BESLUT Internationella åklagarkammaren Stockholm Kammaråklagare Henrik Olin 2012-12-07 09:19

Sida Handling Ärende Handläggare

1(1) 376 AM-52124-12 109-37

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten NACKA TINGSRÄTT Enhet 2 INKOM: 2012-12-07 MÅLNR: B 2124-12 AKTBIL: 61

Beslut om att häva ett häktningsbeslut
MISSTÄNKT Svartholm Warg, Gottfrid, 19841017-0537

BROTTSGRUND Dataintrång 2010-01-01 - 2012-04-15 Logica, Nacka Strand Id: 109A12000099, Ext ärendenr: 0201-K81864-12 Grovt bedrägeri 2012-07-23 Stockholm, STOCKHOLM Id: 020112069191, Ext ärendenr: 0201-K292108-12 Grovt bedrägeri 2012-07-23 Stockholm Id: 020112524832, Ext ärendenr: 0201-K292108-12 Grovt bedrägeri 2012-07-23 Stockholm Id: 020112524836, Ext ärendenr: 0201-K292108-12 Grovt bedrägeri 2012-07-24 Stockholm Id: 020112524831, Ext ärendenr: 0201-K292108-12 Dataintrång 2012-07-01 - 2012-08-31 Stockholm Id: 020112524828, Ext ärendenr: 0201-K292108-12 BESLUT/ MOTIVERING/ KOMPL UPPGIFTER Behörig befattningshavare vid häktet ska omedelbart kontakta åklagaren på telefon 010-562 50 30 för att bekräfta att beslutet har mottagits. Observera att misstänkt verkställer fängelsestraff och sålunda inte ska försättas på fri fot i och med att beslutet om häktning hävs.

Postadress

Gatuadress

Telefon

E-post

Box 70296 10722 STOCKHOLM

Hantverkargatan 25 A

010-562 50 00
Telefax

registrator.int-stockholm@aklagare.se

010-562 54 83