You are on page 1of 58

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

-----------

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ BẢNG PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH PHẦN CỨNG

Hà Nội - Năm 2011

- 1-

SƠ ĐỒ PHÂN TÍCH NGHỀ
Tên nghề: Mã số nghề: Nghề “Sửa chữa máy tính phần cứng” là quá trình người thợ làm việc trực tiếp với máy tính hoặc từng bộ phận thiết bị phần cứng của máy tính để hoàn thiện chúng đưa chúng vào khai thác sử dụng phục vụ đời sống, sản xuất của xã hội. Người làm nghề “Sửa chữa máy tính phần cứng” được bố trí làm việc tại các phòng kỹ thuật, bộ phận bảo trì trong các công ty, xí nghiệp, trường học, bệnh viện hoặc các phòng chuyên môn trong các công ty, cửa hàng cung cấp các dịch vụ về máy tính. Nghề “Sửa chữa máy tính phần cứng” bao gồm các nhiệm vụ ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính, Mô tả nghề: sửa chữa màn hình và bộ nguồn, sửa chữa máy in, lắp ráp máy vi tính, sửa chữa khối CPU, sửa chữa thiết bị ngoại vi, phát triển kỹ năng nghề nghiệp, lắp đặt, cài đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế thiết bị phần cứng máy tính và các thiết bị tin học đảm bảo an toàn lao động, an toàn điện và vệ sinh công nghiệp. Thiết bị, vật tư và dụng cụ chủ yếu là thiết bị phần cứng máy tính, máy tính, máy in, scaner, photocopy, camera, fax, thiết bị kết nối internet, đường truyền, dụng cụ sửa chữa tháo lắp chuyên dụng và các bộ phận chi tiết để thay thế. Điều kiện và môi trường làm việc đa dạng như trong nhà, hội trường, lớp học, phòng họp. Sửa chữa máy tính phần cứng

- 2-

CÁC NHIỆM VỤ A- Ứng dụng các A01- Sử dụng bàn tiện ích điện tử cơ phím. bản và máy tính. B01- Cân chỉnh màn B- Sửa chữa màn hình. hình và bộ nguồn. B06- Thay thế Cable tín hiệu.

CÁC CÔNG VIỆC A02- Sử dụng các A03- Sử dụng hệ điều A04- Ứng dụng A05-Kiểm tra hành windows lệnh hệ điều hành. điện tử căn bản. đánh giá. B02- Sửa chữa máy B03- Sửa chữa máy quét dọc. quét ngang B05- Sửa chữa B04- Sửa chữa mạch cao áp. mạch Video B09- Thay thế Ắc B07- Thay thế cuộn B08- Thay thế đèn quy B10-Sửa chữa bộ lái tia. hình. nguồn C04- Thay thế đèn C05- Sửa chữa bộ sấy phận truyền động C09- Thay thế trục C10- Sửa chữa sấy. cáp tín hiệu chỉnh

C- Sửa chữa máy in.

C01- Sửa chữa đầu C02- Sửa chữa đầu C03Sửa chữa kim phun mực. cartridge (Ống mực) C07Thay thế C06Thay thế motor (động cơ ) C08- Thay thế sensor. mainboard máy in. máy in C11Lắp ráp C12- Cài đặt cấu autoswitch. hình máy in

D04- Lắp đặt các D05-Kiểm tra D- Lắp ráp máy vi D01-Kiểm tra các bộ D02- Lắp ráp phần D03- Cài đặt chương thiết bị máy vi tính sau tính. trình. phận và thiết bị cứng. khi lắp hoàn thiện Multimedia. E05-Kiểm tra E- Sửa chữa khối E01-Kiểm tra các bộ E02- Thay thế nâng E03- Thay thế các linh E04- Sử lý tối ưu khối CPU khi lắp CPU. phận và thiết bị cấp máy vi tính. kiện hư hỏng. hóa hệ thống. hoàn thiện F05-Kiểm tra F01-Kiểm tra các bộ F02-Thiết kế sơ đồ F03-Lắp đặt các thiết F04- Sửa chữa mạng và thiết bị phận và thiết bị mạng bị mạng. thiết bị ngoại vi. ngoại vi G02- Bảo dưỡng các G- Phát triển kỹ G01-Lập kế hoạch G04- Phát triển kỹ G05-Tổng kết rút G03- Giao tiếp. thiết bị năng nghề nghiệp. năng nghề nghiệp. kinh nghiệm F- Sửa chữa thiết bị ngoại vi.

- 3-

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ A: Công việc A01: Mô tả công việc: Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính. Sử dụng bàn phím Thực hiện soạn thảo văn bản trên máy tính Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K.s Phùng Sỹ Tiến Người thẩm định: T.S Trần Văn Xuyên

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có Nghiêm sáng tạo

Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

1. Định dạng văn Định dạng văn bản theo đúng quy bản. trình của nhà sản xuất phần mềm. 2. Chèn các đối Chèn các đối tượng vào văn bản tượng vào văn bản theo đúng quy trình của nhà sản xuất phần mềm. 3. Tạo các hiệu Tạo thành công ứng đặc biệt các hiệu ứng đặc biệt

Máy tính, đĩa CD Tin học văn Thao tác với phần mềm Microsoft phần mềm phòng, Office Microsoft Office, Microsoft Office Máy tính, đĩa CD Tin học văn Thao tác với phần mềm Microsoft phần mềm phòng, Office về tạo và Microsoft Office, Microsoft Office gỡ bỏ đối tượng.

túc, Không theo đúng định hướng và yêu cầu của bài

Cẩn thận, chính Tạo và gỡ bỏ xác, có trách không thành công nhiệm với công việc

Máy tính, đĩa CD Tạo các hiệu Xử lý được sự cố Cẩn thận, chính Không tạo được tạo hiệu ứng. xác, có trách các hiệu ứng phần mềm ứng nhiệm với công Microsoft Office, việc

- 4-

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
Nhiệm vụ A: Công việc A02: Mô tả công việc: Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính. Sử dụng các lệnh hệ điều hành. Cài đặt, phân tích, thao tác các lệnh hệ điều hành. Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K.s Phùng Sỹ Tiến Người thẩm định: T.S Trần Văn Xuyên

Các bước thực hiện công việc

Tiêu chuẩn thực hiện

Dụng cụ trang thiết bị, vật liệu

Kiến thức cần có

Kỹ năng cần có

Thái độ cần có

Các quyết định, tín hiệu và lỗi thường gặp

1. Cài đặt các hệ Cài đặt thành Máy tính, điều hành cơ bản công các hệ điều CD-ROM, hành cơ bản điều hành, .. 2. Phân tích nguyên lý hoạt động của hệ điều hành máy tính 3. Phân tích hệ thống các tập tin và các chương trình hỗ trợ hệ thống. 4. Sử dụng lệnh hệ điều hành MSDOS Phân tích chính Máy tính, xác nguyên lý CD-ROM, hoạt động của hệ điều hành, .. điều hành máy tính

đĩa Hệ điều hành và Cài đặt, hệ tin học cơ bản chép

sao Nghiêm túc, tỉ không hiểu về mỉ các hệ điều hành

đĩa Hệ điều hành và Quan sát và Cẩn thận Không hiểu hệ tin học cơ bản kiểm tra, phân nghiêm túc nguyên lý hoạt tích động của hệ điều hành máy tính

Phân tích đúng Sổ ghi chép, bút, Hệ điều hành và Quan sát và Nghiêm túc, Không phân tích và đủ các chương máy tính. tin học cơ bản kiểm tra, thống chính xác, cẩn đúng các tập ten trình. kê, phân tích, thận. và chương trình tổng hợp. hỗ trợ hệ thống. Sử dụng thành Máy tính, sổ ghi Các lệnh thạo các lệnh của chép, MS-DOS hệ điều hành MSDOS trong Phân sánh tích, so Tỷ mỉ, chính Không xác định xác, nghiêm túc. đúng các lệnh trong MS-DOS.

- 5-

Thao tác cơ Thao tác đúng Máy tính. sử dụng hệ điều hành. bút. bàn chép. sổ ghi windows windows thành thạo chép. thực hiện. đĩa Hệ điều điều hành hành windows windows. Sắp xếp. chuột. hành Sử dụng máy Nghiêm túc. tỉ Không hiểu biết tính mỉ về hệ điều hành windows . Cẩn thận. hợp lý mềm. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. ROM. sổ ghi windows hành dụng chuột.s Phùng Sỹ Tiến Người thẩm định: T. bút.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị.. Hệ điều bản trên hệ điều cách thức sử bàn phím. Paint.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A: Công việc A03: Mô tả công việc: Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính. sổ ghi tính nghiêm túc liệu không khoa chép. phím và màn hình windows 2. CD... tín hiệu và lỗi thường gặp Thao tác chậm hoặc không chính xác cách sử dụng chuột.6- . quản Sắp xếp dữ liệu Máy tính. sắp xếp. Sử dụng hệ điều hành windows Thao tác.… hành Thao tác chuột. bàn phím và màn hình.windows hành điều hành. học. 4. Thực hiện ứng Khai thác được Phần mềm. phần Tin học đại cương Sử dụng máy Cẩn thận. Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K.. Sử dụng hệ Sử dụng hệ điều Máy tính. Bố trí quản lý dữ lí dữ liệu khoa học. Hệ điều dụng trên hệ điều ứng dụng trên hệ cacular. quản lý. tỉ mỉ sử dụng bàn phím trên hệ điều hành hành Sử dụng máy Nghiêm túc tính 3. bút. Không hiểu về các ứng dụng trên hệ hiều hành 1.

đảm bảo tiêu kiện điện tử chính xác chuẩn VOM. Máy đo Điện tử căn bản dạng sóng. điện tử bóng và nhẵn bề mặt 3. chì hàn. bền cơ. Lắp mạch không mạch điện tử nghiêm túc. FET. điện trở. linh kiện điện tử linh kiện điện tử nghiêm túc. linh kiện Đo phân cực linh Thao tác đo linh Cẩn thận. tỉ mỉ điện tử. Quy trình hàn linh Thao tác hàn Cẩn thận. tụ điện và trở. transitor. Ứng dụng điện tử căn bản. SCR theo FET. Kiểm tra điện Kiểm tra điện trở . lắp mạch điện tử căn bản. Đo phân cực Đo phân cực diode. Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K. Mối hàn không nhựa thông. Hàn linh kiện Mối hàn tiếp điện. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. SCR quy trình của nhà sản xuất mạch 4. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. Lắp mạch Lắp khuyếch đại và khuyếch đại và mạch sử dụng IC mạch sử dụng IC theo quy trình của nhà sản xuất VOM. nguồn kiện điện tử kiện điện tử DC Mạch khuyếch Kỹ thuật điện tử đại. nhựa thông. diode. Không xác định quy trình nghiêm túc được sư hư hỏng của thiết bị Mỏ hàn. chì hàn.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A: Công việc A04: Mô tả công việc: Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. nguồn điện Thao tác theo Cẩn thận. dây điện… Không đo được hoặc đo sai giá trị Thao tác lắp Cẩn thận. tụ điện. mỏ hàn. hoạt động chính xác . đo.7- . transitor.s Phùng Sỹ Tiến Người thẩm định: T. Kiểm tra. tụ điện và các dạng sóng các dạng sóng theo quy trình của nhà sản xuất 2. mạch IC. hàn.

đánh Nghiêm túc. giá. chính tình huống xác Lắp mạch không hoạt động Sản phẩm không hoạt động . Kỹ thuật điện tử trình sản xuất dụng cụ chuyên phẩm dùng 6. phân tích cẩn thận. dụng cụ điện tử. Kiểm tra sản Thiết bị hoạt Sản phẩm hoàn Nguyên lý hoạt động tốt phẩm thiện.8- . chính xác Kiểm tra. Lắp mạch sản Theo đúng quy Mạch thành phần. tháo lắp Thao tác lắp Cẩn thận.5. mạch điện tử nghiêm túc. phần mềm động của mạch kiểm tra.

s Phùng Sỹ Tiến Người thẩm định: T. Kiểm tra đánh giá các tiện ích đã hoàn thành Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K. Windows hệ điều Windows hành túc. chính Kết luận không xác. Kiểm tra đánh giá. 3. hành. Không theo đúng định hướng và yêu cầu của bài Cẩn thận.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. hành. Office. tử cơ bản giá. Kiểm tra đánh Có kết luận chính giá các ứng dụng xác linh kiện và điện tử cơ bản mạch điện tử cơ bản. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Nghiêm sáng tạo Các quyết định. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. Microsoft Office. mạch điện linh kiện điện tử. chính Không biết được xác. Kiểm tra đánh cơ bản mỏ hàn. có trách các lệnh của hệ nhiệm với công điều hành việc Linh kiện điện Linh kiện điện Tháo lắp. soạn thảo Microsoft Office. mạch điện tử tử. thảo văn bản văn bản Máy tính. hàn tử. các dụng cụ tháo lắp Cẩn thận.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ A: Công việc A05: Mô tả công việc: Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính. hệ điều hành Windows.9- . Kiểm tra đánh Định dạng văn giá soạn thảo văn bản theo đúng quy định hoặc mẫu có bản. sẵn 2. đĩa CD Hệ điều hành Thao tác với các lệnh trên hệ điều phần mềm MS-DOS. có trách chính xác nhiệm với công việc . Máy tính. Kiểm tra đánh Theo đúng quy giá sử dụng các trình của nhà sản lệnh của hệ điều xuất phần mềm. đĩa CD Tin học văn Thao tác với phần soạn mềm Microsoft phần mềm phòng.

tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc 1. Cân chỉnh độ Hình rõ nét. hình. Cân sáng tối Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. độ tương nguyên lý trộn phản cao. Cân chỉnh màu Màu đúng nguồn Máy vi tính. Cân chỉnh màn hình. nguyên lý trộn tín hiệu màu Thao tác trên Cẩn thận. Ngày: 09/02/2011 Người biên soạn: K. mờ. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có chỉnh Độ sáng tối thể Máy vi tính có Độ phân cực của hiện rõ trên màn hình bị sai màu màn hình. hình Độ phân cực của nét không bị bóng bị sai màu màn hình.10 - .PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B01: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. Hình bị bóng mờ máy tính chuyên nghiệp. Màu không phù máy tính chuyên nghiệp. Máy vi tính.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. hình Độ phân cực của phát. màu màn hình máy tính. hợp nhiệt tình với công việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . nguyên lý trộn tín hiệu màu. độ nét. bị sai màu màn hình. nhiệt tình với công việc Thao tác trên Cẩn thận tỉ mỉ. Cân chỉnh sáng tối. tỷ mỉ Sáng quá hoặc tối máy tính chính xác quá Thao tác trên Cẩn thận tỉ mỉ. tín hiệu màu 3. an toàn điện 2.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T.

bị chạy chiều dọc máy Kỹ thuật điện tử. có trách IC hình IC công suất dọc tử.11 - . Sửa chữa máy quét dọc.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. dọc đúng tần số động dọc hiện sóng. Sửa IC công nhiệm với công theo suất dọc việc Thao tác sửa chữa mạch điện tử. chính Mạch lái dọc xác. Mạch đao động dọc hoạt động không đúng tần số máy Kỹ thuật điện tử. Sửa mạch lái Mạch lái dọc điều Máy tính. suất dọc hoạt động tốt. Thao tác sửa Cẩn thận.Nhiệm vụ B: Công việc B02: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. có trách không điều chỉnh nhiệm với công được tín hiệu việc 3. hình mạch lái dọc hiệu bị chạy theo chiều dọc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . Sửa chữa mạch dao động. Sửa IC công IC công suất dọc Máy tính. Sửa mạch lái dọc Cẩn thận. máy Kỹ thuật điện tử. chính Không sửa được chữa mạch điện xác. Sửa mạch theo dọc dao động dọc túc. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. Sửa mạch dao Mạch dao động Máy tính. hiện sóng. IC. mạch lái dọc. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. bị chạy chiều dọc 2. Thao tác sửa Nghiêm hình mạch dao động chữa mạch điện sáng tạo tử .S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. dọc chỉnh được tín hiện sóng.

S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. máy Kỹ thuật điện tử. Thao tác sửa Nghiêm ngang đúng tần hiện sóng. chính Mạch lái ngang xác. Thao tác sửa mạch công suất suất ngang hoạt hiện sóng. máy Kỹ thuật điện tử. tín hiệu và lỗi thường gặp 1.Nhiệm vụ B: Công việc B03: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. linh kiện. Thao tác sửa ngang điều chỉnh được hiện sóng. máy Kỹ thuật điện tử.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. Sửa mạch bị xé ngang dao động ngang 2. Sửa mạch lái Mạch lái ngang Máy tính. mạch lái ngang. công suất ngang tử. Sửa mạch dao Mạch dao động Máy tính. hình mạch lái ngang chữa mạch điện tín hiệu tử. có trách linh kiện nhiệm với công việc Cẩn thận. Mạch đao động ngang hoạt động không đúng tần số Cẩn thận. Sửa chữa máy quét ngang Sửa chữa mạch dao động. hình linh kiện mạch chữa mạch điện ngang động tốt. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. hình mạch dao động chữa mạch điện sáng tạo động ngang số ngang tử. Sửa linh kiện Linh kiện công Máy tính. có trách không điều chỉnh nhiệm với công được tín hiệu việc . Sửa linh kiện bị xé ngang mạch công suất ngang 3.12 - . vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. Sửa mạch lái bị xé ngang ngang túc. chính Không sửa được xác.

máy mã tín hiệu tương phản điều hiện sóng. Sửa IC xử lý IC sử lý hình hoạt Máy tính. máy Kỹ thuật điện tử. Sửa mạch giải mã tín hiệu Cẩn thận. mỏ hàn. không chỉnh được có hình hoặc bị sai màu 3. Sửa chữa mạch Video Sửa chữa IC. hiện sóng.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. chì. chính Không sửa được xác. Độ sáng và độ tương phản không điều chỉnh được nét Máy tính. dây điện 2. Sửa IC xử lý hình Kỹ thuật điện tử.13 - . không mạch truyền tín có hình hoặc bị hiệu sai màu Thao tác sửa Nhiệt tình.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B04: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. Sửa mạch truyền tín hiệu . Sửa mạch Hình truyền tín hiệu . hình hiện sóng. không có hình hoặc bị sai màu. có trách IC nhiệm với công việc Cẩn thận. Thao tác sửa IC xử lý hình chữa mạch điện tử. rõ Kỹ thuật điện tử. Sửa mạch giải Độ sáng và độ Máy tính. chuyên nghiệp nhiệt tình với công việc. Hình không rõ chữa mạch điện nghiêm túc nét tử.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. tỉ mỉ. Thao tác sửa mạch giải mã tín chữa mạch điện hiệu tử. máy động tốt. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. mạch truyền. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. mạch giải mã.

Sửa chữa mạch nắn. máy Kỹ thuật điện tử. Sửa chữa mạch cao áp. Sửa mạch nắn Mạch nắn điện áp Máy tính. . máy cao hoạt động tốt hiện sóng. tín hiệu và lỗi thường gặp Cuộn Playback và transistor công suất không phục hồi được cuộn Cuộn Playback Máy tính. Sửa Playback transistor suất Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. và và transistor công hiện sóng.14 - . Cân chỉnh Điện áp đúng Máy tính. Sửa cuộn Playback và transistor công suất Kỹ thuật điện tử. cẩn thận Điện áp không đúng theo yêu cầu của từng đèn hình. cao không hoạt động Tỉ mỉ.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B05: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. Cân chỉnh mạch cao áp Cẩn thận. Thao tác sửa mạch nắn điện áp chữa mạch điện cao tử. cuộn Playback và transistor công suất. Mạch nắn điện áp nghiêm túc. không điện áp cao có khung sáng 3.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc 1. tỉ mỉ. Thao tác sửa mạch cao áp chữa mạch điện tử. không mạch cao áp từng đèn hình. cân chỉnh mạch cao áp Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. máy theo yêu cầu của hiện sóng. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Nghiêm túc Các quyết định. Sửa mạch nắn điện áp cao Kỹ thuật điện tử.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. có khung sáng Thao tác sửa chữa mạch điện tử. không cuộn Playback và transistor công công suất hoạt động tốt có khung sáng suất 2.

quanh. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. có tín hiệu hoặc Cân chỉnh và xử chữa mạch điện xác lý tín hiệu tử. Lắp Cable tín Không ảnh hưởng đến các thiết bị hiệu mới xung quanh. lắp.15 - . cân chỉnh Cable tín hiệu. 3.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B06: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. sai xử lý tín hiệu màu. tỉ Khi lắp làm hư có tín hiệu hoặc trong máy tính. tín hiệu Máy tính không Cấu trúc máy tính. Thá o Cable sai màu. chính Khi tháo làm hư có tín hiệu hoặc trong máy tính. không bị rung Máy tính không Tháo lắp linh kiện Thao tác sửa Cẩn thận. chữa mạch điện mỉ các thiết bị xung Cable tí n hiệ u tử . tháo theo quy trình của nhà sản xuất. tháo theo quy trình của nhà sản xuất. Tháo Cable tín Không ảnh hưởng đến các thiết bị hiệu hư xung quanh. Tháo. quanh.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. Lắ p Cable sai màu. không lem. Thay thế Cable tín hiệu.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Cân chỉnh và Hình rõ nét. Thao tác sửa Cẩn thận. Cân chỉnh và sai màu. chữa mạch điện xác các thiết bị xung Cable tí n hiệ u tử . chính Hình không rõ. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tín hiệu Máy tính không Tháo lắp linh kiện Thao tác sửa Nghiêm túc. xử lý tín hiệu . 2.

PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B07: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. bị méo hoặc Cân chỉnh và xử chữa mạch điện xác tử. Thao tác sửa Cẩn thận. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. không lem. Thay thế cuộn lái tia. 3. tỉ Các linh kiện bị méo hoặc trong máy tính.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. chữa mạch điện thận. ảnh hưởng. Cân chỉnh và không tuyến tính.16 - . xung quanh. tia Máy tính có hình Cấu trúc máy tính. Tháo. Máy tính có hình Tháo lắp linh kiện Thao tác sửa Nghiêm túc. lắp theo quy trình của nhà sản xuất. cân chỉnh cuộn lái tia. lái tia Máy tính có hình Tháo lắp linh kiện Thao tác sửa Chính xác. Thá o cuộ n không tuyến tính. Tháo cuộn lái Không ảnh hưởng đến các thiết bị tia. chính Hình không rõ. cẩn Các linh kiện bị méo hoặc trong máy tính. xung quanh. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. xung quanh bị cuộ n lá i tia tử . Cân chỉnh và Hình đầy màn hình. Lắp cuộn lái Không ảnh hưởng đến các thiết bị tia mới. chữa mạch điện mỉ xung quanh bị cuộ n lá i tia tử . 2. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. ảnh hưởng. lắp. xử lý tín hiệu phải tuyến tính. tháo theo quy trình của nhà sản xuất. Lắ p cuộ n lá i không tuyến tính. lý tín hiệu xử lý tín hiệu .

máy chiếu Thao tác sửa Nghiêm túc. Máy tính có hình Tháo lắp linh kiện quá mờ hoặc trong máy tính. xung quanh. độ rộng và chiều cao không đầy màn hình .17 - .PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B08: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. lắp Microsoft đèn hình theo quy trình Powerpoint của nhà sản xuất. hình Thao tác sửa Cẩn thận. chữa mạch điện nghiêm túc tử. không sáng. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. 3. hình cho cân đối cân đối với vỏ đặt phần mềm Cân chỉnh đèn máy hình Microsoft Powerpoint. máy đèn hình hiện sóng. Thay thế đèn hình.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. Cân chỉnh đèn Đèn hình phải Máy tính có cài Cấu trúc máy tính. Các linh kiện chữa mạch điện nghiêm túc xung quanh bị tử. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. Lắp đèn hình Không ảnh hưởng Máy tính có cài Tháo lắp linh kiện đến các thiết bị đặt phần mềm trong máy tính. đồng hồ cao áp 2. cân chỉnh đèn hình trên màn hình máy tính. Tháo đèn ảnh hưởng. Thao tác sửa Cẩn thận. Tháo. xung quanh. Tháo đèn hình Không ảnh hưởng đến các thiết bị hư. tháo theo quy trình của nhà sản xuất. tỉ Các linh kiện chữa mạch điện mỉ xung quanh bị tử.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Cân chỉnh đèn hình Hình không rõ. mới. lắp. Ngày: 11/02/2011 Người biên soạn: K. Lắp đèn hình ảnh hưởng.

độ rộng và chiều cao không đầy màn hình PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ B: Công việc B09: Mô tả công việc: Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. Thay thế Ắc quy Tháo. đồng hồ cao áp 2. Thao tác sửa Cẩn thận. hình cho cân đối cân đối với vỏ đặt phần mềm Cân chỉnh đèn máy hình Microsoft Powerpoint. Lắp Ắc quy Không ảnh hưởng Máy tính có cài Tháo lắp linh kiện đến các thiết bị đặt phần mềm trong máy tính. chữa mạch điện nghiêm túc tử. Thao tác sửa Cẩn thận. tháo theo quy trình của nhà sản xuất. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tỉ Các linh kiện chữa mạch điện mỉ xung quanh bị tử. máy chiếu Thao tác sửa Nghiêm túc. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. Máy tính có hình Tháo lắp linh kiện quá mờ hoặc trong máy tính. máy Tháo Ắc quy hiện sóng. Tháo Ắc quy Không ảnh hưởng đến các thiết bị cũ. Cân chỉnh đèn hình Hình không rõ. mới. Các linh kiện chữa mạch điện nghiêm túc xung quanh bị tử. cân chỉnh Ắc quy Ngày: 14/02/2011 Người biên soạn: K. Lắp Ắc quy ảnh hưởng.S Trần Văn Xuyên Các quyết định.18 - . không sáng. xung quanh. xung quanh. 3. Tháo Ắc quy ảnh hưởng. Cân chỉnh đèn Đèn hình phải Máy tính có cài Cấu trúc máy tính. Ngày: 14/02/2011 . lắp Microsoft Lắp Ắc quy theo quy trình Powerpoint của nhà sản xuất. lắp.

Sửa nguồn DC chữa Điện áp cung cấp Bộ nguồn cấp Nguyên lý dòng đúng theo yêu điện AC không điện AC.DC. tỉ Không biết cách chữa mạch điện mỉ sửa chữa nguồn tử. có điện ở ngõ ra nguyên tắc an toàn điện.Công việc B10: Mô tả công việc: Sửa chữa bộ nguồn Sửa chữa nguồn AC.19 - . biến thế của máy tính. nhựa thông.s Đào Anh Tuấn Người thẩm định: T. nguyên lý hoạt động của máy biến áp Thao tác sửa 4. tử. Sửa chữa AC nguồn AC Thao tác sửa Chính xác. tỉ mỉ. dòng Bộ nguồn. Sửa nguồn AC Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. dụng cụ mạch điện tử phẩm chuyên dùng Thiế t bị hoạ t 6. Sửa chữa Mạch hoạt động Mạch điện tử Kỹ thuận điện tử ổn định chữa mạch điện mạch điện tử trong máy tính. đúng theo yêu động hoặc bị cầu kỹ thuật nóng Cấu tạo và phân loại máy biến áp. Nghiêm túc Không biết cách sửa chữa nguồn DC Điện áp ra không đúng yêu cầu 3. hoạt động chính xác Nghiêm túc. cẩn thận chữa mạch điện tử. Lắp mạch sản Theo đúng quy Mạch trình sản xuất phần. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc 1. dụng cụ chuyên dụng thành Kỹ thuật điện tử Thao tác lắp 5. cẩn Sản phẩm không . nhận cầu kỹ thuật dạng linh kiện có điện ở ngõ ra Thao tác sửa Nghiêm túc. chữa Điện áp cung cấp Bộ nguồn cấp Nguyên lý dòng đúng theo yêu điện DC không điện DC. sử dụng cầu kỹ thuật được VOM. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 2. chữa mạch điện tập trung tử.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Kiểm tra sản Sản phẩm hoàn Nguyên lý hoạt Kiểm tra. chì hàn. Sửa chữa biến thế. Sửa chữa biến Điện áp. đánh Mạch điện tử không hoạt động ổn định Cẩn thận. biến điện cung cấp áp không hoạt thế. Người biên soạn: K. mỏ hàn . Sửa chữa nguồn DC Thao tác sửa Tỉ mỉ. Lắp mạch không nghiêm túc.

Ngày: 14/02/2011 . phần mềm động của mạch giá. tháo lắp hoạt động PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Sửa chữa máy in. chính xác tình huống kiểm tra.phẩm động tốt thiện.20 - . phân tích thận. dụng cụ điện tử.

Tháo đầu kim Ảnh hưởng đến các thiết bị 3. Tháo đầu kim Theo tiêu chuẩn Máy in có đầu hỏng của nhà sản xuất. kim hư.21 - . không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh Hệ thống máy tính kết nối Internet Máy in có đầu kim hư. tín hiệu và lỗi thường gặp Ảnh hưởng đến các thiết bị Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Lắp cuộn solenoid Thao tác sửa Chính xác. tỉ mỉ chữa mạch điện tử. độ phân giải của máy in kim Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. kim hư. bản in thiếu nét Thao tác sửa Cẩn thận. không ảnh hưởng thiếu nét đến thiết bị xung quanh 2. Thay đầu kim Theo tiêu chuẩn Máy in có đầu Độ phân giải của Tháo lắp thiết Nghiêm túc.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. bản in kim thiếu nét PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . Tháo cuộn solenoid Thao tác sửa Nghiêm túc chữa mạch điện tử. Thay đầu mỉ mới các thiết bị của nhà sản xuất kim hư. tỉ mỉ chữa mạch điện tử.Công việc C01: Mô tả công việc: Sửa chữa đầu kim Tháo. độ phân giải của máy in kim Nguyên lý hoạt động của cuộn solenoid. lắp đầu kim trong máy in. độ phân giải của máy in kim Nguyên lý hoạt động của cuộn solenoid. Người biên soạn: K. Lắp cuộn Theo tiêu chuẩn solenoid mới của nhà sản xuất.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. vật liệu Kiến thức cần có Nguyên lý hoạt động của cuộn solenoid. tỉ Ảnh hưởng đến máy in kim bị. bản in không ảnh hưởng thiếu nét đến thiết bị xung quanh Ảnh hưởng đến các thiết bị 4. bản in solenoid hư. Tháo cuộn Theo tiêu chuẩn Máy in có đầu của nhà sản xuất.

Sửa chữa ổn định. Sửa chữa ống Ống dẫn mực Máy in phun có hoạt động ổn đầu phun mực bị dẫn mực định. Kết nối ống Đúng độ phân Máy in phun có dẫn và đầu phun giải. Ngày: 14/02/2011 Người biên soạn: K. ống dẫn mực Thao tác sửa Nghiêm túc. chính xác phân giải tử. bản in bị thiếu nét 3. Sửa chữa lỗ thận. tính của nước Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. vật liệu Kiến thức cần có Nguyên lý động của phun mực. Sửa chữa lỗ. ống phun mực trong máy in. Ngày: 14/02/2011 . tính của nước Nguyên lý động của phun mực. tín hiệu và lỗi thường gặp Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. cẩn Lỗ phun mực bị đầu trùi. Sửa chữa lỗ Lỗ phun mực Máy in phun có không bị tắc phun mực đầu phun mực bị hư. hư. bản in bị thiếu nét 2. Sửa chữa đầu phun mực. Ống dẫn mực chữa mạch điện nghiêm túc hoạt động không tử. tính của nước Nguyên lý động của phun mực.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. không chảy đầu phun mực bị mực tại đầu phun hư. bản in bị thiếu nét hoạt Tháo lắp lau Nghiêm túc. chính xác tắc đặc phun mực mực hoạt đầu đặc mực hoạt đầu đặc mực Thao tác sửa Cẩn thận.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Kết nối ống dẫn và đầu phun độ PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Sửa chữa máy in. cẩn Chưa đúng chữa mạch điện thận.22 - .Nhiệm vụ C: Công việc C02: Mô tả công việc: Sửa chữa máy in.

vật liệu Các quyết định. Thay thế đèn tín hiệu lazer Ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Sửa chữa máy in. bản in bị mờ hoặc không có chữ. chính xác. nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Nguyên lý hoạt động của máy in lazer. bản phận cảm biến. thay đèn tín hiệu trong cartridge Người thẩm định: T. cấu tạo mực in lazer. cấu tạo mực in lazer. Sửa chữa bộ phận cảm biến túc.23 - .s Nguyễn Đình Thịnh Sửa chữa cơ. 2. Sửa chữa bộ ổn định phận cơ khí Thao tác sửa Nghiêm chữa mạch điện chính xác tử. cảm biến. Sửa chữa bộ Bộ phận cơ khí Máy in lazer hư hoạt động ổn định. nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Nguyên lý hoạt động của máy in lazer. hoạt động không tử. cấu tạo mực in lazer. Ngày: 16/02/2011 . bản phận cơ khí. đèn tín hiệu. đèn tín hiệu. Thay thế đèn Thay thế đèn tín hiệu lazer theo tiêu tín hiệu lazer chuẩn của nhà sản xuất Máy in lazer hư đèn tín hiệu. Thao tác sửa Chính xác. Bộ phận cảm biến hoạt động không ổn định. Sửa chữa bộ Bộ phận cảm biến Máy in lazer hư hoạt động ổn định. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Nguyên lý hoạt động của máy in lazer. nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Thái độ cần có 1. Thao tác sửa Nghiêm túc. in bị mờ hoặc không có chữ. tỉ mỉ chữa mạch điện tử.S Trần Văn Xuyên Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. cẩn Bộ phận cơ khí chữa mạch điện thận.Công việc C03: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa cartridge (Ống mực) Người biên soạn: K. 3. in bị mờ hoặc không có chữ..

bám vào giấy in mạch điện tử.. nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Nguyên lý hoạt động của máy in lazer. lắp. học Mực in không tác sửa chữa hỏi. các thiết bị xung mạch điện tử. Máy in lazer hư mực in bám tốt vào đèn tín hiệu. vật liệu Máy in lazer hư đèn tín hiệu. cấu tạo mực in lazer. bản in bị mờ hoặc không có chữ. quanh Tháo đèn sấy Thao tác sửa Cẩn thận . nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Thái độ cần có 1. Cân chỉnh đèn sấy PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Công việc C05: Sửa chữa máy in.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. Lắp đèn sấy Theo quy trình của nhà sản xuất. học Ảnh hưởng đến tác sửa chữa hỏi. cân chỉnh đèn sấy Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Nguyên lý hoạt động của máy in lazer.Công việc C04: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Thay thế đèn sấy Tháo. cấu tạo mực in lazer. Cân chỉnh đèn Bản in được rõ nét. tỉ mỉ chữa mạch điện tử. Người biên soạn: K. mới không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh Tháo lắp thao Nghiêm túc. Sửa chữa bộ phận truyền động Ngày: 16/02/2011 Người biên soạn: K.S Trần Văn Xuyên Các quyết định.s Nguyễn Đình Thịnh . nguyên lý hoạt động của bộ cảm biến Nguyên lý hoạt động của máy in lazer. Lắp đèn sấy Ảnh hưởng đến các thiết bị xung quanh 3. bản sấy giấy in in bị mờ hoặc không có chữ. hư không ảnh hưởng đến thiết bị xung quanh 2. Tháo đèn sấy Theo quy trình của nhà sản xuất. cấu tạo mực in lazer. bản in bị mờ hoặc không có chữ.24 - . Kỹ năng thao Nghiêm túc. Máy in lazer hư đèn tín hiệu.

giấy. 3. cẩn Bánh răng bị vỡ thận. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. tháo. Tháo ru lô động. giấy bị kẹt hoặc không cuốn giấy. cẩn Giấy in bị nhăn giấy của từng loại tác sửa chữa. giấy bị kẹt máy in Sửa chữa bánh hoặc không cuốn răng truyền giấy. Ru lô hoạt động ổn Máy in hư bộ định phận truyền động. tỉ mỉ Nghiêm túc. cẩn Khi tháo ảnh thận. Sửa chữa bánh Bánh răng hoạt Máy in hư bộ Nguyên lý kéo Tháo lắp thao răng truyền động động ổn định phận truyền giấy của từng loại tác sửa chữa mạch điện tử. Lắp ru lô mới Nghiêm túc. Lắp ru lô Ru lô không đúng chủng loại Nguyên lý kéo Tháo lắp thao Nghiêm túc. thận. lắp. giấ y in không phận truyền động phận truyền bị nhăn. bộ phận cơ động. tỉ mỉ giấy của từng loại chữa mạch điện máy in tử. động. Tháo ru lô hư đến các thiết bị phận truyền giấy của từng loại chữa mạch điện xung quanh tử. giấy bị kẹt máy in hoặc không cuốn giấy. vật liệu Người thẩm định: T. In không bị kẹ t 4. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị.Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa bánh răng. giấy bị kẹt hoạt động và dừng hoặc không cuốn lại khi có lệnh.25 - . tỉ mỉ sau khi in máy in Cân chỉnh bộ phận truyền động PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . cân chỉnh bộ phận truyền động trong máy in. động Không ảnh hưởng Máy in hư bộ Nguyên lý kéo Thao tác sửa 2.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Cân chỉnh bộ Máy in hư bộ giấ y . tỉ mỉ hưởng đến thiết bị xung quanh Nguyên lý kéo Thao tác sửa Cẩn thận.

tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Sơ đồ khôi của từng loại máy in. các dụng cụ sửa chữa chuyên dùng Tháo lắp thao Nghiêm túc. Thay thế mainboard máy in Tháo. máy in không hoạt động.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. quanh máy in không hoạt động. cẩn Ảnh hưởng đến tác sửa chữa thận thiết bị xung mạch điện tử. truyền động của bộ phận cơ khí Sơ đồ khôi của từng loại máy in. Thái độ cần có 1. truyền động của bộ phận cơ khí Sơ đồ khôi của từng loại máy in.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. quy ước màu của dây nối trên mainboard. Lắp mainboard Mainboard không đúng chủng loại Thao tác sửa Nghiêm túc cẩn Máy in bị lỗi chữa mạch điện thận. tỉ mỉ tử. các dụng cụ sửa chữa chuyên dùng 2. Cân chỉnh Máy in hoạt động Máy mainboard hư. Cân chỉnh mạch mainboard PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . tỉ mỉ chữa mạch điện tử. theo quy trình của nhà sản xuất Máy in có mainboard hư. quy ước màu của dây nối trên mainboard. cân chỉnh mainboard trong máy in Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. vật liệu Ngày: 16/02/2011 Người biên soạn: K. Lắp mainboard Không ảnh hưởng đến thiết bị xung mới quanh. Tháo Không ảnh hưởng Máy in có đến thiết bị xung mainboard mainboard hư hư.Nhiệm vụ C: Công việc C06: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa máy in. lắp. mạch mainboard tốt máy in không hoạt động.26 - . các dụng cụ sửa chữa chuyên dùng in có 3. quanh Tháo mainboard Thao tác sửa Cẩn thận.

đầu chữa mạch điện mỉ. trục truyền động không hoạt động khi có lệnh in 3. tỉ Đầu kim. tỉ mỉ không ổn định tử. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Nguyên lý hoạt động của motor DC. cân chỉnh motor (động cơ ) trong máy in Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. motor bước. cẩn Motor hoạt động chữa mạch điện thận. bộ phận cơ khí của máy in Nguyên lý hoạt động của motor DC. cẩn Ảnh hưởng đến tác sửa chữa thận. chính xác phun mực di tử.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. Tháo motor hư Không ảnh hưởng Máy in có motor đến thiết bị xung hoạt động không quanh ổn định. Thay thế motor (động cơ ) máy in Tháo. trục của từng loại máy truyền động in không hoạt động khi có lệnh in Tháo lắp thao Nghiêm túc. Lắp motor Thao tác sửa Nghiêm túc. Cân chỉnh Đầu kim. quanh Tháo motor Thao tác sửa Nghiêm túc. tỉ mỉ thiết bị xung mạch điện tử. truyền động. motor bước.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. nguyên lý truyền động. bộ phận cơ khí của máy in Nguyên lý hoạt động của motor DC. vật liệu Ngày: 16/02/2011 Người biên soạn: K.27 - . motor bước. bộ phận cơ khí của máy in Thái độ cần có 1. Cân chỉnh chuyển lệch moto PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . trục truyền động không hoạt động khi có lệnh in 2. nguyên lý truyền động. đầu phun Máy in có motor mực di chuyển hoạt động không motor đúng theo yêu cầu ổn định. Lắp motor mới Motor mới hoạt Máy in có motor động ổn định hoạt động không ổn định. lắp.Nhiệm vụ C: Công việc C07: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa máy in.

cân chỉnh sensor trong máy in Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Cân chỉnh sensor không đúng chức ngoại PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC .S Trần Văn Xuyên Các quyết định. và định vị đúng đầu năng kim Phân loại các loại Thao tác sửa sensor. nguyên lý chữa mạch điện báo hoạt động thu phát hồng tử. Cân sensor chỉnh Đèn báo giấy của máy phải hoạt động đúng. Không test được chính xác. Tháo sensor Không ảnh hưởng Máy in hư các đến thiết bị xung cảm biến. nguyên lý chữa mạch điện báo hoạt động thu phát hồng tử. vật liệu Ngày: 16/02/2011 Người biên soạn: K. Lắp sensor Máy in hư các độ n g ổ n đị n h mới cảm biến. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Phân loại các loại sensor. Lắp sensor không đúng chức ngoại năng Máy in hư các Phân loại các loại Thao tác sửa cảm biến. nghiêm Sensor mới hoạt túc động không ổn định Nghiêm túc. đầu phun 3. đèn Tháo lắp thao Nghiêm túc. test được đầu phun. đèn sensor. nguyên lý thu phát hồng ngoại Thái độ cần có 1. Ảnh hưởng đến tác sửa chữa chính xác. tỉ mỉ. đèn hư quanh báo hoạt động không đúng chức năng Sensor mớ i hoạ t 2. thiết bị xung mạch điện tử. Thay thế sensor Tháo. tỉ mỉ. quanh Tháo sensor Tỉ mỉ. lắp.28 - .Nhiệm vụ C: Công việc C08: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa máy in.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T.

mực sấy. lắp. Tháo. mực trục sấy hư. Cân chỉnh trục Mực được sấy bám Máy in lazer có Cấu tạo của trục chặt vào giấy. cân chỉnh trục sấy trong máy in.Nhiệm vụ C: Công việc C09: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa máy in. cấu tạo của mực in lazer. Trục sấy hoạt chữa mạch điện nghiêm túc động không ổn tử. Lắp trục sấy Trục sấy hoạt động Máy in lazer có Cấu tạo của trục ổn đinh mới trục sấy hư. tỉ tử.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. Mực in bị lem chữa mạch điện nghiêm túc.29 - . vật liệu Ngày: 16/02/2011 Người biên soạn: K. mực sấy. cấu tạo của sấy in không bị lem không bám vào mực in lazer. tỉ Ảnh hưởng đến tác sửa chữa mỉ thiết bị xung mạch điện tử. Lắp trục sấy đinh Thao tác sửa Cẩn thận. Tháo trục sấy Không ảnh hưởng Máy in lazer có đến các thiết bị trục sấy hư. xung quanh không bám vào giấy khi in ra Cấu tạo của trục sấy. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. quanh Tháo trục sấy Thao tác sửa Cẩn thận. nguyên lý truyền động của bộ phận cơ khí 2. nguyên lý truyền giấy khi in ra động của bộ phận cơ khí Tháo lắp thao Nghiêm túc.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. Ngày: 18/02/2011 . cấu tạo của không bám vào mực in lazer giấy khi in ra 3. Cân chỉnh mỉ trục sấy PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Sửa chữa máy in. mực hư. Thay thế trục sấy.

đầu tín hiệu từ tín hiệu chỉnh đúng chế độ hoạt kim hoặc đầu mainboard đến động của đầu kim phun mực dịch đầu kim. tỉ động không ổn tử. Lắp cáp tín Cáp tín hiệu hoạt Máy in kim. Lắp cáp tín mỉ đinh hiệu Nguyên lý truyền tín hiệu từ mainboard đế n kim hoặc đầu phun mực dịch đầu kim. Thao tác sửa Nghiêm túc chữa mạch điện tử. máy Nguyên lý truyền in kim điều khiển in phun mực. đầu hiệu chỉnh hư xung quanh kim hoặc đầu phun mực dịch chuyển không đúng địa chỉ. lắp. đầu phun mực. vật liệu Người biên soạn: K. 2. Cân chỉnh cáp tín hiệu chỉnh Máy in kim điều khiển không đúng chế độ hoạt động của đầu kim PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC . máy Máy in kim. máy động ổn đinh hiệu chỉnh mới in phun mực.30 - .S Trần Văn Xuyên Các quyết định. các loại đầu nối cable đúng địa chỉ. máy đến các thiết bị in phun mực. các loại đầu nối cable Thái độ cần có 1. đầu chuyển không phun mực.s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. quanh Tháo cáp tín hiệu Thao tác sửa Chính xác. đầu Tháo lắp thao Nghiêm túc. cân chỉnh cáp tín hiệu chỉnh trong máy in Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Cáp tín hiệu hoạt chữa mạch điện Nghiêm túc. Tháo cáp tín Không ảnh hưởng Máy in kim. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Nguyên lý truyền tín hiệu từ mainboard đến đầu kim. đầu chuyển không phun mực. tỉ Ảnh hưởng đến tác sửa chữa mỉ thiết bị xung mạch điện tử. 3. Cân chỉnh cáp Bản in sắc nét. các loại đầu nối cable đúng địa chỉ.Công việc C10: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa cáp tín hiệu chỉnh Tháo.

Lắp ráp autoswitch. Autoswitch và sơ Nguyên lý kết nối đồ kêt nối của từ các cổng giao autoswitch. Cân chỉnh kết nối autoswitch Kiểm tra. hoạt Autoswitch và sơ 2. cẩn thận quanh Tháo autoswitch Thao tác sửa Chính xác. xung quanh autoswitch. dụng tiếp máy tính tới cụ chuyên dụng. Cân chỉnh Autoswitch động kết nối.Nhiệm vụ C: Công việc C11: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa máy in. tỉ Ảnh hưởng đến tín hiệu từ máy tác sửa chữa mỉ. tín hiệu và lỗi thường gặp Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. đánh Nghiêm túc. Autoswitch chữa mạch điện chính xác không tự động tử. lắp.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. tỉ mỉ.s Nguyễn Đình Thịnh . dụng cụ tháo lắp Nguyên lý hoạt động của autoswitch. phân tích thận. phần mềm động autoswitch. Cài đặt cấu hình máy in Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. cẩn Sản phẩm không giá. chính xác.31 - .s Nguyễn Đình Thịnh Người thẩm định: T. tỉ mỉ chữa mạch điện tử. dụng autoswitch cụ chuyên dụng. bản autoswitch in đúng theo mụ đích cần in. thiết bị xung tính đến máy in mạch điện tử. cân chỉnh autoswitch trong máy in. dụng cụ chuyên dụng. Tháo. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. Kiểm tra sản Thiết bị hoạt động Sản phẩm hoàn Nguyên lý hoạt tốt của phẩm thiện. máy in Thao tác sửa Cẩn thận. Lắp Autoswitch độ n g ổ n đinh autoswitch mới đồ kêt nối của Nguyên lý truyền Tháo lắp thao Nghiêm túc. Tháo Không ảnh hưởng Autoswitch và sơ đến các thiết bị đồ kêt nối của autoswitch hư. máy tính không bị treo khi ra lệnh in 4. Lắp autoswitch mới Autoswitch hoạt động không ổn đinh tự 3. Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. chính xác hoạt động tình huống PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ C: Công việc C12: Sửa chữa máy in. kiểm tra.

nhà sản xuất các thông số máy in 2. Kiểm tra sản Thiết bị hoạt động Sản phẩm hoàn tốt phẩm thiện. khổ giấy và độ phân giải của từng loại máy in Nguyên lý hoạt động của máy in Thái độ cần có 1. chính xác phiên bản trợ Thao tác cài đặt Nghiêm túc trên máy tính. Nâng cấp không thành công Kiểm tra. chính xác hoạt động tình huống PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC .S Trần Văn Xuyên Các quyết định. tỉ Máy in bị lỗi trên máy tính. mỉ. Cài đặt hỗ trợ Cài đặt hỗ trợ Phần mềm cài đặt phiên bản của phiên bản theo quy máy in và bản in trình của nhà sản các thông số máy nhà sản xuất xuất in 3. tỉ Không hỗ trên máy tính. nâng cấp cấu hình máy in Người thẩm định: T. mỉ. Cài đặt tự Cài đặt tự động Phần mềm cài đặt theo quy trình của máy in và bản in động. khổ giấy và độ phân giải của từng loại máy in Phân biệt được các loại máy in. cẩn Sản phẩm không giá. tín hiệu và lỗi thường gặp Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. chính xác Thao tác cài đặt Nghiêm túc. Nâng cấp cài Nâng cấp cài đặt Phần mềm cài đặt theo quy trình của máy in và bản in đặt nhà sản xuất các thông số máy in 4. đánh Nghiêm túc. khổ giấy và độ phân giải của từng loại máy in Phân biệt được các loại máy in. hỗ trợ. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Phân biệt được các loại máy in. dụng cụ tháo lắp Thao tác cài đặt Nghiêm túc.32 - .Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Cài đặt tự động. phân tích thận. phần mềm kiểm tra.

chuột CPU. mỏ lết Cấu trúc máy Kiểm tra.Nhiệm vụ D: Công việc D01: Mô tả công việc: Lắp ráp máy vi tính Kiểm tra các bộ phận và thiết bị Kiểm tra Monitor. kìm. chính tính. tháo Nghiêm tính.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc 1. thiết bị ngoại vi. tháo lắp ráp máy tính xác. có trách hoạt động tốt máy tính nhiệm với công việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ D: Công việc D02: Lắp ráp máy vi tính Lắp ráp phần cứng Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. tháo Cẩn thận. chính ngoại vi mới hoặc vẫn còn mỏ hàn. tháo Cẩn thận.s Trần Duy Hưng Người thẩm định: T. tháo lắp ráp máy tính xác. mỏ lết tính. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. mỏ tốt lết CPU mới hoặc vẫn 2. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Cấu trúc máy Kiểm tra. CPU. kìm. Kiểm Monitor. tháo lắp ráp máy tính sáng tạo máy tính túc. Kiểm tra CPU. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Kiểm tra thiết bị Bàn phím. tô vẫn còn hoạt động vít mỏ hàn. kìm. có trách máy tính nhiệm với công việc 3. tô vít còn hoạt động tốt mỏ hàn.33 - . tô vít Cấu trúc máy Kiểm tra. tín hiệu và lỗi thường gặp tra Monitor mới hoặc Monitor. Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. CPU.s Trần Duy Hưng .

card. tốc độ truyền của Bus dữ liệu. Lắp Mainboard Máy tính không khởi động được quá trình tự kiểm tra Chức năng. Lắp bộ nhớ Máy vi tính nhận Máy tính yêu cầu diện được tổng cần lắp RAM Ram dung lượng RAM đã lắp Tháo lắp máy Tỉ mỉ. Lắp các card Máy tính khởi Máy tính yêu cầu động quá trình tự lắp card mở rộng mở rộng kiểm tra được. nghiêm Máy vi tính tính. bộ vi xử lý CPU. sơ đồ chân cắm. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Các loại bộ nhớ trong máy tính. Lắp bộ vi túc nhận diện CPU xử lý CPU Tháo lắp máy Nghiêm túc tính. bảng sơ đồ phân bố dung lượng RAM Phân loại các bộ vi xử lý.S Trần Văn Xuyên Các quyết định.Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Lắp Ram. vật liệu Người thẩm định: T. Lắp bộ vi xử Máy tính nhận Máy tính . đĩa cứng. Lắp card túc khởi động quá card mở rộng. các tiếp điểm tiếp xúc nhau 3. khe cắn RAM trên Mainboard. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tiêu chuẩn khe cắm. tài liêu về Mainboard 4. đặt cấu hình cho CPU. Tháo lắp máy Tỉ mỉ. Lắp bộ túc không nhận diện nhớ Ram được tổng dung lượng RAM đã lắp hoặc nhận sai dung lượng 2. tài diện đúng loại liệu lý CPU về CPU. chức năng. Mainboard Tháo lắp máy Tỉ mỉ. nghiêm Máy tính không tính. chương trình CMOS hiệu chỉnh RAM. các nguồn điện áp Cấu tạo. vai trò. Mainboard.34 - . nghiêm Máy tính không ưu nhược điểm của tính. tốc độ CPU Mainboard yêu cầu lắp bộ vi xử lý CPU Lắp Máy tính khởi Mainboard có động được quá gắn bộ vi xử lý trình tự kiểm tra CPU và RAM. được các loại khe cắm trên Mainboard . RAM Kỹ năng cần có Thái độ cần có 1. phân mở rộng trình tự kiểm tra loại theo chân cắm.

đĩa khởi động Cấu hình máy tính. tài liệu về Mainboard Các thiết bị rời để lắp được hoàn chỉnh máy tính. nghiêm Hệ thống không tính. tính. Lắp hoàn mỉ.35 - . sơ đồ địa chỉ vào ra. đúng dung lượng Tháo lắp máy Nghiêm túc. đúng dung lượng 6. chương trình CMOS Cấu tạo. Các loại đĩa cứng theo chuẩn giao tiếp.5. đĩa mềm khởi động Máy tính có đĩa mềm. đĩa có chứa phần mềm phân vùng hoặc chương trình quản lý đĩa cứng. Lắp hoàn Máy tính nhận chỉnh máy vi tính diện được các thiết bị. chính xác phù hợp các loại cổng giao cấu hình CMOS tiếp. quá trình khởi động Tháo lắp máy Tỉ mỉ. Cấu tạo. tỉ Cấu hình không trình setup CMOS. quản lý tiết kiệm điện. vị trí lắp ráp. Lắp ổ đĩa cứng Hệ thống nhận diện được đúng loại đĩa cứng. thông số. chính xác nhận diện được chỉnh máy vi các thiết bị. Lắp ổ đĩa mềm Hệ thống nhận dạng được đĩa mềm. cá linh kiện rời. đĩa CMOS yêu cầu setup các thông số của CMOS Máy tính. đĩa mềm khởi động. nguyên tắc hoạt động. cứng các ổ đĩa logic được tạo đúng và đủ dung lượng . sơ đồ dây cắm. tự kiểm tra. nguyên lý hoạt động. các thiết bị nhận diện đầy đủ Tháo lắp máy Nghiêm túc. đĩa cứng 9. đĩa cứng. chính xác nhận dạng được mềm đĩa mềm. tỉ Hệ thống không tính. Lắp ổ đĩa mỉ. tài liêu về Mainboard Máy tính yêu cầu lắp ổ đĩa mềm. máy tính khởi động bằng đĩa mềm 7. Thiết lập mỉ. nghiêm Ổ đĩa được phân việc với máy túc vùng không đúng tính. định dạng các đĩa logic. đơn vị nhỏ nhất cấp phát trên ổ cứng. khởi động được bằng đĩa mềm Máy tính yêu cầu lắp ổ đĩa cứng. sơ đồ chân cắm dây. Thao tác làm Tỉ mỉ. máy tính khởi động bằng đĩa mềm 8. tỉ Máy tính không tính. tính không khởi động được bằng đĩa mềm Nội dung chương Tháo lắp máy Nghiêm túc. Phân vùng theo dung lượng. Thiết lập cấu Cấu hình phù hợp. thực hiện tốt nhanh hình CMOS quá trình kiểm tra. chương trình CMOS. Phân vùng đĩa Phân vùng đúng theo dung lượng. Lắp ổ đĩa túc nhận diện được cứng đúng loại đĩa cứng.

Lắp đầu đọc Hệ thống nhận diện được ổ đĩa và CD-ROM không ảnh hưởng đến các ổ đĩa khác cũng như gây xung đột đối với thiết bị khác Máy tính đã cài sẵn hệ điều hành và đĩa chứa driver điều khiển yêu cầu lắp đầu đọc CD-ROM vào máy Các loại ổ đĩa CDROM.SYS và tập tin AUTOEXEC. phần mềm ứng dụng. chính xác nhận diện được ổ với đĩa Lắp CD- PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ D: Công việc D03: Mô tả công việc: Lắp ráp máy vi tính Cài đặt chương trình. Cài đặt hệ điều hành. thao làm việc máy tính.36 - . Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K.s Trần Duy Hưng Người thẩm định: T.BAT. các cổng giao tiếp trong ổ đĩa.S Trần Văn Xuyên . quản lý các thiết bị lưu trữ của hệ điều hành. đầu đọc ROM máy Nghiêm túc. Tháo lắp tính. phông chữ. tỉ Hệ thống không tác mỉ. nội dung tập tin CONFIG.10.

tín hiệu và lỗi thường gặp 1. cẩn thận. bộ đĩa Các chế độ cài khởi động và làm chứa trình vẽ chương đặt. bộ đĩa Các loại phông chứa chương chữ sử dụng trong Windows. Thao tác cài đặt Nghiêm túc. phân tích thận. tỉ mỉ có thông báo lỗi máy tính Thao tác cài đặt Tỉ mỉ. tháo lắp . Máy không soạn và làm việc với nghiêm túc. chính xác hoạt động tình huống trình 3.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. trình cài đặt chế độ cài đặt MS. Cài đặt hệ điều Máy tính khởi động được từ hệ hành Windows điều hành. Khi cài đặt xong và làm việc với nghiêm túc. bộ đĩa Chương trong MS. không có thông báo lỗi 2.OFFICE chứa trình chương quản lý và các hoạt động ổn định. Kiểm tra sản Thiết bị hoạt động Sản phẩm hoàn Nguyên lý hoạt tốt phẩm thiện. các trình cài đặt bảng mã. tỉ mỉ tập tin máy tính Thao tác cài đặt Tỉ mỉ.OFFICE MS. cẩn Sản phẩm không giá. chức năng và hoạt động ổn trình cài đặt của từng chương định. bộ đĩa Khái niệm. OFFICE 4. giao tiếp. trình 5. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. các chứa chương thành phần.37 - . Cài đặt phông Máy tính nhận diện chữ tiếng việt và được các phông chương trình chữ. chức năng việc ổn định của từng chương trình cài đặt trình 6. Máy tính. thảo được văn máy tính bản tiếng Việt Thao tác cài đặt Nghiêm túc. phần mềm động của phần kiểm tra. cẩn thận. cẩn Khi cài đặt xong và làm việc với thận. cẩn Cài đặt bị thiếu và làm việc với thận. Cài đặt chương Chương trình vẽ Máy tính. Cài đặt chương Các chương trình Máy tính. bộ đĩa Các chế độ cài đồ họa khởi động chứa trình đồ họa chương đặt. cẩn Khi cài đặt xong và làm việc với thận. Cài đặt chương Các chương trình Máy tính. dụng cụ mềm. cửa sổ của hệ điều trình cài đặt hành. đánh Nghiêm túc. soạn thảo quản lý bàn phím được tiếng Việt. Máy tính. có thông báo lỗi máy tính Thao tác cài đặt Nghiêm túc. tỉ mỉ có thông báo lỗi máy tính Kiểm tra.

38 - .s Trần Duy Hưng Người thẩm định: T. Lắp card âm thanh. card video.S Trần Văn Xuyên . Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ D: Công việc D04: Mô tả công việc: Lắp ráp máy vi tính Lắp đặt các thiết bị Multimedia. cài đặt Multimedia.

sơ đồ nối dây. tài liệu hướng dẫn Máy tính đã cài đặt hệ điều hành. cài đặt và nghiêm túc.s Trần Duy Hưng Người thẩm định: T. lắp. các tập phim có đuôi khác nhau Cấu hình của máy tính phù hợp với Multimedia Thái độ cần có Các quyết định. đĩa driver. Cấu hình của máy tính không phù hợp với Multimedia PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ D: Công việc D05: Mô tả công việc: Lắp ráp máy vi tính Kiểm tra máy vi tính sau khi lắp hoàn thiện Kiểm tra cáp. các chức năng điều chỉnh âm thanh phải có tác dụng. cẩn lắp. nguyên lý hoạt động. card âm thanh. 3.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. âm thanh rõ không bị rè. đĩa driver. 2. địa chỉ vào ra. cẩn thận. chức năng. Thao tác tháo Tỉ mỉ. Lắp card âm Không gây xung đột với các thiết bị thanh. nguyên lý hoạt động. sơ đồ ngõ ra.39 - . phần cứng. phần mềm Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. vật liệu Máy tính đã cài đặt hệ điều hành. Lắp card video Không gây xung đột với các thiết bị khác. tín hiệu và lỗi thường gặp Lắp xong card âm thanh xung đột với các thiết bị khác 1. làm việc với máy tính Lắp xong card video xung đột với các thiết bị khác. hình ảnh phim rõ nét. làm việc với máy tính. Cấu tạo. cài đặt và nghiêm túc. bộ đĩa chương trình Multimedia Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Các loại card âm thanh theo chuẩn khe cắm. Cài đặt các Các chương trình hoạt chương trình Multimedia động tốt trên hệ Multimedia điều hành Windows. cẩn thận. Lắp card âm thanh Thao tác tháo Nghiêm túc. lắp. cài đặt và thận.S Trần Văn Xuyên . yêu cầu ngắt. tỉ mỉ làm việc với máy tính. khác. card video. Lắp card video Thao tác tháo Tỉ mỉ. tài liệu hướng dẫn Máy tính đã cài đặt hệ điều hành. âm thanh rõ.

vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. cài đặt phần mềm Kiểm tra. Kiểm tra nguồn. cài đặt Cẩn thận. chính phần mềm xác.S Trần Văn Xuyên . tháo lắp máy tính.40 - . mỏ tính. có trách nhiệm với công việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ E: Công việc E01: Mô tả công việc: Sửa chữa khối CPU. có trách nhiệm với công việc Kiểm tra. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. kỹ các thiết bị test. tháo lắp đặt. tháo lắp máy tính. tháo Nghiêm ráp máy tính sáng tạo túc.s Phạm Đức Duy Người thẩm định: T. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Kiểm tra. tô vít Cấu trúc máy động cứng. Kiểm tra dây Các thiết bị có cáp Máy tính. tính. thuật điện tử 3.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tháo Cẩn thận. chipset. kỹ lết thuật điện tử 2. đĩa cài Cấu trúc máy mềm chạy không bị lỗi tính. vít mỏ hàn. mỏ lết. kìm. Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. Kiểm tra phần Phần mềm cài đặt Máy tính. chính ráp máy tính xác. Kiểm tra các bộ phận và thiết bị. Kiểm tra phần Phần cứng hoạt CPU. kìm. mỏ hàn. tô Cấu trúc máy nối hoạt động cáp nối. đĩa cứng. đĩa test máy tính.

mỏ lết tốt Cấu trúc máy Kiểm tra.Các bước thực hiện công việc 1. Kiểm tra đĩa Đĩa cứng mới hoặc CPU. tín hiệu và lỗi thường gặp Cấu trúc máy Kiểm tra. mỏ lết tính. mỏ lết. tháo Cẩn thận. tô vít vẫn còn hoạt động mỏ hàn. tháo Nghiêm tính.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. Thay thế nâng cấp máy vi tính.41 - . Nâng cấp CPU. Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . Kiểm tra nguồn. tháo lắp ráp máy tính xác. tháo lắp ráp máy tính sáng tạo máy tính túc. Tiêu chuẩn thực Dụng cụ trang Ngày: 18/02/2011 Người biên soạn: K. Kiểm Chipset. tốt nguồn tra Chipset mới hoặc CPU. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ E: Công việc E02: Mô tả công việc: Các bước thực Sửa chữa khối CPU. Nguồn mới hoặc CPU. kìm. có trách máy tính nhiệm với công việc 3. tháo lắp ráp máy tính xác. kìm. tô vít vẫn còn hoạt động mỏ hàn. có trách tốt máy tính nhiệm với công việc 2.s Phạm Đức Duy Người thẩm định: T. Mainboard máy vi tính. chính tính. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. kìm. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Ram. tô vít Cấu trúc máy Kiểm tra. tháo Cẩn thận. chính cứng vẫn còn hoạt động mỏ hàn.

cẩn thận. ổ cứng. Máy vi tính có Các loại. các loại RAM và sự tương thích của chúng Thao tác tháo lắp. tín hiệu và lỗi Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . cài đặt và làm việc với máy tính. xử lý CPU bộ vi xử lý làm việc đúng tốc độ cấp Máy tính nhận đủ dung lượng RAM vừa nâng cấp. cài đặt và làm việc với máy tính. tài liệu về Mainboard Phân loại. Nâng RAM Tỉ mỉ. được dữ liệu sang ổ mới 3. cẩn thận. theo tiêu chuẩn khe cắn. bộ nguồn. Lắp thêm ổ đĩa Máy vi tính hoạt động ổn định. cài đặt và làm việc với máy tính Thao tác tháo lắp. Thay CMOS. vật liệu Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. card trong máy tính. Nâng cấp bộ vi Máy tính nhận diện đúng bộ vi xử lý. tỉ Máy tính hoạt mỉ . sao cứng chép được dữ liệu từ ổ mới sang ổ cũ và ngược lại với Nguyên tắc nâng cần cấp. phần chuẩn giao tiếp. chính xác động không ổn định Tỉ mỉ. các dung lượng ổ thông số theo cứng bé.hiện công việc hiện thiết bị. các chỉ tiêu so sánh. và không xung đột với các thiết bị khác 2. chính xác nhận diện đúng bộ vi xử lý 1. Nâng cấp bộ vi xử lý CPU Thao tác tháo lắp. các chỉ tiêu so sánh. tỉ Máy tính không mỉ . vi xử lý. không đủ dung lượng RAM vừa nâng cấp Nghiêm túc. Thay thế các linh kiện hư hỏng.42 - . mềm kèm theo PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ E: Công việc E03: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa khối CPU. tốc độ bus. tài liệu về Mainboard Máy tính xử lý chậm hoặc không hoạt động.s Phạm Đức Duy Người thẩm định: T.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Nâng Mainboard tính với Máy tính cấp Máy Mainboard mới Mainboard hoạt động ổn định nâng cấp 4. Nâng cấp RAM Thao tác tháo lắp. sơ đồ cắm chân. vật liệu Máy tính xử lý chậm hoặc không hoạt động. Không sao chép nghiêm túc. Máy tính nhận nghiêm túc. nguyên tắc thay thế tương đương Các loại bộ nhớ trong máy tính. cài đặt và làm việc với máy tính tín hiệu và lỗi thường gặp Nghiêm túc.

Sửa chữa lỗi logic.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. lắp. bị hỏng. chức Thao tác tháo hết năng. phân loại lắp. chuẩn giao tiếp. cấu Thao tác tháo thay thế. sơ đồ nối máy tính card chân Nghiêm túc. phần tạo. cài đặt và pin CMOS làm việc với máy tính Máy tính có bộ Sơ đồ. lắp. Thay CMOS pin Máy tính ghi nhận Máy tính được cấu hình sau Mainboard khi tắt máy 5 phút. chính xác cứng mới hoạt động không ổn định Tỉ mỉ.43 - . tăng tốc. động chập trờn Nghiêm túc. Thay bộ nguồn Máy tính hoạt động ổn định 3. tín hiệu và lỗi Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . nhiệm vụ. sơ làm việc với đồ chân máy tính theo.thường gặp 1. Máy tính hoạt nghiêm túc. cẩn thận. đồng bộ. cài đặt và quạt nguồn nguyên tắc chọn làm việc với bộ nguồn phù hợp máy tính không quay Máy tính có ổ đĩa Các loại theo Thao tác tháo cứng bị hỏng. vật liệu Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. chính xác ghi nhận được cấu hình Tỉ mỉ. nguyên tắc Thao tác tháo nguồn hư hoặc hoạt động và lắp. Thay ổ cứng Máy tính với ổ cứng mới hoạt động ổn định 4. cẩn thận. cài đặt và mềm kèm theo nguyên tắc hoạt làm việc với động. cài đặt và phần mềm kèm các thông số. card mới chức năng. tỉ Máy tính không mỉ . Máy tính với card nghiêm túc.s Phạm Đức Duy Người thẩm định: T. Sử lý tối ưu hóa hệ thống. Thay các loại Máy tính với card mới hoạt động ổn card định PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ E: Công việc E04: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa khối CPU. Máy tính có card Các loại card I/O. tỉ Máy tính với ổ mỉ . diệt và phòng virus. pin CMOS có Vai trò. mới không hoạt động ổn định 2.

tìm và diệt virus. Kiểm tra dây cáp. chính xác lắp. Diệt và phòng Các ổ đĩa bị nhiễm virus được quét chống virus sạch trong khả năng của chương trình diệt virus. cẩn thận.S Trần Văn Xuyên . Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. tỉ Đĩa cứng hoạt Thao tác tháo mỉ . phần mềm. cài đặt và máy làm việc với máy tính PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ E: Công việc E05: Mô tả công việc: Sửa chữa khối CPU. phần cứng. ghi chép dữ liệu trên đĩa cứng. 2. đĩa. chính xác động không ổn lắp. sao chép dữ liệu. 4. cài đặt và nghiêm túc. máy chậm Các loại sự có logic.s Phạm Đức Duy Người thẩm định: T. máy bị treo. còn lỗi logic cứng các chương trình kiểm tra và sửa lỗi đĩa. các phần mềm kiểm tra sửa chữa. các tiện ích can thiệp sâu. lắp. chế độ bảo vệ vùng boot của đĩa máy chạy chậm cứng Máy tính có cài phần mềm tiện ích tối ưu hóa bộ nhớ Có chương trình bị thông báo không đủ bộ nhớ để hoạt động Tỉ mỉ. cẩn thận. chạy thứ tự sắp xếp dữ liệu trên đĩa cứng Các vùng bộ nhớ trong máy vi tính.44 - . làm việc với máy tính Nghiêm túc. virus hoặc bị treo lắp. Sửa chữa các Đĩa cứng hoạt động Máy tính có đĩa lỗi logic của đĩa bình thường không cứng bị lỗi logic. Kiểm tra khối CPU khi lắp hoàn thiện. tỉ Thao tác tháo mỉ . Nghiêm túc. Tăng tốc độ Đĩa cứng truy xuất Máy tính có cài truy xuất đĩa nhanh hơn phần mềm dồn cứng 3. chương trình quản lý bộ nhớ mở rộng Máy tính có cài Virus máy tính. Tối ưu hóa bộ Tất cả các chương trình đều hoạt động nhớ tốt mà không bị thông báo thiếu bộ nhớ. Diệt không hết Thao tác tháo nghiêm túc. cài đặt và làm việc với máy tính Đĩa cứng xuất chậm truy Đọc. cài đặt và định làm việc với máy tính Thao tác tháo Tỉ mỉ.thường gặp 1. các chương trình cơ chế lây nhiễm.

cài đặt Cẩn thận. kìm. . thuật điện tử 3. tháo lắp đặt. tháo lắp cáp nối. kìm. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. có trách nhiệm với công việc Kiểm tra. kỹ các thiết bị test. chuột. Kiểm tra phần Phần mềm cài đặt Máy tính.s Nguyễn Ngọc Thắng Người thẩm định: T. Kiểm tra dây Các thiết bị có cáp CPU. tháo Nghiêm ráp máy tính sáng tạo túc. mỏ lết.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. chính phần mềm xác. Kiểm tra dây cáp. tính.45 - . bàn phím. mỏ lết máy tính. tháo lắp máy tính. Kiểm tra phần CPU. mỏ hàn. tô vít Cấu trúc máy động cứng. Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. có trách nhiệm với công việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ F: Công việc F01: Mô tả công việc: Sửa chữa thiết bị ngoại vi Kiểm tra các bộ phận và thiết bị. kỹ thuật điện tử Phần cứng hoạt 2. cài đặt phần mềm Kiểm tra. tô vít Cấu trúc máy nối hoạt động tính. chính ráp máy tính xác.S Trần Văn Xuyên Các bước thực Tiêu chuẩn thực Dụng cụ trang Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Kiểm tra. tháo Cẩn thận. mỏ hàn. đĩa test máy tính. đĩa cài Cấu trúc máy mềm chạy không bị lỗi tính. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định.

động tốt lết 3. tô hoặc vẫn còn hoạt vít mỏ hàn. tháo lắp ráp máy tính xác. Kiểm tra bàn Bàn phím mới Máy tính.S Trần Văn Xuyên Các bước thực Tiêu chuẩn thực Dụng cụ trang Kiến thức cần Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. tháo Nghiêm tính. chính vẫn còn hoạt động vít mỏ hàn. Khảo sát. mỏ tính. có trách máy tính nhiệm với công việc Chuột mới hoặc Máy tính. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc 1. lắp ráp đường mạng. nguồn 2. kìm. vẽ. Cấu trúc máy Kiểm tra. chính tính. mỏ cáp. kìm. mỏ phím. kìm. tháo Cẩn thận. tháo Cẩn thận. có trách tốt máy tính nhiệm với công lết việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ F: Công việc F02: Mô tả công việc: Sửa chữa thiết bị ngoại vi Thiết kế sơ đồ mạng. tháo lắp ráp máy tính xác.hiện công việc hiện thiết bị.46 - . Kiểm tra dây Dây cáp mới hoặc Máy tính.s Nguyễn Ngọc Thắng Người thẩm định: T. Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. tốt lết. Kiểm tra chuột. tô vẫn còn hoạt động vít mỏ hàn. tô Cấu trúc máy Kiểm tra. vật liệu có Cấu trúc máy Kiểm tra. . tháo lắp ráp máy tính sáng tạo máy tính tín hiệu và lỗi thường gặp túc.

hub. phần mềm vẽ.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. đánh Nghiêm túc.47 - . tháo Cẩn thận. vật liệu có Kiểm tra.s Nguyễn Ngọc Thắng Người thẩm định: T. đo vẽ Nghiêm sáng tạo tín hiệu và lỗi thường gặp túc. có trách nhiệm với công việc 4. Repeater. Cấu trúc máy chi tiết tính. mềm vẽ máy tính. Khảo sát hiện Đúng và đầy đủ Bản vẽ. tháo lắp máy tính mỏ hàn. vật liệu Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. cáp. Kiểm tra sản Thiết bị hoạt động Sản phẩm hoàn Nguyên lý lắp Kiểm tra.hiện công việc hiện thiết bị. modem. có trách nhiệm với công việc Kiểm tra. tháo lắp vị trí. tô vít tính. kìm. phần Cấu trúc máy nhà sản xuất tính. thước đo thuật 2. chính ráp thiết bị mạng xác. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. bút vẽ . 3. vẽ kỹ trường. chính xác phẩm thiện. mỏ lết Cẩn thận. tín hiệu và lỗi Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . đo. đo vẽ Kiểm tra. phân tích tình thận. Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Không theo đúng nguyên tắc Sản phẩm không hoạt động 1. Lắp đặt card. chính xác. Lắp ráp đường Đúng theo sơ đồ vị Các thiết bị Cấu trúc máy mạng trí mạng. Vẽ sơ đồ bố trí Theo quy chuẩn Máy tính. cẩn tốt đường giá. phần mềm ráp huống kiểm tra. dụng cụ mạng tháo lắp PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ F: Công việc F03: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Sửa chữa thiết bị ngoại vi Lắp đặt các thiết bị mạng.

lắp. chính xác xung đột với các lắp. chuột. các Kiến thức về phân máy tính có gắn cứng máy tính. các thông số hiệu chỉnh Sơ đồ bố trí. tín hiệu và lỗi thường gặp Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có . cấu tạo. cẩn thận. Nghiêm túc. cài đặt và không liên lạc làm việc với được với nhau máy tính Tỉ mỉ. các Kiểu bố trí. cài đặt và thiết bị trong hệ làm việc với thống máy tính Tỉ mỉ. cẩn thận. 3. vật liệu Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K. truyền.thường gặp 1. Lắp đặt Sử dụng được chương trình Fax modem trên máy tính. Lắp đặt Hub. Thao tác tháo nghiêm túc.S Trần Văn Xuyên Các quyết định. máy quét. Lắp đặt cáp Các máy tính trong mạng liên lạc được mạng với nhau. card mạng các thiết bị đa phương tiện Máy tính có cài hệ điều hành Windows có yêu cầu lắp modem Vấn đề chống sét trên đường điện thoại. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. các máy tính được nối với nhau đúng sơ đồ. Sửa chữa bàn phím. tỉ Một vài máy Thao tác tháo mỉ . cài đặt và làm việc với máy tính Máy tính không truyền hoặc nhận dữ liệu được thông qua modem PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Sửa chữa thiết bị ngoại vi Sửa chữa thiết bị ngoại vi. các máy tính được nối với nhau đúng sơ đồ. máy tính kết nối được mạng. 4. tỉ Card mạng gây Thao tác tháo mỉ . nguyên tắc hoạt động của modem. Lắp đặt card Card mạng không gây xung đột với mạng các thiết bị trong hệ thống. các máy tính có gắn loại cáp. cài đặt và làm việc với máy tính Một vài máy trong mạng không liên lạc được với nhau Nghiêm túc. Sơ đồ bố trí. lắp. Các máy tính trong mạng liên lạc được Repeater với nhau. 2. truyền và nhận dữ liệu qua modem Nhiệm vụ F Công việc F04: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Mạng máy tính Các loại card có cáp mạng đã mạng theo tiêu chuẩn khe. UPS.s Nguyễn Ngọc Thắng Người thẩm định: T. chương card mạng trình kiểm tra việc kết nối. tốc độ bấm đầu nối. Thao tác tháo nghiêm túc. chính xác trong mạng lắp.48 - .

Kiểm tra sản Thiết bị hoạt động Sản phẩm hoàn Nguyên lý hoạt Kiểm tra. không phím. phân tích thận. 3. cẩn đổi được file văn thận. đĩa driver nhược điểm của ổ đĩa ngoài Nghiêm túc. Lắp bộ nguồn Máy tính hoạt động Máy tính có nhu tốt khi mất nguồn cầu cung cấp trữ điện UPS điện chính nguồn điện ổn định 4. Thay màn hình Hình ảnh rõ. cài đặt và làm việc với máy tính Thao tác tháo lắp. cấu tạo bộ UPS. tỉ mỉ bản 2. phần sáng tối hợp lý mềm chuẩn đoán. chuyển đổi văn bản 5.49 - . Thao tác tháo lắp. máy Scanner Máy tính . các phím bấm không tác dụng Cấu tạo. màu Máy tính có màn thể hiện đúng. Lắp thêm ổ đĩa Gửi và nhận dữ liệu được từ ổ đĩa ra ngoài bên ngoài Máy tính đã cài Cấu tạo. Sửa chữa bàn Các phím ấn đúng chức năng. cẩn Không gửi và thận.1. chính rõ nét làm việc với xác máy tính Thao tác tháo lắp. cẩn không đúng chức năng làm việc với thận. chính xác công suất Không chuyển Chính xác. chế độ phân giải. chuột kẹt. Các hiện tượng sự cố thường xuyên với nguồn điện. ổ đĩa Công dụng. cài đặt và làm việc với máy tính Thời gian mất Nghiêm túc. chính xác hoạt động tình huống kiểm tra. cài đặt và Cẩn thận. chuột điều khiển được Máy tính có bàn phím và chuột bị lỗi. nguyên tắc hoạt động. dụng cụ ngoại vi tháo lắp . chính xác nhận dữ liệu được từ ổ đĩa bên ngoài 6. màn hình mờ. cài đặt và làm việc với máy tính Thao tác tháo lắp. Lắp máy quét Đưa vào máy tính một số hình ảnh Scanner bằng Scanner. cài đặt và Chính xác. đánh Nghiêm túc. Các loại. cẩn điện không đủ thận. nguyên tắc. Phím ấn bị kẹt. phần mềm động của thiết bị giá. các thành phần và sơ đồ đấu chân của bàn phím và chuột. nguyên chương trình điều tắc hoạt động của khiển Scanner. ưu ngoài. độ hình bị lỗi. các bộ phận. tỉ mỉ máy tính Thao tác tháo Hình ảnh không lắp. cẩn Sản phẩm không tốt phẩm thiện.

mạng và thiết bị ngoại vi. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định.50 - . Test dây cáp.PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ F Công việc F05: Mô tả công việc: Sửa chữa thiết bị ngoại vi Kiểm tra mạng và thiết bị ngoại vi. Ngày: 20/02/2011 Người biên soạn: K.S Trần Văn Xuyên Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. tín hiệu và lỗi .s Nguyễn Ngọc Thắng Người thẩm định: T.

tháo Nghiêm ráp máy tính sáng tạo túc. Lập kế hoạch. các máy tính. Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Test mạng. Test dây cáp Các thiết bị có cáp Máy tính. kìm. kỹ thuật điện tử thiết bị test. đĩa cài Cấu trúc máy Kiểm tra. các tính.thường gặp 1. mỏ tính. đĩa test. Chuẩn bị tài liệu. tín hiệu và lỗi Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . vật liệu Ngày: 22/02/2011 Người biên soạn: K. chính Không theo đúng ráp máy tính xác. Không theo đúng nguyên tắc Kiểm tra. vít mỏ hàn. Test thiết bị Thiết bị ngoại vi Máy tính. Cấu trúc máy kìm. Kiểm tra.s Trần Văn Hà Người thẩm định: T. phác thảo. có trách nguyên tắc đặt.51 - . Đường truyền. tháo Cẩn thận. tháo lắp hàn.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. mỏ lết. tô Cấu trúc máy nối hoạt động nối. có trách nguyên tắc nhiệm với công việc 3. cài đặt Cẩn thận. cài nhiệm với công thiết bị ngoại vi đặt phần mềm việc PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ G: Công việc G01: Mô tả công việc: Các bước thực hiện công việc Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. duyệt kế hoạch phát triển kỹ năng nghề nghiệp. tháo lắp phần mềm máy tính. kỹ lết thuật điện tử Mạng hoạt động 2. tháo lắp máy tính. tô vít mỏ tính. chính Không theo đúng ngoại vi hoạt động xác.

thu chính xác thập thông tin Kế hoạch chưa Giao tiếp. chính xác thập thông tin Không đưa ra Giao tiếp. giấy Thiết bị tin học hoàn chỉnh chi tiết vẽ. bảo dưỡng. giấy Thiết bị tin học vẽ. vật tư. tẩy hiện có trên thị đầy đủ nội dung.S Trần Văn Xuyên Thái độ cần có Các quyết định. Nghiêm túc. được nét chính để nghe. dự kiến phát triển CNTT kế Kế hoạch phải Bút. dự kiến phát triển CNTT Thiếu thông tin Giao tiếp. trường. tẩy hiện có trên thị trường. xu hướng quan phát triển. Duyệt hoạch PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ G: Công việc G02: Mô tả công việc: Các bước thực Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 2. diễn đạt. Phác thảo kế Đưa ra được nét chính của kế hoạch hoạch Các tài liệu Thiết bị tin học chuyên môn liên hiện có trên thị trường.s Trần Văn Hà Người thẩm định: T. thước. mực mấu. chính xác thập thông tin 3. lắng nghe. thước. Kiến thức cần có Kỹ năng cần có . thu mỉ. Chuẩn bị tài Đầy đủ tài liêu liệu chuyên môn chuyên môn liên quan đến phát triển kỹ năng nghề nghiệp. dự kiến phát triển CNTT Bút. lắng nghe. Bảo dưỡng các thiết bị Làm lý lịch. phác thảo tìm kiếm. mực mấu. thu mỉ. vệ sinh phần cứng máy tính Tiêu chuẩn thực Dụng cụ trang Ngày: 22/02/2011 Người biên soạn: K. xu hướng phát triển. tỉ hoàn chỉnh tìm kiếm.52 - . diễn đạt. lắng Cẩn thận. tỉ tìm kiếm. diễn đạt. Nghiêm túc. nghiêm túc.thường gặp 1. xu hướng phát triển.

sinh định kỳ cho khi tháo lắp thiết làm việc với bị. chính xác khó theo dõi và cập nhật Khi cần không có Cẩn thận. dễ theo dõi mẫu lí lịch chi lắp. máy không hoạt nghiêm túc. người sử dụng. vật tư luôn có các máy. cài đặt và và máy sạch sẽ. tỉ mỉ 1. các linh kiện bảng kế hoạch vệ những nguyên tắc lắp. Bảo dưỡng Các thiết bị trong Bảng kế hoạch Những việc cần Thao tác tháo phòng máy hoạt bảo dưỡng định làm khi bảo lắp. chính xác Có một vài thiết Nghiêm túc. mỉ. Giao tiếp với nhà cung cấp. cài đặt và máy tối thiểu về lí lịch và cập nhật làm việc với tiết cho máy máy tính máy tính 2. lập Theo đúng quy Lí lịch chi tiết Cấu trúc máy Thao tác tháo dự trù vật tư thay cách.53 - .hiện công việc hiện thiết bị. phần tính. Giao tiếp. tỉ bị hoạt động mỉ.s Trần Văn Hà Người thẩm định: T. Vệ sinh máy Thao tác tháo động. cấp trên. Những yêu cầu Thao tác tháo rõ ràng. 4. vật liệu tín hiệu và lỗi thường gặp Nội dung không Nghiêm túc. kiểm tra hoạt từng máy máy tính. tỉ đầy đủ. Ngày: 22/02/2011 Người biên soạn: K. rõ ràng. thời gian thế làm việc với cần sử dụng của thiết cấu hình máy tính bị 3. cài đặt và định kỳ động bình thường dưỡng cho từng làm việc với kỳ các thiết bị máy máy tính Các máy hoạt Máy tính bị bẩn. Kiểm tra. cài đặt và sẵn để thay thế khi mềm kiểm tra thay thế. chính xác không ổn định Sau khi vệ sinh Cẩn thận. Làm lí lịch Nội dung đầy đủ. khách hàng. Mạng máy tính. nguyên tắc lắp. Vệ động sau khi vệ sinh máy sinh PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ G: Công việc G03: Mô tả công việc: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.S Trần Văn Xuyên . động chính xác. đồng nghiệp. Vệ sinh máy. vật tư thay thế nghiêm túc.

nghiệp kiến thức và kinh nghiệm được nâng cao Thiết bị tin học Thiếu thông tin hiện có trên thị Giao tiếp. các yêu cầu báo cáo Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. hội thảo.S Trần Văn Xuyên . đọc tài liệu. diễn đạt mỉ. Giao tiếp với Nắm được tình cấp trên và đồng hình hoạt động và nhu cầu phát triển. vật liệu Tình huống giao tiếp với nhà cung cấp. 2. Giao tiếp với Yêu cầu của khách Tình huống giao hàng được giải tiếp và yêu cầu khách hàng quyết nhanh chóng. Giao tiếp với Việc sử dụng máy Tình huống giao đặt yêu cầu người sử dụng tiếp và yêu cầu của khách hàng PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ G: Công việc G04: Mô tả công việc: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. 3. của khách hàng 4. tham quan. diễn đạt nhu cầu phát triển chính xác kinh nghiệm chuyên môn Những chú ý khi Giao tiếp. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. máy chưa đạt nghe. lắng Nghiêm túc. chính xác phát triển. Sưu tập. nhu cầu giao tiếp với nhà cung cấp Tình huống giao tiếp. diễn đạt người sử dụng chính xác. dự kiến phát triển CNTT Những chú ý khi Lãnh đạo không báo cáo với cấp Cẩn thận. Giao tiếp với Các thiết bị và thông tin được nhà cung cấp người cung cấp đáp ứng theo nhu cầu. nhu cầu trao đổi kinh nghiệm. lắng giao tiếp với nghiêm túc. diễn đạt mỉ. các mẫu báo cáo.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. nắm được tình trên.s Trần Văn Hà Người thẩm định: T. lắng Nghiêm túc. Ngày: 22/02/2011 Người biên soạn: K. xu hướng nghe. lắng nghiêm túc. chính xác khách hàng quyết chậm Những chú ý khi Cẩn thận. tỉ Yêu cầu của giao tiếp với khách hàng giải nghe. Việc sử dụng Giao tiếp. tỉ về sản phẩm trường. những chú ý Giao tiếp.54 - . tỉ mỉ hiệu quả. hình hoạt động và khi trao đổi về nghe. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp.

s Trần Văn Hà Người thẩm định: T. PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Nhiệm vụ G: Công việc G05: Mô tả công việc: Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. cách đọc. chính xác phát triển phần mềm Cẩn thận. ngành cách đánh giá nội dung. nhận đầy đủ sở sửa chữa. giao tiếp và nghiêm túc.S Trần Văn Xuyên . chính xác. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. Nội dung trình Diễn đạt giao nghiêm túc. danh Các phần mềm chuẩn phát triển sách các phần phục vụ công phần mềm phần mềm việc. đánh giá trình độ hoạt trì có hiệu quả động của người thợ Phòng máy chưa Sưu tầm. hội thảo. bảo động. bày được ít người tiếp. cài đặt Nghiêm túc. tỉ đầy đủ hoặc không khách hợp mỉ. Lên kế hoạch. Tham gia hội Nội dung trình bày Đề tài hội thảo được đa số hưởng trong hội thảo.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Sưu tập các Phòng máy đạt tiêu Phòng máy.55 - . phục vụ mềm đang có. tỉ mỉ quan. ngoại ngữ 4. lắng nghe ủng hộ chính xác Không tóm tắt Tóm tắt và tổng Nghiêm túc. phòng máy Các đối tượng 2. Ngày: 22/02/2011 Người biên soạn: K. Tổng kết rút kinh nghiệm. tỉ đạt tiêu chuẩn phần mềm mỉ. chính xác quan Ghi chưa đầy đủ Theo dõi. 3. quan Cẩn thận. Nghiên cứu tài Nội dung tóm tắt Các tài liệu Cách lựa chọn tài liêu chuyên liêu chuyên phải đầy đủ và chuyên nghành khách quan ngành. cơ sở vật chất. của cơ sở được ghi hoạt động tại cơ phân phói hoạt học tập. ưu nhược điểm sát. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. của cơ sở thăm lắng nghe. Tham quan Ưu nhược điểm Buổi tham quan Quy trình quản lí. hoàn thiện. thảo ứng các chuẩn bị nội dung cần thiết.

nước uống. 3. tín hiệu và lỗi thường gặp 1. đồ ăn nhẹ 4. Chuẩn bị điều Phòng và các thiết kiện cơ sở vật bị đảm bảo hội chất phục vụ hội thảo thành công thảo Giấy bút. giao tiếp.56 - . kinh nghiệm chiếu nghe nhìn. TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NGHỀ Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 X . các tài Lập kế hoạch. Nghiêm túc. nghiệm 2. Báo cáo không nghiêm túc. diễn mỉ. chính xác đạt Cẩn thận. thể hiện rõ những chính xác. tỉ Thiếu thông tin mỉ. tỉ mỉ kinh nghiệm Lập kế hoạch. giấy. các thiết bị trình chiếu nghe nhìn. đồ ăn nhẹ Quy trình tổ chức hội thảo để có Tổ chức trang thiết bị kèm thảo theo Nghiêm túc. vật liệu Kiến thức cần có Kỹ năng cần có Thái độ cần có Các quyết định. bút. các tài cáo tổng kết rút những kinh nghiệm liệu chuyên môn quý báu kinh nghiệm Quy trình tổ chức hội thảo để có trang thiết bị kèm theo Không đưa ra Tổ chức hội được những kinh thảo. tài liêu. liệu chuyên môn tổng kết chuyên Lập kế hoạch môn Phòng hội thảo. kiện cơ sở vật túc. tỉ nghiệm thực tiễn lắng nghe. Tổ chức hội Đúc thảo trao đổi rút những kinh nghiệm các thiết bị trình quý báu. bút. Hoàn thiện báo Báo cáo thể hiện rõ Giấy bút. tổng kết chuyên Lập kế hoạch môn DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC THEO BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ Tên nghề: Sửa chữa máy tính phần cứng Mã số nghề: STT 1 MÃ SỐ CÔNG VIỆC A A1 CÔNG VIỆC Ứng dụng các tiện ích điện tử cơ bản và máy tính. nước uống.Các bước thực hiện công việc Tiêu chuẩn thực hiện Dụng cụ trang thiết bị. Sử dụng bàn phím. Lên kế hoạch Theo đúng trình tự tổng kết rút kinh và chuyên môn. giấy. chất hội Cẩn nghiêm chính xác rút được Phòng hội thảo. chính xác Không đủ điều thận. tài liêu.

Kiểm tra các bộ phận và thiết bị Lắp ráp phần cứng. Sửa chữa máy quét ngang Sửa chữa mạch Video Sửa chữa mạch cao áp. Kiểm tra đánh giá. Cài đặt chương trình. Sửa chữa cartridge (Ống mực) Thay thế đèn sấy Sửa chữa bộ phận truyền động Thay thế mainboard máy in. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X . Cân chỉnh màn hình. Sửa chữa đầu kim Sửa chữa đầu phun mực. Thay thế Cable tín hiệu.57 - . Sử dụng hệ điều hành windows Ứng dụng điện tử căn bản. Thay thế Ắc quy Sửa chữa bộ nguồn Sửa chữa máy in. Sửa chữa cáp tín hiệu chỉnh Lắp ráp autoswitch. Sửa chữa màn hình và bộ nguồn. Thay thế trục sấy. Sửa chữa máy quét dọc. Thay thế đèn hình. Cài đặt cấu hình máy in Lắp ráp máy vi tính. Thay thế motor (động cơ ) máy in Thay thế sensor. Thay thế cuộn lái tia.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A2 A3 A4 A05 B B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 C C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 D D1 D2 D3 Sử dụng các lệnh hệ điều hành.

Kiểm tra khối CPU khi lắp hoàn thiện Sửa chữa thiết bị ngoại vi. Kiểm tra máy vi tính sau khi lắp hoàn thiện Sửa chữa khối CPU.31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 D4 D5 E E1 E2 E3 E4 E5 F F1 F2 F3 F4 F5 G G1 G2 G3 G4 G5 Lắp đặt các thiết bị Multimedia. Kiểm tra các bộ phận và thiết bị Thiết kế sơ đồ mạng Lắp đặt các thiết bị mạng. Sửa chữa thiết bị ngoại vi. Lập kế hoạch Bảo dưỡng các thiết bị Giao tiếp. Sử lý tối ưu hóa hệ thống. Thay thế các linh kiện hư hỏng. Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Kiểm tra các bộ phận và thiết bị Thay thế nâng cấp máy vi tính. Kiểm tra mạng và thiết bị ngoại vi Phát triển kỹ năng nghề nghiệp. Tổng kết rút kinh nghiệm X X X X X X X X X X X X X X X X X .58 - .