You are on page 1of 1

CELE MAI FRUMOASE LECTURI PENTRU COPII + 5 ANI) • Biblia pentru voi, copiii – serie de broşuri (11 numere – 10 titluri

), Ed. Apostoliki Diakoneia, Societatea Biblică Interconfesională din România, 2003 • Leon Magdan, Cele mai frumoase pilde şi povestiri cu tâlc, vol. I, ed. a VI-a revăzută şi adăugită, Ed. Mateiaş • Sfinţii, prietenii lui Dumnezeu şi ocrotitorii copiilor (9 vol.), Ed. Sf. Mina - Iaşi • Rugăciuni pentru copilaşii buni, Ed. Mateiaş (V. Rugăciune pentru sănătatea mamei) (e-mail:, tel.: 0766 223 992) • Povestiri cu har, vol. I • Poezii ortodoxe pentru copii • Poveste pentru toţi copiii • Suflet de copil, Editura Sophia • George Nestor, Povestiri biblice pentru cei mici, Ed. Ion Creanga, Bucuresti, 1999 (-) • Doina Sivia Marian, Pr. Ioan Şerban, Biblia in imagini- în sprijinul predării orelor de religie -, E.D.P, R.A, Buc. 1994 • Zoe Kanava, Biblia……… • Charles Dickens, Poveste de Crăciun, Trad. Şi adaptare de Mihaela Burlacu, Ed. SemnE, Buc. 2005 )159 p.)