UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL BIHOR
TABLOUL AVOCAŢILOR
Partea I-A Avocaţi definitivi
Valabil de la data de 1 iunie 2013
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Numele si
prenumele
avocatului
Abrudan
Daniel
Abrudan
Daniela

AlinAlina-

Agud Gheorghe

Florian
Albuţiu Elena
Alexandru MirelOvidiu
Ardeleanu
Bogdan
Ardeleanu Cornel
Ardeleanu
CristinaCarmen
Ardeleanu Felix
Asloviciu
AnamariaBianca

Titlul
ştiinţ.
în
dom.
Şt.jur.

Data
înscrierii în
Barou

Sediul
profesional principal
Adresǎ, tel/fax,
Email,website

12.01.2009 Oradea,str.R.Ciorogariu 28,ap.8/A
tel.0752068080; 039/426847
01.01.1997 Oradea, str. Aurel Lazăr nr.17, ap.2;
Tel.0259/417146; 0744536600
28.12.2006 Oradea, str. Cerbului 4, bl.PB.25, ap.19;
Tel.0359322640; 0721013215
16.01.1995 Oradea,str.George Topîrceanu nr. 7 ; Tel.
0744531736
15.02.2008 Oradea, Pc.Traian nr. 2, ap. 3/A
Tel. 0745618774; 0359467000
26.10.1998 Oradea, str.Grigore Ureche nr.4/A,Bl.Q.4
Ap.11; Tel. . 0359/174685; 0723425546
01.10.1991 Oradea,str.Grigore Ureche nr.8/A, ap.3;
Tel. 0359/174685; 0723425544
01.01.1997 Oradea, Pc.Traian nr.1, ap.17/A
Tel. 0722756487
01.12.2000
01.01.2010

Forma de
exercit.a
profesiei:
CI/CA/
SCPA/
SCPRL

Instantele la care
are
dreptul sa
pună concluzii

alin.abrudan1969@gmail.com

CI

alina.craveanuabrudan@gmail.com

CI

Jud., Trib.,
Curţi Apel
Toate

CI

Toate

CI

Toate

SCPA

Toate

CI

Toate

CI

Toate

CI

Toate

CI

Toate

CI

Jud., Trib.,
Curţi Apel

Birou de lucru
Adresǎ, tel/fax,
Email,website

alexandru_mirel@yahoo.com
Oradea, str. Grigore Ureche nr.
8/A; ardeleanubogdan@hotmail.com

Oradea,str.Grigore Ureche nr.8/A, ap.3;
Leş nr. 61, jud.Bihor
Tel.0359427510; 0721488780
afelix_ro@yahoo.co.uk
Oradea, str. Sovata nr. 58, bloc C.3, ap.46 bianca_asloviciu@yahoo.com
Tel. 0740758630
1

11.

Baba Ioan-Vasile

01.03.2011

12.

Babău Voichiţa

16.05.1983

13.

Balaci Antiţa

01.09.1983

14.

Balaci NeluPaşcu
Banciu
Ioan
Barac Ozana

01.10.1997

Bǎban VasileCiprian
Bălănean Cristian

01.01.2006

Bârlea RaduCorneliu
Bejan Dochiana

24.10.1996

Berger Hanna
Daniela
Birǎu Vasilie

26.10.1998

01.02.2007

24.

Blaga LaviniaLuminiţa
Bocuţ Florentina-

25.

Bodea Bogdan

01.02.2007

26.

Bodiu Alice

01.08.1991

27.

Bonchiş
Georgiana
Alina
Borza Simona-

15.10.1997

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

28.

01.10.2005
01.12.2000

01.01.2003

12.12.2003

14.01.2008

01.01.2006

01.02.2008

Oradea, str. Republicii nr. 10/A, ap. 2
Tel.0744140234; 0259/441774
Beius, str. Cloşca nr.6/A
Tel. 0259/322968; 0724890804
Oradea, Parcul Traian,nr.12,ap.2
Tel. 0259/415961; 0744290762
Oradea,str.Franz Schubert 1,ap.2
Tel. 0259/415961; 0722604843
Oradea,str.Roman Ciorogariu nr.9
0723378874; 0359/816233
Oradea, str.D.Cantemir 12, bl. A.6,
Ap.20; Tel. 0744195194
Oradea, Bd.Dacia 44, Bl.B.12, ap. 52;
Tel. 0744541557
Marghita, str. Calea Republicii 71,
Bl.M.4,ap.8;Tel. 0740798765; 0259/363659
Oradea,str.George Enescu nr.6,
Tel. 0744976324
Oradea, str.Republicii 14, ap. 1
Tel. 0744510201; 0359/197151
Oradea, str. Ion Vidu nr. 12
Tel. 0745778801; 0259/432480
Beiuş, str. Andrei Şaguna nr.2/A,
Bl.PB.2, ap.4; Tel. 0740631147
Oradea, str. Lăpuşului nr. 17, sc.A, ap.
41; Tel. 0746.318.540
Oradea, str. Ady Endre nr. 84, cam.1
Tel. 0788439938
Oradea, str.Republicii, nr.8, ap.7/A
Tel. 0749096796; 0359/465718
Oradea,str.Grǎdinarilor 27,Bl.PC.56,ap.6
Tel. 0740943276
Oradea, str. Treboniu Laurian nr. 4, ap. 2;
Tel. 0721221061; 0259/472647

avocat@avocatbaba.ro

CI

Beiuş, str. Horia nr.8
0259/322423
antitabalaci@gmail.com

CI

Jud., Trib.,
Curţi Apel
Toate

CI

Toate

Beiuş, str.N.Cristescu nr. 14

CI

Toate

CI

Toate

CI

Toate

CI

Toate

balaneancrstn@yahoo.com

CI

Toate

radu.barlea@yahoo.com

CI

Toate

dochianabejan@yahoo.com

CI

Toate

Oradea,str. G.Enescu 17, ap. 1

CI

Toate

CI

Toate

laviniasoanea@yahoo.com

CI

bocut_florentina@yahoo.com

CI

Jud., Trib.,
C.Apel
Toate

Oradea, str. Deltei nr. 12
avocatbodea@yahoo.com

CI

Oradea, str. Cantacuzino nr. 10,

alina_rat@yahoo.com

2

pascu_balaci@yahoo.co.uk
lexnet05@yahoo.com
Salonta, str. Iuliu Maniu nr. 5

ozana_sunshine@yahoo.com

av_berger@yahoo.com

Oradea,str.Cerbului 7,Bl.C.17, ap.21

alinabonchis@gmail.com

CI

Jud., Trib.,
C.Apel
Toate

CI

Toate

CI

Jud., Trib.,

J
C

Aleea Moţilor. Bǎlcescu. str Armatei Române nr.U. 0741186306 Oradea. Butaş Cornel 21.10. Butuc Alexandru 02. Brişan Felicia Marcela Brîndaş IoanCălin 01.. Garofiţei nr.I. Butaş Viorel 15. 10 CI C. tel. parter felibris@gmail.4 CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate av.09.Dacia nr. Bd. Independenţei nr.PB. str. ap. Alina Bot Ovidiu 16. 41.com Oradea. str.com CI Toate CI Toate Oradea.cam. ap. str. str.com Oradea.04. 6 Tel.ro CI Sîntandrei.05. 0259/436625. str. Bozga Ioan 01. 0744771226 Oradea. Avram Iancu nr.Enescu 1. 0744767010 Oradea.1999 42. Brînduş Claudia 01.15.7.Ciorogariu nr. 0744519101 Oradea.G.ap.II. Tel.com marclau25@yahoo. str. Trib. 0359/467648 Oradea.7.02.com Oradea.1993 33. str. Tel.3. 6.str. Dunării 12.com t.11.1998 34.2009 31.com denisasaudan@yahoo.Apel Toate CI Jud.str. Tel.com sebastian. str. 0259/211168.8-9. Sinaia nr.3.Republicii 10/A.7. str.Doja100. str. ap. Al. ap.Gh.7. Merilor nr. 24. Botan Sebastian 01.05.1.com decy_b@yahoo. 0722219186 Oradea. Louis Pasteur nr.bl. cam.10.17. 7 Tel. 7. ap. Bl. 0741012050 Oradea. 0745249762 Marghita.1979 40.1996 Bl. 0722418138 Beiuş. 13 buse_c2001@yahoo. Bucurean Decebal 12.2011 32.2 calinb1@hotmail. 4 Tel.01. Tel.1999 38.1996 01.11.08.Enescu 1. Aurel Lazăr nr. 0259/417092. 0788323369 3 av. str. ap. cam. Bot Sorin-Florin 01. 0740242103. str.01.2005 24. 0259/322765. 0740478078 Oradea. ap.29. 4 Tel. Tel.1998 39. Buda-Dindelegan 26.2001 37.et. 0740771476 Beiuş. Curţi Apel Jud.11 Tel.38.17. 0259/363659 Oradea. ap.G. Trib. Braia Florin 26.37 Tel.Louis Pasteur 32.Enescu 1.7.82.com carmen.1. bl..21/E Tel.1997 36. Bruder Ioan 03. ap.botan@yahoo. Curţi Apel Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate Oradea. 0767831352 Beiuş.N.com CI ..G.p. 0723696999 Oradea.9.str.03. 6 ioanbruder@yahoo.buibas@gmail. str. str. 61/A Tel. 2/A Tel. Tel.1998 35.09.com Oradea. 77 Tel.bl..daciana@gmail. R. Constructorilor nr.G.01.Enescu nr.AN.cam. 8 melinda_butas@yahoo.1980 44. 8. Codrului nr. 0735554355 Oradea.1981 30. 0259/410448. Lăpuşului nr.bot@clicknet.sorinbot@gmail. 0748238370. Tel.str. Ap. 0744639123 Oradea.10. Denisa Buibaş CarmenNicoleta Buşe CorinaBernadeta But Daciana 43.Emanoil Gojdu nr.10. ap. str. str.10.Z. 0722346076 Oradea.1975 45. 01. et.

10. 0359/192556 Oradea..R. Căpuş Florina 18.ro Oradea.dorin@yahoo. bl.com office@chis-legalservices.Tel.com CA Toate Biharia. Carp Mihai 15. ap. 0259/322303. str.20. ap. bl. 6.2 Tel. P-ţa Unirii nr. 0722258306 Salonta. str. 59. C. 3. str. 18.2007 01. C. 68/A CI Toate CI Toate CI Jud. cam. 01..I. Trib.2006 01. 0770111331 Oradea.20. C.com CI CI Jud.13 Tel.com CI CI CI Jud. ap.1. ap. Cherecheş Monica Cheregi AtenaBianca Cheregi OliviaAdina Chisăliţă Lucian 01. 10. ap. Republicii nr. ap.com CI Aleşd.0722508377. Trib. G. 16.6 Tel.1979 50. Cadar Teodor 01. Tel.. str.01. str.12. 58..B.11 CI Jud.PB.Enescu 3.2010 Oradea. 0745605746 Beiuş.32/C.9.07.Coposu 15.. ap. 1. Horea nr. Peneş Curcanu 22. Curţi Apel .ap. 0741318482 4 luminitabutuc@yahoo. 0359/444943 Oradea.02.7.7. 0741283560 Oradea.capus_florina@yahoo. Pc.2011 55. ap. str..01.08. nr. str.7 lucian. str. et. Tel. 1 Tel.A. et.2009 01. Republicii nr.01.com filipandra@yahoo. 0762262302 Oradea.Alecsandri nr.. str. 0745618816 Oradea.46. 17. bl.1993 56.com Oradea.03.02.5 0741548177 Oradea. 13. str.com atenacheregi@yahoo. Butuc LuminiţaMonica Buzlea Lucian 48.2003 Chiş CosminaClaudia Chiş DianaRoxana Chiş RenataLorena Chişbora AndraFlorina 01. 51. 60. sc.I. ap.ro CI Toate mela_law@yahoo. Arany Janos nr.1980 51.Traian 2. tel.12. Curţi Apel Toate CI Toate mihai.com CI Toate lucianbuzlea@yahoo.8.. Caba Dorin 01.3 chisdianaroxana@yahoo. Mǎrǎşeşti 1. ap. Curţi Apel Jud.2010 57. Trib. ap.14 Tel.08. Tel.com CI Toate atenacheregi@yahoo.Lazăr nr. 0748650837. ap.2002 54. C.44. Cermian Floarea 15.com renata_chis@yahoo.02. 0788330508 Oradea.0740340738 Oradea.1996 01.AN.. P-ţa Cetăţii nr.2002 12. ap. str.Apel Toate caba.05. Republicii nr.25. 17. str. 2/b Tel. 61. Călinescu Paul 01. 63. Trib.20. 0259/447107. Trib.2005 47. George Enescu nr. Tel. 0259/321045 Oradea. 0744536343 Oradea. 0724897814 Oradea.V.carp@rdslink. Curţi Apel Toate cherechesmonica@yahoo. 0259/419700.02. Libertăţii nr.2.6 Tel.02.2007 52. Tribunalului nr.01. 0741073009 Oradea. 14 Tel.04.PB. ap. str. 62.27 Ap. George Enescu nr. 0744773281 Oradea.2001 53. Călin Elena 01. 2 Tel. 0724105348.chisalita@gmail. Trib. 0744612738 Oradea.Apel Toate paulcalinescu@gmail. Carţiş Melania 01. str.bl.. tel. str. str. Parcul Traian nr. str. Postăvarului nr. Th. str.com CI CI Jud.8.09.Speranţia nr. 320423. 28.ap.1978 49..2003 24..com CI Toate av. ap.62 Tel.Tănase.com cosminachis@gmail.

c. CI av_constantin33@yahoo. Tel.11. ap. Codrean Ramona- 12. et.12. 740621911 Oradea.25. 0745248899 Oradea. et. str. 0740526742 Oradea. 17.1996 12.1996 24.08.com. Coman OlgaDana Constantin Ioan 81. str. str.ro serban_cighir@yahoo. ap. Curţi Apel Toate emilia_coroian@uyahoo. 13 Tel.1.Enescu nr. ap. str. ap. Iuliu Maniu nr. ap. Tel.31.com .A.1975 79. ap.com CI Toate Oradea. 70. 3 codila_c@yahoo. Trib.6 Tel. ap.1 Tel.2008 Cigan MarcelaStela Cigan VladIonuţ Cighir ŞerbanVlad Ciolac AdrianVictor Cocaină Mirela 01. 0722458333 Oradea. cam.1.23/A. Tel. Codila ClaudiaMirela Codrean Dumitru 76. R.2003 01. str.8. ap. 0259/447430. 69. 72.03.5 Tel. bl. Tel.2003 Oradea. Piteştilor nr. 0723602372 Oradea.Enescu 1. str.1987 67.2006 75. 0721391038 Oradea. 0744142847 Oradea.Enescu nr.Tel. cam.II.1. str.II.com Oradea. Chişiu VoicuDorel Chivari Gelu-Ioan 66. Bǎrǎganului nr.Ep.com CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate av. str.G. George Enescu nr. Chivari Horia 11. str. 01..07.1.77.4 ciganmarcela@yahoo.2000 01.N.com CI Toate CI Toate CI Toate adrianc34@gmail. str.1.01.1.cigan@avocaticigan. Cǎlimǎneşti nr.7.6.1996 01.4 vlad. Enescu nr.. Coloja Teodor 06. Bl. Coloja Teodora 01. 7.01.6 Tel.4.03.12.2006 24. 0722769949 Oradea. 71.10. str. str.12. P-ţa Independenţei 51.6 Tel. Tel. Bǎrǎganului nr. 0744478677 Oradea. ap. 0259/433193 Oradea. str.cam.Bl.13.danacoman@yahoo.com CI Toate Oradea. 0259/447430. G. str. 29 Tel. 37.A. Coroian Emilia 15. 0741132156 Oradea. str.2003 68.II.01.colojateodor. George Enescu nr.12. str.com CI Toate ioancigan@gmail.13. Haţegului nr.02.ro CI Toate chivari_gelu@yahoo.13. 0744665240 Oradea.com www. et.6. cam.64.Republicii nr. cam. Iosif Vulcan nr. Oneştilor 1.2007 65. 74. G.1979 78.04.PC. G.I. 0744564649.ap. 0740306335 Oradea.2001 16. Tel.0359413886.com e-mail: colojateodor@gmail.Popovici 9.com CI Toate Oradea.3. 0740526179 Oradea. et.Ciorogariu 9.II. G.com CI Toate av. 01. 3.01.2011 80. Ciavoi MylanAnton Cigan Ioan 01.et. 0259/447430.str.teodora@gmail. str.1.1993 Marinela 77.Republicii nr.com CI Toate CI Toate av.Republicii nr. Enescu nr. 0745831576 Oradea. G.com CI Toate adrianamirela@windowslive. 5 chisiu_avocat@clicknet. 9 Tel.0359409187. 0740180981 Oradea. Tel. str.1993 01. Enescu nr.mylanciavoi@yahoo.2 ramona_codrean7@yahoo. str.str. 0740916371 Oradea.10.09. 73.it CI Jud. 27.

18.R.D. Tel.22. 69 Tel.costrut@yahoo. 0745537044 Oradea.1998 83. Bl. Trib. Tel.Ciorogariu nr. str. Curţi Apel Toate Oradea. G. 0744524788 Oradea. 0741028166 Oradea. str.com rǎzvan. str.01. str.Enescu nr. Et.2.23.ap.com CI Toate CI Toate mariana.23.Magheru nr.com CI CI Jud. Tel.com CI Jud.1 Tel. 0744696754 Oradea. 1 Tel.P.1/B.Nufărului 27. P-ţa 1 Decembrie 5.24. 0723056555 Oradea.tel. ap.2000 01. 4/A CI Toate CI ama_pulbere@yahoo.B. 89.com avocatcristea78@yahoo.part.. George Enescu nr.costea@yahoo. str. 10. Clujului nr. Curea-Lup Lucia 01. Cuza Vodǎ nr. 0731890304.Enescu nr. ap. 93. str.5.2009 Tel. Făcliei nr.Sextil Puşcariu nr. ap.2000 01. 0259/432040 . Gh.12. Trib.2001 01. str.florian@gmail. 19 Tel. 0722199459 Oradea. str.01. 0757130988 Oradea. 0766373622 Oradea.09. ap.nr. 3 Tel. ap.. Tel. Curţi Apel Toate SCPA Toate CI Toate CI Jud.Tel. Trib.01.01. M.dacian@yahoo. 91.82. str. 0259/428014. str. 0744700888 Oradea. ap.com . Cucu Octavian 01. 18 loredana.Magheru nr. Curpaş Florian- 01.2.9. 0259/410250. Csadi Ramona Carmen Csucsuj Krisztina 96.2006 01. Trib.paul81@yahoo.com SCPA Toate ramo19_76@yahoo. 0744349948 Oradea. cupsa@cmpartners.Bl.12.II.com CI Toate Oradea. 0359/815163 Aleşd. Dunǎrii nr.1970 97.05. ap. 90..Dima nr.2. 92. 0742677787 Oradea. 410250. Lunca Crişului nr. Costea AdrianCostel Costea CristianDănuţ Costea LoredanaIoana Costea HoraţiuOvidiu Costruţ FlorinCosmin Covaci RalucaMarina Crăciun AnaMaria Crăciun RăzvanDacian Cristea CătălinGeorge Cristea IoanaCristina Crişan Cosmin 03.com avocat.C.1.Al. cam.Curcanu. bl.com CI Jud.01. Bd. 0770695819 Oradea.08. 0723376447 Oradea.com CI Toate raluca.12 Tel.2000 12.Gen.str.2009 84.com CI costea_danut@yahoo.0742783337 Oradea. Deltei nr.2 sc. ap. 2.10.7 Tel.07. Curţi Apel Toate ioanacristea_cab_av@yahoo. 88.. Costaş Florentina 01. Tel.Eminescu 30.2011 12.23 cam.128.. str.ro av. cam. 38 Tel.01. Iasomiei nr. 0753583906.2003 01.2002 95.1974 99.10...cam. Cupşa Ioan 15. 0788490453 Oradea. 94.. str. 17.12.com CI Toate adriancostea2005@yahoo.Q. 0740246622.2000 18.1997 01.01.str.1997 98. Tel. 86.2011 01. 51.Decebal 60.com CI Toate crisan@vintu-crisan-lawyers.01. Bl.13.7 6 mrc-merca@yahoo. str.10. Gen. str.10.2. 0259/414669. Ep. 87. G. 0758604553 Oradea. 85.costea@gmail..36 Tel.ap.Q.ap. 10. str.12. 0722276863 Oradea.2005 01.curpas.com CI Toate crisztinacs@yahoo.

str.02. 0721371846 Oradea.Enescu nr.3.Enescu nr. Gh. Trib. 0359/418312 Oradea. Dacin Radu 14.8 Tel. ap.. Xenopol nr. str.8 Tel..01. Trib.6 Tel. str.com 01.com CI Jud. R. Dǎgǎu Nicolae 01. Republicii nr. Enescu nr.01.10. Republicii nr.X. 0722628868.1998 Oradea.com 7 .Andriţoiu 35. 0359/179621 SCPA Curţi Apel Toate SCPA Toate rdacin@hotmail.48. Cutuş Lazăr 01.5 Tel..09. Morii nr.Enescu nr.. 6 Tel. 0743024223 Oradea. Trib. bl.D. str. 15 Tel. G. G.2002 113.1983 109. str. str. G. 0259/475577.com CI Sǎcueni.ap.laviniudomocos@yahoo.B. 0743181737 Oradea. 47/A Tel.com CI Toate dimenybeatrice@yahoo.1997 01.et. Menumorut 16. str. Dehelean Marius 01.74. 0744478000. cam.III Tel.Bl.7 Tel. ap.. str. Curţi Apel Toate CI Toate dtdehelean@yahoo. 0749048197 Oradea. Al.com CI Jud. Domocoş Corina 14. str. str.2007 Oradea. 3 Tel.com CI Jud.str.G.2003 111.2001 108.. 0259/417296.8.07. Branului nr.9. Dǎescu MihaelaSimona 106.01.1982 103.7. 0722402824 Oradea. str.com CI Toate crenguta. str. 42 av.2002 107. David DianaMaria 104. 0741016665 Oradea. 0745628121 Oradea. et. David Teodora 01. Domocoş 26. Domocoş Crenguţa- 14.com CI Toate dianamaria.Enescu 1. str. str. 9 degaumariana@yahoo.G. Degǎu Mariana 01. Mǎdǎlina 115. nr. 0722846210 Oradea.com SCPA renata_dezsi@yahoo.I. 0722378492 Oradea. Curţi Apel Toate Oradea.27ap.com CI Jud. Shaw 7.Fernc Liszt. Domocoş CristianCornel 116.2009 105.08.I.com Oradea. 9.Enescu 1. str.2/.32.8 Tel. Curţi Apel Toate angela_diaconu@yahoo.1974 101.1980 114.2/. ap. bl.10.09.118.12. et.Y CI Oradea.str. Trib. Tel. nr. str. G.Cristian 100.domocos@gmail.10. 0259/417296. Adevărului nr. Cutuş Simona Valentina 102. 0723481925 Oradea.. 9. Dima nr.PB.1996 15. 17.10. Curţi Apel SCPA Toate CI Jud. Diaconu Angela 01.2002 Tel.2009 24. Tel..PB. 3. 2 Tel..8. ap. 0723056564 domocoscristian@gmail. ap. 0740948262 Oradea. str. 5. Dimeny Beatrice 01. Branului nr.2011 110. 8 Tel.com CI Toate corinadomocosav@yahoo.bl.Ciorogariu nr.cam. Trib. ap.Y avocat_lazarcutus@yahoo. ap.1997 112.05.09. Bl.doradavid@yahoo. av. Dehelean Diana 01.PB. 0746042741 Oradea.david@yahoo. str.13 Tel.8.06. Făcliei. ap..com CI Toate mcdehelean@yahoo. 0722953685 Oradea. Dezsi Renata 12.07. Ady Endre nr. 0744693901 Oradea.

jud.9 anamariabodean@yahoo.bl. Tel. ap.4.17.7 fodoralexandrina@yahoo. 3 Tel. 0259/471198.02. Trib. 0722550752 Oradea.2007 123. str.0742002322 Oradea. str.2.co CI lucianafetea@gmail. Bl.bl. Traian nr.13.com ancutafodor@yahoo. 0741011874 Oradea.Ap. str.gavrilas@yahoo.22. Trib.. Fodor Alexandri na 127. et. 0730881129 Vintere nr. ap. str.09.13.2011 01.1. 19 formittag@lexcons. Curţi Apel Toate CI Toate CI Toate CI Toate cosmin.1.03. Doseanu RăzvanViorel 118. ap.01..2010 01.. Curţi Apel Jud.2007 24. Dura GeorgeCătălin 119.Republicii nr.0259474173 Oradea. Pc. ap.Ciorogariu nr. str. Fodor Anca 18.01.com Oradea. str. Trib.01. Iuliu Maniu nr. Faur Florina 01.ro CI florina.Andrei 44. str.. Tel.C.2005 01.86 ancafodor@hotmail.. Gh.Călimăneşti nr. cam. Gavrilaş Cosmin 01. 8 mihaifil@yahoo.4.II. et.10. T. 2. ap.2010 Curţi Apel Oradea. 0359/413675. George Enescu nr..Bihor Tel.com afavocat@yahoo. Traian Moşoiu nr. Trib.str.com CI Jud. 0741705116 Oradea. Găitănaru 01..Unirii nr.Enescu nr.com CI SCPA Jud.2005 131..2005 128.. Formittag IuliuSebastian 129. B-dul Decebal.1/B Tel. str.R. 0730669499.ap. 0722720165..com CI Toate CI Toate Oradea. 4. Florea Anca 24. 26.2011 120.15 Tel. Egei Ivona ap. Republicii nr.I. 14.Enescu 1.08. Tel.17. 0744438567 Oradea. Tel. et.10.02. 0741477306 Oradea.1996 125. Aurel Lazăr nr.11. str. str.1 Tel. str.P.LaviniuIonuţ 117. Florian RaduGheorghe 126. Frâncu Anamaria 18.I. et.1982 124. 3 Tel.18. Curţi Apel Toate av_alexa@yahoo. ap. 5 Tel. 1.03. 5 Tel...com CI Oradea. Fǎgǎdar Alexandra 122.1. 4 Tel.01.Doja nr.ro george_dura@yahoo.Vladimirescu 55. Trib.01. 0754321912 Oradea. ap. Gavra MariaDiana 132.14.2001 21.com CI Jud. 9.0723163045..faur@gmail. 93/F Tel. 0744898679 Oradea. str. str. str. 13 raduflorian@rdslink.2007 28. Sf. Curţi Apel Jud.C.02. str. 0743139080. Tel. 0740180989 Salonta.9 CI Jud. Curţi Apel Jud. 0740181011 Oradea.10. Filip Mihai 30.035945049 Oradea.com CI andradagaitanaru@yahoo. 6 avocatrazvan@doseanu. str. Izvorului nr.Enescu nr. G. Trib. Curţi Apel Toate CI Toate Sîntandrei.1999 130.07.2001 133.com Oradea.com mariagavra2004@yahoo. Trib.01. 0259/432480.Nottara nr. 0359/190958 01.ro Oradea. 18 Tel.ro mihaela_forogau@yahoo. 0723163355 Oradea. str. 0359/198074 Oradea.com CI Toate CI ivona@rdsor. 0744777175 Oradea. G.com .Republicii nr. Fetea Luciana 01. cam. Forogǎu Mihaela 15. Bl.C. cam.G. nr.Enescu.. str.Magheru 7.01.M.ap. str.1986 121. str.1996 01. ap.nr.4 Tel. Ap. G.

01. Curţi Apel Toate Jud. Haiduc Lidia 01. bloc D.com CI marlena_hd@yahoo.3.11. Aurel Lazăr nr. str. 0740678623. ap. 9/B tel. Decebal nr. Ghirdan CiprianGelu 139. 0740565281 Oradea. 0742119977 Livada de Bihor nr. ap.1 Tel. str.în drept 15. str.comc CI 142.. Curţi Apel Toate Jud... 0742084470. 1 salagianala@yahoo. str.. Golea Marina 15. str. Ghirdan Alexandra 138. Haiduc Marilena 01. Trib.2008 148. Iosif Vulcan nr. 0740575606 Oradea.ghiula@gmail.Aviatorilor nr.04. Trib. jud. 12.com CI Jud.3.com CI 140. Moldovei 80.. G. Trib.02. Goina Nicoleta Maria 143.gheorghias@yahoo.7 Tel.0751161411 Oradea. str. bl.03.Libertǎţii nr. sc.01. 0770144008.02. Trib.2005 01. Parcul Traian nr. ap. Gherlea Alexandru 136. 7 Tel. 20 Tel. str.12.C.com CI goleamarina@yahoo.Republicii 71.G. 0359413889.0259236196 Oradea.01. 0744514014. Trib. str. 0722360475 Oradea. Tel.Enescu nr. str.02. 7 s.ap. 3 Tel.15. 0359455240 Oradea.1993 147.2008 Marghita. ap.4.2006 18. 11.. 0359/178008 Oradea. Ghiula Cǎlin 01.Enescu nr. ap. 0742014012 Oradea. str.Schubert nr. str. Curţi Apel Toate 01.com CI marlena_hd@yahoo.3/B.G.2010 01.herchi@rdslink..com CI 144. Trib.AN. Curţi Apel Jud..3.1983 Salonta. avocat. Trib.10.mariagoina@yahoo.0359176154 Oradea. Oradiei nr.1.2003 Peştiş nr. 7 Tel. 0745804560 Curţi Apel Lavinia 134. Curţi Apel Jud. Tel. 8 Tel.9 Tel.. 36/A Tel.com cghirdan@yahoo.. Curţi Apel Jud. Golea MirceaTraian 145....2000 Salonta.Coposu 21.2008 Oradea.09. 0748634306. 2 Tel.36 Tel. 3. Enescu nr. 0359425941. ap..2012 av.Andrada- Ap. Guiaş Simona 26.com CI avocathalmagean@gmail. 0745606291 Oradea.. 0259/236196.nr.0744576213 stefan. str.1996 9 golea_domocos@yahoo. Curţi Apel Toate .guias@gmail. Trib. str.Paganini nr. Predeal 4.com CI CI SCPA simona.3G Tel.Bihor Tel.com cristinasorana@yahoo.ro 01.1998 146. 0723871909 Sînmartin. str. 9.C.com CI SCPA Jud.01.2009 Dr. 18.12. Trib. 0744299691 Oradea.2-4 CI Toate avocat_gherman@yahoo. Curţi Apel Toate Jud.com CI Toate 01. Tel. Ady Endre nr. Gociu Alexandru gociu_alexandru@yahoo. ap. 0259/410273. Hălmăgean MihaelaRodica 149. ap.. Gherman Cristina 15.. str.P-cul Traian..2011 09. F. 0771269256 Oradea. Curţi Apel Jud. 6.01. 0741063210 Oradea. str.2009 09.01.02.A.Bl.com CI 137.02. Giurgiu CristinaSorana 141. Gheorghiaş SimonaDalia 135. ap. Ap. Herchi Ştefan 15.

2 Tel.G.01.G. Sânmartin nr.I. 0742771074 Beiuş.2010 163. Bl.17 officeha@yahoo.16 Tel.Enescu nr. str.C. cam.5. 0721865556 Oradea. Cǎlugǎreni nr. PB.1999 Oradea. 9.1 Tel. str. str.5 Tel.6. ap.01.02.com Oradea. Hoblea MarianaCarmen 153. 225. 2 CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI CI Jud. Curţi Apel Toate kolozsi@kolozsiarpad.2001 151. ap. Bl..60. 0740197647 Beiuş.Menumorut 10. 0259/411990. Lazea Cosmin 18. Curţi Apel Toate ramonaiovan@yahoo.89 Tel.5. 14 tel. 0722404297 Oradea.1997 01.II.4.10. jud. 0259/320423. str. 0745980655 Com.N. str. ap. Republicii nr.Iorga nr. str. Ilaş CorneliaCarmen 156. 0259/406783.01. 0741092052 Oradea. Jida Marius 01. Ieran DragoşVasile 155. Hinţ IoanaAngela 152.0259/322988. Trib. Kiss Ianoş 01.01.com kovacs. Nicolae Jiga 31.com CI Toate avocatherlasrodica@yahoo.D. Kolozsi Arpad 16.2006 01.0359887107 Oradea.7.9 tel. cam. 0728912700. cam.2003 18.01. Herlaş Rodica 14. str.ap.02.com CI Toate av.1.Enescu 1. str. 6.zs@lawyer-romania.2005 160. Oneştilor nr. Pc. George Enescu nr.8 Tel.108.09.inaselalin@yahoo. ap. G. Str.M.Enescu 1.1999 161.01.II. str. Primăriei nr.Spl.com CI Jud. 0259/447107. Horvath AndreiLadislau 154.ro CI Toate kosa_zoli@yahoo.com . ap. et.45.c. str.. 0743093213 Oradea.2008 01.08.it CI Toate soriniuhas@gmail.com CI mariusjida@rdslink. jud.com CI Toate SCPA Toate melanialaza@yahoo.com Ştei.Kogǎlniceanu nr.0744703637 Oradea.A.Traian nr.0729060156 Oradea. bl. str. 0740959765.com Oradea.Crişanei 12.ap.1978 164.E.com Oradea.. Jurǎu SînzianaMaria 162.1.Dacia 24/C.lazeacosmin@yahoo.ro CI Jud.2000 167. et. Cuza Vodǎ nr. Horea nr.1 Tel. 0745236066. 0741063584 10 Oradea.2010 01. ap.com Oradea.2. 32/C Tel. Aviatorilor nr.Bihor Tel. et. Tribunalului nr. str. str..2005 01. Iovan RamonaSimona 159.G.5.0359179621 Oradea.2003 12. 190/A.12.com nicoindries@yahoo.02. 0723156830 Oradea. ap.01.Bihor Tel. Kosa Klara 26.C. tel. Trib. Laza Melania 04. 0745420573.13 Tel. str.150. Tel.Enescu 1.7 ierandragos@hotmail.com CI kissjanos_2006@yahoo. Inǎşel AlexandruAlin 157. 0745317194 Sîntandrei nr.2003 158. Bd.com ioana_avocat@yahoo.Gojdu nr.2003 166. 9 Tel.2005 01. str.01. str. Kovacs Zsolt 12.12. Indrieş Nicoleta 12.10. ap.02. Iuhas Sorin 01.24 Tel.parter nelistan@hotmail. Trib.Bl. 73/A Tel.12. 0723501244 Oradea. ap. Bl..30. str.6.0359452077 Oradea. ap. Aluminei.1998 165. 0722353338 Oradea. Curţi Apel Toate sinziana_jurau@yahoo. 0744502350 Oradea.. 113 av. 11/A carmenpop_av@yahoo.

.negrutiu@contact-avocat.. et.6 Tel. ap. 11. Lupu Sanda Mariana 178. Tel..01.9 Tel. Lupuţ Răzvan 179.0757053887 25.com lǎzǎrescuioana87@yahoo. str.0359402629 01. str.com CI Jud.1999 Oradea. str. Pc. 2 Tel. ap.nr. Man Margareta 184. Roman Ciorogariu. Trib. G.. ap.305 georgeta. 0727961561 01.Dima nr. Trib.om CI iulialucuta@yahoo. str. Dunǎrii nr..1992 Oradea. Bl. Aurel Lazăr nr. ap.01. Man GabrielCosmin 183. 0770100230 01. str. Sovata nr. Luţai Gelu 180. ap. Trib. 39 Tel.11. Trib.ro CI SCPA Jud. nr. Manole Ionel 185.01.com codrutalipovan@yahoo.D. 0745635605 01.2009 Oradea.9 . 0746103287 01. Gh. str. Trib. str. Trib. Plevnei nr. P-ţa Unirii nr.ro avocat.12.Duiliu Zamfirescu nr.0740064744 01.02. Lörincz Lavinia 174. str.84. ap. Trib.Vlahuţǎ nr. str. Biruinţei nr..II. Lǎzǎrescu IoanaDiana 170. sc. 57 Tel.com CI Jud.12 Tel0744667909 01. Lazeu DanaGianina 169. Marian Alexandru 01.. Curţi Apel Toate SCPA Toate SCPA Toate CI Toate CI Toate . Man Augustin 182. 3 manole@avocatoradea.ro man@cmpartners.01.2006 Oradea.0259433193 01. str. str. Traian nr.man@gmail. 17.. ap. nr.09. cam.2011 Beiuş. 0745071163 01. Al.2006 Oradea.2008 Oradea. Curţi Apel Toate Oradea. G. Macra Sînziana 181.0359405741 01... Curţi Apel Toate CI avocatalinaleucea@gmail. 11 avocatlutai@yahoo.12. Postăvarului nr.2002 Oradea.168. Curţi Apel Jud. Lucuţa GeorgetaElena 175.2009 Oradea. Lupea Mihai 177.1992 Oradea.2 Tel. 0745315776 .2010 Oradea. 0753187866. 0742353753. Nufǎrului nr.Enescu nr. G. Lucuţa IuliaMaria 176. 17.06..3. Leu MihaelaFlorentina 171.. 0745787667 11 Oradea. Tel. 16.com CI Aleşd.12.02.ro Oradea. Curţi Apel Jud. 91.com avman@rdsor. ap. 6 Tel.2009 Oradea. Curţi Apel Toate lupusanda@gmail. str. Sucevei nr.Facliei. Tel.01.02.07.. 0259/457050 01. Armatei Române nr. 0259/433193.8.01. 74. Dunǎrii nr. 12.com CI lavinialorincz@yahoo. ap.G.. 0757026565 01.Q.8 av_dana@yahoo.45 Tel. ap.05. str. 1. str. 0741017033 15.com CI Toate luputrazvan@yahoo. 0745756650 01. str. str. bl. Curţi Apel Jud. et.Enescu. 0742126375. cam. 0359190550 01. Trib.Enescu 21.com CI tdvex@yahoo.01. Tel.60/A Tel.2009 Oradea.com sinzianamacra@yahoo.77. ap.1 Tel. 0722846212 15.com CI Toate CI Jud. 0722622894.12.07.Enescu nr. 14. Curţi Apel Jud.2. 2 Tel.1993 Oradea.1997 Oradea. 0359400454.. str.6.B. 0744979116.III Tel. 0359400454.2009 Oradea. Lipovan Codruţa 173.1991 Oradea. 60.2007 Oradea. Tel. Iuliu Maniu nr. 9.28. str. Leucea AlinaElena 172.. ap.com mihamaghiar@yahoo.

Enescu nr.com CI Toate radu. G.01.nr.0359401521.Enescu nr. str. Măduţa Ionel-Ilie 17. G. str. Marta RaduCostel 190.com avocat. Măcinului nr. 0744582293. ap. 3. Curţi Apel Toate florinmarinau@yahoo.mihes@gmail.01. 0742164274 Oradea.10. 00722771228.bogdan@gmail.2 Tel. 0740253710.11 Tel.09.Enescu nr. 0744572527 Oradea. Aurel Lazăr nr..04.part. 0745636898 Oradea.Enescu nr. Szigligeti Ede nr.Kogălniceanu nr.0259472647 Oradea. str. 3 Tel.com CI Jud.. et.09.01. Curţi Apel Toate CI Toate Oradea.01. str. Mihele Octaviana 18. 0744522290 Oradea. Tel.10.1998 Dr. 0259/472722.3. 0728021291 Oradea. G.marin65@yahoo. str. Aurel Lazăr nr.cam.com CI mesaros_carmen@yahoo.0359318602 Oradea. 0359401521. Mălan Stela 24.39 Tel.2004 188.Enescu 1.1995 197.0359190550 Oradea.Str.2008 196. cam.Magheru nr. Meseşan Sanda 01. Matica CarmenRamona 192.com CI Toate mascas_alin@yahoo.ap.2007 01.com CI cristinamarinau@yahoo.47. 9.. Biruinţei nr. Republicii nr.com mester. Iosif Vulcan nr. Trib. str.Ciorogariu. Tel. str. Tel. Mazilescu Radu 01.ap. 0744558867 Oradea.G. ap.com CI mihai_mesaros@yahoo.186. Marin Rafael 01. str.5.2010 198. ap.. ap. str. Republicii nr.com CI Nojorid.01.5. 0745527655. Moldovei nr. 1.Carol I nr. 0722588746 12 rafael.1989 Oradea.. 4 Tel. 6 CI Toate Sîntandrei. Meşter BogdanMircea 200. str.2008 01.. str.14 CI Jud. str..com CI Oradea. Mânea Maria 01. Republicii. 18.28. M. 0742064266 Oradea.2005 202. Mihoc Mariana 01...01. str.7 Tel. nr. str. 0259/471879. p. ap. str. Marinău FlorinLiviu 189.08. 23 CI Toate CI Toate sandamesesan@yahoo.3 matica_ramona@yahoo.com mariana_petrulea@yahoo. Curţi Apel Jud.1.01. 0744649965 Oradea.11. 0740522971 Oradea.2011 187. str. Trib.9. 11. str.2005 15.09.5.1 Tel.com . Mesaroş Mihai 01. 1 Tel. 0754887027. Tel.1990 193.2007 26.24 Tel. 0744391033 Oradea.. Miheş CristianDumitru 203. ap.34.2000 194.7/A Tel.ro CI CI Jud. Curţi Apel Toate mircea.02.0259416116 Oradea. Horia. Mesaroş Carmen 16. cam.20 Tel. R. Armata Românǎ nr.Savinestilor.04.1. str. Marinău Cristina 01. Gen.2007 01. Curţi Apel Jud.19.0359427246 Beiuş.8.2009 01. Trib. Tel.9.în drept 01.25 CI Toate Tinca.II.1982 199. G. ap. 12.. ap. Trib. Mascaş AlinRăzvan 191.malan@gmail.0359427306 Oradea. Tel. 7/A Tel. 0745782402. nr. Meşter PavelMircea 201.1996 195. 0745628458.nr.com office@avocatmazilescu.01. Trib.marta@yahoo. Curţi Apel Toate SCPA Toate CI Jud..0259471198 Oradea. str. str. ap. Trib. str. Mihai Viteazu nr. str.

04.George Enescu nr. Apateului nr. 0259/419626.6.str. Pc. str. Pc. 11 Tel. Trib.II. Trib. 0744598263 Oradea.1996 10. Traian nr. Muntean Delia 12. Anton Bacalbaşa nr.com moldovan.. str.com CI Toate av_morar@yahoo.moisi@yahoo.1989 211. 0740070196 Oradea.2009 18.03. ap. 2 lidia. G.2 Tel.. Barcǎului nr.ro Jud. 0722437166 Sîntandrei.1994 216.1959 Oradea. Molnar Maria 01.01.78 Tel.32.2009 221. cam.07.com CI Toate ilie. Morar Gabriela 22.01. str.1999 219. Parcul Traian nr. 0728116360 Oradea. Curţi Apel . 6.com CI av. ap. 4.01.com CI Jud. Morozan Florina 01.com CI florinamorozan@yahoo.6. Curţi Apel Toate mogasorana@yahoo.. Rozmarinului nr.1984 207. et. Trib. 0757161916 Oradea. 0728821638 adi_mihut2005@yahoo.com bobby_mos@yahoo. 17. Tel. 65.Tel. Moş OvidiuBogdan 220. ap.moritz@yahoo.com avocat@deliamuntean. 3. str.10.cel Mare nr.02. Moga Sorana 01.nr.0359427988 Oradea.10.II.09.Traian nr.1.. Trib. str.1. ap. 0740255281 Oradea.. 0741963000 Oradea.2002 208.Traian nr. 0740092545 Oradea.1996 15.ap.02. et.com CI miupiroska. Tel.morar@hotmail. ap.2011 24. G. 32 Tel.2009 214.Enescu nr.1999 210. Tel. 8..12.204.0259433193 Oradea. Libertăţii nr.56. Montenegro CristinaElena 212 Morar AlinaMona 213.6 av.09.2000 209. 0744212225 Oradea. George Enescu nr. Tel.tudorvlad@gmail. Mircea Florin 01.. Moisi Lidia 01.3.com CI georgemorgovan@gmail.7/A.01.04. P-cul Traian.. Morgovan George 217.2007 218.com CI Toate Oradea. 1 Tel. Moldovan Tudor 08.. Trib.2005 08.02.2011 205. 0743097702 Oradea. Fǎcliei nr. 29. cam. ap. Morar Ioan 01. str.St.. Trib.. ap. str. Trib.7. 0742091890 Oradea.2010 206. 0259/411888. 0745590404 Oradea. str. str..D.Ciorogariu 9.florinmircea@gmail. Tel.11. str. 1. str. ap. Curţi Apel Jud.1.com CI Toate ioan.01. 4 Tel. Curţi Apel Jud. Mihuţ Adrian 10.com CI Toate CI Toate marialioara@yahoo. 46/G Tel. 0744684500 Oradea. 0740155172 Oradea. G. Morar Ilie 215. str.3 tel. Moş Flaviu-Radu 01. str.R. 0744591661. 0745776743. 13 Oradea. cam. Tel.. Curţi Apel Toate CI Toate CI CI Jud.18 avalinamorar@yahoo.01. 3 Tel.bentea@yahoo. Curţi Apel Toate CI Jud. Pc. Louis Pasteur nr.com CI Jud. Bd. Tel.02. Andrei Şaguna nr. Enescu nr.com CI Toate Oradea. Bl. 0744611062.avocat@yahoo. Mudura Doina 01.. Enescu nr..part. Miu Piroska 01.

02.law@rdslink.ro . Deltei nr. ap. Gh.negrutiulucian@rdsor. Trib. Negru Radu 231.oltean@gmail.1996 Oradea.Moscovei nr.2008 Oradea.D. Negruţ GeluCătălin 232. str. ap.Enescu 1.7.1997 Oradea.01.1997 Oradea.02. George Enescu nr. 0744168186.ro CI gelu_ngr@yahoo. Munteanu Vladimir 225. 22 Tel. 27. Curţi Apel Toate simonaneaga@gmail.1998 Oradea. Curţi Apel Toate CI Toate av. Munteanu-Laza Dacian 224.St. Munteanu Bogdan 223. ap. Gh. str. str. Tel.cel Mare 57.M.2011 Oradea.Rozmarinului.com olar. Tel. 3. Tel.8-part. ap. Trib.ro gavrilolar@yahoo.com CI Jud.01. Bl. Negruţiu LucianDan 233. str.1998 Oradea.com CI Toate nasteabogdan@yahoo.1 Tel.Bd. Parîngului nr.10. 4. Nastea AlinTeofil 227.. Tel.01. 0722549049 01. ap. Nastea BogdanIoan 228. 0722359075 15. 0743199311.0359816509 01.10. Făgetului nr.7 Tel.2006 Oradea. 7 Tel.2006 Oradea. 12.. 1. str. Fr. 0742583164 01.6. Dima nr.com CI Toate Tinca. 0740597175 01.07.1993 Oradea. ap.com av..2006 Oradea.02.09..03. Trib. str. str.3.29. str. 0722884273 01.. str. Schubert nr. 0745565324.28. 21 Tel.com av.com CI Toate nicolaescu_crina@yahoo.01.com CI Toate nasteaalin@yahoo. Olah Lăcrimioara 238. Gen. 0722702319.0359816242 01. str.6.Viteazu nr. str.II. et.Vasile Alecsandri. str.2007 Oradea.PC. str.Tel. str.0359425531 24. 0724230571 01.62. Nemţeanu Andrei-Dan 235. str.0359436445.com CI Toate nisteaalina@gmail. Enescu nr.com CI Toate CI Toate CI Toate munteanu28bogdan@yahoo.com CI Toate avadrianamusta@yahoo.com avocatdacianmunteanu@gamail. str...com CI Oradea.0359453080 26.10. Neaga SimonaIoana 230. Curţi Apel Jud. Nicolaescu Crina 236. Trib. Nistea AlinaAncuţa 237. 13.1 Tel. ap.2. Tel.11. Tel..D.2008 Oradea.2002 Oradea.2006 Oradea.1.17 lacrimioaraolah@yahoo. Leonardo da Vinci 24 bl. 0744685984 26. Pituţ nr.0259467457 01. ap. Musta AdrianaRodica 226. Tel. Oltean Florin- Tel. nr. G.com CI av. cam. Tel.02. 3.nemteanuandrei@yahoo. str. Neag ClaudiaIonela 229. 13.3 CI Jud.Magheru nr. cam.Cantemir 12.222.10. 0732667305 01. 1 Tel. Avram Iancu nr. Olar Gavril 239.com CI office@avocatnegruradu. 0744645511 01.04. 3. ap. ap..1996 Oradea. 0722747781 01. 7/A Tel.02. 0740755430 01. 0724258133. 0745056361 01.A. Curţi Apel Jud. 0740930220 24. 3 14 CI Curţi Apel Toate SCPA Toate munteanuvldmr@yahoo.claudianeag@yahoo.Spiru Haret nr. Ferdinand nr. Nemeş Lia 234.04.2001 Oradea. str. nr. Bl.2006 Beiuş. G.

0259447902 Oradea. 0359809006 Oradea. 0359192144. bl. 1 avocatpetrusmonisa@yahoo. Enescu nr. Bd.AN. Curţi Apel Jud.. 0259/428014. 3 Tel.Andrei Mureşanu bl. ap. Pop Adrian 01. Pascui Claudia 01. Papp Hajnalka 01. Piersicilor nr. Samuil Vulcan. ap.G. 0753138957 Oradea.0359439679 Oradea. str.517.pasca@yahoo.com Ştei. Garofiţei nr. cam. 5 Tel. ap. 3/A Tel.P.2 Tel. Paşca MǎdǎlinaAmalia 246. Andrei Şaguna nr. G.01. 0744396537 Oradea. str.01. str..17.2007 01. 113.com CI claudiapascui@yahoo. Republicii nr. 2 Tel..2002 257. Trib. Curţi Apel Toate av. Trib.1994 05.B. Petruş MonisaIoana 252. 8 Tel.com CI Toate florinpantea79@yahoo. ap. Pavel Mircea 01. Traian nr.07. Pintea Teodor 253.2009 244.2010 248.2006 01.2006 245. 0741056729 Beiuş. Cartier Şoimul.com CI Toate SCPA Jud.2 Tel.2002 01.7 Aleşd. G. ap.tel.8/A Tel. cam.Enescu nr.12. str. 0744100003.. ap. str.Decebal nr. str. G.6 pavelmircea_av@yahoo. A.13.02. 0745293668 Oradea. Orbai FloricaCamelia 241. str.com mada_dia81@yahoo. 5 Tel. str. Pantea FlorinMihai 242.02.: 0742.daniela@yahoo.ro CI Jud.4.petris@yahoo. Bl.Enescu nr. 07445935070359425567 Marghita. ap.str.com CI madalina. 0766549464 Beiuş.0259320253 Oradea.26 Tel. Bl.1.Gen. 9.papphajnalka@gmail. 0725215032 Beiuş. 0745333014.Enescu. Petriş Lucian 18.2010 243.com CI office@pop-lazea.02.ap.com CI Toate mirela. Pîrlea Diana 12.01.2005 250.07.2008 Tel. Trib. str..36.Enescu nr. Trib.com av.Enescu nr.7. sc.10..com CA Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate CI Toate irinapoinar@yahoo.09. Tel.09.P.com CI Toate CI Toate lucian. Poenariu AuricaIrina 255.1989 251.10. str. parter.lucian@gmail. Horea. ap.com Oradea. str. Pantea Lucian 01.pasca@yahoo. Paşca MirelaVasilica 247.C. ap. ap. str. 2. 0744600242 Oradea.01. Tel. Pc. 0740039800 Oradea.Ionuţ 240. 0745949183.Magheru 5. 0754291498 Oradea.07. 7/A. G.1997 10. 0723270459 Oradea. Munteniei nr. Ady Endre nr.1.com . 3.2.610. Petrulea Vasile 01. Pătruş GabrielaMădălina 249. str.2003 254. 15 cami_toth@yahoo.18. Tel.03.3.com CI SCPA Jud.1981 01.1. 0723742004. Bl. 0723370858 Oradea.nr.ap.6 divpirlea@yahoo.2005 01. 8 Tel.. 3.02.01.2006 27. str.nr. str. Poinar Irina 27.0359190958 Oradea.04.1971 256. Curţi Apel Toate pantea..P-ţa Independenţei 53. Curţi Apel Toate Oradea.3 Tel. G. Pop Daniela 16. Calea Republicii 70.

258.07. ap. Avram Iancu nr.Ep. Curţi Apel Jud. 19..13.37.14/A. Pop Miron 01.com mircea_pv@yahoo. Pop Ioan 15. 0788323367 Beiuş.Peneş Curcanul nr.. cam. Popa Vasile 20.2011 01. 98.G.07..X. str..PC124. Bl.com CI Jud. Popa DanielaVioleta 269.P. Trib.ap. Curţi Apel Jud. 0259/428886.28. tel.com av. 0743133354.2 Tel..Z.01..0744707812 Oradea.I.9. str. Tel. Republicii nr. str. ap. Trib. 0722626231.02. Pop Lavinia 26. et. D. Tel.1997 261.2002 15.sc. Popa MirceaVasile 272.Traian nr. str.1.com CI Jud. Pop MariaTeodora 264..2011 265. 0259/456424.21..Enescu.bl.2. Curţi Apel Toate CI CI .com cristdor_consulting@yahoo.ap.ap..8 Tel.0744587891 Oradea.ap. Trib.28.2006 259.1 16 delia_avocat@yahoo.V. Ion Vidu nr. 22 Decembrie nr. Popa Adrian-Ioan 24.02.11.2007 01.9. Tel. Tel. Pop MariaDaniela 263.01..nr.. 0724560706.6. Bl. Pop-Pădureanu Corneliu 266.C-tin Noica 6.01.09.02. 0745596175 Beiuş.sorinapopa@gmail.com CI Toate Aleşd. Tel.Cantemir nr. 0259/436625. 0751480782 Oradea.cristian@lawer.10. ap12.D.2010 01.str. Popa DianaFlavia 270. str. ap.2012 01. 0755415045 Oradea.15.09.06. bl. 0722205201 Oradea. Popovici Liviu- 01. Popovici CristianIoan 275.7.com CI Toate Oradea.com CI Jud.2010 01. Română nr. bl. ap. 22 Tel. Curţi Apel Toate CI Toate popovici. 9. Trib. 0756945418 Oradea. 19. Pop FeliciaLiana 260.2010 01. Popa Sorina 01.2000 268. 5. str. Pc.0259/321712. Tel.com CI av.Bl.str.8 Tel.Q.1998 273. Trib. str.2006 01.10. 0722343883 Oradea. 2 Tel. 0745635284 Oradea. Pop Delia-Florica 15.10.Iosif Vulcan nr. 0745602269 Oradea.01. Popa Mihaiela Teodora 271. Ap. P-ţa 1 Decembrie nr. Curţi Apel Jud.com CI pop_miron25@yahoo..A. Roman Ciorogariu nr. G.0259223274 Oradea.1976 274. 0741334429 Oradea. Tel. 6 Tel.01. Trib.B.Conta.com CI CI Jud.str. Trib.popmd@gmail. str. 2 miha_259@yahoo. Curţi Apel Toate mela_law@yahoo. ap.2002 04.1998 262.Enescu 1.com Valea lui Mihai.ap. Popa AdinaMaria 267. str.. Calea Aradului nr.0359318602 Oradea. 7.0758645882 Oradea.09.G.2001 01.com CI Toate adi_n_a@yahoo. 0727775259 Oradea. str. ap. str.2.1. ap.com CI lvpopovici@yahoo. Dunării nr. Tel. bl. str.. str.Doja nr.nr. 11.2000 Tel.9 CI Toate CI Toate CI Toate CI felicialianapop@yahoo.07. 1 Tel. 0743849000 Oradea. 0742780440.03. str.6 0744525806 Oradea. Vasile Alecsandri nr.21. Curţi Apel Toate popadianaflavia@yahoo. str. 2 lavinia_avocat2008@yahoo.3.Magheru nr. Gen.7.Efrem Beniamin nr.

Sava Ioan 01. G.com marius_popoviciu@yahoo. Porţan Ioan-Călin 01. str.1975 292. 0722349812 Oradea.09. 32 Tel..portan@yahoo. 0722489984 Oradea. 0729119573 Oradea.0259473180 Oradea.01.0359199158 Oradea. 0744667901 Oradea. Parcul Traian nr.4. Borsecului 11. 0747762956.P. 0259/472214.1983 282. 10 cecilia_puscau@yahoo. Popoviciu Marius 01.Enescu 1.6. str. Matei Corvin nr. Călăraşilor nr.2002 Dr.01.radac. Sallak Ştefan 01.4..6 Tel. 0259/230946. Sarca Laura 01. str. 4.0359432432 Oradea. 0259/447408. 33 Tel.1993 283.com floricaromosan@yahoo. str. Radu Florentina 01. Sălăgian Nicolae 01. Parcul Traian nr. str.part.7 Tel.2000 290. 16.55.07.12. Oradiei nr. ap. Tel. Tel. Parcul Traian nr. str. Tel.2002 289. ap.01. 0722406033 Oradea.laura@yahoo.Enescu 1. Primǎriei nr. Popovici Nicoleta-Roxana 277.com CI Toate Oradea.04. Rădac Daniela 24.01. str. 0259/472542. Republicii nr. 17 Oradea. Ciheiului 32. str. Republicii nr.2001 15. ap. 0766397214.PC. 0259/427575.10.2.2006 279. 0723207781 Oradea. 22.1. 5. Tel. 32 Tel.05.ioan@yahoo.com CI Toate Salonta.com CI Toate av. Bl. 6.0359407202 Oradea.M Tel. str. Tel. 0259/432835.Tel.1999 286. cam.1982 278. str. ap.2008 281.com romosan.. Romoşan Florica 13. R. ap. Puşcău Cecilia 01. ap. Rukaj IoanaGabriela 287.com . ap. Trib. str. str.15.1.05.în drept 01. ap.11/c Tel.12.1999 285. 10/A.7. ap. str. 3 Tel.3/A. 0724209395 Oradea.4.com CI Jud. Said Iulia-Maria 01. 0740026008. str. Libertǎţii nr.com CI Toate avocat.07.Z. 10 Tel.1997 01. CI Toate CI Toate sallakistvan@yahoo. George Enescu nr.I. Făcliei nr. Primǎriei nr.10 Tel.2010 291. cam.2000 284. P-ţa 1 Decembrie 5.com cristianrusu@lawer. et.com CI cabinetsava@yahoo. Trib. Iosif Vulcan nr. 0259/410273. 0744862743 Oradea.09.07. CI Toate CI Toate calin.2006 Tel. 0740242135 Oradea. ap. Puşcaş ClaudiaVictoria 280.6. Sălăjan Florina- 01. Curţi Apel Toate CI Toate bnstanca@yahoo. Rusu Cristian Dumitru 288. G. 0722472247 Oradea.com CI Jud.Francisc Hubic nr.Bl. Romoşan Ioan 01. 0722716225. str.daniela@gmail.4 Tel.3.str.com carmen77or@yahoo. 0723025694 Oradea.9 CI Toate CI Toate ioanarukaj@gmail.com avracz@gamail.2001 01. 0740148516 Oradea. str. Ciorogariu nr.1979 293. Curţi Apel Toate CI Toate CI Toate popoviciroxana@yahoo.com saidiulia@yahoo. str. ap. ap.04. Tel..Nicolae 276. 0722573448.com CI Salonta..32.09. 0744640085 Oradea.0259475435 Oradea. Racz Ferenc 01.ap.10 p.Paulescu Bl B.com CI Toate puscasclaudia@yahoo.01.02.

Viilor nr.05. str.com stratonestelian2004@yahoo.com CI tent_romana@yahoo.12. Curţi Apel Toate CI Toate CI Toate CI Toate av.2007 307 Szilbereisz Monica Şaitoş Tincuţa 01. str.16. Andrei Şaguna nr.Pb.com CI Toate CI Toate loredanasuta76@yahoo. 112 Tel. Tel.. str.13.. Curţi Apel Jud..02. 0722352196 Oradea. Curţi Apel Toate Oradea. Tel. 2 Tel. Stratone DumitruStelian 302 Szabo Sandor Dr... Adevǎrului nr. 5 Tel.com CI av. 0748013725. 8 Tel..1997 01.com Oradea. M.2. Trib.szanto@yahoo. 0742768490 Oradea.07. Tel..com Jud. str.8 Tel. Republicii nr. Roşiorilor. 7. Simuţ MariaCamelia 298. ap.2003 301. Pc. str. Trib. 0723306854. Tel.simutmaria@yahoo.10. Mioriţei . str..01.1992 13. str. 0359/437777 Oradea. ap. 0259/479869 Tileagd.97.2012 0723563363. Sere Simona 24.2003 308 309 310 01.Bl. 5 Tel. ap.01. ap. ap. Secară Florina 01.. str. 0334/814127 Oradea. 0748394366 Oradea. ap. 14. Stancu Adrian 12. 0744470192 18 cartisflorina@yahoo.. Andrei Şaguna nr. 2.64. 0744439335 Oradea.02. 52.com steimihai@yahoo..07.2009 01. 3 CI Jud. Sovata 36.2013 01.com CI Oradea.Traian nr. str. Petöfi Sandor nr. 19 szekely@lexcons. str. str. Curţi Apel . ap. Bl. Curţi Apel Jud.2006 295. 0746042757 Oradea.I. nr.02. Republicii nr. 0722603344.et.hu szabosandorferenc@yahoo. Trib. C.17. R. Curţi Apel Toate CI Toate Aleşd.8 Tel. 0359/454640 Oradea. P.16.ap. George Enescu nr.com CI Jud.3 tincutasaitos2000@yahoo..10 Tel. str. str. Pc. 0359/439679 Marghita.stanciunicolae@yahoo.02. Decebal nr. str.01.2000 01. str.12. Trib.0744490182.com CI staicuandrea@yahoo. Staicu AndreaCristina 299. Aurel Lazăr nr.2002 Ştei MihaiGheorgheC-tin Şuta Loredana 12. str. ap.3 Tel.Traian nr.com CI Toate carmenszk@gmail.com CI adrianstancu@yahoo. 3.com CI cab_av.Carmen 294.Ciorogariu 5. Bistricioarei nr. Cǎlimǎneşti nr. Ap..12. ap.ro monicaszilbereisz@yahoo. Stanciu Nicolae 01. Kossuth Lajos nr.20/C Tel. Secară Romana 01.Eminescu nr. Trib. 4.1 Tel.com SCPA Jud.1996 297..01.bl.8.02. Trib. Bd. 0745537053 Oradea. bl.2.2007 296. 0745075257 Oradea. Tel. 0259/417146.D. 0722129625 Oradea.2011 300. str.14.2003 01. Calea Aradului 23.în drept 303 Szabo SandorFerenc 304 Szanto ArpadZsolt 305 Szekely CarmenElena 306 Szekely Ferenc 02. 3. Trib.2008 14.com CI av. 49 Tel.simonasere@gmail.48.0259/440877.2007 01. 0766531034 Oradea. ap.03. 0728320163 Valea lui Mihai. Curţi Apel Jud. 0742310277 Oradea. 17 sandor_szabo@mailbox. 0745653965 Oradea.

str.09.com Oradea.. 0359/190550 mihaela. 11.8. 0754060718 Oradea.1 Tel. 2 Tel. ap. S. Trib.. Simion Bărnuţiu nr. 0721206295 Oradea.08.01. ap. ap. Curţi Apel Toate CI Toate CI Toate SCPA CI Jud.str. str.10. m_ursuta@yahoo.02. Curţi Apel Jud. 0723644003.11/A Tel.în drept 01. Trib. str.28. ap.01.G.9 Tel. 0740230697. 6. str. Traian nr. 0722894917.str.10. Bl. Pc. 2 Tel. Curţi Apel Toate CI Toate Oradea.com Oradea. 0359/407978 Oradea. Republicii nr.ursuta.cam.7.com calin.D.ap. M. 0722497683. Bl.I. 0722511476.05.Enescu 21 Jud.12. 3/A Tel.com .com SCPA Jud. 0729924158..1977 Dr.88. 1.G. str. 10 Tel.toie@gmail.2011 15.1998 01.01. 0359/413849 Oradea. 0359434777 tantas_claudia@yahoo.09.01. 32. str.varga@gmail. 0770162319. G. Tel. 12. Tel.2006 01.2008 Oradea.11 ptrifsbox2000@yahoo. 342/A amdlex@yahoo. ap.. Tel. Dunǎrii nr.com CI alin_tirla@yahoo.2003 312 313 314 318 319 320 324 325 326 327 01. Tel. 0742012172 Oradea.1.3 Tel.08. str. ap. Trib. et. 0741136559 Oradea.2006 323 Ţinte LucicaCorina Ursuţa-Dǎrǎban Daniela Ursuţa-Dărăban OvidiuMircea Varga CristinaOtilia Vǎsuţ Mihai 12.com CI Toate tent_romana@yahoo.com CI Jud.Enescu nr. ap.Enescu nr.com CI ancatoda@yahoo.2011 04.311 Teacǎ MihaelaIoana Tiba TiberiuMircea Tirla Florin-Alin 01. str. str. 0259/419626 Oradea.cam.2000 01.. ap.str.Treboniu Laurian nr.02. 0359/410924 Oradea. Trib. 0259/414297 Oradea. Trib.C.Enescu 1.01.1993 05. str...4 Tel.Enescu 7. 0259/431103 Oradea. G.4. Curţi Apel 19 Hidişelul de Sus Nr.com CI Toate CA Toate CI Toate CI Toate CI Toate Oradea. Tel.G. str. ap. ap. 0259/432435 Oradea. Str. 1 Tel.II Tel. Bl. 0745656010 cristinaotilia.12. Pc.. Republicii nr.com CI mihai_vst@yahoo. 13 lucia_tinte@yahoo.1997 01. 0741086915. Traian nr.02. 0766659384..com ancatoiescu@yahoo.Lalescu 2. Curţi Apel Toate www.3 Tel. 13 Tel. 0724316777 Oradea. Tr. Aurel Lazăr nr. 18. Libertăţii nr.Eminescu nr. 0742091636 Oradea.7. 7.com Oradea.2000 315 Toda-Laza Anca-Claudia Todoran Daniel 316 Toie Călin 01. ap.teaca@yahoo.Bǎrnuţiu 32.2008 321 Tripa-Dragoş ValentinaAlina Ţânţaş ClaudiaAlina Ţenţ Doina 322 Ţenţ Teodor 01. 2.2010 01. str. ap. 0259/414297.2004 26. Mihai Eminescu nr.com avocattripa@gmail. ap.1998 317 Toiescu AncaStela Trif Paul 01.fr CI mirceatiba@yahoo.79.ro. 0259/428014 Oradea. 0745941470. P-ţa Regele Ferdinand 3.2010 01. Menumorut 22... part.AN.01. str.

com bogdanvintu@gmail. D. Curţi Apel Toate CI Toate CI Jud.ap.com fvirtop@yahoo. ap. ap. Pandurilor nr.com adelazghimbe@yahoo.co. Gojdu nr. 0740498387 Oradea. 0723485581 Oradea.2005 01. 1 Tel.2000 339 Zach TudorVasile Zghimbe AdelaLaura 01. 0259/322903 Decan.. Cristian Domocoş Oradea. str.com ioana_veisa@yahoo.30. R.2003 Oradea. Trib.2009 01.R. Curţi Apel Toate avocatvilaanamaria@yahoo.Gen. Aleea E. Curţi Apel Toate d. 0745416805 Beiuş.M. bl.com Oradea. P.31. str. Curţi Apel Toate volvovics@yahoo. 0745437173 Oradea. Tel.0259/410357.02.1 Tel. bl. Bl.01.Gen.6 mariusvartop@yahoo.6 Tel.1998 26. Tel.vilceanu@bot-vilceanu.01. Franz Schubert nr. ap..10.2001 331 Vesa ClaudiuBogdan Vidican Paul Cosmin Vila Anamaria 01. 45 puiu_zach@yahoo.Ciorogariu nr.Enescu nr. ap.6. ap.str. str. Traian nr. str. Dunǎrii nr.. Tel. ap.com CI Oradea.1997 18. Tel.ro CI Toate vintu@vintu-crisan-lawyers.Bd. 0726273293. ap. Ap.1. A. ap. Pc.com CI CI Jud.1. 0747049177 Oradea.4 Tel. str.2011 01. 11. Parcul Traian nr. Trib.Magheru 9.com CI Toate vesa_claudiu@yahoo. 3 Tel. Av. 0359410600 Oradea. tel.com Secretar. 0740935399 Oradea. 18.10.. str.01. ap. bl.18.2010 329 Vârtop MariusAvram Veisa Ioana 330 Verdeşi Ion 01. str..Lazăr nr..9.uk SCPA Toate CI CI Jud.. str.2008 332 333 334 335 340 01. 0745080843 Oradea.01. Tel.07. 0724335594 Oradea.10. Florica Cristea 20 CI .1998 15. Trib. 0259/447107.Rareş 1.ap.2.Henri Coandă nr.48. 0744355775. 0745085275 Oradea.07. PB.328 01.Ciorogariu 9.verdes@yahoo.com CI Toate avocat.01. Tel.Dacia nr. Magheru 6. 2.7. Bd. 11 CI Jud. ap.Decebal 62. ap.2002 338 Vuşcan Aurelia 04..7 Tel. 11.12. 0744431375 Oradea.21. 1. 0741179909. str.01.19.04. 12. M. 0259/410448 Oradea. Trib.2006 336 Vîlceanu DanCristian Vîntu Bogdan Nicolae Vîrtop Florica 337 Volvovics Adrian 01. bl. 2.C. G.24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful