P. 1
anakata 9 Gsw-birs-jubc 2012 2204 Swedish English

anakata 9 Gsw-birs-jubc 2012 2204 Swedish English

|Views: 2|Likes:
Published by mary eng
anakata
anakata

More info:

Published by: mary eng on Aug 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2014

pdf

text

original

•`·

·
·

. .· '

lLLLVI^L`ÞÍTÔL¡1
Ministry UJ5C8 ÜeueD
Divi�io,. ULOO|0�| Cases and
lnteration3/ .hidichJJ (o-operation
H�rriet 8irkcltlnd
l �!epf1o11• +46 8 40- 5046
Fax '46 8 ~íU 1676
L'·tD1I .�&rriel
.
birkelandtiustice. mmmW
kBC 2012 2204
Stockholm, 27 J u Îy20\7
To the Collpetent J udicìa!Tutbority
Phnom Penh
JbcKingdom nf Cambodio
URGENT AND CNFIDENTIAL MATTER
Reques�_?r legal assistance in a5riminal matter
JhcS«cdí:bMinistr OtJustice presentsits compliment/ to rhe
Competem J udiLial Au thority in the Kingdom of Cambodia and has the
honour to forward a letter of reQTcst for legal assi�t&LC inÚ crimiml
matter.
The regu£stts¡ssucdby the lnLernarional Dc
p
artmenc oÍthe
Prosccution Authorit�· in Stokholm, Swcdcn mis made in relation to
an ongoing
p
rcliminary i:l·estigation.
¯c!:×t¡oÍJus tic. b+ulyas�s1 or _¥1ur a�sistanct tO arrange for \!u
requestcd :UCûvur�s IL\ ¡�cxcc\¡cd.
The Ministry of Ju�tice avails itSe!f cIthis oppo¡unityÎ renew ro the
Competent JudicIu1uÌhorityin the Kingdom of Cambodia rh e
assurances of i t� highest consideration.
Harriet Birkeland
Dcsk f¢¢r
���¬
;:¿¡��¿ '
��

·:+33 �h;khltl ~ ¤vXªUu .0'0
�wtI��

··

d''<�n
Cnuv g|cH!
I"
+1ÞB2' !<¹¹
Ie..
118 2 iRMJfR <

t .
.
..

•..

.
´

¿
¸•;
\
./ /´
·
ÃtÝ1Ñ¡lÝ^lxF^ÓL11J
Justitiedepartementet
L¯Í³l•" f �r brCtm�lsarendon CD
I0uê|·mN0J0;Icí8|R$)
ÍlðÇí4Q#
1BÐM •46BAbÒ
iº+õU4J54¬¯ó
íÍÍh;rf!t!.birketand@jus!ice.nonistry.sc

^
1 ·
20!?-O7-?7
Nordiska Sambandskontoret
Ambassaden
BANGKOK
o
BRADSKANDE OCH KONFIDENTIELLT
Begäran om biträde att översända handlingar ti Il judiciell myndighet i
Phnom Penh
æ&.& · ¬ ·····~· · · . .. +....·...ræ>+¬~..
justiticdcpanemcmetiBirs översänder här en br!Jskandc framställning
som ska tillställas judiciella myndigheter i Rambod ja.
Vi bcrtacksamt omSdskomorctsbiträde ottôcrºæda
btW¿cuBbehörig mynd íPhnom V
Vi ber ock� Sambandskontoret informera Ju/Birs vilken myndighet som
kommer att handlagga denna ansökan samt Ø|| till oss översända
evenrueila kontaktuppgifter till denna myndighet.
Med vänlig hälsning
��
2�;�/
H{f�rkel2
Departementssekreterare
�tr�m
1033¼
UunllIaHah88on-Ü00
.


�·¡
\
þ\Hb lj
.
lrNn.
bMUK!
+ .

SAMBA3 <samba3@nordlo.in.th>
d
m1 6ÿMZÛ1ZUÛ.Z¯
@ _!UC �,
H�
m.

Æne.
1tðn! SAMBA3
M.Bn om bMWlOeO00B0N01�Ijudicll myndighell Þ
õkíckat. een | augusti ¿d1¿ iJ`ib
Till: 'harriet.birkellnd@justice.ministry.se'
Ämne: Beg!ran ÇQ bitrMe att översända handlingar till judiciell myndighet i Phnom Penh
Hej Harriet,
Med anledning av x 1m ambssaden ì Ph nÇmPßÐÞmeddelar Lennart Österg följande.
Handlingen gällande 1u81012Ohar överlämnats till
Ärendet kommer fortsättningsvis att hanteras ðvov¢Þperson Î|8ÞNationell Polis 1Kambodja.
Vi uppskattar allt support i ärendet.
LEHH�¡LöstllefI/Mogln< S6len5o1
Nordie Liaison OlloBangkok
Lenna+tOwcq (SE)
Phooe:: +662bb5227b
Mobile: +66S1SA\SßÛ3
Í3X¯ +6225600º6
¡ ·mall: nlo!l.i !h
Vi�it1119 ad0r08t'
Park VentuiYs100iA, ,(µFlor
¯¯ \ªIl´|^:'¹ ��:.1�u.1, Patumw.3t, ònnqko×
Postal ðOClñãã·
LDUõ5}ol6w0den
Nana Post OmæP.O b× 13?4
BANGKOK 1011¿
.�
.
Harr|e1HItkeI8nd
Från:
¢CKæ.
OøHenk<ca»I·.OnQkNQc.æ
den Ü0ym<ÜJZ Jb`4Z
Ą̀ HBirland
Äm: Ù. ºoMbite &00f>6R[6ftll judil myndighl i Phno Penh
Hej,
Tack för informationen. Jag har varit i kontakt med sambandsmannen i Bangkok.
Med v� n liga hilsnlngar
Henrik
·----Ursprungligt meddelande-----
Iráo:narr`÷I8|rkeIõndlmailt:harrit.birkelanc.minist.sl
Skickat: 0enóÛaugusti 20121b.ZI
Tll: O lin Hnrik
Aoo:VB: Beran om biträde <Îöverända handlingar till ]udicell myndighet i Phncm Penh
Ref. unr AM-52124-12
Hej�
översällder härmed Information som inkommit från nordiske sambandsmannen i Bangkok. Ärendet översändes dit f
v b till behörig myndighet IKambodja.
1òfrarvarit på 2emPst<r och det är anledningen 11lÌ att du får detta meddelande först nu.
Me vänliga hälsningar
Harriet lireland
O6µu:I6men\55eKr0lPt3tP
Justitiedeparteonentet/Birs
-----Ursprungligt meddelande···--
Från: SAMBA3 !o:samba3@nordlo.in.thl
Skkkat: den 1augusti ZÜ1ZÜ8:J8
Tifl: Harriet ifrkefand
Ämne: Begärbn om biträde att översända handlingar till judiciell myndighet i Phnom Penh
Hej Harriet,
NC0aaledo1n§ÕV till ambasen i Phnom Penb0C00CMflCmfIDrpföljande.
Hanlinen gällande 1u8C012/2204RIöerlämnats till
Ärendet kommer fortsättningsvis att hanteras av ovan person från Nationell Polis i Kambodja.
Vi Ujpskattar allt suppon i ärendet.
Lennart östbergMogens Sörensen
Nordie liaison Office/Bangkok
1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->