You are on page 1of 2

PENGENALAN Pendidikan Muzik membantu kanak-kanak menyuburkan perkembangan kreatif dan daya estetika yang terkandung pelbagai

program seperti nyanyian. pergerakan, pendengaran, penciptaan, permainan alat muzik dan respons kepada visual dan verbal bunyi-bunyian. Pendidikan Muzik juga dapat menyumbang kepada perkembangan

kanak-kanak secara menyeluruh yang meliputi perkembangan intelek, emosi, sosial dan fizikal di samping berperanan sebagai satu perantaraan untuk bersosial dan merenggangkan emosi yang terganggu. Muzik dilihat menjadi sebahagian daripada budaya dalam masyarakat Malaysia. Secara semula jadinya, seorang kanak-kanak cepat terangsang kepada irama muzik yang didengarinya. Mereka juga lazimnya berasa selesa untuk melahirkan ekspresi melalui muzik, irama dan ton yang merupakan asas dalam Pendidikan Muzik di sekolah-sekolah. Justeru, penggunaan muzik seperti aktiviti nyanyian dalam

pendidikan literasi boleh merangsang minat murid-murid untuk belajar dan hasilnya boleh dilihat dalam tempoh yang singkat. DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN MUZIK Muzik merupakan satu cabang seni dan sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan instrumental. Ini termasuk bunyi-bunyi semula jadi daripada persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu. Muzik juga boleh ditakrifkan sebagai media yang sesuai dan berkesan sebagai bahasa universal untuk menyampaikan sesuatu maksud dan mood. Muzik dapat menimbulkan perasaan, syahdu, melankolik, semangat dan rangsangan kepada pendengar. Ringkasnya, muzik mampu memberikan kesan kepada emosi dan perasaan. Muzik walaupun dimainkan secara instrumental mampu memberikan penghayatan terhadap cetusan idea dan luahan rasa yang ingin disampaikan oleh pencipta dan penggubah. Tujuh unsur dan konsep asas muzik yang perlu diketahui dan difahami oleh seorang pendidik muzik ialah irama, melodi, harmoni, tekstur, ton, bentuk dan ekspresi.

Seorang dewasa yang menerima muzik bermutu akan berpeluang menikmatinya secara meluas dan menyeluruh berbanding dengan mereka yang tidak menikmatinya. iaitu mendengar muzik. peperangan dan sebagainya. Banyak isu yang boleh dijadikan asas kepada penciptaan seni kata lagu seperti kemiskinan. Manakala. rekreasi dan pemberi pengalaman yang berbeza. Muzik juga berperanan sebagai pendidikan holistik. Antaranya ialah muzik sebagai hiburan. memberi tumpuan kepada pembinaan kemahiran murid dalam perkara berikut. Muzik memberikan peluang mengeluarkan perasaan dan membangkitkan semangat. kreativiti. bagi kemahiran muzik. membaca dan menulis. muzik dapat menyentuh perasaan dan nilai estetik. penderitaan akibat daripada kejadian alam. Muzik menenangkan fikiran dan boleh mengubah emosi seseorang kepada situasi yang ceria dan gembira. Pengajaran dan pembelajaran pendidikan Muzik di sekolah-sekolah rendah sebenarnya berfokus kepada dua elemen. iaitu irama. Selain itu.PENDIDIKAN MUZIK DAN KANAK-KANAK Choksy (1988) telah menyenaraikan lima sebab utama mengapa kurikulum muzik penting dalam sistem pendidikan. mengapresiasi muzik. . iaitu pengetahuan dan kemahiran muzik. pengajar dan penggiat muzik professional. Elemen pengetahuan memberikan tumpuan kepada kebolehan murid mengetahui dan memahami konsep muzik berasaskan tiga komponan. Di samping itu. Di samping itu elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit. Seorang yang terdedah kepada muzik yang formal berpeluang menjadi pencipta. Pendidikan muzik akan mengembangkan potensi otak kiri dan otak kanan murid-murid. menyanyi dan menghasilkan muzik instrumental. Muzik juga sebagai satu kerjaya. membaca dan menulis muzik. muzik sebagai pengaruh sosial. melodi dan ekspresi.