You are on page 1of 3

Предшколска установа: “Радосно детињство” Нови Сад

Назив и адреса вртића: “Звончица”, Саве Ковачевића 14
Тема: Занимања људи – имитативне игре
Област: Развој говора
Узрасна група: млађа
Оријентационо време трајања: 20 минута
Место и датум: Нови Сад, 11. 06. 2013.
Васпитно – образовни циљеви:
• Култура
говорне
комуникације
која
подразумева
пристојно, предусретљиво и љубазно обраћање, као и
познавање правила употребе језика (кад, шта и како
коме рећи)
• Способност посматрања и подражавања говора, гестова,
поступака и радњи, као и понашања других људи (овом
приликом доктора)
Васпитно – образовни задаци:
• Након драмске интерпретације песме и имитације
доктора од стране васпитача, износимо своја искуства у
имитативним играма које укључују улогу доктора уз
стављање нагласка на облике комуникације у њима
• Кроз имитативну игру, за коју смо претходно поделили
улоге и реквизите, развијамо способност подражавања
занимања доктора уз наглашавање правилне употребе
говора.
Корелација са другим областима: методика упознавања
околине, методика музичког васпитања
Методе рада: разговор, демонстрација
Облици рада: фронтални, групни и индивидуални
Средства: џак за реквизите, гињол лутке (дечак и девојчица),
мала лутка – модел бебе, униформе лекара, капице за
медицинске сестре, лекарски комплет за игру, картони, беџеви
са именима деце, ЦД плејер и компакт диск.
Литература:
Каменов Е. „Модел основа програма васпитно-образовног рада
са предшколском децом“ ( Филозофски факултет, одсек за
педагогију, Нови Сад 1997.);
Ј.Ј.Змај „Ризница песама за децу“ (Младинска књига, Љубљана
1983.);
Мр Радомир Матић „Методика развоја говора деце до поласка у
школу“ (Нова просвета, Београд 1985.)

1

инструменти. итд. Деца која ће бити у улози доктора. да седе мирно. разне бочице. и других активности рећи да воле да се играју. потребне реквизите за игру а затим делимо улоге. Улоге ће се смењивати како би сва деца имала прилике да глуме и нађу се у улози лекар-пацијент. како бих деци представила на који начин треба да формирају ток разговора. рецепти. Главни део: (10 минута) Узимам реквизите и намештамо простор који ћемо уредити као мини ординацију. Деца у замишњеној чекаоници треба да се понашају пристојно. шта му ви кажете а шта он каже вама? и сл. Требаће нам и сто за медицинске сестре које ће помагати лекару. Након тога саопштавам деци да ћемо ми сада направити малу лекарску ординацију у којој ће свако од њих имати неки задатак и неку улогу. највише волим да имитирам неки посао који раде неки људи. делим моделе здравствених књижица. Постављам деци питање: „Шта ви највише волите да радите када дођете у вртић? Очекујем да ће деца поред цртања. уз дечију помоћ. Говорим им да ћу им сад показати како ми то радимо. изволите“ и сл. правим две ординације како би сва деца стигла на ред за време предвиђено за активност.Ј. хвала. добиће бели мантил. Завршни део: (4 минута) У наставку разговарам са децом и постављам им питање како се они осећају када су болесни а како када оздраве. док ће деце у улози медицинских сестара добити на главе капице. Након дечијих одговора саопштавам им да ја данас нисам дошла сама и да сам са собом донела неке играчке које ја највише волим и да. када се играм са мојом децом из вртића из ког долазим. девојчицу и једну малу лутку која представља бебу лутку девојчици. па их питам чега воле највише да се играју. започињем разговор са децом. користећи поменуте лутке. Дечак на себи има докторски мантил и деци га представљам као Перу доктора а девојчицу као Звездану. затим сто за доктора и на столу опрему (стетоскоп. кога сте прво срели? Шта ви обично кажете њој (медицинској сестри) или да ли она вама нешто каже? Кад вас доктор позове у ординацију. Деци. не вичу и да чекају ред.Змаја. Деца ће говорити лекару због ког проблема су дошли код њега-ње. играли и нешто заједно научили.Ток активности Уводни део: (6 минута) Деци говорим да сам данас дошла у њихов вртић како бисмо се дружили. Из џака вадим лутке – дечака. Након мог извођења. У зависности од броја деце. 2 . Почињемо игру. Деци изводим рецитацију „Пера као доктор“ Ј. Инсистирам на одговорима пуном реченицом и на коришћење израза типа: „Молим. Очекујем да ће деца рећи да су срећна када оздраве и тада им саопштавам да ћемо заједно плесати уз песму „Кад си срећан“ како бисмо показали како смо ми то срећни кад оздравимо. На крају игре. Прво ћу ја бити доктор. Постављам деци питања типа: „Ко је Пера? Да ли сте ви некада били код доктора? Кад сте отишли тамо. Биће нам потребне столице које ћемо поређати у ред и које ће представљати чекаоницу. враћамо реквизите у џак.). која ће представљати пацијенте. Прво постављам.

3 .