igehirdetések a Debreceni Református Kollégium legátusai számára 2010/2011.

tanév

Ünnepi

igehirdetések a Debreceni Református Kollégium legátusai számára 2010/2011. tanév

Ünnepi

Debrecen 2010

Ünnepi igehirdetések a Debreceni Református Kollégium legátusai számára 2010/2011. tanév

Szerkesztette: Dr. Fekete Károly

Kiadja A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Felelős kiadó: Dr. Fazakas Sándor rektor Nyomda: Fábián Nyomdaipari Bt., Debrecen Felelős vezető: Fábián Imre

Tartalomjegyzék Karácsony szenteste (Kis Klára)...........................................9 Karácsony első nap délelőtt (Dr. Peres Imre).....................16 Karácsony első nap délután (Kustár György).....................23 Karácsony második nap délelőtt (Horsai Ede)...................28 Karácsony második nap délután (Rácsok Gabriella)..........34 Nagypéntek (Dr. Szopó Ferenc). ........................................40 Nagyszombat (Thoma László). ..........................................47 Húsvét első napja délelőtt (Dr. Peres Imre)........................52 Húsvét első napja délután (Szerdi András).........................59 Húsvét második nap délelőtt (Németh Áron).....................65 Húsvét második nap délután (Kocsis Áron).......................72 Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre (Petró László).78 Pünkösd első nap délelőtt (Kovács Kriszitán)....................83 Pünkösd első nap délután (Sajtos Szilárd)..........................91 Pünkösd másodnap délelőtt (Árvavölgyi Béla)..................99 Pünkösd másodnap délután (Czagány Gábor)..................106

5

6

s azok az elvárások. akik átveszik és megélik a kapott igei útmutatást! Debrecen. 2010 Adventjében Dr. Vannak közöttük már évek óta szolgálók és vannak. Egyetemünk közössége nevében köszönjük Tanár Úrnak az eddig végzett munkáját. Fekete Károly 7 . aki esperessé történt választásával egy időre átadta ezt a tisztet jelen sorok írójának.Előszó . Ebben a tanévben a három ünnepkör igehirdetési feladataira a Debreceni Református Hittudományi Egyetem lelkészi végzettségű doktoranduszait kértem fel. Abban azonban hasonlítanak egymásra. akik továbbadják az ünnepi üzenetet és legyen áldás azokon a gyülekezeteken. Gaál Sándor legációért felelős tanár szerkesztette. akik a hatodik év után rögtön be tudtak kapcsolódni a doktori programba. amelyeket egykor ők is örömmel és lelkesedéssel teljesítettek. és a Nyírségi Református Egyházmegyében végzendő felelős egyházvezetői szolgálatára pedig Isten gazdag áldását kérjük. hogy még élénken élnek bennük a saját legációs szolgálataik élménye. akik örömmel vállalták a feladatot. Köszönet minden szerzőtárs odaadó munkájáért és legyen áldás mindazokon a hallgatókon. Az Ünnepi igehirdetések… sorozat előző öt kötetét dr.

8 .

Jézusban hívő emberekkel.Karácsony szenteste Karácsony szenteste Kis Klára (Miskolc) A becsületes Istent keresők példaképei Előima: Édes Atyánk! Ma újra karácsony van és ma este mindenhol a világon Rád gondol. hogy nem szeretnénk semmit. elcsendesednek bánataink és reménység csillaga gyúl bennünk. hogy Te szolgálj és életedet add sokakért. ebben a templomban. Talán meglepő. miről szól a karácsony. tégy késszé arra. nyomorultabb lett a világ tavaly karácsony óta. Ha megkérdeznénk benneteket arról. De vagyunk itt úgy is. hogy feldobottak legyünk. Minden úgy lesz. de a Biblia is többféle választ ad arra a kérdésre. Most is Te szeretnél szolgálni nekünk. vigasztalni akarsz. hogy körülötted ugráljunk. Kérünk. és semmi nem indokolja. Előre köszönjük Neked. Mi is itt. családtagokkal. történjen velünk most is minden a Te beszéded szerint! Ámen. kinek. Textus: Titus 2. hogy elfogadjuk azt Tőled! Köszönjük. bizonyosan nagyon sokféle válasz születne. hogy együtt ünnepeljetek gyermekeitekkel.11 „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Úgy érezzük. Csak rosszabb. amíg megnyugszik a szívünk. Titus levele például a karácsony univerzális jellegére teszi 9 . ismerősökkel. amivel táplálni.” Kedves Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvérek! Szeretettel köszöntünk mindnyájatokat. sem ünneplési lázat. sosem vártad el. Szeretnénk az ünnep világosságához közelebb tartani az életünket. hogy szavatartó Isten vagy. hogy mi is ennek az ünnepnek a lényege. aki beteljesítetted ígéreteidet Jézus Krisztus születésekor. hogy eligazodjanak bennünk és körülöttünk a dolgok. ahogy mondtad. Köszönjük. Legyen nekünk. Rád vár a Te néped. Sosem ünnepeltetted magad. akik az ünnep előestéjén eljöttetek Isten házába. hogy Te nem vársz tőlünk sem feldobottságot. hanem azért jöttél. hogy nincs okunk ünnepelni. Minden szavad így igaz és érvényes ma is.

Senki sem mondhatja. Ott nem ismerték sem az Írásokat. ami ilyen komoly vállalkozásra indította őket? Hiszen a méd-perzsa birodalom távol esett Izráeltől földrajzilag. és annyira sikeres ember. hogy neki nem jelent meg az Isten üdvözítő kegyelme. s később államfői rangra emelkedett. Isten szeretete karácsonyban mindenkit átölel. Isten karácsonyi ajándéka minden ember számára hozzáférhető. hogy Isten szeretete ne jelent volna meg neked is. A mai bibliai történet szereplőinek is megjelent az első karácsonyon Isten üdvözítő kegyelme. minden emberért történt. származástól. De az. tudósok és diplomaták. hogy ezer km-t megtegyenek „látatlanba”? Honnan vehették az információt. nemtől. vagy politikai pártállástól függetlenül. Jézus bölcsőjénél pásztorok jártak és napkeleti bölcsek! Egyszerű. És ez azt jelenti. hogy milyen választ adtak Isten megkeresésére. akit fogolyként hurcoltak ide. És nem lehetsz olyan művelt. Karácsony óta senki sem mondhatja. hogy nem mindenki tart rá igényt. hogy miénk lesz-e valóban ez a kegyelem. pallérozott elme. és nem lehetsz olyan rossz véleménnyel magadról.Karácsony szenteste a hangsúlyt. hogyan reagálunk Isten közeledésére. A társadalom két végét fogja egybe Isten Jézus jászolbölcsőjénél. mert ez a ”karácsonyiügy” mindenkit érint. 1. igen nagy hatással volt 10 . amikor Isten bevonta őket világmegváltó terveibe. sem az Isten hatalmát.” Ezért most mindenki figyeljen. hogy őt kirekesztette volna. Ebben a birodalomban azonban nem egy istenfélő zsidó megfordult már korábban. de Istenen nem múlik. akik magas rangú királyi tanácsadók voltak. amikor így fogalmaz: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. megvetett. Mindenkinek szüksége van Isten jóindulatára: kortól. szegény emberek és olyanok is.) A bölcsek. felekezeti hovatartozástól. mit tettek. hogy ők mit tudtak kezdeni ezzel az eseménnyel. Hogy jutottak a bölcsek arra az elhatározásra. hogy nem lehetsz olyan elesett. Ami karácsonykor történt. Három embertípust látunk most aszerint. az attól függ. Dániel például. Minden embernek született a Megtartó! Az Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek! A minden emberben pedig te is benne vagy. Lássuk. összetört élet. hogy vele nem gondol az Isten. hogyan viselkedtek. neveltetéstől. Lehet. Nézd. hogy ne szorulnál rá Isten üdvözítésére. de spirituális értelemben is.

hogy feltevéseik bizonyítást. vagy cáfolatot nyerjenek. Kémlelve az eget. olyan konstellációban látták a csillagokat. hosszú útkeresés után megérkeznek Isten népe közé. amiről tudtak a korabeli tudósok is. ami szebb és jobb. a puszta létezésnél. és fejetlenség. amit a királyi udvarban tapasztaltak. ezért rengeteg lehetősége volt azt átadni. Olyan próféta volt ő egy pogány birodalom szívében. aki annak gondolkodását és életmódját is képes volt befolyásolni. Mit találnak itt? Hatalmi játszmákat. szívesen fogadják majd őket. világtörténeti esemény közeledik. mert a hívő ember életéhez természetes módon hozzátartozik a bizonyságtétel. inkább egy kisebb karavánt kell elképzelnünk. megértettek valamit. elutasítást? Találnak-e nagy belső örömet? Át vagyunk-e itatódva egy élő Krisztus jelenlétével? Gyülekezetünk. A hűséges Dánielnek. s olykor vágyódnak oda: „Lehet számtalan hely. szeretetlenséget. aki egyenes jellem maradt minden körülmények között. Át is adta. hogy hárman voltak. hogy a fővárosban keresték az új királyt. Vannak ma is emberek. létezik ő is. Ezek az emberek asztrológiával foglalkoztak. Ez lázba hozta őket. hogy van több. hogy a segítség túl van emberi dimenziókon. megtisztelőnek tartják látogatásukat és bevonják őket a nagy örömbe.Karácsony szenteste a környezetére. Jeruzsálembe mentek. mint vallás és tudomány keveredése. és folytatják a kutatást mindaddig. Még meg kellett tanulniuk. vallásosságunk. Olyan uralkodó születése. ami akkortájt nem volt más. aki többre képes az embernél. míg végére nem járnak a nyitott kérdéseknek. természeti megfigyelések és hiedelmek összessége. A másik pedig egy természeti megfigyelés volt. ami számukra azt jelentette. lehet. hiszen úgy közlekedni akkoriban biztonságosabb volt. Fiatal kora óta élt a birodalomban. kegyességi gyakorlatunk előbbre segíti-e a Jézust keresőket? 11 . akik érzik. a mi földünknél.17) Ez a prófécia lehetett tehát az egyik forrás. hogy Isten logikája más. Azt hitték. biztosan volt „bibliája”. Nem valószínű. közöny. Ezzel szemben megdöbbentő lehetett az a tájékozatlanság. A tudósokat egyébként is mindig lázba hozzák a felderítésre váró titkok.” És viszontagságos. akinek uralkodása az egész világra hatással lesz. Emberi logika szerint érthető. közömbösséget. Olyan állásban. Így ismerhették meg a próféciát messze Perzsiában: „Csillag származik Jákóbból. Érzik. akkor nagyon jól ismerte Isten Igéjét. és királyi pálca támad Izráelből…” (4Móz 24. Ezek a férfiak is komoly elszántsággal indultak el. De ha nem.

Rettegett a hatalom elvesztésétől. Az öntörvényű. A hatalom egyetlen kézben van jó helyen. Kívülről nagyon határozott. paloták. Csak aszerint értékeli az embereket. Így aztán nem volt magas a tetszési indexe saját népe között. mint a testvére!” Nem csoda. Nos. és felvette a versenyt a birodalom bármely provinciájával. Pedig aki mindenáron ragaszkodik a hatalomhoz. Csak így beszéltek róla: „Szívesebben lennék Heródes disznaja. rátermett uralkodónak is tűnhetett akár. Ő a „nekem ne mondja meg senki!”. Jézus Krisztuséban. de mindent megtesz. S mivel alapos ember volt.Karácsony szenteste Mert ma is vannak ilyenek. ő az önimádó ember. hogy keresztülvigye akaratát. hogy se éjjele. potenciális ellenfeleitől. és sokak életét megszomorítja. sem nappala nem volt ezután. Még a kegyetlenkedésben jártas rómaiak is életveszélyesnek tartották. Önmagát is csak a hatalomban tudja értelmezni. aki semmit nem bíz a véletlenre. hogy uralkodása idején az általa elrendelt építkezések komoly értéket teremtettek országában.) Történetünk negatív hőse Heródes király. a megszégyenüléstől. leküldte katonáit Betlehembe. ki is az pontosan. hanem 12 . vagy nincs nekik a hatalomból. De nem kapott információt a bölcsektől és ez iszonyatos dühvel töltötte el. akik áldozatai. Származását tekintve edomita volt. hogy nem fog ölni (legalábbis fizikailag nem). látnak valamit. mert Isten népe között láttak. Ő az. Az akkoriban emeltetett épületek. hogy megszabaduljon esetleges vetélytársaitól. közeli családtagjait is megölette. S hogy ezeket elkerülje. hogy ő abszolút független. hogy men�nyi van. Elképzelhetjük. 2. hogy sokkolta őt a naiv bölcsek érkezése és az állítólagos új király születése. És olyan szomorú. ami beteges és hajmeresztő tettekre indította. s a királysághoz is a rómaiak segítették hozzá. a „nekem az isten se parancsol!” Aki lehet. és hol lehet megtalálni. Rettenetes napokat élhettek meg azok. hiszen újabb rivális bukkant fel. s mielőbb meg kellett tudnia. de belső bizonytalansága olyan mértékű volt. aki hiszi. Aki azt sosem ellenünk. Az sem segített ezen. a kudarctól. aki gátlástalanul bármit megtesz és ezt szabadságnak nevezi. az egészen bizonyosan alkalmatlan a hatalom gyakorlására. színházak és például a Masszada erőd az akkori kor római mércéivel mérve is igen tiszteletreméltó teljesítmény volt. amikor azért rekednek meg a hit útján. érintettjei lettek a betlehemi csecsemők legyilkolásának. nem volt igazi zsidó.

ami történt. lelki vezetői. de az élő Istent soha meg nem tapasztalva. Olyan ez. A Biblia betűjét tudva. akkor mindnyájan a bölcsek 13 . Szomorú kép. hogy vannak még ilyen „lúzerek”. Add át az önrendelkezés jogát. és ez a továbbiakban cseppet sem befolyásolta aznapi programjukat. „Akiknél meg van a kegyességnek látszata. Napra készek voltak saját szakterületükön. Le kell borulni. mert igen tanulságos az ő viselkedésük. akik képesek ekkora energiát invesztálni ebbe az egészbe!” Aztán hazamentek vacsorázni. mindenképpen fontosabbnak tartották annál. de annak lényegét soha nem próbálták ki. a hatalmat Jézusnak! Meglátod. Valóban ez idő tájt kell megszületnie az Üdvözítőnek. talán meg is mosolyogták őket: „Ki hitte volna.) Vannak ennek a történetnek kevésbé karakteres szereplői is. de megtagadják annak erejét. Kedves Testvérek! Azt gondolom. Nem furcsa? Századok óta erre az eseményre vártak.Karácsony szenteste mindig értünk használta. koruk tudósai. hogy kimenjenek megnézni. pontos tájékoztatást nyújtottak. hogy milyen más is volt itt az élet a rómaiak előtt… De bármit tettek is.” (2Tim 3. El tudják mondani. akiknek kívülről kellett ismerni az ószövetségi iratokat. Mindössze 22 km-re voltak a világot megváltoztató eseménytől. A templomon belül. akik szinte elvesznek a sorok között. s elpusztulni a váróban. Meg van írva. felkészültségük nem hagyott kívánni valót maga után. Kincseket átadni. Akik gyakorolják a vallásukat. Napirendre tértek a bölcsek látogatása felett. a hír igaz.5) Az igazságot ismerve. Tudták. Erről írtak a próféták. de nem jutva el az orvosig. A király kérdésére korrekt választ adnak: „Igen. hová menjenek. mint orvoshoz menni. de azért ki ne hagyjuk őket.6). hogy ha választani kellene a három típus közül.” Heródes meg lehetett elégedve velük. El kell menni a Fiú Istenig. de nem élve. Meg a másnapit sem. de kívül maradva Isten országán. De nem mennek ki megnézni… Nem mennek ki megnézni…!? Ők az üres vallásosságban megfásult ember portréját tartják elénk. Felmondták a leckét. jól feleltek. és az írások szerint éppen Betlehemben. Ők az írástudók. népük szellemi. válaszuk is a Messiás születésére. Meg kell látogatni. „Az uralom az Ő vállán lesz” – írta róla Ézsaiás próféta (Ézs 9. Ő az uralommal járó terheket is átveszi. vagy tovább beszélgettek arról. 3. Különben minden vallásosságunkkal együtt kívül maradunk Isten üdvözítő kegyelmén. Fel kell keresni.

ha Isten és ember egymásra talál. akiket nem elégít meg más. 14 . őszinte nyitottság. hasznos volt. hogy életünk minden ajándéka.Karácsony szenteste kis csapatához csatalakoznánk legszívesebben. „És kerestek engem és megtaláltok. lett az a „nagy öröm”. És nem csak karácsonykor. nem konfirmáltak. és „nagy örömmel örvendezének. mert teljes szívetekből kerestek engem. Aki meglátogatja az embert. hogy eljöttünk! Másrészt jutalmuk. ami Tőled jött. Világos szándékok. de leginkább azt. nem volt bibliaismeretük. Hadd vegyük észre. ami a csillag egyértelműsége és a zsidók zavarodottsága között tapasztaltak. ne adják fel! Isten garantálja. Nem fognak eltévedni. hogy megtalálják azt. jól tettük.” A boldogság keresők figyelmébe hadd ajánljam a karácsonyi történeteknek ezeket a felemelő szavait. ha tetszik kíváncsiság jellemezte őket. és mire valók azok. akkor én is találkozni akarok vele! Ha van Isten. A pásztorok is és a bölcsek is jártak a jászolbölcsőnél. akkor beszélni akarok vele! Ha van Isten. amit. hogy mire voltak jók. Ma is csak olyan intenzitással érdemes Istent keresni. És így alkalmasak voltak arra. Feltenni magunkban. kellett. Nem voltak istenfélők. És azt a távolságot is. sose bántanál meg bennünket azzal. hogy hasznavehetetlen ajándékokat kínálsz nekünk. akik szívből keresik. Jó helyen keressenek. de a mennyben is nagy öröm van egy-egy ilyen találkozáskor. Hadd lássuk meg. ahogy ők tették. De nem voltak előítéleteik sem. Akit keresnek! Ámen. szükségünk volt rá. akik szomjazzák Őt. biztos volt a jel. hogy ha van Isten. és nem csak a földön. Utóima: Édes Atyánk! Köszönjük Neked ajándékaidat! Tudjuk. ami a várva-várt király nagysága és a megtalált gyermek elesettsége és kicsisége között volt.13) Akik elindultak az Isten felé vezető úton. meg fognak érkezni hozzá mindazok. hogy nem hiába keresnek. hogy Isten megajándékozza őket. amit mindig említ a Szentírás. Kitartásuk jutalma lett egyrészt a bizonyosság: igaz volt a prófécia. aki halandóságommal együtt beleölel engem az Ő örökkévalóságába. Kibírta a hitük azt a nagy ellentmondást.”(Jer 29. A becsületes Istent keresők példaképei ezek a napkeleti bölcsek. megérte az út. aki meg tudja változtatni az életet. Egyedül nekik volt ünnepük. akkor a kezére bízom sorsomat.

szívünkben lüktető. és trónná válik kis jászlad. segíts engedni mindenben akaratodnak! Tölts meg minket Magaddal. ennek a világnak a sorsa! Szánd meg azokat. ami minket vezetett. nagy örömmel! Ámen. akik Hozzád kiáltanak ezen a sok sebből vérző planétán! Könyörülj az írástudókon. 15 . embereket. eseményeket. hogy tudományuknak hasznát vehesse a föld és az ég is! Azok között szeretnénk lenni Istenünk.Karácsony szenteste Köszönjük a csillagot. fájdalmas hiányokat. mindent. Hozzád. hogy nem közömbös Neked. olthatatlan sóvárgást. akik a nagy örömöt találták Jézus Krisztus közelében! A pásztorok serénységét és a napkeleti bölcsek kincset kitáró szívét add nekünk! Meghívunk otthonunkba is Jézus Krisztus! Legyen az bölcsőd. Igéket. akiktől sok ember élete függ ezen a világon! Tudjuk. szállásod. ami közelebb vitt a Jézus Krisztus titkához. És amikor királyi igénnyel lépsz majd fel nálunk. Segíts megküzdeni az utunkat keresztező akadályokkal! Könyörülj a Heródeseken.

és íme. más úton tértek vissza hazájukba. hogy ebben a Gyermekben érkezel hozzánk. amikor feltűnt. hogy én is elmenjek. és akkor megállt a fölött a hely fölött. Máriával. mihelyt pedig megtaláljátok. és ajándékokat adtak neki: aranyat. amelyet láttak feltűnésekor. hogy imádjuk őt. Köszönjük. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját.” Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket. amelyet megbizonyítottál hozzánk a betlehemi Gyermekben. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban. előttük ment.Karácsony első nap délelőtt Karácsony első nap délelőtt Dr. szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről. és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya. és ezt mondta: „Menjetek el. tömjént és mirhát. mert fejedelem származik belőled. hol kell megszületnie a Krisztusnak.” Amikor ezt Heródes király meghallotta. adjátok tudtomra. és leborulva imádták őt.” Előima: Mindenható Istenünk! Lelkünkben leborulunk a te szereteted előtt. elindultak. ahol a gyermek volt. és megkérdezte tőlük. aki legeltetni fogja népemet. Izráelt. és imádjam őt!” Miután meghallgatták a királyt. hogy ne menjenek vissza Heródeshez. semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között. aki most született? Mert láttuk az ő csillagát. 16 . majd elküldte őket Betlehembe. Azok ezt mondták neki: „A júdeai Betlehemben.1-12 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében. Ez nagy titok. pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét. és eljöttünk. amíg meg nem érkeztek. mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem. igen nagy volt az örömük. Peres Imre (Debrecen) A Jézussal való találkozás nehézségei Lekció: Mt 2. hogy elkészítetted az időket és a körülményeket. Amikor meglátták a csillagot. Bementek a házba. Köszönjük. meglátták a gyermeket anyjával. a csillag. hogy a Te Fiad és a mi Urunk Jézus Krisztus földi világunkban megszülethessen. Júda földje. és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Kinyitották kincsesládáikat. nyugtalanság fogta el. íme. bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe.

templomi ünneplésünket. Fogadd el tehát szívünk hódolatát. örömmel indultunk el szerte az egyházban.Karácsony első nap délelőtt és mi csak leborulni tudunk ez előtt a nagy kijelentés előtt. ünnepi követek. ahogy sikerült.1-2 Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében. Ma sok keresztyén templomban hirdetik az Isten igéjét. Nem tudom. Kérünk. aki elveszett. és áldd meg istentiszteletünket. Kérünk. és ma is beteljesíted ígéreteidet. amikor feltűnt. Ahogy annakidején a napkeleti bölcsek: sok akadályt leküzdve eljutottak hozzá. igaz hittel. hogy mindenütt elmondjuk a Jézusról szóló jó hírt. és hívjuk az embereket Jézushoz. hallgass meg minket Jézus nevéért. Adj szívünkbe bizonyosságot. Én is arról szeretnék bizonyságot tenni. hogy ma is megmented. a hitetlent pedig bűnbánatra és megtisztulásra vezeted. amely minden értelmünket meghaladja. Mindenki úgy. A napkeleti bölcsek útja Jézushoz) Az evangéliumi történetünk olyan napkeleti királyokról vagy és mágusokról számol be. Erre serkent minket sok régi emlék. hogy mi is a Jézushoz vezető úton vagyunk: el kell jutnunk hozzá. hogy most tulajdonképpen Jézushoz jöttünk. bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe. és útjuk célhoz vezette őket. Kitartóak voltak. és ezt kérdezték: „Hol van a zsidók királya. hogy ünnepeljünk. Tekints ránk kegyelmesen. Azért mentek. Eljöttünk. hogy nemcsak Augusztus császár idejében. aki most született? Mert láttuk az ő csillagát. és eljöttünk. de ennek az útnak nagyon sok akadálya van. hogy lássák őt. (1. Add átélnünk. ajándékozz meg minket ma is boldog.” Kedves Ünneplő Gyülekezet! Ma karácsony van. és hódoljanak előtte. Textus: Mt 2. fogadd el ajándékainkat: Íme. hogy mennyire tudatosítjuk. és boldog örömmel követhessünk. lelki látással és mennyei ismerettel. hozzád emeljük szívünket. Mi is mint debreceni legátusok. elménket és lelkünket. hanem ma is közel vagy a földön élő emberekhez. szokás vagy maga az ünnepi idő. hogy Lelked által megismerhessünk Téged. akik messzi országból indul17 . Ámen. hogy imádjuk őt. és ma is egyenes útra téríted a tévelygőt. íme.

aki előre megmondta. királyi pálca támad Izráelből. hogy „Csillag jön fel Jákóbból. Majd Jézustól vissza. Cseles egyezkedésbe kezd velük: hosszúra nyújtja az ott-tartózkodásukat színlelt vendégszeretetével. magához 18 . Lehet hogy amiatt is. Hagyomány szerint talán magas rangú emberek voltak országukban. milyen veszélyes útra vállalkoztak. Csak azt tudjuk. Így hát elindultak a hosszú útra. hogy az ő idejükben. mint ahogy Jézus megszületett. Ha megnézzük a térképet. Jeruzsálemben a királyi palotába mentek keresni Jézust.17). S így nem Jézushoz. talán Mezopotámiából. akik titokzatos tudományokat műveltek: kutatták a világ rendjét. hogy királyok is. Azonban nemcsak a külső akadályok nehezíthették vándorlásukat. Több mint 1000 km-t kellett megtenniük. Az utazás és találkozás nehézségei elriaszthatták volna a bölcseket) Az út azonban hosszú és fárasztó lehetett. Ha babiloni tartományokban éltek. hogy tudósok voltak. lehet. hogy igen kitartóak voltak. A mágusok olyan emberek voltak. láthatjuk. és rendületlenül hittek Jézus megváltói küldetésében. az élet és halál titkait. És valószínűleg hamarabb kellett elindulniuk. Mai szóval nyugodtan mondhatnánk. akik a Messiás felől érdeklődtek. az eget. és az égi jelenségek is arra a meggyőződésre vezették őket. Máté evangélista eredeti nyelven mágusoknak nevezi őket. bizonyára ismerhették Bálám próféta jövendőléseit (4Móz 24. a csillagokat. Izraelben Messiás fog születni. hanem bizonyára az a belső bizonytalanság is. és persze a nagy emberek sorsát. és ott hódoljanak a világ Megváltója előtt. Bizonyára jól be volt biztosítva az életük. a krónikák. amelyeket csak királyoknak illik adni.” Valószínűleg a régi próféciák. De valójában magához akarja őket kötni. a világtörténelmet vagy a birodalmak helyzetét. hogy úgymond „időben” érkezzenek Hozzá. hogy eljussanak Jézushoz. Isten csillagot adott vezetésükre. (2. kérdéseikről vagy kételyeikről nem tudunk semmit. aki az egész nép Megváltója lesz.Karácsony első nap délelőtt tak el. Mégis a lelki felismerés hajtotta őket. hogy saját emberi logikájukat is belevitték Isten vezetésébe: mivel Jézust királynak képzelték. az isteneket. a féltékeny Heródes nem árulja el meglepetését: bosszúságát és hamisságát. mert olyan ajándékokat hoztak neki. De az út komplikálódott. hogy megkeressék őt és találkozhassanak vele. Az öreg király. bizalmába akarja csalni őket. amely elvezette őket Izrael földjére. hogy vajon nem csak egy téboly hajtja őket? Lelki állapotukról. hogy hosszú útra induljanak Palesztinába. hanem éppen ellenségéhez jutottak.

Leküzdöttek minden akadályt. és nem rendezi kapcsolatát Istennel. egyszerű szülők. Carl Gustav Jung svájci lélekbúvár ezt archetípusnak. szeretet. Máté azt mondja. Ilyen élmény lehet a mosolygósan alvó kis pólyás gyermek látványa. mint ahogy mindenkinek a szíve mélyén ott lappang a vágy az örök „otthon”. Vagy milyen különös hallgatni a csendesen kopogó esőt. elmerengnünk. és hirtelen felriadni egy messzi villámlásra. De Isten újra adott jelt. megoldatlan marad az élete. És bizonyára így hatnak ránk a karácsonyi énekek a szeretetről. (3. hogy amikor odaértek. Ezek mind finom lelki rezdülések. és társaságuk a pásztorok. amelyek jelzik: eldurvult (bennünk is) a világ. hogy eddig nem is tudatosítottuk. amelyek halk zúgását érti a lelkünk. emberek. Nem vagyunk valahogy jóban azzal a másik. És hogy Jézus szülei bár eredetileg királyi és papi családból származnak. vagy ősi vonzalom. hiszen ők ismerik ezt a vágyat. és a mélyből feljönnek emlékeinkben a régi arcok. „isteni” világgal. De elég elcsendesednünk. Ilyen jellegű vágyaink rezdülését észre vehetjük akkor. Vulgáris. s ezzel ártatlan19 . hogy Jézus otthona: nem egy királyi palota. a családról. Elvesztettük szeretetét. hogy milyen vonzalom van bennünk a titokzatos világ felé. amikor a messzeségből hozzánk érkező csendes harangszót halljuk. igen nagy volt az örömük. ahol a szeretet és béke honol. a megtisztulás. és azt mondta. Messze elkerültünk az Istentől. szavak és tört események. amiben elmerengünk. ősképnek nevezte. Bizonyára ez valamilyen tudatalatti vágy. hogyha a felnőtt férfi nem tud pozitívan viszonyulni ehhez a vágyhoz. és a bölcsek elindulhattak a csillag nyomában. hanem egy barlangistálló. ahogy az egyik karácsonyi versünk is mondja: „Szívemben elsüllyedt harangok…”. amely magában rejti a vonzalmat a jobb állapot. Az Istennel való találkozás nagy emberi „álma”) Kedves Testvéreim! Az emberi lélek nagy vágyat hordoz az Isten után. Lehet. A pszichológusok ezt még jobban tudnák pontosítani. Nem volt könnyű szabadulni ámító taktikájától.Karácsony első nap délelőtt akarja őket rendelni. a békességről. Rá kellett jönniük. netán elnyomja magában. hogy mennyire ott lappang bennünk is a mély gyermekies vágy az atyai-isteni befogadás után. közösségi harmónia után. Ilyen a halkan pattogó tűzbe való csendes nézés. a tiszta lét után. goromba és hitetlen lett az élet. és megérezhetjük. a transcendens meghökkenés után. amely belülről emészti létünket. és most örömmel és boldogan imádhatják a megszületett Jézust.

hogy eljussanak nemcsak félútig – Palesztináig vagy Jeruzsálemig. hogy ez csak egy téboly. aki előtt leborulhattak. Olyan is van. de a nehéz életkörülmények elfojtják benne a vágyat. Valaki nem hitet. és különbözők az esetek is: de mindenkinek el kell indulnia. Valaki menne Jézushoz. Valakit elriaszt ma az egyház nyomorúsága. Tudhatjuk: Az őszinte keresőknek Isten segít és eligazítja őket) Bibliai történetünkből láthatjuk. tisztaságunkat és gyermeki őszinteségünket is. jelekkel és csodákkal is 20 . és ami ámítja Őt. hogy nem vagyunk egészen elvesztettek. mert Isten kínálja nekünk szeretetét. Mi is sokszor érezhetjük azt a lelki sóvárgást. múltjában és hitében is. hogy a napkeleti bölcsek sikeresen leküzdhettek minden akadályt. és akit boldogan imádhattak. mert minden ember életének más ritmusa van még. hogy el kellene hagynia a bűnt. le kell küzdenie saját akadályait. vagy annak szolgái. Valakinek szinte ott az udvarán beszélnek Róla. Tudom azonban. akik helyett fizetik az egyházfenntartói járulékot... hogy néha másokért szeretnénk megtenni ezt az utat (pl. de halogatja az indulást.” (4.. hanem csak filozófiát keresne Benne. és hamar feladja. Nos. csalásokat. kibékülni Vele. és fél. Így hát mindnyájan Jézushoz mehetünk. ami a fejében született. (5. nem tud kitartani a Jézushoz vezető úton. Isten nem hagyja magukra ma sem az őszinte Krisztus-keresőket.Karácsony első nap délelőtt ságunkat. Valakit visszatart a környezete. mint a tövisek között élő mag: vágyik a növekedésre. hogy Jézushoz érkezzen. hanem egészen Betlehemig és Jézushoz. amit Ady Endre így fogalmazott meg egyik versében: „Álmom az Isten. Valaki menne. Valaki olyan. de erőtlen.. Valakinek a saját házában meg lehet Őt találnia. a szülők gyermekeik helyett. hogyan tántorítson el Krisztustól. Valaki sajnálja az időt. öreg korára hagyva. az ördögnek ma is nagyon sok eszköze van. amiből él. Valakinek egyedül és messziről kell Jézushoz érkeznie. őszintén-gyermekien hódolni előtte. hogy csendben és legbelül beszéljen az Istennel. Jó lenne megtalálni ŐT. Valaki fél Jézus igényétől. hiszen nekünk adja őt az Isten. és ezzel mindent elrontunk. Valaki bizonytalan saját vágyában. amit rá kellene áldoznia. az Istenhez vezető úton is. hogy különbözők vagyunk. Ha kell. A Jézusba vetett hit mai akadályai) Ma azonban arról is kell hallanunk.

Legyünk állhatatosak. a lelkünkhöz. ahogy Isten őket vezet(het)i. Istenünk! Köszönjük. Mert tudhatjuk. hogy ott igazi békesség. és hogy már semmi ne zavarja meg a teljes örömöt. hanem egészen az élő Krisztusig. szeretet. hogy türelmetlenségünkkel vagy kioktató okoskodásunkkal ne riasszuk el őket a betlehemi Gyermektől. és tegyük meg a magunk útját – és nemcsak a templomajtóig-falakig-padokig. hogy nincs olyan jó hely számunkra sehol. és tartsunk ki. Kedves Testvéreim! Meg kell tehát tennünk nekünk is a magunk útját. hogy bár közös úton járunk. Krisztushoz induló közösség. hogy egészen a Tieid lehessünk. és mindenki a maga helyzete és adottsága szerint hódol előtte. Óh. Mennénk is. segíts méltó módon ünnepelni otthonaikban is. maradnánk is. Ámen. az emlékeinkhez. hogy eljussunk egészen Krisztushoz: Lépjünk ki fásult környezetünkből. hogy Te értesz igazán a szívünkhöz. milyen mély rezdüléseket mozgatott meg bennünk! Köszönjük. Mégis tudjuk. hogy kitartók legyünk a hitben. Bocsásd meg. mert a napkeleti bölcsek is láthattak csillagot.Karácsony első nap délelőtt segíti őket. és a jövőnkhöz is. amely eligazította őket útjukon. a múltunkhoz. és mi is boldogan imád21 . akit boldogan imádhatunk. és álmot. de mindenki a maga módján tartozik hozzá. megkötöző szokásainkból. Utóima: Kegyelmes Urunk. Induljunk. csak ránk szabottan. szenteld meg mostani ünneplésünket itt a Te házadban. Legyünk tehát ma itt testvéreim. és küldj áldást életünkre. mint a Te ölelésedben. hogy világossá teszed előttünk. Segíts ezért leküzdeni ezt a belső harcot. és hogy nekünk is le kell küzdenünk a magunk akadályait. Hadd élhessünk hajlékainkban úgy. és kitárt karokkal vársz minket. hogy hallhattuk Igédet. vagy megakadályoz a teljes átadásban. mert Isten elvezet minket Krisztushoz. És ahogy mi tesszük meg ezt az utat – sajátosan. megértés és istenfélelem lakjék. Áldunk azért. amit Belőled meríthetünk. Kérünk. hogy felénk jössz szereteteddel. Krisztus útjainak közös vándorai vagyunk. Küzdjük le az akadályokat. hitetlen kételkedésből vagy zúgolódó elégedetlenségből. milyen út vezet Hozzád. hogy oly sokszor mintha valami belülről visszatartana. és átlépni minden akadályt. Köszönjük. úgy meg kell értenünk a mások útját is. Segíts. Adj jó előmenetelt minden szolgálatunkban-munkánkban.

irgalmadból hallgass meg minket. Ámen. 22 .Karácsony első nap délelőtt hassuk a mi Urunkat. Jézus Krisztust őszinte hittel. Az Ő nevében kérünk.

hol elcsüggedve. hogy népedként megáldj és megszentelj bennünket. Foglalj le bennünket is magadnak és szólíts meg minket is. aki sokféleképpen és egyen-egyenként készíted lelkünket a karácsonyi csoda befogadására. A megszületett és értünk földre jött Jézus Krisztus nevében kérünk. változzon az életünk. és dicsőítünk Téged. hogy ilyenkor is Te lendítettél tovább. nálunk is végy lakozást. Megvalljuk Urunk azt is. hogy hétköznapjaink során beleszürkültünk a gondokba és elfáradtunk e világ zaján. annak igazi és mély titkához. 16b Szeretteim. mert a szeretet Istentől van. örömben vagy bánatban. hogy egészségben vagy betegségben. aki 23 . hogy most újra elcsendesedésre hívsz bennünket. Sokszor nem látszott rajtunk.Karácsony első nap délután Karácsony első nap délután Kustár György (Tiszabecs) Karácsony – a hazugság nélküli szeretet ünnepe Előima: Mennyei Atyánk. az ünnep üzenettel teli titkának a megélésére.7-12. hogy sokszor elfordultunk Tőled. és aki szeret. hanem hívunk. hogy ereje legyen az emberi szónak. Megbocsátó és új reményt adó kegyelmedre vágyunk. az Istentől született. Te adtál megmenekülést életünk csapdáiból. még a mi életünket is átformáló hatását. és nem vettük észre. Bűnbánattal megvalljuk. és nem éltünk a Te dicsőségedre. feledékenységünket. hol reménytelenségben. és ismeri Istent. Éltük az életünk. Így várjuk Szentlelkedet. hallgass meg minket! Ámen. Vedd el közelségeddel életünk félelmeit. rontó és ellenséges indulatainkat. de összegyűjtöttél minket. Köszönjük. Bocsásd meg türelmetlenségünket. istentiszteletet ünnepelhetünk. Textus: 1Jn 4. Ne kerülj el bennünket és életünk. Köszönjük. a Jézus Krisztus által! Hálaadással jövünk Hozzád karácsony ünnepén. ünnepi elcsendesedést óhajt a szívünk. Köszönjük. nem foglalkoztunk akaratoddal. erőben vagy erőtlenségben. szeressük egymást. formálódjon közösségünk. Ezért jöttünk. hogy jöjj urunk. gyötrő aggodalmait. hogy igéd és Szentlelked közelebb vigyen bennünket a karácsonyi csodához. hogy mi Tehozzád tartozunk. had éljük át a megváltás mindent. hogy együtt lehetünk.

és mások is tudják. igaza van. és szép nyugodtan gondoljuk végig. Kedves Testvéreim! Hallottam egy beszélgetést a villamoson. mert adósai maradunk valakinek. hogy már adni sem szeretünk. és Isten is őbenne. mert karácsonyra nem venni ajándékot sértő: az ajándékozás kötelesség. hogy ő szeretett minket. Mert úgy gondolja. Nem szeretünk. hogy éljünk őáltala. a kockázatra. mert azt erőlteti. hogy mennyire ki nem állhatja a karácsonyt. mert azt a kevés időt. akkor mi is tartozunk azzal. és az ő szeretete lett teljessé bennünk. „Szeretteim. amit magunkra tudnánk szánni. és aki a szeretetben marad.mondja mai igénk „mert a szeretet Istentől van”. Nem szeretünk. hogy szeretnem kell a másikat. mivel megint másra kell gondolni. Nem elég a sok rohangálás. mert Isten szeretet. Milyen nagyot változott a világ! Hiszen eddig arról beszéltünk: mennyire nem tudunk kapni! Mert az kiszolgáltatottá tesz. Ajándékozni kész szenvedés. ahogy sokan. Az ige első fele parancsként számunkra nem más. És ha jobban meggondoljuk. szeressük egymást” . hogy szeressük egymást. hogy nincs idő semmire. Istent soha senki sem látta: ha szeretjük egymást. hogy karácsonykor jó arcot kell vágni mindenkihez 24 . melyben egy fiú a barátjának épp azt fejtette ki. mert ahhoz jobban kellene ismernünk a másikat. ki minek örülne igazán. Nem szeretünk. hogy mit kapunk. hogy adni. ahogy mi szeretjük Istent. S ma ez tetéződik azzal. Szeretteim. Nincs idő a találgatásra. hanem az. az Istenben marad. utánajárás. és nem az. de erre sincs idő.és ez onnan ered. Az adok-kapok játékban kiterített lapokkal játszunk: tudjuk. az nem ismerte meg az Istent. hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba. és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. a titkolózásra . mint egy újabb nyűg. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete. Isten lakik bennünk. Ez a szeretet.Karácsony első nap délután pedig nem szeret. még vágjak is jó arcot hozzá. Az a bizonyos srác a villamoson ezt így fogalmazta meg: ki nem állhatja a karácsonyt. Az egész évi hajtás és az év végi kimerülés feszültségében nem telik többre. hogy válogassunk. mit adunk. ajándékozni kell. mert azt viszonozni kell. … Isten szeretet. mert ilyenkor minden azt sulykolja az emberbe. sokak számára még ez is sok. mert nyűg a sok járkálás. ha így szeretett minket Isten. nem tudjuk magunkra szánni. Sőt arra sincs.

Két napra hazudni kell. hogy az ember alapvetően jó. Vannak. Tudnak odafigyelni. De ők is csak azért vannak. hogy a karácsonyi szeretet hazugsággá és giccsé vált. Mert az ember az Isten képmása. mert tudják. amikor két helyen kell karácsonyozni. És ők sem úgy szeretnek. Tudják. Isten lehetetlent kér tőlünk. Vannak. mi a szeretet. akik megtalálták a forrást. mert hazugságra kényszeríti. hogy ne mond25 . akik nem rohannak. Ne értsük félre: ez nem azt jelenti. hogy nincs olyan erő. mert nem az élet diktál nekik. Csakhogy nincs. mint az emberek. amikor a családot nem tartja össze semmi. mert Isten karácsonykor a Fiát adta értünk. mely képessé tenne ilyen szeretetre. Mert ismerik az Istent. amikor az apukát sosem látják a gyerekek. hogy ez a leghamisabb dolog a világon. És az emberek nem bolondok: tudjuk. és akarják megismerni a másikat. akiket isteni erő kísér. akiknek nem hazugság a szeretet. Emiatt el kell. akik azt gondolják. Széppé és távolivá.Karácsony első nap délután és mindenhez. Csak azért. hogy ítélje magát. Sőt. melyet az ember utolsó erejével présel ki magából. Amikor a szülők válófélben vannak. kihagynak egy további alapvető dolgot. hogy rádöbbentsen arra: egy ponton túl vége az erőfeszítésnek. akik tudják. amelyre mi képtelenek vagyunk: a viszonzás nélküli szeretetről. Pedig vannak. Az ige azt mondja: azért van szeretet. akkor hogy szeressen valaki? Hogy mondja ki tiszta szívvel. mert a gyerekre mindkét elvált szülő igényt tart. akkor Istenhez fohászkodva több erőt kapunk a továbbrohanáshoz. Vannak. s erre ma nem szokás gondolni: az ember azért képes a jóra. Vannak. Ezzel vége is lehetne az igehirdetésnek. és segíteni. és ki nem állhatja a karácsonyt. hogyha már kirohangáltuk magunkat. ha már nem bírjuk tovább cérnával. hogy valóban szeretek karácsonykor? Hazudnia kell és érzi ennek értelmetlenségét. mert nem az emberi szeretetből. akik nem félnek. hanem Isten. mert nincs több erő. Azért szerethetünk. A felejtés oda vezetett. hogy a Szeretet viseli gondjukat. De Isten nem erről a szeretetről beszél. mert az ige így folytatódik: „a szeretet Istentől van”. Csakhogy ezt mára elfelejtették. mert Isten van. mert Isten jó. Isten arról a szeretetről beszél. mert Isten szeret. a saját elképzelésünk szerinti szeretethez. arra. hanem Isten szeretetéből élnek. Azok. Ma már csak így jön elénk: zavaróan és idegenül. vagyis a karácsony a szeretet hazudásának ünnepe lesz. Vannak.

De hála Istennek.Karácsony első nap délután hassuk: az Isten messze van. hogy némuljanak a fegyverek. éheznek és kiszolgáltatottak. hogy minden emberi gyengeség. hogy megújulhat az életük. beteljesedik mindaz. áldd meg egyházadat. hogy néped lehetünk. mert háborúkban szenvednek. kezdd el olvasni. hogy nem vagy rá képes. aki leleplezi hamisságainkat. s meg26 . hogy Lelkedből adod nekünk az igazi ünnepre vágyás és töltekezés. Könyörgünk azokért. De köszönjük azt is. Könyörgünk azokért. amit megígérsz. a Te gyülekezeted. erőtlenség. akiknek különösen is nehéz az ünnepi készülődés. hogy egymáshoz vezetsz bennünket. Kérünk. mert ők rájöttek. Utóima: Urunk. Őrizz meg minket a csüggedéstől és a fennhéjázástól. hogy karácsonykor megnyílik egy másik út: lehet hazugság nélkül szeretni. áldd meg további ünneplésünket! Segíts. Legyen bennünk áldott csend a csoda felismerésére és elfogadására. legyen jóakarat és segítő szándék. akik egymás hitéből épülhetünk. csituljon az indulat. Köszönjük. a kilátástalan emberi életbe betört Isten szeretete. találkozhatunk és megoszthatjuk egymással örömeinket és bánatainkat. Kérj bocsánatot. akik lemondtak már arról. Karácsonykor lelepleződik a bűnünk: nem tudunk hazugság nélkül igazán szeretni. Köszönjük az istentiszteleteket. Mondd el Istennek. Kérünk. akik most is a félelmek vagy hazugságok hálójában élnek. amelyeken Veled találkozhatunk. Könyörgünk a betegekért. szűkösség ellenére tudjuk elhinni. a reménytelenségtől és a tékozlástól. kisebb-nagyobb hazugságainkat. Csak azért. igazi szeretetre. hogy Jézus születésével a gonosz birodalmába. Kérünk Urunk. és a valódi szeretet ünnepe lesz számodra a karácsony! Ámen. akik már nem várnak semmire és senkire. ebben a karácsonyi lelepleződésben az az örömhír. Vigasztald és erősítsd őket. akik bárhol a világban nem tudnak csendben és békességben karácsonyra készülni. Áldunk a Szentlélek jelenlétéért. de vágysz erre a hazugság nélküli. a gyászolókért. töltsd ki Szentlelkedet. Istenünk! Köszönjük. vedd elő a Bibliádat. hogy karácsonykor új időszámítás kezdődött. hogy el tudják hordozni szerettük hiányát. és szelídüljön az emlékezés fájdalma. a Veled maradás örömének felismerését is. hogy hűséges szolgálattal hirdesse a karácsonyi evangéliumot. testi-lelki nyomorúságot hordozókért.

ahol csak Te akarod. Atya. Szentlélek Isten. Fiú. hallgasd meg imádságunkat! Ámen. 27 .Karácsony első nap délután szólaljon az mindenhol.

bármennyire is kicsinek. hogy most itt lehetünk. amiről üzent nekünk az Úr. és nagy félelem vett erőt rajtuk. mert Te küldted el hozzánk Fiadat.” És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal. Légy itt és segíts. mert íme. És az Úr angyala megjelent nekik. Amikor meglátták. Előima: Mennyei Atyánk! Köszönjük kegyelmedet. amit a pásztorok mondtak nekik. és ezt mondták: „Dicsőség a magasságban Istennek.Karácsony második nap délelőtt Karácsony második nap délelőtt Horsai Ede (Debrecen) Gyermeki karácsony Lekció: Lk 2. és az Ő nevében együtt legyünk. aki az Úr Krisztus. hogy Neked kedvesek vagyunk. mert ez a mi lelkünk gazdagsága. Engedd megtapasztalnunk. és a földön békesség. hadd érezzük 28 . aki bepólyálva fekszik a jászolban. elcsodálkozott azon. A pásztorok pedig visszatértek. Jöjj közel hozzánk Szentlelked által. rossznak. aki hallotta. hogy tényleg Rád figyeljünk. és megtalálták Máriát.8-20 Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt. A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket. a Dávid városában. és a jászolban fekvő kisgyermeket. dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért. és az emberekhez jóakarat. elmondták azt az üzenetet. kicsinyhitűnek. Köszönjük. amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek. és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett.” Elmentek tehát sietve. és forgatta a szívében. és nézzük meg: hogyan is történt mindaz.” Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe. hogy testvérünk és Urunk legyen. szeretetedet. amit pontosan úgy hallottak és láttak. elesettnek érezzük magunkat. ahogyan ő megüzente nekik. Az angyal pedig ezt mondta nekik: „Ne féljetek. akik dicsérték az Istent. világosságodat. amelyet erről a kisgyermekről kaptak. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte. a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el egészen Betlehemig. Józsefet. hirdetek nektek nagy örömet. és mindenki. körülragyogta őket az Úr dicsősége.

és az övéi nem fogadták be őt. Mária.” Karácsonyt ünneplő Testvéreim! Tudjátok. és a világ általa lett. Valóban nincs betlehemi jászol nélkülük. Vagy talán azért. ám valahogy mégis hozzátartoznak. akiknél otthon. a jászolban fekvő kis Jézus. díszesen faragott. akik hisznek az ő nevében. akik valójában nincsenek is benne. nem emberekre gondolok. hanem az állatokra. nem ezért! Ez egyébként így nem is igaz önmagában. mennyire emberhez lehajló Isten vagy. de Izráel nem ismer. részéből. mert mai igénkhez is illik annak a középkori szerzetesnek a története. Nem. Miért is? Mondhatná valaki: egyszerűen azért. népem nem ért meg engem”. Textus: A mai karácsonyi örömüzenetünk alapigéjét olvasom egyfelől ÉZSAIÁS próféta könyvének 1. sem a férfi akaratából. a 9-től a 13-ik verseket így: „Az Ige volt az igazi világosság. részéből. hogy igazán gazdag és áldásos legyen a mostani ünneplésünk. a harmadik verset. a szamár is urának jászlát. hogy Isten gyermekeivé legyenek. no és az állatok sem. sem a test. A szamárra. a pásztorok. azokat felhatalmazta arra.Karácsony második nap délelőtt most meg. valamint olvasom JÁNOS evangéliumának 1. hogy mindenre egy igével válaszolt? A többiek sokat hergelték 29 . de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött. és nincs istálló ökör és szamár nélkül. Talán most is vannak közöttünk olyanok. a fa alatt is ott van egy kis betlehemi jászol. Nem. Vagy ha már nincs ott. vannak olyan szereplői a karácsonyi történetnek. mert Jézus istállóban született. mert nincs meg. nyújtsd át szent igéden keresztül a Te ajándékodat. de nem hiányoztak az első karácsony szereplői. Ámen. József. a bölcsek. mindazokat. Nincsenek benne. aki arról volt híres. báránykára. de még sincs betlehemi jászol nélkülük. melyet nekünk készítettél. hanem Istentől születtek. Kérünk. amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. akik nem vérből. milyen volt. de gyerekkorukból emlékeznek rá. ökörre. A világban volt. Lehetett egyszerű. Akik pedig befogadták. ahol azt mondja az ÚR: „Az ökör ismeri gazdáját.

amit ösztönnek hívunk. bizonyos értelemben az állatoknál is mélyebbre sül�lyedt az ember. Így van megteremtve. a pusztulásból szabadító és gondviselő Isten szavai ezek. De milyen érdekes! Éppen ez a bizonyos „ÉRTELEM” – napjainkban csupa nagybetűvel írva – ez a „tudat” zavar bennünket hitünk. hogy az állat anélkül. Működik benne az. Na. ki szereti. hogy értené. és helyette saját kezük csinálmányát tisztelik. hűtlenséget. hogy elfogadnánk az Isten szeretetét. mennyit igyon. elfogadnánk az isteni gyermeket és hagynánk. vallásunk terén. erre mondj valamit! – cukkolták a barátot. és kereshetjük az értelmét életünknek. kik vagyunk. a szamár is urának jászlát. amivel Ézsaiás próféta könyve kezdődik. hogy választ kapjunk arra. kitől kell félnie. akit meg akarunk ragadni és hagynánk. Mégpedig azt. Az ember bonyolultabb! Mi az ösztön mellé kaptunk az Istentől öntudatot. Az ember viszont nem mindig. meddig tart a territóriuma.” (Ézs 1. Pontosan ez az öntudatos értelem különböztet meg minket az állatoktól. Érzi. És nem csak ma! 30 . Lám. Tudhatjuk. ki jó hozzá. ami jó. amit tennie kell! Ami helyes. nagyon is jól érzi. meddig mehet el. akit teremtményei nem tisztelnek. Sokkal inkább arról van szó. – Mire ő csak ennyit mondott: az övéi közé jött. de Izráel nem ismer. és azt is. népem nem ért meg engem. hogy ösztönösen azt tegyük. értelmet is.Karácsony második nap délelőtt emiatt. de az övéi nem fogadták be őt… Kedves Testvérek! Ha most meg is mosolyogtattak bennünket a talpraesett szerzetes szavai. de kizavarták. ahol az Úristen ezt mondja: „Az ökör ismeri gazdáját. azért itt nagyon fontos dolgokról van szó.3) Súlyos szavak ezek. hogy ő is elfogadjon bennünket. hogy általa megragadtassunk. az ajtón pedig belépett egy szamár. a „teremtés koronáinak” jó lenne valamit megjegyeznünk. annyira emberi. Úgy látszik nekünk. Mert ahelyett. ösztönösen teszi azt. de csak hálátlanságot. Ez emel ki bennünket az állatvilágból. engedetlenséget. kik vagyunk és miért élünk. Egyszer társai bent dolgoztak a csűrben. hol van az otthona. aki népétől szeretetet és hálát várt. Tudja mennyit egyen. kihez tartozik. Az Egyiptomból. A Teremtő Isten szavai. hogy ő legyen az. akkor jön a de… Az a bizonyos DE! Annyira tipikus. a mozgástere. süket füleket és szíveket kapott.

Ezért érdekes. a szerelem. azaz szavára. de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött. igéjére figyeljünk. a hit. Várjuk. nem magyarázható. barátságos tekintetért. és találjuk meg annak értelmét. így vagyunk ezzel mi is. aki ezt felfedezi. Várjuk. gondolkozzunk. mint gyermeket. a szeretet. nagy világosságot lát. mert egyedül nem megy! Sőt! Rájön: nem akármilyen segítségre van szüksége! A hozzá lehajló Istenre van szüksége. amire kaptuk. Bizony. hogy segítsen az. csak élhető. Eljön a pillanat. amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. akkor az egész teremtett világ megmozdul. előbb-utóbb az ember rájön. Megváltót. kedves érintésért. hogy az ösztönösen jót ne nyomjuk el magunkban! A különös emberi értelem pedig. később. és az övéi nem fogadták be őt. amikor hálás lesz egy jó szóért. ha elsősorban arra használnánk értelmünket. mint Megfeszítettet. a többi bizony csak okoskodó. de – szó szerint hála Istennek − így folytatja: „A nép. Valójában pontosan arra. Erről a magatartásról beszél Ézsaiás is. Ezért írja az apostol: „Az Ige volt az igazi világosság. hogy élnénk vele! Ahelyett. Bölcs ember az. a Názáreti Jézus Krisztust. és feltámadott Urat elfogadjuk. a Világ Világosságát. hogy az Istennel kommunikálni tudjunk.Karácsony második nap délelőtt Ézsaiás próféta e sorokat több mint 2500 évvel ezelőtt írta le. hogy figyeljünk Isten szavára. Mert nincs értelmetlen élet! Csak meg nem értett élet van! Tudjátok. hogy legyen megváltás. Kell a segítség. és más igazán fontos dolog. hogy az első karácsonykor földre jött Isten Fiát. legyen szeretet. és a világ általa lett. A halál árnyékának földjén lakók31 . hogy amikor jön a segítség.” Azért. és Őt imádságban megszólítsuk. amiről karácsony szól! Így volt ezzel Izráel népe is Ézsaiás idejében. pontosan ez az Istentől kapott. akinek hatalmában áll. mert magyarázni akarjuk a csodát. Isten milyen régóta figyelmeztet. lássunk! Lássuk meg Isten munkáját az életünkben. amit mi pontosan azért kaptunk. csak a mi értelmünk blokkol le. mint pl. a bűneset kapcsán megromlott ugyan. ám sokszor sajnos csak okoskodó értelem gátol bennünket. hogy örülnénk neki! Pedig az értelmesen gondolkodó egyszerű emberek már rég megértették: az élet igazán nagy dolgai. legyen öröm. amikor segítség után kiált. amely sötétségben jár. hogy egyedül nem képes értelmes életet élni. ahelyett. de nem tűnt el! Erre ma is képesek vagyunk! Milyen jó lenne. imádkozzunk. A világban volt.

Igen. amit pontosan úgy hallottak és láttak. amit a teremtéskor kaptak. hogy „Az ökör ismeri gazdáját. fiú adatik nekünk.1. hogy az állatok egyúttal példát mutassanak nekünk.” (Lk 2. aki az állatok. de Izráel nem ismer. akkor akármilyen nagy csinnadrattával. Az uralom az ő vállán lesz. mint a pásztorokkal. akkor is csak értetlenül állunk Isten fenséges titka előtt. ahogyan ő megüzente nekik. Akkor mi most mire várunk? Miért ne nyitnánk meg szívünket. amely az egész nép öröme lesz: Üdvözítő született ma nektek…” (Lk 2. örömhírnek! Karácsonykor ezért hangzik: Örüljetek! És „ne féljetek. mint a pásztorok.5) Karácsonyt Ünneplő gyülekezet! Ez Isten válasza a mi kétkedésünkre! Ezt hívjuk evangéliumnak. a Dávid városában!” Menjünk. sőt az angyalok szerint is az „Üdvözítő. de – elmentek és éltek azzal. akik érthetjük. akikről elmondja az Írás: „a pásztorok pedig visszatértek. hogy megvilágosítson minden embert. hogy a földre jött Szeretet átjárjon bennünket! Mi. mint akik tudják is. Békesség Fejedelme!” (Ézs 9. népem nem ért meg engem. dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért. a teremtménytársak ott Betlehemnél.Karácsony második nap délelőtt ra világosság ragyog. De hogy mi ne álljunk ilyen értetlenül karácsonykor. Örökkévaló Atya. mert ők – ha nem is tudatosan. szerelmet valóban nem tudjuk megmagyarázni. azért vannak ők. a szamár is urának jászlát. és engednénk. hogy velünk is megtörténjen a csoda. mert íme. Erős Isten. plafont kiverő karácsonyfával. emberekhez. mert ez illik hozzánk. hirdetek nektek nagy örömet. Azért. miért hódolnak az Isten Fiának. ajándék özönnel ünnepeljük is karácsonyt. aki az Úr Krisztus.10-11a) Igen! Üdvözítő született nektek. „menjünk el mi is egészen Betlehemig”. (…) Mert egy gyermek születik nekünk. emberek. csillagok. annak ellenére. de úgy. tudhatjuk: erre van igazán szükségünk! Hát fogadjuk be Őt! Hiszen a saját világába jött. Ennyit kell az Istentől kapott értelmünkkel megérteni. Hódoljunk az előtt. az Isten ember iránti nagy szerelmét még kevésbé.20) Mi kell ehhez? Elmenni! Látni! Meggyőződni! Hinni! Hazavinni! Befogadni! – Ennyit kell tenni! Hogy olvastuk 32 . és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos. de leginkább azt: ilyen Istenünk van! A mi Istenünk ezt tette értünk! Ő így reagált a mi hűtlenségünkre! Ha ezt nem értjük.” Kedves Testvéreim! A szeretetet.

Ámen. hogy mindezt ne csak tudjuk. hogy legyen dicsőség Neked a magasságban. és engedni. a betegekért és fájdalmat hordozókért. békesség.Karácsony második nap délelőtt az evangéliumban? „Akik pedig befogadták. azokat felhatalmazta arra. 33 . hogy fiakká fogadjon. De légy áldott. hogy Egyszülött Fiadat adtad. szeretet. mert megértettük: arra teremtettél bennünket. a homályos eszmefuttatásokat. Ez pedig nem semmi! Pontosabban: ez minden! Ezt kínálja minden karácsony! A mostani is! Fogadjuk el jó szívvel mennyei Atyánk ajándékát! És ezzel a szívvel járuljunk az Ő szent asztalához is! Ámen! Utóima: Mennyei Édesatyánk! Köszönjük. öröm. hogy így szólíthatunk. hogy az Isten Atyánkká legyen. békességben éljünk. az otthon maradottakért. hanem el is higgyük. szeretetben. a földön pedig békesség és az emberekhez jó akarat. hanem örök élete legyen. Úr Jézus Krisztus! Te vagy a világ és a mi életünk világossága! Úgy szeretnénk végleg elhagyni a sötét dolgokat. Így könyörgünk az itt ünneplőkért. Köszönjük Neked. Isten elküldte Fiát. hogy Isten gyermekeivé legyenek!” Kedves Ünneplő Gyülekezet! Karácsonykor eljött egy gyermek. hálátlanul elfordultunk Tőled. hogy eljöttél közénk azért. hogy a kegyelemben is gazdagok legyünk. Urunk! Formáld elménket és szívünket. hogy van megváltás. és megajándékoztál az örök élettel. hogy mégis mennyire gazdagok vagyunk – a bűnben. hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen. Te úgy szerettél minket. és valóban Isten gyermekeiként élhessünk. És amikor mi fellázadtunk ellened. Szentlélek Isten jöjj szívünkbe. Te tudod csak igazán. Ha van karácsonyban gyermeki. hogy a Te világosságod járjon át bennünket. akkor ez az. hogy mint a Te gyermekeid.

sem a férfi akaratából. sem a test.9-18 Az Ige volt az igazi világosság.Karácsony második nap délután Karácsony második nap délután Rácsok Gabriella (Sárospatak) Karácsonyi nyugtalanság Előima: Szerető Istenünk. A Te irgalmad azonban nagyobb a mi bűneinknél. Ámen. és elfelejtünk hálát adni értük. Az Ige testté lett. teljes lelkünkből. hogy Isten gyermekeivé legyenek. Tégy bennünket áldásaid hálás befogadóivá ebben az órában is. mert előbb volt. Textus: Jn 1. akik hisznek az ő nevében. hallgass meg minket.” Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Vésd a Te törvényedet szívünk hústábláiba. és adj vágyat és erőt. mint én. hanem Istentől születtek. hogy életünkkel ne szégyent. az jelentette ki őt. Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim! 34 . A világban volt. hanem dicséretet hozzunk a Te nevedre. akiről megmondtam: Aki utánam jön. Adtad nekünk a világ Világosságát. amelyeket oly sokszor természetesnek tartunk. közöttünk lakott. kegyelmed nagyobb. telve kegyelemmel és igazsággal. és láttuk az ő dicsőségét. János bizonyságot tett róla. Elfogadjuk ajándékaidat. Akik pedig befogadták. megelőz engem. és az övéi nem fogadták be őt. teljes elménkből és teljes erőnkből. megértésére és megtartására. és a világ általa lett. akik nem vérből. Tedd késszé szívünket Igéd meghallására. Mert a törvény Mózes által adatott. mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét. és mi mégsem szeretünk Téged teljes szívünkből. amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba. aki az Atya kebelén van. a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Istent soha senki sem látta: az egyszülött Isten. azokat felhatalmazta arra. hogy aszerint járjunk. Jézus Krisztusért kérünk. mindazokat. szereteted a mi hiányosságainknál. és azt hirdette: „Ő volt az. de a világ nem ismerte meg őt: saját világába jött. mint azt el tudjuk képzelni. Kiárasztottad ránk szeretetedet. és mi gyakran mégis a sötétséget választjuk. bocsánatodért esedezünk.

„…nincs többé nyugtunk” – mondja a versbeli bölcs. halált. részünkké váló. milyen óriási szakadék 35 . ez a Születés Kemény és keserű haldoklás volt nekünk. mi pedig leginkább azt várjuk a karácsonytól. Visszatértünk székhelyünkre. Születésért vagy Halálért? Volt Születés. Eliot amerikai-angol költő A háromkirályok utazása című versében azzal a gondolattal játszik el. igaz. Erről a mostani karácsonyról is lesznek majd emlékeink. mert úgy érzi. És megtenném újra. amely alapjaiban rázza meg azt. láttam születést. meg kell halnia önmagának. Köröttünk idegen nép csüng istenein. a régi függelemben. emlékszem én. a jászolbölcsőnél átélt találkozásról. s nem kétes. T. De azt hittem különböznek egymástól. A visszaemlékezés középpontjában egy nyugtalanságot kiváltó élmény áll: „Mindez régen volt. De itt nincs többé nyugtunk. Bizonyítékot kaptunk rá. átélt – vagy éppen elmaradt és ezáltal mély nyomot hagyó – találkozások. mint a Halál. hogy nyugalommal töltsön el. Vannak olyan részletek. Másféle halálnak örülnék. ezekbe a Királyságokba. és ritkábban talán. Talán korábbi karácsonyokkal összehasonlítva ragadunk ki mozzanatokat. olyan volt. Aki látta ezt a születést. vágyainak. amivel valami egészen új jött el az életükbe. A karácsonynak azonban kell hogy legyen egy jó értelemben vett nyugtalanító hatása is. de előfordulhatnak szinte hozzánk növő. a mi halálunk.Karácsony második nap délután I. hogy attól valamiféle otthonos érzésünk legyen. elhangzott mondatok. amelyek a hétköznapokban örömteli és szép. de vegyétek észbe Ezt vegyétek észbe Ezt: miért vezettek végig ezen az úton. valami radikálisan új. meghatározó pillanatok. milyen emlékek élhettek a napkeleti bölcsekben a Betlehemig megtett hosszú útról. ahogyan addig saját magukat és a világot látták.” A költő szerint a napkeleti bölcsek egy olyan születést láttak. amelyek gyorsan feledésbe merülnek. szokásainak. A karácsonynak rá kell ébresztenie arra. S. vagy éppen elszomorító és felzaklató emlékként térnek majd vissza. És itt nem az ünnepben elrontott dolgok okozta nyugtalanságról van szó. azt egyfajta kényelmetlen érzés tölti el.

és a között a régi valóság („régi függelem”) között. János evangéliuma Jézus születése. társadalmi élet sötétsége mindig az emberi szív sötétségéből indul ki. fejezetében Jézus az éjszaka kellős közepén egy nagyon mély beszélgetést folytat a farizeus Nikodémussal az újjászületés kérdéséről. társadalmi életünkben is. Mi a közös ezekben? Hatalomféltés. hanem ittlétét is.5) A mai kor emberének sokszor kényelmetlen. ezért gyermekgyilkos rendelettel próbálja megoldani a helyzetet. sőt félelem fogta el a hatalmasokat. a közösségi kérdéssel. S. hogy a karácsony üzenete ilyen igényeket is támaszthat vele szemben. Ebbe sokszor nem szívesen gondolunk bele. nyugtalanító érzés szembesülnie azzal. Pedig összekapcsolódnak abban az értelemben. aki félelemből gyűlöl. Heródes király félti hatalmát. Kezdjük a másodikkal.3 ) „Ha valaki nem születik víztől és Lélektől. Nem is olyan sokkal később. mert nem érezzük az ünnepbe illőnek. amikor ezt mondja: „…a megfélemlített ember a maga rettegéséért és nyomorúságáért sokszor gyűlölettel kárpótolja magát. János evangéliuma 3. azaz félelem – ebből fakad a gyűlölet.” (3. Minél jobban fél. hanem közösségi. akkor is társadalmi. mert félelmében nem tud jobbat. hogy nem azért gyűlöl. II. amikor az akkori (egyházi és világi) uralkodók kitervelik és végrehajtják Jézus kegyetlen halálát. nyugtalanság. De Jézus születése nemcsak személyes életünkben támaszthat nyugtalanságot.” Mielőtt azonban felmentenénk magunkban azt. annál jobban gyűlöl. Amikor az Ige testetöltését ünnepeljük. nem láthatja meg az Isten országát. sőt politikai kérdéssé vált a „karácsony”.” (3.Karácsony második nap délután van a között az új valóság között. hanem mert nem hajlandó megismerni 36 . Ezt mondja neki: „Ha valaki nem születik újonnan. Látszólag az egyéni és a társadalmi kérdéseknek nem sok közük van egymáshoz. nem mehet be az Isten országába. amely ezzel a születéssel kezdődött el. tisztázzuk. Amikor Jeruzsálemben tudomást szereztek a királyi gyermek születéséről. az erőszak. saját újjászületésünkön is el kell gondolkodnunk. társadalmi válság oka mindig az emberi szív válsága. C. De nemcsak Jézus világrajövetelét kíséri erőszak. amelyben ez a születés mindig megbotránkozást kelt. a közösségi. Lewis Csűrcsavar levelei című írásában jó megfigyelőnek bizonyul. a testetöltés csodája mellé helyezi az ember újjászületésének csodáját. hogy a közösségi. Már ott. amelynek látszatper során adnak politikai igazolást.

zavaró tényezőnek. amelyben otthon érezzük magunkat. Itt egy paradoxonnal van dolgunk: arra hatalmaz fel. A karácsony mint nosztalgia – az rendben. amíg hasznot hozok. az önérdekek. mindent kizárólagos uralmunk alá hajtani akarásunkban a másik embert nem kívánatosnak. Hatalomféltésünkben. Jézus Krisztus a kegyetlen és igazságtalan világban hirdeti meg az isteni méltányosságot és igazságot: örömhírt a szegényeknek. és inkább annak ismeretét választja. a hazugság. Nem én. Egy új felhatalmazásról ír János: akik befogadták. Ki ez az Isten. roskadásig rakott bevásárlókocsiknál több akar lenni. Nyugtalanító. (vagy ahogyan a teológus Miroslav Volf fogalmazott) „piszoknak” látjuk. a középpontban lenni. mely ott rejtőzik a hatalom és a kiváltságok álarca mögött. akinek a gyermekeivé leszünk? Ezt 37 . hogy helyreálljon világunk magunk képzelte. Egész közösségeket képes eltorzítani. az része annak a „valóságnak”. hogy hatalom alá vetettek legyünk. amelyet el kell távolítani. hogy csak addig vagyok fontos. és éppen ezért mindig fenyegetést jelent a csalárdság. Itt a fizetni képtelenek. szabadulást a foglyoknak és megkínzottaknak. megrázó a világ számára. amelyben jól érezzük magunkat. a maguktól semmit felmutatni nem tudók. Csak azt felejtjük el. negédes dallamoknál. ha a karácsony giccses vagy éppen mókás képeslapoknál. Ezzel szemben Jézus születése az Isten országának újfajta fontossági szempontját hirdeti meg. III. hogy kicsik. az jöhet. Jézus Krisztussal megjelent a kegyelem és az igazság (Jn 1. hogy Isten gyermekeivé legyenek.17). a mások által „piszoknak” tartottak. Hagyjuk. ott lapul az előítéletek mögött. Nem meglepő tehát. Az egyik üzletlánc azzal a felirattal csalogatja a vásárlókat: „Mert itt fontos vagyok. a magukat megváltani képtelenek válnak fontossá. hogy gyermekek legyünk. az elnyomás világában. hanem a pénzem fontos. ha egy ilyen világ akkor sem akarta és ma sem akarja befogadni a világosságot. amíg fizetek.” Ezt szeretjük: fontosnak lenni. Jézus személye ezeket az önző érdekeket leplezi le. hogy behajtsanak bennünket a „fogyasztás katedrálisaiba”. akik hittek a nevében. önző rendje. ami saját érdekeinek felel meg. azokat felhatalmazta arra. Sokszor találkozunk a félelemnek ezzel a legsötétebb formájával. Mint ahogyan mi is nyugtalanítónak találhatjuk velünk szemben támasztott igényét. hogy vásároljunk és költsünk.Karácsony második nap délután a valóságot.

ha Jézusra nézünk. Mindaddig ezt gondoljuk. az Isten tökéletes képére. hanem Istentől születni. Ezzel az Igével térjünk vissza a hétköznapokba. Ez az új valóság keltsen bennünk szent nyugtalanságot a régi és haszontalan dolgainkkal 38 . Ő a világ világossága. Ahogyan a versbeli bölcs is mondja: „másféle halálnak örülnék”. Ez az új élet nem pusztán emberi lehetőségekből táplálkozik. Ez az élet befogadja a világosságot. a sérelmeink jogos megtorlásáról való lemondás. IV. családjainkban. Először ijesztőnek tűnhet az átalakulás igénye: az önmagunknak meghalás. hatalomféltő áligazságok világban. közöttünk lakozott. ellenségeink szeretete. János evangéliuma több olyan csodát ismertet. új lehetőségekről. önző érdekeket szolgáló. de Ő több mint gyógyító. Amit Ő ajánl. Ebben a történetben találjuk ezeknek a csodáknak az indoklását: „…hogy nyilvánvalóvá legyenek benne Isten dolgai”. mert Ő az élet kenyere. Erre kaptunk felhatalmazást. hogy gyermekek legyünk: ez az újjászületés ígérete. hogy élete normális irányt vegyen. Az isteni lehetőségek az emberi lehetőségekkel szemben. a saját akaratunkról lemondás Isten akaratával szemben. aki a láthatatlan Istent kijelentette. Jézus öt kenyérből és két halból megvendégeli az 5000 embert. ami nem ennyire kényelmetlen. nem a test akaratából. az az örök élet. ami nem szembesít azzal. telve kegyelemmel és igazsággal. munkánkban. A kisgyermek Jézusra a jászolban. a halál legyőzése. az isteni lehetőségekből táplálkozó életnek a jelei. Az új teremtés legnyilvánvalóbb jele pedig Jézus feltámadása. Az Ige testté lett. új életről mibennünk. milyen is vagyok valójában.Karácsony második nap délután akkor tudhatjuk meg. de Ő ennél több. ahol az emberi lehetőségek végképp végükhöz érnek. A kapernaumi királyi tisztviselő gyermeke meggyógyult. annak új lehetőségeiről: új lehetőségekről ebben a válságokkal teli. mint ami az új valóságról szól. amin a halálnak sincs hatalma – ezt jelenti az. hogy nem vérből. amíg nem értjük meg és nem tapasztaljuk meg. Jézusra az egyszülöttre. a Bethesda tavánál reménytelenül várakozó 38 éve béna férfi egészséges lett: ahogyan Jézus mondta neki. felvette az ágyát és járt. Jézus új lehetőséget ad a házasságtörő asszonynak. ami kevesebb lemondással jár. Jézus megnyitja a vakon született ember szemeit. amelyek ennek az újteremtésnek. megbocsátás rosszakaróinknak.az Isten dicsőségét kijelentő Jézusra a kereszten. hogy milyen is ez az új élet.

és mint gondviselő jó Atyánkat kérhetünk Téged. Váljék ez valósággá mibennünk és általunk ezen a karácsonyon és az év többi napján is. amit leleplez életünkben. hogy sokszor félelmet kelt bennünk ez a világosság. a magányban. de mi azt hirdetjük.Karácsony második nap délután kapcsolatban. 39 . betegségekben. hogy erősítsd hitünket a szenvedésben. Te adj bölcsességet és alázatot a hatalommal bíróknak! Óvd meg egyházadat a hamisságtól! Segíts vágynunk a Te országod igazságát. hogy Isten nem látható és nem megismerhető. a Szentlélek közösségében. Félünk a Te világosságod szentségétől és tisztaságától. most és mindörökké. hogy az egyszülött Fiú. befogadó melegségével. hogy részesei lehetünk az új teremtésnek. Ugyanakkor vonz bennünket ez a világosság biztonságot adó útmutatásával. Megvalljuk. átölelő. az Ige testté lett. hogy gyermekeidnek mondasz. Vigasztald lelkünket a gyászban. és ez töltsön el örömmel. a testet öltött Ige új világosságát árasztottad ki ránk. Ez a világ sokszor azt hirdeti. megbocsátó. Hálát adunk Neked ezért. Krisztusért. Utóima: Mindenható Isten. Ámen. mert félünk attól. amire rávilágít. aki él és uralkodik az Atyával. Ámen. megismerteti velünk az Atya akaratát. a mi Urunkért kérünk. és kijelentette nekünk az Atyát. Köszönjük.

és hiszünk benne! Bízott az Istenben: szabadítsa meg most. amely így szólt: EZ JÉZUS. éli. és szállj le a keresztről!” Hasonlóan a főpapok is gúnyolódva mondták az írástudókkal és a vénekkel együtt: „Másokat megmentett. és ezt mondták: „Te. miért hagytál el engemet?” Néhányan az ott állók közül. a fejüket csóválva káromolták. Urunk. hogy Neked adjuk magunkat. mint ahogyan az énekíró is mondja: megtörve és üresen… Megtörtté és üressé tesz bennünket a bűn. Istenünk! Úgy jövünk most Eléd. hogy megmentse. epével kevert bort adtak neki inni. Feje fölé fügesztették az ellene szóló vádat. Miután megfeszítették. azután leültek ott. Előima: Urunk. ha Isten Fia vagy. 40 Nagypéntek . A többiek pedig ezt mondták: „Hadd lássuk. De amikor megízlelte. szándékainkat. Ha Izráel királya. Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is. Akik elmentek mellette. magát nem tudja megmenteni. az egyiket a jobb.” A vele együtt megfeszített rablók is ugyanígy gyalázták. eljön-e Illés. én Istenem. hozott egy szivacsot. azaz Koponya-helynek neveznek.” Jézus pedig ismét hangosan felkiáltott.” Egy közülük azonnal elfutott. és három nap alatt felépíted. nádszálra tűzte. Nagypéntek napjáért. Szopó Ferenc (Szentes /Felvidék/) Megmutatta rajtunk a szeretetét Lekció: Mt 27. aki lerombolod a templomot. amelyet Golgotának. akik hallották ezt.33-50 Amikor arra a helyre értek.Nagypéntek Dr. A ZSIDÓK KIRÁLYA. Tizenkét órától kezdve három óráig sötétség lett az egész földön. hogy Te töltsd ki a bennünk lévő űrt. De azért jövünk Eléd. és őrizték. megtöltötte ecettel. nem volt hajlandó meginni. és inni adott neki. mentsd meg magadat. Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: „Éli. lamá sabaktáni!” azaz: „Én Istenem. és kilehelte lelkét. amikor lélekben Krisztussal élhetjük végig a nehéz órákat. így szóltak: „Illést hívja. sorsvetéssel megosztoztak ruháin. ha akarja. a másikat a bal keze felől. hiszen azt mondta: Isten Fia vagyok. megbénítja gondolatainkat. hogy Te teremts újjá. Hálát adunk. szálljon le most a keresztről.

bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. Légy itt közöttünk Szentlelkeddel. Ha tehát már most megigazított minket az ő vére által. hogy valakiről.6-9 Mert amikor még erőtlenek voltunk. hallgasd meg könyörgésünket. de áldásokban átélt böjti időszaknak. Drága Urunk. a rendelt időben halt meg Krisztus értünk. Köszönjük. Imádkozunk. hanem odaadtad értünk. és az ige hallgatóit. Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki. Jézus Krisztus nevében kérünk. amikor talán le kell mondanunk valamiről. amelyet sokan ma is a leggyászosabb napként tartanak számon az egész egyházi ünnepkörben. hogy Ő hordja minden terhünket. hogy eltörli bánatunkat. hogy nyisd meg a bezáruló szíveket. Eléd hozzuk most is kérdéseinket. hogy az Isten naggyá lehessen bennem (vö. Ámen. istentelenekért. hogy valóban nehéz ez a nap. Igen. Főként falu-helyen ez külsőségekben is megnyilvánul. kételyeinket és félelmeinket. hogy Krisztus már akkor meghalt értünk. az ige hirdetőjét. mert úgy szeretted ezt a világot. A mai nappal pedig elérkeztünk Nagypéntekhez.30). amikor nekem kisebbnek kell lennem. Köszönjük. hogy tulajdon Fiadnak nem kedveztél. És akkor éljük át helyesen Nagypénteket. ha úgy is tekintünk rá. Aki ismeri a lelki böjt értelmét. lehet. Szeretnénk mindezeket otthagyni a Krisztus keresztjénél. Feketébe öltöztetjük magunkat. Áldd meg istentiszteletünket. van az életünknek nagypénteki állomása is. Lassan a végére érünk egy talán nem könnyű.Nagypéntek Bocsásd meg Urunk. Textus: Róm 5. amikor bűnösök voltunk. hogy meghalljuk szavadat. csöndesíts le mindent mibennünk. Hadd legyen most ez a megtapasztalás és felismerés maradandóvá. formálj bennünket. még inkább meg fog menteni minket a haragtól. mennyit és mit tettél értünk. akkor érezzük. Mert az életünknek vannak böjti állomásai. hogy minden ünnep – az egyházi év pirosbetűs napján túl – életünk egy-egy állomását is jelenti… Sok igazság rejlik ebben az egyszerű gondolatban. Nagypéntekhez. sokszor templomainkat is. Hogy mit is jelent az. Keresztyén Gyülekezet! Kedves Testvéreim! Mácz István egyik könyvében azt írja. hogy csak ilyenkor döbbenünk rá.: János 3. 41 . azt tapasztalja annak áldásait is. Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét. És ha lélekben végig járjuk az utat Jézussal.

ma rádöbbenhetünk valami csodára. 5. Urunk. hogy Krisztus meghalt értünk./. Ne menjünk el mellette hidegen./. hogy ezzel mutatta meg Isten rajtunk szeretetét /8. hanem úgy induljunk. másodszor. nem a végállomás. mint akiknek Istennek ereje. mint ami életünknek része. egy üzenet. Ha eddig nem tudtuk. amikor nem kellett a prófécia (Jer 26. Egy üzenet. Óriási kiváltságunk./.v. ugyanakkor precízen tudott fogalmazni.v. de egyben csodálatos is. Nem csupán egy külső nap. a rendelt időben halt meg Krisztus értünk. És Pál ezt így fejezi ki: „Mert amikor még erőtlenek voltunk. Pedig jöhetett volna azzal is.v. Az üdvtörténet során hányszor és hányszor nem érdemelte meg a választott nép Isten szeretetét: amikor visszavágytak a húsos fazekakhoz (2Móz 16.). És sokszor mi sem érdemeljük meg. s Üdvözítőnk légyen” (RÉ 339. hogy mi már a húsvét fényéből nézhetjük Nagypénteket: hogy nem csak a keserű gyászt láthatjuk. és így halljuk meg mai igénk alapján Nagypéntek üzenetét: először azt. Urunk. amikor az ember rádöbben arra. Kedves Testvéreim! Mondogassuk csak bátran magunknak ezeket az igéket. hogy Isten nem a harag szavával jött felénk. Erőtlenek voltunk? Mire gondol itt 42 .” Olyan szépen mondja az ének-író egyik énekünkben: „Fiát a szeretet Atyja kereszt kínjaira adja. Ez a rövid mondat pedig a következő: „meghalt értünk” – meghalt értem és érted is! Testvéreim. hogy Jézus Krisztus meghalt értünk /6. Nagypéntek történéseiben benne van hitünk csodálatos életre hívója: egy rövid mondat. de már a levegőben az Élet illatát is érezhetjük. Mielőtt kimondaná ezt a nehéz tételt. hogy az Ő vére által kaptuk a megváltást /9.5). Jézus Krisztus meghalt értünk) Mindig elcsodálkozom azon. (1.v. de egy belső átélés. és harmadszor azt. Olyan csodálatos érzés.).3).v.Nagypéntek mint amiben nekünk is részünk van. mint akiknek csak „bolondság” a keresztről való beszéd (1Kor 1. ami benne van Pál apostolnak az alapigeként felolvasott levelében. de Isten mégiscsak a szeretet útját választja. hogy „meghalt értünk… amikor még erőtlenek voltunk”. értünk. hogy Pál apostol mennyire finoman. egy tény. istentelenekért.18). mert megszülethet ma bennünk valami. gondolatban gyülekezzünk most oda a Golgota keresztjéhez. Nehéz nap a mai. hogy eleget tégyen. És fontos látni. egy állomása. hogy Nagypéntek is csak egy állomás. így ír: „szívünkbe áradt az Isten szeretete” (5. dics. idegenül. értünk. amikor Jézus maga is sírásra fakadt Jeruzsálemet látva (Mt 23).

amikor nem látjuk Őt. Azt mondja. Mély igazság van ebben a megállapításban. Milyen erőtlenek tudunk lenni. egy állomás: hogy most mi is megálljunk a Krisztus keresztjénél. S azokat nevezi erőtleneknek. Amikor erőtlenek voltunk. s megpillantott rajta egy feliratot: érted haltam meg! Akkor döbbent rá. Legyen áldott a mi Urunk. s mindaddig ez alatt az átok alatt maradunk. (2. milyen mélyen volt ő. Isten igéje tükör. De sokszor vagyunk mi is mélyen. 43 . Nekünk vajon van-e egyebünk? A bűnös természetünkön kívül. Higgyük el: páratlan húsvéti élményeink lesznek. Nagypéntek egy lehetőség. mert benne van az erő. Jól mondja Kálvin: erőtlenek vagyunk. és milyen Istenünk van nekünk. De pontosan ilyen állapotunkban halt meg értünk. ha Jézus Krisztus ilyen árat fizetett érte. s fölemelt fejjel néztenézte. míg észre nem vették. Ezzel mutatta meg Isten rajtunk szeretetét) Igénk második nagypénteki üzenete az. Testvéreim. megértve a legfontosabbat. hogy Isten ránk tekintsen.8). akkor halt meg Krisztus” (Kálvin) értünk. és ismerjük meg milyenek is vagyunk mi. csak bűnük. de merjünk rá feltekinteni. amit „nemde úgy kaptunk volna” Isten kegyelméből (1Kor 4. annyira erőtlenek voltak. vagyunk.Nagypéntek az apostol? Kálvin azt mondja. Nézzünk most bele.13. míg Krisztusra nem találunk. akiknek önmagukban nincs semmi egyebük. amikor gyönge a szemünk észrevenni azt. „vagyis amikor semmiképpen sem voltunk méltók vagy arra valók. hogy a harag fiaiként jövünk a világra. ha így teszünk. van-e egyebünk. és félelmetes a látványa. mert nélküle azok vagyunk. akiben pedig mindenre lehet erőnk. mert ő megerősít – ahogyan Pál apostol mondja egy másik helyen (Fil 4. míg Krisztus részeseivé nem leszünk. 1Kor 1. hogy Pál apostol rámutat arra: Jézus értünk való halálával Isten megmutatta rajtunk szeretetét. hogy ott van a Mester is! Sokszor átéljük ezt az erőtlenséget a mindennapokban magunk is. Pontosabban abban. amely megelőzi kinek-kinek az Istennel való találkozását. Akit kíméletlenül rászögeztek – a mi bűneinkért is! Egy régi történet szerint egy vándor egyszer megállt Jézus keresztje alatt. De sok élet megy tönkre. Gondoljunk csak a tanítványokra. szörnyű hely a nagypénteki kereszt. Majdhogynem elsüllyedtek a hajóval.7). itt arról az időről van szó. ha ma rádöbbenhetünk erre.

Krisztus azonban ezt tette meg! Meghalt a gonoszságba merült emberekért. mint helyettes áldozat. hanem megmutatta. (3. bár a jóért talán még valaki vállalja a halált” Mit jelent ez? Azt. hogy lába elé boruljunk – szeretetből. Isten egyedülálló szeretete abból tűnik ki.5). hogy kiszabaduljunk a sötétségből. Krisztust sem. Pedig Krisztusnak pontosan ez volt a küldetése. hogy nem kímélte a Fiát. A Szeretet küldte Jézust a szenvedésbe értünk. mert Isten maga a SZERETET. milyen szívet tépően fájdalmas érzés az… De a szeretet nem ismer határokat. az égig ér a te kegyelmességed. hogy valaki képes volna az igazért meghalni. amit Krisztussal. Ehelyett pedig éppen az ellenkezőjét teszi. ha megkérdeznénk embereket. ill. hogy meghaljon. az igazságnak éljünk…” (1Pt 2. Az igazért is alig hal meg valaki… s figyeljük csak. Megmutatta szeretetét azzal. a vért ontó emberiségért. nem 44 . már előtte szeretett minket (1Jn 4. mikor bűnösök voltunk. Na de olyat. az Ő egyszülött Fiával tettünk. nem találunk az emberek között. de bizonyára senki nem mondaná: azért. gonoszokért akarna meghalni. „Bűneinket maga vitte fel testében a fára. vagy ismertük volna. hogy meghalt értünk. a te hűséged a felhőkig…” (Zsolt 36. az el tudná – helyettem – mondani. aki anélkül. hogy miért vannak a világon. bár ez néha megtörténhet. A nagykegyelmű Isten. hogy mi szerettük. hogy Krisztus már akkor meghalt értünk. hogy miután meghaltunk a bűnöknek.9-10). de nem aranyon. Az Ő vére által váltattunk meg) Pál apostol világosan látja. azért. nagyon sokféle választ kapnánk. amikor bűnösök voltunk. hogy valaki gonoszért. Pál hogyan folytatja: „Isten azonban abban mutatta meg szeretetét. akiről még a zsoltáros is azt vallja: „Uram. Ezért az Ő áldozata nem más.24). Ma. megbizonyította szeretetét. hogy Krisztus vére által váltattunk meg. és nem a haragvó Isten adja.” Mit várna az ember? Azt. a rontó-emberekért. A feleletet a nagykegyelmű. Hogy mennyire nem volt könnyű lépés ez Istennek azt elképzelhetjük. és ez a töviskoronás király türelemmel várja. hogy Isten jól megbosszulja. Nemhogy bosszút állt volna. Megszerezte számunkra az igazságot halálával. Megváltott. Ha van itt közöttünk szülő. Helyettünk szenvedte el bűneink büntetését. kivált az Isten szeretete nem. és megóv a pusztulástól.Nagypéntek Így kezdi az apostol: „Hiszen még az igazért is aligha halna meg valaki. aki veszített már el gyermeket. hogy valóban igen ritka az emberek között az.

megdönthetetlen bizonyossága. Azt tapasztalta. nyomorultul érezte magát. az Élet Fejedelmére. mert nem volt hozzá szokva. hogy Isten megmutatta neki szeretetét. Ránézett. te nagyon nyomorúságosnak látszol. nem járt még ott. csak sokszor mi tesszük azzá. s úgy érezte. az Neki fájt a legjobban: Fia életét adta értünk.18-20). ha nem nézel Jézusra. hanem az Úr szenvedő szolgája. még egy dolog: mit mond még az apostol? „Sőt ezenkívül még dicsekszünk is az Istennel. ifjú. Krisztus golgotai keresztje azt mutatja. de gyászunk mellett legyen ott az öröm. Olyan jó 45 . Nagypénteken Isten maga szenved értünk. amikor a neves prédikátor. Spurgeon életrajzi leírásában olvasható az a kis jelenet. ahol az igehirdető észrevette. aki a mi vétkeinket vette fel. Ugye látjuk. hogy mennyire szeret minket. De valóban. hogy mennyire erősek. Vegyük le szemünket a halálról. el ne veszítsük. Kedves Testvéreim! Nagypénteken Isten nekünk is megmutatja szeretetét. és vitte a Fára. Végül. a mi Urunk Jézus Krisztus által…” Íme.” – Spurgeon csodálkozott. lássuk meg. hanem az ő drága vérével (1Pt 1. új életet ad. Ez lenne Nagypéntek értelme. szabaddá tesz. akinek a Krisztus halála: dicsekvés! Azaz erős. hogy csak úgy rászólnak egy szószékről. Ami történt. és békességesek azok. Nem egy hatalmaskodó Isten jött el Benne. tekints Jézusra!” Spurgeon megtette. és a hála szava is. a sötét felhők oszlani kezdtek. Ő ott ismert meg igazán bennünket: a kereszten. Emlékezzünk ma. és nézzünk az Életre. hogy milyenek is tudunk lenni mi… De Jézus vére megtisztít. boldogok. hogy idegen. éljük át Megváltónk fájdalmát. Felállt s együtt énekeltek Krisztus drága véréről és a rátekintő hitről. Mert csak az kezd el ÉLNI. akiknek ez a bizonyságtételük. Majd az igehirdető folytatta: „Mindig is nyomorult leszel. Kegyelmét kínálja fel. Istent nem ismerve bement egy templomba. Pál apostol minden szavából kitűnik. és nem veszendő dolgokon. majd ezt mondta neki: „Fiatal ember. üdvössége és megváltása. aki Őrá néz. és hálaadás napja. még fiatal fiúként. hogy Nagypéntek nem is annyira gyászos. Hát vigyázzunk erre a drága kincsre.Nagypéntek ezüstön. hogy lehet ez a nap húsvét fényében a boldog örvendezés. Tekints Jézusra. egy ember. Lássunk túl a fekete terítőkön.

Olyan jó. de mégis megköszönjük Neked. Kérünk az előttünk álló ünnep-napokért. az emberekért. hogy ha sikerült Rád nézni. és mutasd meg. Köszönjük az Igét. le ne vegyük Rólad szemünket. hogy amikor majd megállunk a te szent asztalod előtt. Ámen. hanem a Nagypéntek és a húsvét igazi üzenete. hogy azt a szörnyű kínt. amelyből igazán megismerhetünk Téged. hiszen életedbe került. Bár nincs rá szó. ami szó szerint drága. de íme élsz. Úr Jézus. segíts bennünket. hanem ami megmarad örökre. hogy nem utasítasz el bennünket. Te elhordoztad értünk. ha mindannyiunk életében így válna áldott állomássá a mai nap. 46 . Ámen. segíts. amint vagyunk. Bűnbánattal kérünk. a gyászolókat. Légy áldott halálos szeretetedért. Erre segíts eljutni. Olyan jó tudni. hogy részesei lehessünk feltámadásodnak is. ha sikerült megértenünk valamit a Te szeretetedből. nekünk pedig egy új élet kezdetét jelentheti. Urunk. amit ember átérezni sem tud. vigasz. Köszönjük ezeket a drága Nagypénteki állomásokat. ami két nap múlva tova száll. erő. családjainkért. ahol árad az örök élet forrása. amely tükör. akkor majd úgy állhassunk ott.Nagypéntek lenne. Ne olyan. a Te bűnöket eltörlő véred. Hadd legyen az ünnep valódi ünnep. de magunkat is. hogy a Te halálod váltság-halál. Utóima: Drága Úr Jézus! Kegyelemre szorulókként állunk meg gondolatban a Golgotánál. hogy meghaltál értünk. és élet. Ünneplése annak. a kegyelem helyén. Eléd hozzuk a betegeinket. Ne a külsőség ejtsen rabul bennünket. hajolj le hozzájuk is. és eljuttatni másokat is. mint akik részesei voltunk halálodnak. hogy úgy hozhatjuk eléd magunkat. a testi-lelki szenvedőket.

Te jól ismered mindannyiunk életét. hogy közülünk kinek-kinek mire van szüksége. mondhatni jelentéktelen az események sorában. le is pecsételik azt. csak a mi feléd kinyújtott üres kezünkre. Sőt. és senkin sincs átok. hogy azt ne szűkösen. aki él. közülünk senkit sem vetettél el. hogy általa ebben az órában is jobban megértsünk téged. Most is az Ő nevében kérünk. hogy előtted ezek közül még a legkisebb sem maradhat rejtve. de azt meg is adod.” Kedves Testvéreim! Nagyszombat a nagyhétnek a legcsendesebb állomása.Nagyszombat Thoma László (Budapest) Múlandóság és reménység Előima: „Urunk. testünk – lelkünk kínjait magadra vetted. összezavarodva találgatnak. olyannyira. kivétel nélkül szeretsz minket. Jézusnak szenvedésében és halálában kegyelmesen és végtelenül segítőkészen a helyünkre léptél. Eközben tanítványai szétszéledve rettegnek. és nem is tekintesz másra. Istenünk. Felesleges 47 Nagyszombat . jó Atyánk! Köszönjük. és reád hallgathatunk.6b „Mint egy lehelet. hanem bőséggel halmozd. világosságra jussunk és örvendezők lehessünk. lelkünk sötétségét. hogy együtt hívhatunk segítségül. hogyan is történhetett meg ez az egész a Mesterrel?! A főpapok és írástudók őrséget helyeznek Jézus sírja elé. hogy mint a te gyermekeid. halmozz el bennünket Szentlelked ajándékával. gondolatait. és utat nyitottál. annyit ér minden ember. Mi mindannyian egyformák vagyunk előtted. nehogy tanítványai ellopva a testét azt hazudják. saját magunkat és másokat. útjait és szívét. Szent Fiadnak. és nem csak tudod. teste a sírban fekszik. hogy feltámadt. Jézust eltemették. hogy bátran és megújulva léphessünk előre az örökkévalóság felé vezető úton (…). Ámen!” (Barth Károly imádsága) Textus: Zsolt 39. és a te orcád előtt senki sem állhat meg igazként. És mégsem felejtkezel el rólunk.

a halál csendje felhívja a figyelmünket emberi létünk végére: a halálra. teljesnek az életét. teljesnek az életüket. annyit ér. 48 . Egy dologban egyeznek a fent felsorolt mércék: mindegyik viszonylagos és múlandó természetű dolog. aki a kézzel fogható értékekre teszi a hangsúlyt: minél több mindent halmoz fel az életben. ami egész életemen át hajt? Mik az alapvető céljaim? Nyilván minden ember az alapján tartja értékesnek. Ez a kérdés így szól: Mennyit ér az élet? Mennyit ér az életem? Sokféle lehetséges válasz adható erre. aki Isten Fia. ami mérvadó lehet számomra? Úgy gondolom. annál értékesebb! Minél több mindent hagy hátra az utódoknak. van-e olyan külső mérce. akinek adatott minden hatalom mennyen és földön. aki a családjáért él. Biztosak lehetünk abban. Erre mondja a felolvasott Ige: az ember élete múlandó. miért vetette alá magát ennek a múlandóságnak? Hiszen megszületett. Ma már alapvetően nem az objektív mércék korát éljük. akik a saját boldogságukat tartják a legfőbb értéknek. A kérdés leginkább az. Döbbenetes. élt és meghalt. és a szeretteivel együtt töltött percek mennyisége és minősége alapján ítéli meg az életet. követendő példának tart. Nagyszombaton feltehetjük először a kérdést. mint a lehelet. a pára. mi az. aztán eltűnik a lehelet. Elmúlt. nagy csend. Ez a nagyszombati csend. úgy. mint minden más földi halandó. az ember múlandóságára is. Vannak. hogy vajon Jézus Krisztus. nagymértékben meghatározhatja számomra a választ. Nagyszombaton. amit az ember legalább egyszer feltesz magának az életben. Amennyi boldogságban részük van az életben. annál több értelme volt az életének. Beszél arról a kérdésről. mennyit ér az életem. Van olyan is. Hideg időben rövid ideig látszik.Nagyszombat emberi aggódás. Olyan is akad. amit elérendő célnak. ami most előttünk áll! Egyszerű és kemény is egyben. milyen egyszerű és egyértelmű az az Ige a Szentírásból. ha tudom. És mindeközben csend. 1. milyen mérce szerint mérem a dolgokat? Ki vagy mi adhatja meg számomra a helyes választ? Ki mondja meg nekem. tépelődés és felesleges emberi igyekezetek e napon. a passió történet fényében. A múlandó ember múlandó dolgokhoz méri magát. annyira mondják értékesnek. az ember múlandóságával szembesülve több kérdés is megfogalmazódhat bennünk.

aki eltávozik e földi világból. ezzel kezdeni kell valamit. hogy az emberi lét múlandóságát nem a Biblia fogalmazza meg egyedül. Csend van. vallásban élő ember beleütközik ebbe a paradoxonba. ami olyan biztonságot. Így van súlya és komolysága annak. nem csak támad. a megváltoztathatatlanság. őszintén válaszolnunk kell: mit kezdünk a halál tényével. amint bármilyen más embernek a halála. annyit ér minden ember. És ez nem egyes emberek megromlott természete. megsebez. az. hanem mindenki más bűnéért. Nagyszombaton nem történik látható dolog. hanem ténylegesen megöl. melyre magunkban. Sokan nem tudják elfogadni. a halál csendjével? Ebben a csendben ott rejtőzik a megmásíthatatlanság. Miért fontos továbbá az. Hiszen még nem láttuk azt a világot (csupán a bibliai kijelentésből tudunk róla. emberré lett és ezzel együtt múlandó is lett. és hiszünk benne). 2. A legtöbb kultúrában. ha megízleljük az örökkévalóságot. fontos kérdés az is. vagy bűne. Jézus Krisztus. 49 . Mégis. Lényeges. Ha őszinték vagyunk. ami utána történik. feldolgozni ezt a csendet. aki él. hogy nincs visszaút. Valóságosan az. Harmadszor. Ez az a vonás. hogy itt a történet nem áll meg. és mintegy elkárhozik a hordozott bűnök súlya alatt. amit semmilyen más módon nem nyerhet el. amikor magára vette a bűneinket. amiben Jézus Krisztus halála más a többi földi ember halálánál. Hogy felismerhessük az Isten szeretetét. Valóban meghalt. hogy Jézus azért vetette alá magát a múlandóságnak. Ott hagyta a menny dicsőségét. Ő nem a saját bűnei miatt halt meg. Bár keresztyén emberként tudjuk. de nagyszombaton csak eddig jutunk: valóban meghalt. Ez azért fontos. hanem ez maga a bűn! A bűn és annak következménye. 3. Legalább is nem tudunk róla: Jézus a sírban van. valóságosan meghal. hozzánk hajoló irgalmát. belátjuk ugyanakkor azt is. hogy Jézus valóban meghalt? Jézus váltsághalála olyan valóságos. Ennek a súlyát csak akkor érezhetjük majd át igazán. Nem csak fenyeget. célt adhat az embernek. A múlandóság alá vetette magát. hogy kiszabadítson a múlandóság és a viszonylagosság fogságából. Halott.Nagyszombat hogy ez egy nagyon fontos és tudatos dolog volt a részéről: vállalta az emberlétet. Másrészt ez beszél az emberi természetről és a bűnről is. Az emberré lett megváltó tehát teljesen átélte és megtapasztalta ezt: mint egy lehelet. mert ebben a kontrasztban nyer értelmet a feltámadás. Hogy tényleg megölték az Isten Fiát! Idáig megy az ember. s mint az Igében említett pára: látszott és eltűnt. amiből Jézus érkezett.

bizony hiába vesződik. a megváltóban. megpróbál megbékélni sorsával vagy küzd ellene. Gyűjtöget. hogy ma is velem van. rá hallgatni. de nem tudja. amikor szembesülünk az emberi mulandóság valóságával? Az egyetlen igazi megoldás az örök. vagy tagadja. mindannyiunknak el kell múlnia ahhoz. és Jézus Krisztusban. hogy megálljunk a mi Urunk színe előtt a nekünk adott idő és lehetőségek elvesztegetéséért vagy nem megfelelő felhasználásáért. örök igazságot a mulandóságról? Milyen választ adhatunk az Igéből nagyszombaton. így folytatva a zsoltárt a 7. összezavarodva találgatnak. A főpapok és írástudók őrséget helyez50 . Ha bűnbánatot tartunk. ha hittel fordul hozzá. Jézus valóságos halálának ténye azt jelenti a számunkra. és elfogadja saját esendőségét. elhagyatva élte végig ezt. Uram? Egyedül benned reménykedem!” Nagyszombaton is. a halál valóságát látva van reménysége az embernek. örök életbe érkezik. Eközben tanítványai szétszéledve rettegnek. Azt is tudhatjuk. A Biblia tanítása szerint a Mindenható Isten örök. hogy örökké élhessünk Istennel. és az Ő dicsőségére használni törékeny életünk idejét. Isten erejéből képesek leszünk Neki engedelmeskedni. Minden földre született ember elmegy ebből a földi világból egyszer. hogy a Biblia lapjain is olvassuk ezt a nagy. A múlandó ember megragadhatja az örök Isten karját.Nagyszombat és természetesen különbözőképpen reagál rá. holnap is velem lesz. ajándéknak tekinti. hogy Ő ott van mindig mellettünk és tudja. az örök boldogságban részt ad azoknak. Vagy elfogadja. Így tesz a zsoltár írója is. Miben lehet jobb nekünk. versben: „Árnyékként jár-kel itt az ember. és az öröklétben. az végső soron cselekvővé tesz bennünket. mondhatni jelentéktelen az események sorában. Ő egyedül. hogy miképpen segítsen. komolyan kell vennünk a nekünk adott időt. és ha meghalnék. vagy inkább kegyelemnek. és 8. teste a sírban fekszik. Jézust eltemették. Kedves Testvéreim. a múlandóságot a szenvedés forrásának. akkor is ott van velem az Úr. Ha rádöbbenünk az életünk törékenységére. Így hát mit várhatok. nem változik sohasem. Bűnbánattal kell. A reménység azt jelenti. Megbánva vétkeinket és elhagyva azokat. hogy történhetett meg ez az egész a Mesterrel. maradandó dolgokhoz való kötődés. Nagyszombat a nagyhétnek a legcsendesebb állomása. ki fogja hasznát venni. a boldog. hogy nekem ne kelljen majd egyedül lennem. gyengeségét. akik hisznek Benne. hová érkezik meg: ha hittel megy el a földi világból. mert Ő végig ment mindenen.

Ha az ember mégis figyel a csendben. E nagy csendet ugyanis csakhamar megtöri a feltámadás. és Fiadat adtad. diadalének szűrődik a távolból. hogy Krisztus érdeméért bocsásd meg gondolattal. akkor bizony nekünk is el kell mennünk a minden élők útján. nehogy tanítványai ellopva a testét azt hazudják. húsvét reggele. teremtsen életet ott. hogy a Te beszéded bennünk is megújulást hozzon. kérünk. az úrvacsorai közösségre. Utóima: Urunk. Felesleges emberi aggódás. hogy nagyszombat csendjében mi is el tudjunk csendesedni. üdvözítőm és kegyelem trónusa! Úr Jézus Krisztus. amelyből felébreszt majd minket Urunk. Az Atya feltámasztja a Fiút. Add. A Biblia szerint azonban a halál csak elalvás. és készülhessünk a feltámadás diadalmas ünnepére. Így lehet reménységünk. a zeneszerző kért a János passió záró soraiban: „Akkor majd ébressz föl halálomból. Teljes diadal a halál fölött . Légy örökre áldott. dicsőíteni akarlak Téged Mindörökké!” Ámen. embertársaink. ahol a halál uralkodott. És mindeközben csend. hogy ne kelljen elvesznünk. amiért nem hagytál el minket. hozzon új reményt a múlandóság miatti reménytelenségbe! Bűnbánattal állunk előtted a gyülekezet közösségében. ó Isten Fia. hall valami halk morajlást.és önmagunk ellen! Add. Győzelmi dal. Atyánk. a Jézus Krisztus érdeméért! Ámen! 51 . hanem lehajoltál hozzánk. imádságunk az. el kell fogadnunk. szóval és tettel elkövetett vétkeinket. hallgass meg engem. hogy ha csak még életünkben nem jön vissza megváltó Krisztusunk az ég felhőin. le is pecsételik azt.ahogy az apostol mondja. szembesülve saját létünk múlandóságával. aki feltámaszt minket az örök életre. Urunk. nagy csend. és kérünk. a Te Igéd élő és ható! Teremtő szavadra állt elő a világ. amit Johann Sebastian Bach. legyőzve a halált. hogy feltámadt. Nagyszombaton. hogy szemeim lássanak Téged minden örömben. Dicsőítünk és magasztalunk mindörökké. melyekkel vétettünk Ellened.Nagyszombat nek Jézus sírja elé. tépelődés és felesleges emberi igyekezetek e napon.

mint Péter. hanem külön összegöngyölítve. halála és feltámadása által megbékítetted a világot. és látta. és látta. Együtt futott a kettő. Elfutott tehát. hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Hiszen emberi értelmünk nehezen tudja elképzelni. és így szólt hozzájuk: „Elvitték az Urat a sírból.Húsvét első napja délelőtt Húsvét első napja délelőtt Dr. és hogy az a kendő. nem a lepleknél fekszik. hogy legyen élő Urunk és Megváltónk. A tanítványok ezután hazamentek. Köszönjük az örömhírt. de a másik tanítvány előrefutott. Nyomában megérkezett Simon Péter is.a feltámadást? Istenünk. Előima: Kegyelmes Istenünk! Köszönjük. amely a bibliai szent írások közepét jelenti. Még nem értették ugyanis az Írást. Akkor bement a másik tanítvány is. hova tették!” Elindult tehát Péter és a másik tanítvány. hogy a leplek ott fekszenek. hogy fel kell támadnia a halottak közül. és látott. akit Jézus szeretett. és amelyek éppen a feltámadással függnek össze. a magdalai Mária odament a sírhoz. és látta. Bocsásd meg. korán reggel. Peres Imre (Debrecen) A feltámadás látása Lekció: Jn 20. de mégsem ment be. hanem feltámasztottad és kihoztad a halottak birodalmából. bement a sírba. Köszönjük azt is. hogyan is történhetett a feltámadás? Valóban nincs többé hatalma a halálnak? S hogy mi is remélhetjük-e ezt a halál általi újjászületést . hogy örömmel ünnepelhetjük az idei húsvéti ünnepeket. amelyek szívünk mélyén lappangnak. üdvösséget. elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz. aki elsőnek ért a sírhoz. hogy a húsvéttal kapcsolatban vannak kérdéseink és kételyeink is. és nem tudjuk. amikor még sötét volt. pajkos bölcselkedést vagy kétkedő furfangos52 . és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt. amely a fején volt. gyorsabban. s bennük a mi Urunk Jézus Krisztus feltámadását. hogy általa: keresztje. és hitt. kérünk: távolíts el tőlünk minden emberi okoskodást. hogy Jézus Krisztust nem hagytad a halálban. hogy ott fekszenek a lepedők.1-10 A hét első napján. egy másik helyen. és az Ő neve által nyerhetünk új életet. és elmentek a sírhoz.

hogy Jézus valóban feltámadott és él. Együtt futott a kettő. halkan vagy csak egy pillanatnyi gondolat során. ha meghalnak is. hogy a Húsvét alkalmával nagyon sokat beszélünk Jézus haláláról-feltámadásáról és saját emberi feltámadásunkról is. és olykor Jézus feltámadását is megkérdőjelezni. mint olyan – nem egyszerű kérdés a világban és a keresztyén emberek életében sem. pl. még itt van. és elsőnek ért a sírhoz. A feltámadás körüli kérdések és bizonytalanságok olykor komoly lelki kríziseket jelentenek a hívő emberek életében is. Vagyis mivel a saját példánkon túl rejtelmesnek találjuk a feltámadást. főleg amikor ők maguk szembesülnek a halállal. amikor hallani fogjuk a húsvéti evangéliumot. A mai húsvéti evangéliumból meg kell hallanunk. és akik hisznek benne. mint Péter. gyászunkban vagy csak gondolkodásunkban általánosítani. hogy érezzünk igazi megbékélést a lelkünkben. Add. és a feltámadás még nincs itt. és kénytelenek tudatosítani. s te cselekedd meg. aki elsőnek ért a sírhoz. Tesszük ezt persze óvatosan. Nekik is eltartott egy ideig. Kedves Testvéreim! Természetes dolog a keresztyén egyházban – így református egyházunkban is –. hallgass meg. hogy szülessen a lelkünkben boldog bizonyosság. de ez a kísértés megkörnyékezhet és gyötörhet. Textus: Jn 20. hogy a halál még uralkodik. Add. Szent nevedért kérünk. és elmentek a sírhoz. és hitünkben elbizonytalaníthat. amíg ezzel a ténnyel 53 . A Te Lelked vezessen el most erre a hitre. és látott.Húsvét első napja délelőtt ságot. Ámen. Hiszen Jézus élete és halála által megnyílik az út Hozzád. és hitt. hogy nemcsak mi. gyorsabban. Azonban a halál – és főleg a feltámadás. őszintén és alázattal fogadjuk szívünkbe. hanem a feltámadás első tanúi is különbözőképpen fogadták a hírt. mennyei trónusod elé. hogy Jézus nincs a sírban. és reménységet nyerhetünk a halálból való saját feltámadásunkra nézve is. és hogy feltámadott.8 Elindult tehát Péter és a másik tanítvány. mintha még nem létezne. hajlamosak vagyunk fájdalmunkban. örökké élni fognak. de a másik tanítvány előrefutott. saját rokonaik elvesztése által.3-4. … Akkor bement a másik tanítvány is. hogy a húsvéti evangéliumot gyermeki hittel. Ez feszültséget hoz életünkbe.

és látja az üres helyet. Jánossal együtt elindulnak a sírhoz. hogy Jézus. János azonban fiatalabb. A feltámadáshit a Jézus-korabeli Palesztinában) Kedves Testvéreim! Milyen különös dolog: mint akárki másnak fáj hozzátartozójának/halottjának az elvesztése. Latolgathatta magában a történteket. Ekkor belép János is. Valószínűleg sírni és gyászolni ment oda. de nagy léptekkel… Igazán futva sietnek. Bizonyára eltartott neki egy ideig. hogy itt nem sírrablás történt. nem a többi tanítványhoz. János szerint még csak haza mennek. hogy elmondják nekik a boldog hírt. elsiratni őt. hogy az első húsvét alkalmával. hogy Jézus mégiscsak él… Megelőzi Pétert. Hajtotta őt is a kíváncsiság. Oda vonzza őt Jézushoz. Nehezen tudja összerakni fejében és hitében azt. úgy a tanítványoknak is nagyon fájdalmas volt elfogadni. Lelke zaklatott. milyen hihetetlennek tűnik mindez. hogy Jézus nem halott. és zaklatottan elmondja neki. elhagyhatták a gyászhangulatot. most ez tiszteletből így illik. Azután együtt mennek el. Ki tudna ebbe könnyen belenyugodni? Mária nem.Húsvét első napja délelőtt szembesülve. Hiszen gondoljuk csak el. és teljesen azonosulni tudott vele. hanem valami más. Elmegy meggyászolni. Mert Péter az első apostol. sőt előzik egymást. akit annyira szeretett. Az első híradás János szerint) János evangéliumából megtudjuk. feldolgozhatták Jézus feltámadását. De a sírnál átengedi neki a helyet. és idősebb is. amikor Jézus feltámadott. hogy Jézus meghalt. Péter gondolkodik. És most. Péter előtt világos. hogy Jézus feltámadott és él. és úgy látszik eléggé sokáig. Péter belép a sírba. Történetünk szerint Mária egyedül megy ki a sírhoz korán reggel. 54 . Ott azonban nagy meglepetés várta őt: nyitva találja a sírt. meghalt. És most már János hiszi: Jézus feltámadott. És tovább gondolkodik. Ezen Péter is meglepődött. Erre szörnyen megijed. mi van. hanem él – legalább is erre kell az üres sír láttán gondolni. és ő is látja. a kendőket összerakva egy helyen. kön�nyebben ment neki a futás. (2. de amikor még eléggé homályosan lehetett látni. hogy ő menjen be elsőnek a sírba. Elfut Péterhez. pirkadatkor. ő ér oda elsőnek. amíg megértette és elfogadta ezt az új valóságot. Az lehetne a benyomásunk. a tanítványok nem gondoltak ilyesmire. még ha halott is. Azért is sietett most olyan korán a sírhoz. mi történt. (1. éspedig olyan gyalázatos halállal a kereszten. milyen nehéz lehetett neki. és a titkolt sejtelem. és kezdtek örülni Uruk életének.

Többre nincs ereje. mint megörvendeztette. és új népet alkot magának. és fel fogja támasztani a halottakat? Kedves Testvéreim! Az Ószövetségből és más Jézuskorabeli iratokból tudjuk. Mária ment a sírhoz. 3. és hite sem. hogy ez a Szent egyúttal a Messiás-e. hogy a korabeli apokrif irodalom szerint 1. Vagyis azt. és miért nem várták azt? Miért nem emlékeztek Jézus korábbi szavaira. hogy Isten fel tudja. de csak sírni és gyászolni. hogy Isten feltámasztja kiválasztott EMBERÉT. Miért? Miért nem gondoltak Jézus tanítványai a feltámadásra. a végítéletkor. kimenti őt a sírból és a halálból. ahogy ezt az egyik zsoltár is mondja (ld. hogy Mária és a tanítványok leginkább ezt gondolhatták. A tanítványok. Figyeljünk most egy kicsit Máriára és a tanítványokra. Lázár 55 .Húsvét első napja délelőtt mintha a tanítványokhoz közelebb állna Jézus halála. Isten feltámasztja a népét egy adott történelmi pillanatban. hogy a halott Jézust keresse. Isten feltámasztja a halottakat: az igazakat – a Messiással együtt. Szentjét. De a nép hitében az a remény is keletkezett. De nem voltak felkészülve ők sem a feltámadásra. Ment a sírhoz. Ez lesz az ún. Isten feltámasztja az igazakat és a gonoszokat is. de nem várta a feltámadást. Csak az nem volt elég világos előttük. hogy a feltámadás az ő idejükben még nem lehetséges. hogy 1. hogy Isten feltámasztja az egyéneket is a világ végén a végítéletkor. Így beszélt erről Márta.). mint az élete. de Ézsaiás (Ézs 24-27) és Hóseás (Hós 6. mégis azt gondolhatták.2) is utal erre. ahogy azt Jób (19. Továbbá arról is tudtak Jézus idejében. mert az csak a világ végével jön el. A hír Jézus feltámadásáról és üres sírjáról meglepte őket. Ugyanakkor 2. Péter és János is mennek a sírhoz. hogy uralkodjanak vele. Úgy látjuk. amikor haláláról és feltámadásáról beszélt? Vagy nem tudtak a feltámadás tényéről. mert Isten a száraz csontokat is (= azaz Izraelt) életre kelti. 2. Tudjuk azt is. Egyrészt eléggé elterjedt volt az olyan meggyőződés. Az üres sír inkább megijesztette. ahogy erről Ezékiel próféta beszélt (Ez 37).25-26) vagy Dániel próféta megjövendölte (Dán 12). személyes. individuális feltámadás. de csak a világ végén. és arról. Akkor kollektív feltámadásra kerül sor. és vis�szahozza az életbe. hogy bár tudhattak a feltámadásról és Isten halottakat támasztó erejéről. Zsolt 16. vagy valaki másra kell gondolni. hogy a köznép hitében több olyan elképzelés élt. amely éppen a feltámadáshoz kapcsolódott.

és hisz a feltámadásban. A bánatba.24). Egy ideig homályos marad a látása. Gondolkodik. pedig ott áll mellette. félreértett hagyományba vagy bánatos önmagába süppedt ember nehezen jut el a feltámadás hitére. félnek. Mivel nem lát. másnak hiszi. és valahogy eszével megérteni. Hol van a többi kilenc? János evangélista nem beszél róluk. Próbálja összerakni magában a látottakat. Hiába látja a feltámadott Jézust.9). amit lát. Csak amikor Jézus maga megy hozzájuk (Jn 20. ha lehet. 4. Péter is jön a sírhoz. és kombinál. aki elhengerítette a követ. ezért lát. reszketnek ettől az egész jelenségtől. hogy ez terhelte meg őket. és hogyan lehet? 3. látja. és János szerint egy ideig nem is hisznek. János teológiai törekvése) Kedves Testvéreim! Ha visszatérünk a feltámadás tanúinak jellemzésére. hogy Jézus mégis hol van? Feltámadott volna? És ezt megérteni lehet-e. hogy ő úgy hiszi. Nem mentek el a sírhoz. kesereg. Így nem is látnak. Ezért nem egészen jól értették és értelmezték az Írásokat (Jn 20.25. Ők is keseregtek. (3. és sír. Nem sokat latolgatták a feltámadásról szóló tradíciókat. Pedig ő az első tanúja a feltámadásnak. és megzavarhatták egymást is. 2. Ezt is János evangélista jegyezte fel (Jn 11. amikor találkozik Jézussal (Jn 20. és később hazudnak önmaguknak és egymásnak is. ezért feltételezzük. hanem okoskodnak. és ezért nehezen szabadultak a tradícióiktól vagy a saját gondolataiktól. mert nemcsak testi szemével néz. talán kertésznek vagy temetőőrnek. Mária – jön a sírhoz. gyászba. és szívével is. Kérdezzük: Hol van a többi tanítvány? Hiszen tizenegyen maradtak. a tanítvány is jön a sírhoz. hogy ők nem mennek el a sírhoz. hogy a halott Lázár feltámad a feltámadáskor az utolsó napon. Féltek. és lát. de nem hisznek. mivel hallgattak a környezetre. és néz. János. de a római katonák is. Feltételezzük. de a tanítványokat is befolyásolhatta a környezetük. mert azt mond56 . De János híradásán kívül van még valami: Itt vannak még Jézus ellenségei: elsősorban a zsidók. De nem jól lát. A bethániai testvéreket.19). 5. mi történhetett itt. Valahol elrejtőzködve maradtak. Jön. Jézus feltámadására sem gondoltak.Húsvét első napja délelőtt testvére is. Ők is látják az üres sírt.4) az őrök látták az angyalt is. Tamás is csak akkor jut feltámadáshitre.27). hanem lelki szemével is. És mégsem lát. akkor szembesülnek vele és a feltámadással. Látják. a Jézushoz ragaszkodó szeretetével is. a következőket állapíthatjuk meg: 1. amelyek gátolták őket eljutni a feltámadás hitére. Tovább keresi Jézust. látja a sírt és Jézus üres helyét. Sőt: Máté evangélista szerint (Mt 28.

hogy tanácstalanság van a bibliaolvasók között is. János evangélista tehát Jézushoz vonzza a bizonyságtevőket. aki személyesen és hosszabb ideig szemlélheti Jézust. hogy először is: Fontos ott lenni. és segítenek a Feltámadott Úrral való találkozásban. és kövessük Őt. és mert olykor csak mechanikusan olvassák a bibliát. Annak megnyílik a szeme és a szíve. és kételkedik általában a feltámadásban is.12-15). a gyülekezet. Ezért fontos a templom. Ámen. és sír. Sőt: sok keresztyén ember zavartan áll a feltámadás ténye előtt. Az élő Jézussal való együttlét. hogy milyen különbség van látás és látás között: Mária lát. Kedves Testvéreim. (4. az Ő szeretetének a megtapasztalása felold minket a túlzott emberi spekulációk alól. hogy nem a halál pusztító zord erői 57 . az élő Jézus Krisztust. ahol látni és hinni lehetne. a bibliaismerő testvérek barátsága. és higgyünk. aki a szívében hordozza Jézus szavait. Pl. és a töprengés vagy kételkedés helyett szívünkbe ajándékozza a feltámadáshitet. és gondolkodik. és élsz. Másrészt: fontos. János lát. hanem inkább segítse őket erre a boldog hitre. A feltámadás mai bizonyosságai és kérdései) Kedves Testvéreim! Őszintén szólva.Húsvét első napja délelőtt ják (jó pénzért): Jézus nem támadott fel. a Feltámadott Urat. 2. mert nem vetik egybe a Szentírás bizonyságtételét. Hiszen az imént hallottuk azt. Ezért lássunk. hanem a tanítványok lopták el a testét (Mt 28. hogy az életünk is bizonyságtétel legyen: hogy Jézus feltámadását és a feltámadáshitet életünk mások előtt ne homályosítsa el. akik megmagyarázzák az Írásokat. a közösség. hogy azok hogyan szólnak a feltámadásról és róla (Lk 2427). Túl elképzelhetetlennek és lehetetlennek tartják. Örül a szívünk. ne zavarja őket össze. Utóima: Úr Jézus Krisztus! Olyan jó hallanunk. hogy csak az jut el a feltámadáshitre. vagy a feltámadást csupán racionálisan. A tanítványok pedig nincsenek is ott. és mintha azt mondaná. Péter lát. sok mai átlag ember is kételkedik Jézus feltámadásában. És az sem ritka eset. saját eszével akarja megérteni vagy magyarázni. mintha bennünket ábrázolna ez a tisztázódás? Ezért. hogy feltámadtál. Nem olyan ez. hangsúlyoznom kell. Jézusnak az emmausi tanítványoknak pontról pontra kellett magyaráznia az Írásokat. sajnos. Ebben erősítsük meg magunkat most is. ahol Jézussal találkozhatunk. Az ellenség lát. mert talán nem jó az ismerete. és hisz. és hazudik.

és valóság lesz azok életében is. Vezess hát erre a boldog hitre. hogy látva lássuk és hallva halljuk. hanem hogy meghallhatják azt mindenütt az emberek. hogy elnehezült a szemünk. újjáteremtő akarata. Köszönjük. Áldunk a mai üzenetért is. kérünk. majd egyszer. hogy nem marad rejtve a feltámadás híre és titka. hallgass meg minket. hogy amit nem tudunk megérteni. bocsásd meg. hogy megjelensz. Kegyelmedből. befogadni és életünk örömévé tenni. hanem az Atya szeretete és életet teremtő. és tarts távol tőlünk minden olyan öntelt emberi gondolkodást. tedd bennünk élővé a hallott igét.Húsvét első napja délelőtt győztek az élet felett. hogy hitre segítesz és életre juttatsz minket is. hogy a feltámadás valóság volt a Te életedben. Óh. amikor eljössz értünk. Ámen. hogy ma ide vezettél. Köszönjük. adj nekünk alázatos szívet. azt nem is hisszük el. De kérünk. Mintha a mi eszünktől kellene függnie a világ létezésének és az élet minden rezdülésének. és képtelenek vagyunk lelki módon gondolkodni. 58 . Kérünk. és belső nyitottságot. milyen balga emberek vagyunk. hadd lehessünk a testi feltámadás részeseivé is. Kérünk. adj nekünk is látó szemeket és hívő szíveket. amikor így gondolkodunk. akiket Te életre segítesz. Kérünk. ahol ez megtörténhet. hogy alkalmasak lehessünk a Szentlélek által a feltámadás üzenetét megérteni. és segíts eljutni igazi lelki feltámadásra.

Húsvét első napja délután Húsvét első napja délután Szerdi András (Debrecen) Élő reménységgel Előima: Hatalmas Urunk és Istenünk! Magasztaljuk és dicsőítjük szent nevedet. hogy bennünket is megváltottál a bűntől. Jézus Krisztus feltámadásának ünnepét! Köszönjük. hogy hajolj most közel hozzánk! Emelj fel bennünket sokféle reménytelenségünkből. aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. és sokszor csak a reménytelenség és fájdalom vesz körül minket! Kérünk ezért Urunk. hogy gyermekeid legyünk ebben a világban! Köszönjük. hogy harmadnapon feltámadt a halottak közül. és elhívtál.3-4 „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene és Atyja. szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre. a mélységből és láttasd velünk vigasztaló. amely a mennyben van fenntartva számotokra. arra az el nem múló. hogy Jézus Krisztus által mérhetetlenül sok áldást. mennyei ajándékot tettél elérhetővé számunkra! Kérünk Téged. jóságodat! Könyörgünk azért is. hogy küldd hozzánk Szentlelkedet! Általa tedd élővé Igéd szavát és üzenetét! Igéd és Szentlelked által bátorítsd és erősítsd meg szívünkben a Feltámadottról szóló evangéliumot! A mi Urunk.” 59 . bölcsen igazgatod a világot és gondot viselsz minden teremtményedről! Hálaadással köszönjük neked a húsvéti ünnepet. Köszönjük. és ezzel legyőzte utolsó ellenségként a halált is. bátorító szeretetedet. mert Te jó vagy. hogy ezen az istentiszteleten is ragyogtasd fel Igéd gazdagságát előttünk! Megvalljuk. hallgasd meg imádságunkat! Ámen. hogy olyan sok kudarc ért bennünket az elmúlt időben is. Textus: 1Pt 1. a feltámadott Jézus Krisztus nevében kérünk.

hogy Isten. Valósággal meghalt és eltemették őt. életünk legyen. Aztán Jézus közöttük való 60 . hogy „el nem múló. Az asszonyok híradását éppen a tizenkettő „üres fecsegésnek tartotta és nem hittek” (Lk 24. hogy áldott Ő? I.Húsvét első napja délután Kedves Testvéreim! Húsvétot ünneplő Keresztyén Gyülekezet! A keresztyének számára a húsvét a legkedvesebb ünnepek egyike. akik benne hiszünk. hogy mi az a bizonyos örökség. hogy miért mondhatjuk Istent Atyánknak és miért mondjuk. Legyőzte legnagyobb ellenségünket: a halált. hogy ehhez a megszületett gyermek nem tud hozzájárulni. Jézus Krisztus földi küldetése mindezekben beteljesedett. Nemcsak halottnak hitték. a mi Atyánk „újjá szült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre”. amit itt hallottunk: Isten újjászült bennünket és ehhez mi nem tudunk hozzájárulni. Rá kell döbbennünk ebben Isten nagy szeretetének mélységére! Mert Ő annyira szeretett.11). Azonban harmadik napra feltámadt. hogy az ő esetükben mit jelentett és hogyan ment végbe az újjászületés. tanítványai és még sokan mások. Ahogyan a megszületésről azt mondjuk. „Újjá szült”. Ennek a jelentősége és következménye fejeződik ki az Újszövetség sok-sok bizonyságtételében. mégpedig örök életünk. Értünk tette mindezt. Röviden ez a jelentősége Jézus feltámadásának. ugyanezt kell mondanunk arról is. hanem halott is volt. Ez történt meg az első húsvét alkalmával. akárcsak a most felolvasott igeversekben is. amiről ezt olvastuk. hogy nekünk. Tekintsünk először a tanítványok életére. helyettünk és értünk szenvedett. Végül pedig arról. de mi a következménye mindennek az életünkre nézve? Először arról a következményről szólok. aki királyi dicsőségét otthagyta és szolgai formába öltözve jött közénk. Mit jelent. hogy a megváltás és üdvösség munkáját a mi javunkra elvégezze. amit az Igében így olvastunk. szeplőtelen és hervadhatatlan örökség. A tanítványok elsőként nem hitték el a húsvéti evangéliumot. Eltemették és gyászolták őt: édesanyja. hogy Jézus Krisztus – a kereszten való szenvedése és halála által – miattunk. és első zsengéje lett a halálból való feltámadásnak. hogy élő reménységre szült újjá. Aztán arról szólok majd. amely a mennyben van fenntartva” számunkra. Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadását ünnepeljük húsvétkor. hogy újjá szült. és mit jelent. A jelentősége az. hogy egyszülött Fiát adta érettünk.

hogy az újjászületés teljes mértékben Isten cselekvése. a sok reménytelenség mind-mind az emberi bűn következménye. Nikodémus csak csodálkozott ezen. Ő. akárcsak a csecsemő a maga megszületéséhez. amivel a sodródását megakadályozhatná. hogy bizony ez igaz. Az Isten nélkül élő ember reménytelenségben él. Mert Ő. Ha szertenézünk a világban. II. és ebben rejlik Isten nagy szeretetének mélysége és végtelensége. Ő az.12). mire vonatkozik az. Ez Istentől van. hogy mindenki megtérjen és éljen. az elnyerte az újjászületés csodáját. aki elkészítette a megromlott ember megváltását. Mint a vízbe esett sodródó ember. hogy reménység nélkül élnek (Ef 2. amelynek a célja. az örök életre. Ezért nem rémít meg bennünket még a halál roppant ereje sem. 61 . hogy mit is jelent a feltámadás. Mindez pedig akkor vált teljessé.23). hogy élő reménységre születik újjá a hívő ember. mert bízunk Krisztusban. őszintén meg kell mondanunk. amikor Jézus – ígérete szerint – elküldte nekik a Szentlelket. a halállal. Ez kizárólagosan Isten cselekvése. Isten az.4)? Természetesen nem. a Krisztustól lelki értelemben „távol” élő emberekről. aki megteremtette a világot jónak. A kétségbeesés pedig csak még inkább elmélyül. hogy Jézus már előre jelentette nekik szenvedését. mert az ember nem a saját akaratából és erejéből születik újjá. Az újjászületés egyik legfontosabb következménye az.19). aki elvégezi mindezt az életünkben. Azt kérdezte Jézustól. aki azt mondta: „Én élek és ti is élni fogtok” (Jn 14. Az ember az újjászületéséhez. mert Isten újjászülte őt élő reménységre. hogy hogyan születhet újjá az ember. Próbál ugyan kapaszkodni különféle hamis reménységekbe. Jézus lett az első zsengéje a halottak feltámadásának (1Kor 15. és Ő. hogy az Ő visszajövetelekor bennünket is fel fog támasztani üdvösségünkre. Mit látunk mindebből? Azt. Pál azt mondja az Isten nélkül élő. De az újjászületett ember pontosan ebben a tekintetben tud reménykedni. ez az Ő ajándéka és egyedül Ő cselekszik az ember újjászületéséért. A sok kudarc. Aki már rádöbbent a szívében Isten mérhetetlen szeretetére. aki elkészítette számunkra. semmivel sem tud hozzájárulni. de azok törékenysége és jelentéktelensége még mélyebb kilátástalanságba taszítja az embert. aki elvégzi az újjászületés munkáját is az Őbenne hívők életében.Húsvét első napja délután megjelenése után elkezdték megérteni. amikor vén? Bemehet az anyja méhébe és megszülethetik ismét (Jn 3. aki semmibe se tud kapaszkodni. amikor az ember szembesül legnagyobb ellenfelével. és ezért van reménységünk.

De a mi örökségünk szeplőtelen. akkor még inkább kell bizakodnunk Isten gondviselésében. Az Ószövetségben Isten öröksége az ígéret földjét. amely ellenséges erők pusztítására utalt. A másik fontos jellemzője az örökségünknek a szeplőtelenség. Nem múlik el. és a leggyönyörűbb termés is az élet változá62 . és a világ többé nem tudja beszennyezni a maga tisztátalanságával. amely a mennyben van fenntartva számunkra”. és a bizakodást. de még csak nem is egy egész életre szóló kérdésről van szó. Ezeket egy ellenünk támadó erő sem tudja lerombolni. szeplőtelen és hervadhatatlan örökség. akkor legyünk biztosak és bizonyosak a földi életünket illető kérdések felől is. bálványokkal. A bűn sokféle formája hány és hány módon fejti ki tombolását és pusztít mindent. A világban tapasztalhatjuk az elmúlás és mindenféle pusztítás erejét. Ha pedig ebben tudunk reménykedni. még ha életünk felett sötét viharfelhők sorakoznának is. Kánaán földjét jelentette. hogy „őrizd meg őket a gonosztól”. és nem árthat neki semmi sem. Erre utal az itt szereplő három jelző is: el nem múló. Az egész világban jelen van a változás hatalma és ereje. Mert itt nem csak egy kis kérdésről. vagy erős szelek fújnának. mert ezeknek a szerzője maga a mi mennyei Atyánk. De mi is pontosan ez az élő reménység? Azt olvassuk a felolvasott igében. Mert sziklára építettük életünket. Az itt szereplő görög szó olyan értelemben is használatos volt. Nagy ígéret volt ez. mert örök. aki nem más. de a keresztyén örökség még hatalmasabb ígéretet jelent. mint a feltámadott Jézus Krisztus. Ezért nem esünk kétségbe. élő reménységre. mint „el nem múló. Emlékezzünk Jézus szavaira. A keresztyén ember megtisztul. hanem az örök életről beszél a Szentírás. már itt a földön is gondoskodik a benne hívőkről. ami az útjába kerül! Azonban a mi örökségünk el nem múló. Arra törekszik.Húsvét első napja délután Ha pedig tudunk hinni és bízni ebben az élő reménységben. Isten. hogy hervadhatatlan. hogy megakadályozza az embert Isten megismerésében. Még a legszebb virág is. hogy az emberi bűn mennyi módon igyekszik beszennyezni az embert hamis istenekkel. aki azt kéri. a biztonságtudatot. A harmadik jellemző pedig az. A mai korról elmondhatjuk. És az örökségünknek már ebben a világban is sok-sok gyümölcsét hordozzuk: a békét. III. szeplőtelen és hervadhatatlan. aki ismeri a szükségeinket. amely soha meg nem szégyenít. hogy ez nem más. Ennek is van életünkre nézve gyümölcse.

Hiszen Ő az. hogyha valaki megmentette egy ember életét. ami Péter szavaiból felénk sugárzik. Ma még virágzik. és tegyen bizonyossá bennünket. Nem más. Ő az. múlásának van kitéve. aki újjászült. ám mégis elnyert szeretetre és irgalomra? Azt. az Ő örökkévaló örökségét. már nem a magunk dicsőségét akarjuk keresni. hanem nagyon is közeli és személyes.3-4.” (Jel 21. hogy mások is felismerjék rajtunk és általunk Istennek ezt a végtelen szeretetét. sem gyász. hogy az el nem múló. Szívünk is hasonlóképpen felbuzdul. IV. aki értünk cselekedett. holnap elhull a levele és elpusztul. szeplőtelen és hervadhatatlan. mint maga a mi Istenünk és Atyánk Jézus Krisztus által. úgy mi szeretnénk az Ő szolgái lenni. Hanem azért. hogy az hervadhatatlan. sem fájdalom nem lesz többé. Hálából Neki adjuk életünket és kérjük Szentlelkét.) Csodálatos látomás a boldog jövőnkről és biztatás jelen életünkre nézve. amellyel ezután élünk és elsőként. mindenek felett Neki élünk. ők pedig népei lesznek. hogy az el nem 63 . és Ő készítette el élő reménységünket. és ő velük fog lakni. mintha bármit is vissza tudnánk adni abból a jóságból. sem jajkiáltás. az hálából a szolgája lett az egész hátralévő életében. Rádöbbenve az Ő atyai szeretetére. mert az elsők elmúltak. hanem mint Jézus Krisztus Atyja és a mi mennyei Atyánk is. Nem azért. amikor halljuk és hirdetjük Jézus feltámadását. Mit válaszolhatunk erre a ki nem érdemelhető. Ezért hálából neki adjuk és neki szenteljük egész életünket. az Isten sátora az emberekkel van. mi magunk viszont a megváltásunk ügyét semmivel sem tudjuk előmozdítani. különösen is az első szavakból: „Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja”. Ő a mi Atyánk. és letöröl minden kön�nyet a szemükről. Sok országban szokás volt. amit kaptunk. Isten nem valami távoli személyként jelenik meg. Így van ez az élet minden területén is. és halál sem lesz többé. hanem Isten dicsőségét kívánjuk szolgálni. Ez a mi örökségünk. mert ahogyan Isten megváltott bennünket a bűntől. Nem távoli és ismeretlen. Így olvashatunk erről János apostol mennyei jelenésekről szóló könyvében: „Íme. Azt a kimondhatatlan háládatosságot. hogy erősítsen meg és növeljen élő reménységünkben. Akkor tehát azt mondhatjuk az örökségünkről. örökké tartó.Húsvét első napja délután sának. és maga Isten lesz velük. ezt készítette el az Úr az őt szeretőknek. De az örökségünkről azt mondja Isten. mi pedig az Ő gyermekei lettünk Krisztus halála és feltámadása által.

hogy felismertük a te véghetetlen szeretetedet. hogy alkalmas eszközök lehessünk a Te kezedben. Köszönjük. amit számunkra elkészítettél. szeplőtelen és hervadhatatlan. Teljesen más. hogy ennek következménye az az élő reménység. hogy gyarapítsd gyülekezeteinket és egyházunkat igaz hívő keresztyénekkel! Szentlelked és Igéd által légy őrizője gyülekezetünknek! Segíts. hogy a feltámadott Krisztus követei legyünk a világban! Tégy bennünket áldássá családunk és szeretteink számára! A feltámadott és élő Jézus Krisztusért kérünk. Köszönjük Urunk. hogy általunk Te vigasztald a gyászolókat. de a jelen világra nézve is bátorítasz bennünket. hogy az örökség. ha sok küzdelemmel jár! Kérünk Urunk.Húsvét első napja délután múló. Utóima: Mennyei Atyánk a Jézus Krisztus által! Dicsérjük szent nevedet Igédért és megszólító szavadért! Köszönjük Urunk. mint amit ebben a világban eddig megismertünk. el nem múló. hogy hozzád tartozhatunk már e világban és majd az eljövendőben is. növeld bennünk a Krisztus ismeretét és a szeretetet! Formálj bennünket úgy. szeplőtelen és hervadhatatlan mennyei örökség a miénk lett! Legyen így! Ámen. amellyel újjá szültél minket Jézus Krisztus feltámadása által! Hálát mondunk. társa légy a magányosoknak és gondviselője a szegényeknek! Kérünk. erősítsd a gyengéket. még akkor is. hallgasd meg könyörgésünket! Ámen. hogy nemcsak az eljövendő. 64 . Megvalljuk. hogy szeretnénk előtted kedves életet élni.

Az őrök a tőle való félelem miatt megrettentek. hogy a megfeszített Jézust keresitek. mint a hó. Dicsőítünk azért. és szinte holtra váltak. Tekintete olyan volt. Atya. hogy feltámadt a halottak közül. építs minket a húsvéti örömhír által. ahol feküdt. Feltámadott Krisztusunk! Bocsásd meg nekünk. És menjetek el gyorsan. a megértés útjából. amint megmondta. amikor a húsvét titka kételyeket ébreszt bennünk. megmondtam nektek!” Az asszonyok gyorsan eltávoztak a sírtól. és leült rá. és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt. Szentlélek légy jelen közöttünk és áldd meg ünneplésünket! Ámen. hogy megvigyék a hírt tanítványainak. Felséges Isten! Magasztalunk Téged a megváltás csodálatos művéért. a megváltásban nekünk adott új lehetőségért és élő reménységért. Jöjjetek. Nincsen itt. odament. az ÚR angyala leszállt a mennyből. És íme.Húsvét második nap délelőtt Húsvét második nap délelőtt Németh Áron (Debrecen) Kegyelmes hatalom és hatalmas kegyelem Lekció: Mt 28. Előima: Mennybéli. hogy ezt nemcsak megünnepelhetjük. a felismerés. Jöjj Szentlélek Isten. Hengerítsd el a „követ” a hit. mint a villámlás. hanem részei lehetünk ennek a történetnek. Hálát adunk a Krisztus által a halál felett aratott győzelemért. és ruhája fehér. a hét első napjának hajnalán. félelemmel és nagy örömmel futottak. Bocsásd meg kicsinyhitűségünket. Fiú. méltatlan és tisztátalan önmagunkat hozhattuk. nemcsak újraolvashatjuk a régi eseményeket. hogy most is mint mindig csak bűnös. elment a magdalai Mária és a másik Mária. elhengerítette a követ. Az asszonyokat pedig így szólította meg az angyal: „Ti ne féljetek! Mert tudom.1–8 Szombat elmúltával. hogy megnézzék a sírt. nagy földrengés volt. és szenteld meg ünneplésünket. nézzétek meg azt a helyet. Íme. mert feltámadt. mondjátok meg a tanítványainak. Igére figyelésünket! Formálj minket halló és értő gyülekezetté. erősíts minket hitünkben. 65 .

hogy húsvét ünnepén. folyton ünnepelnek. büszkén.Húsvét második nap délelőtt Textus: 1Sám 2. 1000 évvel húsvét előtt. Fölemeli a porból a szűkölködőt. Isten az. akinek sok fia volt. Isten az. aki feltámasztotta Jézust a halálból? Mi lehet ma is. aki megteremtette az eget és a földet. hogy nagyon hasonló mozzanatok jelennek meg az Igében. rajtad kívül senki sincsen. Jézus Krisztus feltámadására emlékezve. ezen az ünnepen is aktuális ebből az örvendező hálaénekből? Egymás után meghallgatva a húsvéti történetet és ezt az ószövetségi imát. a húsvéti eseményeket több.1-8 „Akkor így imádkozott Anna: Örvendez szívem az ÚRban. nincs olyan kőszikla. Isten az. Mit mondhat nekünk Anna hálaéneke húsvétkor? Mit üzen ez az Ige arról az Istenről. Isten az. aki a nép kezébe adta az ígéret földjét.” Kedves Testvéreim! Talán kicsit furcsálljuk. Nincs olyan szent. mert örülhetek szabadításodnak. Felnyílt a szám ellenségeim ellen. Arról. hogy nincs Istenhez fogható semmi és senki. Hetet szül. Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá. A hősök íja összetörik. visszaadta erőmet az ÚR. aki erős karjával kihozta a népet Egyiptomból és vezette őket a pusztában. amely Izráel népének életében öltött történelmi formát. azt látjuk. amikor Isten hatalmáról és szentségéről énekel: „Nincs olyan szent. ne hagyja el szátokat kérkedő szó! Hiszen mindentudó Isten az ÚR. Mindenekelőtt felismerhetjük. és megelevenít. leülteti az előkelőkkel együtt. mint a mi Istenünk. az is. de az elesettek erőt öveznek fel. egy ilyen régi. mint az ÚR. Anna hálaéneke ezt fogalmazza meg. ami az ember hatáskörén messze túlesik. Mondhatnánk: Anna hálaéneke egy húsvéti megtapasztalás. és gyászol. hogy Istennek van hatalma a lehetetlent is lehetővé tenni. akinek minden lehetséges. megaláz és felmagasztal. Ne beszéljetek oly sokat. hanem Isten népének több évszázados tapasztalatáról. aki meddő volt. …hiszen mindentudó Isten az ÚR…” Nem csak saját tapasztalatáról beszél ekkor Anna. de akik éheztek. és egyben egy aktuális húsvéti üzenet 2000 évvel az első húsvét után. és főhelyet juttat neki. sírba visz. mint 1000 évvel megelőző ószövetségi Ige szólalt meg közöttünk. mint az ÚR. Az ÚR megöl. és egyedül az Isten. 66 . és felhoz onnét. A jóllakottak elszegődnek kenyérért. gőgösen. és kiemeli a szemétből a szegényt. és vált a zsidó nép hitvallásává. és a tetteket Ő méri le.

feltámadott Úr lett. Ezt élik át az asszonyok is az üres sír láttán: Ott kellene lennie Jézus testének. hogy a bűnös világ megváltott világ lett. hogy a meddő asszonyból örvendező anya lett. hogy meddő volt. Krisztus legyőzte a legyőzhetetlennek hitt halált. hiszen Annának gyermeke született. hiszen nem tud anya lenni.27) Ez a hatalom volt annak a garanciája. mégsem idealizálja azt és rugaszkodik el a valóságtól. Mi más ez. Valami lehetetlennek hitt dolog vált valósággá húsvét reggelén. hogy a kegyelemé lehet az utolsó szó. Annát hatalmas csapás érte azzal. majd pedig ez válik hitvallássá hálaénekében is. és a megoldás túlesett az ő emberi lehetőségein. és ezért ezt mindig megakadályozza.” (Lk 18.” Azzal. Ezt élhette át Anna és így fogalmaz örömében: „Az elesettek erőt öveznek fel… Hetet szül. és felhoz onnét… Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá. országunkat. Nem állítja azt. mert feltámadt. mert az Isten hatalmas. Anna ugyan felismeri Isten mindenek felett álló hatalmát. hogy az embert nem érheti semmi vész. ha nem egy ma is aktuális húsvéti felismerés. A másik fontos üzenete ennek a régi éneknek. aki meddő volt…” Mert Isten képes lehetővé tenni a lehetetlent. Ő az életnek és a halálnak Ura. de „nincsen itt. és megelevenít. sírba visz. Aztán a lehetetlen mégis lehetségessé vált Isten akaratából. az Istennek lehetséges. erre a hatalomra bízhatjuk személyes életünket és halálunkat. hiszen Istentől kell elfogadnunk jót és ros�szat egyaránt: „Az ÚR megöl. Mindez nekünk embereknek lehetetlenség. megaláz és felmagasztal.Húsvét második nap délelőtt sőt a teljes lehetetlenség kategóriájába tartozik. hogy elvesztette értékét mint nő és mint feleség.” 67 . de az Isten véghezvitte értünk. törvényszerűségeket felülírni. Mert az Istennek minden lehetséges. Tehetetlen volt. egyházunkat és gyülekezeteinket. van hatalma határokat átlépni. Ez az ősi tapasztalat ismétlődik meg Anna életében. Erről szó sincs. Ezt a hatalmat dicsőíti Anna. számunkra is lehetővé tette a lehetetlent. mely által igazi húsvéti énekké válhat. Ő áll a népet ért csapások és diadalok mögött. megváltotta a bűnös világot. hogy a halott Jézusból. ezt a hatalmat ünnepeljük ma is. Mert ahogyan Jézus is megfogalmazza az örök igazságot: „Ami lehetetlen az embereknek. Ő áll a nemzeti tragédiák és a nemzeti örömünnepek mögött. hogy Isten feltámasztotta Jézust. Úgy érezte.

de minden csodájával és szépségével együtt is. aztán ha nem hallgatnak szavára továbbra sem. sírba visz.Húsvét második nap délelőtt Anna tudja. hogy az utolsó szó a kegyelemé. Büntetésként éli meg. hogy bezárta Anna méhét. összezúz. De nem mindegy a sorrend! Az Isten gyermekei átélhetik. mert nem csak egy jó ember volt. de végül Isten megkönyörül. 68 . Jó ember volt. hogy az utolsó szó a kegyelemé. és egyben annak az Istennek is. Jézus meghalt. Istennek ad hálát. hanem a kegyelemből megtartott életé. aki kézben tartja a történelmet. amikor így szól: „Az ÚR megöl. Ugyanez a gondolat fogalmazódik meg Jób könyvében is: „Mert ő megsebez. de keze meg is gyógyít. és megszabadít.” Egyedül Isten az.18) Isten tehát nem hagyja a bűnt büntetés nélkül. A nagypénteki eseményekről mindenki azt gondolta. sokat tanultunk tőle. Anna nevének jelentése „kegyelem”. de elfogadja mint Isten akaratát.5). és felhoz onnét… Az ÚR tesz szegénnyé és gazdaggá. hogy meddősége is Istentől van. hogy mindenek ellenére az áldatlan állapot nem végleges.” Feltámadt. Anna mindebben felismer egy csodálatos isteni szándékot. hogy nem ez a történet vége: „Nincsen itt. Most hogy mégis kisgyermeknek adhatott életet. megváltó ÚR.” (Jób 5. Az Ószövetség prófétáinál is sokszor szembesülünk annak dinamikájával. és megelevenít. hogy ezé a kegyelemes meghallgatásé lett az utolsó szó. És ez a bocsánat nem megérdemelt vagy kiérdemelt. Sámuel születése azt jelenti. Az Isten utolsó tette ebben a folyamatban nem az. hogy számunkra többé ne a halálé. Ezt a tapasztalatot énekli meg. ami azt jelenti: „az Isten meghallgat”. Annak az Istennek. annak minden katasztrófájával és szörnyűségével. de be is kötöz. mert feltámadt. Három nappal később azonban kiderül. az üdvözült életé legyen az utolsó szó. Feltámadt. hanem élő. gyermekét pedig Sámuelnek nevezi. hogy Isten először megmutatja a népnek a bűnét. Anna átélhette. de már halott. mégpedig azt. akkor viselniük kell Isten jogos haragjának következményét a büntetést. hanem Isten kegyelméből való. megaláz és felmagasztal. és nem térnek meg gonosz útjaikról. aki aztán fiúval ajándékozza meg. de mindig nyitva hagyja a bűnbocsánat lehetőségét. hanem az. szenved tőle. hogy mégis teherbe esett és fiút szült. Az utolsó szó pedig mindig ezé a bűnbocsánaté. aki „bezárta méhét” (1Sám 1. hogy ez az utolsó felvonás.

Talán sokszor elspiritualizáljuk a húsvét üzenetét. hogy Isten képes a lehetetlent lehetővé tenni. hogy a félelem mellett megjelenik egy új érzés. 69 . Ebből a kegyelemből élhetünk nap mint nap. és ezt is el kell fogadnunk hittel Isten kezéből. akik majd húsvét után örömmel és bátran hirdetik az evangéliumot. Hálaéneke valódi hála. ebben a kegyelemben bízva remélhetjük az örök életet. hogy az Istennek van hatalma lehetővé tenni a lehetetlent. és személyesen érezte meg a hozzá lehajló isteni kegyelmet. hogy az Isten tette őt személyesen érinti. hogy Isten olykor bezár előttünk egy-egy ajtót. Nézzük meg a nemrég még remegő ajkakkal imádkozó. hanem új életet kapott az Isten hatalmát és kegyelmét megtapasztaló Anna is. Aki felismeri életében. hogy emellett új. és az első húsvétnak a legfontosabb aktualitása: Mennyire változtat meg minket az a tudat. mert megtapasztalta. Isten ad lehetőséget a szabadulásra. ezt a kegyelmet ünnepelhetjük húsvétkor is. Anna örömteli hálájának forrása személyes tapasztalat. Ennek a kettős felismerésnek pedig fontos következménye van Anna életében. Anna teljesen kicserélődik. Még az üres sírral szembesülő as�szonyokról is azt olvastuk. maga mutatja meg az utat önmagához. aki nem eszik csak sír és azt az Annát. Anna tehát megtapasztalja egyrészt. hiszen „nagy örömmel” viszik a feltámadás hírét a tanítványoknak. Ezért lehet a keresztyén élet örvendező és hálás élet. öröme valódi öröm. A húsvéti hit utat nyit a kegyelem trónusához.” Nem csak Sámuel születése jelent új életet. ez pedig az örömteli hála. kétségbeesett asszonyt. ahogyan Anna tette? Mert Krisztus feltámadása örömhír. visszaadta erőmet az ÚR. Vagy nézzük meg a Nagypénteken félelemtől megbénult tanítványokat. nyitott ajtót is kínál. és hogy ezzel a mi üdvösségünket akarja. Jézus Krisztusban. hogy mi is lássuk: Isten tette ránk személyesen is vonatkozik. Talán ez Anna több ezer éves imádságának. és a megváltás hálára kötelez. Fontos ehhez. talán sokszor túl távoli és megfoghatatlan számunkra a feltámadás. De látnunk kell. másrészt hogy az Isten kegyelemmel fordul az övéihez.Húsvét második nap délelőtt Talán mi is tapasztaltuk már. hogy megváltottak vagyunk? Tudunk-e örülni és hálát adni ezért úgy. hogy az Úr lehetővé tette a lehetetlent. Öröm és hála. Személyesen élte át. annak ez a felismerés életre szóló következményekkel jár. aki most önfeledt örömmel hálaéneket zeng: „Örvendez szívem az ÚRban.

Mindenható Isten. Értünk történt. amikor ezen az ünnepen őszintén odaviszi Isten elé örömteli háláját. és aki 2000 évvel ezelőtt kegyelmével beleszólt a világ folyásába. amin örülni szoktak. Mert az az Isten. mert megmutattad szabadításodat. hanem mindenért hálát adva. Hálát adunk azokért a személyes megtapasztalásokért. hogy aki hisz Őbenne el ne vesszen. áldunk Téged minket is körülölelő kegyelmedért. Kedves Testvéreim! Vegyük észre életünkben az értünk cselekvő kegyelmes Istent. Anna éneke rámutat arra is. Ne azért örüljünk húsvétkor. hanem mert átérezzük. reménykedve. Kegyelmes hatalommal. hogy a feltámadásba vetett hit által túlláthatunk emberi lehetőségeinken. rokonainkat. Vegyük észre mindennapjaink apró történései mögött a semmihez nem fogható isteni hatalmat. tudva. Ámen. és hittel tekintsünk a Feltámadottra. és hálánk csak kötelező köszönet. amikor utolsó földi útjára kísérjük szeretteinket. aki több ezer évvel ezelőtt kegyelmesen beavatkozott Anna életébe. hogy életünkben és halálunkban is rábízhatjuk magunkat a Te irgalmas szeretetedre. Értünk történt. amely nem ismer lehetetlent. mert ez egy olyan ünnep. és adjunk hálát nagy kegyelméért. Énekeljük meg ezen az ünnepen is Isten hatalmát örömmel. Fogadjuk el Tőle életünk nehézségeit és áldásait.Húsvét második nap délelőtt Nagy a veszély. Erre a kegyelmes hatalomra és hatalmas kegyelemre adhat választ ez a gyülekezet is. hogy a halál fullánkja ne rettentsen minket. hogy az Isten tette személyesen érint minket. hanem örök élete legyen. hogy Ő hatalmasan és kegyelmesen van jelen étünkben. aki által mi is feltámadunk majd. az az Isten a mi életünkre is kegyelemmel tekint. barátainkat. Értünk küldte el Isten egyszülött Fiát. Magasztalunk mindenek felett való hatalmadért. hogy Jézus Krisztus feltámadása értem is történt. Köszönjük. amelyekben átélhettük hatalmas és kegyelmes közbeavatkozásodat. 70 . hogy így ünnepi örvendezésünk csak mímelt öröm lesz. Utóima: Örvendez a szívünk Tebenned. amely igényt tart az utolsó szó jogára. Legyen életünk válasza minderre az öröm és a hála. hogy legyen vigasztalásunk akkor. és hatalmas kegyelemmel. Köszönjük.

hallgasd meg imánkat.Húsvét második nap délelőtt Add. hogy az evangélium erejével felvehessük a harcot azok ellen az erők ellen. teremtett világodért. Imádkozunk mindazokért. Ámen. hogy hitelesen tudjunk bizonyságot tenni a húsvéti örömről. segíts minket abban. Légy Urunk a betegekkel. az értünk meghalt és feltámadott Krisztusért kérünk. azokkal. az örök élet reménységéről. Szent Fiadért. akiknek ünnepét beárnyékolja az emberi nyomorúság. 71 . a feltámadásba vetett hitünkről. melyek visszahengerítenék a követ a sír szájához. mintha mi sem történt volna. a továbblátás képességével. Imádkozunk ezért a gyülekezetért. akik még keresik a Hozzád vezető utat. Töltsd ki Urunk a félelmek és szorongások helyét a húsvét ragyogásával. a ma velünk együtt ünneplő hívő testvérekért szerte a világban. reménykedni tudó hittel. gyászolókkal. Könyörgünk népünkért.

mert féltek. és elfutottak a sírbolttól. akiből hét ördögöt űzött ki. Valóban fel sem tudjuk fogni irántunk való szeretetedet. hiszen élsz és élni fogsz örökkön-örökké. hogy elhordozva a fájdalmakat és megízlelve a kínos halált. hogy lehessünk mi is Igéd megtartói. Ámen. hogy dicső országodba veled lehessünk egy örökkévalóságon át. akik gyászol72 . hogy ígéreted szerint minket is kihozol a halálból.8-11 Ekkor kijöttek. Add. Add. hogy ezen az úton velünk haladsz. dicsőséges Urunk! Hálaadással magasztaljuk nevedet ennek az ünnepnek minden eddigi áldásáért. Köszönjük. Hálát adunk. Jóllehet ismerjük feltámadásod örömhírét gyermekségünktől fogva. Hisszük. hogy ezzel indulhatunk a hétköznapok küzdelmei felé. amely megnyitotta előttünk a menny ajtaját és megbékélést szerzett a bűnöket megítélő és a bűnöket gyűlölő mennyei Atyánk színe előtt. mert remegés és döbbenet fogta el őket. ami emberi értelemmel fel nem fogható. először a magdalai Máriának jelent meg. diadalmasan feltámadtál sziklasírodból. A hét első napján. A mi szívünk is vágyik a te Igéd bizonyosságára. amely elvitt Téged egészen a Golgota keresztjéig. Csodálattal és hódolattal hajtunk fejet áldozatod előtt. Áldd meg közöttünk az Ige hirdetését. miután feltámadt. korán reggel. a kételkedők pedig teljesen kigyógyuljanak kételkedésükből. Textus: Mk 16. és senkinek sem mondtak el semmit. mégis serkents továbbra is minket a húsvéti örömre és hálaadásra. Ő elment. Magasztaljuk szent nevedet. szent és nagy neved dicsőségére. hogy a hitre jutottak megszilárduljanak boldogító hitükben. hogy ezen a húsvéton is átjárhatta szívünket a feltámadás örömhíre és személyes kincsünk gyanánt szívünkbe zárhattuk azt. Köszönjük.Húsvét második nap délután Húsvét második nap délután Kocsis Áron (Hajdúnánás) Húsvéti bátorság Előima: Feltámadott. Hogy is tudnánk emberi szavakkal köszönetet mondani ezért a szeretetért és áldozatért. és megvitte a hírt követőinek.

hősies cselekedettel találkozunk. a híradásokban megannyi bátor tettel. Tanúi lehetünk a bátorságnak a hétköznapi életben is: az anyák bátorságának. de ezeknek a vicceknek. A nagypénteki események során láthattuk. ahogy életet adnak. a regényekben. Talán az egyik legtöbbet mondóbb anekdota a lóvásárról szólt.Húsvét második nap délután tak és sírtak. és egyenesen neki vágtat egy kerítésnek. hogy lecsitítsa a csapatot minden este egy alapviccet mesélt el. ahogy Jézus. Találkozunk igazi bátorsággal. Erre a kupec: „Nem vak kérem. Rengeteg élményt kellett megbeszélni. ami ijedtében megiramodik. De így találkozhatunk a gyermekek bátorságával. A filmekben. hírt kapunk valódi hősiességről. akik mindennap családjuk megélhetéséért veszik fel a harcot. az rácsap egyet a lóra. de hallunk vakmerőségről. hogy ő él. akik szüleikre bízzák magukat. A kupec dicséri lovának valós és vélt erényeit. majd nézett 73 . számtalan fontos témáról kellett vitatkozni. De nem csak a hadszíntereken. a természeti katasztrófák alkalmával vagy a baleseteknél lehetünk a bátorság tanúi. és a felnőtté válás útjára lépnek. a Gecsemáné kertben milyen nagy. amit le is dönt. hogy a ló szemén hályogot lát. az apák bátorságának. az Atya iránti bizodalommal tekintett az előtte lévő „keserű pohárra”. Talán furcsán hangzik. hogyan találkozunk a bátorsággal. megjelenéseit az életben. A táborvezető lelkész. A vásárló nehezen hiszi el a nagy dicséret áradatot. Különböző megnyilvánulásai vannak. és hogy Mária látta. Amikor ezek meghallották. vagy hasonló esetekről is. vagy csak egyszerűen jókedve volt a társaságnak. hogy Jézus utolsó napjainak történeteiben. pozitív tulajdonságait a vevőnek. amellett. gyermeket nevelnek. a tűzoltások során. Mikor ezt szóvá teszi a kupecnek. hanem bátor!” A bátorság a mai világban sokféleképpen és sokféle formában jelenik meg. főleg. Kedves Testvérek! Néhány évvel ezelőtt egy nyári ifjúsági táborban voltam. komoly és mély tartalma volt. hogy mosolyt is fakasztottak. Sorolhatnánk a bátorság különböző formáit. nem hitték el. de ennek a húsvéti ünnepnek a záró alkalmán vegyük számba. „De hiszen ez a ló vak! – mondja a vevő. mint a kerítést ledöntő vak lóé. és az esti elcsendesedések mindig hosszadalmasra sikerültek. Jó néhány tucat fiatal volt együtt.

Buzdításként hangzanak fel imádságának szavai számunkra. nem nézve. vagy alkalmatlan. hogyan vélekedtek róla. Tartott attól.Húsvét második nap délután szembe az ellene kivezényelt katonákkal a lobogó fáklyák fényénél. példájában azt láthatjuk. van-e ilyen bizodalmunk Isten gondviselése iránt? Csak mondjuk. Ilyenek vagyunk mi is? Tudjuk-e vállalni hitünket. hogy elveszíti befolyásos pozícióját a szanhedrinben. hogy felhasználják-e ellene politikai ellenfelei hitvallását. József bátran. Ennek az embernek a története. ahogy te. és azt. hanem a nekünk alkalmas vagy alkalmatlan időben képesek vagyunk-e erre? Ennek a bátorságnak a forrása abból ered. Nem merte felvállalni hitét és meggyőződését. mikor a Mi Atyánkot imádkozva hangzik: „Legyen meg a te akaratod…” Nagyszombaton Arimátiai József bátorsága tárul fel a Szentírásból. úgy áll előttünk. hogy milyen végtelen kegyelemben mutatkozott meg Isten irántunk való szeretete. hogy micsoda bátorsága volt Krisztusnak feladatát vállalni. attól. kezdetben. hogy szilárdan Istenbe vetette bizalmát. azt halálában megtegye. mint a nagytanács tagja. hogy mi is hasonlóképpen tudjuk mennyei Atyánkra bízni életünket: „Legyen meg a te akaratod. A megfeszített Krisztussal való találkozás. hogy elveszítheti mandátumát. csak titokban volt Jézus követője. hogy mások. megértjük. gazdaságilag vagy bármilyen más szempontból alkalmas-e a helyzet. Már nem számított. hogy szeretett Mesterének. ahogy én akarom. vállalja hitét. József. hogy 74 . hogy ellehetetlenítik közéleti karrierjét. már nem érdekelte. hogy mit gondolnak párttársai. Nem az érdekelte. Egyetlen dolog számított csak. azonban mindent megváltoztatott. csak az. vallásunkat alkalmas és alkalmatlan időkben? Nem a mások számára. hogy tiszta lelkiismerettel adjon végtisztességet tanítójának. hogy politikailag. Félt talán. Van-e ilyen bátorságunk. hogy elveszíti vagyonát. a nagytanácsban és talán attól rettegett. Tartott. pozícióját. hogy felnézünk a megfeszített Krisztusra a kereszt tövéből és felismerjük. elveszíti az őt körülvevő tiszteletet. mert félt a következményektől. akinek eddig életében nem merte megadni a felvállalt tiszteletadást. vagy értjük és hisszük is. megbecsülést. mint a hit vállalásának és a nyilvánosság előtt való megvallásának ékes példája.” Ez az őszinte odaszánás egyszerre mutatja. hanem úgy. Magdalai Mária történetében. Mai igénkben egy újabb típusú bátorsággal találkozunk. ne úgy.

Mária az első. De nemcsak akkor volt mestere mellett. a gyalázkodó tömeg között is a Krisztussal való közösségüket. a legmélyebb lelki hullámvölgyeket járta meg. aki megszabadította. amikor Jézus. a kor legmegalázóbb halálára vitték. amikor betegeket gyógyított. Azok az 75 . aki megérti a feltámadás csodáját és rohan. akiből Jézus hét ördögöt is kiűzött. hogy elkísérjék életének utolsó állomására is Jézust. Ezeknek az asszonyoknak volt elég bátorsága. Nekik volt csak elég merszük. amikor hatalmas tömegeket tanított. amikor minden szép volt. Csak ezek az asszonyok voltak ott. hanem akkor is. hogy megkenjék Jézus testét. miközben Galileában volt. akkor testileg. már mennek is ki a sírhoz. hogy megossza a hírt a többi tanítvánnyal. csak az asszonyok. a tanítványok tágabb körébe tartozott. ott állnak a kereszt alatt. a keresztre feszítést megörökítő képén szinte tapintani lehet. akkor találkozott Jézussal. a tanítványok közül egy sem. Máriának és asszonytestvéreinek volt elég bátorsága. szellemileg megszállott volt. De minden félelem. amikor Ő visszaadja lelkét mennyei Atyjának. hogy a gúnyolódó tömeg között is kövessék Mesterüket. hanem utána sem hagyták el. hogy megadják neki a végtisztességet. ami a keresztfa alatt álló asszonyok arcán látszik. Munkácsy Mihály festménytrilógiájának. amikor a pálmafa ágakat lobogtató tömeg éljenzése között vonult be Jézus Jeruzsálembe. Mária a legnagyobb nyomorúságot. hogy ott legyenek Jézussal. mégis ott vannak. azt a fájdalmat. minden szomorúság ellenére. Amikor ilyen gyötrelmes szenvedéseket élt meg. nem tagadják meg Urukat. emberileg a legelhagyatottabb állapotban volt. a veszteséggel való szembenézés tudatalatti vállalása. Nem csak akkor volt vele. a félelmet. a gyásszal. amikor már kezdte elveszíteni magát. nem csak akkor. mikor keresztre feszítették. akik szolgálták Jézust. Látni lehet szemükben a fájdalmat. Nem megy más a sírhoz. Amint letelik a szombat. Nem siet senki az első adandó alkalommal a sírhoz. Amikor találkozott Krisztussal. lelkileg. nem csak akkor szolgálta. Ezek az asszonyok nem csak halálában voltak együtt Jézussal. hogyan megy át a feltámadás örömhíre megosztásának tudatos bátorságába. Ezek az asszonyok vállalták a gyilkos lelkületű. Ott állt néhány másik asszonnyal együtt a keresztfa alatt. Mária követte Jézust tanítói vándorlásaiban. csak néhány asszony. amikor minden rendben volt. amit Jézus halála miatt átélnek. a riadalmat.Húsvét második nap délután az emlékezés.

az önhittség gőgjével élnek. Hatalmas változás történt szívében: nem a gyász. amelyik kivitte Máriáékat a sírhoz is. Ez a szeretetteljes szív felvállalja az emlékezést. a feltámadás örömhírében válik dinamikus. akik szolgálták Jézust életében. hogy ne csak kezével. Ezzel az örömmel tud bizonyságot tenni a többi tanítvány számára is. A passzív emlékezés. aki a gyász sötétségében. jelenlétével szolgálja Krisztust. hogy Jézus él. hangadója. képes szembenézni a gyásszal. a magárahagyatottság egyedüllétében. feleségek csodálatos tulajdonsága. unokáikat. a testi-lelki kínok béklyóiban. mégis megtagadta háromszor Jézust. Nem találunk egyetlen egy tanítványt sem közöttük. hogy ki melyik oldalról fog Jézus mellett ülni. Nincs ott Péter. Nincs ott a szeretett tanítvány János sem. Akkor is törődnek szeretteikkel. és így szembesült emberi gyengeségével. az élő Jézussal. tegyen tanúbizonyságot feltámadásáról. Az üres sírral. Ez a bátor női szív volt. elfoglaltságuk. Aki ma is találkozik az üres sírral. Aki személyesen találkozik a feltámadott Úrral. mert felvállalják mindazt. fáradtságuk miatt már visszalépnek. amit hittek. Hitvallás ez. Az emlékezés bátorsága. Ez a változás ad neki bátorságot. amikor mások kifogásaik. Nincs ott egy sem. Mernek gondoskodni a rájuk bízottakról! Akkor is szeretettel veszik körül gyermeküket. azok akarják szolgálni még egyszer utoljára halálában is. az tud örömhírt vinni azoknak. hogy beszéljen. képes szembesülni a sír valóságával. akik néhány nappal ezelőtt még azon vitatkoztak. félelmeik. nagymamák. erőteljes cselekvéssé. amikor más már talán megfutamodna. a veszteséggel. amely az édesanyák. Azzal a női bátorsággal találkozunk. Az asszonyi bátorság példáját adja elénk Mária. a gyászolásban mutatkozik meg. az élet megterheltségében. az angyali szózattal való találkozás után már nem a szomorúság. az eszköze lesz 76 . aki bár elsőként vallotta Úrnak. a tizenkettő legtekintélyesebbje. hanem a szájával is. azonban a feltámadott Jézussal való találkozásban új értelmet nyer! A gondoskodó szív új erőforrást nyer az üres sírral való szembesülésben. vallottak Krisztusról és elmennek a sírhoz. végtisztesség adás! Hitvallás.Húsvét második nap délután asszonyok. hanem a feltámadás boldogsága tölti be. férjüket. nemcsak egyszerű gyász. ami csak a jelenlétben. amely elkísérte Krisztust a Golgotára. De nincsenek ott a Zebedeus fiak sem. hanem az öröm izgatottsága veszi át a helyét Mária szívében. családjukat.

kezedbe tesszük le jövendőnket. ne máshol. vigasztalásuk megtapasztalóivá. aki minden napon velünk van. hanem egyedül a feltámadott Krisztus. a gyönyör jelenti az erőnek forrását. félelemmel éljük az életünket. mert magunkba. hogy legyünk eszközei. hogy megfeledkezzünk tanításodról. Segíts minket. Hozzád könyörgünk Urunk a teremtett világ békéjéért. Ez az örömhír a keresztyén.Húsvét második nap délután Istennek. hogy hitvallókká és örömhírt továbbmondókká legyünk. Urunk. hogy találkozhattunk a feltámadás végtelen csodájával. hogy légy velünk Szentlelked által. a keményszívűség. hogy felvirrasztottál bennünket erre az örömünnepre. vele lesz az eddigi életünk hitvalló életté. hogy bátran tudjunk bizonyságot tenni azok számára is. Adja a mi Urunk. bennünk is buzdítássá. a keserűségek. de nem beléd. nem is a hatalom. hanem csak a te kereszted mellett és a feltámadást hirdető üres sírnál keressük. Benne és általa kap minden értelmet. Utóima: Drága Urunk! Köszönjük Neked az ünnep minden áldását. Hálát adunk. Nem élettelen bálványok. Kezedbe ajánljuk a mélységekben szenvedőket: tedd a veled való találkozásban őket szabadulásuk. Ámen. minden örvendező szívért és bánatos lélekért. hogy mások számára a fájdalmak. Mert Jézus él. a mindennapi tevékenységek egyhangúságában se hagyd. a hívő ember legnagyobb bizonysága. az úrvacsora közösségét. Légy velünk most és mindörökké. Kérjük Isten kegyelmét. hogy Jézus él! Ez a legtisztább forrása a bátorságnak minden ember számára. A legnagyobb örömhír. a családdal töltött idő örömét. tudjuk. a pénz. melyek oly sokszor szállnak hozzád magyar népünk feltámadásáért és megújulásáért. Tőle nyerhetünk erőt az élethez. hogy a szürke hétköznapokban. Hallgasd meg imáinkat. hírvivői az Ő üzenetének. a hitetlenség között hírvivővé legyen. Te látod. Ámen. 77 . hogy mindannyian találkozzunk szívünkben a megfeszített és feltámadott Úrral! Legyen ez az örömhír. másokba. hogy Te meghallgatod a szív őszinte imáját. Hallgasd meg könyörgésünket szeretteinkért. Kérünk. Add. hogy bátorságunk forrását ne másban. akik még nem hisznek. hogy milyen sokszor gyáván. a te kegyelmes szeretetedbe vetjük hitünket.

Mert a Sionról jön a tanítás. és özönlik hozzá valamennyi nép.  Eljön a sok nép. de a legnehezebb az. Légy áldott. Kardjaikból kapákat kovácsolnak. aki örül. ha fáj a testünk. hogy azóta a Szentlélek lehet a mi társunk. Textus: Ézs 2. és az ÚR igéje Jeruzsálemből. menjünk föl az ÚR hegyére. mert Te nem hagytad magára az embert. s ott vesz lakozást. mert minket még tőle is jobban szerettél. Köszönjük. 78 . lándzsáikból metszőkéseket. Olyan társ. Jákób Istenének házához! Tanítson minket utaira. ha boldogok vagyunk. akkor megígérted Lelked jelenlétét és pünkösd ünnepén ki is árasztottad a Te drága. aki soha nem hagy el bennünket. aki vigasztal és óv. Hálát adunk azért. ha a körülöttünk lévők cserbenhagynak minket. Olyan társ. Kibeszélhetetlen szenvedés az. Drága Szentlélek. Ezért magasztalunk Téged Istenünk ünnepi készülődésünk közben is. megfenyíti a sok népet. jöjj most is közénk. Urunk! Taníts most is a Te országodra és emlékeztess feladatainkra. hogy először elküldted Fiadat. és ezt mondják: Jöjjetek. hogy az ő ösvényein járjunk.2-5 Az utolsó napokban szilárdan fog állni az ÚR házának hegye a hegyek tetején. aki az emberi szívből templomot készít magának. mindig hűséges marad hozzánk. világosítsd meg gondolatainkat és csendesítsd el szívünket! Kérünk Atyánk. ha magára marad. amikor szembesülünk a magunkra maradással. ha szomorúságunk van. Olyan társ. az Úr Jézus Krisztus érdeméért hallgasd meg imádságunkat! Ámen. mert az lesz az Ő lakhelye. Kimagaslik a halmok közül. Ítéletet tart a nemzetek fölött. Olyan társ. S mikor Ő hazatért Hozzád. megelevenítő Szentlelkedet. ha mindenki elpártol tőlünk. hogy alkalmas és alkalmatlan időben tanítod és emlékezteted a Te népedet. aki a szívbe költözik.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre Petró László (Debrecen) A lélek békessége Előima: Felséges Istenünk! Életünk legnagyobb szenvedése az. elviseljük a sokféle lelki fájdalmat is. El tudjuk viselni.

amit mi álmodni sem tudunk. Akkor elérkezik majd a béke korszaka. Jól látta a világ helyzetét. az egyház. amikor megszületett ez a prófécia. Mintha jelezné a próféta a világ felé: az erőszak nem Istentől származik. mondja a fájdalmait. Pünkösdre. Így lehetett ez Ézsaiásnál is. az istentelen ember műve. hadakozást többé nem tanul. Mondja a sérelmeit. Szóba szokott kerülni az ország. A világban már akkor is békétlenség volt. Egyes népek feddésben részesülnek majd. volt olyan szándék. Ha két ember találkozik egymással. mert ő azt megkívánta. minden nyelv vallja majd az Ő hatalmát és minden térd Előtte hajlik meg. Az erőszak a gonosz. S ezután következhetnek a világ problémái. Nehéz a megélhetés. azonnal az a kérdés hangzik: Hogy vagy? Rendben mennek a dolgaid? A válasz erre egyszerűen: Igen. amikor a végső béke időszaka előtt meg kell állni Isten előtt. más népeket pedig megítél majd az Úr haragja. mert bizony azok is el fognak következni hamarosan. Feltehetőleg békétlenség volt az országban és békétlenség volt a világban. Jákób háza. Akkor mindenki az Isten nevét fogja dicsérni. nehéz az élet. Némelyeknek nehéz lesz az a pillanat.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre Nép a népre kardot nem emel. – és aztán elkezd panaszkodni az ember. amikor a holnapi ünnepre. amit Ézsaiás elénk tár. jöjjetek. amelyről mi még Krisztust követő emberként is csak álmodozhatunk. és bizony ki kellett mondania az Úrtól hallott szavakat: ez lesz az utolsó napokban. járjunk az ÚR világosságában! Szeretett Testvéreim! A pünkösd előtti utolsó bűnbánati alkalmon vagyunk most együtt. hogy az egyik ember a másiktól elvett valamit. és panaszkodik. olyan egység lesz. minden rendben. azaz nem lesz kérdéses senki számára az Isten hatalma. amelyek szinte mindenkit érintenek. békesség lesz. Egyszóval. a Lélek ünnepére készülünk. Ott már nem lesz háború. Miért kell elővenni egy bűnbánati istentiszteleten ezt az igét. a világ helyzete is. A békességet a héber shálom szó 79 . a holnapi úrvacsorai közösségre készülünk? Manapság nagyon nagy divattá vált panaszkodni. már akkor is gond volt a világban. mert neki az kellett. Megvalósulhat az. amelyek mindenkit foglalkoztatnak. mégis az Ige az utolsó napokról szólt. Azok a kérdések. de egy bizonyos: ott már nem lesz fegyverkezés. nehéz a munka és fáradtságos. vagy akárcsak mi találkozunk valamelyik ismerősünkkel. hogy a Sion lesz a legmagasabb hegy. Akkor is voltak már háborúk. Ezzel szemben az új korszakban.

A prófécia szép képeket használ egy olyan korról. amely összefonódik az élettel. Azt a kísérletet. hogy melyik rendelkezik atombombákkal. mindannyian vágyunk erre az állapotra. Annak a békességnek az évei. neked és mindenkinek. amellyel egyik nép a másikra támad és azt az indulatot. vagy tömegpusztító fegyverekkel. ahol Istennek nincs helye a társadalomban. de jelenti a nyugalomra való törekvést is. a teljes békességnek. ugyanezeket a gondolatokat. A béke évei. Ézsaiás is az. egy feszült. onnan nem származhat jó. Ott. amikor Isten megítéli a népeket. amely a világban folyik. De a prófécia egyszersmind lemondó is. ami két ember között feszül. amely minden bizonnyal dicsőséggel lesz teli. Jelenti elsősorban két fél rendezett viszonyát. Milyen könnyű szívvel lehetne ma is kimondani ugyanezeket a szavakat. Kimondja. ahogyan az ember egy ideges. a szeretettel és a reménységgel? Vajon én magam nem vagyok-e akadálya ennek a békességnek? Az ézsaiási prófécia sok tekintetben tanulságos. Csakhogy éppen ebben van a keresztyén gyülekezet felelőssége! Merthogy a prófécia azzal zárul. járjunk békességben. amely kell nekem. A shálomnak majd akkor lesz meg a maga időszaka. ott ahol az európai alkotmányban ideológiai semlegesség van meghirdetve és hosszas vitákat kell folytatni azért. a hűséggel. de valljuk meg őszintén: nem is számíthat. hogy ebből a világból nem származik már semmi jó. erre mindannyiunknak igényünk van. Sok mindent jelent. hogy Európa keresztyén gyökereit valaki figyelembe vegye és hálás legyen érte: ott bizony. Látja az őrült fegyverkezést. hogy a mi házunkban békesség legyen. Jöjjön ide mindenki. hogy jöjjetek. egy olyan időszakról. Azt hiszem. hogy lemondónak kell lenni. Ennek a shálom-nak az időszaka következik majd el. mert kimondja a világra. hogy Jákób népét hívja. amelyet minden bizonnyal mindannyian nagyon szeretnénk.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre jelenti. Ott. Ebben a korszakban semmi esélye a shálomnak. A héber shálom szó az. magában mélységesen elítéli. Minden nép erre vágyik! Itt érhető tetten a keresztyén gyüleke80 . hogy nem lehet itt már semmit sem békességben tenni. járjunk világosságban! Jöjjetek. ott ahol az országok között az a kérdés. Látja a hadakozást. De vajon mennyit teszünk ezért a békességért? Mennyit teszünk azért. hiszen itt van az a békesség. hiszen nem számít jóra az ember. egy békétlen állapotból törekszik a nyugalmas állapot felé. ahol szinte már mindenkinek vannak fegyverei. amelyre nagy szükség lenne. a szabadsággal. Lemondó. amellyel a zsidók a mai napig is köszönnek egymásnak. Lemondó ez a hozzáállás. Lemondó.

ezért kérünk légy velünk minden napon és vigasztalj. Azonban nem mindegy. mert mi még mindig kiskorúak vagyunk a keresztyén. hogy az emberrel marad. Drága Szentlélek. köszönjük neked.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre zet felelőssége. és a Lélek szabadsága győzze le azt a sokféle szolgaságot. Hívunk Téged szabadságnak Lelke. mint a szellő. hogy Neked gondod van ránk. Krisztusunk. Elfeledkezünk kötelességünkről. tudjuk mindannyian. hogy amikor odaáll egy nép. amit Isten Szentlelke hoz el közénk! Várjuk hát ezt a Lelket. hogy jöjjön. pünkösd szent ünnepét. Tanít. Utóima: Köszönjük Urunk. és nem hagyja kibontakozni életünket. Az a Lélek. hogy mi magunk is ebben a békességben járjunk és mások előtt is a békesség eljövendő korszakát tudjuk felmutatni. ahogyan Krisztus meg is ígérte. Krisztust követő életvitelben és emlékeztet. mert elfogadjuk a próféta hívását és a világosságban akarunk járni? Világosságban járni azt jelenti. hogy olyan Lélekkel van-e a szívében. 81 . Amikor az ember egyedül maradt. és tegyen minket késszé a békességre! Hozza el nekünk a békés ünneplés valóságát! Ámen. hogy vezess minket abba az irányba. amely elhozza a békességet? Vagy még egyszerűbben: elfogadjuk-e a próféta hívását. hogy óhajtani azt a békességet. hogy valóban olyan legyen. és egész életünket be akarod tölteni. hogy testünket hordozza Lelked ereje. odaáll egy ember. akkor mi fog történni. Itt van a felelőssége az ünnepnek! Itt van az aktualitása az Igének! Várjuk-e azt a Lelket. hogy megígérted a Szentlelket nekünk. amely nálunk marad egy kicsit. elfeledkezünk felelősségünkről. De mit várunk ettől a Lélektől? Azt. Holnap. bátoríts minket. Isten elküldte Szentlelkét úgy. a Lélek kiáradásának ünnepét ünnepeljük majd. hogy az eljövendő béke időszakához nem lehet hasonlítani semmit. mert gyakran elfeledkezünk a Te ígéreteidről. amely ezt a világosságot meg tudja tartani? Vajon a keresztyén gyülekezet lemondó-e a világ felé? Persze. amely megkötöz bennünket. aztán odébbáll? Vagy azt várjuk. ahonnan eljuthatunk Istennek országába! Vezess el minket a békességre. amely tanít és emlékeztet. hogy ez a Lélek ki is áradhatott ránk. hogy járjunk a világosságban? Holnap megterítjük az Úrnak asztalát. hogy jöjjön el hozzánk. S köszönjük azt is.

Mindenható Isten. és a gyümölcstelen életű emberek között. Hitelesítse életünket a Te mellettünk megszólaló bizonyságtételed! Hallgass meg bennünket a Te egyetlen Fiad. betegek. küldj minket arra. hogy meglátszódjon a Te műved szolgáidon. hiányt szenvedők.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre Áldd meg a te anyaszentegyházadnak életét. hogy igazságod tanúi lehessünk gyászolók. a Jézus Krisztus érdeméért. 82 . a test kívánságai miatt vergődők. aki így tanított minket imádkozni: Mi Atyánk… Ámen.

és csodálkozva mondták: „Íme. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül. így szól az Isten. és nagy zavarban kérdezgették egymástól: „Mi akar ez lenni?” Mások azonban gúnyolódva mondták: „Édes bortól részegedtek meg. Hanem ez az. és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek ezt tudomásul. és így szólt hozzájuk: „Zsidó férfiak.1−21. felemelte a hangját. nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén: pártusok. Egyiptomban és Líbia vidékén. amiről Jóel így prófétált: Az utolsó napokban. és akik Mezopotámiában laknak. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel.Pünkösd első nap délelőtt Pünkösd első nap délelőtt Kovács Krisztián (Hosszúpályi) Pünkösd – az egyház születésnapja Lekció: ApCsel 2. zsidók és prozeliták. amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. … Amikor ezt 83 . médek és elámiták. és figyeljetek szavaimra! Mert nem részegek ezek. hogy szóljanak. És csodákat teszek az égen fenn. úgy. vagy Júdeában és Kappadóciában. amely Ciréné mellett van. ahol ültek. hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből. ahogyan a Lélek adta nekik. még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a napokban Lelkemből. amely betöltötte az egész házat. Amikor pedig eljött a pünkösd napja. mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Megdöbbentek. és ők is prófétálnak. mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. és jeleket a földön lenn: vért. üdvözül. tüzet és füstfelleget.” Álmélkodtak mindnyájan. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük. véneitek pedig álmokat álmodnak. összefutott ez a sokaság. és különféle nyelveken kezdtek beszélni. és a hold vérré. amelyek szétoszlottak.” Ekkor előállt Péter a tizeneggyel.37−41. és a római jövevények. Amikor a zúgás támadt. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét. és nagy zavar keletkezett. és prófétálnak fiaitok és leányaitok. Pontuszban és Ázsiában. kitöltök Lelkemből minden halandóra. hiszen a nap harmadik órája van. Frígiában és Pamfíliában. és ifjaitok látomásokat látnak. és leszálltak mindegyikükre. ahogyan ti gondoljátok. krétaiak és arabok: halljuk. akik a föld minden nemzete között éltek. A nap sötétté válik. akik beszélnek. és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen.

szándékod és elképzelésed szerint lennünk kell. lelki süketségből és szellemi vakságból. Így könyörgünk: tégy minket is azzá és olyanokká. hogy átérezzük az első pünkösd tettre készségét. hogy másokkal együtt. ha kevés a tenni akarás – bátor kezdeményezőkké. add. atyámfiai. vagy éppen az újonnan megtértek és megkeresztelkedtek megszólítottságát. Ragadj ki a megszokottságból. a Rólad való hitvallás és bizonyságtétel készsége. ha nagy a fájdalom – csendes vigasztalókká. Fiú. a mi Istenünk. férfiak?” Péter így válaszolt: „Térjetek meg. amilyeneknek a Te akaratod. Szentháromság egy örök Isten. Kérünk. mert hiányzik belőlünk a tűz. szólni akarását. mintha szíven találták volna őket. és így kérlelte őket: „Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől!” Akik pedig hittek a beszédének. képessége. és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében. bűneitek bocsánatára. amire gondolni sem mertek volna. megkeresztelkedtek. Így légy velünk ezen az ünnepen. ha kevés vagy sok a szó – segítő karokká. akiket csak elhív magának az Úr. ami bensőnket sötétté tette! Teremts bennünk vágyat az alkotó közösségre. Teremts bennünk tiszta szívet – s adj akaratot annak megbánására és megvallására. De nem így voltak az első tanítványok is az első pünkösd alkalmával? S Te mégis alkalmassá tetted őket arra. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké. ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: „Mit tegyünk.Pünkösd első nap délelőtt hallották. az érdektelenségből. Előima: Szentlélek Úristen! Tétován és bátortalanul szólítunk meg ezen az ünnepen. sőt mindazoké is. Ha szükségesnek látod – igéd hirdetőivé. akik távol vannak.” Még más szavakkal is lelkükre beszélt. és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. egy hangon és egy lélekkel tudjunk Téged imádni. most és minden időben! Ámen! 84 . Szentlélek. a szólni és tenni akarás. Atya. és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.

amikor átment az iskolából a lelkészi hivatalba: „Átmegyek az egyházhoz!” Persze sok helyen összeforr a lelkészi hivatal. míg az ember első tette. S ez alapvető tétel mindenben. Ezt igazolja az egész Szentírás is: Isten teremt. ami hitünkkel van kapcsolatban. így fogalmazott. hogy pünkösd az egyház születésnapja. vagy egy-egy intézmény az egyházzal – de mégis mennyire messzire elkerült az egyház az eredeti „születési nevétől” és rendeltetésétől. Simon.” Jézus így válaszolt neki: „Boldog vagy. Ugyanakkor a [korábbi] magyarországi törvények szerint: már 100 ember együttes nyilatkozattétele elegendő [volt] ahhoz. Semmit. megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. ha jogilag és az egyházi törvényekben minden le van fektetve. első kezdeményezése a bűneset. Egy egyházi iskola munkatársa. de semmit nem tudunk mi kezdeményezni. és így felelt: „Te vagy a Krisztus. vagy még inkább. dogmatikai alapon áll. S így Magyarországon ma több mint 150 bejegyzett felekezetet tartanak számon. Mai igénk három ponton világít rá. hogy hol van egyház. ahol több ezren gyűlnek egybe Isten nevében.” Keresztyén Testvéreim! Ünneplő gyülekezet! Mindannyiunk számára ismert az a tézis. mások Illésnek. mert nem test és vér fedte fel ezt előtted.13-17 Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért. Talán létezik olyan elképzelés is. közösséget. hogy egyháznak nyilvánítsanak egy társaságot. gyülekezet ott van. Egyház. Sokan aztán valóban úgy is gondolkodnak: egyház ott van – ahol templom van. ahol ketten. és amikor Jézus szólít meg embereket A kezdeményező maga Krisztus. 1. ha megfelelő teológiai.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” Simon Péter megszólalt. hanem emberekben: s eszerint egyház ott van. csak a rosszat. Maga az Isten. az élő Isten Fia.Pünkösd első nap délelőtt Textus: Mt 16. hárman összejönnek Jézus nevében. ahol. s ahol templom van. De vajon milyen közhelyek rakódtak rá a ma emberének tudatában az egyházról? Mi is az az egyház? Hol van az egyház? Erről eszembe jut egy valós történet. miszerint az egyház attól válik egyházzá. akit a fenntartó gyülekezet is alkalmazott. megkérdezte tanítványait: „Kinek mondják az emberek az Emberfiát?” Ők így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak. hanem az én mennyei Atyám. az engedetlenség. Megint mások talán nem épületekben gondolkodnak. Jóna fia. ott egyház is van. 85 .

ahol jól érzem magam? Mitől lehetne feldobni az istentiszteletet? Mitől pezsdülne és elevenedne meg a gyülekezeti élet? S még lehet hosszan sorolni azokat a kérdéseket. elhívja az ősatyákat. egyházban élők és „egyházat”. kísérő eseményekre. a korosztály. a leendő egyháztagok megfogalmaznák igényeiket és elvárásaikat. emberek és tagok miatt jó. a mi cselekedeteink csak másodlagosak. a kirándulások és szabadidő eltöltése iránti igény. a gyülekezettel kapcsolatban. szakkört. hogy hol milyen járulékos. ahol az emberek. azonban ott áll a nagy veszély: mintha az ember képes lenne egy tökéletes és jó közösséget létrehozni. S aszerint választ. nem pedig mi. klubot. Igen: ha valami jót teszünk. bonusz ajándékokra várunk. amelyeket felteszünk és feltesznek az egyházzal. az már válasz a megszólításra. nem elég nekünk az Isten igéje. nem pedig az ember. Hol van az a hely. hogy közös az érdeklődés. Először maga Jézus Krisztus kérdez: „Hát ti kinek mondotok engem?” S ez fontos. Pótcselekvésekre. a gyülekezetre is. Éppen úgy. S éppen ezért a keresők közül talán sokan képzelik és gondolják úgy. Mintha az egyház attól lenne egyház. Mintha az egyház és a gyülekezet ott kezdődne. plusz szolgáltatást kap. jobb és kellemesebb társaság. Csak válaszok Krisztus megszólítására. A sok pozitív hozadék mellett. a mi tenni akarásunk. hogy az ember kiválasztja magának a legmegfelelőbbet. S valahol ez azt mutatja: nem elég nekünk az. S így kell tekintenünk az egyházra.Pünkösd első nap délelőtt Isten az. Egy olyan közösség ez. amely nem kifejezetten miattunk. rendkívül lényeges. mint amikor az első pünkösd alkalmával Péter igehirdetése után megkérdezték a hallgatói: „Mit tegyünk?” – de már ez is 86 . ígéretesebb kirándulás. mint valami iskolát. az elhívásra. ha pozitívan cselekszünk. hanem Isten miatt és. a bírákat. S ez a tudományág sokszor alkalmazza az üzleti szférából és világból talán sokak számára ismert menedzsmentet. Hol van nagyobb látvány. hogy Jézus Krisztus megszólít bennünket. hogy maga Jézus Krisztus kérdez először. több program. Jézus Krisztus által válik jóvá. aki megszólítja. De nem így van. hogy ez az egész egyháztagság és gyülekezethez való tartozás úgy működik. hogy ne legyen hiányérzetünk. felekezetet keresők egyaránt. Napjaink divatos teológiai tudományágává nőtte ki magát a gyülekezetépítés. Pedig tele vagyunk kérdésekkel mindannyian. Pünkösd ünnepe erre is figyelmeztet bennünket: a mi tettünk. Mózest. a gyülekezet pedig attól lenne gyülekezet.

Ő volt az első. a hetvenkettőt. gyülekezet és keresztyénség ott van. családi. ahol hitvallást tesznek Krisztus megkérdezi a tanítványait Cézárea Filippinél: „Hát ti kinek mondotok engem?” Oly sok válasz születhetett volna. hanem magáról Jézusról is sze87 . ahol engedik. aminek mondják és tartják Jézust – az határozza meg az egyházról. ahol előbb az ember képes meghallani Krisztus hívását. vagy sokszor Jézust? Kinek mondja a ma embere? Vallásalapítónak. ha erkölcsi tanító – akkor a gyülekezet a jellemformálás fóruma lehet. De Simon Péter kimondja az igazat. Egyház és gyülekezet ott van. egzisztenciánk. aki szólt. aki válaszra. Igazi tanítványság. egyéni. aki előrángatható dolgozat és műtét előtt. oly sok megközelítést lehetett volna alkalmazni a válasz adásakor. Ha Jézus vallásalapító – akkor az egyház a vallásos misztikum és hókuszpókusz helye. s nem csak az egyházi és gyülekezeti életet a magunk ízlése szerint megformálni. lelki elsősegélynyújtónak. hanem az egyéni Krisztus-követéssel is. Ő választotta ki a tizenkettőt. könnyfakasztóak és nélkülözhetetlenek az élet nagy fordulópontjainál. transzcendensnek? S akinek. ahol maga Krisztus a kezdeményező. Ahol engedjük. S ma is így van ez. spirituális lénynek. szavát. csodadoktornak. igazi követés. ahogy az ember elképzeli a saját maga szájíze szerint. oly sok mindent el lehetett volna mondani Jézusról – talán mindenféle következmények nélkül is. Azért vagyunk együtt. a gyülekezetről alkotott képet. a valóságot: „Te vagy Krisztus. Persze ezen kívül vannak még szélsőséges és radikális „vallástételek” Jézusról: aki a jó barát és jó fej. felelős cselekvésre hívta el őket. És nem csak az egyház és gyülekezet közösségi életében van ez így. istentiszteletünk és közösségi voltunk alapja. De történetünkből megállapítható egy másik kritérium is: 2. Tudjuk: Jézus maga hívta el a tanítványait. alakítani. kérdését. erkölcsi tanítónak. gyülekezetet. hogy minden úgy történjen. ahogy maga Krisztus akarja. mert Jézus „Krisztus. igazi keresztyénség ott van.” S ez mai egyházi és gyülekezeti létünk. az élő Isten Fia!” De kinek mondjuk mi olykor. s ne úgy. együttlétünk. ha a lelkiismeret nagy gyógyítója Jézus. munkahelyi krízis közben. akinek szavai meghatóak.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre következmény volt. az élő Isten Fia. azért vagyunk itt. akkor mintha kizárólag lelki elsősegély-szolgálattá válna az egyház. Igen: sokszor és sokféleképpen szeretnénk nem csak az egyházat. Igen: egyház.

száraz teológiai fejtegetés. az egyéni vallásosságtól. a sokszor nem felfogható. vagy spekuláció. Ahol – ahogyan maga Jézus mondja Simon Péternek – az Atyaisten fedi fel az igazságot. De ez nem hitvallás. De éppen a történet mond erre határozott és kemény nem-et! Maga Péter mondja ezt. nem is lévita: nem a vallási és a szellemi elit mondja ki Jézusról a hitvallást – hanem az egyszerű ember. Jóna fia. Ezek csak kósza. S valóban: a hitvallást azt nem könyvek és lexikonok. nem földi. emberi.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre retünk mi magunknak egy képet kialakítani: olyat. Egyház és gyülekezet ott van ahol megtapasztalható az Isten kijelentése „Boldog vagy. akinek fontosabbak az érzelmek. Nem farizeus. nem értelem és tudás. hanem a személyes hit. Pál apostol szerint test és vér nem örökölheti Isten országát (1Kor 15. a plusz. s nem test és vér. mint a betűk. A test és vér. a személyes elkötelezettség Krisztus mellett. mondhatni műveletlen ember). a minden értelmet felül88 .50). igényeinknek. A hitvallás az talán sokak számára valami dogmatikus. Aki ott él. aki megtapasztal és átél valamit Jézus közelében. hanem ez én mennyei Atyám” – mondja Jézus Péternek. Az egyszerű halász (a tanulatlan. nem dogmatikai és teológiai tételek szülik meg – azok csak bábáskodnak körülötte –. terjedni. Simon. a mindennapi élettől. ésszerű és racionális kategóriák állnak előttünk. hanem az Isten kijelentése: a többlet. és jár Jézussal. nem főpap. minden előképzettség és iskolázottság nélkül csatlakozik – Jézus hívására. 3. a közösség és együttlét ereje. a mindennapi csodák és események. és jobb esetben is csak részigazságokat tartalmazó elképzelések. a személyes ragaszkodás Krisztushoz. tézisek. dogmák igazságai. és nem a maga akaratából – Jézushoz. amely önmagától nem képes a halált legyőző Krisztus igazságainak felismerésére. aki szinte egyik napról a másikra. és cselekedni. vagy más fordítás szerint a „hús és vér” az ember halálnak alávetett természetére és ezzel együtt korlátozott mértékű felfogó-képességére utalhat. vagy a keresztyén ember egyszerű hitétől. Ahol megtapasztalják annak erejét és kizárólagos igazságát. amely távol áll a gyülekezeti valóságtól. Mennyire pünkösdi Jézusnak ez a mondata! Mennyire beleillik az ünnepről alkotott helyes képbe! Nem test és vér. a belső lelki történések. Ahol hagyják az Isten igéjét hatni. ami leginkább megfelel a mi elvárásainknak. szavak. mert nem test és vér fedte fel ezt előtted.

Isten nem csak tárgya a mi hitéletünknek. ható és cselekvő Úr.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre haladó. Isten áldjon!” Isten nem szavakba. Hagyni kell. az értekezés alapja nem lehet az emberi értelem megkötözöttsége és korlátoltsága. előttünk még fel nem tárt részlete. mint amit mi gondolnánk. a Bibliának egy-egy sötétebb fejezete. ahogyan áldást mondunk és kívánunk: „Isten veled. templomba járni. Ahogyan az „István. a hitvallással felérő péteri igehirdetés. hanem élő. S ma is erre hívja fel ez az ünnep a figyelmünket: Isten ma is képes hatni. hogy minden a helyén legyen. a király” című rockoperában mondja a főszereplő a darab végén: „Veled Uram. imádkozni. A lángnyelvek. az Isten mindig másabb. hogy az Isten munkálkodjon bennünk. Nem lehet és nem is kell mindent emberi tervek alapján véghezvinni és megvalósítani. de nélküled!” S míg a színpadon egy ilyen mondat talán szavatolja a szövegíró ügyességét. ember-szerűen. S ez kihat a hitéletünkre is. mintha Isten nélkül akarnánk élni – mégis Istennel. Sokszor szeretünk mindennek a végére nézni és a végére járni. mindent elrendezni előre. Az Isten mindig több. Igen: ha egyházról. a nyelveken szóló tanítványok. általunk és velünk. nem extra-kegyes és nem bigott vallásos dolog keresztyén körökben Istenre hagyatkozni. lexikonokba. S nem csak a kíváncsiság szempontjából érdekel minket a hitnek. hanem cselekvő alanya is. Ahogyan oly sokszor énekeljük: „Itt van Isten köztünk”. keresztelkedni. a vallásnak. teológiai és dogmatikai tételekbe zárt „papír – isten”. De ami fontos és hangsúlyos: nem kell és talán nem is lehet mindent emberi logikával megmagyarázni. Hanem hétköznapi életünkben is hajlamosak vagyunk – persze sokszor nagyon is helyesen – mindent megtervezni. Az első pünkösdkor ezt tapasztalták meg a Jeruzsálemben lévők és a tanítványok. a megtérések és megkeresztelkedések magas statisztikái mind azt mutatták: valóban ott volt (van) Isten. és nem elavult. igehirdetésünknek. gyülekezetről beszélünk. Keresztyén Testvéreim! Nem kínos. istentiszteletünknek. addig a hitéletben ez katasztrófához vezethet. akkor a beszéd. cse89 . Őrá hivatkozni. hanem az Isten kijelentése. mint ahogyan elképzelnénk. Nem lehet és nem is kell mindenre ésszerű válaszokat adni. test és vér szerint megválaszolni. a kérdéseket ésszerűen. Mintha Isten nélkül akarnánk hinni. Mintha le akarnánk szűkíteni az Isten fontosságát és cselekvőképességét a hitéletben. vagy talán magának a Szentírásnak. Majdnem mindent emberi logikával akarunk megoldani.

hogy merjünk és tudjunk jobban bízni ezek után és Reád hagyatkozva életünk megújulhasson. szavát és hitvallását. testi nyavalyákkal küszködnek. halljuk a Te csodálatos dolgaidat. hazánk vezetőiért. és maradjunk örökké élő tagjai. Könyörgünk egyházad szolgálatáért. Pünkösd – az egyház születésnapja. hogy a mi alkalmatlan és aggodalmakkal teli voltunk ellenére. amely meghallja Jézus Krisztus kérdését. Tőled kérünk áldást egységes magyar református egyházunk életére is. amire szükség van. adod azt a segítséget. Kérünk Téged. Azé a keresztyén egyházé. Ámen! Utóima: Mindenható Istenünk. akik lelki. azé az egyházé. mint az élő Isten Fiáról. Könyörgünk azokért. hogy add meg nekünk. Kérünk ezért a gyülekezetért és minden gyülekezetért ahol ma is a Te nevedben jöttek össze a testvérek. köszönjük Neked az előttünk jártak hitét és értünk mondott imádságait. Kérünk. adj nekik bátorítást és reménységet. A Te hatalmad számunkra nem befogható.Igehirdetés pünkösd előtti bűnbánati hétre lekedni – még lángnyelvek. Könyörgünk azokért. de nem találják annak forrását. kegyelmes Édesatyánk a Jézus Krisztus által! Köszönjük Neked. hogy Te most nekünk különleges módon szóltál. Könyörgünk hazánkért. Szentlelked ereje által. Hálásak vagyunk Neked azért is. köszönjük. Jézus Krisztus érdeméért! Ámen. amelyben megtapasztalható az Atyaisten kijelentése. segíts nekünk. nyelveken szólások és látványos csodatételek nélkül is. használj minket a Te örömüzeneted továbbítására ennek a sok gyötrelemmel élő világnak és benne minden embernek. akik áhítozzák a megújulást. Köszönjük Neked azokat. hogy tudjunk Igéd hirdetése által mind többeket Hozzád vezetni. hogy növekedhessék közöttünk a közösség és az egymásra figyelés. bennünket megszólítottál és kinekkinek látva az ő nyomorúságát. amely hitvallást tesz Jézusról. Ennek az egyháznak legyünk. 90 . akiket Te a mi életünkbe adtál. hogy rajtuk keresztül lássuk. hogy Te ezen az ünnepen is Igéd tanítása által bennünket Krisztus követésében erősítettél. s azé az egyházé. nemzetünkért. Mindezt kérjük a mi Urunk. hogy ezt most újra megérthettük.

I. mert ő volt ez az ember. hogy az Isten „nem a félelemnek lelkét adta”. Néhány évvel később egy ember levelet ír az egyik munkatársának. hogy szentül oltalmazzak másokat. hogy honnan ír. hogy szentül szerethessek.7 „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. akikre korábban számíthatott. 91 Pünkösd első nap délután . Szentlélek. megszületett Jézus Krisztus egyháza.Pünkösd első nap délután Sajtos Szilárd (Debrecen –Tábori lelkészség) Félelem nélkül megélni a pünkösdi küldetést Előima: Lélegezz bennem Szentlélek Isten. teljesen egyedül van. Ott és akkor. be van zárva az imperium fővárosában. hanem az erő. bilincsben. Pál apostol. Egyedül. Rómában. Szentlélek Isten. Ámen. falak között. a mozgatórugót a tanítványok szívébe. még azok is elhagyták. Ez az ember ugyanis fogságban van. Te indíts engem. a szeretet és a józanság lelkét. a Lélek eljövetelét.” Keresztyén Testvéreim! Ünneplő Gyülekezet! „Pünkösdöt ünneplünk. Bilincsbe van verve. Oltalmazz engem. elszigetelve. az első fontos momentum most mégis az. az első pünkösdkor bele lehelte a Lelket. és az ígéret időpontra történt beteljesülését. elhagyatott és egyedül maradt egyén nyomasztó helyzetben van. Hódítsd meg szívemet. hogy szentül gondolkozzam. reménytelenül. a magányos. Szentlélek Isten. hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. (Augustinus imája) Textus: 2Tim 1. és mégis azt írja. Fogoly egy börtönben. a remény valóra válását!”(Nazianzoszi Gergely) Ma van az egyház születésnapja. Amikor az Isten elküldte az Ő Szentlelkét az Ő nyájának. Szentlélek. s ebből a leheletből élet lett. hogy szentül cselekedjem. Erősíts meg engem. Sok mindenről ír.

Ott és akkor. félünk a másiktól és félünk önmagunktól. Féljetek a betegségektől. és elképesztő összegeket költünk mindenféle megelőző szerekre. Félünk a katasztrófáktól és tragédiáktól. hogy menje92 . Féljetek a természeti katasztrófáktól. az elmúlttól és az eljövendőtől. De most nem tudják. Nem tudják. hogy kit láttatok? Nem mondta meg nektek. Ma azt árasztja ránk a média. Féltek az ismeretlentől. hát féljetek. Fegyverekkel szereljük fel magunkat ember és állat ellen egyaránt. amikor csak álltak „az ég felé nézve”. ezért jó előre. az elfeledettektől és az el nem képzeltektől egyaránt. hogy hogyan tovább. Jeruzsálemben ezek a tanítványok is féltek. mert a pünkösd előtti napok teljesen másak voltak. majd megjelenik nekik a feltámadott Isten Fia. az összeomlás. és ismertették a forgatókönyvet. Félünk. Félünk a betegségektől. Féltek. Jön a katasztrófa. hogy mit kell csinálni. Van itt valami feszültség rögtön a pünkösdi történet elején: ezek a tanítványok igazából nem tudják. mi szeretünk félni. féljetek az agresszoroktól. Jézus földi élete alatt egyértelmű instrukciókat adott. ami velünk van a születésünk pillanatától és elkísér a sírig. Álltak és bámultak az ég felé. Félünk a zajtól és félünk a csendtől. a reklámok és a hírek. Ezért is kérdezi tőlük az egyik fehér ruhás idegen: „Galileai férfiak. Ma szeretik. Félelem. talán eszükbe jutott az a félelem. hogy merre tovább. féljetek az emberektől és féljetek az állatoktól. mint amit addigra megszoktak. a régiektől és az újaktól. hova kell állni. ha félünk és valljuk be. hogy féljünk. Eddig ugyanis mindig megmondták nekik. hogy hogyan tovább. Félelem. húsvétkor ismét mennyei követ szólt hozzájuk. félünk a fénytől és a sötéttől. az apokalipszis. már gyerekként biztosításokat kötünk magunkra.Pünkösd első nap délután Félelemnek lelke. a hazug szavaktól és az igazságtól. féljetek a tragédiáktól. hogy mit kell tennetek? Nem emlékeztek arra a mondatára. amit nagypénteken éreztek. mélyben gyökerező dolog. pedig „nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten”. hogy talán most értük is eljönnek. a TV-k és az újságok. Karácsonykor jöttek az angyalok. Valami ősi. az élőktől és az elhunytaktól. az első pünkösdkor. a politikusoktól. És mi félünk. féltek. miért álltok itt az ég felé nézve?” Nem tudjátok. Már Krisztus mennybemenetele után is érezhető ez a feszültség.

hogy jó tanítványok voltak. (Lk 2. vagy el akartok mozdulni az Én irányomba. megragad embereket és azt mondja. amikor az Isten elküldi az ő Lelkét.. s most visszatért az Atya kebelére? És velünk mi lesz? Mi. néhány perce! A pünkösdi esemény előtt ezek a tanítványok nem tudták. ezt mondják a döbbenten az üres sírba tekintő asszonyoknak. Ha most itt abbahagynám a pünkösdi igehirdetést. Ezt hirdetik az angyalok Jézus születésekor. Mert a pünkösd örömüzenete. a magatok mindennapjaiban. velünk mi lesz. egy olyan kiáltása az Istennek. a gyávaságnak. amely nem a félelemnek. félelem és holtra válás vagy mozgás. az élet irányába? Mozdulatlanság. veszekedtek. félelem az ismeretlentől. válasszatok: a szobátokba zárkózva akartok továbbra is félve és céltalanul ülni. talán vallásosságában. erő és energia? A pünkösd döntésre késztet: Krisztussal vagy Krisztus nélkül. Így tudott előállni Péter is a jeruzsálemiek elé. II. Elküldi az Ő Lelkét. a csüggedésnek a lelke. új tanítványt választottak. hogy nem a félelemnek lelkét adta az Isten. Az Isten beleavatkozik a lelassult vagy megmerevedett pillanatba. hogy féljünk. 10. Mert az Isten soha nem akarja azt. hogy eljött az idő. amikor Isten Lelke megragad bennünket. félelem a „tovább”-tól. Ne féljetek – ez az Isten bíztatása az embernek. e szavakkal köszönti a feltámadott Jézus is tanítványait. csak a magunk helyzetét határoltuk volna be. együtt imádkoztak. Mert ez a pünkösd. az emberek közé. elő kell merni jönni a felső szobából. megdermedés. megölték. hiszen nem civakodtak. akik itt maradtunk. született. merre tovább? Menjünk el. félelem a holnaptól. az örömüzenetet..5. mert itt az idő. hogy ennyi lett volna ez a történet? Itt volt az Isten Fia.10. így tudott Pál apostol is még a börtönben is kitartani Krisztus mellett és minden külső körülmény ellenére is arról vallani. hogy merre tovább. és azt mondja. Mt 28. 93 . csak a történetet rekonstruáltuk volna. ki kell menni az utcára. hanem egy akaraton voltak. semmit nem mondtam volna. hogy kimozdítson. de közben talán azon töprengtek. feltámadott. hogy elindítson egy irányba. ami mozgásra készteti az embert.Pünkösd első nap délután tek el és tegyetek tanítvánnyá minden népet? Hiszen még most mondta.) A pünkösd az a csoda. Pedig még azt is mondhatjuk. és tegyünk mindenkit tanítván�nyá? De hogyan? Zavarodottság. hogy megmozdítson. de nem hallanánk az evangéliumot. hogyan tovább.

azok Isten fiai”(Róm 8. érzések. majd beszélünk róla. szívességnek. Merni kell szólni. nem pedig a hamis szavak és jelmondatok. majd… Majd a gyerekeink. majd bevállaljuk. most kell. (1Jn 4.Pünkösd első nap délután Választani és döntést hozni a jelenben. a nicea-konstantinápolyi hitvallásban az egyház azt mondja ki.22). Légy velem. az tudja. hogy meghalld a hangomat. majd változtatunk. hogy a világ meggyógyuljon körülötted. örömnek. És kell is látszani a világban. mi majd beszélünk egymással és az Istennel. Ma. úgy ahogyan Péter és a tanítványok elő mertek állni. most kell. türelemnek. Jézus azt kérdezi a Bethesda tavánál fekvő betegtől: Akarsz-e meggyógyulni? (Jn 5. Isten hív: szükségem van rád. hogy hiszünk a Szentlélekben. A Szentlélek. élővé tesz a holt állapotból. De kell ez nekünk? Mi ezt nem szeretjük.8) Egy régi egyetemes hitvallásban. emberben látszik a teremtő Isten.2-8) Isten azt kérdezi most tőled: Akarsz-e meggyógyulni? Akarod-e. A teremtmény emberen. és illúziók áradata.19). valami teljesen újat. aki megelevenít. járhatnak. szelídségnek. „mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését” (Róm 8. békességnek. Mivel az Isten Lelkének munkája meg akar látszódni az embereken. Aki megtapasztalja ezeket. önmegtartóztatásnak (Gal 5. hűségnek. és ezen a napon. hogy ezek nélkül semmit sem ér az élet. Szólni kell a Lélek munkájáról. Az Isten azonban azt mondja ezen a pünkösdön. az imago Dei. a megelevenítő Úrban. majd. hogy az „Isten szeretet”. mi majd cselekszünk. majd elkezdjük ezt vagy azt. 94 . és az Istenhez. megkeresni a legjobb megoldást. Mi majd hozunk döntéseket. hogy most. elemezgetni. te emelkedj és most emelkedj. mi még nem. Mint ahogy mondta ott és akkor. a világ válságából? Akkor emelkedj. légy az én képem.14). hogy emelkedj. ők már mehetnek. hallhatnak és beszélhetnek az Istenről. életed válságából. mi valahogy olyan majd generáció vagyunk. hogy mozdulj. Jeruzsálemben. mert „akiket Isten Lelke vezérel. mi jobban szeretjük halogatni a dolgokat. légy az enyém. hogy szebb és jobb legyen az életed? Akarsz kilábalni a válságból. Ezt jelenti az ember Isten képűsége. szakérteni. az itt és most-ban. Ez az élet igazi eszenciája. szólít és hív az itt és most-ban: Most kell. most kell szólni. látszódnia kell az életedben a Lélek gyümölcseinek: a szeretetnek. megvizsgálni. újat teremt. jóságnak. hogy érezzék rajtad és lássák rajtad a körülötted levők. elő kell állni. Mi majd befejezzük ezt vagy azt.

sárba süppedt életből és elevenné. hogy erőt kap az előtte álló naphoz. Talán te is bezárkóztál a magad felső szobájába. a szolgálatban. hanem az erőnek. hogy Isten az Ő Fiában egészen közel jött hozzánk. a családodban. egészen életútja végéig. hogy erősnek lenni az elfuseráltság ellenére. aki valamiért ide jöttél. merj felnézni abból a helyzetből. meg a következőhöz is. III. Talán te is csak az égre emeled a tekinteted. a környezetemben. erősnek lenni a rossz dolgokkal szemben. hanem Istentől jött erővel. a családban. Merj szólni arról a szépről és jóról. mozgóvá tesz a mozdulatlanságból. van kit megragadni. „mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten. Amikor véget ér a mellébeszélés. Amikor a bábeli zűrzavar helyére a pünkösdi nyelveket szóló és értő csoda lép. ahol vagy. a családban. Ahogy Paul Tillich írja: „A bizalom bátorsága nem az önbizalomban gyökerezik. aki az életet adja. és egyedül Istenen. hogy „ne félj.. Te. A bizalom bátorsága Istenen alapszik. merj szólni és cselekedni a széthúzás. hogy hogyan tovább. aki úgy éli meg Jézus jelenlétét. és nem tudod. hanem azt mondják. az Isten Igéje az ember beszédévé. hazádban.) Az ember. amikor véget érnek a semmitmondó szavak. erősnek lenni a mindennapokban. halld meg annak a szavát. Amikor a káosz romjain az Isten kozmoszt teremt. a gonoszság és a rossz ellen. 2000. Erővel lenni az erőtle95 . elvagy a magad világában. 170. a. Merd és tudd elmondani.) Félelem helyett az erőnek lelkét. a szeretnek és a józanságnak a lelkét”. erővel jelen lenni az életben. leomlott. abból az állapotból. nem állandó önigazolással. Erőnek lelkét. Nem brutális erőlködéssel. és tovább is. célba jut az embernél.” (Paul Tillich: Létbátorság. ne csüggedj. kampány-jelszavakat hangoztatnak. olyannyira.10). Isten azt mondja most neked. mert én veled vagyok. Bp. hogy van kibe kapaszkodni. mert én vagyok Istened” (Ézs 41. ami azt jelenti. amit az Isten alkotott a teremtett világban és az életben. aki most itt ülsz. nem pedig csüggedéssel és félelemmel. aki egy egyedi és személyes találkozásban tapasztalható meg. hogy merj előállni az életedben. mondatok. a szétszóratás ellen.Pünkösd első nap délután újulttá tesz a lerombolt. ami az Istentől indul s megérkezik. Erővel a munkahelyen. a szétrombolás. Emeld a tekinteted arra. aki eljöttél az Isten Igéjét hallani. Ezek a tanítványok nem hazug szavakat. az elrontott dolgok helyett. Így lesz a pünkösd annak a beszédnek az ünnepe. és így lesz a verbum Dei vox humana-vá. aki azt mondja. kijelentések. hogy merre tovább.

Akartok-e hozzá tartozni? Akarjatok. Isten egyszülött Fia. nyereségért tesz meg valamit. Jézus Krisztus. hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. egy valakire irányítja a figyelmünket. és senki se a maga hasznát nézze. a félelmek ellenére is. és nem a hazugságét. hogy segíthessen. akik félve rejtőzködnek. amely nem vár semmit viszonzásként. fogadni a gyermeket. a kimagyarázásokét.Pünkösd első nap délután nek között. ebben a nemzetben. a felelősségteljesen kiejtett szavakét. élni az életet. Az Isten szól pünkösdkor. Adja azt a fajta józanságot. a szolgálatban. azt a fajta józanságot. és „ugyanaz a szeretet legyen bennetek. hanem csak azért. se hiú dicsőségvágyból. Szeretettel lenni a munkahelyen. azokhoz. a családban. a kapcsolatban. Adja a felemelt tekintet lelkületét. hanem csak azért. a segíteni akarás lelkét. hanem megüresítette önmagát. egyszerre és egyértelműen szól.) Isten adja a szeretetnek lelkét. Az az indulat legyen bennetek. józanul tervezni a családot. ami egyenes tartást ad a problémák. hanem mindenki a másokét is. hogy szerethessen. akik börtönben vannak. amikor nem haszonért. és a józanság. IV. amikor az igen – igen és a nem – nem lesz.” (Fil 4.) És adja Isten a józanságnak lelkét is. Azzal a fajta szeretettel. az odafordulás erejével. amikor súlyos mondatok hangzanak el. és magatartásában 96 . nem az egymásra-taposásét. Ez a pünkösd! Ez a pünkösd egy irányba mutat. a gyülekezet. szolgai formát vett fel.13) b. a sok-sok szív egyszerre dobban. szól rajtatok keresztül. mert ő is ember. ez az Isten igazi csodája. az odafigyelés. Így lesz igaz életére Pál apostol hitvallása: „Mindenre van erőm a Krisztusban. a másik elnyomásáét. és megszületik az eklézsia. az akarás erejével. És ez a soksok ember testvérré lesz. Józanság lelkével lenni ebben az országban. arra. a karrierben. c. A szolgálat erejével. Semmit ne tegyetek önzésből. amitől az adott szónak súlya van. hogy egyenlő Istennel. szól azokhoz. emberekhez hasonlóvá lett. amitől az életnek íve van. az Egyház. szól a hétköznapi hithősökön. aki maga a szeretet. egyet akarva ugyanarra törekedjetek. a nehézségek. ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak. az észrevenni tudás lelkét. az erő. vagy a félremagyarázgatásokét. aki megerősít engem. aki megszabadított a félelmeinktől. józanul beszélni a múltról és előretekinteni a jövőbe. az egymás nyakára lépéséét.

csendes szellőként lebeg. taníts minket Krisztusnak engedelmeskedve járni. ahogy itt szól. hogy a gyülekezet közösségében tapasztalják meg segítségedet. Adj ennek a nemzetnek ébredést és boldog reménységet a holnap felől. légy velük Urunk. magányosan.” (Fil 2. magunkért. vagy hatalmas szélorkánként kering körülöttünk. Te látsz bennünket. hogy meghallhassuk a Te hívogató szavadat. akik kiégve és reménytelenül tekintenek a holnapra. elküldted ama másik Pártfogót. Imádkozunk a gyászolókért. Eléd hozzuk mindnyájan gondjainkat. hogy egyre többet értsünk igédből. ajándékozz meg bennünket ezzel. Imádkozunk azokért. és azt a nevet adományozta neki. Kérünk Téged. Te adj nekik megnyugvást. a Te Szentlelkedet. Áldunk Téged. és engedelmeskedett mindhalálig. hogy Te olyan szerető Atya vagy. hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. megalázta magát. add. hányan emeljük az ég felé a tekintetünket. Add igédet a szánkba. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Köszönjük. mégpedig a kereszthalálig. hányan bámulunk csak. Kérünk. hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük. és minden nyelv vallja. hogy élő reménységgel tudjanak a jövőre tekinteni. félve a holnaptól. Könyörgünk. adj nekik bölcses97 . határon innen és túl. hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. adj nekünk megnyílt szemet. mint nap tapasztalhatjuk a Szentlélek erejét. mindenható Isten cselekedd. terheinket. hogy Lelked nem a félelemnek. Szeretnénk most imádkozni egymásért. de nem látunk. hanem az erőnek. értelmünket. amely minden névnél nagyobb. akinek mindenki fontos. hogy hányan rejtőzködünk bezárkózva. gyógyítsd be az ő sebeiket. az ismeretlentől. nem értünk. az Ő együtt hordozó segítségét. Te látod. Áldunk téged mennyei Atyánk. földieké és földalattiaké. Könyörgünk vezetőinkért. mennyeieké. és a betegágyak mellett állókért. akinek mi vagyunk a legfontosabbak. hogy a mi életünkben nap.2-11) Ámen. engedd. a szeretetnek és a józanságnak Lelke. egyedül. hanem amint megígérted. Könyörgünk a betegekért. akiket a depresszió terhe nyomaszt. Imádkozunk most magyar népünkért. amikor másoknak szólhatunk Rólad. Utóima: Urunk. Újítsd meg a szívünket.Pünkösd első nap délután is embernek bizonyult.

98 . hogy bölcsen tudják igazgatni a mindennapjainkat eme földi hazában. Légy velünk.Pünkösd első nap délután séget. Áldd meg Urunk református anyaszentegyházunkat és gyülekezetünk jövőjét is. közöttünk. Mindenható Isten! Ámen. és áldd meg az itt munkálkodók életét és szolgálatát.

és magunkon felismerni. hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét. hogy az élet elviselhetetlen terheket tartogat. és nem gondoljuk valóságosnak. semmint keresnénk a megoldást a Te erőddel. hogy olykor elfeledkezünk erről a szeretetről. azt szeretni fogja az én Atyám. de ti megláttok. és áldj meg bennünket jóvoltodból! Ámen. Olyan jó rácsodálkozni. 99 . és a világ többé nem lát engem. mert nálatok lakik. hogy lehetőségünk van együtt. Azon a napon megtudjátok. én pedig kérni fogom az Atyát. és másik Pártfogót ad nektek. az ünnep idejéről is. és ragaszkodhassunk Hozzád. Sokszor érezzük úgy.” Előima: Mindenható Istenünk. és kijelentem neki magamat. Aki befogadja parancsolataimat. Kérünk. a Te házadban hálát adni a Te Szentlelked kitöltetéséért. és a gyülekezetért. Hálát adunk ezért a nagy szeretetért! Megvalljuk. Nem mi építünk utat Hozzád. megtartjátok az én parancsolataimat. hogy én az Atyámban vagyok.Pünkösd másodnap délelőtt Pünkösd másodnap délelőtt Árvavölgyi Béla (Okány) Pünkösd – az igazság ünnepe Lekció: Jn 14. hogy megismerhessünk. Nem hagylak titeket árván. és megtartja azokat. és inkább elmenekülnénk egy-egy helyzetből. az szeret engem. add most úgy a Te igédet. Olyan jó tudni. valósággá lehessen életünkben! Segíts Igéd gyönyörű szavával. hogy ebben is a Tiéd az első szó. mert én élek. ti azonban ismeritek őt. aki pedig szeret engem.15-21 „Ha szerettek engem. mit teszel azért. és ti is élni fogtok. Köszönjük. én is szeretni fogom őt. hanem Te karolsz fel bennünket. eljövök hozzátok. kegyelmes Atyánk! Hálát adunk Neked az ünnepért! Olyan jó. amit tegnap megfogadtunk az úrvacsora vétele előtt. én pedig tibennetek. sőt bennetek lesz. hogy életünk munkás hétköznapjai között gondoskodtál a megállás. akit a világ nem kaphat meg. ti énbennem. mert nem látja őt. hogy jobban ismerhessünk! Szenteld meg ünnepi együttlétünket Lelked jelenlétével. nem pedig a miénk. Még egy kis idő. nem is ismeri. hogy az.

olykor valóban jobb lenne nem tudni róla. bezárni előtte a fülünket. Néha úgy érezzük.13a „…amikor azonban eljön ő. azok Tőle tanulhatták. elvezet titeket a teljes igazságra. szívünket. akkor már nem biztos.Pünkösd másodnap délelőtt Textus: Jn 16. hogy van valami bajom. az távolról sem igaz. szív szerinti kapcsolatban van Jézussal. De ha nem tudunk a bajokról. hogy nincs valódi igazság. de amikor már elkerülhetetlen az orvoslátogatás. de mégis igazságnak nevezi azt. hogy tudnak segíteni a bajomon. akkor azt megszokja. Ennek a Léleknek a kiáradását 100 . az nem fáj. Igen ám. és Vele együtt az igazságot. Pilátus csak ennyit felelt gőgösen: „Mi az igazság?” Jézus azonban világossá tette: „mindenki. országunkon. hogy amit mondani fognak. Így állandósulnak a problémák. Mégis. az igazság Lelke. A bajok megoldása mindig az igazsággal való őszinte szembenézéssel kezdődik. és akkor a bajok állandósulnak. egy betegségnél: nem megyek orvoshoz. azok eleve az igazság Lelke. ez minden – gondolják. hogy mire kellene megoldást találni. a rossz dolgok alaptalan megszépítése részévé az életünknek. mi az igazság. hanem csak a sokféle emberi szempont szerinti részigazságok vannak: neked igazad van a saját szempontodból. Pl. Anélkül nem tudunk segíteni magunkon. mert Akit ma ünneplünk. aki az igazságból való. így válik a hazugság. sokan azt a nézetet hangoztatják. a Szentlélek által ismerték meg Jézust. azt az Úr Jézus az igazság Lelkének nevezte. annak nem kérdés. mi az igazság. Valóban sokszor fáj az igazság. Ha pedig valaki nem őszinte önmagával bizonyos dolgokban.” Kedves Testvérek! Milyen elkoptatott szó manapság az igazság! Olyan sokan veszik az ajkukra. Amikor Jézus Pilátus előtt azt mondta. nekem meg a sajátomból. talán nem is szeretnénk tudni. szeretteinken. Akik körülötte voltak. hogy életének célja az igazságról bizonyságot tenni. eszünket. nehogy kiderüljön. Sokszor a hallgatóság is tudja. hogy nem a valóságot mondja az illető. De ha meg akarjuk oldani a problémákat. gyülekezetünkön. akik pedig mennybemenetele után kerültek Vele ilyen kapcsolatba. akkor nem lehet elkerülni az igazság megismerését. hallgat az én szavamra”. A pünkösd azonban az igazság ünnepe is azért. Aki tehát őszinte. Mert amiről nem tudunk. amit mond. akkor azt sem tudjuk. miközben tudják.

Még azt is nehezen hitték. és ünnepelhetjük Isten kegyelméből ma is. hogy őket tanítsa és vezesse. Mindez akkor vált egyértelművé az apostolok számára. mert nincsen igaz ember egy sem. és megértsék. Jézus tanítványainak fontos feladatuk van az Ő távozása után. Magunkfajta. de hit által az övék is lett annak minden eredménye. lehetőleg mindenkinek. Az apostolok. és Jézusról is eléggé emberi gondolataik voltak. hogy ami történt. és Jézus egész munkásságának az értelme. mindig egyre többet megtudva az igazságról. megtudják. ezt kell hirdetniük. és elkezdjék hirdetni a világban. Akkor értették meg. amit láttak. hogy Isten a Szentlelkét elküldte a világra. Erről mindenkinek tudnia kell! Azért adunk tehát hálát pünkösdkor. Jézust mint barátjukat. Csak a feltámadottal való találkozásokban kezdték igazán megérteni. Valóban elvezette őket a teljes igazságra Isten Lelke. Mesterüket szerették. amikor a Szentlélek kitöltetett rájuk. és az emberiséggel kapcsolatban. 101 . mit tudunk meg Róla a mai két igeszakaszból! I. elvezet titeket a teljes igazságra”. hogy a világot megváltsa a bűn hatalmából. hogy az emberek meglássák. De nézzük. megtudják. Amikor kitöltetett rájuk a Szentlélek pünkösdkor. mégpedig tökéletes menekülést. Ők ragaszkodni akartak a maguk Jézusához. hogy ezt megértsék az apostolok. Ez azonban nem fejeződött be. Neki azért kellett megtestesülnie. Azért kellett meghalnia. megértsék. hogy van Istene ennek a világnak. Fokozatosan. Jézus ezt mondta tanítványainak: „amikor eljön Ő. és nem értették a tágabb összefüggéseket: hogy Jézus nem csak azért jött. Ismerjük jól Jézus tanítványainak viselkedését. Teljesen azonban nem értették Jézust még a kereszten sem. hogy Őrá azért volt szükség. egyszerű emberek voltak ők. Jézusban van a menekülés útja. hogy Jézus minden embert szeretne szembesíteni az igazsággal. Az Úr Jézus azonban ezt a kisajátító szeretetet helyreigazította. és nem volt már előttük titok a saját helyzetük. az igazság Lelke. akkor indult el a gyülekezetek története. nem egyszeri alkalom volt. mégis menekülést készít nekik. hogyan tanultak bele Jézus első tanítványai a mis�szió szolgálatába.Pünkösd másodnap délelőtt ünnepeltük tegnap. hogy az emberek meglássák. azt Isten határozta el így. hanem elsősorban azért. és hogy nekik. Az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv aztán megmutatja szépen. hogy ez az Isten. habár joggal haragszik rájuk. újra és újra tanította környezetét az igazságról magával. Rászorultak Jézus megváltói halálára.

amelyekben titkolni kell az igazságot. és hogy ez az Isten egy Úr. Isten teljes igazságának megismerése cselekvésre ösztönöz. bűnök tökéletes bocsánatáról csak Jézus kereszthalála és feltámadása után lehetett szó. aki nem zárkózik el előle. mint minden ember. Nem lehet ez másként a mi esetünkben sem! Vannak ugyan helyzetek. valóban életüket formáló erővé vált a megváltásról megismert igazság. és nem megvesztegethető. De megváltásról. az Apostolok Cselekedeteiben Lukács őszintén leírja tévedéseiket. amelyeket nem láttunk. Ebből a hálából pedig az is következett. Isten azonban mindent lát és ért. Amikor megtudták. És arról is. hogy van egyház. amit az igazság Lelke előtte igazságként feltár. aki elfogadja azt. előbbre segítő igazság. nem tették ugyanazt. utánuk is. Ez pünkösddel indult el a maga mai formájában. hogy azok valótlanok. hogy van Istene a világnak. ahogyan az apostolokat is változásra késztette. ha Isten nem gondoskodott volna róla? Mi csak a saját nézőpontunkat értjük. Az Ő igazsága ezért nem elfogult. tiszta. amit nemhogy nem kell.Pünkösd másodnap délelőtt akiket a Szentlélek lángnyelvekhez hasonló formában betöltött. amit korábban. Így tudhatunk mi. és ez látszott is rajtuk. mert nem tartozik másra. De nem vitték magukkal a sírba az igazságot. mint voltak. A pünkösd így válik az egyház létének ünnepévé is. mintha azzal már minden el is lenne intézve. Nemcsak a zsidóké. meghaltak. mint addig. A zsidók is hirdették. II. de nem is szabad titkolni! A világ egyik leg102 . hogy megváltásukhoz szükség volt Jézus halálára. aki nem dugja homokba a fejét. Aki nem mondja azt az Isten Igéjéből kiderülő dolgokra. őszinte. amit Jézusról és az emberiségről megértettek. amelyben Isten embereket használ fel arra. mert Isten Szentlelke továbbra is a világban maradt. Az igazság megismertetésével megváltoztatta őket Isten Szentlelke. akkor hála ébredt bennük Jézus iránt. Nem maradtak ugyanolyanok. Hálát adhatunk azért. Nem lettek tökéletesek természetesen. hanem valóban a teljes. mintha a fájdalmas igazságról nem is kellene tudomást venni. hogy most már sokkal jobban óvakodtak Isten akaratának megsértésétől. hanem minden emberé. hogy újabb embereknek elmondják azt az igazságot. hogy ez a szövetség az egy Istennel nyilvános. De törekedtek a megismert igazság fényében élni az életüket. kései keresztyének is mindazokról a dolgokról. De nem lehet megállni az igazság megismerésénél. Aki féltő szeretettel vezeti az övéit. Honnan tudhatnánk bármit is az igazságról. Ez azonban olyan igazság.

Pünkösd másodnap délelőtt nagyobb baja, hogy elhiteti magával: a dolgok jól mennek, rohamos a fejlődés, minden a legjobb irányba halad. Pedig ennek éppen az ellenkezője az igaz: mind az egyes emberek élete, mind az egész világ a pusztulás felé tart. És csak egyetlen menekülés van: Isten Jézusban adott békejobbjának elfogadása. Felismerése és beismerése annak, hogy rászorulunk Isten bocsánatára, és azt nem tudjuk másképpen elnyerni, csak Jézus ártatlan áldozatára hivatkozva, és azt elfogadva. Jézus a ma elsőként felolvasott igeszakasz szerint azt mondta, hogy az Őt szerető és ezért Neki engedelmeskedő emberek számára a maga helyére másik Pártfogót kér az Atyától. Ez a másik Pártfogó nem lesz látható és nyilvánvaló a világ számára, de azok, akik szeretik Jézust és engedelmeskednek Neki, megismerhetik és megláthatják Őt. Ez azt jelenti, hogy van különbség a Jézust nem szerető és a Jézust szerető és követő emberek viselkedése között. Az igazság Lelke az igazság felfedésével szolgál az emberek megmentése érdekében, de nem mindegy, hogy a felfedett igazsággal mit kezdenek azok, akik már megértették. Testvérek! Isten Lelke azért fedi fel az igazságot, hogy változni tudjunk és akarjunk! Ez elengedhetetlen! Te, aki Isten kegyelméből talán már sokadjára hallasz arról, hogy Jézus haláláért lehet üdvösséged, és tegnap úrvacsoráztál is, nem gondolhatod azt, hogy te érdemelted ki Isten áldását! Nem lehetsz ugyanolyan, mint amilyen akkor voltál, amikor az igazság Lelke, a Szentlélek még nem szólított meg. Akik a Jézus által tanított igazság előtt bezárták a szívüket és a fülüket kétezer éve Jeruzsálemben, azok küldték a keresztre Jézust. Akik pedig az igazságot elhitték és elfogadták a Szentlélektől, azok rájöttek, Jézus őmiattuk és őértük halt meg. Ezért szánták oda az egész további életüket hálából Jézus szolgálatára. Talán olykor elfeledkezel róla, de a pünkösdi üzenet kötelez: ha te már tudsz az igazságról, hogy megváltásra szorul minden ember, nem élhetsz úgy, mint aki még nem tud róla! Nem élhetsz úgy, mint azok, akiket Isten, üdvösség, örök élet egyáltalán nem is érdekel. A megismert igazság kötelez: aszerint kell élned, különben eljátszottad az utolsó esélyt. Ahogyan pünkösdkor az apostoloktól tudták meg a jeruzsálemi zarándokok, ki-ki a maga nyelvén, hogy Jézusban van a megváltás, úgy ma a mai tanítványok feladata ezt megélni és 103

Pünkösd másodnap délelőtt hirdetni. Nemcsak a lelkészé, nemcsak a hitoktatóé. Mindenkié, akit az igazság Lelke már elvezetett az igazság belátására. Nincs más, akitől megtudhatná a világ mindazt, amit Isten érte tett. A mi feladatunk erről bizonyságot tenni, és ezt megélni. III. Az igazság Lelkét kissé korábban Jézus egy másik névvel is megnevezte: Ő a „másik Pártfogó”. Az igazság felfedése a kezdet, az abból fakadó cselekedetek a következmények. De mi továbbra is csak emberek vagyunk, véges képességekkel, lankadó lelkesedéssel, alábbhagyó lelkiismerettel. Szükségünk van pártfogóra. Milyen jó, hogy erről is Isten gondoskodik. Az igazság Lelke egyben a Pártfogónk is. Nem maradunk árván, van, akire számíthatunk az igazság felvállalása és megélése során. Van, aki erőt ad, ha megfáradunk, segít, ha elakadunk. Van kire hallgatnunk. Amikor Jézus felment a mennybe, tanítványai féltek attól, hogy nélküle nem fognak boldogulni. De Jézus ígéretet tett arra, hogy küld maga helyett Pártfogót. És íme, Jézus ígérete beteljesedett: éppen akkor, amikorra ígérte, kitöltetett a Szentlélek, és még aznap az igazság hirdetőivé lettek a tanítványok, és mintegy háromezren el is fogadták az apostolok által hirdetett igazságot. Harcaikban önmagukkal, a sátánnal és az igazság ellenségeivel szemben nem maradtak magukra. A Szentlélek vezette, tanácsolta őket, mint igazi Pártfogó. Isten ígéretei ránk is igazak. Ahogyan az első tanítványok nem maradtak magukra, hanem Pártfogót kaptak a Szentlélek személyében, mi is megkaphatjuk Őt, és az Ő vezetését. Ő maga vesz pártfogásába bennünket. Ünneplő gyülekezet! Nem az a pünkösdi csoda, hogy nyelveken szólva, emberileg megmagyarázhatatlan dolgokat téve él a keresztyén közösség. Az a pünkösd csodája, hogy emberek eljutnak önmaguk bűnösségének, és Krisztus igazságának a belátására, és ehhez mérten folytatják tovább az életüket! A pünkösd lényege az, hogy olyan emberek, akik addig nem ismerték Krisztust, megismerhették Őt olyan emberek bizonyságtétele által, akik hallgattak Istenre, és engedelmeskedtek Neki. Ehhez adatik a Pártfogó Szentlélek, ez az egyház küldetése, és ebben áldja meg Ura. Hála Istennek azért, hogy mi már ismerhetjük az igazságot, és hála azért, hogy annak továbbadásához Isten minden szükségeset megad. Az Atya „másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a 104

Pünkösd másodnap délelőtt világ nem kaphat meg, mert nem látja Őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek Őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.” Szívből kívánom, hogy teljesedjen be Jézus eme ígérete ebben a gyülekezetben, mindannyiunk életében is! Ámen. Utóima: Mennyei Atyánk! Hálásan köszönjük áldott Igéd üzenetét! Köszönjük, hogy az igazság fontosságára hívtad fel a figyelmünket, és arra, hogy az igazságot a maga teljességében Magadról és rólunk csak a Te Szentlelked tudja felfedni, és megértetni velünk. Köszönjük, hogy az Úr Jézus olyan egyértelműen tanított földi életében. Kérünk, segíts, hogy a mi életünkben is megjelenhessen újra és újra a Szentlélek vezetése. Hadd legyen Ő a mi Pártfogónk is! Olyan nagy szükségünk van világos tanítására, erőt adó jelenlétére! Kérünk, segíts, hogy miközben csodáidat várjuk, nehogy elmenjünk azok mellett! Urunk, olyan sokaknak lenne szükségük Pártfogóra, de még talán maguknak sem merik bevallani. Hadd imádkozzunk most értük is. Áldd meg azokat, akik nem urai önmaguknak: a kábítószereseket, az alkoholistákat, a munka- vagy egyéb függőségek betegeit. Segítsd meg őket, hogy szembe tudjanak nézni az igazsággal: az Úr Jézus értük is meghalt, és csak az Ő váltsága lehet a megoldás a szomorúságukra, kiszolgáltatottságukra. Kérünk, áldd meg a betegeket, és a gyászolókat. Állj melléjük akkor, amikor a nagyon fájdalmas igazságot meg kell tudniuk magukról, szerettükről. Hadd legyen ott a fájdalmas igazság mellett a legfontosabb igazság is, a megváltásé, amelyből megtudhatják, mennyire szereted őket. Hadd nyugtassa meg őket ez a tudat! Áldd meg további életünket, mindnyájunkét abban, ami éppen vár ránk: hadd legyünk reményteljes, engedelmes követőid! Áldd meg gyülekezetünket, hogy munkálkodhassanak benne drága Szentlelked áldásai, az igazság áldásai. Segíts, hogy mindig őszintén, de szeretettel tudjunk együtt lenni. Áldd meg Urunk egyházunkat, tedd a megváltás örömhírének buzgó és eredményes hirdetőjévé. Az Úr Jézusért kérünk, áldj meg bennünket! Ámen.

105

azoknak a bűnei megmaradnak. hogy küldd el számunkra a Szentlelket. az Úr Jézust. hisszük. én is elküldelek titeket.” Ezt mondván. Tudjuk.Pünkösd másodnap délután Pünkösd másodnap délután Czagány Gábor (Szeged) Jézus pünkösdi áldáskívánása Előima: Mennyei Atyánk! Meghajtjuk előtted fejünket és őszinte bűnbánattal kérjük bocsánatodat. a hét első napján. amivel Te elhalmozol bennünket. aki életté válhat bennünk ma is. hogy könyörülő Atyánk vagy. Kérjük tehát most bűnbocsátó vigaszodat. hogy jobban megértjük azt az utat. amelyet engedj alázattal és vágyakozással átvenni. ami életünket terheli. és amelynek súlyát elcipeltük ide az istentiszteletre is. megállt középen. mert azt szeretnénk. azok bocsánatot nyernek. Kérünk Téged hallgass meg. és így szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” És miután ezt mondta. Ezért egyszerűen csak arra kérünk Téged. Köszönjünk a mai napra elkészített ajándékodat. Kérünk. Te látod azt a sok-sok vétket és mulasztást.19-23 Aznap. és használni. megmutatta nekik a kezét és az oldalát. hogy aztán továbbadhassuk mindazt a jót. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: „Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya. ámen. amelyet járnunk kell. hogy taníts jobban élni a Te törvényed szerint. rájuk lehelt. Szeretnénk meglátni általa Mesterünket. amikor beesteledett.” Szeretett Testvérek! Talán furcsának tűnik ez a történet pünkösdkor. hiszen leginkább a húsvét ünnepén szokott előkerülni ez a Jézus 106 . ott ahol összegyűltek a tanítványok. a te Fiad nevében. Textus: Jn 20. és így folytatta: „Vegyetek Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok a bűneit. akikéit pedig megtartjátok. eljött Jézus. mégsem szeretnénk visszaélni szereteteddel. az Élő Igét. hogy ő legyen Vigasztalónk és Pártfogónk! Őt elfogadva és róla tanulva. hogy megkönnyebbült szívvel vehessünk részt ezen az ünnepi alkalmon. bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak. hogy látják az Urat. A tanítványok megörültek.

a természeti katasztrófákra ugyan úgy. nehogy bántódás érjen bennünket. hogy kristálytiszta képet alkossunk Jézus életének egy-egy mozzanatáról. néha fáradtak és sokszor egyszerűen félünk. Hányszor és hányszor érezzük azt. lakásunk ajtaját. Mégis. a rosszindulat környezetünkben. Vegyük hát fel gondolatban Jézus tanítványainak ruháját és lépjünk be a történet színhelyére! Mindez azonban nem kíván tőlünk nagy áldozatot. amelyeket János elénk tár. mint a sötétség. Az emberi meg nem értés.Pünkösd másodnap délután feltámadásáról szóló szép beszámoló. úgy mi is legszívesebben elzárnánk magunkat a reánk leselkedő sötétség ellen. de igazából nem tudták mi vár ott rájuk. így inkább elzárkózunk a minket körülvevő sötétség elől. hiszen Jézus követőinek élethelyzetét nagyon sokszor átéljük hétköznapi életünk során is. meg fogjuk érteni mennyire a mai naphoz kötődik ez a történet. amelyben élünk. mindez olyan. A húsvétot és a pünkösdöt megelőző bizonytalan várakozás ilyen módon nagyon is 107 . néha tanácstalanok. hogy maradjanak Jeruzsálemben. mint aki mindenkor nagyon szemléletes. számunkra is ismerősek lehetnek. amely körülvette a tanítványokat telve veszéllyel és kilátástalansággal. áthatolhatatlanul telve van sötétséggel. A tanítványok ugyan ebben a bizonytalanságban ülték meg a hagyományos zsidó pünkösdöt. Ez a megfogalmazás azonban nem csak abban segít bennünket. de arra is bíztat. a reménytelen élethelyzetek sokasága… Vajon hány példát tudnánk magunk is mondani erre ebben a percben is? Vajon hány ilyen terhet cipeltünk el magunkkal ma is erre az istentiszteletre? Bizony. amit Jézus és tanítványtársainak közösségében megtapasztalt. hogy ha egy kicsit a mélyére nézünk ennek az igének. Itt és most nem feltétlenül arra gondolok. hogy egy kicsit saját életünk eseményei bontakozzanak ki az evangélium történetei alapján. Jézus. azt gondolom. Ahogyan a tanítványok is kulcsra zárták ajtajukat. János evangélistát úgy ismerhetjük. hogy minden egyes este gondosan bezárjuk házunk. Ezért nem tudunk választ adni a kihívásokra. Néha ugyanis túl keserűek vagyunk. hogy a világ. nemegyszer többértelmű képekben fogalmazta meg azt. Jóval többet sugall számunkra ez a két borongós kép: sötétség és zárt ajtó. még mennybemenetele idején azt parancsolta nekik. Leszáll az est és az ajtók zárva vannak. Azok a jellemzők. értékeinket. mint személyes életünk megannyi problémájára. Gondolhatunk a háborúkra. családunkat.

Mert az Isten által kívánt és kínált békesség mindig több. addig az Isten által kínált békesség örök és elvehetetlen. Ami lényeges: hús-vér. hiszen feltámadásával nem az volt a célja. Isten mindenkori köszöntő szavait idézik. A csoda újra és újra lejátszódik és hiszem. hogy csakis a tanítványokat örvendeztesse meg. De minden esetben megtörik a sötétség! Ahogyan az üdvtörténetben mindig is. Jézus ezzel a mély értelmű áldáskívánással érkezett övéihez. Az Ő békességkívánásának ereje van. Jézus úgy lép be. úgy volt Jézus szava is teljesen mindennapi. Látszólag tehát semmi különleges nincs e szavak mögött. Ahogyan máshol megfogalmazta: „Az az én kenyerem. szívünk ajtaja kulcsra zárva. az Isten lép először.mondja. így volt ez babiloni megpróbáltatások idején. mint bárki a hétköznapok során. hogy az Isten él és cselekszik. Amíg az emberi békét kompromisszumok övezik. és mondja sok tízmillió arab: „Szálem Alejku”. ami azonban mégis a lehető legtermészetesebben hangzott. mert úgy érezzük túl erős a minket körül vevő reménytelenség. Jézus történetünkben belép a zárt szobába. amíg az időleges és törékeny. Ez a kettősség segít nekünk is megérteni. Ahogyan egy református számára az „Áldás. reményt és örömet adva mindnyájunknak. Odakint éjszaka van. mintha csak épp reggel búcsúzott volna el. sőt egészen hasonlatos a mi mindennapi félelmeinkhez. Most nem fontos számunkra. Mégis Krisztus szavai többek a hétköznapok köszönésénél. Így töri át Isten csüggedtségünk ajtaját. hogy mi módon teszi ezt. mit jelent Krisztus békéje a mi személyes életünkben. Szavai. teljes testi valójában ott van és köszönti övéit. „Békesség nektek!”. de ő megjelenik és köszönt bennünket. Ma is zsidók milliói köszönnek így: „Shalom Aléhem”. Jézus ugyanis hozzánk is így érkezik reménytelenségünk közepette. de ez történt a kétségbeesett tanítványokkal húsvétkor és pünkösdkor is: megtapasztalták.Pünkösd másodnap délután hasonló. A mennyei Atya pedig minden ember üdvösségét és földi örömét akarja. Ám Jézus folytatja. amelyek egyszerre ünnepélyesek és hétköznapiak is. hogy az én Mennyei Atyám akaratát tegyem”. hogy ma is megtörténhet. Így volt ez Izrael fiainak egyiptomi fogságánál. Békesség!” teljesen természetes köszönés. Ezért küldte 108 . mint az ember békessége. amelyek azért vannak bennünk. amivel úgy szól.

akkor szolgálatra kell indulnunk. „azok bocsánatot nyernek”. tehát nem hallják meg tőletek az örömhírt. Ugyanakkor a Lélek útra is küld és folyamatosan serkent is küldetésünk folyamán. azok megmaradnak bűntudatukban és „azoknak bűnei megmaradnak”. hogy megjelenése. vagy továbbadjuk azt. Öröm. Olyan ez. mert amint áttöri a minket körül vevő éjszakát és semmissé teszi bezárt lelkünk ajtózárát. a Biblia megfogalmazása szerint Pártfogó és Vigasztaló. hogy mit vár el. vagy megbocsátása. A feltámadott Jézussal találkozni és Szentlelkét venni a mai napon és életünk minden napján. hogy gondjaink. Ám ehhez a küldetéshez segítséget is ad. a Lélek soha el nem fogyó hatalma képében. „Akinek megbocsátjátok bűneit”. ahol mindenki csak a saját leleményességére és erejére számíthat. De ne feledjük a jézusi parancs nem csak a Feltámadottal találkozott. azaz maguk is megértik. mint a bűnök megtartása. azaz óriási segítség minden kétségbeesésünk közepette.Pünkösd másodnap délután el Jézus tanítványait ugyan úgy. Talán furcsának tűnhet. Így válhat csak teljessé a Szentlélek csodája! Mindez óriási hatalom a kezünkben. aki mindenkor biztosítja. vagy épp a pünkösdi tüzet megtapasztalt tanítványoknak szólt. Bár megfogalmazza. hogy Isten ereje és áldása a tanítványokkal maradjon. hiszen mi döntjük el. hiszen úgy érezhetjük. Isten nem egy túlélőtúrára küldi el övéit. hogy Jézus szavaiban erre is kitért. hogy nincs többé teher. hogy megtartjuk magunknak a Lélek adta örömöt. a sötétség béklyójától megszabadult és ajtaját immáron tárva-nyitva tartó mai egyháztagoknak is. új reményt ad nekünk. A Szentlélek. köszöntő szavai. „Akikéit pedig megtartjátok”. Másképp megfogalmazva: ha azt szeretnénk. hiszen a Jézusról szóló örömhír továbbadása Isten bűnbocsátó kegyelmének továbbadását is jelenti. A teljességhez viszont ezek a gondolatok is hozzájárulnak. ami béklyóba kötné őket. hogy Jézus él és Szentlelkét adja mindenkinek. mégpedig Szentlelkét. útra bocsátása és a hozzá adott Lélek már megadta a tanítványoknak és a mi küldetésünknek a teljességét is. ahogyan az Atya is elküldte őt. tehát elmondjátok neki. 109 . öröm és felelősség is. szomorúságaink és kétségeink eltűnjenek az életünkből. Ma ugyan úgy szól. de segítséget is ad hozzá.

Utóima: Krisztus Urunk! Megértettük akaratodat. az egyházakkal. gondolkozz el miként mutathatod ki örömödet Istennek azáltal. hogy meggyőzzön: él és újra velünk van. amivel Isten bűnbocsánata egyre több ember számára lesz valósággá. Mindez pedig a kegyelem áradását hozza magával. hogy ma is békességeddel köszöntöttél bennünket és azt is köszönjük. hogy általunk másoknak is kínálod ezt a békességet. hazánkkal és az egész teremtett és megváltott világgal! Ámen. de el is kísér téged az úton. úgy. akárhogyan is jöttél ide: nagy keserűséggel a szívedben vagy ha felemelő örömöt érzel. Itt van. Jézus itt és most ismét betoppant szobánkba. Így lehet tiéd is Krisztus Lelke. El kell indulni és folytatni kell Jézus útját. Isten minden őszinte szándékhoz adja az ő erejét. Köszönjük a Szentlelket. Kötelez a tettekre. E kitárulkozástól nem kell félni. a gyászolóknak. Megjelenése azonban kötelez. a megszomorodottaknak és a megtévedteknek! Add kifogyhatatlan erődet. amit parancsolsz nekünk. kezét nyújtja. kérlek. aki erőt ad nekünk. Menjünk hát és hirdessük az ő kegyelmét. hogy ez által valóságosabb legyen az Isten Országa! Ámen. Hallottuk vigasztaló és kiküldő szavát és érezzük Lelkének erejét. Ezért kérjük a te erődet a mindennapokra! Őrizd meg testi és lelki egészségünket! Adj erőt betegeinknek. légy egyházunkkal. Köszönjük. Szeretnénk alázatos eszközeiddé válni az evangélium hirdetésében és véghezvinni mindazt. ugyanakkor vigasza lesz másoknak is.Pünkösd másodnap délután Ezt az új reményt kínálja mindannyiunknak testvéreim. ahogyan ő kívánja tőled. Köszönjük. hogy te is segítő szándékkal fordulsz a másikhoz. hogy megtörted a sötétet és átléptél bezárt szívünk ajtaján. amellyel el szeretnél bennünket küldeni. Ha úgy érkeztél ma. aki nem csak felállított gondjaidból. 110 . hogy ezt továbbadhassuk! Áldj meg bennünket a Gyülekezet szolgáló közösségében. hogy szíved csordultig van a hálával. Jó veled lenni és bűnbocsánatodat hirdetni mindenkinek.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful