a Gorajowicbl szrmaz Franciszek kiszabadtotta a hhrsegdek kezbl. A Pol-fivreket a parasztok Jasba szlltottk.30 Wincenty Pol, aki rvid idre ppen bartjnl, Polankban tartzkodott, 1840-tl a Gorlice kzelben fekv Mariampolban lakott. Innen kiindulva jrta be a Krptokat s a Ttrt, s itt dolgozta fel a lengyel fldek fldrajzt s nprajzt. sszegyjttt munki vele voltak Polankban, emiatt az is mind ldozatul esett a puszttsnak. Maga a krvallott gy emlkezett errl: Az ezstben, fehrnemben, bundkban, ruhzatban, kocsikban, porcelnokban, vegholmikban s az ehhez hasonlkban, valamint a knyvekben, trkpekben, rtkes kutateszkzkben elszenvedett kr meghaladta a 6 ezer lengyel zotyt. [] A legnagyobb vesztesget azonban kzirataim, jegyzeteim, rajzaim megsemmislse jelenti, amelyek kilencvi kutatmunkm s tvi tudomnyos utazsaim eredmnyei voltak.31 Wincenty Polt Jasbl Lembergbe szlltottk, ahol tbb hnapot tlttt brtnben. Az Ossolineum munkatrsai jrultak hozz szabadon bocstshoz,32 Pol soha tbb nem trt vissza Mariampolba, s udvarhza az enyszet lett.33 A parasztok fentebb lert viselkedse az osztrk hatsgok szmljra rhat. A jasi sztaroszta, Stanisaw Przybylski egyenesen sztotta az ilyesfajta viselkeds tzt, amint ezt az albbi lers is tanstja: Jasban hrom polgr hallotta, amint a kormnybiztos rsz-

29

30

31 32 33

Dembiski: Rok 1846, 165 166.; Tyrowicz, Marian: Zarys ycia i materiay biograficzne. Warszawa, 1953. 6068. Dembiski: Rok 1846, 280281.; Szujski, J.: Tytus Trzecieski. Wspomnienie pomiertne. Krakw, 1894. 10. Pol, Wincenty: Pamitniki. Oprac. K. Lewicki. Krakw, 1960. 330. Pol: Pamitniki, 310. Hanik, J. Rosnowska, J.: Wincenty Pol. In: PSB, XXVII/2. z. 113. Wrocaw WarszawaKrakw Gdaskd, 1982. 255263.; Zubrzycki, T.: Rze galicyjska. Stanisaww, 1910. 14.; Dembiski: Rok 1846, 287.; Ostaszewski-Baraski: Krwawy Rok (1846), 166167.

52

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

letes eligaztst tartott a parasztoknak, hol s miknt raboljanak. A biztos mindig e szavakkal fordult a parasztokhoz: A kormny szmt rtok, bzik benne, hogy a lzadkat elfogjtok, amikor pedig az egyik paraszt megkrdezte, hogy ellenlls esetn mit tegyenek az i lletvel az volt a kurta vlasza: ljtek meg.34 Egyes helysgek msfle magatartst tanstottak. Nhny Krosno krnyki faluban, amelyeket a jasi sztaroszta mintaszereknek minstett, az sszeeskvsbeni rszvtellel gyanstott tulajdonosokat letartztattk ugyan, de javaikhoz nem nyltak. Ilyen falvak voltak: Targowiska, Jaszczew, Redlicze, Mcinka, Kouchw, Trzcinica.35 Elfordult az is, hogy a fldesuraknak segtsget nyjtottak a parasztok. gy pldul Kombornia tulajdonosnak felesge, Emilia Urbaska az egyik iskrzyniai parasztportn tallt menedket.36 Parasztok segtettek a Chdowski-csaldnak is, amely akkoriban Nowotaniecben brelt birtokot. Kazimierz Chdowski elbeszlse sz erint a falu parasztjai megelztk az idegen csrht, megjelentek az udvarhzban, s mondtk apmnak, hogy veszly fenyegeti, ljn velk szekrre, s k elviszik Sanokba, a kerleti kzpontba. gy magnak semmi baja se lehet, s a hz asszonya a gyermekkel otthon maradhat, mert a kzssg megvdi ket az idegen parasztoktl. gy is trtnt.37 Arra, hogy az esemnyek ily fordulatot vettek, a fldesurak s a papok is meghztk a vszharangot. Antoni Ujejski atya, a Krosnval szomszdos Krocienko Wyne plbnosa megprblta visszafogni a parasztokat, krve-krte, hogy ne vesztsk el a jzan eszket. Errl tanskodik albbi bejegyzse a plbnia krnikjban: ppen februr 20. volt az a nap, amikor Iskrzynia tulajdonosa Feliks Urbaski a komborniai nemesek, hivatalnokok s szolganpek ln hajnalban tlpte a telepls hatrt. Iskrzynia npessge, amelyet mr egy ve azzal riogattak, hogy a nemesek ki fogjk irtani, arra gondolvn, hogy me, ttt a vgrja, otthont odahagyva az itteni lakosokkal egytt a plbnira meneklt. Miutn mist mondtam, s meghallgattuk a szentgynst, beszdet intztem hozzjuk a gangrl, bizonygatva, hogy a nemessgnek esze gban sincs bntani ket, menjenek nyugodtan haza. Ltszlag mintha megnyugodtak volna szavaimra, mert hirtelenjben mindenki sztszledt, s hazament. 67 ember azonban az emltett Urbaskit megrohanta s elhurcolta magval.38 Azoknak a napoknak a lgkrt tallan rja le Dukla fldesura 1846. prilis 1-jn: t hete lnk flelemben, elrasztanak az erszakoskodsokrl s anarchirl szl hrek. A kormnyzati rend megsznt, a jog rvnyt vesztette, a parasztok felmondjk ktelezettsgeiket.39 A krosni polgrokat is megrettentette az esemnyek alakulsa, s kldttsget menesztettek Bcsbe az udvari kancellrihoz.40 Az osztrk hatsgok gy dntttek, ert alkalmaznak a parasztsggal szemben. prilis derekn 55 ezer fnyi hadert vontak ssze Galciban. 1846 mrciusban Krosnba rkeztek a Reiss nev jasi sztaroszta ltal mo zgstott katonai osztagok, amelyek feladata a kzsgek lecsillaptsa lett volna. A tmadsok s rablsok aprnknt abbamaradtak, de a parasztok megtagadtk az rdolgt, s ez az osztrk katonasg jabb fellpst vonta maga utn; falurl falura jrva knyszertettk a parasztokat munkra. Ez az akci hat ht alatt 170 falura terjedt ki.41 Stanisaw Pigo gy
34 35 36 37 38 39 40 41

Ostaszewski-Baraski: Krwawy Rok (1846), 161. Dembiski: Rok 1846, 252., 394.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 245. Rok 1846 w Galicji, 165. Chdowski, Kazimierz: Pamitniki. Galicja 18341880. Krakw, 1957. Vol. I. 6970. Rok 1846 w Galicji, 164.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 246. Rok 1846 w Galicji, 21. Kieniewicz: Ruch chopski w Galicji w 1846 roku, 77. Buszko, Jzef: Region jasielski w latach 17721859. In: Studia z dziejw Jasa i powiatu jasielskiego. Krakw, 1964. 348349.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 246.

53

Tanulmnyok

EWA BERE

rt ezekrl az esemnyekrl: A parasztdls utn j borzalom hatotta t a falut: a pacifikci. A kormny vsztrvnyszkeket lltott fel, amelyek az udvarhzakban berendezkedve bnst s rtatlant egyarnt kmletlenl maga el citlt s visszaknyszertett a robotba. [] A parasztdls utn [] hossz idn t rva gyerekek, ezen v ldozatai kdorogtak a falvakban. [] Nhny napi vltakozssal ms s ms portra esett elszllsolsuk s lelmezsk ktelessge. Htikosarakban vittk ket szomszdtl szomszdig. Elhanyagoltak, rongyosak, tetvesek voltak, nyomorra s koldussorsra tlve tengettk letket, mg meg nem haltak vagy annyira fel nem nttek, hogy a gazdasgokban munkt vllalhattak vagy szolgul elszegdhettek valahov.42 Az 18461847-es termketlen esztendk jabb hnsggel s jrvnyokkal kszntttek be. Klnsen slyosnak mutatkozott 1847 arats eltti idszaka, amikor az emberek szszes lelmiszertartalkaik s jszgaik eladsra knyszerltek. Ahogy Emilia z Jabonowski Skrzyska napljban feljegyezte: Kzeledik a tavasz, de senki se rl neki, mindenkinek fj a szve, mert az orszgban szrny hnsg tombol, s az emberek kptelenek tllni nyomor helyzetket.43 Emiatt, valamint a tfusz- s a pestisjrvny kvetkeztben tmegestl haltak meg az emberek. Nem egy faluban a lakossg fele elhallozott. Magban Komobrniban s Wola Komborskban 1847-ben 430 szemly halt meg elssorban hnsg kvetkeztben. Krosnban viszont ugyanebben az esztendben hideglels vitt el 270 szemlyt.44 Tetten rhetk azonban olyan hihetetlennek tetsz esetek is, amelyek sorn az anyk megltk gyermekeiket, s emberhst fogyasztottak tpllkul.45 A kapucinus atyk krniksa az 1847-es esztendt sszegezve feljegyezte, hogy ez az egsz esztend siralmas volt []. A jrvny sznet nlkl tombol, az risi s szrny, aligha szzadok ta nem tapasztalt halandsg klnsen a falut sjtja. Ehhez mg pusztt hnsg is trsult, gy mindentt jajgats, srs, knnyzn.46 Az 1846-os lengyel esemnyek beharangozi voltak a Npek Tavaszaknt ismert forradalomi hullmnak, amely kt vvel ksbb egsz Eurpt elrasztotta. Ennek sorn Krosnban, akrcsak a tbbi galciai vrosban, Nemzeti Grda alakult. A grdaalakts engedlyezsre mr az 1848. mrcius 14-n kelt csszri rendelet is utal.47 A mrcius 19-n kelt lembergi felirat 6. pontja szl annak szksgessgrl, hogy a vrosokat a lehet legsrgsebben fel kell fegyverezni a bke s a rend fenntartsa, valamint a szemly - s vagyonbiztonsg megvsa rdekben.48 A lembergi felirat Bcsben trtnt tszerkesztse utn a nemzeti grdt az egsz orszgban a bizottsg ltal jvhagyott kvnalmaknak megfelel szlesebb alapon szndkoztak megszervezni.49 A grda szervezst Lembergben Stadion kormnyz 1848. mrcius 19-n engedlyezte.50 A nemzeti grdt az 1848. mrcius vgn
42 43

44

45 46 47

48

49

50

Pigo: Z Komborni w wiat. Wspomnienie modoci, 3839. Dzienniki Emilii z Jabonowskich Skrzyskije, nr 67. 1847. mrcius 7-n kelt bejegyzs. b. nr s., Zbiory Muzeum Podkarpackiego w Kronie. Archivum Parafii w. Trjcy w Kronie, a szerz ltal sszelltott szmadat, amelynek forrsa a Liber Mortuorum pro civitate Krosno cum suburbis, t. 2: 18331849. Galicja od pierwszego rozbioru do Wiosny Ludw, 204. APK oo. Kapucynw, 16. Stolarczyk, Marian: Galicyjska Gwardia Narodowa w 1848 r. In: Galicja w 1848 roku, t. 12: Galicja i jej dziedzictwo, Rzeszw, 1999. 75. Adres Lwowski, 1819 marca 1848, Ossolineum, rkps 7229, 135136. In: Rok 1848 w Polsce. Wybr i rde. Wrocaw, 1948. 201. Schnr-Pepowski, Stanisaw: Z przeszoci Galicji. Lww, 1895. 497505. In: Rok 1848 w Polsce, 227. Zawadzki, W.: Dziennikarstwo w Galicji. Lww, 1878. 1931. [In:] Rok 1848 w Polsce, 197.

54

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

kiadott Szervezsi stattum hatlya alapjn llthattk fel. Ez a vrosokban, kisvrosokban s az ezernl tbb lelket szmll falvakban tette lehetv grdk szervezst. A stattum szabta meg a grdnak s tagjainak ktelessgeit is. Fel kellett kszlnik a katonalet fradalmaira, ismernik kellett a gyakorlatozs elrsait, meg kellett ismerni a fegyvert s a fegyverforgatst, s ktelesek voltak minden ervel fenntartani az egysget, az egyetrtst s a testvri szeretetet. A nemzeti grda megalaktst a stattum vidken a sztarosztkra, a vrosi elljrsgokra, a vrosi tancsokra s a helybli tisztekre bzta. Mint rendri s belbiztonsgi er a sztarosztknak s azon vrosok polgrmestereinek alrendelve mkdtt, ahol a krdses alegysgeket ltrehoztk. A veznyls kvetkez fokn a kormnyz vagy a galciai osztrk hadtest fparancsnoka s a belgyminiszter llt. A grda zszlalja inak s szzadainak kzvetlen parancsnokai lengyel tisztek s altisztek voltak. A demokratk tbbsge a grdra eljvend felkel hadseregknt tekintett.51 A grdban a nagykor polgrok tartoztak nkntesen szolglni az iparoslegnyek, napszmosok s a szolgaszemlyzet kivtelvel. A grdistknak maguknak kellett fegyverzetkrl, egyenruhzatukrl s felszerelskrl gondoskodniuk. A szegnyebb sorak szmthattak a kzssg tmogatsra.52 A grdistk sttkk, mlnavrs-hajtks egyenruht hordtak, magas ngyszglet cskjukat ezst sas dsztette.53 A grda szervezse zkkenmentesen zajlott, mivel nkntesekben nem mutatkozott hiny. Ezek szma Lembergben tezer f krl mozgott, de az orszg ms rszein sem volt olyan vros, ahol szzakra ne rgott volna a szmuk. 54 Jasban pldul mr 1848. jnius 28-n egy 160 fbl ll osztag tette le az eskt.55 Sanokban is alakult nemzeti grda.56 Krosnban Jan agoski patikus, a vrosi vlasztmny tagja llt kapitnyi rangban a szzad ln, amelynek fhadnagya egy Kamiski nev egyn volt.57 A grda inspektornak tisztt Antoni Jezioraski, az 18301831-es szabadsgharc hivatsos katonja tlttte be, aki annak hrre jtt lengyel fldre, hogy Galc iban lengyel hadsereg alakul. 1848 oktberben jelent meg Krosnban, ahol rokonnl, a helybli orvosnl, a magyar szrmazs Juliusz Kllay doktornl vendgeskedett. Jezioraskinak az volt a feladata, hogy a Magyarorszgra tart fiatalokat tjukban segtse, s a harmincegynhny grdista kikpzsben rszt vegyen. Ebben Kalicki is segtsgre volt, aki szintn rszt vett az 18301831-es szabadsgharcban.58 Jezioraski emltst tesz emlkiratban egy ulnusosztagrl is, amely a krnykbeli nemesekbl alakult. gy r errl: Jl megltk lovat, s emellett a 2. ulnusezred egyenruhjt viseltk [], de semmi tbb [] a gyakorlat poharazgatssal kezddtt, aztn adomzssal folytatdott, s ebdelssel s
51 52

53 54 55

56

57

58

Stolarczyk: Galicyjska Gwardia Narodowa w 1848 r., 7879. Kieniewicz, Stefan: Galicja w latach 18461848. [In:] Wiosna Ludw na ziemiach polskich, t. 1. d, (. n.), 314. Kieniewicz, Stefan: Czyn polski w dobie Wiosny Ludw. Warszawa, 1948. 88. Kieniewicz: Czyn polski w dobie Wiosny Ludw, 88. Kucharski, Wadysaw: Wiosna Ludw w Jasielskiem, na podstawie rkopimiennych mate riaw Franciszka Trzecieskiego i Rady Narodowej obwodu jasielskiego. Odbitek ze Sprawozdania Dyrekcji CK IV Gimnazjum za r. sz. 1910. Lww, 1910. 19. Opas, T.: Sanok w okresie przedautonomicznym. In: Sanok. Dzieje miasta. Red. F. Kiryk, Krakw, 1995. 331.; Ostaszewski-Baraski, K.: Rok zudze (1848). Zoczw, 1901. 145. Mazurkiewicz: Wiadomoci historyczne, 13.; Provinzial Handbuch des Knigreiches Galizien und Lodomerien fr das Jahr 1848. Lemberg, 319. Terlecki, M. H.: Kadra wojskowa powstania styczniowego zwizana z Krosnem i regionem. In: Krosno. Studia z dziejw miasta i regionu. Red. F. Leniak. Krosno, 2002. Vol. 4. 372.; Kozowski, Eligiusz: Antoni Jezioraski. In: PSB, Vol. 9. WrocawWarszawaKrakw, 19641965. 215216.; Kozowski, Eligiusz Wrzosek, M.: Dzieje ora polskiego 17941939. Warszawa, 1973. 244246.

55

Tanulmnyok

EWA BERE

egy pohr tokajival vgzdtt!59 Amikor utasts jtt Krosnba Jezioraski letartztatsra s Lembergbe szlltsra, Kllay segtsgvel Magyarorszgra tvozott, ahol belpett az ott alakul lengyel lgi lovassgba.60 A nemzeti grda mellett 1848. prilis 13-tl mkdtt a galciai lengyel demokratkbl Lembergben megalakult Nemzeti Tancs is, azzal, hogy a nemzet rdekeit kpviselje. Hivatalos lapja a Rada Narodowa cm jsg volt. A Nemzeti Tancs nhny nappal ltrejtte utn Kzponti Nemzeti Tanccs alakult t, amely hozzvetleg 170 tagot szmllt. Egyttal kezdett vette a vidki lncszemek, vagyis a kerleti nemzeti tancsok megalaktsa is. gy terveztk, hogy ilyennek mindenegyes krzeti kzpontban ltre kell jnnie. A kerleti nemzeti tancsok a kisebb vrosokban, vroskkban is ltrehoztk a maguk filijt. Legfontosabb feladatuk az volt, hogy az orszgrabl kzigazgats tevkenysgt ellenrizzk, a galciai feliratokban megfogalmazott javaslatokat megvalstsk, gyjtsek rvn pnzalapokat teremtsenek, foglalkozzanak a nemzeti grda alaktsval kapcsolatos krdsekkel, a klnfle trsadalmi rtegek, krk kzvlemnyt hatsosan formljk, s kapcsolatot tartsanak a Kzponti Nemzeti Tanccsal.61 1848 prilisban s mjusban tbbek kztt Samborban, Stanisawwban, Bochniban, jszandecben, Breznban, Tarnopolban, Wadowicben s Jasban alakult Nemzeti Grda.62 A tancsoknak tbb tucat tagja volt, tbbsgben nemesek, gazdag polgrok, rtelmisgiek, egyhzi szemlyek, ritkbban szegnyebb vroslakk s parasztok. Minden filia-tancs egy tagot deleglt a jrsi tancsba, s minden kerleti tancs egy szemlyt kldtt a Kzponti Nemzeti Tancsba. A Kzponti Nemzeti Tancs jasi kpviselje Franciszek Trzecieski volt, aki az ottani ht gyosztly egyikben az Orszgos gyek Osztlyn fejtett ki tevkenysget.63 A jasi tancs az egyik legjobban megszervezett tancs hrben llt, amelynek egyik tagja, a fldmves Wojciech Mercik mg a Kzponti Nemzeti Tancsban is szerepet vllalt, amelyet olyan tancsokkal ltott el, miknt kell a parasztsg bizalmt s tmogatst megnyerni.64 A krosni Nemzeti Tancs a jasi Nemzeti Tancsnak volt alrendelve annak filijaknt.65 Elnke a mr emltett dr. Juliusz Kllay volt.66 A vrosok forradalmi esemnyei s a falvakban tapasztalhat nyugtalansg hatsra a krnykbeli fldesurak s a papok az prilisban Jasban tartott jrsi gylsen dokumentumba foglaltk, hogy mjus 3-n eltrlik a jobbgysgot. Ezt a ktelezettsgvllalst Franciszek Trzecieski mellett tbbek kztt a polankai Tytus Trzecieski, Karol Klobassa, Zrcin s Bbrka tulajdonosa, a chlebnai Adam Stojowski, a frysztaki Konstanty Kiernicki, a makowski Tadeusz Wiktor, a wietrznai Otton Chdow ski, az
59 60

61

62 63

64 65 66

Pamitniki Jeneraa Antoniego Jezioraskiego od roku 1848 do roku 1863. Lww, 1880. 15. Pamitniki Jeneraa Antoniego Jezioraskiego od roku 1848 do roku 1863, 1921.; Terlecki: Kadra wojskowa powstania styczniowego zwizana z Krosnem i regionem, 372. Stolarczyk, Marian: Dziaalno Lwowskiej Centralnej Rady Narodowej. W wietle rde polskich. Rzeszw, 1994. 87 90. Kucharski: Wiosna Ludw w Jasielskiem, 17. Kucharski: Wiosna Ludw w Jasielskiem, 18.; Batowski, Aleksander: Dariusz wypadkw 1848 r. Rkopis przejrza, opracowa, wstpem i przypisami opatrzy Marian Tyrowicz. WrocawWarszawaKrakwGdask, 1974. 148. Franciszek Trzecieski a jasi kerletben fekv gorajowicei bi rtok tulajdonosa, a Mveldsi Trsasg alaptja s az 1861-es alkotmnyoz gyls kvete, a krakki Klcsnsen Biztost Trsasg kezdemnyezje volt. Batowski: Dariusz wypadkw 1848 r., 213. Kucharski: Wiosna Ludw w Jasielskiem, 18. Mazurkiewicz, A.: Wczoraj i dzi Krosna i ziemi kronieskiej. In: Ksiga pamitkowa b. Szkoy Realnej, b. Gimnazjum, obecnie Liceum Oglnoksztaccego im. M. Kopernika w Kronie. Krosno, 1967. 718.

56

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

ustrobnai Henryk Kurdwanowski, Gsiorowski atya, a jasi plbnos, Walenty Madejski atya, a dembowieci plbnos rtk al.67 Az emlkiratot a Krakkban napvilgot lt Jutrzenka cm lapban tettk kzz.68 A Npek Tavasza idejn a Krosno krnyki nkntesek, de azok is, akik Galcia s a Lengyel Kirlysg klnfle szegleteibl rkeztek, Magyarorszgra akartak jutni, hogy rszt vegyenek az ottani forradalmi esemnyekben. A 140 fs legnpesebb csoportot a sambori jrs laki alkottk, msodik helyet a szanoki jrs foglalta el a maga 113 nkntesvel, ket kvettk a jasi jrsbeliek s a krnyez kerletekbl szrmazk. Ez utbbiak 76-an voltak, s a legklnflbb rtegeket kpviseltk. Voltak kzttk nemesek, rtelmisgiek, polgrok, egyetemistk, kzpiskolai dikok, szolgk.69 Erre vezetett a Kossuth Lajos felhvsra Magyarorszgra tart ezredek, valamint az osztrk hadseregbl dezertl magyar katonk tja.70 Annak a szvetsgnek ksznheten, amelyet Ferenc Jzsef kttt az orosz crral a magyar forradalom leversre, Oroszorszg hatalmas, 200 ezer fs hadert kldtt Magyarorszg ellen. Egy rszk 1849 tavaszn Krosno krnykn tartzkodott.71 Szmos korabeli beszmolban tallunk erre vonatkoz informcikat. Franciszek Prek pldul fe ljegyezte visszaemlkezsben jnius 13-n: tkzben tengernyi orosz haddal tallkoztam: gyalogsg, kozksg s tzrsg s klnfle dolgokkal megpakolt trszekrsor vonult el szemeim eltt. A lovak szpek voltak, a hmok ersek. Jnius 23-n Prek feljegyezte, hogy I. Mikls cr Paszkevics herceggel egytt a Dukla krnyki migrdba mentek, hogy szemlt tartsanak az orosz hadak fltt.72 Ezekrl az esemnyekrl tbbek kztt Kazimierz Chdowski s Jan Stapiski is emltst tesznek.73 Az 1848-as s 1849-es esztendk iskolai rtkelsben ellenben a rzeszwi gimnzium igazgatja mr a kvetkezket jegyezte fel: Duklnl 8590 ezer fs hadtestet vontak ssze. 1849. jnius 19-n Krakkbl s a migrdban tlttt jszaka utn szemlyesen rkezett Duklhoz Konstantin nagyherceggel egytt minden oroszok crja, aki szemlt tartott az egsz sszegylt orosz hadsereg fltt, majd az els osztag ln a magyar hatrhoz ment, s felsge ott, Barwineknl elsknt lpte t a hatrt. Ott ldotta meg az egsz orosz hadat, s mg ugyanezen a napon visszatrt migrdi fhadiszllsra, majd Krakkba.74 A hadak tvonulsa nyomasztotta a helybli67 68

69

70

71

72 73

74

Kucharski: Wiosna Ludw w Jasielskiem, 1011. Kucharski: Wiosna Ludw w Jasielskiem, 1011.; Kieniewicz, Stefan: Pomidzy Stadionem a Goslarem. Sprawa wociaska w Galicji w 1848 r. WrocawWarszawaKrakwGdask, 1980. 40. Scnr-Pepowski, Stanisaw: Z tajnego archiwum. Lww, 1896. 2428.; Zielecki, A. Kacnelson, D.: Udzia Polakw z Galicji w powstaniu wgierskim 18481849 roku. Rocznik NaukowoDydaktyczny Wyszej Szkoy Pedagogicznej w Rzeszowie. 1982. z. 4/53, Historia, 78.; Niewiasta Katolicka, 1911. No. 1. 167.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 247. Felczak, Wacaw: Historia Wgier. WrocawWarszawaKrakw, 1966. 241.; Kieniewicz: Galicja w latach 18461848, 336. Kieniewicz: Galicja w latach 18461848, 341.; Rzeszowskie w dobie Wiosny Ludw, Rzeszw, 1948. 27.; Swieykowski, E.: Studya d historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. 1. t.: Monografia Dukli, Krakw, 1903. 45.; Mazurkiewicz: Wczoraj i dzi Krosna i ziemi kronieskie, 13.; Homola: Krosno i powiat kronieski w latach 17721914, 247.; Buszko: Region jasielski w latach 17721859, 351. Prek, F. K.: Czasy i ludzie, 345346. Chdowski: Pamitniki, 7071.; Stapiski, J.: Pamitnik, do druku przgotowa oraz wstpem opatrzy K. Dunin-Wsowicz. Warszawa, 1959. 176. Adamowski, M.: Z kroniki starego gimnazjum w Rzeszowie. In: Rzeszowskie w dobie Wiosny Ludw, 68.

57

Tanulmnyok

EWA BERE

eket, errl Emilia z Jabonowski Skrzyska is r a napljban: Tegnap levelet kaptunk Skrzyska mamtl, rja, hogy a hadak tvonultak a vidkkn anlkl, hogy brmilyen kilengst elkvettek volna, csak a lovak abrakoltatsa s tisztek fogadsa okozott gondot, Dukla krnykt viszont kiltk, s gabonatakarmny hjn koprr legeltk.75 Az orosz katonk krosni jelenltrl a kapucinus atyk krnikjbl is tudomst szerezhetnk. A benne foglalt tjkoztats szerint a vrosba mr mjus 25-n megrkeztek az orosz katonk: Ebben a hnapban hatalmas tmeg katona vonult t, gyhogy csaknem az egsz vrost s krnyez falvakat is megszlltk s megtltttk csapataikkal.76 A kolostorba is elszllsoltak orosz katonkat, akik a refektriumban rendeztk be a kenyrraktrukat. Az egymst vlt egysgek tbb hnapon t tartzkodtak ott, ami nagyon terhes volt a szerzetesek szmra.77 Az osztrk hadak ezzel szemben a jezsuita kollgiumot foglaltk el s alaktottk t raktrr. 1849 februrjban ez az pletegyttes hatalmas tzvsz sznhelye volt.78 A bcsi forradalom leverse s Lemberg bombzsa utn az osztrk hadsereg ostromllapotot hirdetett Galciban. Az llam egysgt a hadsereg s a rendrsg garantlta. gy emlkezett erre Henryk Bogdaski, a galciai konspircis mozgalom rsztvevje s memorr: Lecsillapodott a jobbt szndk trsadalmi s nemzeti nekiveselkeds. Megsznt a nemzeti grda [], sztszledtek a nemzeti tancsok tagjai [] s a lembergi nemzeti tancs is befejezte tevkenysgt.79 A Bach-korszakban, vagyis Alexander Bach belgyminisztersge idejn kezdett vette Galcia elnmetestse.80 Krosnt s krnykt az egsz Galcin rr lev gazdasgi vlsg sjtotta, amely egszen az autonmia elnyersig tartott. Fordtotta: KOVCS ISTVN

75 76 77 78

79

80

Dzienniki Emilii z Jabonowskich Skrzyskiej, nr 72. 1849. jnius 2-rl szl beszmol. APK oo. Kapucynw, 17. APK oo. Kapucynw, 17.; Kosiek, A.: Zbrojna Pomoc. Kurier Kronieski, 2003, 2/141. 3. Archiwum Pastwowe w Krakowie, Oddzia I na Wawelu. Teki Schneidera, nr 820. 458.; Mazurkiewicz, A.: Wiadomoci historyczne. In: Bal, A. Chajec, W. Lorens, A. Mazurkiewicz, A. Sulimowski, Fe. Ross, J. Ziobro, M.: Ilustrowana monografia powiatu kronieskiego oraz przewodnik po Kronie nad Wisokiem i okolicy. Rzeszw, 1957. 54. Bogdaski, Henryk: Pamitnik 18321848. Z rkopisu wyda, wstpem i przypisami opatrzy A. Knot. A kziratot kiadsra elksztette, a bevezett rta, jegyzetekkel elltta Antoni Knot. Krakw, 1971. 384.; Ostaszewski-Baraski: Krwawy Rok (1846), 414426. Chwalba, Andrzej: Historia Polski 17951918. Krakw, 2000. 488.

58

Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn

Tanulmnyok

EWA BERE

Wypadki lat 1846-1848 w Kronie i okolicy


W okresie rozbiorw w Kronie miao miejsce wiele wanych wydarze: Powstanie Krakowskie, rabacja chopska oraz Wiosna Ludw. W Kronie i okolicy przygotowania powstacze trway od 1845 r. Uczestniczyli w nich demokraci polscy- m. in. Edward Dembowski, Franciszek Wiesioowski, Teofil Winiowski oraz miejscowa szlachta i inteligencja. Dat wybuchu powstania ustalono na noc z 21 na 22 lutego 1846 r. Niestety w kronieskie dotary wieci o wypadkach tarnowskich i dlatego nigdzie nie doszo do wybuchu powst ania, ktremu przeszkodzi ruch chopski zwany rabacj. Obj on wiele wsi w okolicach Krosna, ale nie przybra tak ostrych form jak w Tarnowskiem. Najczciej dochodzio do napadw na dwory szlacheckie, pobicia ich wacicieli, dostarczania ich do cyrkuw austriackich oraz rabowania i niszczenia mienia dworskiego, tak jak to miao miejsce w Polance bdcej wasnoci Tytusa Trzecieskiego, u ktrego przebywa gocinnie poeta i geograf Wincenty Pol. W trakcie Wiosny Ludw w Kronie, tak jak i w innych miastach galicyjskich utworzono Rad Narodow, na czele ktrej sta dr Juliusz Kallay. Powstaa te Gwardia Narodowa dowodzona przez Jana agoskiego. Funkcj inspektora peni Antoni Jezioraski. Jego zadaniem byo udzielanie pomocy ochotnikom polskim przedostajcym si licznie si na Wgry, aby wesprze tamtejsze powstanie. Tdy ruszay do swego kraju, wzywane przez Lajosa Kossutha, puki wgierskie stacjonujce w Galicji oraz wgierscy dezerterzy z wojska austriackiego. Wiosn 1849 r. w Kronie i okolicy pojawia si te armia rosyjska, ktr na mocy porozumienia z cesarzem Franciszkiem Jzefem, car Mikoaj I posya do stumienia rewolucji wgierskiej .

EWA BERE

Events in Krosno and its environs between 1846 and 1849


During the years when Poland existed as a partitioned land, in the middle of the 19 th century, Krosno and its environs were the scene of many significant events. The region was affected by the Krakw Uprising of 1846, the ensuing peasant revolt and the events of the Spring of Nations. In Krosno, the preparations for the uprising began in 1845, with the participation of Polish democrats, among others Edward Dembowski, Franciszek Wiesioowski and Teofil Winiowski, as well as the representatives of the local nobility and intelligentsia. The date set for the outbreak of the uprising was the night of the February 21, 1846. The news about the Tarnw massacre prevented the planned outbreak, with the peasant movement called the peasant revolt having a paralysing effect, too. The peasant revolt did affect the villages in the Krosno area, but it claimed fewer victims and wreaked less havoc than in the Tarnw district. Most often it manifested itself in looting mansions, destroying farms, beating up landowners and handing them over to the district's Austrian commissioners, as it happened in the case of Tytus Trzecieski's estate in Polanka, while the poet and geographer Wincenty Pol was staying there.

59

Tanulmnyok

EWA BERE

During the Spring of Nations, as in other towns in Galicia, a National Council was established, presided by Dr Juliusz Kallay. The National Guard was also set up, with Jan agoski in command and Antoni Jezioraski as the supervisor of the Guard. One of its task was to provide help to the volunteers setting off in the autumn for Hungary to support the Hungarian war of independence. The hussar regiments stationed in Galicia also departed in the autumn for Hungary to the call of Lajos Kossuth, and they, too, needed assistance. The Russian troops sent by tsar Nicholas I on the request of Franz Joseph I to suppress the Hungarian war of independence arrived in the Krosno district in the late spring of 1849.

60

VARGA E. LSZL

felsge katonja, Kdr alattvalja*


Tarczy Nndor magyar kirlyi altbornagy lettja

Tarczy Nndor magyar kirlyi altbornagy 1874. december 20-n szletett Debrecenben, ahol Szmazsenka Ferdinnd Jen Ern Mria nven jegyeztk be a rmai katolikus egyhz anyaknyvbe.1 A Kriegsarchivban Bcsben rla fellelhet iratokban Ferdinnd utnven s eredeti vezetk- s utnevn szerepel,2 mg magyar kirlyi honvdsgbeli szolglata alatt 1924-ben trtnt nvmagyarostsa utn Tarczy Nndorknt.3 A Szmazsenka vezetknv lehet szlovk4 vagy cseh eredet is, de valsznbb a szlovk eredet. desapja grl felvidki szrmazs, a csald s rokonsga a 1920. szzadban Nyitra vrmegyben, Szakolcn5 s Pozsony vrmegyben, Malackn6 ltek. Ez utbbiban ma is lnek Szmazsenka nevek. A 17. szzadig visszavezetett csaldfa szerint sei kztt vannak morvk, csehek, nmetek, osztrkok, szlovkok, lengyelek s magyarok.7 Mr kiskorban a katonai plya rdekelte, st hatrozott szndka volt, hogy katona lesz.8 letrajznak s katonai plyjnak legfontosabb adatai a kvetkezkben foglalhatk ssze.

4 5 6 7 8

A szerz a Przegld Historyczno-Wojskowy 2007. vi 2. szmban tette ktt Tarczy Nndor tbornok visszaemlkezseit. E tanulmny a visszaemlkezs el rt bvtett s tdolgozott vltozata. A lengyel nyelven megjelent rs cme s adatai: Transport amuniciji do Polski przez Wgry podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Relacja gen.dyw, Nndora Taroczego. Wstp i opracowanie Endre Lszl Varga. Przegld Historyczno-Wojskowy, Warszawa, rok LIX. Nr. 2/2007. 183194. Szletse utn egy httel, 1874. december 27-n kereszteltk. Keresztszlei: Szmazsenka Jen rmai katolikus hivatalnok, Szmazsenka Erna rmai katolikus hajadon. Rmai katolikus Szent Anna Fplbnia Debrecen Kereszteltek Anyaknyve 18631880. 4. k. 301. 225. sorszm. Kriegsarchiv (a tovbbiakban: KA), Qualifikations-Listen, Offiziers Belohnungsantrge 136 047. Szmazsenka Ferdynand. A nvmagyarosts belgyminiszteri engedllyel trtnt. A m. kir. belgyminiszter r 1924. jlius 4-ei 114.000/IX.sz. rendeletvel a harctren szerzett kivl rdemeire tekintettel csaldi nevnek Tarczy nvre val tvltoztatst megengedte. Klgyi Kzlny, 1924. szept. 2. 8. sz. 72. Vezetknevt Als-Tarc kzsg nevbl vette, ott sebeslt meg msodszor az els vilghborban. Dr. Tarczy Erika kzlse levlben (Budapest, 2003). A telepls akkor Sros vrmegyben a brtfai jrsban, ma a Szlovk Kztrsasgban (Nin Tvaroec) tallhat, ht kilomterre a jelenlegi lengyelszlovk hatrtl Vezetkneve a szlovk vagy cseh nyelv smai (stni) igbl kpzett fnv, azaz magyarul st. Ma Skalica a Szlovk Kztrsasgban. Ma Malacky a Szlovk Kztrsasgban. Dr. Zakaris Zoltn kzlse (2002). A csaldfa az tulajdonban. Tarczy Erikn kzlse levlben (Budapest, 1995.)

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

61

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

Tarczy altbornagy anyja, Herold Mria Jozefa osztrk volt.9 Apja Szmazsenka Ferdinnd Ferenc Jnos.10 A szlovk eredet ellenre gy , mint gyermekei s a rokonsg tagjai magyarnak reztk s tartottk magukat. Fel sem merlt bennk, hogy a trianoni bke alrsa utn elkltzzenek Csehszlovkiba. Apja foglalkozsa tvrdai mrnk, llami telefonhlzati mszaki igazgat11 Kassn, Debrecenben s Budapesten. A fvrosban Pusks Tivadarnak, a telefonhrmond feltalljnak munkatrsa.12 Debrecenben ktttek hzassgot 1874. mrcius 28-n.13 Hat gyermekk szletett: Ferdinnd, Jen,14 Ervin15 utnev
9

10

11 12

13

14

15

Herold Maria Jozefa (Linz, 1843. februr 19. Budapest, 191?) szlei, azaz Tarczy altbornagy anyai nagyszlei: Herold Joseph, a 14. gyalogezred szzadosa, illetve Punzenberger Theresia, linzi polgri szrmazs. Msolat a Szent Jzsef rmai katolikus plbnia kereszteltek anyaknyvbl. Linz, 1939. december 12. Holzinger Miklsn szletett Bacs Katalin tulajdonban (Budapest). Szmazsenka Ferdinnd Ferenc Jnos (Szakolca, 1847. prilis 29. Budapest, 1915. szeptember 26.) szlei, azaz Tarczy apai nagyszlei: Szmazsenka Ferdinnd vrosi br s Zlinszky Ernesztina. Szletsi anyaknyvi msolat a kereszteltek anyaknyvbl. Rmai katolikus plbniahivatal Szakolca, 1939. december 20. Msolat. Holzinger Miklsn szletett Bacs Katalin tulajdonban (Budapest). Hallrl a magyar s nmet nyelv gyszjelents Dr. Papp Gbor tulajdonban (B udapest). KA, Qualifikations-Listen. Szmazsenka, Ferdynand A telefonhrmond tlete Pusks Tivadar volt, mszaki megalkotsa Szmazsenka Nndor rd eme, aki VIII. kerlet Fut utcai laksban konstrulta meg s prblta ki a prototpust. Ezutn k erlt sor a budapesti telefonhrmond fellltsra 1894-ben. Dr. Tarczy Erika, Dr. Zakaris Zoltn (Budapest, 2002), Tarczy Jen s Bacs Nndor kzlse (Budapest, 2003). Ekkor mr Pusks nem lt, tban hazafel az Egyeslt llamokbl 1893-ban Londonban elhunyt. Msolat a Szent Jzsef rmai katolikus plbnia kereszteltek anyaknyvbl. Kassa, 1939. december 14. Bacs Nndor tulajdonban (Budapest). Szmazsenka (Tarczy) Jen (Kassa, 1879. oktber 2. Budapest, 1972. janur 11.) reliskolban rettsgizett. 1902-ben a Mszaki Egyetemen, Budapesten szerzett gpszmrnki diplomt. Az 1900-as prizsi vilgkilltson mszaki rajzairt djat kapott, amit az egyetem kthetes prizsi j utalomttal honorlt. A MV-nl volt gyakornok, itt dolgozott mrnkknt s fmrnkknt. Mszaki ftancsosknt ment nyugdjba 1937-ben. Fia, Tarczy Jen kzlse (Budapest, 2002). Katonai szolglata: 19031904-ben egyvi nkntes iskolt vgzett tvbeszl-szolglat szakon, amit vast- s tvbeszl-szolglati ezred ktelkben teljestett kitn eredmnnyel. A tartalkos tiszti vizsgt is kitnen tette le. KA, Qualifikations-Listen. Szmazsenka, Eugen. Rszt vett az els vilghborban, vasti s tvrezredben szolglt, tartalkos szzadosknt szerelt le 1918 -ban. Az 19181919-es forradalmak alatti tevkenysgt a Honvdelmi Minisztrium Igazol Bizottsga igazolta. Rendeleti Kzlny. Szemlyes gyek. 1920. oktber 23. 50. sz. 1807. Unokja az ismert, sportplyjt mr befejezett Tarczy Balzs teniszez. Szmazsenka Ervin (Budapest, 1885. janur 11. Budapest, 1976. november 13.) t reliskolai osztly utn 19001902-ben Hainburgban az utsz hadaprdiskolt vgezte el elgsges eredmnynyel. 19021904-ben Bcsben a hadaprdiskola gyalogsgi szakt abszolvlta j eredmnnyel, 1904. augusztus 18-n avattk hadaprd tiszthelyettess. A Ferenc Ferdinnd fherceg nevt visel 19. gyalogezredben kezdte szolglatt Pozsonyban. Itt szmfeletti, 1906-ban tkerlt a magyar kirlyi csendrsghez prbacsendrnek. KA, Qualifikations-Listen Szmazsenka, Erwin. Tnylegestettk, 1908-tl hadnagy parancsnokknt szolglt egy-egy vet Egerben, Ksmrkon, Dsen, 19111913-ban Balzsfalvn. 1914. jlius 1-jn fhadnagyknt veznyeltk a Honvdelmi Minisztrium 16. csendrsgi osztlyra, ahol 1918-ig szolglt. Az 19181919-es forradalmak alatti tevkenysge nem ismert, de a Honvdelmi Minisztrium Igazol Bizottsga igazolta. Szemlygyi Rendeletek, 1921. aug. 10. 35. sz. 357. A honvdelmi miniszter 1920. mrcius 1-jei hatllyal a Honvdelmi Minisztrium 5. (csendrsgi) osztlyba helyezte, ekkor szzados. Rendeleti Kzlny, Szemlyes gyek 1920. februr 28. 15. sz. 277. 1927-ben a Honvdelmi Minisztrium (ekkor) VI/c (csendrsgi) osztlyrl mehetett elnyugdjba. Ez vben mg szerepel Magyarorszg Tiszti Nv s Cmtrban, rendfokozata nincs megadva. A magyar kirlyi honvdsg s csendrsg 1927. s

62

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

fik s hrom leny: Ernesztina Emma Mria,16 Mria Terzia Jozefa17 s Heln utnev, aki csecsemkorban elhallozott. Tarczy Nndor 1904-ben kttt hzassgot Cserjomuskina Mria Boriszovnval,18 egy orosz fldbirtokos19 lnyval. Nizzban ismerte meg, a leny asztmjt kezeltette ott.20 A hzassghoz kaucit, 66 700 koront tett le a menyasszony apja.21 Hzassgktse utn egy vvel utazott Tarczy elszr hivatalosan Oroszorszgba,
1928. vi nvknyveiben mr nem szerepel. Korai nyugdjazsnak oka nem ismert. Nyugdjt a Rkosi-rendszerben elvettk, a Hortobgyra teleptettk ki felesgvel egytt. Visszatrsk utn zacskragasztsbl ltek. Nincs leszrmazottja. Dr. Papp Gbor kzlse. (Budapest, 2003.) Hallrl a gyszjelents az tulajdonban. A rokonsgban hivatsos katona volt mg: Szmazsenka Fe rdinnd Alfonz nev unokatestvre (Szakolca, 1884. februr 16. Budapest, 1946. februr 14.), aki hadaprdiskolt vgzett 1905-ben Budapesten, gyalogsgi szakon. Hadtrtnelmi Levltr, tiszti anyaknyvi lapok (a tovbbiakban: HL AKVI) Az els vilghbor eltt a 37. gyalogezredben Nagyvradon szzados, 1921. november 1-jvel szzadosknt nyugllomnyba helyeztk. Rendeleti Kzlny 1921. oktber 15. 688. A Budapest XII. kerleti llami Anyaknyvvezetsg ltal killtott halotti anyaknyvi kivonatn nyugllomny alezredesknt szerepel. Dr. Tarczy Erika tulajdonban. Fia, Tarczy Erik (Nagyvrad, 1918. november 22. Budapest, 1997. szeptember 26.) nyugllomny magyar kirlyi pnclos rnagy. Hadaprdiskolba Kszegen jrt, a Toldy Relgimnziumban rettsgizett 1937-ben. Karpaszomnyosknt 1937. oktber 1-jn kezdte meg szolglatt a magyar kirlyi 14. honvd gyalogezrednl. A Ludovika Akadmia gyalogsgi szaknak elvgzse utn, 1940-ben avattk hadnaggy. 1940. augusztus 1. 1941. december 1. kztt a magyar kirlyi honvd 12. kerkpros zszlaljnl Munkcson szolglt, majd 1945. februr 6-ig a magyar kirlyi 3. hk. ezred 1. zszlaljnl segdtiszt. Rszt vett a magyarorszgi s ausztriai harcokban 1945. mjus 9-ig, ekkor veznyelve a 2. pnclos hadosztlyparancsnoksghoz, ahol hadmveleti segdtiszt. Fhadnagy 1943. mjus 1. 1945. mjus 10-n esett hadifogsgba, Stjerorszgban, onnan Szevasztopolba kerlt, 1948. jlius 25-n trt haza. 1949. februr 28-n rendeletileg elbocstottk a honvdsgbl. Soron kvetkez munkahelyeirl Budapest Szkesfvros Kzlekedsi Rszvnytrsasgnl autbuszvezet, majd a fvrosi konzervgyrban gpkocsivezet szintn elbocstottk. Lakatosknt dolgozott a Nyersolajszivatty Gyrban, esti tagozaton elvgezte a gpipari technik umot. Mszaki igazgatknt innen ment nyugdjba 1975-ben. Els hzassgbl egy fia, a msodikbl egy lnya szletett. A rendszervltozs utn rggy lpett el. Lnya, Dr.Tarczy Erika kzlsei levlben (Budapest, 2003). A tvoli rokonsgbl hivatsos katona volt mg Schnrch Jen altbornagy (? 1877. ?? Gyula, 1965. janur 23.) (a gyszjelents Dr. Papp Gbor tulajdonban, Budapest) s Dr. Zakaris Zoltn (szletett 1910), akit 1932-ben avattk hadnaggy a Ludovika Akadmin, utsz szakon. 1941. november 1942. december kztt a keleti fronton. 19451947-ben hadifogsgban Nyugat-Szibriban. Ezutn polgri foglalkozs mrnk. A hadtudomnyok kandidtusa nyolcvanegy ves kortl. Szmazsenka Ernesztina Emma Mria (Kassa, 1876. janur 20. Cegld, 1928. szeptember 28.) Msolat a rmai katolikus Szent Jzsef plbnia kereszteltek anyaknyvbl. Kassa, 1944. mrcius 31. Bacs Nndor tulajdonban (Budapest). A gyszjelentsen Erna keresztnven szerepel. Frj ezett Bacs Ferenccel. Hzassgkts Budapesten, 1901. jnius 29-n. Az 1944. prilis 14-n kelt hzassgi anyaknyvi kivonati msolat. Mindkett Holzinger Miklsn szletett Bacs Katalin tulajdonban (Budapest). Gyermekei: Ferenc, Nndor, Erna. Szmazsenka Mria Terzia Jozefa (Kassa, 1877. december 2. Budapest, 1969. janur 4.). A kassai rmai katolikus Szent Erzsbet plbnia keresztlevele 1883-bl s a gyszjelents Dr. Papp Gbor tulajdonban (Budapest). Ez utbbin Szmazsenka Irma Mria nven szerepel. Homonnay Jen szobrszmvsz felesge, kt lnygyermekk volt. Cserjomuskina Maria Boriszovna (? 1883 ? ? Budapest, 1942. mrcius 20.). Hallrl a gyszjelents Bacs Nndor tulajdonban. Borisz Cserjomuskin a nagy orosz r, Tolsztoj bartja volt. Dr. Tarczy Erika kzlse levlben (Budapest, 2003). Dr. Tarczy Erika kzlse levlben (Budapest, 2003). KA, Heiratskautionen, Heer und Marine 19041907.Tom. V/a. Zl. 1-768. 553. sorszm

16

17

18

19

20 21

63

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

ahol az oroszjapn hborban a Monarchia katonai megfigyelje volt.22 Az els vilghbor kitrsig tbbszr is megltogattk felesge szleit s az orosz rokonsgot. Masa nni, ahogy a magyar rokonsg hvta, nem tanult meg helyesen beszlni nyelvnkn,23 noha tkletesen rtett msodik anyanyelvn. Frjvel egyms kztt franciul vagy or oszul beszltek. A ksbbiekben ltni fogjuk, mennyire befolysolta Tarczy plyjt orosz nyelvtudsa. Ferdinnd utnev gyermekk csecsemkorban elhallozott. A csszri s kirlyi gyalogsgi hadaprdiskola (Budapest, 18911894) elvgzse utn avattk hadaprd tiszthelyettess.24 A csszri s kirlyi 1. tiroli csszrvadsz ezredben (1894. szeptember 1. 1899. november 1.), majd a csszri s kirlyi 4. tiroli csszrvadsz ezredben kap beosztst (18991902, szzadszolglat, zszlalj segdtiszt, klnbz magasabb parancsnoksgokhoz, gy a XIV. hadtest s a 15. dandrparancsnoksghoz veznyelve). A hadiiskola25 elvgzse utn (19041906) fhadnagyknt a tiroli csszri s kirlyi 4. csszrvadsz ezredben folytatja katonai plyjt, ahol zszlalj segdtiszt.26 Innen a 19. tbori vadsz zszlalj llomnyba kerl Komromba, ahonnan 1906. december 1-jn27 tovbb veznyeltk. Elbb a katonai freliskolba Morvafehrtemplomba (Militroberrealschule, Mrisch-Weikirchen), majd Budapestre a csszri s kirlyi hvsvlgyi gyalogsgi hadaprdiskolba (Infanteriekadettenschule, 19091911), ahol a tan- s nevelszemlyzet tagja.28 1912-ben a 23. csszri s kirlyi tbori vadsz zszlaljban teljestett szolglatot,29 ahonnan 1913-ban visszakerlt a tiroli csszri s kirlyi 1. csszr vadszezredhez. Az els vilghbor kitrse utn a csszri s kirlyi 4. csszr vadszezreddel a 10. gyalogszzad parancsnokaknt, szzadosknt a 4. hadsereg alrendeltsgben vonult ki a keleti frontra. Az 1914. augusztus 2831-i, Korczwnl30 s Delatyntl nyugatra fekv helysgekben vvott harcokban kitnt btor s hatrozott magatartsval. Augusztus 28-n szszegyjttte az 1. zszlalj sztvert legnysgt, mintegy flszzadnyi ert, s az ezredzs zlval bravrosan elrenyomult, majd tzharc utn a 3. zszlalj trzshez vezette ket. Miutn nem tallta meg az ezredparancsnoksgot Korczwban, amelynek a kapott parancs rtelmben jelentst kellett tennie, tvette a parancsnoksgot az ezred ott sztszrt alegys-

22

23 24

25

26 27

28 29 30

Erre vonatkozan a Kriegsarchiv minstvnyi tblzatban csak az szerepel, hogy 1905-ben krutazst tett Oroszorszgban; felsorolva a vrosok, ahol jrt. A rokonok s rokay Lajos: Az nll magyar katonai attasi szolglat ltrehozsnak elzmnyei. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 30. vf. (1983) 1. sz. 84. szerint az oroszjapn hborban a Monarchia katonai megfigyelje. Dr. Zakaris Zoltn kzlse (Budapest, 2002). Rendfokozati ellpsei: hadaprd tiszthelyettes 1894. augusztus 18., hadnagy 1895. szeptember 1., fhadnagy 1899. november 1., szzados 1909. november 1., rnagy 1916. jlius 1., alezredes 1918. augusztus 1., majd mdostva 1917. november 1-jre, ezredes 1920. mjus 1., tbornok (a rejts miatt vezrtancsnok) 1925. mjus 1., altbornagy (a rejts miatt vezrftancsnok) 1928. n ovember 1. A bcsi csszri s kirlyi hadiiskola vezrkari tiszteket kpzett a csszri s kirlyi hader, a Magyar Kirlyi Honvdsg s a Csszri s Kirlyi Landwehr szmra. A felvtel felttelei: minimum hromvi csapatszolglat igen j minstssel, a nmet nyelv alapos ismerete, j lovagltuds, huszonnyolc vnl fiatalabb letkor, ntlen csaldi llapot s sikeres felvteli vizsga t trgybl. Schematismus fr das k.u.k. Heer und fr die Kriegsmarine. Wien, 1906. 272., 628. HL AKVI 3295, Minstvnyi tblzat, Szmazsenka Ferdinnd. Msolat a Kriegsarchivbl, Schematismus 1907. 273., 652. Schematismus 1910. 1141. o., 1911. 1158. o., 1912. 1172. Schematismus 1913. 738. A zszlalj-parancsnoksg szkhelye Pancsova. KA, Offiziers Belohnungsantrge, Szmazsenka Ferdynand 136 047, 88 610.

64

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

gei felett. Azokat rendbe szedte, gondoskodott a nagyszm sebeslt elszllsolsrl s a szzadok elhelyezsrl. Augusztus 30-rl 31-re virrad jjel kimerltsge ellenre nfelldozan elltta az elrs-parancsnoki szolglatot, sikerlt neki j hangulatban sszetartani a legnysget. Augusztus 31-n rettenetes tzrsgi tzben szzadval elrenyomult, s a Delatyntl nyugatra lev helysgekben lekzdtte az ellensget. Helytllsrt kapta az e ls hbors kitntetst.31 1915. prilisi msodik, maradand sebeslse32 tdlvs33 utn mr nem vett rszt harci cselekmnyekben. A hadsereg-fparancsnoksg szllsmesteri (anyagi csoport) osztlyhoz veznyeltk (Quartiermeisterabteilung). 1915. augusztus 5-n a nmet hadsereg bevonult Varsba, Orosz-Lengyelorszg felszabadult. A terletet nmet s osztrkmagyar megszllsi vezetre osztottk Vars, illetve Lublin szkhellyel (K.u.k. Okkupationsgebiet). Az utbbi vrosban ltrehozott katonai kormnyzsgon (Militr General-gouvernement) a katonai kzigazgats s a szemlyi gyeik referense, majd Szerbia elfoglalsa, 1915 oktbere utn az ottani megszll erk fellltsban kapott feladatot,34 a katonai kzigazgats megszervezsben vett rszt. Ezt a munkt vgezte az olasz megszllsi terleten is.35 Kezdemnyezkszsgvel s elrelt tevkenysgvel tett klnleges szolglatokrt a hadsereg-fparancsnoksg fszllsmestere elterjesztsre 1917-ben36 a Vaskoronarend 3. osztlyt a hadidsztmnnyel s kardokkal kapta meg. A szllsmestersg llomnyban volt 1917. szeptember 17-ig.37 A bcsi Kriegsarchiv-beli iratokbl nem derl fny arra, hol szolglt tovbb a Monarchia sszeomlsig. Utols beosztsra utalhat, hogy a honvdelmi miniszter 1918. december 14-n mentette fel vezrkari beosztsa all.38 Az 1919-ben megkezddtt igazolsi eljrs sorn a forradalmak alatti magatartst vizsglva Szmazsenka Nndor alezredes a 4. volt kzs tiroli csszri vadszezrednl igazolva bejegyzssel szerepel.39 Az OsztrkMagyar Monarchia felbomlsa alapjaiban vltoztatta meg genercik addig megszokott lett. 1918 novemberben Stromfeld Aurl vezrkari alezredessel40 egyetr31

32 33 34

35 36 37 38 39

40

KA, Offiziers Belohnungsatrge, Szmazsenka Ferdynand 88 610. Rszletezve a harccselekmny s javasolva a Katonai rdemkereszt 3. oszt. a hadidsztmnnyel kitntetsre. KA, Offiziers Belohnungsantrge, Szmazsenka Ferdynand 136 047. Lsd a 3. sz. jegyzetet is. Lsd a 3. sz. jegyzetet. KA, Offiziers Belohnungsantrge, Szmazsenka Ferdynand 66809. 1916. febr. 4. Fenti rdemeirt az Ezst Katonai rdemrem a Katonai rdemkereszt szalagjn kitntetst kapta. A HL Igazol bizottsgi anyagok 8895. sz. Szmazsenka Ferdinnd. Revalbl 1923. jn. 4-n rott jelentsben olvashat: amikor a lengyel gyek az AOK-nl [Armeeober Kommando hadsereg-fparancsnoksg] a ressortomhoz tartoztak. Nem ismeretes, hogy ez a megjegyzse fenti beosztsra utal-e, vagy valamelyik ms, elttnk ismeretlen beosztsra, ahol a lengyel gyek is (milyenek?) hozz tartoztak (mikor?). KA, Offiziers Belohnungsantrge, Szmazsenka Ferdynand 210 174. Uo. KA, Qualifikations-Listen, Szmazsenka, Ferdynand. Rendeleti Kzlny, Szemlyes gyek, 1919. februr 8. 364. Szemlygyi Rendeletek, 1921. mjus 1. 276. A fenti tny nem mond ellent az elz jegyzet fszvegben foglaltaknak, mivel llomnyteste a 4. volt kzs tiroli csszrvadsz ezred. Az llomn ytest az alakulat, ahol a szemlyi nyilvntartst vezetik. Stromfeld Aurl (Budapest, 1872. szeptember 19. Budapest, 1927. oktber 10.) a kzs hadsereg vezrkari tisztje, alezredes. A szerb, az orosz s az olasz fronton harcolta vgig az els vilghbort. 1918. decemberben belpett az MSZDP-be. 1918 novembertl a Ludovika Akadmia parancsnoka, 1919. janur 18-tl a Berinkey-kormnyban hadgyi llamtitkr. A magyar Vrs Hadsereg vezrkari fnke, a felvidki gyztes hadjrat irnytja. A Clemenceau-jegyzk elfogadsa utn tiltakozsul lemondott. A Tancskztrsasg buksa utn kt v kilenc hnap brtnre tltk, megfosz-

65

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

tsben megszervezte s ltrehozta a Hivatsos Tisztek Szocildemokrata Szaksze rvezett, miutn az MSZDP egyik akkori vezetje, Weltner Jakab41 hozzjrulst megszereztk. Vezrkari tiszt ltre jl kellett tudnia, hogy a tisztikar s a legnysg nem politizlhat, nem is szlva a szakszervezeti tagsgrl, ami konszolidlt viszonyok kztt elkpzelhetetlen. Mind tisztnek, mind a legnysgnek az esk s a szolglati szablyzat a mrvad, e llenkez esetben a hadsereg nem hadra foghat, elbb-utbb sztzllik. A szakszervezet ltrehozsval az volt a cljuk, hogy a demoralizlt hadsereg llomnynak bizalmt megnyerjk, egyttal a katonai fegyelem megszilrdtst is remltk. A vesztett hbor utn az erklcsi, gazdasgi s politikai csdben vesztegl orszgban ez nem mindennapi feladat volt. Nem a kt alapt szervezn s a hozzjuk hasonl gondolkods tettre kszeken mlott, hogy ez nem sikerlt. 19181919-ben rendkvli idk jrtak. Bkekts eltti llapotok uralkodtak, a szomszdok megkezdtk a trtnelmi Magyarorszg terletbl az antant ltal a hbor alatt nekik grt terletek elfoglalst. A gyorsan vltoz esemnyek knyszerben az OsztrkMagyar Monarchia s a trtnelmi Magyarorszg szthullsa, az szirzss forradalom, a Tancskztrsasg, a romn megszlls, a nemzeti hadsereg bevonulsa Budapestre egyltaln nem beszlhetnk konszolidlt viszonyokrl. Tarczy politikai prt vagy vilgnzet mellett nyilvnosan nem exponlta magt. Diplomciai szolglat lehetsge mr 1918 decemberben felmerlt. A Honvdelmi Minisztrium katonapolitikai osztlya Kijevbe, az ukrn kormnyhoz kvnta kldeni az akkori megfogalmazs szerint katonai szakeladnak,42 funkcijt tekintve katonai attasnak. A szksges okmnyok s engedlyek beszerzse utn mgsem indulhatott el,43 mert a Minisztertancs 1919. februr 4-i lsn katonai szakeladk kikldst nem ltta clszernek.44 A Krolyi-kormny alatt 1919 janurjban Pogny Jzsef, a katonatancsok vezetje kldte Tarczyt Bcsbe,45 hogy az udvari levltrban (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) s a Hadgyminisztrium Levltrban az uralkodhzat s a Monarchia egykori vezetit kompromittl iratokat sszegyjtse. Nem talltunk adatokat arrl, hogy ettl kezdve 1921 nyarig mit csinlt. Azt tudjuk, hogy ebben az vben alosztlyvezetknt szolglt a budapesti Hadtrtnelmi Levltr Biztossgn Bcsben. Ms beosztsa korbbrl nem ismert, de visszaemlkezse46 szerint 19191922-ben a magyar kirlyi vezrkar fnke, ksbb a VI/2 gyosztly nyilvntart irodjnak Morgen nven szerepl s a szlv szakkelet tudstjnak gykrt ellt megbzottja volt, amely munkt az emltett Biztossg vezetje
tottk rendfokozattl, nyugdjtl s kitntetseitl. 1921-ben szabadult, raktros, magntisztvisel. 1923-ban jra letartztattk, de fl v mlva kiengedtk. Weltner Jakab (Budapest, 1873. december 6. Budapest, 1936. prilis 18.) asztalosipari munks, 1894-tl a Magyar Szocildemokrata Prt tagja, 1910-tl a Npszava felels szerkesztje, 1918-ban a Magyar Nemzeti Tancs tagja, 1919. mrcius 21-n egyik alrja a kt munksprt egyeslsnek. A Tancskztrsasg buksakor Bcsben volt, innen az US-ba ment, 1924-ben hazatrt. Az 191819-es tevkenysgre vonatkoz vdiratot 1929-ben visszavontk. 1931-tl hallig orszggylsi kpvisel, a szocildemokrata frakci egyik vezetje. HL HM katonapolitikai osztly 1918-32 871. Az irat kelte 1918. december 6., megbzlevele franciul az ukrn kormnynak 1918. december 9-i keltezs, itt fogalmazvny. Az utazs elkszleteit lsd rokay: Az nll magyar katonai attas szolglat, 84. A honvdelmi miniszter elterjesztse ellenre szletett a fenti hatrozat. Magyar Orszgos Lev ltr (a tovbbiakban: MOL) K27 Minisztertancsi jegyzknyvek, Az 1919. febr. 4-ei ls, 5. napirendi pont. Msolat. A HL Honvdelmi Miniszter -1948-49 528 eln. sz. . alapszm 14 343 sz. HL VKF 2. oszt. eln. 1938:14833 sz. irat mellklete.

41

42

43 44

45 46

66

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

melletti beosztsval prhuzamosan ltta el. Mint rja, ezrt a tevkenysgrt nem kapott anyagi javadalmazst, s a feladatra nknt jelentkezett. Hrszerz munkja sorn kerlt kapcsolatba a bcsi lengyel katonai attasval, br Prochaska Emil rnaggyal, s a Lengyel Likvidcis Bizottsg elnkvel, Pschek Edward ezredessel, volt kzs hadseregbeli ba jtrsaival. Egyttmkdtt velk, de ezrt nem krt s nem kapott anyagi juttatst. (Errl a tevkenysgrl mg szlunk.) Budapesten 1919. oktber 13-n ltrehoztk a Magyar Kirlyi Felszmol Hivatal a Bkeszerzds Vgrehajtsra elnevezs intzmnyt. A Bcsben mkd kirendeltsget47 (Bcsi Magyar Felszmol Hivatal, ksbb a Bcsi Magyar Kirirlyi Kvetsg Felszmol Hivatal) dr. Szalay Lszl llamtitkr vezette. A kirendeltsg III. osztlya volt a mzeumi s a levltri osztly, IV. osztlya pedig a hadsereg-osztly huszonhrom fvel.48 A felszmolhivatal csak formailag tartozott a kvetsg alrendeltsgbe. A trianoni bke alrsa utn Bcsben l magyar tiszteket veznyeltek t a Kriegsarchiv-beli Magyar Bizottsgba, teljes nevn a Magyar Kirlyi Hadtrtnelmi Levltr s Mzeum Bcsi Magyar Bizottsgba, amelyet Englisch-Popparich Jen ezredes vezetett. Tovbbra is a Felszmol Hivatalhoz (1924-tl a Hadtrtnelmi Levltr s Mzeum llomnyba49) tartoztak, de szakmai irnytsukat s felgyeletket a Hadtrtnelmi Levltr s Mzeum ltta el. 1920 oktberben a vezrkari fnk tervezete szerint a bizottsg szemlyi llomnya 28 trzs- s ftisztbl, 1 trtnsz tudsbl, 5 gprnbl, 4 rnokbl, 2 szolgbl llt volna. Vgeredmnyben azonban csak huszonhrom fs ltszmot hagytak jv.50 Elnevezsk nem volt pontosan rgztve. Neveztk ket Bcsi Magyar Bizottsgnak, Bcsi Magyar Hadtrtnelmi Bizottsgnak is. Egy 1921-ben kelt irat a kirendeltsget ms nven, a budapesti Hadtrtnelmi Levltr Biztossga nven emlti. Levelezsknl mindig az M.(agyar) B.(izottsg) betket hasznltk. A kirendeltsg az 1922-es iratokban ismt ms nven, a M. Kir. Hadtrtnelmi Levltr s Mzeum Bcsi Magyar Bizottsga nven szerepel.51 Szmazsenka alezredes 1921 nyarn mint az osztrkmagyar kzponti hatsgok gymenett ismer, Bcsben tartzkod tiszt gy kerlt a Kriegsarchiv-beli Magyar Bizottsgba. A csszri s kirlyi kzponti katonai hivatalok eladjaknt a magyar vonatkozs iratokat kutatta fel

47

48

49

50 51

A Magyar Kirlyi Felszmol Hivatal a Bkeszerzds Vgrehajtsra (rvid elnevezse: Felszm ol Hivatal) elnevezs intzmnyt Friedrich miniszterelnk 1919. oktber 13-n hvta letre az 5291/1919 ME rendeletvel. Budapesten a Trnok utca 2. szm alatt volt a szkhelye. ln a m inisztertancs ltal kinevezett elnk llt. llomnya az egyes szakminisztriumok ltal deleglt szemlyekbl s szerzdses alkalmazottakbl llt. Engedlyezett maximlis ltszma 25 f. HL HM Bcsi magyar felszmol hivatal 19181919. 3. doboz. Feladata az osztrkmagyar llamkzssg felszmolsa: a kzs vagyon felosztsa a kt rdekelt orszg kztt, valamint a volt kz ssgbl ered tartozsok s kvetelsek felszmolsa. nll hivatal volt, a klgyminisztrium felgyelte, 1920-as szolglati rendtartsa szerint hat osztllyal mkdtt: pnzgyi, anyagfelszmolsi, mzeumi s levltri, hadsereg-osztly, tengerszeti osztly s segdhivatali. MOL K 144 Km. Felszmol Hivatal 19191944. 7. cs. Szemlyzeti gyek 19201937. 2786/1920 szmon a bcsi kirendeltsg szolglati rendtartsa. Bcs, 1920. mjus 17. HL HM Eln.-1921-16 000/19 095 eln.1.-1921. Kimutats a M. Kir. Felszmol Hivatal 5. fosztly szemlyi llomnyrl. Bonhardt Attila: A Hadtrtnelmi Levltr s Mzeum Bcsi Levltri Kirendeltsge. Ad acta. A Hadtrtnelmi Levltr vknyve. Budapest, 2003. 181. Bonhardt: A Hadtrtnelmi Levltr, 171., 27. jegyzet HL HM Bcsi Magyar Felszmol Hivatal 19191924. 4. doboz.

67

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

s vlogatta ki amelyeket aztn Budapestre szlltottak , egyttal a bizottsg vezetjnek helyettese is volt alosztlyvezetknt.52 1921. november 1-jei hatllyal Tarczyt nyugllomnyba helyeztk,53 mivel a trianoni bke elrsai szerint a hadsereg hivatsos tisztjeinek ltszmt 1750-re kellett cskkenteni. Ez azt jelentette, hogy csak a kzvetlen katonai beoszts tisztek tarthattk meg rendfokozatukat. A nyugllomnyba helyezett fiatalabb tisztek egy rszt Rangosztlyba sorolt kzigazgatsi alkalmazottknt (ROSKA) ms minisztriumok gisze al rejtve tovbbra is megtartottk a hadsereg szolglatban.54 is gy szolglt tovbb, 1922. november 2-tl 1923. janur 21-ig55 a fent emltett bcsi kirendeltsg vezetje volt,56 amikor visszaveznyeltk Budapestre.57 Bcsi munkja mellett nknt jelentkezett hrszerz tevkenysgre. Ezt hivatali teendje mellett egsz ottani tartzkodsa alatt, 1922 vgig vgezhette Morgen fednev hrszerzknt az els vilghbor utn mg sokig a hrszerzk Mekkjnak tartott osztrk fvrosban, a szlv szakkelet alatt valsznleg Csehszlovkit, Lengyelorszgot s Szovjet-Oroszorszgot kell rtennk. A Honvdelmi Minisztrium VI-2 osztlynak vezetjvel, Sztojkovics (Sztjay)58 alezredessel 19191920-ban huzamosabb idn keresztl minden hten tallkozott,59 amikor az Bcsbe utazott. Emlkiratban nem emlti, hogy a Pokorny Hermann60 irnytsval Bcsben mkd magyar hrszerz S csoportnak61 lett volna a tagja.

52

53

54 55

56

57

58

59 60

HM Eln.-1921-16000/19095 eln.1.-1921.Kimutats a M. Kir. Felszmolhivatal 5. fosztly szemlyi llomnyrl. Rendeleti Kzlny, Szemlyes gyek. 1921. okt. 15. 629. Indokknt a Trianoni bke folytn szerepel. Az 19181919-es forradalmak alatti magatartst a HM Igazol Bizottsga igazolta. Szemlygyi Rendeletek, 1921. jn. 1. 25. sz. 276. gy pldul a Klgy-, a Belgy-, a Mezgazdasgi s a Kereskedelmi Minisztriumban. HL Visszaemlkezsek s Tanulmnyok Gyjtemnye. 2555. sz.; Moravek Elek: A bcsi levltri kirendeltsgnek trtnete 1919-tl 1946-ig. 27 oldalas, nagymret lapon, gpelt szveg. Eredeti msolat. 2223., HL HM-1948-49 528 eln. sz .. alapszmon 14343. sz. A Klgyi Kzlny 1922. december 9. 22. sz. 207.: hivatali beosztsa levltri igazgat, a beoszts helye nincs megnevezve. Moravek: A bcsi levltri kirendeltsgnek trtnete, 2223.: Szmazsenka ezredes a Magyar Kirlyi Hadilevltr felszmolsi munkinak vezetje Bcsben. HL HM-1948.-49 528 eln. sz. . alapszmon, 14 343. sz. szerint 1923. janur 21-n rkezett vissza Budapestre. Sztjay (Stojkovics 1935-ig) Dme (Versec, 1883. janur 5. Budapest, 1946. augusztus 22.) hivatsos katona, gyalogsgi tiszt, vezrezredes. Szerb szrmazs hivatsos katona, katonadiplomata, diplomata, miniszterelnk s klgyminiszter. Hbors bnsknt 1946 -ban kivgeztk. Bvebben lsd: Szakly Sndor: Az ellenforradalmi Magyarorszg hadseregnek fels vezetse. Hadtrtneti Kzlemnyek, 31. vf. (1984) 3. sz. 591. A lengyel hadgyminiszter javaslatra 1936. mrcius 26-n az Order Odrodzenia Polski Lengyelorszg jjszletse rdemrend 2. osztlyt kapta. Archiwum Akt Nowych Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Proto k Dyplomatyczny (a tovbbiakban: AAN Warszawa, MSZ Prot. Dypl.) 272. A kitntetsi elterjeszts nem tallhat az iratok kztt. Valszn, hogy a Magyarorszg ltal Lengyelorszgnak 1920 -ban nyjtott lszerszlltsban jtszott szerepe miatt kapta. Rla lsd mg Blny Jzsef: Magyarorszg kormnyai 18481992. Budapest, 1992. 399. HL HM-1948-49 528 eln.sz. alapszm, 14 343. sz. Pokorny Hermann (Kremsier, 1882. prilis 7. Budapest, 1960. februr 1.) Morvaorszgban szletett nmet anyanyelv, csszri s kirlyi hivatsos tiszt, vezrkari alezredes az els vilghbor vgn. A bcsi magyar hrszerz csoport vezetje 19191920-ban. Magyar llampolgrsgot krt s kapott, a honvdsgben teljestett szolglatot. Nyugllomny vezrezredes 1945. oktber 1-jn.

68

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

Bcsi veinek azonban van egy klns epizdja. Visszaemlkezse szerint a Magyarorszgi Tancskztrsasg kikiltsa utn felvtelt krte a lengyel hadseregbe. Pontos dtumot s indokot nem kzl. Okunk van felttelezni, hogy ez az 1919. mrcius 21-t kvet napokban trtnhetett, a magyarzat pedig az lehetett, hogy a szovjet-orosz Vrs Hadsereg s a magyar Vrs Hadsereg tallkozst megakadlyozandnak tlte. Vlhette gy, hogy ennek elhrtsban rszt kell vennie,62 s erre a lengyel hadsereget tartotta alkalmasnak, amely a keleti hatrok rendezetlensge miatt harcban llt a szovjet-oroszokkal. Amg a vlaszt vrta krelmre, az 1919-ben Bcsben fellltsra kerlt lengyel katonai attas hivatalt ltta el a szksges mszaki s technikai segdletekkel, biztostva a hivatal mkdkpessgt, mint rja, beszegdtt hozzjuk munkatrsnak. Ezt persze nem sz szerint kell rtennk, ez a tevkenysg hrszerz mkdsnek rszt alkotta. Cserbe a lengyelektl megkapta a vezrkaruk 2. osztlyn kszlt, a kzp-eurpai orszgokra kztk Magyarorszgra vonatkoz ktheti s havi informcis jelentseket (Referat Informacyjny), amelyeket magyarra fordtva a futrszolglat tjn a 2. vezrkari fnki osztlyhoz tovbbtott. Nhny kzlk ma is megtallhat a Hadtrtnelmi Levltrban Budapesten,63 nhny az eredeti nyelven msolatban az j- s Legjabb Kori Klgyminisztriumi Levltrban, s jval tbb a Kzponti Katonai Levltrban Varsban.64 Rgi szemlyes ismeretsgeit felhasznlva gynkket szerzett a lengyeleknek, megszervezte s elindtotta tevkenysgket Csehszlovkia terletn. Erre a lengyel katonai hrszerzsnek akkor geten szksge volt, mert lengyel Szilziban (Teschen), a volt rva vrmegye terletn s a Szepessgben terleti terhelte a kt orszg viszonyt. Emiatt nem llt Prgnak rdekben, hogy a lengyelszovjetorosz hborban a lengyelek oldalra lljon,65 vagy
Lsd: Pokorny Hermann: Emlkeim. A lthatatlan hrszerz. sszelltotta, kzlsre elksztette s a tanulmnyt rta Jzsa Antal. Budapest, 2000. Az S csoport valjban a Honvdelmi Minisztrium VI-2 csoport Bcsben dolgoz rszlege volt, mint sajtfigyel csoport mkdtt a magyar kirlyi kvetsg mellett. A rendelkezsre ll forrsok szerint Szmazsenka nem volt tagja. A Kzponti Katonai Levltrban, Varsban nem talltunk erre vonatkoz iratot. 1919-ben nem ltezett olyan lengyel trvny, amely ezt lehetv tette volna, gy valsznleg elutast vlaszt kapott. Klhonos llampolgrok a Nemzetvdelmi Tancs (Rada Obrony Pastwa) 1920. jlius 19n kelt rendelete alapjn s a hadgyminiszter vgrehajtsi utastsa szerint a lengyel llampolgrokkal azonos jogok s felttelek alapjn vllalhattak nkntes szolglatot. Adott idtartamra szerzdses szolglati jogviszonyt ltestett velk a lengyel hadsereg, azonban ennek letelte utn nem formlhattak jogot lengyel llampolgrsgra. Az utasts 1920. jlius 29-ei mdostsa rtelmben azok a klfldi llampolgrok, akikre a versailles-i s a Saint Germain-i bkeszerzdsek ide vonatkoz tilt rendelkezsei voltak rvnyesek, nem vllalhattak szolglatot. A rendelet nem emlti a trianoni bkeszerzdst, gy elvben nem lett volna akadlya annak, hogy Szmazsenka ezredes a lengyel hadsereg nkntese legyen. 1920-ban azonban mr nem ltezett szmra ez a lehetsg, mivel azt egy msik szerzds, az 1920. mjus 29-n Koppenhgban alrt magyarszovjet hadifogolycsere egyezmny megtiltotta. Lsd a 80. sz. jegyzetet is. HL VKF. - 1920. II. csop. lt. 29. doboz. Archiwum Akt Nowych Warszawa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,Gabinet Ministra (a tov bbiakban: AAN Warszawa, MSZ, GM) 1920. sygn. 228. Eredeti msolatok. A Budapesten s Varsban tallhat iratok ugyanabbl a sorozatbl valk, de nem minden esetben ugyanazok maradtak fenn. Legteljesebb gyjtemny a Kzponti Katonai Levltrban; a Varsban rztt, 1921 -ben keletkezett irategyttes 104 informcis jelentst tartalmaz. 1919-ben a csehszlovk vasti hatsgok feltartztattk az Olaszorszgbl rkezett hadianyagszlltmnyt az osztrkcseh hatron (29 vagon), s csak a francia Hallier tbornok intervencijra engedtk tovbb. t nap mlva, 1919. augusztus 22-n egy jabb olasz szlltmnyt, amelyhez Ausztriban huszonhrom vagont kapcsoltak, Prgba irnytottak. Cisek, Janusz: Ssiedzi wobec

61

62

63 64

65

69

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

ket 1920-ban, a kritikus idszakban brmiben segtse. Az Olaszorszgbl, Ausztribl, Magyarorszgrl szrmaz, Lengyelorszgba sznt hadianyag-szlltmnyokat 1919-ben feltartztatta, majd a prgai, francia s amerikai diplomatk intervencijra mmel-mmal tengedte; 1920 jliustl azonban mr be sem engedte. Tarczy visszaemlkezse szerint javasolta a lengyel katonai vezetsnek, hogy a le ngyel kormny hivatalosan krje a magyar kormnytl a lszerszlltmnyok tovbbtst Magyarorszg terletn. gy is trtnt. Ennek megszervezsben s lebonyoltsban nem vett rszt, azt diplomciai ton intztk. 1920. jnius 9-n a magyar, 10-n a romn fllel ktttek szlltsi egyezmnyt a lengyelek.66 Ez az osztrk eredet lszerre vonatkozhatott, mert ugyanezen a napon a bcsi lengyel gyviv 100 francia hadfelszerelst szllt szerelvny tengedst s tovbbtst krte a magyar kormnytl, amit az rekompenzci nlkl azonnal engedlyezett.67 Ezutn indultak el Polonia nven a lszert szllt szerelvnyek Bcsbl Magyarorszgon s Romnin t Lengyelorszgba. Azokat Ebenfurtban vette t a magyar fl, s a GyrBudapestNagyvradFelvincCskszeredaAgind vonalon rkeztek Czernowitzbe. A lengyel fl ktelezte magt arra, hogy a szlltshoz szenet biztost a MV mozdonyok rszre, a romnok viszont a napi egy szerelvny tovbbtshoz hrom mozdonyt kveteltek a lengyelektl.68 Ezzel a szllts elvben megolddott. A gyakorlatban azonban rvidesen komoly akadlyok merltek fel. Az amszterdami szkhely Szakszervezetek Nemzetkzi Fdercija a fegyverszlltsok bojkottjra szltotta fel a munksokat. (Ugyanakkor jlius 30-n a II. Internacionl a fehrterror miatt Magyarorszg ellen szltott fel bojkottra.) A Nemzetkzi Fderci felhvsra az osztrk munkstancsok 1920. jlius elejtl kezdve nem engedtk ki az orszgbl a szlltmnyokat.69 Jlius 2-n Ausztriban tizent szerelwojny 1920 roku. London, 1990. 263. A bcsi lengyel katonai attas jelentse, 1919. szeptember 29. 1920 nyarn az Egyeslt llamok prgai kvete a lengyelek felkrse nlkl intervenilt a sz lltmnyok tengedse gyben. Archivum Akt Nowych Warszawa, Ministerstwo Spaw Zagranicznych, P III (a tovbbiakban: AAN Warszawa, MSZ P III) Czechosowacja, sygn. 5498. A prgai lengyel kvet jelentse, 1920. augusztus 12. Kelet-Galcia s Krptalja krdsben sem rtett egyet a kt orszg kormnya. A lengyel fl szerint a csehek titokban minden eszkzzel azon dolgoznak, hogy Kelet-Galcit elszaktsk Lengyelorszgtl, s gy ltrejhessen a csehorosz korridor, ami a lengyelellenes cseh politika szmra esrend jelentsg. Ezzel kapcsolatban a cseh sajtban szrevehet az a diplomatikusnak szerfelett nem nevezhet llspont-vltoztats, mely szerint a csehek soha nem egyeznek bele abba, hogy ha Krptalja nem lehet csehorosz folyos, lengyel magyar hdflls legyen. Cisek: Ssiedzi wobec wojny, 2. sz. dok. 264. Csehszlovk helyzetjelents, 1920. november 1. A lengyelszovjetorosz konfliktusban Csehszlovkia 1920. aug. 4-n bejelentette semle-gessgt, s Bene klgyminiszter augusztus 14-n Belgrdban alrta a csehszlovkjugoszlv szerzdst, a kiasantant alappillrt. CAW Oddz. II SG sygn. 7760. A Bcsi lengyel Szlltsvezetsg (Oddziat Kierownicht wa Transportw Wojskowych OKTW) tvirata a Hadgyminisztrium IV. (anyagi) osztlya szmra Va rsba, 1920. jnius 11. MOL K 63 klgyminisztrium politikai osztly 1929-17/7-sz.n. Magyar hadianyag-szlltsok Lengyelorszg rszre, ms lengyel rendeltets hadianyag tszlltsa Magyarorszgon, 2., MOL K 64-klgyminisztrium-reservlt politikai iratok 1920-17 sz.n. Lengyelorszg tmogatsa Magyarorszg rszrl az 1920. vi lengyelorosz hbor alkalmval. Titkos! A hatoldalas gpiratban lsd a 2. oldalt. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) szmjeltvirata a Hadgyminisztrium IV. osztly szmra Varsba 1920. jnius 11-n s a budapesti lengyel katonai attasnak 1920. jnius 30-n. Centralne Archiwum Wojskowe, (a tovbbiakban CAW), Vars. I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) tvirata a bcsi lengyel katonai attas szmra, 1920. jlius 7. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760.

66

67

68

69

70

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

vnyben 175 berakodott vagon vrt elszlltsra.70 A Munkstancsok mr a berakodsnl figyeltk a vagonokat, s rtestettk a szlltmnyokrl71 a vrhat tvonal llomsait. A lengyelek lelmiszerrel, csszpnzzel, sznnel prbltk a munkstancsok engedlyt megszerezni, nem sok sikerrel.72 Egy szlltmnynak van mindssze nyoma a levltri iratokban, amely a bojkott ellenre 1920. jlius 15-n rkezett meg Jugoszlvin keresztl Szegedre, s onnan tovbb Lengyelorszgba.73 Az osztrk kormny szemet hunyt a szlltsok felett mivel Lengyelorszgbl kapott lelmiszert egszen addig, amg ennek ellenkezjre nem knyszertette a szovjetoroszokkal 1920. jlius 5-n Koppenhgban alrt hadifogoly-egyezmny. Ebben ugyanis semlegessget vllalt ms llamok Szovjet-Oroszorszg ellen viselt hborjban, ktelezte magt, hogy rszkre nem gyrt s terletn nem enged t semmifle hadianyagot.74 Ennek rtelmben 1920. jlius 21-n az osztrk llamtancs megtiltotta hadianyag kiszlltst.75 Vlaszknt a lengyel kormny 1920. augusztus 15-n megtiltotta az lelmiszerszlltst.76 Valjban azonban az osztrk kormny semmilyen gyakorlati lpst nem tett. Csak akkor lpett fel, ha jelentst kapott, hogy a tilts ellenre lszert akartak kivinni Ausztribl.77 A kiszllts rdekben Szmazsenka ezredes is kzremkdtt. Szemlyesen eljrt Armana olasz tzrezredesnl, aki az antant lszerellenrz bizottsgt vezette Bcsben. A tnyt emlti visszaemlkezsben, de azt nem, hogy a kzbenjrsnak lett-e gyakorlati eredmnye. Azt azonban tudjuk, hogy magnszlltmnyozsi cgekkel a lengyeleknek 1920. augusztus 1017. kztt sikerlt harmincngy vagonnyi hadianyagot kiszlltaniuk, amelyekben lszer nem volt.78 Ezt kveten mr csak a Weiss Manfrd Mvekben, Csepelen legyrtott lszerre szmthattak. Innen rkezett 1920. augusztus 12 -n Vars al,
70

71

72

73

74

75

76

77 78

A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) szmjeltvirata a Hadgyminisztrium IV. osztly szmra Varsba, L19/TI 1920. szmon. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) tirata a bcsi lengyel katonai attas szmra, 1920. augusztus 15. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn.7760. A Hadgyminisztrium IV. osztly (Vars) szmjeltvirata a bcsi katonai attasnak, 1920. jlius 11. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn.7760. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) szmjeltvirata a Hm. IV. osztly szmra Varsba, 1920. jlius 14. CAW I. 303.4. SG Oddz. II. sygn. 7760, a budapesti lengyel katonai attas tirata a budapesti romn katonai attasnak, 1920. jlius 15. CAW I. 303. 4. SG Oddz. II. sygn. 7164. Lsd a hadifogoly egyezmny szvegben a 3-t. CAW I. 303. 4. SG Oddz. II.sygn. 7755. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) L. 857. sz. heti jelentse katonai attasnak Bcsben. Gpirati msodpldny, 1920. augusztus 29. Magyarorszg mr korbban, 1920. mjus 29 -n ugyancsak Koppenhgban hasonl felttelek vllalsval rt al hadifogoly egyezmnyt Szovjet-Oroszorszggal: azon feltevsben, hogy Magyarorszg Oroszorszgnak ms llamokkal folytatott hborjban vagy polgrhborban semmifle katonai lpseket nem tesz, s Szovjet-Oroszorszg s Ukrajna ellensgeinek semmifle kzvetlen vagy kzvetett segtsget nem nyjt. MOL K 97 A tallinni kvetsg iratai. 1. cs. sz. n. 52. A rigai hadifogoly egyezmny szvege, gpirati msodpldny. A Bcsi Lengyel Szlltsvezetsg (OKTW) szmjeltvirata a Hadgyminisztrium IV. osztly szmra Varsba, 1920. jlius 22. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760. A Budapestrl indtott kt szerelvny 1920. jlius 29-n rt a magyarromn hatrra. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760. Grka rnagy, bukaresti lengyel katonai attas 1635 sz. szmjeltvirata a bcsi lengyel katonai attas szmra, 1920. jlius 29. A Hadgyminisztrium IV. osztly (Vars) szmjeltvirata a bcsi katonai attasnak, 1920. a ugusztus 15. CAW I. 303. 4. SG. Oddz. II. sygn. 7760. Uo. Uo.

71

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

Skierniewicbe 80 vagonban 22 milli gyalogsgi lszer, amelyet a fvrosrt vvott csatban hasznltak fel.79 Szmazsenka az Ausztribl Magyarorszgon t szlltott lszerrel kapcsolatban 1920. janur 10-tl augusztus 16-ig (a lengyelszovjet hborban fordulatot jelent, lengyelek ltal megnyert varsi csatig) tvenhat jelentst kldtt Budapestre, amelyek nem tallhatk meg a Hadtrtnelmi Levltrban. Nyugdjas80 korban otthonban rizte ezzel kapcsolatos jegyzeteit s dokumentumait, de azokat felttelezsnk szerint 1944-ben megsemmisthette, s ennek kvetkeztben a rszletek homlyban maradnak. Varsban, a Kzponti Katonai Levltrban a bcsi s a budapesti katonai attas 19191921-ben keletkezett (ma mr hinyos) irataiban fleg az Ausztribl Magyarorszgon t trtn lszerszllts technikai lebonyoltsval kapcsolatos szmjeltviratok s a hadgyminisztrium vlaszai, utastsai maradtak fenn. 1920 augusztusbl a budapesti lengyel katonai attas, grf Alfred Wielopolski huszrszzados szmjeltviratainak csak rejtjelezett vltozatai maradtak. Ezek azonban nem Szmazsenka ezredes tevkenysgvel lehetnek kapcsolatosak mert mint rja, az szerepe vget rt azzal, hogy a magyar kormny engedlyezte az orszg terletn a klfldi eredet lszer tszlltst , hanem a magyarlengyel tervezett katonai egyttmkdssel s a Csepelrl 19191920-ban szlltott lszerrel. Visszaemlkezsben errl egyltaln nem r. Taln azrt, mert ebben nem vett rszt, br mint hrszerznek tudnia kellett rla. Emellett szl az is, hogy klnlegesen bizalmas viszonyt tartott fenn a lengyelekkel. Ennek trtneti felvzolsra itt nem vllalkozunk. Jelezzk azonban, hogy mr 1919. mrcius 19-n81 szlltottunk Lengyelorszg szmra 20 milli Mannlicher gyalogsgi lszert, 10 000 db 8 cm-es grnt srapnelt, 10 000 db 10 cm-es grnt srapnelt, 200 db fzkonyht, 300 db fzldt, 40 db stkemenct, 1920-ban pedig 45 milli Mannlicher gyalogsgi tltnyt, 13 milli Mauser tltnyt, 600 000 Mannlicher tltnytrat, 240 db fzkonyht, 200 db fzldt, 80 db stkemenct, 40 milli Mauserhez csappantyt. Az 1920-as szlltsban nagy szerepe volt Divky Adorjn trtnsznek, aki 1917 ta a lengyel
79

80

81

Tuszkiewicz, Stanisaw: Przyja polsko-wgierska na tle historii. Wilno, 1936. 19.;, Kovcs Endre: Magyarlengyel kapcsolatok a kt vilghbor kztt. Budapest, 1971. 38. Hetven vagont emlt, a forrs megjellse nlkl. Lsd a 73. s 87. sz. jegyzeteket is. Katonai plyjnak s letrajzi adatainak sszegyjtsben segtsgemre voltak, amit ezton ksznk: nhai Kri Klmn nyugalmazott vezrezredes, dr. Szakly Sndor hadtrtnsz, a hadtudomnyok kandidtusa, dr. Bonhardt Attila alezredes flevltros, az Osztrk Hadilevltr mellett Mkd lland Magyar Levltri Kirendeltsg volt vezetje, majd ezredesknt a Hadtrtnelmi Levltr igazgatja aki a kziratok rtelmezsben is segtsgemre volt, valamint a Tarczy csal dbl: nhai Tarczy Erikn, dr. Tarczy Erika, Tarczy Jen s a rokonsgbl: dr. Zakaris Zoltn, Bacs Nndor, Holzinger Miklsn szletett Bacs Katalin s dr. Papp Gbor. A szlltsok adatait lsd MOL K 63 Klgyminisztrium politikai osztly iratok 1929-17/7-4334 alapszmon 4800. Lengyelorszg tmogatsa Magyarorszg rszrl az 1920. vi lengyelorosz hbor alkalmval. 5 oldalas gpirat, kszlt 1928. december 3. Az iratcsomban egy msik, szm nlkli lapon kzrssal ugyanezek az adatok szerepelnek, mint a gpelt sszefoglalban. Ennek dtuma: 1929. augusztus 27. Ugyanezek az adatok megtallhatk: MOL K64 Klgyminisztrium, reservlt politikai iratok 1920-17-2.cs. sz. n. Titkos sszellts Lengyelorszg tmogatsa Magyarorszg rszrl az 1920 vi lengyelorosz hbor alkalmval. cm iratban. 6 oldal gpirat 1 mellklettel. A fentebb kzlt adatokkal megegyezen ez a mellklet is tartalmazza az 1919 -ben s 1920-ban Magyarorszgrl Lengyelorszgnak szlltott magyar eredet lszerek s hadfelszerelsi anyagok mennyisgt. A feldolgozs dtuma: 1928. dec. 3, a mellklet: 1929. augusztus 27. Msolat.

72

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

fvrosban tartzkodott. Az 1919-es lszerszlltsnak kt komoly kvetkezmnye volt. Az egyik az, hogy a magyar Vrs Hadseregnek a kezdeti idben nem volt lszere, msrszt a lszernek ksznheten 1919-ben meglltottk a lengyelek az ukrnok tmadst KeletGalciban. Az 1920-ban Vars alatt a Vrs Hadsereg felett aratott gyzelemmel pedig megakadlyoztk a lengyelek Nyugat Eurpa szovjet-orosz megszllst. Nem sokkal bcsi szolglatnak befejezse eltt, 1922. november 21-n mint levltri igazgatt neveztk ki Szmazsenkt I. osztly konzull.82 Belgrdba83 kvntk kldeni katonai szakeladnak, ezrt a ltszat kedvrt (a rejts miatt) a Klgyminisztrium ktelkbe kellett hogy tkerljn, civilknt. Bcsbl trtnt hazarkezse utn a kzpontba kerlt,84 ami alatt a Klgyminisztriumot kell rtennk. rdemi forrs hinyban felttelezzk, hogy az llomshelynek elfoglalsig eltelt nhny hnapot felkszlssel tlttte. Mgsem Belgrdba85 kerlt, mert 1923. prilis 12-tl megbztk a katonai szakeladi gykr elltsval a magyar kirlyi kvetsgen sztorszgban.86 (Visszaemlkezsben gy vli, hogy 1922 vgn osztottk be a revali magyar kirlyi kvetsgre, de mint fentebb lttuk, 1922. november 21-n neveztk ki I. osztly konzull, s csak 1923. janurban trt vissza Bcsbl.) Tallinnban nmet nevn Revalban teljestett szolglatot II. osztly kvetsgi tancsosi cmmel ideiglenesen felruhzott I. osztly konzulknt, majd kvetsgi tancsosknt,

82

83

84

85

86

A kinevezsrl lsd: Budapesti Kzlny 1922. december 1. 276. sz. 1.;, Klgyi Kzlny, 1922. d ecember 9. 22. sz. 207. A Minisztertancs 1922. oktber 27-i lsn a honvdelmi miniszter a klgyminiszteren keresztl srgssggel krte a minisztertancs hozzjrulst ahhoz, hogy a magyar kirlyi kvetsgen Belgrdban eddig szolglatot teljest Marsik Jen I. osztly kvetsgi titkri cmmel felruhzott II. osztly konzul katonai szakelad helyre, akit a krakki konzultushoz helyeztek t, Szmazsenka Nndor nyugalmazott vezrkari ezredes kerljn kikldsre. A klgyminiszter elterjesztst a Minisztertancs elfogadta, s felhatalmazta arra, hogy elterjessze a kormnyz nak Szmazsenka I. osztly kvetsgi konzull trtn kinevezst. MOL K 27. Minisztertancsi jeg yzknyvek, msolat. 1922. oktber 27-i ls, 6. napirendi pont. Klgyi Kzlny, 1923. prilis 15. 5. sz. 26. Szmazsenka Nndor I. osztly konzul a kzpontbl a magyar kirlyi kvetsghez Revalba thelyezve. Az eredeti elkpzelsek szerint Fleischacker (1927. decembertl Andorka) Rezs szzados ment volna Revalba, de Prgba kerlt, Bajnczy Jzsef (akkor alezredes) helyre, ezrt 1924 -ben Szmazsenka ezredes ment Revalba, Belgrdba pedig Siller Antal vezrkari rnagy A Minisztertancs 1923. janur 10-i lsn a honvdelmi miniszter srgs javaslatra hozzjrult magyar kirlyi kvetsg fellltshoz Revalban s Fleischacker szzados kikldshez katonai szakeladnak. Az 1923. februr 9-i lsen kvetsgi attasv neveztk ki. MOL K 27. Minisztertancsi jegyzknyvek 140. doboz. 1923. februr 9. 85. napirendi pont. Msolat. Lsd szintn rokay Lajos: A rejtett magyar katonai attas szolglat els llomshelyeinek fellltsa, 19201923. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 30. vf. (1983) 3. sz. 378380.; u.: A magyar katonai attasi szolglat tevkenysge 19231928 kztt. Hadtrtnelmi Kzlemnyek, 30. vf. (1983) 4. sz. 578580. Revalban (Tallinban) a magyar kirlyi kvetsget 1923. mrcius 12-n lltottk fel. Jungerth Mihly kvetsgi tancsos gyvivknt vezette a kvetsget. Lsd: rokay: A magyar katonai attasi szolglat tevkenysge, 577578.; Klgyi Kzlny, 1923. prilis 15. 5. sz. 26. Uo.: Szmazsenka Nndor II. osztly kvetgi tancsosi cmmel felruhzott I. osztly konzul thelyezse a kzpontbl a magyar kirlyi kvetsghez Revalba. A kvetsg illetkessge kiterjedt a Lett s a Litvn Kztrsasgok terletre. Klgyi Kzlny, 1923. prilis 15. 5. sz. 25., majd 1923. mjus 15-tl a Finn Kztrsasg terletre is. Klgyi Kzlny, 1923. jlius 15. 9. sz. 54. 1923. mrcius 31 -n utazott ki llomshelyre. HL HM Igazolbizottsgi anyagok, 8894. Szmazsenka Ferdinnd. HM VI2. d. o. 12959. sz. irat. Kelt: 1923. mrcius 13. Szolglati utasts a revali katonai szakelad rszre.

73

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

ahol rvid id alatt jl elsajttotta ezt a knnynek egyltaln nem nevezhet nyelvet. A kvetsg mkdsi terlett mg 1923-ban Lettorszgra, Litvnira s Finnorszgra is kiterjesztettk,87 gy tbb helyen juthatott rtkes hrek birtokba. Kitn megfigyel volt. ltalnos mveltsge, politikai ismeretei messze tlag felettinek mondhatk. Diplomatknl, katonadiplomatknl elsrend kvetelmny a nyelvek kivl ismerete, mert e nlkl ez a szakma egyltaln nem gyakorolhat. Anyanyelvn kvl, az sztet is beleszmtva hat nyelven beszlt, rt s olvasott,88 ennek ksznheten brmilyen szakirodalombl knnyen tjkozdott. Hivatali, trsasgi s trsadalmi kapcsolatokban knnyen rvnyeslt. Vlemnyt, amely megfigyelsein, szovjet s ms diplomatkkal val kapcsolattartsbl mertett informcikon s hreken alapult, hatrozottan s egyrtelmen hozta felettesei tudomsra. Feladatkrt tllpve, rszletes indoklssal javaslatokat is tett nekik, gy k nem egyszer kioktatsnak rezhettk azokat.89 Katonai szakeladi feladatt a konzuli teendk mellett vgezte, valjban kt munkakrt ltott el. Konzulknt hozztartoztak a kulturlis, a vzumgyek, a konzultus joghatsga al tartoz terleteken l magyarok gyei, a sajtfigyels, a pnztri fknyv vezetse s az adminisztrci. A kt munkakrnek hrom kzs pontja volt: a szovjet gazdasg eredmnyeinek, a baltiszovjet, valamint a szovjetnmet politikai, gazdasgi s katonai kapcsolatok figyelemmel ksrse. A kzpont ltal krt klnbz kimutatsok, idszaki s ves jelentsek elksztse is konzuli munkja rszt kpezte.90 Szolglati utastsa szerint katonai szakeladi munkakre elltsban csak trsadalmi rintkezs sorn gyjthetett informcikat,91 gynkei nem lehettek, s a katonai attask egyb hrszerzsi mdszereit sem alkalmazhatta. Felettbb rdekelte, mi trtnik a Szovjetuniban. Itthoni elljri korbban tbbszr elutastottk krst, hogy ott krutazst tehessen. Vgl megkapta az engedlyt. Miutn a szovjet illetkesek is hozzjrultak beutazshoz, 1925 prilisban s mjusban kerlt sor tjra. Kivteles esetnek szmt, hogy egy harmadik llamban konzulnak lczott katonai attast, akinek orszga a Szovjetunival diplomciai kapcsolatban sem llt, beengedjenek az orszgba. Elkpzelhetetlen, hogy a szovjet-orosz kzpontostott llamirnyts krlmnyei kztt a Klgyi Npbiztossg, a katonai hrszerzs s a Belgyi Npbiztossg beleegyezse s komoly elzetes vizsglat nlkl lltotta volna ki szmra a beutazsi s tartzkodsi vzumot, amely meghatrozott idre s tvonalra szlt. A moszkvai elhrts bizonyra tisztban volt azzal, hogy Tarczy katonai szemly s nem hivatsos diplomata. Az engedlyezshez nem szolglhatott elgsges indokul, hogy felesge orosz szrmazs volt. A szovjet ideolgia szerint annak arisztokrata szrmazsa burzsujnak, ellensges elemnek szmtott eleve a beutazs megtagadsa mellett kellett hogy szljon. Mirt engedtk be mgis, milyen elnyket vrtak a szovjet illetkesek Tarczy konzul tjtl? Nem tudjuk.

87 88

89

90 91

Klgyi Kzlny, 1923. prilis 15. 5. sz. 25. Nmetl, olaszul, oroszul, franciul tkletesen, sztl, angolul jl. Felesgtl tanult meg or oszul, ezltal megismerte az oroszok mentalitst, gondolkozsi mechanizmust is. Szlovkul valsznleg nem tudott, mert desapja szlovk neve ellenre magyar krnyezetben lt, gyermekei is magyar nyelvterleten ltek s jrtak iskolba. Viszont az orosz nyelv kivl ismerete esetn gond nlkl rthetett szlovkul, lengyell, de akr szerb-horvtul is. Nhai Kri Klmn nyugalmazott vezrezredes kzlse (1993), rokay: A magyar katonai attasi szolglat tevkenysge, 579. ugyanerre a kvetkeztetetsre jutott. MOL K 97 5. cs. A tallinni kvetsg s konzultus adminisztrcis iratai. HL HM 1948-49528 eln. sz. . alapszmon 14343 sz.

74

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

Tarczy a tallinni szovjet diplomatk segtsgvel kapta meg a beutazsi vzumot. Nekik azt mondotta, hogy a magyar vezetsnek nincsenek pontos rteslsei a Szovjetunirl, ezrt a vals tnyek megllaptsa cljbl a Szovjetuniba utazhatna. Ez volt a vzumkrelem tnyleges indoka, rgyl pedig az szolglt, hogy felesge, aki tizenhrom v ta nem ltta hazjt, moszkvai rokonai s desanyja srjnak megltogatsa cljbl utazik haza, lesz a ksrje. A vzum kt hnapra szlt. Benyomsait, tapasztalatait rsban feldolgozta, s minden bizonnyal feletteseinek is tovbbtotta. Elksztett sszefoglalja,92 t tovbbi sszefoglal helyzetkp Oroszorszgrl s egy, a Tvol-Keletrl rt tanulmnya, amelyeket 1925 s 1928 kztt ksztett, eredeti msolatban fennmaradt, jelenleg Tarczy Jen tulajdonban93 tallhatk Budapesten. Terjedelmket, formjukat s tartalmukat tekintve valjban egyik sem jelents, hanem tanulmnyok. A szerz rendkvl alapos ismereteit, felkszltsgt bizonytjk. Elre ltta, hogy a Szovjetuni nem mondott le vglegesen a rigai bkben Lengyelorszg javra elvesztett terletekrl, s gy vlte, hogy a Szovjetuni s az anyagias ahogy fogalmazott , lvhajhsz nyugati vilg kztt az sszecsaps be fog kvetkezni. A magyarszovjet diplomciai kapcsolatok mielbbi felvtelt javasolta feletteseinek, noha ebben nem a katonai vezets volt illetkes. Javaslatt a Magyarorszg szmra add gazdasgi elnykkel indokolta, kiemelve az olaj fontossgt. Azzal is rvelt, hogy Csehszlovkia s Nagy-Britannia, mieltt felvettk volna a diplomciai kapcsolatokat a Szovjetunival, kereskedelmi kirendeltsgeket ltestettek Moszkvban.94 Szovjetunibeli utazsval, illetve az t tapasztalatairl elksztett s feletteseinek benyjtott jelentseivel lavint indtott el nmaga ellen. Javaslatait rossz nven vettk. Moszkvai utazsa utn szmon krtk tle, hogy mirt srgeti a magyarszovjet diplomciai kapcsolatok felvtelt, amikor az sztorszgi kvetsg vezetje, Jungerth-Arnthy Mihly95 vlemnye szerint az Magyarorszg rdekei szempontjbl krhozatos lenne.96
92 93

94

95

96

Cme: Szovjetunii utazsom 1925. prilismjus. sszefoglal helyzetkp Oroszorszgrl (1925), Msodik sszefoglal helyzetkp Oroszorszgrl (1926. prilis), Harmadik sszefoglal helyzetkp Oroszorszgrl (1926. oktber), Negyedik ssz efoglal helyzetkp Oroszorszgrl. I. rsz. (1927. augusztus), tdik sszefoglal helyzetkp Or oszorszgrl (1928. janur), A Kelet emancipcija Eurpa gymsga all, klns tekintettel Moszkva szerepre. I. rsz. A knai bonyodalmak a Csendes-cen hegemnijrt val harc (1927. janur). Ksznm Tarczy Jennek, hogy az iratokat rendelkezsemre bocstotta. sszefoglal helyzetkp Szovjet-Oroszorszgrl. 1925. Lsd a VII. fejezetet, A Szovjetuni s Magyarorszg cmmel, 8590. Jungerth Mihly (1933-tl Jungerth-Arnthy, Bcsordas, 1883. mrcius 13. Budapest, 1957. szeptember 11.) hivatsos diplomata, 1919-tl a klgyminisztriumban. 1920-ban s 1921-ben a magyar hadifoglyok Szovjetunibl trtn hazahozatalt clz, Koppenhgban s Rigban alrt egyezmnyek trgyalja s alrja. 19231933 kztt elbb gyvivknt, azutn kvetknt vezette a Tallinnban, majd Helsinkiben mkd, a tbbi balti llamra is kiterjed magyar kirlyi kvetsget. 19351939-ben Moszkvban, 19391944 tavaszig Ankarban kvet. A klgyminiszter lland helyettese 1944. prilis 6. oktber 16. kztt. Elkpzelhet, hogy Jungerth tett ilyen kijelentst, de csak az utn, hogy a Bethlen-kormny gy dnttt, mgsem veszi fel a diplomciai kapcsolatokat a Szovjetunival. (A kvet 1922-ben mg a Szovjet-Oroszorszghoz val kzeledst sugalmazta a klgyminisztriumnak.) Lsd: JungerthArnthy Mihly: Moszkvai napl. Budapest. 1989. 19. A kapcsolatok felvtelt Knya akkori klgyminiszter-helyettes s kezdeti llspontjt megvltoztatva a kormnyz sem tmogatta. Felttelezzk, hogy Tarczy tudott a kapcsolatok felvtelrl tartott nem hivatalos magyarszovjet megbeszlsekrl. Ha nem a klgyminisztrium ltal, akkor a szovjet diplomatktl Tallinnban, akikkel lland s j kapcsolatot tartott fenn. A diplomciai kapcsolatok felvtelre csak jval k-

75

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

Tarnczy vlaszban kifejtette, hogy Jungerth nem tud oroszul, nem jrt a Szovjetuniban, az ottani viszonyokat sem ismeri, rteslseit az Intelligence Service s a Secret Service dezinformcis osztlynak gynkeitl szerzi. A magyar kvet odig ment, hogy sugalmazsra az szt klgyminisztrium szbeli jegyzkben jelezte Budapestnek: Tarczy a szovjetekkel fenntartott kapcsolatai miatt persona non grata sztorszgban. Erre vlaszlpsknt kijelentette az szt klgyminisztriumban, hogy amennyiben a jegyzket nem vonjk vissza, Budapestre trtn visszarendelsnek okt a szovjetek tudomsra hozza. Lpse eredmnyes volt, mert a nyilatkozatot visszavontk. Ruszkay Jen97 tbornokkal, a Honvdelmi Minisztrium VI-2 osztlynak akkori vezetjvel is komoly sszetzsbe kerlt. blffnek minstette Tarczynak azt a vlemnyt, hogy a Szovjetuni elsrang katonai hatalomm fejldik, s tkpessge hnaprlhnapra szemltomst nvekszik.98 Az osztlyvezet Tarczyhoz 1928. prilis 20-n rott magnlevelben felsorolja a mkdse elleni kifogsokat (mr-mr vdakat), ktsgbe vonja, hogy rdemes-e vele a tovbbi egyttmkdst fenntartani, s jelzi azt is, hogy mindezt a dntsre hivatott magas elljrknak tudomsra fogja hozni.99 Budapestrl rvidesen felszltottk Tarnczyt, hogy megromlott egszsgi llapotra val tekintettel krje nyugllomnyba helyezst. Ezt megtagadta. Visszahvsnak ez a ksrlete fl vvel elzte meg a revali magyar kirlyi kvetsg fe lszmolst, ami 1928 nyarn kvetkezett be. Jungerth-Arnthy Mihly Helsinkibe tette t szkhelyt,100 ahol j kvetsg nylt. A konzultus azonban Tarczy vezetsvel tovbbra is mkdtt mint a finnorszgi magyar kirlyi kvetsg alrendelt hivatala. A balti llamokba s minden ms magyar kirlyi kvetsgen mkd katonai szakelad helyett 1928ban a Honvdelmi Minisztrium katonai attask kikldst hatrozta el. Ezt ekkor mr sem Franciaorszg, sem Nagy-Britannia nem ellenezte, ezrt a Honvdelmi Minisztrium Elnki B osztly krte a klgyminisztert, hogy Tarczyt 1928. december 31-i hatllyal101

97

98 99

100

101

sbb, 1934. prilis 26-n kerlt sor, amikor Jungerth tadta megbzlevelt Moszkvban. Tarczy 1925-s szovjetunibeli utazsa utn is srgette a kapcsolatok felvtelt, amikor ez mr nem volt napirenden Budapesten. Kettejk viszonyban szerepet jtszhatott Jungerth esetleges fltkenysge, hisz beosztottja tbb nyelven beszlt, mint (csak nmetl s franciul tudott), a szovjet diplomatkkal lland s jobb kapcsolata volt, mint a kvetnek. Ebbl kvetkezen annak is tudatban kellett lennie, hogy Tarczy jobban tjkozott a Szovjetunirl, annak politikjrl, gazdasgi s katonai eredmnyeirl, mint . Szemlyi ellenttk korbban is megfigyelhet. Belgrdba, katonai szakeladv trtnt kinevezse utn Tarczy hivatalt nem vehette t, mert 1923. janur 23-n, a jugoszlv fvrosba trtn elutazsnak reggeln a klgymini szter Tarczy szerint Jungerth sugalmazsra azt megtiltotta. HL HM-1948-49526. eln. sz. alapszmon 14343. sz. Ruszkay Jen (Budapest, 1887. janur 1. Budapest, 1946. jnius 22.). 1928. november 1. 1933. mjus kztt a Honvdelmi Minisztrium VI-2. osztlyvezet rendfokozata, ekkor tbornok. Bvebben lsd: Szakly Sndor: A magyar katonai fels vezets 19381945. Budapest, 2001. 294. HL HM-1948-49528 eln. sz. . alapszmon 14343 sz. Uo. nincs csatolva Ruszkay levele, mert azt 1948. december 30-n visszakldtk Tarczy altbornagynak. A levlbl idz a honvdelmi miniszternek 1947. jlius h 3-n rott levelben, amely az gyiratban tallhat. A minisztertancs 1928. jlius 22-i lsn az 5. napirendi pontban hatrozott arrl, hogy Tal linbl a magyar kirlyi kvetsget Helsinkibe teszik t, mert Finnorszg a Npszvetsg tancstagja lett, s nagyobb jelentsggel br, mint sztorszg. MOL K 27 Minisztertancsi jegyzknyv 166. doboz. Msolat. A klgyminiszter levele (itt msolatban) Jungerth tallini gyvivnek. Budapest, 1928. jlius 3. MOL K 97 1928-14. 5. cs. HL HM Eln. B.-1928-12.987. HM tirat a klgyminisztriumnak.

76

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

mentse fel; Walko Lajos102 ezt meg is tette.103 Szolglatttelre rendeltk a Klgyminisztriumba, majd az elnki osztly vezetjnl trtnt jelentkezse utn a honvdelmi trca rendelkezsre bocstottk.104 Ezzel diplomatakarrierje vget rt. Felszltottk, hogy krje nyugllomnyba helyezst, aminek eleget tett.105 Altbornagyi rendfokozatban106 1929. mjus 1-jn helyeztk nyugllomnyba.107 Korbbrl is szmos kitntets birtokosa volt, bke- s hadiszolglata alatt.108 Katonai plyjnak utols kitntetst, a Magyar rdemkereszt II. osztlyt109 1928-ban kapta. (Kitntetseit az 1950-es vekben knytelen volt pnzz tenni.110)
102

103

104

105

106

107

108

Walko Lajos (Budapest, 1880. oktber 30. Visegrd, 1954. janur 10). 1925. mrcius 17. 1930. december 9. s 1931. augusztus 24. 1932. oktber 1. kztt klgyminiszter. Blny: Magyarorszg kormnyai, 416. A klgyminiszter 1928. november 15-n kelt 12.652/1. sz. rendeletvel hvta vissza. Jungerth 84/1928. sz. res. levele Helsinkibl Tarczynak 1928. december 10. MOL K 97 1928-51.A hazarendels dtumt nem, csak a tnyt kzli: Klgyi Kzlny, 1928. november 24. 11. sz. 76. Lsd mg: rokay: A magyar katonai attasi szolglat tevkenysge, 579580. oldalakon elemzi Tarczy sztorszgi mkdst. HL HM Eln. B.-1928-12897 alapszmon 13538.sz. klgyminisztriumi tirat a Honvdelmi Minisztriumhoz, 1928. nov. 15. Utda Helsinki szkhellyel a msik hrom balti llamba is akkreditlt Lny Gza vezrkari szolglatot teljest rnagy lett. HL HM Eln. B-1928 12 985 alapszmon 13420, 14901. sz. Felszltjk, hogy krje nyugllomnyba helyezst, mert azt 1929. mjus 1-jvel tervezik. HL Honv. Min. 80453/titk.8.-1929. alapszmon 81925/titk.8-1928. sz. Tallinnbl 1929. mrcius 18-n a honv. miniszternek rott levelben kri nyugllomnyba helyezst HL Honv. Min. 100027/titk.8-1929 alapszmon 100897.titk.8.-1929. sz. 1928. november 1-jvel kapta meg az altbornagyi rendfokozatot, amikor mg konzul volt Tallinban. HL Honv. Min. 80400/titk.8-1929 alapszmon 81925/titk.8-1929, visszarendelst a hivatalos kzlny 1928. november 24-n kzlte. Nem lehet kizrni, hogy nyugdjba helyezsben szerepet jtszhatott Jungerth s Ruszkay rmnykodsa. tvent ves volt ekkor, nem egszen harminct v szolglati idvel. Kitntetsei 1914 eltt: Ferenc Jzsef megkoronzsnak 50. vfordulja alkalmbl kiadott Jub ileumi Emlkrem a fegyveres er szmra. (Jubilums Erinnerungsmedaille fr die Bewaffnete Macht, 1898), Ferenc Jzsef megkoronzsnak 60. vfordulja alkalmbl kiadott Katonai Jubileumi Kereszt (Militr-Jubilumskreuz 1908), Bronz Katonai rdemrem (Bronzene Militrverdienstmedaille, 1909), Mozgstsi Kereszt 19121913 (Erinnerungskreuz). KA, Szmazsenka szzados kitntetsi sszestje, 1916. mrcius 16. Hbors kitntetsei: Katonai rdemrem vrs szalagon (Militrverdienstmedaille am Roten Bande Schematismus), 1914-tl: Katonai rdemkereszt 3. osztlya hadidsztmnnyel. (Militrverdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration.), Osztrk Csszri Vaskorona Rend 3. osztlya a hadidsztmnnyel, kardokkal (sterreichisch-kaiserlicher Orden der Eisernen Krone, 3. Klasse mit Kriegsdekoration und Schwerten), Ezst Katonai rdemrem, a Katonai rdemkereszt szalagjn (Signum Laudis Silberne Militrverdienstmedaille am Band des Militrverdienstkreuzes), KA, Offiziers Belohnungsantrge 136047. Zugeleite Stabs und Oberoffiziere 83., Bronz Katonai rdemrem a Katonai rdemkereszt szalagjn (Signum Laudis Bonzene Militrverdienstmedaille am Band des Militrverdienstkreuzes), Zugeleite Stabs und Oberoffiziere 83., KA, Szmazsenka szzados kitntetsi sszestje 1916., Kroly Csapatkereszt (Karl-Truppen-Kreuz, 1917) Uo., Marianer Kreuz, (1916. mrcius 10.) KA, Offiziers Belohnungsantrge, Szmazsenka szds. kitntetsi sszestje 1916. A Marianer Kreuz teljes megnevezse: Deutscher Ritterorden, Marianer-Halskreuz. A ma is mkd Nmet Lovagrend ltal adomnyozott kitntets, sebesltek rdekben vgzett tevkenysgrt adtk. felsge hozzjrulsa esetn lehetett elfogadni. A Nmet Lovagrendrl lsd: Felszeghy Ferenc (szerk.): Rendjelek s kitntetsek trtnelmnkben. Budapest, . n. (1943). 7172. Ksznm dr. Makai gnes muzeolgusnak Hadtrtneti Intzet s Mzeum , hogy felhvta figyelmemet a knyvre, s segtsgemre volt a kitntetsek azonostsban. Sebeslsi rem kt svval

77

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

Nyugdjas korban is aktv maradt. Ksztett szakfordtst a Hadtrtnelmi Levltr szmra,111 minden nap kt kilomtert futott.112 lnk figyelemmel ksrte Magyarorszg akkori trsadalmi s politikai helyzett, foglalkoztattk a jv krdsei. Nem Trianon, hanem az arznos hlgyek, az egykerendszer s az emszthetetlen telkszts teszik tnkre a magyart, rta egyik levelben.113 Nyugodt, lt- s anyagi biztonsgban tlttt nyugdjas vei alatt 1942-ben elhunyt felesge. letkrlmnyei a msodik vilghbor vgvel alapveten megvltoztak, br a kezdet remnyekre jogosthatta fel. Amikor a Vrs Hadsereg egysgei 1945 februrjban megjelentek Hvsvlgyben, rgtn felvette velk a kapcsolatot, s ennek ksznheten a lako ssg s az oroszok kztt semmifle atrocitsra, rablsra, erszakoskodsra nem kerlt sor.114 Ez az eredmny indtotta volna arra, hogy 1945. prilis 9-n belpjen az Magyar Kommunista Prtba? 1946 augusztustl a Hvsvlgy-Zugliget krzet elnke lett.115 letnek msik jelents esemnye is erre az vre esik. Msodik hzassgt kttte Alfonz utnev unokatestvre zvegyvel, a horvt nemzetisg Mondecr Ernesztinval.116 1947. jnius 28-n a honvdelmi miniszterhez rott krvnyben A Magyar Kztrsasg Kormnynak szocialista, antifasiszta vagy demokratikus magatartsa miatt egyes szemlyeket rt htrnyok megszntetsrl szl 750/1947.M.E.sz. rendelet rtelmben krte rehabilitlst, tovbb nyugdjnak felemelst s nyugllomny vezrezredess trtn ellptetst. Krelmhez tz mellkletet csatolt.117 Eladta, hogy 1919-tl kt ven t feljelents miatt eljrs folyt ellene, mivel 1919-ben bcsi szolglati ideje alatt, a Tancs(Verwundetenmedaille mit 2 Strafen), Vrskereszt Tiszti Dszjelvny hadidsztmnnyel (Ehrenzeichnen fr Verdienste um das Rote Kreuz, Offiziersehrenzeichen mit Kriegsd ekoration). Tarczy Erikn kzlse levlben. (Budapest, 1996), Magyar rdemkereszt II. o. (1928) Magyaro rszg Tiszti Nv- s Cmtra (a tovbbiakban: MTNCT) 1931. 456. MTNCT, 1929. 471. Vezetkneve hibsan Tarnczyknt szerepel. Tarczy Erikn kzlse levlben (1996) HL Visszaemlkezsek s Tanulmnyok gyjtemnye. 68656. sz. A tarnavkai csata. Orosz hadtrtneti munkbl, 1937-ben fordtotta. A csata az oroszosztrkmagyar s nmet erk kztt zajlott le 1914. augusztus 2226. kztt, s orosz gyzelemmel vgzdtt. Tarnavka kzsg (helyesen Tarnawka) akkor Galciban, ma Lengyelorszgban, a krptaljai vajdasgban, a lancuti jrsban, Rzeszwtl 25 km-re dlkeletre tallhat. Dr. Tarczy Erika kzlse levlben (2003), Bacs Nndor szerint napi t kilomtert. Testvrhghoz, Ernhoz rott levele 1935. prilis 18., Bacs Nndor tulajdonban (Budapest). Az egyke Tolnban, Somogyban, Baranyban szokss lett egygyermekes csaldokra, mg az arznos hlgyek a frjket, apjukat a Tiszazug a Nagykunsg legdlibb, a Tisza s a Krs folyk ltal hatrolt terlet falvaiban arznnel megmrgez asszonyokra utal. Lsd: Flep Lajos: A magyarsg pusztulsa. Budapest, 1984. Gondolkod magyarok sorozat. Elfogy a magyarsg? A Nyugat anktja 193334. Budapest, 1999. Szerkesztette s a jegyzeteket rta Tgls Jnos. Lsd mg: Gunst Pter: Tiszazug. Valsg, XIX. vf. (1986) 10. sz. 8997. Bacs Nndor kzlse (Budapest, 2003). Tarczy Jen, Bacs Nndor, dr. Zakaris Zoltn kzlse (Budapest 2002, 2003). Azt nem tudni, hogy mikor lpett ki. Mondecar Erna (Ernesztina) (Zgrb, 1893. jlius 27. Budapest, 1977. szeptember 4.) Ivn utnev apja a Magyar Nemzeti Bank igazgatja Zgrbban. A hzassgkts 1946. mjus 16-n trtnt. Hzassglevl a Budapest Zugligeti rmai katolikus lelkszsgtl, 1946. mjus 18. Dr. Tarczy Erika tulajdonban. HL Honv. Min. 1948-49528. eln. sz. . alapszm, 14343. sz. 9 oldalas gpelt levl a honvdelmi miniszternek 10 db mellklettel, s egy jabb levl 1947. jlius 3-n, amelynek mellklete a Ruszkay Jen ezredes HM VI-2 osztlyvezet 1928. prilis h 20-n Tarczy altbornagyhoz rott levele. A mellkletek nem tallhatk az iratok kztt.

109 110 111

112 113

114 115

116

117

78

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

kztrsasg eltt s alatt kapcsolatot tartott az ott l magyar kommunistkkal. 118 lltsa szerint a vizsglat kvetkeztben msfl vi rangvesztst szenvedett. Tekintettel arra, hogy a vizsglat tisztzta a vdak all, visszakerlt rangsorbeli eredeti helyre, nem szenvedett rangvesztst. Krvnyben megemltette tovbb, hogy 1922-ben katonai szakeladi kinevezst Belgrdba Jungerth intriki miatt az utols pillanatban azrt vonta vissza a Klgyminisztrium, mert orosz felesge volt; tovbb emltette a korbban ltalunk mr ismertetett revali visszahvsnak krlmnyeit, id eltti nyugdjazst, aminek kvetkeztben nem rte el a vezrezredesi rendfokozatot. A honvdelmi miniszternek rott jabb, 1947. jlius 3-n kelt levelben kzli mg, hogy tbornoki rendfokozatba val ellptetsekor, 1925 mjusban egy vi rangsorrendben megkrostottk. Krvnye vizsglata sorn azt sem vettk figyelembe, hogy a magyars gra s a zsidsgra egyarnt vszkorszakot jelent idszakban zsid valls, az els vilghborban vitzl harcol tisztbajtrsai rdekben kzbejrt a kormnyznl. Krelmt Veres Pter honvdelmi miniszter a Honvdelmi Minisztrium kzjogi osztlynak vlemnye alapjn elutastotta.119 A folytats, a kommunista diktatra, a polgri demokratikus prtok, a kzposztly fe lszmolst clz intzkedsek t is sjtottk, az egyprtrendszer bevezetsvel minden remnye szertefoszlott. Prttagsga ellenre a Szarvas Gbor ti villbl hetvenht ves korban, 1950. februr 10-n t, felesgt, a velk l Tarczy Eriket s nejt kiteleptettk jpestre. (MKP tagsgnak ksznheten csak jpestre?) Ms kiteleptettekhez kpest sokkal jobban jrt, mert a Rezi Kroly utca 68. szm pletben lakst kaptak. A laks kzelben, az 50. szm alatt mkdtt a Jv Asztalosipari Szvetkezet, ahol jjelirknt alkalmaztk.120 A hatszz ngyszgles telken ll, sajt tulajdon villba pedig Gtz Jnos budapesti fgysz, Rkosi Mtys bartja kltztt be.121 A hromszintes, ma is ltez pletet, amelyet sajt elkpzelsei szerint terveztetett meg Tarczy mg az els vilghb or eltt (tellift, mrvny kandall, kk szalon stb.), ingsgait festmnyek, btorok, sznyegek, knyvtr122 sohasem kapta vissza, nem is krtalantottk. Nyugdjt megvontk, de ebbe nem nyugodott bele. Folyton levelezett ez gyben az illetkesekkel, mg meg nem llaptottak szmra kegydjat. A folystott sszeget azonban nem vette t, rendszeresen visszakldte, mondvn, nem kegydjra jogosult. Vgl nyugdjnak egy rszt visszakapta.123 1964-ben az Innsbruckban megrendezett tli olimpiai stadion ptkezsei miatt desanyja utn rklt ingatlant az osztrk kormny kisajttotta. A krtalants sszegbl vsrolta meg a II. kerlet Feketerig utca 53. szm alatti nyaral-pletet, amelyet t-

118

119

120 121 122 123

Hrszerz tevkenysge kvetkeztben ez szksges volt, de a tnyt beadvnyban nem emlti. 19181919-es tevkenysgt vgl is igazoltk. Szemlygyi Rendeletek, 1921. jnius 1. 25. sz. 276. s HL Honv. Min.-1947-14343. eln. sz. . HL Honv. Min.-1948-49528.eln.sz..alapszm,14343. sz. Az irat pro domoja alatt 1947. augusztus 21-i dtummal olvashat a kzjogi osztly vlemnye: Krelmt hatrid utn terjesztette el, nem csatolt olyan bizonytkokat, amelyek igazolnk, hogy baloldali magatartsa miatt msfl vi rangvesztst szenvedett volna. Krvnye teljestse azrt sem indokolt, mert 1918/19-es tevkenysgt igazoltk, st a nemzeti hadseregbe s klgyi szolglatba is tvettk. Nem csatolt nyugdja ztatsval kapcsolatos bizonytkot. Holzinger Miklsn sz. Bacs Katalin szbeli, dr. Tarczy Erika levlbeli kzlse (Budapest, 2003). Dr. Tarczy Erika kzlse levlben (Budapest, 2003). Dr. Zakaris Zoltn kzlse (Budapest, 2002). Tarczy Jen kzlse (Budapest, 2002).

79

Tanulmnyok

VARGA E. LSZL

alaktottak, gy vlt egsz vben lakhatv.124 Htralev veit itt tlttte msodik felesgvel, Tarczy Erikkel, annak msodik felesgvel s azok lnygyermekvel, Erikval. Tarczy lettja felsge I. Ferenc Jzsef csszr s kirly uralkodsa alatt kezddtt. A boldog bkeidkben rszint mr a katonai intzmnyekben szocializldva lett a kzs hadsereg tisztje. Meglt s tllt j nhny rendszervltozst, forradalmakat, kt vil ggst. Az elsben ereje teljben lelkesen s szolglatkszen vett rszt , harcolva kirlyrt, a hazrt. tlte a Monarchia s a trtnelmi Magyarorszg sszeomlst, az szirzss forradalmat, a Tancskztrsasgot, a Horthy-korszakot, a msodik vilghbort, a koalcis idket, a Rkosi-diktatrt, a sikertelen 1956-os forradalmat, s a Kdr-korszakbl is tizennyolc vet. Hossz lete utols kt utols lmt125 megrni a szzves kort s tallkozni egykori tiroli, csszri s kirlyi 1. s 4. csszr vadszezredben szolglatot teljest, mg l volt tisztbajtrsakkal nem sikerlt elrnie. 1973. prilis 7-n kilencvenkilenc ves korban Budapesten hunyt el.126 Szemlyben a kzs hadsereg s a magyar kirlyi honvdsg kivteles kpessg, nagy mveltsg s szles ltkr tisztje tvozott az lk sorbl, aki hossz szolglati ideje alatt mindentt kivlan megllta a helyt.127

VARGA E. LSZL

onierz Franciszka Jzefa I, poddany Kadara. yciorys wojskowopolityczny wgiersko-krlewskiego gen.dyw. Nandora Taroczego
Genera dywizji Nndor Tarczy (czytaj Taroucy) urodzi si w czasie panowania Jego Cesarsko-krlewskiej Moci Franciszka Jzefa I. W jego erze si wychowywa, uczy i zosta wojskowym. W czasie pierwszej wojny wiatowej, dwa razy zosta ranny, po czym nie by zdolny do suby na froncie, wic suy w biurach CK. Generalnego Gubernatorstwa w Be lgradzie, Lublinie i we Woszech. W chwili upadku Monarchii Austro-Wgierskiej ma 44 lata. Odtd do roku 1928 suy w wgierskim krlewskim wojsku. Podczas pobytu w Kreigsarchiv w latach 1919-1920 w Wiedniu, zwerbowa agentw do pracy na terenis Chechosowacji dla oddziau II Sztabu Generalnego w Warszawie, oraz zdoby dla tego oddziau pomoce kryptograficzne. Latem 1920 roku, kiedy w wyniku strajkw robotnikw i kolejarzy Austrii, Czech i Woch zagrozone zostao zaopatrzenie w materia wojenny Wojska Polskiego, za jego rad rzd wegierski zadouczyni probie polskiego rzdu by transporty szy przez terytorium Wgier. Zna sze jzykw, mia szerokie horyzonty. Ju w latach 20tych XX wieku przewidywa, e Zwizek Sowiecki stanie si mocarstwem wiatowym, z kolei Zachd krytykowa za jego egoizm materialny. Interesowa si z zagadnieniami spoecznymi i politycznymi. W lutym 1945 roku dziki jego porozumieniu z odpowiednim komendantem Armii Czerwonej, jej onierze nie popenili adnych wykrocze wobec ludnoci dzielnicy Budapesztu, gdzie gen. dyw. Tarczy mieszka. W latach 50-tych XX wieku pozbawiono go emerytury i willi. Pracowa jako str nocny. Po dugim, zdrowym yciu, przeywszy kilka systemw politycznych zmar w Budapeszcie w 1973 r. majc 99 lata.
124 125 126 127

Holzinger Miklsn szletett Bacs Katalin kzlse (Budapest, 2003). Bacs Nndor kzlse (Budapest, 2003). Gyszjelents Tarczy Nndor hallrl. Bacs Nndor tulajdonban (Budapest). Kln ksznm Dr. Bonhardt Attila ezredesnek, a Hadtrtnelmi Levltr igazgatjnak a t anulmny elksztse sorn nyjtott konzultlsi lehetsget.

80

felsge katonja, Kdr alattvalja

Tanulmnyok

LSZL VARGA E.

His Majestys soldier, Kdrs subject. The life of Nndor Tarczy, lieutenant-general of the Royal Army of Hungary
Nndor Tarczy, lieutenant-general of the Royal Army of Hungary was born and raised, studied and begun his military career under the reign of King and Emperor Franz Joseph I. His second injury during World War I excluded him from field operations and he was moved to administrative services. He served in the occupied Serbian, Polish and Italian territories military governorships. He was 44 years old at the time of the collapse of the Austro-Hungarian Empire. From 1918 to his retirement in 1928, he served in the Royal Army of Hungary. While serving in the Kriegsarchiv in Vienna, he assisted the establishment of two divisions of the Polish armys general staff, namely the military and counterintelligence divisions and recruited secret agents to Poland in Czechoslovakia without any financial reward for himself. In the summer of 1920, during the decisive phase of the Polish-Soviet war it was to his proposition that the Polish, due to the Italian, Czech and Austrian railroad workers strike, requested the Hungarian government to allow the transportation of the war material from Western Europe through the territory of Hungary, thus ensuring the steady war material supply of Poland. Tarczy spoke four languages in addition to his own mother tongue. He foresaw the rise of the Soviet Union as a superpower in the first half of the 20th century and despised the decadency of the West. He was interested in political and social issues. Being able to speak in Russian, he succeeded to prevent the residents of his home district from being harassed by Red Army soldiers. In the 1950a, he was dispossessed of his villa, his pension was reduced and he had to work as a night watchman. Having outlived several political regimes, he died in Budapest at the age of 99 after a long and meaningful life.

81

ZAKAR PTER

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben


A Csandi egyhzmegye A Csandi Rmai Katolikus Egyhzmegye 1848-ban Arad, Csand, Torontl, Temes, Krass megykre, a hatrrvidk bnsgi terleteire, tovbb Csongrd megye egy rszre terjedt ki, s a szzad kzepn 448 308 katolikus hvt s 188 plbnit foglalt magban. 1 A feudlis rendszer sszeomlsa mozgsba hozta az egyhzmegyn belli reformerket is. A radiklis klerikusok egyik kzpontja 1848-ban ppen a Csandi egyhzmegye volt. Tanulmnyunkban megprbljuk sszefoglalni, milyen vltozsokat idzett el az 18481849-es forradalom s szabadsgharc a Csandi pspksg irnytsban. Tmavlasztsunkat indokolja, hogy noha szmos szerz foglalkozott a krdssel, mindazonltal a vltozsok mikntje s kronolgija sem llt ssze mindeddig hinytalanul.2 Reformkvetelsek A reformerk a pesti forradalmat kveten viszonylag hamar hallattk hangjukat ebben az egyhzmegyben is. 1848. mrcius 22-n Temesvr vros s Temes megye egyttesen tartott megemlkezst a polgri talakuls rmre. Reggel 7 rakor a temesvri vr bsty irl gylvsek hirdettk az nnepsg kezdett. A hzak falaira magyar nemzeti zszlkat tztek ki. 9 rakor a Szabadsg tren egyszerre ngy oltrnl tartottak hlaad istentiszt eletet, a katolikus, evanglikus, ortodox s zsid hvek szmra. A rmai katolikusok szmra kzkvnatra a klrusnak szabad rzelmeirl ismert egyik tagja, Adams Kristf rksi plbnos miszett Moor Pter bruckenaui s Ntl Jzsef orcifalvi plbnosok segtsgvel. 10 rakor Vukovics Seb, a Temes megyei liberlis ellenzk vezralakja tartott sznoklatot a polgri talakuls s a nemzeti jjszlets dicstsre. A katonai s polgri hatsgok dszltzetben, a tanul ifjsg pedig zszlai alatt vett rszt az nnepsgen. 11 rakor nneplyes kzgylst tartottak, este 7 rakor kivilgtottk a vrost, majd 9 rig katonazene szrakoztatta a kznsget.3
1

Az 1 617 732 lakos tbbsge (1 003 375 f) ezen a terleten ortodox valls volt. Schematismus Cleri Dioecesis Csanadiensis ad Annum Jesu Christi MDCCCCXLVIII. Temesvrini, d.n. 111. V.: sterreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv (a tovbbiakban: HHStA). Ministerrat-Vortrge M.R.Z. 1851:765. Ksznettel tartozom Claudiu Calinnak a temesvri s Fazekas Istvnnak a bcsi kutatsaimhoz nyjtott segtsgrt. Szentklray Jen: Temes vrmegye trtnete sszefoglal rvid eladsban a legrgibb kortl az 1867. vi alkotmnyos kiegyezsig. (Klnlenyomat a Magyarorszg vrmegyi s vrosai Temes vrmegye czm monogrfijbl). Budapest, . n. 382. Adamsot egybknt mr 1848. oktber

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

82

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

Temes vrmegye 1848. prilis 6-n tartott kzgylsn szlsra emelkedett Magyari Alajos, a csandi papnevelde hittanra, s az egyhzi reformtrekvsek egyik kzponti krdsrl fejtette ki a nzeteit: Elszr is mondta vlemnyem szerint mindazok, kik a papi ntlensget eltrlni, s a papokat hzassgra feljogostani kvnjk, nem zaboltlan vgyakat akarnak kielgteni, hanem az ernyt, s erklcsssget szndkoznak elmozdtani.4 Nem krhoztatta a clibtus vllalit, de megtlse szerint a krlmnyek megvltozsval ezt az egyhzfegyelmi elrst fakultatvv kellene tenni.5 Torontl megye prilisban tartott kzgylsn az alsbbrend katolikus papsg egynei javaslatot tettek a clibtus eltrlsre s a mostani papi ruhzat knzstl val megkmltetsre. A megye prtolsrl biztostotta a javaslatot, s felszltotta a Valls- s Kzoktatsgyi Minisztriumot, hogy a kvetkez orszggylsen nyjtson be ilyen irny javaslatot.6 A reformerk f kvetelse ekkoriban az egyhzmegyei, illetve a nemzeti (orszgos) zsinat sszehvsa volt. Kezdetben a pspkk is hajlottak erre a megoldsra, ksbb azonban ltva a papsg radikalizldst tbbnyire csak egyhzmegyei tancskozmnyokat hvtak ssze, a nemzeti zsinatot pedig a hadi esemnyek miatt nem tarthattk meg. A Csandi egyhzmegye esperesi kerletei is srgettk a megyei zsinat megtartst, hogy ott a reformokat letbe lptethessk. 1848. mjus 17-n tartott gylskben a maki espereskerlet lelkszei dvzltk haznk kivvott fggetlensgt, s osztoztak a flszabadtott np rmben, de srgettk az llam s az egyhz kzti viszony megvltoztatst (a kat olikusok autonmijnak letbe lptetst) is. Ezt a hvk bevonsval lttk megvalsthatnak: St, mivel az egyhzi s vilgi katolikusok vallsi rdeke egy s ugyanaz, megyei zs inatunkban, a keresztny hajdankor s szelleme szerint, az egsz megyei katolikus kznsget hajtank kpviseltetni, nem lvn neknk a vilg eltt semmi takarni valnk. A z egyhzkormnyzati reformok s az alspapsg jutnyos elltsa mellett a maki kerlet papsga bszkn hirdette: Mi polgrai vagyunk, s akarunk lenni a magyar haznak, a polgrok terheiben s ktelessgeiben rmest osztozunk, s ennlfogva polgri jogokat is ignylnk; de szabadok akarunk lenni gy az egyhzi krben, mint a politikai tren.7 Felterjesztskben az egyhzi kormnyzat reformja mellett srgettk a fpsztorok kinevezsnek eddigiektl eltr mdjt, az alspapsgnak a kor szksgleteihez ill elltst s az egyhzmegyei nyugdjalap reformjt.8 Hasonl ignyek fogalmazdtak meg a Temesi-fels kerlet papsga ltal is. Lonovics Jzsef csandi pspk a nyomsnak engedve 1848 jliusnak vgre sszehvta a megyei zsinatot, ugyanakkor a demokratikus egyhzkormnyzatot kvetel kerleteket, gy a makit is megintette, mondvn, az egyhzi trvnyek nem engedik civilek rszvtelt a zsina31-n letartztattk a csszri hatsgok, s december 30-n csak a Csandi szentszk hatrozott fellpsre, azzal a felttellel engedtk szabadon, hogy meggrte, a tovbbiakban nem fog rszt venni a forradalomban. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Adams Kristf 1848: 1758, 1849:356. Magyari Alajos: Nyilatkozat a papi ntlensg trgyban. Temesvr, 1848. 3. Magyari: Nyilatkozat a papi ntlensg trgyban, 47. Torontl megye kznsge A Valls s Kzoktatsgyi Minisztriumnak. Nagybecskerek, 1848. prilis 12. Magyar Orszgos levltr (a tovbbiakban: MOL) 1848/49-i minisztriumi levltr, Valls- s Kzoktatsgyi Minisztrium Katolikus Egyhzi Osztly (H 56) 107. ktf. A Maki kerlet papsga Lonovics Jzsefnek. Flddek, 1848. mjus 18. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Sacerdotes 1848, 1918/19 Nyomtatvny, iktatszm nlkl. (Eredeti ikt. szm: 107.) Religio s Nevels, 5. vf. (1848. jnius 8.) 45. sz. 400402.

4 5 6

83

Kitekints

ZAKAR PTER

ton, a pspki hatalomrl pedig szerinte lvn az isteni eredet nem dnthet az egyhzmegyei zsinat.9 Engedmnyt csak az egyhz hivatalos nyelvvel kapcsolatban tett: a maki kerlet papsgnak krsre beleegyezett, hogy a szentszki jegyzknyveket s a hozz intzett krseket a jvben magyarul terjeszthessk fel.10 Lonovics Jzsef Lonovics Jzsef, akit Magyarorszgon idnknt liberlis meggyzds pspknek igyekeztek belltani,11 a korabeli konzervatv katolikus papsg rendkvli tehetsggel megldott tagja volt, akit I. Ferenc kirly 1834. mrcius 9-n nevezett ki csandi pspkk. 1840. jnius 25-n az uralkod valsgos bels titkos tancsoss emelte. 1843. jlius 6-n nemestettk, oktber 7-n pedig a Magyar Tudomnyos Akadmia is tiszteletbeli tagjv vlasztotta. 1837-tl 1847-ig a nagyvradi kirlyi akadmia igazgatja s tankerleti figazgat volt. Apponyi Gyrgy kancellr szerette volna thelyeztetni a vci pspksg lre s egy ttal rbzni az egyetem s az egsz magyar oktatsgy irnytst, de erre vgl nem kerlt sor. Lonovics tmogatta a Duna-Tisza csatorna s a SzegedTemesvr vastvonal tervt. rdemei elismersl 1845-ben a Szent Istvn Rend kzpkeresztjvel tntettk ki. 1847ben tmogatta a Konzervatv Prt vlasztsi kzdelmt egyhzmegyje terletn a liberlisokkal szemben, mikzben egszsge helyrelltsa rdekben a marienbadi frdt is megltogatta.12 Lonovics tagja volt az 1848. mrcius 15-n Bcsbe indul orszggylsi kldttsgnek, majd mrcius 18-n Pozsonyban az orszggylsen kijelentette, hogy a magyar pspki kar rkre lemond a tizedrl. Mrcius 19-n azt rta papjainak, hogy az j trvnyek nagy jttemnyt jelentenek a npnek s a papsgnak. 23-n az uralkod fkegyri jogt vdte a liberlis frendekkel szemben.13 prilis msodik felben Temesvron a pspki palotban ebdet adott a vros katonai s polgri hatsgainak tiszteletre. Ekkor szlalkozott ssze

10

11

12

13

Lonovics Jzsef Makra Imrnek. Temesvr, 1848. jnius 13. A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Encyclicae et Currentales de Anno 1848: szm nlkl. (Eredeti iktat szm: 1092.) Lonovics Jzsef Makra Imrnek. Temesvr, 1848. jnius 13. A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Encyclicae et Currentales de Anno 1848: szm nlkl. (Eredeti iktat szm: 1095.) Tth Ferenc: A haza s halads kpviselje. In: Emlkls Lonovics Jzsef pspk szletsnek 200. vforduljn. (A Maki Keresztny rtelmisgi Szvetsg fzetei 13.) Szerk.: Tth Ferenc. Mak, 1993. 4345. Lonovics szmos letrajza kzl csak nhny szerz munkjra utalok: Juhsz, Koloman Schicht, Adam: Das Bistum Timioara-Temesvar. Vergangenheit und Gegenwart. Temesvr, 1934. 109112.; Hermann Egyed: Lonovics Jzsef. In: Ngy papi arckp. Vigilia, 13. vf. (1948. mrcius) 132136.; Bod Barna (szerk.): Bnsgi Magyar Pantheon. Temesvr, 2009. 4041. 1847-ben Lonovics a kormnyprt rdekben a kincstri javadalmak tszervezst s a Csand megyei kincstri birtokokon egy nll uradalmi gyvd alkalmazst javasolta Apponyi Gyrgy fkancellrnak. Kossuth Lajos sszes Munki (a tovbbiakban: KLM) 11. kt. Kossuth Lajos 1848/49-ben I. Kossuth Lajos az utols rendi orszggylsen 1847/48. S. a. r.: Barta Istvn. Budapest, 1951. 106107. Urbn Aladr (s. a. r.): Grf Batthyny Lajos miniszterelnki, hadgyi s nemeztri iratai. H. n., 1999. I. kt. 152.

84

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

egy dszebden Julius Jakob von Haynau brval az prilisi trvnyek (az uralkod ltal szentestett polgri alaptrvnyek) rvnyessgrl.14 1848 mjusban belpett a Prizsban alakult Institut d Afrique egyesletbe, amelynek clja a rabszolgatarts eltrlse s a rabszolga-kereskedelem megszntetse volt. A makiakkal 1848 tavaszn felmerlt fldhasznlati vitban viszont nem volt hajland egyezkedni. 1848 tavasznnyarn egyre elkeseredettebb kzdelmet folytatott egyhzmegyje demokratikus egyhzkormnyzatot kvetel papsgval. 1848 nyarn a pspki kar felkrsre a papkpzs reformjval foglalkozott. 1848. jnius 25-n az uralkod egri rsekk nevezte ki, 1848. jlius 21-n kelt, a csandi kptalanhoz intzett levelben rmmel tekintett vissza csandi pspkknt vgzett tevkenysgre.15 Hiba intettk a magyarorszgi pspkk 1848. jnius 4-n kiadott psztorlevelkben a klrust a vilgi folyamatoknak az egyhztl val tvoltartsa rdekben. Mikzben az ordinriusok meghirdettk a nemzeti zsinatot, s srgettk az resedsben lv pspki szkek betltst, hatrozottan elutastottk az egyhzkormnyzat esetleges reformjt. Mi sajnlkozsra mlt tvedsnek tartjuk, ha nmelyek azon balvlemnynek adnak helyt, hogy a polgri kormnyformk, s hatalomgyakorlat eredete irnti tanok a kath. egyhzra illeszthetk, s ennek, mint tisztn lelki orszgnak a szerkezetben, az Istentl rk idkre megllaptott rendet meg lehet fordtani, alulrl flfel szrmaztatvn a kulcsok hatalmt. Vagy ha azt gondoljk, hogy a polgri institutikban vltozs trtnvn, ahhoz kell alkalmazkodni az egyhznak is.16 A clibtus eltrlst srgette tbb szeminriumi tanr s plbnos is 1848. jnius 15rl keltezett felhvsban, az gynevezett csandi pontokban. A tancskozst az egyhzmegye arad-hegyaljai esperes-kerlete kezdemnyezte (alesperes: Pfeiffer Jzsef), mondvn, az orszggyls elbb hatrozhat a papsg sorsrl, mintsem pspkk sszehvn a zsinatot. A Temesvron sszegylt papok kveteltk a pspkk szabad vlasztst s a felszentelskkel kapcsolatos rmai jogok megnyirblst, a pspkk alkotmnyos (sztbbsggel trtn) kormnyzst a szintn vlasztott kanonokok segtsgvel, valamint a f - s alesperesek demokratikus vlasztst is. Egyhzmegyei s nemzeti zsinatot kvntak valamennyi rintett katolikus pap bevonsval, tovbb az egyhzi brsgok s eljrsok nyi lvnossgt, a prtfogi jog eltrlst, a papsgnak mint eltrlhetetlen jegynek a megszntetst (a papsgbl val kilps lehetsgt), a vlperes gyek vilgi brsgokra ruhzst. A nemzeti zsinaton szerettk volna elrni a szerzetesrendek feloszlatst, civil ruha viselett az oltrszolglat kivtelvel, a konviktusok reformjt s a magyar tantsi nyelv bevezetst, a kplnok s plbnosok arnyosabb munkamegosztst, az agg papok szmra nyugdj, a papsg szmra llami fizets biztostst, az nnepnapok, a brevirium, a bjt, a szertartsok stb. reformjt.17 Lonovics a maga rszrl a zsinat ptlsra szolgl felhvst olyan mernyletnek nyilvntotta, amely az Istentl eredt fpsztori elidegenthetetlen kormnyzsi jogot, s ezzel
14

15

16

17

Ambrus Jzsef (szerk.): Az 1848 s 1849-ik vi szabadsgharczban rszt vett rmai s grg katolikus paphonvdek albuma. Nagykikinda, 1892. 7. Zakar Pter: Pspki letrajzok a 19. szzadbl I. (Lonovics Jzsef s Horvth Mihly). Deliberationes, 3. vf. (2010) 2. sz. 211212. A magyarhoni tiszteletremlt Clerusnak, Krisztusban kedves rokonink, s fiainknak az rban dvezletet s atyai ldsunkat! Pest, 1848, Hsvt utni VI. vasrnap. (Nyomtatvny.) A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Encyclicae et Currentales de Anno 1848:szm nlkl. Atynkfiai, tisztelt paptrsaink! Temesvr, 1848. jnius 15. Nyomtatvny. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848:1143.

85

Kitekints

ZAKAR PTER

az egyhzi egysget, alrendeltsget s fegyelmet gykerben tmadja meg, s egyttal megtiltotta, hogy ilyen s ehhez hasonl felszltsokat krztessenek az esperes-kerletekben. A reformkvetelseknek azonban mr nem tudott gtat szabni.18 A csandi pontok nyilvnossgra hozatalt kvet tdik napon Lonovics Jzsef is nyilvnossgra hozta az esperes-kerleti gylseken megvitatand pontokat, melyek kzl az els kt helyen a katolikus egyhz szabadsgnak biztostsa (a liberlis llammal szemben), illetve a papi fegyelem korszer szilrdtsa llt. Egyttal figyelmeztette papjait, hogy a katholika egyhz szerkezete lnyegesen az episcopalis rendszerre van Isteni Mesternktl fektetve, kvetkezleg, hogy a pspki hatalom csorbtsban az egyhz soha meg nem egyezhet.19 Az gynevezett temesvri pontokhoz csatlakozott a nagykikindai, valamint a torontli kzps esperesi kerlet lelkszeinek a tbbsge is. Az elbbiek 1848. augusztus 7-n elutastottk Lonovics Jzsef 21 pontbl ll javaslatt a megtrgyaland reformokrl, majd Nagykikindn augusztus 28-n gy hatroztak, hogy a jnius 15-rl Temesvrt kelt tbb plbnos s tanr ltal kiadott pontokat egsz terjedelmben prtoljk.20 Az utbbiak Trkbecsn 1848. szeptember 8-n gy hatroztak, hogy az ismrt temesvri 18 pontokat egsz terjedelmkben magukv tettk. Az alrk kztt talljuk Vrady Jnos nagybecskereki, Kmmer Jnos Henrik cskai, Matzek Istvn katalinfalvi, Amend Frigyes tordai, Kovcsics Czr cssztelki, Christ Kroly lzrfldi plbnosokat s Br Jnos mollyfalvi adminisztrtort kplnjaikkal egytt. Csak Veszelovszky Jzsef trkbecsei alesperes-plbnos jegyezte meg, hogy a clibtus s a bjtk eltrlst csak anynyiban tmogatja, amennyiben az az isteni institutik gyakorlatt nem veszlyeztetn.21 Ugyancsak a papsg nslse s a radiklis egyhzi reformok bevezetse mellett kardoskodott Hegeds Pl csandi egyhzmegys hittanr, aki 1848-ban knyvet rt a csandi pontok igazolsra Van-e az egyhznak szksge, s mire? cmmel. A szerz mvben a radiklis egyhzi kvetelsek alapos sszefoglalst adta. Erlyesen ostorozta a fennll egyhzi viszonyokat. Az egyhz szerinte megemszti tehetsgeit, papjai dsgazdagok, illetve koldusok, a tudomnyos ismeretek nem jrulnak hozz az rvnyeslshez. Hegeds bevallja, hogy a reformerk az egyhzon bell inkbb bznak a nemzetgylsben, mint a klerikusokban. Kvetelte tbbek kztt az egyhzkormnyzat demokratikus talaktst (a pspkknek, illetve az egyhzkormnyzatban rszt vev egyhziaknak a papsg ltali vlasztst), melynek legfbb szerve a megyei zsinat, ahol minden pap szavazhat. Srgette mg a patrontusi jogok eltrlst, a papsgbl trtn kilps szabadd ttelt, a szerzetesrendek s a papi ntlensg eltrlst, segdlelkszek esetben a szolglat arnyos megosztst, a szeminriumi oktats reformjt, vilgi ltzket s az nnepek szmnak cskkentst.22

18

19

20

21

22

Lonovics Jzsef Makra Imrnek. Temesvr, 1848. jnius 19. A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Encyclicae et Currentales de Anno 1848:szm nlkl. (Eredeti iktat szm: 1143.) A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Encyclicae et Currentales de Anno 1848:szm nlkl. (Eredeti iktat szm: 1304.) A nagykikindai alesperesi kerlet rendkvli gylsnek jegyzknyve. Nagykikinda, 1848. augusztus 28. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848:1563. Atynkfiai, tisztelt paptrsaink! Hely s dtum nlkl. Kzirat, a kzps-torontli espereskerlet papsgnak alrsval. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848:1563. Hegeds Pl: Van-e az egyhznak szksge, s mire? Szeged, 184.

86

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

A csandi pontok forrst fknt a jozefinizmus jelentette, amely Magyarorszgon a reformkor vgre mr ltalnosan ismert s a liberalizmusban szmos vonatkozsban tovbbl szellemipolitikaikulturlis irnyzat volt. A jozefinizmus a valls szerept az llami keretek kztt az emberi jlt elmozdtsban jellte ki a jzan sz figyelembevtelvel. Ez egytt jrt a mlt s az egyhzi hagyomnyok kritikus, helyenknt ellensges sze mlletvel, az egyhzi visszalsek megszntetsvel s a jzan sznek megfelel egyhz kialaktsval. A janzenizmus s febronianizmus ltal elksztett episzkoplis, kria elleni trekvsek mellett hamarosan a plbnosok szmra is nagyobb fggetlensget kveteltek. Az 1780-as vekben mr az egyhzalkotmny demokratizlsra irnyzott trekvsek is jl rzkelhetk voltak. A jozefinistk ltalnossgban elutastk voltak a szerzetesrendekkel szemben, mivel a visszalsek s a babonasg egyik forrst a szerzetesrendekben lttk. 23 A reformkori egyhzpolitikai vitknak az egyhzi vagyon problmja mellett msik kedvelt tmja a clibtus eltrlse volt. 1842-ben Nyitra megye kzgylsn javasoltk a clibtus megszntetst, s a javaslat buzg tmogatkra tallt a nmetkatolikus szekta (Johannes Ronge kveti) magyarorszgi kpviseli krben. Kzttk ttr szerepet jtszott Horrik Jnos nyitrai egyhzmegys pap, majd aposztata, aki szerint a civilizlt keresztny emberisg tka, hogy az egyhz az emberek ezreit eltiltja a hzassgtl, vagy lehetetlenn teszi azt szmukra.24 Kossuth Lajos maga is felajnlotta segtsgt a clibtus eltrlshez az utols rendi orszggylsen (18471848). 1848-ban azutn a sajtszabadsg letbe lpst kveten szmos katolikus pap adott ki clibtus-ellenes rpiratokat, a ktelez clibtus eltrlstl remlve az egyhziak erklcsisgnek megszilrdulst s a papi hivatsok szmnak nvekedst.25 A clibtus elleni rvek korabeli szles trhzbl idznk fel nhnyat: A clibtus ellenkezik az Isten ltal teremtett ember termszetvel s Isten parancsval (szaporodjatok s sokasodjatok). Szent Pl is megvallotta, hogy nincs ktelez parancs a ntlensgrl. A biblikus rvek mellett trtneti argumentumok is elkerltek: az egyhzatyk, illetve a pspkk kztt a keresztnysg els szzadaiban tbben is csaldosak voltak (pldul Szent Gergely, Szent Hilriusz stb.). Hivatkoztak a grg katolikus papsg szentels eltti hzasodsnak lehetsgre, az anyagi termszet ellenrveket pedig a fpapsg javainak arnyosabb elosztsval akartk megoldani. A ktelez ntlensg eltrlse a radiklis papsg szemben ltalnos gygyrnak tnt az egyhz eltt tornyosul kihvsok tmegvel szemben.26 Hegeds Pl ezt gy fogalmazta meg munkjban: A ntlensg eredend bne a papsgnak, melybl a tbbiek sarjaznak; s temetje, melyben ernyei s elmetehetsgei porlanak.27 A pspkhz hsges konzervatv s a temesvri pontokhoz ragaszkod liberlis klerikusok sszecsapst eredmnyezte a szegedi esperesi kerlet papsgnak a Szent Dmtr plbnin 1848. augusztus 16-n tartott gylse is. A jegyzknyv szerint: Reggeli 8 rakor az elnk [Kreminger Antal prpost-plbnos] Sz[ent]mist nehny gylsi tagok,

23

24

25

26

27

Valjavetz, Fritz: Der Josephinismus. Zur geistigen Entwicklung sterreichs im 18. und 19. Jahrhundert. BrnnMnchenWien, 3545. Boh Rbert Tordai Gyrgy (ford., bev, s jegyz.): Horrik Jnos harca a hierarchia s az egyhz ellen az 18411845 vekben. Budapest, 1956. 67. Zsigovits Bla: A papi ntlensg (coelibatus) trtnete Magyarorszgon. Budapest, 1914. 100 115. Sarnyai Csaba Mt: Polgri llam s katolikus egyhz (1848. mrciusdecember). A katolikus autonmia-trekvsek megjelense. Budapest, 2002. 120122. Hegeds: Van-e az egyhznak szksge, 42.

87

Kitekints

ZAKAR PTER

jelenltkben vgezvn, azon atyafisgos s hazafii dvzlettel nyitotta meg a gylst, miszerint kinyilatkoztat, hogy ennek mg mjus havban kellendett megtartatnia, azonban jelen talakulsi korszakunk okoz, hogy ennyire elhalasztatott. Ezen elhalasztsban az egyhz krl felmerl eszmk tisztulst, a kzignylette kvnatok az egyhz szelleme szerinti kifejlst hitte az elnk elrhetnek. A tovbbiakban remnyt fejezte ki, hogy e bben a kerletben senki sem lesz, aki az egyhz sarkalatos tanait ktsgbe vonn, avagy az egyhz Isten-rendelte pspki rendszert lnyegben s kormnyban megszortani s a mostani vilg formjhoz alkalmazni kvnhatn. Hangslyozta, hogy kizrlag a Lonovics pspk ltal meghatrozott pontok fltti tancskozsra jttek ssze. Hrom t rgyat emltett: Lonovics Jzsef rseki s Horvth Mihly pspki kinevezst, a magyar egyhz fpapjainak tancskozmnyi pontjait, tovbb a megyei tancskozmnyra meghv iratot. Ezt kveten felolvastk a pspki krleveleket, majd rtrtek a Lonovics ltal ja vasolt pontok megvitatsra.28 Kreminger ezt kveten krte, ha valakinek van javaslata, azt tegye meg. Boknyi Jzsef r erre, mint nevez, a Csandi papsg 18 pontjait, mint indtvnyt, tnyjt. Mire az elnksg megjegyz, hogy miutn ez hozzja hivatalos ton nem rkezett, azt gy minden kifejts nlkl el nem fogadhatja, hanem szveskedjk akr l szval, vagy nyomtats, vagy rsbl rszletes indtvnyt tenni s nzeteit formulzni. Ezt kveten kis hjn megszakadt a tancskozs. A kisebbsg Kreminger vezetsvel ellenezte, hogy a pspk a megye ltal szabadon vlasztott tanccsal kormnyozzon. Bizek Kroly szeged-belvrosi kpln erre azt a kzvett javaslatot tette, hogy a tancs akarata teljesljn kt vagy hrom meghnys utn. Szcs Jnos rkusi segdlelksz felolvasta a tbbszr emltett temesvri pontokat, s azokat nyomtatsban is tadta Kremingernek. A tbbsg ezekhez ragaszkodott azon megjegyzsekkel, hogy rjuk nzve a pspki pontok egszen ki nem elgtek. Vgl Boknyi Jzsef r tzetesen s kivllag megindtvnyozta a papi nsls behozatalt, mire azonban Elnk, titkr, Szcs Antal, Melicher Jnos s Gl Damaszcn nem nyilatkozott. Az elnkt s Gl Damaszcnt mr meghvtk az egyhzi tancskozmnyra, kvetl Br Flpt, Szcs Antalt s Bizek Kroly segdlelkszt vlasztottk. A tbbsg Szcs Antal ellen vssal lt, mire ellenvst nyjtott be. A szegedi kerlet gylsn teht a vltozst srgetk llspontja kerekedett fell.29 A radiklis papsg, amely alapveten szerette volna demokratizlni az egyhzkormnyzatot s bevezetni az llami letben megvalsul alkotmnyos, nemzeti elveket is tartalmaz rendszert a katolikus egyhzba, 18481849-ben szmthatott a liberlis magyar llam tmogatsra is. A dlvidki kishbor, illetve az nvdelmi harc kibontakozsa megakadlyozta a tervezett nemzeti zsinat megtartst. Lonovics Jzsefet az uralkod 1848. jnius 25-n egri rsekk, Horvth Mihly hatvani prpostot pedig csandi pspkk nevezte ki. Tekintettel arra, hogy egyikket sem prekonizltk, Lonovics tovbbra is gyakorolta pspki joghatsgt a Csandi egyhzmegyben, s az egyhzmegye kormnyzatt segtette az is, hogy Fbry Ignc cmzetes pspk s ltalnos helynk tovbbra is a helyn maradt. A csandi kptalan jlius 11-n tartott lsbl tudatta az egyhzmegye papsgval a kinevezseket. rmmel dvzltk az j pspkt, akit mielbb szerettek volna krkben dvzlni. Horvth Mihly vlaszban szernyen kiemelte, vratlanul rte a kirlyi kegy elem, amely fpsztorr emelte. Ha nem lenne meggyzdve arrl rta , hogy letviszo28

29

A szegedi esperesi kerlet gylse. Szeged-Sz. dmei parkia, 1848. augusztus 16. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848: szm nlkl. A szegedi esperesi kerlet gylse. Szeged-Sz. dmei parkia, 1848. augusztus 16. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848: szm nlkl.

88

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

nyai alakulst a gondvisels irnytja, visszariadna fnyes hivatstl. Megszokva, hogy alzattal vesse al magt a gondvisels rendeleteinek, hivatalt a szent valls s az egyhz javra s a rbzott egyhzmegye felvirgoztatsra fogja felhasznlni. E munkban szmtott a kptalan kzremkdsre is.30 A helynkk Fbry Ignc Lonoviccsal egytt kltztt Temesvrra; kezdetben irodaigazgat volt, majd kanonokk s 1839. janur 1-jn ltalnos helynkk lpett el. 1847 augusztusban vradi tankerleti igazgatv is kineveztk.31 Fbry s Lonovics szoros barti viszonyt bizonytja az a levl, amelyet a pspk 50. szletsnapjn Pesten, 1843. janur 31-n intzett helynkhez. A ksztend orntusoktl kezdve, amelyekhez Rmban kellett alapanyagot vsrolni, az aradi kzgyls hrein, a klnfle diszpozcikon t egszen Lonovics szakcsa gyessgnek prbra ttelig minden fontos s kevsb fontos hrrl s tennivalrl is beszmolt helynknek.32 Fbry Lonovicsnl is konzervatvabb felfogs pap volt, aki nem nzte j szemmel a mrciusban elkezddtt vltozsokat, s ennek kvetkeztben tbb zben le akart mondani vikriusi hivatalrl, egszsgi llapotra s tanulmnyi figazgati hivatalval jr sok teendjre hivatkozva. Lonovics vgl 1848. augusztus 27-n felmentette, s javaslatnak megfelelen Rka Jzsef neklkanonokot nevezte ki ltalnos helynknek. Rka pspke atyai bizalma megnyilvnulsnak tekintette kinevezst, s utalt a papsg krben megnyilvnul fegyelmi problmkra is: ha szemeim eleibe lltom a jelen dknek viszontagsgait rta Temesvron 1848. szeptember 3-n kelt vlaszban , melyek klnben is papi llomnyunkra naponknt nehezednek, s azt: hogy paptrsaink kivetvn az engedelmessg zabljt, szabadsg cme alatt hagyjk magukat a ktsget nem szenved nnn veszedelmk rvnybe sodortatni: megvallom, oly teher nyomandja gyenge vllaimat, hogy nagy szerencse lesz, ha alatta le nem fogok roskadni.33 Csak az vigasztalta, hogy naponta kikrhette Fbry tancsait. Ilyen krlmnyek kztt ksznttt be az oktberi vlsg. Az 1848. oktber 3-ra datlt uralkodi manifesztum feloszlatta a magyar orszggylst, az orszgot hadi trvnyek al helyezte, s egyttal Josip Jellaiot nevezte ki a magyarorszgi csszri kirlyi hader fparancsnokv. Georg Rukavina csszri kirlyi altbornagy, Temesvr parancsnoka oktber 10-n kihirdette a manifesztumot, s felmondta az engedelmessget a magyar kormnynak. A fhadparancsnoksg a csandi szentszktl is engedelmessget kvetelt, Ludwig Piret tbornok nyomban trt a szentszknek, megkldve a Temesvrt ostromllapotba helyez manifesztumot, valamint nhny pldnyt felsge oktber 3-i manifesztumbl, amelyet a templomokban kzhrr kellett volna tenni. A vrmegyei hatsgokat ugyanakkor lztssal vdolta a levlr. Az intzkedsek cljaknt egyedl a forradalmi zelmek elnyomst jellte meg, s hangslyozta, hogy a np kivvott szabadsgt s jogait nem f enyegeti veszly.34
30 31 32 33 34

Mrki Sndor: Horvth Mihly (18091878).Budapest, 1917. 8687. Bugarsky, Stevan (ed.): Lyceum Temesvariense. Temesvr, 2008. 513514. sterreichische Nationalbibliothek Handschriftensammlung 64/31-1. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1521. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Horvth Mihly 1848/49. 1848:1675. A haditanccsal s Temes vrmegyvel lefolytatott levelezst ismertette Sarnyai Csaba Mt is, de Piret alrst Rukavinnak olvasta. Sarnyai Csaba Mt: Hatrozott kills egy trtnelmi pillanatban. A Csandi Pspki Szentszk fellpse az uralkodi manifesztummal s a csszrh temesvri katonai

89

Kitekints

ZAKAR PTER

A szentszk azonban msnap elutastotta a bnsgi fhadparancsnoksg krst. Az indokls szerint a manifesztum nem a trvnyes ton rkezett a szentszkhez, hiszen az 1848:III. tc. a Budapesten szkel felels magyar minisztriumot jellvn ki azon svnyl, melyen a felsbb rendeleteknek, valamint minden egyb honi, gy az egyhzi hatsgokhoz is kell lerkeznik. Msrszt a szentszk felttelezte, hogy a vrmegyei hatsgok trvnyes ton jrnak, gy a velk szembeni fellps forradalomhoz s anarchihoz vezetne. A kihirdets teht a rend s kzbtorsg rdekben nlklzhetlen kegyelet s engedelmessgnek a np kebelbli kiirtsa , s ezltal minden forradalmak legveszlyesbikre, a kzllomnyi s trsadalmi biztostkokat egyarnt megdnt fejetlensgre vezetne.35 Kzben Temes vrmegye is Fbry Ignchoz fordult, s az uralkodi manifesztum trvnytelensgvel rvelve felszltotta, hogy az oktber 3-i manifesztumot a papsg ne hirdesse ki. A szentszk vlaszban megnyugtatta a vrmegyt, hogy mr a megye krst megelzen elhatroztk, hogy nem hirdetik ki a manifesztumot, mivel a kirly ltal szentestett, trvny ltal evgre kijellt magyar kormny mellzsvel szletett, s clja a t rvnyes hatsgok irnyban a rend s kzbtorsg rdekben nlklzhetlen kegyelet s engedelmessgnek a np kebelbli kiirtsa.36 Rukavina altbornagy, Ludwig Piret br altbornagy, bnsgi fhadparancsnokkal egyetemben oktber 21-n kiltvnnyal fordult az felsghez, Magyarorszg alkotmnyos kirlyhoz h lakossghoz, amelyben az oktber 3-i manifesztumra hivatkozva tudattk, hogy a megyei magisztrtust feloszlattk, s ideiglenes megyei bizottmnyt hoztak ltre, t ovbb biztosokat neveztek ki, az uralkodhoz hsges kzsgeket fegyverbe szltottk, hogy az ket megsemmislssel fenyeget, forradalmi magyar kormnnyal szemben egysgesen tudjanak fellpni.37 A Temesvri Bizottmny oktber 24-n bejelentette, hogy miutn a megyei hatsg megtagadta az uralkod rendeleteinek teljestst, feloszlattk, s a Bizottmny feladatt a rend fenntartsban jellte meg.38 Egy msik lakossghoz intzett kiltvnyban a csszr ajndknak nevezte a szabadsgot, amit a lakossg elnyert. Sajnos ltezik egy prt folytatta a komit , amely a csszr lgyszvsgvel visszal, s t szent jogaiban meg akarja rabolni. A szerzk (Piret, Ambrzy Lajos br s Zsivkovics Panteleimon temesvri ortodox pspk) nyomatkosan hangslyoztk a szemly- s vagyonbiztonsg fenntartsnak fontossgt, s mindenkit rgtntl katonai brskodssal fenyegettek meg, aki a csszri manifesztum, illetve az uralkod ellen brmit is tenni merszelne.39 A Csandi egyhzmegye tmogatst a magyar kormny is igyekezett a maga szmra biztostani. Vukovics Seb fkormnybiztos Szegeden 1848. oktber 26-n kelt levelben felszltotta a csandi szentszket szkhelye thelyezsre. Miutn a temesvri vrpaparancsnoksggal szemben 1848 oktberben. Korunk, Harmadik folyam, 13. vf. (2002) 7. sz. 106108. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:1675. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:1683. StA Kriegsarchiv (KA) Alte Feldakten (AFA) Serbisch-Banater-General-Kommando Kt. 1904. 1848:10/74. Nyomtatvny. StA Kriegsarchiv (KA) Alte Feldakten (AFA) Serbisch-Banater-General-Kommando Kt. 1904. 1848:10/75. Nyomtatvny. StA Kriegsarchiv (KA) Alte Feldakten (AFA) Serbisch-Banater-General-Kommando Kt. 1904. 1848:10/76. Nyomtatvny. Megjegyzend, hogy Zsivkovics Panteleimon 1848. mjus 23-n mg amiatt panaszkodott Batthyny Lajosnak, hogy az ortodox vallsak fjdalmra a katonai hatsgok az arra rdemes tisztek helyett udvari kegyenceket lptetnek el. MOL 1848/49 -i minisztriumi levltr. Hadgyminisztrium, ltalnos iratok (H 75) 1848:168.

35 36 37

38

39

90

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

rancsnoksg haznk ellen nylt ellensgeskeds terre lpett rta Vukovics , s minden hatalmat erszakosan maghoz ragadva az alkotmnyos testletek mkdst azon vr krben lehetetlenn tette: ez okbl hivatalosan szltom fel a ftisztelend kptalant, hogy szkt biztos, s alkotmnyos kormnyunknak hdol helyre ttenni mihamarabb mltztassk. E felszltsom nem teljestse Magyarorszg kormnya eltt nem csak engedetlensgnek, hanem rulsnak feljegyezve leendene.40 A szentszk ezttal Vukovics krst utastotta el. A kptalan feladata az indokoltk dntsket a kanonokok , hogy a pspki szk megresedse esetn kptalani helynkt vlasszanak. Jelenleg Lonovics Jzsef mg pspk, mivel nincs megerstve rseki kinevezse. Az egyhzmegye kormnya teht, habr az ostromllapotba helyeztetett vrbl ki lenne is mozdtand vontk le a kvetkeztetst , a kptalannak kimozdtst nem ignyeli.41 A kanonokok radsul nem laknak mind Temesvron, ezrt a temesvri ostromllapot a kptalan kimozdtst nem teszi szksgess. Rmutattak arra is, hogy kzhitelessg levltruk szkesegyhzunkhoz van ktve, gy levltrunkat, melynek minden tzgyzs [!] elleni megvsrl vagyon gondoskodva, jobb idkig bezrnunk, ezirnt egyenes s vilgos felsbb parancsolatot vrunk. Tovbb szkesegyhzukban naponta Isten dicsretre, kzjrt, bkrt, ldsrti knyrgsre kz isteni szolglatban megjelenni tartoznak. Ezt a gyakorlatot, brmilyenek a polgri viszonyok, megszntetni nem szabad. Ha elhagynk a szkesegyhzat, azt a hvek botrnyosnak tallnk. Vgl biztostottk Vukovicsot, hogy nem fognak alkotmnyellenes tra lpni.42 A szentszk ebben a helyzetben mg oktber 28-n a budapesti Valls- s Kzoktatsgyi Minisztriumhoz fordult utastsrt. Feliratuk hangnembl rezhet, mennyire roszszul esett nekik Vukovics felszltsa. Szorongatott helyzetkben igyekeztek a helybeli hadi hatsg ignyeit, amennyire azok honunk irnti ktelessgnk rzetvel s hazafisgunkkal ellenkeznek, kikerlni, s egyhzi teendik korltai kztt menedket tallni, de most jabb szorongattatst egy oly rszrl tapasztalunk, melyrl azt legkevsb vrtuk. Vukovics Seb orszgos biztos rjuk parancsolt, hogy Temesvrrl kltzzenek el. Csatoltk a felszltst s arra adott vlaszukat, krtk, hogy tlk, kiket mindeddig ktelessgnk rzete, s honunk irnti rendthetetlen ragaszkods hven ksrt, minden veszlyt hrtson el a minisztrium, ha szksges, adjanak ki trvnyszer utastst, melyet lehetkpp a legnagyobb kszsggel kvetendnk.43 Oktber 28-n a temesvri csszri haditancs is elvesztette a trelmt, s kvetelte, hogy a szentszk hrom rn bell vlaszoljon a feltett krdseire: 1) Illeglisnak tartjk-e a jelenlegi budapesti kormnyt? 2) Elfogadjk-e teljes terjedelmben az oktber 3-i kirlyi manifesztumot? 3) Felttel nlkl alvetik-e magukat az ostromllapotnak s a temesvri haditancsnak? Ha nem folytatdott a fenyeget hangvtel levl , akkor feloszlatjk ket, s az egyhzmegye kormnyzsval egy ideiglenes konzisztriumot bznak meg.44
40 41

42

43

44

Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:1156. A csandi szentszk Vukovics Sebnek. Temesvr, 1848. oktber 28. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848: szm nlkl. A csandi szentszk Vukovics Sebnek. Temesvr, 1848. oktber 28. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848: szm nlkl. rdekes, hogy Sarnyai Csaba Mt, akinek kzlemnye szmos j eredmnyt hozott, Vukovics krsnek elutastsrl egyetlen szt sem szlt. Sarnyai: Hatrozott kills egy trtnelmi pillanatban, 106111. A csandi szentszk A Valls- s Kzoktatsgyi Minisztriumnak. Temesvr, 1848. oktber 28. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848: szm nlkl. Itt Sarnyai Csaba Mt flrertette az iratot, hiszen azt rta, a katonai parancsnoksg azrt is me gkvnhatja az azonnali vlaszt, mivel egyedl a megys pspk kompetencijba tartozik, hogy az

91

Kitekints

ZAKAR PTER

A kanonokok ltal 1848. oktber 31-n megfogalmazott vlasz aligha nyerte meg a temesvri csszri haditancs tetszst. A kptalan elszr is leszgezte, hogy az 1848:III. tc. alapjn fennll budapesti kormnyt tekinti trvnyesnek, ha ott ms kormny ltezne, akkor az trvnytelen. Az oktber 3-i kirlyi manifesztummal kapcsolatban kinyilvntottk, hogy V. Ferdinnd alkotmnyos kirlyuknak kirlyi jogainak, mltsgnak, hatalmnak vdelmezsre vagyonunkat letnket, vrnket elsznt kszsggel ajnljuk, az parancsainak az alkotmny ltala szentestett trvnyeink rtelmben engedelmeskedni mindenkor tartozunk. Konkrt kifogsokat is megfogalmaztak: az oktber 3-i leiratot nem hozzjuk, hanem az orszggylshez intztk, hozzjuk ezen leirat trvnyes ton nem rkezett meg, pontjai kztt az 1848:III. tc. megerstsn kvl nem talltak olyat, ami a szentszki teendkre vonatkozott volna. Vgezetl rtk egszen ms s klnbz kre lvn a haditancsnak s ms az egyhzi hatsgnak, nem avatkozhatnak bele a msik h atsgba, nem akarnak vak eszkz gyannt hasznltatni. Miutn szabadon, s trvnyes korltai kztt itt nem mkdhetik a szentszk, nknt megsznik, s a megynek azon rsze, hol nllsgt tallandja, a hvek szolglatja s vigasztalsa vgett meneklni fog.45 A hadillapot kihirdetse kvetkeztben a szentszk vgl Temesvron maradt, de Rka Jzsef aptkanonok Oltvnyi Pl trsasgban, aki egy maki kofa kocsijra elzleg felpakolta a jegyzknyveket s gyiratokat, 1848. november 1-jn Makra meneklt, ahol a csandi pspk rezidencijbl irnytotta tovbb az egyhzmegyt. A ksbbiekben csatlakozott hozz a Temesvrrl mr korbban a fvrosokba utazott Mihlovics Jzsef s Hopf Jnos is.46 Az esemnyek ismeretben nmileg meglep, hogy Vukovicsnak nem csak Rka Jzsefrl, hanem a Temesvron osztrk fennhatsg alatt maradt szentszkrl is nagyon pozitv vlemnye volt. Mint rta, a csandi szentszk s e pspk megye legtbb lelkszei szilrd hazafisg pldjt adtk. A szentszk elnke, Rka Jzsef rkanonok hatsgt Makra tette t, a vrban maradt kanonokok pedig szenvedleg viseltk magokat, s egdkezet a vrkormnynak egy sem nyjtott.47 Trtnszeink tbbsge gy tlte meg, az egyhzmegye ezzel kettszakadt, a magyar kormnyhoz h rszt a tovbbiakban Rka Jzsef irnytotta Makrl, mg a csszriakhoz h rszt Temesvron Oltvnyi Istvn rkanonok, pspki helynk vezette.48 Az esemnyek
elvrsokhoz nem alkalmazkod pspki szentszket floszlassa s ms az kvnatai eltt inkbb meghajl szemlyzettel vltsa fel. Sarnyai: Hatrozott kills egy trtnelmi pillanatban, 108. Az eredeti iratban azonban nincs sz pspkrl: als sonst der k.k. Kriegsrath das gegenenwrtig bestehenden Consistorium factisch aufgelsen und zur Leitung der Angelegenheiten ein provisorisches Consistorium zusammenzusetzen sich bemssiget sehen wrde. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:1759. Rukavina levelt s az arra adott szentszki vlaszt egybknt helyes magyar fordtsban kzlte mr Az 1848 s 1849-ik vi szabadsgharczban rszt vett rmai s grg katolikus paphonvdek albuma, 1819. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:1759. A vlaszt ismerteti: Sarnyai: Hatrozott kills egy trtnelmi pillanatban, 108109. Az 1848 s 1849-ik vi szabadsgharczban rszt vett rmai s grg katolikus paphonvdek albuma, 263264. Bessenyei Ferenc (szerk.): Vukovics Seb emlkiratai Magyarorszgon val bujdossa s szmzetse idejbl. Budapest, 1894. 367. Tamsi Zsolt: A katolikus egyhzi vezets nvdelmi trekvsei az 1848 1849-es forradalom leverse utn. Trtnelmi Szemle, 51. vf. (2009) 3. sz. 363.; Sarnyai: Hatrozott kills egy trtnelmi pillanatban, 110. Mikls Pter Oltvnyi helyett Fbry tovbbi helynksgrl rt. Mikls Pter: Fejezetek a Csandi egyhzmegye 1848/49-es trtnetbl. Szzadok, 144. vf. (2010) 3. sz. 639. Varsnyi Pter Istvn Fbry Jzsef [!] s Rka Jzsef helynksgrl rt. Mak trtnete, 4. kt. Blazovics Lszl (szerk.): Mak trtnete a kezdetektl 1849-ig. Mak, 1993. 444.

45

46

47

48

92

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

azonban nmileg msknt alakultak. 1848. oktber vgn kizrlag Rka Jzsef rendelkezett helynki megbzatssal, mghozz rendkvl szles krvel. Oktber 19-n ugyanis Lonovics Jzsef pspk jelentsen kibvtette helynke joghatsgt. Jelen helyzetemben szksgesnek tekintvn rta Lonovics Rknak , miszerint azon hatalmat, mellyel ft[isztele]t Urasgodat pspki Helynkmm lett kineveztetse alkalmval felruhztam, az ltalam szabott hatrokon s jgkrn tl tgtsam, ft[isztele]t Urasgodat ezennel felhatalmazom, hogy helynki minsgben ezentl legjobb beltsa szerint azon trgyak s gyek irnt is intzkedhessk, melyeket ugyanakkor enmagamnak vilgosan fenntartottam, s ezttal csupn a Sz[ent] Szki lnkknek kinevezst, a rmai Sz[ent] Szkkeli levelezst tartom fel magamnak, szintn hajtvn, miszerint ft[isztele]t Urasgodnak az eknt nevelt lelki hatalommali sfrkodst Isten Sz[ent] kegyelme ksrje, s az dicssgre s a megye kzjavra sikerestse.49 1848 szn teht sz sem volt kt helynkrl, az egyhzmegye irnytsa a gyakorlatban Rka Jzsef kezbe kerlt. nem halogatta a teendket, 1848. november 2-n tjkoztatta eltvozsnak okairl s Makra trtnt tkltzsrl az alespereseket, a Valls- s Kzoktatsgyi Minisztriumot, a magyar kormny hivatalos lapjt, a Kzlnyt, tovbb Arad, Csand, Csongrd, Krass, Temes s Torontl vrmegyk kznsgt is. A vrmegykhez intzett tjkoztats tbbek kztt ezeket tartalmazta: A temesvri vrban trvny s a lkotmny ellen fellzadt katonai rsg mernyei naprl-napra slyosbodnak, s mr annyira terjedtek, hogy valamint minden egyb trvnyes, gy ezen pspki megye egyhzi hatsgnak sem tallotta nllst s fggetlensgt megtmadni, s a trvnyes vrmegyei hatsg helybe ltala nknyesen bhelyezett helybli bizottmny al vetni akarta. Ily krlmnyek kzt halasztst nem szenved ktelessgemnek ismertem Temesvrrl, hol pspki helynki hivatalomat sikeresen tbb gy sem folytathattam volna, eltvozni, s azt ide Makra, hov mai nap megrkeztem, ttenni. Mit is a tisztelt vrmegyei kznsgnek azon hivatalos megkeress mellett van szerencsm megrni: miszerint ezen pspkmegyei hivatalhoz s szkhez intzend mindennm kzlemnyeit ezentl nem Temesvrra, hanem ide, Makra irnyozni mltztassk.50 A Krass megyhez intzett levl a csszri hatsgok kezbe kerlt, mire a temesvri csszri haditancs vlaszul 1848. november 19-n hazarulnak s trvnyen kvl llnak nyilvntotta Rka Jzsefet, amirl a temesvri szentszk mind az rintettet, mind a magyarorszgi Valls- s Kzoktatsgyi Minisztriumot rtestette.51 Lonovics Jzsef pspk mr 1848. december 1-jn megksrelte Fbry Igncot is kinevezni helynkv, klnsen a megye azon rszre, ahov Rka nem tudott eljutni. Lonovics szerint miutn Rka Jzsefnek az egyhzmegye Maroson tli rszvel igen megnehezlt vagy megsznt a kzl ekedse, mg a megyben jelenleg ltez szomort krlmnyek tartandanak, ft[isztele]t Rka Jzsef Helynk mell ltalnosan az egsz megyre ugyan, de klnsen a megye mindazon rszeire nzve, melyekkel Rka mkdse neheztve vagy akadlyozva van, kinevezi pspki helynknek Fbry Igncot, aki ugyanazokkal a jogokkal br, amivel Rka.

49 50

51

Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1726. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1760. Az irat fogalmazvnyt Oltvnyi Pl ksztette, majd az idkzben Makra rkezett Hopf Jzsef cerimonirius tfogalma zta. Kovts Sndor: A Csandi papnevelde trtnete. A mai papnevelde megnyitsnak els centenriuma alkalmbl. 18061906. Temesvr, 1908. 369. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1818. Rka Jzsef Krass vrmegye kznsgnek. Mak, 1848. november 2. Hadtrtnelmi Levltr 1848/49-es fond 3/46. Eredeti tisztzat.

93

Kitekints

ZAKAR PTER

Sem Rka, sem Fbry joghatsgt nem akarja korltozni, egyms irnt nem alrendelt, hanem coordinlt llsban fognak lenni, sajt krkben teend intzkedseik egyms irnyban vltoztathatk nem lehetnek.52 Lonovics megemltette, ha Fbry nem vllaln a helynksget, akkor az ugyanazon felttelekkel Oltvnyi Istvnra ruhzand.53 Lonovics Jzsef a temesvri csszri haditancs Rkt eltl dntsrl tudomst szerezve mr 1848. december 19-n felszltotta helynkt, hogy a szban lv gyt s bajt siessen a temesvri fhadi parancsnoksgnl s illetleg az ottani haditancsnl mielbb kiegyenlteni.54 Ezt kveten tagja volt az 1848. december vgn Windisch-Grtzhez indtott kldttsgnek, majd visszatrt a fvrosokba.55 Alig foglalta el a csszri hadsereg 1849 janurjnak elejn Pest-Budt, 1849. janur 10-n Pesten kelt levelben Lonovics ismt srgette Rka Temesvrra utazst, mivel annak tovbbi halasztsa azon hivatalos viszonynl fogva, mely kztem s Ft[isztele]t Urasgod kzt ltezik, csak sajt compromissiomra fogna szolglni. Tekintettel arra, hogy Temesvrral mr megnylt a kzlekeds, a megyehivatalnak helye ezentl mr csak a szkvros lehet, vgl kifejtette abbeli kvnatt, hogy a helynksgi szemlyzet, amennyiben e h utoljig nem lehetne, a jv mrcius kzepig trjen vissza.56 Lonovics ksrlete a kt vikaritus egyestsre Rka ellenllsa miatt nem jrt sikerrel. Makrl azt vlaszoltk Lonovicsnak, hogy a pspk levelt nem lehet Temesvrra bekldeni, s hogy ft[isztelet] Rka Jzsef Helynk r mkdsben addig a bnti vidkekre nzve sem tallvn klns akadlyt, egy msodik helynk irnti rendelkezs pedig knynyen kellemetlen collosiokat, s zavart fogna elidzni, nem is szlva arrl, hogy Rka, ha szksges, helyettes helynkt maga is kinevezhet. Lonovics akkor felfggesztette rendelete hatlyt, 1849. februr 10-n azonban jra letbe lptette azt. Azzal rvelt, hogy miutn megnylt Pest s Temesvr kztt a kzlekeds, s a megye mindinkbb nveked szksge azt mellzhetlenl kvnja: a fentebb rintett intzkedsemet ezennel megjtom.57 A kt vikaritus Most teht valban kt helynke volt az egyhzmegynek, joghatsgi szempontbl is rendkvl rdekes megoldssal, hiszen a helynkk nem voltak egymsnak alrendelve. Rkt a temesvri csszri haditancs 1849. februr 15-re maga el idzte, Rukavina lltlag mg arrl is biztostotta Fbryt, hogy a maki helynk mindssze egy hnapos szeminriumi fogsggal fog bnhdni vtkei miatt. Fbry erre felkrte Rkt, hogy jelenjen meg Temesvron. Rka azonban Temesvrra csak egy levelet kldtt, maga a magyar kormny s orszggyls j sznhelyre, Debrecenbe utazott. Az elzmnyekhez tartozik, hogy 1848 decembernek vgn Horvth Mihly kinevezett pspk Makn megtiltotta Rknak a temesvri utazst, s kiltsba helyezte neki a szatmri pspksget.58 Horvth Mihly az egyhzmegye irnytsba csak klnleges alkalmakkor avatkozott, a lelki gyek intzse gy teljes egszben Rka Jzsefre maradt, mikzben Horvth a viharos idk kzepette
52 53 54 55

56 57 58

Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1741 mellett. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1848:1741 mellett. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Oltvnyi Istvn 1849:1. Ber Jnos (szerk.): Az 1848/49. vi npkpviseleti orszggyls. Bev.: Ber Jnos s Csizmadia Andor. Budapest, 1954. 831. Urbn: Grf Batthyny Lajos miniszterelnki, hadgyi s nemeztri iratai, 2. kt. 16661677. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Oltvnyi Istvn 1849:1. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Rka Jzsef 1850:53 mellklete. Kovts: A Csandi papnevelde trtnete, 370.

94

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

csndesen dolgozott a maki kastlyban, miszett a szomszdos kpolnban vagy stlt a tizenegy holdas kertben.59 Fbry kzben elhatrozta, hogy miutn Rajai szerb ptrirka biztostotta az llomshelykre visszatr katolikus papok szemly- s vagyonbiztonsgt, tra kel Szegedre, hogy a meneklt lelkszeket rvegye a visszatrsre. Az utazsrl hiba prbltk meg lebeszlni mind Rukavina, mind pedig a temesvri kptalan tagjai, februr 6-n tnak indult Makn t Szegedre.60 tkzben 1849. februr 8-n Bbn a szintn szerb-csszri szimptival vdolt Br Flp bbai plbnosnl szllt meg, aki ugyangy le akarta beszlni az utazsrl, de Fbry nem hallgatott r.61 Msnap reggel Fbry Kiszomborra rkezett, amely kzsg csak egy nappal azeltt szabadult fel a szerb-csszri hader megszllsa all. A helysgben sok bnsgi meneklt tartzkodott, akik fennhangon szidtk a csszrt s a szerbeket, akik miatt fldnfutk lettek. Fbry vdelmre kelt a csszrnak, s megprblta lecsillaptani a lakossgot. Tbbek kztt azt mondta, hogy kr volt a falujukat elhagyni s a szerbeknek prdul odahagyni, mert hamarosan helyre fogjk lltani a trvnyes rendet. Felszltotta az embereket, hogy ne bntsk a csszrt, mert az nem tudja, mi trtnik a Dlvidken. Erre a tmeg kis hjn meglincselte, a nemzetrk letartztattk, s Makra szlltottk.62 Fbryt Makrl Szegedre, majd Nagyvradra hurcoltk, ahol vsztrvnyszk el lltottk, amely azonban felmentette, gy gye polgri peres ggy vltozott. A nagyvradi nagyprpost hzbl a temesvri helynk augusztus elejn Radnra, majd augusztus 14-n Temesvrra rkezett, ahol nyomban tvette vikriusi hivatalt az t tvolltben helyettest Oltvnyi Istvntl.63 Lonovics Jzsef csak mrciusban rteslt Fbry letartztatsrl, s mint a kptalannak megrta, hazabocstsa rdekben semmilyen lpst sem tehetett. Mrcius 10-n kelt levelben ugyanakkor megerstette Oltvnyi Istvn apt s rkanonok helynki kinevezst Rkhoz hasonl joghatsggal.64 1849. mrcius vgn Lonovics titokban 2000 forintot kldtt Windisch-Grtznek a csszri kirlyi katonai krhzak javra, majd frdkrra Marienbadba tvozott.65 Kzben a kt vikaritus kzdelme egyltaln nem rt vget. Rkt tvollte alatt Mihlovics (Munkcsi) Jzsef cmzetes kanonok helyettestette Makn. Nem sokkal Fbry fogsgba esst kveten Lonovics Jzsef s Oltvnyi Istvn megprbltk megszntetni a maki vikaritust. Mihlovics Makn csak 1849. mrcius kzepn rteslt Oltvnyi kinevezsrl. Krte Oltvnyit, msolja le neki Lonovics levelt a vikaritus megszntetsrl. Nekik rta Mihlovics Oltvnyinak 1849. mrcius 28-n az egsz Bnsggal volt ssze59 60

61 62

63

64

65

Mrki: Horvth Mihly, 9293. A Csandi Kptalan Lonovics Jzsefnek. Temesvr, 1849. februr 25. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Oltvnyi Istvn 1849: szm nlkl. Temesvri Egyhzmegyei Levltr Personalien, Farkas Jnos 1849:360. Meszlnyi Antal: A magyar katholikus egyhz s az llam 1848/49-ben. Budapest, 1928. 210 211. Az 1848 s 1849-ik vi szabadsgharczban rszt vett rmai s grg katolikus paphonvdek albuma, 268. Ambrus szerint Fbry utazsnak clja Rka Temesvrra hvsa volt, a csandi kptalan fentebb idzett levele tkrben azonban ennl tbbrl volt sz. A Csandi Kptalan Lonovics Jzsefnek. Temesvr, 1849. februr 25. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Oltvnyi Istvn 1849: szm nlkl. Lonovics Jzsef A Ftisztelet Kptalannak. Pest, 1849. mrcius 10. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Oltvnyi Istvn 1849: szm nlkl. Andics Erzsbet (szerk.): A nagybirtokos arisztokrcia ellenforradalmi szerepe 184849-ben. 3. kt. Budapest, 1965. 133.

95

Kitekints

ZAKAR PTER

kttetsk, kivve Temesvrt s krnykt. A temesvri vikaritus azonban 10-15 plbnia miatt igen terhes volna, mert a katonasg ltal oly fggsgbe lenne knyszertve, amit a magyar kormny hazarulsnak blyegezne. Azt javasolta, vrjk meg a fejlemnyeket, hiszen Rka fel van hatalmazva Lonovics ltal a vikriusi hatalmt truhzni. Hivatalban legyen vatos, kerlje a politikai dolgokat javasolta a temesvri helynknek. Rka Jzsef 1849. februr 5-n a csszri csapatok ell Vradra meneklt, s vikriusi hatalmt tvollte idejre Mihlovicsra ruhzta. Alkalmat keresett, hogy levelt Temesvrra kldhesse, midn Fbry r szerencstlen esete februrban kzbejtt. Fbry r s Rka Nagyvradon tallkoztak. Tovbb folytattk Makn a vikriusi munkt, mert a Maroson inneni hvek el voltak vgva Temesvrtl, s mert Lonovics szabad akarata kifolysnak csak december 1jn kelt intzkedst tarthatjk, hiszen jelenleg bizonyos hatalom jrma alatt nyg. Nagysgod vikaritust az elfoglalt rszekre nzve elismerjk rta Mihlovics , de azt nem, hogy Rka vikaritusa megsznt volna. Vgl remnyt fejezte ki, hogy a magyarok hamarosan gyzelmet aratnak: A hadak kimenetele Isten kezben van, mi ersen hissz k, hogy a rc dicssgnek Bntban nhny ht mlva mg porai sem fognak lttatni. Pest nem s okra mink.66 A maki vikaritus ezt kveten a szabadsgharc leversig folytatta tevkenysgt. Oltvnyi Pl kzvettsvel mg 1849 mrciusban azt krtk Lonovicstl, hogy legalbb hrom esperes-kerletben: a makiban, az aradiban s a szegediben hadd folytathassk helynki tevkenysgket, elvgre azokat a kerleteket gysem lehetne Temesvrrl kormnyozni. Oltvnyi Istvn nem ellenezte a krs teljestst, sajnos a pspk vlasza nem ismeretes elttnk.67 Mihlovics 1849. jnius 1-jtl a magyar hadgyminisztrium osztlytancsosaknt tevkenykedett tovbb.68 1849 augusztusnak elejn a csszri csapatok elfoglaltk Makt, Rka ismt meneklt, a vikriusi hivatalban egyedl Oltvnyi Pl maradt, akit Mihlovics mr korbban Temesvrra akart kldeni, de nem vllalta az utat. Most viszont Fbry srgetsvel sszhangban Oltvnyi Pl sszepakolta az iratokat s augusztus 18-n szerencssen megrkezett Temesvrra.69 Horvth Mihly kinevezett (de nem prekonizlt) csandi pspkknt mg nem kormnyozhatta egyhzmegyjt,70 br Lonovics Jzsef bizonyos szemlyi dntseknl konzultlt remnybeli utdval a tennivalkrl.71 A ndori s kamari levltrban tervezett kutatsok mellett72 Horvth gy inkbb politikai jelentsggel br gyekben intzkedett, klnsen szvn viselte a csandi egyhzmegyhez tartoz, s a dl ellensg ltal megszllott he-

66

67

68 69

70

71 72

Mihlovics Jzsef Oltvnyi Istvnnak. Mak, 1849. mrcius 28. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1849: szm nlkl. Oltvnyi Istvn Lonovics Jzsefnek. Temesvr, 1849. mrcius 27. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Canonicus Oltvnyi Istvn 1849: szm nlkl. Zakar Pter: A magyar hadsereg tbori lelkszei 184849-ben. Budapest, 1999. 146. Az 1848 s 1849-ik vi szabadsgharczban rszt vett rmai s grg katolikus paphonvdek albuma, 269. Korizmics Antal 1848. jlius 3-n kelt levelben rtestette a Csandi szentszket Horvth kinevezsrl. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1848:szm nlkl. Bugarsky: Lyceum Temesvariense, 211. Horvth Mihly 1848. december 14-n kapott engedlyt a ndori s kamarai levltrban tallhat anyagok lemsolsra. KLM 13. kt. Kossuth Lajos az Orszgos Honvdelmi Bizottmny ln. Els rsz. 1848 szeptember december. S. a. r. Barta Istvn. Budapest, 1952. 752.

96

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

lyekrl elmeneklt papok s tantk seglyezsnek az gyt.73 1849. prilis 26-n kelt krelmre, nyugtjra, fl vre 1000 pengforintot utaltak ki Rka Jzsef helynknek kiesett jvedelmei ptlsra.74 Arra is volt ideje, hogy a hadsereghez ltogat Kossuthot 1849. mrcius 24-n krt s kapott engedlye birtokban elksrje a tavaszi hadjrat els szakaszban. A Szemerekormny valls- s kzoktatsi minisztereknt az els s utols kultuszminiszter volt, aki az ltala szervezett keresztes nphbor vrs keresztjt magra lttte.75 Az uralkod forradalmi zelmek miatt 1849 jliusban rvnytelentette mind Lonovics Jzsef egri rsekk, mind Horvth Mihly csandi pspkk trtnt kinevezst, s tbbek kztt a csandi pspksget is megrltnek nyilvntotta. A hadbrsg ksbb Horvth Mihlyt hallra tlte, s a csszri hatsgok tvolltben in effigie felakasztottk.76 Epilgus Horvth Mihlyt mind elvbartai, mind konzervatv ellenfelei 18481849-ben a radiklis egyhzi reformok vezralakjnak tartottk. Mednynszky Czr br, Grgei Artr tbornok forradalmi rzelm tbori fpapja errl gy vallott 1858-ban megjelent emlkiratban: Meg kell mondanom, hogy a magyar papsg tbbsge ugyanazt tette, mint n. Viselkedsnket tmogatta egy elkel pspk, aki elfoglalta a kultuszminiszteri szket. Fokoz atosan teljesen fggetlenn hajtotta tenni a flig-meddig mr fggetlen egyhzi gyeket. Magukon a papokon keresztl akarta az egyhzat megreformlni, oly messzire menve, hogy a papok nslst is engedlyezi. Igaza volt trekvseiben, s ez utbbi reform mr magtl kezdett letbe lpni.77 Mednynszky s Horvth az emigrciban is kapcsolatban maradt, 1850-ben a volt tbori fpap megkldte a tuds trtnsznek a szabadsgharc alatt ksztett jegyzeteit, amelyek, mint rta, haznk legdicsbb esemnyeit trgyaljk.78 Hasonlan ltta Horvth Mihly szerept Scitovszky Jnos, a csszriak ltal 1849 nyarn prmss kinevezett konzervatv fpap is, aki azrt akadlyozta az egykori kultuszminiszter hazatrst, mert szerinte Horvth szakadrsgba akarta vinni a magyar katolicizmust.79 A kiegyezst kveten az j prms, a Habsburg-h Simor Jnos is felttelekhez kttte Horvth Mihly vaskai aptt trtn kinevezst. 1867. jlius 31-n kelt levelben felhvta a kabinetiroda figyelmt arra, hogy Horvth 18481849-rl rt munkjban a katolikus egyhznak demokratikus alkotmnyt akart adni,80 a pspkk hatalmt meg akarta trni, az egyhzi javakat pedig llamostani. Eltrlte volna a clibtust, s fel akarta oszlatni a szerzetesrendeket. Mindezt egy nemzeti zsinat segtsgvel kvnta vgrehajtani,
73

74

75 76

77 78

79 80

Horvth Mihly A csandi pspki helyettesnek. Budapest, 1849. jnius 22. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Horvth Mihly 1848/49. 1849:603. KLM 15. kt. Kossuth Lajos kormnyzelnki iratai. 1849. prilis 15. augusztus 15. S. a. r.: Barta Istvn Budapest, 1955. 171. Mrki: Horvth Mihly, 121123. Kleteka, Thomas (Hrsg.): Die Protokolle des sterreichischen Ministerrates 18481867. II. Abteilung. Das Ministerium Schwarzenberg Band I. 5. Dezember 1848 7. Jnner 1850. Wien, 2002. 487488. [Mednynszky, Czr]: Confessions of a Catholic Priest. London, 1858. 38. Mednynszky Czr Horvth Mihlynak. Cohnar, 1850. jnius 5. Magyar Tudomnyos Akadmia Kzirattr MS 364/132. Hermann Egyed: A katolikus egyhz trtnete Magyarorszgon 1914-ig. Mnchen, 1973. 425. Horvth Mihly: Magyarorszg fggetlensgi harcznak trtnete 1848 s 1849-ben. 3. kt. Pest, 1872. 123129.

97

Kitekints

ZAKAR PTER

amelynek tagjai ktharmad rszben laikusokbl lltak volna. Egyetlen pspk sem jrulhatna hozz ezekhez a hatrozatokhoz vlte Simor , ez az egyhz elrulsa lenne. Azzal a felttellel tmogatta Horvth vaskai aptt val kinevezst, ha a fenti knyvben tallhat kitteleket visszavonja.81 Lonovics Jzsefet nmileg meglep mdon 1849. jlius 21-n elfogtk Lanzendorfban, amikor marienbadi frdkrjbl hazafel tartott. Pozsonyba szlltottk, s Scitovszky Jnos prms kzbenjrsra megengedtk neki, hogy az irgalmasok hzban hzza meg magt. Viale Prel bcsi nuncius szerint Lonovics tehetsges pap volt, de inkbb rendelkezett llamfrfii adottsgokkal, mint egyhzi kpessgekkel. Jozefinista felfogsnk megf eleln j kapcsolatokat ptett ki mind a metternichi kormnyzattal, mind annak buksa utn a magyar kormnnyal. Ennek kvetkeztben innen is, onnan is fenntartssal tekintettek r.82 Lonovicsot Haynau nyomsra azzal vdoltk, hogy 1848-ban rszt vett a feloszlatott orszggyls lsein, hogy sszel alrta a pspki kar uralkodhoz intzett feliratt, illetve hozzjrult a temesvri dmon a csszri sas levtelhez. Oktber elejn szlltottk Pestre, ahol rvid idre ismt lefogtk, majd az apostoli nuncius s a prms tiltakozsa kvetkeztben szabadon engedtk. Haynau azrt engedte, hogy szabadlbon vdekezzen, mert sz erette volna, ha Lonovics szabadon, ltszlag knyszer nlkl mondott volna le a csandi pspksgrl.83 Viale Prel bcsi apostoli nuncius tiltakozott a csandi pspksg jvedelmeinek kincstr szmra trtnt lefoglalsi miatt is, hiszen Lonovics formlisan mg csandi pspk volt.84 Az eljrst vgl ugyan beszntettk Lonovics ellen, de egri rseki kinevezst rvnytelennek tekintettk, csandi javadalmrl pedig lemondattk.85 1850 janurjban vgl sajt krsre a melki bencs aptsgba internltk, ahov elksrte Hopf Jnos udvari papja is.86 Lonovics szmra kolostorba vonulstl (1850. janur 23.) kezdve vi 4000 forint kegydjat utaltak ki az llamkincstrbl, br letartztatsnak napjtl kezdve kvetelte ezt az sszeget.87 Lonovics 1853-ban Bcsben telepedett le, ahol tbbek kztt Szchenyivel is tbbszr tallkozott. 1857-ben paprra vetett vgrendeletben lesen krhoztatta a forradalmrokat. Isten tudja rta tbbek kztt , mily korrekt volt mindig politikai gondolkozsom, mily kszsggel tmogattam a jzan felekezet trekvseit, s mint krhoztattam a forradalmi prt szndokait, mint fjlaltam vszt hoz diadalait.88 Lonovics 1860-ban trhetett vissza hazjba, IX. Pius amasiai cmzetes rsekk nevezte ki. Az 18601861-es orszggylsen a htszemlyes tbla fpapi lnkeknt mkdtt. Dek-prti politikus volt, aki egyhzi krdsekben az osztrk kormnynak is vgzett szakrti
81 82

83 84 85

86

87 88

Prmsi Levltr (PL) Archivum Ecclesiasticum Simor magnlevltra 1867:161. Lukcs Lajos: A Vatikn s Magyarorszg. A bcsi apostoli nunciusok jelentsei s levelezse Magyarorszgrl. Budapest, 1981. 86. HHStA Kabinetsarchiv Geheimakten Nachlass Schwarzenberg Kt. 10. Fasc. III. No 157. Lukcs: A Vatikn s Magyarorszg, 85. Haynau mg Lonovics lemondst kveten is lehetsgesnek tartotta az eljrs folytatst, de 1850. februr 6-n kelt levelben kikrte Schwarzenberg vlemnyt. Andics: A nagybirtokos arisztokrcia ellenforradalmi szerepe 184849-ben, III. kt. 464465. Hermann Egyed: A magyar katolikus papsg az osztrk katonai diktatra s az abszolutizmus idejn. Gdll, 1932. 5052. Die Protokolle des sterreichischen Ministerrates 18481867. II/1. 853. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1851:3177. Lonovics Jzsef vgrendelete. Bcs, 1857. december 3. A maki Szent Istvn Kirly Plbnia Levltra Litterae Officii Ordinariatus Csanadiensis, Iktatatlan iratok. 1857: szm nlkl.

98

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

munkt, pldul 1861-ben a prmsi hatsg megtlsvel kapcsolatban. 1866. szeptember 14-n az uralkod Lonovicsot kalocsai rsekk nevezte ki. Slyos torokbaja miatt nem foglalhatta el rseki szkt, pspki megerstse utn nhny hnappal, 1867. mrcius 13-n, dlutn 5 rakor Pesten, ggemetszst kveten, mellhrtyagyulladsban meghalt.89 Fbry Igncot 1850. mrcius 20-n a csandi kptalan ltalnos helynkk vlasztotta. Ferdinand Mayerhofer tbornok s Alexander Bach belgyminiszter is tmogatta Fbryt, az uralkod 1850. prilis 10-n hagyta jv kinevezst.90 Ndasdy Ferenc kalocsai rsek els helyen javasolta Fbryt 1851-ben csandi pspknek, de Leo Thun grf kultuszminiszter szerint nem volt olyan ers karakter, amit ez az egyhzmegye megkvnt fpsztortl. Thun utalt Fbry 1848-ban bekvetkezett lemondsra s ids korra is.91 A csandi pspksget gy nem , hanem Csajghy Sndor kalocsai kanonok kapta meg. Fbry neve felmerlt a szkesfehrvri s a vci pspksg betltse kapcsn is, de vetlytrsai ott is megelztk.92 Az erdlyi segdpspk kinevezsvel kapcsolatos vita sorn Thun kifejtette, hogy Fbry csak egy kisebb pspksg irnytsra lenne alkalmas.93 Scitovszky Jnos prms mr 1849. oktber 10-n Schwarzenberg miniszterelnkhz intzett levelben skra szllt amellett, hogy Fbryt nevezzk ki kassai pspknek.94 1852. janur 28-n Thun is Fbryt tmogatta a kassai pspksg elnyerse rdekben. A tizenegy jellt kzl Fbryt minden ordinrius s politikus egyhanglag ajnlotta rvelt a miniszter. Mivel Fbry veken t a kassai pspk titkra volt, tovbb esperesknt s plbnosknt is szolglt a Kassai egyhzmegyben, ezrt birtokban van a szksges ismereteknek. Ugyan mr hatvanves, de erteljes testfelpts s j egszsgnek rvend. letmdja p ldamutat folytatta Thun , s ltalnos tiszteletnek s szeretetnek rvend a kassai egyhzmegyben. Hsgt s ragaszkodst a csszrhoz, illetve a felsges dinasztihoz a sz abadsgharc idszakban a gyakorlatban is bizonytotta. Ilyen elzmnyek utn 1852. fe brur 5-n Ferenc Jzsef csszr Fbryt kassai pspkk nevezte ki, aki ezt a javadalmat egszen 1867-ben bekvetkezett hallig megtartotta.95 Tmogatta Fbry kinevezst Viale bcsi nuncius is. tekintlyes, elvigyzatos s jmbor papnak tartotta a jelltet, aki a Csandi egyhzmegye irnytsban helynkknt komoly tapasztalatokat szerzett.96 Coronini tbornok a tartomnyi kormnyzat nevben szp levlben mondott ksznetet Fbry Csandi egyhzmegyben vgzett ldozatos munkjrt.97 A kszvnyre mr 1849-ben is panaszkod Oltvnyi Istvnt Csajghy Sndor csandi pspk 1852. prilis 19-n pspki helynkv nevezte ki,98 amely posztot 1860-ig tlttte

89 90

91 92 93 94 95 96 97

98

Zakar: Pspki letrajzok a 19. szzadbl, 214. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1850:1332.; Kleteka, Thomas Schmied-Kowarzik, Anatol (Hrsg.): Die Protokolle des sterreichischen Ministerrathes 18481867. II. Abteilung. Das Ministerium Schwarzenberg. Band 2. 8. Jnner 1850 30. April 1850. Wien, 2005. 286287. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1851:765. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1851:1252. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1851:2830. HHStA Kabinetsarchiv Geheimakten Nachlass Schwarzenberg Kt. 11. Fasc. V. No 292. HHStA Kabinettskanzlei, Vortrge M.R.Z. 1852:325. Lukcs: A Vatikn s Magyarorszg, 93. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Vicarii Generales, Vicarii Capitulares, 1852: 921. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Canonicus, Oltvnyi Istvn 1852:79.

99

Kitekints

ZAKAR PTER

be. 1854-ben a Szt. Gyrgyrl elnevezett csandi prpostsg aptjv neveztk ki, s 1850tl kezdve hallig, 1869. jlius 21-ig a temesvri pspki gimnzium igazgatja volt.99 Rka Jzsefet a csszri hatsgok a szabadsgharc leverst kveten letartztattk, s a fentebb mr ismertetett, Krass megyhez intzett levelre, tovbb arra hivatkozva, hogy a trnfosztst kveten is kihirdettette papjaival a lzad kormny rendeleteit, 1849. november 5-n Temesvron hallra, majd t nap elteltvel kegyelem tjn hsz ves, vasban eltltend vrfogsgra tltk.100 Fbry Ignc ltalnos helynk kegyelmet krt szmra Haynaunl. Temesvri lakosknt Rkban egy egyszer, nagyon nyugodt s szerny embert ismerhetett meg rta Fbry. Amit a brsg alapveten terhre rtt, nem gonoszsgbl, hanem gyengesgbl, gymoltalansgbl kifolyan kvette el. Egy ellentmondsos idszakban, zavaros helyi viszonyok kztt egy feldhdtt felkels visszautasthatatlan kvetelsre hrom proklamcit rt al, amelyek ugyan nagyon trvnyellenesek s igazsgtalanok voltak, mindazonltal senkinek sem okoztak tetemes krt rvelt a helynk, mindhiba, mert Haynau nem hallgatta meg.101 A szabadsgharc leverst kveten mind Scitovszky Jnos prms, mind Csajghy Sndor csandi pspk tbb zben srgette a bebrtnztt papok szabadon bocstst. 1851-ben pldul Scitovszky az uralkodhoz,102 Csajghy pedig Leo Thun grf kultuszminiszterhez fordult a kegyelem kieszkzlse rdekben.103 Csajghy Sndor pspk 1852ben ismtelten srgette Rka Jzsef szabadon bocstst.104 A siker ezttal nem maradt el, Coronini tbornok 1852. augusztus 18-n arrl rtestette a megyspspkt, hogy az uralkod elengedte Rka brtnbntetsnek htralv rszt.105 A radnai kolostorban mentettk fel az irregularits all, a csszri hatsgok azonban a ksbbiekben megakadlyoztk, hogy nyugdjat folystsanak neki. Aki sajt hibjbl elvesztette javadalmt, az inkbb vonuljon kolostorba vlekedtek a hivatalos kzegek.106 A radnai kolostorba internlt pap, miutn viszanyerte szabadsgt, Radnn sajt hzban lt mint nyugdjas,107 csak 1857-ben neveztk ki tiszteletbeli aptt.108 1858. mjus 17-n hunyt el, kt nappal ksbb a radnai kolostor kriptjban temettk el.109 Mihlovics Jzsef gyt szintn Temesvron trgyaltk Az tlet szerint Mihlovics 1849. prilis 14-t kveten kt krlevelet bocstott ki a kerlet lelkszeihez, teljesen a magyar forradalmi kormny szellemben, ezekben tudtul adta az prilis 14-i debreceni hatrozatot, a trvnyes kormnyt ellensgknt festette le. Mihlovics ott, ahol az erszakos
99

100

101

102 103

104 105 106

107 108 109

Petri, Anton Peter: Biografisches Lexikon des Banater Deutschtums. Marquartstein, 1992. 1390 1391. Urtheil (Rka) Temesvr, 1849. november 5, msolat. PL Scitovszky-aktk Cat. 21. 1417. cs. Acta Iudicii deleg. Polit. Compromissos concernentia. szm nlkli msolat. PL Scitovszky-aktk Cat. 21. 1417. cs. Acta Iudicii deleg. Polit. Compromissos concernentia 1849: 617, nmet msolat. Fogalmazvnya Temesvri Pspki Levltr Personalien Rka Jzsef 1849: 992. HHStA Kabinetsarchiv Geheimakten Nachlass Schwarzenberg Kt. 10. Fasc. IV. Nr. 245. MOL Abszolutizmus-kori levltr Akten Ungarn, Woiwodina und Siebenbrgen 1848-1860 (D 4) 31. csom, 67. ttel. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Rka Jzsef 1852:120. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Rka Jzsef 1852:1804. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Rka Jzsef 1852:2593, 1853: 219. Kovts: A Csandi papnevelde trtnete, 370. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Personalien, Rka Jzsef 1857:980. Petri: Biografisches Lexikon des Banater Deutschtums, 15971598.

100

A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben

Kitekints

mdszerrel nem rhet clt, ott ravaszsggal s ms gyalzatos eszkzkkel prblja a j hazafiakat flrevezetni. A lzadk gyzelmrt nneplyes szentmise megtartst kvetelte papjaitl, az elesettekrt pedig gyszmise mondst rendelte el. A npet minden ldozat vllalsra buzdtotta, s remlte, hogy papjai ezen felszltsnak a legnagyobb kszsggel, buzgalommal s lelkesedssel fognak megfelelni. Vagyonelkobzs mellett ngy v vasban eltltend vrfogsgra tltk, mg rlhetett, hogy a magyar hadgyminisztriumban folytatott hivatalnokoskodsra nem derlt fny.110 Ferenc Jzsef az bntetst is elengedte 1852. februr 9-n, gy nhny nappal ksbb szabadon bocstottk a leopoldstadti vrbl.111 Tiszteletbeli kanonoksgt csak nehezen, tbbszri prblkozs utn,112 1861. mjus 11-n kapta vissza.113 Azt kveten viszont a szabadsgharcot tmogat egykori katolikus papok kzl a legnagyobb karriert futotta be: az uralkod 1870 mjusban zgrbi rsekk nevezte ki.114 A Csandi egyhzmegye kormnyzata 18481849-ben sajtos, az egyhzkormnyzat alkalmazkodkpessgt is bizonyt formkat lttt. A kormnyzati rendszer vltozsai mgtt meghzd pasztorlis s politikai megfontolsok 1848-ban a helynksg Temesvrrl trtn meneklshez, 1849-ben pedig kt vikaritus ltrejtthez vezettek. Mindez 1848/ 49-ben jelentsen hozzjrult a magyar kormny befolysnak a Bnsgban trtn fenntartshoz is.

110

111

112 113 114

Urtheil (Mihlovics) Temesvr, 1849. november 17. PL Scitovszky-aktk Cat. 21. 1417. cs. Acta Iudicii deleg. Polit. Compromissos concernentia 1849: szm nlkl. Csorich tbornok a leopoldstadt-i vr parancsnoksgnak. Bcs, 1852. februr 12. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Canonicus Hon. Mihlovics Jzsef 1852: szm nlkl, msolat. Magyar Hrlap, 1852. februr 15. 3171. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Canonicus Hon. Mihlovics Jzsef 1857:1524. Temesvri Rmai Katolikus Egyhzmegyei Levltr. Canonicus Hon. Mihlovics Jzsef 1861:753. Petri: Biografisches Lexikon des Banater Deutschtums, 12701271.

101

BIR TEOFIL

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban


ltalnos elzmnyek, katonai elkszletek Miutn a szvetsges hatalmak 1814-ben veresget mrtek Napleonra, a forradalom finak tartott korzikai zsarnokot szmztk, a Bourbonok dinasztijt pedig visszaltettk a francia trnra. XVIII. Lajos azonban nem volt kpes hossz tvon felszmolni a klnbz trs adalmi osztlyok kztt lappang feszltsgeket. A forradalomban megszletett j francia nemzet hangos szszli s a hossz tvollt utn hazarkez emigrnsok szintgy elgedetlenek voltak a kirly mrskelt, vatosan tapogatz politikjval. Nem rtettk meg XVIII. Lajos konszolidcis trekvseinek lnyegt, amely az Ancien Rgime rgi rendje s a forradalom vvmnyai kztt prblt meg egyfajta arany kzputat tallni. A trsadalmi feszltsg gy egyre ntt az orszgban. Az Elba szigetre szmztt s csak a kedvez alkalomra vr Napleon hrszerzi rvn pontosan rteslt a franciaorszgi esemnyekrl. Ez a Bourbonokkal szemben egyre nvekv trsadalmi elgedetlensg kedvez alkalmat biztostott szmra ahhoz, hogy jra kezbe kaparintsa Franciaorszg s egyben Eurpa sorsnak irnytst. 1815. februr 26-a jszakjn Napleon ezer ft szmll kicsiny hadseregvel s hromszz helyi nkntessel elvitorlzott Elba szigetrl, s mrcius 1-jn Franciaorszg fldjre lpett. Hromhetes diadalmenet kvetkezett ezutn. A Napleon ellen kldtt francia csapatok egy emberknt lltak t az oldalra. XVIII. Lajos felmrve a krlmnyeket, mrcius 19-n elhagyta Prizst, s a Nmetalfldi Kirlysgba meneklt. Egy nappal ksbb, mrcius 20-n Bonaparte Napleon nagy diadalmenetben bevonult a fvrosba. prilis 10re ismt uralta egsz Franciaorszgot. Ennek bekvetkeztvel felrmlett egy jabb eurpai mret hbor veszlye. Ezt elkerlend, a szvetsges hatalmak azonnal ltrehoztak egy jabb koalcit Napleon ellen, s kteleztk magukat arra, hogy mindaddig folytatjk a harcot, amg Bonaparte Napleon tkletesen kptelen nem lesz az jabb bajkeversre.1 Napleonnak teht, hogy helyzett konszolidlja, nem maradt ms vlasztsa csak a hbor.2 Ezzel el is kezddtt a koalcis hbork utols fejezett jelent waterloo-i hadjrat. Napleonnak nyolc hten bell kzel hromszzezer fre sikerlt felduzzasztania seregt. Ezt tovbbi szztvenezer fvel tudta volna nvelni az elkvetkez fl vben, egy elre
1 2

Neillands, Robin: Wellington s Napleon. Pcs, 1995. 230. A sors nem is lehetett volna igazsgosabb vele szemben. Plyja kezdettl annak legutols pill anatig rendszernek lnyege, egyttal trkeny mozgatrugja a kaland, a hbor volt. A szz nap s a waterloo-i hadjrat mlt zrakkordja volt Napleon nem mindennapi karrierjnek. Bergeron, Louis: A csszrsg. In: Duby, Georges (szerk.): Franciaorszg trtnete I. Budapest, 2005. 778.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

102

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

azonban erre nem szmthatott, mivel nem rendelkezett sem elegend szm egyenruhval, sem fegyverzettel. Radsul az joncok kikpzse is idt vett ignybe.3 Az ellene felsorakozott erk jelentsen fellmltk a francikt. A szvetsgesek idkzben megegyeztek a Napleon elleni hadjrat terveiben, amely szerint tbb mint nyolcszzezer katont vonultatnak fel a francia csszr ellen. Wellington hercegnek szztzezer fs brit, nmetalfldi s hannoveri csapatai Brsszel krl llomsoztak. A brit fparancsnok baljn, Lige trsgben szztizenhtezer porosz katona gylekezett Gebhardt Leberecht von Blcher vezrletvel. Az osztrk Karl Philipp zu Schwarzenberg herceg ktszztzezer katonval masrozott a Fekete-erdn keresztl a Rajnhoz, mg az ugyancsak osztrk Johann Philipp Frimont tbornok tovbbi hetventezer, a Habsburg tartomnyokbl verbuvlt katonval nyomult elre szak-Itlin s a Rivirn keresztl az egykori Provence tartomny fel. Az elzetes megllapodsok rtelmben ez a ngy hadsereg egy idben nyomult volna be Franciaorszgba. Mg a szvetsges ferk clpontja szaki s szakkeleti irnybl a francia fvros volt, addig Frimont tbornoknak a Rhne mentn kellett Lyon ellen vonulnia. Az ssz ehangolt tmads tartalkt az a szztvenezer fs orosz hadsereg kpezte volna, mely Barclay de Tolly parancsnoksga alatt szintn a Rajnnl gylt volna ssze.4 Mivel Napleon nem is remlhette, hogy ellenfeleihez hasonl nagysgrend sereget sikerlhet fellltania, csupn kt stratgia kztt vlaszthatott. Az egyik lehetsg a vdekezs volt, mely lehetv tette volna szmra, hogy a tmadsra csak augusztusra kszen ll szvetsgesek ellen jabb csapatokat szereljen fel s kpezzen ki.5 A msik lehetsg az offenzv, tmad hbor volt. Mivel egyelre csupn Wellington s Blcher hadseregei tartzkodtak a trsgben, Napleon szmra nyilvnval volt, hogy e seregekre kell elszr gyors veresget mrnie, s akkor taln a rszenknti megverets veszlye elrettenti az osz trk s orosz parancsnokokat az jabb tmadsoktl.6 Termszete s egsz addigi plyafutsa arra ksztette Napleont, hogy a tmads mellett dntsn. Miutn az osztrkok s az oroszok mg nem voltak a sznen, az idzts lett a legfontosabb tnyezje az egsz hadjratnak. Wellington s Blcher seregei kln-kln nagyjbl azonos ltszmak voltak a francia hadervel. Napleon szempontjbl teht a rra kellett a leginkbb gyelni, hogy gy knyszertse egyenknt csatra a kt szvetsgest, hogy azok ne tudjanak egyms segtsgre sietni. Ennek megakadlyozsa, valamint annak eldntse, hogy kit tmadjon meg elszr jelentette szmra elszr a legfbb problmt. Vgl az utnptlsi vonalak tanulmnyozsa adta meg a vlaszt a helyes stratgia kivlasztshoz. Mivel a szvetsgesek utnptlsi vonalai egymssal ellenttes irnyak voltak,7 egy sikeres tmadst kveten visszavonulsukkal tvolodnnak egymstl.8 Ekkor
3 4 5

6 7

Chandler, David: The Campaigns of Napoleon. New York, 1966. 10141015. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1015. s Neillands: Wellington s Napleon, 230231. Az elzetes szmtsok szerint gy a helyrsgeket, az utnptls- s a kommunikcis vonalaikat biztostani knyszerl szvetsgesek hromszztvenezer tmad katonjval Napleon ktszznegyvenezer katont tudott volna szembe lltani szak-Franciaorszgban. Lyon trsgben a legfeljebb nyolcvanezer fs tmad sereggel szemben hatvanezer francia vdekezhetett volna. Ezek a kalkulcik nmi remnysugarat jelenthettek volna Napleonnak! A defenzv taktika htrnya az volt, hogy jelents francia terleteket kellett volna tengednie a szvetsges hadseregeknek az eredmnyes vdekezs rdekben. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1016. Keegan, John: Waterloo. Budapest, 1990. 15. Wellington utnptlsi vonala Nmetalfld tengeri kiktire tmaszkodott, Blcher porosz serege pedig a Rajna-vidkre. Keegan: Waterloo, 16. A megtmadott fl ugyanis valsznleg tmaszpontjai irnyba hzdik vissza az utnptlsi v onalai mentn. Keegan: Waterloo, 16.

103

Kitekints

BIR TEOFIL

pedig lehetsg nylna Napleon eltt, hogy egyenknt megsemmist csapst mrjen We llington s Blcher erire. Napleon ezrt tmad hadjratt a kzponti helyzet stratgijra alapozta, melynek az volt a lnyege, hogy a francia hadsereggel gy manverezzen, hogy a kt szvetsges kz benyomulva meg tudja akadlyozni azok egyeslst.9 1815. jnius 14-n Napleon erit kzvetlenl a nmetalfldi hatrtl dlre sszpontostotta. A francia hadsereg kilencvenezer gyalogost, huszonktezer fnyi lovass got, tizenegyezer fs tzrsget s mszaki szemlyzetet, valamint hromszzhatvanhat gyt szmllt.10 A csszr tervei szerint a francia hadseregnek Lige s Brsszel kztt kellett elrenyomulnia. Ily mdon akadlyozva meg Wellington s Blcher seregeinek az egyestst. Tovbbi tervei szerint ezek utn kln-kln gyzte volna le a porosz, illetve a brit nmetalfldihannoveri hadakat. A porosz hadsereg szztezer gyalogosbl, tizenktezer lovasbl s ktszzkilencvenhat gybl llott. Ngy hadtestre volt felosztva, melyek Charleroi-ban, Namurban, Ciney-ben s Lige-ben llomsoztak. A hadtestek ln Hans Ernst Karl, Graf von Zieten, George Dubislaw Ludwig von Pirch, Johann von Thielemann s Friedrich Wilhelm von Blow parancsnokolt. A poroszok fhadiszllsa Namurban volt, mintegy nyolcvan kilomterre Wellington brsszeli fhadiszllstl. A Wellington hercegnek parancsnoksga alatt ll britnmetalfldihannoveri hadsereg mintegy hetvenkilencezer gyalogosbl, tizenngyezer lovasbl s szzkilencvenhat gybl llt. A hadtestparancsnokok Ornia hercege s Sir Rowland Hill altbornagy voltak. A lovassgot s a lovas tzrsget Lord Uxbridge ve-

9 10

Chandler: The Campaigns of Napoleon, 10161017. A francia, a porosz s az egyeslt britnmetalfldihannoveri hadseregek ltszmt nem egysgesen tlik meg a klnbz szerzk. Az orosz Tarle Wellington seregt hetvenezer, Napleont hetvenkettezer, Blcher haderejt pedig nyolcvanezer fben adja meg. (Tarle, Jevgenyij: Napleon. Budapest, 1967. 389.) Georges Lefebvre Wellington seregt kilencvenhatezer fben, Naple ont szzhuszonhatezer fben, mg Blchert szzhuszonngyezerben jelli meg. Ebbl Ligny-nl hatvannyolcezer francia nzett szembe nyolcvanngyezer porosszal. Waterloo-nl pedig hetvenngyezer francia hatvanhtezer britnmetalfldihannoveri szvetsgessel. (Lefebvre, Georges: Napleon. Budapest, 1975. 685686.) Az ugyancsak francia, de mr modernebb szemllet Jean Tulard Wellington seregt kilencvenezer, Napleont szzhuszontezer, Blchert pedig szzhs zezer fben hatrozta meg. (Tulard, Jean: Napleon. Budapest, 1997. 530531.) Sir Winston Churchill Wellington seregt nyolcvanhromezer katonbl llnak tudja, melyeknek csupn eg yharmada volt brit, a porosz sereg ltszmt szztizenhromezer katonban, mg a francit sz zhuszontezer katonban adja meg. (Churchill, Winston: History of the English-Speaking Peoples. New York, 1995. 322.) Honfitrsa, Alfred Cobban Napleon erejt szzhuszontezer, Blchert szzhszezer fben tudja, mg Wellington seregt nem hatrozza meg kzelebbrl. (Cobban, Al fred: A History of Modern France. Volume 2: 17991871. Aylesbury, 1975. 6869.) John Keegan brit hadtrtnsz nem ad meg kzelebbi ltszmot a hadjratban rszt vev erkrl, csupn annyit llapt meg, hogy Wellington s Napleon hadseregei a waterloo-i csata napjn egyformn krlbell hetvenezer ft szmlltak. (Keegan: Waterloo, 18.) A magyar Mrki Sndor Wellington csapatait kilencventezer f, Blchert pedig szzharmincezer f erssgnek gondolja, mg Napl eonnak az egsz hadjratban rszt vev csapatairl nincs kzelebbi informcija. A Waterloo -nl kzd felek szmt Mrki Sndor hatvannyolcezer britnmetalfldihannoveri katonban, hetvenktezer franciban, valamint hatvanezer poroszban llaptja meg. (Mrki Sndor: A legjabb kor trtnete. Budapest, . n. 128.) Mivel katonai szempontbl egyrtelmen David Chandler s Robin Neillands szmtanak a legelismertebb szaktekintlyeknek, radsul az adataik az esetek dnt rszben megegyeznek egymsval, n is rjuk tmaszkodom leginkbb munkm hadt rtneti vonatkozs rszeit illeten. Jelen lbjegyzettel a tma rszleteire vonatkoz eltrseket szerettem volna csupn felfedni.

104

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

zette.11 Ez azonban mr nem a harci tapasztalatokban jrtas, csodlatos spanyolorszgi hadsereg volt. A hader zmt megbzhatatlannak tartott nmetalfldi s nmet katonk adtk.12 Kzlk csupn Gyrgy kirly hannoveri lgija szmtott harcedzett, vetern alakulatnak. A hadseregnek csupn a harmada volt brit egysg. Wellington harci tapasztalatokban jrtas, rendthetetlen katoninak nagy rsze mg a tengerentlon tartzkodott, gy a Nagy-Britannibl szrmaz csapatok nagy rsze is tapasztalatlan zldfl volt.13 A herceg teht igencsak megbecslte s rtkelte azt a kevs vetern alakulatt, amivel mg re ndelkezett a hossz hispniai hadjratbl. Ezek kz az egysgek kz tartozott az az t skt felfldi regiment, melyek tulajdonkppeni trgyt kpezik rsomnak. A 42. (Black Watch), a 71. (Lord MacLeods Highlanders), a 78. (Ross-Shire Buffs), a 79. (Cameron Highlanders), valamint a 92. (Gordon Highlanders) ezredekrl van sz. A militarizmus kezdetei a skt Felfldn;14 a Highlanderek karaktere Ezeket a gyalogezredeket a jakobita felkelsek15 idszakt kveten, a 18. szzad msodik felben egy-egy kln vezetjnek cgre alatt, terleti alapon lltottk fel a skt Felfldn.
11 12

13 14

15

Neillands: Wellington s Napleon, 231232.; Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1017. Mivel Napleonnak mg mindig elg sok szimpatiznsa volt Nmetalfldn, jogosak voltak a britek aggodalmai a helyi katonkkal szemben. A konkrt harci cselekmnyeknl be is bizonyosodtak ezen agglyok. A francik minden egyes tmadsuk alkalmval legelszr a nmetalfldi egysgeket futamtottk meg, volt hogy szinte puskalvs nlkl. (Chandler: The Campaigns of Napoleon, 10171018.) A nmetalfldi egysgek megbzhatatlansgrl vallott nzeteket Sir Winston Churchill is altmasztja knyvben. Churchill: History of the English-Speaking Peoples, 322. Churchill: History of the English-Speaking Peoples, 322. Militarizmus alatt a professzionlis hadviselst rtem, amely egyrtelmen a Highlander alakulatok brit hadseregbe trtn integrlst kveten vette kezdett a skt Felfldn. Termszetesen ezt megelzen is ltezett hadvisels a trsgben, st egszen az els rsos forrsokig, vagyis a rmai Tacitusig vissza lehet azt vezetni. Annak ellenre azonban, hogy a Highlanderek lett dnt mdon befolysolta mindenkoron a hbor s az azzal jr hadvisels, mgsem beszlhetnk m ilitarizmusrl a 18. szzadnl korbbrl, hiszen az azt megelz idszakokban inkbb szabad harcosok voltak a Highlanderek, nem pediglen fegyelmezett katonk. sszesen ngy jakobita felkelsrl beszlhetnk (1708, 1715, 1719, 17451746), melyek kzl is csak kett volt jelentsnek tekinthet. Az 1715-s felkelst Earl of Mar vezette, aki a tizenktezer fs felfldi hadervel betrt Angliba is. Prestonnl azonban Archibald Campbell, Argyll harmadik hercege tjt llta, majd Sherriffmuir mellett tnkreverte a felfldi hadat. Ezzel a csatavesztssel a felkels elvrzett. A legnagyobb jakobita felkels 1745-ben trt ki. Jakab Edward fia, Kroly Edward maga hajzott Skciba, ahol egy nyolchnapos kampnyt folytatva a felfldi klnok jelents rszt zszlaja al gyjttte. A mr mintegy hatezer fs sereg ekkor elhagyta a Felfldet, s gyors egymsutnban elfoglalta Perth s Edinburgh vrosait. Edinburgh-ban kikiltottk a Hannoveri hz trnfosztst, s a Stuart restaurcival Kroly Edward apjt, Jakabot tettk meg Skcia kirlyv. Kroly ezenfell bejelentette az nll, fggetlen skt Parlament jbli fellltsnak ignyt. Ezutn gy szndkozott a helyzett konszolidlni, hogy betrt Angliba, s ott mrt veresget a hannoverinus erkre. A jakobita sereg szzharminc mrfldre megkzeltette Londont, de Derby-nl sajt harcosai knyszertettk visszafordulsra Krolyt. A felkelk ugyanis nem rtettk meg, mirt van szksg arra, hogy mlyen Angliban, tvol otthonuktl hadakozzanak. Elkezddtt visszavonulsuk, ami lehetsget teremtett az angoloknak arra, hogy rendezzk soraikat, szszegyjtsk eriket. Habr visszavonulsuk kzben a jakobita hadak mg Falkirk mellett tnkrevertk Hawley angol tbornok seregt, mely tjukat prblta llni, a visszavonul sereg egyre apadt, mg az ket kvet angol erk egyre ersdtek. A vgs tkzetre 1746 prilisban kerlt sor az szak-skciai Culloden More mellett. Itt az tezer fs jakobita hadsereg vres s vgzetes v eresget szenvedett Vilmos herceg kilencezer vrskabtostl. Ezek utn Kroly herceg is csak

105

Kitekints

BIR TEOFIL

Az ezredalaptsokat a nemzetkzi s a belpolitikai tnyezk egyarnt sztnztk. A 18. szzad msodik felben Nagy-Britannia rszt vett a htves hborban, majd az amerikai fggetlensgi hborban, vgl a szzad vgn a koalcis hborkban is, mely hbork egyre tbb s tbb katont ignyeltek. Ebben a klpolitikai helyzetben egyre getbb problmt jelentett a skt Felfld trsadalmi s gazdasgi vlsga. A fldjeikrl elztt tmegek igen veszlyes feszltsgforrst jelentettek a brit llamhatalom szmra. Akik el tudtk valahogy teremteni a hajjegy rt, azok Amerikba vndoroltak ki, s ott prbltak szerencst. A tbbsg azonban mg erre sem volt kpes, gy koldulsbl s fosztogatsbl, valamint szlhmoskodsbl tartotta fenn magt.16 A trsgben uralkod llapotokrl Robert Louis Stevenson fest h kpet Emberrablkcm regnyben.17 A felkelsek megtorlsaknt szletett egy gynevezett lefegyverkezsi trvny is. Az j trvny szigor bntetst szabott ki a fegyvertartsra s fegyverviselsre vonatkozan, valamint megtiltotta mindennem tartan szvetbl kszlt ruhadarab viselst. A tilalom mg a dudkra is kiterjedt, mivel azt hbors hangszernek minstettk. A trvny rendelkezett a magniskolk bejegyzsrl, valamint a tanrok szmra hsgesk lettelrl. Egy msik trvny 1747-ben eltrlte a trzsfknek azt az rkletes jogt, hogy klnjuk felett brskodjanak. Ezzel az intzkedssel a klnrendszer alapjait kvnta a kzponti ko rmnyzat alsni. Az, hogy ez sikerrel is jrt, annak tudhat be, hogy maga a klnrendszer mr a 18. szzad elejre hanyatlsnak indult. gy a trvny mr jl elksztett talajra tallt, s csupn gyorstotta a folyamatot. Habr tudunk kivtelekrl is, mikor a kln tagjai mg olyannyira ktdtek trzsfjkhz, hogy az 1745-s felkelst kvet vekben az j fldbirtokosuknak kifizetett adjukon kvl elkldtk jrandsgukat a klhonba szmztt rgi klnfnknek is. Ily mrtk hsg s szilrd klnktelkek azonban igen ritkn ltek ekkor mr. Ezt a korszakot inkbb a klntagok kztti ktelkek lazulsa jellemezte. A brit kormnyzat azon szndkt, hogy a klnrendszert sztzzza, abban lehet felismerni, hogy ezeket a szigor trvnykezseket oly mdon hozta, hogy azok nemcsak a jakobita, rebellis, hanem a lojalista, whig prti klnokat is ugyangy sjtottk. 1782-ben aztn hatlytalantottk a felfldi viseletet tilt intzkedseket. 1784-ben pedig a legtbb elkobzott fldet is visszaadtk korbbi tulajdonosaiknak. A jakobitizmus ekkor mr nem jelentett veszlyt a brit kormnyzat szmra.18 Ilyen krlmnyek kztt a brit hadsereg egyre nvekv ignyeinek kielgtsre logikus megoldsnak tnt a skt Felfld fls emberanyagnak a felhasznlsa. Azt, hogy a fe lfldi katonai toborzsok klcsnsen szolgltk mind a brit llamhatalom, mind pedig a skt felfldi trsadalom szles rtegeinek rdekeit, altmasztja az a tny is, hogy a skt katonai alakulatok a brit hadseregen bell annak elit rszhez tartoztak, s trtnelmk f olyamn soha nem lzadtak fel a brit llamhatalom ellen annak megdntse cljval. ppen ellenkezleg, a skciai alakulatok mindig is jval nagyobb arnyban kpviseltettk magukat
hathnapos kalandos bujdoss utn tudott elmeneklni az orszgbl. Meyer, Duane: The Highland Scots of North Carolina, 17321776. Chapel Hill, 1961. 1015.; Arat Endre: A nemzetisgi krds Nagy-Britanniban. Budapest, 1978. 163164. A Hannoveri hz uralmt komolyan veszlyeztet, utols felkelst kegyetlen megtorl intzkedsek kvettk. A felkels rsztvevit kivgzsekkel, brtnbntetsekkel, birtokelkobzsokkal s jtottk. Ezenfell a felfldi trsadalom egy jelents rsze knyszerlt az Amerikba trtn kivndorlsra. Ennek okai azonban nem a szmzetsekben keresendek, mint ahogyan azt a rgebbi elmletek bizonytani prbltk, hanem sokkal inkbb a trsgben bekvetkezett negatv hats trsadalmi s gazdasgi vltozsokban. Meyer: The Highland Scots of North Carolina, 22. Stevenson, Robert Louis: Emberrablk. Budapest, 1956. Trvny Skcia lefegyverkezsrl (1746). Ford. Fejr Ingrid. Szeged, 1998.

16

17 18

106

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

a brit hadseregben s a brit birodalom ltal megvvott hborkban egyarnt, mint ahogy az orszguk lakossgnak szmarnyhoz kpest elvrhat lett volna. A Felfldn ez az arny pedig mg magasabb volt. A ktszztven-hromszzezer fs felfldi lakossgbl tlz becslsek szerint hetvenezer, mrskelt becslsek szerint harmincht-negyvennyolcezer ember katonskodott.19 Ez az ers militarizmus a westminsteri kpviselk szmarnyban is tkrzdtt. Mg a katonai kpviselk szmarnya a Parlamentben egsz NagyBritannira nzve 1/8 volt, addig Skcira tszmtva ez 1/5, mg csupn a Felfldre leszktve 1/2.20 A skt Felfld valjban katonai alapon tagozdott be a brit birodalomba.21 Ennek specilis jellege abban mutatkozott meg, hogy a brit birodalom ms rszeitl eltren a felfldi ezredek egy-egy, a brit kormnyhoz mindenkppen lojlis parancsnok ltal verbuvlt magnhadseregek voltak. Az ezredalaptssal jr katonai toborzs a legvltozatosabb mdon trtnhetett. Csak hogy a legromantikusabb pldt emltsem, a Gordon Highlanders ezredbe magnak a Gordon klnfnknek a felesge, Lady Jean csbtotta a vakmer joncokat. A kln trzsterletnek vrosait vgigjrva minden jonnan jelentkeznek az ajkai kzl, egy csk ksretben ajnlotta fel az els napi zsoldot jelent schillinget.22 zleti vllalkozsknt mkdve az ezredek alaptjuk nevt viseltk, aki szimbolikus jogokkal rendelkezett ugyan pldul a hzassg engedlyezse tnyleges katonai befolyssal azonban mr nem brt. Az nyeresgt az a pnz jelentette, melyet az uralkod fizetett neki az ezred fellltsrt cserbe.23 A 18. szzad msodik felben teht a militarizmus j lendletet kapott, soha azeltt nem ltott mreteket lttt a skt Felfldn. Ezt a milit arizmust pedig immron Westminster induklta. A skt felfldi trsadalom ily risi mrtk militarizldsa lttn azonban fel kell tennnk a krdst, hogy milyen tnyezk formltk a Highlanderek hrhedt militns karaktert?! Azt hiszem, nem jrunk messze az igazsgtl, ha vlaszunkat a Highlanderek letmdjval s a skt Felfld trsadalmi szerkezetvel indokoljuk. Az tlagos skt felfldi ember a korban Eurpa legszegnyebbjei kz tartozott. Mint ilyen, nyomorban ntt fel, s megtanulta elviselni a legslyosabb nlklzseket is. Testi s lelki erejnek alapja szintgy egyszer letvitelben gykeredzett. A korabeli feljegyzsekbl kiderl, hogy a Highlanderek vgtagjai ersek s inasak voltak. llkpessgk s ellenllkpessgk kivl volt, emellett hatalmas fizikai ervel rendelkeztek. Trelemmel, zoksz nlkl viseltk a hideget, az hsget s a klnbz megprbltatsokat. Knnyedn meneteltek a legnehezebb terepen is.24 Ktszz esztendvel ezeltti szemmel nzve a skt Highlanderek valsgos risok is voltak.25 A napleoni hborkban rszt vett felfldi ezredek katoninak tlagmagassga 168 cm volt, ami sszehasonltva az orosz s porosz gyalogsg 155 cm-es tlagmagassg-

19 20 21 22

23 24

25

Mackillop, Andrew: More Fruitful than the Soil17151815. East Lothian, 2000. 236. Mackillop: More Fruitful than the Soil, 234. Mackillop: More Fruitful than the Soil, 240. Bulloch, John Malcolm: Territorial Soldiering In The North-East of Scotland During 17591814. Aberdeen, 1914. 201. Mackillop: More Fruitful than the Soil, 241242. Scottish Regiments: Military Character of the Highlander. In: www.electricscotland.com/history/scotreg/intro.htm 2004. X. 19. (tovbbiakban: Character 2004) Bulloch: Territorial Soldiering, 396.

107

Kitekints

BIR TEOFIL

val, igen magasnak szmtott. A Highlander ezredekben 162,5 cm volt a minimlis kvetelmny. Ennl alacsonyabb embereket nem soroztak be kzjk.26 Fizikai adottsgaikon tl azonban kivteles szellemi s lelki motivci hatotta t a felfldi katont. Hogy ezt megrtsk, ltnunk kell az archaikus skt trsadalmi szerkezet, a klnrendszer fbb jellemzit, melynek tradcija mg mindig hatott a trsg embereinek gondolatisgra. A legfbb rtket a Highlander szmra a klnhoz s annak vezetjhez val hsg s bizalom jelentette. Ezt kvette a hrnv s a dicssg, amely trsadalmi me gbecslst jelentett szmra. A gyvasg s htlensg viszont ltalnos megvetst eredmnyezett. Ezrt volt az, hogy a skt Highlanderek mg ott is kitartottak, ahol a legbtrabbak is meghtrltak volna, s inkbb meghaltak a harcmezn, mintsem hogy j hrnevkre szgyent hozzanak. Egyikk szmra sem volt vits ugyanis, hogy cselekedeteik hre eljut fe lfldi otthonaikba. Mltatlan viselkeds esetn pedig mg sajt rokonaik szembe sem tudtak volna nzni. Olyan embereknek, akiknek a becslet, a dicssg, a bajtrsiassg s a h azaszeretet jelentette az let rtelmt, a rossz hrnv s a megvets sokkal rosszabb volt a hallnl. Ezek a tnyezk emeltk a Highlandereket a korszak legflelmetesebb, legkitartbb s leginkbb rettegett katoni kz. Vagyis harcos mentalits s a brit hadseregben ltalnos katonai fegyelmezettsg jellemezte ket.27 Waterloo fprbja; a Quatre-Bras-i tkzet A waterloo-i hadjratban teht t ilyen Highlander ezred llt Wellington hercegnek a rendelkezsre. Mg a 78. s 71. ezredek mr mrcius, illetve prilis ta vrakoztak Ostende krnyki llomshelyeiken, addig a 42., 79. s 92. ezredek csak mjusban rkeztek meg Nmetalfldre. Az utbbi hrom ezred gylekezsi krzete Gentben volt. Az ezredltszm egyik alakulatnl sem rte el az ezer ft. Egyedl a Lord MacLeods Highlanders kzeltette meg ezt a szmot kilencszzkilencvenht fs ezredltszmval.28 A Black Watch nyolcszzhatvannyolc,29 a Cameron Highlanders htszzhetvenhat,30 a Gordon Highlanders htszzhuszonngy,31 a Ross-Shire Buffs ezredek pedig mindssze ktszztven32 emberrel rendelkeztek. Ez azt jelenti, hogy a skt Felfld valamivel tbb mint hromezer hatszz embert kldte el a hadjratba, mely a trsg sszlakossgnak mintegy 1,21,5%-t tette ki akkortjt. A Highlander ezredek s a helyi lakossg egymshoz val viszonya az egsz hadjrat ideje alatt nagyon j volt. A forrsok arrl rulkodnak, hogy mind Gentben, mind Brsz-

26 27 28

29

30

31

32

Bulloch: Territorial Soldiering, 394395. Character 2004. Lord MacLeods Highlanders(71st) in the Waterloo-Campaign. In: www.electicscotland.com/history/scotreg/macleod/1777.htm 2004. X. 19. (a tovbbiakban: Macleods 2004) The Black Watch in the Waterloo-Campaign. In: www.electricscotland.com/history/scotreg/bwatch/bw22.htm 2004. X. 19. (tovbbiakban: Black Watch 2004) The Cameron Highlanders in the Waterloo-Campaign. In: www.electricscotland.com/history/scotreg/camerons/index.htm 2004. X. 19. (a tovbbiakban: Cameron 2004) Greenhill, Gardyne: The Life of A Regiment. Volume I. The History of The Gordon Highlanders from its formation in 1793 to 1816. London, 1901. 346347. 78th Regiment or Ross-Shire Buffs in the Time of the Waterloo-Campaign. In: www.electricscotland.com/history/scotreg/rosshire/index.htm 2004. X. 20. (a: tovbbiakban: Ross-Shire 2004)

108

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

szelben a felfldi ezredek voltak a lakossg kedvencei.33 A helybliek csodjra jrtak az ltaluk eleddig soha nem ltott skt katonai uniformisnak.34 Npszersgket azonban nem csupn klnleges, egyedlll egyenruhjuknak35 ksznhettk, hanem legfkppen udvarias s bartsgos magatartsuknak. A flandriai lakossg szerint ezek a civilizlatlan skt hegylakk sokkal jobban bntak velk, mint az elvileg kultrlt francik vagy angolok. Ahogyan mondtk rluk; amilyen btrak, olyan kedvesek, vagy oroszlnok a csatamezn, s brnyok a hzban.36 A hadjratot kveten maga a brsszeli polgrmester jrt kzben Wellingtonnl, hogy a vros helyrsgt ellt 78. (Ross-Shire Buffs) ezred

33

34

35

36

Robertson, David: The Journal of Sergeant D. Robertson, Late 92nd Foot The Different Campaigns, Between The Years 1797 and 1818. Perth, 1842. 141. Ezzel nem csak Gent lakosai voltak gy. Mind a spanyolorszgi, mind a waterloo-i hadjrat sorn lnk rdekldst vltott ki a britekkel szvetsges katonk soraiban a skt katonk sajtos, egyedi ltzke, egyenruhja. A gyztes waterloo-i hadjratot kveten maga Sndor, minden oroszok crja fejezte ki hajt, hogy szeretn szemlyesen megnzni a skt katonai egyenruht s felszerelst. Wellington ezrt egy rmestert, egy kzlegnyt s egy skt dudst kldtt a cr szllsul szolgl Elyse Palotba a 42-es, 79-es s 92-es ezredekbl. A 79. ezredhez tartoz Thomas Campbell rmester a kvetkezket rja az esemnyrl: Mikor elrelptnk, a ltvnytl megdbbent orosz nemessg krlllt minket. A cr elkezdett vizsglgatni minket, s krdseket tett fel. Elszr a kardomat hzta ki a hvelybl, s arra krt, hogy mutassak be vele valamilyen gyakorl atot. Ezutn kvncsian megvizsglta a lbszrvdmet s trdharisnymat. A lbamon megcspte a brt, s vgl, hogy meggyzdjn szemlyesen az igazsgrl, mit is hordunk a kilt alatt, felhzta azt egszen a kldkmig. Mindezek utn biztosak lehetnk benne, hogy a skt ezredek megjel ense mindenhol nagy npszersgnek rvendett. Henderson, Diana: Highland Soldier 1820 1920. Edinburgh, 1989. 9. A skt gyalogezredekben a tisztek s a kzlegnyek ruhzata eltr volt. A tisztek rvid fazon, ktsoros gombols, llgallrral rendelkez kabtot viseltek, melyet gombbal s zsinrhurkokkal is egyarnt ssze lehetett kapcsolni. 1797-tl a Highlander ezredek katoni mellnyt is viseltek, s a kabtszvetet aranyozottnak rendeltk el. A vllpntot megriztk a kabton. A kzkatonk kiss leegyszerstett kabtja mr hajtka nlkli s csak egy soros gombols. Szalaghurkos megoldssal lehetett sszegombolni. Az egyenruhk rt a katonk zsoldjbl levontk. Az 1801-es szablyzat minden rmestert, tizedest, dobost venknt egy kabt, egy mellny, egy sapka, ngy nadrg megvtelre ktelezett. Ktvente egyszer hat yard plaid s htvente egy tarisznya beszerzse ktelez volt. 1801-tl a nagykabt is ktelez lett, melyet 1802-ben katonai rangjelzsekkel lttak el a klnfle csapatok megklnbztetse rdekben. A tisztek jobb vllon tvetett ve a pallos felfggesztst szolglta. Cspjkn a trt egy fekete brvre csatolva viseltk. A kzkatonk mindkt vllukon tvetett dupla fehr bivalybrvhez baloldalon a lszertart e rszny, jobboldalon a szurony volt rgztve. Az rmesterek pallost a jobb vllon tvetett keresz tpnt tartotta. A knny s a grntos csapatok felszerelshez muskta is tartozott. A sapka 1830ig a kvetkezkppen nzett ki: kocks piros, fehr, zld sznekbl ll pnt s tollbokrta dsztette, melyet fekete szalaggal s drtokkal rgztettek. A tollak szne a klnbz ezredeknl e ltr. A pnton hsi szimblumok vagy a regiment emblmjt mintz gomb volt tallhat. A t isztek sapkjt tbb toll is dsztette. Kiegszt viselet volt mg a fekete vszon htizsk, fehr e zredszmokkal. 1805-tl ehhez tarisznya s kulacs is jrult. Fontos kiegsztjk volt mg az erszny, mely a kzkatonknl fekete rojtokkal dsztett fehr kecskeszrbl kszlt. A tiszteknl az erszny mindig sokkal dekoratvabb volt. Ezeket bogncsmotvumokkal ez ugyanis Skcia nemzeti jelkpe s kitntetsekkel, valamint ezredszmmal dsztettk. Aktv szolglatban a kiegszt viseletet nem hordtk. 1808-tl eltrltk a copfot, s a hajat rvidre kellett nyrni. A sktkocks kendt 1804-tl szoknyval, kilttel helyettestettk. A Highlander tisztek a kilt helyett szrke nadrgot s kamsnit viseltek. Wilkinson-Lathan, Robert: Scottish Military Uniforms. London, 1975. 4046. Ross-Shire 2004.

109

Kitekints

BIR TEOFIL

Highlandereit ne cserljk le msokra, s maradjanak mg ott hrom hnapig.37 Nem csoda ht, hogy akkortjt, mikor a csapatok kvrtlyozsa magnhzakhoz trtnt, a helyi lakossg versenyzett egymssal a skt katonk beszllsolsnak lehetsgrt!38 A Highlander ezredek mjus 28-ig maradtak genti gylekezsi krzetkben. Itteni tartzkodsuk ideje alatt a hrom felfldi regimentnek az okozta a legnagyobb rmet, hogy a sok jonc ezred mellett vgre egymst is dvzlhettk mint rgi bajtrsakat s honfitrs akat. A Black Watch, a Cameron Highlanders s a Gordon Highlanders ezredek ugyanis mr egytt kzdttek Egyiptomban s Dniban is. Ezenkvl egyms mellett vgig harcoltk az egsz ibriai-hadjratot. A hrom ezred egymshoz fzd viszonyt taln a 92-esek rmestere, David Robertson rzkelteti a legkifejezbben mindenki szmra, mikor napljban e felfldi ezredekrl egyttesen rja, hogy testvrek vagyunk a csatban, de rivlisok a dicssgben.39 Mjus utols napjaiban a hrom vetern ezred Brsszelben csatlakozott Wellington szvetsges hadsereghez. Mindhrmukat Sir Thomas Picton 5. hadosztlyba osztottk be, amely kt brit s egy hannoveri gyalogdandrbl, valamint egy tzrdandrbl llt. A Cameron Highlanders a 28., 32. s 95. ezredekkel egytt alkotta Sir James Kempt els dandrjt.40 A msik brit dandrt egy skt alfldi ezred, a Royal Scots, a Black Watch, a Gordon Highlanders s az East-Essex ezredek alkottk Sir Denis Pack parancsnoksga alatt.41 A Brsszelben tlttt kt hetet fknt gyakorlatozssal s a kszbn ll hborra val felkszlssel tltttk a csapatok. A tisztek termszetesen jcskn kivettk rszket a szrakozsbl is. A blok s a klnbz mulatsgok mindennaposak voltak. Ezeken maga XVIII. Lajos, Lord Wellington s Blcher marsall is rendszeresen rszt vett.42 Jnius 15-n egy ilyen bl kzepn rkezett meg Napleon Nmetalfld fel trtn elrenyomulsnak a hre is. gy jnius 16-n hajnali hrom rakor Picton hadosztlya dli irnyban elhagyta Brsszelt. Mr dlutn volt, mikor a szvetsges csapatok Waterloo s Genappe falvacskkat maguk mgtt hagyvn elrtk a hadjrat egyik tkzetnek helysznt, Quatre-Bras-t. Quatre-Bras kis falucska volt, s csupn fldrajzi fekvsnek ksznhette jelentsgt a hadjrat sorn. A Brsszelt Charleroi-val sszekt szak-dl irny s a Nivelles-t Namurral sszekt nyugat-kelet irny utak ugyanis pont Quatre-Bras-ban kereszteztk egymst. Stratgiai szempontbl teht igen fontos helyet foglalt el, hiszen akinek a birtokban van Quatre-Bras, az brmely irnyba kpes hadseregvel manverezni a kivl minsg utakon.43 Napleon jnius 14-n koncentrlta hadseregt a nmetalfldi hatr mentn, Phillippeville s Beaumont kztt. Jnius 15-n a francia hadsereg Charleroi irnyban tlpte a hatrt. Az elrenyomul hadsereg kt szrnyra s egy tartalkra oszlott. A balszrny parancsnoksgt Michel Ney marsall kapta meg azzal a feladattal, hogy foglalja el s bizt ostsa a quatre-bras-i ltfontossg tkeresztezdst. A francia jobbszrnynak tienne Maurice Grard vezetsvel Blcher porosz hadserege ellen kellett vonulnia. A centrum mag37 38 39 40 41

42 43

Ross-Shire 2004. Ross-Shire 2004. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 141. Cameron 2004. A Copy of The Diary of Captain Thomas Hobbs, 92nd Highlanders. From:1st May 1815. To: Christmas Day 1815. Gordon Highlanders Regimental Museum. PB121 9. (a tovbbiakban: GHRM [121]) GHRM [PB121] 10. Neillands: Wellington s Napleon, 234.

110

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

nak Napleonnak a parancsnoksga alatt llt, s ksz volt megsemmist csapst mrni brmelyik irnyban, mihelyt ellensges erre bukkannak. Napleonnak elszr Gillynl kellett szembenznie az ellene felvonul poroszokkal. Ezeket gyorsan kivetette llsaikbl, s visszavonulsra knyszertette ket.44 Blcher Ligny mellett vonta ssze ekkor erit. Tbb falut birtokba vettek a poroszok, s gy vrtk Napleon hadseregt. Wellington ekzben Nivelles s Quatre-Bras kztt koncentrlta hadserege zmt, mivel mg mindig nem tudta, merre is indult el Napleon.45 Wellington meg volt rla gyzdve, hogy a Charleroi elleni francia tmads csupn elterel hadmvelet, s a csszr ferivel Mons irnyban fog szak fel elrenyomulni. Ezrt, hogy a Brsszelbe vezet utat elvgja Napleon ell, hadseregt a francik felttelezett vonulsi irnyba, vagyis Nivelles s Quatre-Bras kztt vonultatta fel. Wellingtont ily mdon becsapva s Ney marsallt ellene kldve Napleonnak mdjban llt, hogy a Lignynl vrakoz Blchert tkzetre knyszertse anlkl, hogy tartania kellett volna a britek megjelenstl. A francia balszrnynak jutott a feladat, hogy a Quatre-Bras elleni tmadsukkal megakadlyozzk az esetleges brit segtsgnyjtst a poroszok rszre. Mint ltni fogjuk, stratgiai szempontbl Napleon mesteri mdon vgezte munkjt.46 A taktikai szlak elktse azonban nmi nehzsgbe tkztt. Ez pedig elssorban Wellington hercegnek s Blcher marsallnak az rdeme volt, de szerepet jtszott benne Ney marsall hatrozatlansga, magnak Napleonnak a megmagyarzhatatlan kslekedse, s vgl, de nem utolssorban a szvetsgeseknek kedvez idjrs. Mialatt a francia ferk tkzetet vvtak a porosz hadsereggel, addig a Ney parancsnoksga alatt ll francia balszrny folyamatos harcban llt Wellington csapataival QuatreBras-nl, gy akadlyozva meg, hogy a herceg a porosz marsall segtsgre siethessen. Nzzk, pontosan mi is trtnt Quatre-Bras-nl! A jnius 15-n Quatre-Bras irnyba vonul Ney marsall elkvette azt a hibt, hogy az jszakai pihenvel nem vrt addig, amg Quatre-Bras-ba rnek, hanem attl t kilomterre dlre, Frasnes falujban tboroztak le. gy a szsz-weimari Bernt hercegnek lehetsge nylt arra, hogy a hat gyval rendelkez, ngyezer-tszz fs holland gyalogosdandrjval megszllja Quatre-Bras-t. Ez a dandr knnyedn visszaverte a Ney ltal reggel elrekldtt csapatokat, s mikor maga a marsall jelent meg, hogy feldertst vgezzen, igen fontos jelentsget kap az az apr clzs, melyet napokkal az esemny eltt a 92 -esek ktelkbe tartoz Thomas Hobbs szzados jegyez fel napljba; Miutn kilovagoltam az oudenarde -i ton a vroson kvlre, gynyr szp tjat lttam magam eltt sok-sok kastllyal, s a f gabonnak szmt rozzsal teleltetett fldeket, amerre csak a szem ellt. Skcival ellenttben, ahol a rozs ilyenkor csak pphogy elkezdett nni, itt mr a ht s fl lb magassgot is elri.47 Jnius 16-ra ennek a ltszlag jelentktelen informcinak az adja meg a katonai jelentsgt, hogy a mr igen magasra megntt rozs eltakarja Ney marsall szeme ell a vele szemben ll ellensges hadak tnyleges erejt. Azok erejt tlbecslte, s a tmads helyett inkbb futrt kldtt Napleonhoz, tle krve tovbbi utastsokat.48 A csszr t44 45 46 47 48

Neillands: Wellington s Napleon, 234. Neillands: Wellington s Napleon, 235236. Keegan: Waterloo, 17. GHRM. [PB121] 89. Ney dntsben minden bizonnyal szerepet jtszott tovbb, hogy mind maga, mind pedig a francia tmadst vezet Reille tbornok behat ismeretekkel rendelkeztek Wellington harcmodort illeten mg a hispniai hadjratbl. Tapasztalataik alapjn meg voltak ugyanis gyzdve arrl, hogy a brit fparancsnok jval nagyobb erket rejtett el a Quatre -Bras-i tkeresztezds krl,

111

Kitekints

BIR TEOFIL

madst elrendel parancsa csak dl utn rkezett meg. A francik dlutn kt rakor kezdtk meg tmadsukat a Quatre-Bras-nl magukat elsncol angol-holland erk ellen. Ezek gyengesge hamar kiderlt, s a francik mr-mr elsprtk az egsz ellenk fellltott arcvonalat, amikor megrkezett Brsszelbl az 5. hadosztly. Ezutn nagyon kemny sszecsapsra kerlt sor a Quatre-Bras krli erdkben s mezkn. Az tkzet mr elkezddtt, mikor Picton hadosztlya elrte Quatre-Bras-t. A hadosztly a falu keleti oldaln egy tlts s rok mentn vette fel vdelmi pozcijt a tmad francikkal szemben. A hadosztly ltal alkotott frontvonal bal szlt a Cameron Highlanderek, jobb szlt a Gordon Highlanderek alkottk. A Gordonok mellett kzvetlenl a Black Watch Highlanderei helyezkedtek el. Ekkor dlutn hrom ra volt, s maga Wellington a 92-esek hta mgtt alaktotta ki parancsnoki llst. Majd parancsba adta a katonknak, hogy fekdjenek le. gy azok szrevtlenek maradhattak a francik eltt, radsul az gytztl is vdve voltak. A hadosztlyt elszr Francois tienne de Kellermann tbornok vrtesei tmadtk meg. A gyalogsg azonban, jellemzen a napleoni hbork tapasztalataira, gyilkos tzet zdtott tmadira, s visszaverte a lovasrohamot. Mathew Orr kzlegny gy emlkezik az esemnyre; Mikor Kellermann tbornok vrtesei ln rohamra indult a brit arcvonal ellen, Wellington odakiltott hozznk: 92-esek, ne tzeljetek, mg n nem mondom! Miutn a nehzvrtesek hsz-harminclpsnyi tvolsgon bellre rtek, [Wellington] kiadta a tzparancsot. Hatalmas tzet zdtva rjuk megfutamtottuk ket, de a tbbsgk holtan maradt a csatamezn.49A lovassgi tmadsban mindazonltal slyos vesztesgeket szenvedtek a hadosztly ezredei.50 Ezt kveten a francia gyalogsg is bekapcsoldott az tkzetbe, s rohamra indult a szvetsges csapatok ellen. Elszr heves tzprbaj alakult ki, majd dz kzitusa vette kezdett a szemben ll felek kztt, mely a francik meghtrlsval vgzdtt. A francia tmads visszaversben a Highlandereknek oroszlnszerepk volt. Egy forrs gy ismerteti az esemnyeket; Kzvetlenl azt kveten, hogy a lovassg megfutamodott s rszben megsemmislt, a francik kt gyalogsgi oszlopot kldtek ellennk. Az egyik kzvetlenl szembl tmadott rnk, mg a msik az erdn keresztl prblt a mi jobbszrnyunk oldalba kerlni. Ekkor rkezett meg s csatlakozott hozznk a 30., 69. s 73. ezred. gy megersdve megrohamoztuk az alattunk lev s minket veszlyeztet kt francia oszlopot. A rohamot Sir John Cameron ezredes szemlyesen vezette. Miutn megfutamtottuk a francikat, vdelmi llsokat vettnk fel jra.51 Ekkor a Franz von Braunschweig herceg ltal vezetett huszrok megrohamoztk a francia ferket, akik viszszavertk a tmadst, s ldzbe vettk a prul jrt nmeteket. A menekl huszrok a nagy zrzavarban elsodortk az ppen ott tartzkod Wellingtont, akit a francik felismertek, s tbben kzlk a herceg utn vetettk magukat. A szorongatott helyzetben lv brit fparancsnok ekkor a Gordon Highlanders vdvonala mg ugratva nyert egrutat ldzi ell.52 A 92-esek lltk a sarat, s magabiztosan vertk vissza a vrszemet kapott francia l ovassg sznni nem akar tmadsait. A mr idzett Matthew Orr kzlegny szleinek rott utols levelben gy ismerteti a trtnteket; Nem sokkal ezutn trtnt, hogy a francia lomint amennyi szemmel lthat. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1049.; Neillands: Wellington s Napleon, 238. Thirteen Letters From A Scottish Soldier. by W. S. Brownlie (Lieutenant-Colonel) Penicuick, 1988. 15. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1052. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 148. Greenhill: The Life of A Regiment, 353.

49

50 51 52

112

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

vasok egy csoportja Wellington hercegt ldzte. A herceg egyenesen felnk igyekez ett, mikzben a francia dzsidsok s a knnylovassg, tzet zdtva r, ldzte t. E veszedelmek kztt Wellington vgl is elrte a biztonsgot jelent rkot, s megparancsolta neknk, hogy lljunk kszenltben. Amikor a francia lovassg ismt megfelel kzelsgbe jtt, gyilkos tzet zdtottunk rjuk. k megfutamodtak.53 A francia tmadsoknak a 3. brit hadosztly harctren val megjelense vetett vget. Ekkor a britek ltalnos tmadsba lendltek, melynek sorn meghtrlsra knyszertettk Ney csapatait. A Highlanderek ebben a vgs rohamban is az lbolyban kzdttek, st a Gordon Highlandereknek egyedl, segtsg nlkl kellett megrohamozniuk kt majorsgi pletet, melyet kt francia zszlalj tartott megszllva. A mintegy hatszz ft szmll aberdeenshire-i regimentnek lpsrl lpsre haladva kellett meghtrlsra knyszertenie a nagyjbl ezerktszz -ezertszz ft szmll kt francia alakulatot. A vres tkzetnek, melyben a szvetsges erk megtartottk az oly fontos tkeresztezdst, este nyolcra lett vge. A francia hadsereg ngyezer katont, az egyeslt britnmetalfldinmet erk hozzvetlegesen ngyezer-htszz katont vesztettek.54 Ebbl a Black Watch vesztesge ktszznyolcvannyolc,55 a Cameron Highlanderek hromszzhat,56 a Gordon Highlanderek pedig hromszztizent57 f volt halottakban s sebesltekben. Mindhrom alakulat elvesztette ezredparancsnokt: a 42-esek Sir Robert Macara, a 79-esek Sir John Sinclair, a 92-esek pedig Sir John Cameron of Fassiefern ezredeseket. Francia szemszgbl tekintve az esemnyeket, a legslyosabb s egyben a dnt hibt mgis az jelentette, hogy a kommunikci teljesen elgtelenl mkdtt a klnbz csapattestek kztt. Jean-Baptiste Drouet DErlon tbornok 1. francia hadteste az egymsnak tkletesen ellentmond parancsok kvetkeztben egsz dlutn a Ligny s Quatre-Bras kztti orszgton menetelt fl s al anlkl, hogy harcba bocstkozott volna akr a porosz, akr a britnmetalfldi szvetsges hadakkal. Pedig dErlon beavatkozsa brmelyik harctren elgsges lett volna ahhoz, hogy a francik kicsikarjk a dnt gyzelmet.58 A waterloo-i csata A britek quatre-bras-i sikere ellenre jnius 16-n stratgiai szempontbl Napleon kerlt flnybe. A poroszok ugyanis Lignynl veresget szenvedtek, s visszavonultak szakkeleti irnyba Wavre fel. Ezltal Wellington balszrnya vdtelenl maradt Bonaparte eltt. A szvetsges britnmetalfldihannoveri hadak csak egy gyors visszavonulssal kerlhettk el az oldalba tmadst s a bekertst. Wellington radsul Brsszelt sem akarta vdtelenl hagyni Napleonnal szemben. gy teht nem is habozott sokig, gyorsan visszarendelte csapatait Brsszel irnyba. Wellington vdekezsre pt hadszati terveinek alapeleme volt a gondosan kivlasztott helyszn, ahol ers vdelmi llsokat pthetett ki. A Brsszeltl dlre fekv waterloo-i csatamez, mely a Mont-Saint-Jean hegygerinc dli lbnl tallhat, idelis helysznt jelentett a brit fparancsnoknak. A szvetsges hadsereg a Mont-Saint-Jean hegygerinc mentn helyezkedett el, nagyjbl kelet-nyugati irnyban. Wellington a lehet legersebb

53 54 55 56 57 58

Thirteen Letters From A Scottish Soldier, 15. Neillands: Wellington s Napleon, 239. Black Watch 2004. Cameron 2004. Greenhill: The Life of A Regiment, 357. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 10511052.

113

Kitekints

BIR TEOFIL

vdelmi pozcikat alaktotta ki.59 Jl tudta ugyanis, hogy ezek szilrdsgn ll vagy bukik a csata. Mindkt hadvezr tisztban volt vele, ha a szvetsges gyalogsg ellenl l a francia tmadsoknak, Wellington a siker. Ha viszont a francia oszlopok elsprik a brit nmetalfldihannoveri llsokat, akkor Napleon trhet gyztesen nyugovra. A nagyjbl t ngyzetkilomteres csatamezn 1815. jnius 18-nak reggeln majdnem szznegyvenezer katona s tbb mint ngyszz gy nzett egymssal szembe. Napleon hadserege negyvenkilencezer gyalogosbl, kzel tizenhatezer fnyi lovassgbl s tbb mint htezer fs tzrsgbl llt, amely ktszznegyvenhat gyval rendelkezett. A francia hadsereg sszesen mintegy hetvenktezer ft szmllt.60 Bonaparte Napleon seregvel szemben Wellington hercege nem egszen hatvannyolcezer fs hadsereg ln llt. A szvetsges hadsereg negyvenkilencezer hatszz gyalogosbl, tizenktezer ngyszz lovasbl, valamint tezer hatszz tzrbl llt, illetve szztvenhat gyval rendelkezett.61 A meglehetsen kicsiny waterloo-i csatamez a Mont-Saint-Jean hegygerinc dli lbnl elterl vlgyben helyezkedett el. A Quatre-Bras irnybl Brsszelbe tart t tszeli a vlgyet. A vlgy dli szln, az t mentn vrta vendgeit a La Belle Alliance fogad, ahol Napleon megszllt a csata eltti jszaka. A fogadtl nhny szz mterre balra helyezkedett el az Hougoumont kastly. A fogadtl szakra az t mentn volt tallhat a La Haye Sainte-i majorsg. A majorsgtl mintegy ktszz mterre szakra egy tkeresztezds volt, a Mont St. Jean hegygerinc mentn elhalad ttal. Ennek a hegygerincnek a mentn helyezkedett el Wellington hadserege. Elretolt llsknt a britek megszlltk az Hougoumont udvarhzat s a La Haye Sainte-i majorsgot, valamint kt msik kisebb majort keletebbre, arcvonaluk balszrnyn, La Haye-t s Papelotte-ot. Wellington centruma a hegygerincnl tallhat brsszeli tkeresztezdsnl helyezkedett el. Ennek a centrumnak a keleti rszn foglalta el llsait a 42. (Black Watch), a 79. (Cameron Highlanders) s a 92. (Gordon Highlanders) ezredeket is magba foglal Sir Thomas Picton 5. hadosztlya. A hrom vetern ezred teht az arcvonal kzepre kerlt. Rajtuk kvl mg a 71. (Lord MacLeods Highlanders) ezred reprezentlta a skt Felfldet a csatban.62 A 71-esek az 52. s 95. ezredekkel egytt alkottk Sir Frederick Adam dandrjt Sir Henry Clinton hadosztlyban. Lord MacLeod Highlanderei a szvetsges erk jobbszrnyn, az Hougoumont udvarhz mgtt vettk fel harcllsaikat.63 Az egsz napi esben a katonk brig ztak. A skt felfldi ezredek jnius 17-n este foglaltk el llsaikat, s az egsz napos kimert menetelst kveten a katonk legfbb gondja az volt, hogyan tudnk magukat egy kiss kipihenni. Ez azonban nem volt eg yszer dolog a sros, nedves talajon. Elszr is valamifle szraz fekhelyet kellett ksztenik, ahov ledlhettek. Robertson rmester napljbl megtudhatjuk, hogy mily tallkonyak voltak a felfldi katonk; A htunk mgtt lv mezn zld lhere volt, amibl re ngeteget gyjtttnk ssze. Az t szln vgighzd svnykertsbl j ktegnyi gallyat vgtunk
59

60 61 62

63

A megbzhatnak tekintett, sszesen huszonngyezer ft kitev brit csapatok, valamint az ugyancsak vetern, tezer-nyolcszz fs hannoveri kirlyi lgi alkottk Wellington vdelmi vonalnak a gerinct. A szvetsges hadsereg zmt kitev, de megbzhatatlannak tartott nmetalfldi s ha nnoveri alakulatokat ezrt a herceg gondosan a megbzhat egysgek kztt helyezte el, hogy szksg esetn azok tmogathassk, de ellenrizhessk is ket. Greenhill: The Life of A Regiment, 363364. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 10641065. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1066. A Ross-Shire Buffs ezred Highlanderei Brsszel vrosnak helyrsgi feladatait lttk el a hadjrat idejn. Ross-Shire 2004. Macleods 2004.

114

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

ki. A fldn egyenletesen elhelyezett gallyakra rszrtuk a zld lhert, gy egy arnylag knyelmes fekhelyet kaptunk, mely megvott minket a srtl.64 Nem mindenki lvezhette azonban maradktalanul mg ezt a viszonylagos knyelmet sem. A 92. (Gordon Highlanders) ezred katonit ngy ra alvs utn, jfltjban riadztattk. Felfegyverkezve kellett llniuk mindaddig, amg ki nem derlt, hogy a riaszts tves volt. Egy franciul beszl s ppen jrrz vallon lovascsapatrl hittk azt a brit katonk, hogy Napleon sereghez tartozik, s ezrt vertk fel lmbl az egsz ezredet. A flrerts tisztzst kveten ismt lefekdhettek a katonk, de jbl brig ztak, s hallosan kimerltek voltak.65 Ahogy Robertson rmester rja, a reggeli breds utn az emberek gy dideregtek a hide gtl, mint a rezg nyrfalevl. Ekkor minden katona kapott egy-egy adag gint, amely felmelegtette ket. Reggel hat rakor megmosakodtak, megtisztogattk fegyvereiket, s elkezdtek fzni. Reggeli utn vonalba fejldve, teljes harckszltsgben vrtk a csata kezdett.66 Napleon a szoksos tzrsgi tzzel ksztette el a csatt. Az gytz nem tett krt Picton hadosztlynak alakulataiban, mivel kvl voltak a tzrsg hattvolsgn.67 Ugyanezt sajnos mr nem mondhatjuk el a szvetsges hadsereg vdelmi vonalnak jobbsz rnyn elhelyezked Sir Henry Clinton hadosztlyrl. A Clinton hadosztlynak ktelkbe tartoz 71. (Lord MacLeods Highlanders) gyalogezred egyetlen lvs leadsa nlkl vesztett hatvan embert ebben a kezdeti gytzben. A beszmolk szerint az gygolyk egyenesen kzjk hullottak.68 Ez azonban csupn a bemelegts volt. Napleon krlbell tizenegy rakor adta ki a parancsot, s az els rohamot az Hougoumont udvarhz ellen indtotta. Ezzel kezdett vette a waterloo-i csata. A francia gyalogsg s a brit grdalvszek Hougoumont udvarhzrt folytatott harca kln csatt kpezett a csatban, s egszen annak vgig vvtk. Ezt tekintjk a csata els szakasznak.69 A msodik szakaszban dErlon indtott gyalogsgi tmadst Wellington centruma ellen. A Black Watch, a Cameron Highlanders s a Gordon Highlanders ezredek ebben az arcvonalban nztek farkasszemet a tmad francia oszloppal. Egy jkora tzprbajt kveten Sir Denis Pack dandrtbornok tmadsi parancsot adott a 92-eseknek, akik rohamra indultak. A csata egyik leghresebb tmadsa lett ez, mert a Gordon Highlanderek a Scots Greys lovasezreddel egytt rohamoztk meg a francikat. A kt skt ezred tmads kzben Old Scotland for ever! csatakiltst hallatott, ami mg jobban feltzelte harciassgukat. A lovassggal tmogatott gyalogosroham risi puszttst vgzett a tigrisknt kzd francia gyalogsg soraiban.70 A forrsok arrl szmolnak be, hogy a gyalogos Highlanderek utat nyitottak soraik kztt a skt lovasoknak, s gy vetettk r magukat azokkal egytt ellensgeikre.71 Az elesetteken s a sebeslteken tl tbb mint hromezer francia katont bekertettek s fogsgba ejtettek a skt katonk a tmads eredmnyeknt.

64 65 66 67 68 69 70

71

Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 156. Greenhill: The Life of A Regiment, 363. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 156157. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 157. Macleods 2004. Keegan: Waterloo, 1920., 94. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 154.; Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1078. Firsthand Account about the Battle of Waterloo. Waterloo, 18 June 1815: Charge of the Scots Greys and 92nd Highlanders, 2-3 p.m. by: Lieutenant R. Winchester, 92nd Highlanders. In: www.home.iprimus.com.au/cpcook/letters/pages/scotsgreys.htm 2004. X. 19. (a tovbbiakban: Winchester 2004)

115

Kitekints

BIR TEOFIL

Ezen fell a 45. s a 105. francia gyalogezredek a rohamban elvesztettk ezredjelvnyeiket, a csszri sasokat.72 Mindazonltal a szvetsgesek is jelentkeny vesztesgeket szenvedtek a csatnak ebben a szakaszban. Sir Thomas Picton hadosztlyparancsnok a csatatren esett el, Sir James Kempt dandrtbornokot pedig srlsei miatt voltak knytelenek htraszlltani a frontvonalbl.73 Miutn visszavetettk s megfutamtottk az ellensget, a Highlanderek visszatrtek eredeti vdelmi llsaikba, s onnan vrtk a folytatst. Ekzben a francia lovassg bszen tmadta az 5. hadosztly jobbszrnyt. A zrt, ngyszg alakzatba tmrlt gyalogsg azonban knnyedn visszaverte a legflelmetesebb lovassgi rohamokat is. A csata egy msik hrhedtt vlt jelenete jtszdott le ekkor. A vdelmi formcijt felvett 79. (Cameron Highlanders) ezred dudsa, Kenneth MacKay btran kilpett a gyalogsgi ngyszgbl, s bajtrsai krl fl-al jrklva jtszotta a skt Felfldn npszer Cgaidh n Sith cm dalt. Ezzel is kitartsra sztnzve fldijeit.74 A lovasok tmadsnak visszaverst kvet kt rban a hadosztly kiss felllegezhetett. A francik szneteltettk a centrum ellen irnyul tmadsokat. A vdelem teht megllta helyt, kitartott. Ezalatt a szvetsges arcvonal jobb oldaln fknt a francia lovassg indtott sznni nem akar tmadsokat a britnmetalfldihannoveri gyalogsgi ngyszgek ellen. A 71. (Lord MacLeods Highlanders) gyalogezredet is fknt lovassgi tmadsok rtk. Ahogy a feljegyzsekbl olvashatjuk, a 13. francia lovasszzaddal kellett a legtbbszr megkzdenik a 71-eseknek.75 A flelmetesnek tn lovasrohamok ellenre a gyalogsg arnylag knynyedn helytllt a lovassggal szemben, s vesztesgei is cseklyebbek voltak, mintha gyalogsggal csapott volna ssze.76 Ezt az rdekessget David Robertson feljegyzse is altmasztja. A csatnak ebben a szakaszban a 92-esek rmesternek mdjban llt megfigyelni az arcvonalnak tlk jobbra elhelyezked rszn foly kzdelmet. Ez azrt rdekes, mert az ltala lertakbl kpet kaphatunk arrl, hogyan harcolt a napleoni hbork lovassga a gyalogsg ellen. Minden egyes alkalommal, amikor a francia lovassg egy-egy flelmetes rohamot indt gyalogsgunk ellen, s mr-mr azt hinnnk, hogy knnyedn eltiporja azt, a gyalogsg pusztt sortzet zdt a lovassgra, amely minduntalan knytelen meghtrlni ez ell.77 Reynell, a 71-esek veznyl tisztje is r emlkezsben a vrtesek ismtld ltogatsairl. Azrt nem beszlek rohamrl, mert meg sem ksreltk egyetlen alkalommal sem, hogy behatoljanak a ngyszgnkbe, hanem tz vagy tizent yardnyira megkzeltve bennnket mindig sarkon fordultak, mikzben olyan tzet kaptak, amilyen csak tlnk kitelt, st, visszavonulsuk kzben en passant, a szomszdos ngyszgtl is megkaptk a magukt.78 Megllapthatjuk, hogy a brit gyalogsg magabiztossgot, st lelkesedst mertett abbl a tnybl, hogy kpes volt visszaverni a francia lovassg flelm etesnek tn tmadsait. A waterloo-i csatban egyetlen alkalommal sem fordult el, hogy a lovassg ttrte volna a gyalogsgi ngyszgek vdvonalt. A lovassg gyalogsggal sze mbeni sszecsapsainak valdi erviszonyait jl summzzk a 30. gyalogezred tisztjnek, MacReady-nek a sorai: Az embereim mr kezdtk megsajnlni szinte hasztalan kitart
72 73 74 75 76

77 78

Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1078.; Winchester 2004. Cameron 2004.; Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1078. A vakmer dudst ksbb ezst medllal jutalmaztk btorsgrt. Cameron 2004. Macleods 2004. Ezt a tnyt szmos visszaemlkezsre kzlk tbb a 71. s a 79. ezredek katonitl szrmazik alapozva llaptja meg John Keegan brit hadtrtnsz. Keegan: Waterloo, 7384. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 156. Keegan: Waterloo, 80.

116

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban

Kitekints

tmadikat, s ha meglttk ket, gy tkozdtak: Na, itt jnnek mr megint ezek az istenverte bolondok!79 Ezutn kezddtt a csata harmadik szakasza, mely a centrum ellen intzett sorozatos francia lovassgi rohamokbl llt. Krlbell dlutn ngy rakor jabb lovas tmadsokkal kellett az 5. hadosztly ezredeinek szembenznik. Ezttal hossz lndzsj dzs idsok rohamoztk meg a hadosztlyt, s habr jl irnyzott sortzeikkel a gyalogsg visszaverte ket, a dzsidsok is megtizedeltk elhajtott hossz drdikkal a vdekez ngyszgeket. A dzsidsok tmadst kveten jabb gyalogsgi rohamra fejldtek fel a francia oszlopok a szvetsgesek centrumval szemben. Ezt a gyalogsgi tmadst azonban mr nagyszm tzrsg is tmogatta. gy a briteknek kztk a hrom felfldi regimentnek ers tzrsgi nyoms alatt kellett szembenznik az ellensggel. Robertson lerja, hogy a legnye knek csupn a kitartsra vonatkoz legegyszerbb parancsokat mertk kiadni. Minden ms, a legkevsb is flrerthet parancs azzal fenyegetett a rjuk nehezed nyomsban, hogy az egsz ezred megzavarodva, pni flelemmel futamodik meg s szled szt. Mindazonltal az rmester bszkn rja le napljban, hogy az ijeszt francia felvonuls ellenre minden egyes embere szilrdan llt helyn a sorban. A francia roham kezdetekor az emberek mozdulatlanul kivrtk, mg az ellensges oszlop harminc-negyvenlpsnyi tvolsgra megkzelti soraikat, s ekkor pusztt sortzet zdtottak rjuk. A francik viszonoztk a tzet, s heves tzprbaj alakult ki a sorban ll brit s az oszlopban rohamoz napleoni katonk kztt. A hossz tzprbajt a britek nyertk meg, s az egsz arcvonalon meghtrlsra knyszertettk a francikat.80 A brit s a francia gyalogsg kztti sszecsapsok az esetek dnt tbbsgben brit gyzelemmel vgzdtek. Ennek oka az volt, hogy a francia gyalogsg szk oszlopokban, de mly, tmtt sorokban rohamozott. Ez a taktika nagyon jl bevlt a fegyelmezetlen s k pzetlen kontinentlis hadseregekkel szemben, amelyek a lendletes francia oszlopok tmadstl megrmlve ijedten futottak szt. A fegyelmezett s jl kikpzett brit gyalogsg hossz sorokban, rendthetetlen hidegvrrel llta a francik tmadst, s a kell pillana tban, parancsszra zdtotta azokra sortzt. A sor s az oszlop kztti klnbsg eredmnyezte azt, hogy a kzvetlenl szemben ll els sorokban mindig brit flny rvnyesljn. Radsul a britek nem is egyszerre, hanem hrom szakaszban stttk el fegyvereiket. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy valamennyi francia sortzre hrom elspr erej brit sortz volt a vlasz. Ekkora tlervel szemben pedig mg a remek francia gyalogsgnak is meg kellett htrlnia.81 Ez trtnt a waterloo-i csatatren is. Miutn a centrum vdelmt ellt brit gyalogsg visszaverte a francia rohamot, mr este 7 ra volt. Ezek utn a centrumban elhelyezked hrom felfldi ezred csupn szemtanja volt a csata vgs esemnyeinek. Vgignztk, ahogy a hres Csszri Grda Napleon utols remnye megindul, s harcba bocstkozik Wellington 30., 73., 33. s 69. gyalogezredvel. Lttk, amint a mr megtpzott, de mg mindig rohamoz Csszri Grda eltt feltnt a britek addig a hegygerinc tloldaln hasal 1. gyalogosgrdja, s gyilkos sortzeket zdtott r. Ekkor trtnt az, ami a napleoni hbork trtnetben soha azeltt nem fordult mg el. A Csszri Grda megremegett, majd letben elszr megfutamodott. A La Garde recule!82 kilts risi ervel sprt vgig a mg harcban ll francia hadsereg sorain. Az ltalnoss vl zrzavart s egyben
79 80 81 82

Keegan: Waterloo, 81. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 156157. Keegan: Waterloo, 105107. Vagyis: a Grda meghtrl!

117

Kitekints

BIR TEOFIL

Napleon veresgt az tette teljess, hogy a csatatr keleti oldaln megjelentek Hans Ernst Karl, Graf von Ziethen tbornok porosz csapatai. A kipihent poroszok friss erikkel nekiestek a mr kivrzett franciknak, akik fejvesztett meneklsbe kezdtek.83 A francik fegyelmezetlen meneklsvel prhuzamosan megkezddtt a brit hadsereg kztk a skt felfldi ezredek ltalnos elrenyomulsa. A szvetsgesek gyilkos dhvel vetettk magukat a megfutamod ellensg utn. Ebben a kegyetlen mszrlsban a brit katonk szuronyaikkal gy kaszaboltk le a szerencstlen, menekl francikat, mint ahogyan vghdon lik le a magatehetetlen llatokat.84 Addig tartott ez a gyilkos, tombol rlet, mgnem az egsz waterloo-i csatateret meg nem tiszttottk az ellensgtl. Ezt kveten az egsz brit hadsereg egy emberknt merlt lomba, hisz a vgkimerls hatrn lltak a mr napok ta tart megprbltatsok miatt.85 A menekl francik ldzst a britek a sokkal kevsb kimerlt poroszokra hagytk, akik egsz jszaka folytattk a hajszt. A sebesltek sszeszedst s elltst msnapra halasztottk. Wellington megnyerte a csatt, de iszonyatos rat kellett ezrt fizetnie. Tbb mint huszontezer ft vesztett hadserege, melynek mintegy ktharmada brit volt.86 A tisztikarnak tbb mint a fele meghalt vagy megsebeslt. A francia vesztesgek is slyosak vo ltak; meghaladtk a huszonhatezer ft, tovbbi nyolcezer katona pedig fogsgba esett. A sebesltek sszeszedse s elszlltsa a csatatrrl napokig tartott.87 Habr a csata egszt tekintve a skt katonk elenyszen kevesen voltak a sznen, mgis elgondolkodtat, hogy a tmval foglalkoz szakirodalom s maga a mvszet is versek, przai mvek, festmnyek, filmek mindannyiszor megemlkezik a csatban jtszott szerepkrl, jelentsgkrl. A Highlanderek ugyanis az elitjt alkottk annak a brit hadseregnek, amelyik rendthetetlen vdekezsvel s kitartsval a Napleont legyz szve tsges rmdia gerince volt. Az tkzetben jtszott szerepkhz mltan a skt felfldi ezredek vesztesgei is rendkvli mreteket ltttek. A legkisebb vesztesget Lord MacLeod Highlanderei szenvedtk, akik szinte csak lovastmadsoknak voltak kitve. k ktszztizenhrom ft vesztettek.88 A 42. (Black Watch) gyalogezred vesztesge hromszzharmincnyolc,89 a 79. (Cameron Highlanders) gyalogezred ngyszznyolcvan,90 a 92. (Gordon Highlanders) gyalogezred pedig ngyszzkett f volt halottakban s sebesltekben.91 Ezeket a vesztesglistkat ltva nem is csodlkozhatunk azon, hogy Wellington hercege jnius 19-i nyilvnos jelentsben a Hannoveri Kirlyi Lgin s a 28-as angol ezreden kvl csupn a 42., 79., valamint a 92. ezredek kivl harctri teljestmnyt emlti rszletesen.92

83 84 85 86

87 88 89 90 91 92

Chandler: The Campaigns of Napoleon, 1089. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 159. Robertson: The Journal of Sergeant D. Robertson, 160.; Keegan: Waterloo, 154. Az egsz hadjrat alatt Wellington mintegy tventezer, Napleon hatvanezer, Blcher pedig kilencezer-tszz katont vesztett. Chandler: The Campaigns of Napoleon, 10931094.; Neillands: Wellington s Napleon, 253. Neillands: Wellington s Napleon, 253. Macleods 2004. Black Watch 2004. Cameron 2004. Greenhill: The Life of A Regiment, 357. Black Watch 2004.; Cameron 2004.

118

Skt Highlanderek a waterloo-i hadjratban sszegzs

Kitekints

A waterloo-i hadjrat befejeztvel lezrult a koalcis hbork kzel negyedszzados trtnete. Vget rt azonban egy ennl lnyegesen hosszabb ideig tart (16881815) hbors rivalizls is Franciaorszg s Nagy-Britannia kztt, melyet tbb trtnsz csak a msodik szzves hbor nven emleget.93 Ez az vszzados konfliktus arra sztnzte a mindenkori brit kormnyt, hogy folyamatosan nvelje szrazfldi hadseregnek ltszmt. Az 1707-es angolskt unit, valamint a jakobita felkelsek leverst kveten logikus megoldsnak tnt felhasznlni a gazdasgilag elmaradott s npfelesleggel rendelkez harcias skt Felfld emberanyagt katonai clokra. Megindultak teht az ezredtoborzsok a skt Felfldn, s ennek eredmnyeknt a trsg a 18. szzad msodik felben katonai alapon integrldott be a brit birodalomba.94 gy nem csupn a gyarmatokon, de Nmetalfldn, Egyiptomban, Dniban, Portugliban, Spanyolorszgban s Franciaorszgban is harcoltak a brit expedcis hadsereg ktelkben skt hegylakk. A brit hadsereg ktelkben szolglatot teljest, annak rszt kpez Highlander ezredek tkletesen meglltk helyket Nagy-Britannia szrazfldi katonai akciiban, s feljebbvalik ltal is elismerten az elit alakulatok kz tartoztak. Ez all a waterloo -i hadjratban rszt vett t skt felfldi gyalogezred sem jelentett kivtelt. A koalcis hbork vgre harci tapasztalatokban gazdag veternokk vltak valamennyien. Ezt ksznhettk egyrszt Sir John Moore tbornok kikpzsi mdszernek, amely a brit gyalogsgot Eurpa legjobb gyalogsgai kz emelte, msrszt a Highlander katonk velk szletett harcos mentalitsnak, melyet a zordon skt Felfld fiai taln a gnjeikben is hordoztak. Nem csoda, hogy William Pitt bszkn dicsekedett azzal, hogy a frfiaknak egy olyan szvs s rettenthetetlen fajtjt sikerlt az llam szolglatba lltania, akik hsggel s btorsggal harcolva meghdtjk a vilg minden talpalatnyi fldjt.95 Minden bizonnyal Wellington hercege is egyetrthetett ezzel a megllaptssal.

93 94 95

Bowen, H. V.: War and British society 16881815. Cambridge, 1998. 5. Mackillop: More Fruitful than the Soil, 240. Innes, Thomas. Late Lieutenant Colonel Commanding 3rd Battallion Gordon Highlanders: The Aberdeenshire Militia and The Royal Aberdeenshire Highlanders, Now Third Battallion The Gordon Highlanders, 1798 To 1882. Aberdeen, 1884. 9.

119

G. TTH PTER

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt a ks kzpkorban*


A tanulmny clja az, hogy bemutassa a kzpkori Dl-Alfld legnagyobb vrosa, Szeged s a hozz legkzelebbi pspki szkhely, Csand egyhzi kapcsolatait. Klns hangslyt fektettnk a szegedi szemlyeknek a csandi szkeskptalanban val szereplsre. A magyarorszgi kptalanok szemlyi llomnya, azaz a kanonoki rteg a 14. szzad kzeptl egy kultrjban s funkciiban is erteljesen laicizldott, sok vonatkozsban a leend vilgi rtelmisg feladatait ellt csoport volt. A csandi mellett igyekeztnk a tbbi magyarorszgi kptalanban a 1416. szzadban szerepelt szegedi klerikust is feltrkpezni, hogy ezltal jobban rzkelhessk a Szeged s Csand kztti kapcsolatok jelentsgt. Br Szeged nem a csandi egyhzmegyhez tartozott, polgrfiai mgis Csandra mentek tanulni egyhzi javadalmak megszerzse s szemlyes kapcsolatok kiptse vgett is. Ennek legfbb oka a fldrajzi kzelsg, s az abbl ered terleti s gazdasgi kapcsolatok mellett az, hogy a csandi szkeskptalan a kzpkori Dl-Alfld legnagyobb egyhzi testlete volt. A tanulmny elsknt mutat r arra a jelensgre, hogy a korabeli dunntli kptalanokban javadalomhoz segtettk egymst a Csandon szemlyes kapcsolatba kerlt csandi s szegedi klerikusok. Az els, kifejezetten a kzpkori Szeged mveldstrtnetvel foglalkoz szakmunka mr viszonylag korn, 1910-ben napvilgot ltott Szmollny Nndor tollbl A kzpkori Szeged mveltsge cmmel.1 Szmollny mvben t klnbz egyetem hallgati anyaknyvbl 113 szegedinek vlt nevet gyjttt ssze. Kell mrtk kritika alkalmazsnak hinyban azonban sok ktsges nvalakot is szegedinek szmtott. A forrsokkal kapcs olatban rszben azta is fennll problmt Petrovics Istvn 1983-ban a kvetkezkpp fogalmazta meg: a szegedi hallgatkrl egszen pontos kimutatst nem tudunk adni, mivel pusztn a nvalak alapjn (de Ziget, de Sciget stb.) a szegedi szrmazs nem mindig igazolhat, tudniillik ezek az alakok eltrnek a vros megjellsre ezen idszakban hasznlatos elnevezsek rskptl (Zegediensis, de Segedino, de Zegedino).2 Szmollny munkjnak kzzttele utn hatvant vnek kellett eltelnie, hogy 1975-ben megjelenjen Blint Sndor knyve, a tmban mindmig mrvadnak szmt Szeged re* 1

Jelen tanulmny a NK 81502 sz. OTKA kutatsi plyzat tmogatsval kszlt. Szmollny Nndor: A kzpkori Szeged mveltsge, Casparus Fraxinus de Zegedinus levelezse Ndasdi Tams ndorral. Szeged, 1910. 2427. Petrovics Istvn: Az egysgesls tjn (1242 kb. 1440). In: Krist Gyula (szerk.): Szeged trtnete 1. A kezdetektl 1686-ig. Szeged, 1983. 345423., 419420. Termszetesen a Szegedi vezetknv nem jelenti egyrtelmen, hogy viselje Szeged szabad kirlyi vros lakosa volt, szmolnunk kell olyan szemlyekkel is, akik valamely teleplsre Szegedrl telepltek ki, s ezrt viseltk s rktettk e nevet. m az ilyen eset csak ritkn rhet utol a rnk maradt forrsokban.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

120

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt

Kitekints

nesznsz kori mveltsge. A szerz a szegedi bke s a szegedi veszedelem kztti idszak trsadalmnak mveltsgt s litertusvilgt kvnta megrajzolni. Knyvnek nagy rdeme, hogy egyrtelmen bizonytotta: Szeged a 15. szzad vgre, a 16. szzad elejre Magyarorszg egyik legmveltebb vrosa lett. Mg 1440 s 1529 kztt Buda 164, Pest pedig 108 hallgatt adott a bcsi s krakki egyetemnek (e szmban azonban a szerzetesek is benne foglaltatnak), addig ugyanezen vtizedekbl (14401526 kztt) 100110 szegedi tanult vehetnk szmtsba, mgpedig a kolostorok laki nlkl. Blint Sndor legfbb feladatnak a dokumentlst, a rendelkezsre ll forrsanyag sszegyjtst s csoportostst, valamint Szeged litertus fiainak bemutatst s felsorolst tartotta. Monografikus feldolgozsra nem vllalkozott, inkbb bizonyos, a forrsok rvn kitapinthat jelensgekre keresett magyarzatot. Ilyen sajtos jelensg a szegediek szereplse a kzpkori egyhzi trsadalom kzpos ztlyban, a kanonoki rtegben. Feltnnek tartotta, hogy egszen a trk hdoltsgig a kalocsai fegyhzmegyhez tartoz Szeged fiai milyen csekly szmmal vlasztanak ppen itt hivatst maguknak. Annl szmosabban tnnek fl azonban a csandi, vradi s elvtve ms egyhzmegykben. Aligha tvednk folytatja , ha e jelensg okt fleg abban ltjuk, hogy a Vrosnak a kegyri jog gyakorlsa s a szermi bordzsma, illetleg vm krl szmos, okleveles adatokkal is igazolhat vitja, nzeteltrse volt a kalocsai fegyhzmegy e papi birtokosaival. Ez a feszltsg a szegedi fiaknak sajt egyhzmegyjkben val plyaf utsra aligha lehetett kedvez hatssal. 3 Blint Sndor ezen nzett a knyvt lektorl tbbek kztt Szeged knyvtrtrtnetvel s a szegediek egyetemjrsval foglalkoz Kulcsr Pter is tvette, s vltoztats nlkl felhasznlta a Szeged trtnete cm monogrfia ltala rt fejezetben.4 Szmszeren vizsglva a szegediek szereplst az egyhzi trsadalom kzposztlyban, Blint Sndor 10 csandi, 7 vradi, 3 kalocsai, 3 gyri, 2 esztergomi, 2 titeli s 1-1 pozsonyi, pcsi, bcsi s egri kanonokot tallt. Blint Sndor mr 1960-ban elkszlt munkjnak kziratval. Az azta eltelt fl vszzad kutatsi eredmnyei, valamint a vizsglt idszaknak a 16. szzad vgig val kiterjesztse valamelyest mdostottk az elbbi adatokat. Ezek szerint Csandon 11,5 Vradon 7
3

Blint Sndor: Szeged renesznsz kori mveltsge. Humanizmus s reformci 5. Budapest, 1975. 7980. Kulcsr Pter: Az egysges vros (kb.14401498); A szabad kirlyi vros (14981543). In: Krist Gyula (szerk.): Szeged trtnete 1. A kezdetektl 1686-ig. Szeged, 1983. 424444.; 445533. Szegedi Gergely csandi szkeskptalani kanonok (15211536): Borovszky Samu: Csand vrmegye trtnete 1715-ig. I. A vrmegye ltalnos trtnete. Budapest, 1896. 428.; Juhsz Klmn: A csandi szkeskptalan a kzpkorban. (10301552). Csandvrmegyei knyvtr 38. Mak, 1941. 84. Szegedi Gyrgy maroselvi fesperes a csandi szkeskptalanban (1552): Juhsz: A csandi szkeskptalan, 62. Szegedi Jnos temesi fesperes a csandi szkeskptalanban (1521 1522): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 407.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 54. Szegedi Lszl, Andrs fia, kanonok a csandi szkeskptalanban (1423. pr. 16. eltt): Juhsz: A csandi szkeskptalan, 79. Szegedi Baratin Lukcs, sebesi fesperes a csandi szkeskptalanban (14831487): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 363365.; Juhsz Klmn: A csandi pspksg trtnete 5. (14341500). Csandvrmegyei knyvtr 42. Mak, 1947. 8097. Szegedi Mrton a csandi szkeskptalanban kanonok 1347-tl, majd pedig krassi fesperes is (1355 1358): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 419.; Anjou-kori oklevltr. Documenta res Hungaricas tempore regum Andegavensium illustrantia. BudapestSzeged, XXXI. 56. Szegedi Mikls csandi kanonok (1511): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 427.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 83. Gyri kanonok 15041505 Szegedi Szerafin volt csandi tanul, csandi olvaskanonok s kanonok (14971499): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 397.; Juhsz:

121

Kitekints

G. TTH PTER

(kzlk 1 szemly Csandon s Egerben is szerepelt),6 Gyrben 4 (ebbl 2 szemly Csandon is szerepelt, egy harmadik pedig Budn),7 Kalocsn 4 (egyikk titeli kanonok is volt),8 Aradon 3,9 Bcson 3,10 Budn 3,11 Egerben 3,12 Zgrbban 3,13 Esztergomban 2,14 Titelen
A csandi szkeskptalan, 44., majd kisprpost (15011523): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 403404., 435.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 38. Szegedi Zkny Balzs volt csandi tanul, Csandon kanonok 1524-ben. Veress Endre: Olasz egyetemeken jrt magyarorszgi tanulk anyaknyve s iratai 12211864. Budapest, 1941. 86., sebesi fesperes (15271537): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 419.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 68. Szegedi Zkny Gspr volt csandi tanul, csandi kisprpost s szkesegyhzi fesperes (15401547): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 404., 435.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 38. Szegedi Zkny Imre volt csandi tanul, csandi nagyprpost (15361539) Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 392393.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 32. Szegedi Benedek a vradelhegyi Szt. Istvn trsaskptalan ka nonokja (1565): Bunyitay Vincze: A vradi pspksg trtnete. Kptalanai s monostorai, a pspksg alaptstl 1566. vig. Nagyvrad, 1883. 226. Szegedi Bertalan vradi szkeskptalani neklkanonok (1553): Bunyitay: A vradi pspksg, 182. Szegedi Ferenc vradi kanonok (1538): Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 81. Szegedi Gergely vradi szkeskptalani rkanonok (15101513): Bunyitay: A vradi pspksg, 169. Szegedi Gergely vradi szkesegyhzi fesperes s kanonok (15521553), majd egri kanonok (1561): Bunyitay: A vradi pspksg, 181. Szegedi Mikls kanonok a vradi szkeskptalanban (1489): Bunyitay: A vradi pspksg, 159. Szegedi Mikls vradi kanonok, vradi kisprpost (Szt. Istvn vradelhegyi trsaskptalan prpostja) (15351542): Bunyitay: A vradi pspksg, 221. Szegedi Dmtr gyri kanonok (15261530): Kbls Jzsef: Az egyhzi kzprteg Mtys s a Jagellk korban. (A budai, fehrvri, gyri s pozsonyi kptalan adattrval). (Trsadalom- s mveldstrtneti tanulmnyok 12.) Budapest, 1994. 425426. Szegedi Gergely gyri kisprpost (a Szent Adalbertrl nevezett trsaskptalan prpostja 14951517; 1513-tl gyri segdpspk): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 426. Szegedi Jnos gyri kanonok (15101520): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 426., Jnos mosoni fesperes 1519, budai kanonok (15111517) is volt. Szegedi Mikls gyri kanonok (15041505): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 426., Mikls csandi kanonokknt is feltnik 1511-ben. Szegedi Gergely kalocsai szkesegyhzi fesperes s kanonok (15001502): Udvardy Jzsef: A kalocsai fszkeskptalan trtnete a kzpkorban. Budapest, 1992. 80.; Szegedi Imre kalocsai kanonok (14451450): Udvardy: A kalocsai fszkeskptalan, 92. (ksbb pcsi kanonok is); Szegedi Jnos kalocsai kanonok (1344): Udvardy: A kalocsai fszkeskptalan, 87., titeli kanoniktusa is volt. Szegedi Pter kalocsai kanonok (15091517): Udvardy: A kalocsai fszkeskptalan, 95. Szegedi Ferenc aradi rkanonok (1552) Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 100.; Szegedi Tams aradi kanonok (1548): Mrki Sndor: Arad vrmegye s Arad szabad kirlyi vros monographija. Arad, 1892. 376.; Szegedi Turcsin Jnos aradi kanonok (1552): Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 100. Szegedi Balzs bcsi alneklkanonok (1470): Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 80.; Szegedi Gergely bcsi kanonokknt Krakkban (15101511): Schrauf Kroly: A kraki magyar tanulk-hza lakinak jegyzke. Magyarorszgi tanulk klfldn III. Budapest, 1893. 15., 78. V.: Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 71. Szegedi Henrik bcsi lector (1454): Lukcsics Pl: XV. szzadi ppk oklevelei II. Budapest, 1938. 327., Bnis Gyrgy: Szentszki regesztk. Iratok az egyhzi brskods trtnethez a kzpkori Magyarorszgon. A szerz htrahagyott kziratt gondozta s szerkesztette Balogh Elemr. Budapest, 1997. 337. 2792. sz. Szegedi Benedek budai kanonok s kptalani vicarius (15041523): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 319. Szegedi Jnos gyri kanonok 15101520, mosoni fesperes 1519, budai kanonok (1511 1517): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 320. Szegedi Pter mr mint budai kanonok ment ki Bcsbe felsfok studiumokat vgezni, 1453-ban blcsszeti karon szerzett licenciatust, majd 1454-ben mr jogot hallgatott. Frakni Vilmos: Magyarorszgi tanrok s tanulk a bcsi egyetemen a XIV. s XV. szzadban. Budapest, 1874. 52.; Schrauf Kroly: Magyarorszgi tanulk klfldn II. Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen. Budapest, 1892. 145.

10

11

122

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt

Kitekints

2,15 Pozsonyban 116 szegedi szemly mutathat ki a helyi kptalanokban. A Vradon szerepl szegediek viszonylag magas szmnak magyarzatt abban lthatjuk, hogy az ottani szkeskptalan (capitulum cathedrale) mellett ngy trsaskptalan (capitulum collegiatum) is mkdtt, teht bven akadt kanonoki javadalom.17 A pcsi kptalanokban 3 szemly is szerepelt Szegedi vezetknvvel, m k biztosan nem a kirlyi szabad vros rangjt 1498-ban elnyert Szeged polgrfiai, hanem egy a tbbek kztt a nyugat-baranyai Szegedet is birtokl kznemesi csald sarjai voltak.18 A fenti adatok azt mutatjk, hogy a magyarorszgi kptalanokban javadalommal br szegediek tbb mint negyede a csandi kptalanokban szerepelt. Ezt a jelensget magyarzand, elszr is arra a Borovszky Samu ltal mr 1897-ben kzlt adatra kell utalnunk, miszerint a Csandon szerepl 11 szegedi szemly kzl 8 biztosan a csandi kptalani iskola tanulja volt.19 Ennek fnyben kzenfekvnek tnik a kvetkeztets, hogy a kzpkori Szeged azon fiai, akik klerikus rtelmisgi karriert kvntak befutni, tbb okbl is Csandot vlasztottk. Elssorban a fldrajzi adottsgok diktlta gyakorlati okbl, hiszen Csand s szkeskptalana lgvonalban mindssze 35 km (ton 4042 km) tvolsgra volt, sokkal kzelebb, mint a 120 km-re (ton 125 km) tallhat bcsi fszkeskptalan20, ahol a mindenkori szegedi fesperes (archidiaconus) is tartzkodott.21 Ez a kzelsg klnsen felrtkeldik a kor nehzkes kzlekedse s rossz tviszonyai tkrben. m Csand nemcsak kzel fekdt Szegedhez, de szkeskptalana a Szegedtl szakra Szer fel flton lv
12

13

14

15

16

17

18

19

20 21

Szegedi Gergely csandi szkeskptalani kanonok, majd vradi szkesegyhzi fesperes s kanonok 15521553, vgl egri kanonok (1561)? Bunyitay: A vradi pspksg, 181.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 14. Szegedi Albert esztergomi kanonok (1558), majd egri olvaskanonok (1562 1572): Kovcs Bla: Az Egri Egyhzmegye trtnete 1596-ig. Eger, 1987. 34.; Kollnyi Ferenc: Esztergomi kanonokok 11001900. Budapest, 1900. 163.; Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 82. Szegedi Pl egri olvaskanonok (15721589), 1576-tl zemplni fesperes is): Kovcs: Az Egri Egyhzmegye, 34., 42. Azonos lehet a zgrbi kanonok Szegedi Pllal. Szegedi Jnos zgrbi kanonokknt 1504-ben Padovban: Veress Endre: A paduai egyetem magyarorszgi tanulinak anyaknyve s iratai 12641864. Budapest, 1915. 24. Szegedi Mrton zgrbi kanonok: Kulcsr: A szabad kirlyi vros (14981543), 479. Szegedi Pl zgrbi kanonok (15681574): Veress Endre: Olasz egyetemeken, 102., 103. Szegedi Albert esztergomi kanonok (1558), majd egri olvaskanonok (1562): Kollnyi: Esztergomi kanonokok, 163.; Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 82.; Kovcs: Az Egri Egyhzmegye, 34. Szegedi Mihly esztergomi kanonok (15581562) s nyitrai fesperes is (15591563): Kollnyi: Esztergomi kanonokok, 162. Szegedi Benedek titeli kanonok (1450): Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 80. Szegedi Jnos kalocsai (1344) s titeli kanonok is volt: Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 80. Szegedi Egyed pozsonyi kanonok (15031511), dkn (15101511): Kbls: Az egyhzi kzprteg, 471472. Erre lsd: Bunyitay: A vradi pspksg s Kristf Ilona: Egyhzi kzprteg a ks kzpkori Vradon (14401526). Egyetemi doktori rtekezs. Tmavezet: Solymosi Lszl. Debreceni Egyetem Trtnelmi s Nprajzi Doktori Iskolja. Kzirat. 2009. 6671. Fedeles Tams: A pcsi szkeskptalan szemlyi sszettele a ks kzpkorban (13541526). Tanulmnyok Pcs Trtnetbl 17. Pcs, 2005. 447. Borovszky Samu: Csand vrmegye trtnete 1715-ig. II. A vrmegye rszletes trtnete. Budapest, 1897. 99101. Viszonytskpp megemltjk, hogy Kalocsa 94, Vrad 160 km-re (ton 210 km) esett Szegedtl. Petrovics Istvn: A kzpkori Szeged egyhztrtnete az jabb kutatsok fnyben. In: Balog va Dbr Andrs Jancsk Csaba Kiss Gbor Ferenc Nyulassy gnes Zakar Pter (szerk.): Dixit et salvavi animam meam. Tanulmnyok a 65 ves Szegf Lszl tiszteletre. Szeged, 2007. 145163., 151152.

123

Kitekints

G. TTH PTER

Serke/Serkd22 falu s birtok, mg trsaskptalana a Szegedtl dlre Szentivn s Gyla szomszdsgban lev Papkeresztr23 falu s a hozz tartoz birtok tulajdonosa volt. A kptalani birtokokrl, illetve a birtokok kzelbl szrmaz szemlyek pedig mindig nagy esllyel plyztak egy-egy resedsben lv javadalomra.24 A fldrajzi adottsgok mellett a gazdasgi kapcsolatok, a marosi vzi t, a szegedi polgrok ltal birtokolt s a csandi szkeskptalan hiteleshelyi vonzskrzetbe tartoz tiszntli birtokok s brletek is m agyarzzk, hogy a szegedi polgrfik ilyen jelents mrtkben szerepeltek a csandi egyhzmegye kzpontjban. A Szegedhez legkzelebb es kptalani iskola, amelynek els tantit legendja szerint mg maga Szent Gellrt vlasztotta ki,25 j alapokat adhatott a legmagasabb szint tanulmnyokhoz is. Ezt igazolja, hogy tbb mint szz tanulja folytatott ksbb egyetemi stdiumokat. Az orszgos tendencinak megfelelen krkben is a bcsi egyetem volt a legnpszerbb: a csandi iskola 104 egyetemet jrt tanuljnak 81%-a, mg a 100110 szegedi peregrinus 85%-a tanult itt. A bcsit a krakki kvette 16%-kal, de voltak olyan tanulni vgyk is, akik Csandrl egszen Prgig, Lipcsig vagy Wittenbergig mentek egyetemi tanulmnyok folytatsa vgett. A Gellrt pspk ltal alaptott kptalani iskola, mely lektor ainak negyede jrt egyetemre a ks kzpkorban,26 bizonyra a trsg legjobb oktatsi intzmnye volt, s bizonyosan magasabb sznvonal, mint a Szegeden mkd iskolk, melyekrl sajnos csak kevs forrssal rendelkeznk. Szeged helytrtneti kutatsban a kzpkori iskolkat illeten is Blint Sndornak sikerlt leszmolnia a rgebbi irodalom (Reizner Jnos, Szmollny Nndor, Ivnyi Bla) azon lltsval, miszerint a laikus szegedi egyetemi hallgatk a koldul rendek helyi stdiumaiban tanultak volna. Ez ugyanis adatok, illetleg hazai analgik hjn, de a rendi elrsok miatt is elfogadhatatlan. Szeged egyetemjr fiatalsga sokkal inkbb azokban a vrosi kegyurasg alatt ll plbniai iskolkban szerezte alapismereteit, melyek ltre az 1522. vi egyhzi tizedlajstromban szerepl kt magister, tovbb t scholasticus akik lakhelye iskolakrzetkhz igazodhatott emltse utal.27 Ezen iskolk a klerikuskpzettsgtl klnbz, a 14. szzadban megjelent gyakorlatias litertuskpzettsget terjesztettk. Az egyre nvekv szm, egyetemet jrt szemly hazatrsvel s mkdsvel a szegedi iskolk sznvonala is folyamatosan emelkedett a ks kzpkorban. Mszros Istvn analgik alapjn felttelezi, hogy az emltett 1522. vi szegedi tizedjegyzkben a scholasticusok mellett emltett magisterek a vrosi let zavartalansgt biztost ars calculandi s ars scribendi specilis ismereteinek oktatst vgz vrosi magniskolk tanti lehettek.28 A csandi kptalani iskolt viszont a Dl-Alfld legnagyobb kptalana mkdtette, s az ott szerezhet klerikuskpzettsggel s kialakthat szemlyi kapcsolatokkal nagyobb esly
22

23

24 25

26

27

28

Engel Pl (szerk.): Magyarorszg a kzpkor vgn. (elektronikus dokumentum); Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 165. Gyrffy Gyrgy: Az rpd-kori Magyarorszg trtneti fldrajza. I. Budapest, 1987. 861.; Csnki Dezs: Magyarorszg trtneti fldrajza a Hunyadiak korban. I. Budapest, 1890. 698. Kbls: Az egyhzi kzprteg, 4849.; Fedeles: A pcsi szkeskptalan, 120. Szentptery Imre (szerk.): Scriptores rerum Hungaricarum tempore ducum regumque stripis Arpadianae gestarum. II. Budapest, 1938. 495496. G. Tth Pter: A csandi szkeskptalan kanonokjainak egyetemjrsa a kskzpkorban. Magyar Egyhztrtneti Vzlatok, 19. (2007/12) 3758., 46., 55. Blint Sndor: Az 1522. vi tizedlajstrom szegedi vezetknevei. A Magyar Nyelvtudomnyi Trsasg Kiadvnyai 105. Budapest, 1963.; Blint: Szeged renesznsz kori mveltsge, 1822. Mszros Istvn: Kzpkor vgi vrosi iskolink s a polgri rteg tananyagignyei. In: Szkely Gyrgy (szerk.): Eszmetrtneti tanulmnyok a kzpkorrl. Budapest, 1984. 4554., 52.

124

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt

Kitekints

volt klerikusi plyra lpni s karriert pteni. A magyar szkeskptalanoknak tlagosan 28 tagja volt a kzpkorban. A legnagyobb szkeskptalan a pcsi s az esztergomi volt 39 -40 kanonokkal, a legkisebb pedig a kalocsai, amely a 14. szzadban 10 fs lehetett.29 A kalocsai fegyhzmegyben a bcsi szkeskptalan volt a jelentsebb. Ezt mutatja, hogy Bcsott 3 (a bcsi, a szegedi s a szermi), mg Kalocsn 2 (a szkesegyhzi, ms nven srkzi s a bodrogi) fesperes lt. (Nhny esetben a bodrogi fesperest is a bcsi kptalanban emltettk.) Minthogy a bcskalocsai egyhzmegye nagyobb, ktharmad rszt radsul a gazdagabb s srbb telepls, dli, bcskai s szermi, illetve a Tisza menti rszeket a bcsi kptalanban l fesperesek felgyeltk, a bcsi kptalan jvedelmei jval meghaladtk a kalocsait, amit a kanonokok ltszma melyet Koszta Lszl 20 fre becslt is tkrzhetett. Hiba volt azonban nagyobb s gazdagabb a bcsi szkeskptalan a ka locsainl, hiba lt ott a szegedi fesperes, mindez nem tudta ellenslyozni a tvolsgot s a Blint Sndor ltal hangslyozott rossz viszonyt Szegeddel, mert Kalocsn mg gy is tbb szegedi szerepelt, szm szerint 4, mg Bcsott 3 f. Tovbb a kettssgbl kvetkezleg a kalocsai egyhzmegyben sztaprzdtak a jvedelmek, gy az rsekek mellett nem jtt ltre az egyhzi kzprteg nagy dunntli szkeskptalanokhoz hasonl erej intzmnye. A dl-alfldi rgi legnagyobb szkeskptalana a Szent Gyrgyrl nevezett csandi szkeskptalan lett, amelynek ltszma a mai szvegben a 14. szzadban sszelltott nagyobb Gellrt-legenda alapjn 30 f lehetett. Az orszgos tendencinak megfelelen a 1213. szzad fordulja krl trsaskptalan is ltrejtt Csandon, melynek patrociniuma a Szent dvzt volt. lre a fesperesek kzl az elst, a szkesegyhzit lltottk, ettl kezdve a trsaskptalani prpost (praepositus) gynevezett kisprposti mltsgt rendesen a szkesegyhzi fesperes tlttte be. Amg a szkeskptalan szemlyzete az egyhzi trsadalom kzposztlyt kpezte, addig a trsaskptalanok a kirlyi alaptsak kivtelvel a szkesegyhz alspapsgt voltak hivatva sszefogni. Ami a szegedieket illeti, k a csandi trsaskptalanban csakis a kisprposti tisztsget tltttk be, vagyis kivtel nlkl az egyhzi kzprtegbe sorolandk. Tovbb az is igen figyelemremlt, milyen kimagasl arnyban rtk el a legmagasabb mltsgokat a csandi kptalanokban: az ott szerepl 11 szegedi szemlybl 1 nagyprpost, 2 kisprpost, 1 olvaskanonok (lector) s 5 fesperes lett. Ehhez kpest az orszg sszes tbbi kptalanban 2 kisprposti, 2 olvaskanonoki, 2 neklkanonoki (cantor), 1 rkanonoki (custos) s 4 fesperesi javadalmat birtokoltak a szegedi szrmazs klerikusok. A Csandon javadalommal rendelkez 11 szegedi kzl 9 szemly egyetemre is jrt. A csandi szkeskptalan szemlyi llomnyban is megfigyelhet, hogy a polgri szrmazsak esetben a legmagasabb az egyetemet jrtak szzalkos arnya: 87,5%; ket a mezvrosi polgrok kvetik viszonylag kevssel lemaradva: 73%-kal.30 Ez alapjn joggal felttelezhetjk, hogy javadalomhoz jutsukban valban dominns szerepe lehetett tanultsguknak. sszehasonltsknt: az arisztokrata famlik tagjai kzl 33%, a kznemesek esetben 30%, a jobbgyi szrmazsaknl pedig 14% folytatott egyetemi stdiumokat.31 Ezen jelensg magyarzataknt mr Mlyusz Elemr rmutatott arra, hogy trsadalmi s mveldsi viszonyaink sajtos fejldse kvetkeztben az arisztokrcia s a nemessg mellett ppen a vrosi polgrsg fiai mentek leginkbb egyhzi plyra. Az elkel s vagyonos nemesi ifjak a csaldi birtoktest csorbtatlansga rdekben vlasztottk a papi hivatst,
29

30 31

Koszta Lszl: Dl-Magyarorszg egyhzi topogrfija a kzpkorban. In: Kollr Tibor (szerk.): A kzpkori Dl-alfld s Szer. Szeged, 2000. 4950. G. Tth: A csandi szkeskptalan, 42. G. Tth: A csandi szkeskptalan, 42.

125

Kitekints

G. TTH PTER

ahol sszekttetseiknl fogva hamar elrtk a nagyobb mltsgokat. Az iparos, a keresked kevesebb letlehetsget biztosthat gyermekei szmra, mint a jobbgy. Az le tsznvonaluk magasabb, s ezt tbb gyermek szmra nehezebb fnntartani, mint a jobbgynak a falusi let keretei kztt addt. A chek zrtsga akadlyozta meg az rvnyeslst, az apa mhelyt vagy zlett nem rklheti tbb gyermek. Azok csak egyet -egyet juttatnak abba a helyzetbe, hogy az elrt letmdot folytassa.32 Az egyhzi plyn val rvnyeslsre pedig bri s fpapi kapcsolatok hinyban a legjobb eszkz a minl magasabb szint vgzettsg, illetve az egyetemen szerzett kapcsolatok voltak. Az egyetemi tanulmnyok alatt kivl alkalom knlkozott j ismeretsgek szerzsre, szemlyes kapcsolatok kialaktsra. Az egyes egyhzi javadalmakrl is knnyen informldhattak az rdekldk, st akr benefciumhoz is juthattak e kapcsolatok ltal. Az ilyen kapcsolatokra jellemz, hogy az egyhzi kzprtegen bell mr szinte jelentktelen volt, ki milyen trsadalmi kategribl szrmazott. gy tnik, ez a tandj elteremtsnek cseppet sem utols szempontjtl eltekintve az egyetemi polgrok kztt sem volt szempont. A javadalomhoz segts ugyanis teljesen fggetlen a szrmazsi kategriktl, polgr polgrt, jobbgy jobbgyot, nemes nemest ppgy juttatott minimum kznemesi letsznvonalat biztost kanoniktushoz, mint jobbgy nemest, nemes jobbgyot, polgr nemest stb.33 Nyilvnval, ha egy szemly tbb egyetemen is alaktott ki ilyen kapcsolatokat, az mg sikeresebb stratginak bizonyulhatott ksbb. gy gondolkodhatott Szegedi Zkny Imre, a jsz34 esetleg rgi magyar35 szrmazs illusztris szegedi Zkny csald tagja is, aki 1527-ben a krakki,36 majd 1529-ben mr a bcsi egyetemet ltogatta.37 Atyafia, Szegedi Zkny Gspr 1534-ben Bcsben,38 majd 1536-ban Krakkban folytatta tanulmnyait.39 Mind Imre, mind pedig Gspr igazolhat javadalomszerzse eltt vgezte felsfok tanulmnyait, vagyis csupn csaldjuk melynek tagjai a 15. szzadtl Szeged patrciusai kz tartoztak s nemessget is szereztek40 tmogatsa is elegend volt a bcsi s krakki egyetem ltogatshoz. Imre 1536-ban a csandi Szent Gyrgy szkeskptalan prpostja,41 mg Gspr ugyanitt 1540-ben a Szent dvztrl nevezett trsaskptalan prpostja s egyben szkes32 33 34

35

36

37

38

39

40 41

Mlyusz Elemr: Egyhzi trsadalom a kzpkori Magyarorszgon. Budapest, 1971. 111. Kbls: Az egyhzi kzprteg, 43. Blazovich Lszl: Vrosok az Alfldn a 1416. szzadban. Dl-alfldi vszzadok 17. Szeged, 2002. 127129.; G. Tth Pter: Gondolatok a szegedi Zkny csald eredetrl s tagjainak 16. szzadi szereplsrl. Belvedere Meridionale, XXI. (2009) 1-2. sz. 99101. Kiss Lajos: Fldrajzi nevek etimolgiai sztra III. Budapest, 1997. 793794.; Kzmr Mikls: Rgi magyar csaldnevek sztra: 1417. szzad. Budapest, 1993. 1156.; Inczefi Gza: Szeged krnyknek fldrajzi nevei. Budapest, 1960. 99.; Blint: Az 1522. vi tizedlajstrom, 16.; Blazovich: Vrosok az Alfldn, 127. Schrauf: A kraki magyar tanulk, 26., 98.; Szgi Lszl: Magyarorszgi dikok lengyelorszgi s baltikumi egyetemeken s akadmikon 15261788. Magyarorszgi dikok egyetemjrsa az jkorban 9. Budapest, 2003. 55. Emericus Stephani de Zegedino 1527. okt. 10-n a krakki egyetemen. Schrauf Kroly: Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen. Magyarorszgi tanulk klfldn IV. Budapest, 1902. 190. Frankl Vilmos: A hazai s klfldi iskolzs a XVI. szzadban. Budapest, 1873. 230.; Schrauf: Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen. Magyarorszgi tanulk klfldn IV., 190. Caspar Sacken Segediensis Schrauf: A kraki magyar tanulk, 31., 103. 1536-ban mint Tams fia szerepel, Casper Thome de Syegyed Blazovich: Vrosok az Alfldn, 127. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 392393.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 32.

126

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt

Kitekints

egyhzi fesperes lett.42 Idsebb rokonuk, Szegedi Zkny Balzs Zkny Istvn, az 1524 s 1542 kztti szegedi fbr testvre43 is elbb Bcsben iratkozott be az egyetemre 1509-ben, majd Krakkban szerzett baccalaureatus artium fokozatot 15111513 kztt folytatott tanulmnyai eredmnyeknt.44 Elhivatottsgt mutatja, hogy 15221524 kztt mr Bolognban tanult jogot, amihez a szksges elfelttelt a Krakkban szerzett baccalaureusi fokozata biztostotta szmra. Szegedi Zkny Balzs csandi kanonoki javadalmra els forrsunk pp a bolognai magyar hallgatk anyaknyvbl val, amiben 1522ben mg nem, csak 1524-ben, a knonjogi doktorr vlsnak vben emltik stallumt.45 Vlemnynk szerint vagy eleve mr a csandi szkeskptalan tagjaknt ment Bolognba a legmagasabb szint jogi kpzsrt, vagy nllan kezdte meg ottani tanulmnyait, s a csandi kptalan javadalom adsval ktelezte el t maghoz, gy gondoskodva szemlyi llomnynak rtelmisgi utnptlsrl. Bolognai tanulvei alatt az ifj magyarorszgi rtelmisgiek Wolphard Adorjn ltal vezetett humanista krhez tartozott. A humanistaknt Wolphardus nevet hasznl gyulafehrvri kanonok (ksbb fesperes, majd 1538-ban mr erdlyi pspki vicarius) feltett szndka volt Janus Pannonius sszes versnek kiadsa klfldi egyetemi tanulmnyai sorn.46 Az ltala 1522. oktber 4-n kiadott ktetbe Szegedi Zkny Balzs is rt egy Janus Pannoniust magasztal nyolcsorost latinul, ezltal lett az els szegedi szerz, akinek mve nyomtatsban jelent meg.47 Bolognbl val hazatrte utn Szegedi Zkny Balzs 1527-tl kereken egy vtizedig a sebesi fesperes tisztsgt tlttte. Vlemnynk szerint az, hogy a szegedi Zkny csald hrom sarja is nagyjbl egyidben helyezkedett el az egyhzi plyn, azt mutathatja szmunkra, hogy a szegedi polgrok legtekintlyesebb patrciusi csaldjaiban is rvnyeslt a Mlyusz Elemr ltal megllaptott tendencia. Kbls Jzsef a budai, fehrvri, gyri s pozsonyi kptalannal foglalkoz mrvad munkjban a kptalanokba egyhzi kapcsolatok tjn val bejuts trgyalsnl annak szemlltetsre, hogy a magyar egyhzi javadalmasok mennyire naprakszen informltak voltak arrl, hogy hol vannak javadalom-resedsek, amelyekrl rgtn rtestettk is egymst, a kvetkez pldkat emlti. 1498-ban Blint budavri kpln rtesti bartjt, Pl visegrdi kplnt, hogy krst teljestve kplni hely utn nzett, s tallt is egy megresedettet Pesten; ha megfelel, srgsen folyamodjon rte. 1503-ban Szalkai Andrs s Sebestyn mester szepesi kanonokok ajnljk Brtfa vrosa szmra prdiktornak Mihly papot, 1506-ban pedig a baccalaureus artium fokozatot szerzett Kunisch Mtys pap r szintn Brtfa vrosnak: miutn megtudta, hogy hrom res oltrigazgatsg is van a plbniatemplomban, az egyiket a maga szmra kri. Nyilvn t is valamilyen ottani ismerse biztatta e lps megttelre. Ilyen barti kapcsolatok brhol ktdhettek, egyetemi foko42

43

44 45

46

47

Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 404.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 38. Juhsz 1543-tl tartja igazolhatnak javadalmt. Blazovich: Vrosok az Alfldn, 127.; Kulcsr: Az egysges vros, 435.; Szakly Ferenc: Trk megszlls alatt (15431686). In: Krist Gyula (szerk.): Szeged trtnete 1. A kezdetektl 1686-ig. Szeged, 1983. 535738., 638.; V. G. Tth: Gondolatok, 102103. Schrauf: A kraki magyar tanulk, 16., 81. Veress Endre: Olasz egyetemeken, 86. Blasius Zachan Seghalmus (itliai tollhiba) filius Ymerici dioecesis Bachiensis, canonicus Chanadiensis et scolaris Bononiae et solum studens in iure canonico (1524. mart. 10.), d. Blasius doctor in iure canonico (1524. martii 11.). Vekov Kroly: A humanista mveltsg mhelyei. A gyulafehrvri kptalani oktats. Szeged, A Vros folyirata, 20. (2008) 2-3. sz. 1619., 1819. Veress Endre: Olasz egyetemeken, 81. Blasius Zakan Segedinus Pannonius Janus Pannoniusrl rt octostihonja. A verset lsd: Kulcsr: A szabad kirlyi vros, 478.

127

Kitekints

G. TTH PTER

zata alapjn azt is el lehet kpzelni, hogy egy brtfai szlets egykori tanultrsa volt az informtor. Kbls az ltala vizsglt ngy kptalan esetben kimutatja, hogy a Dengelegiek, Lbadiak s Ppaiak meglepen sok helyen jutottak javadalomhoz, s emellett megemlti, hogy a Csandiak, Szegediek, Szatmriak, Nmetiek s jlakiak is srn fordulnak el tbb kptalanban is, arra a felttelezsre jutva, hogy volt egymshoz valami kzk.48 A Kbls ltal vizsglt idszakban (14581526) a budai trsaskptalanban kt, a gyri szkeskptalanban ngy, a pozsonyi trsaskptalanban egy szegedi javadalmas volt, sszesen teht hat szemly, mert Szegedi Jnos Gyrtt s Budn is szerepelt. Ezen hat szemly kzl hrom esetben ismeretlen a javadalomhoz juts mikntje, a tbbieknl pedig az adott testletben mr hamarabb javadalommal br fldi vagy rokon Szegedi segtsgt valsznstette Kbls. Adattrt tvizsglva azt tapasztaltuk, hogy a kptalanba val bejuts mikn tjnek szempontjbl krdses Szegediek javadalomhoz jutsa idejn tbb Csandi is szerepel a dunntli kptalanokban. Ha figyelembe vesszk tovbb a csandiak s a szegediek kztti szemlyi kapcsolatok jelents s kiterjedt voltt, jelen esetben azt, hogy a ha Szegedi kzl kett Csandon is brt kptalani javadalommal s hogy kzlk legalbb egy szemly biztosan a csandi kptalani iskola tanulja volt, tlcn knlkozik a megolds: a Csandiak segtettk javadalomhoz a Szegedieket. Ahogy Kbls Jzsef felttelezi, hogy Szegedi Egyedet pozsonyi javadalomszerzsben (1503) Szegedi Gergely gyri kisprpost (1495 1517) tmogatta, ugyangy valsznsthet, hogy Szegedi Gergely pedig Csandi Jnos fehrvri kanonok (14881508)49 segtsgnek ksznhette javadalmt. Ezek utn mr nem is meglep, hogy 1502-ben Csandi Jnos is kanonoki stallumhoz jutott a gyri kptalanban, ahol 1503-ig komromi fesperes, 15091519 kztt pedig mosoni fesperes volt. Ebben a tisztsgben Szegedi Jnos lett az utdja, aki nem sokkal ezt kveten, 15211522 kztt mr a csandi egyhzmegye temesi fesperessgnek ln llt. Egy msik jl megfigyelhet tendencia mind a Csandiak, mind a Szegediek esetben, hogy a Kbls ltal vizsglt ngy dunntli kptalan kzl leginkbb az egyikbe tudtak r okonaiknak s/vagy fldijeiknek kzbenjrsukkal javadalmat szerezni. gy a hat Szegedi szemly kzl ngy a gyri kptalanban, mg a ngy Csandi javadalmas kzl hrom a fehrvri testletben szerepelt. A szemlyi kapcsolatokra s a szegediek csandi szerepre is j pldt szolgltat Szegedi Kis Istvn, a magyarorszgi reformci egyik vezregynisgnek trtnete. Szegedi Kis Istvn 1505-ben szletett Szegeden. A szlvrosban, Lippn s Gyuln folytatott hazai tanulmnyait kveten a krakki egyetemre jrt t vig, majd meghatroz jelentsg flvet tlttt a wittenbergi egyetemen, ahol Luther s Melanchton hallgatja volt.50 Wittenbergbl 1543 vgn, vagy 1544 elejn rkezett haza. Hihetleg egyenesen szlvrosba tartott, hogy kipihenje fradalmait. De amint hazarkezsrl csandi bartai rtesltek, sie ttek a nagytuds frfit a csandi iskola tanrul meghvni. Csandnak Csaholi Ferenc Mohcsnl trtnt halla utn vtizedekig nem lvn ott tartzkod s a ppa ltal is megerstett pspke a nagyprpost volt az els embere. A mr emltett Szegedi Zkny Imre nagyprpost nem egymaga volt szegedi szrmazs mltsgvisel ekkor Csandon, hanem a mr szintn emltett atyafiai: Szegedi Zkny Gspr trsaskptalani prpost s szke segyhzi fesperes, valamint Szegedi Zkny Balzs sebesi fesperes is, kik sok dicsretet hallottak a Wittenbergbl imnt hazatrt fldijk fell. m Szegedi Kis Istvn tl nagy tzzel fogott hivatsa teljestshez: nemcsak a kptalani iskola felsbb tagozatn tantott, ha48 49 50

Kbls: Az egyhzi kzprteg, 49. Kbls: Az egyhzi kzprteg, 341. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 285.

128

Egyhzi kapcsolatok Szeged s Csand kztt

Kitekints

nem a np krben is hirdetette merben j tanait.51 Luther tantvnyaknt merszen tmadta az egyhzat, gy a csandi fpapok csakhamar elfordultak tle, st egyhzellenes izgatsairl jelentst tettek Frter Gyrgy orszgos kzbrnak is, ki rvid ton sgorval, Perusics Gspr csandi vrparancsnokkal vonatta felelssgre a mersz jtt. Szegedi Kis Istvn btran szembeszllott a vrparancsnokkal is, de vgl szmkivetettknt volt knytelen tvozni Csandrl.52 Hossz plyafutsa tovbbi rszben szinte minden jelentsebb hdoltsgi kereskedelmi kzpontban megfordult. Szegedi Kis Istvnt tudomnyos munkssgnak sznvonala is magasan a korabeli reformtori tlag fl emeli: Theologiae syncerae Loci communes de Deo et homine cm hittanknyve tbb kiadsban is napvilgot ltott, s mg klfldn is nagy npszersgnek rvendett.53 A szegediek csandi egyhzi javadalomszerzsnek vizsglatakor nem hagyhatjuk figyelmen kvl a kt szegedi szrmazs csandi pspkt sem. Szegedi Baratin Lukcs54 jmd szegedi borkeresked csald kisebbik figyermekeknt a hazai trsadalmi s mveldsi viszonyok sajtos fejldsbl kvetkez, mr emltett okok miatt55 egyhzi plyra lpett. Lukcs is a csandi klrusba vtette fl magt s tanulmnyait a csandi szkeskptalani iskolban vgezte. A kirlyi kancellrin val elmenetelnek elismers eknt egyre magasabb egyhzi javadalmakat kapott. A kirlyi levltr reknt elbb Csandon sebesi fesperes (14831487), majd kirlyi kincstartknt boszniai (14901493), csandi (14931500) s vgl zgrbi pspk (15001510), 1502-ben pedig kirlyi szemlynk lett.56 Tudva, hogy Szent Gellrt szkt csak a kalocsai rsekkel val konfliktusa miatt cserlte fel az Esztergom al tartoz zgrbi pspksgrt, s ismerve a szegedi Szent Demeter egyhz melletti gazdag alaptvnyt, joggal felttelezhetjk, hogy nem fukarkodott a tehetsges szegedi klerikusokat csandi kptalani javadalmakhoz segteni. Ehhez kpest viszont csupn egyetlen szegedi jutott Csandon javadalomhoz Lukcs fpsztorkodsa alatt. Ez a szemly Szegedi Szerafin volt, aki ms peregrinusokhoz hasonlan elbb a szernyebb anyagi ldozatokat kvn bcsi egyetemre jrt 1486-ban,57 majd mr kt csandi javadalom birtokban a jval kltsgesebb padovai egyetemen vgezte stdiumait 1493 s 1497 kztt.58 A padovai vilgi s egyhzi hatsgok eltt szletett dokumentumok, amelyek az egykori hallgatk gyes-bajos dolgait rktettk meg, kivteles forrsknt szolglnak Szerafin szemlyre nzve. 1493. prilis 13-n tanknt van jelen Thurz Zsigmond gyvdvallsnl, majd 1497. augusztus 16-n ismt tanknt szerepel. Csakis ebbl a kt oklevlbl derl ki, hogy Padovban tanult, ugyanis az egyetem magyarorszgi tanulinak anyaknyvben nem szerepel a neve, tovbb Csandon viselt javadalmairl is ezek51

52 53

54 55 56 57 58

A tantermen kvli oktats mr nmagban is szablysrt magatarts lehetett, mivel az iskolai szablyzatok ltalban tiltottk azt. Lsd: Mszros Istvn: Az iskolagy trtnete Magyarorszgon 9961777 kztt. Budapest, 1981. 63. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 286290. Szakly: Trk megszlls, 638639.; lsd mg: Bartha Tibor (szerk.): Tanulmnyok s szvegek a magyarorszgi reformtus egyhz XVI. szzadi trtnetbl. Studia et acta ecclesiastica 3. Budapest, 1973. 13214.; Kathona Gza: Fejezetek a trk hdoltsgi reformci trtnetbl. Humanizmus s reformci 4. Budapest, 1974. 81189. Juhsz: A csandi pspksg trtnete 5., 8097. Lsd: 19. jegyzet. Bnis: Szentszki regesztk, 232., 314., 335., 359. Schrauf: Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen, 168. Varga Imre: Magyarorszgi tanulk a padovai egyetemen a XVXVI. szzadforduln. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 79. (1975) 211218., 217. Seraphinus de Segedino lector et canonicus Csanadiensis

129

Kitekints

G. TTH PTER

bl rteslnk elszr. Mi tbb, az 1493. vi forrs Szerafint a boszniai pspk testvrnek nevezi, eszerint Szegedi Baratin Lukcs testvre volt.59 Lukcs zgrbi pspkknt Mrton nev testvrrl is gondoskodott, zgrbi kanoniktust szerezve szmra, hogy 1502-ben Bcsben, majd Padovban folytathassa tanulmnyait.60 Szembetl, hogy egy Szegedi Jnos, aki 1502-ben mg bcsi hallgat volt,61 1504-ben szintn zgrbi kanonokknt tanult Padovban.62 Valsznleg t is Lukcs pspk segtette javadalomhoz, vagy annak Mrton ccse jrt kzben tanultrsa rdekben. Szegedi Szerafin csandi olvaskanonoki (1497 1499),63 majd szkesegyhzi fesperesi, egyben kisprposti (15011523)64 mkdsnek ideje alatt mr ngy szegedi is bejutott a szkeskptalan szemlyi llomnyba. Nem knyny megtlni esetkben, hogy a csandi javadalom elnyershez valban szksgk volt -e a testleten belli szemlyes kapcsolatra, vagy elg volt csupn a terletisg szemlytelen mechanizmusnak rvnyeslse s szrmazsi kzegk, a polgrsg vallsossg s mvelds irnti fogkonysga. A msik szegedi szrmazs csandi pspk esetben mr korntsem ilyen egyrtelm a helyzet. Szakly Ferenc hangslyozza ugyan Musinai Gervn Jnos kinek apja lltlag Szeged vros brja volt65 csandi pspkknt betlttt szerept a szegedieknek csandi egyhzi javadalmakhoz val jutsban,66 azonban erre nem volt tl sok lehetsge. Musinai Gervn Jnos szerencsi apt s a bencs rend tagja volt, Szapolyai Jnos rgi hveknt kerlt a mohcsi csataveszts kvetkeztben megresedett csandi pspki szkbe. m mr 1527-ben tprtolt Ferdinndhoz (aki hrom v tartamra rruhzta az egyhz kegyri jogt is), gy bajosan brhatta tovbbra is a Jnos kirly orszgrszhez tartoz pspksget.67 1529-ben Erdlybe ment Trk Blinttal, s mjus 22-n rszt vett a Pter havasalfldi vajdval vvott tkzetben, amelyben lett vesztette. gy nem meglep, hogy egyetlen szemlyt sem tallunk, amikor a Csandon kzvetlenl Mohcs utn javadalmat szerzett szegediek szmt vizsgljuk. A kzpkori Szeged s Csand kapcsolata korntsem merlt ki az eddig vzoltakban. Amg Szeged polgrfiai a klerikuskpzs, egyhzi javadalmak szerzse s sszekttetsek kiptse vgett Csandra mentek, addig a Csand vrmegyei jobbgyok jogi s gazdasgi elnyk rdekben Szegedre telepltek.68 Noha Szeged s fesperessge a kzpkorban vgig a bcs-kalocsai fegyhzmegyhez tartozott, mint lthattuk, annl is tbb szllal kapcsoldott a csandi pspksghez s szkeskptalanhoz.

59 60

61 62 63 64 65

66 67

68

Varga: Magyarorszgi tanulk, 217. Serafino da Segedino, fratello del vescovo della Bosnia Kulcsr: A szabad kirlyi vros, 480. Lukcs pspk csaldjrl tudni lehet mg, hogy legidsebb testvre, Jnos hallig Szegeden, a Szent Demeter utcban lakott, s a vros elkel polgrai kz tartozott, szorgalmasan mvelte az apjuktl rklt kamonczi szlejt a Szermsgben. Kt len ytestvre is volt, Katalin s Zsfia. Juhsz: A csandi pspksg trtnete 5., 81. Schrauf: Magyarorszgi tanulk a bcsi egyetemen, 154. Veress: A paduai egyetem, 24. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 397.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 44. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 403404.; Juhsz: A csandi szkeskptalan, 38. Jszay Pl: A magyar nemzet napjai a mohcsi vsz utn I. Pest, 1846., a 114. oldalon lbjegyzetben: Filius Iudicis Civitatis Zegediensis, Chanadiensis (Episcopus) Szakly: Trk megszlls, 638. Borovszky: Csand vrmegye trtnete I., 368369.; Juhsz Klmn: A csandi pspksg trtnete 6. (15001552). Csandvrmegyei knyvtr 43. Mak, 1947. 58. Lsd: Blint: Az 1522. vi tizedlajstrom, 12.

130

KOVCS ISTVN

Galcia rksge?
Rzeszw, noha a 19. szzadban is fleg a vast megptse utn a nagyobb teleplsek kz tartozott, Galcia egyik legjellegtelenebb vrosa volt. Mondhatni, inkbb nagy falu kzepn a Lubomirskiak hatalmas palotjval, amelyet az orszg felosztsban rszt vett osztrkok brtnn alaktottak t az 1770-es vekben. 1945 utn egy becsvgy s befolysos tancselnk vagy vajdasgi prttitkr nagyvrosnak lmodta meg Rzeszwot: szocialista nagyvrosnak. Azta mintha minden vrosvezet ennek az lomnak ktelezte volna el magt. (Ma mr persze a szocialista jelz nlkl.) Az elmlt vek legeredmnyesebb polgrmestere a Rzeszw ln ll, magyaros nev Tadeusz Ferenc, akinek sikert azzal is mrik, hogy tudott legeredmnyesebben lni a Brsszel nyjtotta anyagi lehetsgekkel. s ez a vroson is megltszik. Legszembeszkbb a tisztasga, fleg ha Budapestrl rkezik ide t-hatrs autzs utn az ember. Rzeszw nekem sztnsen a kilencvennyolc ves korban, 1965-ben meghalt Ewa Niewiadomskt juttatja eszembe. Hrom nagybtyja: Micha, Jakub s Marceli harcolt Magyarorszgon 1849-ben, s mindhrman a kzs gyrt ldoztk letket. A vrosnv emellett a hbort Magyarorszgon menekltknt tll klt, Tadeusz Sok hvszava is szmomra. Az 1970-es vekben mutatta meg a Tanrkpz Fiskola kzponti plett. Ltszott rajta, hogy nem Makovecz Imre tervezte. 2009 szn egy ptszetileg is korszer dikvros fogadott. A Tanrkpz Fiskola 2001-ben egyetem lett, az zemmrnki Fiskola mr korbban talakult Megyetemm. Ez utbbi az egyetlen intzmny, ahol Lengyelorszgban piltakpzs is folyik. A vrosban mkdik papi szeminrium s Mezgazdasgi Fiskola, de emellett tbb alaptvnyi fiskola is berendezkedett a falai kztt. A rzeszwi vezetket mgis taln az tlti el legnagyobb elgttellel, hogy az egyetem Trtneti Intzete kiemelked helyet foglal el a trgy oktatsban s kutatsban. Ennek elfeltteleknt vonz feltteleket ajnlva tbb neves professzort hvott meg s teleptett le a vros s az egyetem vezetse. Jerzy Maternicki, a t rtnetrs trtnetnek legismertebb lengyel kutatja egyenesen a fvrosbl kltztt ide, s nhny v alatt iskolt teremtett. Az egyetem vezetsgnek az j befogadsra ksz hozzllst jellemezheti, hogy amikor egy Bcsben l alig ismert lengyel trtnsz, Tomasz Szubert felvetette: ideje lenne Galcia histrijval mdszeresen foglalkozni, majd ehhez egy programvzlatot is benyjtott, pr hnap mlva, 2009 novemberben a Trtneti Intzet nemzetkzi konferencin jelentette be Galcia trtnete mdszeres kutatsnak megkezdst s koordinlst. Galcia kulturlis, etnikai, nyelvi, vallsi soksznsgt tekintve gymond kicsinytett msa az Eurpai Uninak. Vagyis remlhet a program kzponti tmogatsa is. Persze nekem is gretet kellett tennem, hogy magyar historikusok is bekapcsoldnak Galcia trtnetnek kutatsba AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

131

Mhely

KOVCS ISTVN

Vendgltim ellttak az egyetem kiadvnyaival. Ezttal sem tudtam visszafogni magam, s nyomban gretet tettem; rni fogok rluk. Hogy gretemet rszben teljestettem, bizonysg r az itt s most kzlt rs, amelynek megszletshez a Z dziejw regionw Europy rodkowo-Wschodniej w XX i XX w. (Kzp-Kelet-Eurpa rgiinak XIX. s XX. szzadi trtnetbl) cm, 2008-ban megjelent tanulmnyktet s fknt annak szmos magyar vonatkozs utalsa adott ihletet. Az egyetem fiskolai idszakban mg nll trtneti intzetknt mkd tanszkcsoport vezetje, Jzef Pwiartek volt az, aki 1974-ben a szomszdos orszgok hatr menti rgiinak a lengyelukrn s a lengyelcsehszlovk hatr menti trsgek klcsns trtneti kutatst kezdemnyezte. A cl megvalstshoz aprnknt mkd kapcsolatot ptett ki a prgai Kroly Egyetemmel, a Szlovk Tudomnyos Akadmival, az Eperjesi Egyetem Trtneti Tanszkvel, a lvovi Ivan Franko Egyetemmel s az ukrajnai Drogobicsi Pedaggiai Fiskolval. A kapcsolat eredmnyessgt bizonythatja, hogy A. Sz. Makarcsuk szovjet-ukrn akadmikus tmogatsnak ksznheten az addig zrt lvovi levltrakban elszr kutathattak lengyel trtnszek 1945 utn. A klnsen a szovjet-ukrn rszrl tmasztott brokratikus akadlyok, nehzsgek sikeres legyzst bizonythatja az is, hogy mr 1977-ben megjelent Rzeszwban egy kzs tanulmnyktet Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionlanej (A rgik trtnetnek metodolgiai s didaktikus krdsei) cmmel, amelyet A. Zielecki nll munkja kvetett: rodki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu historii (Didaktikus eszkzk a trtnelem tantsban s oktatsban). A jelzett intzmnyek kztti egyttmkdsben j fejezetet nyitott a rendszervltozst kvet vtized: az nll Ukrajna s Szlovkia ltrejtte. Az ekkor kidolgozott kutat si program trben nagyobb terletet (Kzp-Kelet-Eurpa) lelt fel az 1848 s 1918 idkereten bell. Az egyttmkds e msodik szakasza a Michal Danilak, Peter vorc s Lubica Hurbalova ltal az Eperjesi Egyetem Trtneti Tanszkn szervezett nemzetkzi t udomnyos konferencival zrult. Az egyttmkds harmadik szakasza a trsg orszgai egy rsznek NATO-ba trtn felvteltl napjainkig tart idszak. (A lengyel nemzetpolitika egyik kiemelt clja, hogy Ukrajna is tagja legyen az Eurpai Uninak s a NATO-nak. Az illetkes minisztriumok kulturlis, oktatsi, klgy ennek jegyben tmogatjk kzpontilag a regionlis egyttmkdst is.) E harmadik korszak eddigi eredmnyeit teszi kzz a most trgyalt ktet, amelyben lengyel, ukrn, szlovk s cseh trtnszek tanulmnyait szerkesztettk egybe. A terletileg s krdskrket illeten a magyar mltat is rint tmk ellenre se tallunk a szerzk kztt magyar trtnszt, s ez a magyar kulturlis diplomcia akkori teljes lengyelorszgi hinyt is bizonytja. (Az ugyancsak 2008-ban az Eperjesi Egyetem gondozsban Cirkvi a nrody strednej Eurpy (18001950) [Kzp-Eurpa egyhzai s nemzetei 1800 1950] cmmel megjelent ktetben tanulmnnyal szerepl huszonht trtnsz kztt kt magyar tallhat, brahm Barna s Ills Pl Attila, a Pzmny Pter Katolikus Egyetem oktati.) A lengyel tanulmnyktet a feldolgozott tmk szerint t rszre tagoldik. A Region pojcie historyczne (Rgi trtnelmi fogalom) cm rsz ngy tanulmnya kzl a Z teorii regionu. Od regionu geograficznego i historycznego do regionu kulturowego (A rgi elmletbl. A fldrajzi s trtnelmi rgitl a kulturlis rgiig) cm bevezet rs szerzje Jzef Pwiartek jelzi tbbek kztt, hogy a tudomny egyes szakterleteinek rtelmezsben termszetszeren eltr a rgi fogalma. Ms pldul a meteorolgiai, gazdasgi, gazdasgikzigazgatsi s a fldrajzi fekvs ltal megszabott felttelek kztt kialakult rgi. A rgiknak megvolt s megvan a maguk nll lete a trtne lmi folya-

132

Galcia rksge?

Mhely

matban, megvan a termszetes, hierarchikus terleti vltozatossga. Pwiartek profe szszor is kiemeli a rgik kultrjnak meghatroz szerept. Az els rsz tovbbi tanulmnyai hrom klnbz lengyel rgit taglalnak eltr idszakokban. A cmekbe foglalt tmk s trtnetifldrajzi terletek: Regiony w wiadomoci elit Krlestwa Polskiego (18151830) (Rgik az 1815 s 1830 kztti Lengyel Kirlysg elitjeinek tudatban szerzje: Alicja Kulecka), Region Grnolski w polytyce pastw Ententy w latach 19191921 (A felsszilziai rgi az antant llamainak politikjban 1919 s 1921 kztt szerzje: Jan Kwak), Dolny lsk w Polsce Ludowej, komunizm a historycznokulturowy potencja regionu (Als-Szilzia a Npi Lengyelorszgban, a kommunizmus s a rgi trtnelmikulturlis ertartalka szerzje Elbieta Kaszuba). Alicja Kulecka tanulmnya is azt bizonytja, hogy a bcsi kongresszuson ltrehozott, rvid let autonm Lengyel Kirlysg fontos szerepet jtszott a 19. szzadi lengyel kulturlis s trtnelmi tudat kialaktsban. Jan Kwak rsbl megtudhatjuk, hogy Fels-Szilzia egy rszt csak a szilziai lengyelek ltal kirobbantott hrom fegyveres felkels hatsra csatolta az Antant 1921-ben a szlet lengyel llamhoz, mg Elbieta Kaszuba tbbek kztt arrl rtekezik, hogy AlsSzilzia milyen szenvedseken ment keresztl a hbor utols szakaszban, s a trsg 1945 utn Lengyelorszghoz trtnt csatolsa a npessg s kulturlis javak milyen mozgst (s pusztulst) idzte el. Als-Szilzia 106 vrosa kzl 36-ot nem rt pusztts olvashatjuk (65. old.), s a szerz hozzteszi: 1944 szeptemberben Moszkva kiknyszertette, hogy a nyugati szovjet kztrsasgok s a Lengyel Felszabadtsi Nemzeti Bizottsg lakossgcsere-egyezmnyt kssn. Azzal, hogy a II. Kztrsasg keleti vgeinek lengyel lakossgt szervezetten s tmegesen megkezdtk ttelepteni, a krdses terlet hovatartozsa de facto egyrtelm lett. A nyugati terletek visszanyerse a lengyel llamrdek szempontjbl fajslyos krdss vlt. A rendszer mivel kommunista s zsarnoki volt, a keleti szomszd knye-kedvtl fggtt, s az orszg terletnek cskkenst eredmnyezte a nmetektl megszerezett terleteket olyan tkrtynak tekintette, amelynek kijtszsval aprnknt hiteless vlhat a trsadalom szemben. A nyugati terletekre vrt az a hdszerep, amelynek vllalsval a bizalmatlan honpolgr egyttmkdhetett a hatalommal annak rdekben, hogy e fldet kzs erfesztssel ptsk jj, npestsk be s tegyk a nemzetgazdasg rszv. Wadysaw Gomuka [a Visszaszerzett Terletek minisztere K. I.] e szmtsoknak hangot is adott abban a kijelentsben, miszerint a nyugati terletek a nemzetet a rendszerhez ktik, s az Odera s a Neisse szzadokra szl legenda. A propaganda rendre kiemelte, hogy az urbanizlt s iparostott nyugati terletek birtokbavtele milyen rendkvl hasznos Lengyelorszgnak. (361. old.) A ktet Problemayka regionalna w najnowszych dziejach Ukrainy (Regionlis krdsek Ukrajna legjabb trtnetben) cm msodik rsznek ukrn, szlovk s lengyel nyelven kzztett tanulmnyaiban is fontos problmaknt jelenik meg a lakossgcsere. Hogy a krds trtnelmi forrsvidkt megismerjk, idben vissza kell trnnk 1849 esemnyeihez, a Magyarorszg elleni orosz intervencihoz. A tmt boncolgat tanulmnyok egynteten kiemelik, hogy az szaki Krptokban s azok galciai elterben l klnfle szlv etnikumokban, a lemkokban, San-vidkiekben, bojkkban, huculokban, ruszinokban a nemzeti tudatot minden oroszok s minden szlvok crja, I. Mikls s hadseregnek megjelense lobbantotta fel. Dbbenetes a Habsburg Birodalom politikai elitjnek vaksga: egy tbb mint fele rszben szlvok ltal lakott llamba behvjk a szlvsg legfb b vdelmezjt, ltnek garantljt: az orosz crt. Hatvant vnek kell eltelnie, s Kelet- s Kzp-Galcia nem lengyel szlvjai 1914 szn mr felszabadtknt kszntik a bevonul orosz csapatokat, nem csupn csodlkozva, mint 1849-ben tettk. s a hajdani buzg beh-

133

Mhely

KOVCS ISTVN

v, I. Ferenc Jzsef csszr knytelen galciai ukrn alattvalinak legbuzgbb oroszbart vezetit akiknek eldeit egykor kitntette internlni. (Holott e vrtestvrisgg lett bartsg magvt vetette el.) A msodik rsz legizgalmasabb tanulmnya Jan Pisuliski lengyel trtnsz tollbl szrmazik: Przesiedlenie ludnoci ukraiskiej/rusiskiej z Polski i Czechosowacji na Ukrain Sowieck po drugiej wojnie wiatowej. (Az ukrn/ruszin lakossg tteleptse Lengyelorszgbl s Csehszlovkibl Szovjet Ukrajnba a msodik vilghbor utn). A kt vilghbor kztti Lengyelorszgban tbb olyan szlv etnikum lt, amelyet egyrtelmen nem lehetett ukrnknt meghatrozni. A lengyelek a nem fehroroszokat tbbnyire ruszinoknak mondtk, akikrl a 19. szzadban a romantika kornak litertorai s politikusai, akik az 1772-es hatrok kztt remltk Polnit feltmasztani, azt tartottk, hogy dialektusban beszl lengyelek. Ruszinnak mondtk az szaki, szak-keleti Krptokat lak lemkokat is, ezt a sajtos kultrj s nyelv grg katolikus vagy pravoszlv hegyvidki szlv npcsoportot. Ez utbbi vkony rtelmisgi rtegben 1920 utn ktfajta trekvs lt: ukrnn lenni, vagy, ha kell, lojalitst tanstva a lengyel llam irnt, ha kell, szembefordulva vele de mindenkppen lemknak megmaradni. (A lemkokat hvtk krptoroszoknak is, br a magyarok szerint ennek a npnvnek a fogalmba a 19. szzadban ms hegyvidki szlv etnikai csoportok is beletartoztak.) A kzpontjait 1920 utn Prgban s Berlinben berendez ukrn emigrns csoportok, prtok propagandja ukrnknt hatrozta meg a lemkokat, de az Ukrn Szovjet Szocialista Kztrsasgbl rkez halk szirnhangok is gy szltottk meg ket. (Ugyanez vonatkozik a bojkkra s a San-vidki szlv etnikumra is.) A terletet 1939-tl veken t birtokban tart hitleri nmet megszllk is az ukrn tudatot erstettk bennk a rszkre ltrehozott iskolk, kulturlis intzmnyek rvn. A fentebb emltett 1944-es szovjet-ukrnlengyel lakossgcsere-egyezmny a lemkok s ms ukrnnak tartott lengyelorszgi szlv etnikum sorst is meghatrozta. Lengyelorszgban az j hatrai kztt mintegy 630700 ezer j fogalom szerinti ukrn maradt a hbor utols vre, s kzlk mintegy 130 ezer lemk lt 180 krpti teleplsen. Mihelyt a front tljutott e falvakon, azonnal megjelentek piacterein s kocsmiban a Vrs Hads ereg politikai tisztjei, akik azt ecseteltk a lakosoknak, ugyangy, ahogy ms lengyelorszgi ukrn kzsgekben is, milyen boldog let vr rjuk a Szovjetuniban. Hzat, felszerelt gazdasgot s tizent hold fldet grtek nekik, hozztve, hogy az j telepeseknek nem kell b elpnik a kolhozba s a szovhozba. A szervezett tteleptsi akci sorn 1944 novembere s 1946 jliusa kztt mintegy 122 ezer ukrn csald, vagyis 484 ezer ember (kztk 100 ezer lemk) telepedett t a Szovjetuniba, ahol persze elbb-utbb kiderlt: az gret nagy rsze gret maradt. Ez utbbi tny miatt tbb ezren szktek vissza Lengyelorszgba. ket tiltott hatrtlpkknt, politikai bnzkknt kezeltk. Mindennek persze hre ment. Egy id utn mr katonasggal kellett sszeszedni az ttelepls ell bujklkat. (A Csehszlovkival kttt lakossgcsereegyezmny nem rt el knyszerintzkedseket. 1945 vge s 1947 jliusa kztt 12 ezer ruszin kltztt t Volhniba s Podliba, az ottani cseh telepesek helyre.) A lengyelorszgi ukrn lakossg hozzvetleg hetven szzalkt teleptettk t a Szovjetuniba. Azokat, akiknek sikerlt lengyel llampolgrnak maradniuk, az 1947-es Visztula-akc keretben szrtk szt Lengyelorszgban j esetben csaldonknt, de inkbb egyenknt zmvel a Visszanyert Terleteken. (rgyet ehhez a rendszervltozs ta eltlt akcihoz, kollektv megtorlshoz az szolgltatott, hogy a dlkelet-lengyelorszgi helyi ukrn lakossg tmogatta a fknt Bieszczady hegysgben mkd Ukrn Felkel Hadsereg lengyelellenes fegyveres tevkenysgt.)

134

Galcia rksge?

Mhely

A Czeskie i sowackie reminiscencje regionalne (A cseh s szlovk regionlis reminiszcencik) cm harmadik rsz t tanulmnya kzl Jacek Magdo lengyel trtnsz rtekezse Prba militarnego rozwizania polsko-czeskiego konfliktu o Spisz w czerwcu 1919 roku (A Szepessgrt foly lengyelcseh konfliktus megoldsnak fegyveres ksrlete 1919 jniusban) Trianon tgabb fogalmt rint krdst trgyal. 1918 vgn, mikzben a Krolyi-kormny ttlenl szemllte, hogy a klnsen ersnek s nagyszmnak nem mondhat cseh katonai egysgek aprnknt birtokba veszik szak-Magyarorszgot, a szervezd lengyel llam is bejelentett ignyt a Szepessgre s rvra, ahol mintegy 120 ezer lengyel lakost tartottak szmon. Mivel a csehek nem akartak lemondani e terletrl, kisebb fegyveres sszetzsre is sor kerlt a birtoklsrt. Hogy az sszetzs nem ntt olyan vres konfliktuss, mint a Cieszyni/Tni Szilzirt foly kzdelem, azt az antant fellpse akadlyozta meg, amely a terletet a cseheknek szndkozott odatlni. Nem csoda, ha a lengyelek krrmmel nztk a csehek futst a Szepessgbl, amikor a magyar Vrs Hadsereg megjelent Eperjesen, Brtfn, a kzeli Hthrson, s mg remlhet volt, hogy a terlet hovatartozsrl a fegyverek dntenek Vgl nem a fegyverek dntttek, hanem a nagykvetek tancsa, amely 1920 jliusban a csehszlovk llamnak tlte Szepessg s rva jelents rszt. A dntssel voltakppen egyik fl se volt elgedett. Vars s Prga viszonya emiatt a kt hbor kztt majdhogynem ellensges volt. gy nem csoda, hogy 1938 szn, amikor a Szudta-vidket Nmetorszghoz csatoltk, a lengyel politikai vezets lt a knlkoz (s Hitler ltal felknlt) lehetsggel, s annektlta a tbbsgben lengyelek ltal lakott terletet. A lengyel politikai elit azt remlte, hogy Szepessg s rva vonatkozsban is kedvez dnts szlethet a kzeljvben. Ez utbbinak a kudarct Ewa Orlof lengyel trtnsz Wpyw ukadu sowacko niemieckiego z marca 1939 r. na stosunki midzy Sowacj a Polsk (Az 1939 mrciusi szlovknmet egyezmny hatsa Szlovkia s Lengyelorszg kapcsolatra) cm tanulmnya ismerteti. 1939 mrciusban a csehszlovk llam felbomlsakor a lengyel kormny azzal az ignnyel lpett fel, hogy Szepessget s rvt csatoljk Lengyelorszghoz. A Hitler prtfogsval ltrejtt Szlovkia viszont szak-rva s szak-Szepessg 1920-as elvesztst srelmezte, s clzst tett visszacsatolsukra. (Cljt 1939 szn el is rte, miutn a III. Birodalom szvetsgeseknt ngy hadosztllyal 50 ezer katonval rszt vett a Lengyelorszg elleni hborban.) Noha Szlovkia s Lengyelorszg 1939 tavaszn diplomciai kapcsolatra lpett egymssal, a vitatott terletek s a pozsonyi kormny tlzott nmet bartsga miatt a viszony hvs volt kzttk. Emiatt Orlof szavait idzve a nvekv nmet befolys ellenslyozsra a lengyel diplomcia szksgesnek ltta, hogy a magyarokkal val kapcsolatot kezelje kiemelt helyen, akr a lengyelszlovk kapcsolatok rovsra is. Meg kell azonban jegyezni, hogy Jzef Beck klgyminiszter sohasem egyezett volna bele abba, hogy Magyarorszg bekebelezze Szlovkit. Igaz, hogy a legfelsbb lengyel kormnykrkben akadtak hvei az ilyen jelleg megoldsnak, a lengyel Klgyminisztrium vezetje azonban nem tartozott kzjk. Miutn a szlovk kormny politikja mind inkbb Nmetorszg befolysa al kerlt, lengyel kormnykrkben egyre negatvabban tltk meg a szlovk llamot. (160. old.) Rendkvl izgalmas az Eperjesi Egyetem kivl trtnsznek, Peter vorcnak a Vchodn Slovensko ako kriovakta stredoeurpskych zujmov (19181939) (Kelet-Szlovkia mint a kzp-eurpai rdekek keresztezdse) cm tanulmnya. vorc a trtnelmi Magyarorszg (szlovkul Uhorsko) felbomlsrl szl rsaiban s eladsaiban mindig hangslyozza, hogy npszavazs esetn a mai Kelet-Szlovkia szlovk lakossgnak tbbsge Magyarorszg mellett voksolt volna. Ebben az rsban is kiemeli a rgi npessg-

135

Mhely

KOVCS ISTVN

nek sajtos kulturlis ktdst, nyelvi dialektust, gazdasgi helyzett, s a bellk fakad tudatllapott. Ennek sszetettsgt mrlegelve mg az is felmerlt, hogy Sros s Zempln megyk terletn autonm rgit, mi tbb, egy nll szlovk llamocskt hozzanak ltre, amelynek a fvrosa Kassa lett volna. Magyar utalsok a Polskie regiony w I wojnie wiatowej i dwudziestoleciu midzywojennym (Lengyel rgik az els vilghborban s a kt hbor kztti hsz vben) cm negyedik rsz tanulmnyaiban is tallhatk. Jan Snopko a Spr austriacko-niemiecki o legiony polskie w okresie listopad 1916 kwiecie 1917 (Osztrknmet vita 1916 novembere s 1917 prilisa kztt a lengyel lgik jvjrl) cm tanulmnyban voltakppen a rra utal, hogy a kzponti hatalmaknak elktelezett lengyel katonai s politikai vezets, miutn 1916 novemberben az oroszoktl elfoglalt terletek egy rszn kikiltottk a Lengyel Kirlysgot, de azt teljes egszben a nmet rdekeknek rendeltk al, miknt igyekszik a Nmetorszghoz s Ausztrihoz fzd ktelkein laztani. Azt kveten, hogy a lengyelek nem fogadjk el a nmet szellem katonai eskt, meghisul a Polnische Wehrmacht, a francia fronton bevetend lengyel hadsereg ltrehozsa. Az esk-vlsgra az tesz pontot, hogy a lgik ltrehozjt s parancsnokt, az risi politikai s erklcsi tekintlynek rvend Jzef Pisudskit s hveit 1917 nyarn a nmet katonai hatsgok letartztatjk s internljk. Ez a tny aprnknt szalonkpess teszi t az antant eltt. Snopko tanulmnya is azt bizonytja, hogy a lengyel politika vezeti rendkvl krltekinten kszltek fel annak az eslynek a kihasznlsra, amelyet az els vilghbor lezrsa adhatott a lengyel llam helyrelltsra. A magyar politika vezetit ezzel szemben teljesen felkszletlenl rte 1918 sze, s ennek kvetkezmnye a trtnelmi orszg feldarabolsa lett. A ktet tdik rszbe vegyes tmj rsok kerltek. Olvashatunk tanulmnyt a rzeszwi jrs fldbirtokosainak 1867 utni helyzetrl Jerzy Kuzicki tollbl Ziemiastwo powiatu rzeszowskiego w pocztkach okresu autonomicznego. (A rzeszwi jrs fldbirtokossga az autonmia idszaknak kezdetn) s egy alapos ttekintst a Hitler ltal 1939 oktberben ltrehozott s 1945 elejig fennll Fkormnyzsg dli rsznek demogrfiai helyzetrl: Struktura demograficzna ludnoci w Dystrykcie Krakowskim Generalnego Gubernatorstwa a polityka ludnociowa wadz niemieckich (A Fkormnyzsg Krakki Krzetben l lakossg demogrfiai szerkezete s a nmet hatsgok np esedspolitikja). Miutn Lengyelorszgot 1939. augusztus 23-n a MolotovRibbentroppaktum titkos zradkban Berlin s Moszkva felosztotta egyms kztt, sze ptember vgn sor kerlt a nmetszovjet kzs hatr meghzsra is. Sztlin ennek sorn kikttte, hogy nem jhet ltre lengyel utdllam. Hitler ezrt nem illesztette a Fkormnyzsg el a lengyel jelzt. A Krakk s Vars trsgt magban foglal mintegy kilencvenezer ngyzetkilomternyi Fkormnyzsgba teleptettk t a III. Birodalomba bekebelezett lengyel terletek lengyel s zsid lakossgnak tbbsgt. A Fkormnyzsg szkhelye Krakk lett, vezetje Hans Frank birodalmi fjogsz. Elbieta Rczy rsbl megtudjuk, hogy a Krakki Krzet 30 ezer ngyzetkilomterre terjedt ki, s 374 krjegyzsget, 68 vrost s 3226 falut fo glalt magban. E terleten a hbor eltt 3 442 957 lakos lt, kzlk 2 787 982 volt katol ikus, 232 991 mzeshit, 392 546 grg katolikus, 16 651 pravoszlv. A zsid lakossgbl csak azok ltk tl a hbort, akik 1939 szeptemberben szovjet terletre vagy Magyarorszgra menekltek. A lengyelek llekszma is cskkent, az arnyt csak a ms terletekrl ide menekltek s a beteleptettek javtottk. A nmetek mellett a korbbi lakosok kzl az ukrnok kerltek kedvezmnyezett helyzetbe. A beteleptett nmetek llekszmt tzezer-

136

Galcia rksge?

Mhely

nl tbbre becslik. 1944 vgn 1945 elejn k is meneklni knyszerltek, a szz adok ta Galciban l nmetekkel egytt. Az 1945 utni Lengyelorszg trtnetnek meghatroz fejezete 1956 sze. Hogy ennek esemnyei miknt zajlottak le a rzeszwi vajdasgban, azt Edyta Czop tanulmnybl ismerhetjk meg: Rok 1956 w wiadomoci spoeczestwa wojewdztwa rzeszowskiego. (Az 1956-os v a rzeszwi vajdasg trsadalmnak tudatban.) Ebben olvashatjuk, hogy mindennaposak voltak a rpcdulk s a Szovjetuni irnti bizalmatlansgot kifejez feliratok, hangok s kvetelsek, hogy Lengyelorszgot hagyjk el az orosz csapatok. A dikok megtagadtk az orosz nyelv tanulst, s mg a tanknyvek puszttstl se riadtak vissza. Hasonl kvetelsek fogalmazdtak meg az 1957-es vlasztsi kampnyban is. (360. old.) Ehhez a trtnsz mg azt is hozzfzi: Nagy visszhangot vltott ki a magya rorszgi szovjet beavatkozs is. Szembeszk volt akkoriban a magyarok irnti szolidarits (361. old.) Ez Magyarorszgon relisan is rzkelhet volt, mivel a vilgon sszegyjttt trsadalmi adomnyok negyed rsze Lengyelorszgbl rkezett. Jelkpes, hogy az els vrskeresztes replgp, amely lelmet, gygyszert s ktszert hozott a harcol Budapestnek, oktber 25-n Lengyelorszgbl rkezett, s a lengyel hadsereg kszletbl tltttk fel.

137

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl 1848-ban


Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Stanisaw Jaksa Bykowski 1876-ban vetette paprra mig kziratban maradt emlkiratt. Ekkor tlttte be hatvanegyedik letvt. 1815. mjus 4-n szletett a Lembergtl szakra fekv kis faluban, Karwban (ukrnul: Kariv), s 1895. mrcius 8-n halt meg Stanisawwban. Visszaemlkezst felettesnek, a sokali nemzeti grda kapitnynak, Wodzimierz Dzieduszyckinak ajnlotta, akit a legtiszteletremltbb polgr-nak nevez. 1848-tl Dzieduszycki 1899-ben bekvetkezett hallig Galcia legnagyobb erklcsi tekintlynek rvend polgra. Az irnta tanstott tiszteletet, amelyben az orszg minden nemzete, nemzetisge osztozott, azzal alapozta meg, hogy birtokain mg a jobbgyfelszabadts hivatalos kihirdetse eltt eltrlte a jobbgysgot. (1848 vgn lltlag a korszak kiemelked galciai politikusa, Franciszek Smolka beszlte le arrl, hogy belpjen a Magyarorszgon szervezd lengyel lgiba.) Attl kezdve, hogy Galcia 1868-ban korltozott autonmit kapott, tevkenysgt mindinkbb a tartomny gazdasgi modernizlsa, a mvszet- s kultraprtols, karitatv tevkenysg, a tudomnyok s az oktats tmogatsa jellemezte. Klns figyelmet fordtott a hucul s a rutn npi kultra tmogatsra s nemzetkzi megismertetsre. 1880-ban alaptotta a lembergi Termszetrajzi Mzeumot. Szenvedlyesen gyjttte a lengyellitvn llam trtnelmnek, irodalmainak rsos s trgyi emlkeit, dokumentumait. Bykowski kziratt is mentette meg az enyszettl.1 Bykowski 1848 mrciusban egyik megalaptja a Lembergtl szakra, az orosz hatr kzelben fekv kisvros, Sokal nemzeti grdjnak. A Npek Tavasznak forradalmi vihara Galcia fvrost is megrzta, de nem rzta gy fel, mint Prizst, Berlint vagy Bcset, Budapestet. 1848 tavaszn mg lnken lt a parasztdlsnak hvott kt vvel azeltti vres nyugat- s kzp-galciai esemnyek emlke.2 A vltozsokat akar, demokrata belltottsg, hazafias szellem lengyel nemessg semmikppen sem akart rgyet szolgltatni arra, hogy a bcsi udvar egy Galciban esetleg kirobbant forradalom esetn a helyzet szmra eredmnyes megoldsa rdekben az 1846-ban mr bevlt eszkzhz nyljon: a lengyel nemessg ellen fordtsa a Halics s Ladomria lengyel s rutn (mai fogalmak szerinti ukrn) jobbgysgt. 1846 februrjban a kzel msfl vtizede foly galciai konspircis mozgalom eredmnyeknt s az emigrcis Lengyel Demokrata Trsasg ideolgijtl vezrelve mozdu ltak meg az ssznemzeti felkelst kirobbantani szndkoz lengyel nemessg sszeeskvsbe beavatott sejtjei, amelyek a jobbgyfelszabadtst is mint politikai, trsadalmi vltozsokat gerjeszt varzsszt zszlajukra tztk. Az gyefogyottan, kapkodva elksztett
1

A kzirat Lvivben az Ukrn Tudomnyos Akadmia Vaszilij Szefanyik Tudomnyos Knyvtrnak (Lvivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyika NAN Ukrain) kziratgyjtemnyben tallhat. Jelzete: Didus. 204. opis 123. Errl Ewa Berenek az Aetas ugyanebben a szmban kzztett tanulmnybl Az 1846 s 1849 kztti idszak esemnyei Krosnban s krnykn nyerhetnk kpet.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

138

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

(vagyis elksztetlen) felkelst Bcs csrjban elfojtotta, s jobbgyok feltzelsvel vresen leszmolt a vlt vagy valsgos rsztvevkkel. A hatalom szmra tlcn knlt lehetsg volt, hogy a felkelssel egytt a mind fenyegetbb mreteket lt galciai fldalatti mozgalmat is elfojtsa, mr csak azrt is, mert az az osztrk hadsereg itt llomsoz gyalo gezredeit sem hagyta rintetlenl. A felkelsi ksrlet s a parasztdls kvetkezmnyeknt 1848 tavaszn tbb szzan tltttk tz-tizent-hsz vi bntetsket Spielberg s Olmtz erdbrtneiben. Lembergi vizsglati fogsgukban is sokan vrtak mg tletre. rthet volt a galciai lengyel politikacsinlk vatossga. Az 1848. mrcius 1315. kztti bcsi esemnyek hre, elssorban az, hogy Ferdinnd csszr engedlyezte a nemzetrsg fellltst, szabad sajtt s alkotmnyt grt birodalmnak, mrcius 18-n estre rkezett meg Lembergbe. A ksbbi politikai letben is kivl szerepet jtsz kt gyvd, Franciszek Smolka s Florian Ziemiakowski s bartai feliratot fogalmaztak meg a csszrnak, amelyet msnap estig rhattak al a vros laki vagy az ppen Lembergben tartzkod galciaiak. A feliratot s az alrt veket ezt kveten adtk t Franz Stadion kormnyznak, aki annak azonnali tovbbkldst Bcsbe szemlyesen jelentette be a palotja eltt sszegylt npnek. A feliratban megfogalmazott krsek 13 pontja kztt szerepelt a cenzra s a jobbgysg eltrlse, a politikai foglyokra vonatkoz kzkegyelem kihirdetse s a lengyel nemzetisg szabad fejldsnek biztostsa, gy tbbek kztt a lengyel nyelv hivataloss ttele az iskolkban, brsgokon, kzhivatalokban. 3 Kt nappal ksbb megalakult a negyven fs Nemzeti Bizottsg, amelynek a Nemzeti Grda szervezse mellett az lett volna a feladata, hogy kzvettsen a trsadalom s a hatsg kztt.4 Stadion azonban ezt mg aznap este feloszlatta, jllehet a lembergi Nemzeti Grda ltrejttt megakadlyozni nem tudta. Els parancsnoka a napleoni iskolt kijrt Jzef Zauski, az 18301831-es lengyel szabadsgharc hrszerzst is irnyt tbornoka lett,5 aki a leverets utn meneklt el I. Mikls cr Lengyel Kirlysgbl s telepedett le galciai birtokn. Azt remlte, hogy nemcsak a lembergi Nemzeti Grda, hanem valamennyi Galciban ltrejtt Nemzeti Grdaegysg az irnytsa al tartozik majd. Stadion azonban heteken t eredmnyesen blokkolta a grda vidken trtn megalaktst. A vidki nemzeti grdk megalaktsra csak az 1849. prilis 8-i ideiglenes stattum adott lehetsget.6 Ekkorra azonban Zauski belefradt a feladatba, s prilis kzepn lemondott posztjrl. Stadion prilis 18-n a napleoni hbork egy msik veternjhoz, Roman Wybranowski ezredeshez fordult, hogy vegye t a lembergi Nemzeti Grda parancsnoksgt,7 aki nmi habozs utn elvllalta a posztot. Zauskit azonban az uralkod csak augusztus 2-n mentette fel tisztsgbl, s nevezte ki oktber 17-n a tbornokk ellptetett Wybranowskit az szszes galciai nemzeti grdk fparancsnokv.8 Ettl fggetlenl gyakorlati tren (s a gyakorltren) prilistl kezdve Wybranowski irnytotta a lembergi Nemzeti Grdt, amely hrom gyalogos zszlaljbl llt. Emellett Lembergben akadmiai lgi is szervezdtt, amely vgl hat szzadbl llt, s j szervezeti keretek kztt tovbb mkdtt a polgrrsg. Ez utbbi kt lvszszzadot, ngy grntos-szzadot, ngy knnygyalogos-szzadot,
3 4

5 6 7 8

Rok 1848 w Polsce. Wybr rde. Opracowa Stefan Kieniewicz: Wstp. Wrocaw, 1948. 192202. Fras, Zbigniew: Stowarzyszenie polityczne, paramilitarne, spoeczno-zawodowe i edukacyjne w Galicji w 1848 roku. In: Rok 1848. Wiosna Ludw w Galicji. (Zbir studiw pod redakcj Wadysawa Wica.) Krakw, 1999. 93. Pamitnik jeneraa Wybranowskiego w dwch tomach. Lww, 1882. 1. kt. 177. Lvivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyika NAN Ukrain. Pavlik, 721. 4550. Pamitnik jeneraa Wybranowskiego w dwch tomach, 1. kt. 177. Pamitnik jeneraa Wybranowskiego w dwch tomach, 1. kt. 189., 200.

139

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

egy gy nlkli gyalogosteget s egy lovasszzadot szmllt.9 Az utbbi kt fegyvernem ksbb betagoldott a Nemzeti Grdba. A nemzeti grdk irnytsra a helyi nemzeti tancsoknak is befolysuk lett volna. A kzponti hatalom szempontjbl ebbl ered veszllyel Stadion mr a kezdet kezdetn tisztban volt. A lembergi Nemzeti Tancs szervezst azzal az indokkal lltotta le, hogy a p olitikai krdsek megvitatsra a Rendi Szejm prilis 26-n sszehvand lse hvatott. Ez a rgi llapotok konzervlst jelentette.10 Vlaszul Smolka s trsai lve a szlsszabadsg adta lehetsggel prilis 14-n lapot alaptottak Rada Narodowa (Nemzeti Tancs) cmmel, amelynek szerkesztbizottsga gyakorlatilag a ltrehozni szndkozott nemzeti tancs tagjai voltak.11 k kergettk szt prilis 25-n a msnap tancskozni akar Rendi Szejmet.12 I. Ferdinnd csszr a tvoli Bcsben ezen a napon hirdette ki az alkotmnyt, amelynek hre prilis 28-ra jutott el Lembergbe. Az alkotmny 22. paragrafusa biztostotta az egyesletalapts s petci benyjtsnak szabadsgt. Ennek tudatban msnap rvid kzlemny jelent meg, miszerint a Tancs nem szerkesztsg tbb, hanem Tancs. A Tancs neve mjus 26-tl: Kzponti Nemzeti Tancs. A bellt vltozsok kvetkeztben a lap neve is megvltozott: jnius 1-jtl kezdve Gazeta Narodowa cmmel jelent meg.13 Az etnikai, vallsi, nyelvi soksznsgben Erdlyre hasonlt Galciban azonban ne mcsak lengyelek laktak, hanem nmetek, zsidk, rmnyek is nagy szmban, mg Kelet Galcia npessgnek tlnyom rszt a mai fogalmak szerinti ukrnok alkottk, akik ekkor mg magukat ruszinoknak hvtk.14 Vallsuk grg katolikus, kisebb hnyaduk pravoszlv volt. A galciai lengyel nemzeti mozgalom s ideolgia kpviseli ernek erejvel azt tartottk rluk s hirdettk is, hogy e npessg tagjai voltakppen dialektusban beszl lengyelek.15 1848 tavasznak esemnyei dbbentettk r a lengyeleket vgrvnyesen, hogy a rutnsg sajt nemzeti ntudatra bred, trtnelmi mlttal rendelkez, klnll np. Bykowski mintha nem akarna megbklni ezzel a tnnyel. A maguk sajtos eszkzeivel nemzeti klnllsukat hangslyoz vagy ppen nll rutn nemzeti grda alaptsrt fellp grg katolikus papban vagy a nplzt gensknt bemutatott Dzerovicsban a bcsi reakci eszkzeit ltja. Tny, hogy Franz Stadion kormnyz a kezdet kezdetn szrevette, hogy a galciai rutnsg nemzeti tudatnak erstsvel, prtfogsval a bcsi udvar komoly szvetsgest nyerhet a lengyel nemzeti mozgalom ellenslyozsra. 1848. prilis 19-n a rutn grgkatolikus egyhz az kezdemnyezsre fordult hivatalosan azzal a krssel az uralkodhoz: vegye oltalmba a rutn nemzetet a lengyel elnyomkkal szemben. Pr nappal az utn, hogy a lengyelek hivatalosan is ltrehoztk a Nemzeti Tancsot, Hrihorij Jahimovics,
9 10

11 12 13 14

15

Pamitnik jeneraa Wybranowskiego w dwch tomach, 1. kt. 368. Protokoy Rady Narodowej Centralnej we Lwowie (14 IV 29 X 1848). Redaktorzy: Stefan Kieniewicz Franciszka Ramotowska. Warszawa, 1996. V. Protokoy Rady Narodowej Centralnej we Lwowie, V. Miller, I. Szuster, U.: Rok 1848 na ziemiach polskich. Warszawa, 1953. 77. Protokoy Rady Narodowej Centralnej we Lwowie, VI. A ukrn mint npnv az 1880-as vek utn kezdett elterjedni. Addig a Krptokon tl l, galciai grg katolikus s pravoszlv szlvsg nagyobb rsze magt ruszinnak hvta. Az ungi, ugocsai, beregi, mramarosi ruszinoktl korabeli magyar meghatrozs szerint: Krpt-oroszoktl megklnbztetend hasznlom a latin rutn npnevet Galcia nem-lengyel, grg katolikus szlv s pravoszlv lakira vonatkoztatva. Tisztban vagyok azzal, hogy a krds ennl jval bonyolu ltabb, hiszen a pravoszlv s grg katolikus szlvsg egy rsze magt lemkknt, bojkknt, huculknt, dolinrzknt hatrozta meg. A rutnokon teht a galciai ruszinokat rtem. Batowski, Henryk: Pamitniki. , 1971. 91.

140

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

przemyli grg-katolikus pspk mellett Stadion kormnyz trskezdemnyezknt tmogatta a Rutn Ftancs Holovna Rada Ruska megalaktst. (A tancs a lembergi grg katolikus katedrlisban tancskozott, ezrt hveit szvatojurciknak szentgyrgyieknek hvtk.) Eszminek terjesztsre, amelyeket titatott az osztrk csszr irnti hla s hsg is, Zoria Halicka (Halicsi Hajnal) cmmel folyirat jelent meg.16 Tbb ezer pldnyt maga Stadion llami pnzbl fizette el s kldte szt iskolknak, templomoknak, kzi ntzmnyeknek. Azok a grg katolikus rutn demokrata rtelmisgiek, akik a jvjket a lengyelekkel kzssgben lve kpzeltk el a Kzponti Nemzeti Tancstl tmogatva , Rutn Nemzeti Szbor nven alaktottak szervezetet.17 A mjus 2-n megalakult Rutn Ftancs nyolc nappal ksbb mr azzal a krssel fordult Bcshez, hogy Galcit osszk kt rszre: lengyelre s rutnra.18 A tbb vtizeddel azeltt felvetdtt terv elvi megvalstsrl mr jnius 19-n dnts szletett Bcsben. Az ennek nyomn fellobbant rutn remnyeket jl rzkelteti nemzeti mozgalmuk egyik kpviseljnek, Ivan Ilevicsnek a Brezni Tancsnak kldtt levele, miszerint folyik Ausztria szlv szellemben trtn talaktsa, s mivel a nmetek a Habsburg Birodalom lakossgnak csak egyharmadt alkotjk, a nmet nem uralkodhat a tbbi nemzeten. Abbli meggyzdsnek is hangot adott, hogy Galcit kettosztjk, s a rutn rsz iskoliban, hivat alaiban s minden ms intzmnyben a rutn nyelv hasznlata lesz a ktelez. Hozzfzte azt is, hogy a kzintzmnyekben termszetesen kizrlag rutn hivatalnokok fognak dolgozni. Emellett a rutn npi grda fellltst is kvetelte, mondvn, ha a csszr katonasgot ignyel, ki fogja megvdeni a mi jogainkat, s ki vdje meg ket, ha nem szemlyese n minden falun lak gazdnk.19 Augusztus 7-n maga a Rutn Ftancs fordult azzal Galcia kormnyszervhez, hogy engedlyezze rutn grda megalaktst tekintettel a rutnoknak az uralkod s a kormny irnti hsgre. Krsket egyelre mg elutastottk. Maga Stadion is ellenezte a nemzetisgi alapon szervezd grdkat. Nem vletlen azonban, hogy rutn grdk a bcsi forradalom alatt s annak leverse utn: november s december folyamn mgis ltre jnnek; elszr a rutn szempontbl ntudatosabb Breznban, majd Jarosawban.20 Sanokban sajtos indokkal hrtottk el a rutn grda megalaktst: Noha nlunk nem volt rutn grda, mi mindnyjan rutn grdistk vagyunk. Mirt is ne volnnk azok, hiszen a lengyel grdistk sehol sem tartztattk fel a Magyarorszgra szkds huszrokat. Mindet mi, rutnok tartztattuk fel, me, ez is bizonytja, hogy mi mindnyjan rutn grdistk vagyunk, h alattvali a csszrnak.21 Miutn azonban 1849. janur 10-n egsz Galciban kihirdettk az ostromllapotot, a rutn grdkat is feloszlattk. A megsznt grdk helyett Hammerstein tbornok kezdemnyezsre janur 1-jtl megalaktottk a rutn hegyivadsz zszlaljat (Ruthenisches Bergschtzen-Corps vagy Russisches Frey-Corps), amelynek a magyar hatr rzse lett volna a feladata, akrcsak a korbban ltrehozott paraszti npfelkel (Landsturm) osztagoknak. Bcs csak 1849. mrcius 10-n hagyta jv megalaktst, s engedlyezte, hogy az
16 17 18

19

20 21

Chwalba, Andrzej: Historia Polski 17951918. Krakw, 314. Chwalba, Andrzej: Historia Polski, 17951918. Krakw, 2001. 314.. Stolarczyk, Marian: Udzia duchowiestwa rzymsko-katolickiego w galicyjskiej Wionie Ludw. Prba charatkerystyki. In: Rok 1848. Wiosna Ludw w Galicji. (Zbir studiw Wadysawa Wica.) Krakw, 1999. 68. Kozik, Jan: Midzy reakcj a rewolucj. Studia z dziejw ukraiskiego ruchu narodowego w Galicji w latach 18481849. Krakw, 1975. 65., 80. Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 141. Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 141.

141

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

osztrk hadsereg ms ezredeibl tlpjenek a hegyivadsz zszlaljba.22 Az tlpettek nagyobb rsze nmet volt, de szp szmmal akadtak lengyelek is. Galciban azonban elssorban rutn nkntesek tltttk fel a zszlaljat, amely prilisban mr 3460 fbl llt, teht szinte egy teljes ezredet alkotott. Jllehet a hegyivadszok egyenruhjt az ukrn nemzeti viselet motvumaibl alaktottk ki, veznyleti nyelvk nmet volt. A Rutn Ft ancs a megalakulstl srgette, hogy a rutn hegyivadszoknak nemzetiszn lobogjuk legyen, de Zsfia fhercegn, a Fahnenmutter csak 1849 decemberben kldte el a zszlaljnak a kksrga szn zszlszalagot.23 A zszlaljat vgl csak 1849. szeptember 6-n indtottk el Magyarorszgra. Taln Komrom krlzrsban kellett volna rszt vennie. Vgl Selmecbnyn s Krmcbnyn teljestettek megszll szolglatot. tkzben a Bnyavidkre Rdiger, az orosz III. hadtest parancsnoka Kassn szemlt tartott flttk.24 A rutn hegyivadszok 1850 janurjban trtek vissza Przemylbe, ahol a zszlaljat feloszlattk, s katoninak egy rszt bes oroztk az osztrk hadseregbe. Az itliai tartomnyaiban dl hbor miatt szorult helyzetbe kerlt bcsi udvar rdekeinek kpviseletben Stadion kormnyz s a konzervatv hatsgok a galciai lengyel s ukrn jobbgysgra is tmaszkodhattak. Ennek oka a lengyel nemessg habozsa volt, amely 1848. mjus elejre idztette a jobbgyfelszabadts kihirdetst. Stadion prilis 5n kelt kriratban mg vta az egyes lengyel nemeseket, hogy birtokuk jobbgysgt nknyesen felszabadtsk.25 Kt s fl httel ksbb viszont mr maga kezdemnyezte a jobbgyi szolgltatsok eltrlst egsz Galciban.26 Anlkl, hogy a bcsi udvarral egyeztetett volna, prilis 22-n bejelentette, hogy mjus 15-n megsznik a jobbgysg, s ezzel szimbolikusan is azt sugallta, hogy e trtnelmi tett az uralkod hsvti adomnya. Bykowski termszetesen lengyel szemmel kzelt az ltala felidzett esemnyekhez. Radsul akkor, amikor mr ersen rzkelhet volt az 1849-es Magyarorszg elleni orosz intervenci kvetkezmnye. A cr megjelense Galciban, az orosz hadak tvonulsa a rutnok lakta vidkeken azonnal reztette hatst, s a galciai Krptok lankin fellobbant rokonszenv fleg azt kveten, hogy az 1869 s 1871 kztt Galcinak adott autonmia a lengyelsgnek kedvezett Moszkva fel irnytotta a rutnok figyelmt. Nemzeti mozgalmuk egyik meghatroz ga aprnknt Moszkva-prti mozgalomm rleldtt. Ezzel a majdani eshetsggel az 1849 tavaszn orosz segtsget kr bcsi udvar nem szmolt. A Magyarorszgra bevonul csapatait a Krptok gerincn Barwineknl megld orosz cr megtestestje lett a galciai rutnsg remnyeinek, amelyeket az orosz hadak egykori jelenltnek emlkezete egszen az I. vilghborig tpllt. Hogy mennyire, annak j mrcje az a lelkeseds, amellyel 1914 szn a Krakk fel gyztesen elnyomul orosz csapatokat az ukrn lakossg fogadta. Ez az osztrk hatsgokat is meglepte, s a sikeres ellentmads utn a Graz mellett ukrnoknak fellltott internltbor volt erre a vlasz. Bykowski hallhatott Rdiger tbornagynak a rutn hegyivadszok fltt Kassn tartott dszszemljrl, hallhatott arrl, hogy Mosty Wielkieben, ahol 1849 nyarn jelents intervencis erk llomsoztak, a pravoszlv ppa a cri katonknak oroszul miszett. Tudhatott arrl, hogy Lembergben ekkor alakult meg a majdani moszkalofil prt magva.27 Ha
22 23 24 25 26 27

Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 144. Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 146. Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 147. Rok 1848 w Polsce. Wybr rde. Opracowa Stefan Kieniewicz: Wstp. Wrocaw, 1948. 266267. Miller, I. Szuster, U.: Rok 1848 na ziemiach polskich. Warszawa, 1953. 70. Kozik: Midzy reakcj a rewolucj, 215.

142

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

szmunkra elfogadhatatlan indulattal s megkzeltssel is, de Stanisaw Jaksa Bykowski ebben az 1848-at megidz emlkiratban a jvt illet nyugtalansgnak is kifejezst ad. * Mieltt a nemzeti grda tevkenysgnek ismertetsbe kezdenk, vzolnom kell mindazokat a korbbi esemnyeket, amelyek a grda megszervezshez hozzjrultak. A Sokalhoz kzel fekv Sawczynban laktam, ahol egy majort breltem, amikor mrcius 21-n vagy 22-n este moszkwi szomszdomtl, Aleksander Polanowskitl krtyalapot kaptam azzal az rsbeli krssel, hogy be akarva avatni engem egy rendkvli s meglep hrbe, azonnal menjek hozz. Mivel tlem negyed rnyi jrsra lakott, azonnal tra ke ltem. Nla szereztem tudomst a Bcsben kitrt forradalomrl s a Ferdinnd csszr ltal alrt alkotmnyrl. A hrt egy msik szomszd, Henryk Obertyski hozta, mivel a Gazeta Lwowska (a Lemberg jsg) legfrissebb szma, amelyet a posta hozott, minderrl hallgatott. Ezen az egyetlen hivatalos lembergi jsgon kvl az orszgban nem lteztek politikai jelleg hrlapok, a tvrk pedig Angliban s szak-Amerikban is ppenhogy mkdni kezdtek. me, az egyenesen Lembergbl rkezett Henryk Obertyski arrl szmolt be, hogy a vros olyan, akr a megbolydult mhkas, s hogy a hossz elnyomats utn minden j letre kelt, megnyitottk az 1846-os v ldozataival zsfolt brtnk ajtajait, s mindenki fehr kokrdt tztt a mellre. Az orszg feliratval s kvetelseivel elkszlt a csszrnak cmzett petci, amelyet egy kldttsg visz el neki. A beadvnyt Kulczycki szab Zsorzs szllodval szembenll hznak erklyrl olvassk fel, s a npek oda igyekeznek, hogy alrjk. Ez a hr, hogy felfegyverzett dikok tartjk fenn a rendet, olyannyira meglepnek s annyira valszertlennek tetszett, hogy mindezt Obertyski ugratsnak s agyszlemnynek tartottk. Csak hosszabb id elteltvel, s miutn becsletszavval jt llt rte, adtak hitelt szavainak, s hvtk meg sorra a kzeli szomszdokat, hogy tudtukra adjk a trtnteket. Az eszmecsere vagy jflig eltartott; senki se gondolt az alvsra. Emlkezetnkbe idztk megannyi elnyomatsunkat, klnsen azokat, amelyeket a legutbbi esztendkben szenvedtnk el, s meghnytuk-vetettk, hogy a legfrissebb esemnyeknek milyen jvbe kihat kvetkezmnyeik lehetnek. Ksn rtem haza, de mivel koratavasz volt, s elkezddtek a mezei munkk, nhny napig semmilyen jdonatj hr sem jutott el hozzm, mg v gre a Gazeta Lwowska kzz nem tette, hogy a csszr engedlyezte a szlsszabadsgot, nemzeti grda alaktst, valamint alkotmnyoz gyls sszehvst grte Bcsben. Vgre megrkezik hozzm Ksawery Rosnowski Tartakwbl, s az rtatlant adva hozza tudomsomra, hogy a felesge kt napja gytri azzal, hogy jjjn rtem, s egytt utazzunk Duniwba Rylskihez28 kerletnk helyzetnek megvitatsa s a szksges lpsek megttele cljbl. Megrkezvn Rylskihez abban llapodtunk meg, hogy prilis 8-ra mindegyiknk tancskozsra hvja ismerseit kiewbe.
28

Rylski (cibor-Rylski), Eustachy (18171899): jogot vgzett a Lembergi Egyetemen, de az 1840-es vekben birtokn gazdlkodott, s mezgazdasgi szakcikkeket rt a cukorrpa-termelsrl s cukorfinomtkrl. A bcsi forradalom hrre birtokn eltrlte a jobbgysgot. Az 1848. prilis 14 n mg jsgszerkesztsgknt mkd Nemzeti Tancs titkra volt, az prilis 26-tl leglisan mkdben az Orszgos gyosztly tagja. Trsalaptja s trsszerkesztje volt az 1848. szeptember 2. s november 1-je kztt kiadott demokratikus szellem jsgnak, a Dziennik Stanisawowski-nak. 1861 utn egy ideig az Orszgos Szejmban s az 1870 -es vekben az Osztrk llamtancsban kpvisel. Polski Sownik Biograficzny (PSB). WrocawWarszawaKrakw, 1992. z. 139. 492493.

143

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

kiew Winniki nev klvrosban lakott ismersm s bartom, Dionizy Dombay mint az ottani major tulajdonosa, gy rgtn rtam neki, hogy a jelzett napra hvja ssze a kiewi polgrokat, s gondoskodjk a gyls szmra megfelel helysznrl. A jrst elrasztottuk levelekkel. A vrosba vezet utakat mr [prilis K. I.] 7-n este elleptk a messzibb vidkekrl rkez nemesek. Az rmteli kiewiek zeneszval fogadtk ket, s a fogadk eltti tr aprnknt hazafias daloktl lett visszhangos. Msnap reggeltl kezdve benpesedben volt a hatalmas piactr. Egyszer csak Dombay bejelentette, hogy a kaszin trsasg rendelkezsnkre bocstja a termt, gy az egsz gylekezett odavonult. Mieltt a tovbbi esemnyek ismertetsbe fognk, emltst kell tennem grf Seweryn Polityorl, aki Korczyn s Ulhuwek helysgek s a bezi fldeken fekv gynyr majorok birtokosaknt a gazdagok kz szmtott. Mivel azonban anyja Nmetorszgban neveltette, az ottani szoksokat s mdikat vette fel, s nmetl is jobban beszlt, mint lengyell. Bandzsa volt, fekete arcbrt rt vonsok csftottk, s hnyaveti magaviseletvel tasztan h atott krnyezetre. A gazdlkodsban azonban krltekintnek s ignyesnek bizonyult, az zleti gyekben pedig tisztessgesnek, jllehet oly furcsa mdon llt a dolgokhoz, hogy mnikusnak vagy msknt mondva bogarasnak tartottk, s emiatt tkkelttt hrt keltettk. Nos, ez a Polityo r is eljtt kiewbe, s mivel reggel volt, hzikntsben s papucsban csrgtt a fogad eltt, hosszszr pipjt szvogatva. Anlkl hallgatta a gylekezetet s az ott elhangzottakat, hogy egy rva szt ejtett volna. Amikor valaki trfsan megk rdezte tle: mirt nem osztozik a vrt alkotmny fltti kzmegelgedsben? nmetl vlaszolt: Der Kaiser ist kein Esel, um eine Konstitution zu geben.29 Amikor pedig megmutattk neki a hivatalos jsgok idevg passzusait, s ismt trflkozva hozzfztk, hogy az ily vlemnyrt most brtnbe juthat, merthogy ami rgen a lojalits bizonysga volt, most politikai gaztettnek knyvelhet el, azt felelte, hogy n nem hiszek a nmet alkotmnyban; ha pedig a csszr azt knyszer nyomsra gyorsan megadta, mg gyorsabban fogja elvenni. Felllt, befogatott s hazament. Az ilyetn csevegs utn nhny hnappal elkezdtek beigazoldni Polityo szavai, s eszembe jutottak egy mr nem is tudom hol olvasott vers sorai: Ne gnyold a jslatot, hirdeti a monds, Tved a blcs, a hlye, ki jvnkbe jl lt. Elmentnk akkor a Terembe, amely megtelt a legklnflbb rend s rang emberekkel. Megjelent a kerleti biztos, Bolesaw Borkowski is egyenruhban, oldaln karddal, sztlanul hallgatva s gondolatban feljegyezgetve mindazt, ami a flbe jutott. Hosszabb ideig tartott az egyes csoportok zsivaja s csevegse, mg vgl Dombay o ldalba nem bktt s fel nem szltott: Ha mr egyszer idehvtl minket, mondd, amit mondani akarsz Magam se tudtam, hogy az ily felkrsre miknt reagljak vagy mit mondjak, mivel kezdjem, mert a lrma csak nem akart vget rni. Amikor pedig a msik oldalrl is megbktek, hogy vgjak mr bele, megkrtem Abancourt-t,30 aki jobb sznok hrben llt,
29 30

A csszr nem szamr, hogy alkotmnyt adjon. (nmet) dAbancourt, de Franquevill Franciszek Ksawery (18151892): a francia forradalom idejn Lengyelorszgba meneklt Auguste, XVI. Lajos hadgyminisztere fivrnek fia. Az 1849. oktber 20 n Pesten kivgzett Karol dAbancourt szzados (rnagy?) btyja. A Bcsi Megyetemen tanult. Birtokn mg a jobbgyfelszabadts kihirdetse eltt eltrlte a jobbgysgot. A lembergi Kzponti Nemzeti Tancs egyik legaktvabb tagja. Az 1850-es vekben az orszg gazdasgi letben, az

144

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

mint n, hogy szlaljon meg. Harsny tapsomra elcsitult a zsivaj, s Abancourt a rend kedvrt javaslatot tett az elnk megvlasztsra, aki csengettyjt rzogatva majd kinekkinek megadja a szt. A skwarzawai Wincenty Antoniewiczet vlasztottk meg elnkk, mg jegyzetel titkrr Abancourt-t. Ekkor egy kiewi polgr, lltlag Nalik patikus szlalt meg, aki a vidki polgrtrsaknak megksznte, hogy idesiettek velk szvetkezni s kvnsgaikat, amelyeket mr a Sztaroszta tudomsra hoztk, tmogatni de mindhiba. Nemzeti grdt ugyan k is akarnak, mint Lemberg, merthogy k ugyangy kszek ldozatot hozni a hon javra, mint a tbbi vros, de ezzel egytt ugyanazokat a szabadsgjogokat kvetelik. Aztn egy falusi lakos kvetelte, hogy a kerleti hivatal katonai egysgek fedezetben kldjn ki biztosakat szerte a kerletbe, akik a falvakban kzhrr tennk az alkotmnyos alapelveket, s mindezt a fldbirtokosok jelenltben. n azzal a kvetelssel lltam el, hogy tvoltsk el hivatalbl Juliusz August Maj t ancsost (mulatsgos nvsszettel, merthogy az els kett keresztnv s a harmadik, a Maj a csaldnv),31 a pnzgyi rszleg fnkt, aki, lvn klfldi, nem ismeri az orszg nyelvt, radsul az elmlt vekben irntunk tpllt gylletnek is kifejezst adott, amikor a pn zgyrsget a parasztok megtvesztsre s a nemessg elleni gyllet felkeltsre haszn lta. A tovbbiakban valaki azt javasolta, hogy ne csak Majt, hanem az sszes olyan hivatalnokot tvoltsk el, akik nem beszlik az orszg nyelvt. Megannyi ms hozzszls utn, amelyek a bennnket rt srelmeknek adtak hangot, a gyls kldttsget vlasztott, amelynek az lett volna a feladata, hogy megfogalmazott kvetelseinket a sztarosztnak tnyjtsa. A megvlasztott kldttsg sszettele az albbi volt: Antoniewicz Wincenty, Abancourt Ksawery, Bykowski, Nalik patikus, s lkn Jzef Jabonowski, Rawa vros tulajdonosa. Akkoriban Martynowicz volt a sztaroszta, egyike azon kevs hivatalnoknak, akik tisztessgesen intztk gyeinket. tkzben megllapodtunk abban, hogy ki mit hozzon szba a beszdben. Antoniewicz arrl beszlt, hogy a falvakban kikldtt bizottsgok hirdessk ki az alkotmnyt. Abancourt arrl szlt, hogy kzkvnsg a jobbgysg eltrlse, amelyet a nemessg hossz vek ta kvetel a szejmeken, de a Csszr egyetlen zben se akart rla tudomst venni, m most ez a lehet leggyorsabban s leghatrozottabban megtrtnjk. n Maj tancsos gyt vetettem fel, bizonygatva, hogy olyan politikai krdsekbe rtotta magt, amelyek a sztarosztra tartoznak, akinek annl inkbb is rdeke lehet, hogy a fogadatlan ellenrtl, mi tbb, kretlen elljrtl megszabaduljon. Nalik a grda ltrehozsrt emelt szt. Mindezekre a sztaroszta diplomatikusan vlaszolt, mrmint hogy Maj tancsos eltvoltsa nem az hatskrbe tartozik. Ami pedig az alkotmny biztosok ltal t rtn kihirdetst illeti, az ellen nincs semmi kifogsa, de eltte ki kell krnie Stadion kormnyz32 vlemnyt; ugyanez rvnyes a jobbgysg eltrlsre is. A grda fellltst azonban nemcsak hogy meg nem engedheti, hanem hatrozott utastsa van r, hogy b rmily fegyveres alakulat ltrejttt, ha kell, akr katonai ervel is, de akadlyozza meg. A mi
1860-as vektl a politikai kzletben vllalt aktv szerepet. Galcia helytartjval, Agenor Gouchowskival egyetrtsben 1872-ben Andrssy Gyulnak benyjtott emlkiratban taglalta Lengyelorszg helyrelltsnak tervt. PSB. Krakw, 1936. 23. A trfssg jellege a hnapnevek jellegbl is fakad: jlius, augusztus, mjus. Stadion, Franz (18061853): 1847 prilistl 1848 szeptemberig Galcia kormnyzja, ezt kveten az osztrk kormnyban belgyminiszter. Ekkor mg nem lehetett sz az alkotmny galciai kihirdetsrl, mert azt prilis 25-n tettk kzz Bcsben.

31 32

145

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

bejelentsnkre, hogy megynk Lembergbe a kormnyzhoz, azt felelte, hogy cselekedjnk beltsunk szerint. gyhogy akkor kldttsgnk majdhogynem res kzzel tvozott; dl utn kett krl beszmoltunk a gylsnek ismt a biztos jelenltben. Annak hrre, hogy grdrl sz sem lehet, itt is, ott is hangos szval nyilvntottk ki: Fegyverkezni fogunk az engedlyk nlkl; merthogy alkotmnyos orszgban nem tilos a fegyvervisels. Arra a hrre pedig, hogy Maj nem beosztottja a sztarosztnak, s gy az el sem tvolthatja, harsny kiltozs trt ki: Le Majjal! elkergetjk mi t a sztaroszta nlkl is! Takarodjon vissza oda, ahonnan jtt! Marsch nach Drausen. Amikor a lrma ellt, elhatroztk, hogy Antoniewiczet Stadionhoz kldik, hogy tadja neki gylsezsnk kvetelseit. Antoniewiczet srgettk, hogy azonnal induljon, s mr ma tallkozzk Stadionnal, s mr holnap reggelre itt legyen a vlasszal. Antoniewicz elutazsa utn a gyls mg j ideig a teremben maradt, mivel Abancourt, aki egyenesen Lembergbl rkezett, azt bizonygatta, hogy nem kell a sztarosztra hallgatni. Elmondsa szerint Lembergben is gy trtnt, hogy Stadion sokig ellenllt, vgl azonban meghtrlt. Azt javasolja ht, hogy azonnal vlasszunk bizottsgot, amelynek a grda fellltsval kell foglalkoznia. Akadtak olyanok, akik azt tancsoltk, hogy vrjunk vele holnapig, Antoniewicz visszatrsig, annl is inkbb, mert e pillanatban nem ll rendelkezsnkre fegyver. Erre az egyik polgr elkiltotta magt, hogy van fegyver! A pnzgyrsgnek van fegyvere, van kardja s szuronyospuskja, amelyet ugyan sohasem hasznl, hacsak nem pardra; azt javasolja ht, hogy a kardjukat hagyjuk meg, de a puskkat, amelyekbl hatvan darab van raktron, vegyk el a grda rszre. A tbbsg azonban mrskelt llspontot elfoglalva tancsolta, hogy vrjunk holnapig. gy trtnt, de a gyls mg azt hatrozta, hogy a jelenlev fldbirtokosok hazatrvn hvjk ssze a brkat, s jelentsk be nekik, hogy Hsvttl kezdve a kzsgek mentesek a jobbgyi szolgltatsoktl, s hogy az gy tovbbi elintzse az els soron lv szejm feladata. Ezt kveten az egybegyltek aprnknt sztszledtek. Mg csorgott egy-egy csoport a vrosban, br mr besttedett, s itt-ott kivilgosodtak az ablakok, amikor a Glinai kapu fell kiltsok s fttyk hallatszottak, de hamarosan csend tmadt, mg tellenbl, Lemberg fell postakrt hallatszott: a sztaroszthoz igyekv futr. Lefekvshez kszldtnk, amikor azzal a hrrel jelent meg a fogads zsid, hogy a klvrosi lrma a Maj tancsos hza eltt sszeverdtt s az annak ablakait bever tme gtl szrmazott. Azzal fenyegettk, hogy ha hrom napon bell nem takarodik el kiewbl, rosszabbul jrhat. A befutott postakocsi elkerlte a sztarosztt, aki szintn Lembergbe utazott, de ott egy hivatalnoktl arrl rteslt, hogy a nemzeti grdt rint hradst az szkhelyre is megkldtk. Az j folyamn a sztaroszta is visszatrt Lembergbl, s ham arosan megtudtuk, hogy engedlyeztk a grda fellltst.33 A hr villmgyorsan elterjedt a vrosban, s a kaszin ismt zsfolsig megtelt. A biztos is bejelentette, hogy a grda fel lltst nemcsak kiewben, hanem Galcia valamennyi vrosban s nagyobb teleplsn engedlyezik. A biztos a tovbbiakban azt is kzlte, hogy a sztaroszta kri, hogy az egybegyltek vlasszanak ki maguk kzl olyan szemlyeket, akiket a kormny kormnybiztosi titulussal s hatskrrel ltna el. A kvetkez vrosok szmra vlasztottak nyomban ilyen biztosokat: kiew, Sokal, Bez s Lubaczw. kiew szmra Dombayt, Lubaczw szmra Grochowskit, Bez szmra Jzef Zawadzkit vlasztottk meg, engem pedig Sokal kpviseletvel bztak meg.

33

A Nemzeti Grda fellltst egsz Galciban prilis 11-n engedlyezte Stadion kormnyz, rszletesen szablyozva annak mkdsi feltteleit is, felhva a figyelmet a benne rejl anarchia lehetsgre. Lvivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyika NAN Ukrain. Kzirattr. Krecs, 4/I 21.

146

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

A Lembergbe kikldtt Antoniewicz nem trt vissza; s mi vrtunk r. Ugyanis br a grda krdse megolddott, msok mg megoldsra vrtak. A kzben megvlasztott biztosok a sztarosztval trgyaltak arrl, miknt lltsk fel s lssk el fegyverrel a grdt. A rrl, hogy a fegyvert a pnzgyrsgtl vegyk el, a kormny hallani sem akart. Csak a kzsgek kltsgre trtn fegyvervsrls vagy magnadomnyok jhettek szba. Az rsban kapott megersts s utastsok utn hazamentem, hogy nyomban Sokalba utazzak, s munkhoz lssak. Az osztrk kormny intrikussga ltalban vve, Stadion pedig klnskppen mris szrevehet volt. Ha a kormny nem tudott a vrosok kzvlemnyvel megbirkzni, s nem tudta meggtolni a fegyverkezst, titokban olyan rendelkezseket kldtt szt, hogy az orszgban szanaszt fellelhet csendrsg s a pnzgyrsg minden igyekezetvel lebeszlje a falu npt s a kisvrosok begyepesedett polgri lakossgt olyan hresztelsekkel, hogy a csszr el akarja trlni a jobbgysgot, mg az urak azrt fegyverkeznek, hogy ezt meggtoljk, s hogy visszahozzk ama rgi trvnyeket, miszerint a paraszt meglsrt a nemesnek 50 zotyt kellett fizetnie. Az ilyen jelleg hrek terjesztshez a kormny nem csupn a zsandrokat, hanem a rutn egyhzi szemlyeket is felhasznlta. Stadion konferencit kezdemnyezett Jahimovics przemyli grg katolikus pspkkel,34 hogy hozza el a rutn gyet, s a kormnynl a lehet legersebb tmogatst fogja kapni. A bri cmmel jutalmazott Jahimovics, az gret szerinti lembergi rseki szk vromnyosa odaad buzgalommal tmogatta a kormny skldst, felszltotta az espereseket, s az egsz egyhz lengyelellenes propagandba fogott. A rutn egyhziak ilyen jelleg fellpse nyomn Stadion a kezt drzslgette elgedettsgben, s a rutn npnek a lengyel nppel trtn egyenjogstsa rgyn fogott bele a kt np sztvlasztsba, mit sem trdve azzal, hogy mindez tallkozik Oroszorszg jvbeni trekvsvel. A tettek mezejre lptem. Felhvst intztem Sokal vros s a krnyez nemesi udvarhzak lakosaihoz, s mindjrt az els napon a npessg teljes rtelmisgi rsze lajstromba vetette magt. Mert a trvny ugyan a hsz s negyven v kzttieket mind nemzetri szolglatra ktelezte, fegyver s felszerels miatt bertem az els nkntesek els csoportjval. ppen akkor szltottk el Danek polgrmestert, ms posztot bzva r, s nhny nap mlva j utastsokkal rkezett meg obeski kiewbl. Danek, akivel barti kapcsolatot poltam, bevallotta, titkos utastst kapott arra nzve, hogy ne csak a grda fellltst akadlyozza, hanem a forradalmi hangulat brmifle megnyilvnulst is, belertve a kokrdaviselst, ha pedig ez utbbit semmiflekppen nem tudn meggtolni, maga is tzzn fel kokrdt, s gy jrjon-keljen. Nekem mint kormnybiztosnak tette ezt a bizalmas vallomst. Ebbl azonban kiderlt, hogy a kormny csak abban az esetben htrlt meg, ha erre rknyszerlt. Az jonnan rkezett polgrmester kzlte velem, nem tudja engedlyezni, hogy a nemzetrk letegyk az eskt, mert a megalakuls els szakasza trvnytelen volt, vagyis hogy az els bizottsgi formt nem a kzsgi hivatal tagjai hoztk ltre, mint ezt az elrs megkveteli, hanem az nkntesek. A polgrmester ilyetn fellpse okozta a ksedelmet. Akkoriban a polgrmestereket mg nem a kzssgek vlasztottk, hanem az egsz hivatali appartust a polgrmesterrel az len a kormny nevezte ki, s a kzssg csak a forma kedvrt vlasztott a tagjai, vagyis a polgrok kzl tzegynhny embert, gynevezett bizalmi frfiakat, akiket felvltva kellett meghvni az lsekre, s ezen lsek eredmnye
34

Jahimovics, Hrihorij (17921863): 1848 mjusban lett grg katolikus lembergi rsek.

147

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

rendszeresen gy alakult, ahogy a polgrmester s hivatalnokai kvntk. Ahhoz, hogy a polgrmesternek ne legyen ellenzke, a polgrsg alsbb rtegeibl az nyomsra vlasztottak kpviselket, olyanokat, akik kzl sokan olvasni se tudtak, ezrt, noha a trvny szerint lehetett volna valami jelentsgk, a mveletlensgk folytn nem tudtak lehetsgkkel lni. A dolgok ilyetn llsa a kormnynak kedvezett, vagyis hogy teljessggel kezben tartotta a kzssgeket, s ezt a polgrmester ki is hasznlta a hivatalnokaival azltal is, hogy gy szmoltak el a vros jvedelmeivel, ahogy nekik tetszett. Ezrt elemi rdekk volt meggtolni, hogy a vrosi rtelmisgiek kzl brkit is bevlasszanak a tancsba. A fentebbiekkel magyarzhat az, hogy mirt azok az emberek hozhattk ltre a grdabizottsgot, akik vakon kvettk a hivatalnokok s zsandrok suttogva kiadott utastsait. Amikor leglisan akartam eljrni, s a vroshza termbe szltva ezen embereket eladtam jvetelem cljt, mindjrt kifejeztk ellenszenvket. Az egyik megszlalt, leszgezve, hogy nekik ily grdra nincs szksgk, mert sokba fog kerlni, s a csszrnak elg katonasga van, hogy megvdje magt. A msik azt fejtegette, hogy ltott grdistkat 1809ben,35 s tart tlk, mert szrny emberek voltak; sajt szemvel ltta, amint ngy ilyen grdista hsz dragonyostl elvesz egy harminc lbl ll szlltmnyt. A harmadik azt mondta, hogy is emlkszik 1809-re, arra, hogy egy ilyen grdista elfogatot kvetelt, s Bezbe kocsizva lladan rugdosta s bkdte, hogy hajtson gyorsabban. Neki bizony nincsenek nyre az ilyen grdistk. Kptelensg volt meggyzni ket arrl, hogy a hbors katona s a nemzeti grdista kt klnbz fogalom. rtelmesebbek is akadtak kztk, mint Zabocki, az asztalos, vagy Gottlieb, a szcs, vagy Kochlewicz, a szcs, akikben megszlalt a hazafias rzlet, de a tbbsg lehurrogta ket. Vgl az egyikk, akinek hrom katonakor fia volt, azt mondta, hogy hozzjrul a grda megalaktshoz, ha kezeskedek azrt, hogy a fiait nem viszik el katonnak. Persze ilyen kezessget nem tudtam vllalni, csak a grda kldetsrl s cljairl tudtam ket felvilgostani, hozztve, ha a grdban sokan szolglnak, akkor a katon asgnak kevesebb emberre lesz szksge, s a szejmben keresztlvihetnk egy olyan trvnyt, hogy a katonkat nkntesek kzl verbuvljk, mint ezideig ez az ulnusoknl szoks. Semmit sem vgeztnk, mert a vgn felllt az egyikk, s azt mondta, hogy semmifle lzadsra nem kaphat, mert hallotta a csendrsg alparancsnoktl, hogy a grda nem ms, mint a csszr elleni nylt lzads. Ezutn Sokal vros vlasztott kpviseli sztszledtek, s imgyen vget is rt a grda megalaktsnak els felvonsa. Mialatt vidken a rgi rendszer gy tudott gtat emelni a forradalmi hullmnak, Bcsben s a nagyobb vrosokban mindinkbb ez utbbi kerlt flnybe, ami befolysolta a brokrcia tovbbi magatartst. Lembergben Nemzeti Tancs nven hazafias klub alakult; de mg ez a klub se alakulhatott meg egyenesen, ahogy ez alkotmnyos llamokban trtnt s trtnik. Lembergben ezt t kellett cmkzni, vagyis kerl ton alakulhatott meg, mert hogy Stadion a katonasg bevetsvel fenyegetve semmifle gylst nem engedlyezett. De lve a szlsszabadsg kihirdetsvel, gymond irodalmi trsasg alakult Rada narodowa cmen egy politikai napilap kiadsa cljbl. Csak ezzel az rggyel jtt ltre a

35

A Napleon oldaln kzd Varsi Hercegsg hadserege az 1809-es hbor mellkfrontjn, az osztrkok ltal 1795-ben megkapott gynevezett j-Galciban harcolt, mjusban pedig benyomult az 1772-es felosztsok sorn Mria Terzia ltal birtokba vett Galcia kzps rszbe is, s elfogla lta Lemberget, ahol Kzponti Kormny alakult. Az osztrk ellentmads hatsra jnius 19 -t kveten a kormny Sokalba tette t szkhelyt. A ktkedk ezen idkben szerzett tapasztalataikat emlegethettk Bykowskinak. Pawowski, Bronisaw: Wojna polsko-austriacka 1809 r. Warszawa, 1999. 361366.

148

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

klub, amelynek a rgi sznhz termben tartott gyakori nyilvnos lsein hatalmas tmeg gylt ssze. E klub tett kz olyan felhvst az jsgjban, hogy a kerleti vrosokban filikat alaktsanak. E filik ellen is fellptek a sztarosztk, de vgl engednik kellett, s minden kerleti vrosban nemzeti tancsok alakultak, amelyeknek az lett a feladatuk, hogy a kormny tevkenysgt ellenrizzk, s a nemzet alsbb rtegeiben felbresszk a hazaf isg rzst, megmagyarzzk nekik az orszg llapott s kvetelseit. kiewben egy olyan nemzeti tancs rendezkedett be, amelynek volt egy nhny emberbl ll lland osztlya, amely hetenknt tagjait vltogatva sznet nlkl lsezett az irodjban, s mind a lembergi Kzponti Tanccsal, mind a kerletben szanaszt lv tagjaival kapcsolatot tartott. Csak a titkr volt lland s hzott fizetst, valamint az irodaszolga. Ennek az osztlynak a szkhelye a Lemberg nev klvrosban, Janiszewski hznak az els emeletn volt. A fentebbi rszletet azrt ismertettem, mert kze van a grda megalaktshoz, ugyanis a Nemzeti Tancsnak itt is feladata volt, hogy a nemzetet minl gyorsabban felfegyverezze. Mindnyjan meg voltunk arrl gyzdve, hogy egy 100 000 fbl ll grda kpes ellenl lni a reakcinak.36 Ezzel azonban az osztrk kormnyzat is tisztban volt, s a legklnbzbb eszkzket bevetette, hogy ltrejttt megakadlyozza. A nagyobb vrosokban ezt nem tudta akadlyozni, gy a polgrsg mohn vetette magt a fegyverekre, s amennyit csak tudott, birtokba vett. kiewben tzegynhny napon bell mr kt szzad llt fegyverben,37 a msik kett csak papron ltezett, mert fegyverhiny miatt nem jhetett ltre. A kormny nem akart fegyvert adni, s megneheztette, hogy klfldrl hozzanak be puskkat. Ekzben a mr megalakult egysgek, gymond, jtkony hatssal voltak a falusi npessgre is, amely ltalban azok mell ll, akinl a fegyveres er. Ekkor a kormny feladatul t zte maga el, hogy rmhrekkel mtsa a falvak npt, mg a nemzeti tancs tagjainak az lett a feladata, hogy a rmhreket helyesbtse, s a titkos gynkket leleplezze. Egy Dzerovics nev gynk, grg katolikus papfi vsros napokon a parasztszekerek kztt kszlt, s ppen klnfle hreket terjesztett, amelyeket hivatalnoki kalpagja hitelestett. A Nemzeti Tancs kinyomozva ezt, jelentette a sztarosztnak, hogy hivatalnoka felforgat tevkenysget folytat, s kvetelte a megbntetst. De a sztaroszta diplomatikusan lerzta a Nemzeti Tancs tagjt azzal a magyarzattal, hogy ez egy pnzgyekkel foglalkoz hivatalnok, s nem a fnke. Dzerovics tovbb folytatta trsadalmi propagandjt. Ekkor a Nemzeti Tancs felszltotta a Nemzeti Grda rhelynek parancsnokt, amennyiben a grda ktelessge a rend s a biztonsg fenntartsa az orszgban, az esetben trvnyes joga mindazokat letartztatni, akik a rend felforgatsra trekszenek. E felhvsra a parancsnok kikldtt egy rjratot, amely Dzerovicsot ppen akkor vette krbe s tartztatta le, amikor az erdkhz s legelkhz val jogukrl tudstotta a parasztokat. Az eset nem maradt rjuk hats nlkl. Dzerovicsot bezsuppoltk az rszobra, msnap pedig mint felforgat egynt tovbbi eljrs vgett tadtk a sztarosztnak. Ezt kveten a hivatal mltsgnak megrzse vgett nem tarthatta kiewban Dzerovicsot, s maga is krte, hogy helyezzk t Tarnopolba; a Nemzeti Tancs jelentse azonban, amelyben lertk szemlyt s a tetteit, megelzte t. Abban a meggyzdsben, hogy Tarnopolban tovbb folytathatja propagan36

37

A Nemzeti Grda sszltszma a szeptember 4-i kimutats szerint 16 557 f volt. Centralnj Derzsavnj Istoricsnj Arhiv Ukrain w Lvivie. Fond 146, opis 1. szpr. 1588. A kiewi Nemzeti Grda kt szzada a fentebbi kimutats szerint 211 fbl llt. Centralnj Derzsavnj Istoricsnj Arhiv Ukrain w Lvivie. Fond 146, opis 1. szpr. 1588. E kimutatsban nem szerepel a sokali Nemzeti Grda Bykowski ltal nv szerint felsorolt 82 embere. A galciai nemzeti grdk sszltszmt 20 000 fre teszik.

149

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

djt, ismt feltnt a vsrokon, de lersa alapjn kihallgattk, miket mond, felismertk, s rgtn a grda rhelyre kerlt, ahol mr egy kicsit nyersebben bntak vele, mieltt tadtk a sztarosztnak. Akkor sem maradt ms, minthogy eltvoltsk t Tarnopolbl, s Csernovicba kldtk.38 Bukovinban ms rendszert mkdtetett az osztrk kormnyzat. Ott az elnmetesedett romn nemessg becsben llt, Csernovicban pedig, ahol sok volt a nmet keresked s ip aros, a bcsi forradalom szele fjdoglt. Dzerovics errl megfeledkezve vagy mit se tudva, mr ott-tartzkodsa kezdetn egy fiatalokkal zsfolt tteremben galciai tevkenysgnek dicsretbe fogott, gyalzva a lengyeleket, akknt lltva be ket, mint akik hajlamosak a forradalomra. Ekkor innen is, onnan is hallani lehetett, hogy Dzerovicsra nincs szksg Csernovicban, jobb lenne, ha Oroszorszgba tvozna. Mg maghoz se trhetett a dbb enettl, amikor mris letartztattk s bezrtk. A Csernovici Klub nem volt egyetlen nemzetisgbeliekbl ll Nemzeti Tancs, hanem nmetek, lengyelek, olhok s rmnyek tvzete. k alkottk Bukovina npessgt. Ez a demokratikus klub ellensge volt a rgi brokrcinak s Metternich kormnyzatnak. Nhny nap mlva gy dnttt, hogy Dzerovicsot visszakldik Galciba, vagyis Lembergbe, hogy az akadmiai lgi brsga tlkezzk fltte. A grda ksretben megszjazva szlltottk Csernovicbl Kolomen, Stanisawwon, Sztrjen t Lembergbe.39 Amikor az elfogat befordult az egyetem el, az rhely parancsnoka, egy altiszt, hajdani tnctanr, aki kiewi praktikirl jl ismerte Dzerovicsot, gy szlt a dikokhoz: nzztek fik, egy sp ion! Akkoriban mi sem kellett tbb, fogtk a puskaszjat s a puskatust, s mire az ldozatot tvezettk az udvaron, ruhzata, inge cafatokban lgott a htn az elszenvedett tlegektl. A lrmra kifutott Bedkowski rnagy, az akadmiai lgi parancsnoka, s kiszabadtotta foglyot, gy akarva lecsillaptani a fiatalokat, s egyttal kimenekteni Dzerovicsot az egyetemrl, hogy nemtelen dolog valaki fltt brsg nlkl tlkezni. Dzerovics slyos bntetst rdemel, s a vroshzn kell eltlni. gy tallt rgyet arra, hogy eltvoltsa t az egyetemrl s tadja a vroshzn strzsl rgi grdnak, ahol a hozz hasonl mesterkeds miatt letartztatott hivatalnok, Stropel mell zrtk. gy tvoltottk el azt az embert, aki szdtette a npet, s nemcsak a kiewi grda ellen agitlt, hanem Sokalba is el-elltogatott, hogy Greilinger segtsgre legyen. Eltvoltottak egyet, de szz hozz hasonl maradt zavartalanul a helyn. Miutn Dzerovicsot eltvoltottk kiewbl, felhvst kaptam a Nemzeti Tancstl, hogy Greilinger viselt dolgait jegyezzem fel, s tankkal igazoljam azokat. Elksztettem a megfelel jelentst, s tbb tan vallomst csatoltam hozz, akik megismteltk Greilinger szavait: Ltjtok, a lengyelek mr fenik a kardjukat, s nyeregbe szllnak, hogy a csszri hadakat kizzk az orszgbl s visszalltsk a jobbgysgot. E szavakkal fordult ugyanis a parasztokhoz. Hivatalnok kollginak pedig bevallotta, hogy az uhrynwi grg katolikus pappal, Lotuszkval megllapodva a parasztokkal egyezsgre jutott, akik legalbb ktezren csak felsbb parancsra vrnak, hogy oly meglepetsben rszestsk a nemessget, mint 1846-ban

38

39

Dzerovics (vagy Dzsierovics) Viktor ellen, aki a kiewi kincstri hivatal segdhivatalnoka volt, a kiewi Nemzeti Tancs panaszbeadvnnyal fordult a Kzponti Nemzeti Tancshoz, amely mjus 28-n zrt lsen trgyalta a hivatalnok gyt. Mivel azonban ekkor mr a ruszinsg politikai megnyerse volt a cl, ezen a szinten nem lptek fel ellene. Ksbb azrt toloncoltk t Bukovinba, mert Tarnopolban rutn grdt akart szervezni. Protokoy Rady Narodowej Centralnej we Lwowie, 148.; Lvivska Naukova Biblioteka im. V. Stefanyika NAN Ukrain. Kzirattr. Krecs, 881/43. Dzerovicsot a stansiawwi nemzeti grdistk adtk t az akadmiai grdnak.

150

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

Mazriban.40 Az ilyen jelentssel a Nemzeti Tancs tagjai kiknyszertettk, hogy a kiewi sztaroszta Greilingert eltvoltsa Sokalbl, de alig tvozott el, jabb akadly tmadt, s ez az osztrkoknak az olaszok fltt aratott gyzelmnek hre volt. Ez jl rvilgt Ausztria politikjra. Ahogy az olaszok felkeltek s elfoglaltk Lombardit, Tirol hatrait fenyegettk, a bcsi kormny szinte a np minden kvetelst teljestette. De miutn Radetzky megverte Szardnia kirlyt, a hbor menetben fordulat llott be, ez azonnal reztette hatst.41 A kormny, mintha megbnta volna engedmnyeit, azon volt, hogy azokat aprnknt visszavonja. Ha nem ers Magyarorszg mozgalma, mr akkor teljes egszben a reakci jutott volna uralomra. Ez volt az oka annak, hogy a kormny pillanatnyilag felfggesztette az agitcit, s sor kerlt a bizottsg alaktsra, amelyben a polgrmester is rszt vett, s kijelltk az eskttel napjt. Mieltt ez beksznttt, a polgrmester kerleti kriratban rtestett arrl, hogy a grda szervezst ellenrz biztosi hivatalom megsznik. Ez az 1848. augusztus 19-n kiewben s az augusztus 20-n a sokali vrosi tancsban kelt rendelkezs mr nmet nyelven jelent meg. Sokal lakosait ez megdbbentette, s rgtn kiderlt az oka, amikor a polgrmester a kvetkez szavakkal fordult hivatalnok bartaihoz: Radetzky elfoglalta Milnt, s ezek az ostobk a nemzeti grda ltrehozsval erlkdnek, azt gondolvn, hogy ez mg sokig tart! k meg a magyarok is sorra kerlnek, mert mi msrt, ha nem ezrt llnak az oroszok a hatron. A polgrmester e szavaibl kikvetkeztethet, mi volt a kormny szndka. Nem ms, mint a muszkkat segtsgl hvni. De ennek mg nem rkezett el az ideje annak ellenre se, hogy hre kelt: a magyar minisztrium hazahvja a Csehorszgban s Galciban llomsoz ezredeit, s eltvoltja Magyarorszgrl a galciai, cseh s olasz ezredeket. Ltszott, hogy ez jlag befolysolta a bcsi dntseket, mert alig kaptam kzhez a polgrmesteren keresztl a fentebb emltett rst, mr augusztus 23-n kzbestettk a sztaroszta levelt, radsul lengyel nyelven, amelynek hangvtele sokkal szeldebb volt, s ltszlag nem so kban klnbztt a korbbiaktl. Amikor Sokalba jttem, egy ms magaviselet polgrmester fogadott, kszen (hogy szavait idzzem) a biztos r parancsainak teljestsre, hozztve, hogy a korbbi levl csak valami flrerts lehetett. Mr akkor nszntambl le akartam mondani e titulusrl, merthogy e hivatali cmnek semmi haszna nem volt, de az a ktelessgrzet, hogy a mr fegyverben ll osztagocska eredmnyes legyen, eltntortott ettl. Belevetettem magam a munkba, de csak szeptember els napjaiban mutathattam fel eredmnyt. A felhvsra nyolcvan ember jelentkezett, akiknek nvsort csatolom e beszmolhoz. Elolvastam az eskt, amelyet a jelenlvk utnam mondtak, gy a grda magva megalakult, az els szzad elnevezst kapta, s csak miutn ez szz fre nvekedett s fegyverben llt, jhetett ltre a msodik szzad. Mikzben mindez trtnt, megjelent egy grg katolikus diaknus hrom klvrosi ember trsasgban, akik a grg katolikus gylekezet tagjai voltak, s a helyi grg katolikus pap befolysa alatt lltak. Azrt jttek, hogy a rutn lakosok nevben nyilatkozatban

40

41

Azaz Galcia lengyelek lakta terletein: Nyugat-Galciban. Rewolucja polska 1846 roku. Wybr rdel. Opracowa: Stefan Kieniewicz. Wrocaw, 1950. 180. Az 1848. jlius 2325. kztt vvott custozzai csatban Radetzky tbornagy tnkreverte Kroly Albert piemonti-szrd kirly hadseregt, s augusztus 4-n jabb gyzelmet aratva bevonult Milnba. Kroly Albert fegyversznetet kttt. Ez a gyzelem fordulatot hozott az osztrk polit ikban, s a tavaszi engedmnyek egy rsznek visszavonsa kerlt tertkre nemcsak Galciban, hanem Magyarorszgon is.

151

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

kveteljk, hogy mint csszri biztos engedlyezzem a rutn grda fellltst, mert ha a lengyeleknek van grdjuk, a rutneknek is lehet rutn grdjuk. Azt bizonygattam nekik, hogy nem lehet kln lengyel vagy kln rutn grda, csupn egyetlen egysges nemzeti grda, olyan, amilyen Lembergben s kiewben ltezik, ezrt Sokalban sem lehet msfle. Msnap ismt megjelentek ugyanazzal a kvetelssel, de most mr a grg katolikus pap is velk tartott s az egyenjogsgra hivatkozott. Arra trekedtem, hogy ismtelten meggyzzem ket arrl, lehetetlent kvnnak, vgl rlltam, hogy a msodik szzadot a rutnok llthatjk fel, de az is kzs parancsnoksg al tartozik, s arrl is emltst tettem, hogy minden szzadnak kln gazdasgi tancsa lehet, amely az egyenruhkrl s fegyverzetrl gondoskodik. Ezen utbbi felttel nem volt kedvkre val, s amennyi idn t elleneztem a rutn grdt, a diaknus s a pap ugyanolyan hosszasan gyzkdtt. Miutn elmondtam nekik, mi mdon intzhet el ez a krds, tbbet mr nem jelentkeztek a klnlls kvetelsvel, mi tbb, a bizottsgnl se mutatkoztak. Nhny rutn lakos viszont azzal a krssel fordult hozzm, hogy helyezzem el ket az els szzadban. Nekilltunk a tisztek megvlasztsnak. Szzadosig ugyanis minden rangot vlaszts alapjn tltnk oda; a trzstiszteket viszont a kormny nevezte ki. A szomszdos Poturzyca falu tulajdonost, grf Wodzimierz Dzieduszyckit egyhanglag szzadoss vlasztottk. Henryk Nowakowski helyi vgrehajt (ez egyfajta brsgi hivatalnok volt) fhadnagy lett. Karol Schreiber magisztrtusi hivatalnokot s Stanisaw Bykowskit, a nemzeti grda fellltsnak kormnybiztost hadnagyokk vlasztottk. Balciewicz magisztrtusi hivatalnokot, az osztrk hadsereg volt rmestert rmesterr vlasztottk a tbbi rangot egyenknt jellm a nvsorban. Ezenkvl mg kt olyan trsat vlasztottak, akik a tisztekkel egytt a gazdasgi tancsot alkottk, amelynek az volt a feladata, hogy a felszerelsre s a fegyverzetre anyagiakat gyjtsn. A trvny szerint ruhzatrl mindenkinek magnak kellett gondoskodnia, a fegyverzet beszerzse viszont a kzssg feladata volt. Mivel pedig Sokal kzssgnek gazdasga olyan llapotban volt, hogy a vros kasszja kirlt, s a fegyvertrban is csupn ngy kovspuskt tartottak a rendrk rszre, az els gazdasgi lsen a szzados felajnlotta, hogy egyelre a sajt kltsgre 200 puskt hozat be Belgiumbl, amelyet azutn vagy egynileg, vagy kzssgileg megtrtenek neki. Bejelentettk, hogy az egysges felszerels cljra gyjtst rendeznek. Mussil patikus felajnlotta, hogy fl vre trts nlkl az rhz rendelkezsre bocstja a gygyszertra mellett lv helyisget. Amg a megrendelt fegyverzet megrkezett, be kellett rni a legklnflbb fegyverekkel, amelyekhez hozzjutottunk. Egy vasboltban vletlenl tzegynhny szuronyra bukkantunk. rversen vette ket a keresked azzal a cllal, hogy kst csinl bellk. tvettk tle, s egy helyi puskamves gy alaktotta t ket, hogy az egyes puskkra rilleszthetk legyenek. Elkezddhetett a klnbz alaki mozdulatok begyakorlsa. A kikpzs reggel trtnt, hogy utna mindenki egsz nap zavartalanul vgezhesse dolgt, ki a kereskedelemben, ki az iparban. A grdistk kzl nhnyan az osztrk katonasg obsitosai voltak, de akadt egy hadastyn, aki hajdan a lengyel hadseregben szolglt, mghozz ulnusknt. k lttak neki a tbbiek kikpzsnek, de a kommandrozs nyelve nem kis nehzsget okozott, ugyanis a szolglati szablyzatot ppen akkoriban fordtottk nmetrl lengyelre. Csak miutn o rnagy szolglati szablyzata nyomtatsban megjelent Lembergben,42 s eljutott valamennyi
42

o, Franciszek Ksawery (1794 v. 1795 1875): a Varsi Hercegsg hadseregnek tagjaknt fiatalon rszt vett a napleoni hborkban, majd az 18301831-es szabadsgharcban. 1848 prilistl

152

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

galciai grdhoz, gyorsult fel a kikpzs annyira, hogy ngy ht elteltvel mr szakaszval, flszakaszval elsajttottuk a jobbra-balra alaki mozgst. Ezt kveten a mustrk heti kt rra korltozdtak, s gy az embereket nem kellett rkra elvonni mindennapi foglalatossguktl. Lemberg vros mintjra egysges egyenruhzatot fogadtunk el. A nyri ltzet szrke vszonbl varrt kurtkbl, a tli vagy dszltzet mlnavrs gallrzat s hajtkj sttkk kurtka egy sor fehr gombbal, szrke, flpolgri szabs eskpennyel, tmenetileg fekete viaszosvszon ngyszglet csapka, amelyet idvel kiszortott volna a lakkozott brrel szeglyezett mlnavrs vszonbl varrt fveg. A mellen keresztbe tvetett szuronytart s tltnytska szintn fekete brbl kszlt. Ahol lovasgrda alakult, a grdistk szintn sttkk, fehr gallrzat s hajtks kurtkt hordtak, nadrgjuk sjtsa s a csapkjuk fehr szn volt, dzsidjukat pedig fehrsttkk szn zszlcskk dsztettk. A gyalogos grda az 1831-es varsi nemzeti grdra emlkeztetett, mg a lovasgrda az akkori korszak 2. dzsidsezredre. Minden kerltben kineveztek egy rnagyot, aki az egsz ottani grda fnke volt. A kiewi kerlet ilyen elljrja Jzef Szymanczewski rnagy lett, aki hajdan az osztrk hadseregben tisztknt, majd 1831-ben a lengyel hadseregben kapitnyknt szolglt. rtestst kaptunk, hogy november 2-n szemlt tartanak felettnk, s ez alkalombl az rnagy Sokalba rkezik. Ideiglenesen mr felllt a grda, mivel a kzbiztonsgi rsg oly mdon teljestett szolglatot, hogy nnep- s vsrnapokon, amikor nagyobb embertmeg jelenik meg a vrosban, az rhzban egy altiszt s t bajtrsa tartzkodott, hogy csdlet esetn fenntartsa a rendet. Ilyen esetekben gyakran panaszkodtak arra, hogy a helybli rendrsgnek kellett volna intzkednie, de hnyavetisgbl nem intzkedett. Pldul egy paraszt szekrderk flig-meddig kicspelt bzaszalmt hozott eladni. Egy zsid nhny kvt vsrolt tle, s megkrte, hogy vigye a hzhoz. A paraszt teljestette a krst, de mire visszament, az otthagyott kvk nagy rszt sztloptk. Szerencss fordulatknt egy grdista ltta, hogy kt zsid legnyke emelte le a kvket a szekrrl, s vitte a kzeli hzba. gy az rhzban me gjelent paraszt panaszra knnyen igazsgot lehetett tenni. A szalmt elvettk s a tetteseket ristomba zrtk. Msodszor egy pnzvlts sorn kirobbant veszekeds ignyelt kzbeavatkozst. gy a falusi lakossg nemcsak hogy megbartkozott a grdistk ltvnyval, de mind nagyobb bizalommal kopogtatott be az rhzba, s krt tancsot klnbz gyekben. Vgl beksznttt november 2. Kora reggel rkeztem Sokalba. Belpvn az rhzba, Janowski rmestert ppen jelentsrs kzben talltam. Tbbek kztt a kvetkezket olvastam: Jan Burdon bajtrs jelenti, hogy jszaka, amely csendes volt s csillagfnyes, valahonnan nagy tvolsgbl gylvseket hallott. Elmosolyodtam egy ilyenfajta ltomsra vagy hallomsra, mivel nekem egszen valszertlennek tetszett az jszakai gysz. Nappal az ilyet a Lemberg krli szi gyakorlatozsok visszhangjnak vehettem volna. E vlemnyemet ms is osztotta, de Burdon bajtrs kitartan lltotta, hogy azok igazi lvsek voltak, s ebben Sperry altiszt is megerstette.

a Nemzeti Grda ffelgyelje volt, s nevhez fzdik a grdistk katonai szablyzatnak sszelltsa s kiadsa. 1849 mjusban Magyarorszgra ment, s jelentst ksztett az intervencis orosz hadsereg erejrl. Jlius elejn Bem Besztercn kinevezte az erdlyi lengyel lgi szervezsi bizottsgnak elnkv s a lovassg fparancsnokv. Az augusztus 16-i bnfihunyadi tkzetben slyosan megsebeslt. 1850 mjusban besorozzk az 1. (komromi) bntetszzadba. Egy v mlva mint invalidust leszerelik. Kovcs Istvn: A lengyel lgi lexikona 18481849. Budapest, 2007. 326327.

153

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

A szzad felsorakozott az rhz eltt. Hat ember adta az rsget. Tizenegy ra krl megrkezett Szumanczewski rnagy, s Balciewicz rmester felhvta a figyelmemet, hogy a katonasgnl uralkod szoks szerint ilyen esetekben dszrsget kell lltani az elljr laksa el. Termszetesen semmi kifogsom nem volt ez ellen, s az rsg felllt. Mikzben az rnagy tltztt, Dzieduszycki kapitnyunk is megrkezett Poturzycbl, s az rnaggyal egytt kivonultak a trre. A szzad ketts oszlopba felsorakozott, s az rnagy megkrdezte tlem, mennyi a ltszm. Nem lvn katonaviselt, nem ismertem az arra vonatkoz katonai szoksokat, hogy a parancsnok miknt jelentse emberei ltszmt. Szerencsre a msodik sorban mgttem llt Balciewicz rmester, aki mint katonaviselt jrtas volt, s mindenre felkszlve odasgta az adatokat, n pedig hangosan elismteltem az rnagynak. Miutn mindkt sort megszemllte, elgedettsgnek adott hangot katons tartsunkkal kapcsolatban, majd a fegyver s a felszerels szmrl, llapotrl krdezett. Vgezetl pedig felszltotta a jelenlvket, hogy nem akadnnak-e, akik nknt belpnnek a lovasgrdba. Elmondta, hogy a trzskarban elfogadtk azt az elvet, hogy ha tizenkt ember sszell, azt az egysget gy tekintik, mintha egy altiszt parancsnoksga alatt alakult volna meg; huszont ember viszont egy tiszt s kt altiszt parancsnoksga al kerl. A hatvan s szz f kztti svadron ln pedig kapitny ll. Rgtn jelentettem tizent nkntes kszsgt a lovasgrdban val szolglatra. Tbben is lettek volna, de a lovat sajt kltsgbl kellett killtani, s ennek felttelt csak a kzeli falvak lakosai tudtk teljesteni. gy tmenetileg bertk a tizent fnyi egysggel. Miutn bejegyeztk a tagjait, s az rnagy jvhagyta, mr csak az egyenruhzat maradt htra. gy rt vget a szemle, s az rnagytl, aki Pieczogwa nev falujba tvozott, dvrivalgssal vettnk bcst. Tbbedmagammal s a kapitnnyal felkerekedtnk Lembergbe, rszben azrt, hogy a fegyverbeszerzst s fegyverszlltst meggyorstsuk, rszben magngyek intzse cljbl. Az jszaka Wielkie Mostyban lepett meg bennnket. A kisvrosba rve ktrnyszag fstfuvallatot reztnk, s mintha az erdt is fstpra lepte volna el. Azon a vlemnyen vo ltunk, hogy ez sznget parasztok mve lehet, akik valahol a fenyerdben dolgoznak. De a kiewbl rkez parasztok elmondsa szerint ilyen fst vezi kiewet is, mi tbb, ilyen fstgomolyagokat sodor a szl Lemberg fell is, ahol gylvsek is hallatszottak. Wielkie Mostyban egy szzad huszr alkotta a helyrsget Lam kapitny parancsnoksga alatt. A kapitny nmet volt, a fhadnagy s a hadnagy meg az altisztek magyarok. A kapitny az elz napon ment kiewbe, hogy ezredesnek jelentse: a szzadban agitci folyik a katoni kztt, s az altisztek fizimiskja is titkos tervekrl rulkodik. Ezalatt Mosty Wielkieben valban sszeeskvs trtnt a strzsamester s az altisztek vezetsvel. jszaka indulst trombitltak, az rmester elbb felbresztette az orvost akit Ambroy Neuhauer doktornak hvtak, s ksbb Bezben lakott , utastotta, hogy fogja a sebszeszkzket meg a gygyszeres ldt, s szlljon lra. Ezt kveten elment az ott maradt tiszthez, s miutn t is felbresztette, felszltotta, hogy szlljon lra, vegye t a parancsnoksgot s a haza hv szavra vezesse a szzadot Magyarorszgra. Ellenkez esetben (a strzsamester) fogja a parancsnoksgot tvenni, de a tisztet letartztatja, s magval viszi. Ily felszltsra a tiszt anlkl, hogy hosszasan tprengett volna, elkiltotta magt: ljen a nemzeti kormny! ljen Magyarorszg! s lre llt a szzadnak.43
43

A 8. (Coburg) huszrezred ezredesi osztlynak 2. szzada 1848. oktber 30 -n hagyta el Mosty Wielkiet Adam Popawski s Arnold Bees hadnagyok vezetsvel, akiket az altisztek szltottak fel, hogy lljanak a hazatrni kszl szzad lre. A huszrokat a kzeli Wolica Lang nev fldbirt okosnak hrom fia segtette a szksben. A csapat november 6-n rkezett meg a magyar hatrra,

154

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

Miutn minderrl Mostyban tudomst szereztnk, arra a meggyzdsre jutottunk, hogy a Lemberg krnykt felver gylvsek a hazaszk huszrok s az tjukat ll osztrk katonasg kztti sszecsaps visszhangjai. Mg vgre a Lembergbl hazatr bezi zsidktl megtudtuk, hogy az gygolyk s a tarackgrntok tbb lembergi lakpletet, tovbb a vroshzt s az egyetemet felgyjtottk, s mutattak nhny grntrepeszt is. A bombzs okairl azonban nem tudtak felvilgostssal szolglni. Csak msnap tudtuk meg a Lembergbl rkezettektl a bombzs s a nemzeti grda lefegyverzsnek rszleteit. Dzieduszycki, mivel Lembergben lak beteg desanyjt felttlenl meg akarta ltogatni, tovbbutazott oda, nekem azonban vissza kellett trnem Sokalba, hogy a grda s a csendrsg meg pnzgyrsg kztti esetleges sszetzst megakadlyozzam. Gyantottuk ugyanis, hogy a kormny maga keres rgyet a lefegyverzsnkre azltal, hogy belnk ktve vres sszecsapst provokl. Mivel jfltl esett az es, s az utat sr bortotta, csak estre rtnk Sokalba. A Lemberg bombzsrl szl hrads megelztt bennnket. Amikor megrkeztem, az rhz tele volt grdistkkal, akik ppen les tltnyek ksztsvel foglalatoskodtak, anlkl, hogy a legelemibb elvigyzatossgi rendszablyokat betartottk volna. A puskapor ugyanis kupacokban pposodott az asztalon, kzelkben faggygyertyk lltak, amelyek meggyjtsa sorn egy-egy kancdarab fstlgve hullott az asztalra a puskaporkupacok kzelbe. Megrkezsemet flig-meddig elvarzsolt, flig-meddig tudatos rmteli kilts fogadta. ljen a fhadnagy! Mi majd megmutatjuk nekik, hogy kell a grdt lefegyverezni, merthogy mi fogjuk ket lefegyverezni! Gyernk a pnzgyrk kaszrnyjba, amelynek raktrban hsz puska van! Vegyk el! Ilyen s ehhez hasonlk hallatszottak mindenfell. Csak most vettem szre, hogy a jelenlvk fele rszeg volt, gy szerfelett nehz feladatnak bizonyult ket lecsillaptani. gy ahogy sikerlt ket meggyznm, hogy g gyertyk mellett nem ildomos tltseket kszteni, mert knnyen bekvetkezhet a robbans. A puskaport egy zskba tltttem, ket pedig hazakldtem, msnap reggel 8-kor dobszra sorakozt rendelve a tren, ahol napiparancs felolvassra kerl sor. Dzieduszycki kapitny tvozsa utn Nowakowski fhadnagy volt a rangids, aki a klvrosban a ketts plbniatemplommal tellenben lakott. Jelentkeztem nla, hogy parancsaival rendelkezzk velem. A rangsorban harmadik tiszt, Schreiber, mihelyt tudomst szerzett a lembergi esemnyekrl, a lehet leghatrozottabban bejelentette; leteszi tiszti rangjt, mivel hivatalnok lvn attl tart, hogy ldztetsnek lesz kitve, s nem akarja elveszteni llst, amelyhez ragaszkodik. Nowakowski fhadnagy, aki szintn hivatalnok volt, j lengyelknt nem tudta, miknt viselkedjk. Tvr akkoriban nem volt, hogy mris megtudjuk, mennyire kerekedett fell a reakci. Csak az jsgokbl rtesltnk arrl, hogy Jellai horvtjaival Magyarorszgon tkelve Bcs alatt llt, s az osztrk hadsereggel egyeslve, nekikezdett a vros ostromnak s bombzsnak. Ezen ostrom eredmnyrl nem volt tudomsunk, csak az osztrkok lembergi viselkedsbl kvetkeztethettnk arra, hogy k gyztek Bcsnl, s hogy a pillanatnyi alkotmnynak aprnknt vge. Nowakowski teht nem akarta azt mondani: lljunk fegyverben, amg tehetjk!, de azt se merte bejelenteni: Tegyk le a fegyvert! A haditancs azzal rt vget, hogy elfogta a gyengesg, s rm bzta, hogy cselekedjek beltsom szerint. Msnap reggel a dobszra mind felsorakoztak a helybli bajtrsak, kivve a hrom hivatalnokot. S mivel mr az jszaka frissen hazatrt polgroktl alaposabban tjkozdtam mindarrl, ami Lembergben trtnt, a napiparancsot ennek megfelelen fogalmaztam meg. TbPolnra, s mg aznap dlutn Homonnra. Rdvay Istvn: Huszraink hazatrse 1848-49-ben. Budapest, 1941.7172.

155

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

b-kevsb e szavakat intztem a szzadhoz: Bajtrsak! Lembergben sajnlatramlt dolgok trtntek, annl is inkbb, mert mi szolgltattunk rjuk rgyet. Az akadmiai lgi sszetztt a katonasggal s barikdok ptsbe kezdett az utckon.44 A msik oldal vlasza bombzs volt. Az egyetemet s a vroshzt emszt tzvsz hatsra a vrosi hivatal s a grda parancsnokai kapitulltak, aminek kvetkeztben az egyetemi lgi fegyverlettelre knyszerlt. Tovbbi hreink nincsenek. Ezrt a lehet legszigorbban azt ajnlom, bajtrsak, hogy tisztessgesen viselkedjnk, s senkibe se kssnk bele, szval semmit se tegyetek hatrozott utasts nlkl, annak kiadsa ugyanis a parancsnokok dolga. Sajnlatomnak kell hangot adnom amiatt, hogy tegnap az rhzban nhny bajtrsunkat ittas llapotban talltam. Nem sorolom fel a nevket, mert nem akarom ket megszgyenteni. Meg vagyok gyzdve rla, hogy hasonl eset nem fog elfordulni. Mivel bekszntttek az szi esk, mi pedig a fegyverforgatsban mr kellkppen jrtasak vagyunk, a kikpzs abbamarad. Az eddigi t fbl ll rsg megmarad a tovbbiakban is, amely vsrnapokon megkettzdik. Beszdem ezzel vget rt. Tevkenysgnk a szoksos mdon folyt tovbbra is, de megtudvn, hogy Lembergben az egsz grda letette a fegyvert, joggal gondolhattuk, hogy a sokali grda napjai is meg vannak szmllva. Kt zben szltott fel a polgrmester, hogy rablsok kinyomozshoz s brsgi vgrehajtsokhoz ksretet biztostsak. Vgl rtestst kaptam a kiewi sztaroszttl, ismt nmet nyelven, hogy kormnybiztosi tevkenysgem vget r, s Stark biztos lp a helyembe, aki azzal kezdte mkdst, hogy megvizsglta a grda fegyvereit s anyagi helyzett. tnzve a bajtrsak nvsort, felhvta a figyelmemet arra, hogy olyan szemlyek is szolgltak a grdban, akik trvny szerint nem szolglhattak, mrmint az iparoslegnyek. Erre azt vlaszoltam, hogy a trvny szerint a cseldsg nem ktelezhet szolglatra, mert ktkezi munkbl l, s gy a nemzetri szolglat megakadlyozn abban, hogy a mindennapi kenyert megkeresse, de ha nknt akar szolglni, nem zrhatjuk ki, ha csak valami bntett nem terheli. A tovbbiakban arra is utaltam, hogy fkezhetetlen elemek is akadnak soraikban, akiket jobb a mrskelt magaviselet grdistk kztt tudni, ahol fegyelem uralkodik, minthogy onnan kizrva teret adjunk nekik a titokban val paktlsra. Vlemnyem helyessgnek altmasztsra ms vrosok pldjt is emltettem. Ezen rvekre azt felelte, hogy utastsa van a tisztogatsra, de azok utn, amit hallott, vissza kell trnie kiewbe, hogy a krdst megtrgyalja a sztarosztval, s hamarosan visszatr. Ez volt a dolgok llsa egszen december els napjaiig. Mindarrl, ami trtnt, jelentst tettem az rnagynak, aki hamarosan megrkezett, s kzlte velem, hogy Lembergbl tr vissza, ahol hadillapot van; hogy a kerleti kzpontokban a grdk mg zavartalanul szolglatban llnak, de az az ltalnos vlekeds, hogy sorra feloszlatjk ket, mivel hogy a magyarok fenyeget eltkltsggel szembefordultak Ausztrival, s Ausztria a lengyelekben sem bzik, mivel a sztrji s a sambori kerletek egynmely grdja segtsget nyjtott a h uszroknak abban, hogy hazajussanak Magyarorszgra, s velk tartottak. Pesten pedig mr ott van Dembiski s Bem, s alakulban a lengyel lgi. Neknk itt, Galciban fegy 44

Hammerstein-Equord, Wilhelm von, lovassgi altbornagy (17851861): Galcia katonai parancsnoka, sszetzst provoklt a lembergi akadmiai lgival s a nemzeti grdval, amelynek k vetkeztben a vros ellenllsra kszlst rgyl hasznlva lvette a vroshzt, az egyetemet s krnykt. A november 2-n magt megad Lemberget s krnykt egy httel ksbb ostromllapot al helyezte. Az ostromllapotot 1849. janur 10-n egsz Galcira kiterjesztette, mikzben 1848. december 6-n minden politikai s civil politikai egyesletet, szervezetet feloszlattak. Zbigniew, Fras: Stowartyszenie polityczne, paramilitarne, spoeczno-zawodowe i edukacyjne w Galicji w 1848 roku. In: Rok 1848. Wiosna Ludw w Galicji. (Zbir studiw pod redakcj Wadysawa Wica.) Krakw, 1999. 92.

156

Stanisaw Bykowski visszaemlkezse

Mltidz

vertelenl, az ellennk tzelt parasztsg szortsban nem maradt ms, mint kivrni a dolgok alakulst, mintsem kell er hjn felkelve ismt elszenvedni az 1846-os veresget. A fegyver lettele mindazok szmra, akik viseli voltak, fjdalmas s megalz. reztem, hogy elbb vagy utbb rnk is ez vr. Az rnaggyal folytatott fentebbi beszlgets utn mr biztos voltam abban, hogy a megrendelt puskkat a nmetek nem engedik be az orszgba, mi tbb, azokat is elveszik, amelyeket kzsen az rhzban tartottunk. Ezrt december 19-n vagy 20-n sszehvtam a szzadot, s szinte sz szerint a kvetkezket mondtam a grdistknak: Bajtrsak! A balsors, amely Lemberg bombzsval vette kezdett, egyre jobban ldz bennnket. Egy reakcis minisztrium kerlt hatalomra, amely mindentt az alkotmnyossg megfojtsra trekszik. Szmos vrosban oszlattk fel mondvacsinlt rggyel a grdt, amelynek t kellett adnia a fegyverzett. Mltatlan dolog megvrnunk, hogy itt is megjelenjen a katonasg s lefegyverezzen bennnket. Abban a remnyben, hogy a dolgok ilyetn llsa nem tart rkk, s a kormnyzat megvltozsval visszatrnk alkotmnyos jogainkhoz, a visszavonsig meghatrozatlan idej szabadsgot kaptok. Arra a dobszra, amely annyiszor szltott benneteket ktelessgetek teljestsre, egyszer majd ismt ezen a tren sorakoztok fel. Lehet, hogy egy hnap, egy v, lehet, hogy majd tz v mlva. Ez a Mindenhat rendelstl fgg. Tulajdon fegyvert mindenki magval viheti, egyszer mg szksg lehet r. Bajtrsak, legyetek egszsgesek! A mielbbi viszontltsra! Nma kzfogs volt r a vlasz s a bcs. gy rt vget a sokali grda. Eszembe jutottak Polityo kiewben mondott szavai; a csszr nem szamr, hogy alkotmnyt adjon, ha pedig gyorsan adta, mg gyorsabban viszszaveszi. gy trtnt. * Nem hallgathatom el azt az esetet, amely jabb bizonytka annak, hogy a lengyel milyen nemes tud lenni mg az ellensge irnt is. Az emltett Dzerovics, akit Bietkowski rnagy45 mentett meg az egyetemistk tlegeitl, egszen Lemberg bombzsig a vroshzn maradt. Amikor mr az egsz plet lngokban llt, Edward Dulskinak, a grda trzstisztjnek eszbe jutott,46 hogy a harmadik emeleten be van zrva egy fogoly. Megkereste a kulcsot, s az g lpcskn lete kockztatsval rohant fel annak kimentsre.47 Egy ilyen nfelldoz tett mg a legmegtalkodottabb latrot is megvltoztatta s az erny tjra trtette volna. Nem gy Dzerovicsot s bandjt. Nhny httel ksbb mr kiewben lttuk t, s a vsros napon a ppk harangszval csdtettk a bazilinus kolostorhoz a parasztokat, hogy megmutassk a rutn mrtrt, Dzerovicsot, akit a polykok elbb fel akartak akasztani, majd meg akartak getni Lembergben, de az r csodlatos keze
45

46

47

Bietkowski Leon: az 18301831-es szabadsgharcban a lengyel hadsereg szzadosa, 1848-ban a lembergi akadmiai lgi instruktora. Dulski Edward szzados: az 18301831-es lengyel szabadsgharcban a visztulamneti lovaslgi hadnagya. 1848-ban a Nemzeti Grda tzrsgi parancsnoka s trparancsnok, a Kzponti Nemzeti Tancs tagja. Protokoy Rady Narodowej Centralnej we Lwowie, 287. Dulski gy r a lembergi megmozdulsrl Wybranowski tbornoknak 1848. november 3-n rt szszefoglal jelentsben: A vroshza gett, egyre-msra hoztk az gylvsek sebesltjeit. Levezettettem a fnt bezrt Dzerovicsot (a gazembert azrt tartztattk le, mert lztotta a parasztokat), de attl tartva, hogy az rk meglik, s az gy tmadt felfordulst a sebesltek is megszenvedik, nem rultam el, hogy Dzerovics, hanem az utols fldszinti szobba vezettettem, s strzst ll ttattam az ajtaja el. Pamitnik jeneraa Wybranowskiego w dwch tomach. Lww, 1882. I. 213.

157

Mltidz

Feljegyzsek a sokali nemzeti grda ltrejttrl s feloszlatsrl

megmentette t, s most, me, ismt itt ll sajt npe krben. s mg hossz ideig mtotta s vezette flre a falusi npet, egszen addig, mg Moszkva segtsgvel le nem vertk Magyarorszgot. Akkor aztn magval ragadta azoknak a hivatalnokoknak szennyradata, amelyet Ausztria Magyarorszgra zdtott. * Vgl 1849 janurjnak els napjaiban mg egy rtestst kaptam a kerleti hivataltl, m iszerint formlisan is elmozdtanak a grdabiztosi llsombl. De mint fentebb emltettem, ekkor mr valjban nem ltezett a grda Sokalban. Nhny nappal ksbb pedig egsz Galcit ostromllapot al helyeztk, s minden grdnak le kellett tennie a fegyvert. Hammerstein tbornoknak, Galcia katonai parancsnoknak az alrsval kzhrr tettk, hogy az erre kijellt helyeken a katonai trvnyek teljes szigorval be kell szolglta tni a lv- s vgfegyvereket. Sokalt jelltk ki arra, hogy a krnykrl a fegyvereket tvteli elismervny ellenben leadjk. A fegyverek leadsa utn megkezddtt mindazoknak a legklnflbb jelleg ldzse, akik a grdban szolgltak. Amikor pedig az j rend eltrlte a jobbgysgot, s a t rvny eltt mindenkit egyenlv tett, a lengyel nemes is katonai szolglatra foghat lett. A nemes ifjakat besoroztk, azokon kezdve a sort, akik a grdban szolgltak. A polgrok s a parasztok kzl a volt grdistkat fogtk be, jllehet a trvny szerint mr kiregedtek a katonakorbl. Az idsebbeket rendrsgi felgyelet al helyeztk. Engem is ez a megtiszteltets rt. Az esemnyek vgl is odavezettek, hogy az ldztets a brsgi trgyalt erembe vezette az embert. Ha els fokon az illet a politikai per nyertese volt, biztos lehetett abban, hogy a nmetekkel teleltetett feljebbviteli brsgon elveszti a pert. De minden gaztett elbb vagy utbb elnyeri mlt bntetst. Nlunk is gy trtnt. Amikor a felkelt magyarok azzal fenyegettek, hogy benyomulnak Galciba, az osztrk kormny flt, nehogy vdtelen maradjon a katonasgtl megfosztott orszg, ha a magyarok megjelennek a Krptok innens oldaln. gy nemcsak hogy beszolgltatta a fegyvereket, hanem ugyangy, mint 1846-ban, felszltotta a parasztsgot, hogy keljen a fenyegetett llam vdelmre. A biztosok bejrtk a kerleteket, hogy Landsturm nven npfelkelsre szltsanak fel. E clbl Sokalba hvtk a kzsgi brkat is, ahol a megrkezett biztos felo lvasta nekik a csszr felhvst, s azt, hogy mi mdon szervezdjenek meg. De itt mr csaldnia kellett a npben. Mert ha a paraszt a hivatalnok ltal megszdtve s mtva a fegyvertelenre is veti magt, regulris katonasg ellen fellpni nem nagyon akardzik neki, mg ha azt honvdnak is hvjk. Az utn, amit a sajt szemkkel lttak nem sokkal azeltt, a biztosok felhvsait hitetlenkedve fogadtk, s az volt rjuk a vlasz, amit egy vvel azeltt a grda megalaktsnl tantottak nekik: A csszrnak van elg katonasga, erre val az jonc, k pedig se mmifle lzadsra nem mutatnak hajlandsgot. Azt emltettk a biztosoknak, hogy a grda alaktsra rbeszlni is hasonl hivatalnokok rkeztek, aztn pedig ldztets lett a grdistnak belltak rsze. gy ht semmifle Landsturmokrl hallani nem akarnak, mert egy id mlva majd jabb biztos rkezik, aki a Landsturm miatt fogja ket bntetni. Ausztrinak nem maradt mit tennie, mint Moszkvt hvni segtsgl a magyarok leversre. Hogy ezzel mennyire jrt jl, az a jv titka.
Fordtotta, sajt al rendezte, a bevezet tanulmnyt s a jegyzeteket rta KOVCS ISTVN

158

A gykrzet az let
Beszlgets Andrzej Chwalba trtnsszel
Andrzej Chwalba lengyel trtnsz Wacaw Felczaknak, a Jagell Egyetem professzornak, a legends hr II. vilghbors futrnak s hungarolgusnak a tantvnya 1972-ben a Jagell Egyetem Trtneti Intzetben kezdte plyafutst. Els munkjban Socjalici polscy wobec kultu religijnego (do roku 1914) (A szocialistk viszonya a vallsi kultuszhoz, 1914-ig) annak a ttelnek a bebizonytsval keltett szenzcit, hogy lengyel fldn a katolikus egyhz volt a legfbb tmasza annak a mozgalomnak, amelyet tbb-kevsb az antiklerikalizmussal azonostanak. Hasonl visszhangot keltett Imperium korupcji w Rosji i w Krlestwie Polskim w latach 18611917 (A korrupci birodalma Oroszorszgban s a Lengyel Kirlysgban 18611917 kztt) cm mve is. Ebben a cri Oroszorszgban ltalnosnak tekinthet, rendkvl pontosan szervezett megvesztegetsi rendszert elemezte, amely mintegy kiegyenltette a Romanovok llamnak hinyossgait, s kedvezett az orosz imprium fennmaradsnak, ellenttbe lltva a kommunista rendszerrel, amikor is a mindent that korrupcit nem szablyozta semmi. Chwalba professzor gazdag tudomnyos letmvben kitntetett helyet foglalnak el a 19. szzadi Lengyelorszg trtnetnek szentelt munkk, kztk a Historia Polski 1795 1918 (Lengyelorszg trtnete 17951918) cm akadmiai kziknyv. A 19. szzadnak szentelt tbb vtizedes kutatsait Historia Powszechna XIX wieku (A 19. szzad egyetemes trtnete) cm munkjban foglata ssze. Egyetemes trtnetben szerencssen tvzdtt az idrendi-fldrajzi megkzelts, valamint a legfontosabb trsadalmi-politikai folyamatok ismertetse az adott korszak tmegkultrjnak, sportkultrjnak, trsadalmi rintkezsi kultrjnak, vrosiasodsi kultrjnak felvzolsval, amit a 19. szzadi csaldi s mindennapi let rajzval egsztett ki. Hasonlan nagyv, egyetlen szerzknt jegyzett munkja a III Rzeczpospolita. Raport specjalny (A III. Kztrsasg. Klnjelents), mely rendkvli belelkpessget ignyl sszefoglals Lengyelorszg rendszervltozs utni trtnelmrl. A szles ltkor trtnsz-tan lbeszdre emlkeztet, perg nyelven eladott esemnytrtnete minden bizonnyal az utbbi vtizedek histrijnak legteljesebb s legobjektvabb lersa. ppen ezrt e knyvet mr tbb nyelvre nmetre, csehre, horvtra lefordtottk. A magyar kiads, sajnos, mg vrat magra. A Czstochowban szletett, de szvben krakki szerz letmvnek tovbbi kt kiemelked darabja magrl Krakkrl szl: Krakw w latach 19391945 (Krakk 1939 s 1945 kztt), valamint Krakw w latach 19451989 (Krakk 1945 s 1989 kztt). Az els ktetben a msodik vilghbor alatti nmet megszlls megannyi Krakkt rint mtoszval szmol le. Az 1995-tl megbzott professzorkn, majd 2001-tl rendes professzorknt oktat Andrzej Chwalba rendkivli tettrekszsgrl hres. Jelenleg a Lengyel Trtnsztrsasg elnkhelyettese, a krakki Kociuszko-halom Trsasgnak elnkhelyettese, a Lengyel Fg-

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

159

Hatrainkon tl

A gykrzet az let

getlensgi Tevkenysg Alaptvnyi Tancsa, a Vak s Cskkentlt Gyermekeket Segt Alaptvny, valamint a Krakki Memlkjjptsi Bizottsg tagja. Eddigi plyafutsa sorn betlttte a Jagell Egyetem Trtneti Intzetnek igazgathelyettese (19911992), a Trtneti Kar dknja (19961999), vgl a Jagell Egyetem oktatsi rektorhelyettesnek posztjt. Jelenleg a 19. s 20. szzadi Eurpa Trsadalmi-Vallsi Trtneti Mhelyt vezeti a Jagell Egyetem Trtneti Intzetn bell. Emellett a przemyli Kelet-eurpai llami Fiskola Trtneti Intzetben is dolgozik. Kezdemnyezje s szervezje a Lengyelorszg Klhoni Trtneti Kutatinak Nemzetkzi Konferencija nev, a maga nemben pratlan vllakozsnak, amelyet legkzelebb a jv v szeptemberben Krakkban rendeznek meg. Chwalba professzor szmtalan dj s kitntets tulajdonosa. Az javaslatra alaptottk a rangos Felczak-Wereszycki-djat, amelyet minden vben annak a trtnsznek tlnek oda, aki a legjobb mvet jelentette meg a 1821. szzadi Kzp-Kelet Eurpa trtnetnek tmakrben.

Hol szletett? Czstochowba, melynek az egyik leghresebb pletegyttese, nevezetesen a plosok kolostora, azok a plosok, aki a 14. szzad vgn Magyarorszgrl jttek. Mikor rintette meg Isten ujja, mikor tudatosodott nben, hogy hivatsos trtnsz akar lenni? Mindig rdekelt a fldrajz s mg inkbb a trtnelem. Azt a dntst, hogy az utbbit fogom a krakki Jagell Egyetemen tanulni, csaldom, klnsen apm ellenzse dacra hoztam meg. Apm ugyanis azt szerette volna, hogy mrnk legyek. Sokan mondtk akkoriban, hogy trtnelem szakon tanulni kellemes dolog, de micsoda tvlat az, ha az ember az lett vgl iskolban vagy levltrban tengeti. Ki volt nre legnagyobb hatssal egyetemi tanulmnyai sorn? Egyrtelmen Wacaw Felczak professzor, a msodik vilghbor legends futra, akinek kldetse a BudapestVars kztti kapcsolat fenntartsa volt. Magval ragad eladsokat tartott. A vizsgit is egyedi lgkr uralta. Meghitt hangulat hatotta t, de ezt korntsem snylette meg a vizsgztats sznvonala. A professzor megkvetelte a tudst. Az akkori krakki trtnsz-iskolt megtestest msik nagy szemlyisg Andrzej Jzef Gierowski professzor volt, akit 1981-ben vtizedek utn elsknt vlasztottak minden fels megkts nlkl az egyetem rektorv. Mirl szlt a szakdolgozata? Mint minden kamaszt, engem is szenvedlyesen rdekelt a hadtrtnet s minden, ami ezzel sszefggtt. Szakdolgozatomban az 1794-es Kociuszko-szabadsgharc vezrkarnak hadmvszetet megjt elkpzelseit vizsgltam, s sz jkori Lengyelorszg Tanszkt vezet Celina Bobiska professzorasszony szeminriumait ltogatva ksztettem el. Tanulmnyai elvgzse utn egyetemi alkalmazs kvetkezett? Nem egszen. A lengyel egyetemeken akkoriban gynevezett sttusz-stop volt, ami gyakorlatilag kizrta annak lehetsgt, hogy friss diplomst tanrsegdknt alkalmazzanak. Ngy ven t egy czstochowai kzpiskolban, a Henryk Sienkiewicz IV-es szm lceumban tantottam. Egybknt szvesen emlkszem vissza erre az idre.

160

Beszlgets Andrzej Chwalba trtnsszel

Hatrainkon tl

Hogy-hogy, hiszen azt mondjk, hogy az ilyesfajta iskolai munka knszenveds, hogy a fiatalok nem szeretik a trtnelmet? Slyos tveds. A fiatalok manapsg is szvesen tanuljk a trtnelmet, csakhogy gyakran ms eszkzket hasznlnak, ms ismeretforrsbl mertenek, mint a tanknyv. Azt is mondhatnm, hogy a fiatalok Lengyelorszgban egyenesen odavannak a trtnelemrt. Szmba kell venni a lengyel sajt trtnelmi tematikj blokkjainak, gynevezett inzertjeinek s a kpekkel illusztrlt idszaki kiadvnyoknak a nagy szmt. A szemlyemben is rdekelt Lengyel Trtnelmi Trsulat tagltszma belertve a terleti szervezeteket is vrl-vre ugrsszeren n. Igazn? s mi ennek az oka? Ez egy nagyobb folyamat rsze. A helyzet az, hogy napjaink civilizcija nemcsak alshatja, hanem al is cementezheti a trtnelem irnti rdekldst, a trtnelemrl s a trtnelemben val gondolkodst. Sokakban tudatosodott az, hogy a trtnelmi gondolkods ltal val szemlyisgformls nemcsak az adott egynnek, hanem minden egyes llampolgrnak hasznos. Msrszt az 1989 utn visszanyert szabadsg kvetkeztben aprnknt loklis nazonossgunkat is visszanyerjk, klnbzsgnket, mssgunkat, a rnk jellemz jegyeket, rdemeinket is kiemeljk, tudatostjuk. Ms szval: ltrejtt az rdemek versenynek piaca. Felfedeztk mindazt, amit ltalban kulturlis rksgnek hvnak. Az emlkezet idnknt kzs, idnknt alternatv helyeit. A lengyeleket elbvlte a helyi, loklis trtnelem, a kzeli trtnelem, az n trtnelmem, az, amelyet az n befoghat. Hogyan lehetsges ez? Hiszen a mai Lengyelorszg terleteinek tbbsge ms hatrok kztt fekszik, mint a msodik vilghbor eltt. Mifle kzeli trtnelemrl beszlhetnk? Mint kiderlt, a hatrok megvltozsa jabb lkst adott a trtnelem irnti rdekldsnek. A kommunistk ltal fl vszzadon t folytatott trtnelemmel kapcsolatos p olitika, pontosabban mondva, propaganda azt hirdette, hogy a hbor utn Lengyelorszghoz csatolt terletek valamikor mind a kzpkori Piast-dinasztia llamalakulatnak rszt kpeztk. Most fedezzk fel, hogy ezeket a terleteket a hajdani nmet vagy cseh, mi tbb, dn kultrk is thatottk; hogy a katolicizmus mellett jelen voltak a protestns vallsok is. Feltartztathatatlan az a folyamat, hogy ezekre a hagyomnyokra hivatkozzunk vagy ezeket a tradcikat letre keltsk. Annl is inkbb, mert az e terleteket belak lengyelek nemzeti nazonossg-tudata ers. Mint lengyeleket persze civilizcis rtelemben that a fiatalkorsg rzse Nyugat-Eurphoz viszonytva, mivel azonban maga a lengyelsg nem a 20. szzad mve, nem flnk gy a trtnelemmel val szembeststl, mint egynmely szomszdaink. Emltette, hogy a modern civilizci meg is neheztheti a trtnelemmel val egyttltet. Mindenekeltt eurpai tapasztalatainkra gondoltam. Az Eurpai Szn- s Aclkzssg idejn lnk vita folyt arrl, milyen veszlyeket hordoz az eurpaiak szmra a trtnelem. Klnsen a valls ltal tmogatott histria vagy a histria ltal tmogatott valls. Azutn, hogy az eurpaiak kt, eladdig soha nem ltott katasztrft teremtettek maguknak a h uszadik szzadban, megfogalmazdott a krds, hogyan tovbb, mit kell tenni abban a helyzetben, amikor a kvetkez hbort Eurpa egyszeren mr nem lheti tl. Ennek az egybknt, akrhogy vesszk is, helyes elmlkedsnek a trtnelem esett ldozatul. Abbl a megllaptsbl indultak ki, hogy ha a konfliktusok s hbork Eurpa vgrvnyes meg-

161

Hatrainkon tl

A gykrzet az let

semmistshez vezethetnek, a megolds kulcsa az eurpaiak rszre az emlkezet kizrsa: a felejts. Ezrt van az, hogy szmos orszgban a trtnelem tantst kivltotta az llampolgri ismeretek oktatsa. Ennek jrulkos kvetkezmnye a tanknyvek kasztrlsa, megannyi trtnelmi alak s esemny kiiktatsa. Pldaknt emlthet, hogy ma mr Bonaparte Napleon nem szerepel a francia kzpiskols tanknyvekben? Igen. s ami rdekes, az az, hogy a vilg megannyi ms orszga, korunk nagy civilizcija nem kvette ezt a pldt. A hinduk, knaiak s amerikaiak rmket lelik a trtnelemben. Kna mai hatalma jelents mrtkben a gyarmatostsa sorn tlt megalztatsnak, lealacsonytsnak emlkezetben gykerezik, abban, hogy mindezt megtapasztalni mr soha tbb nem akarja. Ez a forrsa annak az eltkltsgnek, hogy a mai vilg kihvsainak a lehet legmagasabb szinten akar megfelelni. Egyszeren ez a helyzet. Ha a ft koronjban megnyrjuk, mi tbb, nagyon-nagyon visszavgjuk, azzal mg egyltaln nem fosztjuk meg az lettl, ha viszont a gykrzetvel tesszk ezt, biztos, hogy megljk. A gykrzet az let. Nyugat-Eurpa bizonyos mrtkmintt lltott a kzs mltra vonatkozan, amelynek kzppontjban a msodik vilghbor s a holokauszt ll. Mindaz a ksrlet, amely a kommunizmus szmunkra oly fontos emlkezett is e szabvny rszv akarja tenni, jra s jra kudarcot ltszik szenvedni. Ez mr rkre gy marad? Az eurpaiak emlkezetben ugyan jelents helyet foglal el a msodik vilghbor, de nem fedi le a kontinens vszzadokat tfog trtnelmt, a holokauszt viszont csak az 1960 -as s 1970-es vekben vlt tanulmnyok s elemzsek kiemelt tmjv. Lnyeges annak tudatostsa, hogy a hbor nem 1941. jnius 22-n vagy 1941. december 7-n trt ki, hanem 1939. szeptember 1-jn. Nyugat-Eurpa polgrainak oktatsi anyagban azonban nem szerepelt a MolotovRibbentrop-paktum, az 1939. szeptember 17-i szovjet tmads vagy a lengyelek ltal is elszenvedett megannyi szovjet gaztett, de a vasfggny keleti oldalnak kommunizmus-trtnete se plt be emlkezetkbe. A befolysos nyugati baloldal szmra a fentebbi tnyek tabunak szmtottak. Szvesebben beszltek a nyugati szvetsgesek Sztlinnal kttt koalcijrl. Csak 1981-et (vagyis a Szolidaritst) kveten, s fleg 1989 utn hatolt el aprnknt mindaz, ami Keleten trtnt, a nyugati elitek, majd a tgabb t rsadalmi rtegek tudatig. Ma a kt totalitrius rendszer gaztetteit az Orosz Fderci tiltakozsa ellenre mindinkbb egyazon elvek szerint tlik meg. Addig teht, hogy mindarrl teljes kp alakuljon ki, ami Keleten trtnt, mg hossz utat kell megtenni. De a napi politika ltal lenygztt lengyelsg s az egykor Moszkva ltal igazgatott tbbi eurpai nemzet is e vonatkozsban inkbb csak a mulasztsban tnt ki: vagyis mi se vagyunk makultlanok. A trtnelem befolyst gyakorol az adott orszg trtnetpolitikjra, vagy az adott orszg ltal folytatott trtnetpolitika hatrozza meg histrijt annak s a majdan bekvetkez trtnelemnek az rtelmezst is? A vilg minden orszga folytat trtnetpolitikt, jllehet a trtnelemnek a politikban e lfoglalt helye gyakorta nagyon klnbz. Kelet-zsia llamait alig rtjk, ha kapcsolataikat, viszonylataikat anlkl vizsgljuk, hogy trtnelmket, klnsen 20. szzadi histrijukat szem eltt ne tartannk. Ott a trtnelem tovbbra is megoszt, s kihat a napi kapcsolatokra, folyamatokra, belertve az zletieket is. Eurpban Nmetorszg s Oroszorszg, de Grgorszg s Trkorszg, Magyarorszg s Lengyelorszg is jl krvonalazhat tr-

162

Beszlgets Andrzej Chwalba trtnsszel

Hatrainkon tl

tnetpolitikt folytatnak. A skandinv orszgok politikjra semmi befolyssal nincs a t rtnelem, s nem is akarjk, hogy a napi politikai gyakorlatban annak brminem hatsa legyen. A politikban a trtnelem ltalban csak egyike a meghatroz elemeknek. Emellett elfordulhat, hogy eszkzl hasznljk egy-egy napirenden lv krds elintzsre. Ezrt a trtnetpolitika a fentebbiekbl kvetkezen szerny mrtkben igenis befolyssal lehet a trtnelemre. De ahhoz, hogy vgleges s pontosabb vlaszt adjunk, aprlkosabb vizsglatokra lenne szksg. Ilyeneket pedig legalbbis Lengyelorszgban nem folytattak. n azok kz a trtnszek kz tartozik mrpedig az ilyenekbl kevs van a vilgon , akik egyetemes trtnetet rtak. Gondolok arra a nagy v munkjra, amelyben a 19. szzad vilgtrtnelmt dolgozta fel, radsul szerzknt, nem pedig valamifle kollektv munka szerkesztjeknt. Emellett nnek ahhoz is van btorsga, hogy a lehet legjabb trtnelmnkrl rjon, arrl, ami a szemnk lttra folyik. Radsul errl is sznesen tud rni. Mi ennek a titka? Mindenekeltt ksznm a kedves s elismer szavakat. Nem tudom, jogosan illetnek-e. Az ltalam rt 19. szzadi egyetemes trtnelem az vek hossz sorn t tartott eladsaim, beszlgetseim, megannyi olvasott knyv gymlcse, ami persze nem teremhetett volna meg, ha nincs olyan korszer informcis eszkz, mint az internet. A III. Kztrsasg. Klnjelents az 1989 utni Lengyelorszg legjabbkori trtnelmt trgyalja. Ehhez persze a megkzelts jellegbl ereden msfajta munkra s rsmdra volt szksg. A trtnsz itt tulajdonkppen a lert trtnet kzvetlen tanjnak szerepben lphet fel, s ez elkpeszten megknnytette a munkt. Szerzknt nagyobb a tudsom, mert sszehasonlthatatlanul knnyebben tudok forrsokhoz jutni. A mban l emberek gondolkodsmechanizmusait sokkal jobban rtve s rtelmezve ltom a kort, mint amikor eldeink letrl s cselekedeteirl rok. A fogyatkossgot ez esetben a tvolsgtarts hinya jelenti. Vagy az a ktely, hogy mindaz, amit ma fontosnak rznk, tnyleg fontos-e. Az pedig, amit marginlis jelensgnek tartunk, az marad-e tz vagy tven v mlva. Ezen okbl valamikor mg azt is tartottk: a trtnelem akkor veszi kezdett, amikor az utols szemtan meghal. gy, e nzet alapjn csupn most kezdhetnnk mveket rni s publiklni az els vilghborrl, mert csak nemrgen halt meg azt hiszem, Ausztrliban annak utols veternja. Akkor mindezek fnyben mi a trtnelem? A trtnelem tudomny. Azaz, trtnetrs. s ezzel egytt a trtnelem a trtnetek folyamata. Folyamatos beszd, beszmol az emberi esemnyekrl belertve a vletlenszereket is. Fggetlenl attl, hogy milyen tvlatbl nzzk: az egyn, az embercsoport, a nemzet, a trsadalom vagy az llam perspektvjbl, minden esetben az ember ll az els helyen, az ember a maga esendsgeivel, sikereivel, cselekedeteivel, megvallott rtkvilgval. Csak az ilyen trtnelem mvelsnek van rtelme. A trtnelmi folyamat slya, a kzls trgyilagossgnak slya nem nyomhatja agyon az embert, aki olyan volt, amilyen volt mindennapi nagyszersgeivel s gyengesgeivel egytt. Ksznm a beszlgetst. Az interjt ksztette: MACIEJ SZYMANOWSKI Fordtotta: KOVCS ISTVN

163

Andrzej Chwalba mveinek vlogatott bibliogrfija


Sacrum i rewolucja: socjalici polscy wobec praktyk i symboli religijnych (18701918). Wydawnictwo Universitas, Krakw, 1992. (Sacrum s forradalom: lengyel szocialistk viszonya a vallsgyakorlshoz s a vallsi jelkpekhez.) Jzef Pisudski historyk wojskowoci. Wydawnictwo Universitas, Krakw, 1993. (Jzef Pisudski a hadtrtnsz.) Sownik Historii Polski 19391948. Redaktor i wspautor. Ksigarnia Akademicka, Krakw, 1994. (Lengyelorszg Trtneti Lexikona 19391948. Szerkeszt s trsszerz.) Imperium korupcji w Rosji i w Krlestwie Polskim w latach 18611917. Wydawnictwo Universitas, Krakw, 1995. (A korrupci birodalma Oroszorszgban s a Lengyel Kirlysgban 18611817 kztt.) Czasy Solidarnoci: francuscy zwizkowcy i NSZZ Solidarno 19801990. Ksigarnia Akademicka, Krakw, 1997. (A Szolidarits korszakai: francia szakszervezetisek s a Szolidarits Fggetlen nigazgats Szakszervezet 19801990.) Polacy w subie Moskali. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1999. (Lengyelek a muszkk szo lglatban) Kalendarium dziejw Polski. Redaktor naukowy. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 1999. (Lengyelorszg trtnetnek kalendriuma. Tudomnyos szerkeszt.) Historia Polski 17951918. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 2000. (Lengyelorszg trtnete 1795 1918.) Krakw w latach 19391945. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 2002. (Krakk 1939 s 1945 kztt) Krakw w latach 19451989. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 2004. (Krakk 1945 s 1989 kztt) Obyczaje w Polsce. Od redniowiecza do czasw wspczesnych. Redaktor i wspautor. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004. (Szoksok Lengyelorszgban. A kzpkortl a legjabb korig. Szerkeszt s trsszerz.) III Rzeczpospolita raport specjalny. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 2005. (A III. Kztrsasg klnjelents) Polska na przestrzeni wiekw. Wspautor. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006. (Lengyelorszg az elmlt szzadokban. Trsszerz.) Wielka historia wiata. wiat w latach 18001850. Oficyna Wydawnicza FOGRA, Krakw, 2006. (A vilg nagy trtnete. A vilg 1800 s 1850 kztt) Nie ufam wasnej pamici. O tajemnicach Krakowa, carskiej i sowieckiej Rosji i nie tylko.... Ksigarnia Akademicka, Krakw, 2006. (Nem bzom a sajt emlkezetemben. Krakk, a cri s a szovjet Oroszorszg titkai s nem csak...) Historia Polski, t. 1-2. Wspautor. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007. (Lengyelorszg trtnete, 1-2. ktet. Trsszerz.) Historia powszechna. Wiek XIX. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008. (Egyetemes trtn elem. A XIX. szzad) Historia Polski. Polska od 1939 do czasw obecnych. Wspautor. Wydawnictwo Gazeta Wyborcza, Warszawa, 2008. (Lengyelorszg trtnete. Lengyelorszg 1939-tl napjainkig. Trsszerz.) Collegium Maius. Ksigarnia Akademicka, Krakw, 2009. (Collegium Maius) Okupacyjny Krakw. Wydawnictwo Literackie, Krakw, 2011. (A megszllt Krakk)

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

164

ANDRZEJ CHWALBA

Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor?*


Kzeledik a modern kor egyik legjelentsebb fegyveres konfliktusnak, a Nagy Hbor nven is ismert els vilghbornak a centenriuma, s vele egytt jra flvetdik a rsztvevk ltal tbbszr hangoztatott krds: vajon elkerlhet lett volna-e mindez? Az egsz a Habsburgok s a szerb Karaoreviek rtatlan helyi konfliktusval kezddtt, amikor is 1914. jlius 28-n az OsztrkMagyar Monarchia hadat zent Szerbinak. A kvetkez nhny ht alatt a loklis hbor a kzponti hatalmak s az antant kztti eurpai hbornak is nevezett konfliktuss tereblyesedett. Mindez akkor vlt vilghborv, amikor mr augusztus els napjaiban az antanthoz csatlakozott a ngy brit domnium: Ausztrlia, jZland, Kanada s a Dl-Afrikai Uni. A domniumoknak ezt nem kellett volna megtennik, az anyaorszggal kttt megllapodsaik erre nem kteleztk ket. Ennek ellenre kormnyaik s trsadalmaik gy vltk, hogy a szolidarits jegyben nem hagyhatjk anyaorszgukat, Nagy-Britannit katonai s gazdasgi tmogats nlkl mr csak azrt sem, mert a brit szigetek uralkodja az uralkodjuk is volt. Ne feledjtek fordult a vlasztkhoz Joseph Cook ausztrl miniszterelnk a hbor elestjn , hogy ha a birodalom hbort visel, Ausztrlia is hbort visel [] Ausztrlia minden gazdagsga a birodalomban s a birodalomrt van. A labourista ausztrl Andrew Fisher pedig hozztette: Az ausztrlok vdeni fogjk Nagy-Britannit utols embernkig s utols shillingnkig. Hasonlan rveltek a kanadaiak s az j-zlandiak is, akik nknteseket toboroztak a hadseregbe; ezekben pedig nem volt hiny, ami ugyancsak az anyaorszg s a domniumok sz oros kapcsolatt bizonytotta. Bonyolultabb volt a helyzet a Dl-Afrikai Uniban. Az ottani angolok rmmel vonultak be a hadseregbe, viszont a fehr afrikanderek, vagyis a brok vonakodtak, nhnyan pedig egyenesen azt terjesztettk, hogy itt a remek alkalom egy fe lkels kirobbantsra s az j br kztrsasgok ltrehozsra. Ezzel szemben kt a kormnyban meghatroz befolyssal rendelkez afrikander politikus, Louis Botha s Jan Christiaan Smuts London tmogatsra szltotta fel afrikander honfitrsait. Felhvsuk ellenre a brok egy rsze szembefordult a Koronval, felkelst szervezett, szolidaritst hirdetve a nmetekkel, prblkozsukat azonban nhny ht alatt elfojtottk. A ksrlet i nkbb a Korona irnt lojlis s illojlis brok polgrhborjra emlkeztetett. Ettl kezdve az Uni rszvtele a hborban egyre jelentsebb vlt. Kanada, Ausztrlia, j-Zland s rszben az Uni lakossgnak az anyaorszg irnt megnyilvnul rokonszenve minden bizonnyal megknnytette a briteknek, hogy megtartsk a hzigazdk s a ngy domnium
*

Az itt kzlt tanulmny Historia powszechna. Wiek XIX (Egyetemes trtnelem. A XIX. szzad) cm ktet 9. fejezete 3. alfejezetnek - Czy mona byo unikn wojny? (Elkerlhet lett volna-e a hbor?) az Aetas lengyel szma rszre tdolgozott vltozata.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

165

Hatrainkon tl

ANDRZEJ CHWALBA

rszvtelvel Londonban szervezett Birodalmi Konferencit. Az angol szfra, vagyis az angol kultra befolysi vezetnek szolidaritsa teht nem okozott meglepetst. 1914. dece mber 17-n a szvetsgesek oldaln belp a hborba a formlisan fggetlen, m a gyakorlatban Londontl fgg Egyiptom, s az egyiptomi hadert is a britek rendelkezsre bocstottk ugyangy, mint Kairnak az oszmn birodalom muzulmnjaihoz, klnsen az arabokhoz fzd kapcsolatait. Abban azonban, hogy a konfliktus vilgmretv tereblyesedett, dnt szerepet az jtszott, hogy 1914-ben csatlakozott a hborhoz az oszmn birodalom, vagyis Trkorszg, illetve Japn, majd 1917-ben az Egyeslt llamok s nyomban tbb mint tucatnyi latinamerikai orszg Brazlival az len, valamint az afrikai Libria. Ugyancsak 1917-ben csatlakozott Kna, de nem vett rszt a hborban, s belpett az egzotikus Szim is. A hbor alatt is, utna is gyakran elhangzott, hogy mindez egszen msknt trtnhetett volna, a hbor elkerlhet volt. De vajon valban elkerlhet volt-e a hbor, trtnhetett volna-e minden msknt? A trtnsz rendelkezsre ll forrsok fnyben a hbor nyilvnvalan elkerlhetetlen volt. Legfeljebb mg nhny htig vagy hnapig lehetett volna ksleltetni. Az llamok s nemzetek kztt feszl ellenttek, a felgylemlett konfliktusok olyan mreteket ltttek, hogy megoldsuk bks ton lehetetlenn vlt. Mint kiderlt, az eurpai politika nem volt kpes olyan tarts bke megteremtsre, amely az 1815-s bcsi kongresszus hald hatrozatainak helybe lphetett volna. A bke megmentsnek remnye arra a rvidesen illuzrikusnak bizonyul meggyzdsre tmaszkodott, miszerint az uralkodk szolidrisak egyms irnt, s idegenkednek a hbortl. Az volt a kzvlekeds, hogy az uralkodk, jllehet katonai egyenruhban pardznak, viselik az egymsnak adomnyozott szmtalan rendjelet, valjban undorodnak a hbortl s flnek tle, attl tartanak, hogy a hbor megfosztja ket befolysuktl st, akr mg trnjuktl is. Tegyk hozz, hogy Eurpban, leszmtva Franciaorszgot, Portuglit s hagyomnyosan Svjcot, mindentt monarchik lteztek. Az uralkodkat valban szoros rokoni szlak fztk egymshoz, valjban egy csaldot alkottak. Ekkoriban csak e lvtve fordult el, hogy kirlyi csald sarja nem kirlyi csald tagjval kssn hzassgot. II. Vilmos csszr s az orosz crn anyai gon unokatestvrek ugyangy, mint II. Mikls s a brit V. Gyrgy, akik egybknt gy hasonltottak egymsra, mint kt tojs. VII. Edward a nagybtyja a Birodalom csszrnak s a crnnek, Porosz Irn, a csszr unokahga s sgornje pedig a crn testvre. A kisebb s nagyobb llamok trnjain l uralkodk szinte mind rokonsgban lltak a Szsz-Coburg-Gotha dinasztival, vagy ebbl a hzbl szrmaztak. Bismarck rosszmjan azt mondta rluk: Eurpa tenyszcsdrei. Levelezseikben drga, kedves testvrnek, unokatestvrnek s bartnak neveztk egymst. Az unokatestvrek, csszrok, kirlyok s hercegek szolidaritsnak jele volt tbbek kztt tmeges rszvtelk az 1901-ben elhunyt brit kirlyn, Viktria temetsn, aki vagy nagynnjk, vagy nagyanyjuk volt. 1914-ben ht leszrmazottja lt eurpai trnon. 1910-ben a kirlyok bcsikjnak, VII. Edwardnak a temetsi szertartsn valsgos uralkodi dszszemlre, a monarchikus szolidarits legnagyobb megnyilvnulsra kerlt sor. Az uralkodk kapcsolatai nemcsak a vrsgi ktelkekre pltek, de a kzs hagyomnyra, hasonl rtkekre s az udvari etikettre is. Az uralkodk szolidaritst ltszott ersteni a kozmopolita arisztokrata csaldok szolidaritsa is, ezek ugyanis fltek az eurpai hbortl, amely vget vethetett volna befolysuknak. m mg a legjobb csaldban is vannak vitk, sszetzsek s hbork, gy az uralkodk csaldjban is el-elfordultak a testvri mz ellenre feszltsgek. Nem lteztek teht garancik arra, hogy a kzs monarchikus rksgen nyugv Eurpa megakadlyozza egy nagy hbor kibontakozst. De mg ha az uralkodk szolidris mdon fl is lptek volna a hbor ellen, akkor sem lehetnk biztosak abban, hogy nem ro b-

166

Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor?

Hatrainkon tl

bant volna ki, mivel egyetlen monarchiban sem volt az uralkodknak abszolt hatalmuk, nem rvnyesthettk volna akaratukat. Mindannyian knytelenek voltak hallgatni tancsadikra, minisztereikre, tbornokaikra, az eurpai alkotmnyok idszakban pedig a np vagy a nemzet hangjra is, jllehet ppen az uralkodk voltak az llam szimblumai, a f ggetlen llamisg jelkpei, az portrik dsztettk a kztereket. gy mg ha akartk volna is, kptelenek lettek volna feltartztatni a kzelt hbort. De vajon akartk-e? Erre a krdsre nehz egyrtelm vlaszt adni. Amikor mr kitrt a hbor, nem egyszer drmai vlasztsra knyszerltek a csaldi szolidarits s lojalits, illetve a sajt alattvalik, sajt nemzetk irnti szolidarits kztt. Ilyenkor az uralkodk kztti kapcsolatok meglazultak, sok esetben megszakadtak. Ezt vrtk el a harcol nemzetek. gy trtnt, hogy V. Gyrgy s csaldja a britek nyomsra a nmet Szsz-Coburg-Gothairl a brit Windsorra vltoztatta nevt, amelyet a brit uralkodk a mai napig hasznlnak. Ugyanez az uralkod fosztotta meg a nmet birodalom csszrt, igaz, nem nagy lelkesedssel, a brit hadsereg tiszteletbeli parancsnoknak cmtl, a nmet s k. u. k. tiszteket pedig trlte a tisztek nvsorbl. Emellett trlte a Trdsza lag-rend szmos, az ellensges tborhoz tartoz lovagjt is. Hasonlan cselekedett a tbbi, egymssal szembenll felet reprezentl uralkod is. A hbor elkerlhetsgbe vetett hit msik forrsa a diplomatk irnt tpllt bizalom volt, hiszen azok a legfeszltebb helyzetekben is talltak bks megoldst, ltalban Eurpa s a vilg gyengbb llamainak vagy nemzeteinek krra. A diplomatk hagyomnyosan kerestk a civakod felek megbklshez vezet utakat, llandan gyakoroltk a kompromisszumkts nehz mvszett. Kiprblt eljrsok s szablyok szerint jrtak el. Legygyakrabban konferencikat szerveztek a nagyhatalmi koncert tagllamainak rszvtelvel, s ez elgsgesnek is bizonyult. A diplomatk alapveten va intettek a hbortl. Az eljvend hborban, amely mindenfle lnyeges indok nlkl fog kirobbanni, nem csupn a Hohenzollernek koronja lesz a tt, de Nmetorszg jvje is [] a hbor provoklsa nemcsak knnyelm, de bntetend cselekmny is figyelmeztetett 1913-ban a nmet kancellr. m, amint az 1914-ben kiderlt, sem az uralkodk, sem a nagyhatalmak diplomatinak szolidaritsa nem volt elegend. Annak a bizonyossggal hatros meggyzdsnek, hogy nem lesz hbor, a proletr szolidarits, a szocialista s szocildemokrata prtok szolidaritsa volt a harmadik forrsa a Vilg proletrjai, egyesljetek! jelmondatnak megfelelen. Vezetik meggyzdse szerint a hbor kizrlag a nemzetkzi tke, az imperialista llamok s a nacionalista kormnyok szmra lenne hasznos. A proletaritusnak az llt volna rdekben, hogy minden ron szembehelyezkedjk a hborval. 1912-ben Nmetorszgban az SPD nyerte meg a vlasztsokat azzal, hogy a bke megrzse rdekben folytatand harcra buzdtott, s sze mbehelyezkedett a katonai kiadsok nvelsvel. Nhny ms orszgban ugyancsak ers befolysa volt a szocildemokratknak. A II. Internacionl kongresszusai szintn a bkeharc szksgessgt hirdettk. A szocildemokrata prtok a hadseregbe trtn mozgstsokra vlaszul ltalnos sztrjkot terveztek a vrosok s falvak proletrjainak rszvtelvel. gy tltk meg, hogy az ltalnos sztrjk elgsges fenyegets lesz ahhoz, hogy visszatartsa a harcolni akarkat. m a bke megrzsnek ez a remnye is illzinak bizonyult. A hbor megakadlyozsnak biztostkt kellett volna jelentenik a katonai szvetsgeknek, a kzponti hatalmaknak s az antanthatalmaknak, amelyek lnyegk szerint vdelmi szvetsgek voltak. A bke rdekben egyenslyt kellett volna kpeznik. m, miknt az 1914-es esemnyek jra bizonytottk, csaldst okoztak, de legalbb is csaldst okoztak azok a clok, amelyek miatt ltrehoztk ket, vagyis a bkt biztost cselekvsek.

167

Hatrainkon tl

ANDRZEJ CHWALBA

Nmely bkeprtiak a hbor elkerlsnek eslyt abban lttk, hogy rdekellentt feszl az ugyanazon tborhoz tartoz egyes nagyhatalmak kztt is, klnsen az antanthoz tartoz Oroszorszg, Nagy-Britannia, illetve Franciaorszg kztt, a kzponti hatalmak szvetsgben pedig egyfell Berlin s Bcs, msfell Berlin s Rma kztt. Voltak olyanok, akik a bke megmaradsnak eslyt azokban a kapcsolatokban s kzs rdekekben lttk, amelyek a kt blokk egyes orszgai, gy egyfell Franciaorszg s Olaszorszg, m sfell Oroszorszg s Nagy-Britannia, valamint Nmetorszg kztt lteztek. Egyttmkdsi megllapods jtt ltre pldul Nmetorszg s Oroszorszg kztt, 1910-ben pedig Bcs, Berlin s Ptervr megkttte az gynevezett potsdami egyezmnyt. M sfell nhny vvel a hbor kitrse eltt Franciaorszg a Birodalommal rt al alkunak nevezett meg llapodst. Mindez remnyt kelthetett volna a bke megrzsre, m a hbor irnti vgy ersebbnek bizonyult a bkevgynl. A bke megrzsnek kvetkez remnyt a pacifistk, rtelmisgiek s moralistk aktivitsa jelentette. Mveiknek megvoltak a maguk olvasi, nem is kevesen. Kiadi siker lett tbbek kztt Norman Angello Nagy illzi cm rtekezse, nem kevsb a vilgszerte jl ismert, zsid szrmazs lengyel Jan Blochnak, a Lengyel Kirlysg egyik leggazdagabb zletembernek tbb ktetes mve. Az 1898-ban Przysza wojna pod wzgldem technicznym, ekonomicznym i politycznym (A jvend hbor mszaki, gazdasgi s politikai szempontbl) cmen kiadott mvet a vilg szmos nyelvre lefordtottk. Ausztriban Karl Kraus volt npszer. A pacifistk azonban sem a hbor megelzst elsegt mechanizmusokat, sem pacifista bkemozgalmakat nem hoztak ltre. ltalban elszigetelt, p olitikai szempontbl jelentktelen emberek voltak. A nmet csszr pldul mlysgesen lenzte s eunuchoknak nevezte ket. Egybknt mint az rvidesen ki is derlt, a pacifistk legknynyebben bkeidben hallattk hangjukat. Voltak azutn olyanok is, akik a nemzetkzi konszernek nyomsgyakorlsban lttk a bke megvdsnek eslyt. A trtnszek egy rsznek lltsaival szemben valban nehz bizonytkokat tallni arra, hogy a monopliumok s konszernek knyszertettk volna a kormnyokat a hbor megindtsra. Ellenkezleg, a nagy korporcik fltek a hbortl, tartottak ugyanis addigi gazdasgi kapcsolataik felbomlstl s a vesztesgektl. Szvesebben trgyaltak volna a piacok felosztsrl. Klnsen a brit s az orosz gyrosok idegenkedtek a hbortl. Csak a fegyvergyrtsban rdekelt vllalkozk voltak hborprtiak, jabb nagy megrendelsekben s hatalmas haszonban remnykedve, de k sem mindannyian. A britek s a nmetek Szarajev eltt kt httel mg megllapodtak a Bagdad Baszra vastvonal ptsben. Kt brit tagja lett volna a nmetek ltal ellenrztt Bagdadi Vasttrsasg igazgatsgnak. Korbban, mg februr kzepn hasonl megllapodst rtak al francia s nmet zletemberek. A konfliktusok bks megoldsban rdekelt jelents zleti krk befolysa azonban, mint kiderlt, nem volt elgg jelents a hbor me gakadlyozshoz. Az eurpai dominancia, az elveszett terletek visszaszerzse vagy jak megszerzse, a balkni s a kzel-keleti befolys, a gyarmatok jraelosztsa s a tengerek, cenok feletti hatalom krdsben az egyes llamok, klnsen pedig a nagyhatalmak kztt vrl vre nvekv ellenttek s az azokbl szrmaz konfliktusok korbban sohasem tapasztalt mret fegyverkezshez s fegyvergyrtsi versenyhez vezettek. De vajon a fegyverkezs me gllthatatlanul sodorta Eurpt a hbor fel? Sodorhatta, de nehz egyrtelmen azt lltani, hogy bele is knyszertette, br szp szmmal lteznek ilyen vlemnyek. A fegyverkezssel egytt lehetett lni, br tagadhatatlan, hogy egyre nehezebben. A fegyverkezs mrete egyedlll volt. Eurpa minden kis s nagy llama, belertve Montenegrt is, nvelte katonai kltsgvetst, ami egyre npszerbb tette a parlamen-

168

Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor?

Hatrainkon tl

tekben a hbor eszmjt, s egyttal arra is szolglt, hogy az emberekkel elfogadtassa a hbor perspektvjt mint realitst. A tlmretezett katonai kltsgvetsek azt bizonytottk, hogy a parlamenti kpviselk tbbsge elfogadta a kormnyzati politikt, nhny esetben pedig maguk a kpviselk biztattk a kormnyokat a fegyverkezsi spirl felsrfolsra. Az eurpai llamok fegyverkezsi kiadsai csupn 1909 s 1914 kztt tlagban 50 szzalkkal nttek. Mg 1909-ben a brutt hazai termk (GDP) 3,5 szzalkt tettk ki, addig 1913-ban mr az 5 szzalkt. A fegyverkezs a trsadalom komoly pnzgyi megterhelshez vezetett. A Nmet Birodalom esetben olyan mreteket ltttek a terhek, hogy szba kerlt akr az llamcsd lehetsge is. A hbors perspektva elkerlsnek egyetlen eslye az elre menekls, vagyis a hbor kirobbantsa volt, hbor esetn ugyanis az eladsodsra hivatkozva fl lehetne fggeszteni az llamnak a lakossg irnt fennll ktelezettsgeit. Klnsen a haditengerszet fegyverkezsi kiadsai nttek igen gyorsan. Az emberi kpzeletet megmozgat hadihajk ptst trsasgok s szervezetek tucatjai, nha pedig szzai tmogattk, amelyek a hadikiadsok nvelse mellett lobbiztak, s komoly nyomsgyakorlssal rendelkez csoportot alkottak. A vilg s a gyarmatok jrafelosztsban mindenekeltt a nmetek voltak rdekeltek, ezrt is hozta ltre a csszr 1912-ben a Haditancsot. A Duna-menti Monarchia viszont nem mutatott ilyen rdekldst. A nmetek gy vltk, hogy kevesebbet kaptak a kzs gyarmattortbl, mint amennyi megillette volna ket. Igaz, hogy kt kontinensen egyttvve mintegy 3 milli ngyzetmternyi, hivatalosan vdelem alatt ll terletnek nevezett gyarmatot birtokoltak 13 milli lakossal, ezeknek azonban sem klnsebb gazdasgi, sem presztzsrtke nem volt. Max Letz Nagyhatalmak cm mvben mr 1900-ban megrta, hogy a hanyatl brit birodalom felosztsrt foly hbor elkerlhetetlen, s a brit birodalom helyn a nmet birodalom fog kialakulni. Azt bizonygatta, hogy a gyarmatok a trsadalmi darwinizmus alapelveinek megfelelen le fogjk cserlni tulajdonosaikat. A gyngbbek, mint a francik, portuglok vagy a britek tvoznak, s ersebbek rkeznek, olyanok, mint a nmetek. 1913-ban Heinrich Class, az ssznmet Szvetsg vezetje is hasonlkppen nyilatkozott: Jvnk akkor lesz biztostva, ha gyznk nemcsak Eurpban, de az cenon tl is, ahol csak lehet. A birtokllapot kiszlestse jelenti ugyanis nemzetnk alapjt. Ebben a gondolkodsban fellelhetjk a hbor eszmjt, m a gondolat maga mg nem dnttte el a hbor kitrst. A nmeteket Eurpban elfoglalt helyk sem tette boldogg. Minthogy Eurpa kzepn ltek, az volt a knyszerkpzetk, hogy Oroszorszg s Franciaorszg bekerti ket, s gy a kzmondsos kt tz kz kerlnek. Az emltett llamok valjban nem jelentettek rjuk nzve klnsebb veszlyt, legalbbis abban az idszakban nem. Itt inkbb mestersgesen gerjesztett pszichzisrl beszlhetnk, nem pedig vals veszlyrl, de ez a pszichzis fokozta a hborprti hangulatot. A fegyverkezsi politikt srfolta az imperialista propaganda s a hborbart retorika. Kln helyet foglalt el a nemzeteknek a rjuk leselked veszedelemre trtn felksztsben a nemzeti sovinizmusba tcsap nacionalizmus. Ennek a haza s nemzet szeretetn s a nemzeti bszkesgen kvl alkot eleme volt a msik nemzet ellen tpllt lenzs s e llenszenv, valamint a ms nemzetek fltti uralomra jogost nemzeti gg. A nacionalistk azt hirdettk, hogy a magasabb szint szolidarits s a nemzeti egysg elrshez a hborn keresztl vezet az t. A hbor bizonygattk megtiszttja a nemzetet gyngesgeitl s fogyatkossgaitl, mintegy gygyt katarzisknt fog hatni. Az olasz nacionalistk azt hangslyoztk, hogy a hbor az akarater s a gazdagsg elrsnek leggyorsabb, hsies mdja. A nacionalista krk szeme eltt a hbor egyfajta megvltsknt, a vltozs val amifle remnyeknt lebegett rtkelte a helyzetet 1914. jlius 29-n Viktor Adler, az

169

Hatrainkon tl

ANDRZEJ CHWALBA

osztrk szocildemokratk egyik vezetje. A nacionalizmus azonban nem dominlt a tbbsg gondolkodsban, a nacionalista prtok pedig nem dominltak a politika sznpadn. Legersebbek tovbbra is egyfell a liberlis s a konzervatv prtok, msfell a szocialista prtok voltak, jllehet mindegyikknl, a szocialistkat is belertve, nehz volt nem szrevenni a nacionalista gondolkods s eszmerendszer hatst. Klnsen a liberlis prtok engedtek a nacionalizmus nyomsnak. A nacionalistk tkrtyjt s erejt az olyan, viszonylag nem nagyszm, m annl hangosabb, fegyelmezett, hierarchikus felpts s j elents pnzeszkzkkel rendelkez szervezetek s trsasgok jelentettk, mint a nmet Hakata, Hadsereg Liga, Flotta Liga, Pngermn Liga, ssznmet Szvetsg, a brit Nemzeti Keresztes Hbor a Trsadalom Tisztasgrt, az ltalnos Katonai Szolglat Ligja, a Tengeri Liga, a Nemzeti Szolglat Ligja, az olasz Itlia Nacionalista Szvetsge, a francia Patrita Liga vagy a Francia Akci, az orosz Nagyorosz Szvetsg, a romn Nemzeti Bszkesg Vdelmnek rsge. Ezek a szervezetek kpesek voltak mozgstani a kzvlemnyt cljaik, pldul a fegyverkezs tmogatsra, kpesek voltak felkszteni azt a hborra. Befolyst gyakoroltak a kormnyokra, parlamentekre s uralmon lvkre egyarnt. A nacionalizmus a tvesen rtelmezett trsadalmi darwinizmusbl is tpllkozott, amely mintegy a hatrozott fegyveres sszetkzs szksgszersgt volt hivatott hirdetni a nemzeti rtk s dicssg nevben. A trsadalmi darwinizmus npszersti kz tartozott, klnsen Angliban, Benjamin Kidds, a Trsadalmi fejlds cm, els zben 1893ban megjelent m szerzje. Hasonl nzeteket vallott egy msik, Eurpban ismert brit szerz, Harold Watt, a Birodalmi Tengeri Liga egyik megalaptja, aki szerint a hbor isteni teszt a nemzeti llek szmra, a trtnelem sorn pedig a magasabb rend s nemesebb nemzetek gyztek a hborkban, s kiszortottk az alacsonyabb rend fajokat a Gondvisels isteni konmijban. A kulturlis klma is kedvezett a hbornak. A 19. szzad kilencvenes veinek vgn a pozitivizmus s a szcientizmus helyt lassan a neoromantika foglalta el. A 20. szzad elejn mr emberek millii hittk el a mvszeknek s entellekteleknek, hogy rtelmetlen, przai, unalmas fogyaszti letet lnek, amelybl hinyzik a nagysg, az emelkedettsg, a lelk isg, az ilyen, szhasznlatuk szerint burzso let rtelmetlen. Thomas Mann szerint a hbor a megtisztuls, a felszabaduls s a remny grett hordozza. A hbor hirdettk megnemest, a fegyelem s engedelmessg ernyre tant. A garasoskod ember remnyt elen lett csak egy jjszlet s emelkedett valami vltoztathatja meg, s ez a valami a hbor. A hbors tett s a hbors hs lete a fontos. A neoromantika s az avantgrd kveti a hbort a lelkier megnyilvnulsnak, a vitalits s kreativits rvnyre jutsnak tartottk. A hbor letad alapelv, a legmagasabb rend kultra kifejezdse rta 1911-ben Friedrich von Bernhardt abban a mvben, amely kt v alatt hat kiadst rt meg Nmetorszgban. Amikor az ember a hbor rvnybe veti magt, nem jra flfedezett sztnkrl van sz, hanem visszaszerzett ernyekrl [] A hborban minden megjul hangslyozta 1912-ben Pierre Bonnard francia fest. 1891-ben pedig Emil Zola francia r hvja fel a figyelmet arra, hogy csak a harcias nemzetek fejldnek: a nemzet azonnal me ghal, ha leteszi a fegyvert. A hbor a fegyelem, az nfelldozs s a btorsg iskolja. Lelkes hvei voltak a hbornak az olasz futuristk is Filippo Marinettivel az len, aki r mmel kiltotta vilgg, hogy a hbor a vilg egyetlen higinija. Egyltaln, az avantgrd folyton lzad kpviseli, akik msokat is a rgi vilg elleni lzadsra szltottak fel, hogy annak helyn j, jobb, nemesebb vilg pljn, s akik a gzsba kt erklcsi szoksok sz ortsbl val felszabadtsra buzdtottak, nem kis mrtkben nmagukat is felelsknek rezhettk a hbor kitrsrt.

170

Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor?

Hatrainkon tl

D. S. Landes neves trtnsz felhvja a figyelmet arra, hogy a hbort sokan valamifle majlisnak kpzeltk: A hbor tragdija az emberek hiszkeny knnyelmsgbl szrmazott, azt hittk ugyanis, hogy a hbor egyfajta npnneply szp egyenruhk, nagyszer hsiessg, ni elragadtats, pardk s boldogsg kaleidoszkpja [] Kitrt a hbor, mert hinyzott a kpzeler rta. Csak nmikpp tlte meg msknt a hbor kitrsnek krlmnyeit az Egyeslt llamok egykori elnke, Theodore Roosevelt: Eurpa mr rgen nem hborzott, s gy dnttt, flbreszti magban a harci szellemet. A hbor azrt trt ki, mert az eurpaiak tudat alatt untk mr a bkt. Ebben a helyzetben a hbor elfogadhatv, st kvnatoss vlt. A felkapott filozfusok s trtnetfilozfusok jabb s jabb rveket sorakoztattak fel a hbor mellett: A hbor szksgessge egyenesen erklcsi szksgszersgnek tudatn nyugszik. Az esemnyeknek ugyanis [] lland mozgsban kell lennik, gy ht a hbor is jogosnak tekinthet; az Isten ltal meghatrozott egyik rendnek kell tartani rta Heinrich von Treitschke 1887-ben. Az emberek nemcsak t hallgattk szvesen, hanem Joseph Maistre 19. szzad elejei konzervatv gondolkodt is, aki gy vlekedett, hogy a hbor az emberi nem rendes llapota. A hborra trtn intellektulis felksztshez trsultak Henry Bergson nzetei is, miszerint felttlenl szksg van Eurpa jjszletsre az elemi erk, valamint az Eurpban npszer Oroszorszg sszefogsa rvn, nem zrva ki Friedrich Nietzsche elkpzelst. A mai Oroszorszg szinte minden nemes szelleme Nietzsche ktjbl iszik rta a The Times. Nietzsche cselekvsre s erszakra, a lomhasg, burzso filisztersg, polgri lszentsg s a liberalizmus elleni harcra buzdt felhvsa sokakhoz eljutott, a katonknak rt rpcdulja pedig, amelyen az llt, hogy A hbor s a btorsg tbb nagy dolgot szltenek, mint a felebarti szeretet, ott volt klnfle hadseregek katoninak bornyiban. Nietzsche kockzatokkal teli letre buzdtott, a lzadst mint rtket a liberalizmus s a hagyomny, a megcsontosodott normk fl helyezte. A hbort kzvetve vagy kzvetlenl dicst eszmk millikhoz, elssorban fiatalokhoz jutottak el, de hiszen k voltak azok, akiknek hadba kellett vonulniuk. Az emberek llektani s rzelmi hbors felksztsre befolyssal volt a kor szpirodalma is, amely nem egyszer brzolta gy a hbort, mint rmteli s csbt kalandot. Nagy npszersgnek rvendtek a kmtrtnetek s a futurista elbeszlsek. Izgalmasak voltak a folytatsokban kzlt regnyek a nmetek angliai partraszllsrl vagy a brit deszantosok nmetorszgi akciirl. Az ellensg elpuszttsban val rszvtelre kszte ttek fel a fiknak sznt kalandregnyek, az jonnan ltrehozott ifjsgi hetilapok, amelyekben tmegvel szerepeltek a hazrt meghalni is ksz btor harcosok. Hborra ksztett fel a klnsen az iskolk ltal kzvettett llami trtnelempolitika. Az iskolai oktatsban emlkeztettek az illet nemzet jelentsebb hadi sikereire, de a veresgekrl sem feledkeztek meg, hogy bosszvgyat bresszenek a fiatalokban. nnepsgeket tartottak a nemzet sorst alakt hbork vforduljn, megemlkeztek a nemzeti hsk, a nemzet gyrt harcol hroszok szletsnek, illetve hallnak napjrl. A francik Napleon gyzelmeit, a nmetek a Napleon veresgvel zrul lipcsei csatt nnepe ltk. 1913ban a lipcsei gyzelem emlkmvnl a hatsgok hatalmas npnneplyt rendeztek a nemzeti egysg jegyben azzal az rggyel, hogy II. Vilmos csszr trnra kerlsnek 25. vforduljt nneplik. Az oroszok megemlkeztek Napleon Moszkva all trtnt visszav onulsrl, a francik pedig a bouvines-i csatrl (1914 jniusban). Az iskolban emelkedett szellem nnepsgeket s hazafias tntetseket szerveztek, negatv kpet festve az ellensgrl. A gylletpropagandt tbbek kztt az iskolai jsgok s falijsgok is terjesztettk. Az iskolkban katonai tborokat szerveztek a gyerekeknek s fiataloknak, testnevels rn pedig katonai szemlt gyakoroltattak velk, s bevezettk a

171

Hatrainkon tl

ANDRZEJ CHWALBA

honvdelmi oktatst. Mindez nagy hatst gyakorolt a konfliktusra trtn mentlis felksztsre, br maga az iskola nem buzdtott agresszv hborra. Az iskolai tanknyvek az gynevezett j hazafisgra neveltek, vagyis arra, hogy van rtelme az ldozatvllalsnak, ha a haza gy kvnja. A hbor nem valszn, de elkpzelhet. Ezrt Franciaorszg megtartja fegyvereit, s mindig kszen ll arra, hogy megvdje magt. Amikor Franciaorszgot vdjk, azt a fldet vdjk, ahol szlettnk, a vilg legszebb s leggazdagabb orszgt olvashat egy 1912-es francia tanknyvben. A tanulifjsg mozgstsnak s nevelsnek eszkzl szolgltak a tmegrendezvnyek, hogy csak a brit hadiflotta napjait vagy a nmet ifjsgi fesztivlokat emltsk. Az 1913-as fesztivl meghvja kvetkezkppen agitlt: Azok, akik, ha a szksg gy hozza, brmely pillanatban kszek lesznek arra, hogy letket ldozzk nemzetk jogainak vdelmben, azok arra is kszek lesznek, hogy friss, tiszta vrket ldozzk a haza javra akr harcban, akr a mindennapi let munkja sorn. A hbor rleldsre jelents hatssal voltak az idrl idre egymst kvet vlsgok, kezdve a Bosznia-Hercegovina annektlsa nyomn fellp krzissel. Ezt kvette az 1911-es marokki vlsg (Tigris-ugrs Agadirba). Az ezt lezr nmetfrancia megllapods utn hisztria trt ki Nmetorszgban. A tmeg lemondsra szltotta fel a gyvnak nevezett csszrt s a kancellrt. Ezutn kvetkezett a disznhbor Belgrd s Bcs kztt, az olaszok s trkk 19111912-es hborja Lbirt, vgl a balkni hbork, amelyek megbontottk az addigi erviszonyokat. Az, hogy minden vben sor kerlt valamilyen vlsgra, oda vezetett, hogy a lgkr egyre feszltebb, az emberek gondolkodsa egyre ingerltebb vlt. Nttn-nttek az eltletek s klcsns srelmek, a bizalmatlansg s a nacionalista fbik. A nem szn feszltsgek egyfajta szakadk fltti ktltncc vltak. Minden jabb vlsg rrakdott az elzre, s addig ntt a feszltsg, mg ez az egsz el nem rte a kritikus szintet. Brmely pillanatban szmtani lehetett egy nagyobb fegyveres konfliktus kirobbansra. Bekvetkezett a szraznak is nevezett hideghbor idszaka. Minden vlsggal egyre ntt a fegyverkezs, a gazdasg egy rsznek militarizlsa, a trsadalmi izgalom s feszltsg, ntt a preventv hborra, az erdrendszerek kiptsre s az aran ykszletek nvelsre, vdelmi szvetsgek ltrehozsra trtn mind ltalnosabb vl felhvsok szma. A trzskarok egyre intenzvebb tettk a hbors elkszleteket. Mindebben a lakossg is rszt vett, beszdtma volt a kzeled hbor. Folyton a kzelg hborra gondoltam. Arra, hogy van-e esly elkerlni rta 1911-ben Daisy Hochberg von Pless. Az 191213-as tl elejn egyre tbb sz esett arrl, hogy hbor trhet ki a Monarchia s Oroszorszg kztt. [] csndes, rejtett forrongs uralta az orszgot. A fggetlensgi krk lzban gtek emlkezett Matylda Sapieyna lengyel hercegn. A feszltsg s a hbor biztos elrzete folytn 19121913-ban egyre tbb nkntes jelentkezett a galciai lengyel s ukrn lvszegyletekbe. Amikor elmlt a hbor kzvetlen veszlye, a toborzs is albbhagyott. Az sszes eddig felsorolt tnyeznek sem kellett volna azonban mg eldntenie a vil gmret konfliktus kitrst. A vlsgok tovbbra is jhettek-mehettek volna, megolddtak volna a bevlt mdszerek alkalmazsval, a vilg tovbb fegyverkezhetett volna, folytat dhatott volna a hadseregek kikpzse, dszszemlzse, a haditervek pedig tovbbra is szigoran rztt szfekben pihenhettek volna. Mindezekkel egytt is bkben lehetett volna t ovbb lni, mbtor rks feszltsgben, vlsgrl vlsgra, tzvszrl tzvszre ltezni bizonyra nem volt komfortos let. Hny ven t lehetett lporos hordn lve lni? Nem sokig. Nem csoda ht, hogy egyre gyakoribb vlt az a meggyzds, hogy a hbor kockzata s vgs kimenetelnek bizonytalansga ellenre is prblkozni kell vele, mert gy lni tovbb nem lehet. Minl elbb tr ki a hbor, annl jobb, most ugyanis bizonygattk a nagyhatalmak vezeti kivtelesen kedvez eslyeink vannak a gyzelemre. A hbor []

172

Elkerlhet lett volna-e az 19141918-as Nagy Hbor?

Hatrainkon tl

elkerlhetetlen s megakadlyozhatatlan volt, lvn az llamok s npek magatartst irnyt tnyezk kvetkezmnye, miknt a vihar is, amelyet a termszetnek magnak kell lecsendestenie rta Joseph Conrad Korzeniowski. Mivel teht elkerlhetetlen a hbor, nem rdemes azt halogatni. Hasonlan rvel a sebsz is: a mtt az egye tlen esly a beteg ember megmentsre, s a siker a mtt mielbbi vgrehajtstl fgg. A jogos s szksges hbor nem brutlisabb a sebszi beavatkozsnl. Inkbb okozzunk fjdalmat a betegnek, vrezzk ssze ujjainkat, mintsem hagyjuk, hogy a betegsg annyira elhatalmasodjk, hogy a betegre s a vilgra nzve is veszlyt jelentsen rta a hbor elestjn Sidney Low brit jsgr. Hiszen a hbor nem ms, mint a politikai clok ms mdon trtn megvalstsa. Megjelent ht valami, amit hbors knyszernek nevezhetnk. Mr csak az idpont kivlasztsa maradt htra. Az 1914. jnius 28-i vres szarajevi mernylet megfelelni ltszott az elvrsoknak. 1914 jliusban s augusztusban a nagyhatalmak vezeti a hbors megoldst vlasztottk a politikai megolds helyett, a gyors hadi sikert pedig tlsgosan optimista mdon tltk meg. Voltak, akik azt a hitet terjesztettk, hogy ez utn a hbor utn mr sohasem lesz kvetkez hbor. Szmos kutat, a legfrissebb munkk szerzinek nmelyikt is belertve gy vli, hogy tulajdonkppen vletlenek vagy vletlen, nem teljesen kontrollt esemnyek vezettek a hborhoz. Ezek lncreakcit indtottak el, amely sajt trvnyei alapjn mkdik. Ezrt lltottk fel ezek a kutatk azt a tzist, hogy a Nagy Hbor egyltaln nem volt szksgszer, azt el lehetett volna kerlni. Nem lehet hangslyoztk a trtnelem determinista knyszert elfogadva felttelezni, hogy ha a hbor kitrt, akkor annak ki is kellett trnie. A Nagy Hbor lnyegesen hosszabb ideig tartott, mint azt a legnagyobb optimistk feltteleztk, egszen az emberanyag s a rsztvevk gazdasgi potenciljnak teljes pusztulsig. A hbor kvetkezmnyeknt megbukott ngy nagyhatalom s dinasztia: a Romanovok Oroszorszga, a Hohenzollerek II. Birodalma, a Habsburgok OsztrkMagyar Monarchija s az oszmn birodalom. De csak egy ilyen hbor adott eslyt a lengyeleknek s ms nemzeteknek arra, hogy fggetlen entitsknt trjenek vissza az eurpai politika sznpadra. A magyaroknak ezzel szemben fjdalmas csaldst s a tragikus trianoni dntssel megpecstelt bnatot hozott. Ezrt van az, hogy annyira klnbzkppen l a Nagy Hbor a magyarok s a lengyelek trtnelmi emlkezetben. Fordtotta: SZENYN ERZSBET

173

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

A trtnetelmlet nigazolsa
A trtnetrs elmleti krdseivel foglalkoz teoretikusok s filozfusok egy szk csoportja akkor rzi jl magt, ha ms teoretikusokkal s filozfusokkal vitatkozhat a trtnetrs elmleti problmirl. Vagy soha nem is gondoltk, hogy ez mskpp is lehetne (John Zammito pldul), vagy valaha azt gondoltk, hogy lehetne mskpp is, de ksbb aztn mr mst gondoltak (Frank Ankersmit); vagy pedig tovbbra is vgynak ugyan arra, hogy mskpp is lehessen, de mintha mg maguknak sem hinnk el, hogy mskpp is lehetne (Mark Bevir). Ezen szk csoport tagjai megelgednnek azonban annyival, ha a sajt nzeteiknek megfelelen sikerlne megvltoztatniuk a trtnetrsrl val gondolkodst. Mg akkor is, ha tvlati clknt leginkbb azt szeretnk elrni, hogy a trtnetrs kapcsn vgzett elmleti munkjuk legalbb olyan hatssal legyen a kortrs filozfira, mint amilyen hatssal a kortrs filozfia van rjuk.1 A trtnetrs elmleti krdseivel foglalkoz teoretikusok s filozfusok nagyobb rszt viszont inkbb az tenn boldogg, ha elmleti megltsaik nem pusztn az elmletalkots gyakorlatt formlnk, hanem jobb esetben praktikus jtancsknt, rosszabb esetben pedig diszciplinris alapvetsknt pozitv hatst gyakorolnnak a trtnetrs gyakorlatra is. A leghangosabbak rtelemszeren azok, akik gy vlik, hogy forradalmi elmleteket gyrtanak, minthogy a fenti logika rtelmben a forradalmi elmleti megltsoknak a gyakorlat tern is forradalmi vltozsokhoz kell vezetnik (Keith Jenkins, Alun Munslow). Mg az els, szk csoport filozfiai elktelezdsei meglehetsen soksznek, az utbbiak tbbnyire tovbbra is a nyelv kizrlagossgt hirdetik. A helyzetk annyiban vltozott a nyelv s a valsg, a trtneti szvegek s a mlt kztti viszony problmv emelse ta, hogy az ilyesfajta vitk kifulladsval a nzeteik mr korntsem szmtanak radiklisnak. Inkbb a kzepre szorultak annak a spektrumnak, amelynek egyik szln tovbbra is azok llnak, akiket rintetlenl hagyott a posztstrukturalizmus s a nyelvi fordulat, a msik szln pedig azok keresik a poziciikat, akik Nancy Partnerrel egytt mr nem mondjk azt, hogy a szvegen kvl nincs semmi sem.2 Azok, akik mr nem mondjk, tbbnyire azrt tesznek gy, mert gy vlik, a nyelvi meghatrozottsg hangoztatsa mr inkbb akadlya, semmint elmozdtja a trtnszi gyakorlatra val elmleti reflexinak. Ennek megfelelen jabban olyan fogalmak fel fordultak, mint a tapasztalat3 vagy a jelenlt4, s olyan gyakorla1

V. Ankersmit, Frank Bevir, Mark Roth, Paul Tucker, Aviezer Wylie, Alyson: The Philosophy of History: An Agenda. Journal of the Philosophy of History, vol. 1. (2007) no. 1. 19. Partner, Nancy: Narrative Persistence: The Post-Postmodern Life of Narrative Theory. In: Ankersmit, Frank Domanska, Ewa Kellner, Hans (eds.): Re-figuring Hayden White. Stanford, 2009. 83. Ankersmit, Frank R.: Sublime Historical Experience. Stanford, 2005. Magyarul Ankersmit 1993as szkfoglalja jelent meg, amelybl tizenkt vvel ksbb a Sublime Historical Experience ki-

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

174

A trtnetelmlet nigazolsa

Elmlet s mdszer

tokat teoretizlnak, mint a thing studies, amelyet Ewa Domanska ltszott megkedvelni az j materializmus s a poszthumanizmus nevben5 amelyek felett a nyelvre fordtott tekintet korbban tsiklott. Az j teoretikus horizontok megnyitsval azonban mindazok, akik a teoretikus spektrum kzeprl prbljk elmleteik rvn megvltoztatni a gyakorlatot, abba az ellentmondsba kerlnek, hogy a holnap gyakorlatt a tegnap elmlete ltal formlnk. Ezt jo bbra kt mdon igyekeznek kikszblni. Az egyik stratgia taln Jenkins esetben a leginkbb szembetn, aki filozfiai szvetsgeseiknt tnteti fel azokat az jabb ksrleteket, amelyek egyarnt elvetik mind a nyelvi dimezi kizrlagossgt, mind pedig a nyelv trhdtsa eltti nzeteket, s gy kezeli ket, mintha kizrlag a nyelv trhdtsa eltti nzetekkel szemben foglalnnak llst.6 Az ellentmods kikszblsnek msik stratgijt Alun Munslow alkalmazza A trtnelem jvje cmet visel j knyvben,7 amelyben konvencionlisnak blyegez minden jabb elmleti ksrletet, s egy polcra helyezi ket a nyelvi fordulat eltti elmletekkel, anlkl, hogy egyltaln szba llna velk, vagy hogy rdemben reflektlna rjuk. A nyelv mindenhatsgt s a textualizmust hirdet llspont pedig ktszeres hasznot is hz ezeknek a stratgiknak ksznheten. Egyrszt fenntarthatja a vagny elmleti radikalizmus ltszatt annak ellenre, hogy a teoretikus mez tematizlsa felett kivvott dominancit ppen mostanban veszti el egy olyan szituciban, amelyben mr korntsem a kihv, hanem a kihvott fl szerepre knyszerl. Msrszt pedig lelkiismeretfurdals nlkl forszrozhatja tovbb a gyakorlat elmlet ltali me gvltoztatst, figyelmen kvl hagyva a gyakorlat azon vltozsait, amelyek nehezen voln-

ntt. Mg ha jval kidolgozatlanabb szvegrl is van sz, Ankersmit jabb clkitzsei ebbl is k iolvashatk. Lsd: Ankersmit, Frank R.: A trtnelmi tapasztalat. Budapest, 2004. Gumbrecht, Hans Ulrich: A jelent ellltsa. Amit a jelents nem kzvett. Budapest, 2010.; Runia, Eelco: Presence. History and Theory, vol. 45. (2006) no. 1. 129.; Bevernage, Berber: Time, Presence, and Historical Injustice. History and Theory, vol. 47. (2008) no. 2. 149167.; lsd mg a fogalom krli vitt Eelco Runia, Hans Ulrich Gumbrecht, Frank Ankersmit, Ewa Domanska, Michael Bentley s Rik Peters rszvtelvel: History and Theory, vol. 45. (2006) no. 3. 305374. Domanska, Ewa: The Return to Things. Archeologia Polona, vol. 44. (2006) 171185.; Domanska, Ewa: Beyond Anthropocentrism in Historical Studies. Historein, vol. 10. (2010) 118130. Domanska j rdekldsi terleteirl magyar nyelven az Ers Vilmos ltal ksztett interj olvashat: Posztkolonilis rtelmisginek tartom magam (Beszlgets Ewa Domanska lengyel t rtnsszel). Aetas, 25. vf. (2010) 4. sz. 156164. Lsd pldul, ahogy Jenkins azt az Alain Badiou-t teszi szvetsgesv az etika s a trtnelem vgt hirdet nzeteit illeten, akinek filozfiai programja deklarltan a nyelvi fordulat visszafordtsa s a szavak helyett a dolgok kiindulpontt ttele, ami magba foglalja az etikhoz val visszatrst is egy feltel nlkli elvhez val visszatrs formjban (Badiou, Alain: Infinite Thought: Truth and the Return to Philosophy. London, 2005. 5054.). Badiou alapvet nyelvellenes motivcija, valamint az az llspontja, amely szerint van olyan pillanat, amikor az elv bizonysgnak a fnyben valakinek kpesnek kell lennie kimondani, hogy ez helyes, az pedig hel ytelen (54.), s ltalban vve Badiou etikhoz val visszatrse nehezen volna sszeegyeztethet Jenkins alapvet nyelvi motivcijval s az etika sszeomlsrl alkotott nzetvel. A kkor legalbbis, ha Jenkins tbbet akarna, mint a nyelvi fordulat eltti elmletekkel szemben kijtszani a Badiou-krtyt. Olyan elmletekkel szemben, amelyeket a teoretikus mezben lnyegben mr senki sem kpvisel. V.: Jenkins, Keith: The End of the Affair: On the Irretrievable Breakdown of History and Ethics. In: Jenkins, Keith: At the Limits of History: Essays on Theory and Practice. London New York, 2009. 245254. Munslow, Alun: The Future of History. Houndmills, 2010. A hivatkozsok oldalszmait a tovbbiakban a lsd fszvegben.

175

Elmlet s mdszer

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

nak kapcsolatba hozhatk a trtnetrs termszett illet elmleti vitk nagyv koncepciival. A vltozs, amire Munslow is vgyik, egy olyan trtnszi gyakorlat kialaktsa, amely a kognitv aspektusokat httrbe szortva elssorban eszttikai rtket teremt. A trtnelem jvje f tzise szerint az episztemolgia pusztn egy alternatva, vlaszts krdse. A trtnszek eltt egyb lehetsgek is addnak, minthogy pusztn arra trekedjenek, hogy episztemolgiai terminusokban lerhat tudssal szolgljanak. Ha viszont tovbbra is ragaszkodnak az episztemolgiai vlasztshoz, sohasem jutnak elre, mivel az kizrlag a konvencionlis trtnszi gyakorlatot teszi lehetv. (15. old) Ez a gyakorlat azonban k ptelen beteljesteni azt, amire vllalkozik, kptelen episztemolgiailag altmasztott trtneti tudssal szolglni, mivel kptelen ellenllni a multi-szkeptikus, dekonstrukcionista, relativista kritikknak, amelyek viszont alapjul szolglhatnak egy olyan j gyakorlatnak, amely elismeri a mlt s a trtneti munkkban kifejezsre juttatott trtnelem kztti szakadst. (VIII. old.) A jv ezen j gyakorlatt Munslow expresszionista trtnelemnek nevezi el, s bemutatsnak szenteli a knyv utols fejezett. Eszerint az expressz ionista trtnszt mr a legkevsb sem a mlt megismersnek a szndka fo gja vezrelni, hanem olyan trtneti malkotsok ltrehozsra fog trekedni, amelyek f funkcija az, hogy eszmket juttassanak kifejezsre. (206. old.) Az expresszionista trtnsznek nem kell ragaszkodnia az rott formhoz, brmilyen egyb formban ltrehozhatja a malkotsait a regnytl kezdve az pleteken, dalokon, installcikon, festmnyeken keresztl a filmekig, de blogok s Twitter-zenetek formjban akr kitarthat az rott formban val alkots mellett is. (204. old.)8 Malkotsokrl lvn sz, knnyen elfordulhat, hogy ahelyett, hogy knyvknt sokszorosthatk vagy filmknt egyszerre tbb helyen megtekinthetk volnnak, egyszeriek lesznek, mint a graffitik (209. old.), de lehetnek akr olyan megismtelhetetlen esemnyek, performanszok is, amelyeket legfeljebb jabb s jabb performanszok kvethetnek. (218. old.) Az azonban, hogy mindez pusztn a jv, mg nem jelenti azt, hogy ne akadnnak mr most is olyan trtnszek, akik komolyan veszik az eszttikai rtket. Az egyelre mg nem ltez expresszionista trtnelemmel ellenttben az experimentlis trtnetrs amellyel Munslow az utols eltti fejezetben foglalkozik olyan (mr j ideje ltez) vllalkozs, amelynek kpviseli jrszt a Munslow ltal trsszerkesztett Rethinking History folyirat krl csoportosulnak. Az, hogy egy folyirat krl tmrlnek, egyben azt is jelenti, hogy az experimentlis trtnetrs jobbra rott formt lt. A szintn rott konvencionlis trtnetrstl az klnbzteti meg, hogy az experimentlis trtnetrs nem pusztn irodalmi hatsok ltrehozsban ll, hanem minden esetben az episztemolgiai vlasztssal val direkt konfrontci. (189. old.) Ez persze az expresszionista trtnelemrl is elmondhat, amelyet viszont elklnt az experimentlis trtnelemtl a jvben vrhat formai soksznsg. Ezen tl azonban semmi egyebet nem kzl Munslow az experimentalista s az expresszionista trtnelem viszonyrl, lvn, hogy mindkettt a konvencionlis trtnetrssal lltja szembe. Pontosabban szlva nem is a konvencionlis trtnetrssal, ha-

Az akadmiai trtnetrst mr j ideje rik kihvsok a mlt megjelentsnek egyb, jval sikeresebb s izgalmasabb formi fell. Arrl, hogy a trtnszek hogyan reaglnak ezekre a kihvso kra, s hogyan vesznek rszt maguk is a trtnelem nem rott forminak kialaktsban, lsd: Berkhofer, Robert F. Jr.: Fashioning History: Current Pactices and Principles. Houndmills, 2008. 133213.; Lsd tovbb: Rosenstone, Robert A.: History on Film/Film on History. Harlow, 2006.; de Groot, Jerome: Consuming History: Historians and Heritage in Contemporary Popular Culture. London New York, 2009.

176

A trtnetelmlet nigazolsa

Elmlet s mdszer

nem azzal az episztemolgiai vlasztssal, amely szerinte kizrlag azt teszi lehetv, s amellyel mindt nem konvencionlis trtnetrsnak/trtnelemnek szembe kell szllnia, hogy azok legyenek s lehessenek, amik. A knyv utols kettt megelz els kilenc fejezete ezrt azzal foglalkozik, hogy milyen elmleti belltdssal kell rendelkeznik a trtnelem termszetvel kapcsolatban a nem konvencionlis trtnszeknek ahhoz, hogy az episztemolgiai vlasztst elutastva gyakorl expresszionista trtnssz vlhassanak. A jv expresszionista trtnsznek eszerint 1. multi-szkeptikusnak kell lennie, ami (1) az empirizmust illet szkepszisen tl egyarnt magban foglalja (2) az ismeretelmleti, (3) az ontolgiai s a (4) szemantikai szkepszist, de nem azonos azzal a globlis szkepszissel, amely szerint lehetetlen brmifle tuds a rajtunk kvl es vilgrl (3953. old.); 2. ironikusan kell viszonyulnia sajt tevkenysghez; olyan trtneti irnira van szksge, amelynek mdozatai tfedsben llnak a szkepszis fentebb emltett mdozataival. A trtneti irnia ezek szerint magban foglalja (1) az empirikus igazolst s (2) a trtnszi szerzsget illet irnit, valamint a (3) strukturlis s (4) a nyelvi irnit (78101. old.); 3. tisztban kell lennie azzal, hogy a szubjektivitsn keresztl, annak ksznheten hozza ltre trtneti malkotsait (114118. old.); 4. etikai s politikai felelssggel kell tartoznia azokrt a direkt beavatkozsokrt, amelyekkel a jv trtnelmt jelenbeli kulturlis okok ltal vezrelve formlja (123134. old.); 5. tudatban kell lennie sajt szerzsgnek, s tudatosan kell kezelnie a narratva megalkotsnak minden fzist, hasznlnia irodalmi eszkztrt (148167. old.); 6. el kell ismerie, hogy a forma megelzi a tartalmat. (168181. old.) A Munslow-letm korbbi darabjaihoz kpest9 ez a karakterisztika annyiban jelenthet jdonsgot, hogy itt nem a trtnetrsrl, hanem a trtnszekrl van sz, akiknek viszont ppen azokhoz a trtnetrs termszett illet, korbban kifejtett nzetekhez kellene alkalmazkodniuk, amelyek szerint a trtnetrs az rtelemads szintjn, azon a szinten, amely trtnetrss teszi eszttikai vllalkozs. Ez utbbi elkpzels, gy gondolom, mg rendben is volna, mg akkor is, ha korntsem kvetkezik belle az, hogy belthat idn bell trtneti malkotsok lepik el a mvszeti kzpontokat performanszok vagy a Hatr ti metrmegllt graffitik formjban. Azt ugyan nem llthatom, hogy a jv trtnszi gyakorlata nem egszen olyan lesz, mint ahogy azt Munslow elkpzeli, annl inkbb meg vagyok azonban gyzdve arrl, hogy Munslow alapkoncepcija, amely szerint a jv trtnszi gyakorlata a gyakorlat termszetrl alkotott filozfiai nzetek fggvnye volna, ersen problematikus. A problmk ott kezddnek, hogy a trtnetrs termszetrl alkotott nzetek ahogy ltalban a filozfiai nzetek univerzlis rvnyessget kvetelnek magunknak. Egyfell

V.: Munslow, Alun: Deconstructing History. London New York, [1997] 2006. (msodik kiads); Munslow, Alun: The New History. Harlow, 2003.; Munslow, Alun: Narrative and History. Houndmills, 2007. Az Aetas folyiratban nemrgiben magyarul is megjelent rvid rs pedig lnyegben az itt is trgyalt knyv tmrtett verzija. Lsd: Munslow, Alun: Tudomny-e mg a trtnelem? A mlt mint trtnelem. Aetas, 24. vf. (2009) 4. sz. 204209.

177

Elmlet s mdszer

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

tlmutatnak a trtnetrson. A nyelv s a valsg kapcsolatnak filozfiai problmja nyilvnvalan nem kizrlag a trtneti tuds mibenltrl alkotott elkzelsekrl szl, hanem ltalban vve a tuds mibenltrl alkotott elkpzelsekrl. Minthogy a trtnetrs termszett illet elmleti vita llspontjai ezen problematika kr szervezdnek, nehz volna azt lltani, hogy maga a trtnetrs ebbl a szempontbl valamifle klnleges pozcit foglalna el ezekben a filozfiai vitkban. Msfell pedig, a trtnetrson bell maradva, a trtnetrs termszett illet filozfiai nzetek univerzalits-ignye kiterjed a trtnetrs egszre. Ennek megfelelen, ha valaki egyetrt Munslow-val abban, hogy a trtnetrs eszttikai vllalkozs, akkor eszttikai produktumknt tekint minden egyes val aha kiadott trtneti munkra, fggetlenl attl, hogy mindazok, akik ltrehoztk azokat, mikpp tekintettek rjuk. Ez pedig kt kvetkezmnnyel is jr. Az els kvetkezmny a trtneti mukk ltrehozst illeti. Ha trtnsz vagyok, akr olyan elmleti bealltdssal rendelkezem, amit Munslow megkvetel, akr nem, eszttikai produktumokat hozok ltre. Ha nem konvencionlis experimentlis vagy expresszionista trtnssz szeretnk vlni, az egyetlen dolog, ami megklnbztetne a konvencionlis trtnszektl, az volna, hogy velk ellenttben n tudatosan hoznm ltre az eszttikai produktumaimat. Az viszont, hogy a tudatossgom br-e brmifle jelentsggel illetve ltalnosabb szinten az, hogy az elmleti vlasztsaim brnak-e brmifle gyakorlati jelentsggel , csak az ltalam ltrehozott produktum megtlse sorn derlne ki. A mr ltrehozott trtneti munkk megtlsvel kapcsolatban pedig fontoss vlik a msik kvetkezmny. Ha a trtnetrs gyes-bajos dolgaival foglalkoz teoetikus vagyok, aki azt gondolja, hogy a trtnetrs inkbb eszttikai, semmint kognitv tevkenysg, az egyetlen problmm brmifle trtnetri munkval az lehet, hogy eszttikailag szegnyes. Munslow-hoz hasonlan nem foglalkozhatok azzal, hogy egy adott trtneti knyv vagy tanulmny objektv tudomnyos munka szeretne lenni, mivel azt gondolom, hogy a trtnetrs mint trtnetrs a maga egszben eszttikai vllalkozs, ezrt mg azok a trtneti szvegek is, amelyek objektv tudomnyos szvegek szeretnnek lenni, nem egyebek, mint eszttikai produktumok. Mintha valjban tisztban volna ezzel Munslow is, amikor azt mondja, hogy mg ha a konvencionlis trtnsz nem is hajland malkotsknt tekinteni a trtnetrsra (mg a konvencionlis trtnetrsra sem), attl az mg malkots. (142. old.) Ennek szellemben, ha elkesertnek ltom a trtnetrs llapott nagy ltalnossgban, nincs ms vlasztsom, mint hogy a sajt nzeteimnek megfelelen esztikai tletet alkossak, s azt mondjam, hogy a mai trtneti szvegek tlnyomrszt szablyszerek, sematikusak, szrazak, rdektelenek, ahogy azt Robert Rosenstone is lltja.10 Munslow szerint azonban a helyes elmlet teszi a j gyakorlatot, a helytelen pedig a rosszat, teht a krds az, hogy a szablyszernek, sematikusnak, szraznak s rdektelennek tlt trtneti szvegek azrt olyanok-e, amilyenek, mert egy helytelen elmlet termkei, mert egy kognitv vllalkozs objektv, tudomnyos szvegei szeretnnek lenni, nem pedig eszttikai produktumok. A krds az, hogy arra vannak-e tlve, hogy eszttikailag rtktelenek legyenek pusztn a trtnelem termszett illet teoretikus vlasztsuk folytn, illetve van-e brmifle inherens megfelels az eszttikai rtk s az egyes teoretikus llspontok kztt. Nem hiszem, hogy volna. Senki sem tekint gy Rankra, mint aki eszttikailag szegnyes trtneti szvegekkel ptett volna nemzetet, noha akadnak, akik mg ma is tma djk helytelen teoretikus llspontja miatt. Ami mgis problma lehetne ma Rankval eszttikai szempontbl, az az, hogy trtnetrsa nem egyeztethet ssze a mai irodalmi trendekkel.
10

Rosenstone, Robert A.: Buried in a Footnote. Rethinking History, vol. 14. (2010) no. 1. 55.

178

A trtnetelmlet nigazolsa

Elmlet s mdszer

A megfelels ilyesfajta hinya az, amirl Hayden White is beszlt nhny vtizede,11 s ennek megfelelen volna a rankei trtners eszttikailag szegnyesnek, vagy White -tal szlva, rossz mvszetnek minsthet ma. Tekintve, hogy ma Ranke elmleti llspontja is helytelennek szmt, brki lhetne itt az ellenvetssel, hogy Ranke eszttikai rtke egykoron ppen annak volt ksznhet, hogy tkletes sszhangban llt egy valaha helyesnek vlt elmleti llsponttal, manapsg pedig ugyanezrt tekintjk meghaladottnak mindkettt. Az ellenvets azonban knnyedn leszerelhet, ha lteznek olyan kortrs trtneti szvegek, amelyek igyekeznek sajt korunk irodalmi trendjeinek megfelel eszttikai rtket kpviselni, mikzben szerzik a teoretikus mezben mgis egy Munslow ltal helytelennek vlt elmleti llspontot foglalnak el. Lteznek ilyen trtneti szvegek. Jonathan Walker Antonio Foscarini in the City of Crossed Destinies cm rsa eredetileg ppen a Rethinking History folyiratban jelent meg, majd egy vvel ksbb ismt napvilgot ltott az Experiments in Rethinking History ktetben, amely a folyirat felteheten legizgalmasabbnak vlt ksrleteibl vlogat.12 A szveg maga egy pastiche Italo Calvino Az egymst keresztez sorsok kastlya cm novellja13 kapcsn, s egy azon kevs trtneti szveg kzl, amelyet Munslow eszttikailag rtkesnek tart, s amelyre az experimentlis trtnetrs kapcsn kln is kitr. (198199. old.) Ami felett azonban Munslow Walker trgyalsa kapcsn nagyvonalan tsiklik, az az Experiments ktetben kiadott verzihoz tartoz utsz, amelyben Walker vilgoss teszi elmleti llspontjt. Arrl beszl, hogy nem rt egyet White-tal abban, hogy a trtnetek csak elmondottak lehetnek, de megltek nem.14 Ehelyett inkbb egy David Carr-szer pozcit15 foglal el azon az alapon, hogy a trtneti cselekvk (a trtnszhez hasonlan) maguk is cselekmnyestik a mltjukat, mg azeltt persze, hogy a trtnsz is ezt tenn. Ez a pozci azonban olyasvalami, amit Munslow helytelen elmleti llspontknt elvetne lvn, hogy az egykoron volt mlt s a trtneti szvegknt rtelmezett trtnelem kztti, szerinte thidalhatatlan szakadkot prblja valamikpp mgiscsak thidalni , ahogy elveti Ricoeur hasonl jelleg nzeteit (177178. old.), s ahogy elvet minden olyan ksrletet, amelyek Ricoeur-nl s Carrnl jval jszerbb mdon prblnak ontolgiai biztonsgot nyjtani a trtnetrs szmra. Erre a sorsra jutnak Munslow-nl a jelenlt fogalma kr szervezd ksrletek is, amelyeket azonban gy vet el, hogy a fogalom me ghonostst clz ksrletek egyik f kpviseljeknt ppen azt a Hans Ulrich Gumbrechtet idzi (4244. old.),16 akinek a trtneti munkjt17 mindezek ellenre az experimentlis trtnetrs pldjaknt lteti. (184185. old.) Pedig ahhoz, hogy valaki experimentlis trtnsz legyen, az elmletet illeten elvileg nem a jelenlt, hanem a derridai elklnbzds prtjt kellene fognia. (190. old.)
11

12

13 14 15

16

17

White, Hayden: A trtnelem terhe. In: White, Hayden: A trtnelem terhe. Budapest, 1997. 25 67. Walker, Jonathan: Antonio Foscarini in the City of Crossed Destinies. In: Munslow, Alun Rosenstone, Robert A. (dds.): Experiments in Rethinking History. New York London, 2004. 124151. Calvino, Italo: Az egymst keresztez sorsok kastlya. Budapest, 2000. Walker, Jonathan: Afterword. In: Experiments in Rethinking History, 152. Lsd: Carr, David: Narrative and the Real World. History and Theory, vol. 25. (1986) no. 2. 117 131. Gumbrecht, A jelent ellltsa; Gumbrecht, Hans Ulrich: Presence Achieved in Language (With Special Attention Given to The Presence of The Past). History and Theory, vol. 45. (2006) no. 3. 317327. Gumbrecht, Hans Ulrich: In 1926: Living at the Edge of Time. Cambridge, 1997.

179

Elmlet s mdszer

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

Munslow mentsgre szlva, brmi is legyen akr Walker, akr Gumbrecht elmleti llspontja, az pusztn a trtneti szvegeiket olvasva nem igazn derl ki hacsak maguk a szerzk vilgoss nem teszik, ahogy egybknt Gumbrecht is vilgoss teszi a mlttal val kzvetlen kapcsolat irnti vagyt egy, a fszvegtl elvlasztott elmleti fejezetben. Mg ha minden egyes trtneti szveg magban is hordozza szerzjnek a trtnetrsrl alkotott filozfiai nzeteit, a szveget olvasva viszonylag ritkn kutakodunk ilyesfajta nzetek utn. Kivve persze, ha elmleti szakemberknt azzal foglalkozunk, hogy a trtnetrs egszrl formlt explicit vagy implicit nzeteket igyekezznk kimutatni trtneti szvegekben. (Nem is beszlve arrl, hogy a kutakodsunk eredmnye a Munslow ltal favorizlt elmlet rtelmben tbb, egymssal verseng, mgis egyarnt helyesnek tlhet eredmnyre is vezethet.) Az mindenesetre, hogy ritkn erednk ilyesfajta nzetek nyomba trtneti szvegekben, lehet, hogy ppen azrt van, mert ezek a nzetek nem brnak azzal a potencillal, amelyet Munslow tulajdont nekik. Walker s Gumberecht rsai legalbbis azt mutatjk, hogy vidman megfr egymssal az eszttikai rtk s a Munslow ltal helytelennek tekintett elmleti llspont. ltalnosabban fogalmazva: a trtneti szvegek eszttikai aspektusai fggetlenek a trtnetrs termszetrl alkotott univerzlis nzetektl. Az pedig, hogy a helyesnek s haladnak tekintett elmleti llspontbl is lehet konve ncionlis trtneti szveget alkotni, eddig is kzhelynek szmtott. Tucatszmra lehetne sorolni pldkat, de mind kzl a legnagyobb visszhangot alighanem Peter Novick esete v ltotta ki. Novick That Noble Dream cm knyve18 kapcsn, amely egyszere a trtnetri objektivits krdsnek trtnete s egy elmleti llsfoglals a trtnetri objektivits ellen, David Hollinger a kvetkez szavakkal hvja fel a figyelmet az elmlet s a gyakorlat kztti ellentmondsra: [Novick] azt modja, hogy meggyzbbnek tallta az objektivits mtosznak kritikusait, mint a vdelmezit, mgis olyan knyvet rt, amely az utbbiakat elgti ki. Rendkvl tradcionlis monogrfival van dolgunk, amely a legvgskig tekinte ttel van a bevett szakmai normkra. [...] Novick tudomnyos gyakorlata egyben azt is jelenten, hogy az objektivits mtoszt illet ktsgek nem vezetnek felttlenl vltozsokhoz a trtnetrs gyakorlatban? s ha az objektivits fogalma, ahogy Novik mondja, alapjaiban vve zavaros, akkor mi van?19 Semmi. Mindssze annyi, hogy az elmlet s a gyakorlat viszonya nlklzi azt a szksgszersget, amelyet Munslow s ms teoretikusok hajlamosak tulajdontani neki, s amelynek nevben az elmleteikkel a gyakorlat megreformlst clozzk. Ez persze nem jelenti azt, hogy a trtnetrs termszetrl alkotott nzetek minden szempontbl rdektelenek volnnak, de ha valamit ezek az elmletek megvltoztatnak, az nem a ttnetrs gyakorlata lesz, hanem a trtnetrs termszetrl val elmletalkots gyakorlata. Ennek megfelelen, amikor Munslow azt mondja, hogy ha valaki rdekelt abban, hogy egy bizonyos trtneti malkots mit jelent, akkor biztosan rdekelt olyan tovbbi krdsekben is, mint a Hogyan tudnm dekdolni az adott narratva vagy kifejezs etikai sajtossgait?, a Mifle erklcsfilozfia s mifle ktelessgek hzdnak meg az adott trtneti malkots mgtt?, vagy a Mik a trtneti reprezentci/kifejezs formlis sajtossgai? krdsek

18

19

Novick, Peter: That Noble Dream: The Objectivity Question and the American Historical Profession. New York, 1988. Hollinger, David A.: Postmodernist Theory and Wissenschaftliche Practice. The American Historical Review, vol. 96. (1991) no. 3. 691. Ugyanerre az ellentmondsra hvja fel a figy elmet Haskell, Thomas L.: Objectivity Is Not Neutrality: Rhetoric versus Practice in Peter Novicks That Noble Dream. In: Haskell, Thomas L.: Objectivity Is Not Neutrality: Explanatory Schemes In History. BaltimoreLondon, 1998. 145173.

180

A trtnetelmlet nigazolsa

Elmlet s mdszer

(139.), akkor egy trtnsz mindssze azt felelheti, hogy Igen, rdekelt lennk ezekben a krdsekben, ha filozfus volnk, vagy azt, hogy Igen, rdekelt vagyok ezekben a krdsekben filozfusknt. gy teht br Munslow krdsei irrelevnsak a j trtnetrst tekintve, semmi sem zrja ki, hogy a trtnszek ne foglalkozhassanak a munkjuk termszetvel kapcsolatos elmleti krdsekkel. Az egyetlen, amit nem rt szem eltt tartani, mindssze az, hogy a trtnszi szerepet ilyenkor a filozfus vagy a teoretikus szerepre cserlik. Nem kizrt persze, hogy a kett hatssal legyen egymsra,20 az viszont nem fordulhat el, hogy az egyik szerep irnytsa a msikat, diktljon neki, vagy hogy a msik szerep mrcjeknt mkdjn. Akik nem tartjk szem eltt a szerepek sztvlasztst, s tovbbra is ragaszkodnak a hhoz a nzethez, amely szerint az elmlet a gyakorlat mrcje, vagy akr ahhoz, amely szerint a gyakorlat az elmlet mrcje, tovbb folytathatjk az olyan termketlen vitkat, mint a posztmodern trtnszi gyakorlat ltrl vagy nemltrl szl vita. Ernst Beisach csupn egy azok kzl, akik gy vlik, hogy a trtnszi gyakorlatban a posztmodern elmlethez val alkalmazkods az, ami lemrheti a posztmodern elmletek slyt. Amelyek persze slytalannak bizonyulnak, minthogy nem tall egyetlen olyan trtneti szveget sem, amely alkalmazkodott volna az olyan posztmodern ttelekhez, mint pldul a nemreferencilis nyelv koncepcija.21 Ez termszetesen egyltaln nem meglep, lvn, hogy a gyakorlati alkalmazkods brmifle fogalmi kategrihoz, ami alkalmazkods nlkl is rvnyesnek tekinti magt minden egyes nyelvi megnyilatkozst illeten, tkletesen nonszensz. Hasonlan flrertelmezi a problmt Jenkins is, aki a posztmodern trtnszi gyakorlat ilyesfajta hinybl arra a kvetkeztetsre jut, hogy a trtnszi gyakorlat kpt elen a vltozsra, s ha gy van, a krds mr inkbb az, hogy mirt foglalkozzunk egyltaln a trtnelemmel azok utn, hogy a posztmodern elmletek alstk a trtneti tudst. gy vli, hogy jobb, ha inkbb bcst intnk neki gy, ahogy van, s jhet vgre az emancipatorikus gondolat s az elmlet kora, elvgre az elmlet eddig is megvolt anlkl a trt-

20

21

A trtnetrs fell nzve valjban teljesen mindennapos jelensgrl van sz, s valsznleg tbbrl, mint arrl a falszifikcis funkcirl, amelyet Michel De Certeau tulajdont a trtne trsnak, amely szerint az a ms terletekrl rkez elmletek gyakorlati prbja volna. (De Certeau, Michel: A trtneti mvelet. In: Benda Gyula Szekeres Andrs (szerk.): Az Annales. A gazdasg-, trsadalom- s mveldstrtnet francia vltozata. Budapest, 2007. 489.) A trtnetrs a puszta kiprblson tl, azt gondolom, sokkal tbbet tesz: hasznlatba vesz, kiforgat s a sajt ignyeihez szab brmifle elmletet, akr a sajt gyakorlatnak termszetrl szl elmleteket is. Amikor azonban a trtnetrs hozznyl ezekhez az elmletekhez, amikor a sajt ignyeihez igaztja ket, egyszersmind meg is fosztja ket univerzalitsuktl. Ahogy pldul a recepciesztt ika univerzlis nzetei egyes trtnszeket arra vezettek, hogy trgyukk tegyk az olvass s a b efogads trtnett, a minden befogadst megmagyarz elmletbl egy kutatsi trgy lett a sok kzl. Az elmlet, amely elvileg azt is lern, miknt kezelik a trtnszek akr egyms szvegeit, akr a mlt rott nyomait, ebben a kontextusban soha fel sem merlt, kutatsi trggy szelidtve viszont ktsgkvl gazdagtotta a gyakorlatot. Lsd pldul: Cavallo, Guglielmo Chartier, Roger (szerk.): Az olvass kultrtrtnete a nyugati vilgban. Budapest, 2000. Hasonlkpp az univerzalitstl fosztja meg a narratvista trtnetelmleteket Kisantal Tams is, amikor olyan partikulris mdszerr alaktja ket, amelynek segtsgvel ugyan elemezheti az elemzsre vlasztott szvegeit, m amely mdszer ms esetekben, ms kvncsisgok kielgtsre tkletesen alkalmatlan volna. Lsd Kisantal Tams: Tll trtnetek. brzolsmd s trtnetisg a Holokauszt mvszetben. Budapest, 2009. Breisach, Ernst: On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath. ChicagoLondon, 2003. 202.

181

Elmlet s mdszer

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

neti tuds nlkl, amellyel az empirikus trtnszek szolglhatnnak.22 Breisach s Jenkins egyarnt ott tvednek, hogy az eltr kvetkeztetseiket nem r semmit az elmlet (Breisach), nem r semmit a gyakorlat (Jenkins) egy olyan logikailag egybknt is lehetetlen gyakorlat hinybl vonjk le, mint a posztmodern elmlet alkalmazsaknt felf ogott posztmodern trtnszi gyakorlat. Ahogy a nem-referencilis nyelv koncepcija sem az sszes ltez nyelvi megnyilatkozs ellenben szletett, hanem a nyelvi megnyilatkozsokrl alkotott korbbi elmletetekkel szemben, s ahogy nem magukat a nyelvi megnyilatkozsokat tereli ms mederbe, hanem a rluk folytatott elmleti vitkat, gy a klnbz trtnetelmletek sem a trtnszi gyakorlatot terelhetik j mederbe, hanem az errl a gyakorlatrl folytatott elmleti vitk gyakorlatt. Az egsz elgondols egybknt, amely szerint a trtnetrs termszetrl alkotott nzeteknek kzk van a gyakorlathoz, alighanem az analitikus trtnetfilozfia rksge. William Dray az analitikus trtnetfilozfia egyik legfontosabb szerepljeknt legalbbis gy vli, hogy a tevkenysgk hozzjrulhat ahhoz, hogy a trtneti diszciplna igazolst nye rjen a szles rtelemben vett intellektulis kzssgben. Mg akkor is, ha maga a trtneti diszciplna igazolsa nem szerepel a kritikai [analitikus] trtnetfilozfia cljai kztt, egyike lehet a trtneti munka fogalmait s elfeltevseit gondosan magyarz s rtkel tevkenysg mellktermkeinek.23 Dray szavai persze meglehetsen szernyek, mintha az 1990-es vek vge fel mr maga is szgyellte volna vllalni az analitikus trtnetfilozfinak azt a carnapi rksgt, ami a logikai pozitivizmus filozfiai megalapozst illet ignyeit tekintve mr korntsem volt ilyen szerny. Maga az rksgi lnc azonban nem csupn a logikai pozitivizmusig r el, hanem visszavezethet egszen a felvilgosodsig, amikor is a filozfia Cassirer szerint nem a megismers egyik sajtos terlett jelentette, hanem olyan mindent tfog kzeget, amelyben a tudomnyok kialakulnak, fejldnek s megalapozst nyernek. Nem klnl el tbb a termszettudomnytl, a trtnelemtl, a jogtudomnytl, a politiktl, hanem mindezek ltet elemv vlik, olyan atmoszfrv, amely ltezsk s mkdsk egyedli alapjt kpezi.24 A klnbz gyakorlatok s a gyakorlatokra val filozfiai reflexi ilyen jelleg sszefondsa azonban ma mr sokkal inkbb a gyakorlatokrl szl elmletek ktsgbeesett nigazolsnak tnik, semmint a gyakorlatok igazolsnak. A trtnetelmlet kitartsa a felvilgosods filozfia-koncepcija mellett nem vette figyelembe a filozfia nmeghatrozsa tern a felvilgosods ta lezajlott vltozsokat. A klnbz filozfiai elkpzelsek trtnelemre val tltetse sorn Munslow is csak azzal trdik, amit a kezdcsapatba jellt f ilozfiai jtkosai filozfiai krdsek kapcsn mondanak, mikzben tsiklik afelett, hogy ugyank miknt tekintenek a sajt tevkenysgkre amirl egybknt jval gyakrabban beszlnek, mint a trtnelem gyes-bajos dolgairl. Ha viszont valamirt mgis megszlalnak ezek kapcsn, nem igazn rtik, milyen hatssal lehetne mondanivaljuk magra a t rtnelem gyakorlatra: A trtnszek, mint brki ms brmilyen szakterletrl, mutathatnak rdekldst a filozfia irnt. De ha gy kpzelik, hogy a filozfusok meg tudjk nekik mondani, hogyan javthatnnak a munkjuk minsgn, akkor tl sokat vrnak. Meg lennk lepve, ha akr egyetlen trtnsz is a filozfitl tanulta volna, hogyan lehet jobb trtnsz. Klns volna, ha egy ilyen ember a szakterlete episztemolgiai sttuszt vagy a
22

23

24

Jenkins, Keith: Why History? Ethics and Postmodernity. London New York, 1999. 89.; legjabban: Jenkins: At the Limits of History, i. m. Dray, William: Philosophy and Historiography. In: Bentley, Michael (ed.): Companion to Historiography. London New York, 1997. 762763. Cassirer, Ernst: A felvilgosods filozfija. Budapest, 2007. 12.

182

A trtnetelmlet nigazolsa

Elmlet s mdszer

narratvja ontolgiai sttuszt illeten akarna tancsokat kapni. Az a trtnsz, akit ilyen tmk foglalkoztatnnak, azt gyantom, tlsgosan komolyan venn a filozfit.25 Azt sugallni azonban Richard Rorty szavaival, hogy Munslow s a teoretikusok tbbsge tlsgosan komolyan veszi a filozfit, korntsem a trtnszi gyakorlat vdelme a rla szl elmletekkel szemben. Ami azt illeti, a legkevsbe sem tartom szerencssnek azt a trtnszi attitdt, amely magtl rtetden utastja el a munkjuk termszett illet elmleti krdsek megvitatst. Nem gondolom azonban azt sem, hogy ezen elmleti krdsek megvitatsa jobb s gazdagabb tenn a trtnetrs gyakorlatt. Pontosabban szlva: sajnlatosnak tartom azt az elgondolst, amely szerint a trtnetelmlet az, ami jobb s gazd agabb teszi a trtnetrs gyakorlatt. Az elmlet szmra kiutalt ilyesfajta szerep, amely a teoretikus mezben elfoglalt helyes llsponthoz kti a gyakorlat megtlst, vgtelenl reduktv. Nem ktlem, hogy a trtnetrs ne egy mlyen teoretikus gyakorlat volna. Ktsgkvl az. Csakgy, mint brmilyen ms gyakorlat. Mindssze arrl van sz, hogy az elmlet mint a gyakorlat mrcje az olyan mrckre emlkeztet s az olyan mrckhez hasonl funkcit tlt be, mint az a mrce, amely szerint senki sem lhet j s rtkes letet a h elyes valls nlkl. Az, hogy a trtnetelmlet sajt szerept illet elbizakodottsga az analitikus trtnetfilozfia hanyatlsval inkbb felelrsdtt, ahelyett, hogy vele egytt hanyatlott volna, azt hiszem, White sznre lpsnek ksznhet. m mgsem annyira magnak White-nak, mint inkbb a magukat White rkseinek tekint teoretikusoknak. Miutn White nzetei tformltk a trtnetrsrl val gondolkodst, a nzetei mg felsorakozott teoretikusok elfelejtettk megvitatni, hogy mit is vrnak tulajdonkppen sajt tevkenysgktl. Magukv tettk azt az elgondolst, amely szerint a trtnetrs eszttikai dimenzii elbbrevalak a kognitv dimenziinl, s azt gondoltk, ha ezt minl tbbszr elmondjk, a trtnszek eszttikailag rtkesebb trtneteket rnak majd. Ahogy White nzetei egyre npszerbbek lettek, az rtelmezi mind nagyobb hangslyt fektettek arra, amit White tesz (elmleteket gyrt a trtnetrsrl), s mind kevesebbet azokra az okokra, amirt White azt teszi, amit tesz (mert gy vli, hogy a j trtnetrs egyszersmint j irodalom). Az rtelmezi egyre inkbb azt gondoltk, hogy a j trtnetrs nem attl j, amirl White beszl, hanem attl, amit akkor csinl, amikor beszl. Egyre inkbb gy vltk, a j trtnetrsnak nem a j irodalomhoz van kze, hanem a trtnetrsrl mint irodalomrl szl elmletekhez. Valahogy tsiklottak afelett, hogy White az eszttikai dimenzi elsdlegessge okn sohasem arra buzdtotta a trtnszeket, hogy olvassanak mind tbb s tbb White-ot, ha olyan eszttikai rtket akarnak ltrehozni s (ezltal) olyan rtelemmel akarjk felruhzni a mltat, amelyet ma is lnek tekintnk, s amely a ma trsadalma szmra br jelentsggel, hanem arra, hogy olvassanak mind tbb s tbb kortrs irodalmat, hogy kpesek legyenek lpst tartani. A trtnetrs jvje a White-fle nzpontbl korntsem annak a fggvnye, hogy a trtnszek mifle elmleti belltottsggal rendelkeznek, hanem inkbb annak, hogy mennyire kpesek lpst tartani a narratv rtelemads azon formival, amelyekkel a kortrs irodalom l, s amelyek a trsadalom szmra is lnek minslnek. Vagy mg inkbb annak, hogy ha az rott ksrleteken tlmenen nem pusztn trtnetrsrl beszlnk, hanem a trtnelem fogalmt Munslow-val egytt kiterjesztjk az egyb megjelentsi formkra is a trtnszek miknt kpesek ltalban vve temet tartani a mvszi rtelemads klnbz formival. Ez utbbi esetben azonban fokozottan rvnyes az, hogy sem az
25

Rorty, Richard: Afterword. In: Leersen, Joep Rigney, Ann (eds.): Historians and Social Values. Amsterdam, 2000. 197.

183

Elmlet s mdszer

SIMON ZOLTN BOLDIZSR

elmlet, sem pedig egy bizonyos, helyesnek tekintett elmlet nem szolglhat kritriumknt annak megtlsben, hogy mi szmt j, s mi szmt rossz trtnelemnek. Ha ugyanis a trtnelem megjelentsi formi soksznbbek, minthogy kizrlag trtnetrsrl beszlhetnnk, akkor mindehhez rdemesnek tnik mg hozztenni David Harlan azon megltst, amely szerint az tletalkots kritriumainak amelyeknek persze tovbbra sincs kzk az elmleti llspontokhoz mdia- s mfajspecifikusnak kell lennik.26 Ami pedig a trtnetelmlet jvjt illeti, attl tartok, hogy mindaz, ami a trtnetrsra/trtnelemre nzve rvnyes a lpstartst illeten, ugyangy rvnyes a trtnetelmletre/trtnelemelmletre is. White majd fl vszzados rsai formailag megklnbztethetetlenek a mai elmleti szvegektl, s A trtnelem terhe brmifle vltoztats nlkl akr ma is megjelenhetne a History and Theoryban. Mindaddig, amg akr a forma elsbbsgt hirdet helyes elmleti llspont is nyugodt szvvel kifejthet a trtneti szvegekhez hasonlan szablyszer, sematikus, szraz s rdektelen elmleti szvege kben, a gyakorlat elmlet ltali eszttikai tformlst clz teoretikus erfesztsek nem sokkal tnnek komolyabbnak, mint egy Ozzy Osbourne beszd az egszsges letmdrl. Mg a kkor sem, amikor a beszd Munslow-hoz hasonlan egy olyan alapveten rtkes clra hvja fel a figyelmet, amely valamilyen szinten mg ma is aktulis. White rksgbl, amit Munslow a maga sajtos mdjn kezel, ha ms nem is, de a narratva fogalma s a hozz ktd eszttikai aspektusok, gy tnik, tlltk az elmlt vtizedeket.27 Olyannyira, hogy a tapasztalat s a jelenlt fogalmai kr pl jabb ksrletek sem lpnek ki az eszttikai keretek kzl. Msfell azonban a teoretikus mez White ta olyannyira trendezdtt akr csak az eszttikai megkzeltsen bell is , hogy ezt figyelmen kvl hagyva nehz volna j trtnetelmletet rni. A j trtnetelmlet ugyanis sokkal inkbb a teoretikus mez vitiban e lfoglalt pozci fggvnye, semmint annak, hogy egy, a trtnetrs termszetrl szl elmlet mennyire kpes trgynak gyakorlati tformlsra. Az elmlet ereje nem a gyakorlat, hanem a gyakorlatot trgyv tev teoretikus mez formlsban rejlik. Carl He mpel, Arthur Danto s White tevkenysgt sem azrt tartjuk kiemelkednek, mert radiklisan tformltk volna a trtnszi gyakorlatot, hanem azrt, mert mly nyomokat hagytak a teoretikus mezben. Munslow trtnetelmlete is akkor lenne j trtnetelmlet, ha a teoretikus mezben jrapozcionlva magt tbbet foglalkozna az llspontjt az utbbi idben rt elmleti kihvsokkal, s kevesebbet brndozna a gyakorlat formlsn. A trtnetelmletet azonban ma mg nem az jellemzi, hogy megszabadult volna az ilyesfajta brndo ktl. De ha tllendl a nyelvi meghatrozottsg nismtlsbe s unalomba fullad tmjn, ez lehet jvjnek egyik legszerencssebb vltozsa.

26 27

Harlan, David: The Burden of History Forty Years Later. In: Re-figuring Hayden White, 182. Lsd: Partner: Narrative Persistence, i. m.

184

Bngyek s retorikai mesterfogsok az antik Rmban


Ntri Tams: Tnyllskezels s sznoki taktika Cicero vdbeszdeiben. Lectum Kiad, Szeged, 2010. 370 oldal emltst e krben. ppen ezrt Ntri Tams j monogrfija, mely Cicero bntet gyekben megfogalmazott vdbeszdeit elemzi, risi rt tlt be a magyar jogtudomny eredmnyei kztt. Az arnyosan tagolt knyv a ksei rmai kztrsasg bntetbrsgi rendszernek rvid felvzolsa utn tz ciceri vdbeszdet vesz grcs al, mlyrehatan elemezve a mind oratorknt, mind politikusknt, mind filozfusknt kimagasl teljestmnyt nyjt rmai llamfrfi blcs tnyllskezelst s bmulatos sznoki taktikjt. A szerz e vdbeszdeket a vdak szerint ngy csoportba sorolta: (1) emberlsi gyekben tartott beszdek (Pro Roscio Amerino, Pro Cluentio); (2) vlasztsi vesztegets (crimen ambitus) miatt indtott eljrs sorn elmondott sznoklatok (Pro Murena, Pro Plancio); (3) a kzrendet slyosan srt erszakos bncselekmny (crimen vis) elkvetse miatt vd al helyezett szemlyeket vd oratik (Pro Caelio, Pro Sestio, Pro Milone); s vgl (4) kln tartalmi egysget kpeznek a Caesar ellen irnyul politikai bntettekkel sszefggsben megfogalmazott s Caesarnak cmzett beszdek (Pro Marcello, Pro Ligario, Pro rege Deiotaro). E rendszerezs magtl rtetd s teljesen logikus, n azonban a szerz helyben mg tovbbi perekkel is foglalkoztam volna. Taln rdemes lett volna egy tovbbi fejezetben vizsglat trgyv tenni a tartomnyi lakosokkal szemben elkvetett visszalsekkel (crimen repetundarum) vdolt szemlyek vdelmben tartott perbeszdeket (Pro Fonteio, Pro Flacco, Pro Scauro, Pro Rabirio Postumo); a crimen vis vdja kr csoportosul sznoklatok kz fel lehetett volna venni a P. Cornelius Sullt vd oratit (Pro Sulla); a Caesart rint politikai bngyekben elmondott vdbe-

A rmai jog kutatsa s oktatsa tern a magnjoggal szemben mindig is httrbe szorult a bntetjog vizsglata, pedig ahogy arra Zlinszky Jnos rmutatott a modern bntetjog megrtshez nem oktalan dolog a trtneti gykereket a rmai bntetjogban ppgy ltalnosan vizsglni, mint amennyire rdemes ezt a civiljogban tenni.1 Az utbbi msfl vtizedben a korbbi, klfldi pldk nyomn Magyarorszgon is jelents elrelps trtnt ebben az irnyban, megindult pldul a iustinianusi Digesta bntetjogi trgy fragmentumainak elemzse: elssorban Molnr Imre munkssga emelhet ki e tren. A rmai bntetjogrl alkotott kpnk azonban csak akkor vlhat teljess, ha a jogforrsok ltal tartalmazott bntet normk elemzse mellett a kutatst a rmai bntet igazsgszolgltats mkdsi mechanizmusnak vizsglatra is kiterjesztjk. Erre klfldn a kzelmltban leginkbb Olivia F. Robinson mutatott r, amikor az 1995-ben publiklt The Criminal Law of Ancient Rome cm knyve utn 2007-ben megjelentette a Penal Practice and Penal Policy in Ancient Rome cm munkjt. A rmai bntet igazsgszolgltats gyakorlati mkdsnek vizsglata nlunk mindeddig szinte teljesen elmaradt, egyetlen jelents mknt csupn Burny Gergely A rmai lland trvnyszkek s a bnfenyt eljrs Cicero korban cmmel, 1883-ban kiadott kisebb (mindssze 82 oldal) terjedelm knyve rdemel
1

Zlinszky Jnos: Rmai bntetjog. Budapest, 19934. 167.

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

185

Figyel szdek mell pedig esetleg rdemes lett volna mg elhelyezni a (tbbek kztt ppen Caesar ltal) hazarulssal vdolt Caius Rabirius rdekben elmondott sznoklatot (Pro Rabirio perduellionis reo). A szerz aki fordtknt Cicero valamennyi perbeszdt igen jl ismeri2 feltehetleg okkal nem foglalkozik knyvben ezekkel a vdbeszdekkel, a mellzs indokait (msik oldalrl nzve a vlogats szempontjait) azonban nem jelzi. Az egyes perbeszdekkel kapcsolatban Ntri elbb mindig ismerteti az gy trtnelmipolitikai httert s a vd trgyv tett bncselekmnyt szablyoz trvnyeket, majd rtr Cicero tnyllskezelsnek s sznoki taktikjnak rszletes elemzsre. Rmutat arra, hogy a vdnek milyen sok szempontot figyelembe kellett vennie, s hnyfle buktatra kellett odafigyelnie a sznoklata sorn. A szerz nagyon helyesen nemcsak azt elemzi e krben, hogy Cicero mit mirt mondott, hanem azt is, hogy a vd mit mirt nem lltott a trvnyszk eltt (pldul az apagyilkossggal vdolt Sextus Roscius vdelmben mirt nem hivatkozott a proskriblt ldozat meglsnek jogszersgre). A szerz nagy hozzrtssel analizlja a rendkvl sszetett tartalm beszdeket, kln-kln vizsglva a szvevnyes politikai szlakat, a kzppontba lltott bntetjogi elveket (gy tbbek kztt a jogos vdelem elvt) s a Cicero ltal megfogalmazott llamblcseleti eszmket (gy pldul a jogos vdelem tovbbfejlesztseknt rtkelhet zsarnokls motvumt). Lenygz, ahogy a knyvet olvasva kibontakozik elttnk a nagy sznok pratlan tehetsge, ami ltal kevs kivteltl eltekintve kpes volt meggyzni a brkat arrl, hogy a vdlott felmentsvel hoznak helyes dntst. A szerz okfejtsei mindvgig vilgosak, br nha maga az elemzett eset annyira ssze2

SRY PL tett, hogy egy-egy bekezdst rdemes tbbszr is elolvasni a teljes megrtshez. Bntetjogi szempontbl klnsen rdekesek azok a rszek, ahol Ntri rmutat az egyes eljrsok szablytalansgaira. A legtbb eljrsi hiba a Caesar ellen irnyul bntettekkel (gyilkossgi ksrlettel s szszeeskvssel) vdolt Deiotarius kirly perben mutathat ki, hiszen a trgyalst a Forum nyilvnossga helyett Caesar palotjban s a vdlott tvolltben tartottk meg, az egyik vdl (szintn szablytalan mdon) a vdlott rabszolgja volt, s az gyben a senki sem lehet br a sajt gyben (nemo iudex in propria causa) elvet alaposan megsrtve maga a dictator brskodott, radsul egyedl, consilium nlkl. Mindezek alapjn joggal llaptja meg a szerz, hogy ez az eljrs nem is nevezhet pernek, sokkal inkbb arra plda, hogy milyen arrogancival fitogtatta szemlyes hatalmt a kztrsasg jogrendjt semmibe vev Caesar. Ntri precizitsra jellemz az aprlkos jegyzetels, a primer forrshelyek s a felhasznlt szekunder mvek pontos megjellse. A knyv bsges szakirodalmi httrre tmaszkodik, n mindssze egy fontosabb m, Andrew M. Riggsby Crime and Community in Ciceronian Rome cm, 1999-ben megjelent munkjnak felhasznlst hinyolom. Riggsby e mvben arra a kvetkeztetsre jut, hogy az lland bntet trvnyszkek (quaestiones perpetuae) kizrlag olyan bntettekkel foglalkoztak, amelyek kzvetlenl vagy kzvetve az egsz kzssget rintettk, s a brknak alapveten azt kellett mrlegelnik, hogy a vdlott eltlse vagy felmentse szolglja-e inkbb a kz javt, a kz rdekt (salus, illetve utilitas publica). A brsgi vizsglat kzppontjban ezrt alapveten mindig az a krds llt, hogy ltalnossgban a vd trgytl elvonatkoztatva milyen ember, milyen jellem, a kzssg szmra menynyire rtkes szemly a vdlott. Ez Ntri knyvbl is nagyon jl kitnik, amikor a szerz azt elemzi, hogy hogyan cfolta Cice-

Lsd: Marcus Tullius Cicero sszes perbeszdei. Fordtotta, jegyzetekkel elltta s a bevezetst rta: Ntri Tams. Szeged, 2010.

186

Bngyek s retorikai mesterfogsok az antik Rmban ro a vdlottak letvitelt rint vdakat (reprehensio vitae), s hogyan lltotta szembe a terheltek rdemeit s tekintlyt ellenfeleik kifogsolhat letvitelvel (contentio dignitatis). Riggsby nyomn rdemes itt kiemelnnk Cicero azon erklcsi llspontjt, amely szerint nem lelkiismeretlensg nha a vtkest is vdelmezni, ha az egybknt nem egy elvetemlt gonosz ember (De off. 2,14,51). A mrl sszegzsl elmondhat, hogy ignyesen elksztett, a szerz rendkvl szles ltkrrl, risi ismeretanyagrl

Figyel

tanskod alkots, mely remlhetleg tbb kiadst is meg fog lni (ebben az esetben rdemes a szvegben maradt nhny apr elrst s szvegszerkesztsi hibt korriglni). A knyv a kztrsasg kori Rma fordulatokban gazdag politikai lete, a rmai bntetjog izgalmas vilga s a meggyzs tudomnynak mesteri fogsai irnt rdekldknek egyarnt ajnlhat. SRY PL

187

Mitolgia s filolgia
j elmlet a lengyel llam keletkezsrl

Tapolcai Lszl: Lengyelorszg trtneti s mitikus kezdetei. A tr alakulsa. ELTE BTK Trtnelemtudomnyok Doktori Iskola, Budapest, 2010. 408 oldal

Tapolcai Lszl knyve az Etvs Lornd Tudomnyegyetemen 2005-ben sikeresen megvdett doktori disszertcijnak minimlis vltoztatsokat tartalmaz vltozata. A terjedelmes, krlbell ngyszz oldalt fellel tanulmnyban az ELTE KeletEurpa Trtneti Tanszknek adjunktusa ketts feladatra vllalkozott: egyrszrl alapveten filolgiai mdszerrel, elssorban elbeszl forrsokat elemezve prblt vlaszt tallni a polnok mint a lengyelsg trtneti kezdeteinek legnagyobb nehzsget okoz trzsnek trtnetre, illetve a Polonia elnevezs gykereire. Mg a knyvnek ez a rsze gy hatvan oldalt tesz ki, a fennmarad (a bevezetst s az sszegzst nem szmtva) ktszz oldal fejezetei hermeneutikai mdszertanon alapul elemzst tartalmaznak a lengyel trtnelem kezdetei kapcsn kialakult mtoszokrl. A szvegek modern, st posztmodern rtelmezsi mdja mellett Tapolcai a trtneti tr szempontjbl tekintette t a klnbz kzpkori forrsokban fellelhet trtneteket, gy kln fejezeteket szentelt az orszg lersnak, a hatroknak, a kzpontoknak, a hegyeknek, a sksgnak. gy tulajdonkppen az olvas egy knyv rrt kettt kap, egy trtneti munkt a lengyel trtnelem tnyleg nem knnyen kibogozhat kezdeteirl, illetve egy posztmodern irodalomelmleti, illetve a heideggeri-gadamerinus filozfiai alapokon nyugv kultrtrtneti tanulmnyt, melynek kzppontjban a tr, annak szakralitsa, illetve elssorban a szerz

ltal kivlasztott forrsanyag ilyen szempontbl trtn rtelmezse ll. A trtneti krdsekre vlaszokat keres knyvfejezetekben az olvas ktsgkvl fontos krdsekkel ismerkedhet meg. A Piastok ltal 9661370 kztt uralt orszg keletkezsrl szmos elmlet ltott napvilgot az elmlt majd msfl vszzadban, m tbbsgk igen kevs biztos tmpontot adott a kzpkori Lengyelorszg keletkezsnek megismershez, sokkal inkbb sajt koruk lenyomatai voltak. St, a trtnettudomny fbb, 19. s korai 20. szzadi vonulatainak ltalnos vonsai mellett a lengyel trtnelem esetben az sem hagyhat figyelmen kvl, hogy 1920-ig egy olyan orszg keletkezst kellett tudomnyosan paprra vetni, amely a nemzetkzi jog mrcje szerint nem is ltezett. A kzismert tny, hogy 1795-ben KeletKzp-Eurpa legnagyobb orszgt hrom nagyhatalom osztotta fel egyms kztt, mindenkppen azzal a kvetkezmnnyel jrt, hogy a 19. szzad utols vtizedeiben rott munkk irnyultsgt leginkbb az hatrozta meg, hogy porosz, orosz vagy ppen osztrk fennhatsg alatt l szerz tollbl szrmazott-e. E krlmnyek oly mrtkben befolysoltk a lengyel trtnetszemllet s a kzpkor-kutats fejldst is, hogy az els vilghbor utn tbb kzpontban (Krakk, Vars, Pozna, Toru, Lww) megindul szisztematikus medievisztikai kutatmunka fbb irnyaira is hatst gyakoroltak, ami nem egy trtneti krds megtlsben alapvet nzetklnbsgekhez vezetett az egyes iskolk kpviseli kztt. Mindez persze elvlaszthatatlan volt a korszellemtl is, elg elolvasni Ignacy Witkiewicz Az sz bcsja cm nagyszabs expresszionista regnyt, melynek kzppontjban azon egyszernek tn krds ll, hogy mi a lengyelsg lnyege. Visszatrve a kzpkori trtneti

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

188

Mitolgia s filolgia munkkhoz, abban kevs kivtellel a legutbbi idkig egyetrts mutatkozott a trtnszek krben, hogy a kzpkori Lengyelorszg kezdetei Nagy-Lengyelorszgban, a Warta s az Odera folyk vidkn keresendk. Abban is konszenzus alakult ki, hogy a 12. szzad elejn a Gallus Anonymusnak nevezett trtnetr ltal rt monumentlis gesztban1 szerepl, Piastrl elnevezett dinasztia els ismert uralkodja, I. Mieszko fejedelem (966992) a polnok trzst vezethette, mely maga al gyrvn a tbbi, nagys kis-lengyelorszgi trzset, elssorban a ldzianokat, a goplanokat s a wilanokat, megteremtette a kzpkori Lengyelorszgot. Kzenfekvnek ltszott, hogy a 10. szzad vgtl az orszg nevt s a dinasztia ltal uralt terletet is e trzsrl neveztk el a kortrsak (Polonus, Polonia stb.). A polnok trzsvel kapcsolatban azonban mr a 19. szzad kzepn felfigyeltek arra,2 hogy csak nagyon ksn, jelesl a 10. szzad legvgn bukkannak fel a trtneti forrsokban, a korbbi ktfk, mint pldul a Visztula vidkt beutaz Bajor Geogrfus nem is tud rluk. E krlmny ksztetett msokat arra, hogy a szintn a ksbbi Nagy-Lengyelorszg terletre lokalizlt goplnokkal hozza sszefggsbe a polnok korai trtnett.3 E hipotzis szerint a polnok a goplnok alvetettsgben ltek, majd ksbb fellzadvn, tvettk felettk az uralmat. A goplnokon eluralkod polnokat felttelez nzet alapjul Gallus Anonymus mr idzett gesztja szolglt. Ennek els fejezetei ugyanis arrl szlnak, hogy
1

Figyel lt egy Popiel nev fejedelem Gniezno vrban, akit sajt fldmvesnek, Piastnak az utdai tasztottak le a trnrl, majd miutn Popiel egy toronyba (az elkpzelsek szerint a mai napig fennmaradt Gopo-t melletti kruszwicai Egr-tornyrl van sz) meneklt, megettk az egerek.4 Persze ma mr vilgosan ltszik, hogy a Gallus-geszta e trtnetben leginkbb a 12. szzad elejnek irodalmi mveltsge tkrzdik vissza,5 s nem egy tnyleges rtelepeds a Popielidk (goplnok?) uralmi terleteire. A rtelepedselmlet azonban olyannyira npszerv vlt a lengyel kzpkor-kutatsban, hogy maga Gerard Labuda, a 20. szzadi lengyel medievisztika egyik legtekintlyesebb szemlyisge is rszben magv tette: szerinte a goplnok, akik rgszeti adatok alapjn rengeteg vr, hatalmi kzpont urai lehettek, nem tnhettek el egyszeren a fld sznrl, hanem felteheten maguk a goplnok lehettek a polnok. Msok, gy a poznai Kazimierz Tymienicki gy vltk, hogy az ltalban a mai Lengyelorszg keleti, dl-keleti terleteire lokalizlt, ldzian nev trzs eredetileg Nagy-Lengyelorszgban telepedhetett meg, s onnan igzta le a ksbbi orszg keleti terleteit, amibl egyenesen kvetkezne, hogy ez a trzs lehetett a ksbbi I. Mieszko hatalmi bzist ad kzssg.6 Erre ltalban Korweyi Widukind szszokrl rott 10. szzadi nagyformtum elbeszlsnek egy passzust szoks idzni, mely szerint Wichmann grf Misecam regem, cuius potes-

Galli Anonymi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Ed. K. Maleczyski. Monumenta Poloniae Historica ns. 2, Cracoviae 1952. c. 1-3, 9-13. Tyszyski, Aleksander: Uwagi nad pismem p. Maciejowskiego Pierwotne Dzieje Polski i Litwy Biblioteka Warszawska. Pismo powicone naukom, sztukom i przymysowi. Warszawa, 1848 r., 527581., itt 577578. Potkaski, Karol: Podanie o Popielu i Piacie. In: u.: Lehici, Polanie, Polska, wybr pism. Ed. Gerard Labuda. Warszawa, 1960. 414 465., klnsen 420.

Galli Anonymi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, i. m. mint 1. sz. jz., c. 3, 8-9. Banaszkiewicz, Jacek: Die Musethurmsage: the Simbolism of Annihilation of an Evil Ruler. Acta Poloniae Historica, 51. (1985) 5 32.; u.: Podanie o Piacie i Popielu. Studium porwnawcze nad wczesnoredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi. Warszawa, 1986. Tymienicki, Kazimierz: Polska w redniowieczu. Pozna, 1961., klnsen 2065.

189

Figyel tatis erant Slavi qui dicuntur Licicaviki7 kt alkalommal is legyrte. A cuius potestatis erant kifejezst tbbek kztt Tymienicki is gy rtkelte, hogy Mieszko a Licicaviki nven emltett trzs vezetje volt, msok viszont filolgiai s egyb okokra hivatkozva vlemnyem szerint helytllan gy vlik, hogy ez egy nll, Nagy-Lengyelorszg terletn lt trzs lehetett, mely Mieszko uralma alatt llt.8 m a sok, e helyen teljes terjedelemben nem is idzhet elmlet sem feledteti, hogy a Polani, Polonus, Polonia kifejezsek tnylegesen csak a 10. szzad vgn bukkannak fel a forrsokban, ami jabban mr tbbeket arra sarkall, hogy kijelentsk: a polnok nem lteztek. Ezt az jabb irodalomban elszr Johannes Fried vetette fel 1989-ben rott knyvben, amelyben az gynevezett gniezni tallkozt rtelmezte jra. Szmos innovatv, m forrskritikailag gyengbb lbakon ll megllaptsai kztt kitrt a Polonus, Polonia nv etimolgijra is. Szerinte III. Ott csszr nevezte el gy a lengyeleket a gniezni tallkozn, s a sz maga a polewa, lenteni igbl szrmazna, gy szerinte a lengyel dinasztia megkeresztelkedsre s a keresztny Eurpba val betagoldsra utalna.9 Elmlett rszben elvetette Przemysaw Urbaczyk, aki nhny ve megjelent, Lengyelorszg nehz kezdetei cm knyvben arra a megllaptsra jutott, hogy a polnok nem lteztek, hanem a Polonus, Polonia nevet maga Btor Boleszlv adta az ezredfordul krl orszgnak.10
7

BAGI DNIEL Tapolcai Lszl ezt a hipotzist fejlesztette tovbb sajtsgos mdszerekkel. Szerinte a Polonia, illetve a Polonus nv az I. Mieszko fejedelem Dobrava nev felesgnek ksretben 965 krl orszgba rkezett cseh klrikusok kitalcija. k azrt neveztk el gy szaki szomszdjukat, mivel azok egy hegyes-vlgyes orszgban laktak, s a teljesen ms, lapos, mr a Balti-tenger ltal meghatrozott klmj orszg ltvnya arra ksztette ket, hogy nevet adjanak a szintn nyugatiszlv nyelvet beszl szaki szomszdjuk orszgnak. Majd a nv ugyancsak e cseh rstudk sernykedse eredmnyekpp elterjedt a 11. szzadi birodalmi trtnetrsban is, vgl pedig szles krben ismertt vlt Eurpban. (144159. old.) lltst Tapolcai arra a ktsgtelen tnyre alapozza, hogy a Polani, Polonia nv elszr az ezredfordul krnykn, Szent Adalbert prgai pspk els letrsban11 fordul el, s jellemzen azokon a helyeken, ahol egytt emlegetik a lengyel I. Btor Boleszlvot s a cseh Boleszlvokat. Ami ennek az lltsnak az igazolhatsgt illeti, e helyen szgezend le, hogy elfogadhatsgnak tjban egyedl forrskritikai, illetve kronolgiai, trtneti fldrajzi, paleogrfiai s filolgiai akadlyok llnak. A Vita prior br ezt az jabb nmet trtnettudomny nhny kpviselje ktsgbe vonta12 felteheten Rmban keletkezett, az Aventinuson tallhat Szent Bonifcnak s Eleknek szentelt bencs kolostorban, szerzje pedig a vrtan pspk egyik rendtrsa, Canaparius Jnos volt. persze soha nem jrt Prgban, Gnieznban vagy a poroszok fldjn, gy munkja megrshoz tnyleg megbzhat forrsokra volt szksge. m
11

10

Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri III. Ed. P. Hirsch H. E. Lohmann. MGH SRG in usum scholarum separatim editi, Bd. 60, Hannover, 1939. 141. Pldul Labuda, Gerard: Studia nad pocztkami pastwa polskiego. III. Pozna, 19872, I. 471472. Otto III und Bolesaw Chrobry Das Widmungsbild des Aachener Evangeliars, der Akt von Gnesen und das frhe polnische und ungarische Knigtum. Stuttgart, 1989. 7881. Urbaczyk, Przemysaw: Trudne pocztki Polski. Wrocaw, 2008. 316318.

12

Adalberti Pragensis episcopi et martyris Vita Prior. Ed. Jadwiga Karwasiska. MPH n. s. IV/2, Warszawa, 1962. Fried, Johannes: Der Heilige Adalbert und Gnesen. Archiv fr Mittelrheinische Kirchengeschichte, 50. (1998) 4170.; Hoffmann, Jrgen: Vita Adalberti. Frhere Textberlieferungen der Lebensgeschichte Adalberts von Prag. Europische Schriften der Adalbert-Stiftung-Krefehl. Bd. 2. Essen, 2005.

190

Mitolgia s filolgia nyugodtan nlklzhette a cseh segtsget, hiszen legfbb informtora maga Szent Adalbert fltestvre, Radim-Gaudentius, Gniezn ksbbi rseke volt, aki rszt vett Adalbert trttjn, s hallt szemtanknt lte t.13 Ezzel sszefggsben fel kell hvni a figyelmet arra is, hogy amennyiben valamifle cseh klerikusok a lengyel fejedelmi udvarba trtnt megrkezsk utn gy harminc vvel rbeszltk volna a Vita prior szerzjt, hogy adjon j nevet a lengyeleknek, vajon mirt nem krtk meg rgtn, hogy prblja meg kicsit kedvezbb sznben feltntetni a mben II. Boleszlv cseh fejedelmet. Hiszen ha voltak is a nvadsban lenjr cseh tollforgatk I. Mieszko, majd Btor Boleszlv krnyezetben, azok felteheten a Pemyslidk megbzsbl rkezhettek oda, mert Dobrava maga is I. Gonosz Boleszlv lenygyermeke volt, akitl kzismerten az egsz ksbbi Pemysl-dinasztia szrmazik. Tapolcai Lszl elmlete elfogadhatsgnak tjban ll kvetkez rv az, hogy I. Mieszko cseh felesge mg 978 eltt meghalt. Halla utn Mieszko jra nslt, ezttal Dietrich von Haldesleben, Nordmark rgrfjnak Oda nev lnyt vette el. Teht ha 978 utn mr a cseh ksret jelentsge cskkent, akkor ki tjkoztatta a Vita prior szerzjt 997 utn a gniezni nvad nnepsgrl? A jval korbban odament csehek? Mieszko s Oda egyetlen igaz, vitatott hitelessg s keltezs dokumentumban szerepelnek egytt, az gynevezett Dagome Iudexben, amely 982 s 992 kztti llapotokat rgzt.14 A szvegben Dagome aki valsznleg maga Mieszko, felajnlott Szent Pternek egy Schinesghe nven szerepl vrat sszes tartozkval egytt (unam civitatem in integro,
13

Figyel que vocatur Schinesghe, cum omnibus suis pertinentiis infra hos affines). Br a szveg csak 1090 krli idpontra datlhat dokumentumban maradt fenn, mgis jl ltszik, hogy Mieszko sajt magt a civitas Schinesghe, azaz Gniezno s nem Polonia urnak nevezi, ami taln arra utalhat, hogy a cseh klerikusok mesterkedsei ekkor mg nem rtek clba. Mg gyengbb lbakon ll a szerznek azon megllaptsa, hogy a Kanaparius-fle Vita priorban a Poloni nv gyakran Palani formban jelenik meg, illetve a Polonia Bolonia vagy egyb torzult alakban tnik fel ms forrsokban, ami arra utalna, hogy szerzik szmra olyannyira j volt a Polonia nv, hogy nem tudtk pontosan lerni. Ennek az lltsnak csak bizonyos paleogrfiai, filolgiai krdsek, a kziratmsols sorn elbukkan hibalehetsgek, valamint a szvegkiadsi gyakorlat rgebbi s jabb szoksainak figyelmen kvl hagysval lehetne jelentsge. Nehezen rthet tovbb, mirt lett volna Merseburgi Thietmarnak szksge cseh kzvettkre, hogy Polonia nvre keresztelje I. Boleszlv orszgt. Sajt maga is tisztban volt a Pemyslidk s a Piastok kztti klnbsgekkel, szemlyesen is ismerhette a legtbbjket, radsul elbeszlsnek igazi hsei, a szsz dinasztia kirlyai s csszrai genealgiailag is ssze voltak fondva mind a Piastokkal mind, a Pemyslidkkal. S vgl inkbb rgszeti, mint trtneti krds, hogy mit lthattak a hegyekrl lejv csehek. Ehhez j lett volna felhasznlni az jabb rgszeti eredmnyek kzl azokat, amelyek elssorban a szilziai s nagy-lengyel tj ezer vvel ezeltti fldtani llapotrl adnak informcikat. A szerz ltal vlasztott ton teht nzetem szerint nehezen bizonythat a Polonus s Polonia nv felbukkansa a nyugati forrsokban. m az alapkrds megoldatlansga, azaz a Polonus sz eredete, a poln trzs meglte vagy hinya tovbbi vizsglatokat tesz szksgess, s itt az utols szt nyilvnvalan a lengyel kzpkor-kutatsnak, azon bell is elssorban a rgszetnek kell majd kimondania. Ami a laikus szemll szmra vilgosan ltszik, csupn

14

V.: Labuda, Gerard: W sprawie autorstwa i miejsca napisania ywotu pierwszego witego Wojciecha. Studia rddoznawcze, 42. (2004) 115130. V.: Repertorjum polskich dokumentw doby piastowskiej. Ed. Z. Kozowska-Budkowa, t. 1. Krakw, 1937. 1.; Sikorski, Dariusz: Koci w Polsce za Mieszka I i Bolesawa Chrobrego. Pozna, 2011. 209275.

191

Figyel annyi, hogy I. Boleszlv uralma alatt, teht 992 utn vltozsok llnak be az ltala uralt terletek elnevezsben, s feltehet, hogy maga s az orszgrl az ezredforduln megemlkez ktfk szmra ez volt a realits. Ami a monogrfia msodik s egyben terjedelmesebb rszt illeti, rgtn egy nvallomssal kell kezdenem. Mindig is mulatba ejtett a heideggeri filozfia Gadamer ltali tovbbgondolsa s a trtneti, illetve medievisztikai kutatsokra is hatst kifejt ereje, mely elssorban Hayden White-nak, valamint Gabrielle M. Spiegelnek ksznhet. Hiszen ahogy Gadamer maga rta, a Darstellung, azaz a szemllds trgyval kapcsolatos megtapasztalsok (Erfahrungen) s elkpzelsek (Vorstellungen) szma vgtelen, a kpzet megvltoztatst legfeljebb jabb megtapasztalsok vlthatjk ki. Ez olyannyira korltlanul individulis rtelmezsi szabadsgot enged meg a befogad szmra, aki Gadamert idzve magt pillantja meg szemlldse trgyban, hogy egszen tvoli horizontokig lehet jutni egy-egy malkots, szveg stb. rtelmezsben. gy a hermeneutikai mdszereken alapul forrselemzsek esetben a kutat nagyon knny, st kivtelezett helyzetbe kerl, mert megkerlhet, st megkerlend a Darstellungok, azaz a forrsok szisztematikus kritikai vizsglata, trtnetikulturlis kzegnek elemzse, szerzjnek, megrendeljnek, a keletkezs helynek, de elssorban a szerz irodalmi mveltsgnek grcs al vtele. A jelen esetben is ez trtnt, br termszetesen e helyen le kell szgezni, hogy a vlasztott mdszertani eljrs rtelmben nem lehet kifogssal lni Tapolcai megllaptsaival szemben. A trtnetifldrajzi megkzelts pedig bizonyos felttelek rvnyeslse esetben akr pozitivista rtelemben vett pontos eredmnyekhez is vezethet, mely felttelek alatt elssorban a forrsok kritikai szemllet feldolgozsa s jl vgiggondolt analgik mentn trtn komparatv vizsglata rtend. Tapolcai knyvt olvasva csak e tekintetben van hinyrzete az olvasnak, aki nha gy rzi, hogy nem a kzpkori lengyel vonatko-

BAGI DNIEL zs forrsanyag hatott pldul a kivl Mircea Eliade vallsfilozfijra vagy Pierre Nornak az emlkezet helyeirl rott szerintem nagyszer tanulmnyra, hanem fordtva. Ez a megkzelts azonban adott esetben flrevezet lehet, s radsul ppen a gadameri filozfinak mond ellent, hiszen gy valakinek a Vorstellungja vlik szemlldsnk kiindulpontjv s nem maga a Darstellung keltette individulis kpzet, s a vgeredmny adott esetben akr vlemnyterror is lehet. Csak nhny pldt emltve, esetnkben ez a helyzet pldul az orszglersok elemzsvel. A problmk mris kis kpzavarral a trnek a trben val elhelyezsvel kezddnek. A Gallus-geszta lersa Lengyelorszgrl s P. Mester Gesta Hungarorumnak Szktia-kpe ugyanis eleve kt klnbz teret rkt meg. (170. old.) Az els esetben a tr ugyanaz, ahol a trtnet lejtszdik, azonban a tejjel-mzzel foly Knan lersa, az orszg termszeti termkenysgnek bemutatsa egy szles krben ismert, a Karoling-korban divatba jtt irodalmi toposzt takar, nevezetesen a bonitas regist. Ennek kzppontjban nem az orszg tnyleges kpe, hanem uralkodja uralmnak minsge ll, melyet a j leveg, a bsges terms, a j idjrs s a jl tejel llatok hatroznak meg. Nehz ezt sszhangba hozni P. Mester gesztjval, hisz Szktia tere nem ugyanaz, mint a magyar trtnelem, radsul Szktinak a mbe val bekerlse, kapcsolata a magyar krnikars korbbi vagy ppen ksbbi szakaszaival tovbbi megfontolsokra tenne rdemess egy ilyen analgit. Krdses tovbb, hogy mrhet-e az elz mvekhez egyltaln valamennyi mrtkben Wincenty Kadubek 13. szzad elejn keletkezett Chronica Polonoruma.15 Ez utbbi ugyanis egy Bolognban vagy Prizsban tanult, rmai jogi mveltsggel rendelkez, kezdetben pspkknt, majd visszavonulvn ciszterci szerzetesknt l rnak a
15

Magistri Vincentii dicti Kadlubek Chronica Polonorum. Ed. Marian Plezia. MPH n. s., t. XI, Krakw, 1994.

192

Mitolgia s filolgia mve, s minden mondatt legalbbis nzetem szerint elssorban ennek fnyben kellene megtlni. S vgl rdemes lett volna pontos trtneti kzegben vizsglni a Chronica Poloniae Maioris keletkezst is.16 A krnika ma ismert szvegnek legalbb kett szerzje volt. Nagy a valsznsge annak, hogy br maga a Nagy-lengyel krnika mg II. Przemysl uralma alatt keletkezett, a szlvok pannniai shazjt, Lech, Cseh s Rusz, a hrom szlv fejedelem sztvndorlst elmond fejezeteket mr II. Vencel cseh s lengyel kirly uralma alatt szerkesztettk bele a szvegbe, aki kzismerten a magyar trnt is megszerezte fia szmra. Taln ennek tulajdonthat, hogy a magyarok eredetrl is hosszas fejtegetst tartalmaz ez a munka, s szerzje arra a kvetkeztetsre jut, hogy k, mrmint a magyarok is szlv npek. Nagyon fontos s rdekes megllaptsokat tartalmaz az orszg kzpontjrl, annak szakralitsrl szl fejezet. (190229. old.) Termszetesen csak egyetrteni lehet azzal az elkpzelssel, hogy Gniezno fontos szerepet kapott a lengyel trtneti mitolgiban. Mindazonltal vilgosan kiderl a forrsokbl, hogy csak gy, mint Eurpa ms orszgaiban, a lengyel fejedelemsgnek vagy kirlysgnak sem egy fvrosa volt, hanem fbb vrosai/vrai (sedes regni principales), melyek mind fontosak voltak valamilyen szempontbl. Ilyenek voltak Pozna, Krakk, Sandomierz, Pock, Wrocaw, Kalisz, Giecz s mg sok msik kzpont, melyek mind-mind valamilyen funkcit (hatalomba emels, temetkezs, vdelem, egyhzkzpont, fejedelmi magnbirtok stb.) tltttek be. Gniezno persze valban kiemelkedik kzlk, de vitathat, hogy a 11. szzadi kortrsak kozmikus jelentsget tulajdontottak volna neki. Ha ez gy lett volna, akkor nyilvn a 11. szzad vgi nagy orszg-felosztsnl Ulszl Herman nem a lzadnak s trvnytelennek tartott finl, Zbigniewnl hagyja, hanem a trvnyesnek
16

Figyel tekintett Boleszlvnak juttatja.17 St, ha tovbbolvassuk a forrsunkat, az is rgtn kiderl, hogy a Boleszlvnak adott szilziai s kis-lengyelorszgi kzpontok voltak a fontosabbak s srbben lakottabbak, azaz felteheten a fontosabbak.18 Kr, hogy elmaradt a knyvben a sedes regni principales kapcsn fellngolt legutbbi trtnetri vita eredmnyeinek hasznostsa,19 amely ppen azon krds krl forog, hogy kultikus vagy inkbb materilis szerepet kell-e tulajdontani Gnieznnak a Piastok dinasztikus hagyomnyban. Elgondolkodtat tovbb, hogy teremthet-e sszefggs a kzpontok s hatrkrdsek kapcsn a pogny szsz Irminsuloszlopok s a Gallus-geszta kijelentsei kztt, mely szerint Btor Boleszlv leigzta a szszokat, s Lengyelorszg hatrait rcoszlopokkal (meta ferrea) jellte ki a Saale foly kzepn, azaz Szszorszgban. (194. old.) Az Irminsul-oszlopok ltalban fatrzsek voltak, s a pogny germn mitolgiban a vilgot tart faknt (Weltsule, Weltbaum) szerepeltek, miknt ez a ltket megrztt kevs rsos forrsbl, gy pldul Fuldai Rudolf, Brmai dm munkjbl visszakvetkeztethet (Truncum quoque ligni non parvae magnitudinis in altum erectum sub divo colebant, patria eum lingua Irminsul appellantes, quod Latine dicitur universalis co17

18

19

Chronicon Poloniae Maioris. Ed. B. Krbis. MPH ns. 8, Warszawa, 1970.

Galli Anonymi chronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, i. m. mint 1. sz. jz., II., c. 7-9., 74-76.: Post obitum quidam meum Zbigneus cum hoc, quod habet, Mazouiam simul habeat, Bolezlauus vero, legitimus filius meus, in Wratislaw et in Cracou et in Sandomir sedes regni principales obtineat. Uo.:, c. 8, 75.: Bolezlauus tamen legitimus duas sedes regni principales partemque populosiorem obtinuit. Dalewski, Zbigniew: Wadza, przestrze, ceremonia. Miejsce i uroczysto inauguracji wadzy w Polsce redniowiecznej do koca XIV. w. Warszawa, 1996. 4085.; Wiszewski, Przemysaw: Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastw (do okoo 1138 roku). Wrocaw, 2008. 481486.

193

Figyel lumna, quasi sustinens omnia.). Amellett, hogy se nmetl, se latinul nem lehet analgit tallni a kt szimblum kztt, a Gallusgeszta rcoszlopainak eredett egszen mshol, leginkbb Nagy Kroly letrajzaiban kellene keresnnk. Az mr rgta ismert, hogy Einhard Vita Caroli Magnija Gallus Anonymus olvasmnyai kz tartozott, s Einhard itt egyszeren a nagy Boleszlv tetteit Nagy Krolyhoz hasonltja, aki I. Boleszlvval ellenttben tnyleg leigzta a szszokat.20 Radsul az rcoszlopok legalbbis Gallus Anonymus szerint nem tartanak semmit, hanem a nagy kirly hdtsait szimbolizljk, s hatrvonalat jellnek ki, mg a Tapolcai ltal emltett pldban Nagy Kroly pp ellenkezleg: lednttte a pogny szszok Irminsul-oszlopt (subvertit), ami taln inkbb klnbzv, mint hasonlv teszi a kt esetet. Vitathat e fejezetben a szerz megjegyzse arrl, hogy Jordanestl fogva, mg ha tttelesen is, de kimutathat a szlv egysg gondolata a trtneti forrsokban. Hoszszabb, a jelen munka hatrait tllp fejtegetst ignyelne ez a krds, m mr rgta kztudott, hogy a szlvsg egysgnek gondolata Johann Gottfried Herdertl ered, illetve volt az els, aki helytelenl rtelmezve a rgebbi forrsokat, a nmetsg kultrtrtneti vetlytrsv tette a szlvokat.21 A Tapolcai ltal idzett, cseh szrmazs Frantiek/Francis Dvornik esetben persze rthet, hogy 1962-ben npszernek tartotta ezt az egybknt alap nlkli elmletet, hiszen az egsz modern cseh, csehszlovk s szlovk trtnetrs erre a mtoszra plt r, mely a cseh trtnet- s alkotmnyszemllet a prgai pspksg alapt levelnek Prgai Kosmasnl olvashat hamis szvegtl a nmet aranybulln t a Bene-dekrtumo20

BAGI DNIEL kig vel merev szerkezetnek egyik legfontosabb alkotelemv vlt. Az azonban mr kevsb rthet, hogy mi kze van Dvornik fenti gondolatmenetnek az 1991-ben kirobbant dlszlv hborkhoz. (201202.) Ami pedig a kzpkori forrsokat illeti, a Sclavonia, sclavus kifejezs nem szlvot jell a maga nyelvikulturlis s felvilgosods-kori rtelmben, hanem vagy pognyt, vagy barbrt, vagy egyszeren npnyelven beszl bennszlttet a korbbi grg, majd ksbbi latin ktfkben, s csak a civilizlt rstudk szemszgbl rtelmezhet. A lass vltozs a 14. szzad elejn, ppen a Nagy-lengyel krnika fent idzett passzusaiban lelhet fel, de ennek okait mint fentebb mr sz esett rla a szveg keletkezstrtnetben kell keresni. sszefoglalva teht megllapthat, hogy a szerz nehz munkra vllalkozott, hiszen a lengyel llamisg kezdeteirl knyvet rni nem kis feladat. Taln megrte volna kt kln tanulmnyban foglalkozni Lengyelorszg trtneti, illetve mitolgiai kezdeteivel, hiszen mindkt tma klnkln is nagyon rdekes. m e helyen ismt meg kell jegyezni, hogy a m rtkelsben, klns tekintettel a trtneti kezdetekre, a vgs szt a lengyel kzpkor-kutatsnak kell majd kimondania, gy csak remnykedni lehet, hogy a szveg egyszer majd lengyel nyelven is hozzfrhetv vlik.22 BAGI DNIEL

22

21

Einhardi Vita Caroli Magni. Ed. O. HolderEgger. MGH SRG in usum scholarum separatim editi, 25. Hannover, 1911. 15, 1718. Herder, Johann Gottfried: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Wiesbaden, 1985.

A knyv bizonyos rszei lengyell is hozzfrhetk: Tapolcai, Lszl: Polanie plmi, dynastiua, pastwo? Skd si wziy nazwy: Poloni i Polonia w rdach zachodnich w kocu X i na pocztku XI wieku?, w: Czowiek midzy biologi a histori, wyd. A. Szymaczkowa. d, 2009. 93102.

194

Korltok s ktdsek a kzpkori vrosi egyttlsben


SegregationIntegrationAssimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Ed. By Derek Keene, Balzs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009. 263 oldal Kelet- s Kzp-Eurpa kzpkori vrosi trsadalmainak soksznsgt vizsglja az Ashgate kiad ltal 2009 vgn megjelentetett tanulmnyktet. Egy 2003 februrjban Budapesten, a Kzp Eurpai Egyetemen (CEU) rendezett szakmai, interdiszciplinris eszmecsere anyagt, illetve annak jelents rszt adja kzre a kiad az immr tbb mint harminc ktetet felmutat Historical Urban Studies sorozat keretben. Knny beltnunk, hogy a ktetben vizsglt etnikai, vallsi, kulturlis diverzits egyszerre elfelttele, kataliztora s kvetkezmnye az urbanizci folyamatnak. Innentl adottnak ltszik a feladat, hogy a csoportok, kzssgek vagy egyn s kzssgek kzti kapcsolatokat feltrkpezzk. A trtnszi munka sorn termszetesen ez csupn az els fzis, hisz szmba kell vennnk ezen csoportok llandan vltoz jellegt, interakciik egyedi vonsait ppgy, mint a csoportok trkenysgt. Derek Keene orientcis pontokban gazdag elszavban sorra veszi a kzpkori eurpai vros vonzs- s npessgmegtart kpessgnek megnyilvnulsait, a vrosokon belli csoport- s kzssgkpzds sajtossgait. Utalva a 70-es vek szociolgiai megkzelts munkira, Mark Granovettert vve alapul, hangslyozza az ers s gyenge kts csoportok kialakulsnak lehetsgt, azok letstratgiinak klnbzsgt. London esetben gy ers ktsnek ltja a francia, az olasz vagy a zsid kzssgeket, kiemelve azok ers kollektv rAETAS 26. vf. 2011. 4. szm dekeit elssorban a kereskedelemben, bels intzmnyes ellenrzsket, ers kulturlis identitsukat, a kls hatsokkal szembeni ellenll kpessgket. Szembellthatk velk pldul a flamandok, akiket az gynevezett weak tie, azaz gyenge kts, knynyen asszimilld csoportknt jellemez. Ahogy az a cmbl is kiderl, a jelen ktet Kzp- s Kelet-Eurpra koncentrl, idertve Nmetorszg nyugati kontaktznitl a Baltikumig, illetve az orosz fejedelemsgekig, onnan pedig a Balknig terjed terleteket. Kiterjedt a vizsgldsi terep teht, szles, ugyanakkor rszletekben gazdag panormval, amihez a kiadvny sszesen 13 tanulmnyt sorakoztat fel. A forrsanyag ers hinyossga s az urbanizci a nyugatihoz kpest alacsonyabbnak ltsz szintje ellenre ezek a terletek a hispn s a dl-itliai vrosfejldshez hasonlan igen sokszn csoportkpet tudnak felmutatni. Ugyanakkor pp az emltett negatv krlmnyek kt lnyeges kvetkezmnyt is magukban foglalnak. Egyrszt a tanulmnyok nagy rsze a cmben adott tmt, azaz az elvlaszts, bepls, feloldds krdskrt legfeljebb az tkzsek szintjig tudja vizsglni, jobbra llkpszer brzolsok sorval eljutva az esetleges vltozsokig, azonban a forrsanyag kevs helytt teszi lehetv a vltozsokat megelz folyamatok, illetve a kommunikci s a kzssgek kzti interakcik finom hangols mozgkpnek megalkotst. Ugyanakkor a korltozott lehetsgek mdszertanilag szmos esetben egyedi, innovatvabb vizsglatot ignyelnek. Ebbl szrmazik a ktet kln rtke, azaz hogy nem pusztn helyzetkpet, hanem egy kutati eszkztrat is megismerhet az olvas. Izgalmas tma a klnbz kultrj kzssgek egyttlsnek nyelvhasznlat

195

Figyel felli megkzeltse. Szende Katalin (CEU) szles horizont tanulmnyban hangslyozza az egyni s a kzssgi nyelvhasznlat kzti klnbsgeket, a kt-, illetve tbbnyelvsg, valamint a kzvett nyelvek alkalmazsnak eshetsgeit ott, ahol tbb etnikai vagy nyelvi kzssg ll egymssal mindennapi kontaktusban. A magyarorszgi vrosfejlds kitn terepet knl erre a vizsgldsra. Kiindulsi pontknt jl rgzthet az a tny, hogy a magyar vrosok etnikainyelvi pluralitsa kezdettl fogva megfigyelhet, s ez a 15. szzadra nem hogy tompulna, de forrsaink alapjn egyre inkbb szerves rszt alkotja a magyar vrosi letnek. Elklnthet-e ezek utn a beszlt s az rott nyelvhasznlat, illetve fellelhetk-e a prhuzamosnak tn nyelvhasznlat mgtt gyakorlati preferencik s vlasztvonalak? Jl lthatan igen. Taln fontossgi sorrendet is mutatva a latin, a nmet, a magyar s a klnbz itliai dialektusok hasznlata ms-ms terletre koncentrldik, ktsgtelenl gyakori tfedsekkel. A ks kzpkor fel haladva megfigyelhet ugyan a npnyelvek hasznlatnak egyrtelm ersdse, a latin gy sem tekinthet egyrtelm vesztesnek. A 16. szzad eleji Eperjes pldja jl mutat egyfajta relatinizcit, elssorban a latin kzvett nyelvi oldalt erstve. A vrosi adminisztrci, vezettestletek megvlasztsa vagy a brskods nyelve ms-ms okokbl Szende Katalin hrmat klnt el , de szignifikns jele lehet az etnikai eregyenslynak akr dominns csoportokat (pldul Sopron, Brass), akr paritsos trekvseket (Zgrb, Zsolna) tkrzve. Tovbbi rdekessgeket mutat ugyanakkor a vrosi klkapcsolatok vagy a kereskedelmi s szmviteli nyelvek hasznlatnak vizsglata. Elssorban hatr menti vrosok igyekeztek szomszd etnikumok nyelvein kommunikl rnokokat alkalmazni (Brassban szlv, Fels-Magyaroszg vrosaiban cseh, lengyel). A 15. szzadban a kirlyi levelezs nyelve is vltozatosabb vlt. Egyes (nmet tbbsg) vrosok esetben a rendeleteket

GLFFY LSZL latin, mg a klnadkrl vagy katonai segtsgnyjtsrl szl leveleket gyakorta nmetl fogalmazta a kirlyi adminisztrci. A nyelvhasznlat s az aktv nyelvismeret keveredse gyakorta megfigyelhet a gazdasgi iratokban, lajstromokban. A szerz tbbek kzt egy eperjesi jegyzkre hvja fel a figyelmet, ahol elfordul, hogy egy mondaton bell hrom nyelv (latin, nmet, magyar) keveredik, ragozott alakok formjban. Tbb szerz ltal is felvetett szempont ezen tl a pasztorcis s prdikcis nyelvek vizsglata. A ks kzpkori vrosokban, gy tnik, az egyhz az etnikai nyelvi klnbsgekre rzkenyen igyekezett hatkony kommunikcit kialaktani a hvekkel, a tbbnyelv igehirdetst biztostva. Mindezek alapjn jl lthat, hogy a kisebbsgek, illetve etnikai tmbk szmra a nyelvi soksznsg fennmaradsa fontos szempont lehetett. Az idegen nyelvek elsajttsa a szegregci ellen, mg a sajt nyelv megtartsa a teljes asszimilcit gtl, ezltal nll identitst rz tnyez maradt. Ezen a keskeny svnyen igyekezett j nhny (vrosi) kzssg egyenslyozni sajt autonmijnak s cselekvkpessgnek megrzse rdekben. A hatalmi plusok trendezdst s bels kapcsolataik jramodellezst vgezte el Laszlovszky Jzsef (CEU) a 15. szzad els felre koncentrlva, a budai s a visegrdi kirlyi rezidencik thelyezse kapcsn. A vizsglat szmos j topogfiai s rgszeti adatra pl. Mindkt vltozst j, tekintlyes egyhzi intzmnyek megjelense ksrte a kirlyi znban. Visegrd esetben az obszervns ferencesek egy rendhza nmileg szokatlan helyre, az j palota-negyed szomszdsgba kerlt a 15. szzad elejn, teht mr a kirlyi rezidencia Budra kltzst kveten, m illeszkedett ez abba a koncepciba, ami az j funkcikat ellt palota-negyed helyt kijellte. A ferences rendhz tulajdonkpp egy korbbi vrosias znban plt fel, mg magt az urbnus magot az trendezs tvolabb helyezte a palota-egyttestl. Szinte ugyanekkor ksrte-

196

Korltok s ktdsek a kzpkori vrosi egyttlsben tiesen hasonl folyamat zajlott le az j kirlyi szkhelyen, Budn. A korbbi urbnus teleplsrsz egy kztes znv alakult, magban foglalva a 13. szzadi alapts ferences kolostort, s ltrehozva a palothoz rendelt Szent Zsigmond kptalant. Ezltal a Szent Gyrgy utchoz kthet zsid negyed is tkerlt a 15. szzad elejn a vros szaki rszbe, a Szombatkapu s az egykori Kammerhof kz. Az gy ltrejtt palotanegyedek Visegrdon is s Budn is a korbbi vrosias zna irnyba terjeszkedtek, talaktva pedig egy kirlyiegyhzi znt alkottak, mintegy hidat kpezve a tulajdonkppeni vros fel. Ennek a hdszerepnek kitn szimblumai a koldulrendi kzssgek (ferences). Budnl maradva, Vgh Andrs (Budapesti Trtneti Mzeum) a budai etnikai viszonyok feltrkpezst vllalta. Kezdetektl kiemelend a nmetek meghatroz szerepe a vrosfejldsben s a vrosvezetsben. Ismert, hogy ez utbbiban csupn 1439-tl llt be a parits a magyar s a nmet kzssg kzt. Ahogy azt a szerz ki is emeli, az etnikai identits meghatroz maradt a csaldi viszonyokban, a plbniai hovatartozsban vagy a ches ktdsekben. Ugyanakkor a 14. szzad utols harmadtl a palotaptkezsek, illetve I. Lajostl a Jagellkig a magyar uralkodk sszetett klkapcsolatai egyre nagyobb szmban vonzottak a nmeteken kvl cseh, lengyel, itliai, st francia utazkat, kereskedket, letelepedket. Ennek nyoma a vrosi birtokviszonyokban is megtallhat, nmetek, magyarok, zsidk, itliaiak esetben jl kivehet znk is meghatrozhatk s a mellkelt trkpeken kvethetk. A magyarorszgi vrosfejlds, klnskpp a 13. szzad els felben bekvetkezett orientcis vltst kveten, leginkbb a hatrvidkek s a dunai kzpontok kzelben eredmnyezett ltvnyos fejldst. Mindebbl fakadan az etnikai diverzits tnye s a hospes kzssgek kezdemnyez szerepe sokhelytt szembetl. Ezen folyamatok vzolsa mellett Petrovics

Figyel

Istvn (Szegedi Tudomnyegyetem) izgalmas tmt, a kevsb urbanizlt rgiknt jellemezhet dli terletek jelentss gyarapod s mgiscsak megkerlhetetlen vrosait vizsglja. Az ltalnos tendenciktl sok szempontbl eltr fejldssel tallkozhatunk itt: a szerz hangslyt ad az agrrium sokak ltal albecslt tarts vrosfejleszt szerepnek, gy pldul a ks kzpkorra a rgiban egyedli szabad kirlyi vross vl Szeged esett emelve ki. Az is feltn ugyanakkor, hogy egy alapveten magyar gyker, illetve magyar hospesek ltal generlt fejldsrl beszlhetnk. Azaz a rgi viszonylag kevs kls etnikai komponenst tartalmaz. Pcsett s a Szermsgben (Nagyolaszi), igaz, megfigyelhet a latin hospesek jelenlte, ez azonban inkbb a korai magyar vrosfejlds jellemz eleme. Nmet etnikai jelenlt (nem tl jelents) emellett csak Pcsett fedezhet fel. Azaz a kt legmeghatrozbb elem, a latin s a nmet a Duntl keletre (Szeged, Temesvr, Lippa esetben) teljesen hinyzik. Ugyangy kevs a zsidkrl szl kzpkori adatunk, itt leginkbb csak Szeged jhet szmtsba a ksei kzpkorban, ami a vros gazdasgi ersdst mutatja. Megtallhatk viszont Szegeden kun s szlavniai (tt) eredetre utal nevek. A nikpolyi veresget kveten Temesvr s Lippa, majd Szeged egyre jobban rezte a trk elrenyomulst, s ahogy a mellkletben adott dokumentumok is tanstjk, a 14. szzad legvgtl mr vannak adataink romn, szlv (szerb) s magyar lakossg kzti konfliktusokra. Azaz az emltett vrosok j jelensggel, a menekltek tmegvel tallkoznak, ami ksbb, Szegedet leszmtva, az orszg dl-keleti rszn alaposan trajzolja majd az etnikai viszonyokat is. Mindezek ellenre az etnikai klcsnhats s a dli vrosok magyar korszaknak tarts emlkei kzt vehetjk szmba a magyar eredet intzmnyek megjelenst immr dominnsan szerb vagy romn kzegben ppgy, mint a romn nyelvben megjelen magyar eredet

197

Figyel vrosias szkincset (vros, polgr, vm, bcs). Ms szempont megkzeltst alkalmaz Nagy Balzs (ELTE), amikor a klfldi utazk vagy hosszabb-rvidebb ideig Magyarorszgon tartzkodk vrosokkal kapcsolatos lersait s adatait vizsglja. Az utazsi irodalom br rendszerint elszrt, m jellegbl addan nagyon rtkes informcikat hordozhat. A lejegyzett megfigyelsek ugyanis fgghetnek az utaz kultrjtl, rdekldstl, tjnak cljtl, idejtl, kommunikcis lehetsgektl, etc. Elfordul, az is, hogy csak a forrs tovbbolvassa jogost fel kvetkeztetsekre, gy pldul Bertrandon de la Broquire tudstsa a fal nlkli szerbiai vrosokrl, illetve korbban Magyarorszg kapcsn ezen emlts hinya egytt kifejezetten informcirtk. A trtnsz szakma gyakran hivatkozik a 12. szzad kzeprl szrmaz, ngy eltr eredet s nhol homlokegyenest ellenttes informcit hordoz forrsra (Ab-Hmid, AlIdrs, Freisingi Ott, Odo de Deogilo), amely a magyar vroshlzatrl is tudst. Nagy Balzs ezek mellett Lbecki Arnold lerst az esztergomi udvarrl, Rogeriusnak az 1308-as Descriptio Europae Orientalis cm munkjt, valamint de la Brocquire tudstsait elemzi. Mindezekbl nem pusztn a fontosabb vrosok listja, de kereskedelmi profiljuk, etnikai komponenseik s kzssgeik vrosban betlttt szerepe is felderthet. A magyarorszgi vrosokkal foglalkoz tanulmnyok mellett, melyek ktsgkvl a ktet egyik slypontjt adjk, szmos ms kzp- s kelet-eurpai etnikaivallsi tallkozpontrl is kpet kapunk a knyv forgatsakor. Tvolabbi megkzeltsbl trgyalja a szegregciintegrci krdst Gerhard Jaritz (Krems/CEU) a mssg kpi brzolsrl szl tanulmnyban. Ezen vizulis forrsokat tekintve szakrt szmra knynyen azonosthatk a hiny, szksg (morlis, fizikai, anyagi) vagy a trsadalmi tlet bemutatsnak jegyei egy-egy ruhn, tekin-

GLFFY LSZL teten, fnyviszonyokon keresztl. A korabeli mesterek termszetesen smk s visszatr mintk alapjn ptettk fel mondanivaljukat. A vrosi trre koncentrl vizsglat klnvlasztja a pozitv (integratv) s a negatv (szegregatv) zenet brzolsokat. A kzpkorban egyrtelmen az elbbiek vannak tbbsgben, elssorban az egyhz egyest igyekezett tkrzve. A szegnyek, rokkantak, fogyatkkal lk brzolsai feltnk, folyamatosan sztnzve a trsadalmat a klnbsgek elfogadsra s a segtsgnyjtsra. Bven akad ugyanakkor negatv zenet mssg-brzols, elssorban parasztok, adott esetben nk, keleti muszlimok vagy zsoldosok brzolsakor. Egy kezkbe adott gyilkos tr, feleltlen mulatsg vagy pp fordtott szerepbrzolsok gyakori eszkzei ennek a belltsnak. A Jaritz ltal elemzett kpi anyag legyen az a templom faln vagy taverna ajtajn zenete ugyan klnbz (pozitv, negatv), tartalma viszont minden esetben negatv (hinyt mutat). Tovbbgondolva, a mssg brzolshoz (is) tartoznak tnnek az amgy elklntve sokak ltal elemzett pozitv tartalm brzolsok (szentek, nidelok etc.). Anti Selart (Tartu) tanulmnya az oroszok vrosi jelenltt vizsglja a Baltikum sztorszgi s lettorszgi terletn a kzpkori Livniban. Az sszetett etnikai kp, ahogy rvidebb proto-urbnus fzist kveten maga a vrosiasods is, 1314. szzadi folyamatok eredmnye. A vrosvezets, a politikai s gazdasgi vezet szerep a nmetek kezbe kerlt, ezt egsztette ki a rezidens, illetve a krnyez vidkekrl folyamatosan rkez, de trsadalmilag alsbb szintre szorult helyi (undeutsch) lakossg. Selart vizsglata egy tovbbi, harmadik komponens, az oroszok jelenltt clozza meg. Rszvtelk a helyi gazdasgi letben magtl rthet, rszint az orosz llamok fldrajzi kzelsge, rszint a livniai vrosok kzvettszerepe miatt. Riga, Tallinn, Tartu vagy kisebb vrosok jelentsge pp az oroszorszgi terletek s a nyugati Hanza

198

Korltok s ktdsek a kzpkori vrosi egyttlsben vrosok kapcsoldsban rejlett. Ugyanakkor a hrom legfontosabb vros (Riga, Tallinn, Tartu) llekszma alig emelkedett 5000 f fl a 14. szzad els felben. Ezltal az orosz jelenlt sem tekinthet szmbelileg hangslyosnak, radsul jval kevsb volt szervezett, mint a nmet kereskedkzssgek. Jelenltk alapveten kt csoportra bonthat: a vros letben aktv szerepet vllal kereskedkzmveszlettulajdonosok s az alsbb trsadalmi szinteken elhelyezked, professzionlisan nehezebben meghatrozhat csoport. Ami az elst illeti, orosz sajtossg, hogy a keresked nem hagyta el teljesen a kzmves tevkenysget. Az orosz etnikum legmarknsabb elklnlse Rigban figyelhet meg. Itt nem pusztn templomuk, temetjk, de (ches) kzssgi pletk is megtallhat, a forrsok pedig orosz falurl, orosz utcrl tesznek emltst. Negyedk a vros szaki rszn a Szent Mikls templom kr szervezdtt, ami az 12201230-as vektl intramuros helyezkedett el. Ugyanakkor a szerz fontosnak tartja megemlteni, hogy a forrsadottsgok is Riga esetn a legjobbak. A tbbi vrosban (Tallinn, Tartu) nem olyan egyszer a kimutatsuk. Jelenltk ktsget kizr, de terleti elklnlsk nem foghat meg. Sok esetben nem tudni, rezidens vagy tutaz, ltogat oroszokkal tallkozunk-e a forrsokban. Tallinban vltozatos kzmves iparos szakmaisg kapcsolhat neveikhez, templomuk is van, tovbbi rszletek azonostsa azonban problmkat vet fel. Tartuban mg bonyolultabb a helyzet, hisz a vros kzpkori levltri anyaga szinte teljesen elpusztult. Az oroszok templomnak rgszeti azonostsa is csupn a kzelmltban trtnt meg. Megfigyelhet ugyanakkor, hogy az oroszok trsadalmi integrcija, majd asszimilcija a nmet szervezs guildken, cheken, valamint a katolizcin keresztl zajlott. A kzpkor vgre vrosokon belli klnllsuk cskkent vagy megsznt.

Figyel

Hasonl krdseket trgyal tanulmnyban Olha Kozubska-Andrusiv (Lvov) a ks kzpkori, kora jkori Lvov kapcsn. A rutniai vros szmos szempontbl izgalmas tma a kapcsoldsi pontok elemzsekor. Fldrajzi elhelyezkedsnl fogva a vros kzvettszerepe orosz, steppei, pontus vidki, kaukzusi s nyugati kapcsolatok folytn nem szorul klnsebb magyarzatra. A lengyel kzvettssel a 14. szzad kzepn rkez katolicizmus s nmet (magdeburgi) jog j kereteket adott a vrosi kzssgek letnek. A szerz tanulmnyban hrom csoportot emel ki, amely szmbelileg, valamint gazdasgi szerept tekintve jelents, ezen tl ers identits, m a ksei kzpkortl egyre nehezebb krlmnyek kz kerlt. Az rmnyek s rutnok (ortodox) kereskedelmi szerepe mindvgig megkerlhetetlen volt. Bels autonmijuk, rsbelisgk ppgy, mint vallsi polarizcijuk feltn a korszakban. A vrosvezets ugyanakkor igyekezett jogaikat csorbtva ellenrizni, s elssorban vallsvltsra sarkallni ket. A harmadik csoportot kpez zsidkkal egytt a vrosvezetssel szemben a kirlyi beavatkozs, illetve uralkodi garancik jelentettk az rmnyek s ortodoxok szmra az let- s mkdsi felttelek biztonsgt. A 16. szzadtl azonban a kirlyi hatalom ltvnyos meggyenglsnek s az 1496-os vrosellenes trvnyeknek ksznheten helyzetk vlsgosra fordult. Ebben a helyzetben az rmny s a rutn kzssgek a vallsvltson keresztl az asszimilci tjra lptek. A nyugat-eurpai kizsek folytn a 15. szzad vgn ltvnyosan megersd zsidsg maradt a kora jkori Lvovban az egyetlen jogi, gazdasgi s vallsi rtelemben is elklnthet fggetlen kzssg. A kzp- s kelet-eurpai kutats szmra szokatlan krds, hogy br a korabeli Eurpa egyik legaktvabb kibocst s kolonizl terlete pp Nmetorszg, itt sem beszlhetnk felttlen etnikai vagy vallsi homogenitsrl. Felicitas Schmieder (Hagen) tanulmnyban elssorban a politikai ter-

199

Figyel let keleti s dl-nyugati, nyugati perifriit tekinti vgig. A nyugati terletekrl szlva feltn a neoromn-germn nyelvhatr kzelsge folytn a francia, vallon bevndorls. Br a velk szembeni esetenknt ellensges magatarts, Welschenfeindlichkeit mr a kora kzpkortl megfigyelhet jogi elklntskre nincs plda. Trsadalmi szinten nhol ugyan kimutathatk tkzsek, gy Elzszban vagy Freiburgban (Svjc), de mg a legnagyobb vallon kzssget felmutatni tud Kln sem szolgl pldval ltvnyos konfliktusokra. Az egyes etnikumok tmbkbe rendezdse (itliai, frz, vallon) ugyanakkor megfigyelhet, akrcsak nmet kereskedk fallal krlvett vrosrszei Bergentl a Baltikumig vagy szak-Itliig. Nmileg ms a helyzet a lombardok s az gynevezett Kawerschek (Cahors-iak) esetben, akik aktv szerepet jtszottak a Rajnavidk pnzgyi, gazdasgi letben. Itt termszetesen nem pontos szrmazsi helyet (kawersch esetben vgkpp nem) jelentettek a fogalmak, sokkal inkbb a hitelezssel val foglalatossgot. Elfogadottsguk vltoz maradt, Schmieder 14. szzadi pldkat idz (klni, mainzi rseki rendelkezsek), amelyek egyhzi vdelemrl tanskodnak, ugyanakkor a vrosi kzssgek, illetve egyhzi szemlyek rszrl nem volt ismeretlen a negatv megklnbztets adott esetben az utols kenet vagy keresztny temets megtagadsa. Az etnikai klnbsgek termszetesen jelentkeztek a keleti hatrszlen is, elssorban a szsz gyarmatostsnak ksznheten. Br sok esetben megfigyelhet a klnls vagy egymshoz telepeds, a 13. szzad vgig a szerz nem lt adatot etnikai srldsra, hacsak magt a kolonizcival jr hdtst nem tekintjk annak. A ks kzpkortl a helyzet annyiban vltozik, hogy n a szlvok, wendek elutastottsga, vrosvezetsbl val kirekesztse. Ugyanakkor a kp itt sem teljesen egyrtelm; Frankfurt (am Oder) kifejezetten paritsos, tolerns mintt mutat, mg pldul Belzig (Brandenburg), tegyk hozz, szmos ms pldval bvtheten, egyre

GLFFY LSZL szkti a nem nmet, gynevezett undeutsch lakossg jogkpessgt. Egyesek szmra feltn, hogy a jelensg terjedse egybevg a szlvokkal szemben felsbbsget kijelent Szsz tkr keleti terjedsvel. A nmet s a szlv (szlovn) nyelvterlet hatrvidke a vizsgldsi terlete Boris Golecnek (Ljubjana) is, aki a mai Szlovnia ks kzpkori vrosainak etnikai struktrjt vizsglja. Az alapul vett, adriai parttl tvolabb es, mintegy hsz vros kt tartomny a kzpkori Stjerorszg s Krajna terletn helyezkedett el. Etnikainyelvi megoszlsuk alapveten nmet s szlovn, mg az szaki stjer terletek, azaz Maribor, Ptuj jellemzen nmet dominancij, addig a nmet agrrtelepesek ltal benpestett Kocevje kivtelvel Krajna, gy a Szva parti Ljubjana vagy Nove Mesto szignifiknsan szlovn tbbsg vrosok voltak. Igaz, a dominns etnikai elemek viszonylag knynyen meghatrozhatk, arnyuk pontostsa, illetve a ktnyelvsg s az egyms kzti rvnyesls brzolsa jval nehezebb feladat. A szksebb forrsbzis ellenre Golec jl tudja hasznlni a prdikcis nyelvekrl vagy a nvviselsrl szl informcikat. Ugyanakkor ez utbbi esetben is jl lthat, hogy sok a bizonytalan rtk adat, a keresztnevek sokkal kevsb informatvak, mint a vezetknevek, m azok is gyakorta (2050%-os arnyban) foglalkozsnevek, melyek tfordtsa nmagban ll adatknt flrevezetheti a kutatt. Kisebb szmban, de megfigyelhet mg a trsg vrosaiban az itliai, valamint zsid lakossg is. Ez utbbi a 13. szzad kzeptl jelent meg, s jelenltk a 14. szzad kzepig egyrtelmen expanzv s szrd tendencit mutat. Nem gy a 14. szzad msodik feltl a 15. szzad vgig tart szakaszban, amikor is a zsidk nagyobb vrosokba (Maribor s Ljubjana) val koncentrldsa figyelhet meg. Ennek okt Goric nem is a krnyez terletekrl (Salzburg, Celje) val kizsnek, hanem a gazdasgi lehetsgek beszklsnek tulajdontja. Igaz, nehezen tudjuk ket szmszersteni, ugyanakkor

200

Korltok s ktdsek a kzpkori vrosi egyttlsben utcik, sajt vlaszts kzssgi elljrik, autonm igazsgszolgltatsuk s brik (Judenrichter) megfigyelhetk a szzad folyamn. A zsidk stjer s krajnai jelenltnek I. Miksa kizsi rendelete vet vget a 16. szzad elejn (1496 s 1515). Az adriai trsgnl maradva, Zdenka Janekovi Rmer (Zgrb/Dubrovnik) a dalmciai Dubrovnik (Raguza) etnikai s vallsi kzssgeit elemzi jogi szempontbl kiindulva. A vroshoz tartozs legfbb kifejezje a szerz szerint a teljes kr polgrjog megszerzse volt. Dubrovnik sajt jl felfogott rdeknl fogva nyitva hagyta a kaput nem raguzai szletsek szmra is, a jogkpessg elrst azonban egy tbblpcss skln tve lehetv a bevndorlk, rezidensek, klfldi kereskedk szmra. Nem szabad figyelmen kvl hagynunk, hogy a vros stratgiai, kereskedelmi elhelyezkedsbl fakadan szmos kisebbsget tudhatott magnak. Itliai, grg, magyar, zsid, nmet, horvt, kataln, dalmt idszakos leteleplk vagy utaz kereskedk kiegszlve albn, illetve leginkbb szlv nyelv htorszgbl rkezettekkel, a trsg etnikailag egyik leginkbb sokszn vrost ltettk. A vros ugyanakkor rezheten differencilni igyekezett bevndorl s bevndorl kzt, feltnen htrnyosan megklnbztetve a htorszg szlv lakossgnak bevndorlit. A szerz szerint gazdasgi politikai megfontolsokon tl ez sszefgghet azzal az sszetett raguzai identitssal, mely egyszerre igyekezett magba olvasztani a Dalmcihoz, katolicizmushoz, kztrsasgi eszmhez val ragaszkodst. A szerz emellett rmutat a ks kzpkori magyar kirlysghoz val kapcsolds s lojalits identitsforml erejre is. Mindez termszetesen magban foglalta a vrosi jogok biztostsa tern a konfliktusok, illetve a szegregcis, st kirekeszt trekvsek vllalst is. Pldnak okrt a dalmt vrosok kzl egyedliknt Szerbihoz hz Kotor polgrai csak akkor kaphattak polgrjogot, ha tan mellett fogadtk meg, hogy minden kapcsolatot megszaktanak anyavrosukkal,

Figyel

s a tovbbiakban csak Dubrovnikban lnek. A fentebb emltett katolikus ktds vallsi identitsbl fakadan konfliktusos magatartst mutat a vrosvezets az ortodox s a patarnus htorszgi bevndorlkkal szemben. sszetettebb jelleg az iszlmhoz s a trkkhz val viszonyuls a 15. szzad msodik feltl: br a magyar fennhatsg megmaradt, a vros a szultn adfizetje lett, s br autonmijt teljes mrtkben megrizhette, egyre jobban fggtt az ottomn hatalomtl. A vros pragmatikus felfogst jl mutatja, hogy lakosainak br tiltotta a trkkkel val kommunikcit, de a Kis Tancs gondosan intzkedett az egyre gyakrabban a vrosba ltogat trk kvetek s tisztviselk hbortatlan nyugalmrl. Hasonlan ellentmondsos a zsidk helyzete is, hisz egyfell Dubrovnik a Spanyolorszgbl kiztt zsidk egyik fontos tmaszpontjv vlt a 15. szzad vgtl, m ugyanekkor nem ismeretlen a vrosban a ritulis vrvd s a hozz kapcsold megtorls elfordulsa sem. 1515-ben a zsidkat s marranokat kizik a vrosbl, kt vtized mlva mgis visszatrnek, s velencei mintra szervezett ghettoszer leteleplsket engedlyezi a vros. Kisebbsgek helyzett ortodox krnyezetben vizsglja Kazimir Popkonstantinov (Veliko Trnovo) s Rossina Kostova (Veliko Trnovo) a kzpkori Bulgria vrosaiban. Mdszerk az rott s rgszeti forrsok sszevetsn alapul. A szerzk kiemelik a bolgr uralkodk alapveten tolerns, m szegregatv hozzllst az idegenekhez. A zsidk jelenlte Bulgriban az antikvits idejtl adatolhat. Rgszetileg jl azonosthat Trnovo nyugati rszn vrosnegyedk s attl nmileg szakabbra, a Trapesitsa hegy lbnl megtallt temetjk. Sajnos ms esetekben nem ilyen szerencss a kutats, Vidinben pldul nhny elszrt rsos adat vonatkozik rjuk, rgszeti nyomok hinyban. Az rmnyek jelenltnek igazolsa sok esetben hasonlkpp egyoldal. rott forrsok alapjn eretnekknt kezelt etnikum, jl megfoghat Plov-

201

Figyel divban, ms esetben, gy Trnovoban a trk hdtsig (14. szzad) nincs emlts rluk. Tbb esetben megfigyelhet viszont ms idegen (raguzai) kzssgekkel val egyttmkdsk, pldul templomcsere gyben. rdekes krds ezen tl az ortodox krnyezetben megjelen katolikusok, illetve latinok helyzete. Plovdivban a francia kirly ksretben tutaz Odo de Deogilo mr a msodik keresztes hadjrat idejn emlt latin nyelv kzssget. A szerzk ezt erdtett teleplsnek vlik, ami ugyan rgszetileg nem igazolhat. Nem csoda, hisz a szerzetes ltal emltett burgus a korabeli franciaorszgi latin nyelvben soha nem jelent erdtmnyt, hanem pusztn teleplst. Ez utbbi lte viszont valban azonosthat, extra-muros a Szent Gyrgy templomhoz ktden. Sajnos ms kzssgek, gy a Fekete-tenger partjn nyilvnvalan adatolhat velenceiek s genovaiak jelenlte a sr rpts miatt rgszetileg szintn nehezen igazolhat. Az eddigi kutatsokban ellentmondsos a ksei nomdok (besenyk, kunok, tatrok) jelenltnek rtkelse. A pliskai beseny betelepedst sokan inkbb a vrosi kultra hanyatlsnak jeleknt rtkelik. Vgezetl egy tanulmny maradt, mely az uralkod elit nszegregcijt mutatja be. Nada Zeevi (Budapest) az Anjou expanzi egyik oldalgn Nyugat-Grgorszgba kerlt I. Carlo Tocco (c. 13751429) kzvetlen uralma alatt ll ngy vrost (Arta, Ioannina, Argostoli-St George, Lefkada-Ste Maure) mutat be. Ez esetben a gyarmatostsi logika szerint szervezett uralom kihasznlatlanul hagyta a helyi tbbsgben grg, kisebbsgben szlv s albn lakossggal val egyttmkds lehets-

GLFFY LSZL geit. Kroly hozz hsges dl-itliaiakkal vette magt krl. letmdjuk, nyelvhasznlatuk, gondolkodsuk lesen elklnlt az alattvalktl. Nem csoda ht, hogy a helyi jog s a grg elit teljes mellzst a helybliek a szabadsguk elvesztseknt ltk meg. Az egyetlen valdi kitrsi pont ezek utn a gazdasgban rejlett, m Tocco itt is leginkbb velencei, raguzai vagy dlitliai kereskedkre bzta a forgalmat. Zeevi vlemnye szerint a topogrfiai s kommunikcis elklnls egyfajta apartheidhez hasonlt eredmnyezett, ami ugyan nem ismeretlen jelensg a nyugati uralmak esetn a Mediterraneum keleti medencjben. Ennek kvetkezmnyeknt a vrosok nem vltak fggetlen, ers bels struktrj kzssgekk, hanem egyfajta feudlis mintt kvetve, csupn a latin elit hatalmi kzpontjai maradtak. Rvidtvon ezzel ugyan semlegesteni lehetett a helyi elitet s annak lehetsges szembefordulst a hatalommal, hosszabb tvon azonban passzv ellenllst vltva ki, Tocco alsta csaldja uralmt. I. Tocco Kroly halla utn nem sokkal mind a ngy vros nszntbl vetette al magt az ottomn uralomnak. A fent emltett tizenhrom tanulmny rtkes hozzjruls a kzp- s keleteurpai vrostrtnet, illetve trsadalomtrtnet kutatshoz. A tanulmnyok mindezen tl gazdag illusztrcis anyaggal s bibliogrfival jelentek meg. rdekldk s szakmabliek szmra minsgi tartalommal br s kivitelben is remek ktethez csupn egy kritikai megjegyzs maradt: a ktet ra 65 GBP. GLFFY LSZL

202

Egyetemtrtnet j megvilgtsban
Szgi Lszl Varga Jlia: A Szegedi Tudomnyegyetem s eldei trtnete I. A Bthory-egyetemtl a Kolozsvri Tudomnyegyetemig 15811872. Szegedi Egyetemi Kiad, Szeged, 2011. 385 oldal A szegedi egyetemtrtneti munkkhoz hasonlan ellentmond vlemnyek lttak napvilgot a hazai mveldstrtneti szakirodalomban is, Bthory Istvn 1581-es egyetemalaptsnak egyarnt akadtak kpviseli4 s ellenzi5 is.

A Szegedi Tudomnyegyetem s eldintzmnyeinek trtnett rint munkkban az egyetem alaptsi vvel kapcsolatos vlemnyek szmottev mrtkben eltrnek egymstl. Vannak, akik a trtnetet 1921. oktber 9-vel kezdik, amikor a Kolozsvrrl 1919. mjus 12-n romn katonasg ltal elldztt egyetem otthonra tallt Szegeden.1 A meneklk s ket kvetve az egyetemtrtnettel foglalkoz kutatk jelents rsze is egyetemk kezdett 1872. mjus 29-re, a ngy kar tudomnyegyetem kirlyi s parlamenti megalaptsra tettk.2 Ksbb azonban az alapts dtuma j megvilgtsba kerlt, s egyre inkbb elfogadst nyert az 1581. mjus 12-i oklevl jelentsge, melyben Bthory Istvn lengyel kirly s erdlyi fejedelem egy felsfok tanulmnyokat nyjt kolozsvri jezsuita akadmia fellltsrl intzkedett.3
1

Lisztes Lszl Zallr Andor (szerk.): Szegedi egyetemi almanach 19211970. Szeged, 1971. 5. Devich Andor: A szegedi tudomnyegyetem trtnete 19211944. 1. kt. Szeged, 1986. 10.; Ruszoly Jzsef: A szegedi tudomnyegyetem rvid trtnete. In: Szentirmai Lszl Rczn Mojzes Katalin (szerk.): A szegedi tudomnyegyetem mltja s jelene 19211998. Szeged, 1999. 13. Hodor Kroly: Az erdlyi Bthory-egyetem trtnelme 15791849. Kolozsvr, 1850. (Kzirat a kolozsvri Babe-Bolyai Tudomnyegyetem Kzponti Knyvtrnak Kzirattrban Ms. 259.); Szilgyi Sndor: Erdlyorszg trtnete klns tekintettel mveldsre. Pest, 1866. 1. kt. 414415.; Veress Endre: A kolozsvri Bthory-egyetem

trtnete lerombolsig, 1603-ig. Erdlyi Mzeum, 23. (1906) 169193., 249263., 319320.; u.: Oklevltr a kolozsvri Bthory-egyetem trtnethez. Erdlyi Mzeum, 23. (1906) 342386. [klnlenyomatban: u.: A kolozsvri Bthory-egyetem trtnete lerombolsig, 1603-ig. Kolozsvr, 1906.] Veress Endre: Erdlyi jezsuitk levelezse s iratai a Bthoryak korbl (1571 1613). (Erdlyi Trtnelmi Forrsok Tom. I.) Budapest, 1911.; Veress Endre: Jzus Trsasga vknyveinek jelentsei a Bthoryak korabeli erdlyi gyekrl (15791613). (Erdlyi Trtnelmi Forrsok Tom. V.) Veszprm, 1921.; nzett tvette: Velics Lszl: Vzlatok a magyar jezsuitk mltjbl. Budapest, 1914. 3. kt. 414.; Meszlnyi Antal: A magyar jezsuitk a XVI. szzadban. Budapest, 1931. 127157.; Br Vencel: A kolozsmonostori bels jezsuita rendhz s iskola Bethlen s Rkczy fejedelmek idejben. Erdlyi Mzeum, 26. (1931) 117130.; Br Vencel: A Bthory-Apor Szeminrium. Kolozsvr, 1935.; Br Vencel: A kolozsvri jezsuita egyetem szervezete s ptkezsei a XVIII. szzadban. Erdlyi Mzeum, 50. (1945). 1.; Bisztray Gyula: Az erdlyi tudomnyos let s egyetemi gondolat. In: Bisztray Gyula Szab T. Attila Tams Lajos (szerk.): Erdly magyar egyeteme. Kolozsvr, 1941. 25.; tovbbi rszletek: uo. 46. [interneten: http:// www.nyeomszsz.org/orszavak/pdf/BisztrayB athoryEgyetem.pdf (letlts: 2011. szeptember 25.)] Kapronczay Kroly: Bthory Istvn iskolaalaptsi trekvsei. Magyar Pedaggia, 77. vf. (1976) 253261.; Jak Zsigmond: Ngy vszzad a mvelds szolglatban. A kolozsvri Bthori Istvn iskola jubileuma. Korunk, 2. folyam, 38. vf. (1979) 549. [ue.: Jak Zsigmond: Trsadalom, egyhz, mve-

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

203

Figyel Az egyetemi szint kolozsvri oktats trtnetnek kutatsban az 1990-es vektl kezdve llt be gykeres fordulat. Az utbbi kt vtizedben ugyanis egyre-msra kerlnek a tudomnyos kutats ltkrbe az eddig fltve rztt 1719. szzadi dokumentumok.6 Ebben a szles kr forrsfeltrsban nagy szerepet tlt be a jelen ktet kt szerzje is, akik gyakorta vgeztek (s vgeznek napjainkban is) szemlyes rendszerez s kutatmunkt az jonnan fellltsra kerlt erdlyi katolikus levltrakban. A nagyfok forrsments s azok levltri rendszerezse, kutathatv ttele pedig az egyetemtrtneti vizsglatokra is hatst gyakorolt. A szakirodalomban egyre hatrozottabb megfogalmazst nyer a Bthory Istvn lengyel kirly s erdlyi fejedelem ltal 1581-ben alaptott jezsuita akadmia egyetemi jellege. Pldaknt emlthet Varga Jlia 2007-ben megjelent A kolozsvri jezsuita gimnzium s akadmia hallgatsga 16411773 (1784) cm rendkvl nagyszabs (450 oldalon 7541 egykori hallgat szerepel nv szerint fontosabb szemlyes adataival felsorolva) munkban szmos, a tudomnyos kutats szmra addig teljessggel ismeretlen forrs alapjn mg hatrozottabban foglalt llst a Bthory-fle inlds. (METEM Knyvek 18.) Budapest, 1997. 271.] Bn Imre: A magyarorszgi felsoktats a 1617. szzadban. Felsoktatsi Szemle, 17. vf. (1968) 282. Plda erre az erdlyi katolikus levltrakban megrztt forrsok rendszerezse s jegyzkeik kzzttele: Szgi Lszl: A Gyulafehrvri rseki Levltr s az Erdlyi Katolikus Sttus Levltra. (Erdlyi Rmai Katolikus Levltrak 1.) GyulafehrvrBudapest, 2006.; Bernd Rita: A Gyulafehrvri rseki Levltr s az Erdlyi Katolikus Sttus Levltra II. Oklevl s iratjegyzk. Canonica Visitatiok mutatja. (Erdlyi Rmai Katolikus Levltrak 2.) GyulafehrvrBudapest, 2006.; Bernd Rita: Plbniai levltrak I. A Gyulafehrvri, a Sepsiszentgyrgyi, a Szamosjvri s a Gyergyszentmiklsi Gyjtlevltrak repertriuma. Budapest, 2009.

VAJDA TAMS tzmny egyetemi jellege mellett: Bthory Istvn egyetemalaptsa (1581) beilleszkedik a tudomnyprtol magyar uralkodk ksrleteinek sorba, amellyel megprbltk hazai fldn ezttal Erdlyben meghonostani a felsfok kpzst, biztostani a hazai ifjaknak a szlfldjkn val egyetemi kpzs lehetsgt. A vilgltott, eurpai sznvonal mveltsggel rendelkez jezsuitk Erdly terletn az els egyetemi intzmnyt mkdtettk, amelynek nyugodtabb krlmnyek kztt lehetsge lett volna, hogy az els tartsan fennll magyar egyetemm vljon. Ez nem gy trtnt, de a jezsuitk mintegy kt vtizedes erdlyi tevkenysgnek mveldstrtnetileg hatalmas jelentsge van: kolozsvri akadmijuk az egsz Eurpt behlz tnemnyes siker iskolarendszer tagjaknt a kis erdlyi fejedelemsgben is megismertette a legkorszerbb tudsanyagot s a legmodernebb oktatsi mdszereket.7 Vagyis
7

Varga Jlia: A kolozsvri jezsuita gimnzium s akadmia hallgatsga 16411773 (1784). (Felsoktatstrtneti kiadvnyok j sorozat 6.) Budapest, 2007. Ennek elzmnyeknt megemlthet, hogy a Szgi Lszl szerkesztsben 1995-ben megjelent Hat vszzad magyar egyetemei s fiskoli cm forrskiadvny bevezet tanulmnyban olvashat: Bthori tervei a kzpfok oktatsnl magasabbra irnyultak. 1581. mjus 12n alrta a kolozsvri jezsuita akadmia, az els jkori magyar katolikus egyetemi intzmny alaptlevelt. Szgi Lszl: A nemzet kertjnek nevel oskoli. In: Szgi Lszl (szerk.): Hat vszzad magyar egyetemei s fiskoli. Budapest, 1994. 2425. Hasonl megfogalmazsban: Szgi Lszl (szerk.): Rgi magyar egyetemek emlkezete 1367 1777. Budapest, 1995. 19.; Szgi Lszl: Egyetemalaptsi ksrlet Kolozsvrott. In: Kardos Jzsef (szerk.): A magyar felsoktats vszzadai. Budapest, 2000. 20. Varga Jlia pedig mr A kolozsvri kirlyi lceum hallgatsga 17841848 cm, 2000-ben megjelent monogrfijban is hatrozottan llst foglalt Bthory Istvn iskolaszervez munkssga kapcsn a krdsben: 1581. mjus 12-n Vilnoban kelt alaptlevelben egyete-

204

Egyetemtrtnet j megvilgtsban az utbbi vtizedek egyetemtrtneti kutatsai hla a tma elktelezett s kitart helyszni kutatsnak ma mr konkrt adatok ezreivel tudjk megtlteni az 1581 s 1872 kztti majd ktszzkilencven esztendt. A most bemutatsra kerl ktet teht nem elzmnyek nlkli, rvid tv reklmrdekek mentn sszelltott munka, hanem kt vtizedes tudomnyos kutatsi program berett s minden elemben kiforrott mdszerekkel elksztett remekmve, olyan szakemberek tollbl, akik eddigi munkssguk alapjn vitathatatlanul a tma s a korszak szakavatott mveli haznkban (s nemzetkzileg egyarnt). Nem is tekinthet vletlennek, hogy a feltrt ktfk alapjn nemcsak a ktet szerzi s nhny szegedi ktds kutat,8 de rajtuk kvl egyre tbben elfogadjk a Bthory-fle intzmny egyetemi jellegt s szles kr mveldstrtneti jelentsgt,9 az ellenzk tbora10 pedig alig kimutathat.
mi rangra emelte a jezsuitk kolozsvri kollgiumt, ltrehozva az els jkori magyar katolikus egyetemi intzmnyt. Varga Jlia: A kolozsvri kirlyi lceum hallgatsga 17841848. (Felsoktatstrtneti Kiadvnyok j sorozat 1.) Budapest, 2000. 12. Szab Tibor: A kolozsvri Bthory-egyetem jezsuita s piarista korszaka (15811972). (Kolozsvri egyetemi almanach 15811919. I.) Kzirat, Szeged, 1996. SZTE Egyetemi Knyvtr Ms. 1839. 1619.; Minker Emil: Szeged egyetemnek eldei. Szeged, 2003.; Minker Emil: A Szegedi Tudomnyegyetem trtnetnek kolozsvri szakasza. In: Lonovics Jnos Fazekas Tams Varr Vince (szerk.): A Szegedi Tudomnyegyetem Belgygyszati Klinikjnak trtnete. Budapest, 2003. 1343.; Szabados Gyrgy: Bthory Istvn egyetemalaptsrl. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica. Tom. CXXVII. (2007) 8597.; Marjanucz Lszl: A kolozsvri egyetem Szegeden. Tiszatj, 62. vf. (2008) 3. sz. 7783.; Topolai Attila: A szegedi brgygyszati s allergolgiai klinika trtnete. Szeged, 2008. 15.; Tth Attila: A nemzeti emlkcsarnok. Szeged, 2009. 165. Jak Klra: Egyetemi, fiskolai kezdemnyezsek Erdlyben a XVIXVIII. szzadban.

Figyel A konkrt szakmai elzmnyek s kutatstrtnet utn rdemes lehet megvizsglni s mrlegre tenni a knyv szerkezeti felptst s stlust. A nyolc fejezetre tagolt
In: Farag Mikls Incze Mikls Katona Szab Istvn (szerk.): 1000 ves a magyar iskola. Az erdlyi magyar felsoktats vszzadai. Budapest, 1996. 512.; Benk Samu: A kolozsvri egyetemalapts s az Erdlyi Mzeum-Egyeslet. Erdlyi Mzeum, 59. (1997) 358359.; Gaal Gyrgy: A magyar egyetemi oktats Erdlyben. Erdlyi Mzeum, 59. (1997) 361.; Mszros Istvn: Bthori Istvn. In: Bthory Zoltn Falus Ivn (szerk.): Pedaggiai lexikon. Budapest, 1997. 1. kt. 149.; Gaal Gyrgy: Erdly oktatsgye. In: Bthory Zoltn Falus Ivn (szerk.): Pedaggiai lexikon. Budapest, 1997. 1. kt. 380.; Sas Pter: A kolozsvri piarista templom. Kolozsvr, 1999. 1112.; Bitskey Istvn: Egyetemszervezsi ksrlet Kolozsvrott a 16. szzadban. Korunk, 3. folyam, 11. (2000) 9. sz. 107111.; Cholnoky Gyz: Bthory Istvn egyeteme Erdlyben. Kisebbsgkutats, 9. vf. (2000) 4. sz. 759760.; Gaal Gyrgy: Egyetem a Farkas utcban. Kolozsvr, 2001. (2002.2) 2526.; Viczin Jnos Mszros Istvn: Kolozsvri Egyetem. In: Viczin Jnos (szerk.): Magyar Katolikus Lexikon. Budapest, 2002. 7. kt. 108109.; Bikfalvi Gza: Vits krdsek a jezsuitk kolozsvri Bthory egyetemnek alaptsa s mkdse krl. In: Bikfalvi Gza: Jezsuitk Magyarorszgon s a vilg ms rszein. Budapest, 2009. 8295. [interneten: http:// www.parbeszed.com/main.php?folderID=85 9&articleID=6089ctag=article&iid=1] (letlts: 2011. szeptember 25.); Kapronczay Kroly: Magyarlengyel orvosi kapcsolatok 1945-ig. (akadmiai doktori rtekezs) Budapest, 2010. (kzirat) 7374. [interneten: http:// real-d.mtak.hu/290/4/KapronczayKaroly_ 5_Mu.pdf (letlts: 2011. szeptember 25.] Balzs Mihly: Vissza a forrsokig. A szegedi egyetem els eldjrl. Szeged, 18. vf. (2006) 9. sz. 3037.; Molnr Antal Siptr Dniel: Egyetem volt-e a kolozsvri Bthory-egyetem? In: Lehetetlen kldets? Jezsuitk Erdlyben s Fels-Magyarorszgon a 1617. szzadban. (Trtnsz Doktori Iskola. Nyitott Knyv) Budapest, 2009. 2948. (2. kiadsa In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, Tom. XXX. (2011) 345363.)

10

205

Figyel mintegy 270 oldalas elemz rszt 80 oldal terjedelm magyar nyelv forrskzls, 7 oldalas angol nyelv sszefoglal, 12 oldalas forrs- s irodalomjegyzk, vgl pedig nvmutat kveti. Az els s msodik fejezet (egyttesen mintegy 50 oldal terjedelemben) tfog s szemlletes kpet nyjt Erdly 16. szzadi katolikus s protestns iskolirl, a jezsuita rendnek s iskolinak a katolikus megjulsban betlttt szereprl, valamint Bthory Istvn s a jezsuita rend kapcsolatrl. A rszletekbe menen alapos s a korbbi ellenvetseket megnyugtatan cfol rvels az 1581. mjus 12-i adomnylevl s XIII. Gergely ppa 1583. februr 5-i oklevele alapjn meggyzen bizonytja Bthory Istvn egyetemalaptsi szndkt s az annak nyomn megindult kolozsvri fejlesztsek imponlan magas tudomnyos sznvonalt. Szintn ebbe az irnyba mutat, hogy a gazdag fejedelmi adomnyoknak ksznheten a megszlet intzmny pomps tudomnyos knyvtrral, t plettel s nemzetkzileg is kimagaslnak szmt tanri karral bszklkedhetett. Mr az 1581. vi alaptlevl kiemelte, hogy a jezsuita tanintzet jogait, tisztessgt s mltsgt tekintve semmiben ne maradjon el a keresztny vilg tbbi akadmijnak szoksaihoz kpest, valamint a tanintzet egyetemi rangjt biztostand felruhzta a tudomnyos fokozatok adsnak jogval, amely jrjon ppoly jogokkal s megbecslssel, tisztessggel s mltsggal, mint amilyennel az effle ellptetsek Itlia, Gallia, Hispnia s Germnia akadmiin jog s szoks szerint jrni szoktak. Bthory Istvn clja teht az alaptlevl megfogalmazsa szerint az, hogy e kollgium minden tekintetben brja egy valdi egyetem kivltsgait. A harmadik s negyedik fejezet (mintegy 107 oldal terjedelemben) pratlanul rtkes kpet fest a kolozsvri tanintzet 17. s 18. szzadi trtnetrl, valamint az erdlyi felekezeti kzdelmekrl. Rszletes s adatgazdag bemutatst olvashatjuk egyebek

VAJDA TAMS mellett a kolozsvri kollgium hittrt tevkenysgnek, a dikok etnikai, felekezeti s trsadalmi elemzsnek, az akadmia kpzsi profiljnak. Az tdik s hatodik fejezet (mintegy 72 oldal terjedelemben) a jezsuita rend feloszlatsa s a kolozsvri tanintzet piarista vezets alatti korszaknak 17761848 kztti szakaszt mutatja be, rszletes kpet nyjtva Mria Terzia egyetemi fejlesztsi tervrl, a szervezeti egysgekrl, az ifjsgi egyesletekrl s mozgalmakrl. De ebbl az idszakbl is rtkes elemzs olvashat a hallgatk trsadalmi, vallsi, nemzetisgi sszettelrl, terleti megoszlsrl is. A hetedik fejezet az 18481849-es szabadsgharc alatti kolozsvri egyetemm fejlesztsre vonatkoz esemnyeket brzolja. A nyolcadik fejezet pedig az 18501872 kztti kt vtizedet, a neoabszolutizmus kornak felsoktats-politikjt, a kolozsvri jogakadmia, az Orvos-Sebszi Tanintzet ezen idszak alatti trtnett, valamint az j tudomnyegyetem ltrehozsnak folyamatt mutatja be. Az 1872-ben fellltott Kolozsvri Magyar Kirlyi s llami Tudomnyegyetem ngy kara kzl kett: a Jogtudomnyi Kar s az Orvostudomnyi Kar ppen a hajdani Bthory-akadmia kt utdintzmnyre, a jogakadmira s az Orvos-Sebszi Tanintzetre plt. Ms trtneti szakmunkkkal sszehasonltva mindenkppen emltsre rdemes a munka olvasmnyos s rendkvl kzrthet, vilgos stlusa, amely nagyban megknynyti a kzlt adatok s kvetkeztetsek gyors megrtst. Emiatt btran ajnlom a munkt nemcsak a korszakkal foglalkoz trtnszek, de a szlesebb mvelt nagykznsg tagjainak is, hiszen logikus s vilgos felptse, kzrthet nyelvezete s egymsra pl ismeretkzlse komolyabb elzetes kutats nlkl is knnyen befogadhatv teszi. Ezt a clt szolglja, hogy a munkt elolvasva nemcsak a kolozsvri tanintzet trtnete, de ltalban az erdlyi magyarsg s a velk egytt l nemzetisgek (szszok, romnok), valamint a szom-

206

Egyetemtrtnet j megvilgtsban szdos fejedelemsgek (Moldva s Havasalfld)11 mvelds- s oktatstrtnetnek szmos egyb lnyeges eleme is megelevenedik, vagyis a konkrt intzmnytrtnetet szlesebb trsadalom- s mveldstrtneti sszefggseibe gyazottan mutatja be. De megemlthet a ktetben tallhat 39, tbbsgben sznes s a nagykznsg eltt eddig ismeretlen kp kzzttele is a 1619. szzadi kolozsvri oktats trtnetbl. A ktet imponlan nagyszm adata s rszletes lersa nemcsak az intzmnytrtneti tzisek (a Bthory Istvn ltal 1581ben megalaptott jezsuita egyetem mai utda, eszmei s szellemi rkse a Szegedi Tudomnyegyetem, csakgy mint a mai kolozsvri s marosvsrhelyi egyetemek) bizonytsra elegendek, de amellett sznes tartalommal tltik meg az erdlyi egyetemi kultra hrom vszzadt.12

Figyel Ezek a tulajdonsgok kiemelik a mvet az tlagos intzmnytrtneti munkk sorbl, egyttal a Szegedi Tudomnyegyetem trtnett bemutat kvetkez ktetek eltt is fokozva a szakmai elvrsokat, kijellve a modern szemllet s forrsok tmegnek feldolgozsn alapul tudomnyos elemzs mdszertant. Csak remlni tudjuk, hogy a megkezdett program hasonl sznvonalon folytatdik, s hamarosan a nagyhr kolozsvri s szegedi egyetemi oktats 1872-t kvet idszakainak trtnseirl is jelen ktethez hasonl sznvonal mlt feldolgozst olvashatunk. VAJDA TAMS

11

12

A Kolozsvri Kirlyi Akadmiai Lceumon 17981836 kztt tanul klfldi szrmazs huszonhat hallgat listjt korbban Varga Jlia fenti munkja nyomn kzlte: Heilauf Zsuzsanna: Klfldi hallgatk magyar felsoktatsi intzmnyekben I. (16351919). (Felsoktatstrtneti kiadvnyok j sorozat 3.) Budapest, 2006. 255256. Korbban csak nhny rszletkutats llt az rdekldk rendelkezsre: Maizner Jnos: A kolozsvri Orvos-sebszi tanintzet trtneti vzlata 17751872. Kolozsvr, 1890.; Szkefalvi-Nagy Zoltn Spielman Jzsef: Adalkok a kolozsvri orvosi sebszeti intzet els vtizedeinek trtnethez. Orvosi Szemle, 13. vf. (1967) 12. sz. 207216.; Herepei Jnos: Adatok Bethlen Gbor gyulafehrvri academicum collegiumnak eltrtnethez. In: Keser Blint (szerk.): Polgri irodalmi s kulturlis trekvsek a szzad els felben. (Adattr XVII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez I.) BudapestSzeged, 1965. 239272.; Herepei Jnos: A kolozsvri jezsuita akadmia dikjainak vitatkozsai a XVIIXVIII. szzadfordul idejbl. In: Keser Blint (szerk.): Mveldsi trekvsek a szzad msodik felben. (Adattr a XVII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez III.) BudapestSzeged, 1971. 244248.; N. Dvid Ildik: A kolozsvri egyetem ptszeti okta-

tsa a XVIII. szzad vgn. In: Zdor Anna Szabolcsi Hedvig (szerk.): Mvszet s felvilgosods. Budapest, 1978. 301351.; Jak Klra: A kolozsvri Bthory-egyetem trtnete 1607-ig. Korunk, 3. folyam, 1. (1990) 15001504., 16361643.; Jak Klra: Az els kolozsvri egyetemi knyvtr trtnete s llomnynak rekonstrukcija (1579, 1604). Erdlyi knyveshzak I. (Adattr XVIXVIII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez 16/1.) Szeged, 1991.; Jak Klra: Egyetemi, fiskolai kezdemnyezsek Erdlyben a XVIXVIII. szzadban. In: Farag Jzsef Incze Mikls Katona Szab Istvn (szerk.): 1000 ves a magyar iskola. Az erdlyi magyar felsoktats vszzadai. Budapest, 1996. 512.; Nagy Gyrgy: Egyetemi gondolat az 1848-as forradalom idejn Erdlyben. In: Kiss Andrs Kovcs Kiss Gyrgy Pozsony Ferenc (szerk.): Emlkknyv Imreh Istvn nyolcvanadik szletsnapjra. Kolozsvr, 1999. 348366.; Kapronczay Kroly: A kolozsvri Orvos-sebszeti Tanintzet trtnete. Orvosi Hetilap, 144. vf. (2003) 6. sz. 279281.; Kapronczay Katalin: Orvosi mvelds s egszsggyi kultra a XVIII. szzadi Magyarorszgon. (A Semmelweis Egyetem Levltrnak kiadvnyai 4.) Budapest, 2007. 9092.

207

A politikai rdeklds homlokterben


Donth Pter: A magyar mvelds s tantkpzs trtnetbl, 18681958. Trezor Kiad, Budapest, 2008. 830 oldal nul nagyobb feszltsgforrss is vlt. A politika teht cljai elrsben eszkzknt tekintett az iskolra s kzben egyre gyakrabban kellett azzal szembeslnie, hogy maga az iskola idz el komoly problmkat. Mindez nmagban is mindenkor kell feszltsghelyzetet teremt a tmegoktatsban rintett intzmnyek s az egyni szereplk szmra. Ez utbbiak kzl pedig termszetesen kiemelkednek a mintegy az els frontvonalban dolgoz tantk, tantnk, valamint az ket kpz intzmnyek. Radsul a fentebb vzolt kt, ellenttes irny, rendre konfliktushoz vezet jelensg kiegszlt haznk sorsfordulinak, trtneti fordulpontjainak a sajtossgaival is hiszen az iskola nemhogy kvl marad a nagy kataklizmkon, hanem pp ellenkezleg, az elsk kztt vlik clpontt. Mindezeknek megfelelen aligha krdjelezhet meg Donth Pter tanulmnyktetnek tmavlasztsa. Az elssorban a 20. szzadi tantkpzs krdseit trgyal monumentlis knyv a nagy politikai jtszmk kzvetlen kzelbe kalauzolja el az olvast s gy megllaptsai a tantkpzs szervezeti kereteinl sokkal tgabb rtelmezsi krnyezetben is helytllak. A tbb mint 800 oldalas, mindvgig gazdagon jegyzetelt tanulmnygyjtemny ismertetse nem egyszer feladat, hiszen ht nagyon eltr hosszsg rst tallunk benne az alig 10 oldalnyi terjedelm kzlemnytl a tbb mint 400 oldal hosszsg monogrfiig bezrlag. A ktet elejn valamivel tbb mint hrom v terjedelemben mennyisgi krdseket tisztz a szerz. Segtsgvel a dualizmus kori tantkpz intzmnyek szmnak s bels sszettelnek vltozsait kvethetjk nyomon. A grafikonokkal, diagramokkal, trkpvzlatokkal bsgesen illusztrlt tanulmny rvn

A kiegyezssel szinte egy idben rett be haznkban sok-sok vtized kzdelme a mindenkire kiterjed npoktats megteremtsre. A 18. szzad msodik harmadtl napirenden lv, vltoz intenzitssal ugyan, de folyamatosan trgyalt nagy trsadalmi problma, az alsbb nprtegek tudatlansgnak, analfabtizmusnak krdse 1868-tl kecsegtetett valban hatkony megoldssal. A tanktelezettsg bevezetse s az ahhoz szksges elemi rszben anyagi, rszben szervezetiirnytsi, rszben viszont szankcikra pl knyszert felttelek megteremtse rvn megnylt az t az intzmnyes oktats tmegesedse fel. A mindenkire kiterjed iskolzs jszervel felmrhetetlen hatssal volt az iskola vilgra s a trsadalom egszre egyarnt. E fordulatot leegyszerstve kt tnyezt emelnk ki. Egyfell az iskolk, a pedaggusok azzal a vadonatj jelensggel tallkoztak, hogy olyan gyermekek tmegeivel kellett elre elhatrozott, meglehetsen hossz ideig foglalkozniuk, akik nszntukbl nem akartak volna iskolba jrni. St akr mig is rvnyes ez a kiegszts a tanulk jelentkeny hnyadt a szli, csaldi httr sem segtette az iskolai munkval val azonosulsban. Msfell a tmegessg jelentsen fokozta a szektor irnti politikai rdekldst. Az iskoln keresztl a fontosabb politikai s trsadalmi szereplk minden egyes csaldot tartsan meg tudtak szltani, s azt remltk, az iskola segtsgvel hatkonyan tudjk majd befolysukat kiterjeszteni. Ily mdon mikzben a korbbiakhoz kpest hallatlanul felrtkeldtt az iskola politikai szerepe, a korbbinl sszehasonlthatatlaAETAS 26. vf. 2011. 4. szm

208

A politikai rdeklds homlokterben plasztikus kp krvonalazdik az olvas szmra arrl az intzmnyhlzatrl, amelyik a korszak vgre tbb mint a dupljra nv, az utols bkevben 2,5 milli tanult fogad s 35 ezer tantt foglalkoztat elemi iskolai szektort szolglta ki. A kt-kt s flszeresre duzzad kisiskolai ignyekkel a tantkpzk szmnak nvekedse egyrtelmen lpst tartott, hiszen a 1868. vi 39 kpz helyett 1913-ban mr 89 intzmnyben lehetett tanti kpestst szerezni. Emellett a kzel a nyolcszorosra nvekv nvendkszm a tanktelezettsghez prosul oktatsi szolgltats sznvonalnak fokozatos s jelents mrtk javulsra utal mg akkor is, ha e nvekmny legalbb rszben a kezdeti ktves kpzsi id hrom-, majd ngyvesre hosszabbodsnak kvetkezmnye volt. A korszak folyamn indult meg a tanti szakma elniesedsnek intenzv szakasza, a kezdeti 8%-os rszesedsk valamivel tbb mint fl vszzad alatt 59%-osra ntt. Donth Pter felekezetenknti bontsban, kimert rszletessggel trgyalja a tantkpzk diksgnak s tanri grdjnak felekezeti s anyanyelvi sszettelt. A klnfle rnyalt kvetkeztetsek levonst lehetv tv adatsorok f tanulsga mindenkppen az, hogy a szzadfordulra jelentsen visszaszorultak a nem magyar nyelv tantkpzs keretei, s 1908ban a 82 kpz kzl csak hatban lehetett romnul, kettben nmetl s egyben szerb nyelven tanulni gy a nem magyar kpzk arnya a dualizmus kezdethez kpest a felre, 12%-ra esett vissza. A tanulmny msodik felben Donth arra a nehezen megvlaszolhat krdsre keresi a vlaszt, hogy e mennyisgi gyarapods sszhangban llte az ignyekkel, netn tovbbra is tanthiny, esetleg tlkpzs jellemezte a korszakot. Az ismt rszletes, felekezeti bonts adatsorok elemzsvel arra a kvetkeztetsre jut, hogy a tantkpzs volumene nagyjbl a millenniumig felelt meg az ignyeknek, azt kveten rendre jelentsen tbb oklevelet lltottak ki, mint amire szksge lett volt a rendszernek olyannyira, hogy az

Figyel 1900-as vtizedben vgig legalbb ktszeres arnyban tlteljestettk a kpzk az ignyeket. Radsul, ha a nemzetisgi arnyokat is figyelembe vesszk, akkor azt lthatjuk, hogy ez a mkdsi zavar tovbbi torzulsokkal jrt egytt, hiszen mikzben a magyar, a nmet s a rutn iskolk bsges knlatbl vlaszthattak, a szerb s romn szksgleteket ppen csak kielgtette a kpzsi kapacits, mg az jonnan vgzett szlovk tantkbl rvidesen hiny lpett fel. Mintegy zrjelben fejezzk ki sajnlatunkat, hogy ez az igen alapos bevezet tanulmny pusztn 1918-ig kveti az esemnyeket, jllehet a ktet kvetkez tanulmnyainak kontextusba helyezst jelentsen segtette volna a vizsglat idhatrainak kitgtsa. A kvetkez esettanulmnyokban a szerz elssorban a budai tantkpz 20. szzad eleji trtnetnek vizsglatn keresztl mutat be szemlletes pldkat a (nemzetisgi) politika s a npiskolk kztti kapcsoldsi pontokra. Elbb Szmn Istvn tantkpzs kalandjrl szl rviden. Az eperjesi fgimnzium tanraknt s grg katolikus papknt egyarnt Klebelsberg kultrpolitikjt szolgl Szmnt a csehszlovk hatsgok a hszas vek elejn kiutastottk. Ezt kveten minisztriumi tisztviselknt, majd 1922-ben az edelnyi vlasztkerletben a szocildemokrata elretrst megakadlyoz, a nem tl npszer kormnyprti jellt javra visszalp politikusknt hozott ldozatot, amikrt cserbe vgleges, biztos llsban remnykedett. gy kerlt a budai kpzbe, ahol a szlovk nyelv oktatsval bztk meg. Mikzben tanti kpestssel nem rendelkezett, olyan vadonatj feladatot kapott, amellyel nemcsak neki, hanem az egsz iskolnak bartkoznia kellett, mivel a nemzetisgi politika korbban a nyregyhzi intzet kijellst tervezte e clra. Nem csoda, hogy a felek klcsns megnyugvssal vettk tudomsul 1925-ben, hogy Szmn Istvn vgre testhezll megbzatshoz jutott, s visszatrt a grg katolikus egyhz szolglatba.

209

Figyel Szintn a budai tantkpz trtnete kapcsn, pontosabban az intzmny szmra kiszabott nmet nyelv kpzsi feladatok rgyn foglalkozik egy rvid rsban Donth Pter Klebelsberg Kun mveltsgkpvel s nemzetisgi politikjval. A szerz a hres kultuszminiszter fontosabb megnyilatkozsait idzi, s ezek alapjn rvel amellett, hogy a grf nem a germanizlsnak, hanem a magyarorszgi nemzeti s nemzetisgi eszmknek volt markns kpviselje. Hasonlan rvid cikkben, szintn a nmet nemzetisgi tantkpzs trtnethez kapcsoldan emlkezik meg egy alig ismert pedaggushelytrtnszrl, Lux Gyulrl. A harmincas vekben a budai kpz tanraknt, majd pedig az 19391944 kztt nll Magyar Kirlyi llami Nmetnyelv Tantkpz-Lceum igazgatjaknt mkd Lux klnbz tisztsgeit (Orszgos Kzoktatsi Tancs-tagsg, tangyi ftancsos, gyakorliskolai igazgat) felhasznlva kvetkezetesen killt a nemzetinemzetisgi sszetartozs elve mellett. A Krpt-medencei npek sorskzssgt vallva lpett fel a vrsgi alapon szervezd nmet szervezetek, kzssgek trekvseivel szemben, s ily mdon annak a nemzetisgi politiknak volt a hve, amely br megkveteli minden llampolgrtl az llamhoz val hsget, egyttal biztostja a hazai nemzetisgeknek az identitsuk megrzshez szksges feltteleket. A ktet utols kisebb, legfeljebb egy v hosszsg tanulmnyban a Lux Gyula ltal vezetett s csak a msodik vilghbor idejn mkd nmet nemzetisgi tantkpz intzet eltrtnett, az alapts elhzdsnak okait mutatja be a szerz. Jllehet a Valls- s Kzoktatsgyi Minisztrium mr 1920-ban rendelkezett a haznkban l nmet nemzetisgiek szmra megfelel szm s fldrajzi elhelyezkeds tantkpz intzetek fellltsrl, 1939-ig egyetlen ilyen iskola sem nyitotta meg a kapuit gy a trianoni szerzds alrsnak msnapjn megjelent VKM-rendeletet valjban sohasem hajtottk vgre. A hossz-

UGRAI JNOS hossz csatrozsok rszeknt Lux Gyula 1928-tl kapott megbzst arra, hogy vente kthetes, majd egy hnapos tanfolyamokat szervezzen a nmetajk tantk tovbbkpzsre. E kurzusok azzal a megrz tanulsggal szembestettk a szervezket, hogy az eladsok tlnyom tbbsgt kizrlag magyarul volt rdemes megtartani. De idvel mg az ilyen komoly hinyossgokkal kzd tantkbl is hiny mutatkozott egyre knosabb helyzetbe hozva ezzel a harmincas vekben a legfontosabb klpolitikai szvetsges eltt a nagypolitikusokat. Az immr folyamatosan napirenden tartott krds 1939-ben ltszott megolddni az nll intzet fellltsval. m a kivl tanrokat (Benda Klmnt, Kirly Istvnt, Kosry Jnost, Grdonyi Zoltnt vagy a ksbbi biolgusprofesszor Uherkovich Gbort) a soraiban tud kpz mindvgig a tmadsok kereszttzben llt. Ahogy Donth fogalmaz: a kzp-kelet-eurpai trtnelem folyamatai [] ezttal is ersebbnek bizonyultak a tevkenysgt a Krptmedencben egytt l npek sorskzssgnek (Heimatsgedanke) meggyzdsre alapoz tanri kar erfesztseinl. (119. old.) Tbb mint szz oldalon keresztl aminek negyven szzalka a jegyzetappartus Nagy Lszl plyjnak 1920-as vek eleji alakulsrl olvashatunk. A kortrs pedaggiatrtnszek ltal szvesen kutatott kivl tantkpzs tanr, a gyermektanulmnyi mozgalom nemzetkzileg elismert kpviselje a Tancskztrsasg utn csaknem teljesen ellehetetlenlt. Donth Pter Nagy Lszl kt elkeseredett elterjesztsnek, nnn plyjra visszatekint szmvetsnek a segtsgvel ksrli bemutatni s rtelmezni egy olyan pedaggiai gondolkod ksei nzeteit, aki az 19181919-es forradalmak idejn aktv kzletipolitikai szerepet jtszott. (Nagy Lszl elbb 1919ben prblta tisztzni a Tancskztrsasg idejn jtszott szerept, hrom v mlva pedig egsz munkssgra visszatekintve krelmezte hivatali visszaminstsnek

210

A politikai rdeklds homlokterben megszntetst s elmaradt ptlkainak visszamenleges folystst.) Ktsgtelenl sajtos helyzet llt el Nagy Lszl s a hozz hasonl nzeteket vallk szmra az els vilghbor vgn. Demokratikus meggyzds, az egyni klnbsgek fokozott figyelembevtele s a trsadalmi klnbsgek, igazsgtalansgok irnti klns rzkenysg, az alsbb rtegek sorsrt rzett felelssg jellemezte Nagy Lszl gondolkodst. S ilyen vilgkppel nylt bizakodssal tekintett a jvbe. A rgi rend sszeomlsa utn mindkt forradalmi fordulat optimizmussal tlttte el. A szerz azt lltja, az egybknt deklarltan diktatrikus tancskormny oktatsi programja egyetlen lnyeges pontban sem volt disszonns Nagy Lszl szakmai felfogsval. S egyben a Tancskztrsasg buksa utn egyetlen korrekt vizsglat sem marasztalhatta volna el a Kzoktatsi Npbiztossg gyermektanulmnyi osztlyra helyezett Nagy Lszlt. Ehhez kpest a tancskormny brokratjaknt a gyermektanulmny s a gyermekvdelem gynek lharcosv lett Nagy tnykedst tbb fordulban, aprlkosan vizsgltk 1919 utn. S br minden vd all felmentettk, az j politikai kurzus ltvnyosan adta tudtra, hogy nem szmt sem r, sem pedig alternatv pedaggiai koncepcijra. Szmos, a karrierjt a dualizmus korban kezd szakemberhez hasonlan is httrbe szorult az j viszonyok kztt, mikzben megkrdjeleztk eredmnyeinek tudomnyos rtkt is. A ktet utols tanulmnya egy tbb mint 400 oldalas monogrfia. Ebben a nagykrsi tantkpz 1910-es vek vgi s 1950-es vekbeli sorsfordt esemnyeit veti ssze a szerz. Mindktszer bezrsra tltk a patins mlttal rendelkez, a 19. szzad kzepn ltestett intzmnyt. Az elemzs kiindul krdse az, hogy valban az a motvum llhatott-e az els, mg sikeresen kivdett, s a msodik, immr vgre is hajtott felszmolsi ksrlet mgtt, amit Erdey-Grz Tibor felttelezett. Az tvenes vek els felnek oktatsi minisztere ugya-

Figyel nis azt vallotta, hogy a nagykrsi, eredetileg reformtus kpz sorsa politikai okokbl, a magyar nemzeti, npi hagyomnyok becsletes polsa miatt pecsteldtt meg. Donth Pter leginkbb azt a dilemmt vizsglja, hogy valban ilyen szorosan rtelmezett politikai megfontolsok vagy pedig az iskolahlzat s a mennyisgi mutatk megvltozsbl add, iskolapiaci szempontok dominltak-e a megszntet trekvsek htterben. Hosszas dokumentatv elbeszlst a kt kulcsszerepl, Vczy Ferenc s Juhsz Bla plyjn s az ltaluk koordinlt folyamatokon keresztl vezeti. Vczy 1914 tavasztl igazgatta a krsi kpzt, s minisztriumi s tankerleti megbzatsai, illetve szakmai egyleti tisztsge rvn is meghatroz alakjv vlt haznk tantkpzsnek. Ennek megfelelen az els nagy veszly idejn Vczy vlt az esemnyek kzponti alakjv. Ugyanilyen szerepet tlttt be a msodik ksrlet idejn Juhsz Bla. Vczyhoz hasonlan is vtizedeket tlttt Nagykrsn, s is szles kr trsadalmikzleti tevkenysget fejtett ki a helyi Baross Szvetsg s a Vrskereszt nagykrsi vezetstl klnbz egyhzmegyei s egyhzkerleti szint npoktatsi feladatok elltsn t cserkszcsapat-szervezbizottsgi tagsgig bezrlag. Az 19181920-as s az 19571958-as felszmolsi ksrlet rszletes bemutatsra s sszehasonltsra e helyen nincs mdunk. Donth Pter adatgazdag okfejtsbl mindssze egyetlen motvumra hvjuk fel a figyelmet mintegy zeltl, az aprlkos munka ajnlsaknt. Donthot ugyanis leginkbb a kt llamostsi trekvs rtelmezse motivlja, azokat a tnyezket kvnja elklnteni, amelyeknek az eltrsei magyarzzk a kt ksrlet kimenetelnek klnbzsgt. Mindkt alkalommal azzal szembeslhettek az alapveten az egyhz ktelkei kztt szocializldott tantkpzs tanrok, hogy j vilg szletett, amelyben a korbbi igazodsi pontjaik kevss rvnyesek. Nemcsak a szekularizcis folyamatok hatottak ersen, hanem ezzel

211

Figyel prhuzamosan az llam mindenre kiterjeszkedni vgysa is fenyegette a rgi struktrkat. Ilyen helyzetben egyrszt klnsen felrtkeldnek a szemlyes tnyezk nem vletlenl vizsglja a szerz minucizusan elbb Vczy szerepvllalst a Tancskztrsasg idejn s azt kveten Juhsz egyhzzal s llami hatsgokkal szembeni pozcifoglalst. Msrszt pedig megn azon szereplk fontossga, akik legitimcis bzisknt szolglhatnak az llam egyhz nagy harcainak az idejn egy-egy kzssg, egy-egy intzmny szmra. Ez utbbi szempontnl mutatkozik meg leglesebben a klnbsg 1920 s 1958 kztt: az egyhzi eredet, de mr llamostott s bezrsra tlt nagykrsi intzmny mgtt nemcsak a kompromisszumremnyeiben sorozatosan csaldott egyhz nem llhatott, de a vilgi szfrban is tmogats nlkl maradt az iskola: a megmarad s bezrand kpzk mindvgig nyitott krdsben Nagykrs sorst leginkbb a vrosi tancs tvolsgtartsa pecstelte meg. Ritka s szokatlan szellemi teljestmny eredmnyt veheti kezbe az, aki Donth Pter hatalmas tanulmnygyjtemnynek olvassra sznja r magt. Egszen meghkkent mennyisg s kiterjedtsg gyjtmunka alapozta meg az alkoti veket. Hatvanngy levltrba jutott el a szerz, de kzirattrak s magnarchvumok anyagaiban is sokat dolgozott, a mg l szemtankkal pedig interjkat ksztett. Mind az elsdleges, mind a msodlagos forrsok sszegyjtse kapcsn roppant munkt vgzett aminek eredmnyeknt a ktet vgn kzel 150 srn szedett oldalon sorolja fel a forrsait. Ennek a nyugodtan rhatjuk bibliofil gyjtszenvedlynek a gymlcseknt ugyancsak zavarba ejten kiterjedt s alapos jegyzetappartus trsul minden egyes szveghez. S mikzben a szerz a f-

UGRAI JNOS szvegben kvetkezetesen a dokumentatvelbeszl mdszerrel kalauzolja olvasjt az esemnyek kztt, e jegyzetek szinte kimerthetetlen trhzul szolglnak a korszak nem csak tantkpzs orientcij kutati szmra. Ugyanakkor meg kell jegyeznnk, hogy pp a monumentalitsbl fakadan kiss tgondoltabb szerkesztikiadi munkra lett volna szksg. Hiszen a fizikailag is tekintlyes, jobbra csak asztal mellett olvashat ktet jegyzetappartusnak a szerkezete meglehetsen zavar. A Nagy Lszlrl szl tanulmny 457, a nagykrsi monografikus rsz pedig 1346 jegyzetet szmll, s ezekben llandan fellelhetk a csak a knyv vgn feloldhat rvidtsek. Ehhez jrul mg, hogy az irodalomjegyzk nem egysges, az bcrendbe szedett bibliogrfia tbbszr jrakezddik. Hasonlan komoly koncentrcit ignyel az a megolds, miszerint a szerz hangslyosabb megllaptsait s az egyes igen gyakori s terjedelmes idzetek egy rszt is kurzivlja, ugyanakkor szmtalanszor tallkozunk norml betvel szedett idzetekkel is. gy egy id utn alig kpes az olvas elklnteni a szerz s forrsnak megllaptsait, gyakran knyszerl jraolvasni egy-egy szvegrszt. Ktsgtelen azonban, hogy e kevss olvasbart megoldsokrt bsgesen krptolja a tantkpzs 20. szzadi trtnete irnt rdekld szakembereket az a tny, hogy ez az egszen egyni hangvtel, hatalmas tanulmnygyjtemny olyan esemnyeket s szereplket s olyan szempontokat s forrsokat vonultat fel tmeges mretekben, amelyeknek a megismersvel s tgondolsval hamarosan valban rdemes lesz jrarni 20. szzadi tantkpzsnk egsz trtnett. UGRAI JNOS

212

Az OsztrkMagyar Monarchia tbornokai


Balla Tibor: A Nagy Hbor osztrk magyar tbornokai. Tbornagyok, vezrezredesek, gyalogsgi s lovassgi tbornokok, tborszernagyok. A Hadtrtneti Intzet s Mzeum Knyvtra sorozat. Sorozatszerkeszt Veszprmy Lszl. Argumentum Kiad, 2010. 348 oldal kar letplyjnak s tevkenysgnek megrajzolsra. Ezt azrt is kiemelten fontosnak tekinthetjk, mivel az 1914. augusztusi ltalnos mozgstst kveten a 3,2 milli fs szrazfldi hadert s a mintegy 34 000 fs haditengerszetet egy kivlan kpzett, egyfajta sszbirodalmi szellemet sugrz s az uralkodjhoz felttlen hsggel ktd tbornoki (illetve tengernagyi) kar irnytotta. Soraikban szmos ismert s tehetsges magyar szrmazs ftiszt is szolglt. Balla Tiborban sajt bevallsa szerint kutatmunkja sorn fokozatosan rleldtt a gondolat, miszerint szksg volna egy a vilghbors tbornokok karriertrtnett s hbors tevkenysgt sszefoglal kziknyv, illetve lexikon sszelltsra. Mintul szolgltak szmra Bona Gbor s Szakly Sndor hasonl vllalkozsai. Az elmlt kzel egy vtizedben szisztematikus levltri kutatsainak segtsgvel sikerlt sszegyjtenie a legfontosabb adatokat arrl a 178 szemlyrl, akik 1914 augusztusa s 1918. december 31. kztt a Monarchia hadseregben a legmagasabb rangban, azaz tbornagyknt, vezrezredesknt, gyalogsgi s lovassgi tbornokknt, valamint tborszernagyknt szolgltak. Ehhez a szerznek elszr ssze kellett lltania az 1914 s 1918 kztt megjelent hivatalos tiszti sematizmusok s levltri forrsok alapjn egy minden szba jhet szemlyt tartalmaz pontos nvjegyzket. Kidolgozott egy egysges szempontrendszert is arra vonatkozan, hogy az egyes tbornokok rendelkezsre ll letrajzi s egyb adatai kzl melyek szerepeljenek az adattrban. A m lexikon rszben Balla Tibor a korabeli tiszti minstsi lapokat kvet rovatok sorrendjt vette vgl alapul. A 178 szemly letplyjnak a bemutatsa minden esetben a szemlyes adatok ismertetsvel veszi kezdett. Az adattrbl

Mindent meggondoltam, mindent megfontoltam rta I. Ferenc Jzsef osztrk csszr s magyar kirly az 1914. jlius 28-n kiadott Npeimhez cm kiltvnyban. Mindenki uralkodk s miniszterelnkk, felels kormnyzati tnyezk s diplomatk, stratgk s tbornokok s persze az jsgrk s az utca emberei egyarnt gy gondoltk, hogy a hbor rvid lesz, s csapataik gyors s dnt gyzelmet aratnak majd az ellensg felett. Mire a falevelek lehullanak, katonink visszatrnek mondta II. Vilmos nmet csszr, s alig voltak nhnyan Eurpa hborba indul orszgaiban, akik ne ezt gondoltk volna. A vilggs vgl tvenegy hnapig tartott, tbb milli ember lett kvetelte, trajzolta Eurpa s a vilg trkpt, s a gyztesek bkje csak hsz esztendnyi fegyversznetet eredmnyezett, ahogyan ezt Ferdinand Foch francia marsall nem kevs malcival megllaptotta. Az els vilggs trtnetrl az elmlt majd szz esztendben knyvtrnyi szakmunka jelent meg. Ennek ellenre a korszak szmos meghatroz kutatsi rszterlete eddig feltratlan maradt. Az I. vilghbor esemnytrtnetvel foglalkoz munkk mindegyikben tallkozhatunk klnbz tbornoki rangot viselt szemlyek neveivel, m sem magyar, sem pedig valamely idegen nyelven nem szletett eddig mg olyan m, amely vllalkozott volna a Monarchia hadseregt irnyt mintegy 1200 fs ftiszti AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

213

Figyel kiderl, hogy sszesen 14 szemly vltoztatta meg nevt vagy nevnek rsmdjt. A nvvltoztats eltti eredeti csaldnevet a szerz a megjegyzs rovatban feltnteti. A feldolgozott adatokbl kiderl, hogy a tbornokok szletsi idpontja az 1830 s az 1874 kztti vekre esik. Ezen bell is 100 ember (56,17%) 1850 s 1859 kztt ltta meg a napvilgot (legtbben, 18 f 1856-ban). A tbornokok tbb mint egyharmada, 66 f a trtnelmi Magyarorszg terletn szletett, mg felnl tbb, 97 szemly az osztrk tartomnyokban, 15 ksbbi generlis pedig a Monarchin kvl. A hallozsi adatokat vizsglva a szerz rmutat arra, hogy hallozsuk dtuma egyenletesen oszlik meg az 1915 s az 1962 kztti idszakban. A vilghbor vge eltt 12 szemly, mg 1918 s 1921 vge kztt tovbbi 30 f hunyt el kzlk. Elhallozsuk idejn tlagos letkoruk 70 s 80 v kztt volt. Az elhunytak kzl legtbben, 115-en a mai Ausztria terletn tvoztak egykori bajtrsaik krbl, mg a trianoni Magyarorszg terletn 27 generlis halt meg. Legtbben kzlk termszetes elregeds vagy slyos betegsg miatt tvozott az rnykvilgbl, de olyan is akadt hvja fel a figyelmet Balla Tibor , aki erszakos hallt halt: Georg Schariczer 1945-ben egy Pozsony elleni lgitmads ldozatul esett. A felekezeti hovatartozst tekintve kiderl, hogy a Monarchia vallsi soksznsge a legfelsbb katonai vezetsben nem tkrzdtt vissza. A tbornoki elit 88,76 szzalka (158 f) a rmai katolikus valls kvetjnek szmtott. Ezenkvl a 178 generlisbl 13-an az evanglikus, 3-an a reformtus, 2-2 a grgkeleti s a grg katolikus felekezethez tartoztak. A Monarchia hadrendjben 25 eredetileg izraelita felekezet tbornokot tallunk. Ezek kzl is kiemelkedik Hazai Samu, aki 1876-ban keresztelkedett ki, s Kohnrl magyarostotta nevt. 1910 s 1917 kztt honvdelmi miniszter, majd az osztrkmagyar fegyveres er mozgstsi s elltsi fnke s egyben a

BAGI ZOLTN vezrkari fnk utn a fegyveres erk msodik szm vezetje volt. A tbornokok csaldi llapott tekintve a szerz megllaptja, hogy tlnyom tbbsgk (148 f) a vizsglt idszakban hzassgban lt. 15 szemly a vilghbor idejn mr zvegysgre jutott, mg 24 soha nem lpett frigyre. Fontos lehet egy ksbbi kutats szempontjbl az apa foglalkozsnak, a ksbbi magas rang ftiszt iskolzottsgnak s nyelvismeretnek feltntetse. Balla Tibor vizsglatai alapjn kt fontos tnyezre derl fny. Egyrszt a tbornokok tbb mint fele esetben (96 szemly) a felmen katonai plyja szmtott mintaadnak, teht a tisztikar nreprodukcija igen magas foknak tekinthet. Msrszt kevs volt az olyan tbornok, aki a pnz- vagy a szletsi arisztokrcibl kerlt volna a tiszti plyra. Szmukra a trsadalmi megbecsls megszerzsnek ezen tjra nem volt szksg. Iskolikat tekintve a szerz megllaptja, hogy tbb mint ktharmaduk (122 szemly) a katonatiszti plya szakmai alapjait a fegyveres er nagy mlt katonai akadmiinak egyikn sajttotta el. Kzlk hatan a budapesti Ludovika Akadmit vgeztk el. A 178 tbornok nyelvismerett vizsglva kiderl, hogy kzlk 139-en ngy nyelven tudtk magukat megrtetni. Egy szemly kapott nmet nyelvtudsra folykony minstst, a tbbi tkletes-t. A nmet utn a legtbben, sszesen 27 f a magyart sajttotta el a legmagasabb minstsi szinten. A szerz feltnteti adattrban a 178 szemly hazai (OsztrkMagyar Monarchia) s klfldi kitntetseit. Az elbbi esetben kiderl, hogy a Mria Terzia Katonai Rend valamelyik fokozatt mindssze 22 f kapta meg, mg a Magyar Kirlyi Szent Istvn Rend a legmagasabb magyar polgri kitntetsnek 19 generlisnak jutott a birtokba. A klfldi kitntetsek esetben kiemelend, hogy kzlk kilencen (ht tbornagy, egy vezrezredes s egy gyalogsgi tbornok) megkapta az igen rangosnak szmt legmagasabb porosz kitntetst, a

214

Az OsztrkMagyar Monarchia tbornokai Pour le Mrite-t. Katonai plyafutsuk alatt legtbben a szvetsges hatalmak (Nmet Csszrsg, Bulgr Crsg, Oszmn Birodalom) kitntetseit vehettk t, de egyes szemlyek Chile vagy Hawaii hasonl elismerseinek birtokba jutottak. A vizsglt ftisztek kzl 141 f viselt rkltt vagy az uralkod ltal adomnyozott osztrk vagy magyar nemesi cmet, illetve rangot. Emellett kzlk szmosan elnyertek klnbz egyb cmeket s rangokat, gy mint: titkos tancsosi, mrnki, csszri s kirlyi kamarsi s ezredtulajdonosi cm, frendihzi tagsg, dszpolgrsg, dszdoktorsg stb. Az adattrban szerepelnek azonban adatok, amelyekbl kiderl a vizsglt tbornokok elmenetele, hadmveletekben val rszvtele, valamint beosztsaik vltozsai is. Balla Tibor gondot fordtott arra, hogy sszegyjtse tbornokai legfontosabb rsait. Kzreadott kutatsbl kiderl, hogy nyolcvan f neve alatt jelent meg valamilyen rsm, s k kivtel nlkl vezrkari kpestssel rendelkeztek. Az adattr rtkt tovbb nveli s a benne foglalt ismereteket mg plasztikusabb teszi, hogy a 178 tbornok majd min-

Figyel degyikrl fot is szerepel a mben. Emellett a szerz gondot fordtott arra, hogy munkjnak eredmnyeit angol, nmet s olasz nyelven is rviden kzreadja. gy a klhoni kutatk s rdekldk szmra is hasznlhat lesz az a roppant adatmennyissg, amelyet sszegyjttt s feldolgozott. Br Balla Tibor kiemeli, hogy az ltala elvgzett statisztikai elemzsek nem tekinthetk mindenre kiterjedknek, valamint eredmnyeit a tbornoki testlet egszre kivetteni veszlyes volna, m mgis gy gondolom, hogy az ismertetsben ltalam felvillantott nhny rdekes adat a kor kutati szmra mindenflekppen tovbbgondolsra alkalmas lehet. A szerz egy hatalmas munka els lpseinek az eredmnyt adta kzre, s csak remlhetjk, hogy ugyanazzal a lendlettel s kitartssal folytatja kutatsait, mint eddig, s elkszl az a mintegy 1200 szemlyt tartalmaz teljes adattr, ami lehetsget teremt az els vilghbors tbornoki kar egsznek rszletes s vgleges sszefoglal vizsglatra. BAGI ZOLTN

215

A negyvennyolcolgusok j kziknyve
Hermann Rbert: Negyvennyolcas trtnetnk mai llsa. Magyar Napl Kiad, Budapest, 2011. 298 oldal rmutat arra a szimpatikus irnira s nirnira, amely a szerz eladsmdjt jellemzi.) Hermann kiindul krdse az, hogy lehet-e jat mondani mg 18481849 trtnetrl, majd a rvid bevezetsben megindokolja, hogy ktetnek cmt mirt klcsnzte Szekf Gyultl, aki br nem volt a korszak meghatroz kutatja mgis 1924-ben egy essz keretben szmvetst ksztett ezen idszak addigi tudomnyos produktumairl. Ezt kveten az sszegzst egszen napjainkig folytatja, kidombortva az egyes korszakokban szletett munkk elnyeit s htrnyait. Taln meglepnek hat az olvas szmra, de Szekf irnymutatsa ellenre Hermann szerint a Horthy-korszak trtnetrsa korntsem rt annyit s olyan sznvonalon 18481849-rl, mint amennyit a megnyl bcsi levltrak ltal biztostott forrsbzis lehetv tett volna. A forrskiadsban nyjtott teljestmny ugyanakkor termszetesen jval meghaladta a dualizmus kornak e tren felmutatott termst. Az 1948 utni idszakot Hermann a trtnetrs ideolgiai ktttsgei mentn kettvlasztja 1956nl, hiszen ez eltt az llamprt a szabadsgharc hagyomnyaiban kereste nnn legitimitst, mg ezt kveten enyhlt a szakmra nehezed ideolgiai nyoms, noha annak jegyei a hetvenes vek vgig jelentsen ksrtettek. A rendszervltozsig terjed idszak forrskiadst tekintve a szerz egy szintre helyezi azt a Horthykorszak teljestmnyvel, de tovbbra is slyos elmaradsknt emeli ki, hogy mg a kiemelt szemlyisgek nagy rszrl sem szletett 1990-ig mrvad, tudomnyos monogrfia. A tabuk, a legendk 18481849 kapcsn a rendszervltozssal vgkpp megdltek, de a tudomnyos alkotsok terletn Hermann szerint jobb, ha a sza-

Minden tudomnyggal szemben termszetes igny, hogy elrt eredmnyeit idkznknt sszegezze, rtkelje, s a jvben megoldand feladatokra felhvja a figyelmet. A trtnettudomnyban ezt a szerepet a historiogrfik tltik be. Ezek megrsra j esetben az adott korszak vagy terlet kiemelked kutatja vllalkozik, aki nemcsak sszefoglalja a vonatkoz irodalmakat, hanem rendszerezi is azt klnbz szempontok szerint. Hermann Rbert legjabb munkja is ilyen szerepet tlt be a magyarorszgi 18481849-es forradalom, nvdelmi hbor s szabadsgharc idszakra vonatkozan. A korszak trtnetrsunk egyik legpopulrisabb darabja, hiszen a kpzeletbeli magyar trtnelmi panteon szmos nagyja rszese, alaktja volt e msfl v trtnetnek. Ennek megfelelen a knyvterms is nagyon gazdag, gy e munkban csak a 150. vfordul (1998) utn megjelent nll kiadvnyok katalgust olvashatjuk. rthet ez a szkts, ha figyelembe vesszk, hogy a ktet bibliogrfija gy is tbb mint hetven oldalas. A historiogrfik mfajukbl eredenden ltalban szraz tnykzlsre, szszegzsre szortkoznak, gy inkbb segdanyagknt, semmint nll irodalmi rtkkel br alkotsknt tartjuk szmon ket. E sorbl dt mdon kiemelkedik Hermann Rbert munkja, amelyben a szellemes kiszlsok, nyelvi lelemnyek lvezetess teszik az olvasst. (Jelen sorok rjnak leginkbb a negyvennyolcolgusok kittel nyerte el a tetszst, amely nmagban is AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

216

A negyvennyolcolgusok j kziknyve badsgharc 150. vforduljt tekintjk kiindulpontnak, hiszen a legtbb j tma, j megkzelts ezt kveten jelent meg ezen idszak tudomnyos igny feldolgozsban. Ezt a szerz vlasznak is tekinthetjk arra a krdsre, hogy mirt a 150. vfordult kvet munkkkal foglalkozik jelen ktetben. A szerz tizenhat fejezetbe osztva trgyalja tmjt, s ezek kzl ngy tovbbi alfejezetekre tagoldik. sszessgben minden fejezetrl elmondhat, hogy a rviden ismertetett munkk esetben Hermann problmakzpontan jr el, teht rmutat arra, milyen jdonsggal szolglt az adott ktet, de nem hallgatja el az esetleges mdszertani, tnybeli tvedseket sem, ezzel mintegy mini-recenzik sort olvashatjuk a knyv frszben. Emellett felhvja a figyelmet a kutats fehr foltjaira is, tmajavaslatok garmadjval ltva el a jv s a jelen trtnszeit. A munka els nagy egysgt a forrskiadsok kpezik, amelyeket Okmnykzlsek, Vegyes mfaj forrskiadvnyok s Visszaemlkezsek, naplk cmekre tagolva trgyalja a szerz. Az Okmnykzlsek cmet visel rsz olvassakor szembesl az olvas azzal, hogy az esemnyektl 1998-ig eltelt szztven v jelents forrsfeltrsa ellenre milyen hitusok mutatkoztak a korabeli iratok kiadsban. Ennek ellenre e tren is jelents elrelps tapasztalhat, hiszen az elmlt tizenhrom vben 1848 1849 kt kiemelked kpviseljnek s mrtrjnak , Batthyny Lajosnak s Csny Lszlnak a teljes letmve hozzfrhetv vlt. Termszetesen Kossuth mveinek kiadsa is folytatdott e b vtizedben, br a szerz lakonikusan megjegyzi, hogy a legnagyobb vllalkozs (a Kossuth Lajos sszes Munki sorozat) immron b hsz ve sznetel. A hadtrtnettel foglalkozk szmra is jelentsen szlesedett a nyomtatsban hozzfrhet forrsok kre, ezek kzl a szerz kiemeli, hogy mind a Hadtrtnelmi Levltr, mind a bcsi Kriegsarchiv anyagbl kikerlt egy-egy

Figyel olyan vaskos ktet, amely addig javarszt publiklatlan iratokat tett elrhetv. Hermann kiemeli a fels-tiszai (ksbb I.) hadtest trtnetre vonatkoz iratok megindul kiadsnak fontossgt (ebbl eddig kt ktet jelent meg), amely ttr vllalkozs a maga nemben, hiszen egy magasabb katonai egysg szervezsi, elltsi, kikpzsi problmira vilgt r. Ugyanakkor megemlti, hogy a tbbi hadtest anyagban jelentsebb hitusok mutatkoznak, gy azok kiadsa tbb nehzsgbe tkzne. A Vegyes mfaj forrskiadvnyok fejezet anyaga tematikailag taln jobban illeszkedett volna a Visszaemlkezsek fejezet utn, hiszen itt olyan mvek jegyzkt olvashatjuk, amelyek korabeli iratokat s visszaemlkezseket egyarnt tartalmaznak. E fejezetben jelennek meg elszr a helytrtnszek, mkedvelk ltal sszelltott munkk, amelyeket a szerz ugyanolyan kritriumok szerint elemez, mint a korbbiakat, vagyis az rtkels korntsem prekoncepcizus. A Visszaemlkezsek, naplk cmet visel fejezet a ktet egyik legterjedelmesebb rsze, ennek megfelelen a szerz tovbbi hat alfejezetre tagolta. Itt azon forrsok jegyzkvel tallkozunk, amelyek a szabadsgharc idszaknak bkaperspektvjt adjk. E ktetekbl kapunk vlaszt azon krdsekre, hogyan lte meg egy egyszer ember a Nagy v esemnyeit, milyen vltozsokat tapasztalt sajt krnyezetben. Lszl Elek gyulafehrvri polgr naplja pldul szemlletes kpet fest a kibontakoz romn npfelkelsrl, Francsics Kroly veszprmi borbly naplja pedig a ktkezi munksok korabeli letvitelbe enged bepillantst. Megrz volta miatt kiemelhet kzlk Maderspach Krolyn memorja, akit Haynau nyilvnos megvesszzsre tlt. A szgyenrzet, amely ezt kveten a csaldot sjtotta, a frj ngyilkossghoz vezetett. Termszetesen nagy terjedelem jutott a katona-visszaemlkezsek bemutatsnak. Hermann itt nemcsak a magyar bakk emlkiratait veszi grcs al, hanem az el-

217

Figyel lensg oldaln harcolkt is. E sorbl is kiemelkedik Artur Adamovics Nyepokojcsickijnak az V. orosz hadtest vezrkari fnknek az erdlyi hadjratra vonatkoz rsa Rosonczy Ildik sajt al rendezsben, amely mfajt tekintve tmenet a hadmveleti napl s a visszaemlkezs kztt. Az egyhzi szerzk visszaemlkezsei szintn rtkes szelett adjk a Nagy v trtnetnek. E munkk sajt al rendezsben len jrt az elmlt b vtizedben Zakar Pter, akinek az Egyedl Kossuth szava parancsolt cm, ht egyhzi szerz memorjt rgzt ktete a legfigyelemremltbb. Szintn az nevhez fzdik a Sujnszky Eusztk ferences szerzetes ltal rt, az aradi minoritk 18471851 kztti napljnak sajt al rendezse. E ktetet az teszi klnsen rdekess, hogy Sujnszky szemtanja volt az aradi tizenhrom kivgzsnek. A fejezetet a gyjtemnyes ktetekben megjelent visszaemlkezsek sora s az emigrciban szletett, illetve a neoabszolutizmus idszakhoz kthet memorok zrjk, amelyek szorosan vve nem tartoznak a tma irodalmhoz, de ktsgkvl elvlaszthatatlanok attl. Az Adattrak, letrajzi lexikonok, letrajzgyjtemnyek cm rvid fejezet bvelkedik a nagyobbnl nagyobb vllalkozsokban. Els helyre kvnkozik e sorban Bona Gbor munkssga, akinek a szabadsgharc tisztikart bemutat kiadvnysorozatt mr csak a Bona-knt emlegetik szakmai berkeken bell, s ez minden jelznl jobban mutatja a ktetek megkerlhetetlensgt. Bona Gbor 1985-ben jelentette meg els ktett a tbornokok s trzstisztek letrajzainak sszefoglalsval, s a munka 2000ben mr a harmadik kiadst rte meg. Ez utbbi mr levltri s knyvszeti jelzeteket is kzl az letrajzok utn, ami mg hasznosabb, tovbbi kutatsok kiindulpontjv tette a mvet. Ezt kveten kln ktetekben foglalta ssze a szzadosok, valamint a hadnagyok s fhadnagyok letrajzait. Ugyancsak nagy vllalkozsknt rt-

ANTOS BALZS keli a szerz Kovcs Istvn munkssgt, aki a szabadsgharcban rszt vett lengyelek letrajzait a legnysgi llomnyakt is (!) gyjttte ssze s szerkesztette vaskos ktetbe. Hermann szerint a tovbblps a szabadsgharc nmet s olasz lgiinak hasonl kziknyve lehetne. Jelents s sikeres vgeredmnyt hozott a szabadsgharc vrtaninak emlket llt Vrtank knyve, amely a korszak jelenlegi legjobb ismerinek koprodukcijban kszlt, mintegy vglegestve a forrsokkal altmaszthatan mrtrhallt haltak nvsort. E ktet ktsgtelenl a nagykznsg szmra kszlt, de szakmai berkeken bell is haszonnal forgathat. A Tanulmnyktetek cmet visel nagy fejezet amely tovbbi t alcmre bomlik olvassa kzben elgedetten nyugtzza az olvas, hogy milyen sok konferencia menynyi klnbz megkzeltsbl vlasztott tematikjban 18481849-hez kthet problmt. Szerepel itt helytrtneti ihlets tanulmnyktet, de trsadalomtrtneti tematikj knyv is. Kln besorolst kaptak a Tematikus tanulmnyktetek. rdemes kiemelni kzlk a Szabadsgharc fvrosa Debrecen, 1849. janur-mjus cmet visel, Szab Istvn ltal 1949-ben szerkesztett ktet reprint kiadst, amelyre gy vljk, szksg volt azrt is, mert az els kiadst meglehetsen silny minsg paprra nyomtattk. A korszak fszereplirl szl tanulmnygyjtemnyek igen sokszn kpet mutatnak, hiszen a Dek emlkv kapcsn olvashatunk Dektanulmnyktetrl, vagy hasonl okokbl Batthyny-tanulmnyktetrl is. Ezek mellett a felsorolsban szerepel szmos Kossuthhoz kthet munka, hiszen a kormnyz szemlyisge, tevkenysge mindenkor alkalmas egy konferencia kzponti alakjnak szerepre. Figyelmet rdemel a szerz azon vlemnye, hogy a magyar emlkvek megszervezse nem mindig megy grdlkenyen ahogy erre pldaknt a Vrsmarty bicentenriumot emlti , amivel fjdalom egyet kell rtennk.

218

A negyvennyolcolgusok j kziknyve A Hadtrtneti tanulmnyktetek katalogizlsakor kirajzoldik egy dicsretes trend, mely szerint egyre tbb honvdzszlalj, hatrrezred, huszrezred trtnete rhet el az rdekldk szmra. Az alakulattrtnetek kiindulpontja jrszt helytrtneti indttats, de a szerzk szemlye minden esetben garancia arra, hogy szlesebb, orszgos megvilgtsba helyezik tmjukat. A Szerzi tanulmnyktetek bemutatsa szintn kln fejezetet alkot. E mfaj ltjogosultsgt az adja, hogy a szerzk nha az rdekldk ltal nehezen fellelhet folyiratokban jelentettk meg egy-egy tanulmnyukat, gy elfordul, hogy az ilyen ktetek nmely rsa szinte az jdonsg erejvel hat a szakmai kzvlemnyre. Az Emlkknyvek, nnepi tanulmnyktetek sorban szembeslhetnk azzal, hogy a korszak nagy kutatinak (Urbn Aladr, Katona Tams, cs Tibor, Egyed kos) tiszteletre milyen vaskos, tanulmnyok tucatjait tartalmaz ktetet lltottak ssze a tantvnyok. A sort az sszefoglal munkk, kismonogrfik nagyfejezettel folytatja a szerz. Itt olvashatunk a nagyobb tmakrt fellel monogrfik, tanknyvek 18481849-hez kthet fejezeteirl. A nagyobb trtnelmi sszegzseket vizsglva Hermann elgedetten nyugtzza, hogy szakszer sszefoglalkbl nincs hiny a korszak irnt rdekldk szmra, radsul az egyes munkkban ms-ms hangsllyal jelenik meg a politika-, gazdasg- vagy mveldstrtnet, ezltal knlva fel a vlaszts lehetsgt. A politikatrtneti munkk kzl kiemeli Egyed kosnak az utols erdlyi rendi orszggylsrl rt monogrfijt, amelyet szinte pldaknt llt a hasonl tmkkal foglalkoz trtnszek el. Az egyszer lersnl hoszszabban idzik Hermann Pap Jzsefnek a megyei tisztikarokat vizsgl 2003-as ktetnl. Felhvja a figyelmet arra, hogy Pap munkjban egy mig l igaz, mr tbbszr megkrdjelezett legendval, a paszszv ellenllssal kapcsolatban, adatok tm-

Figyel kelegvel altmaszthatan jut j eredmnyre. A hadtrtneti tmj nll munkk kzl Csikny Tams rsainak mltatsa emelhet ki, hiszen jelenleg az egyetlen olyan hadtrtnsz, aki mveiben nem a sz szoros rtelmben vett hadtrtnetet mvel, hanem szakmai, katonai elemzst ad a szabadsgharc tbb fontosabb csatjrl, esemnysorrl. Hermann Rbert taln tlzott szerzi szernysgtl vezettetve nagyon szkszavan szl sajt teljestmnyrl, pedig az 18481849. A szabadsgharc hadtrtnete s az 18481849-es szabadsgharc nagy csati cm munkival ketts clt valstott meg. A szakemberek komplett hadtrtneti munkkat kaptak a kezkbe az egyes esemnyekre vonatkoz bsges bibliogrfival, mg az rdekldk a precizitson tl olvasmnyos, tlthat illusztrcikkal sznestett knyveket. A szakma szmra ugyanakkor hasonlan jelents a Kossuth hadserege, Kossuth fvezrei cm munkja. A tovbbi alfejezetekbl rdemes kiemelni ahogy Hermann Rbert is teszi kt ktetet. Az egyik Kosry Domokos Magyarorszg s a nemzetkzi politika 18481849-ben cm alkotsa, hiszen a szabadsgharc klfldi felttelrendszerrl nem rendelkeztnk eddig megbzhat szakirodalommal. A msik m Dek gnes Nemzeti egyenjogsts cm monogrfija, amelynek szorosan vve csak kis szelete rinti 18481849-et, de a ktet tmja a nemzetisgi krds megoldsra tett neoabszolutista ksrlet is reprezentlja Hermann szerint, hogy az egyni s kollektv jogok kielgt rvnyestsbe nem csak a Batthyny- s a Szemere-kormny bicskja trt bele. A kvetkez rszt az letrajzoknak szentelte a szerz. rmmel tapasztalhatjuk, hogy nemcsak 18481849 dream teamjrl (Kossuth, Szchenyi, Batthyny, Szemere) szlettek mrvad biogrfik az elmlt idszakban noha rluk is lehet s kell is jat mondani , hanem a kevsb ismert, de nem kevsb izgalmas szemlyi-

219

Figyel sgekrl is. Ilyen pldul Szacsvay Imre, az els npkpviseleti orszggyls vrtanhallt halt jegyzje, Asbth Sndor, aki a szabadsgharcban alezredesi rangig vitte, majd az emigrciban Kossuth szrnysegde, az szak-amerikai polgrhborban pedig az szakiak tbornoka volt, vagy Gspr Andrs, aki egyetlen tbornokknt a Fggetlensgi Nyilatkozat elfogadsa utn viszszavonult a szolglattl. A hossz felsorols ellenre ott motoszkl az olvas fejben, hogy mg mindig szmos olyan szerepl van, akirl nem rendelkeznk korszer, monografikus vagy ppen semmilyen letrajzi feldolgozssal. E sorban foglal helyet pldul Grgei Artr hiszen Peth Sndor rla rt munkja b nyolcvan ve jelent meg elszr s az aradi vrtank tbbsge is. A htralv rvidke fejezetek trgyaljk pldul az 18481849-es rszbibliogrfikat, killtsi katalgusokat, npszerst s szpirodalmi munkkat. Ezekbl lthat, hogy a szerz valban a teljes szabadsgharcos knyvtermst igyekezett rendszerezni. Az itt bemutatott munkk kzl mindenkppen rdemes megemlteni a Gabriel Viktor lnven Ladislav Szalay ltal rt 1848-49 legendja a szlovk trtnetrsban cm mvet, amelyben taln elsknt a nem-magyar szakirodalomban a szlovk nemzeti mozgalom tmegtmogats hjn flkar risknt jelenik meg. A komoly forrsbzisra tmaszkod ktet nemcsak a hagyomnyos szlovk, hanem nhny magyar szerz ltal rajzolt kpet is trja a szlovk nemzeti mozgalomra vonatkozan. Szintn kiemelt terjedelem jut a Dnes Ivn Zoltn ltal szerkesztett, az elmlt szztven v Kossuth-kpeit sszevet ktetnek. Hermann az elkpzelst nagyon jnak tartja, ugyanakkor vlemnye szerint a megva-

ANTOS BALZS lsts egyoldalra sikerlt, s a tmban relevns szerzk kzl pldul Szemere Bertalan, Horvth Mihly, Steier Lajos, Hajnal Istvn, Spira Gyrgy egyarnt kimaradtak. A ktet elemz rszt egy egszes specilis fejezet zrja, amely a Plgium cmet kapta. Itt hrom olyan munkrl olvashatunk, amelyeknek szerzi egsz egyszeren elloptk msok szellemi termkt. Felvetdik az emberben, hogy a mai vilgban, amikor a negatv reklm is j reklm, rdemes volt-e ingyen hirdetni ezen iromnyokat. A zr, Kitekints cm fejezetben Hermann sszegzi a kutatk eltt ll fontosabb feladatokat, illetve keseren emlti meg ismt a knyvterjeszts sanyar llapott, amely az itt bemutatott munkk egy rszt gyakorlatilag hozzfrhetetlenn teszi. Ez a fejezet feleletet ad a ktet elejn feltett krdsre, amely nem is lehet ms, csak igenl. Vagyis lehet s kell is jat mondani a Nagy v trtnetrl, hiszen mig vannak a kutatsnak slyos adssgai. A knyvet terjedelmes bibliogrfia, valamint nv- s helysgnvmutat teszi teljess, amelyek nagyban megknnytik az olvas dolgt. sszessgben az ignyes killts, logikusan rendszerezett, j stlusban megrt ktetet btran ajnlom nemcsak a szakma kpviselinek hiszen k bizonnyal hasznlni fogjk , hanem mindenkinek, aki rdekldik 18481849 esemnyei irnt. Hermann Rbert munkja segt eligazodni a szabadsgharcra vonatkoz risi szakirodalomban, emellett nll olvasmnyknt is szrakoztat, idnknt rejtjeni humorral s irnival fszerezve. ANTOS BALZS

220

Megvertek nemzedke
A Szolidarits mint a szocializmus vlsgjelensge

Mitrovits Mikls: A remny hnapjai A lengyel Szolidarits s a szovjet politika 19801981. Napvilg Kiad, Budapest, 2010. 348 oldal

A szakszervezetisg szellemben meglehetsen jszer, sajtosan lengyel jegyeket hordoz mozgalom bontakozott ki, amely egy korszakot s egy nemzedk magatartst meghatroz vdjeggy vlt, s a rendszerkritika szinonimjv forrta ki magt. De vajon mikor s hol szletett a Szolidarits? A vlaszads sorn szortkozhatunk a szigor tnymegllaptsra, mely szerint 1980 augusztusban a gdaski Lenin Hajgyr munksainak sztrjkjbl sarjadt. S valban, szervezeti keretei ekkor s ezen a helyen krvonalazdtak, a mozgalom ekkor kezdett testet lteni. Csakhogy maga az eszme, a lengyel trsadalmat ntudatra breszt szikra egy esztendvel korbban pattant ki, amikor a hazjba zarndokl II. Jnos Pl ppa Varsban tbbszzezres tmeg eltt celebrlt misje sorn tbbszr bztatta a hveket: Ne fljetek!, majd a kvetkezket mondta: Szlljon le a Szentllek! Szlljon le a Szentllek! s jtsa meg a Fld arculatt! Ennek a fldnek az arculatt!1 A lengyel nemzet szolidaritsa ekkor szkkent szrba, s mindaz, ami ezt kveten trtnt, ebbl a ppai megerstsbl fakadt. A sztrjkmozgalom kezdeti cljait, kvetelseit tekintve tisztn szocilis termszet volt, s hangadi arra trekedtek, hogy a mind slyosabb vl gazdasgi helyzetben nmi segtsget s tmogatst nyjtsanak a
1

Droga do niepodlegoci Solidarno 1980 2005. Redakcja: Adam Borowski Tadeusz Mahrburg. Warszawa, 2005. 14.

nyomorg, nehz anyagi krlmnyek kztt tengd embereknek, tovbb igyekeztek fellpni az elbocstsok s az remelsek ellen. A prtvezets eleinte jobbnak ltta meghtrlni s engedmnyeket tenni, mikzben a httrben lzasan kutattk a trsadalom leszerelsnek mdozatait. Az rtelmisgiek, dikok csatlakozsval vals nemzeti szolidarits jtt ltre, amely immr nem csupn a gazdasgi szektor reformjt tzte zszlajra, hanem kzdelmet indtott a nemzeti rtkek megvsrt a trsadalomra oktrojlt idegen normk ellen, amelyek miatt a lengyel nemzet az llamot mint viharos trtnelme sorn oly sokszor idegen testknt kezelte, s elidegenedett attl. A szakszervezet ezen a ponton tlntt nmagn, a lengyelsg meglsnek magasabb szintjv, a kzssghez tartozs felttelv lpett el. A rezsim a diktatra termszetrajzbl fakadan grcssen vdte az ltala letre hvott llamszrnyet s a kormnyknt funkcionl erszakszervezet, s nem ismervn a vlsgkezels egyb megoldsait, karhatalmi eszkzkkel lpett fel. Ez csak mg elszntabb tette a lengyel trsadalom ellenllst, amely folyamat vgl a hadillapot bevezetsbe torkollt. Azonban amikor ellenllsrl szlunk, fontos hangslyozni, hogy a lengyelek igyekeztek kerlni az erszakot, a nylt konfrontcit, demonstrciik gyakran nmk voltak s mentesek a politikai felhangoktl. Az llam morlis csdjvel szemben az egyhz knlt alternatvt. A politikai hazugsgoktl, kiresedett jelszavaktl, kpmutatstl megcsmrltt emberek a hitben talltak menedket, s ennek nylt vllalsa egyrtelm zenetet hordozott, mgpedig az elhatroldst a regnl hatalmi elittl. Ezrt sem meglep, hogy a sztrjkok, tntetsek alkalmval a tmeg rzsafzrrel a kezben,

AETAS 26. vf. 2011. 4. szm

221

Figyel a ppa kpeit s a nemzeti jelkpeket magasba emelve, zsoltrokat nekelve protestlt. Az esemnyek bks mederben tartsa nagyban a katolikus egyhz papjainak volt ksznhet, akik nyugalomra intettk a hveket. Stefan Bratkowski r, filozfus fogalmazta meg egyik mvben a bke lengyel csodjt, azt, hogy a nemzet megalzsa, gumibotozsa nem rt clt, hiszen a megvertek nemzedke nem hagyta magt provoklni.2 A klasszikus szakszervezeti mozgalmakba nehezen illeszked, dt sznfoltknt jelentkez Szolidarits szmos trtneti szakmunka kzponti tmjv vlt. Miutn feltrultak a prtarchvumok, a kutatk szabadabban bvrkodhattak a szocialista kori iratok kztt, s ennek megfelelen a lengyel mozaik jabb s jabb darabbal egszlt ki. A Solidarno fejldstrtnete kapcsn szmos izgalmas vagy vits krds vetdhet fel. Pldul hogy a szovjet tpus, ersen iparorientlt gazdasgpolitika milyen mrtkben determinlta az esemnyeket, illetve a Szovjetuni s a Varsi Szerzds tagllamai hogyan reagltak a pldtlanul kitart lengyel ellenzkisgre. Mindemellett rdekes az esemnyek nemzetkzi sszefggsben trtn vizsglata s az amerikai, illetve nyugat-eurpai llspont a lengyel krdst illeten. Mitrovits Mikls knyve mindezekre a krdsekre keresi a vlaszt, mikzben megrajzolja a korabeli lengyel trsadalom kpt. Tolla nyomn megelevenednek az 1980-as vek mindennapjai, felvillannak a rokon vonsok, kitkznek a korabeli prthierarchia visszssgai, s kidomborodik, hogy a szocialista orszgok fennklt testvrisge inkbb hasonltott a npmesk egymssal marakod mostohafivreinek komasgra. A ktet a szerz PhD disszertcijnak kiegsztett, javtott vltozata. Maga a mun2

KAROL BIERNACKI ROTR KRISZTINA ka a magyar szakirodalomban mindenkppen hinyptl, hiszen az rdekld, trtnelmet kedvel olvas eddig nemigen tallkozhatott a tmt mlyebben feldolgoz magyar szintzissel. Mitrovits Mikls trtnsz, polonista, ruszista. Az ELTE BTK trtnelem szakn diplomzott, majd a 1920. szzadi keleteurpai trtnelem doktori programon szerzett PhD fokozatot 2009-ben, kzben a Pzmny Pter Katolikus Egyetemen lengyel szakos oklevelt is tvehette. 2006-tl a Politikatrtneti Intzet munkatrsa. F kutatsi terlete a msodik vilghbor utni Kelet-Eurpa trtnete, ezen bell is elssorban Lengyelorszg prtllami trtnetvel, a lengyel ellenzkisg mibenltvel, kibontakozsi formival, valamint a Szolidarits-jelensggel foglalkozik.3 Jelen munkja tizenhrom nagyobb fejezetbl ll, amelyek egy-egy jl elklnthet gondolati egysg mentn alfejezetekre tagoldnak. A szerz tbb csomponton, tbb nzpontbl vizsglja s lttatja az esemnyeket. Alaposan elemzi az elzmnyeket, risi gondot fordt az okok s az sszefggsek feltrsra. Az iparosts csdje s az ipari munkssg cm fejezet els fele a msodik vilghbort kvet Lengyelorszg szakszervezeti kezdemnyeinek, nszervezdseinek, sztrjkjainak rvid ttekintse. Ezt kveten a munksosztly hatalomhoz val vi-

Molnr Imre: Az igazsg szabadd tesz. Boldog Jerzy Popieuszko lengyel mrtrpap lete s halla. Budapest, 2010. 44.

1968 a lengyel ellenzki mozgalom fordulpontja. In: Bartha Eszter Krausz Tams (szerk.): Kelet-Eurpa s a vilg. Budapest, 2009.; Nhny gondolat az 1980-81-es lengyel vlsggal kapcsolatban. In: Eszmlet, 19. vf. (2007) 73. sz. 181186.; A lengyelorszgi hadillapot bevezetsnek elestje, 1981 december. Egy trtnelmi dokumentum: Viktor Anoskin altbornagy munkafzete. In: Eszmlet, 18. vf. (2006) 72. sz. 100110.; A trsadalom s az llamhatalom Lengyelorszgban, 1980-81-ben. In: Bodnr Erzsbet Demeter Gbor (szerk.): llam s nemzet a XIXXX. szzadban. Budapest, 2006.

222

Megvertek nemzedke szonyulsnak jellemz vonsait taglalva az 1956-os, 1970-es, majd az 1976-os felkelsek, sztrjkok mozgatrugit trja fel. A munksosztlyt is elemzi rtegzdse s szerepvllalsa szempontjbl, s megllaptja, hogy elssorban a szakmailag magasabban kvalifiklt munksrteg vllalta a kezdemnyez szerepet. Ezzel prhuzamosan krbejrja a munksosztly viszonyt az ellenzkirtelmisgi krkhz. Vizsglva a munkssg magatartst a vlsghelyzetekben, Mitrovits a kvetkez eredmnyre jut: A valdi rdekkpviselettl megfosztott munkssg viszonya a hatalomhoz az letsznvonal alakulsnak fggvnyben vltozott. (27. old.) Azaz a munksosztly fggetlenl a r nehezed nyomstl nem mutatkozott egysgesnek a fellpst illeten, 1980-ban Gdaskban azonban j szakasz kezddtt, amikor egy emberknt, kollektven szlltak skra rdekeik vdelmben. A fejezet a tovbbiakban a lengyel gazdasgpolitika legfbb jellemzit emeli ki, nyilvnvalan hangslyozva annak iparprtol jellegt. A Lengyel Egyeslt Munksprt (LEMP) idomulva Moszkva irnymutatsaihoz arra trekedett, hogy Lengyelorszgot ipari orszgg formlja, s mindenekfelett rvnyestse ennek dominancijt. Erre irnyul trekvsei kzben a prt figyelmen kvl hagyta az orszg teljestkpessgt s korltozott nyersanyagbzist. Az orszg egyre jobban fggtt a nyugati hitelektl, hiszen nyersanyagszksgleteinek biztostst importtal tudta megoldani, de ehhez pnzre volt szksg, csakhogy az llamkassza is kongott az ressgtl. Mitrovits Mikls a nemzetkzi gazdasgi folyamatok alakulsnak tkrben is vizsglja a lengyel gazdasgi sszeomls folyamatt. Ennek sorn rmutat, hogy kzvetve vagy kzvetlenl mely vilggazdasgi tnyezk juttattk a tnk szlre az orszgot, termszetesen a LEMP asszisztlsval. Mindenekeltt az 1973-as arabizraeli hbor nyomn kirobbant energiavlsgot, a Nyugat-Eurpt sjt recesszi KGST-orszgokat rint hatsait s az 1974-es olajrrob-

Figyel banst amely nhny vvel ksbb, de mgiscsak reztette hatst a szocialista tboron bell is teszi felelss. A magas olajr megdrgtotta a termelst, 1976 s 1983 kztt a KGST-piacon a kolaj ra a ngyszeresre emelkedett. Tovbbi problmt jelentett, hogy az indusztrializls erltetse kvetkeztben a mezgazdasg ellehetetlenlt, gy az alapveten az agrriumra berendezkedett orszg lelmiszeripari s takarmnyexportra szorult. A msodik fejezet Az agrrpolitika s a falusi nszervezdsek cmet viseli, melyben a szerz trgyalja a kvetkezetlen, diszkriminatv agrrpolitika kvetkezmnyeit, a mezgazdasg elsorvasztsbl szrmaz problmkat, valamint a halmozd trsadalmi feszltsgeket, amelyek az 1970-es vek gazdaszervezkedseihez vezettek. Indokolt az elhibzott gazdasgi lpsek ilyetn mly analzise, hiszen a ksbbi trtnseket a korg gyomrok nagyban befolysoltk. A Hogyan vltoztassuk meg a rendszert? Az rtelmisg koncepcii cm rsz az 1956 utn eszml rtelmisg tkeresst s a rendszer megvltoztatsra, talaktsra irnyul elkpzelseit hivatott bemutatni. Ebben az idszakban mkdtek azok a trsasgok, pldul a varsi Grbe Kr 1955 s 1962 kztt, amelyek kineveltk a ksbbi msknt gondolkod, fiatal rtelmisgi elitet. Ugyanakkor Mitrovits a Szolidarits szemvegn keresztl ksri e szrnyprblgatsokat, s azokat a fontosabb dokumentumokat vizsglja, melyek hatssal lehettek a Szolidarits nemzedkre. Hrom ilyen jelents kordokumentumot jell meg. Ezek egyike a Jacek Kuro s Karol Modzelewski ltal jegyzett Nylt levl, a msik Leszek Kolakowski mve, a Tzisek a remnyekrl s a remnytelensgekrl, a harmadik pedig Adam Michnik rsa, az j evolucionalizmus. Az 1970-es vek lengyel rtelmisgi rtege, amikor vltozsokrl, talaktsokrl beszlt, akkor valamifajta demokratikus szocializmusban gondolkodott. A kapitalizmus fel trtn elmozdu-

223

Figyel lst szerencstlen megoldsnak tartottk, egyrszt mert elfogadhatbbnak tltk a szocializmus demokratizlst, msrszt mert a munksokat nem lehetett megnyerni egy kapitalista talakts programjval. A szervezett politikai ellenzk s a fggetlen szakszervezetek cm fejezetben az immr szervezett formt lt ellenzk s a fggetlen szakszervezetek kapcsolatt, az vatos kzeleds folyamatt rzkelteti a szerz. Az ellenzkirtelmisgi krk az 1970-es vekben komolyan fontolgattk a munkssggal val sszefogs lehetsgt. Az 1976-os vres esemnyek erre kivl alkalmat szolgltattak, ekkor szletik a Munksvd Bizottsg (KOR) is. A hetvenes vek msodik felben az rtelmisg kifejezetten munksoknak szl szamizdatokkal jelentkezett, illetve oktat tevkenysget folytatott az gynevezett Repl Egyetemeken. Itt a szerz ismtelten kitekint, s elemzi a munkssg viszonyulst a mindenkori politikai vezetshez, illetve az rtelmisgi csoportokkal val vatos kapcsolatfelvtelt. A hatalom a knyes helyzetekben igyekezett kijtszani a hagyomnyos munksrtelmisg ellenttbl fakad tkrtyt, s az rtelmisgi kezdemnyezseket a hozz lojlis munkssgon keresztl igyekezett megtrni. Amg lehetett. A Habemus papam a lengyel egyhz szerepe cm fejezet az sszefogs szempontjbl kulcsfontossg tnyezt hangslyoz. A lengyel trsadalom szmra mindig is kvetend pldt, erklcsi tmutatst jelentett az egyhz, ami a hbor alatt, majd az azt kvet vtizedekben fokozatosan felrtkeldtt. A lengyel egyhz 20. szzadi trtnett kt nagyhats fpap fmjelezte, egyikk Stefan Wyszyski prms, a msikuk Karol Wojtya krakki pspk. A Szolidaritshoz vezet ton az egyik legjelentsebb mrfldk Karol Wojtya II. Jnos Pl nven trtn ppv vlasztsa volt 1978. oktber 16-n. Az a tny, hogy a lengyeleknek ppjuk lett, olyan elementris ert szabadtott fel, amely feloldotta a gtlso-

KAROL BIERNACKI ROTR KRISZTINA kat, s tisztra mosta a lengyel trsadalom ntudatt. Amikor a Vatiknban felszllt a fehr fst, ezzel hirdetve a vilgnak, hogy Szent Pter trnjra j egyhzf kerlt, a katolikus vilg megmozdult. Igen m, de amikor kiderlt, hogy az j ppa lengyel, a szocialista vilg nyugtalankodni kezdett, s a prt felsbb szintjein izzadni kezdtek az elvtrsak. Aggodalmaik jogosak voltak, hiszen pontosan tudtk, hogy egy lengyel ppa olyan lavint indthat el, amely adott esetben magval rnthatja az egsz szocialista felptmnyt. A szerz nagyvonalakban trgyalja Karol Wojtya papi plyafutsnak stciit, s megvilgtja a munkskrdssel kapcsolatos fbb nzeteit. Mitrovits Mikls rdekes adalkokkal szolgl, amikor a szovjet politika ppval kapcsolatos llspontjt veti paprra. Ez azrt is figyelmet rdemel, mert a KGB jelentseinek tkrben teszi ezt. A szerz a tovbbiakban is eszmei vonalon halad tovbb, s Katy rnykban cmmel a nemzeti tragdia feldolgozatlansgt s mindennek felszn alatt munkl kvetkezmnyeit feszegeti. A rendszerrel szembeni ellenlls kifejezje Katy, amely a szovjet hazugsg tapinthat jelkpe lett a Szolidarits idszakban. Az ellenzket, de a trsadalom szlesebb rtegeit is foglalkoztatta az igazsg kimondsa, a tabuk megdntse. Vissza kellett nylni a trtnelem ktjnak mlyre, hogy felsznre hozzk a nemzeti emlkezet maradvnyait, azrt, hogy a nemzet ne silnyuljon egy idegen hatalom gpies kiszolgljv, s ne vljon agymosott, mlt nlkli masszv. Szksg volt a kzssget sszekt kollektv emlkezetre, s a nemzeti tragdia sszegyrta a klnbz rtegeket, mert Katy mindenki volt. Minden lengyel csald. A szovjet politika alakvltozsai a hetvenes vekben cm rszben az erfitogtat, elbizakodott szovjet klpolitika kt csfos kudarccal vgzd katonai akcijrl kapunk rnyalt kpet. Azonban a megfogalmazs pontostsra szorul, ugyanis az 1968as csehszlovk intervenci alapveten sike-

224

Megvertek nemzedke resnek tekinthet, hiszen megfojtotta a csehszlovk ellenzkisget. Ugyanakkor mind 1968, mind pedig az Afganisztn elleni agresszi visszatetszst vltott ki a nemzetkzi politika porondjn, s ez mind gazdasgilag, mind pedig a Szovjetuni megtlsben mly nyomokat hagyott. Az SZKP minden eszkzzel igyekezett kikszrlni a csorbt, s arra trekedett, hogy zillt klpolitikai imzst a moszkvai olimpia lebonyoltsval javtsa. Mindekzben a renitens lengyel np sakkban tartotta a mindenhat prtot, s kivltotta a barti orszgok dolgozinak rosszallst. Taln ez indokolhatta, hogy az olimpin mdszeresen s vendglthoz mltatlanul kiftyltk a lengyel sportolkat, amg egyikk ezt meg nem elgelte. Wadysaw Kozakiewicz rdugr miutn olimpiai aranyat szerzett s vilgrekordot dnttt ltvnyosan egy elgg egyrtelm kzmozdulattal, mondhatni egyezmnyes nemzetkzi jellel fejezte ki vlemnyt az t fttykoncerttel dvzl kznsgrl. Ebbl termszetesen hatalmas diplomciai, politikai botrny dagadt, m Kozakiewicz nemzeti hss lpett el, s a nyugati sajtnak is kedvence lett a talpraesett lengyel. S ezzel elrkeztnk a tma szempontjbl legrdekesebb pillanathoz, a Szolidarits szletshez. A szerz ttekinti az esemnyek alakulst a gdaski hajgyr munksainak sztrjkjtl a szolidarits sztrjk kihirdetsn keresztl az zemkzi Sztrjkbizottsg ltrejttig. Vgigolvashatjuk a sztrjkolk legfontosabb kvetelseit tartalmaz 21 pontot. Ez a kormny visszavonulsnak s ergyjtsnek idszaka. Ebben a helyzetben jobbnak lttk elfogadni a munksok pontjait, s knyszerhelyzetben rtk al a Gdaski Megllapodst. A szerz elidzik a megllapods eredmnyeinek rtkelsnl, ezutn pedig a LEMP vezetsnek bnultsgt s az ebbl ered ttova lpseket vzolja, majd rtr a moszkvai nyomsgyakorls (a Moszkvbl rkez burkolt fenyegetsek) taglalsra. Ezen a ponton merl fel a szovjet beavatkozs

Figyel problematikja: akart-e a Szovjetuni katonai intervencit indtani az engedetlen Lengyelorszg ellen? A Szuszlov-bizottsg munkaanyaga vals szndkot takar, vagy csak lehetsgknt tltt az fel? Mitrovits Mikls megllaptsa szerint mg ha voltak is erre irnyul elkpzelsek prtkrkben, a gyakorlatba semmikpp sem voltak ezek tltethetk. A magyarzat a pnznyel afganisztni vllalkozs, az esetleges amerikai beavatkozstl val flelem, a lengyel ppa tekintlye Mindezt Usztyinov szovjet honvdelmi miniszter fejtegette Honecker keletnmet prtvezetnek 1980. szeptember 8-n, a Fegyverbartsg 80 fednev hadgyakorlat alkalmval. Kzben Lengyelorszgban megvalsult a Szolidarits konszolidldsa, azonban a politikai sznfalak mgtt mr rendeztk a szndarabot. A szocialista testvrisg azon dolgozott, hogy a lengyeleket elszigetelje a Varsi Szerzdsen bell. Ezalatt az j lengyel prtvezr, Stanisaw Kania Moszkvba utazott, ahol oktber 30-n tallkozott Brezsnyevvel. Kania arra trekedett, hogy biztostsa a szovjet vezetket, a LEMP kpes politikai skon megoldani a problmt. A tallkoz utn Brezsnyev levelet intzett a csehszlovk, bolgr, keletnmet s magyar prtvezetshez, amelyben a Lengyelorszgnak nyjtand segtsg szksgessgt hangslyozza. Csakhogy a segtsgnyjts hamis lca, mely mgtt a bnbakkrels, a kzssgbl val kirekeszts tudatos politikja hzdik. Az effajta lelki terror nemcsak llamkzi szinten volt bevlt eszkz, hanem a htkznapi emberek szintjn is. Hiszen a manipullt kzssg sok esetben gondolkods nlkl kivetette magbl a rendszer ltal megblyegzett tvelygket. S fjdalom: a kirekeszt propaganda hatkonyan mkdtt, megmtelyezte a szocialista orszgok trsadalmt. Ennek kivl lenyomata Kiss Gy. Csaba Lengyel Napl cm munkja, melyben a korabeli magyar kzvlekeds tkrzdik vissza. Mitrovits a ktet kvetkez nagyobb egysgben a Varsi Szerzds orszgainak

225

Figyel reakcijt s Lengyelorszggal, valamint a lengyel esemnyekkel kapcsolatos nzeteiket vilgtja meg. Ebben kap helyet a magyar s a romn llspont bemutatsa. Kdr s Ceauescu kzs platformon llt, br eltrsek mutatkoztak a sztrjk jogossgval kapcsolatos llspontjukat tekintve. Kdr ugyanis a gazdasgi helyzet nehzsgeibl fakad ellenllst jogosnak tartotta, mg a romn prtvezr semmilyen mentsget nem tartott elfogadhatnak egy olyan lncreakcit esetlegesen beindt mozgalommal kapcsolatban, amely a szocializmus mkdkpessgt fenyegeti. A keletnmet prtvezets igen harcias llspontot kpviselt, konkrt politikai megfontolsok vezettk, s ezek rendkvl kockzatos, de hidegen kiszmtott, tudatos lpsek voltak. Mindezek mellett betekintst nyerhetnk a CIA lengyelorszgi tevkenysgbe, ugyanis Ryszard Kukliski, a Stratgiai Vdelmi Tervezs Rszleg fnke rendszeresen tjkoztatta az amerikai titkosszolglatot a szovjet katonai mozgsokrl. rdekes alakja a korszaknak, hiszen az 1968-as csehszlovk intervenci elkszleteit a lengyel seregben irnytotta. A CIA-nak dolgozott, mikzben 1976-ban elvgezte a moszkvai Fegyveres Erk Akadmijt. Az amerikai titkosszolglat rajta keresztl szerzett tudomst egy lehetsges intervenci elkszleteirl. A fejezet utols szakasza a nemzetkzi, illetve a nyugati megtlst tanulmnyozza. A Nyoms alatt cm fejezetben a moszkvai kderek cselekvsre sztnzse a f tma, illetve a lengyel vezets arra irnyul trekvse, hogy radikalizldssal vdolhassa a Szolidaritst. A prt kszlt a konfrontcira, mikzben az 1981-es esztend srldsokkal volt terhes. A feszltsg kt krds (szabad szombat, Falusi Szolidarits) kapcsn lezdtt ki. 1981 februrjban kvetkezett be a fordulat a lengyel politikai irnyvonalban, amikor a miniszterelnki brsonyszket egy moszkovita prtkatona, Wojciech Jaruzelski foglalta el. Nyomban hozzltott a rendcsinls, azaz a hadillapot bevezetsnek elkszleteihez.

KAROL BIERNACKI ROTR KRISZTINA Kzben a helyzet kezdett elmrgesedni, s ennek egyik epizdja volt a bydgoszczi provokci. Ezt kveten kilezdtt a hatalom s a Szolidarits viszonya, de a kormnyzat knytelen volt trgyalsokba bocstkozni. Ugyanakkor ez figyelemelterelsknt is rtkelhet, hiszen a trgyalsokkal prhuzamosan eldlt, hogy a rendezs politikai eszkzkkel immr megoldhatatlan. Az ergyjts idszaka cm fejezet a LEMP vezetsn belli trseket fejtegeti, illetve azokat a mlyrehat vltozsokat, amelyek a mindennapi letre is hatottak. Ezek egyike volt a jegyrendszer prilisi bevezetse, majd a ppa elleni mjusi mernylet, vgl Wyszyski prms halla. Mindezek megrztk az egybknt is elcsigzott trsadalmat, amely kezdett felrldni az llandsul kzdelemben. Ugyanakkor ebben az idszakban mr a Szolidarits sem volt egysges, megindult egyfajta polarizlds, s az elklnl kt szrnyat egyrszt Wasa, msrszt Andrzej Gwiazda neve fmjelezte. Lengyelorszgot, de milyet? A prt s a moszkvai nagytestvr engedelmes Lengyelorszgot hajtott, ezrt fokozta a propagandagpezet mkdst, mikzben a szovjet nyoms egyre elviselhetetlenebbl nehezedett a LEMP dntshozira. A Szolidarits vlaszlehetsgeit is taglalja a szerz, trgyilagosan rmutatva a mozgalmon bell ekkor mr vilgosan elhatrolhat trsvonalakra. A Szolidarits I. Kongresszusa 1981 szeptemberben fenyegetett lgkrben zajlott, hisz ekkor kerlt sor a Zapad 81 fednev hadgyakorlatra. A kongresszus nem volt knny helyzetben, a jvrl kellett relis programot kidolgozniuk, de a bels feszltsgek is tetten rhetk voltak. Hossz vajds utn a LEMP Politikai Bizottsga 1981. december 5-n dnttt a hadillapot bevezetsrl, s felhatalmazta Jaruzelski tbornokot az idpont meghatrozsra. A fggny felgrdlt, az elads megkezddtt. Az utols felvons vette kezdett. 1981. december 12-rl 13-ra virrad jjel Lengyelorszgban katonai irnyts

226

Megvertek nemzedke vette kezdett. Az Azlia-mvelet sorn elvgtk a telefonvonalakat, katonai egysgek foglaltk el a televzi, a rdi plett. jjel vette kezdett a Jodla (feny) fednev akci, azaz megkezddtek a letartztatsok, internlsok, elbocstsok.4 A Rohamrendrsg (ZOMO) a hadillapot ideje alatt szmtalan esetben intzett tmadst a civil lakossg ellen, azonban az erszak a hadillapot feloldsa utn is tobzdott. Tbbek kztt 1984. oktber 19-n brutlis kegyetlensggel meggyilkoltk a Szolidarits papjt, Jerzy Popieuszkt.5 Nehz rdemi kritikai megjegyzseket fzni a ktethez, ugyanis rendkvl precz munkrl beszlnk, amelynek httranyaga, levltri forrsai mlyfrsokat takarnak. Rszletes, pontos bibliogrfival, jegyzetappartussal dolgozik a szerz. A ktet ttekinthet, a Fggelkben tallhat letrajzi jegyzetek nagy mrtkben megknnytik a tjkozdst a fszereplk kztt. A stlusa ahol a tartalom megengedi knynyed, olvasmnyos. Taln annyi hinyrzet tmadhat az olvasban, hogy a fldalatti mozgalmakrl kicsit bvebben lehetett volna szlni. A Szolidaritst ugyanis nem sikerlt felszmolni, sem elszigetelni, mert az ellenzkisg a fld al vonult. Azok, akik nem estek a Jodla akci ldozatv, a tovbbi mkds alternatvit kutattk. A hadillapot ellen sokflekppen tiltakoztak. Voltak, akik gyertyt helyeztek az ablakba, emlkeztetve a brtnkben snyldkre, nhny vros terein virgokbl keresztet formztak. Swidnik vrosban 1982 februrjban a hrad msorideje alatt tmeges stkat szerveztek. Minden hnap 13. napja a tiltakozs jegyben telt.6 Megteremtettk a msodik nyilvnossg hlzatt, ekkor vlt ismert fogalomm a Narancs Alternat4

Figyel va, mely happeningjeivel rdekes sznt vitt az elszrklt, sanyar mindennapokba. Nehz volt az let a nyolcvanas vek Lengyelorszgban, jegyre lehetett lelemhez, ruhanemhz jutni, az embereket azonban mg ebben a kiltstalan helyzetben is jellemezte valamifle fanyar humor, ami vgigvonult az egsz vtizeden, s amely megknnytette az elviselhetetlen elviselst. A felgyleml indulatok levezetsnek egyik mdja a viccmesls volt, amely egyfajta trsadalmi llekgygytsknt is hatott. Hasonl trfkkal oldottk a politikai nyomst: Minek kell trtnnie ahhoz, hogy a szovjet csapatok kivonuljanak Lengyelorszgbl? Kt lehetsg van az egyik racionlis, a msik a csoda. A racionlis lehetsg az lenne, hogy jnne Srknyl Szent Gyrgy a Visztula fell, s elzn a szovjet hadsereget. s a csoda? Az lenne a csoda, ha maguktl mennnek el. KAROL BIERNACKI ROTR KRISZTINA

5 6

Lukasz Kaminszki: A lengyelorszgi szksgllapot. In: Beszl, 12. vf. 2007. februr 7879. Molnr: Az igazsg szabadd tesz, 94. Kaminszki: A lengyelorszgi szksgllapot, 80.

227

Szmunk szerzi
BAGI DNIEL BAGI ZOLTN BERE, EWA BIERNACKI, KAROL BIR TEOFIL CHWALBA, ANDRZEJ GLFFY LSZL G. TTH PTER KAWALEC, AGNIESZKA KOVCS ISTVN RING VA ROTR KRISZTINA SRY PL SIMON ZOLTN BOLDIZSR SROKA, STANISAW A. SZYMANOWSKI, MACIEJ UGRAI JNOS VAJDA TAMS VARGA E. LSZL ZAKAR PTER trtnsz, Pcsi Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Pcs levltros, Csongrd Megyei Levltr, Szeged trtnsz, gimnziumi tanr, 4-es szm Gimnzium, Krosno levltros, Csongrd Megyei Levltr, Szeged PhD hallgat, Pcsi Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Pcs trtnsz, Uniwersytet Jagielloski, Trtneti Kar, Krakk trtnsz, Kroli Gspr Reformtus Egyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Budapest PhD hallgat, Szegedi Tudomnyegyetem Gl Ferenc Hittudomnyi Fiskola, Blint Sndor Vallskutat Intzet, Szeged trtnsz, Uniwersytet Rzeszowski, Trtneti Tanszkcsoport, Rzeszw trtnsz, MTA Trtnettudomnyi Intzet, Budapest trtnsz, Etvs Lornd Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Budapest PhD hallgat, Szegedi Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Szeged jogtrtnsz, Miskolci Egyetem, llam- s Jogtudomnyi Kar, Miskolc kutat, Etvs Lornd Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Budapest trtnsz, Uniwersytet Jagielloski, Trtneti Kar, Krakk kultrdiplomata, Lengyel Klgyminisztrium, Vars trtnsz, Miskolci Egyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Miskolc trtnsz-levltros, Szegedi Tudomnyegyetem Levltra, Szeged trtnsz, Zalaegerszeg trtnsz, Szegedi Tudomnyegyetem, Blcsszettudomnyi Kar, Szeged

A fordtsokat BARNA JZSEF, KOVCS ISTVN s SZENYN ERZSBET ksztettk.

Contents
Essays STANISAW A. SROKA Students from Bardejov at the University of Cracow in the 15th century and their future career ............................................................. VA RING HungarianPolish Galician Uprising Plans and Collective Memory ... AGNIESZKA KAWALEC The traitors: Adolf Roliski, Ludwik Ksiopolski and Galician jurisdiction in the 1830s ....................................................................... EWA BERE Events in Krosno and its environs between 1846 and 1849 ................. LSZL VARGA E. His Majestys soldier, Kdrs subject. The life of Nndor Tarczy, lieutenant-general of the Royal Army of Hungary ............................... Panorama PTER ZAKAR The governance of the diocese of Csand in 1848/49 .......................... TEOFIL BIR Scottish Highlanders in the Waterloo Campaign ................................. PTER G. TTH Church relations between Szeged and Csand in the late middle ages Workshop ISTVN KOVCS Galicias legacy? ..................................................................................... Evoking the past Records of the establishment and dissolution of the Sokal National Guard in 1848. A memoir of Stanisaw Bykowski. (Translation, edited, introduced and annotated by Istvn Kovcs) ........................... Beyond our borders Roots life itself. An interview with historian Andrzej Chwalba (By Maciej Szymanowski) ............................................................................ Andrzej Chwalbas main publications .................................................. ANDRZEJ CHWALBA Was the 19141918 Great War avoidable? ........................................... 159 164 165 131 82 102 120

5 15

35 48

61

138

Theory and method ZOLTN BOLDIZSR SIMON A self-justification of the philosophy of history ................................... Reviews Crime and rhetorical masterstrokes in ancient Rome (Tams Ntri: Tnyllskezels s sznoki taktika Cicero vdbeszdeiben. Lectum Kiad, Szeged, 2010, 370 pages) PL SRY ................................................................................................. Philology and mythology. A new theory on the formation of the Polish state (Lszl Tapolcai: Lengyelorszg trtneti s mitikus kezdetei. A tr alakulsa. ELTE BTK Trtnelemtudomnyok Doktori Iskola, Budapest, 2010, 415 pages) DNIEL BAGI ........................................................................................... Barriers and bonding in medieval urban communities (Segregation-Integration-Assimilation. Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Eds. Derek Keene, Balzs Nagy, Katalin Szende. Ashgate, Farnham, 2009, 263 pages.) LSZL GLFFY ....................................................................................... University history in a new light (Lszl Szgi Jlia Varga: A Szegedi Tudomnyegyetem s eldei trtnete I. A Bthory-egyetemtl a Kolozsvri Tudomnyegyetemig 15811872. Szeged, 2011, 385 pages) TAMS VAJDA .......................................................................................... In the forefront of political attention (Donth Pter: A magyar mvelds s tantkpzs trtnetbl, 18681958. Trezor Kiad, Budapest, 2008, 830 pages) JNOS UGRAI .......................................................................................... Generals of the Austro-Hungarian Empire (Balla Tibor: A Nagy Hbor osztrk-magyar tbornokai. Tbornagyok, vezrezredesek, gyalogsgi s lovassgi tbornokok, tborszernagyok. A Hadtrtneti Intzet s Mzeum Knyvtra sorozat. Ed. Veszprmy Lszl. Argumentum Kiad, 2010, 348 pages) ZOLTN BAGI ........................................................................................... The new manual for fourtynineologues (Hermann Rbert: Negyvennyolcas trtnetnk mai llsa. Magyar Napl Kiad, Budapest, 2011. 298 pages) BALZS ANTOS ........................................................................................ 174

185

188

196

204

209

214

217

The battered generation. Solidarity as the sign of the crisis of Socialism (Mikls Mitrovits: A remny hnapjai A lengyel Szolidarits s a szovjet politika 19801981. Napvilg Kiad, Budapest, 2010, 348 pages) KAROL BIERNACKIKRISZTINA ROTR ..................................................... Authors .......................................................................................................

222 228

Az Aetas 2012. vi elfizeti felhvsa A folyiratkiads egyre szkl pnzgyi tmogatsi rendszere kzepette folyiratunk szmra klnsen fontos elfizetink tmogatsa s hsges kitartsa. Ksznjk! Ebben az vben a kvetkez tematikus szmaink jelennek meg: Forradalom s kiegyezs kztt; 20. szzadi magyar trtnelem; jkori eurpai trtnet; Trtnelem s informciramls. Interjt kzlnk Lutz Niethammerrel s Holger Fischerrel. Eddigi gyakorlatunkhoz hven a 2012-es volyamra is kedvezmnyt biztostunk elfizet olvasinknak, s raink vltozatlansgval igyeksznk bizalmukat s tmogatsukat elismerni: ves elfizeti r: 3600 Ft (tartalmazza a postakltsget) Egy szmot megrendelknek: 900 Ft + postakltsg Egy szm knyvesbolti ra: 1000 Ft A folyirat elfizethet az e szmhoz mellkelt csekkszelvnyen, illetve megrendelhet a kiad e-mail s postai cmn. Korbbi szmainkat (postakltsg felszmolsval) a szerkesztsg cmn szintn meg lehet rendelni. Az elz vhez hasonlan az idei vben is tutalhatja jvedelemadjnak 1%-t egy olyan egyesletnek, alaptvnynak stb., amelyet arra rdemesnek tart. Folyiratunk szerkeszti azzal a tiszteletteljes krssel fordulnak nhz, hogy ha tmogatsra mltnak tartja folyiratunkat, vlassza az AETAS-t. Ezton is ksznjk eddigi tmogatsukat. Ha az idei vben is az AETAS tmogatsa mellett dnt, akkor tltse ki rsznkre az APEH-tl kapott rendelkez nyilatkozatot. Adszmunk: 19079581-2-06 Nagyon ksznjk Olvasink eddigi tmogatsukat! Remljk, hogy erre a jvben is szmthatunk. Aetas Knyv- s Lapkiad Egyeslet 6701 Szeged, Pf. 1179 http://www.aetas.hu aetas@mail.u-szeged.hu