Nauči čitati.

Ako ti je tako lakše, oboji slogove: MA, NA, VA, JA - crveno ; ME, NE, VE, JE zeleno; MO, NO, VO, JO - plavo ; MI, NI, VI, JI - žuto ; MU, NU VU, JU smeđe

m mo moj moja

m ma mam mama

M Mi Mim Mimi

M Mi Mij Mija

i im ima imam imamo

n ne nem nema nemam

o ov ova ovaj

na na-j ma no no vo va va ma-j no-v no-na e-vo i-va E-va

E-na Ma-ja no-va ni

ja-ja Ma-ju no-vi

Ja-na Ma-ji no-vo no-ni-n Ma-jo-m no-vo-m no-ni-no ma-na no-vi-ne nije Ni-na

no-ni

o-vo I-va o-va

I-vo

I-vo-na ja-va Mi-ja va-ni I-va-n I-va-na

I-va-n

no-va va va-n

mama Eva Nino Ena Ivan novine maj moj

Ana

Ivana Ivona

Mimi

imamo nema eno ono je ej Jana

Ovo je moja nona Eva. Ima i Miju.

Ona ima

Vuju.

Mijauuuuu! Evo moje Mije. Auuuuu! Nema Mije.

Jao, nemoj Vujo! Ne, nemoj na Miju.

Mija je na

.

Branka Rukavina

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful