You are on page 1of 5
Funcţii Funcţia este un program care poate să execute operaţii complexe şi care furnizează un rezultat ce poate fi folosit ca operand într-o expresie. Fiecare funcţie se identifică printr-un nume. Referirea la o funcţie se face astfel : Nume_funcţie(listă_de_argumente) Argumentele sunt valori cu care se va executa în acea expresie programul care implemetează funcţia. Ele pot fi constante sau nume de date. Separarea argumentelor din listă se face prin virgulă. Există 2 tipuri de funcţii : -Funcţii -Funcţii predefinite (create de autorii aplicaţiei şi sunt furnizatate împreună cu aplicaţia) utilizator(create de utilizatorii aplicaţiei pentru a rezolva sarcini – cerinţe specifice prelucrărilor sale de date) Funcţiile aplicaţiei Excel CLASA Biblioteca de funcţii conţine 10 clase de funcţii: Matematice Date calendaristic e Statistice Inginereşti Financiare Baze de date Texte Căutare Informare Logice UTILIZARE Calcule matematice şi trigonometrice simple sau complexe Manipularea datelor calendaristice Analize statistice pe serii de date din celule Calcule cu numere complexe , conversii între sisteme de numeraţie şi între sisteme de măsură Calcule din domeniul financiar-contabil Analize şi sinteze cu datele din liste Manipularea textelor(extragere de subşiruri de caractere, căutare şi/sau înlocuire de subşiruri de caractere) Căutarea în foaia de calcul a unor valori sau a unor referiri Obţinerea de informaţii despre tipul datelor din celule, despre formatarea şi conţinutul celulelor Executarea calculelor şi a operaţiilor de formatare în Funcţii matematice 1.ABS() – returnează valoarea absolută (modulul) unui număr 2.MOD() – returnează restul împărţirii a două numere 3.INT() – returnează partea întreagă a unui număr 4.SQRT() – returnează radicalul dintr-un număr pozitiv 5.ROUND() – rotunjeşte o valoare numerică Funcţii statistice în Excel Functiile statistice (Statistical) permit efectuarea de calcule statistice utilizând serii de valori. 1. MAX(listă) returnează cea mai mare valoare din listă. Lista poate fi compusă din numere, formule numerice, adrese sau nume de câmpuri; 2. MIN(listă) returnează cea mai mică valoare din listă; 3. AVERAGE(listă) calculează media valorilor din listă; 4. GEOMEAN(listă) calculează media geometrică a valorilor dintro listă 5. HARMEAN(listă) calculează media armonică a valorilor dintr-o listă; 6. COUNT(lista) numară celulele ocupate dintr-o listă de câmpuri; 7. PRODUCT(listă) calculează produsul argumentelor din listă Funcţii logice în Excel Se folosesc pentru constrirea şi testarea unor condiţii logice pentru a se alege o anumită variantă de prelucrare a datelor. Cele mai utilizate sunt . 1. IF(condiţie, valoarea e1 , valoarea e2 ) - se evaluează condişia, se returnează valoarea e1 dacă este adevărată sau valoarea e2 dacă este falsă 2. AND(c1,c2,…) returnează valoarea true dacă toate argumentele logice c1,c2,… au valoarea true 3. OR(c1,c2,…) returnează valoarea true dacă cel puţin unul dintre argumentele logice c1,c2,… au valoarea true 4. NOT(c) returnează valoarea logică inversată a argumentului logic c