You are on page 1of 20

BAB 4 : Pengamiran

Matematik II (B 2001)
POLITEKNIK PORT DICKSON
JABATAN MATEMATIK SAINS DAN KOMPUTER
PENGAMIRAN
Proses mencari y apabila
dx
dy
diberi disebut pengamiran.
Pengamiran ialah proses songsang bagi pembezaan
dx
dy
= f (x) kamirkan f (x) utk dapatkan y f (x)dx
Pengamiran Tak Tentu.
Pengamiran Fungsi Algebra Asas
Rumus Kamiran x
n
c
1 n
x
dx x
1 n
n
+
+

dengan syarat n -1
Rumus Kamiran ax
n
June/JMSK/PPD/750621
1
f(x) = 2 * 4x
2-1

2
8x
dx 8x
1 1
y = 4x
2
8x
4. Bahagi dengan
indeks baru
1. Darab dengan indeks x 2.Kurangkan
indek sebanyak 1
3. Tambah indeks x
sebanyak 1
Tambah indeks x sebanyak 1
Bahagi dengan
indeks baru
Tambah
pemalar c
Tambah indeks x sebanyak 1
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
c
1 n
ax
dx ax
1 n
n
+
+

dengan syarat n -1
Contoh Soalan
1. c 2x c
2
4x
dx 4x
2
2
+ +

4.

+ c 23y dy 23
2. c
8
7x
c
4
x
2
7
dx
2
7x
4 4 3
+ +

5.

+ c 10z dz 10
3. c
6
t
dt t
6
5
+

6.

dk 5k
= c
2
5k
2
+
Pengamiran Hasil Tambah & Hasil Tolak
Fungsi lebih drpd byk fungsi lain, kamirkan setiap fungsi satu demi satu.
a) Pengamiran hasil tambah

+ + q(x)dx p(x)dx q(x)]dx [p(x)
b) pengamiran hasil tolak

q(x)dx p(x)dx q(x)]dx [p(x)
Contoh:
a.
+ + dx 3 dx 2x 3]dx [2x
= c 3x
3
2x
3
+ +
b. dt
3
2t
dt 3t dt ]
3
2t
[3t
5 5


= c
2 3
2t
6
3t
2 6
+

= c
3
t
2
t
2 6
+
c.

+ dx 2] x [6x dx 1) 2)(2x (3x
2
=

dx 6x
2

x

dx 2


= c 2x
2
x
3
6x
2 3
+
June/JMSK/PPD/750621
2
Tambah satu
pemalar sahaja
Kembangkan utk mendapat
Bahagi dengan
indeks baru
Tambah
pemalar c
Tambah satu
pemalar sahaja
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
= c 2x
2
x
2x
2
3
+
d. dx ]
x
2x
x
4x
[ dx
x
2x 4x
5 3 5 3
dx 2x dx 4x
4 2
c
5
2x
3
4x
5 3
+
Pengamiran Melalui Penggantian
Cari,

dx 3) (2x
5
Penyelesaian : anggap u = 2x 3.
Maka, 2
dx
du

2
du
dx

,
_2
du
u dx 3) (2x
5 5
du u
2
1
5

c
1 5
u
2
1
1 5
+
+

+
c
6 2
3) (2x
6
+

c
12
3) (2x
6
+

Contoh :
a. Cari kamiran bagi

+ dx 5) (3x
6
Anggap : u = 3x + 5
3
dx
du

3
du
dx

+
3
du
u dx 5) (3x
6 6
June/JMSK/PPD/750621
3
Bahagikan setiap sebutan
pengangka dengan x
Gantikan (2x-3)
dengan u
Gantikan dx dengan
Ganti semula
u = (2x-3)
Gantikan
(3x+5) dengan
u
Gantikan dx dengan
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)

c
7
u
3
1
7
+

,
_

c
21
5) (3x
7
+
+

Rumus-Rumus Melalui Kaedah Penggantian


Rumus Kamiran (ax+ b)
n
( )
( )
( )

+
+
+
+
+
c
1 n a
b ax
dx b ax
1 n
n
, 1 n
a. c
2 2
1) (2x
dx 1) (2x
2
+

+
+

b. c
3 3
4) (3x
dx 4) (3x
3
2
+

c
4
1) (2x
2
+
+
c
9
4) (3x
3
+

c.
c
20
7) (4t

c
5 4
7) (4t
dt 7) (4t
5
5
4
+
+

+
+

d.
c
3
1) (3k

c
1) ( 3
1) (3k
dk 1) (3k
1
1
2
+

PENGAMIRAN FUNGSI LOGARITHMA, TRIGONOMETRI & EKSPONEN


Kamiran Fungsi Salingan x,
x
1
;
utk semua nilai x

c x ln dx
x
1
+

( )
c b ax ln
a
1
dx
b ax
1
+ +
+

June/JMSK/PPD/750621
4
Gantikan semula
u dengan 3x + 5
Tambah indeks n
sebanyak 1
Bahagi dengan indeks baru
didarab dengan pekali x
Tambah
pemalar c
Semua nilai
mesti +ve
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)

( )
( )
( )


+
dx
x f
x f'
dx
b ax
1
n
Contoh
a)
c x ln
2
1

dx
x
1
2
1
dx
2x
1
+


b)
c x 3ln
dx
x
1
3 dx
x
3
+c)
c x ln
5
1
dx
x
1
5
1
dx
5x
1
+d)

+ +
+
c 3 2t ln
2
1
dt
3 2t
1
e)

+ c 2x - 5 ln
2
1
dx
2x - 5
1 f)

+ +
+
c 2 5x ln
5
1
dx
2 5x
1
g)

+
dx
3 x
x
2
katakan ( ) 3 x x f
2
+
( ) 2x x f'
maka
c 3 x ln
2
1

dx
3 x
2x
2
1
dx
3 x
x
2
2 2
+ +
+

+

h)

+
dp
3 p
p
5
4
katakan ( ) 3 p x f
5
+
( )
4
5p x f'
maka
c 3 p ln
5
1

dp
3 p
5p
5
1
dp
3 p
p
5
5
4
5
4
+ +
+

+

Kamiran Fungsi Trigonometri
1.
c x kos dx x sin +

2.
c x sin dx x kos +

3.
c x tan dx x sek
2
+

4. c ax kos
a
dx ax sin +

1
5. c ax sin
a
dx ax kos +

1
6. c ax tan
a
dx ax sek
2
+

1
June/JMSK/PPD/750621
5
Tulis semula
dalam
bentuk
Tulis semula
dalam
bentuk
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
7. c b) (ax kos
a
dx b) (ax sin + + +

1
8. c b) (ax sin
a
dx b) (ax kos + + +

1
9. c b) (ax tan
a
dx b) (ax sek
2
+ + +

1
Contoh:
a)
c x sin 3
dx x kos 3 dx x kos 3
+b)
c x tan
2
1
dx x sek
2
1
dx
2
x sek
2
2
+


c)
c 4x sin
2
1

c 4x sin
4
1
2
dx 4x kos 2 dx 4x kos 2
+
+d)
c x
3
1
sin 3
c x
3
1
sin
3
1
1

xdx
3
1
kos dx
3
x
kos
+
+


e)
c 1) (3k kos
6
1
c 1) (3k kos
3
1
2
1

dk 1) (3k sin
2
1
dk 1) (3k sin
2
1
+ +
+ +
+ +f)
c 3x) - (1 tan
3
5
c 3x) - (1 tan
3
1
5
dx 3x) - (1 sek 5 dx 3x) - (1 sek 5
2 2
+
+
g)
dx
x kos
x sin
dx x tan


katakan ( ) x kos x f
( ) x sin x f'
maka
June/JMSK/PPD/750621
6
Tulis semula
dalam
bentuk
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
c x kos ln
dx
x kos
x sin -
dx
x kos
x sin
+h)
dx
x sin
x kos
dx x kot


katakan ( ) x sin x f
( ) x kos x f'
maka
c x sin ln
dx
x sin
x kos
dx
x sin
x kos
+Pengamiran Melalui Penggantian Identiti Trigonometri
Jika soalan trigo yang mempunyai kuasa maka penyelesaian masalah mesti
menggunakan identiti trigo.
Langkah-langkah penyelesaian masalah
1. Tukar ke bentuk yg boleh dikamirkar dgn menggunakan identiti trigo.
pilih identiti trigo yg sesuai
2. salin balik soalan yg telah ditukat bentuk dan selesaikan.
a)

dx 3x kos
2
[ ]
c x
2
1
6x sin
12
1
c x 6x sin
6
1
2
1
dx 1 dx 6x kos
2
1
1)dx 6x (kos
2
1
+ +
+
1
]
1

+
+
+

Diketahui : 1 A 2kos 2A kos


2

Gantikan : 3x A
1) 6x (kos
2
1
2
1 2(3x) kos
3x kos
1 2(3x) kos 3x 2kos
1 3x 2kos 2(3x) kos
2
2
2
+
+

+


b)

dx 3x tan
2
c x 3x tan
3
1
dx 1 dx 3x sek
dx 1) 3x (sek
2
2
+


Diketahui : A tan 1 A sek


2 2
+
Gantikan : 3x A
1 - 3x sek 3x tan
3x tan 1 3x sek
2 2
2 2

+
c)

dx
3
x
sin
2 Diketahui : A sin 1 2A kos
2
2
2A) kos (1
2
1

2
2A kos 1
A sin
2A kos 1 A sin 2
2
2


June/JMSK/PPD/750621
7
1
2
Tulis semula
dalam
bentuk
2
1
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
c x
3
2
sin
4
3
x
2
1
c x
3
2
sin
2
3
x
2
1
c x
3
2
sin
3
2
1
x
2
1
dx x
3
2
kos dx 1
2
1
x)dx
3
2
kos (1
2
1
x)dx
3
2
kos (1
2
1
+
+
1
]
1


+
1
1
]
1


1
]
1

Gantikan :
3
x
A
x)
3
2
kos (1
2
1
3
x
sin
2

Kamiran Fungsi Eksponen
1.

+ c e dx e
x x
2.

+ c e
a
1
dx e
ax ax
3.

+
+ +
c e
a
1
dx e
b ax b ax
Contoh:
a)

+ c e dx e
x x
b)


c e
4
1
dx e
4x 4x
c)
c 2e
c e
2
1
1
dx e
x
2
1
x
2
1
x
2
1
+
+

d)
c e
3
1
dx e
5 3x 5 3x
+
+ +

Soalan Latihan
1. Cari setiap kamiran berikut.
a.

+ dx x x ] 4 [
2 3
= c x
x
+ +
3
4
3
4
4

b. dt
t
t ]
1
3 [
3
3

= c
t
t + +
2
4
2
1
4
3
c.
dx
x
] 3
2
[
2

= c x
x
+ 3
2
2. Nilaikan yang berikut:
June/JMSK/PPD/750621
8
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
a.

+ dk k k ] 4 4 [
2
= c k k
k
+ + 4 2
3
2
3

b.

dz z
2
) 3 2 (
= c z z z + + 9 6
3
4
2 3

c. dx
x
x

+
2
5
4 2
= c x
x
+ +
4
2
3. Nilaikan kamiran yang berikut:
a.

dz 7
= 7z +c
b.

dt t
3
2 = c
t
+
5
2
5
c. dx
x
4
10
= c
x
+
3
3
10
d.
( )

+ dx x x x 9 6
2
= c x x x + +
3 2 3
3
2
2
9
2
e.
( )

dz x
2
5 2
= c x x
x
+ + 25 10
3
4
2
3
4. Tuliskan semula ungkapan berikut supaya ia boleh diselesaikan dengan
menggunakan rumus hasil tambah dan hasil tolak pengamiran.
a. (3x - 2)
2
= c x x x + + 4 6 3
2 3
b.
5
2
) 1 (
x
x x
= c
x x
+
1
2
1
2
c.
2
) 1 )( 1 (
k
k k +
= c
k
k + +
1
5. Selesaikan:
a.

+ ds s
3
3 4
= c s s + +
4
4
3
4
b.

dz x
2
) 7 6 (
= c x x x + +
3 2
3
49
21 36
Soalan Latihan
1. Dapatkan setiap kamiran berikut:
a.
dx x


4
) 3 2 (
= c
x
+

10
) 3 2 (
5
b.
dz z

+
3
) 6 3 (
= c
z
+
+
12
) 6 3 (
4
c.

dt t
5
) 7 5 (
= c
t
+

42
) 7 5 (
6
d.
dx x

+
3
) 8 4 ( 6
= c
x
+
+
8
) 8 4 ( 3
4
e.


dx x
3
) 2 7 (
=
c
x
+

2
) 2 7 ( 14
1
f.
dt
t

+
2
) 3 1 (

=
c
t
+
+

) 3 1 ( 3

June/JMSK/PPD/750621
9
) ( ) ( )] ( [ ) ( a F b F x F x f
b
a
b
a

BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
g.
dx
x


3
) 5 4 (
1
=
c
x
+

2
) 5 4 ( 8
1
h.
dx
x

4
) 5 3 ( 2
3
=
c
x
+
+
3
) 5 3 ( 6
1
a. Nilaikan kamiran berikut:
a.
dk k k


7 3 2
) 1 (
= ( ) c k +
8
3
1
24
1
b.
dz z z z

) 3 3 ( ) 3 (
2 3 3
= ( ) c s s +
3
2
3
3
1
c.
dp
p p
p

+
+
3
3
2
3
1
= ( ) c p p + +
3
2
3
3
2
1
PENGAMIRAN TENTU

CONTOH
a.
2
0
2
2
0
] x
2
x
[ dx ) 1 (x + +4
0) (0 2)
2
2
(
2

+ +

June/JMSK/PPD/750621
10
Hasil pengamiran Gantikan x = b
a disebut had bawah
pengamiran dan b
had atas pengamiran
Gantikan x = a
Gantikan semua x dengan 2
Gantikan semua x dengan 0
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
b.
2
1
2 3
2
1
2
2
3x
3
2x
dx 3x) (2x
1
]
1


6
1
2
3
3
2
6
3
16
2
1 3
3
1 2
2
2 3
3
2 2
2 3 2 3

,
_


,
_

,
_

,
_


c.
2
1
3
2
2
1
2
3
x
2x dx ) x (4x

1
]
13
3
1
2
3
8
8
3
1) (
1) ( 2
3
2
2 2
3
2
3
2

,
_

+
,
_

,
_

,
_


SOALAN LATIHAN
a)


3
2
2
dx 5x) (x

( ) ( )
6
37
atau
6
1
6
3
22
2
27
2
20
3
8
2
45
3
27
2
2 5
3
2
2
3 5
3
3

2
5x
3
x
dx 5x) (x
2 3 2 3
3
2
2 3
3
2
2

,
_


1
]
1


1
]
1

,
_

,
_


1
]
1

b) dx
x
5x x
1
2
3
4

+

June/JMSK/PPD/750621
11
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)

1
2
9
2
11
2
5
2 5
2
1
2) (
5
2
2) (
1) (
5
2
1) (
x
5
2
x
dx ) 5x (x dx
x
5x x
2 2
1
2
2
1
2
2
1
2
3
4

,
_

+
,
_

,
_

,
_

1
]
1


+
+
c)

+
4
2
dt 2t) 3t)(1 (1

116
2(2)
2
2
2 2(4)
2
4
4
2t
2
t
t
dt ) 6t t 1 ( dt 2t) 3t)(1 (1
3
2
3
2
4
2
3
2
4
2
2
4
2

,
_

,
_


1
]
1


+

d)


3
0
dx 3)
3
2x
(

6 9
6
18

3(0)
6
2(0)
3(3)
6
2(3)
3x
2 3
2x
dx 3)
3
2x
(
2 2
3
0
2
3
0

,
_

,
_


1
]
1
e) ( )

+
3
1
2
dx 1 6x 2x
June/JMSK/PPD/750621
12
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)

( )
( ) ( ) ( ) ( )
[ ]
3
1
39 atau
3
118
3
8
42
1 3
3
2
3 27 18
1 1 3 1
3
2
3 3 3 3
3
2
x 3x
3
2x
x
2
6x
3
2x
dx 1 6x 2x
2 3 2 3
3
1
2
3
3
1
2 3
3
1
2


1
]
1

+ +
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+
1
]
1

+ +


f) Satu objek dicampakkan ke bawah daripada sebuah helikopter pada masa sifar (t=0).
Objek itu mempunyai halaju v=13 +10t meter per saat. Jika objek itu mencecah tanah
selepas 10 saat, apakah jarak helikopter daripada tanah pada masa t = 10 saat?
[ ]
630
0 5(10) 13(10)

5
10t
13t
)dt 10t 13 (
2
10
0
2
10
0

+
1
]
1

+
+

KAMIRAN TENTU BAGI FUNGSI SELANJAR DALAM SELANG TERTUTUP [a, b]


Contoh:
Diberi 6 dx f(x)
5
3

, nilaikan kamiran berikut.


a)

5
3
dx 3f(x)
18
6 3
dx f(x) 3
5
3

b)
( ) [ ]
( )
6
9 15 12
3x 6 2
dx 3 dx f(x) 2
dx 3) f(x) 2 (
5
3
5
3
5
3
5
3

June/JMSK/PPD/750621
13
Ingat!
dinilaikan
berasingan


b
a
a
b
dx f(x) dx f(x)

+
c
b
b
a
c
a
dx f(x) f(x) dx f(x)
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
HAD KAMIRAN TENTU YANG DISALING TUKARKAN
CONTOH :
Diberi 12 dx h(x)
5
1

, nilaikan kamiran berikut:


a)
dx h(x)
1
5

12
dx h(x)
5
1

b)
[ ]
72
25) (1 96
x 12) 8 (
dx 2x dx h(x) 8
dx 2x) (8h(x)
1
5
2
1
5
5
1
1
5

Kamiran Tentu Bagi Fungsi Hasil Tambah


CONTOH:
Diberi 5 dx f(x)
6
2

, nilaikan kamiran berikut.


a)

6
2
dx 3f(x)
15
5 3
dx f(x) 3
6
2

b)
[ ]
23
8 15
4) (12 15
2x 5) (3
dx 2 dx f(x) 3
dx 2) (3f(x)
6
2
6
2
6
2
6
2

+
+
+
+
+

June/JMSK/PPD/750621
14
Apabila had kamiran disaling tukarkan,
kamiran itu bertukar tanda.
Tukar tanda
Ingat!
dinilaikan
berasingan
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
CONTOH SOALAN
1. Jika
2
7
dx f(x)
1
2

dan
2
3
dx f(x)
2
1

, nilaikan yang berikut.


a.

+

2
1
1
2
dx 2f(x) dx f(x)
2
1
6
2
13
2
3
2
2
7
dx f(x) 2
2
7
2
1

,
_

+
+

b.

2
2
dx f(x)
5
2
3
2
7
dx f(x) dx f(x)
2
1
1
2

+
+

c.


1
2
1
2
dx f(x) 2 dx f(x)
2
1
6 atau
2
13
2
3
2
2
7
dx f(x) 2
2
7
2
1


,
_,
_

2. Nilaikan yang berikut jika 1 dx f(x)


3
2

dan 4 dx g(x)
3
1

a.
dx ) 1 (3f(x)
3
2


[ ]
4
1 3
2) (3 3
x 1) 3(
dx 1 3f(x)dx
3
2
3
2
3
2


b.
) dx f(x) dx g(x) 2(
3
2
3
1


10
2 8
1) 2( 2(4)
dx f(x) 2 dx g(x) 2
3
2
3
1

+PENGAMIRAN TENTU MENGGUNAKAN KAEDAH GANTIAN
a.
( )

+
1
0
3
2
dx 2 x x
Andaikan
u = x
2
+ 2

dx
du
= 2x
KESIMPULANNYA
1. Andaikan U
2. Bezakan U
3. dx jadikan tajuk
4. gantikan nilai x dalam u
5. kamirkan dan selesaikan
June/JMSK/PPD/750621
15
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
dx =
2x
du
Apabila x = 0 maka u = 0 + 2 = 2
Apabila x = 1 maka u = 1 + 2 = 3

Maka kamiran menjadi :
8
65
4
16
4
81
2
1
4
2
4
3
2
1
4
u
2
1
du u
2
1
2x
du
u x
4 4
3
2
4
3
2
3
3
2
3

1
]
1


1
]
1


1
]
1b. dt
3 t
3
6
1

+
Andaikan
u = t + 3

dt
du
= 1
du = dt
Apabila t = 1 maka u = 1 + 3 = 4
Apabila t = 6 maka u = 6 + 3 = 9

Maka kamiran menjadi :
June/JMSK/PPD/750621
16
}
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
[ ]
6
2) 6(3
4 9 6
2u 3
2
1
u
3
du u 3
dt
u
3
dt
3 t
3
9
4
2
1
9
4
2
1
9
4
2
1
9
4
9
41
]
1

1
1
1
]
1CONTOH SOALAN :
1.
( )

+
1
0
3
dx 1 2x 2
Andaikan
u = 2x + 1

dx
du
= 2
dx =
2
du
Apabila x = 0 maka u = 2(0) + 1 = 1
Apabila x = 1 maka u = 2(1) + 1 = 4
Maka kamiran menjadi :
20
4
1
4
81
4
1
4
3
4
u
du u
2
du
u 2
4 4
3
1
4
3
1
3
3
1
3

1
]
1


1
]
1


1
]
12.
( )

+
3
2
2
dz
1 2z
4z
2
June/JMSK/PPD/750621
17
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
Andaikan
u = 2z
2
+ 1

dz
du
= 4z
dz =
4z
du
Apabila z = 0 maka u = 2(2)
2
+ 1 = 9
Apabila z = 1 maka u = 2(3)
2
+ 1 = 19
Maka kamiran menjadi :
171
10
171
19 9 -
9
1
19
1
u
1
1 -
u
du u
du
u
1
4z
du
u
4z
19
9
19
9
1 -
19
9
2 -
19
9
2
19
9
2

1
]
1

+
1
]
1


1
]
1
3. ( )

+
2
1 -
4 3
dt 1 5t t
Andaikan
u = 5t
4
+ 1

dt
du
= 20t
3

dt =
3
20t
du
Apabila t = -1 maka u = 5(-1)
4
+ 1 = 6
Apabila t = 2 maka u = 5(2)
4
+ 1 = 81
Maka kamiran menjadi :
June/JMSK/PPD/750621
18
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
8
1
163
40
6525
2
6525
20
1
2
36
2
6561
20
1
2
6
2
81
20
1
2
u
20
1
du u
20
1
20t
du
u t
2 2
81
6
2
81
6
81
6
3
3

1
]
1

1
]
1


1
]
1


1
]
1

4. dk
1 k
k
3
0
2

+
Andaikan
u = k
2
+ 1

dk
du
= 2k
dk =
2k
du
Apabila k = 0 maka u = 1
Apabila k = 3 maka u = 4
Maka kamiran menjadi :
June/JMSK/PPD/750621
19
BAB 4 : Pengamiran
Matematik II (B 2001)
[ ]
1
1 - 2
1 4
u
2u
2
1
2
1
u
2
1
du u
2
1
2k
du

u
k
dk
1 k
k
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
4
1
2
1
1
3
0
2


1
]
1

1
]
1

1
1
1
]
1
4
SOALAN LATIHAN
1. Dengan menggunakan kaedah kamiran berhad, kamirkan setiap yang berikut:
a)
( )

+
2
0
dx 1 x
b)
( )


3
1
2
dx 3x 2x
c)
( )


0
2 -
2
dx x 2x
d)
( )


4
2
2
dx 3x x
e)
( )


0
2 -
2
dx x x kos
f)
( )

+
3
0
2
dx x tan 2
2. Dengan menggunakan kaedah kamiran berhad, kamirkan setiap yang berikut:
a)
( )

+
2
0
4
2
dx 3 x 2x
b)
( )


3
0
4
dx x 3x 3
c)
( )

+
0
2 - 2
dx
5 3x
6x
2
d)

3
1 2
dx
2 - x
x
June/JMSK/PPD/750621
20