Nauči čitati. Ako ti je tako lakše, oboji slogove:VA , va - crveno; VE, ve zeleno; VO , vo - plavo; VI , vi - žuto; VU , vu - smeđe Prekriži uljeza.

va vi vo vo va vi vu ve va ve vu vo vo vi vu vo va vi vu vo va vi vu vo VA VI VU VO VA VI VU VO VU VI VU VO VA VI VU VO VA VI VO VE

-

VA VE VU VE

VA VI VU VO

Nauči čitati.

vo va va vi vu

e-vo o-va va-n o-vi o-vu

o-vo E-va I-va-n no-vi no-vu

I-vo I-va I-va-na no-vi-ne vu-na

no-vo no-va va-ni I-vi I-vi-n E-vi-n

Prepiši i nauči čitati.

Ivo novo

Eva Ena novi

Ana Ivona

Nino Vim

ovo

Ivo

evo novine

ovu

vuna

Ivo ima nove Eva je Ivina i Miina mama.

. Mia ima novu

.

Branka Rukavina