You are on page 1of 21

Dicţionar de rezolvare a conflictelor

Redactat şi editat de Douglas H. Yarn
În colaborare cu Societatea Profesioniştilor în Rezolvarea Disputelor şi cu sprijinul Fundaţiei William şi Flora Hewlett şi a Asociaţiei Georgia de Negociere şi Rezolvare a Conflictelor

Editura Jossey-Bass San Francisco

v

1999

CUPRINS

Prefaţă ix Despre Dicţionarul de rezolvare a conflictelor xiii Procesul xiv Redactori xv Observaţii critice şi continuarea dialogului: un proces în curs xvii Ghid pentru utilizarea Dicţionarului de rezolvare a conflictelor Acoperire xix Repere culturale şi istorice xx Scop xx Format şi tratament xxi Semnale xxi Citări xxii Surse xxii Semantică xxiii Abrevieri xxiv Termeni şi definiţii 1 xix

Yarn 545 . articole şi raporturi 513 Despre Douglas H.vi Anexa A: Organizaţii şi programe de rezolvare a conflictelor 445 Anexa B: Resurse pentru alternative de rezolvare a conflictelor reglementate de stat 473 Anexa C: Programe de obţinere a licenţei în învăţământul superior 487 Bibliografie 509 Tratate şi materiale administrative şi statutare 509 Legea cazului 512 Cărţi.

vii .

viii .

Ca profesor. cunoştinţe şi efort . Autorii de dicţionare sunt „sclavi inofensivi”. Ca un mediator. conform lui Samuel Johnson. consider că utilizarea determină înţelesul şi că diverşi oameni pot pretinde validitate în folosirea aceluiaşi termen pentru a descrie diferite concepte. unul dintre primii lexicografi ai limbii engleze. s-au luptat ocazional. am simţit că această tensiune între partea mea de avocat şi partea de mediator e o ocazie bună de a învăţa şi a de a-mi spori cunoştinţele de rezolvare a conflictelor. Sclavia descrie insuficient munca depusă pentru editarea acestui dicţionar. Avocatura e o profesie a cuvintelor. iar ca şi avocat ofer importanţă cuvintelor şi înţelesurilor cuvintelor. profesor prin opţiune şi autor de dicţionare prin alegerea standard. totuşi.ix PREFAŢĂ Sunt avocat prin pregătire. Din fericire am fost binecuvântat cu un număr de amici-sclavi care au contribuit cu plăcere cu timp. mediator prin temperament. Conflictul intern era inevitabil. Această consideraţie favorizează un prescriptivism profund – o tendinţă de a stabili şi de a declara dogmatic înţelesuri şi utilizări exacte pentru scrisul şi discursul oportun. Această apreciere duce la relativism incontrolabil – o tendinţă de a accepta înţelesuri şi utilizări diferite. şi invers. Aceste laturi ale mele au concurat adesea. diferiţi termeni pot descrie acelaşi concept. câteodată au cooperat şi în cele din urmă au colaborat pentru a produce acest dicţionar.

astfel încât să-mi pot corecta greşelile în ediţiile viitoare. câţiva colegi din Asociaţia de Negociere şi Rezolvare a Conflictelor au cercetat amănunţit schiţe recente pentru a face sugestii şi comentarii. nu m-am aşteptat la un aşa mare entuziasm. prin efortul vostru de a da sens domeniului sau de a crea adăugiri utile la vocabularul profesionist. Îl admir demult pe profesorul Boskey pentru cunoştinţele vaste şi profunde şi pentru contribuţia sa în acest domeniu. Îi rămân profund îndatorat lui Shinji. vă rămân îndatorat vouă – teoreticienilor şi practicienilor care aţi contribuit fără să ştiţi la această muncă. redactor şi editor al primului Dicţionar Englez Oxford. totuşi. Contribuţia sa intelectuală la această carte a fost nepreţuită. Ca în cazul tuturor fotografiilor. urmărind multe citate incomplete şi ajungând la un format consistent. Aş da dovadă de neglijenţă dacă nu le-aş mulţumi prietenilor mei de la Asociaţia Americană de Arbitrare (AAA) care au susţinut acest proiect. daţi vina pe fotograf. fost director executiv al CNCR. Maria Volpe. asistentul meu cercetător. dar credinţa lui în valoarea efortului şi ajutorul lui personal au făcut ca această carte să se materializeze. James Boskey a revizuit şi a adus comentarii editoriale pentru planul final al lucrării. continuă să preţuiască rolul ei educaţional. Până în 1898. bună dispoziţie şi atâtea încurajări în ceea ce priveşte acest proiect. AAA are istorie remarcabilă de inovare şi experimentare în domeniu şi. Ţineţi minte. În timpul fazei de analiză şi editare. cineva a trebuit să pună mâna pe aparat şi să facă poza. În timpul fazei de selecţie am avut parte de sprijinul unui grup de asistenţi talentaţi care m-au ajutat în alegerea termenilor şi a definiţiilor din volumul impresionant al literaturii care se referă la conflict şi la rezolvarea conflictului. că mai degrabă decât ultimul . a îndurat cu răbdare o muncă considerabilă – editând numeroase intrări. Una dintre marile ironii ale rezolvării conflictelor e aceea că practicienii care se străduiesc să îmbunătăţească înţelegerea dintre opozanţi nu reuşesc adesea să se înţeleagă între ei înşişi. pentru a se asigura că termenii şi înţelesurile corespundeau cu domeniul practicii specializate. copiii lui citeau citatele.x pentru acest proiect. Shinji Morokuma. iar el născocea şi dicta definiţiile. în timp ce stăteau pe o estradă în mijlocul adăpostului. vă rog să-mi spuneţi. Schiţele ulterioare au fost revizuite de catedra sectorului de practică specializată din cadrul Societăţii Profesioniştilor în Rezolvarea Disputelor (SPIDR) şi de preşedintele din acea perioadă. El le-a sortat în mii de dosare care umpleau un adăpost din metal („Scriptorium”-ul) construit în curtea din spate. Până în 1996. rău focalizat. Acest dicţionar este doar un instantaneu al vocabularului la un anumit moment de timp. eu am introdus mii de citate şi de note într-o bază de date din curtea mea virtuală. dar fără intelectul său înalt. Ca şi Murray. În ultimii doi ani ai proiectului. m-am aşezat în faţa ecranului pentru a născoci şi a scoate la iveală definiţii. Deşi sunt onorat că a fost de acord să ne ajute. a primit mai mult de cinci milioane de bilete de hârtie conţinând citate de la societăţi psihologice şi de la cititori voluntari din întreaga lume. James Murray. a avut un rol crucial în stabilirea colaborării cu SPIDR şi în susţinerea noastră cu încurajări continue. umbrit în lumina neregulată. În cele din urmă. v-am citat greşit sau v-am interpretat greşit. Dacă ceva e descentrat. Dacă în mijlocul acestei munci dificile v-am înţeles greşit. Gregory Bourne. După ce au fost adăugate şi comentariile de la SPIDR. în ciuda creşterii presiunii economice şi competitive. Apoi.

Vă rog să participaţi în acest proces prin comunicarea cu mine şi cu alţii prin lista electronică a serverului aflat pe pagina de internet a CNCR.edu .xi cuvânt.gsu.edu/CNCR/ sau prin luarea legăturii directe cu mine. Yarn Universitatea Statului Georgia Facultatea de Drept Atlanta. acest dicţionar e doar parte a procesului neîntrerupt de evoluţie lingvistică din domeniul nostru – domeniu intens preocupat de proces. la adresa law. Îmi pun speranţele în ajutorul vostru în acest proces. Georgia 30303 (404) 651-2147 dyarn@gsu. Douglas H. pentru că felul în care vorbim despre practica şi disciplina rezolvării conflictelor va determina felul în care va fi şi de acum încolo.

xii .

în special în . Un prim indicator al instituţionalizării este stabilirea unui limbaj sau vocabular central comun. de o dezvoltare rapidă a teoriei şi de o instituţionalizare în creştere a mecanismelor de rezolvare a conflictelor. şi a altor rezolvitori profesionişti de conflicte începeau să crească. Membrii CNCR au identificat nevoia de a crea un dicţionar specializat pentru a răspunde apariţiei rezolvării conflictelor ca profesie distinctă şi ca disciplină academică. iar colegiile şi universităţile începeau să stabilească planuri de învăţământ şi mastere de rezolvare a conflictelor. principii împărtăşite. mediatorilor. folosit de adepţi pentru a comunica valori concepte. CNCR este un program al Sistemului de Universităţi din Georgia şi unul dintre centrele de construcţie a teoriilor în domeniul rezolvării conflictelor.xiii DESPRE DICŢIONARUL DE REZOLVARE A CONFLICTELOR Asociaţia Georgia de Negociere şi Rezolvare a Conflictelor (CNCR) a început Proiectul Dicţionarului de Rezolvare a Conflictelor în anul 1989. Apariţia domeniului de rezolvare a conflictelor a fost însoţită de utilizări creative ale proceselor noi. fiind finanţat iniţial de Fundaţia William and Flora Hewlett. Rândurile arbitrilor. Principala lor preocupare de cercetare este cea a instituţionalizării proceselor alternative de rezolvare a conflictelor. unic domeniului. Misiunea CNCR este de a uni teoria şi practica în rezolvarea conflictelor prin activităţi multidisciplinare şi interinstituţionale şi prin proiecte de cercetare.

naţionale şi internaţionale. din care mulţi au apărut doar în ultimii douăzeci de ani. Chiar dacă ne-am abătut considerabil de la formatul acestui dicţionar. Ar fi util ca o măsură de comparaţie în timpul în care limbajul îşi continuă evoluţia. Dicţionarul de Mediere conţine doar o parte din termenii folosiţi în prezent. În primul rând. am căutat să sporim cunoştinţele şi delimitările pentru majoritatea termenilor de rezolvare a conflictelor şi pentru înţelesurile lor. În final. am dorit să îmbunătăţim dialogul şi înţelegerea dintre profesioniştii şi teoreticienii rezolvării conflictelor. pentru a comunica domeniului conceptele preocupărilor unice şi a utilităţii. În acest sens. În aceeaşi notă. este important ca oamenii să accepte posibila diversitate a înţelesurilor termenilor şi să nu-i folosească fără a face această distincţie. am adoptat o serie de obiective adiţionale frecvente în ştiinţa lexicografiei şi care se suprapun peste obiectivele noastre iniţiale. Ulterior stabilirii acestor obiective iniţiale. PROCESUL Chiar dacă proiectul a fost conceptualizat în 1989. al treilea obiectiv al nostru a fost de a păstra diversitatea în gama înţelesurilor aduse de multitudinea de subculturi care există în domeniu şi de a evita dominanţa unei singure subculturi existente. mai degrabă decât a împiedica răspândirea vocabularului. 1970) şi ne-a încurajat să aducem această lucrare la zi. din care o mare parte a termenilor existenţi a venit în ultimii douăzeci şi cinci de ani. înţeles de către toţi. Iniţial am identificat patru obiective centrale în cadrul CNCR. e important să recunoaştem că domeniul rezolvării conflictelor îşi constituie propria comunitate vorbitoare. .xiv relaţie cu tribunalele. dicţionarul e un document sociologic. A fost confirmată. Al patrulea obiectiv a fost acela de a promova uniformitatea şi consistenţa în limbajul profesionist. când CNCR a venit cu un mic fond de început şi când Asociaţia Americană de Arbitrare ne-a împrumutat cu amabilitate o copie rară a Dicţionarului de Mediere (Oceania. În al doilea rând. acesta a constituit baza pentru dicţionarul de faţă. O astfel de ţintă care se suprapune este aceea de a face o bază de date pentru vocabularul bogat al rezolvării conflictelor. Noi termeni sunt creaţi în timp ce termenii cunoscuţi sunt folosiţi în diverse moduri. credem că e important să exprimăm. va trebui să dispună de un vocabular distinct. Trebuie să ştim ce vrem să spunem când vorbim unul cu altul. Oamenii care lucrează în acest domeniu vin dintr-o varietate largă de medii şi discipline şi din „comunităţi vorbitoare” diferite şi folosesc limbajul şi înţelesurile din disciplinele respective şi din contextul lor de practică. să legalizăm şi în unele cazuri să cauzăm schimbarea lingvistică. de asemenea. necesitatea unui nou dicţionar. Un alt obiectiv în lexicografie este de a facilita accesul publicului către limbaj şi de a împărţi. Dacă aceşti termeni vor fi folosiţi. este reflectat în lucrarea de faţă. de asemenea. Acest scop. Chiar dacă cel de-al patrulea obiectiv este în contradicţie cu cel de-al treilea. Privind starea domeniului acum aproape treizeci de ani. nu am început să redactăm termeni până în 1992. şi dacă va fi să fie profesie şi disciplină separată. cultural şi istoric care reflectă un vocabular în dezvoltare.

Honolulu. Era timpul să trecem la lucru şi să facem din proiectul dicţionarului un proces de colaborare. Deşi hotărârea lor de a participa nu a constituit un angajament pentru produsul final. toţi termenii din dicţionar ilustrează felul în care cineva. Universitatea George Mason. le-am prezentat o schiţă preşedintelui organizaţiei. aşa cum e folosit de practicieni şi teoreticieni. Colegiul de Justiţie Criminalistică John Jay – CUNY. am fi redactat la nesfârşit baza de date. Revista de Rezolvare a Conflictelor şi Revista Rezolvării Conflictelor). Aceşti oameni au fost de acord să citească şi să revizuiască schiţa. de asemenea. am început să redactăm o bază de date cu termeni. au o sută sau peste o sută de definiţii şi citări.xv În încercarea de a ilustra vocabularul domeniului rezolvării conflictelor. În cea mai mare parte dintre cazuri. REDACTORI În colaborare cu Societatea Profesioniştilor în Rezolvarea Disputelor (SPIDR). membru de catedră în Sectorul Comercial SPIDR Ben Carroll. incluzând toate publicaţiile din Seriile Jossey-Bass de Rezolvare a Conflictelor. În acest punct eram preocupaţi dacă filtrarea reflecta corect gama de înţelesuri adoptate de practicienii care lucrau în diferite medii de rezolvare a conflictelor. din cauza apariţiei continue de noi materiale în domeniu. director executiv. şi catedrelor diferitelor sectoare de practică specializată din cadrul SPIDR. membru de catedră în Sectorul Comunitar . am prezentat versiuni ale dicţionarului în cadrul a două conferinţe succesive SPIDR şi am solicitat ajutor din partea membrilor. Maria Volpe. Unii termeni au doar o singură definiţie şi citare. profesor. cuprinzător. din periodicele şi jurnalele domeniului (cum ar fi Publicaţia Trimestrială de Mediere. Următoarea sarcină a fost editarea si scrierea primei schiţe de text. Cititorii voluntari iniţiali ai SPIDR au fost următorii: Maria Volpe. din tratatele ştiinţifice şi din alte texte. Am solicitat. alţii. profesor asociat. Acest lucru a implicat filtrarea înţelesului din notiţe şi stabilirea mai multor înţelesuri pentru unii termeni. am stabilit să luăm o pauză cu vocabularul. definiţii şi utilizări din literatura rezolvării conflictelor. La acea vreme. ca mediere. Această ediţie a dicţionarului include materiale redactate în baza noastră de date terminată în mai 1996. altcineva decât noi înşine. preşedinte SPIDR Michelle LeBaron. de exemplu. Centrul Comunitar de Justiţie. Revista de Negociere. îi foloseşte şi îi defineşte în literatura curentă şi în practică. ajutor din partea practicienilor şi teoreticienilor. Institutul de Analiză şi Cercetare a Conflictelor. altfel. cei mai mulţi dintre aceştia au adus comentarii şi adăugiri pe care le-am înglobat în materialul nostru. Ulterior.

Ziarul Alternativ Stephen K. profesor. membru de catedră în Sectorul de Familie SPIDR Arthur Kaufman. consultant în designul sistemelor de management a conflictelor De asemenea. Institutul de Tehnologie Georgia (Politica Publică şi de Mediu) Dorinda Dallmeyer. actual director adjunct. Consultanţii în Rezolvarea Conflictelor. membru de catedră în Sectorul de Angajări SPIDR Phyllis Simon. la fel ca şi următorii: Juliana E. mediator James B. Asociaţia Familie şi Copil. Cel mai important rol de editor şi îndrumător al studenţilor l-a avut Shinji Morokuma. Birkhoff. Universitatea din Houston. au contribuit prin citirea în totalitate a schiţei finale a manuscrisului. Erickson. Universitatea din Georgia (Drept şi Afaceri) Un număr de asistenţi în cercetare au fost implicaţi în redactare pe parcursul acestui proiect. mediator. Oficiul Curţii Supreme de Rezolvare a Conflictelor. director de cercetare. Departamentul de Urbanizare. Asociaţia Americană de Arbitrare. Boskey. câţiva dintre colegii mei de la CNCR ne-au revizuit munca şi au contribuit cu cunoştinţele lor personale: Michael Elliott. mediator de familie. Wendy Trachte-Huber. membru de catedră în Sectorul de Sănătate SPIDR Christina Merchant. mediator şi judecător. Maria Volpe şi Michelle LeBaron. membru de catedră în Sectorul de Justiţie SPIDR E. Facultatea de Afaceri Terry. editor.xvi Joe Paulk. vicepreşedinte regional şi trainer naţional. Şcoala de Drept Seton Hall. fost director executiv. profesor. E. membru de catedră în Sectorul de Educaţie SPIDR Robert Perkovich. White. Centrul de Drept Internaţional şi Comparativ Rusk. director. profesor. Institutul de Mediere Erickson . Birch şi Davis. Universitatea din Georgia (Drept Internaţional şi Relaţii) Peter Shedd. Institutul de Rezolvare a Conflictelor E. menţionate anterior.

. Alegerile noastre în această privinţă. analitică. dar dacă permitem toate definiţiile (indiferent de lipsa lor de consistenţă). pot fi combătute prin critici valide. de cele mai multe ori ele împrăştie o lumină diferită asupra termenilor deja existenţi şi asupra înţelesurilor sociale şi politice ale semanticii. editor. Moore. în special unele subdomenii ale medierii. totuşi. necesităţile şi interesele întrunirilor. există o literatură vastă care critică multe tendinţe actuale din rezolvarea conflictelor (de exemplu.xvii Michael Lang. În unele cazuri a fost dificil de determinat dacă anumite expresii constituie termeni ai domeniului sau mai degrabă descrieri ale unei probleme generale – de exemplu. Asociaţia CDR OBSERVAŢII CRITICE ŞI CONTINUAREA DIALOGULUI: UN PROCES ÎN CURS Anticipăm şi încurajăm criticile aduse dicţionarului. fără a încorpora termenii şi înţelesurile care apar din aceste perspective. dicţionarul este subiect de critică. Pot fi puse întrebări pertinente despre includerea tuturor termenilor esenţiali şi despre furnizarea întregii game de definiţii utilizate în acest domeniu. vom fi acuzaţi de promovarea împrăştierii pe care o întâlnim în cazul multor termeni ai domeniului. Alte zone. iar unii termeni au apărut după ce am închis baza de date. termenii folosiţi pentru a discuta aspecte ale procesului de mediere cum ar fi timpul şi temporizarea. Publicaţia Trimestrială de Mediere Christopher W. Aceste expresii au fost excluse pentru că nu am vrut ca acest dicţionar să ajungă un manual de instruire. unul dintre obiectivele dicţionarului este de a păstra înţelesurile care reprezintă întreaga întindere a domeniului şi suntem cu siguranţă deschişi criticilor dacă am omis vreun înţeles care e specific unei anumite arii din practica rezolvării conflictelor. au produs. cultura şi diversitatea sunt esenţiale practicii multor indivizi ai domeniului. deci nu am nici o îndoială că am uitat câţiva. Chiar dacă am surprins un termen. Poate exista o pantă perceptibilă înspre noţiunile internaţionale. cum ar fi teoria feminismului şi cea a diversităţii. Mai concret. pentru că aceste zone au fost instituţionalizate pentru o perioadă atât de lungă încât au cedat cei mai mulţi termeni şi cele mai consistente şi concrete definiţii. partener. e posibil să nu fi folosit definiţia pe care un anume sector al domeniului o favorizează. Am omis intenţionat anumiţi termeni. În măsura în care definiţiile reflectă o înclinaţie raţională. prin comparaţie. influenţată de alte teorii sociale dezvoltate mai mult în afara domeniului. Deşi aceste perspective critice şi sociale creează rareori termeni noi în domeniu. lucrările autoarei Laura Nader) sau care aduce o perspectivă diferită. Totuşi. legale şi de arbitrare care au pătruns în domeniu. am trecut o linie foarte subţire stabilită între favorizarea unei definiţii ca autoritară şi includerea întregii game de înţelesuri percepute în mod curent pentru un singur termen. sau strategiile de evitare a impasului. În plus. mai puţine noţiuni sau mai puţine înţelesuri definitorii. Dacă favorizăm o anumită definiţie ca autoritară. În luarea deciziilor. cineva nu va fi de acord.

gsu. . care reprezintă medierea comunităţii şi a familiei. Mai important.edu/CNCR/. Chiar dacă cei mai mulţi dintre cititori şi redactori au o experienţă bogată într-o gamă largă a teoriei şi practicii rezolvării conflictelor. printr-o participare mai activă a indivizilor care lucrează în aceste domenii. participativ – un dialog continuu despre limbajul şi înţelesurile din domeniul nostru.xviii În cele din urmă. Dacă aveţi critici. sau dacă puneţi la îndoială înţelesuri. puteţi ajuta la împlinirea obiectivelor acestui dicţionar prin participare. participarea în realizarea dicţionarului poate a fost inegală. dacă observaţi lipsuri. subiect al dezvoltării şi îmbunătăţirii. mai rămâne încă loc pentru îmbunătăţire. Deşi a fost făcut un efort comun pentru a angaja aceste grupuri şi indivizi în identificarea termenilor şi definiţiilor relevante pentru ei. se schimbă şi întrepătrunde. probabil a fost o participare mai slabă din partea celor care vin din medii predominant psihologice şi terapeutice. Un principiu de bază al domeniului este angajarea în dialoguri constructive. Continuăm să căutăm implicare şi de aceea vă punem la dispoziţie un site pentru contribuţii şi comentarii la adresa law. vedem procesul creării şi actualizării dicţionarului ca parte a unui proces în curs. sau care lucrează în domeniul conflictului profund dificil sau prelungit. De aceea privim dicţionarul ca pe un document organic. Trebuie să evolueze permanent şi să se adapteze pe măsură ce vocabularul domeniului se îmbogăţeşte.

xix GHID PENTRU UTILIZAREA DICŢIONARULUI DE REZOLVARE A CONFLICTELOR Acest dicţionar este filtrat dintr-o bază de date – o selecţie a termenilor şi înţelesurilor folosite de practicieni ţi teoreticieni. fie teoreticieni? 2. pentru comentarii şi adăugiri. ACOPERIRE Acest dicţionar cuprinde aproximativ 1400 de cuvinte-titlu. O schiţă cuprinzând sensurile selectate din baza de date a fost distribuită practicienilor şi teoreticienilor cu experienţă. a fost adoptat în vocabular? . pe care le-am încorporat în dicţionar. Este unic în vocabularul profesioniştilor rezolvării conflictelor. Includerea sau excluderea unui cuvânt-titlu a fost făcută după trei criterii: 1. Dacă nu e unic în vocabularul profesioniştilor. fie practicieni. definiţi în literatură sau în legi sau plasaţi pe Internet.

organizaţii şi programe care încă nu sunt considerate ca părţi din vocabularul curent. de exemplu. pentru că ating noi domenii conceptuale în administrarea rezolvării conflictelor sau pentru că au o influenţă specifică într-o anumită zonă. dar puţini din alte grupuri ale nativilor americani sau ale primelor popoare. Practic. Multe dintre aceste organizaţii şi programe sunt incluse în lista pe care am oferit-o ca şi anexă. definiţiile reflectă utilizările şi înţelesurile din Statele Unite ale Americii. Termenii şi înţelesurile istorice şi arhaice sunt incluse dacă ne ajută în înţelegerea sensului curent. ar fi inutil. întregul limbaj al profesiei legale se află în legătură cu conflictele şi cu rezolvarea conflictelor. unele culturi sunt mai bine reprezentate decât altele. că alte cadre culturale de referinţă s-ar pute să nu fie reflectate în intrările din dicţionar. Sunt incluse statute. există mulţi termeni Navaho. în ciuda multor termeni relevanţi pe care i-ar folosi. dacă influenţa lor e atât de răspândită încât să fie atribuite domeniului în mod curent sau dacă au proporţii naţionale sau internaţionale şi sunt recunoscute din unele motive necomerciale – de exemplu. În general. totuşi. Sunt incluse şi anumite organizaţii de rezolvare a conflictelor. nu am judecat deloc dacă autoritatea citată a tradus sau înţeles corect aceşti termeni. dacă reflectă evoluţia sensului sau dacă sunt interesanţi în alte privinţe. cazurile legale şi statutele sunt citate doar ca autorităţi pentru o definiţie. sunt excluse în mod intenţionat evenimente istorice importante. comportamentul şi limbajul omenirii. Cu tot respectul pentru termenii non-englezeşti.xx 3. să fie absorbit în acest dicţionar. e important de menţionat. oameni. tehnici sau concepte specifice din rezolvarea conflictelor. REPERE CULTURALE ŞI ISTORICE Doar dacă a fost specificat altfel. Teoria şi practica rezolvării conflictelor în Statele Unite ale Americii au fost importante în afara ţării în multe activităţi în care aceşti termeni şi înţelesuri ar putea fi în folosinţă. ca vastul Dicţionar de Drept al lui Black. Ca rezultat. pentru că dicţionarul nu este o enciclopedie. Dacă nu e încă o parte recunoscută a vocabularului. SCOP Conflictul şi rezolvarea sa cuprind mult din istoria. Am inclus termeni şi definiţii din alte ţări şi culturi dacă aceşti termeni au fost găsiţi în literatura de rezolvare a conflictelor publicată în limba engleză. Altfel. Termenii dintr-un dicţionar legal sunt incluşi aici doar dacă au fost adoptaţi în câmpul rezolvării . totuşi. de exemplu. poate fi o potenţială adăugire la vocabular? Cele mai multe dintre cuvintele-titlu se referă la procese. tratate şi convenţii dacă influenţează şi se concentrează în mod particular asupra rezolvării conflictelor sau dacă sunt importante din punct de vedere istoric. tratatele.

Dacă termenul nu e adaptat la limba engleză. FORMAT ŞI TRATAMENT Cuvintele-titlu sunt imprimate cu caractere îngroşate. Variantele şi acronimele termenilor apar în general între paranteze. cu o singură literă I care pare a veni înainte de intrarea „ICAR…”) e alfabetizată literă cu literă şi de aceea e de fapt ultima intrare sub litera I (pentru a urma „dinamica iterativă”). Numirile de părţi ale discursului. Originile naţionale. atunci va apărea imprimat cu caractere îngroşate şi înclinate. atunci când ar putea ajuta la ilustrarea gamei de utilizări. definiţii în contexte particulare (cum ar fi relaţiile internaţionale) sau discuţii ale aplicabilităţii conceptului fundamental. Primul paragraf conţine definiţia cea mai largă. acronimul sau abrevierea e de asemenea folosită ca şi cuvânt-titlu şi cititorul este îndreptat spre cuvântul-titlu corespunzător. Dicţionarul de Rezolvare a Conflictelor nu este un dicţionar în înţelesul strict al cuvântului şi de aceea nu este nici un ghid de pronunţie sau etimologie. pentru definiţie. Ocazional. Când termenul are un sens specific într-un context particular sau într-o disciplină particulară. Când acestea sunt parte a unei serii.xxi conflictelor şi dacă întrepătrunderea instituţiilor legale cu rezolvarea conflictelor a cerut impetuos folosirea lor. ceea ce ar părea a fi o primă intrare potrivită sub litera I („I-will-if-you-will proposition…”. sunt incluse doar dacă este necesară distincţia între diverse utilizări ale termenului. Ca şi exemplu. după cuvântul-titlu. cum ar fi „substantiv” sau „verb”. Când acronimul sau abrevierea e mai bine cunoscută decât termenul asociat. De-a lungul secţiunii de termeni şi definiţii am folosit alfabetizarea literă-culiteră. Cuvintele care în mod normal sunt scrise cu literă iniţială mare sunt imprimate în această formă atunci când apar ca şi cuvinte-titlu. atunci când termenul e specific unei anumite societăţi sau când o astfel de informaţie e de o relevanţă deosebită. O intrare poate să conţină mai multe paragrafe. Numeroşi termeni specializaţi sunt foarte bine trataţi în alte materiale de referinţă. din moment ce secvenţa strictă de litere i-w urmează după i-t). etnice şi istorice ale unor termeni sunt notate între paranteze. Următoarele paragrafe conţin alte utilizări. SEMNALE . Paragrafele care încep cu un subiect scris în italic indică utilizările distincte făcute de autoritate asupra termenului. imediat după cuvântul-titlu. fiecare e precedată de un punct (•). acel context sau disciplină va preceda definiţia în caractere înclinate (de exemplu. una sau mai multe definiţii valabile sunt inserate cuvânt cu cuvânt în cadrul intrării. cea mai familiară sau cea mai importantă. Muncă).

Când un termen şi definiţia sa vin în primul rând dintr-o singură sursă. CITĂRI Citările sunt folosite într-o varietate de moduri. apare în ghilimele sau indentată. În anumite privinţe. A se compara cu precedă termeni ale căror distincţii faţă de cuvinteletitlu ajută în înţelegerea acestora. O parafrază foloseşte o sintaxă şi semantică similară pentru a adera la înţelesul autorităţii citate. în aceste cazuri. pentru o mai bună înţelegere a cuvântului-titlu curent. La sfârşitul unei intrări sau la sfârşitul subdefiniţiilor din cadrul intrării apar ocazional termeni scrişi numai cu majuscule. În multe cazuri aceste referinţe substituie antonime şi sinonime. şi anume ele se referă la un termen folosit într-un anume mod în împrejurări specifice („aşa cum e folosit în”). cum ar fi comparaţie sau contrast. Vezi precedă o referinţă valabilă sau un alt termen din dicţionar care nu a fost folosit în definiţie. am optat pentru păstrarea limbajului original al autorului. Comparaţie precedă termeni cu înţeles similar cu cel al cuvântuluititlu şi care. ele servesc pur şi simplu ca surse pentru exemple de utilizări. e dată o referinţă către o anume pagină. definiţia poate veni direct de la sursa citată. urmată de o referinţă către o anumită pagină. În alte privinţe. Dacă o definiţie a fost copiată cuvânt cu cuvânt. precedaţi de un cuvânt de semnalizare. pentru a nu distorsiona înţelesul intenţionat.xxii Cuvinte de semnalizare sunt folosite în următorul mod: Termenii scrişi doar cu majuscule în cadrul unei intrări îndreaptă cititorul către un cuvânt-titlu adiţional. ajută în înţelegerea cuvântuluititlu. La fel ca precedă termeni care au acelaşi înţeles ca şi cuvântul-titlu. SURSE . chiar dacă fără lipsesc ghilimelele sau indentarea. dar care ajută cititorul să înţeleagă mai bine cuvântul-titlu. datorită unor distincţii. Aceşti termeni mai apar ca şi cuvinte-titlu în dicţionar şi pot ajuta cititorul în clarificarea distincţiilor şi în recunoaşterea similarităţilor.

cum ar fi alt. În iulie 1996 am oprit adăugarea în baza de date cu citate. Cum să ajungi la Da (1981) şi lucrarea lui Moore. am încercat să aflăm cum e folosit termenul în mod curent în practică şi teorie. recomandate şi folosite de Editura Jossey-Bass. deşi în alte cazuri am putea folosi aceeaşi termeni cu înţelesuri mai precise în alte intrări. Aşa cum a fost precizat în materialul introductiv prezentat mai devreme. acest dicţionar foloseşte aceşti termeni pentru uşurinţă în definirea altor termeni şi în special atunci când uzul comun al termenului implică controversă. cu războiul şi cu acordul poziţional au această conotaţie. termenii care au apărut în publicaţii după această dată nu sunt incluşi. Ediţiile următoare revizuite ale aceloraşi lucrări s-ar putea să nu fie în lucru. Trebuie reţinut faptul că citările se referă la o primă ediţie sau la ediţia în lucru la momentul redactării bazei de date. Cu tot respectul pentru termenii de origine contemporană. ele reflectă modul în care termenul e folosit în mod curent în practică sau sunt publicaţiile care au popularizat cel mai mult utilizarea termenului sau i-au stabilit cel mai bine definiţia. cum ar fi Jurnalul de Negociere şi Publicaţia Trimestrială de Mediere sau ale unor tratate populare ca Procesul de Mediere de Christopher Moore (1986). Exemple notabile includ lucrarea lui Fisher şi Ury. Fără a comenta acest fapt sau alte filosofii. Am urmărit originile pentru mulţi termeni recunoscuţi în alte discipline şi adoptaţi spre folosinţă în rezolvarea conflictelor. Un alt scop este de a clarifica diferenţele dintre termeni şi de a recomanda o utilizare corectă şi precisă. aceste scopuri sunt într-o anumită măsură contradictorii. În cele mai multe cazuri. aşadar. când definim unii termeni. am folosit formele de citare ale Manualul de Stil Chicago. Procesul de Mediere. Această ultimă situaţie va apărea dacă am recomandat o utilizare particulară ca fiind mai potrivită sau mai descriptivă decât alte utilizări. bibliografia extinsă de la sfârşit poate fi folosită ca o unealtă pentru cercetarea surselor originale. Uneori aceste lucrări nu sunt sursele originale ale termenului.xxiii Am folosit două forme de citare. totuşi. totuşi. altă parte sau oponent. am încercat să cităm autorii şi lucrările de origine dacă termenii erau recunoscuţi în mod specific pentru domeniul rezolvării conflictelor. Ca rezultat. Înţelesul intenţionat de autor s-ar putea să nu mai corespundă utilizării curente a termenului. Mulţi susţinători ai practicilor alternative de rezolvare a conflictelor evită folosirea termenilor duali care accentuează diferenţa sau care întăresc atitudinile discutabile. Altfel. Chiar dacă Dicţionarul de Rezolvare a Conflictelor se doreşte a fi o lucrare de referinţă. cu foarte puţine excepţii. Astfel. am putea folosi alţi termeni din rezolvarea conflictelor într-un mod mai larg în anumite intrări. De exemplu. termenii asociaţi cu sistemul adversativ. cititorul s-ar putea să observe multe citări ale unor jurnale de practică. Dacă sursa e un statut sau o lege. am folosit formele acceptate în rapoartele legale şi în învăţământ. SEMANTICĂ Unul dintre scopurile dicţionarului este de a aduce o referinţă utilizării comune şi variate ale termenilor asociaţi cu rezolvarea conflictelor. .

U.F.R.A.xxiv Pronumele masculine şi feminine sunt evitate când sunt în acord cu gramatica corespunzătoare.S.S. .C. U. Totuşi. DOA U. astfel încât sunt folosite alternativ pe parcursul dicţionarului.C.S. WAMR Asociaţia Americană de Arbitrare (American Arbitration Association) Rezolvare alternativă de conflicte (Alternative dispute resolution) Codul de Reglementări Federale (Code of Federal Regulations) Dicţionar de Arbitrare (Dictionary of Arbitration) Statele Unite (United States) Codul Statelor Unite (United States Code) Codul Adnotat al Statelor Unite (United States Code Annotated) Raportul Universal de Arbitrare şi Mediere (World Arbitration and Mediation Report) Alte abrevieri sunt prezente în citate şi se referă la codurile diferitelor state din Statele Unite sau la diferite legi. ABREVIERI Următoarele abrevieri sunt folosite frecvent pe parcursul dicţionarului: AAA ADR C. evitarea lor nu e întotdeauna posibilă.