Oboji slogove i nauči čitati: MA, NA, VA, JA, LA, SA, ŠA, KA, PA,RA , BA - crveno ; ME, NE, VE, JE, LE, SE, ŠE, KE ,PE,RE , BE - zeleno; MO, NO, VO, JO , LO, SO, ŠO, KO, PO, RO, BO - plavo ; MI, NI, VI, JI, LI, SI, ŠI, KI, PI, RI, BI - žuto ; MU, NU VU

, JU,LU, SU, ŠU, KU, PU, RU, BU – smeđe

Nono Stipe ima barku. Barka je bijela. Ime joj je Biba. Ima i kabinu. U kabini je baka Biba. Priprema jelo: varivo od krumpira i blitve, oradu na lešo i uštipke. Kako samo miriši!

Na krmi je motor i

.

Borna, Petar i Renata su sa nonom. Love ribu. Renata je ulovila arbuna. Petar je ulovio tri salpe. Jako se veseli. Nono je ulovio sipu. Pustila je tintu. Blatne su mu ruke. Borna nije ulovio ništa. On ne voli ribolov. Sjeo je sa strane i svira malu trubu.
Prepiši prve četiri rečenice u pisanku . Odgovori na pitanja.

Tko je sa nonom? Koje ime ima barka? Što je ulovio Borna?
Nacrtaj baku Bibu u kabini. Nacrtaj djecu i djeda kako love ribu.

Branka Rukavina

1

KI. joj! Toni je pao na nos ravno na tortu. VO. SE. Ovo je klaun Toni.Nauči čitati. Vrlo je vješt. MO. BA crveno . KO. PO. RO. Prepiši u pisanku A tri rečenice koje ti se najviše sviđaju. Ima velike i plavu periku. RU. JO . NU VU. VI. Sa šešira mu visi tulipan. Ako ti je tako lakše. Branka Rukavina 2 . BO . VA. ŠO.žuto . SU. Tu su još tri klauna. BU – smeđe U našem selu je . Ajoj.PE. PI. LA. Klaun Jura maše metlom. MU. ŠU. ŠI. NE. ME.LU. Klaun ________________metlom tjera balone. • Nacrtaj cirkus. MI. LO. Tjera balone koji lete na sve strane. Klaun Bubi svira trubu . LI.plavo . Tko vrti lopte? Kamo je pao Toni? • Dopuni rečenice. ŠA. JU. KU. oboji slogove: MA. Klaun ________________ vrti pet lopti. LE. Klaun ________________ nosi tortu. pa ta truba prska na sve strane! Klaun Pero nosi krasnu tortu. NO. JI. NI. PU. VE. BE . KE . Odgovori punim rečenicama na pitanja u pisanku A.RA . PA. JA. NA. Juri po areni na U rukama vrti pet lopti. Tres! Oooooo! Joj. KA. RI. ŠE.zeleno. JE. BI . . SI. SO.RE . Klaun ________________ svira trubu. SA.

3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful