TAJUK SOALAN KAJIAN KUMPULAN TINGKATAN 4

SOALAN PROGRAM “YOU ARE MY BUDDY” TINGKATAN EMPAT :
KUMPULAN A : PENGARUH CUACA DAN IKLIM TERHADAP KEGIATAN MANUSIA
PERTANIAN
PEMBALAKAN
REKREASI DAN PELANCONGAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUMPULAN B : KESAN RUMAH HIJAU
KUMPULAN C : PULAU HABA
KUMPULAN D : HUJAN ASID
KUMPULAN E : JEREBU
- PUNCA BERLAKU / FAKTOR YANG MENYEBABKAN KEJADIAN
- KESAN-KESAN KEJADIAN
- LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASINYA / MENGURANGKAN KESAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUMPULAN F : HUTAN HUJAN TROPIKA DI MALAYSIA DAN KESAN PENEROKAANNYA
-

PENGENALAN CIRI-CIRI DAN TABURANNYA
KEPENTINGAN HUTAN HUJAN TROPIKA
KESAN PENEROKAAN TERHADAP ALAM SEKITAR
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASINYA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KUMPULAN G : EKOSISTEM HUTAN PAYA BAKAU DI MALAYSIA DAN KESAN PENEROKAANNYA

-

PENGENALAN CIRI-CIRI DAN TABURANNYA
KEPENTINGAN HUTAN PAYA BAKAU
KESAN PENEROKAAN TERHADAP ALAM SEKITAR
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASINYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KUMPULAN H : EKOSISTEM HUTAN KONIFER/ HUTAN POKOK TIRUS DI KANADA DAN KESAN
PENEROKAANNYA
-

PENGENALAN CIRI-CIRI DAN TABURANNYA
KEPENTINGAN HUTAN POKOK TIRUS
KESAN PENEROKAAN TERHADAP ALAM SEKITAR
LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASINYA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setiap murid perlu mengambil bahagian dalam pembentangan.
Hasil kajian haruslah dihantar berasingan mengikut format dalam buku
teks (hlm 207 – hlm 256)
CATATAN :

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.